Koninklijk Huis

2020

- Aandenken. Immortellen gestrooid door de koningin der aarde op het graf van de geliefde koningin Sophia. 's-Gravenhage, Joh. IJkema & M.M. Couvee, 1877. Oorspr. omslag. 92 p. - xY 0375 x 15.00

- Catalogus. Het Huis Oranje Nassau en de Leidse Universiteit. Leiden, Academisch Historisch Museum, 1956. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6140 x 7.00

- Damkerk te Utrecht. Openbare Orgelbespeling op Maandag 1 September 1890, door J. Wagenaar. Utrecht, L.E. Bosch, 1890. een vel. 15 x 25 cm. T.g.v. Wilhelmina's tiende verjaardag. xY 4709 x 8.00

- De jeugd van H.M. Koningin Wilhelmina. Een feestgave voor de kinderen van de Zondagschool. Heusden, A. Gezelle Meerburg, [1898]. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 6136 x 8.00

- De Oranjeboom. Een Feestgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd. 12 Mei 1874. Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1874. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9321 x 9.00

- De Oranjeboom en de rijpsten zijner vruchten. Feest-uitgave 12 Mei 1874. Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1874. Oorspr. omslag. 23 p. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeringsjublileum van koning Willem III. xT 6071 x 10.00

- Doopsbediening van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. Met een rede van E.H. Blaauwendraad. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1938]. Oorspr. omslag. 24 p. Omslagtitel: 12 Mei 1938. Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. xT 6111 x 6.50

- Feestbijlage: Katholieke illustratie van 10 Augustus 1939: Het Zomert in den Hof. t.g.v. de geboorte van Irene Emma Elisabeth prinses van Oranje Nassau, prinses van Lippe Biesterfeld geboren 5 Augustus 1939. ['s-Hertogenbosch], 1939. Vouwblad. [4] p. Ills. Lied: Martien Beversluis. Illustraties: Frans Lammers. xY 4713 x 12.00

- Feestuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 6 Sept. 1898 - 6 Sept. 1923. Den Haag, Uitgeversbureau J. ten Wolde & Co., 1923. Geniet. 18 p. Ills. - xY 2688 x 10.00

- Gedachteniswoord op den 18en geboortedag van H.M. de Koningin der Nederlanden. Het Nederla.ndsch Genootschap Christelijke Heiliging van den Zondag, [1898]. Oorspr. omslag. 19 p - xY 4689 x 8.00

- Herinnering aan de Feestelijke Ontvangst van H.M. de Koningin & Z.K.H. Prins Hendrik te Amsterdam 5 Maart 1901. Fotografieen van Mij. Guy de Coral & Co. Amsterdam, N.J. Boon, 1901. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 12 p. Geillustreerd. (Losse bladen) - xY 1568 x 30.00

- Het Nederlandsche Koningsfeest. 12 Mei 1849-1874. Amsterdam, E.S. Witkamp, 1874. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 0094 x 8.00

- Historische Allegorische optocht 7 September 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1898. Oorspr. omslag. 12 p. Gedrukt in rood/zwart en op Van Gelder Papier, onafgesneden. xY 0186 x 10.00

- Huldefeest ter herdenking van het 25 jarig verblijf van H.M. de Koningin-Moeder in Nederland. 1879-1904. Z.p. 1904. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. Enkele van de illustraties door Willy Sluiter. xY 3492 x 15.00

- Inhuldigingsfeest te Willemstad 31 Augustus 1898. Concert, Optocht, Groote Parade, Kerkelijke Plechtigheid en planten van een Herinneringsboom ter eere onze geliefde Vorstin. Rotterdam, 1898. Een oranje vel. 20 x 12 cm. - xY 7487 x 6.00

- Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage. Officieele Feestwijzer erkend door het Uitvoerend Comite voor de Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage Nrs: 1 t/m 8. 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Mij., 1898. Oorspr. omslagen. acht losse deeltjes. - xY 3502 x 50.00

- Inhuldigingsfeesten van H.M. de Koningin. Officieel Programma van den Lichtstoet op Zaterdagavond 10 September 1898 te Amsterdam. Amsterdam, B. Wijnperle, 1898. Oorspr. omslag. 15 p. Met advertenties. - xT 9324 x 10.00

- Kaart: Geboorte-aankondiging van Hare Koninklijke Hoogheid Beatrix Wilhelmina Armgard Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. 30 Januari 1938. 's-Gravenhage, 1938. Gevouwen Kaart. 19 x 15 cm. Deze oorkonde is aangeboden door den Boekhandel en de Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij. aan alle bezitters van het Standaardwerk De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau door N. Japikse. xY 5537 x 7.00

- Koningin Wilhelmina regeringsjubileum 1898-1938, herinneringsalbum voor het schoolkind. Amsterdam, Vereenigde Fotobureaux, 1938. Oorspr. omslag. [32] p. Geillustreerd. - xY 3481 x 10.00

- Kronprinses Juliana - Prins Bernhard der Nederlanden. Verlovingsalbum. Malmo, A.B. Malmo Art Print, 1937. Geniet. [32] p. Foto's met onderschrift in het Zweeds. xY 3910 x 10.00

- Leidraad tot de Inhuldigings-Feesten te 's-Gravenhage 9 - 13 September 1898. 's-Gravenhage, Haagse Boekhandel/Gebr. Belinfante/Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, 1898. Oorspr. omslag. 100 p. Ills. - xY 5525 x 15.00

- Liederen voor het Kroningsfeest. Uitgave van de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang. Amsterdam, W. Versluys, 1897. Oorspr. omslag. [16] p. Uitg. t.g.v. de kroning van Koningin Wilhelmina. Tekst en muziek. xY 2929 x 15.00

- Maandag 1 September 1890: feestelijke viering van den tienden verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Groot Concert en Vuurwerl op het Vreeburg. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1890. Oranje Vouwblaadje 16 x25 cm. - xY 4708 x 8.00

- Nieuwjaarsboodschap van H.M. Juliana Koningin der Nederlanden 1949. Amsterdam, De Bezige Bij, 1948. Kaart in Envelop. Achterkant envelop Ex Libris Albert Hahn. xY 5536 x 8.00

- Officieele feestgids ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek aan Amsterdam 1901. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1901. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xT 7769 x 10.00

- Officiëele feestwijzer voor het bezoek van H. H. M. M. de Koninginnen aan Dordrecht op woensdag 18 augustus 1897. Dordrecht, Morks & Geuze, 1897. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. - xY 3528 x 10.00

- Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888. Amsterdam, Holdert & Co., 1888. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xT 6133 xx 10.00

- Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888. Amsterdam, Holdert & Co., 1888. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. Met extra pagina in kleur. xY 3507 x 15.00

- Officieele Feestwijzer voor Inhuldigings Feesten te Rotterdam 31 Augusut 1898. M. Wijt & Zonen, 1898. Geniet. [116] p. Ills. - xY 4704 x 15.00

- Portret: Willem III, Koning der Nederlanden. Haarlem, 1887. Een vel. Bijlage van de Oprechte Haarlemsche Courant van 19 Februari 1887. xT 6080 x 5.00

- Portret: Z.M. Koning Willem III. 1817 - 19 Februari - 1887. Z.p. 1887. Een vel. Premieplaat van De Vlieger. xT 6081 x 5.00

- Prinses Juliana Album. (Verzameling prentbriefkaarten met afbeeldingen uit het leven van Prinses Juliana 1909-1927). Rijswijk, Blankwaardt & Schoonhoven, 1928. Oblong. 16 bladen. - xY 2936 x 10.00

- Prinses Marianne der Nederlanden 1810-1883. Tentoonstelling 12 juni t/m 8 augustus 1971. Voorburg, Museum Swaensteyn, 1971. Geniet. 24 p. Ills. - xY 3909 x 9.00

- Programma der feesten te geven door de Vereeniging tot veredeling van het volksvermaak, te Amsterdam, ter viering van den verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden op 31 Augustus 1901. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1901. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 2935 x 10.00

- Sint-Willibrordusvereeniging ter verspreiding van goedkoope katholieke volkslectuur. Wilhelmina bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden. Jrg. 3 No. 1. 1898/99. Amsterdam, R.K. Propaganda-Genootschap, 1898. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 4655 x 8.00

- Souvenir aan de inhuldiging, Amsterdam Den Haag, september 1898, leger revue. Fotograaf/lichtdruk: Emrik & Binger. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1898. Oorspr. omslag. 11 bladen. 19 x 30 cm. - xY 5545 x 15.00

- T.a.v.e.n.u.'s Feestlied. Populaire coupletten voor zang en piano. Amsterdam, T.A.V.E.N.U. Abrahamson & Van Straaten, [1901]. Partituur (3) p. Ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. xT 6044 x 6.00

- 't Oranje-huis thuis. Catalogus van de tentoonstelling 16 juni - 9 september 1951. Gouda, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, 1951. Oorspr. omslag. 20 p. - xY 4703 x 8.00

- Tentoonstelling "huwelijken in het huis Oranje Nassau" 's-Gravenhage, Oranje Nassau Museum, 1936. Oorspr. omslag. 31 p. Tentoonstelling van 23 Dec. 1936 t/m 17 Jan. 1937, Oranje Nassau Museum, 's-Gravenhage xY 3483 x 9.00

- Tentoonstelling Rondom een album van Koningin Sophie. Terugblik op het leven van Koningin Sophie der Nederlanden (1818-1877). Oranje Nassau Museum-Stedelijk Museum 'Het Prinsenhof', 1977. Oorspr. omslag, Ills., 108 p. 25 x 20 cm. rijk geillustreerd xY 3762 x 10.00

- Tentoonstelling Vier eeuwen Oranje. Dordrecht, Dordrechts Museum, 1952. Geniet. 32 p. Tentoonstelling 27 april t/m 18 mei 1952. xY 3487 x 9.00

- Terug in het Vaderland. Rotterdam, Het Parool, [1945]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xY 3535 x 6.00

- Treurmarsch bij het afsterven van Zijne Majesteit Willem III Koning der Nederlanden Groothertog van Luxemburg enz. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel, [1890]. Partituur (5 p.) - xT 6028 x 8.50

- Trouw aan zijnen Majesteit Koning Willem den Derde, van den Dichter. Die de Nagedachtenis van Prins Willem den Eersten zocht te schandvlekken. Amsterdam, H.G. Koster H.G. Zn. z.j. Vouwblad. [8] p. - xY 3449 x 10.00

- Van dag tot dag. Feestgids voor de Kroningsweek. Opgave van de voornaamste Feestelijkheden. Amsterdam, 1898. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 6 p. - xT 9310 x 8.50

- Van Juliana tot Juliana. Tentoonstelling van voorwerpen uit het Koninklijk Huisarchief, daartoe afgestaan door H.M. de Koningin. Z.p. [ca. 1950]. Oorspr. omslag. [28] p. Met 1 losse bijlage: stamboom. - xY 3476 x 8.00

- Veertig jaar in beeld. Delft, Meinema, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. foto's 1898-1938 Landsvrouwe en Landsmoeder. xT 7767 x 8.50

- Ver van het Vaderland. Fotoboek ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, 1898-1948. Rotterdam, Wyt Uitgevers, [1948]. Spiraalband. [109] p. Ills. - xY 4653 x 8.00

- Vereeniging tot Veredeling van Volksvermaken Park Tivoli. Op Zondag 31 Augustus 1890, t.g.v. den 10den verjaardag H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Groot Volksfeest-Concert. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1890. Een vel. 17 x 31 cm. [hoekje uit rechterbovenhoek]. xY 4710 x 8.00

- Vorstelijk Huwelijk. Z.p. 1937. Oorspr. omslag. 16 p. zwart/wit foto's. Speciaal reportage-nummer in verband met het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. xT 6100 x 5.00

AANKONDIGING WATERFEEST. Waterfeest op het Y - 7 September 1898 - ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1898. Vouwvel. [4] p. - xY 4232 x 10.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Bij het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Koning Willem III, den 12den Mei 1874. Nijmegen, P.J. Milborn, 1874. Vouwblad 4 p. - xT 9313 x 9.00

ADELMUND, Martijn J. & Thijs van der Veen. De verborgen geschiedenis van de Oranjes. Utrecht, A.W. Bruna, 2008. Paperback. 183 p. Ills. - xY 1966 x 8.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Amsterdamsche feestgedichten van J.A. Alberdingk Thijm ... ter gelegenheid van XII Mei MDCCCLXXIV, den 25en verjaardag der huldiging, als Koning en Koningin der Nederlanden van Willem den Derde en Sophia Mathilde. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1874. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 3541 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Trouw. Een huldegroet aan Zijne Majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand, 1853. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. 2e druk. Cahiersteek. 10 p. - xT 9309 x 10.00

ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. Een vermoedelijk Slotwoord. Leiden, P. Engels & Zoon, 1879. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 26 p. - xT 9303 x 40.00

ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. Nadere toelichting van mijnen brief van den 17den September 1879. Leiden, P. Engels & Zoon, 1879. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 20 p. - xT 9301 x 40.00

ALGEMEEN HANDELSBLAD. Jubileumnummer Algemeen Handelsblad. 4 September 1923. Wilhelmina 1898-1923. Amsterdam, 1923. Krant. 36 p. Ills. Voorkant krant Illustratie: L. Kalff. inv. xY 2222 x 5.00

ALGEMEEN HANDELSBLAD. Wilhelmina Regina. Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad uitgegeven t.g.v. het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. - Algemeen Handelsblad Zaterdag 3 September 1938, no 36495. xY 3239 x 8.00

ALKEMA, H. Weer Oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1910]. Gebonden. 62 p. Geillustreerd. - xT 6118 xx 10.00

ANDRINGA, W. Een vorstelijk gezin. Schetsen uit het leven van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Utrecht, Joh. de Liefde, [1898]. Oorspr. omslag. 180 p. - xY 0116 x 10.00

ARUBA ESSO NEWS. (krant). Lago Is Host To Queen and Prince. Aruba Hails First Queen's Visit. (Koningin Juliana en Prins Bernhard bezoeken Aruba). Lago Oil Transport Co., 1955. Twee kranten. 8 + 8 p. Ills. Aruba Esso News Vol. 16 no. 22 en 23. November 5, 1955. xY 2940 x 10.00

BAAS, O. Oranje-Nassau en Nederland. Groningen, P. Noordhoff & M. Smit, 1874. Oorspr. omslag. 142 p. - xY 3527 x 12.00

BALLAND, Dr. l'Arbre Genealogique d'Orange. Quinze Sonnets a la Hollande. Dedies a sa Majeste la Reine Wilhelmine a l'occasion de son couronnement 1880 - 31 Aout - 1898. Zutphen, Thieme, 1898. Oorspr. omslag. 20 p. - xY 1549 x 15.00

BAS, W.G. de en L.M. Kalmijn. Oranjelente. Met een inleidend woord van H.Th. Obbink. De Bilt, Uitg. De Branding, [1936]. Geniet. 24 p. Zwart/wit foto's. [Juliana en Bernhard]. xY 4670 x 8.00

BEIJL, H.Z de. Oranje-Boek, losse schetsen uit het Leven en Bedrijf der Oranje-Vorsten. Feestgave voor Jong en Oud op het Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1849-1874. Amsterdam, Wed. J.G. Aukes / Wilke Harms, 1874. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 39 p. Schooluitgave. Op de laatste 8 p. Geillustreerd Wilhelmuslied. xY 0403 x 15.00

BENAVENTE, A.B. en P. Boas. Welkomst-groet aan den Koning, bij gelegenheid van Z.M. komst te Amsterdam in April 1861. Amsterdam, Brix von Wahlberg, 1861. Partituur 2 p. Coupletten (met koor) voorgedragen door den Heer J.L. Rozelaar. xT 9457 x 15.00

BERESTEYN, E.A. van. Iconographie van Prins Willem I van Oranje. T.g.v. de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1933. Oorspr. omslag. 39 + 25 p. Geillustreerd. - xT 9418 x 20.00

BERG, G.S. van den. Van blijde dingen toch het meest. Delft, W.D. Meinema, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. Met een losse bijlage. Het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. xT 9441 x 8.00

BIEMOND, J. Openluchtspel van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Medan, 1936. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd met vele advertenties. Aangeboden door het Oranje Comite te Medan aan de Medansche burgerij en de andere inwoners der Oostkust van Sumatra. xT 9466 x 45.00

BLOYS VAN TRESLONG, P.C. Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen. Z.p. Comite van de Vereeniging Oranje Nassau Museum, [1930]. Oorspr. omslag. V + 108 p. - xT 6225 x 20.00

BLUMENTRITT, F. Koningin Wilhelmina Wals voor klavier gecomponeerd door F. Blumentritt. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. Partituur (12 p.) - xT 6012 xx 8.00

BOELEN, J.J.G. &A. Giesen. Moeders Wiegelied voor H.K.H. Prinses Juliana. Woorden en Muziek. 's-Gravenhage, G.H. van Eck., 1909. Partituur. [3] p. - xY 2183 x 9.00

BOER, C.L. Huldigingsmarsch. Gecomponeerd ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. (1923). Rotterdam, Van Esso & Co., [1929]. Partituur (2 p.) Opgedragen aan den Genraal Majoor H.C.J. ter Beek. xT 6033 x 8.00

BOHRINGER, J.A. De Zwijger Spreekt. 6 September 1898, Kroningsdag. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1898. Bruin blanco omslag. 8 p. - xY 4711 x 8.00

BOLHUIS, J. van. Door mij regeeren de Koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Eene prediking over spreuken 8:15, bij gelegenheid van de Troonbestijging van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, uitgesproken op 31 augustus 1898. Amsterdam, Scheffer & Co., 1898. Geniet. 20 p. - xY 3915 x 10.00

BONEVITO, Jacq. en PAOLI Prins Bernhard Lied. Hij kwam, zag en... overwon!. Rotterdam, Paul Duval, [ca. 1936]. partituur [3] p. Aangeboden door Louis Dobbelmann, Rotterdam. xY 1587 x 9.00

BOORN, J.E. van. Koninginne-Marsch voor Piano. Gecomponeerd door J.E. van Boorn. Arnhem, A.A. Noske, [1898]. Partituur (5 p.) - xT 6058 x 9.00

BOSMAN, J.M.H. Het Vijf en Twintigjarig Koningschap van Willem den Derde. (Bijvoegsel tot de gedenkplaat der inhuldiging). Tiel, D. Mijs, 1874. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 2863 x 12.00

BREEN, Joh. C. De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje. Amsterdam, 1917. Gebonden. 36 p. Uitgave van de Amsterdamsche Christelijke Oranje-Vereeniging. xY 1884 x 10.00

BRESSON, Auguste. l'Avenement de Guillaume Trois. 1849. Le Haye, Mai 1849. Vouwblad. [4] p. - xY 1550 x 10.00

BROUWER, P. Oranje Boven. Een verhaal uit het jaar der bevrijding. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, [1913]. Oorspr. omslag. 37 p. - xT 4856 x 10.00

BRUGGHEN van LAUWENRECHT, Ch.Th. Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1874. Broche. 7 p. - xY 0438 x 10.00

BULLETIN. Bulletin Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode. Prinses Verloofd, Bandoeng, 8 September 1936. Bandoeng, 1936. Een vel. 26 x 18 cm. - xY 7516 x 5.00

C.C. 12 mei 1874. Aan de Kinderen van mijn Vaderland, hoofdzakelijk de Volksscholen. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1874. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 8 p. - xT 9308 x 10.00

CAMPERT, Jan. Gedicht. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld. 31 Januari 1938 0,47 voormiddag. Leiden, Eduard Udo, 1938. Vouwblad met Oranje lint. - xY 0336 x 15.00

CAPTIJN, A. Je Maintiendrai Nationaal Zangspel gewijd aan Koningin en Vaderland. 1901-1926. Ter eere van het 25-jarig Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H de Prins der Nederlanden. Leiden, P.J. Jansen, 1926. Geniet. 38 p. Ills. - xY 4705 x 15.00

CATALOGUE. Catalogue de la collection de miniatures appartenant a S.A.R. Mgr. le Prince Alexandre de Pays-Bays. Prince d'Orange. Bruxelles, Typographie et Lithographie E. Guyot, 1882. Broche. 25 p. - xY 0437 x 15.00

CATALOGUS. Oranje-Nassau tentoonstelling in het Gemeente Museum te Arnhem Mei-Juni 1926. Arnhem, 1926. Oorspr. omslag. 63 p. - xY 3484 x 10.00

Chr. [= Dirk Christaan Meijer]. Over de ware beteekenis van het Oranje boven. Een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: Een weinig Amsterdamsche kritiek. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1863. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 3550 x 10.00

Chr. [Dirk Christiaan Meijer]. Over de ware beteekenis van het Oranje boven. Een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: Een weinig Amsterdamsche kritiek. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1863. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 6018 x 15.00

COENEN, Joh. M. Heil Oranje! Fantaisie op Oud Hollandsche Volkslieder van A. Valerius 1626. Tilburg, M.J.H. Kessels, [1895]. Parituur. (7 p.) - xT 5989 x 10.00

COHEN Stuart, M. Het feest veranderd in rouw. Een woord op den vroegeren geboortedag van Neerlands Koningin. 17 Juni 1877. Utrecht, Kemink & Zoon, 1877. Oorspr. omslag. 20 p. omslag beschadigd. xT 7808 x 8.50

CRAEIJVANGER, K.A. Feestmarsch voor de piano. Ter gelegenheid van het Nationaal Concours van Nederlands Handboog-Schutterijen en Harmonie-Vereenigingen op den 23 en 24 September 1851 te Utrecht. Utrecht, H. Rahr, [1851]. Partituur (5 p.) Opgedragen aan den Opperbeschermheer der Handboogschutterijen Z.M. de Koning Willem III. xT 6029 x 15.00

DAGBLAD DE ECHO. Inhuldigingsnummer 1898. H.M. Koningin Wilhelmina 1880 - 31 Augustus - 1898. Amsterdam, De Echo, 1898. Krant. [12] p. Ills. Behoorende bij het Dagblad De Echo van Zaterdag 3 September 1898. xY 2694 x 10.00

DAGBLAD DE GRAAFSCHAPPER. Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. Winterswijk, Dagblad De Graafschapper, 1948. Krant. [36] p. Ills Dagblad De Graafschapper, Doetinchemsch Dagblad, Winterwijksch Dagblad. Aangeboden aan onze lezers 31 Augustus 1948. xY 2695 x 10.00

DAM, L.J. van en W.F.G. Nicolai. Neerlands Vreugdezang, voor gemengd koor met begeleiding. Kampen, Ph. Zalsman, [1909]. Partituur (8) p. - xY 1572 x 10.00

DE DORPSSCHOOLMEESTER. Oranjegezinden en Patriotten. Ernst en Luim. Tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863. Utrecht, C. van der Post Jr., 1864. Oorspr. omslag. 80 p. Met een plaat. - xT 9439 x 15.00

DE LICHTTOREN. 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923. 's-Gravenhage, 1923. Krant. [4] p. De Lichttoren. Weekblad der Hervormde Stadszending te 's-Gravenhage. 10e jaargang no 17. 1 September 1923. Blijde boodschap voor Nederland. [Omslagontwerp F. Nackaerts]. xY 2692 x 6.00

DE ORANJEKRANT. De Oranjekrant. Uitgave t.g.v. het Vorstelijk Huwelijk. Bevattend programma en route der Huwelijksstoet. Den 7den Januari , in het jaar 1937. Amsterdam, J. Polak. Huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard. xY 3251 x 5.00

DE PRINS. H.K.H. Prinses Juliana verloofd met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Amsterdam, 1936. Enkel vouwvel. (4 p.) zwart/wit foto's Bijvoegsel van De Prins van 12 September 1936. 36ste jrg. no. 11. xT 6101 x 5.00

DE 'S-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE. Toen juichte het gansche volk. Proclamatie van den 31sten Augustus 1898, betreffende de aanvaarding der Regeering door Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina. Den Haag, W.A. Beschoor, 1898. Vouwblad. [6] p. De 's-Gravenhaagsche Kerkbode. Uitgegeven ten voordele van het Weduwenfonds der Hervomde Predikanten 12e jrg. 1898. no. 49. xY 3234 x 7.00

DE VREDEBODE. Onze beminde Koningin Wilhelmina op H.M. achttiende verjaardag 31 Augustus 1898 en Kroningsdag 6 September 1898. Dordrecht, De Vredebode, 1898. Krant. [8] p. Ills. De Vredebode Vrijdag 2 September 1898. no. 35. Zestiende jaargang. xY 2693 x 8.00

DE WEST. De West. Dagblad uit en voor Suriname. 47ste jaargang Vrijdag 28 October 1955. No. 6768. Glorieuze intocht van Koningin Juliana en Prins Bernhad. Paramaribo, W. Kraan/Oliviera, 1955. krant. 8 p. - xY 3880 x 6.00

DE ZAANLANDER. De Zaanlander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. 3 September 1898. T.g.v. het Kroningsfeest. Koog a/d Zaan, 1898. Vouwblad. [4] p. Kroningsfeest Koningin Wilhelmina. xY 3254 x 5.00

DEK, A.W.E. Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder. Rijswijk, Krips Repro, 1962. Gebonden. 127 p. Geillustreerd. - xY 0365 x 15.00

DOES DE BIJE, Ambroos van der. Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1858. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 46 p. - xY 0341 x 20.00

DONGES, Carl. Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beitrage zu den Bezienhungen des Oraniers zu seinen Stammlanden. Dillenburg, Mortiz Eidenbach, 1909. Gebonden. XX + 229 p. Geillustreerd. Veroffentlichungen des Historischen Vereins zu Dillenburg (E.V.) Nr. 5. xY 0364 x 20.00

DROZ, P.F. La Hollande en Face de l"Europe, le 12 Mai 1874. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1874. Broche. 8 p. - xY 0435 x 15.00

DUBOIS, A. De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix. Oud-Beijerland, J.P. v.d. Tol, 1938. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6142 x 7.50

DYSERINCK, Hendrik. Nassau-Stamboom. 's-Gravenhage, 1898. Nieuwe papieren omslag. [14] p. Met uitklapbare stamboom. Overdruk uit het Oranjenummer van het Marineblad. xY 5538 x 10.00

EEN ORANJEKLANT. De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een Oranjeklant. Rotterdam, Van Meurs & Stufkens, 1879. Oorspr. omslag. 58 p. - xY 3485 x 16.00

FABIUS, A.N.J. De historisch-allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Schetsen van A. Reyding. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1898]. Oorspr. omslag. 73 p. - xT 7382 x 20.00

FEEST-CONCERT. Hulde aan Oranje. Feest-Concert door de beide afdeelingen der Koninklijke Nationale Zangschool. Directeur J.H. Marinus. Met medewerking van Maike Hekkama, Anna de Graaf, B.J. de Goey, R.P. van Beckum en Henri de Louw en de Kapel der Utrechtsche Schutterij op Maandag 21 Februari 1887 in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen. s-Gravenhage, H.L. Smits, [1887]. Oorspr. omslag. [14] p. Feestcommissie J.P. Vaillant et al. xY 4686 x 10.00

FEESTGIDS 1874. Officieele Feestgids bij het XXV jarig Jubile der Inhuldiging Z.M. Koning Willem III te Amsterdam. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1874. Oorspr. omslag. 26 p. Geillustreerd. - xY 0184 x 15.00

FEESTGIDS 1887. Geillustreerde Feestgids. Amsterdam April 1887. Uitgegeven onder medewerking van het Uitvoerend Comite der Feestcommissie (Voorz. A.J.C.S.J. Bergsma), met illustratien van H.P. Berlage, Gerard Muller, L.W.R. Wenckebach. T.g.v. de 70e verjaardag van Koning Willem III. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1887. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 48 p + [16] p. Feestlied door J.J.L. Ten Kate. De Nederlandsche Vlag: Ludwig Felix Brandts Buys met muzieknotatie. xY 0183 x 25.00

FEESTGIDS 1887. Volledige Officieele Feestgids. Eerbiedig opgedragen aan Z.M. den Koning ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten 1817-1887. Amsterdam, J.C.M. van Diggelen & Co., 1887. Oorspr. omslag. 32 p. Met veel plaatselijke advertenties. Met o.a. Amsterdams Oranjelied op den twaalfden april 1887 van W.J. Hofdijk. xT 7711 x 12.50

FEESTGIDS AMSTERDAM 1898. Officieele Feestgids uitgegeven namens de Hoofd-Commissie van Ingezetenen voor de Feestelijke Ontvangst van Hare Majesteit de Koningin te Amsterdam bij gelegenheid van Hr. Ms. Inhuldiging binnen Amsterdam in 1898. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1898. Oorspr. omslag. 80 + advertenties. Geillustreerd. - xY 0988 x 10.00

FEESTGIDS NAARDEN. Feestgids der Kroningsfeesten te Naarden op 31 Aug. en 1 Sept. 1898. Naarden, A.A./ van Hemert, 1898. Geniet. 42 p. H.M. Koningin Wilhelmina. xY 3914 x 10.00

FEESTWIJZER Feestwijzer voor de Feesten te Sliedrecht ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina op Woensdag 31 Augustus 1898. Sliedrecht, Gebr. Luijt, 1898. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 4677 x 8.00

FERINGA, J.H. Door mij regeeren de koningen. Inleiding op de plechtige ure des gebeds ter gelegenheid van de aanvaarding der regeering van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria Koningin der Nederlanden. Amsterdam / Pretoria, Hoveker & Wormser, 1898. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 4690 x 10.00

FLIER, G.J. van der. Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September). 's-Gravenhage, W.A. Beschoor, 1898. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 4679 x 12.00

FLIER, G.J. van der. Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September). 's-Gravenhage, W.A. Beschoor, 1898. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 5534 x 10.00

FRUIJT, G.P. Drie Oranjeliederen. Amsterdam, F.W. Egeling, 1898. Oorspr. omslag. [8] p. Ills. Uitgave van de Nederlandsche Zondagschool-Ver. xY 2927 x 15.00

GERRETSON, R. De Landing van Willem I te Scheveningen. Historische Schets voor Gemengd koor, Harmonium of Piano. 1813-1913. Rotterdam Joh. de Heer, 1913. Oorspr. omslag. Partituur. 17 p. Historische Schetsern no. 3. xT 9412 x 15.00

GIDS. Gids van Amsterdam, ten dienste der vreemdelingen die de hoofdstad gedurende de inhuldigingsfeesten wenschen te bezoeken 1898. Amsterdam, Herdes & Co., 1898. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. - xY 2862 x 15.00

GIDS. Volks-feestgids voor de Kroningsfeesten. Wegwijzer naar winkeliers en de bezienswaardigheden van Amsterdam. Amsterdam, J.N. Mug, 1898. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 3518 x 8.50

GOESCHE COURANT. (Bijlage) Jubileum-Nummer behoorende bij het nummer van 31 |augustus 1923 van de Goesche Courant. 25-Jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923. Goes, F. Kleeuwens, 1923. Geniet. [28] p. Ills. - xY 3893 x 7.00

GRAAF, F. de. 1849-1874. Het Zilveren Feest van Oranje en Nederland. Feestgave op 12 Mei. Bevattende een keurig portret van Z.M. den Koning, benevens eene korte beschrijving der Troonsbeklimming. De voornaamste gebeurtenissen. Wat Koning Willem III voor Nederland is en De Oranjestam. Wageningen, A. Ophorst, 1874. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xY 3539 x 10.00

GRAAFF Azn., G.J. de. Het Oranje-feest te Bondorp. Bijspel in twee bedrijven. Purmerende, J. Schuitemaker, [1874]. Oorspr. omslag. 74 p. Voor Rederijkers bewerkt. xT 9505 x 15.00

GRASWINCKEL, D.P.M. (voorw.). Nassau-Oranje Tentoonstelling, Breda. Breda, Huis van Brecht (Koninklijke Militaire Academie), 1952. Oorspr. omslag. 95 p. + Illustraties. Catalogus van een tentoonstelling georganiseerd t.g.v. het 700-jarig bestaan van Breda en aldaar gehouden in het Huis van Brecht. xT 4857 x 8.50

GRENSBODE, De. Feestklanken. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Roosendaal, E.H.B. van Helvert-Weijermans, 1898. Krant. 4 p. Ills. De Grensbode Nieuws- en advertentieblad voor Roosendaal en omstreken. No. 70. Woensdag 31 Augustus 1898. 3e jaargang. xY 3869 x 5.00

GREVILLE, Edmond T. en guus E. Ostwalt. De Nationale Film. Veertig jaren, vervaardigd t.g.v. het veertig-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Den Haag, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. De film werd opgenomen in de studio's van Loet C. Barnstijn's Filmstad te Den Haag. Scenario: Ben van Eysselsteyn en Jo van Ammers-Kuller. xT 9440 x 20.00

GRONLOH, J. Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945. Deventer, J. Stempher, 1945. Oorspr. omslag. 30 p.Ills. - xT 6122 x 8.00

GUNNING, J.H. Het gebed des volks voor zijn vorstenhuis. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1936. Oorspr. omslag. 38 p.Onafgesneden. Genummerd 91. xY 0185 x 10.00

HAAR, B. ter. Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898. Nijmegen, H. ten Hoet, [1898]. (8) p. [Alleen tekst]. (Op muziek gebracht door A.M. van Beuge voor Soli, Gemengd Koor, Kinderkoor en Orkest). xR 0797 xx 10.00

HAARLEMSCH ADVERTENTIEBLAD. Oranje en Nederland. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Haarlem, De Erven Loosjes, 1898. 6 p. Ills. Haarlemsch Advertentieblad. No 70, Twintigste jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. xY 3868 x 5.00

HAAS, W.J. de. De Souvereiniteit des Heeren over de Koningen der Aarde. Feestrede en tijdwoord t.g.v. de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. Kampen, Kok, 1898. Oorspr. omslag. 16 p. Omslag smoezelig en gevlekt. xY 4636 x 8.00

HARTMAN, H.J.G. Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H. 12, 13, 14 september 1907. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1908. Ingenaaid. 261 p. Met platen en plattegronden. [Omslag beschadigd]. xY 4464 x 25.00

HEER, J. de. Nationale feestbundel voor het jaar 1913. Tweestemmig. Rotterdam, De Heer, 1913. Oorspr. omslag. [28] p. Tevens met cijfernotatie. 1. Wilhelmus van Nassouwe 2. Wien Neerlandsch bloed. 3. Wij leven vrij 4. Vrijheidszang 1813-1913. 5. Op den Kneuterdijk 6. Aan den Buitenkant. 7. In 't Voorhout. 8. Voor de Muiderpoort. 9. Te Scheveningen. 10. Op 't Haarlemmerplein 11. Vlaggelied. 12. Oranje en Nederland. 13. Al is ons landje nog zoo klein 14. Oranjelied (1813) 15. Mijn vaderland 16. Oud-Hollandsche strijdzang 17. Geluckig vaderland 18. O, Nederland! let op u saeck 19. Oud-Hollandsch dankgebed 20. Da Costa's volkslied. 21. Oranjelied. 22. Koninginnelied. 23. Prins Hendrik-lied. 24. Julianalied. xY 2934 x 12.50

HEERMA VAN VOSS, A.L. De laatste rustplaatsen der Friese Nassaus. Leeuwarden, De Cooperatieve handelsdrukkerij, 1948. Geniet. 15 p. 1898-1948 Friesland huldigt H.M. Koningin Wilhelmina. xY 3907 x 6.00

HEGGELMAN, F.W.M. Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het Koninklijk bezoek op vrijdag 18 September 1925. Schiedam, Gebr. van Noortwijk, 1925. Oorspr. omslag. Oblong. 56 p. - xY 2711 x 20.00

HERENIUS-KAMSTRA, Ans. Juliana, mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven. Utrecht/Antwerpen, Kosmos Z&K, 1999. Gebonden S.O. 263 p. Ills. - xY 2465 x 10.00

HET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD. Het Katholieke Schoolblad van Nederlandsch Indie. T.g.v. het zilveren regeeringsjubile van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898-1923. Buitenzorg, 1923. Geniet. [16] p. Ills. Redactie W.G. van Seggelen. xY 3252 x 10.00

HEUSDEN, W. van. Dichtregelen op het Vijf en Twintigjarig Huwelijksfeest van Z.K.H. Willem Frederik Karel, Prins der Nederlanden, en H.K.H. Louisa Augusta Wilhelmina Amalia, Geb. Prinses van Pruissen. Gevierd te 's-Gravenhage den 21 Mei 1850. ['s-Gravenhage]. 1850. Gebonden. 8 p. - xY 3522 x 20.00

HEYTING, August. Hemeltekenen. In juni van het Kronings-Jubeljaar onzer Koningin 1938. - xY 8078 x 6.00

HOFDIJK, W.J. Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1887. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. In: Eigenhaard 1887, 1 t/m 22 januari ,afleveringen 1 t/m 4. Bijgevoegd een prospectus, enkel blad. xT 6075 x 20.00

HOL, Richard en P.A.M. Boele van Hensbroek. Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol. 's Gravenhage, G.H. van Eck, z.j. partituur (5 p.) - xT 6015 xx 10.00

HOLDEN, Anthony. Koninklijk wangedrag. Vertaling Peter de Rijk. Utrecht, A.W. Bruna, 1993. Paperback. 314 p. Ills. - xY 2461 x 10.00

HOLTHE TOT ECHTEN, M.L. van. Oranje en Nederland. Tentoonstelling in het Zeister Slot 15 Augustus tot 15 September 1938. Zeist, 1938. Oorspr. omslag. VI + 72 p. Ills. Catalogus. xY 3480 x 15.00

HOOFT, G.B. 't. Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864. Assen, Van Gorcum en Comp., 1864. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 8 p. - xT 9437 x 15.00

HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. D'Oranjeboom bloeit! Rotterdam, A. Voorhoeve, [1937]. Oorspr. omslag. 32 + 16 p. zwart/wit foto's. - xT 6109 x 7.00

HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. D'Oranjeboom bloeit! Rotterdam, A. Voorhoeve, [1938]. 2e bijgewerkte druk. Oorspr. omslag. 52 p. zwart/wit foto's. M.G.Schenk en J.B. Spaan verzamelden het fotomateriaal en verzorgden de tekst der bijschriften vormend Het leven van twee vorstenkinderen in beeld. xT 6110 xx 8.00

HULST, W.G. van de. Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938. 's-Gravenhage, G.B. Goor Zonen, 1938. Oorspr. omslag. 95 p. Met vele foto's omslag en pentekening van W.G. van de Hulst jr. xT 7761 x 12.00

HURTIG, Catarina. Prinsessen. VIP, Utrecht, 2007. Paperback, Ills., 254 p. Maxima, Mathilde en acht andere jonge Europese prinsessen. xY 3082 x 7.00

IJSSEL, Wilprecht van den. Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel. Amsterdam, E.L.E. Dantzig, 1901. Partituur (8 p.) Ter gelegenheid van het Huwelijk van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden met Z.H. Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. xT 6098 x 10.00

IONGH, H. de. Europese koninklijke bastaarden. Een vademecum. Soesterberg, Aspeckt, 2002. Paperback. 108 p. Ills. - xY 2005 x 8.00

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1929. Oorspr. omslag. 81 p. - xY 1880 x 8.00

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1932. Oorspr. omslag. 57 p. - xT 7812 x 8.00

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1934. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1935. Oorspr. omslag. 47 p. - xY 3482 x 8.50

JAPIKSE, N. Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. Gebonden. XXIX + 416 p. Uitgave vanwege het Koninklijk-Huis-Archief. xY 0410 x 10.00

JONAS, Paul. [= Conradus Albertus Isaacus Hesterman]. Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849. Amsterdam, P. Kraaij, jr. 1849. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 64 p. [Inhuldiging Willem III]. xT 6108 x 18.00

JURRIAANSE, M.W. (ed.). Prins Willem van Oranje - Brieven. G.W. den Boer, Middelburg, 1933. Gebonden, Ills., 200 p. enkele brieven in facsimile. In modern Nederlands weergegeven door C. Serrurier. Met een woord ter begeleiding door N. Japikse. xY 0359 x 10.00

KALENDER. Wilhelmina Kalender 1924. Rijswijk, Blankwaardt en Schoonhoven, 1923. Twaalf maanden op 4 vellen. - xY 3881 x 10.00

KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF. Historische documenten en illustraties van de verloving en het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard 7 Januari 1937. Amsterdam, Stichting Keesings, 1937. Oorspr. omslag. [20] p. Speciale uitgave van Keesings Historisch Archief. xT 6103 x 8.50

KEPPER, G.L. Herinneringsbladen uit het openbaar leven van Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, M.M. Couvee, [1898]. Gebonden. 61 p. Ills. - xY 5527 x 10.00

KEPPER, George Lodewijk. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Populair geschetst. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1898. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. - xY 3489 x 10.00

KERLING, J.B.J. Ons Vorsten-Huis door de eeuwen. catalogus van boeken, pamfletten, brochures, portretten, historie prenten, topografische prenten, uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, Van Stockums Antiquariaat, 1938. Oorspr. omslag. 125 p. Ills. - xY 0541 x 10.00

KEULS, H.W.J.M. Aan onze Koningin. In het jaar der bevrijding 1945. Gedicht van H.W.J.M. Keuls. Teekeningen van Charles Roelofsz., Calligraphie van Susanne Heyneman. Amsterdam, Scheltens en Giltay, 1945. Gebonden. [30] p. Ills. - xY 3495 x 10.00

KEURVENDEL PRINS MAURITS. Vereeniging Keurvendel Prins Maurits. Amsterdam, 1896. Vouwblad. [4] p. Met antwoord-velletje. Prospectus oprichting Vereeniging Keurvendel Prins Maurits, met bijlage. xY 8080 x 6.00

KIEVIET, W.H. Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering. Utrecht, A.H. ten Bokkel Huinink, 1898. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. - xT 4646 x 15.00

KIKKERT, J.G. De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849. Aspekt, Soesterberg, 2002. Paperback, Ills., 240 p. - xY 1718 x 9.00

[KIKKERT, P.J.]. Afscheid aan mijn oranjestrik. Utrecht, W.J.A. Mulder, [1863]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 3387 x 18.00

KLEIN, F.H. Drie Gedenkdagen voor Nederland. Met 2 Platen. Amsterdam, Weijtingh & Brave, 1861. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 3529 x 20.00

KLIJNHOUT-MOERMAN, T. en D.A. Postema. Lippe. Het stamland van Prins Bernhard. Amsterdam, W. Versluys, 1939. Oorspr. omslag. 54 p. Ills. - xT 6287 x 10.00

KLUITMAN, M.H. 12 Mei 1874. Vier Liederen voor de Scholen op Vaderlandsche Wijzen. Alkmaar, P. Kluitman, 1874. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9318 x 9.00

KNAP W.G. Zoon, Willem. Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching. Arnhem, De Blijt, 1933. Gebonden Stofomslag. VII + 560 p. Geillustreerd. - xY 3506 x 18.00

KNAP W.G. Zoon, Willem. Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching. Arnhem, De Blijt, 1933. Ingenaaid, VII + 560 p. Geillustreerd. - xY 4688 x 12.00

KONING, E. A Sa Majeste la Reine des Pays-Bas. Trois souvenirs. Polka et Marches pour le Piano. Amsterdam, G.M. Graffner, 1898. Partituur. 7 p. Litho. - xY 2181 x 20.00

KORTERINK, Hendrik Jan. De zwarte schapen van Oranje. Verba, Hoevelaken, 1992. Paperback, Ills., 195 p. - xY 2004 x 8.00

KRAAN-VAN DEN BURG, Gera. Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938. Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. Omslag en illustraties: Willy Greve. xT 9442 x 8.00

KRIEKEN, G.B. van. Kroningslied. Volkslied . Rotterdam, Stadler & Sauerbier, [1898]. Partituur. - xT 5988 x 10.00

KRUIJS, M.H. van 't. Het Lied van ons Volk. Woorden en Muziek. Rotterdam, Wenk & Birkhof, 1898. Partituur. 3 p. - xY 2182 x 10.00

KRUIJS, M.H. van 't en B. ten Kate. Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs. Rotterdam, Wenk & Birkhoff, [1898]. Partituur voor zangstem en piano. (3 p.) - xT 5992 x 8.00

KUIJPER, J.J. Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898. Ede, Th. Menger, 1898. Oorspr. omslag. 20 p. Uitgegeven ten voordeele der Ned. Herv. Diakonie te Otterloo. xY 0408 x 10.00

LALLEMAN, G.B. Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874. Arnhem, J. Voltelen, 1874. Oorspr. omslag. 58 p. Met een plaat. - xT 9506 x 15.00

LAURILLARD, E. Ons Koningsfeest. Amsterdam, D.B. Centen, 1874. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 12 p. Nederlandsche Godsdienstig Traktaat-Genootschap No. 617. xY 0401 x 12.50

LEENHEER, G. en M.H. van 't Kruijs. Koningin-Wilhelmina Cantate voor Kinderkoor met Pianobegeleiding. Groningen, P. Noordhoff, 1909. Oorspr. omslag. 24 p. Tekst van G. Leenheer. Muziek van M.H. van 't Kruijs. Zang met Pianobegeleiding. xY 5531 x 8.50

LENS, J. Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1930. Oorspr. omslag. 124 p. Geillustreerd. - xT 9438 x 10.00

LINDEMAN, J. Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding. Sneek, J. Lindeman, [1898]. Partituur (3 p.) Opgedragen aan de Commissie voor de Kroningsfeesten te Sneek. xT 6043 x 7.00

LOOTS, Philip. In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen. Amsterdam, De Nieuwe Muziekhandel, 1898. Partituur voor zang en piano. Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 werd een groot aantal composities geschreven. Deze bundel In 't kroningsjaar met zes liederen van Philip Loots op tekst van J.A. Bakker. xY 2186 x 18.00

LOOTS, Philip. In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots. Amsterdam, De Nieuwe Muziekhandel, [1898]. Oorspr. omslag. 11 p. Schooluitgaaf. xY 2930 x 12.50

LOSER, Joh. H. en L.B. Perel. Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser. Amsterdam, G. Alsbach & Co., 1898. Partituur (11 p.) Opgedragen aan Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar troonsbestijging (6 September 1898). xT 6034 x 7.00

LOUISE B.B. [=L. de Neve]. Prinsesje. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Gebonden. 12 p. Ills. Eerst verschenen in Eigen Haard. xY 2931 x 25.00

LOUWERSE, P. Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld. Zutphen, Schillemans & Van Belkum, 1898. Oorspr. omslag. 60 p. Met een groot aantal illustraties. - xT 4645 x 20.00

LUCIEN. Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano. Amsterdam, P. Abrahamson, 1913. Partituur (3 p.) Muzieksupplement bij T.A.V.N.U. Augustus 1913. xT 6030 x 8.00

LUNS, Frank. Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns. Amsterdam, 1929. Geniet. 22 p. Bijgevoegd. Uitnodiging en twee kaartje voor het Huldigings-spel in het Stadion. xY 0991 x 15.00

LUTGE, H.A.J. Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, Scheffer & Co., 1890. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 20 p. - xT 9304 x 18.00

MAAS, C.G. van der. Ontboezeming op het Feest der Inhuldiging van H.M. onze Geeerbiedigde Koningin. 6 September 1898. Acrostichon (lettervers). Amsterdam, H.G. van Dorssen, 1898. Vouwblad 4 p. - xY 3892 x 10.00

MANN, Gottfried. Kroningsmarsch. Opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel Stumpff en Koning, 1898. Partituur 7 p. Uitgegeven door de Vereeniging Keurvendel Prins Maurits. xT 9464 x 20.00

MEES-VERWEY, M. Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius. Santpoort, C.A. Mees, 1942. 2e druk. Gebonden. 136 p. Met een bijlage. - xT 9377 x 10.00

MEES-VERWEY, M. Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius. Santpoort, C.A. Mees, 1942. 2e druk. Ingenaaid. 136 p. - xY 4687 x 9.00

MEES-VERWEY, M. Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius. Santpoort, C.A. Mees, 1923. 1e druk. Gebonden. 124 p. - xY 8666 x 10.00

MESSINK, H.J. Onze kleine Prinses. Populaire Marsch voor piano. Middelburg, F.B. den Boer, 1880. Partituur (2 p.) Vervaardigd bij gelegenheid van de geboorte van Prinses Wilhelmina op 31 augustus 1880. xT 6016 xx 8.00

MOLHAISNE, P. de. La Fete de la Hollande. Strophes Dediees a sa Majeste Wilhelmine Princesse d'Orange-Nassau Reine des Pays-Bas. La Haye, 1898. Oorspr. omslag. 16 p. Cent exemplaires sur Hollande numerotes a la presse mecanique no 68. xY 5529 x 20.00

MOLL, Willem. Leerrede na den 18den verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid van het Vorstelijk Huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den vijfden September 1858, door W. Moll. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1858. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 0339 x 15.00

MUNTZ, L.C. Wij hebben weer een prins(es), Walzer. Tekst en Muziek. Den Haag, L.C. Muntz, [1938]. Partituur 2 p. - xY 1582 x 7.50

NEDERLANDER, De. De Nederlander. Feestnummer. 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. Leve Koningin Wilhelmina, achttiende verjaardag. Rotterdam, 1898. Krant. [4] p. Ills. - xY 2223 x 8.00

NEDERLANDSCH INDIE. Nederlandsch Indie, weekblad van de Vaderlandsche Club. Bijlage: T.g.v. het Bruidspaar Juliana en Bernhard. Batavia, Kolff, 1937. Krant. [4] p. Ills. Redacteur J. Verboom. xY 4665 x 4.00

NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 208. Nederlandsche Staats-Courant. Dinsdag 6 September 1898. De burgermeester der stad Amsterdam heette de Koningin in de hoofdstad welkom. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1898. 10 p. - xT 6024 xx 8.00

NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 212. Nederlandsche Staats-Courant. Zondag 11 en Maandag 12 September 1898. H.M. de Koningin keerde terug naar Den Haag. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1898. 8 p. - xT 6026 x 8.00

NEUKOM, Sigismond. XV Mei, 1874. te, deum, laudamus. 's Hage, Drukkerij W. Carpentier, [1874]. Vouwblad. [4] p. Op oranje papier gedrukt. Lofdicht ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III, in het Latijn, met een vertaling in het Nederlands Titel van het Latijnse gedicht: Canticum : V. eeuw; titel van de Nederlandse tekst: Lofzang, ter vorstenkrooning, sedert de XIXe eeuw, ondertekend: Dr. Wap. Op oranje papier gedrukt. xY 3904 x 10.00

NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD. Feest en Afscheid. Gouden Regeringsperiode Wilhelmina. Haar Verjaardag. Inhuldiging van Juliana. 1898 - 1948. Met een Gedicht: W.A.P. Smit. Verlucht: Dirk van Gelder. Alkmaar/Hoorn, Noordhollands Dagblad, 1948. Krant. [8] p. Ills - xY 2696 x 6.00

NIEUWE ARNHEMSCHE COURANT. Feestnummer Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Arnhem, H. Pyttersen Tz., 1898. Krant. 4 p. Ills. Nieuwe Arnhemsche Courant 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898 No. 790. xY 3876 x 5.00

NIEUWE PURMERENDER COURANT. 31 Augustus 1898. Koningin en Volk. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Purmerend, K. Steensma, 1898. Krant. 6 p. Ills. Nieuwe Purmerender Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor de Prov. Noord-Holland. 20ste jaargang Donderdag 1 September 1898 No. 36. xY 3871 x 5.00

NIEUWS VAN DE DAG. Feest-nummer: 1880 - 1930 Wilhelmina Koningin der Nederlanden. Amsterdam, Zaterdag 30 Augustus 1930. Krant. [4] p. Ills. - xY 2691 x 6.00

NIJHOFF, D.C. Bij den dood onzer vorstin. Een woord tot het Nederlandsche Volk. Utrecht, J.L. Beijers, 1877. Oorspr. omslag. 14 p. - xY 3498 x 10.00

NIJLAND, A.J. De luister van Oranje, herdacht 12 Mei 1874. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1874. Oorspr. oranje papieren omslag. 29 p. - xY 3474 x 15.00

NOORD-HOLLANDER, De. 31 Augustus 1898. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Amsterdam, N.W. Lienard Everts, 1898. Krant. 4 p. Ills. De Noordhollander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor de Provincie Noord-Holland. No. 70. Woensdag 31 Augustus 1898. 17de Jaargang. Redacteur P. van der Wilt. xY 3870 x 5.00

NOREL-STRAATSMA, A. Het Kindje in Hollands Huis. 's-Gravenhage, 1938. Geniet. 16 p. Ills. Geboorte prinses Beatrix. xT 6119 xx 7.00

NOSTER, Cato. De Geest van den Prins van Oranje en De Hollander. Schouwspel in een tooneel. (Iacta esto alea). Amsterdam, Draaisma & Pordon, 1912. Geniet. 20 p. - xT 6773 x 8.50

OBBINK, H. Th. (inleiding). Van Koningskind tot Moeder. Het leven van Prinses Juliana. Amsterdam, Het Leven, [1938]. Oorspr. omslag. 79 p. Met 200 foto's. - xY 4671 x 9.00

OFFICIELE GIDS. Officiele gids uitgegeven door het Verhuurders Comite 7 januari 1937. Amsterdam/Den Haag, 1937. Geniet. [16] p. Bevattende o.m. de meest volledige lijst van tribuneplaatsen en plaatsen binnenshuis langs de geheele route van den bruidsstoet, benevens gids bij een bezoek aan Den Haag. xY 4641 x 8.00

OOSTVEEN, W.F. Uit het leven van onze Koningen. Een feestgeschenk voor het jonge Nederland. Bodegraven, J. van Rossum Dz., 1874. Oorspr. omslag. 48 p. Met drie litho's van Tresling & Co, Amsterdam. - xY 2923 x 15.00

OOSTZEE, J.J. van. Het laatste woord. Toespraak na de Onthulling van het Nationaal Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage. 17 November 1869. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1869. Gebonden. 16 p. Sneden verguld. - xY 3497 x 18.00

P.P. Het leven van Koning Willem III. Overzicht der belangrijkste feiten en datums uit zijn 25-jarige regeering. Rotterdam, P.C. Hoog, 1874. Oorspr. omslag. 53 p. - xT 9507 x 20.00

PANORAMA. Panorama: Feestnummer September 1936. Haarlem, Spaarnestad, 1936. Oorspr. omslag. [16] p. zwart/wit foto's Uitgegeven t.g.v. de vorstelijke verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard. xT 6107 x 5.00

PEETERS, Ronald. Koning Willem II. Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg. Gemeente Tilburg, 1999. Gebonden. 36 p. Ills. - xY 2466 x 8.00

PRINSEN GEERLINGS, Bert. (ed.). Moeder des Vaderlands. Haarlem, Boom-Ruygrok, 1948. Oorspr. omslag. (45) p. Geillustreerd. - xT 6120 x 10.00

PROGRAMMA. Comite voor de luisterrijke viering van de 25-jarige Regeering van Hare Majesteit de Koningin te 's-Gravenhage. Officieel Programma. Den Haag, De Vries & Co., [1923]. Geniet. 32 p. - xY 5878 x 6.00

PROGRAMMA. Feest-programma voor het Oranjefeest op woensdag 9 september 1936 te Reeuwijk aan de Brug. Reeuwijk, Boekhandel Haverkamp, 1936. Geniet. 23 p. - xY 4676 x 8.00

PROGRAMMA. Feesten te Amsterdam van 5 tot 9 September 1898. Plechtige intocht van Hare Majesteit de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam. Amsterdam, T. Snel, 1898. Oranje vouwblad. [4] p. 14 x 22 cm. - xY 2212 x 8.00

PROGRAMMA. Feestprogramma ter gelegenheid van de verloving [8 september 1936]. van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Den Haag, 1936. Oranje vouwvel. [4] p. 14 x 22 cm. - xY 2215 x 6.00

PROGRAMMA. Officieel Feestprogramma. 1930 Comite Lichtfeest. Illuminatie van Den Haag t.g.v. de 50e verjaardag van Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, N.V. Morks, 1930. Oorspr. omslag. 54 p. Ills. Met vele advertenties. - xY 2499 x 10.00

PROGRAMMA. Officieel Feestprogramma van de feestelijkheden georganiseerd ter gelegenheid van het jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 28 Augustus - 6 September 1948 door de Oranje vereniging Statenkwartier. Den Haag, 1948. Geniet. [24] p. - xY 4678 x 8.50

PROGRAMMA. Officieel Programma der feestelijkheden ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van H.M. de Koningin-moeder op donderdag 2 Augustus 1928. Den Haag, Haagsche Drukkerij en Uitgevers Mij., 1928. Oorspr. omslag. [20] p. Haagsch Comite voor Volksfeesten. Bloemencorso. xY 5532 x 8.00

PROGRAMMA. Officieel programma t.g.v. het 50-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1948. Jubileum en Kroningsfeest op 31 Augustus en 6 September 1948. Driebergen, G. de Jong, 1948. Geniet. [12] p. - xY 3555 x 8.00

PROGRAMMA. Officieel programma van de feestelijkheden augustus/september 1938. Comite voor de luisterrijke viering van het 40-jarig Regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage. Haagsche Drukkerij en Uitgevers Mij., 1938. Geniet. 68 p. Ills. - xY 3388 x 10.00

PROGRAMMA. Officieel programma van de feestelijkheden. Comite voor luisterrijke viering van het 40-jarig regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage. Den Haag. Haagsche drukkerij en Uitg. Mij Zuid-Oost, 1938. Geniet. 68 p. Ills. - xY 4683 x 12.00

PROGRAMMA. Officieel Programma voor de feestelijkheden t.g.v. den 50sten geboortedag van H.M. Koningin Wilhelmina. Rantjangan Jang Soedah di Tetepken. Oentoek Merajaken Limapoelaoeh Taoennja Sribaginda Maharadja Poetri Wilhelmina. Semarang, 1930. Oorspr. omslag. N.p. Geillustreerd. Met losse bijlage: Parcours van het Bloemencorso. - xY 0994 x 15.00

PROGRAMMA. Programma der feestelijkheden georganiseerd door het Comite 1813-1913 te Delft, ter viering van het herstel van Neerland's Onafhankelijkheid, op 8, 9 en 10 september 1913. Delft, B. Judels en A.J. Prins, 1913. Oorspr. omslag. 66 p. Officieele uitgave. xY 3237 x 8.00

PROGRAMMA. Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1905. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1905. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 3512 x 10.00

PROGRAMMA. Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1906. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1906. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 3513 x 10.00

PROGRAMMA. Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1900. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1900. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 3514 x 10.00

PROGRAMMA. Programma en Tekstboekje der Feestelijkheden te Batavia ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin [Wilhelmina] georganiseerd door de Feestcommissie Koninginnedag 1930 op 30 Augustus en 1 September. 1880-1930. Ambarawa, H.D. Mac Gillavry, 1930. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd. - xY 0993 x 12.50

PROGRAMMA. Programma, onder de Hooge goedkeuring des Konings vastgesteld, voor de plechtige begrafenis van wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander Karel Hendrik Frederik, Prins van Oranje........... op Donderdag den 17n Juli 1884 in de Nieuwe Kerk te Delft. 's-Gravenhage, 6 Juli 1884, Vouwvel [4] p. 31 x 20 cm. De Opper-Ceremoniemeester Baron Du Tour van Bellinchave en De Vice-Admiraal, Adjudant-Generaal der Marine, en Chef van het Mlilitaire Huis des Konings Jonkheer van Capellen. xY 8484 x 15.00

PROGRAMMA. Programma van de Feestelijkheden in de Residentie. 40-Jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 1898-1938. Den Haag, 1938. Oorspr. omslag. 4 p. - xY 0383 x 9.00

PROGRAMMA. Programma. Van de Feestelijkheden ter gelegenheid van het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard op 7 en 8 Januari 1937 te Hengelo (G). Hengelo, 1937. Een oranje vel. - xT 6105 x 7.00

PROGRAMMA. Programma van het Kroningsfeest te IJlst op Dinsdag en Woensdag 6 en 7 September 1898. Z.pl. 1898. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 4685 x 9.00

PROGRAMMA. Programma van het Nationale Huldebetoon t.g.v. het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin op 6 September 1938. (Afdeeling Zeeland). Middelburg, 1938. Oorspr. omslag. 10 p. - xY 0381 x 8.00

PROGRAMMA AMSTERDAM. Programma der Feestelijkheden te Amsterdam bij gelegenheid van de Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina 5-9 September 1898. Amsterdam, De Globe, 1898. Geniet. 24 p. Ills. - xY 3905 x 10.00

PROGRAMMA BOVENKARSPEL. Programma van de Feestelijkheden te Bovenkarspel, ter gelegenheid der Inhuldiging onzer geerbiedige Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria op Dinsdag 6 September 1898. Enkhuizen, A. Egmond, 1898. Geniet. 28 p. Gedrukt op oranje papier. - xY 3916 x 9.00

PROGRAMMA DEN HAAG. Oranje-programma. Deca-park en Capitol zaterdag en zondag 23 en 24 januari. Leuke opnamen van het huwelijk H.K.J. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Den Haag, [1937]. Een vel. 25 x 34 cm. - xY 3883 x 5.00

PROGRAMMA DEN HAAG. Volgorde der handelingen bij de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor H.M. de Koningin-moeder. Adelheid, Emma, Wilhelmina, Theresia, Prinses van Waldeck en Pyrmont, Gemalin van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden. In het Rosarium te 's-Gravenhage op Donderdag 4 Juni 1936. 's-Gravenhage, Comite Gedenkteeken H.M. Koningin-Moeder, 1936. Vouwblad. - xY 3898 x 5.00

PROGRAMMA 's-Hertogenbosch. Programma voor het Pontificaal Te Deum, bij Gelegenheid van het 40-jarig Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in de Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's Hertogenbosch 5 Sept. 1938. 's Hertogenbosch, F. Hendrikx, 1938. Vouwblad. 4 p. - xT 9325 x 8.00

QUAST, J. Neerlands Psalmlied. Toespraak gehouden voor het Garnizoen in de Ned. Herv. Gem. te Utrecht op 31 Augusut 1898 in de Buurkerk. Utrecht, J. Bijleveld, 1898, Oorspr. omslag. 16 p. - xY 4681 x 10.00

RAAMBILJET. Verloving Prinses Juliana met Prins Bernhard van Lippe. 8 september 1936. Goes, Oranje-Vereeniging, 1936. Een vel. Met foto. - xY 3896 x 4.00

RASJID, Moehd. Oranje Nassau 1898-1938. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, [1938]. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. Text: in het Maleisch. xT 5371 x 12.50

RENNES, Catharina van. Oranje-Nassau-Cantate. Voor meerstemmig kinderkoor. Woorden J.D.C. van Dokkum, muziek Catharine van Rennes. Utrecht, Jac. van Rennes, 1898. 2e oplage. Partituur ) 19 p. Aubade aan H.M. de Koningin, te zingen door de schoolkinderen der Residentie. Gecomponeerd op uitnoodiging van het hoofdcomite voor de Inhuldigingsfeesten te 's Gravenhage. xT 6063 x 10.00

RESIDENTIEBODE, De. Een buitengewoon nummer. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes. Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Den Haag, 1898. Krant. 6 p. De Residentiebode 5de jaargang, Woensdag 31 Augustus 1898 No. 1308. xY 3879 x 5.00

REYDING, A. en A.N.J. Fabius. De historische allegorische optocht. Gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1898. Oorspr. omslag. 76 p. Geillustreerd. - xY 0439 x 20.00

ROGIER, L.J. Nassau en Nederland. [Breda, Boerse en Peereboom], 1952. Geniet. 22 p. Rede uitgesproken in de Grote Kerk van Breda op Donderdag 10 Juli 1952 ter inleiding van de nationale Oranjeviering bij het zevenhonderdjarig bestaan van de stad. xT 8081 x 8.00

ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau. Z.pl. 1971. Geniet. 61 p. Ills. Overdruk uit: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. xY 4657 x 8.00

ROSSUM, W. van en W.F. Oostveen.8.50 Mijn Nederland ik heb u lief! Nieuw volkslied met piano. Arnhem/Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen, z.j. 3e druk. Partituur (3 p.) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden. xT 6078 x 8.50

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD. Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898 - 1948. Rotterdam, 1948. Krant. [12] p. Ills. Omslagontwerp: BAC. xY 2697 x 7.00

RUYSCH, F.A.C. H.M. Koningin Wilhelmina. Haar leven, van Hare Troonbestijging af tot aan Haar Huwelijk. September 1898 - Februari 1901. 's-Gravenhage, M. van der Beek, 1901. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. - xY 1567 x 10.00

SANTEGOEDS, Evert. Juliana, moeder, majesteit. A.W. Bruna, Utrecht, 1994. Paperback, Ills., 208 p. Vorstin van warmte en eenvoud. xY 3081 x 7.00

SCHELL, Joh. Prinses Juliana-Marsch. Woorden en Muziek Op. 4. Den Haag, Uitgaaf van den Componist, 1917. 4de oplage. Partituur [2] p. - xY 1570 x 8.00

SCHELLART, A.I.J.M. Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland. Rijswijk, Elmar, [1984]. Gebonden S.O. 242 p. Ills. - xY 2462 x 10.00

SCHENK, M.G. (red.). Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933. Gebonden. 155 p. - xT 9376 x 12.50

SCHERMER HESSELING, H.J. Aan Zijne Koninklijke Hoogheid! den Heer Prins Frederik der Nederlanden. 28 Februari 1861. Z.pl. 1861. Cahiersteek. [4] p. - xY 4699 x 8.50

SCHIMMEL. Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in één bedrijf.
Een bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands. Amsterdam, J.C. Loman Jr., 1874. 4e druk. Oorspr. omslag. 38 p. - xY 3524 x 12.00

SCHMIDT, Johan. Koninginnedag. Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina na de viering van haar Vijfentwintigste Levensjaar. Monnikendam, Schmidt, [1905]. Gebonden. 52 p. Gesigneerd door auteur. xY 2921 x 25.00

SCHOUTEN, J. Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen. Utrecht, Kemink & Zoon, 1898. Oorspr. omslag. 932) p. Ills. - xT 6138 x 8.00

SCHULTE. F.W.C.L. Het gebed voor onze Koningin. Predikatie gehouden door F.W.C.L. Schulte in de Hervormde Kerk te Muiden op Woensdag 31 Augustus 1898. Muiden, A. Muhl, 1898. Oorspr. omslag. 15 p. Rugje omgeplakt. xY 3538 x 7.00

SCHURINK, H.J.A.M. (ed.). Catalogus van de Koning Willem II tentoonstelling in het Paleis Raadhuis te Tilburg, 12-20 Maart 1949. Tilburg, 1949. Oorspr. omslag. 34 p. - xY 3478 x 8.00

SMITS, J. Belangrijke brief door Willem I, Prins van Oranje, Den 16 Mei 1572, Uit Dillenborch geschreven aan zijne Vrienden in Dordrecht: met eenige geschiedkundige bijzonderheden tot dezelve betrekkelijk. Dordrecht, [1841]. Oorspr. omslag. 30 p. [Present exemplaar]. xY 3521 x 20.00

SMITS Pz, F.W. Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd. Feestrede over Psalm LXXXIX vers 19, bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Nederlands vrijheid. Utrecht, Kemink en Zoon, 1863. Gebonden half leer. 48 p. Sneden verguld. - xY 3475 x 25.00

SOCIALE STEMMEN. Kroningsnummer van Sociale Stemmen. Utrecht, J. Bokma, 1898. Geniet.[24] p. Orgaan van den Oranjebond van Orde en der Kwartgulden-Vereen. voor Heide-Ontginning. Weekblad gewijd aan de bestrijding van de Sociaal-Democratie. 31 Augustus 1898. xY 4660 x 10.00

SOLDATENKRANT, De. Feestnummer no. 48. Woensdag 31 augustus 1898. Nederland juicht en jubelt, inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Breda, H. Engelbregt, 1898. Krant. [8] p. Ills. - xY 3866 x 8.00

SON, Caspert van. (Inleiding). Portretten uit het Huis Oranje-Nassau, historisch foto-album uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina (1898-1938). Amsterdam, D. Drost & Zoon, Gebonden. 39 p. Met 64 ingeplakte foto's. Met bijlage: Programma der feestelijkheden bij gelegenheid dat HH. HM. Neerlands Koning en Koningin de Hoofdstad met een Bezoek zullen vereeren. xY 3500 x 30.00

SPOEL, Arnold. Ons Prinsesje. Gedicht van H.W. van der Mey. In volkstoon gecomponeerd voor een zangstem met piano. 's-Gravenhage, G.H. van Eck, z.j. 3e druk. Partituur. 4 p. - xY 1569 x 7.00

SPOEL, Arnold. Prinsesseliedje. Woorden: A. Willemina Keukenmeester. Voor eene zangstem met pianobegeleiding. Opus 57. Amsterdam, G. Alsbach & Co., z.j. Partituur [3] p. - xY 1571 x 7.00

SPOEL, Arnold en J. Jongbloed-Talen. Vrouwe van Neerland. Lied voor middelstem met piano of orgelbegeleiding. Gedicht van J. Jongbloed-Talen en gecomponeerd door Arnold Spoel. Amsterdam, G. Alsbach & Co., [1930]. 3e druk. Partituur (3 p.) Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden [t.g.v. haar 50ste verjaardag]. xT 6031 x 8.00

STEMPELS, B. Gerardus. Oranje. Historisch tooneelspel in vijf bedrijven of acht tafereelen. Arnhem, G.J. Thieme, 1874. Oorspr. bedrukte oranje omslag. 76 p. - xT 9469 x 12.00

STEVENS, J. Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1945. Oblong, Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xT 6123 xx 8.00

STRIJDKREET. Inhuldigings Strijdkreet No. 36. 12e jaargang zaterdag 3 September 1898. Snelpersdrukkerij v.h. Leger des Heils, 1898. Oorspr. omslag. 32 x 42 cm. - xY 2216 x 5.00

STRIJDKREET. Strijdkreet. Jublieum-Nummer 37ste jaargang No. 36. Zaterdag 8 September 1923. Het Regeerings-Jublieum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923. Amsterdam, Leger des Heils, 1923. Krant. 16 p. Ills. - xY 3875 x 8.00

TAMSE, C.A. (red.). Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis. Alphen aan den Rijn, A.W. Sijthoff, 1979. Gebonden. 422 p. Geillustreerd. - xY 0366 x 15.00

TAZELAAR, J.P. Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. Breukelen, A.G.D. Gerritsen, 1898. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 6139 x 10.00

THE LOCAL. Welcome to H.M. Queen Juliana and to H.R.N. Prince Bernhard. Oranjestad, 1955. Oorspr. omslag. 12 p. Geillustreerd. The Local. Aruba's first English Illustrated Weekly volume VIII no. 25 Friday October 21, 1955. xY 3231 x 9.00

THOOLEN, F.J. Tekstboekje Nationaal Huldigingsdefile voor H.M. de Koningin op zaterdag 9 september 1933 in het Olympisch Stadion te Amsteerdam. 1898-1933. Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. Omslagontwerp MW. xY 3516 x 12.00

TIDEMAN, J. Onsterfelijk. Dichtregelen bij het afsterven van Neerlands Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren prinses van Wurtemberg 3 Junij 1877. Leiden, B. Blankenberg, 1877. Oorspr. omslag. 7 p. - xT 9435 x 15.00

TIMOTHEUS. Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1937. Oorspr. omslag. [28] p. Ills. - xT 6102 x 10.00

TJASINK, J. Op 'skonings verjaardag 1861. Een Stem uit het Volk. Voorgedragen op den Amsterdamschen Schouwburg. Amsterdam, De Erven H. van Munster & Zoon, 1861. Oorspr. omslag. [6] p. - xY 3926 x 9.00

VEERE, B. van. en W. Zuidema. Wilhelmina Cantate voor Jongens en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Utrecht, Gerrit Hilhorst, z.j. Partituur. (11 p.) - xT 6022 xx 8.50

VEERE, B. van. & W. Zuidema. Wilhelmina Cantate voor Jongens- en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Woorden en Muziek. Utrecht, Gerrit Hilhorst, [1898]. Partituur. 11 p. - xY 2180 x 12.50

VELSENS ADVERTENTIEBLAD. Proclamatie Emma en Wilhelmina. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Velsen, J.P. Nauta, 1898. Krant. 4 p. Met vele advertenties. Ymuidens gratis advertentieblad No. 174. Zaterdag 3 September 1898. 4e jaargang. xY 3872 x 5.00

VENLOOSCH WEEKBLAD. Kroningsnummer. Aan H.M. Koningin Wilhelmina bij Hare troonsbestijging. Venlo, Wed. H. Uyttenbroeck, 1898. krant. 4 p. Ills. Venloosch Weekblad 36ste jaargang 31 Augustus 1898. xY 3878 x 5.00

VERBOOM, Bernard en Jo Mulder. Neerlands Vreugde. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernard van Lippe Biesterfeld. Muziek en Tekst. Den Haag, Musico, 1937. Partituur 2 p. - xY 1585 x 7.00

VISSER, B.C.A.M. Princesjes Wals. Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden. Utrecht/Arnhem, H. Rahr, 1885. Partituur (5 p.) Opgedragen aan de Koning en de Koningin der Nederlanden. xT 6019 xx 10.00

VLAANDEREN, Andre (illustraties). Gedenkboek 1898-1923. Ter herinnering aan het 25 jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Tevens Practisch Handboek voor het Huisgezin. Beverwijk, Algemeene Boek- en Papierhandel C. Dingler, 1923. Gebonden.. 64 p. Ills. - xY 4672 x 20.00

VOS Az, G.J. Koningin Wilhelmina ingehuldigd door haar volk. 12 liederen, ten gebruike in huis, school en kerk. Tekst en Muziek. Amsterdam, G.D. Bom HGz., [1898]. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 2928 x 12.50

VRIES, Anne de. Oranje-bloesem. Kampen, J.H. Kok, 1936. Geniet. 56 p. Ills. Uitgegeven bij gelegenheid van het vorstelijk huwelijk 1937. xY 3543 x 8.50

VRIES FEYENS, George Lambert de. Prins Willem van Oranje 1533-1933. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1933. Gebonden 473 p. Ills. Verzameling opstellen over bijzonderheden uit het leven van Prins Willem, uitg. bij het 4e eeuwfeest van zijn geboorte xY 3936 x 15.00

VRIES, R.W.P. de. De Blijde Inkomsten van Vorstelijke Personen in Amsterdam van de Zestiende tot de Negentiende eeuw. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1879. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 5544 x 10.00

WALTEROP, W. van. Een Parel aan de Kroon eens Konings. T.g.v. 's Konings Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1874. Rotterdam, J. Berge, 1874. Oorspr. omslag. 46 p. - xY 3537 x 10.00

WIERINGHEN BORSKI, G. van. Met Oranje, Nederland; door Oranje, de Nederlandsche Volksvrijheid. Herinnering aan het halve-eeuwfeest van Neerlands met Volksvrijheid gekroonde herstelling. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1864. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 3496 x 15.00

WIJCK, H.C. v.d. 1849 - 12 mei - 1874. Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige regering van zijne majesteit den Koning der Nederlanden. Amsterdam, G. van der Linden, 1874. Vouw blaadje. [4] p. Willem III. xY 4662 x 12.00

WISSE, G. De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize. Dordrecht, D.J. van Brummen, 1938. 2e druk. omslag. 16 p. - xT 6141 x 7.00

WITHUYS C.G. Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1863. Oorspr. omslag. 13 p. - xT 6129 x 8.00

WITKAMP, P.H. De Nassau's en hun oudste burg in de Nederlanden. Eene feestgave op 12 Mei 1874. Amsterdam, L. van Bakkenes & Co., 1874. Oorspr. omslag. 40 p. Met 30 oorspronkelijke gravuren als portretten, monumenten, graftomben en afbeeldingen van den Burg Nassau, den Willemstoren en het Kasteel te Vianden. xT 6068 x 20.00

WITKAMP, P.H. en P.H. Craandijk. Prins Willem Frederik Karel der Nederlanden. Een Levensschets. Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, 1881. Oorspr. omslag. 32 p. Met portret. [de tekst is onvolledig; een bijgevoegd kaartje maakt duidelijk dat een eerste katern verzonden is aan de inteekenaren. De rest volgt zo spoedig als "eene degelijke bewerking en nette uitvoeringhet toelaten]. - xY 6006 x 9.00

ZEEUW J. Gzn., P. de. Onze Koningin. Het leven onzer geliefde vorstin a.d. Hollandsche jongens en meisjes verhaald. 1880 - 31 augustus - 1930. Utrecht, Kemink en Zoon, 1930. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. - xT 4644 x 10.00

ZUIDER-KERKBODE. 7e jaargang Vrijdag 2 September 1898. No. 34 . Feestnummer inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Middelburg, K. le Cointre, 1898. Krant 4 p. Zuider-Kerkbode Weekblad gewijd aan de Belangen der Gereformeerde Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Onder redactie van J. Hulsebos en A. Littooij. xY 3867 x 5.00

ZWEERS, Bernard en Nicolaas Beets. Kroningscantate voor gemengd koor. Door Bernard Zweers. Gedicht van Nicolaas Beets. Zang en piano. Amsterdam, G. Alsbach & Co., [1898]. Partituur (21 p.) - xT 5993 x 12.00

ZWEERS, Bernard en Van Loghem (Fiora Della Neve). Kroningscantate. De Algemeene Muziekhandel Stumpff en Koning, [1898]. Partituur (29) p. Voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. xT 9455 x 12.00

ZWEERS, Bernard & Mr. van Loghem [Fiora della Neve]. Kroningscantate voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. Muziek en woorden. De Algemeene Muziekhandel Stumpff en Koning, Partituur. 1898. 29 p. - xY 2184 x 10.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page