Klassieken

2020

- Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten, enz. Antwerpen, Jos. Janssens, [1925]. Oorspr. omslag. 152 p. Geillustreerd met 40 prentjes. xB 7266 x 10.00

- I Tjing. Het boek der veranderingen. Deventer, ANKH-Hermes, 1989. 15e druk. Gebonden, 494 p. - xY 0013 x 10.00

ADLINGTON, William. The golden asse of Apuleius. With an introduction by Thomas Seccombe. London, Grant Richards, 1913. Bound. 279 p. - xR 1688 x 75.00

AESCHYLUS. Prometheus. Vertaald en ingeleid door Gerrit Komrij. Amsterdam, Prometheus, 1992. Gebonden. 63 p. Omslagontwerp [met pakje lucifers] van Anthon Beeke. xH 8722 x 32.00

AISCHYLOS / BURGERSDIJK, L.A. De Perzen. Vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke door L.A. Burgersdijk. Overdruk, Omslag, 326-361 p. Bijgesloten een uitgebreide handgeschreven brief van L.A.J. Burgersdijk over zijn evt. aanstelling als leraar Klassiek Talen in Tiel. xY 3790 x 25.00

AISCHYLOS. De Perzen. Vertaald en ingeleid door Evert Straat. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1963. Pocket. 64 p. Ooievaar 167. omslag Jurriaan Schrofer xY 7952 x 5.00

AISCHYLOS. Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. Boutens. Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek 1963. Ingenaaid 64 p. Bij de opvoering t.g.v. de 28ste Boekenweek in het Concertgebouw te Amsterdam. [Potloodaantekeningen in de marge]. xH 8623 x 8.00

AISCHYLOS. Prometheus geboeid. Uit het Grieksch door P.C. Boutens met voorwoord en enkele aanteekeningen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkope Lectuur, z.j. Gebonden. 59 p. Wereldbibliotheek 182. Bandontwerp P.H. Paraag. xY 6429 x 7.00

ALBERUS, Erasmus. Fabeln. Ein nachwort von Wilhelm Matthiessen. 15 Holzschnitte von Vergil Solis. Johannes Paul Wozniak: Greif Bucherei Berlin ca. 1934. Erasmus Alberus (1500-1553) war ein persönlicher Schüler Luthers. Die Holzschnitte des Nürnberger Künstlers Virgil Solis entstammen einer Äsop-Ausgabe. Die Fabeln sind in Versen geschrieben, in Fraktur gedruckt. xL 5337 xx 10.00

ALTENA, Ernst van. Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours 1100-1300. Baarn, Ambo, 1987. Paperback. 310 p. - xR 7082 x 12.50

ALTENA, Peter e.a. (eds.). Van Abelard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit middeleeuwen en latere tijd, met hun voortleven in de kunsten. Een Lexicon. SUN, Amsterdam, 2007. Paperback Ills. 508 p. Omslagontwerp en typografische verzorging: Piet Gerards Ontwerpers, Amsterdam. xR 6399 x 20.00

AUGUSTINUS, Aurelius. Belijdenissen in XIII boeken. Uit het Latijn vertaald door Frans Erens. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. Gebonden. XIV + 371 p. Bandontwerp: Van Moerkerken, gedrukt in rood en zwart. xB 7481 xx 16.00

BARTELINK, G.J.M. Klassieke letterkunde. Utrecht, Het Spectrum, 1971. Pocket 320 p. Aula 465 xR 2725 x 6.00

BASTET, F.L. Pot en Penseel. Gids voor de verzameling Griekse ceramiek in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, 1985. Ingenaaid, Ills., 179 p. - xY 6370 x 9.00

BEDIER, Joseph (bewerkt). De roman van Tristan en Isolde. Naar de bewerking van Joseph Bedier. Vertaling Marie Loke. Bezorgd Annie L. Oppenheid. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 2e druk. Gebonden. 156 p. Bandontwerp P.H. Praag. Wereldbibliotheek 340. xY 6509 x 7.00

BEER, A. de. De onsterfelijke Dante. Twee delen: I Leven en Opera Minora, II De "Divinia Commedia". Davidsfonds Leuven 1955. Ingenaaid Ills. 157 + 435 p. Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 59 & 60 xK 4985 x 20.00

BERENTS, H. Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie. Tilburg, Antoon Bergmans, 1906. Oorspr. omslag. 176 p. - xT 7417 x 15.00

BIRT, Theodor. Romeinsche Karakterbeelden. Levensbeschrijvingen uit de Romeinsche Geschiedenis. Zutphen, W.J. Thieme, 1923. Gebonden. 344 p. Ills. - xH 5240 x 11.50

[BOCCACCIO] COORNHERT, D. XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door G.A. Nauta. P. Noordhoff, Groningen, 1903. Gebonden XVI + 160 p. Gedrukt in twee kolmmen. Los bijgevoegd: woordenlijst in handschrift. xR 5620 x 20.00

BOEKEN, H.J. Dantes's Louteringsberg in proza overgebracht door H.J. Boeken. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 3e druk. 228 p. Wereldbibliotheek 102-103. Band P.H. Praag. xL 3873 x 7.00

BOER, W. den. Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962. Gebonden Stofomslag. 176 p. - xM 7392 x 10.00

BONGENAAR, J.C.A.M. Isocrates' Trapeziticus. Vertaald en toegelicht. Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1933. Oorspr. omslag. 254 p. - xR 5155 x 20.00

BOUTENS, P.C. Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1931. Gebonden Stofomslag 61 p. Brusse 731. Bandontwerp S,H. de Roos. xR 6385 x 25.00

BOUTENS, P.C. Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1931. Ingenaad, 61 p. Brusse 731 xY 7890 x 10.00

BREMER, J.M. Het gemaskerde ik. De poetische persoonlijkheid in drie Griekse gedichten. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1978. Oorspr. omslag. 44 p. Rede op 12 december 1977 aan de Universiteit van Amsterdam. xY 6608 x 7.00

BRINKGREVE, M.R.J. en P.H. Damste. Gaudentes Rure Camenae. Tekst. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1915. Oorspr. omslag. 35 p. Brusse's Latijnsche Reeks. xY 1865 x 8.50

CATULL. Liebesgedichte. Lateinisch und Deutsch. Wiesbaden, Emil Vollmer, z.j. Einband. 87 p. Ubertragen und mit einem Nachwort versehen von Carl Fischer. Mit 48 Zeichnungen von Bele Bachem. xH 7715 x 7.00

CERVANTES, Miguel de. Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol de Michel de Cervantes par Florian. Ouvrage posthume. 6 vols. A Paris, P. Didot l'Aine, 1800. Zes deeltjes in 12mo. Zes gravures t/o titelpagina's. Moderne bandjes in half leer met gemarmerde platten. Onafgesneden. fraaie set xR 3410 xx 500.00

CICERO, M.T. X. Reedenvoeringen. In Nederduits overgebragt; Neevens twee aanmerkenswaardige Brieven van den selven, in 't Latyn en Duits. t' Amstelredam By S. Petzold, 1702. Later halflinnen bandje met gemarmerde platten, lederen rugschildje in goud bedrukt, [XX] + 456 p. - xY 4430 x 170.00

CICERO. De Vriendschap. Vertaald, ingeleid en toegelicht door H. Beek & E. de Ridder. Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 1948. Oorspr. omslag, 47 p. + adv. Klassieke Galerij Nummer 43. Ingeplakt ex libris xY 3176 x 5.00

CICERO. Over vriendschap (Laelius vel de amicitia). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters. Ambo, Baarn, 1990. 2e druk, 88 p. Ambo-Klassiek. xT 9687 x 15.00

CLAES, Paul / Jein L. van Dolen / Piet Gerbrandy. e.a. Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnsen vertalersvondsten. Met een inleiding van Mark Pieters. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1997. Oorspr. omslag. 108 p. Ills. - xH 4643 x 11.50

CLAUDIANUS, Claudius. Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane Scheltema. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2008. Gebonden, Stofomslag, buikbandje, 339 p. Baskerville Serie xT 4460 x 30.00

COLONNA, Francesco. Hypnerotomachia Poliphili. The Strife of Love in a Dream. Thames & Hudson London 1999. Bound dust jacket Ills. XIX + 476 p. The entire text translated for the first time into English with an introduction by Joscelyn Godwin. With the original woodcut illustrations. Set in Monotype Poliphilus MT and Blado Italic MT. xL 4567 x 65.00

CONSTANDSE, A.L. Geschiedenis van het Humanisme in Nederland. Den Haag, Kruseman, 1980. 3e druk. Gebonden. 190 p. Ills. Geert Grote, Erasmus, Spinoza, Descartes, Tyssot de Patot, Frans Junghuhn, Van Vloten, Multauli, Busken Huet, Allard Pierson, Domela Nieuwenhuis. xK 5702 x 9.00

COORNHERT, Dierick Volckertsz. De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen. Amsterdam, Elsevier, 1939. Gebonden Halfleer 377 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xH 1256 x 10.00

COORNHERT, Dirck Volckertszoon. Programma Coornhertjaar 1990. Gouda, 1990. Or. omslag. 48 p. Ills. - xK 8478 x 5.00

COORNHERT. Het roerspel en de comedies. Uitgegeven en van commentaar voorzien door P. van der Meulen. Leiden, E.J. Brill, 1955. Gebonden. 586 p. Leidse Drukken en herdrukken, Kleine Reeks IV. xK 1776 x 20.00

COSTER, Charles de. De legende van de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaaderenland en elders. Twee delen. Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1956. Twee Pockets, 304 + 304 p., Ooievaar 40 en 41. omslagen Herman Berserik. xY 7978 x 10.00

CUYPERS, Hub. Griekse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Herodotus, Thucydides en Xenophon. Ingeleid en vertaald. Haarlem, De Spaarnestad, 1951. Gebonden. 319 p. Ills. Klassieke Bibliotheek. xK 6916 x 10.00

DANTE / H.J. Boeken. Dante's Hel. In proza overgebracht en met inleiding voorzien door H.J. Boeken. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1908]. 2e druk. Gebonden rood linnen. XX + 208 p. Wereldbibliotheek 57. xY 6593 x 7.00

DANTE / H.J. Boeken. Het paradijs. In proza overgebracht en met inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. Boeken. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1908]. Gebonden groen linnen. XVI + 224 p. bovensnede verguld. Wereldbibliotheek. xR 9787 x 8.00

DANTE ALIGHIERI. De Monarchie (de Monarchia). Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Jan Asser. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1940. Ingenaaid 168 p. - xK 4063 x 7.00

[DANTE] EIKEBOOM, Rogier. Het Inferno van Dante. In de oorspronkelijke taal toegankelijk gemaakt. Davidsfonds, Leuven, 2009. Paperback, 420 p. [vertalingen van Frans van Dooren, Ike Caliona en Peter Verstegen, Rob Brouwer, e.a.]. (klassieken lezen in de oorspronkelijke taal) xY 4434 x 8.00

DIEPHUIS, H.H. Griekse mythologie. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 150 p. ills. - xB 5626 x 8.50

DIERCKS, G.F. Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk. Verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien. Haarlem, De Spaarnestad, 1951. Gebonden. 336 p. Ills. Klassieke Bibliotheek. xK 6919 x 10.00

DIERCKS, G.F. & J.C.F. Nuchelmans. Latijn dat leeft. Repertorium van Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands van nu. Valkhof, Nijmegen, 2001. Paperback, 200 p. - xY 0943 x 9.00

DROS, Imme. De huiveringwekkende mythe van Perseus. Met tekeningen van Harrie Geelen. CPNB, 1996. Paperback, Ills., 96 p. Een uitgave van de Stichting Collectieve Propagande van het Nederlandse Boek t.g.v. de Kinderboekenweek 1996. xY 3165 x 5.00

ERASMUS, Desiderius. Het leven van Hieronymus. In een vertaling van John Piolon. Ad. Donker, Rotterdam, 2007. Oorspr. omslag, 112 p. - xY 5946 x 7.50

ERASMUS. Vrouwengesprekken. Een keuze uit de Colloquia. Vertaald door Jeanine De Landtsheer. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2005. Hardback, 172 p. Salamander Klassiek xT 4390 x 8.00

[ERASMUS] SCHLUTER, Lucy L.E. Niet alleen. Een kunsthistorische-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het "Convivium religiosum" van Erasmus. Amsterdam University Press, 1995. Oorspr. omslag, Ills., 400 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. xY 0724 x 17.00

GABRIEL, Angelo. Venezia ed il Mercato del Cotone 1435. Gherzi Organisation Zurich 1989. Bound. Ills. + folding plate [=facsimile of the trade-letter]. Lettera autografa inviata dal mercante veneziano Angelo Gabriel da S. Giovanni d'Acri il 4 Ottobre 1435 e ricevuta dal mercante-banchiere Lorenzo Dolfin di Venexia il giorno 15 Dicembre 1435 a Padova. [Italian/English] xL 3272 x 20.00

GELDER, Jan van. Latijnse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Sallustius, Caesar, Livius en Tacitus. In nieuwe vertaling, samengesteld en ingeleid. Haarlem, De Spaarnestad, 1952. Gebonden. 325 p. Ills. Met chronologisch overzicht. Klassieke Bibliotheek. xK 6915 x 10.00

GELDER, Jan van. Latijnse lyriek. Een keuze van vertalingen uit Catullus, Horatius, Tibullus en Propertius van inleiding en commentaar voorzien. Haarlem, De Spaarnestad, 1949. Gebonden. 378 p. Ills. Klassieke Bibliotheek. xK 6918 x 10.00

GOETHE, Johann Wolfgang von. Faust. Treurspel. Nederlandse vertaling Albert Steenbergen. / Faust en Mefisto in Drenthe of dec Magiër Albert Steenbergen van Hoogeveen; inleiding door H.J. Prakke. Krips Repro, Meppel , 1979. folio, Gebonden , Ills., XVI + 166 p. De Nederlandse vertaling met inleiding J. van Vloten is de 3e herziene druk en de eerst uitgave met illustraties. Nijmegen & Amsterdam, 1879. xY 6065 x 15.00

GOETHE. Goethe's Iphigeneia in Tauris. In Nederlandsche verzen overgezet door P.C. Boutens. Amsterdam, Mij. voor goede en Goedkoope Lectuur, [1908]. Gebonden rood linnen. 83 p. Wereldbibliotheek 96. xY 6504 x 8.00

GOOSEN, Louis. Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten. Een Lexicon. SUN, Amsterdam, 2008. Geactualiseerde editie, Paperback Ills. 336 p. Omslagontwerp en typografische verzorging: Piet Gerards Ontwerpers, Amsterdam. xR 6398 x 20.00

GREIFENHAGEN, Adolf. Griechische Gotter. Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1968. Gebonden. 36 p. + platen Bilderhefte der Staatlichen Museen Heft 10. xH 1914 x 9.00

GRIMMELSHAUSEN, Hans Jakob Christoph. De avonturen van Simplicissimus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Armand De Loecker. Baarn, Ambo, 1991. Gebonden, Stofomslag, 551 p. Ambo-Klassiek. xT 1639 x 21.00

HALL, M.C. van / STUART, M. Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius Secundus, voor Accia Variola. / Over het Noodlot bij de Ouden. Pieper & Ipenbuur, 1813. Later omslag, 112 p. Gedenkschriften, in de hedendaagsche talen, van de derde klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten ; 2: 2 xY 3756 x 25.00

HENGST, D. den. Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling. Dick Coutinho Muiderberg 1992. Gebonden Stofomslag 204 p. Lampas jubileumnummer xH 1482 x 11.50

HOMEROS. Homeros Odysseus' dool. Zang V tot zang XIII, vers 187 der Odyssee. Uit het Grieksch vertaald en ingeleid door Nico van Suchtelen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1930. Gebonden blauwe band. 255 p. Wereldbibliotheek 561. Band Hendrik Hana. xY 8345 x 8.00

HOMEROS. Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden rode band. 262 p. Wereldbibliotheek 124-126. xY 6519 x 7.00

HOMEROS. Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Oorspr. omslag. 262 p. Wereldbibliotheek 124-126. xY 8008 x 7.00

HOMERUS. De Odysséa van Homerus, naar het Grieksch, in Nederduitsche Verzen gevolgd door Jan van 's Gravenweert. Twee delen van de drie. Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam, 1823/1824. Twee delen, Gebonden, gegraveerde titelpagina's, onafgesneden, XXIV + 216 + 226 p. bibliotheekstempeltjes. Deel twee achterin band los Deel drie ontbreekt. xT 4198 x 50.00

HOMERUS. Odyssee. De terugkeer van Odysseus. Nederlands van Jan van Gelder. Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1959. 1e druk, Pocket, Ills., 416 p., Ooievaar 99/100. omslag Herman Berserik. xY 7976 x 7.00

HOMERUS. Odyssee. Metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman. Amsterdam, H.J. Paris, z.j. 2e druk. Paperback, 369 p. - xY 3169 x 8.00

HOOGSTRATEN, David van. Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert Te Amsterdam, By Adriaan Wor, en de Erve G. onder de Linden, 1742. Gebonden half leder, gegraveerde titelpagina, klein 8vo, Ills., [24] + 272 + [32] p. (1e druk 1715, latere drukken: 1716, 1726, 1733, 1761) xY 3469 x 250.00

HORATIUS. Brieven in proza vertaald en met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien door W.G. van der Weerd. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1906. Naar den tekst van W. Mewes (Editio quarta major Orelli); Berlijn, Calvary & Co. 1892. xB 3053 x 10.00

HORATIUS. Epoden. Vertaald door Piet Schrijvers. Historische Uitgeverij Groningen, 2000. Oorspr. omslag, 31 p. - xK 7750 x 9.00

HORATIUS. Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode. Tekeningen: Hugo Heyens. Davidfonds, Leuven, 1988. Gebonden, Stofomslag, Ills., 270 p. Bijgesloten twee handgeschreven kaartjes van Van Wilderode aan Jaap Zijlstra. xT 8437 x 30.00

HORATIUS. Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode. Tekeningen: Hugo Heyens. Davidfonds, Leuven, 1988. Gebonden, Stofomslag, Ills., 270 p. - xY 7279 x 15.00

HORATIUS. Oden en Epoden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar. Ambo, Baarn, 1987. Oorspr. omslag 223 p. Ambo-Klassiek xB 6674 x 10.00

HORATIUS. Quintus, Flaccus. Liederen. Nagevolgd en toegelicht door A. Rutgers van der Loeff. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1952. Oorspr. omslag 138 p. Klassieke Galerij 83 xL 7003 x 8.00

IOANNES SECUNDUS. Het Boeck der Kvskens. Nv aldereerst vviit Tlatijn overgestelt in onse gemeine Nederdvviittsche Taele eensdeels bii Ian van Hovt, ende eensdeels bii Dovza ende Anderen, Liefhebberen der Nederduijtscher Poëzyen. A.A.M. Stols, Maestricht, 1930. Oorspr. omslag, Ills., 31 p. onafgesneden. Trajectum ad Mosam, 23e deel. Oplage 200 exx. Met dubbelportret van Jan van Hout & Jan van der Does door J. Franken Pzn. Van Dijk 213. Omslag wat vlekjes. xY 0508 x 30.00

JUVENALIS. Satiren. Vertaald door M. d'Hane-Scheltema. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2003. 2e herziene druk, Paperback, 263 p. - xY 5894 x 12.00

KAUTSKY, Karl. De weg naar de macht. Vertaald door Herman Gorter. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1909. Gedecoreerde linnen band, 170 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 11. xR 4762 x 15.00

KAUTSKY, Karl. De weg naar de macht. Vertaald door Herman Gorter. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1909. Oorspr. omslag. 170 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 11. xT 3212 x 10.00

KAUTSKY, Karl. Thomas More en zijne Utopie. Met een geschiedkundige inleiding. Vertaling J.F. Ankersmit. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., z.j. Gebonden. 275 p. Sociale Bibliotheek nr. 4. [Enkele potloodaantekeningen]. xB 5899 xx 15.00

KLERK, C.R. de. Vaderlandsche Nieuw Klassieke Beschouwingen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 245 p. - xL 1481 x 11.50

KUIPER, K. Atheensch jongensleven. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1911. Gebonden. 184 p. - xL 5524 x 10.00

KUIPER, K. Grieksche landschappen. Philologische herinneringen aan eene archaeologische reis. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1906. Gebonden. VIII + 191 p. Ills. - xK 9498 x 20.00

KUIPER, K. Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Gebonden. IX + 293 p. - xB 5606 x 7.00

LAUFFER, Siegfried. De klassieke geschiedenis in jaartallen. Utrecht, Het Spectrum, 1969. Pocket. 276 p. Aula 406. xR 2996 x 5.00

LENNEP, D.F.W. van. Drie Griekse Studies. De Agonistische geest. Herodotus als short story-schrijver. Hesiodus als realistisch dichter. Amsterdam, De Beuk, 1956. Ingenaaid. 69 p. - xY 7452 x 7.00

LEOPOLD, H.M.R. De ontwikkeling van het Heidendom in Rome. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918. Ingenaaid. XVI + 163 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5744 x 12.00

LILJE, Hanns. Portret van Luther in de lijst van zijn tijd. Amsterdam, W. ten Have, 1967. Gebonden. 239 p. Ills. Voor Nederland bewerkt door W.J. Kooiman. xB 9506 x 12.50

LOENEN, D. Bibliografie van het werk van professor Dr. D. Loenen. Amsterdam, A.M. Hakkert, 1960. Geniet. 15 p. - xL 5900 x 5.00

LOENEN, D. Protagoras and the Greek Community. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., [1940]. Oorspr. omslag. 129 p. - xR 5156 x 18.00

LONGOS. De treffelijke historie van Daphnis ende Cloe. Vertaling J. Brouwer. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1919. Gebonden. 113 p. - xL 2040 x 7.50

MACHIAVELLI, Niccolo. De heerser. Vertaald en toegelicht door Frans van Dooren. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 2001. Paperback, 182 p. - xY 4356 x 12.00

[MACHIAVELLI]. OTTEN, J.F. Machiavelli, sleutel van onze tijd gevolgd door de volledige vertaling van De Vorst. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1970. 4e druk. Paperback. 206 p. - xK 4590 x 9.00

MARTORELL, Joanot. De volmaakte ridder Tirant lo Blanc. Vertaald door Bob de Nijs. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2001. Gebonden Stofomslag cassette 1039 p. Gouden Reeks xK 4844 x 40.00

MATHIJS, Acket, J. Over de navolging Christi. Breda, P.B. Nieuwenhuijs, 1904. 2e druk. Gebonden. 211 p. - xT 0851 x 20.00

MEIJER, W. Disputationem Familiarem De Republica. Latine edidit W.G. van der Tak. Apud Mennonem Hertzberger, Amstelodami, 1926. Oorspr. omslag, 19 p. - xT 1241 x 10.00

MONTAIGNE, Michel de. The Autobiography. Translated, edited and introduced by Marvin Lowenthal. David R. Godine Jaffrey 1999. Or. wrappers XLV + 333 p. A Nonpareil Book xK 6354 x 15.00

MONTAIGNE, Michel de. Versuche. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1907. Gebonden. IV + 375 p. Met portret. Vertaald en ingeleid door Wilhelm Vollgraff. xR 1591 x 10.00

MONTESQUIEU. Perzische brieven. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2002. Paperback. 317 p. - xY 1674 x 17.00

MOORMANN, Eric M. & Wilfried Uitterhoeve. Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. Nijmegen, SUN, 1990. 3e gecorrigeerde druk. Ingenaaid. 287 p. Ills. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. xR 4410 x 12.50

MORRIS, Christopher. Western Political Thought. Volume one: Plato to Augustine. London, Longmans, 1967. Gebonden Stofomslag 282 p. - xW 7539 x 11.50

OVIDIUS. Tristia. Boek III. Vertaald en toegelicht door Wiebe Hogendoorn. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1995. Gebonden Stofomslag 48 p. Gedrukt in twee kleuren. Oplaag 1000 exx. T.g.v. de jaarwisseling 1994-1995. xR 2741 x 10.00

[OVIDIUS] P. OVIDII NASONIS. Opera. Petrus Burmannus ad fidem veterum exemplarium castigavit. [Eerste van drie delen]. Amstaelodami, apud Rod. & Gerh. Wetstenios, H.FF, 1714. 12º, Perkament. Gegraveerde titelpagina door B. Picart, 1713, en daarnaast een frontispice door dezelfde met een portret van Ovidius en profil. [62] + 302 p. 13 x 8 cm. Eerste deel van het driedelig verzameld werk van de Latijnse dichter Ovidius Naso (43 v.C. - 18 n.C.), uitgegeven door Pieter Burman (1668 - 1741), die achtereenvolgens hoogleraar Grieks en Latijn was in Utrecht en Leiden en geldt als een van de belangrijkste filologen van de achttiende eeuw. In dit eerste deel is het vroege werk van Ovidius bijeengebracht, de "scripta amatoria" (liefdesgeschriften), waarvan de Heroides, Amores, Ars amatoria en Remedia amoris de belangrijkste zijn. xY 6090 x 60.00

PALATINA, Anthologia. De spiegel van Lais. Vertaling M. d'Hane-Scheltema. Zeist/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1965. Pocket. 158 p. Ills. Phoenix Klassieke Pocket 8. xK 4292 x 8.00

PETRONIUS. Begebenheiten des Enkolp. Ubertragung von Wilhelm Heinse. Berlin, Hans Heinrich Tillgner, 1928. Einband. 372 p. - xL 7565 x 9.00

PETRONIUS. Het gastmaal van Trimalchio. Vertaald door P.J. Enk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947. Gebonden Stofomslag. 77 p. - xY 6787 x 10.00

PFEIFFER, R. History Of Classical Scholarship. From 1300 to 1850 Oxford at the Clarendon Press, 1976. Cloth with dustjacket, 214 p. - xY 3040 x 45.00

PFEIFFER, R. History Of Classical Scholarship. From the Beginning to the End of the Hellenistic Age. Oxford at the Clarendon Press, 1971. Cloth with dustjacket, 313 p. Reprint from the 1968 edition xY 3038 x 60.00

PLATO. Charmides Lysis Menoon. Vertaling en toelichting O. Damste. Zeist/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1965. Pocket 158 p. Phoenix Klassieke Pocket 7. xK 4284 x 7.00

PLATO. Platons Phaidon, over de onsterfelijkheid der ziel. Uit het Grieksch door H. van Herwerden. / Verdediging van Socrates. Uit het Grieksch door M. van Deventer. Amsterdam, S.L. van Looy/H. Gerlings, 1898. Gebonden. 115 + 83 p. Klassieke schrijvers. xK 8919 x 20.00

PLATO. Platoons Phaidoon. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. Boutens. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1919. Ingenaaid. 92 p. Wereldbibliotheek 392. Omslagontwerp P.H. Praag. xY 6499 x 8.00

PLATO. Uren met Platoon. Een keur van stukken uit zijn werken. Vertaald en van inleidingen en aantekeningen voorzien door P.N. van Eyck. Baarn, Hollandia, 1923. Gebonden. 280 p. - xK 7342 xx 10.00

PLATO. Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel. Phaidros Phaidoon. Vertaling P.C. Boutens. Zeist/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1964. Pocket. 178 p. Ills. Phoenix Klassieke Pocket 4. xK 4283 x 7.00

PLATO. BOUTENS, P.C. (vertaling/bewerking). Platoons Phaidoon. J. Hoekstra & Co., 's-Gravenhage, 1905. Half-kalfsleren band, onafgesneden, 93 p. in cassette. Oplage 50 exx. xY 0931 xx 200.00

PLATO. BOUTENS, P.C. (vertaling/bewerking). Platoons Phaidros. The St. Catherine Press [Eduard Verbeke], Brugge, 1909. Half-kalfsleren band, onafgesneden, 101 p. Oplage 60 exx. xY 0930 xx 150.00

PLAUTUS, T. Maccius. De bluffer de leugenaar. Vertaling J. Hemelrijk. Nawoord A.D. Leeman. Hilversum/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1966. Pocket. 159 p. Ills. Phoenix Klassieke Pocket 9. xK 4293 x 6.00

PLOTINOS. Over schouwing, en tegen de gnostici. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th.G. Sinnige. Het Wereldvenster, Bussum, 1981. Paperback 185 p. DIXIT xR 0239 x 9.00

PLUTARCHUS. Levensbeschrijvingen van Alexander (den Groote) en Cajus (Julius) Caesar. Vertaald door M.B. Mendes da Costa. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1925. Gebonden, VIII + 241 p. + adv. mooi exemplaar xR 9771 x 9.00

[PLUTARCHUS] PLUTARQUE. Les vies des hommes illustres de Plutarque, Traduit en Francois, avec des Remarques historiques & critques, par M. Dacier... A Maestricht, chez Jean-Edme Dufour & Philippe Roux, 1778. 14 delen gebonden in gedecoreerd lederen bandjes. Bij elk leven een gravure. Andre Dacier 1651-1722. De eerste druk verscheen in 1695 in Parijs. [nadere informatie op aanvraag]. xR 2317 x 700.00

PROCOPIUS. Geheime geschiedenis van Byzantium. Zesde eeuw. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. Ingenaaid. 178 p. Klassieke Curiosa nr 7. xT 9754 x 10.00

REITSMA, Elisabeth en Jan H. Eekhout. Witte muziek. Mystische lyriek der Indische Middeleeuwen. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Ingenaaid. 79 p. Vishnu liederen, Liederen uit den kring van Ramananda, Liederen der Sikkels, Hinduistisch-Mohammedaansche liederen. xT 2667 x 12.00

ROLAND HOLST, Henriette. Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1909. Oorspr. omslag, onafgesneden, 213 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 9. enkele potloodaantekeningen xT 3214 x 10.00

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. The Ambonese Curiosity Cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M. Beekman. New Haven and London, Yale University Press, 1999. Bound dust jacket. Ills. cxii + 567 p. [New] xH 2043 xx 50.00

RYNCK, Patrick de (ed.). Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poezie. Baarn, Ambo, 1993. Gebonden, Stofomslag, 447 p. - xT 9658 x 18.00

RYNCK, Patrick De en Andries Welkenhuysen. De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. Baarn, Ambo,1992. Gebonden Stofomslag 432 p. - xW 9011 x 15.00

SALLUSTIUS Crispus, Gaius. De oorlog met Catalina; de oorlog met Iurgurtha; Historische fragmenten; Brieven aan Caesar; Smaadschrift tegen Cicero; Appendix. In de vertaling van J.W. Meijer. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1970. Gebonden, Stofomslag, XLVI + 453 p. - xT 9684 x 25.00

SCAMOZZI, Ottavio Bertotti. L' origine dell' Accademia Olimpica di Vicenza con una breve descrizione del suo Teatro. In Vicenza per Giovanni Rossi 1790. Reprint Or. wrappers, XXX + four folding plates + XV p. Ristampa in facsimile della I edizione (1790), con una nota storico-critica di Loredana Olivato, a cura dell' Academia Olimpica nella ricorrenza del IV Centenario della morte di Andrea Palladi (1580-1980). xB 3592 x 20.00

SCHRIJVERS, Piet. Horatius. Dichter en moralist. Ambo, Baarn, 1995. Paperback, 119 p. - xT 9692 x 10.00

SHAKESPEARE, William. Comedies, Histories, & Tragedies. A facsimile edition prepared by Helge Kokeritz. With an introduction by Charles Tyler Prouty. New Haven, Yale University Press, 1955. Third Printing. Bound. 889 p. - xB 3609 x 60.00

SINGOR, Henk. Grieken in oorlog. Veldtochten en veldslagen in het klassieke Griekenland. Amsterdam University Press/ Salome 2006. Oorspr. omslag Ills. 127 p. serie De Oudheid xB 2577 x 10.00

SINGOR, Henk. Homerische helden. Oorlogsvoering in het vroege Griekenland. Amsterdam University Press/ Salome 2005. Oorspr. omslag Ills. 144 p. serie De Oudheid xB 2581 x 10.00

SOFOKLES. Koning Oidipoes. In Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1928. Gebonden Blauw Linnen. 74 p. Wereldbibliotheek 522. xY 6460 x 7.00

SOPHOKLES. Koning Oidipous. Vertaling Evert Straat. Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1962. 1e druk, Pocket, 96 p., Ooievaar 152. - xY 7970 x 5.00

SOPHOKLES. Oidipous in Kolonos. Vertaling J.J.M. van Doornik. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954. Oorspr. omslag. 90 p. - xY 8554 x 5.00

STATIUS, P.P. en M.R. Brinkgreve. Statii Achilleis. Van Nederlandsche aanteekeningen voorzien door M.R. Brinkgreve. Deel I: Tekst. II: Verklaring. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1914. Oorspr. omslag. 29 + 24 p. twee deeltjes. Brusse's Latijnsche Reeks. xR 8638 x 20.00

TACITUS, Publius Cornelius. Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. Meijer. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1970. 4e druk, Gebonden, Stofomslag, XLI + 542 p. - xT 9697 x 15.00

TACITUS, Publius Cornelius. Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid. Het leven van Iulius Agricola. Germania.. In de vertaling van J.W. Meijer. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1961. Gebonden, Stofomslag, XI + 302 p. - xT 9698 x 18.00

TACITUS. Germania. Vertaling mey inleiding en nota's door Marc. Moonen. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945. Gebonden, 74 p., 18 x 12 cm. Klassieke Galerij IV xY 8578 x 7.00

TARN, W.W. Alexander the Great. Beacon Press, Boston, 8th printing 1971. Paperback 161 p. Beacon Paperback No. 26 xR 2958 x 8.00

TEBBENHOFF, C.A. Korte leiddraad der mythologie. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1858. Oorspr. omslag. 57 p. - xR 9714 x 15.00

TELTING, I. Over de Sporen van Oud-Germaansch Strafrecht in de Germania van Tacitus. Z.p. [1862]. Ingenaaid. 329-372 p. - xT 6902 x 10.00

TENHAEFF, N.B. De wereld van Dante. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1941. Gebonden. 88 p. Met uitvouwbare platen. Uit leven en wetenschap 7. xH 3956 x 7.00

TERENTIUS AFER, P. Het meisje van Andros en alle overige bewaarde toneelstukken. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Met een inleiding van A.D. Leeman. W. de Haan/Standaardboekhandel, Hilversum/Antwerpen, 1967. Gebonden, Stofomslag, 316 p. - xR 9999 x 18.00

TERENTIUS AFER, Publius. P. Terentii Comœdiae sex cum Belgica interpretatione, multo, quam antehac, emendatiore. Quibus accedunt notæ marginales Joannis Min-ellii. Roterodami, Ex Officina Sebastiani Wagens, 1663. Perkamenten band uit de tijd, [8], 593, [31] p. Bevat de comedies: 1: Andria. 2: Eunuchus. 3: Heautontimorumenos. 4: Adelphi. 5: Phormio. 6: Hecyra. In het Latijn en in Nederlandse vertaling. xT 6829 x 200.00

TERENTIUS. Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. III: Phormio. De Erven F. Bohn, Haarlem 1924. 4e druk, Oorspr. omslag, onafgesneden, XXIII + 86 p. Tekst van het stuk in Latijn. Met enkele potloodaantekeningen. xT 1123 x 8.00

TERENTIUS. Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. IV: Adelphoe. De Erven F. Bohn, Haarlem 1924. 4e druk, Oorspr. omslag, onafgesneden, XXIII + 83 p. Tekst van het stuk in Latijn. Met enkele potloodaantekeningen. xT 1124 x 8.00

THEOPHRASTUS. Karakters. Vertaald en ingeleid door P. Groeneboom. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1917]. Gebonden. XXV + 70 p. Ex Libris H.M. Leopold. xT 2966 x 8.50

THUCYDIDES. De ondergang der Meliers. Een gesprek tusschen gevolmachtigden van een grooten en een kleinen staat in het jaar 416 voor christus naar de berichtgeving van Thucydides in zijn boek over den Peloponnesischen oorlog. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereeninging, 1939. Or. omslag. 28 p. Vertaald door D. Loenen. xH 9543 x 7.00

UYLDERT, Maurits. Alkestis. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1954. Gebonden Stofomslag 50 p. - xM 4098 x 6.00

VALETON, J.M.J. De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering. Amsterdam, Johannes Muller, 1879. Or. omslag. 38 p. + 4 p. Redevoering uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de Oude Geschiedenis en Romeinsche Antiquiteiten aan de Amsterdamsche Universiteit. xL 3413 xx 15.00

VEENMAN, Rene. De klassieke traditie in de Lage Landen. VanTilt, Nijmegen, 2009. Paperback, Ills., 400 p. - xY 0885 x 20.00

VERGILIUS Maro, Publius. Aeneis. Heldendicht over Aeneas. Vertaling inhexameters Henk Schoonhoven. Gooibergpers, Bussum, 2003. Gebonden, 367 p. - xY 3171 x 15.00

VERGILIUS. Aeneis. Vertaald door Piet Schrijvers. Historische Uitgeverij, Groningen, 1996. Gebonden, 295 p. - xY 3170 x 15.00

VERGILIUS. De Æneis van P. Virgilius Maro, bestaende in XII. boecken, uyt het Latijn in Nederduytsche rymen gebracht door Jacob Westerbaen. In 's Graven-hage, by Johannes Tongerloo, 1662. Gegraveerde titelpagina, Cont. vellum, [8] + 484 p. blindgestempelde perkamenten band met drie vlekjes op voorplat. xT 1363 x 250.00

VERGILIUS. Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane-Scheltema. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 2001. 2e druk,Paperback, 368 p. - xY 5895 x 17.00

VERHULST, Rafael. Telamon & Myrtalee. Antwerpen, Gebroeders Janssens, 1909. Oorspr. omslag. 64 p. Drama in 3 bedrijven. Omslagontwerp: Juliaan Severin. xL 8016 x 12.00

VERSPOOR, Dolf. Romaanse sonnetten. Folgore da San Gimignano, Luis de Camões, Francisco de Quevedo. Amsterdam, Meulenhoff, 1987. Ingenaaid. 132 p. Tweetalig. xH 5643 x 9.00

VIRGILIUS. Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgave door Fr. van den Wijngaert. Antwerpen, De Vlijt, 1950. Ingenaaid. 80 p. + Ills. - xM 3913 x 20.00

VOS DE WAEL, G.E.M. De mystica theologia van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1942. Oorspr. omslag. XVI + 263 p. - xY 4530 x 14.00

VRIES-GUIKING, J.M. de. Spel en leven in de klassieke oudheid. [kalender 1961]. Amstleven Amsterdam 1961. Oorspr. omslag Ills. n.p. ontwerp: Studio Certo Amsterdam. [Fraaie illustraties van vaasschilderingen]. xB 4627 xx 9.00

VURTHEIM, J. Grieksche lyrische dichters en hunne poezie. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. Gebonden. X + 270 p. - xB 5607 x 8.00

WAGENVOORT, H. Augustus. Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Gebonden Stofomslag 104 p + 40 afbeeldingen. De Weg der menschheid Nr. 14. xL 2415 x 8.50

WAGENVOORT, H. en B.A. van Groningen. Letterkunde der klassieken. W. de Haan/Van Loghum Slaterus/Standaard Boekhandel, Hilversum/Arnhem/Antwerpen, 1963. Oorspr. omslag 348 p. Palladium 13 xR 3216 x 9.00

WALLIS BUDGE, E.A. The Book of the Dead. With Twenty-five illustrations. London, British Museum, 1920. Oorspr. omslag. 42 p. Ills. Printed by order of the trustees. [bibliotheekstempeltje]. xB 6423 x 10.00

WEIGALL, Arthur. Sappho auf Lesbos. Ihr Leben und ihre Zeit. Aus dem Englischen von Ruth Weiland Freeman. Munchen, Paul List, 1951. Einband. 264 p. - xA 0530 x 8.00

XENOPHON. De geschiedenis van Abradatas en Panthea. (uit Cyrus leerjaren). Vertaling M.B. Mendes da Costa. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Gebonden. XIII + 82 p. Fragmenten uit Grieksche Schrijvers. Wereldbibliotheek 258. Bandontwerp P.H. Praag. xY 6441 x 7.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page