Studie Letterkunde

2020

- 50 jaar Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Antwerpen, 1984. Oorspr. omslag. 180 p. Ills. - xR 1843 x 10.00

- Aan Hugo Verriest. Brugge, Adolf Van Mullem, z.j. Oorspr. omslag. 46 p. De Vlaamsche Vlagge. Tijdschrift voor het Vlaamsche studentenvolk. XXXe jaar 4e aflevering. xB 2974 x 10.00

- Akademiedagen. Gehouden te Breda op 25 en 26 april 1957. Deel X. Verslag en voordrachten. Amsterdam, Noor-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Oorspr. omslag. 123 p. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. xK 3783 x 8.00

- Albrecht Rodenbach herdacht 1856-1956. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie, 1956. Oorspr. omslag. 106 p. Reeks X, nr. 5. [bibliotheekstempeltje]. xT 0860 x 9.00

- ALBUM. Behoorende bij den Letterkundigen-Kalender voor 1917. Den Haag, J. Philip Kruseman, (1916). Gedecoreerd en van een foto voorzien bandje met foto's en portretten van o.a. Seerp Anema, Dr. Peter Cornelis Boutens, Carrie (sic) van Bruggen, Mr. Frans Coenen, Louis Marie Anne Couperus, Henri Dekking, Marie Metz-Koning, Jules B. Schürmann, Herman Teirlinck, Maurits Wagenvoort, Kloos, Verwey, Van Eeden. xY 0890 x 60.00

- Alfons Jeurissen. Een verdienstelijk Limburger. Turnhout, J. van Mierlo-Proost, 1934. 2e druk. Oorspr. papieren omslag. 16 p. Ills. Uitgave van het Jeurissen-Comite. xB 6610 x 8.50

- Bibliografie van Henri Baudet. Hoogleraar te Groningen 1956-1984. Groningen, 1984. Geniet. [16] p. Met portret. - xR 0837 x 7.00

- Bibliographie Dr. M.G. de Boer. Amsterdam, [1934]. Oorspr. papieren omslag. 6 p. - xR 1809 x 6.00

- Catalogus Boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel II: Godgeleerdheid. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. Oorspr. omslag. Onafgesneden. 191 p. + personenregister. Samengesteld door de tentoonstellings-Commissie der Nationale tentoonstelling van het boek, juni-augustus 1910. Uitgave van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. xK 3772 x 11.50

- Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste Supplement. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1893. Gebonden. XX + 247 p. - xB 8547 x 10.00

- Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Derde gedeelte. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1890. Gebonden. VII + 529-732 p. - xB 8548 x 10.00

- Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Tweede supplement. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1907. Gebonden. XXVII + 339 p. Bevattende tevens een lijst van corrigenda en addenda op de vorige deelen van den catalogus. xB 8549 x 10.00

- Catalogus van de Bibliotheca Danica en van de overige Deensche en IJslandsche werken aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1939. Oorspr. omslag. XVI + 522 p. - xB 4370 x 15.00

- Catalogus van de bibliotheek der Stichting tot Bevordering der Notariele Wetenschap. Amsterdam, 1963. Gebonden. VI + 195 p. - xR 0866 x 10.00

- Catalogus van de Bibliotheek van de Vereniging van Leraren in het Schoonschrijven M.O., Stenografie [Groote] en Machineschrijven. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1994. Ingenaaid. XXIV + 207 p. - xB 4369 x 10.00

- Catalogus van oudere werken op het gebied der Nederlandsche Letteren. Amsterdam, Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, 1921. Ingenaaid. II + 143 p. - xB 1112 x 10.00

- Colloquium over de studie van de Vlaamse literatuur van de 19de eeuw. Gent, 1983. Oorspr. omslag. 63 p. Contactgroep 19de eeuw Dr. F.A. Snellaertcomite. xT 4861 x 7.00

- De Dordsche Dichtschool voor den jare 1672. Utrecht, 1823. Vernieuwd papieren omslag. 36-152 p. Seperaat uit: J. Scheltema, Geschied- en Letterkundig Mengelwerk deel III / 3. xY 4194 x 18.00

- De Fryske Boekstavering, in hantlieding for hwa yn 't Frysk skriuwe wolle. Hearenfean [Heerenveen], N.A. Hingst, 1879. Oorspr. omslag. 51 p. Utjown troch it selskip for Fryske tael en skriftenkennisse. xR 8630 x 10.00

- De Hynsteblom. De Jouwer, 1998. Oorspr. omslag. 16 p. Produksje-oersjoch 1973-1998. Utjouwerslist 1998. Oplage 99 exx. xB 6489 x 8.00

- De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend. Amsterdam, Libris, 2006. Gebonden. 80 p. - xR 1586 x 7.00

- De problematiek van de geschiedschrijving van de 19de-eeuwse nederlandstalige literatuur. 2de colloquium van het Snellaertcomite. Z.p. 1985. Oorspr. omslag. 241-312 p. Contactgroep 19de eeuw Dr. F.A. Snellaertcomite 9 oktober 1985. Themanummer van Spiegel der Letteren. xB 4946 x 6.50

- Eerste lustrum-album van de boekengilde Die Poorte 1933-1938. Antwerpen, [1938]. Oorspr. omslag. 20 p. Geillustreerd met meer dan vijftig, in fototypie uitgevoerde portretten, der auteurs waarvan werken in haar fonds verschenen. xR 2435 x 10.00

- Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Twee delen. Lannoo, Tiel/Utrecht/Amsterdam, 1973/1975. Twee delen Gebonden Stofomslag, Ills., 2117 p. - xY 3560 x 50.00

- Fedde Schurer 1898-1968. Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. Skriuwers yn byld no 3. Met bibliogr. Uitg. in samenw. met het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum. Documentatie in woord en beeld over de Friese schrijver (1898-1968) xY 2620 x 9.00

- Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905 - 1915. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1915. Gebonden. 440 p. Ills. - xL 6629 x 10.00

- Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar 1867. I: R. Fruin: De aanstelling van Marnix van St. Aldegonde tot Bijbelvertaler. II: M. de Vries: Floris ende Blancefloer, tekstcritiek. III: Mededeeling omtrent een Handschrift uit de 15de eeuw. IV: R. Fruin: Een anoniem pamflet van 1567 toegekend aan Marnix van St. Aldegonde. Leiden, E.J. Brill, 1867. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag. 50 p. - xY 3593 x 15.00

- Handelingen van het vierentwintigste Nederlands Filologencongres, gehouden te Amsterdam, op donderdag 5 en vrijdag 6 april 1956. Amsterdam/Groningen, 1956. Oorspr. omslag. 127 p. - xH 7146 x 8.00

- Hendrik de Man. Een portret 1885-1953. Antwerpen, AMVC, 1985. Oorspr. omslag. 70 p. Ills. Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven nr. 10. xB 6073 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1931. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1931. Oorspr. omslag. 227 p. Ills. - xB 6546 x 14.00

- Het Boek in Vlaanderen 1934. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. St-Niklaas, 1934. Oorspr. omslag. 147 p. Ills. - xK 5419 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1935. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Mechelen, 1935. Oorspr. omslag. 175 p. Ills. - xL 1834 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1937. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, Onze Tijd, 1938. Oorspr. omslag. 192 p. Ills. - xR 2946 x 12.00

- Het Boek in Vlaanderen 1938. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Mechelen, 1938. Oorspr. omslag. 208 p. Ills. - xL 1825 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1939. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1939. Oorspr. omslag. 199 p. Ills. - xL 1827 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1940. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1940. Oorspr. omslag. 174 p. Ills. - xL 2072 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1941. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1941. Oorspr. omslag. 265 p. Ills. - xL 5615 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1947. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1947. Oorspr. omslag. 208 p. Ills. - xL 1833 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1950. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1950. Oorspr. omslag. 232 p. Ills. - xK 5423 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1952. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1952. Oorspr. omslag. 212 p. Ills. 21e Jaarboek. xK 5424 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1953. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1953. Oorspr. omslag. 239 p. Ills. 22e Jaarboek. xL 1829 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1954. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1954. Oorspr. omslag. 279 p. Ills. 32e Jaarboek. xL 1830 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1956. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1956. Oorspr. omslag. 215 p. Ills. 25e Jaarboek. xK 5426 x 9.00

- Het Boek in Vlaanderen 1957. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1957. Oorspr. omslag. 211 p. Ills. 26e Jaarboek. xK 5427 x 9.00

- Het boek in Vlaanderen 1962. 31e Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1962. Oorspr. omslag. 191 p. Ills. - xR 2602 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1963. 32e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1963. Oorspr. omslag. 206 p. Ills. - xL 1824 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1967-1968. 36e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1968. Oorspr. omslag. 255 p. Ills. - xL 1828 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1968-1969. 37e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1969. Oorspr. omslag. 271 p. Ills. - xL 1831 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1969-1970. 38e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1970. Oorspr. omslag. 272 p. Ills. - xR 2519 x 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1970-1971. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1971. Oorspr. omslag. 287 p. Ills. 39e Jaarboek. xL 1836 x 10.00

- Het proza van Geel en de poezie van Simons. Een onbloedig professoraal tweegevecht in de eerste helft dezer eeuw. Culemborg, Blom & Olivierse, [1899]. Oorspr. omslag. 48 p. Omslag verkleurd. xB 0945 x 10.00

- Het Salamanderboek. Amsterdam, Em. Querido, 1938. Ingenaaid. 152 p. Ills. Salamander. Omslag J.B. Heukelom. xL 2606 x 10.00

- Holland in der Schweizer Presse / La presse suisse et la Hollande. [Zurich, Oprecht, 1945], Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xR 1972 x 10.00

- International directory of eighteenth-century studies 1987. Repertoire international des dix-huitiemistes. Oxford, Voltaire Foundation Taylor Institution, 1988. Large paperback. N.p. - xK 2371 x 13.50

- Jaarboek 1925 der Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1925. Oorspr. omslag, onafgesneden, 124 p. - xT 1430 x 10.00

- Jaarlijksche catalogus van het Vlaamsche Boek 1943. Brussel, Boekengilde, 1943. Oorspr. omslag. 167 p. Ills. Uitgegeven door de Nederlandschtalige Kamer van het Boekengilde. xB 3031 x 10.00

- Jan Campertprijzen 1978. Elisabeth Eybers, Cees Nooteboom, Maarten 't Hart en F.B. Hotz. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1978. Paperback. 100 p. - xK 3466 x 7.50

- Jan Campertprijzen 1980. Alfred Kossmann, Ed Leeflang, Oek de Jong, Andreas Burnier en A.L. Sotemann. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. 1e druk. Paperback. 109 p. - xK 3467 x 7.50

- Jan Campertprijzen 1983. Breyten Breytenbach, Rob Nieuwenhuys, Robert Anker, Willem G. van Maanen, Harry G.M. Prick en Imme Dros. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1983. Paperback. 136 p. - xH 9606 x 7.00

- Jan Campertprijzen 1990. Hans Faverey, Jan Kuijper, Leo Pleysier, K. Schippers, K.L. Poll. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1990. Paperback. 127 p. - xY 2842 x 7.50

- John Flanders / Jean Ray 1887-1964. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1981. Oorspr. omslag. 77 p. + 20 illustraties. Catalogus, ingeleid en geschreven door Jean-Baptiste Baronian. Dokumentatie en chronologisch raamwerk door Francoise Levie. xR 0806 x 16.00

- Jozef Muls herdacht. Antwerpen, Jozef Muls-Komitee, 1964. Gebonden. 274 p. + 24 p. Illustraties. - xR 1295 x 10.00

- L. Baekelmans en H. Teirlinck herdacht. Gent, Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, 1980. Oorspr. omslag. 67 p. Teksten van toespraken gehouden t.g.v. de honderdste geboortedag van L. Baekelmans, 26 jan. 1979, en van H. Teirlinck, 24 feb. 1979 Overdruk uit: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, jaargang 1980, afl. 1. xT 1233 x 8.00

- Letterkundig leven te Antwerpen. Een prentenboek. Het Stadsbestuur van Antwerpen, 1929. Ingenaaid. 64 p. Met vele illustraties. - xK 9707 x 14.00

- Letterkundig Museum Jaarverslag 2005. Letterkundig Museum Den Haag 2006. Oorspr. omslag Ills. 96 p. omslag Charlotte Mutsaers xL 8279 xx 9.00

- Levende Vlaamse Schrijvers. Portretten en bibliografieen uitgegeven voor de Ver. van Vlaamse Letterkundigen naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan 1907-1957. Brussel, A. Manteau, 1957. Ingenaaid. 430 p. Ills. - xL 3845 x 8.00

- Lijst van aanbevolen kinderboeken met recensies 1913-1932. Kommissie voor Kinderlektuur B.v.N.O. Amsterdam, De Volharding, 1932. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 4294 x 9.00

- Limburgse bijdragen, uitgave Leesgezelschap Hasselt 27e bundel. Het Leesgezelschap 13 maart 1893-1953. Hasselt, St. Quintinus Drukkerij, 1953. Oorspr. omslag. 101 p. - xT 2791 x 8.00

- Mekka. Jaarboek voor lezers 1996. Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar/Dedalus, 1996. Paperback. 208 p. Ills. - xK 4973 x 5.00

- Melanges Paul Fredericq. Hommage de la Societe pour le Progres des Etudes Philologiques et Historiques. 10 Juillet 1904. Bruxelles, Henri Lamertin, 1904. Half cloth XIII + 375 p. With portrait. Small Library Stamp. Text in Dutch/French. xL 4119 xx 20.00

- Mitteillungen der Ausland-Hochschule an der Universitat Berlin. Abteilung I: Ostasiatische Studien. Berlin, Georg Reimer, 1939. Or. wrappers. 21-56 p. Sonderabdruck Jahrgang XLII. xB 4980 x 8.00

- Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust Jaarboek 1979 nr. 6. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Paperback. 231 p. - xW 2394 x 8.00

- Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust Jaarboek 1980 nr. 7. Amsterdam, De Bezige Bij, 1981. Paperback. 160 p. - xW 2395 x 7.50

- Oostvlaams Literair Lexicon. Samengesteld door de Provinciale Kommissie voor Letterkunde. Gent, 1981. Oorspr. omslag. 127 p. + 27 p. Supplement. Ills. Kultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 15. xR 3015 x 9.00

- Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel I: 't Fonteintje, De Vlaamse Poeziedagen, Paul de Ryck, Paul Rogghe, Adolf Herckenrath. Gent, 1977. Ingenaaid. 179 p. Kultureel-Jaarboek Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 3. xR 6491 x 9.00

- Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel II: Firmin van Hecke, Roger d'Exsteyl, Franz De Backer, Jozef L. De Belder, Maurits De Doncker. De Duimpjesuitgave van Victor De Lille. Gent, 1980. Ingenaaid. 197 p. Kultureel-Jaarboek Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 12. xR 6490 x 9.00

- Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel VII: John Flanders, Marnix van Gavere, De Cahiers van de Waterkluis, Pliet van Lieshout, Frank Meyland, Werner Pauwels. Gent, 1985. Ingenaaid. 196 p. Ills. Kultureel-Jaarboek Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 24. xK 2647 x 9.00

- Op grond van de tekst. Opstellen aangeboden aan Karel Meeuwesse t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar. Utrecht, Hes, 1983. Paperback. 293 p. Met portret. Samengesteld onder redactie van de Vakgroep Nederlands letterkunde van de twintigste eeuw van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xB 1118 x 10.00

- Pantheon Herinneringsplaquette. Brussel, 11 december 1956. Hasselt, Heideland, 1957. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. Aangeboden aan de personaliteiten, op 11 december 1956 de gasten van Uitgeverij Heideland te Hasselt, op de persconferentie, gehouden in het Belgisch Pershuis te Brussel. xK 8851 x 9.00

- Programma van het XXIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem (28-31 Augustus 1893). Arnhem, G.J. Thieme, 1893. Oorspr. omslag. 40 p. + advertentien. Met bijlagen: Doel en middelen enz. + fraaie bijlage: Bewijs van Lidmaatschap photolitografie van G.J. Thieme te Arnhem, ontworpen door Ch. Roskam inv. del. xT 1268 x 25.00

- Register op de jaarboekjes voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1904-1948. Leiden, A.W. Sijthoff, 1948. Oorspr. omslag. 77 p. - xR 1157 x 10.00

- Register op de Levensberichten van Leden der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1766-1991. Leiden, 1993. Ingenaaid. 96 p. - xY 7730 x 7.00

- Register op de Verhandelingen in de jaarboeken van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1935-1979. Leiden, 1981. Ingenaaid. 60 p. - xY 7731 x 7.00

- Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems. Ingeleid door W.Gs. Hellinga. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1970. 4e druk. Pocket. 228 p. Ooievaar 256/257. - xR 3146 x 7.00

- Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan Dr. H.A. Wage. Leiden, Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1976. Ingenaaid. 181 p. - xL 3389 x 10.00

- Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1939 verschenen. Leiden, E.J. Brill, 1953. Ingenaaid. XXXIII + 763 p. Vijfde deel bevattende de literatuur, verschenen van 1930-1939. xT 0635 x 25.00

- Schrijfwijze van buitenlandse namen. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1987. Gebonden. 122 p. + kaart. - xK 2116 x 10.00

- Singel 262. Amsterdam, Em. Querido, 1948. Oorspr. omslag. 99 p. Ills. Bevat: Hella S. Haasse, Albert Helman, Franz Kafka, M. Nijhoff, L. Vroman, J. Greshoff, Carry van Bruggen, Willem Pijper e.v.a. xK 6220 x 7.00

- Stijn Streuvels' 70ste verjaring. October 1941. Z.p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1941. Oorspr. omslag. 23 p. Met portret. Algemeene namiddagvergadering van 15 october 1941. [bibliotheekstempeltje]. xB 1154 x 8.00

- Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Zeven en dertigste deel. Nieuwe reeks, negen twintigste deel. Leiden, E.J. Brill, 1918. Gebonden. 320 p. - xL 0460 x 10.00

- Uit de Korf. Een boekje over Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Ingenaaid. 64 p. Ills. - xH 3019 x 7.00

- Uit de Korf. Winternummer 1949. Amsterdam, De Bezige Bij, 1949. Geniet. 28 p. Ills. - xY 2395 x 7.00

- Verleihung des Joost van den Vondel Preises 1963 an Albert van Dalsum, Heemstede, und 1964 an Herman Teuchert, Rostock durch die Westfalische Wilhelms-Universitat Munster. Hamburg, F.V.S., 1964. Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xR 4604 x 5.00

- Verleihung des Joost van den Vondel Preises 1977 an Professor Dr. Alois Gerlo, Brussel, durch die Westfalische Wilhelms-Universitat Munster. Hamburg, F.V.S., 1977. Or. Wrappers. 25 p. Ills. - xB 7477 x 5.00

- Vertalers en hun vertalingen, over vertalen. Tilburg, Stichting J.H. Leopold, 1983. Ingenaaid. 86 p. Leopoldcahier 2. - xP 2010 x 11.50

- Verzameling van Nederlandsche Literatuur over het Studentenleven. Nijmegen/Utrecht, Dekker en van de Vegt, 1939. Geniet. 28 p. Opgemaakt bij gelegenheid van de tentoonstelling, gehouden tijdens het derde Lustrumfeest van het N.S.C. Carolus Magnus, op 6, 7, 8 en 13 Mei 1939. xR 1292 x 12.00

- Vijfentwintig jaar Gouden Penselen & Oeuvre Penseel voor Fiep Westendorp. 1973-1997. Amsterdam, CPNB, 1997. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. - xB 2217 x 7.00

- Wet van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1986. / Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden Wet Bijlagen Reglement. Leiden, 1986. Geniet. 32 + 32 p. - xY 7729 x 7.00

- Wie is dat in Vlaanderen? Brussel/Amsterdam, Elsevier, 1953. Gebonden. 284 p. Biografish Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-Belgie op politiek, administratief, rechtsskundig, godsdienstig, sociaal, militair, sportief, economisch, wetenschappelijk en artistiek gebied. xT 0741 x 12.00

- Wie is die ... auteurs van Singel 262. Fotografisch, biografisch & bibliografisch. Amsterdam, Em. Querido, 1966. Paperback. 160 p. - xB 0263 x 6.50

- Woe-Sjoeang de weergaloze bruid en zestien andere wonderbaarlijke Chinese verhalen. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1955. 1e druk. Pocket. 206 p. Ooievaar 22. Omslag Herman Berserik. xB 0582 x 5.00

- Writing in Holland and Flanders 36. Spring 1979. Exploring the World of Women. A Survey by Diny Schouten. Amsterdam, Foundation for the Promotion of the Translation of Dutch Literary Works, 1979. Geniet. 44 p. Ills. Bevat: Hella Haasse; Hannes Meinkema; Ethel Portnoy; Andreas Burnier. xB 4949 x 8.00

AA, Manu van der. E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte. De Nieuwe Engelbewaarder 5. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1994. Oorspr. omslag. 121 p. Ills. - xK 2011 x 8.00

AAFJES, Bertus. De dichter van de sarcophaag en andere opstellen. Baarn, De Prom, 1989. Ingenaaid. 111 p. De Prom Bibliofiel. xH 4746 x 7.00

AAFJES, Bertus. Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poezie. Mansarde Pers.[=B. Bakker, C.A.B. Bantzinger, F. Tamminga] [1943]. 1e druk. Gebonden. 32 p. De Jong 8. [met portret, vignet en bandtekening C.A.B. Bantzinger. Oplage 600 exx. xW 7477 x 30.00

AAFJES, Bertus. Kleine katechismus der poezie. A.A. Balkema, Amsterdam, [1944]. Oorspr. omslag, onafgesneden, 16 p. [De Jong 12]. oplage: 100 exx. op Ossekoppapier van Van Gelder xB 8426 x 20.00

AARTS. Aarts' Letterkundige Almanak 1995. Na het Anne Frank-herdenkingsjaar Geheel gewijd aan auteurs die stierven in de oorlogsjaren 1940-1945. Amsterdam, C.J. Aarts, 1996. Ingenaaid. 192 p. C.J. Aarts en Willy Tibergien (Red.). xL 1106 x 7.00

AARTS. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het boekenjaar 1983. Amsterdam, C.J. Aarts, 1983. Ingenaaid. 191 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xH 2065 x 6.00

AARTS. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het De Nieuwe Gids jaar 1885-1985. Waarin opgenomen: Met adressen en verjaardagen van de Nieuwe Tachtigers en hun tijdgenoten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1985. Ingenaaid. 113 + 96 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (red.). xH 0263 x 6.00

AARTS. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het George Orwell jaar 1984. Met Theodor Holman en Tom Lanoye over 1984 en Hans Hoenjet over George Orwell. Extra: De Salamander 50 jaar! Amsterdam, C.J. Aarts, 1984. Ingenaaid. 192 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xK 3091 x 7.00

AARTS. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Gerard Vanter-jaar 1992. Amsterdam, C.J. Aarts, 1992. Ingenaaid Ills. 168 p. C.J. Aarts en Willy Tibergien (Red.). xT 8276 x 8.00

AARTS. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het J. Slauerhoff jaar 1986. Met K. Lekkerkerker over J. Slauerhoff en Cyrille Offermans over Hugo Brandt Corstius. Amsterdam, C.J. Aarts, 1986 Ingenaaid. 160 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xK 3093 x 6.00

AARTS. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Multatuli-jaar 1987. Amsterdam, C.J. Aarts, 1987 Ingenaaid. 180 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xK 3092 x 7.00

AARTS. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het P.C. Hooft jaar 1981. Nu met kronieken van het Letterkundig leven in Nederland en Vlaanderen door Frans de Rover en Marc Reynebeau. Amsterdam, C.J. Aarts, 1981. Ingenaaid. 224 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xH 0261 x 6.00

AARTS. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het schrikkeljaar 1980. Amsterdam, C.J. Aarts, 1980. Ingenaaid. 128 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xH 2064 x 6.00

AARTS. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Willem Elsschot jaar 1982. Nu met nagenoeg alle Letterkundige prijzen van Nederland en Vlaanderen ingeleid door Alstein en Piet Grijs. Nieuws! Vic van de Reijt over Willem Elsschot. Amsterdam, C.J. Aarts, 1982. Ingenaaid. 224 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xY 6126 x 8.00

AARTS, C.J. / A. den Doolaard / K. Fens e.a. Het Salamanderboek 1934-1984. Amsterdam, Em. Querido, 1984. Pocket. 240 p. Ills. Salamander 608 xB 3555 x 8.00

AARTS, C.J. en N. van der Meulen. (ed.). Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van het jaar. Met een woord vooraf door Gerrit Komrij. Amsterdam, De Bijenkorf, 1986. Paperback. n.p. Ills. - xK 5577 x 8.00

AARTS, C.J. / Thijs Wierema (ed.). Jan Arends 1925 - 1974. De Engelbewaarder Nr. 15. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1979. Ingenaaid. 166 p. Ills. - xL 9737 x 7.00

ACHTERBERG, Gerrit / Mies Bouhuys / G. den Brabander. Martinus Nijhoff ter nagedachtenis. Rotterdam, Ad. Donker, 1955. Ingenaaid. 23 p. Oplage 1000 exx. xM 4438 x 7.50

[ACHTERBERG] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 21. Gerrit Achterberg. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1981. Ingenaaid. N.p. Ills. - xM 9910 x 5.00

ACKER, K. van. Vlaamsche temperamenten. Antwerpen, Standaard, 1944. Gebonden. 119 p. Ills. - xB 7726 x 10.00

ACKER, K. van. Zeven diagnosen. Antwerpen/Amsterdam, Standaard, 1960. Oorspr. omslag. 115 p. Johanna van Castilie. Paul van Ostaijen. P. van Langendonck. Albrechts Rodenbach. Pieter Bruegel. Jan van Ruusbroec. Josep Guislain. xR 6900 x 10.00

ACKERE, J.E. van. Gabriele D'Annunzio. Desclee de Brouwer, 1966. Paperback. 45 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 65. - xL 6145 x 6.00

ACKERE, J.E. van. Luigi Pirandello of literatuur als psychogram. Desclee de Brouwer, 1968. Paperback. 63 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 76. - xK 5590 x 6.00

ACKERE, J. van. Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire. De Grave, 1947. Ingenaaid. 188 p. - xK 3043 x 7.00

ADAMS, W. en R. Breugelmans. Reizende bladen. Literaire tijdschriften van Noord en Zuid na 1945. Eindhoven, Stichting Literaire Dagen, 1974. Oorspr. omslag. 125 p. Ills. Catalogus. Mooi exemplaar. xB 7257 x 12.00

ADSIT, Janelle & Renée M. Byrd. Writing Intersectional Identities: Keywords for Creative Writers. Bloomsbury Academic, London etc., 2019. Paperback, 235 p. - xY 7229 x 8.00

AERTS, J.J. Verwondering en rekenschap. Opstellen over Nederlandse Letterkunde. Gebundeld en aangeboden t.g.v. zijn emeriaat. Leuven, Universitaire Pers, 1978. Gebonden. 385 p. Met portret. - xR 1293 x 10.00

AERTSENS, G. Aspecten van de moderne poezie. Antwerpen, S.M. Ontwikkeling, 1963. Oorspr. omslag. 31 p. Problemen Brochurereeks nr. 25. xK 9930 x 5.00

AKEN, Paul van. Paul de Wispelaere. Amsterdam, Manteau, 1987. 1e druk. Paperback. 106 p. Ills. Grote ontmoetingen. - xK 1851 x 8.00

AKKER, W.J. / G.J. Dorleijn (eds.). Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sotemann. Utrecht, Veen, 1985. Paperback. 312 p. - xB 2899 x 9.00

ALBE. Federico Garcia Lorca. Desclee de Brouwer, 1967. 2e druk. Paperback. 69 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 19. xL 2297 x 6.00

ALBE. Federico Garcia Lorca. Desclee de Brouwer, 1960. 1e druk. Paperback. 59 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 19. - xR 7941 x 6.50

ALBE. Giuseppe Ungaretti. Desclee de Brouwer, 1964. Paperback. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 53. - xH 1570 x 6.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Deel IX: Portretten van Joost van den Vondel. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1909. Gebonden. XVI + 291 p. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Herzien naar het handexemplaar van den schrijver met portret, plaat, facsimile en genealogische tabellen. xT 0079 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. en C. Leemans. De kunst in Nederland. I. De kunst en archaeologie in Holland, Door J.A. Alberdingk Thijm; (Uit het Fransch vertaald). II. De kunst in Nederland, Door C. Leemans. III. Aanmerkingen op J.A. Alberdingk Thijm's kunst en archaeologie in Nederland (Dietsche Warande 1855 No 2), door C. Leemans. D.J. Haspels, Nijmegen, 1855. Gebonden, VIII + 231 p. bibliotheekstempel op titelpagina xT 5054 x 20.00

ALBERTS, Joh. C.P. Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste eeuwer. Eerste deel 1913-1918. Den Haag, Luctor et Emergo, 1921. Gebonden. 246 p. - xK 8343 x 12.00

ALBERTS, Joke & Hans Visser. Vestdijk en het kinderboek. In eigen beheer, 1991. Oorspr. omslag. 62 p. Met foto op voorplat. Ills. Dit is de vijfde, gecorrigeerde uitgave, die in twintigvoud werd vermenigvuldigd. Daarmee is de totale oplage op hondervijfentwintig gekomen. xB 3060 x 12.00

ALER, J.M.M. / C. Neutjens / V.A. Schmitz. e.a. Gestalte um Stefan George. Gundolf, Wolfskehl, Verwey, Derleth. Duitse Kroniek, jr. 33. herfst 1983. nr. 1-3. Ingenaaid. 162 p. + afbeeldingen. - xK 2646 x 9.00

ALETRINO, A. A. Aletrino. Bzzlletin 99. 11e jrg. 1982. - xL 0061 x 6.00

ALETRINO, A. Over eenige oorzaken der prostitutie. Voordracht gehouden in de afdeeling 's-Gravenhage en in de afdeeling Amsterdam van Nosokomos. Tierie & Kruyt, Amsterdam, 1901. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 4241 x 30.00

ALETRINO, A. Twee opstellen over crimineele anthropologie. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1898. Ingenaaid. 130 p. - xH 6561 xx 75.00

ALETRINO, Arnold. Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902/1904. Gebonden. 336 + 529 p. (lichte waterschade aan linnen deel 2). Met afbeeldingen en graphische voorstellingen in en buiten den tekst. xT 3277 x 90.00

ALETRINO, Arnold. Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Amsterdam, G.P. Tierie, 1904. Gebonden half leer. 336 + 525 p. Met afbeeldingen en graphische voorstellingen in en buiten den tekst. xT 3276 x 90.00

ALETRINO, Arnold. Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Twee delen. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1902/1904. Gebonden. 336 + 528 p. Met afbeeldingen en graphische voorstellingen in en buiten den tekst. xT 1884 x 100.00

ALTENA, Peter, Willem HENDRIX e.a. (ed.). Het verlokkend ooft. Proeven over Jaco Campo Weyerman. Amsterdam, Het huis aan de drie grachten, 1985. ingenaaid. Ills. 270 p. - xK 7226 x 8.00

AMERONGEN, M. van en C.J. Aarts. DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poëzie, prenten, redevoeringen, romans. Jan Mets, Amsterdam, 1983. Oblong, Gebonden in cassette, Ills., 111 p. - xT 3009 x 20.00

AMERONGEN, M. van en C.J. Aarts. DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poëzie, prenten, redevoeringen, romans. Jan Mets, Amsterdam, 1983. Oblong, Oorspr. omslag, Ills., 111 p. - xY 4566 x 8.00

AMERONGEN, Martin van. Over de doden niets dan goeds. Necrologieen van politici. Samengesteld en ingeleid door... Amsterdam, Thomas Rap, 1986. Ingenaaid. 168 p. Ills. - xK 2828 x 9.00

AMERONGEN, Martin van. Shylock, woekeraar. Mets & Schilt, Amsterdam, 2002. Oorspr. omslag, 48 p. - xY 1823 x 7.00

AMPE S.J., Alb. (ed.). Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.j. t.g.v. zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964. Antwerpen, Het Ruusbroec-Genootschap, 1964. Gebonden Stofomslag XXIX + 418 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5375 x 10.00

ANBEEK, T. en J.J. Kloek. Literatuur in verandering. Voorbeelden van de vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. Ingenaaid. 150 p. - xB 4872 x 9.00

ANBEEK, Ton. Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur. Amsterdam University Press, 1996. Ingenaaid Ills. 214 p. - xH 2796 x 10.00

ANBEEK, Ton, Hugo Brems, Piet Couttenier. e.a. Nederlandse Literatuur na 1830. BRT/ Teleac, 1984. Ingenaaid. 200 p. Ills. - xK 2426 x 8.00

ANEMA, Anne. Bijzondere Universiteiten. Een woord naar aanleiding van het aanhangig Hooger-Onderwijs-Ontwerp. Wageningen, Vada, 1903. Ingenaaid. 69 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6583 x 9.00

ANEMA, Seerp. Moderne kunst en ontaarding. Kampen, J.H. Kok, 1926. Oorspr. omslag 175 p. - xR 4830 x 10.00

ANTHIERENS, Johan. e.a. Aspecten van de literaire biografie. Voorwoord Anton Korteweg. Kampen, Kok Agora, 1990. Paperback. 122 p. Uitgegeven in samenwerking met de Jan Campertstichting en de Stichting Perspektief. xB 5542 x 8.00

ANTONISSEN, Rob. De hedendaagse Zuidafrikaanse letterkunde van 1930 af. Antwerpen, 1964. Oorspr. omslag. 96 p. Ills. Nieuwe stemmen 20e jaargang september 1964. xK 7443 x 8.00

ANTONISSEN, Rob. Die Afrikaanse Letterkunde van die Aanvang tot Hede. Pretoria/Kaapstad, H.A.U.M., z.j. Gebonden. 291 p. Ills. - xK 3663 x 10.00

ANTONISSEN, Rob. Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche Letterkunde. Twee Delen. Deel I: Studie. Deel II: Bloemlezing. Diest, Pro Arte, z.j. Gebonden. 409 + 345 p. - xK 3577 x 18.00

APELDOORN, C.G.L. Dr. Willem Doorenbos. Amsterdam, v/h C. de Boer, 1948. Ingenaaid. 299 p. + stellingen. Proefschrift op 24 februari 1948 aan de Universiteit van Amsterdam. xK 8122 x 10.00

APELDOORN, C.G.L. Dr. Willem Doorenbos. Amsterdam, v/h C. de Boer, 1948. Gebonden. 299 p. Ills. Handelseditie van het proefschrift. xB 7371 x 10.00

APELDOORN, J. en W.F. van Vliet jr. Kunstvormen in poezie en proza, maat en rijm. Ten gebruike bij de korte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 's-Gravenhage, Joh. Ykema, 1901. Gebonden. 71 p. - xB 7259 x 15.00

APOL, P. Achter tralies. Studies. Amsterdam, De Beuk, 1955. Ingenaaid. 46 p. Ills. naam op schutblad xK 7391 x 6.00

ARENTS, Am. Bibliografie van en over Hendrik van Tichelen. Inleiding Lode Monteyne. Antwerpen/Groningen, Opdebeek/J.B. Wolters, 1943. Oorspr. omslag. 266 p. Met portret. Buiten de gewone oplage, 20 exemplaren gedrukt, genummerd en niet in den handel. Dit exemplaar genummerd VIII/20 exx. xR 0772 x 15.00

ARENTS, Prosper. Cervantes in het Nederlands. Bibliografie. Gent, Secretarie der Academie, 1962. Ingenaaid. XLVIII + 474 p. - xT 9587 x 20.00

ARENTS, Prosper. De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Gent 1950. Ingenaaid onopengesneden 466 p. + addenda. - xL 6643 x 10.00

ARENTS, Prosper. Werk van Lode Baekelmans. Addenda. Gent, [1954]. Oorspr. omslag. 34 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. [bibliotheekstempeltje]. xL 8967 x 10.00

ARENTS, Prosper. Werk van Lode Baekelmans. Bibliografie + Addenda. Gent, [1954]. Oorspr. omslag. 484-729 + 34 p. Twee delen. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededelingen Aug. / Sept./Oct. 1954. (Met opdracht: Willem van Eeghen, uit waardering. Prosper Arents 12 mei '55). xR 2234 x 25.00

AS, G.G. van. Mr. Lohmans's feest. Herinneringen aan den tachtigsten verjaardag van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. 1837 - 29 mei - 1917. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1917. Ingenaaid. 96 p. Ills. Omslag verkleurd. xL 8370 x 10.00

ASSCHE, Hilda en Richard Baeyens. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 2 bis: De Vlaamse Gids 1959-1968. Antwerpen, 1983. Paperback. 142 p. - xR 0898 x 8.00

ASSCHE, Hilda en Richard Baeyens. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 3 bis: Nieuwe Vlaams Tijdschrift 1959-1968. Antwerpen, 1986. Paperback. 118 p. - xR 0899 x 8.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1972. Hasselt, Heideland-Orbis, 1974. Paperback. 308 p. - xL 5915 x 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1976. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1978. Paperback. 374 p. - xL 5919 x 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1977. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1979. Paperback. 433 p. - xL 5920 x 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 2. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1970. Hasselt, Heideland-Orbis, 1971. Paperback. 172 p. Argo, Dietsche Warande en Belfort, Hand, Heibel, Impuls 68, Kreatief, Kruispunt-Sumier, Labris, Morgen, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Nieuwe Stemmen, Pan, Revolver, Roadf, De Tafelronde, Toekomst Een, Totems, Trefpunt, Venus 14, De Vlaamse Gids, Yang, Witte Bladen, Zenit 74. xL 5913 x 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 3. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1971. Hasselt, Heideland-Orbis, 1972. Paperback. 179 p. Betoel, Dietsche Warande en Belfort, Enklave, Hagelslag, Heibel, Impuls, Info-Sfan, Koebel, Kreatief, Kruispunt-Sumier, Labris, Morgen, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Nieuwe Stemmen, Pan, Pilipili, Restant, Revolver, De Tafelronde, Tenen, Venus 14, De Vlaamse Gids, Yang, Witte Bladen, Zenit 74. xL 5914 x 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering I. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1969. Hasselt, Heideland-Orbis, 1970. Paperback. 178 p. Argo, Artisjok, Dietsche Warande en Belfort, Exodus, Hand, Heibel, Het Kahier X, Komma, Kruispunt-Sumier, Labris, Morgen, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Nieuwe Stemmen, Pan, Proces-Verbaal, Proeve, Revolver, Rimschi, Ruimten, De Tafelronde, Toekomst Een, Totems, Trefpunt, 14, De Vlaamse Gids, Yang, Yang Kahier, Zenit 74. xL 5912 x 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1980. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1982. Paperback. 439 p. - xL 5923 x 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1981. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1982. Paperback. 440 p. - xL 5924 x 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1982. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1984. Paperback. 443 p. - xL 5925 x 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1983. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1984. Paperback. 438 p. - xL 5926 x 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1984. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1986. Paperback. 477 p. - xL 5927 x 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1978. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1980. Paperback. 493 p. - xL 5921 x 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1979. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1981. Paperback. 506 p. - xL 5922 x 10.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse Letterkunde. Antwerpen/'s-Hertogenbosch, 1951. Gebonden. XII + 425 p. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, negende deel. xL 7966 x 18.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858 -1958. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1958. Oorspr. omslag. 63 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 21, no. 6. xL 2663 x 7.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Het landschap van de vierde Martijn. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1964. Oorspr. omslag. Overdruk uit de Verslagen en Mededelingen 1964. Aflevering 5-6-7-8. xK 2156 x 7.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Merck toch hoe sterck. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Oorspr. omslag. 28 p. Overdruk uit Akademiedagen X. xK 8088 x 7.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Nijmeegse colleges. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Gebonden Stofomslag 323 p. Zwolse reeks van Taal- en Letterkundige Studies Nr. 19. xB 7277 x 10.00

ASSENOV, Assen en Gerda Meijerink e.a. Van A tot Z. Duits- en Nederlandstalige Literaire Tijdschriften. Amsterdam, Goethe Institut, 1983. Paperback. [112] p. Ills. Tekst: Duits/Nederlands. xR 0778 x 7.00

BAAR, Peter Paul de / Rob Grootendorst / Jan Roedoe. Het Amsterdam van Theo Thijssen. Amsterdam, Thomas Rap, 1988. 2e druk Ingenaaid. 159 p. Ills. - xL 9839 x 8.00

BAART DE LA FAILLE, J.M. e.a. Leven en werken van Cornelis Adrianus Pekelharing 1848-1922. Utrecht, A. Oosthoek, 1948. Gebonden Stofomslag VII + 217 p. Ills. - xK 6929 x 15.00

BABELON, Jean. A la gloire de... Cervantes. Nouvelle Revue Critique, Paris, 1939. Broché, Ills., 283 p. - xT 3268 x 15.00

BAEKELMANS, L. In die Gulde Fonteyne van de Boekenwurm. Antwerpen/Amsterdam, Standaard, 1962. Oorspr. omslag. 58 p. Ills. - xR 7821 x 8.00

BAEKELMANS, Lode. Dr. Amand de Vos. Gent, Drukkerij Erasmus, 1948. Oorspr. omslag. 75 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xR 9630 x 8.00

BAEKELMANS, Lode. Reimond Stijns 1850-1905. Antwerpen, L. Opdebeek, 1931. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 1933 x 15.00

BAERE, C. De. (ed.). Meisjesfiguren uit de Nederlandse Letteren. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1955. 4e druk. Oorspr. omslag. 146 p. Keurboeken voor Middelbaar- en Normaalonderwijs Nr. 12. xL 6012 x 7.00

BAGULEY, David. Bibliographie de la critique sur Emile Zola 1864-1970. University of Toronto Press, 1978. Hardcover, 691 p. - xT 1410 x 20.00

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Van Hollandsche Potaard. Studien en Fragmenten. Amsterdam, L.J. Veen, [1943]. Gebonden Stofomslag 271 p. Keuze en inleiding van Abel Eppens [=Nicolaas Rost]. xY 0918 x 10.00

BAKKER, A.M. de. Willem Frederik Hermans en de oorlog die niet voorbijging. Stichting IVIO Lelystad 1986. Geniet Ills. 20 p. AO (Actuele Onderwerpen) nr. 2146 xL 5330 xx 15.00

BAKKER, Bert /A. Middeldorp. (samengesteld). Nieuw kommentaar op Achterberg. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1966. Ingenaaid. 287 p. - xW 6849 x 13.50

BAKKER, Bert / Barend de Goede / G. Kamphuis. De weegschaal. Essays van Protestantsche Letterkundigen. Bijeengebracht door ... Kampen, J.H. Kok, [1937]. Gebonden 161 p. Protestantsch-Christelijke Kunst: II. xK 6748 x 10.00

BAKKER, Bert. (Ed.) Achterberg in kaart. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1971. Gebonden Stofomslag 126 p. Ills. - xM 2718 x 30.00

BAKKER, Bert. (ed.) Achterberg in kaart. Inleiding P.J. Meertens. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1971. Ingenaaid. 126 p. Ills. Een uitvoerige bibliografie van boek- en tijdschrift publikaties van en over Gerrit Achterberg. xR 1294 x 15.00

BAKKER, Bert / Rein Blijstra en J. Hulsker. Catalogus. Wereldschrijvers van nabij. Amsterdam, [1950]. Oorspr. omslag. 112 p. Ills. De tentoonstelling wordt gehouden in het Gemeente Museum te 's-Gravenhage 20 juni - 23 juli 1950 t.g.v. het Holland Festival. Uitgegeven onder auspicien van Litterair Paspoort. xB 8672 x 10.00

BAKKER, Bert/W.Gs. Hellinga/Ed. Hoornik/B. Voeten. A. Roland Holst zeventig jaar. Den Haag/Amsterdam, Bert Bakker/Daamen/Van Kampen, [1958]. Ingenaaid. 192 p. Ills. - xK 4671 x 8.00

BAKKER, Kees de/Herman Arnolds. De vijftig Boekenweekgeschenken 1932-1985. Amsterdam, CPNB / FGE, 1985. Gebonden. Ills. T.g.v. het 50-ste Boekenweekgeschenk. xK 3470 x 9.00

BAKKER, Nel. De blauwe gordijnen van Ibsen. Amsterdam, In eigen beheer, 1981. Paperback. 84 p. - xY 8542 x 7.00

BAKKER, Niek. De andere modernist. T.S. Eliot en het christelijk geloof. Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1992. Gebonden, 207 p. - xY 1012 x 8.00

BAKKER, Nienke. Reclames en Advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat. Gent, Drukkerij Erasmus, 1951. Oorspr. omslag. 130 p. Ills. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks VI, nr. 70. [bibliotheekstempeltje]. xL 5871 x 14.00

BAKKER, Siem. Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Paperback 1e druk. 704 p. Ills. Leven en Letteren. - xH 2159 x 16.00

BAKKER, Siem. Het woord en Gerard Diels. Vier literair-historische artikelen over het tijdschrift Het Woord (1945-1949) en de dichter Gerard Diels (1897-1956). 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. Paperback. 100 p. - xK 2538 x 7.00

BAKKER, Siem. Literaire tijdschriften van 1885 tot heden. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1985. Paperback, 495 p. Ills. Synthese - xB 9272 x 7.00

BAKKER, Siem en Jan Stassen. Bert Schierbeek en het onbegrensde. Een inleidende studie over de experimentele romans. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Ingenaaid. 326 p. Met een bibliografie samengesteld door Aldert Walrecht en Aloys van den Berk. xK 3578 x 10.00

BAKKER, Siem / Theo Vos. Over Een tevreden lach van Andreas Burnier. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij,1981. Paperback. 80 p. Synthese. xW 8447 x 6.00

BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. / J.P. Guepin. e.a. Controversen in de taal- en literatuurwetenschap. Wassenaar, Servire, 1974. Paperback. 168 p. Lezing gehouden voor de School voor Taal- en Letterkunde. xK 4755 x 8.00

BARENBOIM, Daniel. The Ethics of Aesthetics. Nexus Lecture 2010 / De Ethiek van de Esthetiek. Nexus-lezing 2010. Nexus Institute, Tilburg, 2010. Gebonden, Stofomslag, 91 p. Tweetalige uitgave Engels / Nederlands. Ingeleid door Rob Riemen. Nexus Library VII xT 6749 x 12.00

BARNARD, W. Tussen twee stoelen. Amsterdam, U.M. Holland, z.j. [1959]. Gebonden Stofomslag 299 p. Stofomslag verkleurd. Naam op Schutblad. xK 2854 x 16.50

BARTELING, D. Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur van boeken? Assen, Van Gorcum & Comp., 1930. Oorspr. omslag. 25 p. - xB 6749 x 8.00

BASTET, F.L. Mr. Carel Vosmaer. Zijn achtergronden, zijn reizen, zijn tijdgenoten, zijn invloed. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1967. Ingenaaid. 208 p. + 16 ills. Fakulteiten reeks 8. xK 2124 x 8.00

BASTET, Frederic. Met Louis Couperus op reis. Leiden, Martinus Nijhoff, 1987. Ingenaaid. 32 p. Couperuslezing 23 oktober 1987 Den Haag. xT 4651 x 7.00

BASTIAANSE, Frans. Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde, met bloemlezing en illustraties in vier deelen. Amsterdam, De Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur, 1921-1927. 1e en 2e druk. Gebonden. 4 delen. Encyclopaedie van de Wereldbibliotheek. [mooie set]. xR 2307 x 50.00

BASTIAANSE, Frans. Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Tweede deel. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1922. Gebonden Linnen. 390 p. Los deel. Nederlandse Bibliotheek 430. Bandontwerp Herman Hana. xY 6491 x 10.00

BASTIAANSE, Frans. Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Vierde deel. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1927. Gebonden. 710 p. Los deel. Nederlandsche Bibliotheek 517. xL 1426 x 10.00

BATHO, Edith c & Bonamy Dobree. The Victorians and After 1830-1914. With a chapter on the economic background by Guy Chapman. The Cresset Press, London, 1962. 3th edition, revised and reset, Bound dust jacket XX + 360 p. Introductions to English Literature Volume IV. xR 4999 x 10.00

BATTEN, F en A.A.M. Stols. (eds.). Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948. Oorspr. omslag. 76 p. Met portret. - xR 1175 x 25.00

BAUDELAIRE, Charles. Wenken voor jonge letterkundigen. Vertaling en nawoord Rikus Hofstede. Amsterdam, Stichting Voetnoot, 2004. Pocket. 60 p. - xY 8538 x 8.00

BAUER, F. / J. de Haan / J. Hulsker / G. Smook / G. Stuiveling. De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers. Den Haag/Antwerpen, Daamen/De Sikkel, 1952. Gebonden 153 p. + register. Ills. - xK 7183 x 11.50

BAUR, Fr. Germaanse philologie Nederlandse Letterkunde. Gent, 1952. Oorspr. omslag. 157-188 p. Overdruk uit Zestig jaren onderwijs en wetenschap aan de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren der Rijksuniversiteit te gent. 114e aflevering van de reeks werken. xK 5876 x 7.00

BAUR, Frank. Scripta Minora. Uit het werk van Prof. Dr. Frank Bauer. Gent, Rijksuniversiteit, 1969. Oorspr. omslag. 231 p. Met portret. Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent. Overgedrukt uit Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1966, p. 39-266. xL 2354 x 10.00

BAUR, Frank. Uit Gezelle's leven en werk. Leuven/Amsterdam, Davidsfonds/L.J. Veen, 1931. Ingenaaid. 208 p. + XLI Platen. Bandversiering van Leo Meurrens. xK 5873 x 10.00

BAUR, Frank. Uit Gezelle's leven en werk. Davidsfonds, 1930. Ingenaaid. 204 p. + XLI Platen. Volksreeks nr. 232. Bandversiering van Leo Meurrens. xK 3150 x 10.00

BAXTER, B.M. Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works. A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations. Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1963. Bound dust jacket. X + 198 p. Ills. Leidse Germanistische en Anglistische reeks deel III. xM 4252 x 18.00

BEAUVOIR, Simone de. Marquis de Sade. Een selectie uit Sade's werk, voorafgegaan door een essay van Simone de Beauvoir. Vertaald door Jenny Tuin. Amsterdam, Van Ditmar, 1965. 3e druk. Paperback. 184 p. matig exemplaar xB 8073 x 6.00

[BECKETT] CALDER, John. The philosophy of Samuel Beckett. John Calder/ Riverrun Press,, London/ New Jersey, 1986. Paperback, 152 p. - xY 4650 x 12.00

BEEKMAN, Klaus / Mia MEIJER (ed.). Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers. Amsterdam, Erven Thomas Rap/Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1973. Paperback. Ills. 253 p. - xA 0946 x 11.50

BEKKERING, Harry. Orpheus en Euridice in Vlaanderen. Een beschouwing over Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1983. Oorspr. omslag. 67 p. Phoenixreeks. xL 2223 x 8.00

BEKKERING, Harry (red.). Thema's voor een humanist. Opstellen voor Kees Fens. Arbor, 1990. Paperback. 117 p. A.G. Weiler, Helene Nolthenius, C. Peeters, A.L. Sotemann, J.J. Oversteegen & W. Bronzwater. xB 4011 x 7.50

BEL, Jacqueline. Nederlandse Literatuur in het Fin de Siecle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885-1900. Amsterdam, University Press, 1993. Ingenaaid. 455 p. Ills. - xM 4297 x 10.00

BELPAIRE, M.E. Gestalten in 't verleden. De Kinkhoorn/Desclee de Brouwer, z.j. Gebonden Stofomslag 377 p. - xK 3041 x 10.00

BELPAIRE, M.E. Het landleven in de letterkunde der XIXe eeuw. Antwerpen/Bussum, Het Vlaamsche Land/P. Brand, 1923. 2e druk. Ingenaaid. 251 p. Regenboog Serie. [bibliotheekstempeltje]. xL 6025 x 9.00

BELPAIRE, M.E. Kunst- en levensbeelden. Antwerpen, J.E. Buschmann, 1913. 2e zeer vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 370 p. ills. - xK 3036 x 12.00

BENOOT, Edgar. Gabriel Marcel. Desclee de Brouwer, 1961. Paperback. 40 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 31. - xH 6689 x 4.50

BERG, Joris van den. Dertien in een dozijn. Een keuze uit de best geschreven en meest besproken interviews van het afgelopen jaar. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1968. Gebonden Paperback. 200 p. - xP 2741 x 5.00

BERGEN, J. van en H.A. Poolland. Literama modern. 32 Besprekingen van Hedendaagse Nederlandse Letterkundige Werken. Apeldoorn, Walva-Boeken, z.j. 4e druk. Paperback. 192 p. - xB 2363 x 7.00

BERGH, Herman van den. Nieuwe tucht. Studien over litteratuur. Amsterdam, De Spieghel, 1928. Ingenaaid. 64 p. onopengesneden. - xK 6650 x 5.00

BERGH, Herman van den. Schip achter het boegbeeld. Over het werk van J. Slauerhoff (1898-1936). 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1958. Gebonden. 112 p. Reeks: Het Nieuwe Voorhout. Oplage 1200 exx. xH 5595 x 8.00

BERGHE, G. Vanden. De hedendaagse Chinese Letterkunde. Deel I: Achtergrond, evolutie en perspectief. Brugge, Desclee de Brouwer, 1966. Gebonden Stofomslag 172 p. Panorama. xK 4409 x 7.00

BERGSMA, J. A.G. Hamel 17 januari 1842 - 15 april 1907. Groningen, 1908. Geniet. 23 p. Met portret. Overdruk uit: Groninger volksalmanak 1908. xB 6085 x 7.00

BERGVELT-BREEDT BRUYN, Martje. Twee inleidingen van Frans Coenen bij zijn Studien van de Tachtiger Beweging. Leeds, [1971]. Oorspr. omslag. 16 p. Reprinted from Publications of Modern Humanities Research Association Volume 4. xB 0932 x 6.00

BERKELMANS, Frans. Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes. Over drie genrebundels van Ida Gerhardt. Egmond, Abdij van Egmond, 2000. Ingenaaid. 173 p. Acanthvs no. 5. xL 8223 x 15.00

BERLINGER, E. e.a. Opstellen. Opperrabbijn L. Vorst, aangeboden ter gelegenheid van zijn installatie. Rotterdam, 1959. Oorspr. omslag. 79 p. Ills. - xR 4166 x 10.00

BERNDSEN, F.A.H. en J.A. Mooij (eds.). Dit is de vreugd die langer duurt.... Opstellen aangeboden aan W. Blok t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1984. Ingenaaid. 229 p. - xH 5056 x 9.00

BERNET KEMPERS, A.J. & P.J. Meertens. Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum t.g.v. zijn afscheid van het museum. Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, 1971. Gebonden. 155 p. Ills. Met teksten in het Nederlands, Duits en Engels. xB 7057 x 10.00

BERNLEF, J. Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945. Samengesteld door J. Bernlef. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970. 2e druk. Ingenaaid. 272 p. Ills. - xK 5526 x 8.00

BERNLEF, J / G. Brands / K. Schippers. Barbarberalfabet. Amsterdam, Querido, 1990. Gebonden Stofomslag 374 p. Ills. - xL 3500 x 20.00

BERNLEF, J. & K. Schippers. Wat zij bedoelen. Amsterdam, Em. Querido, 1965. Paperback. 184 p. Ills. Reuzesalamander 44. Gesprekken met S. Carmiggelt, A. Alberts, Jan Hanlo, L.Th. Lehmann, J.W. Holsbergen, Maurice Gilliams, C. Buddingh', Remco Campert, Leo Vroman. xK 4642 x 9.00

BESTEN, Ad den. Ik Uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50. Haarlem, U.M. Holland, 1968. Paperback. 127 p. - xK 7470 x 7.00

BESTEN, AD, JAN DOELMAN, LEENDERT-JAN PARLEVLIET. (Ed.). Leven in zinsverband. Over werk van Willem Barnard, Guillaume van der Graft. Voorburg, Publivorm, 1990. Ingenaaid. 282 p. Ills. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. xH 6651 x 15.00

BEUGHEM, A.-E. van. Johan Michel Dautzenberg 1808-1869. Schets van zijn strijd op taal-- en letterkundig gebied. Brussel, Drukkerij voor Nijverheid en Geldwezen, 1935. Oorspr. omslag. 225 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde VIe Reeks Nr. 57. xB 7793 x 10.00

BEULENS, B. / L. Bijnen / R. Groeneweg. e.a. Antoon Coolen 1897 - 1961. Lezingenbundel met teksten over Antoon Coolen. Symposium bij gelegenheid van honderdste geboortedag. Deurne, 19 april 1997. Oorspr. omslag. 71 p. Ills. - xL 3785 x 15.00

BEULENS, Bert. Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid. Deurne, De Pelikaan, 1980. Ingenaaid. 152 p. Ills. - xB 6852 xx 15.00

BEURSKENS, Huub. Schrijver zonder stoel. Essays. Amsterdam, Meulenhoff, 1982. Ingenaaid. 155 p. E 673. - xP 2681 x 5.00

BEYEN, Roland. Bibliographie de Michel de Ghelderode. Bruxelles, 1987. Paperback. 840 p. - xR 5236 x 15.00

BEZEMER Sr., F. Nieuws uit oude boeken. Meindert Boogaerdt Jr., Zeist, 1910. 2e druk Ingenaaid, 304 p. - xR 5950 x 10.00

BEZEMER Sr., F. Nieuws uit oude boeken. Meindert Boogaerdt Jr., Rotterdam, [1907]. 1e druk, Ills., Ingenaaid, 304 p. - xR 8992 x 10.00

BIERMAN, Willem & Hans Renders. Ps(n)euboek voor Wim Hazeu. Apeldoorn, Prado, 1992. Oorspr. omslag. 46 p. Prado 2. Genummerd 109/300 exx. xR 1174 x 15.00

BIERVLIET, Lori van. Ulenspiegel en de Vlaamse romantiek. Brugge 1835-1840. Brugge, 1987. Oorspr. omslag, Ills., 36 p. - xT 6891 x 15.00

BIEZEN, Jan (ed.). Voortbestaan in gerechtigheid: dichten en denken van N.P. van Wijk Louw. Leiden, Dimensie, 1985. Paperback. 151 p. Illustraties. Genummerd 028/750 exx. xR 2634 x 10.00

BILDERDIJK, Willem. Speels vernuft. Rebus-brieven en bedriegers. Toegelicht door J. Bosch. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1981. Oorspr. omslag Ills. 56 p. Nijhoffs Nederlandse Klassieken xL 7047 x 7.00

BINA, Vladimir. Over liefde en avontuur. Een sociologische verkenning van consumptielectuur. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1981. Paperback. 200 p. Sociologische Monografieen. xR 1212 x 7.00

BINDELS, Rob. Nescio. Desclee de Brouwer/Orion, 1974. Oorspr. omslag 65 p. Ontmoetingen 109. xB 0365 x 8.00

BINNENDIJK, D.A.M. Commentaar. Maastricht, Leiter-Nypels, 1931. Ingenaaid. 210 p. - xB 4343 x 10.00

BINNENDIJK, D.A.M. Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poezie van P.C. Boutens. Amsterdam, Meulenhoff, 1945. Gebonden. Stofomslag, 50 p., De Eik I. - xW 8183 x 7.00

BINNENDIJK, D.A.M. Forma formans. Een zestal kleine essays. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Oorspr. omslag. 48 p. Oplage 300 exx. niet in de handel. De Eik. xL 1282 x 8.00

BINNENDIJK, D.A.M. Gewikt, gewogen. Beschouwingen en critieken over moderne Nederlandsche poezie. Amsterdam, Em. Querido, 1942. Gebonden. 183 p. - xL 3014 x 10.00

BINNENDIJK, D.A.M. Tekst en uitleg. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1941. Gebonden. 76 p. Bij een gedicht van J.C. Bloem, A. Roland Holst, J.W.F. Werumeus Buning, M. Nijhoff, Hendrik de Vries, J. Slauerhoff, H. Marsman, Jan Engelman. xK 2864 x 9.00

BINNENDIJK, D.A.M. Tekst en uitleg bij tweeentwintig gedichten. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1950. Gebonden. 195 p. Bevat: P.C. Hooft, Jan Luyken, Willem Kloos, Herman Gorter, Albert Verwey, J.C Bloem, M. Nijhoff, Hendrik de Vries e.v.a. xK 8493 x 9.00

BINNENDIJK, D.A.M. Tekst en uitleg. Eerste reeks. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1942. Gebonden. 76 p. Bij een gedicht van J.C. Bloem, A. Roland Holst, J.W.F. Werumeus Buning, M. Nijhoff, Hendrik de Vries, J. Slauerhoff, H. Marsman, Jan Engelman. xR 1741 x 9.00

BINNENDIJK, D.A.M. Tekst en uitleg. Tweede reeks. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1942. Gebonden. 75 p. Bij een gedicht van Willem Kloos, Herman Gorter, Karel van de Woestijne, Albert Verwey, J.H. Leopold, P.C. Boutens, Geerten Gossaert, P.N. van Eyck. xH 3880 x 9.00

BINNENDIJK, D.A.M. Zin en tegenzin. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1939. Gebonden. 176 p. Band B. Salden. [bibliotheekstempeltje]. xL 5345 x 9.00

BITTREMIEUX, C. De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1956. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 174 p. Mooi exemplaar. xH 1011 x 10.00

BITTREMIEUX, C. P.N. van Eyck. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1947. 1e druk. Oorspr. omslag. 47 p. Hedendaagsche dichters. xK 8426 x 8.00

BITTREMIEUX, C / M. Gilliams / Jan van Nijlen e.a. Martinus Nijhoff. Amsterdam, Daamen/G.A. van Oorschot, 1954. Oorspr. omslag. 120 p. - xB 8720 x 6.00

BLADEL, Guus van. Rondom Reve. Portretten en miniaturen rondom Gerard Reve. Weert, Van Buuren, 1997. Gebonden Stofomslag 95 p. Ills. Gesigneerd door de auteur. xY 6898 x 10.00

[BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. Anna Blaman. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1966. 2e druk Ingenaaid. 40 p. Ills. - xL 1913 x 5.00

BLANCQUAERT, E. Isidoor Teirlinck als Dialectoloog. Gent, Drukkerij Erasmus, 1949. Geniet. 7 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. xB 2973 x 6.00

BLANCQUAERT, E. Vlaamsch Neerlandicus op den uitkijk. Gent, Drukkerij Erasmus, 1935. Geniet. 12 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededeelingen nov.-dec. 1935. xB 6646 x 7.00

BLASING, Joachim F.E. Niederlander und Deutsche uber sich und den Nachbarn. Spiegel der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert? Bonn, 1981. Geniet. 24 p. Nachbarn nr. 25. xR 5406 x 7.00

BLIJSTRA, R. Voorspel en voorspelling. Nederlandse Science Fiction van Mr. W. Bilderdijk tot Harry Mulisch en Raoul Chapkis. Leiden, A.W. Sijthoff, 1970. Oorspr. omslag. 92 p. Ills. Literaire verkenningen Vierde tijdvak. xK 3658 x 8.00

BLOEM, J.C. Over het verlangen. A.A.M. Stols, Rijswijk, 1941. 2e druk. Gebonden onafgesneden. 15 p. Genummerd 18/250. xY 7236 x 15.00

BLOEM, J.C. Poetica. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1969. 1e druk. Gebonden Stofomslag 84 p. Kleine Bellettrie Serie xR 3743 x 9.00

BLOEM, J.C. Verzamelde beschouwingen. 's Gravenhage, A.A.M.Stols, 1950. Gebonden. 258 p. - xB 1461 x 15.00

BLOEM, J.C. / Pierre H. Dubois / Jac. van Hattum. Essays over Leopold door.... Amsterdam, W.L. & J. Brusse / G.A. van Oorschot, 1951. 1e druk. Ingenaaid. 26 p. Omslag Helmut Salden. xK 4751 x 5.00

BLOEM, Rein. Jan Siebelink. Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. Oorspr. omslag. 31 p. Literair moment. xK 3121 x 5.00

BLOEM, Rein / R.A. Cornets de Groot / Rene Gysen e.a. In gesprek met Hugo Raes. Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. 1e druk. Paperback. 132 p. LDS 10. Ills. - xW 4534 x 6.00

BLOK, W. P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1983. Gebonden Stofomslag. 447 p. - xL 8560 x 10.00

BLOK, W. en K. Lekkerkerker. Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-Romans. Verzorgd en van commentaar voorzien. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1985. Gebonden. 355 p. Ills. [vlekje op band]. Achter het Boek 21ste jaargang nr1-3. xR 7880 x 15.00

BLOK, W. / W.M.H. Hummelen (eds.). Onbekende fragmenten uit de nalatenschap van P.C. Boutens. / De relevantie van logische operatoren voor de analyse van temporele bepalingen. / Passieve zinnen en het geimpliceerd logisch subject. / Typen van toneelinrichting bij de rederijkers. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1970. Oorspr. omslag. 109 p. Ills. Studia Neerlandica nr. 2. 1970. xL 3876 x 8.00

BLOKKER, J., K. FENS e.a. Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens. Stichting Haarlem Boekenstad 1999. Oorspr. omslag 39 p. Oplaag 1250 exx. xL 4736 x 9.00

BLOM, Gosse. Repertoarium fan Egodokuminten oangeande Fryslan. Ljouwert, Fryske Akademy, 1992. Oorspr. omslag. 202 p. - xR 0793 x 15.00

BLOM, Onno. Jeugdzonde. Dichters en schrijvers over hun allereeste gedicht. Amsterdam, De Buitenkant, 2007. Gebonden linnen. 109 p. Ills. Bantammerreeks 5. Oplage 225 exx. xY 6164 x 30.00

BLOM, Onno. Zolang de voorraad strekt. De literaire Boekenweekgeschenken 1984-2000. Gevolgd door een overzicht van alle Boekenweekgeschenken sinds 1932. Stichting CPNB, [2000]. Gebonden. 74 p. - xK 0242 x 10.00

BLONTROCK, Albert. Vlaamsche Letterkundige Gids 1941. Brussel, Scriptura, 1941. Oorspr. omslag. 141 p. Met vele foto's. - xB 8043 x 8.00

BLUHM, Elger. Eine Postzeitung aus dem Dreizigjahrigen Kriege. Zur Fruhgeschichte der Bremer Presse. Bremen, 1965. Oorspr. omslag. 13 p. Ills. Sonderdruck aus Heimat und Volkstum. Bremer Beitrage zur niederdeutschen Volkskunde 1964-1965. xL 2986 x 8.00

BOCK, Eug. de. Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, Gebonden. 98 p. Met 8 afbeeldingen. Nederlandsche Bibliotheek 180. xL 0275 x 7.00

BOCK, Eug. de. Het Nederlandse Boek. Overzicht van zijn geschiedenis. Brussel, Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche boekwezen, 1939. Oorspr. omslag. 146 p. Oplage 400 exx. Omslag licht verkleurd. xK 3534 x 25.00

BODART, Roger / Marc Galle / Garmt Stuiveling. Literaire Gids van Belgie, Nederland en Limburg. Librairie Hachette, 1972. Gebonden. XIV + 766 p. - xT 0602 x 15.00

BODIN, Louis. De intellectuelen. Utrecht, Het Spectrum, 1968. Paperback. 107 p. Mens en medemens aspecten der sociale werkelijkheid. xL 0417 x 7.50

BOEDE, C. Sanderse vander. Marga Minco. Desclee de Brouwer, 1970. Oorspr. omslag 51 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 87. - xL 7799 x 6.50

BOEF, August Hans den / Kees Snoek. Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview. Breda, De Geus, Paperback. 64 p. vlekje bovenzijde xY 4817 x 6.50

BOEKENWEEK. Als je leest ben je nooit alleen. Amsterdam, CPNB, 1975. Paperback. N.p. Ills. - xR 0549 x 7.00

BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen in een band. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. [1909]. Gebonden VII + 370 + 488 p. Met 165 + 213 afbeeldingen. xL 3607 x 25.00

BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. [1909]. Gebonden. Met 165 + 213 afbeeldingen. xM 8330 x 50.00

BOENDERS, Frans. Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven. Baarn/Amsterdam, Ambo/Athenaeum Polak & Van Gennep, 1985. Paperback. 157 p. Libra xM 2815 x 8.00

BOENDERS, Frans. Yukio Mishima, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. Paperback. 32 p. Literair Moment. xB 1954 x 4.50

BOER, C. de. Bedier's theorie over de oorsprong van het Franse 'Chanson de Geste' na vijf en twintig jaren. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1938. Oorspr. omslag. 71 p. - xL 7141 x 7.00

BOER, C. de. Montaigne als 'apologeet' van Raymond Sebond: een moreel probleem. Amsterdam, 1940. Oorspr. omslag. 26 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 3, no 12. [bibliotheekstempeltje]. xL 7178 x 6.00

BOER, Peter de. Over Koos van Zomeren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988. Paperback. 39 p. Ills. - xK 6273 x 6.50

BOER, R.C. Ibsen's drama's. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink, 1928. Gebonden Stofomslag 305 p. onafgesneden. - xK 2580 x 13.50

BOERDAM, Jaap / E. van Muiswinkel / R. Mulder / Bob Polak. Neuzen dicht! Een bloemlezing uit Propria Cures 1973-1985. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. Paperback. 190 p. - xK 2520 x 7.50

BOERWINKEL, Feitse. De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw. Amsterdam, W. Ten Have, 1943. Gebonden. VIII +180 p. Dissertatie. xW 4455 x 10.00

BOERWINKEL, Feitse. De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 180 p. Forum Haganum 12. xB 4338 x 8.00

BOETS, J. Gezelles Leermaren. Journalistiek werk uit 1881. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1975. Ingenaaid. 130 p. Teksten en studien nr. 5. xK 2427 x 10.00

BOETS, J. / P. Couttenier / Chr. D'Haen. Gezelle in origineel. Brugge, Die Keure, 1990. Ingenaaid. 93 p. Ills. - xK 2319 x 8.00

BOEY, M. Dr J. Persijn, zijn leven, zijn werk. Antwerpen, Standaard, 1939. Oorspr. omslag. 106 p. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding jrg. XXXVIII nr. 7-8, Verhandeling 374-375. xR 1162 x 10.00

BOGAERTS, Theo. De antieke wereld van Louis Couperus. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. Paperback. 132 p. - xK 6747 x 7.00

BOISSEVAIN, U.Ph. Levensbericht van Jhr. Dr. Jan Six. Amsterdam, 1929. Oorspr. omslag. 68 p. Uit het jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen van 1928-1929. xR 3016 x 9.00

BOKHOVE, Niels. Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen. Overzicht, bloemlezing en bibliografie van de receptie van Franz Kafka's werk in het Nederlandse taalgebied. Amsterdam, Em. Querido, 1984. Paperback. 409 p. - xB 9702 x 7.00

BOL, Laurens J. Herdenkingstentoonstelling Jacques Perk 1859-1959, 6-28 juni 1959. Dordrecht, Dordrechts Museum, 1959. Oorspr. omslag. 40 p. Georganiseerd ter herdenking van de 100ste geboortedag van Jacques Perk op initiatief van het comite Perk-herdenking.
Tentoonstellingscatalogus. xT 2200 x 8.50

BOLKENSTEIN, H. /J.F. Ankersmit e.a. Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam, Querido, 1929. Gebonden. 114 p. Ills. - xC 0029 x 16.00

BOLKENSTEIN, H. /J.F. Ankersmit e.a. Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam, Querido, 1929. Ingenaaid. 114 p. Ills. - xK 8332 x 13.50

BOM, Emmanuel de. Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en portretten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. [1929]. Ingenaaid. 235 p. Feestuitgave 9 november 1868-1928. xK 3582 x 15.00

BOM, Emmanuel de. De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde. Gent, v/h Vanderpoorten, 1932. Oorspr. omslag. 26 p. Kon. Vlaamsche Academie. [Aan Benno J. Stokvis van EdB]. xT 0311 x 9.00

BOM, Emmanuel de. Het levende Vlaanderen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur, 1917. Gebonden. 332 p. Ills. Nederlandsche Bibliotheek 351.Bandontwerp P.H. Praag. xK 3080 x 8.00

BOM, Emmanuel de. Nieuw Vlaanderen. Kunst en leven. Brussel/Amsterdam, De Wilde Roos/Ontwikkeling, 1925. Gebonden. 314 p. Met een voorwoord van Eduard Anseele. xL 1005 x 10.00

BONAVENTURA KRUITWAGEN, P. fr. Over eene Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa. Roermond, J.J. Romen en Zonen, 1910. Oorspr. omslag. 41 p. Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland, afdeeling Letterkunde. [bibliotheekstempeltje]. xB 2991 x 10.00

BONNEURE, Fernand. Marcel Matthijs. Desclee de Brouwer, 1965. Paperback. 70 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 59. - xM 5611 x 4.50

BONNEURE, Fernand e.a. Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel 2. Ingeleid door Valere Arickx. Turnhout, Ver. van Westvlaamse Schrijvers, 1985. Oorspr. omslag. 100 p. - xR 6909 x 8.50

BONNEURE, Fernand e.a. Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel I. Ingeleid door Raf Seys. Turnhout, Ver. van Westvlaamse Schrijvers, 1984. Oorspr. omslag. 100 p. - xR 3017 x 8.50

BONTEN, J.H. A. Koolhaas. Desclee de Brouwer, 1970. Paperback. 61 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 84. - xM 9884 x 4.50

BONTH, Roland de. (ed.). Trefwoord 13. Jaarboek lexicografie 1998-1999. Den Haag/Antwerpen, Sdu/Standaard, 1999. Ingenaaid. 246 p. Ills. - xK 5072 x 9.50

BOON, Louis Paul. Een uitgave samengesteld t.g.v. de bekroning van het oeuvre van Louis Paul Boon met de Constantijn Huygensprijs door de Jan Campert Stichting. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1967. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xM 7845 x 6.00

BOON, Louis Paul. Gustaaf Vermeersch. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau N.V. Brussel 1960. Ingenaaid Ills. 40 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde No. 22 xK 0824 x 10.00

BOON, Louis Paul. Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld. Amsterdam, De Arbeiderspers/Em. Querido, 1974. Paperback. 96 p. Ills. Singel 262. xL 0797 x 5.00

[BOON, Louis Paul]. Louis-Paul Boon, schrijver. 1912-1979. Daens-aktiefonds 1979. Oorspr. omslag met acht losse bladen, Ills., A-4 T.g.v. louis-paul boon herdenking etc. Genumm. 75/100 xY 5157 x 30.00

BOON, Louis Paul. Over mijn boeken. Utrecht, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Motion Mini Pocket 001. xH 5872 x 5.00

[BOON, Louis Paul]. Tijdingen Louis Paul Boon-Gezelschap. Driemaandelijkse uitgave, 4e jrg., 15 dec. 1987. Willy Van Cannegem, Ternat, 1987. Oorspr. omslag, Ills., 68 p. Handelingen Symposium V.U.B. 17 oktober 1987. xT 2820 x 7.00

BOON, Louis Paul en J. Weverbergh. Louis Paul Boon, over mijn werk. Middelburg, Antiquariaat Merlijn, 1978. Geniet. 24 p. Ills. Genummerd 282/360 exx. Catalogus tentoonstelling augustus/september 1978. xR 5450 x 20.00

[BOON] WEVERBERGH, Julien en Herwig Leus. Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje. Elsevier Manteau, 1981. 2e vermeerderde druk Paperback Ills. 191 p. Ills. - xK 0831 x 10.00

BOON-BURSSENS. Allebei Naakt. De correspondentie Boon - Burssens. Boelvaar Poef Jrg. 2, nr. 1. Kwartaaluitgave L.P. Boon Genootschap, Gent, 2002. Oorspr. omslag Ills. 94 p. de correspondentie bezorgd en ingeleid door Jos Muyres xB 6861 x 10.00

BOOST, Chales. Van Cine-Club tot filmhuis. Tien jaren die de filmindustrie deden wankelen. Meulenhoff, Amsterdam, 1979. Paperback Ills. 176 p. Grote Cineasten xB 8229 x 9.00

BOOVEN, Henri van. Leven en werken van Louis Couperus. Met een nawoord van F.L. Bastet en een register op titels en personen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 323 p. Ills. Forum Haganum 16. xL 2585 x 10.00

BORDEWIJK, F. M. ter Braak, N.A. Donkersloot. e.a. Over Louis Couperus. Amsterdam, De Samenwerkende Uitgevers, 1952. Oorspr. omslag. 88 p. - xL 2598 x 5.00

BORGELD, A. Vrouwenlist. Verbreiding en oorsprong van een novelle uit den Decamerone. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1926. Oorspr. omslag. 83 p. Neophilologische Bibliotheek. xT 1865 x 10.00

BORGERS, Gerrit. Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen. Den Haag, Bert Bakker, 1971. Gebonden Stofomslag 1176 p. Ills. - xL 0453 x 100.00

BORGERS, Gerrit. Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen. Den Haag, Bert Bakker, 1971. Gebonden. 1176 p. Ills. - xM 0423 x 100.00

BORGERS, Gerrit. (ed.). Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928. Den Haag/Brugge, Scheltens & Giltay/Orion, 1975. Gebonden. 154 p. Illustraties. - xB 0373 x 10.00

BORGERS, Gerrit (ed.). Paul van Ostaijen. Handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 t/m 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum. Paul van Ostaijengenootschap/Letterkundig Museum Antwerpen/'s-Gravenhage 1970. Oorspr. omslag Ills. n.p. rijk geillustreerd. xL 9076 xx 10.00

BORGERS, Gerrit en Jan Hulsker. Brieven in beeld. Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1976. Oorspr. omslag. 151 p. Ills. - xR 6494 x 8.50

BORK, Gerrit Jan van / Gonny ten Houten. Over Boon. Thespa, Amsterdam, 1977. Oorspr. omslag. 204 p. Amsterdamse Smaldelen 4. xH 2440 x 5.00

BORRE, Jos. Walter van den Broeck. Antwerpen, Manteau, 1985. Oorspr. Omslag. 130 p. Ills. Grote ontmoetingen. xK 2637 x 8.00

BORSBOOM, A. Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Utrecht, Reflex, 1980. Ingenaaid. 227 p. Herdruk van de dissertatie (UvA) uit 1962. xA 0934 x 13.50

BOS, Jan en Willem Foorhuis. (ed.). Drentse biografieen Deel 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten. Meppel, Boom, 1991. Paperback. 144 p. Ills. - xK 5542 x 8.00

BOS, Jan en Willem Foorhuis. (ed.). Drentse biografieen Deel 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten. Groningen, Regio-Project, 1993. Paperback. 136 p. Ills. - xK 5543 x 8.00

BOSHOUWERS, Richard. Sven Stolpe. Desclee de Brouwer, 1960. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 23. - xK 4787 x 5.00

BOSMAN, Anthony. De revolutie van het woord. Een essay. Bussum, F.G. Kroonder, 1947. Gebonden. 38 p. Bayard reeks nr 18. xH 7836 x 10.00

BOUCHAUTE, Piet van. De handschriften van Karel van de Woestijne. Inventaris, samengesteld en ingeleid. Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 1988. Oorspr. omslag. 206 p. Ills. Publikaties SBA/AMVC 23-24. [Op omslag nr. 32] xB 8752 x 20.00

BOUCHAUTE, Piet van. Wandelend in de Warande. Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 1986. Oorspr. omslag. 126 p. Publikaties SBA/AMVC 14. Uitg. bij de gelijknamige tentoonstelling in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, van 14 juni tot 14 september 1986. xY 1886 x 10.00

[BOUDIER-Bakker, Ina]. Prospectus voor De vertelster weerspiegeld; drie kortingsbonnen voor het boek Paul; AO Nr. 151 (1967) Ina Boudier Bakker; kaart met foto: tentoonstelling bij boekhandel Broese 1935; Geschriftje op 15 april 1950: de 75ste verjaardag van Ina Boudier bakker bij P.N. van Kampen 13 p. Bibliografie door P.H. Mulder over Ina Boudiier Bakker 1875-1932 Uitgave Magazijn de Bijenkorf. Boekhandel Erato: aankondiging van De klop op de deur, met envelop. (7 items). - xY 5289 xx 15.00

BOUMAN, C.A. De man met een boek. Met een inleiding van Anton van Duinkerken. Heemstede/Haarlem, De Toorts/ H. Coebergh, Paperback. 111 p. Ills. - xY 7860 x 8.00

BOUMAN, Machteld en Marike Vierstra. Maar wie droomt er te Rotterdam! 650 jaar literair leven aan de Maas. Naarden, A.J.G. Stengholt, 1990. Paperback. 216 p. Ills. Met medewerking van Rien Goettsch. - xR 8896 x 10.00

BOUSSET, Hugo. Bernard Kemp. Desclee de Brouwer, 1971. Paperback. 53 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 91. - xK 2555 x 5.00

BOUSSET, Hugo. Herman Teirlinck. Desclee de Brouwer, 1968. Paperback. 58 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 75. - xH 8413 x 5.00

[BOUTENS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 34. Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Amsterdam/Den Haag, Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1993. Or. omslag. 168 p. Ills. - xK 2133 x 10.00

BOWDEN, Muriel. A Commentary on the General Prologue to the Canterbury Tales. London, The Macmillan Company, 1969. Second edition. Bound dustjacket. XIII + 328 p. Revised and expanded edition with a new preface by the author. xB 9274 x 10.00

[BRAAK, M. ter] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. Menno ter Braak. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1961. 1e druk Ingenaaid. 40 p. Ills. - xH 0924 x 5.00

[BRAAK, M. ter] TEIPE, Max B. en Johan van der Woude. Dr. Menno ter Braak. 'Reinaert uit Eibergen'. Een proeve van beschouwing. Hilversum, Rozenbeek en Venemans, 1936. Oorspr. omslag. 30 p. De Vrije Bladen Jrg. 13, Mei, Schrift 5. xB 8294 x 12.50

BRAAK, Menno ter. De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk. Amsterdam, L.J. Veen, 1945. 1e druk Gebonden. 128 p. Prominenten-reeks. xL 0415 x 8.00

BRAAK, Menno ter. Menno ter Braak en het fascisme. Den Haag, Het Vaderland, [1965]. Geniet. 8 p. Tentoonstellingscatalogus, Lambert Ten Kate Huis, Amsterdam, 14 mei - 7 juni. xY 8140 x 6.00

BRAASEM, W.A. Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster. Esso Nederland, Den Haag, 1980. Gebonden. Ills. 44 p. Fotografie: Onno Meeter. xB 6804 x 10.00

BRAASEM, W.A. Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster. Nijgh & Van Ditmar/Esso Nederland, Den Haag, 1984. 2e druk Oorspr. omslag Ills. 44 p. Fotografie: Onno Meeter. Esso museumreeks deel 2 xR 5315 x 9.00

BRAASEM, W.A. Moderne Indonesische Literatuur. Doorbraak uit oude bedding. Met een bio-bibliografie van Indonesische letterkunde. Amsterdam, C.P.J. van der Peet, 1954. Paperback. 97 p. - xK 9534 x 15.00

BRAASEM, W.A. en Onno Meeter. Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners. 's-Gravenhage/Amsterdam, Esso / Nijgh & Van Ditmar, 1984. Oorspr. omslag. 63 p. Esso Museumreeks deel 6. xT 2215 x 10.00

BRABER, Helleke van e.a. (eds.). Floppen En Fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftengeschiedenis. Vantilt, Nijmegen, 2002. Oorspr. omslag Ills. 134 p. Lustrumboek van TS.Tijdschrift voor tijdschriftstudies. Over Bellamy, Wolff/Deken e.a. xR 5385 x 10.00

BRACHES, Ernst. Engel en afgrond. over The turn of the screw van Henry James. Voorwoord door Frans Kellendonk. With an introductory epilogue. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. Paperback. 183 p. Ills. - xB 5579 x 7.00

BRACHIN, P. Faits et valeurs. Douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours. La Haye, Martinus Nijhoff, 1975. Broche. XVIII + 222 p. Met portret. Recueil offert au professeur Pierre Brachin a l'occasion des son soixantieme anniversaire. Bibliotheca Neerlandica Extra Muros IV. xB 4478 x 15.00

BRACHIN, Pierre. Anton van Duinkerken. Desclee de Brouwer, 1959. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 14. - xM 9880 x 5.00

BRACKMANN, Christin/ Marijke Friesendorp (red.) Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur. Utrecht/Antwerpen, Kosmos-Z & K Uitgevers, 1996. Gebonden. 390 p. - xM 0473 x 15.00

BRAET, Antoine. De vrouw in de poezie van Du Perron. Ons Erfdeel, 1971. Geniet. 16 p. Ons Erfdeel overdruk uit de 14e jaargang nr. 3. lente-zomer 1971. xL 3290 x 8.00

BRAKELL BUYS, R. van. Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk. Christina Rossetti, Emily Bronte, Elizabeth Barrett Browning. Amsterdam, H.J.W. Becht, z.j. Gebonden Stofomslag 352 p. Met portretten. Hoogtepunten der Engelse Cultuur. xH 3875 x 15.00

BRANDEN, Jos. Van Den. I. Onstaan van het nieuwsblad te Antwerpen, II. Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652. Drukkerij J.-E. Buschmann, Antwerpen, 1902. Oorspr. bedrukt papieren omslag 75 p. Onopengesneden. - xR 0580 x 17.00

BRANDS, G.A. en R.W. Lieve. Gouden Aren. Supplement Deel V. Den Haag, G.B. van Goor, 1934. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xY 0142 x 8.00

BRANDT CORSTIUS, Hugo. e.a. Forensen tussen literatuur en wetenschap. Voorwoord Martin van Amerongen. Utrecht, Veen, 1990. Paperback. 135 p. Hugo Brandt Corstius. Hella Haasse. Rutger Kopland. Helene Nolthenius. Leo Vroman en Gerrit Jan Zwier. xR 0453 x 7.50

BRANDT CORSTIUS, J.C. Coolsingel, Boompjes en Laurenskerk in literatuur herschapen. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1967. Geniet. 16 p. Overdruk uit Akademiedagen XIX. xB 2993 x 6.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. De dichter Herman Gorter. Drie opstellen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 111 p. Forum Haganum 13. xA 0697 x 8.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. De muze in het morgenlicht. Inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur. Antwerpen/Zeist, Standaard Boekhandel/W. de Haan, 1957. Gebonden Stofomslag. 176 p. Ills. De Haan's Academische Bibliotheek. Mooi exemplaar. xK 2611 x 10.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey. Den Haag, A.A.M. Stols, 1946. Ingenaaid. 45 p. De Vrije Bladen 18e jaargang maart 1946 Schrift 3. Omslag verkleurd. xR 8694 x 10.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. Gerard Walschap. Brussel, A. Manteau, 1960. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde Nr. 19 . xK 4124 x 6.50

BRANDT CORSTIUS, J.C. Herdenking van Willem Jan Marie Anton Asselbergs (2 januari 1903-27 juli 1968). z.p. 1969. Oorspr. omslag. 7 p. Met portret. Overdruk uit het jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1968-1969. xL 2117 x 6.50

BRANDT CORSTIUS, J.C. Het poetisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1968. Ingenaaid. 92 p. Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap. xM 8387 x 8.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. en Karel Jonckheere. De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd. Amsterdam/Antwerpen, J.M. Meulenhoff/Diogenes P.V.B.A. Nierinck, 1961. 2e herziene druk. Gebonden Stofomslag 173 p. - xK 3647 x 10.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. en Karel Jonckheere. De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd. Amsterdam/Antwerpen, J.M. Meulenhoff/Diogenes P.V.B.A. Nierinck, 1959. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 169 p. - xY 5874 x 10.00

BRANDT CORSTIUS, Johannes Christiaan. Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk. Amsterdam, Contact, 1934. Ingenaaid. 240 p. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, op 12 juli 1934. xP 0972 x 50.00

BRANDT, W., A. Donker, A. Kossmann, B. Stroman. Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek. Amsterdam, Em. Querido, 1957. Oorspr. omslag. 47 p. - xB 3077 x 6.00

BRANDT, Willem. Keurschrift uit de hedendaagse Noord- en Zuid-Nederlandse letteren. Amsterdam, J.H. Bussy, z.j. [1963]. Paperback. 221 p. - xK 2855 x 5.00

BRANDT, Willem. Pruik en Provo. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1967. Paperback. 256 p. Regent in de 20ste eeuw. xK 2997 x 8.50

BRAVEN, TEN. Lekkere literatuur. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987. Ingenaaid. 298 p. - xW 0252 x 4.50

BREE, L.W. de. Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Gebonden Stofomslag. 163 p. Ills. - xK 2353 x 10.00

BREEBAART, M.J.P.Ch. Is. Querido's Jordaan als episch kunstwerk. Amsterdam, J. Emmering, 1917. Oorspr. omslag. 51 p. Een christelijke criticus over Is. Querido's Jordaan. xL 6604 x 10.00

BREEKVELDT, W.F.G. / J.D.F. van Halsema / E. Ibsch / L. Strengholt (eds.).studie De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkveld. Amsterdam, Bert Bakker, 1989. 1e druk. Paperback. 418 p. - xR 0461 x 10.00

BREMS, Hugo. De dichter is een koe. Over poëzie. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1991. Paperback, Ills., 180 p. - xT 8363 x 8.00

BREUGELMANS, R. Litteraire tijdschriften in Nederland sinds 1945 uitgegeven in eigen beheer of door kleinere uitgeverijen. Wassenaar, Dokumentaal, 1973. Geniet. 34 p. Een voorlopige lijst door R. Breugelmans. xY 6186 x 10.00

BRINK, J. ten. Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in XIXe Eeuw, in biographieen en bibliographieen 1830-1900. Drie delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. Gebonden. 467 + 543 + 633 p. Grotendeels herzien door den Auteur, verder bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer. xB 0671 x 50.00

BRINK, Jan ten. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger. Elsevier, Amsterdam, 1897. Gebonden, Ills., XII + 699 p. Goed opnieuw in de band gezet met behoud van de oorspronkelijke rug. Met facsimile's in chromo-lithographie, reproductiën van titels, bladzijden en illustratiën uit middeleeuwsche handschriften, incunabelen en zeldzame boeken, en met portretten. xY 5750 x 30.00

BRINKMAN, Maarten. Negentig jaar Sociaal-Democratie in boek en tijdschrift. Amsterdam, Wiardi Beckman Stichting, 1984. Oorspr. omslag. 46 p. Beknopte bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie - SDAP en PVDA 1894-1984. xR 0840 x 7.00

BROENS, Ruud. (samensteller). S. Carmiggelt. Bibliografie. Purmerend, RAB, 1984. Spiraalband. 94 p. - xR 0466 x 12.00

BROERSMA, S.J. en R.K. Broersma-Luomajoki. Domeinen der Finse Literatuur. Utrecht, A.W. Bruna, [1956]. Gebonden Stofomslag 171 p. - xK 5108 x 15.00

BROK, Har. Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied. Amsterdam, Meertens-Instituut, 1991. Oorspr. omslag. XIII + 372 p. Ills. Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut deel 18. xR 2512 x 15.00

BROM, Gerard. Areopaag. Hilversum, Paul Brand, 1923. Gebonden. 220 p. Met portret. - xL 2434 x 10.00

BROM, Gerard. Barok en Romantiek. J.B. Wolters, Groningen/Den Haag, 1923. Gedecoreerde linnen band Ills. 84 p. - xR 1344 xx 10.00

BROM, Gerard. De omkeer in 't studenteleven. Delft Universiteits-Boekencentrale, 1923. Gebonden. 223 p. Bibliotheekstempeltje. xK 8983 x 8.00

BROM, Gerard. Geschiedschrijvers van onze letterkunde. Amsterdam, Elsevier, [1941]. Gebonden. 179 p. Ills. Bevat: Voorlopers, Beginners, De Gids, Jonckbloet, Vrijwilligers, Busken Huet, Jan ten Brink, Jan te winkel, Kalff, Verwey en zijn school. xL 0590 x 5.00

BROM, Gerard. Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland. Gedenkboek. 's-Gravenhage, Drukkerij Ten Hagen, 1930. Gebonden half perkament 270 p. Ills. - xB 8842 x 20.00

BROM, Gerard. Het Wilhelmus en de Bijbel. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij, 1946. Oorspr. omslag. 12 p. Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 9, no. 1. xB 7911 x 7.00

BROM, Gerard. Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1927. Gebonden. 187 p. Ills. - xB 7744 x 8.00

BROM, Gerard. Java in onze kunst. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1931. Gebonden, Ills., VII + 254 p. voorganger van de Oost-Indische Spiegel xT 1751 x 15.00

BROM, Gerard. Le romantisme de Tolstoi. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1941. Oorspr. omslag. 71 p. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 4, no 18. [bibliotheekstempeltje]. xL 5523 x 6.00

BROM, Gerard. Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw. Utrecht, Aula, 1959. Pocket. 22 p. - xL 2602 x 6.00

BROM, Gerard. Vijf studies. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1957. Ingenaaid. 321 p. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr 7. xK 2451 x 8.00

BRONGERS, H.A. De Jozefsgeschiedenis bij Joden, Christenen en Mohammedanen. H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1962. Oorspr. omslag 156 p. Een theologische, historische en literaire studie. xR 3759 x 8.00

BRONZWAER, W.J.M. Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. 1e druk. Paperback. 188 p. - xC 1019 x 7.00

BROUWER, J.H. / J. Haantjes en P. Sipma. (ed.). Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken. Boalsert, A.J. Osinga, 1966. Gebonden. XII + 397 p. Genummerd 280. xA 0713 x 20.00

BROUWER, Sander. Catalogus van de tentoonstelling over leven en werk van Fjodor Michajlovitsj Dostojevskij (1821-1881). Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1981. Geniet. 32 p. Van 19 januari tot 13 februari 1981. xH 4984 x 7.00

BROUWERS, Jeroen. Het aardigste volk ter wereld. Willem Frederik Hermans in Brussel. Bijdrage aan zijn biografie. Amsterdam, Atlas, 1996. 1e druk. Paperback. 158 p. Ills. - xY 4349 x 9.00

BROWNLEE, A. William Shakespeare and Robert Burton. London, The Mitre Press, 1965. 2nd Edition. Bound dust jacket. 351 p. - xH 0836 x 22.50

BRUGGEN, C.J.A. van. George Bernard Shaw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1908. Oorspr. omslag. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen Deel XXXVIII afl. 4. [bibliotheekstempeltje]. xB 1891 x 7.00

BRUGGEN, Carry van & A. Reyding. Uitgeverspraktijken. [Nijgh & Van Ditmar], Rotterdam etc., 1923. Oorspr. omslag, 23 p. Over het conflict van Carry van Bruggen met Nijgh & Van Ditmar over de afrekening van haar honorarium. xT 5616 x 15.00

BRUGMANS, H. Les tresors litteraires de la France. Histoire et anthologie. Groningen, J.B. Wolters, 1949. Gebonden Stofomslag 444 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5395 xx 10.00

BRUIN, G.P. De Esperanto-literatuur in vogelvlucht. Een algemeen overzicht van wat er in Esperanto verschenen is. Amsterdam, Libro Servo, 1946. Oorspr. omslag. 56 p. - xB 3302 x 6.50

BRULEZ, Raymond. De Noord-Nederlandsche Letterkunde sinds 1914. Brussel, N.I.R., 1936. Geniet. 23 p. Ills. Programmabrochures Nederlandsche Reeks nr. 9. xR 2762 x 8.00

BRULEZ, Raymond. De toren van Lynkeus. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1969. Gebonden Stofomslag 131 p. Ills. Open Kaart. xB 6867 x 7.00

BRULL, Jean. Vestdijk op krantenpapier. Utrecht, Reflex, 1984. Ingenaaid. 110 p. - xP 1388 x 8.00

BRULS, Willem. Menno ter Braak en Thomas Mann. Een literaire vriendschap. Veen Utrecht/Antwerpen 1990. Paperback. 98 p. Ills. - xY 7255 x 8.00

BRUMMEL, L. (voorwoord). Vertalingen van Nederlandsche Letterkunde na 1880 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. Tentoonstelling 11-19 juli 1939. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1939. Oorspr. omslag. 55 p. - xR 1430 x 15.00

BRUNA. Schrijvers van Bruna en leverbare boeken van A.W. Bruna & Zoon. Utrecht, A.W. Bruna, 1969. Pocket. 128 p. Met vele foto's. Nr. 69/70. - xY 6179 x 6.50

BRUNING, Gerard. Verontrust geweten. Desclee de Brouwer, z.j. Gebonden. 270 p. - xK 9171 x 9.00

BRUNING, Henri. Verworpen Christendom. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1938. Gebonden stofomslag. 278 p. - xL 3027 x 10.00

BRUNT, Emma. De brandende kwestie van Emma Brunt, over de teloorgang van hedendaags feminisme. Amsterdam, C.J. Aarts, 1983. Or. omslag. 30 p. Amsterdamse Schotschriften nr 10. xL 0089 x 7.00

BRUNT, Emma. (Ed.). Mevrouw, ik groet u. Necrologieen van vrouwen. Amsterdam/Brussel, Thomas Rap, 1987. Ingenaaid. 200 p. Ills. - xK 2581 x 8.00

BRUSSE, M.J. Herinneringen aan Johan de Meester. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1931. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. Ills. Teekening van A. Roland Holst. xK 6209 x 9.00

BRUSSE, M.J. Jacobus van Looy over zijn werk. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. Ingenaaid. 29 p. Met portret. - xB 2613 x 9.00

BRUYNE, Aarnout de. Ward Ruyslinck. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1980. Or. omslag. 144 p. Ills. Grote ontmoetingen 12. xK 2578 x 8.00

BRUYNE, MICHIEL DE & Lieve Gevers. Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880). Nawoord Max Wildiers. Brugge, Orion, 1980. Ingenaaid. 294 p. Ills. - xB 9026 x 17.50

BUCKINX, Pieter G. De Moderne Vlaamse poezie. Antwerpen, Standaard, 1956. Or. omslag. 48 p. Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding Jrg. L. Nr. I. Verhandeling 444. xL 0315 x 6.50

BUCKINX, Pieter G. Het ligt voor de hand. Brugge, Desclee de Brouwer, 1969. Gebonden Stofomslag 119 p. Ills. Open kaart. xK 4202 x 7.00

BUCKINX, Pieter G. Paul de Mont 1895-1950. Brussel, A. Manteau, 1961. Or. omslag. 37 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr. 27. xK 4121 x 6.50

BUCKINX, Pieter G. Schouder aan schouder. Speurtochten in de poezie van de dichters van 't Fonteintje. De dichter Edward Hoornik. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1971. Or. omslag. 267 - 286 p. Overdruk uit de verslagen en mededelingen 1971 aflevering 3. xK 6877 x 7.00

BUDDINGH', C. Buddingh' van A tot Z. Ontmoetingen met Nederlandse en Vlaamse letterkundigen. Door de schrijver zelf geboekstaafd en verzameld door Ares Koopman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1990. Paperback. 139 p. BBLiterair xM 9307 x 7.00

BUELENS, Elly / W.G. Overbosch / J.W. Schulte Nordholt (eds.). Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten. Brasschaat, 1993. Ingenaaid. 282 p. Ills. Over het leven en het werk van Ad den Besten, hem aangeboden t.g.v. zijn zeventigste verjaardag. xL 5550 x 11.50

BUIJNSTERS, P.J. Wolff en Deken. Een biografie. Leiden, Martinus Nijhoff, 1984. Ingenaaid. 416 p. Ills. - xB 8302 x 15.00

BUIJNSTERS, P.J. (red.). Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 14. Nijmegen, 1972. Oorspr. omslag 32 p. bevat: Ferd. Sassen, Desiderata voor de beschrijving van de wijsbegeerte in Nederland gedurende de 18e eeuw. xT 1668 x 7.00

BUIJNSTERS, P.J. (red.). Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 19-20. Nijmegen, 1973. Oorspr. omslag 94 p. bevat vijf voordrachten over "de uitstraling van de 18e-eeuwse natuurwetenschappen" (Symposium Werkgroep 18e eeuw). xT 1669 x 8.00

BUIJNSTERS, P.J. (red.). Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 36 Nijmegen, 1977. Oorspr. omslag 43 p. Gestencild. - xR 2449 x 5.00

BUIJNSTERS, P.J. (red.). Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nrs. 1-10. 1968-1971. Nijmegen, 1968-1971. Oorspr. omslagen. 10 nrs. gestencild. - xR 2153 x 25.00

BUITENDIJK, W.J.C. Op de keper beschouwd. Essays. Kampen, J.H. Kok, 1951. Gebonden. 188 p. - xK 2858 x 10.00

BULHOF, Francis. Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1980. Paperback. 84 p. Synthese. xW 6378 x 4.50

BULTHUIS, Rico. (Ingel.). Siegfried E. van Praag, een schrijver en zijn werk. Den Haag, Leopold, 1969. 1e druk. Paperback. 141 p. Met foto's. xM 6111 x 7.00

BURFS, Aran. Onze dichters der 'Heimat'. Proeve van dichterstudie. Brussel, De Vlaamsche Boekhandel, 1909. Gebonden. 298 p. Ills. - xK 3606 x 25.00

BURG, Fennigje van den. De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten. Amsterdam, Van Gennep, 1983. Paperback. Ills., 378 p. proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen xT 3443 x 15.00

BURGER, C.P. Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuieten in 't bijzonder. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 1901. Oorspr. papieren omslag. 244 p. - xR 0792 x 20.00

BURGER, Meindert en Ike Cialona (eds.). De gifgroene muze: Absint in de literatuur. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 2005. Paperback 255 p. - xR 3114 x 9.00

BURGERS, J. Rie Cramer. Den Haag, Van Goor Zonen, 1973. Paperback. N.p. Ills. - xK 6714 x 5.00

(BURSSENS) BROUWERS, Jaak & Jozef Uytterhoeven. Met Gaston Burssens in de cel. J. Stevens, Mechelen, 1981. Paperback, Ills., 166 p. Oplage 800 exx. xR 7810 x 10.00

BURSSENS, Gaston. Paul van Ostaijen. De dichter. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau N.V. Brussel 1956. Ingenaaid Ills. 40 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde No. 1 xB 7700 x 8.00

BURSSENS, Gaston. Paul van Ostaijen zoals hij was en is. Utrecht, Reflex, 1978. Paperback. 93 p. - xT 0417 x 7.50

BURVENICH, Jos. Giulietta Masina en het geluk. Lanno, Tielt/Den Haag 1959. Pocket 151 p. Idolen en Symbolen nr. 3 xB 5881 x 7.00

BURVENICH, Jos. Ingmar Bergman zoekt de sleutel. Lanno, Tielt/Den Haag 1966. 3e bijgewerkte druk Pocket 144 p. Idolen en Symbolen nr. 6 xB 5876 x 7.00

[BUSKEN HUET] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 25. Conrad Busken Huet. 's-Gravenhage, 1986. Oorspr. omslag 57 p. Ills. Los toegevoegd de tekst van enkele brieven en een portret. xY 8330 x 8.00

BUSSCHE, R.V. vanden. Cyriel Verschaeve zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap. Brugge, Zeemeeuw, 1942. Gebonden. 149 p. - xT 2283 x 10.00

BUUR, Dorothee. Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indonesie 1825-1991. Leiden, KITLV, 1992. Paperback. 470 p. Ills. Bibliographical Series 20. xR 7875 x 20.00

BUUREN, A.M.J. van / W.P. Gerritsen / A.N. Paasman. Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1974. 3e herziene en vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 107 p. De Nieuwe Taalgids Cahier I. xK 5170 x 7.50

BUUREN, A.M.J. van / W.P. Gerritsen / A.N. Paasman. Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1983. 5e herziene en vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 139 p. De Nieuwe Taalgids Cahier I. xR 1460 x 7.50

BUUREN, A.M.J. van / W.P. Gerritsen / A.N. Paasman. Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1971. 2e herziene en vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 91 p. De Nieuwe Taalgids Cahier I. xR 1461 x 7.50

BUUREN, A.M.J. van / W.P. Gerritsen / A.N. Paasman. Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1977. 4e herziene en vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 115 p. De Nieuwe Taalgids Cahier I. xY 6153 x 7.50

BUURSINK, Marijke e.a. De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie. Met een bibliografie. Voorwoord J.J.A. Mooij. Assen/Amsterdam, 1978. Van Gorcum, 1978. Paperback. X + 229 p. Teksten verzameld, vertaald en ingeleid door Marijke Buursink, Karel Hupperetz, Edmund Lichter, Koos de Roo en Walter Schonau. xR 0399 x 10.00

BUYENS, Frans. Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche. Gent, De Vlam, 1952. Ingenaaid. 44 p. - xK 2811 x 8.00

BUYENS, Frans. Willem Elsschot, een burgerlijk geweten. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1978. Paperback, 64 p. - xL 9416 x 7.00

BUYSSE, Cyriel. Inhoud: Cyriel Buyse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck I. Buysse en Hauptmann I. Louis Couperus. Brieven aan C. Buysse. C. Buysse, De levenskring I. Kantteningen. Kroniek door A.M. Musschoot. Gent, 1988. Paperback. 139 p. Ills. Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap IV. xR 0098 x 7.00

BUYSSE, Cyriel. Inhoud: Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken. Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck II: 1914-1931. Buysse en Hauptmann II. Cyriel Buysse en het naturalisme. Een pragmatische leeuw, Eine Lowe von Flandern. Kroniek door A.M. Musschoot. Gent, 1989. Paperback. 160 p. Ills. Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap V. xR 0096 x 9.00

BUYTENDIJK, F.J.J. De moderne mens en zijn lectuur. Utrecht, Het Spectrum, 1956. Or. omslag. 28 p. - xK 2939 x 6.00

BUYTENDIJK, F.J.J. De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij. Utrecht, Het Spectrum, 1950. Gebonden Stofomslag 111 p. - xK 7656 x 11.50

BYVANCK, W.G.C. Literarische en historische studien. Zutphen, W.J. Thieme, 1918. Gebonden. 403 p. Over: Goethe, Shelley, Leopold von Ranke, Robert Fruin. xM 2907 x 8.00

CAILLIAU, Phil. Jef Geeraerts. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1978. Ingenaaid. 123 p. Ills. Grote ontmoetingen 32 . xK 2894 x 9.00

CALIS, Piet. De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948. Amsterdam, Meulenhoff, 1999. Paperback. Ills. 418 p. - xH 8458 x 10.00

CALIS, Piet. Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951. Amsterdam, Meulenhoff, 2001. Paperback. Ills. 413 p. - xB 8223 x 10.00

CALIS, Piet. Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949-1951. Amsterdam, Meulenhoff, 2001. Paperback. 408 p. Ills. - xB 9306 x 9.00

CALIS, Piet. Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 - 1945. Amsterdam, Meulenhoff, 1989. Ingenaaid. 562 p. Ills. Dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen. xH 6912 x 10.00

CAMPEN, M.H. van. Opstellen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1908. Ingenaaid. 130 p. - xR 8977 x 10.00

CAMPEN, M.H. van. Over literatuur. Critisch en didactisch. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1915]. Gebonden Grijs Linnen. 368 p. Nederlandsche Bibliotheek 304. xK 7086 x 7.50

CAMPERT, Jan. Wier, een Zeeuwse roman. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1961. Pocket. 254 p. Ooievaar 143/144. Omslag H. Berserik. xB 0589 x 5.00

[CAMPERT, Remco]. Gouden Ganzenveer 2011: Remco Campert. Stichting De Gouden Ganzenveer, Amsterdam 2004. Oorspr. omslag Ills. 64 p. + CD. 0ntwerp: Piet Gerards Ontwerpers, Feestrede Henk van Os. Met portret en bibliografie van Remco Campert. xY 5154 x 9.00

CAMPERT, Remco. / H.J. Oolbekkink. / Wim J. Simons e.a. Boekje open. Baarn, De Boekerij, 1963. Gebonden, Stofomslag, 148 p.. Ills. Stofomslag scheurtjes. Foto's Ed van der Elsken, Kees Heemskerk, Philip Mechanicus e.a. xY 6425 x 10.00

CARMIGGELT, S. Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld. Amsterdam, De Arbeiderspers/Querido, 1973. Paperback. 96 p. Ills. Singel 262. xH 4136 x 5.00

CARMIGGELT, S. Notities over Willem Elsschot. Amsterdam, Peter Loeb, 1976. Paperback. 56 p. - xT 3705 x 8.00

CARON, W.J.H. Klank en teken. Verzamelde taalkundige studies. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972. Ingenaaid. 210 p. Met portret. - xR 1650 x 8.00

CARTENS, Daan. Josepha Mendels, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1988. Paperback. 30 p. Literair Moment. xB 1955 x 4.50

CARTENS, Jan. Jan Engelman. Desclee de Brouwer, 1967. 2e druk. Paperback. 51 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 20. - xK 2547 x 5.00

CARTENS, Jan H. Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 158 p. Forum Haganum II. xA 0690 x 8.00

CARTENS, Jan H. Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940. Utrecht, Ambo-Boeken, z.j. Oorspr. omslag. 166 p. - xK 6233 x 8.00

CARTER-HARRISON, Paul (ed.). Voetnoten bij modern toneel. Essays. De Bezige Bij, Amsterdam, 1965. Paperback, 207 p. LRP 104. Typografie Karel Beunis. xT 9555 x 5.00

CASANOVA, Nicole. Het atelier, Gunter Grass in gesprek met .... Vertaald door Jef Geeraerts. Antwerpen, Lotus, 1980. 1e druk. Paperback. 221 p. - xW 2628 x 7.00

CASPEL, P.P.J. Experimenten op experimentelen. Amsterdam, Uitgevermaatschappij Holland, 1955. Gebonden Stofomslag. 147 p. Ills. - xH 8696 x 15.00

CASSOU, Jean. The Concise Encyclopedia of Symbolism. Omega Books, London, 1988. Bound dust jacket Ills. 292 p. Richly illustrated xR 4983 x 20.00

CASTRUM PEREGRINI Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag. Universitatsbibliothek Amsterdam. Amsterdam, Castrvm Peregrini Press, 1984. Zweite Auflage. Ingenaaid 139 p. Ills. - xM 4281 x 16.00

CASTRVM PEREGRINI CXLV. Stefan George und die Gottervision des Archaologen Hans von Prott. u.a. Amsterdam, Castrum Peregrini Presse, 1980. Oorspr. omslag. 84 p. Ills., 45. Jahrgang 1999 Heft 236. Genummerd 260. - xY 6348 x 9.00

CATALOGUS. Catalogus der boeken van Dr. A. Kuyper. Kampen, J.H. Kok, 1908. Geniet. [32] p. - xT 4693 x 10.00

CATALOGUS. Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel X: Praktische Wetenschappen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. Oorspr. omslag. 121 p. Samengesteld door de tentoonstellings-commissie der nationale tentoonstelling van het boek, juni-augustus 1910. Uitgave van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. xR 2808 x 10.00

CATALOGUS. Catalogus van de Schenking-Quack. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1915. Oorspr. omslag. 143 p. Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. xT 0907 x 10.00

CATALOGUS. Esperanto. Catalogus van de boekerij der Nederlandse Esperantisten-Verening 'La Estonto Estas Nia' en van de Esperanto collectie in de Universiteitsbibliotheek. Deel I en II. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1969. Oorspr. omslag. 338 + 56 p. Catalogi kunsttalen Nieuwe serie nr. 5. xR 0821 x 15.00

CATALOGUS. Gedrukt in verdrukking. Catalogus van de Tentoonstelling, Gemeentearchief 10 mei - 3 juni 1951. 's-Gravenhage, Gemeentearchief, 1951. Oorspr. omslag. [18] p. - xY 0628 x 15.00

CATALOGUS. Het Belgische Boek. Amsterdam, 1950. Or. omslag. 96 p. Tentoonstelling: 11-26 februari 1950. Zaal “Arti et Amicitiae”. xK 1861 x 15.00

CATALOGUS. Le Mouvement Symboliste. Exposition organisee dans le cadre de l'accord culturel Franco-Belge. Editions de la Connaissance, Bruxelles 1957. Broche Ills. 140 p. Catalogue Palais des Beaux Arts de Bruxelles 1957. 877 items. xR 4853 x 12.00

CATALOGUS. Romans en verhalen in het Nederlands oorspronkelijk en vertaald. Catalogus van ontspanningslectuur. Rotterdam, Bibliotheek en Leeszalen der Gemeente Rotterdam, 1951. Oorspr. omslag. 57 p. Omslag verkleurd. xT 2392 x 10.00

CATALOGUS. BLOTKAMP, Carel e.a (eds.). Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930. Haags Gemeentemuseum / Staatsuitgeverij, Den Haag, 1978. Oorspr. omslag Ills. 200 p. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum. xR 4956 x 25.00

CAUWELAERT, Aug. van. De romancier en zijn jeugd. Antwerpen, Standaard, 1944. Gebonden. 68 p. Ills - xK 3053 x 10.00

CELINE, L.F. Textes & Documents 3. Reunis et presentes par Jean-Pierre Dauphin & Pascal Fouche. Paris, Bibliotheque de Litterature francaise contemporaine de l'Universite, 1984. Broche. 214 p. Illustrations. Genummerd 141/ 400 exx. xB 9961 x 15.00

CEULAER, J. de. Te gast bij Vlaamse auteurs. Derde reeks. Antwerpen, De Garve, z.j. Paperback. 93 p. Ills. Lode Baekelmans, Pieter Buckinx, Marcel Coole, Bert Decorte, Valere Depauw, Maurice Gilliams, Leo Mets, Bert Peleman, Maria Rosseels, Paul Snoeck, Jos Vandeloo, Emiel van Hemeldonck. xK 3342 x 7.00

CEULAER, Jose de. En toch. Spiegelbeeld van Felix Timmermans. Lier, Van In, z.j. Ingenaaid. 112 p. Met foto's. - xK 5548 x 12.00

CHAMULEAU, Rody (Ed.) De wereld van Gerrit Jan Zwier. Baarn, De Prom, 1989. Paperback. 39 p. - xY 8543 x 6.00

CHARLIER, Gustave en Joseph Hanse. Histoire Illustree des Lettres Francaises de Belgique. Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1958. Gebonden. 656 p. Ills. groot formaat xR 5478 x 60.00

CHEN, Salma en Sjoerd van Faassen. Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers. Gekozen en toegelicht door... Amsterdam, Thomas Rap, 1995. Paperback. 143 p. Ills. - xH 0803 x 9.00

CHIELENS, Wim. Bibliografie Ons Erfdeel. Deel 2: 1978-1982. Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1984. Gebonden. 157 p. - xR 2233 x 10.00

CHIELENS, Wim. Bibliographie 1972-1981 Septentrion, revue de culture neerlandaise. Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1984. Paperback. 109 p. - xR 1424 x 8.00

CHRISTIAENS, Fons. De Kinderlectuur en hare rol in den strijd om ontvoogding der gedachten. Antwerpen, J. de Rechain, 1905. Oorspr. omslag. 31 p. Tijdschrift no 9, Komiteit voor geestesontwikkeling. xT 4296 x 10.00

CLARISSE, J. Iets over Sebald Fulco Joannes Rau als dichter N.p., [ca. 1830]. Later gemarmerd omslag, 64 p. Sebald Fulco Johannes Rau (1765-1807). vriend van Bellamy. Leidse dichter en hoogleraar godgeleerdheid en Oosterse talen. xY 5206 x 15.00

CLAUS, Hugo. Louis Paul Boon. Antwerpen, Helios, 1966. Or. omslag. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr 30. xK 2868 x 7.50

CLERCK, Karel de. P.C. Boutens. Desclee de Brouwer, 1962. Paperback. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 40. - xW 7706 x 4.50

CLERCK, Karel de. Uit het leven van P.C. Boutens. Amsterdam, Van Gennep, 1964. 1e druk. Paperback. 164 p. Ills. Kartons. xK 1551 x 8.00

CLERCK, Karel de. Uit het leven van P.C. Boutens. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. 2e herziene druk. Paperback. 151 p. - xM 9440 x 7.00

CLERCQ, Rene de. Rene de Clercq's levensloop. Amsterdam, 1937. Gebonden. 71 p. Ills. T.g.v. de 60en geboortedag op 14 november 1937. Voorwoord J.J. Wijnstroom. [roest vlekjes]. xK 2212 x 10.00

CLERCQ, Rene / WIJSTROOM, J.J. Mededeelingen over Rene de Clercq. Wed. G. van Soest, Amsterdam, [1937]. Oorspr. paars kartonnen omslag 55 p. - xR 3966 x 10.00

CLERCQ, Rene / WIJSTROOM, J.J. Rene de Clercq's grootste liefde. Wed. G. van Soest, Amsterdam, [1937]. Oorspr. paars kartonnen omslag 32 p. - xR 3967 x 10.00

CLOSSET, Fr. Maurice Roelants. Brussel, A. Manteau, z.j. [1946]. Ingenaaid. 100 p. - xL 2110 x 8.50

CLOSSET, Fr. Raymond Herreman. Brussel, A. Manteau, 1961. Gebrocheerd. 47 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 24. xK 4481 x 6.00

CLOSSET, Fr. Raymond Herreman, de dichter en criticus. Brussel/Rotterdam, A. Manteau/Nijgh & Van Ditmar, 1944. Ingenaaid. 498 p. Geillustreerd met een foto en een facsimili van Handschrift benevens een proeve van bibliografie van en over zijn werk en een keuze uit zijn kritiek en overwegingen bij de dagelijkse lectuur in tijdschrift, dagblad en boek. xL 2205 x 10.00

CLOSSET, Fr. Raymond Herreman, de dichter en criticus. Brussel/Rotterdam, A. Manteau/Nijgh & Van Ditmar, 1944. Gebonden. 498 p. Geillustreerd met een foto en een facsimili van Handschrift benevens een proeve van bibliografie van en over zijn werk en een keuze uit zijn kritiek en overwegingen bij de dagelijkse lectuur in tijdschrift, dagblad en boek. xK 9292 x 15.00

CLOSSET, Frans Herwig Hensen. Antwerpen, HELIOS, 1965. Or. omslag. 47 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr. 35. xK 4118 x 6.50

CLOUZET, Jean. Boris Vian. Etude, choix de textes et bibliographie par Jean Clouzet. Dessins, portraits, fac-similes. Paris, Seghers, 1966. Paperback. 192 p. - xH 2241 x 7.00

COETZEE, A. De Zuid-Afrikaansche Letterkunde. Brussel, 1938. Or. omslag. 32 p. Ills. Programmabrochures van het N.I.R. Nederlandsche reeks nr 27. xK 3807 x 9.00

COHEN, J.L. Dante in de Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1929. Gebonden, 307 p. - xB 9527 x 10.00

[COHEN] Vos, Margot / J.F. Ankersmit /David de Jong Jr. In memoriam Carel Steven Adama van Scheltema. Ontwikkeling, Amsterdam, [1925]. Oorspr. omslag, portret, 32 p. Typografie Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 37. Overdruk uit: De Socialistische Gids: 9 (1924). xT 2559 x 20.00

COLMJON, Gerben. De beweging van Tachtig. Een cultuurhistorische verkenning in de negentiende eeuw. Utrecht, Aula-boeken, 1963. Pocket. 317 p. - xY 0709 x 6.00

COLMJON, Gerben. De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. Gebonden. 336 p. - xK 6025 x 10.00

COLMJON, Gerben. De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. Gebonden Stofomslag Ills. 336 p. - xK 6690 x 15.00

COLMJON, Gerben. De renaissance der cultuur in Nederland. In het laatste kwart der negentiende eeuw. Uiteengezet in oorsprong en samenhang. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1941. Gebonden halflinnen. 246 p. oorlogsuitgave van de Renaissance van de Literatuur in Nederland. xK 3481 x 13.50

COMER, F.A. en R. Gheyselinck. F.A. Snellaert. De man aan de bron 1809-1872. Antwerpen/Den Haag, Algemeen Nederlands Verbond, 1972. Or. omslag. 46 p. - xK 3086 x 7.00

CONINCK, Roger de. Panorama der hedendaagse Franse literatuur (1900-1950). Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1956. Or. omslag. 240 p. Het Willems-Fonds Nr. 192. xK 2968 x 7.00

COOPMAN, Th. & L. SCHARPÉ. Geschiedenis van de Vlaamsche Letterkunde. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1910. Gebonden 3/4 linnen, Ills., 387 p. 1830-1890. fraaie band xY 1811 x 30.00

COOTH, A.M.C. van. Letterkundige opstellen. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1916. Ingenaaid. onafgesneden. 288 p. Ingeleid door Lr. B.H. Molkenboer, met een portret door Th. Molkenboer. [bibliotheekstempeltje]. xL 6128 x 10.00

COPPE, Francois / C.S. Adama van Scheltema. Korte inhoud van vergelding. Dramatisch dichtwerk in een bedrijf van Francois Coppe. Vertaald in dichtmaat door C.S. Adama van Scheltema. Opvoering door de Pekalongansche Muziek & Tooneelvereeniging. Pekalongan, Loeij, [1914]. Cahiersteek. 5 p. - xY 0547 x 10.00

CORNELIS, Mirjam (red.). Vrouwengeschiedenis: horen zien en lezen. Literatuur, romans en audiovisueel materiaal over vrouwengeschiedenis in Nederland en de Verenigde Staten tussen 1900 en 1970. Den Haag, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1989. Oorspr. omslag. 71 p. - xB 4373 x 8.00

CORNELISSEN, Igor. Een joodse dwarsligger. Jaap Meijer 1912-1993. Amsterdam, De Kan, 1995. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. Kans Katernen 5. xT 0968 x 10.00

CORNELISSEN, Igor. Speurtocht naar de (auto)biografie. De Nieuwe Engelbewaarder 1. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1993. Oorspr. omslag. 128 p. Ills. - xL 9371 x 8.00

CORNETS DE GROOT, R.A. Contraterrein. Opstellen over: Gerrit Achterberg, Rhijnvis Feith, Herman Gorter, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Simon Vestdijk. e.a. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1971. Paperback. 160 p. Nieuwe Nijgh Boeken 37. xK 2517 x 5.00

CORNETS DE GROOT, R.A. De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk. Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1966. 1e druk. Ingenaaid. 192 p. Ills. Gesigneerd door auteur. xH 0935 x 9.00

CORNETS DE GROOT, R.A. De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk. Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1966. 1e druk. Ingenaaid. 192 p. Ills. - xM 2787 x 7.00

CORNETS DE GROOT, R.A. De zevensprong. Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot. Amsterdam, De Bezige Bij, 1967. Paperback. 213 p. - xK 3427 x 5.00

CORNETS DE GROOT, R.A. Een wijze van lev/zen. Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin. Mouette Press Oxford 1969. Gebonden Ills. 36 p. Met een originele houtsnede door Hanns H. Heidenheim en een illustratie in de tekst door Faber Heeresma. Oplage 333 ex.
Nr. X van de 12 exx op Van Gelder. Half kalfsleer gecombineerd met Japans Natsume papier. xH 4847 x 56.00

CORNETS DE GROOT, R.A. Labirinteek. Opstellen over G. Gezelle, Jan G. Elburg, Lucebert, Willem Elsschot e.v.a. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1968. Paperback. 192 p. Ills. - xK 2516 x 5.00

CORNETS DE GROOT, R.A. Vestdijk op de weegschaal. Leiden, A.W. Sijthoff, 1972. Ingenaaid. 100 p. Ills. Literaire Verkenningen xK 4316 x 7.00

CORNETTE, A.H. Periscoop I. Letterkundige Critieken en Beschouwingen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1932. Gebonden halflinnen. 252 p. Platten bovenkant verkleurd. xB 4238 x 15.00

CORTE, Bert de. Firmin van Hecke. Antwerpen, Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs/Helios, 1964. Ingenaaid. Ills. 42 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 33. xK 4653 x 7.00

COSTER, Dirk. De stad Delft. Delft, W. Gaade, 1946. Geniet. 38 p. Ills. 1246 - 15 april - 1946. xT 3302 x 8.00

COSTER, Dirk. Dostojevski. Een essay. Van Loghum Slaterus & Visser, Arnhem, 1920. 1e druk, linnen integraalbandje, 83 p., 16,5 x 11 cm. naam op titelpagina xY 6553 x 5.00

COSTER, Dirk. Twaalf lezingen over moderne literatuur. [over Hentiette Roland Holst, Arthur van Schendel, M. Scharten Antink, Gustave Flaubert, Stendhal (Henri Bayle)]. Folio typoscript, Gebonden, 161 enkelzijdige pagina's. enkele vlekken op de band xY 4307 x 15.00

COUMANS, W.K./J.W. Overeem/ J.L. Prop / H. v.d. Waarsenburg. Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1971. Ingenaaid. 120 p. Met foto's. Nieuwe Nijgh Boeken 39. xK 4158 x 8.00

[COUPERUS] BUSCHMAN, Jose. Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 1996. Paperback Ills. 96 p. - xR 2178 x 9.00

[COUPERUS] GALLE, Marc. Couperus in de kritiek. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1963. Paperback. 112 p. Kartons. xL 0065 x 9.00

[COUPERUS] GALLE, Marc. Van gedroomd minnen tot ons dwaze bestaan. Het noodlot in het werk van Louis Couperus. Heideland-Orbis, Hasselt, 1973. Gebonden Stofomslag 110 p. - xR 4319 x 10.00

COUPERUS, Louis. Amice, brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (II). ( 1902 - 1919). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet. 's-Gravenhage, Ned. Lett. Museum en Documentatiecentrum, 1977. Gebonden. 232 p. Ills. Achter het boek 13 jrg. afl. 1-3. xB 9164 x 15.00

COUPERUS, Louis. Waarde heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet I. (1890-1902). 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1977. Gebonden. 251 p. Ills. Achter het Boek 12e jrg. Afl. 1-3. xH 1183 x 10.00

[COUPERUS] REIJNDERS, Karel. (ed.). Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus. Utrecht/Antwerpen, Veen, 1987. Paperback. 124 p. Volledige Werken xL 5642 x 5.00

[COUPERUS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 9. Louis Couperus. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1963. 1e druk Ingenaaid 40 p. Ills. - xK 2139 x 5.00

[COUPERUS] VLIET, H.T.M. van. Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.T.M. van Vliet. Utrecht/Antwerpen, Veen, 1987. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 271 p. - xH 4879 x 12.00

COUTINHO, Dick en Irma N. Samson. (ed.). Linguistics. An International Review 51. Index to Nrs. 1-50 (1963-1969). The Hague, Mouton, 1969. Oorspr. omslag. 100 p. - xR 2218 x 10.00

COVEN, Jeffrey. Baudelaire's Voyages. The Poet and His Painters. With an essay by Dore Ashton. Little, Brown and Company, Boston etc., 1993. Blue cloth covered boards, dustjacket, Ills., 184 p. A Bulfinch Press Book. xT 8489 x 20.00

COX, Simon. De geheimen van de Da Vinci Code. Wat zijn de feiten en wat is fictie? Forum, Amsterdam, 2004. Paperback 175 p. N.a.v. Dan Brown xB 8337 x 8.50

COX, Simon. De geheimen van het Bernini mysterie. Wat zijn de feiten en wat is fictie? Forum, Amsterdam, 2005. Paperback 174 p. N.a.v. Dan Browns boek xB 8263 x 8.50

CRACKANTHORPE, David. Hubert Crackanthorpe and English Realism in the 1890s. Foreword by William Peden. University of Missouri Press, Columbia & London, 1977. Bound dust jacket XIV + Ills. + 191 p. - xR 5047 x 25.00

CRICK, Jef. Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946). Zijn volledig levensbeeld. Met een brief van zijn kleinzoon, Joris Willems en een lied van Marinus de Jong. Antwerpen, Boekuil en Karveel, [1946]. Gebonden Stofomslag. 172 p. Ills. Campo Santo Nr. 3 (extra nummer). xL 4596 x 10.00

CRIENS, S.R. (ed.). Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. Amsterdam, Stichting voor Culturele Samenwerking, 1985. 7e editie. Paperback. 416 p. - xR 0789 x 10.00

CRITISCH BULLETIN. Beeld en verbeelding. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1948. Gebonden Stofomslag. 195 p. + foto's. - xK 9362 x 10.00

CRITISCH BULLETIN. Op de punt van de pen. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1949. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1949. Or. omslag. 109 p. - xK 3950 x 7.50

CRITISCH BULLETIN. Versvoet en voetlicht. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in het najaar van 1951. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1951. Oorspr. omslag. 387-448 p. - xB 8042 x 7.00

CRITS, Frank De. Brussel en het fin-de-siecle. 100 jaar Van Nu en Straks. Houtekiet, Antwerpen/Baarn, 1993. Paperback. 159 p. Ills. - xR 6295 x 10.00

CRONE, Frans / Tommie Handriks / Arjaan van Nimwegen. Crones Utrecht. Utrecht, Vava, 1979. Oorspr. omslag 48 p. Ills., A-4. Oplage 900 exx. xY 7227 x 8.00

CUPPENS, Bernard (ed.). August Cuppens: het legendarische pastoorke van Loksbergen. tentoonstelling n.a.v. het vijftigjarig herdenken van het overlijden... Loksbergen 7 juni- 10 juni 1974. Oorspr. omslag Gestencild 29 p. 124 items beschreven xB 6877 x 9.00

CUPPENS, Bernard (ed.). August Cuppens. Hulde-album 1924-1974 priester-dichter. 1974. Oorspr. omslag Ills. 79 p. - xB 6876 x 15.00

CUPPENS, br. Bernard. Priester-dichter August Cuppens. Het legendarische pastoorke van Loksbergen. Vereniging van Limburgse schrijvers, 1967. 2e uitgave Oorspr. omslag Ills. 351 p. netjes geplastificeerd xB 6872 x 18.00

DAALDER, S. en J. Noordgraaf. (ed.). H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geengageerd filosoof. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1990. Oorspr. omslag. 224 p. Ills. - xL 8822 x 10.00

DAELE, Adiel van. Register op Vlaanderen voorheen West-Vlaanderen 1952-1987. C.V.K.V., 1988. Oorspr. omslag. 143 p. Vlaanderen speciale uitgave jaargang 37 mei 1988. xR 0812 x 12.00

DALEN, Mieke van. e.a. Met andere woorden. Utrecht Van Dale Lexicografie, 1991. Or. omslag. 36 p. - xK 9406 x 7.00

DAM VAN BRAKEL, W. van. De eer van Constantijn Huygens gehandhaafd, tegen het vermoeden van oneerlijke dijkverlating te Zuilichem, in 1679. Een bijdrage tot de kennis van het voormalig inboezemingsregt. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1855. Blanco papieren omslag. 14 p. - xY 3901 x 12.00

DANIELS, Wim. Thuistaal. Het andere Nederlands. 's-Gravenhage, Sdu, 1992. Paperback. 158 p. - xB 5689 x 5.00

DARNTON, Robert. Bohemians before Bohemianism. NIAS, Wassenaar, 2006. Orig. wrappers 51 p. KB Lecture 3 xB 8758 x 8.00

DASBERG, Lea. Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland. Assen, Van Gorcum, 1981. Paperback. 422 p. Ills. Met medewerking van J.W. Hilhorst-Haars, Anke Boelens en Benedicte Wilshaus. xT 0070 x 12.50

DAVIDS, A.B. Over significa. J. Emmering, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag. Geniet. 29 p. Uitgebreid over Van Eeden en De Haan. xR 2962 x 60.00

DAVIES, Hugh Sykes. Thomas De Quincey. Longmans, Green & Co., 1964. Geniet. 39 p. Writers and their work nr. 167. xB 9728 x 6.00

DE BEZIGE BIJ. Het Vrije Woord. Jubileumfestival van De Bezige Bij. Tachtig auteurs van De Bezige Bij op en om het Leidseplein in Amsterdam van 9 december tot en met 11 december 1994. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Paperback. 99 p. Ills. - xB 2213 x 8.00

DE GIDS. In memoriam Gerrit Achterberg 1905-1962. Amsterdam, Meulenhoff, jrg. 125. maart 1962. Oorspr. omslag. Algemeen Cultureel Maandblad. xK 3785 x 8.00

DE NEVEN KIEKEBELT (eds.). Na de dood van Willem Frederik Hermans. C.J. Aarts, Amsterdam, 1976. Oorspr. omslag, 97-127 p. + adv. De Klopgeest 22, Jrg. 11 (22). Met bijdragen van Willem Frederik Hermans, Frans A. Janssen en Rob Delvigne, Oom Wim, G.A. van Oorschot e.a. xR 9547 x 20.00

De Nieuwe Taalgids. Minderaa-nummer. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1964. Ingenaaid. 4e aflevering 57e jaargang. xK 5854 x 5.00

De Nieuwe Taalgids. Van Haeringen-nummer. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970. Ingenaaid. 159 p. Ills. - xL 3878 x 5.00

De Nieuwe Taalgids. W.A.P. Smit-nummer. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1968. Ingenaaid. 148 p. - xH 6379 x 5.00

DE SMET, Marc. Bronwaarts afdwalen. Literaire kritieken. Voorwoord Joris Denoo. Uitgave van de Kortrijkse Letterkundige Vereniging Noodrem, 1982. Oorspr. omslag. 94 p. Ills. Gestencild. xB 2302 x 15.00

DEBAIVE, C. Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck. Gent/Ledeberg, Drukkerij Erasmus, 1931. Oorspr. omslag. 62 p. Herzien, bijgewerkt en van een systematische tafel voorzien, alsook van enkele voorafgaande aanteekeningen. Koninklijke Vlaamsche Academie. Verslagen en Mededelingen, Dec. 1931. xR 0780 x 15.00

DEBROT, Cola en Gerard Knuvelder. Ars et Vita. Helmond, Boekdrukkerij, z.j. 2e druk. Gebonden. 82 p. De nieuwe eeuw reeks Deel III. Illustraties Albert Troost. xK 3610 x 12.00

DEBROT, Cola / Han Hoekstra, Ed. Hoornik. (Ed.). In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van “Criterium” Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1940. Gebonden. 206 p. Ills. Roest vlekjes. xK 1810 x 10.00

DEBROT, Cola / Han Hoekstra, Ed. Hoornik. (Ed.). In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van “Criterium” Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1940. Ingenaaid. 206 p. Ills. - xR 1757 x 10.00

DECLERCK, Richard. Peilingen. Doorheen het moderne Franse geestesleven. Met inleiding van Raymond Herreman. Gent, De Vissende Kat, z.j. Gebonden Stofomslag 195 p. Arthur Rimbaud, Anatole France, Marcel Proust, Georges Duhamel, Jean Giraudoux, Paul Valery, Andre Gide, Francoise Mauriac, Jules Romains. xK 8523 x 10.00

DECORTE, B. Karel van de Woestijne en de Franse Literatuur. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1978. Geniet. 18 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd Letterkunde Nieuwe Reeks deel 41 No. 3. Uitgesproken in de vergadering van 12 juni 1978. xL 3390 x 6.50

DECORTE, Bert. Kortom. Orion/Desclee de Brouwer, 1971. Gebonden Stofomslag 188 p. Ills. Open kaart. xK 5325 xx 7.00

DEEL, T. van. De komma bij Krol en andere essays. Amsterdam, Em. Querido, 1986. Paperback. 167 p. - xY 7275 x 8.00

DEEL, T. van. H.C. ten Berge, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1987. Paperback. 36 p. Literair Moment. xB 1964 x 4.50

DEEL, T. van. Henk Romein Meijer. Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. Or. omslag. 30 p. Literair moment. xK 3119 x 5.00

DEEL, T. van. Recensies. Amsterdam, Em. Querido, 1980. 1e druk. Paperback. 288 p. - xK 1791 x 5.00

DEEL, Tom van e.a. (eds.). Het literair klimaat 1970-1985. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Paperback. 301 p. - xK 2579 x 9.00

DEGROOTE, G. Wat een schrijver lijden kan. Nieuw licht op Hendrik Conscience. Amsterdam, Wereldbibliotheek, z.j. Oorspr. omslag. 126 p. Ills. Wereldboog 92. xK 5447 x 7.00

DEKKER, G. Afrikaanse literatuurgeschiedenis. Kaapstad, Nasionale Pers, 1947. Gebonden. 318 p. Ills. - xK 2991 x 10.00

DELVIN, D. Le Nom de Gand. Homonymes et Semi-homonymes. Mons, Leon Dequesne, 1932. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. Gesigneerd en opdracht voor Prof. Vercoullie van de auteur. xY 3749 x 9.00

DEMEDTS, Andre. De dag voor gisteren. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1966. Gebonden Stofomslag 158 p. Ills. Open kaart. xK 6014 x 7.00

DEMEDTS, Andre. De Vlaamse poezie tusschen 1918 en 1941. Diest, Kunstuitgeverij P.V.B.A., 1941. Gebonden. 361 p. - xK 3076 x 20.00

DEMEDTS, Andre. Edward Vermeulen. Schrijver en boer. Davidsfonds, 1937. Ingenaaid. 184 p. + foto's. Davidsfonds nr 274. xK 7474 x 9.00

DEMEDTS, André Ernest Claes. Brussel, A. Manteau, 1961. Gebrocheerd. 37 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 26. xM 6322 x 7.00

DEMEDTS, André Johan Daisne. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1962. Oorspr. omslag. 76 p. Ontmoetingen. Literaire monografieen nr 41. Bibliotheekstempels. xH 8219 x 4.50

DEMEDTS, Andre. Richard Minne. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1946. Oorspr. omslag. 61 p. Met portret. Hedendaagsche dichters. xB 4025 x 10.00

DEMEDTS, Andre. Stijn Streuvels. Amsterdam, Elsevier, 1955. Oorspr. omslag. 132 p. Met portret. Prominenten nr 2. xK 4206 x 7.50

DEMEDTS, Andre. Stijn Streuvels. Antwerpen, Manteau, 1984. 2e druk. Paperback. 65 p. Grote ontmoetingen. - xM 2785 x 7.00

DENDOOVEN, Lucien. Paul Claudel. Desclee de Brouwer, 1961. Paperback. 45 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 35. - xK 4147 x 5.00

[DEPREZ, A.] BLOCKMANS, A. e.a. (red.). Huldenummer Prof. Dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag. Gent, 1988. Paperback. 261 p. Studia Germanica Gandensia 16. xB 6564 x 10.00

DEPREZ, Ada. Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). Met een inleiding en aantekeningen. Gent, Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie, 1963. Oorspr. omslag. 118 p. - xB 7263 x 8.00

DEPREZ, Ada. Du Perron en Vlaanderen. Studia Germanica, 1959. Oorspr. omslag. 97-114 p. Overdruk uit Studia Germanica 1959. Gesigneerd door de auteur. xB 1331 x 8.00

DEPREZ, Ada. E. du Perron 1899 - 1940. Zijn leven en zijn werk. Brussel/Den Haag, A. Manteau, z.j. Ingenaaid Ills. 242 p. omslag matig xH 1541 x 10.00

DEPREZ, Ada. Jan Frans Willems 1793-1846. Antwerpen, Helios, 1964. Or. omslag. 52p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde. xK 4126 x 6.50

DEPREZ, Ada. Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824. Gent, Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie, 1966. Oorspr. omslag. 58 p. - xB 7262 x 7.50

DEPREZ, Ada. Licentiaatswerken en doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde verhandelingen 1934-1970. Gent, RUG, 1971. Oorspr. omslag. 125 p. - xT 0669 x 15.00

DESSING, Maarten (ed.). Gouden Ganzeveer 2007: Tom Lanoye. Stichting Gouden Ganzeveer, Amsterdam, 2007. Oorspr. omslag, Ills., 64 p. met portret, laudatio, dankwoord en een discussie. xY 0204 x 6.00

DESSING, Maarten (ed.). Gouden Ganzeveer 2008: Joost Zwagerman. Stichting Gouden Ganzeveer, Amsterdam, 2008. Oorspr. omslag, Ills., 64 p. met portret, laudatio, dankwoord, bibliografie en een discussie. xY 0203 x 6.00

DESSING, Maarten (ed.). Gouden Ganzeveer 2009: Adriaan van Dis. Stichting Gouden Ganzeveer, Amsterdam, 2009. Oorspr. omslag, Ills., 55 p. met portret, laudatio, dankwoord, bibliografie en een lezing. xY 0202 x 6.00

DESSING, Maarten (ed.). Gouden Ganzeveer 2010: Joke van Leeuwen. Stichting Gouden Ganzeveer, Amsterdam, 2010. Oorspr. omslag, Ills., 56 p. met portret, laudatio, dankwoord, bibliografie en drie gedichten. xY 0201 x 6.00

DETOLLENAERE, F. De schildering van den Mensch in de Oudijslandsche Familiesage. Leuven, De Vlaamsche Drukkerij, 1942. Oorspr. omslag. 162 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks VI, nr. 64. xR 5299 x 10.00

DEVENTER, Ch. M. van. Hollandsche Bellettrie. Kronieken. Twee delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901/1904. Gebonden. 231 + 290 p. - xK 5564 x 25.00

DEVOLDER, J. Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829.Deel II: G-S. Gent, Rijksuniversiteit, 1989. Oorspr. omslag.577-1250 p. - xT 9213 x 15.00

DEVOLDER, J. Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829. Deel III: T-Z. Gent, Rijksuniversiteit, 1989. Oorspr. omslag. 1251-1884 p. - xY 2890 x 15.00

DEYSSEL, Lodewijk van. Aanteekeningen bij lectuur. Woord vooraf door H.L. Prenen. Amsterdam/'s-Gravenhage, Elsevier/A.A.M. Stols, 1950. Gebonden. 53 p. Genummerd 104/1000 exx. xH 0971 x 18.00

DEZAIRE, P.N. Handboek der poetiek. Den Haag, Servire, 1932. Gebonden Stofomslag. 244 p. - xK 3755 x 10.00

DIEMER, Willem. Leven met gedichten. Interpretatorische essays. Groningen, Stabo, 1964. Gebonden Stofomslag 188 p. - xB 7285 x 12.00

DIEMER, Willem. Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg. Groningen, Stabo/All Round, [1985]. Paperback. 54 p. Ills. Litteraire reeks XVIII. xB 5801 x 7.50

DIEPSTRATEN, Johan. (ed.). Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en interviews. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1982. Paperback. 308 p. Bzztoh Literair Archief. xB 6863 x 10.00

DIEPSTRATEN, Johan (redactie). Het verlangen om er niet te zijn. Beschouwingen over het werk van Willem Brakman. 's-Gravenhage, Bzztôh, 1981. Paperback. 192 p. - xM 2727 x 7.00

DIERCXSENS, Marie. L'Homme ne d'un homme ou Will I am Shake-speare. Antwerpen, J.E. Buschmann, 1974. Bound dustjacket. 387 p. Illustrations. - xL 5989 x 18.00

DIJCK, Leen van. De Voorpost, een nieuwe episode in het Elsschot-Bormsverhaal. In: ZL Literair-historisch tijdschrift. Jrg 1, nr. 1. blz. 40-57 Antwerpen 2001. - xL 7433 x 7.00

DIJCKMANN, J. Korte regels van den Nederlandschen Versbouw. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1909. 5e herziene druk. Ingenaaid. 30 p. - xB 4560 x 10.00

DIJK, T.A. van. Taal Tekst Teken. Bijdragen tot de literatuurteorie. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1971. Paperback. 251 p. - xH 2987 x 8.00

DIJL, Frank van. Een Nieuwe Tirade? De winderigheid van een proper ventje. Amsterdam, Loeb & van der Velden, 1980. Paperback. 63 p. - xB 6846 x 7.00

DILLEN, J.G. van. Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven t.g.v. de tachtigste jaardag van de schrijver. Groningen, J.B. Wolters, 1964. Gebonden. 571 p. Met uitklap-plaat. - xL 7548 x 10.00

DINAUX, C.J.E. Auteurs van nu. Gegist bestek, deel III. Met 24 schrijversportretten. Amsterdam, Contact, 1969. Paperback. 160 p. over Van Schagen, Hanlo, Andreus, Hussem, Vroman, e.v.a. xK 3279 x 8.00

DINAUX, C.J.E. Gegist bestek. Benaderingen en Ontmoetingen Deel I en 2. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1958. Gebonden Stofomslag 267 + 304 p. Ills. Twee delen. Mooie set. xB 4515 x 25.00

DINAUX, C.J.E. Levend verleden. Literaire herinneringen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 152 p. Ills. - xL 3315 x 8.50

DIS, Adriaan van / Tilly Hermans. (Sameng.) Het land der letteren. Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht. Amsterdam, Meulenhoff, 1982. Gebonden Stofomslag 448 p. Ills. Fotografie Menko ten Cate. xP 0959 x 10.00

DITTRICH, Kathinka en Hans WURZNER (red.). Nederland en het Duitse Exil 1933-1940. Amsterdam, Van Gennep, 1982. Paperback. 328 p. Achttien essays xB 6599 x 15.00

DIVENDAL, Joost. (ed.). De lastige lezer. Prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en publiek. Utrecht, Het Spectrum, 2001. Paperback. 304 p. - xR 6745 x 10.00

DIVERSE AUTEURS. Vaarwel aan August Vermeylen. Z.p. Vermeylen-Fonds, 1950. Oorspr. omslag. 56 p. Dit werk werd door het Vermeylen-fonds uitgegeven ter herdenking van de vijfde verjaardag van het afsterven van August Vermeylen. De Taak nr 2. Genummerd 73/535. xB 8744 x 15.00

DIVIS, Vladimir. Appolinaire. Chronique d'une vie. Documents. Paris, N.O.E., z.j. Gebonden. 150 p. Ills. - xR 0956 x 10.00

DOBBELAER, A.J.M. (ed.). Hora est. Bibliografie van de proefschriften. Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998. Nijmegen, Valkhoff Pers, 1998. Gebonden Stofomslag XVI + 624 p. Ills. - xR 1156 x 15.00

DOMMISSE, Han. Adieu Adieu sweet bahnhof. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1984. Ingenaaid. 170 p. Ills. Liber Amicorum Han Dommisse. Zij heeft van 1 januari 1964 tot 1 november 1983 gewerkt aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. xK 2429 x 11.50

DONDERS, F.M.S. Symposion: over de psychologie van de tijdschriftlezer. Nijmegen, 1956. Or. omslag. 54 p. Ills. Federatie van Nederlandse Journalisten sectie Tijdschriftjournalisten. [vlekje op omslag]. xK 9066 x 7.00

DONGELMANS, B. De Stroom & Het Getij. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices. Nieuwkoop, B. de Graaf, 1983. Ingenaaid. 299 p. Literaire tijdschriften in Nederland/5. xK 2034 x 10.00

DONKER, Anthonie. De vrijheid van den Dichter en de Dichterlijke Vrijheid. Een critiek op de moderne poezie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1946. Or. omslag. 51 p. - xK 4718 x 6.00

DONKER, Anthonie. Fausten en Faunen. Beschouwingen over boeken en menschen. Amsterdam, Em. Querido, 1930. Gebonden. Onafgesneden. 208 p. - xH 3881 x 10.00

DONKER, Anthonie. Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde. Arnhem, Loghum Slaterus, 1947. 2e druk. Gebonden. 423 p. Ills. - xK 3425 x 10.00

DONKER, Anthonie. Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1956. 2e druk. Ingenaaid. 51p. De Boekvink xT 9157 x 8.00

DONKER, Anthonie. Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap. Reflex, Utrecht, 1977. 3e druk. Oorspr. omslag 51p. derde ongewijzigde herdruk xB 8815 x 8.00

DONKER, Anthonie. Ter zake. Beschouwingen over litteratuur en leven. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1932. Ingenaaid. 204 p. Roestvlekjes. xK 8075 x 8.00

DONKER, Gretha. J.C. Bloem meester-dichter. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 2006. Oorspr. omslag, Ills., 111 p. De Parelduikerreeks 1. xY 6659 x 8.00

DONKERSLOOT, N.A. e.a. De roman als levensspiegel. Zes lezingen gehouden door N.A. Donkersloot, H.A. Enno van Gelder, M.D.E. de Leve, G. Kazemier, S. Dresden, J.H. Schouten. Den Haag, Servire, 1950. Gebonden Stofomslag. 152 p. - xK 7540 x 10.00

DOOREN, Frans van. Geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. Gebonden Stofomslag Ills. 420 p. - xM 9688 x 25.00

DORLEIJN, Gillis (red.). Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels 1940-1946. Amsterdam/Den Haag, Bas Lubberhuizen/Letterkundig Museum, 2003. Ingenaaid. 338 p. Ills. Achter het Boek 36. xB 4227 x 15.00

DORSTEN, J.A. van. Op het kritieke moment. Zes essays over Nederlandse pöezie van de 17de eeuw. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1981. Ingenaaid. 93 p. De Nieuwe Taalgids Cahiers 8. xM 6351 x 7.00

DOSFEL, Lodewijk. Cyriel Verschaeve. De Sikkel / Em. Querido, Antwerpen / Amsterdam, [1920]. Oorspr. omslag 24 p. Vlamingen van beteekenis II. [bibliotheekstempel] met portret en bibliografie. xR 4239 x 8.00

DOUTREPONT, Georges. Histoire illustree de la Litterature Francaise en Belgique. Precis Methodique par George Doutrepont. 185 Illustrations. Bruxelles, Marcel Didier, 1939. Gebonden. VII + 398 p. - xT 4001 x 10.00

DOVIFAT, Emil. Der amerikanische Journalismus. Mit einer Darstellung der journalistischen Berufsbildung. Berlin und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt, 1927. Einband. 256 p. - xT 2656 x 15.00

DRABBLE, Margaret. (Ed.). The Oxford Companion to English Literature. London, Guild Publishing, 1985. New Edition. Bound dust jacket. 1153 p. - xH 0815 x 22.50

DRESDEN, S. De literaire getuige. Essays. Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1959. Gebonden Stofomslag 256 p. - xR 7918 x 10.00

DRESDEN, S. Existentie-philosophie en literatuurbeschouwingen. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. Gebonden. 40 p. De Eik. xM 2735 x 9.00

DRESDEN, S. Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst. Den Haag, Bert Bakker, 1965. Paperback. 174 p. Fakulteitenreeks 2. xR 7913 x 8.00

DRESDEN, S. e.a. Tijd en werkelijkheid in de moderne literatuur. De lezingen werden gehouden gedurende het cursusjaar 1972-1973. Wassenaar, Servire, 1974. Paperback. 147 p. S. Dresden: Marcel Proust. A.M.L. Knuth: James Joyce. H. Steinmetz: Max Frisch. H.A. Wage: Simon Vestdijk. E. van der Starre: Samuel Beckett. xB 3898 x 8.00

DRESDEN, S. en D.A.M. Binnendijk. Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1952. Or. omslag. 39 p. De Eik. - xK 5887 x 7.50

DRINKWATER, John. Swinburne, an estimate. Hamden, Archon Books, 1969. Bound dustjacket. IX + 215 p. Met portret. - xB 3163 x 10.00

DRION, H. Intellektuelle und Demokratie. Bonn, 1970. Geniet. 18 p. Nachbarn nr. 5. xT 9352 x 7.00

DROOGENBROECK, Jan van. Bibliotheek van Nederlandsche Letteren onder bestuur van Pol de Mont. Gent, Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste, 1893. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempelje]. Gesigneerd door Jan van Droogenbroeck, Tongeren 1918. xY 1635 x 20.00

DROOGMANS, J. Verzamelde opstellen. Twee delen. Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Hasselt, Provinciale Bibliotheek, 1955. Ingenaaid. 307 + 383 p. Genummerd 540/800 exx. Klein vlekje op omslag deel I. xK 3660 x 15.00

DROST, Fokke. Carel Steven Adama van Scheltema. Arnhem, G.W. van der Wiel & Co., 1952. Or. omslag. 254 p. Met Bibliografie van en over Adama van Scheltema. [Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 21 november 1952]. xB 0837 x 12.00

DRUKKER, J. Hypokritiek of Hyperkritiek. Z.p. 1960. Geniet. 10 p. Overdruk uit Maatstaf 8e jrg. nr. 8. november 1960. xB 3768 x 6.00

DUBOIS, Pierre H. De verleiding van Gogol. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1976. Paperback. 167 p. Nieuwe Nijgh Boeken 75. xK 3211 x 8.00

DUBOIS, Pierre H. Een houding in de tijd. Essays. Amsterdam, Meulenhoff, 1950. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 180 p. - xK 3418 x 10.00

DUBOIS, Pierre H. Een houding in de tijd. Essays. Amsterdam, Meulenhoff, 1950. 1e druk. Ingenaaid. 180 p. - xK 8417 x 10.00

DUBOIS, Pierre H. Het begin en het einde. Over kunst en letteren in Het Vaderland. Nijmegen, Vriendenlust, 1985. Oorspr. omslag. 44 p. T.g.v. de Vaderland-reeks. Tekening door Annetje van den Berg. xK 0707 x 6.00

DUBOIS, Pierre H. Het binnenste buiten. Aspekte van het moderne teater. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1968. Paperback. 118 p. Ills. Nieuwe Nijgh Boeken 21. xK 5490 x 7.00

DUBOIS, Pierre H. Het Vaderland, Schrijversdebuten. Raymond Brulex, Hella Haasse, W.F. Hermans, F.C. Terborgh, Simon Vestdijk, e.v.a. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/J.P. Barth, 1960. Ingenaaid. 210 p. De Blauwe Distel. - xH 2421 x 8.00

DUBOIS, Pierre H. Jan van Nijlen. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau N.V., Brussel 1959. Ingenaaid Ills. 40 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde No. 14 xR 2793 x 7.00

DUBOIS, Pierre H. La Litterature. L'art neerlandais d'aujourd'hui. Avec 32 photos. Amsterdam Contact, 1956. Or. omslag. 96 p. - xK 9571 x 10.00

DUBOIS, Pierre H. Mettertijd. Essays. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Paperback. 176 p. Floret 22. Omslag Kees Kelfkens. xH 0332 x 7.00

DUBOIS, Pierre H. Over Allard Pierson. 's-Gravenhage, Bzztôh, 1977. Paperback. 61 p. - xH 9625 x 5.00

DUBOIS, Pierre H. Over F. Bordewijk. Een karakteristiek van zijn schrijversarbeid. Aangevuld met een levensschets en een beknopte bibliographie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1953. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xK 2733 x 7.00

DUBOIS, Pierre H. Over Jan van Nijlen. Bzztoh, s-Gravenhage, 1980. Oorspr. omslag, 56 p. - xR 7805 x 7.00

DUBOIS, Pierre H. Schrijvers in hun landschap II. Verkenningstochten door de Franse literatuur. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1977. Gebonden Stofomslag Ills. 192 p. Bevat: Jean de La Fontaine. Paul Leautaud. Alain Fournier. Louise Labe. George Sand. Gerard Nerval. Alexandre Dumas e.a. xK 2896 x 10.00

DUBOIS, Pierre H. Verkenning van de mens. Overwegingen voor een lezer van romans. Amsterdam, C.P.J. van der Peet, 1953. Or. omslag. 63 p. - xK 3306 x 7.00

DUBOIS, Pierre H. / Louis Ferron, Kester Freriks, e.a. In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum. Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum, 1993. Ingenaaid. 150 p. Ills. Onder redactie van Anton Korteweg. xH 4101 x 10.00

DUBOIS, Simone. Belle van Zuylen. Confrontatie met Europa. Amsterdam, Meulenhoff, 1972. Or. omslag. 74 p. Ills. Het spel en de knikkers, profiel 5. xL 3319 x 7.00

DUBOIS-DE BRUYN, S. Catalogus van de tentoonstelling Belle van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 september - 20 oktober 1974, Slot Zuylen te Maarssen (Utrecht) = Catalogue de l'exposition Belle Van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 septembre - 20 octobre 1974, Château de Zuylen, Maarssen (Utrecht). Alphen a/d Rijn, 1974. Oorspr. omslag. 87 p. Ills. + losse bijlage: vertaling franse citaten. - xT 7566 x 10.00

DUINKERKEN, A. van. Festoenen voor een kerkportaal. Leuven, Davidsfonds, 1966. Ingenaaid. 279 p. Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 102 - 1966-2. xL 3228 x 8.00

DUINKERKEN, A. van. Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930. Schiedam, Vox Romana, z.j. Ingenaaid. 221 p. - xK 9990 x 11.50

DUINKERKEN, A. van. Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930. Schiedam, Vox Romana, [1934]. Gebonden. 221 p. - xT 0820 x 12.50

DUINKERKEN, A. van. / M. Gijsen / R. Herreman e.a. Van en over Maurice Roelants. Brussel, A. Manteau, 1956. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xM 2775 x 4.50

DUINKERKEN, Anton van. Anton van Duinkerken 1903-1968. Nijmegen, 1983. Oorspr. omslag. 99 p. Ills. T.g.v. de tentoonstelling in het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan 18 juni t/m 7 augustus 1983. xB 0032 x 9.00

DUINKERKEN, Anton van. Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poezie van A. Roland Holst. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden Stofomslag 115 p. Prominenten reeks. xL 3004 x 9.00

DUINKERKEN, Anton van. Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poezie van A. Roland Holst. Utrecht, Reflex, 1978. Paperback. 89 p. - xK 3351 x 7.00

DUINKERKEN, Anton van. Beeldenspel van Nederlandse dichters. Utrecht, Het Spectrum, 1957. Pocket. 216 p. - xL 2999 x 6.00

DUINKERKEN, Anton van. Boose Prijen te Gent. (Vondel's Harpoen, vs 84.) Gent, Drukkerij Erasmus, 1950. Geniet. 159-170 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededelingen 1950. xB 2705 x 7.50

DUINKERKEN, Anton van. Brabantse herinneringen. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1964. 2e druk. Gebonden Stofomslag. 310 p. - xK 6071 x 14.00

DUINKERKEN, Anton van. De Beweging der jongeren. Hilversum, Paul Brand, 1933. Ingenaaid. 62 p. Credo-Vivo nr. I. xL 2217 x 13.50

DUINKERKEN, Anton van. God en de cultuur. Heemstede, De Toorts, z.j. Or. omslag. 31 p. - xL 0129 x 6.50

DUINKERKEN, Anton van. Gorter, Marsman, Ter Braak. Utrecht, Aula-Boeken, 1967. Pocket 256 p. Aula 322. - xK 5766 x 6.00

DUINKERKEN, Anton van. Hedendaagse ketterijen. Hilversum, Paul Brand, 1929. Ingenaaid. 188 p. - xL 3006 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Het tweede plan. Jacob Cats, Jan Vos, Adriaan Loosjes, Nicolaas Beets, C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam, Elsevier, 1945. 1e druk. Gebonden. 234 p. - xK 3194 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Jacobus van Looy. Z.p. 1950. Geniet. 12 p. Overdruk van artikel in Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven Jrg. IV, deel 1, nr. 2, november 1950. xB 7537 x 7.00

DUINKERKEN, Anton van. Legende van den tijd. Utrecht, Het Spectrum, z.j. 2e herziene druk. Pocket. 186 p. - xL 1477 x 7.00

DUINKERKEN, Anton van. Legende van den tijd. Hilversum, Paul Brand, 1941. 2e druk. Gebonden. 223 p. - xW 8198 x 9.00

DUINKERKEN, Anton van. Mensen en meningen. Ingeleid door K.L. Bellon. 's-Gravenhage, Pax, 1951. Gebonden Stofomslag 453 p. + register. - xK 2905 x 12.00

DUINKERKEN, Anton van. Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd. Hilversum, Paul Brand, 1941. 1e druk, Gebonden. 296 p. - xL 3663 x 9.00

DUINKERKEN, Anton van. Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd. Hilversum, Paul Brand, 1941. 1e druk, Ingenaaid. 296 p. rug verkleurd xK 2675 x 9.00

DUINKERKEN, Anton van. Nicolaus van Milst 1645 - 1706. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1949. Gebonden Stofomslag 103 p. Ills. Batavis Sacra, hoofdstukken uit de Vaderlandse Kerkgeschiedenis. [bibliotheekstempeltje]. xL 5961 x 7.00

DUINKERKEN, Anton van. Veertig jaar katholieke uitgeverij. Bussum, Paul Brand, 1951. Ingenaaid. 135 p. T.g.v. het veertigjarig jubileum van Uitgeverij Paul Brand. In een beperkte oplage. Met alphabetische naamlijst van uitgaven 1911-1951. [biliotheekstempeltje]. xL 4131 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Veertig jaar katholieke uitgeverij. Bussum, Paul Brand, 1951. Gebonden. 135 p. T.g.v. het veertigjarig jubileum van Uitgeverij Paul Brand. In een beperkte oplage. Met alphabetische naamlijst van uitgaven 1911-1951. xY 8640 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Verscheurde Christenheid. Hilversum, Paul Brand, 1937. 2e druk. Gebonden. 246 p. - xL 2993 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Waarom ik zo denk, ... Het katholieke leven van 1918 tot 1940. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 372 p. voorste schutblad beschreven met vele namen (schoolklas) xB 0855 x 11.50

DUINKERKEN, Anton van e.a. Van en over Herman Teirlinck. Brussel, A. Manteau, 1954. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. Door: Anton van Duinkerken, Karel Jonckheere, Julien Kuypers, P. Minderaa, Maurice Roelants, Herman Teirlinck. xL 7509 x 6.00

DUINKERKEN, Anton van en Gerard Knuvelder. Het Letterkundig Onderwijs op onze Middelbare Scholen. (Een polemiese briefwisseling). Tilburg, H. Gianotten, 1928. Geniet. 31 p. - xB 1286 x 15.00

DUINKERKEN, Anton van / Menno ter Braak. Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 2e druk. Ingenaaid. 44 p. De eerste druk verscheen als Schrift VII van den 14den jaargang van De Vrije Bladen. xL 2651 x 9.00

DUINKERKEN, Anton van / Menno ter Braak. Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm. Den Haag, H.P. Leopold, 1937. 1e druk. Oorspr. omslag. 32 p. De Vrije Bladen, 14e jaargang, juli 1937, Schrift VII. xR 9330 x 9.00

DULLAART, Leo / Gert Hekma / Marty van Kerkhof. e.a. Tegenlicht op Pasolini. Amsterdam, De Woelrat, 1984. Ingenaaid. 119 p. Ills. - xK 7129 x 7.00

DUNK, H.W. von der. Zum Problem des Nationalismus in Europa. Bonn, 1970. Oorspr. omslag, 24 p. Nachbarn nr. 9. xT 9369 x 7.00

DUPUIS, Michel. Hermans' dynamiek. De romanwereld van W.F. Hermans. 's-Gravenhage, Bzztôh, 1985. Paperback. 346 p. - xM 3432 x 15.00

DURNEZ, Gaston. Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten. Antwerpen/Amsterdam, A. Manteau, 1982. Ingenaaid. 158 p. Ills. - xK 5781 x 10.00

DURRY, Marie-Jeanne Stendhal et la police pontificale. Z.p. 1925. Cahiersteek. 17 p. Editions du Stendhal-Club no. 11. Genummerd 184/200 exx. xB 8122 x 15.00

DUTTING, Hans. Archief De Vijftigers I. Interviews met Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Jan Hanlo. Baarn, De Prom, 1983. 1e druk. Paperback. 184 p. - xH 6213 x 5.00

DUTTING, Hans. Archief De Vijftigers II. Interviews met G. Kouwenaar, Lucebert, Sybren Polet, Paul Rodenko, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog. Baarn, De Prom, 1983. 1e druk. Paperback. 208 p. - xH 2635 x 5.00

DUTTING, Hans. (ed.). Over Hugo Claus via bestaande modellen. Beschouwingen over het werk van Hugo Claus. Baarn, Hadewijch/De Prom, 1984. Paperback. 268 p. - xK 1813 x 8.00

DYKSTRA, Waling. Feestrede, utspritsen to Ljouwert by 't oantinken fen 't fyftichjierrig bistean fen 't Selskip for fryske tael- en skriftenkennisse op 'e 5te Septimber 1894. Ljouwert, R. van der Velde, [1894]. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 8623 x 10.00

DYSERINCK, Joh. P.N. Muller. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1909. Ingenaaid. 100 p. Met portret. - xL 7672 x 10.00

EASTON, C. Jaren van Strijd. Met eenige kaarten en diagrammen van den schrijver. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1917. Gebonden. 250 p. Roestvlekjes. xK 6660 x 10.00

ECKEREN, Gerard van. Over J. Greshoff. Brussel, 1938. Ingenaaid. 32 p. Overdruk uit het Hollandsch Weekblad. Bespreking van vijf werken van en over Greshoff. xR 8960 x 9.00

EDEL, Doris. Identiteit en Integratie: Ierland en Europa in de vroege middeleeuwen. Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit Utrecht, 1993. Oorspr. omslag 36 p. oratie 18 februari 1993. Genummerd 348/400 xR 4222 x 8.00

EDELMAN, C.H. Over de plaatsnamen met het bestanddeel Woud en hun betrekking tot de bodemgesteldheid. Amsterdam, Noord-Hollandse Uitg. Mij., 1955. Oorspr. omslag. 25 p. Ills. Lezing gehouden voor de Naamkunde-Commissie op 16 januari 1954. [bibliotheekstempeltje]. xL 9091 x 7.50

EECKHOUT, Joris. De roman. Wezen, evolutie, nieuwe strekkingen. Gent, Vanderpoorten, 1932. Oorspr. omslag. 38 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen, juni 1932. xL 5506 x 7.00

EECKHOUT, Joris. Een inleiding tot Karel van de Woestijne. Gent/Bussum, L. van Melle/C.A.J. van Dishoeck, 1932. 2e druk. Ingenaaid. 144 p. Met portretten. - xB 0700 x 12.00

EECKHOUT, Joris. Herinneringen aan Karel van de Woestijne. Kortrijk, Steenlandt, [1930]. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. [roestvlekjes]. xB 8852 xx 12.50

EECKHOUT, Joris. Karel van de Woestijne. Met portretten. Brugge/Den Haag, Excelsior, 1925. Oorspr. omslag. 162 p. Mannen van beteekenis II. xB 8853 x 10.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire aktualiteiten. Zuivere poezie, expressionisme, romantisme. Brussel, Standaard Boekhandel, 1927. Ingenaaid. 105 p. - xR 1622 x 10.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire profielen II. Antwerpen/Eindhoven, Leeslust/Lecturis, [1927]. Oorspr. omslag. 214 p. Bevat: August van Cauwelaert; Maria-Elisa Belpaire; Firmin Van Hecke; Lode Baekelmans; Alois Walgrave; Karel van de Woestijne; Ernest Claes; Gery Helderenberg; Zuster Maria Jozefa; Dirk van Sina. xB 4483 x 10.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire Profielen VI & Litteraire Profielen VIII. Gent/Antwerpen, L. Vanmelle / Standaard Boekhandel, 1935-1939. Gebonden. 128 + 143 p. Twee delen in een band. Francois Mauriac, Ferdinand Brunetiere, Paul Bourget, Marcel Proust, Georges Rodenbach. & Willem Elsschot, Maurice Roelants, Gerard Walschap, Karel van de Woestijne. xB 4494 x 20.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire profielen XIII. Gent/Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1945. Oorspr. omslag. 142 p. Israel Querido, August Vermeylen, Joseph Malegue, Gery Helderenberg, Karel van de Woestijne. [Rugje zwak]. xB 4700 x 10.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire profielen XIV. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1947. Oorspr. omslag, 125 p. Emiel van Hemeldonck. Henryk Sienkiewicz, Maurice Baring, Stephane Mallarme, Karel van de Woestijne, Alain Fournier. xR 8128 x 10.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire schetsen. Brussel, 1939. Ingenaaid. 181 p. - xK 9749 x 8.00

EECKHOUT, Joris. Litteratuur en leven. Brussel, Standaard Boekhandel, 1934. Ingenaaid. 145 p. De roman, Over litteraire kritiek rondom Walschap's trilogie, De beteekenis van 'Van nu en Straks', 'Gezelle's Eros', Het jongste Isme in de Vlaamsche Letterkunde.
xK 9748 xx 8.00

EECKHOUT, Joris. Litteratuur en leven & Litteraire Profielen V. Brussel/Gent, Standaard Boekhandel / L. Vanmelle, 1934-1932. Gebonden. 145 + 165 p. Twee delen in een band. De roman, Over litteraire kritiek rondom Walschap's trilogie, De beteekenis van 'Van nu en Straks', 'Gezelle's Eros', Het jongste Isme in de Vlaamsche Letterkunde. & Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Hugo Verriest, Stefan George, James Joyce, Godfried Hermans, Rene de Clerq, Camille Melloy. xB 4493 x 20.00

[EEDEN, Frederik van] MAAS, Nop (ed.). Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur. Amsterdam, De Beuk, 1991. Ingenaaid. N.p. Ills. [verscheen ook als Mededelingen XXXV bij het FvE-genootschap]. xR 2635 x 10.00

EEGHEM, W. van. Prudens van Duyse herdacht (1804-1959). Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1963, 27 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 0859 x 10.00

EEKHOUD, Georges. Hendrik Conscience. Vertaling W.D. Leen. Brussel, A.N. Lebegue en Cie., 1881. Onbedrukt bandje 132 p. Nationale verzameling. [Bandje matig]. xR 1594 x 10.00

EEKHOUT, Georges. HEM DAY 24 mai 1947. Hommage a Georges Eekhoud, ne a Anvers en 1854 mort a Bruxelles le 24 mai 1927. Bruxelles, Pensee et Action, 1947. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. - xT 0461 x 25.00

EEKHOUT, Jan H. Werk. Het boek der jong-protestantsche letterkunde. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, z.j. Gebonden. 247 p. Ills. - xK 2826 x 10.00

EEKHOUT, Joris. Ernest Psichari, Giovanni Papini, Giosue Borsi. Antwerpen, Het Vlaamsche Land, 1923. Ingenaaid. 132 p. Mannen van beteekenis Reeks I. xR 9216 x 10.00

EEKMAN, T. / A. Ljeskow / C.G. Schwencke. Over Ljeskow. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1957. Oorspr. omslag. 110 p. - xH 5024 x 6.00

EEMAN, Ernest. e.a. Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle. Yper, gedrukt bij Callewaert-De Meulenaere, [1906]. Geniet. 43 p. Bevat: de redevoeringen t.g.v. de inhuldiging van het praalgraf van Guido Gezelle. xB 5001 x 10.00

EERENBEEMT, B. van den. Het kind in onze middeleeuwsche literatuur. Amsterdam, Van Munster, 1935. Gebonden XI + 463 p. Ook verschenen als proefschrift. xR 2811 x 10.00

EETEN, Peter van. Dichterlijk labirint. Opstellen over het werk van Willem Kloos. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1963. Ingenaaid. 120 p. Kartons. - xH 0984 x 7.00

EGETER VAN KUYK, R.H.J. (red.). Elementen. Ida Gerhardt (1905-1997). Voorburg, Ida Gerhardtgenootschap, 2005. Gebonden. 93 p. Ills. Schriftuur. Uitgegeven t.g.v. het 100ste geboortejaar van Ida Gerhardt. Genummerd 1052/1200 exx. xR 1924 x 9.00

EIJK, H.P.A. van. Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek. Assen, Van Gorcum & Comp. 1965. Ingenaaid. 246 p. Neerlandica Traiectina. Ook verschenen als proefschrift. xR 1551 x 10.00

ELBURG, Jan G. De dichter achter 't volle glas. Uit het onrustige leven van Gerard den Brabander. Sjaalmanpers, Utrecht-Bunnik, 1985. Oorspr. omslag, 27 p. Reeks Klein Literair Museum, deel 8 Genummerd 38/100. xY 8289 x 10.00

ELEBAERS, Karel. Antoon Coolen. Diest, P.V.B.A. z.j. Or. omslag. 110 p. Keurbladzijden uit de Nederlandsche Letterkunde 33. xL 3015 x 6.00

ELIAS, Michael. Taboe in taal. Utrecht, Kosmos, 1992. Paperback. 102 p. - xY 6818 x 5.00

ELLERBROEK-FORTUIN, E. Amsterdamse Rederijkersspelen in de Zestiende Eeuw. Groningen, J.B. Wolter, 1937. Ingenaaid. IV + 216 p. - xY 0854 x 10.00

ELSLANDER, Ant. van. Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk. Deel I. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1960. Oorspr. omslag, Ills., 74 p. - xT 7435 x 8.00

ELSLANDER, Ant. van. Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk Twee delen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1960-1961. Oorspr. omslag, Ills., 74 + 81 p. - xT 0267 x 18.00

[ELSSCHOT]. Lijmen bij Dwaallicht. Willem Elsschot Benefietdiners 2001-2005. De Buitenkant Amsterdam 2006. Oorspr. omslag Ills. 64 p. + bijl. Uitgelezen Boeken. Katern voor boekenkopers en boekverkopers. Jaargang 11, nr. 1. 2006. W.E.G.-serie 39 xT 3950 x 9.00

[ELSSCHOT]. KOOGER, Hans. Elsschot. Lelyveld, Stichting IVIO, 1982. Geniet. 20 p. Ills. AO no. 1916. xR 0856 x 5.00

[ELSSCHOT] LAUWAERT, Guido. Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen. Willem Elsschot Genootschap, 2008. Oorspr. omslag Ills. 61 p. W.E.G.-cahier 7 xB 8606 x 10.00

ELSSCHOT, Willem. Kijk, Willem Elsschot. De Schrijver in beeld. Amsterdam, Em. Querido, 1970. Oorspr. omslag. 88 p. Ills. Singel 262. xL 0783 x 8.00

EMANTS, Marcellus. Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Nop Maas, m.m.v. Pierre H. Dubois. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1985. Gebonden 180 p. Achter het boek 20e jrg. afl. 1-3. xW 4487 x 10.00

EMANTS, Marcellus. In gesprek met E. d'Oliveira jr. uit 'De mannen van 80 aan het woord. Amsterdam, De Hak, 1982. Oorspr. omslag. 39 p. Genummerd 219. xH 5904 x 6.00

[EMANTS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 23. Marcellus Emants. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1984. Ingenaaid. 48 p. deel 23. - xL 8466 x 5.00

EMMENS, J.A. Rembrandt en de regels van de kunst. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979. Gebonden Stofomslag Ills. 343 p. Verzameld Werk deel 2. Verscheen ook als proefschrift xB 9167 x 15.00

ENG, J. van der. Tolstojs Novelle De Dood van Ivan Il'ic. Aspecten van de compositie en de taal. Mouton & Co., 's-Gravenhage, 1965. Oorspr. omslag, 29 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Slavische Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. xT 3995 x 8.00

ENGELBRECHT, Corina. Gezegd en geschreven. Interviews met auteurs. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1979. Paperback. 122 p. Ills. - xK 3341 x 8.00

ENGELMAN, Jan. Torso. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. Gebonden. 152 p. - xT 3441 x 18.00

ENGELS, J. Zeventig jaar Nederlandse Romantiek (1884-1954. Groningen, J.B. Wolters, [1954]. Geniet. 18 p. Overdruk uit: Levende Talen no. 175. xB 8110 x 7.00

ENKLAAR, D. Th. De gestaarte Engelsman. Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag. 35 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 18, no 5. [bibliotheekstempeltje]. xL 7191 x 6.00

ENKLAAR, D.TH. Lezende in buurmans hof. Literair-historische opstellen. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1956. Oorspr. omslag 110 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies. No. 3 [o.a. over Reinaert]. xR 0192 x 9.00

ENKLAAR, D.TH. Lezende in buurmans hof. Literair-historische opstellen. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1956. Gebonden. 110 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies. No. 3 [o.a. over Reinaert]. xY 8633 x 10.00

ENKLAAR, D. Th. Was Jeanne D'Arc een duivelvereerster? Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1953. Oorspr. omslag. 30 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 16, no 11. [bibliotheekstempeltje]. xL 7368 x 6.00

ENZENSBERGER, Hans Magnus. De stuurloze avant-garde. Vertaling C.E. van Amerongen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Paperback. 172 p. Synopsis. xK 3780 x 8.50

ENZINCK, Willem. (Ed.). Boek der vriendschap voor Ben van Eysselsteijn. Aangeboden t.g.v. zijn zestigste verjaardag op 22 januari 1958. Den Haag, H.P. Leopold, 1958. Ingenaaid. IX + 154 p. - xK 3583 x 13.50

ERBE, Theodor. Die Locrinesage und die Quellen des pseudo-shakespeareschen Loctrine. Halle, Max Niemeyer, 1904. Brosch. 74 p. Studien zur Englischen Philogie XVI. xB 9547 x 14.00

ERENS, Frans. Litteraire overwegingen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. Gebonden. 126 p. De Schatkamer no. 7. Genummerd 49/550. xB 2397 x 15.00

ERENS, Frans. Toppen en hoogten. Litteraire kritieken. Roermond, J.J. Romen, [1922]. 1e druk. Ingenaaid. 213 p. - xR 3122 x 15.00

ERNE, B.H. Twee zestiende-eeuwse Spelen van de Hel. Groningen, J.B. Wolters, 1934. Gebonden. LI + 129 p. - xY 0856 x 15.00

ES, G.A. van en E. Rombauts. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel V: De Letterkunde van Renaissance en Barok deel II. 's-Hertogenbosch/Brussel, Teulings/Standaard, z.j. Gebonden. 486 p. Ills. Met medewerking van A.J. de Jong. xL 3877 x 15.00

ES, G.A. van en G.S. Overdiep. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel IV: De Letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw deel I. 's-Hertogenbosch/Brussel, Teulings/L.C.G. Malmberg/Standaard, 1948. Gebonden. 459 p. Ills. Met medewerking van J. Brouwer. xL 3608 x 15.00

ESPER, Frank. Beheerd domein. Over de poezie van Ida Gerhardt. Erven Thomas Rap. De Heerdt-Baarn, 1982. Oorspr. omslag 32 p. [onterecht] stempeltje op Franse pagina xR 0257 x 7.00

ESPER, Frank. Bewogen grenzen. Over de poezie van Marits Mok. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Ingenaaid. 32 p. - xH 4726 x 7.00

ESPER, Frank. In gave bladstand. Over de poezie van Chr. J. van Geel. 's-Gravenhage, Boucher, 1979. Ingenaaid. 31 p. - xM 2741 x 6.00

ESPER, Frank. Op de hoogte met Leopold. Een orientatie. 's-Gravenhage, Boucher, 1977. Ingenaaid. 28 p. - xW 9210 x 4.50

ESPER, Frank. Wisselend verblijf, over de poezie van Hans Andreus. Utrecht, Salix Alba, 1986. Or. omslag. 34 p. Oplage 500 exx. xK 6154 x 7.50

ESTER, Hans (ed.). Elisabeth Eybers: Poezie tussen twee werelden. Suid-Afrikaanse Instituut, Amsterdam, 1995. Oorspr. omslag, 59 p. Referaten geleverd tijdens het symposium t.g.v. de tachtigste verjaardag van de dichteres. xR 9588 x 8.00

ESTER, Hans en Ernst LINDENBERG (eds.). Uit liefde en ironie. Liber Amicorum Elisabeth Eybers. Em. Querido Amsterdam 1990. Paperback Ills. 168 p. Bijdragen van vele auteurs. Klein vlekje op Franse pagina. xY 1747 x 8.00

ETIENNE, Fernand. George Bernard Shaw. Desclee de Brouwer, 1958. Paperback. 51 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 3. - xK 5589 x 5.00

ETT, Henri A. Herman de Man. (Een poging tot reconstructie van zijn verhalend proza). Oudewater, 1978. Oorspr. omslag 93 p. Ills. Uitgave van de Vereniging Herman de Man te Oudewater 1978 no. 1. xB 6838 x 10.00

ETTY, Elsbeth. Dames gaan voor. Nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen. Amsterdam, De Bijenkorf, 1999. 1e druk. Paperback. 191 p. Ills. - xH 2149 x 5.00

EVANS, B. Ifor. English Literature. London, The British Council, 1944. Or. wrappers. 42 p. Illustrated. British Life & Thought. xL 3617 x 7.00

EVERDINGEN, J.G. van. Titellijst van de bibliografie van Nederlandse Protestanse periodieken. Amsterdam, de Vrije Universiteit, 1990. Paperback. XIII + 212 p. Historisch Documentatiecentrum voor Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit. xB 8296 x 10.00

EVERS, G.A. (ed.). Nederlandsche Bibliographie van Boek- en Bibliotheekwezen 1911. Utrecht, A. Oosthoek, 1913. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 0905 x 10.00

EWEG, E. (ed.). Deugdelijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1987. Paperback. 214 p. - xR 2734 x 10.00

EXALTO. [Tobias Ritman ed.]. De ontdekking van de ware mythe d.m.v. de literatuurfilosofie van Menno ter Braak n.a.v. de verkrachting van Gerrit Achterberg in de literatuurbeschouwingen. Rotterdam, z.j. Geniet. 38 p. Exalto internationaal literair filosofisch maandblad no. 6. 2e jaargang. xB 2196 x 12.00

EYCK, P.N. van. Over leven en dood in de poezie. Maastricht, A.A.M. Stols, 1939. 2 uitgaaf. Gebonden, onafgesneden, 49 p. Genummerd 198/225 exx. op geschept Hollands papier. xT 8999 x 15.00

EYCK, P.N. van / Aart van der Leeuw. De briefwisseling van P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1973. Gebonden. 235 p. Ills. Achter het Boek 11e jrg. afl. 1 - 3. xH 1073 x 12.00

EYCK, P.N. van / Albert Verwey. De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Bezorgd door H.A. Wage. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1988. Ingenaaid. 297 p. Ills. Achter het Boek 23 jrg. afl. 1-3. xR 7907 x 12.00

EYCK, P.N. van / H. Marsman. De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman. 's-Gravenhage, Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1968. Ingenaaid. 151 p. Ills. Ingeleid door H.A. Wage, uitgegeven en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg. Achter het Boek 3e jrg. Afl. 2 en 3. xH 1185 x 9.00

EYSINGA, W.J.M. van. De Groots Jodenreglement. Amsterdam, 1950. Oorspr. omslag. 8 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 13, no 1. [bibliotheekstempeltje]. xL 7189 x 6.00

EYSSELSTEIJN, Ben van. E.T.A. Hoffmann de verteller der romantiek. Den Haag, H.P. Leopold, 1944. 2e druk. Ingenaaid. 96 p. Bibliotheek voor weten en denken nr. 14. xL 2836 x 7.00

EYSSELSTEIJN, Ben van. Henriette L.T. de Beaufort. Een schrijfster en haar werk. 's-Gravenhage, Leopold, 1970. Paperback. 144 p. Ills. - xH 3103 x 6.00

FAASSEN, S.A.J. (ed.). Jaarboek Letterkundig Museum 10. Den Haag, 2001. Oorspr. omslag. 210 p. Ills. - xB 3194 x 10.00

FAASSEN, S.A.J. (ed.). Jaarboek Letterkundig Museum 9. Den Haag, 2000. Oorspr. omslag. 210 p. Ills. - xB 2696 x 10.00

FAASSEN, S.A.J. van e.a. (eds.). Jaarboek Letterkundig Museum 5. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag, 1996. Oorspr. omslag. 144 p. Ills. - xB 9166 x 8.00

FAASSEN, S.A.J. van e.a. (eds.). Jaarboek Letterkundig Museum 6. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag, 1997. Oorspr. omslag. 196 p. Ills. - xB 9165 x 8.00

FAASSEN, S.A.J. van e.a. (eds.). Jaarboek Letterkundig Museum 7. Letterkundig Museum Den Haag, 1998. Or. omslag. VIII + 188 p. Ills. - xL 3077 x 10.00

FAASSEN, S.A.J. van. (Ed.). Jaarboek Letterkundig Museum I. Met alle Literaire prijzen. Den Haag, 1992. Or. omslag. 246 p. Ills. - xB 0264 x 9.00

FAASSEN, S.A.J. van (ed.). Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan Dr H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. Paperback. 252 p. - xB 8902 x 9.00

FAASSEN, Sjoerd van. Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen! Briefwisseling over de reorganisatie van Groot Nederland in 1935. Den Haag/Amsterdam, Letterkundig Museum/Bas Lubberhuizen, 1996. Oorspr. omslag. 126 p. Ills. - xK 2157 x 11.50

FAASSEN, Sjoerd van (ed.). Menno ter Braak. Een verzameling artikelen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1978. Or. omslag. 184 p. - xK 7956 x 8.00

FEIKEMA, Liesbeth / Roman Koot en Edwin Lucas. Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman. Utrecht, Kwadraat, 2000. Paperback. 206 p. Ills. - xB 0709 x 10.00

FEITSMA, Anthonia / W. Jappe Alberts en B. Sjolin. Die Friesen und ihre Sprache. Bonn, 1987. Geniet. 48 p. Nachbarn nr. 32. xR 5410 x 8.00

FELTES, N.N. Modes of Production of Victorian Novels. University of Chicago Press, 1986. Paperback 125 p. Considers Dickens' Pickwick Papers, Thackeray's Henry Esmond, Eliot's Middlemarch, and Forster's Howard's End. Applies modern Marxist ideas of literary modes of production to demonstrate the determining influence of nineteenth-century publishing practices on the Victorian novel. xR 6138 x 6.00

FENS, Kees. De eigenzinnigheid van de literatuur. Opstellen en kritieken. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1964. 2e druk. Ingenaaid. 181 p. Stoa. - xY 0745 x 5.00

FENS, Kees. De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1966. Ingenaaid. 203 p. Stoa. - xT 8874 x 5.00

FENS, Kees. De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1975. 3e druk. Ingenaaid. 203 p. - xB 3971 x 5.00

FENS, Kees / H. Jessurun d'Oliveira / J. Oversteegen. Literair Lustrum 2. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1966-1971. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1978. 4e druk. Paperback. 388 p. - xB 0870 x 10.00

FENS, Kees / H. Jessurun d'Oliveira / J. Oversteegen. Literair Lustrum I. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1961-1966. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. 4e druk. Paperback. 310 p. - xL 8227 x 10.00

FENS, Kees / H. Jessurun d'Oliveira / J. Oversteegen. Literair Lustrum I. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1961-1966. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. 1e druk. Paperback. 310 p. - xB 0803 x 10.00

FLAM, L. Ontbinding en protest. Van Marquis de Sade tot Sartre. Antwerpen, De Sikkel, 1959. Gebonden Stofomslag. 154 p. - xK 3307 x 10.00

FLAXMAN, Seymour L. Herman Heijermans and his dramas. The Hague, Martinus Nijhoff, 1954. Gebonden. VIII + 206 p. Met portret. - xB 0820 x 25.00

FLEUREN-VAN HAL, Dorine. Forum 1931-1935. Leiden, Martinus Nijhoff, 1986. Oorspr. omslag. 107 p. Ills. Monografieen van literaire tijdschriften. xL 9170 x 8.00

FLINN, John. Le Roman de Renart dans la littérature française et dans les littératures étrangères au moyen age. University of Toronto Press, 1963. Gebonden. 731 p. - xT 9626 x 15.00

FLORQUIN, Joos. Mijn Streuvelsboek. Brugge, Orion/Desclee de Brouwer, 1971. Paperback. 189 p. Ills. - xT 1582 x 10.00

FLORQUIN, Joos. Ten huize van ... 8. Orion/Desclee De Brouwer, 1972. Paperback. 391 p. + foto's. Louis Paul Boon, Garmt Stuiveling, Pierre Brachin, Leo Delwaide, Leo Magits, Armand Preud'homme, Paul Struye, Kardinaal Suenens. xK 2985 x 8.00

FLORQUIN, Joos. Ten huize van ... 9. Orion/Desclee De Brouwer, 1973. Paperback. 319 p. + foto's. Simon Carmiggelt, A. den Doolaard, Flor Grammens, Nico Gunzburg, Luc Philips, Kardinaal Alfrink. xK 2986 x 8.00

FLUCHERE, Henri (ed.). Jean Giono. Catalogue redige par Francoise Arnaud avant-propos par Henri Fluchere chronologie etablie par Luce et Robert Ricatte. Bibliographie etablie avec le concours de Jean Bottin. Bruxelles, 1977. Oorspr. omslag. 208 p. Ills. - xB 4610 x 7.00

FOKKEMA, R.L.K. Het komplot der vijftigers. Een literair-historische documentaire. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. 1e druk. Paperback. 245 p. Ills. Omslag Anton Beeke. xK 0672 x 10.00

FOKKEMA, R.L.K. Keuzelijst moderne Nederlandse poezie 1950-1980. 's-Gravenhage, NBLC, [1980]. Geniet. 15 p. Ills. - xY 3213 xx 8.00

FOKKEMA, R.L.K. Varianten bij Achterberg. Uitgegeven en toegelicht. Deel I De varianten Deel II De commentaar. Amsterdam, Em. Querido, 1980. Paperback. 407 + 176 p. Twee delen. - xM 1420 x 15.00

FOLKERTS, J. e.a. (ed.). Overijsselse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars. Meppel, Boom, 1990. Paperback. 206 p. Ills. - xK 5533 x 8.00

FOLKERTS, J. e.a. (ed.). Overijsselse biografieen Deel 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars. Meppel, Boom, 1992. Paperback. 144 p. Ills. - xK 5534 x 8.00

FONCKE, R. Bij twee verbleekte Mechelse Spreuken voor behouden Reize. Gent, Erasmus, 1955. Geniet. 23 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededelingen nov. - dec. 1955. xR 3675 x 8.00

FONTIJN, J / J.J. OVERSTEEGEN / H. PLEIJ. e.a. Populaire literatuur. Thespa, Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag Ills. 272 p. Amsterdamse smaldelen 1. Niet fraai gesneden; geen tekstverlies. xH 2442 x 5.00

FONTIJN, Jan. Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held. Essays. Amsterdam, Em. Querido, 1997. 1e druk. Paperback. 167 p. - xK 5824 x 10.00

FONTIJN, Jan. Leven in extase. Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900. Amsterdam, Em. Querido, 1983. Paperback 205 p. Ills. - xL 1494 x 7.00

FONTIJN, Jan / Diny Schouten. (ed.). Carry van Bruggen 1881 -1932. De Engelbewaarder Nr 13. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1978. Ingenaaid. Ills. 200 p. - xL 1586 x 7.00

FONTIJN, Jan. e.a. Menno ter Braak politiek en cultuur. 3 generaties 3 forums. Amsterdam, Slaa, [1982]. Oorspr. omslag, Geniet. 47 p. - xM 4014 x 4.50

FONTIJN, Jan / Gideon Lodders. Frans Coenen. De Engelbewaarder Nr 20. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1981. 1e druk. Ingenaaid. 232 p. Ills. - xK 6031 x 7.00

FONTIJN, Jan / Marita Mathijsen en Anthony Mertens. Aanslag op de letteren. De tegenstemmen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. Paperback. 67 p. Ills. Uitgegeven n.a.v. de manifestatie De continuiteit van de cultuur bedreigd, gehouden in theater De Balie in Amsterdam op 23 juni 1993. xB 8673 x 8.50

FORCEVILLE-VAN ROSSUM, Joke. Kan mijn dochter dit boek lezen? Tielt/Den Haag, Lannoo, 1964. Paperback. 212 p. - xK 5445 x 5.00

FRANCKEN, Eep / Ariane van Santen / Harry Scholten. Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag. Amsterdam, Huis aan de drie grachten, 1980. Ingenaaid. 224 p. Ills. - xL 3786 x 5.00

FRANCKEN, Eep/G. van Munster/A. Pos. Slauerhoff student auteur. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1983. Ingenaaid. 96 p. - xM 2784 x 4.50

FRANQUINET, Robert. Picasso: ongenadig oog in de tijd. Lanno, Tielt/Den Haag 1960. Pocket Ills. 96 p. Idolen en Symbolen nr. 5 xB 5884 x 7.00

FRANTZEN, J.J.A.A. Over Middeleeuwsche School- en Volkspoezie. Amsterdam, 1922. Geniet. 24 p. Med. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 53, serie A, nr 10. [bibliotheekstempeltje]. xB 1547 x 6.50

FRERICHS, Lieneke. (red.). Over Nescio. Beschouwingen en interviews. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1982. Paperback. 318 p. Bzztoh Literair archief. xY 6489 x 15.00

FRESCO, Marcel. (ed.). Over J.A. Der Mouw. Beschouwingen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1984. Paperback. 345 p. - xB 3811 x 15.00

FREUND, Gisele. Three days with Joyce. Preface by Richard Ellmann. New York, Persea Books, 1990. Paperback. 70 p. Ills. - xM 5525 x 7.00

FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. / J. MOORMANN / G. TH. KEMPE / J. DE CLERCK. Droom en onthulling. Lezingen gehouden voor het Criminologisch Instituut. Utrecht, Dekker & van de Vegt, 1948. Oorspr. omslag. 94 p. Voordrachten over de misdaad in de literatuur. xR 9440 x 10.00

FRY, A.J. / Derek Rubin / P.J. de Voogd. Joods Amerikaanse Literatuur. VU, Amsterdam, 1984. Oorspr. omslag, 85 p. over Singer, Saul Bellow en Chaim Potok. xY 0195 x 7.00

FURSTNER, H. en D. van der Stoep. (Ed.). Jaren weten meer dan boeken. Opstellen over de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond t.g.v. zijn honderdjarig bestaan. Baarn, Bosch & Keuning, 1980. Paperback. 167 p. Ills. - xK 3476 x 8.00

FURSTNER, Hans. Vijftig jaar vakwerk. Terugblik op een halve eeuw opleidingen voor het boekenvak. Amsterdam, Vakopleiding Boekenbranche, 1987. Or. omslag. 96 p. Ills. T.g.v. het vijftigjarig bestaan. xK 2446 x 7.00

GADELLA, Rik en Walter Smet. (ed.). Cafe Oedipus nr. 1. Amsterdam, Picaron Editions, Voorjaar 1989. Geniet. 20 p. Ills. Verschijnt t.g.v. de uitgave van Bruiden des Doods. Over het vrouwbeeld in de kunst van het Fin de Siecle van Ulrike Weinhold. xR 1678 x 12.00

GALEN LAST, H. van. De spoken van W.F. Hermans. Een kleine bijdrage tot de moderne cultuurgeschiedenis van Nederland. Nijmegen, Vriendenlust, 1986. Paperback. 63 p. - xK 6037 x 8.00

GALEN LAST, H. van. De waanzin van Ajax en andere kritische notities. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 212 p. - xM 2740 x 7.00

GALLE, Marc. Cyriel Buysse. Desclee de Brouwer, 1966. Paperback. 46 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 68. - xH 8412 x 5.00

GANS, A. Niets dan. Leiden, A.W. Sijthoff, 1955. Oorspr. omslag. 72 p. - xB 6025 x 8.00

GARREL, Betty van / Jacob Groot / Ischa Meijer. e.a. Schrijversportretten uit de Haagse Post: Claus, Couperus, Elsschot, Hermans, Mulisch, Vestdijk, Wolkers. Amsterdam, Elsevier, 1974. Paperback. 160 p. Ills. Ingeleid door W.L. Brugsma. xY 6488 x 5.00

GAST, Aleida. (ed.). Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1941. Leiden, E.J. Brill, 1945. Oorspr. omslag. 180 p. Iets gevlekt. xB 6944 x 10.00

GAST, Aleida. (ed.). Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1942-1944. Leiden, E.J. Brill, 1947. Oorspr. omslag. 254 p. - xR 1829 x 10.00

GAST, Aleida en N.B. Tenhaeff. (ed.). Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1940. Leiden, E.J. Brill, 1943. Oorspr. omslag. 210 p. - xB 6943 x 10.00

GAST, Aleida en N.B. Tenhaeff. (ed.). Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1940. Groningen, P. Noordhoff, 1943. Gebonden. VIII + 210 p. - xY 8618 x 10.00

GAUNT, William. The aesthetic adventure. Jonathan Cape and The Book Society, London, 1945. Bound Ills. 224 p. - xR 4850 x 8.00

GAUNT, William. Victorian Olympus. Cardinal, London, 1975. Revised edition Paperback Ills. 176 p. - xR 5138 x 7.50

GEDENKBOEK. Bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966. Leiden, E.J. Brill, 1966. Gebonden. 229 p. Ills. - xM 8481 x 10.00

GEDENKBOEK. Prof. Dr. Julius Persijn 1878 - 1928. Gedenkboek der feestelijkheden t.g.v. zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928. Antwerpen, 1928. Oorspr. omslag. 125 p. Ills. - xL 7018 x 16.00

[GEEL, Chr. J.] WAARD, E. de. / K. Akerman en T. van Deel (eds.). Chr. J. van Geel. De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij. Amsterdam, Meulenhoff, 1977. Ingenaaid. 96 p. Ills. - xK 5267 x 9.00

GEEL, Jacob. Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog over de literatuur in de negentiende eeuw. Herdruk verzorgd door J.C. Brandt Corstius. Athenaeum Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1981. 4e druk, Ingenaaid, 75 p. - xR 8017 x 9.00

GEEL, Jacob. Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog uit 1835 over de literatuur in de negentiende eeuw. Utrechtse Publicaties voor Algemene Literatuurwetenschap / Athenaeum Polak & Van Gennep, 1968. Ingenaaid. 75 p. Herdruk verzorgd door J.C. Brandt Corstius. xY 6894 x 5.00

GEEL, Jacob. Onderzoek en Phantasie. Inleiding en nota's van Abel Eppens [= Nicolaas Rost]. Brussel/Amsterdam, De Lage Landen/Wereldbibliotheek, [1943]. Gebonden. 234 p. - xY 6637 x 8.00

GEEL, Rudolf. Een vrouw als een gedicht. Amsterdam, Meulenhoff, 1980. Ingenaaid. 64 p. Meulenhoff informatief. xH 2630 x 6.00

GEEL, Rudolf. Speech ! Speech !. Schrijf een succesvolle toespraak. Couthino, Bussum, 2004. Paperback 181 p. - xR 6141 x 8.00

GEELEN, J. van. (Ed.). Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur. Biografische en bibliografische gegevens van bijna 500 auteurs uit Belgie, Friesland en Nederland. Amsterdam, Meulenhoff, 1978. Paperback. 164 p. Ills. Meulenhoff Jubileumeditie 500 xK 2152 x 5.00

GEELEN, Jan van. Auteurs van de twintigste eeuw. Utrecht, A. Oosthoek, 1969. 2e druk. Paperback. 335 p. - xK 3359 x 8.00

GEELEN, Jan van en Jan Vermeulen. Litterair Paspoort 1946-1973. Een keuze. Met een voorwoord van Hans van Straten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Paperback. 250 p. ABC 242. Over: Paul Leautaud, Albert Moravia, Norman Mailer, Georg Trakl, Andre Gide, James Baldwin, Angus Wilson, Boris Vian. e.v.a. xK 5223 x 8.00

GEER, D.J. de. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, z.j. Oorspr. omslag. 60 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis afl. 9/10. xT 9792 x 8.00

GEERAERTS, D. & G. Janssens. Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands. Assen, Van Gorcum, 1982. Paperback. 149 p. - xB 4070 x 7.00

GEERDS, J.F. en J.M.J. Sicking. De Vrije Bladen. Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgaven en indices. Amsterdam, Thespa, 1975. Ingenaaid. 281 p. Literaire tijdschriften in Nederland/3. xK 9220 x 10.00

GEERS, G.J. Lope de Vega zijn geest en zijn werk 25 november 1562 - 27 augustus 1635. Hilversum, 1935. Or. omslag. 32 p. Met portret. De Vrije Bladen 12e jaargang augustus 1935 Schrift 8. xL 3463 x 8.50

GEEST, Dirk de / E. Vanfraussen / M. Beyen / Ilse Mestdagh. Collaboratie of cultuur? Een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd (1941-1944). Meulenhoff/Kritak/Soma, 1997. Paperback. 359 p. - xR 6328 x 12.00

GELDER, H.E. van. (ed.). Die Haghe jaarboek 1917/18. 's-Gravenhage, Mouton, 1918. Gebonden. 234 p. + 20 p. aanhangsel. J.A. Worp: Het leven van Constantijn Huygens, met 11 afbeeldingen en 1 plaat tegenover den titel. J. Smit: De Haagsche begraafplaatsen, met 4 afbeelden. Kroniek over 1916-1917. Personalia over 1916-1917. xK 7887 x 15.00

GELDER, Henk van. De rokende schoorsteen. Schrijvers in de reclame. Nijgh & Van Ditmar Amsterdam 1996. Paperback Ills. 192 p. - xL 6152 xx 6.00

GELRE, Henk van. Henry Miller legende en waarheid. Tielt/Den Haag, Lannoo, 1962. Pocket. 158 p. Ills. Humanitas-boekje nr 39. Idolen en Symbolen nr 16. xK 5933 x 8.00

GENT, Jacques van. Nicolaas Beets en de titelbeschrijver. Over volledigheid, precisie, structuur, standaardisering en uitwisselbaarheid van bibliografische gegevens in de catalogus. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit Leiden, 1993. Geniet. 24 p. - xR 6440 x 8.00

GEORGE, Stefan. Castrvm Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1979. Or. omslag. 177 p. Ills. Tentoonstelling catalogus: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I van 16 november tot 31 december 1979. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermano-Westreenianum van 25 januari tot 15 maart 1980. xK 3075 x 30.00

GERHARDT, Ida. Weet gehad.. ..en niet gehad. Ida Gerhardt.. ..en A-4.1. Een schoolcahier gedrukt in Gerhardts handschrift. Oorspr. omslag, XII p. Gerhardt legt uit hoe haar gedichten tot stand komen. Centraal staat het begrip Anamnesis. xT 8924 x 25.00

GERHARDT, Mia I. Old men of the sea. From Neptunus to Old French luiton: ancestry and character of a water-spirit. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Paperback. 88 p. Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap. xK 6805 x 7.50

GERLACH ROYEN, P. Het kollektieve speelt in het Nederlands zijn eigen rol. Diskongruentie en kollektiviteit. Amsterdam, Noord Hollandsche Uitg. Mij., 1953. Oorspr. omslag. 52-74 p. Overdruk uit Akademiedagen VI. xB 7168 x 7.00

GERLACH ROYEN, P. Taalrapsodie. Taalkundige en didaktische varia van het en der. Bussum, Paul Brand, 1953. 1e druk. Gebonden. XIV + 775 p. - xY 0852 x 10.00

GERRETSON, C. Verzamelde werken. Deel I: Literatuur. Baarn, Bosch & Keuning, 1973. Gebonden Stofomslag 659 p. Los deel. - xR 8658 x 10.00

GERRITSEN, T.J.C. Miguel de Unamuno. Een essay. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1927. Geniet. 18 p. Overdruk uit De Gids van 1 augustus 1927. xT 5900 x 7.00

GESSLER, J. Over den vermeenden invloed van de H. Hildegardis op de Van Eycken en hun meesterwerk. Kantteekeningen van een Limburger bij een Limburgsch boek. Sint Amandsberg, A. de Scheemaecker, 1937. Ingenaaid. 119 p. Ills. Bibliotheekstempeltje. xL 4102 x 10.00

GEYL, P. Reacties. Groen van Pinsterer, Fruin, Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein. Utrecht, A. Oosthoek, 1952. 1e druk. Gebonden. VIII + 264 p. - xK 1833 x 10.00

GEZELLE. Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Kapellen, Guido-Gezellegenootschap, 1982. Oorspr. omslag. 128 p. Guido-Gezellekroniek Nr 16. [klein vlekje op omslag]. xL 7246 x 9.00

[GEZELLE]. Guido Gezellemuseum Brugge. Stadsbestuur Brugge, 1976. Oorspr. omslag, Ills., 45 p. - xT 8562 x 6.00

GEZELLE, Caesar. Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle. Amsterdam, Van Munster, z.j. Ingenaaid. 243 p. Rug verkleurd. xB 2154 x 10.00

GEZELLE, Caesar. Voor onze misprezen moedertaal. Honig uit den Westvlaamsche Biekorf. Castricum, Dante Alighieri, 1923. Gebonden. 167 p. - xY 0848 x 8.00

GEZELLE, Guido. De priester Guido Gezeele en het Engels Klooster. Brugge, Engels Klooster, 1999. Paperback. 104 p. Ills. Gezellejaar 1899-1999. xY 6809 x 8.00

GEZELLE, Guido. Guido Gezelle herdacht. Davidsfonds, 1924. Ingenaaid. 136 p. Ills. Davidsfonds nr. 206. xK 2482 x 11.50

GEZELLE, Guido. Guido Gezelle zijn leven en zijne werken. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden. 178 p. Ills. - xK 9231 xx 13.50

GEZELLE, Guido. Guido Gezelle zijn leven en zijne werken. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. 2e druk Gebonden 192 p. Ills. - xB 3930 x 13.50

GHEYSELINCK, Rogier. De dood van taai geroddel. De snode verzinsels rond Ulenspiegel en de Coster. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1969. 1e druk. Gebonden Stofomslag 224 p. Mens en Tijd. xK 4348 x 10.00

GIEBELS, Ludy (Ed.). Jacob Israel de Haan. Correspondent in Palestina 1919 -1924. De Engelbewaarder Nr 23. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1981. Ingenaaid. Ills. 215 p. - xL 1374 xx 7.00

GIELEN, A.B.H. (ed.). Jaarlijksche boekenschouw 1919-1920. Eerste jaargang. Tilburg, Het Nederlandsche Boekhuis, 1920. Ingenaaid. 199 p. Ills. - xR 2605 x 12.00

GIELEN, A.B.H. (ed.). Jaarlijksche boekenschouw 1920-1921. Tweede jaargang. Tilburg, Het Nederlandsche Boekhuis, 1921. Ingenaaid. 264 p. - xK 9624 x 10.00

GIELEN, A.B.H. (ed.). Jaarlijksche boekenschouw 1922. Derde jaargang. Tilburg, Het Nederlandsche Boekhuis, 1923. Ingenaaid. 292 p. Ills. - xR 2947 x 10.00

GIELEN, A.B.H. (ed.). Jaarlijksche boekenschouw 1923. Vierde jaargang. Tilburg, Het Nederlandsche Boekhuis, 1923. Ingenaaid. 354 p. - xK 9625 xx 10.00

GIELEN, A.B.H. (ed.). Jaarlijksche boekenschouw 1932. Dertiende jaargang. Voorhout, Foreholte, 1933. Ingenaaid. 248 p. Ills. - xR 2948 x 12.00

GIELEN, A.B.H. (red.). Standaard Catalogus vn het R.K. Centraal Bureau voor lectuur Amsterdam. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1925. Gebonden. 364 p. Hoekje uit Franse pagina. xY 0490 x 15.00

GIELEN, Jos J. De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poezie. Santpoort, vh C.A. Mees, 1946. Gebonden 83 p. - xM 3868 x 9.00

GIELEN, Jos J. De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poezie. Santpoort, vh C.A. Mees, [1946]. Ingenaaid. 82 p. - xM 4286 x 8.00

GIELEN, Jos / Toine Koops / C. Laeven / G. Velders. Massaliteratuur. Een onderzoek naar de schriftroman Saskia. Roman rond moeder en kind. Twee delen. Nijmegen, 1974. Oorspr. omslag. VII + 880 p. - xR 2202 x 18.00

GIER, Jacob de. Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poeziebundel. Utrecht, H & S, 1982. Paperback. 342 p. (With a summary in English). xK 6523 x 10.00

GIJSEN, Marnix. De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830. Standaard-Boekhandel, 1942. 2e druk. Ingenaaid. 159 p. - xM 4740 x 7.00

GIJSEN, Marnix. De school van Fontainebleau. Antwerpen/Rotterdam, Ontwikkeling/Ad. Donker. 1959. Or. omslag. 48 p. Onopengesneden. Nieuw Vlaams Tijdschrift Reeks. xL 2904 x 7.00

GIJSEN, Marnix. Karel Jonckheere. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs A. Manteau Brussel 1964. Ingenaaid Ills. 47 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 29. xH 3720 x 6.00

GIJSEN, Marnix. Liever heimwee dan Holland. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman. The Hague, A.A.M. Stols, 1955. Oorspr. omslag. 30 p. onafgesneden. A paper read at the meeting of The Netherland-American University League on december 18, 1953 in the Women's Faculty Club of Columbia University in New York. Genummerd 615/1000 exx. xB 2197 x 10.00

GIJSEN, Marnix. Marie Gevers. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 37 p., Ontmoetingen Literaire monografieen nr 79. - xK 5157 x 6.00

GIJSEN, Marnix. Peripatetisch onderricht. Nieuwe kroniek der poezie. Utrecht/ Brussel, W. de Haan, z.j. Ingenaaid. 195 p. - xC 1262 x 10.00

GIJSEN, Marnix. Voor Marnix Gijsen. 's-Gravenhage/Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar/Meulenhoff, 1974. Or. omslag. 64 p. Inhoud: H. Teirlinck, Marc Galle, Garmt Stuiveling, Pierre H. dubois, Willy Devos. T.g.v. de 75ste verjaardag. xH 9440 x 7.00

GIJSEN, Marnix. Zelfportret, gevleid, natuurlijk. Brugge, Desclee de Brouwer, 1965. Gebonden Stofomslag 109 p. Ills. Open Kaart. Mooi exemplaar. xK 4107 xx 7.00

GIJSEN, Marnix. Zelfportret, gevleid, natuurlijk. Brugge, Orion/Desclee de Brouwer, 1972. 2e vermeerderde uitgave. Gebonden Stofomslag 121 p. Ills. Open Kaart. Mooi exemplaar. xK 4699 x 7.00

GILLET, Louis. Jan Greshoff. Desclee de Brouwer, 1970. Paperback. 65 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 89. - xK 2631 x 5.00

GILLET, Louis. Jan Greshoff. Zijn Poezie en Poetiek. Hasselt, Heideland-Orbis, 1971. Gebonden Stofomslag 392 p. Bekroond met de Joris Eeckhoutprijs. Bibliotheek voor literatuurwetenschap. xR 8136 x 35.00

GILLIAMS, MAURICE. Themanummer Maurice Gilliams. Vlaanderen, Tweemaandelijks Tijdschrift 267. Samengesteld door Stefan van den Bossche. Jaargang 46, Nr. 4, september - oktober 1997. Ills., 257-343 p. o.m. biografie en bibliografie van Gilliams. xY 5329 x 10.00

GILMAN, Richard. Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket. Vertaling en nawoord van Joyce & Co. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1981. Paperback 207 p. Synopsis xR 5139 x 8.00

GILS, J.B.F. van. Dr. Frederik van Eeden. Overgedrukt uit het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde, Jaargang 74, No. 12, 22 Maart 1930, 1504-1505 p. - xY 6127 x 6.00

GILS, P.J.M. van. Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst der Abdij Rolduc. Amsterdam, 1933. Or. omslag. 29 p. Dankbetuiging 1893 18 maart 1933. Uit de Handelingen van het 5e Nederlandsche Philologencongres, gehouden te Amsterdam. xL 1330 x 6.00

GINNEKEN, Jac van. Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende Spoor-naspeuringen. Wetteren, Jules de Meester en Zonen, 1929. Ingenaaid. 133 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. [bibliotheekstempeltje]. xL 7680 x 12.50

GINNEKEN, Jac van. Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste en tweede deel. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1925/26 . Ingenaaid. 325 + 156 p. Gesigneerd en opdrachtje: ter herdenking 21 April 1937. Jac. van Ginneken. [Water vlekje op onderste snede]. xK 2318 x 20.00

GINNEKEN, Jac van. Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste deel. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1925 . Ingenaaid. 325 p. [Water vlekje op onderste snede]. xB 8451 x 12.50

GINNEKEN, Jac. van. (ed.). Trois textes pre-Kempistes du premier livre de l'Imitation. A l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gerard Groote 1340 - 1940. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1940. Oorspr. omslag. 156 p. Verhandelingen der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel XLIV. xL 7308 x 12.00

GOEDE, Barend de. Willem Paap, het paard van Troje. Utrecht, Bruna, [1946]. Ingenaaid. 65 p. - xK 9202 x 11.50

GOEDE, Barend de. Willem Paap, het paard van Troje. Utrecht, Bruna, [1946]. Ingenaaid. 65 p. - xK 7925 x 10.00

GOEDEGEBUURE, Jaap. Nederlandse literatuur 1960-1988. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Paperback. 298 p. Synthese. xR 4363 x 7.00

GOEDEGEBUURE, Jaap. Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd. Twee delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1981. Gebonden Stofomslag 428 + 402 p. Ills. - xB 6830 x 40.00

GOEDEGEBUURE, Jaap. (red.). Een klievende roman. Over Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong. Essays van Maria Vlaar, Jaap Goedegebuure, Erwin Mortier, Annie van den Oever en Bart Vervaeck. Interview van Willem Jan Otten. Amsterdam/Antwerpen, Augustus, 2009. Paperback. 158 p. - xR 0785 x 8.00

GOES, F. van der. Litteraire herinneringen. Uit den Nieuw-Gids-Tijd. Santpoort, C.A. Mees, 1931. 1e druk. Gebonden, onafgesn., 139 p. - xK 5571 x 12.00

GOES, F. van der. Van den verbranden schouwburg. Amsterdam, W. Versluys, 1890. Oorspr. omslag. 35 p. - xT 0582 x 15.00

GOLDMAN, Emma. De nieuwe vrouw. Feministiese opstellen. Wageningen, Bas Moreel, 1978. Geniet. 62 p. - xL 1099 xx 6.50

GOMPERTS, H.A. Catastrofe der scholastiek. Anton van Duinkerken contra Menno ter Braak. Den Haag, H.P. Leopold, 1940. Or. omslag. 38 p. De Vrije Bladen. [Omslag licht verkleurd]. xL 1203 x 9.00

GOMPERTS, H.A. De geheime tuin. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1963. 1e druk. Ingenaaid. 211 p. Stoa. - xW 0308 x 5.00

GOMPERTS, H.A. De geheime tuin. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1972. 2e druk. Ingenaaid. 211 p. - xR 1812 x 5.00

GOMPERTS, H.A. De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1967. 4e druk. Ingenaaid 187 p. Stoa. - xW 0328 x 5.00

GOMPERTS, H.A. De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. 5e druk. Paperback. 160 p. E 675. - xP 2242 x 5.00

GOMPERTS, H.A. Intenties 2. Terug tot Simon Vestdijk en andere essays. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Ingenaaid. 227 p. Ideeen Meulenhoff editie. xB 4051 x 5.00

GOMPERTS, H.A. Intenties I. Kritieken en over kritiek. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Ingenaaid. 238 p. Ideeen Meulenhoff editie. - xB 4329 x 5.00

GOMPERTS, H.A. Jagen om te leven. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1960. Ingenaaid. 299 p. Stoa. - xB 4335 x 5.00

GOMPERTS, H.A. Wachten op niets. Toneelkritieken uit de jaren 1952 - 1965. Modern repertoire. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1970. Gebonden. 367 p. - xB 1738 x 8.50

GOOSSENS, Jan. Was ist Deutsch - und wie verhalt es sich zum Niederlandischen? Bonn, 1971. Oorspr. omslag, 31 p. Nachbarn nr. 11. xT 9367 x 7.00

GORIS, Jan Albert. [Marnix Gijsen]. Du Genie Flamand. New York, Roseau Pensant, 1943. Oorspr. omslag. 38 p. Genummerd 31/100 exx. xT 1861 x 20.00

GORIS, Jan-Albert [=Marnix Gijsen]. Candid opinions on sundry subjects. An anthology of his editorial writings for the Belgian trade review 1954-1964. J.M. Meulenhoff / Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, etc., 1964. 2nd impression, Bound, dust jacket, 171 p. Met portret. Oplage 1500 exx. xT 3692 x 10.00

GORIS, Rene en J. Greshoff. Marnix Gijsen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1955. 1e druk. Gebonden Stofomslag 169 p. Ills. - xK 6836 x 10.00

GORP, H. van. Inleiding tot de picareske verhaalkunst of de wederwaardigheden van een anti-genre. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1978. Paperback. 204 p. Nieuwe literaire verkenningen. xR 1169 x 8.00

GORP, H. van. e.a. Lexicon van literaire termen. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1980. Paperback. 211 p. - xB 3731 x 10.00

GORP, Hendrik van. Het optreden van de verteller in de roman. Een historisch-kritische studie over de Duitse Verhaal- en Romantheorie. (Mit deutscher Zusammenfassung). Hasselt, Heideland-Orbis, 1971. Gebonden Stofomslag. 348 p. Bibliotheek voor Literatuurwetenschap. xB 7837 x 10.00

GORP, Jan van. Het Duitsche proza sedert den oorlog. Mechelen/Amsterdam, Het Kompas/De Spieghel, 1935. Or. omslag. 256 p. De Wetenschappelijke Bibliotheek. xK 3781 x 9.00

GORTER, Herman. De groote dichters. Nagelaten studien over de wereldliteratuur haar maatschappelijke grondslagen. Amsterdam, Querido, 1935. Gebonden. 516 p. - xW 4510 x 15.00

GORTER, M.S. de en Marie-Anne Tellegen. Exposition Belle de Zuylen et son epoque. Catalogue: Institut Neerlandais, Paris 3 mars - 10 avril 1961, Rijksmuseum, Amsterdam 21 avril-4 juin 1961. Paris/Amsterdam, 1961. Oorspr. omslag. 48 p. + Ills. met twee losse bijlagen xY 6317 x 8.00

GOSSAERT, G. Swinburne. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1911. Oorspr. omslag. 40 p. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen deel 41 aflevering 10. xY 8017 x 10.00

GOSSAERT, Geerten. Essays. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, [1947]. Gebonden Stofomslag, 231 p. - xK 8175 x 10.00

GOVAART, Th. Het geclausuleerde beest. Index en opstellen over F. Bordewijk Meesterschap over het monster en Hugo Claus De krakende makelaar. Hilversum/Antwerpen, Paul Brand, 1962. Ingenaaid. 224 p. Tweelicht. xK 6689 x 5.00

GOVAART, Th. Lezen en leven. Vingerwijzingen en handreikingen. Utrecht, Ambo, 1967. Paperback. 243 p. - xK 3273 x 5.00

GOVAART, Th. Meesterschap over het monster. Over het werk van F.Bordewijk. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 141 p. Forum Haganum 15. xA 0695 x 8.00

GOVAART, Th. Samenhang. Hoofdlijnen in de geschiedenis van De Letterkunde na 1880 in Nederland en Vlaanderen. Zutphen, W.J. Thieme, 1959. Gebonden. 231 p. - xK 3633 x 8.00

GOVAART, Th. Simon Vestdijk. Desclee de Brouwer, 1960. 1e druk. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 18. - xK 2961 x 6.00

GOVAART, Th. Simon Vestdijk. Desclee de Brouwer, 1962. 2e druk. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 18. - xK 5141 x 6.00

GOVAART, Th. Simon Vestdijk. Desclee de Brouwer, 1971. 3e herziene druk. Paperback. 53 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 18. - xM 9882 x 6.00

GRAAF, J. de. Le Reveil Litteraire en Hollande et le Naturalisme Francais [1880-1900]. Amsterdam/Paris, H.J. Paris / A.Nizet & M. Bastard, 1938. Ingenaaid. 227 p. Onafgesneden. Mooi exemplaar. xR 8713 x 20.00

GRAAF, J.J. Mgr. Lijst der geschriften uitgegeven door Mgr. J.J. Graaf, hem op zijn tachtigsten verjaardag aangeboden door eenige vrienden, den XXV januari MCMXIX. Ipenbuur en Van Seldam, 1915. Oorspr. omslag. 14 p. + los bijgevoegd bedankkaart. Gedrukt in rood en zwart. [bibliotheekstempeltje]. xL 7304 x 9.00

GRAEVE, Rob de. Conscience. Leuven, 1934. Or. omslag. 143 p. Ills. Davidsfonds Volksreeks nr. 248. 1934. - xB 0808 x 7.50

GRAULS, Jan. Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel. Antwerpen/Amsterdam, Standaard, 1957. Ingenaaid. 223 p. Ills. Omslag verkleurd. xK 5872 x 20.00

GRAVESANDE, G.H. 's. Arthur van Schendel zijn leven en werk. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1949. 1e druk. Gebonden Stofomslag 144 p. Ills. Omslagontwerp M. Kempers. Met bibliografie en register. xY 0769 x 8.00

GRAVESANDE, G.H. 's. Arthur van Schendel zijn leven en werk. Amsterdam, Meulenhoff, 1949. 1e druk. Ingenaaid. 144 p. - xK 4876 x 7.50

GRAVESANDE, G.H. 's. De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1955/1961. Gebonden. 532 + 139 p. - xH 1109 x 60.00

GRAVESANDE, G.H. 's. De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1955/1961. Gebonden, Stofomslag, 532 + 139 p. mooie set xY 0728 x 70.00

GRAVESANDE, G.H. 's. De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck. Brussel, A. Manteau, 1962. Gebonden Stofomslag 140 p. - xB 7225 x 10.00

GRAVESANDE, G.H. 's. E. du Perron. Herinneringen en bescheiden. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Gebonden Stofomslag 211 p. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. [Van Dijk 753]. xK 4663 x 8.00

GRAVESANDE, G.H. 's. E. du Perron. Herinneringen en bescheiden. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Ingenaaid. 211 p. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. [Van Dijk 753]. xB 9408 x 10.00

GRAVESANDE, G.H. 's. E. du Perron. Herinneringen en beschouwingen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. 2e druk Paperback. 165 p. Ills. - xW 3701 x 7.50

GRAVESANDE, G.H. 's. Onze letterkunde in bezettingstijd. Boekhandel M. Dijkhoffz, 's-Gravenhage, 1945. Ingenaaid. 48 p. K 1163. xM 0969 x 10.00

GRAVESANDE, G.H. 's. Onze letterkunde in bezettingstijd. Boekhandel M. Dijkhoffz, 's-Gravenhage, 1946. 2e verbeterde druk. Geniet. 40 p. - xK 7300 x 8.00

GRAVESANDE, G.H. 's. Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met... 's-Gravenhage, Bzztoh, 1979. Paperback. 168 p. Ills. Interviews met J.C. Bloem, Aart van der Leeuw, Dirk Coster, J. van Oudshoorn, Menno ter Braak, S. Vestdijk, Maurice Roelants. e.v.a. xL 0617 x 9.00

GRAVESANDE, G.H. 's. Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met... Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1935. Gebonden. 222 p. Ills. - xB 3096 x 10.00

GRAVESANDE, G.H. 's. (ed.). De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Supplement. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1961. Gebonden Stofomslag 139 p. - xK 8123 x 30.00

GRAVESANDE, G.H. 's-. (ed.). Letterkundige prijzen in Nederland. Nijgh & Van Ditmar, 1952. Or. omslag. 14 p. - xL 2914 x 7.00

GRAVESANDE, G.H. 's. (samenstelling). Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quæstie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door... 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Ingenaaid. 86 p. Ills. Van Dijk 752. xM 3854 x 18.00

GREGOOR, Nol. De jongen die Werther Nieland werd. Utrecht, Reflex, 1983. Ingenaaid. 54 p. + foto's. - xB 6853 x 12.00

GREGOOR, Nol. In gesprek met Harry Mulisch. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Paperback. 135 p. LDS 1. - xK 4090 x 6.00

GREGOOR, Nol. Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans. Reflex, Utrecht, 1977. Oorspr. omslag, Ills., 183 p. ongewijzigde herdruk van de uitgave van de Bezige Bij, 1958. xR 7258 x 9.00

GRESHOFF, Aty. Mijn herinneringen aan E. du Perron. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1975. Paperback. 64 p. ND 148. xH 9069 x 7.00

GRESHOFF, J. Arthur van Schendel. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, z.j. Ingenaaid. 73 p. Gedrukt in rood en zwart. [vlekje op achterkant]. xK 2853 x 11.50

GRESHOFF, J. Bric a brac. Rotterdam, Ad. Donker, 1957. Paperback. 124 p. Donker pockets 11. xM 2743 x 4.50

GRESHOFF, J. Fabrieksgeheimen. Beperk/Pretoria, J.L. van Schaik, 1941. Ingenaaid. 145 p. Monument-Reeks no 23. xM 0966 x 10.00

GRESHOFF, J. In de verstrooiing, een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945. Bijeengebracht. New York, Querido, 1945. Gebonden Stofomslag 314 p. - xH 1525 x 10.00

GRESHOFF, J. Mengelstoffen op het gebied der Fransche letterkunde. Maastricht, Bosten & Stols, 1924. Gebonden. 170 p. De Schatkamer no. 3. Genummerd 62/1000 exx. xB 1520 x 8.00

GRESHOFF, J. Muze, mijn vriendin. Pretoria, J.L. van Schaik, 1943. 1e druk. Ingenaaid. 168 p. Monument-reeks no. 24. xB 7365 x 10.00

GRESHOFF, J. Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1934. Or. omslag. 20 p. - xB 9738 x 9.00

GRESHOFF, J. / A.A.M. Stols. Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. Deel II: 'Stols blijft Stols, denk daarom' 1945-1951. Deel III: 'Ik ben overbodig geworden!' 1952-1956. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1990-1992. Ingenaaid. + register. Bezorgd door Salma Chen en S.A.J. van Faassen. Achter het Boek 24-25-26. xK 1927 x 30.00

GRESHOFF, J. / A.A.M. Stols. Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel II: Stols blijft Stols, denk daarom 1945-1951. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1992. Ingenaaid. XXXII + 444p. Ills. + register. Bezorgd door Salma Chen en S.A.J. van Faassen. Achter het Boek 25. xB 9470 x 10.00

GRESHOFF, J. / A.A.M. Stols. Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols, Vier delen, Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. Deel II: 'Stols blijft Stols, denk daarom' 1945-1951. Deel III: 'Ik ben overbodig geworden!' 1952-1956. + register. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1990-1992. Ingenaaid. Bezorgd door Salma Chen en S.A.J. van Faassen. Achter het Boek 24-25-26. xH 2638 x 30.00

GRESHOFF, J. / J. de Vries. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1925. Gebonden. 387 p. Genummerd 783. xM 2909 x 10.00

GRESHOFF, J. / J. de Vries. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1929. 2e vermeerderde druk Gebonden 439 p. - xR 2991 x 10.00

GRESHOFF, Jan. Mijn vriend Coster. Z.p. Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, [1948]. Halflinnen. 159 p. Vignetten van S.L. Hartz. Genummerd 252/400 exx. T.g.v. de zestigste verjaardag van de schrijver 1888-1948. [Thomassen 15]. xK 9763 x 20.00

[GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. J. Greshoff. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1963. 2e druk Ingenaaid 40 p. - xK 2574 x 5.00

[GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. J. Greshoff. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1959. Paperback. 40 p. - xM 8006 x 5.00

GRIERSON, Herbert / E. Muir / G.M. Young / S. Roberts. Sir Walter Scott Lectures 1940-1948. Introduction by W.L. Renwick. Edinburgh, University Press, 1950. Bound. X + 170 p. [library stamp]. Good copy. xL 7999 x 10.00

GRIJZEN, M. Bibliografie van S. Vestdijk. Tot 17 oktober 1958. Samengesteld door ... Amsterdam/'s-Gravenhage, De Bezige Bij/Nijgh & van Ditmar, 1958. Ingenaaid. 44 p. T.g.v. de 60e verjaardag van S. Vestdijk. xM 3141 x 7.00

GROENEVELD, Gerard. Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944. 's-Gravenhage, Sdu, 1992. Paperback. 208 p. Ills. - xM 3444 x 10.00

GROOTAERS, Jan. Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde. Amsterdam, G.J.A. Ruys, 1954. Gebonden. Stofomslag 288 p. - xK 6725 x 10.00

GROOTENDORST, Rob (ed.). Theo Thijssen. De Engelbewaarder Nr. 4 Amsterdam, De Engelbewaarder, 1976. Paperback. Ills. 159 p. - xL 1128 x 9.00

GROOTES, E. K. Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais). Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1973. Gebonden Stofomslag 338 p. Ook verschenen als proefschrift. xR 0800 x 14.00

GROOTES, E.K. Het literaire leven in de zeventiende eeuw. Educaboek Culemborg 1984. Ingenaaid. 86 p. Ills. - xK 1146 x 8.00

GROSSKURTH, Phyllis. Leslie Stephen. Longmans, Green & Co., 1968. Geniet. 36 p. Met portret. Writers and their work: no 207. [Leslie Stephen, father of the novelist Virginia Woolf and first editor of the Dictonary of National Biography]. xB 2976 x 6.50

GROVE, A.P. Die duister digter. Opstelle oor die moderne Afrikaanse liriek. Durban, Universiteitspers Natal, 1949. Or. omslag. 89 p. - xK 5855 x 7.00

GRUSA, Jiri. Franz Kafka of Prague. Translated from the German by Eric Mosbacher. New York, Schocken Books, 1983. Large Paperback. 125 p. Ills. - xR 8153 x 10.00

GRUYTER W. Jos de. Emily Bronte. Herdruk van artikelen, welke Het Vaderland in de winter 1954/55 publiceerde. Den Haag, De Courant Het Vaderland, [ca. 1955]. Oorspr. omslag. [28] p. Ills. - xB 3885 x 15.00

GUCHTENAERE, Rosa de. Vrouwenbeweging: Over Ina Boudier Bakker's De Moderne Vrouw en haar tekort. Voorwoord J. Aleida Nijland. Amsterdam, L.J. Veen, 1922. Oorspr. omslag. 48 p. Omslag licht verkleurd. xB 4652 x 9.00

GUEPIN, J.P. De tweede wet van Guepin. Essays. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. 1e druk. Paperback. 200 p. Ills. xM 2745 x 7.00

GUGGISBERG, Hans Rudolf. Drei niederlandische Geschichtsschreiber des 20. Jahrhunderts: Ideen und Wirkungen. Bonn, 1972. Oorspr. omslag, 20 p. Ills. Nachbarn nr. 15. Johan Huizinga, Pieter Geyl, Jan Romein. xT 9363 x 8.00

GYSEN, Marnix. Karel van de Woestijne. Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel/Em. Querido, [1920]. Geniet. 28 p. Met portret. Vlamingen van beteekenis nr. IV. xB 8851 x 8.00

HAAN, Jacob de. Kanalje en Opstandige Liedjes. De Engelbewaarder nr. 6. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1977. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. - xL 7317 x 7.00

[HAAN, Jacob Israel de] Giebels, Ludy. Inventaris van het archief van Jacob Israel de Haan in de Bibliotheca Rosenthaliana, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. (Met een Inleiding door Ludy Giebels). LM, Amsterdam, 1994. Garenloos met blind omslag. 45 p. Geprint uit de Baskerville in een beperkte oplage. - xY 5158 x 15.00

HAAN, Jacques den. Staart uit het raam... Luchtigs over leven en lezen. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962. 1e druk. Pocket. 158 p. Ooievaar 164. Omslag Kees Nieuwenhuijzen. xB 0587 x 5.00

HAAN, Jacques den / J. Hulsker / G. Stuiveling. e.a. De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers. Van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog. Den Haag/Antwerpen, Daamen/De Sikkel, [1953]. Gebonden Stofomslag 156 p. Ills. - xK 3531 x 10.00

HAAN, Jacques den / J. Hulsker / G. Stuiveling. e.a. Honderd schrijvers van onze eeuw. Van de eerste wereldoorlog tot heden. Den Haag/Antwerpen, Daamen/De Sikkel, 1954. Gebonden. 152 p. Ills. - xL 2071 x 10.00

HAAN, Mies de. Carry van Bruggen mijn zuster. Amsterdam, De Beuk, 1959. Oorspr. omslag. 27 p. - xT 6198 x 8.00

HAAN, Mies de. De kinderen van de Gazzan. Jacob Israel de Haan / mijn broer. Carry van Bruggen / mijn zuster. Amsterdam, Heijnis, [1966]. Gebonden Stofomslag 60 p. Voorwoord: Wim J. Simons. Mooi exemplaar. xB 4080 x 10.00

HAAN, Tjaard W.R. de. Terugdenken in dankbaarheid. Over schrijvers van vroeger. Den Haag, Kruseman, 1981. Gebonden. 234 p. - xK 4451 x 9.00

HAAN, Tjaard W.R. de. Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiele literatuur. Kruseman, Den Haag, 1982. 2e druk Gebonden 190 p. Ook verschenen als proefschrift. xR 0794 x 10.00

HAANTJES, J. Aart van der Leeuw. 's-Gravenhage, G.B. van Goor, 1950. Oorspr. omslag. 79 p. Lesen in literatuur. xR 2510 x 7.00

HAANTJES, J. Kroniek van Zuid-Afrika 1938. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 64 p. Ills. Elckerlyc-Boekjes No. 5. xL 3348 x 7.00

HAANTJES, J. en W.A.P. Smit. Panorama der Nederlandse Letteren. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courant Mij., 1948. Gebonden. 566 p. Ills. - xK 3493 x 10.00

HAAS, WILLY. Bert Brechts. Vertaling A.C.M. Eickholt. Den Haag, Kruseman, 1963. Or. omslag. 93 p. Kopstukken uit de twintigste eeuw. xK 5012 x 7.00

HAAS, Willy. De literaire wereld. Van het Praag van Kafka, tot het Berlijn van Brechts. Amsterdam, Meulenhoff, 1978. Paperback. 138 p. E 501. - xK 2498 x 7.00

HAASSE, Hella. Naar haar eigen beeld. Leiden, Martinus Nijhoff, 1988. Oorspr. omslag. 34 p. Couperuslezing. xY 6113 x 6.00

HAASSE, Hella / Alfred Kossmann. Anna Blaman, twee lezingen door... Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1961. Ingenaaid. 47 p. Uitgesproken te Rotterdam op 22 november 1960. Ter nagedachtenis aan de schrijfster voor vrienden en relaties. xY 7010 x 6.00

HAASSE, Hella S. Lezen achter de letters. Amsterdam, Em. Querido, 2000. 1e druk, Paperback, 298 p. - xT 8257 x 8.00

HACHELLE, M.J. L'oeuvre de Franz Hellens. Essai bibliographique critique et iconographique. Bruxelles, Un Violon d'Ingres, 1937. Broche. 69 p. Avec une Preface et des Fragments d'un Journal inedit de Franz Hellens et quelques portraits ou caricatures. Exemplaire 91/165. xR 0947 x 15.00

HADERMANN, Paul. Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde. Antwerpen, Ontwikkeling, 1970. Gebonden stofomslag. XVI + 348 p. - xR 7888 x 18.00

HAERINGEN, C.B. De meervoudsvorming in het Nederlands. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg., Mij., 1947. Or. omslag. 26 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 10, no 5. xK 6791 x 7.00

HAERINGEN, C.B. van. De meervoudsvorming in het Nederlands. Amsterdam, 1947. Oorspr. omslag. 26 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 10, no 5. [bibliotheekstempeltje]. xL 7185 x 6.00

HAERINGEN, C.B. van. Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd. Assen, Van Gorcum & Co., 1962. Gebonden Stofomslag [IV] + 381 p. Met portret. Neerlandica Traiectina. xL 0111 x 10.00

HAERINGEN, C.B. van. Neerlandica. Verspreide opstellen. Den Haag, Daamen, 1949. 1e druk. Gebonden. 307 p. - xR 4039 x 10.00

HAERINGEN, C.B. van. Weder en weer, neder en neer, mede en mee. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1963. Or. omslag. 259-280 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks deel 26, no. 8. xK 9064 x 7.50

HAES, Jos de. Richard Minne. De dichter. A. Manteau, Brussel, 1956. Or. omslag. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr. 4. xR 2788 x 7.00

HAESAERT, Clara. e.a. 7even over Karel Jonckheere. Brussel/Den Haag, Manteau, 1967. Paperback. 122 p. Maerlantpocket 5. Clara Haesaert, Erik van Ruysbeek, Jan de Roek, Paul de Wispelaere, Dirk de Witte, Jef Geeraerts, Weverbergh. xL 9917 x 7.50

HAGELAND, A. van. Ernest Claes. Desclee de Brouwer, 1962. 2e druk. Paperback. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 26. - xK 4785 x 5.00

HAGEN, Piet. Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten 1850-2000. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002. Gebonden Stofomslag 600 p. - xT 2495 x 15.00

HAGERAATS, Koos. (ed.). De knuppel in het hoenderhok. Een bloemlezing polemieken. Amsterdam, A.W. Sijthoff, 1988. Paperback. 255 p. - xK 1849 x 8.00

HAIMON, Paul en Peter Nissen. Felix Rutten. Valkenburg aan de Geul, Letterkundig Centrum Limburg, [1982]. Geniet. 36 p. Candelaer-reeks nr. 1. xY 8397 x 7.00

HALLEMA, A. & K. Sierksma. Wat zegt een naam... Deel I: Scheld-, schimp- en spotnamen, voorheen en thans. Deel II: Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding. Deel III: Humor en satyre in Friesche en Noordbrabantsche persoons- en bijnamen. Deel IV: De traditie der voornamen. Naarden, A. Rutgers, 1946. Oorspr. omslag. 84 + 71 + 69 + 52 p. Vier delen in een band. Nederlandsche Namenkunde. xB 6052 x 10.00

HALLEN, Ernest van der. Arthur van Schendel. Diest, P.V.B.A., z.j. Or. omslag. 94 p. Keurblazijden uit de Nederlandsche Letterkunde nr 26. xK 3779 x 7.50

HALLEN, Oskar van der. Spiritualistische epiek. Beschouwingen over den katholieken roman 1920-1940. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1944. Gebonden Stofomslag 176 p. - xK 3170 x 10.00

HALLIWELL, James Orchard. Shakesperiana. A catalogue of the early editions of Shakespeare's plays and of the commentaries and other publications illustrative of his works. Naarden, W. van Berkhoven, 1968. oorspr. omslag. 46 p. - xR 1560 x 8.00

HALSEMA, J.D.F. van. Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Utrecht/Antwerpen, Veen, 1989. 1e druk. Paperback. 546 p. + 93 p. Bronnen. Twee delen in een band. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold. xA 0617 x 17.00

HAM, J. van. Harry Mulisch. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 81. - xK 4154 x 7.00

HAMANS, Camiel. Over taal. Cursiefjes uit NRC Handelsblad + een polemiek van W.F. Hermans. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1989. Paperback. 168 p. - xB 4017 x 5.00

HAMEL, A.G. van. Het Letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Derde en Vierde Serie. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1907]. Gebonden. 246 + 235 p. Derde Serie: Fransche Symbolisten, Dichter Silhouetten (Belgische Dichters, Georges Rodenbach, Stephane Mallarme, Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren), Victor Hugo in Nederland. Vierde Serie: Fransche verzen, Het poezie album van Louise de Coligny, Guillaume D'Orange, De lach van Rabelais, Middeleeuwsch anti feminisme, Romaansche taalgeschiedenis. xT 2786 x 20.00

HAMEL, A.G. van. Het Letterkundig Leven van Frankrijk. Studien en schetsen. I: Gaston Paris en zijne leerlingen. Oud Fransche vertelsels. De Fransche tragedie ... . II: Gesproken en geschreven Fransch. Een vermakelijk heldendicht. Frankrijk's oudste tooneeldichters ... . III: Fransche symbolisten. Dichter-silhouetten ... . IV: Fransche verzen. Het poëziealbum van Louise de Coligny. Guillaume d'Orange ... . Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1898-1908]. Gebonden. 240 + 246 + 246 + 235 p. Met portret. Vier delen in twee banden. [Op band I: Amsterdam J. Emmering]. [Roestvlekjes]. xB 4556 x 20.00

HAMEL, A.G. van. Het letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Vierde serie. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Ingenaaid. 235 p. Fransche verzen. Het poezie-album van Louise de Coligny. Guillaume d'Orange. De lach van Rabelais. Middeleeuwsch anti-feminisme. Romaansche taalgeschiedenis. xB 7629 x 10.00

HAMEL, A.G. van. Mythe en historie in het oude Ierland. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1942. Oorspr. omslag. 505-541 p. Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, Deel 5, No 10. xT 0112 x 8.00

HAMEL, A.G. van. Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieen over litteratuur in Nederland. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 1e druk. Ingenaaid. VIII + 222 p. - xY 0926 x 9.00

HAMELINK, Jacques. De droom van de poezie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. 1e druk. Gebonden. 90 p. - xH 0967 x 7.00

HAMMANN, P.J.L.M. en A.M. Jansen. (sameng.) Met naam en toenaam. Proeve van een register op het werk van S. Vestdijk. Diemen, 1985. Geniet. 53 p. - xR 0816 x 8.00

HANOT, M. De beginselen van Albert Verweys Literaire kritiek. Met een bibliografie van en over het kritisch werk van Albert Verwey. Gent, Secretarie der Academie, 1957. Ingenaaid. 298 p. Kon. Vlaamse Academie van Taal en Letterkunde VI. 78. - xM 4263 x 21.00

HARBERTS, Marijke. Afscheid van Joke Smit. Amsterdam, Van Gennep, 1987. Paperback. 116 p. - xC 0726 x 4.50

HARDY, Paul. Bij benadering, dagwerk van een recensent. Twee delen. Brecht/Antwerpen, De Roerdomp, 1973. Gebonden. 364 + 355 p. - xK 3237 x 16.00

HART, P.D. 't. (ed.). Bibliografie van J.H. Kernkamp geboren te Utrecht op 15 augustus 1904. Inleiding P.W. Klein. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969. Geniet. 26 p. Ills. - xL 8454 x 6.00

HARTEN, Cecile van der (ed.). Lezen & schrijvers. Foto's van lezende schrijvers. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans. Penguin Books Netherlands, 1992. Oorspr. omslag Ills. 71 p. - xR 3859 x 9.00

HARTEN, Jaap. Else Mauhs, de ontvoering van een legende. Amsterdam, Em. Querido, 1984. Paperback. 152 p. Ills. - xK 1923 x 7.00

HARTING, P. Pieter Camper in zijn leven en werken geschetst. Z.p. 1878. Cahiersteek. 24 p. Met portret. Overgenomen uit het Album der Natuur. jrg. 1878 afl. I. xB 4961 x 8.00

HARTMANS, K.D. Catalogus van de Circus-bibliotheek nagelaten door K.D. Hartmans. Eerste deel. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1968. Oorspr. omslag. 280 p. Speciale Catalogi Nieuwe Serie no. 4. xR 0662 x 20.00

[HARTOG] NOORDEGRAAF, Jan / A. IJzerman. Henri Hartog. Schrijver van zwart Schiedam. De Engelbewaarder Nr 17. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1980. Ingenaaid. 128 p. - xK 9102 xx 7.00

HARTOG, Thea de. Vrouwenportretten. Den Haag, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1989. Or. omslag. 95 p. Ills. - xK 5812 x 7.00

HATTEM, Jan van. Louis Paul Boon, 1942-1947. Een averechtse verkenning. Boelvaar Poef Jrg. 3, nr. 3. Stichting Isengrimus (L.P. Boon Genootschap), Utrecht 2003. Oorspr. omslag Ills. 96 p. - xB 6308 x 15.00

HATZFELD, Helmut. Der französische Symbolismus. Rösl & Cie., München/Leipzig, 1923. Kart. 172 S. Philosophische Reihe. Herausgegeben von Dr. Alfred Werner 73. Band xR 5055 x 8.00

HAUVETTE, Henri. Dante. Inleiding tot de studie van de Divina Commedia. Vertaald door William Davids. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, [ca. 1912]. Gebonden, Ills., 365 p. Wereldbibliotheek xR 9387 x 9.00

HAVERBEKE, P. van. De 13de eeuwse Middelnederlandse Oorkondentaal te Brugge en omgeving. Gent, Secretaire der Acadie, 1955. Ingenaaid. 110 p. Met kaart. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Rees VI. Nr. 74. Bibliotheekstempeltje. xL 4104 x 10.00

HAVERKATE, Jan en A.L. Sotemann. Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. Jan Haverkate: Man tussen twee vuren. Sotemann: Achterberg thuis en op reis (over de bundel Hoonte en de reisgedichten). Enschede, Boekhandel Michon, 1987. Oorspr. omslag. 48 p. Twentse Literaire Cahiers no. I. xB 5223 x 6.00

HAZEU, Wim. Auteursnamen/Pseudoniemen. Amsterdam, De Harmonie, z.j. Paperback. 100 +116 p. - xM 8291 x 7.00

HAZEU, Wim. Gerrit Achterberg. Educaboek, Culemborg, 1984. Oorspr. omslag, Ills, 64 p. serie Literaire Leerbundels (zonder de luistercassette). xT 8463 x 7.00

HAZEU, Wim. Gerrit Achterberg, een biografische schets. Apeldoorn, Van Walraven, z.j. [1982]. Gebonden. 102 p. Ills. Zilverschoonreeks 12. xM 2115 x 7.00

HAZEU, Wim. Het literair pseudoniemen boek. Amsterdam, De Bijenkorf, 1987. Paperback. 318 p. De Literaire Boekenmaand maart 1987. xW 7513 x 8.00

HAZEU, Wim. Jos Vandeloo. Antwerpen, Manteau, 1984. 3e druk. Volledig herzien en uitgebreide uitgave. Ingenaaid. 90 p. Ills. Grote ontmoetingen 4. xR 1647 x 7.00

HAZEU, Wim. Jos Vandeloo. Antwerpen, Manteau, 1984. 3e druk. Paperback. 90 p. Ills. Volledig herziene en uitgebreide uitgave. Grote ontmoetingen 4. xK 2664 x 8.00

HAZEU, Wim. Pseudoniemen. Amsterdam, De Harmonie, 1974. Oorspr. omslag. N.p. T.g.v. de jaarwisseling 1974-1975. xB 0697 x 10.00

HAZEU, Wim en Cor Holst. 40+. Literaire radio portretten. C.P.N.B. 1969. Paperback. 126 p. Ills. Boekenweek 1969. xL 7517 x 7.00

HAZEU, Wim, Jaap Meijer, Harry Scholten. Vrolijk klimaat. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 96 p. Ills. Nieuwe Nijgh boeken 24. xK 3348 x 7.00

HEERDT-KOLFF, M.J. Letterkunde en muziek op postzegels. Baarn, 1943. Or. omslag. 112 p. Ills., 19 x 13 cm. - xK 4733 x 8.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Albert Verwey. Desclee de Brouwer, 1963. Paperback. 65 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 48. - xK 0228 x 7.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. De strijd van Aart van der Leeuw. Amsterdam, Meulenhoff, 1951. Gebonden Stofomslag. 164 p. - xK 6385 x 12.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Gestalte der tijden. De wereldletterkunde in hoofdtrekken. Deel I: Van de vroegste tijden tot ongeveer 1825. Deel II: De nieuwste tijd (van ongeveer 1825 tot heden). Leiden, A.W. Sijthoff, 1951-1956. Gebonden. 311 + 431 p. Ills. - xM 2077 x 13.50

HEERIKHUIZEN, F.W. van. In het kielzog van de romantiek. Studies over nieuwe Nederlandse poezie. Bussum, F.G. Kroonder, 1948. Gebonden 225 p. + register. - xB 8417 x 10.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Spiegel der eeuwen. De Nederlandse letterkunde in haar ontwikkeling. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1949. Gebonden. 202 p. Ills. Met 67 afbeeldingen. Bandversiering Wim Brusse. xK 3603 x 8.00

HEEROMA, K. De andere Reinaert. Bert Bakker, Den Haag, 1970. Gebonden Stofomslag. 262 p. - xR 3161 x 10.00

HEEROMA, K. Ingwaeoons. Leiden, E.J. Brill, 1939. Oorspr. omslag. 198-239 p. Overdruk uit: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, deel 58 afl. 3-4, 1939. xB 7011 x 7.00

HEEROMA, K. Niederlandische und Niederdeutsche. Bonn, 1969. Geniet. 23 p. Nachbarn nr. 2. xT 9350 x 7.00

HEEROMA, K. Sprekend als nederlandist. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1968. Paperback. 332 p. Fakulteiten reeks 10. xK 9830 x 8.00

HEEROMA, K / K. Meeuwesse. Tweemaal Tachtig. Herdenking van Albert Verwey / Perks Iris. Leiden, E.J. Brill, 1966. Ingenaaid. 77 p. - xM 8416 x 9.00

HEEVER, C.M. van der. Die Afrikaanse Boek. Uitgegee deur Die Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek 1937. Johannesburg, 1937. Or. Omslag. 183 p. - xK 3788 x 10.00

HEIJBOER-BARBAS, M.E. Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1956. Gebonden Stofomslag 48 p. - xB 3850 x 10.00

[HEIJERMANS] KARSTEN, G. Herman Heijermans. Novellist, Romancier, Dramaturg. De Steenuil, Amsterdam, 1934. Gebonden Stofomslag 93 p. Herman Heijermans Herdenking t.g.v. zijn tiende sterfdag. xB 8731 x 20.00

[HEIJERMANS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 11. Herman Heijermans. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1964. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xH 0899 x 5.00

HEINRICHS, Jan e.a. Frans Erens, de Limburgse Tachtiger. Comite Herdenking Frans Erens, Nuth, 1985.Oorspr. omslag, Ills., 20 p. bij de herdenking van de 50ste sterfdag van Frans Erens. xT 9963 x 10.00

HELL, Jan. Spiegeltje. Een moraliserende revue van heinde en ver bijeengebracht tot heil, troost en vermaak van flierefluiters en zwartkijkers in hemelse, aardse en andere zaken, in 5 bedrijven en voorzien van een optimistische proloog en een pessimistische epiloog door Jan Hell. Regie en vertaling: Iet Obenhuijsen, medespelenden: de volkeren der vier werelddelen ; décors en kostuums: Leo Meter. Amsterdam/Antwerpen, 1948. 2e druk. Gebonden S.O. 112 p. - xY 8349 x 10.00

HELLINGA, W.G. Petroglyphes Caraibes: Probleme Semiologique. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1954. Or. Wrappers. 56 p. Ills. - xL 0487 x 10.00

HELLINGA, W.Gs. De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1938. Ingenaaid. 364 p. - xY 0851 x 12.50

HELLINGA, W. Gs. Het hart op de tong. In 101 brieven van Nederlanders, die in de laatste vier eeuwen vertelden wat ze te zeggen hadden, of schreven omdat ze niets te zeggen hadden, waaronder eenige curiositeiten en vergissingen. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1941. Gebonden Stofomslag 323 p. Ills. - xK 3147 x 12.00

HELMAN, Albert. Teutonenspiegel. Een les in literatuur-geschiedenis. Amsterdamsche Boek- en Courantmij., 1946. Gebonden Stofomslag. 213 p. Eerste volledige uitgaaf. xK 4354 x 9.00

HELMAN, Albert. Wederkerige portretten. Albert Helman: een alternatieve autobiografie. Zutphen, Terra, 1985. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 159 p. Ills. - xY 8319 x 10.00

HELMAN, Albert. Wij en de litteratuur. Utrecht, De Gemeenschap, 1931. Ingenaaid. 104 p. [roestvlekjes]. xB 3173 x 8.00

HELMOND, T. van. Bob Hanf 1894 -1944. Waarin opgenomen Christiaan Philippus, Mijmeringen over de nachtzijde van het leven. De Engelbewaarder Nr 24. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1982. Ingenaaid. 200 p. - xW 6283 x 7.00

HELMOND, T. van (ed.). Mary Dorna 1891 - 1971. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, 1985. 3e herziene druk Paperback Ills. 144 p. - xB 8696 x 5.00

HELMOND, T. van (Ed.). Mary Dorna 1891 - 1971. De Engelbewaarder Nr 9. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1977. 1e druk Ingenaaid. 176 p. Ills. - xH 4139 x 7.00

HELSEN, J. Toponymie van Noorderwijk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1944. Oorspr. omslag. XII + 214 p. + Uitvouwbare Kaart. Nomina Geographica Flandrica, monographieen III. [bibliotheekstempeltje]. xB 1890 x 10.00

HELSLOOT, Kees. Grondwerk. Essays en polemieken. Amsterdam, Manteau, 1984. Paperback. 158 p. - xK 6069 x 5.00

HELSLOOT, P.N. Edward de Vere. Onvermijdelijk Shakespeare. Apirilis Zaltbommel 2004. Gebonden Ills. 179 p. - xK 5645 x 16.00

HENDRICHS, F. 2de Reeks 300 Boekbeoordeelingen. Met inleiding, 3 registers en prijsopgave. Maastricht, J.H. Vos, 1913. Omslag vernieuwd met oorspr. omslag opgeplakt, 44 p. In hoofdzaak overgedrukt uit De Tijd. xT 9509 x 9.00

HENDRICHS, F. 300 boekbeoordeelingen. Maastricht, J.H. Vos, 1912. Oorspr. omslag. 40 p. Overgedrukt uit De Tijd. xT 8116 x 10.00

HENDRICHS, F. 575 nieuwe boekbeoordeelingen. 3e reeks. Helmond, Boek- en Handelsdrukkerij Helmond, 1917. Oorspr. omslag. 100 p. - xT 9133 x 10.00

HENDRICHS, F. Tweede reeks. 300 boekbeoordeelingen. Met inleiding en registers. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1913. Oorspr. omslag. 50 p. In hoofdzaak overgedrukt uit De Tijd. xT 8115 x 10.00

HENRARD, R. Menno ter Braak. Desclee de Brouwer, 1968. Paperback. 59 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 70. - xK 4996 x 6.00

HENRARD, R. Woord, Dichtkunst en Wijsbegeerte van Fr. van Eeden tot M. ter Braak. Oudenaarde, Sanderus, 1963. Oorspr. omslag. 285-292 p. [8 p.]. Overdruk uit: Handelingen XVII der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis xB 2725 x 7.50

HENSEN, Herwig. Over de dichtkunst. Essay. Brussel, A. Manteau, 1947. Or. omslag. 83 p. Basis-Reeks nr. 30. - xK 3266 x 8.00

HERBERGHS, Leo. Leo Herberghs. Van voor het begin. Twaalf auteurs over zijn poezie. Landgraaf, Herik, 1999. Or. omslag. 95 p. Landgraafse cahiers 6. xL 1040 x 9.00

HERDERSCHEE, J. Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend. Deventer, A.E. Kluwer, 1918. 4e druk. Herbonden. 57 p. - xL 3323 x 7.00

HERDERSCHEE, J. Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend. Deventer, A.E. Kluwer, 1918. 4e druk. Ingenaaid. 57 p. Omslag verkleurd. xL 3324 x 7.00

HERDERSCHEE, J. Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend. Deventer, A.E. Kluwer, 1940. 5e druk. Ingenaaid. 56 p. Omslag verkleurd. xR 6228 x 7.00

HERDERSCHEE, J. Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend. Deventer, A.E. Kluwer, 1904. 2e druk. Ingenaaid. 66 p. - xR 4608 x 7.00

HERMANOWSKI, Georg. Twintig jaar voor Vlaanderen. Kasterlee, De Vroente, 1966. Paperback. 144 p. - xK 3372 x 5.00

HERMANOWSKI, Georg & Hugo Tomme. Zuidnederlandse literatuur in vertaling. (1900-1960). Bibliografie. Hasselt, Heideland. 1961. Oorspr. omslag. 109 p. - xB 9286 x 10.00

[HERMANS] KALEIS, Huug. Gedreven door verwantschap. Essays over Willem Frederik Hermans. Aspekt, Soesterberg, 2009. Paperback, 233 p. - xY 4351 x 9.00

[HERMANS] RUITER, Frank & Wilbert Smulders (eds.).. Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt. Over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans. De Bezige Bij, Amsterdam, 2009. Paperback, 238 p. - xY 4350 x 9.00

HERMANS, Theo. Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst. 's-Gravenhage, Stichting Bibliographia Neerlandica, 1991. Paperback. 139 p. Vertaalhistorie deel I. xR 1423 x 8.00

HERPEN, Jan J. van. Een literaire rel met Menno ter Braak. Flanor, Hilversum, 1993. Geniet, oorspr. omslag 62 p. Flanorreeks 21, genummerd 7/30 exx. [over de bespreking door Ter Braak van Alie van Wijhe-Smeding in het radioprogramma van P.H. Ritter]. xB 8222 x 20.00

HERREMAN, R. Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur. Brussel, A. Manteau, z.j. Or. omslag. 98 p. Basis reeks. xK 5398 x 8.00

HERREMAN, R. e.v.a. Gedenkboek Lode Zielens 1901-1944. Amsterdam, Elsevier, [1945]. Oorspr. omslag. 98 p. Ills. Bijdragen van: C. Huysmans, M. Gilliams, R. Minne, A. Mussche, Fr. Verschoren, A.G. Christiaens, F.V. Toussaint van Boelaere, G. Walschap, E. de Bom, K. Jonckheere, M.J. Premsela, R. Lissens, G. Schmook en Fr. de Backer. Op omslag: In memoriam Lode Zielens. xT 1842 x 10.00

HERREWEGHE, Maurits van. Stijn Streuvels 3 oktober 1871 - 1956. Drukkerij Het Volk, 1956. Ingenaaid. N.p. Ills. T.g.v. de vijfentachtigste verjaardag. xT 0318 x 8.00

HERWERDEN, C.A.B. van. Guido Gezelle. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Oorspr. omslag. 299-354 p. Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen. aflevering 9. xT 1958 x 9.00

HERZBERG, Judith. Het maken van gedichten en het praten daarover. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1977. Paperback. 52 p. - xY 8312 x 7.00

HESSELING, D.C. Bibliografie der Geschriften. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1939. Gebonden. 32 p. Gedrukt in opdracht van zijn vrienden en leerlingen t.g.v. zijn tachtigste geboortedag 1859 - 18 juli - 1939. [bibliotheekstempeltje]. xL 4771 x 10.00

HESSELING, D.C. Bibliografie der geschriften van D.C. Hesseling. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1939. Gebonden. 32 p. Gedrukt in opdracht van zijn vrienden en leerlingen ter gelegenheid van zijn tachtigste geboortedag 1858 - 15 juli 1939. [bibliotheekstempeltje]. xL 6413 x 10.00

HEULE, Christiaen van. De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. / De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.J.H. Caron. Twee delen. Groningen, J.B. Wolters, 1953. Ingenaaid. LVI + 111 + 117 p. Trivium Oude Nederlandse Geschriften op het gebied van de Grammatica de Dialectica en de Rhetorica Nr. I, deel I. enl II. xR 4037 x 10.00

HEUMAKERS, Arnold. Lessen in levenslust over Giacomo Casanova. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1993. Oorspr. omslag. 30 p. - xH 1393 x 6.00

HEUVELMAN, Gerrit & Peter WILLEMS. Bibliografie van Gerard Reve. [Eigen beheer] Nijmegen 1980. 1e druk Paperback 113 p. omslag licht verkleurd xY 4563 x 10.00

HEYTING, August. Het versdrama en zijn verwaarloozing door het tooneel in Nederland. Den Haag, Boek en Periodiek R.J. Goddard, [1926]. Oorspr. omslag. 47 p. Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers. August Heyting (Gust van Elring) xY 8632 x 7.00

HEYTING, Lien. Rudy Kousbroek Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. Paperback. 51 p. Literair Moment. xB 0266 x 5.00

HEYTING, Lien en K.L. Poll. (Ed.). Cultureel Supplement 86. Een keuze uit het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Amsterdam, Thomas Rap, 1987. Paperback. 208 p. - xK 5721 x 8.00

HIDDEMA, Frans. Schuld en boete in Willem Mertens levensspiegel van J. van Oudshoorn. Een psychoanalytische interpretatie. Wouter Wagner, 1981. Oorspr. omslag. 67 p. - xR 8891 x 7.00

HIDDEMA, Frans Wat Opwaaiende zomerjurken verhullen. Psychoanalytische interpretatie van de gelijknamige roman van Oek de Jong. Bijdrage tot de neurosenleer. Baarn, Wouter Wagner, 1981. 1e druk. Paperback. 64 p. - xY 8536 x 7.00

HIJMANS, P. J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969. Ingenaaid. XV + 367 p. Ills. - xM 0849 x 10.00

HINGLEY, R. De Russische roman. Spiegel van het dagelijks leven. Vertaling M.G. Schenk. Amsterdam, W. de Haan/J.M. Meulenhoff, [1967]. Paperback. 254 p. Ills. - xK 4195 x 7.00

HOEFNAGELS, Lou. Herman Heijermans en zijn tijd. Amsterdam, Edukatieve dienst Nederlands Theater Instituut, 1980. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 7649 x 8.50

HOEK, A.A. van der en Jacques den Haan. (ed.). Gids voor buitenlandse pockets 1966. Amsterdam, Van Ditmar, 1965. Paperback. 287 p. Bevattende een gerubriceerde selectie van ruim vijfduizend titels, gekozen uit de in Nederland geimporteerde Engelse, Amerikaanse, Franse en Duitse pocketseries. xL 7587 x 10.00

HOEKMAN, Aart. J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie. Leiden, De Lantaarn, 1985. Geniet. 55 p. Cahiers van De Lantaarn nr. 39a. Oplage 1010 exx. xK 6199 x 12.00

HOEKSTRA, Han G. Over Jan Campert. Amsterdam, W.L. Salm, 1946. 1e druk. Gebonden Stofomslag, 64 p. - xM 8139 x 10.00

HOEN, Wieneke 't. Dicht bij Elsschot. Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2010, Oorspr. omslag, Ills., 118 p. Boek bij de Elsschot-tentoonstelling in Het Letterenhuis te Antwerpen bij Elsschots 50ste sterfdag met veel niet eerder gepubliceerde documenten. xT 7408 x 10.00

HOEVEN LEONHARD, J. van der. Het overheerschend gebruik van Duitsche Studieboeken bij ons Hoger Onderwijs en de invloed daarvan op onze taal. Haarlem, 1918. Oorspr. omslag. 40 p. Bond van neutrale landen, afdeeling Nederland. xK 9535 x 8.00

HOFMAN, E. Dichtkunst, literaire kritiek en creativiteit in de Gereformeerde Gezindte. Met dichtersportretten van: Marinus Nijsse, Nel Benschop, Enny IJskes-Kooger. Utrecht, De Banier, z.j. Paperback. 194 p. - xK 3339 x 7.50

HOHOFF, Curt. Wie schreibt man Literaturgeschichte? Aachen, Heinrich Kutsch, 1962. Or. Wrappers. 21 p. Vortrag gehalten auf der offentlichen Festsitzung der 63. Jahresversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen am 27. Mai 1962 in Darmstadt. xB 2436 x 9.00

HOLLANDER, A.N.J. den. De verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe en enkele tijdgenoten. Bijdrage tot Amerika's ideeengeschiedenis. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. 1e druk. Paperback. 120 p. - xK 1827 x 8.00

HOOGENBEMT, Albert van / Pierre H. Dubois. e.a. Karel Jonckheere. Brussel/Den Haag, Manteau, 1976. Oorspr. omslag. 49 p. + foto's Profielreeks. xK 3364 x 7.00

HOOGERHUIS, S.S. Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices. Nieuwkoop, B. de Graaf, 1981. Ingenaaid. 263 p. Literaire tijdschriften in Nederland/4. xK 2035 x 10.00

HOORN, Willem van. Deze tijden, deze zeden. Erotiek en droom in Symbolisme en Psychoanalyse. De Amsterdamse Scool voor Pedagogiek en Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam, 1998. Oorspr. omslag, Ills., 73 p. Laatste College. Uitgesproken bij zijn afscheid als docent Systematische inleiding in de psychologie en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam op 26 juni 1998. xR 6830 x 9.00

HOORNIK. Ed. J. Greshoff dichter en moralist. P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam 1939. Oorspr. omslag 28 p. Rede uitgesproken bij de opening van de Greshoff-Tentoonstelling te 's-Gravenhage op 24 Februari 1939. xL 9099 x 8.00

HOORNIK, Ed. Toetssteen. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1951. Gebonden. 160 p. - xA 0714 x 8.50

HOORNIK, Ed. en A.A.M. Stols. Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954. Den Haag, Letterkundig Museum, 1999. Paperback. 562 p. Ills. Bezorgd door Anky Hilgersom. Achter het Boek 33. xB 9391 x 10.00

[HOORNIK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 17. Ed. Hoornik. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1973. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xM 9849 x 5.00

HOORWEG, Corrado. Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos. Tiem, Baarn, [2014]. 1e druk, Paperback, 238 p. Prominent-reeks 8. De sonnettencyclus die Perk voor Kloos schreef is in dit boek in zijn geheel afgedrukt. xT 4654 x 15.00

HORST, Hans van der. Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief. Amsterdam, Boring & Slag, 1996. Gebonden. 225 p. Ills. - xH 8400 x 60.00

HOUTEN, T.B. van. Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos. Arnhem, [1957]. Geniet. 12 p. Overdruk uit: Keur uit de verspreide geschriften. xR 0834 x 6.00

HOUWEN, L.A.J.R. and A.A. MacDonald (ed.). Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose. Groningen, Egbert Forsten, 1994. Paperback. 298 p. - xW 9815 x 9.00

HOUWENS POST, H. Het leven van den vernuftigen Ridder Don Miguel de Cervantes Saavedra. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1947. Oorspr. omslag. 86 p. Met portret. - xT 5893 x 8.50

HOUWINK, R. Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde. Groningen, P. Noordhoff, 1932. Oorspr. omslag Ills. 68 p. - xR 3098 x 7.00

HOUWINK, R. e.a. J.K. van Eerbeek 22 Juli 1898 - 5 November 1937. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, [1938]. Oorspr. omslag. 23 p. Ills. Aangeboden op de Pinksterconferentie 1938 te Woudschoten, van het Verbond van Chr. Letterkundige Kringen in Nederland. [J.K. van Eerbeek = Meinart Boss]. xB 8899 x 8.00

HOUWINK, Roel. Het raadsel Achterberg. Brugge, Orion/Desclee de Brouwer, 1973. Paperback. 106 p. - xY 6711 x 7.00

HOUWINK, Roel. Persoonlijke herinneringen aan Marsman. Amsterdam, De Beuk, 1961. Oorspr. omslag. 25 p. deel 1 van de tiende serie A xL 1207 x 7.00

HOWELER, H.A. Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1949. Ingenaaid. 94 p. - xY 4799 x 9.00

HOWELER, H.A. De Franse vertaling Sara Burgerhart. Voorlopige mededelingen. Z.p. 1970. Geniet. 8 p. Overdruk (met enige wijzingen) uit Documentatieblad van de Werkgroep 18e eeuw Nr. 9. November 1970. xB 1758 x 6.00

HUET, G.H.M. van. De geest van tegenspraak, negenenvijftig zandlopers. Amsterdam, Querido, 1968. 1e druk. Paperback. 216 p. Reuze Sal. 74. xM 9638 x 7.00

HUET, G.H.M. van. Lezen en laten lezen. Beschouwingen over schrijvers en boeken. Twee delen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1953. 2e en 1e druk. Gebonden. 217 + 228 p. - xW 2139 x 15.00

HUIJTS, J. Het geval Meierhold: sociologisch impromptu. De Haag, H.P. Leopold, 1938. Oorspr. omslag. 29 p. De Vrije Bladen 15e jaargang Schrift 4. [Rugje en achterkant beschadigd]. xB 4697 x 6.00

HUITEMA, T. De voorspraak (Shafa'a) in den Islam. Leiden, E.J. Brill, 1936. Oorspr. omslag. 136 p. - xR 3904 x 10.00

HUIZINGA, J. Natuurbeeld en historiebeeld in de achtttiende eeuw. Groningen/Den Haag/Batavia, J.B. Wolters, z.j. Geniet. 15 p. Overdruk uit Neophilologus. Allard Pierson Stichting No. 4. xH 5146 x 7.00

HUIZINGA, J. / Jan Blokker. Nederland's geestesmerk 1934 / Gouden Ganzenveer 2003. Stichting De Gouden Ganzenveer, Amsterdam, 2003. Twee boekjes in een omslag 40 + 31 p. T.g.v. de uitreiking van de Gouden Ganzenveer 2003 aan Jan Blokker. Bevat tevens het complete opstel van Huizinga uit 1934. Vormgeving: Typography Interiority & Other Serious Matters. xR 1548 x 15.00

HULLEMAN, Frans. Heijermans herinneringen. Laren, A.G. Schoonderbeek, [1925]. Ingenaaid. 128 p. - xC 0999 x 7.00

HULLEMAN, Frans. Heijermans herinneringen. Laren, A.G. Schoonderbeek, [1925]. Gebonden. 128 p. - xM 7100 x 8.00

HULLEMAN, Frans. Heijermans herinneringen. Laren, A.G. Schoonderbeek, [1925]. Gebonden, Stofomslag, 121 p. + adv. - xT 3543 x 12.00

HULSHOFF, Margaretha H. Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ... Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1940. Oorspr. omslag. 70 p. - xR 7185 x 15.00

HULSKER, J. Aart van der Leeuw. Leven en werk. Amsterdam, Contact, 1946. Gebonden. XII + 376 p. Ills. - xP 0953 x 10.00

HUMBEECK, Kris & Kristoff Tilkin. Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Gent/Amsterdam, Ludion/ Querido, 1999. Gebonden Stofomslag 311 p. Ills. - xR 8865 x 20.00

HUMMELEN, W.M.H. De sinnekens in het rederijkersdrama. Groningen, J.W. Wolters, 1958. Ingenaaid. VII + 423 p. (Dissertatie). xP 0960 x 15.00

HUNIK, M. / J. Kloosterman / J. Rogier. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning. Baarn, Het Wereldvenster, 1979. Gebonden Stofomslag. 527 p. Ills. - xM 5338 x 16.00

HUNIK, M. / J. Kloosterman / J. Rogier. Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Baarn, Het Wereldvenster, 1979. Ingenaaid. 527 p. Ills. - xP 0954 x 10.00

HUNNINGHER, B. Kruistocht op Broadway. Eugene O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Tennessee Williams, Arthur Miller. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1963. Paperback. 160 p. - xA 0749 x 7.00

HUNNINGHER, B. Toneel en werkelijkheid. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1947. Gebonden Stofomslag 272 p. Ills. - xK 8359 x 10.00

HUSGEN, Lucas. Nee, maar het gebeurt. Essays. Nijmegen, Vantilt, 2003. 1e druk. Paperback. 222 p. - xK 5966 x 8.00

HUYGENS, G.W. De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sinds de 18e eeuw. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1946. Gebonden. 227 p. [Bibliotheekstempeltje]. xT 9594 x 9.00

HUYGENS, G.W. Lode Baekelmans. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau N.V., Brussel 1960. Ingenaaid Ills. 44 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde No. 21 xR 2792 x 7.00

HUYGENS, G.W. / Herman Pleij. e.v.a. Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Assen, Van Gorcum & Comp., 1973. Gebonden Stofomslag 286 p. Ills. - xH 3893 x 10.00

[HUYSMANS, J.-K.] BIBLIOTHEQUE NATIONALE. J.-K. Huysmans (1848-1907). Exposition organisee pour commemorer le centenaire de sa naissance. Fevrier-Mars 1948. Bibliotheque Nationale, Paris, 1948. Oorspr. omslag, Ills., 38 p. 126 items xT 0513 x 10.00

IDEMA, W.L. / Aad Nuis / D.W. Fokkema. Oosterse literatuur. Een inleiding tot De Oosterse Bibliotheek. Amsterdam, Meulenhoff, 1979. Paperback. 184 p. - xK 4968 x 9.00

IJZEREN, J. van. Een vergeten Letterkundige. H.J. Polak (1844-1908). Groningen, J.B. Wolters, 1955. Or. omslag. 109 p. - xL 0805 x 16.00

INDESTEGE, Luc. Quaderno Fiorentino. Kunst en letterkunde in Firenze. Indrukken en gesprekken. Leuven, Davidsfonds, 1951. Ingenaaid. 256 p. + foto's. Keurreeks nr 45. 1951-1. xK 4428 x 7.00

INGEN, F.J. van. Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1982. Geniet. 24 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, Deel 45 No. 7. xB 6796 x 6.00

INGEN, Ferdinand van. Bohme und Bohmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert. Bonn, 1984. Geniet. 38 p. Ills. Nachbarn nr. 29. xT 9355 x 8.00

INGEN, Ferdinand van. Hollandisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts. Bonn, 1981. Geniet. 27 p. Nachbarn nr. 26. xR 5407 x 7.00

ISACKER, Frans. De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer met een woord vooraf door Paul Struye Brussel, Ferdinand Larcier, 1963. Ingenaaid. 497 p. - xK 4910 x 20.00

ISACKER, Frans van. Posthume wandeling. Antwerpen/Amsterdam, Ontwikkeling/J.M. Meulenhoff, 1957. Ingenaaid. 70 p. Nieuw Vlaams Tijdschrift Reeks. xL 1187 x 8.00

ISERLOH, E. Thomas von Kempen und die Devotio Moderna. Bonn, 1976. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. Nachbarn nr. 21. xT 9358 x 7.00

ISRAEL, Eddy-Lex. Jacob Israel de Haan. De dichter van het Joodsche lied. Amsterdam, Heijnis, 1962. Gebonden Stofomslag 138 p. - xR 9119 x 15.00

ITTERBEEK, Eugene van. Aktuelen II. Brecht/Antwerpen, De Roerdomp, 1977. Paperback. 175 p. - xK 3267 x 8.00

ITTERBEEK, Eugene van. De hedendaagse Franse letterkunde deel I: Van Jules Romains tot Paul Claudel. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1964. Or. omslag. 142 p. Panorama. xK 2781 x 7.00

ITTERBEEK, Eugene van. Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap. Den Haag, Manteau, 1969. 1e druk. Paperback. 160 p. Maerlantpocket 15. xC 1020 x 5.00

JAARBOEK. Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1968-1969. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1969. Gebonden. 348 p. Ills. - xB 5123 x 10.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1971-1972 Leiden, 1973, Or. omslag. 317 p. - xL 7589 x 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1983 - 1984. Nop Maas: Nevel en wind. Enkele reacties op De Nieuwe Gids 1885-1885. R. van der Paardt: De antieken, daar zit veel in . Over de epische fragmenten van Albert Verwey en Willem Kloos. B. Luger: Beeldjes van Tachtig. W. van den Berg: De Drachenfels onder professoren. Mengelingen: Dingemans Willem Beens: Baladen op het ontset van Bergen op Soom door R. Tempelaars. Leiden, 1985. Oorspr. omslag. 220 p. - xY 0330 x 8.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1985 - 1986. Rudi van der Paardt: Slauerhoff en de maatschappij, Gerrit Jan Zwier: Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp, W. Blok, "De opstand van de Guadalajara". Het laatste prozawek van Slauerhoff. Leiden, 1987. Oorspr. omslag. 214 p. - xY 3361 x 8.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1987 - 1988. W.A.M. de Moor: Keuzen en drijveren van de biograaf, Enige theoretische aspekten van de biografie en hun toepassing. J. Stouten: Autobiograaf en biograaf, Narcissus en zijn echo. Rudi Wester: De zin van de biografie. Leiden, 1989. Oorspr. omslag. 312 p. - xY 3362 x 8.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1992 - 1993. Leiden, 1993, Oorspr. omslag. 204 p. Ills. - xB 9191 x 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1993 - 1994. Leiden, 1994, Oorspr. omslag. 249 p. Ills. - xB 9190 x 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997 Leiden, 1998. Oorspr. omslag 203 p. - xR 2814 x 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997. Leiden, 1997, Oorspr. omslag. 204 p. Ills. - xB 9192 x 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1997 - 1998 Leiden, 1999, Or. omslag. 242 p. Ills. - xL 5889 x 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1999 - 2000. Leiden, 2000, Oorspr. omslag. 236 p. Ills. - xB 3241 x 8.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2000 - 2001. Leiden, 2002, Or. omslag. 201 p. Ills. - xL 5890 x 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2002-2003 Leiden, 2004. Oorspr. omslag. 238 p. - xB 0397 x 8.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2006 -2007. Leiden, 2008, Or. omslag. 239 p. Ills. - xR 2174 x 8.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2009-2010. Leiden, 2011. Oorspr. omslag 336 p. - xR 5442 x 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2010-2011. Leiden, 2012. Oorspr. omslag. 269 p. Ills. - xR 6383 x 8.00

JAARBOEK. Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent. Jaarboek 1967. Universitaire Stichting van Belgie, 1967. Oorspr. omslag. 176 p. Tweede reeks nr 9. Oplage 400 exx. Redactie: A van Elslander en Ada Deprez. [Watervlekje achterkant omslag]. xB 1820 x 10.00

JAARBOEK. Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. 111e Jaarboek 1945. Antwerpen, De Sikkel, 1945. Oorspr. omslag. 154 p. Ills. - xB 1815 x 14.00

JAARBOEK. Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica. De Fonteine. Jaarboek 1946-47. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1947. Oorspr. omslag. 148 p. Ills. - xB 5242 x 10.00

JAARBOEK 1969-1970. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1969-1970. H. Gomperts: Grensverkeer met kitsch en subliteratuur. R. Kopland: Morbus Middletoni. De vreselijke lijdensweg zoals beschreven in De ziekte van Middleton. P. Minderaa: Kanttekeningen bij Van Looys Zebedus. P. ObbemaL Het proza van Die gheestelicke melody. I. van Regteren Altena: De aanloop tot de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Leiden, E.J. Brill, 1971. Ingenaaid. 246 p. Levensberichten: A. Blaman, J. Cohen, C. van Eeghen, J. Fabricius, H. Friedericy, P. Wernerus, A. Laudy, R. Minne, H. Mulder, E. Panofsky, J. Presser, L. van Luyvelde, R. Roemans, A. Schillings, T. Sevensma, W. Wagener. Register op de levensberichten 1960-1970. xY 7728 x 7.00

JAARBOEK 1970-1971. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1970-1971. H.A. Gomperts, Varianten van ironie. J. Tinbergen, Over meten in de menswetenschappen. Leiden, E.J. Brill, 1972. Ingenaaid. 223 p. Levensberichten: D. Bartling, N. Donkersloot, K. Fokkema, T. Frings, J. Goossenaerts, R. Herreman, A. van der Hoogte, J. Huysmans, H. Keuls, W. de Kock, W. Leendertz, D. Malherbe, J. Melles, J. Poorteman, W. van Ravensteyn, Th. le Roux, P. Schoonees, H. Vangassen, G. Veegaete, H. de Vos, F. Walravens, xY 7726 x 7.00

JAARBOEK 1972-1973. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1972-1973. G. Borgers, Visuele poezie; Kees Fens, Romans in duodecimo; Martin Hartkamp, Vestdijks Ode aan Apollo; Schenkeveld, Een zogenaamde splitsing. Leiden, E.J. Brill, 1974. Ingenaaid. 276 p. Levensberichten: Besnard, Heeroma, Knuttel Wzn., Van der Meer de Walcheren; Teirlinck e.v.a. xY 7826 x 7.00

JAARBOEK 1973-1974. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1973-1974. B.A. Sijes, |Enkele opmerkingen over de positie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Nederland. Leiden, E.J. Brill, 1975. Ingenaaid. 206 p. Levensberichten: P. de Boer, R. Brulez, L. van Dis. J. van Dullemen, G. Dijkstra, J. Engelman, C. Hammerich, P. de Keyser, W. van Leeuwen, T. Locher, J. Pee, N. van der Schaaf, F. Schurerer, E. Strubee, M. Thewissen, N. Verhoeven, C. Ypes, H. Zwager. xY 7710 x 7.00

JAARBOEK 1974-1975. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1974-1975. Karel Reijnders, Jaarrede. J.W. Schulte Nordholt, Het woord als wapen. Leiden, E.J. Brill, 1976. Ingenaaid. 148 p. Levensberichten: L. Debaene, G. Dekker, B. van Eysselsteijn, F. Grosheide, W. Hussum, J. Knipping, P. van Steen, J.P.W. Smit. H. Touw, Victor van Vriesland, L. van der Wal. xY 7722 x 7.00

JAARBOEK 1975-1976. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1974-1975. Karel Reijnders, Jaarrede. Pierre H. Dubois, Bij het erelidmaatschap van Maurice Gilliams. F.L. Bastet, Mr. Carel Vosmaer, Een herdenking. Leiden, E.J. Brill, 1977. Ingenaaid. 223 p. Levensberichten: K. Kempers, C. Beyers, S. Boshoff, A, Claes, C. van Geel. H. van Giffen, A. Kloppers, J. de Loos-Haaxman, G. Prampolini, A. Schot, Hans Werveke. xY 7723 x 7.00

JAARBOEK 1976-1977. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1977-1978. Karel Reijnders, Jaarrede. Theun de Vries, Dankwoord bij mijn benoeming tot erelid. Leiden, E.J. Brill, 1978. Ingenaaid. 160 p. Levensberichten: A. Roland Holst, J. Fock, C. Geerars, L. Hammerich, E. Ballin, H. Howeler, G. Kuiper, K. Miskotte, W. Roukens, G. Streurman, H. Teesing, A. Visser, J. de Witte. xY 7725 x 7.00

JAARBOEK 1977-1978. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1977-1978. A.L. Sotemann, Jaarrede. H. Prick, Lodewijk van Deyssel op weg naar de stylering van zijn leven. (Bergen op Zoom, najaar 1889-voorjaar 1890). Leiden, E.J. Brill, 1979. Ingenaaid. 111 p. Levensberichten: J. Elema, J. Kamerbeek, J. Leenen, G. van Poelje, M. Schwartz. xY 7724 x 7.00

JAARBOEK 1978-1979. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1978-1979. A.L. Sotemann, Jaarrede. M. 't Hart, De twee functies van schrijven. Leiden, E.J. Brill, 1980. Ingenaaid. 123 p. Levensberichten: S. Asakura, C. Bruijn, S. Djojopespito, H. Gerson, A. Kampman, H. Michael, A. Portengen, Annie Romein-Verschoor, A. Schierbeek. xY 7720 x 7.00

JAARBOEK 1979-1980. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1979-1980. M.A. Schenkveld-van der Dussen, Jaarrede. Leiden, E.J. Brill, 1981. Ingenaaid. 133 p. Levensberichten: B. van den Berg, F. Dominicus, B. van 't Hoft, F. Malherbe, P. van der Merwe, W. Nolet, E. van Raalte, P. Vermeeren, N. Wijngaards. xY 7721 x 7.00

JAARBOEK 1981-1982. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1981-1982. R. Visser, Zorg voor het kleine. Hella S. Haasse, De Moderne historische roman. Leiden, E.J. Brill, 1983. Ingenaaid. 139 p. Levensberichten: F. Bosman, H. van Buchem, W. Buitendijk, W. Coolhaas, M. Eliassen-de Kadt, H. Ghijsen, H. Edinga, C. de Kruyter, I. du Plessis, C. Rijnsdorp, H. Scholtens, B. van Vlierden. xY 7718 x 7.00

JAARBOEK 1982-1983. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1982-1983. R. Visser, Jaarrede. Mengelingen. Peter van Zonneveld, Tassoos weeklacht. Leiden, E.J. Brill, 1984. Ingenaaid. 211 p. Levensberichten: H. Algra, F. Brevet, G. van Es, M. Gilliams, S. Hart, C. Kelk, A. Laman Trip, M. Muusses, J. Noterdaeme, W. Paap, H. Van Riel, H. van Tricht, A. Vogel, J. van der Zant. xY 7719 x 7.00

JAARBOEK 1984-1985. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1984-1985. C.A. Zaalberg, Laudatio C.F.P. Stutterheim, H. Warren, Dagboekliteratuur, M. Ros, Het dagboek als literair genre. Mengelingen. Over de hoorspelen van Th. de Vries, De literaire essays van Th. de Vries, Het creatieve proces achter twee romans van Th. de Vries. Leiden, E.J. Brill, 1986. Ingenaaid. 217 p. Levensberichten: C. Dinaux, W. du Plooy Erlank, S. Ferwerda, G. Knuvelder, H. Meihuizen, P. Oomes, T. Rompelman, D. Roorda, J. van der Schaar, A. van Selms, G. Taal, D. Wiersma. xY 7715 x 7.00

JAARBOEK 1986-1987. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1986-1987. R. van der Paardt, Laudatio Rienk Visser, J. de Vries, Meer dan een krasje op een rots, P. Paardekooper, Afrikaans en Hollands, G. Koefoed, Het nederlands in Suriname. Leiden, E.J. Brill, 1988. Ingenaaid. 200 p. Levensberichten: M. Buisman, L. van Eijsselsteijn, H. Post, A. Koot, J. Linthorst, A. Reichling, J. Roelink, G. Schmook, B. Stolte, B. Sijes, J. den Tex. xY 7717 x 7.00

JAARBOEK 1988-1989. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1988-1989. J. Kruithof, Een mooi warm wicht, W. Kusters, Liedren als zuilen, R. van der Paardt, De klassieke opening van Mei, Een voetnoot bij Fresco. Leiden, E.J. Brill, 1990. Ingenaaid. 236 p. Levensberichten: R. Bakker, H. Gerlach, A. Kamp, C. Nienaber, W. Pee, Willy Peremans, J. Rombach, G. Rothuizen, M. Rutten. xY 7716 x 7.00

JAARBOEK 1989-1990. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1989-1990. J. Roelevink, Het Babel van de geleerden. Latijn in het Nederlandse universitaire onderwijs van de achttiende en de negentiende eeuw. Leiden, E.J. Brill, 1991. Ingenaaid. 180 p. Levensberichten: W. Braasem, J. Remmet de Groot, F. Holleman, S. Keyser, Olaf de Landell, B. Landheer, G. van Oorschot, P. Steenbergen, H. de Vries. xY 7711 x 7.00

JAARBOEK 1990-1991. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1990-1991. Laudatio, uitgesproken bij de benoeming van Hella S. Haasse tot erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. P. van Zonneveld, Waaierpalmen en parang sawat: de Indische wereld van Hella S. Haasse. N. Maas, De briefwisseling tussen Carel Vosmaer en Johannes van Vloten. Leiden, E.J. Brill, 1992. Ingenaaid. 232 p. Levensberichten: M. Beek, H. van Can, G. Eyskens, A. Koch, Jan Kortenhorst, S. le Roux, W. van Maanen, C. Mohrmann, W. Ornee, An Rutgers van der Loeff, P. Spigt, L. Strengholt, E. Verkade, H. de Leeuw, P. van Winter. xY 7713 x 7.00

JAARSMA, D. Th. Karakteristieken. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1927. Ingenaaid. 158 p. Herman Heijermans, Frans Mijnssen, Top Naeff, J.A. Simons Mees, Herman Robbers, Nico van Suchtelen, Joost Mendes, Johan de Meester, Ina Boudier Bakker, Frits Hopman. xL 2028 x 8.00

JAARSMA, D. Th. Karakteristieken. Herman Heijermans, Frans Mijnssen, Top Naeff, J.A. Simons Mees, Herman Robbers, Nico van Suchtelen, Joost Mendes, Johan de Meester, Ina Boudier Bakker, Frits Hopman. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1927. Gebonden Rood Linnen. 158 p. Nederlandsche Bibliotheek 510. xY 6462 x 8.00

JACKSON, Holbrook. The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century. Penguin, Harmondsworth, 1939. Pocket 279 p. + adv. Pelican Books A58. First Pubished 1913. xR 4907 x 8.00

JACKSON, Holbrook. The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century. The Harvester Press, Brighton, 1976. New illustrated edition. Bound dust jacket 304 p. Introduction Christophe Campos. xR 5145 x 12.00

JACKSON, Holbrook. The Rise and Fall of 19th Century Idealism. The Citadel Press, New York, 1969. Paperback 283 p. Orig. title: Dreamer of Dreams (1948). xR 4836 x 12.00

JACOB, Jean. Marcel Proust: son oevure. Paris, La Nouvelle Revue Critique, z.j. Broche. 58 p. Portrait et Autographe. Document pour l'histoire de la litterature francaise. Genummerd 1794/1852 exx. xB 9741 x 8.00

JACOBS, M. Augusta. Jacobus van Looy en zijn literair werk. Brugge/Brussel, De Kinkhoren, 1945. Ingenaaid. 249 p. - xR 0244 x 15.00

JAFFE, H.L.C. Die Gruppe "De Stijl". Bonn, 1969. Oorspr. omslag, 16 p. Nachbarn nr. 4. xT 9371 x 7.00

JAGER, Th. de. De ontwikkelingsgang van de Taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets. Rotterdam, De Rottestroom, z.j. [1942]. Gebonden. 186 p. - xL 5315 x 10.00

JAGTENBERG, F.J.A. Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren. Sub Rosa Deventer 1989. Oorspr. omslag Ills. 347 p. Deventer Studien 10 xB 0236 xx 10.00

JANSEN HEIJTMAJER, J.A. Globaal lezen. Verslag van een proef met nabetrachting. Purmerend, J. Musses, [1937]. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. - xR 5224 x 8.50

JANSEN, P.C. en W.M. Zappey. Bibliografie van de geschriften van Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960). Rotterdam, 1981. Geniet. 31 p. - xR 0835 x 7.00

JANSMA, T.S. Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1974. Ingenaaid. XXV + 262 p. Ills. - xB 4518 x 10.00

JANSMA, T.S. en W. Laur. De betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1964. Oorspr. omslag. 34 p. Ills. Lezing gehouden op 16 november 1963. Bijdr. en Med. der Naamk. van de Kon. Ned. Akad. van Wet. te Amsterdam XXI. [bibliotheekstempeltje]. xL 6066 x 7.00

JANSONIUS, F. Lodewijk van Deyssel. Lochem, De Tijdstroom, [1951]. Gebonden Stofomslag 278 p. - xW 4489 x 12.00

JANSSEN, Em. Getuigenis. Literaire en andere opstellen. Leuven, Davidsfonds, 1948. Gebonden. 307 p. - xK 3354 x 8.00

JANSSEN, Em. Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907). Tielt/Antwerpen, J. Lannoo/Standaard Boekhandel, z.j. Oorspr. omslag. 145 p. - xL 1745 x 10.00

JANSSEN, Em. Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907). L.J. Veen, Amsterdam, z.j. Gebonden. 145 p. - xR 7796 x 16.00

JANSSEN, Frans A. Bedriegers en bedrogenen. Opstellen over het werk van Willem Frederik Hermans. Amsterdam , De Bezige Bij, 1980. 1e druk. Paperback. 130 p. Leven & Letteren. - xK 7143 x 8.00

JANSSEN, Frans A. Over De donkere kamer van Damkles van Willem Frederik Hermans. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1976. Paperback, 88 p. Synthese. xY 4165 x 7.00

JANSSEN, Frans A. Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Amsterdam, Loeb & van der Velden, 1979. 2e druk. Ingenaaid. 346 p. - xK 8537 x 10.00

JANSSEN, Frans A. Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Amsterdam, Loeb & van der Velden, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 346 p. - xH 7614 x 11.50

JANSSEN, Frans A. / Rob Delvigne. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans. Amsterdam, Thomas Rap, 1972. Ingenaaid. 79 p. - xM 5885 x 11.50

JANSSEN, H.H. Latijnse Letterkunde. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1956. Gebonden. 300 p. Volksuniversiteits Bibliotheek Tweede Reeks No. 56. xL 5643 x 10.00

JANSSENS, M. Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels. Leiden, A.W. Sijthoff, 1969. Ingenaaid. 140 p. + werkboekje. Literaire verkenningen. xL 7716 x 7.50

JANSSENS, Marcel. De schaduwloper. Leuven, Davidsfonds, 1967. Paperback. 257 p. Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 104 - 1967-1. xK 3208 x 5.00

JANSSENS, Marcel. Het Naakt en het Roze. Literaire kritieken. Schoten, H. 1986. Paperback. 247 p. - xK 2614 x 5.00

JANSSENS, Marcel. Woorden en waarden. Essays over literatuur. Brugge/Nijmegen, Orion/B. Gottmer, 1980. Paperback. 313 p. - xK 3309 x 5.00

JEANSON, Francis. Jean-Paul Sartre. Vertaling C.P. Heering-Moorman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. Paperback. 207 p. Ills. Literaire Documenten Serie 7 xM 5527 x 7.00

JESPERS, Henri-Floris. Het bed van Procrustes. Schetsen en verkenningen. Antwerpen, Soethoudt, 1978. 1e druk. Paperback. 252 p. - xR 6854 x 10.00

JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. Scheppen riep hij gaat van Au. 11 interviews met W.F. Hermans, Gerrit Achterberg, Lucebert, P. Kemp, H. Mulisch, L.P. Boon, R. Minne, J. Wolkers, H. Claus, G.K. van het Reve, Leo Vroman. Amsterdam, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1977. 4e bijgewerkte en aangevulde druk. Paperback. 211 p. - xL 9741 x 10.00

JOLLES, Andre. Bezieling en vorm. Essays over letterkunde. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon. 1923. Ingenaaid. XIII + 285 p. - xL 3307 x 10.00

JONCKBLOET, G. Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken. Leiden, G.F. Theonville, 1912. Ingenaaid. 143 p. - xL 7004 x 10.00

JONCKBLOET, G. Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieen. 1e bundel. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, 1893. Gebonden, 241 p. - xT 6264 x 20.00

JONCKBLOET, W.J.A. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Eerste en Tweede deel. Groningen, J.B. Wolters, 1873-1874.Tweede, geheel omgewerkte uitgave. Gebonden. 490 + 505 p. - xY 6832 x 20.00

JONCKHEERE, Karel. Bertus Aafjes. De dichter van de poezie. Amsterdam, Meulenhoff, 1952. 1e druk. Ingenaaid. 66 p. De Eik 16. - xH 0965 x 8.00

JONCKHEERE, Karel. Boeketje Buysse. Een levensschets en bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties. Brussel, A. Manteau, 1974. Ingenaaid. 53 p. Knipje uit schutblad. N.a.v. het verschijnen van het Verzameld Werk. xH 2244 x 7.00

JONCKHEERE, Karel. De poeziemuur doorbreken. Essay. Brussel/Den Haag, A. Manteau, 1958. Gebonden Stofomslag 1135 p. Ad Multoreeks. xK 3316 x 9.50

JONCKHEERE, Karel. De vogels hebben het gezien. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1968. Gebonden Stofomslag 243 p. Ills. Open kaart. xK 8971 x 7.00

JONCKHEERE, Karel. In een anekdote betrapt. Duizend jaar schrijvers uit Noord en Zuid. Utrecht, Lannoo, 1971. Paperback. 218 p. Reeks Lannoo Paperbacks. xK 3357 x 5.00

JONCKHEERE, Karel. Raymond Brulez. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs A. Manteau Brussel 1961. Ingenaaid Ills. 56 p. Monografieen over Vlaamse letterkunde Nr. 20. xK 4648 x 7.00

JONCKHEERE, Karel. Vraag me geen leugens. Antwerpen, Manteau, 1986. Paperback. 293 p. GMP 300. - xK 9308 x 10.00

JONCKHEERE, Karel e.a. Sleutelbos op Gaston Burssens. Brito-Editie, Antwerpen 1972. Paperback, 137 p. Meer dan twintig schrijvers over Gaston Burssens. xR 3462 x 8.00

JONCKHEERE, Karel en Erik van Ruysbeek. Poezie en experiment. Dialoog in briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst. Antwerpen/Amsterdam, Ontwikkeling/J,M, Meulenhoff, 1956. Ingenaaid. 105 p. Onopengesneden. Nieuw Vlaams Tijdschrift Serie. xK 5320 x 9.00

JONG, A.J. de. Maurits Sabbe en zijn mei van vroomheid. Amsterdam, Joost van den Vondel, z.j. Ingenaaid. 32 p. Met ingeplakt portret. Kijkjes in onze letteren I. xB 2716 x 7.00

JONG, A.M. de. Kijk, A.M. de Jong. De schrijver in beeld. Amsterdam, Em. Querido, 1980. Paperback. 95 p. Ills. Singel 262 - xK 1804 x 5.00

JONG, David de. Maurits Dekker zijn persoon en zijn werk. Leiden A.W. Sijthoff, 1946. Gebonden. 101 p. Ills. Met een inleiding van Victor E. van Vriesland. xL 0303 x 9.00

JONG, J.G de. Twintig poeziekritieken. Leiden, A.W. Sijthoff, 1966. Paperback. 152 p. - xK 3368 x 5.00

JONG, J.G. de & Paul de Wispelaere. Maurice Gilliams. Journaal van de dichter. Samengesteld en uitgeleid door .... Antwerpen, Manteau, 1997. Paperback. 313 p. Klassieken uit Vlaanderen deel 3. xH 5829 x 10.00

JONG, Marten de (ed.). Hommage aan Hans Lodeizen en Hans Andreus. Stichting De Kosmos en Stichting Dichtkunst, [1986]. Oorspr. omslag Ills. 54 p. oplage 750 exx. xR 3855 x 10.00

JONG, Martien J.G. de. Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg. J Sonneville, Brugge, 1971. Oorspr. omslag 86 p. i.s.m. Nijgh & Van Ditmar (Nieuwe Nijgh boeken 40) xB 8772 x 8.00

JONG, Martien J.G. de. De dichter en zijn rechters. Een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting. Baarn, De Prom, 1988. Paperback. 143 p. Ills. Bibliofiel. xK 1854 x 8.00

JONG, Martien J.G. de. Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams. Amsterdam/Leuven, Meulenhoff/Kritak, 1993. Paperback. 117 p. - xL 9795 x 9.00

JONG, Martien J.G. de. Een perron maar drie treinen. Den Brabander, Van Hattum, Hoornik. Leiden, A.W. Sijthoff, 1970. Or. Omslag. 136 p. + 16 p. werkboekje. Literaire verkenningen vierde tijdvak. [vouwtje in omslag]. xK 2847 x 7.00

JONG, Martien J.G. de. Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1970. Paperback. 143 p. - xK 3358 x 7.00

JONG, Martien J.G. de. Het Nederlandse gedicht na 1880. (poezie - essay - kritiek - stijlleer - tekstverklaring). Leiden, A.W. Sijthoff, 1969. 5e druk. Ingenaaid. 144 p. Literaire verkenningen. xL 7715 x 7.00

JONG, Martien J.G. de. Honderd jaar later. Essays over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig. Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Willem Kloos, Albert Verwey. Baarn, De Prom, 1985. Paperback. 208 p. Ills. - xK 0557 x 10.00

JONG, Martien J.G. de. Maurice Gilliams. Een essay. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. Gebonden Stofomslag. 342 p. - xB 2080 x 10.00

JONG, Martien J.G. de. Nogmaals inzake Achterberg. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1972. Paperback. 92 p. Nieuwe Nijgh Boeken 47. - xW 4535 x 7.00

JONG, Martien J.G. de. Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van Nederlandse gedichten. Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. Paperback. 1967. Paperback. 163 p. Ills. - xK 3360 x 5.00

JONGSMA, J. Nijfryske skriuwers en harren wurk. Algemiene fryske underrjocht kommisje, 1985. Geniet. 39 p. - xR 5618 x 7.00

JONK, A. De krant, een greep courantenlectuur. Amsterdam, Bigot en van Rossum, 1936. Ingenaaid. 79 p. Bestemd voor de middel- en hogere klassen der inrichtingen van voortgezet onderwijs. xL 0338 x 8.00

JOYCE, James. James Joyce 1882 - 1941. Amsterdam, KRO, 1975. Or. omslag. 66 p. Babel/ een literair radioprogramma, uitgezonden op dinsdagavond 15 juli 1975 door de KRO. Schrift 6. Samengesteld door Jan Starink. xL 2403 x 10.00

KAAS ALBARDA, Meia. Inleiding tot de poezie van Henriette Roland Holst. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Ingenaaid. 112 p. Tijd en Taak-serie. - xW 0306 x 10.00

KADT, Jacques de. Herman Gorter: Neen en Ja. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947. 1e druk. Gebonden Stofomslag 116 p. - xW 3787 x 8.00

[KAFKA]. Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusamm. Heinz Lunzer. Zirkular, Wien, 1983. Umschlag Ills. 44 S. mit Beitragen von Ilse Aichlinger, Elias Canetti, Peter Handke. xR 3782 x 7.00

KALEIS, H. Mulisch' verhouding tot de vernietiging. Amsterdam, Polak & Van Oorschot, z.j. Geniet. 17 p. De Vrije Bladen 2. xK 9219 x 15.00

KALEIS, Huug. Schrijvers binnenste buiten. Essays. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1969. Paperback. 203 p. - xW 0218 x 6.00

KALFF, G. Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1926. Ingenaaid. XVI + 183 p. - xK 5588 x 9.50

KALFF, G. Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1926. Gebonden .XVI + 183 p. - xB 4027 x 10.00

KALFF, G. Frederik van Eeden psychologie van den tachtiger. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1927. Gebonden. 542 p. Ills. Bandontwerp: C.A. Lion Cachet. xH 2167 xx 25.00

KALFF, G. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 7 delen. Groningen, J.B. Wolters, 1906-1912. Gebonden. Zeven delen. Rode linnen banden. xR 2624 x 50.00

KALFF, G. Het Dietsche dagboek. Groningen, J.B. Wolters, 1935. Gebonden. 224 p. Inhoud: Multatuli, De Tachtigers, Streuvels e.v.a. Bandontwerp: Herman Hana. xB 4365 x 10.00

KALFF, G. Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw. Haarlem, F. Bohn, 1895. Gebonden half leer. XI + 317 p. - xL 1362 x 15.00

KALFF, G. Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw. Haarlem, F. Bohn, 1915. 2e herziene druk. Gebonden. VII+ 329 p. - xY 8650 x 12.00

KALFF, G. Soera Rana (Isaac Esser Jr). 1845-1920. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1921. Ingenaaid. 149 p. Onafgesneden. - xT 2788 x 15.00

KALFF, G. Westeuropeesche Letterkunde. Twee delen: Eerste deel: 15de - 16e eeuw. Tweede deel: Hervorming en Renaissance. Groningen J.B. Wolters, 1923-24. Gebonden. 398 + 241 + CXXXVI p. Met portret. Uitgegeven en vermeerderd met een levensbericht en Bibliographie. [Leven van Dr. G. Kalff (1856-1923) beschreven door zijn zoon. [Klein bibliotheekstempeltje]. xL 4065 xx 30.00

KALFF Jr., G. De sage van den Vliegenden Hollander naar behandeling, oorsprong en zin onderzocht. Met platen en vignetten van Oswald Wenckebach. W,J. Thieme & Cie, Zutphen, 1923. Gedecoreerde linnen band, Ills., X + 196 p. - xY 0907 xx 20.00

KALFF, Margaretha. Uit den Strijd om het Recht. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., [1908]. Oorspr. omslag. 295 p. - xT 6179 x 20.00

KALFF, S. (ed.). Oost-Indisch landjuweel. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1902. Oorspr. omslag 304 p. Bloemlezing uit de Indische Letteren. Rug omgeplakt. xB 7877 x 40.00

KALMA, D. Ljocht en Skaed. In mennich biskogings. Snits, A.J. Osinga, 1916. Geniet. 46 p. Utjeften fen Den Jongfryske Mienskip No. 2. xT 3955 x 8.50

KALMA, J.J. Om Gysbert Japiks Hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Skreaum yn opdracht fan it Gysbert Japicx Kamite 1666-1966. Mei tekeningen fan Jan B. de Leeuw. Boalsert, A.J. Osinga, 1963. Oorspr. omslag. 245 p. - xT 3748 x 10.00

KALMA, J.J. Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Leeuwarden, A. Jongbloed, 1955. Ingenaaid. 416 p. In opdracht van het Bestuur van het “Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde”. [Bibliotheekstempeltje, band aan bovenkant licht verkleurd]. xL 4101 x 10.00

KALMA, J.J. Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Leeuwarden, A. Jongbloed, 1955. Gebonden. 416 p. In opdracht van het Bestuur van het “Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde”. [Bibliotheekstempeltje, band aan bovenkant licht verkleurd]. xT 3261 x 16.00

KAMERBEEK Jr., J. De poezie van J.C. Bloem in Europees perspectief. Polak & Van Gennep / Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap, Amsterdam / Utrecht, 1967. Oorspr. omslag 117 p. - xB 8664 x 8.00

KAMERBEEK Jr., J. Van Deyssels "Verbeelding" Een Bezoek als document humain. Met een nabeschouwing van Harry M.G. Prick. J.B. Wolters, Groningen, z.j. Oorspr. omslag. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids, 51e jaargang derde en vierde aflevering. Los bijgesloten een uitgetikt blad met L.van Deyssel, Een Bezoek [Uit] Verbeeldingen, Amsterdam, [1908]. p.53-59. xR 0523 x 9.00

KAMERBEEK jr., Jan. Albert Verwey en het nieuwe Classicisme. De richting van de hedendaagsche poezie (1913) in zijn internationale context. (Albert Verwey et le Nouveau Classicisme) avec des resumes en francais et en anglais. Groningen, J.B. Wolters, 1966. Ingenaaid. 115 p. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, op 27 mei 1966. xM 8386 x 15.00

KAMP, Elly. Iedereen zei, dat is pornografie. Willem Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der acacia's. Aksant Amsterdam 2005. Gebonden 96 p. - xL 8075 x 12.50

KAMPHUIS, J. Tolken van hun tijd. Essays over Gerrit Achterberg, H. Marsman, Simon Vestdijk, J.H. Leopold. Groningen, De Vuurbaak, 1978. 1e druk. 137 p. Culturele thema's 1. - xK 3158 x 12.00

KAPTEIJNS, Harrie. Het maandblad De Gemeenschap (1925-1941) Intenties en aspecten. Utrecht, Amboboeken, [1965]. Paperback. 184 p. - xB 9563 x 5.00

KAPTEYN, Floris. Een huis vol boeken. Amsterdam, Em. Querido, 1953. Or. omslag. 128 p. Ills. Singel 262. Singel 262. xK 8738 x 7.00

KAPTEYN-MUYSKEN, G. G. Bernard Shaw. Een waardeering en inleiding. Met 3 portretten. 's-Gravenhage, N.V. Electrische Drukkerij 'Luctor et Emergo', 1910. Oorspr. omslag. 99 p. Goed exemplaar. xL 8284 x 20.00

KARSEN, Eduard. Een droom en een scheidsgerecht. Een relaas, bezorgd en ingeleid door Rein van der Wiel. Amsterdam, Em. Querido, 1986. 1e druk. Paperback. 251 p. - xY 8442 x 8.00

KARSTEN, Gert. 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Leiden, Nederlandsche UitgeversMij., 1949. Ingenaaid. 238 p. Ills. - xK 2691 x 10.00

KARSTEN, Gert. 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Leiden, Nederlandsche UitgeversMij., 1949. Gebonden. 238 p. Ills. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4924 x 10.00

KAT, J.F.M. De verloren zoon als letterkundig motief. Bussum, Paul Brand, 1952. Oorspr. omslag. 238 p. Handelseditie van het proefschrift. Los bijgevoegd een brief van de auteur aan Mevr. C.J. Grootenboer. xR 0218 x 10.00

KAZEMIER, G. Keuze uit het werk van Dr. G. Kazemier. Wassenaar, Servire, z.j. Paperback. 245 p. - xR 1556 x 8.00

KAZEMIER, G. (ed.). Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde E.J. Brill, Leiden, 1973. Gebonden VIII + 405 p. - xB 7662 x 15.00

KEERSMAEKERS, A. Hendrik Consciences roman "De Boerenkryg" (1853). Een onderzoek naar genesis en weerklank. Antwerpen 1968. Ills. 131 p. Overdruk uit: Noordgouw I, 1967; VII, 1967 en VIII, 1968 xK 4903 x 9.00

KEERSMAEKERS, Aug. Hendrik Consciences roman "De Boerenkrijg" (1853). Drie deeltjes. Provinciale Bibliotheek Hasselt, 1967-1968. Ills. 32 + 45 + 52 p. Mededelingen van het Centrum voor Studie van de Boerenkrijg Nr. 64, 68, 70. xT 5711 x 9.00

[KEESING, Elisabeth]. Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza aan Elisabeth Keesing. Amsterdam, 1993. Geniet. 24 p. Bethanienklooster, Amsterdam 2 december 1993. xB 5914 x 6.00

KEIJSPER, Chantal (ed.). En ik heb ze bewaard voor jou... 100 literaire collecties voor de toekomst behouden. Koninklijke Bibliotheek/Metamorfoze 1997-2000. Den Haag 2002. Integraalband Ills. 272 p. Metamorfoze-publicatie 11 xH 8292 x 9.50

KELDER, Jan Jaap e.a. De nieuwe orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 13 september - 1 november 1985. Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, 1985. Oorspr. omslag, Ills., 128 p. - xT 2040 x 10.00

KELK, C.J. De Nederlandse poezie. Van haar oorsprong tot heden. Deel I: Tot 1880. Deel II: Sinds 1880. Amsterdam, Moussault, 1948. 1e druk. Gebonden. 416 + 431 p. Ills. Twee delen. [bibliotheekstempeltje]. xL 4351 x 20.00

KELK, C.J. De Nederlandse poezie. Van haar oorsprong tot heden. Sinds 1880. Amsterdam, Moussault, 1948. 1e druk. Gebonden Stofomslag 431 p. Ills. - xK 3581 x 10.00

KELK, C.J. Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers. Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, z.j. Oorspr. omslag. 73 p. - xH 7496 x 7.00

KELK, C.J. Leven van Slauerhoff. Amsterdam, Bzztoh, 1981. Gebonden Stofomslag 263 p. Forum Haganum 14. xB 9432 x 12.00

KELK, C.J. Wie ik tegen kwam. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1981. 1e druk. Paperback 184 p. - xK 4532 x 7.00

KELK, C.J. Wie schreef dat? Een litterair spel dat ge met u zelf en anderen kunt beoefenen. Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, z.j. Oorspr. omslag. 105 p. - xH 6056 x 7.00

KELK, C.J. Zeventien dichters. Amsterdam, E.M. Querido, 1952. Pocket. 112 p. Ills. Singel 262. xB 3166 x 6.50

KELK, C.J, en J.A. Meijers. Geschiedenis der Nederlandse letterkunde in vogelvlucht. Den Haag, Van Goor, z.j. Or. omslag. 144 p. Ills. - xK 3641 x 7.00

KEMP, M. Limburgensia. Beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg. Maastricht, Veldeke, 1947. Ingenaaid. 176 p. - xR 6624 x 10.00

[KEMP] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 7. Pierre Kemp. Ned. Letterkundig Museum, Amsterdam/'s-Gravenhage, 1961. Oorspr. omslag, 40 p. - xM 8007 x 5.00

KEMPE, G.Th. Over Schrijvers, Speurders en Schurken. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1947. Oorspr. omslag. 24 p. Openbare les gehouden op Dinsdag 25 februari 1947. xT 5494 x 10.00

KEMPEN, Michiel van. Surinaamse schrijvers en dichters. Met honderd schrijversprofielen en een lijst van pseudoniemen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Paperback. 191 p. Ills. - xR 0315 x 10.00

KENIS, Paul. Het leven van Edward Anseele. Gent, De Vlam, 1930. Ingenaaid. 285 p. - xR 9253 x 15.00

KERMODE, Frank. Romantic Image. Random House, New York, 1957. Pocket 173 p. + adv. Vintage Book 260 xR 4847 x 7.00

KERRSMAEKERS, A. Hendrik Conscience: De lange nagel (1837 en 1858). Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993. Oorspr. omslag 272-334 p. Overdruk uit Verslagen en Mededelingen. Bevat een facsimile van de gecorrigeerde versie. xR 1565 x 8.00

KERSSEMAKERS, Leo / Pim Pagee / Piet Visser. (red.). Memento Mori. Dansen met de dood. De dodendans in boek en prent. Amsterdam, NVVA, 2000. Paperback. 120 p. Ills. - xR 9852 x 10.00

KERSTEN J. en J.G.M. Weck. In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 6: Hugo Raes. Amsterdam, W. Versluys, 1976. Paperback. 150 p. - xK 7912 x 6.50

KERSTEN, Jacques. Hubert Lampo, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. Paperback. 54 p. Literair Moment. xB 1957 x 4.50

KESTELOOT, L. De voorstelling van het Booze Beginsel. Boekuil en Karveel-uitgave Antwerpen 1944. Oorspr. omslag Ills. 57 p. Karveel-Folklorereeks Nr. 6. xB 4680 xx 10.00

KESTEN, Hermann. Hymne fur Holland. Bonn, 1970. Geniet. 12 p. Nachbarn nr. 8. xT 9354 x 7.00

KETS-VREE, Annemarie. Woord voor woord. Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem Elsschot. HES, Utrecht, 1983. Paperback, 387 p. - xR 8993 x 15.00

KEUNEN, J. G.B. Shaw. Leuven, Davidsfonds, 1940. Ingenaaid. 196 p. Davidsfonds Keurboek 1940 nr 24. xK 5130 x 7.00

KEUNING, P. Litteratuur en leven. Baarn, E.J. Bosch, 1919. Gebonden. 311 p. - xK 3378 x 9.00

KEYSER, Paul de. Album Prof. Dr Paul De Keyser. De Jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag. Z.p. 1951. Oorspr. omslag. CXII + 200 p. Met portret. - xR 6838 x 10.00

KHAYYAM. Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 2. Avalon Pers, Woubrugge, 1995. Ingenaaid, onafgesneden, Ills., 49 p. Genummerd 62/90. Gedrukt op Hahnemühle. xT 9739 x 30.00

KHAYYAM. Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 4. Avalon Pers, Woubrugge, 2006. Ingenaaid, onafgesneden, Ills., 91 p. Genummerd 85/90. Gedrukt op Hahnemühle. xT 9741 x 30.00

KING, P.K. Dawn poetry in the Netherlands. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1971. Paperback. 176 p. - xH 7144 x 10.00

KITCHEN, Paddy. Poets London. Longmans, London and New York, 1980. Bound dust jacket Ills. 213 p. Line drawings by Wendy Dowson. xR 4923 x 8.00

KLEFFENS, E.N. van. Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1960. Or. omslag. 45 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe Reeks deel 23 no. 16. xK 9574 x 7.00

KLERK, C.R. de. Sint Augustinus. Cultuurbeschouwingen. I. Tot Augustinus' schrijversleven. II. Erasmus als uitgever van Augustinus. III. Het gebed der alleenspraken van Augustinus. IV. 430 - 28 augustus - 1930: Sint Augustinus' Dies Natalis. De Kempen, Tilburg, 1930. Gedecoreerde linnen band 143 p. op Franse pagina opdracht v.d. S.: Voor Jan Engelman Op "De Tijd" Oct. 1933. xR 5030 x 15.00

KLERK, C.R. de. Van Doctor Kuyper, Meester Bilderdijk en Vader Cats. Overdruk uit: Van Onze Tijd, 7e jrg. z.j. Ingenaaid. 52 p. - xT 9811 x 9.00

KLOEK, J.J. Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800. Proeve van historisch receptie-onderzoek. Deel I: Het onderzoek. Deel II: Bronnen, literatuurlijst en register. Utrecht, HES, 1985. Paperback. 270 + 175 p. Ills. Twee delen. - xB 7760 x 15.00

KLOOS, Willem. Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met bloemlezing uit hun werken. Amsterdam, S.L. van Looy, 1909. Ingenaaid. 280 p. Bevat: Rotgans, Zeeus, Poot, De Lannoy, Schermer, Hoogvliet, Smits, Van Merken. xH 8440 x 12.00

KLOOS, Willem. Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie. Amsterdam, S.L. van Looy, 1909. Gebonden onafgesneden. 240 p. - xW 5070 x 15.00

KLOOS, Willem. Okeanos-fragmenten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg en Harry G.M. Prick. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1971. Ingenaaid. 132 p. Ills. Achter het boek 5e jrg. afl. 3. xH 1187 x 8.00

KLOOS, Willem. Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1904. Amsterdam, L.J. Veen, [1904]. 4e vermeerderde druk. Gebonden. XXIV + 227 + VI + 266 p. Eerste en tweede deel in een band. xH 4719 x 21.00

KLOOS, Willem. Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1904-1905. 3e vermeerderde druk. Gebonden. 227 + 267 + 249 p. - xK 6283 x 30.00

KLOOS, Willem. Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1904-1905. 4e vermeerderde druk. Gebonden. 227 + 266 + 252 p. - xY 0874 x 30.00

KLOOS, Willem / S. Vestdijk / Menno ter Braak e.a. Beschouwingen over Arthur van Schendel. Amsterdam, Meulenhoff, 1976. Ingenaaid. 63 p. T.g.v. van de publikatie van het Verzameld Werk van Arthur van Schendel voorjaar 1976. xY 8321 x 7.00

KLUYVER, A. Levensbericht van Dr. J. te Winkel. Amsterdam, 1928. Geniet. 23 p. Uit het jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen van 1927-1928. xB 6847 x 7.00

KLUYVER, A. Verspreide opstellen. Groningen/Den Haag, 1929. Gebonden half kunstperkament. 403 p. Zestig exemplaren van dit boek zijn gedrukt op geschept Hollandsch papier van Van Gelder. Genummerd 21/60 exx. Gedrukt voor Dr J.H.G. Goedhart. xB 4199 x 20.00

KNIPPENBERG, H. Dr. Michael Smiets herdacht. Sittard, Bern. Claessens, 1911. Geniet. 5 p. Overdruk: Limburg's Jaarboek 1911. xR 5817 x 8.00

KNIPPENBERG, H. Sintermertes vengelke. Sittard, Claessens, 1911. Geniet. 6 p. Overgedrukt uit Limburg's Jaarboek 1911. xB 4971 x 7.00

KNIPPING, B. Hoe kerstlegenden kwamen en gingen. Over de ontwikkeling van de kerstvoorstelling. Hilversum, Paul Brand, 1942. Gebonden. 152 p. + 41 afbeeldingen. Het illustratiemateriaal verzorgde Elisabeth von Brunner. xT 3157 x 10.00

KNUVELDER, G.P.M. Beknopt Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1962. Gebonden Stofomslag 799 p. - xK 3522 x 10.00

KNUVELDER, Gerard. Bouwers aan eigen cultuur. Letterkundige figuren. Den Haag, Pax, 1934. Gebonden. 251 p. - xK 3361 x 8.00

KNUVELDER, Gerard. Handboek tot de moderne Nederlandse Letterkunde. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1954. Gebonden. 236 p. - xK 3746 x 8.00

KNUVELDER, Gerard. Het beeld van de Mens in enkele moderne Nederlandse romans (W.F. Hermans, H. Mulisch, Jos. Panhuijsen). 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1960. Or. omslag. 21 p. Tilliburgis Publikaties van de Katholieke Leergangen nr. 8. xL 2717 x 8.00

KNUVELDER, Gerard. Kitty en de mandarijntjes. Bevattende een aantal ietwat luchthartige, een aantal zeer ernstige en een aantal het midden daartussen houdende verhandelingen over schrijvers en hun eigenaardigheden. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1964. Paperback. 293 p. - xH 0520 x 8.00

KNUVELDER, Gerard. Liber Amicorum Dr. Gerard Knuvelder Aetate Sua LXX. Utrecht/Brugge, Orion/Desclee De Brouwer, 1972. Oorspr. omslag. 228 p. Raam oktober 1972. Nr. 87. 88. 89. xK 3605 x 7.00

KNUVELDER, Gerard. Nederlandse letterkunde, schets van de geschiedenis. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, [1967] 32e druk. Ingenaaid. 206 p. - xK 3805 x 8.00

KNUVELDER, Gerard. Onachterhaalbre tijd. Vijftig jaar grasduinen in literatuur. Den Bosch, Malmberg, [1974]. Paperback. 213 p. - xB 1809 x 10.00

KNUVELDER, Gerard. Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken. Utrecht, Het Spectrum, [1940]. Gebonden. 237 p. Met portret. - xR 0921 xx 10.00

KNUVELDER, Gerard. Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken. Utrecht, Het Spectrum, 1950. 2e druk. Gebonden Stofomslag 112 p. - xR 7776 x 12.00

KNUVELDER, Gerard. Problemen der literatuurgeschiedschrijving. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1963. Or. omslag. 28 p. Tillibvrgis Publikaties van de Katholieke Leergangen nr 12. xK 7565 x 6.50

KNUVELDER, Gerard. Stijn Streuvels. Brussel, A. Manteau, 1964. Ingenaaid. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 28. xK 7897 x 7.00

KNUVELDER, Gerard. Stijn Streuvels. Brussel, A. Manteau, 1964. Ingenaaid. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 28. Met bijgesloten aanbiedingsbrief op Brabantia-briefpapier gesigneerd door Gerard Knuvelder. xR 7808 x 10.00

KNUVELDER, Gerard. Vijf en twintig jaar Nederlandse dichtkunst (1915-1940). 's-Gravenhage, Sint Adelberts-Ver., [1942]. Geniet. 27 p. Deze brochure is geschreven in opdracht van het Dagelijksch Bestuur der Sint Adelberts-Vereeniging en word gratis aan alle leden verstrekt. Niet in den handel. Brochure no. 8. xB 7054 x 6.50

KNUVELDER, Gerard. Zwervers. Tilburg, H. Gianotten, 1929. Ingenaaid. 94 p. Inhoud: Knut Hamsun, Miguel de Unamuno, H. Roland Holst, Dirk Coster, R.H. Benson. sigrid Undset. xL 2484 x 8.00

KNUVELDER, Louis. Pushkin. 's-Gravenhage, Luctor et Emergo, 1940. Oorspr. omslag. 140 p. De Nieuwe Gids Bibliotheek No. 5, 1940. [bibliotheekstempeltje]. xL 5791 x 10.00

KOENEN, Mieke. Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de Klassieke Oudheid. Historische Uitgeverij, Groningen, 2002. Oorspr. omslag, 286 p. - xB 1457 x 12.00

KOHL, W. Die Niederlande und Westfalen im 16. Jahrhundert. Bonn, 1971. Oorspr. omslag, 18 p. Nachbarn nr. 13. Karte Beilage xT 9365 x 7.00

KOK, A.S. Van Dichters en Schrijvers. Studien en schetsen van Nederlandsche Letterkunde. 1e en 2e stuk. Culemborg, Blom & Olivierse, 1898-1899. Oorspr. omslag. 192 + 226 p. Twee delen. - xR 5121 x 15.00

KOLKERT, W.J. Christelijk Middelbaar Onderwijs en Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, Holland, 1930. Ingenaaid. 84 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4752 x 8.00

[KOMRIJ]. Komrij Route. Winterswijk, 1994. Oorspr. omslag, Ills., [16] p. Deze beschrijving van de Komrij-route Winterswijk is verschenen t.g.v. de vijftigste verjaardag van Gerrit Komrij, 30 maart 1994. De schrijver is geboren en groeide op in Winterswijk. xT 8397 x 10.00

KOMRIJ, Gerrit. Vreemd pakhuis. Verspreide stukken. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. 2e druk. Paperback 274 p. - xH 8949 x 5.00

KOMRIJ, Gerrit. Vreemd pakhuis. Verspreide stukken. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. 1e druk. Gebonden Stofomslag 274 p. - xH 9085 x 10.00

KOOIJMAN, Bert. Hugo Claus. Desclee de Brouwer/Orion, 1973. Oorspr. omslag 69 p. Ontmoetingen 106. xL 7798 x 6.50

KOOIMAN, Geert. Schrijversgezichten. Dertig auteurs geportretteerd door Geert Kooiman. Inleiding Aad Nuis. Amsterdam, 1990. Gebonden. 135 p. Ills. Uitgave bij gelegenheid van zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek. xY 7562 x 12.00

KOOL, Halbo C. Muze zonder corset. Tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele poezie... Amsterdam, C.P.J. van der Peet, 1955. Ingenaaid. 155 p. - xK 8304 x 6.00

KOOMEN, Martin. De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs 1900-1944. Amsterdam, Tabula, 1983. Paperback. 200 p. Ills. met 3 literaire verkenningstochten xL 9866 x 7.00

KOOMEN, Martin. Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging. Amsterdam, Tabula, 1984. Paperback, 141 p., Ills. met wandelgids xT 2834 x 9.00

KOOPMAN & Van Ommen. Een ontmoeting met de Tovenaar. Over Willem Frederik Hermans in foto's en teksten. De Prom Bibliofiel, Baarn, 1996. Oorspr. omslag, Ills., 128 p. - xY 1427 x 8.00

KORFF, H.A. Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. Teil I: Sturm und Drang. Teil II: Klassik. Teil III: Fruhromantik. Teil IV: Hochromantik. Teil V: Registerband fur alle vier Bande. Leipzig, Koehler & Amelang, 1958. Durchgesehenen Auflage. Einband Umschlag. 310 + 497 + 596 + 752 + 78 p. [Library stamp]. xL 5610 xx 50.00

KORTEWEG, Anton. A. Roland Holst Penning-Stipendium 1986. Kwadraat, 1986. Cahiersteek. 18 p. Juryleden: Wam de Moor, Wiljan van den Akker, Hanny Michaelis, Ad Zuiderent. xK 2014 x 6.00

KOSSMANN, Alfred. Martelaar voor een dagdroom over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch. Amsterdam, Em. Querido, 1970. 1e druk. Paperback. 102 p. - xM 8872 x 5.00

KOSSMANN, Alfred. e.a. Anna Blaman, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. Paperback. 45 p. Literair Moment. xB 1963 x 4.50

KOSSMANN, F.K.H. Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-1962. 's-Gravenhage, 1962. Or. omslag. 79 p. - xL 1817 x 7.50

KOSSMANN, F.K.H. Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief. Leiden, E.J. Brill, 1966. Gebonden 169 p. - xR 4255 x 10.00

KOSSMANN, F.K.H. Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. Oorspr. omslag. VIII + 264 p. Ills. - xB 9291 x 10.00

KOSSMANN, Fr. Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. Gebonden. 236 p. Mooi exemplaar. xH 3838 x 12.00

KOSSMANN, Fr. Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. Ingenaaid 236 p. - xB 6017 x 10.00

KOSTER, Edward B. Studien in Kunst en Kritiek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1905]. Ingenaaid. 252 p. - xK 9615 x 10.00

KOSTER, Edward B. Studien in Kunst en Kritiek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1905]. Gebonden. 252 p. - xT 3423 x 10.00

KOUWENAAR, David. (red.). Het beeld van een dichter.[ A. Roland Holst]. Bergen, A. Roland Holst Fonds, 1980. Geniet. 20 p. Foto's zwart/wit. Met losse bijlagen. xL 7388 x 10.00

KRALT, P. De tuin der spiegels. Romans en verhalen van Harry Mulisch. Laren, Walvaboek, 1992. Paperback. 80 p. - xL 7791 x 7.50

KRAMER, W. Het literaire kunstwerk. Groningen, J.B. Wolters, 1932. Gebonden. 124 p. - xR 0043 x 10.00

KRAMER, W. Inleiding tot de stilistische interpretatie van litteraire kunst. Groningen, J.B. Wolters, 1950. 3e druk. Gebonden. 214 p. - xR 1760 x 7.00

KRAMER, W. Litterair stilistische studien. Groningen, J.B. Wolters, 1950. Gebonden. 300 p. - xB 8819 x 10.00

KRANENDONK, A.G. van. Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Twee delen. Met 42 illustraties. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1946. Gebonden. 332 + 329 p. - xK 7784 x 10.00

KRANENDONK, A.G. van. Shakespeare en zijn tijd. Amsterdam, Em. Querido, 1947. 2e herziene druk. Gebonden Stofomslag 273 p. Met 21 Illustraties. - xH 6079 x 11.50

KRAP, Frans W. Emmeken, ik ben 'sduuels amie. Neerslag van een onderzoek naar het heksenprofiel van rond 1500 en van het speuren naar onderdelen daarvan in het drama Marieke van Nieumeghen. Nijmegen, ALFA, 1983. Oorspr. omslag. VIII + 126 p. Ills. Tekst en Tijd 8. xT 0788 x 10.00

KREMER, Ludger. Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete. Bonn, 1983. Geniet. 32 p. Nachbarn nr. 27. xR 5408 x 7.00

KRISTAL. Kristal Letterkundige productie 1935. Amsterdam/Antwerpen, De Spieghel/Het Kompas, 1935. Gebonden. Onafgesneden, 223 p. - xL 1808 x 10.00

KRISTENSEN, W.B. De antieke opvatting van dienstbaarheid. Amsterdam, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 78 serie B, no 3. [bibliotheekstempeltje]. xL 7176 x 6.00

KRISTENSEN, W.B. De rijkdom der aarde in mythe en cultus. Amsterdamm, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1942. Oorspr. omslag. 16 p. Med. der Ned. Akad. van Wet, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks deel 5, No 12. [bibliotheekstempeltje]. xL 6941 x 6.00

KRITISCH AKKOORD 1968. Een keuze uit in 1967 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel, Manteau, 1968. Paperback. 127 p. Samengesteld door Willem Brandt, Bernard Kemp, Andre Demedts, Lambert Tegenbosch. Maerlant Pocket nr 13. xK 3402 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1970. Een keuze uit in 1969 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel, Manteau, 1970. Paperback. 160 p. Samengesteld door Karel Jonckheere, Alfred Kossmann, Adriaan van der Veen, Paul de Wispelaere. Maerlant Pocket nr 19. xK 3404 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1971. Een keuze uit in 1970 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Paris/Manteau, 1971. Paperback. 151 p. Samengesteld door Martien J.G. de Jong, Ludo Simons, Adriaan van der Veen, Paul de Wispelaere. Maerlant Pocket nr 21. xK 3405 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1972. Een keuze uit in 1971 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Paris/Manteau, 1972. Paperback. 160 p. Samengesteld door Jozef Deleu, Martien J.G. de Jong, Ludo Simons, Willem van Maanen. Maerlant Pocket nr 24. xK 3406 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1973. Een keuze uit in 1972 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Paris/Manteau, 1973. Paperback. 148 p. Samengesteld door Jozef Deleu, Wim Hazeu, Willem van Maanen, Willy Verhegghe. Maerlant Pocket nr 26. xK 3407 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1974. Een keuze uit in 1973 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel, Manteau, 1974. Paperback. 160 p. Samengesteld door Wim Hazeu, Willem van Maanen, Lieve Scheer, Willy Verhegghe. Maerlant Pocket nr 27. xK 3408 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1976. Een keuze uit in 1975 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel, Manteau, 1976. Paperback. 163 p. Samengesteld door Hendrik van Gorp, Martin Hartkamp, Bernard Kemp, Jan van der Vergt. Maerlant Pocket nr 29. xK 3409 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1978. Een keuze uit in 1977 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel/Amsterdam, Manteau/Elsevier, 1978. Paperback. 164 p. Samengesteld door Hugo Bousset, Clara Eggink, Karel Meeuwesse & Willem M. Roggeman. xK 3411 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1979. Een keuze uit in 1978 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel/Amsterdam, Manteau/Elsevier, 1979. Paperback. 158 p. Samengesteld door Agnenies Brandenburg, Jan Willem Overeem, Willie Verhegghe en Emiel Willekens. xK 3412 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1980. Een keuze uit in 1979 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Antwerpen/Amsterdam, Manteau/Elsevier, 1980. Paperback. 152 p. Samengesteld door Agnenies Brandenburg, Anton Korteweg, Willie Verhegghe en Emiel Willekens. xK 3413 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1982. Een keuze uit in 1981 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Antwerpen, Manteau, 1982. Paperback. 162 p. Samengesteld door Hans van den Bergh, Antonin van Elslander, Monika van Paemel en Jan van der Vegt. xK 3414 x 7.00

KRITISCH AKKOORD 1983. Een keuze uit in 1982 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Antwerpen, Manteau, 1983. Paperback. 146 p. Samengesteld door Jaap Goedegebuure, Monika van Paemel Willem M. Roggeman en Jan van der Vegt. xK 3415 x 7.00

KROJER, Maxim. Anton Tsjechov. De dramaturg. Desclee de Brouwer, 1960. Or. omslag. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 25. - xK 4145 x 6.00

KROMHOUT, J. Leipoldt as Digter. Pretoria, J.L. van Schaik, 1954. Gebonden. 332 p. Met portret. - xB 0795 x 25.00

KROON, Dirk (ed.). Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poezie van J. Slauerhoff. Bzztoh, 's-Gravenhage, 1982. Gebonden, Stofomslag, 334 p. - xH 4248 x 16.00

KROON, J.E. (sameng.). Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, [1930]. Oorspr. papieren omslag. 64 p. Samengesteld op verzoek van de Huldigingscommissie door J.E. Kroon. xR 0836 x 12.00

KROON, Theo. Anton van Duinkerken (prof. de. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968. Zutphen, Terra, z.j. Gebonden Stofomslag 191 p. Ills. Mooi exemplaar. xK 2658 x 11.50

KRUISINGA, E. A Grammar of Modern Dutch. London, George Allen & Unwin, 1949. 2e druk. Gebonden Stofomslag IX + 168 p. - xB 8444 x 10.00

KRUITHOF, Jacques. Vertellen is menselijk. Essay over Koolhaas. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1976. Ingenaaid. 127 p. - xM 2760 x 7.00

KRUITHOF, Jacques. Vingeroefeningen. Essays. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 140 p. Deze bundel bestaat uit acht essays: Herman Gorter, A. Roland Holst, F.C. Terborgh, Menno ter Braak, Lucebert, Sybren Polet, Jan Wolkers, Lidy van Marissing. xK 3338 x 5.00

KUIK, C.J. Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland. Baarn, Bosch & Keuning, 1980. Or. omslag. 254 p. Ills. - xK 3648 x 10.00

KUIK, OUWENS & DE JONG. Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs. Amsterdams Fonds voor de Kunst 1998. Gebonden 44 p. Oplage 500 exx. xH 1603 x 7.00

KUIK, William D. Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum 1975. Ingenaaid 22 p. + 24 Ills. - xR 5259 x 10.00

KUIPER, W.E.J. Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. 2e herziene druk. Oorspr. omslag. 48 p. - xH 8245 x 8.00

KUIPER, W.E.J. Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus. Amsterdam, Moussault, 1961. 1e druk Or. omslag. 48 p. Moussault Kartons xL 0066 x 8.00

KUN, J.I.M. van der. Handelingsaspecten in het drama + Verloopschema's. Nijmegen, J.J. Berkhout, 1938. Oorspr. omslag. XV + 357 p. + mapje Verloopschema's. Handelseditie van het proefschrift. xY 0853 x 18.00

KUSTERS, Wiel. Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg. Avalon Pers Woubrugge 1988. Oorspr. omslag 9 p. oplaag 333 exx. xL 8552 x 10.00

KUSTERS, Wiel. X kijkt in Y. Vijf causerieen over Pierre Kemp. Nawoord Camiel Hamans. Maastricht, Gerards & Schreurs, 1986. Oorspr. omslag. 32 p. Fragmenten nr. 3. xB 6592 x 10.00

KUYPER, Sjoerd. Hoofden uit de mist. Over de moderne jeugdliteratuur. Amsterdam, L.J. Veen, 2004. Paperback. 190 p. - xB 5538 x 9.00

[KUYPER] STELLINGWERFF, J. / A. Kuyper / Geboekt in eigen huis. Bevattende een opsomming van de werken van Abraham Kuyper zoals vermeld in de catalogus van de bibliotheek van de Vrije Universiteit, een essay van J. Stellingwerff benevens twee herdrukte redes van Abraham Kuyper. Amsterdam, VU Uitgeverij, 1987. Paperback. 86 + 40 + 40 p. Uitgeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling [27 augustus - 18 september 1987] van publikaties van A. Kuyper aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit bij gelegenheid van het afscheid van J. Stellingwerff als bibliothecaris van de Vrije Universiteit. Los bijgevoegd microfiche. xB 4193 x 20.00

KUYPERS, J. en Th. de Ronde. De Nederlandsche Letterkunde in beeld. Antwerpen, De Sikkel, z.j. Gebonden. 62 p. + vele illustraties. Inhoudstafel: Romantiek en realisme in Vlaanderen en Nederland. De beweging van Tachtig. Het Vlaamsche tijdschrift Van Nu en Straks. De kunst van heden in Vlaanderen en Nederland. Bibliografie. xK 3575 x 10.00

KUYPERS, J. en Th. de Ronde. Onze litteratuur in beeld. Met medewerking van J.G.M. Moormann en D. Wouters. Groningen/Antwerpen, N.V.P. Noordhoff/De Sikkel, z.j. Gebonden. 66 p + vele z/w illustraties. - xK 3576 x 10.00

LAAN, N. van der. Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. Ingenaaid. XX +140 p. - xY 0855 x 10.00

LADEMACHER, H. Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Bonn, 1989. Geniet. 63 p. Nachbarn nr. 34. xR 5412 x 8.00

LAERE, R. van. De Hagelander 1893-1901. Hasselt, Provincie Limburg Culturele Aangelegenheden, 1988. Oorspr. omslag. 77 p. Bibliografische Analyses 4. xT 1879 x 10.00

LAERE, R. van. De Kabouter uit het land van Loon (Hasselt, 1888-1898). Hasselt, Provincie Limburg Culturele Aangelegenheden, 1986. Oorspr. omslag. 78 p. Bibliografische Analyses 2. xT 1875 x 10.00

LAERE, R. van. De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I. Hasselt, Provincie Limburg, 1986. Oorspr. omslag. 64 p. - xR 6922 x 8.00

LAERE, R. van. Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893). Hasselt, Provincie Limburg Culturele Aangelegenheden, 1986. Oorspr. omslag. 23 p. Bibliografische Analyses 3. xT 1876 x 10.00

LAMBERTY, Max. Lodewijk de Raet. Een levensbeeld. Hasselt, Heideland, 1961. Pocket. 188 p. Vlaamse pockets. xR 7214 x 7.00

LAMBERTY, Max. Stroomingen. Ach. van Acker, Brugge, 1938. Oorspr. omslag, 64 p. De Garve reeks xR 9000 x 9.00

LAMBRECHTS, Lambrechts. Het zingende Vlaanderen. Maldeghem, Victor de Lille, 1922. Oorspr. omslag. 160 p. Ills. Over: P. Benoit. H. Waelput. E. Tinel. J. Blockx. W. De Mol. E. Wambach. L. Mortelmans. J. van der Meulen. O. Van Durme. A. De Boeck. A. De Hovre. G. Pape. J. Opsomer. J. Van Hoof. Duimpjes uitgave nr. 112. xR 6272 x 15.00

LAMPEN, Willibrord en Bernard Vermaseren. Bronnen en literatuur betreffende St. Willibrord. [Utrecht, Nationaal Comite, 1939]. Geniet. 27 p. - xT 8040 x 8.00

LAMPO, Jan. Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad. Leuven, Davidsfonds, 2005. Paperback. 272 p. Ills. - xB 8094 x 12.00

LANDEAU, E. Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug'). Establishment-varia opstellen, verhalen, marginalia, parlando's. Eigen beheer, z.j. Paperback. 282 p. - xH 1533 x 9.00

LANGE, D. de. Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1951. Or. omslag. 59 p. Ills. - xK 4587 x 7.50

LANGEVELD-BAKKER, Titia Johanna. Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten. Groningen/Batavia/Den Haag, J.B. Wolters, 1934. Gebonden. 160 p. - xK 1904 x 20.00

LANGOHR, J. Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Noordoosten der provincie Luik en westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd gebied. Leuven, De Vlaamsche Drukkerij, 1936. Oorspr. omslag. 85 p. Met kaartjes. Uitgave van het Salsmans-fonds nr. 3. xT 4995 x 10.00

LANSBERG, Ph. A. De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door..... 's-Gravenhage, D.A. Daamen, z.j. Gebonden. 157 p. Letterkundige Studien. - xK 0536 x 16.00

LAROCHETTE, J. De Spaansche Letterkunde sinds 1914. Brussel , N.I.R., 1937. Geniet. 28 p. Ills. Programmabrochure N.I.R. nr. 20. - xY 4457 x 10.00

LASOWSKI, Patrick Wald. Syphilis, Essai sur la litterature francaise du XIXe siecle. Gallimard, 1982. Paperback. 165 p. - xA 0055 x 9.00

LE ROUX T.H. Taalkundige opstelle van oud-studente aan Prof. Dr. T.H. Le Roux. Kaapstad/Pretoria, Die S.A. Akademie vir Wetenschap en Kuns, 1963. Oorspr. omslag. 154 p. Met foto. T.g.v. sy tagtigste verjaardag 18 maart 1963. Met biografiese aantekenige en biografie. xR 2660 x 10.00

LEBESQUE, Morvan. Albert Camus. Vertaling Th. M. Cornips. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Paperback. 190 p. Ills. Literaire documentenserie 3. xK 4361 x 7.00

LECHNER, Jan. Aantekeningen van een Leidse hispanist. Antiquariaat Klikspaan, Leiden, 2009. Oorspr. omslag, cahiersteek, n.p. T.g.v. nieuwjaar 2010. Genummerd 141/235. xR 1272 x 10.00

LECLERCQ, Leo. Jack London. Een karakterstudie. Amsterdam, De Gulden Ster, z.j. Oorspr. omslag. 30 p. Roestvlekkig. xT 5515 x 10.00

LECOUTERE, C.P.F. Schets van den ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. A. Dewit, Brussel,1921. 2e herziene uitgave, Particulier gebonden halflinnen met behoud van oorspronkelijk omslag, X + 288 p. - xR 2308 x 15.00

LEE, A. van der. e.a. De Bijbel in de Literatuur. Zes Lezingen. Den Haag, Servire, 1957. Gebonden Stofomslag. 119 p. Lezingen: A. van der Lee. W. Asselbergs, H.A. Enno van Gelder. L. Geschiere. W.A.P. Smit. N.A. Donkersloot. xR 4939 x 9.00

LEEK, Robert H. Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel. Walburg Pers, Zutphen, 1988. Gebonden Ills. 419 p. - xR 4970 x 15.00

LEEMAN, A.D. e.a. Literaire reizen. Muiderberg, Dick Coutinho, 1979. Oorspr. omslag. 112 p. Algemene Colleges van de School voor Taal- en Letterkunde, Nieuwe Reeks. xY 8511 x 7.00

LEEN, Eugeen. Limburgesche bijdragen: Eugeen Leen, gedenkboek. Hasselt, St. Quintinius Drukkerij, 1939. Ingenaaid. Uitgave Leesgezelschap Hasselt 24e bundel. xR 6799 x 10.00

LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. Christelijk letterkundige studien, deel III. Dichters na 1880. I. Amsterdam, U.M. Holland, 1927. Gebonden. 183 p. Boutens als lyrisch dichter, Albert Verwey, Jacob Israel de Haan, Martinus Nijhoff. xH 4447 x 10.00

LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. Christelijk letterkundige studien. Deel IV: Dichters na 1880 II. Amsterdam, U.M. Holland, 1927. Gebonden. 196 p. - xW 3797 x 8.00

LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. Christelijk letterkundige studien. Deel V: Jac van Looy, M.J. Brusse, Augusta de Wit, Herman Robbers. Amsterdam, U.M. Holland, 1929. Gebonden. 196 p. Band W. Heskes. Bibliographische aanteekeningen van P.H. Muller. xW 3796 x 7.00

LEENDERTSE, M.J. en C. Tazelaar. (ed.). Christelijk Letterkundige Studien. Deel II. Amsterdam, UitgeversMij. Holland, 1926. Gebonden. 264 p. Bandontwerp W. Heskes. Inhoud: J.C. van Dijk: Over Kunst en Kunstgenot. Geerten Gossaert: Bilderdijk. J. van der Valk: De taal van Jacques Perk's Sonnettenkrans. J.Jac. Thomson: Gorters Mei. K. Schilder: Eros of Christus. M.J. Leendertse: Adama van Scheltema, Socialistisch dichter. A.G. Wolf: Nietzsche als Kunstenaar. xK 3589 x 10.00

LEEUW, G. van der. Dr. G. van der Leeuw. Bibliographie zijner geschriften bij de viering van zijn 25-jarig professoraat door zijn leerlingen en oud-leerlingen aangeboden en van een woord ter inleiding voorzien door J. Lindeboom. Arnhem, S. Gouda Quint, 1943. Gebonden. 111 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4849 x 12.00

LEEUWEN, Freek van. De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen. Bewerking en nawoord Martin Mooij. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. 1e druk. Paperback. 216 p. - xK 8297 x 8.50

LEEUWEN, J. van. Het Paard van Troje. Amsterdam, Johannes Muller, 1901. Ingenaaid. 22 p. Overdruk. xY 7657 x 6.00

LEEUWEN, J. van. Over Strekking en Samenstelling der Kikvorschen van Aristophanes. Amsterdam, Johannes Muller, 1896. Ingenaaid. 20 p. Overdruk. xY 7656 x 6.00

LEEUWEN, J. van. Over Strekking en Samenstelling der Ridders van Aristophanes. Amsterdam, Johannes Muller, 1900. Ingenaaid. 18 p. Overdruk. xY 7654 x 6.00

LEEUWEN, J. van. Over Strekking en Samenstelling der Wespen van Aristophanes. Amsterdam, Johannes Muller, 1893. Ingenaaid. 23 p. Overdruk. xY 7655 x 6.00

LEEUWEN, Johannes van. Oratio Inauguralis de Arte Discendi quam in auditorio academiae lugduno-batavae. Typis, A.W. Sijthoff, 1884. Ingenaaid. 30 p. Kal. Oct. A. MDCCCLXXXIV. xY 7658 x 6.00

LEEUWEN, W.L.M.E. Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. Utrecht, W. de Haan, 1943. 2e vermeerderde druk. Gebonden. 434 p. Ills. Met medewerking van H.W.E. Moller, J. Karsemeijer, W.H. Staverman, e.a. xH 3981 x 10.00

LEEUWEN, W.L.M.E. Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. Utrecht, W. de Haan, [1938]. Gebonden. 387 p. Ills. Met medewerking van H.W.E. Moller, J. Karsemeijer, W.H. Staverman, e.a. xM 6776 x 10.00

LEEUWEN, W.L.M.E. Drie vrienden. Studies en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron. Utrecht/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1963. Pocket. 171 p. Met portretten en facsimiles. Phoenix Pockets nr. 82. xK 4527 x 6.50

LEEUWEN, W.L.M.E. Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron. Utrecht, W. de Haan, 1947. Gebonden Stofomslag. 240 p. Met portretten en facsimiles. xH 9389 x 11.50

LEEUWEN, W.L.M.E. van. A. Roland Holst. De noodlottig uitverkorene 1888 - 23 Mei - 1948. Z.p. 1948. Geniet. 15 p. Overdruk uit Apollo. Jaargang III, No. 5, Mei 1948. (Niet voor de verkoop). Met opdracht, gesigneerd door de auteur. Genummerd 23/50 exx. xB 8849 x 20.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren. Utrecht, W. de Haan, 1941. Gebonden halflinnen. 255 p. Ills. - xB 5467 x 12.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren. Utrecht, W. de Haan, 1955. 2e herziene druk. Gebonden. 247 p. Ills. - xY 6623 x 10.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1936. Gebonden. 274 p. Bandontwerp Jac. P. van den Bosch. xK 3527 x 10.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1950. 2e herziene en zeer vermeerderde druk. Gebonden. 440 p. Bandontwerp Helmut Salden. xK 3528 x 10.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Groningen, J.B. Wolters, 1936. derde bijgewerkte druk. Gebonden. 290 p. + Schematisch synchronistisch overzicht. Bandontwerp Otto van Tussenbroek. Ex libris Marcel Schippers ingeplakt. xK 3604 x 10.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. La litterature neerlandaise depuis 1880. Paris, Les Presses Artistiques, 1970. Broche. [16] p. L'Exposition La litterature neerlandaise de 1880 a 1960 qui est organisee a l'Institut Neerlandais de Paris du 1er au 12 decembre 1970. xB 4785 x 10.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse litteratuur. Enschede, M.J. van der Loeff, 1947. Gebonden. 348 p. Met portretten en facsimiles. Boekenreeks De Egelantier nr. 1. Band aan bovenkant verkleurd. xK 3398 x 10.00

LEHNING, Arthur. Arthur Lehning Amsterdam, 8 januari 1976. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1976. Paperback. 90 p. - xR 1159 x 8.50

LEHNING, Arthur. De draad van Ariadne. Essays en commentaren. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. Ingenaaid. 264 p. - xM 2762 x 7.00

LEHNING, Arthur. De draad van Ariadne. Essays en commentaren Deel I. Baarn, Het Wereldvenster, 1979. 2e druk. Paperback. 264 p. - xK 1954 x 8.00

LEHNING, Arthur. De draad van Ariadne / Ithaka. Essays en commentaren Deel I & II. Baarn, Het Wereldvenster, 1979/1980. Paperback. 264 + 338 p. Twee delen. - xL 3238 x 15.00

LEHNING, Arthur. H. Marsman de vriend van mijn jeugd. Herinneringen. Amsterdam, Querido, 1976. 3e druk. Paperback. 204 p. - xM 0805 x 7.00

LEHNING, Arthur. Ithaka. Essays en commentaren 2. Baarn, Het Wereldvenster, 1980. Paperback. 338 p. - xK 1931 x 9.00

LEHNING, Arthur. Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal. Utrecht, Reflex, 1978. Herdruk. 61 p. Ills. - xK 0854 x 8.00

LEHNING, Arthur. Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1959. 1e druk. Ingenaaid. 62 p. Ills. Het nieuwe Voorhout. omslag slecht xH 1111 x 9.00

LEK, G.J. van der. (ed.). Het Buitenlandsche Boek 1935. Leiden, A.W. Sijthoff, 1935. Oorspr. omslag. 160 p. Ills. - xL 6019 x 10.00

LEK, G.J. van der. (ed.). Het Buitenlandsche Boek 1936. Leiden, A.W. Sijthoff, 1936. Oorspr. omslag. 144 p. Ills. - xL 6018 x 10.00

LEK, G.J. van der. (ed.). Het Buitenlandsche Boek 1937. Leiden, A.W. Sijthoff, 1937. Oorspr. omslag. 140 p. Ills. Met medewerking van J. van Dam, G.A. dudok en M.J. Premsela. xL 6017 x 10.00

LEMAIRE, Ria. (ed.). Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur. Utrecht, Hes, 1986. Paperback. 208 p. - xK 7610 x 10.00

LEMMENS, Marcel. Tot straks, na de reclame! Het Nederlands in beweging. Den Haag, Sdu, 1994. Paperback. 96 p. Ills. - xH 8034 x 7.00

LENNEP, D.F.W. van. Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1971. Paperback. 270 p. - xH 0383 x 7.00

[LEOPOLD] SIMONS, Piet. (ed.). Jan Hendrik Leopold (1865-1925). Hilvarenbeek, St. J.H. Leopold, 1982. Or. omslag. 100 p. Ills. J.H. Leopold Cahier mei 1982. xL 1858 x 7.50

LETTERKUNDIG MUSEUM 't Is vol van schatten hier. Deel I: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Deel II: Nederlandse literatuur na 1940. De Bezige Bij / Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Amsterdam / 's-Gravenhage 1986. Gebonden Stofomslag Ills 336 + 240 p. Tentoongesteld in het Letterkundig Museum. xL 5444 x 15.00

LEVI, Primo. Primo Levi, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1989. Paperback. 38 p. Literair Moment. xB 1956 x 4.50

LEWIN, Lisette. Het clandestiene boek 1940-1945. Amsterdam, Van Gennep, 1983. Paperback. 375 p. - xK 3475 x 10.00

LEY, Gerd de. Aforistisch bestek 1944-1974. Essays, enquete, bibliografie, bloemlezing. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1976. Paperback. 162 p. - xK 3587 x 10.00

LEYTENS, E.H. Frans. De nieuwe Richting. Antwerpen, 1929. Oorspr. omslag. 66 p. + illustraties. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding Verhandelingen nr. 272-273. Maandschrift nr 4-6. 25e jaargang mei/juni 1929. xB 3041 x 8.00

LIAGRE BOHL, Herman de. Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland. Nijmegen, SUN, 1973. Ingenaaid. 317 p. + stellingen. Dissertatie. xW 6007 x 10.00

LIEBAERS, Herman. Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris. 's-Gravenhage/Antwerpen, Martinus Nijhoff, 1982. Ingenaaid. 231 p. - xK 1906 x 8.00

LIEVEN, M. Beknopte literatuurgeschiedenis met bloemlezing. Twee delen. Antwerpen, Plantyn, z.j. [1964]. Or. Omslag. 205 + 342 p. Ills. - xK 3777 x 9.00

LIGTHART, Jan. Letterkundige studien: De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1920. 6e druk. Gebonden. 160 p. - xM 3393 x 10.00

LIGTHART, Jan. Letterkundige studien. De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden. Groningen, J.B. Wolters, 1912. 3e herziene druk. Gebonden. 156 p. Roestvlekjes. xK 8133 x 11.50

LIGTVOET, Frank und Marcel van Nieuwenborgh. Die niederlandische und flamische Literatur der Gegenwart. Munchen, Carl Hanser, 1993. Paperback. 152 p. Ills. - xK 2191 x 8.00

LINDEBOOM, J. Arnold Moonen 1644-1711. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij, 1958. Oorspr. omslag. 36 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, deel 21, nr 3. xR 5739 x 8.00

LINDEBOOM, J. Geert Groote's preeksuspensie, een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1941. Or. omslag. 35 p. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde Nieuwe Reeks deel 4, no. 4. xK 9573 x 7.00

LINDEMAN, O. 't Was anders. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1978. Gebonden Stofomslag 165 p. Ills. Figuren feiten toestanden uit de Belle Epoque. xR 2730 x 10.00

LINT, Gerry van. Carry van Bruggen: Eva. Walva-Boek/Van Walraven, 1988. Paperback. 40 p. Memoreeks. Analyse en samenvatting van literaire werken. xT 6246 x 7.00

LISSENS, R.F. Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieen en Literaire Lexicons. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1962. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 6924 x 9.00

LISSENS, R.F. Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht door.... Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942. Ingenaaid. 278 p. - xK 2055 x 9.00

LISSENS, R.F. De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden. Amsterdam, Elsevier, 1967. 4e herziene druk. Gebonden Stofomslag. 351 p. Met 40 illustraties. - xT 0599 x 12.00

LISSENS, R.F. De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden. Amsterdam, Elsevier, 1954. 2e druk. Gebonden Stofomslag. 242 p. Met 23 illustraties. - xB 4317 x 12.00

LISSENS, R.F. Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde. Mechelen/Amsterdam, Het Kompas/De Spieghel, 1934. Oorspr. omslag. 253 p. - xR 1061 x 12.00

LISSENS, R.F. Letter en geest. Opstellen over Nederlandse Letterkunde. Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel, 1982. Gebonden. 256 p. Met potret. met een beknopte biografie door Lieven Rens en een selectieve bibliografie door J. Paul Lissens xK 2010 x 10.00

LOCHER, TH. J.G. Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th. J. G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Leiden, Universitaire Pers, 1970. Gebonden Stofomslag 337 p. Met portret. Leidse Historische Reeks Deel XIV. Los bijgevoegd Onuitgesproken afscheidsrede van Th. J. G. Locher. xL 3236 x 10.00

LODEWICK, H.J.M.F., W.A.M. de Moor, K. Nieuwenhuijzen. Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse Letterkunde . Amsterdam, Bert Bakker, 1979. Gebonden Stofomslag 272 p. Ills. - xK 3334 x 16.00

LOENEN MARTINET, J. van. Het Fatalisme in onze jongste letterkunde. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. Oorspr. omslag. 29 p. [bibliotheekstempeltjes]. xR 8881 x 12.50

LOENEN MARTINET, J. van. Het fatalisme in onze jongste letterkunde. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. Oorspr. omslag. 29 p. - xR 9250 x 8.50

LOESER, Norbert. Nietzsche & Wilde en andere essays. Inleiding B. Stroman. Amsterdam, Moussault, 1960. Paperback 183 p. - xR 2617 x 8.00

LOKHORST, Emmy en Bert Voeten (red.). In memoriam M. Nijhoff. Utrecht, W. de Haan/De Gids, 1953. 1e druk. Gebonden. 124 p. Met 13 illustraties. xH 3984 x 12.00

LOKHORST, Emmy en Bert Voeten (red.). In memoriam M. Nijhoff. Utrecht, W. de Haan/De Gids, 1953. 1e druk. Ingenaaid. 124 p. Met 13 illustraties. Rugje iets rafelig. xB 3889 x 10.00

LONGIE, Albert de. Gerrit Achterberg. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 71 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 80. xL 5878 x 7.00

LONNET VAN GEERTSE, R. Perspectieven. Literaire opstellen en critieken. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1920. Ingenaaid. 288 p. Omslag beschadigd aan randen. xT 2425 x 15.00

LOOIJ, Maarten. Van fabeldier tot wrekend beest. Negen thema's in Nederlands dicht en ondicht over dieren. Utrecht, Kwadraat, 1988. Paperback. 214 p. - xY 8598 x 7.00

LOOS, J.C. van der. Bibliographie der werken van Mgr. De. Antonius Hubertus Leonardus Hensen 1879 - 1929. Haarlem, St. Jacobs-Godshuis, 1929. Oorspr. omslag. 20 p. Met portret. Samengesteld op verzoek van de Huldigingscommissie. Gedrukt in zwart en rood. [bibliotheekstempeltje]. xL 7228 x 10.00

LOOS, Karel. Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie. Antwerpen, L.J. Janssens & Zonen, z.j. Gebonden. 192 p. Band smoezelig. xK 3275 x 9.00

LOOSJES, Th. P. Documentaire informatie en haar functie in de communicatie binnen de wetenschap. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1978. Paperback. 114 p. Reeks Bibliotheek en documentatie deel II. xK 3787 x 9.00

[LOOY] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 26. Jacobus van Looy. Amsterdam/'s-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1987. Ingenaaid. 56 p. Ills. - xY 8329 x 9.00

LORDA ALAIZ, F.M. Spaanse schrijvers onder Franco. Vertaling Daniel de Lange. Amsterdam, De Bezige Bij/J.M. Meulenhoff, 1967. Oorspr. omslag. 46 p. Vlugschrift van De Gids nr. 5. xB 2114 x 6.00

LOREIS, Hector-Jan. Nieuwe roman - Nieuwe filosofie. Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman. Den Haag/Brussel, Manteau, 1967. Paperback. 175 p. Maerlant pocket nr 6. xK 4963 x 9.00

LOUW, W.E.G. De nieuwere Afrikaanse poezie. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1939. Or. omslag. 63 p. De Kleine Sleutelreeks. xK 3590 x 7.00

LOVELOCK, Yann. The line forward. A survey of modern Dutch poetry in English translation. Bridges, 1984. Paperback. 146 p. - xB 8716 x 8.00

LUBBERHUIZEN, Bas. (ed.). Herinneringen aan De Engelbewaarder 1971-1981. Amsterdam, 1981. Geniet. 48 p. Ills. Oplage 500 exx. xB 1983 x 8.00

LUCENTE, Gregory L. The Narrative of Realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese. Balitmore/London, The Johns Hopkins University Press, 1981. Bound dustjacket. 189 p. - xH 9601 x 17.50

LUGER, Bernt. Wie las wat in de negentiende eeuw. Utrecht, Matrijs, 1997. Paperback. 268 p. Ills. Redactie en samenstelling: Willem van den Berg en Marita Mathijsen. Bibliografie: C.J. Aarts. xK 3796 x 10.00

LUHRS, Corrie. Mijn zuster Anna Blaman. Amsterdam, Meulenhoff, 1976. Gebonden Stofomslag 148 p. Met foto's. xL 1011 x 10.00

LUIJTERS, Guus. Jane Austen. Met een bijdrage van Kwis Kraus-van Essen. Den Haag, Horus, 1978. 3e druk. Or. omslag. 64 p. Ills. - xK 4360 x 5.00

LUIKEN, Tonnie / D. Baartse / B. Polak. Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993. Amsterdam, C.J. Aarts, 1993. Pocket. 64 p. WFH's verhouding tot de CPNB bij gelegenheid van de Boekenweek. xM 2752 x 8.00

LUIS, Janet. Een onbekrompen schenken. Vijftig jaar Campert prijzen. Nijmegen, Vantilt, 1997. Paperback. 96 p. Ills. - xK 1561 x 7.00

LUKKENAER, W.J. Cheops: Held en schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie. Leiden, Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1977. Oorspr. omslag. 69 p. - xH 1735 x 9.00

LULOFS, Francis. Verkenning door varianten. De redacties van HET UUR U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht. Utrecht, HES, 1980. Oorspr. omslag. 92 p. + 15 p. Utrechtse herdrukken XXIII. xB 8693 x 10.00

LUNZER, Heinz. Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusammengestellt von Heinz Luner mit Beitragen von Ilse Aichinger, Elias Canetti, Peter Handke. Wien, Zirkular, 1983. Geniet. 44 p. Ills. - xR 4598 x 9.00

LUNZER, Heinz. Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten. Zirkular, 1983. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. Sondernummer 3. xY 0034 x 10.00

LUXEMBURG, Jan van, Mieke Bal, Willem Weststeijn. Inleiding in de literatuurwetenschap. Muiderberg, Dick Coutinho, 1981. Paperback. 257 p. - xR 4365 x 9.00

LUXEMBURG, Jan van, Mieke Bal, Willem Weststeijn. Over literatuur. Muiderberg, Dick Coutinho, 1987. Paperback. 214 p. - xB 5541 x 10.00

LUXEMBURG-Albers, Anneke van. Betreft Bint: Bint van Bordewijk modernistisch bekeken. Inhoud: Dankwoord, Korte samenvatting, Stellingen. Bij het gelijknamige proefschrift uit 2002. Oorspr. omslag, Ills., 14 p. 14,5 x 14,5 cm. - xY 5601 x 6.00

LYNDEN VAN DEN BOSCH, A.M.C. van. Moderne dichters. Utrecht, Federatie van Christlijke Ver. van en voor Vrouwen en Meisjes, 1946. Ingenaaid. 60 p. - xR 7781 x 8.50

MAAS, Nop. De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. 's-Gravenhage, Sdu, 1989. Ingenaaid. X + 149 p. Ills. Met medewerking van F.L. Bastet en J.F. Heijbroek. xB 4873 x 11.50

MAAS, Nop. De ontvangst van De Nieuwe Gids. Nijmegen, Vriendenlust, 1983. Geniet. 44 p. Vaderland-reeks nr. 1. xR 1298 x 8.00

MAAS, Nop. Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve. Bloemendaal, vdBJ/Communicatie Groep, 1999. Gebonden Stofomslag 63 p. Illustraties. Oplage 1250 exx. xB 0629 x 10.00

MAAS, Nop. Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum. Meulenhoff/Manteau Amsterdam/Antwerpen 2004. Gebonden Stofomslag Ills. 400 p. - xR 1773 x 30.00

MAAS, Nop e.a. Karel Reijnders bij gelegenheid. Voorwoord Johan Polak. Arnhem, Stichting Ravenberg Pers, 1980. Ooorspr. omslag. 111 p. Illustraties: Robert Terwindt. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van Karel Reijnders en diens afscheid van het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Oplage 500 exx. xR 0796 x 10.00

MAAS, Nop. (ed.). Marcellus Emants. Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Nop Maas, m.m.v. Pierre H. Dubois. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Documentatie Centrum, 1985. Gebonden, Ills., 180 p. Achter het boek XXe jrg. - xY 5589 x 9.00

MAAS, Nop (ed.). Zonder omhaal van woorden. De criticus W.G. van Nouhuys. Nijmegen, Vriendenlust, 1987. Oorspr. omslag. 78 p. Vaderland-Reeks 14. xY 8285 x 7.00

MAATSTAF. A. Roland Holst 1888-1973. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973. Oorspr. omslag. 782-894 p. Maatstaf 21e jrg. 1973 Nr. 12. xH 4368 x 4.50

MAATSTAF. Dostojevski nummer. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981. Oorspr. omslag. 183 p. Maatstaf Nr. 1. jaargang 29. 1981. xM 3702 x 7.00

MAATSTAF. Gerrit Achterberg 20 mei 1905 - 17 januari 1962. Den Haag, Daamen, 1964. pocket. Ills. Maatstaf Nr. 10/11. jaargang 11. 1964. xM 6426 x 4.50

MAATSTAF. Gesprekken met schrijvers Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. Maatstaf Nr. 6. jaargang 18. 1970. xH 4374 x 4.50

MAATSTAF. Hans Warren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Oorspr. omslag. Maatstaf Nr. 6. jaargang 19. 1971. xK 6121 x 4.50

MAATSTAF. In memoriam S. Vestdijk 1898-1971. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Oorspr. omslag Maatstaf Nr. 4/5. jaargang 19. 1971. xK 3113 x 5.00

MAATSTAF. L.P. Boon 1912 -1972. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. Oorspr. omslag. 100 p. Ills. Maatstaf Nr. 11. jaargang 19. 1972. xK 4791 x 5.00

MAATSTAF. Louis Paul Boon. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980. Oorspr. omslag. 196 p. Ills. Maatstaf Nr. 5/6. jaargang 28. 1980. xR 1797 x 7.00

MAATSTAF. Marcel Proust. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Pocket. 149 + 212 p. Maatstaf Nr. 3. jaargang 19. 1971. xB 8447 x 5.00

MAATSTAF. Victor E. van Vriesland 1892-1972. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. Maatstaf Nr. 6. jaargang 20. 1972. xK 9434 x 5.00

MAATSTAF. Bert Bakker, A. Roland Holst e.a. 75 jaar A. Roland Holst. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1963. 54 p. Ills. Maatstaf Nr. 2. jaargang 11. 1963. xK 6422 x 6.00

MACHEREY, Pierre. Gebroken spiegel. Over de realistiese illusie. Pierre Macherey's opvattingen over realisme, weerspiegeling en de voorwaarde van de literaire produktie met een kommentaar van de redaktie. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1981. Ingenaaid. 102 p. Ills. Sunschrift 181. xK 3046 x 7.00

MACINNES, John W. The comical as textual practice in Les Fleurs du Mal. Gainesville, University of Florida Press, 1988. Bound dustjacket. XV + 150 p. - xB 3238 x 10.00

MADSEN, Alex. Simone de Beauvoir & Jean-Paul Sartre. Vertaling J. de Wit. Amsterdam, Elsevier, 1981. Paperback. 302 p. Ills. - xH 9243 x 9.50

MAGNAN, Jean-Marie. Essai sur Jean Genet. Bibliographie, portraits. Paris, Pierre Seghers, 1966. Ingenaaid. 191 p. Poetes d'aujourd'hui 148. xK 2442 x 10.00

MAK, J.J. Vlaamse Volksdevoties in een Geuzenlied uit de 16e eeuw. z.p. z.j. Or. omslag. 46 p. Overdruk uit: Volkskunde. Bibliotheekstempeltje. xL 4106 x 8.00

MALHERBE, F.E.J. Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse Letterkunde. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1932. 2e hersiene en vermeerderde druk. Gebonden. 336 p. - xL 3835 x 10.00

MALLINSON, Vernon. Modern Belgian Literature 1830-1960. London, Heinemann, 1966. Bound dustjacket. 205 p. - xT 0619 x 10.00

MANDERE, Henri van der. Mr. Hendrik Goeman Borgesius. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1912. Oorspr. omslag. 128 p. Mannen en Vrouwen van Beteekenis Deel XLII afl. 6-7. xT 7495 x 12.00

MANN, Erika. Het laatste jaar van Thomas Mann. Vertaling C. Dinaux. Amsterdam, Em. Querido, 1956. 1e druk. Gebonden. 91 p. - xL 3461 x 7.00

MANN, Erika. Het laatste jaar van Thomas Mann. Vertaling C. Dinaux. Amsterdam, Em. Querido, 1975. 2e gewijzigde druk. Paperback. 80 p. - xW 2453 x 7.00

MANN, Thomas, A. Roland Holst, S. Vestdijk. Over Menno ter Braak. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1949. Ingenaaid. 46 p. - xK 6514 x 7.00

MANSION, Joseph. Die Etymologie von 'Holen'. Halle, Ehrhardt Karras, 1908. Oorspr. omslag. 547-570 p. Separatadruck aus den Beitragen zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur XXXIII, 3. xR 4470 x 7.00

MARGADANT, S.W.F. De Wereldlitteratuur. Geschiedenis der Letteren. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman, 1930. Gebonden. XV + 580 p. Met eene inleiding van J.L. Walch en tweehonderd portretten en illustraties. [bibliotheekstempeltje]. Mooi exemplaar. xL 4521 x 20.00

MARJA, A. Binnendijks/buitendijks... Essays, Kauserieen en kritische notities. Bussum, F.G. Kroonder, 1949. Ingenaaid. 190 p. - xK 3232 x 9.00

MARJA, A. Over de kling. Schrijvers slaags met elkaar. Polemische uitingen in poezie en proza uit twee eeuwen Nederlandse literatuur. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956. 1e druk. Pocket. 206 p. Ooievaar 27. Omslag Herman Berserik. xB 0543 x 5.00

MARJA, A. Poezieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1963. Gebonden Stofomslag 136 p. - xM 6557 x 9.00

MARKS-van LAKERVELD, Geertrui. Over Lijmen/Het been van Willem Elsschot. Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1977. Oorspr. omslag 74 p. Synthese xR 0862 x 8.00

MARMELSTEIN, J.W. Figuren uit de Fransche Letterkunde. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, 1927. Gebonden. 211 p. Ills. Christendom en Literatuur. xR 7445 x 10.00

MARSMAN, H. Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poezie. Amsterdam, Em. Querido, 1937. 1e druk. Ingenaaid. 100 p. - xM 7944 x 9.00

MARSMAN, H. Kort geding. Brussel, A.A.M. Stols, 1931. Ingenaaid. 168 p. Standpunten & Getuigenissen. xK 3276 x 6.00

MARSMAN, H. Menno ter Braak. Een studie. Amsterdam, Em. Querido, 1939. Gebonden. 93 p. - xL 0388 x 9.00

MARSMAN, H. Menno ter Braak. Een studie. Amsterdam, Em. Querido, 1939. Oorspr. omslag onafgesneden 93 p. - xB 8220 x 9.00

MARSMAN, H. Vijf versies van " Vera". Ingeleid door Arthur Lehning, verzorgd door Daisy Wolthers. 's-Gravenhage, Ned. Let. Museum en Documentatiecentrum, 1962. Ingenaaid. 224 p. Ills. Achter het Boek 1e jrg. afl. 2 & 3 winter 1962. xM 7421 x 9.00

MARSMAN, H. / S. Vestdijk. Brieven over litteratuur. Met een nawoord van T. van Deel. Nijgh & Van Ditmar, 1987. 3e druk, Oorspr. omslag. 41 p. - xY 6999 x 7.00

[MARSMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 4. H. Marsman. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1980. 3e druk. Paperback. 40 p. Ills. - xK 6776 x 5.00

MARTELS, Zweder von e.a. (eds.). Limae labor et mora. Opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Damon, Leende, 2000. Paperback, VII + 247 p. Bijdragen op het gebied van Neolatijn. xT 1269 x 15.00

MARTENS, Erik. Het hooglied der creativiteit. De poezie van Marsman. ['s-Gravenhage, K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman], 1944. Kartonnen omslag. 45 p. Astra Nigra reeks nr. 4. Genummerd 96/125 exx. De Jong 546. xT 0469 x 20.00

MARTENS, Erik. Het hooglied van de creativiteit. De poezie van H. Marsman. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. Paperback. 44 p. - xK 2522 x 6.00

MARTINUS NIJHOFF CATALOGUE 404. Linguistique et Litterature Neerlandaise et Flamande Volume 1: 1-1855. Volume II: 1856-2939. Volume III: 2940-5004. Le Haye, Martinus Nijhoff, z.j. Oorspr. omslag. 304 p. Drie deeltjes. - xT 3774 x 20.00

MARX, Olga. Stefan George in seinen Ubertragungen englischer Dichtung. Amsterdam, Castrvm Peregrini Presse, 1967. Oorspr. omslag. 51 p. Castrvm Peregrini LXXVII. Genummerd 13. xB 3671 x 12.00

MASTERS, Anthony. Schrijvers als spionnen. Vertaald door Peter Nijmeijer. Utrecht, Kwadraat, 1989. Paperback. 252 p. Ills. - xB 9322 x 9.00

MATHIJS ACKET, J. Jacques Perk. Amsterdam, S.L. van Looy, 1926. Or. omslag. 36 p. - xK 8308 x 9.00

MATHIJSEN, Marita. De afwezigheid van het verleden. Pamflet. Em. Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2007. Oorspr. omslag 48 p. - xY 0380 x 6.00

MATHIJSEN, Marita. Harry Mulisch. Een bibliografie. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 127 p. - xM 9435 x 8.00

MATHIJSEN, Marita. Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch. De Bezige Bij Amsterdam 2002. Paperback 203 p. - xL 2183 x 10.00

MATTHEWS, J.H. Joyce Mansour. Amsterdam, Rodopi, 1985. Paperback. 74 p. Collection Monographique Rodopi en Litterature Francaise Contemporaine 3. xT 1624 x 8.00

MAURITS (DAUM, P.A.). Maurits (P.A. Daum) "Nummer elf". De Engelbewaarder Nr 10. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1978. Ingenaaid. 155 p. - xK 6077 x 7.00

McCARTHY, Mary. Can There Be a Gothic Literature? Johan Huizinga-lezing 1973. De Harmonie, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag, 35 p. - xT 5786 x 9.00

McCARTHY, Mary. Het teken aan de wand en andere literaire essays. Vertaling H. Surendonk. Amsterdam, Meulenhoff, 1973. Paperback. 190 p. E 211. Over W. Shakespeare, V. Nabokov, W. Burroughs, G. Flaubert, e.a. xM 5811 x 8.00

MEERKERK, J.B. Om het derde rijk. Eene studie over Hendrik J. Ibsen. Rotterdam, Meindert Boogaerdt, 1906. Ingenaaid. 198 p. - xH 2246 x 10.00

MEERTENS, P.J. De lof van den boer. De boer in de Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1880. Amsterdam, C.V. Allert de Lange, 1942. Gebonden. 352 p. Illustratieve verzorging van Joh. C. Daan. xL 7313 x 10.00

MEERTENS, P.J. Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1943. Ingenaaid. 496 p. + Ills. Verhandelingen der Ned. Akademie van Wetenschappen afdeeling Letterkunde. Ook verschenen als proefschrift. xH 5559 x 20.00

MEERTENS, Piet. In het voetspoor van Henriette Roland Holst. Radicalen en religieuze socialisten in Nederland. Ingeleid door Ger Harmsen. Alphen a/d Rijn, A.W. Sijthoff, z.j. Ingenaaid. 240 p. - xH 6840 x 8.00

MEERWALDT, J.D. Vormaspecten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1958. 1e druk. Gebonden Stofomslag 121 p. Vlekje op omslag. xH 1822 x 11.50

MEESTER, J. de. De menschenliefde in de werken van Zola. Eene lezing. Uitgegeven ten voordeele van het monument voor Zola. Rotterdam, W.L. Brusse, 1903. Oorspr. omslag. 36 p. Met een portret van Zola door Steinlen. xB 3777 xx 15.00

MEESTER, J. de. Iets over de literatuur dezer dagen. Een nutslezing. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1907. Ingenaaid. 63 p. [Rugje omgeplakt]. xB 6919 x 10.00

MEEUWESSE, Karel en Jan Starink. (eds.). Anton van Duinkerken 1903-1968. KRO-Herdenkingsprogramma. Hilversum, Katholieke Radio Omroep, [1968]. Geniet. 32 p. Ills. - xB 2698 x 10.00

MEHLER, F.Z. Dr. Pieter Bernagie. Amsterdam, [1890]. Papieren omslag. 16 p. Overgedrukt uit De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland. xB 6379 x 9.00

MEIJER, Daphne. Joodse tradities in de literatuur. Van Mendels Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg. Amsterdam, De Bijenkorf, 1998. Paperback. 111 p. Ills. T.g.v. de Literaire Boekenmaand 1998. xH 7036 x 8.00

MEIJER, J. Jacques Perk en Willem Kloos 1881. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972. Oorspr. omslag. 80 p. De Nieuwe Taalgids Cahiers 2. xH 0223 x 8.00

MEIJER, J. / Karel v. h. Reve / H.G. Schogt / Charles B. Timmer. Over Toergenjew. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1956. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 9458 x 6.00

MEIJER, Jaap. Contrastbelichting en caricatuur. Het Joodse type bij J.J. Cremer 1827-1880. Heemstede 1979. Oorspr. omslag 80 p. Diasporade: Een reeks alternatieve Joodse cahiers VII xB 4761 x 9.00

MEIJER, Jaap. De bedevaartgangers. Een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841). Heemstede, 1980. Oorspr. omslag. 70 p. Gestencild. Diasporade. Een reeks alternatieve Joodse cahiers Nr. VIII. xB 4985 x 15.00

MEIJER, Jaap. De schim van P.C. Hooft, Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881. Heemstede, 1981. Gestencild A-4 96 p. - xB 5151 x 12.00

MEIJER, Jaap. Discriminatie in domineesland C.E. van Koetsveld 1807-1893. Heemstede, 1981. Oorspr. omslag. 68 p. Gestencild., A-4 Diasporade 9. xB 4987 x 20.00

MEIJER, Jaap. Herman van den Bergh 1897-1967. Een documentatie. Heemstede, 1977. Oorspr. omslag. 70 p. Gestencild., A-4. Diasporade. Een reeks alternatieve Joodse cahiers IV. xB 4990 x 15.00

MEIJER, Jaap. Herman van den Bergh: Sabbath. Een joods-thematische studie. Heemstede, 1977. Oorspr. omslag. 71 p. Diasporade. Een reeks alternatieve Joodse cahiers III. xB 4989 x 15.00

MEIJER, Jaap. J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker. Eigen beheer, Heemstede, 1976. Gestencild 78 p. Diasporade. Een reeks alternatieve Joodse cahiers, I. xR 4046 x 10.00

MEIJER, Jaap. J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker. Bevat tevens de bundel Sonnetten van Piet Lut en Het Zwijn (tekst en muziek). De Engelbewaarder Nr 21. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1981. Ingenaaid. 152 p. - xK 8410 x 9.00

MEIJER, Jaap. Manipulaties met de Mathilde Deel I: de bronnen tot november 1881. Deel II: de editie van 1882. Deel III: schaven achter de schermen. Heemstede, 1977-1979. Or. omslag. 118 + 115 + 117 p., A-4. - xK 9561 x 40.00

MEIJER, Jaap. Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als joods romanticus. Paramaribo, Suriname, 1954. Oorspr. omslag 113 p. - xB 7180 x 20.00

MEIJER, Jaap. The onlie begetter Jacques Perk in de poezie van Willem Kloos 1881-1888. Heemstede, 1975. Or. omslag. 110 p., A-4. - xK 9560 x 25.00

MEIJER, Jaap. Tussentijdse verantwoording. Een Zionistische Enquete uit 1916. Heemstede, 1982. Oorspr. omslag. 66 p. Gestencild., A-4 Diasporade 10. xB 4986 x 20.00

MEIJER, Jaap. Voorvaderlijke vooroordelen. Het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868. Heemstede, 1979. Oorspr. omslag. 71 p. Gestencild., A-4 Diasporade 6. xB 4992 x 15.00

MEIJER, JAAP. Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 188 p. - xL 5565 x 8.00

MEIJER, Jokob / Adriaan K. Offenberg. Al tehomot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, 1980. Oorspr. omslag. 64 p. Tentoonstelling van 14 april tot 9 mei 1980. xR 2939 xx 15.00

MEIJER, Mia. Gerard Reve. Brugge/Nijmegen, Orion/B. Gottmer, 1978. Oorspr. omslag, Ills., 80 p. Grote Ontmoetingen. xT 8337 x 8.00

MEIJER, Reinder P. Literature of the Low Countries. A short history of Dutch literature in the Netherlands and Belgium. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Bound. 384 p. - xK 3524 x 10.00

MEIJERS, Debora. De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het symbolisties vrouwbeeld. Kunsthistorische Schriften, Amsterdam, 1980. Oorspr. omslag 97 p. Kunsthistorische Schriften 3. xR 4962 x 10.00

MEIJSING, Doeschka. Ethel Portnoy. Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. Paperback. 31 p. Literair Moment. xK 2501 x 4.50

MEILINK, Wim (ed.). Bibliografie van in Nederland en Belgie verschenen werken op het gebied van het poppenspel. Amsterdam, 1965. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 1155 x 8.00

MELKMAN, J. Geliefde vijand. Het beeld van de Jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1964. Gebonden 112 p. - xB 9021 x 12.00

MELKMAN, J. [=J. Michman]. Samuel Joseph Agnon. Inleiding over Auteur en werk. Hasselt, Heideland-Orbis, 1971. 180-219 p. Overdruk uit: Samuel Joseph Agnon. Proza. xT 2126 x 8.00

MEMBRECHT, Steven. Het labyrint en de poetische ruimte. Amsterdam, De Beuk, 1997. Oorspr. omslag. 150 p. - xB 3917 x 8.00

MENNE, Karl. Der Einfluss der deutschen Literatur auf die niederlandische um die Wende des 18.u. 19Jhts. Teil I. Periode der Ubersetzungen; Fabel- und Idyllendichtung; Klopstocks Messias; Ubersicht uber das Drama. Weimar, Emil Felber, 1898. Ingenaaid. IV + 97 p. Litterarhistorische Forschungen VIII Heft. xB 4954 x 12.00

MENNEKENS, Jef. Kinderpoezie in verband met onderwijs en opvoeding. Brugge, De Centrale Boekhandel, z.j. Or. omslag. 102 p. Cultuur en Wetenschap. xK 9609 x 8.00

MEREJKOWSKI, Dmitri Sergewitsch. Tolstoi en Dostojewski als menschen en kunstenaars. Voor Nederland bewerkt door W.J.A. Roldanus jr. Utrecht, W. de Haan, z.j. Ingenaaid. 249 p. Onafgesneden. - xR 8639 x 15.00

[MERODE] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 18. Willem de Merode. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1973. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xK 6781 x 5.00

METS, G. de. Maksim Gorki. Desclee de Brouwer, 1970. Paperback. 52 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 85. - xH 6693 x 6.00

MEULEMAN, B.A. Ibsen en Nederland. Critische en bibliografische gegevens, in chronologische volgorde bijeengebracht. Den Haag, v/h P. van Stockum & Zoon, 1931. Gebonden. 67 p. - xT 0324 x 8.00

MEULEN, R. van der. Oudpruisisch Mixkai. Amsterdam, 1943. Oorspr. omslag. 12 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 6, no 2. [bibliotheekstempeltje]. xL 7181 x 6.00

MEULENBELT, Anja. (Ed.). Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk. Feministische Uitg. Sara, 1985. 1e druk. Paperback. 230 p. Ills. - xK 5173 x 8.00

MEURS, B. van. De roman. W. van Gulick, 's-Hertogenbosch, 1869. Gebonden gedecoreerd linnen 76 p. - xB 9771 x 9.00

MEURS, B. van. De roman + De roman II. Zijn invloed op geest en hart + De roman III. Eenige tegenwerpingen beantwoord. W. van Gulick, 's-Hertogenbosch, 1869/1870/1871. Gebonden half leer. Drie delen in een band. 75 + 119 + 80 p. - xB 7466 x 35.00

MEURS, Bern. van. Letterkundige termen en begrippen. Haarlem, Gottmer, z.j. 4e druk. Or. omslag. 73 p., 19 x 12 cm. - xK 3638 x 7.00

MEVIS, Annette. (inleiding). Overzicht van de Archieven in het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging. Amsterdam, IIAV, 1991. Paperback. 211 p. Ills. Overzicht van archieven en verzamelingen uit de periode tot heden die het IIAV in bezit of in bewaring heeft over vrouwen en vrouwenorganisaties. xR 4212 x 10.00

MEYER, Justus. De schoonheid van Shakespeare. Drie delen. Met teekeningen en vignetten van Eugen Dragutescu. Utrecht, W. de Haan, 1948-1949. Gebonden Stofomslag 338 + 266 + 290 p. - xW 4519 x 15.00

MEYIER, M. de. (ed.). Fenna de Meyier. Vriendenboek. Eigen beheer, z.j. [1947]. Gebonden. N.p. Ills. - xK 5126 x 10.00

MICHEELS, J. Hamlet in Holland. Eene proef van Vergelijkende Letterkunde. Z.p. z.j. Papieren omslag. 45 p. - xB 6300 x 9.00

MICHEELS, Pauline. Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005. Contact Amsterdam/Antwerpen 2006. Gebonden Ills. 256 p. - xL 7830 xx 7.00

MICHELS, L.C. Uit de school van Michels. Opstellen aangeboden aan L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1958. Or. omslag. 253 p. - xK 4864 x 10.00

MIDDAG, Guus. Vrolijk als een vergelijking. Vijftig kleine essays over poezie. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 2002. 1e druk, Ingenaaid, Ills., 274 p. - xT 8634 x 10.00

MIELEN, Eddy (ed.). C.C.S. Crone. Kroniek van een Utrechtse schrijver. De Engelbewaarder Nr. 11. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1978. Ingenaaid. 104 p. Ills. - xY 8326 x 9.00

MIERLO, J. Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde. Antwerpen, Standaard, 1946. 5e bijgewerkte en verbeterde druk. Gebonden. XV + 234 p. - xL 1337 x 9.00

MIERLO, J. van. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel I: De Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1300. Deel II: De Middelnederlandsche Letterkunde van 1300 tot de Renaissance. Teulings/Malmberg/Standaard Boekhandel, 1939-'40. Gebonden Stofomslag Twee delen. - xH 2026 x 34.00

MIERLO, J. van. Perrout gehandhaafd. Eenige kantaanteekeningen bij het verweer van Prof J.W. Muller. Ledeberg/Gent, Drukkerij Erasmus, 1938. Geniet. 22 p. Kon. Vlaamsche Academie, verslagen en mededeelingen, april 1938. xT 3560 x 8.00

MIERLO, J. van. Sprokkelingen op het gebied der middelnederlandse poezie. Antwerpen, Standaard, 1948. Ingenaaid. 112 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal & Letterkunde reeks III, Nr. 26. xB 2152 x 10.00

MINDERAA, P. Karel van de Woestijne zijn leven en werken. Arnhem, Loghum Slaterus, 1942. Gebonden. 659 p.Ills. - xB 1731 x 15.00

MINDERAA, P. Opstellen en voordrachten uit mijn Hoogleeraarstijd (1948-19164). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Gebonden Stofomslag 500 p. Zwolse Reeks nr 16. xK 1942 x 9.00

MINNAERT, G.D. Nederlandsche schrijvers van deze tijd. Proza en poezij. Gent, Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste, 1906. Ingenaaid. 136 p. Bijvoegsel op het Nederlandsch Leesboek. xT 3241 x 10.00

MINNE, Richard. Cyriel Buysse. Brussel, A. Manteau, 1959. Or. omslag. 39 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde. xL 5597 x 7.50

MISKOTTE, K.H. Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, 1941. Gebonden Stofomslag. 311 p. - xB 7476 x 12.00

MOENS, Wies. Lodewijk Dosfel herdacht. Ang. Dosfel-Tysman, Dendermonde, z.j. Or. omslag. 32 p. Bibliotheekstempel. xK 5878 x 8.00

MOERMAN, Josien. Lexicon Nederlandstalige auteurs. Utrecht, Het Spectrum, 1984. Pocket. 272 p. Prisma Pockets nr. 2158. xR 2999 x 5.00

MOK, Maurits / Berend Boudewijn e.a. Eerbetoon en vriendschap aan Johan van der Woude. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1980. Paperback. 73 p. + foto's Nijgh & Van Ditmar's paperbacks 294 xK 2433 x 8.00

MOLEN, F.J. van der. Het kind in de literatuur. Schilderingen van kinderleven. Bijeengebracht. Zwolle, J. Ploegsma, [1915]. Gebonden. 298 p. - xB 3375 xx 15.00

MOLHUYSEN, P.C. Twee brieven uit de correspondentie van Hugo Grotius. Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag. 12 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 74 serie B, no 3. [bibliotheekstempeltje]. xL 7174 x 6.00

MOLITOR, Jan. Asmodai in Praag. Franz Kafka zijn tijd en zijn werk. 's-Graveland, De Driehoek, 1950. Or. omslag. 144 p. Paria reeks. xL 2584 x 9.00

MOLLER, H.W.E. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde. De Toorts Heemstede 1939. 5e geheel omgewerkte druk Gebonden 463 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4123 x 10.00

MONNICH, C.W. Koningsvanen. Latijns-christelijke poezie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300 - 600. Baarn, Ambo, 1990. Gebonden Stofomslag 477 p. Bronnen van de Europese cultuur 5. Ills. xW 0149 x 27.00

[MONTAIGNE]. De Titels van Montaigne. De Gids. 2007 / juli-augustus-september. Balans, Amsterdam, 2007. Grote Paperback, 497-974 p. Themanummer met ca. honderd bijdragen. xY 1789 x 12.00

MONTEYNE, Lode. Charles de Coster. De mensch en de kunstenaar. Met een voorrede van Georges Eekhoud. Antwerpen, Gust Janssens, 1917. Ingenaaid. 232 p. [Achterkant omslag licht beschadigd]. xT 1601 x 12.50

MONTEYNE, Lode. Lode Baekelmans. Een inleiding tot zijn werk. Antwerpen, Plantin E. Secelle, 1914. Oorspr. omslag. 86 p. Met portret. - xR 9687 x 10.00

MOOIJ, Martin. Adriaan van der Veen. Desclee de Brouwer, 1965. Paperback. 61 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 62. - xH 8406 x 4.50

MOOIJWEER, Marianne. De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1996. Gebonden Stofomslag 328 p. Ills. - xK 7131 x 15.00

MOOLENAAR, David en Herman Poort. Nederlandsche verskunst. Kritische studien. Eerste deel. Zeist, Meindert Boogaerdt jun., 1909. Ingenaaid. 219 p. - xK 7196 x 14.00

MOOR, Wam de. Deze kant op. Kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986. Paperback. 373 p. Synopsis. - xK 1918 x 9.00

MOOR, Wam de. Koolhaas onder de mensen. Profiel van een bovenmaats auteur. Amsterdam, Athenaeum/Loeb, 1978. 1e druk. Paperback. 147 p. - xM 0216 x 8.00

MOOR, Wam de. Meester en leerling. In de voetsporen van S. Vestdijk. Kritieken. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1978. Paperback. 155 p. - xK 3362 x 7.50

MOOY, Henriette. Gisteren leeft. Schetsen, brieven, krabbels; aantekeningen deel I & II. Drachten, Drukkerij Laverman, 1965-1967. Paperback. 112 + 98 p. - xY 8563 x 15.00

MORRIEN, Adriaan. Op bezoek bij Albert Vigoleis Thelen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1953. Or. omslag. 24 p. - xK 8109 xx 6.00

MORRIEN, Adriaan en Karel Soudijn. Geluk en gelazer in de letteren. De Bijenkorf, 1994. Oorspr. omslag. 64 p. formaat 30 x 10 cm. T.g.v. Literaire Boekenmaand van de Bijenkorf. xY 4385 x 8.00

MOULIN, R. en P. Morel. (ed.). Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van het groen. De Engelbewaarder Nr 18. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1980. Ingenaaid. 188 p. - xK 6030 xx 7.00

MOUTON, W.Th. In Memoriam. Den Haag, 1925. Gebonden [VI] + 137 p. Met portret. Posthuum gepubliceerde bloemlezing artikelen op onderwijsgebied uit de Nieuwe Courant, gepubliceerd door haar weduwnaar M. Mouton. Met inscriptie: "voor vriend Wouter Nijhoff". xR 2122 x 20.00

MULDER, Etty. Fuga uit Buchenwald. Marguerite Duras/Robert Antelme. SUN/Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945, Nijmegen, 2001. Paperback, 95 p. - xR 9742 x 8.00

MULDER, H.A. Opstelle oor Poesie. Pretoria, J.L. van Schaik, 1939. Or. omslag. 68 p. - xK 2993 x 7.50

MULDER, H.A. Twee werelde. Opstelle oor Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde. Pretoria, J.L. van Schaik, 1942. Gebonden Stofomslag 186 p. - xK 1951 x 10.00

MULDER, Hk. Boutens en Bijbel. Een studie. 's-Gravenhage, Joh. Enschede/Boucher, 1948. Gebonden. 47 p. - xP 0948 x 8.00

MULISCH, Harry / Onno Blom. Mijn getijdenboek1927-1951 / Zijn getijdenboek 1952-2002. Amsterdam, De Bezige Bij, 2002. Oorspr. omslag. 303 p. Geillustreerd. - xY 7067 x 12.00

MULLER, F. De 'komst' van den hemelgod. Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag. 67 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 74 serie B, no 7. [bibliotheekstempeltje]. xL 7175 x 6.00

MULLER, Frederik. Nievs-Tydinghen. Waeragtighe en pertinente verhaelen van verscheyde plaetsen in Desen en in Vremden Landen. Pamphlets et feuilles volantes concernant divers villes et villages de l'Europe. Amsterdam, Frederik Muller en Co., 1902. Oorspr. omslag. 114 p. Met uitvouwbare illustraties. Goed exemplaar. xT 8114 x 15.00

MULLER, J.W. Verspreide opstellen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1938. 1e druk. Gebonden. 247 p. - xK 6667 x 10.00

MÜLLER, John. Het literair anekdoten boek. Amsterdam, De Bijenkorf, 1988. Paperback. 252 p. De Literaire Boekenmaand maart 1988. xM 6765 x 7.00

MULLER, P.H. Over literatuur. Neerbosch, Neerbosch' Boekhandel, 1930. 1e druk. Gebonden. 102 p. - xB 4316 x 10.00

MULS, Jozef. De krans van Laurier. Letterkundige bijdrage. Tielt, Uitgeverij Lannoo, 1945. Ingenaaid. 263 p. - xB 7845 x 10.00

MULS, Jozef. Een onuitgegeven Gedicht van Paul Van Ostayen. Gent, Vanderpoorten, 1934. Oorspr. omslag. 12 p. Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen, Januari 1934. xB 0933 x 6.00

MULS, Jozef. Werk. Ingeleid door Jan Hallez en Dirk Vansina met een bibliographie door Rob Roemans. Diest, 1942. Gebonden. 541 p. Ills. Dit boek werd samengesteld t.g.v. den 60en verjaardag van Jozef Muls. xK 3662 xx 15.00

MULS, Jozef / E. du Perron / Jan Engelman e.a. Paul van Ostaijen. De Sikkel/Daamen/Van Oorschot, 1951. Ingenaaid. 96 p. - xW 9081 x 7.00

[MULTATULI]. Eduard Douwes Dekker - MULTATULI, Amsterdam 1820 - Nieder-Ingelheim 1887. Bonn, 1994. Oorspr. omslag, Ills., 59 p. Nachbarn nr. 38. 25 Jahre 1969-1994. xT 9373 x 8.00

[MULTATULI] HOFFMAN, Thom. Een verborgen geschiedenis. [Deel 1]. Universiteit van Tilburg, 2009. Oorspr. omslag, 92 p. Oratie ter afsluiting van de Leonardo-leerstoel UvT 18 juni 2009. xT 9937 x 8.00

MUNCK, Monda de. (Ed.). Leven en werk van Lambert Swerts. Antwerpen, 1977. Gebonden. 117 p. Ills. Bibliografie. T.g.v. de 70e verjaardag van de auteur. xK 2716 x 14.00

MUSCHG, Walter. De ontwrichting van de Duitse literatuur. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. Paperback. 202 p. - xH 6519 x 9.00

MUSSCHE, Achilles. Cyriel Buysse. Een studie. Met portret en bandversiering door Frans Masereel. Gent/Den Haag, Van Rysselberghe & Rombaut/Servire, 1929. Ingenaaid. 100 p. Ills. [Binnenwerk roestvlekjes]. Genummerd 820/1000 exx gedrukt op Excelsior Featherweight Antique Wove. xR 8131 x 25.00

MUSSCHE, Achilles. Nederlandse poetica. Brussel, A. de Boeck, 1960. 3e druk. Ingenaaid. 195 p. Omslag aan randen verkleurd. xL 3305 x 8.00

MUSSCHOOT, A.M. De poezie van F. Schmidt-Degener. Gent, Rijksuniversiteit, 1967. Oorspr. omslag. 44 p. Overdruk uit Studia Germanica Gandensia, VIII (1966). xB 3299 x 7.00

MUSSCHOOT, A.M. Frederik Schmidt-Degener. Dichter, kunstgeleerde en museumdirecteur. Gent, Rijksuniversiteit, 1969. Oorspr. omslag. 44 p. Overdruk uit Studia Germanica Gandensia, X (1968). xY 8431 x 7.00

MUSSCHOOT, A.M. Van Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks. Bloemlezing. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982. Paperback. XXXXVIII + 392 p. Een woord vooraf door A. van Elslander. Nijhoffs Nederlandse Klassieken xM 4296 x 16.00

MUSSCHOOT, Anne Marie. Het Judith-thema in de Nederlandse Letterkunde. Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1972. Ingenaaid 275 p. Onopengesneden - xH 7218 x 10.00

NABER, Johanna W.A. Eerste Proeve van een Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis der Vrouwenbeweging in Nederland. Leiden, E.J. Brill, 1937. Geniet. 43-55 p. Overgedrukt uit: Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging 1937. xB 4957 x 7.00

NABER, Johanna W.A. Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1918. Gebonden. 242 p. Ills. - xH 4705 x 18.00

NATIONAAL INSTITUUT voor RADIO-OMROEP. Fransche, Fransch-Belgische, Vlaamsche, Noord-Nederlandsche, Duitsche, Noorsche, Deensche, Zweedse, Finsche, Italiaansche, Spaansche, Engelsche Letterkunde sinds 1914. Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, Brussel, 1936-1937. Particuliere band. Ills. Elf programmabrochures van het N.I.R. samengebonden. xR 2124 x 50.00

NATIONAL GEOGRAPHIC. National Geographic index 1888-1988. Washington, National Geographic Society, 1989. Bound in Slip Case. - xT 9138 x 20.00

NAUTA, L.W. Jean-Paul Sartre. Baarn, Het Wereldvenster, 1972. 3e druk. Paperback. 140 p. - xH 9203 x 7.00

NBLC. De Bovenste P)lank. Een keuze toegelichte boeken uit de Noord- en Zuidnederlandse liiteratuur op de weg naar het eindexamen. Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 's-Gravenhage, 1972. 4e druk, Ingenaaid, 124 p. - xY 8621 x 9.00

NEEF, Emiel de. Klank- & vormleer van het gedicht Van den VII Vroeden van binnen Rome. Gent, A. Siffer, 1897. Ingenaaid. 82 p. Rug omgeplakt. xL 6980 x 10.00

NELLEN, Henk j.M. Hugo Grotius 1583-1645. Geschichte seines Lebens basierend auf seiner Korrespodenz. Bonn, 1983. Geniet. 44 p. Ills. Nachbarn nr. 28. xT 9356 x 8.00

NEOLATINSTEN. Nieuwsbrief Neolatinistenverband. September 2008. Oorspr. omslag, 59 p. Drie lezingen van de studiedag 2007. met ledenlijst xY 4511 x 4.00

NES, H.M. van. De nieuwe mystiek. J.M. Bredee, Rotterdam, 1901. 2e druk Gebonden in goudgestempelde band, 214 p. met opdracht van de schrijver xR 4963 x 15.00

NESCIO. Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Gronloh. Amsterdam, Instituut voor Neerlandistiek Universiteit van Amsterdam, 1972. Or. omslag. IX + 122 p. Met een bloemlezing uit die reacties en een toegift. xK 1860 x 10.00

[NESCIO] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 14. Nescio. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1969. 1e druk, Oorspr. omslag, 40 p. Ills. - xT 0503 x 8.00

[NESCIO] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 14. Nescio. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1969. 1e druk Ingenaaid. N.p. Ills. 166 afbeeldingen xY 8331 x 9.00

[NESCIO] VERHOEFF, Maurits. Is u Amsterdammer? Ja, Goddank. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Nescio. Samengesteld door ... Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1997. Ingenaaid. 102 p. Ills. - xY 6870 x 8.00

[NETSCHER] MAAS, Nop (ed.). Netscheriana. Nijmegen, Vriendenlust, 1983. Geniet. 42 p. Vaderland reeks nr. 2. xR 4277 x 6.00

NEUBURG, Victor E. The Batsford Companion to Popular Literature. Batsford, London, 1982. Cloth Ills. 207 p. ex-library, good copy. xR 1070 x 10.00

NEUFELD, Jolan. Dostojewski, Psycho-analytische schets. De Tijdstroom, Lochem, z.j. Gebonden, 103 p. Vertaling door W.J.J. de Sauvage Nolting. Voorrede E.A.D.E. Carp. xY 4377 x 7.50

NEUTJENS, Clem. De techniek van de filologische arbeid. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1967. Or. omslag. 100 p. Aanbevelingen voor het verzamelen en orderen van het filologisch materiaal en voor de uiterlijke vormgeving aan een handschrift. xK 3626 x 8.00

NIENABER, P.J. Jonger Skrywers Oor Eie Werk. Johannesburg, Afrikaanse Pers Boekhandel, 1951. Gebonden. 140 p. - xK 3789 x 9.00

NIEUWENHOFF, W. van. Eene zeventiend'-eeuwsche bekeeringsgeschiedenis. Utrecht, P.W. van de Weijer, 1905. Oorspr. omslag. 54 p. Overgedrukt uit de studien. Godsdienst, Wetenschap, Letteren XXXVIIIe jaargang deel LXV. xT 9288 x 9.00

NIEUWENHUIS, Willem. Chesterton. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1927. Ingenaaid. 159 p. - xL 7275 x 10.00

NIEUWENHUIS, Willem. Verkenningen. Hilversum, Paul Brand, 1931. Ingenaaid. 248 p. - xL 2686 x 10.00

NIEUWENHUYS, Rob. Het wondere woord. De Nieuwe Gids 1885-1894. Kunst en letteren. Gekozen en ingeleid door .... Amsterdam, Em. Querido, 1975. Geniet. 32 p. Kort en Goed. xK 7517 x 5.00

NIEUWENHUYS, Rob. Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden. Em. Querido Amsterdam 1978. 3e bijgewerkte en herziene druk. Gebonden 669 p. - xK 3833 x 50.00

NIEUWENHUYS, Rob. Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden. Em. Querido Amsterdam 1973. 2e, verbeterde druk. Gebonden 645 p. - xB 6930 x 60.00

NIEUWSTADT, Michel van. De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Historische Uitgeverij, Groningen, 1997. Paperback 380 p. + stellingen en samenvatting. Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant. xB 8225 x 10.00

NIJHOFF, D.C. Beroemde schrijvers III: Berthold Auerbach. Utrecht, J.L. Beijers, 1875. Oorspr. omslag. 54 p. Ex Libris K. ter Laan. xT 7540 x 12.00

NIJHOFF, Martinus. Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan. Schrijversgestalten. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1970. 1e druk. Pocket. 192 p. Ooievaar 253/254. Ingeleid door Karel Meeuwesse. Foto op voorplat W.S. Nijhoff. xB 0505 x 5.00

NIJHUIS, Jeannette. Onze Letterkundigen, tweede aflevering: Marie Marx-Koning. Amsterdam, L.J. Veen, 1903. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 5960 x 10.00

NIJLAND, J. Aleida. Jacques Perk. (Mathilde-Iris), een studie. Amsterdam, L.J. Veen, 1906. Ingenaaid. onafgesneden, 70 p. Roestvlekjes. Klein hoekje uit omslag. xR 9430 x 9.00

NIJLEN, Jan van. Herinneringen aan E. du Perron. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1955. Gebonden. 64 p. - xH 1110 x 8.00

NIJLEN, Jan van. Herinneringen aan E. du Perron. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1955. Gebonden Stofomslag. 64 p. - xL 6385 xx 7.00

NIJLEN, Jan van. Herinneringen aan E. du Perron. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1981. 2e druk. Ingenaaid. 64 p. - xB 8213 x 7.00

NIJSSEN, Peter (red.). Mekka. Jaarboek voor lezers 1993. Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar/Dedalus, 1993. Paperback. 216 p. - xB 9273 x 8.00

NOE, J. Aart van der Leeuw Desclee de Brouwer, 1964. Paperback. 38 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 52. - xM 9895 x 4.50

NOE, J. Arthur van Schendel. Desclee de Brouwer, 1961. Paperback. 44 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 28. - xM 9886 x 6.00

NOESEL, Marion van & Ans Janssen. De Nederlandse literatuur in Franse vertaling. La litterature neerlandaise en traduction francaise. Rijksuniversiteit Utrecht, 1986. Oorspr. omslag. 100 p. Dit is een nadere uitwerking van de doctoraalscriptie. xB 7630 x 8.50

NOLST TRENITE, G. Guck, so weisst du's. Bilder, Worter und Satze. Direkte Methode fur die deutsche Sprache. Erste Folge: zwei Teile (Worter und Satze Bilder). Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, 1914. Zeite Auflage. Brochiert. 62 + XII + 11 p. Ills. - xY 3271 x 25.00

NOORDENBOS, O. Romantische nabloei en modernisme in Nederland ca. 1840 - 1885. Utrecht, W. de Haan, 1955. Or. omslag. 30 p. Ills. Overdruk uit Algemene Geschiedenis der Nederlanden Deel X, 1840-1885. xL 3685 x 8.00

NOOTEBOOM, Cees & Hugo Claus. Over het verdriet van België. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2004. Paperback, Ills. 112 p. zeer goed xY 4370 x 8.00

NOOTEBOOM, Uri. Journalistieke opstellen. Voorwoord F. van der Meer. Met illustratiefoto's van Martien Coppens. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1946. 1e druk. Gebonden. 184 p. - xK 5310 x 10.00

NORD, J.J. Herman Heijermans, un grand dramaturge hollandais. Z.p. [1964] Geniet. 14 p. Met opdracht en gesigneerd Max. Colofon: Texte de la conference, tenu le 20 avril 1964 par Max Nord au foyer du Theatre Sarah Bernard Paris pour introduire les representations de “Uitkomst” par De Haagsche Comedie le 21 et 22 avril 1964 l'occasion du centenaire de la naissance de Herman Heijermans, et imprime aves ses meilleurs voeux por l'annee 1965 pour ses amis. Oplage 75 exx. xR 0843 x 15.00

NORD, Max. Albert Helman. Een inleiding tot zijn werk met enkele teksten, handschriften, foto's, curiosa en een bibliographie. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1949. Gebonden Stofomslag 168 p. Schrijvers van heden 11. xK 8114 x 9.00

NORD, Max. Josepha Mendels. Portret van een kunstenaar. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Paperback. 103 p. Ills. - xR 7777 x 8.50

NORD, Max. (ed.). Alexander Cohen. Uiterst rechts, journalistiek werk 1906 - 1920. De Engelbewaarder Nr 22. De Engelbewaarder, Amsterdam, 1981. Ingenaaid. 232 p. - xH 0937 x 7.00

NOTERMANS, Jef. Veldeke in vogelvlucht sinds 1745. Maastricht, 1967. Oorspr. omslag Ills. 58 p. Geplastificeerd. - xR 6039 x 7.00

NOUHUYS, W.G. Uit Noord- en Zuid-Nederland. Beschouwingen en Critieken. Baarn, Hollandia, 1906. Oorspr. bedrukt omslag 259 p. - xB 8823 x 15.00

NOUHUYS, W.G. Van over de grenzen. Studien en critieken. Baarn, Hollandia, 1906. Gebonden. 254 p. - xB 4470 x 10.00

NUIS, Aad. Boeken. Veerig besprekingen. Amsterdam, Meulenhoff, 1978. Paperback. 248 p. E 499. De beschouwingen verschenen eerder in de Haagse Post. xK 1925 x 7.00

NUIS, Aad / Jaap Goedegebuure / Jos Borre. Een jaar boek. Overzicht van de Nederlandse en Vlaamse literatuur 1988. Amsterdam, Antwerpen, Aramith/Dedalus, 1988. Paperback. 163 p. - xK 2695 x 7.00

OEGEMA VAN DER WAL, Th. Herman Teirlinck. Geillustreerd met vijftien foto's. Brussel/Den Haag, Manteau, 1965. Gebonden Stofomslag, 243 p. - xL 9504 x 8.00

OEGEMA VAN DER WAL, Th. Van en over Jac. van Hattum. Brussel/Den Haag, Manteau, 1969. Paperback. 143 p. Maerlantpocket nr. 16. xL 9793 x 7.50

OESTREICH, G. Die Niederlande und Brandenburg-Preussen. Bonn, 1970. Geniet. 28 p. Nachbarn nr. 7. xT 9353 x 7.00

OEVER, Karel van den. De "Hollandsche Natie" voor een Vlaamsche spiegel. Roermond, J.J. Romen, 1925. Ingenaaid. 109 p. Met portret. Omslagontwerp GR. xK 8051 x 10.00

OEVER, Karel van den. Kritische opstellen. Antwerpen, 1913. Oorspr. omslag. 285 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2975 x 10.00

OFFENBERG, Adri K. Mijn vijf roerige jaren als Jaap Meijers huisbibliograaf, of als u wilt, bibliografisch hofleverancier. De Buitenkant, Amsterdam, 2012. Oorspr. omslag, Ills., 24 p. + bladwijzer. oplage 750 exemplaren. Koppermaandaggeschenk xY 3139 x 20.00

OFFERMANS, Cyrille. De mensen zijn mooier dan ze denken. Essays. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. 1e druk. Paperback. 266 p. - xK 8172 x 8.00

OLDENBURG ERMKE, Fr. van. De practijk van het vertalen. Maastricht, J. Schenk, z.j. Or. omslag. 62 p., 18 x 11.5 cm. - xK 7414 x 7.00

OLDENBURG ERMKE, Frans van. Een jongere uit het jaar tachtig. Ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Lodewijk van Deyssel, den meester van ons proza. 1864 - 22 september - 1934. Schiedam, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. Oplage 500 exx. xT 2494 x 12.50

OLDENBURG ERMKE, Frans van. Van Alberdingk Thijm tot van Duinkerken en Kuyle. Overzicht van de jonge katholieke letterkunde in Nederland. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1935. 1e druk. Gebonden. 190 p. Ills. [=F.A. Brunklaus]. xA 0710 xx 10.00

OLDENHOF, Bouke. (ed.). Frisian literature today. A choice of contemporary Frisian Literature / Friesische Literatur heute. Eine Anthologie der zeitgenossischen Friesischen Literatur. Ljouwert, Utjouwerij Fryslan, 1993. Bound. 67 + 72 p. Translated by Jabik Veenbaas, with advice from Thomas Johnston, xK 5106 x 10.00

OLDEWELT, H.M.J. Terugblik en uitzicht. Bloemlezing uit de verspreide geschriften. 's-Gravenhage, Kruseman, 1967. Gebonden Stofomslag 208 p. Met portret. - xL 5743 x 12.50

OLIVEIRA, E.d'. '80 en '90 aan het woord. Ingeleid door Kees Fens. Gesprekken met L. van Deyssel, Willem Kloos, Albert Verwey, e.a. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1977. 2e druk. Ingenaaid. 147 p. - xT 9679 x 8.00

OLIVEIRA, E.d'. De mannen van '80 :Aan het woord: Een onderzoek naar eenige beginselen van de “Nieuwe Gids” school. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden grijs linnen. 190 p. Ills. Nederlandsche Bibliotheek 70-71. xR 8910 x 8.00

OLOF, Theo. Daar sta je dan... Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1958. 2e druk. Pocket. 124 p. Ooievaar 91. Omslag H. Berserik. xB 0590 x 5.00

OLTHETEN, Fons. Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren. Leiden, Dimensie, z.j. Ingenaaid. 100 p. Genummerd 667/1000 exx. xK 9405 x 9.00

OOMES, Piet. Antoon Coolen. Desclee de Brouwer, 1961. 2e druk. Paperback. 55 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 16. - xK 4155 x 5.00

OOSTROM, F.P. van. Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400. Meulenhoff, Amsterdam, 1987. Paperback Ills. 374 p. - xR 0877 x 10.00

OOSTROM, Frits van. Maerlants wereld. Amsterdam, Prometheus, 1998. 9e druk. Ingenaaid. 487 p. Ills. - xM 1164 x 10.00

OOSTROM, Frits van. Maerlants wereld. Amsterdam, Prometheus, 1996. 1e druk. Ingenaaid. 487 p. Ills. - xB 6548 x 10.00

OSSENBLOK, E.J. Eene lezing over Guido Gezelle. Borgerhout, J. Leemans, z.j. Oorspr. omslag. 59 p. Uitgave der Borgerhoutsche Afdeeling van het Davidsfonds nr. I. xT 1957 x 9.00

OSTAIJEN, Paul van. Het landhuis in het dorp en De jongen. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1973. Gebonden. 95 p. Ills. Twee hoofdstukken van een onvoltooid autobiografische roman uitgegeven en ingeleid door Gerrit Borgers. Achter het Boek jrg. 10 afl. 1. xH 1075 x 16.00

OSTAIJEN, Paul van. Ik wil bloot zijn en beginnen. Hilversum, KRO, 1974. Or. omslag. 66 p. Babel Kahier, een literair radiogram. xK 6418 x 7.50

OSTAIJEN, Paul van. Paul van Ostaijen 100. Antwerpen, 1996. Oorspr. omslag. 48 p. Redaktie: Geert Buelens. Gelegenheidsboekje van de stad Antwerpen. xT 2570 x 12.50

OTTERSPEER, Willem. Geleerde vrouwen. Weesp, Villa, 1984. Paperback. 210 p. - xB 4487 x 9.00

OTTEVAERE, E. J.C. Bloem. Desclee de Brouwer, 1968. Paperback. 77 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 74. xK 8413 x 6.00

OUDE, J. van den. Litterarische interludien. Tweede bundel. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1902. Nieuwe uitgaaf, Gebonden. 249 p. - xK 5807 x 10.00

OUDE, J. van den. Litterarische interludien. Tweede bundel. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1901. Gebonden. 249 p. - xB 3425 x 10.00

OUDE, J. van den. Uit de poppenkraam onzer romantiek. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1903. Gebonden. 282 p. - xA 0528 x 10.00

OUDHEUSDEN, J. van. e.a. (ed.). Brabantse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders. Meppel/'s-Hertogenbosch, Boom/Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1992. Paperback. 208 p. Ills. - xK 5536 x 8.00

OUDHEUSDEN, Pieter van / H. Verhey. De mensch Deelder waarin opgenomen J.A. Deelder: teksten 1962 - 1985. Utrecht, Veen, 1986. Paperback. 155 p. Ills. - xH 5517 x 8.00

OUDVORST, A.F. van. Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering. Amsterdam, Huis aan de drie Grachten, 1980. Oorspr. omslag. 211 p. Kritische studies 2. xB 0643 x 12.50

OUWERLING, H.N. Kleine katechismus der nieuwe spelling, gegrondvest op de beschaafde spreektaal, zijnde het onvolprezen, welluidende Hollandsche dialect, nuttig en profijtelijk voor alle Nederlanders, onverschillig of zij met De Vries en Te Winkel of met Kollewijn spellen. Gevolgd door een rij van stichtelijke refreinen. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1896. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 0687 x 8.00

OVERDIEP, G.S. en G.A. van Es. Stijl en litteratuurgeschiedenis. Bibliographie. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1948. Gebonden Stofomslag 170 p. Verzamelde opstellen over taal- en letterkunde. Voor den druk bezorgd door G.A. van Es. xR 5249 x 10.00

OVERSTEEGEN, J.J. Beperkingen. Methodologische recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap. HES Utrecht 1982. Oorspr. omslag 247 p. - xB 4107 x 10.00

OVERSTEEGEN, J.J. Voetstappen van WFH. Essays over Conserve, De tranen der acacia's, De god denkbaar denkbaar de god, Mandarijnen op zwavelzuur, Het sadistische universum. HES Utrecht 1982. Paperback 122 p. Kavels 3 xB 2903 x 11.00

OVERSTEEGEN, J.J. Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. 1e druk. Paperback. 531 p. - xB 4052 x 10.00

OVERSTEEGEN, J.J. Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1970. 2e herziene druk. Paperback. 515 p. - xB 7720 x 12.50

PAAP, Wouter. Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen. Utrecht, A.W. Bruna, 1970. Paperback. 79 p. Ills. - xW 9309 x 6.00

PAARDEKOOPER, Jos. Kom op verhaal in Overijssel: Deventer. Van Albert die Scriver tot Jan de Zanger. PEP, Deventer, 1995. Oorspr. omslag, spiraalbandje, oblong Ills. 143 p. + los kaartje in cassette. Een literaire wandeling door Deventer. xR 4173 x 9.00

PAASMAN, A.N. Elisabeth Maria Post (1755-1812). Een bio-bibliografisch onderzoek. Thespa, Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag, Ills., 188 p. Amsterdamse Smaldelen 2. xL 7024 x 5.00

PACHNICKE, Gerhard. Ludwig Storch ein Gothaer Dichter. Landesbibliothek Gotha, 1957. Geniet. 36 p. Ills. - xL 4034 x 8.00

PADBERG, H. Frederik van Eeden. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1925. Ingenaaid. 248 p. - xW 4466 x 13.50

PADBERG, H. Frederik van Eeden. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1925. Gebonden. 248 p. - xW 8884 x 13.50

PAESEN, Noel. Ons Vaandel. Tolk der Militianenbonden en Kringen (1911-1914). Hasselt, Provincie Limburg Culturele Aangelegenheden, 1989. Oorspr. omslag. 40 p. Bibliografische Analyses 9. xT 1877 x 10.00

PALACHE, J.L. De Hebreeuwsche litteratuur van den na-Talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen. Menno Herzberger & Co., Amsterdam, [ca.1930]. Gebonden VII + 438 p. m.m.v. A.S. Levisson en S. Pinkhof. xB 9024 x 20.00

PALMER, Tony. The trials of OZ. Bond & Briggs, Manchester, 1971. Pocket, 275 p. OZ caused something of a sensation and raised important issues of press freedom when the editors were jailed over the infamous Skoolkids issue of the magazine. xT 9265 x 10.00

PAMUK, Orhan. Het valies van mijn vader. Uit het Turks vertaald door Hanneke van der Heijden. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2007. Gebonden, 80 p. Bevat tevens: De impliciete auteur, In Kars en in Frankfurt, Winnaars van de Nobelprijs voor literatuur, Eregasten van de Puterbaugh-conferentie over wereldliteratuur aan de universiteit van Oklahoma, Winnaars van de Vredesprijs van de Duitse boekhandel. xY 0409 x 8.00

PASCOAES, Teixeira de. Hieronymus. De dichter der vriendschap. Vertaald door A.V. Thelen en H. Marsman. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1939. Gebonden. 405 p. - xK 6692 x 10.00

PASSEL, Fr. van. Het tijdschrift RUIMTE (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme. Antwerpen, De Sikkel, 1958. Ingenaaid. 162 p. Ills. Stofwikkel: Paul Ausloot. xB 0253 x 10.00

PATER, J.C.H. (ingeleid). Bibliografie van de belangrijkste geschriften van Dr. H.A. Enno van Gelder. Den Haag, 1960. Oorspr. omslag. 16 p. Met portret. Samengesteld t.g.v. zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde te Den Haag op 9 juli 1960. Vochtvlek in de rug. xY 0418 x 6.00

PATRICK, David Lyall. The Textual History of Richard III. Stanford University Press / Oxford University Press, 1936. Orig. wrappers 153 p. Stanford University Publications, Language and Literature Volume VI, Number 1. xR 4055 x 10.00

PEE, Julius. Emile Erckmann. Letterkundige studie. Lokeren, 1931. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 5939 x 8.00

PEE, Julius. Rene Dumesnil. Alexandra David-Neel. Twee schetsen. Antwerpen, Van Uffelen & Delagarde, 1935. Geniet. 28 p. Overgedrukt uit De Vlaamsche Gids. xB 4320 x 15.00

PEENE, Bert. Eerste druk '86. Overzicht en bespreking van Nederlandstalig literair proza dat voor het eerst verscheen in het jaar 1986. Laren, Walva-Boek, 1987. Paperback. 160 p. - xK 2700 x 7.00

PEENE, Bert. Eerste druk '88. Overzicht en bespreking van Nederlands en Vlaams literair proza dat voor het eerst in het jaar 1988 verscheen. Met inleidend essay van Hugo Bousset. Laren, Walva-Boek, 1989. Paperback. 152 p. - xK 2698 x 7.00

PEETERS, Carel. Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Gebonden Stofomslag 39 p. - xH 3611 x 8.00

PEETERS, Carel. Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Oorspr. omslag. 39 p. - xK 2286 x 7.00

PEETERS, Carel. Het avontuurlijke uitzicht. Een essay over literatuur en kritiek. Amsterdam, De Harmonie, 1976. Paperback. 80 p. - xB 3995 x 7.00

PEETERS, Carel. Hollandse pretenties. Amsterdam, De Harmonie, 1988. 1e druk. Paperback. 262 p. - xP 0837 x 5.00

PEETERS, Gaston J. Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid. Gent, Secretariaat Koninklijke Vlaamse Academie, 1968. Oorspr. omslag. XXXVIII + 389 p. Taal- en Letterkunde VIe reeks Bekroonde werken Nr. 99. [bibliotheekstempeltje]. xL 5128 x 16.00

PELCKMANS, Paul. De ambitie van Werther. Een wandeling langs de tederheidscultuur. Pelckman/Kok Agora, Kapellen/Kampen, 1996. Paperback 190 p. = xB 6236 x 9.00

PELZER, L.H. Leo Vroman. Desclee de Brouwer, 1965. Paperback. 77 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 63. - xH 5787 x 4.50

[PENGUIN] LANGLEY, Andrew (ed.). The World of Penguin. The publisher's complete catalogue. Harmondsworth, 1984, Oblong. 204 p. Ills. Mooi exemplaar. xR 2433 x 15.00

PENNINGS, L. & B. Langeveld. (ed.). Dichter bij de mens. Het allernieuwste werk van onze allergrootste dichters. Amsterdam, Tabula, 1986. Paperback. 158 p. Ills. - xK 5594 x 10.00

PERDECK, A. Bernard Shaw. Den Haag, Kruseman, 1962. Or. omslag. 119 p. Kopstukken uit de twintigste eeuw nr. 6. xK 4222 x 7.00

PERK, Betsy. Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Amsterdam/Hilversum, S.L. van Looy / J. Reddingius, 1902. 1e druk. Gebonden. 338 p. Band: Heukelom. xM 6270 x 35.00

PERK, Betsy. Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Tweede stuk. Amsterdam/Hilversum, S.L. van Looy / J. Reddingius, 1902. Ingenaaid. 205- 38 p. Los deel. - xB 5736 x 10.00

PERK, Betsy. Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Twee delen. Amsterdam/Hilversum, S.L. van Looy / J. Reddingius, 1902. 1e druk. Ingenaaid. 338 p. Twee delen. - xT 6235 x 25.00

PERRE, Rudolf van de. Anton van Wilderode. Dienstbaar het woord. Toespraken en teksten samengesteld door .... Tielt/Weesp, Lannoo, 1985. Ingenaaid. 383 p. - xK 2938 x 10.00

PERRE, Rudolf van de. Poezie en leven. Dichters ervaren de mens. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1968. Paperback. 116 p. - xK 3231 x 8.00

PERRON, E. du. E. du Perron. Amsterdam, KRO, 1975. Oorspr. omslag. 51 p. Babel/ een literair radioprogramma, uitgezonden op dinsdagavond 4 november 1975 door de KRO. Schrift 9. xK 6417 x 10.00

[PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. E. du Perron. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1980. 2e druk. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xH 0901 x 5.00

[PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. E. du Perron. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1969. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xR 4348 x 5.00

PERSOON, Willem. Anton van Wilderode. Antwerpen, Artiestenfonds, 1977. 1e druk, Ingenaaid, 150 p., Ills. - xK 2842 x 10.00

PERSOON, Willem. Anton van Wilderode. De Vlijt, Antwerpen, 1984. 3e druk, Paperback, Ills., 191 p. - xT 8920 x 10.00

PERSYN, Jan. De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900 - 1924). Gent, Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1963. Oorspr. omslag. 525 p. - xB 8453 x 10.00

PERSYN, Jul. Aesthetische Verantwoordingen. Antwerpen, Leeslust, 1925. Ingenaaid. 208 p. Ills. Vlaamsche Bijdragen I. xB 0796 x 10.00

PERSYN, Jul. Aesthetische Verantwoordingen. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, z.j. 3e druk. Ingenaaid. 219 p. - xB 0797 x 10.00

PERSYN, Jul. Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen. Leuven, Davidsfonds, 1931. Ingenaaid.188 p. Davidsfond Keurboeken Nr. 5. xB 0744 x 10.00

PERSYN, Jul. August Snieders en zijn Tijd. Drie delen. Antwerpen, Leeslust, 1925-26. Gebonden half leder met gemarmerde platten 205 + 259 + 240 p. Met portretten. Vlaamsche Bijdragen VIII - IX - X. Particuliere banden. Oorspronkelijk omslagen meegebonden. Bibliotheekstempeltje. xL 4311 x 20.00

PERSYN, Jul. Kiezen, Smaken, Schrijven. Onze Letterkunde in vogelvlucht. Hoogstraten, L. van Hoof-Roelans, 1910. Ingenaaid. 119 p. Over Letterkunde I. xB 1111 x 8.00

PERSYN, Jul. Kijkjes op de Letterkunde van elders: Noorwegen. Antwerpen/Turnhout, Ons Volk/Joseph Splichal, 1914. Herbonden. 200 p. Ills. - xK 6758 x 10.00

PERSYN, Jul. Kritisch Kleingoed (Nederland). Hoogstraten/Amsterdam, 1914. Oorspr. omslag. 301 p. Over Letterkunde III. xB 8864 x 12.00

PERSYN, Jul. Kritisch Kleingoed (Vlaanderen). Hoogstraten/Amsterdam, 1920. 2e vermeerderde druk. Herbonden. 338 p. Over Letterkunde II. [bibliotheekstempeltje]. xL 7067 x 10.00

PERSYN, Jul. Lodewijk van Deyssel en Omaar K. de Laey. Amsterdam, R.K. Boekcentrale, [1920]. Oorspr. omslag. 75 p. Over Letterkunde IV. xR 1256 x 10.00

PERSYN, Jul. Studien en Lezingen. I & II. Brussel, Standaard Boekhandel, 1932. Oorspr. omslag. 195 + 194 p. Vlaamsche Bijdragen VI & VII. xB 0822 x 15.00

PESKI, Adriaan M. van. Hendrik de Man. Ein Wille zum Sozialismus. Mit einer Vorbemerkung von Heinz-Dietrich Ortlieb. Tubingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1963. Geniet. 24 p. Veroffentlichung der Akademie fur Wirtschaft und Politik. Overdruk uit: Hamburger Jahrbuch fur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Jrg. 8, 1963 xB 7120 x 10.00

Peters, Arjan. De ongeneeslijke lezer. Een werkboek. Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2002. Paperback. 336 p. - xY 4254 x 7.00

PETERS, Jo. De onderste steen. Een bibliografie van Wiel Kusters. Landgraaf, Herik, 1988. Ingenaaid. 206 p. Oplage 500 exx. xK 3643 x 9.00

PETIT, Louis D. Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Deel I en Deel II: De Literatuur bevattende verschenen van 1888-1910. Leiden, E.J. Brill, 1888-1910. Gebonden/Ingenaaid. XVI + 298 + VIII + 221 p. Twee delen. - xY 6187 x 35.00

PETIT, Louis D. Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 verschenen. Leiden, E.J. Brill, 1907. Gebonden. 1638 p. - xT 0627 x 25.00

PETRI, J. Literatuur en levensverdieping. Amsterdam, Uitg. Mij Holland, 1929. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 5430 x 8.00

PIERSON, Allard. Feuilletons. Samengesteld en toegelicht door Nop Maas. Nijmegen, Vriendenlust, 1985. Geniet. 54 p. Vaderland-reeks nr. 7. Keuze uit de niet herdrukte feuilletons, hoofdzakelijk over literaire onderwerpen, die in de jaren 1870 in Het Vaderland verschenen. xB 7274 x 6.00

PIJZEL, E.D. Johan Braakensiek. z.p. z.j. Or. omslag. 8 p. Met portret. Overgedrukt uit Eigen Haard van 24 October 1903. xK 5883 x 7.00

PILLECYN, Filip de. Hugo Verriest. 's-Gravenhage, De Residentiebode, z.j. 2e uitgave. Ingenaaid. 256 p. Ills. - xL 3018 x 10.00

PILLECYN, Filip de. Stijn Streuvels. Desclee de Brouwer, 1969. 6e druk, Oorspr. omslag, 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 6. xR 7806 x 6.00

PILLECYN, Filip de. Stijn Streuvels en zijn werk. Amsterdam, L.J. Veen, 1932. Gebonden. 202 p. Met vele foto's. - xR 7804 x 25.00

PINNOW, Dietrich W. Moderne Literatur in den Niederlanden. Moderne literatuur in Nederland. Hedendaagse (Noord-) Nederlandse auteurs, hun in het Duits vertaalde boeken en een keuze van oorspronkelijke titels. Dortmund, Stadtbucherei/Gemeentebibliotheek, 1974. Oorspr. omslag. 96 p. Met een bijdrage van Marta Baerlecken-Hechtle. xB 4512 x 8.00

PINNOY, M. Albert Camus. Desclee de Brouwer, 1963. 2e druk. Paperback. 43 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 29. - xK 4151 x 5.00

PISSENS, Desire & Jul. Festraets. Vlaamsche weelde. Een keus van zestig koppen uit onze letterkunde. Gent, Drukkerij Erasmus, 1925. Gebonden, 62 p. Ills. Foto's en teekeningen van Edgar Barbaix. xK 3602 x 12.00

PLAS, Michel van der. Stemmen in de woestijn. Enkele achtergronden en aspecten van de jongste Nederlandse poezie. Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven, 1951. Geniet. 16 p. Overdruk van artikel in Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven, jaargang IV, deel II, Nr. 9 juni 1951. xL 3639 x 7.00

PLAS, Michel van der (red.). Herinneringen aan Godfried Bomans. Apeldoorn, Elsevier/Semper, 1972. Gebonden Stofomslag 303 p. Ills. - xK 1574 x 9.00

PLAS, Michel van der (red.). Herinneringen aan Godfried Bomans. Amsterdam, Elsevier, 1979. 7e druk. Herziene en aangevulde druk. Paperback. 292 p. Ills. - xP 0810 x 7.00

PLASSCHAERT, A. Beschouwingen van Plasschaert. Reeks III. No 1-2. Middelburg, [ca. 1920]. Oorspr. omslag. 16 p. Inhoud: Tempeest's monoloog, twee verzen. xY 1002 x 7.00

PLASSCHAERT, A. Beschouwingen van Plasschaert. Reeks IV, no 5-6. Middelburg, [ca. 1920]. Oorspr. omslag. 47-59 p. Inhoud: Drie kwatrijnen. Verzen. Kwatrijnen en dubbelverzen. xY 1004 x 7.00

PLATTEAU, Pierre. Gustaaf Vermeersch. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1979. Ingenaaid. 117 p. Ills. Grote ontmoetingen 44. xL 4317 x 9.00

PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. Journalistiek in Nederland. Den Haag, H.P. Leopold, 1924. Gebonden. 183 p. - xT 2529 x 10.00

PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. Journalistiek in Nederland. Den Haag, H.P. Leopold, 1924. Ingenaaid. 183 p. - xT 2574 x 10.00

POELHEKKE, J.J. Enkele aantekeningen over Lieuwe van Aitzema. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1960. Oorspr. omslag. 405-446 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 23, no. 15. xB 6873 x 7.00

POELHEKKE, M.A.P.C. Beschouwingen. Venlo, G. Mosmans Sr., 1904. Ingenaaid. 174 p. Inhoud: Katholicisme en vooruitgang, Katholicisme en literatuur bij onze naburen, Geestelijke poezie, Hilda van Suylenburg, Shakespeare, Aubry de Vere, Potgieter. xB 7771 xx 15.00

POELHEKKE, M.A.P.C. Modernen. Willem Kloos, Paul Verlaine, August Strindberg, Johannes Jorgensen, Frederik van Eeden. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1899. Gebonden. 264 p. - xK 8805 x 30.00

POELHEKKE, M.A.P.C. Woordkunst. Hulpmiddel bij het zoeken naar inzicht in Letterkundige verschijnselen. Groningen, J.B. Wolters, 1923. 9e druk. Ingenaaid. 188 p. Illustraties. - xB 1097 x 8.00

POELHEKKE, M.A.P.C. en C.G.N. de Vooys. Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1916. 2e druk. Gebonden. VII + 152 p. Ills. Band verkleurd. xK 9899 x 15.00

POELHEKKE, M.A.P.C. en C.G.N. de Vooys en Gerard Brom. Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis. Groningen/Den Haag/Batavia, J.B. Wolters, 1933. 4e druk. Gebonden. VIII+ 152 p. Ills. - xT 9057 x 18.00

POEZE, Harry en Martin Ros. De biografie in Nederland en Vlaanderen 1988 -1990. Overzicht en bibliografie. Kampen, Kok Agora, 1991. Oorspr. omslag. 113 p. - xY 6174 x 7.50

POEZE, Harry en Martin Ros. De biografie in Nederland en Vlaanderen 1991 -1992. Overzicht en bibliografie. Kampen, Kok Agora, 1993. Oorspr. omslag. 129 p. - xY 6172 x 7.50

POEZE, Harry en Martin Ros. De biografie in Nederland en Vlaanderen 1993 -1994. Overzicht en bibliografie. Kampen, Kok Agora, 1995. Oorspr. omslag. 176 p. - xL 5599 x 7.50

POLAK, Bob. In Groningen was ik van ellende doodgegaan. Een literaire wandeling door het Groningen van Willem Frederik Hermans. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 2003. Oorspr. omslag, Ills,. 88 p. - xY 4346 x 7.50

POLAK, J.B.W. Der Mouw in Doetinchem. Zutphen, A.P. ten Bosch, 1986. Ingenaaid. 152 p. Ills. Tweede in de serie Bloem der decadentie. xL 0691 x 9.00

POLAK, Johan. Oscar Wilde in Nederland. Een flard verlaat fin de siecle. Gerard & Schreurs Maastricht 1988. Ingenaaid Ills. 47 p. fragmenten reeks nr. 8 xH 1959 x 9.00

POLAK, Johan B.W. en W.J. Simons. (ed.). In Memoriam P.N. van Eyck. Amsterdams Tijdschrift voor Letterkunde, [1954]. Paperback. 95 p. - xM 2739 x 9.00

POLL, K.L. Het principe van de omweg. Ideeen. Amsterdam, Meulenhoff, 1980. Ingenaaid. 182 p. - xH 1057 x 8.00

POLL, K.L. Wennen aan vrede. Essays over een tijdvak van voorspoed en ongeloof. Formules voor een moraal 5. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Ingenaaid. 184 p. E 647. - xH 1534 x 8.00

POLLMANN, Thijs. De letteren als wetenschappen. Een inleiding. Amsterdam University Press, 1999. Oorspr. omslag, 208 p. Met bibliografie en index - xY 0974 x 10.00

POORT, Herman. Literatuur. Vier lezingen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918. Gebonden. 68 p. Band A.C. Berlage. Handboekjes elck 't beste. xY 6483 x 7.00

POORTERE, Jose de. Martinus Nijhoff. Desclee de Brouwer, 1965. 2e druk. Paperback. 45 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 36. - xM 5612 x 4.50

POP, J. Over De koperen tuin van Simon Vestdijk. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. 2e herziene druk. Paperback. 96 p. Synthese. xW 6829 x 6.00

POPELIER, Ed. Piet van Aken. Desclee de Brouwer, 1972. Paperback. 55 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 99. - xM 5606 x 4.50

POPMA, S.J. Graham Greene en het Rooms-Katholicisme. 's-Gravenhage, De Willem de Zwijgerstichting, 1959. Or. omslag. 23 p. Reformatorische stemmen. xK 7668 x 7.00

POPPE, Andries. Odon von Horvath. Desclee de Brouwer, 1965. Or. omslag. 62 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 61. - xK 4802 x 6.00

POS, H.J. Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. Twee delen. Arnhem/Assen, Van Loghum Slaterus/ Van Gorcum & Comp., 1957-1958. Gebonden. 260 + 346 p. Met afzonderlijk Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos. Deel I met stofomslag, deel II zonder. Deel I: Taal mens en cultuur. Deel II: Beginselen en gestalten. xK 2824 x 20.00

POS, H.J. Phonologie en betekenisleer. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg., Mij., 1938. Or. omslag. 24 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 1, no 13. xK 6792 x 7.00

[POTGIETER]. SMIT, Jac. Catalogus Tentoonstelling E.J. Potgieter Zwolle 1808-Amsterdam 1875. Februari-Mei 1975. Gemeentelijke Archiefdienst Zwolle, 1975. Oorspr. omslag, 49 p. - xT 2951 x 8.00

PRAAG, J. Ph van. Henriette Roland Holst wezen en werk. Amsterdam, Contact, 1946. Gebonden. 220 p. Ills. (dissertatie). xH 9150 x 10.00

PRAAG, Siegfried E. van. Wij en de dieren. Een beschouwing over het dier in de letterkunde en een keur van dierverhalen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1932. Gebonden. 300 p. Met tien illustraties naar teekeningen van Jacques Kaas. Wereldbibliotheek 592 p. xY 6961 x 8.00

PRAAG, Siegfried van. De West-Joden en hun Letterkunde sinds 1860. Amsterdam, Elsevier, 1926. Gebonden Stofomslag 143 p. Elseviers Algemeene Bibliotheek Deel 40 xR 3893 x 10.00

PRAKKE, H.J. Bentheimer Grenz - Triptyk. Bonn, 1970. Oorspr. omslag, 20 p. Nachbarn nr. 6. xT 9370 x 7.00

PRAKKE, Henk. Towards a philosophy of publicistics. Edited by Hanno Hardt. Center for the Advanced Study of Communication, University of Iowa, 1971. Oorspr. omslag, 24 p. Occasional Paper Number One, 1971. xT 1707 x 7.00

PREMSELA, Martin J. Anatole France en Hollande. Essai de bibliographie francienne. Preface: Louis Dumont-Wilden. La Haye, A.A.M. Stols, 1947. Geniet. 15 p. - xR 8317 x 8.00

PREMSELA, Martin J. De gedachtengroei van Francois Mauriac's romanwerk. Amsterdam, S.L. van Looy, z.j. Or. omslag. 20 p. + Bibliografie. - xK 7710 x 7.50

PREMSELA, Martin J. Lectuurgids voor moderne Fransche Letterkunde. Inleiding P. Valkhoff. Groningen, P. Noordhoff, 1936. Gebonden Stofomslag. 138 p. Ills. Stofomslag in fotocollage: MW xR 5455 xx 10.00

PRICK, Harry G.M. De Adriaantjes, een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1977. 1e druk. Gebonden Stofomslag 622 p. Ills. - xW 4460 x 15.00

PRICK, Harry G.M. Een weefsel van overpeinzingen. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger. Nijmegen, Vriendenlust, 1986. Paperback. 120 p. - xK 2410 x 8.00

PRICK, Harry G.M. Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel. Overdruk: Roeping no. 6. juni 1952. Geniet. 18 p. - xB 8876 x 6.50

PRICK, Harry G.M. Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel. Ontnomen, ingeleid en van aantekeningen voorzien door .... Amsterdam, Athenaeum / Loeb, 1978. Paperback. 318 p. - xH 7543 x 10.00

PRINS, Pieter de. Belgische tijdingen. De Hedendaagse poezie. Brussel, Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie, 1968. Or. omslag. 115 p. Ills. - xK 3776 x 8.00

PRINSEN, J. De oude en de nieuwe historische roman in Nederland. Leiden, A.W. Sijthoff, 1919. Gebonden. 106 p. Nederlandsche Kunst. Een reeks, artistieke handboeken onder redactie van Joh. Vorrink. Bandontwerp: Piet C. Wagner. xL 0483 xx 9.00

PRINSEN, J. Geillustreerde Nederlandsche Letterkunde. Beknopt overzicht van de vroegste tijden tot op heden. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1924. Gebonden. 287 p. Met portretten, handschriften verzameld onder leiding van J. Berg. xK 3632 x 10.00

PRINSEN, J. Het drama in de 18e eeuw in West-Europa. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1931. Gebonden. 591 p. - xB 5096 x 15.00

PRINSEN, J. Varia Literaria. Veertien opstellen over literatuur. Culemborg, Tjeenk Willink-Noorduijn, 1970. Gebonden Stofomslag 168 p. Verzameld en ingeleid en bewerkt door M.M. Prinsen en Cath. Ypes.- xK 1907 x 9.00

PRINSEN J.Lzn, J. Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Gebonden. 748 p. - xH 0419 x 10.00

PRINSEN, J.Lzn. J. Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 2e herziene druk. Gebonden. 757 p. - xR 2611 x 10.00

PRINSEN, J.Lzn. J. Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928. 3e herziene druk. Gebonden Stofomslag. 781 p. - xY 0850 x 16.00

PRIVAT, Edmond. Tragiek en Triomf van Zamenhof. Vertaling uit het Esperanto door L. Belinfante-Ahn. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1947. Oorspr. omslag. 130 p. - xY 8403 x 8.00

PROOST, K.F. De Bijbel in de Nederlandsche Letterkunde als spiegel der cultuur. Deel II: Zestiende en zeventiende eeuw. Assen, Van Gorcum & Comp., 1933. Gebonden. 215 p. - xB 9044 x 10.00

PROOST, K.F. De bijbel in onze literatuur. Den Haag, Servire, 1952. Gebonden Stofomslag 107 p. Ills. Servire Encyclopaedie. xL 2487 x 7.00

PROOST, K.F. De religie in onze moderne literatuur 1880-1920. Zeist, J. Ploegsma, 1922. Gebonden. 160 p. - xK 3426 x 9.50

PROOST, K.F. Georg Brandes. Inleiding tot zijn leven en werken. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1940. Gebonden. 208 p. - xK 2683 x 13.50

PROOST, K.F. Henriette Roland Holst in haar strijd om gemeenschap. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1937. Ingenaaid. VIII + 288 p. Met vier portretten. xM 2776 x 11.50

PROOST, K.F. Ibsen-essays. Zeist, J. Ploegsma, 1919. Gebonden. 97 p. - xK 9868 x 11.50

PROOST, Pieter Jzn. Jodocus van Lodenstein. J. Brandt en Zoon, Amsterdam, 1880. Gebonden, 288 p. Proefschrift Hoogeschool Leiden. Met de stellingen. xY 3391 x 25.00

PUCHINGER, G. Ontmoetingen met literatoren. Zutphen, Terra, 1982. Gebonden Stofomslag 612 p. Ills. - xR 8930 x 15.00

PULINCKX, R. Arthur van Schendel, zijn werk en zijn beteekenis. Diest, Pro Arte, 1944. Ingenaaid. 261 p. - xK 2875 xx 10.00

PUTMAN, J.J. Cervantes reis naar den Parnassus. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1872. Ingenaaid. 100 p. [omslag licht beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xT 2427 x 15.00

PUYMBROUCK, Herman van. Cyriel Buysse en zijn land. Met zes buitentekst-platen en facsimile van een handschrift. AmsterdamAntwerpen, Van Holkema & Warendorf/V. Resseler, 1929. Oorspr. omslag. 114 p. Ills. - xT 2581 x 10.00

QUENNELL, Peter / Tore Zetterholm. (ed.). An Illustrated Companion to World Literature. New York, Excalibur Books, 1986. Bound dustjacket. 314 p. 540 illustrations, 300 in full color. - xR 2980 x 15.00

QUERIDO, Is. Geschreven portretten. Amsterdam, L.J. Veen, [1912]. Gebonden. 218 p. Ills. Jac. van Looy, L. van Deyssel, M. Emants, H. Swarth, H. Gorter, Balzac. e.a. xY 6419 xx 9.00

QUERIDO, Is. Literatuur en kunst. Eerste reeks. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1906. Gebonden half leer. 208 p. Met gesigneerde opdracht van de schrijver. Inhoud: Heijermans: Diamantstad. Stijn Streuvels: Minnenhandel en Openlucht. Fragmentarische kritiek: I. Busken Huet en Madame de Stael. II. Flaubert. III. Vincent van Gogh. IV. Montaigne. xY 6418 x 20.00

QUERIDO, Is. Studien. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkope Lectuur, [1910]. 2e druk. Ingenaaid met stofomslag. 220 p. Nederlandsche Bibliotheek nr XXXVI/VII. xR 4441 x 8.00

QUERIDO, Is. Studien over Tijdgenooten. Eerste reeks. Frank van der Goes. Amsterdam, Em. Querido & Van Cleef, 1899. Oorspr. omslag. 84 p. - xT 0583 x 10.00

QUERIDO, Is. Studien. Tweede bundel. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1912]. Gebonden grijs linnen. 310 p. Nederlandsche Bibliotheek 196-198. Bandontwerp P.H. Praag. xY 6477 x 7.00

QUERIDO, Is. Van verbeelding en werkelijkheid. Amsterdam, Em. Querido, 1918. Gebonden. 246 p. - xK 6394 x 15.00

R.K. Pr. Decadentenkunst. Maatsch. De Gelderlander, [Nijmegen], 1902. Oorspr. omslag 41 p. omslag matig. Brochure contra de Katholiek-moderne Letterkunde (Van onzen Tijd). xR 1532 x 9.00

RAA, J.A.R.C. ten en Joh. Huber (red). Gedenkboek Edw. B. Koster, 1861-1931. Z.p. [1931]. Oorspr. omslag. 105 p. Ills. Uitg. t.g.v. de 70ste verjaardag van Edward Koster, aangeboden door en met bijdragen van zijn oud-leerlingen. xR 7791 x 15.00

RAAF, K.H. de. Hoffmann von Fallersleben. Voortrekker in het oude land der Dietsche Letteren. Verlucht met foto's en facsimiles. Den Haag, Oceanus, 1943. Gebonden Stofomslag. 139 p. Ills. - xL 1707 x 10.00

RAAF, K.H. de. Problemen der poezie. Beschouwingen over de beginselen der dichtkunst en het Nederlandsche vers van dezen tijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. Herbonden. 110 p. - xK 3373 x 7.00

RAAF, K.H. de en J.J. Griss. Een nieuwe bundel. Derde deel: Bloemlezing van Nederlandse poezie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en voor zelfstudie. Dertiende tot Achttiende Eeuw. Rotterdam/Bussum, W.L. & J. Brusse/Unieboek, 1969. 13e druk. Gebonden. 460 p. Herzien door F.W. van Heerikhuizen. xL 8867 x 9.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1973 - 1977. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1979. Ingenaaid. 229 p. - xT 3265 x 10.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1985. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1985. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1986. Ingenaaid. 116 p. - xB 5440 x 8.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1986. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1986. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1987. Ingenaaid. 142 p. - xB 5441 x 8.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1987. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1989. Ingenaaid. 150 p. - xB 5442 x 8.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1982. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1982. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1983. Oorspr. omslag. 92 p. - xR 8307 x 8.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1984. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1985. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 8308 x 8.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1968 - 1972. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1975. Ingenaaid. 233 p. - xT 3266 x 10.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1958 - 1967. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1974. Ingenaaid. 233 p. - xT 3267 x 10.00

RAAT, G.F.H. Over De hondsdagen van Hugo Claus. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1980. Paperback. 98 p. Synthese. xH 7060 x 6.00

RAAT, G.F.H. Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve. Utrecht, H&S, 1988. Ingenaaid. 51 p. - xB 7182 x 9.00

RAEMDONCK, Bert van. Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950). Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, 2006. Paperback. 416 p. Ills. AMVC publicaties 9. xR 0777 x 10.00

RAES, Hugo & Paul de Wispelaere. Wereld in teksten. Deel I. Brussel, Paris/Manteau, 1973. Paperback. 216 p. - xK 8900 x 8.00

[RAES, Hugo] WALRECHT, Aldert. (ed.). Werk van Hugo Raes. Zutphen, W.J. Thieme, [1970]. Geniet. 52 p. Moderne literatuur deel I Nederlands. xK 5200 x 6.50

RAMAN, Anny. Bibliografie van Marnix Gijsen. Ingeleid door Marnix Gijsen. Hasselt, Heideland-Orbis, 1973. Paperback. 383 p. - xR 1164 x 10.00

RAMONDT, Marie. Sprookjesvertellers en hun wereld. Van primitivisme tot symbolisme. Vier sprookjesstudien. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1948. Gebonden. 190 p. - xT 7486 x 15.00

RASCH, Gerard. Tadeusz Konwicki, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1988. Paperback. 35 p. Literair Moment. xB 1958 x 4.50

RAVESTEIJN, W. van. Herman Gorter. De dichter van Pan. Een heroisch en tragisch leven. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. Ingenaaid. 302 p. Brusse 626. xK 6098 x 10.00

RAVESTEYN, W. van. Satyre als medicijn, Jonathan Swift. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951. Gebonden Stofomslag 46 p. Gastmaal der eeuwen. xK 7646 x 9.00

REDEKER, Hans. De dagen der artistieke vertwijfeling. Een essay over de crisis van het kunstenaarschap. Amsterdam, De Bezige Bij, 1950. Gebonden Stofomslag 266 p. - xL 7268 x 10.00

REEDIJK, C. en P.J.H. Vermeeren. Rondom de meester van Catharina van Cleef. 's-Gravenhage, 1965. Oorspr. omslag. VI + 26 p. Tentoonstelling van handschriften in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (Museum van het Boek). 21 januari - 27 februari 1965. [Overdruk]. xK 5206 x 7.00

REEDIJK, C. en P.J.H. Vermeeren. Rondom de meester van Catharina van Cleef. 's-Gravenhage, 1965. Oorspr. omslag, Ills., VI + 33 p. Tentoonstelling van handschriften in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (Museum van het Boek). 21 januari - 27 februari 1965. xB 3420 x 7.00

REICHLING, Anton. Het Woord. Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik. Nijmegen, J.J. Berkhout, 1935. Ingenaaid, 460 p. - xY 0733 x 15.00

REIJNDERS, K. Onder dekmantel van etiket. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1972. Paperback. 120 p. - xL 0423 x 7.00

REIJNDERS, Karel. Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1968. 1e druk. Ingenaaid. 667 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 24 mei 1968. xM 9553 x 20.00

REIJNDERS, Karel. Pierre Kemp, een zondagsdichter? Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970. Or. omslag. 20 p. Voordrachten gehouden voor de Gelderse leergangen te Arnhem no. 28. xK 8794 x 7.00

REIJT, Vic van de. Bustrip naar Elsschot. Een reisverslag. Sjaalmanpers, Utrecht-Bunnik, 1985. Oorspr. omslag, 15 p. Sjaalmancahier, deel 8. Genummerd 38/100. xY 8292 x 10.00

REIJT, Vic van de. Nieuws! over Willem Elsschot. C.J. Aarts, Amsterdam, 1982. Oorspr. omslag, Ills., 33-80 p. overdruk uit Aarts' Letterkundige Almanak 1982. xT 3730 x 10.00

REINDERS, E. De Gymnasiale geest en de realia aan B-Gymnaium. Groningen, J.B. Wolters, 1920. Oorspr. omslag. 28 p. Overgedrukt uit Paedagogische studien tweede jaargang afl. 1. [bibliotheekstempeltje]. xL 6809 x 6.00

REITSMA, Anneke. 'In de taal zelf verscholen' over de poezie van Ida Gerhardt. Amsterdam, De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1983. Paperback. 130 p. Synthese. xR 7773 x 7.50

RENES, T. (samengesteld). Bibliografie van Antoon Coolen bijgewerkt tot 1 januari 1961. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1961. 2e druk. Paperback. 55 p. - xK 6608 x 8.00

RENES, T. (samengesteld). Bibliografie van Antoon Coolen tot 17 april 1957. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1957. Paperback. 48 p. [Omslag verkleurd] xM 2729 x 8.00

RENIERS, Rem. Guido Gezelle / katholiek vrijmetselaar. Brugge/'s-Gravenhage, J. Sonneville/Nijgh & Van Ditmar, 1973. Paperback. 215 p. Triagnose van mythe: deel I. xY 6410 x 8.00

RENKEMA, J. Schrijfwijzer. Handboek voor een duidelijk taalgebruik. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979. Ingenaaid. XIV + 202 p. - xB 5000 x 8.50

RENS, Lieven. Acht Eeuwen Nederlandse Letteren. Van Veldeke tot vandaag. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1975. 2e bewerkte uitgave. Paperback. 176 p. - xK 3793 x 9.00

[REVE] BOELAARS, Bert. Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve. Amsterdam, L.J. Veen, 2002. Paperback. 207 p. Ills. - xH 7324 x 12.50

REVE, Gerard / M. Dendermonde / H. Keuls e.a. Over Jan den Hartog. Amsterdam, Elsevier, 1981. Paperback. 83 p. - xH 6543 x 8.00

[REVE] MEIJER, Mia & Klaus Beekman. Gerard (Kornelis van het) Reve. Desclee de Brouwer Brugge etc. 1973. Oorspr. omslag 55 p. Ontmoetingen 104 xL 7782 x 8.00

[REVE] WENNEKES, Wim. Jezus Maria ! Van het Reve, van het Violet en van de Dood. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1996. 1e druk. Paperback. Ills. 128 p. - xH 4642 x 9.00

REYN, J. van. Nederlands beroemdste dichters en prozaschrijvers, van den oorsprong der Nederlandsche letterkunde tot op onze dagen, geschetst in hun leven en hunne verdiensten. Arrenberg & Van Reyn, Rotterdam, 1852. Karton, Ingenaaid, 159 p. Doorschoten met wit met aantekeningen en verbeteringen van de auteur in handschrift. Eerste stukje [niet voortgezet]. xY 3389 x 30.00

REYNEBEAU, Marc. Apollo's klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders. Leuven, Kritak, 1988. Paperback. 154 p. - xK 1993 x 8.00

REYS, Otto P. [=J. Greshoff]. Dichters in het koffyhuis. Herinneringen. Met een woord vooraf door J. Greshoff. Baarn, Hollandia, z.j. [1925]. Ingenaaid. 107 p. Met ingeplakte portretten xY 6685 x 12.00

RIDDER, Andre de. La Litterature Flamande Contemporaine (1890-1923). Anvers/Paris, L. Opdebeek/Edouard Champion, 1923. Gebonden. 223 p. Ills. - xR 0154 x 10.00

RIDDER, Andre de. Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1907]. 2e vermeerderde en omgewerkte druk. Gebonden. 200 p. Met portret op band. - xB 0372 x 30.00

RIDDER, Andre de. Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1907]. 2e vermeerderde en omgewerkte druk. Ingenaaid, 200 p. Portret t.o. titelpagina. - xR 7794 x 25.00

RIEWALD, J.G. Beerbohm's Literary Caricatures. From Homer to Huxley. Selected, introduced and annotated by J.G. Riewald. Archon Books, Hamden, 1977. Bound dust jacket Ills. 295 p. - xR 4917 x 20.00

RIJNBERK, G. van. Wenken over het samenstellen van wetenschappelijke geschriften. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, z.j. Ingenaaid. 39 p. - xB 2516 x 8.00

RIJNSDORP, C. Literair dagboek ( 1940-1950). Kampen, J.H. Kok, 1974. Gebonden Stofomslag 159 p. Bovenkant stofomslag hoekje uit. xK 2645 x 13.50

RIJNSDORP, C. Op zoek naar het geheim. Gebundelde essays. Baarn, Bosch & Keuning, 1954. Gebonden Stofomslag 151 p. - xK 1871 x 10.00

RIJNSDORP, C. Ter zijde. Beschouwingen over litteratuur en muziek. Amsterdam, U.M. Holland, 1935. Gebonden. 174 p. - xB 7921 x 8.00

RIJPMA, E. Gids bij de studie der Nederlandse Letterkunde. Bespreking van verschillende werken. Groningen, J.B. Wolters, 1932. 10e druk. Gebonden. 182 p. - xK 3639 x 8.00

RILKE, Rainer Maria. Das schweizerische Rilke-Archiv der Schweiz. Landesbibliothek in Bern. Vorwort Pierre Bourgeois. Zurich, Max Niehans, 1952. Oorspr. omslag. 56 p. Uit de Bibliotheek van Nel Noordzij. xT 7581 x 15.00

RILKE, Rainer Maria. De Dichter. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1944. Gebonden. 57 p. Geautoriseerde vertaling A.A.M. Stols. Van Dijk 645. xR 1864 x 10.00

RISPENS, J.A. De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd. Lochem, De Tijdstroom, z.j. Gebonden. 55 p. - xK 8141 x 10.00

RISPENS, J.A. De geest over de wateren. Litteraire en wijsgerige essays. J.H. Kok, Kampen, 1950. Gebonden, 281 p. - xL 1473 x 9.00

RISPENS, J.A. Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na 1880. Kampen, J.H. Kok, 1938. Gebonden. 436 p. - xM 6750 x 10.00

RITTER jr. P.H. Vertoog en ontboezeming. Verzameld essayistisch proza. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Met een bibliografie door G.H. 's-Gravesande. Utrecht, A.W. Bruna, z.j. Gebonden. 434 p. - xK 2536 x 10.00

RITTER, P.H. Een leven van kleur en gratie. Causerie over vrouwenfiguren uit het Fransch gezelschapsleven in vroegere eeuwen. Rotterdam, De Maasstad, z.j. Gebonden. 98 p. Het Nieuwe Boek nr. 8. xL 8298 x 10.00

RITTER, P.H. Lodewijk van Deyssel. Baarn, Hollandia-drukkerij, 1921. 2e herziene druk. Ingenaaid onafgesneden. 109 p. - xC 0298 x 10.00

RITTER, P.H. Lodewijk van Deyssel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1912]. 1e druk. Oorspr. omslag. 44 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis deel XLII afl. 12. xB 8867 x 12.00

RITTER, P.H. Over lezen en schrijven. Fragmenten van Nederlandsche schrijvers verzameld en naar tijdsorde gerangschikt. Amsterdam, Wereldbibliotheekvereeniging, 1936. Ingenaaid. 75 p. - xR 9553 x 10.00

RITTER, P.H. Verspreide fragmenten. Eerste bundel. H.D. Tjeenk Willink & Zoon Haarlem 1914. Gebonden VIII + 248 p. bibliotheekstempeltje. xL 4407 x 10.00

RITTER, P.H. Verspreide fragmenten. Tweede bundel. H.D. Tjeenk Willink & Zoon Haarlem 1914. Gebonden VI + 223 p. - xL 4408 x 10.00

RODENKO, Paul. Over Hans Lodeizen. Utrecht, Reflex, 1980. Or. omslag. 32 p. - xK 2424 x 8.00

RODENKO, Paul. Tussen de regels. Wandelen en spoorzoeken in de moderne poezie. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956. 1e druk. Pocket. 206 p. Ooievaar 31. Omslag Herman Berserik. xB 0527 x 5.00

ROELANTS, M. Begin, splitsing en einde van het tijdschrift Forum. Gent, 1963. Oorspr. omslag. [36] p. Overdruk: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1963. xR 0938 x 7.00

ROELANTS, Maurice. Marnix Gijsen. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau N.V. Brussel 1958. Ingenaaid Ills. 40 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde No. 7 xR 2791 x 7.00

ROELANTS, Maurice. Schrijvers, wat is er van de mens? Een verzameling schrifturen. Twee delen. Brussel, A. Manteau, 1956/1957. Gebonden Stofomslag 256 + 255 p. Omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Bandontwerp Paul Roelants. Over: M. Nijhoff, H. Teirlinck, R. Brulez, B. Constant, A. Gide, J. van Nijlen, R. Minne, M. Gilliams, H. Claus, K. van de Woestijne. e.a. xK 2887 x 20.00

ROELANTS, Walschap, Zielens. Rondom Roelants Walschap Zielens. Korte bijdragen tot beter kennis dezer schrijvers. Het Kompas, Mechelen, [1956]. Oorspr. omslag, 31 p. verspreid door Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. xT 5804 x 9.00

ROEMANS, R. Gedenkboek Dr. C. Godelaine 1888-1942. Met een chronologisch-analytische bibliografie. Maaseik, De vereniging van Limburgse Schrijvers, 1954. Or. Wrappers. 93 p. Ills. - xK 3771 x 10.00

ROEMANS, Rob. Analytische bibliographie van en bibliographie over Prof. Dr. Maurits Sabbe. Gent, v/h Vanderpoorten, 1933. Oorspr. omslag. 233 p. Analytische Bibliographieen van Vlaamsche Schrijvers nr. 2. xR 0804 x 18.00

ROEMANS, Rob. Analytische bibliographie van Prof. Dr. Leo van Puyvelde. J. van Mierlo-Proost & Co. Turnhout 1949. Oorspr. omslag 170 p. KVATL Reeks IV, nr. 12. bibliotheekstempeltje. xL 6811 x 10.00

ROEMANS, Rob. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 6: De tijdschriften opgericht tussen 1940 en 1944. Westland. Podium en Nieuwe Stemmen. Hasselt, Heideland, 1963. Paperback. 258 p. - xR 0873 x 10.00

ROEMANS, Rob. Fernand-Victor Toussaint van Boelaere. Een studie. Brussel, L.J. Kryn, 1935. Oorspr. omslag. 35 p. Ills. - xR 0779 x 8.00

ROEMANS, Rob. Het werk en de betekenis van Prof. Dr Willem de Vreese. Antwerpen, De Vlijt, 1950. Oorspr. papieren omslag. IX + 162 p. Met portret. - xR 0798 x 10.00

ROEMANS, Rob. Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie. Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 1953. Gebonden Stofomslag 484 p. onder auspicien van het Vermeylen-Fonds xR 3868 x 12.00

ROEMANS, Rob. Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyriel Buysse. Kortrijk, Steenlandt, 1931. Ingenaaid. 133 p. Met een inleidend woord van Achilles Mussche, een portret van Cyriel Buysse en een facsimile van het handschrift van den schrijver, volgens een onuitgegeven bladzijde. [Met toevoegingen in pen]. xT 3368 x 30.00

ROEMANS, Rob. en Hilda van Assche. Analytische bibliografie van Julien Kuypers. Ingeleid door Karel Jonckheere en Garmt Stuiveling. Hasselt, Heideland, 1968. Ingenaaid. 99 p. - xB 7320 x 8.00

ROEMANS, Rob en Hilda van Assche. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en bijblad. Hasselt, Heideland, 1964. Oorspr. omslag. 463 p. - xB 3830 x 10.00

ROEMANS, Rob. en Hilda van Assche. Bibliografie van Karel Jonckheere. Ingeleid door Angela Manteau en Karel Jonckheere. Met een portret getekend door Loe Nagels. Hasselt, Heideland, 1967. Paperback. 254 p. - xR 1181 x 10.00

ROEMANS, Rob en Hilda van Assche. Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in Boekvorm. Antwerpen/Utrecht, De Nederlandsche Boekhandel, 1972. Ingenaaid. 248 p. Studia Flandrica nr. 2. xR 1183 x 20.00

ROES, J.H. (red.). MemoReeks. Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven. Met medewerking van Mechteld Wijgerinck. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum, 1979. Oorspr. omslag. 100 p. Cahier 8. - xT 0938 x 8.50

ROEST, Hans. Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg. Heemstede, Lojen Deur Pers, 1982. Ingenaaid. 29 p. Genummerd 39/330. xW 7474 x 15.00

ROEY, Johan de. Hugo Claus. Een poreuze man van steen. Lanno, Tielt/Den Haag 1964. Pocket Ills. 237 p. Idolen en Symbolen nr. 20 xB 5875 x 7.00

Rogier, L.J. Herdenking van P. Geyl (15 december 1887 - 31 december 1966). Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1967. Oorspr. omslag. 36 p. Met portret. Nieuwe reeks deel 30 no 12. xB 1818 x 7.00

ROGIER, L.J. Het tijdschrift Katholikon 1827-1830. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Oorspr. omslag. 49 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel 20, no. 12. xR 0770 x 10.00

ROLAND HOLST, A. In den verleden tijd. Amsterdam, Boelen, 1975. Ingenaaid. 102 p. Herinneringen aan L. van Deyssel, Herman Gorter, F. van Eeden, M. Ter Braak, E. du Perron en anderen. xK 2613 x 9.00

ROLAND HOLST, A. In memoriam Herman Gorter. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 2e druk. Ingenaaid. 13 p. - xY 8430 x 8.00

ROLAND HOLST, A. Over den dichter Leopold. Maastricht, A.A.M. Stols, 1926. Ingenaaid, onafgesneden, 68 p. Oplage 320 exx. xH 1196 x 9.00

ROLAND HOLST, A. Over den dichter Leopold. Amsterdam, W.L. Salm, z.j. [1926]. Gebonden. 56 p. Kaleidoscoop nr 15. xH 3921 x 7.00

ROLAND HOLST, A. Over den dichter Leopold. Amsterdam, W.L. Salm, z.j. [1926]. Ingenaaid. 56 p. Kaleidoscoop nr 15. xK 6118 x 6.00

ROLAND HOLST, A. Over den dichter Leopold. Maastricht, A.A.M. Stols, [1935]. 3e druk. Ingenaaid. 56 p. Kaleidoscoop nr 15. [Van Dijk 356]. xW 6173 x 7.00

ROLAND HOLST, A. Over den dichter Leopold. BZZTOH, s-Gravenhage, 1980. Oorspr. omslag 56 p. - xR 3765 x 6.00

[ROLAND HOLST, A.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 1. A. Roland Holst. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1958. Ingenaaid. 40 p. Ills. - xH 0428 x 5.00

[ROLAND HOLST, H.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 16. Henriette Roland Holst. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1970. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xW 6827 x 5.00

ROLAND HOLST, Henriette. Guido Gezelle. Amsterdam, E.M. Querido, 1931. Gebonden. 112 p. - xK 6285 x 8.00

ROLAND HOLST, Henriette. Herman Gorter. Amsterdam, Em. Querido, 1933. Gebonden. 160 p. - xK 9565 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Herman Gorter. Amsterdam, Querido, 1973. Ingenaaid. 160 p. SUN reprint 7. - xM 7916 x 8.00

ROLAND HOLST, Henriette. Jean Jacques Rousseau. Een beeld van zijn leven en werken. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1920]. Gebonden. 300 p. Met eenige portretten. xL 2026 x 7.00

ROLAND HOLST, R.N. In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen. Met een woord ten geleide van Henriette Roland Holst-van der Schalk en van den samensteller A.M. Hammacher. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1940. Gebonden. 196 p. Met portret. - xB 3183 x 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henr. Over leven en schoonheid. Opstellen over aesthetische en ethische onderwerpen. Arnhem, Van Loghum Slaterus en Visser, 1925. 1e druk. Gebonden. 488 p. - xL 4020 x 11.50

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst. Zeist, Ploegsma, 1940 [=1941]. Oorspr. omslag Ingenaaid. 132 p. - xB 3858 x 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register. Nieuwe titeluitgaaf. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. Gedecoreerde linnen band XIII + 316 p. Ills. - xR 1504 xx 17.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. e.a. Over den dichter A. Roland Holst. Met bibliografie. Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. Ingenaaid. 84 p. Bijdrage: M. Nijhoff, Jan Engelman, Jo de Wit, Victor E. van Vriesland, M. Vasalis. xH 4046 x 8.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. e.a. Over den dichter A. Roland Holst. Met bibliografie. Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. Gebonden. 84 p. Bijdrage: M. Nijhoff, Jan Engelman, Jo de Wit, Victor E. van Vriesland, M. Vasalis. xW 6177 x 9.00

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK. H. Poezie en Maatschappelijke vernieuwing. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1935. Ingenaaid. 95 p. Religieus Socialistische vragen, V, No. 2. xL 7665 x 10.00

ROMBAUTS, W. De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914). Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven II en III. Gent, 1981. Ingenaaid. 246-462 p. Omslag verkleurd. xK 5801 x 15.00

ROMBOUT, S.A.F. Causons Littérature. Den Haag, Van Goor, z.j. Gebonden. 156 p. Ills. + grammofoonplaat. Typografie Aldert Witte. xH 5670 x 9.00

ROMEIN, J.M. en J. Haak. Apparaat voor de studie der geschiedenis. Herzien door J.G.F. Hasekamp. Groningen, Wolters Noordhoff, 1979. 9e druk. Oorspr. omslag. 222 p. - xY 6184 x 9.00

ROMEIN, Jan Marius. Dostojewskij in de westersche kritiek. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van den literairen roem. Met een bibliografie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1924. Ingenaaid. 225 p. Onafgesneden. - xT 1481 x 16.00

ROMEIN-VERSCHOOR, A.H.M. Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse Romanschrijfster na 1880. Waarin opgenomen Een eenzaam avontuur in de literaire sociologie. Nijmegen, SUN, 1977. Paperback. 191 p. SUN Reprint 22. xR 2322 x 10.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Character und Kultur des Niederlanders. Bonn, 1968. Oorspr. omslag, 20 p. Nachbarn nr. 1. xT 9372 x 7.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. De vruchtbare muze. Amsterdam, Querido, 1949. Ingenaaid. 104 p. - xC 1595 x 8.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur. Nijmegen, SUN, 1978. Ingenaaid. 104 p. SUN Reprint 27. - xM 9481 x 7.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Drielandenpunt. Essay. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1975. Paperback. 277 p. Synopsis. xK 2509 x 8.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Man en vrouw. Uit de geschiedenis van een menselijke verhouding. Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1951. Or. omslag. 16 p. Leidse Voordrachten 2. Dies-college 10 februari 1951. xK 3087 x 7.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwe Nederlandse Literatuur. Amsterdam, Querido, 1947. 2e druk. Ingenaaid. 102 p. - xC 1802 x 7.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Spelen met de tijd. Nijmegen, SUN, 1979. Paperback. 228 p. Sun Reprint 34. xL 6193 x 8.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Vrouwenwijsheid. Een bundel kritieken en essays over de vrouw. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980. Ingenaaid. 364 p. Ills. Synopsis. xC 1805 x 9.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. e.a. Invloeden op de literatuur. Wassenaar, Servire, 1972. Paperback. 130 p. Invloed van Marx, Levi-Strauss, Ralph Waldo Emerson, Nietzscge, Macluhan & Freud op de literatuur. xK 5314 x 7.50

ROMIJN MEIJER, Henk. Bernard Malamud. Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. Paperback. 43 p. Literair Moment. xL 0241 x 6.00

ROMUALD BANZ, P. Geschiedenis van de Latijnse Letterkunde. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1949. Gebonden. 185 p. Hellas en Rome. Antieke bronnen van de europese beschaving V. xM 2789 x 7.00

ROOS, A.G. Soranus een Bataaf in Romeinse krijgsdienst. Amsterdam, 1953. Oorspr. omslag. 8 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 16, no 7. [bibliotheekstempeltje]. xL 7190 x 6.00

ROOS, A.G. Van groote mogendheid tot Universiteitsstad. Athene van Alexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr. Een overzicht. Amsterdam, 1945. Oorspr. omslag. 28 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 8, no 2. [bibliotheekstempeltje]. xL 7182 x 6.00

ROOSENSCHOON, Wies. Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken. Beemster, Historisch Genootschap J.A. Leeghwater, 1990. 2e druk. Or. omslag. 72 p. Ills. T.g.v. het 50-jarig bestaan van het Historisch Genootschap J.A. Leeghwater. Illustraties Henk Tol. xB 7352 x 10.00

ROOSES, Max. Letterkundige studien. Gent/Antwerpen, Ad.Hoste/ De Nederlandsche Boekhandel, 1894. Gebonden. 244 p. Ex libris: Williame den Frese. xR 6748 x 20.00

ROOVER, Adriaan de. Paul van Ostaijen. Desclee de Brouwer, 1968. 3e druk. Paperback. 64 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 1. - xW 4470 x 4.50

ROTHUIZEN, G. Th. Steen of stroom? Menno ter Braak en Anton van Duinkerken over het christendom. Kampen, J.H. Kok, 1969. Or. omslag. 33 p. Ills. Kamper Cahiers nr. 11. Typografie Henk Krijger. xK 5205 x 7.00

ROUGEMONT, Denis de. Persoonlijkheid als roeping in dezen tijd. Nederlandsch van Roel Houwink. Amsterdam, Uit. Mij. Holland, [1940]. Gebonden Stofomslag 246 p. - xL 0627 x 12.00

ROVER, C. de. Frans Kellendonk, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. Paperback 30 p. Literair Moment. xB 1959 x 5.00

ROVER, Frans C. de. Over Het innerlijk behang van Hans Lodeizen. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1978. Paperback. 108 p. Synthese. xH 3748 x 6.00

ROYEN, Gerlach. Ongaaf Nederlands. Amsterdam, 1941. Oorspr. omslag. 112 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 4, no 10. [bibliotheekstempeltje]. xL 7179 x 6.00

RUBOW, Paul V. Herman Bang og flere kritiske Studier. Kobenhavn, Gyldendal, 1958. Paperback. 131 p. - xR 8264 x 15.00

RUCKER, Elisabeth. Maria Sibylla Merian 1647-1717. Ihr Wirken in Deutschland und Holland. Bonn, 1980. Oorspr. omslag. 34 p. Ills. Nachbarn nr. 24. xB 4547 x 8.00

RUDDER, May de. Guido Gezelle. Turnhout, Brepols, 1919. Or. omslag. 27 p. Les Grands Belges. xL 2432 x 7.00

RUITENBERG-DE WIT, A.F. Formule in den morgenstond. Een studie over het dichtwerk van Gerrit Achterberg. Amsterdam, Em. Querido, 1968. 1e druk. Paperback. 158 p. Reuze Sal. 82. - xH 1105 x 7.00

RUITER, C. de. Over het proza van S. Carmiggelt. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitg. 1979. Paperback. 146 p. Synthese. xH 1127 x 7.00

RUMKE, H.C. Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods, een essay. Haarlem, Scheltema & Holkema, 1972. 2e druk. Ingenaaid. 191 p. Fotografische herdruk. Gebruikssporen. xY 5997 x 8.00

RUPPERT, Christiaan & Gerard Steen (eds.). Decadentie. Grafiet Nr. 5. Stichting Grafiet, Utrecht, 1985. Oorspr. omslag 201 p. - xR 2960 x 9.00

RUSSELL, James Anderson. Romance and realism. Trends in Belgo-Dutch prose literature. Amsterdam, H.J. Paris, 1959. Bound. 176 p. - xR 2315 x 15.00

RUTGERS, Wim. De Caraibische jeugdboeken van Miep Diekmann. Een leesverslag. Oranjestad/Den Haag, Charuba/Leopold, 1984. Paperback. 198 p. Ills. - xB 4187 x 10.00

RUTTEN, M. Henriette Roland Holst. Dichteres van de ascese. Vogels van diverse pluimage. Antwerpen, Van Uffelen & Delagarde, 1936. Geniet. 16 p. Overdruk uit: De Vlaamsche Gids 1936. xT 5034 x 8.00

RUTTEN, M. Het proza van Karel van de Woestijne. Paris, Les Belles Lettres, 1959. Oorspr. omslag. 758 + 19 p. Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et Lettres de l'Universite de Liege. Fascicule CLIII. xB 8863 x 20.00

RUTTEN, M. Karel van de Woestijne. Desclee de Brouwer, 1970. Paperback. 64 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 83. - xK 8855 x 5.00

RUTTEN, M. Karel van de Woestijne 1878-1929. Herdenkingstentoonstelling naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte. Antwerpen, 1978. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. Tentoonstelling te Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven 10 maart - 9 april en 16 mei - 15 oktober 1978 en te Gent, Het Pand 14 april - 1 mei 1978. xB 8895 x 10.00

RUTTEN, M. Nederlandse dichtkunst Achterberg en Burssens voorbij. Kronieken. Twee bundel. Hasselt, Heideland, 1967. Ingenaaid. 420 p. Ills. - xK 2688 x 10.00

RUTTEN, M. Tucht en ontucht in de poezie van H. Hensen en B. de Corte. Tongeren, G. Michiels-Broeders, z.j. Ingenaaid. 160 p. Oostlandreeks nr. 10. xK 5286 x 8.00

RUTTEN, M. en J. Weisgerber. (red.). Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon ( 1888-1946). Antwerpen, Standaard, 1988. Ingenaaid. 614 p. - xR 7885 x 60.00

RUTTEN, Th. Felix Timmermans. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1928. Gebonden. 225 p. Ills. - xR 6493 x 10.00

RUYS, H.J.A. Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1929 verschenen. Leiden, E.J. Brill, 1953. Ingenaaid. XXXIII + 763 p. Vierde deel bevattende de literatuur, verschenen van 1921-1929. xT 0636 x 25.00

RUYSSEVELT, A. van (ed.). Lode Baekelmans 1879-1965. Tentoonstelling 11 mei - 31 september 1979. Voorwoord Wim Geldolf. Inleiding Emiel Willekens. Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 1979. Oorspr. omslag. 65 p. Ills. Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. de 100ste geboortedag van Lode Baekelmans. xT 1232 x 9.00

RYCHNER, Max. Zur europaischen Literatur zwischen zwei Weltkriegen. Zurich, Atlantis Verlag, 1943. Gebonden Stofomslag. 271 p. - xR 7937 x 10.00

RYCKAERTS, Erik en Em. Willekens. Vlaamse jeugdliteratuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus. Antwerpen/Brussel, 1980. Ingenaaid. XX + 230 p. Ills. Koninklijke Bibliotheek Albert I: 15 december 1979 - 2 februari 1980. Archief en Museum voor het Vlaamse Kultuurleven: 16 mei - 24 augustus 1980. xR 6837 x 15.00

RYCKMANS, G. De maangod in de Voorislamietische Zuidarabische godsdienst. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1948. Oorspr. omslag. 16 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, deel 11, no 7. [bibliotheekstempeltje]. xL 5454 x 6.50

SAALBORN, Arn. Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Gebonden. IX + 192 p. Ills. Inhoud: Inleiding, Litteratuur, De andere landen, Everhard Johannes Potgieter, Nicolaas Beets en Jacob van Lennep, Jacobus Jan Cremer, Cornelis Eliza van Koetsveld, Sociale lyriek, Dialect litteratuur. xB 0867 x 10.00

SABATIER, Ruth. (ed.). Boek in geding. Amsterdam, K.R.O., 1976. Geniet. 65 p. Ills. Babel/ een literair radioprogramma, uitgezonden op dinsdagavond 4 januari 1977 door de KRO. Schrift 10. xL 8108 x 7.00

SABBE, Herman Julius. Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen. Eeen postume wedersamenstelling. Geillustreerd met historische foto's. Antwerpen/Utrecht, Standaard, 1971. Paperback. 128 p. - xK 2599 x 8.00

SABBE, M. Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst in de 18de eeuw. Gent, W. Siffer, 1923. Oorspr. omslag. 30 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xR 6738 x 9.00

SABBE, Maurits. Het proza in de Vlaamsche letterkunde. Bussum, A.J. van Dishoeck, 1909. Or. omslag. 48 p., 19 x 12 cm. - xK 3637 x 7.00

SABBE, Maurits. Letterkundige Verscheidenheden. Antwerpen, Lectura, 1928. Oorspr. omslag. 100 p. - xB 2236 x 8.00

SABBE, Maurits. Peilingen. Antwerpen, V. Resseler, 1935. Ingenaaid. 326 p. Met portret en illustraties. Bevat o.a.: Vondel, Rubens en Antwerpen. De Nederlandsche Koloniale Letterkunde. Potgieter, Bakhuizen van den Brink en de Wedergeboorte der Vlaamsche Letterkunde na 1830. Genummerd 174/420 exx. xB 4205 x 15.00

SACRE, D. (Ed.). 125 jaar “Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde” Een bundel opstellen. Brussel, Koninklijke Zuid-Nederlandse Mij. voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1997. Or. omslag. 241 p. Tevens vol. XLIX (1995) van de Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij. xK 2217 x 13.50

SALFELLNER, Harald. Franz Kafka und Prag. Prag, Vitalis, 1995. Or. wrappers. 46 p. Ills. - xR 4611 x 8.00

SALOMONS, Annie. Herinneringen aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1968. 5e druk. Pocket. 230 p. Ooievaar 242/243/244. Met 19 fotoportretten van schrijvers. xB 0520 x 5.00

SALOMONS, Annie. Herinneringen uit de oude tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Volledige uitgave. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 2e druk. Pocket. Ills., 315 p. Ooievaar 131/132. - xY 7944 x 5.00

SALOMONS, Annie. Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend 2. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 1e druk. Pocket. 160 p. Ooievaar 115. Omslag Herman Berserik. xB 0581 x 5.00

SALOMONS, Annie. Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1957. 1e druk. Pocket. 160 p. Ooievaar 51. Omslag Herman Berserik. xB 0545 x 5.00

SALOMONS, Annie. Nog meer herinneringen uit de oude tijd. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962. 1e druk. Pocket. 112 p. Ooievaar 162. Omslag Kees Nieuwenhuijzen. xB 0588 x 5.00

SALOMONS, Annie. Over de wonderlijke kunst van 'lezen'. Amsterdam, Wereldbibliotheek, z.j. Geniet. 31 p. (Overgedrukt uit het leven en werken van juli-augustus 1922). xK 2780 x 7.00

SALSMANS, J. De Index en de Kerkelijke Boekenwetten. Brussel, De Standaard-Bibliotheek, 1921. Oorspr. omslag. 98 p. - xY 0548 x 10.00

SALVERDA DE GRAVE, J.J. De Troubadours. Leiden, A.W. Sijthoff, [1925]. 2e druk. Ingenaaid. 114 p. - xR 7103 x 10.00

SALVERDA DE GRAVE, J.J. Uit het gebied der Romaanse Letteren. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1928. Gebonden. VII + 292 p. Inhoud: Dante, Manzoni, Carducci, Fogazzaro, Ronsard. xL 2459 x 15.00

SALVERDA DE GRAVE, Jean-Jacques. Melanges de Philologie. A l'occasion de sa soixante-dixieme annee par ses amis et ses eleves. Groningue/La Haye/Batavia, J.B. Wolters, 1933. Ingenaaid. XII + 424 p. - xR 4120 x 17.50

SANDE, Jef van de. Onsterfelijk behang & andere essays. 's-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Genootschap, 1979. Or. omslag. 111 p. - xK 1887 x 7.00

SANDERS, Ewoud. Een onbekende bekende: Nono. Amsterdam, De Buitenkant, 2006. Cahiersteek. 22 p. Ills. Verscheen als Koppermaandaggeschenk op 8 januari 2007. Oplage 500 exx. xR 0788 x 8.00

SANDERS, Ewoud. Tararaboemdiee & De blikken dominee. De geschiedenis van ons nationale straatlied. Amsterdam, De Buitenkant, 1997. Gebonden. 48 p. - xL 3205 x 8.00

SANDERS, K. Thoreau en Walden. Achtergronden. Pranger, Amsterdam, 1981. Oorspr. omslag 83 p. Dundrukserie 33 xR 0057 x 7.00

SANDERS, W. Heinric van Veldeken. Portrat eines maaslandischen Dichters des 12. Jahrhunderts. Bonn, [1972]. Geniet, Ills., 35 p. Nachbarn nr. 17. xR 7491 x 7.50

SANDERS, W. Leidener Humanisten und die Anfange der Germanistik. Bonn, 1976. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. Nachbarn nr. 22. xT 9357 x 7.00

SANDOR, A.I. The Exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine. The Hague/Paris, Mouton, 1967. Bound. 192 p. Onderstreept. xB 1280 x 8.00

SANTEN, Aime van. (Jan Molitor). Over Karel Capek. Amsterdam, Jacob van Campen, 1949. Oorspr. omslag, Ills. 87 p. - xR 8225 x 10.00

SARNEEL, Fons. Inleiding tot het lezen van romans. Brussel, Jeugd en Cultuur, z.j. Or. omslag. 52 p. - xK 2959 x 7.00

SARS, Paul. Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd. Nijmegen, SUN/Kritak, 1996. Paperback. 148 p. Ills. De school van de literatuur. xK 7729 x 9.00

SARTRE, Jean Paul. Baudelaire. Vertaling Paul Beers. Utrecht, Bijleveld, 1966. Paperback 160 p. - xK 9702 x 8.00

SASSE VAN YSSELT, A.F.O. van Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften, Berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste supplement. 's-Hertogenbosch, Lutkie & Cranenburg, 1915. Gebonden. 425 p. - xB 8550 x 15.00

SASSEN, Ferd. Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1954. Oorspr. omslag. 46 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, Deel 17, No. 4. xL 5244 x 7.00

SCARABOTOLO, Helio A. Beknopte Geschiedenis van de Braziliaanse Letterkunde. Vertaling H. Houwens Post. Amsterdam, Boekhandel Plus Ultra, 1952. 4to. 55 p. Uit het Portugees vertaald. Naar aanwijzingen van H. van Krimpen gezet uit de letter Bembo. xY 8744 x 10.00

SCHAAF, Nine van der. In de stroom. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1956. 1e druk. Gebonden, onafgesneden. 135 p. Los bijgevoegd: een doorslag van de brief die Nijland-Verwey schreef aan het Algemeen Handelsblad en een kopie van het artikel 24-04-1962 uit die krant t.g.v. de 80ste verjaardag van Nine van der Schaaf. Gedrukt op Pannekoek. xB 4337 x 25.00

SCHADEWALDT, Wolfgang. Gedenkrede aus Werner Jaeger 1888-1961. Mit einem Verzeichnis der Schriften Werner Jaegers. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1963. Oorspr. omslag. 39 p. Met portret. Die Gedenkrede wurde gehalten an der Freien Universitat Berlin am 12. Juli 1962. Die Bibliographie von Marianne Ebert. xB 7825 x 10.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Chronica over Staatkunde en Letteren. Tweede reeks. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1901. Herbonden. 136 p. - xK 8077 x 10.00

[SCHAGEN} OOSTHOEK, Andre. Ik ga maar en ben. Dubbelbeeld van J.C. van Schagen. Middelburg, G.W. de Boer, z.j. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. foto's: Wim Riemens xL 9011 x 7.50

SCHALKEN, Tom. Ward Ruyslinck. Desclee de Brouwer, 1971. 2e druk. Paperback. 64 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 69. - xH 6692 x 4.50

SCHARTEN, Carel. De roeping der kunst. De poezie, het proza, de Vlaamsche beweging en de oorlog, op den weg naar een nieuwe moraal. Amsterdam, De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Gebonden grijs halflinnen. 411 p. Nederlandsche Bibliotheek 357. xL 7255 x 8.00

SCHARTEN, Carel. Guido Gezelle. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Geniet. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2622 x 7.00

SCHEEPERS, Esther & Chris Will (eds.). Looy met den noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus van Looy. De Walburg Pers, Zutphen, 1998. Oorspr. omslag Ills. 128 p. Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Teylers Museum te Haarlem. Geillustreerd met talloze reproducties van het werk van Van Looy e.a. xR 3891 x 12.00

SCHEEPMAKER, Nico. Maar mooi! Beschouwingen over poezie. Samengesteld en ingeleid door Jaap Bakker. Amsterdam, Bert Bakker, 1992. Paperback. 214 p. - xM 6193 x 8.00

SCHEER, Lieve. De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck. Kennis maken met... No. 2. Brussel/Den Haag, Manteau, 1967. Or. omslag. 32 p. - xL 2732 x 6.50

SCHEER, Lieve. De poetische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading. Brussel/Den Haag, A. Manteau, 1966. Paperback. 101 p. Maerlant pocket nr. 1. xK 4326 x 7.00

[SCHENDEL] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 19. Arthur van Schendel. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1976. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xM 9908 x 5.00

SCHENK-BAUMANN, Tonia. Nelly Bodenheim. Haar leven en werk. Sijthoff, Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag Ills. 168 p. Tekstgedeelte: Ariette Schippers xR 1034 x 15.00

SCHENKEVELD, M. & alii. Aantekeningen bij Achterbergs Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1973. Paperback. 142 p. - xM 2719 x 9.00

SCHENKEVELD-van der DUSSEN, M.A. Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen. Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Utrecht, 1990. Oorspr. omslag, 38 p. Openingscollege 1990. Genummerd 282/400. xT 0762 x 10.00

SCHENKEVELD-van der DUSSEN, M.A. (ed.). Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Martinus Nijhoff Groningen 1993. Gebonden Stofomslag Ills. XXXV + 938 p. 150 essays over letterkundige momenten van de middeleeuwen tot heden door gerenommeerde letterkundigen xK 3763 x 50.00

SCHEPENS, Jan. Johan Daisne. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946. Ingenaaid. 96 p. Onafgesneden. Hedendaagsche dichters. xK 2810 x 11.50

SCHEPENS, Luc. Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969. Orion/Desclee de Brouwer, 1971. Paperback. 167 p. Ills. In opdracht van de Bestendige Deputatie van West Vlaanderen samengesteld door Luc Schepens. xK 7945 x 10.00

SCHEPENS, Piet. August Strindberg, leven en werken. Twee delen. Antwerpen/Gent, Regenboog/Zonnedauw, 1931-1933. Ingenaaid. onafgesneden. 485 + 298p. Ills. Opgave van Strindberg's werken, Bibliographie, Register, Inhoudstafel. Genummerd 661/1000 exx. Genummerd 44/1000 exx. op Featherweight papier. xK 2792 x 150.00

SCHEPENS, Piet. De Zweedsche Letterkunde. Diest, P.V.B.A., 1941. Gebonden. 79 p. Ills. Die Suverlicke Boexskens nr. 2. xB 8748 x 7.00

SCHEPER, Burchard. Die Niederlande und die Unterweserraum. Bonn, 1971. Oorspr. omslag, 40 p. Ills. Nachbarn nr. 14. xT 9364 x 7.00

SCHEPERS, J.B. Het Fries in Nederland. Redevoering. Leiden, E.J. Brill, 1933. Oorspr. omslag. 20 p. Uit de handelingen der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, met als slotwoord een voorstel aan de Leden der Maatschappij. xR 8504 x 8.00

SCHEPPER, Marcus de. Nederlandse Letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek. Leuven, 1982. Oorspr. omslag. 256 p. Ills. Catalogus van de tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek. 31 augustus - 4 september 1982. xR 0939 x 10.00

SCHEPPER, Marcus de & Linda Fonteyne. Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2000. Ingenaaid. 351 p. - xK 1983 x 22.50

SCHEPS, J.H. Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een geus en andere verhalen). Den Dolder, Op Korte Golf, [1938]. Ingenaaid. 96 p.F Omslag verkleurd. xK 9719 x 10.00

SCHILP, C.A. Herman Heijermans. Amsterdam, Moussault, 1967. 1e druk. Paperback. 194 p. Omslag en typografie Frits Stoepman. xW 9212 x 7.00

SCHIPPER, Anne (ed.). Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor Literatuur 1993. Toegekend aan Guillaume van der Graft. Rotterdam, 1993. Or. omslag. 50 p. Ills. Genummerd 047/200 exx. Reeks nr. 1. xL 4049 x 8.00

[SCHIPPERS, B.W.]. Herman Gorter. [Gemeente Wormerveer, 1964]. Oorspr. omslag, Ills., n.p. T.g.v. de herdenking van Herman Gorter die honderd jaar geleden op 26 november 1964 in Wormerveer werd geboren. xY 8021 x 7.00

SCHMIDT-DEGENER, F. Phoenix. Vier essays. Rembrandts vogel Phoenix, Herinnering aan Leopold, De eeuw van Flaubert, Rembrandt en Vondel. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1943. 2e druk, Gebonden Stofomslag 166 p. - xR 5222 x 8.00

SCHMIELE, Walter. Henry Miller. Vertaling Hans van Megen. Baarn, Het Wereldvenster, 1976. Paperback. 189 p. Ills. - xW 2652 x 7.00

SCHMITZ, P.F. Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel. Amsterdam, Huis aan de drie grachten, 1979. Ingenaaid. 146 p. - xM 3443 x 8.00

SCHMOOK, G. Carnet de bal et fleurs fanees. Een blik in Conscience's interieur te Kortrijk 1857-1868. Antwerpen, De Voorzorg, 1951. Geniet. 16 p. Gesigneerd door auteur. xY 7345 x 7.00

SCHMOOK, G. De Driehoeksverhouding Pol De Mont, August Gittee, Alfons De Cock. Gent, Drukkerij Erasmus, z.j. [1950]. Oorspr. omslag. 124 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks IV, nr. 14. [bibliotheekstempeltje]. Mooi exemplaar. xL 5870 x 10.00

SCHMOOK, G. Onze Rensen. Met tekeningen van Rosalie Loveling. Antwerpen etc., Standaard Boekhandel, 1950. Or. omslag. Ills., 35 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks X. Nr. 3. xY 7586 x 8.00

SCHMOOK, Ger. Baekelmans' "Doolaar en De Weidsche Stad" van 1904 (eerste uitgave) tot 1978 (zesde uitgave). Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1979. Oorspr. omslag. 105-118 p. Overdruk uit Verslagen en Mededelingen. xT 3747 x 7.00

SCHMOOK, Ger. Een Parijse “Beau” onder Antwerpse “Jolikes”. Rogier de Beauvoir op doorreis in de winter van 1834/35. Gent, Secretaire der Acadie, 1959. Ingenaaid. 83 p. + afbeeldingen. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Rees V. Nr. 21. Bibliotheekstempeltje. xL 4103 x 10.00

SCHMOOK, Ger. Het Museum van de Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen: Groei en Taak. Antwerpen, 1941. Gebonden. 74 p. + 16 illustraties. - xR 1192 x 10.00

SCHMOOK, Ger. Lode Baekelmans (1879-1965). Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1974. Oorspr. omslag. 28 p. Genummerd 302/500 exx. xR 9124 x 10.00

SCHNEPPEN, Heinz. Niederlandische Universitaten und deutsches Geistesleben. Bonn, 1969. Geniet. 17 p. Nachbarn nr. 3. xT 9351 x 7.00

SCHOLTE, J.H. Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Gebonden. 364 p. - xK 2671 x 10.00

SCHOLTEN, Harry. Een aanslag op de ouderdom. Over de poezie van Remco Campert. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1979. Ingenaaid. 84 p. - xH 4929 x 7.00

SCHOLTEN, Hendrik. De dichter H.W.J.M. Keuls. De poezie van de maand. Z.p. z.j. Geniet. 1028-1048 p. Overdruk uit het tijdschrift Nederland. Met opdracht: Jan Spierdijk 65 jaar na dato, [gesigneerd] Hendrik Scholten 26.II.'79. xB 3080 x 12.00

SCHOLTZ, J. Du P. Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz by geleentheid van sy vyf-ensestigste verjaardag 14 mei 1965. Kaapstad en Pretoria, Van Gorcum & Comp./Academica, z.j. [1965]. Gebonden Stofomslag 221 p. Met portret. - xK 9840 x 10.00

SCHONFELD, M. Historische grammatica van het Nederlands. Schets van de klankleer, vormleer en woordvorming. Zutphen, W.J. Thieme, [1947]. 4e druk. Gebonden. XLVIII + 326 p. - xR 4040 x 10.00

SCHONLE, Gustav. Deutsch-niederlandische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts. Leiden, Universitaire Pers, 1968. Gebonden Stofomslag 171 p. Leidse Germanistische en Anglistische reeks deel VII. xR 5248 x 10.00

SCHOON, J. (ed.). LEVENDE TALEN. Joyce nummer. Wolters-Noordhoff, 1970. Or. omslag. 413-484 p. Nr. 269 juni/juli 1970. xL 1943 x 7.50

SCHOONDERGANG, H.J. B.B. lacht, Brigitte huilt. Lanno, Tielt/Den Haag 1962. Pocket Ills. 126 p. Idolen en Symbolen nr. 18 xB 5885 x 7.00

SCHOONEES, P.C. Die Afrikaanse Woordeboek. Johannesburg, 1947. Geniet. 35 p. Met opdracht: Aan Mevr. van Boeschoten, v/d/ S. P.C. Schoonees. Okt. 1948. xR 4565 x 8.00

SCHOOR, Rob van de. Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930. Sijthoff, Leiden, 1988. Paperback 174 p. - xR 4282 x 9.00

SCHOUTEN, J.H. e.a. Aspecten van de Romantiek. Zes lezingen. Den Haag, Servire, 1951. Gebonden Stofomslag 176 p. Gehouden door: J.H. Schouten, M.D.E. de Leve, G. Kazemier, Enno van Gelder, Tove Galatius, A. Fehr. xB 6841 x 15.00

SCHOUTEN, Rob. Cinema Literair. Film in de Nederlandse literatuur. Samengesteld door... Houten, Agathon, 1989. 1e druk. Paperback. 150 p. - xR 1799 x 7.00

SCHRIJNEN, Jos. Het Latijn en de theorie van de Ino-Europeesche randtalen. Amsterdam Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1933. Oorspr. omslag. 22 p. Med. der Kon. Akad. van Wet., afd. Letterkunde, deel 75, serie A, no 3. [bibliotheekstempeltje]. xL 6946 x 6.00

SCHRIJVER, J. Maeterlinck. Een studie. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1900. Oorspr. omslag. 70 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 2589 x 12.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK. Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xR 2738 x 5.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK. Schrijversprentenboek van Suriname. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1979. Ingenaaid. N.p. Ills. - xM 9909 x 5.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK 10. De beweging van vijftig. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1972. 2e druk Ingenaaid. 104 p. Ills. - xB 5304 x 5.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK 22. De beweging van 80. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1982. Oorspr. omslag, 120 p. Ills. - xL 5446 x 5.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK 24. De Gemeenschap 1925-1941. Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum 'S-Gravenhage 1986. Ingenaaid. 96 p. Ills. samenstelling: Bijvoet e.a. xL 8505 xx 5.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK 28. Opwaartsche wegen. 's-Gravenhage/Kampen/Haarlem, 1988. Or. omslag. 124 p. Ills. Dineke Colenbrander, Gerrit Kamphuis, Arie Pos, Murk Salverda, Anne Schipper, Ton Veen Hans Werkman. Catalogus bij de tentoonstelling over Opwaartsche wegen, gehouden van 11 maart tot 28 mei 1989 in het Letterkundig Museum. xY 8328 x 10.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK. AERTS / Calis / Jacobi / Kusters en Pos. De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen cultureel en literair tijdschrift. Den Haag / Amsterdam, 1987. Oorspr. omslag. 208 p. Ills. Schrijversprentenboek 27. xR 0807 x 12.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK. BUUL, Tine van, Aukje Holtrop e,a. (eds.). Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt. Den Haag / Amsterdam, 1991. Oorspr. omslag. 160 p. Ills. Schrijversprentenboek 31 xY 8327 x 9.00

SCHRODER, P.H. En met zo'n juffertje ging dominee trouwen. Twintig Nederlandse en Vlaamse schrijvers bekeken. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1968. Paperback. 120 p. Hierin: Frederik van Eeden, Een onrustzaaier die driftig naar de vrede zocht. blz 111-119. xK 2882 x 8.00

SCHUBART, Walter. Dostojewski en Nietzsche. De symboliek van hun leven. Haarlem, De Librije, [1941]. Gebonden. 152 p. Vertaling W.J. Merckens. xH 3802 x 7.00

SCHULLER, Sepp. Albrecht Durer in den Niederlanden. Bonn, 1971. Oorspr. omslag, 39 p. Nachbarn nr. 12. xT 9366 x 8.00

SCHULTE NORDHOLT, Jan Willem. Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid. Kampen, J.H. Kok, 1992. Paperback. 199 p. - xB 4574 x 8.00

SCHULTS, U. Het Byronianisme in Nederland. Utrecht, J.L. Beijers/Kemink & Zoon, [1929]. Oorspr. omslag. X + 211 p. Verscheen ook als Proefschrift; 3 mei 1929 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xY 0928 x 18.00

SCHURGERS, Jan M.G. Jan Hanlo. Valkenburg, Het land van Valkenburg, z.j. Ingenaaid. 57 p. Ills. - xM 7623 x 11.50

SCHUTTER, Freddy de. Het verhaal van de Nederlandse literatuur, Middeleeuwen, Renaissance-Barok. Band I. Amsterdam, Wereldbibliotheek/Pelckmans, 1992. Gebonden Stofomslag 355 p. - xW 0477 x 10.00

SCHUUR, Koos. Gunter Grass, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1987. Paperback. 38 p. Literair Moment. xB 1961 x 4.50

SCHWARZER, Alice. Gesprekken met Simone de Beauvoir. Uit een periode van tien jaar 1972 - 1982. Vertaald door Jose Rijnaars. Amsterdam, Fem Uitg. Sara, 1983. Paperback. 108 p. - xM 3189 x 6.00

SECKER, Martin (ed.). The Eighteen-Nineties. A Period Anthology in Prose and Verse. Introduction by John Betjeman. The Richard Press, London, 1948. Bound dust jacket 617 p. - xR 4921 x 15.00

SEELEN, Antoon. Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype. Nijmegen, 1981. Oorspr. omslag. 176 p. Doktoraalskriptie Sociologie van de massakommunikatie. xT 2842 x 10.00

SEESSLEN, Georg en Bernt Kling. Unterhaltung: Lexikon zur popularen Kultur. I: Western Science Fiction, Horror, Crime, Abenteuer. 2: Komik, Romanze, Heimat und Familie, Sport und Spiel, Sex. Reinbek bei Hamburg, 1977. Paperback. 310 + 327 p. Ills. 2 dln. - xR 2323 x 8.00

SEGERS, Gustaaf. De Algemeene Letterkundige Taal en De Beschaafde Omgangstaal in de Normaalschool, de Volksschool en het gewone leven. Gent, A. Siffer, 1911. Oorspr. omslag. 43 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Handelingen nr. 17 en 18. xY 0685 x 8.00

SEGERS, Guy e.a. Uilenspiegel. Wie ben jij? Zeven eeuwen Uil en Spiegel. Uilenspiegel-vereniging, Damme, 1978. Oorsp. omslag Ills. 160 p. Rijk geillustreerd. - xR 2419 x 8.00

SEGERS, R.T. (ed.). Receptie-Esthetika. Grondslagen, theorie en toepassing. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, [1978]. Paperback. 202 p. - xR 0783 x 10.00

SEGHERS, Greta. Wat ge leest en schrijft, dat zijt ge zelf. Antwerpen/Weesp, Standaard, 1985. Paperback. 304 p. - xK 5517 x 8.00

SEL, M.R. Van het experiment tot Xanthippe. De roman van Paul Lebeau. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1963. Or. omslag. 67 p. Verhandelingen 485 van de K.V.H.B. jrg. LVII nr. I. xK 4992 x 7.00

SELMS, A. van. Arabies-Afrikaanse studies. I. 'N tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1951. Or. omslag. 120 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 14, no. 1. xK 5710 x 7.50

SENGERS, H. Dichters en God. Het godsbeeld in de nieuwe Nederlandsche Lyriek 1880-1940. Bussum, Paul Brand, 1952. Ingenaaid. 286 p. - xL 0345 x 10.00

SERGEJENKO, P. Hoe Tolstoy leeft en werkt. 's-Gravenhage, Drukkerij Vrede, 1901. Oorspr. omslag. 100 p. - xR 8226 x 12.00

SERVAES, Jan. De boekenindustrie in Vlaanderen. Een verkennende studie naar de structuur en werking van het uitgeven, distribueren en consumeren van boeken. Leuven, Katholieke Universiteit, 1978. Ingenaaid. 218 p. - xK 3574 x 9.00

SERVOTTE, Herman. Literatuur als levenskunst. Essays over hedendaagse Engelse literatuur. Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel, 1966. Paperback. 136 p. - xK 4742 x 7.00

SEVENHOVEN, Hans. Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus. Enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider. Haarlem, J.H. Gottmer, 1979. Paperback. 172 p. - xH 9708 x 7.00

SEYS, Raf. Skrow '66. Schrijvers en Kunstenaars in het Rijksonderwijs in West-Vlaanderen. Aspect '66. Vriendenkring R.M.S. Koekelare, 1966. Or. omslag. N.p. Ills. - xK 6699 x 13.50

SEYS, Raf. (ed.). De andere Jan Vercammen ook 60. Koekelare, De Rumberg, 1966. Paperback. 99 p. - xL 1445 x 8.00

SIEGEL, Liliane. La clandestine. Twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre. Vertaling N. Nieland-Weits. Groningen, BoekWerk, 1989. Paperback. 263 p. Ills. - xM 3699 x 7.00

SIERKSMA, Fokke. Schoonheid als eigenbelang. Essay. 's Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948. Gebonden Stofomslag.192 p. - xB 1475 x 10.00

SIERKSMA, Fokke. Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay. Utrecht, Reflex, 1979. Paperback. 144 p. - xB 0811 x 8.00

SIERKSMA, Fokke (ed.). Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poezie van Gerrit Achterberg. D.A. Daamen, 's-Gravenhage, 1948. Gebonden Ills. 257 p. Beeldcommentaar Emmy Andriesse. Omslag, band en typografie Henk Krijger xB 8686 x 15.00

SIERKSMA, Fokke (verz.). Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poezie van Gerrit Achterberg. Utrecht, Reflex, 1979. Paperback. 258 p. Ills. Ongewijzigde herdruk van de uitgave 1948. xT 0104 x 8.00

SIMONS, L. / M. Somers / A. van Ruyssevelt. Hendrik Conscience of de Vlaamse wedergeboorte. Brussel, Kredietbank, 1983. Oorspr. omslag. 55 p. Ills. Uitgegeven t.g.v. de Conscienceherdenking 1983. xR 8517 x 10.00

SIMONS, L. (red.). Studies in volkskracht. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1e serie, nr. 1 (1903) - nr. 12 (1904) ; 2e serie, nr. 1 (1905) - nr. 11/12 (1905). De twee series in twee halflederen boekvormige cassettes. onderwerpen door verschillende auteurs: maatschappelijke woelingen; de leer van Malthus; ons kazerneleger; rassen, volken & staten; vakbeweging; arbeidswet; Nederlandsch volkskarakter; beteekenis der hoogere standen; zedelijke opvoeding; volkskracht door nieuw-malthusianisme; uittocht der plattelandsbevolking, jongeren, huwelijkskansen der vrouwen; geneeskundige huwelijkswetgeving; aesthetische opvoeding; het huisgezin; toneel en leven; weerbaarheid; etc. xY 0352 x 60.00

SIMONS, Ludo. Oostnoordoost. Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur. Voorwoord G. Schmook. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1969. Paperback. 123 p. - xB 0812 x 8.00

SIMONS, Ludo / Pierre H. Dubois en Anton van Wilderode. Drie beschouwingen over Maurice Gilliams. Leuven/Amsterdam, De Stichting Maurice Gilliams/Meulenhoff, 1988. Geniet. 26 p. - xB 1092 x 9.00

SIMONS, Ph.J. Taalevolutie en Patriotisme. De Nieuwe Taalgids, 1914. Papieren omslag. 27-38 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids, 19e jrg. afl. 1, [ca. 1914]. xR 4471 x 6.50

SIMONS, Wim J. De Beuk: 35 jaar in poezie. De Beuk, Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag Ills. 24 p. Uitgegeven t.g.v. het 35-jarig bestaan van De Beuk. Oplage 500 exx. xR 4221 x 12.00

SIMONS, Wim J. De tijd van Herman Robbers. Bloemlezing uit Elsevier's geïllustreerd maandschrift 1909-1937. Amsterdam, Elsevier, 1968. Gebonden Stofomslag 264 p. - xK 2857 x 13.50

SIMONS, Wim J. Frederik van Eeden. Desclee de Brouwer, 1960. 2e druk. Pocket. 52 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 21. - xH 5481 x 7.00

SIMONS, Wim J. Hakken en spaanders. Kleine curiosa uit de Nederlandse en Vlaamse letteren. Amsterdam, J.H. De Bussy, [1970]. Paperback. 180 p. - xR 8228 x 7.00

SIMONS, Wim J. Henriette Roland Holst. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 77. - xH 6695 x 4.50

SIMONS, Wim J. Het paleis van Circe. Frederik van Eedens Amerikaanse reizen. Amsterdam, De Beuk, 1960. Ingenaaid. 44 p. T.g.v. De Frederik van Eeden herdenking als deel 5 van de serie A 8. Voor leden van de vriendenkring De Beuk. xK 6193 x 6.00

SIMONS, Wim J. Louis Couperus. Desclee de Brouwer, 1970. 2e druk. Paperback. 59 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 50. - xR 8954 x 7.00

SIMONS, Wim J. (Ed.). Reinder Blijstra 1901-1975. Een vriendenboek. Amsterdam, De Beuk, 1976. Or. omslag. 78 p. Ills. - xK 2052 x 10.00

SINGEL 262. Ik hou van jou. Drieennegentig auteurs van Querido fotografisch, biografisch en bibliografisch. Amsterdam, Em. Querido, 1982. Oorspr. omslag. 135 p. Ills. - xK 1671 x 5.00

SINGEL 262. Kijk, Annie M.G. Schmidt. De schrijfster in beeld. Amsterdam, Em. Querido i.s.m. Nederlands Theater Instituut, 1984. Paperback. Ills. 120 p. 37e jaarboek van Querido. Singel 262 xA 0652 x 5.00

SINGEL 262. Lezersmemorie. Vierentachtig auteurs met hun boeken bij Querido belicht, gekiekt en in lijstjes gezet. Amsterdam, Em. Querido, 1977. Or. omslag. 128 p. Ills. Singel 262. xK 6798 x 5.00

SLACKENMEEL, Thomas. [=Cor Blok]. De verkoudheid en de muze. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957. Gebonden. 58 p. Ills. Een bijdrage in voorbeelden tot de bestudering van de verkoudheid als bestudering van de verkoudheid als cultuurbeinvloedend natuurfenomeen in het bijzonder van haar relatie tot de litteratuur en de beeldende kunst. xB 2116 x 7.50

SLAUERHOFF, J. In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag. Amsterdam, Contact, 1946. Gebonden. 104 p. Overdruk van het October-Novembernummer 1946 van Proloog. Met een bijdrage van W.F. Hermans: Slauerhoff en het verleden. Band bovenkant verkleurd. xK 9435 x 10.00

SLAUERHOFF, J. Slauerhoff student auteur. Samengesteld door Eep Francken, Geerte van Munster en Arie Pos. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1983. Ingenaaid. 96 p. - xB 8721 x 7.00

SLAUERHOFF, J. / Dirk Kroon (verz.). Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J. Slauerhoff. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1985. Gebonden Stofomslag 357 p. - xR 7857 x 18.00

[SLAUERHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 6. J. Slauerhoff. Ned. Letterkundig Museum, Amsterdam/'s-Gravenhage, 1965. 2e druk. Oorspr. omslag 40 p. Ills. aantal knipsels toegevoegd xY 8332 x 8.00

SLICHER VAN BATH, B.H. en E.D. Eijken. Gijsbert Johan ter Kuile. Een biografie en overzicht van zijn geschriften aangeboden aan G.J. ter Kuile t.g.v. zijn aftreden als rijksarchivaris in de provincie Overijssel. Z.p. [1971]. Oorspr. omslag. 26 p. Ills. - xR 9720 x 8.00

SLIJPER, Bart (ed.). In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries. Historische Uitgeverij, 1999. Ingenaaid. Ills. 184 p. - xK 1279 x 11.50

SLIJPER, Bart (ed.). Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem. Historische Uitgeverij, 1993. Ingenaaid. Ills. 204 p. - xK 1280 x 11.50

SLINGS, G. Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds). Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1975. 3e druk. Gebonden. 251 p. Ills. - xB 6905 x 8.50

SLOOTWEG, Dick & Paul WITTEMAN. Hoei boei! Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve. De kleine reunie van Jaap, Joop & Viktor. Baarn, Erven Thomas Rap, 1980. Paperback. Ills. 92 p. met enkele potloodaantekeningen bij foto's xY 6916 x 8.00

SMEDT, Marcel de. De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1984. Ingenaaid. 403 p. Ills. - xB 7679 x 16.00

Smedt, Rita De. Stilistisch Onderzoek over de Werken van Guido Gezelle. Snoeck Ducaju en Zoon Gent 1943. Oorspr. omslag 158 p. Faunreeks xL 2207 x 12.00

SMIDT, H.J. e.a. (verz.). Geschriften van Dr. H.J. Nassau. Derde deel: De levende taal, vergelijkende taalstudie, historische taalkunde. Groningen, J.B. Wolters, 1879. Gebonden. 424 + IV p. Los deel. xB 7784 x 30.00

SMIT, C.G.M. & W.F. Heuvel. Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen. Flamboyant/P, Rotterdam, 1975. Oorspr. omslag Ills. 78 p. Over Cola Debrot, Tip Marugg, Boeli van Leeuwen en vele anderen. xB 7671 x 10.00

SMIT, D.H. Johan van Heemskerck 1597-1656. Amsterdam, De Spieghel, 1933. Oorspr. omslag. 214 p. + uitslaande genealogisch tafel. - xT 7145 x 15.00

SMIT, Gabriel. Declamatie en voordracht. Bussum, Ons Leekenspel, z.j. Ingenaaid. 39 p. De Gulden Regel. xK 9880 x 6.50

SMIT, Gabriel. In het land van den dichter. Utrecht, Het Spectrum, 1947. Gebonden Stofomslag 143 p. - xK 7301 x 8.00

SMIT, Jacob. De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman. Amsterdam, Noor-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Or. omslag. 22 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks deel 20, no 4. xK 2963 x 7.00

SMIT KLEINE, F. Dietsche doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zn., 1915. Gebonden. 154 p. Bevat: Thomas a Kempis, Rembrandt, Bakhuizen van den Brink, Potgieter en Bakhuizen, Frans Erens, Jacob van Lennep, Pater de Groot, H.P.G. Quack. Joan Roell. xB 7204 x 10.00

SMIT KLEINE, F. Dietsche doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915. Met opdracht en gesigneerd door de aueur. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zn., 1915. Gebonden. 154 p. Bevat: Thomas a Kempis, Rembrandt, Bakhuizen van den Brink, Potgieter en Bakhuizen, Frans Erens, Jacob van Lennep, Pater de Groot, H.P.G. Quack. Joan Roell. xY 8693 x 20.00

SMIT, P. / F. Lulofs / J.R. Smeets. e.a. Non-conformisten. Wassenaar, Servire, [1971]. Paperback. 150 p. - xK 3367 x 7.00

SMIT, W.A.P. Soldate op Wag. Een motief bij Van Wijk Louw en pleidooi voor literatuur-historie. Johannesburg, Randse Afrikaanse Universiteit, 1975. Oorspr. omslag. 12 p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xR 9627 x 15.00

SMIT, W.A.P. Van Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondels drama's naar continuïteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. Deel II: Salomon - Koning Edipus. Deel III: Koning David-spelen - Noah. Twee van de drie delen. Tjeenk Willink, Culemborg, 1970 en 1962. Gebonden Stofomslag, 412 + 618 p. Met gesigneerde opdracht van WAP Smit. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies 5 B en 5 C. xY 8610 x 25.00

SMITS, Frans / R. Guiette. De Fransche Letterkunde sinds 1914. / De Fransch-Belgische Letterkunde sinds 1914. Brussel, N.I.R., 1936. Geniet. 32 p. Met vele foto's van schrijvers. Programmabrochures van het N.I.R. Nederlandsche Reeks Nr. 6; De Moderne West-Europeesche Letterkunde Nr. II/III. xB 7475 x 10.00

SNEL, Harmen. The ancestry of Sarah Bernhardt. A myth unraveled. Amsterdam, Joods Historisch Museum, 2007. Paperback. 110 p. Ills. - xY 8713 x 8.00

SNIJDERS, D. Herman Linnebank 1875-1927. Zijn werk als criticus en Vlamingen vriend. Antwerpen, Standaard, 1952. Oorspr. omslag. 80 p. Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding: jrg. XLVI, nr. 6 verhandeling 425. xR 0214 x 7.00

SNOEK, Kees. De Indische jaren van E. du Perron. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1990. Gebonden Stofomslag 428 p. Ills. - xK 2432 x 15.00

SNOEK, Kees. E. du Perron, Den Haag en uitgever Boucher. Avalon Pers, Woubrugge, 2008. Oorspr. omslag, 13 p. oplage 320 exx. T.g.v. presentatie Parelduiker 2008-4 xY 3132 x 12.00

SODDERLAND, J.W. e.a. Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de Boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1759-1984. Leiden, E.J. Brill, 1984. Ingenaaid. VIII + 190 p. Ills. T.g.v. het honderdvijfentwintig-jarig bestaan. Oplage 2000 exx. licht onderstreept. xK 2235 x 10.00

SOETEMAN, C. Deutsche Sprache und Literatur an den niederlandischen Universitaten. Bonn, 1974. Oorspr. omslag, 40 p. Ills. Nachbarn nr. 19. xT 9360 x 7.00

SOETEMAN, C. e.a. Literatuur en samenleving. Zes lezingen. Den Haag, Servire, 1952. Gebonden Stofomslag 118 p. Zes lezingen gehouden door: C. Soeteman, Raymond Lebegue, W. Asselbergs, M.D.E. de Leve, H. Brugmans en P. Minderaa. xB 9043 x 8.00

SOMERS, Marc (ed.). Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Net een inleiding door Albert Westerlinck en chronologische raamwerk door Prof.em. M. Rutten. Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel 1979. Oorspr. omslag Ills. IX + 179 p. - xL 8567 xx 14.00

SOTEMANN, A.L. Dichters die nog maar namen lijken. Meulenhoff/Stichting Ons Erfdeel Amsterdam/Rekkem 2003. Gebonden Stofomslag 215 p. over Richard Minne, Albert Verwey, Pierrre Kemp e.a. xL 6579 x 12.00

SOTEMANN, A.L. Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1980. 1e druk. Gebonden Stofomslag 173 p. - xT 3667 x 12.00

SOTEMANN, A.L. Over de dichter J.C. Bloem. Amsterdam, Em. Querido, 1974. Paperback. 98 p. - xB 3951 x 7.00

SOTEMANN, G. A. Roland Holst en de mythe van Ierland. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1950. Gebonden Stofomslag 63 p. De Eik 14. xB 1273 x 10.00

SOTEMANN, Guus. Vijfenveertig seizoenen. Amsterdam, Em. Querido, 1960. Oorspr. omslag. 128 p. Ills. Singel 262. xK 8739 x 7.00

SOURIE, Louis. Inleiding tot de geschiedenis van Van Nu en Straks. Kortrijk, Jos Vermaut, 1942. Oorspr. omslag. 186 p. - xT 2673 x 12.50

SOURIE, Louis. Prosper van Langendonck. Leuven, Davidsfonds, 1942. Ingenaaid. 211 p. Keurreeks Davidsfonds nr. 28. xL 0328 x 8.00

SOURIE, Louis. Van Nu en Straks. Historiek en betekenis. Z.p. 1953. Ingenaaid. 184 p. Inhoud: Van romantiek tot impressionisme. Een nieuw geluid. Van Nu en Straks historiek. Tweespalt. Betekenis. xT 0854 x 9.00

SPARNAAY, C. Een beroep op het Jongere Geslacht. Rotterdam, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xL 5500 x 6.00

SPARNAAY, H. Prof. Dr. H. Sparnaay zur Sprache und Literatur des Mittelatlters. Verzamelde opstellen t.g.v. zijn zeventigste verjaardag. Groningen, J.B. Wolters, 1961. Gebonden. 279 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. xL 5620 x 10.00

SPECKMAN, H.A.W. De inscriptie van het monument van William Shakespeare te Stratford on Avon. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1924. Geniet. 16 p. Overdruk uit het Utrechtsch Dagblad 20 november 1924. xB 2398 x 7.00

SPELIERS, Hedwig. De pool van de droom van en over Johan Daisne. Antwerpen, Manteau, 1983. Paperback. 329 p. - xK 2601 x 13.50

SPELIERS, Hedwig. Die Verrekte Gelijkhebber. Polemieken. Brugge/'s-Gravenhage, Sonneville/Nijgh & Van Ditmar, 1973. Paperback. 232 p. Nieuwe Nijgh Boeken 56. xT 0634 x 7.00

SPELIERS, Hedwig. Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier. 's-Gravenhage/Brugge, Nijgh & Van Ditmar/USP, Paperback. 312 p. Triagnose van een mythe: deel 3. xH 3674 x 13.50

SPELIERS, Hedwig. Met verpauperde pen. Essays over de verarmingsverschijselen in onze poezie. Antwerpen, Manteau, 1984. Paperback. 150 p. - xR 7887 x 8.00

SPELIERS, Hedwig. Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay. Brugge, J. Sonneville, 1968. Paperback. 230 p. Sigma-Boeken 4. xK 4350 x 9.00

SPEMANN, Adolf. Das Streuvels-Buch. Zum 70. Geburtstag von Stijn Streuvels. Stuttgart, J. Engelhorns Nachf. [1941]. Oorspr. omslag. 123 p. Ills. - xR 8877 x 10.00

SPENDER, Stephen and Donald Hall. (ed.). The Concise Encyclopedia of English and American Poets and Poetry. London, Hutchinson, 1963. Bound dustjacket. 415 p. Ills. - xL 5872 xx 20.00

SPIEGEL DER LETTEREN. Themanummer: Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur. Leuven, Peeters, 1985. Oorspr. omslag. 241-325 p. 27ste Jaargang 1985, Nr. 4. xB 7468 x 8.00

SPIERDIJK, Jan. Andermans roem. Amsterdam, Tiebosch, 1979. Paperback. 174 p. Ills. J.C. Bloem, Clara Eggink, A. Roland Holst, G. den Brabander, M. Dekker, F. Pauwels, Willem Elsschot, B. Brecht, Melle, Jan van Herwijnen, Han van Meegeren, Bob de Lange, Hans Kaart, Wim Sonneveld, Charlotte Kohler, Laurence Olivier en anderen. xB 1170 x 7.50

SPIES, Marijke. (Ed.). Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1984. Ingenaaid. 208 p. Spektator Cahiers 3. xH 7140 x 11.50

SPIGT, P. Het ontstaan van de autobiografie in Nederland. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 225 p. Ills. - xK 4707 x 10.00

SPILLEBEEN, Willy. Ida Gerhardt. Nijmegen, B. Gottmer/Orion, 1981. Ingenaaid. 144 p. Grote ontmoetingen: Literaire monografieen. xT 1574 x 9.00

SPILLEBEEN, Willy. Jos de Haes. Desclee de Brouwer, 1966. Paperback. 70 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 66. - xH 6686 x 4.50

[SPINOZA] HENRARD, Roger. Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de Invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur. Amsterdam, Van Gorcum, 1977. Gebonden Stofomslag IX + 349 p. - xB 7385 x 12.50

[SPINOZA] SANDE BAKHUYZEN, H.G. van de. De toestand van de natuurwetenschappen in den tijd van Spinoza. F.J. Belinfante, voorh. A.D. Schinkel, 's-Gravenhage, 1911. Oorspr. omslag, 20 p. Rede gehouden in de Algemene Vergadering van het "Spinozahuis", 6 Juli 1911. xT 1275 x 15.00

SPOOR, Ronald. Alexander Cohen. Uiterst links, journalistiek werk 1887 - 1896. De Engelbewaarder Nr 19. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1980. Ingenaaid. 200 p. - xW 6277 x 7.00

SPORK, Rene. Celine in Nederland. Amsterdam, Meulenhoff, 1994. Paperback. 71 p. Ills. - xH 2414 x 7.00

STAAL, Erna (red.). 1954 Een Literaire Doorsnee. Schrijversprentenboek 36. Amsterdam/Den Haag, Em. Querido/Ned. Letterkundig Museum, 1994. Oorspr. omslag. 159 p. Ills. - xY 7098 x 10.00

STAMPERIUS, Hannemieke. Vrouwen en literatuur. Een inleiding. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitg., 1980. Paperback. 160 p. Synthese, stromingen en aspecten. xL 0623 x 8.00

STANDAERT, A. De Zedenwet in Kunst & Letteren. Gent/Amsterdam, W. Siffer/R.K. Boek-Centrale, 1922. Ingenaaid. 93 p. - xL 5628 x 10.00

STARINK, Johannes. Marcel Proust 1871-1922. Hilversum, KRO, [1975]. Geniet. 46 p. Babel Kahier, een literair radiogram. xR 5233 x 7.00

STARMANS, Lex. Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden. Amsterdam, Munster, 1939. Ingenaaid. 148 p. - xW 3775 x 15.00

STARTER, Jan J. en Gysbert Japicx. Fryske bybleteek fen F. Buitenrust Hettema. ta-egne oan J. van Loon Jz., foarsitter fen it Frysk Selskip I: Starter's Frysk. II: Gysbert Japiks, Z'n brieven aan Gabbema; z'n verhouding tot Gabbema. Datering van z'n gedichten. Utrecht, H. Honig, 1895-1896. Oorspr. omslagen. 24 + 79 p. Twee delen. - xY 0630 x 25.00

STEEGSTRA, Jos. Een schrijfster. Lidy van Eijsselsteijn 75 jaar. Groningen, Holmsterland, 1979. Gebonden. 80 p. Ills. - xK 4941 x 10.00

STEENMEIJER, Maarten. Je sterft maar twee keer. Over literair denken en herinnering. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2002. Oorspr. omslag 40 p. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Spaanse Letterkunde en Cultuur aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen op vrijdag 12 april 2002. xB 8862 x 9.00

STEGHERS, Okt. A. Onze Vlaamsche Novellisten Rond 1830. Gent, Drukkerij Plantyn, [1907]. Gebonden. 340 p. - xT 0612 x 25.00

STEINER, George. Verval van het woord. Vertaling Hans Plomp. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. 1e druk. Paperback. 180 p. - xK 4363 x 8.00

STELLINGWERFF, J. Mensen en boeken. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1963. Gebonden. 221 p. - xB 0785 x 8.00

STELLWAG, H.W.F. De waarde der klassieke vorming. Een cultuur-historische, paedagogisch-psychologische en didaktische inleiding. J.B. Wolters, Groningen/Batavia, 1949. Gebonden 352 p. exlibris Anton van Duinkerken xR 5174 x 12.00

STENFERT KROESE, W.H. De mythe van A. Roland Holst. Amsterdam, De Bezige Bij, 1951. Oorspr. omslag. 109 p. - xY 0755 x 8.00

STERKENBURG, P.G.J. van (ed.). Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten. Groningen, Wolters Noordhoff, 1977. Paperback. 375 p. Ills. - xK 3609 x 10.00

STERKENS, Remi. Georges Eekhoud als Kempisch Schrijver. Antwerpen, Hermes, [1962]. Oorspr. omslag. 12 p. Ills. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. Overdruk uit Hermes Orgaan van de Meisjeshoogstudentenvereniging van de Handelshogeschool voor Juffrouwen te Antwerpen. xT 0463 x 10.00

STOCKUM, Th. C. van. 'Der Ackermann aus Bohmen' Herfsttij der middeleeuwen of Humanistische lente? Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1952. Or. omslag. 125-140 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, deel 15, no 4. xK 8850 x 7.00

STOCKUM, Th.C. van. Valetin Wiegel, Doper en Paracelsist. Amsterdam, 1948. Oorspr. omslag. 15 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 11, no 4. [bibliotheekstempeltje]. xL 7186 x 6.00

STOCKUM, Th. C. van. (ed). Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, [1948]. Gebonden. 364 p. Met portret en bibliografie. Aangeboden door vrienden, leerlingen en oud-leerlingen t.g.v. zijn aftreden als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Genummerd 152/375 exx. Bevat bijdragen in het Nederlands en Duits. xL 0332 x 15.00

STOCKUM, Th. C. van. (ed). Verzamelde opstellen. Geschreven door Oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte. Amsterdam, z.j. Gebonden Stofomslag 364 p. Met portret. Aangeboden door vrienden, leerlingen en oud-leerlingen t.g.v. zijn aftreden als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Genummerd 226/375 exx. xL 1228 x 17.50

STOETT, F.A. Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 3e herziene druk. Gebonden. XV + 266 p. - xY 1779 x 10.00

STOKES, John. Oscar Wilde. London, Longman Group, 1978. Geniet. 56 p. Met portret. Writers & Their Work 264. xB 7088 x 7.00

STOKVIS, Benno. Het paard in de literatuur. Lochem De Tijdstroom, [1948]. Gebonden Stofomslag 139 p. 24 illustraties. xK 7041 x 10.00

STOKVIS, Z. Inleiding tot de Russische literatuurgeschiedenis. Maas & Van Suchtelen, Amsterdam, 1909. Gebonden, 242 p. Bibliotheek van Russische Literatuur 15/16. Op band: Uitgaaf der Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. xR 9378 x 10.00

STOUTEN, J. Verlichting in de letteren. Leiden, Martinus Nijhoff, 1984. Ingenaaid. 83 p. Ills. - xB 0135 x 7.00

STRATEN, Hans van. Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk. De Nieuwe Engelbewaarder 3. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1993. Or. omslag. 143 p. Ills. - xK 2595 x 8.00

STRATEN, Hans van. Plagiatoren trekken voorbij. Eerste supplement bij Opmars der plagiatoren. De Nieuwe Engelbewaarder 3 1/2. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1993. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xL 7142 x 8.00

STRATEN, Hans van. Teruggevonden gesprekken met Willem Fredrik Hermans. Baarn, Prom, 2001. Oorspr. omslag. Ills. 80 p. Verscheen eerder als, Ze zullen eikels zaaien op mijn graf. xY 6997 x 10.00

STRATEN, Hans van / Rene Gijsen / Heere Heeresma. e.a Hugo Raes. Brussel/Den Haag, Manteau, 1976. Oorspr. omslag. 49 p. + foto's Profielreeks. xK 3336 x 7.00

STRESAU, Hermann. Ernest Hemingway. Vertaling P. Kapteyn. Den Haag, Kruseman, 1961. Or. omslag. 90 p. Kopstukken uit de twintigste eeuw. xK 4995 x 7.00

STREURMAN, G.H. Schiller en het idealisme. Een essay. Bussum, F.C. Kroonder, 1946. Oorspr. omslag. 57 p. Bayard reeks VI. Typografie Johan H. van Eikeren. xH 5646 x 10.00

[STREUVELS] LINDE, Raf van de. Het oeuvre van Streuvels, sociaal document. Davidsfonds Leuven 1958. Oorspr. omslag onafgesneden 276 p. met portret. Keurreeks van het Davidsfonds No.69. xL 4296 x 12.50

[STREUVELS] LINDE, Raf van de. Het oeuvre van Streuvels, sociaal document. Leuven, Davidsfonds, 1958. Gebonden Stofomslag 276 p. Ills. Keurreeks van het Davidsfonds No.69. xT 1583 x 18.00

[STREUVELS] ROELSTRAETE, Johan. De voorouders van Stijn Streuvels. Kortrijk, 1971. Oorspr. omslag 55 p. gesigneerd door de auteur xR 1022 xx 25.00

STREUVELS, Stijn. Album Stijn Streuvels. Antwerpen, Manteau, 1984. Gebonden Stofomslag 127 p. Ills. Samensteller Hedwig Speliers. xK 2225 x 10.00

STREUVELS, Stijn. Hugo Verriest. Antwerpen, Helios, 1964. Gebonden. 52 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 32. xK 4483 x 7.00

STREUVELS, Stijn. In levenden lijve. Brugge, Desclee de Brouwer, z.j. 2e druk. Gebonden Stofomslag 156 p. Ills. Open Kaart. xK 4745 x 7.00

STROMAN, B. Overzicht en indrukken. De Nederlandse roman in de periode 1940-1950. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1951. Gebonden. 123 p. - xR 1745 x 7.50

STUIVELING, G. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. 1e druk. Ingenaaid. 144 p. - xK 6145 x 12.00

STUIVELING, G. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. 1e druk. Ingenaaid. 144 p. gesigneerd door de auteur xL 8287 x 15.00

STUIVELING, G. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1959. 2e druk. Gebonden Stofomslag 180 p. Ills. Met portretten en nieuwe bijlagen. xH 0914 x 10.00

STUIVELING, G. De wording van Perks 'Iris'. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. Oorspr. omslag. 74 p. Ills. Met facsimile's van alle handschriften. Zwolse drukken nr 42. xB 1866 x 9.00

STUIVELING, G. Een eeuw Nederlandse letteren. Amsterdam, Querido, 1958. 3e druk. Gebonden Stofomslag. 223 p. - xM 4005 x 8.00

STUIVELING, G. Een eeuw Nederlandse Letteren. Amsterdam, Em. Querido 1941. Gebonden. 267 p. Met 160 illustraties. - xB 5259 x 10.00

STUIVELING, G. Herman Gorters kenteringssonnetten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Ingenaaid, onafgesneden 151 p. Eerste deel van de reeks Tandem Aliquando. Genummerd 46. xR 4817 x 15.00

STUIVELING, G. Het boek als vraagstuk. Openbare les gegeven op 8 februari 1939. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1939. Or. omslag. 19 p. - xK 3183 x 7.00

STUIVELING, G. Rekenschap. Amsterdam, Em. Querido, 1947. 2e druk. Gebonden Stofomslag. 300 p. - xK 2679 x 10.00

STUIVELING, G. Rekenschap. Amsterdam, Querido, 1941. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 304 p. - xY 6027 x 10.00

STUIVELING, G. Steekproeven. Amsterdam, Em. Querido, 1950. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 266 p. - xH 4226 x 10.00

STUIVELING, G. Triptiek. essays. Amsterdam, Em. Querido, 1952. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 251 p. - xK 2597 x 10.00

STUIVELING, G. Versbouw en ritme in de tijd van '80. Groningen/Den Haag/Batavia, J.B. Wolters, 1934. Gebonden, Stofomslag, 243 p. Groninger bijdrage voor Taal- en Letterkunde. xR 8935 x 45.00

STUIVELING, G. Wegen der Poezie. Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. Ingenaaid. 79 p. Tijd en Taak. xK 8847 x 7.00

STUIVELING, Garmt. Een eeuw Nederlandse letteren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 5e druk Paperback. 227 p. Synopsis. - xK 8103 x 8.00

STUIVELING, Garmt. Een eeuw Nederlandse letteren. Amsterdam, Em. Querido, 1971. 4e herziene druk. Paperback. 222 p. Tevredenheid en bezwaar 1813-1831. Het verleden als gids 1832-1856. Jaren zonder jeugd 1857-1875. De kunst om de kunst 1876-1899. Van impressie naar idee 1900-1920. xR 1925 x 7.00

STUIVELING, Garmt. Het vraagstuk van de vrede. Jeugdbond voor Onthouding, 1929. Oorspr. omslag. 48 p. Houtsnede Frans Masereel. xT 1868 x 15.00

STUIVELING, Garmt. Vakwerk. Twaalf studies in literatuur. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Gebonden, Stofomslag, 304 p. Gesigneerd en genummerd 31/60 exx. xH 3890 x 10.00

STUIVELING, Garmt. Willem Elsschot. A. Manteau, Brussel, 1960. Oorspr. omslag, Ills., 48 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 16 xR 9015 x 7.00

STUIVELING, Garmt. Willens en wetens. Twaalf essays. Amsterdam, Em. Querido, 1967. Paperback. 270 p. Reuzesalamander 69. xK 2663 x 9.00

STUIVELING, Garmt (redactie). Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poezie en politiek onder redactie van Garmt Stuiveling. Amsterdam, Em. Querido, 1978. 1e druk. Gebonden Stofomslag 396 p. - xH 8233 x 10.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1963. Gebonden Stofomslag 184 p. - xK 2593 x 10.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst. Groningen/Djakarta, J.B. Wolters, 1950. Or. omslag. 28 p. Overdruk uit Levende Talen. xK 5208 x 7.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst. Groningen, J.B. Wolters, 1950. Oorspr. omslag. 28 p. Allard Pierson Stichting No 24. Overdruk uit Levende Talen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7170 x 6.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Herinneringen van een oude taalonderzoeker. Leiden, 1988. Or. omslag. 38 p. Ills: auteur. Oplage 300 exx. xK 2422 x 7.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Problemen der literatuurwetenschap. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. 2e druk. Paperback. 263 p. - xC 1012 x 7.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Problemen der literatuurwetenschap. Antwerpen/Amsterdam, Standaard, 1953. 1e druk. Gebonden Stofomslag 261 p. Philosophische Bibliotheek. xK 8345 x 10.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Tijd en taalkunstwerk. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1950. Oorspr. omslag. 24 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wet. afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 13, No 12. [bibliotheekstempeltje]. xL 6943 x 6.00

STUYVER, Clara W.J.J. Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1942. Oorspr. omslag. 251 p. Ook verschenen als proefschrift. xR 6781 x 10.00

SUCHTELEN, Nico van en Pieter Endt. Ter herinnering aan Dr. Leo Simons 1 augustus 1862 - 11 juni 1932. Amsterdam, Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, 1933. Gebonden. 143 p. Ills. - xY 8637 x 18.00

SWERT, Fred de. Anton van Wilderode. Niijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1977. Or. omslag. 95 p. Ills. Grote ontmoetingen 8. xK 3144 x 9.00

TAAL, J. Hugo de Groot en Gouda. Gouden Garven, Gouda, 1946. Oorspr. omslag Ills. 63 p. - xR 6266 x 7.00

TAELS, J. De Katholieke Literatuur in de XXe eeuw. Antwerpen, Sheed & Ward, 1954. Gebonden Stofomslag Twee delen. - xR 7439 x 25.00

TAK, P.L. Henry George. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Oorspr. omslag. 83-130 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis, Aflevering 3. xT 0413 x 9.00

TAK, P.L. Liebknecht en Bebel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1889. Oorspr. omslag. 317-366 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis, Aflevering 8. xT 0414 x 10.00

TAS, Jan G. van der / Horst Lademacher. e.v.a. Reizende Nachbarn. Literatur und Kultur der Niederland. Bonn, 1992. Geniet. 112 p. Nachbarn nr. 36. xR 5414 x 7.00

TAS, S. Analyse van een charme. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1948. Gebonden. 210 p. Ills. - xL 1946 x 9.00

TAS, S. Een critische periode. Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. Oorspr. omslag. 118 p. onafgesneden. Periscoop reeks 3. Genummerd 271/500 exx. [bibliotheekstempeltje]. xL 6118 x 8.50

TAVERNIER-VEREECKEN, C. Diersoortnamen van Mensennamen afgeleid: garnaal, wulk, pier, vlinder. Gent, 1950. Oorspr. omslag. 36 p. Uit het Seminarie voor Vlaamse Dialectologie van de Universiteit te Gent XIII. xL 6828 x 10.00

TAZELAAR, C. Alice Nahon en haar gedichten. Keur uit haar werk. Leiden/Antwerpen, A.W. Sijthoff/De Nederlandsche Boekhandel, 1932. Vermeerderde uitgave. Ingenaaid. 42 p. Besproken in het verband van een karakterschets. xY 8477 x 10.00

TAZELAAR, C. De cultuurwaarde van Hildebrands Camera Obscura. U.M. Holland Amsterdam 1939. Oorspr. omslag 32 p. bibliotheekstempeltje xL 4787 x 8.00

TAZELAAR, C. Moderne romankunst. Amsterdam, U.M. Holland, 1923. 3e druk. Gebonden Stofomslag 148 p. Bandversiering van W. Heskes. xR 6851 x 10.00

TAZELAAR, C. Tienjaren-oogst. Belangrijke romans van de laatste tien jaren. Wageningen, Gebr. Zomer en Keuning, z.j. Gebonden. 220 p. - xK 2860 x 10.00

TAZELAAR, C. / A.L. van Hulzen e.a. Radio-Lezingen over Letterkunde. Een vijftal radio-toespraken. Kampen, J.H. Kok, [1927]. Gebonden. 99 p. Ills. C. Tazelaar. A.L. van Hulzen. M.J. Leendertse. B. Wielenga en Ph. A. Lansberg. xT 0481 x 10.00

TEIRLINCK, Herman. August Vermeylen 1872 - 1945. Brussel, A. Manteau, 1958. Gebonden. 47 p. + foto's Monografieen over Vlaamse Letterkunde Nr. 5. xW 7399 x 7.00

TEIRLINCK, Herman. Brussel 1900. Samengesteld door J. van Schoor. Antwerpen/Amsterdam, Elsevier/Manteau, 1981. Ingenaaid. 182 p. Ills. - xK 2625 x 13.00

TEIRLINCK, Herman. Herman Teirlinck. Gedenkboek 1879-1929. Ter gelegenheid van des schrijvers vijftigsten verjaardag. Antwerpen/Bussum, De Sikkel/C.A.J. van Dishoeck, 1929. Oorspr. omslag, onafgesneden. 124 p. Ills. Genummerd 288/320 exx. [bibliotheekstempeltje, rug matig]. xB 8528 x 10.00

TEIRLINCK, Herman. Karel van de Woestijne 1878-1929. Brussel, A. Manteau, 1956. Gebonden. 56 p. + afbeeldingen. Monografieen over Vlaamse Letterkunde. xL 3679 x 7.00

TEIRLINCK, Herman. Wijding voor een derde geboorte. Antwerpen/Amsterdam, 1956. Ingenaaid. 208 p. Nieuw Vlaams Tijdschrift Reeks. xL 1052 x 10.00

TERBORGH, F.C. Slauerhoff, herinneringen en brieven. Amsterdam, De Bezige Bij, 1974. Oorspr. omslag. 68 p. - xL 0799 x 7.00

TERBORGH, F.C. Slauerhoff, herinneringen en brieven. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1949. Gebonden Stofomslag. 77 p. Van Dijk 850. xR 7862 x 10.00

TERM, Luuk van e.a. (red.). Uit duizenden. Dichter bij handschrift. Gedichten en fotografische portretten. [met] Uit duizenden. Dichter bij jongeren. Essays. Twee delen in een omslag. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2003. Oorspronkelijke omslagen, Ills., 131 + 59 p. T.g.v. 10 jaar VSB Poëzieprijs hebben de dichters één foto gekozen van Hans Vermeulen. De dichters hebben er een handgeschreven zelfportret bij geschreven. Zo is een foto- en poëzieboek ontstaan met niet eerder verschenen gedichten en handschriften van dichters als Bernlef, Brassinga, Claes, Esther Jansma, Kopland, Kouwenaar, Krol, Nolens, Oosterhoff, Ouwens, Pfeijffer e.a. Voorwoord van Dick van Halsema, Samen met een bundel met essays rond het thema 'poezie en jongeren'. xT 8469 x 15.00

THIEL, J.H. Lijst der geschriften. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1964. Geniet. 22 p. - xL 6531 x 6.00

THIEL, J.H. Lijst der geschriften. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1964. Geniet. 22 p. Met portret. - xR 0817 x 8.00

THIJS, J.G.A. Ontdek je woorden. Taaltoerisme. Baarn, De Prom, 1989. 1e druk. Paperback. 167 p. - xK 1857 x 9.00

THOMAS, Piet. (Ed.). Kortrijk en de Moderne Nederlandse Letterkunde. Tielt, Lannoo, 1988. Gebonden Stofomslag 278 p. Ills. Mooi exemplaar. xK 2428 x 10.00

THOMASSEN, Ejnar. Dostojefski. Amsterdam, U.M. Holland, 1946. Gebonden Stofomslag 210 p. - xH 4647 x 10.00

THOMESE, Ika A. Romantik und Neuromantik mit besonderer Berucksichtigung Hugo von Hofmannsthals. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1923. Ingenaaid. 197 p. [Bibliotheekstempeltje]. xL 5385 x 10.00

THOMSON, J. Jac. De Russische ziel en de Westerse cultuur. J. Ploegsma, Zeist, 1917. Gedecoreerde linnen band, 142 p. bandversiering en titelpagina Jacob Jongert xR 8201 x 15.00

THYS, Walter. De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw. Gent, Secretarie der Academie, 1955. Oorspr. omslag. 361 p. Koninklijke Vlaams Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks VI, nr. 73. xR 0803 x 15.00

TIBBE, Lieske, Wim Gerlagh, Sjaak Hubregtse (eds.). William Morris in Nederland. Een bibliografie. Geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000. Primavera Pers, Leiden, 2003. Oorspr. omslag Ills. 64 p. - xR 4849 x 10.00

TICHELEN, Hendrik van. Het kinderuur. Zijn onstaan, zijn ontwikkeling en werking, zijn mogelijke toekomst. Inleiding Maurits Sabbe. Antwerpen, E. Sele, 1923. Ingenaaid. 119 p. - xT 4282 x 15.00

TICHELEN, Hendrik van. Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliothekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld. Groningen, J.B. Wolters, 1928. Gebonden. 230 p. - xR 9127 x 15.00

TICHELEN, Paul van. Bibliografie van en over Emmanuel de Bom. Antwerpen, De Sikkel, 1947. Oorspr. omslag. 320 p. Werk van de Stedelijke Middelbare Bibliotheekschool van Antwerpen III. xR 1184 x 20.00

TIDEMAN, P. Een jongste generatie en de Nieuwe Gids. Amsterdam, W. Versluys, 1895. Oorspr. omslag. 44 p. - xR 8732 x 12.50

TIEGES, W.D. Max Frisch, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. Paperback. 30 p. Literair Moment. xB 1962 x 4.50

TIELROOY, Johannes. Verkenningen in het land der literatuur. Groningen, J.B. Wolters, 1954. Gebonden. XXXI + 358 p. - xR 7435 x 10.00

TIJN, B. van. De inhoud van de vorm. De Nieuwe Gids 1885-1894. Maatschappij en politiek. Gekozen en ingeleid door .... Amsterdam, Em. Querido, 1975. Geniet. 32 p. Kort en Goed. xM 7541 x 6.00

TIMMER, Charles B. / A. Yarmolinsky / B.O. Unbegaun. Over Poesjkin. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958. Oorspr. omslag. 177 p. - xH 6554 x 7.00

TIMMERIJE, Anneloes. De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008. De Geus, Breda, 2008. Gebonden Ills. 287 p. met fondslijst 1983-2008. xB 8740 x 15.00

TIMMERMANS, Karel J. Kamiel! of Het leven en streven van C. Huysmans. Antwerpen, De Sikkel, z.j. Oorspr. omslag. 40 p. Met portret. Vlamingen van beteekenis VIII. xL 8959 x 8.00

TIMMERMANS, Lia. Mijn vader. Desclee de Brouwer, 1962. 4e druk. Ingenaaid. 200 p. Ills. - xK 4739 x 8.00

TIRADE 207. Lodewijk van Deyssel- een boeketje brieven. Amsterdam, 1975. Jaargang 19. nr. 207. xM 6981 x 4.50

TITSELAAR, Marion. Het Getij 1916-1924. Leiden, Martinus Nijhoff, 1987. Paperback. 101 p. Ills. Monografieen van Literaire Tijdschriften. xB 4007 x 10.00

TOESCA, Maurice. The other George Sand. London, Dennis Dobson, 1947. Bound. 120 p. - xH 4670 x 11.50

[TOONDER] SANTBRINK, Rob van (ed.). De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes. Loeb, Amsterdam, 1988. Gebonden Stofomslag Ills. 160 p. Overzicht van randgebieden, curiosa rond Heer Bommel xR 3520 x 25.00

TOORN, Willem van. (ed.). Querido's letterkundige reisgids van Nederland. Amsterdam, Em. Querido, 1982. 1e druk. Gebonden. 620 p. Ills. - xL 9727 x 10.00

TORNQVIST, Egil. August Strindberg. Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. Or. omslag. 39 p. Literair moment. xK 3111 x 5.00

TOURNEUR, Victor en Frans Schauwers. De Nederlandsche letterkunde in Belgie, 1830-1930.Tentoonstelling Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, ingericht met de medewerking der Vereeniging van Letterkundigen. Brussel, 1932. Oorspr. omslag. 172 p. Ills. - xT 2382 x 15.00

TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914. Brussel, N.I.R., 1936. Geniet. 32 p. Met vele foto's van schrijvers. Programmabrochures van het N.I.R. Nederlandsche Reeks Nr. 8; De Moderne West-Europeesche Letterkunde Nr. 4. xB 6398 x 10.00

TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. Victor dela Montagne. Gent, 1943. Geniet. 23 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 1943. xY 6715 x 6.00

TRICHT, H.W. van. Frederik van Eeden, denker en strijder. Amsterdam, Lankamp & Brinkman, 1934. Ingenaaid. 170 p. Proefschrift. xP 0969 x 30.00

TRICHT, H.W. van. Frederik van Eeden, denker en strijder. Gedeeltelijk naar onuitgegeven bronnen, met drie onbekende portretten en een facsimile. Reflex, Utrecht, 1978. Oorspr. omslag 170 p. herdruk van de editie Amsterdam, Landkamp & Brinkman, 1934 xR 0049 x 12.00

TRICHT, H.W. van. Louis Couperus, een verkenning. Utrecht, Reflex, 1980. Paperback. 237 p. Verbeterde herdruk van de 2e druk. xA 0686 x 10.00

TRICHT, H.W. van. Louis Couperus, een verkenning. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1965. 2e vermeerderde en herziene druk. Paperback. 237 p. - xK 1215 x 10.00

TRICHT, H.W. van. Louis Couperus, een verkenning. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 224 p. - xW 9064 x 7.00

TRICHT, H.W. van. Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden. Leiden, Martinus Nijhoff, 1983. Ingenaaid. VII + 240 p. - xW 0176 x 10.00

TRICHT, H.W. van. Over de Tagore-vertalingen van Frederik van Eeden. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1963. Ingenaaid. 48 p. Ills. Achter het boek 2e jrg. eerste afl. voorjaar 1963. xK 7361 x 8.00

[TROELSTRA] Pieter Jelles. Fen liet en libben. Lezing halden den 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip Rjucht en Sljucht yn Den Haech. Den Haech, De Atlas, 1910. Oorspr. omslag. 56 p. - xR 7092 x 15.00

[TROELSTRA] Pieter Jelles. Pieter Jelles Hildiging to Stiens Stiens, 1933. Geniet. 24 p. Ills. Wirklist op de Piter Jelles Hildigingsdei to Stiens. xR 7093 x 15.00

TROMMELMANS, Wim. Bibliographie 1982-1991 Septentrion, revue de culture neerlandaise. Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1993. Gebonden. 239 p. - xR 1425 x 10.00

TROMP, Bart. Tegen het vergeten. Degenstoten en Sabelhouwen. Uitgeverij Aspekt, 1997. Paperback. 248 p. - xR 2678 x 8.00

TROMP, Hansmaarten. Toeschouwer uit een hoge toren. Martinus Nijhoff (1894-1953). Sjaalmanpers, Utrecht-Bunnik, 1986. Oorspr. omslag, 20 p. Reeks Klein Literair Museum, deel 20. Genummerd 38/100. xY 8288 x 9.00

TROMP, Onno-Sven. Wat doe jij in mijn stad? Een literaire wandeling door het Amsterdam van J.J. Voskuil. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 2000. Ingenaaid. 111 p. - xY 6947 x 7.00

[TSJECHOV]. CARDORFF, Peter. Cheov als Entwurf. Inventar einer Lebensperspektive. Nautilus/Nemo Press, 1985. Or. wrappers. 109 p. Kleine Bucherei fur Hand und Kopf. xB 3270 x 7.00

[TSJECHOV] CARMIGGELT, S. / Pierre H. Dubois e.a. Over Tsjechow. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1953. Oorspr. omslag. 40 p. - xH 5025 x 6.00

[TSJECHOV]. KOOGER, Hans. Anton Tjechow. Lelyveld, Stichting IVIO, 1979. Geniet. 20 p. Ills. Omslag Bart Kooman. AO no 1773. xB 3279 x 3.00

[TSJECHOV] MELCHINGER, Siegfried. Anton Tschechow. Hannover, Friedrich, 1974. Pocket. 150 p. Dramatiker des Welttheater. xB 3283 x 6.50

TURKRY, Rene. Hubert Lampo. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1977. 3e druk. Paperback. 91 p. Ills. Grote ontmoetingen 1. xK 2669 x 9.00

TUYMELAAR, C.T. Pseudoniemen uit de Nederlandsche en Buitenlandsche Literatuur. 1: Pseudoniemen-register. II: Alfabetische naamlijst. Assen, H. Born, [1937]. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 6178 x 7.00

TYDEMAN, H.W. en B.F. Mnemosyne. Mengelingen voor Wetenschappen en Fraaije Letteren. Deel VI. Dordrecht, Blusse en van Braam, 1826. Oorspr. kartonnen omslag. XII + 425 + 115 p. Los deel. Plutarchus, Over toeval en over deugd en ondeugd. Verhandeling over de dichtkunst. Over de Reijen in de Treurspelen der Grieken. Iets over Milton en zijn heldendicht, Het Verloren Paradijs. Over de vernietiging der Tempelieren-orde. Redevoering over Magdalena Moons. Redevoering over het licht, en deszelfs eigenschappen, en invloed op de geschapen natuur. Ter gedachtenis van Henri Jean Roullaud. 115 pagina's Gedichten. xY 4124 x 50.00

UHLENBECK, C.C. Hugo de Groot en de oorsprong der oude bevolking van Amerika. Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag. 17 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 72 serie B, no 2. [bibliotheekstempeltje]. xL 7173 x 6.00

UNGER, F.C. De uitspraak van het Latijn. Volledig gedocumenteerde geschiedenis van den strijd van 1925. Een wegwijzer voor Classici en niet-Classici. Met speciale bijdragen van H.G.J. Maas Geesteranus en H. Vroom. Amersfoort, Valkhoff & Co., 1926. Oorspr. omslag. 126 p. Opgedragen aan het Amersfoortsch Gymnasium bij zijn 550-jarig jubileum. xR 5116 x 10.00

UYLDERT, Maurits. Albert Verwey. Amsterdam/Leipzig, Maas & van Suchtelen, 1908. Ingenaaid, 81 p. + adv. - xL 5986 x 10.00

UYLDERT, Maurits. Over de poezie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen. Hoorn, West-Friesland, [1942]. Gebonden. 250 p. - xM 3867 x 9.00

UYTTERSPROT, Herman. Paul van Ostaijen en zijn proza. S.M. Ontwikkeling/Ad. Donker, Antwerpen/Rotterdam, 1959. Oorspr. omslag, 68 p. Nieuw Vlaams Tijdschrift reeks. Omslag Guy van den Branden. xT 3728 x 10.00

VAARTJES, Ge. Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922. Z.p., ABN, 1982. Oblong, Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xT 4811 x 8.00

VALERY, Paul. Hommage des ecrivains etrangers a Paul Valery. Bussum, A.A.M. Stols, 1927. Ingenaaid. 242 p. onafgesneden. Genummerd 118/1000 exx. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7918 x 30.00

VALKHOFF, P. Over Frankrijk's Letterkunde. Amersfoort, Valkhoff & Co., z.j. Ingenaaid. 248 p. Binnenwerk roestvlekjes. xK 9730 x 9.00

VALKHOFF, P. Over Frankrijk's Letterkunde. Amersfoort, Valkhoff & Co., z.j. Gebonden. 248 p. Binnenwerk roestvlekjes. xR 6495 x 9.00

VALKHOFF, Piet. Justus van Effen en de Franse Letterkunde. Overdruk uit: De Gids, 1917. Papieren omslag. 30 p. - xR 1625 x 7.00

VANDAMME, Jan. Alain Fournier. Desclee de Brouwer, 1960. Paperback. 53 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 17. omslag verkleurd xR 1718 x 4.50

VANDAMME, Jan. Charles Peguy. Desclee de Brouwer, 1963. Paperback. 65 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 47. - xH 3351 x 5.00

VANDER LOO, Firmijn. Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams. Brugge, Colibrant, 1976. Oorspr. omslag. 174 p. Ills. Mooi exemplaar. xB 3901 x 25.00

VANDERHEYDEN, Jan F. F. de la Fontaine en zijn verhandeling over de redevoering. Gent, Drukkerij Erasmus, 1956. Or. omslag. 38 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededelingen september-oktober 1956. xK 9475 x 7.00

VANDERSCHAEGHE, Paul. Ernest Hemingway. Desclee de Brouwer, z.j. 2e druk. Paperback. 56 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 7. - xH 7676 x 6.00

VANDERSCHAEGHE, Paul. Heinrich Boll. Desclee de Brouwer, 1964. 2e druk. Paperback. 62 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 30. - xH 9780 x 4.50

VANDERSCHAEGHE, Paul. Heinrich Boll. Desclee de Brouwer, 1961. 1e druk. Paperback. 59 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 30. - xR 1754 x 5.00

VANDERSCHAEGHE, Paul. Stefan Andres. Desclee de Brouwer, 1964. 1e druk. Paperback. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 37. - xK 5013 x 5.00

VANWELKENHUYZEN, G. / P. Delsemme / R. Mortier / J. Detemmerman. Regards sur les lettres francaises de Belgique. Etudes dediees a la memoire de Gustave Vanwelkenhuyzen. Bruxelles, Andre De Rache, 1976. Ingenaaid. 238 p. Ills. - xT 3491 x 12.00

VANWELKENHUYZEN, Gustave. Histoire d'un livre Un Male, de Camille Lemonnier. Bruxelles, Palais des Academies, 1961. Broche. 162 p. Met portret. Academie Royale de Langue et de Litterature Francaises. xB 4955 x 10.00

VANWELKENHUYZEN, Gustave. Vocations Litteraires: Camille Lemonnier, Georges Eekhoud, Emile Verhaeren, Georgse Rodenbach, Maurice Maeterlinck. Librarie Droz / Librairie Minard, Geneve / Paris, 1959. Oorspr. omslag, onafgesneden, 165 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Robert Baldick, de biograaf van J.-K. Huysmans. xY 3532 x 12.00

[VASALIS] HANSSEN, Leon. Een misverstand om in te geloven. De poezie van M. Vasalis. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2006. Paperback Ills. 374 p. - xY 7000 x 10.00

VEEN, Adriaan van der. Maurice Roelants. Brussel, A. Manteau, 1960. Or. omslag. 43 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr 17. xK 2870 x 7.00

VEEN, Hans van der & Jos van WATERSCHOOT. De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en later. Kluwer 2001. Gebonden Ills. 48 p. t.g.v. 155 jaar Brinkman xL 8350 x 11.00

VEEN, Harm R.S. van der. Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama. Groningen, J.B. Wolters, 1935. Gebonden 308 p. Met plaat. Ook verschenen als proefschrift op 6 juli 1935 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. {band verkleurd, binnenwerk goed]. xR 4645 x 15.00

VEEN, J.S. van. Levensbericht van P.N. van Doorninck. Leiden, E.J. Brill, 1916. Oorspr. omslag. 10 p. Overdruk. Los bijgevoegd: Lijst van boeken van den Heer P.N. van Doorninck en van de Heeren P.N. van Doorninck en P.C. Molhuyzen. Haarlem, Gebrs. Brederode 8 p. xB 1420 x 8.00

VEENSTRA, J.H.W. D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962. Ingenaaid. 227 p. Stoa. - xK 6225 x 9.00

VEENSTRA, J.H.W. D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962. Gebonden Stofomslag Ills. 227 p. Stoa. - xB 5859 x 10.00

VEER, Paul van 't. De strijdlustige amateur. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973. Paperback, 156 p. Grote ABC 209. Over het elftal: F. Weinreb, L. de Jong, Generaal Winkelman, Jan Rogier, W. Schermerhorn, Roel van Duyn, M. van Nieuwstadt, J.J.F. Vogelaar, S. Vestdijk, Anton Heyboer, Multatuli. xL 0987 x 6.00

VEERDEGHEM, F. van. Houwaert en Parma. Onuitgegeven gedichten uit de zestiende eeuw. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1894. Ingenaaid. 35 p. Overgedrukt uit het Nederlandsch Museum 1894. Gesigneerd door de auteur. xR 7590 x 10.00

VEERDEGHEM, Fr. van. Het Gemoraliseerd Kaatsspel. Brussel, 1895. Gebonden. 37 p. Academie Royale de Belgique. (Extrait des Bulletins, 3me serie, tome XXIX, no 4 (janvier); 1895). xB 1638 xx 10.00

VEERING, J. De Nederlandse Letterkunde. 's-Gravenhage, Universiteit voor Zelfstudie, z.j. Gebonden Stofomslag 428 p. - xK 3621 x 10.00

VEGT, Jan van der. De brekende spiegel. Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1974. Ingenaaid. 362 p. Ills. ND 61. xH 2984 x 11.50

VEGT, Jan van der. Hendrik de Vries ( 1896-1989). Een biografische schets. Baarn, De Prom, 1996. 1e druk. Paperback. 120 p. Ills. De Prom Bibliofiel. xH 4454 x 8.00

VEGT, Jan van der. Het ingeklonken lied. De poezie van Ida Gerhardt. 's-Gravenhage, Bzztôh, 1980. Paperback. 121 p. - xM 0686 x 5.00

VEGT, Jan van der. Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. 1e druk. Paperback. 125 p. - xH 0636 x 7.00

VELDE, Paul van der. (sameng.) Een potje met Veth. Paarlen van en over P.J. Amsterdam, 2000. Oorspr. omslag. 48 p. T.g.v. zijn promotie op 15 november 2000 aan de Universiteit Leiden. Van zijn proefschrift Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895). xR 3151 x 8.00

VELDE, R.G. van de. De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status quaestionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie, 1966. Oorspr. omslag. 379 p. Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde VI Reeks Nr. 97. [bibliotheekstempeltje]. xR 1779 x 30.00

[VELDEKE, Hendrik van] MIERLO, J. van. De speelman Hendrik van Veldeke. Gent, Samenwerkende Maatschappij 'Volksdrukkerij', 1928. Geniet. 21 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen 1928. xK 5708 x 7.00

[VELDEKE, Hendrik van] NOTERMANS, Jef. Hendrik van Veldekes letterkundige nalatenschap. Groningen, J.B. Wolters, 1958. Or. omslag. 33 p. Overdruk uit: Levende talen No. 193-1958. [Met opdracht: Aan Jan Willem Hofstra, gesigneerd van Jef Notermans 31-3-58]. xL 3624 x 9.00

VELDEN, Ben van der. Celeste. Het meisje van Proust. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Paperback. 78 p. - xT 0303 x 8.00

VELDKAMP, J. Moderne Engelsche Literatuur. Zutphen, G.J.A. Ruys, 1932. Gebonden. 368 p. Inhoud: Geestelijke stroomingen in den Victoriaanschen Tijd. Over den drempel der Twintigste Eeuw. Oorlogsliteratuur. De modernste literatuur. Christelijke Literatuur. De Iersche Beweging. Modern Amerika. xB 8765 x 10.00

VELTHUYSEN, Ton. Tirade 1957-1985. Leiden, Martinus Nijhoff, 1986. Ingenaaid. Ills. 136 p. Monografieen literaire tijdschriften. Met register op Tirade 1-300. xK 4493 x 8.00

VENEMA, Adriaan. Aristo revisited. Baarn, de Prom, 1990. Ingenaaid. 183 p. De Prom bibliofiel. xK 1846 x 13.50

VENEMA, Adriaan. Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1: Het systeem. De Arbeiderspers Amsterdam 1988. Oorspr. omslag Ills. 532 p. - xB 0235 x 12.00

VENEMA, Adriaan. Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2: De harde kern. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Paperback. 582 p. Ills. - xR 7959 x 15.00

VENEMA, Adriaan. Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A: De kleine collaboratie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990. Paperback. 323 p. Ills. - xR 7946 x 15.00

VENSTERMANS, J. August Vermeylen. Desclee de Brouwer, 1965. Oorspr. omslag 63 p. Ontmoetingen 60. xB 7668 x 7.00

VERACHTERT, Frans. Karel van den Oever. Leuven, Davidsfonds, 1940. Gebonden. 186 p. Met portret. Volksboek Davidsfonds nr 291. xB 8736 x 10.00

VERACHTERT, Frans. Karel Van den Oever (1879-1926). Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1937. Oorspr. omslag. 52 p. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding jrg. XXXVI Nr. 4. Verhandeling 351. xB 2707 x 10.00

VERBEECK, Rene. De dichter H. Marsman. Lier, De Bladen voor de Poezie, 1959. Oorspr. omslag 176 p - xB 8310 x 9.00

VERBEECK, Rene. Pieter G. Buckinx. Antwerpen, Helios, 1964. Or. omslag. 47 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr 29. xK 2869 x 7.50

VERBEEK, Gerard. Marnix Gijsen. Desclee de Brouwer, 1966. Paperback. 67 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 64. - xK 4148 x 5.00

VERCAMMEN, L. Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik. Hasselt, Heideland, 1966. Ingenaaid. 156 p. Ills. - xK 4971 x 7.00

VERCAMMEN, Louis. (ed.). Bruegel tussen de regels. Jaarboek 1984 van het Felix Timmermans-Genootschap. Lier, J. van In, 1984. Oorspr. omslag. 184 p. Ills. - xB 8854 x 10.00

VERCOULLIE, J. Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercoullie 1857 - 1927. Door ambtgenoten, oud-leerlingen en vereerders, t.g.v. zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emiraat. Brussel, Paginae, 1927. Herbonden. 161 p. Met kaart. Genummerd 110/300 exx. xL 7627 x 10.00

VERDAASDONK, H. De Vvuchtigheid van iteratuur: Het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag. Bert Bakker, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag 60 p. In opdracht van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst xR 5278 x 7.00

VERDAASDONK, H. Literatuurbeschouwing en argumentatie. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1981. Ingenaaid. 182 p. Kritische studies. xH 4760 x 8.00

VERDAM, J. Die Rose. Een wedergevonden fragment der tweede bewerking, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Leiden, E.J. Brill, 1896. Oorspr. omslag. 23 p. Toevoegsel op: Die Rose van Heinric van Aken, Uitgegeven door Dr. E. Verwijs. xL 5896 x 7.00

VERDAM, J. Ferguut. Van Dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven. Leiden, A.W. Sijthoff, 1908. Gebonden. 285 p. Particuliere band. Vele aantekeningen in potlood. xA 0085 x 11.50

VERDAM, J. Levensbericht van Eelco Verwijs. Leiden, E.J. Brill, 1880. Or. omslag. 44 p. Met bibliografie. Overdruk uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1879-1980. xK 7563 x 7.00

VERDAM, J. Nieuwe aanwinsten voor de kennis van onze Middelnederlandsche Taal en in het bijzonder voor de critiek van Maerlant. 3de reeks deel VI. Amsterdam, Johannes Muller, 1889. Oorspr. omslag. 32 p. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. xY 7776 x 6.00

VERDAM, J. Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel VIII. Amsterdam, Johannes Muller, 1891. Oorspr. omslag. 33 p. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. xY 7774 x 6.00

VERDAM, J. Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel XII. Amsterdam, Johannes Muller, 1895. Oorspr. omslag. 52 p. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. xY 7775 x 6.00

VERDAM, J. Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 4e reeks deel III. Amsterdam, Johannes Muller, 1899. Oorspr. omslag. 28 p. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. xY 7773 x 6.00

VERDENIUS, A.A. Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen. Amsterdam, 1946. Gebonden stofomslag. 283 p. Aangeboden door vrienden, leerlingen en oud-leerlingen t.g.v. zijn zeventigste verjaardag op 7 maart 1946. xH 4174 x 12.00

VERDENIUS, W.J. Beknopte Bibliographie voor de Studie der Griekse Taal- en Letterkunde. Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1967. Oorspr. omslag. 91 p. Uitgegeven onder auspicien van de Wetenschappelijke Sectie van het Nederlands Klassiek Verbond. xB 1279 x 10.00

VERDOODT, Fran-Jos. Boon bibliografie. Het afzonderlijk verschenen werk en zijn wordingsgeschiedenis. [Louis Paul Boon]. Heverlee/Brugge, Raakpunt/Kruispunt, 1984. Paperback. 148 p. - xR 9257 x 18.00

VEREMANS, Renaat. Herinneringen aan Felix Timmermans. Antwerpen, P. Vink, 1950. Gebonden. 175 p. + afbeeldingen. Met bijdragen van: Ernest Claes, Lode Baekelmans, G. Bomans, K. Jacobs, H. Schneider, E. Bernouilli, A. Schaer-Ris en 28 reprodukties uit het teken- en schilderwerk van Felix Timmermans. [bibliotheekstempeltje]. xL 4528 x 10.00

VERGEER, Charles. Arthur van Schendel en zijn vrienden. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. Geniet. 23 p. Ills. Bij de tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum. xL 5328 x 7.50

VERGEER, Charles. Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers. Amsterdam, Thomas Rap, 1990. 1e druk. Paperback. 157 p. Ills. - xL 3182 xx 12.00

[VERHAEREN] BAZALGETTE, Leon. Emile Verhaeren. Paris, E. Sansot & Co, 1907. Broche. 72 p. Portrait. - xB 5660 x 15.00

VERHELST, Karel. Essais litteraires offerts aux amis de la jeunesse studieuse par la Societe de litterature francaise. (Sint-Truiden 1851-1893). Hasselt, Provincie Limburg Culturele Aangelegenheden, 1989. Oorspr. omslag. 98 p. Bibliografische Analyses 8. xT 1878 x 10.00

VERHEUL, Kees. Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1981. Paperback. 138 p. - xK 1913 x 7.00

VERHEUL, Kees. Verlaat debuut en andere opstellen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1976. 1e druk. Paperback. 117 p. - xM 2788 x 7.50

VERHEYDEN, Prosper. De maagdendans. Z.p. 1922. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. Overdruk uit: Handelingen van den Mechelsen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst, 27, 1922. xB 4965 x 7.00

VERHOEVEN, Bernard. De zielegang van Henriette Roland Holst. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Particuliere band. 88 p. Genummerd 57/550 exx. Naam op schutblad: H. de Liagre Bohl. xK 6583 x 16.00

VERHOEVEN, Bernard. De zielegang van Henriette Roland Holst. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Ingenaaid. 88 p. Genummerd 454/550 exx. xB 8515 x 10.00

VERHOEVEN, Bernard. De zielegang van Henriette Roland Holst. Utrecht, Het Spectrum, [1939]. Gebonden. 151 p. Ills. - xT 1966 x 8.00

VERHOEVEN, Bernard. Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte 1830-1930. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. Gebonden. 121 p. Met portret van Jozef Cantre. Dit werk werd bekroond met de Gezelleprijs van de Noordstar. xL 2089 x 12.00

VERHOEVEN, Bernard. Over de lach. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 110 p. - xL 5308 xx 9.00

VERHOEVEN, Bernard. Over de lach. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden, Stofomslag, 110 p. - xK 7302 x 8.00

VERHOEVEN, Bernard. Over kunst en leven. Baarn, De Boekerij, 1948. Gebonden Stofomslag. 159 p. - xK 2682 x 10.00

VERKRUIJSSE, P.J. Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Critisch Bulletin II. Index. Amsterdam, Thespa, 1975. Ingenaaid. 329 p.+ 433 p. Literaire Tijdschriften in Nederland. xL 3185 x 20.00

VERMEEREN, P.J.H. Op zoek naar de librije van Rooklooster. Overdruk uit: Het Boek, derde reeks, deel XXXV, [1962]. Ills., 134-173 p. met opdracht van de schrijver xY 7334 x 6.00

VERMEEREN, P.J.H. Vondel und Koln. Die Rheinmetropole in seiner Dichtung. Bonn, 1973. Oorspr. omslag, 24 p. Ills. Nachbarn nr. 18. xT 9361 x 8.00

VERMEIREN, Koen. Willem Frederik Hermans en Ludwig Wittgenstein. Een taalspelen-analyse van het prozawerk van Willem Frederik Hermans, uitgaande van de levensvorm van het sadistische en chaotische universum. Utrecht, H&S HES, 1986. Paperback. 178 p. Ills. - xY 6939 x 10.00

VERMEYLEN, Aug. Verzamelde opstellen. Eerste en tweede bundel. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1922 en 1924. 2e druk. Ingenaaid. XII + 227 + 209 p. - xR 7802 x 30.00

VERMEYLEN, August. De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden. Amsterdam, Elsevier, 1938. 3e om- en bijgewerkte druk. Gebonden. 165 p. - xK 3640 x 8.00

VERMEYLEN, August. De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden. Amsterdam, Elsevier, 1949. 4e druk. Gebonden Stofomslag 188 p. - xK 3644 x 9.00

VERMIJ, Lucie Th. De verrukkelijke kunst van het verhaal: Leven en werk van Willy Corsari. Amsterdam, Vita, 1993. Paperback. 64 p. Erf Goed. - xY 8027 x 6.00

VERRE, Tony van. Ontmoet Albert Helman. Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan. Bussum, De Gooise Uitgeverij, 1980. 1e druk. Paperback. 128 p. Ills. - xL 3256 x 10.00

VERRIEST, G. Eeredag van Guido Gezelle. Aansprake van prof. dr. G. Verriest. Kortrijk, 21 Oogst 1902. Oorspr. omslag. 30 p. - xB 2129 x 10.00

VERROEN, Dolf. Clare Lennart. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1975. Paperback. 157 p. Ills. Nijgh & Van Ditmar's paperback 150. xB 6925 x 8.50

VERSCHAEVE, Cyr. Christiaan de Wet. Een jaar na de Begrafenis. Eeghem, z.j. Or. omslag. 16 p. Uittreksel uit Oudrun vierde jrg. nr. 4. xL 2713 x 7.00

VERSOU, Jozef. Stemmen der vrijheid. Brussel, Artes, 1947. Oorspr. omslag. 206 p. - xT 0600 x 10.00

VERSTEEG, JAN. Louis-Ferdinand Celine Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1989. Paperback. 35 p. Literair Moment. xB 0267 x 5.00

VERSTRAETE, Erik. Wies Moens. Brugge, Orion/Declee de Brouwer, 1973. Oorspr. omslag. 67 p. Ontmoetingen 101. xB 6862 x 7.00

VERTHE, Arthur. Gabrielle Demedts. Desclee de Brouwer, 1959. Paperback. 61 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 12. - xT 9762 x 5.00

VERVOORT, Hans. Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen vijand. De Engelbewaarder Nr 14. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1979. Ingenaaid. 218 p. - xL 6133 x 9.00

VERWEY, Albert. Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900). Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1914. 4e druk. Gebonden half linnen. 197 p. Wereldbibliotheek 5-6. Band P.H. Praag. xB 3023 x 8.00

VERWEY, Albert. Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900). Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1908. 3e druk. Gebonden groen linnen. 187 + [12] p. Goud op snee. Wereldbibliotheek. xY 7046 x 10.00

VERWEY, Albert. Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900). Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1906. 2e druk. Gebonden groen linnen. 187 + [12] p. Goud op snee. Wereldbibliotheek. xR 9349 x 10.00

VERWEY, Albert. Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900). Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1908. 3e druk. Gebonden half linnen. 187 + [12] p. Wereldbibliotheek 5-6. Band S.H. de Roos. xY 6587 x 8.00

VERWEY, Albert / F. De Backer e.a. Over De wandelende jood. August Vermeylen-Fonds, 1958. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 0484 x 8.00

VERWOERD, Henrica E. (ed.). Bibliografie van Anne Hallema. Tzum (Franekeradeel) 8 september 1893 - Breda 23 februari 1973. Leeuwarden/Breda, Fryske Akademy/Gemeentelijke Archiefdienst, 1979. Oorspr. omslag. 112 p. - xR 2186 x 10.00

VESTDIJK, S. Essays in duodecimo. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1965. 2e druk. Paperback. 205 p. Meulenhoff Essays S I. xK 4519 x 10.00

VESTDIJK, S. Essays in duodecimo. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1976. 3e druk. Paperback. 208 p. E 426. - xL 3179 x 6.00

VESTDIJK, S. Kunst en droom. Een keuze uit de essays. Amsterdam, Em. Querido, 1982. 2e druk. Gebonden Stofomslag. 171 p. QED. xB 9144 x 8.00

VESTDIJK, S. Kunstenaars en oorlogspsychologie. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1937. Oorspr. omslag, 30 p. Lezing, gehouden voor een regionale conferentie van het Kunstenaarscentrum voor geestelijke weerbaarheid op 27 Februari 1937 te Bussum. xT 1995 x 9.00

VESTDIJK, S. Voor en na de explosie. Opstellen over poezie. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 208 p. Mooi exemplaar. xB 4319 x 15.00

VESTDIJK, S. Zuiverende kroniek. Essays. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1956. 1e druk. Gebonden Stofomslag.223 p. Omslagontwerp Jan Vermeulen. xK 8742 x 10.00

VESTDIJK, S. / Menno ter Braak / Anton van Duinkerken. Nederlandsche litteratuur van nu. Amsterdam, Wereldbibliotheek/Bond van Nederlandsche Volksuniversiteiten, 1937. Or. omslag. 32 p. Leven en Werken, maandblad der R.V.U. 1e jrg. No. 3 nieuwe serie maart 1937. Inhoud: Vestdijk: De na-oorlogsche poezie in Nederland. Ter Braak: Hedendaagsche proza in Nederland. Van Duinkerken: Nieuwe litteratuur en religie. xB 0356 x 7.00

[VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. S. Vestdijk. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1962. 2e druk. Ingenaaid. 40 p. - xK 2769 x 5.00

[VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. S. Vestdijk. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1958. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. - xK 2552 x 5.00

VESTDIJK, Simon. Vestdijk in kaart. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1967. 1e druk. Gebonden Stofomslag 125 p. Ills. De bibliografie is verzorgd door Daisy Wolthers. xH 1108 x 10.00

VESTDIJK, Simon / Hans Andreus. e.a. Paul Snoek. Brussel/Den Haag, Manteau, 1974. Oorspr. omslag. 40 p. + foto's Profielreeks. xK 3335 x 7.00

[VESTDIJK] VISSER, Hans / Anne Wadman. Biografisch bijwerk. Met medewerking van Willem Diemer en Gerben Wynia. Groningen, Stabo/All-Round, [1984]. Ingenaaid. 92 p. Litteraire reeks XIV. Rondom Vestdijk-Reeks II. xR 6079 x 8.00

VETH, Cornelis. De humor in de moderne Nederlandsche Litteratuur. Amsterdam, Nederlandsche Uitg. Mij., 1929. Gebonden. 207 p. - xB 6060 x 9.00

VETH, Cornelis. Kate Greenaway en Randolph Caldecott. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Oorspr. omslag. 55 - 94 p. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen XXXIV afl. 2. xT 4293 x 8.50

VETH, Cornelis. Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick. Amsterdam/ 's-Gravenhage, Querido/ Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1980. Gebonden Stofomslag n.p. - xR 2311 x 9.00

VETH, P.J. Specimens from the English Classics. With an introductory essay on English Literature, Explanatory notes, and a Glossary. Twee delen. Dordrechts, Houtrijve & Bredius, 1840. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. XXXII + 230 + IX - X + 264 + VI p. Twee delen. - xT 2749 x 100.00

VEULEMANS, Jan. Dag mens. De tijdgenoot in de roman. Lier, Van In, 1968. Paperback. 117 p. - xK 4115 x 7.50

VINKENOOG, Simon (inl.). Boekenbalboekje. [CPNB], 1993. Oorspr. omslag Ills. n.p. Foto's van het boekenbal van 1948-1952 door Particam Pictures. xY 4162 x 9.00

VIS, George J. Tussen vloek en zegen. De poezie van de jonge Nijhoff. Bergen, Octavo, 1987. Ingenaaid. 94 p. Met biliografie. - xH 3136 x 4.50

VISSCHER, H.S. Dromen in moderne Nederlandse poezie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1953. Gebonden Stofomslag 165 p. Mooi exemplaar. xK 2771 x 15.00

VISSER, Ab. Tegendraads. Literair kritische analyses. Amsterdam, Manteau, 1985. Paperback. 208 p. - xY 8035 x 8.00

VISSER, Elizabeth. Couperus, Grieken en Barbaren. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. 1e druk. Paperback. 91 p. - xL 6887 x 8.00

VISSER, Elizabeth. e.a. Het beeld van de vrouw in de literatuur. Den Haag, Servire, 1967. Paperback. 128 p. - xK 4584 x 7.00

VISSER, H.A. Confrontatie met een confrontatie. Moderne litteratuur en bijbelse boodschap. Nijkerk, Callenbach, z.j. Paperback. 144 p. Rotonde reeks. xK 5164 x 7.50

VISSER, Hans. Brieven rond de Vestdijk-biografie. Samengesteld en ingeleid door... Amsterdam, A.W. Sijthoff, 1989. 1e druk. Paperback. 275 p. - xH 0897 x 9.00

VISSER, Hans. Simon Vestdijk, kinderjaren. Utrecht, Libris/Kwadraat, 1987. Ingenaaid. 61 p. Ills. In samenwerking met Max Nord. xL 2479 x 6.00

VISSER 'T HOOFT, H. Ph. De dichter Jan van Walre. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1920. Ingenaaid. 76 p. Uitgegeven door de Vereeniging "Haerlem". Omslag verkleurd. xL 0477 x 10.00

VLIERDEN, B.F. van. Gerard Walschap. Desclee de Brouwer, 1968. 4e druk. Paperback. 61 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 8. - xH 8417 x 4.50

VLIERDEN, B.F. van. Gerard Walschap. Desclee de Brouwer, 1960. 2e druk. Paperback. 59 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 8. - xM 9878 x 4.50

VLIERDEN, B.F. van. Van in 't wonderjaer tot de verwondering. Een poetica van de vlaamse roman. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1969. Ingenaaid. 275 p. Ills. - xB 8835 x 10.00

VLIERDEN, Bernard Frans van. Guido Gezelle tegenover het dichterschap. Poezieopvatting en poeziebeleving bij Guido Gezelle. Kapellen, Guido-Gezellengenootschap, 1967. Paperback. 375 p. Ills. - xK 8901 x 10.00

VLIERDEN, Bernard-Frans van. Willem Elsschot. Desclee de Brouwer Brugge etc. 1973. 4e druk Oorspr. omslag 63 p. Ontmoetingen 2 xL 4460 x 6.00

VLIET, H.T.M. van. Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus. Amsterdam/Antwerpen L.J. Veen, 1996. 1e druk. Gebonden Stofomslag 407 p.Ills. - xH 8271 x 10.00

VLIET, H.T.M. van. Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door... Utrecht/Antwerpen, Veen, 1987. 1e druk Paperback. 271 p. Ills. - xA 0970 x 13.50

VOETEN, Bert. Mijn buurman J.C. Bloem. Enkele herinneringen. Sjaalmanpers, Utrecht-Bunnik, 1986. Oorspr. omslag, 19 p. Reeks Klein Literair Museum, deel 17 Genummerd 38/100. xY 8291 x 9.00

VOGEL, Albert. Louis Couperus. Elsevier Manteau Amsterdam/Brussel 1980. 2e herziene druk Paperback Ills. 277 p. - xH 9623 x 10.00

VOGEL, Albert. Louis Couperus. 's-Gravenhage, Bureau Stenotyp, 1963. Gebonden. 64 p. Ills. Jean Paul Vroom xK 7550 x 10.00

VOGEL, Albert. Van en over Couperus. Wikor Theater Bibliotheek no 5., z.j. Oorspr. omslag. 58 p. Geschreven samengesteld en ten tonele gebracht door Albert Vogel. xL 5745 x 7.00

VOLMULLER, H.W.J. Nijhoffs geschiedenislexicon. Nederland en Belgie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. Gebonden. 655 p. Ills. - xH 2612 x 18.00

[VONDEL]. Herdenking van het derde eeuwgetij van Vondels bekeering. Vondelkring van de R.K. Universiteit te Nijmegen, Amsterdam, St. Ursuladag 21 october 1939. Oorspr. omslag 6 p. Gestencild programma xR 4949 x 5.00

[VONDEL] BROUWERS, J.W. & H.J.H. Pieters. Neêrlands eerste Vondelsfeest voor het op te richten standbeeld, gevierd te Roermond, op 5 Februari 1862. Feestrede van J.W. Brouwers, Dichtstuk van H.J.H. Pieters. C.L. van Langenhysen, Amsterdam, 1867. Gebonden halflinnen met gemarmerde platten, Ills., 41 + [5] p. 30 x 24 cm. Los bijgesloten een strooibiljet (18 x 12 cm.) met een "Raetsel" gedrukt en gestrooid bij de optocht t.g.v. de onthulling van Vondels standbeeld Oct. 67. xY 4630 x 40.00

[VONDEL] DIFEREE, Hendr. C. Vondel in den vreemde. een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland. De Torentrans Utrecht 1929. Oorspr. omslag onafgesneden 28 p. - xL 7151 xx 10.00

[VONDEL] FRIJNS, W.M. Vondel en de Moeder Gods. Bilthoven, H. Nelissen, 1948. Tweede omgewerkte en vermeerderde druk. Gebonden. 598 p. Ills. - xK 9744 x 10.00

[VONDEL] KAMPEN, N.G. van en J. de Vries (eds.). Hollandsch Magazijn van Letteren, Wetenschappen en Kunsten, eerste deel, tweede stuk. P. Meyer Warnars, Amsterdam, 1831. Kartonnen omslag, onafgesneden, IV + 105-227 p. Jeronimo de Vries over Barend Klyn Bz.; M.C. van Hall, Redevoering over J. van den Vondel als schrijver in ondicht (1829) e.a. xT 6885 x 30.00

[VONDEL] LEEMANS, E.A. Vondel en Spinoza. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1937. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, 1937. Oorspr. omslag, 29 p. Opdracht van de schrijver aan N. van Suchtelen xY 4594 x 12.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer O.P. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1939. Oorspr. omslag. 266 [+ IX] p. Onafgesneden. Het boek werd gezet uit de Hollandsche Mediaeval en gedrukt op het Hollandsche handgeschepte papier van C.G.A. Corvey te Amsterdam. Huib Luns teekende het portret, hetwelk tegenover de titelpagina is gereproduceerd. Genummerd 171/250 exx. welke niet in den handel kwamen. Gedrukt in rood en zwart. xB 0276 x 25.00

[VONDEL] MOOLHUIZEN, J.J. Vondels Lucifer en Miltons Verloren Paradijs. Kritisch onderzoek. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1895. Oorspr. bedrukt papieren omslag, onafgesneden, 121 p. - xY 3652 x 15.00

[VONDEL] OORDA, I. Uren bewondering voor groote kunstwerken. Lucifer. [In:] Jong Dietschland. Kathiliek tijdschrift voor Kunst & Letterkunde, 13e jaargang Nr. 1 en 2, September 1910. 1- 102 p. - xY 3638 x 9.00

[VONDEL] SMIT, W.A.P. Justus fide vivit. Vondel in zijn leven, geloof en werk In: J.Haantjes en W.A.P. Smit (red.), Panorama der Nederlandse letteren, blz. 181-201, Amsterdam 1948. separaat xY 4600 x 7.00

[VONDEL] SMITS-VELDT, Mieke B. Vondels Vredewensch aen Constantyn Huigens (1633) als bijdrage tot een aktuele diskussie. In: Spektator, tijdschrift voor Neerlandistiek 1977. Jrg. 7 nr. 4 - xY 4598 x 5.00

[VONDEL] ZIJDERVELD, A. Heeft Vondel Spinoza bestreden ? Overdruk uit het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, Leiden, E.J. Brill, 1936. Deel LVI, Afl. 1. 37-55 p. - xY 4595 x 5.00

[VONDEL] ZIJDERVELD, A. Vondel in zijn bespiegelingen. Overdruk uit het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, Leiden, E.J. Brill, 1937. Deel LVII, Afl. 2., onopengesneden, 89-109 p. - xY 4596 x 5.00

[VONDEL] ZWAAN, F.L. Huygens geen contraremonstrant? Overdruk uit Tijdschrift voor NDL Taal- en Letterkunde, E.J.Brill, Leiden, 1984.Deel 100 (3) - xY 4601 x 5.00

VONKEMAN, Janneke (ed.). Gouden Ganzeveer 2005: Maria Goos. Stichting Gouden Ganzeveer, Amsterdam, 2005. Oorspr. omslag, 48 p. met portret, laudatio, dankwoord en een lezing over het theater. xY 0205 x 6.00

VOORDE, Urbain van de. Charles De Coster en de Vlaamsche Idee. Antwerpen/Amsterdam, Het Kompas/De Spieghel, z.j. 2e druk. Or. omslag. 68 p. - xK 4772 x 10.00

VOORDE, Urbain van de. Charles de Coster's Ulenspiegel. Nijmegen/Kortrijk, De Koepel/Zonnewende., 1948. 3e druk. Gebonden. 59 p. Sleutelbloemreeks. xK 7011 x 8.00

VOORDE, Urbain van de. Keerend getij. Critiek der Vlaamsche poezie 1931-1941. Gent, Snoeck Ducaju en Zoon, 1942. Or. omslag. 287 p. Oplage 500 exx. xK 2046 x 60.00

VOORDE, Urbain van de. Vorm en geest. Davidsfonds, 1939. Oorspr. omslag, onafgesneden, 179 p. Ills. Keurboek nr. 22. Met door de auteur gesigneerde opdracht. xT 1058 x 16.00

VOORHOEVE, H.C. Jodocus van Lodensteijn, een levend beeld van het practisch christendom. Overgedrukt uit de Stemmen voor Waarheid en Vrede voor Augustus 1872. Twee deeltjes, onafgesneden, 33 + 32 p. Jodocus van Lodenstein (1620-1677) xY 4030 x 8.00

VOORTGANG. Bevat o.a.: D. van Halsema: Aantekeningen bij nagelaten werk van J.H. Leopold. Ad Zuiderent: Waarom Gerrit Krol van Groningen naar Amsterdam reist via Gottingen. J.C. van Aart: Kleurnamen in Paul van Ostaijen's poezie. G.P. v.d. Stroom: de receptie van Jac. van Ginneken's taalbiologie. Amsterdam, Vrije Universiteit, 1981. Oorspr. omslag. 194 p. Voortgang van het onderzoek in de subfaculteit Nederlands aan de Vrije Universiteit II, 1981. xR 3892 x 8.00

VOORTGANG. Folkers: De Mei van Leopold. Rozenbroek: Frederik van Eeden en Henrik Ibsen. Weij: Apokalyps. Over een mislukt kunstwerk van L. van Deyssel. Mulder: Veranderingen in de ambtelijke taal van Deventer tussen 1350-1500. Hulsker: Pronken met andermans veren. Casparus van den Ende en zijn klankmethode. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag. 251 p. Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek IX, 1988. xR 0164 x 8.00

VOORTGANG. Janssen: D.M. Bakker, onderzoeker van taal en taalbeschrijving. Verhagen: Betekenis en begrip in beeldspraak, alinea-opbouw en intonatie. Pardoen: Werkwoordclustering in de voltooide tijd. Noordegraaf: Brugsma, Wurst en Becker, Taalkundige relaties in de 19e eeuw. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1986. Oorspr. omslag. 368 p. Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek VII, 1986. xR 0161 x 8.50

VOORTGANG. R. Veenman: Martialis en het Bataafse oor. M. Peereboom: Men siet hier Sappho herleeven. L. Ras & L. Tielen: Johannes de Doper als motief in het Rederijkerstoneel. Nabor: Becanus, etymological methods. Halsema: Een ander en beter menschesoort, De Boerenoorlog (1899-1902) in het denken van Albert Verwey. e.a. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1995. Oorspr. omslag. 276 p. Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek XV, 1995. xR 1588 x 8.00

VOORTGANG. Reeser: Potgieters tuchtiging van J.J.L. ten Kate. Veenman: De Thebaensche Swaen. De receptie van Pindarus in de Nederlanden. Duits: Kanttekeningen bij G. Brandts biografieen van Hooft en Vondel. Driel: A. Verwer, koopman, jurist en taalliefhebber. Altena: Over Den Adelaar van Jacob Campo Weyerman. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1992. Oorspr. omslag. 235 p. Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek XIII, 1992. xR 0165 x 8.50

VOOYS, C.G.N. de. Bundel opstellen van oud-leerlingen. Aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 1915 - 16 October - 1940. Groningen/Batavia, J.B. Wolter, 1940. Gebonden. 414 p. Met kaart. Met een bibliografie van C.G.N. de Vooys. xL 7494 x 10.00

VOOYS, C.G.N. de. Conrad Busken Huet. 's-Gravenhage/Antwerpen, D.A. Daamen/De Sikkel, 1949. Gebonden Stofomslag. 244 p. Nederlanders van de negentiende eeuw. xW 2190 x 10.00

VOOYS, C.G.N. de. De naamvals-N bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke en op paedagofische gronden. Purmerend, J. Musses, z.j. Or. omslag. 20 p. - xL 2743 x 7.00

VOOYS, C.G.N. de. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. De Letterkunde van de Negentiende Eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland. Antwerpen/'s-Hertogenbosch, 1948. Gebonden. XII + 354 p. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, zevende deel. xL 7967 x 15.00

VOOYS, C.G.N. de. Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling en D. Bax. Groningen/Djakarta, J.B. Wolters, 1957. 24e druk. Gebonden. XII + 381 p. Voor schoolgebruik en hoofdakte-studie. xT 8097 x 7.00

VOOYS, C.G.N. de. Historische Schets van de Nederlandse Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling. Groningen, J.B. Wolters, 1942. 17e druk. Herzien en vermeerderd. Gebonden. 340 p. - xR 4042 x 10.00

VOOYS, C.G.N. de. Klanknabootsing, klanksymboliek, klankexpressie. Amsterdam, 1942. Oorspr. omslag. 48 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 5, no 3. xL 7180 x 6.00

VOOYS, C.G.N. de. Verzamelde Letterkundige opstellen. Nieuwe bundel. Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel/Kosmos, 1947. Gebonden Stofomslag 285 p. - xK 2677 x 10.00

VOOYS, C.G.N. de. Verzamelde Letterkundige opstellen. Nieuwe bundel. Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel/Kosmos, 1947. Ingenaaid. 285 p. Met portret. - xB 9032 x 10.00

VOOYS, C.G.N. de. Verzamelde Taalkundige Opstellen. Eerste bundel. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1924. Gebonden. 391 p. + adv. - xK 6521 x 10.00

VOOYS, C.G.N. de. Wisselwerking en samenwerking van Noord en Zuid-Nederland, op taal- en letterkundig gebied. Gent, Drukkerij Erasmus, 1946. Geniet. 16 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde verslagen en mededelingen 1946. xH 5144 x 7.00

VOOYS, C.G.N. de / G. Stuiveling. Schets van de Nederlandse letterkunde. Groningen, J.B. Wolters, 1966. Gebonden. XV + 331 p. - xM 2791 x 8.00

VOOYS, Is.P. de. Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten. Arnhem/Santpoort, Van Loghum Slaterus/vh C.A. Mees, 1949. Ingenaaid. 176 p. - xM 3397 x 12.00

VOOYS, Is.P. de. In het midden van Verwey's dichterschap. Santpoort, vh C.A. Mees, 1941. Ingenaaid. 91 p. - xM 4264 x 9.00

VORLAT, Emma. Mens & maatschappij in de naoorlogse Amerikaanse roman (1944-1968). Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel, 1969. Paperback. 236 p. - xK 4741 x 7.00

VOS, Luk de & Gilbert van Hoeydonck. (ed.). Geschuwde interpretasies. Case-studie uit de nederlandse literatuur. Een bundel opstellen tegen het stilzwijgen van de kritisi in naam van 'algemene gekendheid' en kanonizering. Antwerpen/Gent, Restant uitgave, 1978. Or. omslag. 207 p. Ills. Aflevering VII, nr. I. maart 1978. xK 5149 x 10.00

VOS, Luk de / Jaki Louage / Jean-Marie Maes. Ivo Michiel: Een letterwerker aan het woord. Hasselt, Heideland-Orbis, 1980. Paperback. 360 p. Ills - xK 3812 x 11.50

VOS, R. Gemeenplaatsen rondom de priester in de Elckerlijc, bij Jan van Boendaele, Anthonis de Rovere en Cornelis Everaert. Ruusbroec-genootschap, Antwerpen, 1966. Oorspr. omslag, 407-418 p. Met een handgeschreven kaartje van de schrijver. Overdruk uit Ons Geestelijk Erf, deel XL, 1966, afl. 4. xT 9263 x 6.00

VOS-GEVERS, Louis en Lieve. Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933. Gent, 1976. Paperback. 320 p. - xK 2109 x 10.00

VREE, Paul de. Schets der sociale achtergronden van de hedendaagse Vlaamse roman. Antwerpen, Werkgemeenschap Baken, 1951. Oorspr. omslag. 45 p. Baken-reeks I-3. xB 2119 x 7.50

VREEDE, F. Vernieuwing van het Hooger Onderwijs in Indonesie. Losse aanteekeningen over universeele vorming en vakstudie. Batavia, G.C.T. van Dorp, 1947. Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 7202 x 6.00

[VRIES, Hendrik de]. Hendrik de Vries vijftig jaar. Met twee foto's, een tekening en twee facsimile's naar handschriften van den dichter. F.G. Kroonder, Bussum, 1946. Oorspr. omslag, Ills., 40 p. Twee katernen los in omslag. Bijdragen van: Dr. G.J. Geers, Halbo C. Kool, Reinold Kuipers, A. Marja, Albert Redeker, J. Sluiter, Anton van der Vet, Ab Visser en Constant van Wessem. xY 8712 x 8.00

VRIES, Hendrik de. Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poezie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1980. Gebonden Stofomslag. 348 p. - xM 3163 x 10.00

VRIES, Jan de. Toevallige ontmoetingen in de literatuur. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. Oorspr. omslag. 47 p. Genummerd 133/150 exx. xR 6247 x 10.00

VRIES, Jeronimo de. Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde. IIIde Deel. Zijnde het Antwoord op de Vraag: Welke zijn de vorderingen, welke is de verachtering der Nederduitsche Dichtkunde, gedurende de XVIIIde Eeuw, in vergelijking van vroegere tijdperken? Johannes Allart, Amsterdam, 1808-1809. Twee delen ingenaaid kartonnen banden met marmer beplakt, gegraveerde titelpagina's, onafgezneden, X + 322 + 407 p. Ook verschenen onder de titel: Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunst. Jeronimo de Vries 1776-1853. xY 6720 x 50.00

VRIES, Joost de (ed.). De negentien boeken die ons boos maakten. Amsterdam University Press/ De Groene Amsterdammer, 2017. Paperback, 172 p. - xY 5153 x 8.00

VRIES, Theun de. Gesprekken met S. Vestdijk. Een hernomen confrontatie aangevuld met brieffragmenten en andere bescheiden. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 151 p. Forum Haganum 9. xY 6447 x 8.00

VRIES, Theun de. Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. 1e druk. Paperback. 143 p. Floret 23. - xW 6856 x 7.00

VRIES, Theun de. M. Nijhoff wandelaar in de werkelijkheid. Essays. 's-Gravenhage, Mansarde Pers, 1946. Gebonden Stofomslag. 116 p. Ills. onafgesneden. Onder de hoede van D.A. Daamen. xB 8722 x 12.00

VRIES, Theun de. Martinus Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid. Essay. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. Ingenaaid 94 p. - xH 3904 x 8.00

VRIES, W. de. Is UU voor OE Holland in- en uitgevoerd? Amsterdam, 1927. Or. omslag. 127-178 p. Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wettenschappen, afdeeling Letterkunde deel 63, Serie A, No. 5. Omslag smoezelig. xK 9063 x 7.50

VRIES, W. de. Palatalizering van U in 't Westerlauwers Fries. Groningen, J.B. Wolters, 1931. Oorspr. omslag. 66 p. Groninger bijdragen voor Taal- en Letterkunde II. xT 5036 x 10.00

VRIESLAND, Victor E. van. F. Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie. D.A. Daamen, 's-Gravenhage, 1949. Gebonden, Ills., 286 p. Schrijvers van heden III. xT 9562 x 8.00

VRIESLAND, Victor E. van. Grondslag van verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. Gebonden. 94 p. Tandem Aliquande deel 3. Genummerd 7/525. xW 4493 x 15.00

VRIESLAND, Victor E. van. Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde. Amsterdam, Em. Querido, 1962. Gebonden Stofomslag 239 p. - xH 1052 x 9.00

VROEDE, M. de. Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging 1830-1860. Leuven/Paris, Nauwelaerts/Beatrice-Nauwelaerts, 1959. Oorspr. omslag. 351 p. Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis Cahiers 8 Bijdragen. xR 0773 x 10.00

WAAL, H. van de. Opstellen voor H. van de Waal. aangeboden door leerlingen en medewerkers 3 maart 1970. Amsterdam/Leiden, Scheltema & Holkema/Universitaire Pers, 1970. Gebonden. 243 p. Ills. Met portret. Leidse Kunsthistorische reeks deel III. Bevat o.a.: De allegorie in de negentiende-eeuwse realistische kunst. Corot en de fotografie. Onderaardse bouwkunst in Zuid-Limburg. Het cubisme en de werkelijkheid. Berlage en Viollet le Duc. Een onbekende 'Anatomische les van Dr. Nicolaas Tulp'. Lijst van publikaties van H. van de Waal. xK 8124 x 10.00

WAAL, Margot de. (ed.). Mina Kruseman 1839 -1922. Portret van een militante feministe en pacifiste. De Engelbewaarder Nr 12. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1978. Ingenaaid. 144 p. - xK 5505 x 7.50

[WAALS, Jacquelie E.]. De Herdersfluit. Opstellen over de poezie van Jacqueline E. van der Waals. Voorzien van een bloemlezing. Geschreven en samengesteld door Myrtuscollege A 5. Eigen beheer, [1977]. Oorspr. omslag, 116 p. Neerslag van een projekt van een vijfde klas Atheneum. xT 8748 x 10.00

WAARD, Elly de. Sara. Vier vrouwen over tien jaar feministisch uitgeven. Amsterdam, Sara/Van Gennep, 1987. Paperback. 38 p. - xK 5798 x 6.00

WAARD, Elly de. (Red.). Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poezie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer, vermeerderd met 9 nieuwe artikelen. Utrecht, Reflex, 1979. Ingenaaid. 190 p. Ills. - xM 7134 x 11.50

WAASDORP, Joop. Joop Waasdorp zestig jaar. De Engelbewaarder Nr. 8. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1977. Ingenaaid, Ills., 87 p. - xY 3842 x 8.00

WADMAN, Anne. Handdruk en handgemeen. Leesavonturen met Simon Vestdijk. Utrecht, A.W. Bruna, 1965. Pocket. 154 p. Omslag Dick Bruna. Witte beertjes. 888. xK 2808 x 5.00

WAGE, H.A. Waar zijn de muzen gebleven? Leiden, 1976. Oorspr. omslag. 192 p. - xK 6108 x 10.00

WAGENBACH, Klaus. Franz Kafka: Pictures of a Life. Translated from the German by Arthur Wensinger. New York, Pantheon Books, 1984. Large Paperback. 221 p. - xR 4612 x 10.00

WAGENVOORT, H. et al. (eds.) Algemene Literatuurgeschiedenis. Geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de wereld literatuur. Vijf delen + los register. W. de Haan / Standaard Boekhandel, Utrecht / Antwerpen etc. [1952-1954]. Gebonden half perkament Ills. Deel 1: De Oudheid, deel 2: De Middeleeuwen, deel 3: Renaissance , deel 4: Van Classicisme naar Romantiek (1700-1850), deel 5: de Moderne Tijd. xB 7832 x 70.00

WAL, Mieke van der. Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Frans Hals Museum/Teylers Museum Haarlem 1982. Geniet Ills. 32 p. Kijken in Haarlem Extra no. 6. xL 8588 xx 7.50

WALCH, J.L. Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1947. 2e uitgebreide druk. Gebonden. 809 p. - xR 1744 x 10.00

WALCH, J.L. Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. Gebonden. 792 p. - xP 0122 x 10.00

WALCH, J.L. Schets van de geschiedenis der Nederlandsche Letteren. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1928. Gebonden. 156 p. Ills. - xK 3649 x 9.00

WALCH, Jan. Boeken die men niet meer leest. Zutphen, W.J. Thieme, 1930. Gebonden Stofomslag. 176 p. - xL 1475 x 10.00

WALGRAVE, A. Guido Gezelle voorbeeld en apostel van liturgisch leven. Brugge, Abdij Steenbrugge, z.j. Geniet. 32 p. G.G.G. nr. 319. xB 6715 x 6.00

WALGRAVE, Al. Gedichtengroei. Studien op G. Gezelle. Jos. Haseldonckx Hoogstraten 1923. 2e gewijzigde uitgave Oorspr. omslag 276 p. plakkertje op omslag. xL 6331 x 10.00

WALGRAVE, Alois. Het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1923. Gebonden.400 p. - xK 5441 x 8.00

WALLNER, E.M. Vorurteil und Volksverstandigung. Bonn, 1970. Oorspr. omslag, 19 p. Nachbarn nr. 10. xT 9368 x 7.00

WALRAVENS, Jan. Gaston Burssens. Brussel, A. Manteau, 1960. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 18. xK 6200 x 7.00

WALRECHT, Aldert. (ed.). Werk van Andreas Burnier. Zutphen, W.J. Thieme, 1970. Geniet. 46 p. Moderne literatuur Nederlands deel 2. xK 6259 x 7.00

WALSCHAP, Gerard. Album Gerard Walschap. Brussel A. Manteau, 1986. Gebonden Stofomslag 141 p. Ills. Samenstelling Veerle Daelman & Carla Walschap. xB 5309 x 10.00

WALSCHAP, Gerard. August van Cauwelaert. Brussel, A. Manteau, 1959. Gecartonneerd. 37 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde Nr. 11. xM 7499 x 7.00

WALSCHAP, Gerard. Julien Kuypers. Antwerpen, Helios, 1966. Gebonden. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 37. xB 6864 x 7.00

WALSCHAP, Gerard. Uitingen in de moderne Wereldletterkunde. Brussel, Standaard, 1930. Oorspr. omslag. 38 p. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding jrg. XXIX nr. 6 Verhandeling 283. xT 0674 x 10.00

WAMELEN, H. van en J.M. van der Valk. Beknopt overzicht van de Woordkunst. Den Haag, Van Goor Zonen, z.j. 11e druk. Oorspr. omslag. 80 p. - xH 6332 x 6.00

WARMOES, Jean. Un demi-siecle de lettres francaises en belgique. Avant propos de Carlo Bronne. Bruxelles, Bibliotheque Royale Albert 1, 1972. Paperback. 123 p. Ills. - xT 0610 x 8.00

WARREN, Hans. Het dagboek als kunstvorm. Met tekeningen van Peter Vos. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. Ingenaaid. 32 p. - xL 2070 x 6.00

WASZINK, J.H. Lucretius and poetry. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1954. Oorspr. omslag. 15 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wet. afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 17, No 8. [bibliotheekstempeltje]. xL 6942 x 6.00

WATERSCHOOT, W. Een inleiding tot de bibliografie der Poetische Werken van Jonker Jan van der Noot. Gent, Rijksuniversiteit, 1967. Oorspr. omslag. 26 p. + 2 uitklapbare tabellen. Overdruk uit Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1967. xR 7100 x 7.50

WATERSCHOOT, W. / J. Reynaert e.a. Culturele geschiedenis van Vlaanderen Literatuur deel 8: Tot eind negentiende eeuw. Literatuur deel 9. De twintigste eeuw. Deurne, Uitgeverij Baart, 1983. Gebonden Stofomslag. 159 + 160 p. Ills. Twee delen. - xY 3276 x 10.00

WAUTERS, K. (red.). Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten van het Vlaamse fictionele proza tot aan de Tweede Wereldoorlog. Vijftien lezingen. Kapellen, Pelckmans, 1997. Paperback. 308 p. - xR 7873 x 8.00

WEBB, William. Henry & Friends. The California years 1946-1977. Santa Barbara, Capra Press, 1991. Large Paperback. 96 p. Ills. - xH 8444 x 9.00

WECK, J.G.M. en N.S. Huisman. In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 4: Hubert Lampo. Amsterdam, W. Versluys, z.j. Paperback. 106 p. - xK 7913 x 5.00

WECK, J.G.M. en S. Huisman. In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 3: W.F. Hermans. Amsterdam, W. Versluys, 1972. 3e druk. Paperback. 99 p. - xB 3831 x 7.00

WECK, J.G.M. en W.C.M. Groutars. In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 5: Ward Ruyslinck. Amsterdam, W. Versluys, 1974. Paperback. 104 p. - xK 7911 x 6.50

WEERDT, Denise de en Wim Geldolf. Camille Huysmans geschriften en documenten VI A. Camille Huysmans en de cultuur. Antwerpen/Amsterdam, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1979. Gebonden Stofomslag 286 p. Ills. - xK 4865 x 22.00

WEEVERS, Theodoor. Droom en beeld. De poezie van Albert Verwey. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Ingenaaid. 297 p. - xK 8125 x 7.00

WEEVERS, Theodoor. Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poezie. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1965. Gebonden Stofomslag 109 p. - xM 2913 x 10.00

WEEVERS, Theodoor. Vision and form in the poetry of Albert Verwey. Poems from the Oorspronkelijk Dichtwerk with renderings in English verse. London, The Athlone Press, 1986. Bound dustjacket. 280 p. - xM 4280 x 13.50

WEIJERS, Nina. Hoe het licht binnenvalt. De taal van de literatuur. VU University Press, Amsterdam, 2016. Gebonden, 61 p. 12 x 18 cm. - xY 0390 x 8.00

WEIJNEN, A. Zeventiende-eeuwse Taal. Zutphen, W.J. Thieme, [1968]. Gebonden. 427 p. - xY 0924 x 10.00

WEIJTENS, M.J.P.M. Nathan en Shylock in de Lage Landen., De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971. Oorspr. omslag X + 182 p. Ook verschenen als proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. xR 4012 x 10.00

WEISGERBER, Jean. Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Van Vorm tot betekenis. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1968. 2e aangevulde druk. Ingenaaid. 287 p. - xK 5300 x 9.00

WEISGERBER, Jean. Stijn Streuvels. Een sociologische balans. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie, 1970. Oorspr. omslag. 35 p. Met een portret. Genummerd 287/500 exx. xR 8125 x 25.00

WELIS, Jos. De mythe van Marlon Brando. Lanno, Tielt/Den Haag 1960. Pocket Ills. 119 p. Idolen en Symbolen nr. 9 xB 5878 x 8.00

WELLEK, R. & A. Warren. Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. Gebonden Stofomslag 400 p. - xK 2690 x 12.50

WELLEK, R. & A. Warren. Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. Paperback. 400 p. - xM 5309 x 8.00

WENNEKES, Wim. / Igor Cornelissen. Omtrent De Avonden. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1981. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. - xH 8143 x 8.00

WENSELEERS, Luc. Het wonderbaarlijk lichaam. Marinus Nijhoff en de moderne westerse poezie. Bert Bakker/Daamen, 1966. Ingenaaid. 286 p. - xH 3244 x 8.00

WERINGH, Jac. van. De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1986. Paperback, 274 p. Synopsis xR 9008 x 9.00

WERINGH, Koos van. De Houten Pomp. A.R. Caricaturistisch Weekblad 1922 - 1930. De Engelbewaarder Nr 7. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1977. Ingenaaid. 114 p. - xW 7816 x 7.00

WERKMAN, Hans. De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937). Verloren, Hilversum, 2004. Paperback, Ills., 568 p. + stellingen. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Jaap Zijlstra en uitnodigingskaart en prospectus. xT 8569 x 25.00

WERKMAN, Hans. De Merode en de jongens. Biografische fragmenten. Baarn, De Prom, 1991. Paperback, 320 p., Ills. Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Jaap Zijlstra. xT 8546 x 15.00

WERKMAN, Hans. De Merode en de jongens. Biografische fragmenten. Baarn, De Prom, 1991. Paperback, 320 p., Ills. - xY 8034 x 9.00

WERKMAN, Hans. Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Merode. Groningen, De Vuurbaak, 1982. Or. omslag. 172 p. Ills. Met medewerking van Ineke Zuiderweg. Culturele thema 2. xY 6635 x 8.00

WERKMAN, Hans. Vloeken in de moderne literatuur. Amsterdam, 1986, Oorspr. omslag, Geniet. 32 p. Ills. - xK 2013 x 6.00

WERKMAN, Hans. Wachten bij Brug 8. Lettergrepen. Mozaiek, Zoetermeer, 2007. Paperback, 191 p. Bundeling "Lettergrepen" die eerder verschenen in het Nederlands Dagblad. Met gesigneerde opdracht van de schrijver voor Jaap Zijlstra. xT 8793 x 9.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Het Tooneeldecor. De toegepast kunsten in Nederland. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1923. Oorspr. gedecoreerd omslag, Ills., 56 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur xT 3402 x 15.00

WESSELO, J.J. Vlaamse wegen. Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960-1980. Antwerpen, Manteau, 1983. Paperback. 151 p. - xK 4779 x 8.00

WESTENBERG, Eva. De kunst van lezen en spreken en iets over het tooneel in Nederland. Kampen, Laurens van Hulst, 1902. Oorspr. omslag. 32 p. Met krantenknipsels. xY 0591 x 15.00

WESTENBROEK, J.J.M. Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen. Societe des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique, 1965. Oorspr. omslag. 47 p. - xB 6522 x 12.00

WESTENBROEK, J.J.M. Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893). Kapellen, Guido-Gezellegenootschap, 1967. Ingenaaid. 384 + 40 p. - xK 5307 x 18.00

WESTERLINCK, A. Het schone geheim van de poezie. Beluisterd niet ontluisterd. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1950. 2e herziene druk. Ingenaaid. 281 p. - xK 2838 x 10.00

WESTERLINCK, A. Het schoone geheim der poezie. Beluisterd niet ontluisterd. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1946. Gebonden Stofomslag 372 p. - xK 3059 x 12.00

WESTERLINCK, A. Wandelen al peinzend. Hasselt, Heideland, 1965. 2e druk. Paperback. 271 p. HP I. - xK 2719 x 8.00

WESTERLINCK, Albert. Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks. Leuven, Davidsfonds, 1964. Ingenaaid. 288 p. Keurreeks van het Davidsfonds nr. 94-1964-2. Mooi exemplaar. xK 8915 x 8.50

WESTERLINCK, Albert. De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909). Beveren/Nijmegen, Orbis en Orion/B. Gottmer, 1982. Paperback. 146 p. - xB 8694 x 9.00

WESTERLINCK, Albert. De oude taaltovenaar Guido Gezelle. Beveren/Nijmegen, Orion/B. Gottmer, 1981. Paperback. 162 p. Orions Literair Atelier. xB 6926 x 9.50

WESTERLINCK, Albert. De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie. Standaard-Boekhandel Antwerpen/Amsterdam 1952. Gebonden Stofomslag. XIV + 334 p. - xL 8566 x 10.00

WESTERLINCK, Albert. Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel. De Kinkhoren/Desclee de Brouwer, 1946. Gebonden Stofomslag 193 p. - xL 2087 x 8.00

WESTERLINCK, Albert. Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel. Brugge/Brussel, De Kinkhoren/Desclee de Brouwer, 1946. Ingenaaid. 193 p. - xL 3024 x 7.00

WESTERLINK, Albert. De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Amsterdam, N.V. Standaard, 1952. gebonden Stofomslag 334 p. Een litterair-psychologische studie. xR 1628 x 14.00

WEVERBERGH. BokBoek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Paperback. 180 p. Literaire Documenten Serie 2. xK 9287 x 7.50

WEVERBERGH, Julien en Herwig Leus. Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje. Paris/Manteau, 1972. 1e druk, Paperback 155 p. Ills. - xR 9055 x 9.00

WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. Het boek en het volkskind. Geschreven voor de moeders der arbeiderskinderen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1906. 1e druk, Oorspr. omslag, 47 p. - xT 3181 x 15.00

WIESSING, H.P.L. Ferdinand Brunetiere. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 319-370 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis Deel XXXVII afl.7. xT 4958 x 10.00

WIJER, H.J. van de. Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde. (Begin XIXe eeuw tot en met 1927). Brussel, Standaard-Boekhandel, 1928. Oorspr. omslag. XXV + 151 p. Met twee bijlagen. Nomina Geographica Flandrica, Studien I. xL 6393 x 10.00

WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. Friedrich Hebbel. Voornamelijk naar zijn dagboeken. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1928. Gebonden. 130 p. - xK 4000 x 8.00

WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. Het Phaedra probleem in de vergelijkende letterkunde. Utrecht, Kemink en Zoon, 1927. Oorspr. omslag. 31 p. - xL 7428 x 6.00

WIJNMAN, H.F. Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij, 1959. Gebonden Stofomslag VII + 205 p. Ills. Voorrede van H. de la Fontaine Verwey. Addenda, Bbiliografie, Register. Mooi exemplaar xK 8767 x 15.00

[WILDE] DELARUE-MARDRUS, Lucie. Les amours d'Oscar Wilde. Ernest Flammarion, 1929. broché, 169 p - xT 3345 x 9.00

WILDE, Inge de. Aletta Jacobs in Groningen. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 1979. Oorspr. omslag. 86 p. Ills. - xB 3421 x 9.00

[WILDE, Oscar] MAAS, Nop. Nagloeiend vuurwerk. Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel II: 1899-1913. Nijmegen, Vriendenlust, 1987. Geniet. 68 p. Ills. Vaderland reeks nr. 16. xB 8407 x 15.00

[WILDE] RANSOME, Arthur. Oscar Wilde. A critical study. Methuen & Co., London, 1915. Fifth edition 234 + [3] + 8 p. - xR 4930 x 8.00

[WILDE] SEVERI, Rita (ed.). Oscar Wilde in Italia. L'anima dell'uomo. Edizioni Novecento, Palermo, 1998. Oorspr. omslag, Ills., 31 p. + Iconografia. fraai geillustreerde uitgave over Oscar Wilde in Italiaanse vertaling xT 1834 x 20.00

[WILDE] STOKES, John. Oscar Wilde. Published for the British Council by Longman, 1978. Orig. wrappers 56 p. Writers and their Work. A critical and bibliographical series. xR 5128 x 6.00

[WILDE] STRAUSS, Richard. Salome. Muziekdrama in één bedrijf. Libretto van Oscar Wilde. Duitse vertaling van Hedwig Lachmann. Vert. Bert Decorte. Opera voor Vlaanderen, Antwerpen/Gent, 1986 Oorspr. omslag Ills. 48 + 20 p. met illustraties en fragmenten van Apollinaire, Ortega y Gasset, Huysmans, Strauss, Flaubert e.a. xR 4937 x 12.00

WILDERODE, Anton van. Andre Demedts. Desclee de Brouwer, 1965. Paperback. 61 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 58. - xH 8409 x 4.50

WILK, Emile van der. Ed. de Neve. Schrijver, journalist, verzetsman 1889-1961. Tilburg, De Schaduw, 1989. Ingenaaid. 286 p. Ills. - xK 6201 x 5.00

WILL, Christiaan/Peter J.A. Winkels. De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy. Haarlem, De Vrieseborch, 1988. Gebonden Stofomslag 80 p. Ills. Haarlemse miniaturen deel 14. xL 0181 x 12.00

WILL, Christiaan/Peter J.A. Winkels. De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy. Haarlem, De Vrieseborch, 1988. Paperback. 80 p. Ills. Haarlemse miniaturen deel 14. xT 0996 x 10.00

WILLE, E. Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent. Twee delen. Gent, Centrale Bibliotheek, 1970. Ingenaaid. 1035 p. Samengesteld door de Catalografische Dienst. Uitgave van de Centrale Bibliotheek. xB 6881 x 50.00

WILLEKENS, Em. & Bert Decorte. Schrijvenderwijs. Een documentatie I: 1907-1945. II: 1945-1982. VVL/Soethoudt, 1982. Oorspr. omslag. 322 p. Vijfenzeventig jaar Vereniging van Vlaamse Letterkundigen 1907-1982. xB 5627 x 15.00

WILLEKENS, Emiel. Hendrik Conscience 1812-1883. Brussel, Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs/A. Manteau, 1961. Ingenaaid. Ills. 42 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 25. xK 4654 x 7.00

WILLEMS Az, Leonard en Maurits Sabbe. Hulde Dr. Leonard Willems. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie 28 Januari 1934. (27 Januari 1864 - 27 Januari 1934). Gent, N.V. v/h Vanderpoorten & Co., 1934. Oorspr. omslag. 80 p. Met portret. - xR 0781 x 10.00

WILLEMS, Gilbert. Simone de Beauvoir. Desclee de Brouwer, 1972. Paperback. 47 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 94. - xM 9889 x 4.50

WILLEMS, Jan Frans. Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door... Ingeleid W.Gs. Hellinga. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1958. 1e druk. Pocket. 228 p. Ooievaar 75. Omslag Herman Berserik. xB 0584 x 5.00

WILLEMS, Leonard. De benaming Amerika. Gent, Volksdrukkerij, 1925. Or. omslag. 10 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen 1925. xL 0904 x 8.00

WILLEMS, Leonard. Lexicografische sprokkelingen. Gent, Vanderpoorten, 1933. Geniet. 25 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde December 1933. xB 1354 x 7.00

WILLEMS, Leonard. Verslag Prijsvragen voor 1925 Letterkundige Geschiedenis: Een onderzoek naar de bronnen van 'De Biëncorf der H. Roomsche Kercken van Isaac Rabotenu'[=Marnix van St. Aldegonde]. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde, Gent, 1925. Oorspr. omslag, 14 p. De verslaggevers komen tot het besluit dat het ingezonden antwoord niet voor bekroning in aanmerking komen kan. xY 3564 x 5.00

WILMINK, Willem. Wat ik heb gevonden, je raadt het nooit. Vijftien opstellen over schrijvers in onze taal. Bert Bakker, Amsterdam, 1990. Oorspr. omslag 128 p. - xB 9003 x 8.00

WILSON, Edmund. Axels burcht. Creatieve literatuur van 1870-1930. Amsterdam, De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgevrij, 1982. Or. omslag. 253 p. Synthese stromingen en aspecten. xK 2839 x 7.00

WINDLER, Ernst. Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. Mit Einleitung und Glossar. Neumunster, Karl Wachholz, 1932. Ingenaaid. XV + 83 p. Denkmaler. Herausgegeben vom Verein fur niederdeutsche Sprachforschung VII. [bibliotheekstempeltje]. xL 6607 x 18.00

WINKEL, J. te. De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel III. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1924. 2e druk. Gebonden, VIII + 568 p. - xT 9060 x 9.00

WINKEL, J. te. De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel I. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1923. 2e druk. Gebonden half leer, VIII + 552 p. - xY 6066 x 10.00

WINKEL, J. Te. Kurze Charakteristik der Nordniederlandischen Dialekte. (Gallee: Das Niederlandische Bauernhaus und seine Bewohner). Utrecht, A. Oosthoek, 1909. Or. Wrappers. 17 p. Op omslag een vlekje. xK 6575 x 13.50

WINKEL, J. te. Levensbericht van Dr. A. de Jager. Leiden, E.J. Brill, 1880. Or. omslag. 38 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1879-1880. xK 9598 x 8.00

WINKEL, Jan te. Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1882. Oorspr. omslag. 343 p. - xT 2701 x 15.00

WINKEL, Jan te. De Grammatische Figuren in het Nederlandsch. Kuilenburg, Blom & Olivierse, 1884. Tweede verbeterde en met eenen bladwijzer vermeerderde uitgaaf. Oorspr. omslag. 339 p. - xR 4068 x 10.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1905. 6e herziene druk. Oorspr. omslag. 109 p. - xL 0608 x 9.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1905. Or. omslag. 109 p. Omslag licht verkleurd. xK 9356 xx 9.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1916. 7e, herziene druk. Oorspr. omslag. 111 p. - xR 7441 x 9.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1899. 5e, herziene druk. Oorspr. omslag. 104 p. - xR 7442 x 9.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1896. 4e, herziene druk. Oorspr. omslag. 104 p. - xR 7443 x 9.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1882. 1e druk. Oorspr. omslag. 96 p. - xR 7444 x 10.00

WINKEL, Jan te. Valentijn en Nameloos. Amsterdam, 1892. Papieren omslag. 8 p. Overdruk uit: Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde 3e afl. jaargang 1892. xB 7016 x 6.00

WINKELS, Peter en Chris Will. Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Een biografische schets. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1982. Paperback. 158 p. Forum Haganum 19. xH 9950 x 8.00

WINKELS, Peter J.A. e.a. Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1985. Ingenaaid. 205 p. Ills. - xH 8345 x 10.00

WINKLER, Johan. Guido Gezelle en de Friezen. Gent, A. Siffer, 1900. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 0250 x 10.00

WINTER, Lorenz. Heinrich Mann and his public. A socioliterary study of the relationship between an author and his public. University of Miami Press 1970. Bound dust jacket 155 p. Translated from the German by John Gorman xL 7066 x 8.00

WINTGENS, Leo. Grundlegung einer Geschichte der Literatur in Ostbelgien. Bild der sprachlichen Wechsel wirkungen im Zwitschenland. Eupen, Grenz-Echo Verlag, 1986. Gebonden Stofomslag 383 p. Ills. Mit einem Vorwort von Georges Sion und Jan Deschamps. Osbelgische Studien II. xT 3062 x 20.00

WISPELAERE, Paul de. De broek van Sartre en andere essays. Schoten/Baarn, z.j. Paperback. 221 p. - xL 9432 x 8.00

WISPELAERE, Paul de. Hendrik Marsman. Desclee de Brouwer, 1963. 2e druk. Paperback. 60 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 33. - xK 2521 x 4.50

WISPELAERE, Paul de. Louis Paul Boon, tedere anarchist. Omtrent het utopia in 'vergeten straat'. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1976. 1e druk. Paperback. 135 p. Nieuwe Nijgh Boeken 46. xL 9574 x 9.00

WISPELAERE, Paul de. Met kritisch oog. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 16F8 p. Nieuwe Nijgh Boeken 13. xK 2833 x 8.00

WISSEN, Driek van. De dikke van Dale is mijn beste vriend. Oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard. Voorwoord Ivo J.M. Niehe. Groningen, BoekWerk, 1989. Paperback. 112 p. - xB 4201 x 7.00

WIT, R.J. de. Kadaster, Ruilverkaveling en Toponymie. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Oorspr. omslag. 56 p. Bijdrage en Mededelingen der Naamkunde-Commissie Nr. X. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7406 x 7.00

WITSTEIN, S.F. Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Van Gorcum & Comp., Assen, 1969. Gebonden Stofomslag 377 p. Enkele funaire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre. xR 5633 x 35.00

WOESTIJNE, Karel van de. Dagboek. Inleiding en begeleidende nota's Karel Jonckheere. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. Genummerd 344/1000 exx. xB 3726 x 10.00

WOESTIJNE, Karel van de. Over schrijvers en boeken. Tweede bundel. Brussel, Karel van de Woestijne Genootschap, 1936. Oorspr. omslag. 150 p. - xB 8855 x 15.00

WOESTIJNE, Karel van de. Verzameld werk. Zesde deel: Beschouwingen over literatuur. Het dagelijksch brood. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929. Brussel, A. Manteau, 1950. Gebonden. 861 p. Los deel. - xB 0938 x 10.00

WOESTIJNE, Karel van de. Wat is poezie? [Tekst van een lezing en bibliografie van Van de Woestijne]. Karel van de Woestijne Genootschap, [1938]. Geniet. 12 p. Met portret. 19 x 10,5 cm. - xY 5603 x 8.00

WOLDHEK, Siegfried. Literaire tekeningen. Ingeleid door Rudy Kousbroek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Gebonden Stofomslag Ills. 79 p. - xR 2716 x 10.00

WOLF, Manfred. Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. Proefschrift. 's-Gravenhage, v/h H.L Smits De Ned Boek en Steendrukkerij., 1977. Ingenaaid. 151 p.+ stellingen. - xK 0406 x 16.00

WOLF, Ruth. Van alles het middelpunt. Over het leven en werk van Carry van Bruggen. Amsterdam, Em. Querido, 1980. Gebonden, Stofomslag, 275 p. mooi exemplaar xT 6200 x 12.00

WOLF-CATZ, Loeka. Helma Wolf-Catz. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 55 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 78. - xK 2548 x 6.00

[WOLFF & DEKEN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 20. Betje Wolff & Aagje Deken. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1979. Oorspr. omslag 72 p. Ills. - xM 9851 x 5.00

WOLFF, Gust. Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G. v. E. Baarn, Hollandia, 1916. Oorspr. omslag. 31 p. Uit Zenuw- en Zieleleven. Uitkomsten van Psychologisch Onderzoek Serie IV, Nr. 10. xR 0401 x 8.00

WOOD, Michael. The magician's doubts. Nabokov and the risks of fiction. London, Chatto & Windus, 1994. Bound. 252 p. - xB 3467 x 10.00

WOOLF, Virginia. Over Londen. Vertaling Carol Limonard. Amsterdam, Tabula, 1983. Paperback. 44 p. Tabula Opstellen. xY 7344 x 7.00

WORP, J.A. Isaak Vos. Groningen, 1883. Gebonden half leer. 35 p. Overgedrukt uit het Tijdschrift van Ned. Taal- en Letterk. 3e Jaarg. 1883. Op schutblad handtekening: M. Buisman J. Fzn. xW 0694 x 20.00

WULMS, Guido. Jean Anouilh. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 68 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 82. - xK 4149 x 5.00

WURZNER, Hans und Karl Krohnke. Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940. Amsterdam, Atlanta, 1994. Paperback. 247 p. Ills. Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur nr. 113. xB 8312 x 8.00

WUTHENOW, Ralph-Rainer. Stefan George in seiner Zeit / und die Nachwelt. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Band I und Band II. Stuttgart, Klett-Cotta, 1980. Paperback. 287 + 254 p. Ills. - xH 4440 x 21.00

ZAAL, Wim. De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties. Amsterdam, Amber, 1991. 1e druk. Paperback 199 p. Ills. - xL 9694 x 6.00

ZAAL, Wim. Pleidooi voor gehangenen. Onze achttiende en negentiende-eeuwse letteren. Amsterdam, Wim Zaal, 1959. Geniet. 6 p. - xL 9311 x 7.50

ZEE, Sjouke de. Piter Jelles ut in fraechpetear mei him sels. Snits, Boschma & Co., 1920. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 7095 x 10.00

ZEEGERS, L.Th. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, J.M.E. & G.H. Meijer, 1877. 5de veel vermeerderde druk. Oorspr. papieren omslag. 134 p. - xR 7016 x 15.00

ZELLER, Bernhard. Hermann Hesse in woord en beeld. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973. Paperback. 214 p. Ills. Grote ABC 206. Vertaling Martin Mooij. xL 9419 x 7.00

ZERNIKE, Elisabeth. Herman Robbers als romanschrijver. Gevolgd door een volledige bibliographie door P.H. Muller. Amsterdam, Elsevier, 1928. Ingenaaid. 72 p. - xY 7349 x 8.00

ZIJDERVELD, A. Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld. Amsterdam, 1953. Gebonden. 400 p. Ills. Verzameld en uitgegeven door A.G. Zijderveld-Menalda vrienden en oud leerlingen. xK 7036 x 13.50

ZIJDERVELD, A. Levensbericht van Dr. A. Zijderveld en beoordeling van keur uit zijn werk. Amsterdam, [1955]. Geniet. 12 p. Overdrukken uit: Jaarboek v.d. Mij. der Ned. Letterk. 1951-53 en uit: Tijdschrift voor Nederl. Taal en Letterk. LXXII. xB 6748 x 7.00

ZIJDERVELD, A. Perk's ontwikkeling tot vrijheid. De Nieuwe Taalgids, z.j. Geniet. 23 p. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids XXIII. xB 1872 x 6.00

ZIKKEN, Aya. Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig. Atlas, Amstedam/Antwerpen, 2000. Paperback Ills. 258 p. Salomons, Ferguson, Vuyk, Van Vriesland, Aafjes, Eggink & Bloem, Belcampo, Augustin, Smeding, Reve, Haasse, Corsari, Vinkenoog, Carmiggelt e.a. xB 6198 x 10.00

ZOLA, Emile. Une Campagne. Opstellen over politiek en letterkunde. Samengesteld door Nop Maas. Nijmegen, Vriendenlust, 1983. Geniet. 62 p. Vaderland-reeks 4. xB 3988 x 7.50

ZONNEVELD, Peter van. (ed.). Orientatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesie (1947-1953). Een bloemlezing, samengesteld en ingeleid. Schoorl, Conserve, 1988. Paperback. 280 p. Indische Letteren reeks nr. 5. xB 3897 x 10.00

ZUIDERENT, Ad. en Harry Bekkering. (redactie). Jan Campertprijzen 1996. H.C. ten Berge, Huub Beurskens, Wessel te Gussinklo, Piet Meeuse en Tine van Buul. Nijmegen, Vantilt, 1996. 1e druk. Ingenaaid. 103 p. - xH 9608 x 7.00

ZUIDERENT, Ad. (redactie). Jan Campertprijzen 1994. Judith Herzberg. Baarn, De Prom, 1994. 1e druk. Ingenaaid. 103 p. De Prom Bibliofiel 29. xH 9607 x 7.00

ZUIDGEEST, Jan. Over de poezie van H. Marsman. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Or. omslag. 128 p. Synthese. xK 2752 x 7.00

ZUIDINGA, Robert-Henk (ed.). Anekdotes over W.F. Hermans. Unieboek , Weesp, 1984. Oorspr. omslag 79 p. - xB 6842 x 8.00

ZWAAN, F.L. Zwaanzinnigheden. Opstellen over spaakkunst en tekstinterpretatie. Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag 114 p. - xR 0890 x 9.00

[ZWAGERMAN] LETTINGA, Elik (ed.). Standplaats Zwagerman. De Arbeiderspers Amsterdam/Antwerpen 2003. Oorspr. omslag Ills. 159 p. Boskma, Durlacher, Freriks, Gellings, Nijssen, Peeters, Peteghem, Schouten, Speet, Storm, Vanegeren, Vergeer en Wieg over Zwagerman xB 2904 x 11.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page