Biographies-Autobiographies-Letters-Diaries-Studies

2020


-
De merkweerdigste voorvallen, daeden, vertoon-schriften, aengewezene herderlyke brieven, decreeten, etc., van wylen den uytmuntensten heer Joannes-Henricus, Priester Cardinael van de Heylige Roomsche Kerk, Graef van Franckenberg en Schellendorff, tienden Aerts-Bisschop van Mechelen, Primaet der Nederlanden, Ridder van 't Groot-Kruys van den H. Stephanus, Geheymen Raed van Zyne Keyzerlyke en Koninglyke Majesteyt, etc. overleeden den 11.sten dag van june 1804 : voorgegaen van een lyk-sermoon. Tot Breda, 1804. Gebonden half leer. 60 p. Johann Heinrich Ferdinand von Franckenberg 1726-1804. xT 4323 x 30.00

- De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Prive-Domein en Open Domein. Boekenweek 1993. De Arbeiderspers Amsterdam 1993. Oorspr. omslag 72 p. - xB 4607 xx 6.00

- Levensgeschiedenis van Peter den Groote. -'s-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 1841. Oorspr. omslag. 103 p. Illustraties. Bibliotheek voor de jeugd. xR 9552 x 30.00

- Redevoering over de verdiensten van Mr. Johan van Heemskerk, voornamelijk als dichter. In: Jacobus Scheltema Geschied- en letterkundig mengelwerk, deel III, 1818. onafgesneden, 49-144 p. in modern omslag. Jacob van Heemskerk 1597-1656. Schepen van Amsterdam, Raadsheer in den Hoogen Raad. Auteur van minnedichten en de Batavische Arkadia (1657). xY 5637 x 10.00

- 't Geslacht /de geboort/plaets/tijdt/leven ende wercken van Karel van Mander, Schilder/en Poeet. Mitsgaders Zijn overlijden, ende begraeffenis. Ad Donker, Antwerpen, 1943. Oorspr. omslag, onafgesneden, 34 p. Facsimile reprint uit het Schilder-Boeck, anno 1618. xT 3775 x 12.00

ABELING, Joris. Willem III. Jan Mets, Amsterdam 1994. Oorspr. omslag 96 p. Passatempo Mini-Biografie xR 8478 x 6.00

ACKERLEY, J.R. Mijn vader en ikzelf. Utrecht,/Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, 1970. Paperback. 191 p. Met ingeplakt knipsel. xM 1470 x 8.00

ADBURGHAM, Alison. Liberty's. A biography of a shop. London, George & allen & Unwin, 1975. Ingenaaid. 160 p. Ills. - xH 2415 x 7.00

ALLEN, Frederick Lewis. De grote Pierpont Morgan. Vertaling C. Dikshoorn. Leiden, Sloos, 1950. Gebonden. 344 p. - xM 3672 x 7.00

ALLILOEJEWA, Swetlana. Twintig brieven aan een vriend. Vertaald door E.L. Duret. Amsterdam, Elsevier, 1967. Gebonden stofomslag. 283 p. - xK 0095 x 10.00

ALTENA, Peter & Myriam Everard [eds.]. Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wollf en Aagje Deken. Vantilt, Nijmegen, [2004]. Oorspr. omslag Ills. 223 p. - xB 7617 x 12.00

ALTER, Robert. Stendhal, a biography. In collaboration with Carol Cosman. London, George Allen & Unwin, 1980. Bound. 285 p. Ills. - xM 6592 x 16.00

AMERONGEN, M. van. Het matrassengraf. Heine's sterfbed 1848-1856. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985. Oorspr. omslag 228 p. Open Domein nr. 11 xR 2761 x 10.00

AMERONGEN, Martin van. L.A.J. Burgersdijk. Ypse Fecit, Deventer, 1988. Oorspr. omslag 14 p. oplaag 250 exx. Uitgegeven t.g.v. de herdenking 100 jaar Burgersdijk -Shakespeare- 21 mei 1988 te Deventer. xR 0869 x 7.00

ANDREUS, Hans & Simon Vinkenoog. Brieven 1950-1956. Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door Jan van der Vegt. Baarn, De Prom, 1989. Paperback. 350 p. - xB 5366 x 12.00

ASSCHE, Hilda van. Dr. Rob. Roemans. De veelzijdige bibliograaf (1904-1968). Overdruk uit Wetenschappelijke Tijdingen 27e jg. (1968) nr. 2. Oorspr. omslag, 10 p. met gesigneerde opdracht van de auteur aan Prof. Zaalberg xT 5155 x 8.00

ASSCHER, E.W. Jeugdherinneringen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1925. Gebonden blauw linnen. 146 p. Handboekjes Elck 't Beste. xY 6521 x 8.00

ASSCHER, E.W. Jeugdherinneringen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1925. Ingenaaid. 146 p. Handboekjes Elck 't Beste. Omslag A.C. Berlage. xY 6521 x 8.00

ASSEN, Mark van e.a. (ed.). Wandelen over Londense kerkhoven. De dodenakkers en hun legendarische bewoners. Elmar Rijswijk 1999. Ingenaaid Ills. 256 p. - xY 0011 x 8.00

AUGUSTIN, Elisabeth. Het patroon. Herinneringen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Paperback. 216 p. - xM 2813 x 8.00

BADINTER, Elisabeth en Robert Badinter. Markies de Condorcet 1743-1794. Een intellectueel in de politiek. Vertaling Frans de Haan. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993. 1e druk. Gebonden Stofomslag 653 p. - xH 0835 x 27.00

BAKELS, H. Luther's leven voor leeken verteld. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Gebonden. 116 p. Ills. Wereldbibliotheek 350. Bandontwerp P.H. Praag. xY 6431 x 7.00

BARENTS, J. H.P.G. Quack zijn leven en werk. Assen, Van Gorcum & Comp., 1969. Gebonden Stofomslag. 184 p. Sociaal Historische studien. xK 9997 x 15.00

BASTET, Frederic. Couperus. Een biografie. Amsterdam, Em. Querido, 2005. 4e druk. Ingenaaid. 874 p. Leesvouwtjes. xY 7100 x 10.00

BASTET, Frederic. De wereld van Louis Couperus. Em. Querido Amsterdam 1991. Gebonden Stofomslag. Ills. 208 p. Vormgeving Harry Sierman. Rijk geillustreerd. xY 8569 x 15.00

[BAUDELAIRE] BLONDIN, A. et al. Genie en wereld: Baudelaire. Heideland-Orbis, Hasselt, 1973. Gebonden Ills. 306 p. Rijk geillustreerde biografie; vertaalde Hachette-uitgave xR 1096 x 20.00

BEAUFORT, Henriette L.T. de. Cornelis van Vollenhoven 1874 - 1933. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1955. 2e druk. Gebonden Stofomslag. 216 p. Met portret. - xL 5372 x 8.00

BEBEL, August. Uit mijn leven. Vertaald door H.J. Hegeraat. Twee delen. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., 1910/1913. Gebonden. 248 + 493 p. - xT 6161 x 15.00

[BECKETT]. ATIK, Anne. How it was. A memoir of Samuel Beckett.. Faber & Faber, London, 2001. Boards with dustwrapper, 1st edition, Ills.,129 p. , facsimile of various handwritten manuscripts & letters of Beckett, drawings, 25 x 19 cm. xY 4642 x 12.00

BECKETT, Samuel. The Letters of Samuel Beckett. Volume I: 1929-1940. Cambridge University Press, 2009. Fifth printing, Bound dustjacket, 782 p. Edited by Martha Dow Fehsenfeld and Louis More Overbeck. xY 4567 x 25.00

BECKFORD, William. Een dromer op reis. Een Grand Tour. Vertaald en ingeleid door Grlof Janzen. Amsterdam, Contact, 1991. Gebonden Stofomslag 276 p + kaart. - xK 5695 x 15.00

BEGEMANN, Nienke. Victorine. Amsterdam, Bert Bakker, 1989. 5e druk. Paperback. 390 p. + foto's. - xH 8075 x 10.00

BELDER, J.L. (ed.). Een portret-album van Maurice Gilliams. Vita Brevis. Beveren, Orion-Colibrant, 1981. Gebonden Stofomslag Ills. 162 p. - xK 1603 x 10.00

BELDERBOS, D.A. Kuieren, herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht. Belderbos, Utrecht, 1992. Oorspr. omslag, Ills. 107 p. oplaag 400 exx. xR 7089 x 12.00

BENKOVITZ, Miriam J. Aubrey Beardsley. An account of his life. Hamish Hamilton, London 1981. Bound dust jacket Ills. XIII + 226 p. - xR 4901 x 14.00

BERG, Erik van den (ed.). Dagboek. 52 schrijvers over de wereld en zichzelf. De Volkskrant Amsterdam 2004. Gebonden 64 p. T.g.v. de jaarwisseling 2004-2005. xB 0162 x 7.50

BERG, Mieke van den en Dirk Idzinga. Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven. Kampen, Ten Have, 2005. Paperback. 236 p. Ills. - xY 7270 x 10.00

BERGMANN, George K.L. Gedenkschriften. Antwerpen, Houtekiet, 1988. Paperback. 164 p. - xL 9979 x 9.00

BERK, Marjan. Memoires van een dame uit de goot van het amusement. Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2003. 1e druk. Paperback Ills. 239 p. - xK 1622 x 5.00

BERKEL, Benien van. Tobie Goedewaagen (1895 - 1980). Een onverbeterlijke nationaalsocialist. De Bezige Bij, Amsterdam, 2013. Paperback, Ills., 476 p. - xT 1610 x 22.00

BERKEL, Klaas van. Dijksterhuis. Een biografie. Amsterdam, Bert Bakker, 1996. Gebonden. 639 p. - xW 9478 x 22.50

BERKMAN, Alexander. Gevangenisherinneringen van een anarchist. Vertaling Tinke Davids. Bussum, Het Wereldvenster, 1981. Paperback. 412 p. Met een inleiding van Hutchins Hapgood en een inleiding tot de editie van 1970 van Paul Goodman. xL 9670 x 10.00

BERVOETS, Jan. Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Gebonden Stofomslag 270 p. Ills. Verscheen in dezelfde vorm ook als proefschrift. xW 7442 x 27.00

BERVOETS, Jan Antoon Adam. Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Gebonden Stofomslag 270 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 10 december 1992. xM 8079 x 27.00

BES, Gerard. Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten. Balans z.p. 2001. Gebonden Stofomslag Ills. 343 p. - xT 2414 x 20.00

BEURSKENS, Huub, Wiel Kusters, Laurence Vancrevel. Alles voor niets. Hommages aan Jan. G. Elburg. Amsterdam, Meulenhoff, 1989. Ingenaaid. 128 p. Omslagillustratie Lotte Ruting, frontispice Lucebert. xH 9489 x 5.00

BLACKBURN, Julia. Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer. Vertaling Ria Leigh-Loohuizen. G.A. van Oorschot Amsterdam 1990. 1e druk. Ingenaaid. Ills. 279 p. - xL 8169 x 15.00

BLOM, Onno. Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers. Amsterdam, De Bezige Bij, 2017. Gebonden 1114 p. Ills. - xY 7034 x 20.00

BLUM, Isabella. Tien beroemde vrouwen. Brussel, De Wilde Roos, 1923. Geniet. 73 p. Ills. De Wilde Roos 1e jrg. nr. 8. xR 6720 x 8.00

BOHM, Hans. Der junge Goethe. Charles Coleman, Lubeck, 1943. Oorspr. omslag, 48 p. Feldpostausgabe von Colemans Kleinen Biographien, Heft 60. xT 4481 x 7.00

BOK, Edward. Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1923. Gebonden Wit Linnen. 240 p. Met portret. Wereldbibliotheek 441. Bandontwerp Herman Hana. xL 6078 x 9.00

BOK, Edward. Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1923. Ingenaaid. 240 p. Met portret. Wereldbibliotheek 441. Omslag: Herman Hana. xY 6560 x 7.00

BOLKESTEIN, Frits. Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris. Amsterdam, Bert Bakker, 2005. Gebonden Stofomslag 322 p. - xL 0911 x 13.50

[BOLLAND] KLEVER, W.N.A. Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam 1969. Oorspr. omslag 85-148 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks Deel 32, no. 4. xB 5109 x 9.00

[BOLLAND] WIGERSMA, B. G.J.P.J. Bolland. Een schets. Boissevain & Co, Haarlem 1922. Oorspr omslag 62 p. onderstrepingen xB 5111 x 8.00

BOOK, Fredrik. Hans Christiaan Andersen. Het leven van een sprookjesdichter. Vertaling W. Meyer. Amsterdam, U.M. Holland, 1949. Gebonden. 205 p. Ills. - xM 6584 x 11.50

[BOON] HUMBEECK, Kris. Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Samenstelling & research Kristoff Tilkin. Ludion/Querido Gent/Amsterdam 1999. Gebonden Stofomslag Ills. 311 p. Met de integrale uitgave van het Dagboek van meneerke Boin. xL 2131 x 35.00

BOON, Louis Paul. Brieven aan Morris. Gevolgd door 'Herinneringen' van Maurice (Morris) Roggeman. Maastricht, Gerards & Scheurs, 1989. Paperback. 150 p. Ills. - xM 5137 x 8.00

[BOON] ROGGEMAN,W.M. e.a. (red.). Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 2. 1984. Soethoudt/Louis Paul Boon-Genootschap, 1984. Ingenaaid Ills. 143 p. - xT 2497 x 8.00

[BOON] ROGGEMAN,W.M. e.a. (red.). Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 3. 1985. De Dageraad/Louis Paul Boon-Genootschap, 1985. Ingenaaid Ills. 151 p. - xT 2498 x 8.00

BOOVEN, Henri van. Leven en werken van Louis Couperus. Schuyt Velsen 1933. 1e druk, Gebonden Ills. XVII + 292 p. Een van de 1000 ex. op Antiek Engelsch Vergé, gesigneerd door de schrijver (ongenummerd ex.). Iets roestvlekkig. xB 0370 x 40.00

BOOY, Thijs. In memoriam Wichert ten Have. Uitgever en boekverkoper te Amsterdam. Geboren 29 juli 1872, ontslapen 15 december 1966. W. ten Have Amsterdam 1967. Oorspr. omslag 32 p. - xH 9451 x 12.00

BORG, Arne. Hoe ik om de wereld zwom. Geautoriseerde, bijgewerkte vertaling door Alb. de Leeuw met 52 illustraties. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1927. Gekartonneerd oranje band. 264 p. Wereldbibliotheek. xY 6516 x 8.00

BORRIE, G.W.B. Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus. Assen Van Gorcum & Comp., 1973. Gebonden Stofomslag XII + 327 p. Ills. Sociaal-Historische Studien VI. xB 4755 x 15.00

BOSCH, Mineke / A. Kloosterman. Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902 - 1942. Amsterdam, Fem. Uitg. Sara, 1985. Ingenaaid. 336 p. Ills. T.g.v. 50 jaar Int. Archief van de Vrouwenbeweging. xC 0336 x 7.00

BOSMANS, J. Romme. Biografie 1896-1946. Het Spectrum, Utrecht, 1991. Gebonden Stofomslag Ills. 560 p. - xR 0627 x 15.00

[BOUDIER-BAKKER, Ina]. Ina Boudier-Bakker 1875 - 1950. P.N. van Kampen & Zoon, 15 April 1950, de vijf en zeventigste verjaardag van Ina Boudier-Bakker. Oorspr. omslah, Ills., 6 p. - xY 6527 x 6.00

BOVENDEERT-SAMSON, Celine. Uit de schemering naar het licht. Een levensverhaal. Laren, A.G. Schoonderbeek, Gebonden Stofomslag 195 p. - xK 6381 x 9.00

BRACHES, Ernst. Uit de Stilte. Frans Kellendonk 1951-1990. De Buitenkant, Amsterdam, 2002. Cahiersteek 28 p. Bantammerreeks nr. 2. Oplage 225 exx. Verscheen eerder in De Revisor 1991/1&2. xB 7544 x 20.00

BRANDO, Marlon met Robert Lindsey. Brando. De autobiografie. De Kern, Baarn, 1994. Gebonden Stofomslag, Ills., 336 p. - xY 7767 x 9.00

BREUGELMANS, Rene. Jacques Perk. New York, Twayne Publ. Inc., 1974. Gebonden. 210 p. - xT 1029 x 12.00

BRIAN, Denis. The True Gen. An intimate portrait of Ernest Hemingway by those who knew him. New York, Grove Press, 1988. Bound dustjacket. 356 p. Ills. - xB 0706 x 10.00

BROCARDUS MEIJER, Dr. Titus Brandsma. Bussum, Paul Brand, 1951. Gebonden. 480 p. Ills. - xR 6635 x 10.00

BRUIJN, J. de en H.J. Langeveld. Colijn. Bouwstenen voor een biografie. Kampen, Kok, 1994. Paperback. 338 p. Met foto's. Historische Boekerij deel 3. xL 2054 x 15.00

BRUIJN, J.R. e.a. Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1991. Paperback, Ills., 128 p. - xY 1468 x 9.00

BRUIJN, Margreet. De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978. Leopold / Uitgeverij Noord-Holland, 's-Gravenhage/Wormerveer, 1984. Gebonden Stofomslag Ills. 399 p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xR 0500 x 15.00

BRUINSMA, Ernst. Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953). Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 2005. Paperback Ills. 438 p. - xB 7594 x 14.00

BRUMMEL, L. Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1925. Gebonden, 333 p. - xT 1260 x 18.00

BRUYN, E.B. de. Uit een leven. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1991. Ingenaaid. 356 p. Prive-Domein 175. Met foto's. Rug iets rond, naam op Franse pagina xH 9504 x 15.00

BURCKHARDT, C. Richelieu, zijn leven en zijn tijd. Antwerpen/'s-Gravenhage, De Nederlandsche Boekhandel/Zuid-Hollandsche Uitg. Mij., 1945. Gebonden Stofomslag 441 p. Ills. - xB 0939 x 12.00

BURNS, Michael. Dreyfus: a family affair 1789-1945. London, Chatto & Windus, 1992. Bound dustjacket. 576 p. Ills. - xB 9129 x 15.00

BURSSENS, Gaston. Dagboek. Schoten, Hadewijch, 1988. Paperback. 298 p. Geredigeerd, toegelicht en geannoteerd door Luc Pay. xL 4910 x 7.00

BUSKEN HUET, Conrad. Conrad Busken Huet. Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra. L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen 1997. Gebonden Stofomslag Ills. 318 p. - xY 5031 x 10.00

BUSKEN HUET, Conrad. Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra. L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 1997. Gebonden Stofomslag, Ills., 318 p. - xY 0906 x 9.00

[BUYSSE] PARYS, Joris van. Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd. Houtekiet/Atlas, Antwerpen/Amsterdam, 2007. Gebonden Stofomslag Ills. 956 p. - xB 8304 x 40.00

CADIVEC, Edith. Eros, der Sinn meines Lebens. Z.p. Privatdruck, [1932]. Gebonden. 322 p. Met portret. Dieses Buch wurde als Privatdruck in einer nur fur Bibliotheken und Wissenschaftler bestimmten Subskriptionsausgabe hergestellt. xB 8393 x 18.00

CAMERON, Kenneth Neill. Shelley: The golden years. Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1974. Bound X + 669 p. - xR 2909 x 15.00

CAMP, Maxime Du. Uren met Flaubert en andere herinneringen. Samengesteld, vertaald en van een nawoord voorzien door Edu Borger. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1996. 1e druk. Ingenaaid 248 p. Prive-Domein 206. xT 6258 x 25.00

CARROLL, Lewis. The Selected Letters of Lewis Carroll. Edited by Morton N. Cohen with the assistance of Roger Lancelyn Green. New York, Pantheon Books, 1982. Paperback. 302 p. - xY 7110 x 10.00

[CASANOVA]. Brieven van vrouwen aan Casanova. Vertaald en bezorgd door Els Naaijkens. Ad. Donker, Rotterdam, 2001. 1e druk Paperback 175 p. - xR 5371 x 9.00

CASANOVA, Giacomo. Mijn avontuur in Holland. Maastricht, A.A.M. Stols, [1937]. Gebonden. XXIII + 201 p. Inleiding, bewerking en noten van J.F. Otten. Vertaling naar den tekst der Memoires door H.C. van Houten. xR 2614 x 20.00

CASIMIR, R. Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk. Bijeengebracht. Zwolle, J. Ploegsma, 1916. Gebonden. 230 p. Ills. - xB 8198 xx 12.50

CASTRO, Alicia. Anacaona. Het bewogen leven van een Cubaanse muzikante en haar salsaband. Sirene, Amsterdam, 2006. Paperback, Ills., 319 p. De vrouwelijke Buena Vista Social Club. xR 9745 x 9.00

CASTRVM PEREGRINI LXXII-III-IV. Marguerite HOFFMANN. Mein Weg mit Melchior Lechter. Ein Kunstler der Jahrhunderdwende, der Freund Stefan Georg. Castrum Peregrini Presse Amsterdam, 1956. Ingenaaid. 252 p. Ills. Genummerd: 13. xL 7476 x 20.00

CASTRVM PEREGRINI XIV. Castrum Peregrini. Castrum Peregrini Presse, Amsterdam, 1953. Ingenaaid. 75 p. Ills. Nummer 1104. u.m. Ensor xR 3195 x 10.00

CASTRVM PEREGRINI XXVI. Castrum Peregrini. Castrum Peregrini Presse Den Haag 1956. Ingenaaid. 72 p. Ills. Nummer 111. xL 7478 x 12.00

CHABOT, Bart. Broodje gezond. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1997. 7e druk. Paperback. 454 p. - xM 2466 x 8.00

CHAPLIN, Charles. My life in pictures by Charles Chaplin. London, The Bodley Head, 1974. Bound dustjacket. 320 p. Ills. Designed by David King; Introduction by Francis Wyndham. xB 6517 x 30.00

CHAPLIN jr, Charles. Mijn vader Charlie. Vertaald door M & J. v.d. Merwe. Amsterdam, Scheltens & Giltay, z.j. Gebonden Ills. 336 p. - xP 1319 x 9.00

CHAUVIRE, Christiane. Ludwig Wittgenstein. De filosoof van de anti-theorie. Biografie. Tirion, Baarn, 1991. Gebonden, Stofomslag, Ills., 208 p. - xY 6393 x 9.00

CHEVALIER, Maurice. Mijn loopbaan mijn liedjes! Amsterdam, Jacob van Campen, 1949. Gebonden. 224 p. Geillustreerd. Vertaald door Kees van Bruggen. xT 7241 x 10.00

CLIJMANS, Frederik. Opsomer beknopte levensschets. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1942. Oorspr. omslag. 68 p. Ills. - xT 2743 x 8.50

COHEN, Alexander. Brieven 1888-1961. Bezorgd door Ronald Spoor. Amsterdam, Prometheus, 1997. Gebonden. 1009 p. - xH 4989 x 15.00

COHEN, Morton N. Lewis Carroll. A Biography. London, Macmillan, 1995. Bound dustjacket. XXIII + 577 p. - xY 7050 x 15.00

COHEN-SOLAL, Annie. Jean-Paul Sartre zijn biografie. Vertaling T. Boot e.a. Amsterdam, Van Gennep, 1990. 9e druk. Paperback. 609 p. - xM 1603 x 10.00

COLONEL GUSTAFSSON. Memorial du colonel Gustafsson. Leipzig, W. Zirges et Comp., 1829. 2e druk. Gebonden half leer. 141 p. Bevat: Parallele en forme de notes critiques et raisonnees sur la biographie de Gustave-IV-Adolphe. Mes premiers faits d'armes. Refutation adressee à M. le general comte de Segur. Quatre lettres adressees à M. le comte de Las Cases. Considerations sur la liberte illimitee de la presse. [2e ed. rev. et corr. et ornee du fac-simile de la declaration de l'ex-roi de Suede au Congres de Vienne.
xT 4322 x 50.00

COLSEN, J. Poels. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1955. Gebonden. 680 p. Ills. - xR 1643 x 12.00

COSTER, Dirk. Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort. Leiden, A.W. Sijthoff, 1961. Gebonden Stofomslag 326 + 327 + 322 p. - xA 0268 x 20.00

COSTER, Dirk. Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort. Leiden, A.W. Stijthoff, 1961. Gebonden. 326 + 327 + 322 p. Zonder stofomslag. xW 4405 x 15.00

COURCEL, Martine (Ed.). Malraux, life and work. London, Harcourt Brace Jovanovich, 1976. Cloth dust jacket. 284 p. Ills. xM 0312 x 9.00

CRESPO, Angel. Het meervoudige leven van Fernando Pessoa. Vertaling Barber van de Pol. Baarn, De Prom, 1992. Paperback. Ills., 323 p. - xY 5942 x 10.00

CRONKITE, Walter. A Reporter's life. New York, Alfred A. Knoff, 1997. Bound dustjacket. 384 p. Ills. - xH 8078 x 15.00

CURIE, Eve. Madame Curie. Haar leven en werk. Den Haag, H.P. Leopold, 1948. Gebonden. 416 p. Ills. - xP 2746 x 8.00

CURIE, Eve. Madame Curie. Haar leven en werk. Vertaald door F & W. Corsari. Den Haag, Leopold, 1939. 11e druk. Gebonden Stofomslag 416 p. - xM 2200 x 9.00

D'HAEN, Christine. De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie. [Tielt], Lannoo, [1984]. Gebonden Stofomslag Ills. 480 p. Met alle bekende portretten. xL 8641 x 15.00

DAENS, Pieter. Priester Daens, volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel, zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking. Keerbergen, Daens, 1979. Paperback. VI + 233 p. Ills. Fotomechanische herdruk van de 1e uitgave 1909. xR 6716 x 10.00

DARDENNE, Sabine. Ik was twaalf en ik fietste naar school. In samenwerking met Marie-Therese Cuny. Pimento Amsterdam 2004. Paperback. 221 p. Tachtig dagen in de kelder van Dutroux. xL 8171 x 8.00

DASBERG, Eli. Rabbijn Simon Philip de Vries Neede 1870, Bergen Belsen 1944. De geschiedenis van zijn leven. Lochem, De Tijdstroom, 1973. Paperback. 144 p. + afbeeldingen. - xR 4106 x 10.00

DAVIDS, Henriette. Mijn Levenslied. Gouda, Johan Mulder, 1948. 2e druk. Ingenaaid. 205 p. Ills. - xR 3941 x 15.00

DAVIDSON, Steve. Lessen in overleving. 26 brieven uit het huis van bewaring te Amsterdam en de gevangenis Nieuw-Vosseveld te Vught. Met een inleiding van dr. G.P. Hoefnagels. De Arbeiderspers Amsterdam 1968. Paperback Ills. 103 p. - xB 0960 x 15.00

DECORI, Felix (ed). Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset. Publiee integralement et pur la premiere fois d'apres les documents originaux par Felix Decori avec dessins d'Alfred de Musset et fac-similes d'autographes. Bruxelles, E. Deman, 1904. Herbonden. 183 p. Prive band. xA 0748 x 15.00

DELBEE, Anne. Camille Claudel, een vrouw. Vertaling Michel Perquy. Breda, De Geus, 2001. 8e druk. Paperback. 432 p. - xL 2953 x 9.00

DELEAR, Frank J. Igor Sikorsky, his three careers in Aviation. Foreword by James H. Doolittle. New York, Dodd Mead, 1969. Bound. 272 p. Ills. With author's dedication on flyleave. xK 0099 x 11.50

DEMILLE, Cecil B. The autobiographie of Cecil B. DeMille. Editor Donald Hayne. London, W.H. Allen, 1960. Bound. VIII + 432 p. Ills. - xM 0363 x 16.00

DENISSEN, Frans. De gigolo van Irma Ideaal. Andre Baillon, of een geschreven leven. Amsterdam, Prometheus, 1998. Paperback. 316 p. Ills. - xL 9825 x 11.50

DESCARTES, Rene & Elisabeth van de PALTS. Briefwisseling. Met een inleiding van Rene Gude. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek. Wereldbibliotheek Amsterdam 2000. Ingenaaid 207 p. - xK 7673 x 12.00

DONKERSLOOT, Hendrik. Hendrick Donckersloot, hoogdijkheemraad van 't oude land van Althena, heemraad en waarsman van den banne van Uitwijk, schepen der heerlijkheid Uitwijk en kerkmeester van Uitwijk en Waardhuizen, ± 1635-1703. Een levensschets. Rotterdam, [Eigen beheer], [1938]. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. Voordracht gehouden te Rotterdam op Hemelvaartdag 26 Mei 1938. xT 4869 x 15.00

DRIEL, Lo van. Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige. Walburg Pers Zutphen 2003. Gebonden Stofomslag Ills. 448 p. - xK 2083 x 21.00

DUBOIS, Pierre H. Marcellus Emants, een schrijversleven. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1980. 2e herziene en uitgebreide druk. Gebonden Stofomslag 442 p. - xH 0960 x 20.00

DUBOIS, Pierre H. Memoranda. Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1987. Gebonden Stofomslag 203 p. - xH 5298 x 10.00

DUBOIS, Pierre H. Memoranda. Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952). 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1988. Gebonden Stofomslag 223 p. - xH 5299 x 10.00

DUBOR, George de. Josephine Bonaparte. Preface: Georges Decquois. Paris, Pub. Litteraires Illustrees, z.j. Broche. 96 p. Ills. Collection Galante no. 5. xB 8466 x 12.00

DUCHESS OF WINDSOR. The heart has its reasons. The Memoirs of The Duchess of Windsor. London, The Companion Book Club, z.j. Bound dustjacket. 384 p. Ills. - xR 0551 x 8.00

DUPUY, Micheline. Un homme, un journal 1844-1919. Preface de Jacques Chastenet. Hachette, 1959. Broche. 239 p. - xR 6796 x 10.00

DUYVERMAN, J.P. Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay. Dienaar des Konings 1806-1876. Houten, De Haan / Unieboek, 1987. Paperback. 291 p., Geillustreerd. - xY 1491 x 10.00

EDEN, Guy. Churchill, Het portret van een staatsman, met een voorwoord van H.A. Lunshof. Brussel, Elsevier, 1945. Gebonden. 166 p. Ills. - xM 6941 x 7.00

EDINGA, Hans. De vrouw achter De Klop op de Deur. Het leven van Ina Boudier-Bakker. Apeldoorn, Wegener's Boeken Pers, 1970. 2e druk. Paperback. 272 p. - xH 0285 x 8.00

EDINGA, Hans. Het leven van Ina Boudier-Bakker. Tien huizen, duizend levens. Amsterdam, Kampen, 1969. Gebonden Stofomslag 272 p. Ills. - xH 0256 x 10.00

EGGINK, Clara. Leven met J.C. Bloem. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1991. 5e druk. Ingenaaid. 185 p. + ills. Athenaeum Paperback. xT 6300 x 10.00

ERSKINE, John. Het korte uur van Francois Villon. Vertaald door Max Schuchart, tekeningen van C.A.B. Bantzinger. G.W. Breughel, Amsterdam, 1948. Gebonden, Stofomslag, Ills., 336 p. biografie van de avontuurlijke dichter uit de late middeleeuwen xT 8478 x 12.00

FABRICIUS, Jan. Jeugd herinneringen van een Asser jongen. Assen, Van Gorcum & Comp., 1946. Gebonden Stofomslag 182 p. Penteekeningen van Lies Veenhoven. Bandvignet Ed. Veterman. xR 6133 x 10.00

FASSEUR, Cees. Juliana & Bernard. Het verhaal van een huwelijk de jaren 1936-1956. Balans, 2008. Gebonden Stofomslag. Ills., 496 p. - xT 8126 x 10.00

FASSEUR, Cees. Wilhelmina. De jonge koningin. Amsterdam, Balans, 2002. 4e druk. Gebonden Stofomslag Ills. 647 p. - xH 8436 x 25.00

FASSEUR, Cees. Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormloze jas. Balans, 2001. 2e druk. Ingenaaid 644 p. - xY 2457 x 15.00

FERMI, Laura. Mussolini. Vertaling G. Messelaar. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1965. Paperback. 383 p. Ills. Grote Beren 16. - xR 8331 x 9.00

FERRA, Bartomeu. Chopin und George Sand auf Mallorca. Aus dem Spanischen ubertragen von Egon Schoss. Eingeleitet mit einem Auszug aus den Erinnerungen von Aurore Sand. Palma de Mallorca, 1936. Or. Wrappers. 94 p. Ills. - xK 1519 x 9.00

FIJNJE-LUZAC, Emilie. Myne beslommerde Boedel. Brieven in ballingschap 1787-1788. Vantilt, [Nijmegen], 2003. Paperback Ills. 288 p. - xB 8656 x 14.00

FLAUBERT, Gustave. Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld en vertaald door E. Borger. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. 7e druk. Ingenaaid. 288 p. Prive-Domein. 56. xT 3446 x 15.00

FLORIJN, H. & J.P. Neven. Voorgangers in de noodkerk. De Groot Goudriaan, Kampen, 1997. Gebonden Ills. 216 p. Biografische schetsen van predikanten en anderen (o.a. D.Th. Keck uit Gouda, N. van de Kraats uit Waddinxveen, J. van Vliet, D.J. van Brummen en M. Overduin uit Boskoop) die voorgingen in de in 1916 te Bergambacht van de hervormde gemeente afgescheiden gemeente van Cornelis van de Graaf. xR 0929 x 25.00

FOPPE, Han (ed.). In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen. Sdu, Den Haag, 1998. Grote Paperback, Ills., 308 p. Met bijdragen van P.F. Thomése, Marita Mathijsen, Frédéric L. Bastet, Igor Cornelissen, Willem Brakman, F. Springer, Helga Ruebsamen, Geert Mak e.a. Met gesigneerde opdracht van een der auteurs (Martin Hartkamp). xT 6828 x 15.00

FOREL, August. Levensherinneringen. Geautoriseerde vertaling I Carvalho. Met 14 foto-illustraties. Amsterdam, Gebr. Graauw, 1935. Gebonden. 312 p. - xM 4210 x 10.00

FRANK, Gregor Frenkel. Brief aan mijn vader. Inmerc, Wormer, 2004. Paperback met CD, 96 p. Plus CD met muzikale en gesproken ode aan Georg Frank, Stehgeiger / Chef d' orchestre xY 3120 x 8.00

FRANSSENS, Jean-Paul. De wereld wil bedrogen worden. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1999. 1e druk. Paperback. 236 p. Prive-Domein 227. In prima staat. xT 6257 x 16.00

FREDERIKS, K.J. (ed.). Maximes de Napoleon. Droit public. Politique interieure. Martinus Nijhoff La Haye 1922. Reliure ornee XXX + 125 p. - xL 8637 xx 18.00

FREUD, Sigmund. Briefe 1873-1939. Ausgewahlt und herausgegeben von Ernst und Lucie Freud. Zurich, Ex Libris, 1980. Einband umschlag. 538 p. - xA 0142 x 22.50

FREUD, Sigmund / Arnold Zweig. Briefwechsel. Heraugegeben von Ernst L. Freud. Zurich, Ex Libris, 1980. Einband Umschlag. 202 p. - xA 0145 x 13.50

FREUD, Sigmund en Arnold Zweig. Briefwechsel. Herausgegeben von Ernst L. Freud. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1968. Gebonden Stofomslag 202 p. - xR 8332 x 10.00

FRIEDEMANN, Adolf. Na drie en twintig jaar. Reisbrieven uit Palestina. A.T. Kleerekoper, Amsterdam, 1928. Gebonden, Ills., 40 p. - xR 9878 x 20.00

FURNBERG, Louis und Arnold Zweig. Der Briefwechsel zwischen Louis Furnberg und Arnold Zweig. Dokumente einer Freundschaft. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1978. Gebonden Stofomslag 396 p. - xR 8342 x 10.00

GALEY, Matthieu. Dagboek 1953 - 1986. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Joop van Helmond. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992. 1e druk. Ingenaaid. 586 p. Ills. Prive-Domein 178. xH 8870 x 12.00

GARNET, Eldon. I shot Mussolini. Toronto, Summerhill Press, 1989. Paperback. 190 p. Ills. xM 3670 x 7.00

GELDER, Henk van. Carmiggelt. Het levensverhaal. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1999. 2e druk. Gebonden Stofomslag Ills. 379 p. - xK 4390 x 15.00

GERHARDT, Ida. Courage! Brieven. Berzorgd door Ben Hosman & Mieke Koenen. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2005. Gebonden Stofomslag 792 p. - xL 7948 x 22.50

GERLO, Alois. Noch hoveling, noch gunsteling. Een levensverhaal. DNB/Pelckmans, Kapellen, 1989. Paperback Ills. 250 p. - xR 3962 x 10.00

GERRETSON, F.C. en P.N. van Eyck. Briefwisseling Gerretson - Van Eyck. Baarn, Bosch & Keuning, 1984. Gebonden Stofomslag 733 p. Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G. Puchinger. xT 2779 x 15.00

GEZELLE, Caesar. Guido Gezelle 1830-1899. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. 1918. Gedecoreerde linnen band, 280 p., Ills. - xY 8033 xx 12.00

GIBBS, Philip. The pageant of the years. An autobiography. London, William Heinemann, 1946. second edition. Bound. 530 p. - xH 0301 x 11.50

GIPHART, Ronald. Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002. Ingenaaid. 328 p. Prive Domein 247. xK 3918 x 10.00

GLENDINNING, Victoria. VITA. Het leven van V. Sackville-West. Uit het Engels vertaald door Marianne Gossije. Vita, Amsterdam, 1994. Paperback, Ills., 496 p. - xY 5952 x 10.00

GLOCKNER, Ernst. Begegnung mit Stefan George. Auszuge aus Briefen und Tagebuchern 1913-1934. Heidelberg, Lothar Stiehm, 1972. Einband, Umschlag. 256 p. Ills. - xB 7464 x 18.00

GODELAINE, Const. Lambrecht Lambrechts. Bibliographische Bijlage door Fr. Devleeschouwer. Van der Donck-Robyns, Maeseyck, 1933. Oorspr. omslag, 47 p. Overdruk uit het maandschrift Limburg, jrg. XIV. Bibliotheekstempeltje. xY 2446 x 10.00

GOGH, Vincent van. Brieven van Vincent van Gogh aan Anthon G.A. Ridder v. Rappard 1881-1885. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1937. Gebonden. 234 p. Ills. - xB 9472 x 15.00

GOGH, Vincent van. Verzamelde brieven. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1955. 4e druk. Gebonden Ills. Vier delen in twee banden. Uitgegeven en toegelicht door zijn schoonzuster J.van Gogh-Bonger. XLIX + 429 + 471+ 542 + 410 p. - xL 6176 xx 50.00

GONCOURT, Edmond en Jules de. De ivoren kooi. Gekozen en vertaald door Leo van Maris. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Ingenaaid. 60 p. - xM 5222 x 7.00

GONSALVES, R.A. & G.J. Verhoog. Mr. Gonsalves memoires. De Arbeiderspers, Amsterdsam/Antwerpen, 1999. Paperback, Ills., 351 p. Over Nieuw-Guinea en de Nederlandse rechterlijke macht. xY 1213 x 10.00

GORBATSJOV, Michail. Mijn visie, woorden die de wereld doen bewegen. Vertaald door Anneriek de Jong. Heemstede, Altamira, 1990. Paperback. 156 p. - xM 6909 x 7.00

GORRIS, G.C.W. Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1908. Gebonden. XVI + 282 p. Bekroond antwoord op een prijsvraag van het Nuyens-fonds. bibliotheekstempeltje xL 4462 x 15.00

GORTZAK, Henk. Hoop zonder illusies. Memoires van een communist. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. Paperback. 386 p. - xL 9778 x 9.00

GRAAFF, Frances de. Sergej Esenin. A biographical sketch. The Hague, Mouton & Co., 1966. Bound dustjacket. 178 p. Met portret. - xL 0881 x 17.50

GRANZOTTO, Gianni. Christopher Columbus, the dream and the obsession. A biography. New York, Doubleday & Comp., 1985. Cloth dust jacket. 300 p. Ills. - xM 6907 x 10.00

GREENSLADE, Roy. Robert Maxwell, fenomeen. Een ex-werknemer klapt uit de school. Vertaling Hans Kooijman. Amsterdam, De Boekerij, 1992. Paperback. 252 p. - xH 8035 x 8.00

GREILING, Walter. Paul Ehrlich. Zijn leven en werk. L. Stafleu Leiden 1955. Gebonden Stofomslag 221 p. Met portret. xL 4385 x 10.00

GRESHOFF, J. / Leo Vroman. Brieven over en weer. Uitgegeven en geannoteerd door Sjoerd van Faassen. Amsterdam, Querido, 1977. Paperback, 148 p. - xT 9716 x 8.00

GROEN Jr., J.A. Bekende Amsterdammers tussen 1900 en 1950. Met illustraties van Johan A. van Dijk. Nieuws van de Dag, Amsterdam, 1976. Oorspr. omslag, 92 p. 26 x 12 cm. Door de auteur gesigneerde opdracht op titel pagina. xY 3641 x 6.00

GROSS, Miriam (ed.). The world of Raymond Chandler. Introduction by Patricia Highsmith. London, Weidenfeld and Nicolsen, 1977. Bound dust jacket. 189 p. Ills. - xM 5281 x 10.00

GUWY, France. Voltaire, Help! De Hollandse ervaringen van Voltaire en de invloed op zijn denken. Balans, 1995. Paperback Ills. 184 p. - xB 8697 x 8.00

[HAAN, Jacob Israel de]. Mijn lied, mijn leed, mijn hartstocht. het leven van Jacob Israël de Haan (1881-1924). Amor Vincit Omnia, Westzaan, [1999]. Oorspr. omslag, Ills., 55 p. [samenst.:] Anti-Discriminatie Bureau Zaanstreek. E. Schaap xT 8937 x 10.00

HAAN, Mies de. Jacob Israel de Haan, mijn broer. De Beuk, Amsterdam, 1954. Oorspr. omslag, 29 p. + afbeeldingen - xT 3717 x 15.00

HAASSE, Hella S. en S.W. Jackman. Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet. Sijthoff, Amsterdam, 1988. 5e druk, Pocket, 282 p. - xY 2774 x 7.00

HAHN, Herbert. Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb. Vertaling I Kapteyn-Streef. Den Haag, Kruseman, 1962. Gebonden. 119 p. - xL 5572 x 9.00

HALLEMA, A. Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 2e verbeterde druk. Gebonden. 206 p. - xL 0625 x 9.00

HALLEMA, A. Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. 1e druk. Gebonden. 255 p. - xP 2368 x 8.00

HALLEN, Ernest van der. Charles de Foucauld. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 117 p. Vignetten van Frans Mertens. Schijnwerpers 9. xL 2838 x 8.00

HALLER, Albrecht von. Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland ( 1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom. Delft, Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek, 1958. Ingenaaid. 106 p. Onafgesneden. Met aanbiedingskaartje. xB 6800 x 10.00

HANLO, Jan. Brieven 1931- 1962 en 1963 - 1969. 2 delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1989. 1e druk. Gebonden Stofomslag 756 + 668 p. - xW 0342 x 20.00

HANS, D. Thorbecke. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1932. Gebonden. 284 p. Ills. - xR 7107 x 15.00

HART, Maarten 't. Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2000. 2e druk. Ingenaaid. 262 p. Prive-Domein 236. xM 8169 x 10.00

HARWOOD, Ronald. Mandela. London, A channel four Book, 1987. Paperback. 134 p. - xP 2355 x 4.50

HATCH, Alden. Prins Bernhard zijn plaats en functie in de moderne monarchie. Een geautoriseerde biografie. Amsterdam, H.J.W. Brecht, 1962. Gebonden Stofomslag 349 p. Ills. Vertaling J.F. Kliphuis. xH 0231 x 12.00

HAZEU, Wim. M.C. Escher. Een biografie. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1998. Gebonden. Stofomslag Ills. 560 p. - xM 8440 x 27.00

HEBBEL, Friederich. Een blinde bij zonsopgang, bladen uit een dagboek. Vertaald door Klaus Siegel. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1995. 1e druk. Ingenaaid. 341 p. Prive-Domein 198. xK 6304 x 12.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Rainer Maria Rilke zijn leven en werk. Bussum, F.G. Kroonder, 1946. Gebonden Stofomslag. 320 p. - xM 3466 x 9.00

HEES, P. van en A.W. Willemsen. Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr P. Geyl. Brieven en notities 1911-1966, uitgegeven door.... Drie delen. Antwerpen/Utrecht, De Nederlandsche Boekhandel, 1973-1975. Gebonden Stofomslag Drie delen. Mens & Tijd. xT 0845 x 25.00

HEIJDEN, A.F.Th. van der. Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2003. Ingenaaid. 494 p. Prive-Domein 250. Rug kleine vlekjes. xH 9583 x 12.00

HEIJDEN, Chris van der. Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll. Utrecht, Kwadraat, 1987. Paperback. 112 p. Ills. T.g.v. het 75-jarig bestaan van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting waarvan het tehuis op het Eikenplein op 28 februari 1912 officieel geopend werd. xB 5988 x 10.00

HEIJDEN, Marien van der. Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar (1892-1982). Amsterdam, IISG, 1988. Ingenaaid. 175 p. Illustraties. - xL 9302 x 10.00

HEIJERMANS-JURGENS, Annie. Herman Heijermans laatste levensjaren. Querido, Amsterdam, 1965. Oorspr. omslag Ills. 53 p. De Boekvink xB 8728 x 9.00

HELMAN, Albert. Vriend Pieter. Het levensavontuur van Pieter van der Meer de Walcheren. Orion / B. Gottmer, Brugge / Nijmegen, 1980. Ingenaaid. 437 p. - xM 0320 x 9.00

HEMINGWAY, Ernest. Brieven I, 1917 - 1934. Een selectie van Carlos Baker. Vertaald door John Vanderbergh. Bussum, Villa, 1983. Paperback. 318 p. - xK 3509 x 9.00

[HERMANS] FRANSEN, Ad. W.F. Hermans, een Hollander in Parijs. Podium, Amsterdam, 2005. Paperback, Ills., 175 p. - xY 4347 x 9.00

HERMANS, W.F. EN GERARD REVE. Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. Bezorgd door Nop Maas en Willem Otterspeer. Amsterdam, De Bezige Bij/ WFH, 2008. Gebonden Stofomslag. 315 p. - xY 7070 x 15.00

HESS, David. Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem Leben ausgemalt. Bern, Verlag Hans Huber, 1983. Einband. 77 p. Ills. Vorwort von Ursula Isler. Schwarze Hans-Huber Bibliothek. xB 6161 x 15.00

HIDDEMA, Bert. 'n Vriend. Het leven van Andre Hazes. L.J. Veen Amsterdam 2005. Paperback Ills. 222 p. - xL 5281 x 9.00

HIEGENTLICH, Jacob / C. Ypes. Jacob Hiegentlich 1907-1940. Een joods artist tussen twee oorlogen. Inleiding en bloemlezing uit zijn werk door C. Ypes. Amsterdam, L.J. Veen, [1950]. Gebonden. 117 p. - xK 6348 x 10.00

HILBERDINK, Koen. Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2012. Gebonden, Stofomslag, Ills., 103 p. - xY 5913 x 9.00

HILBERDINK, Koen. Hans Lodeizen. Biografie. G.A. van Oorschot, Amsterdam 2007. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 288 p. - xB 6537 xx 18.00

HILLESUM, Etty. Het verstoorde leven. Dagboek 1941 - 1943. Ingeleid door J.G. Gaarlandt. Haarlem, De Haan, 1982. 7e druk. Ingenaaid. Ills. 199 p. - xK 5924 x 10.00

HILLESUM, Etty. In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen. Weesp, De Haan, z.j. 3e druk. Ingenaaid. 171 p. Ills. Ingeleid door J.G. Gaarlandt. xK 5925 x 8.50

HOBHOUSE, Janet. Everybody who was anybody. A biography of Gertrude Stein. Putnam, New York, 1975. Bound. 244 p. Ills. - xC 0779 x 12.00

HONORE NABER, S.P. L' A.E. Rambaldo Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en- Oost-Indie 1879-1911. Levenschets. 's-Gravenhage, Onze Vloot, 1932. Oorspr. omslag. 76 p. Ills. - xT 0883 x 30.00

HOTCHNER, A.E. Papa Hemingway. Persoonlijke herinneringen van... Vertaling G. Messelaar. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1967. Gebonden Stofomslag 314 p. - xK 6814 x 11.50

HOUBRAKEN, Arn. De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel I. Leiter-Nypels, Maastricht, 1943. Gebonden, Ills., 427 p. Woordelijk nagedrukt naar de uitgave van 1718-1721. Een van de drie delen. xY 1464 x 15.00

HOUBRAKEN, Arn. De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel II. Leiter-Nypels, Maastricht, 1953. Gebonden, Ills., 408 p. Woordelijk nagedrukt naar de uitgave van 1718-1721. Een van de drie delen. xY 1465 x 15.00

HOWELL, Michael and Peter Ford. The true history of the Elephant Man. London & New York, Allison & Busby, 1983. Bound dustjacket. 256 p. Revised and Illustrated Edition. xR 2200 x 15.00

HUBBARD, Elbert. Little Journeys to the Homes of Great Business Men - James J. Hill. The Roycrofters, East Aurora, NY, 1919. Orig wrappers, 165-202 p. + adv. Vol. 25, No. 6, December 1919 issue of this periodical, being on the "home" of James J. Hill (1838 -1916), the chief executive officer of a family of lines headed by the Great Northern Railway, which served a substantial area of the Upper Midwest, the northern Great Plains, and Pacific Northwest. Photo illustration portrait of Hill is present. xT 0298 x 12.00

HUIZINGA, J. Briefwisseling 1894-1933. Drie delen. Utrecht, Veen/Tjeenk Willink, 1889-1991. Gebonden Stofomslag 550 + 498+ 512 p. - xR 8898 x 45.00

HULLEMAN, Frans. Mr. M.G.L. van Loghem (Fiora della Neve) 1849 - 3 April - 1929. Oorspr. omslag, Cahiersteek, 12 p. Met foto. Op Franse pagina een opdracht: "Voor Is. [Querido?] van Frans 3 April 1929. roestvlekkig, vlekje op omslag xY 3505 x 12.00

HULSKER, Jan. Van Gogh in close-up. Meulenhoff Amsterdam 1993. Paperback 239 p. Meulenhoff Editie xL 0857 x 10.00

HUTSCHENRUYTER, Wouter. Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen. v/h W.P. van Stockum, Den Haag, 1930. Ingenaaid, onafgesneden, oorspr. omslag 244 p. - xB 7664 x 45.00

HUTTON, Edward. Giovanni Boccaccio. A biographical Study. With photogravure frontispiece & numerous other illustrations. John Lane, the Bodley Head, London/New York, 1910. Red cloth binding with gilt titles on front and spine. Top edge gilt. Ills., XXVIII + 426 p. bibliotheekstempeltje, prima exemplaar. xT 9601 x 20.00

HUYSMAN, J.K. Sainte Lydwine de Schiedam. Paris, Librairie Plon, z.j. Ingenaaid. 276 p. - xT 4566 x 15.00

[HUYSMANS, Camille] BALTHAZAR, H. & GOTOVITCH, J. Camille Huysmans Geschriften en Documenten VII. Camille Huysmans in Londen. Standaard / Ontwikkeling, Antwerpen/Amsterdam, 1978. Gebonden, Stofomslag, XXX + 268 p. - xT 2460 x 20.00

[HUYSMANS, Camille] DAELE, Henk van. Camille Huysmans Geschriften en Documenten VI B. Camille Huysmans en het onderwijs. Standaard / Ontwikkeling, Antwerpen/Amsterdam, 1976. Gebonden Stofomslag. 341 p. - xT 2459 x 15.00

[HUYSMANS, Camille] GOTOVITCH, J. Camille Huysmans Geschriften en Documenten VIII. De Belgische socialisten in Londen. Standaard, Antwerpen,1981. Gebonden, Stofomslag, IX + 227 p. - xT 2461 x 20.00

INOSE, Naoki with Hiroaki Sato. Persona. A Biography of Yukio Mishima. Stone Bridge Press, Berkeley, California, 2012. Bound, dustjacket, XII + 852 p. - xT 9726 x 25.00

IPENBURG, Rie van. Sinte Clara. Dekker & Van de Vegt, Nijmegen/Utrecht, 1937. Oorspr. omslag 98 p. De Gemeenschap der Heiligen: serie-uitgave van heiligenlevens. xR 2816 x 8.00

ISHERWOOD, Christopher. Christopher and his kind : 1929-1939. New York, Farrar/Straus/Giroux, 1977. Third printing. Bound dustjacket. 339 p. Isherwood's memoirs from the period he lived in Berlin (1929-1939). xH 9658 x 15.00

IVENS, Joris & Robert DESTANQUE. Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven. Vertaald door Paul Syrier. Meulenhoff Amsterdam 1989. 2e druk Paperback 374 p. Meulenhoff Editie xK 6359 x 10.00

JACOBS, M.-A. Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk. Heideland, Hasselt [1963]. Gebonden. XI + 314 p. onafgesneden. Een studie bekroond door de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Enkele onderstrepingen. xT 5608 x 30.00

JAMMES, Francis & Valery Larbaud. Francis Jammes & Valery Larbaud Lettres Inedites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry. Paris & La Haye, A.A.M. Stols, 1947. Broche. 88 p. Le tirage est limite a 300 exemplaires. 15 exemplaires sur papier de Hollande, marques de A a P. exemplaire L. [library stamp]. xL 8979 x 75.00

JANIK, Allan en Stephen Toulmin. Wittgenstein's Vienna. Simon & Schuster, NY, 1973. Paperback, Ills., 315 p. - xB 9804 x 8.00

JANZ, Curt Paul. Friedrich Nietzsche Biographie. Drie delen. Deel I: Kindheit und Jugend, Die zehn Basler Jahre. Deel II: Die zehn Jahre des freien Philosophen. Deel III: Die Jahre des Siechtums, Dokumente, Register. Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981. Paperback. 848 + 668 + 463 p. - xH 8263 x 30.00

JAPIN, Arthur. Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007. De Arbeiderspers, Amsterdam, 2008. 2e druk, Oorspr. omslag, Ills., 464 p. Priv-Domein nr. 267 xY 0012 x 12.00

JELTSIN, Boris. Getuigenis van een opposant. Vertaling H. Geerts. Baarn, Antohos/Lannoo, 1990. Paperback 200 p. Ills. - xM 3368 x 6.00

JONG, Fr. de. J. Saks Literator en Marxist. Een politieke biografie. Nijmegen, SUN, 1977. Paperback. 301 p. + Ills. SUN Reprint 23. [Rug gebruikssporen]. xB 4216 x 8.00

JONG, Mees de & Martin Ros (eds.). Paul Leautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Ingenaaid. Ills. 180 p. - xL 9947 x 12.00

JONKKMAN, J.A. Het oude Nederlands-Indie. Memories van J.A. Jonkman. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Gebonden Stofomslag 316 p. Ills. - xB 2653 x 12.00

JOOSTEN, M. Joop (ed.). De Brieven van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel en anderen, 1892-1904. Heuff, Nieuwkoop, 1980. Oorspr. omslag, IV + 319 p. met ter inleiding fragmenten uit het dagboek van Henri Borel 1890-1892. xT 1559 x 15.00

JUDD, Alan. Ford Madox Ford. London, Collins, 1990. Bound dust jacket. 471 p. Ills. - xM 5275 x 18.00

JUSSIM, Estelle. Slave to Beauty: The Eccentric Life and Controversital Career of F. Holland Day, Photographer, Publisher, Aesthete. David R. Godine, Boston, 1981. Bound, dust jacket, Ills. 310 p. - xR 5133 x 25.00

KAMPEN, Nicolaas Godfried & Daniel Veegens. Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen. (Joannes Drusius, Willem-Lodewijk van Nassau & Johan Maurits van Nassau-Siegen). Erven Bohn, Haarlem, 1840. Gekartonneerd, XVI + 444 p. - xY 8381 x 25.00

KAN, Wim. Corry en ik. De Bezige Bij Amsterdam 1953. 1e druk Integraalband Ills. 199 p. De Bijenreeks. knipje uit schutblad. xL 7064 xx 8.00

KAN, Wim. De dagboeken van Wim Kan 1957 - 1968. De radiojaren. Ingeleid Frans Ruhl. Amsterdam, Balans, 1988. 2e druk. Paperback. 308 p. - xW 0543 x 7.00

KAN, Wim. Er is nog zoveel anders dan dat theater: brieven van Wim Kan. Balans, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag 83 p. brieven aan bekende Nederlanders xR 3072 x 7.00

KAPP, Julius. Richard Wagner zijn leven en werk. Vertaling Louis Landry. Met 47 afbeeldingen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Gebonden. VIII + 396 p. + 47 afbeeldingen. Wereldbibliotheek 227/230. xY 6641 x 8.00

KARS, Theo. De valse baard van Anatole France. Een niet-officiële biografie. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag, 108 p. Athenaeum paperback xY 8444 x 8.00

KELK, C.J. Ik keek alleen. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1968. Gebonden Stofomslag Ills. 163 p. Open Kaart. xK 3311 x 7.00

KELK, C.J. Leven van Slauerhoff. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1971. Paperback. 157 p. ND 102. Verkorte herdruk. xM 0258 x 8.00

KESTEN, Hermann. Casanova. De grootste minnaar aller tijden! Vertaling J.W.F. Werumeus Buning. Bussum, Strengholt, 1981. Gebonden Stofomslag 315 p. - xH 2047 x 13.50

KEUNING, Nico. Angst voor de winter. Jan Arends: leven en werk. De Bezige Bij/Lebowski, Amsterdam, 2014. 2e, herziene druk, Ills., 398 p. - xT 5706 x 10.00

KIERKEGAARD, Soren. Uit de dagboeken van Soren Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door Roel Houwink. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 38 p. Libellen Serie 87. xB 5045 x 7.00

KIKKERT, J.G. Koning Willem III. 1817-1890. Utrecht, Het Spectrum, 1990. Gebonden Stofomslag 408 p. Ills. - xY 2460 x 15.00

KLEINSCHMIDT, Karl. Kurt Tucholsky sein Leben in Bildern. Leipzig, Verlag Enzyklopadie, 1961. Gebonden. 48 p. + foto's. - xB 6656 x 8.00

KOHLER, H.J. Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1926. Oorspr. omslag. 438 p. Ills. Met kaartje. - xT 2567 x 20.00

KOMRIJ, Gerrit. De buitenkant. Een abecedarium. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1995. 1e druk. Ingenaaid. 201 p. Prive-Domein 200. xH 6540 x 9.00

KOMRIJ, Gerrit. Verwoest Arcadie. Amsterdam/Vianen, De Arbeiderspers/ ECI, z.j. Gebonden, Stofomslag, 259 p. - xT 8274 x 9.00

KOSTER, Simon. De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie. Assen, Van Gorcum, 1973. 1e druk, Gebonden, Stofomslag 420 p. Ills. - xH 9224 x 13.50

KOSTER, Simon. De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie. De Walburg Pers, Zutphen, 1973. 2e druk, Oorspr. omslag, 420 p. Ills. - xR 8938 x 10.00

KOUSBROEK, Rudy. Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6. Amsterdam, Meulenhoff, 1992. Paperback. Ills. 494 p. - xL 3891 x 5.00

KRAUSE, Ernst. Richard Strauss. Gestalt und Werk. Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1980. Ln /Schutzumschlag Ills., 538 S. - xR 5143 x 12.00

KROMHOUT, Rindert. Een Mann. Leopold, Amsterdam, 2016. Gebonden, 377 p. met gesigneerde opdracht van de schrijver xY 7831 x 8.00

KUIPER, Arie. Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg. Amsterdam, Em. Querido, 1999. 3e druk. Ingenaaid. 724 p. Ills. - xM 9372 x 25.00

KUSTERS, Wiel. Pierre Kemp. Een leven. Vantilt, Nijmegen, 2010. Gebonden, Stofomslag, Ills., 743 p. nieuw xT 9909 x 15.00

LACOUTURE, Jean. Ho Tsi Min. A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 1969. Paperback, 250 p. - xY 4380 x 7.00

LAGERCRANTZ, Olof. August Strindberg. Translated by Anselm Hollo. New York, Farrar Straus Giroux, 1984. Bound dust jacket. 399 p. Ills. - xM 4743 x 16.00

LAMMERS, Fred J. Alexander. De vergeten Kroonprins. Baarn, Hollandia, 1979. Gebonden Stofomslag. 312 p. Geillustreerd. - xY 2714 x 10.00

LAMMERS, Fred J. Koningin Beatrix een instituut. Majesteit in een kritische samenleving. De Bilt, Bosch & Keuning, 1997. 4e druk. Paperback. 143 p. Ills. - xH 2072 x 8.00

LANGE, Levie de. Het verhaal van mijn leven. Opgetekend door Jaap Stigter. Met een voorwoord van Frida Vogels. Van Oorschot, Amsterdam, 2011. 3e druk, Paperback, 191 p. - xR 8919 x 9.00

LARBAUD, Valery. Lettres a Andre Gide. Paris & La Haye, A.A.M. Stols, 1948. Oorspr. omslag. 192 p. Introduction et notes de G. Jean-Aubry. xH 7272 x 13.50

LAWRENCE, D.H. Letters to Thomas and Adele Seltzer. Edited by Gerald M. Lacy. Santa Barbara, Black Sparrow Press, 1976. Paperback. 284 p. Ills. - xM 9562 x 9.00

LEAMER, Laurence. Het leven van Ingrid Bergman. Utrecht, Het Spectrum, 1986. Paperback. 448 p. Ills. - xL 9064 x 10.00

LEAUTAUD, Paul. Le petit ami. Precede d' Essais et suivi de In memoriam et Amours. Paris, Mercure de France, 1956. Ingenaaid. 277 p. - xH 7266 x 13.50

LEAUTAUD, Paul. Literair dagboek 1893-1921. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. 1e druk. Ingenaaid. onafgesneden 216 p. Prive-Domein 20. xL 6639 x 18.00

LEBRECHT, Norman. Mahler remembered. London, Faber and Faber, 1989. Reprint. Paperback. 322 p. Ills. - xH 6397 x 13.50

LEE, Andrea. Russisch journaal. Vertaling N. van Lookeren Campagne. Amsterdam, Bert Bakker, 1982. Paperback. 255 p. - xM 3367 x 4.50

LEEUWENBURGH, Bart. Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669. Vantilt, Nijmegen, 2013. Paperback, Ills., 262 p. - xT 3045 x 15.00

LEHMANN, John. Virginia Woolf. Vertaling M.S. Kuyper. Haarlem, De Haan, 1980. Gebonden Stofomslag 156 p. Ills. De Haan monografieen. xL 6888 x 15.00

LEHNING, Arthur. Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten. Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning. Baarn, Het Wereldvenster, 1977. Ingenaaid. 397 p. - xT 1012 x 12.00

LEHNING, Arthur. De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman. 's-Gravenhage/Bandung, W. van Hoeve, 1954. Gebonden Stofomslag. 204 p. - xM 0681 x 10.00

LEM, Anton van der. Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1993. Paperback, Ills., 309 p. - xT 2421 x 12.00

LHOMBREAUD, Roger. Arthur Symons. A critical biography. The Unicorn Press, London, 1963. Bound dust jacket Ills. [XII] + 334 p. - xR 4959 x 22.00

LIGTHART, Jan. Jeugdherinneringen van Jan Ligthart. Inleiding H. Nieuwenhuis. Groningen, J.B. Wolters, 1967. 20e druk. Paperback. 312 p. Ills. - xB 5628 x 7.00

LILIUS, Aleko E. Avonturen onder Chinese zeerovers. H.J.W. Becht, Amsterdam, [ca.1930]. Gebonden. Ills., 246 p. voorste schutblad verwijderd xY 4945 x 12.00

LINDERS, Joke. An Rutgers van der Loeff. Biografie. Baarn, De Prom, 1990. Paperback. 256 p. Ills. - xA 0328 x 10.00

LINDERS, Joke. Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap. Amsterdam, Em. Querido, 1999. Gebonden Stofomslag Ills. 490 p. - xH 1781 x 41.00

LION, Johnny / Joop Oonk. Hallo lieve.... Brieven aan sterren. Andromeda, 1997. Paperback. 128 p. - xM 8497 x 7.50

LOTTMAN, Herbert. Flaubert. A biography. London, Methuen, 1989. Bound dust jacket. 396 p. Ills. - xH 0847 x 18.00

LUBBERHUIZEN, Bas en Thijs Wierema (eds.). Maitre, Frits Muller. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 1992. Oorspr. omslag Ills. 128 p. Uitgave t.g.v. de zestigste verjaardag van Frits Muller. Met bijdragen van o.a. Opland, Stefan Verwey, Frits Behrendt, Peter van Straaten e.a. xR 3406 x 10.00

LUIJTERS, Guus. (ed.). Jan Cremer in beeld. Amsterdam, Loeb, 1985. Ingenaaid. Ills. 272 p. - xL 1749 xx 30.00

LUUR, Fr. Victoricus van der Pastoor Marius. Een vooraanstaand Priesterfiguur uit het begin van de Zeventiende Eeuw. Geert Groote Genootschap, 's-Hertogenbosch, 1936. Oorspr. omslag, 29 p. No. 531 xY 4597 x 7.00

LYNDEN-de BRUINE, A.M. van. In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824]. Walburg Pers Zutphen 2001. Gebonden Stofomslag Ills. 288 p. - xK 2251 x 24.00

MAARSEN, Jacqueline (Jopie) van. Anne en Jopie. Leven met Anne Frank. Balans, Amsterdam, 1990. 2e druk, Paperback, 114 p. - xH 4357 x 9.00

MAAS, P.M. Francois Villon. Dief, Roover, Moordenaar en Dichter. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1946. Gebonden Stofomslag. 111 p. Ills. - xB 5795 x 8.00

MAAS, Willem. Jacques Gans. Biografie. De Prom Amsterdam 2002. Gebonden Stofomslag Ills. 319 p. - xK 3016 x 17.50

MAIMON, Salomon. Mijn levensverhaal. Vertaald en van noten en een nawoord voorzien door W. Hansen. Atlas Amsterdam/Antwerpen 1994. Paperback 287 p. - xB 3314 x 10.00

MALHERBE, Jean en Christina van Steensel. Het is of ik met mijn lieve sprak. De briefwisseling tussen Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800. Hilversum, Verloren, 1994. Paperback. 231 p. Ills. Egodocumenten deel 9. xR 0153 x 14.00

MAN, Hendrik de. Herinneringen. [Uit her Frans vertaald]. Antwerpen/Arnhem, De Sikkel/Van Loghum Slaterus, 1941. Gebonden. 265 p. Ills. - xB 6573 x 20.00

MAN, Hendrik de. Herinneringen. [Uit her Frans vertaald]. Antwerpen/Arnhem, De Sikkel/Van Loghum Slaterus, 1941. Oorspr. omslag. Onafgesneden. 265 p., Ills. - xT 0560 x 10.00

MANKOWITZ, Wolf. Het leven van Edgar Allan Poe (1890-1849). Ede, L.J. Veen, 1979. Gebonden Stofomslag 248 p. Ills. - xB 9036 x 15.00

MANN, Viktor. We waren met z'n vijven. Portret van de familie Mann. Eldorado, z.p., 2006. 3e druk, Paperback, 544 p. - xY 3068 x 9.00

MARIUS, G.H. John Ruskin. Een inleiding tot zijn werken. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1899. Oorspr. omslag, 169 p. met portret. Moderne Denkers II xT 5055 x 20.00

MARSCH, Jan. Dante Gabriel Rossetti. Painter and Poet. London, Phoenix, 1999. Paperback. 592 p. Ills. - xY 1721 x 12.00

MARTIN, Kingsley. A second volume of autobiography 1931 - '45. London, Hutchinson, 1968. Bound dust jacket. 339 p. Ills. Ills. xW 4596 x 7.00

MAUROIS, Andre. Disraeli, a picture of the Victorian age. Transl. Hamish Miles. London, The Bodley Head, 1932. Reprint. Cloth. 334 p. - xK 0103 x 7.00

MAUROIS, Andre. Prometheus. The life of Balzac. Translated by Norman Denny. Caroll & Graf New York 1983. Paperback 573 p. - xK 7822 x 15.00

MAYAKOVSKY, Vladimir & Lili Brik. Love is the heart of everything. Correspondence between Vladimir Mayakovsky and Lili Brik 1915-1930. New York, Grove Press, 1987. Bound dustjacket. 294 p Ills. Edited by Bent Jangfeldt. Translated by Julian Graffy. xB 9125 x 15.00

MEER, Fatima. Nelson Mandela. De biografie. M & P Document Weert 1990. Paperback Ills. 382 p. Oorspr. titel: Higher than hope xH 9344 x 11.50

MEHRING, Franz. Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven. Geautoriseerde vertaling door Jan Romein. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. Gebonden. 523 p. Met een portret, een inleiding en een verklarend register. xL 3950 x 20.00

MEIJER, J. Het levensverhaal van een vergetene. Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers. Amsterdam, Meulenhoff, 1959. Gebonden. 416 p. Ills. - xB 7190 x 15.00

MEIJER, Jaap. De zoon van een Gazzen. Het leven van Jacob Israel de Haan 1881 - 1924. Amsterdam, Polak & van Gennep, 1967. Gebonden Stofomslag 412 p. Ills. - xH 0136 x 15.00

MEIJER, Jaap. De zoon van een Gazzen. Het leven van Jacob Israel de Haan 1881 - 1924. Amsterdam, Athenaeum Polak & van Gennep, 1967. Gebonden Stofomslag. 412 p. Ills. Op Franse pagina: opdracht (Voor Jaap - Koninginnedag 1971 Heemstede en een vers uit Jeremia in het Hebreeuws). xY 8759 x 25.00

MELLES, J. Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692. Utrecht, Kemink & Zoon, 1958. Gebonden Stofomslag. XI + 211 p. Met twaalf afbeeldingen. xK 8762 x 10.00

MEUFFELS, Hubert. Sainte Lydwine de Schiedam. Paris, Victor Lecoffre, 1925. Ingenaaid. 173 p. - xT 4567 x 15.00

MEYER, Justus. Shakespeare het gelukskind. Den Haag, H.P. Leopold, [1958]. Gebonden. 392 p. - xM 3451 x 8.00

MEYERS, Jan. Mussert. Een politiek leven. De Arbeiderspers Amsterdam 1984. 2e druk Oorspr. omslag Ills. 329 p. Open Domein nr. 10 xB 0097 x 17.00

MEYRINK, Frank. Gottliebs dood. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. 1e druk. Ingenaaid. 267 p. Prive-Domein 214. xH 6539 x 12.00

MOLKENBOER, B.H. en A.H.M.J. van Rooy. (ed). Pater de Groot. Herdenking en hulde. 's-Hertogenbosch, Teulings', 1923. Gebonden. 247 p. Ills. Bandontwerp: Gerard Gerrits. [bibliotheekstempeltje]. xB 1726 x 12.00

MONELLI, PAolo. Mussolini. Leven en ondergang. Vertaald door Jeroen Franke. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1954. Gebonden. 262 p. - xT 7780 x 10.00

MONTIJN, Ileen. Hoog geboren. 250 jaar adellijk leven in Nederland. Contact, Amsterdam, 2012. 3e druk, Gebonden Stofomslag, 448 p. - xY 1411 x 12.00

MOOR, Wam de. Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Boek Een 1876-1933. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Ingenaaid. 480 p. Open Domein nr. 1. Alleen het eerste deel. xY 5776 x 10.00

MOOR, Wam de. Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Twee delen: Boek Een 1876-1933, Boek Twee 1933-1951. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Ingenaaid. 886 p. Open Domein nr. 1. xB 9441 x 30.00

MORPURGO, J.E. Allen Lane. King Penguin. A Biography. London, Hutchinson, 1980. Bound dustjacket. 406 p. Ills. - xB 9085 x 15.00

MORRIEN, Adriaan. Ik heb nu weer de tijd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1996. 1e druk Ingenaaid. 311 p. Prive-Domein 188. xK 1625 x 15.00

MORRIEN, Adriaan. Plantage Muidergracht. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2001. 4e druk. Ingenaaid. 383 p. Prive-Domein 145. xH 9054 x 15.00

MORTON, Andrew. Madonna. Michael O' Mara Books, London, 2001. Cloth Distjacket, Ills., 256 p. - xY 7828 x 9.00

NABER, H.A. De ster van 1572. (Cornelis Jacobsz. Drebbel 1572-1634). Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, [1907]. Gebonden. 92 p. + adv. Met portret en afbeeldingen. Wereldbibliotheek 54. Bandontwerp P.H. Praag. xY 6434 x 7.00

NABER, H.A. De ster van 1572. (Cornelis Jacobsz. Drebbel 1572-1634). Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, [1907]. Gebonden Blauw Linnen. 92 p. + adv. Met portret en afbeeldingen. Wereldbibliotheek 54. Bandontwerp S.H. de Roos. xY 6465 x 7.00

NABOKOV, Vladimir. Nikolaj Gogol. Vertaald door Else Hoog. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983. 2e druk, Paperback. 182 p. Open Domein nr. 3 xR 9769 x 15.00

NAEFF, Top. Willem Royaards. De Tooneelkunstenaar in zijn tijd. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1947. Gebonden Stofomslag 368 p. - xR 8130 x 10.00

NAIPAUL, V.S. Proloog voor een autobiografie. Vertaling Tinke Davids. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. Ingenaaid. 89 p. Prive-Domein 92. xL 3051 x 10.00

NELISSEN, Walter. Jotie T'Hooft. Een dichtersleven. Antwerpen/Amsterdam, Elsevier/Manteau, 1981. Oorspr. omslag. Ills. 90 p. - xY 8002 x 9.00

NERUDA, Pablo. Ik beken ik heb geleefd. Herinneringen. Prometheus Amsterdam 2002. 4e druk Gebonden Stofomslag, 455 p. Vertaald door Robert Lemm. xY 5613 x 12.00

NIN, Anais. Dagboek 1931-1934. Vertaling Margaretha Ferguson. Den Haag, Bert Bakker, 1977. 5e druk. Paperback. 342 p. Verzorgd en ingeleid door Gunther Stuhlmann. xL 9675 x 8.00

NOLENS, Leonard. De vrek van Missenburg. Dagboek 1990-1993. Amsterdam, Em. Querido, 1995. 1e druk. Paperback. 208 p. - xY 8316 x 9.00

NOORDEGRAAF, Herman. Henri van den Bergh van Eysinga 1868-1920. Revolutionair predikant en volksopvoeder. Walburg Pers, Zutphen, 1991. Oorspr. omslag Ills. 127 p. - xB 9002 x 9.00

NOORDEGRAAF, Herman en Rokus Verwoerd. Anke van der Vlies, een bliksems wijf. Aalsmeer, Luyten, 1987. Paperback. 128 p. Ills. - xT 2818 x 7.00

NOORDELOOS, P. Cornelius Musius (Mr. Cornelius Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist / Priester / Martelaar. Het Spectrum Utrecht 1955. Gebonden Stofomslag Ills. 328 p. bibliotheekstempeltje xL 4464 x 10.00

NORD, Max. Achterwaarts. Memoires. Meulenhoff, Amsterdam, 1998. Paperback, Ills., 287 p. - xY 8433 x 8.00

NORDEN, Hans van. Hans van Norden in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Kobold, Amsterdam, [1965]. Paperback, Ills., 92 p. Nederlandstalige pastiche t.g.v. de vijftigste verjaardag van de kunstenaar. Bijgesloten enkele krantenknipsels. xY 8736 x 9.00

OORSCHOT, Geert van. Brieven van een uitgever. Met commentaar van de ontvangers. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1995. 1e druk. Ingenaaid. 220 p. Uitgekozen door A. Alberts, Gerard Reve, Karel van het Reve, M. Vasalis en vele andere. xM 9107 x 10.00

ORWELL, George. Een olifant omleggen. Essays, journalistiek en brieven. Keuze en nawoord door Martin Schouten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973. 1e druk. Ingenaaid. onafgesneden. 253 p. Prive Domein 23. xL 3072 x 20.00

OTTERSPEER, Willem. De mislukkingskunstenaar, Willem Frederik Hermans, Biografie, deel 1 (1921-1952). De Bezige Bij, Amsterdam, 2013. 1e druk, Gebonden, Stofomslag, 862 p. - xT 4686 x 30.00

OVERSTEEGEN, J.J. In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948. Amsterdam, Meulenhoff, 1994. Paperback. 556 p. Ills. - xB 9111 x 15.00

PAARDT, Rudi van der (ed.). Klassieke Profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk. De Doelenpers, Alkmaar, 1988. Gebonden Stofomslag Ills. 240 p. t.g.v. het vijftigjarig bestaan van het Nederlands Klassiek Verbond. xB 7602 x 15.00

PARYS, Joris van. Masereel. Een biografie. Antwerpen/Baarn, Houtekiet/De Prom, 1995. Gebonden Stofomslag 448 p. Ills. - xH 5888 x 18.00

PASOLINI, Pier Paolo. Olie. Roman. Uit het Italiaans vertaald door Henny Vlot. Meulenhoff Amsterdam 1995. Gebonden Stofomslag 632 p. - xB 3813 x 25.00

PASTERNAK, Boris. Letters to Georgian friends. Translated from the Russian by David Magarshack. New York, Wolff Book, 1968. Gebonden Stofomslag 190 p. - xL 0893 x 10.00

PAYNE, Robert. The life and death of Adolf Hitler. London, Jonathan Cape, 1973. Bound. 623 p. Ills. - xB 0046 x 12.00

PEPYS, Samuel. Dagboek 1660-1669. Een selectie uit het volledige dagboek. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1981. Gebonden Stofomslag 348 p. Vertaling A. Alberts. xM 6078 x 12.00

PEPYS, Samuel. In woelige dagen, naar het dagboek van .... 1660 - 1669. Vertaald en bewerkt door J.C. Mollema. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1937. Gebonden. 310 p. Ills. - xB 3981 x 12.00

PEPYS, Samuel. Memoirs of Samuel Pepys, Esq. , F.R.S. comprising his diary from 1659 to 1669, and a selection from his private correspondence. Edited by Richard Lord Braybrooke. London and New York, Frederick Warne and Co., [ca. 1871]. Bound half leather, marbled edges. XVI + 815 p. Back skilfully repaired. Small stamp on title page. xL 3961 x 75.00

PEPYS, Samuel. The diary of Samuel Pepys. London, Collins Clear-Type Press, z.j. Gebonden. 640 p. Suitably edited. Library of Classics. xH 9399 x 11.50

PERRON, E. du. Brieven. 9 delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1977-1990. Gebonden Stofomslag Complete set. - xB 1997 x 75.00

PERRON, E. du. Brieven II: 1 januari 1930 - 31 maart 1931. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978. Gebonden Stofomslag 511 p., [lichte waterschade, band]. - xB 9645 x 8.00

PERRON, E. du. Brieven III: 1 april 1931 - 31 december 1932. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978. Gebonden Stofomslag 538 p. - xB 9643 x 10.00

PERRON, E. du. Brieven VII: 2 juli 1937 - 30 november 1938. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978. Gebonden Stofomslag 547 p. [lichte waterschade, onderkant band]. xB 9644 x 10.00

PHILIPS, Frits. 45 jaar met Philips. Tekstverzorging Leo Ott. Rotterdam, Ad. Donker, 1979. 3e druk. Paperback. 382 p. Ills. - xK 1750 x 8.00

PHILIPSE, J.H. Levensberigt van H. Nienhuis. Leiden, E.J. Brill, 1863. Cahiersteek. 58 p. Overgedrukt uit de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xK 7267 x 10.00

PICHOIS, Claude. Baudelaire. Hamish Hamilton, 1989. Bound dust jacket. 430 p. Ills. Additional research by Jean Ziegler. Translated by Graham Robb. xH 0849 x 10.00

PICHOIS, Claude / Jean Ziegler. Baudelaire, een biografie. Vertaald door T. Boot/N. van Maaren. Baarn, Ambo, 1992. Gebonden Stofomslag Ills. 491 p. - xB 1989 x 27.00

PIERARD, Louis. La vie tragique de Vincent van Gogh. Bruxelles, Labor, [1946]. Broche. XIII + 210 p. Geillustreerd. - xY 0625 x 15.00

PILLECYN, Filip de. Hugo Verriest. De Residentiebode 's-Gravenhage z.j. Tweede uitgave Gebonden Ills. 256 p. - xL 4448 x 15.00

PLAS, Michel van der. Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899). Tielt/Baarn, Lannoo/Anthos, 1998. 4e druk. Paperback. 622 p. Ills. - xL 2119 x 10.00

PLAS, Michel van der. Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899). Lannoo/Anthos, 1991. 2e druk Gebonden Stofomslag 608 p. Ills. - xM 0601 x 15.00

PLAS, Michel van der. Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Lannoo/Anthos Baarn 1995. Gebonden Stofomslag Ills. 712 p. - xL 1600 x 20.00

PLETTINCK, Leopold. Studien over het leven en de werken van Karel van Mander. Dichter, Kunstgeschiedschrijver & Schilder 1548-1606. Gent/Antwerpen, S. Leliaert, A Siffer & Co./Henri Claes, 1887. 2e verbeterde en merkelijk vermeerderde druk. Gebonden. 126 p. Met portret en familiewapen. [Herbonden met oorspr. omslag opgeplakt]. xB 4532 x 60.00

PONIATOWSKA, Elena. Tinisima. Het leven van Tina Modotti. Vertaling K. Rutten. Breda, De Geus, 1998. 1e druk. Gebonden Stofomslag 427 p. Ills. - xH 1865 x 13.50

PORTER, Cathy. Alexandra Kollontaj. Een biografie. Vertaling Tinke Davids. Bussum, Het Wereldvenster, 1982. Paperback. 448 p + Ills. - xK 1881 x 10.00

POTTLE, Frederick A. (Ed.). Boswell in Holland 1763 - 1764. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zelide). London, William Heinemann, 1952. Cloth. 428 p. Ills. - xK 0124 x 18.00

POVEE, Henk. Herman de Man. Rotterdam, Thoth, 1986. Ingenaaid. 116 p. Met foto's xM 0696 x 7.50

PRAAG, Siegfried van. Een lange jeugd in joods Amsterdam. Een visie op joods Amsterdam in foto's door Willy Lindwer. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1985. 1e druk. Gebonden. 240 p. Ills. - xK 4554 x 12.50

PRAAMSTRA, Olf. Busken Huet. Een biografie. SUN Amsterdam 2007. Gebonden Stofomslag. Ills. 943 p. - xB 0792 x 30.00

PRAAMSTRA, Olf. Busken Huet. Een biografie. Amsterdam, SUN, 2007. Paperback. Ills. 943 p. - xY 7026 x 15.00

PRESSER, Jacques. Geschenk van vrienden bij zijn zestigste verjaardag. 1899 24 februari 1959. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1959. Oorspr. omslag 71 p. vignet achterzijde omslag: Melle xR 3070 x 25.00

PRESSER, Jacques. Louter verwachting. Autobiografische schets 1899-1919. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 173 p. Prive-Domein 112. xT 2433 x 18.00

PROOST, K.F. Maxim Gorki zijn leven en werken. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1952. Gebonden. 193 p. Ills. - xB 0045 x 9.00

PUCHINGER, G. Herinneringen aan Geyl. W.D. Meinkema, Delft, 1972. Oorspr. omslag 35 p. met brief van de auteur xR 3332 x 8.00

PUYMBROUCK, Herman van. Georges Eekhoud en zijn werk. Een studie, met portret en handschrift. De Nederlandsche Boekhandel / Van Holkema & Warendorf, Antwerpen / Amsterdam, 1914. Oorspr. omslag, 143 p. Geannoteerd door Georges Eekhoud voor May en Ida Ridder. Met gesigneerde opdracht en uitgebreide annotaties van Eekhoud. xY 1983 x 75.00

QUACK, H.P.G. Herinneringen uit de levensjaren van H.P.G. Quack 1834-1914. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1915. 2e druk. Gebonden. 467 p. Met portret. - xL 2513 x 15.00

QUAIFE, Milo Milton. Trailblazer: The autobiography of Kit Carson. New York, Chelsea House, 1983. Paperback. 192 p. - xM 7106 x 7.00

RACHEWILTZ, Mary de. Discretions. A memoir by Ezra Pound's daughter. London, Faber & Faber, 1971. Bound dust jacket. 312 p. Ills. - xA 0283 x 16.00

RAET, Lodewijk de & ZUIDEMA, Willem. Lodewijk de Raet en Willem Zuidema. Een briefwisseling uit de jaren 1891 - 1892. Met inleiding en aantekeningen door K. De Clerck. S.M. Ontwikkeling, Antwerpen, 1964. Paperback Ills. 121 p. - xR 4024 x 9.00

RAVIEZ, Steye. Raviez' Reve. [tekst en foto's Raviez / 1968-1987]. Letterkundig Museum, Den Haag, 2001. Gebonden, Ills., ongepagineerd. Achter het Boek 37 xT 9671 x 12.00

REED, A.H. An autobiography. Sydney, A.H. & A.W. Reed, 1967. Bound. 316 p. Ills. Gesigneerd. xM 3615 x 10.00

REES, J. van / A. Ariens. e.a. Prof. Dr. J. van Rees dankbaar herdacht. Assen, Van Gorcum & Comp., 1929. Oorspr. omslag. 112 p. Ills. - xY 0172 x 10.00

REESER, Eduard. Alphons Diepenbrock. Bigot en Van Rossum, Amsterdam, [1936]. Gebonden 88 p. Caecilia Reeks, kleine bibliotheek voor muziekvrienden No. 1 xR 4802 x 9.00

REESER, H. De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint 1812 - 1851. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1962. Gebonden Stofomslag. 362 p. - xW 9236 x 10.00

REGENHARDT, J.W. Het gemaskerde leven van Eduard Veterman. Amsterdam, Balans, 1990. Paperback. 275 p. Met foto's. - xL 1642 x 10.00

REGENHARDT, Jan Willem. Mischa's spel en de ondergang van de familie Hillesum. Met een nawoord over Mischa Hillesum door Leo Samama. Balans, Amsterdam, 2012. Paperback, 328 p. Met unieke CD. - xY 7644 x 9.00

REIJT, Vic van de. Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2011. Gebonden, Stofomslag, Ills., 415 p. - xT 4457 x 25.00

RENDERS, Hans. Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1998. Gebonden Stofomslag. Ills. 677 p. Open Domein. xY 7049 x 25.00

RENIER, G.J. Oscar Wilde. The Albatross, Hamburg/Paris/Bologna, 1934. Pocket 168 p. with a frontispiece. [bibliotheekstempeltje] xR 4839 x 7.50

RESTON, James. Deadline. A memoir. New York, Random House, 1991. Bound dustjacket.525 p. Ills. - xH 8074 x 13.50

[REVE] FRANSEN, Ad. De nadagen van Gerard Reve. Podium, Amsterdam, 2002. Oorspr. omslag, Ills., 79 p. - xT 3866 x 8.00

REVE,Gerard. Albvm Gerard Reve. Elsevier Amsterdam 1983. Gebonden, Stofomslag, Ills., 71 p. Samengesteld en verzorgd door Joop Schafthuizen. xT 9699 xx 25.00

[REVE] MAAS, Nop. Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Drie delen. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2009-2012. 1e druk, Paperbacks, Ills., 730 + 855 + 781 p. Drie delen: De vroege jaren; De rampjaren; De late jaren. xY 2846 x 60.00

RIDDER, J. Herman de. Levensbericht van F.J. Domela Nieuwenhuis. Leiden, E.J. Brill, 1870. Cahiersteek. 60 p. Overgedrukt uit de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1869-1870. xK 7266 x 12.00

RIJPSTRA-VERBEEK, Mimi. Soepgroente. Het levensverhaal van Tilly Perin-Bouwmeester. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1970. Paperback. 202 p. Ills. Nijgh & Van Ditmar's paperback 95. xB 4189 x 10.00

RIMBAUD, Arthur. Brieven 1870-1875. Vertaling Paul Claes. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 2002. Gebonden Stofomslag 167 p. - xK 3015 x 15.00

RITMAN, J.H. Journalistieke herinneringen. Den Haag, Moesson, 1980. Paperback. 176 p. Ills. - xT 2700 x 8.50

[RITTER] HERPEN, Jan J. Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO. Zutphen, Terra, 1982. Gebonden Stofomslag 315 p. Ills. Een boek in documenten samengesteld door Jan J. van Herpen. xR 1642 x 10.00

RITTER jr. P. De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker. Amsterdam, Ned. Keurboekerij, 1931. Gebonden. 266 p. - xK 7083 x 10.00

ROES, Andre. Een schaduw die verschuift. Leven en werk van de jonge Anton van Duinkerken. Baarn, Amboboeken, 1984. 1e druk. Paperback. 312 p. Ills. - xK 4753 x 9.00

ROLAND HOLST, A. Brieven aan Marius Brinkgreve 1908 - 1914. Met een inleiding en aantekeningen bezorgd door Margaretha H. Schenkeveld. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981. Ingenaaid. 238 p. Ills. Prive-Domein 58. xL 9023 x 16.00

ROLAND HOLST, Henriette en Henk Sneevliet. Waarom schrijf je nooit meer? Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet. Bezorgd door Nico Markus. Inleiding Fritjof Tichelman. Amsterdam, IISG, 1995. Gebonden Stofomslag 606 p. Ills. - xT 1026 x 20.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Het vuur brandde voort. Levensherinneringen. Amsterdam/Antwerpen, V.H.. Van Ditmar, 1949. Gebonden. 287 p. Ills. - xY 0927 x 12.00

ROLAND HOLST-Van der SCHALK, Henriette. Het vuur brandde voort, levensherinneringen. Con Fuoco. Met een nawoord van Garmt Stuiveling. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 4e druk. Ingenaaid. 283 p. Prive-Domein 52. xH 6023 x 11.50

ROLLAND, Romain. Het leven van Michel Angelo. Vertaald uit het Fransch door H. Koffieberg, met gedichten van Michel Angelo, vertaald [uit het Italiaans] door Nico van Suchtelen en met 34 reproducties naar werken van den meester. Amsterdam, Mij. tot verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, 1932. 2e druk. Gebonden Groen Linnen. IX + 190 p. Ills. - xY 6472 x 8.00

ROLLAND, Romain. Het leven van Michel Angelo. Vertaald uit het Fransch door H. Koffieberg, met gedichten van Michel Angelo, vertaald [uit het Italiaans] door Nico van Suchtelen en met 34 reproducties naar werken van den meester. Amsterdam, Mij. tot verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, 1925. Gebonden Wit Linnen. IX + 190 p. Ills. Handboekjes Elck 't Beste. Bandontwerp A.C. Berlage. xY 6510 x 8.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Omzien in verwondering. Herinneringen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988. 14e druk. Paperback. 313 p. - xM 3441 x 8.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Omzien in verwondering. Herinneringen. Twee delen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. 3/4e druk. Ingenaaid onafgesneden. 319 + 296 p. Prive-Domein 17 . xH 2169 x 18.00

ROS, Martin en Emile BRUGMAN. (ed.). PRIVE-DOMEIN 1966-1984. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Ingenaaid. Ills. 241 p. Prive-Domein nr. 108. xK 0516 x 9.00

ROYAARDS-SANDBERG, Jacqueline. Herinneringen. Baarn, Thomas Rap, 1979. Gebonden Stofomslag 276 p. Ills. Onder redactie van H.G.M. Prick. xW 9286 x 13.50

ROYAARDS-SANDBERG, Jacqueline. Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan L. v. Deyssel, E. Erens en I. Israel. bezorgd door Harry G.M. Prick. Baarn, Thomas Rap, 1981. Gebonden Stofomslag 501 p. Ills. - xW 9287 x 10.00

RUBENS, Maria. 't Is toch vergeven. Twee Brieven van Maria Ruben uit het jaar 1571. Herdrukt voor L.J.C. Boucher te 's-Gravenhage in 1939. Gebonden 47 p. Deze uitgave werd bezorgd door Dr. W.G. Hellinga in het Rubensjaar 1939. xR 4391 x 12.00

RUBENS, Maria. “'t Is toch vergeven”. Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI. Haarlem, Joh. Enschede en zonen, Kerstmis 1962. Gebonden. 76 p. In 1939, the Rubens year, a limited edition was prepared by W.G. Hellinga and published by L.J.C. Boucher. This revised reprint is in 12 pts. Lutetia roman italic. Josephine Holt is responsible for the typography. In three languages. xH 8820 x 16.00

RUSSELL, Bertrand. Autobiografie 1872-1914. Vertaling M. en L. Coutinho. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. 1e druk. Paperback. 297 p. Ills. LRP 259. Omslag Karel Beunis. xK 4019 x 11.50

SABBE, Maurits; B.H. Molkenboer e.a. Vondel 1587 - 1679. N.I.R., Brussel 1938. Oorspr. omslag, Ills., 48 p. Programmabrochures van het N.R.I. Nederlandsche Reeks No. 26 xY 3630 x 7.50

SAHL, Hans. Memoires van een moralist. Vertaald door W. Hansen. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994. Gebonden Stofomslag 432 p. - xR 3119 x 15.00

SALOMONS, Annie. Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1964. 4e druk. Paperback. 238 p. Volledige geillustreerde uitgave. xL 2979 x 8.00

SALVERDA, Murk (ed.). Schrijversprentenboek 37: Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach (1903-1991). Ned. Letterk. Museum en Documentatiecentrum / Em. Querido 's-Gravenhage / Amsterdam 1995. Oorspr. omslag Ills. 159 p. - xL 6181 xx 10.00

SAND, George en Solanger Clesinger. Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen. Utrecht, Scheffers, 1995. Paperback. 383 p. Ills. - xB 8136 x 12.50

SAPORITI, Piero. Het lege balkon. De laatste maanden van Mussolini. Vertaling J.E. Romein. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1949. Gebonden stofomslag. 165 p. - xY 7447 x 8.00

SAVULESCU-VOUDOURIS, Monica. Vader, wij zijn slaapwandelaars. Autobiografie. Uit het Roemeens vertaald door Jana de Goede. Amsterdam, Vita, 1994. Paperback. 176 p. - xM 8477 x 8.00

SCHAIK, A.H.M. van. Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg 1988. Gebonden Ills. XXV + 324 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LXXV xK 4898 x 15.00

SCHIERBEEK, A. Jan Swammerdam (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia door H. Engel. Met 28 platen. Lochem, De Tijdstroom, 1946. Gebonden Stofomslag 280 p. Nederlandsche Monographieen 6. xB 7788 x 20.00

SCHIFFER, Daniel Salvatore. Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco. Vertaling Theo Buckinx. Amsterdam, Bert Bakker, 1999. Paperback. 279 p. - xH 5891 x 14.00

SCHOLTZ, Antonine M. De waarheid van Karen Blixen. Baarn, Ambo, 1987. Paperback. 175 p. - xK 6089 x 8.00

SCHOOTS, Hans. Bert Haanstra. Filmer van Nederland. Mets & Schilt, Amsterdam, 2009. Paperback Ills. 384 p. - xR 3266 x 10.00

SCHOOTS, Hans. Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens. Jan Mets, Amsterdam, 1995. Paperback, Ills., 559 p. zeer goed xY 5766 x 12.00

SCHOUTEN, Hennie. Hugo Wolf. Mensch en Componist. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Gebonden. 131 p. Ills. - xB 6044 x 10.00

SCHROEDER, Hans Ernst. Neri. Romein en reformator. Paul Brand, Hilversum, 1938. Gebonden, 141 p. Met een inleiding van Anton van Duinkerken. xY 1976 x 8.00

SCOTT BERG, A. Lindbergh. Olympus, 2003. 2e druk. Paperback. Ills. 760 p. - xK 1631 x 9.00

SCOTT BERG, A. Lindbergh. Amsterdam, Luitingh Sijthoff, 1999. Gebonden Stofomslag 758 p. Ills. - xH 1884 x 15.00

SEEHAFER, Klaus. Johann Wolfgang von Goethe. Dichter, Naturforscher, Staatsmann 1749-1832. Inter Nationes, Bonn, 1999, Paperback, Ills., 79 p. duits xY 7704 x 8.00

SEGHERS, Greta. Het eigenzinnige leven van Angele Manteau. Prometheus Amsterdam 1992. 2e druk Paperback Ills. 296 p. - xL 2583 x 10.00

SEIJI NOMA. Kodansha. Die Autobiographie des Japanische Zeitungskonigs. Berlin, Holle & Co.,z.j. Einband. 334 p. Ills. - xL 1205 x 16.00

SEPARAAT. Het leven van Henrik Brouwer, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien. 8 p. los in omslagje In: Levensbeschyving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, Deel VII, Amsterdam 1780. xY 3788 x 8.00

SEPARAAT. Het leven van Jan Camphuis, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien. 16 p.los in omslagje In: Levensbeschyving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, Deel IX, Amsterdam 1781. xY 3789 x 9.00

SIGNORET, Simone. Nostalgie is ook niet meer wat het was. Met een voorwoord van Maurice Pons. Vertaling Carly Misset. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. Gebonden Stofomslag 457 p. - xA 0857 x 10.00

SIJENS, Doeke. Josef Cohen: literator en bibliothecaris. Openbare Bibliotheek Groningen, 1987. Oorspr. omslag Oblong Ills. 56 p. Josef Cohen 1886-1965 xR 2966 x 9.00

SIKEMEIER, Eliza C.F. van. Elise van Calcar-Schiotling, haar leven en omgeving, haar arbeid, haar geestesrichting. Voorrede van G. Kalff te Leiden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1921. Gebonden. XIV + 984 p. Goud op snee. Met een 20tal brieven der schrijfster en eene volledige opgaaf van haar geschriften. Versierd met platen, portretten, facsimiles en reproducties naar teekeningen van den schrijver. [Mooi exemplaar]. xR 7883 x 40.00

SILVERMAN, Kenneth. Edgar A. Poe. Mournful and never-ending remembrance. London, Weidenfeld, 1993. Paperback. 564 p. Ills. - xB 9696 x 12.50

SKINNER, Cornelia Otis. Madame Sarah. Het leven van Sarah Bernhardt. Vertaald door M. de Haas-Tobias. Baarn, Hollandia, 1968. Gebonden Stofomslag 338 p. Ills. Stofomslag matig. xK 3734 x 9.00

SLAUERHOFF, J. Brieven aan Hans Feriz. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Herman Vernout. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Ingenaaid. Ills. 195 p. Prive-Domein 91. Mooi exemplaar. xT 3655 x 25.00

SMIT, H.J. en W.J. Wieringa. (ed). Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899. Groningen, J.B. Wolters, 1957. Ingenaaid. XV + 518 p. - xL 0556 x 10.00

SOEROTO, Noto. Rabindranath Tagore. Een biografische schets. W. Versluys, Amsterdam, 1921. Gekatonnerd, 140 p., 15 x 11 cm. ex libris Zernike xY 8589 x 6.00

SOETENDORP, Awraham. Met het verleden op mijn hielen. Bzztoh, 's-Gravenhage 1993. Paperback 127 p. m.m.v. Max de Bok xB 5511 x 8.00

SOMEREN, Cor van. Paulina de laatste Bisdom van Vliet. De Steenplinter' Gouda, 2001. Oorspr. omslag, Ills., 112 p., A-4 formaat. Vlist-reeks deel 6 xY 7732 x 10.00

SOMERWIL-AYRTON, Kathie. Dostojevski. Een schets van leven en werk. Kok Agora / NB/Pelckmans Kampen/Kapellen 1992. Paperback 176 p. - xY 4376 x 7.00

SONTROP, Th. A. / Martin Ros (eds.). >>Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. 1e druk. Ingenaaid. 197 p. Prive-Domein 43. xK 1828 x 10.00

SPELIERS, Hedwig. Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland. Manteau Antwerpen 1999. Paperback Ills. 611 p. - xB 4111 x 15.00

SPELIERS, Hedwig. Dag Streuvels. “ik ken den weg alleen”. Kritak Antwerpen 1994. 3e druk Paperback Ills. 687 p. - xB 4112 x 15.00

SPIELMAN, M.H. & G.S. LAYARD. The Life and Works of Kate Greenaway. Bracken Books London 1986. Bound dust wrappers Ills. 310 p. Facsimile from the 1905 edition xH 8851 x 35.00

[SPINOZA] GULLAN-WHUR, Margaret. Spinoza. Een leven volgens de rede. Rotterdam, Lemniscaat, 2000. Gebonden Stofomslag Ills. 432 p. - xK 1682 x 21.00

SPOTO, Donald. Blauwe Engel. Het leven van Marlene Dietrich. Bosch & Keuning Baarn 1992. Paperback Ills. 283 p. - xH 9347 x 10.00

STAFFORD, Robert A. Scientist of empire. Sir Roderick Murchison, scientific exploration and Victorian imperialism. Cambridge, Cambridge University Press, 1989. Bound dustjacket. XII + 293 p. Ills Naam op schutblad. xR 2765 x 20.00

STAINTON, Leslie. Lorca. A dream of life. Bloomsbury, London, 1998. Cloth, dustjacket, Ills., 568 p. - xT 9893 x 15.00

STARKIE, Enid. Arthur Rimbaud. Vertaald door Nelleke van Maaren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Ingenaaid. Ills. 471 p. Open Domein 7. xR 8941 x 25.00

[STEINMETZ]. Steinmetz zooals zijn leerlingen hem zagen. Amsterdamsche Studenten Vereeniging voor Sociale Geografie, 1931. Gebonden Ills. X + 129 p. t.g.v. het 25-jarig jubileum. Met ingeplakt portret xR 0954 x 18.00

[STRACHEY]. MERLE, Gabriel. Lytton Strachey (1880-1932). Biographie et critique d'un critique et biographe. 2 vol. Université de Lille III et Honore Champion, 1980. 2 vol. in-8, broche, 954 p. - xR 4935 x 50.00

STRATEN, Hans van. Hermans zijn tijd, zijn werk, zijn leven. Soesterberg, Aspekt, 1999. 1e druk. Gebonden Stofomslag 607 p. + fotobijlage. - xY 1410 x 20.00

STRATEN, Hans van. (ed.). De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews verzameld. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993. Paperback. 248 p. - xL 9567 x 7.00

STRINDBERG, August. De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1867). Vertaald door Rita Tornquist-Verschuur. Atlas Amsterdam/Antwerpen 2003. Gebonden Stofomslag 415 p. - xB 1643 x 15.00

STRINDBERG, August. Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel (1868-1872). Vertaling M.E. Tornqvist-Verschuur. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973. 1e druk. Ingenaaid. Onafgesneden 250 p. Prive-Domein 22. Omslag iets beduimeld. xL 8813 x 15.00

STRUBBE, Eg. I. e.a. Huldebetoon ter eere van Karel de Flou. Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, voorzitter van de Vlaamsche Toponomische Vereeniging, doctor honoris causa in de wijsbegeerte en letteren van de Katholieke Hoogeschool te Leuven. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring, gehouden te Brugge den 4 november 1928. Brugge, Uitvoerend Comite, 1928. Oorspr. omslag. 105 p. Met een los portret en een frontispice. - xT 4620 x 25.00

STUIVELING, Garmt. Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie. Amsterdam, Em. Querido, 1966. Paperback. 200 p. Reuzensalamander 53. - xL 0272 x 8.50

STUIVELING, Garmt. Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957. 1e druk. Gebonden Stofomslag 202 p. - xT 1969 x 12.50

STUIVELING, Garmt. Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie. Amsterdam, Em. Querido, 1974. 3e druk Paperback. 200 p. - xB 5383 x 9.00

STULDREHER-NIENHUIS, J. Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1944. Gebonden. 182 p. + 1 vouwblad (stamboom). Ills. Met portret. Fraaie illustraties. bovenzijde rug licht beschadigd xT 6797 x 20.00

SULLIVAN, Mary. My double life. New York, Chelsea House, 1983. Paperback. 300 p. [Reprint of 1938.] xK 0118 x 7.00

SURYANINGRAT, S. / R.A. van Atmodirono. Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiers: Noto Dirodjo, M.A. Atmodirono, Wahidin Soedirohoesodo. Amsterdam, 1920, 's-Gravenhage, 1921 & 1922. Oorspr. omslag, Ills., 18 + 12 + 16 p. - xT 3695 x 30.00

SYMONS, A.J.A. Essays and Biographies. Edited by Julian Symons. Cassell London 1969. First Printing. Bound dust jacket 190 p. Fine copy. xK 9198 x 30.00

[TAGORE]. Tagore 1861-1961. Speciale uitgave t.g.v. de Tagore-herdenkingen in Nederland. Information Service of India, Ambassade van India-Den Haag [1961]. Oorspr.. omslag Ills. 52 p. Verschillende bijdragen over aspecten van Tagore. xB 7359 xx 10.00

THEUNISSE, J.G.L. Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiltiteit in een ondernemersleven. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1966. Gebonden. XXIII + 405 p. Ills. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland VI. xL 7091 x 12.00

THEUNISSEN, Rich. Uit het leven en werken van Antony van Leeuwenhoek. Utrecht, Het spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 111 p. Ills. Schijnwerpers 49. xL 2863 x 8.00

THOMAS, Donald. Swinburne, The Poet in his world. New York, Oxford University Press, 1979. Bound dust jacket. 256 p. Ills. - xH 0850 x 10.00

THWAITE, Ann. Edmund Gosse. A Literary Landscape 1849-1928. London, Secker & Warburg, 1985. Bound dust jacket. 568 p. Ills. - xH 0846 x 18.00

TICHELMAN, Fritjof. Henk Sneevliet 1888-1942. Een politieke biografie. Van Gennep, Amsterdam, 1974. Paperback, 136 p. Kritiese Bibliotheek xT 8822 x 8.00

TIMMERMAN, Aegidius W. Tim's Herinneringen. Amsterdam, H.J. Paris, 1938. 1e druk, Gebonden, Ills., 321 p. - xT 2259 x 15.00

TIMMERMAN, Aegidius W. Tim's herinneringen. Amsterdam, H.J. Paris, 1938. 2e druk, Oorspr. omslag. 320 p. - xB 9123 x 10.00

TOLSTOY. Tolstoy's letters. Volume I 1828 - 1879, Volume II 1880 - 1910. Selected, edited and translated by R.F. Christian. University of London: Tha Athlone Press, 1978. Bound, dustjackets, 737 p. Two volumes. - xT 9891 x 30.00

TOONDER, Marten. Het geluid van bloemen. Autobiografie Deel II, 1939 - 1945. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. Paperback 463 p. Ills. - xR 3514 x 25.00

TOONDER, Marten. Onder het kollende meer Doo. Autobiografie Deel III 1945-1965. Amsterdam, De Bezige Bij, 1996. 1e druk Paperback. Ills. 337 p. BBLiterair xT 9955 x 15.00

TOONDER, Marten. Vroeger was de aarde plat. Autobiografie Deel I. 1912 - 1939. Amsterdam, De Bezige Bij, 1992. 1e druk. Paperback. 301 p. Ills. - xH 3867 x 7.00

TÖZÜM, Betül. CORCIL het kind achter de fietsfabriek. De Fietsfabriek, 2007. Oorspr. omslag, 156 p., gesigneerd. Het verhaal van Yalcin Cihangir. xY 8733 x 7.00

TRALBAUT, Mark Edo. En toen verscheen Rodenbach Redivivus... P. Pere, Antwerpen, 1977. Oorspr. omslag, 39 p. T.g.v. de jaarwisseling. Over de Antwerpse burgemeester Lode Craeybeckx. xT 5803 x 9.00

TREGLOWN, Jeremy. Roald Dahl. Een biografie. Vertaling Mea Flothuis. Amsterdam, Meulenhoff, 1993. Paperback. 334 p. - xA 0760 x 10.00

TRIMBOS, Jurgen. Leni Riefenstahl. Een Duitse Carriere. Biografie. Vertaling Els Franci en Janet van der Lee. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 2007. Paperback. 428 p. Met foto's. - xY 1722 x 12.00

TROELSTRA, Jelle. Mijn vader Pieter Jelles. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955. 3e druk. Gebonden Stofomslag 159 p. Met tekeningen, facsimile's en foto's uit het bezit van de familie. xK 9140 x 9.00

[TROELSTRA] WINKLER, Johan. Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra. Amsterdamsche Boek- en Courant Mij., Amsterdam, 1948. Gebonden. 152 p. - xK 0114 x 6.00

[TSJECHOV] CHEKHOV, Anton. The Selected Letters. Edited and with an introduction by Lillian Hellman Picador London 1984. Paperback 332 p. - xB 2289 x 8.00

[TSJECHOV] LAFFITTE, Sophie. Chekhov 1860 -1904. Transl M. Budberg/G. Latta. Readers Union, 1974. Bound dust jacket. 246 p. - xB 2253 x 11.00

[TSJECHOV] SAUNDERS, Beatrice. Tchehov the Man. Centaur Press London 1960. Bound dustjacket Ills. 195 p. - xB 2272 x 15.00

TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. Wegbereiders. Mevrouw de Stael en hare ouders. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1927. Gebonden. 231 p. Ills. - xM 6263 x 9.00

TUUK, H.N. van der. De pen in gal gedoopt. Een keuze uit de brieven en documenten. Samengesteld door R. Nieuwenhuys. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962. Ingenaaid. 201 p. Stoa. - xM 4046 x 11.50

UGLOW, Jennifer. George Eliot. Haar leven en werk. Uit het Engels vertaald door Ank van Wijngaarden. Nijmegen, Vita, 1995. Paperback. Ills. 283 p. - xM 5444 x 9.00

VALENTIN, Erich. Mozart. Eine Bildbiographie. Kulmbach, E.C. Baumann, 1959. Einband. 144 p. Ills. - xK 3256 x 9.00

VANDENBERG, Philipp. Caesar & Cleopatra. Houten, De Haan, 1987. Paperback. 272 p. - xH 9348 x 10.00

VANDENBERGH, John. Kleine biografie van Henry Miller. Rotterdam, Ad. Donker, 1961. Or. omslag. 24 p. - xK 9078 xx 6.50

VEER, Paul van 't. Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1958. Gebonden, Stofomslag, Ills., 217 p. Dirk van Hogendorp - F.W.Junghuhn - W.R.Baron van Hoëvell - S.E.W.Roorda van Eysinga - H.H.van Kol. Stofomslag en band Helmut Salden. xY 4750 x 8.00

VEGT, Jan van der. Hendrik de Vries. Biografie. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 2006. Gebonden Stofomslag, Ills., 709 p. mooi exemplaar xR 8661 x 25.00

VENEMA, Adriaan. Verleden tijd, memoires. Amsterdam, Balans, 1994. Paperback. 352 p. Ills. - xM 3374 x 11.50

VERGNES, Georges. La vie passionnée de Guillaume Apollinaire. Seghers, Paris, 1958. Reliure éditeur, jaquette, Ills., 331 p. - xY 7849 x 9.00

VERHUELL, Q.M.R. Levensherinneringen 1787-1812. Bezorgd en ingeleid door L. Turksma. Van Gruting, Westervoort, 1966. Paperback Ills. XXVIII + 172 p. - xR 4316 x 15.00

VERKADE-Cartier van Dissel, E.F. Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel. Zutphen, De Walburg Pers, 1978. Gebonden Stofomslag 630 p. - xP 2383 x 12.50

VEROLME. Memoires. Met medewerking van Leo Ott. Ad Donker Rotterdam 1971. Gebonden Ills. 276 p. - xL 2091 x 9.00

VERSTEEG, Coos. Mondriaan. Een leven in maat en ritme. SDU, 's-Gravenhage, 1988. Oorspr. omslag, Ills., 208 p. M.m.v. Herbert Henkels, Haags Gemeentemuseum. xY 3070 x 9.00

VERSTRAETE, Erik. Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek. Antwerpen, Stichting Mercator-Platijn, 1984. Gebonden Stofomslag 478 p. Ills. Met bijdragen uit Zuid- en Noord-Nederland, talrijke zeldzame foto's en archiefdokumenten en een keuze van gedichten. xR 7884 x 20.00

VERWEY, Gerlof. `s Levens avontuur. Een autobiografie. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1994. Gebonden Stofomslag, Ills., 208 p. - xY 8469 x 9.00

VERWEY, Mea. 1 uit 7. Herinneringen en beschouwingen. Amsterdam, Uitgeverij Tor, 1968. Gebonden. 129 p. Met bibliografische gegevens over Mea Verwey. xB 3919 x 10.00

VESTDIJK - VAN DER HOEVE, Mieke. Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap. Amsterdam, Meulenhoff, 1993. 1e druk. Paperback. 208 p. Ills. - xY 6412 x 8.00

VETH, Cornelis. Adolph Menzel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 96 p. Mannen en vrouwen van beteekenis deel XXXVIII, afl. 2. xR 6626 x 10.00

VIERHOUT, Christien & Maurits Wagevoort. Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910. Bezorgd door Rob van de Schoor. Vantilt, Nijmegen, 1999. Paperback, Ills., 254 p. - xT 9759 x 7.00

VINKENOOG, Simon. Aan het daglicht. Drie maanden leven met Simon Vinkenoog (eind februari-eind mei 1971). Brugge, Orion, 1971. 1e druk. Gebonden Stofomslag 250 p. Met vele foto's. Open Kaart. xK 6337 x 7.00

VISSER, Hans. Simon Vestdijk. Een schrijversleven. Utrecht, Kwadraat, 1987. Paperback Ills. 719 p. I.s.m. Max Nord en Emanuel Overbeeke. xL 8232 x 10.00

VISSER, M. Het leven van Milton. Amsterdam, H.J. Spruyt, [1940]. Gebonden. 147 p. Met portret. - xL 9319 x 10.00

VLADERACKEN, Geertruida van. Muziek. Veroverd paradijs. Het leven van een zangeres. Naarden, In den Toren, [1946]. Gebonden Stofomslag 357 p. Met portret. - xB 5212 x 12.00

VOETEN, Bert. Doortocht. Een oorlogsdagboek 1940 - 1945. Amsterdam, Contact, [1947]. 2e druk. Gebonden. 222 p. - xH 7261 x 8.00

VOGEL, Hans. Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv. Theater Instituut/A.J.G. Strengholt, 2000. Gebonden. 414 p. Ills. Bewerking: Hans van den Bergh. xR 1822 xx 10.00

VREESE, Willem de. Levensbericht van Th. -J.-.I. Arnold. A. Siffer / Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde, Gent, 1901. Gebonden, 108 p., met portret. ingeplakte brief met opdracht van de auteur en visitekaartje, los bijgevoegd overlijdensbericht en envelop met zes oude foto's. xY 7161 x 20.00

VRIES, Gert Jan de. Ik heb geen verstand van poezie. G.A. van Oorschot als uitgever van poezie. G.A. van Oorschot Amsterdam 1995. 1e druk Ingenaaid 287 p. - xK 8191 x 10.00

VROEGE, Dens. Joop Waasdorp. Het laatste interview. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag, Ills., 79 p. Gedeeltelijk eerder verschenen in Het Oog in het Zeil. xY 3841 x 7.00

WAAGENAAR, Sam. De moord op Mata Hari. Vertaling A.H. van Loon. Amsterdam, Becht , 1964. 2e druk. Ingenaaid. Ills. 257 p. Met foto's. xB 4626 x 9.00

WAARSENBURG, Hans van. Voetsporen door de tijd. Theun de Vries. Portret van een kunstenaar. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. Ingenaaid. Ills. 175 p. - xH 9160 x 11.50

WAGENBACH, Klaus. Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen. Amsterdam, Moussault, 1967. 1e druk. Paperback. 133 p. Ills. - xL 0370 x 7.00

WAGNER-MARTIN, Linda. Favored Strangers. Gertrude Stein and Her Family. New Brunswick, Rugers University Press, 1995. Bound dustjacket. XVII + 346 p. Ills. - xB 9509 x 12.50

WALRAVEN, W. Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1966. 1e druk Gebonden Stofomslag 888 p. - xH 0972 x 15.00

WALRAVEN, W. Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1992. 2e. vermeerderde druk. Gebonden Stofomslag. 948 p. - xB 6669 x 30.00

WALSCHAP, Gerard. Brieven 1921-1950. Verzameld en toegelicht door Carla Walschap en Bruno Walschap m.m.v. Harold Polis. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1998. Gebonden Stofomslag Ills. 1462 p. - xB 9640 x 20.00

WALSCHAP, Gerard. Brieven 1951-1965 [en] 1966-1989. Twee delen. Verzameld en toegelicht door Harold Polis, Bruno Walschap en Carla Walschap. Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2002.Gebonden Stofomslag. 1027 + 899 p. Ills. - xK 6629 x 20.00

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1939 - 1940. Met een voorwoord van Joost Zwagerman. Amsterdam, Bert Bakker, 1993. 1e druk. Paperback. 31 p. - xY 7234 x 5.00

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1942 - 1944. Eerste deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. 4e druk. Paperback. 197 p. - xL 3981 x 6.00

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1942-1948. Twee delen in een band. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. 9e en 8e herziene druk. Gebonden stofomslag. 434 p. - xK 6586 x 10.00

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1945 - 1948. Tweede deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1990. 8e druk. Paperback. 226 p. - xT 9546 x 6.00

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1949 - 1951. Derde deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. 7e druk. Paperback. 252 p. - xH 6488 x 7.00

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1952-1953. vierde deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. 3e druk. Paperback. 219 p. - xM 3240 x 6.00

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1954 - 1955. Vijfde deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. 1e druk. Paperback. 198 p. - xY 6843 x 6.00

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1956 - 1957. Zesde deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. 1e druk. Paperback. 227 p. - xM 6620 x 8.00

WASCH, Karel. Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967). Vianen, Optima, 2001. Ingenaaid. 47 p. Ills. - xT 9407 x 5.00

WEISGAL, Meijer. ....So far, an autobiography. London, Weidenfeld and Nicolson, 1971. Bound dust jacket. 404 p. - xP 2384 x 10.00

WENNER, Jann S. Lennon ongecensureerd. De volledige Rolling Stone-interviews uit 1970. Het Spectrum Utrecht 2000. Paperback 167 p. - xK 0724 x 8.00

WERINGH, Koos van / T. v. Helmond. (eds.). Joseph Roth in Nederland. De Engelbewaarder Nr 16. Amsterdam, De Engelbewaarder 1979. Ingenaaid 202 p. - xY 8325 x 8.00

WERKMAN, H.N. Brieven. Bezorgd door J. Martinet. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 2e, ongewijzigde druk. Ingenaaid. 197 p. Prive-Domein 10. xR 1517 x 15.00

WERKMAN, H.N. Uit brieven van H.N. Werkman over "De Blauwe Schuit". Stichting Folkingestraat Synagoge, Groningen, 1982. Oorspr. omslag, [11] p., A-4 formaat. bij de 100ste geboortedag van Werkman en de tentoonstelling in de Groninger Synagoge. xY 5173 x 7.00

WERKMAN, Hans. Het leven van Willem de Merode. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1971. Paperback, Ills., 227 p. - xT 8400 x 15.00

WERKMAN, Hendrik Nicolaas. Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Twee delen. SUN/Stichting H.N. Werkman, Amsterdam, 2008. Gebonden Stofomslag Twee delen in cassette 672 + 576 p. Bezorgd en van annotaties voorzien door Frans R.E. Blom, Willem van Koppen en Mieke van der Wal. Inleiding: Mieke van der Wal. xB 9524 x 70.00

WESSEM, Constant van. Charlie Chaplin. Met opnamen uit zijn films. Amsterdam, De Gulden Ster, z.j. 2e herziene en vermeerderde druk. Gebonden Stofomslag 132 p. Ills. - xL 0128 x 5.00

WESSEM, Constant van. Gustav Mahler. Amsterdam, Seijffardt, [1955]. Gebonden. 114 p. Met portret. - xR 6993 x 10.00

WESSEM, Constant van. Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie. Rijswijk, A.A.M. Stols, [1941]. Gebonden. 160 p. Ills. Van Dijk 555. xW 9054 x 8.00

WETZELS, Frans. De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda. Stichting Jacob Campo Weyerman i.s.m. Van Kemenade Amsterdam 2006. Oorspr. omslag Ills. 200 p. - xL 9183 xx 15.00

WIEZSACKER, Richard von. Vier tijdperken. Herinneringen. Vertaling Wil Boesten. Amsterdam, Atlas, 1998. 2e druk. Paperback. 398 p. Ills. - xR 0923 x 10.00

WIJNBEEK, D. De Ruyter als mens. Born, Assen, 1948. 3e druk. Ingenaaid. 70 p. Neerlands fundamenten. xP 2753 x 4.50

WIJNEN, H.A. van. Willem Drees. Democraat. Weesp, Van Holkema & Warendorf, 1984. Ingenaaid. 227 p. Ills. - xR 6529 x 10.00

WIJNGAARDS, N. Jan Harmens Krul zijn leven, zijn werk en zijn betekenis. Zwolle, Tjeenk Willink, 1964. Gebonden Stofomslag 340 p. Ills. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies 14 xW 3066 x 13.50

[WILDE] AGUSTINOY, Fernando. Oscar Wilde. La escandalosa vida de un escritor. Ediciones G.P., Barcelona, z.j. small paperback Ills. 80 p. Enciclopedia Popular Illustrade Serie H, No. 39 xR 4946 x 6.50

[WILDE] BYRNE, Patrick. The Wildes of Merrison Square. The family of Oscar Wilde. Brown, Watson, London, z.j. Pocket 160 p. Digit Books R 570 xR 4947 x 6.00

[WILDE] ELLMANN, Richard. Oscar Wilde. Penguin Books, London, 1988. Paperback Ills. 632 p. - xR 4838 x 12.00

[WILDE] FIDO, Martin. Oscar Wilde. Hamlyn, London etc, 1973. Bound dust jacket 144 p. ca. A-4 xR 4996 x 15.00

[WILDE] FUNKE, Peter. Oscar Wilde In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Hamburg,1981. Pocket Ills. 190 p. rororo Bildmongraphien xR 5142 x 6.00

[WILDE] HART-DAVIS, Rupert. (ed.). More letters of Oscar Wilde. John Murray, London, 1985. Bound dust jacket 215 p. Fine xR 5130 x 10.00

[WILDE] HART-DAVIS, Rupert. (ed.). Selected letters of Oscar Wilde. Oxford/New York, etc., Oxford University Press, 1979. Paperback. XIV + 406 p. - xR 4897 x 10.00

[WILDE] HOLLAND, Vyvyan. Oscar Wilde and his world. Thames and Hudson, London 1979. Bound dust jacket Ills. 144 p. richly illustrated xR 4978 x 20.00

[WILDE] JULLIAN, Philippe. Oscar Wilde. London, Paladin/Granada, 1978. Paperback Ills. 348 p. - xY 7104 x 8.00

[WILDE] KOHL, Norbert (ed.). Oscar Wilde. Leben und Werk in Daten und Bildern. Mit einem Essay von Norbert Kohl. Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1976. Pocket, Ills., 261 S. Insel Taschenbuch 158 xT 2268 x 8.00

[WILDE] MORLEY, Sheridan. Oscar Wilde. Holt, Rinehaert and Winston, New York, 1976. Bound dust jacket Ills. 160 p. - xR 4899 x 12.00

WILDE, Oscar. Brieven. Geselecteerd en vertaald door Gerlof Janzen. Amsterdam, Meulenhoff/Kritak, 1997. 2e druk. Paperback. 462 p. - xT 1037 x 12.00

WILDE, Oscar / Juliet Gardiner. Oscar Wilde. A Life in Letters, Writings and Wit. London, Collin & Brown, 1995. Oblong Paperback. 160 p. Ills. - xY 7114 x 10.00

[WILDE] RENIER, G.J. Oscar Wilde. Peter Davies, 1933. Second impression Bound VII + 164 p. + adv. Frontispiece with photo of Wilde. xR 5132 x 17.00

[WILDE] SHAW, Bernard and Alfred Douglas. A Correspondence. Edited by Mary Hyde. Ticknor & Fields, New Haven and New York, 1982. Bound dust jacket Ills. XLI + 237 p. - xR 4988 x 20.00

WILLEKENS, Emiel. Hendrik Conscience en zijn tijd. Kroniek van Consciences leven opgemaakt door Dr. Emiel Willekens naar een initiatief van Dr. Gilbert Degroote. Antwerpen, Mercator-Plantijn, 1983. Gebonden Stofomslag 346 p. Ills. Catalogus bij de tentoonstelling ter herdenking van de honderdste verjaardag van Consciences afsterven 1883-1983. Samengesteld door Marc Somers en Antoon van Ruyssevelt. Tentoonstelling van 5 november tot 31 december 1983. xB 5754 x 20.00

WILLEKENS, Emiel. Hij leerde zijn volk lezen. Profiel van Hendrik Conscience 1812-1833. Antwerpen, Esco/Stichting Hendrik Conscience V.Z.W., 1982. Gebonden Stofomslag 127 p. Rijk geillustreerd. [potloodstrepen]. xM 0602 x 22.50

WILLEMEN, Ad. C. Constant Huijsmans' laatste reis. Schier Ultieme Exercities in Voyeurisme. Tilburg, Thomas Leeuwenberg, 1989. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. Oplage 700 exx. xB 2697 x 8.00

WILLEMSEN, August. Braziliaanse brieven. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992. 9e druk. Paperback. 275 p. - xY 7027 x 8.00

WILLEMSEN, August. Braziliaanse brieven. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. 7e druk. Ingenaaid. 279 p. Prive-Domein 109. leessporen xY 6395 x 9.00

WILLIAMSON, Edwin. Borges, een leven. Vertaling Barber van de Pol. De Bezige Bij Amsterdam 2006. Gebonden Stofomslag Ills. 668 p. - xL 7980 xx 25.00

WILLUMSEN, Dorrit. Bang. En roman om Herman Bang. Kobenhavn, Gyldendal, 1996. Paperback. 360 p. - xR 8263 x 15.00

WIND, Karel de. Rond het leven van Israel Querido. Amsterdam, De Gulden Ster, 1933. Gebonden, 378 p. - xL 1795 x 10.00

WINEAPPLE, Brenda. Genet, a biography of Janet Flanner. New York, Ticknor & Fields, 1989. Cloth dust jacket. 362 p. - xH 1942 x 13.50

WISPELAERE, Paul de. Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993. 1e druk. Ingenaaid. 303 p. Prive-Domein 179. xL 3545 x 10.00

WISPELAERE, Paul de. Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993. 5e druk. Ingenaaid. 303 p. Prive-Domein 179. xL 3050 x 10.00

WOESTIJNE, Karel van de. “Altijd maar bijeenblijven”. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo Jansen & Jan Robert. Letterkundig Museum/Bas Lubberhuizen Den Haag/Amsterdam 1997. Oorspr. omslag Ills. 272 p. Achter het Boek 29. xL 8564 x 12.00

WOODHAM-SMITH., Cecil. Florence Nightingale 1820-1910. Vertaling P. van As. Hoorn, U.M. West Friesland, 1953. Gebonden. 396 p. - xB 8437 x 15.00

WORMSER, C.W. Frans Junghuhn. Deventer, W. van Hoeve, z.j. Gebonden. 247 p. Bouwers van Indie V. xK 9352 x 8.00

WOUDE, Johan van der. Maria Dermout. De vrouw en de schrijfster. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1973. Paperback. 252 p. Ills. ND 126. - xY 7082 x 10.00

ZEE, Sytze van der. De overkant. Mijn jaren bij Het Parool. Amsterdam, Prometheus, 1998. Paperback. 266 p. - xB 4834 x 8.50

ZIJL, Annejet van der. Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2003. 4e druk Gebonden Stofomslag 478 p. Ills. - xH 9877 x 20.00

ZIJL, Annejet van der. Gerard Heineken. De man, de stad en het bier. Em. Querido/Bas Lubberhuizen, Amsterdam/Antwerpen, 2014. Paperback, Ills., 256 p. - xY 2741 x 8.00

[ZOLA]. Het leven van Emile Zola. Met in de hoofdrol Paul Muni. Drukkerij Pier Westerbaan, Den Haag, [1937]. Oorspr. omslag, z/w fotos, [16]p. Brochure n.a.v. de Warner-Bros-film geregiseerd door William Dieterle. xT 9993 xx 10.00

ZUYLEN, Belle van. Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen- Madame de Charriere (1740-1805) aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en andere 1760 - 1805. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 4e druk Ingenaaid. 180 p. Prive-Domein 18. xM 9268 x 13.50

ZWEIG, Stefan. Marie Antoinette, Bildnis einis mittleren Charakters. Amsterdam, S. Ficher Verlag, 1966. Einband. 478 p. - xM 3665 x 10.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page