Nederlandse Poezie

2020

- 1943. [Bundel verzetspoezie]. z.j. Oorspr. omslag. 32 p. De Jong 593. [De Jong 593]. Op de voorzijde van het omslag een Nederlands wapen en op de achterzijde een nummer 2559. xM 0203 x 10.00

- Afscheid van Adolf en Antoon. Hekeldichten. Ter herinnering voor het nageslacht. Z.p. 1945. Geniet. [32] p. - xT 4374 x 8.50

- Amsterdamse liefdesgedichten. Amsterdam, Uitgeverij 521/Scheltema, 2003. Gebonden. 63 p. T.g.v. het 150-jarig bestaan van boekhandel Scheltema xL 1072 x 8.00

- Aon den hier en mevrouw T.G. Ebbers-Herold bij gelegenheid vaan hunnen trouw 14 feberwari 1928. Het drökkerij-personeel vaan de Limburger Koerier, 1928. Oorspr. omslag, onafgesneden [4]p. huwelijksgedicht xY 0127 x 10.00

- Bloemlezing uit de poezie-reeks In de Fazantenhof. De Oude Degel, Eemnes, z.j. Geniet, 16 p. Een gedicht van Wim Zaal, Jean Cocteau, Anton Gerits, Maurits Mok, e.a, xY 7669 x 7.00

- De verloren zaak. Katern over boeken. Nummer 0. poezie-special, november 1988. Maastricht, Gerards & Schreurs, 1988. Vouwblad. - xB 2225 x 7.00

- De zingende aesculaap. Medische verzen. Arnhem, Ciba-Geigy, 1973. Gebonden. N.p. Ills. tekeningen Kees van Lent xY 7986 x 6.00

- De Zuiderzeeballade en andere liederen van de Zuiderzee. Rubinstein, Amsterdam, 2003. Gebonden met CD, Ills., n.p. CD-formaat xY 1686 x 9.00

Droom in blauwe regenjas. Een keuze uit de nieuwe Friese poezie sinds 1990. / Dream yn blauwe reinjas. In kar ut de nije Fryske poezij sunt 1990. Contact / Bornmeer, Amsterdam-Antwerpen / Ljouwert, 2004. Integraalband, 158 p. Tweetalig Fries-Nederlands xT 8993 x 10.00

- Een middag van verzetspoezie op de 5e mei 1955 in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Georganiseerd door het 5 mei Comite Amsterdam, t.g.v. de viering 10e Bevrijdingsdag. Amsterdam, Comite 5 Mei 1955. Oorspr. omslag. 29 p. + losse bijlage. - xY 2580 x 10.00

- Een Nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen enz. Viue Dieu, La Sante du Roy, & La Prosperite des Geus. Anno 1581. [Herdruk. Amsterdam, De Spieghel (J. Schregardus). 1944]. Gebonden half perkament 200 p. Genummerd 40/100 exx. Gedrukt op geschept papier. [De Jong 596]. xR 9203 xx 40.00

- Een Nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen enz. Viue Dieu, La Sante du Roy, & La Prosperite des Geus. Anno 1581. [Herdruk. Amsterdam, De Spieghel (J. Schregardus). 1944]. Gebonden. 200 p. Genummerd 815/1000 exx. [De Jong 596]. xR 9204 x 8.00

- Frysk Lieteboekje for eltsenien. Utjown fen it Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse. R. van der Velde, Ljouwert, 1902. Oorspr. omslag in lithografie, 75 p. 11 x 17 cm xT 3220 x 20.00

- Gesneden beelden. Dichters, dichteressen en gedichten uit zeven eeuwen. Amsterdam, Querido/Athenaeum Polak & Van Gennep, [1994]. 64 kwartetkaarten in omslagdoosje. Vormgeving Brigitte Slangen. xB 5055 x 15.00

- Geuzenliedboek. Derde vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoezie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Gerit Abraham van Poelje]. Verkorte uitgave. [Amsterdam, D.A.V.I.D. 1945]. Gebonden. 80 p. De Jong 311. Met een tekening door Henk Kabos. [Rugje overgeplakt]. xH 7064 xx 9.00

- Geuzenliedboek. Eerste vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoezie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Albert Helman]. Amsterdam, 1943. Ingenaaid. 112 p. Met titelvignet door Charles Jongejans. De Jong 308. xT 0281 x 12.50

- Greiners houtsneden, bij zestien psalmen. Met een inleidend woord van G.v.d. Leeuw. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 40 p. Elckerlyc-boekjes no 4. - xW 7989 x 6.00

- HELIKON. Maandschrift voor poezie. Jrg. 1 -4. 1931-1934. (Jrg 1933 & 1934 Boosten & Stols). Onder redactie van A.A.M. Stols. Maastricht & Brussel, A.A.M. Stols, Gebonden. Uniform gebonden, half linnen, rug beletterd, platten gemarmerd. xM 5581 x 125.00

- Herrijzenis. Servire, 1945. Oorspr. omslag. 40 p. T.g.v. de bevrijding, 1945. Bevat: Willem Bilderdijk, P.C. Boutens, Jan Campert. e.v.a. xW 7420 x 5.00

- Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1924/25. Twee delen. Gebonden. XXXVI + 328 + VI + 411 p. Ex Libris Guido van Suchtelen. xM 2148 x 100.00

- Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1924/25. Twee delen. Gebonden Stofomslag XXXVI + 328 + VI + 411 p. mooie set. Band en stofomslag Wybo M[eyer]. xB 7878 xx 100.00

- Het lied der minne, van vroeger en nu. Bijeengelezen door A. Nonymus. [Wormerveer], In den Bloemhof, [Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij, 1944. Ingenaaid. 32 p. De Jong 511. xM 3599 x 7.00

Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten. De Poolpers, Gouda [Meijer, Wormerveer], 1944. Cahiersteek, onafgesneden, 17 p. Uit de hand gezet uit de Garamont, bij gebreke van gas en elctriciteit, op de handpers gedrukt. xT 5074 x 7.00

- Mijn kijken gaat op reis. Bloemlezing poezie. Eemnes, 1987. Ingenaaid. 78 p. Samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Oude Degel. Samenstelling en typografie Rinus de Vringer. xY 5342 x 7.00

- Nacht van de Poezie 1987. Utrecht, Muziekcentrum Vredenburg, 1987. Paperback. N.p. 21 maart 1987. xT 7775 x 7.00

- Nr. I. Dagbundel ter gelegenheid van de Poëziecarrousel 1997. BU*G Uitgeverij, Groningen, 1997. Oospr. omslag, 27 p. 24 mei 1997, Tivoli, Utrecht. Elk van de deelnemers presenteert zich met twee gedichten. xT 9522 x 7.00

- 't Spuigat. [Tijdschrift onder redactie van Gerard den Brabander, Harold de Clauer en M.L. Yzebrands]. [in eigen beheer 1944]. Geniet. 32 p. De Jong 1002. xR 9195 x 45.00

- Tegen beter weten. Dichten over wetenschap. VU-podium, Amsterdam 2000. Gebonden, Stofomslag, 48 p. - xT 8916 x 7.50

- Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poezie. Tweede jaargang. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 125 p. - xR 1478 xx 20.00

- Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poezie. Tweede jaargang. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Gebonden Stofomslag 125 p. Band en Stofomslagontwerp: MB. xT 0981 x 25.00

- Uit's werelds poppekast. Dertig rondeelen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1917. Ingenaaid. 37 p. - xM 3629 xx 6.00

- Vaarwater. 100 gedichten uit 10 jaar Woordwerk. Gekozen door Bert Hofman, Anne Schipper en Hans Werkman. Kok, Kampen, 1993. Paperback, 134 p. Gedichten gekozen uit het christelijk literair tijdschrift Woordwerk. xT 8464 x 8.00

- Veertiende Nacht van de Poezie. Vredenburg, Utrecht, 1994. Oorspr. omslag, n.p. werk van vele dichters en vertalers xY 4164 x 6.00

- Zondagsdichters over Amsterdam. Poezie uit liefhebberij II. Het Amsterdamsch Litterair Cafe De Engelbewaarder, 1975. Oorspr. omslag. N.p. - xR 6660 x 8.00

- Zondagsdichters over mensen. Poezie uit liefhebberij. Het Amsterdamsch Litterair Cafe De Engelbewaarder, 1976. Oorspr. omslag. N.p. - xL 7359 x 6.00

- Zondagsrust. Poezie uit liefhebberij, 75 gedichten, ingezonden voor het zondagsdichtersfestival. Amsterdam, Cafe De Engelbewaarder, 1973. Oorspr. omslag. 75 p. Inleiding Gerrit Komrij. - xL 1979 x 7.00

A.D. [=Aarnout Dees]. Groot eiland. Bezorgd door Jacques Hamelink. Amsterdam, Querido, 1992. 1e druk. Ingenaaid. 38 p. - xW 7237 x 6.00

A.D. [=Aarnout Dees]. Runen van de ruin. Amsterdam, De Bezige Bij, 1990. 1e druk. Paperback. 60 p. - xW 0032 x 6.00

AAFJES, Bertus. Amoureus liedje in de morgenstond. Teekening van Doeve. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 1. omslag iets verweerd xT 0089 x 7.00

AAFJES, Bertus. De blinde harpenaar. De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poezie der Oude Egyptenaren. Vertaling en toelichting van Bertus Aafjes. Amsterdam, Meulenhoff, 1974. 4e vermeerderde druk Paperback 168 p. E 320. - xR 1452 x 7.00

AAFJES, Bertus. De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poezie der Oude Egyptenaren. Vertaald. Amsterdam, Meulenhoff, 1956. 2e druk. Paperback. 94 p. Met foto's. xK 7720 x 8.00

AAFJES, Bertus. De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poezie der Oude Egyptenaren. Vertaald. Amsterdam, Meulenhoff, 1955. 1e druk. Paperback. 94 p. Met foto's. xL 3503 x 7.00

AAFJES, Bertus. De lyrische schoolmeester. Amsterdam, Meulenhoff, 1949. 1e druk. Gebonden. 48 p. De Ceder 22. Ills: Maaike Braat. xP 2693 x 8.00

AAFJES, Bertus. De Tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn. Amsterdam, Contact, 1943. Gebonden. 110 p. Vignetten van J.F. Doeve. Vlekje op band. xP 1402 x 5.00

AAFJES, Bertus. Een voetreis naar Rome. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. 1e druk, Ingenaaid. 76 p. De Ceder 8. xY 7002 x 7.00

AAFJES, Bertus. Elf sonnetten op Friesland. [Leiden], Molenpers [Jan Vermeulen], 1944. 1e druk. Ingenaaid. 16 p. Oplage 500 exx. De Jong 7. xR 7831 x 18.00

AAFJES, Bertus. Gedichten. Eerste sonnetten. Het gevecht met de muze. Het zanduur van den dood. Verspreide gedichten. Amsterdam, Contact, 1947. 1e druk. Gebonden. 230 p. Typografie Jan van Krimpen. xK 8756 x 10.00

AAFJES, Bertus. Het gevecht met de muze. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1941. 2e druk. Gebonden Stofomslag 47 p. - xM 6894 x 9.00

AAFJES, Bertus. Het gevecht met de muze. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1940. 1e druk. Gebonden. 47 p. Helikon nr. 2. tiende jaargang, februari 1940. xK 8452 x 10.00

AAFJES, Bertus. Het gevecht met de muze, Het zanduur van de dood, Sonnetten uit 1938. Verspreide gedichten. Amsterdam, Contact, 1965. 3e druk. Paperback. 118 p. - xW 2941 x 6.00

AAFJES, Bertus. Het koningsgraf, honderd en een sonnetten. Amsterdam, Meulenhoff, 1949. 2e druk. Ingenaaid. 128 p. De Ceder 20. - xL 1938 x 7.00

AAFJES, Bertus. Het koningsgraf, honderd en een sonnetten. Amsterdam, Meulenhoff, 1948. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 128 p. De Ceder 20. Mooi exemplaar. xM 0052 x 8.00

AAFJES, Bertus. Het zanduur van de dood. Amsterdam, Meulenhoff, 1982. Ingenaaid. 44 p. - xM 3246 x 6.00

AAFJES, Bertus. Het zanduur van de dood. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Gebonden. 42 p. Helikon 13. Jrg. 11. Oplage 300 exx. xB 3552 x 15.00

AAFJES, Bertus. In het atrium der Vestalinnen, een fragmenten. Amsterdam, A.A. Balkema, 1945. Cahiersteek. 8 p. De Jong nr. 11. xR 9193 x 15.00

AAFJES, Bertus. In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten. Amsterdam, 1945. Ingenaaid onopengesneden. 28 p. Op verzoek van M. Vasalis, M. Nijhoff en W.Gs. Hellinga t.b.v. den dichter gedrukt. Omslag licht verkleurd. xK 8899 xx 9.00

AAFJES, Bertus. Maria Sibylla Merian. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. 1e druk. Ingenaaid. 32 p. De Ceder 10. - xY 6139 x 6.00

AAFJES, Bertus. Per slot van rekening. [Amsterdam, Van Oorschot, 1944] Ingenaaid. 20 p. Oplage 300 exx. De Jong 14. xR 8675 x 15.00

AAFJES, Bertus en Piet Worm. Laat nu al wat Neerland heet..... Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 's Gravenhage, 1948. Een vel. 39 x 27 cm. Rijmprent aan de Nederlandsche jeugd door de regering op 31 augustus 1948 uitgereikt bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina xY 7355 x 10.00

AAFJES, BLOEM, NIJHOFF, DU PERRON, SLAUERHOFF e.a. Orpheus. [Geillustreerde poeziereeks]. Stols, Den Haag, 1941 [=1942]. 14 van de 15 deeltjes (Nr. 14 Vasalis, Het ezeltje. ontbreekt). Elk deeltje bevat een gedicht en een illustratie. Illustraties van o.m. Bantzinger, Doeve, Hussem, Rueter, Westendorp, Willink. xT 6445 x 75.00

AALDERS, Willem. Niet te rijmen Weerbarstige gedichten. Eigen beheer, Drouwenerveen, 1985. Oorspr. omslag, 45 p. Genummerd 10/75. Met handgeschreven door de auteur gesigneerd gedicht voor Cees Buddingh'. Omslagtekening Peter Alma. xY 8729 x 7.00

AARTS, C.J. en M.C. van Etten. Komt allen tezamen. Oude en nieuwe kerstliedjes in hun oorspronkelijke versie. Bert Bakker, Amsterdam, 1999. Paperback, 126 p. - xT 4684 x 7.00

AARTS, C.J. en M.C. van Etten. O, kom er eens kijken. Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie. Amsterdam, Bert Bakker, 1999. Paperback. 113 p. - xT 2154 x 8.00

ACHTERBERG, G. Zestien. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1968. Oorspr. omslag. 32 p. Reeks top-punten. xL 3586 x 6.00

ACHTERBERG, Gerrit. Achtergebleven gedichten. Amsterdam, Querido, 1980. 1e druk. Gebonden Stofomslag 36 p. - xR 1816 x 22.50

ACHTERBERG, Gerrit. Autodroom. Amsterdam, Querido, 1954. 1e druk. Ingenaaid. 17 p. Genummerd XLVIII De bundel had een oplaag van 1000 genummerde exemplaren en wel 1 tot 950 en I tot L. Deze laatste exemplaren zijn niet voor de handel bestemd. xR 7827 x 20.00

ACHTERBERG, Gerrit. Blauwzuur. Den Haag, Bert Bakker, 1969. 1e druk. Gebonden Stofomslag 37 p. - xM 6123 x 10.00

ACHTERBERG, Gerrit. Cryptogamen 4. Sneeuwwitje. Mascotte. Cenotaaf. Ode aan Den Haag. Ballade van de gasfitter. Autodroom. Spel van de wilde jacht. Em. Querido, Amsterdam, 1961. Gebonden, Stofomslag, 247 p. Genummerd 942/1000 xT 3685 x 15.00

ACHTERBERG, Gerrit. Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 236 p. Oplaag 2000 exx. xR 0045 x 20.00

ACHTERBERG, Gerrit. Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 236 p. Oplaag 2000 exx. Band licht verkleurd. xB 9923 x 17.00

ACHTERBERG, Gerrit. Cryptogamen III. Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje, En Jezus schreef in het Zand. Em. Querido, Amsterdam, 1954. Gebonden Stofomslag,.299 p. Genummerd 964/1200. xT 3684 x 15.00

ACHTERBERG, Gerrit. Dead end. A.A.M. Stols, Rijswijk, 1940. Gebonden, 48 p. Helikon Jrg. 10, nr. 4. Omslag Piet Worm. oplage 300 exx. xR 3770 x 35.00

ACHTERBERG, Gerrit. Doornroosje. Gedichten. F.G. Kroonder, Bussum, 1947. 1e druk, Gebonden, 35 p. Bayard Reeks No. 17. Genummerd 221. Typografie Johan H. van Eikeren. xT 8457 x 15.00

ACHTERBERG, Gerrit. En Jezus schreef in 't zand. 's-Gravenhage, Bert Bakker/Daamen, 1963. 7e druk Gebonden Stofomslag 31 p. Typografische verzorging Kees Nieuwenhuijzen [Oplage 2000 exx]. xL 9203 xx 10.00

ACHTERBERG, Gerrit. En Jezus schreef in 't zand. Em. Querido, 1983. 8e druk. Gebonden Stofomslag. 28 p. Oplage 2000 exx. xT 8134 x 9.00

ACHTERBERG, Gerrit. En Jezus schreef in 't zand, gedichten. 's-Gravenhage, Daamen, 1947. 1e druk, Gebonden. 30 p. Oplage 1000 exx. xW 2959 x 9.00

ACHTERBERG, Gerrit. En Jezus schreef in 't zand. Gedichten. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1950. 2e druk. Ingenaaid. 24 p. [Oplage 400 exx]. xY 8630 x 10.00

ACHTERBERG, Gerrit. Energie. Gedichten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1946. 1e druk. Gebonden. 52 p. Oplage 950 exx. xT 8453 x 15.00

ACHTERBERG, Gerrit. Existentie. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 70 p. Oplage 1000 exx. xT 0174 x 15.00

ACHTERBERG, Gerrit. Fiatproef van Spel van de wilde jacht. Voor de Gerrit Achterberg-Kring uitgegeven door Jan Vermeulen te Slijk-Ewijk, 1980. Oorspr. omslag. 75 p. facsimile uitgave van de drukproef, met een nawoord van R.L.K. Fokkema. Oplaag 1000 exx. xB 8775 x 12.00

ACHTERBERG, Gerrit. Jeugdvers I en II. Z.pl. Tua res agitur, 1984. Vouwbladen in omslagen. In september 1925 gezonden aan Roel Houwink, die het pas in 1973 openbaar maakte in zijn essay 'Het raadsel' Achterberg. Oplage 78 exx. Genummerd 59 en 59. xY 8524 x 20.00

ACHTERBERG, Gerrit. Limiet. Gedichten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1945. Gebonden. 33 p. Genummerd 596. xR 8680 x 15.00

ACHTERBERG, Gerrit. Meisje. Em. Querido, Amsterdam, 1980. 2e druk, Oorspr. omslag, [12 p.]. facsimile van de oorspronkelijke uitgave van 1944: In agris occupatis. Omslag H.N. Werkman. - xY 7605 x 10.00

ACHTERBERG, Gerrit. Ode aan den Haag. 's-Gravenhage, Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. Oorspr. omslag. 23 p. Maatstafdeeltje nr 3. xB 8150 x 12.00

ACHTERBERG, Gerrit. Ode aan Den Haag / Ballade van de gasfitter. Bert Bakker, Amsterdam, 1968. Oorspr. omslag. 47 p. Oplage 2000 exx. xB 8811 x 9.00

ACHTERBERG, Gerrit. Oude cryptogamen: Afvaart, Morendo, Inertie, Sintels, Radar, Stof, Sphinx. Em. Querido, Amsterdam, 1951. 1e druk, Gebonden, 211 p. oplaag 1000 genummerde exx. Vlekje op achterplat. xY 8763 x 8.00

ACHTERBERG, Gerrit. Radar. A.A. Balkema, Amsterdam, 1946. Oorspr. omslag 16 p. Deze bundel gedichten van Gerrit Achterberg is gedrukt t.g.v. de tentoonstelling van zijn werk, in de maand Mei 1946, in het Huis aan de drie Grachten te Amsterdam. De oplaag bestaat uit 200 exemplaren; de opbrengst is geheel voor den dichter bestemd. xR 5046 x 100.00

ACHTERBERG, Gerrit. Radar. [Facsimile van het handschrift]. Querido/Bert Bakker, Amsterdam/Den Haag, 1970. 6e druk, 4to Oorspr. omslag, [16 p.]. Genummerd 483/500. Deze druk is een facsimile van het handschrift, om de dichter 65 jaar na zijn geboorte te herdenken. xT 3024 x 10.00

ACHTERBERG, Gerrit. Sintels. Gedichten. [Bussum], Bayard pers, [1944]. Oorspr. omslag. 28 p. Oplage 500 exx. [De Jong 28]. xR 7843 x 15.00

ACHTERBERG, Gerrit. Sneeuwwitje. Amsterdam, Em. Querido, 1949. 1e druk. Gebonden. 42 p. Bandje licht verkleurd. xR 8240 x 25.00

ACHTERBERG, Gerrit. Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Em. Querido, 1967. 1e druk als boekvink. Oorspr. omslag. 61 p. - xT 8433 x 9.00

ACHTERBERG, Gerrit. Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Em. Querido, 1957. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 73 p. Genummerd: 347/1250. Bandontwerp: Gerrit Noordzij. xT 8452 x 20.00

ACHTERBERG, Gerrit. Stof. Gedichten Den Haag, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Oorspr. omslag. 39 p. Omslag Piet Worm. Oplage 1000 exemplaren. Helikon No. 23. [Van Dijk 687]. Rugje omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 5675 xx 10.00

ACHTERBERG, Gerrit. Thebe. Gedichten. A.A.M. Stols, Rijswijk, 1941. Gebonden 36 p. Helikon Jrg. 11, nr. 18. xR 3771 x 50.00

ACHTERBERG, Gerrit. Vergeetboek. Amsterdam, Querido, 1981. 3e druk. Gebonden Stofomslag. 51 p. - xM 1983 x 11.50

ACHTERBERG, Gerrit. Vergeetboek. Amsterdam, Querido, 1961. Gebonden. 50 p. Genummerd 187/1050. Vlekjes. xW 7478 x 27.00

ACHTERBERG, Gerrit. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1964. 2e druk. Gebonden. 1000 p. - xB 9882 x 15.00

ACHTERBERG, Gerrit. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1985. 9e druk. Gebonden. 1065 p. - xR 3123 x 20.00

ACHTERBERG, Gerrit. Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962. 3e druk. Pocket. 192 p. Ooievaar 11. Omslag Kees Nieuwenhuijzen. xB 0522 x 5.00

ACHTERBERG, Gerrit. Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko. Den Haag, Bert Bakker, 1981. 8e druk. Pocket. 192 p. - xB 8792 x 5.00

ACHTERBERG, Gerrit. Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1955. 1e druk. Pocket. 178 p. Ooievaar 11. Omslag Kees Nieuwenhuijzen. xY 7923 x 8.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Bede. Handschrift Roel Knobbe. Aangeboden door Louis Graffner. J.K. Smit & Zonen, 1948. Vouwvel. 22 x 17 cm. - xY 8103 x 7.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. De keerende kudde. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1920. 1e druk. Gebonden. 63 p. Bandversiering J.B. Heukelom. xA 0316 x 6.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. De Tors. In zeven zangen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1924. Ingenaaid. 96 p. Bandontwerp S.H. de Roos. Acht teekeningen S.A. Rijkmans Kaijser. xW 7986 x 9.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. De Tors. In zeven zangen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1924. 1e druk. Gebonden. 96 p. Bandontwerp S.H. de Roos. Acht teekeningen S.A. Rijkmans Kaijser. xW 0864 xx 15.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Een weg van verzen. Amsterdam, A.B. Soep, 1900. Gebonden. N.p. - xR 9424 x 12.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Een weg van verzen. Amsterdam, A.B. Soep, 1900. Oorspr. omslag, N.p. - xR 9571 xx 12.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Eenzame liedjes. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1924. 7e druk. Gebonden. 60 p. Brusse 54f. Bandversiering J.B. Heukelom. xW 8002 xx 7.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Eerste oogst, bloemlezing uit een weg van verzen en Uit den dool. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. 5e druk. Ingenaaid. 85 p. - xK 6808 xx 7.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Levende steden. Dusseldorp of De ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht. Amsterdam, S.L. van Looy, 1903. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xK 8349 x 15.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit den dool. J.A. Fortuijn, Amsterdam, 1901. Gebonden. 117 p. - xT 2443 x 20.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1934. 8e druk. Gebonden. 64 p. Rug licht beschadigd. xH 9771 xx 6.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. 7e druk. Gebonden. 64 p. - xB 3557 xx 7.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918. 3e druk. Gebonden. 64 p. - xR 5193 x 7.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918. 3e druk. Oorspr. omslag, 66 p. - xR 9428 x 8.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Van zon en zomer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1915. 4e druk. Gebonden. 64 p. Omslagversiering J.J. de Gelder. Brusse 57c. xA 0360 x 8.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Van zon en zomer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1915. 4e druk. Ingenaaid. 64 p. Omslagversiering J.J. de Gelder. Brusse 57c. xK 6809 x 8.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Van zon en zomer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918 [=1919]. 5e druk. Ingenaaid. 63 p. Omslagversiering J.J. de Gelder. Brusse 57d. xL 0596 xx 7.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Van zon en zomer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1902. 1e druk. Gebonden. 60 p. - xR 9427 x 8.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1934. 1e druk. Ingenaaid. 316 p. Met een houtsnede van J. Franken. Brusse 785 xC 1237 x 16.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1934. [=1935]. 2e druk. Gebonden. 316 p. Met een houtsnede van J. Franken. Brusse 785a xC 0512 x 18.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Zingende stemmen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1916. 1e druk. Gebonden, 61 p. Omslagversiering J.B. Heukelom. Brusse 328. xR 9422 x 7.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Zwervers verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1926. 7e druk. Ingenaaid. 66 p Bandversiering J.B. Heukelom. xH 4234 x 7.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Zwervers verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1926. 7e druk. Gebonden. 66 p Bandversiering J.B. Heukelom. xR 1685 x 8.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Zwervers verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1920. 5e druk. Gebonden, 64 p Bandversiering J.B. Heukelom. xT 8572 x 7.00

ADELAAR, Dick & Michiel RODING (eds.). Lezende Titus. Rembrandt, zijn leven en werk in versregels. Kwadraat Utrecht 1991. Ingenaaid 100 p. - xK 7252 x 9.00

ADWAITA (=MOUW, Johan Andreas der). Herinnering. Dèr Mouw's rit over het Bodenmeer. Ingeleid door G.J. Kleinrensink. Bosbespers, Oosterbeek, 1989. Oorspr. omslag [18 p.]. oplage 150 exx. xR 8893 x 12.00

AKKER, Inez van den. Elastisch. In eigen beheer, 2002. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Genummerd 23/300 exx. xY 3581 x 6.00

AKKER, Inez van den. Knipoog. A twinkle. In eigen beheer, 2004. Oorspr. omslag. 64 p. Genummerd 37/500 exx. xY 3580 x 6.00

AKKER, Inez van den. Nog veel verder. In eigen beheer, 1999. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 3583 x 6.00

AKKER, Inez van den. Tijd(d)ing voor het nieuwe jaar. In eigen beheer, 19986. Oorspr. omslag. 22 p. Genummerd 119/300 exx. xY 3582 x 6.00

ALB. P. [= Albert Plasschaert]. Liefde's Onrust. Drukker Charles Nypels, Maastricht, 1928. Oblong, Cahiersteek, Oorspr. omslag, onafgesneden, 26 p. Genummerd 25/50. Gedrukt op Ossekoppapier met de Grotiusletter van S.H. de Roos. xR 8964 x 50.00

ALBERTS, Joh. C.P. Goede reis! (Viaticum). Verzen. Laren, De Waterman, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xK 8528 x 10.00

ALBERTS, Joh. C.P. Kwatrijnen. Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. 33 p. - xY 7382 x 7.00

ALBERTS, Joh. C.P. Ter verklaring. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1947. Oorspr. omslag. 24 p. Gesigneerd door auteur. xK 7691 x 10.00

ALISCA, Nicolaas. Wij zijn allen heiligen, gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1979. Ingenaaid. 25 p. - xK 0108 x 6.00

ALTENA, Ernst van. Chansons van Ernst. Een selectie eigen luisterliedjes. Heijnis, Amsterdam, 1965. Oorspr. omslag, 128 p. - xT 8992 x 10.00

ALTENA, Ernst van. Verloren liedjes. Verspreide liedteksten. Een bloemlezing. EB, Landsmeer, 1992. Oorspr. omslag, 114 p. Genummerd 438/500 xT 2250 x 12.00

AMSTEL, Annie van. Geef me nu ik wil. Nieuw Amsterdam, 2016. Oorspr. omslag, 48 p. zeer goed xY 2248 x 12.00

ANDREA, Yda Elisabeth Daar moet veel strijds gestreden zijn...[Bloemlezing uit Nederlandsche gedichten door ...] Gouda, Uitg. Mij. De Poolpers, 1944. Geniet. 16 p. [Wormerveer, Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij] Geheel uit de hand gezet en op de handpers gedrukt op Ossekop-papier. De Jong 166. xM 3139 x 9.00

ANDREUS, Hans. De sonnetten van de kleine waanzin. Haarlem, U.M. Holland, 1971. Ingenaaid. 47 p. - xY 6654 x 7.00

ANDREUS, Hans. Gedichten. Amsterdam, U.M. Holland 1958. 1e druk. Gebonden. 128 p. - xM 6862 x 18.00

ANDREUS, Hans. Gedichten van Hans Andreus. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, 1959. 1e druk, Gebonden, 149 p. Op rug Gedichten 2. xT 9131 x 15.00

ANDREUS, Hans. Het explosieve uur. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1955. Ingenaaid. 27 p. - xM 4980 x 9.00

ANDREUS, Hans. Italie. Gedichten. A.A.M. Stols, s-Gravenhage, 1952. Oorspr. omslag Ills. 33 p. Omslag en twee illustraties van Lucebert. xR 3769 x 30.00

ANDREUS, Hans. Jubal. Haarlem, U.M. Holland, 1971. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. - xW 7893 x 9.00

ANDREUS, Hans. Misschien. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1956. Ingenaaid. 45 p. - xM 6355 x 9.00

ANDREUS, Hans. Natuurgedichten en andere. Haarlem, Uitg. Mij. Holland, 1970. Paperback. 40 p. - xT 8169 x 8.50

ANDREUS, Hans. Om de mond van het licht. Een kleine case history. Haarlem, Uitg. Mij. Holland, 1973. 1e druk. Paperback. 38 p. - xT 8171 x 8.50

ANDREUS, Hans. Raffia. Tekstverzorging en toelichting door Jan van der Vegt. Baarn, De Prom, 1984. Ingenaaid. 48 p. Bibliofiel derde deel. Genummerd 598/1000 exx. xM 8108 x 9.00

ANDREUS, Hans. Schilderkunst. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1954. 1 druk. Ingenaaid. 34 p. - xK 3395 x 18.00

ANDREUS, Hans / J. Bernlef / Cees Buddingh' e.a. Een boekje vol poezie samengesteld uit oude poezie-albums. C.P.N.B., 1972. Gebonden. N.p. Ills. T.g.v. de Boekenweek. xL 7508 x 6.50

ANKER, Robert. Goede manieren. Een episodisch gedicht. Em. Querido, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag, 39 p. 24 x 16 cm. - xY 6123 x 7.00

ANKER, Robert, Van het balkon. Em. Querido, Amsterdam, 1983. Oorspr. omslag, 55 p. - xT 8680 x 8.00

ANKER, Robert. Waar ik nog ben. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. - xY 3163 x 7.00

ANTONISSEN, Rob. Zuidafrikaansche Poezie. Bezorgd en ingeleid... Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, z.j. Gebonden. 160 p. Klassieke Galerij 15. xB 0491 x 8.00

ASSCHER, Maarten e.a. Overgangen. Gedichten bij figuren uit Ovidius' Metamorphosen. Atalanta Pers, Baarn, 2004. Oorspr. omslag, 30,2 x 22,5 cm., 56 p. Genummerd 123/175. 31 op verzoek van de Atalanta Pers geschreven gedichten van Maarten Asscher, H.H. ter Balkt, H.C. ten Berge, Huub Beurskens, Mark Boog, Anneke Brassinga, Frans Budé, Paul Claes, Maria van Daalen, Arjen Duinker, Jacob Groot, Stefan Hertmans, Esther Jansma, C.O. Jellema, Rutger Kopland, Marc Kregting, Wiel Kusters, Joke van Leeuwen, Ed Leeflang, Peter van Lier, Erik Menkveld, Cees Nooteboom, Tonnus Oosterhoff, René Puthaar, Marc Reugebrink, Georgine Sanders, K. Schippers, Hans Tentije, Willem van Toorn, Marjoleine de Vos, Leo Vroman. xT 4797 x 35.00

ATE, Erin / Tom KRUIS e.a. Wulps naakt. Literaire Kring Wulps Naakt, Gentmade 1993. Geniet - xL 5752 xx 8.00

AUFDERHEYDE, Annie e.a. Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen. C.A. Spin & Zoon Amsterdam 1946. Geniet 24 p. Uitgegeven als bijlage bij het maandblad Het Kind. Bibliotheekstempeltje. xB 1671 xx 7.00

AUFDERHEYDE, Annie e.a. Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen. te Amsterdam bij C.A. Spin & Zoon 1946. Oorspr. omslag 24 p. Behoort bij “Het Kind” van October 1946. bibliotheekstempeltje xL 5425 xx 8.00

BAAREN, Theo van. De steen vergat te bloeden. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. 1e druk. Paperback. 80 p. - xY 8387 x 7.00

BAARS, Herman D. Gedichten. Amsterdam, W.L. Salm, 1945. Gebonden. 30 p. - xT 0199 x 12.50

BAEKE, Jan. Seizoensroddel. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen, 2015. Oorspr. omslag, 87 p. zeer goed xY 2290 x 9.00

BAKELS, Henri. Spiegelingen. De Sikkel Antwerpen 1925. Oorsp. omslag 37 p. bibliotheekstempeltje. xL 6699 xx 15.00

BAKKER, Bert. Reizigers. Kampen, Kok, 1935. Ingenaaid. 48 p. - xM 8266 xx 11.50

BAKKER, Gerrit. Ommekeer. Amsterdam, Em. Querido, 1975. 1e druk. Ingenaaid. 34 p. De Boekvink. - xT 8127 x 7.00

BALKT, H.H. ter. e.a. Nieuw verschenen. Een bloemlezing met nooit eerder in boekvorm verschenen werk. Groningen, Herfstschrift, 1984. Paperback. 60 p. - xR 0953 x 7.00

BARENDREGT, Lariisa. e.a. Paus streelt vreemde groente. St. Vituscollege, 1995. Oorspr. omslag. 28 p. - xB 4779 x 8.00

BARNARD, Benno. Een engel van Rossetti. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1961. Oorspr. omslag, 64 p. debuut xY 8005 x 6.00

BASTET, F.L. Arion op de dolfijn. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1964. Oorspr. omslag, 58 p. Giraffe-Boeken. Omslag Fie Werkman. xT 8147 x 8.00

BASTET, F.L. Drieluik. Amsterdam, Querido, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 52 p. - xM 5197 x 6.00

BASTET, F.L. Een mislukte pansfluit. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1967. Oorspr. omslag, 56 p. Giraffe-Boeken. Omslag Wim Bischot xT 8148 x 8.00

BASTET, F.L. Haagse krengen. Alfabet uit de kist van Vincent Vere. Utrecht, Kwadraat, 1985. Gebonden. N.p. - xY 7433 x 7.00

BASTET, F.L. Het Fin de Siecle alfabet, uit de nalatenschap van Vincent Vere. Vianen, Kwadraat, 1984. Gebonden. N.p. - xW 7701 x 7.00

BASTIAANSE, Frans. Gedichten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1909. 1e druk. Gebonden Grijs Linnen. 128 p. Nederlandsche Bibliotheek LXV. xL 1083 x 8.00

BASTIAANSE, Frans. Gedichten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918. 2e druk. [herziene druk]. Gebonden Grijs Papier. 106 p. Nederlandsche Bibliotheek 65. xY 6457 x 8.00

BASTIAANSE, Frans. Natuur en leven. Verzen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1900.1e druk. Ingenaaid onafgesneden. 106 p. Debuut. - xY 8478 x 10.00

BASTIAANSE, Frans. Natuur en leven. Verzen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1900. Gebonden onafgesneden. 106 p. Debuut. xT 0985 x 20.00

BASTIAANSE, Frans. Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913. Utrecht, A.W. Bruna, [1946]. Gebonden. 132 p. Perpetua Reeks. Niet verder verschenen. xK 3948 x 10.00

BASTIAENSEN, Frans. Mijn hart die leeuw. Die Poorte, Antwerpen, [1961]. Oorspr. omslag, 48 p., genummerd 198/300. - xY 8018 x 12.00

BEAUMONT, P.C. de. Mastreechter versjes en leedsjes. Mastreech, Leiter-Nypels, mei 1937. Geniet. 61 p. Oetgegeven ten veurdeile vaan d'n erreme vaan Sint Vincentius. xR 5781 x 10.00

BEEK, Menno van der. Vergezocht. Gedichten. Mozaiek, Zoetermeer, 1999. Oorspr. omslag, 47 p. Bijgesloten een kaart van de auteur aan Jaap Zijlstra en een vertaling van Psalm 39 door Van der Beek. xT 8539 x 8.00

BEEK, Menno van der. Waterdicht. Gedichten. Mozaiek, Zoetermeer, 2002. Oorspr. omslag, 47 p. Bijgesloten een getypt gedicht: Abolom. xT 8801 x 8.00

BENALI, Hirsch, Jansma, Jongsta e.a. liefste, Apeetje! Jubileumgedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2009. Oorspr. omslag cahiersteek, 31 p. T.g.v. de jaarwisseling 2009-2010 en het tachtigjarig bestaan van Uitgeverij De Arbeiderspers. Oplage 1000 exx. xR 3182 x 7.00

BENDIEN, J.M. en Paul Citroen. Een hengelaarsrijm. Amsterdam, De Spieghel, 1947. 1e druk. Oorspr. omslag. 24 p. Geillustreerd. Omslag verkleurd. xY 8535 x 10.00

BENOIT, Jacques. Bescheiden solo, een keuze uit de poezie. Nieuwkoop, Heuff, 1971. Gebonden. 192 p. Gesigneerd en genummerd 24/ 300. xW 2911 x 18.00

BENOIT, Jacques. Bezinning op het milieujaar. Avalon Pers, Woubrugge, 1987. Cahiersteek, Oorspr. omslag, [4] p. oplage 70 exx. xT 8585 x 15.00

BENOIT, Jacques. Nader dan mijn hart. Zutphen, De Walburg Pers, 1976. 1e druk. Ingenaaid. 118 p. Gesigneerd door de auteur. xH 4682 x 11.50

BENOIT, Jacques. Woord en tegenwoord. Verzen. In eigen beheer, 1972. Oorspr. omslag. N.p. onafgesneden. Genummerd 7/65 exx. Gesigneerd door de auteur. Woord en tegenwoord, is eigenhandig door hem in de Garamont gezet en met de degelpers afgedrukt op papier van Van Gelder. xB 2748 x 40.00

BENSCHOP, Nel. De vogel van het woord. Kampen, J.H. Kok, 1983. 4e druk. Paperback. 52 p. - xM 3251 x 6.00

BENSCHOP, Nel. Een open hand naar de hemel. Kampen, J.H. Kok, z.j. Oorspr. omslag. 52 p. - xL 3509 x 7.00

BENSCHOP, Nel. Hemelboog & aardediep. Kampen, J.H. Kok, 1985. 1e druk. Gebonden Stofomslag 47 p. - xM 3252 x 7.00

BENSCHOP, Nel. Je ogen zijn zo vol licht. Illustraties Rob Lucas. Kampen, Kok, 1998. 1e druk. Gebonden Stofomslag 48 p. - xH 1432 x 8.00

BENSCHOP, Nel. Ontluikend wonder. Illustraties Reint de Jonge. Kampen, Kok, 1986. 6e druk. Gebonden Stofomslag 30 p. - xH 1431 x 7.00

BENSCHOP, Nel. Zo zag ik Hem. Kampen, J.H. Kok, z.j. Ingenaaid. 48 p. - xM 3253 x 7.00

BENZAKOUR, DEELDER, KOMRIJ e.a. Lof der Zotheid 2001 in gedichten. Rotterdam/Amsterdam, Poetry International/ Em. Querido 2001. Oorspr. omslag 22p. t.g.v. de tweede Landelijke Gedichtendag xB 4919 x 7.00

BERANOVA, Jana. Vinger van de tijd. Gedichten. De Geus, Breda, 2007. Gebonden, Stofomslag, 63 p. - xT 9006 x 8.00

BERANOVA, Jana / Gerart Kamphuis, Ton Luiting. e.a. Kunstenaars tegen ongelijkheid. poezie en tekeningen. Zoetermeer, 1985. Oorspr. omslag. 28 p. Teksten Jaroslav Selek Vertaald uit het Tsjechisch door Ton Luiting. xH 7624 x 6.00

BERG, Arie van den. Mijn broertje kende nog geen kroos. Gedichten 1968-1970. De Bezige Bij, Amsterdam, 1970. 1e druk, Oorspr. omslag, 47 p. Bekroond met Reina Prinsen Geerlingsprijs 1970. xT 8656 x 8.00

BERG, Casper van den. Nacht en mes. Amsterdam, De Bezige Bij, 1983. Paperback. 71 p. BBPoezie xM 3254 x 7.50

BERG, Rien van den. Wakker. [gedichten]. Titel en samenstelling: Bart van der Griendt en Marielle Verhage. Kok, Kampen, [1997]. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8690 x 7.50

BERGE, H.C. ten. Aan Herman Gorter. Zandvoort, Eliance Pers, 1977. Los vel met omslag. [8 p.]. Oplage 50 exx. op de handpers. Geschreven op 15 september 1972, t.g.v. de 45ste sterfdag van Herman Gorter. xH 0582 x 60.00

BERGE, H.C. ten. De witte sjamaan. Amsterdam, De Bezige Bij, 1973. 1e druk, Ingenaaid. 74 p. - xY 6814 x 7.00

BERGE, H.C. ten. De witte sjamaan. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. 2e druk. Paperback. 75 p. - xH 7691 x 7.00

BERGE, H.C. ten. Het vertrapte mysterie. Gedichten. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2006. 2e druk, Paperback, 115 p. - xT 4451 x 8.00

BERGE, H.C. ten. Personages. Amsterdam, Van Gennep, 1967. Ingenaaid. 64 p. - xM 7025 x 7.00

BERGE, H.C. ten. Va-Banque. Amsterdam, De Bezige Bij, 1977. 1e druk. Paperback. 51 p. - xM 3257 x 7.00

BERGE, Willem ten. De reiziger. De Gemeenschap Utrecht 1928. Gebonden 48 p. Genummerd 89/500 exx. Met houtsnede van Jozef Cantre. Bibliotheekstempeltje. xL 4136 xx 70.00

BERGE, Willem ten. De reiziger. Utrecht, De Gemeenschap, 1928. Ingenaaid. 48 p. Genummerd 200/500 exx. Met houtsnede van Jozef Cantre. xT 1389 x 45.00

BERGER, Edsard. Een avond in termijnen. Subvers Press, 1971. 1e druk, Oorspr. omslsg, gestencild, 24 p., 16 x 10,5 cm - xY 7225 x 5.00

BERGER, Edsard. Een avond in termijnen. Gedichten. C.J. Aarts Amsterdam 1973. 3e druk Geniet 28 p. oplaag van de 3e druk 70 exx. genummerd 251. xK 6367 x 5.00

BERGER, Edsard. Trieste wals. Indrukken 1960-1972. C.J. Aarts Amsterdam 1973. 3e druk, Geniet, 24 p. Genummerd 38/100. [Amsterdamse Cahiers]. xK 6368 x 5.00

BERGH, Herman van den. De spiegel, gedichten. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk. Amsterdam, S.L. van Looy, 1925. Ingenaaid. 53 p. Houtsnede door Van Uytvanck. xW 7894 x 12.00

BERGH, Herman van den. Niet hier, niet heden. Amsterdam, Em. Querido, 1962. 1e druk. Ingenaaid. 47 p. - xM 5472 xx 7.00

BERGH, Herman van den. Stenen tijdperk. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1955. Oorspr. omslag. 54 p. - xK 6338 x 8.00

BERGH, Herman van den. Verzamelde gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1954. 1e druk. Gebonden, 105 p. Met een inleiding door Herman van den Bergh en bibliografische aantekening door A.A.M. Stols. [Van Dijk 927]. xW 9224 x 12.00

BERGH, Herman van den. Verzamelde gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1954. 1e druk. Gebonden, Stofomslag, 105 p. Met een inleiding door Herman van den Bergh en bibliografische aantekening door A.A.M. Stols. [Van Dijk 927]. xT 9932 x 15.00

BERGH, Herman van den. Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout. Amsterdam, Em. Querido, 1979. Gebonden Stofomslag 388 p. - xM 3042 x 16.00

BERGHUIS, Hans. Coplas. Een mand vol noten. Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1979. 2e druk. Geniet. 22 p. Slib-reeks nr. 7. xY 6925 x 7.00

BERGHUIS, Hans. Kleitabletten. Em. Querido, Amsterdam, 1990. Oorspr. omslag, 44 p. - xY 5183 x 7.00

BERGHUIS, Hans. Postpapier voor Nigra. Briefgedichten. Stichting Ravenbergs Pers, Oosterbeek, 1984. Oorspr. omslag 31 p. Genummerd 53/250 xR 4220 x 8.00

BERGHUIS, Hans. Tweehonderd coplas zoals Spanje ze zingt. Amsterdam, De Bezige Bij, 1961. Pocket. 82 p. LP 58. Omslag Karel Beunis. xK 7714 x 6.50

BERNER, Else. Klange aus Holland. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Gebonden 48 p. - xL 2402 x 10.00

BERNLEF, J. Aambeeld. Amsterdam, Em. Querido, 1998. Ingenaaid. 64 p. - xM 2477 x 8.00

BERNLEF, J. Dit verheugd verval. Amsterdam, Em. Querido, 1963. 1e druk. Pocket. 48 p. De Boekvink. Omslagontwerp: Bob van den Born. xT 0873 x 8.00

BERNLEF, J. Grensgeval. Amsterdam, Em. Querido, 1972. Ingenaaid. 56 p. - xY 6795 x 6.00

BERNLEF, J. Het testament van de Vliegende Hollander, gevonden op een vliegveld en bevattende 16 liederen, in modern Nederlands overgezet. Amsterdam, Querido, 1969. Ingenaaid. 24 p. - xW 3323 x 8.00

BERNLEF, J. Kokkels. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1960. Oorpsr. omslag. 34 p. - xR 8752 x 15.00

BERNLEF, J. Morene. Amsterdam, Querido, 1961. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. - xM 0343 xx 7.00

BESNARD, Albert. Drama. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1959. Oorspr. omslag. N.p. De Ceder 39. xK 6736 x 9.00

BESNARD, Albert. Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Gebonden. 57 p. Genummerd 418/530 exx. xT 0107 x 15.00

BESNARD, Albert. Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Herbonden 57 p. Genummerd 186/565 xB 5516 x 10.00

BESTEN, Ad. den. De muze en het meisje. Een bloemlezing van verzen. Amsterdam, 1957. Oorspr. omslag. 79 p. Ills. Boekenweek 1957. xB 8205 x 7.00

BESTEN, Ad. den. Dubbel leven. Sonnetten. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1946. Ingenaaid. 44 p. De Ceder 9. [bibliotheekstempeltje]. xL 6334 x 7.50

BESTEN, Ad den. Loflied voor tegenstem, een bundel liedteksten. Baarn, Het Wereldvenster, 1965. Ingenaaid. 64 p. - xT 8140 x 8.00

BESTEN, Ad. den. Tegen mijn verlies. Amsterdam, U.M. Holland, 1957. Ingenaaid. 46 p. - xT 8141 x 7.50

BEURSKENS, Huub. Cirkelgang. Amsterdam, Meulenhoff, 1977. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. - xH 4805 x 7.00

BEURSKENS, Huub. Hollandse wei en andere gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1990. Paperback. 42 p. - xT 8187 x 7.50

BEURSKENS, Huub. Vergat het meisje haar badtas maar. Amsterdam, Meulenhoff, 1980. 1e druk. Ingenaaid. 60 p. - xM 1159 x 6.00

BEUSEKOM, Willem van. De muze op school. Een bloemlezing van gedichten betrekking hebbend op school en dus op het leven. Amsterdam, 1961. Oorspr. omslag. 79 p. Ills. Boekenweek 1961. xB 8204 x 7.00

BEVERSLUIS, Martien. Ballade van Spanje. Illustraties Willem V. Schaik. Voorwoord P. van Wijnen. De Schijnwerper, Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag Ills. 24 p. - xR 3624 x 15.00

BEVERSLUIS, Martien. Brandende Woorden uit Duitschland. Vertaald en bewerkt door Martien Beversluis, met bandteekening van Melle en 2 illustraties van Kathe Kollwitz. Hilversum, De Boekenvrienden Solidariteit, 1934. 2e druk. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. Uitgave no. 1. xR 5811 xx 15.00

BEVERSLUIS, Martien. De Arke Noachs. Diersatyren. Vrij naar het Fransch van Michuel Zamacois. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 62 p. Libellen Serie 255-256. xB 5044 x 7.00

BEVERSLUIS, Martien. De Brood-wee Melodie. Pegasus, Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag 80 p. op omslag: Broodwee Melodie xR 3625 x 15.00

BEVERSLUIS, Martien. De brug die noord en zuid vereent. Geinspireerd door den bouw van de nieuwe brug aan den Moerdijk. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 31 p. Libellen Serie 262. xR 8247 x 7.00

BEVERSLUIS, Martien. De dolende soldaat. Een radio-treurspel in 3 bedrijven. Dervire, Den Haag, 1932. Oorspr. bedrukt omslag 70 p. - xR 3626 x 22.00

BEVERSLUIS, Martien. De Witte Bloem. Bussum, De Vrije Pers, 1935. Oorspr. omslag. 79 p. Met ingeplakte platen van Willem van Schaik. Omslag: Geert Brogel. xR 5085 xx 8.00

BEVERSLUIS, Martien. Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn Aanklacht. Arnhim, H. Ten Brinks Uitg. Mij., Forfryske troch J.M. Yestra. De platen binne nei skilderwirken fen Willem v. Schaik. xT 9803 x 10.00

BEVERSLUIS, Martien. Liederen van den Arbeid. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. 3e druk. Ingenaaid. 64 p. Bandteekening en illustraties van Nans Amesz. xT 1979 x 9.00

BEVERSLUIS, Martien. Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis. Met bandteekening en illustraties van Melle. Hilversum, De Boekenvrienden Solidariteit, 1934. Oorspr. omslag. 53 p. Ills. Met bijlage: De blauwe adelaar en zijn prooi. Uitgave no. 2. xR 5810 xx 15.00

BEVERSLUIS, Martien. Ons aller eigen. Een bundel verzen. Hilversum, Paul Brand, 1941. Oorspr. omslag. 46 p., 30 x 18 cm. In opdracht van Ons Leekenspel. xY 7353 x 10.00

BEVERSLUIS, Martien. Verzamelen. Gedichten. Pegasus, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 79 p. - xR 5908 x 17.00

BEVERSLUIS, Martien. Zwerversweelde. Gedichten. De Waesburgh, Blaricum, [1920]. Oorspr. omslag, 79 p. rugje matig xY 6116 x 10.00

BIERENBROODSPOT, Gerti. Mijn mond sluimert lila. Gedichten en tekeningen. Amsterdam, Bert Bakker, 2002. Gebonden. Ills. 311 p. Op twee kleuren papier gedrukt. xH 7789 x 10.00

BIERENS DE HAAN, J.D. Gedichten, perspektieven. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1939. Ingenaaid. 176 p. Omslag gevlekt. xW 0506 x 8.00

BIEZEN, Jan. (ed.). Honderd nieuwe dichters. Deel 4 van dichter/groep Dimensie. Antwerpen, 1978. Paperback. 120 p. - xB 4071 x 10.00

BIJL, H. van der / Jac. van Hattum / Han G. Hoekstra. Amsterdam bezongen. Bloemlezing. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Gebonden Stofomslag 224 p. Ills. Stofomslag beschadigd. xK 6749 x 8.00

BIJWAARD, Pieter & VLUGT, Harald. tGv. Alexander Valenton, Amsterdam, 1995. Gedecoreerd linnen bandje met daarin een leporello drukwerk, Ills. Met teksten van Joost Zwagerman, Pieter Boskma, Dirk van Weelden en Adriaan van Dis. xR 4080 xx 12.00

BINDERVOET, Erik. Het vuil van de schoonheid. De Harmonie, Amsterdam, Oorspr. omslag, 96 p. zeer goed xY 2261 x 8.00

BINNENDIJK, D.A.M. Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1950. 17e druk. Gebonden. XX + 315 p. - xB 4454 x 7.00

BINNENDIJK, D.A.M. Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1941. 14e druk. Gebonden. XX + 256 p. - xB 8258 x 8.00

BINNENDIJK, D.A.M. Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1942. 15e druk. Gebonden. XXIII + 287 p. - xT 2016 x 8.00

BINNENDIJK, D.A.M. Mijn en dijn. Gedichten. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1941. Gebonden. 43 p. - xL 5552 x 8.00

BINNENDIJK, D.A.M. Mijn en dijn. Gedichten. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1941. Ingenaaid. 43 p. - xM 0090 x 7.00

BINNENDIJK, D.A.M. Onvoltooid verleden. Maastricht, A.A.M. Stols, 1938. 2e druk. Gebonden Stofomslag 78 p. Van Dijk 366a. xC 1263 x 8.00

BINNENDIJK, D.A.M. Oog in oog. Kwatrijnen. Amsterdam, Meulenhoff, z.j. Ingenaaid. 48 p. De Ceder 2. xM 3258 x 7.00

BINNENDIJK, D.A.M. (verz.). Dichters van dezen tijd. Oogst 1940. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1941. Gebonden. XII + 68 p. - xR 8861 x 8.00

BINNENDIJK, D.A.M. (verzameld en ingeleid). Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poezie na 1918. Verzameld en ingeleid. Blaricum, De Waelburgh, 1930. Gebonden. 147 p. Onafgesneden. Houtsnede en band: Jozef Cantre. xT 0962 xx 30.00

BINNEWIERTZ, A.M.J.I. Gedichten. Wed. J.R. van Rossum, Utrecht, 1898. Oorspr. omslag, 88 p. Met een door de auteur gesigneerde opdracht en een gedicht in handschrift. Los bijgevoegd nog een gedicht in handschrift. In het nawoord deelt de auteur, katholiek priester, mee dat veel gedichten al eerder zijn gepubliceerd, de meeste in de Katholieke volksalmanak van Alberdingk Thijm. xT 3324 x 20.00

BINNEWIERTZ, A.M.J.I. Gedichten. Wed. J.R. van Rossum, Utrecht, 1898. Oorspr. omslag, 88 p. rugje omgeplakt xT 6307 x 12.00

BINNEWIERTZ, A.M.J.I. Gedichten. Tweede bundel. H.J. Dieben, Leiden, 1912.. Oorspr. omslag, 69 p. Met een kleine opdracht in het handschrift van de schrijver. xT 3327 x 15.00

BINNEWIERTZ, A.M.J.I. Onuitgegeven gedichten. Castricum, Drukkerij Dante Alighieri, 1922. Oorspr. omslag. 53 p. - xR 8670 x 10.00

BINSBERGEN, Wim van. Leeftocht. Haarlem, In de Knipscheer, 1977. 1e druk. Paperback. 52 p. - xK 7690 x 7.50

BISSCHOP, Lode. In en om. Op zwart naar wit. J.H. Kok, Kampen, z.j. Oorspr. omslag, 58 p. - xT 8714 x 7.00

BISSCHOP, Lode. Inbreng. Een bundel psalmen en geestelijke liederen. J.H. Kok, Kampen, z.j. Oorspr. omslag, 40 p. - xT 8716 x 7.00

BISSCHOP, Lode. Op zwart naar wit. J.H. Kok, Kampen, 1967. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 8715 x 7.00

BLAAUW, J. Een loden hart. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Ingenaaid. 61 p. met opdracht van de schrijver xY 3778 x 8.00

BLAMAN, Anna. Kruis of munt. Exponent, 1986. Cahiersteek. [2] p. Eenheden-reeks deel 10. Genummerd 86/90 exx. xB 3235 x 10.00

BLAS, Javier. Abstraccion de un joven en el lago. La Coruna, La Ciudad, 1984. Oorspr. omslag. N.p. Met portret. Gesigneerd door de auteur. xB 0196 x 8.50

BLEIJENBERGH, Gaby. Op eigen rafels. [Haiku's]. Coehoorn/Orvelte, C. van Dijk, Oosterhesselen, 1995. Oorspr. omslag, 23 p. Genummerd 58/60. Gesigneerd door de auteur. xT 8869 x 10.00

BLES, Dop. In memoriam. Verzen. Amsterdam, De Spieghel, [1940]. Ingenaaid. 24 p. Uitgegeven voor zijn vrienden ter nagedachtenis. Genummerd 26/60 exx. xW 6966 x 16.00

BLINK, J.G. Jeugdgedichten. Eigen Beheer, 1931. Gebonden. 38 p. - xL 3473 x 20.00

BLOCK, Lut de. Een tijdelijk onderdak. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2015. Oorspr. omslag, 69 p. zeer goed xY 2323 x 10.00

BLOEM, J.C. Aforismen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1977. Paperback. 45 p. - xR 7894 x 6.00

BLOEM, J.C. Afscheid. L.J.C. Boucher 's-Gravenhage 1957. Oorspr. omslag 15 p. Het Nieuwe Voorhout nr. 1. xL 6478 x 8.00

BLOEM, J.C. Aphorismen. C.P.J. van der Peet, Amsterdam, 1952. 1e druk, Oorspr. omslag, ingeplakt portret, 77 p. - xT 2906 x 9.00

BLOEM, J.C. Avond. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1951. 2e druk. Gebonden, 16 p. Van Dijk 855a. ex libris Fred Bastet xH 8203 x 10.00

BLOEM, J.C. Doorschenen wolkenranden. Keuze uit eigen werk. Bert Bakker / Daamen, Den Haag, 1958. Pocket 120 p. Ooievaar 78. - xR 3746 x 6.00

BLOEM, J.C. Sintels. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 1e druk, Gebonden, 19 p. Van Dijk 656. xB 0624 x 6.00

BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948. 3e druk. Gebonden. onafgesneden. 223 p. Exlibris Fred Bastet xH 8149 x 10.00

BLOEM, J.C. e.a. en Wim Koster. Wonen in gedichten. J.J. Slauerhoff, Ellen Warmond, J.C. Bloem, Gerrit Achterberg, C. Buddingh' en M. Nijhoff. Uithoorn, 1979. Cahiersteek. 12 p. Verlucht met (met de hand gedrukt) druksels van Wim Koster. Genummerd 85/150 exx. T.g.v. de jaarwisseling 1979-1980 voor vrienden en relaties van architektenburo J.G. de Groot te Uithoorn. xR 8070 x 25.00

BLOEM, J.C. / H. Marsman e.a. Utrecht, zo moet mijn stad wel zijn. Gemengde Domstad gedichten. Toegelicht door Guus Soteman. Litho's en schetsen van Jeroen Hermkens. Utrecht, J. Bijleveld, 1997. Cahiersteek. 24 p. - xY 6835 x 7.00

BLOEM, Rein. Part en deel, gekozen gedichten. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1977. Gebonden Stofomslag 69 p. - xW 7703 x 9.00

BLOKKER Jr., Jan. Kind. Amsterdam, De Bezige Bij, 1984. 1e druk. Paperback. 42 p. - xW 0507 x 6.00

BLOKLAND, Kees. Aardse zaken. Gedichten. Famke Hajonides: tekeningen. Cees Duine, Giethoorn, 2008. Oorspr. omslag, Ills., n.p. met gesigneerde opdracht xY 3114 x 7.00

BLOM, Willem E. Inter alia. Z.p. 1941. ['s-Graveland, G.W. Breughel, 1944]. Gebonden halflinnen. 58 p. Uitgegeven door den schrijver voor zijn vrienden. Oplage 250 exx. Met opdracht en gesigneerd door auteur. [De Jong 91]. xT 0453 x 16.00

BLONDEAU, Thomas. Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen. Be Bezige Bij, Amsterdam, 2014. 2e druk, Cahiersteek, 31 p. zeer goed xY 2353 x 7.00

BOEKEN, H.J. De Historie van Floris en Blanchefloer. Met 2 Lithografien van M. Bauer. S.L. van Looy, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, Ills., 74 p. - xT 9596 x 30.00

BOEKEN, Hein. Verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1920]. Ingenaaid. 147 p. Vlekjes op omslag. xA 0783 x 11.50

BOELENS, Jan Archeografie. Heemstede, Altamira, 1989. 1e druk. Oorspr. omslag. 38 p. - xL 3507 x 8.00

BOELENS, Jan. Gras over de schouders van de wereld. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1976. Oorspr. omslag. 56 p. - xL 7636 x 7.50

BOER, Julius de. De schoone verbeelding, verzen. Amsterdam, W. Versluys, 1905. Ingenaaid. 94 p. - xP 2801 x 8.00

BOER, Peter & Ed Leeflang (eds.) Alle Poëten. 33 gedichten uit het poeziefonds van De Arbeiderspers. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1994. Paperback. 47 p. - xT 9840 x 7.00

BOER, Wim de. Sprekende stilte. Gedichten. Met illustraties van Ria Schoof. Merweboek, Sliedrecht, 2011. Oorspr. omslag, Ills., 40 p. - xT 8978 x 7.00

BOEREN, P.C. Van Maas tot Schelde. Gedichten van Limburgsche en Noord-Brabantsche dichters uit de laatste twintig jaren 1925-1944. De Koepel Nijmegen 1944. Gebonden 79 p. Verzameld en ingeleid door P.C. Boeren. xL 1100 x 9.00

BOERS, Anthia C.M. De letters. Amsterdam, H.F. van der Weerd, z.j. Geniet. 12 p. Omslag naar een knipsel van Maria Verkuyl. xH 7819 x 5.00

BOERSTOEL, Jan. Altijd het niemandsdier. Gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 2001. Paperback. 56 p. - xH 7776 x 7.50

BOERSTOEL, Jan. Drinken doet een beetje zeer. Kroegverzen. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Oorspr. omslag, Ills., 55 p. Tekeningen Bert van der Spek. uitgegeven i.s.m. Cafe 't Smackzeyl. xY 6726 x 7.00

BOERSTOEL, Jan. Eerste keus. Liedteksten 1968-1986. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 98 p. - xM 9752 x 7.00

BOERSTOEL, Jan. Iemand moet het doen. Amsterdam, Bert Bakker, 1993. 1e druk. Paperback. 56 p. - xM 9686 x 7.00

BOERSTOEL, Jan. Nieuwe Vondsten. Bert Bakker Amsterdam 1986. 1e druk. Oorspr. omslag 40 p. Selectie uit de gedichten in de bijlage 'Tijd van leven' van Het Parool 1984-1985. xL 7726 x 7.00

BOERSTOEL, Jan. Opa's verjaardag en andere feestelijkheden. Amsterdam, Litterair Cafe de Engelbewaarder, z.j. Ingenaaid. N.p. T.g.v. een-jarig bestaan van het Litterair Cafe. xK 7625 x 6.00

BOERSTOEL, Jan. Veel werk. Bezorgd en ingeleid door Dick Welsink. Amsterdam, Bert Bakker, 2000. Paperback. 304 p. - xB 4077 x 8.00

BOERSTOEL, Jan / Hans Dorrestijn / Willem Wilmink. Verre vrienden. 44 nieuwe liedjes. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Paperback. 80 p. - xT 8162 x 8.00

BOETIE, Estienne de la. Vingt et neuf sonnets. R-L. Doyon - C. Nypels, Paris - Maastricht, 1926. Broché, 36 p. Imprimé en deux tons (rouge, noir). Été tirés par les soins du Mandarin René-Louis Doyon et le maître imprimeur Charles Nypels de Maastricht, avec les caractères dits Grotius de S. H. de Roos sur papier Ossekop de van Gelder Zonen. Exemplaire 64/200. xT 2225 x 70.00

BOETZELAER van DUBBELDAM-van der HOOP van SLOCHTEREN, E. van. Stanley Jones. Zendeling in Britsch-Indie. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 32 p. Libellen-Serie nr. 1 xB 5080 x 7.50

BOGAARDS, Carla. God bewogen. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff 1997. 1e druk. Ingenaaid 137 p. - xH 1483 x 11.50

Bogaards, Eykman, Diamand, Hoetjes, Lodeizen, Lucebert, Morriën, Obermayer, Plomp, Verhagen, De Winter, Van der Zalm "Koppels". 12 dichters inspireren 12 schilders. Galerie Hommage, Amsterdam, 1994. Oorspr. omslag, Ills., 80 p. Genummerd 173/200. Illustrators: Hamel, Willems, Lodeizen, Schaap, Smelt, Lodeizen, Overhaus, De Soete, Kley, Kwast, Vidal, Van den Bergh. xY 3435 x 25.00

BOGAERS, Pierre. De kleur van water. Oude en nieuwe pennenvruchten. Close encouters publishing, Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, Ills., 48 p. Gesigneerd en genummerd 47/100 xT 9003 x 10.00

BOMLI, Ada. De Zeven Kruiswoorden en andere gedichten. Hilversum, De Boekenvriend, 1938. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9264 x 10.00

BOMLI, Ada. Zoo zinge ik. Gedichten. Tweede bundel. Hilversum, De Boekenvriend, 1936. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9263 x 10.00

BONGERS, Gerrit. (ed.). De Muze viert feest. C.P.N.B., 1960. Oorspr. omslag. 79 p. Ills. J.H. Kuiper. Boekenweek 1960. xL 7543 x 6.00

BONN, S. Wat zang en melody. Inleiding van L. Simons. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 76 p. Nederlandsche Bibliotheek. xT 0950 x 8.00

BONN, S. Zangen van hoop. Gedichten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1919. Gebonden grijs halflinnen. 109 p. Nederlandsche Bibliotheek 389. Bandontwerp P.H. Praag. xY 6475 x 7.00

BONN, S. Zangen van hoop. Gedichten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1919. Ingenaaid. 109 p. Nederlandsche Bibliotheek 389. xT 1000 x 8.00

BONTRIDDER, Albert. Gedichten 1942-1972. Antwerpen/Amsterdam, Standaard/P.N. van Kampen, 1973. Paperback. 396 p. Gemini Literaire Paperback. xK 4014 x 18.00

BONTRIDDER, Albert. Huizen vieren haat. Brussel/Amsterdam, Elsevier/Manteau, 1979. 1e druk. Paperback. 47 p. - xM 3480 x 7.00

BONTRIDDER, Albert. Ook de nacht is een zon. Antwerpen, Monas/De Galge, 1969. Paperback. 63 p. - xK 4015 x 10.00

BOODT, Kurt De. Ghostwriter. Gedichten. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2015. Oorspr. omslag, 80 p. + dubbel katern voorin (bindfout). zeer goed xY 2289 x 8.00

BOOMSMA, Tjeerd Jan. Pro memorie. In verzen verzameld door Tjeerd Jan Boomstra voor mijn lieve vrouw Evertje Lotgering en hen die mij nastaan. Eigen beheer, z.j. Oorspr. omslag, 63 p. Een bloemlezing van Nederlandse gedichten. xT 8934 x 10.00

BOON, Marijke. Vandaar dat ik ween. Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen, 1993. 2e druk. Oorspr. omslag. 60 p. - xY 6677 x 7.00

BOOY, Thijs. (ed.). Gedenckclanck 1940-1944. [Deel I. Bloemlezing uit illegale poezie]. [Alphen aan den Rijn, In eigen beheer, 1944]. Oorspr. omslag. 112 p. De Jong 287. xT 0187 x 8.50

BOOY, Thijs. (ed.). Gedenckclanck 1940-1944. [Deel II. Bloemlezing uit illegale poezie]. [Alphen aan den Rijn, In eigen beheer, 1944]. Oorspr. omslag. 176 p. De Jong 288. xT 6691 x 10.00

BORGDORFF, Len. Geregeld in steen. Gedichten. Stichting De Plantage, Utrecht, 2003. Oorspr. omslag, 64 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur voor Jaap Zijlstra. xT 8756 x 8.00

BORKENT, Ria. Christen ben ik uit gemis. 40 Bach-koralen herdicht. Kampen, Kok, 1995. 1e druk. Paperback. 67 p. - xT 8164 x 8.00

BORKENT, Ria. Een schaal met water. 40 Bach-koralen herdicht. Kampen, Kok, 1997. 1e druk, Paperback, 69 p. - xT 8531 x 8.00

BOS, Jacobus. Alsof niemand hier onsterfelijk is. Gedichten. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2016. Oorspr. omslag. 62 p. zeer goed xY 2318 x 10.00

BOSCH KEMPER, Gerrit de. De Pfad zum Licht. Den Haag, Servire, 1929. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 8212 x 12.00

BOSKMA, Pieter en Paul van der Steen. Virus, Virus. Poezie. Amsterdam, Virus, 1984. Oorspr. omslag. 64 p. Illustraties Jan Buys en Nesrin. - xY 6942 x 7.00

[BOSMAN, Anthony]. Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten. Odyssea Pers, 1945. Oorspr. omslag, 8 p. oplaag 175 exx. ongenummerd. xT 8922 x 10.00

BOUCHARD, Ulrich. Figuur uit niemand. Wilrijk, Een Kreatus Expeeti Uitgave, 1968. Oorspr. omslag. 16 p. Genummerd 10/175 exx. xT 7688 x 10.00

BOUCHETTE, Cor. Geteisterd volk. Gedichten uit de oorlogsjaren 1940-1943. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1943. Oorspr. omslag. 76 p. Verlucht en typografische verzorging Peter Pen. xR 9111 x 10.00

BOUHUYS, Mies. Ariadne op Naxos, gedichten. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1948. Ingenaaid. 32 p. - xM 0069 x 8.00

BOUMA, Hans. Eine kleine Nachtmusik. Mozart poetisch. J.H. Kok, Kampen, 1991. Oorspr. omslag 71 p. - xR 3074 x 7.00

BOUMA, Hans. Gordel van Smaragd. Indonesie poetisch. Met tekeningen van Evelyne Dessens. J.H. Kok, Kampen, 1989. Paperback Ills. 82 p. - xR 4216 x 8.00

BOUMA, Hans. Licht dat op ons valt. Kampen, J.H. Kok, 1985. 1e druk. Paperback. 79 p. - xL 3505 x 8.00

BOUMAN, Bert (houtsnede). Chez Marie in Bethlehem. Bosch & Keuning, Baarn, 1952. Geniet Ills., [4] p. Kerstgroet van Bosch & Keuning 1952 xT 8870 x 10.00

BOURBON, Louis de. Het negende uur. Amsterdam, Meulenhoff, 1950. 1e druk. Gebonden Stofomslag 75 p. De Ceder 24. Omslagontwerp Jan Vermeulen. xK 8153 x 14.00

BOURBON, Louis de. In extremis. Gedichten. Maastricht, A.A.M. Stols, 1935. Oorspr. omslag. 59 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5347 x 8.00

BOURBON, Louis de. Karambool. Gedichten. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1959. 1e druk. Oorspr. omslag. 80 p. - xK 7069 x 7.00

BOUTENS e.a. Van vijf moderne dichters, verzen P.C. Boutens,Wies Moens, Willem Kloos, Margot Vos, Carel Scharten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1922. Gebonden. 98 p. Nederlandsche Bibliotheek 435. Band Hendrik Hanna. xY 6589 x 7.00

BOUTENS, P.C. Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1924. Ingenaaid. 47 p. - xL 2418 x 7.00

BOUTENS, P.C. Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1924. Gebonden. 47 p. - xL 3504 x 9.00

BOUTENS, P.C. Altijd zing ik 't zelfde lied. Verzameld en ingeleid door Karel De Clerck. Hasselt, Heideland, 1963. Pocket. 79 p. Vlaamse Pocket 12. xB 6848 x 7.00

BOUTENS, P.C. Beatrijs. Agathon, 1975. 47e druk Gebonden Ills. 38 p. Omslag en tekeningen van Peter van Hugten. xB 6244 x 7.00

BOUTENS, P.C. Beatrijs. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, z.j. Ingenaaid. 52 p. Dishoeckje No. 53. Met eene teekening van Rie Cramer. xY 6851 x 6.00

BOUTENS, P.C. Beatrijs. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1951. 41e druk. Gebonden. 52 p. Ills. Rie Cramer. xK 4227 xx 7.00

BOUTENS, P.C. Een lied van Isoude. Teekening van W. Hussem. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 3. xB 0972 x 8.00

BOUTENS, P.C. Een nieuwe lente op Hollands erf. Algemeene Landsdrukkerij, 1937. Een vel. 48 x 30 cm. Aan prinses Juliana der Nederlanden bij haar huwelijk met prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Door de regering uitgereikt aan de Nederlandsche jeugd. Rijmprent op 7 Januari 1937, met een houtsnede van A. van der Vossen. xY 7354 x 8.00

BOUTENS, P.C. Gegeven keur. Een bloemlezing uit de verzen. Den Haag, Oceanus, 1942 1e druk. Gebonden, 140 p. Met portret. geen stofomslag xY 6119 x 9.00

BOUTENS, P.C. Hollandsche kwatrijen. Haarlem, Joh. Enschede, 1932. Ingenaaid onafgesneden. 108 p. - xM 3260 xx 11.50

BOUTENS, P.C. Hollandsche kwatrijen. Haarlem, Joh. Enschede, 1932. Gebonden Stofomslag. onafgesneden. 111 p. - xB 9618 x 12.00

BOUTENS, P.C. Lente-maan. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1916. 1e druk, Oorspr. bedrukt omslag 70 p. - xB 9849 x 9.00

BOUTENS, P.C. Lente-maan. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1916. 1e druk, Gebonden linnen, onafgesneden, 70 p. - xT 9556 x 12.00

BOUTENS, P.C. Liederen van Isoude. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1921. Ingenaaid onafgesneden. 102 p. - xW 6182 x 9.00

BOUTENS, P.C. Mijn hart wou nergens tieren. Keuze uit zijn werk samengesteld en ingeleid door Hans Warren. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1959. 1e druk. Pocket. 192 p. Ooievaar 103. Omslag Herman Berserik. xB 0525 x 5.00

BOUTENS, P.C. Oden en fragmenten van Sapfo. Vertaald door ... Waaraan is toegevoegd zijn “Ode aan Sapfo” 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1943. 2e druk. Gebonden. 38 p. Atlantis-serie 9. - xY 7381 x 7.00

BOUTENS, P.C. Oud-Perzische kwatrijnen. A.A.M. Stols 1926. Oorspr. omslag [rug omgeplakt] onafgesneden n.p. Genummerd 61 [een van de 65 exx. op wit Hollandsch papier van Pannekoek en gesigneerd door de uitgever. Gedrukt in twee kleuren. Portret door J. Franken Pzn.
Bibliotheekstempeltjes xB 2156 xx 50.00

BOUTENS, P.C. Oudere verzen. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1935. Oorspr. omslag. 117-140 p. Helikon. Tijdschrift voor poezie 5e jaargang no. 6. 1935. xB 2208 x 15.00

BOUTENS, P.C. Praeludien. Amsterdam, Van Kampen, 1926. 5e druk. Gebonden. 126 p. - xB 7419 x 9.00

BOUTENS, P.C. Sonnetten. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1936. 2e druk. Gebonden. N.p. - xM 3261 x 7.00

BOUTENS, P.C. Sonnetten. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1936. 2e druk. Ingenaaid. N.p. - xB 9233 x 8.00

BOUTENS, P.C. Stemmen. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. 2e druk. Gebonden. 188 p. - xK 7184 x 9.00

BOUTENS, P.C. Stemmen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1925. 5e druk. Gebonden. 112 p. - xW 7959 xx 8.00

BOUTENS, P.C. Stemmen. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1907]. 1e druk. Gebonden in goudbedrukt perkament, topsnede verguld. 188 p. [Paul van Capelleveen, Bibliografie Stemmen 1c] xT 9757 xx 95.00

BOUTENS, P.C. Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. Amsterdam, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1983. Gebonden Stofomslag 64 p. gedrukt in rood en zwart xM 7032 x 15.00

BOUTENS, P.C. Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. Naar het handschrift uitgegeven. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1919. Ingenaaid, 76 p. onopengesneden. - xT 0133 x 20.00

BOUTENS, P.C. Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1919. Ingenaaid, XII + 764p. onafgesneden. inktvlekje op xT 9387 x 18.00

BOUTENS, P.C. Tusschenspelen. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1942. 1e druk. Gebonden Stofomslag 108 p. - xM 3262 x 8.00

BOUTENS, P.C. Vergeten liedjes. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1929. 6e druk. Ingenaaid. 104 p. - xK 6258 x 7.50

BOUTENS, P.C. Vergeten liedjes. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1921. 5e druk. Ingenaaid. 106 p. Omslag roestvlekjes. Binnenwerk goed. xK 9237 x 7.50

BOUTENS, P.C. Vergeten liedjes. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1918. 4e druk. Gebonden. 104 p. - xM 0108 x 9.00

BOUTENS, P.C. Vergeten liedjes. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1946. 8e druk, Gebonden, 75 p. - xT 8484 x 8.00

BOUTENS, P.C. Verzamelde Werken. Derde deel: Bezonnen verzen; Hollandsche kwatrijnen; Achttien verzen; Tusschenspelen; Verspreide gedichten; Spel van Platoons leven; Alianora; Middelburgs overgang; Omar Khayyam; Sapfo; Lovize Labé; Oud-Perzische kwatrijen. Haarlem/'s-Gravenhage, Joh. Enschedé en Zonen/L.J.C. Boucher, 1951. Oorspr. omslag, 436 p. Genummerd LXXXVII xY 0933 x 25.00

BOUTENS, P.C. Verzamelde werken. Zeven delen. Joh. Enschedé en Zonen/ L.J.C. Boucher, Haarlem/'s-Gravenhage, 1943-1954. Zeven delen gebonden in geheel perkament met goud-opdruk, kopsnede verguld, onafgesneden. met prospectus. Genummerd VIIII. Watermerk in het speciaal voor deze uitgave gemaakte papier: P.C. Boutens, L.J.C.Boucher, Joh. Enschede. xY 0932 x 700.00

BOUTENS, P.C. Verzen, met een voorreden van L. van Deyssel. Maison Blok, Den Haag, 1898. 1e druk, Gebonden in perkamentachtig materiaal met sluitlinten en overlappende zijkanten, kop verguld, initialen in rood gedrukt, onafgesneden, 121 p. - xT 9898 x 50.00

BOUTENS. P.C. Zomerwolken. Amsterdam, Van Kampen, 1933. 2e druk. Gebonden. 140 p. - xM 0035 x 9.00

[BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1919. 1e druk. Gebonden, gedecoreerde linnen band. 55 p. Bandversiering S.H. de Roos. [Brusse 404]. xB 3046 xx 15.00

[BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1919. 1e druk. Ingenaaid, 55 p. Omslag S.H. de Roos. [Brusse 404]. xY 7884 xx 10.00

[BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. Eumenieden naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. 1e druk. Ingenaaid. 53 p. Bandversiering S.H. de Roos. [Brusse 459]. xB 9234 xx 10.00

[BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. Het treurspel van Agamemnoon. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. 3e druk. Ingenaaid. 75 p. Brusse 16 b xY 7886 xx 10.00

[BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. Perzen. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. 1e druk. Ingenaaid. 53 p. Brusse 617. xY 7887 xx 10.00

[BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. Smeekelingen. Drama, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. 1e druk. Ingenaaid. 62 p. Brusse 675 xY 7889 x 10.00

[BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. Zeven tegen Thebai. Treurspel, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. 1e druk. Ingenaaid. 61 p. Brusse 618 xY 7888 x 10.00

BOUWERS, Lenze L. Biotoop. Amsterdam, Querido, 1992. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. - xW 7064 x 6.00

BOUWERS, Lenze L. De route van de rondvaartboot. Amsterdam, Em. Querido, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. - xB 6966 x 7.00

BOUWERS, Lenze L. De schaduw van de buizerd. Amsterdam, Querido, 1988. 1e druk. Paperback. 46 p. - xH 7585 x 6.00

BOUWERS, Lenzel L. Het schuim bedekt de messen. Sonnetten. Amsterdam, Querido, 1990. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. - xH 0446 x 7.00

BOYER, Raymond. Steen wezen. Amsterdam, Eigen uitgave, 1978. 1e druk. Paperback. Ills. 74 p. Druk Rob Stolk. Tekst gekalligrafeerd. xH 4818 x 7.00

BRAAKSMA, J.B. (ed.). Gedichten uit de bezette Nederlanden. A. Manteau, Brussel, 1945. Oorspr. omslag, 60 p. Genummerd 511/514. Gezet in de Egmont-letter van S.J.de Roos, gedrukt in twee kleuren op Satin-Finished. xT 2852 x 15.00

BRAAT, L.P.J. De witte wereld. (gedichten 1929 -1940). Rijswijk, A.A.M.Stols, 1941. Gebonden. 32 p. Van Dijk 502. Oplage 150 exx. xW 3435 x 16.00

BRAAT, L.P.J. Vuur en as. Amsterdam, Contact, 1958. Ingenaaid. 32 p. - xP 0377 x 7.50

BRABANDER, Gerard den. Curve. Een keuze uit de poezie van... Amsterdam, De Bezige Bij, 1950. Ingenaaid. 240 p. - xK 5977 x 10.00

BRABANDER, Gerard den. Cynische portretten. Verzen. Het Venster, Nummer 11. 2e Jaargang. Januari 1934. Omslag vernieuwd met opgeplakt oorspronkelijk omslag, 34 p. - xY 8231 xx 10.00

BRABANDER, Gerard den. De holle man. Amsterdam, W.L. Salm, 1945. 1e druk. Gebonden Stofomslag 28 p. - xM 0100 x 11.50

BRABANDER, Gerard den. De nieuwe Adam. Een poetische dialoog in drie bedrijven. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1941. Ingenaaid. onafgesneden 24 p. Omslag lichte waterschade ex libris Mr. L. Davidson. xM 1123 x 9.00

BRABANDER, Gerard den. De steenen minnaar. Amsterdam, W.L. Salm & Co., 1946. Gebonden. Ills. ongepag. [Resten stofomslag aanwezig]. xM 1124 x 9.00

BRABANDER, Gerard den. De steenen minnaar. Amsterdam, W.L. Salm & Co., 1946. 1e druk. Gebonden Stofomslag Ills. ongepag. Mooi exemplaar. xR 9261 x 10.00

BRABANDER, Gerard den. De verduisterde dichter. Met teekeningen van J.F. Doeve. P.N. van Kampen Amsterdam [1940]. Gebonden 44 p. - xM 1133 xx 13.50

BRABANDER, Gerard den. Delirium. Een bundel verzen. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, [1957]. Ingenaaid 23 p. De Merel reeks. xK 7066 x 9.00

BRABANDER, Gerard den. Gebroken lier. Den Haag, Leopold, 1937. Ingenaaid. 32 p. De Vrije Bladen 14e jaargang mei 1937 Schrift V. xM 1128 x 16.00

BRABANDER, Gerard den. Gedichten. Bayard Pers, [Bussum], 1945. 1e druk. Ingenaaid. 42 p. De Jong 108. stempeltje op titelpagina xH 1697 x 13.50

BRABANDER, Gerard den. Materie-man. Een bundel verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1940. Ingenaaid. 63 p. - xM 1121 x 13.50

BRABANDER, Gerard den. Materie-Man. Een bundel verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1940. Gebonden onafgesneden. 62 p. - xW 5684 x 16.00

BRABANDER, Gerard den. Morbide mei. Een verzencyclus. Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. 2e druk. Ingenaaid. 24 p. - xW 7540 x 9.00

BRABANDER, Gerard den. Niets nieuws. Gedichten. A.J.G. Strengholt Amsterdam z.j. Merel reeks. Met gesigneerde opdracht van de dichter xM 1136 x 34.00

BRABANDER, Gerard den. Niets nieuws. Gedichten. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, z.j. Oorspr. omslag. 23 p. - xK 9098 xx 9.00

BRABANDER, Gerard den. Onraad. Verzen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Ingenaaid. 31 p. - xM 1139 x 9.00

BRABANDER, Gerard den. Opus 5. vh C.A. Mees Santpoort 1937. Ingenaaid 36 p. - xM 1122 xx 11.50

BRABANDER, Gerard den. Parijsche sonnetten. Amsterdam, Republiek der Letteren, 1947. Gebonden Stofomslag 22 p. Bodoni reeks. Omslag en typografie: Jan van Keulen. xW 3678 x 8.00

BRABANDER, Gerard den. Parijsche sonnetten. Amsterdam, Republiek der Letteren, 1947. Gebonden. 22 p. Bodoni reeks. - xW 7723 x 7.00

BRABANDER, Gerard den. Recapitulatie. Verzen. P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam [1952]. Ingenaaid onafgesneden 43 p. - xK 8985 xx 11.50

BRABANDER, Gerard den. Rembrandt, de Monsters en andere verzen. Met een voorwoord van Theun de Vries. Amsterdam, Pegasus, 1980. Ingenaaid. 64 p. [vlekje op omslag]. xK 9024 x 9.00

BRABANDER, Gerard den. Rembrandt en de miniaturen. Gedichten. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1956. Ingenaaid. 16 p. Merel reeks. xK 8986 x 9.00

BRABANDER, Gerard den. Sonnetten. Haarlem, De Gulden Pers, 1946. Gebonden. 40 p. - xW 9231 x 7.00

BRABANDER, Gerard den. Verzamelde verzen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1984. 1e druk. Gebonden Stofomslag 828 p. - xM 1859 x 34.00

BRABANT, Else van. Weide-nimf. Amsterdam, Veldt, z.j. Ingenaaid. 48 p. - xW 2963 x 6.00

BRAND, Anton. e.a Vanaf de oude hoogte. Werk van 11 Groninger auteurs. Groningen, Stichting Oud Groninger Kerken, 1990. Oorspr. omslag. 34 p. - xR 2707 x 7.50

BRAND CORSTIUS, J.C. en Han G. Hoekstra. De muze vertelt. Een bundel verhalende poezie. Bijeengebracht door... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1958. Oorspr. omslag. 79 p. Boekenweek-uitgave. Illustraties en typografie Jan Bons. xK 3129 x 7.00

BRANDS, Wim. 's Middags zwem ik in de Noordzee. Nieuw Amsterdam, 2014. 7e druk, Oorspr. omslag, 48 p. zeer goed xY 2350 x 15.00

BRANDSMA, W.L. (ed.). Kleine dichterkeur. Een keuze uit verzen dezer eeuw. Leiden, L. Stafleu, 1950. Oorspr. omslag. 86 p. Ingeleid, verzameld en van een bio-bibliografie voorzien door W.L. Brandsma. De mens en zijn boeken nr 1. xK 4368 x 6.00

BRANDT, Willem. De Keerkringvogel. Hollandia, Baarn, 1980. Oorspr. omslag, Ills., 91 p. Illustraties van H.P.J. Baronesse van Till-Tutein Nothenius xY 4850 x 7.00

BRANDT, Willem. Geen sneeuw in Bethlehem. Drie kerstbelevenissen. Lochem, De Tijdsroom, 1966. Gebonden. 40 p. - xL 7796 x 8.00

BRANDT, Willem. Hart van Jade. Herdichtingen van Chinese lyrische poezie. Em. Querido, Amsterdam, 1959. Oorspr. omslag, onafgesneden, 44 p. - xY 8268 x 7.00

BRANDT, Willem. Indonesische nachten. 's-Gravenhage, W. van Hoeve, z.j. Gebonden 47 p. Ills. onafgesneden. - xK 9378 x 10.00

BRANDT, Willem. Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik. Amsterdam, C.P.J. van der Peet, 1955. Gebonden Stofomslag 110 p. Stofomslag klein scheurtje. xH 4354 x 16.00

BRANDT, Willem. Tropen. Bilthoven, De Gemeenschap, 1938. Ingenaaid. 68 p. - xR 3976 x 12.00

BRANDT, Willem. Tussen steen en bamboe. Amsterdam, C.P.J. van der Peet, 1956. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xH 4320 xx 9.00

BRANDTS BUYS, Hans & Joop LOBLER (eds.). Klein Geuzenliedboek. Amsterdam, Bigot en van Rossum z.j. Gebonden. Ills. 45 p. De Uilenreeks no. 50 xR 9197 x 5.00

BREDERO, Gerbrand Adriaensz. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M.G. Schenk. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Libellen-Serie 115. xL 1152 x 7.00

BREEMER, Jopie. De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Bremer. Ingeleid door Enno Endt. Haarlem, Leo Vos, 1981. 1e druk. Ingenaaid. 55 p. Oplage 500 exx. xT 0302 x 9.00

BREEMER, Jopie. O, hoe zoet is basterdsuiker. Linea Recta, 1985. Oorspr. omslag. [16] p. Oplage 16/45 exx. xY 6634 x 10.00

BREMS, Hugo en Willy Spillebeen. Gedichten 2001. Leuven, Davidsfonds/Literair, 2001. Oorspr. omslag. 72 p. - xB 3549 x 7.50

BREMT, Stefaan van den. Kromzang. In de Knipscheer, Haarlem, 2015. Oorspr. omslag, 72 p. - xT 8996 x 10.00

BREUKERS, Chretien. De zomer haalt nog één keer uit. Gedichten. Marmer, Baarn, 2016. Oorspr. omslag, 48 p. zeer goed xY 2314 x 12.00

BREY, Bart. Es lebe das Nadaismus! Amsterdam, Polka, 1989. Oorspr. omslag. N.p. Genummerd 17/60 exx. xR 5332 x 15.00

BREYTENBACH, Breyten. Eklips. Die derde bundel van die ongedanste dans. Verse. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. Ingenaaid. 108 p. - xB 9096 x 8.00

BREYTENBACH, Breyten e.a. Dichters in Durban. 's-Gravenhage, Novib, 1997. Paperback. 62 p. Illustraties: M. Augustin. xL 9846 x 7.00

BRIERS, Geert. Zullen we ooit vulkanen zijn. Vrijdag, Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 62 p. zeer goed xY 2331 x 8.00

BRIL, Martin. Verzameld werk. Gedichten. Amsterdam, Uitgeverij 521, 2002. Gebonden. 126 p. - xY 5718 x 9.00

BRINK, Jos. "Op weg naar Bethlehem". Nieuwe kerstgedichten. Etos z.p. z.j. Paperback 23 p. - xL 1778 x 6.00

BRINKMAN, Wim. Negev. Amsterdam, U.M. Holland, 1962. 1e druk. Oorspr. omslag. 47 p. De Windroos 61. xT 8174 x 8.50

BROEK, Peter de. Limericks. Verzameld en bekeken door ... Met illustraties van Verdi. Laren, Skarabee, 1969. Paperback. 104 p. Ills. - xP 2656 x 7.00

BROEKHUIZEN, Johanna van. Torinkies. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1934. Gebonden. 63 p. Illustraties. - xR 9898 x 10.00

BROERSMA, Rouke G. De Hoge Veluwe en andere toponiemen. Orion/Desclee De Brouwer, 1973. Oorspr. omslag, 55 p. met gesigneerde en gedateerde opdracht van de dichter aan Jaap Zijlstra xT 8442 x 8.00

BROM, Eduard. Dante's opgang. Sonnetten. Amsterdam, Van Munster, [1923]. Gebonden. 71 p. - xB 3925 x 12.00

BRONKHORST, DAAN. Het Museum van de Poezie. Hoop. Gedichten over grenzen. Bekking & Blitz, 2016. Gebonden. 144 p. - xY 6954 x 8.00

BRONKHORST. Leo. Exodus. De Beuk, Amsterdam, 1961. Oorspr. omslag, 40 p. lichte vouw. Nagelaten verzen van Leo Bronkhorst 1900-1960. xY 5333 x 7.00

BRONKHORST, Leo. Galoeth. De Beuk, Amsterdam, 1956. Oorspr. omslag, 36 p. deel I van de vierde serie A. Met fraai ex libris van Jan G. Blomkwist. xY 5337 x 7.00

BRONS, Loek. Sport, spel en spaanders. Sonnetten. Erven Thomas Rap/Loek Brons, 1981. Gebonden, 48 p. - xY 6819 x 6.00

BROUWER, Ale. Late oogst. Ype Meijer/Boekhandel Brouwer, Drachten, [1996]. Oorspr. omslag 51 p. Oplage 150 genummerde exx. Dit is Nr. 73. xR 2891 x 9.00

BROUWER, Gerben. Preludium. Geastlike lieten. Bosch & Keuning, Baarn, 1972. Oorspr. omslag, 72 p. door de auteur gesigneerde opdracht op franse pagina xT 8541 x 8.00

BROUWER, J.H. / J. Haantjes / P. Sipma. Gysbert Japicx wirken. Boalsert, A.J. Osinga, 1936. Gebonden. 407 p. Utjown yn opdracht fen it Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. xR 8483 x 15.00

BROUWER, Roel. Hoe het nooit verdwijnt. Assen, Servo, 1997. 1e druk. Paperback. 58 p. - xT 8173 x 8.00

BROUWERS, Dick. Overzien. Amsterdam, De Beuk, 1986. Ingenaaid. 60 p. Ills. Koos van der Meer. xM 6822 x 7.00

BRUGGEN, Kees van. Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 33 p. naam op Franse pagina: Theo Vesseur xB 2714 x 9.00

BRUGGEN, Kees van. Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 33 p. gesigneerd door de auteur xT 5120 x 9.00

BRUGGEN, Kees van. Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 33 p. Met opdracht: "Voor Neel en Hannes, een globale oplossing van het raadsel, Kees". Ingesloten knipsel en briefje met uitnodiging van Kees van Bruggen. xM 3264 x 11.50

BRUGMAN, Til. Even anders. Vier rabbelverzen. Woubrugge, Avalon Pers, 1989. Oorspr. omslag. N.p. Bezorgd en toegelicht door W. de Graaf. Oplage 80 exx. xT 1735 x 35.00

BRUIJN KOPS, Pieter de. Heerlijke galop. Nieuw Amsterdam, 2014. Oorsapr. omslag, 63 p. zeer goed xY 2319 x 8.00

BRUIN, Hein de. Job. Bosch & Keuning, BAARN, 1954. Oorspr. omslag, 80 p. - xY 7303 x 6.00

BRULL, Jean. Meneer Vestdijk spreekt u Pierre Kamp wel eens? Gedichten. Utrecht, Kwadraat, 1988. Paperback. 61 p. - xM 3484 x 7.00

BRUNING, Henri. De Sirkel. Verzen. Nijmegen, in eigen beheer, 1924. Oorspr. omslag 55 p. - xB 8910 x 14.00

BRUNING, Henri. De tocht. Verzen. Nijmegen, In eigen beheer, 1925. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. Linoleumsneden zijn vervaardigd door Ernst Voorhoeve. [roestvlekjes]. xR 9679 xx 28.00

BRUNING, Henri. Fuga. Verzen. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1937. 1e druk. Ingenaaid. 38 p. - xK 6330 x 12.00

BRUNING, Henri. Heilig Verbond. Brussel, Steenlandt, 1943. Oorspr. omslag. 16 p. De Bladen voor de Poezie, 7e jaargang nr. 5, Mei 1943. xR 9316 x 8.50

BRUNING, Henri. Het verbond. Groesbeek, Het Sinjaal, 1931. Gebonden. 60 p. - xT 0308 x 15.00

BRUNING, Henri. Objectief brevier. Gedichten. Roermond/Maaseik, J.J. Romen & Zonen, 1957. Oorspr. omslag. 100 p. - xR 0628 x 9.00

BRUNING, Henri. Van ziel en aarde. Nijmegen, In eigen beheer, 1952. Oorspr. omslag. 27 p. + bijlage. Onafgesneden. Gesigneerd door de auteur. Oplage 400 exx. Gedrukt op Oud-Hollandsch van Gelder. xB 5975 x 18.00

BRUYN, Guido de. Het huis Augustus. Gedichten. Leuven, Uitgeverij P., 2007. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. - xB 4086 x 10.00

BRUYNS, Martin. Ballade van Jean de Metz. Arnhem, Chem. Pharm. Industrie LUXAN, 1960. Oorspr. omslag. [22] p. Ills Geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. xB 3884 x 15.00

BUCH, Boudewijn. Dood kind. Lamenti. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982. 1e druk, Oorspr. omslag, 87 p. oplage 1250 exx. xT 8373 x 18.00

BUCH, Boudewijn Maria Ignatius. De Sonnetten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. 1e druk. Paperback. 32 p. - xB 0688 xx 25.00

BUCH, Boudewijn Maria Ignatius. De taal als blauw. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977. Paperback 56 p. - xT 8163 x 20.00

BUDDINGH', C. Deze kant boven. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Ingenaaid. 120 p. LRP 151 xL 6517 x 9.00

BUDDINGH', C. Drie oden en een elegie. Uitgeverij 261, Heerlen, 1980. Oorspr. omslag, geniet, 16 p. 187 van de 200 genummerde & gesigneerde exemplaren van de totale oplage van 750 exx. xY 6144 x 8.00

BUDDINGH', C. Gorgelrijmen. A.W. Bruna Utrecht 1953. Gebonden Ills. 39 p. Bandontwerp en tekeningen van Roede. [Naam op schutblad]. xL 5182 xx 20.00

BUDDINGH' C. Nieuwe Gorgelrijmen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. 2e druk. Paperback. 55 p. - xL 0745 x 8.00

BUDDINGH', C. en Eddy van Vliet. (ed.). Noord- en Zuidnederlandse poezie na 1945. Amsterdam, Elsevier, 1978. Gebonden 272 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren xB 3519 x 9.00

BUDE, Frans (tekst) & Kim Zwarts (foto). Herman Zeekaf. Nuth, Drukkerij Rosbeek, 1995. Oorspr. omslag. 42 p. Ills. Dit is de 36e good-will uitgave van Drukkerij Rosbeek. xY 1016 x 25.00

BUKOWSKI, Charles. A New War. A New Year's greeting from Black Sparrow Press 1997. Black Sparrow Press, Santa Rosa, 1997. Orig. decorative wrappers, [12] p. - xY 8626 x 12.00

BURGER, Wilna. Jonge koeien aaien. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1991. Ingenaaid. 42 p. - xM 6821 x 6.00

BURNIER, Andreas. [=Catharina Irma Dessaur]. Na de laatste keer. Amsterdam, Em. Querido, 1981. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. - xY 6796 x 7.00

BURSSENS, Gaston. De eeuw van Perikles. Antwerpen, De Sikkel, 1941. 1e druk. Oorspr. omslag. 71 p. Genummerd 185/250 exx. xT 0870 x 50.00

BURSSENS, Gaston. Ode. Jef Meert, Antwerpen 1996. Oorspr. omslag 77 p. + los bijgevoegde,genummerde en gesigneerde ets van Jan Burssens. In cassette. Genummerd 76/99. Bibliofiele heruitgave. De bundel werd gezet uit de Garamond en gedrukt op vélin de Rives, het omslag is naar een akwarel van Gaston Burssens. Inleiding Floris Jespers. xR 4641 x 100.00

BURSSENS, Gaston. Pegasos van Troja. Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel/U.M. Holland, 1952. Ingenaaid. 66 p. Genummerd 120/400 exx. (roestvlekjes). xY 7106 x 35.00

BURSSENS, Gaston. Verzamelde Dichtbundels. Twee delen. Den Haag Bert Bakker, 1970. Gebonden Stofomslag 848 p. Herdruk van de dichtbundels in hun oorspronkelijke vorm verzorgd en uitgeleid door Gerrit Borgers en Karel Jonckheere. Boekverzorging en omslagontwerp zijn van de hand van Leendert Stofbergen. xL 8421 x 50.00

BUSCHENHENKE, Floor. Het moeten eenhoorns zijn. Gedichten. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 59 p. zeer goed xY 2247 x 8.00

BUSER, Maarten. Club Brancuzzi. Gedichten. Koppernik, 2016. Oorspr.omslag, 63 p. zeer goed xY 2308 x 9.00

CAMI, Ben. Gedichten 1954-1983. Een keuze. Antwerpen, Manteau, 1984. Gebonden Stofomslag 179 p. - xH 1965 x 10.00

CAMPAERT, Alex. Klank en beeld. Asten, Het Venster, 1932. Oorspr. omslag. 31 p. Het Venster no. 15. xT 0422 x 10.00

CAMPEN, Steven van. Gaandeweg. Gedichten. Opwenteling Eindhoven 1991. Ingenaaid 48 p. Opwentelinguitgave nr. 231 xH 5695 x 6.00

CAMPERT, Jan. Amsterdam. Rijmprent. Z.p. ca. 1940. 1 vel. - xY 3209 xx 15.00

CAMPERT, Jan. Den luiden lach en andere verzen. Amsterdam, De Bezige Bij, 2003. Gebonden. 58 p. T.g.v. de jaarwisseling 2033-2004. Met kaartje. Oplage 1500 exx. Gedeeltelijk in facsimile. xB 1557 x 10.00

CAMPERT, Jan. Het onontkoombaar lied. Gedichten van Jan Campert uit de periode 1933-1942, aangevuld met een herdenkingsvers van Remco Campert en van een nawoord voorzien door Harry Scholten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. Paperback. 48 p. BBpoezie. xH 5660 x 8.00

CAMPERT, Jan. Sonnetten voor Cynara. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. Gebonden. 32 p. Oplage 500 exx. xM 3266 x 8.00

CAMPERT, Jan. Verwilderd landschap. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1936. Ingenaaid, onafgesneden, 40 p. - xW 7727 x 7.00

CAMPERT, Jan. Verzamelde gedichten 1922 - 1943. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk. Gebonden. 376 p. - xK 8772 x 10.00

CAMPERT, Jan R.TH. Verzen. Maastricht, Leiter-Nypels, 1925. 1e druk. Oorspr. omslag. 57 p. Portret Campert door Wybo Meijer. Genummerd 230/250 exx. xT 2194 x 30.00

CAMPERT, R. /J. Elburg/G. Kouwenaar/Lucebert/B.Schierbeek. Vijf 5tigers. Met een inleiding van Gerrit Kouwenaar. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. 3e druk Pocket. 96 p. literaire pocket serie no. 3 xY 5891 xx 12.00

CAMPERT, Remco. Alle bundels gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. Paperback. 478 p. Eenmalige P.C. Hooft editie. xW 2874 x 18.00

CAMPERT, Remco. Alle bundels gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1976. Paperback. 479 p. - xY 1651 x 12.00

CAMPERT, Remco. Betere tijden. Utrecht, Motion, z.j. Geniet. 24 p. Motion Pocket 003. xH 6290 x 6.00

CAMPERT, Remco. Bij hoog en bij laag. Nieuwe gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1959. 1e druk. Pocket. 104 p. LP 35. Omslag Karel Beunis. xH 3125 x 9.00

CAMPERT, Remco. Collega's. gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Pocket. 40 p. - xH 4790 x 6.00

CAMPERT, Remco. Dit gebeurde overal, Hoera, Hoera. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. 3e en 2e druk. Ingenaaid. 80 p. - xB 1234 x 9.00

CAMPERT, Remco. Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. 1e druk. Oorspr. omslag, 95 p. LP 84 xT 9548 x 10.00

CAMPERT, Remco. Een oud geluid. De Bezige Bij/Poetry International, Amsterdam/Rotterdam, 2011. Oorspr. omslag, 15 p., 18 x !1,5 cm. - xY 6575 x 5.00

CAMPERT, Remco. Met man en muis. Amsterdam, De Beuk, 1955. 1e druk. Ingenaaid. 31 p. - xM 8070 x 10.00

CAMPHUYSEN, Dirk. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door K. Heeroma. Baar, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 31 p. Libelle Serie 126. xB 5040 x 7.00

CANDANI. Een zoetwaterlied. Haarlem, In de Knipscheer, 2000. Paperback. 64 p. pseudoniem van Asha van den Bosch-Radjkoemar, Paramaribo. xK 0054 x 7.00

CANHO, Benjamin del. De ballade van de eendagsvlieg. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 2009. Oorspr. omslag, 32 p. xY 3333 x 6.00

CARMIGGELT, S. De gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Gebonden Stofomslag 100 p. - xK 0410 x 22.50

CARMIGGELT. S. Het Vers. In eigen beheer, 1980. Een blad. 42 x 30 cm. Tekening Peter van Straaten. - xY 7672 xx 10.00

CAT, H. De. (Ed.). 300 verzen op zak. Anthonie Staring tot Jan van Nijlen (1815 - 1940). Averbode/Kampen, Altiora/Kok, 1981. Gebonden Stofomslag 374 p. Mooi exemplaar. xK 2845 x 10.00

CAUWENBERGE, Johan van. (verz.). Suburbia. De mooiste gedichten over de stad uit Nederland & Vlaanderen. Leuven Uitgeverij P, 2003. Ingenaaid. 270 p. Ills. - xB 3466 x 12.00

CHABOT, Bart. Bananenrepubliek. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 56 p. zeer goed xY 2241 x 8.00

CHABOT, Bart. Genadebrood. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. 1e druk. Paperback. 97 p. - xL 8467 x 8.00

CHABOT, Bart. Judaskus. Gedichten. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1997. 1e druk. Paperback. 74 p. - xH 1440 x 9.00

CHARDON, Anton. Kleine schaduw van geluk. De Schans, Werkendam, 1999. Oorspr. omslag, 47 p. - xT 8847 x 7.00

CHARIVARIUS. Ruize-rijmen. Haarlem, Tjeenk Willink, z.j. 3e druk, Gedecoreerde linnen stempelband, 266 p. - xY 6586 x 12.00

CHARLES, J.B. De blauwe stoel. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Paperback. 86 p. - xM 1161 x 7.50

CHARLES, J.B. De gedichten tot 1963. De Bezige Bij Amsterdam 1963. Paperback 191 p. LRP 66. Typografie Karel Beunis xL 8464 xx 10.00

CHARLES, J.B. De groene zee is mijn vriendin. Gedichten 1944-1982. Nawoord Koos van Weringh. De Bezige Bij, Amsterdam, 1987. Paperback, 410 p. BBPoezie xY 4394 x 12.00

CHARLES, J.B. De warme slager. Amsterdam, De Bezige Bij, 1973. 1e druk. Oorspr. omslag. 37 p. BBpoezie. xB 0652 x 7.00

CHARLES, J.B. Ekskuseer mijn linkerhand. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1959. 1e druk. Pocket. 77 p. LP 36. Omslag Karel Beunis. xB 2978 x 7.50

CHARLES, J.B. Gedichten. De bundels: Zendstation, Het geheim, Waarheen daarheen en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1957. 2e druk. Ingenaaid. 127 p. met twee ingeplakte portretten xT 8137 x 8.00

CHARLES, J.B. Turner Court, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1982. 1e druk. Paperback. 44 p. - xH 4742 x 7.00

CHASTE, Victor le [=H.G. Hoekstra]. Amorosa. De Bezige Bij, Amsterdam, 1949. 2e vermeerderde druk Oorspr. omslag 29 p. - xB 9828 x 6.00

CIRESOLAE, Theodori. Van Gogh. Carmen in certamine poetico hoeufftiano magna laude ornatum. [Gedicht in het Latijn]. Amsterdam, Noord-Holland, 1976. Geniet. 12 p. Los bijgesloten een brief aan Jan Zonneveld van P.A.H.J. Merkx. Castricum 7-2-1977. xY 8783 x 15.00

CLAES, Paul. De Zonen van de Zon. Een sonnet en zeven transposities. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1983. Cahiersteek 24 p. Oplaag 350 exx. T.g.v. de jaarwisseling 1983/1984. xL 8235 x 15.00

CLAES, Paul en Frans Denissen. Gedicht en omgedicht. Dertig jaar wereldpoezie in vertaling (1960-1990). Samengesteld en ingeleid. Gent, Poeziecentrum, 1993. 1e druk. Paperback. 250 p. - xT 8209 x 12.50

CLAUS, Hugo. De groeten. Rotterdam/Amsterdam, Poetry International/De Harmonie, 2002. Oorsp. omslag. 13 p. T.g.v. de derde Gedichtendag 2002. xH 7253 x 6.50

CLAUS, Hugo. De Sporen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. Gebonden Stofomslag 96 p. - xH 7184 x 14.00

CLAUS, Hugo. De wangebeden. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Gebonden Stofomslag 83 p. - xW 0519 x 16.00

CLAUS, Hugo. Een geverfde ruiter. Amsterdam, De Bezige Bij / Uitg. Ontwikkeling, 1961. 2e druk. Paperback. 96 p. LRP 16. - xM 3276 x 7.00

CLAUS, Hugo. Flagrant. Amsterdam, De Slegte, 2004. Oorspr. omslag. 24 p. T.g.v. Hugo Claus vijfenzeventigste verjaardag. xY 1667 x 10.00

CLAUS, Hugo. In geval van nood. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2004. Gebonden, Stofomslag, 207 p., 25 x 17,5 cm. - xY 6658 x 10.00

CLAUS, Hugo. Mijn hart en ik. De mooiste liefdesgedichten. Amsterdam, Thomas Rap, 2002. Gebonden in kartonnen doosje. 48 p. - xY 8384 x 8.00

CLEMENS SCHRONER, E. Gedichten. In eigen beheer, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Met foto van de auteur. - xL 8453 x 8.00

CLERCQ, Rene de. De Vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen. boekversiering van J. B. Heukelom. Amsterdam, S.L. van Looy, 1916. Gebonden, 80 p. - xR 7860 x 20.00

CLERCQ, Rene de. Tamar. Bijbelsch verhaal in verzen met teekeningen van Fritz van den Berghe. Antwerpen, Mercurius, [1917]. Gebonden onafgesneden. 120 p. - xR 0934 x 25.00

CLERCQ, Rene de. Terwe. Een verhaal in verzen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1916. 2e druk. Gebonden. 126 p. Boekversiering van J.B. Heukelom. xR 7853 x 20.00

CLERCQ ZUBLI, Edithe. Vogels en andere geluiden. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam, [1961]. 2e druk, Oorspr. omslag, Ills., 48 p. Omslag en illustraties van Ab Gratama. xY 8772 x 5.00

CLOSSET, Fr. Die van 't fonteintje. Bloemlezing samengesteld, ingeleid en voorzien van aantekeningen en een bibliografie door.... Brussel, A. Manteau, z.j. Or. omslag. 189 p. Museion Nederlandse reeks nr. 3. [Omslag iets smoezelig]. xK 2031 x 11.50

[COHEN] IEPENDAAL, Willem van. Over de leuning en langs de kaai. Amsterdam, Em. Querido, 1934. Oorspr. omslag, onafgesneden, 75 p. Omslag Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 546. xT 3642 x 9.00

[COHEN] JACOBS, Jan W. Licht. Spreekkoor. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1927. Geniet. 8 p. Boekverzorging Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 61. xR 6259 xx 10.00

COHEN, L. Ali. Reflexen. Amsterdam, Em. Querido, 1925. Ingenaaid. 78 p. - xT 0877 x 15.00

COLERIDGE, Samuel Taylor. The rime of the ancient mariner. Illustrated by Mervyn Peake. Chatto & Windus, London, 1976. Bound, dustjacket, Ills., 40 p. 19 x 12 cm. - xY 3986 x 7.00

COLLEM, A. van. God, een gedicht. Amsterdam, Querido, 1930. Gebonden halflinnen Stofomslag 100 p. - xM 0079 x 11.50

COLLEM, A. van. God, een gedicht. Amsterdam, Querido, 1930. Gebonden gedecoreerd zwart linnen 100 p. voorste schutblad beschreven xB 7529 xx 14.00

COLLEM, A. van. Liederen. Deel I. Liederen van huisvlijt. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1917. Gebonden. 100 p. - xK 8442 x 9.00

COLLEM, A. van. Liederen der gemeenschap. Derde bundel. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1922. Ingenaaid. 72 p. - xA 0364 x 7.00

COLLEM, A. van. Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1918. Gebonden. 94 p. - xA 0320 x 7.00

COLLEM, A. van. Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1918. Ingenaaid. 94 p. - xK 6379 x 7.00

COLLEM, A. van. Nieuwe liederen der gemeenschap. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1920. 1e druk. Gebonden. 78 p. - xA 0367 x 7.00

COMELLO, Rik. Oud nieuws & dromen. Nuth, Drukkerij Rosbeek, 2000. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. Dit is de 48e good-will uitgave van Drukkerij Rosbeek. xY 1015 x 15.00

CONINCK, Herman de. De gedichten. Samengesteld en verantwoord door Hugo Brems. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2000. 6e druk. Paperback. 676 p. - xH 7244 x 12.00

CONINCK, Herman de. Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982. Antwerpen, Manteau, 1984. 2e druk. Gebonden stofomslag. 221 p. - xT 8208 x 15.00

CONINCK Herman de en Wim Biewenga. 10 mooiste gedichten van Herman de Coninck met beeld van Wim Biewenga. Eindhoven, Stischting Plint, 1999. Mapje met 10 kaarten. - xY 4386 x 8.00

COOLE, Marcel. Eurudike. Romantisch gedicht. Brussel/Amsterdam, Elsevier, 1945. Or. omslag. 51 p. Gesigneerd door de auteur en genummerd 14/350 exx. Illustraties Jean Marlier. xK 9611 x 13.50

COOLE, Marcel / Johan Daisne / Luc van Brabant. Klaverendrie. Tweemaandelijksch Schrift voor Poezie. Gent, 1938. Or. omslag. 33-48 p. Schrift 3, jan. 1938. xL 3839 x 10.00

COPPENS, Thera. Woordenboekje. Bosch & Keuning, Baarn, [1984]. Oorspr. omslag, 48 p. Seismogram xT 8462 x 8.00

CORDAN, Wolfgang. Verwandlungen. Amsterdam, Kentaur Druck, 1946. Ingenaaid, onafgesneden, 94 p. Die Auflage betragt 200 gezahlte Exemplare, unter Leitung von M.N. Engelman. Kentaur IX. xK 4458 x 30.00

CORET, Peter. Vanitas. Amsterdam, De Woelrat, 1988. Paperback. 56 p. - xT 8959 x 8.00

CORET, Peter / Robert Alquin. Het lustprieel. Baarn, De Prom, 1984. Paperback. 84 p. - xY 6758 x 7.00

CORNELISSENS, Arm. F. Levensverlokkingen. Teekeningen van Jozef Cantre. Deventer, Ae. E. Kluwer, [1938]. Oorspr. omslag. [51] p. Ills. - xR 7009 x 15.00

CORTE, Jules de. Licht en Donker. In het licht gegeven door Ad. Donker te Rotterdam, [1955]. Oorspr. omslag, 24 p. 13 liedjes/gedichten waarvan een aantal met muzieknotatie. xT 8706 xx 25.00

COSTER, Dirk. Het kind in de poezie. Samengesteld en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1937. 2e vermeerderde druk. Gebonden. 228 p. - xW 3606 x 8.00

COSTER, Dirk, / Anton Deering. Religieuze poezie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 - 1950. Lochem, De Tijdstroom, z.j. Gebonden Stofomslag XLIV + 242 p. - xK 2685 x 9.00

COSTER, Dirk (ed.). De Nederlandsche poezie in honderd verzen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1931. 2e druk. Ingenaaid. 178 p. - xT 2607 x 10.00

COSTER, Dirk (ed.). De Nederlandsche poezie in honderd verzen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1927. 1e druk. Ingenaaid. 176 p. Onafgesneden. - xY 8649 x 10.00

COSTER, Dirk (ed.). De Nederlandsche poezie in honderd verzen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1927. 1e druk. Gebonden. 178 p. - xK 0436 x 8.00

COSTER, Dirk (ed.). De Nederlandsche poezie in honderd verzen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1953. 3e druk. Gebonden Stofomslag 278 p. - xK 6349 x 11.50

COSTER, Dirk (ed.). Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poezie. Bijeengebracht en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1932. 4e herziene en bijgewerkte druk. Gebonden. 296 p. - xH 4005 x 8.00

COSTER, Dirk (ed.). Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poezie. Bijeengebracht en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1941. 5e herziene en bijgewerkte druk. Gebonden Stofomslag. 363 p. - xT 2450 x 10.00

COSTER, Dirk (ed.). Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poezie van na den oorlog (1918-1923). Bijeengebracht en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1925. 2e vermeerderde druk. Gebonden, Stofomslag, 191 + LXIII p. - xT 1598 x 12.00

COSTER, Dirk (ed.). Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poezie van na den oorlog. Bijeengebracht en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1927. 3e vermeerderde druk. Gebonden. 259 p. - xL 0361 x 8.00

COSTER, Dirk en Anton DEERING (eds.). Religieuze poezie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 tot 1950. De Tijdstroom Lochem z.j. Gebonden XLIV + 243 p. Met een inleiding door Dirk Coster. xM 3771 x 9.00

COUPERUS, Louis. Een lent van vaerzen. Volledige werken 1. Utrecht, Veen, 1994. Gebonden zilvergrijs stofomslag. 68 p. - xB 9363 x 5.00

COUPERUS, Louis. Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe. Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1975. Gebonden. 206 p. Ex Libris Fernand Lodewick. xW 7637 x 16.00

COUPERUS, Louis. Orchideeën. Een bundel poezie en proza. Volledige werken deel 2. Utrecht, Veen, 1989. Gebonden zilvergrijs stofomslag. 206 p. - xW 8746 x 5.00

COWPER, William. Selected poems. A.A. Balkema, Amsterdam, [1945]. Oorspr. omslag, 47 p. These poems have been selected from the Poetical Works of William Cowper (Oxford 1913) by Max Schuchart and printed by Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij, Wormerveer. xT 0341 x 12.00

CRAMER, Rie. Verzen van verzet. 's-Gravenhage, H.P. Leopolds, 1945. Ingenaaid. 46 p. Voorwoord G.H. 's-Gravesande. xM 0071 x 9.00

CREBOLDER, Emma. Verzoenen. Nieuw Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, 62 p. zeer goed xY 2328 x 7.00

CREMER, Jan. Verloren gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 2004. Gebonden. 89 p. Ills. 15 x 10 cm. T.g.v. het zestigjarig bestaan van de Bezige Bij. xY 7213 x 7.00

CREMERS, Marie. Nieuwe Loten. Trajectum-ad-Mosam Pers, Maastricht, 1923. Oorspr. omslag, onafgesneden, 40 p. Genummerd 7/200. Gedrukt in de Hollandsche Mediaeval van S.H.de Roos, vignetten A.A.J.Stols, door Boosten & Stols, druk in rood, blauw en zwart, op geschept papier met watermerk. Bijgesloten prospectus van de eerste vijf nummers van Trajectum ad Mosam Pers. xT 2222 x 30.00

CREMERS, Marie. Weerlichten. Verzamelde gedichten. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Ingenaaid. 130 p. onafgesneden. Genummerd 270/550 exx. [Omslag verkleurd]. xB 3787 x 15.00

CROISET, Max. Gezien. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/ J.P. Barth, z.j. Ingenaaid. 72 p. - xM 3278 x 7.00

CROISET, Max. Inzicht. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam, z.j. Gebonden Stofomslag, 95 p. - xY 6767 x 8.00

CROON, Harold de en Arjan Weenink (eds.) Rotterdam. De stad in gedichten. Uitgeverij 521, Amsterdam 2002. Paperback 157 p. vele dichters over Rotterdam xB 3590 x 7.50

CROS, Charles. Les quatre saisons. Collection Chez le Lapin & le Chat, Amsterdam, 1946. 2e druk. Cahiersteek. Illustrations de Salim. Oplage 1200 exx. xM 3787 x 7.00

CUWART, Fl. Vlaamse figuren flitsen voorbij. Antwerpen, 1959. Geniet. 36 p. - xB 5551 x 8.00

D'AILLY, Rogier. Twee gedichten. Amsterdam, Sauternes, 1989. 1e druk. Cahiersteek. 27 p. Ills. Deel I in de serie Azuur. Genummerd 161/250 exx. xH 2741 x 7.00

D'HAEN, Christine. Merencolie. Amsterdam, Em. Querido, 1993. 2e druk. Ingenaaid. 32 p. - xH 2627 xx 8.00

D'HAEN, Christine. Miroirs. Gedichten vanaf 1946. Amsterdam, Em. Querido, 2002. Gebonden Stofomslag 319 p. - xH 8397 x 19.00

D'HAESE, Lebuin. Ik tel letters tot Z. Vrijdag, Antwerpen, 2015. Oorspr. omslag, Ills., 64 p. zeer goed xY 2347 x 9.00

DAEN, Frank. Af en Toe. Gedichten. Merweboek, Sliedrecht, 1998. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 8832 x 8.00

DAEN, Frank. De bruikbaarheid van de tijd. U.M. Holland, Amsterdam, 1957. Oorspr. omslag, 36 p. De Windroos 46 xT 8833 x 7.00

DAEN, Frank. De koopman en zijn tijd. J.H. Kok, Kampen, z.j. Oorspr. omslag, 35 p. - xT 8725 x 7.00

DAEN, Frank. Scheepspapier. Een Winterreis. Merweboek, Sliedrecht, 1991. Oorspr. omslag, 31 p. Zwaluwreeks xT 8731 x 7.00

DAEN, Frank. Veraf is alles mooi. Verzamelde gedichten. J.H. Kok, Kampen, 1986. Oorspr. omslag, 80 p. - xT 8831 x 8.00

DAHMEN-SCHOLTE, Mona. Verzen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1928. Oorspr. omslag. 53 p. [roestvlekjes]. xB 2986 x 8.00

DALENOORD, Frits. Ontdekkingen van de nachtwaker. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Ingenaaid. 45 p. - xM 2074 x 7.00

DAMSTE, J. Carel. Een nietig levensteken. Kortgene, De Twee Hoeden, 1970. Oorspr. omslag. 28 p. Omslag en illustraties van de dichter. - xT 4601 x 8.00

DANSER, J.G. Gedichten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1922. Ingenaaid. 54 p. - xK 2030 x 9.00

DANSER, J.G. Verzameld werk. Tekstverzorging J. Staal met een biografie door G.H. 's-Gravensande. Amsterdam, De Beuk, 1957. 1e druk. Ingenaaid. Stofomslag 210 p. - xB 3945 x 13.50

DEAK, Michael. De vrouwenval. Gedichten. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1946. Ingenaaid. 38 p. - xY 6733 x 7.00

DEBROT, Cola. Bekentenis in Toledo. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. 2e druk. Ingenaaid. 22 p. - xH 4179 xx 8.00

DEBROT, Cola. Navrante zomer. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1945. Paperback. 28 p. De Ceder dl. 4. xL 1459 x 8.00

DEBROT, Estelle. During a silent night. Eleven poems. Meulenhoff/De Ceder, Amsterdam, 1948. Oorspr. gemarmerd omslag, cahiersteek, [16 p.]. Designed by H. van Krimpen. Composed by hand from Anton Janson's type. Two hundred and fifty copies printed by Boosten & Stols. De Ceder 15. xT 0270 x 10.00

DECKER, Jeremias de. Bloemlezing uit zijn gedichten. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 32 p. Samengesteld door J. Karsemeijer. Libelle-serie 133. xY 6487 x 6.00

DECORTE, Bert. Een stillere dag. Sonnetten. Brussel/Den Haag, A. Manteau/A.A.M. Stols, 1942. Ingenaaid. 83 p. - xK 9233 x 10.00

DECORTE, Bert. Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 tot 1969 geschreven. Gent, Erasmus/Ledeberg, [1970]. Oorspr. omslag. 76 p. Onopengesneden. Colibrant. Oplage 1000 exx. Mooi exemplaar. xL 9006 x 8.50

DECORTE, Bert. Thijl Ulenspieghel. Gedichten. Met de oorspronkelijke prenten van het oude volksboek (1518). Antwerpen, C. de Vries-Brouwers, 1986. Gebonden Stofomslag 52 p. T.g.v. het veertigjarig bestaan van uitgeverij C. de Vries-Brouwers. Gesigneerd door de uitgever. Oplage 500 exx. xR 0211 x 12.00

DECORTE, J.M.A. (red.). Een boeket van vijftig Nederlandse gedichten in Engelse of Franse vertaling. Brugge, Orion, 1975. Paperback. 126 p. T.g.v. 25-jarig bestaan Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren. De bladen voor de poezie, jrg. 23, 1975, no 6. xB 3289 x 10.00

DEDINSZKY, Erika. De ijstijd begint met de kou. Haarlem, In de Knipscheer, 1980. Paperback. 78 p. - xY 1748 x 7.00

DEE, Daniel. Vierendeel. De Geus, Breda, 2005. Gebonden, Stofomslag, 47 p. - xT 5655 x 7.00

DEEL, T. van. Klein diorama. Amsterdam, Em. Querido, 1974. 1e druk. Pocket. 31 p. De Boekvink. - xY 7004 x 6.00

DEEL, T. van & Chr. J. van Geel. Gedichten bij tekeningen. Amsterdam, C.J. Aarts, 1974. 1e druk. Ingenaaid. N.p. Oplage 500 exx. xT 8149 x 7.00

DEEL, T. van. (Ed.). Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief. Gedichten over beeldende kunst. Amsterdam, Em. Querido, 1988. Paperback. 174 p. Ills. - xT 8984 x 10.00

DEELDER, J.A. Portret van Olivia de Havilland. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. 1e druk. Paperback. 63 p. - xY 6927 x 7.00

DEELDER, J.A. Sturm und drang. (10 series). Amsterdam, De Bezige Bij, 1984. 2e druk. Paperback. 78 p. - xM 0340 x 7.00

DEGENAAR, Danny. Eternelle lust geen bollen. Uitgeverij 521 Amsterdam 2005. Gebonden 47 p. De Sandwichs-reeks nr. 9. Onder redactie van Gerrit Komrij. xY 8450 x 8.00

DEKKER, Carline. Daarom ben ik hier. Prometheus, Amsterdam, 2015. Oorspr. omslag, 46 p. zeer goed xY 2250 x 8.00

DEKKER, Wouter Jan (ed.). Het weesmeisje op het kerkhof. Broekman & De Meris, Amsterdam, z.j. Gebonden Stofomslag 87 p. Merkwaardige en leerrijke gevallen van liefde en min bezongen door Nederlandse straatzangers. xR 3734 x 8.00

DELEU, Jozef. Groot Verzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood. Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse poezie van de twintigste eeuw. Anthos Lannoo, Tielt, 1992. 5e druk, Gebonden, Stofomslag, 318 p. mooi exemplaar xT 8491 x 15.00

DELFT, A.J.A.C van. (ed.). Illegale spot en prikkel rijmen. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, [1945]. Geniet. 36 p. Uit de bezettingstijd 1940-1945. xR 5883 x 7.00

DEMEDTS, Andre. De Vlaamsche poezie sinds 1918. 1e Deel: studie. 2e Deel: Bloemlezing. DIEST, Pro Arte, 1945. 2e bijgewerkte druk. Gebonden Stofomslag 260 + 283 p. Stofomslag licht verkleurd. xK 7181 x 20.00

DEMEDTS, Andre. De Vlaamsche Poezie tusschen 1918 en 1941. Diest, P.V.B.A. 1941. Gebonden. 364 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6125 x 22.50

DEN EEN / DEN ANDER. Vrede in de politiek? Berijmd verslag van 'n politieke vredesconferentie. Door Den Een, met prentjes van Den Ander. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1909. Oorspr. omslag. 46 p. - xR 7731 xx 12.50

DENDERMONDE, Max. Eiland van Circe. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1948. Ingenaaid. 46 p. De Vrije Bladen 19e jaargang 1948 Schrift 8. xW 0374 x 5.00

DENDERMONDE, Max. Het geheim van de miereneuker. Nieuwe gedichten. Utrecht, Het Spectrum, 1987. 2e druk. Ingenaaid. 46 p. - xM 9349 x 7.00

DENDERMONDE, Max. Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld. Utrecht Het Spectrum, 1987. Paperback. 139 p. Ills: Friso Henstra. [Klein hoekje uit titelpagina]. xM 9348 x 7.00

DENDERMONDE, Max. Soms een paar uur van tweezaamheid. Liefdesgedichten. 103 sonnetten om loom te lezen op een koel laken. Utrecht, Het Spectrum, 1987. 1e druk. Paperback. 130 p. Ills: Tom Eyzenbach. xH 7629 x 7.00

DENEER, Cor. Zigeunerkoor. Schildpadreeks, Derde Tiental, No. 6, [Jac. P. Romijn, Utrecht], 1944. Oorspr. omslag, Cahiersteek, [16 p.]. Gesigneerd. xT 0794 x 18.00

DER MOUW, Johan Andreas. Verzamelde werken. Brahman I & II. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947. Gebonden. Stofomslag, 237 + 224 p. Twee delen. - xY 6736 x 40.00

DER MOUW, Johannes Andreus. [ADWAITA]. Verzamelde werken, derde deel: Nagelaten gedichten gevolgd door eenige stukken over J.A. Der Mouw. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1951. Gebonden. 244 p. - xY 6737 x 10.00

DICHTERS OMNIBUS 1956. Tweede bloemlezing. Esso Nederland, 1956. Oorspr. omslag. 45 p. - xY 6141 x 6.00

DICHTERS OMNIBUS 1957. 3e bloemlezing. Esso Nederland, 1957. Oorspr. omslag. 45 p. - xY 6728 x 6.00

DICHTERS OMNIBUS 1959. 5e bloemlezing. Esso Nederland, 1959. Oorspr. omslag. 45 p. - xH 6633 x 6.00

DICHTERS OMNIBUS 1960. 6e bloemlezing. Esso Nederland, 1960. Oorspr. omslag. 45 p. - xH 6634 x 6.00

DICHTERS OMNIBUS 1962. 8e bloemlezing. Esso Nederland, 1962. Oorspr. omslag. 45 p. - xK 6001 x 6.00

DICHTERS OMNIBUS 1963. 9e bloemlezing. Esso Nederland, 1963. Oorspr. omslag. 45 p. - xH 6631 x 6.00

DICHTERS OMNIBUS 1965. 11e bloemlezing. Esso Nederland, 1965. Oorspr. omslag. 50 p. - xP 0331 x 6.00

DICHTERS OMNIBUS 1966. 12e bloemlezing. Esso Nederland, 1966. Oorspr. omslag. 51 p. - xH 6630 x 6.00

DICHTERS OMNIBUS 1967. 13e bloemlezing. Esso Nederland, 1967. Oorspr. omslag. 56 p. - xP 0333 x 6.00

DICHTERS OMNIBUS 1969. 15e bloemlezing. Esso Nederland, 1969. Oorspr. omslag. 46 p. - xY 6729 x 6.00

DICHTERS OMNIBUS 1971. 17e bloemlezing. Esso Nederland, 1971. Oorspr. omslag. 63 p. - xH 6626 x 6.00

DICKINSON, Emily. Selected poems. A.A. Balkema, Amsterdam, 1940. Oorspr. omslag, onafgesneden, 70 p. These poems have been selected from the Collected Poems of Emily Dickinson (London, 1937) by S. Vestdijk and printed in 200 copies on Ingres. xT 0340 x 20.00

DIDYMUS (= T.J. Werndly). Gedichten. Uitgeverij 521 Amsterdam 2004. Gebonden 47 p. De Sandwichs-reeks nr. 8. Onder redactie van Gerrit Komrij. xL 1071 x 7.00

DIELS, Gerard. Het doornen zeel. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. Or. omslag. 78 p. - xK 6234 x 9.00

DIELS, Gerard. Na de bevrijding. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1950. 1e druk. Gebonden. 42 p. - xW 0524 x 7.00

DIEPSTRATEN, Johan J. Rozen die bloeien. Decadente gedichten. C.J. Aarts Amsterdam 1971. Geniet. 16 p. Amsterdamse Cahiers. xK 6366 x 5.00

DIJK, Pier van. Verdacht van poézie. Arbeiderspers, Amsterdam, 1969. Oorspr. omslag, 40 p. Giraffe serie xY 6698 x 7.00

DIJKHUIZEN, Guus. Hier Guus. Amsterdam, z.j. Or. omslag. N.p. Foto omslag: Charlie Vlek. xK 8667 x 8.00

DILLEN, Karel. (samenst.). Bormsverzen. Inleiding en smenstelling Karel Dillen. Antwerpen, Were Di, 1973. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 9279 x 15.00

DITMARSCH, Peter van. Dierbaar nachtgezicht. Een keuze uit zijn gedichten. Amsterdam, Stichting Grensgebied, 1996. Gebonden Stofomslag 45 p. Ills. - xB 3543 x 15.00

DIVERSE AUTEURS. Ken uw dichters! Honderd gedichten van honderd dichters. Een poetisch stalenboek. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, z.j. [1932]. Ingenaaid. 201 p. Inleiding J. Greshoff en een bibliographie door G.H. 's-Gravesande. Omslag van Marcel Stobbaerts. xY 6748 x 8.00

DIVERSE AUTEURS. Lyrical Holland. / La Hollande lyrique. / Lyrisches Holland. Amsterdam/Groningen, 1954. Ingenaaid. 74 p. This modest anthology, composed under the auspices of the Netherlands P.E.N. Centre, contains translations of Dutch lyrics into English, Frensch and German. xK 3299 x 9.00

DOCTEUR MINIME. Le Parnasse hippocratique. Receuil de poésies fantaisistes tirées de différents auteurs plus ou moins drolatiques. Sur des Sujets Hippocratiques de genres divers, hormis le genre ennuyeux. A. Maloine Paris 1896. Reliure III + 271 p. 50 illustrations de Robida. Tirage 500 exx. xL 5339 xx 50.00

DODION, Lotte. Kanonnenvlees. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2016. 4e druk, Oorspronkelijk omslag, 63 p. zeer goed xY 2298 x 9.00

DOMMELEN, Lou van. Albert. Gedicht van Lou van Dommelen. Voor te dragen door Mevr. A. Verbeeck de Swerdt. Z.pl. [1915]. Vouwblad. [4] p. Ten voordeele van de Societe Belge de Bienfaisance. xY 7128 x 10.00

DOMMISSE, Hanneke. (ed.). Helaas! voor altijd zwijgt de cither.. Poezie uit oude dozen, samengelezen, uitgegeven en verantwoord door H. Dommisse met een Voor- en Narede naar Conrad Busken Huet en een Ten Geleide van W. Gs. Hellinga. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1958. 1e druk. Pocket. 176 p. Ooievaar 80. Omslag Herman Berserik. xB 0549 x 5.00

DON, Cor. Buitengaats. Gedichtjes van de zee. Derde bundel. Vlaardingen, Dorsman & Ode, z,j, Geniet. 32 p. - xY 6957 x 7.00

DON, Cor. Heimwee en Branding. Verzen. Vlaardingen, Dorsman & Ode, 1954. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 6946 x 7.00

DONK, Albert. Ontroerend is dit alfabet. Amsterdam, De Beuk, 1967. 1e druk. Ingenaaid. 38 p. - xH 5065 x 7.00

DONKER, Anthonie. De dichter en de muze. Verzen over dichten, gedicht, dichter, en dichterschap. Bijeengebracht door ... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1964. Or. omslag. 96 p. Boekenweek-uitgave. Omslag en illustraties Mary Schoonheyt. xK 3133 x 7.00

DONKER, Anthonie. De draad van Ariadne. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1930. Gebonden. 50 p. - xP 0994 x 18.00

DONKER, Anthonie. De Einder, Verzamelde gedichten gekozen uit de bundels Acheron, Grenzen, Kruistochten, De draad van Ariadne, Gebroken licht, Onvoltooide symfonie, Orcus en Orpheus Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. Gebonden Stofomslag 242 p. - xW 3325 x 16.00

DONKER, Anthonie. Grenzen. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1929. Gebonden. 60 p. - xM 0091 x 16.00

DONKER, Anthonie. Het sterrenbeeld. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1946. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. - xH 6812 x 7.00

DONKER, Anthonie. Kruistochten. Utrecht, De Gemeenschap, 1929. Gebonden Stofomslag 50 p. Bekroond met de Domprijs voor poezie. xW 3266 x 13.50

DONKER, Anthonie. Onvoltooide symphonie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1938. Ingenaaid. 31 p. - xR 1798 x 7.00

DONKER, Anthonie. V in vers. De bezetting en het verzet in verzen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1964. Paperback. 188 p. Met medewerking van E.G. Groeneveld. Geplastificeerd. xM 4830 x 7.00

DONNE, John. Selected poems. Selected from his Songs and Sonets, Elegies, Epithalamions, Verse Letters, Divine Poems. A.A. Balkema, Amsterdam, 1946. Oorspr. omslag, onafgesneden, 80 p. The text has been taken from Complete Poetry and Selected Prose, edited by John Hayward, London, The Nonesuch Press, 1932. The poems have been selected by Clara Eggink, the portrait and title engraved by S.L. Hartz, the book printed by Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, 1946. xT 0342 x 10.00

DONNEZ, Pat. Radeloos en betoverd. Gedichten. Vrijdag, Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 96 p. zeer goed xY 2306 x 8.00

DOOLAARD, A. den. De partisanen en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij 1945. 3e druk. Ingenaaid. 32 p. gedrukt in twee kleuren. - xH 2644 x 7.00

DOORENBOS, Clinge. De trein wacht niet... Versjes van Clinge Doorenbos, teekeningen van B. van Vlijmen. Amsterdam, 1928. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. In de vorm van een treinkaartje, 12 x 7 cm. Reclame uitgave van Reisbureau Lissone Lindeman. xR 9459 x 12.50

DOORN, Andries van. [= W.J.M.A. Asselbergs]. Drie balladen. [Wormerveer], In den Bloemhof [ Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij], 1945. Ingenaaid. 28 p. De Jong 202. xM 3581 x 8.00

DOORN, Theo van. Uur Omega. Eigen beheer, Gebonden. Ills., 31 p. 13,5 x 10 cm. Tekeningen Toon Gerritse. xY 8282 x 8.00

DOORN, Willem van. De late zomer van Michiel Dietvorst. Een gedichten-cyclus. Em. Querido, Amsterdam, 1929. Oorspr. omslag, 66 p. met door de auteur gesigneerde opdracht: "Voor mijn vertolkster Betsy Kiek-Wolffers". Willem van Doorn 1875-1959. xY 1151 x 22.00

DOORN, Willem van. 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917. Gebonden. 69 p. - xL 8828 x 15.00

DORLEIJN, Gillis (ed.). De 100 beste gedichten van 2002 gekozen door Gillis Dorleijn. De Arbeiderspers Amsterdam 2003. Oorspr. omslag 151 p. i.s.m. Stichting VSB poezieprijs xY 6136 x 7.50

DORRESTIJN, Hans. De kunst van het Lijden. of Doctorandus Kortenaar met vakantie. Bert Bakker Amsterdam 1989. Oorspr. omslag Ills. 48 p. Illustraties Thomas Koolhaas. xL 6466 x 8.00

DORRESTIJN, Hans. Positief genieten met Hans Dorrestijn. Bert Bakker Amsterdam 1994. oorspr. omslag 118 p. - xL 6467 x 8.50

DOTINGA, Jan. Nei oanlieding. A.J. Osinga, Boalsert, 1966. Oorspr. omslag, 36 p. Kristlik Fryske Folksbibleteek - Numer 102 [Friese Psalmberijmingen]. xT 8991 x 9.00

DOUGLAS, Lord Alfred. Poèmes. Traduits par Francis d'Avilla. Albert Messein, Paris, 1937. Broche, 56 p. - xT 9000 x 40.00

DREHMANNS, Peter. Graafschade. Gedichten. Marmer, Baarn, 2014. Oorspr. omslag, 64 p. zeer goed xY 2283 x 8.00

DREHMANNS, Peter. Grafleggingen. Gedichten. Met tekeningen van Robbie Cornelissen. Marmer, Baarn, 2015. Oorspr. omslag, 88 p. zeer goed xY 2279 x 8.50

DREXHAGE, Hemmo. Dieren op versvoeten. 60 lichtvoetige gedichten uit het dierenrijk bijeengebracht door .... Diemen, Areopagus, 1985. Paperback. 64 p. Bevat: Bertus Aafjes, Gerrit Achterberg, Alfred Kossmann, Jan van Nijlen. e.a. xH 7100 x 7.00

DRS. P. 3 x 3 + 2. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2006. Oorspr. omslag, 112 p. het onzijn xT 1773 x 10.00

DRS. P. Esmeralda of de Macht van het Woord. Wolters-Noordhoff Groningen 1989. Gebonden 36 p. "Dit boekje werd aangeboden aan alle taaldocenten in Nederland als dank voor de bijna 100 jaar lange betrokkenheid bij de ontwikkeling van Wolters' Woordenboeken." xY 5142 x 8.00

DUBOIS, Pierre H. Adem halen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1956. 1e druk. Gebonden Stofomslag 124 p. Van Dijk 973. xW 3975 x 10.00

DUBOIS, Pierre H. Een toren van Babel. Gedichten. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 71 p. Genummerd 120/200exx. xM 7024 x 7.00

DUBOIS, Pierre H. Een toren van Babel. Gedichten. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 71 p. Gesigneerd en genummerd 38/200 exx. krasje op achterzijde omslag xB 0031 x 9.00

DUBOIS, Pierre H. Het gemis. Verzen. 's-Gravenhage, A.A.M.Stols, 1942. 1e druk. Gebonden. 38 p. Atlantis-serie 7. Oplage 400 exx. Van Dijk 568. xW 3275 x 8.00

DUBOIS, Pierre H. Quia Absurdum. Verzen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk. Gebonden. 65 p. Helikon no. 39. 13e jrg. oct./nov. 1947. xB 0650 x 10.00

DUBOIS, Pierre H. / Karel Jonckheere / Laurens van der Waals. Facetten der Nederlandse Poezie. Van Guido Gezelle tot Willem Kloos. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden Stofomslag 145 p. Nimmer Dralend Reeks no 76. xH 3095 x 6.00

DUBOIS, Pierre H. / Karel Jonckheere / Laurens van der Waals. Facetten der Nederlandse Poezie. Van Herwig Hensen tot Cees Nooteboom. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden Stofomslag 158 p. Nimmer Dralend Reeks no 71. xK 2571 x 7.00

DUBOIS, Pierre H. / Karel Jonckheere / Laurens van der Waals. Facetten der Nederlandse Poezie. Van Martinus Nijhoff tot Herwig Hensen. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. 2e druk. Gebonden Stofomslag 173 p. Nimmer Dralend Reeks no 50. xH 3096 x 6.00

DUBOIS, Pierre H. / Karel Jonckheere / Laurens van der Waals. Facetten der Nederlandse Poezie. Van Willem Elsschot tot Martinus Nijhoff. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden. 156 p. Nimmer Dralend Reeks no 57. xH 3105 x 6.00

DUCAL, Charles. Het huwelijk. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1987. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 8369 x 8.00

DUIJNHOVEN, Serge van. Dichters Dansen Niet: Vuurproef. Nieuw Amsterdam, 2014. Mapje met twintig vellen met poezie en illustraties en een CD. zeer goed xY 2348 x 12.00

DUINKERKEN, A, R. Houwink en Victor E. van Vriesland. De Dichters van het Jaar. Amsterdam, Bigot en Van Rossum, 1937. Gebonden. 52 p. Lettie Nije verluchtte de tekst en teekende het bandvignet. xL 7638 x 15.00

DUINKERKEN, Anton van. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 31 p. Libellen-Serie nr. 303. xP 1011 x 7.00

DUINKERKEN, Anton van. De dichter en de ouderdom. J.H. Gottmer Haarlem/Antwerpen z.j. Ingenaaid 60 p. Vierluik. xK 2626 x 7.00

DUINKERKEN, Anton van. De muze en de zeventien provincien. Een bloemlezing verzen over Noord- en Zuidnederland. Bijeengebracht door... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1962. Or. omslag. 92 p. Boekenweek-uitgave. Illustraties Guillaume le Roy. xK 3128 x 7.00

DUINKERKEN, Anton van. De wuivende. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1985. Twee velletjes met een facsimile van het gedicht in handschrift in mapje. facsimile nr. 7, met bio-bibliografie van Anton van Duinkerken xY 5461 x 4.00

DUINKERKEN, Anton van. Hart van Brabant. Utrecht, Het Spectrum, 1948. 2e druk. Gebonden. 100 p. - xK 2452 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Hart van Brabant. Amsterdam/Antwerpen, De Spieghel/Het Kompas, z.j. Ingenaaid, 103 p. onafgesneden. Mooi exemplaar. xK 7953 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Hart van Brabant. Utrecht, Het Spectrum, 1948. 2e druk. Ingenaaid. 100 p. - xY 1977 x 8.00

DUINKERKEN, Anton van. Hart van Brabant. Amsterdam/Antwerpen, De Spieghel/Het Kompas, z.j. Gebonden stofomslag. 103 p. - xY 8690 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Het vierenswaardig wonder. Een gedicht n.a.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945 als bijdrage tot het Gedenkboek. Amsterdam, Urbi et Orbi, 1946. Ingenaaid. 35 p. - xB 1609 x 12.00

DUINKERKEN, Anton van. Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. Ingenaaid. 145 p. + Inhoud. - xM 3287 x 12.00

DUINKERKEN, Anton van. Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. Gebonden Stofomslag 145 p. + inhoud - xR 8152 x 15.00

DUINKERKEN, Anton van. Tobias met den engel. Binnen den tijd. Bezuiden Valencijn. Onder de bloeiende jasmijn. Utrecht, Het Spectrum, [1946]. Gebonden onafgesneden. 125 p. - xW 4552 x 12.00

DUINKERKEN, Anton van. Undique Carmina Sonant. Twaalf vertaalde gedichten. Bussum, F.G. Kroonder, 1945. Oorspr. omslag. 29 p. Bayard Pers. De versiering op de omslag werd in linoleum gesneden door Joh. H. van Eikeren. xL 8899 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Verzen op Kerstmis. Geillustreerd door Aart van Ewyk. Hilversum, Paul Brand, 1941. 1e druk. Gebonden. 30 p. Onafgesneden. - xK 9987 x 22.50

DUINKERKEN, Anton van. Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den wederkeer. Utrecht, Het Spectrum, [1946]. Gebonden onafgesneden. 70 p. [=Wilhelmus J. M. Asselbergs]. xW 2957 x 8.00

DUINKERKEN, Anton van. Voorbijgang. Teekening van C.A.B. Bantzinger. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 4. xB 0971 x 7.00

DUINKERKEN, Anton van. Waaiend pluis. Mansarde Pers ['s-Gravenhage 1944]. Oorspr. omslag 16 p. [De Jong 220]. xT 3471 x 20.00

DUINKERKEN, Anton van. (ed.). Bloemlezing uit de katholieke poezie Deel II: Dichters der Contra-Reformatie. Bilthoven, De Gemeenschap, 1932. Gebonden, onafgesneden, 340 p. Een bloemlezing met inleiding en bibliografische aanteekeningen door Anton van Duinkerken. xY 6337 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van (ed.). Hedendaagsche kerstlyriek van katholieke dichters. Den Bosch/Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, z.j. Ingenaaid. 52 p. Geert Groote-Genootschap nr 498. xK 5551 x 6.50

DUINKERKEN, Anton van en P.J.G. Huincks. (ed.). Dichters om Oranje. Oranje poezie van Willem de Zwijger tot heden. Baarn, Drukkerij Hollandia, 1946. Gebonden. VIII + 263 p. Ills. - xB 1594 x 15.00

DUINKERKEN, Anton van, Gabriele Smit, Michel van der Plas. Onderlinge verstandhouding. Ingeleid door Karel Meeuwesse. Bussum, Paul Brand, 1955. Gebonden. 155 p. Brandaris-reeks. xL 3000 x 10.00

DUINKERKEN, Anton van (inleiding). Reitoer. Een bloemlezing uit de na-oorlogse katholieke Studentenbladen. Gezamenlijke redacties van de katholieke Studentenbladen, 1955. Oorspr. omslag, Ills., n.p. - xY 1970 x 9.00

DULLAART, Heiman. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder. Baarn, Bosch & Keuning, [1935]. 2e druk. Ingenaaid. 32 p. Libellen-Serie nr. 6 xL 1150 x 6.50

DULLAERT, Heiman. Enkele gedichten. Arnhem, Hijman Stenfert Kroese & Van der Zande, 1923. Gebonden. 48 p. Keurbundels uit het Nederlandsche lierdicht onder leiding van J. Greshoff. xR 2803 x 8.00

DURA, Carla. Dansen in de schaduw, portretten. Bedum, Exponent 1988. Ingenaaid. [4] p. Genummerd 78/90. Eenheden reeks. [Omslag deels verkleurd]. xM 3289 x 9.00

DURA, Carla. Heimwee langszij. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1987. Ingenaaid. 42 p. met opdracht van de auteur xY 8011 x 7.00

DURA, Carla. Sporadisch. Gedichten. Met tekeningen van Nel Waller Zeper. Amsterdam, De Beuk, 1990. Ingenaaid. 42 p. Ills. - xM 6788 x 7.00

DYKSTRA, Waling. Foardrachten, Rimen en Sangen for de Griene Brilloft. Hearrenfean, J. Hepkema, 1898. Nye Printinge. Oorspr. omslag. 69 p. - xR 7025 x 12.50

DYKSTRA, Waling. Friske Sang. Ny lieteboek. Mei fjirtich Sangen. Freanysjer, F.A. Bosman, 1874. Oorspr. omslag. 80 p. - xR 7026 x 15.00

EDINGA, Hans. De wintertuin. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1954. 1e druk. Ingenaaid. 42 p. Gesigneerd door de auteur. xH 4362 x 10.00

EDINGA, Hans. [=Hans Heidstra]. De vrouw van de herfst. 's-Gravenhage, Daamen, 1952. 1e druk. Ingenaaid. 22 p. Gesigneerd door de auteur met opdracht. xH 4363 x 9.00

EEKHOUD, Georges. Myrtes & Cypres. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1877. Broche. 190 p. [Debuut]. -x xT 2625 x 50.00

EEKHOUT, Jan H. Doolagien. Verzen. Maastricht/Brussel, A.A.M. Stols, 1932. Ingenaaid. 63 p. Onafgesneden. - xK 5305 x 9.00

EEKHOUT, Jan H. Solaas. Verzen van hernieuwd geloof. Amsterdam, U.M. Holland, 1940. 1e druk. Or. omslag. 29 p. - xK 8906 x 7.00

EGGINK, Clara. De rand van de horizon. Oude en nieuwe verzen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1954. 1e druk. Oorspr. omslag, 92 p. De Boekvink. Gesigneerd door de auteur met enkele knipsels xY 8010 x 9.00

EGGINK, Clara. De vrouw en de cormorant. Teekening van Fiep Westendorp. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 5. iets roestig xB 0970 x 8.00

EGGINK, Clara. Landinwaarts. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 3e druk. Gebonden. 32 p. - xP 1120 x 9.00

EGGINK, Jacoba. Kyrie eleison. Amsterdam, Elsevier, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 35 p. - xK 8491 x 8.00

EGGINK, Jacoba. Tussen Euphraat en Tigris. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Gebonden. 30 p. Helikon 33. 13e jaargang januari 1947. xY 6756 x 8.00

EIJK, Jack van. Kamperfoelie. Amsterdam, Tranedal, 1999. Cahiersteek. 28 p. Oplage 200 exx. xH 2500 x 7.00

EIJKELBOOM, J. De gouden man. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 1e druk, Ingenaaid, 59 p. - xT 8180 x 9.00

EIJKELBOOM, J. De wimpers van de dageraad. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1987. 1e druk. Paperback. 59 p. - xT 8218 x 8.50

EIJKELBOOM, J. Heden voelen mijn voeten zich goed. Nieuwe gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2002. 1e druk, Oorspr. omslag, 48 p. - xY 1656 x 7.00

EIJKELBOOM, J. Het lied van de krekel. Gedichten. Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 1996. Ingenaaid. 47 p. - xT 8178 x 9.00

EIJKELBOOM, J. Kippevleugels. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1991. 1e druk. Gebonden, Stofomslag, 59 p. - xT 8179 x 10.00

EIJKELBOOM, J. Tot zo ver. De meeste gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002. 1e druk. Paperback. 246 p. - xH 6597 x 10.00

EIJKELBOOM, J. Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. 5e druk. Ingenaaid. 61 p. - xT 8177 x 8.00

EIJKELBOOM, Jan. Twee dochters en een zoon. Met tekeningen van Rein Dool. Zeeuws Kunstenaars Centrum, Middelburg, 1987. 2e druk,Oorspr. omslag, 24 p. Slibreeks 38 xT 8789 x 5.00

EIJKELBOOM, Jan. Want poezie doet niets gebeuren. Comite Voorstraat 125, 1996. Oorspr. omslag, illustratie in kleur, 12 p. genummerd 39/200. T.g.v. de 70ste verjaardag van de dichter.
Tekening van Sara Eijkelboom xT 8583 x 15.00

EKELSCHOT, Marijke. Mannenhaatverzen. Feministiese uitgeverij De Bonte Was, Amsterdam, 1992. Geniet, Oorspr. omslag, 12 p. A-5. geschenkje ter ere van de Feministiese Boekenbeurs 1992 in 500 exemplaren. xY 6871 x 7.00

EKEREN, Linda van en J. Goedegebuure. (ed.). Alleen het verdriet is waar. Bloemlezing. Den Haag, Voorlichtingsdienst Openbaar Ministerie, 1999. Gebonden. 76 + 37 p. Bijlagen. Twee boekjes in een doos met tralietjes. Bevat o.a. Jan Kal, Bernlef, Herzberg, Campert, Claus e.v.a. xL 8908 x 14.00

EKKERS, Remco. De vrouw van zwaarden. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1989. 1e druk. Oorspr. omslag. 52 p. - xB 2982 x 7.50

EKKERS, Remco. Praten met een reiger. Den Haag, Leopold, 1986. Gebonden. 65 p. - xM 1160 x 7.00

ELBURG, Jan. G. De vlag van de werkelijkheid. De Bezige Bij, Amsterdam, [1956]. Oorspr. omslag, 94 p. omslag Lotte Ruting xT 8860 x 8.00

ELBURG, Jan G. Drietand. Gedichten 1952-1958. Amsterdam, De Bezige Bij, 1960. Pocket. 158 p. LP 39. - xR 8905 x 8.00

ELBURG, Jan G. Iets van dat alles. Een keuze uit de gedichten. Nawoord Wiel Kusters. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. 2e druk. Pocket. 124 p. BB Poeziepocket 11. Omslag Lucebert. (deel wand Ned. Letterk. Museum) xT 8687 x 9.00

ELBURG, Jan G. Serenade voor Lena. Amsterdam, W.L. Salm, 1941. 1e druk. Gebonden Stofomslag 32 p. - xK 8406 x 12.00

ELBURG, Jan G. Streep door de rekening. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. 1e druk. Pocket. 64 p. LP 137 xR 8901 x 9.00

ELSSCHOT, Willem. Gedichten. In de vier Winden / Willem Elsschot Genootschap, Antwerpen, 2009. Gebonden n.p. Groot formaat. Facsimile-heruitgave van de editie van 1954 die in een oplage van 110 exemplaren verscheen als eerste en enige publicatie van de bibliophielenvereniging In de Vier Winden. Deze heruitgave verscheen in een oplage van 1000 exemplaren. W.E.G.-serie 59. xR 3180 x 40.00

ELSSCHOT, Willem. Verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1974. 11e druk. Paperback. 35 p. - xL 9458 x 7.00

ELSSCHOT, Willem. Verzen van vroeger. Amsterdam, Querido, 1973. Ingenaaid. VIII + 22 p. Ingeleid door C. Bittremieux. Kort en Goed. xY 6883 x 5.00

EMANTS, Marcellus. Godenschemering. Een gedicht. Haarlem, Tjeenk Willink, 1910. 3e druk. Gebonden. 101 p. - xW 8226 x 11.50

EMMENS, Jan. Chaconne. Pandora Pers, [Den Haag, 1945]. Oorspr. omslag, 19 p. Debuut. Genummerd 49/150. De Jong 242. xT 0793 x 35.00

EMMENS, Jan. Een hond van Pavlov. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1984. 4e druk. Ingenaaid. 32 p. - xH 1796 x 6.00

ENGELMAN, Jan. Bij de bron. Een bundel religieuze liederen met teekeningen van Lode Sengers. Heemstede, De Toorts, 1937. Oorspr. omslag. 31 p. - xL 0618 x 6.00

ENGELMAN, Jan. De dijk, een gedicht. Amsterdam, Querido, 1937. Ingenaaid. 16 p. - xT 0124 x 8.00

ENGELMAN, Jan. Hart en lied. Bloemlezing. [Met tekeningen en vignetten door C.A.B. Bantzinger]. 's-Gravenhage, Final Stage Press [Bert Bakker], 1944. Ingenaaid. onafgesneden, 32 p. De Jong 244. Genummerd 288/400 exx. xP 2574 x 8.00

ENGELMAN, Jan. Het bezegeld hart. Amsterdam, Querido, 1947. Gebonden Stofomslag 47 p. - xM 4828 x 11.50

ENGELMAN, Jan. Kindje wiegen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Ingenaaid. N.p. - xM 3601 xx 7.00

ENGELMAN, Jan. Noodweer. Amsterdam, Querido, [1942]. Gebonden Stofomslag 42 p. - xM 0141 x 10.00

ENGELMAN, Jan. Noodweer. Amsterdam, Querido, [1942]. Oorspr. omslag, 41 p. met gesigneerde opdracht van de auteur xT 0092 x 15.00

ENGELMAN, Jan. Philomela. Teekening van C.F. Roelofsz. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 6. xT 0088 x 7.00

ENGELMAN, Jan. Tuin van Eros. Amsterdam, Em. Querido, 1946. 10e druk. Oorspr. omslag. 75 p. - xH 2000 x 7.00

ENGELMAN, Jan. Tuin van Eros. Amsterdam, Querido, 1938. 3e druk. Gebonden. 54 p. [Rug verkleurd]. xM 0062 x 9.00

ENGELMAN, Jan. Vrijheid. Tijdgedichten en berijmde schotschriften. Utrecht, Het Spectrum, 1945. Ingenaaid. 32 p. - xM 0114 x 6.00

ENGELMAN, Jan en Wouter Paap. Twee muzen. Een verzameling van Nederlandse gedichten handelend over muziek. Uitgezocht door... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1955. Oorspr. omslag. 79 p. Boekenweek-uitgave. Omslag en illustraties Bert Bouman. xK 3127 x 7.00

ENGELMAN, Jan / Marinus Nijhoff / A. Roland Holst. Over Martinus Nijhoff. 's-Gravenhage, Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. Ingenaaid. 47 p. Maatstafdeeltje 2. xH 1157 x 8.00

ENQUIST, Anna. De tussentijd. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2004. Paperback. 63 p. - xT 5332 x 9.00

ENQUIST, Anna. De tweede helft. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2000. 1e druk. Ingenaaid. 60 p. - xT 5331 x 7.00

ENQUIST, Anna. Soldatenliederen. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1991. 1e druk. Ingenaaid. 71 p. - xT 8659 x 8.00

ENT, Anton. De hoed van Kierkegaard. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983. Oorspr. omslag, 59 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jaap Zijlstra op de franse pagina, los bijgesloten een brief van Ent aan Zijlstra. xT 8517 x 10.00

ENT, Anton. Domein van meidoorn. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. Oplage 600 exx. xH 7593 x 7.00

ENT, Anton. Feestgangers. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1986. Oorspr. omslag, 56 p. Met gesigneerde opdracht van de schrijver voor Jaap Zijlstra. Bijgesloten een brief van de auteur aan Zijlstra en twee feestkaarten met gedichten xT 8535 x 10.00

ENT, Anton. Zwart zilver. Gedichten De Arbeiderspers, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag, 48 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jaap Zijlstra op de franse pagina, los bijgesloten een kerstgedicht van Ent. xT 8518 x 9.00

ERTS. Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1930. Handgebonden, halfleer, 192 p. Samengesteld door D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte. xB 8354 x 15.00

ERTS. Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1930. Oorspr. omslag, 192 p. Samengesteld door D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte. xT 0844 x 10.00

ERWICH, Anton en Paul Haimon. e.a. Verzen van Anton Erwich, Paul Haimon, Theo van der Helm, Felix Lemmens, Jan van Maren, Maarten Vrolijk, Bruno Weykamp en Aldert Witte. Delft, Van der Drift, 1939. Oorspr. omslag. 30 p. 14 dagen, halfmaandelijks verschijnend strijdschrift onder redactie van Anton Deering en Anton Erwich. Nrs. 10-11-12. Oplage 750 exx. xB 6614 xx 30.00

ESSCHERT, Martin van. Gevoelens van een bajesklant & Straathoekwerk.. Gedichten, Verhalen. Den Haag, Horus, 1979. Paperback, 107 p. Isis-reeks deel 11. xY 6134 x 7.50

ESSEN, Hein von. Dierenliedjes. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, [ca. 1935]. 4e druk, Gedecoreerde linnen band, onafgesneden, gedrukt op oud-Hollandsch van Van Gelder, 110 p. Portret van den dichter door Willem van Konijnenburg ingeplakt t.o. titelpagina. xT 6789 x 35.00

ESTER, Hans & Lina Spies (eds.). Die blou berg moet ek oor. Zuid0Afrikaanse gedichten over bergen. Suid-Afrikaans Instituut, Amsterdam, 2003. Oorspr. omslag, Ills. 79 p. met gesigneerde opdracht op franse pagina xT 8558 x 10.00

ESTER, Henk. E-groot is rood. Bijgeluiden XX t/m XXXII. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Paperback, 75 p. zeer goed xY 2257 x 8.00

EVENHUIS, Eddy. Pan in de stad. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. Gebonden. 74 p. Periscoop deel 6. Genummerd 123/525. xY 7092 x 10.00

EYBERGEN, Koos van. Dans. Met 2 houtsneden van Bieling. Rotterdam, De Vonk, 1925. Oorspr. omslag. 19 p. [Omslag aan randen verkleurd]. xT 4939 x 75.00

EYBERS, Elisabeth. Bestand. Amsterdam, Querido, 1982. Ingenaaid. 51 p. - xY 1679 x 6.00

EYBERS, Elisabeth. Kruis of munt. Amsterdam, Querido, 1973. 1e druk. Ingenaaid. 34 p. - xL 9331 x 7.00

EYBERS, Elisabeth. My radarhart laat niks ontglip. Gekozen en ingeleid door Alfred Schaffer. Van Oorschot, Amsterdam, 2013. 1e druk, Gebonden, Stofomslag 85 p. - xT 9570 x 10.00

EYBERS, Elisabeth. Neerslag. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958. 1e druk. Gebonden Stofomslag 79 p. vignettenreeks xH 2778 x 13.50

EYBERS, Elisabeth. Neerslag. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958. 1e druk. Ingenaaid. 77 p. - xL 0660 x 8.00

EYBERS, Elisabeth. Noodluik. Amsterdam, Em. Querido, 1989. 1e druk. Paperback. 40 p. - xK 0481 x 7.00

EYBERS, Elisabeth. Nuweling. Amsterdam, Em. Querido, 1995. 1e druk. Ingenaaid. 47 p. - xK 9193 x 8.00

EYBERS, Elisabeth. Onderdak. Gedigte november 1962 - juni 1967. Amsterdam, Em. Querido, 1969. 1e druk. Gebonden. 62 p. - xM 4837 x 10.00

EYBERS, Elisabeth. Rymdwang. Amsterdam, Em. Querido, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. - xH 4429 x 7.00

EYBERS, Elisabeth. Teespraak. 's-Gravenhage, Amsterdam, 1991. Geniet. 22 p. Stichting P.C. Hooft-prijs 1991. xB 0202 x 7.00

EYBERS, Elisabeth. Tydverdryf / Pastime. Em. Querido Amsterdam 1996. Ingenaaid 47 p. - xK 9194 x 12.00

EYBERS, Elisabeth. Versamelde gedigte. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1957. 1e druk. Gebonden Stofomslag 164 p. vignettenreeks xT 8183 x 15.00

EYBERS, Elisabeth. Winter-surplus. Amsterdam, Em. Querido, 1999. 1e druk. Ingenaaid. 55 p. - xH 0487 x 9.00

EYBERS, Elisabeth / Hanny Michaelis / Annie M.G. Schmidt e.a. Gedichten. Een keuze uit eigen werk door .... Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1985. 1e druk, Ingenaaid, 96 p. - xB 3859 x 8.00

EYBERS, Elisabeth, W.E.G. Louw, Totius. e.a. Negen gedichten voor de Kersttijd. 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1956. Or. omslag Ills. 30 p. De keuze werd verricht door N.A. Donkersloot voor de leden. Typografie en de illustraties zijn van Henk Krijger. Genummerd 139/500 exx. [Thomassen 40]. xL 2401 x 12.00

EYCK, P.N. van. Brent Bridge. Teekening van Pam G. Rueter. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 7. xT 0087 x 7.00

EYCK, P.N. van. De getooide doolhof. Amsterdam, De Mij. voor Goede en Goedkoope Lit., z.j. 2e verm. druk. Gebonden. 152 p. Nederlandsche Bibliotheek. - xK 3541 x 5.00

EYCK, P.N. van. Gedichten. Het ronde perk. Lichtende golven. Amsterdam, De Mij. van Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Gebonden. 154 p. Nederlandsche Biliotheek. - xH 0291 x 7.00

EYCK, P.N. van. Getijden. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1910. Oorspr. omslag. 140 + IV p. Onafgesneden. - xR 7825 x 15.00

EYCK, P.N. van. Herwaarts, gedichten 1920-1945. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1949. 1e zeer vermeerderde uitgave. Gebonden. 167 p. Oplage 700 exx. Groen linnen band. xK 6012 x 13.50

EYCK, P.N. van. Inkeer. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1922. 1e druk. Oorspr. omslag. 25 p. Palladium onder leiding van J. van Krimpen gedrukt, in een oplage van honderd & vijftig exemplaren, bij G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort. xT 1484 x 10.00

EYCK, P.N. van. Inkeer. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1927. 2e druk, Ingenaaid onafgesneden. 28 p. - xW 4530 x 9.00

EYCK, P.N. van. Inkeer. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1927. 2e druk, Gebonden, 28 p. - xT 8537 x 9.00

EYCK, P.N. van. Meesters. Zeven gedichten. Den Haag, A.A.M. Stols, 1945. Gebonden. 82 p. Van Dijk 661. Oplage 500 exx. xW 3256 x 18.00

EYCK, P.N. van. Uitzichten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1912. Ingenaaid. 239 p. onafgesneden. - xB 6443 x 18.00

EYCK, P.N. van. Verzameld Werk: Deel 3. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1959. Gebonden Stofomslag 716 p. Dundrukeditie. - xW 0358 x 8.00

EYCK, P.N. van. Verzameld Werk: Deel 5. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962. Gebonden Stofomslag 676 p. Dundrukeditie. - xW 0360 x 8.00

EYCK, P.N. van. Verzameld Werk: Deel 7. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1964. Gebonden Stofomslag 676 p. Dundrukeditie. - xW 0387 x 8.00

EYCK, P.N. van. Verzameld Werk. Zeven delen. 1958-1964. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958. Gebonden Stofomslag. Dundrukeditie. - xH 0979 x 50.00

EYCK, P.N. van. Verzen 1940. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1946. 2e druk. Gebonden onafgesneden. 54 p. Oplage 1500 exx. xM 6595 x 8.00

EYCK, Robert. Perpetual treason, poems. Sidcot, The Somerset Press, 1939. ['s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1944.]. Gebonden. 32 p. Genummerd 184/200 exx. De Jong 264. xH 1999 x 15.00

EYCKMANS, Jozef. Achtendertig componisten. Amsterdam/Brussel, Elsevier/Manteau, 1980. Oorspr. omslag. 61 p. Nawoord Maarten 't Hart. xB 1543 x 7.50

EYCKMANS, Jozef. Zonder dansmeester. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 64 p. T.g.v. de 60e verjaardag van de auteur. Oplage 500 exx. xM 8365 x 6.00

EYKMAN, Karel. Mijn hoofd in de wolken. Met tekeningen van Sylvia Weve. Amsterdam, De Harmonie, 1994. 1e druk. Paperback, 144 p. Ills. - xT 8724 x 8.00

EYSSELSTEIJN, Ben van. Laat het sneeuwen, Heer! Ned. Ver. voor Druk- en Boekkunst, 1942. Cahiersteek. 10 p. Oplage 200 exx. Gezet uit de Grotius-letter van S.H. de Roos. [Thomassen 2]. xW 3413 x 6.00

FABRICIUS, Johan. De kraton. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 23 p. Roestvlekjes. xM 7536 x 7.00

FAGEL, Edwin. Nul. Nieuw Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, 63 p. zeer goed xY 2329 x 9.00

FASMER, Jan Hendrik. Verzen van gisteren voor vandaag. Amsterdam, Herdruk voor 5 mei 1965. Geniet. 28 p. - xB 2230 x 8.00

FAVEREY, Hans. Hinderlijke goden. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. 1e druk. Paperback. 62 p. BB Poezie xY 5609 x 9.00

FEDDER, Henk. Kontoer en kern. Gedichten. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1960. Ingenaaid. 16 p. - xH 4317 x 7.00

FEDDER, Henk Verzet-Verzen. Bedreigd, beoorloogd, bezet, bevrijd. Illustraties Rein van Looy. Naarden, A. Rutgers, 1946. Gebonden. 156 p. Eigendomsstempeltje. xL 7574 x 9.00

FEIS, Agnita. Kermis. Exponent, Bedum, 1985. Cahiersteek, Oorspr. omslag, [4 p.]. Met de hand gezet uit de Syntax en op de handpers gedrukt in een oplage van 115 genummerde exemplaren. Genummerd 89.Experimenteel gedicht uit 1915 door Agnita Feis (1881-1944), de eerste vrouw van Theo van Doesburg. xT 2448 x 20.00

FERARES, Maurice. Ik wacht nog steeds. [poezie]. Eigen beheer, 2015. Oorspr. Omslag ongepagineerd, eenzijdig bedrukt. - xY 6211 x 7.00

FERRON, Louis. Voor de val. Amsterdam, De Bezige Bij, 1991. 1e druk. Paperback. 59 p. - xH 4523 x 8.00

FERWERDA, Frits. Tweehonderd anagrammen. Utrecht, Reflex, 1983. Oorspr. omslag. 22 p. T.g.v. de jaarwisseling 1983/84. Genummerd 51/250 exx. xL 8143 x 10.00

FIERENS, Andy. Wonderbra's en Pepperspray. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, 76 p. zeer goed xY 2274 x 10.00

FIJTER-VAN VUGT., Erica de. Sprekend papier. Gedichten. Drukkerij Leonard Repro, Oosterhout, z.j. Gebonden met touwtjes n.p. omslag & vormgeving Otto de Fijnter. xR 2956 x 8.00

FLIPSE, Robert Paul. Mexico in de regentijd. Alkmaar, Fizz-Subvers Press, 1973. Geniet. 32 p. Oplage 500 exx. xB 0469 x 8.00

FONTAINE, La. The twelve De La Fontaine fabels as painted in the Dining Saloon M.V. “Dalerdijk”. Holland-America Line. Z.p. z.j. Or. omslag. 38 p. - xK 0979 x 6.50

FONTAINE VERWEY, H. de La. Choix de poemes en l'honneur du livre. Amsterdam, Gezelschap Nonpareil, 1956. Oorspr. omslag. 29 p. Typografie J. van Krimpen. Gedrukt bij Joh. Enschede en Zonen te Haarlem. xR 9205 x 20.00

FOP, Trijntje. Beestachtigheden. Verzameld door Kees Stip. Vignetten van Jean Paul Vroom. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1961. Gebonden. 90 p. - xY 8443 x 7.00

FOPPEMA, Yge. Spijkerschrift mei 1940 - 1945. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. 2e druk. Ingenaaid. 59 p. De 1e druk is met de drukkerij Luctor et Emergo bij het bombardement van 3 maart 1945 vernietigd. xK 8149 x 8.00

FOPPEMA, Yge. Spijkerschrift mei 1940 - 1945. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. 3e druk. Ingenaaid. 58 p. De 1e druk is met de drukkerij Luctor et Emergo bij het bombardement van 3 maart 1945 vernietigd. xW 7735 x 7.00

FOPPEMA, Yge. (Ed.). Oude en nieuwe Geuzenliederen. Gekozen, ingeleid en toegelicht door ... Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. Gebonden Stofomslag 168 p. Gedrukt in rood en zwart. Mooi exemplaar. xK 4730 x 13.50

FRACKERS, W.F.K.J.F. Starend over stormend water sta ik stil. Woudbrugge, Avalon Pers, 1990. Oorspr omslag. [23] p. T.g.v. het afscheid van Frackers als Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie op 21 november 1990. oplage 1000 exx. xB 3051 x 10.00

FRAECHEM, Herman Van. (ed.). In den spiegel. Dichters over Dichters! Lier, De Bladen voor de Poezie, 1953. Geniet. 30 p. + bijblad. De Bladen voor de Pozie 1e jaargang (nieuwe reeks) nr 9/10 nov/dec. 1953. xB 8897 x 12.00

FRANQUINET, G.D.L. Mastreechter veerskes. Inleijing en bandteikening van E. Franquinet. Mastreech, Boosten & Stols, 1924. Ingenaaid. onafgesneden. 192 p. - xR 9222 x 25.00

FRANQUINET, Robert. De laatste dageraad. Verzen. Heerlen, Winants, 1946. Or. omslag. 25 p. Genummerd 79/300 exx. xK 8158 x 12.00

FRANQUINET, Robert. Figuratief overschot. Winants, Heerlen, [1953]. Oorspr. omslag, 32 p. Keuze uit de gedichten geschreven te Parijs tussen de jaren 1948-1953 xT 3723 x 8.00

FRENKEL, M.B. Acht gedichten. De Zondagsdrukkers, Amstelveen, 1983. Oorspr. omslag, onafgesneden, 15 p. Gedichten van de jonggestorven dichter (1904-1938) door Reinold Kuipers gekozen uit Helikon en Forum. Dit is Martin Bernard Frenkels eerste uitgave in boekvorm. De oplaag is vijftig exemplaren. xT 1470 x 90.00

GAAUW, Steven van der. (ed.). Hoe wordt je halfopen mond gedicht. Gedichten over Herman de Coninck. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002. 1e druk. Oorspr. omslag. 54 p. - xK 7789 x 8.00

GALIEN, Laura van der. Zeventien. Amsterdam, Prometheus, 1996. 1e druk. Paperback. 69 p. - xH 0488 x 7.00

GANGADIN, Rabin. Een zeldzame kamer. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Ingenaaid. 57 p. - xW 3287 x 7.00

GANGADIN, Rabin. Tussen letter en geest. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. - xW 3299 x 7.00

GANS, A. De wever. Gedichten. Leiden, A.W. Sijthoff, 1955. Ingenaaid. 84 p. Gesigneerd door de auteur xR 1715 x 10.00

GANS, L. Branta Leucopsis. Verzen. Amsterdam, De Beuk, 1989. Oorspr. omslag. 62 p. - xY 6903 x 7.00

GARDIJN, Peter du. Wat huid is. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, 70 p. zeer goed xY 2316 x 9.00

GEEL, Chr. J. van. Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978. 1e druk. Gebonden. 287 p. Zonder stofomslag. Vignettenreeks. xT 8207 x 10.00

GEEL, Chr. J. van. Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978. 1e druk. Gebonden. Stofomslag, 287 p. Vignettenreeks. xY 7694 x 12.00

GEEL, Chr. J. van. Enkele gedichten. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1973. 1e druk. Paperback. 69 p. - xT 8151 x 9.00

GEEL, Chr. J. van. Het zinrijk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1971. 1e druk. Gebonden Stofomslag 206 p. vignettenreeks xK 7122 x 18.00

GEEL, Chr. J. van. Het zinrijk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1975. 2e druk. Ingenaaid. 205 p. - xK 8607 x 10.00

GEEL, Chr. J. van. Roofdruk. Verzorgd door Elly de Waard en Enno Endt. Castricum/Amsterdam, Stichting Chr. J. van Geel/Meulenhoff, 1977. Cahiersteek. Ills., 28 p. + los kaartje. Met tekeningen van de auteur. Oplage 1350 exx. Niet in de handel. xY 7429 x 10.00

GEEL, Chr. J. van. Spinroc en andere verzen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1975. 2e druk. Ingenaaid. 147 p. - xK 0400 x 10.00

GEEL, Chr. J. van. Vluchtige Verhuizing. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1976. Oorspr. omslag, 52 p. - xT 8370 x 9.00

GEEMERT, Ko van en Paul IJpelaar. (ed.). Dichters binnen de perken. Amsterdam, De Oude Stad, 1988. Geniet. 40 p. Speciale uitgave t.g.v. het dichtersproject in de Hortus Botanicus zomer 1988. xB 0204 x 7.00

GEERDS, Koos. Goutbeekarchief. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988. Ingenaaid. 36 p. - xM 3025 x 7.00

GEERDS, Koos. Woeste grond. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992. Ingenaaid. 48 p. - xT 8418 x 7.00

GEESTZWAARD, J. Sta op! Gedichten. De Distelvink, [Amsterdam, G. Soutendijk, 1945=1944]. Gebonden. 24 p. [Pseudoniem J.W. Jacobs]. Genummerd 372/475 exx. xL 2228 x 10.00

GEESTZWAARD, J. Voorwaarts en niet vergeten. Gedichten. De Distelvink, [Amsterdam, G. Soutendijk, 1944]. Gebonden. 20 p. [Pseudoniem J.W. Jacobs]. Genummerd 227/480 exx. De Jong 299. xL 2227 x 10.00

GEIJSEN, Barbel. Zoute veren. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 2007. 1e druk. Paperback. 44 p. - xT 8172 x 8.50

GELDER, Jan van. Droom en werkelijkheid. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 39 p. Helikon 32. Jrg. 12. Van Dijk 698. Oplage 1000 exemplaren. Omslag Piet Worm. xW 7732 x 10.00

GELDERBLOM, Arie. Gekkenwerk. Herinneringen aan een mishandeling. Amsterdam, De Bezige Bij, 1973. 1e druk. Ingenaaid. 99 p. handtekening Willem Wilmink op Franse pagina xY 7990 x 8.00

GELLINGS, Paul. De maanden. Gedichten. Breda, De Geus, 2003. Cahiersteek. 18 p. T.g.v. de jaarwisseling 2003-2004. Met kaart. xB 0681 x 9.00

GENESTET, P.A. de. Van mensch tot mensch. Liedjes van vrede en vreugde. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Gedecoreerd lederen bandje, bovensnede verguld, 110 p., 10,5 x 7,5 cm. Dwergen-reeks. Verzorgd door S.H. de Roos, die eveneens de band ontwierp. xY 8302 x 15.00

GENESTET, P.A. de. Van mensch tot mensch. Liedjes van vrede en vreugde. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. linnen bandje, bovensnede verguld, 110 p., 10,5 x 7,5 cm. Dwergen-reeks. Verzorgd door S.H. de Roos, die eveneens de band ontwierp. xY 8486 x 8.00

GERBRANDY, Piet. De zwijgende man is niet bitter. Gedichten. Meulenhoff, Amsterdam, 2003. 2e druk, Oorspr. omslag, 72 p. - xY 1661 x 8.00

GERHARDT, Ida. Buiten schot. De Bezige Bij, Amsterdam, 1948. 2e druk, Gebonden, 59 p. Bandontwerp Nico Bulder. band verkleurd aan randen. naam op titelpagina. xT 6315 x 10.00

GERHARDT, Ida. De hovenier. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1972. 3e herziene druk. Gebonden Stofomslag 84 p. - xH 0431 x 18.00

GERHARDT, Ida. De Ravenveer. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1984. 4e druk Gebonden Stofomslag 48 p. - xK 9192 x 10.00

GERHARDT, Ida. De Slechtvalk. Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1972. 2e druk, Gebonden, Stofomslag, 76 p. rug stofomslag licht verkleurd xY 5885 x 9.00

GERHARDT, Ida. De zomen van het licht. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983. 2e druk. Gebonden Stofomslag 96 p. - xK 0424 x 12.00

GERHARDT, Ida. Het Sterreschip. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1979. 3e druk, Gebonden, Stofomslag 54 p. - xY 5886 x 9.00

GERHARDT, Ida. Onvervreemdbaar. Apostrof Boekhandels, 1992. Enkel gevouwen blad in omslag, 21 x 10 cm. T.g.v de jaarwisseling 1992-1993. Niet in de handel xY 8700 x 9.00

GERHARDT, Ida. Twee uur: de klokken antwoordden elkaar. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. 1e druk,Ingenaaid, N.p. - xW 7914 x 10.00

GERHARDT, Ida. Zeven maal om de aarde gaan. Een keuze uit haar gedichten door Gerrit Komrij. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2005 . 5e druk. Pocket. 189 p. Singel Pocket - xY 8498 x 7.00

GERHARDT, Ida e.a. Een boek voor altijd/2 Philip Elchers, Groningen, 1996. Gebonden halfcirkelvormig 40 p. Jubileumuitgave t.g.v. van tienjarig bestaan. Gedrukt op verschillende soorten papier. Gedichten van o.a. Ida Gerhardt, Martin Reints, Eva Gerlach, Neeltje Maria Min, Cees Nooteboom met illustraties van Ruud de Rode, Nikki Vermeulen, Bert de Boer, Frans Franssens. xL 5322 xx 25.00

GERHARDT, Ida G.M. Het veerhuis. Een bundel van Holland. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1946. 2e druk. Gebonden. 88 p. - xT 8136 x 9.00

GERHARDT, Ida G.M. Kosmos. Gedichten. v/h C.A. Mees, Santpoort, 1940. Gebonden, 45 p. Debuut. Minimaal vochtvlekje rechtsonder. Tussen blz 38-39 een extra ingeplakt gedicht in schrijfmachine letter getiteld: Het Carillon uit 1941. xT 8926 x 150.00

GERHARDT, Ida G.M. Kwatrijnen in opdracht. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1971. 3e gewijzigde druk Gebonden Stofomslag 63 p. - xB 4734 x 15.00

GERITS, Anton. Asielbeleid. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1997. Ingenaaid. 65 p. - xM 4502 x 7.00

GERITS, Anton. Het land van Windegang. Oxford, Mouette Press, 1977. Geniet. 26 p. Genummerd 92/200 exx. xY 7456 x 7.00

GERLACH, Eva. Daar ligt het. Rotterdam/Amsterdam, 2003. Oorspr. omslag. 12 p. Poetry International & De Arbeiderspers. xB 2359 x 6.00

GERLACH, Eva. Wat zoekraakt. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 2000. 3e herziene druk, Oorspr. omslag, 47 p. - xY 1660 x 7.00

GERRITSEN, W.P. en Willem Wilmink. Lyrische lente. Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa. Vertaald door Willem Wilmink. Amsterdam, Bert Bakker, 2006. Paperback. 354 p. - xY 1706 x 8.00

GEYSKENS, Vincent. Op stijgend vocht. Het Balanseer, Gent, 2015. Oorspr. omslag, 27 p. gesigneer. zeer goed xY 2334 x 8.00

GEZELLE. Gezelle Brevier. L.J. Veen Amsterdam [1924]. 2e druk Gebonden Ills. 48 p. met drie teekeningen naar het dooden-masker van Gezelle door Albrecht Lefebvre. xB 4746 x 10.00

GEZELLE, Guido. Als de ziele luistert. Verzen. Amsterdam, L.J. Veen, 1944. Gebonden. 72 p. - xB 4951 x 7.00

GEZELLE, Guido. Boomen. Brugge, 't Gezelle Huis, z.j. Ingenaaid onafgesneden. 118 p. Genummerd 214/480. Op Hollandsch velijn. Omslag verkleurd. xH 4132 x 45.00

GEZELLE, Guido. Dichtwerken deel 13 en 14: Gelegenheidsgedichten 2 delen in een band. Amsterdam, Veen, z.j. Gedecoreerde linnen band. 148 + 145 p. - xY 6352 x 8.00

GEZELLE, Guido. Dichtwerken. Deel I: Dichtoefeningen, Kerkhofblommen - Gedichten, Gezangen en Gebeden, Liederen, Eerdichten et Reliqua, The song of Hiawatha. Deel II: Tijdkrans, Rijmsnoer, Laatste verzen, Verklarend glossarium, Alphabetisch register. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Tweede herziene druk. Luxeband, vollederen band met goudopdruk, rug met vijf ribben, sneden verguld, XLIV + 840 + 928 p. Met 2 portretten. Dundruk. Twee delen in een band. Prachtuitgave. Voorin twee ex-librissen. xT 5709 x 90.00

GEZELLE, Guido. Dichtwerken, Gelegenheidspoezie. Antwerpen, Standaard, z.j. 3e herziene druk. Gebonden. 816 p. Tekstbezorging, inleiding en Lexikon door Fr. Bauer. Dundrukeditie. xK 4313 x 13.50

GEZELLE, Guido. Dichtwerken, Gelegenheidspoezie. / Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, Vertalingen, Verklarend Glossarium. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. 3e herziene druk. Gebonden. 817 + XX + 667 p. Twee delen in een band. Tekstbezorging, inleiding en Lexikon door Fr. Bauer. Dundrukeditie. Rode band. xR 7389 x 18.00

GEZELLE, Guido. Gedichten. Amsterdam, Veen, [1921]. 2e druk. Gebonden, Ills., 262 p. - xY 6584 x 10.00

GEZELLE, Guido. Hiawadha's lied. Amsterdam, L.J. Veen, 1913. 4e druk. Gebonden. VIII + 220 p. Guido Gezelle's Dichtwerken. xK 0288 x 7.00

GEZELLE, Guido. Kerkhofblommen. Veertiende uitgave met voorwoord van Caresar Gezelle. L.J. Veen, Amsterdam, z.j. Gebonden half linnen, 176 p. - xY 6585 x 9.00

GEZELLE, Guido. Kleengedichtjes. Twee deeltjes in een band. Amsterdam L.J. Veen, 1931. Gebonden 128 + 120 p. Deel I: Driemaal XXXIII mitsgaders rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en diergelijk gestrooi. Deel II: Andere rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en slapende botten. [Mooi bandje]. xB 9896 x 12.00

GEZELLE, Guido. Kleengedichtjes. Twee delen. Amsterdam L.J. Veen, 1905. 4e vermeerderde druk. Gebonden. 128 + 120 p. Deel I: Driemaal XXXIII mitsgaders rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en diergelijk gestrooi. Deel II: Andere rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en slapende botten. [Mooie bandjes]. xK 6578 xx 16.00

GEZELLE, Guido. Liederen, eerdichten et reliqua. Rousselaere, Jules De Meester, 1893. Gebonden. 188 p. - xR 7484 x 10.00

GEZELLE, Guido. Liederen, eerdichten et reliqua. Rousselaere, Jules De Meester, 1893. Ingenaaid. 188 p. - xT 0925 x 15.00

GEZELLE, Guido. Song of Hiawatha. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Ingenaaid, 182 p. Los deel. Deel V van het VW. xY 0761 x 9.00

GEZELLE, Guido. Verzameld dichtwerk deel 2: Gedichten, Gezangen en Gebeden & Kleengedichtjes, Liederen, Eerdichten en Reliqua. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1980. Gebonden Stofomslag 440 p. Los deel. Verzorgd door J. Boets met medewerking van K. de Busschere en J. Meulenaere. xR 4162 x 12.00

GEZELLE, Guido. Verzameld dichtwerk deel 3: The song of Hiawatha. Tijdkrans. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1981. Gebonden Stofomslag 592 p. Los deel. Verzorgd door J. Boets met medewerking van K. de Busschere en J. Meulenaere. xR 4161 x 12.00

GEZELLE, Guido. Verzameld dichtwerk deel 6: Nagelaten dichtwerk 2 Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1985. Gebonden Stofomslag 444 p. Los deel. Verzorgd door J. Boets met medewerking van K. de Busschere, P. Couttenier en J. Meulenaere. xR 4163 x 12.00

GIJSEN, Marnix. The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt. Amsterdam/'s-Gravenhage, J.M. Meulenhoff/ Nijgh & Van Ditmar, z.j. 2e druk. Gebonden Stofomslag 47 p. Met twee grammofoonplaten. - xM 7481 x 9.00

GIJSEN, Marnix. The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/J.P. Barth, 1963. 1e druk. Gebonden Stofomslag 47 p. Met twee grammofoonplaten. - xK 4940 xx 10.00

GIJSEN, Marnix. [=Joannes Alphonsius Albertus Goris]. Het huis, verzen waarin is opgenomen de vierde druk van De lof-litanie van Sint Franciscus van Assisi. Utrecht/Antwerpen., De Gemeenschap/De Sikkel., z.j. 2e vermeerderde druk. Ingenaaid. 68 p. - xH 2001 x 10.00

GIJSEN, Marnix & Karel Jonckheere. Breviarium der Vlaamse Lyriek. Brussel/Amsterdam, Elsevier/Manteau, 1979. 5e gewijzigde druk. Paperback. 287 p. - - xK 8625 x 10.00

GILLIAMS, Maurice. Het verleden van Columbus. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. 5e druk. Ingenaaid. 61 p. - xL 1897 x 8.00

GILS, Gust. Afschuwelijke Roze Yogurtman. Gedichten 1969-1971. Amsterdam, De Bezige Bij, 1972. 1e druk. Pocket. 114 p. - xY 8556 x 7.00

GILS, Gust. Ziehier een dame. Amsterdam, De Beuk, 1957. Oorspr. omslag. 40 p. Zuid-Nederlandse Cahiers nr. 5. xR 7800 x 10.00

GOBITS, Yvonne. e.a. Een voetstuk van water. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1993. Or. omslag. 67 p. Gedichten van: Yvonne Gobits, Peter Herdingh, Bob Kerssen, Jan Schotte en Lambertha Souman. xB 0424 x 7.00

GOEDE, Barend de (bijeengebracht). Kort dag. Keuze uit de poezie van jonggestorven dichters sinds 1880. Utrecht, W. de Haan, 1946. Gebonden half perkament. 86 p. Genummerd 654/775 exx. xW 6912 x 15.00

GOFFIN-VAN TERM, Ang. Mijmeringen. Z.p. z.j. Gebonden. 30 p. - xK 9432 x 10.00

GOGH, Ruben van. Sprong naar de sterren. De laatste generatie dichters van de twintigste eeuw. Samengesteld en ingeleid. Utrecht, Kwadraat, 1999. Paperback. 96 p. - xY 6902 x 7.00

GOOTJES, Piet. Tekeningen & gedichten. Het Centrum Beeldende Kunst/Het Rotterdams Kunstgesticht, 1984. Oorspr, omslag, Ills., 25 p., Genummerd 197/200, 21 x 15 cm. Piet Gootjes 1943 - 1984 xY 8393 x 10.00

GOSSAERT, Geerten. Experimenta. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, z.j. Cahiersteek. 20 p. 5 gedichten van Gossaert met hun Latijnse en Griekse vertaling, door P.H. Damste en W.E.J. Kuiper. Lied, Lichte Nacht, Eis Daimona, Thalassa! en De Moeder. xT 0042 x 10.00

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1954. 13e druk. Gebonden onafgesneden. 181 p. [=Frederik Carel Gerretson]. Mooi eemplaar. xB 3559 x 10.00

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1943. 8e druk. Gebonden. 182 p. - xY 8622 x 10.00

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1943. 8e druk. Gebonden. 182 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xK 4874 x 10.00

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, Van Dishoeck, 1916. 2e druk. Gebonden onafgesneden. 180 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xH 5968 x 10.00

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1944. 9e druk. Oorlogs-uitgave. Gebonden. 144 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xM 0142 x 10.00

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1919. 3e druk. Gebonden. 132 p. Onafgesneden. [=Frederik Carel Gerretson]. xY 8624 x 10.00

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, Van Dishoeck, 1930. 6e druk. Gebonden onafgesneden, 132 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xY 8623 x 10.00

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Agathon, Bussum, 1976. 11e druk. Gebonden. 108 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xT 3097 x 8.00

GOSSAERT, Geerten. Priapaeen. Groenendael, Thalassa, 1983. 1e druk. Oorspr. omslag. [24] p. Genummerd 40/100 exx. Acht erotische gedichten die Gerretson in zijn studentijd schreef. Met de hand gezet en gedrukt. xT 0263 x 20.00

GOSSAERT, Geerten. [=Frederik Carel Gerretson]. Experimenten. Bussum, Van Dishoeck, 1922. 4e druk. Gebonden onafgesneden. 180 p. xW 4421 x 10.00

GRAADT-VAN ROGGEN, W. Het schouwende leven. Oude Wetering/Antwerpen, Nieuwe-Arbeid-Uitgave/P.J. van Melle P.Czn., 1903. Oorspr. omslag, ingenaaid, onafgesneden, 95 p. Gedichten geschreven in den tijd tusschen augustus 1899 en februari 1903. xR 9619 x 15.00

GRAAF, Agnes de. Gotweet wat voor ongelukken hiervan komen. Amsterdam, G. van Oorschot, 1970. 1e druk. Ingenaaid. 80 p. - xY 7351 x 15.00

GRAAFF, Chr. de. Alleenspraak. Utrecht, De Gemeenschap, 1931. Gebonden Stofomslag 40 p. - xK 6815 x 8.00

GRAAFF, Chr. de. Alleenspraak. Utrecht, De Gemeenschap, 1931. Ingenaaid. 40 p. - xK 9469 x 8.00

GRAFT, Guillaume van der. De kiezels van Klein Duimpje. Gedichten. Boekmakerij Gert-Jan Buitink, Brasschaat, 1995. Gedecoreerde linnen band, 43 p. T.g.v. de 75ste verjaardag van de dichter. xT 8479 x 10.00

GRAFT, Guillaume van der. De twaalfjarige in de tempel. Bloemlezing religieuze gedichten voor school en huis. Verzameld door .... Amsterdam, J.F. Duwaer & Zonen, 1958. Gebonden. 48 p. Tekeningen Atie Siegenbeek van Heukelom. xH 4747 x 10.00

GRAFT, Guillaume van der. In exilio. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 46 p. Helikon 22. Jrg. 12. Omslag Piet Worm. [Bovenkant iets verkleurd]. xW 4412 x 10.00

GRAFT, Guillaume van der. Mythologisch. Amsterdam, U.M. Holland, 1950. Ingenaaid. 52 p. [=Wilhelmus Barnard]. De Windroos II. xK 7285 x 8.00

GRAFT, Guillaume van der. Woorden van brood. Amsterdam, U.M. Holland, 1956. 1e druk. Oorspr. omslag 46 p. De Windroos XLII. xB 2988 x 7.50

GRAFT, Guillaume van der. Woorden van brood. Amsterdam, U.M. Holland, 1957. 2e druk, Gebonden, 48 p. - xT 8139 x 8.00

GRAFT, Van der. Oevertaal. Gevolgd door het essay Onder de wolk. Hengsteboer, 2004. Oorspr. omslag, 23 p. Genummerd 010/249 xT 8703 x 10.00

GRAFTDIJK, Thomas. Lachend op de achterste rij. Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. Ingenaaid. 36 p. - xB 1473 x 8.00

GRAFTDIJK, Thomas. Treurarbeid, gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977. 1e druk. Ingenaaid. 71 p. - xP 2176 x 6.00

GRAVESANDE, G.H. 's. Jonge most. Bloemlezing uit de gedichten van medewerkers aan Het Getij, De Vrije Bladen en Forum. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1936. Gebonden. 120 p. Dishoeckje no. 58-59. xK 2621 x 7.50

[Gravesande, Goverdus Henricus 's,]. Verzen van een eenzaam man. 's-Gravenhage, In eigen beheer, 1944. Ingenaaid. 34 p. Genummerd 179/200 exx. [De Jong 859]. xW 7763 x 12.00

GRAZELL, Karel N.L. De uren verhuizen. Reclamebureau RJA, 1982. Oorspr. omslag. 24 p. T.g.v. de jaarwisseling genummerd 576/600 exx en gesigneerd. Los kaartje: Gedicht Sollicitatie Oplage 50 exx. en gesigneerd. Kerst- en Nieuwjaarswens voor 1986. xY 7338 x 15.00

GRAZELL, Karel N.L. Verzamelde jaren. wie beschadigt me met tijd? Amsterdam, De Beuk, z.j. [1998]. Ingenaaid. 38 p. - xH 8484 x 7.00

GRESHOFF, J. De laatste dingen. 1956 - 1958. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1958. Gebonden Stofomslag 102 p. Gedichten voorafgegaan door een geschreven portret door Pierre H. Dubois. xK 4883 x 11.50

GRESHOFF, J. Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1954. 19e druk. Gebonden. XXIII + 331 p. - xY 8501 x 7.00

GRESHOFF, J. Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poezie door S. Vestdijk. Maastricht, A.A.M.Stols, z.j. Herziene en verm.uitgave. Gebonden Stofomslag 230 p. Kaleidoscoop nr 18. [Van Dijk 368]. xH 8091 x 12.00

GRESHOFF, J. Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poezie door S. Vestdijk. Maastricht, A.A.M.Stols, z.j. Herziene en verm. uitgave. Ingenaaid. 230 p. Kaleidoscoop nr 18. [Van Dijk 368]. xH 0436 x 10.00

GRESHOFF, J. Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poezie door S. Vestdijk. Maastricht, A.A.M.Stols, z.j. Herziene en verm.uitgave. Gebonden. 230 p. Kaleidoscoop nr 18. [Van Dijk 368]. xW 7904 x 8.00

GRESHOFF, J. Ikaros bekeerd, een leerdicht. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 2e druk. Gebonden Stofomslag. 60 p. Van Dijk 425a. xK 4579 x 8.00

GRESHOFF, J. Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries. Maastricht, Boosten & Stols, 1926. Oorspr. omslag. 70 p. Oplage 500 exx. [roestvlekjes]. xT 0041 x 9.00

GRESHOFF, J. Mirliton. Gedichten. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1932. Ingenaaid. 112 p. Onafgesneden. - xB 9203 x 10.00

GRESHOFF, J. Nieuwe Gedichten. Bloemlezing verzameld door ... Apeldoorn, C.M.B. Dixon & Co., [1917]. Ingenaaid. 227 p. Nieuwe uitgave. xT 1968 x 8.50

GRESHOFF, J. Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Deel I: Rondom Tachtig. Deel II: Hedendaagsche Dichters. Pretoria, J.L. van Schaik, 1942. Gebonden. 256 + 254 p. Nederlandse Boekerij. De oorspronkelijke spelling van de verschillende dichters werd in deze uitgave gehandhaafd. xB 6836 x 20.00

GRESHOFF, J. Pro Domo. Gedichten. Blaricum, De Waelburgh, 1933. Oorspr. omslag. 34 p. Deze gedichten zijn gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. Geschreven te Remich, Augustus 1932. xT 1485 x 20.00

GRESHOFF, J. Toen. is het onafgewerkt gedicht. Samengesteld door zijn vrouw. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1972. 1e druk. Ingenaaid onafgesneden. N.p. Genummerd 106. xW 3983 x 9.00

GRESHOFF, J. Verzameld werk. Gedichten. Amsterdam, P.N. van Kampen/Em. Querido, 1948. Gebonden. 422 p. Mooi exemplaar. xK 2759 x 12.00

GRESHOFF, J. Vonken van het vuur. Kleine gedichten. Boosten & Stols, Maastricht 1928. 2e druk Oorspr. omslag 92 p. genummerd 218/500 xB 5079 x 15.00

GRETCHEN. Liedjes van verlangen. Z.pl. z.j. Gebonden. 20 p. - xY 0652 x 8.00

GREYSON, Max. Waanzin went niet. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 79 p. zeer goed xY 2285 x 8.50

GROENENBOOM, J.J. Vrolijkheid alom. Peter Loeb, Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag 32 p. oplaag 500 exx. De verhalen verschenen eerder in Propria Cures. xY 8407 x 7.00

GROENEVELT, Ernst. (Ed.). De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Met een inleiding van Constant van Wessem. Amsterdam, S.L. van Looy, 1919. Gebonden. 112 p. Gesigneerd op schutblad: Ben van Eysselsteijn xK 2821 x 20.00

GROENEWOUD, Raymond van het. Je veux de l'amour. Met een voorwoord van Boudewijn de Groot. Nijhgh & Van Ditmar Amsterdam 2000. Gebonden 256 p. Pluche: Bibliotheek van Nederlandse chansons en cabaretliederen. Zonder de CD. xB 5018 x 9.00

GROENLEER, Jan. Witte kaarsen. Boekencentrum, Zoetermeer, 1998. Oorspr. omslag, 52 p. Door de auteur gesigneerde opdracht [aan Jaap Zijlstra] op de franse pagina xT 8510 x 7.50

GROOT, An H. de. Van sleutel en klavier. Verzen van het telegraafkantoor. Amsterdam,1936. Oorspr. omslag. [24] p. - xR 7969 x 10.00

[GROOT, J.H. de, Halbo Kool en Han G. Hoekstra (eds.)]. Het Vrij Nederlandsch Liedboek. Uitgegeven in bezet Nederland [De Bezige Bij, Utrecht], 1944. Oorspr. omslag, onafgesneden, 191 p Eén van de 200 Romeins genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch papier. Genummerd 168. [De Jong 914]. xT 3048 x 35.00

[GROOT, J.H. de, Halbo Kool en Han G. Hoekstra (eds.)]. Het Vrij Nederlandsch Liedboek. Uitgegeven in bezet Nederland [De Bezige Bij, Utrecht], 1944. Oorspr. omslag, onafgesneden, 191 p [De Jong 914]. xT 6954 x 10.00

GROOT, Jacob. Natuurlijke liefde. Gedichten. Amsterdam, De Harmonie, 1998. Ingenaaid. 78 p. T.g.v. de jaarwisseling 1998-1999, gesigneerd en en genummerd 71/ 250 exx. xY 6734 x 8.00

GROOT, Jacob. Nieuwe zon. Een megagedicht. De Harmonie, Amsterdam, 2014. Paperback, 223 p. zeer goed xY 2346 x 12.00

GROOT, Jan H. de. Gedichte. Arnhem, 1970. Geniet. 20 p. Privatausgabe, 31 dezember 1970. xL 7441 x 9.00

GROOT, Jan H. de. Moederkoren. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Oorspr. omslag. [32] p. Ills. Genummerd 366/375 exx. xR 1868 x 12.00

GROOT, Jan H. de. Moederkoren. Verzen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1946. 2e uitgebreide druk. 49 p. - xR 7641 x 10.00

GROOT, Jan H. de. Ognibeni, strophen op de wijn. Eigen beheer, 1946. Oorspr. omslag, cahiersteek, Oblong,Illustraties Huibert Vet. Gedrukt in twee kleuren. [16] p. genummerd 65/75. Met opdracht van de schrijver. xY 3501 x 10.00

GROOT, Jan H. de. Vaart. Amsterdam, U.M. Holland, 1931. 1e druk. Gebonden Stofomslag 31 p. - xK 8416 x 8.00

GROOT, Jan H. de / C. Ouboter. Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters. Amsterdam, Van Lindonk, 1967. Gebonden. 56 p. Illustraties Kurt Lob. Uitgegeven bij het 125e wijnjaar 1842-1967 van Robberts & Van Hoogen te Arnhem. [Lob 15]. xH 5015 x 8.00

GROOT, Maria de. Amsterdams Getijdenboekje. Gedichten. Leiden, A.W. Sijthoff, 1966. Paperback. 48 p. Aurea. Literaire Kartons. xH 6704 x 8.00

GROOT, Maria de. De tuin van de rabbi. Haarlem, U.M. Holland, 1980. 1e druk. Ingenaaid. 50 p. kwatrijnen xH 2352 x 7.00

GROOT, Maria de. De wals. Gedichten. Ten Have, Kampen, 2004. Gebonden Stofomslag, 60 p. - xT 8890 x 8.00

GROOT, Maria de. De watertuin. Baarn, De Prom, 1987. 1e druk. Paperback. 100 p. - xH 1286 x 9.00

GROOT, Maria de. Gedichten. U.M. Holland, Haarlem, 1971. Oorspr. omslag, 144 p. - xT 8707 x 10.00

GROOT, Maria de. Liedboek voor Kevin. Haarlem, Uitg. Mij. Holland, 1968. 1e druk. Oorspr. omslag. 48 p. De Windroos 81. xT 8153 x 8.00

GROOT, Maria de. Vrijgeleide. Kwatrijnen. Haarlem, U.M. Holland, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. - xM 5555 + 1x bakje 149 x 7.00

GROOT, Maria de / MEROZ, Christianne. Westerbork. Baarn, De Prom, 1985. 1e druk. Paperback. 79 p. - xH 4518 x 7.00

GRUNBERG, Arnon. Liefde is business. Gedichten. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2002. 2e druk. Or. omslag. 181 p. - xY 6011 x 7.00

GRUWEZ, Luuk. Vuile manieren. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1995. 2e druk, Oorspr. omslag, 51 p. Opdracht van de dichter op de franse pagina. xT 8514 x 8.00

GUEPIN, J.P. De Leidse fles in zestien portretten. [Sonnetten]. Amsterdam, C.J. Aarts, 1975. 1e druk. Geniet. 20 p. Amsterdamse cahiers 038. [Amsterdamse Cahiers] Oplage 300 exx. xH 5795 x 6.00

GUEPIN, J.P. De Leidse fles in zestien portretten. Sonnetten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1980. 3e druk. Geniet. 20 p. Amsterdamse cahiers 038. Oplage 500 exx. xH 5800 x 6.00

GUEPIN, J.P. Gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 246 p. - xK 8415 x 10.00

GUEPIN, J.P. Om zo de volledige mens te tonen. Den Haag, 1970. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. - xA 0303 x 5.00

GUEPIN, Jan Pieter. Zoete epigrammen. Gedichten over gelukkige liefde. Amsterdam, Van Gennep, 2002. 1e druk. Paperback. 311 p. - xY 8318 x 8.00

GYSEN, Rene en Hans Sleutelaar. (ed.). Met andere woorden. Jonge dichters uit Noord en Zuid. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 1e druk. Pocket. 127 p. Ooievaar 119. Omslag Herman Berserik. xB 0526 x 5.00

HAAN, Jacob Israel de. Het Joodsche lied. Tweede boek. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. Gebonden. 160 p. Nederlandsche Bibliotheek 415. naam op schutblad: Ad den Besten, Utrecht. xT 3671 x 10.00

HAAN, Jacob Israel de. Het Joodsche lied. Tweede boek. Amsterdam, De Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. Ingenaaid. 160 p. Nederlandsche Bibliotheek. - xY 8497 x 7.00

HAAN, Jacob Israel de. Kwatrijnen. Boekhandel De Verbeelding, Amsterdam, 1994. Gebonden, Stofomslag, 188 p. Oplage 750 exx. [fotografische herdruk van de editie van 1924 t.g.v. de Boekenweek 1994]. Stofomslag Eli Content. xY 6232 x 15.00

HAAN, Jacob Israel de. Libertijnsche liederen. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1914. 1e druk Gebonden 97 p. - xR 3863 x 45.00

HAAN, Jacob Israel de. Libertijsche liederen. P.N. van Kampen & Zoon, Amsteram, 1914. 1e druk Oorspr. bedrukt omslag 97 p. - xR 1097 x 30.00

HAAN, Jacob Israel de. Liederen. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1917. 1e druk, Oorspr. omslag, 144 p. - xT 6788 x 35.00

HAAN, Jacob Israel de. Verzamelde gedichten. 2 delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1952. 1e druk. Gebonden Stofomslag 414 + 496 p. - xH 0954 x 75.00

HAAN, Jacob Israel de / Saul van Messel. Jacob Israel de Haan: Bloemlezing uit zijn kwatrijnen, met Hebreeuwse vertaling van Saul van Messel. Heemstede, 1977/1978. Herdruk. Oorspr. omslag. 54 p. Oplage 200 exx. xY 8354 x 15.00

HAAR, Laura van der. Bodemdrang. Gedichten. Podium, Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, 55 p. zeer goed xY 2244 x 9.00

HAAS, Alex de. Liedjes. Ingeleid door M.J. Brusse. Leiter-Nypels, Maastricht, [1940]. Gebonden Ills. 95 p. + uitklapbare plaat (De noodlottige geschiedenis van Johanna en de booze schoenlapper). illustraties en muzieknotatie gedrukt in blauw xB 9888 x 15.00

HABAKUK II DE BALKER. Oud gereedschap mensheid moe. Amsterdam, De Harmonie, 1976. 2e druk. Oorspr. omslag 39 p. omslag licht verkleurd xL 7766 x 7.50

HAES, Jos de / Hubert van Herreweghen. Gedichten 1965. Leuven, Davidsfonds, z.j. Paperback. 73 p. - xK 5147 x 6.00

HAES, Jos de / Hubert van Herreweghen. Gedichten 1966. Leuven, Davidsfonds, z.j. Paperback. 65 p. - xK 5148 x 6.00

HAES, Leo de. Tussen wolk en wak. Antwerpen, Walter Soethoudt, 1977. Paperback. 67 p. Kijkgatpaperback 53. Met opdracht en gesigneerd door auteur. xK 7692 x 10.00

HAEST, Juliaan. Vlaamse moederlyriek. Verlucht door Roger Caluwaerts. Brussel, Die Skald, [1946]. 2e vermeerde druk. Ingenaaid. 219 p. onafgesneden. Mooi exemplaar. xK 4320 x 13.50

HAGHE, A. ter. Hardnekkige monologen. [Indische gedichten]. Santpoort, C.A. Mees, 1939. Or. omslag. 63 p. - xK 5151 x 10.00

HAGTIBGIUS-SEGER, Agatha. Tijdeloos. Verzen. J.H. Kok Kampen Met een aantal Nederlandse in het Engels vertaalde gedichten. xW 3042 x 5.00

HAIMON, Paul. Oorlogsverzen. Gevecht met het dier. Heerlen, Winants, 1945. 2e druk. Or. omslag. 22 p. - xK 0878 x 10.00

HAKER, M.W.M. (ed.). Op deze plek heeft een gedicht gestaan. Utrecht, Reflex/Veen/Provincie Utrecht, 1988. Oorspr. omslag. 72 p. Fotografie Taco Anema. Uitgegeven op initiatief van het provinciaal bestuur van Utrecht t.g.v. een reorganisatie van de ambtelijke diensten. xR 4631 x 8.00

HALBERTSMA, Bruorren. Rimen & Teltsjes. A.J. Osinga, Ljouwert 1993. Gebonden Ills. 621 p. Fryske Klassiken: nr. 6 xB 5515 x 30.00

HALL, J.N. van. Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door... Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1913. 8e, opnieuw herziene en vermeerderde druk. Gebonden. XII + 216 p. - xT 1374 x 10.00

HALL, J.N. van. Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door... Amsterdam, P.N. van Kampen, [1898]. 3e veel vermeerderde druk. Gebonden. XII + 184 p. - xT 1590 x 10.00

HALL, J.N., van. Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door .... Amsterdam, P.N. van Kampen, [1903]. 6e druk. Gebonden. 179 p. - xT 8110 x 10.00

HALL, J.N. van (ed.). Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1915. 9e druk. Gebonden. XII + 216 p. - xR 8860 x 10.00

HALL, J.N. van (ed.). Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j.. 4e druk. Gedecoreerde linnen band, XII + 184 p. - xT 2873 x 9.00

HALL, J.N. van en J. Prinsen. Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door... Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1929. 12e druk. Gebonden. XV + 217 p. - xY 1872 x 10.00

HALL, J.N. van / J. Prinsen. Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door... Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Gebonden. XII I+ 214 p. - xT 1591 x 10.00

HALLEN, Katelijne van der. Herkenbaar als de lente. Soethoudt, Antwerpen, 1981. Oorspr. omslag, Ills., 53 p. gesigneerde opdracht van de dichter xT 8805 x 8.00

HALLEN, Katelijne van der. Na de nachtegaal. Edicon, Antwerpen, 1990. Oorspr. omslag, 62 p. Genummerd 187/300. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jaap Zijlstra. xT 8817 x 10.00

HAMANS, Camiel. In dienst van de tekst. 17 interpretaties van poezie. + Gedichten. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1987. Gebonden. 136 p. + bijlagen: Gedichten Onder redactie van Camiel Hamans, Jan Luif en Ina Schermer. xY 6941 x 9.00

HAMELINK, Jacques. Ceremoniele en particuliere madrigalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1982. Paperback. 45 p. - xM 2261 x 7.00

HAMELINK, Jacques. Herinnering aan het verdwenen licht, Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Paperback. 138 p. - xY 4161 x 7.00

HAMELINK, Jacques. Niemandsgedichten. Een keuze 1964 - 1975 met een toespraak. Amsterdam, De Bezige Bij, 1976. 1e druk. Paperback. 121 p. Omslag Karel Beunis. xM 2264 x 9.00

HAMELINK, Jacques. Oudere gronden. Amsterdam, Van Gennep, 1969. 1e druk. Ingenaaid. 37 p. - xP 0390 x 6.00

HAMELINK, Jacques. Responsoria. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. 1e druk. Paperback. 44 p. BB poezie. - xH 2354 x 7.00

HANDJE PLAK. Wat straks? Handje Plak antwoordt Seyss Inquart op zijn rede van 3 januari 1945. [Met inleiding van Martinus Nijhoff en tekeningen van Alfred Mazure]. 's-Gravenhage, Knock-Out Press, [H. de Koningh], 1945. Gebonden, Ills., 60 p. [Pseudoniem van Leonhard Huizinga]. De Jong 355. xR 6881 x 13.50

HANLO, Jan. Acht gedichten in het engels. Haarlem, Houtpers, 1986. Oorspr. omslag. 16 p. Genummerd 67/175 exBram de Does op Zerkall. Omslag: Curwen pattern paper ontworpen door Paul Nash, tekstverzorging Arjen Ribbens. xY 7061 x 18.00

HANLO, Jan. Niet ongelijk. Amsterdam, De Beuk, 1957. 1e druk. Ingenaaid. 31 p. Zuid Nederlandse Cahiers nr 3, maart 1957. xT 3653 x 21.00

HANLO, Jan. The varnished. Het geverniste. Amsterdam, U.M. Holland, 1951/1952. Oorspr. omslag. 36 p. De Windroos XIX. xY 7060 x 10.00

HANLO, Jan. Tjielp, tjielp. Gekozen en ingeleid door Guus Middag. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2009. 1e druk Gebonden Stofomslag 79 p. - xR 1355 x 8.00

HANLO, Jan. Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 101 p. Vignettenreeks. De tekening op pagina 72 is van Josje. xY 7030 x 12.00

HARMSEN, Germa. De treden van de trap. Gedichten. De Beuk Amsterdam 1990. Ingenaaid 44 p. - xL 3528 x 5.00

HARTEN, Jaap. Beweging van het jaar. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, [1958]. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 8189 x 7.50

HARTEN, Jaap. Een lokomotief achter prikkeldraad. Gedichten 1967 - 1970. Amsterdam, De Bezige Bij, 1970. Ingenaaid. 71 p. - xY 6836 x 7.00

HARTEN, Jaap. Langs en over de aarde. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1957. Ingenaaid. 24 p. Het Nieuwe Voorhout. xM 5471 x 7.00

HARTEN, Jaap. Studio in daglicht. Amsterdam, U.M. Holland, 1954. Oorspr. omslag. 39 p. De Windroos 29. xT 8193 x 10.00

HARTEN, Jaap. Totemtaal. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. 1e druk. Ingenaaid. 92 p. LRP 155. Omslag Lucebert. xH 5216 x 7.00

HARTEN, Jan van. Het ritselt. Haarlem, U.M. Holland, 1968. Or. omslag. 46 p. De Windroos. xK 8944 x 7.50

HARTEN, Jan van. Hollandse nieuwe. Steenwijk, PIC, 1988. 1e druk. Ingenaaid. 32 p. - xM 9685 x 6.00

HARTSEMA, David. Tussen waal en schip. Gedichten. Oetgoave "alternatyf", Buitenpost, z.j. Gedichten in het Gronings. Illustraties en bandontwerp Jelle Hartsema. xT 8511 x 9.00

HATTUM, Frans van. Toch minstens een nat pak. Gedichten. De Beuk Amsterdam 1989. Oorspr. omslag 48 p. - xL 9017 x 9.00

HATTUM, J. v. Baanbrekertjes. In eigen beheer, Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag, [20 p.]. debuut xT 2351 x 35.00

HATTUM, J. van. De pothoofdplant. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1936. Ingenaaid. 76 p. - xW 5693 x 13.50

HATTUM, J. van. Gedichten. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1936. Geniet. 25-48 p. Helikon Tijdschrift voor Poezie. 6e jrg. no. 2. 1936. Goed exemplaar. xB 5464 x 12.00

HATTUM, Jac. van. Alleen thuis. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1940. Gebonden. 48 p. Helikon nr. 5, tiende jaargang, mei 1940. Omslag Piet Worm. xK 6657 x 13.50

HATTUM, Jac. van. De nagels in het vlees. 's-Graveland, G.W. Breugel, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. Omslag en vignetten C.A.B. Bantzinger. xP 0343 x 7.00

HATTUM, Jac. van. De waterscheiding. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1941. Gebonden. 36 p. Helikon 16. Jrg. 11. Oplage 300 exx. xW 5689 x 10.00

HATTUM, Jac. van. Een zomer. Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. Gebonden Stofomslag, 128 p. - xW 7963 x 8.00

HATTUM, Jac. van. Frisia non cantat. Santpoort, vh C.A. Mees, 1938. Ingenaaid. 38 p. [roestig]. xM 2270 x 11.50

HATTUM, Jac. van. Neerlands taal. Thema met veranderingen. [Utrecht, Jac. P. Romijn], 1943. Oorspr. omslag. 14 p. Schilpad-reeks nr 2. De Jong 364. Oplage 100 exx. Gesigneerd door de auteur. xT 0198 x 20.00

HATTUM, Jac. van. Oxalis. Amsterdam, L.J. Veen, 1941. Ingenaaid. 61 p. omslag en titelpagina Germ de Jong xW 3989 x 8.00

HATTUM, Jac. van. Plant u niet voort.... Amsterdam, De Beuk, 1959. 1e druk. Ingenaaid. 30 p. Deel 2 /8 serie A. - xK 6180 x 6.00

HATTUM, Jac. van. Tien diergedichten. Amsterdam, De Beuk, 1954. 1e druk. Ingenaaid. 18 p. Ills. C. Neytzell de Wilde. xW 3372 x 6.00

HATTUM, Jac. van. Un an de plus un an de moins. Amsterdam, De Beuk, 1955. Cahiersteek. 24 p. - xM 8072 x 9.00

HATTUM, Jac. van. Van Odrimond, Millimas en anderen. Met Houtgravures van J. Bezaan. Putten, C.J. Terwee, z.j. Gebonden. 67 p. Ills. - xK 6654 x 25.00

HATTUM, Jac. van. Verzameld werk, verzen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993. 1e druk. Gebonden Stofomslag 591 p. - xL 6495 x 15.00

HATTUM, Jac. van. Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1954. 1e druk Gebonden Stofomslag 205 p. Band en omslag H. Salden. Mooi exemplaar xH 3826 x 16.00

HAVERSCHMIDT, Francois. Verzamelde gedichten in handschrift. Goossens, Rijswijk, 1993. Gebonden Ills. 197 p. samenstelling en inleiding H. v.d. Sloot xY 5188 x 15.00

HAZEU, Wim. Dankdag voor het gewas. Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 77 p. Nieuwe Nijgh Boeken 14. xK 8774 x 7.50

HAZEU, Wim. (ed.). Dichter bij Achterberg. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 116 p. - xB 6843 x 8.00

HAZEU, Wim. (ed.). Dichter bij Achterberg. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1981. 2e gewijzigde druk Paperback. 151 p. - xB 8687 x 9.00

HECKE, Firmin van. Gedichten. Antwerpen, De Sikkel, 1925. Ingenaaid. 96 p. Gevlekt geen mooi ex. Genummerd 174/200. xW 6960 x 16.00

HEEMSKERK, Hedwig. Asmodee. Kwatrijnen. De Beuk Amsterdam 1990. Oorspr. omslag 52 p. inleiding Johan Polak. xL 9118 x 10.00

HEERESMA, Marcus A. De oceanenzeiler. De Bezige Bij, Amsterdam, 1978. Oorspr. omslag, 99 p. BBPoezie. Met gesigneerde opdracht aan Simon [Carmiggelt]: "de titels zijn niet van mij maar van Geert L. en Remco. xxx Marcus". xT 3399 x 12.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. De poort. Verzen. Amsterdam, A.A. Balkema, 1941. 1e druk Ingenaaid. 62 p. - xY 6616 x 9.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Stille Opmars. Verzen van de nieuwe generatie in Nederland. Verzameld en ingeleid door... Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1942. Gebonden. 142 p. - xK 2622 x 7.50

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Tussen twee zomers. Verzen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1936. Oorspr. omslag. 64 p. - xB 2211 x 8.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. e.a. Gedichten over Holland. London, 1943. Oorspr. omslag. 16 p. Londenreeks nr. 2. xR 9044 x 12.50

HEERKENS, Piet. De Mus. Tilburg, Henri Bergmans, z.j. Oorspr. omslag. 64 p. Vignetten van Tijs Dorenbosch. Bibliotheekstempeltje, omslag verkleurd. xL 4844 x 12.00

HEERKENS, Piet. Den Orgel. Tilburg, Henri Bergmans, z.j. Ingenaaid. 48 p. Vignetten van Tijs Dorenbosch. [bibliotheekstempeltje]. xL 6032 x 10.00

HEES, Jan van. Vaporisator. Amsterdam, Het boek van heden, 1945. Or. omslag. 32 p. Geheel met de hand gezet en gedrukt op een oud handpersje in een oplaag van 250 exemplaren. xK 8886 x 10.00

HEESEN, Hans. En verder is hier alles prachtig. Een bloemlezing uit briefgedichten. Utrecht, Kwadraat, 1993. Paperback. 100 p. - xY 6955 x 7.00

HEESEN, Hans. Vanmorgen keek ik in de spiegel. Zelfportretten van Nederlandse dichters. Samengesteld door .... Utrecht, Kwadraat, 1994. 1e druk. Paperback. 62 p. - xM 9573 x 7.00

HEESEN, Hans (ed.). Het nieuwe avontuur. Ontdekkingsreizen in de poezie. Utrecht, Kwadraat, 1991. Paperback. 100 p. - xH 4737 x 8.00

HEIDBUCHEL, Eric. Stand-in. Brugge, Desclee de Brouwer, 1965. Or. omslag. 33 p. - xK 5410 x 9.00

HEIJMANS, Eduard. Tutti Frutti a la Mort. Nagelaten gedichten met een in memoriam door Wim J. Simons. Amsterdam, De Beuk, 1972. Paperback. 72 p. - xY 7448 x 8.00

HEIJTING, A.T.A. (ed.). Het Boek der Sonnetten. Nederlandsche Sonnetten van de Zestiende Eeuw Tot Jacques Perk. Bevattende 600 fraaie sonnetten. L.A. Dickhoff Jr., Den Haag, 1911. Gebonden 364 p. Op de band: Nederlandsche Dichters, Den Haag, Meijer Elte. xR 3164 x 20.00

HELIKON. Gedichten: J. Slauerhoff. Jo Landheer. Jan Prins. P.C. Boutens. S. Vestdijk. Hendrik de Vries. F.J. van der Molen. G.H. 's-Gravensande. Leo van Breen. Rudolf Escher. B. Roest Crollius. Truus Gerhardt. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1937. Oorspr. omslag. 24 p. Helikon tijdschrift voor poezie, onder redactie van Jo Landheer. 7e jaargang nr. 1. 1937. xR 9492 x 10.00

HELIKON. Gedichten van Rainer Maria Rilke. Vertaald door Gerard den Brabander. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1937. Oorspr. omslag. 73-96 p. Helikon tijdschrift voor poezie, onder redactie van Jo Landheer. 7e jaargang nr. 4. 1937. xR 9495 x 10.00

HELIKON. Nagelaten gedichten van August Vanhoute. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1937. Oorspr. omslag. 25-48 p. Helikon tijdschrift voor poezie, onder redactie van Jo Landheer. 7e jaargang nr. 2. 1937. xR 9493 x 10.00

HELL, Johanna W.P. Sinaasappelkreek. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1987. Oorspr. omslag, 39 p. Gesigneerd door de auteur met opdracht voor Jaap Zijlstra. xT 8812 x 7.00

HELL, Johanna W.P. Tussen maanstenen en zonnebloemen. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1991. Oorspr. omslag, 48 p. Gesigneerd door de auteur met opdracht voor Jaap Zijlstra. xT 8811 x 7.00

HELMAN, Albert. Ontsporing. Verzen. Amsterdamsche Boek en Courant Mij., 1945. 1e druk. Ingenaaid. 102 p. Mooi exemplaar. xH 6062 x 9.00

HELSLOOT, Kees. Aardewerk. Amsterdam, Manteau, 1984. Oorspr. omslag. 62 p. Gesigneerd door de auteur. xY 7401 x 7.00

HENGEL, Leendert J. van den. Recent. Merweboek, Sliedrecht, 1991. Oorspr. omslag, 47 p. Zwaluwreeks xT 8662 x 7.00

HENGEL, Leendert J. van den. Recent. Merweboek, Sliedrecht, 1991. Oorspr. omslag, 47 p. Zwaluwreeks nummer 6 xT 8834 x 7.00

HENNEBO, Robert. De lof der Jeneever. Gedicht. Vercierd met het portrait van den dichter, getekent door den Hr. Jan Wandelaar, en in 't Koper gebragt door den vermaerden Konstenaar Houbraken. Bilthoven/Antwerpen, Ad. Donker, 1939. [1945]. Ingenaaid. 32 p. [Met levensschets van den dichter]. De Jong 376. xR 9199 x 10.00

HENSEN, Herwig. Alles is verband. Brussel, A. Manteau, 1951. Ingenaaid. 56 p. - xH 1919 x 9.00

HENSEN, Herwig. Daidalos. Brussel, A. Manteau, 1948. Ingenaaid. 89 p. Oplage 400 exx. xH 2253 x 8.00

HENSEN, Herwig. De appelboom. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1963. Ingenaaid. 69 p. De Ceder 43. xL 0844 x 9.00

HENSEN, Herwig. De dubbele vaardigheid. Brussel, A. Manteau, 1940. Ingenaaid. 52 p. onopengesneden. Genummerd 174/200 exx. [Roestvlekje en omslag licht verkleurd]. xK 5455 x 10.00

HENSEN, Herwig. Gedichten. Eerste deel: De cirkel tot Narkissos, Hamlet in den spiegel, De dubbele vaardigheid, Oefeningen naar binnen. Tweede deel: Het voorbeeldig bestand, Het onvoorwaardelijk begin, Lof der gereedheid. Brussel, A. Manteau, 1947. Ingenaaid. 203 + 212 p. Twee delen. - xB 0787 x 20.00

HERBERGHS, Leo. Lessen in landschap. Haarlem, U.M. Holland, 1968. 1e druk. Paperback. 56 p. De Windroos 79. xK 9178 x 7.50

HERBERGHS, Leo. Met aarden vingers. Amsterdam, U.M. Holland, 1955. Or. omslag. 48 p. De Windroos XXXII. xL 0233 x 8.00

HERCKENRATH, Ad. Maandkalender. Gent, Hoogstraten, 1945. Oorspr. omslag. 20 p. De Spiegel, Maandschrift voor Poezie 1e jrg. Nr. 8. December 1945. xT 4609 x 7.00

HERMANS, L.M. In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaan. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn. D. Buys Dz., Amsterdam, 1903. Gebonden met behoud van oorspr. bedrukt omslag 116 p. - xR 3393 x 50.00

HERMANS, Paul. Een kern van oppervlakkigheid. Gedichten. Amsterdam, L.J. Veen, 1995. Paperback. 46 p. - xH 8487 x 8.00

HERMANS, Ward. Poezie achter tralies. De Goudvink, [1964]. Oorspr. omslag 79 p. - xR 0864 x 18.00

HERMANS, Willem Frederik. Horror Coeli en andere gedichten. Meulenhoff Amsterdam 1946. De Ceder, zesde deel. Mist achterzijde omslag. Redelijk exemplaar. xB 4497 xx 60.00

HERMANS, Willem Frederik. Kussen door een rag van woorden. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 2000. 3e druk. Gebonden Stofomslag. 35 p. T.g.v. de jaarwisseling 1999-2000. xY 6910 x 10.00

HERMANS, Willem Frederik. Overgebleven gedichten. Thomas Rap Amsterdam 1970. 2e druk. Gebrocheerd, 79 p. 1000 exx. naam voorin. xY 4343 x 10.00

HERMIS, Kees. De dood weersproken. Gedichten over en tegen de dood. Dabar-Luyten, Aalsmeer, 1995. Oorspr. omslag, 48 p. door de dichter gesigneerd met opdracht en een briefje voor Jaap Zijlsta xT 8806 x 7.00

HERMKENS, Jeroen (litho's); Wacht, Theo van der (gedichten). De laatste stad. Weideblik, Varik, 2004. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 64 p. oplage 1000 exx. xT 9904 x 10.00

HERREMAN, R. Het helder gelaat. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. Ingenaaid. 33 p. - xB 5794 x 8.50

HERREMAN, R. Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1940. 1e druk. Ingenaaid. 58 p. - xK 8935 x 14.00

HERREMAN, R. en Marnix GIJSEN. Vlaamsche verzen van dezen tijd. Amsterdam, Bigot en van Rossum z.j. 2e geheel herziene en vermeerderde druk Gebonden. 80 p. De Uilenreeks no. 5 xK 6442 x 5.00

HERREMAN, Raymond (ed.). Arbeiders dichten. Ach. van Acker, Brugge, 1937. Oorspr. omslag, 64 p. Gedichten van arbeiders uit de beide Vlaanderen. Garve reeks 5. xR 9001 x 12.00

HERREWEGHEN, Hubert van. De schaking van een prinses. De 100 liefdesgedichten. Lannoo, 2003. Gebonden, 162 p. - xT 8919 x 9.00

HERREWEGHEN, Hubert van en Willy Spillebeen. Het nachtegalenbosje. Poezie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916. Leuven, Davidsfonds, 1990. Gebonden Stofomslag 214 p. - xH 9124 x 11.50

HERREWEGHEN, Hubert van en Willy Spillebeen. Soms tussen tulpen. Poezie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945. Davidsfonds/Clauwaert, 1997. Gebonden Stofomslag. 277 p. - xY 1757 x 10.00

HERRMANN, Emil Alfred. Abenteuer im Wald von Broceliande. Ein Spielmannslied. Der Wolke Bote, [1938]. Oorspr. omslag. 21 p. Dit boek werd vervaardigd voor George en Louisa Bakels t.g.v. hun zilveren Huwelijksfeest Den 17 April 1938. 20 exemplaren werden voor hen met de hand gekleurd, genummerd en door H. Franck gebonden. Dit is No. 5. [onderzijde omslag vochtvlekje, binnenwerk goed]. xB 1679 x 10.00

HERTOG, Salvador. Bestaan zonder tijd. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. 1e druk. Paperback. 33 p. - xM 6813 x 7.00

HERTOG, Salvador. Morgengedichten. Corrie Zelen, z.j. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. - xB 5913 x 7.00

HERZBERG, Judith. 27 liefdesliedjes. Amsterdam, De Harmonie, 1997. 11e druk. Oorspr. omslag, 64 p. Een bewerking van het Hooglied. xY 6703 x 8.00

HERZBERG, Judith. Dagrest. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1997. 5e druk. Ingenaaid. 51 p. - xR 6512 x 8.00

HERZBERG, Judith. Een selectie uit het werk van Judith Herzberg. Trouw poëziecollectie, Amsterdam, 2013. Oorspr. omslag, 75 p. - xY 1694 x 7.00

HERZBERG, Judith. Een selectie uit Zeepost, Beemdgras, 27 liefdesliedjes e.a. bundels. Trouw, Amsterdam, 2013. Oorspr. omslag, 75 p. Trouw poeziecollectie xT 5153 x 7.00

HERZBERG, Judith. Landschap. Gedichten. Tekeningen van Jan Joris Lamers. Herik, Landgraaf, 1998. Oorspr. omslag, [13] p. Genummerd 279/299 Gesigneerd door de auteur. Zwarte reeks 40 xT 8696 x 20.00

HERZBERG, Judith. Staalkaart. Poetry International / De Harmonie, Rotterdam / Amsterdam 2001. Oorspr. omslag 16 p. t.g.v. de 2e Landelijke Gedichtendag xB 5649 x 5.00

HERZBERG, Judith. Wat zij wilde schilderen. Amsterdam, De Harmonie, 1996. 1e druk. Paperback. 60 p. - xL 0008 x 8.00

HERZBERG, Judith. Zeepost. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979. 6e druk. Ingenaaid. 48 p. - xT 5150 x 7.50

HETTINGA, Eeltsje. Akten fan winter. Steven Sterk Utjouwer, Utrecht, 1998. Gebonden, 78 p. poezie in het Fries xL 4387 x 20.00

HEYTING, August. Groot Liederboek. Ruim 700 gedichten benevens een beschouwing voor toondichters: over tekststudie. Den Haag, Luctor et Emergo, 1926. Ingenaaid Ills. 432 p. Omslag- en boekversieringen door Chris Lebeau. Vignet door Georges Hogerwaard. Rug verkleurd. Kleine beschadiging achterzijde (blanco) omslag xB 6511 x 20.00

HEYTING, August. Verweer. 's-Gravenhage, [1946]. Geniet. 32 p. Na de oorlog kreeg hij een verbod op het uitbrengen van literair werk 1951 opgelegd. In 1946 verscheen zijn berijmd Verweer tegen deze veroordeling door de Ereraad voor de Letterkunde. xT 3106 x 8.50

HEYTZE, Ingmar. Utrecht voor beginners & gevorderden. Verzamelde Utrechtse gedichten. Podium, Amsterdam, 2015. Paperback, 253 p. zeer goed xY 2338 x 9.00

HEYTZE, Ingmar. Utrechtse Gedichten. Met Utrechtse prenten van Dick van Luijn. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 2001. Oorspr. omslag, Ills., 16 p. - xY 3434 x 7.00

HILDERING, Heleen. Saaie gedichten voor huisvrouwen en Automatisch handschrift. De Bezige Bij, Amsterdam, 1980. Oorspr. omslag 52 p. - xY 7009 x 7.00

HIRSCH, Lucas. Ontsla me van alles wat ik liefheb. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 2015. Oorspr. omslag, 56 p. zeer goed xY 2236 x 9.00

HOEK, Luc van. De Roothoorn. Tilburg, Boekhandel Triborgh, 1938. 1e druk. Ingenaaid. 56 p. - xL 2470 x 10.00

HOEK, Luc van. Tussen Demer en Dommel. Tilburg, Triborgh, 1935. Ingenaaid. 41 p. - xL 6605 x 8.00

HOEK, Rouke van der. Doorgewinterd landschap. Landgraaf, Herik, 1992. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. Oplage 500 exx. xM 7669 x 7.00

HOEKSTRA, H.G. Panopticum. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. Ingenaaid. 40 p. De Ceder I xM 5270 x 7.00

HOEKSTRA, Han G. (ed.). In de donkere dagen voor kersttijd.... Een bundel kerstgedichten van en voor dezen tijd. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 75 p. De Uilenreeks no. 46 xK 6638 x 5.00

HOEKSTRA, Han G. en Victor E. van Vriesland (eds.). De muze op reis. Zijnde een bloemlezing van verzen handelend over de reislust, de reisangst, de uitreis, de thuisreis en de reiziger zelf. Bijeengebracht door en met een inleiding van ... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1950. Or. omslag. 55 p. Boekenweek-uitgave. Omslag, illustraties en typografie H.D. Voss. xK 3130 x 7.00

HOEWAER, Trudo. Sakuntala. Gedicht. Hasselt, Heideland, 1950. 2e vermeerderde druk. Or. omslag. 43. p. Genummerd 148/150 exx. Gesigneerd door auteur. xK 7687 x 12.00

HOFFHAM, O.C.F. Gedichten. Uitgeverij 521 Amsterdam 2003. Gebonden 48 p. De Sandwich-reeks nr. 4. Onder redactie van Gerrit Komrij. xB 5961 x 9.00

HOFNAR, Don. Kort dus goed. De Stunt, 1989. Oorspr. omslag. [70] p. Met opdracht en gesigneerd door auteur. xB 3668 x 8.00

HOFSTRA, Pim. Ianus. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1995. Ingenaaid. 43 p. - xH 3912 x 6.00

HOKKE, Dana. Gebroken wit. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981. 1e druk. Ingenaaid. 32 p. - xW 3291 x 6.50

HOLDERLIN, Friedrich. Der Archipelagus. Vertaald fragment. Woubrugge, Avalon Pers, z.j. Or. omslag. 4 p. Bij gelegenheid van Jacques Benoit zijn 85' verjaardag. De tekst is gezet uit de Lutetia en op Zerkall - Butten gedrukt. xL 3623 x 10.00

HOLLEMAN, Jet, Loeke Groenendal en Servaas Goddijn. Vandaag neem ik vrij. De Beuk, Amsterdam, 1992. Oorspr. omslag, 64 p. Boekverzorging Servaas Goddijn. Gesigneerde opdracht met handgeschreven haiku van deze aan Jaap Zijlstra. xT 8810 x 7.50

HOLMAN, THeo. Theo, Theo. Een vriendschap in sonnetten. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2009. Paperback, 270 p. - xT 9970 x 9.00

HOLMAN, Theodor. De kistenmaker. C.J. Aarts, Amsterdam, 1977. 1e druk, Geniet 28 p. [Amsterdamse cahiers]. oplage 500 exx. xT 6364 x 9.00

HOLTRIGTER, Julien. Raadselwater. De Harmonie, Amsterdam, 2015. Oorspr. omslag, 55 p. zeer goed xY 2253 x 8.00

HONDIUS, J.M. Het bont gewaad. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1947. 1e druk. Gebonden. 30 p. - xW 7895 x 8.00

HONINGH, Chris. De rinkelbom. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1998. 1e druk. Ingenaaid. 62 p. - xH 8609 x 7.00

HONINGH, Chris. De uitvinder. Amsterdam, Em. Querido, 1991. 1e druk. Paperback. 47 p. - xH 7627 x 7.00

HOOFT, P.C. Van Liefde En Min. Amoureuze liederen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. Gedecoreerd linnen bandje, 90 p., 10,5 x 8 cm. Dwergen-reeks. Verzorgd door J.B.Th. Spaan. Band en typografische verzorging Jan van Krimpen. Met portret in houtsnede door S.L. Hartz. Gedrukt bij Joh. Enschedé. xY 8307 x 9.00

HOOFT, VONDEL, ANTONIDES, POOT, VAN HAREN Paarlen, bijeenverzameld uit de Poezy der Gouden Eeuw van Nederlands Letterkunde. Schultze & Voermans, Utrecht, 1841. Gebonden, n.p. gedrukt in meerdere kleuren, rugje beschadigd verder goed xY 3605 x 10.00

HOOGENDOORN, RIK. He....... Hoogendoorn. Abbenbroek, Stichting Without Feathers, 1985. Oorspr. omslag. 64 p. Oplage 500 exx. xR 2451 x 7.00

HOOGSTRATEN, Harry. Dantes folio en de voltameter. Haarlem, In de Knipscheer, 1983. Paperback. 48 p. - xP 2018 x 7.50

HOOGSTRATEN, Harry. Honderd paar schoenen op De treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek. Haarlem, In de Knipscheer, 1980. Ingenaaid. 79 p. - xY 3182 x 7.00

HOOGWERF, P.A. Woon in het vers. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 1983. Oorspr. omslag, 40 p. - xY 6768 x 7.00

HOORE, Cees van. Groot licht. Amsterdam, De Harmonie, 1983. 1e druk. Paperback. 46 p. - xW 3374 x 6.00

HOORNE, Philip. Niets met jou. Uitgeverij 521 Amsterdam 2002. Gebonden 47 p. De Sandwich-reeks nr. 1. Onder redactie van Gerrit Komrij. xL 1069 x 8.00

HOORNIK, Ed. Achter de bergen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1955. 1e druk. Oorspr. omslag. 23 p. Genummerd 196/1000. De gedichtencyclus is ontstaan na een reis met Gerrit Achterberg door de Haute Savoie in 1952. xT 8879 x 15.00

HOORNIK, Ed. De erfgenaam 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 4e druk. Gebonden. 44 p. Van Dijk 477c. - xW 2953 x 9.00

HOORNIK, Ed. Een liefde. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1941. 1e druk. Gebonden. 20 p. - xK 8818 x 8.00

HOORNIK, Ed. Geboorte gevolgd door Mattheus en andere gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, z.j. 4e druk. Gebonden Stofomslag 92 p. - xM 0029 x 9.00

HOORNIK, Ed. Mattheus. Amsterdam, Meulenhoff, 1982. Ingenaaid. 35 p. Omslag Karina Meister. xH 2101 x 6.50

HOORNIK, Ed. Mattheus. Een Episch gedicht. Den Haag, H.P. Leopold, 1938. Ingenaaid, onafgesneden, 35 p. De Vrije Bladen 15e jaargang januari 1938 Schrift 1. xK 7090 x 9.00

HOORNIK, Ed. Mijn dochter en ik. Teekening van J.S. Sjollema. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 8. xB 0969 x 8.00

HOORNIK, Ed. Steenen. Maastricht, A.A.M. Stols, 1947. 2e druk. Gebonden. 54 p. - xR 3994 x 8.00

HOORNIK, Ed. Tweespalt, gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 2e druk. Gebonden Stofomslag 22 p. Van Dijk 703. - xW 6910 x 13.50

HOORNIK, Ed. Vijf gedichten: Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg. Amsterdam, Meulenhoff, 1971. 2e druk Paperback 127 p. Meulenhoff Editie xB 7699 x 8.00

HOORNIK, Ed. (ed.). Twee lentes. De beste gedichten uit "Werk" 1939 en "Criterium" 1940. Met een inleiding. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1941. Ingenaaid. 84 p. - xK 9436 x 10.00

HOPPENBROUWERS, Frans. Tijdloos verweer. Kempen Uitgevers, Zaltbommel, 2003. Gebonden 64 p. - xR 4158 x 9.00

HORA ADEMA, W.R. Dichterlijk Auteurstestament, 1876-18/19 April 1905. [Apeldoorn 1905]. Gebonden 35 p. Niet in den handel. Poezie voornamelijk in het Frans. xL 4357 x 25.00

HORSTING-BOERMA, A.A.M. Tot over de Oren... G.W.Breughel, 1947. Ingenaaid. 54 p. Genummerd 447/500 exx. xY 7342 x 8.00

HOUBEN, Piet-Hein. Silhouet. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1984. 1e druk. Paperback. 47 p. - xB 6963 x 7.00

HOUBEN, Piet-Hein. Stille sonnetten. Amsterdam, Em. Querido, 1998. Ingenaaid. 47 p. - xM 2012 x 8.00

HOUPST, E.W. De weg der gepeinzen. Sonnetten. Hilversum, De Boekenvriend, [1936]. Oorspr. omslag. 71 p. De jonge dag, uitgave 1. xR 9262 x 12.50

HOUWINK, Roel. Muziek omkranst de stilte. [Zeist, in eigen beheer, 1980]. Geniet. [16] p. - xY 7212 x 8.00

HOUWINK, Roel. Strophen en andere gedichten. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. 1e druk. Ingenaaid onafgesneden. 49 p. Brusse 685. Gedrukt in zwart en blauw. Ingenaaide oplage 350 exx. xW 6171 x 11.50

HOVEN, Paul van den. De naburige herder. Een gedicht. Utrecht, 2001. Vouwvel. 21 x 10.5 cm. T.g.v. van de jaarwisseling 2001-2001 voor vrienden en bekenden van Hinderickx & Winderickx. xY 7900 x 6.00

HUF, Paul. Nederlanders weest gewaarschuwd! Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Vouwblad. Gedrukt in rood en zwart. Met 2 tekeningen door C.A.B. Bantzinger. Gesigneerd door de auteur. xT 2527 x 10.00

HUF, Paul. Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting. Amsterdam, Ploegsma, 1941. Gebonden Stofomslag, 132 p. De Ploegserie. xT 1404 x 12.50

HUGO en EDUARD. Rotte Blaren. Leidsche Studentenliedjes etc. Leiden, 1905. 2e uitgave. Gebonden. 127 p. Met oorspronkelijke teekeningen en muziek. [1e druk 1903]. xB 2103 x 12.00

HUIJBERS, A.N.J. Sonnetten en Liederen. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1906. Gebonden. 30 p. Onafgensenden. Gedrukt in rood en zwart. xT 0111 x 15.00

HUINCKS, P.J.G. Zwarte bladzijden. Baarn, Hollandia, [1945]. Gebonden Stofomslag 100 p. - xT 0775 x 8.00

HUIZINGA, Leonhard. De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1947]. Gebonden Stofomslag 97 p. - xB 8438 x 15.00

HULLEBROECK, Emiel. Liederen. Eerste t/m veertiende reeks. z.p, z.j. Oorspr. omslag. 49 p. Bevat de teksten van verschillende dichters. iets roestvlekkig. xY 7591 x 8.50

HULST, Leo. Weinige verzen. Oostenhout, L.H. Vermijs, z.j. Or. omslag. 50 p. - xL 3025 x 9.00

HULSTYN, Wouter. Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg. Maassluis, N.J. Govers, [1921]. Oorspr. omslag. 38 p. - xT 4583 x 45.00

HULZEBOSCH, Claire. Een toevalligheid zien. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1991. Oorspr. omslag. 38 p. - xB 3934 x 7.00

HULZEBOSCH, Claire. Hart met gaten. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1990. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 3935 x 7.00

HUYBERS, A. Geestelijke liederen. Z.p. z.j. Or. omslag. 29 p. Niet in den handel. Roestvlekjes. xK 9467 x 8.00

HUYGEN, Hugo. Waaiende bladeren. Een vlaag gedichten uit Gedichtentuin, Gedichtenwoud, Gedichtenzee en Het gestoorde verbond. Amsterdam, De Blauwe Lucht, 1946. Cahiersteek. [32] p. Genummerd 271 /375 exx. xY 6731 x 7.00

HUYGENS, Constantijn. Rad van onrust. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987. Ingenaaid. 47 p. - xM 8529 x 7.00

HUYSKENS, Wim. Schuine lyriek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. Oorspr. omslag. 40 p. - xB 0287 x 7.00

HUYSKENS, Wim. Verbeelding te lijf. Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. 1e druk. Pocket. 62 p. - xK 7630 x 7.00

ICK DIEN. Terreur-Bloemen. Z.p. [1944]. Oorspr. omslag. [22] p. Mogelijk clandestien verschenen, niet in De Jong. xY 0542 x 10.00

IEPENDAAL, Willem van. Liederen van de zelfkant. Amsterdam, Em. Querido, 1975. Paperback. 75 p. Samenstelling Jaap van de Merwe. xA 0307 x 6.00

IEPENDAAL, Willem van. Op drift. Liedjes van deze tijd. F.G. Kroonder, Bussum, 1945. Oorspr. omslag, 49 p. illustratie houtgravure xY 7385 xx 7.00

IEPENDAAL, Willem van. Tusschen kuil en achterdoek. Maastricht & Brussel, A.A.M. Stols, [1936]. Ingenaaid. 67 p. omslag A. Hahn Jr. xY 6629 x 9.00

INDESTEGE, Luc. Orpheus en Eurudike. Colibrant, 1964. 4e druk. Or. omslag. 19 p. De houtsnede is van Nelly Degouy. Mooi exemplaar. xK 7659 x 9.00

INGHELS, Maarten. Nieuwe rituelen. Gedichten. De bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen, 2016. oorspr. omslag, 87 p. zeer goed xY 2259 x 10.00

ISTENDAEL, Geert van. Het geduld van de dingen. Gedichten. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1996. Oorspr. omslag, 71 p. - xY 2658 x 7.00

ITTERBEEK, Eugene van. Mysterie en materie. Essais en gedichten samengesteld en ingeleid door .... Vierde Europees Poeziefestival 1982. Leuven, Schrijversaktie, 1982. Paperback. 384 p. Cahier nr. 33 Europese reks. xK 3760 x 10.00

JACOBS, Jan. Uit mijn geheimenis. Verzen. Amsterdam, J.M. van Rossum, z.j. Ingenaaid. 38 p. - xK 8160 x 9.00

JACOBS, Jan W. De vlag uit het raam. Gedichten. Amsterdam, A.J.G. Strengholt,1964. Oorspr. omslag, 24 p. - xY 8471 x 9.00

JACOBS, Jan W. Roode bloesem uit zwarte struiken. Amsterdam, Arbeiders Jeugd-Centrale, 1927. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 4370 x 10.00

JACOBS, Jan W. Strijd om vrijheid. Een bundel verzen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1946. 2e druk. Ingenaaid. 52 p. Omslag en vignetten van Joh. van Hell. Oplage 1500 exx. xY 6782 x 8.00

JACOBS, Jan W. Strijd om vrijheid. Een bundel verzen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. 1e druk. Oorspr. omslag, 53 p. Omslag en vignetten van Joh. van Hell. Oplage 1500 exx. bibliotheekstempeltje. xT 5801 x 8.00

JACOBS, Jan W. Van onder ons vaandel. Verzen. Amsterdam, Jacobs, 1930. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 5718 x 12.50

JACOBSE, Muus. Het oneindig verlangen. Gedichten en liederen. Gekozen en ingeleid door Ad den Besten. F. Callenbach, Nijkerk, 1982. Oorspr. omslag, 229 p. - xT 8627 x 8.00

JACOBSE, Muus. Vuur en wind. Gedichten 1941 - 1945. 's-Gravenhage, Daamen, 1946. 2e druk. Ingenaaid. 84 p. - xW 3039 x 7.00

JACOBSE, Muus. [=K.H. Heeroma]. Programma, gedichten. Maastricht, A.A.M. Stols, 1932. Ingenaaid. onafgesneden. 43 p. Van Dijk 280. Oplage 350 exx. xW 2952 x 11.50

JAGENEAU, Lambert L.M. Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne. Brussel, Manteau, 1968. Oorspr. omslag. 33 p. Genummerd 287/300 exx. xR 3668 x 8.00

JAGER, Klaas. Windwakken in de tijd. In de Knipscheer, Haarlem, 2001. Oorspr. omslag, 77 p. - xY 5566 x 7.00

JAGER, Okke. Worden als een kind. J.H. Kok, Kampen, 1954. Oorspr. omslag, 52 p. - xT 8994 x 7.00

JAGER, Okke (ed.). Kom haastig! Gedichten over de wederkomst van Jezus. Verzameld en ingeleid. J.H. Kok, Kampen, 1957. Gebonden, 104 p. - xT 8995 x 8.00

JAGER, Peep de. Eerste gedichten. Rotterdam, 1909. Geniet. 48 p. Niet in den Handel. Gesigneerd en genummerd 25. xL 9268 x 10.00

JAGT, Bouke. Wardeel. Baarn, De Prom, 1987. 1e druk. Paperback. 62 p. - xH 0122 x 6.00

JANSEN, J.C. Herfst in Harich. Gedichten. Eigen beheer, 1996. Ingenaaid. 60 p. Gedrukt in rood en zwart. Genummerd 64/100 exx. xY 6702 x 9.00

JANSEN, Wolfgang. Mijnheer Van Dale wacht op antwoord. C.J. Aarts, Amsterdam, 1974. Geniet, 28 p. oplage 500 exx. Debuut. [Amsterdamse Cahiers]. xK 6362 x 5.00

JANSSEN, Jacques. Een spin op tafel. Amsterdam, Van Gennep, 1980. Ingenaaid. N.p. Ills. - xP 2216 x 7.00

JASPAR, Edm. Bonte Blomme. Gedichte in Mastreechs Dialek. Mastreech, Boosten & Stols, 1928. Ingenaaid. 196 p. Twiede, vermierderden drok, veurzeen van 'n verklaorende lies van waord. Gesigneerd door de auteur. xT 2337 x 15.00

JELLES, Piter [=Troelstra]. Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles. To Ljouwert by R. van der Velde, 1945. Tredde (útwreide) printinge. Mei platen fen Ids Wiersma Redigearre fen J.P. Wiersma. Gebonden, Ills. 318 p. - xR 7114 x 15.00

JELLES, Piter [=Troelstra]. Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles. Ljouwert, R. van der Velde, 1920. Oarde printinge met portret fen 'e dichter en printen fen Ids Wiersma. Gebonden XIV + 344 p. Foarwird P.J. Troelstra. xR 7115 x 15.00

JESPERS, H.F.L. Textes. Poemes (1961-1963). Preface par Andre Guimbretiere. Anvers, Editions Monas, z.j. Oorspr. omslag. 73 p. - xT 0892 x 10.00

JOEKES, Theo. De orde van de dag. Gedichten 1941 - 1981. Amsterdam, Loeb, 1982. 1e druk. Paperback. 162 p. - xY 6869 x 9.00

JONCKHEERE, K. Conchita. Gedichten. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1946. Ingenaaid. 36 p. - xT 3658 x 9.00

JONCKHEERE, Karel. De hondenwacht. Gedichten. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1951. 1e druk. Ingenaaid. 77 p. Oplage 500 exx. xM 0233 x 9.00

JONCKHEERE, Karel. Floroskoop April. Utrecht, Het Spectrum, 1979. Gebonden. 48 p. Ills. - xR 7570 x 7.00

JONCKHEERE, Karel. Gemini. Een eeuw gedichten in Belgie. Un siecle de poesie en Belgique. Brussel, A. Manteau, 1960. Paperback. 211 p. Ad Multos nr. 10. xL 3849 x 8.00

JONCKHEERE, Karel. Poezie is overal. Van Bijbel tot Eskimo. Antwerpen, S.M. Ontwikkeling, 1960. Gebonden. 171 p. - xK 3305 x 8.00

JONCKHEERE, Karel. Roemeense suite. Gedichten. Brussel/Antwerpen, A. Manteau, 1965. 1e druk. Ingenaaid. 45 p. - xK 9437 x 8.00

JONCKHEERE, Karel. Van zee tot schelp. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1956. 2e druk. Gebonden Stofomslag 37 p. Van Dijk - xW 2889 x 9.00

JONG, Hieke de. Op gelijke voet met het gras. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1964. Oorspr. omslag, 45 p. Giraffe Reeks. Omslag Henri de Haas xT 8694 x 7.00

JONG, Hielke de. Rijden door Genesis. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1963. Oorspr. omslag, 42 p. Giraffe-Boeken. Stofomslag Kees Kelfkens. xT 8975 x 7.00

JONG, Max de. Heet van de naald. Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. Oorspr. omslag, Ingenaaid 29 p. bruin omslag xT 6574 x 10.00

JONG, Mieke de. Voor alles een tijd. Kok, Kampen, 1991. Oorspr. omslag, 48 p. Met een opdracht en een kaartje van de auteur voor Jaap Zijlstra. xT 8768 x 8.00

JONG Ozn, Klaas de. Aflandige wind. Gedichten. Kok, Kampen, 1994. Oorspr. omslag, 48 p. gesigneerde opdracht op franse pagina xT 8521 x 8.00

JONGEJAN, Vera. Tussen het zoet. Gedichten en tekeningen. De Beuk, Amsterdam, 2001. Oorspr. omslag, Ills., 52 p. gesigneerd door de auteur xT 1154 x 9.00

JONGHE, Marie Claire de. Jaja. Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. Oorspr. omslag. 48 p. Met krantenknipsel wie is Marie Claire de Jonghe. xK 7609 x 10.00

JONKMAN, Marieke. Dochters van het donker. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1991. 1e druk. Ingenaaid. 55 p. - xM 6795 x 7.00

JONKMAN, Marieke. Plejaden. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1992. 1e druk, Oorspr. omslag, 76 p. - xY 1658 x 7.00

JOORIS, Roland. Gedichten 1958-78. Lotus, Antwerpen, 1978. Oorspr. omslag, 118 p. - xT 8997 x 10.00

JOOST. De Groene Rommelpot. Voorzien van een inleiding door Anton van Duinkerken, versierd door Fiep Westendorp. Bussum. F.G. Kroonder, 1949. Gebonden. 71 p. Ills. Wekelijks verschijnend Pamflet op de achterpagina van “De Groene Amsterdammer” xH 9910 xx 10.00

JOOST [=Evert Werkman]. Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1958. 1e druk. Pocket. 112 p. Ooievaar 81. Omslag Herman Berserik. xB 0553 x 5.00

JOSSELIN DE JONG, K.H.R. de. Het witte schip. Santpoort, v/h. C.A. Mees, 1948. Or. omslag. 31 p. - xK 7704 x 8.00

JOSSELIN DE JONG, K.H.R. de. Nacht en ontij. L.J.C. Boucher, Den Haag, 1946. 2e druk, halflinnen gebonden, onafgesneden, 43 p. - xY 8402 x 7.00

KAAL, Meertje. Penthesileia. Gedichten. Eigen beheer, 1992. Oorspr. omslag, 66 p., genummerd 25/100. geb. Wormerveer 29-9-1930 - gest. Amsterdam 16-5-2016, beeldend kunstenares en dichteres xY 6309 x 8.00

KAAL, Meertje. Vergeef de wilde kat zijn beten. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1989. 1e druk. Ingenaaid. 30 p. - xM 6810 x 7.00

KAES, M. Oxese. Amsterdam, K. Budde, [1959]. Oorspr. omslag. [66] p. Met handgeschreven brief en correcties in de tekst. xY 7260 x 10.00

KAL, Jan. 100 doortimmerde sonnetten uit de jaren 1966 -1990. Amsterdam, Gerard Timmer, 1991. Ingenaaid, 110 p. - xT 9956 x 7.00

KAL, Jan. Amsterdam / Halfweg. C.J. Aarts, Amsterdam, 1987. 1e druk, Oorspr. omslag, 48 p. oplage 1000 exx. xY 2358 x 8.00

KAL, Jan. Assepoester. 39 sonnetten met tekeningen van Irene Wolfferts. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1981. Oorspr. omslag, Ills., 64 p. - xY 2360 x 8.00

KAL, Jan. Chinese sonnetten. C.J. Aarts, Amsterdam, 1984. 1e druk, Oorspr. omslag, 48 p. oplage 1000 exx. xY 2357 x 8.00

KAL, Jan. Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1979. Vierde, gewijzigde en uitgebreide druk, Oorspr. omslag, 236 p. - xY 2361 x 12.00

KAL, Jan. Floroskoop: December. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1979. Gebonden, Ills. 48 p. met los ingelegd kaartje xY 2359 x 6.00

KAL, Jan. Mijn manier. 144 Sinatra-sonnetten. Amsterdam, Gerard Timmers Prods, 1990. 1e druk, Ingenaaid, 168 p. - xM 0874 xx 5.00

KAL, Jan. Praktijk hervat. 111 sonnetten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. 1e druk. Ingenaaid. 120 p. - xL 6865 x 8.00

KAL, Jan. Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. C.J. Aarts, Amsterdam, 1984. 2e druk, Oorspr. omslag, 48 p. - xY 2356 x 8.00

KAL, Jan. Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten. C.J. Aarts, Amsterdam, 1980. 1e druk, Oorspr. omslag, 32 p. Amsterdamse cahiers 057. Oplage 1000 exx. xY 2362 x 9.00

KAL, Jan & Hans van der Horst. Oprechte Haarlemse sonnetten en tekeningen. Gerard Timmers Prods, Amsterdam, 1992. Oorspr. omslag, 96 p. 21,5 x 24,5 cm. - xY 2366 x 15.00

KALMIJN-SPIERENBURG, Jo. Bevrijding. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Gebonden. 40 p. - xH 2708 x 7.00

KAM, Jan Gerrit. Zes en twintig gedichten. De Lier, Mechelen, 1944. Gebonden, 28 p. Gedrukt in vijftig exemplaren t.g.v. den vijftigsten verjaardag van den dichter... Dit exemplaar voor Dr. C.S. Verrijp. xR 8080 x 15.00

KAMERLINGH ONNES, O. Lied om niet. Ontvankelijkheden, taalspiegelingen en verbeeldingen. Amsterdam, De Kunst, 1932. Oorspr. omslag. 100 p. - xB 2139 x 16.00

KAMPHUIS, G. Aardsch seizoen. Amsterdam, U.M. Holland, 1937. Ingenaaid. 43 p. - xK 7390 x 7.50

KELK, C.J. Egel en faun. Gedichten. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1947. Oorspr. omslag, 44 p. De Ceder 16 xY 8051 x 7.00

KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). Middel-Nederlandsche lyriek. Bigot & Van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 78 p. De Uilenreeks no. 3 xK 6439 x 5.00

KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). Middel-Nederlandsche lyriek. Bigot & Van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden. (blauwe omslag). 78 p. De Uilenreeks no. 3 xK 6440 x 5.00

KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). Moderne lyriek. Amsterdam, Bigot & Van Rossum [1941] 4e druk. Gebonden. 71 p. De Uilenreeks no. 16 xY 8473 x 5.00

KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). Nieuwste dichtkunst. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, [1942]. 6 druk. Gebonden. 80 p. De Uilenreeks no. 1. xY 8474 x 5.00

KELK, C.J. & Halbo KOOL (ed.). De liefde zingt in verzen. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 95 p. De Uilenreeks no. 43 xK 6628 x 5.00

KEMP, Mathias. Onder de rosse komeet. Maastricht, Veldeke, 1945. Ingenaaid. 38 p. - xH 3989 x 9.00

KEMP, Mathias. Ravijnen, verzen. Amsterdam, Munster, z.j. [1926]. Gebonden. 118 p. Herziene herdruk van 'Het wijnroode uur'. 'Naar den lichtend' en 'De vreemde vogel'. [bibliotheekstempeltje]. xL 5147 x 18.00

KEMP, Mathias. Ravijnen, verzen. Amsterdam, Munster, z.j. Ingenaaid. onafgesneden. 118 p. - xW 8231 x 16.00

KEMP, Mathias. Seringen en schroot. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid. 32 p. De Bongerd-reeks. - xY 8452 x 7.00

KEMP, Pierre. Carmina Matrimonialia. Maastricht, Veldeke/ Schmitz & Kemp, [1928] 1e druk. Oorspr. omslag. 58 p. Gedrukt in rood en zwart. Genummerd 65/200 exx. xT 2251 x 75.00

KEMP, Pierre. De Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten. Maastrichtse Boek- en Handelsdrukkerij, Maastricht, [1916]. Oorspr. omslag 112 p. [binnenwerk roestig]. xT 0214 x 20.00

KEMP, Pierre. Een ding beseffen. Woubrugge, Avalon Pers, 1980. Oorspr. omslag. N.p. Deze vijftien gedichten uit de jaren 1927-1937 werden bijeengebracht uit de nalatenschap van Pierre Kemp. Keuze door Pim de Vroomen te Leiden. Oplage 150 exemplaren. Dit is een van de 30 exemplaren Romeins genummerd XXII/XXX exx. Met aankondigingskaartje gedrukt in blauw/zwart. xB 2407 x 30.00

KEMP, Pierre. Emeritaat. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, [1959]. 1e druk. Gebonden Stofomslag 65 p. Stofomslag: Th. de Haan. xB 1712 x 15.00

KEMP, Pierre. Fugitieven en constanten. Maastricht, Veldeke, 1938. Oorspr. omslag. 64 p. - xR 8683 x 18.00

KEMP, Pierre. Het wondere lied. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. 2e druk. Gebonden. 96 p. Debuut. xH 1291 x 16.00

KEMP, Pierre. Maastricht en ik. Een polyptiek. Maaslands Antiquariaat Maastricht 1971. Or. omslag. 23 p. Herdruk van de uitgave van 1956 in beperkte oplage. Met portret. xL 7884 x 15.00

KEMP, Pierre. Pacific. Utrecht, A.W. Bruna, 1946. 1e druk. Gebonden. 28 p. Oplage 300 exx. t.g.v. de zestigste verjaardag van Kemp. Genummerd 27. xH 4343 x 20.00

KEMP, Pierre. Phototropen en Noctophilen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk. Gebonden onopengesneden 48 p. Helikon 34. Jrg. 13. Oplage 1000 exemplaren. Omslag Piet Worm. [Van Dijk 766]. xB 8423 xx 7.00

KEMP, Pierre. Speelgoed-tentoonstelling. Maastricht, 1962. Losse bladen met gedichten in handschrift in map. Deze Speelgoed-tentoonstelling van Pierre Kemp werd anno 1962 in facsimile uitgegeven door P.K.-Stichting te Maastricht. xB 1606 x 25.00

KEMP, Pierre. Standard-Book of Classic Blacks. 's-Gravenhage., A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 44 p. Helikon 25. Jrg. 12. Omslag Piet Worm. Van Dijk 705. Oplage 1000 exx. xW 6862 x 15.00

KEMP, Pierre. Verzameld Werk. Drie delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1976. Gebonden Stofomslag 1424 p. - xL 5674 x 100.00

KEMP, Pierre. Vijf families en een poederblauw. G.A. van Oorschot Amsterdam 1958. 1e druk Gebonden Stofomslag 120 p. Stofomslag Nicolaas Wijnberg xB 0105 x 15.00

KERCKHOVE, Remy C. van de. Een kleine ruinemuziek. Gedichten met tekeningen van Rudolf Meerbergen. Antwerpen/'s-Gravenhage, De Sikkel/ D.A. Daamen, 1951. Oorspr. omslag. 32 p. Onopengesneden. Genummerd 35/200 exx. xT 7276 x 40.00

KERCKHOVE, Remy C. van de. Gedichten voor een Kariatide. Antwerpen, De Sikkel, 1957. Oorspr. omslag. 22 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4618 xx 15.00

KERDIJK, F. Speels alfabet voor grote kinderen. Tekeningen van D. van Dijk. A.W. Bruna & Zoon, Utrecht, z.j. Gebonden, Ills., n.p., 18 x 11,5 cm knikje in voorplat xY 6212 x 7.00

KEULEN, Mensje van. De avonturen van Anna Molino. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980. Gebonden Stofomslag 87 p. Ills. Peter Vos. xP 1601 x 8.00

KEULEN, Mensje van. Lotgevallen. Balladen. Baarn, Thomas Rap, 1977. 1e druk. Ingenaaid. 29 p. - xW 3996 x 6.00

KEULEN, Mensje van. Van Aap tot Zet. Met tekeningen van Jan Jutte. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2001. 5e druk. Oorspr. omslag. 58 p. - xT 8459 x 7.00

KEULS, H.J.W.M. De dansende lamp. Verzen. Hilversum, 1935. Ingenaaid. 35 p. De Vrije Bladen 12e jaargang februari 1935 Schrift 2. xK 7485 x 8.00

KEYMEULEN, Paul van. Cloroform. Met teekeningen van Paul Eeckhout. Gent, 1941. Ingenaaid. 40 p. Gedrukt op Featherweight Antique Wove, Genummerd en gesigneerd 26/30 exx. Totale oplage 240 exx. xL 2563 x 20.00

KIESTRA, D.H. Efter it oargel. Fersen. Snits, Brandenburgh, 1935. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 1911 x 8.50

KLAVEREN, P. van. Voorbij mijzelf. Sliedrecht, Merweboek, 1991. 1e druk. Paperback. 44 p. Zwaluwreeks nr. 8. xT 8216 x 8.00

KLINKENBERG, Gerard van. Geloof is maar geloof. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 1992. Oorspr. omslag, 40 p. gesigneerde opdracht, foto & postkaart van de auteur xY 6998 x 10.00

KLINKENBERG, Gerard van. Tusschen sterren en steenen. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 30 p. Helikon, tijdschrift voor poezie: 12e jaargang no. 28 Augustus 1946. Oplage 1000 exx. xB 6683 x 10.00

KLINKENBIJL, Cor. Diafragma. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 51 p. Helikon 21. Jrg. 12. Januari 1946. xM 0059 x 10.00

KLOKMAN, Egbert. Klein vertoog. Gedichten. De Watersnip-Pers, Amsterdam, 1980. A-6, gebonden met koordje, gestencild, n.p. genummerd 4/100 xY 0420 x 7.00

KLOTERS, Jacques en Kick van der Veer. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1958-1988. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1989. 4e druk Gebonden, 476 p. - xY 1668 x 15.00

KNECHT, Cor. Gedichten. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Paperback. 46 p. Seismogram. - xW 2947 x 6.00

KNOL, Henk. De overtijd. Gedichten. Mozaïek, Zoetermeer, 2006. Oorspr. omslag, 63 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur voor Jaap Zijlstra. xT 8508 x 8.50

KNOL, Henk. Houdbaar stof. Gedichten. Mozaïek, Zoetermeer, 2000. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8420 x 7.50

KNOL, Henk. Toch maar de tuin geruimd. Merweboek, Sliedrecht, 1990. Oorspr. omslag, 47 p. op de Franse pagina gesigneerd door de auteur. xT 8509 x 8.00

KNOOP, Rens van der. Twee mannen spreken elkaar onopgemerkt aan. Gedichten. DE Bezige Bij, Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, 60 p. zeer goed xY 2271 x 9.00

KNOPPER, Helen. Foto's geknipt voor dromen. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 36 p. - xM 9571 x 6.00

KOEMAN, Henk. Spreken of zwijgen. Gedichten. De Distelvink [G. Soutendijk], 1945. Oorspr. omslag. Ills. 32 p. De Jong 773. Oplage 700 exx. xP 2037 xx 10.00

KOENEN, Marie. Verzen. Maastricht, Boosten & Stols, 1923. 1e druk. Gebonden. 86 p. Van Dijk 4. xY 6555 x 10.00

KOK, Antony. Ik ben maar zelden goed bij stem. Lojen Deur Pers, Heemstede, 1981. Oorspr. omslag cahiersteek [20 p.]. Genummerd 154/175. Een selectie uit zijn niet eerder gepubliceerde werk. De keuze werd gemaakt door Bubb Kuyper en W. de Graaf, die ook de toelichtende aantekening schreef. De tekst werd met de hand gezet uit de 12 punts halfvette Baskerville. xR 0766 x 10.00

KOL, Nellie van. Aphorismen. Verzameld door Johanna Dorre. Inleiding N. van Kol. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1911]. 2e uitgave. Gebonden Groen Linnen. IX + 52 p. Boven snede verguld. Nederlandsche Bibliotheek. xR 9785 x 8.00

KOLKMAN, Marten. [K.H. Heeroma]. Sonnetten. Oegstgeest, In eigen beheer, 1944. Oorspr. omslag. 16 p. Met vignet door Madeleine Gans. In signo piscium No. 4. Genummerd h.s. De Jong 462. xL 8431 x 15.00

KOMRIJ, Gerrit. 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 2000. Gebonden. 63 p. Met losse bijlage: sonnet in handschrift.. xB 0623 x 9.00

KOMRIJ, Gerrit. Alle gedichten tot gisteren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1994. 1e druk. Gebonden Stofomslag 495 p. mooi exemplaar xT 8545 x 25.00

KOMRIJ, Gerrit. Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen. Met een nawoord door Onno Blom. Amsterdam, Meulenhoff, 2003. 5e druk. Gebonden 104 p. snoezige uitgave xL 2193 x 12.00

KOMRIJ, Gerrit. Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker. Amsterdam, Meulenhoff, 1969. 1e druk. Oorsp. omslag 48 p. De Ceder. [Omslag verkleurd]. xL 6885 x 12.00

KOMRIJ, Gerrit. Alles onecht. Keuze uit de gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Paperback. 222 p. - xB 9340 x 10.00

KOMRIJ, Gerrit. De 21ste eeuw in 185 gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2010. Paperback, 224 p. - xY 5184 x 8.00

KOMRIJ, Gerrit. De Afrikaanse poëzie. 10 gedichten en een lexicon. Amsterdam, Bert Bakker, 1999. Oorspr. omslag. 87 p. - xT 8395 x 7.00

KOMRIJ, Gerrit. De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1999. Gebonden Stofomslag, 1179 p. - xY 1678 x 12.00

KOMRIJ, Gerrit. De moeder. Een bloemlezing. Baarn, Thomas Rap, 1991. Herziene druk. Paperback. 91 p. - xK 1583 x 7.00

KOMRIJ, Gerrit. De moeder. Een bloemlezing door ... Baarn, Thomas Rap, 1979. Paperback. 74 p. Thema-poezie deel 3. xM 1156 x 9.00

KOMRIJ, Gerrit. De muze in het kolenhok, over een gedicht van Holderlin. Amsterdam, Guus Bauer, 1993. Ingenaaid. 64 p. - xM 7649 x 9.00

KOMRIJ, Gerrit. De Nederlandse poezie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1996. 4e druk Paperback 1376 p. - xB 1252 x 5.00

KOMRIJ, Gerrit. Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten. Gekozen en ingeleid door Victor Schiferli. De Bezige Bij, Amsterdam, 2009. Gebonden, Stofomslag 80 p. t.g.v. Komrij 65. xT 9962 x 10.00

KOMRIJ, Gerrit. Fabeldieren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1975. 1e druk. Ingenaaid. N.p. - xH 4741 x 8.00

KOMRIJ, Gerrit. Fata morgana. De Slegte 2005. Cahiersteek 27 p. gedichten in handschrift en in drukletter xL 2081 x 12.00

KOMRIJ, Gerrit. Gesloten circuit. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 2e druk. Ingenaaid. 63 p. - xM 0518 x 9.00

KOMRIJ, Gerrit. Gesloten circuit. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. - xR 1991 x 10.00

KOMRIJ, Gerrit. Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire poezie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Gebonden Stofomslag 94 p. T.g.v. tweehonderdvijftigjarig bestaan van F. van Landschot Bankiers N.V. xB 5007 x 10.00

KOMRIJ, Gerrit. Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 1e druk. Gebonden Stofomslag 148 p. - xM 5166 x 21.00

KOMRIJ, Gerrit. Ik heb Goddank twee goede longen. Amsterdam, Meulenhoff, 1971. Oorspr. omslag. 44 p. - xY 7025 x 12.50

KOMRIJ, Gerrit. In de geest van de gieter. Aforismen en citaten samengesteld door Gerd de Ley. Standaard, Antwerpen/Culemborg, 1986. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 8458 x 7.50

KOMRIJ, Gerrit. In liefde bloeyende. De Nederlandse poezie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1996. Paperback, 46 p. voorpublicatie van De Nederlandse poezie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in honderd en enige gedichten. xT 8482 x 6.00

KOMRIJ, Gerrit. Komrij's patentwekker. Amsterdam, C.J. Aarts, 1982. 2e druk. Geniet. 8 p. Amsterdamse Cahiers 35. oplage 900 exx. xH 5803 x 9.00

KOMRIJ, Gerrit. Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. 1e druk. Gebonden Stofomslag 32 p. Ter gelegenheid van de jaarwisseling 2000-2001 verzonden aan auteurs, vrienden en relaties. oplaag 1350 exx. xK 0834 x 15.00

KOMRIJ, Gerrit. Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. 1e druk. Gebonden Stofomslag 69 p. - xB 9876 x 16.00

KOMRIJ, Gerrit. Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Ingenaaid. 48 p. Giraffe reeks. [Debuut]. Omslag van W. Bischot. xK 6648 x 40.00

KOMRIJ, Gerrit. Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Ingenaaid. 48 p. gesigneerd door de auteur. Giraffe reeks. [Debuut]. Omslag van W. Bischot. xT 8578 x 50.00

KOMRIJ, Gerrit. Onherstelbaar verbeterd. Amsterdam, C.J. Aarts, 1981. 1e druk. Oorspr. omslag Geniet 16 p. Amsterdamse Cahiers 058. xY 6614 x 10.00

KOMRIJ, Gerrit. Op de planken. Burleske. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. Ingenaaid. 38 p. - xB 1505 x 8.00

KOMRIJ, Gerrit. Rook zonder vuur. Den Haag, Stupers Van der Heijden, 1998. 1e druk. Oorspr. omslag. 52 p. Illustraties in kleur Dik Klut. Oplage 1500 exx. Met door Komrij gesigneerde opdracht. xT 8544 x 20.00

KOMRIJ, Gerrit. The Comreigh Critter and other verse. Translated from the Dutch by Jacob Lowland pp. Amsterdam, New York, C.J. Aarts, 1982. 1e druk. Geniet. 32 p. Amsterdamse Cahiers 61. Twaalf gedichten in het Nederlands met de Engelse vertaling. xK 6137 x 7.00

KOMRIJ, Gerrit. Tutti-frutti. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xM 0758 x 10.00

KOMRIJ, Gerrit. Tutti-frutti. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xT 2417 x 10.00

KOMRIJ, Gerrit. Twee werelden. Werd vertaald in acht talen van de Europese Gemeenschap. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. T.g.v. Amsterdam Culturele hoofdstad van Europa uitgegeven door Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam / Vrij Nederland. xM 9537 x 8.00

KOMRIJ, Gerrit. Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend. Stichting Poëzieclub, Amsterdam, 2005. Vouwvel in omslag. - xT 6269 x 5.00

KOMRIJ, Gerrit. Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend. + boekje met dezelfde titel. Stichting Poëzieclub, Amsterdam, 2005. Vouwvel in omslag + boekje [7] p. + losse aanmeldingskaart. - xY 1655 x 7.00

KOMRIJ, Gerrit. (bijeengebracht). Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poezie. 's-Hertogenbosch, F. van Lanschot Bankiers, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 92 p. Gelegenheidsuitgave. xK 0102 x 7.00

KOMRIJ, Gerrit (ed.). Leesliefde in 100 & enige gedichten. De Bijenkorf 2002. Paperback 141 p. Uitgegeven t.g.v. de Literaire Boekenmaand die in maart 2002 in de Bijenkorf Boekhandels werd gehouden. xL 1470 x 9.00

KOMRIJ, Gerrit. / Hans Giesen. Tequila sunrise / In een ander land. 1 litho + 11 tekeningen. Herik, Landgraaf, 1998. 2e druk Oorspr. omslag Ills. n.p. Genummerd 147/299. Gesigneerd door Komrij. Zwarte Reeks 41. Tekeningen Hans Giesen. xB 9891 x 25.00

KOMRIJ, Gerrit (inleiding). Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten. RVU educatieve omroep, Hilversum 2000. Oorspr. omslag, 64 p. - xT 2879 x 7.00

KOMRIJ, Gerrit / Jan Bernard Meinen. De Verschrikking. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977. Gebonden Stofomslag. 43 p. Ills. Met kaartje: Wordt u met onze wens voor een verschrikkelijk goed 1978 aangeboden door Inmerc BV Wormerveer. xL 5180 x 10.00

KOMRIJ, Gerrit & Joost VEERKAMP. De os op de klokketoren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Gebonden Stofomslag Ills. Beperkte oplage. xH 4756 x 18.00

KOMRIJ, Gerrit. (verzameld). Een moederhart, een gouden hart. Dichters over Moeder. Verzameld en ingeleid door Gerrit Komrij. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973. Paperback. 170 p. - xY 7652 xx 8.00

KOOIJMAN, Henk. Madeliefde. Eemnes, In de Fazantenhof, 1983. Ingenaaid. 46 p. Deeltje 7. xT 8135 x 8.00

KOOL, Halbo C. Roodboek / Poezie-album. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. 1e druk. Gebonden. onafgesneden. 74 p. Tandem Aliquando 4e deel. Genummerd 252/525. xW 9207 x 16.00

KOOLHOVEN, Herman. Aanvaarding. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1946. 1e druk. Ingenaaid. 68 p. - xH 1561 x 16.00

KOOPMAN, Hans en Rien Vroegindeweij. De Straatweg. Rotterdam, Uitgeverij Bebert, 1985. Gebonden. [16] p. Met twee litho's. Genummerd en gesigneerd 88/250 exx. T.g.v. de jaarwisseling. Omslag verkleurd. xY 8714 x 10.00

KOPLAND, Rutger. Alles op de fiets. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1970. 1e druk. Ingenaaid. 43 p. - xT 8132 x 9.00

KOPLAND, Rutger. Een lege plek om te blijven. Plaatsen / Passages. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1977. 3e druk. Ingenaaid. 33 p. - xT 8129 x 9.00

KOPLAND, Rutger. Het dorp. Ser J.L. Prop, Terhorst, 1988. Oorspr. omslag, 6 p. Genummerd 20/100. xT 8575 x 30.00

KOPLAND, Rutger. In steen. Ser J.L. Prop, Terhorst, 1991. Cahiersteek, Oorspr. omslag, vouwvel. Genummerd 21/85. xT 8576 x 30.00

KOPLAND, Rutger. Toen ik dit zag. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 2008. 3e druk. Oorspr. omslag Ills. 56 p. illustraties Jaap van den Hoofdakker. xY 4312 x 8.00

KOPLAND, Rutger. Voor het verdwijnt en daarna. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1988. 3e druk. Ingenaaid 36 p. - xH 1961 x 8.00

KOPLAND, Rutger. Wie wat vindt heeft slecht gezocht. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979. 4e druk. Ingenaaid. 50 p. - xT 8131 x 8.00

KORNET, Dick. Vers 2. Rotterdam, Cibura, 1983. Ingenaaid. 48 p. - xM 2193 x 6.00

KORSMAN, Peter. Druk Bloed. Gedichten. Piraap, Den Bosch, 2007. Oorspr. omslag 56 p. - xR 0187 x 8.00

KORSMAN, Peter. Kraaienest. Gedichten. Piraap, Den Bosch, 2009. Oorspr. omslag 52 p. - xR 0184 x 8.00

KORSMAN, Peter. Maelstrom. Gedichten. DIY, Den Bosch, 2006. Oorspr. omslag 44 p. - xR 0186 x 8.00

KORSMAN, Peter. Momentum. Gedichten. Piraap, Den Bosch, 2008. Oorspr. omslag 60 p. - xR 0185 x 8.00

KORSMAN, Peter. Werveling. Gedichten. DIY, Den Bosch, 2006. Oorspr. omslag 46 p. - xR 0188 x 8.00

KORTEWEG, Anton. Tussen twee stilten. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. 2e druk. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 8154 x 8.50

KORTHALS ALTES, S. Fossielen. Gedichten. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1955. Oorspr. omslag, 47 p. Helikon Nieuwe Reeks no. 1 xY 8001 x 7.50

KOSSMANN, Alfred. De bosheks. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1951. 1e druk. Gebonden. 36 p. Genummerd 430/750. xY 7069 x 12.00

KOSSMANN, Alfred. De veldtocht en andere gedichten. Amsterdam, Querido, 1959. 1e druk. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 7035 x 7.00

KOSSMANN, Alfred. Gedichten 1940 - 1965. Amsterdam, Em. Querido, 1969. 1e druk. Paperback. 88 p. - xH 3847 x 8.00

KOSSMANN, Alfred. Het vuurwerk. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 34 p. Helikon 27. Jrg. 12. Van Dijk 709. Oplage 1000 exx. xW 7724 x 9.00

KOSTER, Edward B. Adrastos en andere gedichten. C. Bredee, s-Gravenhage, [1927]. Oorspr. bedrukt omslag 99 p. - xR 3750 x 15.00

KOSTER, Edward B. Gedichten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1908. Gebonden. 256 + V p. Met portret. - xR 9783 x 8.00

KOSTER, Edward B. Niobe. Gedicht. Doetinchem, C. Misset, 1893. Gebonden. 90 p. - xR 9266 x 20.00

KOSTER, Edward B. Odusseus' dood. Gedicht. C. Bredee, Den Haag, 1908. Oorspr. omslag, 84 p. rug wat sleets xR 9020 x 10.00

KOSTER, Edward B. Ver van 't gewoel. Gedichten. Luctor et Emergo, 's-Gravenhage, 1922. 1e druk, Oorspr. omslag, 128 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht. xR 7684 x 12.00

KOSTERS, Onno. Vangst. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2014. Ootrspr. omslag, 76 p. zeer goed xY 2312 x 8.00

KOTTE, Wouter. Schwarzwald. Gedichten. Hilversum, De Schutting Pers, 1979. 1e druk. Oorspr. omslag. 27 p. - xH 2342 x 7.00

KOUMANS, Alfred. De wende. De ballade van een dolende. Maastricht, Leiter-Nypels, 1949. 1e druk. Or. omslag. 88 p. - xW 7960 x 15.00

KOUSBROEK, Rudy. Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1953. 1e druk. Paperback. 47 p. Omslag Lucebert. [Debuut]. xM 0759 x 45.00

KOUWENAAR, Gerrit. Autopsie/anoniem, gedichten. Amsterdam, Querido, 1975. 2e druk. Paperback. 74 p. De Boekvink. - xT 2904 x 8.00

KOUWENAAR, Gerrit. De stem op de 3e etage. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1960. Oorspr. omslag. 64 p. - xB 4079 xx 20.00

KOUWENAAR, Gerrit. Gedichten 1948-1978. Amsterdam, Querido, 1982. Gebonden. 597 p. - xY 7580 x 15.00

KOUWENAAR, Gerrit. Het bezit van een ruine. Poetry International / Em. Querido Rotterdam / Amsterdam 2005. Oorspr. omslag 16 p. 11,5 x 18 cm xT 9952 x 9.00

KOUWENAAR, Gerrit. Sint Helena komt later. Gedichten 1948 - 1958: Achter een woord, Hand o.a., De ondoordringbare landkaart, Ab intestato, Het gebruik van woorden. Amsterdam, Querido, 1964. 1e druk. Paperback. 137 p. Omslag Frits Stoepman. xT 8184 x 12.00

KOUWENAAR, Gerrit. Zomergedicht. Leiden, De Uitvreter, 1993. Cahiersteek. [8] p. Oplage 160 exx. xY 7653 x 20.00

[KREEK,J. de]. Sophia. Oorspr. omslag, 2001. 35 p. Genummerd 228/500 Herinnering aan Sophia de Kreek-Sweijd, (1914-1944). xY 5332 x 7.50

KRIGE, Uys. (ed.). Afrikaanse versameling. Inleiding deur Dirk Coster. Maastricht, A.A.M. Stols, 1937. Ingenaaid. 152 p. Inhoud: T.J. Haarhoff, D. du Plessis, Eitemal, C.M. van der Heever, N.P. van Wyk Louw, Uys Krige, S. Ignatius Mocke, W.E.G. Louw, Arnoldus Retief, Elisabeth Eybers. xL 3837 x 17.50

KRIJGSMAN, J.P.H. (ed.). Een vlucht door zeven eeuwen poezie. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 175 p. De Uilenreeks no. 36 xK 6621 x 5.00

KROES-LIGTENBERG, Chr. Honderd Nederlandsche Gedichten. Gouda, G.B. Goor Zonen, 1926. 3e druk. Gebonden. 216 p. - xR 9620 x 10.00

KROL, Gerrit. Laatste gedichten. Ser J.L. Prop, Terhorst, 1988. Oorspr. omslag, 14 p. Genummerd 22/85. xT 8574 x 50.00

KROL, Gerrit. Over het uittrekken van een broek. Amsterdam, Em. Querido, 1970. Geniet. 47 p. - xR 1083 x 9.00

KROON, Dirk. De getekende dag. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Paperback. 53 p. Seismogram. Gesigneerd door de auteur. xH 4587 x 8.00

KROON, Dirk. Geruchten. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1986. 1e druk. Ingenaaid. 47 p. Gesigneerd door de auteur. xH 4346 x 11.50

KROON, Dirk. Hutselen met het gras. Zaandijk, Klaas Woudt, 1972. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. Gesigneerd door de auteur. xH 4342 x 10.00

KROON, Dirk. Hutselen met het gras. Zaandijk, Klaas Woudt, 1972. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. Met opdracht: Voor Prof. H.A. Gomperts, deze woorden van stilte. Dirk Kroon. xH 7855 x 10.00

KROON, Dirk. In de huid van de tijd. Stichting Dichtersgroep Dimensie, 1981. 1e druk. Oorspr. omslag. 55 p. Gesigneerd door de auteur met opdracht. Dimensie reeks nr 10. xH 4340 x 11.50

KROON, Dirk. In het voorbijgaan. Rotterdamse Kunststichting 1974. Oorspr. omslag 63 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht voor Jacoba. Bijgesloten een brief van Kroon aan Jacoba Eggink. Sonde-reeks. xL 5426 x 15.00

KROON, Dirk. Vijf tijdkringen. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1982. 1e druk. Gebonden. 173 p. Gesigneerd door de auteur met opdracht en genummerd 25/L exx. xH 4339 x 22.50

KRUIT, Johanna. De waterveren. Tekening Anneke Schenk. Exponent, [Bedum), 1992. Cahiersteek, Oorspr. omslag, n.p., genummerd 69/135. Met de hand gezet uit Times New Roman. xY 5611 x 10.00

KRUSE, Hans. Een zwaluw maakt nog geen gedicht. Tekeningen Gerard Huysman. Albini, Alphen a/d Rijn, 2001. Cahiersteek, Oorspr. omslag Ills., n.p. 17,5 x 21 cm. - xY 6122 x 7.00

KUIJPER, Jan. Oogleden. Amsterdam, Em. Querido, 1979. 1e druk. Or. omslag. 32 p. De Boekvink xK 6191 x 7.50

KUIJPER, Jan. Sonnetten. Amsterdam, Querido, 1973. 1e druk. Pocket. 32 p. De Boekvink. - xK 6182 x 6.00

KUIJPER, Jan. Tomben, sonnetten. Amsterdam, Querido, 1989. 1e druk. Paperback. 48 p. - xY 8586 x 7.00

KUIK, T. Den Vaderlandt Ghetrouwe. Gedicht ter dankbare nagedachtenis van het Nederlandse volk voor een gebracht offer tot herwonnen vrijheid en bevrijding van Duitse tirannie te Herbayum, XVIII November MCMXLIV. Leeuwarden, T. Kuik, [1945]. Oorspr. omslag. 12 p. - xY 0602 x 10.00

KUILE, G.J. ter. Onze Overijsselsche religieuze poëzie. Bloemlezing uit het werk van Overijsselsche dichters en dichteressen vanaf de vroegste tot de meest recente tijd. Voorwoord J.W. Samberg. Almelo, W. Hilarius, 1946. Ingenaaid. 61 p. - xY 6735 x 8.00

KUIPER, Elmar. Ruimtedier. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 64 p. zeer goed xY 2245 x 10.00

KUIPERS, Frans. Geen ander antwoord. Gedichten. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 61 p. zeer goed xY 2293 x 12.00

KUNST, J.F. Melati en Rotan. Penteekeningen van Johanna Roberti. Den Haag, De Hofstad, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Samengesteld door C.M. Stouthamer. Gedrukt op Ossekoppapier van Van Gelder. xB 3135 x 22.50

KUPERUS, Sjoerd. Onze baby's. Met versjes van Rene de Clercq. De Hooge Brug, Amsterdam, 1920. Oorspr. omslag met sierkoordje gebonden, n.p. 25 x 33 cm. - xT 6456 x 25.00

KUSTERS, Wiel. Bewaarmachinist. Huis Clos, Rimburg, 2011. Oorspr. omslag, 46 p. Korte Beentjes 3. Oplage 450 exx. xT 8942 x 9.00

KUSTERS, Wiel. Een oor aan de grond. Amsterdam, Querido, 1978. 1e druk. Paperback. 39 p. - xL 7727 x 6.50

KUSTERS, Wiel. Hohner. Gedichten. Koppernik, 2015. Oorspr. omslag, 55 p. - xT 8943 x 9.00

KUSTERS, Wiel. Kwelrijm. Amsterdam, Em. Querido, 1983. Ingenaaid. 48 p. - xH 1284 x 7.00

KUSTERS, Wiel. Poetisch ABC. 26 Krantenknipsels NRC Handelsblad Aug-Sept 1985. Rotterdam, NRC, 1985. 26 gedichten in een envelop. Gedicht met een bespreking van Wiel Kusters. xY 7437 x 9.00

KUSTERS, Wiel. Raad van Alfabet. Amsterdam, Meulenhoff, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 59 p. Ceder editie. Ceder editie. Verscheen eerder in NRC-Handelsblad. xL 7242 x 8.00

KUYK, Pieter A. Zal ik je wijzen waar ik woon. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1995. 1e druk. Ingenaaid. 67 p. - xH 5205 x 7.00

KUYLE, albert. IX gedichten. Nijmegen, De Koepel, 1947. 3e druk. Ingenaaid. N.p. De versiering op de titelbladzijde is Cuno van den Steene. xK 7955 x 10.00

KUYLE, Albert. Seinen. Een bundel verzen. Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1924. Oorspr. omslag. 57 p. Genummerd: 145/360 exx. Met houtsneden van Joep Nicolas. xR 7848 x 45.00

KUYLE, Albert. Songs of Kalua. Utrecht, De Gemeenschap, 1931. 2e druk. Ingenaaid. 44 p. - xB 3968 x 10.00

KUYPER, Sjoerd. De dichter zingt. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. 1e druk. Geniet. 12 p. Amsterdamse Cahiers 046. Oplage 500 exx. xH 5796 x 7.00

KUYPER, Sjoerd. De zomers van langer geleden. Fizz-Subvers Press, [Alkmaar]. 1971. Oorspr. omslag, [32] p., 14 x 10,5 cm. oplaag 500 exx. xY 7221 x 7.00

KUYPER, Sjoerd. Een reisgenoot. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. Paperback. 67 p. - xY 6704 x 7.00

KUYPER, Sjoerd. Mooie gedichten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. 8e druk. Geniet. 16 p. Amsterdamse Cahiers 026. Oplage 500 exx. xH 5816 x 7.00

KUYPER, Sjoerd. Vanuit een stad. IJmuiden, Subvers Press, 1971. Geniet. [20] p. - xY 7211 x 10.00

KUYPER, Sjoerd. Zeepziederij De Adelaar. Leopold 1990-1991. 6 p in omslag geplakt t.g.v. de jaarwisseling, niet in de handel xB 8769 x 8.00

LAERE, De, Frederik Lucien. In uiterste staat. Vrijdag, Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 55 p. zeer goed xY 2255 x 9.00

LAM, Anton. Recreatie. Gedichten. Kampen, Kok, 1958. 1e druk. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 8217 x 10.00

LAM, Anton B. Verzet en Poezie. Een bloemlezing verzets-verzen verzameld en verantwoord door Anton B. Lam. Den Haag, Ad. M.C. Stok, 1945. 1e druk. Gebonden half leer met stofomslag. 53 p. Bloem, Campert, Donker, Van Duinkerken, Eggink, Engelman, Gerhard, Hoornik, Jacobse e.v.a. xT 5399 x 15.00

LAM en Harry Lips. Vrij Nederland zingt. Bundel Nederlandsche liederen. z.p. [1944]. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xT 0196 x 10.00

LAMBRECHTS, Lambrecht. Mate en Minne. V. Delille, Maldegem, 1909. Oorspr. omslag, 103 p. Duimpjesuitgave Nummer 81. Rugje matig. xT 7816 x 30.00

LAND, E. Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land. Rotterdam, Wyt, 1950. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. Ills. - xH 1539 x 11.50

LANGENDONCK, Prosper van. Verzen. Inleiding Jaak Boonen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918. Gebonden grijs halflinnen. 116 p. Nederlandsche Bibliotheek 369. Bandontwerp P.H. Praag. xL 2029 x 7.00

LANGENDONCK, Prosper van en Alfr. Hegenscheidt. Gedichten en Starkadd. Amsterdam, Elsevier, 1939. Half leer gebonden. 297 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xL 8868 x 10.00

LANOYE, Tom. Vrij - Wij ? Nieuwe gedichten. Amsterdam, St. CPNB, 2019. Oorspr. omslag. 15 p. t.g.v. de poezieweek 2019. Redactie M. van Oostrom en A. van Landeghem. xY 7039 x 7.00

LAST, Jef. Bloedkoraal. Anti-fascistische verzen uit de Spaansche loopgraven en op Het conflict Italie-Abessinie. Amsterdam, De Ploeg, [1937]. Oorspr. omslag. 24 p. Omslagontwerp: Sacha. Genummerd 80/100 exx. xR 9318 xx 30.00

LAST, Jef. De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1963. 2e druk. Oorspr. omslag. 42 p. T.g.v. 65e verjaardag van de dichter. xY 7063 x 10.00

LAST, Jef. De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten. Rotterdam, Brusse, 1936. 1e druk. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 1740 x 10.00

LAST, Jef. Kameraden! Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. Oorspr. omslag. 48 p. Gekozen en ingeleid door Henriette Roland Holst-van der Schalk. Omslag licht verkleurd. Omslagontwerp naar Frans Masereel. xK 9416 xx 10.00

LAST, Jef. Oog in oog. Bussum, Kroonder/Bayard Pers, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 58 p. Omslagvignet Fons Montens. [omslag aan bovenkant beschadigd]. xM 0070 x 7.00

LAST, Jef. Oog in oog. Bussum, Kroonder/Bayard Pers, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 60 p. Met gesigneerde opdracht van Jef Last aan Louis de Bourbon. Met ingeplakt ex libris van De Bourbon. Omslagvignet Fons Montens. xT 3058 x 20.00

LAST, Jef. Tau Kho Tau. Gedichten. Bussum, Bayard Pers, 1941. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 0028 x 15.00

LAST, Jef. Tegen de draad. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1960. Ingenaaid. 95 p. De Boekvink. - xY 6904 x 7.00

LAST, Jef. Verleden tijd. Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932. 1e druk. Ingenaaid. 47 p. Omslagversiering Henk Bruyntjes. xP 1165 xx 9.00

LAST, Jef. Verleden tijd. Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932. 1e druk. Ingenaaid. 47 p. Met gesigneerde opdracht van Jef Last. Omslagversiering Henk Bruyntjes. xR 5038 x 15.00

LAST, Jef. Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaansche loopgraven van Jef Last en van Spaans-Republikeinse dichters. Amsterdam, De Vonk, stichting voor Socialisme, Vrijheid en Cultuur, 1946. Geniet. 28 p. - xT 7045 xx 10.00

LAST, Jef (vert.). Les Poètes Maudits. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Gedichten vertaald door Jef Last. Voor de Bayard Pers, F.C. Kroonder, Bussum, 1945. Oorspr. omslag, 34 + [5] p. Genummerd XXII van 50 en gesigneerd door Jef Last. - xY 8467 x 20.00

LAVERTU, Cees. Nachtviolen. Gedichten. Duineveld Drukkerij, Lisse, z.j. Oorspr. omslag, 92 p. Gesigneerd. 16,5 x 11,5 cm. - xY 6124 x 6.00

LAVERTU, Cees. Poëzie van C. Lavertu. Duineveld Drukkerij, Lisse, z.j. Oorspr. omslag, 92 p. Gesigneerd. 17 x 12,5 cm. - xY 6125 x 6.00

LEBEER, Louis/Clem Bittremieux. Prenten en verzen uit Belgie. / Poemes et gravures de Belgique. Brussel, Establissements Plantin, 1961. Oorspr. omslag. N.p. Aangeboden t.g.v. het gouden jubileum 1911 - 1961 van de Establissements Plantin Brussel. / Souvenir offert a l'occasion du cinquantenaire 1911 - 1961 de la Establissements Plantin.
Typografisch ontwerp Fernand Baudin. xW 7475 x 22.50

LEBERECHT, Peter [=Peter M. Heringa]. La Bernaiserie. Novembersuite voor Fer Veelenturf. Perseveranter, [Amsterdam], 1987. Oorspr. omslag, [16 p.]. Oplage 60 exx. xT 2131 x 20.00

LEEFLANG, C. (samenst.). De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1950. 2e druk. Gebonden. 112 p. - xL 1360 x 10.00

LEEFLANG, C. (samenst.). De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek. Utrecht, W. de Haan, 1946. 1e druk. Gebonden half perkament. 99 p. Griffioen. Genummerd 515/775 exx. xW 6913 x 30.00

LEEFLANG, Chr. Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. 5e druk. Pocket. 144 p. LP 18. - xK 7139 x 7.00

LEEFLANG, Chr. Met engelen en herders. Kerstlyriek samengesteld door ..... Amsterdam, De Bezige Bij, 1954. Gebonden. 61 p. Robijnenboekjes nr. 7. xM 5250 x 7.00

LEEFLANG, Chr. {ed.}. De dichter en de dood. Dodenlyriek. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1961. 1e druk, Pocket. 126 p. Ooievaar 130. Omslag Berserik xW 2937 x 5.00

LEEFLANG, Chr. (ed.). Kerstgedichten uit alle tijden. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1959. 1e druk. Pocket. 96 p. Ooievaar 110. - xB 0523 x 5.00

LEEFLANG, Ed. Gaandeweg. Gedichten. Bezorgd en samengesteld door Judith Herzberg. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2009. Oorspr. omslag 72 p. Gedichten uit de nalatenschap van Ed Leeflang. xR 2953 x 8.00

LEENT, Adriaan van. Vaarwel Holland. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1989. Or. omslag. 24 p. - xB 0423 x 7.00

LEENT, F.H. van. 10 versjes voor geillustreerde briefkaarten. Alkmaar, P. Kluitman, [1901]. Oorspr. omslag. 23 p. - xY 0453 x 10.00

LEENT, F.H. van. 100 versjes voor geillustreerde briefkaarten. Alkmaar, P. Kluitman, [1901]. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 3585 x 10.00

LEENT, F.H. van. Feestklanken. Nieuwe gedichtjes voor Verjaardagen. Amsterdam, C.H. Lubers Jr., z.j. Geniet. 32 p. - xR 4549 xx 15.00

LEEUW, Aart van der. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld door Mea Nijland-Verwey. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden Stofomslag 125 p. Nimmer dralend reeks no. 62. xH 7731 x 7.00

LEEUW, Aart van der. Het aardsche paradijs. Santpoort, C.A. Mees, 1927. 1e druk. Gebonden geheel groen linnen, 105 p. onafgesneden. Op geschept Van Gelderpapier. Typografie en bandteekening van C.A. Mees. Bindwerk Elias P. van Bommel. Genummerd 137/350. Rug licht verkleurd. Voorste halve schutblad verwijderd. xT 8175 x 25.00

LEEUW, Aart van der. Het Ledikant. Gedicht. Amsterdam, 1949. Gevouwen kaart met afbeelding Indische kers en gedicht. 17 x 11.5 cm. Aangeboden door Louis Graffner te Amsterdam bij de jaarwisseling 1949-1950. xY 8054 xx 6.00

LEEUW, Aart van der. Opvluchten en Het aardsche paradijs. Santpoort, vh C.A. Mees, 1942. 3e druk. Gebonden. 176 p. - xC 0508 x 8.00

LEEUW, Aart van der. Opvluchten en Het aardsche paradijs. Santpoort, vh C.A. Mees, 1942. 3e druk. Oorspr. omslag, 176 p. - xY 8587 x 7.00

LEEUW, Aart van der. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, z.j. Gebonden Stofomslag 432 p. - xB 5017 x 17.50

LEEUWEN, Freek van. De kruistocht der bedelaars. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk. Oorspr. omslag. 24 p. Helikon 37. 1947. Oplage 1000 exx. Omslag Piet Worm. xK 8498 x 10.00

LEEUWEN, Freek van. Door het donker, met een inleiding van Henr. Roland Holst. Hilversum, Boekenvrienden Solidariteit, 1934. 1e druk. Ingenaaid. 51 p. Uitgave no XI. Bandteekening van Melle. omslag iets roestig. xR 5844 x 9.00

LEEUWEN, Freek van. Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1940.[=1945]. ingenaaid. 47 p. onopengesneden. - xK 9976 x 9.00

LEEUWEN, Freek van. Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1940.[=1945]. ingenaaid. 47 p. Onopengesneden. - xK 5573 x 9.00

LEEUWEN, Freek van. Rood en wit. Oude en nieuwe gedichten. Gekozen en ingeleid door Wim J. Simons. Amsterdam, De Beuk, 1955. 1e druk. Ingenaaid. 82 p. Met een gedicht in handschrift en gesigneerd door de auteur. xY 7434 x 20.00

LEEUWEN, Freek van. Wederkomst. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1940. Gebonden. 39 p. Helikon, tijdschrift voor poezie: 10e jaargang no. 8 October 1940. Oplage 300 exx. xB 6681 x 10.00

LEGRAND, Mercedes. Géographies. Poèmes avec un prologue de Valery Larbaud. A.A.M. Stols, Maestricht, 1928. Oorspr. omslag onafgesneden 51 p. Genummerd 161/325 xR 5179 x 30.00

LEHMANN, L. Th. Een steen voor Hermes. Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. 1e druk. Ingenaaid. 69 p. LP 79. - xW 3292 x 8.00

LEHMANN, L. Th. Subjectieve reportage. Gedichten. Den Haag, H.P. Leopold, 1940. Or. omslag. 24 p. De Vrije Bladen 17e jaargang januari 1940 Schrift 1. xK 7487 x 16.00

LEHMANN, L.TH. Wat boven kwam. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2006. Oorspr. omslag, 64 p. - xY 6765 x 8.00

LEOPOLD, J.H. In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Bijeengebracht door Dirk Kroon. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1983. 1e druk. Gebonden Stofomslag 263 p. - xH 2157 x 10.00

LEOPOLD, J.H. O rijkdom van het onvoltooide, een bloemlezing uit zijn verzen, samengesteld door Johan Polak. Amsterdam, Bert Bakker, 1977. Pocket, 96 p. Bert Bakker Bloemlezing. xY 0199 x 7.00

LEOPOLD, J.H. Verzameld werk: Deel I: Verzen, Fragmenten. Deel II: Verzen, Drama, Proza. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1951/52. 1e druk. Gebonden. 587 + 699 p. Twee delen. - xY 7099 x 25.00

LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1935. Gebonden Stofomslag, 368 p. Brusse 818. xH 5590 x 25.00

LEOPOLD, J.H. Verzen. Eerste en Tweede bundel. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1926. 3e druk & 1e druk. Ingenaaid. 167 + 112 p. Voorzijde omslag eerste bundel lichte waterschade. xH 0983 x 30.00

LEPPERS, Ger Epko. In de Treurwilgen. Gedichten. Amstelveen, Peter Loeb, 1973. 2e druk. Geniet. 20 p. Genummerd 61/100 exx. xY 7356 x 10.00

LIBRECHT, Julien. Septembernachten. Desclee De Brouwer, Brugge/Utrecht, 1969. Oorspr. omslag, 32 p. naam op Franse pagina: Wilmink xY 8273 x 7.50

LICHTVELD, Lodewijk. De glorende dag. Verzen. Amsterdam, Joost van den Vondel, z.j. Oorspr. omslag. 67 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5972 x 10.00

LIER, Rudie van. Praehistorie. Gedichten. Den Haag, H.P. Leopold, 1939. Oorspr. omslag. 39 p. De Vrije Bladen 16e jaargang februari 1939 Schrift 11. xT 0106 xx 7.00

LIER, Rudie van. Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch. Amsterdam, Het Zwarte Schaap/De Bezige Bij, [1946]. Gebonden, Ills., 25 p. Door Emile Brumsteede uitgeschreven en verlucht. xT 0185 x 10.00

LIER, Rudolf van. Rupturen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. [1974]. 1e druk. Ingenaaid. 84 p. - xM 6801 x 9.00

LIESHOUT, Peter H. van. Belevenissen 1965. Een cyclus powezie. Alkmaar, Fizz-Subvers Press, 1977. Geniet. 28 p. Illustraties: Han Hehuat. xB 2701 x 12.00

LIESHOUT, Peter H. van. Zo goed als nieuw. Bewaarde gedichten '66-'76. In de knipscheer, Haarlem, 1976. Oorspr. omslag, 71 p. - xY 8006 x 6.00

LIESHOUT, Ted van. Multiple noise. Amsterdam, Leopold, 1997. 2e druk. Ingenaaid. 64 p. Geillustreerd. - xY 6951 x 8.00

LIEVAART, Inge. Binnen klein bestek. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 1986. Oorspr. omslag, 72 p. los bijgevoegd een gedicht in schrijfmachineschrift ondertekend door Lievaart xT 8969 x 8.00

LIEVAART, Inge. Een spoor dat vervloeit. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 9123 x 7.00

LIEVAART, Inge. Ribbels in het zand. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag, 108 p. met door de auteur gesigneerde opdracht xT 8968 x 8.00

LINDEN, Carel ter. Om een zin. Gedichten. De Arbeiderspers, Utrecht/Amsterdam/Antwerpen, 2012. 3e druk, Oorspr. omslag, 48 p. gesigneerd door de auteur xT 8771 x 10.00

LINDEN, Catharina van der. De klimmende boomvrouw. Gedichten. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1978. 1e druk. Gebonden Stofomslag 162 p. Met opdracht: aan Prof. H.A. Gomperts, v.d. L. xH 0916 x 11.50

LINDEN, Catharina van der. De maand mij. Amsterdam, Em. Querido, 1959. 1e druk. Gebonden. 64 p. - xR 1796 x 7.00

LINDEN, Catharina van der. De steenboom. Amsterdam, Em. Querido, 1958. 1e druk. Gebonden. 56 p. Omslag Gerrit Noordzij. xH 4332 x 9.00

LINDEN, Catharina van der. De visgier. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1955. 1e druk. Or. omslag. 40 p. - xK 8444 x 8.00

LINDEN, Catharina van der. De vissen vangende vrouw, gedichten. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xM 4467 x 7.00

LINDEN, Catharina van der. De vogelboot. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1956. Oorspr. omslag, 52 p. omslag Wim Brusse xY 5231 x 8.00

LINDEN, Catharina van der. Het pijnboomzaad. Amsterdam, Em. Querido, 1960. 1e druk. Gebonden. 63 p. - xH 4992 x 7.00

LINDEN, Catharina van der. Uw tempel. In eigen beheer, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 20 p. Met opdracht van de schrijfster aan Jan Spierdijk. xM 4469 x 8.00

LINDEN, Gerry van der. Val op de rand. Amsterdam, Prometheus, 1990. 1e druk. Paperback. 52 p. - xL 3372 x 7.00

LINKS RICHTEN. Verzet Kapitalisme. Gedichten van 1. Bertus Meijer 2. Freek van Leeuwen 3. Geert van Oorschot 4. Jef Last 5. Jo Gross 6. Lou Tieman 7. Willem van Iependaal. Links Richten (Geert van Oorschot, depothouder). Den Haag, [ca 1932]. Oorspr. omslag, 6 p. hoekjes uit voorkant omslag, gaatje in achterkant omslag, iets roestig xT 4082 xx 25.00

LIST, Lode. AMSTERDAM 29 APRIL - 6 MEI 1980. Een cyclus. Rob Stolk, Amsterdam, 1980. Oorspr. omslag, Ills. [20 p.]. Uitgave en druk: Rob Stolk (1946-2001), opgedragen aan de buurtbewoners. Eerste drukwerk sinds de explosie op 15 juni 1980 in het pand Quellijnstraat 64, waarbij de drukkerij van Stolk zwaar beschadigd raakte. xR 6359 x 20.00

LODEIZEN, Hans. De wanhoop is tijdelijk voorbij. Gekozen en ingeleid door Bart Moeyaert. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2014. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 80 p. - xT 2989 x 10.00

LODEIZEN, Hans. Het innerlijk behang en andere gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 19564 [2e druk]. Gebonden, 187 p. vignettenreeks. zonder het stofomslag xY 8440 x 10.00

LODEIZEN, Hans. Nagelaten werk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1969. 1e druk. Gebonden Stofomslag 224 p. - xK 6177 x 16.00

LODEIZEN, Hans. Nagelaten werk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1975. 3e druk. Paperback 224 p. - xT 2413 x 9.00

LOEB, Wilhelm. Ten schaamlen disch. Den Haag, Eigen Beheer, 1910. Oorspr. omslag. 48 p. Gedrukt in rood en zwart. Bandontwerp: Ary Delen. Genummerd 37 /100 exx. Omslag smoezelig. xT 0952 x 60.00

LOENEN, Rene van. De steen voorbij. Gedichten voor de veertigdagentijd. Kampen, Kok, 1998. 1e druk. Paperback. 48 p. - xT 8214 x 8.00

LOENEN, Rene van. Mooi voetenwerk. Gedichten. Mozaiek, Zoetermeer, [2004]. Oorspr. omslag, 47 p. Met door de dichter gesigneerde opdracht xT 8737 x 8.00

LOENEN, Rene van. Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten. Mozaiek, Zoetermeer, 2009. Oorspr. omslag, 56 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur en een handgeschreven kaartje. xT 8772 x 7.00

LOGGEM, Manuel van. Letternijen. 's-Hertogenbosch, Brinkman Associatie, 1990. Oorspr. omslag. 32 p. Deze bundel verscheen aan het eind van 1990 als geschenk aan de relaties van Brinkman Associatie. xB 8679 x 8.00

LOGGEM, Manuel van. Letternijen. Ypse-Fecit 1989, Deventer. gebonden, 28 p. Genummer II, gesigneerd door de auteur. aforismen xY 5335 x 9.00

LOHMAN, Anneke. Een roeiboot in het riet. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 1987. Oorspr. omslag, 34 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur. xT 2248 x 7.00

LOO, Erik van de. Achter de stilte. Zeeuws Kunstenaarscentrum, Middelburg, 1981. Oorspr. omslag, Ills., [24] p., 15 x 10,5 cm. Slib-reeks 13. xY 6328 x 7.00

LOOY, Jac. van. De Ar, Het verhaal van den provinciaal, De Vischvrouw. Amsterdam, Em. Querido, 1981. Ingenaaid. 54 p. De Boekvink. - xY 6781 x 7.00

LOOY, Jac. van. Gedichten. 1884 - 1925. Leiden, A.W. Sijthoff, 1932. 1e druk, Gebonden, 131 p. Met portret door Willem Witsen 1891 en een zelfportret van 1927. xT 9672 x 15.00

LUCEBERT. Apocrief / De analphabetische naam. De Bezige Bij, Amsterdam, 1957. 3e druk, Pocket, 84 p. - xY 7931 x 10.00

LUCEBERT. Dag en nacht. Vijftig stadsfoto's van 's-ochtends tot 's-avonds met gedichten van Lucebert. Van Saane/Lectura Architectonica, Hilversum, 1960. Oorspr. omslag, Ills., [42 p.]. Overdruk uit Forum 14e jrg. no. 12 1959/60. Foto's van Henk Jonker, Cas Oorthuys, Eddy Posthuma de Boer, Violette Cornelius, Maria Austria e.a. Met los inlegvel van Bakema met tekst in Nederlands en Engels. xY 6922 x 25.00

LUCEBERT. De perfekte misdaad. Klein radiostemmenspel. Den Haag, Bert Bakker, 1968. Or. omslag. 29 p. Top-punten. Omslag Lucebert. Franse pagina beschreven. xY 6907 x 5.00

LUCEBERT. Gedichten 1948-1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. 1e druk, Ingenaaid. 327 p. LRP 84. Op franse pagina een portret geplakt xL 7708 xx 20.00

LUCEBERT. na de helft van het leven. gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 1993. Omslag Lucebert, 23 p., 20 x 16 cm. oplage 750 exemplaren, ter gelegenheid van de jaarwisseling 1992-1993. Met kaartje. naam op Franse pagina. xY 6383 x 10.00

LUCEBERT. Nefertete. Amsterdam, De Bezige Bij, 2006. Gebonden. N.p. Ills. T.g.v. de jaarwisseling 2005-2006. 1500 exemplaren. xB 0725 x 25.00

LUCEBERT. Oogsten in de Dwaaltuin. De Bezige Bij, Amsterdam, 1981. 1e druk, Oorspr. omslag, 43 p. omslag Lucebert/Leendert Stofbergen xY 1756 x 8.00

LUCEBERT. Triangel. [bevat: Triangel in de jungle (1951), De Amsterdamse school (1952), Van de afgrond & de luchtmens (1953)]. Amsterdam, Bert Bakker, 1958. 1e druk. Pocket. 155 p. Ooievaar 90. = xB 1483 x 10.00

LUCEBERT. Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. 10e druk. Ingenaaid. 46 p. rugje verkleurd xM 5296 x 7.00

LUCEBERT. Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1995. 11e druk. Gebonden Stofomslag Ills. 48 p. - xB 5181 x 9.00

LUCEBERT. Val voor vliegengod. Amsterdam, De Bezige Bij, 1972. 2e druk. Paperback. 103 p. Ills. Lucebert. Dar Pocket 6. xK 8600 x 10.00

LUDEKUSE, Chris. Bij de terugkeer van een vrouw. De twee hoeden, Kortgene, 1971. Oorspr. omslag, 44 p. Zeeuwse Cahiers nr. 3 xR 7338 x 7.00

LUIJTERS, Guus (ed.). Het Grote Dieren Gedichten Boek. Nieuw Amsterdam 2007. Paperback, 446 p. - xT 8227 x 12.00

LUTTGER, Abraham. Openhartigheden... over de lach en de traan in de liefde. Amsterdam, 2004. Gebonden Ills. 68 p. aforismen xR 3077 x 7.50

LUYTERS, Guus (ed.) & Norge Bend (tekeningen). De moord van Raamsdonk. Thomas Rap, Amsterdam 1968. Oorspr. omslag n.p - xB 4750 x 8.00

LYKE, Bram van der. Titus, zoon van Rembrandt. Arm gedicht bij de terugkeer der meesters. Vouwblad, [4] p. met ingeplakte reproductie van Titus in een habijt (1660). - xY 7286 x 9.00

MAAS, Loe. Praeludium. Verzen. Amsterdam, Oisterwijk, 1941. Ingenaaid. 79 p. - xB 1474 x 10.00

MAASDIJK, Elisabeth van. Aan hen die vielen. Ingeleid door R.P. Cleveringa. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 1e druk. Gebonden. 75 p. Met ingeplakt portret. xM 0093 x 7.00

MACKAAY, Robert. Zonlicht in mijn ogen. eigen beheer, [1978]. Oorspr. omslag, 32 p. opdracht aan Jaap Zijlstra. Genummerd 17/100 en gesigneerd door de auteur. xT 8794 x 9.00

MADE, J. A. van der. Sakota. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1938. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. omslag iets verkleurd xP 0403 x 7.00

MAIREY, Francoise. Substitution. Antwerpen, 1977. Oorspr. omslag. 54 losse bladen. Genummerd 83/200 exx. gesigneerd door de auteur. xT 2569 x 45.00

MAK, J.J. Vijf eeuwen Nederlandse Kerstpoezie. Verzameld en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1954. Gebonden. 216 p. - xH 3853 x 9.00

MANDELINCK, Gwy. Lotgenoten. Gedichten. De Arbeiderspers, Utrecht/Amsterdam/Antwerpen, 2014. Oorspr. omslag, 55 p. zeer goed xY 2320 x 8.00

MANGER, J.B. Sr. Eenige Verzen. In eigen beheer, 1949. Oorspr. omslag. 31 p. - xL 9096 x 8.00

MANNINK, Eke. Min. Verzen voor een vriendin. Vlinderwerk, 2016. Oorspr. omslag, 40 p. zeer goed xY 2349 x 8.00

MANRIQUE, Jorge. Coplas. Que fizo por la muerte de su padre. Folemprise. [Den Haag, L.J.C. Boucher], 1945. Gebonden. 38 p. Oplage 500 exx. gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xW 3419 x 15.00

MANTINGA, Hector [= Maurits Mok]. De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering [ pseudoniem van Tjomme de Vries]. Amsterdam, De Bezige Bij, 1944. Ingenaaid. 12 p. Quousque tandem no 3. Genummerd 168/500 exx. De Jong 533. xM 3584 x 10.00

MARCHE, B.S. le. Van V.-E. tot V.-J. (van victory - Europe tot victory - Japan). 100 dagrijmen 5 mei 1945 - 14 aug. Amsterdam, De Uil, 1945. Gebonden Stofomslag. 108 p. Illustraties van F. van Bemmel. - xY 4983 x 8.00

MAREES VAN SWINDEREN, C. de. Berijmde gedachten. (dwaze, minder dwaze, en zelfs wel een ernstige). Haarlem, Op de Hoogte, [1926]. Gebonden. 53 p. - xR 5453 x 7.00

MARIE, Sylvie. Altijd een raam. Gedichten. Vrijdag / Podium, Antwerpen/Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, 63 p. zeer goed xY 2302 x 8.00

MARJA, A. Man van dag en nacht. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1956. 1e druk, Oorspr. omslag, 28 p., De Boekvink. - xY 8437 x 7.00

MARJA, A. Nochtans een christen. Oude, herziene en nieuwe gedichten. A.A.M. Stols/J.-P. Barth: De Blauwe Distel, 's-Gravenhage, [1962]. Gebonden, 168 p. - xT 8719 x 10.00

MARJA, A. Stalen op zicht. Gedichten. Amsterdam, De spieghel, 1937. 1e druk. Oorpsr. omslag. 40 p. [=A.T. Mooij]. Oplage 250 exx. xB 4815 x 20.00

MARJA, A. Traject. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1950. Ingenaaid. 31 p. Boekvink xT 9160 x 7.00

MARJA, A. Zon en sneeuw. Gedichten. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1942. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. Onafgenseden. - xT 0048 x 12.00

MARK, Peter L.L. van der. Soms denk je dat je het zeker weet. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag 25 p. met gesigneerde opdracht van de auteur op titelpagina xR 2142 x 8.00

MAROTZKE, Henriette. Verzen der Aarde. Blaricum, De Waelburgh, 1928. Oorspr. omslag. 25 p. Binnenwerk roestvlekkig. Omslag en titelpagina Jozef Cantre. Beperkte oplage. xT 0470 x 25.00

MARSMAN, H. Porta Nigra. De Gemeenschap, Utrecht, 1936. 3e druk. Gebonden. 61 p. - xT 8713 x 12.00

MARSMAN, H. Porta Nigra. De Gemeenschap, Utrecht, 1937. 4e, herziene druk Gebonden 62 p. - xB 9098 x 12.00

MARSMAN, H. Tempel en kruis. Amsterdam, Querido, 1940. Ingenaaid. onafgesneden. 86 p. Roest vlekjes. xA 0483 x 16.00

MARSMAN, H. Tempel en kruis en andere gedichten. Amsterdam, Keizerskroon, z.j. Geniet. 80 p. Zwaluw editie I. De Zwaluw-editie is bedoeld voor Nederlands buiten de grenzen en verder voor eenieder, waar ook ter wereld, die contact met de Nederlandse cultuur op prijs stelt. [Verstuurd aan Mej. H. Zeckendorf te Batavia. Omslag gefrankeerd 2 cent, 1948]. xM 4377 x 8.00

MARSMAN, H. Verzameld werk. Poezie, proza en critisch proza. Amsterdam, Em. Querido, 1963. 2e druk. Dundrukeditie. Gebonden Stofomslag. 861 p. - xL 0133 x 15.00

MARSMAN, H. Verzamelde gedichten. Amsterdam, E.M. Querido, 1982. 15e druk. Paperback. 188 p. - xM 4745 x 9.00

MARTIALIS. Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren. Amsterdam, Eliance Pers, 1976. Ingenaaid. 47 p. Derde deel van de serie Erotisch Panopticum. Oplage genummerd: 62/100 exx. Voor het omslag werd de Gill Sans gebruikt en voor het binnenwerk de Perpetua en de Felicity. xH 0578 x 40.00

MAY, Lizzy Sara. Binnenkort in dit theater, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1984. 1e druk. Paperback. 47 p. - xM 4473 x 7.00

MAY, Lizzy Sara. Gebruikspoezie. Een keuze uit Blues voor voetstappen, Weerzien op een plastic-huid, Zingend als zinkend schip, Tijd voor magnetisch vuur, Grim gevolgd door Gebruikspoezie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Ingenaaid. 168 p. - xY 6928 x 7.00

MAY, Lizzy Sara. Grim. Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. Pocket. 54 p. - xY 6952 x 7.00

MAYA, Wanda. Etappe. Amsterdam, De Beuk, 1961. Ingenaaid. 44 p. - xH 4215 x 7.00

MEGALEEP. [Frederika Henriette Broeksmit]. Zeedrijfsel. Leiden, Batteljee & Terpstra, [1925]. Oorspr. omslag. 263 p. Genummerd 42/250 exx. xR 0221 x 30.00

MEIDEN, Annemike F.R. van der. Woonplaats van verwachting. J.H. Kok, Kampen, 1987. Oorspr. omslag, 64 p. - xT 8891 x 7.00

MEIJ, Sander. Nieuw eiland. Nieuw Amsterdam, 2015. Oorspr. omslag, 47 p. zeer goed xY 2332 x 8.00

MEIJERE, Victor de. De Avondgaarde. Utrecht/Antwerpen, H. van Romburgh/P.J. van Melle, 1904. Ingenaaid. 79 + 5 p. onopengesneden. Laatste bladzijde watervlekje. xL 0872 x 20.00

MEINKEMA, Hannes. Het persoonlijke is poezie. Elsevier Manteau, Amsterdam/ Brussel, 1979. - xR 3258 x 7.00

MEISTERSANGER, Jacob der. Net als vroeger. Amsterdam, Thomas Rap, 1970. 1e druk. Paperback. 63 p. - xL 0020 x 7.50

MELOEN, Josien. Uit de oude poepdoos. Versjes. Amsterdam, C.J. Aarts, 1980. 1e druk, Geniet, 20 p. Amsterdamse Cahiers 51. xL 5305 x 8.00

MEMBRECHT, Steven. Een oliedruppel tijd. Gedichten. Janet Kenswil Stichting (Stichting voor Dichters en Denkers), Amsterdam, 2013. Oorspr. omslag, 102 p. - xY 2844 x 7.00

MEMBRECHT, Steven. Ja-of nee / nee-of ja. Gedichten Amsterdam, De Beuk, 1998. 1e druk. Ingenaaid. 52 p. - xH 8462 x 10.00

MEMBRECHT, Steven. Raderwerk. Gedichten/Teksten. Amsterdam, De Beuk, 1995. Ingenaaid. 50 p. - xM 4475 x 6.00

MEMBRECHT, Steven. Totdat het leven daalt. De Martha-gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1993. Oorspr. omslag. 39 p. - xB 3547 x 7.00

MERKX, Riet. Bouwstenen. Lelystad, Stichting Uitgeverij De Horizon, 1985. Oorspr. omslag. 87 p. - xY 6815 x 7.00

MERLET, Herluf van. Per Saldo. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/J.P. Barth, [1961]. Oorspr. omslag. 45 p. - xY 7243 x 8.00

MERODE, Willem de. Chineesche gedichten. Baarn, Bosch & Keuning, 1936. Oorspr. omslag. 26 p. Libelle-Serie nr. 153. xT 8203 x 7.00

MERODE, Willem de. Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman. J.H. Kok, Kampen, 1979. Gebonden, Ills., 134 p. - xT 8353 x 7.00

MERODE, Willem de. De donkere bloei. Amsterdam, U.M. Holland, 1926. 1e druk. Ingenaaid. 76 p. - xR 7865 x 18.00

MERODE, Willem de. De lichtstreep. Amsterdam, Holland, z.j. 2e druk. Gebonden onafgesneden. 42 p. Eerste druk verscheen in 1929 in een bibliophiel-uitgave oplage 125 exemplaren. Ex libris F.A.C.M. Kneepkens. xW 4347 x 10.00

MERODE, Willem de. De overgave. Amsterdam, Uitg.-Maatschappij Holland, 1926. 2e druk. Oorspr. omslag, Ingenaaid, 102 p. - xR 8685 x 25.00

MERODE, Willem de. De overgave. Baarn, E.J. Bosch, 1919. 1e druk. Gebonden. 127 p. Bandteekening van Jan van der Leeuw. xB 4821 xx 25.00

MERODE, Willem de. De rozenhof. Kwatrijnen. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1980. 2e druk, Gebonden, 63 p. De Gulden Ster Nr. 1. Inleiding Hans Werkman. De eerste druk verscheen in 1925. xT 2435 x 9.00

MERODE, Willem de. Eenvoudige gedichten. Met teekeningen van H. Molenaar. Baar, Bosch & Keuning, [1935]. Oorspr. omslag. 38 p. Ills. Libelle Serie 117. xT 8206 x 7.00

MERODE, Willem de. Het kostbaar bloed. Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1922. 1e druk, Oorspr. omslag, 62 p. - xT 0030 x 10.00

MERODE, Willem de. Kaleidoscoop. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 63 p. Libellen-serie Nr. 316-317. xM 0095 x 8.00

MERODE, Willem de. Kwattrijnen. De Gulden Ster, Amsterdam, [1923]. Oorspr. omslag, [44 p.] met portret van de auteur. - xT 3311 x 35.00

MERODE, Willem de. O Tempora, O Mores ! Exponent, Bedum, 1986. Cahiersteek, Oorspr. omslag, [4] p. Genummerd XXV van een oplage van 90 en XXV exx. Hekeldicht aan het adres van de Jong-Protestantse dichters, niet eerder gepubliceerd. xT 8577 x 15.00

MERODE, Willem de. Spiegelbeelden. Amsterdam/Brussel, Elsevier/Manteau, 1980. 2e druk. Oorspr. omslag, 48 p. - xM 0028 x 7.00

MERODE, Willem de. Verzamelde gedichten. Twee delen. Baarn, De Prom, 1987. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 1545 p. Twee delen. - xY 7011 x 35.00

MERWE, A. v.d. = Pieter Geyl. Het wachtwoord, sonnetten. Utrecht, De Bezige Bij (Ch. E. van Blommestein en G. Lubberhuizen) 1944. Ingenaaid. 48 p. Quousque Tandem 8e deel. De Jong 561. Genummerd 344/500. xM 0248 x 13.50

MESDAG, Clara van. Het licht der wereld. Geheel geteekend door... Verzameld door Corrie Jacobs en Tony de Ridder. Bigot en van Rossum Amsterdam [1935]. Gebonden. Ills. 38 p. De Uilenreeks no. 20. xY 8596 x 5.00

MESSEL, Saul van. Aign etmoel. Gedichten. Heemstede 1977. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 5335 x 8.00

MESSEL, Saul van. Balans 5739. Drie kwatrijnen. Lojen Deur Pers, 1979. Los vel in omslag. Genummerd 46/100 exx. xR 2300 x 15.00

MESSEL, Saul van. Bruid waar blijft je mond. Een bundel priapeeen. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1974. 1e druk Paperback 79 p. ND 143 xR 3748 x 12.00

MESSEL, Saul van. Het eeuwige leven. Een bundel doodspoezie. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1972. Paperback. 119 p. Nijgh & Van Ditmar's paperbacks 122 xK 9938 x 10.00

MESSEL, Saul van. Het geluid hing te trouwen. Haarlem, Uitg. Mij. Holland, 1972. 1e druk. Oorspr. omslag. 46 p. De Windroos 85. xT 8152 x 15.00

MESSEL, Saul van. Mammoeth mijn muze. Gedichten van een leraar. Baarn, Het Wereldvenster, 1968. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. - xT 8784 x 20.00

MESSEL, Saul van. Over de huid van mijn geheugen. Een cyclus Joodse gedichten. L.J.C. Boucher, Den Haag, [1969]. Oorspr. omslag, 45 p. - xT 4796 x 9.00

MESSEL, Saul van. Syndroom: joodse poezie. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1971. 1e druk Paperback 62 p. ND 103 xW 7687 x 9.00

MESSEL, Saul van. Toverstaf. Nieuwe priapeeen. Mercatorpers, 1987. Ingenaaid. N.p. Met 2 illustraties van Lex ter Braak. Genummerd 40/100 exx. Gezet uit de Lutetia op Zerkall-Butten papier. xH 0574 x 60.00

MESSEL, Saul van. Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland. De Engelbewaarder, Amsterdam, 1982. Oorspr. omslag 36 p. Genummerd 209/300. Gesigneerd door de auteur. xR 3068 x 15.00

MESSEL, Saul van. Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland. Stichting Het Drentse Boek, 1983. 2e druk, Oorspr. omslag, 40 p. Gesigneerd door de auteur. Horizon-Taal xT 8840 x 10.00

MESSEL, Saul van. Zeer zeker en zeker zeer. Joodse gedichten. De Oude Degel, Rijswijk, 1967. Ingenaaid. 32 p. Haagse Cahiers 10. Met een handgeschreven gedicht (Zelfportret) gesigneerd door Saul van Messel en opgedragen aan Jaap Zijlstra. Los bijgevoegd een beschreven kaartje en een uitgeknipt gedicht. xT 8754 x 35.00

METAIL, Michele. Doolhof_ U bent hier. Studio 3005. Oorspr. omslag, cahiersteek, 8 p. voorgelezen bij Poetry International 44 Rotterdam 2013 xY 6347 x 20.00

MEULE, Bat achter de en Zien Massepant. Riempies. (Berijmde schetsen uit Geldersche boerenleven). Z.p. z.j. Gebonden. 95 p. - xR 9110 x 12.00

MEULENBELT, J. Plattegrond. Amsterdam, U.M. Holland, 1950. Ingenaaid. 44 p. De Windroos 3. xH 1054 x 7.00

MEYLING, Christine. Een hand voor ogen. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1955. Oorspr. omslag. 38 p. - xL 8928 x 7.00

MICHAELIS, Hanny. De rots van Gibraltar. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1980. 3e druk, Ingenaaid, 40 p. - xT 6260 x 7.50

MICHAELIS, Hanny. Onvoorzien. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1967. 2e druk. Ingenaaid. 36 p. - xT 8158 x 8.00

MICHAELIS, Hanny. Tegen de wind in. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993. 6e druk, Ingenaaid, 45 p. - xT 6261 x 7.50

MICHAELIS, Hanny. Water uit de rots. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1968. IOorspr. omslag, 39 p. - xT 8157 x 8.00

MICHEL, Ernest. Ex paradiso... Amsterdam, De Christophore, 1931. Oorspr. omslag. 51 p. Binnenwerk roestvlekkig. xT 7188 x 15.00

MICHEL, Ernest. Extazen. Gennep, De Christophore, [1938]. 2e druk. Ingenaaid. 93 p. Met portret en illustraties. Met bibliografie van [dicht]werken van Ernest Michel. xB 4207 x 25.00

MICHELS, L.C. De legende van Sinte Haringus. Ingeleid en verkl. door.. Tilburg, Boekhandel Pillot, 1946. Cahiersteek. 11 p. - xY 7021 x 7.00

MIJNSSEN, F.J. De Depecherijder van De Wet. Ten voordeele der concentratie-kampen in Zuid-Afrika. W. de Haan, Utrecht, [1901]. Oorspr. omslag, 32 p. Nederlandse pro-Boer propaganda op rijm. xY 6306 x 15.00

MILL, John O'. Lyrical Laria in Dutch and Double Dutch. Voorwoord Wim Kan. Andries Blitz, Laren z.j. 9e druk oblong 64 p. - xB 4719 x 8.00

MILL, John O'. Popsy Poems. Pre-popsylated poetry. Ripse rijmen in Dutch and Double Dutch. Andries Blitz, Amersfoort, z.j. Oblong, Gebonden, 64 p., 12 x 15,5 cm. - xY 7823 x 6.00

MILTON, John. On the Morning of Christ"s Nativity. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1927. Oorspr. omslag. 14 p. One hundred and fifty copies printed by Joh. Enschede en Zonen Haarlem, Holland. xT 1489 x 35.00

MIN, Neeltje Maria. Losse vracht. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. Ingenaaid. 54 p. Ills. 95 tekeningen van Thomas Koolhaas. Op rijm gezet door Neeltje Maria Min. xY 6829 x 9.00

MIN, Neeltje Maria. Voor wie ik liefheb wil ik heten. Den Haag, Bert Bakker, 1966. 19e druk, Oorspr. omslag, 63 p. - xT 9926 x 8.00

MINCO, Marga. Floroskoop: Maart. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1979. Gebonden, Ills. 48 p. met los ingelegd kaartje xY 6114 x 6.00

MINKEMA, Jan Simon. Als je meegaat. Stichting Blauw Produkties, 1980. Geniet. 34 p. Genummerd 321/500 exx. xY 7341 x 8.00

MINNE, Richard. In den zoeten inval. Voorwoord: Raymond Brulez. Brugge, Van Acker, 1936. Oorspr. omslag. 62 p. De Garve reeks 2. xR 7816 xx 25.00

MINNE, Richard. Wolfijzers en schietgeweren. Antwerpen Manteau, 1988. 3e druk Gebonden Stofomslag 280 p. T.g.v de viering van 50 jaar Manteau. Beperkte oplage. Bijeengegaard door R. Herreman en M. Roelants, met een inleiding en een bloemlezing en met een voorbericht van Gaston Durnez. [De eerste druk verscheen in 1942 t.g.v. de 50ste verjaardag van Richard Minne]. xK 1950 x 18.00

MINNE, Richard. Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzameling verzen. Verder eenige verhalen benevens een serie epistelen over den nood en de nijdigheden de hoop en de zoetheid de wijsheid en de argeloosheden van den dichter en den mensch dit alles bijeengegaard door R. Herreman en M. Roelants. Brussel, A. Manteau, 1947. 2e druk. Gebonden. 156 p. Met een inleiding en bloemlezing. Documenten I. xY 8664 x 12.00

MOENS, Wies. Landing. Antwerpen/Santpoort, De Sikkel/C.A. Mees, 1923. Oorspr. omslag. 63 p Genummerd 34/510 exx. xT 0542 x 15.00

MOERDIJK, Marie-Cecile. Mijn hart is warm. Aforismen met een knipoog. Met een woord vooraf van Michel van der Plas. Van Holkema & Warendorf, Bussum, 1983. 4e druk Oorspr. omslag 56 p. Gesigneerde opdracht op voorste schutblad. Bijgesloten een foto van de actrice. xL 9151 x 9.00

MOERKERKEN, P.H. van. De bloedrode planeet of Merlijns laatste vizioen. Amsterdam, Querido, 1938. Ingenaaid. 80 p. - xW 7953 x 8.00

MOERKERKEN, P.N. van. XII oude liederen. Met V prentjes versierd door P.H. van Moerkerken jr. Amsterdam, S.L. van Looy, 1900. 1e druk. Oorspr. omslag. 37 p. Onafgesneden. - xT 0058 x 20.00

MOK, M. Scheppingsdroom. Lochem, De Tijdstroom, 1940. Ingenaaid. 103 p. Oplage 500 exx. xA 0312 x 10.00

MOK, M. Verzen van Nederland. Bussum, F.G. Kroonder, 1945. Ingenaaid. 36 p. Bayard Pers. xH 7833 x 7.00

MOK, Maurits. Berijmde bokkesprongen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1962. Ingenaaid. 50 p. Illustraties en omslag Lotte Ruting. Woord vooraf van J.A. Blokker. xH 7728 x 6.00

MOK, Maurits. Berijmde bokkesprongen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1962. Gebonden. 50 p. Genummerd 21. Illustraties en omslag Lotte Ruting. Woord vooraf van J.A. Blokker. xR 9170 x 12.00

MOK, Maurits. De rattenvanger. Een gedicht. Maastricht, A.A.M. Stols, 1939. [1e druk.] Ingenaaid onafgesn., 24 p. De Halcyon Pers: 10. Van Dijk 460. Met teekeningen van M. van Koolwijk. Oplage 500 exx. xW 4424 x 22.50

MOK, Maurits. De vliegende Hollander. Lochem, De Tijdstroom, 1941. 1e druk. Gebonden 137 p. Gedrukt in twee kleuren. oplage 250 exx. Dit is Auteursexemplaar xB 7311 x 20.00

MOK, Maurits. Grondtoon. De Bezige Bij, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag, 48 p. BB Poezie xT 8945 x 7.00

MOK, Maurits. Kaas- en broodspel. Lochem, De Tijdstroom, 1938. 1e druk. Ingenaaid onopengesneden. 70 p. - xW 7973 x 9.00

MOK, Maurits. Laat getijde. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1985. Gebonden Stofomslag 43 p. - xH 5656 x 8.00

MOK, Maurits. Storm uit het Oosten. Amsterdam, Contact, 1952. Geniet. 46 p. Speciale uitgave van Kroniek van Kunst en Kultuur. 12de jaargang no 10. Nov/Dec. 1952. xK 0870 x 7.00

MOK, Maurits. Woorden in het donker. Amsterdam, De Beuk, 1955. Ingenaaid. 28 p. - xM 8068 x 9.00

MOK, Maurits (ed.). Dichters over Holland. Bloemlezing. Naarden, In den Toren, z.j. Gebonden. 63 p. Torenreeks 13. Geillustreerd door Jan Poortenaar. xK 6533 x 7.00

MOLEN, W.J. van der. Clair-obscur. Coehoorn/Orvelte, C. van Dijk, Oosterhesselen, 1995. Oorspr. omslag,19 p. Genummerd 4/30. Gesigneerd door de auteur. xT 8941 x 7.00

MOLEN, W.J. van der. De onderkant van het licht. U.M. Holland, Amsterdam, 1957. 2e druk, Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8947 x 7.00

MOLEN, W.J. van der. Geeft 't leven terug? Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1982. Oorspr. omslag, 71 p. Haiku-gedichten. xT 8788 x 8.00

MOLEN, W.J. van der. Op een grasstengel klimmen. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1984. Oorspr. omslag, 96 p. Haiku-gedichten. gesigneerd xT 8835 x 8.00

MOLEN, W.J. van der. Over het hoofd gezien. Amsterdam, De Beuk, 1986. Gebonden Stofomslag 84 p. Een bloemlezing uit de jaren 1946-1978. xT 8722 x 8.00

MOLEN, W.J. van der. Sous-Terrain. Amsterdam, U.M. Holland, 1950. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. De Windroos I. xH 1537 x 7.00

MOLEN, W.J. van der. Wegwijzers naar nergens. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1983. Oorspr. omslag, 110 p. Haiku-gedichten. xT 8787 x 8.00

MOLENAAR, Johan de. Kleine suite. Gedichten over muziek. Amsterdam, Wereld-Bibliotheek-Ver., 1964. Or. omslag. 28 p. Omslag Pam Ruetter. xW 7823 x 6.00

MOLLISON, Elizabeth en Henk Romijn Meijer (eds.). Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Deel twee. Dichters van de twintigste eeuw. Meulenhoff, Amsterdam, 1989. Paperback, XIV + 383 p. - xY 1782 x 9.00

MONCHY-NILSSON, Gunvor de. Een twijfelende nar. Gedichten. Tekeningen van Luis Filcer. Luyten, Amstelveen, 1979. Oorspr. omslag Ills. n.p. licht bobbelig t.g.v. vocht xB 6816 x 7.00

MONTAGNE, Victor dela. Gedichten. Inleiding Emmanuel de Bom. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1907]. Gebonden. 120 p. - xL 2035 x 7.00

MONTENS, Fons [Sameng.]. O Kersnacht, schooner dan de dagen, een bundel Kerstverzen. [gedichten van Vondel, Gezelle, Leopold, Van Looy, De Merode, Nijhoff, De Vries, Van Duinkerken, Werumeus Buning, Minderaa]. In de benarde Nederlanden, [ Bussum, F.G. Kroonder1945.], 1944. Ingenaaid. Illustraties, 32 p. [De Jong 616]. Typografische verzorging Joh. H. van Eikeren. xM 3592 x 7.00

MOOIJ, J.J.A. De ruimte van de tijd. Bert Bakker, Amsterdam, 1991. Oorspr. omslag 72 p. met gesigneerde opdracht van de auteur xR 0602 x 7.50

MOOIJ, Martin. Woorden in vrijheid. Nederlandse en Vlaamse dichters op Poetry International 1970-1990. Gekozen en ingeleid door ..... Amsterdam, Meulenhoff, 1990. Paperback. 207 p. Poetry Paperback. xH 4450 x 8.00

MOOSER, Ron. Een sonnet. Eigen beheer, Amsterdam, 1983. Cahiersteek 8 p. Het sonnet "De boogschutter", geschreven op 29 augustus 1982, is gedrukt door de dichter... Genummerd 18/40. xR 3687 x 9.00

MOOY, Henriette. Bij de bloemen. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 63 p. De Uilenreeks no. 37 xK 6622 x 5.00

MOOY, Henriette. Gruis. Een bundel aphorismen. De Beuk, Amsterdam, 1953. Oorspr. omslag, 31 p. Oplage 200 exx. Met gesigneerde opdracht van de schrijfster. xT 1121 x 12.00

MOOY, Henriette. "Hak dan mijn kop maar af" en andere verzen. De Beuk, Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag, 32 p. oplaag 300 exx. xY 8272 x 6.00

MORRIEN, Adriaan. Avond in een tuin. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1980. 1e druk. Ingenaaid. 66 p. - xH 3862 x 8.00

MORRIEN, Adriaan. Kijken naar de wolken. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1956. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. De Litteraire Raat III. xB 8151 x 12.00

MORRIEN, Adriaan. Ontmoeting encounter. Ills: Bhaskar Hande. Amsterdam, Forum Galerie, 1989. Ingenaaid. N.p. Genummerd 457/500 exx. xW 7465 x 7.50

MORRIEN, Adriaan. Poezie van nu. Bijeengebracht door.... Amsterdam, De Bezige Bij, 1954. Gebonden. 62 p. Robijnenboekejes nr. 6. xM 2413 x 7.00

MORRIEN, Adriaan. Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 399 p. - xT 8202 x 20.00

MORRIEN, Adriaan. Zoals een ster verstand heeft van het licht. Gekozen en ingeleid door Naomi Perquin. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2010. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 71 p. - xT 2988 x 10.00

MORRIEN, Adriaan (ed.).. Beeldende poezie 1. Amsterdam. Bijeengebracht, ingeleid en van bio- en bibliografieen voorzien. Foto's: Eddy Posthuma de Boer. Leiden L. Stafleu, 1959. Ingenaaid. 32 p. Ills. - xL 1035 x 8.00

MORTIER, Erwin. Vergeten licht. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 2001. 2e druk. Or. omslag. 46 p. - xK 0057 x 8.00

MULISCH, Frieda. Nooit vergat ik jou. Prometheus, Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, 43 p. zeer goed xY 2238 x 8.00

MULISCH, Harry. De taal is een ei. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1979. 2e druk. Geniet. N.p. Oplage 1500 exx. xH 5537 x 9.00

MULISCH, Harry. De wijn is drinkbaar dank zij het glas. Nawoord Kees Fens. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. 2e druk. Ingenaaid. 60 p. Poeziepocket 7. Omslag Lucebert. Franse pagina beschreven. xY 6697 x 6.00

MULISCH, Harry. Tegenlicht. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1975. 1e druk. Gebonden Stofomslag 62 p. De eerste oplage bedraagt 2000 exemplaren, waarvan 500 gebonden. xB 5982 x 25.00

MULLER, Frans. Gedichten. Utrecht, A.W. Bruna, [1946]. Gebonden Stofomslag 66 p. Schildpad-reeks 32. xL 0046 x 9.00

MULLER, Frans. Het blauw. [Gedichten]. [Utrecht, Jac. P. Romijn, 1943]. Oorspr. omslag [40] p. Schildpadreeks, Tweede tiental, No. 7. Oplaag 150 exx. Gesigneerd door de auteur. [De Jong 581]. xR 4405 x 20.00

MUSSCHE, Achilles. Langzaam adieu. Verzen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/J.P. Barth, [1962]. Gebonden Stofomslag. 69 p. Omslagontwerp Th. de Haan. xK 7715 x 10.00

MUTSAERT, J. ten [Jan Hendrik de Groot]. Om land en hart. Verzen. [Amsterdam], De Distelvink, april 1945. Oorspr. omslag. 22 p. De Jong 586. Genummerd 656/810 exx. xK 9419 x 11.50

MYZELF. Vanitas. Z.p. [1945]. Ingenaaid. [37] p. Ills. Vanitas werd geteekend en geschreven in het prilst van het jaar 1945, toen het vaderland bloedde en de dooden onbegraven bleven. xR 9133 x 12.50

NAHON, Alice. Keurgedichten uit Vondelingskens en Op Zachte Vooizekens. Met karakterschets van Dr. C. Tazelaar. De Nederlandsche Boekhandel / A. W. Sijthoff, Antwerpen / Leiden. Oorspr. omslag, 40 p. - xY 4842 x 8.00

NAHON, Alice. Op zachte Vooizekens. Antwerpen/Leiden, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff, 1924. 4e druk. Gebonden. 55 p. - xT 8657 x 9.00

NAHON, Alice. Vondelingskens, gedichten. Antwerpen/Leiden, De Ned. Boekhandel/Sijthoff, 1925. 8e druk. Ingenaaid. 56 p. - xL 1186 x 8.00

NASR, Ramsey. Onhandig bloesemend. Gedicht. De Bezige Bij, Amsterdam, 2006. 5e druk Oorspr. omslag, 80 p.met CD. xY 1662 x 10.00

NEDERVEEN, Joh. Mengelwerk. Utrecht, 1925. Oorspr. omslag, 48 p. - xY 8401 x 7.50

NEEF, M.J. de. De halsband van de duif. Gent, Poeziecentrum,1993. Oorspr. omslag. 77 p. - xR 8085 x 7.50

NELLIE. Stamelingen. Amsterdam, H.J. Paris, 1924. 4e druk. Gebonden. 126 p. - xY 8389 x 7.00

NIEMEIJER, Arie. Beest onder de Dom. Utrecht, Vava, 1978. Oorspr. omslag. 45 p. Oplage 500 exx. xL 8825 x 7.00

NIESSEN, Frits en Erik Jurgens (eds.). De heren van Den Haag zijn onderweg. 100 gedichten over politiek & maatschappij. Een bloemlezing. Uitgeverij Koninginnegracht, 's-Gravenhage 1993. Oorspr. omslag 137 p. - xB 6435 x 9.00

NIEUWENHUIZEN, Johan van. De vijver was wit van de vissen. Eemnes, In de Fazantenhof, 1980. Ingenaaid. 30 p. Gesigneerd door de auteur. xH 4348 x 9.00

NIJHOFF, M. Pierrot aan de lantaarn, een clowneske rapsodie. Amsterdam, W.L. Salm, z.j. Gebonden. 32 p. Kaleidoscoop nr 19. xL 1783 x 6.00

NIJHOFF, Martinus. Lees maar, er staat niet wat er staat. Keuze uit de oorspronkelijke gedichten voorafgegaan door een beschouwing Over eigen werk. Den Haag, Bert Bakker, 1959. 1e druk. Pocket. 222 p. Ooievaar 47. - xB 6833 x 6.00

NIJLEN, Jan van. Betooverd bosch. 's-Gravenhage., A.A.M. Stols, 1941. Geniet. N.p. Orpheus no 10. Van Dijk 532. Teekening van Jan Roede. xR 6949 x 9.00

NIJLEN, Jan van. Betooverd bosch. Teekening van Jan Roede. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 10. iets roestig xB 0966 x 8.00

NIJLEN, Jan van. Gedichten 1904 - 1938. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1944. 2e druk. Gebonden. 210 p. Van Dijk 430a. xW 9217 x 11.50

NIJLEN, Jan van. Gedichten 1904 - 1938. A.A.M. Stols, Maastricht & Brussel, 1938. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 212 p. Van Dijk 430. xT 0421 x 17.00

NIJLEN, Jan van. Geheimschrift. Gedichten. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1934. Gebonden. 47 p. - xB 9903 x 15.00

NIJLEN, Jan van. Verzamelde gedichten 1904-1948. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948. Gebonden 254 p. + Inhoud. Stofomslag en bandstempels van Helmut Salden. exlibris Fred Bastet. xB 6670 x 22.00

NOLENS, Leonard. Een fractie van een kus. Rotterdam, Poetry International/Em. Querido, 2007. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 8167 x 7.00

NOLENS, Leonard. Geboortebewijs. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1988. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xY 6571 x 9.00

NOLENS, Leonard. Hart tegen hart. Gedichten 1975 - 1990. Amsterdam, Em. Querido, 1991. 1e druk, IGebonden, 483 p. dundruk. geen stofomslag. xT 8192 x 15.00

NOLENS, Leonard. Tweedracht. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1992. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 8194 x 8.50

NOLENS, Leonard. Woestijnkunde. Em. Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2008. 1e druk, Oorspr. omslag, 85 p. - xT 8845 x 10.00

NOORDSTAR, J.C. De zwanen en andere gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1967. 2e vermeerderde druk. Ingenaaid. 68 p. Bezorgd door Rudolf Escher. xY 6713 x 9.00

NOORDSTAR, J.C. / PAREAU, N.E.M. J.C. Noordstar, De Zwanen & andere gedichten, & proza. ; N.E.M. Pareau, Sonnetten & andere gedichten, & proza; Rudolf Esscher & Reinold Kuipers, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau & Ebenhaëzer. Een album. Em. Querido, Amsterdam, 2000. Drie gebonden delen in cassette. fraai xT 3694 x 45.00

NOORDZIJ, Nel. De kromme danseur. Boomplastieken en een gedicht. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957. Or. omslag. 39 p. Ills. - xK 6878 x 9.00

NOORDZIJ, Nel. Wachtende mijn hart. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1956. Ingenaaid. 33 p. De Boekvink. - xM 4811 x 6.00

NOOTEBOOM, Cees. Gesloten gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1964. 1e druk. 59 p. LP 126. - xY 6710 x 8.00

NOOTEBOOM, Cees. Honderd gedichten van vroeger en zeventien nieuwe. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2000. Paperback 196 p. - xR 3259 x 10.00

NOOTEBOOM, Cees. Open als een schelp - dicht als een steen. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1978. 1e druk, Oorspr. omslag, 64 p. oplaag 1500 exx. xY 1767 x 7.00

NOOTEBOOM, Cees. Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1984. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, XIV + 302 p. - xT 8205 x 18.00

NORD, Max. Suite Pathetique en andere verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1952. Oorspr. omslag. 61 p. - xB 8194 x 7.50

NORD, Max. Verzen. Amsterdam, De Beuk, 1994. Ingenaaid. 68 p. omslagontwerp en vignet: Helmut Salden xB 8227 x 10.00

NUIS, Aad. Wisselend weer. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1963. 1e druk. Ingenaaid. 39 p. - xW 0236 x 6.00

O'MILL, John. Boloney Belletrie in Dutch and Double Dutch. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Gebonden. 64 p. Ills. 19 x 12 cm. Omslag en grafische vormgeving Nico Richter. xY 8376 x 5.00

O'MILL, John. Loony Lyrics in Dutch and Double Dutch. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981. Gebonden. 56 p. Ills. 19 x 12 cm. Omslag en illustraties Kees Kelfkens. xY 8377 x 5.00

O'MILL, John. Louter leuter. Curious Couplets. Bonny Ballads. Rollicky Rhymes. Amersfoort, Andries Blitz, 1974-1983. Gebonden. Vier deeltjes. 12.5 x 10 cm. - xY 8374 x 10.00

O'MILL, John. Penfruit Prullaria in Dutch and Double Dutch. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. Gebonden. 64 p. Ills. 19 x 12 cm. Omslag en grafische vormgeving Nico Richter. xY 8378 x 5.00

OBBINK, H. Th. en Arthur Wragg. De Psalmen voor het moderne leven. Inleiding en vertaling H.Th. Obbink, teekeningen van Arthur Wragg. Baarn, Bosch & Keuning, [1935]. Ingenaaid. 182 p. + 8 uitvouwbaren bladen. Ills. Libellen-serie. xY 8399 x 8.00

OEGEMA, Th. Verzen van een venter. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1936. Cahiersteek. 31 p. Brusse 838. - xW 6181 x 9.00

OERLEMANS, J.W. De gedichten van nu en vroeger. Amsterdam, Bert Bakker, 1992. 1e druk. Gebonden Stofomslag 245 p. - xL 2269 x 25.00

OERLEMANS, J.W. In de neerslachtige polder en elders. Amsterdam, Bert Bakker, 1976. Paperback. 54 p. - xM 7027 x 7.00

OLDENBURG ERMKE, Frans van. Kruis of Munt? Een bundel verzen met een inleidende ballade van Anton van Duinkerken. Schiedam, Vox Romana, z.j. Ingenaaid. 54 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4847 xx 8.00

OLYSLAEGERS, Frans. Gedempte tonen. Deurne/Antwerpen, Tijl, 1931. Ingenaaid. 44 p. Met portret. - xK 6255 x 15.00

ONIE, Ben. Verzen aan God. Selstemmingen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1930. 1e druk. Gebonden. 79 p. - xK 3162 x 9.00

OORSCHOT, Geert van. Gevangenis. Gedichten. Links-Richten, [Vlissingen, 1932]. Oorspr. omslag 36 p. Omslag Henk Bruyntjes. Debuut. xR 5945 x 50.00

OOSTEN, A.J.D. van. Vuursteen. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j. Gebonden. 31 p. De Peperbus nr. 2. Genummerd 191/400 exx. Mooi exemplaar. xK 7631 x 8.00

OOSTERHUIS, Huub. Bid om vrede. Utrecht, Amboboeken, 1966. 10e druk. Oorspr. omslag 151 p. - xH 3932 x 7.00

OOSTERHUIS, Huub. Binnenkant. Bussum/Hilversum Roermand, Brand/Gooi & Sticht/ Romen, 1969. 1e druk. Ingenaaid. 33 p. T.g.v. de jaarwisseling 1969. Gedrukt in twee kleuren. xW 4540 x 7.00

OOSTERHUIS, Huub. De een en de ander. Herik, Landgraaf, 1998. Oorspr. omslag, 20 p. De bundel verscheen t.g.v. de 65ste verjaardag van Huub Oosterhuis. Genummerd 122/500 en gesigneerd en met een ingeplakte brief van de auteur. xT 7191 x 9.00

OOSTERHUIS, Huub. De een en de ander. Kok ten Have, 2008. Cahiersteek, Oorspr. omslag, n.p. T.g.v. jaarwisseling 2008-2009. xT 8918 x 8.00

Oosterhuis, Huub. De zevenmaster. Een klein heldendicht. De Prom, Amsterdam/Antwerpen, 2003. Oorspr. omslag, 38 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur. xT 8769 x 8.00

OOSTERHUIS, Huub. Gedroomde god. Nieuwe gedichten. Baarn, Ambo, 1983. 2e druk. Paperback. 164 p. - xB 4018 x 8.00

OOSTERHUIS, Huub. Het lied van de aarde. Een leerdicht. Baarn, Ambo, 1986. Paperback. 36 p. Gesigneerd door auteur. xY 6944 x 7.00

OPPERMAN, J. Dolosse. Tafelberg-Uitgewers Kaapstad 1975. 5e druk Gebonden Stofomslag 56 p. - xL 6687 xx 20.00

OPPEWAL, Teake & Pier Boorsma (eds.). Spiegel van de Friese poezie. Van de zeventiende eeuw tot heden. Meulenhoff, Amsterdam, 1994. Paperback, 320 p. - xY 1788 x 15.00

OS, Th. van. Berliner Lullaby. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. Oorspr. omslag. 72 p. - xB 0283 x 8.00

OSTAIJEN, Paul van. Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair Oeuvre. Gespeeld door Arena/De nieuwe komedie 1969. Geniet. 64 p. - xW 8380 x 8.00

OSTAIJEN, Paul van. Spiegel van uw eenzaamheid. Een keuze uit de poezie van Paul van Ostaijen, ingeleid en samengesteld door Stefaan Evenepoel. Leuven, Davidsfonds, 1988. Gebonden Stofomslag 136 p. - xH 9123 xx 11.50

OSTAIJEN, Paul van. Verzameld werk: Poezie en Proza. 4 delen in cassette Amsterdam, Bert Bakker, 1979. Gebonden. 303, 280, 398, 568 p. Typografie Helmut Salden. Ruggen licht verkleurd. xT 9897 x 95.00

OSTAIJEN, Paul van. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1981. Gebonden 503 p. - xB 4358 x 40.00

OTTEN, P.F.S. O Nederland! Let op U Saek. New York, 1943. Oorspr. omslag. 24 p. Met portret Willem de Zwijger. - xT 2166 x 10.00

OTTEN, Willem Jan. Een Zwaluw vol Zaagsel. waarin opgenomen 'Buiksluipen door het gras' en 'Spreuken voor de Scheurkalender' alsmede een korte levensbeschrijving van Janathan Herfst. Gedichten 1971-'72. Amsterdam, Em. Querido, 1973. Oorspr. omslag. 48 p. Reina-Prinsen-Geerligsprijs 1972. xY 6905 x 9.00

OTTEN, Willem Jan. Gerichte gedichten. Van Oorschot, Amsterdam, 2011. 1e druk, Oorspr. omslag, 57 p. - xR 9535 x 10.00

OTTEN, Willem Jan. Gerichte gedichten. Van Oorschot, Amsterdam, 2012. 2e druk, Oorspr. omslag, 57 p. - xY 0940 x 8.00

OTTEN, Willem Jan. Het keurslijf alsmede "Onderkomen" en "De nadagen", gedichten 1971 - 1973. Amsterdam, Querido, 1974. 1e druk. Paperback. 47 p. De Boekvink. - xA 0730 x 7.00

OTTEN, Willem Jan. Het ruim, gedichten 1973 - 1976. Amsterdam, Querido, 1976. Oorspr. omslag, 31 p. De Boekvink xT 8142 x 7.50

OTTEN, Willem Jan. Op de hoge. Gedichten 1998-2003. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 2003. 1e druk. Ingenaaid. 83 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht op franse pagina. xT 8516 x 10.00

OTTEN, Willem Jan. Paviljoenen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1991. 1e druk, Ingenaaid. 45 p. - xY 8739 x 7.00

OUWENS, Kees. Als een beek. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1975.Gebonden Stofomslag. 46 p. Oplage 500 exx. xT 8155 x 10.00

OUWENS, Kees. Arcadia. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1977. 2e herziene druk. Gebonden Stofomslag. 41 p. - xT 8837 x 10.00

OUWENS, Kees. Droom. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1988. 2e druk. Ingenaaid. 52 p. - xH 1427 x 8.00

OUWENS, Kees. Klem. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1984. Gebonden Stofomslag, 64 p. - xT 8838 x 10.00

OUWENS, Kees. Van de verliezer & de lichtbron. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1998. Paperback. 89 p. - xA 0751 x 8.50

OWEN, Sylvester [=Arnold Spauwen]. Een prinsiade. Amsterdam, Panholzer, 1975. Oorspr. omslag. N.p., 14 x 11 cm. Genummerd 426/500 exx. xY 8492 x 6.00

P.C. d. B. [= Beaumont, Paulus de]. Mastreechter versjes en leedsjes. Oetgegeve ten veurdeile vaan 'n ech Mastreechs good werrek. Mastreech, Cl. Goffin, november 1927. Geniet. 31 p. - xT 2925 x 10.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Academische Poezie. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1954. Gebonden Stofomslag 79 p. Ills. illustaties en bandontwerp J.F. Doeve xK 4380 x 9.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Academische poezie. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. Gebonden. 98 p. 10,5 x 8 cm. Dwergen-reeks. Verzorgd door S.H. de Roos, tekeningen, alsmede het bandontwerp zijn van J.F. Doeve. xT 8496 x 15.00

PANAJOTOVA, Maja. Verzwegen alibi. Antwerpen, Manteau, 1983. Ingenaaid. 40 p. - xY 2776 x 7.00

PANNEKOEK, G.H. Verzen. Met een inleiding van Jan Walch. 's-Gravenhage, Haga, 1922. 1e druk. Gebonden. 48 p. Bandversiering Dirk Nijland. xK 8508 x 10.00

PANNEKOEK Jr, G.H. Verzen. 's-Gravenhage, Haga, 1922. Gebonden. 48 p. Met een inleiding van Jan Walsch en bandversiering van Dirk Nijland. xR 1636 xx 10.00

PARADE DER PROFETEN. Parade der profeten. Litterair tijdschrift. Poëzie nummer Deel I. (7/9). [o.a. Van der Graft, Rodenko, Den Besten, Warren, Hermans]. Utrecht, Februari 1945. 2e druk. Oorspr. omslag, gebonden met touwtje & nietjes, gestencild, Ills., 101 p. De eerste druk was Utrecht, 7 October 1944. Hierin werk van vier dichters die dat bij de tweede druk terugtrokken. De Jong nr. 998. Calis 236-313. xY 4293 x 50.00

PAREAU, N.E.M. Sonnetten. Amsterdam, Em. Querido, 1980. 2e druk. Pocket. 35 p. Omslag Barbara van Dongen. De Boekvink. - xB 9454 x 7.00

PAREAU, N.E.M. XXVIII Sonnetten. A.A. Balkema Amsterdam 1941. Oorspr. omslag 37 p. typografie Reinold Kuipers. xB 0384 x 15.00

PARRA, Idwer de la. Grond. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2016. Oorspr. omslag, 54 p. zeer goed xY 2292 x 9.00

PATTEN, Brian. Enkele gedichten. Vertaling Willem Wilmink. C.J. Aarts, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag, 12 p. oplage 200 exx. Gestencild. xY 8396 x 7.50

PAUWELS, Francois. Dag van leugen. Een menschenleven in verzen. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, z.j. Gebonden. 235 p. + 9 p. Met handgeschreven opdracht aan Hans Gomperts van Francois Pauwels. Bijgevoegd een brief aan Gomperts. Op blz 233 door de auteur een gedicht verbeterd. xK 8466 x 60.00

PAUWELS, Francois. Enkele verzen. Amsterdam, De Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden grijs linnen. 64 p. Nederlandsche Bibliotheek 324. xH 0290 x 6.00

PAUWELS, Francois. Fantomen. Meulenhofff, Amsterdam, 1922. [2e druk], Gebonden, 124 p + adv., 15 x 9,5 cm. Bibliotheek der Dichters. xY 6502 x 7.00

PAUWELS, Francois. Io vivat! Bloemlezing uit Moderne Studenten-Poëzie. J. Clausen, Amsterdam, 1912. Gebonden, 125 p. - xT 1713 x 12.00

PAUWELS, Francois. Klinkende boeien, oorlogssonnetten. Amsterdam, Strengholt, 1945. 1e druk. Gebonden. 50 p. - xW 8767 x 9.00

PAUWELS, Francois. Klinkende boeien, oorlogssonnetten. Amsterdam, Strengholt, 1945. 1e druk. Gebonden. 50 p. Met opdracht voor J.J. van Geuns, gesigneerd door de auteur. xT 2168 x 20.00

PEELEN, Gert J. (Ed.). Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poezie der 'jong-protestanten' (1923-1940). Kampen, J.H. Kok, 1986. Gebonden. 301 p. Genummerd 214/500 exx. Mooi exemplaar. xK 4726 x 14.00

PEETERS, Hagar. Genoeg gedicht over de liefde vandaag. Podium, Amsterdam, 1999. Oorspr. omslag, 46 p. - xY 1824 x 10.00

PELEMAN, Bert. Gestalten uit den vuurdoop. Oorlogsverzen. Brugge, Wiek op, 1941. Oorspr. omslag. 44 p. Genummerd 153/300 exx. xY 7348 x 10.00

PELT, A. van Nymphale. Santpoort, d'Uilenspieghel-Pers (Aldert Witte). Gebonden. 16 p. Tekeningen Nico Wijnberg. [papieren band verkleurd]. xY 7506 x 10.00

PENNING Jr., W.L. Kamermuziek. Gedichten. S.L. van Looy, Amsterdam, 1903. Gedecoreerde linnen band, 167 p. Met portret. xT 6774 x 18.00

PENNING jr. W.L. Levensavond. Gedichten. Bezorgd door Alb. Verwey en J. v. Krimpen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1921. 1e druk. Gebonden, halflinnen, 228 p. - xT 3731 x 12.00

PENNING Jr., W.L. Sintjans-lot. Meindert Boogaerdt Jun., Rotterdam, [1906]. Oorspr. bedrukt omslag. onafgesneden. 143 p. Verhalende poezie over Schiedam. xR 9750 x 30.00

PEPPELENBOS, Coen (ed.). Poetisch Amsterdam. Een wandeling in gedichten. Kleine Uil, 2005. Oorspr. omslag, 132 p. foto's Jean Paul Yska. xT 8792 x 20.00

PERK, Jacques. Gedichten, met een slotwoord door Willem Kloos. Met facsimiles naar het handschrift der Mathilde. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917. 14e verm. druk. Gebonden. 238 p. - xT 9927 x 10.00

PERK, Jacques. Gedichten. Met Voorrede van Willem Kloos en versiering van J.G. Veldheer. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901. 4e druk. Gebonden. 168 p. Mooi exemplaar. xT 3680 xx 40.00

PERK, Jacques. Gedichten. Verzorgd en ingeleid H.A. Mulder. Pretoria, J.L. van Schaik B.P.K., 1942. Gebonden. 192 p. Nederlandse Boekerij. xT 1040 x 10.00

PERK, Jacques. Mathilde-Krans. Naar de handschriften volledig uitgegeven door G. Stuiveling. Drie delen in cassette. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1941. Gebonden. 182 + 137 + 156 p. - xH 1839 x 75.00

PERMYS, Martin. De zwaluwen om den toren. Verzen. Amsterdam, Van Munster, z.j. Ingenaaid. 42 p. - xB 3940 x 8.00

PERRE, Rudolf van de (ed.). Niet te stelpen licht. Nieuwe religieuze poezie. Davidsfonds/Clauwaert, Leuven, 1996. Oorspr. omslag, 52 p. selectie uit de inzendingen voor de ''Prijs der Religieuze poezie" xT 8809 x 7.00

PERRON, E. du. Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht. Het Ganzeroer, Baflo, 1985. Oorspr. omslag, frontispice A.C. Willink. Genummerd 29/60. In werkelijkheid is deze uitgave verzorgd door de Vlaamse drukker / journalist / letterkundige Boris Rousseeuw. Dit is een facsimile van de uitgave van 1927 die in een oplaag van twintig exx. verscheen xT 8925 x 30.00

PERRON, E. du. Blijf tot uw laatste grom mijn vriend. De mooiste gedichten. Bert Bakker, Amsterdam, 2001. Oorspr. omslag, 62 p. Gekozen en ingeleid door Arjan Peters. xY 1695 x 7.00

PERRON, E. du. Een grote stilte. Teekening van A.C. Willink. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 11. xB 0965 x 8.00

PERRON, E. du. Parlando, verzamelde gedichten. Amsterdam, Contact, 1948. 2e druk. Ingenaaid. 167 p. - xW 9493 x 10.00

PERRON, E. du. Parlando, verzamelde gedichten. Amsterdam, Contact, 1948. 2e druk. Gebonden. 168 p. Verzamelde werken van E. du Perron. xT 9554 x 10.00

PERRON, E. du. Parlando, verzamelde gedichten. A.A.M. Stols, Rijswijk, 1941. 1e druk. Ingenaaid 188 p. - xB 9615 x 15.00

PETRARCA, Francesco. De mooiste van Francesco Petrarca. Lannoo/Atlas, Telt/Amsterdam, 2001. Gebonden Stofomslag, 158 p., Tweetalig Italiaans-Nederlands, 18 x 11 cm. Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem. Vertaald door IkeCialons, Robert de Does, Frans van Dooren en Joel Schuyer. Ingeleid door Bart Van den Bossche. xY 8350 x 8.00

PEYPERS, Ankie. Binnenland. Amsterdam, Contact, 1967. 1e druk. Paperback. 64 p. Auteurs van de tweede eeuwhelft. - xW 3036 x 5.00

PEYPERS, Ankie. Brieven, Motieven & Juffrouw Vonk Baarn, De Prom, 1987. Paperback. 62 p. - xY 6678 x 7.00

PEYPERS, Ankie. Letters van een naam. Baarn, De Prom, 1985. 1e druk. Paperback. 120 p. - xH 1433 x 8.00

PEYPERS, Ankie. October. Amsterdam, Contact, 1951. 1e druk. Ingenaaid. 35 p. Genummerd 92/200 exx. xK 6181 x 10.00

PEYPERS, Ankie. October. Amsterdam, Contact, 1951. 1e druk. Ingenaaid. 35 p. - xR 6662 x 7.50

PHILIPPUS, Christiaan (=Bob Hanf). Mijmeringen over de nachtzijde des levens. Voor de Bob Hanf-Stichting uitgegeven door de Arbeiderspers, Amsterdam, 1967. Oorspr. omslag, Ills., 31 p. ruim geillustreerd met schilderwerk van Hanf xT 7106 x 8.00

PHILIPPUS, Christiaan. [=Bob Hanf]. Mymeringen over de nachtzijde des levens. [Amsterdam] De Bezige Bij, [1945]. Oorspr. omslag. 33 p. Genummerd 54/100 exx. Met de hand gezet in de Bodoni en gedrukt door F. Tamminga te `s-Gravenhage. xY 5339 x 15.00

PICCARDT, Engel. [=Hans Warren]. Sperma en tranen. Amsterdam, Eliance Pers, 1976. Ingenaaid. 47 p. Tweede deel van de serie Erotisch Panopticum. Oplage genummerd: 68/100 exx. Voor het omslag werd de letter Gill Sans gebruikt en voor het binnenwerk de Garamond. xH 0581 x 50.00

PIETERS, L.J. Randgebergte. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 48 p. Helikon 24. Jrg. 12. Band Piet Worm. Van Dijk 714. xW 7731 x 9.00

PINXTEREN, Hans van. Alsof ik stof ben. Amsterdam, In de Knipscheer, 1989. Paperback. 58 p. - xM 1488 x 7.00

PINXTEREN, Hans van. Spiegeling voorbij de weg. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1996. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xH 8488 x 7.00

PINXTEREN, Hans van. Verstuivend gebied. Haarlem, In de Knipscheer, 1979. 1e druk. Paperback. 50 p. - xP 2016 x 7.00

PINXTEREN, Hans van. Verteerde windsels. Haarlem, In de Knipscheer, 1985. 1e druk. Paperback. 54 p. - xP 2015 x 7.00

PINXTEREN, Hans van. Vluchtig schuinschrift. Haarlem, In de Knipscheer, 1981. 1e druk. Paperback. 43 p. - xL 7722 x 7.00

PISA, Pauline. Halfrust. Gedichten. Marmer, Baarn, 2015. Oorspr. omslag, 80 p. zeer goed xY 2280 x 8.00

PLAETSE, Antoon vander. Dietsche balladen. Tielt, Lannoo, 1944. Gebonden. 238 p. Ingeleid door Karel Vertommen. xK 4981 x 14.00

PLANTIN, Christophe en Vauquelin des Yveteaux. Le bonheur de ce monde. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1962. Cahiersteek. [6] p. Met een kopergravure door Wim Zwiers. Nieuwjaarsgroet voor de vrienden en relaties van de Bank voor Handel en Scheepvaart. xR 5388 x 10.00

PLAS, C.O. van der. Doch de meeste van deze is de liefde... Boroboedoer en Mendoet. Deventer, N. Kluwer, 1951. Or. omslag. 24 p. - xH 8392 x 8.00

PLAS, Michel van der. Als ik koning was. Voorhout, Foreholte, z.j. Gebonden. 84 p. Ills. xW 7980 x 10.00

PLAS, Michel van der. Dance for you. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1953. 4e druk. Ingenaaid. 42 p. - xH 4163 x 7.00

PLAS, Michel van der. De dag van morgen, gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, z.j. Ingenaaid. 50 p. - xP 0382 x 6.00

PLAS, Michel van der. De regenboog. Amsterdam, Elsevier, 1962. Ingenaaid, Ills., 24 p. Tekeningen Kees Bantzinger. xT 8987 x 7.00

PLAS, Michel van der. De schelp. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1951. Or. omslag. 44 p. - xK 7009 x 7.00

PLAS, Michel van der. Een hemel op aarde. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, z.j. Ingenaaid. 48 p. - xT 8844 x 6.00

PLAS, Michel van der. Gedichten. Amboboeken, Bilthoven, 1974. Oorspr. omslag, 255 p. - xT 8626 x 9.00

PLAS, Michel van der. Going my way, gedichten. 's-Gravenhage., A.A.M. Stols, 1954. 4e druk. Ingenaaid. 44 p. - xH 3756 x 7.00

PLAS, Michel van der. Going my way, gedichten. 's-Gravenhage., A.A.M. Stols, 1950. 2e druk. Gebonden. 44 p. Van Dijk 844a. xW 7902 x 9.00

PLAS, Michel van der. Langzaam vertrekken. Utrecht, Amboboeken/De Fontein, 1965. 1e druk. Ingenaaid. 72 p. - xW 2936 x 7.00

PLAS, Michel van der. PSALM. Bij het binnengaan van het jaar Onzes Heren MDCCCCL en de tweede helft der twintigste eeuw brengen wij lof aan God den Schepper. Lutkie & Smit, Amsterdam, [1950]. In drieën gevouwen blad met gedicht en een tekening van R. Knobbe.
Gezet uit de letter Emergo, evenals de titelkapitalen ontworpen door S.L. Hartz. Bijlage van de jaarkalender 1950 van Lutkie & Smit Papiergroothandel. Randje voorkant iets verkleurd. xY 5606 x 6.00

PLAS, Michel van der. Schuin schrift, scheve dingen op rij en rijm gezet. Satires 1946 - 1971. Bilthoven, Amboboeken, 1971. Paperback, 158 p. - xT 8973 x 7.00

PLAS, Michel van der. Vaderland. Gedichten. Anthos, Baarn, 1991. Oorspr. omslag, 42 p. - xT 8866 x 7.50

PLAS, Michel van der. Vreemdeling op doortocht. Een keuze uit zijn religieuze poëzie. Te Have, Kampen, 2002. Gebonden, Stofomslag, 112 p. - xT 8362 x 9.00

PLAS, Michel van der. (ed.). Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding. Den Haag, A.A.M. Stols, 1952. Gebonden Stofomslag. 55 p. Verlucht met vergelijkende excerpten uit de schatkamers der Wereld-Waterstaatschilderkunst van de Egyptenaren tot heden, verzameld en gerangschikt door J.F. Doeve. Begeleid door een verzameling variaties op de melodie van Twee emmertjes water halen, verzorgd door H. Badings. xK 7944 x 10.00

[PLATO] BOUTENS, P.C. Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1923. Gedecoreerde linnen band 67 p. Band S.H. de Roos. [Brusse 493]. Eerste toepassing van de Erasmus-Mediaeval letter. xB 8620 xx 25.00

[PLATO] BOUTENS, P.C. Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1923. Ingenaaid, 67 p. Omslag S.H. de Roos. [Brusse 493]. Eerste toepassing van de Erasmus-Mediaeval letter. xY 7885 xx 10.00

PLINT. 6 Dichters, 6 Kunstenaars: Remco Campert. Remco Ekkers. Gerrit Krol. Piet Paaltjens. Willem van Toorn. Hans v.d. Waarsenburg. Joseph Semah. Helen Frik. Dirk van Arkel. Johan Schmidt Crans. Fons Haagmans. Josephine Sloet. Eindhoven, Stichting Plint, 1993. Zes kaarten in mapje. Plint Serie B 93. xR 1171 x 10.00

PLINT. Een leest, de ander luistert. Dichters: Hans Lodeizen. Martinus Nijhoff. Neeltje Maria Min. R.J. Luijters. Roland Jooris. Trinus Riersma. Eindhoven, Stichting Plint, 1996. Zes kaarten in mapje. Zes poeziekaarten, Plint Serie 96 B. xR 1177 x 10.00

PLOEG, Froukje van der. Dit is hoe het ging. Nieuw Amsterdam, 2016. Oorspr. omslag, 63 p. zeer goed xY 2273 x 9.00

PLOMP, Hans. Gekkenwerk, een jaarverslag. Amsterdam, De Harmonie, 1972. 1e druk. Paperback. 44 p. ex libris Willem Wilmink xY 8347 x 6.00

PLOMP, Hans. Gekkenwerk, een jaarverslag. Amsterdam, De Harmonie, 1972. 1e druk. Paperback. 44 p. - xB 0016 x 7.00

PLOMP, Hans. Venus in Hollend. Gedichten 1960-1981. In de Knipscheer, Haarlem, 1981. Oorspr. omslag, 80 p. - xY 6452 x 7.00

PLOMPVERLOREN, Bastiaan. Limerick ...of limerjij ? Stokebrand, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag, Ills., n.p., 17 x 10,5 cm. - xY 7386 x 6.00

PLOUVIER, Bart. Zekerheden. Gedichten. Vrijdag, Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 56 p. zeer goed xY 2276 x 9.00

POETRY INTERNATIONAL 1982. Rafael Alberti en Nuria Espert (Spanje). Vertaling G. Diels, D. Elsenaar, J. Last, L. Th. Lehmann, B. v.d. Pol. Poetry International Rotterdamse Kunststichting, 1982. Oorspr. omslag. 80 p. - xH 6256 x 15.00

POETRY INTERNATIONAL 1986. Van 23 tot en met 28 juni 1986, De Doelen Rotterdam. Stichting Poetry International, 1986. Oorspr. omslag. 110 p. - xH 6258 x 15.00

POETRY INTERNATIONAL 1988. Van 18 tot en met 25 juni 1988, De Doelen Rotterdam. Stichting Poetry International, 1988. Oorspr. omslag. 159 p. - xH 6257 x 10.00

POLA, Alexander. Schrijfkramp. Light verse & cursiefjes. Fontein, Baarn, 1984. Paperback 127 p. - xB 8737 x 8.00

POLDER, Rudi. Geschreven dingen. The Hague, Uiting, 1950. Oorspr. omslag. 30 p. - xB 2242 x 7.50

POLET, Sybren. Demiurgasmen. Amsterdam, U.M. Holland, 1953. 1e druk. 36 p. De Windroos 24. - xR 8678 x 10.00

POLET, Sybren. Geboorte-stad / Lady Godiva op scooter. Amsterdam, De Bezige Bij, 1963. Pocket. 108 p. LP 107. Omslag Karel Beunis. xM 3411 x 7.00

POLET, Sybren. Lady Godiva op scooter. Amsterdam, De Beuk, 1960. 1e druk. Ingenaaid. 34 p. - xH 4216 x 7.00

POLET, Sybren. Namen zijn nieuws, Het Stark, Het sensorium. Alkmaar, Fizz-Subvers Press, 1977. Geniet. N.p. Oplage 1000 exx. xB 0473 x 10.00

POORT, Coert. De Koning van Wezel. Amsterdam, U.M. Holland, 1958. 1e druk, Ingenaaid, 40 p. De Windroos 49 xT 8681 x 7.00

POORT, Coert. Een bijkomstigheid van geschrijf. Bosch & Keuning, Baarn, [1973]. Oorspr. omslag, 52 p. seismogram xT 8682 x 7.00

POORT, Coert. Een kleine dag voor mijzelf. Amsterdam, U.M. Holland, 1955. Ingenaaid. 32 p. Ex Libris F.J. Kuiper. De Windroos 34. xK 0105 x 7.00

POORT, Coert. Ingevuld om te leven. J.H. Kok, Kampen, 1973. Oorspr. omslag, 38 p. - xT 8683 x 7.00

POORT, Coert. Om precies te zijn. Bosch & Keuning, Baarn, [1975]. Oorspr. omslag, 39 p. seismogram xT 8684 x 7.00

POORT, Herman. Enkele verzen. Zeist, Meindert Boogaerdt jun., 1910. 2e druk. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 6760 x 10.00

POORTENAAR, Jan. Ons is gheboren. Oude prenten en teksten, verzameld en toegelicht. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden Ills. 48 p. De Uilenreeks no. 25 xK 6465 x 5.00

POPMA, Murk A.J. Buitenstaander. Desclee de Brouwer, Brugge/Utrecht, 1966 Noorderlicht: jonge literatuur uit de Nederlanden xT 8796 x 7.00

POSTMA, Obe. Samle fersen. Mei in ynlieding fan Philippus Breuker. Besoarge troch Tineke Steenmeijer-Wielenga. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden/Ljouwert, 2005. Gebonden, Stofomslag, 647 p. - xT 9724 x 24.00

POSTMA, Sebastiene Trappen. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2016. 3e druk, Oorspr. omslag, 47 p. zeer goed xY 2246 x 8.00

PRIEM, G.H. Zon en zang. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Wed. P. van Waesberge, [1923]. Gebonden. XV + 153 p. Bijoux-Bibliotheek. xL 9325 x 15.00

PRINS, E en C.M. Macinnes. War poetry from occupied Holland. Dedicated by gracious permission to H.M. Queen Wilhelmina of the Netherlands who, like William the Silent and our own William the Third, has made the House of Orange the living embodiment of the Dutch people's will to survive. Voorwoord: G. Bolkestein. Vertaald: E. Prins and C.M. MacInnes. Bristol, J.W. Arrowsmith, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 2165 x 10.00

PRINS, Jan. Bijeengebrachte gedichten. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1947. Gebonden Stofomslag 284 + 328 p. Twee delen. - xB 5035 x 30.00

PRINS, Jan. De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten. Rotterdam/Antwerpen, Ad. Donker, 1946. Gebonden. 24 p. inleiding van Alfred Kossmann. xY 7587 x 9.00

PRINS, Jan. Drie bevrijdingsgedichten. Bloeitij 1945. Holland en de zee. Bevrijding. Bilthoven, Ad Donker, 1945. Ingenaaid. 20 p. Typografie Joh. H. van Eikeren xW 3410 x 11.50

PRINS, Jan. Toespraak tot Pieter Corneliszoon Hooft. Amsterdam, [Balkema], 1947. Oorspr. omslag. [12] p. Dit gedicht is in opdracht van het Nationaal en van het Amsterdamsch Comite voor de driehonderdjarige herdenking van Hoofts sterfdag op 21 Mei 1947 in den Stadsschouwburg te Amsterdam. xY 8432 x 8.00

PRINS, Jan. Verschijningen. Amsterdam, W. Versluys, 1924. Gebonden, 125 p. - xK 7717 x 8.00

PRINS, Jan. [=C.L. Schepp]. Getijden. Amsterdam, W. Versluys, 1926. 2e druk. Gebonden. 128 p. xK 6341 x 8.50

PRINS, Jan. (vertaald). Pervigilium Veneris. Venus-verwachtingsnacht. A.A. Balkema, Amsterdam, 1945. Oorspr. omslag, onafgesneden, 12 p. Tweetalig Latijn-Nederlands. De Jong 659. Oplaag 150 exx. xY 8300 x 9.00

PRINS, Sonja. Het geschonden aangezicht. U.M. Holland, De Windroos, Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag, 48 p. Windroos XXXV xT 8677 x 8.00

PRINS, Sonja. Nieuwe proeve in strategie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1957. 1e druk. Ingenaaid. 127 p. - xH 2290 x 7.00

PRINS, Sonja en Michiel Jansen Schoonhoven. Ademhuis. Gedichten van zoon en moeder. Amsterdam, De Buitenkant, 2005. Gebonden. 92 p. Bantammerreeks nr. 4. Oplage 225 exx. xR 1369 x 25.00

PROOST, Mien. Het middelbaar onderwijs en andere gedichten. Maastricht, Leiter Nypels, 1965. Herdruk, Ingenaaid, 72 p. Illustraties Paul Daenen. xK 7157 x 9.00

PROOST, Mien. Het Middelbaar Onderwijs en andere gedichten. Utrecht, De Gemeenschap, 1929. 1e druk. Gebonden. 42 p. Gedrukt met de Grotius-letter van Sjoerd H. de Roos. xB 4812 x 20.00

PROOST, Mien. [=Hans M. Klop]. Tot Slot. Gedichten. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935. 1e druk. Gebonden. 48 p. - xT 0108 x 12.50

PROPER, Rogier. (ed.). Citroen, Citroen ('Loof de Heer' is kampioen). Een selektie van gedichten uit Propria Cures 1964-1972. Amsterdam, Propria Cures, 1972. Oorspr. omslag. 63 p. - xR 8557 x 12.50

PUTHAAR, Rene. Hier en daar. Gedichten. Amsterdam, Augustus, 2003. Paperback. 67 p. - xB 2060 x 8.00

PYROPHYLAX. [=Jan te Winkel]. De regenboog der staatspartijen. [gedicht]. Haarlem, De erven F. Bohn, 1909. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 5851 x 15.00

RAES, Hugo. Afro-europees. Grafiek van Mark Verstockt. De Sikkel, Antwerpen, 1957. Oorspr. omslag, 44 p. Genummerd 284. Met opdracht aan H.Fl. Jespers. xT 1139 xx 40.00

RAES, Hugo. Brandstichting tegen de tijd. Met een voorwoord van Eddy van Vliet. Manteau, 1976. Or. omslag. 47 p. Manteau Marginaal nr. 5. xK 4252 x 5.00

RANA, Soera. Met een meeuwepluim en andere gedichten. P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam, 1884. Gedecoreerde linnen band, 133 p. - xY 6121 xx 9.00

RANDWIJK, H.M. Celdroom. Amsterdam, Vrij Nederland, 1946. Gebonden. N.p. Eerste legale druk. Vignetten van Fiep Westendorp. xK 0938 x 9.00

RAP, Thomas. Doorzonwoning. Moderne gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1979. 2e druk. Pocket. 36 p. Ills. Dirk Wiarda. xK 0123 x 5.00

RAP, Thomas. Kantoor. Monumentale gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1981. Oorspr. omslag. 38 p. - xB 2234 x 6.50

RAVENSWOOD, Joh. [=J. Slauerhoff]. Oost-Azie. Ingeleid door J. Slauerhoff. Utrecht, De Gemeenschap, 1928. Oorspr. omslag. 51 p. Onafgesneden. Genummerd 697/800 exx. xB 6593 xx 60.00

RAWIE, Jean Pierre. Geleende tijd. Amsterdam, Bert Bakker, 2003. 7e druk. Gebonden Stofomslag 63 p. - xH 0709 x 9.00

RAWIE, Jean Pierre. Kwade trouw, gevolgd door Liederen in opdracht. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1996. Oorspr. omslag, 37 p. De Grote Lijsters 1996 06 xY 6308 x 5.00

RAWIE, Jean Pierre. Onmogelijk geluk. Amsterdam, Bert Bakker, 1994. 15e druk. Gebonden Stofomslag 67 p. - xL 9568 x 8.00

RAWIE, Jean Pierre. Oude gedichten. Het meisje en de dood. Intensive Care. Kwade trouw. Liederen in opdracht. Vertalingen. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 102 p. - xY 8324 x 10.00

RAWIE, Jean Pierre. Wij hebben alles nog te goed. De mooiste liefdesgedichten. Bert Bakker, Amsterdam, 2001. 2e druk, Oorspr. omslag, 63 p. - xT 6281 x 8.00

RAWIE, Jean Pierre. Wij volgen een voor een hetzelfde pad. De mooiste rouwgedichten. Bert Bakker, Amsterdam, 2003. Gebonden, Stofomslag, 59 p. - xY 6100 x 9.00

REDDINGIUS, J. Johanneskind. Gedichten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1907. Gebonden halflinnen. Nederlandsche Bibliotheek XVII. xY 6470 x 7.00

REDDINGIUS, Joannes. Bloei. Gedichten. Apeldoorn, Uitg. Mij. De Zonnebloem, 1920. Gebonden. 48 p. Zonnebloem-boekjes 18. xM 5264 x 7.00

REDDINGIUS, Joannes. Zonnewende. Apeldoorn, Uitg. Mij. De Zonnebloem, 1917. Gebonden. 92 p. Zonnebloem-boekjes 4/5. xM 5259 x 7.00

REDEKER, Albert. Nocturne. Gedichten. Bussum, F.G. Kroonder, 1947. Gebonden. 40 p. Bayard Reeks. - xY 6709 x 7.50

REEN, Ton van. Een beest binnenhalen. Luisterspel. Maasbree, Corrie Zelen, 1977. Paperback. 38 p. - xK 7663 x 8.00

REIJT, Vic van de. Het land van Maas & Waal. De 20ste eeuw in 400 en enige liedteksten. Bert Bakker, Amsterdam, 2006. Gebonden, 630 p. - xT 4458 x 25.00

REIJT, Vic van de (ed.). Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 1982. 3e verbeterde druk. Paperback. 183 p. - xL 8815 x 9.00

REIJT, Vic van de [ed.]. Toen wij van Rotterdam vertrokken. Nederlandse liederen uit de 20ste eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 2005. 20e druk, Gebonden, 288 p. - xH 7793 x 9.00

REITSMA, Elisabeth / Jan Eekhout. In Aedibus Amoris. Verzen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1930. Gebonden. 42 p. - xH 3477 x 7.00

REITSMA, George. Weerzin. Gedichten. C.J. Aarts, Amsterdam, 1973. 1e druk, Geniet 20 p. [Amsterdamse cahiers]. Genummerd 43/300. vlekje op omslag. xT 6366 x 6.00

REITSMA, George. Weerzin. Gedichten. C.J. Aarts, Amsterdam, 1974. 2e druk, Geniet 20 p. [Amsterdamse cahiers]. Oplage 200 exx. Genummerd 356. xT 6367 x 6.00

RENSSEN, P. van. Nieuwe Nederlandsche Lyriek. Een bloemlezing van 100 Noord-Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche gedichten voor Middelbaar Onderwijs. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, z.j. Gedecoreerde linnen band, 160 p., Ills. - xY 8036 x 8.00

RESINK, G.J. Kreeft en Steenbok, gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1963. Gebonden Stofomslag 116 p. Band en stofomslag Helmut Salden. xW 0263 x 11.00

REUGEBRINK, Marc. Komgrond. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. 1e druk. Paperback. 41 p. - xB 0649 x 7.00

REVE, Gerard. Het zingend hart. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1974. 3e herziene druk. Paperback. 48 p. omslag/rugje licht beschadigd xY 8019 x 9.00

REVIUS, Jacobus. Sonnetten. Tekstverzorging Wim J. Simons. Amsterdam, De Beuk, 1959. 1e druk. Ingenaaid. 37 p. Deel I van de 3e serie B. xM 9980 x 7.00

REYM, Karel E. van. Het slaapmiddel. Amsterdam, Eliance Pers, 1975. Ingenaaid 23 p. Eerste deel van de serie Erotisch Panopticum. Is geschreven in 1938 en werd ontleend aan het manuscript van de bundel 'Antiquiteiten', berustend in het Letterkundig Museum te 's-Gravenhage. Oplage genummerd: 59/100 exx. Voor omslag Gill Sans Serif en voor het binnenwerk de Electra. xH 0587 x 40.00

RIDDER, Tony de. Witte wegen. Zeist, J. Ploegsma, 1925. 2e druk. Gebonden. 62 p. - xH 2356 x 8.00

RIEM, Ineke. Alle zeeën zijn geduldig. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2015. Oorspr. omslag, Ills., 63 p. zeer goed xY 2301 x 8.00

RIEMSDIJK, G.A. van (ed.). De jaargetijden in de Nederlandsche poezie. Een bloemlezing. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. Gebonden in papieren bandje 103 p. Dwergen-reeks. Typografische verzorging door S.H. de Roos, die eveneens de band ontwierp. Vignetten door Dirk van Gelder. xK 4502 x 10.00

RIEMSDIJK, G.A. van (ed.). De vrolijke Kramer met Klijn Jans plezierig en vermakelijk Mars-dragend hondje bestaande in de aangenaamste gezangen op de nieuwste en hedendaagsche vooisen, op nieuw overzien verbeterd en vermeerderd met verscheide nieuwe liederen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. Gebonden. 129 p., 10,5 x 8 cm. Dwergen-reeks. Verzorgd door J. van Krimpen. Bandontwerp J.J. van Kralingen. xK 4501 x 9.00

RIEMSDIJK, G.A. van (ed.). De vrolijke Kramer met Klijn Jans plezierig en vermakelijk Mars-dragend hondje bestaande in de aangenaamste gezangen op de nieuwste en hedendaagsche vooisen, op nieuw overzien verbeterd en vermeerderd met verscheide nieuwe liederen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. Kartonnen bandje met titeletiket. 129 p., 10,5 x 8 cm. Dwergen-reeks. Verzorgd door J. van Krimpen. Bandontwerp J.J. van Kralingen. xY 8303 x 8.00

RIJN, Jacomijn van. Rode appels. Merweboek, Sliedrecht, 1990. Oorspr. omslag, 47 p. gesigneerd door de auteur. Zwaluwreeks xT 8536 x 8.00

RIJSSEL, J. van. Een bundel eerstelingen. Voorwoord L. Kelder. Rotterdam, [ca. 1920]. Geniet. 32p. Uitgave: Plaatselijke Federatie van Arbeiders werkzaam in de Voedings- en Genotmiddelen, Chemische en Fabrieksmatige Bedrijven te Rotterdam. Uit en tot het Volk. xT 6739 x 10.00

RIMBAUD. Le bateau ivre et autres poemes. Librio Texte integral, pocket, 96 p. Arhtur Rimbaud 1854-1891 xY 1108 x 7.00

RITSCHL, Giza. Zangen van droom, liefde en dood. Nederlandsche en Duitsche poezie 1939-1941. Den Helder, v/h C. de Boer Jr., 1942. Oorspr. omslag. N.p. Bandontwerp en vignetten Theo Verheij. - xR 9914 x 15.00

RODENBACH, Albrecht Gedichten. Volledige uitgave bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde. Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen/De Nederlandsche boekhandel, 1909. Gebonden. 223 p. - xM 0150 x 9.00

RODENKO, Paul. Met twee maten. De kern van vijftig jaar [Nederlandse] poezie, geisoleerd en experimenteel gesplitst. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956. 1e druk. Pocket. 240 p. Ooievaar 38. Omslag Herman Berserik. xY 7959 x 5.00

RODENKO, Paul. (ed.). Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert van Gezelle tot Hugo Claus. Een bloemlezing uit de poezie der avantgarde. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1955. 3e druk. Pocket. 199 p. Ooievaar 8. - xT 8697 x 6.00

ROEGHOLT, Richter. Haven. Amsterdam, De Beuk, z.j. Ingenaaid. 32 p. - xB 3514 x 8.00

ROELANTS, Maurice. De kom der loutering. De Nieuwe Boekhandel, Brussel, 1918. Oorspr. omslag, Ills., 101 p. omslag en 7 houtsneden en 2 vignetten van J. Cantré. Gedrukt in twee kleuren. Iets roestig. xT 1412 x 150.00

ROELANTS, Maurice. Pygmalion. Amsterdam, Elsevier, 1947. 1e druk. Ingenaaid. 17 p. Gesigneerd door auteur en genummerd 461/500 exx. [Omslag licht verkleurd]. xK 8299 x 12.50

ROELANTS, Maurice/ Eppo Doeve. Vuur en dauw. Brugge/Utrecht, Declee de Brouwer, 1965. Ingenaaid. 65 p., 30 x 20 cm. Ills. Eppo Doeve. xK 6435 x 17.00

ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ed.). Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1925. Gebonden. 172 p. - xB 0833 x 8.00

ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ed.). Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel. [Twee bundels moderne lyriek, voornamelijk ten behoeve van Lycea, Gymnasia en H.B.S]. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1925. Ingenaaid. 172 p. Los deel. Bevat o.a.: J.C. Bloem. J.G. Daner. Fr. van Eeden. Herman Gorter. Jacob Israel de Haan. Willem Kloos. J.H. Leopold. Willem de Merode. e.v.a. xT 4738 x 8.00

ROGGEMAN, Willem M. Sneeuwblindheid. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1974. 1e druk. Paperback. 53 p. Nieuwe Nijgh Boeken 67. xL 0420 x 8.00

ROLAND HOLST, A. Aan Prinses Beatrix. Bussum, Van Dishoeck-van Holkema & Warendorf, 1965. Oorspr. omslag. 22 p. Illustraties Hans Buys, 27,5 x 17 cm. - xY 7660 x 8.00

ROLAND HOLST, A. De belijdenis van de stilte. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1946. 4e druk. Gebonden Stofomslag. 33 p. - xY 6604 x 8.00

ROLAND HOLST, A. De wilde kim. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1925. 1e druk. Gebonden. 48 p. band matig: verbruind en rug zwak xL 1472 x 10.00

ROLAND HOLST, A. Een winter aan zee. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, z.j. 6e druk. Gebonden. 92 p. - xK 4673 x 9.00

ROLAND HOLST, A. Een winter aan zee. Gevolgd door Rekenschap voor Een Winter aan Zee. Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1961. 9e druk, Pocket 96 p. Ooievaar 127. - xB 6397 x 5.00

ROLAND HOLST, A. Een winterdageraad. Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. [1945]. 2e druk. Ingenaaid. 4 p. Deze tweede druk werd in het verborgene gedrukt in een oplage van 1250 exemplaren op de eigen pers van de Uitgeverij. xW 9206 x 7.00

ROLAND HOLST, A. Helena's inkeer, een fragment. Gouda, Gerard Leeu, 1944. [Stols 's-Gravenhage]. 3e druk. Ingenaaid. 14 p. Oplage 1000 exx. De Jong 706. xM 3788 x 11.50

ROLAND HOLST, A. Helena's inkeer, een fragment. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 5e druk. Ingenaaid. 16 p. Eerste legale druk. 3000 exx. Van Dijk 648 b. xP 0351 x 6.00

ROLAND HOLST, A. Helena's inkeer, een fragment. 's-Hertogenbosch= 's-Gravenhage, G.van Leempt= A.M.M. Stols, 1945. 4de druk, Oorspr. omslag, 16 p. Oplage 950 exx. gezet uit de Mediaeval. De Jong 707. xT 9568 x 10.00

ROLAND HOLST, A. Het elysisch verlangen. Een beschouwing gevolgd door een iersche sage. De zeetocht van Bran Zoon van Febal. Maastricht, A.A.M. Stols, 1928. Ingenaaid. 36 p. The Halcyon Press. J. van Krimpen teekende de titels en de initialen. Oplage 225 exx. Naam op titelpagina. xH 8693 x 100.00

ROLAND HOLST, A. In ballingschap. Keuze uit eigen werk. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1963. 3e vermeerderde druk. Pocket. 272 p. Ooievaar 168-169. Omslag Kees Nieuwenhuijzen. xB 0550 x 5.00

ROLAND HOLST, A. In memoriam. Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. [Utrecht, De Bezige Bij, 1944. 3e druk]. Ingenaaid onafgesneden 28 p. Gesigneerd door de auteur. Quousque Tandem no 2. Genummerd 81/500 exx. [De Jong 710]. xL 5412 x 20.00

ROLAND HOLST, A. Omtrent de grens. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1961. Gebonden Stofomslag 51 p. Portret van de schrijver door Willem Schrofer. Band matig xL 1730 x 12.00

ROLAND HOLST, A. Onder koude wolken. Gedichten. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962. Gebonden Stofomslag 30 p. - xK 4672 x 9.00

ROLAND HOLST, A. Tegen de wereld. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk. Gebonden Stofomslag 44 p. - xB 8152 x 10.00

ROLAND HOLST, A. Van Erts tot Arend. Amsterdam, Kentaur-Druck, 1946. [colofon 1947]. 1e druk. Oorspr. omslag. 21 p. Onafgesneden. Genummerd 195/250 exx. xT 0053 x 18.00

ROLAND HOLST, A. Verzamelde gedichten. Deel I: Verzen. De belijdenis van de stilte. Voorbij de wegen. Deel II: De Wilde Kim, Een winter aan zee, Onderweg, Tegen de wereld, In ballingschap. 's-Gravenhage, Van Dishoeck/Stols, 1948. 1e druk. Gebonden. 254 + 230 p. Met opdracht voor F.L Bastet. xY 8609 x 20.00

ROLAND HOLST, A. Verzamelde Werken. Twee delen Poezie. Twee delen Proza. Bussum/'s-Gravenhage, C.A.J. van Dishoeck/A.A.M. Stols, 1948. Vier delen. Gebonden Stofomslag. 254 +225 +215 + 273 p. - xK 4885 x 45.00

ROLAND HOLST, A. Verzamelde Werken. Twee delen Poezie. Twee delen Proza. Bussum/'s-Gravenhage, C.A.J. van Dishoeck/A.A.M. Stols, 1948. Gebonden. 254 +225 +215 + 273 p. - xH 3834 x 30.00

ROLAND HOLST, A. Voor West-Europa. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, [1945. 2e druk] Ingenaaid. 8 p. - xH 7721 x 7.00

ROLAND HOLST, A. Voorlopig. Amsterdam, G.A. van Oorschot, [1976]. Ingenaaid. 90 p. - xW 0313 x 7.00

ROLAND HOLST, A. Voorlopig. Amsterdam, G.A. van Oorschot, [1976]. Gebonden Stofomslag 90 p. - xW 0314 x 8.00

ROLAND HOLST, A. Weer een dag. Teekening van Gisele van Waterschoot van der Gracht. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 12. xB 0964 x 8.00

ROLAND HOLST, Henriette. Belijdenis voor jonge menschen die god zoeken. Amsterdam, Lankamp & Brinkman, 1946. Ingenaaid. 31 p. Bovenkant omslag verkleurd. xB 3141 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. De nieuwe geboort. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1903. Gebonden, 208 p. blauwe band, opbind exemplaar xT 3391 x 11.50

ROLAND HOLST, Henriette. De nieuwe geboort. Amsterdam, G.P. Tierie, 1903. 2e druk. Gebonden. 208 p. - xT 3392 x 11.50

ROLAND HOLST, Henriette. Een requiem voor Gandhi. Amsterdam, v/h Van Ditmar, 1948. Gebonden, Stofomslag, 30 p. Met twee ingeplakte portretten. Genummerd 409/500 exx. xB 3052 x 12.00

ROLAND HOLST, Henriette. Gebroken kleuren. Henriette Roland Holst Stichting, 1961. Gebonden in marmer papier. 24 p. Genummerd 104/300 exx. Gezet uit de Lutetia, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xH 8811 x 16.00

ROLAND HOLST, Henriette. Gebroken kleuren. Henriette Roland Holst Stichting, 1961. Gebonden in marmer papier. 24 p. Genummerd 184/300 exx. Gezet uit de Lutetia, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xH 8815 x 16.00

ROLAND HOLST, Henriette. Opgang tot het huis der gemeenschap. Bentveld, Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, 1934. Oorspr. omslag. 16 p. In het voorjaar 1934 bouwden werklooze makkers een nieuwe Lezingzaal te Bentveld. Zij hebben haar ingewijd en aan de A.G. overgedragen met dit spreekkoor. xL 7632 x 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Portretten en verzen. Uitgekozen door Garmt Stuiveling. Henriette Roland Holst Stichting, 1959. Gebonden in marmer papier. 39 p. Genummerd 247/300 exx. Gezet uit de Bodoni, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xH 8817 x 16.00

ROLAND HOLST, Henriette. Vierentwintig sonnetten. Uitgekozen door Garmt Stuiveling. Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1954. Gebonden in marmer papier. 32 p. Genummerd H.C./450 exx. gezet uit de Cancelleresca Bastarda en gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. [Thomassen 34]. xH 8812 x 16.00

ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H. Der Vrouwen Weg. Een spreekkoor. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1933. Ingenaaid. 32 p. - xB 3139 x 8.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De kinderen. Feestelijk spel in verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. 1e druk. Gebonden. 93 p. Bandversiering S.H. de Roos. xA 0390 x 8.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De nieuwe geboort. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918. 4e druk. Gebonden. 201 p. - xL 2112 x 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De vrouw in het woud. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1923. 3e herziene druk. Gebonden. 150 p. - xY 0799 x 9.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De vrouw in het woud. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1917. 2e herziene druk. Gebonden. 146 p. - xK 8440 x 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Heldensage. Een gedicht. Amsterdam, Em. Querido, 1927. Ingenaaid. 121 p. - xA 0286 x 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Heldensage. Een gedicht. Amsterdam, Em. Querido, 1927. Gebonden Stofomslag 121 p. - xK 8849 x 13.50

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Heldensage. Een gedicht. Amsterdam, Em. Querido, 1928. [2e druk]. Gebonden Stofomslag 155 p. Bandontwerp J.B. Heukelom. Zwart linnen band met goudbestempeling, gaaf stofomslag. Mooi exemplaar. xR 6961 x 25.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette Het offer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. 1e druk. Gebonden. 123 p. - xK 8431 x 11.50

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette Het offer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. 1e druk. Ingenaaid, 123 p. - xY 0800 x 9.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. Keur uit de gedichten van Henriette Roland Holst van der Schalk. Verzameld en van een inleiding voorzien door S.A. Baelde. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. 1e druk. Gebonden. 161 p. Met twee portretten. xL 7659 x 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Opwaartsche wegen. Verzen. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1907. 1e druk. Ingenaaid, 187 p. - xT 3186 x 20.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Sonnetten en verzen, in terzinen geschreven. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. 3e druk. Gebonden. 130 p. Brusse 260a. xH 2282 x 9.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Sonnetten en verzen, in terzinen geschreven. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1983. 4e druk. Paperback. 130 p. - xB 8513 x 9.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Thomas More. Een treurspel in verzen. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1943. 6e druk. Gebonden. 112 p. - xK 5189 x 8.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Thomas More. Een treurspel in verzen. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1941. 5e druk. Gebonden Stofomslag. 107 p. - xL 2655 x 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Thomas More. Een treurspel in verzen. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1941. 5e druk. Ingenaaid. 107 p. - xH 3124 x 7.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Thomas More. Een treurspel in verzen. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1916. 2e druk. Gebonden. 100 p. - xK 7802 x 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Uit de diepte, tijdgedichten. Haarlem, De Gulden Pers, 1946. Gebonden. 96 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4593 x 9.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Vernieuwingen. Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. Ingenaaid. 78 p. - xK 6346 x 8.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Verzonken grenzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1920. 2e druk. Gebonden. 121 p. - xK 7808 x 10.00

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, Henriette Tusschen twee werelden. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1923. Gebonden Stofomslag 110 p. - xA 0800 x 10.00

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, Henriette. Verworvenheden. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. 3e druk. Ingenaaid. 56 p. Brusse 629a xB 3140 x 10.00

ROLAND HOLST-van der SCHALK, Herriette. Jeugdwerk 1884-1892. Met een inleiding en verantwoording door Garmt Stuiveling. Meulenhoff, Amsterdam, 1969. Oorspr. omslag 112 p. T.g.v de honderdste geboortedag van de dichteres. xR 3787 x 8.00

ROLING, G.V.A. en J. van Krimpen (bijeengebracht). Twaalf Rijmprenten van Nederlandsche Kunstenaars. Bijeengebracht en verzorgd door G.V.A. Roling en J. van Krimpen met een inleidend woord van J.W.F. Werumeus Buning. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1942. Oorspr. omslag. 40 x 27 cm. Gedrukt bij Joh. Enschede en Zonen te Haarlem. Gedichten o.a. door: Jac. van Hattum, Guido Gezelle, M. Nijhoff, W. van Focquenbroch, Jan van Nijlen, J.W.F. Werumeus Buning, Anthonie Donker, P.C. Hooft, Roemer Visscher. Geillustreerd door J.F. Doeve, D. van Gelder, G.V.A. Roling, J.S. Sjollema, Charles Eyck, J. Bieruma Oosting. [omslag licht verkleurd]. xR 2326 x 40.00

ROMBAUT, Prudent. Veronica. Reflecties over lijden. Werkgroep Kultuur en Wetenschap, Antwerpen/Keulen, 1990. Ills., 32 p. illustraties Hugo Heyens, voorwoord Anton van Wilderode xT 8851 x 8.00

ROMER, Herman. Bewaasde dromen. Gedichten met tekeningen van Otto Dicke. Hilversum, Onkenhout, 1975. 1e druk. Oorspr. omslag. 42 p. Geillustreerd. - xY 8533 x 7.00

ROMIJN MEIJER, Henk. Resten van jou en andere gedichten. Amsterdam, Joost Nijsen, 1986. Paperback. 46 p. - xW 4017 x 7.00

ROOIJ, Jeroen van. Niemand had er enig idee van wat er aan de hand was. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, 80 p. zeer goed xY 2297 x 7.00

ROSEN, L.F. Al het aardsch geluk. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1995. 1e druk, Oorspr. omslag, 47 p. gesigneerd door de auteur xT 8800 x 8.00

ROSMALEN, Roelof van. Zeventien etsen bij het gedicht Lilith van Marcellus Emants. Nieuwkoop, Heuff, 1980. Paperback. 65 p. Ills. - xB 1603 x 12.50

ROSS, Leo. Classics. Amsterdam, Hollandia, z.j. Oorspr. omslag. 34 p. Genummerd 20/300 exx. [De "Classics" werden achtereenvolgens door Querido, Van Ditmar, Polak & Van Gennep, Boucher en de Arbeiderspers geweigerd]. xH 0138 x 8.00

ROSS, Leo. L'amour vert. Amsterdam, Em. Querido, 1962. 1e druk Ingenaaid 38 p. - xM 5470 x 8.00

ROSS, Leo. Op een geringe afstand. Amsterdam, Thespa, 1975. Oorspr. omslag. 30 p. Oplage 500 exx. xL 9014 x 7.00

ROSSETTI, D.G. Selected poems (by H.J. Scheepmaker). Amsterdam, A.A. Balkema, 1944. Oorspr. omslag. 63 p. onafgesneden. Oplage 200 exx. xT 0052 x 25.00

ROTH, Hennie. Papieren schouder. Merweboek, Sliedrecht, 1990. Oorspr. omslag, 47 p. Zwaluwreeks nr. 3. Gesigneerd door de dichteres. xT 8460 x 8.00

ROTTERDAM, Mary van. Volk in Smart. Maastricht, Novaria, 1944. Gebonden. 130 p. De Jong 718. xW 4018 x 16.00

ROZEMA, Hilbrand. Embargo. Gedichten. Hengsteboer, 2000. Oorspr. omslag, 23 p. met gesigneerde opdracht van de dichter xT 8426 x 10.00

ROZEMA, Hilbrand. Paradijs. [gedichten]. Kok, Kampen, [1997]. - xT 8689 x 7.50

ROZEMA, Hilbrand. Slagveldtoerisme. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2008. Oorspr. omslag, 107 p. - xT 8816 x 8.00

RUSTING, Salomon van, e.a. De drekpoeten. Uit het werk van Salomon van Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten. Uitgeverij 521 Amsterdam 2002. Gebonden 47 p. De Sandwich-reeks nr. 2. Onder redactie van Gerrit Komrij. xL 5236 x 9.00

RUTGERS VAN DER LOEFF, J.D. (ed.). Drie lofdichten op Haarlem. Het Middelnederlandsch gedicht van Dirk Mathijszen en Karel van Mander's Twee beelden van Haarlem. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1911. Or. omslag. 53 p. Met 3 platen. Voor de Vereeniging 'Haerlem'. Omslag verkleurd. xL 2748 x 30.00

RUTTEN, Felix. Confiteor. 's-Hertogenbosch, Geert Groote Genootschap, [1938]. Oorspr. omslag. 62 p. Katholieke Nederlandsche Schrijvers. [bibliotheekstempeltje]. xL 4812 x 8.00

RUYSBEEK, Erik van (inl.). Waar is de eerste morgen? 3. Brussel/Den Haag, Manteau, 1968. Paperback, 128 p. Werk van Hugo Claus, Albert Bontridder, Ben Cami, Marcel Wauters, Paul Snoek. xT 1112 x 9.00

SACK, Sick. [Bertus Aafjes]. Warenhuis wankelt. Amsterdam, De Woedende Wesp, 1946. Or. omslag. 38 p. Ills. De opbrengst van dit boekje is bestemd voor een fonds voor bijzondere noden. Oplage 1000 exx. xK 2421 x 8.00

SALOMONS, Annie. De ongerepte droom. Verzen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1950. Gebonden. 84 p. T.g.v. den vijf en zestigsten verjaardag van de dichteres in juni 1950. Genummerd 14/350. xK 4799 x 16.00

SALOMONS, Annie. Liederen van droom en derven. Wereldbibliotheek, Amsterdam, z.j. Oblong, Groen linnen bandje, 100 p. - xY 5115 x 7.00

SALOMONSON, Herman (Melis Stoke). Recrutenschool en andere gevangenisverzen. Met een inleiding van A.K.C. de Brauw. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 84 p. - xM 0042 x 9.00

SANDERS, Cees. In de luwte van eros. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987. Ingenaaid. 64 p. Mooi exemplaar. xW 0336 x 5.00

SANDERS, Cees. Waaien op het dek. Amsterdam, G.A. Van Oorschot, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. - xW 8695 x 6.00

SCHAAF, Nine van der. Droomvaart. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1943. Gebonden. 46 p. Atlantis-serie nr. 10. xT 0049 x 12.00

SCHAAF, Nine van der. Naar het onzichtbare. Santpoort, C.A. Mees, 1929. Gebonden. 87 p. Onafgesneden. - xR 9269 x 15.00

SCHAALMA, Albert. Marginaal. [Gedicht]. Exponent, 1989. Gevouwen vel. 28 x 18 cm. - xY 8415 x 7.00

SCHAGEN, J.C. van. 44 reflexen. Domburgse Cahiers No. VIa Mei 1965. Domburg, In eigen beheer, 1965. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3752 x 10.00

SCHAGEN, J.C. van. Domburgse Cahiers No. I October 1963. Domburg, In eigen beheer, 1963. Oorspr. omslag. N.p. Gesigneerd door auteur. xB 3759 x 16.00

SCHAGEN, J.C. van. Domburgse Cahiers No. III Mei 1964. Domburg, In eigen beheer, 1964. Oorspr. omslag. N.p. Gesigneerd door auteur. xB 3760 x 15.00

SCHAGEN, J.C. van. Domburgse Cahiers No. V, 1 maart 1965. In eigen beheer, 1965. Oorspr. omslag. Geniet. 64 p. Met bijlagen. xB 3494 x 10.00

SCHAGEN, J.C. van. Domburgse Cahiers No. Xa, 1 april 1966. In eigen beheer, 1966. Oorspr. omslag. Geniet. 77 p. - xB 3493 x 10.00

SCHAGEN, J.C. van. Domburgse Cahiers no XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971. Kortgene, Opus 2, 1971. 1e druk. Oorpr. omslag. N.p. - xK 6426 x 11.50

SCHAGEN, J.C. van. Ik ga maar en ben. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1972. 1e druk. Gebonden Stofomslag 252 p. Typografie Helmut Salden. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys en K. Schippers. xY 8439 x 15.00

SCHAGEN, J.C. van. Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers No. XVI November 1970. Domburg, In eigen beheer, 1970. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3756 x 10.00

SCHAGEN, J.C. van. Kleine dierentuin. Domburgse Cahiers No. XIX April 1971. Domburg, In eigen beheer, 1971. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3762 x 10.00

SCHAGEN, J.C. van. Kleine doedelzak. 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers no. XII September 1967. Domburg, In eigen beheer, 1967. Oorspr. omslag. N.p. - xB 5911 x 10.00

SCHAGEN, J.C. van. Laatste vaart. Domburgse Cahiers No. VII October 1965. Domburg, In eigen beheer, 1965. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3753 x 10.00

SCHAGEN, J.C. van. Met een vinger. Domburgse Cahiers No. XIV November 1970. Domburg, In eigen beheer, 1970. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3755 x 10.00

SCHAGEN, J.C. van. Nieuwe Miniaturen 162 Reflexen. Domburgse Cahiers No. II April 1964. Domburg, In eigen beheer, 1964. Oorspr. omslag. N.p. Gesigneerd door auteur. xB 3761 x 15.00

SCHAGEN, J.C. van. Present. Domburg, In eigen beheer, 1965. Oorspr. omslag. N.p. - xB 5912 x 9.00

SCHAGEN, J.C. van. Schaduwen. Domburgse Cahiers No. VIII October 1965. Domburg, In eigen beheer, 1965. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3764 x 12.00

SCHAGEN, J.C. van. Schiftsels X. Veegjes van vroeger. Z.pl. In eigen beheer 1979. Oorspr. omslag. Cahiersteek. ca. 50 p. Genummerd en gesigneerd 18/200 exx. - xY 8552 x 8.00

SCHAGEN, J.C. van. Tactielen. Milieu hygiene 86 Hekels. Domburgse Cahiers No. XV November 1970. Domburg, In eigen beheer, 1970. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3757 x 10.00

SCHAGEN, J.C. van. Tekens. Domburgse Cahiers No. XX, september 1971. In eigen beheer, 1971. Oorspr. omslag. Geniet. 53 p. - xB 6079 x 9.00

SCHALK, Henriette van der. Sonnetten en verzen in terzinen. Scheltema en Holkema, Amsterdam, 1895. 1e druk, Gebonden, onafgesneden, 125 p. Verzorgd en vercierd door R.N. Roland Holst. Gedrukt bij Joh. Enschede en Zonen te Haarlem. xT 9074 x 50.00

SCHALK, Henriette Van der. Sonnetten en verzen in terzinen geschreven. Amsterdam, Scheltema en Holkema's Boekhandel, 1895. 1e druk. Gebonden. XIV + 123 p. Onafgesneden. Uitgave verzorgd en vercierd door R.N. Roland Holst. Gedrukt op Van Gelder papier. [Goed exemplaar]. xT 2192 x 50.00

SCHALK, Henriette van der. Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling. Henriette Roland Holst Stichting, 1962. Gebonden in marmerpapier. 32 p. Genummerd 278/300 exx. Gezet uit de Spectrum, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xH 8818 x 16.00

SCHALK, Henriette van der. Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling. Henriette Roland Holst Stichting, 1962. Gebonden in marmerpapier. 32 p. Gesigneerd door de tekstverzorger [Garmt Stuiveling] Een van de dertig ongenummerde exemplaren. Gezet uit de Spectrum, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xK 6127 x 18.00

SCHEEPERS, G.J. Dierengeluiden en menselijk stembereik. Amsterdamse Grafische School, 1954. Ingenaaid. 34 p. Vignet van Maarten de Jong. De versjes in deze bundel zijn overgedrukt uit het weekblad Graficus. xM 0046 x 8.00

SCHEEPMAKER, H.J. Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten. Amsterdam, A.A. Balkema, [1945]. Oorspr. omslag. 16 p. Oplage 125 exx. De Jong 738. xT 0202 x 12.00

SCHEEPMAKER, H.J. Het gedenken. Amsterdam, Contact, 1945. 2e druk. Gebonden. 52 p. Naam op schutblad. xK 8338 x 8.00

SCHEEPMAKER, N. Hopper's Holland. Amsterdam, Thomas Rap, 1973. Paperback. 64 p. - xM 1085 x 5.00

SCHEEPMAKER, Nico. De Gedichten. Bezorgd door Ivo de Wijs. Amsterdam, Bert Bakker, 1991. Paperback, 527 p. lichte leesvouwtjes xY 8708 x 9.00

SCHEEPMAKER, Nico. De kip van Egypte. Amsterdam, U.M. Holland, 1957. Ingenaaid. 40 p. De Windroos XLV. xM 7589 x 9.00

SCHEEPMAKER, Nico / Aart van Zoest. Zondags dichters. Zondagskinderen van de poezie. Samengesteld door ... Vroom & Dreesmann, 1981. Paperback. 190 p. - xH 3151 x 7.00

SCHEEPMAKER, Nico & Jan Kal. Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest. Gerard Timmer Prods, Amsterdam, 1990. 2e druk, Oorspr. omslag, 91 p. oplaag 1000 exx. xY 2363 x 15.00

SCHEEPMAKER, Nico & Jan Kal. Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1976. 1e druk, Oorspr. omslag, 34 p. Genummerd 208. Gesigneerd door Nico Scheepmaker en Jan Kal xY 2364 x 25.00

SCHELTEMA, J.M.W. Chansons, gedichten en studentenliederen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1948. 3e druk. Ingenaaid. 66 p. De Vrije Bladen Jrg. 19 (4). xW 0371 x 7.00

SCHENDEL, Arthur van. De Nederlanden, een gedicht. Amsterdam, Meulenhoff, 1945. 1e druk. Gebonden Stofomslag 58 p. Ex libris R.J.A. te Rijdt. xW 4020 x 8.00

SCHENK, M.G. EN H.M. Mos. (red.). Geuzenliedboek 1940-1945. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1975. Paperback. Herdruk t.g.v. het dertigjarig jubileum der bevrijding van het nazi-juk op 5 mei 1945. xT 0894 x 10.00

SCHENK, M.G. en J.B.Th. Spaan (ed.). Wie wil hooren een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit verleden en heden. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. Gebonden. 111 p. 10,5 x 8 cm. Dwergen-reeks. Verzorgd door S.H. de Roos, die eveneens de band ontwierp. xK 4503 x 9.00

SCHEPERS, J.B. Gedichten W.A. Eisma Gz., Ljouwert, 1897. Oorspr. bedrukt omslag, 68 p. Johannes Bernard Schepers (Heerenveen 15-8-1865 / Haarlem 10-7-1937) was dichter, toneelschrijver en auteur van enkele literair-historische werken , leraar en kinderboekenschrijver. xR 6008 x 40.00

SCHIERBEEK, Bert. De blinde zwemmers. L.J.C. Boucher 's-Gravenhage 1955. Gebonden oblong n.p. Ills. Folemprise 15. Met 47 gravures waarvan 16 in drie kleuren van Jean-Paul Vroom. xB 1673 xx 15.00

SCHIERBEEK, Bert. De gestalte der stem. Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. Ingenaaid, Ills., 111 p. LP 7. Illustraties Lucebert. xT 8905 x 9.00

SCHIERBEEK, Bert. Een grote dorst. Een kettingreactie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. 3e druk. Ingenaaid. 219 p. Omslag en illustraties Sipke Huismans xB 9908 x 9.00

SCHIFERLI, Victor. De man van vroeger. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2015. Oorspr. omslag, Ills., 63 p. zeer goed xY 2322 x 7.00

SCHILLING, Peter. Liederlijke liederen. Amsterdam, De Beuk, 1989. Oorspr. omslag. 42 p. - xB 3548 x 7.50

SCHIPPER, Anne. Kamers en suite. Merweboek, Sliedrecht, 1990. Oorspr. omslag, 31 p., gesigneerd. Zwaluwreeks xT 8688 x 7.00

SCHLUTER, Jacqueline. Kruimels in bed. De Beuk Amsterdam 1973. Oorspr. omslag z.p illustraties Wim Wanders Kersten. Tekst gereproduceerd naar het handschrift van de dichteres. Oplaag 400 exx. Gesigneerde opdracht van de schrijfster. xL 5335 x 8.00

SCHMIDT, Annie M.G. Cabaretliedjes. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1961. Pocket. 120 p. ABC 112. Illustraties Wim Bijmoer. xY 7301 x 7.00

SCHMIDT, Annie M.G. Die van die van u. Van Oorschot, Amsterdam, 2014. 4e druk, Gebonden, Stofomslag, 256 p. dundruk, 9 x 20 cm. nieuw xY 1648 x 10.00

SCHMIDT, Annie M.G. En wat dan nog? Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1950. 2e druk. Oorspr. omslag. 43 p. - xY 7438 x 8.00

SCHMIDT, Annie M.G. Het schaap Veronica. Met plaatjes van Wim Bijmoer. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951. 1e druk. Gebonden. 62 p. Mooi exemplaar. xR 8676 x 50.00

SCHMIDT, Annie M.G. Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985. Amsterdam, Em. Querido, 1988. 5e druk. Paperback. 640 p. - xH 8910 x 10.00

SCHMIDT, Annie M.G. Weer of geen weer. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1954. 2e druk. Gebonden. 42 p. - xY 5721 xx 10.00

SCHMIDT, Annie M.G. Zeur niet! Nijgh & Van Ditmar Amsterdam 2007. Gebonden 670 p. + DVD. Pluche-serie. Bijgesloten DVD met VPRO-uitzending 14 december 1962. xB 2051 x 30.00

SCHMIDT-DEGENER, F. 55 variaties op een bekend thema. Amsterdam, 1937. Ingenaaid. 129 p. Als manuscript gedrukt. xK 6738 x 18.00

SCHMIDT-DEGENER, F. Silvedene. Tien suites voor viool en woord. Amsterdam, 1939. 1e druk. Rijk gedecoreerde kunstlederen band, sneden verguld, twee leeslinten, 135 p. - xT 9727 xx 120.00

SCHMITZ, Marie. Verzen. Johannes Morks, Leiden, 1913. Gebonden, 68 p. - xT 1554 x 25.00

SCHOLTE, Hendrik. Intermezzo. Bussum, A.A.M. Stols, 1927. Oorspr. omslag. 25 p. Trajectum ad Mosam nr. 20. Gedrukt in rood en zwart. Genummerd 4/200 exx. xT 2156 x 25.00

SCHOOLMEESTER. Gedichten van den Schoolmeester. Een keuze met zeven oorspronkelijke illustraties. Verzameld door Jaap Romijn. Amsterdam, De Bezige Bij, 1954. Gebonden. 63 p. Robijnenboekjes nr 4. xL 6948 x 8.00

SCHOUTEN, Rob. Carabas ontvluchten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Ingenaaid. 60 p. - xW 4021 x 7.00

SCHOUTEN, Rob. Gedichten 2. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 1e druk, Ingenaaid, 50 p. - xT 8422 x 8.00

SCHREUDER, Max. Ik mis de dingen die je zou zeggen op normale dagen. Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag. N.p. Exposities van gouaches en aquarellen te Amsterdam en Majorka. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xB 1329 x 8.00

SCHREURS, Jacques. Odyssee van het kind Margreet. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1946. Gebonden. 62 p. Illustraties Aart van Ewijk. - xK 9813 x 9.00

SCHRODER, Louis. Hoog zomer. Amsterdam, Loeb & Van der Velde, 1980. Gebonden Stofomslag 60 p. stofomslag beschadigd xW 4022 x 7.00

SCHUCHART, Max. Sprekend mijzelf. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. De Ceder no 5. - xY 8046 x 6.00

SCHUDDEBOOM, P.H. Dutch Co. Schuddeboom. Eindhoven, Opwenteling, 1966. Oorspr. omslag. [44] p. Onze dichters nr. 17. xB 3089 x 10.00

SCHULTE NORDHOLT, J.W. (ed.). Wanneer dit tijdlijk leven endt. Gedichten over de dood. Een bloemlezing. Bosch & Keuning, Baarn, 1980. Paperback, 159 p. - xT 8807 x 9.00

SCHURER, Fedde. Fen twa wallen. Fersen. Brandenburgh & Co., Snits, 1940. Oorspr. omslag 96 p. - xR 1350 x 10.00

SCHURER, Fedde. Fersen. Snits, Brandenburgh, z.j. Ingenaaid. 96 p. [Roestvlekjes]. xL 2449 x 10.00

SCHURER, Fedde. Fersen. Snits, Brandenburgh, z.j. Gebonden. 96 p. - xR 5230 x 10.00

SCHURER, Fedde. Fiif en tweintich Fryske dichters. Bigot & Van Rossum, Amsterdam, 1942. Gebonden, 123 p. De Kolibri 5 xT 8857 x 8.00

SCHUREREN, Fedde. Lof fen alle tiden. Psalmen, gesangen en lieten. Gearbrocht en fortaeld. Dokkum, J. Kamminga, 1934. Oorspr. omslag. 87 p. - xT 3492 x 10.00

SCHURMANN, Jules. De eenzame weg. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1916. Ingenaaid. 76 p. Onafgesneden. - xB 5872 x 12.00

SCHURMANN, Jules. Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithographieen van Willem E. Roelofs Jr. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1909. Linnen integraalband met goudopdruk, onafgesnedenen, Ills., IX + 42 p. gedrukt op Van Gelder xR 6283 x 30.00

SCHUUR, Koos. Fata Morgana voor Nederlanders en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1956. 1e druk. Oorspr. omslag 80 p. De Litteraire Raat I. xL 3282 x 10.00

SCHUUR, Koos. Herfst, Hoos en Hagel, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. Ingenaaid. 88 p. onafgesneden. Herfst Hoos en Hagel bevat gedichten, geschreven tusschen 1930 en 1945, waarin opgenomen de tijdens de bezetting gepubliceerde bundels Winterverhaal, Novemberland, De Zeven Vloeken en Regenherberg en werd in April 1946 uitgegeven als vierde deel van de reeks Persicoop. Genummerd 260/525. [Met een brief aan de heer Luden van Koos Schuur]. xR 9196 x 80.00

SCHUUR, Koos. Herfst, Hoos en Hagel, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. 2e druk. Gebonden. 96 p. [Rug iets beschadigd aan bovenkant]. xM 5595 x 9.00

SCHUUR, Koos. Novemberland. [Reinold Kuipers, Amsterdam, 1944]. 2e druk, Oorspr. omslag, 16 p. Dit handschrift is met het teeken van de Boekvink gedrukt in 100 genummerde exemplaren. Dit is no. 93. De Jong 750. xT 1134 x 25.00

SCHUUR, Koos. Novemberland. [Dirk de Jong, 's-Gravenhage, 1943]. 1e druk, Oblong, Oorspr. omslag, 12 p. Gedrukt in een oplaag van 100 exemplaren. Dit is no. 15. De Jong 749. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Henk Drijvers. Ex libris van Henk Drijvers ingeplakt xT 3915 x 35.00

SCHUUR, Koos. Waar het was. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. 1e druk. Paperback. 42 p. BBPoezie xK 6420 x 8.00

SCHWENCKE, Johan. Het gouden getij. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Ingenaaid. 75 p. - xK 0120 x 13.50

SELLES, Hedwig. Wie hier binnentreedt. Gedichten. Vrijdag, Antwerpen, 2015. Oorspr. omslag, 47 p. zeer goed xY 2286 x 9.00

SEPERS, Henry. Je zadelt een vlinder. Gedichten. Magonia, Utrecht, 2015. Oorspr. omslag, 64 p. zeer goed xY 2284 x 8.00

SEVOOY, George de. Ster en blazoen. Amsterdam, De Amsterdamsche Keurkamer, [1942]. Gebonden. 64 p. - xT 2228 x 9.00

SINNIGE, Jan. In memoriam Jan Sinnige. Geboren te Rotterdam 8 october 1923, dood geschoten te Waldenburg (Silezie) 15 februari 1945. Schiedam, Drukkerij Roelants, [1945]. Gebonden. 70 p. - xT 5219 x 10.00

SIRKS, G.J. Jaarkring in rijmen. Houtgravures van Maria J. van Everdingen. Lankamp & Brinkman, Amsterdam, 1946. Gebonden, Ills., 29 p. - xY 7293 x 8.00

SLAUERHOFF, J. De ochtendzon. Teekening van C.F. Roelofsz. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 13. xT 0086 x 8.00

SLAUERHOFF, J. Drie gedichten en een mening. Decadentia, Amsterdam, 1985. Oorspr. omslag, geniet, Ills., 16 p. Clandestiene overdruk uit Aarts' Letterkundige Almanak voor het J. Slauerhoffjaar 1986 als een hulde aan K. Lekkerkerker bij zijn vijfenzeventigste verjaardag. Oplage van ongeveer 200 exemplaren. xY 3336 x 10.00

SLAUERHOFF, J. In memoriam J. Slauerhoff, overleden 5 october 1936. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. Oorspr. omslag. 12 p. - xR 9220 x 10.00

SLAUERHOFF, J. Serenade. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. 3e druk. Gebonden. 40 p. - xT 8144 x 10.00

SLAUERHOFF, J. Soleares. Maastricht, A.A.M. Stols, 1939. 4e druk. Ingenaaid. 40 p. voorste schutblad met potlood beschreven xT 8223 x 9.00

SLAUERHOFF, J. Soleares. Maastricht, A.A.M. Stols, 1935. 3e druk. Ingenaaid. 38 p. - xR 9260 x 10.00

SLAUERHOFF, J. Verzamelde gedichten. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam, 1961. 6e druk, Gebonden, Stofomslag, 951 p. Uitgave ter herdenking van de 25ste sterfdag van de dichter. xT 3688 x 30.00

SLAUERHOFF, J. Verzamelde gedichten. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1998. 17e druk, Pocket, 950 p. naam op Franse pagina xY 6312 x 9.00

SLAUERHOFF, J. Verzamelde gedichten. Deel I: Eerste verzen, Archipel, Saturnus, Serenade, Eldorado, Oost-Azie. Deel II: Yoeng Poe Tjoeng, Fleurs de Marecage, Een eerlijk zeemansgraf, Soleares, Al dwalend. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Twee delen Gebonden 440 + 440 p. - xT 8488 x 30.00

SLAUERHOFF, J. Verzamelde gedichten. Twee delen in cassette. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam, 1963. 7e druk Gebonden 917 p. Op schutblad van eerste deel een aantal namen geschreven. Mooie set in lichtgroen linnen met vignet. xB 7439 x 25.00

SLUITER, Willem. Willem Sluyter. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Libellen-Serie 294. xH 5513 x 7.00

SMET, Prosper de. Aan de voet van 't Gravensteen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958. Or. omslag. 28 p. De Boekvink. - xL 0961 x 7.00

SMEYERS, Jos. In de avond een hoorn. Gedichten. Leuven, Uitgeverij P., 2007. Oorspr. omslag. 37 p. Ills. - xB 4085 x 10.00

SMILDE, Miek. De achterkant van juni. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 55 p. zeer goed xY 2267 x 7.00

SMINK, Peter. Koudijs' Hellevaart. Een epyllion. Het Balanseer, 2016. Paperback, 128 p. zeer goed xY 2278 x 10.00

SMIT, Gabriel. Evenbeeld. Baarn, Amboboeken, 1981. Ingenaaid 62 p. - xM 0045 x 7.00

SMIT, Gabriel. Fragment. Sonnetten. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1948. Oorspr. omslag. 99 p. - xR 7934 x 7.50

SMIT, Gabriel. Geboorte. Utrecht, Het Spectrum, 1952. Ingenaaid. 60 p. - xK 7263 x 7.50

SMIT, Gabriel. Ik geloof. Gedichten. Utrecht, Het Spectrum, 1959. Ingenaaid. 89 p. - xT 8850 x 7.00

SMIT, Gabriel. Met de dichters door de natuur. Bussum, Ons Leekenspel, z.j. Geniet. 16 p. De Bonte Rei nr. I. xB 3853 x 8.00

SMIT, Gabriel. Op mijn woord. Amboboeken, Utrecht, 1968. Oorspr. omslag, 51 p. - xT 8849 x 7.00

SMIT, Gabriel. Requiem in memoriam matris. Maastricht, A.A.M. Stols, 1932. Oorspr. omslag. 22 p. Teekeningen van Henri Jonas. Gezet uit de letter 'Bembo'. [Van Dijk 292]. xL 7584 x 12.00

SMIT, Gabriel. Sonnetten. Amsterdam, Marnix-Pers, 1944. Gebonden. 19 p. De Jong 763. Oplage 250 exx. Venemans 20. xM 0124 x 11.50

SMIT, Gabriel. Spiegelbeeld. Utrecht, Het Spectrum, 1946. Gebonden. 82 p. De bundel 'Spiegelbeeld' werd door den dichter samengesteld uit verzen, geschreven in de jaren 1933-1941. xK 9806 x 12.50

SMIT, Gabriel. Tempore Belli. Verzen. Z.p. 1943. Oorspr. omslag. 23 p. Schildpadreeks tweede tiental nr. 2. [De Jong 764]. Gesigneerd door de dichter. xR 7847 x 20.00

SMIT, Gabriel. Ternauwernood. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1952. 3e druk. Ingenaaid. 83 p. - xK 7289 x 8.00

SMIT, Gabriel. Ternauwernood. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1951. 2e druk. Ingenaaid. 83 p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xY 6732 x 9.00

SMIT, Gabriel. Weerklank. Maastricht, Leiter-Nypels, 1932. Gebonden. 60 p. onafgesneden. ingeplakt exlibris en bibliotheekstempeltje xL 6354 x 11.50

SMIT, Gabriel. Weerlicht. Baarn, Amboboeken, 1976. Ingenaaid 63 p. - xR 4323 x 7.00

SMIT, Gabriel. XL Psalmen. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Gebonden. 94 p. Band verkleurd. xA 0487 x 9.00

SMIT, Gabriel. Zeven Maria legenden. Utrecht, Het Spectrum, [1945]. Gebonden. 108 p. Illustraties Cuno van den Steene. Typografie Charles Nypels. xY 8505 x 10.00

SMIT, W.A.P. Feesten van 't jaar. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Holland, 1927. 1e druk. Gebonden. 42 p. Gedrukt door Leiter Nypels te Maastricht met initialen van S.H. de Roos. xT 1263 x 10.00

SMIT, W.A.P. Feesten van 't jaar en andere gedichten. Samengesteld en ingeleid door Hans Werkman. Kampen, J.H. Kok, 1991. Paperback. 85 p. Met 3 foto's. Feesten van 't jaar, Smits debuut uit 1927 en aangevuld met een bloemlezing uit latere poezie. xM 0148 x 7.50

SMIT, W.A.P. Masscheroen 1941. Deventer, W. van Hoeve, [1941]. Ingenaaid. N.p. Omslag Herman Janssen. xM 3790 x 7.00

SMIT, Wilfred. Een harp op wielen. Gedichten. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1959. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. Omslag en typografie J.H. Kuiper. xT 8668 x 9.00

SMULDERS, Willem. Cantica Graduum. Verzen. Inleiding Anton van Duinkerken. Brakkenstein/Nijmegen, St. Joseph, 1935. Ingenaaid. 120 p. onveranderde herdruk xY 1974 x 9.00

SNIJDER, H.G.S. Episoden. Sonnetten. Amsterdam, Mondeel, 1980. 1e druk. Gebonden. 52 p. Met briefje: Hierbij dan het beloofde exemplaar van de bundel van mijn Vader die in april verscheen. enz. Juut. xH 4326 x 11.50

SNIJDER, H.G.S. Magisch strand. In eigen beheer, 1990. Oorspr. omslag. 20 p. Aan mijn vrienden December 1990. Met opdracht: Met mijn beste wensen voor Goede Kerstdagen en Voorspoedig 1991 [Gesigneerd] H.G.S. Snijder 12 dec 1990. xL 9089 x 10.00

SNIJDER, H.G.S. Magisch strand. Z.p. In eigen beheer, 1990. Geniet. 18 p. Met opdracht van de auteur en gesigneerd. [vlekje op omslag]. xB 4904 x 7.50

SNOEK, Paul. Renaissance. Manteau, Brussel/Den Haag, 1963. Paperback, 99 p. Grote Marnixpocket 5 xT 8797 x 8.00

SNOEK, Paul. Reptielen & amfibieen. De Bezige Bij Amsterdam 1957. Oorspr. omslag 71 p. [Literaire Pocket 8]. xL 2373 x 9.00

SOBRY, Paul / A.J.D. van Oosten / Jan H. Eekhout. Moderne Vlaamsche religieuze lyriek. Bijeengebracht door... Lochem, De Tijdstroom, z.j. Gebonden onafgesneden 335 p. - xK 4318 x 15.00

SOEPBOER, Albertina. Bezonken. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2014. Oorspr. omslag, 84 p. zeer goed xT 8472 x 8.00

SOERA RANA [= Issac Esser Jr.]. Mosaiek. Gedichten. J.L. Beijers, Utrecht, 1876. Oorspr. omslag, 111 p. - xY 7993 x 12.00

SOEROTO, Noto. Fluisteringen van den Avondwind. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917. Oorspr. omslag. 68 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. xL 6669 x 9.00

SOLVANGER, Erik. Eenvoudig schedellichten. Uitgeverij 521 Amsterdam 2004. Gebonden 47 p. De Sandwichs-reeks nr. 7. Onder redactie van Gerrit Komrij. xB 3338 x 9.00

SOTEMANN, Guus. De muze en het heelal. Een verzameling gedichten, handelende over licht en duister, over aarde, zon, maan en sterren, over ruimtevaart, een primula en een citroen. Amsterdam, 1959. Oorspr. omslag. 70 p. Ills. Boekenweek 1959. xB 8203 x 7.00

SOUDIJN, Karel. Op reis. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1973. 1e druk. Gebonden Stofomslag 48 p. - xW 4025 x 7.50

SPAAN, Henk. De zoon van Cruijff en andere gedichten. Amsterdam, L.J. Veen, 1995. !e druk, Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8658 x 8.00

SPAAN, Peter. De verheerlijking. Eigen beheer, 1917. 1e druk, Ingenaaid, onafgesneden, 208 p. Oplage van 70 exx. Titelpagina in rood en zwart gedrukt. Rug matig. Peter Spaan (1882-1948) was een dichtende dandy. xT 9075 x 50.00

SPEEKAERT, Albert. Heemvaart. Antwerpen, De Brug, 1948. Or. omslag. 24 p. Illustraties: Marino de Vos. Mens en Muze no 4. Genummerd 211/250 exx. xL 1948 x 8.00

SPEENHOFF, J.H. De beste gedichten. Uitgezocht en ingeleid door J. Greshoff. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1940. Gebonden Stofomslag 151 p. Portret door J. Franken Pzn. xT 6314 x 10.00

SPEENHOFF, J.H. Drie jonge schilders in een vrachtauto, of een reisje door de Nederlandsche beemden. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 72 p. De Uilenreeks no. 41 xK 6626 x 5.00

SPITZ, R.J. Uit Hooft's Lyriek. Bloemlezing gekozen, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door.... Apeldoorn, Uitg. Mij. De Zonnebloem, 1917. Gebonden. 43 p. Zonnebloem-boekjes nr 6. xM 5260 x 6.00

SPRONCK, Gerda I.M. Steenslag. Aforismen. De Beuk, Amsterdam, 1994. Oorspr. omslag, 39 p. Het omslagontwerp is van de hand van de auteur. Gedateerd & gesigneerd door de auteur. xT 1153 x 8.00

STAKENBURG, Joan Th. Verre Orfeus. L.J.C. Boucher, 1966. Ingenaaid. 66 p. Oplage 500 exx. xH 4355 x 11.50

STALBORCH, Els van. Tijd vergist zich. Gedichten. Magonia, Utrecht, 2016. Oorspr. omslag, 63 p. Gedrukt in groen. zeer goed xY 2303 x 8.00

STALPART VAN DER WIELEN, Joannes. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door G. Kamphuis. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 32 p. Libellen-Serie nr. 222. xL 1148 x 6.50

STARING, A.C.W. Gedichten. Amsterdam, Elsevier, 1940. Gebonden half leer, 451 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xH 5515 x 7.00

STEEN, Eric van der. Controversen. Santpoort, C.A. Mees, 1938. Ingenaaid. 72 p. roestvlekjes xM 0109 x 8.00

STEEN, Eric van der. Nederlandsche Liedjes. De Gemeenschap, Utrecht, 1932. Oorspr. omslag Ill. 61 p. onafgesneden. iets roestig xR 5039 x 15.00

STEEN, Eric van der. (= Dick Zijlstra). Gemengde berichten. Utrecht, De Gemeenschap, 1932. Gebonden Stofomslag 35 p. - xT 0105 xx 15.00

STEEN, Eric van der/ Max Schuchart. Vice Versa. Sonnetten. Amsterdam, C.V. Uitgeverij v.h. de Boer jr., 1946. Ingenaaid. 52 p. - xW 3383 x 7.00

STEEN, Paul van der. Van gelijke duisternis. Gedichten. Amsterdam, In de Knipscheer, 1996. Paperback. 142 p. - xB 3344 x 8.50

STEEN, Peter van. Bijna niet uit te spreken... Christiaan Heeneman, Amsterdam, 1969. Oorspr omslag Ills. [12 p.]. voorwoord Victor E. van Vriesland xB 7306 x 20.00

STEEN, Peter van. Eens droomden wij. Amsterdam, De Driehoek, 1957. Oorspr. omslag. 8 p. Met litho's van Lex Metz. Genummerd 115/200 exx en gesigneerd. - xR 7490 x 25.00

STEEN, Peter van. Het valse paradijs. Amsterdam, 1971. Oorspr. omslag. 12 p. Gedichten: De tuin. Oerang oetang. De beer. Chimpansee. De tijger. De Wolf. De leeuw. De kameel. De arend. De nacht. xR 6640 x 15.00

STEGEMAN, Jan. Het deltaplan. Wassenaar 1965. Oorspr. omslag, n.p. xT 9004 x 7.00

STEHOUWER, Saskia. Vrije uitloop. Gedichten. Marmer, Baarn, 2016. Oorspr. omslag, 64 p. zeer goed xY 2300 x 9.00

STEHOUWER, Saskia. Wachtkamers. Gedichten. Marmer, Baarn, 2014. Oorspr. omslag, 88 p. zeer goed xY 2281 x 9.00

STEINMETZ, Rudolf. Het oude land. Ellecom, Dalsteyn, 1956. Oorspr. omslag. 20 p. - xY 7384 x 8.00

STENEKER, H. Uit eigen bron. Gedichten. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 30 p. - xB 2680 x 10.00

STER, Jac. van der / Theo Kurpershoek. Paardebloemen. Versjes. Amsterdam, G.W. Breughel, [1949]. Gebonden. 36 p. Versjes door Jac. van der Ster prentjes van Theo Kurpershoek. xY 6948 x 10.00

STEUR, Pieter. Het alfabet der groten. Een bundel kwatrijnen. Bergen, Gesto, 1972. Oorspr. omslag. [60] p. - xY 6632 x 7.00

STIP, C. De Peperbek en andere beesten. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn. L.J.C. Boucher, Den Haag, z.j. Oorspr. omslag Ills. n.p. - xB 7704 x 9.00

STIP, C. Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1948. 3e druk. Ingenaaid. 18 p. - xT 8880 x 6.00

STIP, C. Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. Bedacht door Kees Stip en geknipt door Tom van Weerden. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Gebonden Stofomslag 63 p. Ills. - xK 7119 x 9.00

STIP, Kees. Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage, [1951]. Oorspr. omslag 24 p. Gedrukt bij Joh. Enschede & Zonen o.l.v. J. van Krimpen. xB 7295 xx 10.00

STIP, Kees. Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage, [1951]. Gebonden stofomslag. 24 p. Gedrukt bij Joh. Enschede & Zonen o.l.v. J. van Krimpen. xY 7307 x 10.00

STIP, Kees. Het grote beestenfeest. De beste Trijntje Fops aller tijden. Amsterdam, Bert Bakker, 1988. 1e druk. Paperback. 256 p. Illustraties Kees Stip. - xY 8322 x 9.00

STIP, Kees. Mensen wat 'n beesten. Met illustraties van de auteur. Bert Bakker, Amsterdam, 1982. Oorspr. omslag, 80 p. - xT 8698 x 8.00

STIP, Kees. Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabed opgeschud door Trijntje Fop. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. 1e druk. Paperback. 80 p. Ills. - xB 2059 x 8.00

STIP, Kees / Trijntje Fop. Nu stoppen de muizen op tijd. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. Paperback, Ills., 80 p. - xT 4688 x 7.50

STOEP, D. van der. Dit is 't vertelsel van het kind. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Gebonden, gedrukt op onopengesneden grijs gevergeerd tekstpapier. Tekeningen van Henk Krijger. berijmd kerstverhaal xT 8819 x 18.00

STOEP, D. van der. Dit kind. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 4e druk. Oorspr. omslag, 35 p. - xT 8808 x 8.00

STOKE, Melis. [=Herman Salomoson]. Liedjes van de rails. Overdruk uit het Tijdschrift "Spoor- en Tramwegen", Den Haag, 1939. Oorspr. omslag, Ills. 58 p. - xT 1617 x 25.00

STRAATEN, A. van der. Beestachtig. Kortgene, Opus 2, 1975. Oorspr. omslag. 16 p. - xB 3090 x 7.00

STREEPJES, Igor. Artis. Amsterdam, C.J. Aarts, 1975. Ingenaaid. N.p. Ills. Een cyclus gedichten, met tekeningen van Bob Tenge. Oplaag 500 exx. xY 7064 x 15.00

STREEPJES, Igor. Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Amsterdam, C.J. Aarts, 1974. 1e druk, Geniet, 28 p. Oplage 500 exx. [Amsterdamse Cahiers]. xK 6360 x 6.00

STREEPJES, Igor. Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Gedichten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. 2e druk, Geniet, 28 p. Amsterdamse Cahiers 031. Oplage 500 exx. xT 6363 x 6.00

STREEPJES, Igor [=Peter Verstegen]. Alpenland. Menig vers tegen de wintersport. C.J. Aarts Amsterdam 1977. Geniet Ills. 20 p. Amsterdamse Cahiers 045. oplage 1000 exx. xK 6361 x 5.00

STRIJTEM, Ivo van. De Liefde, jazeker. Houtekiet/Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2014. Oorspr. omslag, 72 p. zeer goed xY 2295 x 8.00

STUIVELING, Garmt. Bij Nederlands bevrijding. 's-Graveland, G.W. Breugehel [1945] ingenaaid. 16 p. [Gedichten. Met houtgravure van Th. Giesen]. De Jong 791. Gesigneerd door de auteur en genummerd 23/900 exx. xH 4589 x 16.00

STUIVELING, Garmt. Bij Vondel's feest. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Ingenaaid. 30 p. Oplage 620 exx. xW 3393 x 7.00

STUIVELING, Garmt. De muze en Europa. Bijeengebracht door... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1963. Oorspr. omslag. 95 p. Boekenweek-uitgave. xK 3223 x 7.00

STUIVELING, Garmt. De muze en Europa. Bijeengebracht door... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1963. Or. omslag. 95 p. Boekenweek-uitgave. Omslag en tekeningen Lotte Rutting. xK 3125 x 7.00

STUIVELING, Garmt. Elementen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1949. 3e druk. Gebonden. 104 p. - xB 3660 x 9.00

STUIVELING, Garmt. Gedicht: Evenals elk mens een roeping heeft ..... Uit Elementen. Utrecht, Ned. Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, z.j. Kaart. 18 x 12 cm. - xY 8055 x 5.00

STUTVOET, Cor. Bij nader inzien. 50 Gedichten. Eemnes, In de Fazantenhof, 1981. Ingenaaid. 44 p. Fazantenhof 3. Gesigneerd door de auteur. xH 6656 x 10.00

SUCHTELEN, Nico van. Verzen. Dramatisch, episch, lyrisch. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1905]. Gebonden grijs halflinnen. 208 p. Nederlandsche Bibliotheek 184-185. xR 1204 x 7.00

SVETLIKOVA, Runa. Deze zachte witte kamer. Gedichten. Marmer, Baarn, 88 p. zeer goed xY 2268 x 8.00

SWAAK, Albert. Zwartboek. Ulvenhout, Pen en Burijn., 1980. Gebonden. 24 p. Haneboek 6. Gesigneerd. Ills. Albert Swaak. 31 / 200 xW 3385 x 10.00

SWANBORN, Peter. Tot de dood op zee. Amsterdam, Editions Richard, 1998. Gebonden. 42 p. Op muziek gezet door Rita Knuistingh Neven. De tekst werd in lood gezet uit de Lutetia en gedrukt door Rob Cox. Gesigneerd en genummerd 397/500 exx. xH 8715 x 17.50

SWARTH, Helene. Al onder de boomen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1927. Oorspr. Linnen omslag. 112 p. Band Herman Hana. xY 7079 x 8.00

SWARTH, Helene. Beeldjes uit vrouwenleven. La Riviere & Voorhoeve, Zwolle, [1938]. Gebonden 96 p. - xR 3440 x 35.00

SWARTH, Helene. Late liefde. Liederen en Sonnetten. Leiden, A.W. Sijthoff, 1919. Gebonden. 164 p. Bandteekening Piet C. Wagner. Mooi exemplaar. xY 6913 x 12.00

SWARTH, Helene. Late liefde. Liederen en Sonnetten. Leiden, A.W. Sijthoff, 1919. Oorspr. omslag, 164 p. - xY 6450 x 8.00

SWARTH, Helene. Morgenrood. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1929. Gebonden. 140 p. WB 544. - xW 4030 x 9.00

SWARTH, Helene. Natuurpoezie. Kampen, J.H. Kok, 1930. Gebonden. 135 p. - xY 7081 x 10.00

SWARTH, Helene. Nieuwe verzen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920. Gebonden groen linnen. 160 p. Nederlandsche Bibliotheek. xW 0117 x 8.00

SWARTH, Helene. Nieuwe verzen. Amsterdam, Van Kampen & Zoon, [1906]. Gebonden.onafgesneden. 304 p. - xR 3437 x 20.00

SWARTH, Helene. Nieuwe verzen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920. Gebonden grijs linnen. 160 p. Nederlandsche Bibliotheek 397. xY 6479 x 7.00

SWARTH, Hélène. Poëzie: Beelden en stemmen ; Sneeuwvlokken ; Rouwviolen ; Passiebloemen ; Nieuwe gedichten. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, [1892]. 1e druk,Gebonden in geheel leder met gouddecoratie, Bovensnede verguld, onafgesneden, 286 p. - xT 6851 xx 65.00

SWARTH, Helene. Premières Poésies. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, [1900]. Gebonden 272 p. Bevat: Fleurs du Rêve, Printanières, Feuilles mortes. xR 3441 x 14.00

SWARTH, Helene. Sterven. Overgedrukt uit “De Nieuwe Gids” Aflevering IX, September 1921. 3 p. - xB 4614 x 6.00

SWARTH, Helene. Verzen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1915]. Gebonden. 124 p. + adv. Nederlandsche Bibliotheek 298. xM 7057 x 7.00

SWARTH, Helene. Verzen: Blauwe bloemen. Beelden en stemmen. Sneeuwvlokken. Rouwviolen. Passiebloemen. Nieuwe gedichten. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, [1897]. 2e druk,Gebonden in geheel leder met gouddecoratie, Bovensnede verguld, onafgesneden, 304 p. - xT 6850 x 75.00

TAMMINGA, D.A. Balladen en Lieten. Dokkum, J. Kamminga, 1942. Oorspr. omslag. [54] p. Houdsneden J. Mulders. Dreech Fierder Bouwend no 60 Friese Bibliotheek xY 6940 x 8.00

TAMMINGA, D.A. / Theun de Vries. In memoriam. Baarn, Ljouwert, Bosch & Keuning/De Tille, 1975. Paperback. 38 p. Tweetalig Fries-Nederlands xT 8961 x 7.00

TAUNAY, Joh. Een keur van verzen. Den Haag, 1928. Geniet. 15 p. Roestvlekjes. xK 6256 x 10.00

TEISTER, Alain. De ziekte van Chopin. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 1971. Oorspr. omslag, 50 p. - xT 8686 x 8.00

TEISTER, Alain. Zenuwen, dame? (Van goeden huize, en kwaden). Amsterdam, De Bezige Bij, 1977. Paperback. 60 p. BBPoezie xK 3140 x 6.00

TELLEGEN, Toon. De aanzet tot een web. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1981. Oorspr. omslag, 54 p. - xT 8865 x 8.00

TELLEGEN, Toon. Schrijver en lezer. Gedichten. Met tekeningen van Boris Tellegen. Em. Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2011. Oorspr. omslag, 73 p. - xT 8982 x 10.00

TEMPEL, Rud. [=P. Mulder]. De groote illusie. Leiter-Nypels, Maastricht, 1930. Oorspr. bedrukt omslag. onafgesneden. [24 p.]. Gezet uit de Grotius letter op Ossekop in zwart en geel. Genummerd 45/115. xT 2218 x 40.00

TEMPEL, Rud. [=P. Mulder]. De groote illusie. Leiter-Nypels, Maastricht, 1930. Oorspr. bedrukt omslag. onafgesneden. [24 p.]. Gezet uit de Grotius letter op Ossekop in zwart en geel. Genummerd 81/115. Met extra katern Gesigneerd en opdracht. xY 7352 x 50.00

TENGNAGEL, Mattheus Gansneb. Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. Gebonden Stofomslag 635 p. - xH 0433 x 15.00

TENTIJE, Hans. Van lente en sterfte. Amsterdam, De Harmonie, 1994. 1e druk. Paperback. 50 p. - xY 6992 x 7.00

TERGAST, Nes. Deliria. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij 1951. Ingenaaid. 83 p. Eerste deel Ultimatumreeks. Genummerd 449/500. xH 2716 x 10.00

TESTAS, P.H. Zeven Zede-Printen in Constantyn Huygens' trant. Penteekeningen voor vrienden en bekenden. Niet in den Handel. Haarlem, J.L.E.I. Kleynenberg [1902]. Oorspr. omslag 14 p. Zeven gedichten: Een advocaet, een commies, een dagbladschrijver, een doctor-medicyn, een maeckelaer in acties etc., een minister, een notaris. xB 3226 x 35.00

TEX, E. den. Schipbreuk. Bayard Pers, 1945. Oorspr. omslag. 29 p. Beperkte oplage. xT 6390 x 8.00

TEYLINGEN, Hendrik van. Bij de gratie van de dichtspier. 83 verzen en rijmen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1997. 1e druk. Paperback. 92 p. - xT 8449 x 8.00

THEUNISSEN, Jeroen. Hier woon je. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen, 2015. Paperback, 105 p. zeer goed xY 2315 x 12.00

THIES, Willem. Meer mensen dan reddingsvesten. Prometheus, Amsterdam, 2015. Oorspr. omslag, 56 p. zeer goed xY 2251 x 8.00

TICHELEN, Hendrik van en Felix Timmermans. Bim Bam Beieren. Gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond. Den Haag, v.h. erven Martin G. Cohen, [1929]. Gebonden. [24] p. Ills. - xT 3196 x 50.00

TIENHOVEN, H.J. van. Kristalkijken. Amsterdam, U.M. Holland, 1950. Ingenaaid 52 p. De Windroos VI. xB 2959 x 7.00

TIENHOVEN, H.J. van. Neomagisch. Amsterdam, U.M. Holland, 1965. Ingenaaid 47 p. De Windroos 71. xT 8988 x 7.00

TIJN, Maartje van. Gedichten voor gedenkdag. De Beuk, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag, 32 p. - xY 5341 x 7.00

TOLLENS, H. Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1939. Oorspr. omslag. 39 p. Ills. Met een inleiding van C.G. N. de Vooys. xY 6725 x 7.00

TOMKINS, David. Gedichten. Integrale Herdruk 1971 opgedragen aan de kritische soldaat, van de uitgave door De Nieuwe Amsterdammer, 1917. Oorspr. omslag, 45 p. David Tomkins (1880-1952) pseud. van John Willem Nicolaas le Heux xY 3353 x 9.00

TONGELE, Mark van. Met de plezierboot mee. Gedichten. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2007. Oorspr. omslag 60 p. - xR 1093 x 7.50

TOONDER, Jan Gerhard. De krekel in de herfst. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 1991. Oorspr. omslag. 37 p. - xB 7456 x 8.00

TOOREN, J. van & Smon Buschman. Hoog uit het blauw. Tanka. Meulenhoff, Amsterdam, 1995. Oorspr. omslag, 64 p. gesigneerd door Smon voor Jaap Zijlstra. xT 8755 x 8.00

TOORN, Willem van. Gedichten 1960-1997. Amsterdam, Em. Querido, 2001. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 341 p. - xT 8450 x 20.00

TOORN, Willem van. Tegen de tijd. Amsterdam, Em. Querido, 1997. 1e druk. Ingenaaid. 45 p. - xY 8751 x 7.00

TOORN, Willem van. Terug in het dorp. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1960. 1e druk. Ingenaaid. 43 p. Boekvink. Mooi exemplaar. xT 9158 x 9.00

TOORN, Willem van & Hans van den Waarsenburg. Dodemansdagen. Gedichten. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2014. Oorspr. omslag, 45 p. zeer goed xY 2232 x 7.00

TOORN, Willem van / L. Wynia en H. Svobodova. Dichter en landschap. Baarn, Kasteel Groeneveld, 1989. Oorspr. omslag. 56 p Ills. Tentoonstelling 1 mei tot 23 oktober 1989. xB 6013 x 8.00

TOTIUS. [= Jacob Daniel du Toit]. Verse van Potgieter's trek. Potchefstroom, A.H. Koomans, [1909]. Ingenaaid. 40 p. [= Jacob Daniel du Toit]. Omslag vernieuwd met behoud van oorspronkelijke voorkant. Roestvlekjes. xB 4387 xx 15.00

TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. De gouden oogst. Gedichten. Antwerpen, De Magneet, 1944. Oorspr. omslag. 141 p. Genummerd 23/75 op verge de Hollande azure. In een oplage van 250 exx. Met opdracht en gesigneerd door auteur. xR 7633 x 125.00

TROELSTRA, Dirk. Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen. Voorwoord P.J. Troelstra. Amsterdam, Ontwikkeling, 1922. 2e druk. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 5720 x 10.00

TROELSTRA, P.J. Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Gebonden 192 p. - xK 0745 x 13.00

TROELSTRA, P.J. Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Ingenaaid Onopengesneden 192 p. - xP 0204 x 11.50

TROOST, A.F. Ongehoord geheim. Zoetermeer, Boekencentrum, 1992. Paperback. 48 p. - xH 1293 x 7.00

TURNHOUT, Ted van. Een opening. Gedicht. Amsterdam, De Beuk, 1978. 1e druk. Oorspr. omslag. 35 p. Gesigneerd door de auteur. xY 6930 x 7.00

UMMELS, Thom. Tomeloze tijd. Gedichten. De Horizon Hoorn 2002. Oorspr. omslag 48 p. - xB 3188 x 6.00

UYLDERT, Maurits. Voorspel van vrede. Een allegorie. Amsterdam, C.V. Allert de Lange, 1945. Or. omslag. 14 p. - xL 2877 x 8.00

UYTTENDAELE, Isabelle. Voor eens na altijd. Eigen beheer, 18 p. zeer goed xY 2354 x 6.00

VAANDRAGER, C.B. Sampleton. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1990. 1e druk. Paperback. 84 p. - xY 8514 x 15.00

VALCKENAERE, Julien de. Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen. Amsterdam, Em. Querido, 1961. 1e druk. Ingenaaid. 36 p. De Boekvink. Samengesteld en ingeleid door S. Carmiggelt. xK 1815 x 7.00

VALCKENAERE, Julien de. Zonneburg. De Pen, Antwerpen, 1954. Kartonnen bandje, 107 p. Verluchting Jozef Cantré. Gedrukt in twee kleuren. Oplaag 830 exx. xT 1422 x 20.00

VALKENBURG PLANTENGA, Beppy van. Uit Brusselsche uren. Amsterdam/Antwerpen, 1928. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 8195 x 10.00

VALKENIER, Frank. Balladen van Brabant. Vox Romana, Schiebroek, 1938. Gebonden 61 p. Egelantier-reeks 7. xR 6040 x 7.50

VALKENIER, Frank. Blazoen. Tilburg, Henri Bergmans, 1938. Oorspr. omslag. 63 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4506 x 10.00

VALKENIER, Frank. Laus Brabanciae. Verzen. Tilburg, W. Bergmans, 1938. Or. omslag. 38 p. Omslag licht verkleurd. xK 9527 x 7.00

VALKENIER, Frank. Taferelen van de menswording onzes Heren. Een cyclus kerstverzen. Boekhandel Triborgh Tilburg 1938. Oorspr. omslag 43 p. Versierd met initialen en een omslagtekening van Luc van Hoek. bibliotheekstempeltje. xL 4410 x 9.00

VALKENIER, Frank. Tussentijds. Fragmenten uit het niets. 's-Hertogenbosch, 1978. Oorspr. omslag. N.p. Omslag licht verkleurd. xB 1867 x 8.00

VALKHOFF, R.J. Sonnetten met een staart 1940-1945. Bussum, F.G. Kroonder, 1945. Ingenaaid. 28 p. Bayard Pers. xH 5955 x 8.00

VALLEIDA, Guus. Guus Vleugel. Fluitles. Amsterdam, U.M. Holland. 1959. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. De Windroos LIII. xP 1176 x 7.00

VALSTAR, Alfred. Sporen uit het achterland. Gedichten. Valstar, Putten, 1993. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8660 x 7.00

VANCREVEL, Laurens (ed.). Nieuwe anthologie van de Nederlandse surrealistische poëzie. Brumes Blondes, Bloemendaal, 2012. Oorspr. omslag, 131 p. 17,5 x 11,5 cm. Oplaag 200 exx. xY 6241 x 20.00

VANDELOO, Jos. Woorden met doofstommen. A. Manteau Brussel 1957. Oorspr. omslag 56 p. - xB 2928 xx 8.00

VANRIET, Jan. Moederland. Gedichten. Hollands Diep, Amsterdam, 2016. Grote Paperback met flappen, Ills., 143 p. zeer goed xY 2340 x 12.00

VASALIS, M. De oude kustlijn. Nagelaten gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 2002. 2e druk, Gebonden, Stofomslag, 71 p. - xY 5890 x 12.00

VASALIS, M. De vogel Phoenix. Gedichten. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1965. Gebonden, Stofomslag, 37 p. - xT 9878 x 12.00

VASALIS, M. De vogel Phoenix. Gedichten. G.A. van Oorschot Amsterdam z.j. Oorspr. omslag 37 p. omslag: Helmut Salden xY 1650 x 7.00

VASALIS, M. De vogel Phoenix. Gedichten. G.A. van Oorschot Amsterdam 1999. 21e druk, Oorspr. omslag 35 p. - xR 6513 x 8.00

VASALIS, M. De vogel Phoenix. Gedichten. 's-Gravenhage., A.A.M. Stols, 1948. 5e druk. Gebonden. Stofomslag 32 p. Gezet uit de Romanee van J. van KrimpenOmslagteekening en bandstempel van H. Salden. [=Margaretha Drooglever Fortuyn-Leenmans]. Vlekje op blanco achterzijde omslag. xY 0751 x 12.00

VASALIS, M. Vergezichten en gezichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1966. 2e druk, Gebonden, Stofomslag, 74 p. - xT 9877 x 12.00

VEEN, Martin van. Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog. Amsterdam, Moussault, 1962. Oorspr. omslag. 53 p. Omslag licht verkleurd. xL 7943 x 15.00

VEER, J.H. de. Oranje, de Zee. Apeldoorn, Drukkerij Erica, 1902. Oorspr. omslag. 1 p. Gedicht aangeboden aan H.M. de Koningin 31 Augustus 1902. xT 6018 x 10.00

VEERMAN, Nel. De Cyclame. J.H. Kok, Kampen, 1959. Oorspr. omslag, 40 p. - xT 8884 x 7.00

VEERMAN, Nel. Er schijnt een ster. J.H. Kok,Kampen, 1975. Oorspr. omslag, 48 p. met gesigneerde opdracht xT 8829 x 7.00

VEERMAN, Nel. Horen en zien. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1983. Oorspr. omslag, 44 p. - xT 8750 x 7.00

VEERMAN, Nel. Nacht en dag. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1980. Oorspr. omslag, 43 p. - xT 8917 x 7.00

VEGT, Han van der. Navigatiesystemen. Zes gedichten voorbij de menselijkheid. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2015. Oorspr. omslag, 95 p. + CD. zeer goed xY 2335 x 10.00

VEKEMAN, Christophe. Dit is geen slaapkamer meer nu. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 63 p. zeer goed xY 2270 x 9.00

VELDE, I. van der. Het eeuwige vuur. Met een inleiding van Henr. Roland Holst-van der Schalk. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Gebonden. 399 p. Ills. - xB 8114 x 15.00

VELDE, Marcel van de. Eerstelingetjes. Gedichten uit den Oorlogstijd 1914 - 1981. Zaandam, K. Blees, 1918. 1e druk. Gebonden. 37 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4539 x 12.00

VELDHEIM, J. (Ed.). Psalmen. Nagedicht door Nederlandsche Dichters. Een bloemlezing. Baarn, Bosch & Keuning, [1938]. Oorspr. omslag. 31 p. Libellen serie 301. xY 8628 x 6.00

VELDSTER, Roner. Dagnacht. Groningen, 1982. Oorspr. omslag. 103 p. De ziel van Rumke reeks no 1. Genummerd 56/1000 exx. Omslag licht gevlekt. xB 2104 x 8.00

VELTMAN, Martin. De Veltman-verzameling. Bezorgd en verantwoord door L.R. Pol. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1996. 1e druk. Gebonden Stofomslag 385 p. - xK 1675 x 10.00

VELTMAN, Martin. De zaken & de dood. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep 1980. Gebonden Stofomslag 62 p. voorste schutblad beschreven met namen xY 5887 x 8.00

VELTMAN, Martin. Destinaties. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep. 1984. Gebonden Stofomslag 96 p. Oplaag 1500 exx. xB 1210 x 9.00

VELTMAN, Martin. Hollandse quintijnen. De Arbeiderspers Amsterdam 1991. Gebonden Stofomslag 48 p. - xR 1607 x 9.00

VELTMAN, Martin. Negentien Villanellen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep. 1985. Gebonden Stofomslag 48 p. oplaag 1500 exx. xW 7978 x 8.00

VELTMAN, Martin. Spiegelgevecht. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1981. 1e druk. Gebonden Stofomslag 36 p. Oplage 1500 exx. Mooi exemplaar. xW 3317 x 8.00

VELTMAN, Martin. Vijfenzestig gedichten. Een keuze. Samenstelling en verantwoording L.R. Pol. De Arbeiderspers Amsterdam/Antwerpen 1994. Oorspr. omslag 103 p. - xB 1212 x 9.00

VENEMA, Adriaan. Fietsen voor de Volkskrant. Enkele gedichten door Adriaan Venema met de hand gewreven uit Decadry brevet no. 716969 et correspondandts. Den Haag, Bert Bakker, 1971. 1e druk. Oorspr. omslag. 23 p. Geillustreerd. Omslagtekening: Rudo Hartman. - xY 8534 x 8.00

VERBEECK, Rene. De dwaze bruid. Eenhoorn, Mechelen, 1937. Oorspr. omslag, 17 p. De Bladen voor Poezie, 1e jaargang, nrs. 7-8. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Anthonie Donker. xT 2208 x 10.00

VERCAMMEN, Jan (ed.). Van twintig dichters. Drongen, Colibrant, 1959. Or. omslag. 94 p. Ver. van Oostvlaamse Letterkundigen. Genummerd 136/300 exx. xK 4994 x 10.00

VERHAAR, Theo. Stof bedekt niet. Amsterdam, De Harmonie, 1991. Paperback. 54 p. - xW 3060 x 7.00

VERHAAREN, J. Kindsoldaat. Devinck, Enschede, 2007. Oorspr. omslag, cahiersteek, [20 p.]. - xT 1808 x 9.00

VERHAAREN, J. Zon uit Oekraïne. Weerklank van de vooruitzichten voor Nederland in 2007. Devinck, Enschede, 2008. Oorspr. omslag, cahiersteek, 16 p. 29 x 10,5 cm [Barbarber-formaat]. In blanco envelop weerberichten worden poëzie xY 4562 x 10.00

VERHAEREN, Emile. Gedichten. Een keuze uit zijn werken door Martien Beversluis. Bladen voor de Poezie, 1966. Oorspr. omslag. 73 p. De Bladen voor Poezie jrg. XIV, 1966. nr. 3/4. xY 8560 x 8.00

VERHAEREN, Emile. Gedichten. Nawoord Martien Beversluis. Hilversum, Boekenvrienden Solidariteit, 1935. Gekartonneerd, 79 p. Portret op omslag geteekend door Willem van Schaik. Boekenvrienden Solidariteit 20. xB 4302 xx 12.00

VERHAEREN, Emile. Les Heures d'Apres-Midi. Bruxelles, E. Deman, 1905. Broche. 66 p. Ornements de Theo Van Rysselberhe. xB 5207 x 60.00

VERHAGEN, Balthazar. Het schoone leven. Amsterdam, Van Munster, 1937. Or. omslag. 26 p. Op Strathmore Smoothtex papier gedrukt. Genummerd 98/100 exx. omslag licht verkleurd. Binnenwerk goed. xK 9247 x 16.00

VERHAGEN, Jan Hendrik. A farewell to arms en andere gedichten. Zaltbommel, Manco Adviesburo, 1991. Gebonden. N.p. - xB 4777 x 8.50

VERHEGGE, Willie. De adem van Amor. Nijgh & Van Ditmar/Sonneville, 's-Gravenhage/Brugge, 1973. Oorspr. omslag, Ills., 61 p. tekeningen Felix Everaert xY 1755 x 7.00

VERHOEVEN, Bernard. Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Het Spectrum Utrecht [1942]. Gebonden onafgesneden 126 p. Genummerd 686/750. Gedrukt op Pannekoek. rug verkleurd en hersteld. xB 4542 x 25.00

VERHOEVEN, Bernard. Pax Hominibus. Gedichten. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Ingenaaid. 40 p. Quousque tandem no 9. Genummerd 362/500. De Jong 846. xM 3570 x 9.00

VERLOOGHEN, Corly [ps. Rudy Bedacht]. Kans op onweer. Gedichten. Drukkerij Srenang, Paramaribo, 1960. Oorspr. omslag, geniet, Ills., ongepag. foto's van Sally Blik xY 6842 x 10.00

VERSCHAEVE, Cyriel. Zeesymphonieen. Brugge, Zeemeeuw, 1936. 1e druk. Ingenaaid. 133 p. - xL 1179 x 10.00

VERSCHAEVE, Yvonne. 4 x 3. Gedichten. Z.P. z.j. Oorspr. omslag. 34 p. Beperkte oplage, niet in de handel. xY 0054 x 7.00

VERSPOOR, Dolf. Romances van Spanje voorafgegaan door Villancicos. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Or. omslag. 110 p. Tweetalig. xK 8638 x 8.00

VERSTEEGEN, Jos. Voorgoed volmaakt. Amsterdam, Vassallucci, 1996. Gebonden, Stofomslag, 46 p. - xT 8691 x 8.00

VERSTEEGEN, Jos. Woon ik hier. Nieuw Amsterdam, 2016. Oorspr. omslag, 63 p. - xY 7065 x 9.00

VERSTEEGEN, Jos. Zijn overhemden op jouw huid. Nieuw Amsterdam, 2010. Oorspr. omslag. 72 p. - xY 7066 x 9.00

VERSTEGEN, Peter. De tweede ronde. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1980. Ingenaaid. N.p. Ills. Bob Tenge. T.g.v. de jaarwisseling 1980/9181. Genummerd 152/250. xM 7694 x 8.00

VERSTEGEN, Peter. Je vaart nog als een edelman. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Ingenaaid. 46 p. - xM 3032 x 7.00

VERSTEGEN, Peter. Vol van ziel en zelfgevoel. Amsterdam, Bert Bakker, 1988. Paperback. 44 p. - xL 0014 x 7.50

VERSTRAETE, Erik. Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans. Clauwaert, Davidsfonds, 1993. Gebonden Stofomslag 112 p. Ills. - xH 9125 x 8.00

VERTOMMEN, Karel. Het Veer. Tekeningen door Jan Wouters. Antwerpen, Van Maerlant, 1948. Ingenaaid. 32 p. Voor Frans Babylon, 8 mei 1953. Gesigneerd door de auteur. xT 2369 x 12.00

VERTOMMEN, Karel. Uut herten vri. Balladen en zangen. Brugge, Wiek op, 1944. Gebonden in marmerpapier, 53 p. Genummerd 086/300 exx. xL 9013 x 15.00

VERZETT, Peggy. Haar vliegstro. Em. Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 36 p. zeer goed xY 2326 x 8.00

VERZETT, Peggy. Prijken die buik. G.A. van Oorschot Amsterdam 2005. 1e druk Ingenaaid 45 p. debuut xB 4808 x 9.00

VESSEUR, Theo. Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1953. Oorspr. omslag. 48 p. - xK 9883 x 6.00

VESSEUR, Theo. Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1953. Gebonden. 48 p. Genummerd 104/150 exx. xB 7472 x 10.00

VESTDIJK, S. De uiterste seconde. Gedichten. Bussum, Bayard Pers, [F.G. Kroonder], 1944. Oorspr. omslag. 40 p. Oplage 500 exx. xT 0215 x 18.00

VESTDIJK, S. Fabels met kleurkrijt. Amsterdam, De Beuk, 1956. Ingenaaid. 20 p. - xM 8071 x 9.00

VESTDIJK, S. Fabels met kleurkrijt. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1980. 5e druk. Gebonden Stofomslag 40 p. - xT 8912 x 12.00

VESTDIJK, S. Het geroofde lam. Teekening van J.M. Prange. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 15. xB 2586 x 7.00

VESTDIJK, S. Klimmende Legenden. Verzen. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1940. 1e druk, Gebonden, 120 p. mooi exemplaar xT 1117 x 25.00

VESTDIJK, S. Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. 1e druk. Gebonden. 144 p. - xH 2750 x 17.00

VESTDIJK, S. Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 2e druk. Pocket. 151 p. Ooievaar 108. Omslag Herman Berserik. xB 0504 x 5.00

VESTDIJK, S. Rembrandt en de engelen 1606-1956. Twaalf gedichten en een acrostichon. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956. Oorspr. omslag. 75 p. Ills. - xT 5138 x 15.00

VESTDIJK, S. Verzen. Em. Querido Amsterdam 1978. 2e druk Oorspr. omslag 48 p. De Boekvink xB 3118 x 8.00

VESTDIJK, S. Vrouwendienst. Verzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Ingenaaid. 80 p. Mist stuk omslag achterkant. [Geen tekstverlies]. xR 1658 x 9.00

VESTDIJK, S. Vrouwendienst. Verzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Ingenaaid. 80 p. - xB 1794 x 10.00

VESTDIJK, S. Vrouwendienst. Verzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1987. 2e druk. Gebonden. 80 + 16 p. Facsimile van de eerste druk. - xY 6784 x 8.00

VESTDIJK, Simon. Een snik tot glimlach omgelogen. Gekozen en ingeleid door T. van Deel. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2010. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 72 p. - xT 2987 x 10.00

VET, Anton van der. Gefluisterd Relaas. Gedichten. Bussum, F.G. Kroonder, 1945. Ingenaaid. 34 p. Bayard Reeks. xY 7450 x 7.00

VETH, Cornelis. Gisteren en vandaag. Amsterdam, Bigot en van Rossum, z.j. Gebonden. N.p. Ills. De Uilenreeks nr. 31. xB 4833 x 5.00

VETH, Cornelis. Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier. 's-Gravenhage, Litteraire Boekwinkel, 1927. Oorspr. omslag. 24 p. - xB 1691 x 8.00

VETH, Cornelis. Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier. Amsterdam, Elsevier, 1931. 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 30 p. - xB 1692 x 9.00

[VETH, Cornelis]. Ondergrondsche borrelingskes. [Met tekeningen van Karel Leendert Links]. Uitgegeven door Kraft Durch Schadenfreude, ['s-Gravenhage, H. de Koningh]. 1945. Oorspr. omslag. 36 p. 2e deel van de Knock Out Press. De Jong 623. xT 0195 xx 20.00

VETH, Cornelis. Tijdbeeldenstorm. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1956. Gebonden. 40 p. Ills. xM 3031 x 6.00

VEULEMANS, Jan. Elke dag leven. Heideland-Orbis, Hasselt, 1975. Pocket, 80 p. Vlaamse Pockets. Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 92 xT 8685 x 9.00

VILLON, Francois. Les oeuvres: Les lais, Le testament, Poesies diverses, Le jargon. Amsterdam, A.A. Balkema, 1945. Ingenaaid, 154 p. Francois Villon 1431-1463. Gedrukt door Joh. Enschede en Zonen, Haarlem. xT 0204 x 10.00

VINKENOOG, Simon. Heren zeventien. Proeve van waarneming. Amsterdam, De Beuk, 1953. 1e druk. Ingenaaid. 42 p. Omslag Lucebert. xA 0481 x 12.00

VINKENOOG, Simon. Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Oorspr. omslag, 1e druk, 48 p. - xY 8049 x 7.50

VINKENOOG, Simon. O Amsterdam, ik heb je zo lief! Amsterdam, De Amsterdamsche Boekenmarkt, 2003. Geniet. 16 p. T.g.v. de literaire rondvaarten. Linosnede John ter Marsch. xY 7008 x 7.00

VINKENOOG, Simon. Onder (eigen) dak. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1957. 1e druk. Paperback. 74 p. - xR 8982 x 18.00

VINKENOOG, Simon. Spiegelschrift-gebruikslyriek. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. 1e druk. Pocket. 123 p. Literaire Pocketserie LP 95. Omslagontwerp Karel Beinis en J. Cursto. xR 7877 x 7.00

VINKENOOG, Simon. Wondkoorts. U.M. Holland, Amsterdam, 1950. Oorspr. omslag 40 p. De Windroos VIII. xR 3774 x 15.00

VINKENOOG, Simon (ed.). Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog. A.A.M. Stols, s-Gravenhage, 1952. 2e druk, Gebonden, Stofomslag, Ills. 107 p. goed exemplaar. Omslagtekening van Roëde, tekeningen van Karel Appel en Corneille. xT 3668 x 60.00

VIRULY, A. (Inleiding). Jacob Aleva (verzameld). Als wij vechten. Een aantal prozastukken en gedichten. J.V.B. serie no. 1. Jeugd Vredes Bond, 1938. Geniet. 30 p. - xY 2547 x 9.00

VISSER, Ab. Millennium. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951. 2e uitgebreide druk. Ingenaaid. 95 p. Deze tweede druk is uitgebreid met 22 nieuwe gedichten. Het geheel bevat de gedichten 1942 tot 1949. xK 6603 x 10.00

VISSER, Gerrit. Bitterzoet. 300 Haaikoeien. Bos & Co, Gorredijk, 1988. Gebonden, 63 p. - xT 1158 x 8.00

VISSER, Peter. Wend. Stichting Kostverloren, 1992. Vouwvel in omslag. Geschreven voor de Stichting Kostverloren bie gelegenhaid van Meertmoand-dialectmoand 1992. De oploage van 100 stoks is mit de haand zet en drokt deur Hein Elferink oet Azzen. Aalmoal taikend deur de dichter. Dit is nummer 51. [Omslag licht verkleurd]. xB 0111 x 12.50

VLEK, Hans. Voor de bakker en andere gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1972. 1e druk. Oorspr. omslag. 95 p. - xY 8317 xx 9.00

VLEMMINX, Paul. Den hof der jonkheid. Nijmegen, Het Venster, 1931. Oorspr. omslag. N.p. [Omslag smoezelig]. Oplage 1000 exx. xT 0066 x 10.00

VLEMMINX, Paul. Land der zuidwandelaars. Verzen. Tilburg, Boekhandel Triborgh, 1938. Ingenaaid. 61 p. Omslag Luc van Hoek. [Omslag vlekje]. xB 3700 x 12.00

VLEMMINX, Paul. Ontginningen. Verzen. Asten, Het Venster, 1935. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6584 x 10.00

VLEUGEL, Guus. Teksten. Em. Querido, Amsterdam, 1973. Paperback 109 p. Omslagontwerp: Gielijn Escher. xR 5829 x 8.00

VLIET, Eddy van. De binnenplaats. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Paperback. 67 p. - xB 2058 x 7.00

VLIET, Eddy van. Jaren na maart, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1983. Paperback. 54 p. - xM 3209 x 7.00

VLIET, Eddy van. Jaren na maart. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. 2e druk. Pocket. 62 p. Poeziepocket 8. Nawoord J. Bernlef. Omslag Lucebert. xM 2716 x 6.00

VLIET, Eddy van [ed.]. Geen dag zonder liefde. Honderd jaar Nederlandse liefdespoezie uit Noord en Zuid. Gent, De Bezige Bij / Poeziecentrum, 2003. 10e druk Ingenaaid. 352 p. - xY 6921 x 9.00

VOETEN, Bert. De Ammonshoorn. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1949. 1e druk. Ingenaaid. 66 p. Roestvlekjes. xK 7527 x 8.50

VOETEN, Bert. De blinde passagier. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 36 p. Helikon, tijdschrift voor poezie: 12e jaargang no. 26 Juni 1946. Oplage 1000 exx. xB 6682 x 10.00

VOETEN, Bert. De tijd te lijf en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1961. Pocket. 71 p. LP 64. xM 5644 x 7.00

VOETEN, Bert. De zon op mijn hand en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1956. 1e druk. Ingenaaid. 35 p. De Litteraire Raat. xW 3309 x 7.00

VOETEN, Bert. Een bord bekijken. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. 1e druk. Pocket. 72 p. LP 139. xM 8026 x 7.00

VOETEN, Bert. Er gebeuren geen wonderen. Een bloemlezing. Hasselt, Heideland, 1963. Pocket. 80 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 11. xT 8872 x 7.00

VOETEN, Bert. Menselijkerwijs, verspreide gedichten. Met het oog op morgen, In memoriam, De zon op mijn hand, Vertaalde gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. Ingenaaid. 96 p. LP 15. - xW 8297 x 6.00

VOETEN, Bert. Met het oog op morgen. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1953. 1e druk. Oorspr. omslag. 33 p. - xL 5561 x 7.00

VOETEN, Bert. Suite in december. Een lyrische cyclus. Amsterdam, De Bezige Bij, 1948. Ingenaaid onafgesneden 22 p. illustratie en titelvignet Joop Hardy. xW 3416 x 8.00

VOETEN, Bert. Twee werelden. Amsterdam, De Bezige Bij, [1947]. 1e druk. Gebonden. 48 p. - xM 3213 x 17.00

VOIGT, Andrea. Serveer de makrelen. Gedichten. De Geus, Breda, 2008. Gebonden Stofomslag 63 p. gesigneerd en gedateerd door de auteur xR 1454 x 10.00

VOLKER. Rijmlooze verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1908. Gebonden. 77 p. - xY 6950 x 8.00

VOLKER [=Pieter Willem de Koning]. Verzen. Nieuwe bundel. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1912. Gebonden. 102 p. - xY 8709 x 10.00

VOLLEMANS, Vincent. De jungle bloedt. Gedichten. Duizend & Een, Amsterdam, 1995. Oblong, cahiersteek, oorspr. omslag, n.p. I maestri del celare xT 5569 x 8.00

VOLLENHOVE, Johannes. Bloemlezing uit zijn gedichten. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 31 p. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Libellen-serie 354. xH 3097 x 6.00

VOLLENHOVEN, Corrie. Op 't Land Godelieve. Gedichten. Kok, Kampen, 1993. Oorspr. omslag, 74 p. met gesigneerde opdracht van de dichter voor Jaap Zijlstra xT 8848 x 7.00

VOLLENHOVEN-OP 't LAND, Corrie. Mijn lijfeigene. J.H. Kok, Kampen, 1987. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8676 x 7.00

VOLLENHOVEN-OP 't LAND, Corrie. Stokbrood uit eigen vuur. J.H. Kok, Kampen, 1973. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8675 x 7.00

VONDEL, Ina van. Tussen de kruimels en de vlekken. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 2001. Oorspr. omslag 36 p. - xR 4011 x 8.00

VONDEL, Joost van den. Tijddichten op gebeurtenissen in Holland en daarbuiten. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j.. Gebonden. 118 p. 10,5 x 8 cm. Dwergen-reeks. Verzorgd door S.H. de Roos die eveneens de band ontwierp. xY 8305 x 10.00

VOS, Ida. Miniaturen. (gebaseerd op haiku). Tekeningen Chaja Polak. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, 1980. Gebonden, Ills., 67 p. 18 x 11,5 cm. Inleiding Nico Wijnen xY 5336 x 8.00

VOS, Margot. De dienende maagd. Verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1924. Ingenaaid. 86 p. - xR 8838 x 7.00

VOS, Margot. De dienende maagd. Verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1924. 1e druk. Gedecoreerde linnen band. 86 p. - xW 6170 x 9.00

VOS, Margot. De kleine voordrager. Hilversum, Het Boekengilde, [1935]. Oorspr. omslag. [16] p. Illustraties T.B. - xR 9613 x 10.00

VOS, Margot. De nieuwe lent. Verzen. Voorwoord C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam, Em. Querido, 1923. Gebonden. 78 p. - xW 4033 x 10.00

VOS, Marie W. Bloei. Verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1927. Gebonden. 54 p. - xW 4037 x 10.00

VOS, Marie W. Feest. Met houtsneden en omslagversiering van Jan Jans. Arbeiders-Jeugd-Centrale, Amsterdam, [ca. 1933]. Oorspr. o,slag, onafgesneden, Ills., 24 p. - xT 2516 x 20.00

VREE, Paul de. Elegische hymnen. Gedichten. Mechelen, De Bladen voor de Poezie, 1937. Or. omslag. 19 p. De Bladen voor de Poezie 1e jaargang nr. 12. December 1937. xL 3394 x 12.00

VREEDE, Mischa de. Binnen en buiten. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, 1968. 2e druk, Oorspr. omslag, 31 p. - xY 1693 x 7.00

VREEDE, Mischa de. Met huid en hand. Amsterdam, U.M. Holland, 1959. 2e druk. Ingenaaid. 48 p. - xW 2897 x 7.00

VRIES, Hendrik de. Atlantische balladen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. 2e druk. Gebonden. 40 p. Van Dijk 417a. xW 5707 x 9.00

VRIES, Hendrik de. Atlantische balladen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. 2e druk. Gebonden met stofomslag 40 p. Van Dijk 417a. xB 0377 x 10.00

VRIES, Hendrik de. Capricho's en rijmcritieken. Bussum, F.G. Kroonder, 1946. Ingenaaid. 42 p. Bayard Reeks X. Gesigneerd door de auteur genummerd 60/100 exx. xT 0078 x 18.00

VRIES, Hendrik de. Een raadsel in de nacht. Een keus uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Jan van der Vegt. Amsterdam/Antwerpen, Meulenhoff/Manteau, 2006. Paperback. 272 p. - xB 9093 x 12.00

VRIES, Hendrik de. Gitaarfantasieen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1955. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 1507 x 10.00

VRIES, Hendrik de. Goyescos. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. 2e druk. Gebonden, Stofomslag, 36 p. Voor deze tweede druk werd de tekst door de dichter ingrijpend herzien. xT 3223 x 8.00

VRIES, Hendrik de. Hoor! zo is nooit gezongen! hoor! Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Willem Wilmink. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. Pocket. 176 p. Bert Bakker Bloemlezing xY 7926 x 7.00

VRIES, Hendrik de. Iberia. Krans van reisherinneringen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1964. Gebonden Onafgesneden. 79 p. stofomslag en band matig. xW 8372 xx 22.50

VRIES, Hendrik de. Keur uit vroegere verzen 1916-1946. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1962. Gebonden, Stofomslag, 247 p. - xT 6318 x 12.00

VRIES, Hendrik de. Liedespoezie. Een verzameling bijeengebracht door... Assen, Born, z.j. [1950]. Gebonden. 128 p. Verlucht door A.J. van der Zee. xK 3268 x 8.00

VRIES, Hendrik de. Nergal. Gedichten. Amsterdam/Antwerpen, De Spieghel/Het Kompas, [1937]. Gebonden, 96 p. - xT 8861 x 14.00

VRIES, Hendrik de. Toovertuin. Romancen, Sproken en Arabesken. Den Haag, A.A.M. Stols, 1948. 2e druk. Gebonden 166 p. - xK 4562 x 14.00

VRIES, Henk de. Vers tegen Vers. 's-Gravenhage, D.A. Daamen's, 1949. 1e druk. Gebonden Stofomslag 102 p. Omslag, Band en Typografie Henk Krijger. xR 1632 x 10.00

VRIES, Theun de. De dood. Een gedicht. A.A.M. Stols, Den Haag, 1947. 1e druk, Genaaid, gekartonneerd, 24 p. Helikon een reeks verzenbundels onder redactie van Ed Hoornik Dertiende jaargang nr 35. Omslag Piet Worms. xT 8718 x 15.00

VRIES, Theun de. Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica. Maastricht, Leiter Nypels, 1932. Gebonden. 42 p. [Binnenwerk roestvlekjes]. xT 0077 x 12.50

VRIES, Theun de. Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica. Maastricht, Leiter Nypels, 1932. Gebonden, onafgesneden, 42 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur, Kerstmis '32. xT 2193 x 25.00

VRIES, Theun de. Westersche nachten. De Gemeenschap, 1930. Gebonden, 50 p. Bekroond met de Domprijs voor poezie 1930. xT 0135 x 16.00

VRIESLAND, Victor E. van. Bijbedoelingen. Amsterdam, Querido, 1972. Paperback. 32 p. - xP 0368 x 6.00

VRIESLAND, Victor E. van. Drievoudig verweer. Amsterdam, Querido, 1949. Gebonden. 230 p. - xW 9227 x 9.00

VRIESLAND, Victor E. van. Klopsignalen. Verzameld en ingeleid door Dirk Kroon. Hasselt, Heideland, 1980. Pocket. 80 p. Poetisch erfdeel der Nederlanden. Vlaamse Pockets 108. xB 2747 x 7.00

VRIESLAND, Victor E. van. Tegengif. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1959. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xY 6807 x 7.00

VRIESLAND, Victor E. van. Vooronderzoek. Amsterdam, Querido, 1946. Ingenaaid. 80 p. - xW 3265 x 8.00

VRIESLAND, Victor E. van (ed.). Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. Amsterdam, De Spieghel, 1940. Gebonden. 652 p. - xB 3613 x 20.00

VRIESLAND, Victor E. van. (ed.). Spiegel van de Nederlandse poezie 1900-1940. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1964. 2e druk. Paperback. 685 p. - xK 3669 x 7.50

VRIESLAND, Victor E. van (ed.). Spiegel van de Nederlandse Poezie door alle Eeuwen. Deel I: 1100-1900. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1979. Zevende druk, 4e editie,Gebonden, Stofomslag, XVI + 972 p. Dundruk. Geboorte- en sterfjaar van de dichters zijn met potlood bijgeschreven. xY 0766 x 9.00

VRIESLAND, Victor E. van (ed.). Spiegel van de Nederlandse Poezie door alle Eeuwen. Deel I: 1100-1900. Deel II: 1900-1940. Deel III: 1940-1955. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1955. Gebonden. 972 + 685 + 396 p. - xB 3162 x 25.00

VRIESLAND, Victor E. van (ed.). Spiegel van de Nederlandse poezie, van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. 8e druk. Paperback. 972 p. - xH 3356 x 9.00

[VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM]. Niet nog een boek. Gedichten over boek, bibliotheek en lezer. Amsterdam, De Buitenkant, 2001. Gebonden in velours 103 p. Oplage 1000 exx. xL 3912 x 8.00

VROEGINDEWEIJ, Rien. Gelukkige dagen & andere poetise voorvallen. Rotterdam, Rotterdamse Kunststichting, 1972. Paperback. 48 p. Sonde-reeks. xY 7215 x 7.00

VROEGINDEWEIJ, Rien. Gemengde berichten. Nieuw Amsterdam, 2006. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 8986 x 8.00

VROLIJK, Maarten. In Mora. Bigot & Van Rossum, Amsterdam, z.j. Gebonden, 36 p. De Peperbus VI. omslag licht verkleurd. ongenummerd. Oplage 400. Vrolijk was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1965-1966. xY 6135 x 6.00

VROMAN, Leo. Daar. Gedichten. Em. Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2011. Paperback, 216 p. - xT 8471 x 15.00

VROMAN, Leo. Dagboekgedichten. Burgersdijk & Niermans, Leiden, 2013. Oorspr. omslag, [46] p. met aanbiedingskaartje in envelop. 10 x 6,5 cm. Nieuwjaarswens van B & N 1894-2014. xY 3140 x 10.00

VROMAN, Leo. Fabels, balladen en psalmen. Door hemzelf geillustreerd. De Weideblik, Varik, 2006. Gebonden, Stofomslag, Ills., 72 p. - xT 9907 x 15.00

VROMAN, Leo. Gedichten 1946 - 1984. Amsterdam, Querido, 1985. Gebonden, Stofomslag, 1018 p. - xT 8525 x 30.00

VROMAN, Leo. God en Godin. Amsterdam, Em. Querido, 1968. 2e druk. Pocket. 64 p. De Boekvink. Omslagillustratie: Peter Vos. xH 4656 x 7.00

VROMAN, Leo. Inleiding tot een leegte. Amsterdam, Querido, 1955. Oorspr. omslag. 34 p. De illustraties naar knipsels van de dichter zijn in zeefdruk uitgevoerd. Genummerd 655/750 exx. xB 2679 x 25.00

VROMAN, Leo. Nieuwsgierig. Amsterdam, Querido, 1981. 2e druk. Paperback. 64 p. - xM 3148 x 7.00

VROMAN, Leo. Soms is alles eeuwig. Gedichten. Em. Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2009. Oorspr. omslag, 150 p. omslagtekening Leo Vroman. xT 8434 x 12.00

VROMAN, Leo. Uit slaapwandelen. Amsterdam, Em. Querido, 1981. 3e druk, Ingenaaid, 72 p. De Boekvink xY 1657 x 8.00

WAALS, Jacqueline E. van der. Iris. Nijkerk, G.F. Callenbach, z.j. 5e druk. Oorspr. omslag, 70 p. omslag vochtvlekjes xT 8732 x 7.00

WAALS, Jacqueline E. van der. Laatste verzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. 8e druk. Ingenaaid. 34 p. - xM 5128 x 7.00

WAALS, Jacqueline E. van der. Laatste verzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j. 14e druk. Ingenaaid. 35 p. - xT 8949 x 7.00

WAALS, Jacqueline E. van der. Laatste verzen. Meinema, Delft, 1984. Oorspr. omslag, 45 p. - xT 8950 x 8.00

WAALS, Jacqueline E. van der. Laatste verzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1944. 11e druk. Ingenaaid. 35 p. - xY 6823 x 7.50

WAALS, Jacqueline E. van der. Nieuwe verzen. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1923. 3e druk. Gebonden, 94 p. band iets gevlekt xR 7328 x 8.00

WAALS, Jacqueline E. van der. Nieuwe verzen. Houtsneden van Daan de Vries. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1923. 3e druk. Oorspr. bedrukt omslag, 94 p. - xT 8705 x 10.00

WAALS, Jacqueline van der. Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van ... Nijkerk, G.F. Callenbach, z.j. 13e druk. Paperback. 101 p. - xM 5575 x 6.00

WAALS, Laurens van der. De Tuinspiegel, een bundel verzen. Blaricum, De Waelburgh, 1920. Ingenaaid. 74 p. Boekverluchting Jozef Cantre. xW 7462 x 15.00

WAALWIJK, Hetty van. Scribenda. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1955. Oorspr. omslag. 69 p. Helikon 1955. xY 7350 x 10.00

WAARD, Elly de. Afstand. Amsterdam, De Harmonie, 1979. 2e druk. Paperback. 47 p. - xM 5564 x 8.00

WAARD, Elly de. Eenzang. Amsterdam, De Harmonie, 1993. Paperback. 166 p. - xY 6934 x 8.00

WAARD, Elly de. Furie. Amsterdam, De Harmonie, 1981. 1e druk. Paperback. 76 p. - xL 0019 x 9.00

WAARD, Elly de. Luwte. Amsterdam, De Harmonie, 1979. 1e druk. Paperback. 33 p. - xT 8782 x 8.00

WAARD, Elly de. Zestig. De Harmonie, Amsterdam, 2000. 1e druk, 83 p. - xY 1758 x 8.00

WAARSENBURG, Hans van. Waar het blauw eindigt. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 80 p. - xH 4422 x 7.00

WAARSENBURG, Hans van de. Avondlandschappen. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1e druk. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 0653 x 7.50

WAARSENBURG, Hans van de. Een rijbroek uit Canada. Een keuze uit de gedichten van 1965 tot 2015. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2016. Oorspr. omslag, 214 p. zeer goed xY 2242 x 12.00

WAARSENBURG, Hans van de. Met innige deelneming. Gedichten. Leiden, A.W. Nijhoff, 1968. Oorspr. omslag. 47 p. Aurea. xR 0147 x 7.00

WAARSENBURG, Hans van de. Stadtekens. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1969. Oorspr. omslag, 48 p. Giraffe reeks. naam op Franse pagina: Willem Wilmink. xY 8296 x 7.00

WAARSENBURG, Hans van de. Zeeschappen. Gedichten. 's-Gravenhage, 1981. Gebonden S.O. 74 p. - xY 6949 x 8.00

WADMAN, Anne. Fan Tsien Wallen. Assen, De Torenlaan, 1945. 1e druk. Gebonden. 34 p. - xL 4302 x 9.00

WADMAN, Anne. Op koart front. Fersen. Fa. J. Kamminga, Dokkum, 1945. Gebonden 50 p. Reiddomp-Rige 1. xR 1072 x 15.00

WAGENVOORDE, Hanno van. Karillon van november. Amsterdam, Querido, 1946. 1e druk. Ingenaaid. 22 p. - xH 4237 x 7.00

WALSUM-QUISPEL, J.M. van. De Jabbok stroomde door de ziekenkamer. Wageningen, Zomer & Keuning, 1971. 5e druk. Paperback. 56 p. - xK 2417 x 7.00

WARMOND, Ellen. Proeftuin. 's-Gravenhage, Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. Or. omslag. 44 p. Maatstafdeeltje nr. 1. xT 8781 x 9.00

WARREN, Hans. Behalve linde, tamarinde en banaan. Amsterdam, Bert Bakker, 1978. Ingenaaid, 47 p. - xT 8855 x 8.00

WARREN, Hans. De Olympos. Amsterdam, Erven Thomas Rap, 1973. Ingenaaid. 36 p. - xM 1074 x 7.00

WARREN, Hans. Een liefdeslied. Zandvoort, Eliance Pers, 1974. Ingenaaid. onopengesneden 15 p. Oplage 42/100 exx. Gezet uit de Janson, terwijl voor de titelpagina mede gebruik werd gemaakt van de open Rosart. Het binnenwerk werd op Simili Japon en het omslag op Ingres papier gedrukt.
EP nr. 27 oplage 100 exx. xH 0579 x 75.00

WARREN, Hans. Een otter in Americain. Baarn, Erven Thomas Rap, 1978. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. - xW 3340 x 7.00

WARREN, Hans. Een roos van Jericho. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. 1e druk. 36 p. - xM 7594 x 9.00

WARREN, Hans. Een stip op de wereldkaart. Amsterdam, Bert Bakker, 2001. 1e druk. Paperback. 80 p. - xY 8561 x 7.00

WARREN, Hans. Leeuw lente. Amsterdam, U.M. Holland, 1954. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. Omslag Lucebert. xL 3401 x 12.00

WARREN, Hans. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 2002. Gebonden. 884 p. - xH 8184 x 15.00

WARREN, Hans. Verzamelde gedichten 1941 - 1971. De Haag, Bert Bakker, 1972. Ingenaaid 367 p. - xB 0040 x 15.00

WARREN, Hans. Verzamelde gedichten 1941 - 1981. Amsterdam, Bert Bakker, 1981. Gebonden Stofomslag 739 p. - xL 0913 x 21.00

WARREN, Hans. Vijf in je oog. Amsterdam, U.M. Holland, 1953/1954. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. De Windroos XXVIII. Mooi exemplaar. xK 6184 x 10.00

WARREN, Hans. Zeggen wat nooit iemand zei. Amsterdam, Bert Bakker, 1979. 3e druk. Gebonden Stofomslag 42 p. - xH 0480 x 8.00

WARREN, Hans (ed.). Spiegel van de Nederlandse poezie. Dichters van de twintigste eeuw. Amsterdam, Meulenhoff, 1987. 5e herziene editie, derde druk,Paperback, 526 p. - xY 0753 x 9.00

WARREN, Hans & Mario MOLENGRAAF (ed.). Voor verwende smaken. Nederlandse en Vlaamse gedichten uit het fin de siecle Meulenhoff/Manteau Amsterdam Antwerpen 1996. Paperback 143 p. - xH 5485 x 10.00

WASCH, K. Uit naam van mijn naam. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1986. Ingenaaid. 28 p. - xW 7130 x 6.00

WASCH, Karel. Gedichten. Santpoort, C.A. Mees. 1929. Or. omslag. 53 p. onafgesneden. - xY 6032 x 8.00

WASSENAAR, Th. Gedigte. De Nationale Pers, Bloemfontein, 1921. Gebonden 84 p. Zuid-Afrikaans. Voorwoord E.C. Pienaar, Stellenbosch. Met gesigneerde opdracht van de auteur. xR 7698 x 12.00

WAUTERS, Marcel. Nota's voor een portret / Wit tegenbericht. Hedendaags Wetteren, Wetteren, 1967. Oorspr. omslag, 66 p. - xT 0319 x 10.00

WEELY, Hans van. De ideale lijn. Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 1980. Gebonden Stofomslag 61 p. - xM 1178 x 8.00

WEELY, Hans van. Liever zonder pijn. Notities. Fizz-Subvers Press, Alkmaar, 1972. Oorspr. omslag, Ills., [32] p. 14 x 10 cm. genummerd 222/500 en gesigneerd door de auteur op de achterzijde van het omslag. xY 7223 x 7.00

WEEMOEDT, Levi. Geduldig lijden. Erven Thomas Rap, Baarn, 1978. 5e druk,. Oorspr. omslag. 56 p. - xL 6899 x 7.00

WEEMOEDT, Levi. Geduldig lijden. Baarn, Thomas Rap, 1978. 3e druk. Oorspr. omslag. 54 p. - xB 0256 x 7.00

WEEMOEDT, Levi. Geen bloemen. Erven Thomas Rap Baarn 1978. 1e druk, Ingenaaid 48 p. - xH 2643 x 7.00

WEEMOEDT, Levi. Geen bloemen. Erven Thomas Rap Baarn 1978. 1e druk Ingenaaid 48 p. - xY 5548 x 7.00

WEEMOEDT, Levi. Zand erover. Contact Amsterdam 1981. 1e druk Oorspr. omslag 56 p. spoor van glas op voorzijde omslag xL 6900 x 7.00

WEENEN, B. van. Gedichten. Leerdam, 1989. Oorspr. omslag, Geniet, 4 p. - xT 8749 x 4.00

WEERLEE, Duco van. Struiken van toelaatbare bomen. Rob Stolk, Amsterdam, 1977. Vel gevouwen tot 16 p. 43 x 32 cm Bevat: De puntdichten, De moederschoot, De sonnetten, Vacantiepret, De kwatrijnen. xY 8281 x 10.00

WEGHE, Jan Frans van den. Een keuze uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Dr Julius Pee. Henri Kamp, Mechelen, 1938. Oorspr. omslag Ills. 55 p. Met opdracht van Pee aan P.J. Meertens. xR 4007 x 20.00

WEGHE, Jan Frans van den. Levensavond. Een tuiltje Vlaamsche poezie. Wetteren, P. van Nieuwenhuyse, 1934. Ingenaaid. 95 p. Met portret. - xL 7676 x 10.00

WEIDE, T.H. van. [=Thea Gregoor-Velthuijs] Kleine Vogels. Verzen. ['s-Gravenhage, Dirk de Jong, 1945]. Oorspr. omslag. 16 p. Herberg-reeks nr. 3. Genummerd 39/100 exx. [De Jong 934]. xR 7838 x 15.00

WEINHOFEN, Fjodor. ...sluit toch eens een oog! Haiku & Senryu gedichten. I. Weihoven-Herfurt, Amsterdam, 1987. Oorspr. omslag 227 p. - xB 7807 x 7.00

WERF, Lars van der. Heb lief Meulenhoff, Amsterdam, 2016. 3e druk, Gebonden, 127 p. zeer goed xY 2342 x 7.00

WERF, Lars van der. Versjes van Lars. Meulenhoff, Amsterdam, 2016. 8e druk, Gebonden, 127 p. zeer goed xY 2341 x 7.00

WERKMAN, Hans. De Appelweg. Ballade in honderd strofen op 4 mei. J.H. Kok, Kampen, 1985. Oorspr. omslag, Ills., n.p. illustraties Reint de Jonge. T.g.v. de veertigjarige herdenking der gevallenen op 4 mei 1985. xT 8967 x 7.00

WERKMAN, Hans. Hier. 40 kwatrijnen. In eigen beheer, 1995. Oorspr. omslag, 48 p. Oplage 11/200. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jan Zijlstra. xT 8443 x 9.00

WERKMAN, Hans. Vijfentwintig kwatrijnen. In eigen beheer, 1989. Oorspr. omslag, 31 p. Genummerd 29/50. T.g.v. de vijftigste verjaardag van de dichter. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jan Zijlstra. xT 8751 x 9.00

WERKMAN, Hans (inl.). [10]. Merweboek, Sliedrecht, 1992. Oorspr. omslag, 19 p. tien dichters van de Zwaluwreeks met elk een gedicht xT 9848 x 7.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Dagelijksch brood. Amsterdam, Querido, 1941. 5e druk. Gebonden. 74 p. onafgesneden. - xK 8865 x 7.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Dagelijksch brood. Amsterdam, Querido, 1940. 2e druk. Gebonden. 74 p. - xP 0422 x 9.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Dood en leven. Querido Amsterdam 1927. 2e druk Ingenaaid onafgesneden 42 p. Deze bundel is gezet uit de Tages Antiqua en gedrukt op de persen van G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort op antiek druk Ossekop in een genummerde oplaag van 500 ex.* Bandontwerp en titelvignet zijn ontworpen door J.B. Heukelom, het bindwerk is van Elias P. van Bommel te Amsterdam. Dit is No. 141. xK 7259 x 10.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Dood en leven. Querido Amsterdam 1927. 2e druk. Gebonden onafgesneden. 42 p. Deze bundel is gezet uit de Tages Antiqua en gedrukt op de persen van G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort op antiek druk Ossekop in een genummerde oplaag van 500 ex.* Bandontwerp en titelvignet zijn ontworpen door J.B. Heukelom, het bindwerk is van Elias P. van Bommel te Amsterdam. Dit is No. 12. xK 8838 x 11.50

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Enkele gedichten. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1924. Oorspr. omslag. 24 p. Palladium gedrukt onder leiding van J. van Krimpen, in een oplage van honderd & zestig exemplaren, bij G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort. xY 8277 x 10.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Hemel en aarde. Amsterdam, Em. Querido, 1927. Vermeerderde druk. Ingenaaid. 36 p. Genummerd en gedrukt op Ossekop 402/500 exx. xK 8414 x 10.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. In memoriam. Amsterdam, Em. Querido, 1938. 5e druk. Gebonden. 30 p. - xK 8462 x 7.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. In memoriam. Em. Querido, [Amsterdam, 1924]. 2e druk. Gebonden geheel leder met goudstempeling, 36 p. Bandontwerp en typografische verzorging J.B. Heukelom, bindwerk Elias P. van Bommel. xT 3055 xx 35.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Jacob en de engel, sonnetten, liederen balladen en andere verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1951. 1e druk. Gebonden Stofomslag 98 p. Bandontwerp Susanne Heynemann. xW 2917 x 8.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Lof van Nederland zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven gedichten, verzen en rijmen waarin de schoonheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt. Amsterdam, Em. Querido, z.j. Gebonden. 160 p. - xR 2931 x 8.50

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs. Amsterdam, Querido, z.j. 15e druk. Gebonden. 32 p. - xM 0060 x 6.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs. Amsterdam, Querido, 1933. 4e druk. Gebonden. N.p. - xM 0101 x 8.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs. Amsterdam, Em. Querido, 1964. 44e druk. Pocket. 32 p. Omslag Peter Vos. De Boekvink. - xM 6569 x 4.50

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen. Amsterdam, Querido, 1948. 40e druk. Gebonden. 76 p. Rug gerepareerd. xM 7251 x 8.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Negen balladen. Amsterdam, Em. Querido, 1935. 2e druk. Gebonden. 55 p. - xL 0574 x 8.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Stukgoed, een bundel gedichten verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk. Den Helder, C. de Boer, z.j. Gebonden. 80 p. Illustraties van J.B Lambert Simon. xW 4041 x 6.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten. Amsterdam, Querido, 1947. 1e druk. Gebonden. 40 p. - xC 0506 x 9.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1947. 1e druk. Gebonden stofomslag. 40 p. - xK 4878 x 12.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1941. 1e druk. Gebonden. 338 p. - xW 2965 x 13.50

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas. Amsterdam, Em. Querido, z.j. 3e druk. Gebonden. 30 p. - xH 1542 x 6.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Winter-aconiet. Amsterdam, Em. Querido, 1961. [1e druk]. Ingenaaid. 44 p. - xW 7981 x 9.00

WESSELING, Bernard. & de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal. Em. Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Oorspr. omslag, 61 p. zeer goed xY 2264 x 8.00

WESSUM (ed.). Vreugde met Venus. Een verzameling versjes, uitspraken, verhalen, gedichten, spreekwoorden en dergelijke. Laren, Andries Blitz, z.j. Gebonden. 66 p. Ills. - xL 2116 x 8.50

WEST, Alexander. Geen andere wereld. Haarlem, U.M. Holland, 1965. Ingenaaid. 48 p. De Windroos 70. xM 7641 x 7.00

WESTERBAEN, Jacob. Minneliederen. Verzorging en inleiding S.F. Witstein. Amsterdam, De Beuk, 1956. Oorspr. omslag. 37 p. Jacob Westerbaen 1599-1670 xY 8032 x 6.00

WESTERLINCK, A. Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid... Leuven, Davidsfonds, z.j. Ingenaaid. 245 p. Keurreeks van het Davidsfonds nr. 86 - 1962-2. xK 2718 x 8.00

WETERING, Rein van de. Achter de hand. Gedichten. Corrie Zelen, 1978. Paperback. 32 p. - xK 9459 x 8.00

WETERING, Rein van de. Achter de hand. Gedichten. Corrie Zelen, 1978. Paperback. 32 p. Gesigneerd door de auteur. xL 5483 x 8.00

WEUSTENRAAD, J.H.Th. De persessie vaan Sjerrepenheuvel. Ingeleid en vertaald door H.G.M. Derks. Maastricht, 1964. Oorspr. omslag. 144 p. Ills. - xT 1001 x 12.00

WICHMAN, Erich. De Propheet. De Utrechtsche, Utrecht, 1986. Oorspr. omslag, cahiersteek, [13] p., Genummerd 27/60. - xY 7997 x 15.00

WIEG, Rogi. De zee heeft geen manieren. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987. 1e druk, Ingenaaid. 43 p. - xT 8419 x 9.00

WIEG, Rogi. Spek van mooie zijde. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993. 1e druk, Ingenaaid, 64 p. - xK 1267 x 7.00

WIELEK, H. (red.). De stem van Europa. Inleiding Anton van Duinkerken. Amsterdam, Van Ditmar, 1947. Gebonden. 210 p. Typografische verzorging Albert Hahn Jr. xB 0885 x 9.00

WIGMAN, Menno & Rob Schouten (eds.). A Joy Forever. De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur. Prometheus, Amsterdam, 2009. Gebonden. 334 p. - xY 8314 x 8.00

WIJDEVELD, Gerard. Het vaderland. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. 1e druk. Gebonden. 40 p. Oplage 500 exx. xK 8405 x 9.00

WIJDEVELD, Gerard. Het vaderland. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. 1e druk. Gebonden Stofomslag 40 p. Oplage 500 exx. xB 1710 x 18.00

WIJDEVELD, Gerard. Het voorschot. Bilthoven, De Gemeenschap, 1937. 2e druk. Ingenaaid. 94 p. - xK 8822 x 8.50

WIJDEVELD, Gerard. Het voorschot. Bilthoven, De Gemeenschap, 1935. 1e druk. Gebonden. 94 p. Band smoezelig. xW 2960 x 9.00

WIJDEVELD, Gerard. Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters. Utrecht, Het Spectrum, 1957. Ingenaaid. 51 p. - xT 8693 x 8.00

WIJDEVELD, Gerard. Zomerwolk. Het Spectrum Utrecht z.j. onopengesneden 36 p. K 1780 xK 4912 x 9.00

WIJHE-SUERHOFF, J.H. van. Kralen snoeren. Gedichten. Amersfoor, G. J. van Amerongen, 1928. 1e druk. Gebonden. 69 p. Onafgesneden. Met portret. - xT 2623 x 15.00

WIJK LOUW, N.P. van. Verborge vuur. 'n keur uit die korter poesie. Saamgestel deur Peter Louw. Kaapstad, Tafelberg, 1989. Gebonden Stofomslag. 116 p. - xY 7052 x 12.00

WIJNBERG, Lea. Mengeldichten. Amsterdam, P. van der Kamp/ B. van der Land, 1927. Gebonden. 63 p. - xY 7449 x 8.00

WIJNEN, Nico. Lacque. Gedichten en zangen 1966. [Amsterdam, Bert Bakker], 1966. Oorspr. omslag. [40] p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. Dis is nr. 48. xT 0459 x 15.00

WIJNEN, Nico. Tegenzin. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1951. Ingenaaid. 40 p. Van Dijk 905. Vlekje op omslag. xM 7249 x 7.00

WIJNSTROOM, J.J. Dietsch verleden. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1939. Gebonden. 128 p. - xL 1193 x 10.00

WIJS, Ivo de. Vroege vogels. Vijf. Amsterdam, Amber, 1992. 1e druk. Paperback 117 p. Een keuze uit de voor het Vara-radioprogramma Vroege Vogels geschreven gedichten. Met tekeningen van Kees van Scherpenzeel. xR 6262 x 8.00

WILDE, Oscar. Ballade de la geôle de Reading. Traduite par Henry D. Davray. Mercure de France, Paris, 1944. br. 38 p. Tiré à 150 exemplaires. No. 142 xR 5053 x 30.00

WILDE, Oscar. De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)]. F.G. Kroonder Bussum 1945. Oorspr. omslag 47 p. gedrukt op pakpapier xB 1037 x 15.00

WILDE, Oscar. De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)]. F.G. Kroonder Bussum 1945. Oorspr. omslag 47 p. Gedrukt op Fins romandruk xR 4979 x 12.00

WILDERODE, Anton van. Apostel na de twaalf. Davidsfonds, Leuven, 1992. Gebonden, Stofomslag, 271 p. Gesigneerd door de auteur op de titelpagina voor Jaap [Zijlstra] collega en vriend. xT 8928 x 12.00

WILDERODE, Anton van. De dag van eden. Hasselt, Heideland, 1964. Pocket. 80 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 20. xT 8790 x 7.00

WILDERODE, Anton van. De overoever. Orbis en Orion, Beveren, 1981. Oorspr. omslag, 71 p. Op de titelpagina een door de auteur ondertekende opdracht aan Jaap [Zijlstra]. xT 8540 x 8.00

WILDERODE, Anton van. Dorp zonder ouders. Orion-Colibrant, Beveren, 1981. 4e druk, Oorspr. omslag, 88 p. met gesigneerde opdracht van de dichter aan Jaap [Zijlstra]. xT 8440 x 10.00

WILDERODE, Anton van. Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland. Stichting Mercator-Plantijn, Antwerpen, 1984. Oorspr. omslag, Ills., 72 p. Omslag en tekeningen: Hugo Heyens. xT 9002 x 9.00

WILDERODE, Anton van. Ex libris. Gedichten. De Prom/Lannoo, Baarn/Tielt, 1994. Gebonden Stofomslag, 128 p. Bijgesloten een handgeschreven kaartje van de auteur aan Jaap Zijlstra en een krantenbericht uit De Standaard en een aankondiging voor een bijeenkomst in de Rode Hoed. xT 8570 x 12.00

WILDERODE, Anton van. Het oudste geluk. Gedichten. Lannoo, Tielt, 1995. 1e druk, Oorspr. omslag, 143 p. - xY 6034 x 10.00

WILDERODE, Anton van. La Madre. Gedichten. Met hertalingen in het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini. Boekmakerij Gert-Jan Buitink, Brasschaat, 199. Gedecoreerde linnen band, Stofomslag 43 p. - xT 8481 x 12.00

WILDERODE, Anton van. Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Gedichten. Facet, Antwerpen, 1988. Oorspr. omslag, 31 p. - xT 8468 x 8.00

WILDERODE, Anton van & Elisabeth Eybers. Tweegelui. Gedichten. Lannoo, Tielt, 1997. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8729 x 9.00

WILLINCK, Marian. Kleine zaken. Linopers Amsterdam 2004. Cahiersteek 31 p. oplage 300 exx. onopengesneden. xK 8644 x 7.50

WILMINK, Willem. Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen. C.J. Aarts Amsterdam 1973. Geniet 28 p. [Amsterdamse cahiers, 028]. Oplage 1000 exx. Liedjes geschreven voor De Stratemakeropzeeshow. xB 4383 x 10.00

WILMINK, Willem. De liedjes voor kinderen. Amsterdam, C.J. Aarts, 1977. Ingenaaid. 56 p. - xY 7018 x 7.00

WILMINK, Willem. Een vreemde tijger en andere gedichten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1972. Or. omslag. 16 p. Amsterdamse Cahiers. xY 7017 x 10.00

WILMINK, Willem. Een vreemde tijger en andere gedichten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. 2e druk Or. omslag. 16 p. Amsterdamse Cahiers. oplage 500 exx. xY 7462 x 7.00

WILMINK, Willem. Het kind is vader van de man. Een bloemlezing uit eigen werk met een inleiding van Fetze Pijlman. Bert Bakker Amsterdam 1989. Oorspr. omslag 196 p. Bert Bakker Bloemlezing xL 6470 x 9.00

WILMINK, Willem. Vandaag is het de grote dag. Spoedcursus gelegenheidsgedichten. Met illustraties van Waldemar Post. Houten, Van Holkema & Warendorf, 1988. Paperback, 72 p. - xT 8843 x 8.00

WILMINK, Willem. Waar het hart vol van is. Schriftelijke cursus dichten. Van Holkema & Warendorf Bussum 1986. 3e druk, Oorspr. omslag, Ills. 112 p. Omslag en illustraties: Waldemar Post. xY 4159 x 8.00

WILMINK, Willem. Waar komt dat kind vandaan? Bert Bakker, Amsterdam, 2001. Oorspr. omslag Ills. 40 p. - xR 1904 x 7.00

WILMINK, Willem. Wilminks keus II. Nederlandse poezie van 1945 tot heden. Walvaboek, 1993. Paperback, 149 p. - xT 8406 x 9.00

WILMINK, Willem. Zeven liedjes voor een piek. C.J. Aarts, Amsterdam, 1972. 2e druk, Geniet 12 p. [Amsterdamse cahiers]. Genummerd 313/500. xT 6362 x 10.00

WILMINK, Willem. Zeven liedjes voor een piek. C.J. Aarts, Amsterdam, 1982. 5e druk, Geniet [12] p. [Amsterdamse cahiers] xY 7460 x 7.00

WILMINK, Willem [ed.]. Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poezie. Amsterdam, Bert Bakker, 2002. 11e druk. Gebonden 302 p. - xH 7791 x 9.00

WILMINK, Willem (ed.). Kinderen. Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld. Ooievaar, Amsterdam, 1996. 4e druk Pocket 232 p. - xB 8251 x 5.00

WILMINK, Willem en Fetze Pijlman (eds.). Het kind. Een bloemlezing. Erven Thomas Rap, Baarn, 1979. Oorspr. omslag 64 p. Thema-poezie deel 2 xB 6434 x 8.00

WIND, Harmen. Het gesticht. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Oorspr. omslag, 63 p. - xY 6036 x 8.00

WIND, Harmen. Plaatselijke tijd. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. Oorspr. omslag, 63 p. - xY 6037 x 8.00

WINDROOS. Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de Windroos 1950-1955. Amsterdam, U.M. Holland, 1955. Ingenaaid. 56 p. Omslag verkleurd. xM 7763 x 7.00

WINEKE, Berend. Een zeker verblijf. De Prom, Baarn, 1985. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 8673 x 8.00

WINEKE, Berend. Requiem voor een vlinder. De Prom, Baarn, 1990. Oorspr. omslag, 37 p. - xT 8956 x 7.00

WINGERDE, Gerard van. De Hondsdagen. Beeld & dichtbundel. Gerard van Wingerde, Utrecht, 1994. [2e druk] Oorspr. omslag Ills. - xR 2894 x 12.00

WINKLER, C. Freud is een voyeur. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1967. Oorspr. omslag, 48 p. Giraffe reeks xT 9163 x 7.00

WINKLER, C. Verspreide momenten. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. Ingenaaid. 40 p. - xW 3308 x 6.00

WINKLER, Kees. 13 poemes / 13 gedichten. Traduit du neerlandais par / in het Frans vertaald door Elisabeth Ader-Winkler. Zuidhorn, 1991. Oorspr. omslag, 47 p. Tweetalig Frans-Nederlands. Met door de auteur gesigneerde opdracht. xT 8799 x 8.00

WINKLER, Kees. De maanden. Baarn, Erven Thomas Rap, 1977. Or. omslag. 24 p. T.g.v. de jaarwisseling 1977-1978. xL 3603 x 6.50

WINKLER, Kees. Gedichten. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1972. Gebonden, Stofomslag, 87 p. band en omslag Helmut Salden xY 6573 x 10.00

WINKLER, Kees. Klein heelal. Gedichten. Amersfoort, Novella Uitgeverij, 1985. Paperback. 42 p. - xY 6806 x 7.00

WINKLER, Kees. Naar aanleiding van een zwaluw. Amsterdam, Thomas Rap, 1995. Paperback. 127 p. Met opdracht en gesigneerd door auteur. xY 6888 x 9.00

WINKLER, Kees. Oude en nieuwe gedichten. Amersfoort, Novella, 1986. Or. omslag. 46 p. Met opdracht van de auteur. xA 0234 x 7.00

WINKLER, Kees. Tour d'horizon. Politieke en religieuze gedichten. Amersfoort, Novella, 1984. Geniet. 30 p. Gesigneerd door auteur. xY 6932 x 8.00

WINKLER, Kees. Vers uit de veren. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 1e druk. Ingenaaid. 41 p. - xH 6318 x 7.00

WINKLER, Kees. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Thomas Rap, 1997. 1e druk. Gebonden, stofomslag, 749 p. Met een kaartje: U aangeboden door Kees Winkler t.g.v. zijn 70-ste verjaardag Mei 1997. xY 5892 x 15.00

WINTER, Theun de. De gedichten. Amsterdam, Thomas Rap, 1972. Geniet. 33 p. - xK 6579 x 7.00

WINTERBOEK. Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek 1929 -1930. Bijdragen van Frans Mijnssen, Diet Kramer, Nine van der Schaaf, Helene Swarth, Kees van Brugggen e.v.a. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 127 p. Ills. Rose band. Met acht autotypieen in acht kleuren. Bandteekening van Herman Hana. Kneep zwak. xK 9821 xx 13.50

WINTERBOEK. Derde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1924 -1925. Bijdragen van Ina Boudier Bakker, Johan de Meester, H. Mooy, Alice Nahon, Antoon Thiry, Rinke Tolman, Bernard Zweers e.v.a. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1924. Oorspr. omslag, 136 p. Ills. Met acht reproducties in vier kleurendruk naar Jan Steen, Fiorentino, Borgognone, Jan Toorop. Bandontwerp Chris Lebeau. xT 2551 x 25.00

WINTERBOEK. Negende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1930 -1931. Bijdragen van Else Bukowska, Ernest Claes, Anton van Duinkerken, J. Slauerhoff, Jo de Wit. e.v.a. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 118 p. Ills. Met acht autotypieen in vier kleuren. Bandteekening van Agnes Pareira. xL 1398 xx 13.50

WINTERBOEK. Vierde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1925 -1926. Bijdragen van Carry van Bruggen, Waldie van Eck, A. van der Leeuw, Herman de Man, P. Otten. E.v.a. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden Stofomslag. 134 p. Ills. Met acht reproducties in vier kleuren. Bandteekening van B. Midderigh-Bokhorst. Perfect stofomslag. xT 5613 xx 30.00

WIT, Jan. In den metalen stier. Haarlem, U.M. Amsterdam, 1956. 3e uitgebreide en gewijzigde druk, - xT 8958 x 7.00

WIT, Jan. Nederlandse gedachten en andere gedichten. Haarlem, U.M. Holland, 1965. 1e druk. Gebonden. 64 p. - xM 7247 x 9.00

WIT, P.W.A. de. Paschen. Gedicht. Met een origineele houtsnede van H.M. Hopma. Bilthoven, 1946. Or. omslag. 12 p. - xK 9581 x 7.00

WOENSEL, Lodewijk van. Meziek uit eige land. Eindhoven, De Pelgrim, 1944. 2e herziene druk. Ingenaaid. 39 p. Met portret. - xK 8087 x 14.00

WOESTIJNE, Karel van de. De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933. Ingenaaid Ills. 46 p. - xR 2194 xx 12.00

WOESTIJNE, Karel van de. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven. Utrecht, Het Spectrum, [1942]. Gebonden. 126 p. Op Hollandsch, geschept papier van Pannekoek, met de hand gezet uit de Meidoornletter van S.H. de Roos. Het vignet is naar een teekening van Cuno van den Steene. Genummerd 665/750 exx. xH 3731 x 45.00

WOESTIJNE, Karel van de. Het menschelijk brood. Bussum, A.A.M. Stols, 1926. Oorspr. omslag. 20 p. Voor de vrienden van A.A.M. Stols. Genummerd 97/115 exx. Gesigneerd door de auteur en uitgever. xT 0051 x 150.00

WOESTIJNE, Karel van de. Het zatte hart. Amsterdam, W.L. Salm, z.j. 4e druk. Gebonden. 40 p. Kaleidoscoop 12. xL 1182 x 6.00

WOESTIJNE, Karel van de. Keur uit het werk. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1953. Ingenaaid. 192 p. Ills. Uitgave van het Willems-Fonds nr. 189. xL 0206 x 11.50

WOESTIJNE, Karel van de. Nagelaten gedichten 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1943. Gebonden. 78 p. [Van Dijk 621] [de Jong 953]. xW 7515 x 11.50

WOESTIJNE, Karel van de. Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt. De Sikkel/C.A. Mees Antwerpen/Santpoort, z.j. Oorspr. omslag. [96 p.]. [Rug met zwart linnen omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 6127 xx 50.00

WOESTIJNE, Karel van de. Verzameld werk. 7 + 1 delen. Brussel, A. Manteau, 1948-1950. Zeven delen in vollederen banden met goudopdruk op de ruggen en voorzijdes, etiketten op de ruggen, topsneden verguld. Per deel in kartonnen cassette. Deel 8 in geheel linnen bijgevoegd. Op naam gedrukt voor Romain Roels. Fraaie set. xT 9753 x 200.00

WOESTIJNE, Karel van de. Wiekslag om de kim: Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1943. 1e druk. Gebonden. 156 p. Van Dijk 622. Gedrukt in twee kleuren. xM 9313 x 12.00

WOESTIJNE, Karel van de. Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Leo Jansen. Twee delen. Van Gorcum, Assen, 1996. Gebonden Stofomslag 228 + 737 p. Monumenta Literaria Neerlandica VIII, I + 2. Deel 1: Teksten, Deel 2: Commentaar en apparaat. xB 8735 x 35.00

WOESTIJNE, Karel van de. Zon in den rug. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. Gebonden. 148 p. Genummerd 94. De Schatkamer no 4. Bibliotheekstempeltje. xL 6054 x 9.00

WOLFSON, Constant H.F. Wat niet vergaat... In memoriam Constant H.F. Wolfson Bloemlezing uit de nagelaten gedichten en gedachten. Johannes Muller, Amsterdam, [1922]. Zwart linnen band met goudopdruk, Ills., 139 p. Constant H.F. Wolfson-de Cocq 1894-1917. Samenstelling en inleiding: C.H.F. Wolfson-de Cocq. Illustraties: Berta Bindtner. xY 6761 x 20.00

WOLTJES, Margreeth. Het vreemde hart. Amsterdam, U.M. Holland, 1946. Gebonden. 43 p. - xY 6901 x 7.00

WOUD, Elisabeth. [=Yda E. Andrea]. Levensbegin. Handelsdrukkerij te Wormerveer], De Poolpers Gouda [Meijer's Boek- en 1944. Ingenaaid. 14 p. [De Jong 958]. xW 0811 x 10.00

WOUTERS, D. Distributiegijn en -pijn. Het Straatlied 1914-1918. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, 1940. Oorspr. omslag. 60 p. - xR 6995 x 8.50

WOUTERS, D. Het blakend minnevier. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Gebonden Stofomslag 157 p. Ills. Liederen uit de oude doos. xB 0024 x 10.00

WOUTERS, D. Het Nederlandse straatlied. Met een aantal liederen. Baarn, Bosch & Keuning, [1939]. Ingenaaid. 71 p. Libellen-Serie nr. 365-366. xB 1966 x 8.00

WRINGER, H.P.G. de. Verstoorde feesten. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 32 p. Helikon no. 31, 1946. xB 2989 x 10.00

WYK LOUW, N.P. van. 'N keur uit sy gedigte. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1960. Gebonden Stofomslag 173 p. band en omslag deur Helmut Salden. xW 0312 x 7.00

ZAAL, Wim. Engelenzang en andere gedichten. De Beuk, Amsterdam, 2003. Oorsp. omslag, 48 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jan Zijlstra. xT 8542 x 10.00

ZAAL, Wim. Geheime gedichten die niemand kent maar die toch gezien mogen worden. Gekozen door.... Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Paperback. 217 p. - xK 2890 x 7.00

ZAAL, Wim (ed.). Een leeuw is eigenlijk iemand. Nederlandstalige dierenpoezie. Meulenhoff, Amsterdam, 2006. Paperback, 533 p. - xT 8401 x 14.00

ZADELHOFF, Willem van. Het ei van Fabergé. Voetnoot, Antwerpen, 2014. Paperback, 96 p. zeer goed xY 2258 x 8.00

ZANGER, Jan F. de. Een gat in mijn plusfour. Den Haag, H.P. Leopold, 1968. Geniet. 16 p. - xM 0245 x 6.00

ZEE, F.J. de. Dounsjende Michjes. Koartswilige rymkes. Ljouwert, W.A. Eisma Cs, 1919. 54 p. Ills. - xR 8437 x 15.00

ZEEMAN, Michael. Nog houdt het schip zich recht. Verzamelde gedichten. Bezorgd en ingeleid door Maarten Doorman. De Bezige Bij, Amsterdam, 2014. Gebonden, Stofomslag, 191 p. zeer goed xY 2234 x 15.00

ZEIJST, Ruger van. Varianten. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1959. 1e druk. Oorspr. omslag. 40 p. De Boekvink. - xB 6969 x 10.00

ZELDENTHUIS, Jan J. Brekende wolken. Gedichten. Amsterdam, J. Emmering, 1927. Ingenaaid. 74 p. Oplage 570 exx. xT 1171 x 8.50

ZELDENTHUIS, Jan J. Het zingende lied. Verzen. Amsterdam, J. Emmering, 1922. Gebonden. 108 p. - xB 3295 x 8.00

ZERNIKE, Elisabeth. Dralend afscheid. Amsterdam, Querido, 1950. Ingenaaid. 36 p. Genummerd 265/500. xW 6187 x 13.50

ZERNIKE, Elisabeth. Kleine drieklank. Em. Querido, Amsterdam, 1956. Oorspr. omslag, 36 p. - xY 8769 x 6.00

ZIJL, Hans van. Zintuigelijk. Eindhoven, De Pelgrim, 1962. 1e druk. Gebonden. 30 p. Alle exx. genum. en gesign. door dichteres. 105/.... xW 7979 x 9.00

ZIJL, Wil van. Moeder onze kraai is dood, ja kind we kopen een nieuwe. Kosmos, 1974. Oorspr. omslag, Ills., n.p. omslag, lay-out en illustraties: Fiel van der Veen. xT 8962 x 7.00

ZINGENDE HUISVROUW [= Sonja Meershoek-Versteeg]. Au bonheur des dames. Verzamelde verzen der zingende huisvrouw. Amsterdam, Vulkaan, 1986. Geniet. [49] p. Gesigneerd door auteur. xY 6956 x 8.00

ZITMAN, Jan. De geheimen komen vanzelf. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 42 p. - xW 0282 x 6.00

ZONDERLAND, Daan. De kok van Marienbad. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1953. Ingenaaid. 85 p. Illustraties. - xK 8295 x 13.50

ZONDERLAND, Daan. [=D. van der Vat]. Weerbarstig alfabet. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, [1955]. Oorspr. omslag. 52 p. Gedrukt in rood. - xT 0026 x 10.00

ZONDERLAND, Peter. Belichtingstijd. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1978. 1e druk. Paperback. 48 p. - xL 7728 x 8.00

ZONDERLAND, Peter. Schaduwen. Gedichten. Amsterdam. Em. Querido, 1984. 1e druk. Paperback. 47 p. - xL 7792 x 7.00

ZONNEVELD, Mieke van; M.A.W. Ouderyte; David Kwa; Simon Mulder; Lennard van Rij; Avantgaerde: Leest der Poezie. Derde editie 2012. Stichting Feest der Poezie, Een tijdschrift voor de dichtkunst, vooral gericht op het vormvaste gedicht. Het wordt door de dichters zelf uit loden letters met de hand gezet en ambachtelijk gedrukt op een zware kwaliteit papier met een klassieke drukpers. Met de hand afgewerkt. Omslag/illustratie binnenwerk: Nienke Esther Grooten. Genummerd 42/250 exx. Met opdracht aan Jaap Zijlstra. xT 9005 x 10.00

ZUIDEMA, R.J. Beukenootjes. Eerste bundeltje. Amsterdam, N.V. B.U.G.O.L., [1930]. Geniet. 16 p. - xT 5033 x 10.00

ZUIDERENT, Ad. De afstand tot de aarde. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. 1e druk. Ingenaaid. 56 p. - xA 0728 x 7.00

ZUIDERENT, Ad. Evenwichtsoefeningen. Utrecht, Reflex, 1981. Oorspr. omslag. 16 p. T.g.v. de jaarwisseling 1981-1982. xY 7659 x 8.00

ZUIDERENT, Ad. Geheugen voor landschap. Gedichten. De Arbeiderspers Amsterdam 1979. Oorspr. omslag 47 p. - xL 5462 x 8.00

ZUIDERENT, Ad. Natuurlijk evenwicht. Gedichten. De Arbeiderspers Amsterdam 1984. Oorspr. omslag 54 p. - xL 3976 x 9.00

ZUIDERENT, Ad. Waar geen haven is. Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1987. Cahiersteek. 36 p. Slibreeks 39. Illustraties van de auteur. xL 3996 x 5.00

ZUIDERENT, Ad, Maria van Daalen en Martin Reints. De kunst van het aanbidden. Rijksmuseum, Amsterdam, 1994. Gebonden in rood suedine, Ills., 60 p. Dit kleine, fraai verzorgde boekje werd uitgegeven bij de expositie "Gebed in Schoonheid" in het Rijksmuseum te Amsterdam. xT 1621 x 8.00

ZUYDEWIJN, H.J. de Roy van. Wat de zee verzwijgt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988. Ingenaaid. 56 p. Oplage 800 exx. xW 3306 x 7.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page