Antiquariaat Boek & Glas

De Tachtigers

Nederlandse letterkunde vanaf 1880.

2020
Frederik van Eeden | Albert Verwey | Herman Gorter | Lodewijk van Deyssel | Willem Kloos | Arnold Aletrino | Hein Boeken | Henri Borel | Frans Coenen | Marcellus Emants | Frans Erens | Johan de Meester | Jacques Perk | Helene Swarth | Over de Beweging van Tachtig

Frederik van Eeden 1860-1932

Aan mijn engelbewaarder en andere gedichten. Amsterdam, W. Versluys, 1922. Gebonden. 55 p. Euro 15.00 / B 7356

Boterbloempjes of Liederen op het gebied van Kolonisatie naar Bussum, Blarikum, Lunteren en wat dies meer zij. Groningen, A.J. Vredevoogd, [1902]. Oorspr. omslag. 68 p. Met een geschiedenis van de uitgave van dit werk door L.M. Hermans[=Frederik van Eeden] en een voorrede van Cornelis Paradijs (Oud Makelaar in Granen) alles te zamen opgedragen aan Dr. Frederik van Eeden. Euro 60.00 / T 1061

De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Gebonden S.O. 395 p. In opdracht van het Frederik van Eeden-Genootschap. Verzorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G. M. Prick. Euro 18.00 / W 3751

De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G. M. Prick. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. Tweede, herziene druk. Ingenaaid. 416 p. Nijhoffs Nederlandse Klassieken. Euro 18.00 / L 1723

Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel. Den Haag/Brussel, Uitg. Pax, [1934]. Gebonden. 178 p. Euro 11.50 / M 9829

Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel. Den Haag/Brussel, Uitg. Pax, [1934]. Ingenaaid. 178 p. Euro 10.00 / H 5289

Brieven van Frederik van Eeden. Fragmenten eener briefwisseling uit de jaren 1889-1899. Amsterdam/Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1907. 1e druk. Gebonden. 181 p. Uitgegeven met toestemming van den schrijver en met meerdere portretten versierd. Euro 18.00 / H 8155

De broeders, tragedie van het recht. Amsterdam, W. Versluys, 1894. 1e druk. Gebonden onafgesneden. 254 p. Bandontwerp R.N. Roland Holst. Euro 20.00 / W 3752

De broeders, tragedie van het recht. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939. 4e druk. Gebonden. 186 p. Inleiding en aantekeningen H.W. van Tricht. Bandontwerp Jac. Nuiver. Wereldbibliotheek 701. Euro 9.00 / M 3383

De broeders, tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939. 5e druk. Gebonden stofomslag. 185 p. Euro 12.00 / B 3928

De broeders, tragedie van het recht. Inleiding H.W. van Tricht/Olf Praamstra. Leiden, Nijhoff, 1983. 6e druk. Ingenaaid. 214 p. Nederlandse Klassieken. Euro 9.00 / W 3720

Dagboek 1878 - 1923. Vier delen. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht. Culemborg, Tjeenk Willink-Noorduyn, 1971. Gebonden S.O. Euro 120.00 / M 4282

Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik aus der wahrhaftigen Geschichte von der schonen, ernsten Frau Pao-Tsz und von dem verliebten Dichter-Kaiser Yeu-Wang. Amsterdam, W. Versluys, 1923. Gebonden onafgesneden. 66 p. Ex Libris J.G. Boelen. Euro 20.00 / T 1072

Dialoog tusschen L. van Deyssel, A Roodhuyzen en Een Fatsoenlijk Mensch over Zola en diens richting. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick. Oosterbeek, Bosbespers, 1982. Geniet. 23 p. Dialoog werd op 15 mei 1883 door Frederik van Eeden voorgedragen voor de leden van de Letterkundige Vereeniging Flanor te Amsterdam. Euro 7.00 / K 6033

Don Torribio. Een comedie. Amsterdam, W. Versluys, 1890. 1e druk. Ingenaaid. 128 p. Muziek-aanhangsel: Motieven voor de Sluimer-Cantate. Euro 9.00 / Y 8048

Ellen, een lied van smart. Amsterdam, W. Versluys, 1900. 4e druk. Gebonden. 133 p. Euro 9.00 / K 7542

Ellen een lied van de smart. Amsterdam, W. Versluys, 1936. 8e druk. Gebonden. 100 p. Met portret. Euro 8.00 / L 7419

Ellen. Ein Lied vom Schmerz. Aus dem Niederlandischen von Otto Hauser. Weimar, Alexander Duncker, 1913. Zweite Auflage. Ingenaaid. VI + 42 p. Aus fremden Garten 12. [Bibliotheekstempeltje]. Euro 15.00 / L 4915

Enkele verzen. Amsterdam, W. Versluys, 1898. Ingenaaid onafgesneden. 50 p. Euro 15.00 / Y 6917

Eucharistie. Het woord der verzoening. Een lied in Hebreeuwschen trant. Alkmaar, Apologetisch bureau Houvast, 1924. 1e druk. Ingenaaid. 30 p. Met titelplaat van Jan Toorop. Euro 11.50 / M 8105

Gedachten. Verzameld door L.J.C. van Vliet-van Dam. Amsterdam, L.J. Veen, [1920]. Gebonden. 248 p. Motto-album. Euro 12.00 / Y 6893

Gedichten. Een bloemlezing. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1949. Oorspr. omslag. 77 p. Euro 10.00 / R 2335

Gedichten. Een bloemlezing. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1949. Gebonden stofomslag. 72 + 5 p. Euro 25.00 / T 8168

De geestelijke verovering der wereld, een oproep van Frederik van Eeden. Katwijk, Servire, 1983. 3e druk. Gebonden. 96 p. Euro 9.00 / H 7540

Grassprietjes of Liederen op het gebied van Deugd, Godvrucht en Vaderland in vier afdeelingen. Amsterdam, W. Versluys, 1885. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. [Randen omslag verstevigd met tape]. Met een open brief aan den schrijver door P.A. Saaije [=Aletrino] en een voorrede van Sebastiaan Slaap [= Kloos]. Euro 30.00 / Y 8601

Grassprietjes of Liederen op het gebied van Deugd, Godvrucht en Vaderland in vier afdeelingen. Amsterdam, W. Versluys, 1916. 4e verbeterde en vermeerderde druk. Ingenaaid. 68 p. Met een open brief aan den schrijver door P.A. Saaije en een voorrede van Sebastiaan Slaap. Euro 20.00 / Y 0744

Grassprietjes. Toegelicht door Bernt Luger. Amsterdam, Em. Querido, 1984. Oorspr. omslag. 100 p. Ills. Vermeerderd met twee ongepubliceerde Grassprietjes. Euro 9.00 / Y 8361

De heks van Haarlem, treurspel der onzeekerheid. Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon, 1954. [1e druk bij Noorduyn]. Oorspr. omslag. 104 p. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door P. Vreeken. Noorduijn's Schoolbibliotheek nr 2. Euro 7.50 / B 5349

Huis en Waereld van Rabindranath Tagore. Uitsluitend geautoriseerde vertaling. Amsterdam, W. Versluys, 1921. Ingenaaid. 336 p. Euro 15.00 / Y 6833

Jeugd-verzen en Tweede jeugd-verzen 1909-1925. Roermond, J.J. Romen, [1926]. Ingenaaid. 120 p. Euro 25.00 / W 8889

Jezus leer en verborgen leeven. Amsterdam, W. Versluys, 1919. Gebonden. 185 p. Euro 22.50 / T 2157

De kleine Johannes. 's-Gravenhage, Mouton, 1896. 4e druk. Gebonden. 192 p. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Euro 50.00 / H 0753

De kleine Johannes. 's-Gravenhage, Mouton, 1919. 10e druk. Gebonden. 192 p. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Euro 9.00 / H 3276

De kleine Johannes. H.A.U.M. v/h Jacobus Dusseau, Kaapstad en J.H. de Bussy te Pretoria, 1940. Gebonden. 202 p. Euro 15.00 / Y 2949

De kleine Johannes. Deel I-II-III. 's-Gravenhage, Mouton & Co., 1954. Gebonden. 488 p. Drie delen in een band. Euro 20.00 / T 2637

De kleine Johannes. Schooluitgave met inleiding, commentaar en opgaven, ten behoeve van de hogere klassen in het middelbaar, technisch normaalonderwijs. Met werkboekje van J. Honders. Villers-L'Eveque, J. Honders, 1960. Oorspr. omslag. 134 + 75 p. Ills. Palm Reeks. Euro 20.00 / B 7205

De kleine Johannes. Antwerpen/Amsterdam, Manteau, 1982. Paperback. 152 p. GMP 127. Euro 10.00 / T 3449

De kleine Johannes. Amsterdam, Em. Querido, 1986. Pocket. 154 p. Salamander 558. Euro 6.00 / Y 8547

De kleine Johannes. Amsterdam, Athenaeum & Van Gennep, 2006. Gebonden. 160 p. Salamander Klassiek. Euro 9.00 / T 5720

De kleine Johannes. Tweede deel. Amsterdam, W. Versluys, 1905. 1e druk. Gebonden. 216 p. Euro 15.00 / B 0924

De kleine Johannes. Tweede deel. Brussel/Amsterdam, A. Manteau/Elsevier, 1978. Paperback. 146 p. GMP 148. [Derde druk bij Manteau]. Euro 8.00 / H 2279

De kleine Johannes. Derde deel. Amsterdam, W. Versluys, 1906. 1e druk Gebonden. 355 p. Euro 15.00 / B 0923

La malgranda Johano. Lau la dek-oka holanda eldono tradukis H.J. Bulthuis. Berlin, Rudolf Mosse, 1926. Ingenaaid. 183 p. Biblioteko Tutmonda Noj 2-4. Esperanto-Fako. Euro 12.00 / K 8055

Kerk en Communisme. Reede gehouden te Antwerpen, 29 januari 1921. Voor de conferentie van Vlaamsche advocaten. Amsterdam, W. Versluys, 1921. 1e druk. Geniet. 31 p. Euro 12.00 / K 8367

Het krabbetje en de gerechtigheid. Amsterdam, W.B.-Vereniging, 1958. Vouwblad als nieuwjaarsgroet. [Uitgegeven ter herdenking van het feit dat Frederik van Eeden 25 jaar geleden is gestorven] [Miedema 135]. Euro 7.00 / W 0004

Langs den weg. Verspreide opstellen. Roermond, J.J. Romen, [1925]. Ingenaaid onafgesneden. 186 p. Euro 11.50 / W 4459

Het lied van schijn en weezen, eerste boek. Amsterdam, W. Versluys, 1895. 1e druk. Gebonden. 123 p. Euro 12.00 / Y 7252

Het lied van schijn en weezen, eerste boek. Amsterdam, W. Versluys, 1923. 4e druk. Gebonden. 101 p. Euro 10.00 / L 7420
¶Geschreven door Frederik van Eeden in den tijd tusschen Juni 1892 en Maart 1895.

Het lied van schijn en wezen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door H.W. van Tricht. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1954. Oorspr. omslag. 220 p. Zwolse Drukken en Herdrukken Nr. 8. Euro 9.00 / Y 0707

Het lied van schijn en wezen. Eerste en Tweede boek. Amsterdam, W. Versluys, 1895/1910. 1e druk. Gebonden. 124 + 121 p. Twee delen. Euro 50.00 / B 7374

Het lied van schijn en wezen. Drie deeltjes. Amsterdam, W. Versluys, 1917-1922. 3e, 2e en 1e druk. Gebonden. 102 + 101 + 100 p. Euro 30.00 / B 7373

Lioba. Drama. Amsterdam, W. Versluys, 1897. 1e druk. Gebonden. 194 p. Euro 16.00 / W 4448

Lioba. Drama. Amsterdam, W. Versluys, 1899. 2e druk. Gebonden. 194 p. Euro 11.50 / H 0404

Lioba. Drama. Amsterdam, W. Versluys, 1904. 3e druk. Gebonden. 194 p. Euro 11.50 / B 7414

Lioba. Drama. Amsterdam, W. Versluys, 1911. 4e druk. Gebonden. 145 p. Euro 8.50 / B 7415

Lioba. Drama. Amsterdam, W. Versluys, 1916. 5e druk. Gebonden. 144 p. Euro 7.00 / B 7520

Lioba. Drama. Amsterdam, W. Versluys, 1922. 7e druk. Gebonden. 144 p. Euro 8.50 / B 0912

Minnestral. Amsterdam, W. Versluys, 1907. 1e druk. Gebonden. 216 p. Euro 16.00 / M 7407

Mijn ervaringen op sociologisch gebied. Met een aantekening van Wim J. Simons. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 35 p. Euro 11.00 / T 3716

Onze schrijfwijze. Z.p. [1912]. Papieren omslag. 384-388 p. Overdruk uit: [De Gids 1912]. Euro 8.00 / B 8283

Paul's ontwaken. Amsterdam, W. Versluys, 1914. [zesde duizend]. Gebonden. 95 p. Met een portret naar een teekening door Marie Cremers. Euro 12.00 / M7862

Het roode lampje. Signifische gepeinzen. Deel I + II. Amsterdam, W. Versluys, 1921. Gebonden. 172 + 203 p. Euro 35.00 / R 0258

Sirius en Siderius. 3 delen. De ouders. Het kind. Geroepen of verkooren? Amsterdam, W. Versluys, 1912/14/24. Deel 1 en 3 gebonden, deel 2 ingenaaid. 224 + 278 + 358 p. R 0259 / Euro 35.00

Sirius & Siderius. De ouders. Amsterdam, W. Versluys, 1912. Gebonden. 224 p. W 4538 / Euro 15.00

Sirius & Siderius. Tweede deel: Het kind. Amsterdam, W. Versluys, 1914. Ingenaaid. 278 p. Y 0875 / Euro 10.00

Sirius & Siderius. De ouders. Katwijk aan Zee, Servire, 1980. Paperback. 224 p. Euro 8.00 / H 5459

Geroepen of verkooren? Derde en laatste deel van den roman: Sirius en Siderius. Amsterdam, W. Versluys 1924. 1e druk. Gebonden. [linnen]. 358 p. Euro 15.00 / B 3330

Het sonnet. Blijspel in drie bedrijven. Amsterdam, W. Versluys, 1898. 2e druk. Ingenaaid. 67 p. Euro 21.00 / M 8100

Studies. Eerste reeks. Amsterdam, W. Versluys, 1897. 3e druk. Gebonden. 272 p. Euro 12.00 / M 8419

Studies. Eerste reeks. Amsterdam, W. Versluys, 1905. 4e druk. Ingenaaid. 264 p. [Uit de bibliotheek van A. Saalborn, mooi exemplaar]. Euro 15.00 / K 6044

Studies. Tweede reeks. Amsterdam, W. Versluys, 1894. Gebonden. 332 p. Euro 12.00 / L 9288

Studies. Derde reeks. Amsterdam, W. Versluys, 1897. Gebonden. 334 p. Euro 15.00 / T 9702

Een bloemlezing uit zijn studies. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door V.M. Scheffers. Katwijk, Servire, 1982. Paperback. 288 p. Euro 12.00 / H 0224

Uit Jezus' oopenbaar leeven. Amsterdam, W. Versluys, 1922. 1e druk. Gebonden. 214 p. [Gebonden in onbeletterde groene band]. Euro 15.00 / W 4471

Van de koele meren des doods. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1969. 7e druk. Ingenaaid. 264 p. Omslag A. Witte. Euro 9.00 /H 7530

Van de koele meren des doods. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1982. 18e druk. Ingenaaid. 264 p. Euro 9.00 /H 7530

The deeps of deliverance. Translated from the Netherlandic by Margaret Robinson. New York, Twayne, 1974. Cloth dustjacket. 292 p. The Library of Netherlandic literature Volume 5. Euro 25.00 /T 1753

Van de passielooze lelie. Verzen. Waarbij zijn opgenomen de Enkele Verzen. Amsterdam, W. Versluys, 1901. 1e druk. Gebonden halflinnen. 160 p. Met erratastrookje. Euro 25.00 /T 9624

De Vrije Arbeid op Walden. Amsterdam, W. Versluys, 1906. Gebonden. 39 p. Ills. Euro 12.00 /Y 8529

Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898. Z.pl. 1898. Oorspr. omslag. 30 p. Euro 10.00 / Y 8410

Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898. Amsterdam, W. Versluys, 1903. 3e druk. Oorspr. omslag. 30 p. Euro 15.00 / B 8499

Vertalingen:

FERNAU, Hermann. Juist omdat ik Duitscher ben! Een beschouwing van het boek "J' accuse", geautoriseerde vertaling met een voorreede van Frederik van Eeden. Amsterdam, Holkema & Warendorf, [1916]. Ingenaaid. 92 p. [Bibliotheekstempel]. Euro 9.00 / M 3390

TAGORE, Rabindranath. Hongerige Steenen. Deel I. Vertaling Frederik van Eeden. Amsterdam, W. Versluys, 1920. Gebonden. 135 p. Euro 8.00 / R 0546

TAGORE, Rabindranath. Huis en Waereld. Uitsluitend geautoriseerde vertaling. Amsterdam, W. Versluys, 1921. Gebonden. 336 p. Euro 18.00 / M 7429

Voorrede Frederik van Eeden:

Door een Duitscher. Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden. Utrecht, W. de Haan, z.j. 2e druk. Ingenaaid. 264 p. [Rug hersteld]. Euro 11.50 / R 0059

Door een Duitscher. Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden. Utrecht, W. de Haan, [1915]. 5e druk. Ingenaaid. 261 p. [Geringe waterschade]. Euro 11.50 / M 9820

RUSKIN, John. Mensch en Maatschappij, Eerste deel. Met voorrede van Frederik van Eeden, Vertaling Bertha Koch-Huber. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1918. 2e druk. Gebonden stofomslag. 286 p. [Los deel]. Wereldbibliotheek nr 362. Eerste druk was Groningen, 1901. Euro 12.00 / R 4453

RUSKIN, John. Fors Clavigera. Verzameling van brieven aan werklieden. Uit het engelsch vertaald door B.H. Met voorrede van Frederik van Eeden. Twee delen. Groningen, G.A. Evers, 1901. Gebonden. 224 + 182 p. Euro 25.00 / R 4925

Over Frederik van Eeden:

BECKER, Frans / Johan Frieswijk. Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958 / met bijdragen van J.M. Welcker en F.J.M. van Puijenbroek. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1976. Ingenaaid. 351 p. Ills. Blz. 56 t/m 93: Vrije arbeid op Walden 1898-1907 door J.M. Welcker. Sunschrift 101. Euro 16.00 / H 5449

E. v. E. [=Evert van Eeden]. Frederik van Eeden als katholiek. 's-Hertogenbosch, Geert Groote Genootschap, 1930. Oorspr. omslag. 16 p. G.G.G. No. 377. [bibliotheekstempeltje]. Euro 8.00 / L 5410

Eeden, Peter van en Wim J. Simons. Van Eeden ! Van Eeden ! Daar komt hij aangetreden! Amsterdam, De Beuk, 1960. Ingenaaid. 36 p. T.g.v. de Nationale Frederik van Eeden herdenking 1960. Euro 10.00 / R 0037

EK Jzn, Jacob. Van Eeden's 'Ellen, een lied van de smart'. Toegelicht. Dordrecht, J.P. Revers, 1900. Ingenaaid. 68 p. [Eerder gepubliceerd in: Taal en Letteren]. [Rugje omgeplakt]. Euro 15.00 / B 8648

FEBER, L.J.M. Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang. 's-Hertogenbosch, Teuling, 1922. Ingenaaid. 72 p. [Naam op titelpagina "H.W. van Tricht"]. Met annotaties. Euro 34.00 / M 8097

FONTIJN, Jan. Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony. Amsterdam, Contact/Veen, Oorspr. omslag. In: Optima Cahier voor literatuur en boekwezen 5e jrg. nr 3 en 4. Dubbelnummer 16/17. blz 267 t/m 293. Euro 5.00 / K 2359

FONTIJN, J. Frederik van Eeden: een open boek. Voordracht. Amsterdam, Frederik van Eeden Stichting. 1994. Ingenaaid met omslag in mapje. 50 p. Ills. Voordracht t.g.v. het aannemen van de naam Frederik van Eeden Stichting door het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam Oost/Zuidoost op 19 juni 1992. Euro 12.00 / B 4452

FONTIJN, J. Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901. Amsterdam, Em. Querido, 1996. 1e druk. Gebonden stofomslag. 667 p. Ills. Euro 40.00 / L 8692

FONTIJN, J. Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901. Amsterdam, Em. Querido, 1990. 1e druk. Gebonden stofomslag. 598 p. Ills. Euro 45.00 / K 8609

GRAVESANDE, G.H. 's. Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quaestie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door... 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Ingenaaid. 86 p. Ills. [Van Dijk 752]. Euro 18.00 / M 3854

HET OOG IN ‘T ZEIL. Frederik van Eeden in Amerika. Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. 5e jaargang nr. 6. aug. 1988. Euro 7.00 / M 3391

HENRARD, R. Woord, dichtkunst en wijsbegeerte van Fr. van Eeden tot M. Braak. Oudenaarde, Sanderus, 1963. Oorspr. omslag. 285-292 p. [8 p.]. Euro 7.50 / B 2725

KALFF, G. Frederik van Eeden psychologie van den tachtiger. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1927. Gebonden. 542 p. Ills. Euro 25.00 / H 2167

LANSBERG, Ph. A. De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door..... 's-Gravenhage, D.A. Daamen, z.j. Gebonden. [Oranje linnen band]. 157 p. Letterkundige Studien. Euro 16.00 / K 0536

LEENDERTSE, M./Tazelaar. Christelijk letterkundige studiën, [Frederik van Eeden] deel IV dichters na 1880 II, Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, 1927. Gebonden. 196 p. Euro 8.00 / W 3797

LIBER AMICORUM. Dr. Frederik van Eeden. Aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930. Amsterdam, Mij. tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, (Wereldbibliotheek te Amsterdam) Gebonden. 212 p. [Band verkleurd]. Euro 34.00 / M 4283

LIGTHART, J. Letterkundige studiën. De kleine Johannes. Eerste deel. Groningen, J.B. Wolters, 1912. 3e herziene druk. Gebonden. 156 p. Euro 11.50 / K 8133

LIGTHART, J. Letterkundige studiën. De kleine Johannes. Eerste deel. Groningen, J.B. Wolters, 1920. 6e druk. Gebonden. 160 p. Euro 10.00 / M 3393

LITERAMA. Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. Frederk van Eeden nummer. Hilversum, NCRV, 1981. Geniet. 249-312 p. 16e jrg. nr. 7 november 1981. Euro 9.00 / B 0218

MAAS, Nop (ed.). Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur. Amsterdam, De Beuk, 1991. Ingenaaid. N.p. Ills. [verscheen ook als Mededelingen XXXV bij het FvE-genootschap]. Euro 10.00 / R 2635

MOOIJWEER, Marianne. De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1996. Gebonden S.O. 328 p. Ills. Euro 30.00 / K 7131

PADBERG, H. Frederik van Eeden. Roermond, J.J. Romen, 1925. Gebonden. 248 p. [Ex libris Hubert Smits]. Euro 13.50 / W 8884

PADBERG, H. Frederik van Eeden. Roermond, J.J. Romen, 1925. Ingenaaid. 248 p. Euro 13.50 / W 4466

POELMAN, Annette W.L. Frederik van Eeden en zijn werk. Amsterdam, W. Versluys, 1910. Geniet. 16 p. Euro 15.00 / T 1806

RUMKE, H.C. Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods, een essay. Haarlem, Scheltema & Holkema, 1972. 2e druk. Ingenaaid. 191 p. Fotografusche herdruk. Euro 8.00 / Y 5997

SEIFERT, Milos. Herinneringen aan Holland. Op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden. Naarden Vesting, Comenius, 2003. Gebonden. 160 p. Boekhandel Comenius 1993-2003. Oplaag 750 exx. Genummerd. Euro 20.00 / K 0664

SIMONS, Wim J. Het paleis van Circe. Frederik van Eedens Amerikaanse reizen. Amsterdam, De Beuk, 1960. Ingenaaid. 44 p. T.g.v. De Frederik van Eeden herdenking als deel 5 van de serie A 8. Voor leden van de vriendenkring De Beuk. Euro 6.00 / K 6193

SIMONS, Wim J. Frederik van Eeden. Desclee de Brouwer, 1960. Ingenaaid. 52 p. Ontmoetingen nr. 2. Euro 7.00 / 5481

STARMANS, Lex. Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden. Amsterdam, Munster, 1939. Ingenaaid. 148 p. + grafieken. Dissertatie. [Omslag niet fraai]. Euro 15.00 / W 3775

SANDERS, K. Thoreau en Walden. Achtergronden. Amsterdam, Pranger, 1981. Oorspr. omslag. 83 p. Dundrukserie 33. Euro 8.00 / R 0057

TRICHT, H. W. van Frederik van Eeden denker en strijder. Amsterdam, Lankamp & Brinkman, 1934. Ingenaaid. 172 p. + stellingen. Dissertatie 12 october 1934 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Euro 30.00 / P 0969

TRICHT, H.W. van. Frederik van Eeden, denker en strijder. Gedeeltelijk naar onuitgegeven bronnen, met drie onbekende portretten en een facsimile. Reflex, Utrecht, 1978. Oorspr. omslag. 170 p. Herdruk van de editie Amsterdam, Landkamp & Brinkman, 1934. Euro 12.00 / R 0049

TRICHT, H.W. van. Over de Tagore-vertalingen van Frederik van Eeden. 's-Gravenhage, Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1963. Ingenaaid. 47 p. Ills. Achter het boek 2e jrg. eerste afl. voorjaar 1963. Euro 8.00 / K 7361

TRICHT, H.W. van. Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden. Leiden, Martinus Nijhoff, 1983. Ingenaaid. VII + 240 p. Euro 10.00 / W 0176

Het Vlaamsche Land. Algemeen Weekblad. 4e jaar Zaterdag 6 Mei 1922. Nr. 162. Frederik van Eeden Nummer. Wat ik in de R.K. Kerk heb gevonden. Antwerpen/Amsterdam, 1922. Krant. 16 p. Euro 6.00 / M 4071

VERWEY, Albert. Frederik van Eeden. Santpoort, vh. C.A. Mees, 1939. Ingenaaid. 332 p. Euro 18.00 / M 4249

VERWEY, Albert. Frederik van Eeden. Santpoort, vh. C.A. Mees, 1939. Gebonden. 332 p. Euro 20.00 / W 1076

WENTGES, R.Th.R. De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk. Amsterdam, Candide, 1996. Paperback. 61 p. Euro 8.00 / B 5522

WENTGES, R.Th.R. De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk. Amsterdam, Candide, 1996. Paperback. 61 p. Met gesigneerde opdracht van Marko [Fondse] 'voor de biograaf van Van Eeden' [Fontijn] en een bijgesloten briefje aan hem en zijn vrouw Lotje. Euro 15.00 / B 6827 Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap:

Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap:

 • Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap 1935-1941. Nr. I t/m VIII. Amsterdam, Frederik van Eeden-Genootschap 1935-1941. Gebonden. Acht afleveringen in een band. Euro 25.00 / B 7957

 • I. februari 1935. Van Suchtelen, openingstoespraak. Van Tricht, Van Senden. Euro 12.00 / R 0073

 • III. november 1937. Opening van het Van Eeden-museum. Frederik van Eeden, Tachtiger of Nieuwe-Gidser? De ramp van Blaricum. Van Eeden en Walden. Herinneringen aan Van Eeden. Euro 8.00 / B 8166

 • VI. juli 1939. L.J.M. Feber: Frederik van Eeden's verhouding tot het Christendom. S.M. Noach: "Het Dromenboek". H.W. van Tricht: Frederik van Eeden en " Geestelijke weerbaarheid". Oorlogsbrieven. Euro 9.00 / L 7674

 • VII. november 1940. In Memoriam Louis de Vries. Nico van Suchtelen: Muziek op Walden. J. Ezerman: Van Eeden en de Muziek. A. van Duinkerken: Van Eeden Tachtiger? Enkele Reisbrieven. Dagboekfragmenten. Euro 9.00 / B 5338

 • IX. mei 1946. Martha van Vloten. Euro 10.00 / R 0081

 • XII. juni 1950. K. van de Put: De Forte-Kreis en Frederik van Eeden in vertaling. Fred. van Eeden: Het Krabbetje en de Gerechtigheid. A. Saalborn: Rede van 17 juni 1950. Euro 7.00 / K 7762

 • XIII januari 1951. In Memoriam Nico van Suchtelen. De onthulling van het monument. H.W. van Tricht: Het hoogmoedsmotief in Van Eeden's drama's. K. van de Put: De verhouding tussen Van Eeden en Herman Gorter. H.W. van Tricht: Van Eeden over Nederland. Euro 7.00 / B 5335

 • XXIII. december 1971. Over agressief woord- en beeldgebruik in Van Eedens Johannes Viator. Willem Kloos geobsedeerd door Van Eeden. Euro 8.00 / B 3585

 • XXIV. mei 1974. A.L.J. Sivirsky: H.W. van Tricht, Erevoorzitter. Johan Andreas Der Mouw en Frederik van Eeden (1890-1919). Euro 8.00 / B 5339

 • XXV. september 1977. F. Pijnenborg: Het digt gaan van de vensters. Nop Maas: Emants, van Eeden en het spiritisme. Euro 7.00 / B 5332

 • XXVI. mei 1979. A.L.I. Sivirsky: Giza Ritschl en Frederik van Eeden. Guido van Suchtelen: F. van Eeden en Jac. P. Thijsse. Evert van Eeden: Brief aan de Heer F. Pijnenborg S.J. Euro 8.00 / B 5331

 • XXVIII. juni 1982. Vijftig jaar. H.W. van Tricht: Een paar herinneringen. Reiny Jobse: De droomen van de Kleine Johannes. Jos De Ley: Van Eeden en zijn Italiaanse vertaler Pietro Mariatti. Guido van Suchtelen: Quai Absurdum of De Huttenbouwers. Euro 7.00 / B 5330

 • XXX. In memoriam H.W. van Tricht. H.W. van Tricht: Frederik van Eeden en Louis Couperus, e.a. Euro 7.00 / B 5891

 • XXX. 1984. Jan Fontijn: Het lyrisch proza van Johannes Viator. M. Demoor: F. van Eedens correspondentie met F.W. Gosse. N. Maas: Van Eedeniana. Frits van Eeden en Schopenhauer. Euro 7.00 / K 7764

 • XXXI. Jan Fontijn: Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony. Tine en Nel Kaaijk: Waldense Chocola. Nop Maas: Van Eedeniana. Euro 7.00 / K 7767

 • XXXIII. [1989]. Mooijweer: Frederik van Eeden in Amerika, Van der Veen-Mulder: Frederik van Eeden als redacteur van De Groene Amsterdammer. Euro 7.00 / B 8425

 • XXXVI. [1991] L. Custers: Bij een toespraak van A. Verwey. Judit Gera: "De koele meren" in een wereldliteraire context. Albert Verwey: Een onuitgesproken rede. Nop Maas: Van Eeden onder vuur. Euro 7.00 / K 7775

 • XXXIX. november 1995. Arie van Loon: Blijde natuur of blijde wereld? M. Stapert-Eggen: De verloving van F. van Eeden en M. van Vloten. F. van Vloten: Ik vraag alleen wat ik mooi vind. F. van Eeden en de moderne kunst. Euro 7.00 / B 3580

 • LIII. 2009. In memoriam Fries de Vries & Peter van Eeden; C. van Uuden, De gezusters van Vloten; bijdragen van Koen Vossen, Franciska van Vloten, Andre Borgdorff en Tjakko Stijve. Euro 12.00 / R 3845

  Albert Verwey 1865-1937

  Het Brandende Braambosch. Amsterdam, W. Versluys, 1899. Gebonden. 92 p. [Op titelpagina verschillende stempels: Dept. van Justitie: 21904. De ondergeteekende verklaren dat dit werk door hem is uitgegeven den 22 November 1899, met handtekening van de drukker en uitgever en een stempel met handtekening van de ontvanger. Stempeltje: Noord-Holland: 25 gulden en 50 opcenten]. Euro 50.00 / B 2916

  Het Brandende Braambosch. Amsterdam, W. Versluys, 1899. Ingenaaid. 92 p. Onafgesneden. Euro 15.00 / Y 8631

  De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I: april 1894- september 1894. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1981. Gebonden. 227 p. Ills. Met een woord vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick. Achter het Boek 17e jrg. Afl. 1-3. Euro 16.00 / B 7304

  Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel. Amsterdam, Em. Querido, 1995. Gebonden S.O. 683 p. Euro 30.00 / K 0811

  De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Bezorgd door H.A. Wage. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1988. Ingenaaid. 297 p. Ills. Achter het Boek 23 jrg. afl. 1-3. Euro 12.00 / R 7907

  De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Deel II: mei 1914 - juli 1919. Bezorgd door H.A. Wage. Twee delen. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1988/1995. Ingenaaid. 297 + 262 p. Ills. Achter het Boek 23 / 27. Euro 25.00 / R 4819

  Briefwisseling. Rudolf Pannwitz und Albert Verwey im Briefwechsel. Zurich, Hans Rohr, 1976. Oorspr. omslag. Ills. 132 p. Euro 15.00 / B 7214

  Een op de onsterflijkheid gerichte wil. Een keuze uit zijn lyriek. Samengesteld en ingeleid door J.W. Schulte Nordholt. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962. 1e druk. Pocket. 199 p. Ooievaar 158. Euro 5.00 / H 7682

  Frederik van Eeden. Santpoort, v/h C.A. Mees, 1939. Gebonden. 332 p. Euro 20.00 / W 1076

  Frederik van Eeden. Santpoort, vh. C.A. Mees, 1939. Ingenaaid. 332 p. Euro 18.00 / M 4249

  De figuren van de Sarkofaag. Santpoort, C.A. Mees, 1930. Ingenaaid. 92 p. Euro 13.50 / B 0692

  De forellenvisscher. Brieven van de Finse reis van Albert Verwey. Uitgezocht, zo nodig vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Charlie Marie Boelhouwen. Middelburg, St. Kunstuitleen Zeeland, 1992. Ingenaaid. Ills. 131 p. Met foto's. Gesigneerd door Marie Boelhouwen. Euro 10.00 / Y 6919

  Hendrick Laurensz. Spieghel. Groningen, Wolters, 1919. Ingenaaid. 175 p. Euro 15.00 / B 7191

  Een inleiding tot Vondel. W. Versluys, Amsterdam [1893]. Gebonden halflinnen. 669 p. Becommentarieerde bloemlezing. Fraaie band. Prospectus los bijgesloten. Euro 30.00 / Y 3620

  Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900). Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1906. 2e druk. Gebonden groen linnen. 187 + 12 p. Goude op snee. Euro 10.00 / R 9349

  Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900). Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1908. 3e druk. Gebonden groen linnen. 187 + 12 p. Goude op snee. Euro 10.00 / Y 7046

  Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900). Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1914. 4e druk. Gebonden. 197 p. Euro 9.00 / B 3023

  Jacoba van Beieren. Amsterdam, W. Versluys, 1902. Gebonden met goudopdruk. 69 p. Euro 10.00 / Y 7992

  Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1895. 1e druk. Gedecoreerde linnen band. Onafgesneden. 84 p. Euro 40.00 / R 5491

  Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Gebonden. 271 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies Nr. 4. Euro 10.00 / T 0842

  Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht. Santpoort, C.A. Mees, 1936. Ingenaaid. 6 p. Euro 9.00 / K 8337

  De legende van de ruimte. Santpoort, C.A. Mees, 1926. Gebonden onafgesneden. 72 p. [Goud op snee. Mooi exemplaar]. Euro 22.50 / M 5130

  De legende van de ruimte. Santpoort, C.A. Mees, 1926. Ingenaaid onafgesneden. 72 p. Euro 15.00 / W 3776

  De legenden van de ene weg. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 31 p. [Eerder verschenen in: De weg van het licht]. Euro 7.00 / M 3797

  Het leven van E.J. Potgieter. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1903]. 1e druk. Gebonden. 343 p. Gedecoreerde linnen band. Euro 15.00 / B 7298

  Het lezen en schatten van gedichten. Afscheidscollege 23 mei 1935. Santpoort, C.A. Mees, 1935. Ingenaaid. 20 p. Euro 7.00 / Y 8408

  Luide toernooien. Amsterdam, W. Versluys, 1903. Ingenaaid. 330 p. [bibliotheekstempeltje] Euro 22.50 / K 6253

  Het lijden aan de tijd. Antwoorden op een vraag van de Kouter-redactie. Santpoort, vh. C.A. Mees, 1936. Ingenaaid. 12 p. Euro 10.00 / K 7268

  De maker. Santpoort, C.A. Mees, 1924. 1e druk. Gebonden half perkament. Onafgesneden. 92 p. Genummerd 74/200. [Ex libris De Graffners]. Euro 56.00 / C 0501

  Nederlandsche dichters. P.C. Hooft. Met proza van Albert Verwey. Amsterdam, S.L. van Looy & H. Gerlings. 1893. Gebonden. 115 p. Vignetten van G.W. Dijsselhof. Fraai goudgestempeld bandje. Euro 20.00 / Y 6420

  Nederlandsche dichters. Jacob van Maerlant. Met proza van Albert Verwey. Amsterdam, S.L. van Looy & H. Gerlings, 1894. Oorspr. omslag. 110 p. Vignetten van J. Toorop. Euro 10.00 / Y 6849

  Nederlandsche dichters. Feith, Van Alphen, Bellamy, Helmers, Tollens, Beets, Staring, Potgieter, De Genestet, Perk. Met proza van Albert Verwey. Amsterdam, S.L. van Looy & H. Gerlings, 1897. Gebonden. 121 p. Vignetten van T. Colenbrander. Euro 9.00 / R 4402

  Nieuwjaarsmorgen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1955. Ingenaaid. N.p. Wereldbibliotheek-Vereniging. Uitgegeven en voorzien van commentaar door Maurits Uyldert. [Slotgedicht uit de bundel: Het zichtbaar geheim 1915]. Euro 4.50 / W 3778

  Onze taak in de tijd. Santpoort, vh. C.A. Mees, 1937. Oorspr. omslag. 15 p. [Lezing op verzoek van de Vrijzinnige Christelijke Studentenbond te Leiden gehouden op 25 februari 1937]. Euro 8.00 / B 3138

  Oorlogsdaad of Oorlogsgevoel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, Geniet. 7 p. Voordruk april nummer de XXe eeuw 1903. Euro 4.50 / M 6635

  Proza. Tien delen. Amsterdam, Querido/Holkema & Warendorf, 1921 - 1923. Gebonden. [Blauw linnen]. Euro 125.00 / H 8355

  Roemer Visscher tot Feitama. Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey. Amsterdam, S.L. van Looy & Gerlings, 1894. Ingenaaid. 94 p. Vignetten van L.W.R. Wenckebach. Euro 15.00 / M 5107

  Rhythmus und Metrum. Uebersetzt von Antoinette Eggink. Halle-Saale, Max Niemeyer, 1934. Ingenaaid. 82 p. Euro 14.00 / K 1874

  Stille toernooien. Amsterdam, W. Versluys, 1901. Ingenaaid. 304 p. Onafgesneden. Euro 12.00 / B1293

  Toen de Gids werd opgericht.... Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1897. Ingenaaid. 108 p. Euro 12.00 / B 7435

  Van Jacques Perk tot nu. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt aan de Universiteit te Leiden op 14 jan. 1925. Santpoort, C.A. Mees, 1925. 1e druk. Ingenaaid. 26 p. Euro 11.50 / K 8807

  Verhalende poëzie. Persephone en Demeter. Amsterdam, W. Versluys, 1905. Ingenaaid. 32 p. Euro 22.50 / K 6190

  Een inleiding tot Vondel. Amsterdam, W. Versluys, [1893]. Gebonden. 669 p. Becommentarieerde bloemlezing. [Opnieuw in de band gezet]. Euro 25.00 / B 4172

  Vondels vers. Santpoort, C.A. Mees, 1927. Gebonden. 170 p. Euro 10.00 / H 4974

  Vondel herdacht. Uitgesproken op verzoek van de Vereeniging 'Leidsch Studenten-Tooneel' 5 Februari 1929. Santpoort, C.A. Mees, [1929]. Cahiersteek. 12 p. Euro 8.00 / B 7231

  Varia:

  Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey. Amsterdam, S.L. van Looy/H. Gerlings, 1895. Ingenaaid. 84 p. Vignetten C.A. Lion Chachet. Euro 20.00 / L 6574

  DROST, Aernout De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys. Amsterdam, G. Schreuders, 1906. 1e druk. Gebonden. 250 p. Euro 20.00 / B 5099

  HARTOG, Henri. Brieven aan Albert Verwey. Leiden, De Vrije Vogel, 1981. Geniet. 20 p. Bezorgd door Jan Noordegraaf en Arie IJzerman. Euro 10.00 / R 1476

  POTGIETER, E.J. Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1907. Gebonden. VIII + 144 p. Met achttien illustraties. Euro 18.00 / M 8143

  VERWEY, Albert / F. De Backer e.a. Over De wandelende jood. August Vermeylen-Fonds, 1958. Oorspr. omslag. 46 p. Euro 8.00 / B 0484

  VERWEY, Albert. (Vertaald). De roman van Heinric en Margriete van Limborch. In hedendaags Nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey. Santpoort, v.h. C.A. Mees, 1937. Gebonden. 123 p. Euro 11.50 / H 2105

  VONDEL. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1937. Gebonden. XXXXIII + 1454 p. Euro 45.00 / H 5867

  Over Albert Verwey:

  AART, Jan Cornelis van. Idealisme en 'Ideisme'. Een vergelijkend onderzoek van de poetica van Albert Verwey en die van de 'symbolist' Remy de Gourmont. Amsterdam, Thespa, 1977. Ingenaaid. 192 p. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 26 mei 1977. Euro 10.00 / H 2445

  ALER, J.M.M. / C. Neutjens / V.A. Schmitz. e.a. Gestalte um Stefan George. Gundolf, Wolfskehl, Verwey, Derleth. Duitse Kroniek, jr. 33. herfst 1983. nr. 1-3. Ingenaaid. 162 p. + afbeeldingen. Euro 9.00 / K 2646

  BAXTER, B.M. Albert Verwey's translation from Shelley's poetical works. A study of their style and rythm and a consideration of their value as translations. Leiden, Universitaire Pers, 1963. Gebonden S.O. 198 p. Euro 18.00 / M 4252

  Catalogus van werken van Albert Verwey. Santpoort, vh. C.A. Mees, 1938. Geniet. 16 p. Euro 4.50 / K 0936

  Catalogus van de Albert Verwey tentoonstellIng. Santpoort, C.A. Mees, 1935. Geniet. [12 p.] Euro 4.50 / M 6634

  De Nieuwe Taalgids. Verwey nummer. Redaktie C.G.N. de Vooys. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1935. Ingenaaid. 102 p. Negen-en-twintigste jaargang. Euro 10.00 / M 4266

  FROMMEL, Wolfgang [F.W. L'Ormeau]. Templer und Rosenkreuz. Ein Traktat zur Christologie Stefan Georges. Castrum Perigrini 198-199-200 Amsterdam 1991. Oorspr. omslag. 316 p. Nummer 13. Euro 30.00 / L 7043

  GIELEN, Jos. J. De dichter Verwey, bijdrage tot het verstaan van zijn poëzie. Santpoort, v/h C.A. Mees, 1946. Gebonden. 82 p. Euro 9.00 / M 3868

  GIELEN, Jos J. De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poëzie. Santpoort, vh C.A. Mees, z.j. Ingenaaid. 82 p. Euro 8.00 / M 4286

  HANOT, M. De beginselen van Albert Verweys literaire kritiek. Met een bibliografie van en over het kritisch werk van Albert Verwey. Secretarie der Academie Gent, 1957. Ingenaaid. 300 p. Onopengesneden. Euro 21.00 / M 4263

  HEERIKHUIZEN, F.W. van. Albert Verwey. Desclee de Brouwer, 1963. Paperback. 65 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 48. Euro 7.00 / K 0228

  HEEROMA, K / K. Meeuwesse. Tweemaal Tachtig. Herdenking van Albert Verwey / Perks Iris. Leiden, E.J. Brill, 1966. Ingenaaid. 77 p. Euro 9.00 / M 8416

  KAMERBEEK jr., Jan. Albert Verwey en het nieuwe Classicisme. De richting van de hedendaagsche poëzie (1913) in zijn internationale context. (Albert Verwey et le Nouveau Classicisme) avec des resumes en francais et en anglais. Groningen, J.B. Wolters, 1966. Ingenaaid. 115 p. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, op 27 mei 1966. Euro 15.00 / M 8386

  KAZEMIER, G. Verwey en Gorter, Persephone en Mei. Groningen, P. Noordhoff, 1965. Oorspr. omslag. 27 p. Rede uitgesproken op 18 september 1965. Euro 6.00 / L 7131

  KNUVELDER, Gerard. Albert Verwey herdacht. Z.p. [1937]. Geniet. 7 p. [Toespraak gehouden tot de leerlingen der hogere klassen van het St. Joris-college-Lyceum te Eindhoven, bij gelegenheid van de Albert-Verwey-herdenking op 12 Maart]. Euro 8.00 / B 7443

  UYLDERT, Maurits. Albert Verwey. Amsterdam/Leipzig, Maas & van Suchtelen, 1908. Ingenaaid. 81 p. Euro 10.00 / L 5986

  UYLDERT, Maurits. Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen. Hoorn, West Friesland, [1942] Gebonden. 250 p. Euro 9.00 / M 3867

  UYLDERT, Maurits. De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey. Amsterdam, Allert de Lange, 1948. Gebonden stofomslag. 333 p. Met portret. Euro 12.00 / Y 5733

  VOOYS, C.G.N. de Verwey nummer. De Nieuwe Taalgids. Groningen, J.B. Wolters, 1935. Ingenaaid. 102 p. Negen en twintigste jaargang. Euro 13.50 / M 4266

  VOOYS, Is. P. de. In het midden van Verwey's dichterschap. Santpoort, vh C.A. Mees, 1941. Ingenaaid. 91 p. Euro 9.00 / M 4264

  VOOYS, Is. P. de. Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten. Arnhem/Santpoort, Van Loghum Slaterus/C.A. Mees, 1949. Ingenaaid. 146 p. Euro 13.50 / M 3397

  WEEVERS, Theodoor. Albert Verwey's Ultimate understanding of Stefan George. Cambridge, University Press, 1954. Cahiersteek. 28 p. Reprinted form The Modern Language Review, Vol. XLIX, no 2, april 1954. Euro 9.00 / M 7503

  WEEVERS, Theodoor. Vision and forms in the poetry of Albert Verwey. Poems from the Oorspronkelijk Dichtwerk with renderings in English verse. London, The Athlone Press, 1986. Bound dustjacket. 280 p. Euro 13.50 / M 4280

  WEEVERS, Theodoor. Droom en beeld, de poëzie van Albert Verwey. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Ingenaaid. 298 p. Euro 7.00 / K 8125

  WEEVERS, Theodoor. Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poëzie. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1965. Gebonden S.O. 109 p. Euro 10.00 / M 2913

  WOLF, Manfred. Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. Proefschrift. 's-Gravenhage, v/h H.L Smits De Ned Boek en Steendrukkerij., 1977. Ingenaaid. 151 p.+ Stellingen. Euro 16.00 / K 0406

  Herman Gorter 1864-1927

  De arbeidersraad. Bussum, Van Dishoeck, 1931. Gebonden. 132 p. Euro 34.00 / M 7949

  De dag gaat open als een gouden roos. Een bloemlezing uit zijn poezie, gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling. Amsterdam, Bert Bakker, 1977. 2e druk. Pocket. 191 p. Bert Bakker Bloemlezing. Euro 7.00 / Y 0198

  De groote dichters. Nagelaten studiën over de wereldlitteratuur en haar maatschappelijke grondslagen. Amsterdam, Em. Querido, 1935. 1e druk. Gebonden. 516 p. Euro 15.00 / W 4510

  Een klein heldendicht. Amsterdam, W. Versluys, 1906. 1e druk. Gebonden. 103 p. Euro 60.00 / T 1079

  Een klein heldendicht. Amsterdam, W. Versluys, 1908. 2e gewijzigde druk. Gebonden in wit linnen met goudopdruk, 98 p. Met vier reproducties naar muurschilderingen van Richard Roland Holst. Euro 40.00 / T 1080

  Liedjes I-II-III. Aan de geest der muziek der nieuwe mensheid. Deel I: Bij het naderen der revolutie, Deel II; Bij het komen van de revolutie, Deel III: Bij de nederlaag der revolutie. Bussum, Van Dishoeck, 1930. Gebonden. 89 + 96 + 62 p. In drie banden. Euro 40.00 / T 6787

  Mei. Een gedicht. Amsterdam, Elsevier, 1940. Gebonden half leer. 208 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Euro 12.00 / Y 0897

  Mei. Een gedicht. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1948. 10e druk. Gebonden. 150 p. Euro 15.00 / T 2099

  Mei. Een gedicht. Ingeleid door Garmt Stuiveling. Den Haag/Bussum, Bert Bakker/Daamen/van Dishoeck, 1956. [1e druk in deze vorm]. Pocket. 160 p. Ooievaar 26. Houtgravures: Dirk van Gelder. Euro 8.00 / R 2332

  Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard. Amsterdam, De Tribune, [1908]. Heruitgave 1975. Proletarisch Links. Oorspr. omslag. 112 p. Internationale Kommunistenbond IKB, de Nederlandse afdeling van de vierde internationale(=SAP/Grenzeloos). Euro 5.00 / R 0620

  Ik vind je zo lief en zo licht. Veertig liefdesgedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1997. Paperback. 54 p. Gekozen en toegelicht door Pieter Boskma. Euro 7.00 / H 2449

  In memoriam. [Bij den dood eener communiste]. Bussum, Van Dishoeck, 1928. Gebonden. 54 p. Euro 11.50 / W 5058

  In memoriam. Bij den dood eener communiste. Bussum, Van Dishoeck, 1928. Ingenaaid. 54 p. Euro 11.50 / M 7947

  Nieuwe muziek. Een Herman Gorter boek. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1980. Paperback. 110 p. Synthese. Stromingen en aspecten. Euro 8.00 / Y 6630

  Pan. Een gedicht. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1916. 2e zeer veel vermeerderde druk. Gebonden. 493 p. + Leiddraad bij het lezen van Pan. Euro 25.00 / Y 6882

  Een revolutionair socialist in politiek Bussum. Bussum/Naarden, PSP, afdeling Bussum/Naarden, 1977. Oorspr. omslag. 63 p. Ills. Euro 10.00/ Y 6923

  De school der poezie. Verzen. Twee delen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1925. 5e druk. Gebonden. 139 + 115 p. Euro 25.00 / W 5676

  Toen de tijden bladstil waren, lang geleen.... Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1997. Vouwblad. 13.5 x 10.5 cm. Als tekst voor deze herfstdruk werd het openingsgedicht gekozen uit de bundel Verzen van Herman Gorter uit 1890. De tekst werd gezet uit de Spectrum en in een oplage van 250 exemplaren in oktober 1997 gedrukt op Zerkall-Butten antik jutemeliert. Euro 12.50 / Y 6221

  Verzen. Amsterdam, W. Versluys, 1903. Ingenaaid. N.p. Euro 22.50 / C 1113

  Verzen. Twee delen. Bussum, Van Dishoeck, 1928. Gebonden. 79 + 109 p. In deze eerste twee bundels zijn, alle kleine gedichten verzameld uit de jaren 1909-1912. Euro 25.00 / T 6786

  Verzen. Deel twee Bussum, Van Dishoeck, 1928. Gebonden. 110 p. Euro 16.00 / M 9921

  Verzen. De editie van 1890 met een inleiding en annotaties van Enno Endt. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep / De Arbeiderspers, 1977. Ingenaaid. 237 p. Euro 18.00 / R 0241

  Verzamelde werken, deel 3. Kritiek op Tachtig. Bussum/Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck/Querido, 1949. Gebonden. 330 p. Euro 18.00 / T 7584

  Verzamelde werken, deel 4. Pan. Bussum / Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck/Em. Querido, 1951. Gebonden. 446 p. Euro 22.50 / W 5053

  Verzamelde Werken deel VII. De groote dichters. Bussum/Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck/Em. Querido, 1952. Gebonden. 504 p. Euro 20.00 / T 1437

  Verzamelde werken, 8 dln. Bussum, Van Dishoeck / Querido, 1948-1952. Gebonden. [uitgave verzorgd door G. Stuiveling]. Euro 225.00 / B 1990

  Over Herman Gorter:

  ANKERSMIT, J.F. Ter herdenking van dr. Herman Gorter. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Oorspr. omslag. 12 p. Overdruk uit De Socialistische Gids jrg. XII october 1927. Euro 8.00 / T 0462

  ANTONISSEN, Rob. Herman Gorter en Henriette Roland Holst. Utrecht, Reflex, 1979. Gebonden. 641 p. Ongewijzigde herdruk van de uitgave 1946. Euro 16.00 / R 9913

  BERGE, H.C. ten. Aan Herman Gorter. Zandvoort Eliance Pers, 1977. Los vel met omslag. [8 p.]. Oplage 50 exx. op de handpers. Geschreven op 15 september 1972, t.g.v. de 45ste sterfdag van Herman Gorter. Euro 60.00 / H 0582

  BRANDT CORSTIUS, J.C. Herman Gorter, een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk. Amsterdam, Contact, 1934. Ingenaaid. 240 p. + Stellingen. Proefschrift 12 juli 1934. Euro 75.00 / P 0972

  BRANDT CORSTIUS, J.C. Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey. Den Haag, A.A.M. Stols, 1946. Ingenaaid. 45 p. De Vrije Bladen 18e jaargang maart 1946 Schrift 3. [Omslag verkleurd]. Euro 10.00 / R 8694

  BRANDT CORSTIUS, J.C. De dichter Herman Gorter. Drie opstellen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 111 p. Forum Haganum 13. Euro 8.00 / A 0697

  GORTER, Herman en Henriette Roland Holst in hun tijd. Den Haag, Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1977. Ingenaaid. 135 p. Ills. Euro 9.00 / H 4137

  HUGENHOLTZ, R.A. Gorter's Mei. Amsterdam, W. Versluys, 1904. Ingenaaid. 72 p. Euro 12.00 / B 5895

  KADT, J. de. Herman Gorter: Neen en Ja. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947. Gebonden S.O. 116 p. Euro 13.50 / W 3787

  KAZEMIER, G. Verwey en Gorter, Persephone en Mei. Groningen, P. Noordhoff, 1965. Oorspr. omslag. 27 p. Rede uitgesproken op 18 september 1965. Euro 6.00 / L 7131

  Kontrast no 5. 1964. Herman Gorter 1864 - 1927. Amsterdam, 1964. Oorspr. omslag. Geniet. 32 p. Brieven van Gorter aan Wijnkoop, Van Vriesland, Knuttel en Wijnkoop over Gorter, Gorter en de Kommunistische Internationale, interview met Prof. Delfgaauw enz. Euro 8.00 / M 3856

  KUYPER, R. Herman Gorter te herdenking. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, z.j. Geniet. 30 p. Ills. Overdruk uit Opgang . Euro 8.00 / M 8161

  LANGEVELD-BAKKER, Titia Johanna. Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten. Groningen/Batavia/Den Haag, J.B. Wolters, 1934. Ingenaaid. 160 p. + Stellingen. [Proefschrift]. Euro 22.50 / K 1904

  LIAGRE BöHL, H. de. Herman Gorter, zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland. Nijmegen, SUN, 1973. Ingenaaid. 318 p. Proefschrift. Sunschrift 66. Euro 10.00 / W 6007

  LIAGRE BöHL, H. de. Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd. Amsterdam, Olympus, 2000. 2e druk. Paperback. 559 p. Euro 12.00 / Y 6214

  MARSMAN, H. Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poezie. Amsterdam, Em. Querido, 1937. 1e druk. Ingenaaid. 100 p. Euro 9.00 / M 7944

  MUSSCHE, Achilles. Herman Gorter de weinig bekende. Een inleiding. Antwerpen, Ontwikkeling, 1946. 1e druk. Ingenaaid. 111 p. Euro 15.00 / B 5798

  Ned. Letterk. Museum (samenst.) Herman Gorter en Henriette Roland Holst in hun tijd. Amsterdam, Van Gennep, 1977. Ingenaaid. 135 p. Euro 9.00 / H 4137

  Teksten van en over Herman Gorter. Amsterdam, 1977. Geniet. 42 p. Samenstelling Huub Oosterhuis. Een cahier ter begeleiding van de Poezie Hardop-produktie " O nieuw getijde dat is nu" Euro 7.00 / T 8767

  RAVESTEIJN, W. van. Herman Gorter de dichter van Pan, een heroïsch en tragisch leven. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. Gebonden. 302 p. [Brusse 626]. Euro 15.00 / Y 0798

  RAVESTEIJN, W. van. Herman Gorter de dichter van Pan, een heroïsch en tragisch leven. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. Ingenaaid. 302 p. [Brusse 626]. Euro 10.00 / K 6098

  ROLAND HOLST, Henriëtte. Herman Gorter. Amsterdam, Em. Querido, 1933. Gebonden. 160 p. Euro 10.00 / K 9565

  ROLAND HOLST, Henriëtte. Herman Gorter. Nijmegen, SUN, 1973. Paperback. 160 p. Sun reprint 7. Euro 8.00 / M 7916

  ROLAND HOLST, Henriëtte. In memoriam Herman Gorter. Brussel/Maastricht, A.A.M. Stols, 1928. Ingenaaid. 72 p. Door H. Roland Holst-Van der Schaik, A. Roland Holst, Dirk Coster, Anthonie Donker. Euro 11.50 / K 9334

  ROLAND HOLST, A. In memoriam Herman Gorter. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 2e druk. Ingenaaid. 13 p. Euro 8.00 / Y 8430

  [SCHIPPERS, B.W.]. Herman Gorter. [Gemeente Wormerveer, 1964]. Oorspr. omslag. Ills. n.p. T.g.v. de herdenking van Herman Gorter die honderd jaar geleden op 26 november 1964 in Wormerveer werd geboren. Euro 7.00 / Y 8021

  STUIVELING, G. (redactie). Acht over Gorter, een reeks beschouwingen over poëzie en politiek. Amsterdam, Querido, 1978. Gebonden S.O. 396 p. Euro 10.00 / H 8233

  STUIVELING, G. Herman Gorters kenteringssonnetten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Ingenaaid onafgesneden. 151 p. Eerste deel van de reeks Tandem Aliquando. Genummerd 46. Euro 15.00 / R 4817

  SUCHTELEN, Nico van. Interview. Voordracht gehouden de 22ste october 1938 voor het kunstenaars-centrum voor geestelijke weerbaarheid bij de opening der tentoonstelling van werken van Frederik van Eeden, Herman Gorter, H. Roland Holst en N. van Suchtelen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1938. Geniet. 31 p. [Omslag iets verkleurd]. Euro 9.00 / K 9068

  --- 1864 De dichter Herman Gorter 1964. Amsterdam, 1964. Oorspr. omslag. N.p. Een pro memorie voor de bezoeker aan de herdenkingstentoonstelling door de Universiteit van Amsterdam van 25 november t/m 18 december. Euro 6.00 / H 3456

  Lodewijk van Deyssel 1864-1952

  A.J. Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen. Bussum, J.C. Loman, 1891. 1e druk. Herbonden. 235 p. + adv. Euro 30.00 / B 5226

  A.J. Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. Tweede herziene druk. Gebonden. 260 + XXIII p. Oplage 403 exx. letter Gravure, ontwerp S.H. de Roos. [Brusse 460*]. Euro 30.00 / L 0882

  A.J. J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, Loman & Funke, 1893. Gebonden. 374 p. [Jugendstil band]. Euro 40.00 / T 1496

  A.J. J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, Loman & Funke, 1893. Gebonden. 374 p. [Mooie exemplaar. Op band J. Emmering, Amsterdam]. Euro 30.00 / B 7186

  A.J. J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, Loman & Funke, 1893. Gebonden. 374 p. [ Prive band]. Euro 25.00 / A 0259

  Aanteekeningen bij lectuur. Woord vooraf door H.L. Prenen. Amsterdam/'s-Gravenhage, Elsevier/A.A.M. Stols, 1950. Gebonden. 53 p. Genummerd 104/1000 exx. Euro 18.00 / H 0971

  Badplaats schetsen fragmenten it een Humoreske. Bezorgd en nawoord M.G. Kemperink. Baarn, De Prom, 1990. Paperback. 75 p. De Prom bibliofiel. Euro 9.00 / B 4013

  De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr. (Twee delen). 's-Gravenhage, Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1968. Ingenaaid. 356 p. Ills. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick. Achter het Boek 4e jrg. Afl. 1-3. 5e jrg. Afl. 1-2. Euro 22.50 / B 9157

  De markies onzer letteren. De briefwisseling P.H. Ritter Jr. - Lodewijk van Deyssel. (1902-1951). Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen. Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit / Hes, 1988. Paperback. Ills., 213 p. Euro 10.00 / B 8931

  De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I: april 1894- september 1894. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1981. Gebonden. 227 p. Ills. Met een woord vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick. Achter het Boek 17e jrg. Afl. 1-3. Euro 16.00 / B 7304

  De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel II: september 1894- april 1898. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1985. Gebonden. 315 p. Ills. Met een woord vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick. Achter het Boek 19e jrg. Afl. 1-3. Euro 16.00 / L 2152

  De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel III: april 1898 - januari 1905. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1986. Gebonden. 335 p. Ills. Met een woord vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick. Achter het Boek 22e jrg. Afl. 1-3. Euro 16.00 / B 9159

  De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I, II, III. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1981-1986. Drie delen Gebonden. 227 + 315 + 335 p. Ills. Met een woord vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick. Achter het Boek 17e / 19e / 22e jrg. Afl. 1-3. Euro 45.00 / R 0329

  De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Gebonden S.O. 395 p. In opdracht van het Frederik van Eeden-Genootschap. Verzorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G. M. Prick. Euro 18.00 / W 3751

  De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G. M. Prick. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. Tweede, herziene druk. Ingenaaid. 416 p. Nijhoffs Nederlandse Klassieken. Euro 18.00 / L 1723

  De heer dr. Alberdingk Thijm laat vragen... Telephoonbriefjes ingeleid door Harry G.M. Prick. Brussel, Manteau, 1976. Paperback. 59 p. Manteau Marginaal. Euro 8.00 / Y 3708

  Gedenkschriften. Amsterdam, Em. Querido, 1924. 1e druk. Ingenaaid. 290 p. onafgesneden. [Omslag verkleurd]. Euro 25.00 / B 9550

  Het ik, Heroiesch-individualistische dagboekbladen gevolgd door Caesar. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen,bezorgd door Harry G.M. Prick. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Ingenaaid. 258 p. Prive-Domein 51. Euro 15.00 / T 9656

  Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick. Zwolle, Tjeenk Willink, 1956. Ingenaaid. 392 p. Zwolse drukken en herdrukken nr 17. Euro 9.00 / H 7556

  Ju, ju, wat een grof volkje. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Karel Jonckheere. Brussel & Den Haag, Manteau, 1977. Paperback. 130 p. Ills. Uitspraken, verslagen, herinneringen, kritieken of wat Hollanders sinds de 16de eeuw al over Vlamingen kwijt moeten. Euro 7.00 / M 8895

  Uit het leven van Frank Rozelaar. Amsterdam, Em. Querido, 1937. Ingenaaid. 185 p. Salamander. Omslag J.B. Heukelom. Euro 9.00 / L 2542

  Uit het leven van Frank Rozelaar. Amsterdam, Em. Querido, 1943. 2e druk. Gebonden S.O. 185 p. Salamander. Omslag J.B. Heukelom. Euro 8.00 / T 6309

  Uit het leven van Frank Rozelaar. Amsterdam, Em. Querido, 1937. Ingenaaid. 185 p. Salamander. Omslag J.B. Heukelom. Euro 9.00 / L 2542

  Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick. ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982. 2e herziene en vervolledigde druk. Paperback. 384 p. Nijhoffs Nederlandse Klassieken. Euro 12.00 / B 8871

  Nieuw Holland. Met een nawoord van Harry G.M. Prick. Amsterdam, C.J. Aarts, 1979. Oorspr. omslag. 56 p. Amsterdams Schotschriften 3. Euro 10.00 / L 5492

  Nieuwe kritieken. Amsterdam, Nederlandse Uitgevers Maatschap, 1929. Gebonden. VI + 180 p. Met portret. Euro 10.00 / R 1635

  Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis. Leipzig/Amsterdam, Schmidt & Gunther/P.N. van Kampen, [1923]. Ingenaaid. 85 p. [Omslag verkleurd, binnenwerk roestvlekjes]. Euro 17.50 / K 8808

  Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis. Leipzig/Amsterdam, Schmidt & Gunther/P.N. van Kampen, [1923]. Gebonden. 85 p. [roestvlekjes]. Euro 18.00 / B 8881

  Proza. Een bloemlezing uit het werk van Lodewijk van Deyssel. Den Haag, U.M. Oceanus, 1943. 2e druk. Gebonden. 229 p. Met portret. Euro 10.00 / M 8899

  De scheldkritieken. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 375 p. Synopsis. Euro 10.00 / T 9675

  Twee geleende pennen. Ingeleid door Harry G.M. Prick. Nijmegen, Vriendenlust, 1984. Paperback. 80 p. Euro 8.00 / B 8868

  Verbeeldingen. Amsterdam, Scheltema & Holkema, [1908]. Ingenaaid. 168 p. [Ex libris W. Romijn]. Euro 12.50 / W 3855

  Werk der laatste jaren. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1923. Gebonden. 319 p. Bandversiering van P.A.H. Hofman. Euro 11.50 / B 7253

  Het vreemd en heerlijk heelal. Gekozen en ingeleid door Harry G.M. Prick. Amsterdam, Querido, 1973. Geniet. 32 +VII p. Kort en Goed. Euro 4.50 / R 1803

  Een wederwoord voor Dr. H.J.A.M. Schaepman. Nog over Fransche Meesters. Amsterdam, Jan D. Brouwer, 1882. Oorspr. omslag. 24 p. [rugje omgeplakt, laatste pagina (kundig) hersteld]. Euro 45.00 / Y 0521

  Verzamelde werken. Deel I: Een liefde. Amsterdam, Scheltema & Holkema, [1919. 3e druk. Gebonden blauwe band. 366 p. Bovensnede verguld. Euro 12.50 / Y 0871

  Verzamelde werken. Deel I: Een liefde. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. 3e druk. Gebonden. 366 p. Euro 14.00 / B 3979

  Verzamelde werken Deel 3: Proza, gedichten. Uit het leven van Frank Rozelaar, Kind-leven, Als het dag wordt, Het ik. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. 2e druk. Gebonden. 376 p. [blauwe band, bovenzijde verguld]. Euro 21.00 / M 3375

  Verzamelde werken. Deel IV: Kritieken. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. 3e druk. Gebonden. 344 p. Euro 13.50 / W 5052

  Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. 3e druk. Gebonden. 343 p. [blauwe band, bovenzijde verguld]. Euro 12.50 / M 3379

  Verzamelde werken. Deel 5: Beschouwingen en kritieken. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. 3e druk. Gebonden. 344 p. [blauwe band, bovenzijde verguld]. Euro 12.50 / M 3376

  Verzamelde werken. Deel 5: Beschouwingen en kritieken. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. 3e druk. Gebonden. 344 p. Groene band. Euro 10.00 / M 3377

  Verzamelde Werken 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. 2e druk. Gebonden. 323 p. Euro 10.00 / W 5050

  Verzamelde Werken 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. 2e druk. Gebonden. 323 p. [Blauwe band goud op snee]. Euro 12.50 / B 5544

  Verzamelde werken, nieuwe reeks Kunst en kritiek. Twee delen. Amsterdam, Querido, 1922. Gebonden onafgesneden. 300 +302 p. [Ex libris W. Romijn]. Euro 40.00 / M 3381

  Verzamelde opstellen. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1894. 1e druk. Gebonden. 349 p. Euro 10.00 / B 8905

  Verzamelde opstellen. Eerste bundel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1899. 2e druk. Gebonden. 286 p. Euro 10.00 / M 9442

  Verzamelde opstellen. Tweede bundel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1897. Gebonden. 395 p. Euro 13.50 / B 1120

  Verzamelde opstellen. Tweede bundel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1901. 2e druk. Ingenaaid. 356 p. Euro 10.00 / W 2188

  Verzamelde opstellen. Derde bundel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1897. Gebonden. 323 p. Euro 10.00 / M 8897

  Verzamelde opstellen. Derde bundel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1907. 2e druk. Ingenaaid. 341 p. Euro 10.00 / B 9699

  Verzamelde opstellen. Vierde bundel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1898. Gebonden. 333 p. Euro 10.00 / B 1122

  Verzamelde opstellen. Vijfde bundel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1900. Gebonden. 347 p. Euro 13.50 / B 1119

  Verzamelde opstellen. Zesde bundel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1901. Gebonden. 332 p. Euro 13.50 / L 8638

  Verzamelde opstellen. Zevende bundel. Nieuwe Kunst en Kritiek Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1904. Gedecoreerde lederen band, VIII + 335 p. Opmerkelijke band. Dit deel bevat Kritiek en Proza-gedichten: Kind-Leven en Het Ik. Euro 25.00 / Y 0326

  Over Lodewijk van Deyssel:

  ACKET, J.M. Lodewijk van Deyssel. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1897. Gebonden. 108 p. Euro 15.00 / R 0314

  BZZLLETIN 069. Lodewijk van Deyssel. Den Haag, oktober 1979. Oorspr. omslag. 136 p. Ills. Euro 5.00 / L 3320

  DEKKER, Gerrit. Lodewijk van Deyssel as "Skilder". [Bloemfontein, Nasionale Pers Beperk], 1950. Geniet. [64] p. Overdruk uit Tydskrif vir Wetenschap en Kuns, Deel X Nr. 2, Okt. 1950. Euro 15.00 / B 5433

  DOOLDER, Anton den. Lodewijk van Deyssel 1864 - 22 september - 1934. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1934. Gebonden. 71 p. Met portret en foto's. [bibliotheekstempeltje]. Euro 10.00 / L 4845

  JANSONIUS, Freek. Over woord en zin in het proza van L. van Deyssel. Assen, Van Gorcum & Comp, 1942. Ingenaaid. 151 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Groningen, op vrijdag 20 maart 1942. Euro 18.00 / R 1644

  JANSONIUS, F. Lodewijk van Deyssel. Lochem, De Tijdstroom, [1951]. Gebonden S.O. 278 p. Euro 15.00 / W 4489

  PRICK, Harry G.M. De Adriaantjes, een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1977. Gebonden S.O. 622 p. Literair Wetenschappelijke serie. Euro 15.00 / W 4460

  PRICK, Harry G.M. Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel. Overdruk: Roeping no. 6. juni 1952. Geniet. 18 p. Euro 6.50 / B 8876

  PRICK, Harry G.M. Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1979. Ingenaaid. 53 p. Euro 7.00 / H 5441

  PRICK, Harry G.M. In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1997. Gebonden S.O. Ills. 1080 p. Euro 30.00 / M 4527

  PRICK, Harry G.M. In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1998. 2e druk. Paperback. Ills. 1080 p. Euro 20.00 / B 9124

  PRICK, Harry G.M. Jongenslief en jongensleed. Nijmegen, Cadans, 1989. Paperback. 58 p. Karel Alberdingk Thijm als leerling van de kostschool Rolduc. Lodewijk van Deyssel als auteur van De Kleine Republiek. Euro 9.00 / T 9680

  PRICK, Harry G.M. Lodewijk van Deyssel. Dertien close-ups. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1964. Gebonden S.O. 212 p. Euro 10.00 / B 8872

  PRICK, Harry G.M. Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel. Ontnomen, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick. Amsterdam, Athenaeum/Loeb, 1978. Paperback. 322 p. Euro 10.00 / H 7543

  REIJNDERS, Karel. Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1968. 1e druk. Ingenaaid. 667 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 24 mei 1968. Euro 20.00 / M 9553

  REIJNDERS, Karel. Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1968. Gebonden S.O. 667 p. Ills. [Proefschrift]. Euro 20.00 / M 5397

  RITTER jr., P.H. Lodewijk van Deyssel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1912]. 1e druk. Oorspr. omslag. 44 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis deel XLII afl. 12. Euro 12.00 / B 8867

  RITTER jr., P.H. Lodewijk van Deyssel. Baarn, Hollandia, 1921. 2e herziene druk. Ingenaaid onafgesneden. 110 p. Euro 10.00 / C 0298

  ROYAARDS-SANDBERG, Jaqueline. Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan L. v. Deyssel, E. Erens en I. Israel. bezorgd door Harry G.M. Prick. Baarn, Thomas Rap, 1981. Gebonden S.O. 501 p. Euro 18.00 / W 9287

  STOKVIS, Benno J. Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1921. Ingenaaid. 78 p. Euro 10.00 / B 9290

  STOKVIS, Benno J. Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1921. Gebonden. 78 p. Euro 12.50 / B 8870

  TIRADE 207. jrg. 19. september 1979. Lodewijk van Deyssel - een boeketje brieven. Euro 4.50 / M 6981

  Varia:


  Willem Kloos 1859-1938

  GUIDO [=W. Kloos en A. Verwey]. Julia. Een verhaal van SiciliĎ. Haarlem, W. Gosler, [1885]. Oorspr. bedrukt omslag. 84 p. Om de critici te misleiden stelden Kloos en zijn vriend Albert Verwey onder het pseudoniem Guido een bundel met mierzoete modeversjes samen, Julia. Een verhaal van SiciliĎ (1885). De kritiek trapte erin en beoordeelde de bundel gunstig. Daarop maakten Kloos en Verwey zich bekend in hun brochure De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek. Euro 80.00 / Y 5198

  Verzen deel I. Amsterdam, W. Versluys, 1917. 3e druk. Gebonden. 264 p. Euro 15.00 / M 6888

  Poezie en Proza. Pretoria, J.L. van Schaik, 1942. Gebonden. 225 p. Nederlandse Boekerij bijeengebracht door H.A. Mulder. De spelling in den tekst is die van de oorspronkelijke uitgave. Euro 12.00 / B 6834

  Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893. Amsterdam, S.L. van Looy/H. Gerlings, 1896. 1e druk. Gebonden. VII + 199 + VIII + 252 p. Eerste en tweede deel in een band. Euro 20.00 / B 5168

  Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893. Amsterdam, S.L. van Looy, 1898. 2e vermeerderde druk. Gebonden. VII + 211 + VIII + 252 p. Eerste en tweede deel in een band. Twee stukken toegevoegd: Serta Romana en Iets over Brederoo, die bij den eerste druk over het hoofd waren gezien. Euro 20.00 / B 4206

  Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1904. Amsterdam, L.J. Veen, [1904]. 4e vermeerderde druk. Gebonden. XXIV + 227 + VI + 266 p. Eerste en tweede deel in een band. Euro 21.00 / H 4719

  Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1904-1905. 3e vermeerderde druk. Gebonden. 227 + 266 + 252 p. Euro 30.00 / Y 0874

  Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1904-1905. 4e vermeerderde druk. Gebonden. 227 + 267 + 249 p. Euro 30.00 / K 6283

  Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met bloemlezing uit hun werken. Amsterdam, S.L. van Looy, 1909. Ingenaaid. 280 p. [klein vlekjes op omslag]. Euro 12.00 / H 8440

  Letterkundige inzichten en vergezichten II. Nieuwere literatuurgeschiedenis (VII). Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden. 207 p. Inhoud: F. Coenen H. Heyermans. Nietzsche. Giza Ritschl. Over 't Spiritsme. A.S. Kok. H. Robbers. Willem Bilderdijk. Albert Verwey. Scharten-Antink. Albert Verwey. Herman Teirlinck. Anna van Gogh- Kaulbach. Frans Mijnssen. F. van der Goes. Krede ben Heik. e.a. [rug roestvlekjes]. Euro 12.00 / R 0989

  Letterkundige inzichten en vergezichten IV. Nieuwere literatuurgeschiedenis (IX). Amsterdam, L.J. Veen, [1919]. Gebonden. 219 p. Inhoud: P.H. van Moerkerken. Cyriel Buysse, Prudens van Duyse. M.J. Brusse. G.A. van den Bergh van Eysinga. Johan de Meester. Over H. van Alphen. Sir Philip Sidney, Karel van de Woestijne, Vondel en Royaards. A.E.H. Goekoop. P.C. Boutens. J.H. Speenhof, Herman Gorter. Socialistische Dichters tegen Burgelijke Letterkundigen. Bloemlezingen. Percy Bysshe Shelley's. A.S.C. Wallis, P.L. Tak, J. de Koo. P.N. van Eyck. A. Moresco. G. van Hulzen. Dr. J. Prinsen. Euro 14.00 / B 5170

  Letterkundige inzichten en vergezichten V. Nieuwere literatuurgeschiedenis (X). Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden. 203 p. Inhoud: Herakleitos. Albrecht Rodenbach. Van Eeden's Nachtbruid. Helene Swarth. Edw. B Koster & J. Greshoff. Over Ethica in de Kunst. Herman Teirlinck. Jan Feith. Jacob van Lennep. J. Hora Adema. Oscar Wilde en de Alexandrijnen. Hoe De Nieuwe Gids tot stand kwam en wat hij heeft gedaan. Adriaan van Oordt, Louis Couperus. Over Vorm en Inhoud. Jongere Dichters. Karel van de Woestijne. Euro 14.00 / B 5293

  Letterkundige inzichten en vergezichten VI. Nieuwere literatuurgeschiedenis (XI). Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden. 203 p. Inhoud: P.N. van Eijck. Over H. Oort’s uitgave van het Nieuwe Testament. H.H.J. Maas. G. van Hulzen. Rhijnvis Feith. C. Meyer. L. van Deyssel’s Frank Rozelaar. Adriaan van Oordt. Twee jonge dichters. Aegidius Timmerman. J. de Meester. H. van Loon. Milton en zijn vertalers. Shelley’s Prometheus unbound zoogenaamd vertaald. A. Verwey over Gutteling’s Shelley vertaling. J. Reddingius. R. van Genderen Stort. Euro 14.00 / R 0245

  Okeanos-fragmenten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg en Harry G.M. Prick. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1971. Ingenaaid. 132 p. Ills. Achter het boek 5e jrg. afl. 3. Euro 9.00 / H 1187

  Over Willem Kloos:

  BIAN TIE KHOUW. Willem Kloos en de dichtkunst. Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1931. Oorspr. omslag. 138 p. Euro 10.00 / B 7353

  BIAN TIE KHOUW. Willem Kloos en de dichtkunst. Zonder plaats of jaartal. Gebonden. 138 p. [Vlekjes op band]. Euro 10.00 / A 0612

  CORNELISSEN, Micky. Poezie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten. Nijmegen, Vantilt, 2001. Paperback. 234 p. Euro 10.00 / T 0997

  DUINKERKEN, Anton van. Willem Kloos Amsterdam 6 Mei 1859 - Den Haag 31 Maart 1938. Amsterdam/Brussel, 1951. Oorspr. omslag. 112 p. In: Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven. Nieuwe Reeks jaargang IV, Deel II, Nummer 7, April 1951. Pag. 21-24. Euro 7.00 / B 5175

  EETEN, Peter van. Dichterlijk labirint. Opstellen over het werk van Willem Kloos. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1963. Ingenaaid. 120 p. Kartons. Euro 7.50 / H 0984

  GRAVESANDE, G.H. 's. (samenst.). Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quaestie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door... 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Ingenaaid. 86 p. Ills. [Van Dijk 752]. Euro 18.00 / M 3854

  HOORWEG, Corrado. Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos. Tiem, Baarn, [2014]. 1e druk. Paperback. 238 p. Prominent-reeks 8. De sonnettencyclus die Perk voor Kloos schreef is in dit boek in zijn geheel afgedrukt. Euro 15.00 / T 4654

  KLOOS-REYNEKE van STUWE, Jeanne. Liefdesbrieven van juni 1898 tot 7 september 1899. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1927. 1e druk. Gebonden. 705 p. Euro 21.00 / H 0421

  KLOOS-REYNEKE van STUWE, Jeanne. Het menschelijke beeld van Willem Kloos. Met eindredactie Julius de Boer. Lochem, De Tijdstroom, z.j. Gebonden stofomslag. 200 p. Nederlandsche Monografieën 7. Met foto's. Euro 12.00 / Y 0872

  KOSTER, W.J.W. Nederlandsche dichters: Kloos en de Klassieken. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1932. Geniet. 153-170 p. In: Hermenevs maandblad voor de antieke cultuur 4e jaargang nr. 10, 15 juni 1932. Euro 6.00 / B 6721

  MEIJER, Jaap. The onlie begetter Jacques Perk in de poëzie van Willem Kloos 1881-1888. Heemstede, 1975. Oorspr. omslag. 110 p. Euro 25.00 / K 9560

  MICHAEL, Hubert (ed.). Willem Kloos 1859-1938 zijn jeugd, zijn leven. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1975. 2e druk. Pocket. 384 p. Ills. Ooievaar. Bert Bakker bloemlezing. Euro 7.00 / Y 6138

  DE PARELDUIKER. Slauerhoff over Kloos. Het leven van Arie Visser. Kniertje in Palestina. Martinus Nijhoff, mei 1940. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 2006. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. Jaargang 11, nr. 2, 2006. Euro 6.50 / B 3191

  RAAF, K.H. de. Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus. Velsen, Schuyt, 1934. Gebonden. 310 p. Euro 15.00 / K 9764

  Varia:


  Arnold Aletrino

  Twee opstellen over crimineele anthropologie. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1898. Ingenaaid. 130 p. [Omslag gerepareerd, binnenwerk goed]. Euro 75.00 / H 6561

  Zuster Bertha. Met een nawoord van Kees Joosse. Den Haag, Bzztoh, 1982. Paperback. 308 p. Fotografische herdruk van de eerste en enige druk bij W. Versluys 1891. Euro 10.00 / K 3885

  Over Arnold Aletrino:

  Bzzlletin 99. 11e jaargang 1982. A. Aletrino. Euro 6.00 / L 0061


  Hein Boeken 1861-1933

  Helena Amsterdam, W. Versluys, 1902. Nieuwe omslagje. 79 p. Het treurig boekje ‘Helena’, nietige worsteling van den krachteloozen met het onbereikbaar Beeld, boekje vol van 't krom-sprakig gestamel der onmacht, te treuriger, daar 't zoo góed gedacht wordt, opgedragen aan een groot verzenzegger, en angstvallig gewaarborgd tegen de onrechtmatige opvoering, die 't nimmer te beurt vallen zal, - het dof omslagje van deez' bleeke, dood-geboren dramatweeling... leggen wij het ter zijde. Margo Scharten-Antink in De Gids 1903. Euro 15.00 / Y 8564

  Verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Ingenaaid. 147 p. Euro 11.50 / A 0783

  Henri Borel

  De laatste incarnatie. Amsterdam, L.J. Veen, [1921]. 3e druk. Gebonden. 219 p. Euro 10.00 / K 3235

  Een droom. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. 2e druk. Gebonden. 119 p. Euro 10.00 / K 4724

  Een droom. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1919]. 3e druk. Gebonden. 119 p. Euro 8.00 / B 5370

  Het Daghet in den Oosten. L.J. Veen, Amsterdam 1926. 2e druk. Gebonden. Ills. 190 p. Met 50 afbeeldingen. Euro 20.00 / B 5340

  Het schoone eiland. Een tweede boek van Wijsheid en Schoonheid uit China. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1926]. 2e druk. Gebonden. 175 p. Euro 20.00 / B 5357

  Het speelgoed van de kleine Theresia. Brussel/Den Haag, Pax, [1934]. Ingenaaid. 64 p. Op omslag Uitgeverij: A.N. Govers N.V. Den Haag. Euro 10.00 / B 5376

  Wijsheid en schoonheid uit China. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. 5e druk. Gebonden. 146 p. Euro 8.00 / K 3239

  Wijsheid en schoonheid uit China. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 146 p. Euro 8.00 / K 3319

  Frans Coenen 1866-1936

  Bezwaarlijke liefde. Utrecht, De Roos, 1982. Gebonden. 72 p. Ten geleide van Pierre H. Dubois. Ills. Friso Henstra. Euro 54.00 / H 0354

  Catalogus van kunstvoorwerpen der verzameling Willet Holthuysen. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1901. Oorspr. omslag. 67 p. Ills. Omslagontwerp T.J.J. Neuhuys. Euro 25.00 R 6779

  Charles Dickens en de romantiek. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1911]. Gebonden. 127 p. Ills. Met bijdragen: Vertaling der citaten. Nederlandsche Bibliotheek 160. Euro 13.50 / K 6080

  Charles Dickens en de romantiek. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1935. Gebonden. 127 p. Ills. Euro 13.50 / M 1080

  In duisternis. Amsterdam, Em. Querido, 1981. 2e druk. Pocket. 124 p. Salamander 512. Euro 6.00 / B 5354

  Onpersoonlijke herinneringen. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon's, [1946]. Gebonden S.O. 189 p. Perpetua reeks. Illustraties: Jan Roede. Euro 16.00 / T 6271

  Onpersoonlijke herinneringen. Utrecht, Veen, 1983. Paperback. 128 p. Amstel Klassiek. Euro 7.00 T 4166

  Provo avant la lettre. Inleiding B de Goede. Den Haag, Bert Bakker, 1968. Oorspr. omslag. 30 p. Top-Punten. Euro 6.00 / L 3630

  Reizen, een uitweiding en inwijding. Amsterdam, Em. Querido, 1929. 1e druk. Gebonden half linnen. 112 p. Onafgesneden. Ills. Gezet uit de Hollandsche mediaevalletter van S.H. de Roos. Euro 10.00 / W 2198

  Zomergenoegens van de Familie Kramp. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, [1906]. Later gekartonneerd. 94 p. + fondslijst 6 p. Euro 20.00 / L 3163

  Over Frans Coenen:

  BERGVELT-BREEDT BRUYN, Martje. Twee inleidingen van Frans Coenen bij zijn Studien van de Tachtiger Beweging. Leeds, [1971]. Oorspr. omslag. 16 p. Reprinted from Publications of Modern Humanities Research Association Volume 4. Euro 6.00 / B 0932

  FONTIJN, Jan / Gideon Lodders. Frans Coenen. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1981. 1e druk. Ingenaaid. 232 p. Ills. De Engelbewaarder Nr 20. Euro 8.00 /K 6031

  Marcellus Emants 1848-1923

  Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Nop Maas, m.m.v. Pierre H. Dubois. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1985. Gebonden. 180 p. Achter het boek 20e jrg. afl. 1-3. Euro 11.50 / W 4487

  Afgestorven, Huwelijksgeluk, Een kind. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1967. Ingenaaid. 184 p. [Klein hersteld scheurtje in omslag]. Euro 8.00 / W 0322

  Geachte heer Redacteur! Nijmegen, Vriendenlust, 1989. Geniet. 72 p. Samengesteld en toegelicht door Nop Maas. Vaderland reeks 19 [laatste deeltje]. Euro 9.00 / R 1342

  Godenschemering. Een gedicht. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1916. 4e druk. Ingenaaid. XXIV + 101 p. [Enkele aantekeningen in potlood]. Euro 10.00 / L 8396

  Huwelijksgeluk en andere verhalen. Samengesteld door Nop Maas. Cadans, Nijmegen, 1989. Paperback. 128 p. Euro 7.00 / R 1077

  Inwijding. Ingeleid door Ton Anbeek. Amsterdam, Elsevier, 1978. Gebonden. XVIII + 415 p. Bibliotheek der Nederlandse letteren. Euro 10.00 / Y 7080

  Loki. Dramatisch gedicht in vier zangen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1906]. Ingenaaid. 77 p. Euro 8.00 /Y 8053

  Inwijding. Haags leven 2 delen. Utrecht, De Roos, 1949. 3e druk. Gebonden. 224 + 194 p. Met een inleiding van Barend de Goede. Met 12 tekeningen van Jan Roede. Genummerd 107. Euro 125.00 / H 8506

  Uit Bayreuth. Een jaar later. Nijmegen, Uitgeverij Vriendenlust, 1983. Oorspr. omslag. 23 p. Ills. Vaderland reeks. Verslag van een bezoek aan het Beierse stadje Bayreuth. Euro 7.00 / Y 8297

  Voor mij blijft het leven een krankzinnigheid. Een portret in brieven. Geselecteerd en toegelicht door Nop Maas. Amsterdam, L.J. Veen, 1995. Gebonden stofomslag. Ills. 256 p. Euro 15.00 / L 8704

  Vijftig Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. Paperback. 152 p. Euro 9.00 / R 1312

  Een zonderling. Amsterdam, De Hak, 1982. Oorspr. omslag. Vouwvel 4 p. A-5, oplage 120 exx. 1e druk 1910. Euro 6.00 / Y 5678

  Brieven:

  Over Marcellus Emants:

  BOERWINKEL, Feitse. De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw. Amsterdam, W. Ten Have, 1943. Gebonden. VIII +180 p. [Handelseditie van het proefschrift]. Euro 16.00 / W 4455

  BOERWINKEL, Feitse. De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw. Amsterdam, W. Ten Have, 1943. Ingenaaid. VIII +180 p. + Stellingen. Proefschrift op 28 mei 1943 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. Met kaartje voor de receptie. Euro 13.50 / P 0971

  BOERWINKEL, Feitse. De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 180 p. Forum Haganum 12. Euro 8.00 / B 4338

  MAAS, Nop. Marcellus Emants. Reisplezier. Nijmegen, Vriendenlust, 1987. Geniet. 45 p. Vaderland reeks nr. 18. Euro 9.00 / B 8411

  SCHRIJVERSPRENTENBOEK 23. Marcellus Emants. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1984. Ingenaaid. 48 p. Deel 23. Euro 8.00 / L 8466

  Frans Erens

  Frans Erens over Limburg. Schetsen, herinneringen, vertellingen, beschouwingen. Nuth, Comite Herdenking Frans Erens, 1985. Gebonden stofomslag. 204 p. Ills. Bezorgd door Harry G.M. Prick met medewerking van Jan Notten en Lou Spronck. Euro 15.00 / R 9438

  Over Gil Blas. Uit het dagboek van een grensbewoner. Caveant consules. Over Paul et Virginie. Overdrukken uit: De Nieuwe Gids. 4 losse afleveringen. Euro 10.00 / T 9274

  Litteraire meeningen. Maastricht, Boosten & Stols, [1928]. Ingenaaid onafgesneden. 223 p. Euro 20.00 / B 9217

  Toppen en hoogten. Litteraire kritieken. Roermond, J.J. Romen, [1922]. 1e druk. Ingenaaid. 213 p. Euro 15.00 / R 3122

  Vervlogen jaren. Met een voorwoord van Anton van Duinkerken. Vervolledigd uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Oorspr. omslag. 486 p. Ills. Zwolse drukken en herdrukken nr. 29. Euro 20.00 / R 1472

  Vertalingen:

  AUGUSTINUS, Aurelius. Belijdenissen in XIII boeken. Uit het Latijn vertaald door Frans Erens. Amsterdam, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. Gebonden. XIV + 371 p. Band: Van Moerkerken. Euro 16.00 / B 7481

  GRASHUIS, G.J. en A.W. Bronsveld. Ter eereredding. Open brief van Mr. G.J. Grashuis aan Dr. A.W. Bronsveld. Amsterdam, S.L. van Looy, 1904. Oorspr. omslag. 80 p. Naar aanleiding van Frans Erens vertaling van de Confessiones van Aurelius Augustinus. Euro 12.00 / R 3378

  Johan de Meester 1860-1931

  Gezin. Amsterdam, Em. Querido, 1920. Gebonden. 124 p. Goud op snee. Literaire Luxereeks. [Zwart ballon linnen]. Euro 9.00 / H 1076

  Gezin. Amsterdam, Em. Querido, 1920. Gebonden. 124 p. Goud op snee. Literaire Luxereeks. [Zwart leer, rug vernieuwd]. Euro 9.00 / M 3541

  Goethe's liefdeleven. Amsterdam, Querido, 1919. Gebonden. 125 p. Goud op snee. Literaire Luxereeks. [Zwart linnen]. Euro 7.00 / M 0927

  Het avontuur van David Zangvogel en andere vertellingen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1925. 1e druk. Gebonden. VI + 164 p. Euro 13.50 / K 8147

  Iets over de literatuur dezer dagen. Een nutslezing. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1907. Ingenaaid. 63 p. [Rugje omgeplakt]. Euro 10.00 / B 6919

  Vertellingen van vroeger en later. Amsterdam, Em. Querido, 1920. Gebonden. 195 p. Euro 16.00 / K 8712

  's Zomers buiten. Stadje in roem. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, [1903]. Oorspr. omslag. 71 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken bezorgd door de Leeraren van het R.K. Gymnasium te Tilburg Nr. 9. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. Euro 12.00 / L 8616

  Over Johan de Meester:

  BRUSSE, M.J. Herinneringen aan Johan de Meester. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1931. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. Ills. Teekening van A. Roland Holst. Euro 9.00 / K 6209

  Jacques Perk

  Gedichten. Amsterdam, S.L. van Looy, 1914. Twaalfde geheel volledige uitgave, bezorgd door Willem Kloos. Gedecoreerde linnen band, gedrukt in drie kleuren, 280 p. Boekversiering van J.B. Heukelom. Euro 20.00 / T 6768

  Gedichten, volgens de eerste druk (1882). Met de voorrede van C.Vosmaer, de inleiding van Willem Kloos, en andere door Kloos geschreven Perk-beschouwingen. Uitgegeven door G. Stuiveling. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1980. 4e ongewijzigde druk. Ingenaaid. Oorspr. omslag. 336 p. Nijhoffs Nederlandse Klassieken. Euro 15.00 / T 1010

  Gedichten. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos. Bezorgd door Fabian R.W. Stolk. Amsterdam, Bert Bakker, 2003. 2e druk. Gebonden S.O. 280 p. Deltareeks. Euro 20.00 / B 4517

  Mathilde-Krans. Naar de handschriften volledig uitgegeven door G. Stuiveling. Drie delen in cassette. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1941. Gebonden. 182 + 137 + 156 p. Euro 75.00 / H 1839

  Over Jacques Perk:

  KLOOS, Willem. Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie. Amsterdam, S.L. van Looy, 1909. Gebonden onafgesneden. 240 p. Euro 15.00 / W 5070

  MATHIJS ACKET, J. Jacques Perk. Amsterdam, S.L. van Looy, 1926. Oorspr. omslag. 36 p. Euro 12.00 / K 8308

  MEIJER, J. Jacques Perk en Willem Kloos 1881. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972. Oorspr. omslag. 80 p. De Nieuwe Taalgids Cahiers 2. Euro 8.00 / H 0223

  MEIJER, J. De schim van P.C. Hooft, Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881. Heemstede, 1981. Gestencild A-4 96 p. Euro 12.00 / B 5151

  PERK, Betsy. Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Amsterdam/Hilversum, S.L. van Looy / J. Reddingius, 1902. 1e druk. Gebonden. 338 p. [Band: Heukelom]. Euro 45.00 / M 6270

  STUIVELING, G. De briefwisseling Vosmaer - Perk. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1938. Ingenaaid. 100 p. Euro 10.00 / H 1118

  STUIVELING, G. De wording van Perks 'Iris'. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. Oorspr. omslag. 74 p. Ills. Met facsimile's van alle handschriften. Zwolse drukken nr 42. Euro 9.00 / B 1866

  STUIVELING, Garmt. Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957. Gebonden stofomslag. 202 p. Euro 12.50 T 1969

  STUIVELING, Garmt. Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie. Amsterdam, Em. Querido, 1966. Paperback. 200 p. Reuzensalamander 53. Euro 8.50 / L 0272

  STUIVELING, Garmt. Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie. Amsterdam, Em. Querido, 1974. 3e druk. Paperback. 200 p. Euro 9.00 / B 5383

  ZIJDERVELD, A. Perk's ontwikkeling tot vrijheid. De Nieuwe Taalgids, z.j. Geniet. 23 p. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids XXIII. Euro 6.00 / B 1872

  Helene Swarth 1859-1941

  Gedichten: Blanke Duiven, Diepe Wateren, Schaduw-tuinen (Nieuwe Gedichten) Amsterdam, P.N. van Kampen, [1902]. Gebonden bruin leren band. 314 p. Euro 25.00 / Y 7096

  Morgenrood. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1929. Gebonden. 140 p. WB 544. Euro 9.00 / W 4030

  Nieuwe verzen. Amsterdam, Van Kampen & Zoon, [1906]. Gebonden. 304 p. Euro 20.00 / R 3437

  Nieuwe verzen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920. Gebonden. 160 p. Euro 11.50 / W 0117

  Sneeuwvlokken. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1888. 1e druk. Gebonden. 151 + IV p. Euro 20.00 / T 0579

  Sterven. Overgedrukt uit 'De Nieuwe Gids' Aflevering IX, September 1921. 3 p. Euro 6.00 / B 4614

  Stille dalen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1898]. Gebonden. 110 p. Bandontwerp R.W.P. de Vries. Met portret. [Braches 981101]. Euro 15.00 / Y 6791

  Verzen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1915]. Gebonden. 124 p. Euro 7.00 / M 7057

  Over de Beweging van Tachtig

  BZZLLETIN 129. De Tachtigers. Den Haag, Bzzlletin 129. 14e jrg. 1985. Euro 10.00 / R 0330

  ANTONISSEN, Rob. Herman Gorter en Henriette Roland Holst. Utrecht/Antwerpen, W. de Haan/De Sikkel, 1946. Gebonden Half leer S.O. 641 p. [Vlekje op band, verder mooi exemplaar]. Euro 20.00 / B 1100

  APELDOORN, C.G.L. Dr. Willem Doorenbos. Amsterdam, v/h. C. de Boer, 1948. Ingenaaid. IX + 299 p. + Stellingen. Proefschrift 24 februari 1948 aan de Universiteit van Amsterdam. Euro 16.00 / K 8122

  BRANDT CORSTIUS, J.C. Het poetisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1968. Ingenaaid. 92 p. Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap. [onderstrepingen]. Euro 8.00 / M 8387

  COLMJON, Gerben. De beweging van Tachtig. Een cultuurhistorische verkenning in de negentiende eeuw. Utrecht, Aula-boeken, 1963. Pocket. 317 p. Euro 6.00 / Y 0709

  COLMJON, Gerben. De renaissance der cultuur in Nederland. In het laatste kwart der negentiende eeuw. Uiteengezet in oorsprong en samenhang. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1941. Gebonden half linnen. 246 p. Euro 13.50 / K 3481

  COLMJON, Gerben. De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. Gebonden linnen. 336 p. Euro 10.00/ K 6025

  COLMJON, Gerben. De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. Gebonden S.O. 336 p. Euro 15.00 / K 6690

  DONKER, Anthonie. De gestalten van tachtig. Poëzie der Tachtigers. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1935. Gebonden. 135 p. [Vlekje op band]. Euro 8.00 / H 5777

  DUINKERKEN, Anton van. Gorter, Marsman, Ter Braak. Utrecht, Aula-Boeken, 1967. Pocket. 256 p. Aula 322. Euro 6.00 / K 5766

  Saar de Swart, muze der Tachtigers. Sjaalmanpers, Utrecht-Bunnik, 1986. Cahiersteek. 16 p. Klein Literair Museum deel 14, Genummerd 38/100. Bijgevoegd twee knipsels. Euro 10.00 / Y 8287

  DE NIEUWE GIDS. Gedenkboek 1885 - 1 october - 1910. Luctor et Emergo, Den Haag, 1910. Gebonden onafgesneden. Ills., 295 p. Een keuze van bijdragen uit de tijd. Euro 20.00 / Y 7262

  GRAVESANDE, G.H. 's. De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1955/1961. Gebonden stofomslag. 532 + 139 p. Euro 70.00 / Y 0728

  GRAVESANDE, G.H. 's. De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Supplement. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1961. Gebonden. 139 p. [Los deel]. Euro 30.00 / K 8123

  JONG, Martien J.G. de. Honderd jaar later. Essays over schrijvers en geschriften uit de beweging van Tachtig. Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Willem Kloos, Albert Verwey. Baarn, De Prom, 1985. Paperback. 208 p. Ills. Euro 10.00 / K 0557

  LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. Christelijk letterkundige studien. Deel III. Dichters na 1880. I. Boutens als lyrisch dichter, Albert Verwey, Jacob Israel de Haan, Martinus Nijhoff. Amsterdam, U.M. Holland, 1927. Gebonden. 183 p. Euro 10.00 / H 4447

  LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. Christelijk letterkundige studiën. Deel IV. Dichters na 1880. II. Amsterdam, U.M. Holland, 1927. Gebonden. 196 p. Euro 8.00 / W 3797

  LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. Christelijk letterkundige studiën. Deel V. Dichters na 1880 . Amsterdam, U.M. Holland, 1929. Gebonden. 196 p. Band W. Heskes. Euro 7.00 / W 3796

  MUSSCHOOT, Anne Marie. Van Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks. Bloemlezing. Met een woord vooraf door A. van Eslander. Paperback. 392 p. Euro 16.00 / M 4296

  NOUHUYS, W.G. van. Letterkundige opstellen. Van Looy en Aletrino, Aug. P. van Groeningen, Albert Verwey, Frederik van Eeden, Frans Netscher, Ibsen's Vrouwefiguren, Ontaarding. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1894. 1e druk. Gebonden. 286 p. Euro 25.00 / K 6292

  PEREGRIJN, Lukas. Al bleef ik eeuwig ongelezen. Tijdgenoten der Tachtigers die Tachtigers meden of bestreden. Den Haag, Bert Bakker, 1974. Pocket. 188 p. Euro 6.00 / H 5500

  POELHEKKE, M.A.P.C. Modernen. Willem Kloos, Paul Verlaine, August Strindberg, Johannes Jorgensen, Frederik van Eeden. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1899. Gebonden. 264 p. Euro 30.00 / K 8805

  OLIVEIRA, E.d'. De jongere generatie (vervolg op De mannen van '80). Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden grijs linnen. XVIII + 267 p. Ills. Wereldbibliotheek 276-278. Gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere richting in onze literatuur. Euro 8.00 / K 2436

  OLIVEIRA, E.d'. '80 en '90 aan het woord. Ingeleid door Kees Fens. Gesprekken met L. van Deyssel, Willem Kloos, Albert Verwey, e.a. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1977. 2e druk. Ingenaaid. 147 p. Euro 8.00 / T 9679

  PRICK, Harry G.M. (Ed.). k ben gestemd om een sonnet te maken. Een bloemlezing uit de poezie der Tachtigers. Samengesteld en ingeleid door .... Amsterdam, Bert Bakker, 1980. Pocket. 205 p. Euro 8.00 / T 8878

  REIJNDERS, Karel. Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1968. 1e druk. Ingenaaid. 667 p. + Stellingen. Ills. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 24 mei 1968. Euro 20.00 / M 9553

  SCHRIJVERSPRENTENBOEK 22. De beweging van 80. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum, 1982. Ingenaaid. N.p. Ills. Euro 12.00 / L 5446

  STUIVELING, G. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. 1e druk. Ingenaaid. 144 p. [Gesigneerd door de auteur]. Euro 15.00 / L 8287

  STUIVELING, G. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. 1e druk. Ingenaaid. 144 p. Euro 12.00 / K 6145

  STUIVELING, G. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1959. 2e druk. Gebonden S.O. 180 p. Met portretten en nieuwe bijlagen. Euro 10.00 / H 0914

  STUIVELING, G. Versbouw en ritme in de tijd van '80. Groningen/Den Haag/Batavia, J.B. Wolters, 1934. Gebonden Stofomslag, 243 p. Groninger bijdrage voor Taal- en Letterkunde. Euro 45.00 / R 8935

  SUCHTELEN, Nico van. Interview. Voordracht gehouden de 22ste october 1938 voor het kunstenaars-centrum voor geestelijke weerbaarheid bij de opening der tentoonstelling van werken van Frederik van Eeden, Herman Gorter, H. Roland Holst en N. van Suchtelen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1938. Geniet. 31 p. Euro 9.00 / K 9068

  Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. IVe jaargang Deel I & Deel II. Amsterdam, Scheltema en Holkema, 1898. Gebonden. Twee delen. [Rugstempel (onjuist) 1918]. Euro 50.00 / B 3374

  TIJN, B. van. De inhoud van de vorm. De Nieuwe Gids 1885-1894. Maatschappij en politiek. Gekozen en ingeleid door .... Amsterdam, Em. Querido, 1975. Geniet. 32 p. Kort en Goed. Euro 6.00 / M 7541

  URI, Sikko Pieter. Leven en werken van Arij Prins. Een bijdrage tot de studie van de Beweging van Tachtig. J. Waltman jr. Delft 1935. Oorspr. omslag. 205 p. [incl. stellingen]. Proefschrift aan de Universiteit van Leiden. Euro 75.00 / B 1169

  VERDENIUS, A. e.a. De beweging van Tachtig. Redevoeringen gehouden ter gelegenheid van de ere-promotie van Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel op 27 Mei 1935 in de aula der Universiteit van Amsterdam. Ingeleid door J.H. Scholte. Groningen, J.B. Wolters, 1935. Geniet. 31 p. Redevoeringen van A.A. Verdenius en A.W. de Groot, dankwoord (mede namens Willem Kloos) van K.J.L. Alberdingk Thijm. Amsterdam, Allard Pierson Foundation nr. 7. Euro 8.00 / Y 8429

  VERGEER, Charles. Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers. Amsterdam, Thomas Rap, 1990. 1e druk. Paperback. 157 p. Ills. Euro 12.00 / L 3182

  VERWEY, Albert (red.). De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, eerste deel. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1907. Gebonden. 372 p. Gebonden in oorspronkelijke rode band. Euro 30.00 / T 7858

  VERWEY, Albert (red.). De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, derde deel. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1907. Gebonden. 371 p. Gebonden in oorspronkelijke rode band. Euro 30.00 / T 7857

  WINKELS, Peter J.A. e.a. Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1985. Ingenaaid. 205 p. Ills. Euro 10.00 / H 8345

  WINKELS, Peter J.A. e.a. Peter J.A. Winkels: De Tachtigers en Limburg. Francois Erens, een Limburgse Tachtiger. Ad A.M. Hodinius: Lodewijk van Deyssel. Frans Erens: In de bloeiende hei. Peter Nissen: Het culturele leven in Limburg rond 1885. Heerlen, 1985. Oorspr. omslag. 32 p. Veldeke tijdschrift voor Limburgse volkscultuur jrg. 60, 1985 nr. 1. Euro 8.00 / R 2937


  Frederik van Eeden | Albert Verwey | Herman Gorter | Lodewijk van Deyssel | Willem Kloos | Helene Swarth | Over de Beweging van Tachtig  Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

  19e eeuw
  Biografie
  Geschiedenis
  Klassieken
  Koninklijk huis
  Kranten
  Krantenknipsels
  Middeleeuwen
  Politieke brochures en boeken
  Poezie en over poezie
  Proefschriften
  Proost Prikkels
  Nederlandse literatuur
  Renaissance
  Studies Letterkunde
  Tijdschriften
  Typografie
  Vertaalde literatuur
  Vertaalde Poezie
  Paradiso Posters
  Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
  Boekglas Home Page