Koninklijk Huis

13 Maart 1945. Bezoek van H.M. de Koningin aan Zeeland en Brabant. Z.pl. 1945. Geniet [8] p. Y 4691 Euro 8.00

- Aandenken. Immortellen gestrooid door de koningin der aarde op het graf van de geliefde koningin Sophia. 's-Gravenhage, Joh. IJkema & M.M. Couvee, 1877. Oorspr. omslag. 92 p. Y0375 Euro 15.00

-Bezoek van Hare Majesteit de Koningin Regentes en gedenksteenlegging door H. M. de jeugdige Koningin Wilhelmina op het terrein van het in aanbouw zijnde nieuwe buiten-gasthuis te Amsterdam, 28 Mei 1891. Amsterdam, J.H. De Bussy, 1891. Oorspr. omslag. [15] p. Y 4669 Euro 10.00

- Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins aan Friesland 25-27 September 1905. Leeuwarden, M.O. Jongbloed, 1905. Oorspr. omslag. [34] p. + 2 losse bijlagen. Vele foto's. Mooi exemplaar. Y 2689 Euro 25.00

-Bulletin van Het Vaderland 's-Gravenhage 20 Juni 1877. Plechtige begrafenis van wijlen Hare Majesteit Mevrouw Sophia Frederika Mathilda, Koningin der Nederlanden, geboren Prinses van Wurtemberg. 's-Gravenhage, Het Vaderland, 1877. Een vel. Y4722 Euro 15.00

- Catalogus. Het Huis Oranje Nassau en de Leidse Universiteit. Leiden, Academisch Historisch Museum, 1956. Oorspr. omslag. 24 p. T6140 Euro 7.00

-Damkerk te Utrecht. Openbare Orgelbespeling op Maandag 1 September 1890, door J. Wagenaar. Utrecht, L.E. Bosch, 1890. een vel. 15 x 25 cm. T.g.v. Wilhelmina's tiende verjaardag. Y 4709 Euro 8.00

- De jeugd van H.M. Koningin Wilhelmina. Een feestgave voor de kinderen van de Zondagschool. Heusden, A. Gezelle Meerburg, [1898]. Oorspr. omslag. 12 p. T 6136 Euro 8.00

-De jeugd van prinsen en prinsessen uit het Huis van Oranje. Tentoonstelling van schilderijen, prenten en curiosa in de Ridderzaal, januari - februari 1938 / georganiseerd door het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden in samenwerking met het Oranje Nassau Museum. 's-Gravenhage, 1938. Geniet. 40 p. Ills. Omslag Willy Sluiter. Y 3488 Euro 15.00

- De Oranjeboom. Een Feestgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd. 12 Mei 1874. Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1874. Oorspr. omslag. 8 p. T 9321 Euro 9.00

- De Oranjeboom en de rijpsten zijner vruchten. Feest-uitgave 12 Mei 1874. Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1874. Oorspr. omslag. 23 p. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeringsjublileum van koning Willem III. T 6071 Euro 10.00

-Doopsbediening van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. Met een rede van E.H. Blaauwendraad. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1938]. Oorspr. omslag. 24 p. Omslagtitel: 12 Mei 1938. Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. T6111 Euro 6.50

-Eerste-steenlegging door hare majesteit koningin Wilhelmina in tegenwoordigheid van hare majesteit de koningin-regentes van het nieuw Universiteits-gebouw te Utrecht 10 juni 1892. Z.pl., L.E. Bosch & Zoon, 1892. Oorspr. omslag. [24] p. + Toegangsbewijs tot stoelen. Y 4680 Euro 15.00

- Feestuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 6 Sept. 1898 - 6 Sept. 1923. Den Haag, Uitgeversbureau J. ten Wolde & Co., 1923. Geniet. 18 p. Ills. Y 2688 Euro 10.00

-Gedachteniswoord op den 18en geboortedag van H.M. de Koningin der Nederlanden. Het Nederla.ndsch Genootschap Christelijke Heiliging van den Zondag, [1898]. Oorspr. omslag. 19 p. Y 4689 Euro 8.00

- Herinnering aan de Feestelijke Ontvangst van H.M. de Koningin & Z.K.H. Prins Hendrik te Amsterdam 5 Maart 1901. Fotografieen van Mij. Guy de Coral & Co. Amsterdam, N.J. Boon, 1901. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 12 p. Geillustreerd. (Losse bladen) Y 1568 Euro 30.00

- Het Nederlandsche Koningsfeest. 12 Mei 1849-1874. Amsterdam, E.S. Witkamp, 1874. Oorspr. omslag. 16 p. Y 0094 Euro 8.00

- Historische Allegorische optocht 7 September 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1898. Oorspr. omslag. 12 p. Gedrukt in rood/zwart en op Van Gelder Papier, onafgesneden. Y 0186 Euro 10.00

-Huldefeest ter herdenking van het 25 jarig verblijf van H.M. de Koningin-Moeder in Nederland. 1879-1904. Z.p. 1904. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. Enkele van de illustraties door Willy Sluiter. Y 3492 Euro 15.00

-Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage. Officieele Feestwijzer erkend door het Uitvoerend Comite voor de Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage Nrs: 1 t/m 8. 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Mij., 1898. Oorspr. omslagen. acht losse deeltjes. Y 3502 Euro 50.00

- Inhuldigingsfeesten van H.M. de Koningin. Officieel Programma van den Lichtstoet op Zaterdagavond 10 September 1898 te Amsterdam. Amsterdam, B. Wijnperle, 1898. Oorspr. omslag. 15 p. Met advertenties. T 9324 Euro 10.00

-Koningin Wilhelmina regeringsjubileum 1898-1938, herinneringsalbum voor het schoolkind. Amsterdam, Vereenigde Fotobureaux, 1938. Oorspr. omslag. [32] p. Geillustreerd. Y3481 Euro 10.00

-Kroningsfeesten Bergum 1 September 1898. Feestwijzer. Bergum, T.G. van der Meulen, 1898. Oorspr. omslag. [8] p. Y 4697 Euro 8.00

-Kronprinses Juliana - Prins Bernhard der Nederlanden. Verlovingsalbum. Malmo, A.B. Malmo Art Print, 1937. Geniet. [32] p. Foto's met onderschrift in het Zweeds. Y 3910 Euro 10.00

- Liederen voor het Kroningsfeest. Uitgave van de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang. Amsterdam, W. Versluys, 1897. Oorspr. omslag. [16] p. Uitg. t.g.v. de kroning van Koningin Wilhelmina. Tekst en muziek. Y 2929 Euro 15.00

-Maandag 1 September 1890: feestelijke viering van den tienden verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Groot Concert en Vuurwerl op het Vreeburg. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1890. Oranje Vouwblaadje 16 x25 cm. Y 4708 Euro 8.00

-Nederland Een. H.M. de Koningin te Rolduc. S.M. la Reine Wilhelmina a Rolduc. Den Haag, Weenenk & Snel, [1919]. Oblong, Oorspr. omslag, [40] p. Met vele foto's. Foto-onderschriften in het Nederlands en Frans. Y 1906 Euro 10.00

- Officieele feestgids ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek aan Amsterdam 1901. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1901. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. T7769 Euro 10.00

-Officieele feestgids, uitgegeven namens de huldigingscommissie 1923 Amsterdam voor de feestelijke huldiging van Hare Majesteit de Koningin te Amsterdam, ter gelegenheid van haar vijf en twintigjarig regeeringsjubileum, in september 1923. Versierd met kaart en illustraties. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1923. Oorspr. omslag. 64 p. Met vele pagina's reclame. Omslagontwerp: Andre Vlaanderen. Y 3544 Euro 15.00

-Offici‘ele feestwijzer voor het bezoek van H. H. M. M. de Koninginnen aan Dordrecht op woensdag 18 augustus 1897. Dordrecht, Morks & Geuze, 1897. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. Y 3528 Euro 10.00

-Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888. Amsterdam, Holdert & Co., 1888. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. T 6133 Euro 10.00

-Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888. Amsterdam, Holdert & Co., 1888. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. Met extra pagina in kleur. T 3507 Euro 15.00

-Officieele Feestwijzer voor Inhuldigings Feesten te Rotterdam 31 Augusut 1898. M. Wijt & Zonen, 1898. Geniet. [116] p. Ills. Y 4704 Euro 15.00

-Portret: Willem III, Koning der Nederlanden. Haarlem, 1887. Een vel. Bijlage van de Oprechte Haarlemsche Courant van 19 Februari 1887. T6080 Euro 5.00

- Portret: Z.M. Koning Willem III. 1817 - 19 Februari - 1887. Z.p. 1887. Een vel. Premieplaat van De Vlieger. T6081 Euro 5.00

- Prinses Juliana Album. (Verzameling prentbriefkaarten met afbeeldingen uit het leven van Prinses Juliana 1909-1927). Rijswijk, Blankwaardt & Schoonhoven, 1928. Oblong. 16 bladen. - Y 2936 Euro 10.00

-Prinses Marianne der Nederlanden 1810-1883. Tentoonstelling 12 juni t/m 8 augustus 1971. Voorburg, Museum Swaensteyn, 1971. Geniet. 24 p. Ills. Y 3909 Euro 9.00

- Programma der feesten te geven door de Vereeniging tot veredeling van het volksvermaak, te Amsterdam, ter viering van den verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden op 31 Augustus 1901. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1901. Oorspr. omslag. 16 p. - Y 2935 Euro 10.00

-Sint-Willibrordusvereeniging ter verspreiding van goedkoope katholieke volkslectuur. Wilhelmina bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden. Jrg. 3 No. 1. 1898/99. Amsterdam, R.K. Propaganda-Genootschap, 1898. Oorspr. omslag. 32 p. Y 4655 Euro 8.00

-'t Oranje-huis thuis. Catalogus van de tentoonstelling 16 juni - 9 september 1951. Gouda, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, 1951. Oorspr. omslag. 20 p. Y 4703 Euro 8.00

- T.a.v.e.n.u.'s Feestlied. Populaire coupletten voor zang en piano. Amsterdam, T.A.V.E.N.U. Abrahamson & Van Straaten, [1901]. Partituur (3) p.Ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. T6044 Euro 6.00

-Tentoonstelling "huwelijken in het huis Oranje Nassau" 's-Gravenhage, Oranje Nassau Museum, 1936. Oorspr. omslag. 31 p. Tentoonstelling van 23 Dec. 1936 t/m 17 Jan. 1937, Oranje Nassau Museum, 's-Gravenhage. Y 3483 Euro 9.00

-Tentoonstelling Rondom een album van Koningin Sophie. Terugblik op het leven van Koningin Sophie der Nederlanden (1818-1877). Oranje Nassau Museum-Stedelijk Museum 'Het Prinsenhof', 1977. Oorspr. omslag, Ills., 108 p. 25 x 20 cm. Rijk geillustreerd. Y 3762 Euro 10.00

-Tentoonstelling Vier eeuwen Oranje. Dordrecht, Dordrechts Museum, 1952. Geniet. 32 p. Tentoonstelling 27 april t/m 18 mei 1952. Y 3487 Euro 9.00

- Terug in het Vaderland. Rotterdam, Het Parool, [1945]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. Y 3535 Euro 6.00

- Treurmarsch bij het afsterven van Zijne Majesteit Willem III Koning der Nederlanden Groothertog van Luxemburg enz. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel, [1890]. Partituur (5 p.) T6028 Euro 8.50

-Trouw aan zijnen Majesteit Koning Willem den Derde, van den Dichter. Die de Nagedachtenis van Prins Willem den Eersten zocht te schandvlekken. Amsterdam, H.G. Koster H.G. Zn. z.j. Vouwblad. [8] p. Y 3449 Euro 10.00

-Vaderlandsche uitboezeming, ter gelegenheid der echtverbindtenis van Z.K.H. Willem Karel Frederik, Prins der Nederlanden, met H.K.H. Louisa Augusta Wilhelmina Amelia, Prinses van Pruisen, te Berlijn voltrokken op den 21sten van bloeimaand, 1825. Rotterdam, J. Immerzeel, 1825. Papieren omslag. 16 p. Y 3520 Euro 20.00

- Van dag tot dag. Feestgids voor de Kroningsweek. Opgave van de voornaamste Feestelijkheden. Amsterdam, 1898. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 6 p. T9310 Euro 8.50

-Van Juliana tot Juliana. Tentoonstelling van voorwerpen uit het Koninklijk Huisarchief, daartoe afgestaan door H.M. de Koningin. Z.p. [ca. 1950]. Oorspr. omslag. [28] p. Met 1 losse bijlage: stamboom. Y 3476 Euro 8.00

- Veertig jaar in beeld. Delft, Meinema, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. foto's 1898-1938 Landsvrouwe en Landsmoeder. T7767 Euro 8.50

-Ver van het Vaderland. Fotoboek ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, 1898-1948. Rotterdam, Wyt Uitgevers, [1948]. Spiraalband. [109] p. Ills. Y 4653 Euro 8.00

-Vereeniging tot Veredeling van Volksvermaken Park Tivoli. Op Zondag 31 Augustus 1890, t.g.v. den 10den verjaardag H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Groot Volksfeest-Concert. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1890. Een vel. 17 x 31 cm. [hoekje uit rechterbovenhoek]. Y 4710 Euro 8.00

-Verslag van de feestmarkt gehouden in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam op 4, 5 en 6 Februari 1904 ter eere van Hare Majesteit de Koningin-Moeder bij gelegenheid van Hd. 25-jarig verblijf in Nederland. Amsterdam, [1904]. Oorspr. omslag. 33 p. + bedankkaartje. Y 4702 Euro 12.00

- Vorstelijk Damast. Tafelgoed geschonken door Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan Elisabeth Kroonprinses van Engeland Ter gelegenheid van haar huwelijk met Prins Philip Hertog van Edinburgh. Eindhoven, Linnenfabrieken van Dissel, & Zoon, 1950. Oorspr. omslag. 10 p. Ills. Foto's Cas Oorthuys. R7157 Euro 15.00

- Vorstelijk Huwelijk. Z.p. 1937. Oorspr. omslag. 16 p. zwart/wit foto's. Speciaal reportage-nummer in verband met het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. T6100 Euro 5.00

AANKONDIGING WATERFEEST. Waterfeest op het Y - 7 September 1898 - ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1898. Vouwvel. [4] p. Y 4232 Euro 10.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Bij het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Koning Willem III, den 12den Mei 1874. Nijmegen, P.J. Milborn, 1874. Vouwblad 4 p. T 9313 Euro 9.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Oranje-liederen voor Neerlands Volk, bij het Zilveren-Kroningsfeest van Z.M. Willem III, den 12 den Mei 1874. Nijmegen, P.J. Milborn, 1874. Vouwblad. 4 p. T9312 Euro 9.00

ADELMUND, Martijn J. & Thijs van der Veen. De verborgen geschiedenis van de Oranjes. Utrecht, A.W. Bruna, 2008. Paperback. 183 p. Ills. Y1966 Euro 8.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Amsterdamsche feestgedichten van J.A. Alberdingk Thijm ... ter gelegenheid van XII Mei MDCCCLXXIV, den 25en verjaardag der huldiging, als Koning en Koningin der Nederlanden van Willem den Derde en Sophia Mathilde. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1874. Oorspr. omslag. 24 p. Y 3541 Euro 12.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Trouw. Een huldegroet aan Zijne Majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand, 1853. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. 2e druk. Cahiersteek. 10 p. T 9309 Euro 10.00

ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. Een vermoedelijk Slotwoord. Leiden, P. Engels & Zoon, 1879. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 26 p. T9303 Euro 40.00

ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. Een vermoedelijk Slotwoord. Leiden, P. Engels & Zoon, 1879. Vernieuwd omslag. 26 p. Y0357 Euro 20.00

ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. Nadere toelichting van mijnen brief van den 17den September 1879. Leiden, P. Engels & Zoon, 1879. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 20 p. T9301 Euro 40.00

ALGEMEEN HANDELSBLAD. Jubileumnummer Algemeen Handelsblad. 4 September 1923. Wilhelmina 1898-1923. Amsterdam, 1923. Krant 36 p. Ills. Voorkant krant illustratie: L. Kalff. inv. Y 2222 Euro 5.00

ALGEMEEN HANDELSBLAD. Wilhelmina Regina. Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad uitgegeven t.g.v. het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Algemeen Handelsblad Zaterdag 3 September 1938, no 36495. Y 3239 Euro 8.00

ALKEMA, H. Weer Oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1910]. Gebonden. 62 p. Geillustreerd. T 6118 Euro 10.00

ANDRINGA, W. Een vorstelijk gezin. Schetsen uit het leven van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Utrecht, Joh. de Liefde, [1898]. Oorspr. omslag. 180 p. Y0116 Euro 10.00

ARUBA ESSO NEWS. (krant). Lago Is Host To Queen and Prince. Aruba Hails First Queen's Visit. (Koningin Juliana en Prins Bernhard bezoeken Aruba). Lago Oil Transport Co., 1955. Twee kranten. 8 + 8 p. Ills. Aruba Esso News Vol. 16 no. 22 en 23. November 5, 1955. Y 2940 Euro 10.00

BAAS, O. Oranje-Nassau en Nederland. Groningen, P. Noordhoff & M. Smit, 1874. Oorspr. omslag. 142 p. Y 3527 Euro 12.00

BALLAND, Dr. l'Arbre Genealogique d'Orange. Quinze Sonnets a la Hollande. Dedies a sa Majeste la Reine Wilhelmine a l'occasion de son couronnement 1880 - 31 Aout - 1898. Zutphen, Thieme, 1898. Oorspr. omslag. 20 p. Y1549 Euro 15.00

BAS, W.G. de en L.M. Kalmijn. Oranjelente. Met een inleidend woord van H.Th. Obbink. De Bilt, Uitg. De Branding, [1936]. Geniet. 24 p. Zwart/wit foto's. [Juliana en Bernhard]. Y 4670 Euro 8.00

BEIJL, H.Z de. Oranje-Boek, losse schetsen uit het Leven en Bedrijf der Oranje-Vorsten. Feestgave voor Jong en Oud op het Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1849-1874. Amsterdam, Wed. J.G. Aukes / Wilke Harms, 1874. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 39 p. Schooluitgave. Op de laatste 8 p. Geillustreerd Wilhelmuslied. Y0403 Euro 15.00

BEMMELEN, P. van. De Grondwettelijke Meerderjarigheid van den Prins van Oranje op den leeftijd van achttien jaren. Leyden, P. Engels, 1858. Oorspr. omslag. 37 p. T9461 Euro 15.00

BENAVENTE, A.B. en P. Boas. Welkomst-groet aan den Koning, bij gelegenheid van Z.M. komst te Amsterdam in April 1861. Amsterdam, Brix von Wahlberg, 1861. Partituur 2 p. Coupletten (met koor) voorgedragen door den Heer J.L. Rozelaar. T 9457 Euro 15.00

BERESTEYN, E.A. van. Iconographie van Prins Willem I van Oranje. T.g.v. de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1933. Oorspr. omslag. 39 + 25 p. Geillustreerd. T9418 Euro 20.00

BERG, F.W. van den. Nassau en Oranienstein. Rotterdam, De Nieuwe Rotterdamse Courant, [1959]. Geniet. 16 p. Ills. + drie losse bijlagen. Stichting Je maintiendrai Nassau. Y 4661 Euro 8.00

BERG, G.S. van den. Van blijde dingen toch het meest. Delft, W.D.Meinema, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. Met een losse bijlage. Het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. T9441Euro 8.00

Culemborg, 1984. Geniet. [12] p. Ills.BERGHUIJS, N. Een late hulde aan Maria van Nassau, Prinses van Oranje en de mysteries van een vergeten grafkelder in Buren. Overdruk uit De Drie Steden. Y 3547 Euro 6.00

BEZEMER, F. en C.C.A. de Vliegh. Feestliederen der Nederlandsche Jeugd Aangeboden bij Gelegenheid van het 25-jarig Jubileum van Z.M. Willem III. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1874. Oorspr bedrukte oranje omslag. 11 p. T9470 Euro 9.00

BIEMOND, J. Openluchtspel van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Medan, 1936. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd met vele advertenties. Aangeboden door het Oranje Comite te Medan aan de Medansche burgerij en de andere inwoners der Oostkust van Sumatra. T 9466 Euro 45.00

BLOYS VAN TRESLONG, P.C. Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen. Z.p. Comite van de Vereeniging Oranje Nassau Museum, [1930]. Oorspr. omslag. V + 108 p. T6225 Euro 20.00

BLUMENTRITT, F. Koningin Wilhelmina Wals voor klavier gecomponeerd door F. Blumentritt. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. Partituur (12 p.) T6012 Euro 8.00

BOELEN, J.J.G. &A. Giesen. Moeders Wiegelied voor H.K.H. Prinses Juliana. Woorden en Muziek. 's-Gravenhage, G.H. van Eck., 1909. Partituur. [3] p. Y 2183 Euro 9.00

BOER, C.L. Huldigingsmarsch. Gecomponeerd ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. (1923). Rotterdam, Van Esso & Co., [1929]. Partituur (2 p.) Opgedragen aan den Genraal Majoor H.C.J. ter Beek. T6033 8.00

BOHRINGER, J.A. De Zwijger Spreekt. 6 September 1898, Kroningsdag. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1898. Bruin blanco omslag. 8 p. Y 4711 Euro 8.00

BOLHUIS, J. van. Door mij regeeren de Koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Eene prediking over spreuken 8:15, bij gelegenheid van de Troonbestijging van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, uitgesproken op 31 augustus 1898. Amsterdam, Scheffer & Co., 1898. Geniet. 20 p. Y 3915 Euro 10.00

BONEVITO, Jacq. en PAOLI. Prins Bernhard Lied. Hij kwam, zag en... overwon!. Rotterdam, Paul Duval, [ca. 1936]. partituur [3] p. Aangeboden door Louis Dobbelmann, Rotterdam. Y1587 Euro 9.00

BOORN, J.E. van. Koninginne-Marsch voor Piano. Gecomponeerd door J.E. van Boorn. Arnhem, A.A. Noske, [1898]. Partituur (5 p.) T6058 Euro 9.00

BOS, J.J. De dood der Koningin-Moeder. Leerrede uitgesproken bij de godsdienstoeffening der Hervormde Gemeente te Soest, op den 5den Maart 1865. Ter dankbare nagedachtenis van H.M. Anna Paulowna, geboren Groot Vorstin van Rusland, Koningin-Weduwe der Nederlanden. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1865. Oorspr. omslag. 20 p. T6113 Euro 12.50

BOSMAN, J.M.H. Het Vijf en Twintigjarig Koningschap van Willem den Derde. (Bijvoegsel tot de gedenkplaat der inhuldiging). Tiel, D. Mijs, 1874. Oorspr. omslag. 16 p. Y 2863 Euro 12.00

BREEN, Joh. C. De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje. Amsterdam, 1917. Gebonden. 36 p. Uitgave van de Amsterdamsche Christelijke Oranje-Vereeniging. Y1884 Euro 10.00

BRESSON, Auguste. l'Avenement de Guillaume Trois. 1849. Le Haye, Mai 1849. Vouwblad. [4] p. Y1550 Euro 10.00

BROUWER, P. Oranje Boven. Een verhaal uit het jaar der bevrijding. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, [1913]. Oorspr. omslag. 37 p. T4856 Euro 10.00

BRUGGHEN van LAUWENRECHT, Ch.Th. Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1874. Broche. 7 p. Y0438 Euro 10.00

BULLETIN. Bulletin van De Telegraaf. De Troonrede heden door H.M. de Koningin in de vereenigde zitting van de beide Kamers der Staten-Generaal uitgesproken. Amsterdam, [1899]. Een vel 20 x 38 cm. Y 4712 Euro 8.00

C.C.12 mei 1874. Aan de Kinderen van mijn Vaderland, hoofdzakelijk de Volksscholen. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1874. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 8 p. T9308 Euro 10.00

CAMPERT, Jan. Gedicht. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld. 31 Januari 1938 0,47 voormiddag. Leiden, Eduard Udo, 1938. Vouwblad met Oranje lint. Y0336 Euro 15.00

CAPTIJN, A. Je Maintiendrai Nationaal Zangspel gewijd aan Koningin en Vaderland. 1901-1926. Ter eere van het 25-jarig Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H de Prins der Nederlanden. Leiden, P.J. Jansen, 1926. Geniet. 38 p. Ills. Y 4705 Euro 15.00

CATALOGUE. Catalogue de la collection de miniatures appartenant a S.A.R. Mgr. le Prince Alexandre de Pays-Bays. Prince d'Orange. Bruxelles, Typographie et Lithographie E. Guyot, 1882. Broche. 25 p. Y0437 Euro 5.00

CATALOGUS. Oranje-Nassau tentoonstelling in het Gemeente Museum te Arnhem Mei-Juni 1926. Arnhem, 1926. Oorspr. omslag. 63 p. Y 3484 Euro 10.00

Chr. [= Dirk Christaan Meijer]. Over de ware beteekenis van het Oranje boven. Een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: Een weinig Amsterdamsche kritiek. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1863. Oorspr. omslag. 8 p. Y 3550 Euro 10.00

COENEN, Joh. M. Heil Oranje! Fantaisie op Oud Hollandsche Volkslieder van A. Valerius 1626. Tilburg, M.J.H. Kessels, [1895]. Parituur. (7 p.) T5989 Euro 10.00

COHEN Stuart, M. Het feest veranderd in rouw. Een woord op den vroegeren geboortedag van Neerlands Koningin. 17 Juni 1877. Utrecht, Kemink & Zoon, 1877. Oorspr. omslag. 20 p. [omslag beschadigd]. T7808 Euro 8.50

COUVEE, M.M. Pleiziertogtje van Dirk Verpoozen met zijne vrouw en dochter van Rotterdam naar de feesten te 's Gravenhage, bij gelegenheid der viering van den achttienden verjaardag van Z.K.H. den Prins van Oranje, beschreven tot een souvenir aan die heugelijke dagen. 's-Gravenhage, 1858. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 48 p. Y0399 Euro 20.00

CRAEIJVANGER, K.A. Feestmarsch voor de piano. Ter gelegenheid van het Nationaal Concours van Nederlands Handboog-Schutterijen en Harmonie-Vereenigingen op den 23 en 24 September 1851 te Utrecht. Utrecht, H. Rahr, [1851]. Partituur (5 p.) Opgedragen aan den Opperbeschermheer der Handboogschutterijen Z.M. de Koning Willem III. T6029 Euro 15.00

DAGBLAD DE ECHO. Inhuldigingsnummer 1898. H.M. Koningin Wilhelmina 1880 - 31 Augustus - 1898. Amsterdam, De Echo, 1898. Krant. [12] p. Ills. Behoorende bij het Dagblad De Echo van Zaterdag 3 September 1898. Y 2694 Euro 10.00

DAGBLAD DE GRAAFSCHAPPER. Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. Winterswijk, Dagblad De Graafschapper, 1948. Krant. [36] p. Ills Dagblad De Graafschapper, Doetinchemsch Dagblad, Winterwijksch Dagblad. Aangeboden aan onze lezers 31 Augustus 1948. Y 2695 Euro 10.00

DAM, L.J. van en W.F.G. Nicolai. Neerlands Vreugdezang, voor gemengd koor met begeleiding. Kampen, Ph. Zalsman, [1909]. Partituur (8) p. Y1572 Euro 10.00

DE DORPSSCHOOLMEESTER. Oranjegezinden en Patriotten. Ernst en Luim. Tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863. Utrecht, C. van der Post Jr., 1864. Oorspr. omslag. 80 p. Met een plaat. T 9439 Euro 15.00

DE LICHTTOREN. 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923. 's-Gravenhage, 1923. Krant. [4] p. De Lichttoren. Weekblad der Hervormde Stadszending te 's-Gravenhage. 10e jaargang no 17. 1 September 1923. Blijde boodschap voor Nederland. [Omslagontwerp F. Nackaerts]. Y 2692 Euro 6.00

DE NEDERLANDER. De Nederlander. Feestnummer. 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. Leve Koningin Wilhelmina, achttiende verjaardag. Rotterdam, 1898. Krant [4] p. Ills. Y 2223 Euro 8.00

DE ORANJEKRANT. De Oranjekrant. Uitgave t.g.v. het Vorstelijk Huwelijk. Bevattend programma en route der Huwelijksstoet. Den 7den Januari , in het jaar 1937. Amsterdam, J. Polak. Huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard. Y 3251 Euro 5.00

DE PRINS. H.K.H. Prinses Juliana verloofd met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Amsterdam, 1936. Enkel vouwvel. (4 p.) Zwart/wit foto's. Bijvoegsel van De Prins van 12 September 1936. 36ste jrg. no. 11. T6101 Euro 5.00

DE WEST. De West. Dagblad uit en voor Suriname. 47ste jaargang Vrijdag 28 October 1955. No. 6768. Glorieuze intocht van Koningin Juliana en Prins Bernhad. Paramaribo, W. Kraan/Oliviera, 1955. krant. 8 p. Y 3880 Euro 6.00

DE ZAANLANDER. De Zaanlander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. 3 September 1898. T.g.v. het Kroningsfeest. Koog a/d Zaan, 1898. Vouwblad. [4] p. Kroningsfeest Koningin Wilhelmina. Y 3254 Euro 5.00

DE ZONDAGSBODE VOOR STAD EN LAND. De Zondagsbode voor stad en land. Feestnumer 9e jaargang dinsdag 30 Augustus 1898 No. 44a. T.g.v. het Kroningsfeest. Dordrecht, Corns. Morks, 1898. Oranje krant. 16 p. Ills. Kroningsfeest Koningin Wilhelmina. Y 3255 Euro 7.00

DEK, A.W.E. Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder. Rijswijk, Krips Repro, 1962. Gebonden. 127 p. Geillustreerd. Y0365 Euro 15.00

DOES DE BIJE, Ambroos van der. Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1858. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 46 p. Y0341 Euro 20.00

DONGES, Carl. Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beitrage zu den Bezienhungen des Oraniers zu seinen Stammlanden. Dillenburg, Mortiz Eidenbach, 1909. Gebonden. XX + 229 p. Geillustreerd. Veroffentlichungen des Historischen Vereins zu Dillenburg (E.V.) Nr. 5. Y0364 Euro 20.00

DROZ, P.F. La Hollande en Face de l"Europe, le 12 Mai 1874. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1874. Broche. 8 p. Y0435 Euro 15.00

DUBOIS, A. De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix. Oud-Beijerland, J.P. v.d. Tol, 1938. Oorspr. omslag. 32 p. T6142 Euro 7.50

EEN ORANJEKLANT. De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een Oranjeklant. Rotterdam, Van Meurs & Stufkens, 1879. Oorspr. omslag. 58 p. Y 3485 Euro 16.00

FABIUS, A.N.J. De historisch-allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Schetsen van A. Reyding. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1898]. Oorspr. omslag. 73 p. T7382 Euro 20.00

FEEST-CONCERT. Hulde aan Oranje. Feest-Concert door de beide afdeelingen der Koninklijke Nationale Zangschool. Directeur J.H. Marinus. Met medewerking van Maike Hekkama, Anna de Graaf, B.J. de Goey, R.P. van Beckum en Henri de Louw en de Kapel der Utrechtsche Schutterij op Maandag 21 Februari 1887 in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen. 'Feestcommissie J.P. Vaillant et al. 's-Gravenhage, H.L. Smits, [1887]. Oorspr. omslag. [14] p. Y 4686 Euro 10.00

FEESTGIDS 1874. Officieele Feestgids bij het XXVjarig Jubile der Inhuldiging Z.M. Koning Willem III te Amsterdam. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1874. Oorspr. omslag. 26 p. Geillustreerd. Y0184 Euro 15.00

FEESTGIDS 1887. Geillustreerde Feestgids. Amsterdam April 1887. Uitgegeven onder medewerking van het Uitvoerend Comite der Feestcommissie (Voorz. A.J.C.S.J. Bergsma), met illustratien van H.P. Berlage, Gerard Muller, L.W.R. Wenckebach. T.g.v. de 70e verjaardag van Koning Willem III. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1887. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 48 p + [16] p. Feestlied door J.J.L. Ten Kate. De Nederlandsche Vlag: Ludwig Felix Brandts Buys met muzieknotatie. Y0183 Euro 25.00

FEESTGIDS 1887. Volledige Officieele Feestgids. Eerbiedig opgedragen aan Z.M. den Koning ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten 1817-1887. Amsterdam, J.C.M. van Diggelen & Co., 1887. Oorspr. omslag. 32 p. Met veel plaatselijke advertenties. Met o.a. Amsterdams Oranjelied op den twaalfden april 1887 van W.J. Hofdijk. T7711 Euro 12.50

FEESTGIDS AMSTERDAM 1898. Officieele Feestgids uitgegeven namens de Hoofd-Commissie van Ingezetenen voor de Feestelijke Ontvangst van Hare Majesteit de Koningin te Amsterdam bij gelegenheid van Hr. Ms. Inhuldiging binnen Amsterdam in 1898. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1898. Oorspr. omslag. 80 + advertenties. Geillustreerd. Y0988 Euro 10.00

FEESTGIDS NAARDEN. Feestgids der Kroningsfeesten te Naarden op 31 Aug. en 1 Sept. 1898. Naarden, A.A./ van Hemert, 1898. Geniet. 42 p. H.M. Koningin Wilhelmina. Y 3914 Euro 10.00

FEESTGIDS UTRECHT. Officieele feestgids voor de Utrechtsche feesten op 30, 31 Aug. en 1 Sept. 1886. Met eene Levensbeschrijving van H.K.H. Prinses Wilhelmina door v. H. Bevattende wetenwaardigheden omtrent Hare Geboorte, Opvoeding, Omgeving en Karakter. Utrecht, F.B. Van Ditmar, 1886. Geniet. 52 p. Y 3906 Euro 15.00

FEESTWIJZER. Feestwijzer voor de Feesten te Sliedrecht ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina op Woensdag 31 Augustus 1898. Sliedrecht, Gebr. Luijt, 1898. Oorspr. omslag. 15 p. Y 4677 Euro 8.00

FERINGA, J.H. Door mij regeeren de koningen. Inleiding op de plechtige ure des gebeds ter gelegenheid van de aanvaarding der regeering van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria Koningin der Nederlanden. Amsterdam / Pretoria, Hoveker & Wormser, 1898. Oorspr. omslag. 30 p. Y 4690 Euro 10.00

FLIER, G.J. van der. Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September). 's-Gravenhage, W.A. Beschoor, 1898. Oorspr. omslag. 40 p. Y 4679 Euro 12.00

FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN. Toespraak van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden als voorzitter der Hoofd-Commissie tot oprigting van een Nationaal Gedenkteeken voor Nov. 1813, enz,, bij gelegenheid der onthulling van de gedenknaald in het zeeduin bij Scheveningen, op donderdag 24 augustus 1865 : beantwoord namens de gemeente van 's Gravenhage, door den heer Mr. H. baron Collot d'Escury. 's-Gravenhage, H.L. Smits, 1865. Oorspr. omslag. 15 p. Y 2924 Euro 10.00

FRUIJT, G.P. Drie Oranjeliederen. Amsterdam, F.W. Egeling, 1898. Oorspr. omslag. [8] p. Ills. Uitgave van de Nederlandsche Zondagschool-Ver. Y 2927 Euro 15.00

GERRETSON, R. De Landing van Willem I te Scheveningen. Historische Schets voor Gemengd koor, Harmonium of Piano. 1813-1913. Rotterdam Joh. de Heer, 1913. Oorspr. omslag. Partituur. 17 p. Historische Schetsern no. 3. T9412 Euro 15.00

GEULDAL, Het. Kroningsjubel. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Valkenburg, Jos. Crolla-Falise, 1898. Krant. 8 p. Het Geuldal. Officieel Zomerweekblad voor Valkenburg en Omstreken. Zaterdag 3 September No. 15. Jaargang 1898. Y 3873 Euro 8.00

GIDS. Amsterdamsche Feestgids. De Feestweek Programma dinsdag 5 - 9 Maart. [Bezoek van H.M de Koningin-moeder & Z.H. Hertog-Regent vn Mecklenburg-Schwerin & H.M de Koningin & Z.K.H. den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg]. Amsterdam, [ca. 1900]. Geniet. [8] p. [mooie advertenties]. y 4700 Euro 10.00

GIDS. Gids van Amsterdam, ten dienste der vreemdelingen die de hoofdstad gedurende de inhuldigingsfeesten wenschen te bezoeken 1898. Amsterdam, Herdes & Co., 1898. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. Y 2862 Euro 15.00

GIDS. Officieele gids, inhoudende: Programma der feesten en omschrijving van den gecostumeerden optocht, voorstellende: een bezoek van Jakoba van Holland, Hertoginne in Beiren, met haren hofstoet en hare gasten aan Ridder Reinier D'Ever enz. te houden te Lisse, op 20 September 1898 bij gelegenheid van het Kroningsfeest van H.M. Koningin Wilhelmina. een kort overzicht van de geschiedenis van Jakoba. Lisse, C. van der Klugt, 1898. Geniet. 16 p. Y 4675 Euro 10.00 GIDS. Volks-feestgids voor de Kroningsfeesten. Wegwijzer naar winkeliers en de bezienswaardigheden van Amsterdam. Amsterdam, J.N. Mug, 1898. Oorspr. omslag. 16 p. y 3518 Euro 8.50

GOESCHE COURANT. (Bijlage) Jubileum-Nummer behoorende bij het nummer van 31 |augustus 1923 van de Goesche Courant. 25-Jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923. Goes, F. Kleeuwens, 1923. Geniet. [28] p. Ills. Y 3893 Euro 7.00

GRAAF, F. de. 1849-1874. Het Zilveren Feest van Oranje en Nederland. Feestgave op 12 Mei. Bevattende een keurig portret van Z.M. den Koning, benevens eene korte beschrijving der Troonsbeklimming. De voornaamste gebeurtenissen. Wat Koning Willem III voor Nederland is en De Oranjestam. Wageningen, A. Ophorst, 1874. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Y 3539 Euro 10.00

GRAAFF Azn., G.J. de. Het Oranje-feest te Bondorp. Bijspel in twee bedrijven. Purmerende, J. Schuitemaker, [1874]. Oorspr. omslag. 74 p. Voor Rederijkers bewerkt. T9505 Euro 15.00

GRASWINCKEL, D.P.M. (voorw.). Nassau-Oranje Tentoonstelling, Breda. Breda, Huis van Brecht (Koninklijke Militaire Academie), 1952. Oorspr. omslag. 95 p. + Illustraties. Catalogus van een tentoonstelling georganiseerd t.g.v. het 700-jarig bestaan van Breda en aldaar gehouden in het Huis van Brecht. T4857 Euro 8.50

GRENSBODE, De. Feestklanken. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Roosendaal, E.H.B. van Helvert-Weijermans, 1898. Krant. 4 p. Ills. De Grensbode Nieuws- en advertentieblad voor Roosendaal en omstreken. No. 70. Woensdag 31 Augustus 1898. 3e jaargang. Y 3869 Euro 5.00 GREVILLE, Edmond T. en guus E. Ostwalt. De Nationale Film. Veertig jaren, vervaardigd t.g.v. het veertig-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Den Haag, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. De film werd opgenomen in de studio's van Loet C. Barnstijn's Filmstad te Den Haag. Scenario: Ben van Eysselsteyn en Jo van Ammers-Kuller. T9440 Euro 20.00

GRONLOH, J. Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945. Deventer, J. Stempher, 1945. Oorspr. omslag. 30 p.Ills. T6122 Euro 8.00

GUNNING, J.H. Het gebed des volks voor zijn vorstenhuis. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1936. Oorspr. omslag. 38 p.Onafgesneden. Genummerd 91. Y0185 euro 10.00

H. J.C.L. v. [=J.C.L. Honstede]. November 1813-1863. Aan de Nederlandsche Natie bij het vijftigjarig jubelfeest van de in 1813 herkregen onafhankelijkheid. 's-Gravenhage, M.M. Couvee, 1863. Oorspr. oranje papieren omslag. 11 p. T 6116 Euro 10.00

HAAR, B. ter. Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898. Nijmegen, H. ten Hoet, [1898]. (8) p. [Alleen tekst]. (Op muziek gebracht door A.M. van Beuge voor Soli, Gemengd Koor, Kinderkoor en Orkest). R0797 Euro 10.00

HAARLEMSCH ADVERTENTIEBLAD. Oranje en Nederland. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Haarlem, De Erven Loosjes, 1898. 6 p. Ills. Haarlemsch Advertentieblad. No 70, Twintigste jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. Y 3868 Euro 5.00

HAAS, W.J. de. De Souvereiniteit des Heeren over de Koningen der Aarde. Feestrede en tijdwoord t.g.v. de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. Kampen, Kok, 1898. Oorspr. omslag. 16 p. Y 4636 Euro 8.00

HARTMAN, H.J.G. Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H. 12, 13, 14 september 1907. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1908. Ingenaaid. 261 p. Met platen en plattegronden. [omslag beschadigd]. Y 44 64 25.00

HEER, J. de. Nationale feestbundel voor het jaar 1913. Tweestemmig. Rotterdam, De Heer, 1913. Oorspr. omslag. [28] p. Tevens met cijfernotatie. 1. Wilhelmus van Nassouwe 2. Wien Neerlandsch bloed. 3. Wij leven vrij 4. Vrijheidszang 1813-1913. 5. Op den Kneuterdijk 6. Aan den Buitenkant. 7. In 't Voorhout. 8. Voor de Muiderpoort. 9. Te Scheveningen. 10. Op 't Haarlemmerplein 11. Vlaggelied. 12. Oranje en Nederland. 13. Al is ons landje nog zoo klein 14. Oranjelied (1813) 15. Mijn vaderland 16. Oud-Hollandsche strijdzang 17. Geluckig vaderland 18. O, Nederland! let op u saeck 19. Oud-Hollandsch dankgebed 20. Da Costa's volkslied. 21. Oranjelied. 22. Koninginnelied. 23. Prins Hendrik-lied. 24. Julianalied. Y 2934 Euro 12.50

HEERMA VAN VOSS, A.L. De laatste rustplaatsen der Friese Nassaus. Leeuwarden, De Cooperatieve handelsdrukkerij, 1948. Geniet. 15 p. 1898-1948 Friesland huldigt H.M. Koningin Wilhelmina. Y 3907 Euro 6.00

HEGGELMAN, F.W.M. Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het Koninklijk bezoek op vrijdag 18 September 1925. Schiedam, Gebr. van Noortwijk, 1925. Oorspr. omslag. Oblong. 56 p. - Y 2711 Euro 20.00

HERENIUS-KAMSTRA, Ans. Juliana, mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven. Utrecht/Antwerpen, Kosmos Z&K, 1999. Gebonden S.O. 263 p. Ills. Y 2465 Euro 10.00

HEUSDEN, W. van. Dichtregelen op het Vijf en Twintigjarig Huwelijksfeest van Z.K.H. Willem Frederik Karel, Prins der Nederlanden, en H.K.H. Louisa Augusta Wilhelmina Amalia, Geb. Prinses van Pruissen. Gevierd te 's-Gravenhage den 21 Mei 1850. ['s-Gravenhage]. 1850. Gebonden. 8 p. Y 3522 Euro 20.00

HOFDIJK, W.J. Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1887. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. In: Eigenhaard 1887, 1 t/m 22 januari ,afleveringen 1 t/m 4. Bijgevoegd een prospectus, enkel blad. T 6075 Euro 20.00

HOL, Richard en P.A.M. Boele van Hensbroek. Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol. 's Gravenhage, G.H. van Eck, z.j. partituur (5 p.) T6015 Euro 10.00

HOLDEN, Anthony. Koninklijk wangedrag. Vertaling Peter de Rijk. Utrecht, A.W. Bruma, 1993. Paperback. 314 p. Ills. Y 2461 Euro 10.00

HOLTHE TOT ECHTEN, M.L. van. Oranje en Nederland. Tentoonstelling in het Zeister Slot 15 Augustus tot 15 September 1938. Zeist, 1938. Oorspr. omslag. VI + 72 p. Ills. [catalogus]. Y 3480 Euro 15.00

HOOFT, G.B. 't. Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864. Assen, Van Gorcum en Comp., 1864. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 8 p. T9437 Euro 15.00

HOOGEVEEN, D.M. Bruidsmuziek voor Piano. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Amsterdam, G. Alsbach, 1937. Partituur 5 p. Y1584 Euro 7.00

HOOGEVEEN STERCK, L. van. 's Konings smart. Rouwzang bij den dood van Prins Maurits der Nederlanden. Voorburg, V.H. Sterck, 1850. Cahiersteek. 16 p. Y 4698 Euro 10.00

HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. D'Oranjeboom bloeit! Rotterdam, A. Voorhoeve, [1937]. Oorspr. omslag. 32 + 16 p. zwart/wit foto's. T6109 Euro 7.00

HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. D'Oranjeboom bloeit! Rotterdam, A. Voorhoeve, [1938]. 2e bijgewerkte druk. Oorspr. omslag. 52 p. zwart/wit foto's. M.G.Schenk en J.B. Spaan verzamelden het fotomateriaal en verzorgden de tekst der bijschriften vormend Het leven van twee vorstenkinderen in beeld. T6110 Euro 8.00

HULST, W.G. van de. Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938. 's-Gravenhage, G.B. Goor Zonen, 1938. Oorspr. omslag. 95 p. Met vele foto's omslag en pentekening van W.G. van de Hulst jr. T7761 Euro 12.00

HURTIG, Catarina. Prinsessen. VIP, Utrecht, 2007. Paperback, Ills., 254 p. Maxima, Mathilde en acht andere jonge Europese prinsessen. Y 3082 Euro 7.00

IJSSEL, Wilprecht van den. Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel. Amsterdam, E.L.E. Dantzig, 1901. Partituur (8 p.) Ter gelegenheid van het Huwelijk van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden met Z.H. Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. T6098 Euro 10.00

IONGH, H. de. Europese koninklijke bastaarden. Een vademecum. Soesterberg, Aspeckt, 2002. Paperback. 108 p. Ills. Y2005 Euro 8.00

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1934. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1935. Oorspr. omslag. 47 p. Y 3482 Euro 8.50

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1932. Oorspr. omslag. 57 p. T7812 Euro 8.00

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1929. Oorspr. omslag. 81 p. Y1880 Euro 8.00

JAPIKSE, N. Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. Gebonden. XXIX + 416 p. Uitgave vanwege het Koninklijk-Huis-Archief. Y 0410 Euro 10.00

JONAS, Paul. [= Conradus Albertus Isaacus Hesterman]. Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849. Amsterdam, P. Kraaij, jr. 1849. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 64 p. [Inhuldiging Willem III]. T6108 Euro 18.00

JURRIAANSE, M.W. (ed.). Prins Willem van Oranje - Brieven. G.W. den Boer, Middelburg, 1933. Gebonden, Ills., 200 p. enkele brieven in facsimile. In modern Nederlands weergegeven door C. Serrurier. Met een woord ter begeleiding door N. Japikse. Y0359 Euro 10.00

KALENDER. Nederland en Oranje. Deze kalender begint met de eerste maand na de bevrijding: Juni 1945 - december 1945. Z.p. [1945]. Kalender compleet. (kalender compleet). Y 2938 Euro 12.00

KALENDER. Wilhelmina Kalender 1924. Rijswijk, Blankwaardt en Schoonhoven, 1923. Twaalf maanden op 4 vellen. Y 3881 Euro 10.00

HET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD. Het Katholieke Schoolblad van Nederlandsch Indie. T.g.v. het zilveren regeeringsjubile van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898-1923. Buitenzorg, 1923. Geniet. [16] p. Ills. Redactie W.G. van Seggelen. Y 3252 Euro 10.00

KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF. Historische documenten en illustraties van de verloving en het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard 7 Januari 1937. Amsterdam, Stichting Keesings, 1937. Oorspr. omslag. [20] p. Speciale uitgave van Keesings Historisch Archief. T6103 Euro 8.50

KEPPER, George Lodewijk. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Populair geschetst. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1898. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. Y 3489 Euro 10.00

KERLING, J.B.J. Ons Vorsten-Huis door de eeuwen. catalogus van boeken, pamfletten, brochures, portretten, historie prenten, topografische prenten, uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, Van Stockums Antiquariaat, 1938. Oorspr. omslag. 125 p. Ills. Y0541 Euro 10.00

KEULS, H.W.J.M. Aan onze Koningin. In het jaar der bevrijding 1945. Gedicht van H.W.J.M. Keuls. Teekeningen van Charles Roelofsz., Calligraphie van Susanne Heyneman. Amsterdam, Scheltens en Giltay, 1945. Gebonden. [30] p. Ills. Y 3495 Euro 12.00

KIEVIET, W.H. Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering. Utrecht, A.H. ten Bokkel Huinink, 1898. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. T4646 Euro 15.00

KIKKERT, J.G. De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849. Soesterberg, Aspekt, 2002. Paperback. Ills. 240 p. Y1718 Euro 9.00

[KIKKERT, P.J.]. Afscheid aan mijn oranjestrik. Utrecht, W.J.A. Mulder, [1863]. Oorspr. omslag. 8 p. Y 3387 Euro 18.00

KLEIN, F.H. Drie Gedenkdagen voor Nederland. Met 2 Platen. Amsterdam, Weijtingh & Brave, 1861. Oorspr. omslag. 30 p. Y 3529 Euro 20.00

KLIJNHOUT-MOERMAN, T. en D.A. Postema. Lippe. Het stamland van Prins Bernhard. Amsterdam, W. Versluys, 1939. Oorspr. omslag. 54 p. Ills. T 6287 Euro 10.00

KLOOT MEIJBURG, Herm. van der. De Nieuwe Kerk te Delft. Mausoleum van het Huis van Oranje. Met 18 afbeeldingen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1923. Oorspr. omslag. 32 p. Nationaal Huldeblijk 1923. [Omslag: Briede]. T4858 Euro 10.00

KLUITMAN, M.H. 12 Mei 1874. Vier Liederen voor de Scholen op Vaderlandsche Wijzen. Alkmaar, P. Kluitman, 1874. Oorspr. omslag. 8 p. T 9318 Euro 9.00

KNAP W.G. Zoon, Willem. Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching. Arnhem, De Blijt, 1933. Gebonden Stofomslag. VII + 560 p. Geillustreerd. Y 3506 Euro 18.00

KOE, Salomon S. de. Rouwklacht bij den dood van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nikolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Prins van Oranje, overleden te Parijs, 11 Juni 1879. Utrecht, J.M. Muller jr., 1879. Oorspr. omslag. 15 p. Y 0340 x 10.00

KONING, E. A Sa Majeste la Reine des Pays-Bas. Trois souvenirs. Polka et Marches pour le Piano. Amsterdam, G.M. Graffner, 1898. Partituur. 7 p. Litho. Y 2181 Euro 20.00

KONING, Willem. Waarom het feest van 12 Mei 1874 zoo gedenkwaardig is voor het Nederlandsche Volk. Eenvoudig verteld. Arnhem, H.W. van Marle, 1874. Oorspr. omslag. 16 p. Y 3525 Euro 10.00

KORTERINK, Hendrik Jan. De zwarte schapen van Oranje. Verba, Hoevelaken, 1992. Paperback, Ills., 195 p. Y 2004 Euro 8.00

KRAAN-VAN DEN BURG, Gera. Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938. Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. Omslag en illustraties: Willy Greve. T 9442 Euro 8.00

KRIEKEN, G.B. van. Kroningslied. Volkslied . Rotterdam, Stadler & Sauerbier, [1898]. Partituur. T 5988 Euro 10.00

KRUIJS, M.H. van 't. Het Lied van ons Volk. Woorden en Muziek. Rotterdam, Wenk & Birkhof, 1898. Partituur. 3 p. Y 2182 Euro 10.00

KRUIJS, M.H. van 't en B. ten Kate. Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs. Rotterdam, Wenk & Birkhoff, [1898]. Partituur voor zangstem en piano. (3 p.) T5992 Euro 8.00

KRUIJS, M.H. van 't. en P. Landsman. Oranje-Nassau. Feestcantate. Woorden van P. Landsman. Voor Gemengd- en Kinderkoor Bariton-solo en Orkest door M.H. van 't Kruijs Klavieruittreksel. Gouda, J.T. Swartsenburg, 1909. partituur (35 p.) T6087 Euro 10.00

KUIJPER, J.J. Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898. Ede, Th. Menger, 1898. Oorspr. omslag. 20 p. Uitgegeven ten voordeele der Ned. Herv. Diakonie te Otterloo. Y0408 Euro 10.00

LALLEMAN, G.B. Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874. Arnhem, J. Voltelen, 1874. Oorspr. omslag. 58 p. Met een plaat. - xT 9506 Euro 15.00

LAURILLARD, E. Ons Koningsfeest. Amsterdam, D.B. Centen, 1874. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 12 p. Nederlandsche Godsdienstig Traktaat-Genootschap No. 617. xY 0401 Euro 12.50

LENS, J. Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1930. Oorspr. omslag. 124 p. Geillustreerd. - xT 9438 Euro 10.00

LICHTTOREN, De. 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923. 's-Gravenhage, 1923. Krant. [4] p. De Lichttoren. Weekblad der Hervormde Stadszending te 's-Gravenhage. 10e jaargang no 17. 1 September 1923. Blijde boodschap voor Nederland. [Omslagontwerp F. Nackaerts]. Y 2692 Euro 6.00

[ LINDEBOOM, Lucas. ] Neerlands Vorstenhuis en Volk in Nieuwen Rouw. Breukelen, J. den Boer, 1884. Cahiersteek. 16 p. Willem Prins van Oranje 1840-1879. Y 4701 Euro 8.00

LINDEMAN, J. Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding. Sneek, J. Lindeman, [1898]. Partituur (3 p.) Opgedragen aan de Commissie voor de Kroningsfeesten te Sneek. xT 6043 Euro 7.00

LOOTS, Philip. In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots. Amsterdam, De Nieuwe Muziekhandel, [1898]. Oorspr. omslag. 11 p. Schooluitgaaf. Y 2930 Euro 12.50

LOOTS, Philip. In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen. Amsterdam, De Nieuwe Muziekhandel, 1898. Partituur voor zang en piano. Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 werd een groot aantal composities geschreven. Deze bundel In 't kroningsjaar met zes liederen van Philip Loots op tekst van J.A. Bakker. xY 2186 Euro 18.00

LOSER, Joh. H. en L.B. Perel. Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser. Amsterdam, G. Alsbach & Co., 1898. Partituur (11 p.) Opgedragen aan Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar troonsbestijging (6 September 1898). xT 6034 Euro 7.00

LOUISE B.B. [=L. de Neve]. Prinsesje. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Gebonden. 12 p. Ills. Eerst verschenen in Eigen Haard. Y 2931 Euro 25.00

LOUWERSE, P. Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld. Zutphen, Schillemans & Van Belkum, 1898. Oorspr. omslag. 60 p. Met een groot aantal illustraties. - xT 4645 Euro 20.00

LUCIEN. Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano. Amsterdam, P. Abrahamson, 1913. Partituur (3 p.) Muzieksupplement bij T.A.V.N.U. Augustus 1913. xT 6030 Euro 8.00

LUNS, Frank. Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns. Amsterdam, 1929. Geniet. 22 p. Bijgevoegd. Uitnodiging en twee kaartje voor het Huldigings-spel in het Stadion. xY 0991 Euro 15.00

LUTGE, H.A.J. Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, Scheffer & Co., 1890. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 20 p. - xT 9304 Euro 18.00

MAAS, C.G. van der. Ontboezeming op het Feest der Inhuldiging van H.M. onze Geeerbiedigde Koningin. 6 September 1898. Acrostichon (lettervers). Amsterdam, H.G. van Dorssen, 1898. Vouwblad 4 p. y 3892 Euro 10.00 MAAS, H.A. en M.A. Daniel-Boom. Wilhelmina-hymne. Voor middenstem met piano en orgel. (in den volkstoon). Almaar, H.A. Maas, 1923. Partituur 3 p. Opgedragen aan het Volk van Holland en Insulinde. 'n Lied voor Allen no. 4. xT 9416 Euro 6.00

MANN, Gottfried. Kroningsmarsch. Opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel Stumpff en Koning, 1898. Partituur 7 p. Uitgegeven door de Vereeniging Keurvendel Prins Maurits. xT 9464 Euro 20.00

MEES-VERWEY, M. Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius. Santpoort, C.A. Mees, 1942. 2e druk. Gebonden. 136 p. Met een bijlage. - xT 9377 Euro 12.00

MEES-VERWEY, M. Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius. Santpoort, C.A. Mees, 1942. 2e druk. Ingenaaid. 136 p. Y 4687 Euro 9.00

MESSINK, H.J. Onze kleine Prinses. Populaire Marsch voor piano. Middelburg, F.B. den Boer, 1880. Partituur (2 p.) Vervaardigd bij gelegenheid van de geboorte van Prinses Wilhelmina op 31 augustus 1880. xT 6016 Euro 8.00

MOLENSTRAAT. Feestprogramma ter gelegenheid van den 18den verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana op 30 april 1927. Aangeboden door de bewoners van de Molenstraat. Inhoud: vele advertenties en een artikel De Molenstraat van heden 1927 door J.N.J.D.B. Den Haag, 1927. Geniet. [20] p. Y 4640 Euro 8.50

MOLL, Willem. Leerrede na den 18den verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid van het Vorstelijk Huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den vijfden September 1858, door W. Moll. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1858. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 0339 Euro 15.00

MUNTZ, L.C. Wij hebben weer een prins(es), Walzer. Tekst en Muziek. Den Haag, L.C. Muntz, [1938]. Partituur 2 p. + losse bijlage. - xY 1579 Euro 10.00

MUNTZ, L.C. Wij hebben weer een prins(es), Walzer. Tekst en Muziek. Den Haag, L.C. Muntz, [1938]. Partituur 2 p. - xY 1582 Euro 7.50

NEDERLANDER, De. De Nederlander. Feestnummer. 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. Leve Koningin Wilhelmina, achttiende verjaardag. Rotterdam, 1898. Krant. [4] p. Ills. Y 2223 Euro 8.00

NEDERLANDSCH INDIE. Nederlandsch Indie, weekblad van de Vaderlandsche Club. Bijlage: T.g.v. het Bruidspaar Juliana en Bernhard. Batavia, Kolff, 1937. Krant. [4] p. Ills. Redacteur J. Verboom. Y 4665 Euro 4.00

NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 208. Nederlandsche Staats-Courant. Dinsdag 6 September 1898. De burgermeester der stad Amsterdam heette de Koningin in de hoofdstad welkom. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1898. 10 p. T6024 Euro 8.00

NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 212. Nederlandsche Staats-Courant. Zondag 11 en Maandag 12 September 1898. H.M. de Koningin keerde terug naar Den Haag. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1898. 8 p. T6026 Euro 8.00

NEUKOM, Sigismond. XV Mei, 1874. te, deum, laudamus. 's Hage, Drukkerij W. Carpentier, [1874]. Vouwblad. [4] p. Op oranje papier gedrukt. Lofdicht ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III, in het Latijn, met een vertaling in het Nederlands Titel van het Latijnse gedicht: Canticum : V. eeuw; titel van de Nederlandse tekst: Lofzang, ter vorstenkrooning, sedert de XIXe eeuw, ondertekend: Dr. Wap. Op oranje papier gedrukt. Y 3904 Euro 10.00

NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD. Feest en Afscheid. Gouden Regeringsperiode Wilhelmina. Haar Verjaardag. Inhuldiging van Juliana. 1898 - 1948. Met een Gedicht: W.A.P. Smit. Verlucht: Dirk van Gelder. Alkmaar/Hoorn, Noordhollands Dagblad, 1948. Krant. [8] p. Ills - Y 2696 Euro 6.00

NIEUWE ARNHEMSCHE COURANT. Feestnummer Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Arnhem, H. Pyttersen Tz., 1898. Krant. 4 p. Ills. Nieuwe Arnhemsche Courant 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898 No. 790. Y 3876 Euro 5.00

NIEUWE PURMERENDER COURANT. 31 Augustus 1898. Koningin en Volk. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Purmerend, K. Steensma, 1898. Krant. 6 p. Ills. Nieuwe Purmerender Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor de Prov. Noord-Holland. 20ste jaargang Donderdag 1 September 1898 No. 36. Y 3871 Euro 5.00

NIEUWS VAN DE DAG. Feest-nummer: 1880 - 1930 Wilhelmina Koningin der Nederlanden. Amsterdam, Zaterdag 30 Augustus 1930. Krant. [4] p. Ills. - Y 2691 Euro 6.00

NIJHOFF, D.C. Bij den dood onzer vorstin. Een woord tot het Nederlandsche Volk. Utrecht, J.L. Beijers, 1877. Oorspr. omslag. 14 p. Y 3498 Euro 10.00

NIJHOFF, M. Rijmprent. Samenspraak. [Bij de geboorte van Beatrix]. Den Haag, L.J.C. Boucher, [1938]. Rijmprent. Illustratie Lucie van Dam van Isselt. Beatrix Wilhelmina Armgard. Y 3238 Euro 10.00

NIJLAND, A.J. De luister van Oranje, herdacht 12 Mei 1874. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1874. Oorspr. oranje papieren omslag. 29 p. Y 3474 Euro 15.00

NOORD-HOLLANDER, De. 31 Augustus 1898. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Amsterdam, N.W. Lienard Everts, 1898. Krant. 4 p. Ills. De Noordhollander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor de Provincie Noord-Holland. No. 70. Woensdag 31 Augustus 1898. 17de Jaargang. Redacteur P. van der Wilt. Y 3870 Euro 5.00

NOREL-STRAATSMA, A. Het Kindje in Hollands Huis. 's-Gravenhage, 1938. Geniet. 16 p. Ills. Geboorte prinses Beatrix. T6119 Euro 7.00

NOSTER, Cato. De Geest van den Prins van Oranje en De Hollander. Schouwspel in een tooneel. (Iacta esto alea). Amsterdam, Draaisma & Pordon, 1912. Geniet. 20 p. T6773 Euro 8.50

OBBINK, H. Th. (inleiding). Van Koningskind tot Moeder. Het leven van Prinses Juliana. Amsterdam, Het Leven, [1938]. Oorspr. omslag. 79 p. Met 200 foto's. Y 4671 Euro 9.00

OFFICIELE GIDS. Officiele gids uitgegeven door het Verhuurders Comite 7 januari 1937. Amsterdam/Den Haag, 1937. Geniet. [16] p. Bevattende o.m. de meest volledige lijst van tribuneplaatsen en plaatsen binnenshuis langs de geheele route van den bruidsstoet, benevens gids bij een bezoek aan Den Haag. Y 4641 Euro 8.00

OOSTVEEN, W.F. Uit het leven van onze Koningen. Een feestgeschenk voor het jonge Nederland. Bodegraven, J. van Rossum Dz., 1874. Oorspr. omslag. 48 p. Met drie litho's van Tresling & Co, Amsterdam. Y 2923 Euro 15.00

OOSTZEE, J.J. van. Het laatste woord. Toespraak na de Onthulling van het Nationaal Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage. 17 November 1869. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1869. Gebonden. 16 p. Sneden verguld. Y 3497 Euro 18.00

P.P. Het leven van Koning Willem III. Overzicht der belangrijkste feiten en datums uit zijn 25-jarige regeering. Rotterdam, P.C. Hoog, 1874. Oorspr. omslag. 53 p. T 9507 Euro 20.00

PANORAMA. Panorama: Feestnummer September 1936. Haarlem, Spaarnestad, 1936. Oorspr. omslag. [16] p. zwart/wit foto's Uitgegeven t.g.v. de vorstelijke verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard. T 6107 Euro 5.00

PEETERS, Ronald. Koning Willem II. Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg. Gemeente Tilburg, 1999. Gebonden. 36 p. Ills. Y 2466 Euro 8.00

PRINSEN GEERLINGS, Bert. (ed.). Moeder des Vaderlands. Haarlem, Boom-Ruygrok, 1948. Oorspr. omslag. (45) p. Geillustreerd. T6120 Euro 10.00

PROGRAMMA. Programma voor de Plegtige Begrafenis van Wijlen Hare Majesteit Mevrouw Sophia Frederika Mathilda, Koningin der Nederlanden, geboren Prinses van Wurtemberg op woensdag 20 Junij 1877. Den Haag, F.H. van Duijl, 1877. Een vel. 31 x22 cm. Y 4723 Euro 10.00

PROGRAMMA. Feesten te Amsterdam van 5 tot 9 September 1898. Plechtige intocht van Hare Majesteit de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam. Amsterdam, T. Snel, 1898. Oranje vouwblad. [4] p. 14 x 22 cm. Y2212 Euro 8.00

PROGRAMMA. Programma van het Kroningsfeest te IJlst op Dinsdag en Woensdag 6 en 7 September 1898. Z.pl. 1898. Oorspr. omslag. 8 p. Y 4685 Euro 9.00


PROGRAMMA. Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1900. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1900. Oorspr. omslag. 16 p. Y 3514 Euro 10.00

PROGRAMMA. Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1905. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1905. Oorspr. omslag. 16 p. Y 3512 Euro 10.00

PROGRAMMA. Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1906. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1906. Oorspr. omslag. 16 p. Y 3513 euro 10.00

PROGRAMMA. Koninklijk bezoek aan Amsterdam, 1910. Officieel feest-programma. Amsterdam, Holdert & Co., 1910. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. Wilhelmina Koningin der Nederlanden. Omslagontwerp: Theodorus Molkenboer. Y 2920 Euro 12.50

PROGRAMMA. Programma der feestelijkheden georganiseerd door het Comite 1813-1913 te Delft, ter viering van het herstel van Neerland's Onafhankelijkheid, op 8, 9 en 10 september 1913. Delft, B. Judels en A.J. Prins, 1913. Oorspr. omslag. 66 p. Officieele uitgave. Y 3237 euro 8.00

PROGRAMMA. Officieel Feestprogramma. 1930 Comite Lichtfeest. Illuminatie van Den Haag t.g.v. de 50e verjaardag van Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, N.V. Morks, 1930. Oorspr. omslag. 54 p. Ills. Met vele advertenties. Y 2499 Euro 10.00

PROGRAMMA. Officieel Programma voor de feestelijkheden t.g.v. den 50sten geboortedag van H.M. Koningin Wilhelmina. Rantjangan Jang Soedah di Tetepken. Oentoek Merajaken Limapoelaoeh Taoennja Sribaginda Maharadja Poetri Wilhelmina. Semarang, 1930. Oorspr. omslag. N.p. Geillustreerd. Met losse bijlage: Parcours van het Bloemencorso. Y0994 Euro 15.00

PROGRAMMA. Programma en Tekstboekje der Feestelijkheden te Batavia ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin [Wilhelmina] georganiseerd door de Feestcommissie Koninginnedag 1930 op 30 Augustus en 1 September. 1880-1930. Ambarawa, H.D. Mac Gillavry, 1930. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd. Y0993 Euro 12.50

PROGRAMMA. Feestprogramma ter gelegenheid van de verloving [8 september 1936]. van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Den Haag, 1936. Oranje vouwvel. [4] p. 14 x 22 cm. Y2215 Euro 6.00

PROGRAMMA. Programma. Van de Feestelijkheden ter gelegenheid van het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard op 7 en 8 Januari 1937 te Hengelo (G). Hengelo, 1937. Een oranje vel. T6105 Euro 7.00

PROGRAMMA. Programma van de Feestelijkheden in de Residentie. 40-Jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 1898-1938. Den Haag, 1938. Oorspr. omslag. 4 p. Y0383 Euro 9.00

PROGRAMMA. Programma van het Nationale Huldebetoon t.g.v. het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin op 6 September 1938. (Afdeeling Zeeland). Middelburg, 1938. Oorspr. omslag. 10 p. Y0381 Euro 8.00


PROGRAMMA. Officieel programma van de feestelijkheden augustus/september 1938. Comite voor de luisterrijke viering van het 40-jarig Regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage. Haagsche Drukkerij en Uitgevers Mij., 1938. Geniet. 68 p. Ills. Y 3388 Euro 10.00

PROGRAMMA. Officieel programma van de feestelijkheden. Comite voor luisterrijke viering van het 40-jarig regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage. Den Haag. Haagsche drukkerij en Uitg. Mij Zuid-Oost, 1938. Geniet. 68 p. Ills. Y 4683 Euro 12.00

PROGRAMMA. Programma voor den Nationalen Feestdag. Prins Willem of Prinses Wilhelmina. Als te Soesdijk een Prins wordt geboren, de eerste voornaam Willem zal zijn. Bij de geboorte van een Prinses zou de naam Wilhelmina worden gegeven. Rotterdam, 1938. Geniet. [16] p. Rotterdam bereidt zich voor op het Nationale Feest. [Geboorte prinses Beatrix]. Y 4658 Euro 7.00

PROGRAMMA. Officieel Feestprogramma van de feestelijkheden georganiseerd ter gelegenheid van het jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 28 Augustus - 6 September 1948 door de Oranje vereniging Statenkwartier. Den Haag, 1948. Geniet. [24] p. Y 4678 Euro 8.50

PROGRAMMA. Officieel programma t.g.v. het 50-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1948. Jubileum en Kroningsfeest op 31 Augustus en 6 September 1948. Driebergen, G. de Jong, 1948. Geniet. [12] p. Y 3555 Euro 8.00

PROGRAMMA AMSTERDAM. Programma der Feestelijkheden te Amsterdam bij gelegenheid van de Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina 5-9 September 1898. Amsterdam, De Globe, 1898. Geniet. 24 p. Ills. Y 3905 Euro 10.00

PROGRAMMA BOLSWARD. Programma van den optocht ter opluistering der feestelijkheden bij gelegenheid der kroning van H.M. Wilhelmina, koningin der Nederlanden, op woensdag den 7September 1898, georganiseerd van wege de Vereen. "Handel en Nijverheid" te Bolsward. Bolsward, Westerbaan, [1898]. Oorspr. omslag. [26] p. ills. Y 4695 Euro 10.00

PROGRAMMA BOVENKARSPEL. Programma van de Feestelijkheden te Bovenkarspel, ter gelegenheid der Inhuldiging onzer geerbiedige Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria op Dinsdag 6 September 1898. Enkhuizen, A. Egmond, 1898. Geniet. 28 p. Gedrukt op oranje papier. Y 3916 Euro 6.00

PROGRAMMA DEN HAAG. Oranje-programma. Deca-park en Capitol zaterdag en zondag 23 en 24 januari. Leuke opnamen van het huwelijk H.K.J. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Den Haag, [1937]. Een vel. 25 x 34 cm. Y 3883 Euro 5.00

PROGRAMMA DEN HAAG. Volgorde der handelingen bij de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor H.M. de Koningin-moeder. Adelheid, Emma, Wilhelmina, Theresia, Prinses van Waldeck en Pyrmont, Gemalin van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden. In het Rosarium te 's-Gravenhage op Donderdag 4 Juni 1936. 's-Gravenhage, Comite Gedenkteeken H.M. Koningin-Moeder, 1936. Vouwblad. Y 3898 euro 5.00

PROGRAMMA 's-HERTOGENBOSCH. Programma voor het Pontificaal Te Deum, bij Gelegenheid van het 40-jarig Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in de Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's Hertogenbosch 5 Sept. 1938. 's Hertogenbosch, F. Hendrikx, 1938. Vouwblad. 4 p. T9325 Euro 8.00

PROGRAMMA REEUWIJK. Feest-programma voor het Oranjefeest op woensdag 9 september 1936 te Reeuwijk aan de Brug. Reeuwijk, Boekhandel Haverkamp, 1936. Geniet. 23 p. Y 4676 Euro 8.00

PROGRAMMA WORMERVEER Programma voor de Kroningsfeesten te Wormerveer op 30 en 31 Augustus 1898. Wormerveer, D. Gorter Jr. 1898. Geniet. 28 p. Troonbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina. Groot Concert op den Stationweg o.l.v. de Heeren Lursen en Sicking met Tekst der te zingen Liederen. Y 3912 Euro 10.00

QUAST, J. Neerlands Psalmlied. Toespraak gehouden voor het Garnizoen in de Ned. Herv. Gem. te Utrecht op 31 Augusut 1898 in de Buurkerk. Utrecht, J. Bijleveld, 1898, Oorspr. omslag. 16 p. Y 4681 Euro 10.00

RAAMBILJET. Verloving Prinses Juliana met Prins Bernhard van Lippe. 8 september 1936. Goes, Oranje-Vereeniging, 1936. Een vel. Met foto. Y 3896 Euro 4.00

RAMSHORST, J.D. van en A. Baan. Aan Hollands Bruidspaar. Woorden en Muziek. Amsterdam, G. Alsbach, [1937]. Partituur [2] p. Feestzang voor Neerlands Jeugd. Y1586 Euro 6.50

RASJID, Moehd. Oranje Nassau 1898-1938. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, [1938]. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. Text: in het Maleisch. T5371 Euro 12.50

RENNES, Catharina van. Oranje-Nassau-Cantate. Voor meerstemmig kinderkoor. Woorden J.D.C. van Dokkum, muziek Catharine van Rennes. Utrecht, Jac. van Rennes, 1898. 2e oplage. Partituur ) 19 p. Aubade aan H.M. de Koningin, te zingen door de schoolkinderen der Residentie. Gecomponeerd op uitnoodiging van het hoofdcomite voor de Inhuldigingsfeesten te 's Gravenhage. T6063 Euro 10.00

RESIDENTIEBODE, De. Een buitengewoon nummer. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes. Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Den Haag, 1898. Krant. 6 p. De Residentiebode 5de jaargang, Woensdag 31 Augustus 1898 No. 1308. Y 3879 Euro 5.00

REYDING, A. en A.N.J. Fabius. De historische allegorische optocht. Gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1898. Oorspr. omslag. 76 p. Geillustreerd. Y0439 Euro 20.00

ROGIER, L.J. Nassau en Nederland. [Breda, Boerse en Peereboom], 1952. Geniet. 22 p. Rede uitgesproken in de Grote Kerk van Breda op Donderdag 10 Juli 1952 ter inleiding van de nationale Oranjeviering bij het zevenhonderdjarig bestaan van de stad. T8081 Euro 8.00

ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau. Z.pl. 1971. Geniet. 61 p. Ills. Overdruk uit: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Y 4657 Euro 8.00

ROSSUM, W. van en W.F. Oostveen. Mijn Nederland ik heb u lief! Nieuw volkslied met piano. Arnhem/Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen, z.j. 3e druk. Partituur (3 p.) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden. T6078 Euro 8.50

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD. Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898 - 1948. Rotterdam, 1948. Krant. [12] p. Ills. Omslagontwerp: BAC. Y 2697 Euro 7.00

RUYSCH, F.A.C. H.M. Koningin Wilhelmina. Haar leven, van Hare Troonbestijging af tot aan Haar Huwelijk. September 1898 - Februari 1901. 's-Gravenhage, M. van der Beek, 1901. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. Y1567 Euro 10.00

SANTEGOEDS, Evert. Juliana, moeder, majesteit. A.W. Bruna, Utrecht, 1994. Paperback, Ills., 208 p. Vorstin van warmte en eenvoud. Y 3081 Euro 7.00

SCHELL, Joh. Prinses Juliana-Marsch. Woorden en Muziek Op. 4. Den Haag, Uitgaaf van den Componist, 1917. 4de oplage. Partituur [2] p. Y1570 Euro 8.00

SCHELLART, A.I.J.M. Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland. Rijswijk, Elmar, [1984]. Gebonden S.O. 242 p. Ills. Y 2462 Euro 10.00

SCHENK, M.G. (red.). Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933. Gebonden. 155 p. T9376 Euro 12.50

SCHERMER HESSELING, H.J. Aan Zijne Koninklijke Hoogheid! den Heer Prins Frederik der Nederlanden. 28 Februari 1861. Z.pl. 1861. Cahiersteek. [4] p. Y 4699 Euro 8.50

SCHIMMEL. Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in ˇˇn bedrijf. Een bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands. Amsterdam, J.C. Loman Jr., 1874. 4e druk. Oorspr. omslag. 38 p. Y 3524 Euro 12.00

SCHMIDT, Johan. Koninginnedag. Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina na de viering van haar Vijfentwintigste Levensjaar. Monnikendam, Schmidt, [1905]. Gebonden. 52 p. Gesigneerd door auteur. Y 2921 Euro 25.00

SCHOUTEN, J. Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen. Utrecht, Kemink & Zoon, 1898. Oorspr. omslag. 932) p. Ills. T6138 Euro 8.00

SCHULTE. F.W.C.L. Het gebed voor onze Koningin. Predikatie gehouden door F.W.C.L. Schulte in de Hervormde Kerk te Muiden op Woensdag 31 Augustus 1898. Muiden, A. Muhl, 1898. Oorspr. omslag. 15 p. Y 3538 Euro 7.00

SCHURINK, H.J.A.M. (ed.). Catalogus van de Koning Willem II tentoonstelling in het Paleis Raadhuis te Tilburg, 12-20 Maart 1949. Tilburg, 1949. Oorspr. omslag. 34 p. [Los bijgevoegd aanbiedingsbriefje van de samensteller]. Y 3478 Euro 8.00

SMITS Pz, F.W. Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd. Feestrede over Psalm LXXXIX vers 19, bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Nederlands vrijheid. Utrecht, Kemink en Zoon, 1863. Gebonden half leer. 48 p. Sneden verguld. Y 3475 Euro 25.00

SMITS, J. Belangrijke brief door Willem I, Prins van Oranje, Den 16 Mei 1572, Uit Dillenborch geschreven aan zijne Vrienden in Dordrecht: met eenige geschiedkundige bijzonderheden tot dezelve betrekkelijk. Dordrecht, [1841]. Oorspr. omslag. 30 p. [Present exemplaar]. Y 3521 Euro 20.00

SOCIALE STEMMEN. Kroningsnummer van Sociale Stemmen. Utrecht, J. Bokma, 1898. Geniet.[24] p. Orgaan van den Oranjebond van Orde en der Kwartgulden-Vereen. voor Heide-Ontginning. Weekblad gewijd aan de bestrijding van de Sociaal-Democratie. 31 Augustus 1898. Y 4660 Euro 10.00

SOLDATENKRANT, De. Feestnummer no. 48. Woensdag 31 augustus 1898. Nederland juicht en jubelt, inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Breda, H. Engelbregt, 1898. Krant. [8] p. Ills. Y 3866 Euro 8.00

SON, Caspert van. (Inleiding). Portretten uit het Huis Oranje-Nassau, historisch foto-album uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina (1898-1938). Amsterdam, D. Drost & Zoon, Gebonden. 39 p. Met 64 ingeplakte foto's. Met bijlage: Programma der feestelijkheden bij gelegenheid dat HH. HM. Neerlands Koning en Koningin de Hoofdstad met een Bezoek zullen vereeren. Y 3500 Euro 30.00

SPOEL, Arnold. Ons Prinsesje. Gedicht van H.W. van der Mey. In volkstoon gecomponeerd voor een zangstem met piano. 's-Gravenhage, G.H. van Eck, z.j. 3e druk. Partituur. 4 p. Y1569 Euro 7.00

SPOEL, Arnold. Prinsesseliedje. Woorden: A. Willemina Keukenmeester. Voor eene zangstem met pianobegeleiding. Opus 57. Amsterdam, G. Alsbach & Co., z.j. Partituur [3] p. Y 1571 Euro 7.00

SPOEL, Arnold en J. Jongbloed-Talen. Vrouwe van Neerland. Lied voor middelstem met piano of orgelbegeleiding. Gedicht van J. Jongbloed-Talen en gecomponeerd door Arnold Spoel. Amsterdam, G. Alsbach & Co., [1930]. 3e druk. Partituur (3 p.) Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden [t.g.v. haar 50ste verjaardag]. T6031 Euro 8.00

STAATS-COURANT. Buitengewone Nederlandsche Staats-Courant. dinsdag 30 Augustus 1898. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1898. Een vel. 30 x 45 cm. Y 4707 Euro 8.00

STEMPELS, B. Gerardus. Oranje. Historisch tooneelspel in vijf bedrijven of acht tafereelen. Arnhem, G.J. Thieme, 1874. Oorspr. bedrukte oranje omslag. 76 p. T9469 Euro 12.00

STEVENS, J. Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1945. Oblong, Oorspr. omslag. 31 p. Ills. T6123 Euro 8.00

STRIJDKREET. Inhuldigings Strijdkreet No. 36. 12e jaargang zaterdag 3 September 1898. Snelpersdrukkerij v.h. Leger des Heils, 1898. Oorspr. omslag. 32 x 42 cm. Y2216 Euro 5.00

STRIJDKREET. Strijdkreet. Jublieum-Nummer 37ste jaargang No. 36. Zaterdag 8 September 1923. Het Regeerings-Jublieum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923. Amsterdam, Leger des Heils, 1923. Krant. 16 p. Ills. Y 3875 Euro 8.00

SURNGAR, W.H. De verjaardag van prinses Frederik der Nederlanden. Gevierd in de Louis-school te Amsterdam den 1sten Februarij 1862. [Leeuwarden, G.T.N. Suringar, [1862]. Cahiersteek. 8p. Louise Augusta Wilhelmina Amalia van Pruisen (1808-1870). Y 4694 Euro 8.00

TAMSE, C.A. (red.). Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis. Alphen aan den Rijn, A.W. Sijthoff, 1979. Gebonden. 422 p. Geillustreerd. Y0366 Euro 15.00

TAZELAARm J.P. Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. Breukelen, A.G.D. Gerritsen, 1898. Oorspr. omslag. 32 p. T6139 Euro 10.00

TEBBE, F.J.J. e,a. (ed). Encyclopedie van het Koninklijk Huis. Het Spectrum-Winkler Prins, Utrecht 2005. Gebonden, Stofomslag, Ills. 384 p. Zilveren Regeringsjubileum 2005 Y 3084 Euro 12.00

THE LOCAL. Welcome to H.M. Queen Juliana and to H.R.N. Prince Bernhard. Oranjestad, 1955. Oorspr. omslag. 12 p. Geillustreerd. The Local. Aruba's first English Illustrated Weekly volume VIII no. 25 Friday October 21, 1955. Y 3231 Euro 9.00

THOOLEN, F.J. Tekstboekje Nationaal Huldigingsdefile voor H.M. de Koningin op zaterdag 9 september 1933 in het Olympisch Stadion te Amsteerdam. 1898-1933.Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. Omslagontwerp MW. Y 3516 Euro 12.00

TIDEMAN, J. Onsterfelijk. Dichtregelen bij het afsterven van Neerlands Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren prinses van Wurtemberg 3 Junij 1877. Leiden, B. Blankenberg, 1877. Oorspr. omslag. 7 p. T9435 Euro 15.00

TIMOTHEUS. Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1937. Oorspr. omslag. [28] p. Ills. T6102 Euro 10.00

TJASINK, J. Op 'skonings verjaardag 1861. Een Stem uit het Volk. Voorgedragen op den Amsterdamschen Schouwburg. Amsterdam, De Erven H. van Munster & Zoon, 1861. Oorspr. omslag. [6] p. Y 3926 Euro 9.00

UIJTERSCHOUT, I.L. Het ceremonieel van de plechtige beediging van Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld, als officier van de Koninklijke Nederlandsche Weermacht. Den Haag, De Gebrs. van Cleef, [1937]. Geniet. 24 p. Ills. Y 3542 euro 8.00

VEENHUYSEN, A. Feestrede ter gelegenheid van de aanvaarding van het Koningschap over Nederland en zijne Kolonien door H.M. Wilhelmina van Oranje-Nassau, op Haren 18den verjaardag den 31sten Augustus 1898, over Psalm 132 vs. 17 b. Amsterdam, G.D. Bom HG.z., 1898. Geniet. 16 p. Y 4651 Euro 9.00

VEER, J.H. de. Oranje, de Zee. Apeldoorn, Drukkerij Erica, 1902. Oorspr. omslag. 1 p. Gedicht aangeboden aan H.M. de Koningin 31 Augustus 1902. T6018 Euro 10.00

VEERE, B. van. en W. Zuidema. Wilhelmina Cantate voor Jongens en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Utrecht, Gerrit Hilhorst, z.j. Partituur. (11 p.) T6022 Euro 8.50

VEERE, B. van. & W. Zuidema. Wilhelmina Cantate voor Jongens- en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Woorden en Muziek. Utrecht, Gerrit Hilhorst, [1898]. Partituur. 11 p. Y2180 Euro 12.50

VELSENS ADVERTENTIEBLAD. Proclamatie Emma en Wilhelmina. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Velsen, J.P. Nauta, 1898. Krant. 4 p. Met vele advertenties. Ymuidens gratis advertentieblad No. 174. Zaterdag 3 September 1898. 4e jaargang. Y 3872 Euro 5.00

VENLOOSCH WEEKBLAD. Kroningsnummer. Aan H.M. Koningin Wilhelmina bij Hare troonsbestijging. Venlo, Wed. H. Uyttenbroeck, 1898. krant. 4 p. Ills. Venloosch Weekblad 36ste jaargang 31 Augustus 1898. Y 3878 Euro 5.00

VERBOOM, Bernard en Jo Mulder. Neerlands Vreugde. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernard van Lippe Biesterfeld. Muziek en Tekst. Den Haag, Musico, 1937. Partituur 2 p. - Y1585 Euro 7.00

VISSER, B.C.A.M. Princesjes Wals. Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden. Utrecht/Arnhem, H. Rahr, 1885. Partituur (5 p.) Opgedragen aan de Koning en de Koningin der Nederlanden. T6019 Euro 10.00

VLAANDEREN, Andre (illustraties). Gedenkboek 1898-1923. Ter herinnering aan het 25 jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Tevens Practisch Handboek voor het Huisgezin. Beverwijk, Algemeene Boek- en Papierhandel C. Dingler, 1923. Gebonden.. 64 p. Ills. Y 4672 Euro 20.00

VOS Az, G.J. Koningin Wilhelmina ingehuldigd door haar volk. 12 liederen, ten gebruike in huis, school en kerk. Tekst en Muziek. Amsterdam, G.D. Bom HGz., [1898]. Oorspr. omslag. 16 p. - Y 2928 Euro 12.50

VREDEBODE, De. Onze beminde Koningin Wilhelmina op H.M. achttiende verjaardag 31 Augustus 1898 en Kroningsdag 6 September 1898. Dordrecht, De Vredebode, 1898. Krant. [8] p. Ills. De Vredebode Vrijdag 2 September 1898. no. 35. Zestiende jaargang. Y 2693 Euro 8.00

VRIES, Anne de. Oranje-bloesem. Kampen, J.H. Kok, 1936. Geniet. 56 p. Ills. Uitgegeven bij gelegenheid van het vorstelijk huwelijk 1937. Y 3543 Euro 8.50

VRIES FEYENS, George Lambert de. Prins Willem van Oranje 1533-1933. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1933. Gebonden 473 p. Ills. Verzameling opstellen over bijzonderheden uit het leven van Prins Willem, uitg. bij het 4e eeuwfeest van zijn geboorte Y 3936 Euro 15.00

VRIJE GELUIDEN. (Radiobode). Vrije geluiden 18e jaargang 28 augustus 1948. No. 35. Nationaal Programma. Delft, W. Gaade, 1948. Geniet. 16 p. Ills. Y 3894 Euro 5.00

WALTEROP, W. van. Een Parel aan de Kroon eens Konings. T.g.v. 's Konings Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1874. Rotterdam, J. Berge, 1874. Oorspr. omslag. 46 p. Y 3537 Euro 10.00

WIERINGHEN BORSKI, G. van. Met Oranje, Nederland; door Oranje, de Nederlandsche Volksvrijheid. Herinnering aan het halve-eeuwfeest van Neerlands met Volksvrijheid gekroonde herstelling. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1864. Oorspr. omslag. 40 p. Y 3496 Euro 15.00

WIJCK, H.C. v.d. 1849 - 12 mei - 1874. Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige regering van zijne majesteit den Koning der Nederlanden. Amsterdam, G. van der Linden, 1874. Vouw blaadje. [4] p. Willem III. Y 4662 Euro 12.00

WISSE, G. De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize. Dordrecht, D.J. van Brummen, 1938. 2e druk. omslag. 16 p. T6141 Euro 7.00

WITHUYS C.G. Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1863. Oorspr. omslag. 13 p. T6129 Euro 8.00

WITKAMP, P.H. De Nassau's en hun oudste burg in de Nederlanden. Eene feestgave op 12 Mei 1874. Amsterdam, L. van Bakkenes & Co., 1874. Oorspr. omslag. 40 p. Met 30 oorspronkelijke gravuren als portretten, monumenten, graftomben en afbeeldingen van den Burg Nassau, den Willemstoren en het Kasteel te Vianden. T6068 Euro 20.00

WOUDE, H. van der. Hulde aan Willem III. Bij gelegenheid van zijn 25 jarig-Koningschap. Vier liederen. Groningen, F. Wilkens, 1874. Oorspr. omslag. 8 p. T 9323 Euro 9.00

YMUIDENS ADVERTENIEBLAD. Proclamatie Emma en Wilhelmina. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Velsen, J.P. Nauta, 1898. Krant. 4 p. Met vele advertenties. Ymuidens gratis advertentieblad No. 174. Zaterdag 3 September 1898. 4e jaargang. Y 3865 Euro 5.00

ZEEUW J. Gzn., P. de. Onze Koningin. Het leven onzer geliefde vorstin a.d. Hollandsche jongens en meisjes verhaald. 1880 - 31 augustus - 1930. Utrecht, Kemink en Zoon, 1930. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. T4644 Euro 10.00

ZIRKZEE, Han. Huwelijkszang. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Tekst en Muziek. Amsterdam, G. Alsbach, 1937. Partituur 2 p. Y1575 Euro 7.50

ZUIDER-KERKBODE. 7e jaargang Vrijdag 2 September 1898. No. 34 . Feestnummer inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Middelburg, K. le Cointre, 1898. Krant 4 p. Zuider-Kerkbode Weekblad gewijd aan de Belangen der Gereformeerde Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Onder redactie van J. Hulsebos en A. Littooij. Y 3867 Euro 5.00

ZWEERS, Bernard en Nicolaas Beets. Kroningscantate voor gemengd koor. Door Bernard Zweers. Gedicht van Nicolaas Beets. Zang en piano. Amsterdam, G. Alsbach & Co., [1898]. Partituur (21 p.) T5993 Euro 12.00

ZWEERS, Bernard en Van Loghem (Fiora Della Neve). Kroningscantate. De Algemeene Muziekhandel Stumpff en Koning, [1898]. Partituur (29) p. Voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. T9455 Euro 12.00

ZWEERS, Bernard & Mr. van Loghem [Fiora della Neve]. Kroningscantate voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. Muziek en woorden. De Algemeene Muziekhandel Stumpff en Koning, Partituur. 1898. 29 p. Y2184 Euro 10.00

19e eeuw

Erasmus
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk Huis
Kunst
Middeleeuwen
Poezie en over poezie
Politieke Brochures
Prive-Domein/Open-Domein
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Verzamelde Werken
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page