Geschiedenis

2020

- Annie Sherwood or, Scenes at School. London, The Religious Tract Society, [1880]. Bound. 106 p. Ills. - xR 1270 x 15.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1909, 1e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 58e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1909. Oorspr. omslag. LII + 247 p. - xT 0715 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1910, 2e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 59e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1910. Oorspr. omslag. LVIII + 331 p. - xT 0712 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1912, 3e en 4e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 60e en 61e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1912. Oorspr. omslag. LXX + 116 p. - xT 0713 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1913, 5e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 62e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1913. Oorspr. omslag. LXXXIV + 229 p. - xT 0711 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1914, 6e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 63e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1914. Oorspr. omslag. LXXX + 145 p. - xT 0714 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1915, 7e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 64e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1915. Oorspr. omslag. XXXI + 259 p. - xT 0708 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1916, 8e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 65e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1916. Oorspr. omslag. LXXII + 125 p. - xT 0707 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1917, 9e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 66e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1917. Oorspr. omslag. LXVII + 121 p. - xT 0710 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1918, 10e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 67e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1918. Oorspr. omslag. LXIII + 89p. - xT 0709 x 10.00

- Bedenkingen over den IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Keulen, in antwoord op het onlangs, bij de boekhandelaars Van Meurs & Co., te Amsterdam uitgekomen werkje, getiteld: De IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Keulen verdedigd, benevens andere bijdragen tot de Gedachten over den handel. Te Delft, bij de Erve Adrianus Sterck, 1834. Eerste Stuk. Oorspronkelijke kartonnen band, onafgesneden, XXVIII + 245 p. Dit is het eerste van de twee verschenen delen. xY 5180 x 30.00

- Belooning voor betoonde vlijt en goed gedrag, op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam. Amsterdam, Ter Stads-Drukkerij, 1847. Gebonden, Ills., 272 p. Met vier litho's en twee uitklapbare kaarten (de wereldkaart mist helaas de helft). Op voor- en achterzijde van de band het (iets vervaagde) stadswapen in goudstempel.. xR 9522 x 100.00

- Bijdragen tot de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over het jaar 1869. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1870. Oorspr. papieren omslag. 36 p. - xT 7081 x 10.00

- Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poezij. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. 1877. Gedecoreerde papieren stempelband, sneden verguld, X + 328 p. Met enkele litho's. [Knipje uit Franse pagina]. xL 6211 xx 12.00

- Bloemen voor de meergevorderde jeugd. Verzameld uit de schriften der beste prozaschrijvers. Amsterdam, Joh. Guykens, 1837. Kartonnen omslag. XII + 214 p. Nieuwe uitgave. - xB 0143 x 25.00

- Bloemlezing uit de werken van Nederlandsche Dichters der Negentiende Eeuw. Vier delen + meegebonden: J. Cats, 's Werelts begin, midden, eynde beslooten in den Trou-ringh met de proefsteen van denselven.; Vlaamsche poezij. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onze tijd, door J.J.A. Goeverneur en W. Hecker.; J. van Vondel, Gijsbrecht van Aemstel, treurspel. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855-1864. Gebonden. 14 x 12 cm. Klassiek Letterkundig Pantheon. Zeven deeltjes uit de serie samengebonden. xY 8526 x 20.00

- Centennial Pocket Album. The Centennial Album Co., New York, 1876. Orig. decorated cloth, 24mo, oblong, 15pp Accordian-fold. 11,5 x 7,5 cm. 12 colored plates, views of Independence Hall in 1776 1nd 1876, Carpenters' Hall, Main Building, Agricultural Hall, Machinery Hall, Horticultural Hall, and the Art Gallery of the Centennial Exhibition. xT 3545 x 30.00

- De Buitenman, Tijdschrift voor den burgerstand ten platten lande. Twee delen in een band. J. Stemvers, Amsterdam, 1850. Omslag, 192 + 192 p. 11 x 14 cm. - xT 5199 x 40.00

- De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen. Amsterdam, C.A. Spin & Zoon, 1945. Opnieuw uitgegeven. 48 p. Ills. Oblong. - xT 0372 x 10.00

- De H. Tarcisius, patroon van hen die hunne Eerste H. Communie hebben gedaan. Kerkelijk goedgekeurd. G. Borg, Amsterdam, 1899. Gebonden, Ills, 56 p., gedrukt in twee kleuren, 16,5 x 11,5 cm. - xY 3683 x 8.00

- De Historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren/ ende veel perijkelen geleden hadden/ tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen. Gedruckt tot Oud-Hollandt/ bij de kinderen van Izaak en Johannes Enschedé, Stads-Druckers/ op de Prinsestraet in Laurens Koster. [Haarlem, Joh. Enschedé, 1895]. Gemarmerd omslag, [24] p. Ills., 21 x 16,5 cm. Houtsnede op titelpagina en vijf houtsneden in de tekst (in Fraktur). Facsimile van het volksboek Johannes Kannewet 1756.
Boekenoogen L 18110. xY 8037 x 20.00

- De Jongeling in de wereld, of handleiding voor jonge lieden tot eene gemakkelijke, gelukkige en genoegelijke verkeering, met menschen uit alle standen. Naar het hoogduitsch van Ebersberg. Amsterdam, L. van der Vinne, 1834. Herbonden. 200 p. - xY 7059 x 30.00

- De kracht der christelijke godsdienst, in karakterschetsen uit de Nederlandsche geschiedenis; bewerkt voor de jeugd. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam, 1840. Gebonden half leer, twee gegraveerde titelpagina's, twee delen in een band, VIII + 152 + 156 p. [kneep iets ingescheurd]. Bewerking voor de jeugd van de uitgave uit 1833. xY 7880 x 25.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 11e jrg. nr. 1-4. 1987. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1987. Geniet. 220 p. Ills. complete jaargang xB 5617 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 12e jrg. nr. 1-4. 1988. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1988. Geniet. 267 p. Ills. complete jaargang xB 5618 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 13e jrg. nr. 1-4. 1989. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1989. Geniet. 248 p. Ills. complete jaargang xB 5619 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 14e jrg. nr. 1-4. 1990. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1990. Geniet. 272 p. Ills. complete jaargang xB 5611 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 15e jrg. nr. 1-4. 1991. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1991. Geniet. 232 p. Ills. complete jaargang xB 5609 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 21e jrg. nr. 1-4. 1997. Den Haag, Werkgroep 19e eeuw, 1997. Geniet. 236 p. Ills. complete jaargang. xR 5261 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 22e jrg. nr. 1-4. 1998. Den Haag, Werkgroep 19e eeuw, 1998. Geniet. 256 p. Ills. complete jaargang. xR 5262 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 2e jrg. nr. 1-4. 1978. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1978. Geniet. 292 p. Ills. Complete jaargang. xR 5685 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 3e jrg. nr. 1-4. 1979. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1979. Geniet. 284 p. Ills. complete jaargang xB 5614 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 4e jrg. nr. 1-4. 1980. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1980. Geniet. 272 p. Ills. complete jaargang xB 5615 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 5e jrg. nr. 1-4. 1981. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1981. Geniet. 255 p. Ills. complete jaargang xB 5620 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 6e jrg. nr. 1-4. 1982. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1982. Geniet. 205 p. Ills. complete jaargang xB 5621 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 7e jrg. nr. 1-4. 1983. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1983. Geniet. 296 p. Ills. complete jaargang xR 5689 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 8e jrg. nr. 1-4. 1984. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1984. Geniet. 238 p. Ills. complete jaargang xR 5686 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 9e jrg. nr. 1-4. 1985. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1985. Geniet. 236 p. Ills. complete jaargang xB 5612 x 10.00

- De Schoolkwestie. Deel I: Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer. Deel II: De scherpe resolutie en Het Decretum horribile. Deel III: Grieven tegen de Schoolwet en Het geheim verraden. Deel IV: Het redmiddel. Deel V: De Schoolwet voor de Vierschaar van Europa. Amsterdam, J.H. Kruyt, 1875. Oorspr. papieren omslag. 32 + 24 + 32 + 24 + 32 p. Vijf van de zes deeltjes. - xB 6725 x 30.00

- De Spektator. Kritiesch en Historiesch Kunstblad, VIIe deel, Nieuwe Series, Eerste deel. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1847. Oorspr. kartonnen omslag. 254 p. - xR 8875 x 20.00

- De Vaandrig of: Vaderlandsliefde en Heldenmoed. Een oorspronkelijk verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog. Haarlem, J.B. van Loghem jr, 1847. Oorspr. omslag. 78 p. Met twee lithogr. van H.W. Plaatzer v.d. Hull, bij Desterbecq. xR 9136 x 20.00

- De Vrije Drukpers aan de Stad Utrecht. Wijze: Henri's Drinklied. De Vrije Drukpers aan Utrechts Hoogeschool. Wijze: Al is ons Prinsje nog zoo klein, hoezee! De Vrije Drukpers aan het Volk van Nederland. Wijze: De Koning leev! De Vrije Drukpers aan Neerlands Koninklijk Huis. Wijze: WienNeerlands bloed enz. Utrecht, 1863. Grijze blanco papieren omslag. 8 p. Gedrukt onder den feestelijken optogt te Utrecht op den 28 Nov. 1863. xT 1497 x 15.00

- De wonderbare lotgevallen van den Baron van Munchhausen door hem zelven naar waarheid verhaald. J. Vlieger, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag, Ills., 62 p. + adv. op omslag: De avonturen van den Baron van Munchhausen. Op nieuw aan het volk verteld. xT 5170 x 15.00

- Deugd en Spaarzaamheid of De wijsheid van Pieter Verzeijl. Roermond, J.J. Romen, 1850-1852. Gebonden halflinnen. Eerste tot en met de elfde zamenspraak in een deeltje gebonden, afzonderlijk genummerd. [bibliotheekstempeltje]. xB 6383 x 50.00

- Dissertatien en Theses van Noordbrabanders. H.H. Bestuurderen aangeboden door hunnen Medebestuurder Palier. 's-Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1850. Oorspr. omslag. 36 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8315 x 25.00

- Een Noord-Nederlander over zijn omreisje door Belgie in 1823. Z.pl. z.j. Papieren omslag. 29 p. - xY 2424 x 10.00

- Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 50e uitgave. G. van Tyen en Zonen, Amsterdam, 1884. Oorspr. papieren omslag, 96 p. met stempels en inscriptie t.b.v. het Ministerie van Justitie, leges, etc. Achterzijde omslag ontbreekt. xY 1201 x 20.00

- Eene Noordhollandsche dorpsgeschiedenis. Brielle, J.J. Hofstede, [1880]. Oorspr. omslag. 60 p. Feestgeschenk bij het tienjarig bestaan van het Weekblad van Voorne en Putten, Overflakkee en Goedereede (1e jg. 1870). Lith. op omslag Emrik & Binger. xR 7457 x 12.50

- Europa. Verzameling van in- en uitlandsche lettervruchten. ter bevordering van wereldkennis en aangenaam onderhoud. Tweede deel. Met platen. Dordrecht, H. Lagerweij, 1852. Gebonden. VIII + 280 p. Los deel. - xY 3784 x 20.00

- Filomeele. Driestemmige Kinderliederen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, [1883]. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. Muzieknotatie. Verzameld en gezet door [D.D.]. xT 7020 x 10.00

- Geillustreerd Guldens Tijdschrift. Ernst en Luim. Eerste jaargang 1860-1861. Amsterdam, G.M. van Gelder, 1860-1861. Gebonden. 416 p. Met vele illustraties. - xB 8960 x 50.00

- Grondtrekken der Staathuishoudkunde. no. 187. Belgische Volksletterkunde. Amsterdam, E.S. Witkamp, [1864]. Oorspr. omslag. 32 p. Uitgegeven door de Inrigting tot bevordering van volksgeluk en volkswelvaart, door verspreiding van nuttige kennis: De vriend van Armen en Rijken xY 2631 x 10.00

- Handelingen der Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 19 Junij 1851, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Leiden. Leiden, 1851. Oorspr. omslag. 124 p. - xB 2429 x 10.00

- Hekel- Punt en Sneldichten van vroegere en hedendaasche dichters. Rotterdam, Hendrik Altmann, [1870]. Ingenaaid. VIII + 120 p. Voorberigt Js. van Reyn. xY 7340 x 10.00

- Het Bergslot aan het Meer van Constanz, en DeSavoyaard, twee verhalen uit den ouden en nieuwen tijd. Leyden, D.J. Couvee, [1848]. Gebonden. 70 p. Met gekleurde litho's. - xT 2584 x 15.00

- Het leven en de gevoelens van den Ouden Heer Smits of Mark Prager Lindo (1819-1877). SPKTKL, 1977. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. KRO SPKTKL. xB 9953 x 7.00

- Histoire et origine de Manneken-Pis, suivie de l'Historique de la Place des Martyrs et de l'Église de Sainte-Gudule. Verrassel-Charvet, Bruxelles, [ca. 1850]. Ills. 72 p. With a folding hand coloured lithograph (15 x 37 cm) with four different depictions of Manneken Pis, the endearing 17th-century sculpture of an urinating boy used as a fountain in the centre of the city. It was designed by François Duquesnoy. 'Fontaine de Manneken-Pis'; 'Tenue Garde-Civique 1830'; 'Naturel'; 'Tenue de Procession'. xR 4407 xx 45.00

- Historisch en Romantisch Album. Uitgezochte lektuur voor den beschaafde stand. Geillustreerd met op staal gegraveerde platen. Uitgegeven door eene Vereeniging van Vaderlandsche Schrijvers. Arnhem, Pieter Adriaan de Jong, 1853. Gebonden half leer. 384 p. Met 10 [van de 12] platen. - xB 7251 x 75.00

- Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1888. Amsterdam, Roeloffzen & Hubner, 1888. Oorspr. omslag. 132 p. - xT 9038 x 15.00

- Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1893-'94. Amsterdam, Roeloffzen & Hubner, 1894. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 9031 x 15.00

- Jan Frans Willems herdacht (1793-1846). Brussel, 1946. Oorspr. omslag. 54 p. Openbare Vergadering der Academie 16 juni 1946. Koninklijke Vlaamse academie reeks X nr. 2. [bibliotheekstempeltje]. xR 6469 x 12.00

- Kennis geeft geld. Wetenschappelijke Blaadjes. Eene bloemlezing uit de beste populair-wetenschappelijke geschriften, bijeenverzameld door eene vereeniging van Nederlandsche geleerden. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, z.j. Gebonden twee delen in een band. Ills. 290 + 290 p. - xL 4789 x 20.00

- Keur van mengelingen. Nuttige en aangename lectuur voor den beschaafden stand voor 1850. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1850. Half leer gebonden. 380 p. Met gegraveerde titelpagina en vignet. xL 8996 x 120.00

- Lectuur voor de huiskamer, uitgegeven tot aanmoediging der schoone kunsten. 1854. Leyden, A.W. Sijthoff, 1854. Gebonden. VIII + 312 p. Met vele houtgravures in de tekst. - xY 3791 x 25.00

- Maandelijksche Kronijk. Geschiedenis van den dag. 15 januari 1854, 3e jrg. Nr.1. Met portret. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. Oorspr. omslag. 104 p. - xT 3476 x 20.00

- Mannen van beteekenis in onze dagen. Francois Pierre Guillaume Guizot. Victor Hugo. Thomas Babington Macaulay. Jean Joseph Louis Blanc. Josephus Johannes Ignatius Dollinger. John Lothrop Motley. Pater Hyacinthe. Ulysses S. Grant. William Makepeace Thackeray. George Sand. Haarlem, A.C. Kruseman, 1872. Gebonden. 216 p. Met portretten. - xT 1449 x 15.00

- Mannen van beteekenis in onze dagen. Met portretten. Johan Rudolph Thorbecke. Sir Edwin Landseer. Francisco Serrano Y Dominguez, Hertog de la Torre. David Friedich Strauss. Fritz Reuter. Bisschop Reinkens. Don Carlos. Alessandro Manzoni. Friedrich von Raumer. Johannes Bosscha. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1875. Gebonden. 384 p. Ills. - xT 9152 x 15.00

- Mengelingen in proza en poezij. Twee delen. Amsterdam, G.J.A. Beijerick, 1838. Oorspr. Kartonnen omslag. 446 p. Ills. Twee delen. Met prenten. Artikelen, eerder verschenen in De Gids. xY 3433 x 40.00

- Modèles des enfants, ou traits d'humanité, de piété filiale, d'amour fraternel, et progrès extraordinaires, de la part d'enfants de six à douze ans. Ouvrage amusant et moral. P. Blanchard et Compie, Paris, 1810. Troisieme édition, revue et corrigée. Reliure, frontispice et Ills. en gravure 214 p., 13 x 8,5 cm. - xY 8262 x 40.00

- Modeles des jeunes personnes, ou traits remarquables, actions vertueuses, exemples de bonne conduite de la part des femmes, Et Morceaux extraits des meilleurs ecrivains qui se sont occupes de l'education des filles. Paris, Pierre Blanchard, 1823. Huitieme edition. Reliure. XII + 214 p. Revue, corrigee et ornee de six figures et d'un titre grave, d'apres les dessins de M. Monnet, de l'Academie de Peinture. xB 0137 x 50.00

- Nederduitsche chrestomathie, of Voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poezij. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen. Leyden/Deventer/Groningen, D. du Mortier en Zoon / J.H. de Lange / J. Oomkens en Zoon, 1805. Oorspr. kartonnen omslag. VIII + 128 p. Met een Voorberigt van de secretaris van de Maatschappij, gedateerd 1805, en een Voorrede van den Zamensteller. xY 4133 x 45.00

- Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1841. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, [1841]. Gebonden half leer. 416 p. Geillustreerd met vele houtgravures. - xB 6295 x 45.00

- Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1843. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, [1843]. Gebonden half leer. 416 p. Geillustreerd met vele houtgravures. - xT 9115 x 45.00

- Nieuwjaars- en verjaarversjes door eene vriendin der kleinen. Leiden, D. Noothoven van Goor, z.j. Tweede vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 9065 x 15.00

- Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1857. Gebonden. 100 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8380 x 30.00

- Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1857. Gebonden. 100 p. Met prent tegenover titelpagina. Meegebonden: Stichting opkomst en voortgang van het Institut St-Louis te Oudenbosch beschreven door J.H.M. Aerssen. Brussel, 1857. 54 p. [en] Souvenir de la proclamation du dogme de l'Immaculee conception de la tres-Sainte-Vierge a Bruxelles, le 4 mars 1855 par Josse Cels. Bruxelles, 1855. 156 p. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8381 x 60.00

- Ootmoed en liefde, of de goede strijd van Nancy, op de wegen der vreugde en droefheid. In verhalen voor meisjes. Nijmegen, J.F. Thieme, 1834. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 159 p. - xY 4119 x 20.00

- Paul, of de gevolgen van vlijt, eene onderhoudende en leerzame levensgeschiedenis voor de jeugd. Nieuwe uitgave met acht gekleurde platen. Te Zutphen, bij W.C. Wansleven. 1831. Gebonden, Ills., 70 p. oorspronkelijk bedrukt kartonnen bandje, rug omgeplakt met zwart linnen. xY 4424 x 50.00

- Poetische ontboezemingen. Uit: De Volksonderwijzer. Amsterdam, [1885]. Geniet. 32 p. Merkwaardige producten. xR 7554 x 10.00

- Politiek beestenspel. Berijmde satire op hetgeen er in Utopie aan de staatkundige orde van den dag is. Theatre de Varietes. Eerste, Tweede en Derde bedrijf. Z.pl. Voor rekening van den Schrijver, 1845. Oorspr. bedrukte papieren omslagen. Drie deeltjes. Met eene plaat voorstellende de Tweede Kamer. En een blad in handschrift met de gedeeltelijke oplossing van de dierennamen. [Rugjes omgeplakt]. xY 4148 x 50.00

- Programma van den Triomftogt, te houden binnen de Stad Amsterdam, op den 19 Junij 1865, bij gelegenheid der herinnering aan den vijftigjarigen gedenkdag der overwinning bij Waterloo. M. Smidt en W. Farber, 1865. Transparant papieren omslag. [4] p. 18 Junij 1815-1865. xY 5204 x 15.00

- Prysdeeling by de Akademie van teeken- en bouwkunde der stad Eecloo. Drukkery van W. Ryffranck, Eecloo,, 1862. Papieren omslag, 28 p. Overgedrukt uit het weekblad de Eecloonaer van den 2 Maert 1862. Bevat: M. Charles Bogaerd, Geschiedkundige Herinneringen betrekkelijk de Akademie te Eecloo, 1861. xR 4242 x 20.00

- Spinrag. Een verhaal. Door de schrijfster van “Een Naam”. Utrecht, B. Brugsma Az., 1884. Gedecoreerde blauw linnen band, 113 p. - xR 8043 x 17.50

- Verhandeling over de woorden: De waereld is een schouwtooneel, elk speelt zijn rol, en krijgt zijn deel. Uitgesproken de 29 December 1812 in het letterminnend genootschap: Doctrina en Amicitia. Omslag kievitpapier, onafgesneden, 46 p. - xT 7514 x 30.00

- Verjaardag-album met motto's uit de werken van Dr. A. Kuyper. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1892]. Gedecoreerde linnen stempelband met portret in relief. [365] p. Mooie band. xY 6200 x 20.00

- Verslagen en Berigten. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oud Nederlandsche Letterkunde, Jaargang 1-5. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1844-1848. Gebonden half leer. XVI + 50 + 63 + 80 + 72 + 48 p. Compleet. Niet verder verschenen. xB 7922 x 150.00

- Volksgaarkeuken te Leeuwarden. Huishoudelijk reglement voor het bestuur. Statuten van de naamloze vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. / Verslag omtrent den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1886-1887-1889-1890-1891-1892-1893-1895. Leeuwarden, Wed. J.R. Miedema & Co., 1886-1895. 10 deeltjes. - xT 5520 x 30.00

- Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 2e bundel. Nrs: 13-24. Oudekerk a/d Amstel, M.E. de Grauw, [1890]. Gebonden. 12 stukjes in een band. Inhoud: De Staat en de Koepokinenting. Fierheid. De invloed van alcoholische dranken op het menschelijk lichaam. Armenzorg. Uw huis en uwe woning. De kunst om rijk te worden. De werkeloosheid als maatschappelijk verschijnsel. Een en ander over landverhuizing. Onze marine. Waar blijft het geld. Een woord over het boschbouwvak en de opleiding daarvoor. De Midden-Europeesche handelstractaten. xR 6827 x 30.00

- Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Nrs: 1-12. Oudekerk a/d Amstel, M.E. de Grauw, [1888]. Gebonden. 12 stukjes in een band. Inhoud: Een kijkje in Java. Kindervoeding, Kinderverzorging en Kindersterfte in het eerste Levensjaar. Het water uit het oogpunt van gezondheid. Een en ander over sommige voedingsmiddelen en hunne vervalschingen. De Fransche Omwenteling. Handenarbeid als opvoedingsmiddel. Het verzekeringswezen. De strijd tegen smetstoffen. Waar de dubbeltjes vandaan komen. Arbeidswetgeving. Onze Nationale Weerkrachten. Het bijgeloof in vroegeren en lateren tijd en de middelen om het te bestrijden. xR 6826 x 30.00

- Voor de lieve kleinen. Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1976. Facsimile. Gebonden. 102 p. Ills. T.g.v. het 100-jarig bestaan van onze uitgeverij (1876-1976). xY 6891 x 10.00

- Wetenschappelijke Blaadjes. Eerste deel. A.C. Kruseman, Haarlem, 1855. Gebonden Ills. 250 p. band iets sleets. xR 2458 x 25.00

- Zeldzame ontmoeting van twee oude kennissen te Amsterdam, in October 1867. (Vondel en Rembrandt sprekend ingevoerd.). G. van der Linden, Amsterdam, [1867]. een enkelzijdig bedrukt blad, 34 x 21 cm. randen iets rafelig, hersteld. xY 5214 x 15.00

A, H. van. [= Herman van Appeltern / Adriaan Walraven Engelen. Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw. Medegedeeld door H. van A. Nawoord C.H.E. de Wit. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon, 1882. Gebonden. VI + 288 p. - xY 0533 x 15.00

A.M.S. Het lied aan de vreugde. Naar het hoogduitsch door A.M.S. Amsterdam, A. van Oostzee, z.j. Gebonden. 66 p. - xY 8753 x 8.00

AA, A. J. van der. Huwelijkstrouw van Grietje Ulbes. Separaat uit: Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis deel 3,Dordrecht, J. van Houtrijve, 1834. Gemarmerd omslag. [4] p. Grietje Ulbes trouwde op 17-11-1611 in Ter Aa (bij Breukelen) met Dominicus Sapma (1586-1635), remonstrants predikant. Bij een bezoek van zijn vrouw vluchtte hij uit de gevangenis in haar kleren. xY 8798 x 8.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Immanuel. Kersdag-feestlied. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1845. Papieren omslag. XII + 36 p. Voor rekening van den schrijver uitgegeven ten voordeele van de kerkelijke gebouwen aldaar. (=Colijnsplaat). xB 8430 x 18.00

AFFICHE. Nieuwe Rotterdamse Courant. 1 april 1872. Herdenking 1 april 1572. Bijdrage van W.J. Hofdijk. Rotterdam, 1872. Formaat 67 x 46 cm. Illustratie: J. Vanhoof Sr. - xT 7871 x 50.00

AKKER, J.C. van den. Pius IX. Op zijn Jubelfeest 16-21 Juni 1871. Gedicht. Schiedam, W.H. Reterink, 1871. Oorspr. omslag. 23 p. - xR 6111 x 10.00

ALBERDINGK Thijm, Alb. Van Orphaen en de goede Lympiose. Eene leerrijke sproke van 1400, den Haagschen Baljuw, Heere Dieric Potter, Naverteld... in dichtmaat van 't oorspronklijk. Amsterdam, 1851. Oorspr. rood gesppikkeld omslag, 14 p., 15 x 10 cm. Met opdracht: Dr. Vermeulen, met de heusche groete van den vertaler. xY 4156 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, Catharina. Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijn brieven als Christen Mensch Kunstenaar. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1896. Ingenaaid. 348 p. - xK 3049 x 35.00

ALBERDINGK THIJM, Catharina. Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1896. Gebonden. VI + 348 p. Mooi exemplaar. xL 0549 x 20.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Alberdingk Thijm-herdenking 1820-1920. Gedachtenisviering en tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, VII September 1920. Amsterdam, 't Kasteel van Aemstel, 1920. Geniet. 24 p. [stickertje op voorkant]. xR 8757 x 8.50

ALBERDINGK THIJM, J.A. De bezwaren van Jhr. Dr. F.A. Hartsen, tegen het Catholicisme. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1869. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7173 x 8.50

ALBERDINGK THIJM, J.A. De Geschiedenis onzes Vaderlands. Openbare brief aan den heere J.J. van der Horst. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Gebonden. 16 p. - xY 3443 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1849. Gebonden. 40 + 12 + VII + 36 + 16 + 16 + 3 + 10 + 2 + 15 + 16 + 23 + 23 + 32 p. [bibliotheekstempeltje]. Meegebonden: I: De Nieuwe Katholieke Kerk in de Haarlemer Houttuinen. 1863. II: De koningin van Napels. 1861. III: Een weinig Amsterdamsche kritiek bij gelegenheid der Nationale feestvieringen. 1965. IV: Liederen bij den katechismus of Katholieke Leering; woorden en wijzen, herzien door. 1855. V: Aan Pius den IXe op 21 Juni 1876. VI: Trouw. Een huldegroet aan zijne majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand 1853. VII: Een misverstand, uit den weg geruimd. De Gedenkdag van 1 april 1572. enz. xB 5257 x 40.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1849. Gebonden. 40 p. - xT 1231 x 9.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. De Hr. W.J. Hofdijk, geschied- en staatsleeraar. Een woord ter gunste van konstitutie en historie, uitgelokt door de onlangs binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1860. Oorspr. papieren omslag. 31 p. xR 7963 x 12.50

ALBERDINGK THIJM, J.A. De Jezuieten. Een woord van toelichting. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1851. Oorspr. omslag. 31 p. Tweede, vermeerderde uitgave. xY 3396 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. De Katholieke Kerkregeling in ons Vaderland. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 8771 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. De menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaald door .... Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1885. Oorspr. omslag. 77 p. - xR 8758 x 12.50

ALBERDINGK THIJM, J.A. De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen. 1879. Gebonden. VII + 34 p. Meegebonden: (1) Huyg de Groot in Amsterdam, 1632. Blijspel in twee bedrijven. [zelfde uitgever]. 1883. 30 p. (2) Tartuffe. Komedie in vijf bedrijven, van Moliere. Vertaling door .... [zelfde uitgever]. 1879. XVII + 86 p. (3) De Menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaling ..... [zelfde uitgever]. 1885. 72 p. [rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. xL 8554 x 30.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. Oorspr. omslag. 34 p. Bibliotheekstempeltje. xR 8759 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Dr. Peter Joseph von Cornelius. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1887. Oorspr. omslag. [48] p. Mannen van Beteekins in onze dagen, aflevering 8. Redactie E.D. Pijzel. xY 3397 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Drie gedichten. Bij het borstbeeld van Bilderdijk. Ermingard van Voorne. De geboorte der kunst. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, [1844]. Oorspr. kartonnen omslag. XIV + 82 p. Oorspr. uitgever: Utrecht, H.H. van Romondt. Rug omgeplakt. xT 3669 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Een broederlijk woord. Gericht tot de katholieke kiezers te Amsterdam en elders. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1866. [geen omslag]. 16 p. - xY 3771 x 8.50

ALBERDINGK THIJM, J.A. Een lees- en zangboekjen voor de jeugd. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Gebonden. VIII + 223 p. [Rug verkleurd]. xL 8321 x 20.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Een lees- en zangboekjen voor de jeugd. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Ingenaaid. VIII + 223 p. - xR 8669 x 20.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Een weinig Amsterdamsche Kritiek bij gelegenheid der Nationale Feestvieringen. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1863. Oorspr. papieren omslag, 16 p. - xY 3453 x 12.50

ALBERDINGK THIJM, J.A. Een woord voor den heer A. Ising en de zijnen. Z.p. [1862]. Papieren omslag. 12 p. (ontleend aan de Warande). xY 3447 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Eene Wandeling met mijn vriend H.C. (kundig Fijnschilder). Z.p. [1844]. Oorspr. omslag. [12] p. Gesigneerd door de auteur. Mijnen vriend W. Cramer Juli '44 J.A. Alberdingk Thijm. xY 3452 x 20.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Gedenkboek der hulde aan de nagedachtenis van Prof. Dr. J.A. Alberdingk Thijm, hoogleeraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, en der onthulling van den gedenksteen in zijn sterfhuis, op 23 Maart 1893. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1893. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 3899 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche Literatuur. Verzameld, naar tijdsorde en geranschikt, en toegelicht door... Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1850-1852. Gebonden. XVI + 346 + XVI + 506 p. Eerste bundel: 1170- 1600. XIIe, XIIIe, XIVe, XV, en XVIe Eeuw. Tweede bundel: 1600-1655. 1e en 2e helft van de XVIIe Eeuw. [rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. xL 8561 x 25.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Het Koggeschip. Legende van Amsterdam. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1875. Oorspr. omslag. 20 p. [Omslag aan randen verkleurd, roest vlekjes]. xL 5897 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Het Standbeeld voor Rembrandt. Amsterdam, 1844. Papieren omslag. 8 p. - xY 3451 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Het voorgeborchte en andere gedichten. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Gebonden, XII + 126 p. band matig, rug omgeplakt xT 9511 x 20.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Huyg de Groot in Amsterdam, 1632. Blijspel in twee bedrijven. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1883. blanco kartonnen omslag. 27 p. - xY 4155 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werk. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Ingenaaid 237 p. Ingeleid en toegelicht door de projektgroep "Alberdingk Thijm" van het Instituut Nederlands der Katholieke Universiteit te Nijmegen. Klassiek Letterkundig Pantheon 192. xB 4046 x 9.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werken. Met een inleiding door M.A.P.C. Poelhekke. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1920. Gebonden. 159 p. - xH 5743 x 8.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Legenden en Fantaizien. Amsterdam, W.C. Ippel, 1847. Oorspr. kartonnen bandje. VI + 119 p. Het lied van Williswinde met muzieknotatie. xL 8304 x 30.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Magdalena van Vaernewyck. Naar de natuur geteekend door Pauwels Foreestier. Medegedeeld door .... Z.p. 1851. Gebonden. 72 p. Met Litho. Overgedrukt uit het tijdschrift Nederland Deel I, jrg. 1851. Meegebonden: De klok van Delft. Een romantiesch verhaal. Utrecht, H.H. van Romondt, 1846. XXVI + 104 p. [rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. [Pauwels Foreestier= J.A. Alberdingk Thijm]. xL 8556 x 35.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Mejufvrouw Leclerc. Iets uit de jongste Oude Tijd. Met een plaatjen van Dujardin. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1854. Oorspr. omslag. 114 p. - xR 8756 x 25.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1882. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 9776 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Notre Dame de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Met oorspronkelijke schetsen van den schrijver. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1890. Oorspr. omslag. 72 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 5221 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Palet en Harp. Romantiesch Dichtwerk in vaerzen en proza. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. 226 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8014 x 25.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Verspreide gedichten 1841-1889. (met portret). Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1894. Gebonden 211 p. [bibliotheekstempeltje, band iets beschadigd]. xL 6810 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Voor-reden tot de afbeeldinghe van de maeltijt gehouden door een corporaelschap van het Blauwe Vendel van het Amsterdamsche Schuttersgild ter viering van de eeuwige vrede, ghelijck die gheschildert is door Barth. vander Helst. [Amsterdam, 1885], Gevouwen vel [4] p. - xY 3554 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Wat wil men U doen vieren op 1e April? Aan de Katholieken van Nederland. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1872. Vouwblad. [15] p. - xY 3450 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden. XI + 318 p. - xL 7970 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1910. Gebonden. XII + 316 p. - xL 7971 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XIV. Verspreide verhalen Deel V. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden. X + 368 p. - xL 7973 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel IV. Kunst en Oudheidkunde I. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden. XVI + 331 p. - xT 4214 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden, half leer, XI + 318 p. - xR 0242 x 25.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1910. Gebonden, half leer, XII + 316 p. - xR 0243 x 25.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel VI: Portretten van Joost van den Vondel. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, [1908]. Oorspr. papieren omslag. XVI + 291 p. Herzien naar het handexemplaar van den schrijver . Met portret, plaat, facsimile en genealogische tabellen. [bibliotheekstempeltje]. xR 1056 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI: Verspreide verhalen deel V. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, [1908]. Oorspr. papieren omslag. X + 368 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 1057 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, Jos Alb. De koningin van Napels. Een Hollandsche Dichtkrans, neergelegd aan de voeten van Hare Majesteit Maria Sophia Amalia. Amsterdam, C.L. Langenhuysen, 1861. Oorspr. omslag. 55 p. Op omslag: Een Hollandsche Dichtkrans, neergelegd aan de voeten van Hare Siciliaansche Majesteit xR 8387 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, Jos Alb. & Lamb. Joann.Alberdingk Thijm. Oude en nieuwere kerstliederen, benevens gezangen en liederen van andere hoogtijden en heiligedagen, als ook advent en de vasten. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1852. Gebonden half leer. XXIV + 320 p. - xY 3393 x 45.00

ALBERDINGK THIJM, P.P.M. Levensschets van H.E. Moltzer. Gent, A. Siffer, 1897. Oorspr. omslag. 42 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xB 8018 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, P.P.M. Spiegel van Nederlandsche Letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. I-II : De geschiedenis der Letterkunde. Leuven, Karel Fonteyn, 1877. Papieren omslag. 192 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 9060 x 12.00

ALFEN, H. van. De bron van Bakhuizen v.d. Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568). Utrecht, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, 1933. Papieren omslag. 173-276 p. - xB 7905 x 10.00

ALLARD, H.J. De oude heer Jacob Pietersz. Schaep te Amsterdam en drie zendelingen uit Brazilie. Overdruk: Jaarboekje van Jos Alberdingk Thijm, 1905. Geniet. 38 p. - xY 0970 x 8.00

ALMANAK. Almanak voor het jaar 1861, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken, Inrigting tot Bevordering van Volkgeluk en Volkswelvaart door Verspreiding van nuttige Kennis. / Volksletterkunde elfde deel. E.S. Witkamp, Amsterdam, 1861. Gebonden halflinnen met gemarmerde platten, 23 + 8 + [402] + [104] p. Bevat: almanak-deel, elfde verslag van den staat der Inrigting, 51 afleveringen van elk 8 p. van Volksgeschriften (serie Volks-Letterkunde), 51afleveringen van het Weekblaadje, inhoudende korte wenken voor het leven van elk 2 p. [Stichting De Vriend der Armen en Rijken 1851-1876, opgericht door J. de Bosch Kemper]. xT 6473 x 50.00

ALMANAK. Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1872. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1971. Gebonden. VII + 303 p. Met fraaie staalgravures. Bevat: P.F. Brunings. J.J.L. Ten Kate. L.J.F. Tinbergh. O.G. Smit. H. Binger. J. Gram. W.E.N. Muskeyn. E. Laurillard. D. Dorbeck. J.J. Cremer. G.J. Spoor. J.M. Assink Calkoen. G.H.J. Elliot Boswel.C.J. van Bemmel Suyck. A.J. de Bull. J. de Vries. [Voortzetting van: Holland. Almanak voor]. xB 5423 x 35.00

ALMANAK. Castalia. Jaarboekje, aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1867. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1967. Gedecoreerde linnen band. VIII + 292 p. Met fraaie staalgravures. Bevat: Van Lennep, Ten Kate, Hofdijk, Van den Bergh, e.a. {boekbinders-vignetje: FA. L. Japin, Boekbinder, Amsterdam]. xR 7474 x 35.00

ALMANAK. Swanneblummen. Jierboekje for 1857. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse. To Liowerd, by D. Meindersma, Wz., 1856. Oorspr. bedrukt omslag, 90 p. gedeeltelijk onopengesneden, keurig exemplaar. xR 6006 x 30.00

ALMANAK. Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1844. Vierde Jaar. Zaandijk, J. Heynis Tsz. [1844]. Oorspr. kartonnen band. 200 p. Met platen. Bevat: Proeve van eene Geschiedenis der Zaanlanden. (vervolg). Het Wapen van Jisp. De Zaankant, zoo als hij zich tegenwoordig nog vertoont. Aanteekeningen uit vroegeren en lateren tijd. Iets uit de oude Doos. Aelbert de Zanger. Episode uit den tijd van het Kaas en Broodspel. Iets over Jan Jansen Struys, van Wormer, en zijne Reizen. Zaanlandsche Spreekwoorden. En vele Dichtstukjes. xB 5416 x 25.00

ALMANAK. Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1846. Zesde Jaar. Zaandijk, J. Heynis Tsz. [1846]. Oorspr. kartonnen band. 196 p. Met platen. Bevat: Proeve van eene Geschiedenis der Zaanlanden. (vervolg). Aanteekeningen uit vroegeren en lateren tijd. Zaanlandsche Schilders. Pinksterdag. Episode uit den Spaanschen Oorlog. Eene Zaanlandsche Moeder, 1574. Vertellingen van mijn Oom, den Chirurgijn. Eene Boedelverkooping. Eene schets naar het leven. Zaanlandsche Spreekwoorden. En vele Dichtstukjes. xB 5414 x 25.00

ALPHEN, H. van en Rhijnvis Feith e.v.a. Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar. Amsterdam, Frederik Muller, 1834. 3e druk. Kartonnen oorspr. bedrukteomslag. [370] p. Onafgesneden. Gegraveerde titelpagina. Titel op omslag: Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar. Meestal getrokken uit de beste Nederlandsche Dichters. [Met ingeplakte aardige opdracht en mooi boekverkopers-etiket]. xB 8469 x 45.00

AMORIE VAN DER HOEVEN Jr. ABr. Des. Herinneringen van mijne academiereis in 1843. G.T.N. Suringar, Leeuwarden, 1845. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, onafgesneden, 288 p. Betreft reis door Duitsland: Bonn, Heidelberg, Giessen, Gottingen, Gotha, Halle, Leipzig, Dresden, Berlijn, Kiel. [Bibliotheekstempeltjes, rugbekleding ontbreekt]. xR 5999 x 60.00

ANCONA, G.J. D' Een Amsterdamsch standje. Boertig Dichtstuk. Amsterdam, J. Tak, [ca. 1850]. Oorspr. papieren omslag. 23 p. Omslag aan randen beschadigd. Bibliotheekstempeltje. xT 9165 x 15.00

ANDERSEN, H.C. en C.M. Mensing. Winteravond-Vertellingen. Schoonhoven, S.E. van Noorten, 1843. Gebonden. 160 p. Gegraveerde titelpagina. bindwerk gedeeltelijk los xR 8010 xx 35.00

ANDRIESSEN, P.J. De Muiderkring of Vijftien jaar uit den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637. A.W. Sijthoff, Leiden, [z.j.]. 4e druk. Gedecoreerde linnen band 178 p. Met gekleurde litho's. xR 5622 xx 15.00

ANDRIESSEN, P.J. De Prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering. Leiden, A.W. Sijthoff, [1885]. 4e druk. Gebonden. VIII + 184 p. Met litho's gedrukt bij Tresling & Co. te Amsterdam. Met een voorwoord van de auteur. Mooi exemplaar. xB 3896 x 35.00

ANKERSMIT Wzn., J.H. Ik zal handhaven. Tooneelspel in twee bedrijven. G.A. van Hoften, Utrecht, 1874. Oorspr. omslag, onafgesneden, 83 p. - xY 3160 xx 10.00

AQUARIUS. Warme Kadetjes. Zutphen, W.J. Thieme & cie., 1885. Oorspr. omslag. VIII + 208 p. - xT 3742 xx 15.00

ARNOLD [= Nicolaas Arnoldus Wijnstok]. Jan Sukkel. Blijspel in een bedrijf. Blijspelen voor rederijkers I. Amsterdam, [1862]. Oorspr. omslag. 56 p. - xY 5506 x 12.00

ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. van. Instellingen van Hooger Onderwijs in Utrecht voor den jare 1636. Utrecht, N. van der Monde/L.E. Bosch, 1836. Oorspr. kartonnen omslag. VI + 100 p. Bijlage XIX p. [rugje ontbreekt]. xR 6391 x 25.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Schaepman als Letterkundige. Gent, Drukkerij Erasmus, 1953. Geniet. 15 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Nov.-Dec. 1953. xB 2396 x 7.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Tussen Vosmaer en Tollens. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1968. Oorspr. omslag. 18 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks deel 31, no. 1. xL 1949 x 7.00

ASSER, T.M.C. Iets over de Rijntollen. Johannes Muller, Amsterdam, 1860. Oorspr. omslag onopengesneden 23 p. + bijlage. Bijlage: Resolutionen der Coblenzer Conferenz der Rheinschifffahrts-Interessenten, vom 17 Juli 1860. xR 6077 x 10.00

BACHER, Julius. Kost voor onverlekkerde monden. Uit het Hoogduitsch. J.C. van Kesteren, Amsterdam, 1833. Oorspr. bedrukt omslag VIII + 88 p. + adv. bibliotheekstempeltje xR 0965 x 15.00

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Deel II. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. 3e druk. Gebonden. 248 p. + facsimile. Los deel. - xR 0950 x 12.50

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink. Amsterdam, C.G. van der Post. 1865, Oorspr. omslag. 55 p. [rugje omgeplakt]. xL 8344 x 25.00

BALSEM, N.C. Dichterleven en Levenspoezie. Een viertal lezingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. 1e druk. Gebonden. 189 p. Met portret. Bevat: Mr. Willem Bilderdijk, Da Costa, Altijd zon, Een praatje bij den Drachenfels. xB 3904 x 20.00

BALSEM, N.C. J.J. van Oostzee. Rudolf Virchow. Anton Rubinstein. Herbert Spencer. Hans Makart. Thomas Henry Huxley. Elisabeth, Koningin van Rumenie (Carmen Sylva). Jacob Molescott. Peter Cooper. Francois Laurent. Hendrik Conscience. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Gebonden. 387 p. Ills. - xR 8244 x 15.00

BALSEM, N.C. (bijeengebracht). Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Leon Gambetta. Pius IX. Victor Immanuel. Keshub Chunder. Pater Angelo Secchi en Urbain Jean Joseph Leverrier. Henry Moreland Stanley. Nikolaas Paulowitsch. John Russell. Ferdinand Freiligrath. Leopold von Ranke. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1878. Gebonden. 386 p. Ills. - xT 9102 x 15.00

BALSEM, N.C. (ed.). Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Jacobus Jan Cremer. Loris Melikoff. John Tyndall. Alexander II. George Eliot. H. Taine. Maximilien Paul Emile Littre. James Abram Garfield. Georg Ebers. Carl Weyprecht. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1881. Gebonden. 368 p. Ills. - xT 9149 x 15.00

BALSEM, N.C. (ed.). Mannen van beteekenis in onze dagen. Met portretten. Charles Robert Darwin. Charles Kingsley. E.J. Potgieter. Odilon Barrot. Wilhelm von Kaulbach. Edgar Quinet. Sir Charles Lyell. Hans Christiaan Andersen. F.L. Const. Tischendorf. Henry Thomas Buckle. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1875. Gebonden. 480 p. Ills. - xT 9153 x 15.00

BANCK, J.E. Vondel herdacht. W.C. de Graaff, Haarlem, 1879. Gebonden met behoud van oorspr. omslag, 56 p. - xY 3635 x 12.00

BARTELS, H.J. Een stalen geheugen ! August Koster, Amsterdam, [ca. 1907]. Oorspr. omslag 16 p. Asturels geheugensysteem, nieuwste, eenvoudigste en succesvolle methode om nooit meer iets te vergeten voor Nederlandsche studeerenden e.a., aan de praktijk getoetst en bewerkt. xR 3190 x 12.00

BAS, F. de. Levensbericht van den Luitenant-Generaal A.W. Ph. Weitzel. Separaat uit: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899. Nieuw omslag, 121-144 p. - xY 5213 x 7.00

BAX, Caspari. Laudatio viri doctissimi, Iohannis Kappeyne van de Coppello, phil. theor. mag. lit. hum. doct. Gymnasii Hagani rectoris, defuncti d. XXVII Aprilis 1833, a. aet. XLIII. Habita d. IX septembris 1833, cum Gymnasii Hagani rectoris munus auspicaretur. Hagae Comitis, Fratrum Giunta d'Albani, 1833. Gemarmerd papieren omslag. 41 p. - xB 8642 x 15.00

BEEKMAN, A.A. en W. Staring. Hollanders in Politiek en Uniform. Zutphen, W.J. Thieme & Co., 1885. 1e druk. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 290 p. Tekeningen van W. Staring. - xY 2900 x 15.00

BEER PORTUGAEL, D.J. den. J. van den Vondel, uit zijne kleine gedichten geschetst.verhandeling. Gebroeders Diederichs, Amsterdam, 1850. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 32 p. - xY 3637 x 20.00

BEERS, Jan van. Blik door eene venster. Een nieuwjaersgedicht voor den arme. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1855. Ingenaaid 15 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8010 x 20.00

BEERS, Jan van. Gedichten: Jongelingsdroomen 8e druk. Levensbeelden 4e druk. Gevoel en Leven 3e druk. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, [1876]. Gebonden. 423 p. - xH 2485 x 11.50

BEERS, Jan van. Gedichten. Eerste deel: 1843-1857. Tweede deel: 1857-1868. Gent/Amsterdam, W. Rogghe/J.C. van Kesteren & Zoon, 1873. Gebonden. 316 + 320 p. Met portret. Antwerpen, druk van L. Beerts. xH 3919 xx 30.00

BEERS, Jan van. Jongelingsdroomen. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1855. 3e druk. Gebonden half leer. 164 p. - xH 2486 x 18.00

BEETS, N. e.v.a. Euterpe. Liederen met accompagnement van de piano. Woorden van N. Beets, S.J. van den Bergh, J. Brester Azn., G.H. Broekhuijzen, J.P. Heije, W.J. Hofdijk, Richard Hol en J. Schimmel. Leiden, D. Noothoven van Goor, [ca. 1875]. Oorspr. papieren omslag. 165 p. Gecomponeerd door: A. Berlijn, C.A. Bertelsmann, G.H. Broekhuijzen jr., G.W. Derx, Richard Hol, David Koning, C.R. Marx, G. Mordach, P.J. van Paesschen, J.E. Schmitz en J.J. Viotta. xR 8011 x 25.00

BEETS, Nicolaas. Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1892. Ingenaaid. 122 p. - xY 0919 x 10.00

BEETS, Nicolaas. Feestcantate voor den dag der Onthulling, 17 November 1869 van het Nationaal Gedenkteeken voor 1813. 17 november 1869. 's-Gravenhage, H.L. Smit, [1869]. Oorspr. omslag. 16 p. tekstuitgave. Woorden van Nicolaas Beets; Muziek van W.F.G. Nicolai. xY 3900 x 9.00

BEETS, Nicolaas. Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Eerste, tweede en derde deel in een band. Leiden, A.W. Sijthoff, [1914]. 8e druk. Gebonden. Drie delen in een band. XV + 276 + XVI + XXVII + 192 p. De eerste band van de Jubile-uitgave. xY 0363 x 10.00

BEETS, Nicolaas. Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1905]. 6e druk. Gebonden. [Band iets versleten, verder goed]. xH 5929 xx 30.00

BEETS, Nicolaas. Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1914]. 8e druk. Gebonden. Vijf delen in twee banden. Jubile-uitgave. Op band: J.W. Boeijenga Zonen - Sneek. xB 7473 x 30.00

BEETS, Nicolaas. Geschenk aan jonge lidmaten der gemeente van Christus. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1910. 8e druk. Gebonden. 77 p. Goud op snee. - xH 5712 xx 8.00

BEETS, Nicolaas. Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden. De Erven F. Bohn, Haarlem, 1861. Gedecoreerde linnen band, 46 p. - xY 3619 x 25.00

BEETS, Nicolaas. Groote mannen en ware grootheid. Utrecht, J. Bijleveld, 1878. Oorspr. omslag. 36 p. Redevoering op den Gedenkdag der Stichting van de Utrechtsche Hoogeschool 26 maart 1878. xL 8393 x 18.00

BEETS, Nicolaas. Hildebrands voorbereiding. Het dagboek van de student Nicolaas Beets. Toegelicht door H.E. van Gelder. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956. 1e druk. Pocket. 192 p. Ooievaar 42. Omslag Herman Berserik. xB 0531 x 5.00

BEETS, Nicolaas. Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding van het hooleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den 16. maart 1875. Utrecht, Kemink en Zoon, 1875. Herbonden. 40 p. [Gebonden in bruin buckram]. xB 5682 x 45.00

BEETS, Nicolaas. Sparsa. Verzameling van Verstrooide opstellen en kleine geschriften. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1882. Gebonden. VIII + 521 p. Uitgeversvermelding op rug: E. & M. Cohen. Bruin linnen met goudstempeling. xK 6290 xx 25.00

BEETS, Nicolaas. Uit Nicolaas Beets' dichtwerken. Een bloemlezing. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. XLII + 83 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xK 2202 x 8.00

BEETS, Nicolaas. Verpoozingen op Letterkundig gebied. Haarlem, De erven F. Bohn, 1856. 1e druk. Gebonden halfleer, VI + 292 p. Bevat: Het populaire, Losse opmerkingen, Willem van Haren's Friso, Aanteekeningen, Vondel, Poot, Bilderdijk. xT 0777 x 35.00

BEETS, Nicolaas. Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873. Gebonden. 111 p. Bevattende: I: Gesprek over Letterdieverij. II. Ossian of Macpherson? III: Emancipatie der Vrouw. IV: Varia. [Herbonden met oorspr. omslag opgeplakt]. xB 4533 x 16.00

[BEETS] ZONNEVELD, Peter van. Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum, 1983. Gebonden. 279 p. Ills. Achter Het Boek 18e jaargang afl. 1-3. xB 6901 x 17.50

[BEETS]. CHANTEPIE de la SAUSSAYE, P.D. Het leven van Nicolaas Beets. Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en mejuffrouw A. Beets. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1904. Gebonden onafgesneden. IX + 342 p. Half linnen band met sluitlinten. xL 4458 x 25.00

[BEETS]. DYSERINCK, Joh. Herinneringen aan Nicolaas Beets in woord en beeld. Utrecht, H. Honig, [1904]. Nieuwe uitgave. Gebonden, VIII + 224 p. Geillustreerd door Henri A. Fuik. Gebruikssporen. xY 6148 x 10.00

[BEETS]. RIJN, G. van / J.J. Deetman. Nicolaas Beets. Derde deel. Rotterdam, J.M. Bredee, [1919]. Gebonden. 76 p. + Illustraties. Los deel. - xB 7209 x 10.00

[BEETS]. WINKEL, J. te. Nicolaas Beets. Leiden E.J. Brill, 1914. Or. omslag. 30 p. [Omslag verkleurd]. Voordracht in de jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 10 juni 1914 gehouden. xK 7854 x 9.00

BEIJER, J.C. Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825. J. Immerzeel, Junior, 's Gravenhage, 1826. Gegraveerde titelpagina met titelvignet, uitslaande litho, naamlijst der inteekenaren, kartonnen band, rug omgeplakt, onafgesneden, XXII + VIII + VIII + 432 p. Alleen het eerste deel; het tweede deel niet aanwezig. xY 7877 x 50.00

BEKS, Maarten & Tom Gitsels. Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets t.g.v. de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura. Stichting Manutius Maastricht 1989. Oorspr. omslag Ills. Ingenaaid 107 p. zeven opstellen over Beets, Bomans en de Camera Obscura xL 7475 x 10.00

BELLAMY, J. Gedichten. Haarlem, de Wed. A. Loosjes, Pz. 1826. Nieuwe vermeerderde uitgave. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, Gegraveerde titelpagina met portret, 224 p. + 4 p. adv. rugje matig xR 0128 xx 40.00

BELLAMY, J. Gedichten. Twee deeltjes. Zutphen, W.J. Thieme, 1860. Ingenaaid. 102 + 114 p. Onafgesneden. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 6069 x 18.00

BELLAMY, J. Gezangen. A. Loosjes, Haarlem 1804. 2e druk Gebonden, onafgesneden, gegraveerde titelpagina, XVI + 80 + 7 + 6 p. Op de titelpagina een rond portret van Bellamy door R. Vinkeles, een gegraveerd blad muziek bij het meegebonden “Over het graf van Bellamy” van W.H. Sels. xB 5155 x 65.00

BELLAMY, J. [Bellamij, J.]. Jeugdige en nagelaten gedichen. Haarlem, A. Loosjes Pz, 1807. 3e druk. Oorspr. kartonnen omslag. 170 p. bandje matig xR 8382 x 45.00

[BELLAMY, Jacobus]. Jacobus Bellamy, 12 november 1757 - 11 maart 1786. Utrecht, J.W. Leeflang. Oorspr. omslag. 32 p. - xL 4330 x 10.00

[BELLAMY] OCKERSE, W.A. en A. Kleijn geb. Ockerse. Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamij. Wed. A. Loosjes Pz., Haarlem, 1822. Oorspr. gekartonneerd, gegraveerde titelpagina, 323 p. Bevat ook onuitgegeven gedichten en brieffragmenten. Opgedragen aan Francina Baane. xR 1246 xx 75.00

BEMMELEN, Pieter van. Levensbericht van Mr. Gerrit van Leeuwen. Leiden, E.J. Brill, 1872. Oorspr. omslag. 32 p. Overgedrukt uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1871-1872 xY 5565 x 8.00

BENNINK JANSSONIUS, R. De Dichtwerken. Eerste deel. Arnhem, Bleeker & Ybes, z.j. Gebonden. 226 p. Eerste van twee delen. - xR 0795 x 12.00

BERAIL, H. Programma omtrent het stichten eener Naamlooze Maatschappij ter aankweeking van de witte Moerbezieboom en tot de invoering van de Zijdeteelt in de Provincie Noord-Brabant. 's Hertogenbosch, Ter Boek- en Provinciale Courant-Drukkerij van E. Lion en Zonen, 1830. In blauw omslagpapier, 19 p. + los bijgevoegd een aanbiedingsbrief. - xT 9578 x 22.00

BERGEN, J. van. De kracht des gebeds. Een verhaal op waarheid gegrond. Nijkerk, G.F. Callenbach, [ca.1900]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xR 9234 xx 10.00

BERGEN, J. van. Ter elfder ure. Een verhaal op waarheid gegrond. 's-Gravenhage, A. Berends, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xR 9233 xx 10.00

BERGENDAHL, A.A. Gelegenheids- en andere gedichten onder het motto Geloof, Hoop en Liefde, eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Amsterdam, G. van Tyen & Zonen, 1877. Gebonden. XI + 296 + 27 + 7 + 4 + 3 p. Uitgegeven ten voordeele der “Vereeniging te Amsterdam, tot ondersteuning van Hulpbehoevenden,” onder de bescherming van H.M. de Koningin. Meegebonden: (1). Help elkaar Eene opwekking tot onderlinge en algemeene hulpvaardigheid. 1880. (2). Welkomstgroet aan den Koning en de Koningin. 1879. (3). Palestina, het H. Land 1860-1885. (4). Bethlehem in Palestina. 1881. xL 9338 x 35.00

BERGH, J.A. de. Haagsche Penkrassen. No. 31 t/m 40. 's-Gravenhage, 1881. Oorspr. omslag. 160 p. - xY 3270 x 20.00

BERGH, J.A. de. Haagsche Penkrassen. No. 61 t/m 70. 's-Gravenhage, 1883. Oorspr. omslag. 160 p. - xY 3403 x 20.00

BERGH, S.J. van den / H.W. Logeman en A.H. van der Hoeve. Familie-Magazijn. 1856. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden. Haarlem, A.C. Kruseman, 1856. Gebonden. 320 p. Geillustreerd. - xY 1375 x 40.00

BERGH, S.J. van den / H.W. Logeman en A.H. van der Hoeve. Familie-Magazijn. 1861. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden. Arnhem, H.A. Tjeenk Willink 1861. Gebonden. 320 p. Geillustreerd. - xB 9781 x 40.00

BERGH, S.J. van den / H.W. Logeman en A.H. van der Hoeve. Familie-Magazijn. 1862. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden. Arnhem, H.A. Tjeenk Willink 1862. Gebonden. 320 p. Geillustreerd. - xB 9782 x 40.00

BERGH, S.J. van den en W.M. Logeman. Familie Magazijn. Zedelijke lectuur van uitspanning tevens tot verspreiding van nuttige kundigheden. Arnhem, H.A. Tjeenk Willink, 1859. Gebonden. VIII + 320 p. Halflinnen. xB 9783 x 20.00

BERGSMA, Th. v. De school-quaestie. Open brief aan het Ministerie, de Leden der 1ste en 2de Kamer en het Schooltoezicht. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1900. Ingenaaid. 38 p. Omslag vernieuwd met behoud van oorspronkelijke voorkant. xB 4386 xx 15.00

BERRINGTON, B.S. (ed.). Poetic Gems from Shakespere till the present day. Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij The Hague 1899. Nice ribbed binding, half morocco, upper edge gilded. 591 + XVI p. Binding: G.F.L. Ophof xM 9327 x 50.00

BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, Katarina Wilhelmina e.a. Dichtkundige mengelingen van Nederlandsche vrouwen uit 1813. Uitgegeven ter tentoonstelling “De Vrouw 1813-1913”. Amsterdam [Haarlem, Enschede], 1913. Oorspr. omslag. Onafgesneden, 48 p. 9,5 x 14,5 cm. Werk van 15 dichteressen. xL 3774 xx 20.00

BILDERDIJK, Katharina Wilhelmina. Treurspelen. P. den Hengst & Zoon, Amsterdam, 1818. Blauw kartonnen bandje. Gegraveerde titelpagina. X + 158 p. Bevat: “Ramiro” en “Dargo” en een inleiding van Willem Bilderdijk. [WBB A 1818.209.1 en B 1818.243]. [bibliotheekstempeltje]. xL 6662 xx 25.00

BILDERDIJK, Vrouwe Katharina Wilhelmina. Poezy. J. Immerzeel, junior Rotterdam 1820. Gebonden Gegraveerde titelpagina, VIII + 188 p. Met inleidend gedicht van Bilderdijk. [bibliotheekstempeltje] [WBB B 1820.255] xL 6664 xx 35.00

BILDERDIJK, W. Cinna. Treurspel. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856. Oorspr. omslag. 96 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Licht blauwe papieren omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8598 x 10.00

BILDERDIJK, W. Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten. Roermond, Henri van der Marck, 1888. Oorspr. papieren omslag. 30 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 0250 x 12.50

BILDERDIJK, W. Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten. Roermond, Henri van der Marck, 1895. 2e herzine druk. Oorspr. papieren omslag. 31 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 0252 x 15.00

BILDERDIJK, W. Kormak. Treurspel. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856. Oorspr. omslag. 91 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Licht blauwe papieren omslag, rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8595 x 10.00

BILDERDIJK, W. Mengelingen. Vier delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855. Oorspr. omslag. 98 + 97 + 105 + 91 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Licht blauwe papieren omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8596 x 20.00

BILDERDIJK, W. Mengelpoezy. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1861. Oorspr. omslag. 232 + 166 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Blauwe papieren omslag, rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8606 x 15.00

BILDERDIJK, W. H. Logman. Ludvig Holberg. De Goudmaker: Blijspel: een indirekte navolging van Ludvig Holberg's Det Atabiske Pulver volgens het enig bekende handschrift voor het eerst uitgegeven door H. Logeman. Gand/Paris, Van Ryssekberghe & Rombaut/Champion, 1925. Oorspr. omslag. XX + 74 p. Ills. Onopengesneden. Recueil de travaux publies par la Faculte de philosophie et lettres. Universite de Gand 55e fascicule. xB 5188 x 18.00

[BILDERDIJK, W.] CORNEILLE, Pierre. Cinna, treurspel. (na Corneille). Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1824. Oorspr. papieren omslag. 68 + (2) p. [WBB 256.1]. xR 0909 x 20.00

BILDERDIJK, Willem (vert.). Redevoeringen des heiligen oudvaders Chrysostomus. Vertaald uit het Grieksch. Voorwoord Jan J.F. Wap. Breda, F.P. Sterk, 1832. Gekartonneerd, onopengesneden, [VI] + 163 p. [WBB 298.1] Het laatste werk van Bilderdijk, postuum uitgegeven. Vlek aan onderzijde binnenwerk, het hele boek doorlopend. xT 6303 x 30.00

BILDERDIJK, Willem (vert.). Euripides. De cycloop, saterspel. Naar het Grieksch van Euripides. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828. Kartonnen band. [8] + 48 p. Met een inleiding van Abraham en Jeronimo de Vries. Gegraveerde titelpagina, titelvignet. xB 1432 x 40.00

BILDERDIJK, Willem (vert.). Ibn Doreid. Treurzang van Ibn Doreid. In Neerduitsche dichtmaat overgebracht door Mr. Wm. Bilderdijk. 's-Gravenhage, Immerzeel & Comp., 1808. Tweede en gezuiverde druk. Kartonnen band, onafgesneden, III + XV + 86 p. Vertaald naar de Arabische tekstuitgave van E. Scheidius. Gegraveerde titelpagina, titelvignet gesigneerd R. Vinkeles. WBB 110.2. [bibliotheekstempeltje]. xB 1427 x 40.00

BILDERDIJK, Willem en Katharina Wilhelmina Bilderdijk. Nieuwe Dichtschakeering. Twee delen. Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1819. Gebonden. IV + 206 + 206 p. Gegraveerde titelpagina, titelvignet J.E. Marcus Sculp. WBB 213.1. Waterschade bovenkant titelpagina. xB 1446 x 55.00

BILDERDIJK, Willem. Aan den Heer Le Sage ten Broek, in antwoord op zijnen openbare brief aan Mr. W. Bilderijk. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1829. Oorspr. papieren omslag. 29 p. Omslagtitel: Mr. W. Bilderdijk aan den heer Le Sage ten Broek. xB 6389 x 25.00

BILDERDIJK, Willem. Beschouwingen der vijf tafereelen van Josephs Leeven, afgebeeld door den konstschilder J.V.D... uitgegeven in 't jaar 1771. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1830. Geen omslag Cahiersteek 16 p. Laatste twee bladzijden Lijst met bij Herdingh uitgegeven werken van Bilderdijk en echtgenote. [WBB 290.1]. xB 1438 x 25.00

BILDERDIJK, Willem. Bydragen tot de Tooneelpoezy. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1823. Oorspr. kartonnen omslag. 206 p. Voorspraak. Over den Aran en Titus van Jan Vos. Over het Spaansche Treurspel van Don Guillem de Castro: De Heldendagen van den Cid. Eerste en tweede deel. Over een Toneelstukje van Jonkheer Onno Zwier van Haren: Pietjen en Angenietjen. Byzonderheden omtrent het Zinnespel van het Kunstgenootschap Nil volentibus arduum, genaamd Tyranny van Eigenbaat. xR 2313 x 40.00

BILDERDIJK, Willem. De ondergang der eerste wareld. I-V zang. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1820. 1e druk. Gebonden half leer, XXVIII + uitslaande kaart +179 p. enkele kleine bibliotheekstempeltjes, mooi exemplaar xR 8394 x 60.00

BILDERDIJK, Willem. De ziekte der geleerden. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1928. 2e druk. Kartonnen omslag. XXX + 193 p. [WBB 153.2.] xB 1262 x 35.00

BILDERDIJK, Willem. Elius, romance. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1788. Kartonnen band. 65 + [2] p. Gegraveerde titelpagina ontbreekt [zoals vaak], wel met kop- en sluitvignetten. xB 1434 x 40.00

BILDERDIJK, Willem. Floris de Vijfde. Treurspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Oorspr. blanco kartonnen omslag. 116 p. Ills. - xR 8374 x 25.00

BILDERDIJK, Willem. Frankrijk bedwongen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836. Zonder omslag. 4 p. Eerder verschenen in Vaderlandsche uitboezemingen 1815. WBB 319.1 xB 1439 x 25.00

BILDERDIJK, Willem. Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem. Bezorgd door J. Bosch. Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1977. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xL 7438 x 8.00

BILDERDIJK, Willem. Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) vertaald door Mr. Willem Bilderdijk. Te Amsterdam, bij Johannes Allart, 1803. 1e druk. Kartonnen band. XIV + 156 +72 p. Gegraveerde titelpagina. De vier zangen alle met kop- en sluitvignetten zijn gravures door Reinier Vinkeles. xL 4006 x 80.00

BILDERDIJK, Willem. Kallimachus lofzangen. P.J. Uylenbroek en J.W. IJntema en Comp. Amsterdam 1808. Gebonden XVI + 120 p. bibliotheekstempeltje. [WBB A 1808 156.1] xL 6668 x 50.00

BILDERDIJK, Willem. Korte aanmerkingen op Huydencopers proeve van Taal- en Dichtkunde. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1828. Papieren omslag. VIII + 159 p. - xY 4150 x 18.00

BILDERDIJK, Willem. Najaarsbladen. Twee delen. 's-Gravenhage, Immerzeel & Comp., 1808. Kartonnen banden. X + 181 + [4] + 186 p. Gegraveerde titelpagina's, titelvignetten door Jacob Ernst Marcus en een uitvouwbare kaart van de noordelijke sterrenhemel door Daniel Veelwaard. [inscriptie van uitleningen op schutblad 2e deel]. xH 9667 x 70.00

BILDERDIJK, Willem. Navonkeling. Eerste deel. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1826. Kartonnen band. [2] + 208 p. Los deel. Gegraveerde titelpagina, titelvignet. xB 1430 x 25.00

BILDERDIJK, Willem. Nieuwe mengelingen. Eerste en tweede deel. Schiedam, H.A.M. roelants, 1859. Oorspr. omslag. XXIV + 236 + 194 p. Klassiek, Letterkundig Pantheon. [tweede deel rug omgeplakt, bibliotheekstempeltjle]. xB 1448 x 15.00

BILDERDIJK, Willem. Over een Oud Amsterdamsch Volksdeuntjen. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1824. Zonder omslag. 15 p. WBB 161.2. xB 1440 x 20.00

BILDERDIJK, Willem. Poezy. Vier delen in een band. Rotterdam, J. Immerzeel, 1822. 2e druk. Gebonden half leer XVI + 232 + 228 p. Gegraveerde titelpagina's, titelvignet. xB 7350 x 35.00

BILDERDIJK, Willem. Poezy. Vier delen in twee banden. Rotterdam, J. Immerzeel, 1822. 2e druk. Oorspr. kartonnen bandjes XVI + 232 + 228 p. Gegraveerde titelpagina's, titelvignet. xB 1443 x 35.00

BILDERDIJK, Willem. Ridder Sox of De trouwlustige Totebel gevolgd door Koekeloer of De verschalkte vleier. Twee luchtige luimen van Geoffey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van ..... Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1956. Ingenaaid. 66 p. Ills. Pam G. Rueter. - xL 1450 x 6.00

BILDERDIJK, Willem. Sprokkelingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1821. Karonnen omslag. [2] 4 [2] 192 p. Gegraveerde titelpagina met vignet door J.C. Bensdorp naar W. Bilderdijk. {Naaiwerk los, papieren band]. Naast oorspronkelijk werk bevat deze bundel ook enkele vertalingen van Ovidius. [WBB 236.1.] xH 9665 x 30.00

BILDERDIJK, Willem. Van het letterschrift. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, junior. 1820. Gebonden. X + 208 p. Gegraveerde titelpagina. Kartonnen band uit de tijd, met papier beplakt. Op het achterplat ontbreekt het papier. xL 4005 x 90.00

BILDERDIJK, Willem. Vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1828. Kartonnen band. VIII + 206 p. WBB 281.1. xW 8772 x 45.00

BILDERDIJK, Willem. 1756-1831. Mengelpoezy. Twee delen. Rotterdam, J. Immerzeel, Junior, 1823. 2e druk. Oorspr. kartonnen bedrukte omslag. XIX + 262 + 56 + 194 p. Met gegraveerde titelpagina's en titelvignetten. In deel II de naamlijst van intekenaren. Titelgravure J.C.B.[endorp]. Gedrukt bij C.A. Spin. WBB 117.2. xB 1442 x 30.00

BILDERDIJK. Van de Romeinsche Talletters. separaat uit: Nieuwe Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden, Deel I, J. Immerzeel, 1824. onafgesneden, 5-20 p. separaat in omslagje xT 9977 x 10.00

[BILDERDIJK] BAVINCK, H. Bilderdijk als denker en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1906. Gebonden. 222 p. [Mooi exemplaar]. xH 4809 x 21.00

[BILDERDIJK] HATTUM, M. (ed.). Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch. Amsterdam, Vereniging 'Het Bilderdijk-Museum', 1985. Oorspr. omslag. 105 p. Ills. T.g.v. de 75ste verjaardag van Prof. Dr. J. Bosch. xL 3113 x 8.00

[BILDERDIJK] REEST, Rudolf van. 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk. Oosterbaan & Le Cointre Goes z.j. 2e druk. Integraalband. 344 p. - xY 0360 x 15.00

[BILDERDIJK]. Mr. Willem Bilderdijk. Uitgegeven op machtiging der Bilderdijk Commissie. Boekhandel v/h Hoveker & Wormser Pretoria-Amsterdam-Potchefstroom 1906. Gebonden Ills. 468 p. - xH 4183 x 22.50

[BILDERDIJK]. De Herdenking van Bilderdijks Geboortedag. Georganiseerd door het Nationaal Comite Bilderdijk-Herdenking 1956. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1956. Oorspr. omslag, 47 p. - xB 2346 x 6.00

[BILDERDIJK]. Jaarverslag 1932 en andere bescheiden. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1932. Geniet. 20 p. - xB 2342 x 6.00

[BILDERDIJK]. Jaarverslag 1933 en andere bescheiden. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1933. Geniet. 14 p. - xB 2343 x 6.00

[BILDERDIJK]. Statuten en huishoudelijk reglement der vereeniging Het Bilderdijk-Museum te Amsterdam, opgericht in 1908. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1937. Geniet. 12 p. - xB 2344 x 5.00

[BILDERDIJK]. BOSCH, J. Bilderdijk en Tollens. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1941. Geniet. 41 p. Verslag over het jaar 1939-1940. xB 2339 x 6.00

[BILDERDIJK]. BRUIN, C.C. de. Bilderdijk en de studie van het middelnederlands. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1955. Geniet. 16 p. Kort Verslag over de jaren 1951-1954. xB 2345 x 6.00

[BILDERDIJK]. COSTA, Isaac da. Bilderdijks Epos of De vijf bestaande zangen van den Ondergang der eerste wareld. Uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1847. Later papieren omslag VIII + 533 p. met uitslaande kaart. - xB 1450 x 35.00

[BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. Mag Bilderdijk's tweede vrouw genoemd worden, Lang geen makke tante? Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1940. Geniet. 15 p. Verslag over het jaar 1938-1939. xB 2337 x 6.00

[BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. en J.C. van der Does. Verzoekschrift van Bilderdijk en Dirk van der Linden aan het Hof van Holland. - Bilderdijks tweede vrouw en haar moeder. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1933. Geniet. 24 p. 24e jaarverslag 1931-1932. xB 2341 x 6.00

[BILDERDIJK]. JAGER, A. de. Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen. Leiden, S. & J. Luchtmans, 1847. Kartonnen band. 260 p. - xB 1435 x 20.00

[BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. Een proces van Bilderdijk uit het jaar 1788. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1939. Geniet. 14 p. 29e jaarverslag 1936-1937, en 30e jaarverslag 1937-1938. xB 2336 x 6.00

[BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. en J.F.M. Sterck. Een proces van Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven over een valsch codicil, 1796-1797. - Eenige gegevens over het ontstaan van mijn Bilderdijk verzameling. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1937. Geniet. 30 p. 27e jaarverslag 1934-1935, en 28e jaarverslag 1935-1936. xB 2334 x 6.00

[BILDERDIJK]. NAUTA, D. Bilderdijk en de Kerk. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1949. Geniet. 39 p. Verslag over het jaar 1947-1948. xB 2338 x 6.00

[BILDERDIJK]. WILLE, J. Een Doorgewerkt Gedicht. Het Handschrift van Bilderdijk's Vreugde 1805. - De Orde van den Zwaan. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1935. Geniet. 30 p. 25e jaarverslag 1932-1933, en 26e jaarverslag 1933-1934. xB 2335 x 6.00

BODDAERT, Marie. Frans en het geheim. Een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching. Geillustreerd door O. Geerling. Alkmaar, Gebr. Kluitman, [1913]. 2e druk. Gebonden. 78 p. Ills. - xB 8403 x 10.00

BOEKEL, Casper Hendrik van. De heer van Trazegnies, historisch romantische episode uit den eersten Kruistogt (1096-1099). Gent, C. van Annoot-Braeckman, 1847. Gebonden. 136 p. Ills. - xY 2910 x 20.00

BOEKEN, H.J. Excerpt uit Potgieter's Florence. Amsterdam, z.j. Geniet. 15 p. - xL 7900 x 8.00

BOELEN, Anton. Rustverstoorders. 's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante, 1868. Oorspr. papieren omslag. 132 p. Gesigneerd door de auteur. Rugje licht beschadigd. xR 7965 x 25.00

BOER, Francijntje de. Gedichtjes voor kinderen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, [1854]. 5e druk. Gebonden. VI + 96 p. Met [vier] staalplaten. - xB 6259 xx 30.00

BOGAERS, A. Balladen en andere dichtstukjes. Z.p. 1862. Gebonden. 248 p. Sneden verguld. Gegraveerde titelpagina. [Bovenzijde rug licht beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xL 8051 x 25.00

BOGAERS, A. De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607). Haarlem, A.C. Kruseman, 1860. Gebonden Gegraveerde titelpagina IV +122 p. band matig xH 5623 x 22.50

BOGAERS, A. Gedichten. In eigen beheer, 1859. Gebonden. 244 p. Goud op snee. Gegraveerde titelpagina. [Bibliotheekstempeltje, rug los aan bovenkant]. xL 8885 x 25.00

BOGAERS, A. Jochebed. Dichtstuk. Te Amsterdam, ter boekdrukkerij van C.A. Spin 1835; (6) 67 p. gelith. titelvignet; litho;s (allen ingeplakt); linnen stempeling goud, goud op snee. Aparte linnen band, helaas rug lelijk omgeplakt. etiketje, bibliotheekstempeltje. xL 4158 xx 20.00

BOGAERS, A. Jochebed. Dichtstuk. Te Amsterdam, ter boekdrukkerij van C.A. Spin 1835; (6) 67 p. gelith. titelvignet; litho;s (alle ingeplakt); linnen stempeling goud, goud op snee. 24 x 15 cm. [rugje opgeplakt]. xB 5654 x 35.00

BOGAERS, A. Tollens. Dichtstuk. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1857. Oorspr. omslag. 21 p. Vignet op titelpagina. [bibliotheekstempeltje]. xL 8345 x 20.00

BOGAERS, Pieter. Gedichten van Pieter Bogaers 1805-1833. Helmond, 1918. Ingenaaid. LXVIII p. Omslag verkleurd, bibliotheekstempeltje, binnenwerk goed. xL 7613 x 25.00

BOISSEVAIN, Charles. De Arpanjak. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877. Oorspr. omslag. 44 p. Litho van het schip t.o. titelpagina. xR 9163 xx 60.00

BOISSEVAIN, Charles. The Struggle of the Dutch Republics. Open letter to an American Lady. Amsterdam, Handelsblad, 1900. Oorspr. omslag. 93 p. [Rugje omgeplakt]. xR 6472 x 25.00

BOKMA DE BOER, J. De meeuwenrots. Naar Jules Sandeau. Joure, R.P. Zijlstra, z.j. Gebonden. 112 p. Gekleurde prent t.o. titelpagina. xK 9794 xx 12.00

BOLLAND, G.J.P.J. Open brief aan den Heer H.J.A.M. Schaepman. Leiden, A.H. Adriani, 1899. Herbonden. 71 p. [Half linnen gebonden]. xB 2381 x 12.50

BOMHOFF, J.G. Isaac da Costa. Op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1961. Paperback. 80 p. Uitgave in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en van de Stichting Het Reveil-Archief te Amsterdam. xB 7272 x 7.50

BOOGMAN, J. / J. Harenberg / G. Krosenbrink / A. Schaars. (ed.). A.C.W. Staring. Dichter en Landman, Regionalist en Nationalist. Zutphen, Walburg Pers, 1990. Gebonden Stofomslag 252 p. Ills. - xB 0246 x 12.00

BORGER, E.A. Gedichten. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen, z.j. 7e druk. Gebonden. 111 p. - xL 1862 x 15.00

BORGER, E.A. Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1819. Papieren omslag. 5 p. Hendrik Albert van der Palm (1802-1819). Zie ook: Siegenbeek e.a., Op het afsterven van Hendrik Albert van der Palm : student in de letteren en godgeleerdheid aan de Hooge School, te Leyden. Overleden den 14. November 1819, in den oudendom van 17 jaren en 7 maanden. xB 6345 x 20.00

BORNIER, Henri de en J.A. ALBERDINGK THIJM. De dochter van Roelant. Toneelspel in vier bedrijven, in verzen. In het Nederlandsch overgezet door K.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, C.L. van Langhuysen, 1877. Gebonden. 88 p. - xR 8767 x 15.00

BOS, M.G. van den. Herdenkt uwen weg, dankt God. Leerrede naar aanleiding van Psalm L:14, uitgesproken op den oudejaarsavond van 1863. Met een brief aan en een antwoord van Dr. E. Laurillard, benevens een inleidend dichtstukje van den schrijver. Amsterdam, G.D. Bom, 1864. Oorspr. papieren omslag. 20 p. Uitgegeven ten voordeele van nagelatene betrekkingen van personen, die door het vergaan eener visscherssloep zijn omgekomen. xB 7798 x 15.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849-1850. Gebonden Half leer. 297 + 328 p. - xA 0804 x 50.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. Ingenaaid. 360 + 340 p. - xK 9648 x 20.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Drie vergeten novellen van A.L.G. Bosboom-Toussaint, Cd. Busken Huet en Simon Gorter. Een nacht in een armstoel, Dokter George, Een praatje. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1908. Gebonden grijs linnen. 112 p. Nederlandsche Bibliotheek 45. xY 6523 x 7.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Eene vertelling aan de kaptafel en andere novellen. Met inleiding van L.S., en een portret van de schrijfster. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden Grijs Linnen. 188 p. Nederlandsche Bibliotheek 328. xK 3300 x 7.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Het Huis Lauernesse. Met inleiding en aanteekeningen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden Grijs Linnen, VIII + 576 p. Met portret. Nederlandsche Bibliotheek 259-261. xY 6493 x 10.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Raymond de Schrijnwerker. Novelle in gesprekken. Amsterdam, G.L. Funke, 1880. Gebonden. 371 p. Premie van Het Nieuws van den Dag. Jaargang 1980. Mooi exemplaar. xB 7212 x 20.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Verspreide novellen en geschriften. Ingeleid door Johs. Dyserinck. Rotterdam, D. Bolle, [1912]. Gebonden VII + 332 p. Voor de eerste maal herdrukt t.g.v. het eeuwfeest harer geboorte. Met 4 platen. xL 7196 xx 10.00

BOSCH KEMPER, J. de. Levensbericht van Mr. Cornelis Jacobus van Assen. Leiden, Mij. der Nederlandsche Letterkunde, [1860]. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 7175 x 8.50

BOSCH, J. Nieuwe aspecten in de Bilderdijk-studie. Groningen, J.B. Wolters, 1965. Geniet. 12 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids 58e jaargang nr. 5. xB 2423 x 6.00

BOSDIJK, J.F. De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1848. 2e druk. Oorspr. kartonnen bedrukte omslag. N.p. met zes paginagrote litho's. - xR 9983 x 50.00

BOSKEN, J.H. en N. Beets. Toespraken gehouden bij het graf van den Weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, overleden 27 juli 1865. Utrecht, J. Bijleveld, 1865. Blanco omslag. 8 p. - xT 7804 x 8.50

BOSSCHA, A. J. v. Lennep, A. des Amorie v. d. Hoeven. A-Saga. E-Legende. O-Sprook. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1879. Gebonden. 36 p. omslag smoezelig xY 8338 x 12.00

BOUMAN, J.J. Het turbulente leven van ds. Salomon Mozes Flesch (1812-1862). De Hoeksteen, 1993. Oorspr. omslag. 83 p. Ills. De Hoeksteen, 22e jaargang nr. 5/6, december 1993. xR 3980 x 8.00

BRAGA. Braga. Dichterlijke mengenlingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile Dulci. Nieuwe uitgave met inleding en toelichting van A. Winkler Prins. Deventer, A. ter Gunne, 1883. Gebonden. (blauwe met goud bedrukte band). 488 p. - xY 3406 x 25.00

BREDOW, G.G. Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Bewerkt naar het Hoogduitsch. G.T.N. Suringar, Leeuwarden, 1865 (omslag: S.E. van Nooten, Schoonhoven,1870). 18e veel vermeerderde en verbeterde druk. Oorspronkelijk omslag, 176 p. de uitgever Suringar signeert xY 1097 x 30.00

BREDOW, G.G. Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen. Zutphen, H.C.A. Thieme, 1825. 6e veel verbeterde druk. Gebonden. VIII + 159 p. Uit het Hoogduitsch naar de tiende verbeterde , en volgens de behoeften van onzen tijd omgewerkt. Gebonden met behoud van oorspronkelijk omslag. Als geheel wat smoezelig. xB 0389 xx 30.00

BRENNER, Madme. Gymnastiek voor meisjes. Een handleiding voor onderwijzeressen, ouders, enz. Vertaling H.A. Krooneman. Met 22 platen. Bodegraven, Van Rossum, 1871. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. VIII + 38 p. - xT 3149 x 75.00

BRIL, W.G. e.a. Voor drie-honderd jaren, Volks-Bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. Harderwijk, M.C. Bronsveld, 1869. Gebonden half leer. 171 p. O.m. over het Wilhelmus, tachtigjarige oorlog. xL 4472 x 15.00

BRINK, J. ten. Drie volksliederen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1875]. Oorspr. papieren omslag. 55 p. Algemeene Bibliotheek nr. 79. [rugje omgeplakt]. Het Wilhelmuslied. De Marseillaise. Die Wacht am Rhein. xR 1026 x 12.00

BRINK, Jan ten en Cd. Busken Huet. Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1963/1964. Oorspr. omslag. 238 p. Ills. Achter het Boek 2e/3e jrg. afl. 2,3, en 1. 1963/1964. xB 9395 x 10.00

BRINK, Jan ten. Brechtje Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche letteren. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1890]. Gebonden. 270 p. Vlekje op band. xB 7894 x 15.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 12: Letterkundige Mengelingem. Klaasje Zevenster in China. Victor Hugo en Madame Drouet. Marcellus Emants. Sacher-Masoch. De staart van Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. Het Haagsche Tooneel. Nieuw licht over Betje Wolff. Het zeventiende letterkundig congres te Mechelen. Amadis Romans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Ingenaaid. 209 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2406 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Ingenaaid. 235 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1585 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. 2e aangevulde druk. Gebonden. 236 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2413 x 22.50

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Ingenaaid. 154 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1586 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Gebonden. 154 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2414 x 22.50

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Ingenaaid. 167 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1587 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Gebonden. 167 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2415 x 22.50

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 2: Lord Edward Bulwer Lytton. Leiden, A.W. Sijthoff, 1882. Ingenaaid. 176 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2403 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888]. Ingenaaid. 179 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2408 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888]. Gebonden. 179 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2411 x 22.50

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 3: De Litteratuur der Reinaert-sagen. Marie de Fuldau. Bilderdijk. Dr. A. Pierson. Dr. B. Ter Haar. Prof. J.J. Van Oostzee. De Vlamingen over Multatuli. Lindo en Cremer. Dr. J.P. Heye. Anna Rooze van J.J. Cremer. Mr. Jacob van Lennep. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Ingenaaid. 185 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2404 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 5: Haagsche kleinigheden. Robert Hamerling. Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Ingenaaid. 211 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2405 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Ingenaaid. 137 p. - xR 2409 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Gebonden. 137 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2416 x 22.50

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 8: Victor Hugo. Jules Janin. De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Kongressen. Henri Rochefort. Frits Reuter. Arsene Houssaye. Henri Havard. Edmondo de Amicis. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Ingenaaid. 166 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1588 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagse Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Gebonden. 198 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2412 x 22.50

BRINK, Jan ten. Nieuwe romans. Alphonse Daudet. Emile Zola. Georg Ebers. H.J. Schimmel. Ferdinand Fabre. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1883. Gebonden gedecoreerd linnen. 198 p. - xR 2418 x 30.00

BROEKE, Leonardus van den. Jos. A. Alberdingk Thijm bij het eeuwfeest zijner geboorte herdacht in zijn sterfhuis. [Amsterdam, Gonzaga-vereeniging], 1920. 2e druk. Geniet. 32 p. Rede uitgesproken te Amsterdam 31 maart 1920 in het sterfhuis, het gebouw der Gonzaga-vereeniging, N.Z. Voorburgwal 161. xR 0318 x 10.00

BROERE, C. (ed.). De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer. 's-Gravenhage, J.W. ten Hagen, 1840. Oorspr. omslag. 62 p. Toegelicht door C. Broere, te Velzen. [bibliotheekstempeltje]. xB 1168 x 15.00

BROES, Willem. (1766-1858). De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breede tekstenrol, ten gebruike van de Kerkelijke Leerrede en den Bijbelschen Almanak. In drie afdeelingen. Nader in tien hoofdstukken. Amsterdam, 1847. Gebonden half leer. XII + 384 + 388 + VI + 382 p. Mooi exemplaar. xL 9226 x 45.00

BROM, Eduard. Opgang. Verzen. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1895. Gebonden. III + 104 p. [Bibliotheekstempeltje op titelpagina. Ex Libris]. xL 4083 xx 12.00

BROM, G. H.J.A.M. Schaepman. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Oorspr. omslag. 54 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis. xR 3931 x 8.00

BROM, Gerard. Alberdingk Thijm. Utrecht, Het Spectrum, 1956. Gebonden Stofomslag. Ills. 272 p. - xB 7215 x 10.00

BROM, Gerard. Schaepman's Frans Hals. Verklaard door ... 's-Hertogenbosch, 1922. Geniet. 20 p. Geert-Groote-Genootschap nr. 30. xB 2418 x 6.00

BROMS, C.E. Een liederkrans. Poezie. Haarlem, W. Gosler, 1884. Gebonden. 140 p. Present exemplaar v.d. schrijver. xY 7118 x 15.00

BROOSHOFFT, P. Academische dissolving-views. I: De groenen, groentijd en inauguratie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1875. Oorspr. omslag. 38 p. - xL 8896 x 10.00

BRUIJN, J. de en P. Schaik. Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum. Amsterdam, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1995. Paperback. 72 p. Ills. Donum reeks IX. xB 8067 x 10.00

BRUIN, Servaas de. Een prostitutie-congres. Vermakelijke ironie in dichtmaat. J. Vlieger, Amsterdam, [ca. 1890]. Oorspr. omslag bedrukt in blauw, goud,rood en blind op blauwe ondergrond. [16 p.]. Humoristisch gedicht door Servaas de Bruin (1821-1901). xR 5088 x 15.00

BUIJSSE, Cyriel, e.a. Rozenwangen enz. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1894. Gebonden. Louis Ahn-de Jongh. Cyriel Buijsse. A.M. Hirschmann. Ph. Wijsman. Wilh. Heimburg. Fokko Bos. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 8. xR 7320 x 15.00

BULL, Abraham Johannes de en Gustav Adolph Heinze. Hulde aan Linnaeus. Cantate voor gemengd koor, soli en orkest, woorden van A.J. de Bull en muziek van G.A. Heinze. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1878. Vouwblad. 12 p. Tekst zonder muziek. xY 8781 x 10.00

BUMA, Wiardus Willem. Het Verlaat bij Leeuwarden. A. niet begrepen in den Leppebrief van 1477 B. wel van ouds het Eigendom van de kerk van Oldehove. Leeuwarden, 1854. Cahiersteek. 20 p. Overgedrukt uit het Friesch Weekblad van 15 November 1854. xY 3198 x 12.00

BUREN, H.J. van. De Koning is ons hoofd. 's-Gravenhage, C.H. Susan Jr., 1856. Gemarmerd papieren omslag. 32 p. - xB 8633 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Brieven aan E.J. Potgieter. Eerste deel 1859-1867. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1925. Gebonden. XIII + 240 p. Met portret. [Los deel]. Uitgegeven door Albert Verwey. xR 0151 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Brieven aan E.J. Potgieter. Tweede deel 1868-1870. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1925. Gebonden. 250 p. [Los deel]. Uitgegeven door Albert Verwey. xR 0152 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1886. 2e herziene en bijgewerkte druk. Gebonden. 520 + 327 + 436 p. - xB 9402 x 40.00

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1941. 6e druk. Gebonden Stofomslag 642 p. - xH 3983 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1946. 8e druk. Gebonden. 640 p. Ills. - xK 6666 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Twee delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. 2e druk. Gebonden. - xM 8145 x 21.00

BUSKEN HUET, Cd. Lidewyde. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1981. Ingenaaid. XIV + 383 p. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld in samenwerking met de werkgroep Lidewyde. Nijhoffs Nederlandse Klassieken. xY 6120 x 12.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. B. ter Haar, Bogaers, Withuijs. Ten Kate en zijn Schepping. Van Zeggelen, S.J. van den Bergh. S.E. Harthoorn, D. Chantepie de la Saussaye. Vanity Fair. H. de Veer. Laatste Nederl. Gedichten. De Genestet's uitvaart. J. de Bosch Kemper. M.P. Lindo. John Lothrop Motley. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [ca. 1881]. Gebonden. 188 p. - xY 3676 x 9.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Drie en twintigste deel: Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan, Julius Stinde, Nederland en Pruisen, Bourget, Tolstoi, Zola, Joseph Victor von Scheffel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 212 p. - xB 3036 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Een en twintigste deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 218 p. - xB 3035 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Eerste deel: Pieter Cornelisz Hooft. Joost van den Vondel. Jacob Cats. Hubert Corneliszoon Poot. Pieter van Woensel. A.C.W. Staring. Isaac Da Costa. A. Boxman. Lamb. de Visser. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [ca. 1881]. Gebonden. 228 p. - xY 3675 x 9.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Negentiende deel: Oude Romans: Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Elizabeth Wolff, Bernardin de Saint-Pierre. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 247 p. - xB 3038 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Twintigste deel. Oude Romans: Chateaubriand, Madame de Stael, Benjamin Constant. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 250 p. - xB 3034 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Veertiende deel. C. Vosmaer. J.J. van Oosterzee. Nicolaas Beets. S. Hoekstra Bzn. A. Pierson. Is. Da Costa. J. Kneppelhout. Aart Admiraal. Marius. J.M.E. Dercksen. Quos Ego. S. Vissering. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [ca. 1881]. Gebonden. 197 p. - xY 3677 x 9.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Vijftiende deel. E.J. Potgieter. A.W. Bronsveld. Jacob van Lennep. J.J. Cremer, F.C. Wilsen. J. Gram, Ch. Boissevain. Christine Muller. H.J. Schimmel, H. Tiedeman. H.A. van Amorie v.d. Hoeven. A. Pierson. Multatuli, Acquoy. Francisca Galle. A. Kuijper, Van Zeggelen. C. Honigh, Van Boekeren. Constantijn. J.H. Gunning jr. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [ca. 1881]. Gebonden. 214 p. - xY 3679 x 9.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Zesde deel. De Van Haren's Cornelis van Lennep en de zijnen. Een borstbeeld van de Ruyter. Tollens. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [ca. 1881]. Gebonden. 198 p. - xY 3678 x 9.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Zestiende deel. H.J.A.M. Schaepman. P.F. Brunings. Bosboom Toussaint. C. Vosmaer. Multatuli. P.A.S. v. Limburg Brouwer. Theophilus van Soerabaya. J.K.J. de Jonge. Mina Kruseman, Betsy Perk. J.T. Oosterman. Melati van Java. Francisca Galle. Van der Linden. J.A. van der Chijs. A. Pierson. E.J. Potgieter. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [ca. 1881]. Gebonden. 184 p. - xY 3680 x 9.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien. Amsterdam, G.L. Funke, 1875. 4e druk. Gebonden. 219 p. Groen linnen goudbestempelde band. Bevat: J. van Lennep. P.T. Helv. van den Berg. C.E. van Koetsveld. Mevr. Bosboom-Toussaint. Nicolaas Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel. Multatuli. xB 7399 xx 15.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische fantasien. Vierde reeks, zesde deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1885. Gebonden. 219 p. Blauw linnen band met goudstempeling. xB 7169 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische phantasien. Deel I: J. van den Vondel. J. Cats. H.C. Poot. P. van Woensel. A.C.W. Staring. I. da Costa. A. Boxman. L. de Visser. Deel II: Mevr. Bosboom Toussaint. J. van Lennep. P.T. Helv. v.d. Bergh. C.E. van Koetsveld. N. Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel. Amsterdam, G.L. Funke, 1874. 3e druk. Gebonden. VIII + 211 + 204 p. Twee delen. - xB 7331 x 25.00

BUSKEN HUET, Cd. Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen. Amsterdam, G.L. Funke, 1874. 2e druk. Gebonden. VIII + 200 + 204 p. Groen linnen goudbestempelde banden. xB 7397 xx 25.00

BUSKEN HUET, Cd. Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Reville c.s. Voor rekening van den Schrijver. Haarlem, Van Asperen van der Velde, 1866. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 0370 x 15.00

BUSKEN HUET, Cd. Portretten van Nederlanders. Amsterdam, Elsevier, 1940. Gebonden halfleer 270 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xW 8325 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Portretten van Nederlanders. Amsterdam, Elsevier, 1940. Heel leren band onafgesneden, bovensnede verguld 270 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Een van de 250 op Oud-Hollandsch gedrukte, genummerde exemplaren. Nr. 45. xB 7351 x 25.00

BUSKEN HUET, Cd. Potgieter 1860 - 1875. Persoonlijke herinneringen. Amsterdam, G.L. Funke, 1877. Oorspr. omslag. 119 p. - xL 8037 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. - M. Horn. Register op de Litterarische Fantasien en Kritieken van Busken Huet. Samengesteld door M. Horn. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [ca. 1888]. Gebonden. 104 p. - xY 3681 x 10.00

BUSKEN HUET, Conrad. Brieven van Cd. Busken Huet. Eerste deel: 1847-1876. Tweede deel: 1876-1886. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1890. Gebonden. 304 + 369 p. Met portret. Uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. xL 0794 x 25.00

BUSKEN HUET, Conrad. Het land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Met een inleiding van Olf Praamstra. Amsterdam, Agon, 1987. Paperback. 991 p. - xR 4097 x 12.50

BUYNSTERS, P.J. Willem Bilderdijk en de Geestenwareld. Amsterdam, 1966. Geniet. 16 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids (jrg. 60, nr. 5). Voordracht gehouden in de algemene ledenvergadering van de vereniging Het Bilderdijk-Museum, op 17 december 1966 te Amsterdam. xB 2430 x 6.00

BUYS BALLOT, C.H.D. Levensschets van Dr. Rijk van Rees, Hoogleeraar te Utrecht. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 27 p. - xB 4640 x 10.00

BYVANCK, W.G.C. De jeugd van Isaäc da Costa (1798-1825). Twee delen. Eerste deel: W.J. Thieme & Cie, Zutphen, z.j. Tweede deel: S.C. van Doesburgh, Leiden, 1896. Gebonden, 260 + 344 p. zonder het portret. xT 9072 x 20.00

BYVANCK, W.G.C. Keur uit het ongebundelde werk. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Ingenaaid. 247 p. Zwolse drukken en herdrukken nr. 16. xH 4999 x 8.00

C. A. [CARPENTIER ALTING, Johannes Hendrik]. Hendrik en Maria, de Protestantsche en Roomsch-Catholieke jonge lieden in wederzijdsche betrekking. Een verhaal uit den tegenwoordigen tijd. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1842. Gebonden, Gegraveerde titelpagina, VI + 352 p. - xR 8739 x 20.00

CALCAR, Elise van. Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders. Joh. Ykema, 's-Gravenhage, 1898. 6e druk, Gebonden, Ills., 320 p. Ex libris Henk van Laar xT 6791 x 50.00

CALKOEN, H.J. De nieuwe kieswet. Uitgesproken in de vergadering van Burgemeesters en Secretarissen in Noord-Holland. OP Maandag den 7 September 1896. 1896, 21 p. eenzijdig gedrukt H.J. Calkoen: Burgemeestervan Edam xY 1818 x 8.00

CAMPE, J.H. Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. Te Amsterdam, Bij Ten Brink en De Vries, 1820. 4e druk Gebonden (rug netjes overgeplakt) XVI + 460 p. Defoe's 'Robinson Crusoë' in de bewerking van de Duitser Joachim Heinrich Campe (1746-1818) verscheen in 1779-1780 onder de titel 'Robinson der Jüngere'. Het werd verreweg het populairste schoolboek in Duitsland; honderd jaar later, in 1880 verscheen de honderdste editie. Campe behoorde tot de Duitse filantropijnen, genoemd naar het Philantropinum, de door Basedow in 1774 gestichte model-school in het Duitse Dessau. Zij wilden het pedagogische gedachtengoed van de Verlichting, van Rousseau met name, in de praktijk brengen. xR 3432 x 100.00

[CAMPHUYSEN] CRANE, Jan Willem de. Iets over D.R. Kamphuyzen en zijn graf. Separaat uit: Letter- en geschiedkundige verzameling van eenige biographische bijdragen en berigten, Leeuwarden, W. Eekhof, 1841. Nieuw omslag. [12] p. Dirk Rafaelsz. Camphuysen (Gorinchem, 1586 - Dokkum, 1627) was een Nederlands dichter, kunstenaar en predikant. xY 8799 x 8.00

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Gebonden. 256 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 27 maart 1936. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4055 xx 12.00

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Gebonden. 256 p. Met portret. - xB 0819 x 14.00

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Ingenaaid. 256 p. - xB 2153 x 10.00

CAN, M. van. J.A. Alberdingk Thijm. Diest, P.V.B.A., [1943]. Oorspr. omslag. 71 p. Keurbladzijden uit de Nederlandsche Letterkunde 14. xR 8768 x 8.00

CAPPELLE, Johannes Pieter van. Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey, 1821. Ingenaaid, Kartonnen omslag, gegraveerde titelpagina en kleine gegraveerde portretten, onafgesneden, VI + 298 p. over Simon Stevin, Cornelis Drebbel, over de wiskundige verdiensten van Prins Maurits, over den invloed der Hollandsche letterkunde op de Hoogduitsche in de zeventiende eeuw, Daniel Heinsius, Bredero, over hetgene door Boerhaave en 's Gravesande tot vestiging en uitbreiding van zuivere grondbeginselen in de beoefening der natuurkunde is verrigt. xT 0942 x 120.00

CATS, Jacob. Feestviering bij de onsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadpensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven den 11den december 1829. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1830. Oorspr. omslag. IV, 17 p. Uitgegeven door het Bestuur van het Departement Schouwen der Maatschappij: Tot Nut van 'T Algemeen. Met eene afbeelding. xR 7707 x 25.00

CATS, Jacob. Intekenformulier t.b.v. het ophogen van het standbeeld van Jacob Cats te Brouwershaven. Brouwershaven, 1983. Vouwblad. [4] p. [Geadresseerd aan Weled. Heere W. Hofdijk te Amsterdam. met postzegel en stempel]. Er wordt een bijdrage gevraagd voor het aanpassen van het standbeeld i.v.m. het ophogen van de grond ter plekke. xY 8788 x 10.00

[CATS] PEENE, H. van. Vader Cats of Een uertje van het buitenleven: blyspel met zang in één bedryf. I.S. van Doosselaere, Gent, 1855. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. Tooneelbibliotheek, 3de jaer, Nr. 25. Vertoond voor de eerste mael te Gent, op Minard's-Schouwburg, door de koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver, ten voordeele der Slagtoffers van de Overstroomingen in Noord-Nederland den 6 mei 1855. xR 4238 x 20.00

[CAYTAN, L.A.]. De godvruchtigen landsman of verzameling van onderwyzingen en gebeden, byzonderlyk ten dienste der landslieden. Mechelen, P.J. Hanico, 1834. Tweede verbeterde druk. Gebonden leer. XII + 459 + 33 p. Sneden verguld. Gegraveerde frontispice en vier gegraveerde platen. - xB 7453 x 60.00

CELLA. [= Jacoba Catharina de Vos]. Langs verschillende paden. Een verhaal. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt. Amsterdam, C.A. Campagne & Zoon, 1898. 3e druk. Gebonden. 351 p. Ills. - xB 8295 x 15.00

CELLERIER, J.I.S. Sermons et prieres pour les solennites chretiennes. 3 Vol. Geneve/Paris, Abraham Cherbuliez/Masson, H. Servier, 1824. Seconde edition. Kunstleer Gebonden. - xM 8331 x 25.00

CERUTTI, F.F.X. en F.A. Brekelmans. Brieven van de Rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode 1849-1861. 's-Gravenhage, J.N. Voorhoeve, 1975. Ingenaaid. VII + 120 p. Ills. - xL 9265 x 10.00

CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. De Strijd der Gemeente. Antwoord aan Dr. A. Pierson, met een woord aan de Gemeente. Rotterdam, E.H. Tassemeijer, 1864. Gebonden. 40 p. - xL 8307 x 15.00

CHIJS, Pieter Otto van der. Levensberigt van Gerrit van Orden. Overdruk uit het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden, 1854. Nieuw omslag. 16 p. Gerrit van Orden, Zaandam, 18 december 1774 - Zaandam, 13 januari 1854. Burgemeester van Zaandam van 1838 tot 1845. xY 8792 x 9.00

CLERCQ, W.A. de. Willem de Clercq (1795-1844). Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1999. Gebonden Stofomslag 495 p. Ills. - xB 3236 x 20.00

COLMJON, Gerben. Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander. Den Haag, Oceanus, 1944. Gebonden, Ills., 234 p. Verlucht met foto's en facsimiles. xT 1593 x 10.00

COLMJON, Gerben. De Nederlandse Letteren in de Negentiende Eeuw. Schatgraven in platgetreden terrein. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1953. 1e druk. Gebonden Stofomslag. 435 p. - xB 3554 x 10.00

COLMJON, Gerben. R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid. Rijswijk, Leidsche Uitg. 1951. 2e herziene druk. Gebonden Stofomslag 241 p. Ills. - xL 0506 x 10.00

CONSCIENCE, Hendrik. Count Hugo of Cravenhove: and The story of Abulfaragus. From the Flemish by ... London & New York, Burns and Oates, z.j. Gebonden. 133 p. Ills. + 12 p. Catalogue. Granville Popular Library. [Knipje uit prent tegenover titelpagina, bibliotheekstempeltje]. xB 1581 xx 16.00

CONSCIENCE, Hendrik. De Burgemeester van Luik. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879. Gebonden. 186 p. - xT 9147 x 10.00

CONSCIENCE, Hendrik. Eene O te veel. Antwerpsche Zedeschets. Antwerpen, Drukkerij J.P. van Dieren en Comp., 1872. 1e druk. Ingenaaid. 158 p. Illustraties Edward Dujardin. - xR 7799 x 30.00

CONSCIENCE, Hendrik. Het Goudland. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879. Gebonden. 224 p. - xT 9146 x 10.00

CONSCIENCE, Hendrik. Menschenbloed. Lambrecht Hensmans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879. Gebonden. 86 + 90 p. - xT 9144 x 10.00

CONSCIENCE, Hendrik. Redevoeringen. Antwerpen, J.P. van Dieren, 1861. Gebonden. 118 p. Particuliere band, half linnen, platten gemarmerd. xL 1048 x 25.00

CONSCIENCE, Hendrik. Volledige werken in 40 delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879-1881. Gebonden gedecoreerd bruin linnen. 40 delen. - xR 6547 x 350.00

CONTESSA, C.W. / F. de la Motte Fouque / E.T.A. Hoffmann. Kinder-Marchen. Mit 12 Vignetten von E.T.A. Hoffmann. Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 1987. Oorspr. omslag. 350 p. Herausgegeben von Hans-Heino Ewers. xR 1482 x 8.00

CONTROLEUR. Komische gedichten. Met een voorwoord van J.A. AlberdingkThijm. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1884. Gebonden. 78 p. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren). xB 4647 xx 25.00

CONTROLEUR. Komische gedichten. Van den Controleur. Met een voorwoord van J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1884. 1e druk. Gebonden. VI + 78 p. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren). xR 8024 x 18.00

CONVIVA. (Gerard Keller). Het servetje. Herinnering aan Oefening Kweekt Kennis. Amsterdam, Elsevier, 1899, 2e druk. Gebonden. 79 p. - xT 1573 x 25.00

COREMANS, Edward. La Litterature Neerlandaise en Belgique depuis 1830. Rotterdam/Bruxelles, Meindert Boogaerdt/La Librairie Flamande, 1905. Ingenaaid. 167 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 7889 x 10.00

COSIJN, P.J. Eenige Taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleeraar J. van Vloten. Haarlem, Erven F. Bohn, 1871. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 8765 x 12.50

COSTA, Isaac da / J.P. Hasebroek. Da Costa's Kompleete dichtwerken. Arnhem, D.A. Thieme, 1870-1871. Gebonden. Vier delen in twee groene banden. Met portret. - xB 7211 x 35.00

COSTA, Isaac da. Beschouwing van het Evangelie van Lucas. Twee delen H. Hoveker, Amsterdam, 1850-1852. Gebonden XVI + 310 + VIII + 330 p. uniforme set, half linnen met gemarmerde platten xR 3877 x 30.00

COSTA, Isaac da. Da Costa Bloemlezing uit zijn werken. Ingeleid door M.A.P. Poelhekke. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1920. Gebonden. 170 p. - xT 0826 x 9.00

COSTA, Isaac da. Hagar. Inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1925. 3de herziene druk. Gebonden. 85 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xT 0810 x 8.50

COSTA, Isaac de. God met ons, hymne. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1826. Gemarmerd papieren omslag. 22 p. - xB 4657 x 25.00

CRUCQ, J.K. Cryptogamen. Amsterdam, Gebr. Koster, z.j. Oorspr. omslag. 83 p. - xL 4318 xx 17.50

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Drukfouten, Flaters in en over boeken, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Zonderlinge testamenten, Koopjesgevers. Amsterdam, R.C. Meijer, Augustus 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7904 x 5.00

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Flaters in en over boeken, Het toneel, Zonderlinge testamenten, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Van den Kansel. Amsterdam, R.C. Meijer, October 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7902 x 5.00

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Het toneel, Canards, Drukfouten, Van den kansel, Geestige gezegden, Zonderlinge testamenten. Amsterdam, R.C. Meijer, September 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7903 x 5.00

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Flaters in en over boeken, Het toneel, Van den Kansel, Hoge ouderdom. Amsterdam, R.C. Meijer, December 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7901 x 5.00

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Verstrooidheid, Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Zonderlinge testamenten, Het toneel, Voor de balie. Amsterdam, R.C. Meijer, Januari 1874. Or. omslag. 48 p. - xK 7905 x 5.00

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Zonderlinge testamenten, Verstrooidheid, Het toneel, Flaters in en over boeken, Hoge ouderdom, Antipathie. Amsterdam, R.C. Meijer, November 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7906 x 5.00

DAEMS, S. Levensschets van Hilda Ram. Gent, A. Siffer, 1901. Oorspr. omslag. 40 p. Met portret. - xL 8028 x 20.00

DAM VAN ISSELT, E.W. van. Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Heull. (Met vier staalgravuren). Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., [1855]. Gebonden gedecoreerde linnen band. Sneden verguld. 34 p. - xR 2328 x 75.00

DAVID, J. [Jean Baptiste David]. I: Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland. II: P.J. Harrebomee, Vierde twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden. III: F.C. de Greuve, Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk Over de deelen der rede. [Amsterdam, G. Portielje & Zoon], [1853-1854]. Papieren omslag. 307-424 p. Uit: Archief voor Nederlandsche taalkunde, verzorgd door A. de Jager. Vierde deel. bibliotheekstempel xB 7891 x 15.00

DENYS, Pieter. Hendrik Groenlandt, eene gebeurtenis uit de jaren veertig. Rouselare, Stock & Zusters, 1873. Oorspr. bedrukt papieren omslag 40 p. Pieter Denys 1849-1930. [omslag hersteld]. Dit werkje werd ten voordeele van een beproefd huisgezin uitgegeven. [debuut]. xB 8343 x 17.00

DEPREZ, Ada. Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Twee delen. Deel I: Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Deel II: Bio-Bibliografische lijst van de correspondenten bio-bibliografie van F.A. Snellaert. Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1977-1978. Or. omslag. 293 + 384 p. VIe Reeks 107-107bis. xK 1834 x 35.00

DEVENTER, M.L. van. Het jaar 1566. Eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Met een voorwoord van R.C. Bakhuizen van den Brink. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1856. Oorspr. papieren bedrukte omslag. X + 80 p. - xR 9549 x 12.50

DICKENS, Ch. Het krekeltje in den schoorsteen. Eene vertelling bij den huiselijken haard. Met platen. Amsterdam, S. de Grebber, 1846. Nieuw omslag met opgeplakt oorspr. bedrukt omslag. 124 p. Ills. - xY 4153 x 15.00

DIOSKORIDES. Roskamtonen. Honderd rijmen. Utrecht/Workum, Gebr. van der Post/H. Brandenburgh & Zoon, 1872. Gebonden. 84 p. - xR 8549 x 25.00

DITMAR, J.W. van. Vreugdegalm, bij het plegtstatige inwijdings-feest van den nieuwgebouden R.C. Kerk De Zaaijer, Op den 30sten Mei 1837. Amsterdam, T. Wiering en F.G.L. Holst, 1838. Transparant papieren omslag. 7 p. Opgedragen aan de Eerwaardige Heeren Paters en Gemeenten dezer Kerk, benevens aan alle Geloovige R.C. Christenen. xY 5203 x 15.00

DOKKUM, J.D.C. van. Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, [1913]. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. Populair Wetenschappelijk Nederland No. 4. xB 7536 x 10.00

DROST, Aarnout. Meerhuijzen. Letterkundig zeden-tafereel, uit den aanvang der XVIIde eeuw (1601). De Kaninefaat, geschiedkundige karakterschets. Den Haag, Henri J. Stemberg, 1881. Oorspr. omslag. 47 p. Bibliotheek voor School en Volk nr. 8. Onder redactie van W.P. Wolters. xT 4842 x 15.00

DROST, Aarnout. Schetsen en verhalen. Het altaarstuk, De Augustusdagen, Meerhuijzen, De Kaninefaat. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G. Kamphuis. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1953. Or. omslag. VII + 311 p. + Illustraties. Zwolse drukken Nr. 4. xY 5742 x 8.00

DROST, Aernout. De pestilentie te Katwijk (1625). Met een inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933. 2e druk. Gebonden. 253 p. Bandontwerp Fre Cohen. Aernout Drost 1810-1834. xT 0653 x 10.00

DROST, Aernout. De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys. Amsterdam, G. Schreuders, 1906. 1e druk. Gebonden. 250 p. Aernout Drost 1810-1834. xB 5099 x 10.00

DUIJL, C.F. van. Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel. Kampen, Laurens van Hulst, 1886. Gebonden. 240 p. - xL 3666 xx 25.00

DUIJL, C.F. van. Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel. Kampen, Laurens van Hulst, 1886. Gebonden. 240 p. Ills. - xL 8664 x 25.00

DUIJS, C.J.B. van der. J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, Mari J. Ternooij Apel, 1889. Oorspr. omslag. 77 p. Met portret. - xR 8113 x 15.00

DUVILLERS, C. Lofspraek der polders. C.J. Vanryckeghem, Gend, 1840. Tweede uytgaef Oorspr. bedrukt omslag, 24 p. ten profyte eener Polderschool. klein stukje uit omslag xT 2019 x 15.00

DYSERINCK, Joh. 1679. - 5 februari. - 1879. Vondels sterfdag na twee eeuwen gevierd te Amsterdam en Keulen. Gedenkschrift. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1879. Gebonden, 119 p. - xY 3636 x 22.00

DYSERINCK, Joh. Hildebrands Camera Obscura. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1882. Oorspr. omslag. 70 p. Vermeerderde herdruk uit De Gids van dec. 1881. - xB 5593 x 15.00

DYSERINCK, Joh. Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1881. Oorspr. omslag. XVI + 54 p. Onafgesneden. - xB 7740 x 20.00

DYSERINCK, Johs. Dr. Nicolaas Beets. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1903. Gebonden. VII + 180 p. Illustraties. Met exlibris van C.G.L. Apeldoorn. [Knipje uit titelpaginga]. xB 7317 x 15.00

DYSERINCK, Johs. Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan. Meulenhoff & Co. Amsterdam 1908. Gebonden IX + 135 p. Ills. Herbonden met behoud van omslag. xB 4531 x 17.00

DYSERINCK, Johs. Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken. Met reproducties, deels naar onuitgegeven teekeningen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1907. 1e druk. Gebonden. 112 p. Met portret en 68 afbeeldingen. xL 0428 x 25.00

EBERHARD, A.G. Hanchen und die Kuchlein. Halle, Rengerschen Verlag, 1823. Oorspr. kartonnen omslag. 211 p. Ills. 10 x 12 cm. rugje beschadigd xR 7715 x 60.00

EEGHEM, W. van. Jan Frans Willems en Willem Bilderdijk. Z.p., 1946. Oorspr. omslag. 21 p. Overdruk Kon. Vlaamsche Acad. voor Taal- en Letterkunde, Openbare Vergadering der Academie op 16 juni 1946. xL 7140 x 8.00

EEN WEEZENVRIEND. [=JACOBUS KOUSEMAKER]. Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandschen wees; bijdrage tot kenschetsing van Zuid-Bevelandsche toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; uitgegeven ten voordeele van het opterigten Zuid- en Noord-Bevelandsch plattelands-Weeshuis. Goes, 1978. Oorspr. omslag. XIV + 63 + 12 p. Geillustreerd.Facsimile uitgave 1868-1869. - xY 8750 x 8.00

EFFEN, Justus van. Bloemlezing uit den Hollandschen Spectator. Eerste stuk. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Ingenaaid. 124 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 17. xY 8562 x 7.00

EFFEN, Justus van. Brief van een bejaard man en Reis naar Zweden. Vertaling en toelichting P.J. Buijnsters. Amsterdam, Em. Querido, 1993. Pocket. 150 p. Griffioen. xY 0740 x 7.00

EFFEN, Justus van. BROER OKELES. [= C.E. Bakker]. Ienfaldige ljeafdescijdnis uwt de earste helfte fen de achttsjiende ieuw, uwt it holloans forfrijsce. Hearenfeen, F. Hessel, 1844. Oorspr. omslag. 20 p. - xR 7270 x 20.00

ENGELBERTS GERRITS, G. Schoonheden uit Nederlandsche dichters der XVIIIe, XVIIIe en XIXe eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828. 1e druk, Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. IV + 245 p. - xT 2730 x 15.00

ENGELBERTS GERRITS, Gerrit. Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1837. 2e vermeerderde druk. Oorspr. kartonnen bedrukte omslag. IV + 267 p. Los deel. - xY 4131 x 15.00

ENGELBERTS, E.M. Verdediging van de eer der Hollandsche natie. Te Amsterdam, by Yntema en Tieboel, 1776. Tweede, veel vermeerderde, Druk, Gebonden, VIII + 120 p. Zonder portret. Bibliotheekstempel. Lichte vochtsporen in de marge, xT 4200 x 100.00

ERMANN, H. Eene Garve. Dichtstukjes. Leiden, J.W. van Leeuwen, z.j. Gebonden. V + 181 p. bibliotheek-stempeltje xL 6050 xx 15.00

ERMERINS, J.W. Levensberigt van Claas Mulder. Amsterdam, C.G. van der Post, 1868. Oorspr. papieren omslag. 21 p. Overgedrukt uit het Jaarboek 1867 der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Claas Mulder 1796-1867, Hoogleraar Scheikunde en Natuurlijke Geschiedenis. xB 8427 x 15.00

ESSER Jr., I. Verstrooide bladen. Huinink, A.H. ten Bokkel, 1887. Gebonden onafgesneden. 196 p. op band: H.D. Tjeenk Willink, Haarlem xL 4088 x 15.00

EUTERPE. Berigten omtrent eenige minder bekende Nederduitsche dichters en uittreksels uit derzelve. (Jacobus Zevecorius, Daniel Heisius, Jacob Duym. Separaat uit: Euterpe; een tijdschrift ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen door Jacob Kantelaar en Matthijs Siegenbeek. Te Amsterdam bij Johannes Allart, 1810. Eerste stuk. 65-131 p. nieuw omslag xY 5571 x 15.00

EWALD, J.L. Huwelijks-betrekkingen en Huwelijks-leven. Gedachten. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1858. Gebonden. 87 p. fraai bandje. [Met opdracht van Suringar]. xR 7989 xx 45.00

EX-SCHOOLMEESTER. Uit de dierenwereld. Humoristische legenden in rijmelende kreupelverzen. Leiden, A.W. Sijthoff, [ca. 1900]. Ingenaaid. 128 p. Geillustreerd. - xY 6745 x 15.00

F.B.A. Mr. Jacobus Scheltema. Overgenomen uit het tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht, N. van der Monde, [1835]. Blanco papieren omslag. 16 p. met bibliografie en portret in kopie xY 8794 x 9.00

FABIUS, D.P.D. Huiskamer en Keuken. Een tweetal schetsen. Leiden, D. Donner, 1897. Gebonden. 161 p. - xR 7987 x 20.00

FEITH, R. en J. Kantelaar. Aan Rutger Jan Schimmelpenninck in Mei 1805. [Twee gedichten]. Te Amsterdam, Johannes Allart, 1805. Gekartonneerd. 12 p. Sneden verguld. - xY 8373 x 12.00

FEITH, Rhijvis. Dicht- en prozaische werken. Tweede deel. Brieven I-II. Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1824. Oorspr. omslag. 246 p. Gegraveerde titelpagina en vignet. los deel. xL 8998 x 20.00

FOGTELOO, C. De Overwintering op Nova Zembla en andere oorspronkelijke vaderlandsch-historische novellen. Alkmaar, Herm. Coster & Zoon, 1888. Oorspr. omslag. 154 p. rug matig xR 7489 x 20.00

FOKKE SIMONSZ, A. Amsterdamsche burgers-winteravond-uitspanningen. C. Timmer, Amsterdam, 1808. Omslag, Met twee karikatuur platen, VI + 99 p. - xT 6847 x 50.00

FOKKE SIMONSZ, A. De oude en jonge Janus, of gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag. H. Gartman, Amsterdam, 1807. Gemarmerd papieren omslag VIII + 76 p. bibliotheekstempeltjes. Met drie caricatuurplaten door [J.E.] Marcus naar [J.] Smies. Twee verhandelingen van de Amsterdamse veelweter, broodschrijver en voordrachtskunstenaar Arend Fokke (1755 - 1812). Hij heeft ze ongetwijfeld eerst in Felix Meritis, in Doctrina et Amicitia of in een bijeenkomst van 't Nut voorgedragen, want in deze en andere genootschappen trad hij regelmatig op als spreker. xR 1887 x 50.00

FOKKE SIMONSZ, A. De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard. Nayler & Co., Amsterdam, 1846. 5e druk, Blanco omslag, onafgesneden, 153 p. bibliotheekstempeltjes. xR 2286 x 50.00

FOKKE SIMONSZ, A. Het (Latijnsch) spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een' boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes, 1806 . Gespikkeld papieren omslag [IV] + 36 p. bibliotheekstempeltjes. Met een caricatuurplaat door [D.] Veelwaard naar [J.] Smies. xR 1891 x 45.00

FOKKE SIMONSZ, A. Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegorisch verklaard, of De waereldsche kermismarkt. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes, 1806 . Gespikkeld papieren omslag [IV] + 80 p. bibliotheekstempeltjes. Met een caricatuurplaat door [D.] Veelwaard naar [J.] Smies. xR 1893 x 45.00

FOKKE SIMONSZ, A. Verzameling der werken van A. Fokke, Simonsz. VII: Iets over alles I en II. Te Amsterdam, bij J.C. van Kesteren, 1882. Gegraveerde titelpagina, Gebonden, XII + 240 p. stempeltje op titelpagina xT 6852 x 25.00

FOKKE SIMONSZ, A. Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1831. 2e druk. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 257 p. Met gegraveerde titelpagina en 6 gegraveerde platen. xR 8360 x 100.00

FOKKE Simonsz. A. Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd. A.B. Saakes, Amsterdam, 1805-1810. Halfleer; met caricatuurplaten, VI + 43+ 80 + 36 + 43 + 35 p. 1. Elk is een dief in zijn neering. 2. 't Is al goud niet wat er blikt. 3. Practica est multiplex!. 4. Bij het schedeiden van de markt leert men de kooplien kennen. 5. Geen geld geen Zwitsers! 6. Elk meent zijn uil een valk te zijn. xY 5219 x 100.00

FOKKE, SIMONSZ, A. Het oud Fransch spreekwoord: Point d'argent, point de Suisses! of Geen geld, geen Zwitsers! ironiesch en komiesch historiesch verklaard. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes, 1809 . Gespikkeld papieren omslag IV + 44 p. bibliotheekstempeltjes. Met een caricatuurplaat door [D.] Veelwaard naar [J.] Smies. xR 1895 x 45.00

FONTAINE, J. de la. Fables de J. Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandre et W.-H. Freeman. Bernardin-Bechet, Paris, 1874. Gebonden Ills. 432 p. band mooi gerestaureerd. 120 mooie houtgravures. xR 2268 xx 40.00

FOPPE, H.J. Na de val van de Citadel. Amsterdam, Joh. Guykens, 1833. Gemarmerde omslag. 10 p. [Episch gedicht over de verovering van de citadel van Antwerpen in 1832 door de Belgen met hulp van Frankrijk].[bibliotheekstempeltje]. xY 8793 x 9.00

Fr. L.F.J.H. en J.F.S. Allegorie bij het Vijf-en-zeventigjarig Bestaan der Maatschappij V.W. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 13 p. - xT 5529 x 15.00

FRANCKEN, W. Bijwerk, op 't gebied van Kunst en Geschiedenis. Rotterdam, Oldenzeel, 1861. Oorspr. papieren omslag. 207 p. - xR 8359 x 18.00

FRIESLAND. Provinciaal Blad van Friesland van 1864. No. 1 t/m 114. Met bijlagen. Leeuwarden, Weduwe M. van den Bosch, 1864. Oorspr. kartonnen omslag. N.p. - xY 3437 x 125.00

FRUIN, R. De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als Archivaris des Rijks 1854-1865. Hoofdzakelijk uit zijn ambtelijke correspondentie toegelicht. 's-Gravehage, Algemeene Landsdrukkerij, 1926. Oorspr. omslag. 248 p. - xB 9573 x 50.00

GAAY FORTMAN, B. de. Levensbericht van Mr D.P.D. Fabius. Leiden, E.J. Brill, 1932. Oorspr. papieren omslag. 28 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1931-1932. Dammes Paulus Dirk Fabius 1851-1931. Hoogleraar in de rechtswetenschap en lid van de Raad van State. xB 8435 x 7.00

GAAY FORTMAN, B. de. Over den arbeid van den Reveilkring na 1840. Amsterdam, [1931]. Oorspr. omslag. 43 p. Overdruk uit: Stemmen des Tijds. xB 6001 x 8.00

GEDENKBOEK. Gedenkboek der Feestviering van het Vijftigjarig bestaan der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, op 12, 14 en 14 Augustus 1867. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1868. Gebonden. 163 p. Met een Chromolitho. - xY 1898 x 75.00

GEEL, J. Brieven van Geel 1836-1846. Z.p. 1906. Papieren omslag. 30 p. Overgedrukt uit De Gids 1906 No. 8. xB 6719 x 8.50

GEEL, Jacob. Gesprek op den Drachenfels. Te Amsterdam bij A.A. Balkema, [1944]. Oorspr. omslag, 51 p. Herdrukt naar de eerste uitgave, van 1835, volgens boekvormelijke aanwijzingen van Reinold Kuipers met de Bodoni No 3. van de Monotype. (De Jong 297). xR 9342 x 20.00

GEEL, Jacob. Mengelwerk. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. Ingenaaid. 139 p. Met inleiding en aantekeningen door J. de Rooij. Klassiek Letterkundig Pantheon 199. xL 0529 x 8.00

GEEL, Jacob. Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met een inleiding en aantekeningen van C.G.N. de Vooijs. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1911]. Gebonden grijs linnen. XXII + 209 p. Nederlandsche Bibliotheek No. CX xY 6566 x 7.00

GEEL, Jacob. Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Leiden, Gebroeders Van der Hoek, 1895. 6e druk. Gebonden XXIV + XII + 271 p. - xH 1563 x 12.00

GEEL, Jacob. Wat proza. Leiden, Gebr. van den Hoek, [1870]. Oorspr. omslag. 50 p. - xR 9391 x 10.00

GEEN LETTERKUNDIGE. Den Heeren J.A. Alberdingk Thijm en Dr. Nuyens een snuifje aangeboden door ..... Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1872. Vouwblad. 8 p. - xY 3448 x 10.00

GEER, Pieter van. Frederik Kaiser. Een woord van herinnering uitgesproken bij de heropening der academische lessen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1872. Modern papieren omslag. 35 p. Frederik Kaiser (1808-1872) was een Nederlands sterrenkundige. xB 8625 x 10.00

GENESTET, P.A. de. Complete gedichten. Inleiding en aanteekeningen door H.L. Oort. Met twee portretten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. [1933]. Ingenaaid met stofomslag, 419 p. Nederlandsche Bibliotheek. xR 7982 x 15.00

GENESTET, P.A. de. De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Amsterdam, E. &. M. Cohen, z.j. 18e druk. Gebonden. Ills., LXII + 424 p. Band Wenckebach. Geïllustreerd. Voorafgegaan door een levensschets van De Genestet door C.P. Tiele. xK 1572 xx 11.50

GENESTET, P.A. de. De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Amsterdam, E. &. M. Cohen, z.j. 11e druk. Gebonden. 422 p. - xL 7570 x 9.00

GENESTET, P.A. de. De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen in een band. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1871. 2e druk Gebonden half leer. XVI + 361 + XI + 366 p. Met portret. Boekbindersetiket: J.A. van Waarden, boekbinder, Dijkstraat 13, Amsterdam. [scharnier iets ingescheurd aan voorzijde]. xR 3036 x 45.00

GENESTET, P.A. de. De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1869. Herbonden. 345 + 358 p. + Facsimile van een brief aan C.P. Tiele. Met portret. xH 4260 x 34.00

GENESTET, P.A. de. Eerste gedichten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1863. 3e druk. Gebonden. XVIII + 299 p. - xB 5461 xx 20.00

GENESTET, P.A. de. Gedichten. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door G.A. Brands en R.W. Lieve. 's-Gravenhage/Batavia, G.B. van Goor, 1948. 2e druk. Ingenaaid. 208 p. Ills. Roest vlekjes op omslag. xH 7837 x 7.00

GENESTET, P.A. de. Laatste der Eersten. Verspreide gedichten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1862. 2e druk. Gebonden. XI + 288 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4245 xx 15.00

GENESTET, P.A. de. Laatste der Eersten. Verspreide gedichten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1863. 3e druk. Gebonden. XI + [14-]288 p. - xB 5462 x 20.00

GENESTET, P.A. de. Nagelaten brieven 1829-1861. Verzameld, geannoteerd en ingeleid door C.M. Verkroost. Delft, Elmar, 1976. Gebonden Stofomslag XXX + 249 p. - xH 5511 x 10.00

GERDES, E. Christelijke Philanthropie in Nederland. Reisherinneringen van E. Gerdes. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch. Nijmegen, P.J. Milborn, 1880. Gebonden. 490 p. Met gekleurden platen. - xR 9500 x 100.00

GERRITS, Lodewyk. De Godverzaker. Amsterdam, B.J. van Kesteren, 1852. Ingenaaid. 160 p. - xT 2624 x 15.00

GEURTS, P.A.M. e.a. J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Een bundel opstellen. Baarn, Arbor, 1992. Paperback. 283 p. Ills. - xT 1027 x 10.00

GEUZENBODE. De Geuzenbode. Gereformeerde zamenspraken. Brielle, 't Geuzengesticht, 1874. Vier afleveringen: no. 18, 28, 29, 30. [Jrg. 2}. 16 p. per nummer. Uit te geven ten voordeele van het Geuzengesticht en het Oranje-Weeshuis. xY 4031 x 8.00

GEZELLE, Guido Tijdkrans. Rousselaere, Jules De Meester, 1893. Gebonden. 395 p. - xT 0891 x 50.00

GIFFEN, L. van. Lijkrede ter gedachtenis van Henricus Muntingh emeritus-predikant te Harich, overleden den 16 Juli 1848. W. Eekhoff, Leeuwarden, 1848. Nieuw omslag, 24 p. - xY 5570 x 15.00

GLASIUS, B. Vijftig jaren geleden. 1813 - 1863. 's-Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1863. Oorspr. omslag. 55 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8316 x 15.00

GLATZ, J. Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Eerste deel. Te Amsterdam, bij de Wed. M.H. Helmig, 1831. Vierde druk, Gebonden, Ills., 198 p. Met vier handgekleurde gravures van G.I. de Huijzer naar L. van Ollefen. Scheurtje in kneep. xR 9521 x 75.00

GLATZ, Jacob. IDUNA. Een zedenkundig leesboek voor meisjes. Naar 't Hoogduitsch. Tweede deel. Te Amsterdam, bij J.P.Wysmuller, 1805. Gegraveerde titelpagina en een gravure, 248 p. Omslag wat sleets, rugbekleding ontbreekt. - xY 6005 x 20.00

GLATZ, Jacob. Minona, of aangename verhalen voor jonge meisjes. Te Amsterdam, bij M. Westerman, 1823. 2e druk, Ingenaaid, VIII + 219 p. Mist rug en achterplat, voorplat geschaafd. Twee handgekleurde plaatjes. Bijgeloten briefje met provenance xR 9519 x 40.00

GLATZ, Jakob. Kleine Duitsche Familie van Groendal in een nieuw Hollandsch gewaad, door P. Hanou van Arum. Een geschenk voor de jeugd. Met [3] platen gegraveerd bij Lange. P. van Rossen, Amsterdam, 1839. [2e druk], Gebonden in oorspronkelijk bedrukt karton (rugje later omgeplakt), Ills., VIII + 172 p. De titelpagina is beschreven met mededelingen over de medewerkers aan deze druk t.b.v. wettelijk depot. bibliotheekstempeltje (Nat. Bibl). 1e uitgave van de vert. o.d.t.: De kleine familie van Groendal. - 1821. Vert. van: Unterhaltungsbuch der kleinen Familie van Groendal. - 1800-1801. xY 1117 xx 70.00

GOBBERS, Walter. Vierde colloquium: Pieter Frans van Kerckhoven 1818-1857. Antwerpen, 1988. Oorspr. omslag. 87 p. Contactgroep 19de eeuw. Dr. F.A. Snellaertcomite. xR 6468 x 8.00

GOEVERNEUR, J.J.A. Avonturen en Ontmoetingen van den Kleine Hans. Amsterdam, J. Vlieger, [1890]. Oorspr. omslag. 40 p. 16 p. - xT 5353 x 10.00

GOEVERNEUR, J.J.A. De Dichtwerken. Twee delen in een band. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. [1882]. Gebonden. 256 + 256 p. + inhoud. - xL 8663 x 22.50

GOEVERNEUR, J.J.A. en W. Hecker. Vlaamsche Poezij. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onzen tijd. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1857. 2e druk. Gebonden. VIII + 216 p. Bevat o.a: K.L Ledeganck. Vrouwe van Ackere. J. van Beers. Th. van Ryswyck. H. Peeters. Prudens van Duyse. J.A. de Laet. J.M. Dautzenberg. J. Nolet de Brauwere van Steeland. F.J. Blieck. W. Rogghe. Ph. Blommaert. xL 8502 x 12.00

GOEVERNEUR, Johan J.A. Hoe langer hoe liever. [naar het Duits van Wilhelm Hey; met 6 platen [lithographie] van Otto Eerelman]. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1876. Gebonden halflinnen. [28] p. Goeveneur's Fabelboek. xT 1525 x 40.00

GORTER, Simon. Brieven van Simon Gorter. Uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1940. Ingenaaid. 88 p. Roestvlekjes. xK 6122 x 10.00

GOUDOEVER, A. van. Sermo, ad discipulos habitus die XVIII. m. Septembris anno MDCCCXXXIX [met] Mededeelingen nopens de heerbanen en den cursus publicus in het Romeinsche rijk, voornamelijk in de 2e, 3e en 4e eeuw onzer jaartelling [Utrecht, 1839]. Onbedrukt blauw omslag 28 + 27 p. Het onderwerp van de eerste publicatie: Philip Willem van Heusde (1778-1839). xR 2250 x 20.00

GOUDOEVER, Antonie van. Levensberigt van wijlen den hoogleeraar Philippus, Willem van Heusde. Utrecht, N. van der Monde, 1840. Papieren omslag. 39 p. - xR 6127 x 12.50

GOUKA, A. Wis- en Werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt, uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, ten dienste van gevorderde leerlingen. Middelburg, De Gebroeders Abrahams, 1847. Oorspr. omslag. VI + 122 p. Met 1 uitslaande plaat met meetkundige figuren in steendruk. Rugje ontbreekt, wat beduimeld. xB 0388 x 35.00

GOURAUD, Julie. Cecile ou la petite soeur. Paris, Librairie Hachette et Cie., 1875. Gebonden. 278 p. Vignettes sur bois, par J. Desandre. xH 5933 x 9.00

GRAND-CARTERET, J. La femme en Allemagne. Avec 144 illustrations dont deux eaux-fortes et trois planches en couleur. Paris, Louis Westhausser, 1887. Linnen Gebonden. 327 p. Ills. Mooie 19e eeuwse band. xM 9999 x 100.00

GRAVENWEERT, J. de 's. Essai sur l'histoire de la litterature neerlandaise. Amsterdam, S. Delachaux, 1830. Oorspr. kartonnen bedrukte omslag. 231 p. stempeltje op omslag en titelpagina xY 4130 x 40.00

GRINWIS, C.H.C. Het leven van den hoogleeraar R. van Rees. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het Rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool den 28 Maart 1876. Utrecht, Kemink & Zoon, 1876. Oorspr. omslag. 54 p. - xB 4653 x 10.00

GROEN VAN PRINSTEREN, G. Wat dunkt U van het voorstel de Brauw? Bijdrage ter beantwoording II. Amsterdam, H. Hoveker, 1867. Oorspr. omslag. 76 p. Met potlood-aantekeningen in de marge. xT 7422 x 12.50

GROEN VAN PRINSTERER, G. Brieven van J.A. Wormser. Medegedeeld door... Eerste deel: (1842-1852). Tweede deel: (1853-1862). Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1874-1876. Gebonden. 296 + 302 + XLIII p. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van Christelijke Lectuur. [Rugjes omgeplakt]. xB 7347 x 25.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. Oorspr. kartonnen omslag. X + 178 p. - xR 3936 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ... Utrecht, Kemink en Zoon, 1856. 2e druk. Oorspr. omslag, onafgesneden, 167 p. rug omgeplakt xT 9588 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ... Utrecht, Kemink en Zoon, 1856. 2e druk. Gebonden, 167 p. blanco zwart bandje xY 3622 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ... S. en J. Luchtmans, Leiden, 1842. Oorspr. kartonnen omslag, onafgesneden, 168 p. rug slecht xY 3623 x 17.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Verspreide geschriften. Tweede deel: Kerk, School, Volks-historie. Amsterdam, H. Hoveker, 1860. Gebonden. VIII + 318 p. Los deel. - xY 3783 x 20.00

GROENEWEGEN, J.H. Bibliographie der werken van Everhardus Johannes Potgieter. Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1890. Oorspr. omslag. XII + 192 p. De werken van E.J. Potgieter XIX. - xB 7893 x 18.00

GUNNING Jr. J.H. Is er blijdschap bij de christenen over de nederlaag der modernen? Een kort woord naar aanleiding van het ongevraagd advies van den heer Cd. Busken Huet. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1866. Nieuw omslag. 16 p. - xY 8790 x 10.00

GUNST, F. Wijwater voor Roomsch-Katholieken. Open antwoord aan den Kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn geschrift: Kalk voor Vrijmetselaren. Amsterdam, F. Gunst, 1863. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6746 x 20.00

H. [=S. Gille Heringa] en A. van Berkel. Hulde ter nagedachtenis van Mr. O. van Rees, medebestuurder van de Vereeniging ter bevordering van Nuttige Kennis. Toespraak door een medebestuurder gehouden in een buitengewone vergadering dier Vereeniging den 27e Mei 1868. Utrecht, [1868]. Papieren gemarmerde omslag. 20 p. Niet in den handel. xY 8787 x 15.00

HAAR, B. ter. Huibert en Klaartje. Eene vertelling. Amsterdam, Jan ter Gouw, 1979. Oorspr. omslag. 45 p. 8,5 x 11 cm. Facsimile uitgave van de editie 1844 te 's-Gravenhage, bij K. Fuhri. Met vijftig Houtgravuren van Van Hove, Kachel en Weissenbruch, geteekend door R. Graeyvanger. xB 0441 x 9.00

HAAR, Bernard ter. Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm. Na de bijwoning zijner plegtige uitvaart, Den 12 September 1840. Leiden, C.C. van der Hoek, 1840. Papieren bedrukt omslag. 10 p. - xB 6342 x 20.00

HAAR, Bernard ter. Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische Poezie, Gewijde poezie, Elvire. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 9e druk Gebonden 339 p. - xR 0173 x 9.00

HAAR, Bernard ter. Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische Poezie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1880. Gebonden sneden verguld. 344 p. Bibliotheekstempeltjes. xL 6142 xx 10.00

HAAR, Bernard ter. Gedichten. Geillustreerd door Nederlandsche schilders. [Tweede deel]. 's-Gravenhage, D.A. Thieme, 1876. Groen linnen. Gebonden. Folio. 385-655 p. Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. xW 2079 xx 40.00

HAAR, Bernard ter. Gedichten. Twee deeltjes. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 9e druk Fraai gedecoreerde stempelbandjes, 339 + 293 p. - xY 6568 x 12.00

HALL, J.N. (ed.). Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 4e Jaargang October 1874 - April 1875. Utrecht, J.L. Beijers, 1875. Gebonden. 96 + 204 p. - xB 5395 x 25.00

HALL, J.N. (ed.). Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 5e Jaargang October 1875 - Maart 1876. Utrecht, J.L. Beijers, 1876. Gebonden. 213 p. - xB 5396 x 25.00

HALL, M.C. van. In de laatste vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 20 december 1848. Z.p. [ca. 1848]. Oorspr. omslag. 12 p. [In dichtvorm]. xB 4648 x 12.00

HALL, M.C. van. Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt, herinnerd. Amsterdam, 1845. Oorspr. kartonnen omslag. 98 p. Levensbeschrijving van twee rechtsgeleerden Jan Bondt 1766-1845 en Nicolaus Bondt 1732-1792. xB 6524 x 25.00

HALSEMA, J.D.F. van. Te zoeken in deze angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw. Groningen, Historische Uitgeverij, 1994. Oorspr. omslag. 72 p. Rede uitgesproken op 29 oktober 1993 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 2615 x 9.00

HAMAKER, M.J. Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst. Leiden, Gebroeders van der Hoek, 1907. Gebonden (moderne band) XV + 220 p. Met portret en twee platen. - xL 0430 x 30.00

HARDUYN, Justus de en J.M. Schrant. Uitgelezene dichtstukken van Justus de Harduijn. Met aanteekeningen door J.M. Schrant. Zalt-Bommel, Johannes Noman en Zoon, 1830. Oorspr. kartonnen omslag. VIII + 142 p. Met gegraveerde titelpagina en vignet. xY 4152 x 20.00

HARREBOMEE, P.J. Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend. Gorinchem, C. Schook, 1877. Oorspr. omslag. 251 p. Onafgesneden. [bibliotheekstempeltje]. xR 3937 x 35.00

HARTMAN, H.H. Gesina, de jeugdige emigrant. Een Verhaal. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1874]. Gebonden 149 p. Met 6 gekleurde platen. zes chromolitho's xR 8003 xx 15.00

HASEBROEK, Elisabeth Johanna. Elize. Roman. Uitgegeven met inleiding en toelichting door Margaretha H. Schenkeveld en Riet Schenkeveld-van der Dussen. Amsterdam University Press, 2004. Oorspr. omslag Amazone-reeks. [Eerste druk 1839]. xR 2394 x 15.00

HASEBROEK, J.P. Dicht en Ondicht. Tweede deel. W.H. Kirberger, Amsterdam, 1874. Gedecoreerde linnen stempelband met foto van de schrijver op het voorplat, sneden verguld, VIII + 384 p. - xY 6529 x 9.00

HASEBROEK, J.P. Uit den vreemde. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1868. Gebonden. 305 p. sneden verguld. Met foto van de schrijver op voorzijde band. xR 7991 x 40.00

HASEBROEK, J.P. (1812-1896). Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1857. 1e druk. Half leer gebonden. XVI + 346 p. Oorspronkelijk en vertaald. [Rug bovenzijde los]. xL 8872 x 20.00

HASEBROEK, J.P. / L.S.P. MEIJBOOM / ANT. SCHOUTEN / JOH. C. ZIMMERMAN. Het tweede Eeuwfeest van het Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Diakonie te Amsterdam, (15 December 1857). Herdacht door .... Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1858. Gebonden. 123 p. Met vijf platen. Sneden verguld. - xR 9724 x 40.00

[HASEBROEK]. WILLEMS, J.H.J. (ed.). Brieven van J.P. Hasebroek aan E.J. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836-1840. Eindhoven, Lecturis, 1940. Ingenaaid. CXXV p. Ook verschenen als bijlage bij het proefschrift van J.H.J. Willems. xL 1422 x 10.00

HASELEN, J.F. van. Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clercq. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Or. omslag. 31 p. Ills. Libellen-serie Nr. 197. - xL 3843 x 7.00

HAVELAER, Jan. Onthullingen uit de Flesschentrekkerswereld. Rotterdam, Societeit Prudentia, 1893. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 1939 x 15.00

HAVERSCHMIDT, F. Familie en kennissen. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1894]. 4e druk. Gedecoreerde linnen band, 228 p. band: Abraham Frans Gips xM 6527 xx 22.50

HAVERSCHMIDT, F. Familie en kennissen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1876. 1e druk. Gedecoreerde linnen stempelband, 236 p. - xY 8375 x 50.00

HAVERSCHMIDT, Francois (Piet Paaltjens). Twee voordrachten. Keuze en inleiding: Rob Nieuwenhuys. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Oorspr. omslag. 61 p. Mijn eerste gemeente (1880) & Hans Christiaan Andersen (1875) xT 1059 x 8.00

HAVERSCHMIDT, Francois. De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1964. Ingenaaid. 215 p. Ills. Stoa. - xT 3672 x 12.00

HaverSchmidt, Francois. Winteravondvertellingen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst. Em. Querido, Amsterdam, 1994. Paperback, 383 p. - xT 3686 x 15.00

[HAVERSCHMIDT] Francois Haverschmidt. De dominee, de dichter, de mens. Bloemlezing met inleiding van J.J. Borger. Noorduijn en Zoon, Gorinchem, 1968. Oorspr. omslag 96 p. Tekst en Toelichting 11 xR 1675 x 8.00

HEBEL. Hebel's gedichten vertaald door C.W. Opzoomer. W.F. Dannenfelser, Utrecht, 1859. Gedecoreerde linnen band, 178 p. - xT 6756 x 12.00

HEEMSKERK, J. Levensberigt van Mr. Adrianus Catharinus Holtius. Leyden, 1862. Papieren omslag. 57 p. Overdruk uit: [Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden]. Adrianus Catharinus Holtius 1786-1861, Hoogleraar Burgelijk Recht en Handelsrecht. (Deventer, Leuven en Utrecht). xB 8429 x 15.00

HEIJE, J.P. Bloemlezing uit de volksdichten. Verzameld en ingeleid door R. van der Veen en K. Vos. Met portret van den dichter, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1909. Gebonden, XXVI + 108 p. Uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest zijner geboorte 1 maart 1909. Nederlandsche Bibliotheek. xT 2773 x 8.00

HEIJE, Jan P. Een bloemlezing uit de volksgedichten. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. XLV + 80 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xA 0659 x 8.00

HEIJE, Jan Pieter. Neerlands Taal. Liederen en Zangen voor gemengd koor. Woorden van J.P. Heije. Zangwijze van Nederlandsche Toondichters. Eerste Deel, B. (Diepe Vrouwenstem). Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1885. 2e druk. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 4883 x 20.00

HEIJE, Jan Pieter. Neerlands Taal. Liederen en Zangen voor gemengd koor. Woorden van J.P. Heije. Zangwijze van Nederlandsche Toondichters. Eerste Deel, C. (Hooge Mannenstem). Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, z.j. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 4884 x 20.00

HELM, Clementine. Hans en Hanna. Een vertelling. Vertaling Tine van Berken. Amsterdam, H.J.W. Becht, [1890]. Gebonden. 240 p. Met platen. - xB 7282 xx 15.00

HELMERS, Jan Frederik. Helmers herdacht. Gedichten van Jan Fredrik Helmers (1767-1813) ter gelegenheid van zijn 250ste geboortedag, 7 maart 2017. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum & Lotte Jensen. Eon Pers, Amstelveen, 2017. Oorspr. omslag, Ills., 228 p. nieuw xY 5694 x 12.00

HELMERS, Jan Fredrik. Achttien redevoeringen (1792-1813). Inleiding en aantekeningen M. van Hattum. Amstelveen, 1989. Oorspr. omslag. 117 p. Amstelveense Cahiers 5. xB 2145 x 10.00

HELMERS, Jan Fredrik. De Hollandsche Natie, in zes zangen. 's-Gravenhage, Johannes Allart, 1814. 3e druk. Gebonden half leer. XVIII + 200 p. Met gegraveerde titelpagina en een gegraveerde plaat door R. Vinkeles. Voorrede; Voorzang: Lof van het eiland der Batavieren. xB 5240 x 35.00

HELMERS, Jan Fredrik. Gedichten. Drie delen. Te Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1822-1923. 3e druk. Oorspr. kartonnen omslagen. Gegraveerde titelpagina's met vignet door J.C.B[endorp] 188 + 222 + 215 p. onafgesneden. [bibliotheekstempeltje]. xR 0248 x 45.00

HELMERS, Jan Fredrik. Gedichten. Eerste en tweede deel. Te Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1822. 3e druk. Oorspr. kartonnen omslagen. Gegraveerde titelpagina's met vignet door J.C.B[endorp] 188 + 222 p. onafgesneden. Twee van de drie delen. Rugjes omgeplakt. xL 4620 xx 30.00

HELMERS, Jan Fredrik. Socrates in drie zangen. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815. 2e druk. Gebonden half leer. XXXII + 116 p. Gegraveerde titelpagina en vignet door R. Vinkeles. Lijst van inteekenaren. Berigt van P.G Witsen Geysbeek. Voorrede van Helmers. Lierzang 'Aan Nederland'. xB 5239 x 75.00

HEMKES, F.L. Veertig gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1957. Or. omslag. 94 p. Inleiding en aantekeningen door P.J. Meertens. xK 2019 x 8.00

HENDRICHS, F. H.J.A.M. Schaepman. Een levensbeeld. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1903. Oorspr. omslag. 72 p. - xR 3934 x 15.00

HENDRIKS, A. Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland. Amsterdam, H.J. Paris, 1928. Oorspr. omslag. XVI + 299 p. ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. xL 4445 x 10.00

HENGEL, W.A. van / J. Dermout en A.L. van Boon Mesch. Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840. Leiden, 1840. Papieren omslag. 13 p. - xB 6343 x 20.00

HENGEL, Wesselio Alberto van. Meritorum Ioannis Henrici van der Palm commemoratio brevis. Lecta in classe tertia Instituti Regii Neerlandici. Lugduni Batavorum, S. et I. Luchtmans, 1840. Papieren bedrukt omslag. 29 p. - xB 6344 x 20.00

HEPPENER, Henricus. De oorsprong en het nadeel van het vooroordeel. Uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen. Te Amsterdam, bij Corns. de Vries, Hendk. van Munster en Zoon en Johannes van der Hey, 1819. Blanco kartonnen omslag. 53 p. Beantwoording der prijsvraag: Wat is de oorsprong van het vooroordeel? Welke nadeelige gevolgen kan hetzelve hebben? Kan het vooroordeel in eenige gevallen nuttig zijn? Indien ja: in welke? xB 8624 x 30.00

HERMANS, L.M. Van de Dorpspastorie naar het Torentje. Leven en lotgevallen van doctor Abraham Kuyper. Anti-Revolutionair heldendicht. Rotterdam, Masereeuw & Bouten, [1903]. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 6566 x 12.50

HERTOG, C.H. den. Potgieter's Poezie. Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker. Amsterdam, W. Versluys, 1896. 1e druk. Gebonden. 159 + 155 p. Aanleiding tot studie van literatuur No. 1 & 2. xB 0478 x 25.00

HEUSDE, Ph. W. van. C.W. de Rhoer, gekenschetst: bijzonder als geschiedkundige. Bij gelegenheid der opening van de algemeene vergadering des Utrechtschen Genootschaps den 29 Julij 1821. Utrecht, Johannes Altheer, 1821. Oorspr. kartonnen omslag. 76 p. [Nieuwe verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1: 1]. xB 4642 x 18.00

HILARIUS. Hilarius. Verzameling van anecdoten, uijen, kwinkslagen, geestige gezegden, brandnetels voor de hypochondrie, zweepslagen voor druilooren, enz. enz. [gebonden met] De Rozengaard. Keur van lettervruchten, gezameld in den vreemde. 's Gravenhage, Lantermans & Comp., 1863. Twee delen in een band. Gebonden 284 + 240 p. de band wat sleets xB 6823 x 65.00

HILDEBRAND. Camera Obscura. Haarlem, De erven F. Bohn, 1878. 10e herziene druk. Gebonden. X + 434 p. Geillustreerd door F. Carl Sierig. Binnen werk roestvlekken. Rug vernieuwd. Band: R. Gerhold's G.A. Leipzig. xL 0220 x 75.00

HILDEBRAND. Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1940. 41e druk. Gebonden, Ills., 475 p. Met honderd teekeningen van Jo Spier. xT 4140 x 12.00

HILDEBRAND. Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1887. 1e druk. Gebonden. 216 p. Sneden verguld. - xM 3692 x 21.00

HILDEBRAND. Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1888. 2e geheel herziene druk. Gebonden. VIII + 216 p. Sneden verguld. - xB 5028 x 21.00

HOEKSMA, J. Jacobus Bellamy. Amsterdam, Boek-, Kunst- & Handelsdrukkerij voorheen Gebrs. Binger, 1903. Or. omslag. 140 p. Onopensneden. Omslag gevlekt en verkleurd, binnenwerk goed. xL 0347 x 25.00

HOEVELL, W.R. van. Uit het Indische Leven. Amsterdam, J.C. van Kesteren & Zoon, 1865. 2e druk. Gebonden. 215 p. Met een prent. - xT 2326 x 100.00

HOEVEN, Amorie van den. Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1849. 2e druk. Particuliere band. LXI + 248 p. Met portret. - xA 0133 x 30.00

HOFDIJK, W.J. De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van Mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Kraaij junior, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. VI + 208 p. - xB 3227 x 50.00

HOFDIJK, W.J. De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Historiesch dramatiesch gedicht. De Erven Loosjes, Haarlem, 1857. 2e druk Oorspr. bedrukt papieren omslag,120 p. aan de leden der Rederijkers-Kamer Lourens Janszoon Coster te Haarlem... toegewijd door hun medelid W.J. Hofdijk. xB 7337 x 20.00

HOFDIJK, W.J. Een kroon op drie eeuwen. Lyriesch-dramatiesch gedicht. Amsterdam, De Erven H. van Munster & Zoon, 1874. Oorspr. omslag. IV + 175 p. - xY 3530 x 20.00

HOFDIJK, W.J. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasien en Zelf-onderricht. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1864. 3e druk. Gebonden. 528 p. - xT 2750 x 35.00

HOFDIJK, W.J. Het Rapport der Raadscommissie, benoemd in de vergadering van 19 december 1866, op den toetssteen gebracht. Amsterdam, C. van Helden, [1867]. Brochure. 22 p. Betreft de Stadsschouwburg te Amsterdam en de subsidie kwestie. xR 3928 x 12.00

HOFDIJK, W.J. Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Derde deel met platen. Leiden, P. van Santen, 1874. 2e druk. Gebonden. 351 p. ills. - xY 7662 x 10.00

HOFDIJK, W.J. Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Vierde deel met platen. Leiden, P. van Santen, 1874. 2e druk. Gebonden. 340 p. ills. - xY 7663 x 10.00

HOFDIJK, W.J. Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Zesde deel met platen. Leiden, P. van Santen, 1875. 2e druk. Gebonden. 324 p. ills. - xY 7661 x 10.00

HOFDIJK, W.J. Tafreelen uit de Geschiedenis der Ontwikkeling van het Nederlandsche Volk. In de Kunstzaal der Maatschappy Arti et Amicitiae. Toegelicht door... Amsterdam, Gebroeders Binger, 1862. Oorspr. omslag. 84 p. [Rugje omgeplakt]. xL 8395 x 35.00

HOFDIJK, W.J. Uit velerlei gaarden. Bijeengebracht door ... Amsterdam, Tj. van Holkema, [1884]. Gebonden. II + 180 p. Met tien staalplaten. - xB 7326 x 20.00

HOFDIJK, W.J. Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573, kritische toonen uit de 'Dietsche Warande' onder het balkon. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, z.j. 35 p. [Rugje omgeplakt]. xL 8744 x 7.00

HOFDIJK, W.J. Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree. Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1993. Gebonden Stofomslag 167 p. Ills. Thesaurus 5. xR 8731 x 15.00

HOFFMANN, Franz. Wezen en schijn. Een verhaal voor de jeugd. J.H. Laatman, Amsterdam, 1873. Oorspr. omslag, Illustraties, 122 p. Verhalen voor de jeugd naar het Hoogduitsch van Franz Hoffmann. Derde deel. xY 1075 x 25.00

HOFMAN PEERLKAMP, P. C. Cornelii Taciti Agricola. Recensuit P. Hofman Peerlkamp. Leidae, E.J. Brill, 1964. Ingenaaid. 211 p. Editio Altera Emendata et Aucta. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xL 8012 x 20.00

HOFSTEDE DE GROOT, P. Zijn afzonderlijke scholen voor de verschillende kerkgenootschappen noodig of wenschelijk? Mededeelingen en opmerkingen. Groningen, A.L. Scholtens, 1884. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 135 p. - xR 8376 x 20.00

HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. Als de eene hand de andere wascht. Deventer, W. Hulscher G.J.zn. 1882. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 4972 x 10.00

HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. Als de eene hand de andere wascht. Deventer, W. Hulscher G.J.zn. 1882. Oorspr. omslag. 32 p. Mooi exemplaar. xT 2920 x 12.50

HOOFT, H.Ph. 't. De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1915. 2e druk. Oorspr. omslag. Ills. 55 p. Uitgegeven ten bate van het Hildebrand-gedenkteeken. [bibliotheekstempeltje]. xL 3088 xx 12.00

HOOFT, H.Ph. 't. De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers. De Erven F. Bohn Haarlem 1929. 3e druk Oorspr. omslag Ills. 55 p. Uitgegeven ten bate van het Hildebrand-gedenkteeken. [bibliotheekstempeltje]. xB 0220 x 12.00

HOOLA VAN NOOTEN, J. De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing. Edam, Wed. P. de Boer Pz, 1868. Oorspr. omslag. 48 p. Uitgesproken in het Departement Landsmeer en den Ilp, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op 6 Maart 1868, en in het Departement Edam, op 6 April daaraanvolgende. xT 1798 x 20.00

HOOP Jr., Adriaan van der. De Renegaat. Met inleiding en aantekeningen door W. Drop. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1965. Oorspr. omslag 120 p. Klassieken Nr. 32 xY 5745 x 7.00

HOORN, Simon A. van den. De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest. Brielle, J. Wierema, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 9239 x 10.00

HORNING, H.A. Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1889. 2e druk. Gebonden. 164 p. [Gebruikssporen]. xB 6058 x 10.00

HORNING, H.A. Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede bundel. ABC. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1890. Gedocoreerde linnenstempelband. 181 p. [Mooie exemplaar]. xR 4050 x 15.00

HUBER, Zacharia. In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae. Franciscum Halmam, Franequere [=Franeker], 1708. Folio. [Met gegraveerd titelvignet, omslag marmerpapier, IV]+83+[6] p. Lijkrede voor Willem van Haren, gevolgd door een lijkdicht van Cornelius Schellinger, Eccl. in Winsum, en lofdichten op Huber door Schellinger en S. van Buma, Philos.Dr. & V.D.M. xY 2157 x 50.00

HUESE, J.F.A. Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq. Amsterdam, M.M. Olivier, 1892. Or. omslag. 105 p. - xL 0960 x 15.00

HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. Baron. Onze vermaken. Utrecht, Kemink en Zoon, 1868. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 9599 x 15.00

HULSMAN, G. Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof. Utrecht, Kemink & Zoon, z.j. [ 1894]. Gebonden. XII + 211 p. - xK 8358 xx 15.00

HULSMAN, G. Souvenirs en Phantasieen. Haarlem, De Erven Loosjes, 1899. Gebonden. 235 p. - xB 7379 x 20.00

HUNNINGHER, Benjamin. Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Oorspr. omslag. X + 174 p. Ook verschenen als proefschrift. xR 6362 x 10.00

HUTTEN, Baroness von. Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit. Rijswijk, Blankwaardt en Schoonhoven, z.j. Gebonden 308 p. - xK 7365 x 9.00

ISING, Arnold. Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1879. Oorspr. omslag. 82 p. - xL 1165 x 15.00

ISRAELS, Jozef. Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1899. Gebonden. Ills. 212 p. mooi exemplaar xR 0116 xx 80.00

JAANTJE STRUIK. Het proces van Jaantje Struik (bijgenaamd) de Millioenen-Juffrouw. Den Haag, De Vries & Viskoper, [1883]. Oorspr. omslag. 46 p. Bevat: Inleiding, Levensgeschiedenis, Acte van beschuldiging, Rechtsgeding, Requisitor, Pleidooi, Slotwoord. Met een welgelijkend portret van de Juffrouw. [Omslag licht beschadigd]. xY 0215 x 40.00

JAGER, A. de. De menschen Bilderdijk en Da Costa. Rotterdam, 1873. omslag. 24 p. Overgedrukt uit de Tijdspiegel, 1873. Papieren omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8402 x 8.00

JAGER, A. de. Archief voor Nederlandsche Taalkunde. Drie delen. Amsterdam, G. Portielje, 1847-1852. Gebonden half leer. 426 + 379 + 428 p. [Derde deel rug beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xR 2304 x 60.00

JAGER, A. de. De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam. Z.p. [ca. 1885]. Papieren omslag. 49 p. - xB 6347 x 20.00

JAGER, Arie de. Toelichtende bedenkingen op het naschrift van den Heer J. P. Sprenger van Eijk, geplaatst achter zijne Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden enz. aan het landleven ontleend. Rotterdam, T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1841. Kartonnen omslag. 32 p. - xY 5562 x 15.00

JENKINS, Edward. Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling. Haarlem, W.C. de Graaf, 1876. Gebonden. 232 p. Naar den 12en Engelschen druk door J. van Vloten. xL 8729 x 12.00

JENTINK Thz., A. Moet de Bijbel vervallen of niet??? J.W. van Raven, De Rijp, 1896. Oorspr. omslag, 16 p. - xR 9533 x 8.00

JONATHAN (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Geillustreerd door Aart van Ewijk. 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor Druk & Boekkunst, 1950. Ingenaaid. 192 p. Deze uitgave naar de eerste verbeterde druk, gezet uit de 10 punts Cochin, werd typografisch verzorgd door S.H. de Roos, die tevens het omslag ontwierp. Gedrukt in twee kleuren. Genummerd 363/500 exx. [Thomassen 19]. xB 7327 x 20.00

JONATHAN. Waarheid en Droomen. Leiden, E.J. Brill, 1886. 7e druk. Gebonden. X + 423 p. Sneden verguld. Met een ets van Wilm Steeling. xB 7722 x 25.00

JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Arnhem/Nijmegen, z.j. 10e druk. Gebonden halfleer. 349 p. Met portret van den schrijver. xA 0495 x 25.00

JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Arnhem/Nijmegen, Gebrs. E.& M. Cohen, z.j. 10e druk. Gebonden. 349 p. Met portret van den schrijver. xL 0069 x 15.00

JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Leiden, E.J. Brill, 1891. 8e druk. Gebonden 344 p. Vermeerderd met een naschrift, behelzende: Losse bladen uit de geschiedenis van het boek. xB 7234 xx 15.00

JONATHAN. [=J.P. Hasebroek]. Waarheid en Droomen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840. Kartonnen omslag. 259 p.Gegraveerde titelpagina met vignet doorJ.W. Kaiser. [Ex Libris Jos de Klerk]. xY 4716 x 35.00

JONCKBLOET, W.J.A. Het professoraat in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Leidsche Universiteit. J.B. Wolters, Groningen, 1877. 24 p. - xY 8275 x 9.00

JONG, K.H.E. de. Bilderdijk's 'Geschiedenis des Vaderlands'. Leiden, E.J. Brill, 1934. Or. omslag. 33 p. Omslag licht verkleurd. xA 0575 x 10.00

JONG, Martien J.G. de. Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio. Leiden, E.J. Brill, 1960. Geniet. 22 p. Overdruk uit: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde deel LXXVII, afl. 4, 1960. xB 2431 x 6.50

JORISSEN, Theod. De overgave van Amsterdam in januari 1795. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1884. Ingenaaid. X + 141 p. bibliotheekstempeltje. xL 9053 x 12.00

JORISSEN, Theod. Historische en literarische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Met een voorwoord van J.C Matthes. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. Gebonden. 498 p. Bevat o.a.: Rubens, Freule van Dorth, Roemer Visscher, John Donne en Constantin Huygens, Aagje Deken en Betje Wolff, Da Costa. [bibliotheekstempeltje]. xL 5159 xx 30.00

JORRISEN, Theod. Historische en Literairische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. Ingenaaid. 498 p. Rug aan bovenkant beschadigd. xL 0587 x 20.00

JUNIUS, L. Bonte Bladeren. Nijmegen, P.J. Milborn, [1892]. Gebonden. VIII + 127 p. - xY 6890 x 20.00

KAAY, W. van der. Hoe de Heer J.A. Alberdingk Thijm, naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt. Alkmaar, Johannes Roem, 1860. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 7964 x 12.50

KAISER, F. De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde, in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen. Amsterdam, J.C.A. Sulpke, 1851. Gebonden half leer. XXIX + 764 p. - xL 9228 x 125.00

KALENDER. Kalender voor het jaar 1900. Nationale Kleederdrachten. Amsterdam, J.L. Beijers en J. Funke/ Het Nieuws van den Dag, 1900. Oorspr. omslag. Photolitho: L. van Leer & Co., Amsterdam. xR 6274 x 40.00

KALF, Jan. Levensbericht van Martin Kalff. Leiden, E.J. Brill, 1899. Oorspr. omslag. 34 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1898-1899. [bibliotheekstempeltje]. xL 8314 x 10.00

KALFF, J. Eleonara Duse. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1895. Oorspr. omslag. 371-406 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis afl. 9. xT 0478 x 10.00

KALVERSTRAAT. Een stem uit de Kalverstraet. Geluck, aen de E.E. Regierders van Amsterdam op de nieuwe voetpaden, J.C. Loman Jr., Amsterdam, 1862. Vouwvel - xY 4624 x 9.00

KAMPEN, N.G. van. (ed.). Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. Zevende deel, eerste stuk. Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars, 1827. Ingenaaid, gekartonnerd met kievit-papier, 163 p. onafgesneden. Bijdragen van A.j Berkhout, C.J. van Assen, S. Muller, H.H. Klyn, D.J. van Lennep. xR 7181 x 30.00

KAMPHUIS, G. Aarnout Drost en het Reveil. Groningen, J.B. Wolters, 1959. Geniet. 12 p. Met bijlage. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids, 52e jaargang eerste aflevering. xB 5903 x 7.00

KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, Iohannes. Memoria viri nobilissimi amplissimt, Iahaanis Cornelii van der Kemp,.... gymnasii Hagani curatoris, defuncti d. XXIII novembris MDCCCXXII, A. aet. LV. dicta d. I martii MDCCCXXIV. Fratres Giunta d'Albani, Hagae Comitum, 1824. omslag gemarmerd papier, onopengesneden, 32 p. Met opdracht. xB 8636 x 10.00

KAPTEYN, Alb. Ph. Ter herinnering aan George Westinghouse. ( 6 October 1846 - 12 Maart 1914). 's-Gravenhage, F.J. Belinfante, 1914. Oorspr. omslag. 9 p. Met portret in photogravure. - xL 8525 x 15.00

KATE, J.J.L. ten (ed.). Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen bijeenverzameld door JJ.L ten Kate. H.J. ter Gunne, Deventer, [ca. 1885]. Tweede vermeerderde druk, Gedecoreerde linnen band, met 5 staalgravures, 322 p. Sneden verguld. mooi exemplaar, boekbindersetiketje: Buchbinderei Julius Hager, Leipzig. xR 5089 x 30.00

KATE, J.J.L. ten (ed.). Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Nieuwe uitgave. Amsterdam, D.B. Centen, 1877. Gedecoreerde linnen stempelband. XIV + 192 p. - xL 6209 xx 12.00

KATE, J.J.L. ten. Bladeren en Bloemen. Poezy. Rotterdam, A. Wijnands, 1839. 1e druk. Gebonden. 190 p. Gegraveerde titelpagina. xL 8993 x 50.00

KATE, J.J.L. Ten. De eischen des tijds aan het Protestantismus. Rotterdam, Van der Meer & Verbruggen, 1853. Oorspr. paieren omslag. 20 p. - xR 5538 x 15.00

KATE, J.J.L. ten. De jaargetijden. 's-Gravenhage, Joh. Ykema, 1876. 2e herziene druk. Gebonden. 446 p. Blauwe gedecoreerde band xB 7289 xx 25.00

KATE, J.J.L. ten. De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht. Amsterdam, D.B. Centen, 1889. 2e druk. 228 p. - xK 0380 xx 15.00

KATE, J.J.L. ten. De Schepping. Een gedicht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869. 3e druk. Gebonden. 154 p. - xH 8006 xx 15.00

KATE, J.J.L. ten. De Schepping. Een gedicht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869. 3e druk. Ingenaaid. 154 p. - xB 7503 x 15.00

KATE, J.J.L. ten. Dramatische Poëzy. Faust - Maria Stuart. A.W. Sijthoff, Leiden, [ca. 1890]. Gedecoreerde linnen band, X + 336 p. vijftig-cents-editie xT 6872 x 10.00

KATE, J.J.L. ten. Elck wat wils. Dicht en ondicht: Sprokkelingen. Amsterdam, D.B. Centen, 1887. Ingenaaid. 189 + II p. - xB 7401 x 20.00

KATE, J.J.L. ten. Godsdienstige poezy. Gewijde poezy. De Christen Harpe. Volledige uitgave. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1880. Gebonden. 160 + 160 p / 144 + 160 p. - xK 2223 x 50.00

KATE, J.J.L. ten. Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week. Amsterdam, D.B. Centen, 1882. Gebonden. Sneden verguld. IX + 192 p. - xL 5825 xx 20.00

KATE, J.J.L. ten. Schemeravondstonden. Verspreide en nieuwe gedichten. Arnhem, J.W. & C.F. Swaan, 1867. Gebonden. X + 211 p. Sneden verguld. - xB 7328 x 15.00

KATE, J.J.L. ten. Stichtelijk huisboek. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 4e veel vermeerderde en verbeterde druk. Gebonden. 253 p. - xY 6567 x 8.00

KATE, J.J.L. ten. Verhalen en vertellingen, Romancen en balladen. Leyden, A.W. Sythoff, 1863. Gebonden. 442 p. - xB 7330 x 15.00

KATE, J.J.L. ten. Verhalen en vertellingen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890]. Gebonden. 315 p. 50-cents-editie. xY 7028 x 12.50

KATE, J.J.L. ten. Voor hart, huis en leven. Gedichten. A.W. Sijthoff, Leiden, [1883]. Gedecoreerde linnen band, 297 + [VII] p. vijftig-cents-editie xT 6871 x 10.00

KATE, J.J.L. ten. (verzameld). Godsdienstig Album. Bloemlezing van Stichtelijke poezij. Deventer, H.J. ter Gunne, z.j. Gebonden. VIII + 286 p. Sneden verguld. - xL 7737 xx 15.00

KERN, H. e.a. Over het opschrift van Djamboe. W.G. Brill: Kritiek van eenige der bronnen van de geschiedenis der laatste dagen van Hendrik IV, Koning van Frankrijk. W.J. Knoop: Willem III en de slag van St. Denis. (met eene plaat). B.J. Lintelo de Geer: De Index Florentinus der Digesten. Bericht over den wedstrijd in latijnsche poezie. Amsterdam, C.G. van der Post, 1877. Oorspr. papieren omslag. 249-373 p. Ills. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde Tweede Reeks, Zesde Deel, Derde Stuk. xB 7680 x 15.00

KETTMANN, L. De Schijnvriend. Dramatische Schets. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1869. Kartonnen omslag, 36 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 4004 x 8.50

KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen]. Amsterdam, M. Westerman, [1827-1829]. Gebonden 104 stukjes + 2x inhoud in negen + acht bandjes. De complete eerste en tweede jaargang van deze wekelijks verschijnende bloemlezinkjes van bekende en onbekende 17e, 18e & 19e eeuwse dichters. De 1e jrg. in keurige bandjes bekleed met marmerpapier. De tweede jaargang in acht niet uniforme bandjes en met enkele overlappingen. [Enkele bibliotheekstempeltjes]. xR 3133 x 350.00

KEYSER, J.P. de. Neerland's Letterkunde in de Negentiende Eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. Poezie. 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1880. Nieuwe uitgave. Gebonden. XII + 925 p. Half leer gebonden. Goud op snee. [Bovenkant rug beschadigd]. xK 9762 x 20.00

KEYZER, Tz., T. Pensees. Poezie. Keyzer's Boekhandel, Zaandam, 1871. Oorspr. omslag, onafgesneden, 75 + [3] + V p. - xY 8015 x 15.00

KINGSLEY, Charles. Uit de diepte: Woorden voor hen die troost behoeven. Vertaling. Nijmegen, H. Ten Hoet, 1890. 2e druk. Gebonden. 122 p. Voorrede: J.H. Gunning. xK 9213 xx 10.00

KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. De zoogenaamde geloofsvervolging te Deventer. Zwolle, Van Hoogstraten & Gorter, 1867. Gebonden. 75 p. - xR 8730 x 20.00

KLIKSPAAN. Studenten-typen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 9e druk. Gebonden. 279 p. Illustraties: Johan Braakensiek. xL 6580 x 14.00

KLOOS, Willem. Rhijnvis Feith. Bloemlezing met inleiding. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913].Gebonden Grijs Linnen. 236 p. Met 3 portretten. Nederlandsche Bibliotheek 202/204. xY 6467 x 8.00

KNEPPELHOUT, J. In den vreemde, reisverhaal. Ingel. M. Stapert-Eggen en Peter Zonneveld. Schoorl, Conserve, 1988. Ingenaaid. 99 p. Negentiende eeuwreeks 2. - xP 2819 x 8.00

KNEPPELHOUT, J. Opvoeding door vriendschap. Toegelicht door Marita Mathijsen & Frank Ligtvoet. Em. Querido Amsterdam 1980. Ingenaaid 83 p. - xL 6343 xx 9.00

KNEPPELHOUT. ZONNEVELD, Peter van (Red.). Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout t.g.v. de honderste sterfdag. Leiden, Athenae Batavae, 1985. Paperback. 48 p. Ills. Met bijdragen van: Marie Brummelhuis, Frank Ligtvoet, Marita Mathijsen, Marijke Stapert-Eggen en Peter Zonneveld. xR 8107 x 10.00

KNUTTEL, P. De reis naar het broodhuis. Eene kerstvertelling. Veenendaal, P. Knuttel Dzn., [1870]. Oorspr. omslag. 20 p. Papieren omslag gevlekt. xY 0020 x 10.00

KOCH, J.K. Rijken en Armen. 's-Hertogenbosch, [1870]. Gebonden. 15 p. J.K. Koch Predikant te 's-Hertogenbosch. xT 5537 x 10.00

KOENEN, H.J. Levensbericht van Mr. C.J. van Assen, Z.pl. 1859. Cahiersteek. 18 p. - xT 7174 x 8.00

KOENEN, H.J. Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp in leven Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland. Amsterdam, H. de Hoogh, 1868. 2e druk. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 47 p. [Vlekje op omslag]. xB 6252 x 15.00

KOETSVELD, C.E. van. De oudejaars-avond. Ernstige lektuur voor de laatste dagen des jaars. S.E. van Nooten, Schoonhoven, 1874. 6e druk, Gedecoreerde linnen band, 200 p. - xY 6551 x 10.00

KOETSVELD, C.E. van. Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1863. Gelithografeerde titelpagina, Gebonden, VIII + 320 + 344 p. - xR 3867 x 20.00

KOETSVELD, C.E. van. Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1863. Gelithografeerde titelpagina, Gebonden, 320 + 344 p. Twee delen. [bibliotheekstempeltje]. xR 3935 x 15.00

KOETSVELD, C.E. van. Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Tweede verzameling. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1863. Gelithografeerde titelpagina, sneden verguld, Gedecoreerde linnen stempelband, 344 p. - xY 3785 x 14.00

KOETSVELD, C.E. van. Ideaal en werkelijkheid. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1875. Gebonden. 229 p. C.E. van Koetsveld's Volksschriften en Novellen, deel 9. xB 7907 x 16.00

KOETSVELD, C.E. van. Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwe schetsen en phantasien. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1887. Gebonden. 327 p. - xR 3957 x 18.00

KOETSVELD, C.E. van. Snippers van de schrijftafel. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1852. 1e druk. Gebonden. XXIV + 142 p. - xR 7999 xx 25.00

KOETSVELD, C.E. van. Godsdienstige en zedelijke novellen. Derde verzameling. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1858. 2e druk. Gebonden. IV + 319 p. - xY 7094 x 12.00

KOETSVELD, C.EZ., C. van. 's Levens Lente. Kinderliederen. Met gekleurde Plaatjes. A.W. Sythoff, Leyden, [1863]. Gebonden, 111 p. vier kleurenlitho's. rugje matig. Op omslag: Amsterdam, J. Vlieger xT 6370 x 15.00

KOK, A.S.(ed.). The Rainbow. English Poetry selected and arranged. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Four volumes in one. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1900-1904. Third and enlarged edition. Bound. All edges gilded. 112 + 152 + 168 + 168 p. Nice decorated binding in excellent condition. xL 4440 xx 25.00

KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. Cornelia. Een geschenk voor moeders. Tiel, H.C.A. Campagne, 1879. Gebonden. 190 p. fraai bandje xR 8007 xx 15.00

KOOPMANS VAN BOEKEREN, Rinse. Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff. Lausanne/Leyde, Blanc, Imer et Lebet/Albert Sythoff, 1872. Oorspr. omslag. XV + 47 p. Ills. [Histoire racontee par un jeune enfant de huit ans]. xR 8032 x 20.00

KOOPMANS, J. Letterkundige Studien over de negentiende eeuw. Verzameld door J.H. van den Bosch en C.G.N. de Vooys. Amsterdam, U.M. Holland, 1931. Gebonden Stofomslag. 352 p. Inhoud: Maurits Lijnslager en zijn ideaal Burgerschap; Van Kist tot Daalberg; Adriaan Loosjes, Hillegonda Buisman; Adriaan van der Hoop Jr.; Aernout Drost; Van Adriaan Loosjes tot Mevrouw Bosboom-Toussaint; Mevrouw Bosboom-Toussaint's Lauernesse. xL 4299 x 12.00

KOORDERS, D. Over het determinisme van de Leidsche School. Utrecht, Kemink en Zoon, 1859. Ingenaaid. 43 p. Aanteekening op het jongste geschrift van den Hoogleeraar Scholten. [Omslag verkleurd rugje geplakt]. xL 0446 x 12.00

KOPS, W.P. Uit Grootvaders Tijd. Haarlem, De Erven Loosjes, 1899. Gebonden. 298 p. Voorzien van een alphabetisch naamregister. Verschenen als feuilleton in “Het Nieuws van den Dag” xL 3460 x 16.00

KORTEWEG, Anton & Wilt Idema. Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters. Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurilard. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Paperback. 325 p. Ills. Synopsis. xK 3810 x 5.00

KOSTER, Edward B. Tonen en Tinten. Hilversum, Seyler & Reddingius, [1900]. Gebonden. 191 p. - xR 9158 x 15.00

KRAMERS, J.H. Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795. Rotterdam, 1885. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 1216 x 9.00

KUIJPER Hz., G. Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen. Te Breda, ter Drukkerij van Broese & Comp., voor rekening van de Koninklijke Militaire Akademie 1851. 3e druk, half perkament met blauw beplakte kartonnen platten uit de tijd, (8) + 504 p. 1e druk 1844. [Gerrit Kuyper Hz. 1815-1879]. 18 x 11 cm. xL 4014 xx 90.00

KULK, T.C. van der. De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk. J.M. van 't Haaff, 's-Gravenhage, 1872. Oorspr. bedrukt omslag VIII + 37 p. bibliotheekstempels xR 3466 x 9.00

KUYPER, A. Bilderdijk in zijne nationale beteekenis. Amsterdam/Pretoria, Hoveker & Wormser, 1906. Oorspr. omslag. 85 p. Rede gehouden te Amsterdam op 1oct. 1906. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8501 x 10.00

KUYPER, A. De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche Nalatenschap. Verweerschrift. J.H. Kruyt, Amsterdam, 1879. Oorspr. omslag, onafgesneden, 107 p. - xY 4668 x 15.00

KWAST, Jb. Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band. Rotterdam, D. Bolle, [ca. 1900]. 4e druk. Gebonden. VIII + 256 p. Met de in gebruik zijnde melodieen en piano-accompagnement, grootendeels opnieuw gearrangeerd door Jb. Kwast. Blauwe linnen stempelband. xH 7254 xx 20.00

LANGE, Daniel de e.a. Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. S.L. van Looy, Amsterdam, 1896. Gebonden XII + 176 p. Met notenschrift xR 4280 x 25.00

LANGLOIS, L.P. De Jonge Reizende Kooplieden, of De opvoeding door den drang der Noodzakelijkheid. Met platen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1850. Kartonnen omslag. 320 p. Rug hersteld. xY 3750 x 20.00

LANKEREN MATTHES, D. van. Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1846. Oorspr. papieren omslag. 47 p. - xR 6498 x 10.00

LANS, J.R. van der. Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie. Edam, J.M. Roldanus Cz., [1890]. Oorspr. omslag. 91 p. - xR 7072 x 15.00

LANSBERG, PH.A. Drie Negentiende-Eeuwse dichters. Bloemlezing uit het werk van De Genestet, Staring en Potgieter. Groningen, J.B. Wolters, 1960. Ingenaaid. 209 p. Ills. Verzameld en besproken door Ph.A. Landsberg. xH 4441 x 9.00

LAURILLARD, E. Peper en Zout. Honderd rijmpjes. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1869. 2e druk. Gebonden. 96 p. - xY 7095 x 12.00

LAURILLARD, E. Vlechtwerk uit verscheiden kleuren. Twintig voordrachten. Amsterdam, D.B. Centen, 1880. 1e druk. Gebonden. 464 p. Band goud gestempeld. xL 8329 xx 18.00

LEDEGANCK, K.L. De drie zustersteden. Brussel, D.A.P. Reinaert uitgaven, 1964. Oorspr. omslag. 47 p. T.g.v. het vijftienjarig bestaan der Reinaert Uitgaven. xT 4114 x 9.00

LEDEGANCK, K.L. Volledige dichtwerken in chronologische order verzameld. Aalst, Hendrik Z.S. de Seyn-Verhougstraete, 1904. 3e druk. Gebonden. 343 p. Vermeerderd met vele onuitgegeven of in vroegere uitgave niet opgenomen gedichten. Voorzien van aanteekeningen, levensbericht en opgave van varianten, en versierd met vier verschillende portretten, een handschrift en het praalgraf des Dichters. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7945 x 20.00

LEDEGANCK, K.L. en J.F.J. HEREMANS. Gedichten van K.L. Ledeganck met een levensschets des dichters. Gent, Algemeene Boekhandel van Ad Hoste, 1883. Herbonden. XIX + 256 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 7217 x 20.00

LEEUWES, W. Twee- en driestemmige liederen voor het opkomend geslacht. Leeuwarden, D. Meinderma, 1848. 2e druk. Oorspr. omslag. N.p. - xT 4887 x 14.00

LEFFELAAR, H.L. en A.A. Tadema. Schimmen van verbeelding. Belevenissen op de tentoonstelling Camera Obscura in woord en beeld in de Haarlemse Vleeshal. Haarlem, De Erven, F. Bohn, 1952. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. - xY 7146 x 10.00

LENNEP D.J. van. Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus. Amstelodami, Ioannem Mueller, 1850. Oorspr. Kartonnen omslag. VIII + 87 p. - xR 8025 x 35.00

LENNEP, David Jacob van. Verhandeling en Hollandsche Duinzang. Ingeleid en toegelicht door G. Stuiveling. Zwolle, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1966. 1e druk. Oorspr. omslag. 78 p. - xY 5737 x 7.00

LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands. M.H. Binger & Zonen, Amsterdam, 1854. Oblong, Gebonden, III + 37 gelithografeerde pagina's met daartegenover bijschriften.
Achterin op de band geplakt de Verantwoording, oorspr. bedrukt omslag, 18 p. + Strafdicht, 2e druk, 7 p. Het 31e tafereel 'Invoering van de inquisitie 1544' veroorzaakte veel beroering, o.a. vanwege de spottende regels 'ketters branden net als vet, hoor ze knappen, wat een pret'. Een jaar na de April-beweging kon dit niet volgens veel katholieken. Door Van Lenneps medewerking werd de oplage grotendeels vernietigd, o.a. door de R.K. kerk. In de niet vernietigde exemplaren ontbreekt meestal de 'Galop infernal' met de geciteerde woorden over ketters. Hier wel aanwezig. xT 5189 x 90.00

LENNEP, J. van & J. Ter Gouw. De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Deel I. Geillustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van F.W. Zurcher. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1868. Gebonden. XXXII + 414 p. Los deel. Met gelithograveerde titelpagina. Band in reliefdruk met goud bestempeling. Naamlijst der inteekenaars. xB 5770 x 30.00

LENNEP, J. van & J. Ter Gouw. Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met ruim 50 Boekdruketsen van F.W. Zurcher. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1869. Gebonden. XII + 412 p. Met gelithograveerde titelpagina. Band in reliefdruk met goud bestempeling. xB 5771 x 30.00

LENNEP, J. van. Alledaagsche Bokken in 't Gesprek. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871. 1e druk. Oorspr. omslag. 114 p. Omslag lithografie: Amand Amsterdam. [rugje matig]. xL 7303 x 50.00

LENNEP, J. van. Beroemde Nederlanders uit het tijdvak van Frederik Hendrik. Met platen. Mart. Nijhoff /A.W. Sijthoff /D.A.Thieme, 's-Gravenhage /Leiden /Arnhem, [ca. 1870]. Gedecoreerde linnen stempelband, 8 gekleurde lithografieën buiten de tekst, [VIII] + 260 p.24 x 16 cm. mooi xY 5104 xx 20.00

LENNEP, J. van. De Friezen te Rome. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag. 200 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken bezorgd door de Leeraren van het R.K. Gymnasium te Tilburg Nr. 13 [bibliotheekstempeltje]. xL 8620 x 14.00

LENNEP, J. van. De Reisgenooten. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, [1903]. 2e druk. Oorspr. omslag. 187 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken bezorgd door de Leeraren van het R.K. Gymnasium te Tilburg Nr. 5. [bibliotheekstempeltje]. xL 8613 x 15.00

LENNEP, J. van. Een Lied, voor 15 Novemner 1863, den Amsterdammers toegezongen door hun stadgenoot. J, de Ruyter, Amsterdam, 1863. Nieuw gemarmerd omslag, 14 p. - xY 8687 x 10.00

LENNEP, J. van. Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1890. Gebonden. 262 + 255 p. Ills. Romantische werken. Blauw linnen met goud bedrukt. xB 7244 x 20.00

LENNEP, J. van. Nederlandsche legenden. In rijm gebracht. Eerste deel: Het Huis ter Leede . Adegild. 1e en 2e zang. Tweede deel: Adegild. 3e tot 6e zang. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1832. 2e druk. Kartonnen band. 155 + 197 p. Gegraveerde titelpagina's met vignetten. xL 9002 x 20.00

LENNEP, J. van. Novellen. Met illustratien van Ch. Rochussen. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1890. Gebonden. 310 + 267 p. Ills. Romantische werken. Blauw linnen met goud bedrukt. xB 7245 x 20.00

LENNEP, J. van. Onze voorouders. Illustraties Ch. Rochussen en W. de Famars Testas. Romantische werken. Vijf delen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1980]. Gebonden blauw linnen goudstempeling. 338 + 318 + 319 + 278 + 318 p. [Mooie set]. Deel I: Alwart; Brinio. Deel II: Charietto; De Saksiche Weezen; De Friezen te Rome; Ulrich de Zanger. Deel III: De Koorknaap; De Hunenborg; De Friesche Bouwmeester. Deel IV: De Gestoorde Bruiloft; De Bedevaartganger. Deel V: De Reisgenoten; Aanteekeningen. xB 4209 xx 45.00

LENNEP, J. van. Poetische werken. Twee delen in een band. 's-Gravenhage/Leiden/Arnhem, Martinus Nijhoff/A.W. Sijthoff/D.A. Thieme, 1872. Herbonden. 384 + 490 p. Herbonden: half linnen, gemarmerde platten. [bibliotheekstempeltje]. xL 6126 x 25.00

LENNEP, J. van. (ed.). Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1832. Oorspr. kartonnen omslag. XVI + 254 p. Gegraveerde titelpagina + een gravure over twee pagina's. - xR 5123 x 40.00

LENNEP, J.H. van (ed.). Een klein Kronykje omtrent den oorsprong en de vergrooting der dorpen van Graft en De Rijp, met vermelding van nog verscheidene andere merkwaardige stukken en geschiedenissen, te boek gesteld door Jan Adriaansz. Leeghwater, hierbij komt de Beschrijving van den grooten brand in De Ryp den 6den January 1654. [J.J. Weeveringh], Haarlem, ca. 1860. Nieuw omslag, Ills., 32 + 8 p. laatste acht pagina's: Jan David's Uitspanning. xY 5568 x 35.00

LENNEP, Jacob van. Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857]. Amsterdam, H.D. Pfann, 1962. Oorspr. omslag. [32 p.]. Uitgave t.g.v. een tentoonstelling Waar Vondel boeken leende, onder auspicien van de Dr P.A. Tiele-Stichting ingericht in Antiquariaat Pfann. xB 3784 x 10.00

LENNEP, Jacob van. Elisabeth Musch. In de bewerking van A. Alberts. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Paperback. 175 p. - xH 7094 x 8.00

LENNEP, Jacob van. Ferdinand Huyck. Leiden, Sijthoff, [1880]. Gebonden. 436 p. - xY 6672 x 8.00

LENNEP, Jacob van. Ferdinand Huyck. Met illustraties naar teekeningen van D. Bles. A.W. Sijthoff, Leiden, z.j. 18e druk, Gebonden, Ills., 490 p. Mr. J. Van Lennep's Meesterwerken xY 0362 x 8.00

LENNEP, Jacob van. Vertellingen van vroeger en later tijd. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. XL + 87 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xK 2203 x 8.00

LEVENSBERICHT. Zacharias Heyns. 1570-1640. Seperaat uit: A.J. van der AA. Biographisch woordenboek der Nederlanden deel 8. Z.pl. [1867]. Nieuw gemarmerd omslag. [3] p. - xY 8795 x 8.00

LEVY, J.A. Maskers af! 's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante, 1877. Oorspr. papieren omslag. 32 p. - xR 4545 x 15.00

LIEDE, Conrad van de. Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1899]. Gebonden. 269 p. Ills. - xT 2530 x 30.00

LIMBURG BROUWER, P. van. Charicles en Euphorion. Grillus. Leiden, A.W. Sijthoff, [1907]. Gebonden. 189 p. Romantische Werken. xL 8683 x 10.00

LIMBURG BROUWER, P. van. Een ezel en eenig speelgoed. Groningen, W. van Boekeren, 1842. Oorspr. kartonnen omslag. VIII + 121 p. - xT 0373 x 50.00

LIMBURG BROUWER, P. van. Een ezel en eenig speelgoed. Van eene inleiding en eenige aanteekeningen voorzien door P.H. Damste. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1906].Ingenaaid met stofomslag. 116 p. Nederlandsche Bibliotheek 11. xY 6530 x 10.00

LIMBURG BROUWER, P. van. Het Leesgezelschap te Diepenbeek. Een Ezel. Eenig Speelgoed. Leiden, A.W. Sijthoff, [1906]. Gebonden. 222 p. Romantische Werken. xL 8684 x 10.00

LIMBURG BROUWER, P. van. Verhandeling over de vraag: bezitten de Nederlanders een nationaal tooneel met betrekking tot het treurspel? Zoo ja, welk is deszelfs karakter? Zoo neen, welke zijn de beste middelen om het te doen ontstaan? Is het in het laatste geval noodzakelijk eene reeds bestaande school te volgen, en welke redenen zouden eene keus hierin moeten bepalen? [D. Du Mortier en zoon, Leyden, 1823]. gekartonneerd, onafgesneden, 179 p. gouden eerepenning xY 3795 x 12.00

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Akbar. Een Oostersche roman. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1907. 7e druk. Gebonden. VII + 315 p. - xH 2477 xx 12.00

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Akbar. Een Oostersche roman. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. 5e druk. Gebonden. VII + 248 p. - xB 7265 xx 11.00

LIMBURG STIRUM, D.A. van. De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve. Te Leyden, bij P. Engels, 1858. Gebonden, sneden verguld, [II] + 59 p. - xR 2143 xx 50.00

LIMBURG STIRUM, J.B. van. Een woord van een oud man aan den regeerenden stand. 's-Gravenhage, Gebr. Belifante, 1891. Oorspr. omslag. 69 p. - xR 5255 x 10.00

LINDENHOUT, J. van. Na vijf en twintig jaren. Levensherinneringen. Nijmegen, P.J. Milborn, [1888]. 4e druk. Gebonden. 350 p. - xR 6130 x 20.00

LIPMAN, S.P. Verdediging van den Weleerw. Heer J.W.H., R.K. Pastoor. 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante, 1850. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 36 p. Zin van art. 199 van het Wetboek van Strafregt, met betrekking tot de godsdienstige plegtigheden van een huwelijk naar de Roomsch-Katholijke Kerk. xY 8780 x 15.00

LIPMAN, S.P. Verdediging van den weleerwaarden heer Theodorus Kuiper, R.K. pastoor te Medemblik enz., in de teregtzitting van de arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 5 december 1839. (met Bijlagen). A. Zweesaardt, Amsterdam, 1839. Oorspr. omslag, onafgesneden, VI + 56 p. bibliotheekstempeltje xY 5218 x 35.00

LOENEN, J. van. Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk. Rotterdam, D.J.P. Storm Lotz, 1884. Oorspr. papieren omslag. 48 p. Overdruk uit: Geloof en Vrijheid. Tweemaandelijksch tijdschrift. 18e jaargang, 4de aflevering. [Geloof en Vrijheid verscheen van 1867-1914; voortgezet als: Nieuw Evangelisch Tijdschrift]. xB 5782 x 12.00

LOFFELT, A.C. Jupiter Van Vloten en zijn kritiek. 's-Gravenhage, Joh, IJkema, 1876. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 8761 x 18.00

LOGHEM, M.G.L. van. (Fiore Della Neve). (ed.). Nederland 1894. eerste deel. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. Amsterdam, Loman & Funke, 1894. Gebonden. 494 p. Ills. - xL 9068 x 20.00

LOGHEM, M.G.L. van. (red.). Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. jaargang 1894. No. 5. Met portret van den Heer P.A.M. Boele van Hensbroek. 's-Gravenhage, Loman & Funke, 1894. Oorspr. omslag. 128 p. - xB 5664 x 10.00

LOOSJES Pz, A. Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, Tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot Te Haarlem bij A. Loosjes Pz, 1808. Gebonden IX + 124 p. Ex-bibliotheek exemplaar. Gegraveerde titelpagina met vignet door Reinier Vinkeles, met op de achtergrond de Amsterdamse Schreierstoren. xR 4076 x 40.00

LOOSJES Pz., A. Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855-1856. Goedkoope uitgave. Gebonden. Vier delen in twee banden. - xB 8297 x 30.00

[LOOSJES, Adriaan Pietrrsz Levensschetsen van vaderlansche mannen en vrouwen. Een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Derde Stukje. Te Haarlem, Bij de wed. A. Loosjes, Pz., 1834. Omslag kievit-papier uit de tijd, Ills., 83 p. onafgesneden. Behandeld Willem den Eersten; Hugo de Groot; Maarten Harperszoon Tromp; Willem IJsbrandsz. Bontekoe; Dirk Volkertsz. Coornhert; Anna en Maria Tesselschade Visscher. xY 3753 x 25.00

LOOTS, Cornelis. Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818. De Erven H. van Munster & Zoon, Amsterdam, 1864. Oorspr. omslag, 16 p. eerste druk was 1818 xY 3633 x 10.00

LOOTS, Cornelis. Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818. Johannes van der Hey, Amsterdam, 1818. 1e druk, cahiersteek,[16] p. - xY 4589 x 18.00

LOUWE, C. Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam. Beverwijk, J. Groot, 1872. Oorspr. papieren omslag. 19 p. - xR 7706 x 15.00

LOUWERSE, P. Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften. Zutphen, Schillemans & van Belkum, [1893]. Oorspr. omslag. [25] p. Op de linkerpagina steeds een omkaderde zwart-wit illustratie, soms composiet, waarin een gedichtje is opgenomen, vaak als een tekstblokje. Daarnaast op de rechterpagina een maandkalender met bij elke dag een spreuk en ruimte om iets te schrijven. [Verjaardagskalender ingevuld met pen]. xY 3577 x 15.00

LUBLINK DEN JONGEN, Joannes. Proeve over het verrijken der Nederduitsche Taal. I & II. Rotterdam, J. Immerzeel, 1823. Papieren omslag. 212 p. Twee deeltjes. - xY 3782 x 15.00

LUBLINK WEDDIK, B.T. Pandora. Lektuur voor den beschaafden stand. 2de stukje. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam, 1834. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, 103-200 p. Lublink Weddik 1801-1862 xY 1629 x 12.00

LUITINGH, J.C. Jan de Lapper. Een verhaal uit de Geschiedenis des Vaderlands. 's-Gravenhage, A. Berends, 1897. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 9230 xx 10.00

LULOFS, B.H. Eenige toelichtingen en bedenkingen op des geleerden dr. John Bowring's, uit het Engelsch in onze moederspraak vertaalde, aanmerkingen over sommige onzer oudere en nieuwere Nederlandsche dichters, redenaren en andere schrijvers. Te Groningen, J. Oomkens, 1829. Kartonnen omslag. IV + 142 p. - xY 3664 x 35.00

M. [=ALBERDINGK THIJM, J.A]. Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch. Amsterdam, Nayler, & Co., 1843. Oorspr. karonnen omslag. VIII + 150 p. - xR 8770 x 25.00

MAANEN, Flor. Jac. van. Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831. 's-Gravenhage, A. van Hoogstraten, 1831. Oorspr. omslag. VIII + 31 p. [Over Pieter de Riemer]. xB 4644 x 18.00

MAATSTAF. Conrad Busken Huet 1886-1986. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986. Oorspr. omslag. 240 p. Ills. Maatstaf Nr. 4/5. jaargang 34. 1986. Dit speciale Huet-nummer staat onder redactie van Olf Praamstra. xB 7772 x 9.00

MACKENSTEIN-KONING, Johanna Sara. Beelden en omtrekken. Naar het leven geteekend. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1853. Oorspr. kartonnen omslag. 259 p. Gegraveerde titelpagina. Omslag licht beschadigd. xR 8367 x 75.00

MAISTRE, le Comte J. de. Soirees de Saint Petersbourg ou entretiens sur le Gouvernement temporel de la Providence suivies d'un traité sur les sacrifices. Bruxelles, Wouters et Co., 1844. halflinnen band 243 + 207 p. Joseph de Maistre (1753-1821); grondlegger van het ultamontanisme. Twee delen in een band. Scheurtje in kneep. xR 2275 x 60.00

MANSSEN, W.J. Iwan Toergenjef. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Oorspr. omslag. 215-262 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen afl. 6 Redactie E.D. Pijzel. xR 3908 x 10.00

MARIO [=M. Lamping-van Bosse]. Schetsen en Novellen. Utrecht, J.L. Beijers, 1888. Gebonden. 262 p. - xR 8012 x 16.00

MARTINET, Johannes Floretius. Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen. Johannes Allart, Amsterdam, 1803. 2e druk Gebonden half leer, gemarmerde platten, 546 p. band wat sleets xB 7653 x 90.00

MATHIJSEN, Marita / Henk Eijssens / Dick Welsink. Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde. Thespa, Amsterdam, 1978. Oorspr. omslag. 136 p. Amsterdamse smaldelen 8. xH 2439 x 5.00

MATHIJSEN, Marita. Waarde van Lennep. Brieven van De Schoolmeester, toegelicht door Marita Mathijsen. Amsterdam, Querido, 1977. Paperback. 175 p. - xH 1047 x 7.00

MAURIK Jr., Justus van. Krates. Een levensbeeld. Met een nawoord van T.W. R. de Haan. Den Haag, Kruseman, Gebonden. Ills. 211 p. Met platen van Johan Braakensiek. Voor het eerst verschenen in 1885. xR 3255 x 10.00

MAURIK Jr., Justus van. Met z'n achten. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1884. 2e druk. Gebonden. 235 p. Met platen van Johan Braakensiek. Rood/zwarte band goudgestempeld. xL 0484 xx 15.00

MAURIK Jr., Justus van. Met z'n achten. Novellen en Schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1883. 1e druk. Gedecoreerde rood linnen band, 265 p. - xR 8042 x 12.00

MAURIK Jr., Justus van. Uit een pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1886. Gebonden. 236 p. - xH 7844 xx 10.00

MAURIK Jr., Justus van. Uit een pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1887. 2e druk Gebonden 220 p. Met platen van Johan Braakensiek. xB 6784 xx 12.00

MAURIK Jr., Justus van. Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882. 2e druk Gebonden. Ills. 244 p. - xL 5951 xx 15.00

MAURIK Jr., Justus van. Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, [1906]. 4e druk. Gebonden. Ills. 244 p. - xB 6787 x 14.00

MAURIK, Justus van e.a. Amsterdamsche Luidjes enz. Novellen. Amanda Kerfstedt. Willem Otto. A. Prell en Fokko Bos. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1892. Gebonden. Warendorf's Novellen-Bibliotheek nr. 5. xR 7315 xx 15.00

MAURIK, Justus van e.a. Een manusje van alles. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1903. Gebonden. F. de Sinclair. Jan van Duine. J.J. David en Chr. Fris. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 27. xR 7319 x 15.00

MAURIK, Justus van e.a. Het Genootschap Leuterburg. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1895. Gebonden. Charlotte A. de Vries. G.A. Geerligs. Th. Artope en Cato Henstedt. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 11. xR 7318 x 15.00

MAURIK, Justus van. Amsterdam bij Dag en Nacht. Novellen en Schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Ingenaaid. 129 p. - xT 2622 x 10.00

MAURIK, Justus van. Amsterdamsche luidjes. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 25-26. xT 5159 x 18.00

MAURIK, Justus van. Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1888. 3e druk. Gebonden. 215 p. Ills. - xB 6775 x 14.00

MAURIK, Justus van. Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1900]. 5e druk. Gebonden. 215 p. Ills. - xB 6776 x 12.00

MAURIK, Justus van. Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1888. 3e druk. Gebonden. 215 p. - xR 1232 x 10.00

MAURIK, Justus van. De laatste der Oempah's. Amsterdamsche Volksschets. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Geillustreerd door P. Althaus. Warendorf's Novellen Bibliotheek nr 133-134. xT 4921 x 15.00

MAURIK, Justus van. Joris Komijn op de Tentoonstelling. Humoristische Schets. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 77 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 210-211. xL 8025 x 15.00

MAURIK, Justus van. Krates. Een levensbeeld. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 155 p. Omslag licht beschadigd. xR 4623 x 10.00

MAURIK, Justus van. Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1887. 2e druk. Gebonden. 241 p. - xR 1231 x 10.00

MAURIK, Justus van. Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1885. 1e druk. Gebonden. 253 p. - xR 8693 x 15.00

MAURIK, Justus van. Met z'n achten. Novellen en schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 7e druk. Ingenaaid. 138 p. [roestvlekjes binnenwerk]. xT 1742 x 10.00

MAURIK, Justus van. Met z'n achten. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1886. 3e druk. Gebonden. 235 p. - xR 1229 x 10.00

MAURIK, Justus van. Muller's buste. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 145-146. bibliotheek-etiketje op omslag xT 5160 x 18.00

MAURIK, Justus van. Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 142 p. - xT 1739 x 15.00

MAURIK, Justus van. Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, [1890]. 2e druk. Gebonden. 233 p. - xB 6779 x 13.50

MAURIK, Justus van. Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1901]. 4e druk. Gebonden. 233 p. - xB 6780 x 12.00

MAURIK, Justus van. Uit een pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 6e druk. Ingenaaid. 132 p. - xT 1744 x 10.00

MAURIK, Justus van. Uit een pen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1887. 2e druk. Gebonden. 220 p. - xR 1230 x 10.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 7e druk. Ingenaaid. 157 p. Omslag licht beschadigd. xR 4624 x 10.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1880. 2e druk. Gebonden. 241 p. [Bruine band]. xB 6781 x 15.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1883. 3e druk. Gebonden. 266 p. [Rode band]. xB 6782 x 15.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1886. 4e druk. Gebonden. 238 p. [Groene band]. xB 6783 x 15.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1886. 4e druk. Gebonden. 238 p. - xR 1234 x 10.00

MAURIK, Justus van. Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 144 p. - xT 2488 x 10.00

MAURIK, Justus van. Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, z.j. 4e druk. Gebonden. 228 p. - xR 1233 x 10.00

MAURIK, Justus van. Verspreide novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 3e druk. Ingenaaid. 132 p. - xT 1743 x 12.50

MAURIK, Justus van. Verspreide Novellen. Geillustreerd door L.W.R. Wenckenbach. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1900]. 2e druk. Gebonden. 210 p. - xB 6786 x 15.00

MAURIK, Justus van. e.a. Mijn lezing te Boschwijk enz. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1893. Gebonden. S. la Chapelle-Roobol. F.A. Buis. Virginie Loveling. Conrad van de Liefde. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 7. xR 7317 x 15.00

MAURIK, Justus van. e.a. Toon en Toos in de Opera. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1905. Gebonden. F. Hageman. Jean Richepin. W. Urban. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 31. xR 7316 x 15.00

MAURIK, Justus. Uit Justus van Maurik's werken. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1899]. Gebonden. 144 p. - xB 4712 xx 15.00

MEERKERK, J.B. Conrad Busken Huet. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1911. Ingenaaid. 219 p. - xR 3956 x 10.00

MEERMAN, Johan. Narede tot de Nederduitsche vertaaling van Klopstock's Messias. 's-Graavenhaage/Amsterdam, Gebroeders van Cleef, 1815. Gebonden Half leer. 150 p. 28 x 23 cm. - xY 4719 x 25.00

MEERTEN, Wed. A.B. van, enz. Vergeet ons niet. Proza en poëzy voor de jeugd. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam, 1850. Gebonden, Ills., onafgesneden,110 p. met handgekleurde litho's. Scheurtje in omslag, stempelrest op titelpagina, verder keurig exemplaar xT 3759 x 100.00

MEES-VERWEY, Mea. De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding. Santpoort, C.A. Mees, 1928. Gebonden. 359 p. + stellingen. Handelseditie van het proefschrift. xB 7751 x 15.00

MEEST GEACHTE SCHRIJVERS. De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren. Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 's-Gravenhage, 1841. Gebonden, Ills., 164 p. 42 pagina-grote houtgravures en veel kleine. Verschillende typen als de jager, het weesmeisje, de omroeper, de aanspreker, de visser, etc. Tekst van H. Tollens, J. van Lennep, S.J. van den Bergh, J. Kneppelhout e.a. Voorplat roestig, binnenwerk mooi. xT 3650 x 150.00

MEESTER CONSTANTIJN [=Constantinus Bake]. Invallen en uitvallen. 's-Gravenhage, J.M. van 't Haaff, 1897. Gebonden. 47 p. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging tot wering van schoolverzuim te 's-Gravenhage xT 0956 x 15.00

MEIJBOOM, Margaretha. Bjornstjerne Bjornson Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1911. Oorspr. omslag. 36 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen afl. 41 xR 3919 x 10.00

MEIJER, Hendrik Arnold. De Boekanier. Met inleiding en aantekeningen door W. Drop. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Oorspr. omslag 130 p. Klassieken Nr. 27 xY 5744 x 7.00

MELLINK Pz., F.G. Nederlandsche spraakkunst. Amsterdam, G.L. Funke, 1868. 2e veel vermeerderde druk. IV + Oorspr. omslag. 63 p. - xR 9238 x 12.50

MENSSCHERT, Willem. De gouden bruiloft. Met een voorberigt van H. Tollens, Cz. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1876. 4e druk. Gebonden. 78 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5416 xx 8.00

MENSSCHERT, Willem. De gouden bruiloft. Met een voorberigt van H. Tollens, Cz. Vignetten van C. Roghussen. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848. Gebonden. 100 p. Ills. - xY 8359 x 15.00

MEPPEN, K.N. Agatha. Kern van levenswijsheid, of: Hoe bereikt het meisje hare bestemming? / naar de Hoogduitsche uitgave vrij gevolgd. G. Portielje, Amsterdam, 1846. Gebonden, gegraveerde titelpagina, X + 190 p. Bewerking van: Agathe oder der Führer durch's Leben : für denkende Jünglinge / Peter Scheitlin (1779-1848). Rug iets beschadigd. xY 7164 x 15.00

MERK, E. Onder een dak. Novelle. Amsterdam, Mij. tot Verspreiding van Goedkoope Lectuur, 1886. Oorspr. omslag. 80 p. - xR 8562 x 12.50

MESSCHERT, Willem. De Gouden Bruiloft. Gedicht. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1825. Gebonden. 98 p. - xR 8008 x 35.00

METZ, W. Onderwijzeres en Kunstrijder. Helder, C. de Boer jr., [ca. 1900]. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 5505 x 10.00

MEULEN, B. van der. Kaleidoscoop : bloemlezing van aphorismen bijeengegaard uit het "Boek der Natuur". Jan Leendertz & Zoon, Amsterdam, [ca. 1885]. Gedecoreerd linnen bandje, ca. 370 p. klein formaat xR 8302 x 20.00

MEULEN, M.E. van. Levensvragen. Brieven aan eene vriendin. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1872. Oorspr. omslag. - xY 1955 x 9.00

MEURS, B. van. De Vroolijkheid en het Lachen. 's-Hertogenbosch, Maatschappij de Katholieke Illustratie, 1897. 3e vermeerderde druk. Oorspr. papieren omslag. 157 p. - xB 7910 x 35.00

MEURS, B. van. Kriekende Kriekske. Betuwsche gedichten. s-Hertogenbosch, Maatschappij De Katholieke Illustratie, z.j. Gebonden 128 p. enkele bibliotheekstempels xR 0247 x 10.00

MEURS, B. van. Pepermuntjes. 250 Dichtjes. Kuilenburg, Blom & Olivierse, 1888. Tweede, vermeerderde druk. Oorspr. papieren omslag. 140 p. - xB 7313 x 20.00

MEURS, B. van. Rijm en Zang. Twee dozijn luimige stukjes. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1869. 3e druk. Gebonden. [87] p. - xR 8561 x 15.00

[MEUTER, J.W.]. Levensschetsen van personen, die, in onderscheidene landen en tijden, in verschillende kunsten en wetenschappen hebben uitgemunt. Uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van 't algemeen. Leyden, Deventer en Groningen bij D.du Mortier en Zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1838. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, onafgesneden, 131 p. Galilei, Vossius, Vondel, Newton, Handel, Linnaeus, Buffon, Franklin, Martinet, Stijl, Brugmans, Herschell, Eisinga. xY 3626 x 30.00

MEYER, Livinius De. De Gramschap in Dry Boeken. Een Latijnsch en Vlaamsch leerdicht. Op nieuw uitgegeven met aanteekeningen door J.M. Schrant. A.B. Steven, Gend, 1827. Gebonden half leer met gemarmerde platten, 240 p. Tweetalig Latijn-Nederlands. Bibliotheekstempeltje. xT 6494 x 30.00

MICHAEL, C. / H.A. Ackerlin-gregoor / E. Laurillard. Lessen en liederen eener Moeder. Amsterdam, D.B. Centen, 1882. Oorspr. papieren omslag. XIV + 192 p. - xR 8009 x 20.00

MICHELANT, M.H. Voyage de Jaques Cartier au Canada en 1534. Nouvelle edition, publiee d'apres l'edition de 1598 et d'apres Ramusio. Avec deux cartes. Documents inedits sur Jaques Cartier et le Canada, communiques par M. Alfred Rame. Paris, Librairie Tross, 1865. Broche, couverture papier originale 71 + 53 p. 13 x 20 cm. - xB 2112 x 140.00

MOENS, A.M. Tafereelen van eene christelijke opvoeding, in Briefwisseling tusschen Moeder en Dochter. Uit het Engelsch. Benevens brieven aan Emilia. Amsterdam, Willem van Vliet, 1822. Oorspr. kartonnen omslag. IV + 237 p. + [3] fondslijst. Gegraveerde titelpagina en 4 platen door J.W. Caspari naar J. van Meurs. xB 6303 x 90.00

MOENS, Petronella. Mevrouw Leliëndal en hare kinderen, of geschenk aan mijne jeugdige vriendinnen. Te Amsterdam, bij G. Portielje, 1830. Blauw bedrukt omslag (vermeld als uitgever J. Vlieger, Amsterdam), Ills., onopengesneden, VI + 224 p. Gegraveerde titelpagina + 3 pagina's met gravures. xT 2883 x 150.00

MOHRMAN, Gerhard Thomas. Hij is niet meer! Weemoedstonen, Mevrouw de weduwe A. van der Hoop Jr toegewijd. Amsterdam, J.G. Kemper, 1841. Nieuw omslag. 14 p. Adriaan van der Hoop jr Rotterdam, 17 juni 1802 - Rotterdam, 4 november 1841 was een Nederlands dichter en literatuurcriticus. xY 7124 x 12.00

MOLL, G. Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon 1825. Gebonden XII + 220 (3) p. Iets smoezelig. Rug omgeplakt. Geschreven ter beantwoording van een prijsvraag van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xB 1655 x 85.00

MOLSTER, J.A. Neerlands verleden. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1852. Gebonden rood linnen blind- en gouddruk, sneden verguld. Gelithografeerde titelpagina 173 p. 11,5 x 7 cm. xB 6348 x 30.00

MONT, Pol de. Idyllen en andere gedichten. Sneek, H. Pijttersen Tzn, 1884. Gedecoreerde linnen bandje, 114 p. [bibliotheekstempeltjes]. xY 6449 x 8.00

MONT, Pol de. Jan van Beers. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1889. Oorspr. omslag. [72 p]. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. Redactie: E.D. Pijzel. xL 8026 x 16.00

MONTAGNE, V.A. Dela. Gedichten. Haarlem/Roeselare, J.F. Haesker & Co./De Seyn Verhougstraete, 1883. Gebonden. 170 p. Sneden verguld. - xT 1031 x 20.00

MONTAGUE, Lady Mary Wortley. Letters of Lady Mary Wortley Montague. Written during her travels in Europe, Asia, and Africa; to which are added Poems by the same author. Paris: P. Didot the elder and of F. Didot, 1817. Stereotype Edition. Brown marbled paper hardcover. 14 x 9 cm. 320 p. bibliotheekstempeltje xT 9751 x 30.00

MONTEPIN, Xavier de. De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. Nieuwsblad voor Nederland, [1920]. Gebonden. 253 p. + Inhoud. Populaire romans. Met vele illustraties in kleur. xL 7990 x 75.00

MONTGOMERY, Florence. Meta Forrester. Een zeer eenvoudig verhaal. Uit het Engelsch door Almine. Utrecht, J. Bijleveld, 1871. Oorspr. omslag. 83 p. - xL 8311 x 25.00

MORAK, P.H. Simon Turchi of De Italianen te Antwerpen, Treurspel in zes bedrijven, vrij naar den roman van denzelfden naam van Hendrik Conscience voor Rederijkers bewerkt door.... Amsterdam, J. Beerendonk, 1872. Oorspr. papieren omslag. 94 p. - xT 1764 x 15.00

MOZIN, Abbe. Neue Sammlung französischer und deutscher, theils neuer, theils aus den besten französischen und deutschen Briefstellern ausgewählter Handlungsbriefe, sowohl zur Bildung im kaufmannischen Briefstyle, als zum Uebersetzen in beide Sprachen bestimmt. Stuttgart und Tubingen, in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1835. Sechste verbesserte Ausgabe. halflederen band XVI + 320 + 212 S. - xR 2273 x 50.00

MULDER, G.J. Redevoering over P.O.C. Vorsselman de Heer; uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 7 Januarij 1842. Utrecht, W.F. Schultze, 1842. Oorspr. omslag. 35 p. - xR 8194 x 12.50

MULLER Fz, S. Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Nalezing. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1907. Oorspr. omslag. IV + [38] p. o.a. Potgieter aan Bakhuizen van den Brink. xL 3916 x 9.00

MULLER Fz, S. Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Haarlem, De Erven F. Bohn, 1906. Oorspr. omslag. XXIX + 344 p. Met portret. Onopengesneden. - xB 7384 x 15.00

MULLER, C. Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugd. Te Amsterdam, bij Ten Brink & De Vries, 1835. 3e druk, Oorspr. bedrukt omslag, Gegraveerde titelpagina, Ills., Onopengesneden, IV + 104 p. + twee platen. omslag iets rafelig. xR 9523 x 60.00

MULLER, Joh. Atlas zum Lehrbuch der kosmischen Physik. Braunschweig, Friedrich Vieweg und Zohn, 1865. Zweite Ausgabe der zweiten wesentlich verbesserten und vermehrten Auflage. Halblederbande der Zeit mit Ruckentitel. Inhaltend 33 zum Theil colorirte Tafeln in Stahlstich. xY 0936 x 50.00

NEPVEU, J.I.D. Levensschets van Mr. H. Hooft Graafland. Leiden, E.J. Brill, 1867. Blanco omslag. 12 p. Overgedrukt uit de handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xB 4660 x 8.00

NIJHOFF, P. Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald. Eerste en tweede stukje. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1855-1856. Oorspronkelijke papieren omslag. 346 p. Twee delen. Met een litho in het tweede stukje. Los bijgevoegd inhoudsopgave. Bibliotheekstempeltje. xB 2113 x 40.00

NIJHOFF, P. Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Voorrede L.Ed. Lenting. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1869. tweede herziene druk. Gebonden. VI + 339 p. - xR 5533 x 30.00

NOUHUYS, H.J.C. De Historie van Heer Ranulf van Crequy [en] De wapensmid en zijn zoon. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, 1854/1852. Twee delen in een band, Gebonden half leder, Ills. XXXVIII + 145 + 223 + 192 p. Het eerste boek voorafgegaan van eene levensschets van den auteur door J.A. Alberdingk Thijm. Vercierd met eene wapenplaat, vier illustratien van Dejardin, en een portret [van den auteur] door Hamburger. Het tweede boek, in twee delen, met platen van Dujardin. xR 6002 x 125.00

OLIPHANT, W.E. Krijgsherinneringen uit Nederland 1891-1896. Bureaux van Handel en Uitgave, Amsterdam, [1896]. Oorspr. bedrukt omslag, VIII + 101 p. over het Leger des Heils xT 5405 x 15.00

OLTMANS, J.F. De volledige werken. De schaapherder. Met 700 oorspronkelijke illustratien naar teekeningen van Jan de Jong. Vier delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. 8e druk. Gebonden. Ills. 232 + 241 + 224 + 276 p. Fraai bestempelde linnen banden. Deel 1 los in de band. xH 9346 x 40.00

ONSTENK, A.J. Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893. Assen, Van Gorcum & Comp., 1973. Ingenaaid. 210 p. Ills. - xB 7290 x 10.00

OOSTERZEE, J.J. van. Iets over Da Costa. Rotterdam, Verbruggen & Van Duym, 1861. Oorspr. omslag. 58 p. - xL 4331 x 14.00

OOSTERZEE, J.J. van. Levensberigt van H. Bouman. (1822-1899). Leiden, E.J. Brill, 1864. Papieren omslag. 70 p. Overdruk uit: Handelingen van de Mij. der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xY 5201 x 10.00

OPZOOMER, C.W. Natuurkennis en natuurpoezie. Amsterdam, J.H. Gebhard & co., 1858. Oorspr. omslag. 39 p. Deze rede werd uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, den 16den Februarij 1858. xL 8731 x 15.00

OPZOOMER, G.W. Geschiedenis en wijsbegeerte. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1860. Oorspr. omslag. XVI + 39 p. Redevoering ter opening der Akademische lessen. xL 8735 x 15.00

OUDEMANS, A.C. Het leven en de lotgevallen van Hugo de Groot. In gesprekken. G. Portielje, Amsterdam, 1824. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, gegraveerde titelpagina met portret en twee gegraveerde illustraties door P. Velijn naar J. Smies, onafgesneden 254 p. Leergesprekken van een vader met zijn kinderen op de manier van Martinet. Rug omgeplakt. xR 3740 x 40.00

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Nagelaten snikken. Poezie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1961. Pocket 164 p. ABC 120. - xK 4248 x 7.00

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Nagelaten snikken. Poezie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 3e druk Paperback 130 p. Grote ABC nr. 345 xL 6342 xx 8.00

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Nagelaten snikken. Poezie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. 2e druk, Oorspr. omslag, 130 p. Kattengat xT 8554 x 9.00

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Academische poezie. Weesp, Agathon, 1978. Gebonden. 79 p. Ills. J.F. Doeve. signaturen xY 6208 x 8.00

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Academische poezie. Bezorgd door Marita Mathijsen en Dick Welsink. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003. Gebonden, Stofomslag, 159 p. Deltareeks. xY 5995 x 15.00

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1980. 6e druk. Geniet. VII + 56 p. Kort en Goed. xH 6424 x 7.00

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1967. Geniet. VII + 56 p. Kort en Goed. De tekst is die van de eerste druk van 1867. xB 4148 x 8.00

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam,Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005. Gebonden. 119 p. Salamander Klassiek. xY 5185 x 10.00

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Steek af naar de diepte. Een voordracht en een preek. Ingeleid door Pieter van Tilburg. Gekozen door Rob Nieuwenhuys. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1982. Paperback. 47 p. - xT 3654 x 9.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Academische Poezie. Goossens, z.j. Paperback. 80 p. Omslagontwerp: Frits Smeele. xK 3287 x 7.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1991. 10e druk. Ingenaaid. 62 p. - xT 2961 x 8.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1988. 9e druk. Ingenaaid. 62 p. - xK 3295 x 8.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1991. 10e druk. Ingenaaid. 62 p. - xK 3296 x 8.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Nieuwe uitgave van den eersten druk van 1867 met Inleiding en Verklaringen door K.H. de Raaf. Verlucht met foto's en facsimiles. Oceanus Den Haag 1944. Gebonden Stofomslag XXXV + 82 p. Feniks Reeks II. xB 7730 x 12.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 7e druk. Gebonden. XX + 132 p. band: Abraham Frans Gips xL 2496 x 25.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 9e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xT 8552 x 15.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1878. 4e druk. Gebonden. XVI + 94 p. - xT 8502 x 45.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 8e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xB 9830 xx 25.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1871]. 2e druk. Gebonden. XVI + 94 p. met portret. mooi exemplaar xT 8500 x 55.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 11e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xT 8550 x 15.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 10e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xT 8551 x 15.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Opnieuw uitgegeven door Kruseman, 's-Gravenhage, 1970. Gebonden, XX + 132 p. facsimile naar de zevende druk. band: Abraham Frans Gips xT 8556 x 10.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwehuys. Amsterdam, Em. Querido, 1994. Paperback, 119 p. - xT 1645 x 8.00

PADBERG, H. J.A. Alberdingk Thijm schets van zijn leven en streven. Leiden, Futura, z.j. Ingenaaid. 101 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 2617 x 8.00

PALM, J.H. van der. Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1863. Oorspr. omslag. 46 p. Niet in den handel. xT 3333 x 15.00

PALM, J.H. van der. Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1863. Gekartonnerd, 46 p. Niet in den handel. Op de laatste bladzijde een kort handschrift gedateerd "Hellevoetsluis, 1891". xT 7754 x 15.00

PALM, J.H. van der. Leerredenen. Deel I. Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Oorspr. kartonnen omslag. XVI + 369 p. [Deel I van de drie delen]. xB 3233 x 18.00

PALM, J.H. van der. Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften. Oratorische werken. 1-5 in twee banden. G.T.N. Suringar, Leeuwarden, 1854-1855. Nieuwe uitgave, Vijf delen in twee banden, Gebonden, Portret in litho, XX + 206 + 179 + 180 + 226 + 241 p. Dl. 5 met inl. van Nicolaas Beets. [bibliotheekstempeltjes]. Johannes Henricus van der Palm (1763-1840) xY 5828 x 20.00

PARVE, Stijn. De Hoogere Burgerscholen in 1874. Z.p. 1875. Oorspr. omslag. 63 p. Overgedrukt uit 'De Economist', nov. 1875. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8336 x 8.00

PELLECOM, A.N. van. Bij de graven mijner geliefde kinderen Jacobus Petrus, geboren te Kortenhoef ...Everhardus Catharinus geboren te Kortenhoef ... en Johanna Geertrui, geboren te Zuidbeijerland ... Zuidbeijerland, 1813. Gevouwen blad los in marmerpapiertje, 4 p. De drie kinderen overleden binnen het bestek van vier jaar. xY 5572 x 20.00

PELLICO Silvio. Opere. Parigi, Presso Thieriot, 1841. 12mo Gebonden half leer 608 p. bevat: Le mie prigioni, Dei doveri degli uomini, Eufemio di Messina, Francesca da Rimini, Tomasso Moro, Elegi e Valafrido, Adello. [bibliotheekstempel/exlibris]. xR 4250 x 50.00

PENNING, W.L. Tom's dagboek. Een gedicht. Amsterdam, W. Versluys, 1910. Gebonden. VIII + 163 p. Onafgesneden. Van dit werk zijn vijftig afdrukken getrokken op Hollandsch papier waarvan no. 25 toebehoort aan W.L.A.G. Boogaard. [Dit is een van die exemplaren]. xT 3743 x 35.00

PENNING, W.L. jr. Benjamin's vertellingen. Een gedicht. Amsterdam, S.L. van Looy, z.j. [1898]. 1e druk. Gebonden. 204 p. Groen linnen band. Titelpagina: Nieuwenhuis. [De gehele correctie werd verzorgd door Albert Verwey].
Vochtvlekjes op eerste pagina's xL 0554 xx 20.00

PENON, G. Dicht- en Prozawerken. Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren, ten gebruike bij W.J.A. Jonckbloets “Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde”. Zes delen. Groningen, J.B. Wolters 1889-1893. Gebonden. Zes delen. Bij deel II voortgezet door C. Honingh. Rode gedecoreerde linnen banden. xL 8655 x 60.00

PETISCUS, A.H. Johannes, of de vaderzegen. Bijdragen ter bevordering van godsdienstige en zedelijke vorming voor jonge lieden uit den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch door A.B. v. Meerten geb. Schilperoort. Amsterdam, G. Portielje, 1834. Oorspr. kartonnen omslag. 182 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8019 x 65.00

PETZHOLDT, Julius. Katechismus der Bibliothekenlehre. Anleitung zur Einrichtung und Verwaltung von Bibliotheken. Mit 17 in den Text gedruckten Abbildungen und 15 Schrifttafeln. J.J. Weber, Leipzig, 1871. Zweite, verbesserte Auflage, Einband, Ills., XII + 220 + 8 S. rugbekleiding ontbreekt xY 8263 x 25.00

PEYPERS, W.N. 1572 - 1672 - 1872. De Spanjaarden in Holland. Tooneelen uit de laatste levensdagen der Gebroeders de Witt. Gevolgd door eene beknopte beschrijving van het Onafhankelijkheidsfeest in 1872. Gorinchem, G.C. van der Mast, z.j. [1872]. Gebonden. 263 p. Met een plaat in steendruk. - xB 0144 x 50.00

PFEIL, H. Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen. Met 3 gekleurde platen. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1860]. Oorspr. omslag. [50] p. drie kleurenlitho's xR 9236 x 10.00

PHILANTROPUS. Philantropie. Rijssel, bij Zutphen. (gesticht voor verwaarloosde knapen). Een woord van afkeuring: meer bepaald aan de heeren oprigters. Dordrecht, H. Langerweij, 1851. Oorspr. omslag. 16 p. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8335 x 12.00

PIERSON, A. Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Gebonden. 315 + 394 p. - xB 1696 x 40.00

PIERSON, Allard. Uit de verspreide geschriften: derde reeks verschenen in 1852-1865. Twee delen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1907. Oorspr. papieren omslag. 384 + 356 p. - xR 7985 x 25.00

PIJNAPPEL, M.E. Onze doornen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1889. Gebonden. 114 p. - xR 7996 x 20.00

PIJNAPPEL, M.W. Max Pettenkofer. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. Oorspr. omslag. 149 -182 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis alevering 5. Omslag aan hoekje beschadigd. xR 8412 x 9.00

PIJZEL, E.D. Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. John William Colenso. Mozes Montefiore. Alphonse Daudet. Charles Gordon. Herman Schlegel. Iwan Toergenjef. Reinhart Pieter Anne Dozy. Matthew Arnold. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Gebonden. 340 p. Ills. - xR 8243 x 15.00

PIJZEL, E.D. (bijeengebracht). Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. C.W. Opzoomer. Friedrich Spielhagen. Henry George. Multatuli. Georges Clemenceau. Sully Prudhomme. Alfred Krupp. Keizer Friedrich. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Gebonden. 340 p. Ills. - xT 9100 x 15.00

PIJZEL, E.D. (bijeengebracht). Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Nicolaas Beets. Keizer Weilhelm. Sarah Bernhardt. George Bancroft. Francois Coppee. Charles Bradlaugh. Jean Baptiste Andre Dumas. Christian Matthias. Graaf Todleben. Jules Ferry. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1885. Gebonden. 406 p. Ills. - xT 9103 x 15.00

POE, Edgar. Nouvelles histoires extraordinaires. Traduit par Charles Baudelaire. Edition illustree de treize gravures hors texte. Paris, A. Quantin, Imprimeur-Editeur, 1884. Reliure demi-cuir. XIX + 411 p. [Introduction:] Notes nouvelles sur Edgar Poe par Baudelaire. First illustrated edition of this translation. Large paper copy. Top edge gilt. xL 5678 xx 350.00

POELHEKKE, M.A.P.C. Een pionier. J.A. Alberdingk Thijm 1840 - 1853. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, z.j. Herbonden. 112 p. - xL 8382 x 10.00

POLAK, H.J. Tweeerlei letterkundige kritiek Potgieter en Huet. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Ooorsp. omslag. 213 p. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Gerard Knuvelder. Zwolse drukken nr. 19. xK 5139 x 7.00

POMES, H. Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1908. Gebonden. Xi + 279 p. + Fondslijst. Met een portret en 32 illustraties. Herbonden zwart linnen band. Bibliotheekstempeltje. xL 4591 x 20.00

POT, C.W. van der. Julianus de Afvallige, of De strijd tegen het Christendom. In drie zangen met houtgravuren, naar teekeningen van C. Rochussen door Best, Vermorcken en Verveer. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852. Gebonden. 78 p. Sneden verguld. - xR 7296 x 25.00

POTGIETER, E.J. De werken: Kritische Studien. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. 4e druk. Rood linnen. 420 + 420 + 423 p. Verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman. Deel: XIII + XIV+ XV. xK 0331 x 35.00

POTGIETER, E.J. De werken: Studien en Schetsen. Drie delen Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1879. Rood linnen. 360 + 412 + 524 p. Ruggen verkleurd. xK 7200 x 30.00

POTGIETER, E.J. De werken: Studien en Schetsen. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1897-1898. 3e druk. Rood linnen. 360 + 412 + 496 p. Verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman. Deel: XVI + XVII + XVIII. xK 0330 x 35.00

POTGIETER, E.J. Droom en tucht. Proza en poezie. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden. 237 p. Met beknopte bibliographie. xL 3268 x 12.50

POTGIETER, E.J. Een bundel Liederen en Gedichten. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893. Ingenaaid. VIII + 246 p. Geillustreerd door Ch. Rochussen. Mooi exemplaar. xL 3422 xx 30.00

POTGIETER, E.J. Een bundel Liederen en Gedichten. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893. Vierde druk. Gebonden. VIII + 246 p. Fraaie (rood met goud) stempelband. Geillustreerd door Ch. Rochussen. xT 2372 x 40.00

POTGIETER, E.J. Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman. Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, 1904. 7e goedkoope druk. VIII + 222 p. - xH 2957 x 8.00

POTGIETER, E.J. Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman. Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, 1900. 6e goedkoope druk. VIII + 222 p. [Stempeltje op schutblad]. xH 2958 x 6.00

POTGIETER, E.J. Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman. Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, [1881, 2e druk]. Gebonden. VIII + 223 p. - xY 8521 x 10.00

POTGIETER, E.J. Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Ingeleid en toegelicht door Geertruida M.J. Duyfhuizen. v/h C.A. Mees, Santpoort, 1942. Gebonden, Ills., 350 p. + stellingen. - xY 0908 x 8.00

POTGIETER, E.J. Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Jacob Smit. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1960. Ingenaaid. 224 p. Zwolse drukken nr 38. xM 3904 x 7.00

POTGIETER, E.J. Gedichten. 2e bundel. Met aanteekeningen door Th.J. Bosman. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Gebonden. 128 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 1881 x 8.00

POTGIETER, E.J. Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1907. Gedecoreerde linnen band, VIII + 144 p. Met achttien illustraties. xM 8143 x 18.00

POTGIETER, E.J. II. 't Is maar een Pennelikker! Tilburg, De Tilburgsche Handelsdrukkerij, 1904. Oorspr. omslag. 148 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken nr 10. [bibliotheekstempeltje]. xB 5662 x 10.00

POTGIETER, E.J. Jan, Jannetje en hun jongste kind. Den Haag, Servire, 1945. Gebonden. 46 p. + losse toelichting. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.J. Schneiders. Kleine Dietse Keur. xK 8522 x 9.00

POTGIETER, E.J. Jan, Jannetje en hun jongste kind. Het Rijksmuseum. Met inleiding en aanteekeningen van L.S. [=Leo Simons] en vier-enveertig afbeeldingen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1915]. 3e druk. Gebonden halflinnen. 254 p. Ills. Nederlandsche Bibliotheek 42-43. Band P.H. Praag. xY 6591 x 8.00

POTGIETER, E.J. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1885. Ingenaaid. 394 p. - xA 0516 x 15.00

POTGIETER, E.J. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1904. 3e druk. Gebonden. XV + 500 p. De Werken van E.J. Potgieter Deel V. xB 7850 x 16.00

POTGIETER, E.J. Liedekens van Bontekoe. Blaauw bes, blaauw bes! 'T is maar een pennelikker! Marie. De ezelinnen. Hanna. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 2e druk. Gebonden. 205 p. - xK 5035 x 7.00

POTGIETER, E.J. Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Ingenaaid. 79 p. Zwolse drukken nr 23. xH 2955 x 7.00

POTGIETER, E.J. Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit. Den Haag, Martinus Nijhoff/Tjeenk Willink, 1979. 2e herziene druk. Ingenaaid. 80 p. Klassieken Nederlandse Letterkunde. xB 7779 x 8.00

POTGIETER, E.J. Poezy 1827-1874. Tweede deel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1881. 3e druk. Gebonden. 438 p. - xK 7199 x 10.00

POTGIETER, E.J. Poezy 1832-1868. Eerste deel. Haarlem, A.C. Kruseman, 1868. Gebonden. 438 p. - xK 7198 x 10.00

POTGIETER, E.J. Proza 1837 - 1845. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1903. 11e druk. Gebonden. 224 p. - xH 2956 x 8.00

POTGIETER, E.J. Proza 1837 - 1845. Stereotiep-Uitgaaf. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid 450 p. - xB 7230 x 8.00

POTGIETER, E.J. Proza 1837-1845 eerste deel, idem tweede deel, Poezy 1827-1874 eerste deel, idem tweede deel. Vier delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1908. tiende (proza) & zesde (poezie) druk. Gebonden in half leer; iets versleten & verkleurd. Leuke uniforme set met twee verschillende portretten xK 0635 x 65.00

POTGIETER, E.J. Verspreide en nagelaten gedichten 1828-1874. Twee delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1886. Ingenaaid. 419 + 440 p. De werken van E.J. Potgieter. xB 7254 x 25.00

POTGIETER, Everhardus J. Liedekens van Bontekoe. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. LIV + 73 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xK 0660 x 8.00

POTGIETER. Potgieter's poezie Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker. Amsterdam, W. Versluys, 1896. Gebonden. 159 + 155 p. Aanleiding tot studie van Literatuur I & II. Toegelicht door C.H. den Hertog. xL 8660 x 20.00

[POTGIETER] SMIT, Jc. Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1937. Ingenaaid. 186 p. - xL 0831 x 12.00

PRINSEN, P.J. Geographische oefeningen; of leerboek der aardrijkskunde, met XX genommerde kaarten, naar de nieuwste ontdekkingen en volgens de tegenwoordige verdeling der landen, opgemaakt uit de eerste schriften en nieuwste landkaarten. Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam, 1826. 3e druk, Gebonden half leder, 337 p. Met 16 van de 20 uitslaande handgekleurde kaartjes. Kaart 1,2, 6 & 14 ontbreken, naam in pen t.o. titelpagina, voorplat licht geschaafd. xR 6367 x 75.00

PRUDENS VAN DUYSE. Vrolijkheid. Poezij. Leeuwarden, V. Meursinge, 1853. Gebonden. XII + 196 p. Sneden verguld. - xT 0312 xx 20.00

PRUIMERS, J.C. Enkele rijmen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 8499 x 7.00

PUTMAN, J.J. Mijne studien over Calderon en zijne geschriften verdedigd tegen Professor A. Pierson. Utrecht, J.L. Beijers, 1881. Oorspr. omslag. 88 p. - xB 0360 x 10.00

PUTMAN, J.J. Studien over Calderon en zijne geschriften. Utrecht, J.L. Beijers, 1880. Ingenaaid. X + 490 p. - xY 0495 x 12.00

RANA, Soera. Gedichten. Utrecht, J.L. Beijers, z.j. Gebonden, 86 p., 15 x 12 cm. - xY 6322 x 9.00

RANA, Soera. Nieuwe gedichten. Utrecht, J.L. Beijers, z.j. Oorspr. omslag. 66 p. - xL 8308 x 20.00

RIDDER, J.H. de. Cornelis Petrus Tiele. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900. Oorspr. omslag. 323-364 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van Beteekenis in onze dagen, aflevering 8. xR 4535 x 10.00

RIEMSDIJK, J.C.M. van. Johannes Josephus Herman Verhulst. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1886. Oorspr. omslag. 169 - 206 p. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. xR 7288 x 10.00

RIETSTAP, A.J.Th. Herziene bladzijde van 'Het Huisgezin' Nederlandsche Volkscourant. 's-Gravenhage, T.C.B. ten Hagen, [1895]. 3e en vermeerderde uitgave. Gebonden. 70 p. Sneden verguld [Oorspronkelijke titel: Een altaar aan Nederlandsche heiligen toe te wijden.... 1893]. [bibliotheekstempeltjes]. xB 4215 xx 20.00

RIJLE, J.C. en L. van Erpecum. Hebt Gij Vrede? Naar het Engelsch van J.C. Rijle, door L. van Erpecum. Amsterdam, H. Hoveker, [1856]. Ingenaaid. 54 p. - xT 9912 x 15.00

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Gebonden Stofomslag. 147 p. Stofomslag en bandverzorging van Gerrit Noordzij. xL 0376 x 10.00

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Ingenaaid. 147 p. - xH 5156 x 8.00

RITCHIE, Leitch. Heath's Picturesque Annual for 1833. Travelling Sketches on the Rhine, and in Belgium and Holland. London/Paris/Frankfort, Longman, Rees, Orme, Brown, Green and Longman/Rittner and Goupill/Charles Jugel, 1833. Bound red leather IV + 256 p. All edges gilt. With twenty-six beautifully finished engravings from drawings by Clarkson Stanfield. xB 0145 x 100.00

RITTER, P.H. Paedagogische fragmenten. Utrecht, J.L. Beijers, 1888. 2e druk. Gebonden. Goud op snee. 232 p. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4406 x 12.00

ROBIDE van der AA, C.P.E. Voorbeelden tot vorming van het verstand en het hart der Nederlandsche Jeugd, aan de Vaderlandsche Geschiedenis ontleend. Met portretten en platen. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam, [1835]. Bedrukt kartonnen omslag, gegraveerde titelpagina en zes gravures, V + 144 p. rugje omgeplakt xY 1185 x 20.00

RODENBACH, Albrecht. Gedichten. Bezorgd en volledigd door Ferdinand Rodenbach en ingeleid door Cyriel Verschaeve. Twee delen. Thielt, J. Lannoo, 1930. Ingenaaid. XXXI + 172 + 172 p. Uitgegeven ter gelegenheid van 's dichters vijftigjarig overlijden. (27 october 1856 - 23 juni 1880 - 1930). xA 0738 x 20.00

ROELL, A.H. De nieuwe Burgemeester. Lier, Joseph van In & Cie., z.j. Gebonden. 180 p. - xL 0825 x 25.00

ROGIER, L.J. Een halve eeuw levens van het Thijmgenootschap 1904-1905. Nijmegen Thijmgenootschap, [1954]. Oorspr. omslag. 28 p. - xB 4654 x 8.00

ROGIER, L.J. Het Thijmgenootschap: doel en werkzaamheid. Nijmegen Thijmgenootschap, [1950]. Oorspr. omslag. 7 p. - xB 4655 x 7.00

RONZEBONS. De ronzebons, of de schijnbare verzoening; onder de zinspreuk: Heden zoo - morgen zoo. (eene Jan-Klaassens-Klucht). Alom te bekomen. [ca. 1850].14 p. in nieuw omslag, 16,5 x 10,5 cm. Een ronzebons is een draagbare poppenkast. xY 8678 x 15.00

ROOSES, Max. Derde Schetsenboek. De jongste richting in de Zuid-Nederlandsche letterkunde. Jan van Rijswijck. Taine. R. Snieders. Pol de Mont. Virginie Loveling. A. Rodenbach. Historische romans in Duitschland. Onze dichters. Wazenaar. Hilda Ram. L. de Konincke. Jan van Beers. Aug. Michiels. Gent, Algemeene Boekhandel Ad. Hoste, 1885. Gebonden. 397 p. Band netjes geplastificeerd. xR 7236 x 20.00

ROOSES, Max. Schetsenboek. Zuid-Nederlandsche schrijvers onzer eeuw: Jan Frans Willems. Ledeganck. Theodoor van Rijswijck. Conscience. Jan van Beers. Frans de Cort. Julius Vuylsteke. Emanuel Hiel. Tony. Rosalie en Virginie Loveling. Gent, Algemeene Boekhandel Ad. Hoste, 1877. Gebonden. 260 p. - xR 7235 x 25.00

ROSSING, J.H. Dokter Klaus, blijspel in vijf bedrijven. Uit het Duitsch van L'Arronge door J.H. Rossing. Amsterdam, De erven van Munster & Zoon, 1893. 3e druk. Ingenaaid. 130 p. Omslag kleine scheurtjes. xL 3637 x 10.00

ROUSSEL, Napoleon. De Katholieke en Protestantsche natien, onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. Met eene voorrede van P. Hofstede de Groot. Twee delen. Groningen, De Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema, 1856. Kartonnen omslag. 420 + 388 p. [Omslagen beschadigd, bibliothekstempels]. xR 8373 x 95.00

ROVERS, Jacques A.C. Iacobi Adolphi Caroli Rovers Sermo ad Karstenii D. VII. M. Maii a. MDCCCLXIV vita defuncti, discipulos. Typis descr. ex Kalend. stud. Traiect. MDCCCLXV. [Simon Karsten]. 1865. Oorspr. bedrukt omslag. 26 p. - xY 8786 x 15.00

ROYAARDS, H.J. Van Heusde, geschetst als geschiedkundige en als paedagoog tot de godgeleerdheid. In twee voorlezingen. Utrecht, Robert Natan, 1840. Oorspr. omslag. XIV + 90 p. - xR 6126 x 15.00

ROYEN, Henricus van. Bij de ter aarde bestelling van Johannes Kappeyne van de Coppello, op de begraafplaats Eikenduinen, bij 's-Gravenhage, den 2 Mei 1833. 's-Gravenhage, 1833. Zwart papieren omslag. 12 p. dr. Johannes Kappeyne van de Coppello (1790-1833), rector Latijnse scholen te 's-Gravenhage xB 8643 x 15.00

RYSWYCK, Th. van. Balladen. Antwerpen, J.P. van Dieren en Cie., 1843. Oorspr. kartonnen omslag. 252 p. Met houtgravures. bibliotheekstempeltje xT 1493 xx 30.00

[SAGE TEN BROEK, Joachim George le (ed.)]. Roomsch-Catholyke bibliotheek voor het Koningrijk der Nederlanden. Gebroeders Langenhuysen, 's Hertogenbosch, 1823. Vierde deel, No. 1. Oorspr. bedrukt papieren omslag, onafgesneden, 108 p. Verscheen van 1821 tot 1826. Fel anti-protestant. xY 5633 x 15.00

SAKS, J. Busken Huet en Potgieter. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1927. Ingenaaid. 109 p. - xL 3034 x 10.00

SAKS, J. Busken Huet en Potgieter. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1927. Gebonden. 109 p. - xB 0801 x 11.50

SANCTA CLARA, Abraham a. [= J.U. Megerle]. Narrinnen-spiegel waarin zich alle Getrouwde en Ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand, van alle kanten, zoowel van binnen als van buiten, kunnen spiegelen. Twee delen. Rijsenburg, Petit & Co., 1878. Gebonden. VIII + 277 + VIII + 278 p. Twee delen in een band. In nieuw-Hollandsch bewerkt door Kruphios en Onomatopoios. Kerkelijk goedgekeurd. [bibliotheekstempeltje, band niet fraai]. xL 8916 x 20.00

SCHAEPAMN, H.J.A.M. Het lied des Konings. Een Gedicht. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1869. Cahiersteek. 22 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2375 x 10.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Aya Sofia. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1886. Gebonden, rood linnen. 179 p. - xB 2146 xx 12.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Brieven... van Alberdingk Thijm. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1896. Oorspr. omslag. 23 p. Overgedrukt uit: Menschen en Boeken, 1e reeks; 2e druk. xR 8755 x 10.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Een kroningslied. Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 26 p. Omslag vlekjes. xB 0025 x 12.50

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Herodes en Petrus. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1895. Oorspr. omslag. 20 p. Rede uitgesproken in de Kathedrale Kerk van St. Jan te 's Hertogenbosch 22 September 1895. xB 2378 x 9.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken 1890 en 1896. Utrecht, J.R. van Rossum, 1896. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 6686 x 8.50

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde dichtwerken. De paus. Vondel. De pers. S. Maria, de zondaresse. De eeuw en haar koning. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1869. Oorspr. omslag. 126 p. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8339 x 20.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest. Amsterdam, C.L. Langenhuijsen, 1899. 5e vermeerderde uitgave. Gebonden Linnen. XLIV + 182 p. Met een Portret van Jan Veth. - xB 2379 xx 20.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892. Amsterdam, C.L. Langenhysen, 1892. Gebonden halflinnen. 152 p. Met een portret naar de teekening van Jan Veth. - xB 2380 xx 12.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. VONDEL 1679 - 5 februari - 1879. Gedachtenisrede. J.L. Beijers, Utrecht, 1879. 2e druk, Oorspr. omslag, onafgesneden, 29 p. - xY 3627 x 9.00

[SCHAEPMAN, H.J.A.M.]. De Paus. Een gedicht. Met een inleidend woord van J.A. Alberdingk Thijm. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, 1866. Vernieuwd omslag, 22 p. - xY 3419 x 10.00

SCHELTEMA-TIDEMAN, A.W. Schetsen uit het vrouwenleven. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten, 1891. Gebonden. VI + 164 p. - xR 8368 x 15.00

SCHELTEMA, Jacobus. Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher. J.W. IJntema en Comp., Amsterdam, 1808. Oorspr. papieren omslag, gegraveerde titelpagina met vignet door Daniel Veelwaard met de spreuken van Anna (Genoegh is meer) en Maria Tesselschade (Elck zyn waerom), voorts een facsimilé van beider handschrift en drie gegraveerde portretten van Anna, Maria Tesselschade en Roemer Visscher, XII + 236 p. omslag gedeeltelijk sterk verkleurd, rug omgeplakt. Binnenwerk uitstekend. De portretten los ingelegd. xY 3751 x 75.00

SCHELTEMA, Jacobus. Brief van C. Barlaeus aan C. Huijgens tot aanbeveling van Jach. van Wickevoort. Separaat uit: Geschied- en Letterkundig mengelwerk deel 3.Amsterdam, Hendrik Gartman, 1818. Nieuw omslag. [4] p. - xY 8801 x 8.00

SCHELTEMA, Jacobus. Daniel Joncktijs. Beschouwd als schrijver en dichter. Separaat: Geschied- en Letterkundig Mengelwerk deel III, 1822.z.p. 1822. Gemarmerd papieren omslag. 43-92 p. - xB 8628 x 10.00

SCHELTEMA, P. De oudste regten van Amsterdam. Uitgegeven den 27sten October 1875. Met facsimile. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1875. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 32 p. [achterzijde omslag beschadigd]. xR 8624 x 10.00

[SCHELTEMA, P.]. Verhandeling over Het leven en de letterkundige verdiensten van Gerrit van Enst Koning. Seperaat: Aemstels Oudheid deel II, [1854]. 101-120 p. - xR 3929 x 12.00

SCHENKEVELD, Margaretha H. Willem de Clercq en de literatuur. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Oorspr. omslag. XIII + 289 p. Ook verschenen als proefschrift. xB 7795 x 15.00

SCHERR, Johannes. De jeugd van Goethe. 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1879. Ingenaaid. 172 p. Vrij naar het Hoogduitsch van J.W. van der Leeuw. xL 3665 x 25.00

SCHERR, Johannes. De Propheet van Florence 1492-1498. Twee delen. Amsterdam, Johs. van der Hey en Zoon, 1847. Oorspr. kartonnen omslag. VIII + 347 + II + 369 p. Gegraveerde titelpagina's met vignetten. xB 6294 x 100.00

SCHIMMEL, H.J. Gondebald, dramatiesch gedicht. Gewijzigd naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden door J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, J.C. Loman Jr., 1874. Papieren omslag. 83 p. [Naam op titelpagina doorgestreept, bibliotheekstempeltje]. xB 8172 x 20.00

SCHIMMEL, H.J. Mary Hollis. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 3e druk. Gebonden. 330 + 342 p. Rood/zwart linnen band. xL 1156 x 18.00

SCHIMMEL, H.J. Mylady Carlisle. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 2e druk. Gebonden. 407 + 500 p. Volledige Romantische Werken. xL 8667 x 20.00

SCHIMMEL, H.J. Romantische Werken: Bonaparte en zijn tijd. De eerste dag eens nieuwen levens. Sproken en vertellingen. Een Haagsche Joffer. Arnhem, Gebr. E. en M. Cohen, [ca. 1870]. Gedecoreerde linnen stempelnand, 573 p. Deel 1. xL 1364 x 15.00

SCHIMMEL, H.J. Romantische Werken: My Lady Carlisle. Arnhem, Gebr. E. en M. Cohen, z.j. Gedecoreerde linnen stempelnand, 428 p. Deel 3 xK 9705 x 15.00

SCHIMMEL, H.J. Sinjeur Semeyns. Met illustratiën van CH.Rochussen e.a. Twee delen in één band. H.A.M. Roelants, Schiedam, 1897/1898. Gebonden, Ills., 448 + 444 p. Met portret van den auteur door H.J. Haverman. xY 3157 x 12.00

SCHINKEL, A.D. Drijfkunst en kunstdrijvers in Nederland. Gedachtenisbeker voor Mr. M. Emants. ['s-Gravenhage, 1854]. Gebonden, 8p. met afbeelding van de beker (een houtsnede van I. Weissenbruch). Gesigneerde opdracht van de auteur aan H. Tollens Cz. xT 4634 x 25.00

SCHINKEL, Adrianus David. Beschrijving van een Triptikon en een Diptikon. 's-Gravenhage, Ter Boekdrukkerij van A.D. Schinkel, 1845. Gebonden. 12 p. (Niet in den Handel). xT 0887 x 20.00

SCHMID, C. De frambozen. Korte verhalen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874]. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xR 9243 x 15.00

SCHMID, C. De Kersavond. Een verhaal voor kinderen. Met platen. Ten Brink & De Vries, Amsterdam, z.j. 3e druk, Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, 2 gravures, 109 p. + adv. rugje matig, verder keurig. xY 1077 x 45.00

SCHOLTEN, J.H. Levensberigt van Herman Johan Royaards. Leiden, J.G. la Lau, 1854. Oorspr. papieren omslag. 23 p. Met een lijst der schriften van Herman Johan Royaards. xB 5779 x 14.00

SCHOOLMEESTER, De. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker. Amsterdam, Elsevier, 1901. Negende druk. Gedecoreerde linnen band, 292 p. 20 x 14,4 cm. vlekje op voorplat xR 2768 xx 20.00

SCHOOLMEESTER, Den. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries Kruseman 's-Gravenhage 1975. 2e druk Gebonden, Ills., LII + 324 p. Facsimile. Met een uitvoerige inleiding van T. van Deel en M. Mathijsen-Verkooijen. xT 8644 xx 14.00

SCHOOLMEESTER, Den. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries. Gebrs. E. & M. Cohen, Arnhem/Nijmegen, z.j. 12e druk, Gebonden, Ills., 332 p.. bandtekening Ko Doncker xT 2835 xx 20.00

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Elsevier, 1886. 9e druk. Ingenaaid. 179 + IV p. Roestvlekjes. xL 7231 x 10.00

SCHOOLMEESTER. De gedichten van Den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Elsevier, 1896. 11e druk. Gebonden. 179 + IV p. - xL 7233 x 9.00

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1875. 7e druk. Gebonden. 324 p. Met 300 illustraties van Anth. de Vries. xT 2784 xx 20.00

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Rotterdam, Elsevier, 1887. 10e druk. Gebonden. 179 p. - xH 2469 x 9.00

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen, z.j. 14e druk, Gebonden, 332 p. - xT 6313 x 10.00

SCHOOLMEESTER. Gedichten van den Schoolmeester. Dierkundelessen. Amsterdam, Omega Boek, 1979. Pocket. 60 p. Ills. - xH 3923 x 7.00

SCHOOLMEESTER. Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Amsterdam, Gebrs E. & M. Cohen, [1910]. Verbeterde uitgave. Gebonden. 179 + IV p. Op band: Aangeboden door de Stoom Choc.- & Cacaofabriek “Kwatta” Breda. Volledige Editie. xB 0838 x 8.00

SCHOOLMEESTER. Keuze uit de gedichten van den Schoolmeester. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1959. Oorspr. omslag. 119 p. Ills. Verzorgd en ingeleid door F.K.H. Kossmann. Met portret van de dichter en enkele van de illustraties van Anth. de Vries. Wereldboog 124. xB 0605 x 6.00

SCHOOLMEESTER. Knittelverzen. Em. Querido Amsterdam 1973. Geniet 32 + VIII p. Kort en Goed. xL 6526 x 5.00

SCHOTEL, G.D.J. Brief van Dr. G.D.J. Schotel, Predikant te Tilburg, aan Mr. J. de Wal, Hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage. 's-Gravenhage, P.H. Noordendorp, 1850. Oorspr. omslag. 23 p. - xB 7912 x 18.00

SCHOTEL, G.D.J. De winterkoning en zijn gezin. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken, 1859. Oorspr. papieren omslag, rug omgeplakt, 193 p. - xB 7820 x 35.00

SCHOUTEN Hzn., L. Open brief aan een vriend naar aanleiding van het Vijftal opmerkingen over de dusgenaamde Gezangen-quaestie, voorkomende in het Weekblad De Heraut van zondag 8 februari 1885. Utrecht, Kemink & Zoon, 1885. Oorspr. papieren omslag. 16 p. - xB 5029 x 10.00

SCHRANT, J.M. Het oproer te Antiochie en deszelfs afloop; of het vermogen Van de Godsdienst. Gend, Snoeck-Ducaju en Zoon, 1829. Gebonden. 99 p. Met een plaat. - xB 6505 x 35.00

SCHRANT, J.M. Leerrede over de pligten van onderdanen jegens de burgelijke overheid. Amsterdam, B.J. Crajenschot, 1815. Gebonden. 69 p. - xR 4562 x 20.00

SCHRANT, J.M. Redevoering over den waren volksroem. Leiden, C.C. van der Hoek, 1834. Oorspr. papieren omslag. IV + 49 p. ex-bibliotheekexemplaar xB 8632 x 9.00

SCHRANT, J.M. Redevoeringen en Verhandelingen. Twee delen. Gend/Leiden, A.B. Steven/J.J. Thyssens en Zoon, 1829-1845. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 296 +290 p. - xT 2729 x 40.00

SCHREGEL-ONSTEIN, Francine. De Ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1964. Gebonden Ills. 164 p. Tekeningen: Hans van der Sloot. xL 0105 x 15.00

SCHRIJVER. Zakboekje voor het volk. Lessen van Pluto aan de armen en aan de rijken. [Den Haag, 1890]. Oorspr. omslag. 69 p. - xT 0175 x 15.00

SCHUBART, J.W. Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent 1813. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869. Oorspr. omslag. 13 p. - xB 4687 x 10.00

SCHULZ JACOBI, J.C. De Nederlandsche Doodendans. Utrecht, Dannenfelser en Doorman, 1849. Ingenaaid. 36 p. Originele papier omslag. 1 plaat + 2 uitklapbare platen. [Beelden uit den Nederlandschen doodendans]. xL 8008 x 75.00

SCOTT, Walter. De oude pelgrim. Vertaling Gerard Keller. Arnhem/Nijmegen, Gebrs. E. & M Cohen, z.j. Rood linnen gebonden. 348 p. Geillustreerd met gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co. xH 6796 x 9.00

SCOTT, Walter. De Oudheidkenner. Vertaling Gerard Keller. Arnhem/Nijmegen, Gebrs. E. & M Cohen, z.j. Rood linnen gebonden. 378 p. Geillustreerd met gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co. xH 6792 xx 9.00

SEPARAAT. De Vondel-feesten in october 1867. Amsterdam, 1867. later omslag, Ills., 135-147 p. Steendruk P. Blommers xY 3653 x 8.00

SERRARENS, Ed. A. De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens). Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1955. Ingenaaid. 192 p. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde Tweede reeks, deel LXII, No. 2. xR 8138 x 20.00

SHAKESPEARE / BERGH, L.Ph. C. van den. Bloemlezing uit de Dramatische Werken van Shakespeare; in Nederduitsche dichtmaat overgebracht. M.H. Schonekat, Amsterdam, 1834. Gekartonneerd, Gegraveerde titelpagina, onafgesneden, XVI + 196 p. omslag matig xY 3801 x 25.00

[SHAKESPEARE] SHAKSPEARE, W. Antonius en Cleopatra. Treurspel. Uit het Engelsch vertaald door W. van Loon. Nolet & Zoon, Utrecht, 1861. Oorspr. bedrukt omslag, 168 p. Shakespeares Meesterstukken. xB 8929 xx 16.00

SIEGENBEEK, Matthijs. Antwoord op het voorstel der Bataafsche Maatschappij van taal- en dichtkunde, vorderende een betoog van den rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche taal, en eene opgave der middelen om de toenemende verbastering van dezelve tegen te gaan. [Amsterdam, J. Allart, 1810]. Oorspr. kartonnen omslag, rug omgeplakt met marmerpapiertje, 273 p. - xY 4128 x 40.00

SIEGENBEEK, Matthijs. Brief aan den hoogleeraar mr. J. Kinker, als bijvoegsel tot zijne beoordeeling der Nederlandsche spraakleer van mr. W. Bilderijk. Z.p. [ca. 1829]. Papieren omslag. 32 p. - xB 3957 x 20.00

SIEGENBEEK, Matthijs. Proeven van Nederduitsche welsprekendheid. Ten gebruike bij zijn lessen. L. Herdingh en Zoon, Leiden, 1817-1824. eerste en tweede deel 2e druk, drie delen in een band. Half leer, 148 + 214 + 174 p. chipje uit bovenzijde rug, verder zeer goed. xR 2128 x 65.00

SIMONS, Adam. Verhandelingen. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon, 1834. Gebonden half leder gemarmerde platten, VIII + 284 p. Over den waren dichter, lyrische en dramatische poezij, de fabelleer der oude Germanen, Frederik Hendrik, Vondel, Hooft, Filips II, Jan de Witt. Mooie band. xT 6873 x 90.00

SINT-MARIENGRAAT, J.W.B. van. Joannes Baptissta naar Vondel's Epos. Drama in vijf bedrijven. Haarlem, Kuppers & Laurey, 1880. Ingenaaid. 140 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 1766 x 12.00

SLEECKX. De kraenkinders. Drama in dry bedryven. Brussel, Drukkery van de Vlaemsche Stem, 1852. Herbonden. 80 p. Half linnen, marmeren platten, bibliotheekstempeltje. xL 8034 x 10.00

SLOET, D.A.W.H. Bollands “Lichtkogels”. Met een aanhangsel van H. Poels. Enschede, G. Bruggeman, 1899. Oorspr. omslag 78 p. - xL 8342 x 9.00

SMIT KLEINE, F. Kritische schetsen. Utrecht, H.A.J. Koenzijnse, z.j. 2e goedkoope uitgave. Gebonden. VIII + 260 p. - xB 7237 x 15.00

SMIT, J. Goedkoop. Eene voorlezing gedaan den 21 Maart 1826, in het Letterkundig Genootschap Diversa Sed Una, te dordrecht. Dordrecht, J. van Houtrijve, 1832. Blanco kartonnen omslag. 47-78 p. Seperaat: Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis, Verzameld door P.S. Schull en A. van der Hoop. Mengelwerk 1e deel. xY 5561 x 10.00

SMIT, Jacob. E.J. Potgieter 1808-1875. 's-Gravenhage/Antwerpen, D.A. Daamen/De Sikkel, 1950. Ingenaaid. 295 p. Nederlanders van de Negentiende Eeuw. xH 5072 x 10.00

SMIT, Jacob. E.J. Potgieter 1808-1875. 's-Gravenhage/Antwerpen, D.A. Daamen/De Sikkel, 1950. Gebonden. 295 p. Met portret. Nederlanders van de Negentiende Eeuw. xL 0387 x 15.00

SMIT, Maurits. (F.M. Jaeger). Kunst en leven. Studies. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1892. Gebonden. 232 p. fraai bandje xR 8115 xx 15.00

SMITS, Den oude Heer. [=M. Prager Lindo]. Brieven en uitboezemingen van den ouden heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, 1854. Gebonden. 210 p. portret en titelpagina in litho xR 0945 xx 30.00

SMITS, Den oude Heer. [=M. Prager Lindo]. Familie van ons. Met zes platen naar teekeningen van K.F. Bombled. Arnhem, D.A. Thieme, 1856. Gebonden. 103 p. [Vlekje op omslag]. xB 6324 x 25.00

SMITS, Den oude Heer. [=M. Prager Lindo]. Janus Snor en Familie van ons. H.A.M. Roelants, Schiedam, [1909]. 2e druk, Gedecoreerde linnen band, 233 p. goed xY 4889 x 8.00

SMITS, J.C.J. De Gymnastiek als Volksonderwijs, voor allen bevattelijk gemaakt. 's-Gravenhage, De Erven Doorman, 1845. Oorspr. kartonnen omslag. XXXI + 139 p. Met twee uitklapbare platen met gymnastiek oefeningen. [bibliotheekstempeltjes]. xR 2314 x 65.00

SMITS, Ouden heer [=Mark Prager Lindo]. Vervolg op de brieven en uitboezemingen van den ouden heer Smits. D.A. Thieme, Arhem, 1859. Gebonden half leer met gemarmerde platten, VIII + 250 p. Met 50 houtgravuren van Stam , naar teekeningen van J.C. d'Arnaud Gerkens. xY 8585 x 8.00

SNELLAERT, A. Histoire de la Litterature Flamande. A. Jamar, Bruxelles, [1848]. Couverture originale, 231 p. Avec lithographies xT 0973 xx 40.00

SNIEDERS, J. Renier. De Wraakroepende Zonde. Tafereelen uit het dorpleven in De Kempen. 's-Hertogenbosch, Henri Bogaerts, 1869. Half leer gebonden. 151 + 155 + 332 p. Drie delen in een band. Met prenten. Meegebonden. (1). Narda. (2). Op den Toren. De inval der Franschen in 1792. Eerste en tweede deel. Rechter bovenzijde rug beschadigd. xL 8634 x 70.00

SOER, F.C. Rede uitgesproken door Dr. F.C. Soer in de Groote Zaal der Hoogere Burgerschool Willem II, 19 februari 1877 te Tilburg. Tilburg, A. van der Voort en Zonen, 1877. Oorspr. omslag. 24 p. [Bibliotheekstempeltje]. [Niet in den handel]. xB 2767 x 10.00

SOHNGEN, J.N.G. Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven. Leiden, E.J. Brill, [1888]. Kartonnen blanco omslag. 239 p. Met ets van Willem Steelink. Op omslag sticker: Lees-bibliotheek van Gebroeders van der Hoek. Bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt. xL 8871 x 30.00

SOMEREN, R.H. van. Hulde aan de nagedachtenis van Dr. Jan Scharp; toegebragt ter gelegenheid zijner lijkplegtigheid gevierd den 11en April l.l., in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam. Rotterdam, Melchior Wijt, 1828. Oorspr. papieren omslag. 19 p. Met opdracht van de schrijver. xB 5790 x 25.00

[SON, Joannes Baptista Van]. Verslag der Vergadering van 1 December 1875 gewijd aan de nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista Van Son. 's-Hertogenbosch, D.A.A. de Rooij, [1875]. Herbonden. 72 p. Met ingeplakt portret. Vereeniging 'De Katholieke Kring' te 's Hertogenbosch. [bibliotheekstempeltje]. xL 8334 x 15.00

SPIEGHEL, H.L. & Willem Bilderdijk H.L. Spieghels Hartspiegel, In nieuwer Taal en Dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828. Gebonden half leer. 8 + 120 p. Bevat ook: Spieghels Uiterste wil, in vaderlijke vermaning. Met gegraveerde titlpagina en titelvignet door Elisabeth Schmetterling naar Willem Bilderdijk. WBB 276.2. xB 1428 x 60.00

SPORSCHIL, Joh. Geschiedenis der Kruistogten. Uit het Hoogduitsch. Met platen. Nieuwe uitgave. Twee delen. C. van der Post Jr. Utrecht 1854. Gebonden Ills. 358 + 346 p. met staalgravures en uitklapbare kaart. {onderste cm rug deel 2 ontbreekt] xB 2924 xx 85.00

STAM, G. Tweede zestal nieuwe zedelijke verhalen. Te Rotterdam en Te Sneek, bij M. de Bleijker en F. Holtkamp, 1830. [2] + 261 p. Schrijver van Het kasteel Rozenlust. Met gegraveerde titelpagina en vignet. xL 8007 x 50.00

STARING, A.C.W. Gedichten. Ter tweede uitgave bijeengezameld en verbeterd. Vier stukken in twee banden. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1836-1837. Gebonden in twee delen. - xT 6785 x 75.00

STARING, A.C.W. Jaromir. Inleiding en aantekeningen van W.A. Wijnands. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, z.j. 2e druk. Geniet. 32 p. Ills. enkele potloodonderstrepingen xT 8939 x 7.00

STARING, A.C.W. Keur uit de gedichten. Met een inleiding door C.S. Jolmers. Zutphen, W.J. Thieme, 1933. 6e druk. Ingenaaid. XIX + 147 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xL 0613 x 9.00

STARING, A.C.W. Keur uit Starings gedichten. Met inleiding en aanteekeningen door M.J. Koenen. Groningen, J.B. Wolters, 1886. Herbonden. 170 p. Ten dienste van hen die zich voorbereiden tot het examen voor hoofdonderwijzer en hoofdonderwijzeres. [Laatste pagina geplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8340 x 15.00

STARING, A.C.W. Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1941. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. Hans van Ingen. Paaspremie 1941. xL 0565 x 6.00

STARING. Verhalen. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, 1907. Oorspr. omslag. 82 p. [Omslag beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xL 8618 x 10.00

STEEN, Eric van der. Paaltjens Sr. (Somberder-Schoolmeester). Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden. 56 p. Onafgesneden. xK 3288 x 15.00

STEENWIJK, G. van. De liefhebber van spreekwoorden. Een lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door J.H. van Dale. Leiden, D. Noothoven van Goor, [ca. 1880]. Oorspr. omslag. N.p. Met 4 gekleurde platen. Omslag smoezelig. xY 3573 x 25.00

STELLWAGEN, A.W. Prof. R. Fruin. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1894. Oorspr. omslag. (55) p. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. Redactie: E.D. Pijzel. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 8045 x 12.00

[STEYN, Johannes]. De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd. Amsterdam, Schalekamp, van de Grampel en Bakker, [1841]. Oorspr. kartonnen omslag. onafgesneden, 108 p. Met platen. Gegraveerde titelpagina. xR 7008 x 40.00

[STEYN, Johannes]. De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd. Amsterdam, Schalekamp, van de Grampel en Bakker, [1841]. Gebonden, 108 p. Met platen. Gegraveerde titelpagina. xT 6114 x 35.00

[STIJL, S., J.STINSTRA e.a.]. Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. 10 delen. Petrus Conradi en Volkert van der Plaats, Amsterdam en Harlingen, 1774-1783. Tien delen, Gebonden halfleer met gemarmerde platten, dl. I: 382; dl. II: [2]+367; dl. III: 350; dl. IV 351; dl. V: 358; dl. VI [8] +398+ [4]; dl. VII: 348 + [4]; dl. VIII: 346 + [2]; dl. IX; 345 + [3]; dl. X: 353 + [19] p. keurige set xY 5225 x 250.00

STOKVIS, J. Lofzangen der kerk ter eere van Jesus, Maria en Joseph in Hollandsche versmaat overgebragt. 's-Hertogenbosch, P. stokvis en Zoon, 1866. Oorspr. kartonnen omslag. [10], 136 p. Latijnse en Nederlandse tekst parallel. xR 7695 x 20.00

STRATENUS, Louise. Ada. Oorspronkelijke novelle. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 32. xT 5158 x 15.00

STRATENUS, Louise. Beschermengelen. Geschiedkundig verhaal. Amsterdam, Jan Leendertz & Zoon, [1886]. Gebonden. 195 p. - xR 8001 x 15.00

SURINGAR, G.T.N. en M.C. van Hall. Gedenkzuil voor Mr. Rhijnvis Feith. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1825. Gebonden half leer. IV + 260 p. Met portret. - xR 8033 x 75.00

SWART, Nicolaas. Vaderlandsche Lettervruchten voor Jongelingen en Meisjes. Bijeenverzameld. Amsterdam, J. de Boer, 1841. Tweede verm. en verbeterde druk. Oorspr. kartonnen omslag. 211 p. Omslagtitel. [Achterzijde omslag ontbreekt]. xB 7895 x 40.00

[SWART, Nicolaas]. De Oude van den Binnen-Amstel of beschouwing van de zeden, gebruiken, enz. der Hoofdstad. Te Amsterdam, bij Beijerinck en Willemsz., 1819. Kartonnen band met linnen rug, onafgesneden, 416 p., 52 afleveringen. Elke aflevering een belastingstempel. Ex libris ingeplakt: Henk van Laar. xY 6469 x 200.00

SYLVA, Carmen. Castel Pelesch. Naar het Duitsch bewerkt door Cornelie Huygens. Amsterdam, L.J. Veen, [1889]. Gedecoreerde linnen band, bovensnede verguld, 235 p. - xR 9893 x 15.00

SYLVA, Carmen. Een gebed. Novelle. Vertaling F. Smit Kleine. Amsterdam, L.J. Veen, [1895]. 2e druk. Gebonden. 60 p. - xR 8371 x 12.00

SYLVA, Carmen. Les pensees d'une reine. Paris, Calmann Levy, 1888. Gebonden. 150 p. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 8370 x 15.00

SYMEON, Anton. Allerlei. Lectuur voor Rijken en Armen, Ouden en Jongen, Blijgeestigen en Zwaarmoedigen enz. enz. Rotterdam, Mensing & Van Westreenen, 1845. Gebonden. XII + 262 p. - xR 8363 x 110.00

TAINE, Henri. Vijf portretten. Uit het Franch door J.C. van Deventer. Nijmegen, Adolf Blomhert, 1871. Gebonden. 59 + 78 + 72 + 80 + 45 p. Inhoud: Dickens, Thackeray, Macaulay, Carlyle, Tenntson. [Rug hersteld]. xL 3028 x 30.00

TAZELAAR, C. Rondom Da Costa's "Vijf en Twintig Jaren, een lied in 1840". (naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven). G.J.A. Ruijs, z.j. Ingenaaid. 63 p. Overdruk uit: Stemmen des Tijds. xR 3896 x 8.00

TAZELAAR, J.P. Gedachten van Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint. Met een inleiding uit de nagelaten papieren van wijlen J.P. Tazelaar. Baarn, Bosch & Keuning, [1937]. Oorspr. omslag. 31 p. Libellen-serie 254. - xY 8549 x 5.00

TEGNER, Esaias. Frithiofs saga. Uit het Zweedssch vertaald door P.L.F.C. von Eichstorff. Herzien door J.J.L. ten Kate. G.L. Funke, Amsterdam, 1861. Gedecoreerde linnen band VIII + 176 p. - xR 1007 x 20.00

TENNYSON, Alfred en Soera Rana [= Izaak Esser jr.]. Tennyson's Henoch Arden. Naar het Engelsch bewerkt door Soera Rana. Haarlem, De Erven Loosjes, 1897. Gebonden perkament. IX + 67 p. Onafgesneden. Present exemplaar van de uitgever. xT 3239 x 25.00

TERWOGT, W.M. Het gestolen kind. Dramatische schets, naar aanleiding van Raoul de Naverij's L'enfant vole. Amsterdam, de Erven H. van Munster & Zoon, 1882. Oorspr. omslag. 16 p. [Raoul de Navery = Mme. Eugenie-Caroline Chervet]. xB 3920 x 10.00

THELWALL, A.S. The late Dr. Isaac Da Costa. [In:] The Jewish Intelligence, Vol. XXVI, No. 310, October 1 1860. 318-325 p. Monthly Account of the Proceedings of the London Society for promoting Christianity amongst the Jews. xY 1631 x 10.00

[THIJM] CATALOGUS VAN DE TENTOONSTELLING. J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Katholicisme & Cultuur in de negentiende eeuw. Amsterdam/Nijmegen, 1989. Oorspr. omslag. 66 p. Ills. Amsterdams Historisch Museum / Universteitsbibliotheek Nijmegen. xY 6611 x 8.00

THOMPSON, George. Reizen en ontmoetingen in het Zuiden van Afrika beschreven door George Thompson, Schildknaap, gedurende acht jaren bewoner van de Kaap; behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier Kolonie; benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Deel. W. van Boekeren, Groningen, 1828. Een van de twee delen.Gebonden, 5 staalgravures (3 platen en twee uitslaande kaarten), II + 457 p. Alleen Deel 2. marmer van de platten beschadigd xY 5116 x 75.00

THORBECKE, J.R. Levensschets van den hoogleeraar G. Wttewaall. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1838. Papieren omslag. 20 p. - xB 6385 x 25.00

[THORBECKE] WIT, C.H.E. de. Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853. Overdruk uit Maaslands Melange, Maastricht 1990. p. 275-289. Ills. Met opdracht en bijgesloten briefje van de auteur. xR 2283 x 8.00

TIELROOY, Johannes. Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle. Harlem/Paris, H.D. Tjeenk Willink & Fils/ Edouard Champion, 1923. Broche. XII + 300 p. + stellingen. Un grand ecrivain Hollandais, ami de la France. xB 7539 x 20.00

TIELROOY, Johannes. Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle. Harlem/Paris, H.D. Tjeenk Willink & Fils/ Edouard Champion, 1923. Broche. XII + 300 p. Un grand ecrivain Hollandais, ami de la France. Ook verschenen als proefschrift. xY 0949 x 10.00

TIMMER, E.M.A. Een Vriendschap in de Negentiende Eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1927. Oorspr. omslag. 101 p. - xL 8317 x 18.00

TOLLENS Cz. , H. Een bedelbrief in den Winter. Dichtstukje. 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1848. 2e druk. Oorspr. omslag. 8 p. [Omslag aan randen verkleurd]. xT 2033 x 25.00

TOLLENS Cz., H. Gezamenlijke dichtwerken. Volksuitgave. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1871. Gebonden. VIII + 895 p. [Herbonden, bibliotheekstempeltje]. xL 4879 x 25.00

TOLLENS, Cz, H. Bij 's Konings begrafenis Den 4den April 1849. Te 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1849. 3e druk. papieren omslag. 8 p. - xB 0075 x 20.00

TOLLENS, H. De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 gevolgd door Avondmijmering. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Oorspr. omslag. 96 p. Tekstuitgave met varianten naar het handschrift en de verschillende drukken, verzorgd en ingeleid door G.W. Huygens. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde nr. 30. xR 6631 x 7.00

TOLLENS, H. CZ. Gedichten. Drie delen. 's-Gravenhage, J. Immerzeel, Junior, 1831. vijfde druk. Gebonden onafgesneden. VIII +192 + IV + 190 + IV + 192 p. Elk deel met gravure op titelpagina, eerste deel gravure van de dichter t.o. titelpagina. Oorspronkelijke grijze papieren banden. xY 7045 x 90.00

TOLLENS, H. CZ. Gedichten. Twee delen. 's-Gravenhage, J. Immerzeel Junior, 1831. vijfde druk. Gebonden. Onafgesneden. VIII +192 + IV + 190 p. Elk deel met gravure op titelpagina. Oorspronkelijke grijze papieren banden. xL 2253 x 40.00

TOLLENS, H. CZ. Laatste gedichten. Twee delen. G.T.N. Suringar Leeuwarden 1848. Gebonden VIII + 196 + VIII + 192 p. gravures op titelpagina. Oorspronkelijke papieren banden. xL 2258 x 60.00

TOLLENS, H. CZ. Nieuwe gedichten. Twee delen. J. Immerzeel, Junior 's-Gravenhage 1828. tweede druk Gebonden onafgesneden VIII + 195 + VI + 194 p. gravures op titelpagina. Oorspronkelijke papieren banden. xL 2255 x 50.00

TOLLENS, H. CZ. Nieuwe gedichten. Twee delen. J. Immerzeel, Junior 's-Gravenhage 1828. tweede druk Gebonden onafgesneden VIII + 195 + VI + 194 p. gravures op titelpagina. Oorspronkelijke papieren banden. xL 2260 x 50.00

TOLLENS, H. CZ. Verstrooide gedichten. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1840. 1e druk. Gebonden. X + 177 p. Gravure op titelpagina. Oorspronkelijke papieren band iets versleten. xL 2261 x 20.00

[TOLLENS] BEERS, Jan van. Lijkkrans voor Tollens. H.J. van Kesteren, Amsterdam, 1856. Oorspr. omslag 14 p. - xR 4226 x 10.00

TONY [=Anton Bergmann]. Ernest Staas Advocaat. Schetsen en Beelden. Met levensschets van J.F.J. Heremans en met eene voorrede van Pol de Mont. Met platen van Walter Vaes. Amsterdam, S.L. van Looy, 1914. 14e druk. Gebonden. XV + 229 p. Met ingeplakte illustraties. - xT 2493 xx 20.00

TOUSSAINT, A.L.G. De Graaf van Leycester in Nederland. Vier delen. Amsterdam, G.T.A. Beijernick, 1845-1846. Kartonnen omslag (kievitpapier). 483 + 494 + 350 + 351-627 p. - xR 8365 x 100.00

TOUSSAINT, A.L.G. Diana. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1847. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 319 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8034 x 35.00

TOUSSAINT, A.L.G. Eenige schetsen bijeenverzameld. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1850. Oorspr. kartonnen omslag. 257 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8026 x 45.00

TOUSSAINT, Jef. Arme Menschen! Oorspronkelijke tooneelschets in 1 bedrijf. Z.p. 1899. Herbonden. 46 p. Half linnen, marmeren platten. xL 8035 x 10.00

[TROELSTRA] JELLES, Pieter. Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech. Op'e Greate Jouwer, R.P. Zylstra, [1885]. Oorspr. omslag. 16 p. omslag licht beschadigd xR 7253 x 10.00

TYDEMAN, P.H. Oostersche-, westersche- en noordsche mythologie, voor Jonge Lieden. Met platen. D. J. Haspels, Nijmegen, 1842. Gebonden, Ills., 463 + 21 p. 14 x 9 cm. bandje sleets, gebruikssporen. xY 5217 x 20.00

TYRA. Jan's Kerstfeest. Eene Kerstvertelling. Veendam, M.D. de Lange, 1895. Oorspr. omslag. 27 p. Ills. - xY 5504 x 10.00

VACANO, Emil Maria en Lola Montez. Vrouwenschoonheid. Toiletgeheimen. Bewerkt door Beauty. Rotterdam, G. Delwel & Co., [1896]. Gebonden. 77 p. - xL 3588 xx 25.00

[VAN EFFEN] N.G. van Kampen. Lessen van levenswysheid en menschenkennis, opgezameld uit den Hollandschen spectator van Justus van Effen A. ter Gunne, Deventer, 1838. Kartonnen bandje, onafgesneden, 334 p. rug overgeplakt, platten iets smoezelig xY 4432 x 35.00

VEDER, Aart. Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848. Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1850. Oorspr. omslag. 25 p. - xB 4645 x 12.00

VEDER, W.R. Levensbericht van Mr. Nicolaas de Roever. Leiden, E.J. Brill, 1893. Oorspr. omslag. 33 p. - xY 0221 x 9.00

VEDER, W.R. November 1863. Dichterlijke uitboezeming. Dordrecht, Blusse en Van Braam, 1863. Oorspr. papieren omslag. 8 p. (Uitgegeven tot een weldadig doel). xB 8464 x 20.00

VEER S.J., W. de. Uit mijn lente. Gedichten. Brugge/Bergen op Zoom, Desclee de Brouwer/Jan A.G. Juten, 1895. 2e veel vermeerderde druk. Ingenaaid. 156 p. [bibliotheekstempeltje, omslag licht verkleurd]. xL 6009 x 15.00

VEER, H. de. Hoe oom op zijn neus keek. Blijspel in 3 bedrijven. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1878. Ingenaaid. 71 p. - xL 5562 x 12.00

VEER, H. de. Trou-ringh voor 't jonge Holland. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1891. 5e druk. Gebonden. 299 p. Mooi exemplaar. xK 6247 xx 20.00

VEER, H. de. Trou-Ringh voor 't Jonge Holland. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1891. 5e druk. Gebonden half leer. Bovensnede verguld. 299 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4433 xx 25.00

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Derde Bundel. 53e jaar 1904. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1904. Ingenaaid. XVIII + 351 p. Met portret van B.H. Klonne. - xT 0701 x 10.00

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e Jaar 1903. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. Half leer gebonden. LXXX + 301 p. Met portret van F.T. Westerwoudt. - xB 3229 x 12.00

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e jaar 1903. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. Ingenaaid. LXXIX + 301 p. Met portret van F.T. Westerwoudt. - xT 0706 x 10.00

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Vierde Bundel. 54e jaar 1905. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1905. Ingenaaid. XIII + 367 p. Met portret van P.J.F. Vermeulen. - xT 0702 x 10.00

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Zesde Bundel. 56e jaar 1907. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1907. Ingenaaid. VII + 324 p. Met portret van M.J.C.M. Kolkman. - xT 0700 x 10.00

VERDAM, J. Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde. Leiden, E.J. Brill, 1898. Oorspr. papieren omslag. 54 p. Overgedrukt uit de Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1897-1898. xB 5785 x 10.00

VERGA, Giov. Realistische schetsen. Eene proeve van vertaling. Utrecht, J.L. Beijers, 1883. Oorspr. kartonnen omslag. XIV + 184 p. - xR 8006 x 20.00

VERHAGEN, J. Hervormer en Krijgsman. Een geschiedenis uit het begin der Hervorming in Zwitserland. Amsterdam, J. Vlieger, [1889]. Oorspr. omlag. 16 p. Met een lithografie bij D. Bogaerts Vucht. Uitgever op voorplat: De Erven J.L. Nierstrasz, 's Hage. [Kerstboekje nr. 3]. xR 5467 x 10.00

VERHAGEN, J. Voor Moeder. Een Verhaal. Amsterdam, J. Vlieger, [1889]. Oorspr. omlag. 16 p. Met een lithografie bij D. Bogaerts Vucht. Uitgever op voorplat: De Erven J.L. Nierstrasz 's Hage. [Kerstboekje nr. 4]. xR 5468 x 10.00

VERHAGEN, P. Sociale haken en oogen. Gedichten. 1e twaalftal. Hardinxveld, P. Verhagen, 1892. Oorspr. omslag. 36 p. Niet verder verschenen. xT 4027 x 15.00

VERIDICUS. (illustraties). De Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commissie. Rotterdam, Ducroissi Goetzee, [1880]. Papieren omslag. [16] platen. spotprenten xB 7656 x 15.00

VERWEY, Albert. Het leven van E.J. Potgieter. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1903]. 1e druk. Gebonden Halfleer. 342 p. Met portret van Potgieter in koper gegraveerd door P. Dupont. xB 0483 x 40.00

VERWEY, Albert. Het leven van E.J. Potgieter. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1903]. 1e druk, Gebonden 343 p. - xB 7298 x 12.00

VERWEY, Albert. Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1908. Ingenaaid. 360 p. - xR 9691 x 25.00

VERWEY, Albert. Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1908. Gebonden, 360 p. - xT 3398 x 20.00

VERWEY, Albert. Nederlandsche dichters: G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey. Amsterdam, S.L. van Looy & H. Gerlings, 1893. Gedecoreerd linnen bandje, 137 p. Vignetten T. Nieuwenhuis xT 4853 x 20.00

VERWEY, Albert. Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey. Amsterdam, S.L. van Looy/H. Gerlings, 1895. Ingenaaid. 84 p. Vignetten C.A. Lion Chachet. xL 6574 xx 15.00

VERWEY, Albert. Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey. Amsterdam, S.L. van Looy/H. Gerlings, 1895. Fraai gedecoreerd linnen bandje, 84 p. Vignetten C.A. Lion Chachet. - xY 6421 x 25.00

VIJVER, C. van der. De twee vrijmetselaars. Tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Pelletier Volmeranges. Amsterdam, bij J.S. Van Esveldt-Holtrop, Koninglijk' Boekhandelaar, 1808. Geen omslag, Ingenaaid, 94 p. - xT 1102 x 40.00

VINKE, Henricus Egbertus. Toespraak bij het graf van mijnen hooggeschatten ambtgenoot en vriend H.J. Royaards, overleden 2 Januarij 1854. Utrecht, Kemink en Zoon, 1854. Papieren omslag. 8 p. Prof. H.J. Royaards (1794 - 1854) Hoogleraar Utrecht, 1823 -1826 xB 8644 x 9.00

VIS, G.J. Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1921). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Ingenaaid 396 p + stellingen. Proefschrift 10 oktober 1967 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 0116 x 10.00

VISSCHERS, M.P.H. Het Geheim van den eenigen weg tot succes. August Koster, Amsterdam, [ca. 1900]. Oorspr. omslag 24 p. Eenvoudige methode, aan de praktijk getoetst, om succes in het dagelijksch leven en vooral in zaken te hebben; onmisbaar voor iedereen. xR 3191 x 12.00

VISSERING, S. Levensbericht van Mr. O. van Rees. Amsterdam, C.G. van der Post, 1868. Oorspr. omslag. 23 p. Overgedrukt uit het Jaarboek 1868 der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Otto van Rees 1825-1868, Hoogleraar Staathuishoudkunde, Statistiek en Staatkundige Geschiedenis. xB 4643 x 12.50

VLEGGEERT, J.C. Kinderarbeid in de negentiende eeuw. Bussum, Van Dishoeck, 1967. Ingenaaid. 112 p. Geillustreerd. Fibulareeks 34. xT 7066 x 9.00

VLOTEN, J. van. De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden. Vierde deel. E.E. von Munchen, Haarlem 1871. Gebonden, 636 p. De Levensbode (1865-1881), later omgedoopt tot De Humanist (1882-1883). xT 1384 x 50.00

VLOTEN, J. van. Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys. Leiden, A.W. Sijthoff, 1894. Derde, veel vermeerderde druk, Oorspr. bedrukt papieren omslag, 172 p. rug keurig hersteld xR 7993 x 30.00

VLOTEN, J. van. Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys. Leiden, A.W. Sijthoff, 1894. Derde, veel vermeerderde druk, Gedecoreerde linnen band, VIII + 176 p., met 8 handgekleurde litho's, kneep zwak xY 6289 x 50.00

VLOTEN, J. van. Noord-Nederlandsche Karakterfeilen en Ziektegeschiedenis van het Nederlandsche Woordenboek. Twee congres-voordrachten, met toelichtende inleiding. Haarlem, E.E. von Munchen, 1868. Oorspr. omslag. 48 p. - xY 3932 x 15.00

VLOTEN, Joh. van. De Geuzenleus der negentiende eeuw. Vaderlandsche opwekkingsrede uitgesproken in den Doelen te Haarlem, 5 November 1873. Haarlem, W.C. de Graaff, 1873. Oorspr. omslag. 30 p. - xR 8760 x 15.00

VLOTEN, Joh. van. Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1872. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag. 356 + 362 p. - xR 8769 x 100.00

[VLOTEN, Johannes van]. Nederlandsch liedeboek. Verz. en uitg. door V. Leyden en Amsterdam, J.H. Gebhard & Cie, 1851. 2e druk. Gebonden. 120 p. Formaat 10 x 14 cm. - xY 0969 x 20.00

[VLOTEN, Johannes van]. Nederlandsch liedeboek. Verzameld en uitgegeven. 's-Gravenhage, P.H. Noordendorp, 1850. Gebonden. [8] + 120 p. [Opnieuw in de band gezet, rugje vernieuwd]. Bloemlezing van 16e en 17e eeuwse liederen. Klein formaat. xB 5422 x 10.00

VONDEL, J. van den. Gijsbrecht van Aemstel, treurspel in vyf bedryven. Aug. Wahlen en Brest van Kempen, Brussel, 1826. Vernieuwd omslag met opgeplakt origineel omslag, onafgesneden, IV + (10) + 75 p. Unger 270 xY 3701 x 25.00

VONDEL, J. van den. Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel, door J.N. Schrant. Met ophelderingen. Leiden, H.W. Hazenberg en Comp., 1846. Gebonden. X + 338 p. [Unger 49] Papieren band, bibliotheekstempeltje. Goed exemplaar. xL 7991 x 40.00

VONDEL. Profetische galmen van Vondels lier, Pius den IXe uit eerbied en kinderlijke liefde gewijd. Met een inleidend woord van J.A. Alberdingk Thijm. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, 1866. Oorspr. bedrukt omslag, 23 p. bibliotheek-plakkertje xY 4599 x 10.00

[VONDEL] ALBERDINGK THIJM, J.A. J. vanden Vondels Leeuwendalers, lantspel. Ingericht voor het nieuwere schouwtoneel. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. Gebonden XVI + 80 p. Meegebonden: (1) Gondebald. Dramatisch gedicht van H.J. Schimmel. Gewijzigd, naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden. Amsterdam, J.C. Lohman, 1874. 83 p. (2) Daniel Rochat. Toneelspel in 5 bedrijven van Victorien Sardou. Vertaling H.P. Boudier met medew. van ..... 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg. VII + 187 p. [Rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. xL 8553 x 30.00

[VONDEL]. Parodie of boertige weerklanken op de tusschenspraake met Gysbrecht van Aemstel en den Bode. Overgenoomen uit het Vierde Tooneel, pagina 42 tot 45, in het Vierde Bedryf van Gysbrecht van Aemstel, door Joost van den Vondel. H. van Kesteren, Amsterdam, [ca. 1810]. Tweede druk, 8 p. Unger 288. Waarin het verhaal betreffende het omkoomen en het mishandelen aan Klarisse, op eene klugtige en geestige manier wordt voorgesteld, door het breeken van deszelfs Pispot. xY 3700 x 35.00

[VONDEL]. Weerklank op Gysbrecht van Aemstel's alleenspraak, toepasselijk op den tegenwoordige tijd. Te Amsterdam, bij Gebroeders van Arum, 1830. Oorspr. omslag, onafgesneden, 14 p. Unger 294 xY 3705 x 25.00

VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. In memoriam J.B. Rietstap. 's-Gravenhage, Genealogisch en Heraldisch Archief, 1892. Oorspr. omslag. 10 p. - xY 7125 x 10.00

VOSMAER, C. De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1884. Goudgestempelde linnen band. VIII + 187 p. Ills. - xR 4918 x 25.00

VOSMAER, C. De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Bijlage: Het aardewerk van Rozenburg. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1886. 2e vermeerderde uitgaaf. Gebonden. VIII + 217 p. Ills. - xB 5767 xx 25.00

VOSMAER, C. Inwijding. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. 2e druk Gebonden XI + 380 p. - xB 7208 x 11.00

VOSMAER, C. Nanno. Eene Grieksche idylle. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894. 3e druk. Gebonden. 67 p. Vlekjes op band. Groen linnen band. xL 0432 x 13.50

VOSMAER, C. Nanno. Eene Grieksche idylle. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1883. 2e druk. Gebonden. 67 p. Geel linnen band. Goud op snee. xT 9622 x 13.50

VOSMAER, C. Vogels van diverse pluimage. Geillustreerd naar teekeningen van Ch. Rochussen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1880]. Gebonden. 229 p. Ills. - xB 5997 xx 16.00

VOSMAER, Carel. Een en ander. Samengesteld door Nop Maas. Nijmegen, Vriendenlust, 1984. Geniet. 59 p. Vaderland-reeks 5. xB 7745 x 6.00

VOSMAER, W. In dienst. Schetsen naar het leven. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900. 2e druk. Gebonden. 217 p. - xT 2561 x 15.00

VREEDE, G.W. Levensbericht van Mr. Lodewijk Casper Luzac. Leiden, E.J. Brill, 1862. Ingenaaid. 78 p. Overgedrukt uit de handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. [Rug omgeplakt]. xL 3643 x 15.00

VREEDE, G.W. Nederland en Zweden in Staatkundige Betrekking. Eerste aflevering: Van Gustaaf Wasa tot Gustaaf Adolf. (1525-1611). Tweede aflevering: De aanvaarding der regering door G. Adolf tot De val van Oldenbarneveld (1611-1648). Utrecht, N. van der Monde, 1844. Oorspr. omslag. Onafgesneden. X + 102 + VIII + 103-244 p. twee delen. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8353 x 25.00

[VREEDE, G.W.]. Iets over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen hoogleeraren te Gottingen. Een woord gerigt aan Heeren Curatoren der Nederlandsche Hoogescholen. Te Utrecht bij N. van der Monde, 1837. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 11 p. In dit geschrift pleit Vreede ervoor, op de schandalige verdrijving van zeven hoogleraren - de Gottinger Sieben- van hun leerstoel te Gottingen te reageren met het aanbod aan Jacob en Wilhelm Grimm om hen op leerstoelen "Duitsche en Skandinavische Letteren" te benoemen. [iets smoezelig]. xR 2475 x 20.00

VREEDE, Georgius Guilielmus. Specimen Historico Politicum Inaugurale de Origine Atque Incrementis Libertatis Anglorum. Lugduni Batavorum, D. du Mortier et Filium, 1831. Oorspr. omslag. 126 p. + Thesis. Proefschrift. [bibliotheekstempeltje, rugje omgeplakt]. xL 8192 x 25.00

VRIES, Jeronimo de. Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen. Ten Brink & De Vries, Amsterdam, 1827. Kartonnen bedrukt omslag, gegraveerde titelpagina, onopengesneden, 234 p. - xR 4014 x 40.00

VRIES, M de. Brief aan Dr. W.J.A. Jonckbloet. Bijdrage tot de kritiek en verklaring van Karel de Groote en zijne XII Pairs. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1845. Oorspr. papieren omslag. 39 p. - xR 7301 x 15.00

VUYLSTEKE, Julius. Bloemlezing uit Jan Van Rijswijck's Werken. Gent, Ad. Hoste, 1910. Ingenaaid. 148 p. Julius Vuylsteke-fonds nr. 7. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje ]. xT 2468 x 10.00

WAALWIJK, D.A. van. Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Derde, Vierde en Bibliographisch Album voor 1887. Leiden, A.W. Sijthoff, 1887. Gebonden. 248 + 232 + 182 p. Met Platen. - xY 0358 x 45.00

WAGNER, Friedrich Scenen aus Nurnbergs alter Kunstlerwelt. Nurnberg, Konrad Geiger, 1852. Or. Wrappers. 186 p. Frontispice. Mit Kupfern, gestochen vom Herausgeber und einer Musikbeilage. Mit den Bildnissen: Albrecht Durer, Adam Kraft, Peter Vischer, Veit Stoss. xL 3664 x 25.00

WAL, M.J. van der. De taaltheorie van Johannes Kinker. Leiden, Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1977. Oorspr. omslag. 113 p. + plano bijlage. - xB 7814 x 10.00

WALLIS, A.S.C. In dagen van strijd. Drie delen in een band. Rijswijk, Blankwaardt & Schoonhoven, z.j. 6e herziene druk. Gebonden. 169 + 176 + 221 p. - xL 8659 x 20.00

WALLIS, A.S.C. In dagen van strijd. Drie delen. Rotterdam, D. Bolle, 1889. Gebonden. 276 + 290 + 366 p. Vierde opnieuw door de schrijfster herziene druk. paarse gedecoreerde linnen banden. xL 8656 x 40.00

WALLIS, A.S.C. Vorstengunst. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. 2e druk. Gebonden. 253 + 309 + 271 p. - xL 8658 x 30.00

WARNSINCK Bzn.,W.H. Uit den vreemde. Poezij. Allart & Van der Made, Amsterdam, 1857. Gedecoreerde linnen band, 2 staalgravures, 128 p. - xT 7940 x 12.00

WEBER, Karl Julius / J.C.A. Sander. Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters. Naar het Hoogduitsch bewerkt door J.C.A. Sander. Twee delen. Haarlem, bij de Erven Francois Bohn, 1922. Oorspr. kartonnen omslag. Met gegraveerde titelpagina's en vignet door G.J. Michaelis en Velijn. XIV + 360 + 428 p. Twee delen. Vertaald van: Die Moncherey, oder Geschichtliche Darstellung der Klosterwelt - 1818. [Eerste deel achterplat vernieuwd]. [bibliotheekstempeltje]. xY 4127 x 60.00

Wendel, W.J. Kindervreugd. Vertellingen, Fabels en Versjes. Naverteld en berijmd. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit, 1869. Oorspr. omslag. 96 p. [rugje omgeplakt]. xT 7931 x 12.00

WENNEKENDONK, Joannes Gerardus. Kerk- en kerkhof-wijding, twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten, den 2 Julij 1833. Door J.G. Wennekendonk. Utrecht, J.R. van Rossum, 1840. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 61 p. - xR 8351 x 40.00

WERTZ, Coenraad. Redevoering ter gedachtenis van Jan Nieuwenhuijzen, leeraar der doopsgezinden te Monnikendam, stichter der Maatschappij, tot Nut van 't Algemeen. Uitgesproken bij gelegenheid der algemeene vergadering dier Maatschappij, den 13den van oogstmaand, 1806. [Amsterdam], 1811. Oorspr. kartonnen omslag. 52 p. [Enkele pagina's vage vochtvlek]. xY 3439 x 20.00

WERUMEUS BUNING, A. Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten. Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, J.L. Beijers, 1892. 1e druk. Gebonden. XI + 243 p. Ills. - xL 8662 x 25.00

WESTERMAN, Marten. Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de Bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer J. van der Linden, in den Hollandschen Schouwburg, den eersten Januarij 1842. M. Westerman & Zoon, Amsterdam, 1842. zonder omslag, 15 p. 21 x 14 cm. - xY 4613 x 15.00

WESTERVOORT, Floris van [=L.A.J. Kettmann]. Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf. Antwerpen, Lodewijk Janssens, 1887. Kartonnen omslag. 40 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 4003 x 8.50

WESTERVOORT, Floris van. Gedichten en Minnespelen. z.p. z.j. Gebonden. n.p. [Floris van Westervoort 1830-1889]. Convoluut van negen teksten uit de periode 1878-1884. Met echte foto geillustreerd. xR 7752 x 50.00

WESTERWOUDT,F.Th. Een woord aan mijne geloofsgenooten, over een nationaal feest ter herinnering aan de laatste drie-honderd jaren. Amsterdam, F.H.J. Bekker, [1872]. Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7451 x 10.00

[WILLEMS, J.-F.]. Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd. Drukkery van C. Annoot-Braeckman, Gent, 1848. Oorspr. bedrukt omslag [achterzijde ontbreekt] Ill. 45 p. met Algemeene Lyst der Inteekenaren op het Gedenkstuk ter nagedachtenis van J.-F. Willems. xR 4227 x 9.00

WILLEMS, J.F. Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 4. Inhoud: I: Oude bevolking der Provincie Antwerpen. II: Oude Nederlandsche Volksliederen (met Facsimile). Antwerpen, Wed. J.S. Schoesetters, 1828. Oorspr. omslag. 231-306 p. - xY 3401 x 25.00

WILLEMS, J.F. Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 5. Inhoud: I: Verzoening der stad Antwerpen met Philips den Goede 1435. II: Brief van Montigny aen de Graaf van Hornes, 1567 met facsimile. III: Charter van Hertoginne Johanna, over de Munten 1393. IV: Inventaris van een sterfhuis des jaers 1377. V: Gezag der Nederlandsche Tael by de Walen. Antwerpen, Wed. J.S. Schoesetters, 1829. Oorspr. omslag. 309-388 p. - xY 3402 x 25.00

WILLEMS, J.H.J. Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969. Ingenaaid. 145 p. Ills. - xB 2403 x 10.00

WILLEMS, P. De Nederlandsche Welsprekendheid. Gent, A. Siffer, 1897. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 0171 x 8.00

WILLEMS, P. De verdiensten van Hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Redevoering. Leuven, Vanlinthout, 1866. Oorspr. omslag. 44 p. Bij de plechtige onthulling van Davids borstbeeld den 16 Dec. 1866. xT 2025 x 10.00

WILLEQUET, R. Vlaemsche Kunst-Schat, ten gebruike der lagere scholen. Gent, Snoexk Ducaju en Zoon, [ca. 1847]. 9e verbeterde druk. 176 p. Met kerkelijke goedkeuring. Omslag hersteld. xY 1954 x 35.00

WILMSEN, F.P. Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr. Amsterdam, G. Portielje, 1824. Gebonden half leer. 452 p. Met platen. Gegraveerde titelpagina. xR 8369 x 125.00

WILSON, G.H. The Eccentric Mirror: Reflecting a faithful and interesting Delineation of Male and Female Characters, Ancient and Modern, who have been particularly distinguished by extraordinary qualifications, talents, and propensities, natural or acquired... Volume I only. London: Printed for James Cundee, 1806. Modern private binding in mirror-like material, illustrated with steel line engravings of each persons biography, Individual pagination for each character studied. 18 x 11,5 cm. one of four volumes. A great resource for tales of remarkable individuals, including: dwarves; misers; transvestites; con-artists; circus curiosities; actors; &c xY 8244 x 60.00

WINKEL, J. te. Een paar mededeelingen aangaande het geslacht Hooft. Groningen, 1881. Nieuw omslag. 5 p. [Seperaat]. xY 8791 x 7.00

WINKEL, J. te. Levensbericht van Dr. A. de Jager. Leiden, E.J. Brill, 1880. Or. omslag. 38 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1879-1880. xL 0903 x 8.00

WINKLER PRINS, J. Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1890. Nieuw uitgave. Oorspr. omslag. 123 p. Onopengesneden. - xR 9308 x 25.00

WINKLER PRINS, Jacob. Gedichten. Verzameld en van een inleiding voorzien, door Joannes Reddingsius. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1910]. Gebonden grijs halflinnen. XVII + 245 p. Nederlandsche Bibliotheek 94-95. xY 6476 x 7.00

WIT, Jacob Hendrik de. Naar Vondel. Davids tranen of De zeven boet-zangen. Naar Vondel. Berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd. Te bekomen bij Jacob Du Mee, in 's Gravenhage [1815]. Oorspr. omslag, 60 p. + lijst van intekenaren. Gesigneerd. [omslag wat smoezelig]. Ten behoeve der Algemeene Haagsche Armen. xY 3617 x 12.00

WIT, Jakob Hendrik de. Davids tranen of de zeven boet-zangen berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd. Naar Vondel. Ten behoeve der Algemeene Haagsche Armen. Te bekomen bij Jacob Du Mee, in 's Gravenhage, [1816]. onopengesneden, 60 p. - xY 3703 x 30.00

WITKAMP P.H. en Martin Kalff. Prins Hendrik der Nederlanden. Eene Levensschets. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1879. Oorspr. omslag. 72 p. Met portret. Volksuitgave. xL 8052 x 10.00

WITSEN GEYSBEEK, P.G. Apollineum. Bijdragen, de Nederduitsche Taal, Dichtkunst, Welsprekendheid en Fraaije Letteren. Betreffende. Deel Twee. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1824. Oorspr. omslag. XII + 195 p. Los deel. - xY 4151 x 20.00

WITSEN GEYSBEEK, P.G. Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het Tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads-Schouwburgs, briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam. J.C. van Kesteren, Amsterdam, 1824. 24 p. De auteur van Het Tempelfeest is Hendrikus Joannes Foppe (1796-1836). xT 6824 x 25.00

WOLTERS, Alb. De heiligen Wiro, Plechelmus en Orgerus en Het Kapittel van Sint Odilien-Berg. Roermond, J.J. Romen, 1861. Papieren omslag. 182 p. Met 2 platen. Omslag vernieuwd met opgeplakt origineel. xY 4154 x 30.00

WOUDE, Johanna van (= Mevr. Van Wermeskerken-Junius). Een verlaten post. L.J. Veen, Amsterdam, z.j. 3e druk. Gedecoreerde linnen band, 254 p. Mooi exemplaar. - xY 6855 x 10.00

WOUDE, Johanna van (= Mevr. Van Wermeskerken-Junius). Zijn ideaal. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, z.j. 3e druk, Gedecoreerde linnen band, 268 p. sneden verguld. - xY 6856 x 10.00

WULP, F.M. van der. Abyssinie en koning Theodorus. Vrij naar het Engelsch. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874]. Oorspr. omslag. 62 p. Algemeene Bibliotheek 71. xY 1640 x 10.00

WURFBAIN, C.L. Rede ter nagedachtenis van prof. C.B. Tilanus, gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam op 16 september 1885. Amsterdam, 1887. Oorspr. kartonnen omslag. 63 p. Overgedrukt uit het VIe deel der Werken van het Genootschap. xB 6251 x 20.00

WYN, Henrik van. Historische en Letterkundige Avondstonden, ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe. Te Amsterdam, by Johannes Allart, 1800. Gebonden. (V) 368, (II) 200 pp; twee delen in een band; drie gravures en een uitslaande gravure Mooie band; half buckram met gemarmerde platten en lederen rugschildje bedrukt met goud. xL 4047 x 120.00

YERTHA. [= Louise Antoinette Stratenus]. Wilde rozen. P.B. Nieuwenhuys, Breda, 1877. Gedecoreerde linnen stempelband, 102 p. sneden verguld, 15,5 x 12 cm. - xY 6857 x 10.00

YPEY, A. Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, den 2 van bloeimaand 1824. J. Oomkens, Groningen, 1824. Vernieuwd omslag, 49 p. Knuttel 25335 xY 5569 x 20.00

ZEGGELEN, W.J. en A. Ising. Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderden houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei. 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1848. Gebonden. 120 p. Geillustreerd. - xT 3167 x 80.00

ZEGGELEN, W.J. van en A. Ising. Groot Nederlandsch prentenboek met zevenhonderd houtgravuren. Allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeien, die naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien, die heel knap zijn en die nog niemendal weten, die nog spelen en die niet meer spelen, en voor alle andere groote en kleine kinderen 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1847. Gebonden. 120 p. Eenzijdig bedrukt. [Band half linnen, gemarmerde platen, band wat sleets] xY 3427 x 100.00

ZEGGELEN, W.J. van. Dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave, [met levensschets door Arnold Ising]. Rotterdam, Elsevier, [1876]. 6e druk. Ingenaaid. XVI + 312 + 290 p. [Rug met papier omgeplakt, papieren omslag gebruikssporen]. xB 8170 x 15.00

ZEGGELEN, W.J. van. Stekjes uit den vreemde. / Sprokkels. Leyden, D. Noothoven van Goor, z.j. [1861]. Gebonden. 151 + 166 p. Twee delen in een band. Op rug: Gedichten 7 - 8. [bibliotheekstempeltje]. xL 6088 x 10.00

ZUBLI, Ambrosius Justus. Nederland Verlost. Anno 1813. In drie zangen. 's-Gravenhage, H.L. Smits, 1865. Oorspr. omslag. 8 p. (Fragment van den derden zang). xL 8632 x 10.00

ZWAARDEMAKER, Mevr. In de Bruidskorf. Breda, G.G. de Voogt, [1872]. Gebonden. 187 p. De eerste hoofdstukken zijn vrij vertaald naar Das Brautsgeschenk von Emilie. Verder heeft de schrijfster zich losgemaakt van de Duitse tekst. xR 8000 x 15.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijk huis
Kranten
Krantenknipsels
Middeleeuwen
Politieke brochures en boeken
Poezie en over poezie
Proefschriften
Proost Prikkels
Nederlandse literatuur
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page