Proost Prikkels

2020

PROOST PRIKKELS. 062: Propla nummer. Artikelen over vakantie in eigen land en over de mobilisatie. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1940. Or. omslag. 20 p. Ills. Cellophaan stofomslag ontbreekt. xR 5943 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 067: Uitgevoerd op gelinieerd houtvrij schrijf. Omslag met uitgestanst schoolbord Amsterdam, Proost & Brandt, september 1940. Or. omslag. 27 p. Naast de gebruikelijke rubrieken een artikel over de vermakelijke spellingsquaestie, geschreven door J. Tersteeg. Omslag Ies Spreekmeester. xL 3151 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 071: Brochure op het standaardformaat, gewijd aan de bibliotheek. Geschreven door Emma Dronckers, L. Ronner A.D. Huysman. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1941. Or. omslag. 36 p. Omslag en illustraties Ies Spreekmeester. xK 8377 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 074: Over de papierfabricage op de Veluwe, geschreven door Melle Oosterhagen. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1941. Or. omslag. 24 p. + Snippers No. 4. Foto's A.G. van Agtmaal, omslag A. Overbeek en Illustraties Ies Spreekmeester. xR 5942 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 082: De prijs van het boek; Het stofomslag; Over typografie, bijdrage van Beatrice Warde. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1946. Or. omslag. 12 p. + kaart Omslag Otto Treuman, vormgeving B. Mohr, illustraties Ies Spreekmeester en Frans J. Mettes. xL 3926 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 084: Pleidooi voor Nederlands Fabrikaat; toelichting op een nieuw distributiesysteem voor papier; Sprookjes over het land dat tijd over had. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1946. Or. omslag. 16 p. Bijdragen van Alladin en Kerkas. Vormgeving B. Mohr en Karel Kok. Illustraties Ies Spreekmeester. xR 3594 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 085: Een als een krant opgemaakt nummer. Bijdrage uit Amerika van Paul Standard; tweede toelichting op de nieuwe distributieregeling voor papier en de aankondiging van de nieuwe Start-papiercollectie. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1946. Or. omslag met krant. Tekst Paul Standard. Illustraties: Ies Spreekmeester. xK 8383 x 11.50

PROOST PRIKKELS. 086: Nadere beschouwingen van de Start-papiercollectie en wat de gebruiker er aan heeft; W Kundsen over 'De komende tien jaren' Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1946. Or. omslag. 16 p. Omslag Les Spreekmeester. Illustraties B. Bouman en Ies Spreekmeester. Layout Karel Kok. xK 8384 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 087: Facetten van verpakkingen. Amsterdam, Proost & Brandt, juli 1946. Or. omslag. 16 p. Illustraties Jaap Tjepkema en Ies Spreekmeester, omslag Jaap Tjepkema. Layout Karel Kok. xK 8385 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 088: Berichten van allerlei aard. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1946. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester en Karel Kok, omslag Han W. Hund. Layout Karel Kok. xK 8386 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 089: Artikelen over Verantwoordelijkheid; Vakliteratuur en prullemand; Over papier; Prikkels in de pers; Leesboekje voor de grafische jeugd; Typografie van de boekband. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1946. Or. omslag. 16 p. Bijdrage van G.W. Ovink, Illustraties Ies Spreekmeester, omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. xK 8387 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 090: Maandblad voor herverwerkend Nederland. Thema: De verwerking van oud papier, wat lichtvoetig benaderd. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1946. Or. omslag. 24 p. Bijdragen van G. Blokhuis. Illustraties Ies Spreekmeester en B. Bouman, omslag en layout Karel Kok. xK 8289 x 12.00

PROOST PRIKKELS. 091: Rijkspapier of Papiergroothandel. Nogmaals over oud papier. [Voor het omslag zijn oude krantenmatrijzen gebruikt, waardoor alle nummers een verschillend omslag hebben]. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1946. Or. omslag. 12 p. Bijdragen van P.N. Degens jr. Illustraties Ies Spreekmeester, omslag en layout Karel Kok. xK 8288 x 12.00

PROOST PRIKKELS. 092: Kerstnummer met een artikel over Prikkelkritiek en -taktiek, over Amerika en wij en De typografie van de boekband. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1946. Or. omslag met bedrukt spinragpapier. 24 p. Bijdragen van P.N. Degens, G.W. Ovink, J.A. Kammeijer. Illustraties Ies Spreekmeester, Eddy de Smet, Karel Kok. Fotograaf Nico Zomer. xL 3927 x 12.00

PROOST PRIKKELS. 094: Grote verscheidenheid aan artikelen. Naast een vervolg op 'De zakenman van na 1945' een bericht over tentoonstellingen en huisorganen. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1947. Or. omslag. 16 p. Met uitnodiging. Illustraties Eddy de Smet en Karel Kok. Layout en omslag Karel Kok. xK 8286 x 11.50

PROOST PRIKKELS. 098: Een Oost-West-Prikkels, met bijdragen van G. Ovink en Ies Spreekmeester; artikel over Hanri Friedlander, over de Olympische dag en over het persoonlijke cachet van reclame. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1947. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester, layout en omslag Karel Kok. xK 8285 x 12.00

PROOST PRIKKELS. 104: Een Benelux-prikkels, waarin artikelen over de Papyriometer. Amsterdam, Proost & Brandt, December 1947. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester en Karel Kok. Layout Karel Kok. Omslag Ies Spreekmeester. xK 7990 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 105: Nieuwjaarsnummer waarin de uitvinding van een Nieuwjaarsreceptie-apparaat wordt aangekondigd. 1 voud aub. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1948. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester Layout: B. Mohr en Karel Kok. Omslag: Karel Kok. xR 1765 x 11.50

PROOST PRIKKELS. 108: Over eenvoud bij de paperassen en over Romein en cursief. Bijdrage van H. van Krimpen. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1948. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester , Omslag M. Marra. Layout Karel Kok. xK 7988 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 109: Bijdragen van de hand van Agha M.G. Hartley, A.W. Wesselius, U. Proost, E.G. Volkersz. reacties van lezers. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1948. Ills: Ies Spreekmeester, Omslag B. Bouman. Layout B. Mohr en Karel Kok. - xK 7982 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 112: Feestnommer voor bruiloften en partijen, maar gaat dan ook over partijen papier. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1948. Bijdragen van E.G. Volkersz. en een illustratie van Willy Martens. - xM 9421 x 11.50

PROOST PRIKKELS. 113: Parkeer bij Proost Prikkels, omdat u er veilig staat. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1948. Bijdrage van E.G. Volkersz. Ills: Ies Spreekmeester. Layout Karel Kok. - xK 7980 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 118: (abusievelijk gedateerd 10 januari 1948). Een promotioneel nummer, met extra aandacht voor het nieuwe filiaal Twenthe. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1949. Or. omslag. 16 p. Bijdragen: E.G. Volkersz. en A.W. Wesselius. Illustraties: Ies Spreekmeester. Foto's: Nico Zomer. Omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. [klein knipje uit eerste pagina]. xK 7991 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 119: Gewijd aan Magazijnpartijen, proefstation voor verpakkingen en papier in proza en poezie. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1949. Illustraties en omslag : Ies Spreekmeester. Layout Karel Kok. - xK 7979 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 120: Vormden de Brandt-Vonken (boekbinderijberichten) steeds een onderdeel van Prikkels, dit maal wordt Brandt-Vonken uitgegeven waarin Prikkels 120 is opgenomen. Thema: spiralen in alle mogelijke vormen. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1949. Bijdrage van Mien Harmsen. Illustraties: Ies Spreekmeester en B. Bouman. Omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. gespiraleerd 16 p - xK 7957 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 121: Over de papiermarkt en de monstertas van een Proost Papier-verkoper. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1949. Illustraties: Ies Spreekmeester en B. Bouman. Omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. - xK 7958 x 9.00

PROOST PRIKKELS 122 Herdruk: Als gecorriceerde en volledig bijgewerkte overdruk van Prikkels nr 122 - 10 mei 1949 (prikklopaedie). De grijze onderdrukjes geven aan wat oorspronkelijk fout was. Amsterdam, Proost & Brandt, Geniet 20 p. - xB 2548 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 123: Nieuws uit de papiermarkt: Eis tot schadevergoeding en fouten in de tabellen in Prikklopaedie. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1949. Bijdrage van H. van Krimpen. Illustraties: Ies Spreekmeester. Omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. - xK 7959 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 125: Badprikkels. Verfrissend maandblad voor papierverwerkend Nederland. Krantenpagina gevouwen tot 16,5 x 25,1 cm. Kwasi-krantenachtige benadering van de positie van de consument. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1949. Met bijdragen van E.G. Volkertsz. en Huib van Krimpen. Illustraties Ies Spreekmeester. xL 3928 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 126: Parodie op eigen Proost papier prijzen. Gaat natuurlijk over papier, in het bijzonder Proost Papier. Met bijdragen van C.P. Gunning en Huib van Krimpen. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1949. Illustraties: Ies Spreekmeester. Omslag Nan Platvoet. Layout Nan Platvoet en Karel Kok. - xK 7961 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 130: Reuzeprikkels, als krant opgemaakt, formaat 126 x 95 cm. Over de concentratie van Amsterdamse bedrijven in een gebouw. Amsterdam, Proost & Brandt, 1950. Lau-out: Drukkerij Trio. xB 2547 x 15.00

PROOST PRIKKELS. 132: Normalisatie na 10 jaar, onder het motto: maak geen prul, gebruik A-nul. Bijdrage van Huib van Krimpen, Wat maakt u van uw boek. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1950. Or. omslag. 20 p. Ills. Tekst N.A.J. Voorhoeve. Illustraties Wim van Wieringen. Omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. xK 8723 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 133: Over verpakkingen en verpakkingsconsulenten, Schotten en dozen en de breeklengte van papier. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1950. Illustraties: Les Spreekmeester. Omslag Karel Suyling. Layout Ton van Boxsel. Fotograaf Nico Zomer. - xM 9420 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 137: Hoofdartikel over de papierschaarste, de oorzaken en de verwachtingen. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1950. Oorspr. omslag. Vouwblad. Prent: D.D. Osinga, layout P.A. Verberne. xB 2469 x 6.50

PROOST PRIKKELS. 138: Komt het spook van de oudpapieractie terug? Tentoonstelling Het Nederlandse Boek 1300-1800. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1950. Ills. Ies Spreekmeester, Pim van Boxsel, foto's Nico Zomer. Omslag Roel Knobbe. - xK 7965 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 144: Vooruitzichten op de papiermarkt; Hygienisch papier (Santosa) en De strijd tegen de grondstoffenschaarste; ons volk zal oud materiaal moeten inzamelen. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1951. Or. omslag. 20 p. Teksten E.G. Volkersz en P.N. Degens. Illustraties H.D Voss. Foto's Ad Windig. Omslag Nan Platvoet. Layout P.A. Verberne. xK 8725 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 154: Over levering van offsetpapieren in golfkartonnen dozen, en over Twee eeuwen Proost en Brandt. Amsterdam, Proost & Brandt, Januari 1952. Geniet 16 p. Prent Ton Smits, Foto's Ad Windig. BZ fototechnische dienst, omslag Tom de Heus, Layout P.A. Verberne. xL 3930 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 156: Verhaal van Cornelis Veth. Onthullingen door een kamenier ten hove. Uitgevoerd als garenloos gebonden boekje ter demonstratie van deze nieuwe bindwijze(sanfileer). Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1952. Ills. Cornelis Veth. - xM 8558 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 157: Op bezoek bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek te Maastricht. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1952. Gebonden (marmerbord) 32 p. Illustraties W. ten Broek en Ted schaap, foto's KNP, Ad Windig, layout Nan Platvoet. xB 2487 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 159: Over de Ph-bepaling van papier en Drukkers kijken naar Amerika. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1952. Vouwblad. Bijdragen van Frits Friedrich. Foto's BZ. Typografie J. Nuiver. xB 2474 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 161: Gratis publiciteit voor het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1952. Vouwblad. - xK 8290 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 162: Speurtocht naar Proost Papieren. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1952. Foto's Paul Huf. - xK 7969 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 163: Over de kunst van graveren en Pannekoekpapier. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1952. Tekst E. Reitsma-Valenca. Layout J. Nuiver. - xL 3932 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 164: Fragmenten uit Twee eeuwen Brandt en Proost, bijdragen H. Thomassen (laboratorium) over Papieronderzoek zonder instrumenten. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1952. Or. omslag. Met Snippers no. 8. Illustraties Les Spreekmeester, omslag Ted Schaap, layout Gerda v.d. Laan. xK 8291 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 166: Verpakkingsnummer waarin zestien verschillende verpakkingspapieren zijn verwerkt. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1953. Or. omslag. 15 p. Teksten J.G. van Ravesteijn. Vormgeving met medewerking van Prad, de la Mar, Nijgh & Van Ditmar, Smits, van Maanen, van Alfen. xL 0668 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 168: Prikkels als schrijfblok, met een bijdrage van Kl. Sierksma over reclame en papier. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1953. Geniet. Ills. Joe C. de Kruijff. - xM 8548 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 172: In vieren gevouwen vel. Gecacheerd met film. Afbeelding van een papiermachine/bespreking celloskin. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1953. Geniet. Foto's J. van Dijk. Layout en omslag J. van Krimpen. (zonder papierfabricage 12 p.) xY 2847 x 6.00

PROOST PRIKKELS. 173: Artikelen over huisorganen van L. Smilde, C.J. van Nus, P.T. van Leeuwen, J.A. van Puffelen. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1953. Geniet. 20 p. Illustraties, layout en omslag Ies Spreekmeester. xK 7996 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 174: De groothandel in klein bestek. Bijdrage van Friso Endt. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1953. Geniet. Omslag L. Frank. Met Snippers no. 9. bijblad van prikkels no. 174. xK 7973 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 175: Boekje in pakpapier tussen twee plankjes. Aan allerlei mensen is gevraagd hoe zij over papier denken. Amsterdam, Proost & Brandt, 1953. - xB 2539 x 20.00

PROOST PRIKKELS. 176: Waarom van links naar rechts, door G.W. Ovink. Spelletjes met spiegelbeeldige teksten. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1953. Geniet. Ills. Joe C. de Kruijff. Typografie Charles Jongejans. - xK 8002 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 177: Tableau de la troupe. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1954. Geniet. Met foto's van Ad Windig. Van Proost en Brandt die U een goed, gelukkig en sterk 1954 toewenst. xK 7974 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 178: Over aspecten van het personeelsorgaan. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1954. Geniet. - xK 7975 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 181: Over papier en druk op verschillende plaatsen in de wereld. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1954. Geniet. 20 p. Met Snippers no. 10, bijblad van Prikkels no. 181. Bijdragen van M.G. Hartley, Gideon Stern, Boris Raptschinsky, Care Dair. Layout Yvonne Voglesang. Omslag: Berg. xM 8890 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 182: Er is iets aan de hand met die fotografie. Met artikelen als De oudste Amateurfotografen in Europa. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1954. Geniet. 18 p. Bijdragen: Dick Boer en Piet Kieviet. Foto's: Dick Boer, H. Braggaar, Bedijs, C.M. Olie, D. van Dijk, Pater Longius de Munter, B. van Breejen, G. Kuipers, J.C.L. van Straaten. xM 8604 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 185: Over het verpakken van dingen. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1954. Or. omslag. 16 p. Teksten Joop en Friso Endt. Illustraties Lex Metz, fotografie Lood van Bennekom en Ad Windig. Layout Alexander Verberne. xK 8959 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 186: Proost Papierprijsvraag: Twaalf naamloze soorten Proost Papier, waarvan de lezers moeten raden welke het zijn. Er is een prijsvraag aan verbonden, waarmee boekenbonnen te winnen zijn. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1954. Or. omslag. 22 p. Illustraties Ton Smits, foto's Ad Windig, layout Gerda v.d. Laan. xK 8960 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 187: a.u.b. doorhalen wat niet verlangd wordt, dossiermap met snelhechter, over formulieren en wat daarmee samenhangt. Amsterdam, Proost & Brandt, 1954. Lay-out: Charles Jongejans. xB 2545 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 188: Pakje sigarettenvloei op groot formaat. Sinterklaasnummer door Friso Endt. ill. Herman Focke Amsterdam, Proost & Brandt, december 1954. or. omslag. 3 velletjes - xB 2483 xx 10.00

PROOST PRIKKELS. 189: W.B.F. Schaper over Perkament, het edelste materiaal, Chachet en het cachet van Brandt. Het gebruik van Proostleggers. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1955. Or. omslag. 10 p. Illustraties en omslag Ton Smits, foto's Nico Zomer, J.M. Moerkerk. xK 8961 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 190: Nummer over typografie, met o.a. Van Futura naar Reiner Script? Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1955. Geniet. 16 p. bijdragen van B. Majorick en Friso Endt. xK 8003 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 191: Statistieknummer over papierproduktie, -consumptie, etc. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1955. Tekst Friso Endt. - xK 7977 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 194: Over 40.000 jaar Grafische Kunst, van Rotstekening tot nu. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1955. Foto's Ad Windig. - xK 8006 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 197: De Slechtste Prikkels van het jaar, waarin verhaald wordt van de fouten die er in voorkwamen. Met bijdragen van Carmiggelt, J. Tersteeg en A.W. Weselius. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1955. Or. omslag. 12 p. Illustraties Fiep Westendorp, fotograaf Ad Windig, layout Nan Platvoet. xL 3923 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 198: Nummer gewijd aan de reprografie. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1955. Oorspr. omslag. 16 p. Bijdragen: F.L. Zack, Henk Krijger en Frits Friedrich. Omslag en layout Jurriaan Schrofer. xL 3941 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 199: Beeldroman over Polyethyleentje, een nieuw verpakkingsprodukt Amsterdam, Proost & Brandt,
[november] 1955. Oblong in bedrukt plastic zakje. In de oorspronkelijke envelop Illustraties: Huik. xR 3593 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 200: Dartbord met schietschijf, onder het motto Werp u op Proost Papier. Pijltje en spelregels bijgeleverd Amsterdam, Proost & Brandt, 1955. - xT 4191 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 201: Prikuls 201: Spellingsprikkel: De eerste prikkel in de laatste spelling. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1956. Geniet. Layout Alexander Verberne. - xM 8200 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 202: Meesterdrukkers onder elkaar: over Didot en een verhaal van Bob de Binder over nieuw boekbandmateriaal Fabroleen. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1956. Or. omslag. 16 p. Bijdrage van W.J. van de Woestijne. Foto's The Grange Fiber Co, Pieter Groot Ad Windig, omslag en layout Jan Vermeulen. Snippers no 11. 10 februari 1956. xK 8965 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 203: Richtlijnen voor de viering van 1 april, waaronder Landelijk goedgekeurde grappen en landelijk ontraden grappen. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1956. Or. omslag. 16 p. Tekst Friso Endt e.a., foto's Ad Windig, omslag Les Spreekmeester, layout Otto van Eersel. xK 8963 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 204: Lessen in golfkarton, en een reportage van de gebeurtenissen op 31 maart 24.01 uur. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1956. Or. omslag. Ills. 18 p. Foto's Ad Windig, layout Han de Vries. xK 8964 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 205: Wat willen ze. Het kogelschrijvertje, Q-riosa. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1956. Bijdragen van Friso Endt, D.H. Couvee. Foto's Ad Windig. Omslag Wim Bethouwer. Layout Gerda v.d. Laan. - xM 9422 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 206: Speciaal nummer over eenzijdig gestreken karton, met aanwijzingen voor afsetdrukkers. De tweeblikken proef en Carton-karton. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1956. Or. omslag. Tekst W.B.F. Schaper, foto's Ad Windig, layout Ton Raateland. xK 8966 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 208: De Wel-tijd-Prikkels, een reactie op 'Geen tijd' Bijdragen H.J.A. Hofland e.a. over Tijd genoeg. Zelf tijd maken, Geen minuut. Een kwestie van organisatie. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1956. Or. omslag. 16 p. Cartoon Wim Ledel, fotografie Ad Windig, omslag Hugh Jans, layout Wim J. Koster. Met Snippers no 12. 10 september 1956. Emigratie van Hollandse Papiermakers. xK 8967 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 209: Tekeningen en verhaaltjes van leerlingen Prof. Kohnstamschool. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1956. Geniet. - xK 8034 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 211: Prikkelkost zijnde een kleine verzameling recepten uit de Nederlandse keuken. Samengesteld door Annie van 't Veer en geillustreerd door Lex Metz. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1956. Or. omslag. 32 p. Met agenda bijlage. xK 8026 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 211: Prikkelkost zijnde een kleine verzameling recepten uit de Nederlandse keuken. Samengesteld door Annie van 't Veer en geillustreerd door Lex Metz. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1956. Or. omslag. 32 p. - xB 2544 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 212: Een weg in het doolhof van glans op papier Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1957. Foto's Hans Buther, omslag Ted Schaap. Layout Wim Wandel. 16 p. - xM 8569 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 213: Nummer voor ongeduldige mensen: 'Waar blijft...'. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1957. Or. omslag. 16 p. Masque, uitgevers, dummyreeksen, planovellen, facturen en waar dat allemaal blijft. Foto's Ad Windig, omslag Ted Schaap, lay out E. Puettman. Laatste twee pagina's waterschade. xL 3152 x 6.00

PROOST PRIKKELS. 214: Verhalen op losse vellen, omdat we 100 jaar verder zijn en lezen dan verboden is: een illegale Prikkels. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1957. Omslag losse vellen. Collage Jan G. Elburg. Foto's Ad Windig. Layout Karel Beunis. xB 2476 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 215: Jan-Bert en de letters. Opwekking aan jonge mensen om een grafisch vak te leren. Amsterdam, Proost & Brandt, April 1957. Oorspr. omslag Ills. Tekst: Marinus Schroevers, Foto's: Ad Windig, Grafische verzorging: Nan Platvoet xR 3592 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 216: Verbouwingsprikkels, naar aanleiding van veranderingen op 't Rusland. Bijdragen van M.G. Emeis jr. Simon Carmiggelt, P. Kievit, Friso Endt, over Ons Rusland, De duistere poezie van het bestek, De Bouwvergadering en Gesprek met de Elektricien. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1957. Or. omslag. 16 p. Foto's Ad Windig, layout Wim Wandel. xK 8968 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 217: De ontwikkeling van ons schrift door de eeuwen heen, onder de titel Van holenwand tot bankpost. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1957. Grote opgevouwen poster. Tekst M. van Loggem. Ontwerp Gerrit Noordzij. xK 8242 x 12.00

PROOST PRIKKELS. 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren. Amsterdam, Proost & Brandt, juli-augustus. 1957. Ontwerp Pieter de Groot. - xK 8027 x 12.50

PROOST PRIKKELS. 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren, schelpen. Amsterdam, Proost & Brandt, juli-augustus. 1957. Ontwerp Pieter de Groot. In de oorspronkelijke envelop met vlaggetje en labels. xB 4257 x 15.00

PROOST PRIKKELS. 220: Handschriftnummer, behandelt de kenmerken van het handschrift: De mens en zijn handschriftagenda. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1957. Oorspr. omslag. 16 p. Tekst M. van Loggem, layout Dick Harders. xK 8969 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 221: Krant voor hen die de Prikkelhond in de pot vonden, of er door aan lager wal zijn geraakt. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1957. Krant. Illustraties Frits Muller. xB 2470 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 223: Keus in kunstdruk, monstermapje met veel soorten kunstdrukpapier. Amsterdam, Proost & Brandt, Januari 1958. Oorspr. omslag Ills. Foto's: Ad Windig, Layout: Ko Kwinkelenberg xR 3591 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 224: Prikkel Pocket. Cartoons over de vaktermen in de grafische industrie, van de hand van Frits Muller. Tekst van Jacques den Haan. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1958. Foto's Ad Windig, omslag Frits Muller, layout Pieter Groot. - xM 8570 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 225: Parodie op het Engelse tijdschrift Punch, nu Prunch. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1958. - xR 3599 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 226: Tourprikkels over tochten en tochtjes door ons land. Amsterdam, Proost & Brandt, Mei 1958. Oorspr. omslag met flappen Ills. 35 p. Tekst: J.M. Fuchs, Illustraties: P.A.C.A. Vos, Layout: Wim van der Salm. xR 3590 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 227: Verschil van dag en nacht. Experiment met de tweelingdruk; twee autotypieen die ten opzichte van elkaar verschoven gebruikt worden en dan een verschil laten zien als van dag en nacht. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1958. Or. omslag. 4 p. + Raster. Foto's Ad Windig. xL 3931 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 230: Prikklopaedie. Herdruk PP 122. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1958. Herzien en aangevuld. 28 p. Eerste Prikkel in herdruk. xM 9410 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 232: Magazijnnummer. , over de zorg waarmee Proost Papier in het magazijn en tijdens het vervoer wordt omringd. Tekst Tom Pauka. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1959. Geniet. Ills. Bert Bouman. - xM 8203 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 233: Dr. G.W. Ovink, Over de industrie van het boek. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1959. Geniet. Typografie Aldert Witte. - xM 8205 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 234: Kies onze partijen; affiche bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Opgebouwd uit handelsmerken, sigarenbandjes en riemetiketten. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1959. Gevouwen vel. Ontwerp Mart Kempers. - xT 4188 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 239: Rekenschijf, waarin de insluitschema's voor vouwvellen zijn verwerkt. Amsterdam, Proost & Brandt, 1959. - xB 2540 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 242: Fotoboekje over alles wat vermeldenswaard is binnen een straal van 400 meter rondom het Rusland. Tekst Bas Roodnat. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1960. foto's Ad Windig. - xK 8041 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 244: Presentexemplaar, gaat over de verhouding die schrijvers hebben met papier: haat, liefde, onverschilligheid. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1960. Foto's Ad. Windig. Typografie Wim Crouwel. Korte verhalen van C. Lennart, A. Kossmann, B. Schierbeek, S. Vestdijk, S. Carmiggelt. xM 8613 x 22.50

PROOST PRIKKELS. 245: Prikkelplanologie. Vanuit 1960: 15 jaar terugkijken (1945) en vooruitkijken (1975). Tekst W.F. Heinemeyer. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1960. Geniet. Foto's Ad Windig, Cas Oorthuys. vlekje op omslag xK 8014 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 246: Het Testamentum Tudderense. De controverse Coster-Gutenberg: Kees Stip bedacht een gevonden testament, dat voor twee totaal verschillende uitleggen vatbaar is. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1960. Calligrafie Erna van Osselen. Typografie Coen Smit. - xM 8602 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 247: VVV folder voor Prickelberg-Buiten, die meer belooft dan waargemaakt zal kunnen worden. Amsterdam, Proost & Brandt, juli 1960. Met envelop. Illustraties Kees Kelfkens. xB 2481 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 248: Heruitgave van de niet verzonden Prolympische Prikkel 210, omgewerkt voor de Olympische Spelen 1960. Tekst Klaas Peereboom. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1960. Ills. en omslag J. van Keulen. - xM 8886 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 254: Bij het aftreden van Ulco Proost als directeur van Proost en Brandt verscheen een bloemlezing van citaten uit het door hem geschreven gedenkboek Twee eeuwen Brandt en Proost. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1961. Ills. Paul Citoen, Henk Broer. Typografie Mart Kempers. - xM 9415 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 255: Catalogus van de meest courante ruimtevaart uitrustingsstukken, met prijzen in dollars, guldens, ponden en roebels. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1961. Met omslag. Teksten Jan W. Holsbergen. Layout en collages Hans van Os. xK 8234 x 15.00

PROOST PRIKKELS. 258: Bibliografie betreffende de produktiegebieden van de grafische industrie. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1961. Vormgeving Pieter Groot. - xM 8572 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 267: De geschiedenis van het maken en bedrukken van papier door de eeuwen heen, geschreven door Jos Hermans. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1962. Ills. en typografie J. van Wessum. - xK 8018 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 268: Krant in oude stijl met reklameuitingen uit opeenvolgende perioden, om de ontwikkeling te laten zien. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1963. Bijdragen van Jacques v.d. Ster en G.B. Rubinstein. xK 8238 x 8.50

PROOST PRIKKELS. 270: HOLSBERGEN, Jan W., Muzenschroom. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1963. miniatuurpocket. (9 x 5,5 cm) 63 p. Gecomprimeerd boek, waarin de belangrijkste fragmenten uit de Nederlandse literatuur sinds 1200 zijn samengevat tot een boeiend verhaal. xB 2486 x 15.00

PROOST PRIKKELS. 272: Kwadraat-Prikkels. Zelfs vormgevers slapen in hemelbedden... en een beetje science-fiction design. Idee, tekst, vormgeving, tekeningen Boris Kullmann. Amsterdam, Proost & Brandt, mei-juni 1963. Or. omslag. Ills. Fotografie Ad Windig. [Lob 5]. xH 9557 x 15.00

PROOST PRIKKELS. 276: Honderd jaar op zoek naar woorden. Over het woordenboek Nederlandse taal. Tekst W. Boswinkel. Amsterdam, Proost & Brandt, November/December 1963. Geniet 16 p. - xM 8204 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 277: De Prikkelsredactie wenst de lezers een gelukkige en voorspoedige Schrikkelmaand. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1964. - xM 8575 x 6.00

PROOST PRIKKELS. 279: Over verpakking met Proost praten, op de Macropak. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verpakkingsmaterialen. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1964. Ills. Henk van Ockenberg. - xK 8011 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 280: Aanzoekbiljet. Van de aanzoeker der rechtstreekse inzamelingen. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1964. Biljet in oorspronkelijke envelop. - xB 2503 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 280: Aanzoekbiljet. Van de aanzoeker der rechtstreekse inzamelingen. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1964. Zonder de oorspronkelijke envelop. - xB 2504 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 282: Ook u moet spijsbewust leven. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1964. Oorspr. omslag. 6 p. Foto Ad Windig. xB 2468 x 6.00

PROOST PRIKKELS. 283: Opwekking om lekker veel kilometers te rijden, ten gunste van de kwade dampen in onze omgeving. Een milieuprikkels dus. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1964. Vormgeving Pieter Groot. - xM 9417 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 286: Binderijreportage in de vorm van een uitgeversdummie. Verscheen op de dag dat de eerste snelbinder in gebruik werd genomen. Tekst Bert Schierbeek. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1965. Vormgeving Pieter Groot. - xH 9818 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 287: Prikkels tot het Boekenvak. Briefwisseling tussen Jan W. Holsbergen, Sjoerd de Vries en Prikkelsredacteur over het boekenvak, ter gelegenheid van de Nationale Boekenmarkt. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1965. Foto Ad Windig. - xM 8579 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 289: Elken dag een riempje . Verhaal over papier en zijn eigenschappen. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1965. 46 p. Ills. - xM 8615 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 290: Feestnummer, voorafgaand aan het verschijnen van de 26ste jaargang van de Revue der Reclame. Tekst Rinus Ferdinandusse, Han W. Holsbergen e.a. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1965. Typografie en advertenties Pieter Groot. - xH 7373 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 293: Partijwetten geeft de beginselprogramma's van de politieke partijen die deze maand aan de verkiezingen meedoen. De redactie heeft ze niet leuker gemaakt. Amsterdam, Proost & Brandt, 1966. met bijlage-velletje xB 2543 x 15.00

PROOST PRIKKELS. 294: Een zelfkopierende Prikkels waarin de draak wordt gestoken met de uitkomsten van het psychologisch marktonderzoek. Amsterdam, Proost & Brandt, juli 1966. Vormgeving Pieter Groot. - xK 8979 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 296: Omdat de 20ste eeuw al weer voor tweederde verstreken is werd een reeks wenskaarten van verschillende afzenders, geldig tot het jaar 2000, verstrekt. Amsterdam, Proost & Brandt, September 1966. Vijf kaartjes in vijf enveloppen in envelop. Gedeeltelijk in fotokopie. xT 9347 x 12.00

PROOST PRIKKELS. 297: De geschiedenis van de schaar. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1966. Geniet. 16 p. - xK 8021 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 301: Een muurkrant, roept de grafische garde op tot actie om de dictatuur van de papiergroothandel te doorbreken. Amsterdam, Proost & Brandt, 1967. Affiche. - xB 2542 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 303: Uit de Oudste geschiedenis van de Amsterdamse papierhandel in het bijzonder over de Compagnie der Duytse papieren. Door Henk Voorn. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1967. Geniet. 28 p. - xM 7453 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 304: Geloof het of geloof het niet. Weerprikkels verwoord door J.M. Fuchs. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1968. Geniet. - xM 7448 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 305: Geloof het of geloof het niet, een betere Prikkels. Nummer 304 opnieuw uitgegeven wegens een opeenhoping van fouten slechte kwaliteitsbeheersing: te vette druk, paginering vergeten. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1967. Weerprikkels verwoord door dr. J.M. Fuchs, gezet en verbeeld naar aanwijzingen van Pieter Groot. xM 8580 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 305: Geloof het of geloof het niet, een betere Prikkels. Nummer 304 opnieuw uitgegeven wegens een opeenhoping van fouten slechte kwaliteitsbeheersing: te vette druk, paginering vergeten. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1967. Weerprikkels verwoord door dr. J.M. Fuchs, gezet en verbeeld naar aanwijzingen van Pieter Groot. Met buikbandje waarop de fouten worden behandeld. xB 4258 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 306: Waarin een lans wordt gebroken voor het opvijzelen van het eigen image door middel van tatouage. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1968. Vouwblad. - xB 2479 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 307: Nulnummer van een modeblad dat zich richt tot de greenermarkt, liggend voor de teenermarkt. Met foto's, knipmodellen en trends. Auteur W. Gobel. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1968. Vormgeving Hans Versteeg. Met envelop voor papa. xM 8980 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 308: What is what in publicity? biedt de helpende hand bij het begrijpen van de onbegrijpelijke reclametermen. Tekst Ernst van Altena. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1968. Omslag Ad Werner. met buikbandje in het oorspronkelijke doosje xK 8030 x 12.50

PROOST PRIKKELS. 310: Vergaderpakket waarin een notitieblok met zelfkopierend papier, spelregels, een checklist, oefenvoorbeelden voor de spiegel en vergadermappen. Tekst Jan W. Holsbergen. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1969. Met envelop. Vormgeving Pieter Groot. xK 8282 x 20.00

PROOST PRIKKELS. 324: Catalogus van de bestverzorgde 49 boeken uit de jaren 1470-1970. Willekeurige fragmenten uit recente juryrapporten, geplaatst onder willekeurige boeken. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1971. Oorspr. omslag. Foto's en vormgeving Bert Zeijlstra. oblong xK 8248 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 324: Catalogus van de bestverzorgde 49 boeken uit de jaren 1470-1970. Willekeurige fragmenten uit recente juryrapporten, geplaatst onder willekeurige boeken. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1971. Oorspr. omslag. Foto's en vormgeving Bert Zeijlstra. oblong xH 7385 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 327: Groot affiche met Waarschuwing tegen de geestvervuiling, tekst van Nils B. Treving op het Comprintcongres 1971. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1972. Vouwblad. Ontwerp: Bert Zeijlstra. xR 3600 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 328: Kunststofprikkels. Wat polyethyleen is, wat je er mee kunt doen, welke lasten het oplevert en een produktieschema van de vervaardiging ervan. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1972. Foto's Aart Klein. - xK 8369 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 329: Uitvlucht naar Dusseldorp, reisvoerder voor Drupagangers en - gangsters. Tekst J.M. Fuchs en W.J. Simons. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1972. Ills. Bert Zeijlstra. - xM 8966 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 330: Prentulier, een kruising tussen prentbriefkaart en formulier. Amsterdam, Proost & Brandt, juli 1972. Ontwerp Studio Schuyt en Elffers. - xM 8612 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 331: Promotie voor de edele sport van het papierproppenschieten. Tekst Klaas Peereboom. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1972. Vormgeving Willem Duives. - xM 8965 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 335: Affiche met alternatieve verkeerstekens: U nadert de Walletjes, Hotel Garni, Vrij-ingang, Nieuw Links, Naar de Hemel, Drive-in zwembad. Amsterdam, Proost & Brandt, 1973. Affiche. 99 x 64 cm. Ontwerp Ad Werner xY 5166 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 340: Derde druk van de Prikkelopaedie(zie ook nr 122 en 230). Amsterdam, Proost & Brandt, december 1973. Oorspr. omslag 24 p. Vormgeving Niko Spelbrink, Jan Brinkman, Guus Ros. xK 8251a x 8.00

PROOST PRIKKELS. 343: Promino Dominospel. Met blanco stenen, beplakt met verschillende papiersoorten. Alleen echte papierkenners weten wat ze tegen wat moeten leggen. Amsterdam, Proost & Brandt, 1974. Doosje met stenen. Idee: Jos Houweling. xB 2530 x 12.50

PROOST PRIKKELS. 346: Interviews van Betty van Garrel en Cherry Duyns met de papierspecialisten van Proost en Brandt. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1974. Ills. Paul Mijksenaar. - xK 8225 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 347: Wonen met karton geeft suggesties voor het bouwen van huizen van speciaal geprepareerd karton. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1974. Adviezen R. v.d. Berg. Tekst Jaap de Kreek. Omslag Hans Manusame. xK 8236 x 11.50

PROOST PRIKKELS. 350: Affiche. De 350ste Prikkels. Als symbool daarvan een bergje spelden waarboven een hand zweeft waarin de laatste geprikt zit. Amsterdam, Proost & Brandt, 1975. Affiche. 70 x 50 cm. Idee Jaap de Kreek xY 5165 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 352: Dertien stellingen naar de Wet van Murphy, opgedragen aan de bezorgde Nederlandse ondernemer. Uitgevoerd als bureaustandaard. Amsterdam, Proost & Brandt, 1975. Met envelop. Tekst: Cor Jongens. Constructie: Hans Manusama. xB 2549 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 353: Reportage over het uitgeversdistributie-centrum in De Meern, waar jaarlijks 15 miljoen boeken omgaan. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1975. Oorspr. omslag. Tekst Jaap de Kreek. Illustraties Edgar Kruijer. Foto's Henk de Boer. - xH 7374 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 356: Introductie nieuw briefpapier voor Proost en Brandt. Tekst Jaap de Kreek. Amsterdam, Proost & Brandt, feb./maart 1976. Oorspr. Map. Illustraties Friso Henstra. Vormgeving Eelco Bos. xH 9809 x 11.50

PROOST PRIKKELS. 358: 'n open boekje! Tekst Henk van Delden. Amsterdam, Proost & Brandt, 1976. Or. omslag. Ills. Fotografie Herman van Haasteren. xH 9558 x 13.50

PROOST PRIKKELS. 359: In naam der Koningin gaat over plagiaat. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1976. Or. omslag. 24 p. Tekst en vorm Cor Jongens. xM 8588 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 360: 75 jaar "goed" zijn! T.g.v. het 75 jarig bestaan van de KNVD. Een pop-up. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1976. Kartonconstructie: Hans Manusama. xR 3284 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 365: Een maat voor het meten van het gat in de tijdschriftenmarkt. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1977. Or. omslag. Ills. Tekst Ruud H.M. Kok, konstruktie Hans Manusama, vormgeving Ad Werner. xH 9728 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 366: Het verlangen naar kleinschaligheid. Tekst Simon Mari Pruys. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1977. Vormgeving Simon Mari Pruys. - xM 8953 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 367: Planmaster voor 1978 waar geen afspraak meer bij kan, omdat alle weken al vol staan met aforismen. Verzameld door Gerd de Ley. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1977. - xK 8221 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 368: Twee affiches met alfabet van versierde initialen door Pam Rueter in hout gesneden Amsterdam, Proost & Brandt, 1978. 2x Affiche. 70 x 50 cm. Vormgeving BRS. xY 5168 xx 10.00

PROOST PRIKKELS. 369: Het Holtland. Feiten, cijfers en meningen over bos, bomen en hout in Nederland. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1978. Geniet. 32 p. Met kaart. - xM 8988 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 370: Prikkels knipseldienst laat zien hoe verschillend kranten eenzelfde bericht verslaan, in dit geval het verhaal van Roodkapje. Teksten Ruud Kok. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1978. Vormgeving Antoon Bos. - xK 8261 x 8.50

PROOST PRIKKELS. 371: Catalogus van Drukkerskunst, vrij werk van medewerkers van grafische bedrijven. Inleiding G.W. Ovink. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1978. Geniet. 20 p. Omslag J.H. de Haan. xM 8884 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 372: Spaarzegelaktie waar niemand wijzer van wordt. Ingewikkeld verhaal dat verhult dat er nimmer iets te sparen valt. Tekst Jaap de Kreek Amsterdam, Proost & Brandt, november 1978. Ills. Geert Bosman, Vormgeving Wim Wal. Met zegels los bijgevoegd. xM 8986 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 375: Spatie/pastei, tijdschrift voor grafische cultuur/orgaan voor grafische subcultuur en visuele zelfbevrediging. Met bijdragen van Gerrit Noordzij, Cor Jongens e.a. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1979. Ills. en vormgeving Gerrit Noordzij. Foto's Marius van Harten - xK 8978 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 376: Konstruktie. Interviews naar aanleiding van een tentoonstelling in het souterrain van Proost en Brandt met vouwconstructeurs en afbeeldingen van werk van Karel Ettekoven e.a. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1979. Vormgeving Karel Suyling. - xK 8264 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 377: Waarin wordt vastgesteld dat het niet gaat om een keuze tussen wel of niet deelhebben aan de vooruitgang van de techniek maar om zowel behouden als veranderen. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1979. Oorspr. omslag. Tekst Cor Jongens. Foto's Bert Nienhuis. Vorm Ad Werner. - xK 8260 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 379: Gezelschapsspel gebaseerd op de uitgeversfunctie. Alle factoren van een boek zo goed mogelijk overwegen om er zo veel mogelijk aan te verdienen. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1980. Or. omslag. Ills. Uitgegeven ter ere van het 100-jarig bestaan van de Uitgeversbond. Idee en tekst Jacques F Remarque, vormgeving BRS en Martijn Luns. xK 8283 x 15.00

PROOST PRIKKELS. 380: Ontheffing van de parkeerverplichting. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1980. Met envelop. Idee en tekst Gerard van Beusekom. xK 8228 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 380: Ontheffing van de parkeerverplichting. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1980. enkele kaart. Idee en tekst Gerard van Beusekom. xB 2498 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 381: Catalogus bij tentoonstelling 'Reception-Art'. Door Pierre Janssen en Cor Jongens. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1980. Geniet. N.p. Ills. - xM 7460 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 382: Milieubestrijding; aspecten als De mythe van het milieu, Het Grote Gevaar, Meer verpakking, /frisseluchtfabriek. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1980. Vouwblad. Idee en tekst Gerard van Beusekom. xK 8239 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 384: 'Drukkers in de marge' gaat over de zondagsdrukkers, die zich voor hun plezier bezighouden met het maken van boeken. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1981. Or. omslag. 29 p. Ills. Teksten Huib van Krimpen en Henk Roozendaal. Vormgeving Martin Knopper. xK 8257 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 386: Leergang Kwismaster. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1981. Geniet. 12 p. Met bijlage Het kijk en luister onderzoek of de meetlat van de familie Doorsnee. xM 8616 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 389: Affiche. Elektroprint maakt het bedrukken mogelijk van een gehele pallet papier in meerkleuren in een keer, zowel in schoon- als in weerdruk. [foutief genummerd 387 i.p.v. 389]. Amsterdam, Proost & Brandt, 1982. Affiche. 82 x 62,5 cm. Tekst Gerard van Beusekom-Frets, illustratie en typografie Leslie Strawford. xY 5169 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 390 B: Brief van de Prikkelsredactie dat de vele reacties op de drukproeven van Prikkels 390 het onnodig maken tot een definitieve druk over te gaan. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1982. envelop met brief. - xR 3597 x 5.00

PROOST PRIKKELS. 390: In gesprek met de computer laat in de vorm van drukproef zien dat er veel mis kan gaan in de communicatie tussen computer en computergebruiker. Met [los bijgesloten in envelop] een verzoek aan de lezers om commentaar op deze proef vol fouten. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1982. or. omslag. Tekst Cor Jongens, vormgeving Andre Toet. xM 8964 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 391: Test die zal aantonen of de lezer bijgelovig is of niet. Dertien vragen, dertien situaties, dertien uitkomsten. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1982. Or. omslag. Ills. Tekst Ruud H.M. Kok, foto's Herman van Haasteren, vormgeving Hans Versteeg. xH 9729 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 393: Een aanvulling op Prikkels 359 over plagiaat. Met vele voorbeelden van roof. Tekst Frits Oppenoorth. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1983. Ills. Ad Werner. - xK 8277 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 394: Herdruk van de Prikkelopaedie, die verder verscheen onder de nummers 122, 230 en 340. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1983. Omslag Robbert Fels. Tekst Cor Jongens en Niko Spelbrink. Illustraties Marise Knegtmans. xK 8222 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 396: Publivatie van het Rijksinnovatiebureau RIB, waarin produktideeen worden aangeboden aan de Nederlandse industrie. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1984. vouwblad met begeleidende brief Ideeen Gerard van Beusekom-Fretz, illustraties en vormgeving Ad Werner. Bijgesloten knipsel. xR 3598 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 397: Talenpraktikum voor vakantiegangers. Methode om op de manier van Scrabble zinnen te vormen met de bijgeleverde lettergrepen en korte woordjes. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1984. Idee: Don Dekker. Bewerking Jopie Arendsen. Vormgeving Henk Rohde. Advies Jaap de Kreek. xH 9734 x 13.50

PROOST PRIKKELS. 398: Olympische strippenkaart, te gebruiken op de OS 1992 in Amsterdam. Dan bestaat Proost en Brandt 250 jaar en daarom stelt de redactie deze vrijkaart ter beschikking. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1984. Met envelop. Idee en tekst Gerard van Beusekom-Fretz. Illustraties en typografie Caroline Ekeler. xK 8227 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 399: Een set stickers om de stickerrage te bestrijden. In plaats van I love sticker nu een I hate sticker op de achterruit. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1985. Ontwerp Ad Werner. 3 stickers. - xK 8223 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 401: ATV schijf. Amsterdam, Proost & Brandt, z.j. Kaart. Tekst Cor Jongens, Vormgeving Andre Toet, Illustraties Bill Easter. xH 9740 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 402: Illustraties in boeken. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1985. Mapje met vier deeltjes. Ills. Bevat "De roman met de contrabas " van Tsjechow door drie illustratoren: Joanna Die, The Tjong Khing en Kurt Lob. xL 2220 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 403: Freudiaans kwartet. Amsterdam, Proost & Brandt, 1985. Kwartetspel in doosje xY 4192 x 12.00

PROOST PRIKKELS. 405: Affiche. "Het Paleis van de Dam!" Foto van de Dam zonder het Koninklijk Paleis. Voorstel van de Stichting tot het afbreken, inpakken en opslaan van oude monumenten. Amsterdam, Proost & Brandt, 1986. Affiche. 58 x 68 cm. Tekst: Pim Vermaat, Fotografie: Herman Hoekstra en Jacques van Zon. xY 5167 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 406: Rijwielbelasting. Amsterdam, Proost & Brandt, 1987. Brief in oorspr. envelop. Met los bijgesloten rijwielplaatje-sticker. Idee en tekst Cor Jongens. Vormgeving Antoon Bos. xB 2501 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 408: Achtervolging Proost Prikkels als krantenpagina over de verhuizing. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1987. Krant. Tekst Koos van Zomeren. Layout Henk Rohde. xB 2488 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 410: Eindelijk veilig!! Een stadion-maatpas voor voetbalsupporters. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1988. Brief met plastic pasje. Coordinatie: Cor Jongens. xB 2490 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 412: Het papierloze kantoor. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1988. Ontwerp Titus Swart. - xM 8960 x 4.50

PROOST PRIKKELS. 413: Emaille-achtig blauw straatnaambordje: Wandelgang. Amsterdam, Proost & Brandt, 1989. Knikje in het bordje. xB 2551 x 6.00

PROOST PRIKKELS. 414: Leg het voorlopig maar in de ijskast. Een beschrijving van tien onvoltooide Proost Prikkels. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1989. Uitwerking Cor Jongens. Vormgeving Ad. Werner. Fotografie Mattijs Werner. - xM 8992 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 415: Brevet van onvermogen. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1990. Idee Proost Prikkel redactie. Met brief en envelop. xM 8971 x 9.00

PROOST PRIKKELS. 416: Nonsens/No nonsense. Een stempel met twee hoofden, een januskop voor de stempelfreak. Amsterdam, Proost & Brandt, 1990. Met kaartje. - xB 2529 x 15.00

PROOST PRIKKELS. 417: Groeten van het Noordelijk Halfrond, ansichtkaarten. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1990. Wikkel met kaarten. Tekst Pim Vermaat. Vormgeving ad Werner. Illustratie Yorick Werner. xB 2478 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 418: Ik sta voor niets. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1991. Sticker. - xH 9748 x 5.00

PROOST PRIKKELS. 419: Zeer groot affiche; Volland, maar er is ook een andere kant. Amsterdam, Proost & Brandt, 1991. Affiche. 115 x 83 cm. Ontwerp: Ad & Yorick Werner xY 5163 x 12.00

PROOST PRIKKELS. 423A + 423B: Nagemaakt NRC Handelsblad met de lintjesregen van dat jaar (alle begunstigden waren relaties van Proost en Brandt). Met brief met Excuses op verzoek NRC Handelsblad Amsterdam, Proost & Brandt, april 1992. Krant. Met knipsel uit Nrc Handelsblad. xR 3603 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 423A: Nagemaakt NRC Handelsblad met de lintjesregen van dat jaar (alle begunstigden waren relaties van Proost en Brandt). Amsterdam, Proost & Brandt, april 1992. Krant. - xB 2482 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 425: In een doos met de waarschuwing Onbreekbaar een stevig papieren Wegwerpverzamel-Jubileumbord met Delfts blauwe opdruk. Amsterdam, Proost & Brandt, 1993. Idee: Alexander Pola. Redactie: Wil van Reem Talma. Ontwerp en illustratie: Astrid Janssen. xB 2535 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 426: Waarom huisdieren belasting? Amsterdam, Proost & Brandt, september 1993. Idee en tekst F.S. Braudcek. Ills: Harry M. van Guns. Aanslagbiljet los bijgevoegd xB 2485 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 429: Een leporello-gevouwen vel met stickers die -in navolging van Deel 3 van het kentekenbewijs- op autoramen geplakt kunnen worden. Voor een uitzichtsloze toekomst. Amsterdam, Proost & Brandt,december 1994. - xR 3283 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 430: Affiche met een ei met prikkels als een cactus. Onderraan klein afgebeeld alle eerdere prikkels met een prikkel-motief. Amsterdam, Proost & Brandt, 1995. Affiche. 70 x 50 cm. Ontwerp: Yorick Werner xY 5164 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 431: Mededeling: De Prikkelsredactie heeft besloten geen Proost Prikkels te wijden aan het AOV. Amsterdam, Proost & Brandt, 1995. Gevouwen vel. Vormgeving: Werner Studio. xB 2494 x 5.00

PROOST PRIKKELS. 435: We gaan er onderdoor. Cartoon: dwars door het groene hart breekt met geweld een TGV. Amsterdam, Proost & Brandt, 1996. Briefkaart. Illustratie: Ad Werner. xB 2533 x 5.00

PROOST PRIKKELS. 438: Vakantiedroom: Weg zonder file. Portret van een idyllisch leeg landschap. Amsterdam, Proost & Brandt, 1997. Vouwvel. Tekst Pim Vermaat. Ontwerp: Ad Werner. xM 8981 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 440: Beursfraudebestendig aandeel in Proost en Brandt. Maar let op de kleine lettertjes. Dividenten die op de dag waaop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geind, worden ten bate van de Proost Prikkels redactie witgewassen. Amsterdam, Proost & Brandt, 1997. Met envelop. - xB 2493 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 441: Ansichtkaart met tegen een achtergrond van wolken een antiek paars kabinet. Amsterdam, Proost & Brandt, 1998. Kaart. Tekst: Pim Vermaat. xB 2532 x 5.00

PROOST PRIKKELS. 442: Vel stickers met de waarschuwing: Millennium bug inside. Amsterdam, Proost & Brandt, 1998. Vel stickers. Tekst: Pim Vermaat. Ontwerp: Werner Studio. xB 2526 x 5.00

PROOST PRIKKELS. 443: Papier en zo. Naslagwerk voor wie al ingewijd is maar iets zeker wil weten, een uitgave voor wie pas onlangs kennismaakte met papier en meer wil weten. Amsterdam, Proost & Brandt, 1999. Geniet. 24 p. Ills. Vormgeving: Erik Uittenbogaard. Tekst: Dick Gaasbeek. xB 2496 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 445: Wenskaart voor Nieuwjaar En weer een prachtig nieuw millennium. Met: Wij deden dat al in Duizend. En ook in Drieduizend mag u op Ons rekenen. Let maar op. Amsterdam, Proost & Brandt, 1999. Kaart. Tekst: Pim Vermaat. Ontwerp: Werner Studio. xB 2534 x 5.00

PROOST PRIKKELS. 446: Gebakken lucht. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 2000. Envelop. Idee Proost Prikkels Redactie. xH 9738 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 447: Tattoo Transfers. Plakplaatjes met modellen voor tatoeages, waaronder een rode roos met daaromheen een tekstbanier met: I regret my Tattoo. Amsterdam, Proost & Brandt, 2000. Ontwerp: Ad Werner. xB 2492 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 448: 'Oranje boven' Amsterdam, Proost & Brandt, juni 2000. Briefkaart. xK 8049 x 5.00

PROOST PRIKKELS. 450: Proost Prikkels goes www. Kaart met de tekst: Ja, laat mij via email weten als er een nieuwe Prikkels op de website staat. Amsterdam, Proost & Brandt, 2000. Kaart. - xB 2495 x 6.00

PROOST PRIKKELS. 451: Enveloppen/zetduiveltje. Amsterdam, Proost & Brandt, september 2001. Enveloppen. Idee zetduiveltje en uitvoering Maaike Hartjes. xH 9743 x 8.00

PROOST PRIKKELS. 452: Euro Krasloterij. Een Kraslot, met de regels van het spel. "Speel en win 10 kilo geld !!! Nog nooit vertoond!". Amsterdam, Proost & Brandt, 2001. Drie kaarten in envelop. - xY 7553 x 7.00

PROOST PRIKKELS. 453: Kies. Verkiezingsaffiche, met in een portret een collage van de foto's van de lijsttrekkers. Amsterdam, Proost & Brandt, 2002. Affiche. - xB 2528 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 456: Kies. Verkiezingsaffiche met in een portret een collage van de foto's van de lijstrekkers. Variant op nr. 453. Amsterdam, Proost & Brandt, 2003. Affiche. Ontwerp: Werner Studio. xB 2527 x 10.00

PROOST PRIKKELS. 457: Proost Prikkertjes. Pakje met cocktailprikkers in de kleuren van de EU-vlag: Heel Europa schreeuwt om kaas. Amsterdam, Proost & Brandt, najaar 2003. in oorspronkelijke envelop. Uitvoering Werner Studio. xB 2489 x 12.00

PROOST PRIKKELS. ongenummerd: Affiche. Jacht op verborgen talent. Opsporing verzocht: Proost & Brandt zoekt drukkers, zetters, lithograven, boekbinderes e.a. grafische ambachtslieden. Amsterdam, Proost & Brandt, februari,1978. Affiche. 68 x 40 cm. Tekst Otto Holzhaus, vormgeving: Peter Boezewinkel. xY 5170 x 9.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page