19e EEUW

- Annie Sherwood or, Scenes at School. London, The Religious Tract Society, [1880]. Bound. 106 p. Ills. - xR 1270 x 15.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1916, 8e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 65e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1916. Oorspr. omslag. LXXII + 125 p. - xT 0707 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1915, 7e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 64e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1915. Oorspr. omslag. XXXI + 259 p. - xT 0708 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1918, 10e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 67e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1918. Oorspr. omslag. LXIII + 89p. - xT 0709 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1917, 9e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 66e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1917. Oorspr. omslag. LXVII + 121 p. - xT 0710 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1913, 5e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 62e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1913. Oorspr. omslag. LXXXIV + 229 p. - xT 0711 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1910, 2e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 59e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1910. Oorspr. omslag. LVIII + 331 p. - xT 0712 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1912, 3e en 4e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 60e en 61e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1912. Oorspr. omslag. LXX + 116 p. - xT 0713 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1914, 6e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 63e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1914. Oorspr. omslag. LXXX + 145 p. - xT 0714 x 10.00

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1909, 1e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 58e jaar. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1909. Oorspr. omslag. LII + 247 p. - xT 0715 x 10.00

- Belooning voor betoonde vlijt en goed gedrag, op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam. Amsterdam, Ter Stads-Drukkerij, 1847. Gebonden, Ills., 272 p. Met vier litho's en twee uitklapbare kaarten (de wereldkaart mist helaas de helft). Op voor- en achterzijde van de band het (iets vervaagde) stadswapen in goudstempel.. xR 9522 x 100.00

- Beredeneerd Rekenen. Een rekenboekje voor de Lagere Scholen, dienstig voor het klassikaal rekenen op het bord. Eerste stukje. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1865. Oorspr. omslag. 51 p. - xY 1195 x 15.00

- Bijdragen tot de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over het jaar 1869. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1870. Oorspr. papieren omslag. 36 p. - xT 7081 x 10.00

- Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poezij. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. 1877. Gedecoreerde papieren stempelband, sneden verguld, X + 328 p. Met enkele litho's. [Knipje uit Franse pagina]. xL 6211 xx 12.00

- Bloemen voor de meergevorderde jeugd. Verzameld uit de schriften der beste prozaschrijvers. Amsterdam, Joh. Guykens, 1837. Kartonnen omslag. XII + 214 p. Nieuwe uitgave. - xB 0143 x 25.00

- Centennial Pocket Album. The Centennial Album Co., New York, 1876. Orig. decorated cloth, 24mo, oblong, 15pp Accordian-fold. 11,5 x 7,5 cm. 12 colored plates, views of Independence Hall in 1776 1nd 1876, Carpenters' Hall, Main Building, Agricultural Hall, Machinery Hall, Horticultural Hall, and the Art Gallery of the Centennial Exhibition. xT 3545 x 30.00

- Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis. Leyden, Gebroeders van den Hoek, 1860. Oorspr. omslag. 64 p. - xY 1196 x 15.00

- Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 2e stukje, behelzende de Christelijke Geloofs- en Zedeleer. Leyden, Gebroeders van den Hoek, 1874. 10e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xY 1197 x 15.00

- Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis. Leyden, Gebroeders van den Hoek, 1854. 2e druk. Oorspr. omslag. 60 p. - xY 1198 x 15.00

- De Buitenman, Tijdschrift voor den burgerstand ten platten lande. Twee delen in een band. J. Stemvers, Amsterdam, 1850. Omslag, 192 + 192 p. 11 x 14 cm. - xT 5199 x 40.00

- De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen. Amsterdam, C.A. Spin & Zoon, 1945. Opnieuw uitgegeven. 48 p. Ills. Oblong. - xT 0372 x 10.00

- De meisjesjaren van Sofia Walter, de dochter van eenen landman te Gronouw. Een zedelijk verhaal voor meisjes. Te Amsterdam, bij Ten Brink & De Vries, [1850]. 3e druk, Oorspr. omslag, Gegraveerde titelpagina, Ills., IV + 119 p. twee gravures. Vert. van: Mädchenjahre der Landwirthstochter zu Grünau. - 1824. xR 9524 x 40.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 10e jrg. nr. 1-4. 1986. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1986. Geniet. 251 p. Ills. complete jaargang met register xB 5610 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 11e jrg. nr. 1-4. 1987. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1987. Geniet. 220 p. Ills. complete jaargang xB 5617 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 12e jrg. nr. 1-4. 1988. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1988. Geniet. 267 p. Ills. complete jaargang xB 5618 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 13e jrg. nr. 1-4. 1989. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1989. Geniet. 248 p. Ills. complete jaargang xB 5619 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 14e jrg. nr. 1-4. 1990. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1990. Geniet. 272 p. Ills. complete jaargang xB 5611 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 15e jrg. nr. 1-4. 1991. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1991. Geniet. 232 p. Ills. complete jaargang xB 5609 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 16e jrg. nr. 1-4. 1992. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1992. Geniet. 224 p. Ills. complete jaargang xR 5688 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 1e jrg. nr. 1-4. 1977. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1977. Geniet. 218 p. Ills. complete jaargang xR 5684 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 21e jrg. nr. 1-4. 1997. Den Haag, Werkgroep 19e eeuw, 1997. Geniet. 236 p. Ills. Complete jaargang. xR 5261 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 22e jrg. nr. 1-4. 1998. Den Haag, Werkgroep 19e eeuw, 1998. Geniet. 256 p. Ills. Complete jaargang. xR 5262 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 2e jrg. nr. 1-4. 1978. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1978. Geniet. 292 p. Ills. complete jaargang xR 5685 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 3e jrg. nr. 1-4. 1979. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1979. Geniet. 284 p. Ills. complete jaargang xB 5614 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 4e jrg. nr. 1-4. 1980. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1980. Geniet. 272 p. Ills. complete jaargang xB 5615 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 5e jrg. nr. 1-4. 1981. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1981. Geniet. 255 p. Ills. complete jaargang xB 5620 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 6e jrg. nr. 1-4. 1982. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1982. Geniet. 205 p. Ills. complete jaargang xB 5621 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 7e jrg. nr. 1-4. 1983. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1983. Geniet. 296 p. Ills. complete jaargang xR 5689 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 8e jrg. nr. 1-4. 1984. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1984. Geniet. 238 p. Ills. complete jaargang xR 5686 x 10.00

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 9e jrg. nr. 1-4. 1985. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1985. Geniet. 236 p. Ills. complete jaargang xB 5612 x 10.00

- De Schoolkwestie. Deel I: Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer. Deel II: De scherpe resolutie en Het Decretum horribile. Deel III: Grieven tegen de Schoolwet en Het geheim verraden. Deel IV: Het redmiddel. Deel V: De Schoolwet voor de Vierschaar van Europa. Amsterdam, J.H. Kruyt, 1875. Oorspr. papieren omslag. 32 + 24 + 32 + 24 + 32 p. Vijf van de zes deeltjes. - xB 6725 x 30.00

- De Spektator. Kritiesch en Historiesch Kunstblad, VIIe deel, Nieuwe Series, Eerste deel. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1847. Oorspr. kartonnen omslag. 254 p. - xR 8875 x 20.00

- De Vaandrig of: Vaderlandsliefde en Heldenmoed. Een oorspronkelijk verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog. Haarlem, J.B. van Loghem jr, 1847. Oorspr. omslag. 78 p. Met twee lithogr. van H.W. Plaatzer v.d. Hull, bij Desterbecq. xR 9136 x 20.00

- De Vrije Drukpers aan de Stad Utrecht. Wijze: Henri's Drinklied. De Vrije Drukpers aan Utrechts Hoogeschool. Wijze: Al is ons Prinsje nog zoo klein, hoezee! De Vrije Drukpers aan het Volk van Nederland. Wijze: De Koning leev! De Vrije Drukpers aan Neerlands Koninklijk Huis. Wijze: WienNeerlands bloed enz. Utrecht, 1863. Grijze blanco papieren omslag. 8 p. Gedrukt onder den feestelijken optogt te Utrecht op den 28 Nov. 1863. xT 1497 x 15.00

- De wonderbare lotgevallen van den Baron van Munchhausen door hem zelven naar waarheid verhaald. J. Vlieger, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag, Ills., 62 p. + adv. op omslag: De avonturen van den Baron van Munchhausen. Op nieuw aan het volk verteld. xT 5170 x 15.00

- Deugd en Spaarzaamheid of De wijsheid van Pieter Verzeijl. Roermond, J.J. Romen, 1850-1852. Gebonden half linnen. Eerste tot en met de elfde zamenspraak in een deeltje gebonden, afzonderlijk genummerd. [bibliotheekstempeltje]. xB 6383 x 50.00

- Dissertatien en Theses van Noordbrabanders. H.H. Bestuurderen aangeboden door hunnen Medebestuurder Palier. 's-Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1850. Oorspr. omslag. 36 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8315 x 25.00

- Een Noord-Nederlander over zijn omreisje door Belgie in 1823. Z.pl. z.j. Papieren omslag. 29 p. - xY 2424 x 10.00

- Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 50e uitgave. G. van Tyen en Zonen, Amsterdam, 1884. Oorspr. papieren omslag, 96 p. met stempels en inscriptie t.b.v. het Ministerie van Justitie, leges, etc. Achterzijde omslag ontbreekt. xY 1201 x 20.00

- Eene Noordhollandsche dorpsgeschiedenis. Brielle, J.J. Hofstede, [1880]. Oorspr. omslag. 60 p. Feestgeschenk bij het tienjarig bestaan van het Weekblad van Voorne en Putten, Overflakkee en Goedereede (1e jg. 1870). Lith. op omslag Emrik & Binger. xR 7457 x 12.50

- Filomeele. Driestemmige Kinderliederen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, [1883]. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. Muzieknotatie. Verzameld en gezet door [D.D.]. xT 7020 x 10.00

- Geillustreerd Guldens Tijdschrift. Ernst en Luim. Eerste jaargang 1860-1861. Amsterdam, G.M. van Gelder, 1860-1861. Gebonden. 416 p. Met vele illustraties. - xB 8960 x 50.00

- Geschiedkundig overzigt van het Nederlandsch Verkiezings-Stelsel. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1840. Oorspr. omslag. 86 p. - xB 2433 x 15.00

- Grondtrekken der Staathuishoudkunde. no. 187. Belgische Volksletterkunde. Amsterdam, E.S. Witkamp, [1864]. Oorspr. omslag. 32 p. Uitgegeven door de Inrigting tot bevordering van volksgeluk en volkswelvaart, door verspreiding van nuttige kennis: De vriend van Armen en Rijken xY 2631 x 10.00

- Handelingen der Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 19 Junij 1851, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Leiden. Leiden, 1851. Oorspr. omslag. 124 p. - xB 2429 x 10.00

- Het Bergslot aan het Meer van Constanz, en DeSavoyaard, twee verhalen uit den ouden en nieuwen tijd. Leyden, D.J. Couvee, [1848]. Gebonden. 70 p. Met gekleurde litho's. - xT 2584 x 15.00

- Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht. 's-Gravenhage, C. van Doorn en Zoon, 1860. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 75 p. Onderkant titelpagina watervlek. xT 2955 x 40.00

- Het leven en de gevoelens van den Ouden Heer Smits of Mark Prager Lindo (1819-1877). SPKTKL, 1977. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. KRO SPKTKL. xB 9953 x 7.00

- Histoire et origine de Manneken-Pis, suivie de l'Historique de la Place des Martyrs et de l'Église de Sainte-Gudule. Verrassel-Charvet, Bruxelles, [ca. 1850]. Ills. 72 p. With a folding hand coloured lithograph (15 x 37 cm) with four different depictions of Manneken Pis, the endearing 17th-century sculpture of an urinating boy used as a fountain in the centre of the city. It was designed by François Duquesnoy. 'Fontaine de Manneken-Pis'; 'Tenue Garde-Civique 1830'; 'Naturel'; 'Tenue de Procession'. xR 4407 xx 45.00

- Historisch en Romantisch Album. Uitgezochte lektuur voor den beschaafde stand. Geillustreerd met op staal gegraveerde platen. Uitgegeven door eene Vereeniging van Vaderlandsche Schrijvers. Arnhem, Pieter Adriaan de Jong, 1853. Gebonden half leer. 384 p. Met 10 [van de 12] platen. - xB 7251 x 75.00

- Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1893-'94. Amsterdam, Roeloffzen & Hubner, 1894. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 9031 x 15.00

- Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1888. Amsterdam, Roeloffzen & Hubner, 1888. Oorspr. omslag. 132 p. - xT 9038 x 15.00

- Jan Frans Willems herdacht (1793-1846). Brussel, 1946. Oorspr. omslag. 54 p. Openbare Vergadering der Academie 16 juni 1946. Koninklijke Vlaamse academie reeks X nr. 2. [bibliotheekstempeltje]. xR 6469 x 12.00

- Jongens en Meisjes Spelen. Leiden, D. Noothoven van Goor, [ca. 1900]. Oorspr. omslag. 16 p. Met 8 gekleurde plaatjes. Omslag hersteld. xT 7941 x 10.00

- Kennis geeft geld. Wetenschappelijke Blaadjes. Eene bloemlezing uit de beste populair-wetenschappelijke geschriften, bijeenverzameld door eene vereeniging van Nederlandsche geleerden. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, z.j. Gebonden twee delen in een band. Ills. 290 + 290 p. - xL 4789 x 20.00

- Maandelijksche Kronijk. Geschiedenis van den dag. 15 januari 1854, 3e jrg. Nr.1. Met portret. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. Oorspr. omslag. 104 p. - xT 3476 x 20.00

- Mannen van beteekenis in onze dagen. Eerste Reeks: Otto Graaf von Bismarck-Schonhausen. Vincent Benedetti. Emile Ollivier. Karel baron von Werther. H.C.B. baron von Moltke. Francois Achille Bazaine. Albrecht T.E. von Roon. J. Heney Dunant. Hippolyte Cousin de Montauban. Graaf van Mac Mahon. Gabriel C.J. Favre. Louis Adolphe Thiers. William Edward Gladstone. Louis Jules Trochu. Friedrich F. graaf von Beust. Giacomo Antonelli. Haarlem, A.C. Kruseman, 1870. Gebonden. VI + 207 p. Met portretten. - xT 1447 x 18.00

- Mannen van beteekenis in onze dagen. Francois Pierre Guillaume Guizot. Victor Hugo. Thomas Babington Macaulay. Jean Joseph Louis Blanc. Josephus Johannes Ignatius Dollinger. John Lothrop Motley. Pater Hyacinthe. Ulysses S. Grant. William Makepeace Thackeray. George Sand. Haarlem, A.C. Kruseman, 1872. Gebonden. 216 p. Met portretten. - xT 1449 x 18.00

- Mannen van beteekenis in onze dagen. Met portretten. Johan Rudolph Thorbecke. Sir Edwin Landseer. Francisco Serrano Y Dominguez, Hertog de la Torre. David Friedich Strauss. Fritz Reuter. Bisschop Reinkens. Don Carlos. Alessandro Manzoni. Friedrich von Raumer. Johannes Bosscha. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1875. Gebonden. 384 p. Ills. - xT 9152 x 15.00

- Modeles des jeunes personnes, ou traits remarquables, actions vertueuses, exemples de bonne conduite de la part des femmes, Et Morceaux extraits des meilleurs ecrivains qui se sont occupes de l'education des filles. Paris, Pierre Blanchard, 1823. Huitieme edition. Reliure. XII + 214 p. Revue, corrigee et ornee de six figures et d'un titre grave, d'apres les dessins de M. Monnet, de l'Academie de Peinture. xB 0137 x 50.00

- Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1841. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, [1841]. Gebonden half leer. 416 p. Geillustreerd met vele houtgravures. - xB 6295 x 45.00

- Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1843. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, [1843]. Gebonden half leer. 416 p. Geillustreerd met vele houtgravures. - xT 9115 x 45.00

- Nieuw Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1850. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, [1850]. Gebonden half leer. 416 p. Geillustreerd met vele houtgravures. - xB 6296 x 45.00

- Nieuw Practisch Rekenboek, voor de Lagere Scholen. Eerste stukje: Geheele Getallen. Tweede stukje: Tiendeelige Breuken. Derde stukje: Gewone Breuken. Vierde stukje: Evenredigheden toegepast op den regel van drieeen. Vijfde stukje: Interest-Rekening enz. Zesde stukje: Winst- en Verlies-, Gezelschaps- en Rabat-Rekening Korting voor kontante Betaling, Provisie- en Effecten-Rekening. Zevende stukje: Menging- en Ruiling-Rekening, Ketting-Regel, Zamengestelde Evenredigheden en Gemengde Voorstellen. Meppel, H. Ten Brink, 1863- 1876. Verschillende drukken. Oorspr. omslag. 7 deeltjes. - xT 9924 x 100.00

- Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Eerste stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1859. 2e druk. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 1120 x 15.00

- Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Tweede stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen. Herhaling van het Eerste. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1859. 2e druk. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 1121 x 15.00

- Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Derde stukje: De Tiendeelige Breuken. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1860. 2e druk. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 1122 x 15.00

- Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zesde stukje: Omgekeerde, Zamengestelde en Omgekeerde Zamengestelde Regel van Drieen, Enkelvoudige en Zamengestelde Interest-Berekening en Rabat-Rekening. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1860. 2e verbeterde druk. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 1123 x 15.00

- Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zevende stukje: Tarra-Rekening, Tijdrekening van Betaling, Gezelschaps-Ruiling en Menging-Rekening. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1857. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 1124 x 15.00

- Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden Januarij 1834. Leyden D. du Mortier en Zoon, 1834. Oorspr. omslag. 94 p. - xY 1207 x 20.00

- Nieuwjaars- en verjaarversjes door eene vriendin der kleinen. Leiden, D. Noothoven van Goor, z.j. Tweede vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 9065 x 15.00

- Officieele Catalogus van de Nederlandsche Afdeeling. Tentoonstelling Luik 1905. B. van der Kamp, Groningen, [1905]. Gedecoreerd linnen bandje 22 p. + uitklapbare plattegrond. Nederland op de wereldtentoonstelling te Luik. xR 3447 x 15.00

- Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1857. Gebonden. 100 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8380 x 30.00

- Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1857. Gebonden. 100 p. Met prent tegenover titelpagina. Meegebonden: Stichting opkomst en voortgang van het Institut St-Louis te Oudenbosch beschreven door J.H.M. Aerssen. Brussel, 1857. 54 p. [en] Souvenir de la proclamation du dogme de l'Immaculee conception de la tres-Sainte-Vierge a Bruxelles, le 4 mars 1855 par Josse Cels. Bruxelles, 1855. 156 p. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8381 x 60.00

- Over het Wezen der Grondwet. Haarlem, W.C. de Graaff, 1879. Oorspr. omslag. 23 p. - xB 1806 x 10.00

- Poetische ontboezemingen. Uit: De Volksonderwijzer. Amsterdam, [1885]. Geniet. 32 p. Merkwaardige producten. xR 7554 x 10.00

- Prysdeeling by de Akademie van teeken- en bouwkunde der stad Eecloo. Drukkery van W. Ryffranck, Eeclo, 1862. Papieren omslag 28 p. Overgedrukt uit het weekblad de Eecloonaer van den 2 Maert 1862. Bevat: M. Charles Bogaerd, Geschiedkundige Herinneringen betrekkelijk de Akademie te Eecloo, 1861. xR 4242 x 20.00

- Reponse tres-claire a une reponse inconcevable. Extrait de la Correspondance du Baron De Zach. IV2 Volume, annee 1820, page 69. Genes, A. Penthenier, 1820. Broche. 35 p. Seconde edition Corrigee et considerablement augmentee. xB 4633 x 10.00

- Spinrag. Een verhaal. Door de schrijfster van “Een Naam”. Utrecht, B. Brugsma Az., 1884. Gedecoreerde blauw linnen band, 113 p. - xR 8043 x 17.50

- Studenten Weekblad Vox Studiosorum. 35ste jaargang 1899, nrs: 1-31. Utrecht, P. de Boer, 1899. Gebonden. N.p. - xR 5141 x 30.00

- The Comic Latin Grammar; A new and facetious introduction to the Latin Tongue. With numerous illustrations. London, Charles, Tilt, 1840. Bound. 163 p. With a List of Chales Tilt's new and popular books. - xR 5292 x 40.00

- Verhandeling over de woorden: De waereld is een schouwtooneel, elk speelt zijn rol, en krijgt zijn deel. Uitgesproken de 29 December 1812 in het letterminnend genootschap: Doctrina en Amicitia. Omslag kievitpapier, onafgesneden, 46 p. - xT 7514 x 30.00

- Verscheidenheden, aan de Geschiedenis, Natuurlijke Historie en Aardrijksbeschrijving ontleend. Een leesboek voor de hoogste klasse der scholen, of tot bijzonder gebruik. Montfoort, Protest. Landbouwk. Gesticht, 1854. Oorspr. omslag. 92 p. - xY 1200 x 15.00

- Verslagen en Berigten. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oud Nederlandsche Letterkunde, Jaargang 1-5. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1844-1848. Gebonden half leer. XVI + 50 + 63 + 80 + 72 + 48 p. Compleet. Niet verder verschenen. xB 7922 x 150.00

- Volksgaarkeuken te Leeuwarden. Huishoudelijk reglement voor het bestuur. Statuten van de naamloze vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. / Verslag omtrent den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1886-1887-1889-1890-1891-1892-1893-1895. Leeuwarden, Wed. J.R. Miedema & Co., 1886-1895. 10 deeltjes. - xT 5520 x 30.00

- Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Nrs: 1-12. Oudekerk a/d Amstel, M.E. de Grauw, [1888]. Gebonden. 12 stukjes in een band. Inhoud: Een kijkje in Java. Kindervoeding, Kinderverzorging en Kindersterfte in het eerste Levensjaar. Het water uit het oogpunt van gezondheid. Een en ander over sommige voedingsmiddelen en hunne vervalschingen. De Fransche Omwenteling. Handenarbeid als opvoedingsmiddel. Het verzekeringswezen. De strijd tegen smetstoffen. Waar de dubbeltjes vandaan komen. Arbeidswetgeving. Onze Nationale Weerkrachten. Het bijgeloof in vroegeren en lateren tijd en de middelen om het te bestrijden. xR 6826 x 30.00

- Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 2e bundel. Nrs: 13-24. Oudekerk a/d Amstel, M.E. de Grauw, [1890]. Gebonden. 12 stukjes in een band. Inhoud: De Staat en de Koepokinenting. Fierheid. De invloed van alcoholische dranken op het menschelijk lichaam. Armenzorg. Uw huis en uwe woning. De kunst om rijk te worden. De werkeloosheid als maatschappelijk verschijnsel. Een en ander over landverhuizing. Onze marine. Waar blijft het geld. Een woord over het boschbouwvak en de opleiding daarvoor. De Midden-Europeesche handelstractaten. xR 6827 x 30.00

- Wetenschappelijke Blaadjes. Eerste deel. A.C. Kruseman, Haarlem, 1855. Gebonden Ills. 250 p. band iets sleets. xR 2458 x 25.00

A, H. van. [= Herman van Appeltern / Adriaan Walraven Engelen. Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw. Medegedeeld door H. van A. Nawoord C.H.E. de Wit. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon, 1882. Gebonden. VI + 288 p. - xY 0533 x 15.00

AARSEN, A. De Schoone Natuur. Schoolboekje. Amsterdam, S. Folkers, [ca. 1875]. 2e druk. Oorspr. omslag. 32 p. Op omslag: Amsterdam, Ten Brink & De Vries. xY 1066 x 10.00

AARSEN, A. Ons dorp en zijne omstreken. Leesboekje voor dorpsscholen. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1881. 3e herziene druk. Oorspr. omslag. 80 p. - xY 1084 x 12.50

AARSEN, A. Ons Vaderland. Schetsen uit zijne geschiedenis. Een leesboekje voor de Volksschool. Amsterdam, G. Theod. Bom., 1881. 2e verbeterde druk. Oorspr. omslag. 54 p. - xY 1204 x 12.50

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Immanuel. Kersdag-feestlied. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1845. Papieren omslag. XII + 36 p. Voor rekening van den schrijver uitgegeven ten voordeele van de kerkelijke gebouwen aldaar. (=Colijnsplaat). xB 8430 x 18.00

AFFICHE. Nieuwe Rotterdamse Courant. 1 april 1872. Herdenking 1 april 1572. Bijdrage van W.J. Hofdijk. Rotterdam, 1872. Formaat 67 x 46 cm. Illustratie: J. Vanhoof Sr. - xT 7871 x 50.00

AKKER, J.C. van den. Pius IX. Op zijn Jubelfeest 16-21 Juni 1871. Gedicht. Schiedam, W.H. Reterink, 1871. Oorspr. omslag. 23 p. - xR 6111 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, Catharina. Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijn brieven als Christen Mensch Kunstenaar. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1896. Ingenaaid. 348 p. - xK 3049 x 35.00

ALBERDINGK THIJM, Catharina. Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1896. Gebonden. VI + 348 p. Mooi exemplaar. xL 0549 x 40.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Alberdingk Thijm-herdenking 1820-1920. Gedachtenisviering en tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, VII September 1920. Amsterdam, 't Kasteel van Aemstel, 1920. Geniet. 24 p. [stickertje op voorkant]. xR 8757 x 8.50

ALBERDINGK THIJM, J.A. De bezwaren van Jhr. Dr. F.A. Hartsen, tegen het Catholicisme. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1869. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7173 x 8.50

ALBERDINGK THIJM, J.A. De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1849. Gebonden. 40 + 12 + VII + 36 + 16 + 16 + 3 + 10 + 2 + 15 + 16 + 23 + 23 + 32 p. [bibliotheekstempeltje]. Meegebonden: I: De Nieuwe Katholieke Kerk in de Haarlemer Houttuinen. 1863. II: De koningin van Napels. 1861. III: Een weinig Amsterdamsche kritiek bij gelegenheid der Nationale feestvieringen. 1965. IV: Liederen bij den katechismus of Katholieke Leering; woorden en wijzen, herzien door. 1855. V: Aan Pius den IXe op 21 Juni 1876. VI: Trouw. Een huldegroet aan zijne majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand 1853. VII: Een misverstand, uit den weg geruimd. De Gedenkdag van 1 april 1572. enz. xB 5257 x 40.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1849. Gebonden. 40 p. - xT 1231 x 9.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. De Hr. W.J. Hofdijk, geschied- en staatsleeraar. Een woord ter gunste van konstitutie en historie, uitgelokt door de onlangs binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1860. Oorspr. papieren omslag. 31 p. xR 7963 x 12.50

ALBERDINGK THIJM, J.A. De Katholieke Kerkregeling in ons Vaderland. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 8771 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. De menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaald door .... Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1885. Oorspr. omslag. 77 p. - xR 8758 x 12.50

ALBERDINGK THIJM, J.A. De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen. 1879. Gebonden. VII + 34 p. Meegebonden: (1) Huyg de Groot in Amsterdam, 1632. Blijspel in twee bedrijven. [zelfde uitgever]. 1883. 30 p. (2) Tartuffe. Komedie in vijf bedrijven, van Moliere. Vertaling door .... [zelfde uitgever]. 1879. XVII + 86 p. (3) De Menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaling ..... [zelfde uitgever]. 1885. 72 p. [rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. xL 8554 x 30.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. Oorspr. omslag. 34 p. Bibliotheekstempeltje. xR 8759 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Drie gedichten. Bij het borstbeeld van Bilderdijk. Ermingard van Voorne. De geboorte der kunst. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, [1844]. Oorspr. kartonnen omslag. XIV + 82 p. Oorspr. uitgever: Utrecht, H.H. van Romondt. Rug omgeplakt. xT 3669 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Een lees- en zangboekjen voor de jeugd. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Gebonden. VIII + 223 p. [Rug verkleurd]. xL 8321 x 20.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Een lees- en zangboekjen voor de jeugd. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Ingenaaid. VIII + 223 p. - xR 8669 x 20.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche Literatuur. Verzameld, naar tijdsorde en geranschikt, en toegelicht door... Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1850-1852. Gebonden. XVI + 346 + XVI + 506 p. Eerste bundel: 1170- 1600. XIIe, XIIIe, XIVe, XV, en XVIe Eeuw. Tweede bundel: 1600-1655. 1e en 2e helft van de XVIIe Eeuw. [rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. xL 8561 x 25.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Het Koggeschip. Legende van Amsterdam. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1875. Oorspr. omslag. 20 p. [Omslag aan randen verkleurd, roest vlekjes]. xL 5897 x 16.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Het voorgeborchte en andere gedichten. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Gebonden, XII + 126 p. band matig, rug omgeplakt xT 9511 x 20.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werk. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Ingenaaid 237 p. Ingeleid en toegelicht door de projektgroep "Alberdingk Thijm" van het Instituut Nederlands der Katholieke Universiteit te Nijmegen. Klassiek Letterkundig Pantheon 192. xB 4046 x 9.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werken. Met een inleiding door M.A.P.C. Poelhekke. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1920. Gebonden. 159 p. - xH 5743 x 8.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Legenden en Fantaizien. Amsterdam, W.C. Ippel, 1847. Oorspr. kartonnen bandje. VI + 119 p. Het lied van Williswinde met muzieknotatie. xL 8304 x 30.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Magdalena van Vaernewyck. Naar de natuur geteekend door Pauwels Foreestier. Medegedeeld door .... Z.p. 1851. Gebonden. 72 p. Met Litho. Overgedrukt uit het tijdschrift Nederland Deel I, jrg. 1851. Meegebonden: De klok van Delft. Een romantiesch verhaal. Utrecht, H.H. van Romondt, 1846. XXVI + 104 p. [rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. [Pauwels Foreestier= J.A. Alberdingk Thijm]. xL 8556 x 35.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Mejufvrouw Leclerc. Iets uit de jongste Oude Tijd. Met een plaatjen van Dujardin. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1854. Oorspr. omslag. 114 p. - xR 8756 x 25.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1882. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 9776 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven. [Meegebonden]: I: L. van Deyssel: Een wederwoord voor Dr H.J.A.M. Schaepman. Nog over Fransche Meesters. II: [J. Jeen]: Twijfelingen op het gebied der Gotische Kunst. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1882. Gebonden. 12 + 24 + 17 p. Een wederwoord uitgegeven: Amsterdam, Jan D. Brouwer 1882. 2e druk. Gotische Kunst uitgegeven: 's-Hertogenbosch, Henri Bogaerts, opvolger van P.N. Verhoeven, 1866. [bibliotheekstempeltje]. xB 6248 x 20.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Notre Dame de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Met oorspronkelijke schetsen van den schrijver. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1890. Oorspr. omslag. 72 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 5221 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Palet en Harp. Romantiesch Dichtwerk in vaerzen en proza. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. 226 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8014 x 25.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Verspreide gedichten 1841-1889. (met portret). Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1894. Gebonden 211 p. [bibliotheekstempeltje, band iets beschadigd]. xL 6810 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden. XI + 318 p. - xL 7970 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1910. Gebonden. XII + 316 p. - xL 7971 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XIV. Verspreide verhalen Deel V. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden. X + 368 p. - xL 7973 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel IV. Kunst en Oudheidkunde I. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden. XVI + 331 p. - xT 4214 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden, half leer, XI + 318 p. - xR 0242 x 25.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1910. Gebonden, half leer, XII + 316 p. - xR 0243 x 25.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel VI: Portretten van Joost van den Vondel. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, [1908]. Oorspr. papieren omslag. XVI + 291 p. Herzien naar het handexemplaar van den schrijver . Met portret, plaat, facsimile en genealogische tabellen. [bibliotheekstempeltje]. xR 1056 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI: Verspreide verhalen deel V. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, [1908]. Oorspr. papieren omslag. X + 368 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 1057 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, Joannes Franciscus. Joannes Franciscus Alberdingk Thijm : zijne afkomst, zijn leven, zijn charakter. Amsterdam, C.L. Langenhuysen, [1866]. Gebonden. IV + 58 p. + 5 vouwbladen. Met foto. Met genealogische kwartieren. xT 9120 x 50.00

ALBERDINGK THIJM, Jos Alb. De koningin van Napels. Een Hollandsche Dichtkrans, neergelegd aan de voeten van Hare Majesteit Maria Sophia Amalia. Amsterdam, C.L. Langenhuysen, 1861. Oorspr. omslag. 55 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8387 x 12.00

ALBERDINGK THIJM, M. Jos Alb. Dietsche Warande: Revue neerlandaise de l'archeologie, de l'art et de la litterature (partie francaise) 1855-1856. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1856. Oorspr. omslag. 18 p. Ills. Met uitklapbare litho: crypte van de abdij van Rolduc. xR 6034 x 15.00

ALBERDINGK THIJM, P.P.M. Levensschets van H.E. Moltzer. Gent, A. Siffer, 1897. Oorspr. omslag. 42 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xB 8018 x 10.00

ALBERDINGK THIJM, P.P.M. Spiegel van Nederlandsche Letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. I-II : De geschiedenis der Letterkunde. Leuven, Karel Fonteyn, 1877. Papieren omslag. 192 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 9060 x 12.00

ALFEN, H. van. De bron van Bakhuizen v.d. Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568). Utrecht, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, 1933. Papieren omslag. 173-276 p. - xB 7905 x 10.00

ALLARD, H.J. De oude heer Jacob Pietersz. Schaep te Amsterdam en drie zendelingen uit Brazilie. Overdruk: Jaarboekje van Jos Alberdingk Thijm, 1905. Geniet. 38 p. - xY 0970 x 8.00

ALMANAK. Almanak voor het jaar 1861, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken, Inrigting tot Bevordering van Volkgeluk en Volkswelvaart door Verspreiding van nuttige Kennis. / Volksletterkunde elfde deel. E.S. Witkamp, Amsterdam, 1861. Gebonden half linnen met gemarmerde platten, 23 + 8 + [402] + [104] p. Bevat: almanak-deel, elfde verslag van den staat der Inrigting, 51 afleveringen van elk 8 p. van Volksgeschriften (serie Volks-Letterkunde), 51afleveringen van het Weekblaadje, inhoudende korte wenken voor het leven van elk 2 p. [Stichting De Vriend der Armen en Rijken 1851-1876, opgericht door J. de Bosch Kemper]. xT 6473 x 50.00

ALMANAK. Almanak voor het Schoone en Goede voor 1829. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam [1828]. Gebonden goud op snee Ills. [X]+ 180 p. rugje matig xR 7480 x 20.00

ALMANAK. Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam [1833]. Gebonden goud op snee Ills. [XII]+ 180 p. [Rugje omgeplakt, mist portret t.o. titelpagina]. xL 4935 x 20.00

ALMANAK. Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam [1833]. Gebonden goud op snee Ills. [XII]+ 180 p. - xR 7479 x 25.00

ALMANAK. Almanak voor het Schoone en Goede voor 1835. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam [1835]. Gebonden, goud op snee Ills. [X]+ 180 p. mooi exemplaar xR 7478 x 20.00

ALMANAK. Almanak voor het Schoone en Goede voor 1847. G.J.A. Beijerinck Amsterdam [1846]. Gebonden, goud op snee. Ills. X + 182 p. [Rugje zwak]. xL 4937 x 25.00

ALMANAK. Almanak voor het Schoone en Goede voor 1848. G.J.A. Beijerinck Amsterdam [1847]. Gebonden, goud op snee. Ills. X + 182 p. [Rugje omgeplakt]. xL 4934 x 25.00

ALMANAK. Almanak voor het Schoone en Goede voor 1851. A. Jager, Amsterdam [1850]. Gebonden, goud op snee. Ills. XII + 180 p. Onder redactie van A.L.G. Toussaint. [Rugje omgeplakt]. xL 4933 x 25.00

ALMANAK. Almanak voor het Schoone en Goede voor 1855. A. Jager, Amsterdam [1855]. Gedecoreerde linnen band, goud op snee, Ills. XII + 174 p. - xR 7477 x 20.00

ALMANAK. Almanak voor het Schoone en Goede voor 1857. A. Jager, Amsterdam [1857]. Gedecoreerde linnen band, goud op snee, Ills. [VIII ]+ 189 p. Onder redactie van A.L.G. Toussaint. xR 7476 x 25.00

ALMANAK. Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1872. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1971. Gebonden. VII + 303 p. Met fraaie staalgravures. Bevat: P.F. Brunings. J.J.L. Ten Kate. L.J.F. Tinbergh. O.G. Smit. H. Binger. J. Gram. W.E.N. Muskeyn. E. Laurillard. D. Dorbeck. J.J. Cremer. G.J. Spoor. J.M. Assink Calkoen. G.H.J. Elliot Boswel.C.J. van Bemmel Suyck. A.J. de Bull. J. de Vries. [Voortzetting van: Holland. Almanak voor]. xB 5423 x 35.00

ALMANAK. Castalia. Jaarboekje, aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1867. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1967. Gedecoreerde linnen band. VIII + 292 p. Met fraaie staalgravures. Bevat: Van Lennep, Ten Kate, Hofdijk, Van den Bergh, e.a. {boekbinders-vignetje: FA. L. Japin, Boekbinder, Amsterdam]. xR 7474 x 35.00

ALMANAK. Swanneblummen. Jierboekje for 1857. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse. To Liowerd, by D. Meindersma, Wz., 1856. Oorspr. bedrukt omslag, 90 p. gedeeltelijk onopengesneden, keurig exemplaar. xR 6006 x 30.00

ALMANAK. Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1844. Vierde Jaar. Zaandijk, J. Heynis Tsz. [1844]. Oorspr. kartonnen band. 200 p. Met platen. Bevat: Proeve van eene Geschiedenis der Zaanlanden. (vervolg). Het Wapen van Jisp. De Zaankant, zoo als hij zich tegenwoordig nog vertoont. Aanteekeningen uit vroegeren en lateren tijd. Iets uit de oude Doos. Aelbert de Zanger. Episode uit den tijd van het Kaas en Broodspel. Iets over Jan Jansen Struys, van Wormer, en zijne Reizen. Zaanlandsche Spreekwoorden. En vele Dichtstukjes. xB 5416 x 25.00

ALMANAK. Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1846. Zesde Jaar. Zaandijk, J. Heynis Tsz. [1846]. Oorspr. kartonnen band. 196 p. Met platen. Bevat: Proeve van eene Geschiedenis der Zaanlanden. (vervolg). Aanteekeningen uit vroegeren en lateren tijd. Zaanlandsche Schilders. Pinksterdag. Episode uit den Spaanschen Oorlog. Eene Zaanlandsche Moeder, 1574. Vertellingen van mijn Oom, den Chirurgijn. Eene Boedelverkooping. Eene schets naar het leven. Zaanlandsche Spreekwoorden. En vele Dichtstukjes. xB 5414 x 25.00

ALMANAK. Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1847. Zevende Jaar. Zaandijk, J. Heynis Tsz. [1847]. Oorspr. kartonnen band. 196 p. Met platen. Bevat: Proeve van eene Geschiedenis der Zaanlanden. (vervolg). Aanteekeningen uit vroegeren en lateren tijd. Zaanlandsche Schilders. Vertellingen van mijn Oom, den Chirurgijn. Moeder en Zoon. Voorheen en thans. Zeldzaame Ouderdom. En vele Dichtstukjes. xB 5413 x 25.00

[ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1888. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen in den berg Thabor, 1888. Ingenaaid. XL + 292 p. Ills. - xT 0335 x 12.50

[ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1889. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen in den berg Thabor, 1889. Ingenaaid. XL + 312 p. Ills. - xT 0336 x 12.50

[ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1869. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen in den berg Thabor, 1869. Ingenaaid. XL + 288 p. Ills. - xT 0333 x 12.50

[ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1870. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen in den berg Thabor, 1870. Ingenaaid. XL + 264 p. Ills. - xT 0334 x 12.50

[ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. 1865. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen in den berg Thabor, 1865. Ingenaaid. XXXVIII + 280 p. Ills. - xT 0331 x 12.50

[ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. schrikkeljaar 1864. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen in den berg Thabor, 1864. Ingenaaid. XXXVIII + 260 p. Ills. - xT 0330 x 12.50

[ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, Jos. A. (ed.). Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. Schrikkeljaar 1868. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen in den berg Thabor, 1868. Ingenaaid. XL + 280 p. Ills. - xT 0332 x 12.50

[ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ed.). Aurora. Jaarboekjen voor 1866. J.H. Laarman, Amsterdam, 1866. Gedecoreerd linnen bandje, Gegraveerde titelpagina, sneden verguld, 280 p. Geillustreerd met zes gravures. Bijdragen van o.a. Van den Bergh, Dorbeck, Tinbergh, Gewin. xB 7858 x 25.00

[ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ed.). Aurora. Jaarboekjen voor 1871. J.H. Laarman, Amsterdam, 1871. Gedecoreerd linnen bandje, Gegraveerde titelpagina, sneden verguld, 280 p. Geillustreerd met zes gravures. Bijdragen van o.a. Hofdijk, Schaepman, Laurillard, Hasebroeck. [opnieuw in de band gezet]. xB 7857 xx 25.00

[ALMANAK] HOFDIJK, W.J. en J.M.E. Dercksen (eds.). Aurora. Jaarboekjen voor 1878. J.H. Laarman, Amsterdam, 1878. Gedecoreerd linnen bandje, Gelithograveerde titelpagina in kleur, sneden verguld, 296 p. Geillustreerd met vijf kleurenlitho's. Bijdragen van o.a. Alberdingk Thijm, Laurillard, Hofdijk, Ten Kate xB 7694 xx 35.00

[ALMANAK] NEPVEU, J.I.D. (ed.). Aurora. Jaarboekje voor 1840. K. Fuhri, 's-Gravenhage, 1840. Gedecoreerd leren bandje, Gegraveerde titelpagina, sneden verguld, XIV + 269 p. Geillustreerd met zeven gravures. Bijdragen van o.a. Heldring, Van den Bergh, Beets, Winkler Prins, Ten Kate. xB 7689 x 40.00

[ALMANAK] NEPVEU, J.I.D. en S.J. van den Bergh (eds.). Aurora. Jaarboekje voor 1853. A.C. Kruseman, Haarlem, 1853. Gedecoreerd linnen bandje, Gegraveerde titelpagina, sneden verguld, VIII + 287 p. Geillustreerd met zeven gravures. Bijdragen van o.a. Heije, Hofdijk, Nepveu, Ten Kate, Tollens, Ter Haar. xB 7690 x 30.00

[ALMANAK] NEPVEU, J.J.D. en S.J. van den Bergh (eds.). Aurora. Jaarboekje voor 1849. K. Fuhri, 's-Gravenhage, 1849. Gedecoreerd linnen bandje, Gelithograveerde titelpagina, sneden verguld, VIII + 280 p. Geillustreerd met zeven gravures. Bijdragen van o.a. Des Amorie van der Hoeven jr., Heije, Schimmel, De Genestet, Kneppelhout, Toussaint. xB 7684 x 40.00

ALPHEN, H. van en Rhijnvis Feith e.v.a. Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar. Amsterdam, Frederik Muller, 1834. 3e druk. Kartonnen oorspr. bedrukteomslag. [370] p. Onafgesneden. Gegraveerde titelpagina. Titel op omslag: Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar. Meestal getrokken uit de beste Nederlandsche Dichters. [Met ingeplakte aardige opdracht en mooi boekverkopers-etiket]. xB 8469 x 45.00

AMORIE VAN DER HOEVEN Jr. ABr. Des. Herinneringen van mijne academiereis in 1843. G.T.N. Suringar, Leeuwarden, 1845. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, onafgesneden, 288 p. Betreft reis door Duitsland: Bonn, Heidelberg, Giessen, Gottingen, Gotha, Halle, Leipzig, Dresden, Berlijn, Kiel. [Bibliotheekstempeltjes, rugbekleding ontbreekt]. xR 5999 x 60.00

ANAGRAPHEUS, D.N. De Zwijndrechtsche nieuwlichters (1816-1832). Volgens de gedenkschriften van Maria Leer. Met een inleidend woord van J. H. Maronier. Elsevier, Amsterdam, 1892. Omslag 150 p. omslag vernieuwd met opgeplakt oorspronkelijk omslag xR 6072 x 20.00

ANCONA, G.J. D' Een Amsterdamsch standje. Boertig Dichtstuk. Amsterdam, J. Tak, [ca. 1850]. Oorspr. papieren omslag. 23 p. Omslag aan randen beschadigd. Bibliotheekstempeltje. xT 9165 x 15.00

ANDERSEN, H.C. en C.M. Mensing. Winteravond-Vertellingen. Schoonhoven, S.E. van Noorten, 1843. Gebonden. 160 p. Gegraveerde titelpagina. bindwerk gedeeltelijk los xR 8010 xx 35.00

ANDRIESSEN, P.J. De Muiderkring of Vijftien jaar uit den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637. A.W. Sijthoff, Leiden, [z.j.]. 4e druk. Gedecoreerde linnen band 178 p. Met gekleurde litho's. xR 5622 xx 15.00

ANDRIESSEN, P.J. De Prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering. Leiden, A.W. Sijthoff, [1885]. 4e druk. Gebonden. VIII + 184 p. Met litho's gedrukt bij Tresling & Co. te Amsterdam. Met een voorwoord van de auteur. Mooi exemplaar. xB 3896 x 35.00

ANSLIJN, N. Nederlandsche voorbeelden van deugd. Een leesboek voor de schooljeugd. Eerste stukje. Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1831. Blauw papieren omslag. VIII + 118 p. Rugje omgeplakt, klein hoekje uit laatste pagina. xB 4869 x 40.00

ANSLIJN N.Z., N. Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen. Vierde stukje. Te Leyden bij D. du Mortier en Zoon, 1811. Tweede druk Omslag, 43 p. + 8 p. (antwoordenboekje). - xY 1137 x 75.00

ANSLIJN Ns., N. Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Eerste stukje, eerste gedeelte en tweede gedeelte. Tweede stukje. Bijvoegsel op het eerste stukje. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1875-1887. Oorspr. omslagen. 4 afleveringen. Verschillende drukken. xY 1157 x 30.00

ANSLIJN, nz., N. Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Eerste stukje, eerste gedeelte. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1863. 24ste druk. Kartonnen omslag. 16 p. - xY 1155 x 12.50

ANSLIJN Nz., Nicolaas. Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen. Derde stukje. Nagezien en verbeterd door H.G. Witlage. Amsterdam, P.R. Otto, 1858. 11e druk. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 83 p. - xT 9914 x 25.00

ANTHONIUS. De sluiker. Eene geschiedenis voor de jeugd. Amsterdam, H.M. Bremer, z.j. Oorspr. omslag. 40 p. Met een plaatje. - xT 7086 x 12.00

AQUARIUS. Warme Kadetjes. Zutphen, W.J. Thieme & cie., 1885. Oorspr. omslag. VIII + 208 p. - xT 3742 xx 15.00

ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. van. Instellingen van Hooger Onderwijs in Utrecht voor den jare 1636. Utrecht, N. van der Monde/L.E. Bosch, 1836. Oorspr. kartonnen omslag. VI + 100 p. Bijlage XIX p. [rugje ontbreekt]. xR 6391 x 25.00

ASSELBERGS, Alphons J.M. Dr. Jan Pieter Heije of De kunst en het leven. (Mit deutscher Zusammenfassung). Ver. voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1966. Oorspr. omslag. VIII + 462 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift 7 oktober 1966 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 9938 x 20.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Schaepman als Letterkundige. Gent, Drukkerij Erasmus, 1953. Geniet. 15 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Nov.-Dec. 1953. xB 2396 x 7.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Tussen Vosmaer en Tollens. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1968. Oorspr. omslag. 18 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks deel 31, no. 1. xL 1949 x 7.00

ASSER, T.M.C. Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1887. Oorspr. omslag. 42 p. - xB 8023 x 12.00

ASSER, T.M.C. Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1887. Oorspr. omslag. 42 p. - xB 8140 x 12.00

ASSER, T.M.C. Iets over de Rijntollen. Johannes Muller, Amsterdam, 1860. Oorspr. omslag onopengesneden 23 p. + bijlage. Bijlage: Resolutionen der Coblenzer Conferenz der Rheinschifffahrts-Interessenten, vom 17 Juli 1860. xR 6077 x 10.00

B.M.K.D.K. Derde Leesboek. Aanschouwelijke Lees- en Taaloefeningen. Luik, H. Dessain, 1878. Oorspr. omslag. 68 p. 11e uitgave. xY 1118 x 15.00

B.M.K.D.K. Tweede Leesboek . Schrijf- en Leesleerwijze. Luik, H. Dessain, 1878. Oorspr. omslag. 84 p. 19e uitgave. xY 1119 x 18.00

BAARSCHERS, H. Het Groene Boekje. Leeslesjes voor de eerste- of tweede klasse. Een vervolg op het Vijfde Leesboekje. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1876. 6e druk. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 1082 x 10.00

BAAS, O. De Wereldhistorie. Kijkjes in de Geschiedenis der Volken. Een Leesboek voor de Volksschool. Eerste stukje. Groningen, Noordhoff & Smit, 1884. 2e herziene druk. Oorspr. omslag. 126 p. - xY 1158 x 15.00

BAAS, O. De Wereldhistorie. Kijkjes in de Geschiedenis der Volken. Een Leesboek voor de Volksschool. Tweede stukje. Groningen, Noordhoff & Smit, 1897. 2e druk. Oorspr. omslag. 128 p. Herzien en vermeerderd door N.D. Doedes. - xY 1159 x 15.00

BACHER, Julius. Kost voor onverlekkerde monden. Uit het Hoogduitsch. J.C. van Kesteren, Amsterdam, 1833. Oorspr. bedrukt omslag VIII + 88 p. + adv. bibliotheekstempeltje xR 0965 x 15.00

BACKHUSIUS, Tilemannus. Verhaal van hetgene Z.B. van Espen J.U.D. als ook Christiaan van Erkel en Paschasius Quesnel betrekkelijk de Nederlandsche Zending verrigt hebben. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtsche Kerk. Uit het Latijn door F.J. van Vree. Utrecht, J.R. van Rossum, 1836. Oorspr. kartonnen omslag. LXX, 202 p. - xR 7696 x 25.00

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Haarlem, De Erven F. Bohn, 1906. Ingenaaid. XXIV + 344 p. Uitgegeven door S. Muller Fz. Met portret van Bakhuizen van den Brink. xL 0555 x 27.50

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Twee delen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. 3e druk. Gebonden. 289 + 248 p. + facsimile. - xL 0502 x 25.00

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Deel II. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. 3e druk. Gebonden. 248 p. + facsimile. Los deel. - xR 0950 x 12.50

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink. Amsterdam, C.G. van der Post. 1865, Oorspr. omslag. 55 p. [rugje omgeplakt]. xL 8344 x 25.00

BAKHUIZEN van den BRINK, R.C. Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Uit vroegere opstellen bijeenverzameld, herzien en vermeerderd. Deel 1. Frederik Muller, Amsterdam, 1863. Gebonden half leer, VIII + 592 p. + ingeplakte bijlage. Cartons voor de geschiedenis van den Ned. vrijheidsoorlog.Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566 en 1567.Nicolaas de Hammes. Jacob van Wesenbeke, de publicist van den Nederlandschen opstand. Andries Bourlette. (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den Vrijheidsoorlog.) - 1568. -
Over den tienden penning. Bijlagen: Eerste vergadering der Staten van Holland, 19 Julij 1572. 'De confessie van den moordenaar.' xT 9107 x 15.00

BALSEM, N.C. Dichterleven en Levenspoezie. Een viertal lezingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. 1e druk. Gebonden. 189 p. Met portret. Bevat: Mr. Willem Bilderdijk, Da Costa, Altijd zon, Een praatje bij den Drachenfels. xB 3904 x 20.00

BALSEM, N.C. J.J. van Oostzee. Rudolf Virchow. Anton Rubinstein. Herbert Spencer. Hans Makart. Thomas Henry Huxley. Elisabeth, Koningin van Rumenie (Carmen Sylva). Jacob Molescott. Peter Cooper. Francois Laurent. Hendrik Conscience. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Gebonden. 387 p. Ills. - xR 8244 x 15.00

BALSEM, N.C. (ed.). Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Jacobus Jan Cremer. Loris Melikoff. John Tyndall. Alexander II. George Eliot. H. Taine. Maximilien Paul Emile Littre. James Abram Garfield. Georg Ebers. Carl Weyprecht. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1881. Gebonden. 368 p. Ills. - xT 9149 x 15.00

BALSEM, N.C. (ed.). Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Prins Gortchakof. Friedrich Max Muller. Mithad-Pacha. Theodoor Parker. P.L.A. Falck. Eduard von Hartmann. Alfred Tennyson. Thomas Carlyle. W.C.H. Staring. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1877. Gebonden. 378 p. Ills. - xT 9155 x 15.00

BALSEM, N.C. (ed.). Mannen van beteekenis in onze dagen. Met portretten. Charles Robert Darwin. Charles Kingsley. E.J. Potgieter. Odilon Barrot. Wilhelm von Kaulbach. Edgar Quinet. Sir Charles Lyell. Hans Christiaan Andersen. F.L. Const. Tischendorf. Henry Thomas Buckle. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1875. Gebonden. 480 p. Ills. - xT 9153 x 15.00

BARTELS, H.J. Een stalen geheugen ! August Koster, Amsterdam, [ca. 1907]. Oorspr. omslag 16 p. Asturels geheugensysteem, nieuwste, eenvoudigste en succesvolle methode om nooit meer iets te vergeten voor Nederlandsche studeerenden e.a., aan de praktijk getoetst en bewerkt. xR 3190 x 12.00

BATAVUS. De Vrouwenvereeniging Gelijke Rechten. Komische Scene met Zang voor 6 Dames. Rotterdam, Gebroeders Poot, [1981]. Oorspr. papieren omslag. 12 p. Het stukje speelt ten huize van Juffrouw Bitter. xT 1940 x 12.00

BAX, W. en L.R. Oldeman. Een ontdekker ontdekt. Open brief aan den Heer W.J. Vogelesang, ontdekker van het oorzaeklijk verband tusschen de nieuwe zedenleer en de reeds van zeer ouden tijd dagteekenende Zaandamsche brooddronkenhuis. Zaandijk, J. Heijnis, 1889. Oorspr. omslag. 14 p. Uitgegeven ten voordeele van het op te richten Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Oost-Zaandam. xY 1433 x 10.00

BEEKMAN, A.A. en W. Staring. Hollanders in Politiek en Uniform. Zutphen, W.J. Thieme & Co., 1885. 1e druk. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 290 p. Tekeningen van W. Staring. - xY 2900 x 15.00

BEERS, Jan van. Blik door eene venster. Een nieuwjaersgedicht voor den arme. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1855. Ingenaaid 15 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8010 x 20.00

BEERS, Jan van. Gedichten. Eerste deel: 1843-1857. Tweede deel: 1857-1868. Gent/Amsterdam, W. Rogghe/J.C. van Kesteren & Zoon, 1873. Gebonden. 316 + 320 p. Met portret. Antwerpen, druk van L. Beerts. xH 3919 xx 30.00

BEERS, Jan van. Gedichten: Jongelingsdroomen 8e druk. Levensbeelden 4e druk. Gevoel en Leven 3e druk. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, [1876]. Gebonden. 423 p. - xH 2485 x 11.50

BEERS, Jan van. Jongelingsdroomen. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1855. 3e druk. Gebonden half leer. 164 p. - xH 2486 x 18.00

BEEST, L.A.C. van. Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen. Aardrijkskundige lessen en toepasselijke opgaven, om schriftelijk te bewerken, ten dienste van eerstbeginnenden. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1875. Oorspr. omslag. IV + 58 p. - xY 1051 x 15.00

[BEETS]. CHANTEPIE de la SAUSSAYE, P.D. Het leven van Nicolaas Beets. Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en mejuffrouw A. Beets. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1904. Gebonden onafgesneden. IX + 342 p. Half linnen band met sluitlinten. xL 4458 x 25.00

BEETS, N. e.v.a. Euterpe. Liederen met accompagnement van de piano. Woorden van N. Beets, S.J. van den Bergh, J. Brester Azn., G.H. Broekhuijzen, J.P. Heije, W.J. Hofdijk, Richard Hol en J. Schimmel. Leiden, D. Noothoven van Goor, [ca. 1875]. Oorspr. papieren omslag. 165 p. Gecomponeerd door: A. Berlijn, C.A. Bertelsmann, G.H. Broekhuijzen jr., G.W. Derx, Richard Hol, David Koning, C.R. Marx, G. Mordach, P.J. van Paesschen, J.E. Schmitz en J.J. Viotta. xR 8011 x 25.00

BEETS, Nicolaas. Aan mijn Landgenooten op den 18den Juni 1865. Utrecht, Kemink en Zoon, 1865. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 3295 x 10.00

BEETS, Nicolaas. Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1892. Ingenaaid. 122 p. - xY 0919 x 10.00

BEETS, Nicolaas. Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Eerste, tweede en derde deel in een band. Leiden, A.W. Sijthoff, [1914]. 8e druk. Gebonden. Drie delen in een band. XV + 276 + XVI + XXVII + 192 p. De eerste band van de Jubile-uitgave. xY 0363 x 10.00

BEETS, Nicolaas. Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1905]. 6e druk. Gebonden. [Band iets versleten, verder goed]. xH 5929 xx 30.00

BEETS, Nicolaas. Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1914]. 8e druk. Gebonden. Vijf delen in twee banden. Jubile-uitgave. Op band: J.W. Boeijenga Zonen - Sneek. xB 7473 x 30.00

BEETS, Nicolaas. Geschenk aan jonge lidmaten der gemeente van Christus. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1910. 8e druk. Gebonden. 77 p. Goud op snee. - xH 5712 xx 8.00

BEETS, Nicolaas. Groote mannen en ware grootheid. Utrecht, J. Bijleveld, 1878. Oorspr. omslag. 36 p. Redevoering op den Gedenkdag der Stichting van de Utrechtsche Hoogeschool 26 maart 1878. xL 8393 x 18.00

BEETS, Nicolaas. Hildebrands voorbereiding. Het dagboek van de student Nicolaas Beets. Toegelicht door H.E. van Gelder. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956. 1e druk. Pocket. 192 p. Ooievaar 42. Omslag Herman Berserik. xB 0531 x 5.00

BEETS, Nicolaas. Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding van het hooleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den 16. maart 1875. Utrecht, Kemink en Zoon, 1875. Herbonden. 40 p. [Gebonden in bruin buckram]. xB 5682 x 45.00

BEETS, Nicolaas. Kuser. Inleiding en aantekingen M.H. Schenkeveld. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1979. Paperback. 99 p. Klassieken Nederlandse Letterkunde. xR 6186 x 8.00

BEETS, Nicolaas. Sparsa. Verzameling van Verstrooide opstellen en kleine geschriften. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1882. Gebonden. VIII + 521 p. Uitgeversvermelding op rug: E. & M. Cohen. Bruin linnen met goudstempeling. xK 6290 xx 25.00

BEETS, Nicolaas. Uit Nicolaas Beets' dichtwerken. Een bloemlezing. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. XLII + 83 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xK 2202 x 8.00

BEETS, Nicolaas. Verpoozingen op Letterkundig gebied. Haarlem, De erven F. Bohn, 1856. 1e druk. Gebonden halfleer, VI + 292 p. Bevat: Het populaire, Losse opmerkingen, Willem van Haren's Friso, Aanteekeningen, Vondel, Poot, Bilderdijk. xT 0777 x 35.00

BEETS, Nicolaas. Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873. Gebonden. 111 p. Bevattende: I: Gesprek over Letterdieverij. II. Ossian of Macpherson? III: Emancipatie der Vrouw. IV: Varia. [Herbonden met oorspr. omslag opgeplakt]. xB 4533 x 16.00

[BEETS]. RIJN, G. van / J.J. Deetman. Nicolaas Beets. Derde deel. Rotterdam, J.M. Bredee, [1919]. Gebonden. 76 p. + Illustraties. Los deel. - xB 7209 x 10.00

[BEETS]. VRIES, J. de. Nicolaas Beets. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Oorspr. omslag. 48 p. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. Redactie Dr. E.D. Pijzel. aflevering I. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8408 x 10.00

[BEETS]. WINKEL, J. te. Nicolaas Beets. Leiden E.J. Brill, 1914. Or. omslag. 30 p. [Omslag verkleurd]. Voordracht in de jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 10 juni 1914 gehouden. xK 7854 x 9.00

[BEETS] ZONNEVELD, Peter van. Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum, 1983. Gebonden. 279 p. Ills. Achter Het Boek 18e jaargang afl. 1-3. xB 6901 x 17.50

BEKS, Maarten & Tom Gitsels. Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets t.g.v. de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura. Stichting Manutius Maastricht 1989. Oorspr. omslag Ills. Ingenaaid 107 p. zeven opstellen over Beets, Bomans en de Camera Obscura xL 7475 x 14.00

BELLAMY, J. Gedichten. Twee deeltjes. Zutphen, W.J. Thieme, 1860. Ingenaaid. 102 + 114 p. Onafgesneden. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 6069 x 18.00

BELLAMY, J. Gezangen. A. Loosjes, Haarlem 1804. 2e druk Gebonden, onafgesneden, gegraveerde titelpagina, XVI + 80 + 7 + 6 p. Op de titelpagina een rond portret van Bellamy door R. Vinkeles, een gegraveerd blad muziek bij het meegebonden “Over het graf van Bellamy” van W.H. Sels. xB 5155 x 65.00

BELLAMY, J. [Bellamij, J.]. Jeugdige en nagelaten gedichen. Haarlem, A. Loosjes Pz, 1807. 3e druk. Oorspr. kartonnen omslag. 170 p. bandje matig xR 8382 x 45.00

[BELLAMY, Jacobus]. Jacobus Bellamy, 12 november 1757 - 11 maart 1786. Utrecht, J.W. Leeflang. Oorspr. omslag. 32 p. - xL 4330 x 10.00

[BELLAMY] OCKERSE, W.A. en A. Kleijn geb. Ockerse. Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamij. Wed. A. Loosjes Pz., Haarlem, 1822. Oorspr. gekartonneerd, gegraveerde titelpagina, 323 p. Bevat ook onuitgegeven gedichten en brieffragmenten. Opgedragen aan Francina Baane. xR 1246 xx 75.00

BEN, J. van den. Vertellingen van den Oude Jakob. Een leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje. Amsterdam, C. Kraaij, 1860. 4e druk. Oorspr. omslag. 99 p. - xY 1186 x 15.00

BENNINK JANSSONIUS, R. De Dichtwerken. Eerste deel. Arnhem, Bleeker & Ybes, z.j. Gebonden. 226 p. Eerste van twee delen. - xR 0795 x 12.00

BERAIL, H. Programma omtrent het stichten eener Naamlooze Maatschappij ter aankweeking van de witte Moerbezieboom en tot de invoering van de Zijdeteelt in de Provincie Noord-Brabant. 's Hertogenbosch, Ter Boek- en Provinciale Courant-Drukkerij van E. Lion en Zonen, 1830. In blauw omslagpapier, 19 p. + los bijgevoegd een aanbiedingsbrief. - xT 9578 x 22.00

BERG, W. van den en Peter van Zonneveld. (red.). Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen. Utrecht, HES, 1986. Paperback. 296 p. - xB 0156 x 10.00

BERGEN, J. van. De kracht des gebeds. Een verhaal op waarheid gegrond. Nijkerk, G.F. Callenbach, [ca.1900]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xR 9234 x 10.00

BERGEN, J. van. Ter elfder ure. Een verhaal op waarheid gegrond. 's-Gravenhage, A. Berends, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xR 9233 x 10.00

BERGENDAHL, A.A. Gelegenheids- en andere gedichten onder het motto Geloof, Hoop en Liefde, eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Amsterdam, G. van Tyen & Zonen, 1877. Gebonden. XI + 296 + 27 + 7 + 4 + 3 p. Uitgegeven ten voordeele der “Vereeniging te Amsterdam, tot ondersteuning van Hulpbehoevenden,” onder de bescherming van H.M. de Koningin. Meegebonden: (1). Help elkaar Eene opwekking tot onderlinge en algemeene hulpvaardigheid. 1880. (2). Welkomstgroet aan den Koning en de Koningin. 1879. (3). Palestina, het H. Land 1860-1885. (4). Bethlehem in Palestina. 1881. xL 9338 x 35.00

BERGH, S.J. van den en W.M. Logeman. Familie Magazijn. Zedelijke lectuur van uitspanning tevens tot verspreiding van nuttige kundigheden. Arnhem, H.A. Tjeenk Willink, 1859. Gebonden. VIII + 320 p. Halflinnen. xB 9783 x 40.00

BERGH, S.J. van den / H.W. Logeman en A.H. van der Hoeve. Familie-Magazijn. 1856. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden. Haarlem, A.C. Kruseman, 1856. Gebonden. 320 p. Geillustreerd. - xY 1375 x 40.00

BERGH, S.J. van den / H.W. Logeman en A.H. van der Hoeve. Familie-Magazijn. 1861. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden. Arnhem, H.A. Tjeenk Willink 1861. Gebonden. 320 p. Geillustreerd. - xB 9781 x 40.00

BERGH, S.J. van den / H.W. Logeman en A.H. van der Hoeve. Familie-Magazijn. 1862. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden. Arnhem, H.A. Tjeenk Willink 1862. Gebonden. 320 p. Geillustreerd. - xB 9782 x 40.00

BERGSMA, Th. v. De school-quaestie. Open brief aan het Ministerie, de Leden der 1ste en 2de Kamer en het Schooltoezicht. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1900. Ingenaaid. 38 p. Omslag vernieuwd met behoud van oorspronkelijke voorkant. xB 4386 xx 15.00

BERRINGTON, B.S. (ed.). Poetic Gems from Shakespere till the present day. Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij The Hague 1899. Nice ribbed binding, half morocco, upper edge gilded. 591 + XVI p. Binding: G.F.L. Ophof xM 9327 x 50.00

BEST, P. Grondbeginselen der Aardrijkskunde. Amsterdam, C. Kraaij, 1873. 26ste veel vermeerderde druk. Kartonnen omslag. 32 p. - xY 1160 x 10.00

BIENTJES, J.A. Dr. J. van Vloten herdacht als goed vaderlander en geschetst in zijn temperamentvollen en invloedrijken arbeid op publicistisch gebied in de tweede helft der negentiende eeuw. 's-Gravenhage, Luctor et Emergo, 1915. Oorspr. omslag. 76 p. - xT 5888 x 12.50

[BILDERDIJK]. De Herdenking van Bilderdijks Geboortedag. Georganiseerd door het Nationaal Comite Bilderdijk-Herdenking 1956. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1956. Geniet. 47 p. - xB 2346 x 6.00

[BILDERDIJK]. Jaarverslag 1932 en andere bescheiden. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1932. Geniet. 20 p. - xB 2342 x 6.00

[BILDERDIJK]. Jaarverslag 1933 en andere bescheiden. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1933. Geniet. 14 p. - xB 2343 x 6.00

[BILDERDIJK]. Mr. Willem Bilderdijk. Uitgegeven op machtiging der Bilderdijk Commissie. Boekhandel v/h Hoveker & Wormser Pretoria-Amsterdam-Potchefstroom 1906. Gebonden Ills. 468 p. - xH 4183 x 22.50

[BILDERDIJK]. Statuten en huishoudelijk reglement der vereeniging Het Bilderdijk-Museum te Amsterdam, opgericht in 1908. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1937. Geniet. 12 p. - xB 2344 x 5.00

BILDERDIJK. Van de Romeinsche Talletters. separaat uit: Nieuwe Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden, Deel I, J. Immerzeel, 1824. onafgesneden, 5-20 p. separaat in omslagje xT 9977 x 10.00

[BILDERDIJK] BAVINCK, H. Bilderdijk als denker en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1906. Gebonden. 222 p. [Mooi exemplaar]. xH 4809 x 21.00

[BILDERDIJK]. BOSCH, J. Bilderdijk en Tollens. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1941. Geniet. 41 p. Verslag over het jaar 1939-1940. xB 2339 x 6.00

[BILDERDIJK]. BRUIN, C.C. de. Bilderdijk en de studie van het middelnederlands. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1955. Geniet. 16 p. Kort Verslag over de jaren 1951-1954. xB 2345 x 6.00

[BILDERDIJK]. COSTA, Isaac da. Bilderdijks Epos of De vijf bestaande zangen van den Ondergang der eerste wareld. Uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1847. Later papieren omslag VIII + 533 p. met uitslaande kaart. - xB 1450 x 35.00

[BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. Mag Bilderdijk's tweede vrouw genoemd worden, Lang geen makke tante? Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1940. Geniet. 15 p. Verslag over het jaar 1938-1939. xB 2337 x 6.00

[BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. en J.C. van der Does. Verzoekschrift van Bilderdijk en Dirk van der Linden aan het Hof van Holland. - Bilderdijks tweede vrouw en haar moeder. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1933. Geniet. 24 p. 24e jaarverslag 1931-1932. xB 2341 x 6.00

[BILDERDIJK] HATTUM, M. (ed.). Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch. Amsterdam, Vereniging 'Het Bilderdijk-Museum', 1985. Oorspr. omslag. 105 p. Ills. T.g.v. de 75ste verjaardag van Prof. Dr. J. Bosch. xL 3113 x 8.00

BILDERDIJK, Katharina Wilhelmina. Treurspelen. P. den Hengst & Zoon, Amsterdam, 1818. Blauw kartonnen bandje. Gegraveerde titelpagina. X + 158 p. Bevat: “Ramiro” en “Dargo” en een inleiding van Willem Bilderdijk. [WBB A 1818.209.1 en B 1818.243]. [bibliotheekstempeltje]. xL 6662 xx 25.00

[BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. Een proces van Bilderdijk uit het jaar 1788. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1939. Geniet. 14 p. 29e jaarverslag 1936-1937, en 30e jaarverslag 1937-1938. xB 2336 x 6.00

[BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. en J.F.M. Sterck. Een proces van Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven over een valsch codicil, 1796-1797. - Eenige gegevens over het ontstaan van mijn Bilderdijk verzameling. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1937. Geniet. 30 p. 27e jaarverslag 1934-1935, en 28e jaarverslag 1935-1936. xB 2334 x 6.00

[BILDERDIJK]. NAUTA, D. Bilderdijk en de Kerk. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1949. Geniet. 39 p. Verslag over het jaar 1947-1948. xB 2338 x 6.00

[BILDERDIJK] REEST, Rudolf van. 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk. Oosterbaan & Le Cointre Goes z.j. 2e druk. Integraalband. 344 p. - xY 0360 x 15.00

[BILDERDIJK]. SMIT, Johan. Bilderdijk et la France. Amsterdam, H.J. Paris, 1929. Oorspr. omslag. 304 p. + Stellingen. Proefschrift 29 mei 1929 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 0823 x 14.00

BILDERDIJK, Vrouwe Katharina Wilhelmina. Poezy. J. Immerzeel, junior Rotterdam 1820. Gebonden Gegraveerde titelpagina, VIII + 188 p. Met inleidend gedicht van Bilderdijk. [bibliotheekstempeltje] [WBB B 1820.255] xL 6664 xx 35.00

BILDERDIJK, W. Cinna. Treurspel. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856. Oorspr. omslag. 96 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Licht blauwe papieren omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8598 x 10.00

BILDERDIJK, W. Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten. Roermond, Henri van der Marck, 1888. Oorspr. papieren omslag. 30 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 0250 x 12.50

BILDERDIJK, W. Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten. Roermond, Henri van der Marck, 1895. 2e herzine druk. Oorspr. papieren omslag. 31 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 0252 x 15.00

BILDERDIJK, W. Kormak. Treurspel. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856. Oorspr. omslag. 91 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Licht blauwe papieren omslag, rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8595 x 10.00

BILDERDIJK, W. Mengelingen. Vier delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855. Oorspr. omslag. 98 + 97 + 105 + 91 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Licht blauwe papieren omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8596 x 20.00

BILDERDIJK, W. Mengelpoezy. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1861. Oorspr. omslag. 232 + 166 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Blauwe papieren omslag, rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8606 x 15.00

[BILDERDIJK, W.] CORNEILLE, Pierre. Cinna, treurspel. (na Corneille). Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1824. Oorspr. papieren omslag. 68 + (2) p. [WBB 256.1]. xR 0909 x 20.00

BILDERDIJK, W. H. Logman. Ludvig Holberg. De Goudmaker: Blijspel: een indirekte navolging van Ludvig Holberg's Det Atabiske Pulver volgens het enig bekende handschrift voor het eerst uitgegeven door H. Logeman. Gand/Paris, Van Ryssekberghe & Rombaut/Champion, 1925. Oorspr. omslag. XX + 74 p. Ills. Onopengesneden. Recueil de travaux publies par la Faculte de philosophie et lettres. Universite de Gand 55e fascicule. xB 5188 x 18.00

[BILDERDIJK]. WILLE, J. Een Doorgewerkt Gedicht. Het Handschrift van Bilderdijk's Vreugde 1805. - De Orde van den Zwaan. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1935. Geniet. 30 p. 25e jaarverslag 1932-1933, en 26e jaarverslag 1933-1934. xB 2335 x 6.00

BILDERDIJK, Willem. Aan den Heer Le Sage ten Broek, in antwoord op zijnen openbare brief aan Mr. W. Bilderijk. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1829. Oorspr. papieren omslag. 29 p. Omslagtitel: Mr. W. Bilderdijk aan den heer Le Sage ten Broek. xB 6389 x 25.00

BILDERDIJK, Willem. Beschouwingen der vijf tafereelen van Josephs Leeven, afgebeeld door den konstschilder J.V.D... uitgegeven in 't jaar 1771. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1830. Geen omslag Cahiersteek 16 p. Laatste twee bladzijden Lijst met bij Herdingh uitgegeven werken van Bilderdijk en echtgenote. [WBB 290.1]. xB 1438 x 25.00

BILDERDIJK, Willem. Bydragen tot de Tooneelpoezy. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1823. Oorspr. kartonnen omslag. 206 p. Voorspraak. Over den Aran en Titus van Jan Vos. Over het Spaansche Treurspel van Don Guillem de Castro: De Heldendagen van den Cid. Eerste en tweede deel. Over een Toneelstukje van Jonkheer Onno Zwier van Haren: Pietjen en Angenietjen. Byzonderheden omtrent het Zinnespel van het Kunstgenootschap Nil volentibus arduum, genaamd Tyranny van Eigenbaat. xR 2313 x 40.00

BILDERDIJK, Willem. De ondergang der eerste wareld. I-V zang. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1820. 1e druk. Gebonden half leer, XXVIII + uitslaande kaart +179 p. enkele kleine bibliotheekstempeltjes, mooi exemplaar xR 8394 x 60.00

BILDERDIJK, Willem. De ziekte der geleerden. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1928. 2e druk. Kartonnen omslag. XXX + 193 p. [WBB 153.2.] xB 1262 x 35.00

BILDERDIJK, Willem. Elius, romance. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1788. Kartonnen band. 65 + [2] p. Gegraveerde titelpagina ontbreekt [zoals vaak], wel met kop- en sluitvignetten. xB 1434 x 40.00

BILDERDIJK, Willem. Floris de Vijfde. Treurspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Oorspr. blanco kartonnen omslag. 116 p. Ills. - xR 8374 x 25.00

BILDERDIJK, Willem. Frankrijk bedwongen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836. Zonder omslag. 4 p. Eerder verschenen in Vaderlandsche uitboezemingen 1815. WBB 319.1 xB 1439 x 25.00

BILDERDIJK, Willem. Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem. Bezorgd door J. Bosch. Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1977. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xL 7438 x 8.00

BILDERDIJK, Willem. Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) vertaald door Mr. Willem Bilderdijk. Te Amsterdam, bij Johannes Allart, 1803. 1e druk. Kartonnen band. XIV + 156 +72 p. Gegraveerde titelpagina. De vier zangen alle met kop- en sluitvignetten zijn gravures door Reinier Vinkeles. xL 4006 x 80.00

BILDERDIJK, Willem. Kallimachus lofzangen. P.J. Uylenbroek en J.W. IJntema en Comp. Amsterdam 1808. Gebonden XVI + 120 p. bibliotheekstempeltje. [WBB A 1808 156.1] xL 6668 x 50.00

BILDERDIJK, Willem. Navonkeling. Eerste deel. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1826. Kartonnen band. [2] + 208 p. Los deel. Gegraveerde titelpagina, titelvignet. xB 1430 x 25.00

BILDERDIJK, Willem. Nieuwe mengelingen. Eerste en tweede deel. Schiedam, H.A.M. roelants, 1859. Oorspr. omslag. XXIV + 236 + 194 p. Klassiek, Letterkundig Pantheon. [tweede deel rug omgeplakt, bibliotheekstempeltjle]. xB 1448 x 15.00

BILDERDIJK, Willem. Over een Oud Amsterdamsch Volksdeuntjen. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1824. Zonder omslag. 15 p. WBB 161.2. xB 1440 x 20.00

BILDERDIJK, Willem. Poezy. Vier delen in een band. Rotterdam, J. Immerzeel, 1822. 2e druk. Gebonden half leer XVI + 232 + 228 p. Gegraveerde titelpagina's, titelvignet. xB 7350 x 35.00

BILDERDIJK, Willem. Poezy. Vier delen in twee banden. Rotterdam, J. Immerzeel, 1822. 2e druk. Oorspr. kartonnen bandjes XVI + 232 + 228 p. Gegraveerde titelpagina's, titelvignet. xB 1443 x 35.00

BILDERDIJK, Willem. Ridder Sox of De trouwlustige Totebel gevolgd door Koekeloer of De verschalkte vleier. Twee luchtige luimen van Geoffey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van ..... Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1956. Ingenaaid. 66 p. Ills. Pam G. Rueter. - xL 1450 x 6.00

BILDERDIJK, Willem. Sprokkelingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1821. Karonnen omslag. [2] 4 [2] 192 p. Gegraveerde titelpagina met vignet door J.C. Bensdorp naar W. Bilderdijk. {Naaiwerk los, papieren band]. Naast oorspronkelijk werk bevat deze bundel ook enkele vertalingen van Ovidius. [WBB 236.1.] xH 9665 x 30.00

BILDERDIJK, Willem. Van het letterschrift. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, junior. 1820. Gebonden. X + 208 p. Gegraveerde titelpagina. Kartonnen band uit de tijd, met papier beplakt. Op het achterplat ontbreekt het papier. xL 4005 x 90.00

BILDERDIJK, Willem. 1756-1831. Mengelpoezy. Twee delen. Rotterdam, J. Immerzeel, Junior, 1823. 2e druk. Oorspr. kartonnen bedrukte omslag. XIX + 262 + 56 + 194 p. Met gegraveerde titelpagina's en titelvignetten. In deel II de naamlijst van intekenaren. Titelgravure J.C.B.[endorp]. Gedrukt bij C.A. Spin. WBB 117.2. xB 1442 x 30.00

BILDERDIJK, Willem. Alexander Pope. De Mensch. Popes Essay on Men gevolgd door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Kartonnen band. [4] + 224 p. Gegraveerde titelpagina, titelvignet en 4 gravures door Reinier Vinkeles. xH 9664 x 60.00

BILDERDIJK, Willem en Katharina Wilhelmina Bilderdijk. Nieuwe Dichtschakeering. Twee delen. Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1819. Gebonden. IV + 206 + 206 p. Gegraveerde titelpagina, titelvignet J.E. Marcus Sculp. WBB 213.1. Waterschade bovenkant titelpagina. xB 1446 x 55.00

BILDERDIJK, Willem (vert.). Redevoeringen des heiligen oudvaders Chrysostomus. Vertaald uit het Grieksch. Voorwoord Jan J.F. Wap. Breda, F.P. Sterk, 1832. Gekartonneerd, onopengesneden, [VI] + 163 p. [WBB 298.1] Het laatste werk van Bilderdijk, postuum uitgegeven. Vlek aan onderzijde binnenwerk, het hele boek doorlopend. xT 6303 x 30.00

BILDERDIJK, Willem (vert.). Euripides. De cycloop, saterspel. Naar het Grieksch van Euripides. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828. Kartonnen band. [8] + 48 p. Met een inleiding van Abraham en Jeronimo de Vries. Gegraveerde titelpagina, titelvignet. xB 1432 x 40.00

BILDERDIJK, Willem (vert.). Ibn Doreid. Treurzang van Ibn Doreid. In Neerduitsche dichtmaat overgebracht door Mr. Wm. Bilderdijk. 's-Gravenhage, Immerzeel & Comp., 1808. Tweede en gezuiverde druk. Kartonnen band, onafgesneden, III + XV + 86 p. Vertaald naar de Arabische tekstuitgave van E. Scheidius. Gegraveerde titelpagina, titelvignet gesigneerd R. Vinkeles. WBB 110.2. [bibliotheekstempeltje]. xB 1427 x 40.00

BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, Katarina Wilhelmina e.a. Dichtkundige mengelingen van Nederlandsche vrouwen uit 1813. Uitgegeven ter tentoonstelling “De Vrouw 1813-1913”. Amsterdam [Haarlem, Enschede], 1913. Oorspr. omslag. Onafgesneden, 48 p. 9,5 x 14,5 cm. Werk van 15 dichteressen. xL 3774 xx 20.00

BLEEK, G. van. Kijkjes om ons in de natuur. Leesboek voor de hoogste klasse eener lagere school. Amsterdam, Hoveker & Zoon, [1876]. Oorspr. omslag. 66 p. Uitgegeven ten voordeele van het Weduwen-fonds der Christelijke onderwijzers in Nederland. xY 1068 x 15.00

BLOEM, H.W. en J. Ter Gouw. De Tentoonstelling voor Onderwijs te Amsterdam in 1860. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1861. Oorspr. bedrukte karton omslag. XX + 243 p. Ills. Met gelithografeerde platen. xT 4740 x 50.00

BODDAERT, Marie. Frans en het geheim. Een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching. Geillustreerd door O. Geerling. Alkmaar, Gebr. Kluitman, [1913]. 2e druk. Gebonden. 78 p. Ills. - xB 8403 x 10.00

BODEL NIJENHUIS, J.T. Levensbericht van L.J.F. Janssen. Leiden, E.J. Brill, 1870. Papieren omslag. 51 p. Overgedrukt uit de handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1869-1870. xT 1215 x 8.50

BODEL NYENHUIS, J.T. Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman. [Leiden, Luchtmans], [1931]. Papieren omslag. 40 p. - xB 5209 x 20.00

BOEKEL, Casper Hendrik van. De heer van Trazegnies, historisch romantische episode uit den eersten Kruistogt (1096-1099). Gent, C. van Annoot-Braeckman, 1847. Gebonden. 136 p. Ills. - xY 2910 x 20.00

BOEKEN, H.J. Excerpt uit Potgieter's Florence. Amsterdam, z.j. Geniet. 15 p. - xL 7900 x 8.00

BOELEN, Anton. Rustverstoorders. 's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante, 1868. Oorspr. papieren omslag. 132 p. Gesigneerd door de auteur. Rugje licht beschadigd. xR 7965 x 25.00

BOER, Francijntje de. Gedichtjes voor kinderen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, [1854]. 5e druk. Gebonden. VI + 96 p. Met [vier] staalplaten. - xB 6259 xx 30.00

BOER, Francijntje de. Gedichtjes voor kinderen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1869. 8e druk. Oorspr. bedrukt omslag. 64 p. - xT 9917 x 15.00

BOESER, A.L. Derde Rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de leer der gewone breuken. Amsterdam, A. Hoogenboom, 1873. 16e druk. Oorspr. omslag. 28 p. - xY 1161 x 12.50

BOGAERS, A. Balladen en andere dichtstukjes. Z.p. 1862. Gebonden. 248 p. Sneden verguld. Gegraveerde titelpagina. [Bovenzijde rug licht beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xL 8051 x 45.00

BOGAERS, A. De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607). Haarlem, A.C. Kruseman, 1860. Gebonden Gegraveerde titelpagina IV +122 p. band matig xH 5623 x 22.50

BOGAERS, A. Gedichten. In eigen beheer, 1859. Gebonden. 244 p. Goud op snee. Gegraveerde titelpagina. [Bibliotheekstempeltje, rug los aan bovenkant]. xL 8885 x 50.00

BOGAERS, A. Jochebed. Dichtstuk. Te Amsterdam, ter boekdrukkerij van C.A. Spin 1835; (6) 67 p. gelith. titelvignet; litho;s (allen ingeplakt); linnen stempeling goud, goud op snee. Aparte linnen band, helaas rug lelijk omgeplakt. etiketje, bibliotheekstempeltje. xL 4158 xx 20.00

BOGAERS, A. Jochebed. Dichtstuk. Te Amsterdam, ter boekdrukkerij van C.A. Spin 1835; (6) 67 p. gelith. titelvignet; litho;s (alle ingeplakt); linnen stempeling goud, goud op snee. 24 x 15 cm. [rugje opgeplakt]. xB 5654 x 35.00

BOGAERS, A. Tollens. Dichtstuk. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1857. Oorspr. omslag. 21 p. Vignet op titelpagina. [bibliotheekstempeltje]. xL 8345 x 20.00

BOGAERS, Pieter. Gedichten van Pieter Bogaers 1805-1833. Helmond, 1918. Ingenaaid. LXVIII p. Omslag verkleurd, bibliotheekstempeltje, binnenwerk goed. xL 7613 x 25.00

BOISSEVAIN, Charles. De Arpanjak. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877. Oorspr. omslag. 44 p. Litho van het schip t.o. titelpagina. xR 9163 xx 60.00

BOISSEVAIN, Charles. The Struggle of the Dutch Republics. Open letter to an American Lady. Amsterdam, Handelsblad, 1900. Oorspr. omslag. 93 p. [Rugje omgeplakt]. xR 6472 x 25.00

BOKMA DE BOER, J. De meeuwenrots. Naar Jules Sandeau. Joure, R.P. Zijlstra, z.j. Gebonden. 112 p. Gekleurde prent t.o. titelpagina. xK 9794 xx 12.00

BOLLAND, G.J.P.J. Open brief aan den Heer H.J.A.M. Schaepman. Leiden, A.H. Adriani, 1899. Herbonden. 71 p. [Half linnen gebonden]. xB 2381 x 12.50

BOMHOFF, J.G. Isaac da Costa. Op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1961. Paperback. 80 p. Uitgave in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en van de Stichting Het Reveil-Archief te Amsterdam. xB 7272 x 7.50

BOMMEL, C.R.A. van. Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs. 's-Gravenhage, A.P. van Langenhuysen, 1841. Oorspr. omslag. 108 p. [Omslag matig]. xT 3771 x 15.00

BOOGMAN, J. / J. Harenberg / G. Krosenbrink / A. Schaars. (ed.). A.C.W. Staring. Dichter en Landman, Regionalist en Nationalist. Zutphen, Walburg Pers, 1990. Gebonden Stofomslag 252 p. Ills. - xB 0246 x 17.50

BOREL, Henri. De Chineezen in Nederlandsch-Indie. Amsterdam, L.J. Veen, 1900. Gebonden, 116 p. bandontwerp Wenkebach. band enkele roestvlekjes. xT 1429 xx 75.00

BORGER, E.A. Gedichten. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen, z.j. 7e druk. Gebonden. 111 p. - xL 1862 x 15.00

BORGER, E.A. Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1819. Papieren omslag. 5 p. Hendrik Albert van der Palm (1802-1819). Zie ook: Siegenbeek e.a., Op het afsterven van Hendrik Albert van der Palm : student in de letteren en godgeleerdheid aan de Hooge School, te Leyden. Overleden den 14. November 1819, in den oudendom van 17 jaren en 7 maanden. xB 6345 x 20.00

BORNIER, Henri de en J.A. ALBERDINGK THIJM. De dochter van Roelant. Toneelspel in vier bedrijven, in verzen. In het Nederlandsch overgezet door K.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, C.L. Langhuysen, 1877. Gebonden. 88 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8767 x 15.00

BOS, M.G. van den. Herdenkt uwen weg, dankt God. Leerrede naar aanleiding van Psalm L:14, uitgesproken op den oudejaarsavond van 1863. Met een brief aan en een antwoord van Dr. E. Laurillard, benevens een inleidend dichtstukje van den schrijver. Amsterdam, G.D. Bom, 1864. Oorspr. papieren omslag. 20 p. Uitgegeven ten voordeele van nagelatene betrekkingen van personen, die door het vergaan eener visscherssloep zijn omgekomen. xB 7798 x 15.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849-1850. Gebonden Half leer. 297 + 328 p. - xA 0804 x 50.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. Ingenaaid. 360 + 340 p. - xK 9648 x 20.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Een Kroon voor Karel den Stouten. Historische roman. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1947. Gebonden, Stofomslag, 182 p. - xY 0781 x 8.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Een vertelling aan de kaptafel en andere novellen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 188 p. Met inleiding van L.S., en een portret van de schrijfster. xK 3300 x 7.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Majoor Frans. Veen, Utrecht/Antwerpen, 1983. 3e druk, Paperback, 318 p. - xT 3538 x 8.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Raymond de Schrijnwerker. Novelle in gesprekken. Amsterdam, G.L. Funke, 1880. Gebonden. 371 p. Premie van Het Nieuws van den Dag. Jaargang 1980. Mooi exemplaar. xB 7212 x 20.00

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Verspreide novellen en geschriften. Ingeleid door Johs. Dyserinck. Rotterdam, D. Bolle, [1912]. Gebonden VII + 332 p. Voor de eerste maal herdrukt t.g.v. het eeuwfeest harer geboorte. Met 4 platen. xL 7196 xx 10.00

BOSCH, J. Nieuwe aspecten in de Bilderdijk-studie. Groningen, J.B. Wolters, 1965. Geniet. 12 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids 58e jaargang nr. 5. xB 2423 x 6.00

BOSCH KEMPER, J. de. Levensbericht van Mr. Cornelis Jacobus van Assen. Leiden, Mij. der Nederlandsche Letterkunde, [1860]. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 7175 x 8.50

BOSDIJK, J.F. De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1848. 2e druk. Oorspr. kartonnen bedrukte omslag. N.p. met zes paginagrote litho's. - xR 9983 x 50.00

BOSDIJK, J.F. Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op Zaterdag den 12 Mei 1849. Haarlem, J.B. van Loghem, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. 68 p. Met uitvouwbare litho. - xR 5459 x 35.00

BOSKEN, J.H. en N. Beets. Toespraken gehouden bij het graf van den Weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, overleden 27 juli 1865. Utrecht, J. Bijleveld, 1865. Blanco omslag. 8 p. - xT 7804 x 8.50

BOUMAN, H. De Nederlandsche Landhuishouding, leesboek voor de hoogste klasse der lagere school. Eerste stukje: Groepen en Beelden uit het Praktische Landleven. Groningen, J.W. Wolters, 1863. Oorspr. omslag. 136 p. - xY 1133 x 30.00

BOUMAN, Hermannus. Leerrede ter aandenking van Herman Johan Royaards. Met een voorberigt en eenige aanteekeningen. Utrecht, C. van der Post Jr., 1854. Oorspr. papieren omslag. XII + 46 p. xB 5762 x 16.00

BOUMAN, J.J. Het turbulente leven van ds. Salomon Mozes Flesch (1812-1862). De Hoeksteen, 1993. Oorspr. omslag. 83 p. Ills. De Hoeksteen, 22e jaargang nr. 5/6, december 1993. xR 3980 x 8.00

BREDOW, G.G. Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen. Zutphen, H.C.A. Thieme, 1825. 6e veel verbeterde druk. Gebonden. VIII + 159 p. Uit het Hoogduitsch naar de tiende verbeterde , en volgens de behoeften van onzen tijd omgewerkt. Gebonden met behoud van oorspronkelijk omslag. Als geheel wat smoezelig. xB 0389 xx 30.00

BREDOW, G.G. Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Bewerkt naar het Hoogduitsch. G.T.N. Suringar, Leeuwarden, 1865 (omslag: S.E. van Nooten, Schoonhoven,1870). 18e veel vermeerderde en verbeterde druk. Oorspronkelijk omslag, 176 p. de uitgever Suringar signeert xY 1097 x 30.00

BRENNER, Madme. Gymnastiek voor meisjes. Een handleiding voor onderwijzeressen, ouders, enz. Vertaling H.A. Krooneman. Met 22 platen. Bodegraven, Van Rossum, 1871. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. VIII + 38 p. - xT 3149 x 75.00

BRIL, W.G. e.a. Voor drie-honderd jaren, Volks-Bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. Harderwijk, M.C. Bronsveld, 1869. Oorspr. kartonnen band. 171 p. O.m. over het Wilhelmus, tachtigjarige oorlog. xL 4472 x 25.00

BRINK, J. ten. Drie volksliederen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1875]. Oorspr. papieren omslag. 55 p. Algemeene Bibliotheek nr. 79. [rugje omgeplakt]. Het Wilhelmuslied. De Marseillaise. Die Wacht am Rhein. xR 1026 x 12.00

BRINK, J. ten. Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in XIXe Eeuw, in biographieen en bibliographieen 1830-1900. Drie delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. Gebonden. 467 + 543 + 633 p. Grotendeels herzien door den Auteur, verder bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer. xB 0671 x 50.00

BRINK, Jan ten. Brechtje Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche letteren. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1890]. Gebonden. 270 p. Vlekje op band. xB 7894 x 15.00

BRINK, Jan ten. Jan Starter en zijn Wijf. Eene novelle. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1890. Herbonden. 234 p. Herbonden: half linnen met blauwe gemarmerde platten. [bibliotheekstempeltje]. xL 6379 x 10.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 12: Letterkundige Mengelingem. Klaasje Zevenster in China. Victor Hugo en Madame Drouet. Marcellus Emants. Sacher-Masoch. De staart van Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. Het Haagsche Tooneel. Nieuw licht over Betje Wolff. Het zeventiende letterkundig congres te Mechelen. Amadis Romans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Ingenaaid. 209 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2406 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Ingenaaid. 235 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1585 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. 2e aangevulde druk. Gebonden. 236 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2413 x 22.50

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Ingenaaid. 154 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1586 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Gebonden. 154 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2414 x 22.50

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Ingenaaid. 167 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1587 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Gebonden. 167 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2415 x 22.50

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 2: Lord Edward Bulwer Lytton. Leiden, A.W. Sijthoff, 1882. Ingenaaid. 176 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2403 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888]. Ingenaaid. 179 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2408 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888]. Gebonden. 179 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2411 x 22.50

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 3: De Litteratuur der Reinaert-sagen. Marie de Fuldau. Bilderdijk. Dr. A. Pierson. Dr. B. Ter Haar. Prof. J.J. Van Oostzee. De Vlamingen over Multatuli. Lindo en Cremer. Dr. J.P. Heye. Anna Rooze van J.J. Cremer. Mr. Jacob van Lennep. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Ingenaaid. 185 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2404 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 5: Haagsche kleinigheden. Robert Hamerling. Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Ingenaaid. 211 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2405 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Ingenaaid. 137 p. - xR 2409 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Gebonden. 137 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2416 x 22.50

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 8: Victor Hugo. Jules Janin. De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Kongressen. Henri Rochefort. Frits Reuter. Arsene Houssaye. Henri Havard. Edmondo de Amicis. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Ingenaaid. 166 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1588 x 18.00

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagse Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Gebonden. 198 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2412 x 22.50

BRINK, Jan ten. Nieuwe romans. Alphonse Daudet. Emile Zola. Georg Ebers. H.J. Schimmel. Ferdinand Fabre. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1883. Gebonden gedecoreerd linnen. 198 p. - xR 2418 x 30.00

BRINK, Jan ten en Cd. Busken Huet. Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1963/1964. Oorspr. omslag. 238 p. Ills. Achter het Boek 2e/3e jrg. afl. 2,3, en 1. 1963/1964. xB 9395 x 12.00

BROEKE, Leonardus van den. Jos. A. Alberdingk Thijm bij het eeuwfeest zijner geboorte herdacht in zijn sterfhuis. [Amsterdam, Gonzaga-vereeniging], 1920. 2e druk. Geniet. 32 p. Rede uitgesproken te Amsterdam 31 maart 1920 in het sterfhuis, het gebouw der Gonzaga-vereeniging, N.Z. Voorburgwal 161. xR 0318 x 10.00

BROERE, C. (ed.). De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer. 's-Gravenhage, J.W. ten Hagen, 1840. Oorspr. omslag. 62 p. Toegelicht door C. Broere, te Velzen. [bibliotheekstempeltje]. xB 1168 x 15.00

BROES, Willem. (1766-1858). De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breede tekstenrol, ten gebruike van de Kerkelijke Leerrede en den Bijbelschen Almanak. In drie afdeelingen. Nader in tien hoofdstukken. Amsterdam, 1847. Gebonden half leer. XII + 384 + 388 + VI + 382 p. Mooi exemplaar. xL 9226 x 45.00

BROM, Eduard. Opgang. Verzen. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1895. Gebonden. III + 104 p. [Bibliotheekstempeltje op titelpagina. Ex Libris]. xL 4083 xx 12.00

BROM, G. H.J.A.M. Schaepman. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Oorspr. omslag. 54 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis. xR 3931 x 8.00

BROM, Gerard. Alberdingk Thijm. Het Spectrum, Utrecht, 1956. Gebonden Stofomslag Ills. 272 p. - xB 7215 x 12.50

BROM, Gerard. Schaepman's Frans Hals. Verklaard door ... 's-Hertogenbosch, 1922. Geniet. 20 p. Geert-Groote-Genootschap nr. 30. xB 2418 x 6.00

BROOSHOFFT, P. Academische dissolving-views. I: De groenen, groentijd en inauguratie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1875. Oorspr. omslag. 38 p. - xL 8896 x 10.00

BROUWER, W. Voor kleine kleuters. Leeslesjes voor eerstbeginnenden. Schoonhoven, S. & W.N. van Nooten, [ca. 1875]. Oorspr. omslag. 31 p. - xY 1087 x 12.00

BRUG, S.L. De Behandeling der Dieren. Natuur- en Landhuishoudkundige vertellingen voor Scholen en Huisgezinnen. Deventer, Jb. Brinkgreve, 1864. 2e druk. Oorspr. omslag. 102 p. - xY 1030 x 15.00

BRUG, S[teffen L[ambert]. Boven en Beneden de Wolken of Volks-Wereldbeschrijving. Een Leesboek voor scholen en huisgezinnen. Amsterdam, Weytingh & Brave, 1861. Oorspr. omslag. 96 p. - xY 1053 x 20.00

BRUIJN, J. de en P. Schaik. Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum. Amsterdam, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1995. Paperback. 72 p. Ills. Donum reeks IX. xB 8067 x 10.00

BRUIN, Servaas de. Een prostitutie-congres. Vermakelijke ironie in dichtmaat. J. Vlieger, Amsterdam, [ca. 1890]. Oorspr. omslag bedrukt in blauw, goud,rood en blind op blauwe ondergrond. [16 p.]. Humoristisch gedicht door Servaas de Bruin (1821-1901). xR 5088 x 15.00

BUSCO, J. de. = J.C.A. HEZENMANS. De historie van Madelgijs, zijnde eene inleiding tot de Geschiedenis der vier Heemskinderen, naar het Neerlandsche volksboek bewerkt, en met de vereischte wijzigingen nader aan haren oorsprong gebracht, door J. d. B. uitgegeven door Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Amsterdam, C.L. Langenhuysen 1861. Oorspr. omslag, 64 p. [bibliotheekstempeltje, rugje omgeplakt, omslag matig] xT 9598 x 9.00

BUSKEN HUET, Cd. Ada van Holland. Eene historisch-litterarische studie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1866. Gebonden. 107 p. Bibliotheekbandje met het oorspronkelijk omslag meegebonden. xL 5015 x 20.00

BUSKEN HUET, Cd. Brieven aan E.J. Potgieter. Eerste deel 1859-1867. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1925. Gebonden. XIII + 240 p. Met portret. [Los deel]. Uitgegeven door Albert Verwey. xR 0151 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Brieven aan E.J. Potgieter. Tweede deel 1868-1870. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1925. Gebonden. 250 p. [Los deel]. Uitgegeven door Albert Verwey. xR 0152 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1886. 2e herziene en bijgewerkte druk. Gebonden. 520 + 327 + 436 p. - xB 9402 x 40.00

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1941. 6e druk. Gebonden Stofomslag 642 p. - xH 3983 x 13.50

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1946. 8e druk. Gebonden. 640 p. Ills. - xK 6666 x 13.50

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Twee delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. 2e druk. Gebonden. - xM 8145 x 21.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien. Amsterdam, G.L. Funke, 1875. 4e druk. Gebonden. 219 p. Groen linnen goudbestempelde band. Bevat: J. van Lennep. P.T. Helv. van den Berg. C.E. van Koetsveld. Mevr. Bosboom-Toussaint. Nicolaas Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel. Multatuli. xB 7399 xx 15.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Drie en twintigste deel: Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan, Julius Stinde, Nederland en Pruisen, Bourget, Tolstoi, Zola, Joseph Victor von Scheffel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 212 p. - xB 3036 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Een en twintigste deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 218 p. - xB 3035 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Negentiende deel: Oude Romans: Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Elizabeth Wolff, Bernardin de Saint-Pierre. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 247 p. - xB 3038 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Twintigste deel. Oude Romans: Chateaubriand, Madame de Stael, Benjamin Constant. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 250 p. - xB 3034 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische fantasien. Vierde reeks, zesde deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1885. Gebonden. 219 p. Blauw linnen band met goudstempeling. xB 7169 x 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische phantasien. Deel I: J. van den Vondel. J. Cats. H.C. Poot. P. van Woensel. A.C.W. Staring. I. da Costa. A. Boxman. L. de Visser. Deel II: Mevr. Bosboom Toussaint. J. van Lennep. P.T. Helv. v.d. Bergh. C.E. van Koetsveld. N. Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel. Amsterdam, G.L. Funke, 1874. 3e druk. Gebonden. VIII + 211 + 204 p. Twee delen. - xB 7331 x 25.00

BUSKEN HUET, Cd. Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen. Amsterdam, G.L. Funke, 1874. 2e druk. Gebonden. VIII + 200 + 204 p. Groen linnen goudbestempelde banden. xB 7397 xx 25.00

BUSKEN HUET, Cd. Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Reville c.s. Voor rekening van den Schrijver. Haarlem, Van Asperen van der Velde, 1866. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 0370 x 15.00

BUSKEN HUET, Cd. Portretten van Nederlanders. Amsterdam, Elsevier, 1940. Gebonden halfleer 270 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xW 8325 x 11.50

BUSKEN HUET, Cd. Portretten van Nederlanders. Amsterdam, Elsevier, 1940. Heel leren band onafgesneden, bovensnede verguld 270 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Een van de 250 op Oud-Hollandsch gedrukte, genummerde exemplaren. Nr. 45. xB 7351 x 25.00

BUSKEN HUET, Cd. Potgieter 1860 - 1875. Persoonlijke herinneringen. Amsterdam, G.L. Funke, 1877. Oorspr. omslag. 119 p. - xL 8037 x 10.00

BUSKEN HUET, Conrad. Brieven van Cd. Busken Huet. Eerste deel: 1847-1876. Tweede deel: 1876-1886. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1890. Gebonden. 304 + 369 p. Met portret. Uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. [Titelpagina roestvlekjes]. xL 0794 x 40.00

BUSKEN HUET, Conrad. Het land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Met een inleiding van Olf Praamstra. Amsterdam, Agon, 1987. Paperback. 991 p. - xR 4097 x 12.50

BUYNSTERS, P.J. Willem Bilderdijk en de Geestenwareld. Amsterdam, 1966. Geniet. 16 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids (jrg. 60, nr. 5). Voordracht gehouden in de algemene ledenvergadering van de vereniging Het Bilderdijk-Museum, op 17 december 1966 te Amsterdam. xB 2430 x 6.00

BUYS BALLOT, C.H.D. Levensschets van Dr. Rijk van Rees, Hoogleeraar te Utrecht. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 27 p. - xB 4640 x 10.00

BUYS DE GRAAF, A. Splinter en Balk. Eerste open brief aan Dr. J.C Zaalberg Pz., Predikante te 's-Gravenhage, naar aanleiding van diens Twee brieven aan zijne R.K. medechristenen. Amsterdam, Wed. Borleffs & Ten Have, 1858. 2e druk. Gebonden half linnen. 38 p. Voor Rekening van den schrijver. [bibliotheekstempeltje]. xB 2562 x 10.00

BYRON, Lord. De Abydeensche Verloofde. Uit het engelsch van Lord Bijron door Mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1826. Gebonden. IV + 67 p. Met gegraveerde titelpagina en vignet. [ex bibliotheek-exemplaar]. xY 0937 x 15.00

BYVANCK, W.G.C. De jeugd van Isaäc da Costa (1798-1825). Twee delen. Eerste deel: W.J. Thieme & Cie, Zutphen, z.j. Tweede deel: S.C. van Doesburgh, Leiden, 1896. Gebonden, 260 + 344 p. zonder het portret. xT 9072 x 20.00

BYVANCK, W.G.C. Keur uit het ongebundelde werk. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Ingenaaid. 247 p. Zwolse drukken en herdrukken nr. 16. xH 4999 x 9.00

C. A. [CARPENTIER ALTING, Johannes Hendrik]. Hendrik en Maria, de Protestantsche en Roomsch-Catholieke jonge lieden in wederzijdsche betrekking. Een verhaal uit den tegenwoordigen tijd. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1842. Gebonden. VI + 352 p. Gegraveerde titelpagina. xR 8739 x 40.00

CALCAR, Elise van. (Geb. Schiotling). Tabitha. Armoede en Weldadigheid. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1856. Gebonden. XVI + 216 + XII + 272 p. Twee delen in een band. xT 2739 x 150.00

CALKOEN, H.J. De nieuwe kieswet. Uitgesproken in de vergadering van Burgemeesters en Secretarissen in Noord-Holland. OP Maandag den 7 September 1896. 1896, 21 p. eenzijdig gedrukt H.J. Calkoen: Burgemeestervan Edam xY 1818 x 8.00

CAMPE, J.H. Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. Te Amsterdam, Bij Ten Brink en De Vries, 1820. 4e druk Gebonden (rug netjes overgeplakt) XVI + 460 p. Defoe's 'Robinson Crusoë' in de bewerking van de Duitser Joachim Heinrich Campe (1746-1818) verscheen in 1779-1780 onder de titel 'Robinson der Jüngere'. Het werd verreweg het populairste schoolboek in Duitsland; honderd jaar later, in 1880 verscheen de honderdste editie. Campe behoorde tot de Duitse filantropijnen, genoemd naar het Philantropinum, de door Basedow in 1774 gestichte model-school in het Duitse Dessau. Zij wilden het pedagogische gedachtengoed van de Verlichting, van Rousseau met name, in de praktijk brengen. xR 3432 x 100.00

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Gebonden. 256 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 27 maart 1936. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4055 xx 12.00

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Ingenaaid. 256 p. - xB 2153 x 10.00

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Gebonden. 256 p. Met portret. - xB 0819 x 14.00

CAN, M. van. J.A. Alberdingk Thijm. Diest, P.V.B.A., [1943]. Oorspr. omslag. 71 p. Keurbladzijden uit de Nederlandsche Letterkunde 14. xR 8768 x 8.00

CANNABICH, J.F.G. Klein Aardrijkskunde voor Eerstbeginnenden. Voor het Lager Onderwijs in Nederland. Vrij bewerkt door H. Frijlink. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1867. Kartonnen omslag. 95 p. - xY 1114 x 15.00

CAPADOSE, A. De Kracht des Geloofs, of Bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijns geloofs wille in Spanje uit eenige zijner brieven opgemaakt. Amsterdam, H. de Hoogh, 1862. 1e druk. Gebonden. XXIV + 90 p. + Fondslijstje. Met twee portretten en facsimile. (Ten behoeve der verdrukte Familien). xB 6292 x 35.00

CAPADOSE, Mevr. Bijbelsche Vragen en Antwoorden ten behoeve van Christelijke Huisgezinnen. Een nieuwjaars-geschenk. Uit het Fransch vertaald Amsterdam, Hoveker, & Zoon, [1853] 2e druk. Oorspr. omslag. 55 p. - xY 1111 x 15.00

CAPPELLE, Johannes Pieter van. Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey, 1821. Ingenaaid, Kartonnen omslag, gegraveerde titelpagina en kleine gegraveerde portretten, onafgesneden, VI + 298 p. over Simon Stevin, Cornelis Drebbel, over de wiskundige verdiensten van Prins Maurits, over den invloed der Hollandsche letterkunde op de Hoogduitsche in de zeventiende eeuw, Daniel Heinsius, Bredero, over hetgene door Boerhaave en 's Gravesande tot vestiging en uitbreiding van zuivere grondbeginselen in de beoefening der natuurkunde is verrigt. xT 0942 x 120.00

CATS, Jacob. Feestviering bij de onsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadpensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven den 11den december 1829. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1830. Oorspr. omslag. IV, 17 p. Uitgegeven door het Bestuur van het Departement Schouwen der Maatschappij: Tot Nut van 'T Algemeen. Met eene afbeelding. xR 7707 x 25.00

[CATS] PEENE, H. van. Vader Cats of Een uertje van het buitenleven: blyspel met zang in één bedryf. I.S. van Doosselaere, Gent, 1855. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. Tooneelbibliotheek, 3de jaer, Nr. 25. Vertoond voor de eerste mael te Gent, op Minard's-Schouwburg, door de koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver, ten voordeele der Slagtoffers van de Overstroomingen in Noord-Nederland den 6 mei 1855. xR 4238 x 20.00

CAXTON, Pisistratus (E. Bulwer Lytton). Wat zal hij ermee doen? Naar het Engelsch door T. van Westrheene, Wz. Vier delen in twee banden. Gebroeders Binger, Amsterdam, 1858-1859. Twee delen Gebonden half leer Tegenover de titelpagina's vier gegraveerde platen door D.J. Sluyter naar C.F. Phlippeau en J.C. d'A. Gerkens. 320 + 315 + 322 + 450 p. lichte slijtagesporen xR 3412 x 80.00

[CAYTAN, L.A.]. De godvruchtigen landsman of verzameling van onderwyzingen en gebeden, byzonderlyk ten dienste der landslieden. Mechelen, P.J. Hanico, 1834. Tweede verbeterde druk. Gebonden leer. XII + 459 + 33 p. Sneden verguld. Gegraveerde frontispice en vier gegraveerde platen. - xB 7453 x 60.00

CELLA. [= Jacoba Catharina de Vos]. Langs verschillende paden. Een verhaal. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt. Amsterdam, C.A. Campagne & Zoon, 1898. 3e druk. Gebonden. 351 p. Ills. - xB 8295 x 15.00

CELLERIER, J.I.S. Sermons et prieres pour les solennites chretiennes. 3 Vol. Geneve/Paris, Abraham Cherbuliez/Masson, H. Servier, 1824. Seconde edition. Kunstleer Gebonden. - xM 8331 x 45.00

CERUTTI, F.F.X. en F.A. Brekelmans. Brieven van de Rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode 1849-1861. 's-Gravenhage, J.N. Voorhoeve, 1975. Ingenaaid. VII + 120 p. Ills. - xL 9265 x 10.00

CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. De Strijd der Gemeente. Antwoord aan Dr. A. Pierson, met een woord aan de Gemeente. Rotterdam, E.H. Tassemeijer, 1864. Gebonden. 40 p. - xL 8307 x 15.00

CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Daniel. Openbare brief van D. Chantepie de la Saussaye aan J.H. Scholten. N.a.v. de voorrede van den derden druk van 'De leer der Hervormde Kerk' enz. door laatstgenoemden. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855. Oorspr. papieren omslag. IV + 104 p. Overgedrukt uit het Maandschrift Ernst en Vrede, 1855. xB 8022 x 15.00

CHRISTEMEIJER, J.B. Proeve van eene algemeen bevattelijke beantwoording der vraag: Wat is de reden, dat wij, op het eerste aanschouwen van sommige menschen, een zeker gevoel of van behagen, of van mishagen omtrent hen, bij ons waarnemen? Eene bijdrage tot Mensch- en Zielkundig onderzoek. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1845. Oorspr. omslag. 92 p. - xR 8372 x 35.00

CLERCQ, W.A. de. Willem de Clercq (1795-1844). Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1999. Gebonden Stofomslag 495 p. Ills. - xB 3236 x 20.00

CLERCQ, Willem de. Per karos naar St. Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar uit het jaar 1816. Lochem, De Tijdstroom, z.j. Gebonden Stofomslag 258 p. Ills. Ingeleid en toegelicht door zijn achterkleindochter M. Elisabeth Kluit. xL 0497 x 15.00

COLMJON, Gerben. Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander. Den Haag, Oceanus, 1944. Gebonden, Ills., 234 p. Verlucht met foto's en facsimiles. xT 1593 x 12.00

COLMJON, Gerben. De Nederlandse Letteren in de Negentiende Eeuw. Schatgraven in platgetreden terrein. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1953. 1e druk. Gebonden. 435 p. - xB 3554 x 12.00

COLMJON, Gerben. R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid. Rijswijk, Leidsche Uitg. 1951. 2e herziene druk. Gebonden Stofomslag 241 p. Ills. - xL 0506 x 14.00

COLMJON, Gerben. R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid. Rijswijk, Leidsche Uitg. 1950. 1e druk. Gebonden. 241 p. Ills. - xL 7495 x 14.00

CONRADI, J.E. De Kinderkring. Leesboekje voor jonge kinderen. Dockum, J.J. Hansma, 1867. Oorspr. omslag. 31 p. - xY 1063 x 12.00

CONSCIENCE, Hendrik. Conscience album. Noord-Nederland aan Hendrik Conscience, 25 September 1881. Met een voorwoord van Adriaan Bom. Amsterdam, Van Munster & Zoon, [1881]. Gebonden. 110 p. Goud op snee. - xT 9142 x 20.00

CONSCIENCE, Hendrik. Count Hugo of Cravenhove: and The story of Abulfaragus. From the Flemish by ... London & New York, Burns and Oates, z.j. Gebonden. 133 p. Ills. + 12 p. Catalogue. Granville Popular Library. [Knipje uit prent tegenover titelpagina, bibliotheekstempeltje]. xB 1581 xx 16.00

CONSCIENCE, Hendrik. De Burgemeester van Luik. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879. Gebonden. 186 p. - xT 9147 x 10.00

CONSCIENCE, Hendrik. De koopman van Antwerpen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879. Gebonden. 207 p. - xT 9145 x 10.00

CONSCIENCE, Hendrik. Eene O te veel. Antwerpsche Zedeschets. Antwerpen, Drukkerij J.P. van Dieren en Comp., 1872. 1e druk. Ingenaaid. 158 p. Illustraties Edward Dujardin. - xR 7799 x 30.00

CONSCIENCE, Hendrik. Het Goudland. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879. Gebonden. 224 p. - xT 9146 x 10.00

CONSCIENCE, Hendrik. Menschenbloed. Lambrecht Hensmans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879. Gebonden. 86 + 90 p. - xT 9144 x 10.00

CONSCIENCE, Hendrik. Redevoeringen. Antwerpen, J.P. van Dieren, 1861. Gebonden. 118 p. Particuliere band, half linnen, platten gemarmerd. xL 1048 x 25.00

CONSCIENCE, Hendrik. Volledige werken in 40 delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879-1881. Gebonden gedecoreerd bruin linnen. 40 delen. - xR 6547 x 350.00

CONTESSA, C.W. / F. de la Motte Fouque / E.T.A. Hoffmann. Kinder-Marchen. Mit 12 Vignetten von E.T.A. Hoffmann. Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 1987. Oorspr. omslag. 350 p. Herausgegeben von Hans-Heino Ewers. xR 1482 x 8.00

CONTROLEUR. Komische gedichten. Met een voorwoord van J.A. AlberdingkThijm. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1884. Gebonden. 78 p. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren). xB 4647 xx 25.00

CONTROLEUR. Komische gedichten. Van den Controleur. Met een voorwoord van J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1884. 1e druk. Gebonden. VI + 78 p. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren). xR 8024 x 18.00

CONVIVA. (Gerard Keller). Het servetje. Herinnering aan Oefening Kweekt Kennis. Amsterdam, Elsevier, 1899, 2e druk. Gebonden. 79 p. - xT 1573 x 25.00

COREMANS, Edward. La Litterature Neerlandaise en Belgique depuis 1830. Rotterdam/Bruxelles, Meindert Boogaerdt/La Librairie Flamande, 1905. Ingenaaid. 167 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 7889 x 10.00

COSIJN, P.J. Eenige Taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleeraar J. van Vloten. Haarlem, Erven F. Bohn, 1871. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 8765 x 12.50

COSTA, Isaac da. Beschouwing van het Evangelie van Lucas. Twee delen H. Hoveker, Amsterdam, 1850-1852. Gebonden XVI + 310 + VIII + 330 p. uniforme set, half linnen met gemarmerde platten xR 3877 x 30.00

COSTA, Isaac da. Da Costa Bloemlezing uit zijn werken. Ingeleid door M.A.P. Poelhekke. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1920. Gebonden. 170 p. - xT 0826 x 9.00

COSTA, Isaac da. Hagar. Inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1925. 3de herziene druk. Gebonden. 85 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xT 0810 x 8.50

COSTA, Isaac da / J.P. Hasebroek. Da Costa's Kompleete dichtwerken. Arnhem, D.A. Thieme, 1870-1871. Gebonden. Vier delen in twee banden. Met portret. - xB 7211 x 35.00

COSTA, Isaac de. God met ons, hymne. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1826. Gemarmerd papieren omslag. 22 p. - xB 4657 x 25.00

CRAMER, A.M. Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden. Johannes Muller, Amsterdam, 1837. Ingenaaid, Oorspr. uitgeversomslag, portretgravure van Menno Simons t.o. titelpagina, onafgesneden, VI + 207 p. mooi exemplaar xB 8959 x 80.00

CREMER, J.J. Bella Roel. Overbetuwsche vertellingen. Met 6 gelithografeerde platen, Amsterdam, G.L. Funke, [1871]. Oorspr. omslag. onafgesneden, 75 p. Omslag smoezelig. Rug omgeplakt xY 1957 x 15.00

CRUCQ, J.K. Cryptogamen. Amsterdam, Gebr. Koster, z.j. Oorspr. omslag. 83 p. - xL 4318 xx 17.50

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Drukfouten, Flaters in en over boeken, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Zonderlinge testamenten, Koopjesgevers. Amsterdam, R.C. Meijer, Augustus 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7904 x 5.00

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Flaters in en over boeken, Het toneel, Zonderlinge testamenten, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Van den Kansel. Amsterdam, R.C. Meijer, October 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7902 x 5.00

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Het toneel, Canards, Drukfouten, Van den kansel, Geestige gezegden, Zonderlinge testamenten. Amsterdam, R.C. Meijer, September 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7903 x 5.00

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Flaters in en over boeken, Het toneel, Van den Kansel, Hoge ouderdom. Amsterdam, R.C. Meijer, December 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7901 x 5.00

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Verstrooidheid, Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Zonderlinge testamenten, Het toneel, Voor de balie. Amsterdam, R.C. Meijer, Januari 1874. Or. omslag. 48 p. - xK 7905 x 5.00

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Zonderlinge testamenten, Verstrooidheid, Het toneel, Flaters in en over boeken, Hoge ouderdom, Antipathie. Amsterdam, R.C. Meijer, November 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7906 x 5.00

DAEMS, S. Levensschets van Hilda Ram. Gent, A. Siffer, 1901. Oorspr. omslag. 40 p. Met portret. - xL 8028 x 20.00

DAM VAN ISSELT, E.W. van. Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Heull. (Met vier staalgravuren). Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., [1855]. Gebonden gedecoreerde linnen band. Sneden verguld. 34 p. - xR 2328 x 75.00

DAVID, J. [Jean Baptiste David]. I: Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland. II: P.J. Harrebomee, Vierde twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden. III: F.C. de Greuve, Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk Over de deelen der rede. [Amsterdam, G. Portielje & Zoon], [1853-1854]. Papieren omslag. 307-424 p. Uit: Archief voor Nederlandsche taalkunde, verzorgd door A. de Jager. Vierde deel. bibliotheekstempel xB 7891 x 15.00

DE MIDDELAER. De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Tweede jaargang nr: 1, october 1841 - nr 12: augustus/september 1842. [Mist nrs: 4 en 8]. Leuven, Vanlinthout en Vandenzande, 1841-1842. Oorspr. papieren omslagen. 10 van de 12 afleveringen. [rugjes omgeplakt]. xR 4382 x 40.00

DE MIDDELAER. De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: XI en XII augustus/september 1841. Leuven, Vanlinthout en Vandenzande, 1841. Oorspr. papieren omslag. 569-666 p. [rugjes omgeplakt]. xR 4383 x 10.00

DE MIDDELAER. De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: X, july 1841. Leuven, Vanlinthout en Vandenzande, 1841. Oorspr. papieren omslag. 497-568 p. [rugje omgeplakt]. xR 4384 x 10.00

DE MIDDELAER. De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: I, october 1841. Leuven, Vanlinthout en Vandenzande, 1841. Oorspr. papieren omslag. 56 p. [rugje omgeplakt]. xR 4385 x 10.00

DEGENHARDT, W. Vaderlandsche Geschiedenis. Een Leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der Volksschool. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1865. Oorspr. omslag. 190 p. - xY 1102 x 15.00

DENYS, Pieter. Hendrik Groenlandt, eene gebeurtenis uit de jaren veertig. Rouselare, Stock & Zusters, 1873. Oorspr. bedrukt papieren omslag 40 p. Pieter Denys 1849-1930. [omslag hersteld]. Dit werkje werd ten voordeele van een beproefd huisgezin uitgegeven. [debuut]. xB 8343 x 17.00

DEPREZ, Ada. Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Twee delen. Deel I: Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Deel II: Bio-Bibliografische lijst van de correspondenten bio-bibliografie van F.A. Snellaert. Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1977-1978. Or. omslag. 293 + 384 p. VIe Reeks 107-107bis. xK 1834 x 35.00

DEVENTER, M.L. van. Het jaar 1566. Eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Met een voorwoord van R.C. Bakhuizen van den Brink. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1856. Oorspr. papieren bedrukte omslag. X + 80 p. - xR 9549 x 12.50

DEYSERINCK, Johs. Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken. Met reproducties, deels naar onuitgegeven teekeningen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1907. 1e druk. Gebonden. 112 p. Met portret en 68 afbeeldingen. xL 0428 x 25.00

DIOSKORIDES. Roskamtonen. Honderd rijmen. Utrecht/Workum, Gebr. van der Post/H. Brandenburgh & Zoon, 1872. Gebonden. 84 p. - xR 8549 x 25.00

DOKKUM, J.D.C. van. Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, [1913]. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. Populair Wetenschappelijk Nederland No. 4. xB 7536 x 10.00

DONKER, N. en H.J. Schimmel. Nederland. Eerste deel 1860. Met medewerking van verschillende Letterkundigen. Amsterdam, J.C. Loman Jr. 1860. Gebonden. 372 p. Ills. Platen naar oorspronkelijke teekeningen. xT 7967 x 20.00

DONOVAN, Dick. Toch gegrepen. Amsterdam, N.J. Boon, z.j. Oorspr. omslag. 44 p. Boon's Geillustreerde Novellen Bibliotheek nr. 90. xT 5165 x 15.00

DOZY, R.P.A. Over den gunstigen invloed, dien de omwentelingen in Frankrijk, sedert 1789, hebben uitgeoefend op de studie der middeleeuwsche geschiedenis. Te Leyden, bij E.J. Brill, 1850. Oorspr. omslag. 31 p. Redevoering ter aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Leyden den 9den Maart 1850. xL 8044 x 12.00

DROST, Aarnout. Meerhuijzen. Letterkundig zeden-tafereel, uit den aanvang der XVIIde eeuw (1601). De Kaninefaat, geschiedkundige karakterschets. Den Haag, Henri J. Stemberg, 1881. Oorspr. omslag. 47 p. Bibliotheek voor School en Volk nr. 8. Onder redactie van W.P. Wolters. xT 4842 x 15.00

DROST, Aernout. De pestilentie te Katwijk (1625). Met een inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933. 2e druk. Gebonden. 253 p. Bandontwerp Fre Cohen. Aernout Drost 1810-1834. xT 0653 x 10.00

DROST, Aernout. De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys. Amsterdam, G. Schreuders, 1906. 1e druk. Gebonden. 250 p. Aernout Drost 1810-1834. xB 5099 x 20.00

DUIJL, C.F. van. Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel. Kampen, Laurens van Hulst, 1886. Gebonden. 240 p. - xL 3666 xx 25.00

DUIJL, C.F. van. Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel. Kampen, Laurens van Hulst, 1886. Gebonden. 240 p. Ills. - xL 8664 x 25.00

DUIJS, C.J.B. van der. J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, Mari J. Ternooij Apel, 1889. Oorspr. omslag. 77 p. Met portret. - xR 8113 x 15.00

DUINE, Jan van. Een vooroordeel. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 160. mist achterzijde omslag. xT 5162 x 12.00

DUVILLERS, C. Lofspraek der polders. C.J. Vanryckeghem, Gend, 1840. Tweede uytgaef Oorspr. bedrukt omslag, 24 p. ten profyte eener Polderschool. klein stukje uit omslag xT 2019 x 15.00

DYSERINCK, Joh. Hildebrands Camera Obscura. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1882. Oorspr. omslag. 70 p. Vermeerderde herdruk uit De Gids van dec. 1881. - xB 5593 x 15.00

DYSERINCK, Joh. Hulde aan Betje Wolff en Aagje Deken. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1884. Oorspr. omslag. 96 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8727 x 10.00

DYSERINCK, Joh. Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1881. Oorspr. omslag. XVI + 54 p. Onafgesneden. - xB 7740 x 20.00

DYSERINCK, Johs. Dr. Nicolaas Beets. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1903. Gebonden. VII + 180 p. Illustraties. Met exlibris van C.G.L. Apeldoorn. [Knipje uit titelpaginga]. xB 7317 x 15.00

DYSERINCK, Johs. Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan. Meulenhoff & Co. Amsterdam 1908. Gebonden IX + 135 p. Ills. Herbonden met behoud van omslag. xB 4531 x 17.00

EBERHARD, A.G. Hanchen und die Kuchlein. Halle, Rengerschen Verlag, 1823. Oorspr. kartonnen omslag. 211 p. Ills. 10 x 12 cm. rugje beschadigd xR 7715 x 60.00

EEGHEM, W. van. Jan Frans Willems en Willem Bilderdijk. Z.p., 1946. Oorspr. omslag. 21 p. Overdruk Kon. Vlaamsche Acad. voor Taal- en Letterkunde, Openbare Vergadering der Academie op 16 juni 1946. xL 7140 x 8.00

EEN KATHOLIEK. Een woord over de Katholieke Partij in Nederland. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1899. Oorspr. omslag. 24 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2565 x 8.00

EFFEN, Justus van. BROER OKELES. [= C.E. Bakker]. Ienfaldige ljeafdescijdnis uwt de earste helfte fen de achttsjiende ieuw, uwt it holloans forfrijsce. Hearenfeen, F. Hessel, 1844. Oorspr. omslag. 20 p. - xR 7270 x 20.00

EIGEMAN, Jacob. Kunst en Keur. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere Christelijke School. Leiden, A.W. Sijthoff, 1881. Oorspr. omslag. 97 p. Op omslag: Amsterdam, J. Vlieger. xY 1067 x 15.00

EILERS KOCH, J.R. Zedeleer in spreuken. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. D. du Mortier en Zoon, Leiden, 1850. Oorspr. omslag, VIII + 84 p. - xR 9325 x 12.00

ENGELBERTS GERRITS, G. Schoonheden uit Nederlandsche dichters der XVIIIe, XVIIIe en XIXe eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. IV + 245 p. - xT 2730 x 15.00

ENST KONING, G.V. Het huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden. H.J. Poelders, Amsterdam, 1836. Orig. kartonnen band, VIII + 75 p. litho t.o. titelpagina. band iets sleets xT 4830 x 50.00

ERMANN, H. Eene Garve. Dichtstukjes. Leiden, J.W. van Leeuwen, z.j. Gebonden. V + 181 p. bibliotheek-stempeltje xL 6050 xx 15.00

ERMERINS, J.W. Levensberigt van Claas Mulder. Amsterdam, C.G. van der Post, 1868. Oorspr. papieren omslag. 21 p. Overgedrukt uit het Jaarboek 1867 der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Claas Mulder 1796-1867, Hoogleraar Scheikunde en Natuurlijke Geschiedenis. xB 8427 x 15.00

ESSER Jr., I. Verstrooide bladen. Huinink, A.H. ten Bokkel, 1887. Gebonden onafgesneden. 196 p. op band: H.D. Tjeenk Willink, Haarlem xL 4088 x 15.00

EWALD, J.L. Huwelijks-betrekkingen en Huwelijks-leven. Gedachten. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1858. Gebonden. 87 p. fraai bandje. [Met opdracht van Suringar]. xR 7989 xx 45.00

FABIUS, D.P.D. Huiskamer en Keuken. Een tweetal schetsen. Leiden, D. Donner, 1897. Gebonden. 161 p. - xR 7987 x 20.00

FEITH, Rhijvis. Dicht- en prozaische werken. Tweede deel. Brieven I-II. Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1824. Oorspr. omslag. 246 p. Gegraveerde titelpagina en vignet. los deel. xL 8998 x 20.00

FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Moeurs de province. Douze compositions par Albert Fourie gravees a l'eau forte par E. Anot et D. Mordant. Paris, A. Quantin Imprimeur-Editeur, 1885. Reliure demi-cuir 407 p. De eerste geillustreerde uitgave. xL 5679 xx 200.00

FOGTELOO, C. De Overwintering op Nova Zembla en andere oorspronkelijke vaderlandsch-historische novellen. Alkmaar, Herm. Coster & Zoon, 1888. Oorspr. omslag. 154 p. rug matig xR 7489 x 20.00

FOKKE SIMONSZ, A. Amsterdamsche burgers-winteravond-uitspanningen. C. Timmer, Amsterdam, 1808. Omslag, Met twee karikatuur platen, VI + 99 p. - xT 6847 x 50.00

FOKKE SIMONSZ, A. De oude en jonge Janus, of gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag. H. Gartman, Amsterdam, 1807. Gemarmerd papieren omslag VIII + 76 p. bibliotheekstempeltjes. Met drie caricatuurplaten door [J.E.] Marcus naar [J.] Smies. Twee verhandelingen van de Amsterdamse veelweter, broodschrijver en voordrachtskunstenaar Arend Fokke (1755 - 1812). Hij heeft ze ongetwijfeld eerst in Felix Meritis, in Doctrina et Amicitia of in een bijeenkomst van 't Nut voorgedragen, want in deze en andere genootschappen trad hij regelmatig op als spreker. xR 1887 x 50.00

FOKKE SIMONSZ, A. De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard. Nayler & Co., Amsterdam, 1846. 5e druk, Blanco omslag, onafgesneden, 153 p. bibliotheekstempeltjes. xR 2286 x 50.00

FOKKE SIMONSZ, A. Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegorisch verklaard, of De waereldsche kermismarkt. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes, 1806 . Gespikkeld papieren omslag [IV] + 80 p. bibliotheekstempeltjes. Met een caricatuurplaat door [D.] Veelwaard naar [J.] Smies. xR 1893 x 45.00

FOKKE SIMONSZ, A. Het (Latijnsch) spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een' boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes, 1806 . Gespikkeld papieren omslag [IV] + 36 p. bibliotheekstempeltjes. Met een caricatuurplaat door [D.] Veelwaard naar [J.] Smies. xR 1891 x 45.00

FOKKE, SIMONSZ, A. Het oud Fransch spreekwoord: Point d'argent, point de Suisses! of Geen geld, geen Zwitsers! ironiesch en komiesch historiesch verklaard. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes, 1809 . Gespikkeld papieren omslag IV + 44 p. bibliotheekstempeltjes. Met een caricatuurplaat door [D.] Veelwaard naar [J.] Smies. xR 1895 x 45.00

FOKKE SIMONSZ, A. Verzameling der werken van A. Fokke, Simonsz. VII: Iets over alles I en II. Te Amsterdam, bij J.C. van Kesteren, 1882. Gegraveerde titelpagina, Gebonden, XII + 240 p. stempeltje op titelpagina xT 6852 x 25.00

FOKKE SIMONSZ, A. Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1831. 2e druk. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 257 p. Met gegraveerde titelpagina en 6 gegraveerde platen. xR 8360 x 100.00

FONTAINE, J. de la. Fables de J. Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandre et W.-H. Freeman. Bernardin-Bechet, Paris, 1874. Gebonden Ills. 432 p. band mooi gerestaureerd xR 2268 xx 40.00

Fr. L.F.J.H. en J.F.S. Allegorie bij het Vijf-en-zeventigjarig Bestaan der Maatschappij V.W. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 13 p. - xT 5529 x 15.00

FRANCKEN, W. Bijwerk, op 't gebied van Kunst en Geschiedenis. Rotterdam, Oldenzeel, 1861. Oorspr. papieren omslag. 207 p. - xR 8359 x 18.00

FRANSEN JZ, P. Graankorrels. Leesboekje voor de Volksschool. Amsterdam, H.J. Otto, 1880. Oorspr. omslag. 57 p. - xY 1089 x 12.00

FRANSEN JZ., P. Meibloempjes. Leesboekje voor de Volksschool. Amsterdam, H.J. Otto, 1881. Oorspr. omslag. 82 p. - xY 1056 x 12.50

FRANSEN JZ., P. Sprokkelingen. Leesboek voor de Hoogste Klasse der Volksschool. Amsterdam, H.J. Otto, 1881. Oorspr. omslag. 144 p. - xY 1058 x 15.00

FRANSEN JZ, P. Spruitjes. Leesboekje voor de laagste klasse der Volksschool. Amsterdam, H.J. Otto, 1880. Oorspr. omslag. 58 p. - xY 1088 x 12.00

FRUIN, R. De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als Archivaris des Rijks 1854-1865. Hoofdzakelijk uit zijn ambtelijke correspondentie toegelicht. 's-Gravehage, Algemeene Landsdrukkerij, 1926. Oorspr. omslag. 248 p. - xB 9573 x 50.00

GAAY FORTMAN, B. de. Levensbericht van Mr D.P.D. Fabius. Leiden, E.J. Brill, 1932. Oorspr. papieren omslag. 28 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1931-1932. Dammes Paulus Dirk Fabius 1851-1931. Hoogleraar in de rechtswetenschap en lid van de Raad van State. xB 8435 x 7.00

GAAY FORTMAN, B. de. Over den arbeid van den Reveilkring na 1840. Amsterdam, [1931]. Oorspr. omslag. 43 p. Overdruk uit: Stemmen des Tijds. xB 6001 x 8.00

GEDENKBOEK. Gedenkboek der Feestviering van het Vijftigjarig bestaan der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, op 12, 14 en 14 Augustus 1867. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1868. Gebonden. 163 p. Met een Chromolitho. - xY 1898 x 75.00

GEEL, J. Brieven van Geel 1836-1846. Z.p. 1906. Papieren omslag. 30 p. Overgedrukt uit De Gids 1906 No. 8. xB 6719 x 8.50

GEEL, Jacob. Gesprek op den Drachenfels. Te Amsterdam bij A.A. Balkema, [1944]. Oorspr. omslag, 51 p. Herdrukt naar de eerste uitgave, van 1835, volgens boekvormelijke aanwijzingen van Reinold Kuipers met de Bodoni No 3. van de Monotype. (De Jong 297). xR 9342 x 20.00

GEEL, Jacob. Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog over de literatuur in de negentiende eeuw. Herdruk verzorgd door J.C. Brandt Corstius. Athenaeum Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1981. 4e druk, Ingenaaid, 75 p. - xR 8017 x 9.00

GEEL, Jacob. Mengelwerk. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. Ingenaaid. 139 p. Met inleiding en aantekeningen door J. de Rooij. Klassiek Letterkundig Pantheon 199. xL 0529 x 8.00

GEEL, Jacob. Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met een inleiding en aantekeningen van C.G.N. de Vooijs. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1911]. Gebonden. XXII + 209 p. Nederl.-Bibliotheek No. CX xL 0412 x 8.00

GEEL, Jacob. Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Leiden, Gebroeders Van der Hoek, 1895. 6e druk. Gebonden XXIV + XII + 271 p. - xH 1563 x 16.00

GEEL, Jacob. Wat proza. Leiden, Gebr. van den Hoek, [1870]. Oorspr. omslag. 50 p. - xR 9391 x 10.00

GENESTET, P.A. de. Complete gedichten. Inleiding en aanteekeningen door H.L. Oort. Met twee portretten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. [1933]. Ingenaaid met stofomslag, 419 p. Nederlandsche Bibliotheek. xR 7982 x 15.00

GENESTET, P.A. de. De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Amsterdam, E. &. M. Cohen, z.j. 18e druk. Gebonden. Ills., LXII + 424 p. Band Wenckebach. Geïllustreerd. Voorafgegaan door een levensschets van De Genestet door C.P. Tiele. xK 1572 xx 11.50

GENESTET, P.A. de. De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1869. Herbonden. 345 + 358 p. + Facsimile van een brief aan C.P. Tiele. Met portret. xH 4260 x 34.00

GENESTET, P.A. de. De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen in een band. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1871. 2e druk Gebonden half leer. XVI + 361 + XI + 366 p. Met portret. Boekbindersetiket: J.A. van Waarden, boekbinder, Dijkstraat 13, Amsterdam. [scharnier iets ingescheurd aan voorzijde]. xR 3036 x 45.00

GENESTET, P.A. de. Eerste gedichten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1863. 3e druk. Gebonden. XVIII + 299 p. - xB 5461 xx 20.00

GENESTET, P.A. de. Gedichten. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door G.A. Brands en R.W. Lieve. 's-Gravenhage/Batavia, G.B. van Goor, 1948. 2e druk. Ingenaaid. 208 p. Ills. Roest vlekjes op omslag. xH 7837 x 7.00

GENESTET, P.A. de. Laatste der Eersten. Verspreide gedichten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1862. 2e druk. Gebonden. XI + 288 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4245 xx 15.00

GENESTET, P.A. de. Laatste der Eersten. Verspreide gedichten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1863. 3e druk. Gebonden. XI + [14-]288 p. - xB 5462 x 20.00

GENESTET, P.A. de. Nagelaten brieven 1829-1861. Verzameld, geannoteerd en ingeleid door C.M. Verkroost. Delft, Elmar, 1976. Gebonden Stofomslag XXX + 249 p. - xH 5511 x 13.50

GERBRANDS, P. Thieme's Leesboekje voor Eerstbeginnenden met Schrijfletters. 2e en 3e stukje. Arnhem, G.J. Thieme, [1875]. Oorspr. omslagen. 16 + 16 p. - xY 1144 x 16.00

GERDES, E. Christelijke Philanthropie in Nederland. Reisherinneringen van E. Gerdes. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch. Nijmegen, P.J. Milborn, 1880. Gebonden. 490 p. Met gekleurden platen. - xR 9500 x 100.00

GERRITS, Lodewyk. De Godverzaker. Amsterdam, B.J. van Kesteren, 1852. Ingenaaid. 160 p. - xT 2624 x 15.00

GEURTS, P.A.M. e.a. J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Een bundel opstellen. Baarn, Arbor, 1992. Paperback. 283 p. Ills. - xT 1027 x 15.00

GEZELLE, Guido Tijdkrans. Rousselaere, Jules De Meester, 1893. Gebonden. 395 p. - xT 0891 x 50.00

GILDEMEESTER & BOISSEVAIN. Amsterdam als katoenmarkt. Amsterdam, C.A. Spin & Zoon, [1870]. Oorspr. omslag. 10 p. Niet in den handel xY 0543 x 10.00

GLASIUS, B. Vijftig jaren geleden. 1813 - 1863. 's-Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1863. Oorspr. omslag. 55 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8316 x 25.00

GLATZ, J. Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Eerste deel. Te Amsterdam, bij de Wed. M.H. Helmig, 1831. Vierde druk, Gebonden, Ills., 198 p. Met vier handgekleurde gravures van G.I. de Huijzer naar L. van Ollefen. Scheurtje in kneep. xR 9521 x 75.00

GLATZ, Jacob. Minona, of aangename verhalen voor jonge meisjes. Te Amsterdam, bij M. Westerman, 1823. 2e druk, Ingenaaid, VIII + 219 p. Mist rug en achterplat, voorplat geschaafd. Twee handgekleurde plaatjes. Bijgeloten briefje met provenance xR 9519 x 40.00

GLATZ, Jakob. Kleine Duitsche Familie van Groendal in een nieuw Hollandsch gewaad, door P. Hanou van Arum. Een geschenk voor de jeugd. Met [3] platen gegraveerd bij Lange. P. van Rossen, Amsterdam, 1839. [2e druk], Gebonden in oorspronkelijk bedrukt karton (rugje later omgeplakt), Ills., VIII + 172 p. De titelpagina is beschreven met mededelingen over de medewerkers aan deze druk t.b.v. wettelijk depot. bibliotheekstempeltje (Nat. Bibl). 1e uitgave van de vert. o.d.t.: De kleine familie van Groendal. - 1821. Vert. van: Unterhaltungsbuch der kleinen Familie van Groendal. - 1800-1801. xY 1117 xx 70.00

GOBBERS, Walter. Vierde colloquium: Pieter Frans van Kerckhoven 1818-1857. Antwerpen, 1988. Oorspr. omslag. 87 p. Contactgroep 19de eeuw. Dr. F.A. Snellaertcomite. xR 6468 x 8.00

GOEVERNEUR, J.J.A. Avonturen en Ontmoetingen van den Kleine Hans. Amsterdam, J. Vlieger, [1890]. Oorspr. omslag. 40 p. 16 p. - xT 5353 x 10.00

GOEVERNEUR, J.J.A. De Dichtwerken. Twee delen in een band. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. [1882]. Gebonden. 256 + 256 p. + inhoud. - xL 8663 x 22.50

GOEVERNEUR, J.J.A. en W. Hecker. Vlaamsche Poezij. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onzen tijd. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1857. 2e druk. Gebonden. VIII + 216 p. Bevat o.a: K.L Ledeganck. Vrouwe van Ackere. J. van Beers. Th. van Ryswyck. H. Peeters. Prudens van Duyse. J.A. de Laet. J.M. Dautzenberg. J. Nolet de Brauwere van Steeland. F.J. Blieck. W. Rogghe. Ph. Blommaert. xL 8502 x 12.00

GOEVERNEUR, Johan J.A. Hoe langer hoe liever. [naar het Duits van Wilhelm Hey; met 6 platen [lithographie] van Otto Eerelman]. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1876. Gebonden half linnen. [28] p. Goeveneur's Fabelboek. xT 1525 x 40.00

GORTER, Simon. Brieven van Simon Gorter. Uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1940. Ingenaaid. 88 p. Roestvlekjes. xK 6122 x 16.00

GOUDOEVER, A. van. Sermo, ad discipulos habitus die XVIII. m. Septembris anno MDCCCXXXIX [met] Mededeelingen nopens de heerbanen en den cursus publicus in het Romeinsche rijk, voornamelijk in de 2e, 3e en 4e eeuw onzer jaartelling [Utrecht, 1839]. Onbedrukt blauw omslag 28 + 27 p. Het onderwerp van de eerste publicatie: Philip Willem van Heusde (1778-1839). xR 2250 x 20.00

GOUDOEVER, Antonie van. Levensberigt van wijlen den hoogleeraar Philippus, Willem van Heusde. Utrecht, N. van der Monde, 1840. Papieren omslag. 39 p. - xR 6127 x 12.50

GOUKA, A. Wis- en Werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt, uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, ten dienste van gevorderde leerlingen. Middelburg, De Gebroeders Abrahams, 1847. Oorspr. omslag. VI + 122 p. Met 1 uitslaande plaat met meetkundige figuren in steendruk. Rugje ontbreekt, wat beduimeld. xB 0388 x 35.00

GOURAUD, Julie. Cecile ou la petite soeur. Paris, Librairie Hachette et Cie., 1875. Gebonden. 278 p. Vignettes sur bois, par J. Desandre. xH 5933 x 9.00

GOUW, J. ter. Kijkjes in de oude school. II. Oude schoolboeken. Leiden, A.W. Sijthoff, [1872]. Oorspr. omslag. 45 p. Ills. Algemeene Bibliotheek 40. xY 1129 x 12.50

GOUW, J. ter. Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1878. Gebonden, Ills. XV + 262 + XVI p. Met Platen en eene Kaart [Kaart van de stad Amsterdam en hare omstreken in het midden der zestiende eeuw]. rug zwak, kaart verstevigd met sellotape. Geschiedenis van Amsterdam in de Spaanse tijd (1567-1578). xT 6865 x 40.00

GRAND-CARTERET, J. La femme en Allemagne. Avec 144 illustrations dont deux eaux-fortes et trois planches en couleur. Paris, Louis Westhausser, 1887. Linnen Gebonden. 327 p. Ills. Mooie 19e eeuwse band. xM 9999 x 100.00

GREEVENBROEK, Jacobus T.R. van. E.J. Potgieter. L'Homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la litterature Francaise. Amsterdam, Jasonpers, 1951. Oorspr.. omslag. 212 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 6 maart 1951. [bibliotheekstempeltje]. xB 0807 x 18.00

GREUVE, Frederik Christiaan de. Redevoering van Frederik Christiaan de Greuve over de allerheilzaamste vruchten, die van het opgerigte Collegium Philosophicum te wachten zijn, ter inhuldiging van hetzelve in 't openbaar uitgesproken den XVII October 1824 aan de Hoogeschool te Leuven. Leuven, Vanlinthout en Vandenzande, 1825. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 5476 x 12.00

GRINWIS, C.H.C. Het leven van den hoogleeraar R. van Rees. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het Rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool den 28 Maart 1876. Utrecht, Kemink & Zoon, 1876. Oorspr. omslag. 54 p. - xB 4653 x 10.00

GROEN VAN PRINSTEREN, G. Wat dunkt U van het voorstel de Brauw? Bijdrage ter beantwoording II. Amsterdam, H. Hoveker, 1867. Oorspr. omslag. 76 p. Met potlood-aantekeningen in de marge. xT 7422 x 12.50

GROEN VAN PRINSTERER, G. 1813 in het licht der volkshistorie herdacht. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1863. 2e druk. Oorspr. omslag. 72 p. - xB 0317 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Tweede stuk. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum, 1848. Oorspr. omslag. 33-72 p. Omslag scheurtjes. xB 0329 x 7.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Derde stuk. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum, 1848. Oorspr. omslag. 73-117 p. - xB 0330 x 7.50

GROEN VAN PRINSTERER, G. Brieven van J.A. Wormser. Medegedeeld door... Eerste deel: (1842-1852). Tweede deel: (1853-1862). Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1874-1876. Gebonden. 296 + 302 + XLIII p. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van Christelijke Lectuur. [Rugjes omgeplakt]. xB 7347 x 25.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. Gebonden half linnen. X + 178 p. - xB 7343 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. Oorspr. kartonnen omslag. X + 178 p. - xR 3936 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Enkele herinneringen uit Mr. Groen van Prinsterer's laatste dagen. 's-Gravenhage, 1885. Oorspr. omslag. 15 p. Rugje omgeplakt. xB 0337 x 7.50

GROEN VAN PRINSTERER, G. Grondwetherziening en eengezindheid. Amsterdam, Johannes Muller, 1849. Gebonden half leer. VIII + 556 p. Deel I: De staatshervorming van 1848. Deel II: De anti-revolutionaire partij. Deel III; De revolutionaire partijen. Deel IV: Donker Curtius, Guizot, Het Nederlandsche Volk. Deel V: De Gids. Deel VI: Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud. Deel VII: Repliek aan De Bosch Kemper, Repliek aan Den Tex. Deel VIII: Kerkelijk Staatsregt. Deel IX: Wetenschap en achteruitgang. xB 0378 x 50.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek I. Amsterdam, H. Hoveker, 1868. Oorspr. omslag. 15 p. - xB 0331 x 7.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage. Amsterdam, Hoveker en Zoon, 1876. Ingenaaid. XII + 214 p. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xB 1896 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. 3e druk. Gebonden. 108 p. - xL 8041 x 12.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Leervrijheid of Kerkbewustzijn. Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. 1e druk. Gebonden. 24 p. Gebonden half linnen met behoud van oorspr. omslag. Bibliotheekstempeltje op omslag, Bibliotheek Dr. Abraham Kuyperstichting. xB 0324 x 12.50

GROEN VAN PRINSTERER, G. Maurice et Barnevelt. Etude Historique. Utrecht/Bruxelles/Leipzig, Kemink et fils/C. Muquardt/T.O. Weigel, 1875. Gebonden. [16] + CCXXII + 102 + 170 p. De Vries 148. xB 7342 x 25.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Narede van vijfjarigen strijd. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855. Gebonden. 168 p. (overgedrukt (bijkans onveranderd) uit de Nederlander, no. 1525-1539). [Half linnen met behoud van Oorspr. omslag]. [De Vries 92]. xB 0134 x 20.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Narede van vijfjarigen strijd. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855. Omslag. 168 p. (overgedrukt (bijkans onveranderd) uit de Nederlander, no. 1525-1539). Blanco omslag. xB 0327 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Nederlandsche gedachten. Nr 1-124. 1869-1871. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Gebonden. 404 + 400 + 192 p. [Rug licht beschadigd]. [Drie delen in een band]. xB 7349 x 100.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Ongeloof en Revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Amsterdam, H.A. Bottenburg, 1903. Ingenaaid. XVI + 413 p. + register. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xB 0380 x 30.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Oorspr. omslag. 37 p. - xB 0340 x 10.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Over het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1857. Gebonden half leer. 209 p. De Vries 99. xB 0167 x 30.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Over het verband van de Openbare Volksschool en de Godsdienst. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855. Oorspr. omslag. 24 p. Advies in de Tweede Kamer der Staten Genraal den 30 november 1855. xB 0316 x 10.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Studien en Schetsen ter Schoolwetherziening. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1865. Gebonden. XX + 154 p. Gebonden half linnen, op band bibliotheekstempeltje. De Vries 129. xB 0342 x 15.00

GROEN VAN PRINSTERER, G. Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ... Utrecht, Kemink en Zoon, 1856. 2e druk. Oorspr. omslag, onafgesneden, 167 p. rug omgeplakt xT 9588 x 15.00

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] DIEPENHORST, P.A. Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1911. Gebonden. 41 p. Gebonden half linnen, bibliotheekstempeltje. Christendom en Maatschappij. xB 0334 x 10.00

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] SAVORNIN LOHMAN, Jhr. Mr. de. Groen van Prinsterer. Baarn, Hollandia, 1914. Geniet. 40 p. Onze Groote Mannen Serie I, No 6. xL 9313 x 8.00

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] SNELLER, Z.W. Groen van Prinsterer en Fruin. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1949. Oorspr. omslag. 110 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 12, No. 12. xL 9312 x 15.00

GROENEWEGEN, J.H. Bibliographie der werken van Everhardus Johannes Potgieter. Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1890. Oorspr. omslag. XII + 192 p. De werken van E.J. Potgieter XIX. - xB 7893 x 18.00

GUNST, F. Wijwater voor Roomsch-Katholieken. Open antwoord aan den Kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn geschrift: Kalk voor Vrijmetselaren. Amsterdam, F. Gunst, 1863. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6746 x 20.00

HAAKMAN, H. / M.C. van Hall en J. Kinker e.a. Ter nagedachtenis van Cornelis Loots. Amsterdam, Johannes van der Hey en Zoon, 1835. Oorspr. kartonnen bedrukte omslag. VIII + 146 p. Door: H. Haakman, M.C. van Hall, J. Kinker, H.H. Klijn, J. van Walre en H. Tollens C.z. xB 6307 x 40.00

HAAR, B. ter. Huibert en Klaartje. Eene vertelling. Amsterdam, Jan ter Gouw, 1979. Oorspr. omslag. 45 p. 8,5 x 11 cm. Met vijftig Houtgravuren van Van Hove, Kachel en Weissenbruch, geteekend door R. Graeyvanger. Facsimile uitgave van de editie 1844 te 's-Gravenhage, bij K. Fuhri. xB 0441 x 9.00

HAAR, B. ter. Huibert en Klaartje. Eene vertelling. Amsterdam, Gebr. Koster, [1858]. 6e druk, Oorspr. omslag, 42 p. Met vijftig Houtgravuren van Van Hove, Kachel en Weissenbruch, geteekend door R. Graeyvanger. xY 1109 x 15.00

HAAR, Bernard ter. Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm. Na de bijwoning zijner plegtige uitvaart, Den 12 September 1840. Leiden, C.C. van der Hoek, 1840. Papieren bedrukt omslag. 10 p. - xB 6342 x 20.00

HAAR, Bernard ter. Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische Poezie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1880. Gebonden sneden verguld. 344 p. Bibliotheekstempeltjes. xL 6142 xx 10.00

HAAR, Bernard ter. Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische Poezie, Gewijde poezie, Elvire. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 9e druk Gebonden 339 p. - xR 0173 x 9.00

HAAR, Bernard ter. Gedichten. Geillustreerd door Nederlandsche schilders. [Tweede deel]. 's-Gravenhage, D.A. Thieme, 1876. Groen linnen. Gebonden. Folio. 385-655 p. Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. xW 2079 xx 40.00

HALL, J.N. (ed.). Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 4e Jaargang October 1874 - April 1875. Utrecht, J.L. Beijers, 1875. Gebonden. 96 + 204 p. - xB 5395 x 25.00

HALL, J.N. (ed.). Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 5e Jaargang October 1875 - Maart 1876. Utrecht, J.L. Beijers, 1876. Gebonden. 213 p. - xB 5396 x 25.00

HALL, M.C. van. In de laatste vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 20 december 1848. Z.p. [ca. 1848]. Oorspr. omslag. 12 p. [In dichtvorm]. xB 4648 x 12.00

HALL, M.C. van. Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt, herinnerd. Amsterdam, 1845. Oorspr. kartonnen omslag. 98 p. Levensbeschrijving van twee rechtsgeleerden Jan Bondt 1766-1845 en Nicolaus Bondt 1732-1792. xB 6524 x 25.00

HALL, M.C. van. Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften. Amsterdam, De Wed. L. van Hulst en Zoon, 1850. Ingenaaid. 152 p. Met gelithografeerd portret. Kartonnen bedrukte band, lichte waterschade, bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt. xL 7994 x 45.00

HALSEMA, J.D.F. van. Te zoeken in deze angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw. Groningen, Historische Uitgeverij, 1994. Oorspr. omslag. 72 p. Rede uitgesproken op 29 oktober 1993 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 2615 x 9.00

HAMAKER, M.J. Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst. Leiden, Gebroeders van der Hoek, 1907. Gebonden (moderne band) XV + 220 p. Met portret en twee platen. - xL 0430 x 30.00

HARREBOMEE, P.J. Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend. Gorinchem, C. Schook, 1877. Oorspr. omslag. 251 p. Onafgesneden. [bibliotheekstempeltje]. xR 3937 x 35.00

HARREBOMEE, P.J. Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend. Gorinchem, C. Schook, 1877. Gedecoreerde linnen band, 251 p. - xR 9529 x 40.00

HARTMAN, H.H. Gesina, de jeugdige emigrant. Een Verhaal. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1874]. Gebonden 149 p. Met 6 gekleurde platen. zes chromolitho's xR 8003 xx 15.00

HASEBROEK, Elisabeth Johanna. Elize. Roman. Uitgegeven met inleiding en toelichting door Margaretha H. Schenkeveld en Riet Schenkeveld-van der Dussen. Amsterdam University Press, 2004. Oorspr. omslag Amazone-reeks. [Eerste druk 1839]. xR 2394 x 15.00

HASEBROEK, J.P. Uit den vreemde. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1868. Gebonden. 305 p. sneden verguld. Met foto van de schrijver op voorzijde band. xR 7991 x 40.00

HASEBROEK, J.P. (1812-1896). Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1857. 1e druk. Half leer gebonden. XVI + 346 p. Oorspronkelijk en vertaald. [Rug bovenzijde los]. xL 8872 x 20.00

HASEBROEK, J.P. / L.S.P. MEIJBOOM / ANT. SCHOUTEN / JOH. C. ZIMMERMAN. Het tweede Eeuwfeest van het Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Diakonie te Amsterdam, (15 December 1857). Herdacht door .... Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1858. Gebonden. 123 p. Met vijf platen. Sneden verguld. - xR 9724 x 40.00

[HASEBROEK]. WILLEMS, J.H.J. (ed.). Brieven van J.P. Hasebroek aan E.J. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836-1840. Eindhoven, Lecturis, 1940. Ingenaaid. CXXV p. Ook verschenen als bijlage bij het proefschrift van J.H.J. Willems. xL 1422 x 10.00

HASELEN, J.F. van. Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clercq. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Or. omslag. 31 p. Ills. Libellen-serie Nr. 197. - xL 3843 x 7.00

HAVELAER, Jan. Onthullingen uit de Flesschentrekkerswereld. Rotterdam, Societeit Prudentia, 1893. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 1939 x 15.00

[HAVERSCHMIDT] Francois Haverschmidt. De dominee, de dichter, de mens. Bloemlezing met inleiding van J.J. Borger. Noorduijn en Zoon, Gorinchem, 1968. Oorspr. omslag 96 p. Tekst en Toelichting 11 xR 1675 x 9.00

HAVERSCHMIDT, F. Familie en kennissen. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 6e druk Gebonden Ills. 237 p. Met illustratien naar teekeningen van J. Hoynk van Papendrecht en een portret door Therese Schwartze. [Knipje uit titelpagina]. xL 5821 xx 22.50

HAVERSCHMIDT, F. Familie en kennissen. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1894]. 4e druk. Gedecoreerde linnen band, 228 p. band: Abraham Frans Gips xM 6527 xx 22.50

HaverSchmidt, Francois. Winteravondvertellingen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst. Em. Querido, Amsterdam, 1994. Paperback, 383 p. - xT 3686 x 15.00

HAVERSCHMIDT, Francois (Piet Paaltjens). Twee voordrachten. Keuze en inleiding: Rob Nieuwenhuys. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Oorspr. omslag. 61 p. Mijn eerste gemeente (1880) & Hans Christiaan Andersen (1875) xT 1059 x 8.00

HEBEL. Hebel's gedichten vertaald door C.W. Opzoomer. W.F. Dannenfelser, Utrecht, 1859. Gedecoreerde linnen band, 178 p. - xT 6756 x 12.00

[HECKER, Willem August]. Hippokreen-ontzwaveling. Te Amsterdam, J.H. Liedermooij, 1838. Onbedrukt papieren omslag 45 p. Hekeldicht waarin de anonieme auteur zowel "het dwergenregiment" van "waanpoëeten" ervan langs geeft als de jonge, Byron navolgende romantici. Vooral Beets en Hasebroek moeten het hier ontgelden. xR 2474 x 60.00

HEEMSKERK, J. Levensberigt van Mr. Adrianus Catharinus Holtius. Leyden, 1862. Papieren omslag. 57 p. Overdruk uit: [Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden]. Adrianus Catharinus Holtius 1786-1861, Hoogleraar Burgelijk Recht en Handelsrecht. (Deventer, Leuven en Utrecht). xB 8429 x 15.00

HEIJE, J.P. Bloemlezing uit de volksdichten. Verzameld en ingeleid door R. van der Veen en K. Vos. Met portret van den dichter, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1909. Gebonden, XXVI + 108 p. Uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest zijner geboorte 1 maart 1909. Nederlandsche Bibliotheek. xT 2773 x 8.00

HEIJE, Jan P. Een bloemlezing uit de volksgedichten. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. XLV + 80 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xA 0659 x 8.00

HEIJE, Jan Pieter. Neerlands Taal. Liederen en Zangen voor gemengd koor. Woorden van J.P. Heije. Zangwijze van Nederlandsche Toondichters. Eerste Deel, B. (Diepe Vrouwenstem). Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1885. 2e druk. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 4883 x 20.00

HEIJE, Jan Pieter. Neerlands Taal. Liederen en Zangen voor gemengd koor. Woorden van J.P. Heije. Zangwijze van Nederlandsche Toondichters. Eerste Deel, C. (Hooge Mannenstem). Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, z.j. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 4884 x 20.00

HELDRING, O.G. Leven en Arbeid. Leiden, E.J. Brill, 1881. Gebonden. 298 p. Sneden verguld. Met een illustratie. - xR 7948 x 30.00

HELM, Clementine. Hans en Hanna. Een vertelling. Vertaling Tine van Berken. Amsterdam, H.J.W. Becht, [1890]. Gebonden. 240 p. Met platen. - xB 7282 xx 15.00

HELMERS, Jan Fredrik. Achttien redevoeringen (1792-1813). Inleiding en aantekeningen M. van Hattum. Amstelveen, 1989. Oorspr. omslag. 117 p. Amstelveense Cahiers 5. xB 2145 x 10.00

HELMERS, Jan Fredrik. De Hollandsche Natie, in zes zangen. 's-Gravenhage, Johannes Allart, 1814. 3e druk. Gebonden half leer. XVIII + 200 p. Met gegraveerde titelpagina en een gegraveerde plaat door R. Vinkeles. Voorrede; Voorzang: Lof van het eiland der Batavieren. xB 5240 x 35.00

HELMERS, Jan Fredrik. Gedichten. Drie delen. Te Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1822-1923. 3e druk. Oorspr. kartonnen omslagen. Gegraveerde titelpagina's met vignet door J.C.B[endorp] 188 + 222 + 215 p. onafgesneden. [bibliotheekstempeltje]. xR 0248 x 45.00

HELMERS, Jan Fredrik. Gedichten. Eerste en tweede deel. Te Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1822. 3e druk. Oorspr. kartonnen omslagen. Gegraveerde titelpagina's met vignet door J.C.B[endorp] 188 + 222 p. onafgesneden. Twee van de drie delen. Rugjes omgeplakt. xL 4620 xx 30.00

HELMERS, Jan Fredrik. Socrates in drie zangen. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815. 2e druk. Gebonden half leer. XXXII + 116 p. Gegraveerde titelpagina en vignet door R. Vinkeles. Lijst van inteekenaren. Berigt van P.G Witsen Geysbeek. Voorrede van Helmers. Lierzang 'Aan Nederland'. xB 5239 x 75.00

HEMKES, F.L. Veertig gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1957. Or. omslag. 94 p. Inleiding en aantekeningen door P.J. Meertens. xK 2019 x 8.00

HEMKES Ks., H. Ferdinand en Francijntje, of vijfde leesboekje. Naar de Leerwijze van P.J. Prinsen. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon., 1879. 6e druk. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 1085 x 12.00

HEMKES, Kz, H. Eerste leesboekje. Omgewerkt door J.Schmal. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1886. 10e druk. omslag. 16 p. - xY 1140 x 12.50

HEMKES, Kz, H. Rekenboekjes. Derde stukje. De Kleine Rekenmeester voor meergevorderden. (Stelsel, van munten en gewichten). Groningen, P. Noordhoff & M. Smit, 1873. 9e omgewerkte druk. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 1128 x 15.00

HEMKES Kz., H. Rekenboekjes. Tweede stukje. De Kleine Rekenvriend. Gemakkelijk Rekenboekje voor Weiniggevorderden. (Tiendeelige Breuken). Groningen, P. Noordhoff & M. Smit, 1877. 11e druk. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 1165 x 15.00

HEMKES, Kz, H. Vijfde leesboekje. Omgewerkt door J.Schmal. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1886. 6e druk. omslag. 32 p. - xY 1127 x 12.50

HENDRICHS, F. H.J.A.M. Schaepman. Een levensbeeld. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1903. Oorspr. omslag. 72 p. - xR 3934 x 15.00

HENDRIKS, A. Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland. Amsterdam, H.J. Paris, 1928. Oorspr. omslag. XVI + 299 p. ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. xL 4445 x 15.00

HENGEL, W.A. van / J. Dermout en A.L. van Boon Mesch. Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840. Leiden, 1840. Papieren omslag. 13 p. - xB 6343 x 20.00

HENGEL, Wesselio Alberto van. Meritorum Ioannis Henrici van der Palm commemoratio brevis. Lecta in classe tertia Instituti Regii Neerlandici. Lugduni Batavorum, S. et I. Luchtmans, 1840. Papieren bedrukt omslag. 29 p. - xB 6344 x 20.00

HERMANS, L.M. Van de Dorpspastorie naar het Torentje. Leven en lotgevallen van doctor Abraham Kuyper. Anti-Revolutionair heldendicht. Rotterdam, Masereeuw & Bouten, [1903]. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 6566 x 12.50

HERTOG, C.H. den. Potgieter's Poezie. Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker. Amsterdam, W. Versluys, 1896. 1e druk. Gebonden. 159 + 155 p. Aanleiding tot studie van literatuur No. 1 & 2. xB 0478 x 25.00

HEUSDE, Ph. W. van. C.W. de Rhoer, gekenschetst: bijzonder als geschiedkundige. Bij gelegenheid der opening van de algemeene vergadering des Utrechtschen Genootschaps den 29 Julij 1821. Utrecht, Johannes Altheer, 1821. Oorspr. kartonnen omslag. 76 p. [Nieuwe verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1: 1]. xB 4642 x 18.00

HEYE, Jan Pieter. Een nationaal volksdichter. Een bloemlezing uit diens gedichten. Den Haag, Oceanus, z.j. Gebonden Stofomslag 67 p. Met portret. Feniks Reeks I. xL 0562 x 10.00

HIDDES HALBERTSMA, Eeltje en Justus. De lapekoer fen Gabe Scroar. Dimter [Deventer], Jan de Lange aan de Brink, 1834. Tredde Jefte. Gebonden. 32, VIII, 436 p. - xY 0231 x 50.00

HILARIUS. Hilarius. Verzameling van anecdoten, uijen, kwinkslagen, geestige gezegden, brandnetels voor de hypochondrie, zweepslagen voor druilooren, enz. enz. [gebonden met] De Rozengaard. Keur van lettervruchten, gezameld in den vreemde. 's Gravenhage, Lantermans & Comp., 1863. Twee delen in een band. Gebonden 284 + 240 p. de band wat sleets xB 6823 x 65.00

HILDEBRAND. Camera Obscura. Haarlem, De erven F. Bohn, 1878. 10e herziene druk. Gebonden. X + 434 p. Geillustreerd door F. Carl Sierig. Binnen werk roestvlekken. Rug vernieuwd. Band: R. Gerhold's G.A. Leipzig. xL 0220 x 75.00

HILDEBRAND. Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1940. 41e druk. Gebonden, Ills., 475 p. Met honderd teekeningen van Jo Spier. xT 4140 x 12.00

HILDEBRAND. Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1887. 1e druk. Gebonden. 216 p. Sneden verguld. - xM 3692 x 21.00

HILDEBRAND. Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1888. 2e geheel herziene druk. Ingenaaid. 215 p. Omslag geplastificeerd. xW 9285 x 9.00

HILDEBRAND. Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1888. 2e geheel herziene druk. Gebonden. VIII + 216 p. Sneden verguld. - xB 5028 x 21.00

HOEKSMA, J. Jacobus Bellamy. Amsterdam, Boek-, Kunst- & Handelsdrukkerij voorheen Gebrs. Binger, 1903. Or. omslag. 140 p. Onopensneden. Omslag gevlekt en verkleurd, binnenwerk goed. xL 0347 x 25.00

HOEPERMANS, H. Antwoord op het boekje van den Heer J.J. le Roy, getiteld: Zestal Brieven over de onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome; ter beantwoording der brieven van den Heer J.G. Lesage ten Broek. Amsterdam, C.L. Langenhuysen, 1838. Oorspr. kartonnen omslag. XXXVI + 329 + XXXII + 440 p. Twee delen. - xB 0122 x 40.00

HOEVELL, W.R. van. Uit het Indische Leven. Amsterdam, J.C. van Kesteren & Zoon, 1865. 2e druk. Gebonden. 215 p. Met een prent. - xT 2326 x 100.00

HOEVEN, Amorie van den. Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1849. 2e druk. Particuliere band. LXI + 248 p. Met portret. - xA 0133 x 30.00

HOFDIJK, W.J. Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree. Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1993. Gebonden Stofomslag 167 p. Ills. Thesaurus 5. xR 8731 x 15.00

HOFDIJK, W.J. De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van Mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Kraaij junior, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. VI + 208 p. - xB 3227 x 50.00

HOFDIJK, W.J. De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Historiesch dramatiesch gedicht. De Erven Loosjes, Haarlem, 1857. 2e druk Oorspr. bedrukt papieren omslag,120 p. aan de leden der Rederijkers-Kamer Lourens Janszoon Coster te Haarlem... toegewijd door hun medelid W.J. Hofdijk. xB 7337 x 20.00

HOFDIJK, W.J. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasien en Zelf-onderricht. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1864. 3e druk. Gebonden. 528 p. - xT 2750 x 35.00

HOFDIJK, W.J. Het Rapport der Raadscommissie, benoemd in de vergadering van 19 december 1866, op den toetssteen gebracht. Amsterdam, C. van Helden, [1867]. Brochure. 22 p. Betreft de Stadsschouwburg te Amsterdam en de subsidie kwestie. xR 3928 x 12.00

HOFDIJK, W.J. Tafreelen uit de Geschiedenis der Ontwikkeling van het Nederlandsche Volk. In de Kunstzaal der Maatschappy Arti et Amicitiae. Toegelicht door... Amsterdam, Gebroeders Binger, 1862. Oorspr. omslag. 84 p. [Rugje omgeplakt]. xL 8395 x 35.00

HOFDIJK, W.J. Uit velerlei gaarden. Bijeengebracht door ... Amsterdam, Tj. van Holkema, [1884]. Gebonden. II + 180 p. Met tien staalplaten. - xB 7326 x 20.00

HOFDIJK, W.J. Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573, kritische toonen uit de 'Dietsche Warande' onder het balkon. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, z.j. 35 p. [Rugje omgeplakt]. xL 8744 x 7.00

HOFFMANN, Franz. Wezen en schijn. Een verhaal voor de jeugd. J.H. Laatman, Amsterdam, 1873. Oorspr. omslag, Illustraties, 122 p. Verhalen voor de jeugd naar het Hoogduitsch van Franz Hoffmann. Derde deel. xY 1075 x 25.00

HOFMAN PEERLKAMP, P. C. Cornelii Taciti Agricola. Recensuit P. Hofman Peerlkamp. Leidae, E.J. Brill, 1964. Ingenaaid. 211 p. Editio Altera Emendata et Aucta. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xL 8012 x 20.00

HOFSTEDE DE GROOT, P. Zijn afzonderlijke scholen voor de verschillende kerkgenootschappen noodig of wenschelijk? Mededeelingen en opmerkingen. Groningen, A.L. Scholtens, 1884. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 135 p. - xR 8376 x 20.00

HOGERLAND, J. De Eerste Trappen van het Rekenonderwijs in aanschouwings-oefeningen. Handleiding bij het gebruik van eene nieuwe rekenmachine. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1879. Oorspr. omslag. 78 p. - xY 1173 x 15.00

HOGERLAND, J. Getallen 1-100. Rekenboekje bevattende opgaven ten schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1879. Oorspr. omslag. 45 p. - xY 1101 x 15.00

HOGERLAND, J. Getallen van 1-20. Getallen 1-100. Getallen 1-1000. Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord. 4 deeltjes. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1879. Oorspr. omslag. Vier deeltjes. - xT 9923 x 60.00

HOGERLAND, J. Vraagstukjes ter Berekening uit het hoofd. Getallen 1-1000. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1879. Oorspr. omslag. 70 p. - xY 1174 x 15.00

HOLLAND, Jan [= A.J. Vitringa]. Een gezellige avond in een geleerd gezelschap. W. Hulscher, Deventer, 1878. Oorspr. bedrukt papieren omslag 108 p. Door iemand, wiens naam eerst in 't laatste bedrijf onder 't afsteken van vuurwerk aan 't licht komt. xR 1885 xx 35.00

HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. Als de eene hand de andere wascht. Deventer, W. Hulscher G.J.zn. 1882. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 4972 x 10.00

HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. Als de eene hand de andere wascht. Deventer, W. Hulscher G.J.zn. 1882. Oorspr. omslag. 32 p. Mooi exemplaar. xT 2920 x 12.50

HOLST, A.A. Beknopte Nederlandsche spraakleer. Herzien door J.H. Eggelte Pz. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1877. 4e herziene druk. Oorspr. bedrukt papieren omslag. IV + 121 p. - xT 9915 x 20.00

HOLST, A.A. Kort Begrip der Aardrijkskunde. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1859. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1054 x 12.50

HOLST, A.A. Kort Begrip der Aardrijkskunde. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1865. 5e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1055 x 12.50

HOLST, A.A. Kort Begrip der Aardrijkskunde. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1867. 6e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1072 x 10.00

HOLST, A.A. Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1871. 3e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1076 x 10.00

HOLST, A.A. Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1888. 10e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1091 x 10.00

HOLST, A.A. Overzicht van de Geschiedenis des Vaderlands. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1880. 9e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1071 x 10.00

HOLST, A.A. Overzigt van de bijbelsche geschiedenis. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1859. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1034 x 10.00

HOLST, A.A. Overzigt van de bijbelsche geschiedenis. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1863. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1035 x 10.00

HOLST, A.A. Overzigt van de bijbelsche geschiedenis. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1871. 3e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1036 x 10.00

HOOFT, H.Ph. 't. De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1915. 2e druk. Oorspr. omslag. Ills. 55 p. Uitgegeven ten bate van het Hildebrand-gedenkteeken. [bibliotheekstempeltje]. xL 3088 xx 12.00

HOOFT, H.Ph. 't. De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers. De Erven F. Bohn Haarlem 1929. 3e druk Oorspr. omslag Ills. 55 p. Uitgegeven ten bate van het Hildebrand-gedenkteeken. [bibliotheekstempeltje]. xB 0220 x 12.00

HOOLA VAN NOOTEN, J. De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing. Edam, Wed. P. de Boer Pz, 1868. Oorspr. omslag. 48 p. Uitgesproken in het Departement Landsmeer en den Ilp, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op 6 Maart 1868, en in het Departement Edam, op 6 April daaraanvolgende. xT 1798 x 20.00

HOOP Jr., A. van der. Han van IJsland. Dramatisch tafereel. J. van Houtrijve Jr., Dordrecht, 1837. Gebonden, onafgesneden, XII + 154 p. naar Victor Hugo xT 4203 x 25.00

HOORN, Simon A. van den. De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest. Brielle, J. Wierema, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 9239 x 10.00

HOPMAN, J.C. Cuno van Valkenstein en De Kruisvaarders. Verhalen uit de Middeleeuwen. Heusden, A.F.G. de Pineda, [ca. 1870]. Oorspr. omslag. 106 p. - xY 1205 x 15.00

HORNING, H.A. Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1889. 2e druk. Gebonden. 164 p. [Gebruikssporen]. xB 6058 x 10.00

HORNING, H.A. Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede bundel. ABC. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1890. Gedocoreerde linnenstempelband. 181 p. [Mooie exemplaar]. xR 4050 x 15.00

HUBER, Zacharia. In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae. Franciscum Halmam, Franequere [=Franeker], 1708. Folio. [Met gegraveerd titelvignet, omslag marmerpapier, IV]+83+[6] p. Lijkrede voor Willem van Haren, gevolgd door een lijkdicht van Cornelius Schellinger, Eccl. in Winsum, en lofdichten op Huber door Schellinger en S. van Buma, Philos.Dr. & V.D.M. xY 2157 x 50.00

HUESE, J.F.A. Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq. Amsterdam, M.M. Olivier, 1892. Or. omslag. 105 p. - xL 0960 x 15.00

HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. Baron. Onze vermaken. Utrecht, Kemink en Zoon, 1868. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 9599 x 15.00

HULSMAN, G. Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof. Utrecht, Kemink & Zoon, z.j. [ 1894]. Gebonden. XII + 211 p. - xK 8358 xx 15.00

HULSMAN, G. Souvenirs en Phantasieen. Haarlem, De Erven Loosjes, 1899. Gebonden. 235 p. - xB 7379 x 20.00

HUNNINGHER, Benjamin. Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Oorspr. omslag. X + 174 p. Ook verschenen als proefschrift. xR 6362 x 12.00

HUTTEN, Baroness von. Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit. Rijswijk, Blankwaardt en Schoonhoven, z.j. Gebonden 308 p. - xK 7365 x 9.00

ISING, Arnold. Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1879. Oorspr. omslag. 82 p. - xL 1165 x 15.00

ISRAELS, Jozef. Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1899. Gebonden. Ills. 212 p. mooi exemplaar xR 0116 xx 80.00

J.L. M. L'Amiral Ruyter. Toulouse, Societe des Livres Religieux, 1867. Oorspr. omslag. 100 p. Bibliotheque des Ecoles. xY 1026 x 15.00

JAANTJE STRUIK. Het proces van Jaantje Struik (bijgenaamd) de Millioenen-Juffrouw. Den Haag, De Vries & Viskoper, [1883]. Oorspr. omslag. 46 p. Bevat: Inleiding, Levensgeschiedenis, Acte van beschuldiging, Rechtsgeding, Requisitor, Pleidooi, Slotwoord. Met een welgelijkend portret van de Juffrouw. [Omslag licht beschadigd]. xY 0215 x 40.00

JAGER, A. de. Archief voor Nederlandsche Taalkunde. Drie delen. Amsterdam, G. Portielje, 1847-1852. Gebonden half leer. 426 + 379 + 428 p. [Derde deel rug beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xR 2304 x 60.00

JAGER, A. de. De menschen Bilderdijk en Da Costa. Rotterdam, 1873. omslag. 24 p. Overgedrukt uit de Tijdspiegel, 1873. Papieren omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8402 x 8.00

JAGER, A. de. De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam. Z.p. [ca. 1885]. Papieren omslag. 49 p. - xB 6347 x 20.00

JANSEN, J.F. Algemeene geschiedenis voor de scholen. Eerste stukje. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1873. Oorspr. omslag. 92 p. - xY 1153 x 12.50

JANSEN, J.F. Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje. Harlingen, J.F.V. Behrns, 1861. Gebonden. 63 p. Ills. - xY 1187 x 15.00

JANSEN J.F. Fabelboek voor de Jeugd. Harlingen, F. van der Zwaag & Zn., [ca. 1870]. Gebonden. 96 p. - xY 1070 x 15.00

JANSEN, J.F. Het eerste boekje tot Oefening in het lezen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1874. 4e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1179 x 12.50

JANSEN, J.F. Het tweede boekje tot Oefening in het lezen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1873. 4e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1180 x 12.50

JANSEN, J.F. Het vierde boekje tot Oefening in het lezen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1873. 4e druk. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 1181 x 12.50

JANSEN, J.F. Het Vijfde Boekje tot Oefening in het Lezen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1875. 4e druk. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 1163 x 12.50

JANSEN, J.F. Het vijfde boekje tot Oefening in het lezen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1875. 4e druk. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 1182 x 12.50

JANSEN, J.F. Het zesde boekje tot Oefening in het lezen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1878. 4e druk. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 1183 x 12.50

JANSEN, J.F. Het zevende boekje tot Oefening in het lezen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1872. 3e druk. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 1184 x 12.50

JANSEN, J.F. Zuid-Holland. Leesboek ten dienste van het lager onderwijs. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1861. Oorspr. omslag. 96 p. - xY 1047 x 15.00

JANSEN, J.F. en J.C. Sander. Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Derde stukje. Groningen, H. Geertsema, 1864. Oorspr. omslag. 44 p. - xY 1166 x 15.00

JANSEN, J.F. en J.C. Sander. Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Vierde stukje. Groningen, H. Geertsema, 1865. Oorspr. omslag. 47 p. - xY 1167 x 15.00

JANUS SECUNDUS. Kusjens, nevens het oorspronkelijke van Janus Secundus vrij gevolgd door Mr. A.W. Engelen. Te Groningen bij W. van Boekeren, 1839. 2e druk Gebonden XII + 84 p. De beroemde 'Basia' van Janus Secundus (1511 - 1536) in een vertaling van de Tielse kantonrechter Engelen (1804 - 1890). xB 6284 xx 50.00

JENKINS, Edward. Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling. Haarlem, W.C. de Graaf, 1876. Gebonden. 232 p. Naar den 12en Engelschen druk door J. van Vloten. xL 8729 x 12.00

JENTINK Thz., A. Moet de Bijbel vervallen of niet??? J.W. van Raven, De Rijp, 1896. Oorspr. omslag, 16 p. - xR 9533 x 8.00

JONATHAN. Waarheid en Droomen. Leiden, E.J. Brill, 1886. 7e druk. Gebonden. X + 423 p. Sneden verguld. Met een ets van Wilm Steeling. xB 7722 x 25.00

JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Arnhem/Nijmegen, z.j. 10e druk. Gebonden halfleer. 349 p. Met portret van den schrijver. xA 0495 x 25.00

JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Arnhem/Nijmegen, Gebrs. E.& M. Cohen, z.j. 10e druk. Gebonden. 349 p. Met portret van den schrijver. xL 0069 x 15.00

JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Leiden, E.J. Brill, 1891. 8e druk. Gebonden 344 p. Vermeerderd met een naschrift, behelzende: Losse bladen uit de geschiedenis van het boek. xB 7234 xx 15.00

JONATHAN (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Geillustreerd door Aart van Ewijk. 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor Druk & Boekkunst, 1950. Ingenaaid. 192 p. Deze uitgave naar de eerste verbeterde druk, gezet uit de 10 punts Cochin, werd typografisch verzorgd door S.H. de Roos, die tevens het omslag ontwierp. Gedrukt in twee kleuren. Genummerd 363/500 exx. [Thomassen 19]. xB 7327 x 20.00

JONG Jz., S. de. Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Vierde stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1870. Utrecht, J. Bijleveld, 1873. Oorspr. omslag. 46 p. - xY 1172 x 15.00

JONG Jz., S. de en A.L. Roest. Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Tweede stukje. 200 voorstellen van vergelijkende examens in 1869. Utrecht, J. Bijleveld, 1872. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 1170 x 15.00

JONG Jz., S. de en A.L. Roest. Verzameling van rekenkunstige opgaven, opgegeven bij verschillende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien. Derde stukje. 250 voorstellen van provinciale examens voor eene acte als Hulponderwijzer van 1869-1872. Utrecht, J. Bijleveld, 1872. Oorspr. omslag. 46 p. - xY 1171 x 15.00

JONG, K.H.E. de. Bilderdijk's 'Geschiedenis des Vaderlands'. Leiden, E.J. Brill, 1934. Or. omslag. 33 p. Omslag licht verkleurd. xA 0575 x 10.00

JONG, M.K. de. De veldtocht van Garibaldi in het najaar van 1867. Gorredijk, W.W. Oosterbaan, 1868. Oorspr. omslag. 25 p. - xR 5858 x 12.50

JONG, Martien J.G. de. Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio. Leiden, E.J. Brill, 1960. Geniet. 22 p. Overdruk uit: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde deel LXXVII, afl. 4, 1960. xB 2431 x 6.50

JORISSEN, Theod. De overgave van Amsterdam in januari 1795. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1884. Ingenaaid. X + 141 p. bibliotheekstempeltje. xL 9053 x 16.00

JORISSEN, Theod. Historische en literarische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Met een voorwoord van J.C Matthes. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. Gebonden. 498 p. Bevat o.a.: Rubens, Freule van Dorth, Roemer Visscher, John Donne en Constantin Huygens, Aagje Deken en Betje Wolff, Da Costa. [bibliotheekstempeltje]. xL 5159 xx 30.00

JORRISEN, Theod. Historische en Literairische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. Ingenaaid. 498 p. Rug aan bovenkant beschadigd. xL 0587 x 20.00

KAAY, W. van der. Hoe de Heer J.A. Alberdingk Thijm, naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt. Alkmaar, Johannes Roem, 1860. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 7964 x 12.50

KAISER, F. De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde, in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen. Amsterdam, J.C.A. Sulpke, 1851. Gebonden half leer. XXIX + 764 p. - xL 9228 x 125.00

KALENDER. Kalender voor het jaar 1900. Nationale Kleederdrachten. Amsterdam, J.L. Beijers en J. Funke/ Het Nieuws van den Dag, 1900. Oorspr. omslag. Photolitho: L. van Leer & Co., Amsterdam. xR 6274 x 40.00

KALF, Jan. Levensbericht van Martin Kalff. Leiden, E.J. Brill, 1899. Oorspr. omslag. 34 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1898-1899. [bibliotheekstempeltje]. xL 8314 x 10.00

KALFF, J. Eleonara Duse. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1895. Oorspr. omslag. 371-406 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis afl. 9. xT 0478 x 10.00

KAM, G. van der. Splinters. Verzameld voor het jonge Volkje. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1874. Oorspr. omslag. 84 p. - xY 1057 x 15.00

KAMPEN, N.G. van. (ed.). Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. Zevende deel, eerste stuk. Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars, 1827. Ingenaaid, gekartonnerd met kievit-papier, 163 p. onafgesneden. Bijdragen van A.j Berkhout, C.J. van Assen, S. Muller, H.H. Klyn, D.J. van Lennep. xR 7181 x 30.00

[KAMPEN, N.G. van] MULLER, Samuel. Levens- en karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen. Te Haarlem, bij De Erven Francois Bohn en te Leiden, bij D. Du Mortier en Zoon, 1840. Grijsbord omslag met opgeplakt oorsp. omslag, 123 p. Onopengesneden. - xR 7180 x 15.00

KAMPHUIS, G. Aarnout Drost en het Reveil. Groningen, J.B. Wolters, 1959. Geniet. 12 p. Met bijlage. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids, 52e jaargang eerste aflevering. xB 5903 x 7.00

KAPTEYN, Alb. Ph. Ter herinnering aan George Westinghouse. ( 6 October 1846 - 12 Maart 1914). 's-Gravenhage, F.J. Belinfante, 1914. Oorspr. omslag. 9 p. Met portret in photogravure. - xL 8525 x 15.00

KARNEBEEK, A.P.C. van. Ter toelichting van de Limburgsche kwestie. 's- Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1864. Ingenaaid. II + 71 p. Met eene kaart. [bibliotheekstempeltje]. xL 8013 x 60.00

KATE, J.J.L. ten. Bladeren en Bloemen. Poezy. Rotterdam, A. Wijnands, 1839. 1e druk. Gebonden. 190 p. Gegraveerde titelpagina. xL 8993 x 50.00

KATE, J.J.L. Ten. De eischen des tijds aan het Protestantismus. Rotterdam, Van der Meer & Verbruggen, 1853. Oorspr. paieren omslag. 20 p. - xR 5538 x 15.00

KATE, J.J.L. ten. De jaargetijden. 's-Gravenhage, Joh. Ykema, 1876. 2e herziene druk. Gebonden. 446 p. Blauwe gedecoreerde band xB 7289 xx 25.00

KATE, J.J.L. ten. De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht. Amsterdam, D.B. Centen, 1889. 2e druk. 228 p. - xK 0380 xx 15.00

KATE, J.J.L. ten. De Schepping. Een gedicht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869. 3e druk. Gebonden. 154 p. - xH 8006 xx 15.00

KATE, J.J.L. ten. De Schepping. Een gedicht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869. 3e druk. Ingenaaid. 154 p. - xB 7503 x 15.00

KATE, J.J.L. ten. Dramatische Poëzy. Faust - Maria Stuart. A.W. Sijthoff, Leiden, [ca. 1890]. Gedecoreerde linnen band, X + 336 p. vijftig-cents-editie xT 6872 x 10.00

KATE, J.J.L. ten. Elck wat wils. Dicht en ondicht: Sprokkelingen. Amsterdam, D.B. Centen, 1887. Ingenaaid. 189 + II p. - xB 7401 x 20.00

KATE, J.J.L. ten. Godsdienstige poezy. Gewijde poezy. De Christen Harpe. Volledige uitgave. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1880. Gebonden. 160 + 160 p / 144 + 160 p. - xK 2223 x 50.00

KATE, J.J.L. ten. Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week. Amsterdam, D.B. Centen, 1882. Gebonden. Sneden verguld. IX + 192 p. - xL 5825 xx 20.00

KATE, J.J.L. ten. Schemeravondstonden. Verspreide en nieuwe gedichten. Arnhem, J.W. & C.F. Swaan, 1867. Gebonden. X + 211 p. Sneden verguld. - xB 7328 x 15.00

KATE, J.J.L. ten. Verhalen en vertellingen, Romancen en balladen. Leyden, A.W. Sythoff, 1863. Gebonden. 442 p. - xB 7330 x 15.00

KATE, J.J.L. ten. Voor hart, huis en leven. Gedichten. A.W. Sijthoff, Leiden, [1883]. Gedecoreerde linnen band, 297 + [VII] p. vijftig-cents-editie xT 6871 x 10.00

KATE, J.J.L. ten (ed.). Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen bijeenverzameld door JJ.L ten Kate. H.J. ter Gunne, Deventer, [ca. 1885]. Tweede vermeerderde druk, Gedecoreerde linnen band, met 5 staalgravures, 322 p. Sneden verguld. mooi exemplaar, boekbindersetiketje: Buchbinderei Julius Hager, Leipzig. xR 5089 x 30.00

KATE, J.J.L. ten (ed.). Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Nieuwe uitgave. Amsterdam, D.B. Centen, 1877. Gedecoreerde linnen stempelband. XIV + 192 p. - xL 6209 xx 12.00

KATE, J.J.L. ten. (verzameld). Godsdienstig Album. Bloemlezing van Stichtelijke poezij. Deventer, H.J. ter Gunne, z.j. Gebonden. VIII + 286 p. Sneden verguld. - xL 7737 xx 15.00

KERN, H. Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche Taal. 2e stukje. Krommenie, I. de Haan, 1869. 5e druk. Gebonden. 158 p. - xY 1192 x 20.00

KERN, H. e.a. Over het opschrift van Djamboe. W.G. Brill: Kritiek van eenige der bronnen van de geschiedenis der laatste dagen van Hendrik IV, Koning van Frankrijk. W.J. Knoop: Willem III en de slag van St. Denis. (met eene plaat). B.J. Lintelo de Geer: De Index Florentinus der Digesten. Bericht over den wedstrijd in latijnsche poezie. Amsterdam, C.G. van der Post, 1877. Oorspr. papieren omslag. 249-373 p. Ills. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde Tweede Reeks, Zesde Deel, Derde Stuk. xB 7680 x 15.00

KESTELOOT-DE MAN, P.J. Feestviering ter eere van professor J.-L. Kesteloot, gehouden te Gent, den 13 April 1846. Nieuport, J. De Cuyper en P. Loppens, 1846. Oorspr. omslag. 59 p. Losse bijlage: Ouvrages publies par Docteur J.L. Kesteloot. - xY 1851 x 15.00

KETTMANN, L. De Schijnvriend. Dramatische Schets. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1869. Kartonnen omslag, 36 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 4004 x 8.50

KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen]. Amsterdam, M. Westerman, [1827-1829]. Gebonden 104 stukjes + 2x inhoud in negen + acht bandjes. De complete eerste en tweede jaargang van deze wekelijks verschijnende bloemlezinkjes van bekende en onbekende 17e, 18e & 19e eeuwse dichters. De 1e jrg. in keurige bandjes bekleed met marmerpapier. De tweede jaargang in acht niet uniforme bandjes en met enkele overlappingen. [Enkele bibliotheekstempeltjes]. xR 3133 x 350.00

KEYSER, J.P. de. Neerland's Letterkunde in de Negentiende Eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. Poezie. 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1880. Nieuwe uitgave. Gebonden. XII + 925 p. Half leer gebonden. Goud op snee. [Bovenkant rug beschadigd]. xK 9762 x 20.00

KEYSER, Marja. Kom dat Zien! De Amsterdamse Kermis in de negentiende eeuw. Amsterdam/Rotterdam, B.M. Israel/Ad. Donker, 1976. Paperback, 232 p., Ills. - xB 8035 x 12.00

KIERS, Judikje / W. Loos / H. van Os. e.a. Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw. Amsterdam, Rijksmuseum, 1993. Gebonden Stofomslag 160 p. Ills Eindredactie Caroline Bunnig. xH 4127 x 10.00

KINGSLEY, Charles. Uit de diepte: Woorden voor hen die troost behoeven. Vertaling. Nijmegen, H. Ten Hoet, 1890. 2e druk. Gebonden. 122 p. Voorrede: J.H. Gunning. xK 9213 xx 11.50

KIST, N.C. Herman Johan Royaards, in zijn betrekking tot de Nederlandsche Hervormde Kerk. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1854. 2e verbeterde afdruk. Oorspr. papieren omslag. 16 p. Eerder verschenen in: Kerkelijk Weekblad voor het Koningrijk der Nederlanden. xB 5761 x 15.00

KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. De zoogenaamde geloofsvervolging te Deventer. Zwolle, Van Hoogstraten & Gorter, 1867. Gebonden. 75 p. - xR 8730 x 20.00

KLIKSPAAN. Studenten-typen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 9e druk. Gebonden. 279 p. Illustraties: Johan Braakensiek. xL 6580 x 14.00

KLUIT, M. Elisabeth. Het Reveil in Nederland 1817 - 1854. Inleiding N. Japikse. Amsterdam, H.J. Paris, 1936. Gebonden. 341 p. Ills. band matig xL 6115 x 18.00

KLUITMAN, M.H. e.a. De Mensch in betrekking tot de dieren. Schetsen en Tafereelen voor de Volksschool. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1871. Oorspr. omslag. 135 p. M.H. Kluitman, J. Verboon, L. Akkerhuijs, JEz. en F. Heusy. xY 1062 x 15.00

KNEPPELHOUT, J. In den vreemde, reisverhaal. Ingel. M. Stapert-Eggen en Peter Zonneveld. Schoorl, Conserve, 1988. Ingenaaid. 99 p. Negentiende eeuwreeks 2. - xP 2819 x 8.00

KNEPPELHOUT, J. Opvoeding door vriendschap. Toegelicht door Marita Mathijsen & Frank Ligtvoet. Em. Querido Amsterdam 1980. Ingenaaid 83 p. - xL 6343 xx 9.00

KNEPPELHOUT. ZONNEVELD, Peter van (Red.). Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout t.g.v. de honderste sterfdag. Leiden, Athenae Batavae, 1985. Paperback. 48 p. Ills. Met bijdragen van: Marie Brummelhuis, Frank Ligtvoet, Marita Mathijsen, Marijke Stapert-Eggen en Peter Zonneveld. xR 8107 x 10.00

KNUTTEL, P. De reis naar het broodhuis. Eene kerstvertelling. Veenendaal, P. Knuttel Dzn., [1870]. Oorspr. omslag. 20 p. Papieren omslag gevlekt. xY 0020 x 10.00

KOCH, J.K. Rijken en Armen. 's-Hertogenbosch, [1870]. Gebonden. 15 p. J.K. Koch Predikant te 's-Hertogenbosch. xT 5537 x 10.00

KOENEN, H.J. Levensbericht van Mr. C.J. van Assen, Z.pl. 1859. Cahiersteek. 18 p. - xT 7174 x 8.00

KOENEN, H.J. Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp in leven Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland. Amsterdam, H. de Hoogh, 1868. 2e druk. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 47 p. [Vlekje op omslag]. xB 6252 x 15.00

KOETSVELD, C.E. van. De Oude Thomas. Eerste leesboekje voor Christelijke Volks- en Armenscholen. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1882. 4e druk. Oorspr. omslag. 36 p. - xY 1135 x 10.00

KOETSVELD, C.E. van. Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1863. Gelithograveerde titelpagina, Gebonden. 320 + 344 p. Twee delen. [bibliotheekstempeltje]. xR 3935 x 30.00

KOETSVELD, C.E. van. Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste verzameling. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1863. Gelithograveerde titelpagina, Gebonden 320 p. - xR 3867 x 14.00

KOETSVELD, C.E. van. Ideaal en werkelijkheid. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1875. Gebonden. 229 p. C.E. van Koetsveld's Volksschriften en Novellen, deel 9. xB 7907 x 16.00

KOETSVELD, C.E. van. Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwe schetsen en phantasien. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1887. Gebonden. 327 p. - xR 3957 x 18.00

KOETSVELD, C.E. van. Snippers van de schrijftafel. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1852. 1e druk. Gebonden. XXIV + 142 p. - xR 7999 xx 25.00

KOETSVELD, C.EZ., C. van. 's Levens Lente. Kinderliederen. Met gekleurde Plaatjes. A.W. Sythoff, Leyden, [1863]. Gebonden, 111 p. vier kleurenlitho's. rugje matig. Op omslag: Amsterdam, J. Vlieger xT 6370 x 15.00

KOK, A.S.(ed.). The Rainbow. English Poetry selected and arranged. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Four volumes in one. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1900-1904. Third and enlarged edition. Bound. All edges gilded. 112 + 152 + 168 + 168 p. Nice decorated binding in excellent condition. xL 4440 xx 25.00

KOLB, C.F.A. en M. Henriques Pimentel. Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1863. Oorspr. omslag. 79 p. Ills. - xR 7182 x 35.00

KOLB, C.F.A. en M. Henriques Pimentel. Aanschouwelijk onderwijs in de allereerste beginselen van het tellen. Naar het Hoogduitsch bewerkt. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1863. Oorspr. omslag. 79 p. Ills. op omslag: Amsterdam, G. Theod. Bom, Kalverstraat, 17. en een stempel: Tegenwoordige uitgevers Ten Brink & De Vries. xY 1116 x 35.00

KOOPMANS, J. Letterkundige Studien over de negentiende eeuw. Verzameld door J.H. van den Bosch en C.G.N. de Vooys. Amsterdam, U.M. Holland, 1931. Gebonden Stofomslag 352 p. Inhoud: Maurits Lijnslager en zijn ideaal Burgerschap; Van Kist tot Daalberg; Adriaan Loosjes, Hillegonda Buisman; Adriaan van der Hoop Jr.; Aernout Drost; Van Adriaan Loosjes tot Mevrouw Bosboom-Toussaint; Mevrouw Bosboom-Toussaint's Lauernesse. xL 4299 x 18.00

KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. Cornelia. Een geschenk voor moeders. Tiel, H.C.A. Campagne, 1879. Gebonden. 190 p. fraai bandje xR 8007 xx 15.00

KOOPMANS VAN BOEKEREN, Rinse. Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff. Lausanne/Leyde, Blanc, Imer et Lebet/Albert Sythoff, 1872. Oorspr. omslag. XV + 47 p. Ills. [Histoire racontee par un jeune enfant de huit ans]. xR 8032 x 20.00

KOORDERS, D. Over het determinisme van de Leidsche School. Utrecht, Kemink en Zoon, 1859. Ingenaaid. 43 p. Aanteekening op het jongste geschrift van den Hoogleeraar Scholten. [Omslag verkleurd rugje geplakt]. xL 0446 x 12.00

KOPS, W.P. Uit Grootvaders Tijd. Haarlem, De Erven Loosjes, 1899. Gebonden. 298 p. Voorzien van een alphabetisch naamregister. Verschenen als feuilleton in “Het Nieuws van den Dag” xL 3460 x 16.00

KORTEWEG, Anton & Wilt Idema. Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters. Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurilard. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Paperback. 325 p. Ills. Synopsis. xK 3810 x 8.50

KOSTER, Edward B. Tonen en Tinten. Hilversum, Seyler & Reddingius, [1900]. Gebonden. 191 p. - xR 9158 x 20.00

KOSTER, H. Practisch Leerboek voor de Zangkunst, ten gebruike der Scholen. 1e stukje. Harlingen, J.F.V. Behrens, 1862. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 1143 x 12.50

KRAMERS, J.H. Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795. Rotterdam, 1885. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 1216 x 9.00

KROM, P. Antwoorden op de Rekenkundige Opgaven, voorkomende in: Het beoefenend Rekenboek, bijzonder ingerigt voor meisjes. Eerste stukje: Hoofdregelen en derzelver toepassing, geheele getallen. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1862. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1134 x 12.00

KROM, P. Antwoorden op de vragen en voorstellen, voorkomende in het beoefenend rekenboek. Bijzonder ingericht voor Meisjes. 2e stukje. Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1866. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 1162 x 15.00

KROM, P. Beoefenend Rekenboek. Bijzonder Ingerigt voor Meisjes. 2de stukje 1ste gedeelte en 2de gedeelte: Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken. Twee deeltjes. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1865. Oorspr. omslag. 32 + 32 p. - xY 1126 x 20.00

KUIJPER Hz., G. Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen. Te Breda, ter Drukkerij van Broese & Comp., voor rekening van de Koninklijke Militaire Akademie 1851. 3e druk, half perkament met blauw beplakte kartonnen platten uit de tijd, (8) + 504 p. 1e druk 1844. [Gerrit Kuyper Hz. 1815-1879]. 18 x 11 cm. xL 4014 xx 90.00

KULK, T.C. van der. De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk. J.M. van 't Haaff, 's-Gravenhage, 1872. Oorspr. bedrukt omslag VIII + 37 p. bibliotheekstempels xR 3466 x 9.00

KUYPER, A. Bilderdijk in zijne nationale beteekenis. Amsterdam/Pretoria, Hoveker & Wormser, 1906. Oorspr. omslag. 85 p. Rede gehouden te Amsterdam op 1oct. 1906. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8501 x 10.00

KUYPER, A. De werking van Artikel 23. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Oorspr. omslag. 31 p. Overgedrukt uit de Vereeniging: Christelijke Stemmen. xR 6780 x 10.00

KWAST, Jb. Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band. Rotterdam, D. Bolle, [ca. 1900]. 4e druk. Gebonden. VIII + 256 p. Met de in gebruik zijnde melodieen en piano-accompagnement, grootendeels opnieuw gearrangeerd door Jb. Kwast. Blauwe linnen stempelband. xH 7254 xx 20.00

LAGERWIJ, F. en T. Knottenbelt. F. Lagerweij's Theoretisch en Practisch Leerboek der Algebra. Tweede deel. Bevattende: Machten en wortels, het binomium van Newton, de bepaalde en onbepaalde vergelijkingen van den 2en graad, de keeksen en de logarithmen. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1888. Oorspr. omslag. 304 p. - xY 1193 x 25.00

LAND, J.P.N. Het keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling van Dr. A. Pierson. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1871. Oorspr. bedrukt papieren omslag, onopengesneden, 46 p. - xR 4465 x 15.00

LANGE, Daniel de e.a. Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. S.L. van Looy, Amsterdam, 1896. Gebonden XII + 176 p. Met notenschrift xR 4280 x 25.00

LANKEREN MATTHES, D. van. Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1846. Oorspr. papieren omslag. 47 p. - xR 6498 x 10.00

LANS, J.R. van der. Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie. Edam, J.M. Roldanus Cz., [1890]. Oorspr. omslag. 91 p. - xR 7072 x 15.00

LANS, M.H.A. e.a. Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad. Amsterdam, J.S. de Haas, z.j. Ingenaaid. 86 p. Met portret. Door: J.V. de Groot, Eduard Brom, Jan Kalf, Alph. Ariens, Pastoor Kaag, G.W. Konings, R.M.V. van Oppenraaij, W. de Veer, M.A. van Zanten. [bibliotheekstempeltje]. xB 2514 x 10.00

LANSBERG, PH.A. Drie Negentiende-Eeuwse dichters. Bloemlezing uit het werk van De Genestet, Staring en Potgieter. Groningen, J.B. Wolters, 1960. Ingenaaid. 209 p. Ills. Verzameld en besproken door Ph.A. Landsberg. xH 4441 x 9.00

LASTDRAGER, A.J. Museum. 30 Lieve Verhalen voor de Jeugd. Bijeenverzameld door A.J. Lastdrager. Met vier gekleurde platen. Amsterdam, J. Vlieger, [1850]. Oorspr. omslag. 108 p. - xY 1061 x 30.00

LAURILLARD, E. Vlechtwerk uit verscheiden kleuren. Twintig voordrachten. Amsterdam, D.B. Centen, 1880. 1e druk. Gebonden. 464 p. Band goud gestempeld. xL 8329 xx 18.00

LEDEGANCK, K.L. De drie zustersteden. Brussel, D.A.P. Reinaert uitgaven, 1964. Oorspr. omslag. 47 p. T.g.v. het vijftienjarig bestaan der Reinaert Uitgaven. xT 4114 x 9.00

LEDEGANCK, K.L. Volledige dichtwerken in chronologische order verzameld. Aalst, Hendrik Z.S. de Seyn-Verhougstraete, 1904. 3e druk. Gebonden. 343 p. Vermeerderd met vele onuitgegeven of in vroegere uitgave niet opgenomen gedichten. Voorzien van aanteekeningen, levensbericht en opgave van varianten, en versierd met vier verschillende portretten, een handschrift en het praalgraf des Dichters. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7945 x 20.00

LEDEGANCK, K.L. en J.F.J. HEREMANS. Gedichten van K.L. Ledeganck met een levensschets des dichters. Gent, Algemeene Boekhandel van Ad Hoste, 1883. Herbonden. XIX + 256 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 7217 x 20.00

LEEUWES, W. Twee- en driestemmige liederen voor het opkomend geslacht. Leeuwarden, D. Meinderma, 1848. 2e druk. Oorspr. omslag. N.p. - xT 4887 x 14.00

LENNEP D.J. van. Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus. Amstelodami, Ioannem Mueller, 1850. Oorspr. Kartonnen omslag. VIII + 87 p. - xR 8025 x 35.00

LENNEP, J[an] H[endrik]. Jan Davids Boekekraam. Het boek voor den Zeeman. Losse aflevering met prospectus. J.J. Weeveringh, Haarlem, [ca. 1860]. Losse aflevering met omslag 161-192 + los Berigt door J.H. Van Lennep met intekenformulier en overzicht van de tot nu toe verschenen delen in de serie, 4 p - xY 1534 xx 20.00

LENNEP, J. van. Alledaagsche Bokken in 't Gesprek. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871. 1e druk. Oorspr. omslag. 114 p. Omslag lithografie: Amand Amsterdam. [rugje matig]. xL 7303 x 50.00

LENNEP, J. van. De Friezen te Rome. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag. 200 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken bezorgd door de Leeraren van het R.K. Gymnasium te Tilburg Nr. 13 [bibliotheekstempeltje]. xL 8620 x 14.00

LENNEP, J. van. De Reisgenooten. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, [1903]. 2e druk. Oorspr. omslag. 187 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken bezorgd door de Leeraren van het R.K. Gymnasium te Tilburg Nr. 5. [bibliotheekstempeltje]. xL 8613 x 15.00

LENNEP, J. van. De Roos van Dekama. Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Gebonden. 607 p. 200.000-serie. xK 0326 x 8.00

LENNEP, J. van. Een Amsterdamsche winteravond in 1632. Geschiedkundig Tafereel, in twee bedrijven. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1832. Gemarmerd papieren omslag. 50 p. + lijst met werk van J. van Lennep [2] p. - xB 6340 x 25.00

LENNEP, J. van. Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1890. Gebonden. 262 + 255 p. Ills. Romantische werken. Blauw linnen met goud bedrukt. xB 7244 x 20.00

LENNEP, J. van. Het leven van Mr. C[ornelis] van Lennep 1751-1813. Beschreven in verband met zijn tijd, toegelicht uit zijn gedichten en vermeerderd met ongedrukte brieven en staatsstukken. Frederik Muller, Amsterdam, 1861. Gebonden half leer, fraai gedecoreerde rug, met een portret en vier facsimiles, 353 p. + bijlagen. Beschrijving van het leven van de grootvader van Jacob van Lennep waarbij hij kon putten uit enkele duizenden brieven en andere documenten. Wat het werk bijzonder interessant maakt is de aandacht die Van Lennep wijdt aan allerlei 18e-eeuwse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. xT 9108 x 25.00

LENNEP, J. van. Novellen. Met illustratien van Ch. Rochussen. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1890. Gebonden. 310 + 267 p. Ills. Romantische werken. Blauw linnen met goud bedrukt. xB 7245 x 20.00

LENNEP, J. van. Onze voorouders. Illustraties Ch. Rochussen en W. de Famars Testas. Romantische werken. Vijf delen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1980]. Gebonden blauw linnen goudstempeling. 338 + 318 + 319 + 278 + 318 p. [Mooie set]. Deel I: Alwart; Brinio. Deel II: Charietto; De Saksiche Weezen; De Friezen te Rome; Ulrich de Zanger. Deel III: De Koorknaap; De Hunenborg; De Friesche Bouwmeester. Deel IV: De Gestoorde Bruiloft; De Bedevaartganger. Deel V: De Reisgenoten; Aanteekeningen. xB 4209 xx 45.00

LENNEP, J. van. Poetische werken. Twee delen in een band. 's-Gravenhage/Leiden/Arnhem, Martinus Nijhoff/A.W. Sijthoff/D.A. Thieme, 1872. Herbonden. 384 + 490 p. Herbonden: half linnen, gemarmerde platten. [bibliotheekstempeltje]. xL 6126 x 25.00

LENNEP, J. van / Carel Vosmaer. Antwoord op de uitdaging van Mr. C. Vosmaer door J. van Lennep. Amsterdam, J. de Ruyter, 1864. Gemarmerd papieren omslag. 42 p. - xR 0910 x 20.00

LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands. M.H. Binger & Zonen, Amsterdam, 1854. Oblong, Gebonden, III + 37 gelithografeerde pagina's met daartegenover bijschriften.
Achterin op de band geplakt de Verantwoording, oorspr. bedrukt omslag, 18 p. + Strafdicht, 2e druk, 7 p. Het 31e tafereel 'Invoering van de inquisitie 1544' veroorzaakte veel beroering, o.a. vanwege de spottende regels 'ketters branden net als vet, hoor ze knappen, wat een pret'. Een jaar na de April-beweging kon dit niet volgens veel katholieken. Door Van Lenneps medewerking werd de oplage grotendeels vernietigd, o.a. door de R.K. kerk. In de niet vernietigde exemplaren ontbreekt meestal de 'Galop infernal' met de geciteerde woorden over ketters. Hier wel aanwezig. xT 5189 x 150.00

LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. M.H. Binger & Zonen, Amsterdam, 1854. Oblong, Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, III + 37 gelithografeerde pagina's met daartegenover bijschriften. Het laatste bijschrift in fotocopie. Het 31e tafereel 'Invoering van de inquisitie 1544' veroorzaakte veel beroering, o.a. vanwege de spottende regels 'ketters branden net als vet, hoor ze knappen, wat een pret'. Een jaar na de April-beweging kon dit niet volgens veel katholieken. Door Van Lenneps medewerking werd de oplage grotendeels vernietigd, o.a. door de R.K. kerk. In de niet vernietigde exemplaren ontbreekt meestal de 'Galop infernal' met de geciteerde woorden over ketters. Hier wel (los) aanwezig. xT 5190 x 70.00

LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands, tot nut van groot en klein; vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. Gebrs. Koster, Amsterdam, 1899. Oblong, Gebonden in geillustreerde band, III + 37 gelithografeerde pagina's met daartegenover bijschriften. Het 31e tafereel 'Invoering van de inquisitie 1544' veroorzaakte veel beroering, o.a. vanwege de spottende regels 'ketters branden net als vet, hoor ze knappen, wat een pret'. Een jaar na de April-beweging kon dit niet volgens veel katholieken. Door Van Lenneps medewerking werd de oplage grotendeels vernietigd, o.a. door de R.K. kerk. In de niet vernietigde exemplaren ontbreekt meestal de 'Galop infernal' met de geciteerde woorden over ketters. Hier wel (los) aanwezig. xT 9291 x 30.00

LENNEP, J. van. (ed.). Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1832. Oorspr. kartonnen omslag. XVI + 254 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 5123 x 50.00

LENNEP, J. van & J. Ter Gouw. De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Twee delen. & Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met Boekdruketsen van F.W. Zurcher. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1868-1869. Gebonden. XII + 442 + XV + 445 + XXXII + 414 p. Drie delen. Met gelithograveerde titelpagina's. Banden in reliefdruk met goud bestempeling. Naamlijst der inteekenaars. xB 5769 x 75.00

LENNEP, J. van & J. Ter Gouw. De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Deel I. Geillustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van F.W. Zurcher. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1868. Gebonden. XXXII + 414 p. Los deel. Met gelithograveerde titelpagina. Band in reliefdruk met goud bestempeling. Naamlijst der inteekenaars. xB 5770 x 30.00

LENNEP, J. van & J. Ter Gouw. Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met ruim 50 Boekdruketsen van F.W. Zurcher. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1868-1869. Gebonden. XII + 412 p. Los deel. Met gelithograveerde titelpagina. Band in reliefdruk met goud bestempeling. xB 5771 x 30.00

LENNEP, Jacob van. Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857]. Amsterdam, H.D. Pfann, 1962. Oorspr. omslag. [32 p.]. Uitgave t.g.v. een tentoonstelling Waar Vondel boeken leende, onder auspicien van de Dr P.A. Tiele-Stichting ingericht in Antiquariaat Pfann. xB 3784 x 10.00

LENNEP, Jacob van. Een schaking in de zeventiende eeuw. Met een voorwoord van L.S. Mij. voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1921. Gebonden, 151 p. + adv. Nederlandsche Bibliotheek xY 0956 x 7.00

LENNEP, Jacob van. Elisabeth Musch. Een tafereel uit de zeventiende eeuw. P. Meijer Warnars, Amsterdam, 1851. Herbonden, 227 p. Oorspr. omslag opgeplakt op band. Litho ingeplakt. xY 0361 x 8.00

LENNEP, Jacob van. Elisabeth Musch. In de bewerking van A. Alberts. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Paperback. 175 p. - xH 7094 x 8.00

LENNEP, Jacob van. Ferdinand Huyck. Met illustraties naar teekeningen van D. Bles. A.W. Sijthoff, Leiden, z.j. 18e druk, Gebonden, Ills., 490 p. Mr. J. Van Lennep's Meesterwerken xY 0362 x 8.00

LENNEP, Jacob van. Vertellingen van vroeger en later tijd. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. XL + 87 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xK 2203 x 8.00

LENNEP, Jacob van e.a. A-Saga. E-Legende. O-Sprook. A. Manteau, 1978. Oorspr. omslag, 33 p. Manteau Marginaal. De A-saga door J. Bosscha, de E-legende door J. v. Lennep, de O-sprook van A. des Amorie v. d. Hoeven. xT 1063 x 8.00

LETTERKUNDIGE BIBLIOTHEEK VOOR KATHOLIEKEN. Die Sproke van Beatrijs. [en andere teksten]. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Gebonden. 10 deeltjes in een band. Meegebonden: 2: Maerlant, Der Naturen Bloeme. 3: Karel ende Elegast. 4: Vondel, Batavische Gebroeders. 5: Vondel, Heerlyckheit der Kercke. 6: Poot, Gedichten. Natuur en landleven. 7: Potgieter, Iets over den mensch en de schrijver. 8: Potgieter, Gedichten. 9: Broere, Over zijn leven en werken. 10: Broere, Beschouwing der Geschiedenis. xL 8690 x 50.00

LEVY, J.A. Maskers af! 's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante, 1877. Oorspr. papieren omslag. 32 p. - xR 4545 x 15.00

LIEDE, Conrad van de. Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1899]. Gebonden. 269 p. Ills. - xT 2530 x 30.00

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Akbar. Een Oostersche roman. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1907. 7e druk. Gebonden. VII + 315 p. - xH 2477 xx 12.00

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Akbar. Een Oostersche roman. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. 5e druk. Gebonden. VII + 248 p. - xB 7265 xx 11.00

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Politieke herinneringen. (door den schrijver van Problematische Politiek). Amsterdam, P.N. van Kampen, 1862. Oorspr. omslag. 25 p. Overgedrukt uit De Gids. xR 4570 x 8.00

LIMBURG BROUWER, P. van. Charicles en Euphorion. Grillus. Leiden, A.W. Sijthoff, [1907]. Gebonden. 189 p. Romantische Werken. xL 8683 x 12.00

LIMBURG BROUWER, P. van. Een ezel en eenig speelgoed. Groningen, W. van Boekeren, 1842. Oorspr. kartonnen omslag. VIII + 121 p. - xT 0373 x 50.00

LIMBURG BROUWER, P. van. Het Leesgezelschap te Diepenbeek. Een Ezel. Eenig Speelgoed. Leiden, A.W. Sijthoff, [1906]. Gebonden. 222 p. Romantische Werken. xL 8684 x 12.00

LIMBURG STIRUM, D.A. van. De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve. Te Leyden, bij P. Engels, 1858. Gebonden, sneden verguld, [II] + 59 p. - xR 2143 xx 50.00

LIMBURG STIRUM, J.B. van. Een woord van een oud man aan den regeerenden stand. 's-Gravenhage, Gebr. Belifante, 1891. Oorspr. omslag. 69 p. - xR 5255 x 10.00

LINDENHOUT, J. van. Na vijf en twintig jaren. Levensherinneringen. Nijmegen, P.J. Milborn, [1888]. 4e druk. Gebonden. 350 p. - xR 6130 x 20.00

LOENEN, J. van. Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk. Rotterdam, D.J.P. Storm Lotz, 1884. Oorspr. papieren omslag. 48 p. Overdruk uit: Geloof en Vrijheid. Tweemaandelijksch tijdschrift. 18e jaargang, 4de aflevering. [Geloof en Vrijheid verscheen van 1867-1914; voortgezet als: Nieuw Evangelisch Tijdschrift]. xB 5782 x 12.00

LOFFELT, A.C. Jupiter Van Vloten en zijn kritiek. 's-Gravenhage, Joh, IJkema, 1876. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 8761 x 18.00

LOGHEM, M.G.L. van. (Fiore Della Neve). (ed.). Nederland 1894. eerste deel. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. Amsterdam, Loman & Funke, 1894. Gebonden. 494 p. Ills. - xL 9068 x 20.00

LOGHEM, M.G.L. van. (red.). Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. jaargang 1894. No. 5. Met portret van den Heer P.A.M. Boele van Hensbroek. 's-Gravenhage, Loman & Funke, 1894. Oorspr. omslag. 128 p. - xB 5664 x 10.00

LOOSJES Pz., A. Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855-1856. Goedkoope uitgave. Gebonden. Vier delen in twee banden. - xB 8297 x 30.00

LOOSJES Pz, A. Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, Tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot Te Haarlem bij A. Loosjes Pz, 1808. Gebonden IX + 124 p. Ex-bibliotheek exemplaar. Gegraveerde titelpagina met vignet door Reinier Vinkeles, met op de achtergrond de Amsterdamse Schreierstoren. xR 4076 x 40.00

LOSSIUS, K.F. / G. van Wieringhen Borski. God in de Natuur en in den Mensch. Een leesboek voor de lagere scholen. Getrokken uit Gumal en Lina. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1860. 5e druk. Oorspr. omslag. 85 p. - xY 1069 x 15.00

LOUWE, C. Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam. Beverwijk, J. Groot, 1872. Oorspr. papieren omslag. 19 p. - xR 7706 x 15.00

LUBLINK WEDDIK, B.T. Pandora. Lektuur voor den beschaafden stand. 2de stukje. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam, 1834. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, 103-200 p. Lublink Weddik 1801-1862 xY 1629 x 12.00

LUITINGH, J.C. Jan de Lapper. Een verhaal uit de Geschiedenis des Vaderlands. 's-Gravenhage, A. Berends, 1897. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 9230 x 10.00

M. [=ALBERDINGK THIJM, J.A]. Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch. Amsterdam, Nayler, & Co., 1843. Oorspr. karonnen omslag. VIII + 150 p. - xR 8770 x 25.00

MAANEN, Flor. Jac. van. Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831. 's-Gravenhage, A. van Hoogstraten, 1831. Oorspr. omslag. VIII + 31 p. [Over Pieter de Riemer]. xB 4644 x 18.00

MAAS, Nop. (ed.). Grote doden. Nijmegen, Vriendenlust, 1986. Geniet. 65 p. Vaderland reeks nr. 12. Necrologieen van een zevental 19e-eeuwse Nederlandse auteurs zoals die verschenen in het Haagse dagblad Het Vaderland. Het betreft: J.J. Cremer, Van Vloten, Kneppelhout, Bosboom -Toussaint, Busken Huet, Multatuli en Vosmaer. xR 8835 x 9.00

MAATSTAF. Conrad Busken Huet 1886-1986. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986. Oorspr. omslag. 240 p. Ills. Maatstaf Nr. 4/5. jaargang 34. 1986. Dit speciale Huet-nummer staat onder redactie van Olf Praamstra. xB 7772 x 9.00

MACKENSTEIN-KONING, Johanna Sara. Beelden en omtrekken. Naar het leven geteekend. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1853. Oorspr. kartonnen omslag. 259 p. Gegraveerde titelpagina. Omslag licht beschadigd. xR 8367 x 75.00

MAISTRE, le Comte J. de. Soirees de Saint Petersbourg ou entretiens sur le Gouvernement temporel de la Providence suivies d'un traité sur les sacrifices. Bruxelles, Wouters et Co., 1844. halflinnen band 243 + 207 p. Joseph de Maistre (1753-1821); grondlegger van het ultamontanisme. Twee delen in een band. Scheurtje in kneep. xR 2275 x 60.00

MANSSEN, W.J. Iwan Toergenjef. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Oorspr. omslag. 215-262 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen afl. 6 Redactie E.D. Pijzel. xR 3908 x 10.00

MARE, Stella. Een kus. Vrij naar het Duitsch. Amsterdam, N.J. Boon, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. Boon's Geillustreerde Novellen Bibliotheek nr. 64. xT 5164 x 15.00

MARIO [=M. Lamping-van Bosse]. Schetsen en Novellen. Utrecht, J.L. Beijers, 1888. Gebonden. 262 p. - xR 8012 x 16.00

MARONIER, J.H. Pinksterfeest. Historische studie. Arnhem, P. Gouda Quint, 1894. Oorspr. omslag. 62 p. - xL 8042 x 10.00

MARTINET, Johannes Floretius. Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen. Johannes Allart, Amsterdam, 1803. 2e druk Gebonden half leer 546 p. band wat sleets xB 7653 x 180.00

MATER, B.E. Kinderkost. Een leesboek voor de scholen. Groningen, W.J. Boelens, 1878. Oorspr. omslag. 107 p. - xY 1025 x 20.00

MATHIJSEN, Marita. Waarde van Lennep. Brieven van De Schoolmeester, toegelicht door Marita Mathijsen. Amsterdam, Querido, 1977. Paperback. 175 p. - xH 1047 x 7.00

MATHIJSEN, Marita / Henk Eijssens / Dick Welsink. Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde. Thespa, Amsterdam, 1978. Oorspr. omslag. 136 p. Amsterdamse smaldelen 8. xH 2439 x 10.00

MAURIK Jr., Justus van. Het genootschap te "Leuterburg". (Een voordracht). [en drie andere schetsen]. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 61-62. mist achterzijde omslag. xT 5161 x 15.00

MAURIK Jr., Justus van. Krates. Een levensbeeld. Met een nawoord van T.W. R. de Haan. Den Haag, Kruseman, Gebonden. Ills. 211 p. Met platen van Johan Braakensiek. Voor het eerst verschenen in 1885. xR 3255 x 10.00

MAURIK Jr., Justus van. Met z'n achten. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1884. 2e druk. Gebonden. 235 p. Met platen van Johan Braakensiek. Rood/zwarte band goudgestempeld. xL 0484 xx 15.00

MAURIK Jr., Justus van. Met z'n achten. Novellen en Schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1883. 1e druk. Gedecoreerde rood linnen band, 265 p. - xR 8042 x 12.00

MAURIK Jr., Justus van. Uit een pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1886. Gebonden. 236 p. - xH 7844 xx 10.00

MAURIK Jr., Justus van. Uit een pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1887. 2e druk Gebonden 220 p. Met platen van Johan Braakensiek. xB 6784 xx 12.00

MAURIK Jr., Justus van. Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882. 2e druk Gebonden. Ills. 244 p. - xL 5951 xx 15.00

MAURIK Jr., Justus van. Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, z.j. 4e druk Gebonden Ills. 244 p. - xB 6787 x 14.00

MAURIK, Justus. Uit Justus van Maurik's werken. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1899]. Gebonden. 144 p. - xB 4712 xx 15.00

MAURIK, Justus van. Amsterdam bij Dag en Nacht. Novellen en Schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Ingenaaid. 129 p. - xT 2622 x 10.00

MAURIK, Justus van. Amsterdamsche luidjes. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 25-26. xT 5159 x 18.00

MAURIK, Justus van. Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1888. 3e druk. Gebonden. 215 p. Ills. - xB 6775 x 14.00

MAURIK, Justus van. Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1900]. 5e druk. Gebonden. 215 p. Ills. - xB 6776 x 12.00

MAURIK, Justus van. Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1888. 3e druk. Gebonden. 215 p. - xR 1232 x 10.00

MAURIK, Justus van. De laatste der Oempah's. Amsterdamsche Volksschets. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Geillustreerd door P. Althaus. Warendorf's Novellen Bibliotheek nr 133-134. xT 4921 x 15.00

MAURIK, Justus van. Joris Komijn op de Tentoonstelling. Humoristische Schets. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 77 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 210-211. xL 8025 x 15.00

MAURIK, Justus van. Krates. Een levensbeeld. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 155 p. Omslag licht beschadigd. xR 4623 x 10.00

MAURIK, Justus van. Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1887. 2e druk. Gebonden. 241 p. - xR 1231 x 10.00

MAURIK, Justus van. Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1885. 1e druk. Gebonden. 253 p. - xR 8693 x 15.00

MAURIK, Justus van. Met z'n achten. Novellen en schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 7e druk. Ingenaaid. 138 p. [roestvlekjes binnenwerk]. xT 1742 x 10.00

MAURIK, Justus van. Met z'n achten. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1886. 3e druk. Gebonden. 235 p. - xR 1229 x 10.00

MAURIK, Justus van. Muller's buste. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 145-146. bibliotheek-etiketje op omslag xT 5160 x 18.00

MAURIK, Justus van. Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 142 p. - xT 1739 x 15.00

MAURIK, Justus van. Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, [1890]. 2e druk. Gebonden. 233 p. - xB 6779 x 13.50

MAURIK, Justus van. Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1901]. 4e druk. Gebonden. 233 p. - xB 6780 x 12.00

MAURIK, Justus van. Uit een pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 6e druk. Ingenaaid. 132 p. - xT 1744 x 10.00

MAURIK, Justus van. Uit een pen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1887. 2e druk. Gebonden. 220 p. - xR 1230 x 10.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 7e druk. Ingenaaid. 157 p. Omslag licht beschadigd. xR 4624 x 10.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1880. 2e druk. Gebonden. 241 p. [Bruine band]. xB 6781 x 15.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1883. 3e druk. Gebonden. 266 p. [Rode band]. xB 6782 x 15.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1886. 4e druk. Gebonden. 238 p. [Groene band]. xB 6783 x 15.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1905]. 6e druk. Gebonden. 243 p. - xB 6785 x 12.00

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1886. 4e druk. Gebonden. 238 p. - xR 1234 x 10.00

MAURIK, Justus van. Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 144 p. - xT 2488 x 10.00

MAURIK, Justus van. Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, z.j. 4e druk. Gebonden. 228 p. - xR 1233 x 10.00

MAURIK, Justus van. Verspreide novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 3e druk. Ingenaaid. 132 p. - xT 1743 x 12.50

MAURIK, Justus van. Verspreide Novellen. Geillustreerd door L.W.R. Wenckenbach. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1900]. 2e druk. Gebonden. 210 p. - xB 6786 x 15.00

MAURIK, Justus van e.a. Amsterdamsche Luidjes enz. Novellen. Amanda Kerfstedt. Willem Otto. A. Prell en Fokko Bos. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1892. Gebonden. Warendorf's Novellen-Bibliotheek nr. 5. xR 7315 xx 15.00

MAURIK, Justus van e.a. Een manusje van alles. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1903. Gebonden. F. de Sinclair. Jan van Duine. J.J. David en Chr. Fris. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 27. xR 7319 x 15.00

MAURIK, Justus van e.a. Het Genootschap Leuterburg. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1895. Gebonden. Charlotte A. de Vries. G.A. Geerligs. Th. Artope en Cato Henstedt. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 11. xR 7318 x 15.00

MAURIK, Justus van. e.a. Mijn lezing te Boschwijk enz. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1893. Gebonden. S. la Chapelle-Roobol. F.A. Buis. Virginie Loveling. Conrad van de Liefde. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 7. xR 7317 x 15.00

MAURIK, Justus van e.a. Rozenwangen enz. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1894. Gebonden. Louis Ahn-de Jongh. Cyriel Buijsse. A.M. Hirschmann. Ph. Wijsman. Wilh. Heimburg. Fokko Bos. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 8. xR 7320 x 15.00

MAURIK, Justus van. e.a. Toon en Toos in de Opera. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1905. Gebonden. F. Hageman. Jean Richepin. W. Urban. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 31. xR 7316 x 15.00

MEERKERK, J.B. Conrad Busken Huet. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1911. Ingenaaid. 219 p. - xR 3956 x 10.00

MEERTEN, Wed. A.B. van, enz. Vergeet ons niet. Proza en poëzy voor de jeugd. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam, 1850. Gebonden, Ills., onafgesneden,110 p. met handgekleurde litho's. Scheurtje in omslag, stempelrest op titelpagina, verder keurig exemplaar xT 3759 x 100.00

MEES-VERWEY, Mea. De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding. Santpoort, C.A. Mees, 1928. Gebonden. 359 p. + stellingen. Handelseditie van het proefschrift. xB 7751 x 25.00

MEEST GEACHTE SCHRIJVERS. De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren. Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 's-Gravenhage, 1841. Gebonden, Ills., 164 p. 42 pagina-grote houtgravures en veel kleine. Verschillende typen als de jager, het weesmeisje, de omroeper, de aanspreker, de visser, etc. Tekst van H. Tollens, J. van Lennep, S.J. van den Bergh, J. Kneppelhout e.a. Voorplat roestig, binnenwerk mooi. xT 3650 x 150.00

MEESTER CONSTANTIJN [=Constantinus Bake]. Invallen en uitvallen. 's-Gravenhage, J.M. van 't Haaff, 1897. Gebonden. 47 p. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging tot wering van schoolverzuim te 's-Gravenhage xT 0956 x 15.00

MEIJBOOM, Margaretha. Bjornstjerne Bjornson Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1911. Oorspr. omslag. 36 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen afl. 41 xR 3919 x 10.00

MEIJER, D.J. Onze Dierenwereld, een leesboek voor de scholen. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1869. Oorspr. omslag. 119 p. - xY 1110 x 15.00

MEIJER, Jakob. Isaac da Costa's weg naar het Christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland. Amsterdam, 1941. Oorspr. omslag 169 p. + stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. xR 3895 x 20.00

MELATI VAN JAVA. e.a. Uit de portefeuille. Twaalf novellen van Apeliotes, Taco H. de Beer, W.F.L. Honingh-van Reuth, Melati van Java, W.P. Wolters, Noel Bazan, Ludovic Halevy, Mark Twain, Sacher Masoch e.a. Met illustratien van Alfaro H.A.C. Dekker, J. Linse, Jan van OOrt en J.L. Scheidel. Amsterdam, M.M. Olivier, z.j. Gebonden. 160 p. Ills. - xT 1572 x 16.00

MELLINK Pz., F.G. Nederlandsche spraakkunst. Amsterdam, G.L. Funke, 1868. 2e veel vermeerderde druk. IV + Oorspr. omslag. 63 p. - xR 9238 x 12.50

MENSSCHERT, Willem. De gouden bruiloft. Met een voorberigt van H. Tollens, Cz. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1876. 4e druk. Gebonden. 78 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5416 xx 8.00

MERK, E. Onder een dak. Novelle. Amsterdam, Mij. tot Verspreiding van Goedkoope Lectuur, 1886. Oorspr. omslag. 80 p. - xR 8562 x 12.50

MESSCHERT, Willem. De Gouden Bruiloft. Gedicht. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1825. Gebonden. 98 p. - xR 8008 x 35.00

MEULEN, B. van der. Kaleidoscoop : bloemlezing van aphorismen bijeengegaard uit het "Boek der Natuur". Jan Leendertz & Zoon, Amsterdam, [ca. 1885]. Gedecoreerd linnen bandje, ca. 370 p. klein formaat xR 8302 x 20.00

MEULEN, M.E. van. Levensvragen. Brieven aan eene vriendin. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1872. Oorspr. omslag. - xY 1955 x 9.00

MEULEVELT, W.G. Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeen Geschiedenis. Ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1878. 4e veel vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 132 p. - xY 1203 x 15.00

MEULEVELT, W.G. Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeene Geschiedenis, ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1874. 3e veel vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 113 p. - xY 1100 x 18.00

MEURS, B. van. De Luchtballon. Eene voorlezing, voorafgegaan door een gedicht van H.J.A.M. Schaepman. Utrecht, J.L. Beijers, [1872]. Tweede uitgave. Gebonden half leer. 120 p. Ills. Humoristische critische lezing. Meegebonden oorspronklijk omslag, bibliotheekstempeltje. xR 7986 x 60.00

MEURS, B. van. De Vroolijkheid en het Lachen. 's-Hertogenbosch, Maatschappij de Katholieke Illustratie, 1897. 3e vermeerderde druk. Oorspr. papieren omslag. 157 p. - xB 7910 x 35.00

MEURS, B. van. Kriekende Kriekske. Betuwsche gedichten. s-Hertogenbosch, Maatschappij De Katholieke Illustratie, z.j. Gebonden 128 p. enkele bibliotheekstempels xR 0247 x 10.00

MEURS, B. van. Pepermuntjes. 250 Dichtjes. Kuilenburg, Blom & Olivierse, 1888. Tweede, vermeerderde druk. Oorspr. papieren omslag. 140 p. - xB 7313 x 20.00

MEURS, B. van. Rijm en Zang. Twee dozijn luimige stukjes. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1869. 3e druk. Gebonden. [87] p. - xR 8561 x 15.00

MEYER, Livinius De. De Gramschap in Dry Boeken. Een Latijnsch en Vlaamsch leerdicht. Op nieuw uitgegeven met aanteekeningen door J.M. Schrant. A.B. Steven, Gend, 1827. Gebonden half leer met gemarmerde platten, 240 p. Tweetalig Latijn-Nederlands. Bibliotheekstempeltje. xT 6494 x 30.00

MICHAEL, C. / H.A. Ackerlin-gregoor / E. Laurillard. Lessen en liederen eener Moeder. Amsterdam, D.B. Centen, 1882. Oorspr. papieren omslag. XIV + 192 p. - xR 8009 x 20.00

MICHELANT, M.H. Voyage de Jaques Cartier au Canada en 1534. Nouvelle edition, publiee d'apres l'edition de 1598 et d'apres Ramusio. Avec deux cartes. Documents inedits sur Jaques Cartier et le Canada, communiques par M. Alfred Rame. Paris, Librairie Tross, 1865. Broche, couverture papier originale 71 + 53 p. 13 x 20 cm. - xB 2112 x 140.00

MINDERHOUD KZ, A. Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Derde stukje. Schoonhoven, S. & W.N. van Nooten, 1872. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 9922 x 12.50

MINDERHOUD KZ, A. Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Tweede stukje. Schoonhoven, S. & W.N. van Nooten, 1872. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 9921 x 12.50

MINNAERT, G.D. en J. Vilders. Kinderlust. Leesboek voor de middelste klas. Vierde stukje. Gent/Antwerpen, 1881. Oorspr. omslag. 80 p. - xY 1206 x 15.00

MOENS, A.M. Tafereelen van eene christelijke opvoeding, in Briefwisseling tusschen Moeder en Dochter. Uit het Engelsch. Benevens brieven aan Emilia. Amsterdam, Willem van Vliet, 1822. Oorspr. kartonnen omslag. IV + 237 p. + [3] fondslijst. Gegraveerde titelpagina en 4 platen door J.W. Caspari naar J. van Meurs. xB 6303 x 90.00

MOENS, Petronella. Mevrouw Leliëndal en hare kinderen, of geschenk aan mijne jeugdige vriendinnen. Te Amsterdam, bij G. Portielje, 1830. Blauw bedrukt omslag (vermeld als uitgever J. Vlieger, Amsterdam), Ills., onopengesneden, VI + 224 p. Gegraveerde titelpagina + 3 pagina's met gravures. xT 2883 x 150.00

MOLL, G. Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon 1825. Gebonden XII + 220 (3) p. Iets smoezelig. Rug omgeplakt. Geschreven ter beantwoording van een prijsvraag van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xB 1655 x 85.00

MOLL, W. Berigten aangaande den Staat van het Kerkgezang in Nederland. Tijdens de opkomst en den bloei der Oud-Nederlandsche Muziekschool. Amsterdam, C.G. van der Post, 1868. Oorspr. papieren omslag. 32 p. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, deel XII. [roestvlekjes]. xR 8340 x 10.00

MOLSTER, J.A. Neerlands verleden. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1852. Gebonden rood linnen blind- en gouddruk, sneden verguld. Gelithografeerde titelpagina 173 p. 11,5 x 7 cm. xB 6348 x 30.00

MONT, Pol de. Idyllen. Sneek, H. Pijttersen Tzn, 1882. Gebonden, 115 p. ingeplakt ex libris van K. ter Laan. Bijgesloten een gedicht in handschrift; "Och, eeuwig is zoo lang" ondertekend door Pol de Mont. xT 3750 x 35.00

MONT, Pol de. Jan van Beers. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1889. Oorspr. omslag. [72 p]. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. Redactie: E.D. Pijzel. xL 8026 x 16.00

MONTAGNE, V.A. Dela. Gedichten. Haarlem/Roeselare, J.F. Haesker & Co./De Seyn Verhougstraete, 1883. Gebonden. 170 p. Sneden verguld. - xT 1031 x 20.00

MONTAGUE, Lady Mary Wortley. Letters of Lady Mary Wortley Montague. Written during her travels in Europe, Asia, and Africa; to which are added Poems by the same author. Paris: P. Didot the elder and of F. Didot, 1817. Stereotype Edition. Brown paper hardcover. 14 x 9 cm. 320p bibliotheekstempeltje xT 9751 x 30.00

MONTALEMBERT, Charles de en Francois Guizot. Redevoeringen van de heeren de Montalembert en Guizot, gehouden in het Instituut van Frankrijk, op 5 februari 1852. Naar het Fransch door Alexander Kruseman. Te Amsterdam, Loman & Reudler, 1852. Herbonden. VIII + 80 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 7998 x 15.00

MONTEPIN, Xavier de. De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. Nieuwsblad voor Nederland, [1920]. Gebonden. 253 p. + Inhoud. Populaire romans. Met vele illustraties in kleur. xL 7990 x 75.00

MONTGOMERY, Florence. Meta Forrester. Een zeer eenvoudig verhaal. Uit het Engelsch door Almine. Utrecht, J. Bijleveld, 1871. Oorspr. omslag. 83 p. - xL 8311 x 25.00

MORAK, P.H. Simon Turchi of De Italianen te Antwerpen, Treurspel in zes bedrijven, vrij naar den roman van denzelfden naam van Hendrik Conscience voor Rederijkers bewerkt door.... Amsterdam, J. Beerendonk, 1872. Oorspr. papieren omslag. 94 p. - xT 1764 x 15.00

MORGENROOD. Morgenrood. Zondagsblad gewijd aan Wetenschap, Kunst en Letteren. 4e jaargang 1896. Amsterdam, Joh. Harttorff, 1896. Gebonden. 412 p. Ills. - xY 1932 x 25.00

MOUNIER, P.J.J. Discours preche le 15 Novembre 1863, a l'occasion du jubile semi-seculaire de la Restauration nationale de la Hollande en Novembre 1813; dans le nouveau Temple Wallon d'Amsterdam. Amsterdam, J. de Ruyter, 1863. Gebonden. VI + 32 p. - xB 4688 x 25.00

MOZIN, Abbe. Neue Sammlung französischer und deutscher, theils neuer, theils aus den besten französischen und deutschen Briefstellern ausgewählter Handlungsbriefe, sowohl zur Bildung im kaufmannischen Briefstyle, als zum Uebersetzen in beide Sprachen bestimmt. Stuttgart und Tubingen, in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1835. Sechste verbesserte Ausgabe. halflederen band XVI + 320 + 212 S. - xR 2273 x 50.00

MULDER, G.J. Redevoering over P.O.C. Vorsselman de Heer; uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 7 Januarij 1842. Utrecht, W.F. Schultze, 1842. Oorspr. omslag. 35 p. - xR 8194 x 12.50

MULLER, C. Leerzame verhalen en onderrigtingen voor de Nederlandsche jeugd. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, [1834]. 2e druk. Oorspr. omslag, gegraveerde titelpagina, twee platen. 75 + [1] p. C. Muller: in leven leeraar te Zijderveld. xT 8119 x 20.00

MULLER, C. Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugd. Te Amsterdam, bij Ten Brink & De Vries, 1835. 3e druk, Oorspr. bedrukt omslag, Gegraveerde titelpagina, Ills., Onopengesneden, IV + 104 p. + twee platen. omslag iets rafelig. xR 9523 x 60.00

MULLER, Cornelis. Geschenk voor de Nederlandsche jeugd. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1849. 9e druk. Oorspr. omslag, gegraveerde titelpagina, twee platen. 74 + [2] p. C. Muller: in leven leeraar te Zijderveld. xT 8118 x 20.00

MULLER Fz, S. Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Nalezing. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1907. Oorspr. omslag. IV + [38] p. o.a. Potgieter aan Bakhuizen van den Brink. xL 3916 x 9.00

MULLER Fz, S. Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Haarlem, De Erven F. Bohn, 1906. Oorspr. omslag. XXIX + 344 p. Met portret. Onopengesneden. - xB 7384 x 15.00

MULLER, Joh. Atlas zum Lehrbuch der kosmischen Physik. Braunschweig, Friedrich Vieweg und Zohn, 1865. Zweite Ausgabe der zweiten wesentlich verbesserten und vermehrten Auflage. Halblederbande der Zeit mit Ruckentitel. Inhaltend 33 zum Theil colorirte Tafeln in Stahlstich. xY 0936 x 50.00

MULTATULI. Max Havelaar. Geillustreerd door Ben Horsthuis. Rebo Productions Lisse 1988. Gebonden 296 p. Goudgestempelde band xT 2410 xx 15.00

NEPVEU, J.I.D. Levensschets van Mr. H. Hooft Graafland. Leiden, E.J. Brill, 1867. Blanco omslag. 12 p. Overgedrukt uit de handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xB 4660 x 8.00

NIERSTRASZ, N.H. A.K.P.F.R. van Hasselt. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1909. Oorspr. omslag. 104 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis Deel XL afl. 8. xB 6726 x 12.50

NIJHOFF, P. Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald. Eerste en tweede stukje. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1855-1856. Oorspronkelijke papieren omslag. 346 p. Twee delen. Met een litho in het tweede stukje. Los bijgevoegd inhoudsopgave. Bibliotheekstempeltje. xB 2113 x 40.00

NIJHOFF, P. Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Voorrede L.Ed. Lenting. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1869. tweede herziene druk. Gebonden. VI + 339 p. - xR 5533 x 30.00

NOLEN, Th. Levensbericht van Johannes Benedictus Kan. Leiden, E.J. Brill, 1903. Ingenaaid. 37 p. Overdruk: Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1902-1903. xR 4573 x 8.00

NOLENS, W.H. In memoriam Dr. H.J.A.M. Schaepman 2 maart 1844 - 21 januari 1903. Met een interview van C.K. Elout. Amsterdam, Elsevier, 1903. Oorspr. omslag. 29 p. Met 18 illustraties, waarvan 16 naar fotografieen en 2 naar teekeningen van H.M. Krabbe. Herdruk uit Elsevier's geillustreerd maandschrift. xB 5222 x 12.00

NOUHUYS, H.J.C. De Historie van Heer Ranulf van Crequy [en] De wapensmid en zijn zoon. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, 1854/1852. Twee delen in een band, Gebonden half leder, Ills. XXXVIII + 145 + 223 + 192 p. Het eerste boek voorafgegaan van eene levensschets van den auteur door J.A. Alberdingk Thijm. Vercierd met eene wapenplaat, vier illustratien van Dejardin, en een portret [van den auteur] door Hamburger. Het tweede boek, in twee delen, met platen van Dujardin. xR 6002 x 125.00

NUYENS, W.J.F. De Katholieken tegenover de Staatspartijen in Nederland. Haarlem, A.B. van den Heuvel, 1869. Oorspr. omslag. 104 p. Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging No. 5. xB 8125 x 15.00

NUYENS, W.J.F. De Ultramontaansche kritiek, antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer, een verweerschrift van Dr. W.J.F. Nuyens. Naschrift op De Ultramontaansche kritiek. Haarlem, A.B. van den Heuvel, 1868-1969. Oorspr. omslag. 58 + 35 p. Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging IV & VII xB 6262 x 15.00

OLIPHANT, W.E. Krijgsherinneringen uit Nederland 1891-1896. Bureaux van Handel en Uitgave, Amsterdam, [1896]. Oorspr. bedrukt omslag, VIII + 101 p. over het Leger des Heils xT 5405 x 15.00

OLIVARIUS. Staatkundige Opmerkingen. XXII: Ontwerp van nieuwe grondwet, waarbij 's volks vrijheden op de meest zekere wijze gewaarborgd zijn. XXXIII: De nieuwe grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, door Olivarius opgesteld; toelichting. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1848. Papieren omslag, onopengesneden, 48 p. Olivarius was het pseudoniem van Floris Adrianus van Hall, een conservatieve bestrijder van Thorbecke. xR 4569 x 10.00

OLTMANS, J.F. De volledige werken. De schaapherder. Met 700 oorspronkelijke illustratien naar teekeningen van Jan de Jong. Vier delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. 8e druk. Gebonden. Ills. 232 + 241 + 224 + 276 p. Fraai bestempelde linnen banden. Deel 1 los in de band. xH 9346 x 50.00

ONSTENK, A.J. Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893. Assen, Van Gorcum & Comp., 1973. Ingenaaid. 210 p. Ills. - xB 7290 x 15.00

OOSTERZEE. H.M.C. van. Beknopte Uitspraakleer der Nederlandsche Taal. Handleiding tot zelfonderrigt voor jonge lieden en ten gebruike voor scholen. 's-Hertogenbosch, 1858. Oorspr. omslag. 80 p. - xY 1033 x 15.00

OOSTERZEE, J.J. van. Iets over Da Costa. Rotterdam, Verbruggen & Van Duym, 1861. Oorspr. omslag. 58 p. - xL 4331 x 14.00

OPZOOMER, C.W. Losse bladen. Tweede deel: godsdienst, wijsbegeerte, onderwijs. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1887. Gebonden. 464 p. - xB 7794 x 17.50

OPZOOMER, C.W. Natuurkennis en natuurpoezie. Amsterdam, J.H. Gebhard & co., 1858. Oorspr. omslag. 39 p. Deze rede werd uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, den 16den Februarij 1858. xL 8731 x 15.00

OPZOOMER, G.W. Geschiedenis en wijsbegeerte. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1860. Oorspr. omslag. XVI + 39 p. Redevoering ter opening der Akademische lessen. xL 8735 x 15.00

OTTEMA, J.G. (ed.). Thet Oera Linda Bok. Naar een Handschrift uit de dertiende eeuw. Met vergunning van den eigenaar den heer C. Over de Linden, aan Den Helder. Bewerkt, vertaald en uitgegeven door J.G. Ottema. Te Leeuwarden, bij H. Kuipers, 1872. Gebonden, twee uitklapbare platen, XXVI + 256 p. bibliotheekstempeltje, goed exemplaar. xT 9592 x 60.00

OTTO, Willem. Telegrafische schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 46 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 28. xT 5157 x 15.00

OUDEMANS, A.C. Het leven en de lotgevallen van Hugo de Groot. In gesprekken. G. Portielje, Amsterdam, 1824. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, gegraveerde titelpagina met portret en twee gegraveerde illustraties door P. Velijn naar J. Smies, onafgesneden 254 p. Leergesprekken van een vader met zijn kinderen op de manier van Martinet. Rug omgeplakt. xR 3740 x 40.00

P.B [= Petrus Buijs]. Proeve van antwoord op de prijsvraag der R.K. Maatschappij: De geschiedenis der Jansenisten, hun oorsprong, hun voortgang in de Nederlanden, inzonderheid te Utrecht, de redenen, om welke zij de bescherming van het anderzins zoo onverdraagzame gouvernement genoten hebben, en andere bijzonderheden deze sekte betreffende. De geschiedenis der Jansenisten. Amersfoort, B. Blankenberg, 1822. Papieren omslag. 93 p. - xR 7697 x 50.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Academische Poezie. Goossens, z.j. Paperback. 80 p. Omslagontwerp: Frits Smeele. xK 3287 x 7.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1991. 10e druk. Ingenaaid. 62 p. - xT 2961 x 8.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1988. 9e druk. Ingenaaid. 62 p. - xK 3295 x 8.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1991. 10e druk. Ingenaaid. 62 p. - xK 3296 x 8.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 7e druk. Gebonden. XX + 132 p. band: Abraham Frans Gips xL 2496 x 25.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 9e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xT 8552 x 15.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1878. 4e druk. Gebonden. XVI + 94 p. - xT 8502 x 45.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 5e druk. Gebonden. XX + 106 p. mooie band xT 8495 xx 30.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 8e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xB 9830 xx 25.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 8e druk. Gebonden. XX + 132 p. band: Abraham Frans Gips xB 9831 xx 30.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1871]. 2e druk. Gebonden. XVI + 94 p. met portret. mooi exemplaar xT 8500 x 55.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 11e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xT 8550 x 15.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 10e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xT 8551 x 15.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Opnieuw uitgegeven door Kruseman, 's-Gravenhage, 1970. Gebonden, XX + 132 p. facsimile naar de zevende druk. band: Abraham Frans Gips xT 8556 x 10.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Opnieuw uitgegeven door Kruseman, 's-Gravenhage, 1973. Gebonden, XX + 132 p. facsimile naar de zevende druk (1888). Met eigendomsmerk Rob Nieuwenhuys. band: Abraham Frans Gips xT 8557 x 10.00

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwehuys. Amsterdam, Em. Querido, 1994. Paperback, 119 p. - xT 1645 x 8.00

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Nagelaten snikken. Poezie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1961. Pocket 164 p. ABC 120. - xK 4248 x 7.00

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Nagelaten snikken. Poezie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 3e druk Paperback 130 p. Grote ABC nr. 345 xL 6342 xx 9.00

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Nagelaten snikken. Poezie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. 2e druk, Oorspr. omslag, 130 p. Kattengat xT 8554 x 9.00

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1980. 6e druk. Geniet. VII + 56 p. Kort en Goed. xH 6424 x 7.00

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1967. Geniet. VII + 56 p. Kort en Goed. De tekst is die van de eerste druk van 1867. xB 4148 x 8.00

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1998. Gebonden. 119 p. Salamander Klassiek. xT 8493 xx 10.00

PADBERG, H. J.A. Alberdingk Thijm schets van zijn leven en streven. Leiden, Futura, z.j. Ingenaaid. 101 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 2617 x 8.00

PALM, J.H. van der. Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1863. Oorspr. omslag. 46 p. Niet in den handel. xT 3333 x 15.00

PALM, J.H. van der. Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1863. Gekartonnerd, 46 p. Niet in den handel. Op de laatste bladzijde een kort handschrift gedateerd "Hellevoetsluis, 1891". xT 7754 x 15.00

PALM, J.H. van der. Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813. P. den Hengst en Zoon, Amsterdam, 1816. Papieren omslag, onafgesneden, VIII + 173 p. - xT 4199 x 25.00

PALM, J.H. van der. Leerredenen. Deel I. Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Oorspr. kartonnen omslag. XVI + 369 p. [Deel I van de drie delen]. xB 3233 x 18.00

PARVE, Stijn. De Hoogere Burgerscholen in 1874. Z.p. 1875. Oorspr. omslag. 63 p. Overgedrukt uit 'De Economist', nov. 1875. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8336 x 8.00

PASCAL. Bloemlezing uit de Gedachten van Pascal. Met eene korte schets van zijn leven en eene vlugtige beoordeeling van zijne godsdienstige denkwijze door L.G. James. J.W. Swaan, Arnhem, 1858. Oorspr. omslag 148 p. - xR 4824 x 15.00

PELLICO Silvio. Opere. Parigi, Presso Thieriot, 1841. 12mo Gebonden half leer 608 p. bevat: Le mie prigioni, Dei doveri degli uomini, Eufemio di Messina, Francesca da Rimini, Tomasso Moro, Elegi e Valafrido, Adello. [bibliotheekstempel/exlibris]. xR 4250 x 50.00

PENNING, W.L. Tom's dagboek. Een gedicht. Amsterdam, W. Versluys, 1910. Gebonden. VIII + 163 p. Onafgesneden. Van dit werk zijn vijftig afdrukken getrokken op Hollandsch papier waarvan no. 25 toebehoort aan W.L.A.G. Boogaard. [Dit is een van die exemplaren]. xT 3743 x 35.00

PENNING, W.L. jr. Benjamin's vertellingen. Een gedicht. Amsterdam, S.L. van Looy, z.j. [1898]. 1e druk. Gebonden. 204 p. Groen linnen band. Titelpagina: Nieuwenhuis. [De gehele correctie werd verzorgd door Albert Verwey].
Vochtvlekjes op eerste pagina's xL 0554 xx 20.00

PENON, G. Dicht- en Prozawerken. Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren, ten gebruike bij W.J.A. Jonckbloets “Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde”. Zes delen. Groningen, J.B. Wolters 1889-1893. Gebonden. Zes delen. Bij deel II voortgezet door C. Honingh. Rode gedecoreerde linnen banden. xL 8655 x 60.00

PERK, M.A. Schetsen en Beelden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900. Gebonden. 336 p. Met portret van den schrijver. - xB 7761 x 25.00

PETISCUS, A.H. Johannes, of de vaderzegen. Bijdragen ter bevordering van godsdienstige en zedelijke vorming voor jonge lieden uit den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch door A.B. v. Meerten geb. Schilperoort. Amsterdam, G. Portielje, 1834. Oorspr. kartonnen omslag. 182 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8019 x 65.00

PEYPERS, W.N. 1572 - 1672 - 1872. De Spanjaarden in Holland. Tooneelen uit de laatste levensdagen der Gebroeders de Witt. Gevolgd door eene beknopte beschrijving van het Onafhankelijkheidsfeest in 1872. Gorinchem, G.C. van der Mast, z.j. [1872]. Gebonden. 263 p. Met een plaat in steendruk. - xB 0144 x 50.00

PFEIL, H. Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen. Met 3 gekleurde platen. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1860]. Oorspr. omslag. [50] p. drie kleurenlitho's xR 9236 x 10.00

PHILANTROPUS. Philantropie. Rijssel, bij Zutphen. (gesticht voor verwaarloosde knapen). Een woord van afkeuring: meer bepaald aan de heeren oprigters. Dordrecht, H. Langerweij, 1851. Oorspr. omslag. 16 p. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8335 x 12.00

PIERSON, A. Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Gebonden. 315 + 394 p. - xB 1696 x 40.00

PIERSON, Allard. Uit de verspreide geschriften: derde reeks verschenen in 1852-1865. Twee delen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1907. Oorspr. papieren omslag. 384 + 356 p. - xR 7985 x 35.00

PIERSON, N.G. Het begrip van Volksrijkdom. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1864. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 117 p. - xT 2952 x 18.00

PIETERSZ, J. Derde Leesboek, bevattende korte en gemakkelijke leer oefeningen van een en meer lettergrepige woorden. Ten gebruike van Lagere Scholen. Mechelen, J.P. Hanicq, 1838. Oorspr. omslag. 52 p. - xY 1154 x 15.00

PIETERSZ, J. Tweede leesboek, bevattende korte en gemakkelijke leesoefeningen voor eerstbeginnende kinderen. Ten gebruike van Lagere Scholen. Mechelen, J.P. Hanicq, 1938. Oorspr. omslag. 23 p. - xY 1596 x 10.00

PIJNAPPEL, M.E. Onze doornen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1889. Gebonden. 114 p. - xR 7996 x 20.00

PIJNAPPEL, M.W. Max Pettenkofer. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. Oorspr. omslag. 149 -182 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis alevering 5. Omslag aan hoekje beschadigd. xR 8412 x 9.00

PIJZEL, E.D. Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. John William Colenso. Mozes Montefiore. Alphonse Daudet. Charles Gordon. Herman Schlegel. Iwan Toergenjef. Reinhart Pieter Anne Dozy. Matthew Arnold. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Gebonden. 340 p. Ills. - xR 8243 x 15.00

POE, Edgar. Nouvelles histoires extraordinaires. Traduit par Charles Baudelaire. Edition illustree de treize gravures hors texte. Paris, A. Quantin, Imprimeur-Editeur, 1884. Reliure demi-cuir. XIX + 411 p. [Introduction:] Notes nouvelles sur Edgar Poe par Baudelaire. First illustrated edition of this translation. Large paper copy. Top edge gilt. xL 5678 xx 350.00

POELHEKKE, M.A.P.C. Een pionier. J.A. Alberdingk Thijm 1840 - 1853. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, z.j. Herbonden. 112 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8382 x 15.00

POLAK, H.J. Tweeerlei letterkundige kritiek Potgieter en Huet. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Or. omslag. 213 p. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Gerard Knuvelder. Zwolse drukken nr. 19. xA 0391 x 7.00

POMES, H. Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1908. Gebonden. Xi + 279 p. + Fondslijst. Met een portret en 32 illustraties. Herbonden zwart linnen band. Bibliotheekstempeltje. xL 4591 x 20.00

POT, C.W. van der. Julianus de Afvallige, of De strijd tegen het Christendom. In drie zangen met houtgravuren, naar teekeningen van C. Rochussen door Best, Vermorcken en Verveer. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852. Gebonden. 78 p. Sneden verguld. - xR 7296 x 25.00

POTGIETER. Potgieter's poezie Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker. Amsterdam, W. Versluys, 1896. Gebonden. 159 + 155 p. Aanleiding tot studie van Literatuur I & II. Toegelicht door C.H. den Hertog. xL 8660 x 20.00

POTGIETER, E.J. De werken: Kritische Studien. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. 4e druk. Rood linnen. 420 + 420 + 423 p. Verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman. Deel: XIII + XIV+ XV. xK 0331 x 35.00

POTGIETER, E.J. De werken: Studien en Schetsen. Drie delen Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1879. Rood linnen. 360 + 412 + 524 p. Ruggen verkleurd. xK 7200 x 30.00

POTGIETER, E.J. De werken: Studien en Schetsen. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1897-1898. 3e druk. Rood linnen. 360 + 412 + 496 p. Verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman. Deel: XVI + XVII + XVIII. xK 0330 x 35.00

POTGIETER, E.J. De werken van E.J. Potgieter. 20 delen. Haarlem H.D. Tjeenk Willink, 1894-1896. verschillende jaartallen en drukken. Gebonden. 20 delen. 2 dl: Proza, poezy, kritiek. 2 dl: Het Noorden. 1 dl: Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink. 3 dl: Schetsen en verhalen. 2 dl: Poezy. 2 dl: Verspreide en nagelaten poezy. 3 dl: Kritische Studien. 3 dl: Studien en Schetsen. 1 dl: Potgieter door J.H. Groenewegen. 1 dl: Bibliographie door J.H. Groenewegen. xK 9632 x 125.00

POTGIETER, E.J. Droom en tucht. Proza en poezie. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden. 237 p. Met beknopte bibliographie. xL 3268 x 12.50

POTGIETER, E.J. Een bundel Liederen en Gedichten. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893. Ingenaaid. VIII + 246 p. Geillustreerd door Ch. Rochussen. Mooi exemplaar. xL 3422 xx 30.00

POTGIETER, E.J. Een bundel Liederen en Gedichten. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893. vierde druk. Gebonden. VIII + 246 p. Fraaie (rood met goud) stempelband. Geillustreerd door Ch. Rochussen. xT 2372 x 40.00

POTGIETER, E.J. Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman. Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, 1904. 7e goedkoope druk. VIII + 222 p. - xH 2957 x 8.00

POTGIETER, E.J. Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman. Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, 1900. 6e goedkoope druk. VIII + 222 p. [Stempeltje op schutblad]. xH 2958 x 6.00

POTGIETER, E.J. Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Ingeleid en toegelicht door Geertruida M.J. Duyfhuizen. v/h C.A. Mees, Santpoort, 1942. Gebonden, Ills., 350 p. + stellingen. - xY 0908 x 8.00

POTGIETER, E.J. Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Jacob Smit. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1960. Ingenaaid. 224 p. Zwolse drukken nr 38. xM 3904 x 7.00

POTGIETER, E.J. Gedichten. 2e bundel. Met aanteekeningen door Th.J. Bosman. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Gebonden. 128 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 1881 x 8.00

POTGIETER, E.J. Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1907. Gedecoreerde linnen band, VIII + 144 p. Met achttien illustraties. xM 8143 x 18.00

POTGIETER, E.J. II. 't Is maar een Pennelikker! Tilburg, De Tilburgsche Handelsdrukkerij, 1904. Oorspr. omslag. 148 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken nr 10. [bibliotheekstempeltje]. xB 5662 x 10.00

POTGIETER, E.J. Jan, Jannetje en hun jongste kind. Den Haag, Servire, 1945. Gebonden. 46 p. + losse toelichting. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.J. Schneiders. Kleine Dietse Keur. xK 8522 x 9.00

POTGIETER, E.J. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1885. Ingenaaid. 394 p. - xA 0516 x 15.00

POTGIETER, E.J. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1904. 3e druk. Gebonden. XV + 500 p. De Werken van E.J. Potgieter Deel V. xB 7850 x 16.00

POTGIETER, E.J. Liedekens van Bontekoe. Blaauw bes, blaauw bes! 'T is maar een pennelikker! Marie. De ezelinnen. Hanna. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 2e druk. Gebonden. 205 p. - xK 5035 x 7.00

POTGIETER, E.J. Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Ingenaaid. 79 p. Zwolse drukken nr 23. xH 2955 x 7.00

POTGIETER, E.J. Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit. Den Haag, Martinus Nijhoff/Tjeenk Willink, 1979. 2e herziene druk. Ingenaaid. 80 p. Klassieken Nederlandse Letterkunde. xB 7779 x 8.00

POTGIETER, E.J. Poezy 1827-1874. Tweede deel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1881. 3e druk. Gebonden. 438 p. - xK 7199 x 10.00

POTGIETER, E.J. Poezy 1832-1868. Eerste deel. Haarlem, A.C. Kruseman, 1868. Gebonden. 438 p. - xK 7198 x 10.00

POTGIETER, E.J. Proza 1837 - 1845. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1903. 11e druk. Gebonden. 224 p. - xH 2956 x 8.00

POTGIETER, E.J. Proza 1837 - 1845. Stereotiep-Uitgaaf. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid 450 p. - xB 7230 x 8.00

POTGIETER, E.J. Proza 1837-1845 eerste deel, idem tweede deel, Poezy 1827-1874 eerste deel, idem tweede deel. Vier delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1908. tiende (proza) & zesde (poezie) druk. Gebonden in half leer; iets versleten & verkleurd. Leuke uniforme set met twee verschillende portretten xK 0635 x 65.00

POTGIETER, E.J. Verspreide en nagelaten gedichten 1828-1874. Twee delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1886. Ingenaaid. 419 + 440 p. De werken van E.J. Potgieter. xB 7254 x 25.00

POTGIETER, Everhardus J. Liedekens van Bontekoe. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. LIV + 73 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xK 0660 x 8.00

[POTGIETER] SMIT, Jakob. Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl. Groningen, J.B. Wolters, 1937. Oorspr. omslag. 186 p. + Stellingen. Proefschrift 21 mei 1937 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xL 8292 x 14.00

[POTGIETER] SMIT, Jc. Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1937. Ingenaaid. 186 p. - xL 0831 x 12.00

PRAAMSTRA, Olf. Busken Huet. Een biografie. SUN Amsterdam 2007. Gebonden Stofomslag Ills. 943 p. - xB 0792 x 30.00

PRINSEN, P.J. Beschouwend en Beoefenend Rekenboek. Tweede stukje. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1853. 5e druk. Oorspr. omslag. 96 p. - xY 1190 x 20.00

PRINSEN, P.J. Geographische oefeningen; of leerboek der aardrijkskunde, met XX genommerde kaarten, naar de nieuwste ontdekkingen en volgens de tegenwoordige verdeling der landen, opgemaakt uit de eerste schriften en nieuwste landkaarten. Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam, 1826. 3e druk, Gebonden half leder, 337 p. Met 16 van de 20 uitslaande handgekleurde kaartjes. Kaart 1,2, 6 & 14 ontbreken, naam in pen t.o. titelpagina, voorplat licht geschaafd. xR 6367 x 75.00

PRUDENS VAN DUYSE. Vrolijkheid. Poezij. Leeuwarden, V. Meursinge, 1853. Gebonden. XII + 196 p. Sneden verguld. - xT 0312 xx 20.00

PRUIMERS, J.C. Enkele rijmen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 8499 x 8.00

PUTMAN, J.J. Mijne studien over Calderon en zijne geschriften verdedigd tegen Professor A. Pierson. Utrecht, J.L. Beijers, 1881. Oorspr. omslag. 88 p. - xB 0360 x 10.00

PUTMAN, J.J. Studien over Calderon en zijne geschriften. Utrecht, J.L. Beijers, 1880. Ingenaaid. X + 490 p. - xY 0495 x 12.00

RANA, Soera. Nieuwe gedichten. Utrecht, J.L. Beijers, z.j. Oorspr. omslag. 66 p. - xL 8308 x 20.00

RENESSE, J. van. Verzameling van gebrekkige opstellen, toepasselijk op de rededeelen, ter verbetering van de daarin voorkomende fouten tegen de spelling en de taal, het schrijven der hoofdletters en het plaatsen der leesteekens. Tweede stukje. 's-Gravenhage, A. van Hoogstraten & Zoon, 1867. Kartonnen omslag. 86 p. - xY 1164 x 15.00

RIDDER, J.H. de. Cornelis Petrus Tiele. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900. Oorspr. omslag. 323-364 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van Beteekenis in onze dagen, aflevering 8. xR 4535 x 10.00

RIEMSDIJK, J.C.M. van. Johannes Josephus Herman Verhulst. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1886. Oorspr. omslag. 169 - 206 p. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. xR 7288 x 10.00

RIETSTAP, A.J.Th. Herziene bladzijde van 'Het Huisgezin' Nederlandsche Volkscourant. 's-Gravenhage, T.C.B. ten Hagen, [1895]. 3e en vermeerderde uitgave. Gebonden. 70 p. Sneden verguld [Oorspronkelijke titel: Een altaar aan Nederlandsche heiligen toe te wijden.... 1893]. [bibliotheekstempeltjes]. xB 4215 xx 20.00

RIJK, J.A. de. Protest tegen het woord van Mr. C.W. Opzoomer tot zijne Katholieke Landgenooten. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1869. Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 4975 x 8.00

RIJLE, J.C. en L. van Erpecum. Hebt Gij Vrede? Naar het Engelsch van J.C. Rijle, door L. van Erpecum. Amsterdam, H. Hoveker, [1856]. Ingenaaid. 54 p. - xT 9912 x 15.00

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Gebonden Stofomslag 147 p. Stofomslag en bandverzorging van Gerrit Noordzij. xL 0376 x 13.50

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Ingenaaid. 147 p. - xH 5156 x 9.00

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Gebonden. 147 p. - xM 6535 x 9.00

RITCHIE, Leitch. Heath's Picturesque Annual for 1833. Travelling Sketches on the Rhine, and in Belgium and Holland. London/Paris/Frankfort, Longman, Rees, Orme, Brown, Green and Longman/Rittner and Goupill/Charles Jugel, 1833. Bound red leather IV + 256 p. All edges gilt. With twenty-six beautifully finished engravings from drawings by Clarkson Stanfield. xB 0145 x 100.00

RITTER, P.H. Paedagogische fragmenten. Utrecht, J.L. Beijers, 1888. 2e druk. Gebonden. Goud op snee. 232 p. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4406 x 12.00

ROBIDE van der AA, C.P.E. Voorbeelden tot vorming van het verstand en het hart der Nederlandsche Jeugd, aan de Vaderlandsche Geschiedenis ontleend. Met portretten en platen. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam, [1835]. Bedrukt kartonnen omslag, gegraveerde titelpagina en zes gravures, V + 144 p. rugje omgeplakt xY 1185 x 20.00

RODENBACH, Albrecht. Gedichten. Bezorgd en volledigd door Ferdinand Rodenbach en ingeleid door Cyriel Verschaeve. Twee delen. Thielt, J. Lannoo, 1930. Ingenaaid. XXXI + 172 + 172 p. Uitgegeven ter gelegenheid van 's dichters vijftigjarig overlijden. (27 october 1856 - 23 juni 1880 - 1930). xA 0738 x 20.00

RODENBACH, Ferdinand. Albrechts Rodenbach en de Blauwvoeterij. Deel I: In het gesticht van Roeselare. Deel II: Leven. Twee delen in een band. Amsterdam, S.L. van Looy, 1909. Gebonden. 228 + 289 p. Met de verzameling zijner voordrachten, artikels, nota's, oorkonden en allerhande onuitgegeven wetenswaardigheden in dicht en ondicht, betreffend kunst, taal en Vlaamsche kamp. xT 7154 x 50.00

ROELL, A.H. De nieuwe Burgemeester. Lier, Joseph van In & Cie., z.j. Gebonden. 180 p. - xL 0825 x 25.00

ROGIER, L.J. Een halve eeuw levens van het Thijmgenootschap 1904-1905. Nijmegen Thijmgenootschap, [1954]. Oorspr. omslag. 28 p. - xB 4654 x 8.00

ROGIER, L.J. Het Thijmgenootschap: doel en werkzaamheid. Nijmegen Thijmgenootschap, [1950]. Oorspr. omslag. 7 p. - xB 4655 x 7.00

ROLAND HOLST, Henriette en Richard. Dante Gabriel Rossetti. Als Dichter en Schilder. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. Oorspr. omslag. 287-330 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen aflevering 7. xT 6180 x 8.50

ROODHUIJZEN, H.G. Lessen van Levenswijsheid, geput uit eenige Nederlandsche Spreekwoorden. Een Leesboek voor de Scholen. Amsterdam, L.F.J. Hassels, [1860]. Oorspr. omslag. 149 p. - xY 1103 x 25.00

ROOSES, Max. Derde Schetsenboek. De jongste richting in de Zuid-Nederlandsche letterkunde. Jan van Rijswijck. Taine. R. Snieders. Pol de Mont. Virginie Loveling. A. Rodenbach. Historische romans in Duitschland. Onze dichters. Wazenaar. Hilda Ram. L. de Konincke. Jan van Beers. Aug. Michiels. Gent, Algemeene Boekhandel Ad. Hoste, 1885. Gebonden. 397 p. Band netjes geplastificeerd. xR 7236 x 20.00

ROOSES, Max. Schetsenboek. Zuid-Nederlandsche schrijvers onzer eeuw: Jan Frans Willems. Ledeganck. Theodoor van Rijswijck. Conscience. Jan van Beers. Frans de Cort. Julius Vuylsteke. Emanuel Hiel. Tony. Rosalie en Virginie Loveling. Gent, Algemeene Boekhandel Ad. Hoste, 1877. Gebonden. 260 p. - xR 7235 x 25.00

ROOZEMEIJER, J.H.L. De Christelijke Heilsleer. Leidraad bij het Catechetisch Onderwijs. Leiden, J.H. Zitman, 1879. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 1099 x 10.00

ROSSING, J.H. Dokter Klaus, blijspel in vijf bedrijven. Uit het Duitsch van L'Arronge door J.H. Rossing. Amsterdam, De erven van Munster & Zoon, 1893. 3e druk. Ingenaaid. 130 p. Omslag kleine scheurtjes. xL 3637 x 10.00

ROUSSEL, Napoleon. De Katholieke en Protestantsche natien, onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. Met eene voorrede van P. Hofstede de Groot. Twee delen. Groningen, De Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema, 1856. Kartonnen omslag. 420 + 388 p. [Omslagen beschadigd, bibliothekstempels]. xR 8373 x 95.00

ROYAARDS, H.J. Van Heusde, geschetst als geschiedkundige en als paedagoog tot de godgeleerdheid. In twee voorlezingen. Utrecht, Robert Natan, 1840. Oorspr. omslag. XIV + 90 p. - xR 6126 x 15.00

RYLE, J.C. Christus en de beide kwaaddoeners. Naar het Engelsch door L. van Erpecum. Amsterdam, Hoveker & Zoon, [ca. 1870]. Oorspr. omslag. 35 p. - xY 1074 x 10.00

RYLE, J.C. Het kruis. Naar het Engelsch. Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1870. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 8121 x 15.00

RYLE, J.C. Waar zijt Gij? Eene vraag aan iedereen. Naar het Engelsch. Amsterdam, H. Hoveker, [ca. 1870]. 2e druk. Oorspr. omslag. 36 p. - xY 1073 x 10.00

RYSWYCK, Th. van. Balladen. Antwerpen, J.P. van Dieren en Cie., 1843. Oorspr. kartonnen omslag. 252 p. Met houtgravures. - xT 1493 xx 30.00

SAKS, J. Busken Huet en Potgieter. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1927. Ingenaaid. 109 p. - xL 3034 x 12.00

SAKS, J. Busken Huet en Potgieter. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1927. Gebonden. 109 p. - xB 0801 x 11.50

SANCTA CLARA, Abraham a. [= J.U. Megerle]. Narrinnen-spiegel waarin zich alle Getrouwde en Ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand, van alle kanten, zoowel van binnen als van buiten, kunnen spiegelen. Twee delen. Rijsenburg, Petit & Co., 1878. Gebonden. VIII + 277 + VIII + 278 p. Twee delen in een band. In nieuw-Hollandsch bewerkt door Kruphios en Onomatopoios. Kerkelijk goedgekeurd. [bibliotheekstempeltje, band niet fraai]. xL 8916 x 20.00

SANTEN, Johannis van en Henrici Joannis van Buul. Johannis van Santen et Henrici Joannis van Buul Epistola ad Summum Pontificem Pium IX, de Literis Apostolicis Ex Qua Die, d.d. 4 m. Martii 1853. Ultrajecti [Utrecht], J.A. van Woestenberg, 1853. Oorspr. omslag. 23 p. Onopengesneden. - xB 0149 x 10.00

SAVORNIN LOHMAN, A.F. de. Nog eens: Wat wil de Antirevolutionaire Partij? Utrecht, Kemink & Zoon, 1884. Gewijzigde uitgave. Cahiersteek. 16 p. - xB 8021 x 12.50

SCHAEPAMN, H.J.A.M. Het lied des Konings. Een Gedicht. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1869. Cahiersteek. 22 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2375 x 10.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Aya Sofia. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1886. Gebonden, rood linnen. 179 p. - xB 2146 xx 12.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Brieven... van Alberdingk Thijm. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1896. Oorspr. omslag. 23 p. Overgedrukt uit: Menschen en Boeken, 1e reeks; 2e druk. xR 8755 x 10.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. De protest-meeting te Utrecht, 17 December 1888. Stenographisch verslag. Utrecht, Wed. J.R. Van Rossum, 1888. Oorspr. omslag. 42 p. Bevat o.a. de rede van H.J.A.M. Schaepman. xB 2558 x 9.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1890. Gebonden. 30 p. - xB 2383 x 10.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1890. Oorspr. omslag. 30 p. - xB 2419 x 8.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Een kroningslied. Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 26 p. Omslag vlekjes. xB 0025 x 12.50

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Grondwetsherziening. Een woord over onzen politieken toestand. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1884. Oorspr. omslag. 78 p. Omslag niet fraai, binnenwerk goed. xB 2522 x 9.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Herodes en Petrus. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1895. Oorspr. omslag. 20 p. Rede uitgesproken in de Kathedrale Kerk van St. Jan te 's Hertogenbosch 22 September 1895. xB 2378 x 9.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1892. Oorspr. omslag. 44 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 2417 x 8.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1892. 2e druk, gekartonneerd, 44 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7633 x 8.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken 1890 en 1896. Utrecht, J.R. van Rossum, 1896. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 6686 x 8.50

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde dichtwerken. De paus. Vondel. De pers. S. Maria, de zondaresse. De eeuw en haar koning. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1869. Oorspr. omslag. 126 p. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8339 x 20.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest. Amsterdam, C.L. Langenhuijsen, 1899. 5e vermeerderde uitgave. Gebonden Linnen. XLIV + 182 p. Met een Portret van Jan Veth. - xB 2379 xx 20.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892. Amsterdam, C.L. Langenhysen, 1892. Gebonden half linnen. 152 p. Met een portret naar de teekening van Jan Veth. - xB 2380 xx 18.00

SCHELTEMA, P. Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zes delen. Amsterdam, J.H. Scheltema, 1855-1872. Gebonden half leer. (VI + 222) + (X + 240) + (X + 259) + (VIII + 246) + (VI + 247) + (VIII + 262) p. Met platen. Op titelpagina van het zesde deel: zesde en laatste deel. Gebonden half leer, gemarmerde platten. xP 2038 x 200.00

SCHELTEMA, P. De oudste regten van Amsterdam. Uitgegeven den 27sten October 1875. Met facsimile. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1875. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 32 p. [achterzijde omslag beschadigd]. xR 8624 x 10.00

SCHELTEMA-TIDEMAN, A.W. Schetsen uit het vrouwenleven. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten, 1891. Gebonden. VI + 164 p. - xR 8368 x 15.00

SCHENKEVELD, Margaretha H. Willem de Clercq en de literatuur. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Oorspr. omslag. XIII + 289 p. Ook verschenen als proefschrift. xB 7795 x 20.00

SCHEPERS, J.B. Gedichten W.A. Eisma Gz., Ljouwert, 1897. Oorspr. bedrukt omslag, 68 p. Johannes Bernard Schepers (Heerenveen 15-8-1865 / Haarlem 10-7-1937) was dichter, toneelschrijver en auteur van enkele literair-historische werken , leraar en kinderboekenschrijver. xR 6008 x 40.00

SCHERR, Johannes. De jeugd van Goethe. 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1879. Ingenaaid. 172 p. Vrij naar het Hoogduitsch van J.W. van der Leeuw. xL 3665 x 25.00

SCHERR, Johannes. De Propheet van Florence 1492-1498. Twee delen. Amsterdam, Johs. van der Hey en Zoon, 1847. Oorspr. kartonnen omslag. VIII + 347 + II + 369 p. Gegraveerde titelpagina's met vignetten. xB 6294 x 100.00

SCHILLER. Het Lied van de Klok. Cantate: woorden van Schiller, Muzijk van Romberg. Uitgevoerd ten behoeve der Armen in den Schouwburg te Breda, door de zang-vereeniging Concordia op Maandag, den 14 Januarij, 1839. F.P. Sterk, Breda, 1839. Oorspr. omslag 49 p. Tweetalig Nederlands-Duits. Vertaald door Mr. J. van Lennep xR 4782 xx 20.00

SCHILPEROORT, Wed. van MEERTEN, A.B. De beslissende ure. Toespraken aan eenige jeugdige vrouwelijke lidmaten, bij het afleggen harer belijdenis en hare eerste toenadering tot het avondmaal. S.E. van Nooten, Schoonhoven, 1858. 3e druk, Gedecoreerde linnen band, gelithograveerde titelpagina, 108 p. Met ingeplakt handgeschreven gedicht van H.P. du Pré, Aan mijne Zuster... xT 3749 x 12.00

SCHIMMEL, H.J. Gondebald, dramatiesch gedicht. Gewijzigd naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden door J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, J.C. Loman Jr., 1874. Papieren omslag. 83 p. [Naam op titelpagina doorgestreept, bibliotheekstempeltje]. xB 8172 x 20.00

SCHIMMEL, H.J. Het gezin van baas van Ommeren. (Voor dertig jaren). Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 3e druk. Gebonden. 281 p. Rood/zwart linnen band. xL 1155 x 13.50

SCHIMMEL, H.J. Mary Hollis. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 3e druk. Gebonden. 330 + 342 p. Rood/zwart linnen band. xL 1156 x 18.00

SCHIMMEL, H.J. Mylady Carlisle. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 2e druk. Gebonden. 407 + 500 p. Volledige Romantische Werken. xL 8667 x 20.00

SCHIMMEL, H.J. Romantische Werken: Bonaparte en zijn tijd. De eerste dag eens nieuwen levens. Sproken en vertellingen. Een Haagsche Joffer. Arnhem, Gebr. E. en M. Cohen, z.j. Gebonden. 573 p. - xL 1364 x 18.00

SCHIMMEL, H.J. Romantische Werken: My Lady Carlisle. Arnhem, Gebr. E. en M. Cohen, z.j. Gebonden. 428 p. - xK 9705 x 18.00

SCHIMMEL, H.J. Verzoend. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 2e druk. Gebonden. 261 + 314 p. Rode linnen band met goudopdruk. xL 0091 x 20.00

SCHIMMEL, H.J. (red.). Nederland 1854. Met medewerking van eenige Letterkundigen. Platen naar Ch. Rochussen. Drie delen in een band. Amsterdam/Utrecht, J.C. Loman jr en N. de Zwaan, 1854. Gebonden. 373 + 408 + 282 p. Ills. - xT 3375 x 40.00

SCHINKEL, A.D. Drijfkunst en kunstdrijvers in Nederland. Gedachtenisbeker voor Mr. M. Emants. ['s-Gravenhage, 1854]. Gebonden, 8p. met afbeelding van de beker (een houtsnede van I. Weissenbruch). Gesigneerde opdracht van de auteur aan H. Tollens Cz. xT 4634 x 25.00

SCHINKEL, Adrianus David. Beschrijving van een Triptikon en een Diptikon. 's-Gravenhage, Ter Boekdrukkerij van A.D. Schinkel, 1845. Gebonden. 12 p. (Niet in den Handel). xT 0887 x 20.00

SCHLEZ, J.F. en B. Brugsma. Leesboek, ter bevordering van den natuurlijken leestoon, ten dienste der scholen. Groningen, J.B. Wolters, 1852. 5e druk, geheel herzien. Oorspr. omslag. 79 p. Naar het Hoogduitsch van J.F. Schlez, geheel herzien door B. Brugsma. xY 1048 x 15.00

SCHMAL,J. De Kleine Manufactuurwinkel. Leesboekje. Amsterdam, S. Folkers, 1870. 2e druk. Oorspr. omslag. 31 p. Op omslag: Amsterdam, Ten Brink & de Vries. xY 1080 x 15.00

SCHMAL, J. De Manufactuurwinkel. Leesboek voor school en huis. Amsterdam, S. Folkers, 1875. 3e druk. Oorspr. omslag. 95 p. H.M. de Koningin heeft over de uitgave van dit boekje H.D. welgevallen en ingenomenheid betuigd. [Op omslag Amsterdam, Ten Brink & de Vries]. xY 1078 x 18.00

SCHMAL, J. en P. Louwerse. Rozeblaadjes. Proza en Poezie. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1887. 3e druk. Oorspr. omslag. 62 p. - xY 1059 x 15.00

SCHMID, C. De frambozen. Korte verhalen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874]. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xR 9243 x 15.00

SCHMID, C. De Kersavond. Een verhaal voor kinderen. Met platen. Ten Brink & De Vries, Amsterdam, z.j. 3e druk, Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, 2 gravures, 109 p. + adv. rugje matig, verder keurig. xY 1077 x 45.00

SCHMID, C. De nachtegaal en De roode en witte rozen. Verhalen voor de jeugd naar het Hoogduitsch. D. Noothoven van Goor, Leiden, [1864]. Gedecoreerde stempelband Ills. n.p. met vier kleurenlitho's xR 3468 x 20.00

SCHMID, C. Derde honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1873. Oorspr. omslag. 108 p. - xY 1178 x 15.00

SCHMID, C. Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen. Een leesboek voor de scholen. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1845. 8ste druk. Blauwe kartonnen omslag. VIII + 108 p. + fondslijst. - xY 1086 x 20.00

SCHMID, C. Tweede honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1873. Oorspr. omslag. 108 p. - xY 1177 x 15.00

SCHOLTEN, J.H. Levensberigt van Herman Johan Royaards. Leiden, J.G. la Lau, 1854. Oorspr. papieren omslag. 23 p. Met een lijst der schriften van Herman Johan Royaards. xB 5779 x 14.00

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1875. 7e druk. Gebonden. 324 p. Met 300 illustraties van Anth. de Vries. xT 2784 xx 20.00

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen, z.j. 14e druk, Gebonden, 332 p. - xT 6313 x 10.00

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Rotterdam, Elsevier, 1887. 10e druk. Gebonden. 179 p. - xH 2469 x 9.00

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Elsevier, 1886. 9e druk. Ingenaaid. 179 + IV p. Roestvlekjes. xL 7231 x 10.00

SCHOOLMEESTER. De gedichten van Den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Elsevier, 1896. 11e druk. Gebonden. 179 + IV p. - xL 7233 x 9.00

SCHOOLMEESTER. Gedichten van den Schoolmeester. Dierkundelessen. Amsterdam, Omega Boek, 1979. Pocket. 60 p. Ills. - xH 3923 x 7.00

SCHOOLMEESTER. Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Amsterdam, Gebrs E. & M. Cohen, [1910]. Verbeterde uitgave. Gebonden. 179 + IV p. Op band: Aangeboden door de Stoom Choc.- & Cacaofabriek “Kwatta” Breda. Volledige Editie. xB 0838 x 8.00

SCHOOLMEESTER. Keuze uit de gedichten van den Schoolmeester. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1959. Oorspr. omslag. 119 p. Ills. Verzorgd en ingeleid door F.K.H. Kossmann. Met portret van de dichter en enkele van de illustraties van Anth. de Vries. Wereldboog 124. xB 0605 x 6.00

SCHOOLMEESTER. Knittelverzen. Em. Querido Amsterdam 1973. Geniet 32 + VIII p. Kort en Goed. xL 6526 x 5.00

SCHOOLMEESTER, De. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker. Amsterdam, Elsevier, 1901. Negende druk. Gedecoreerde linnen band, 292 p. 20 x 14,4 cm. vlekje op voorplat xR 2768 xx 20.00

SCHOOLMEESTER, Den. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries Kruseman 's-Gravenhage 1975. 2e druk Gebonden, Ills., LII + 324 p. Facsimile. Met een uitvoerige inleiding van T. van Deel en M. Mathijsen-Verkooijen. xT 8644 xx 14.00

SCHOOLMEESTER, Den. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries. Gebrs. E. & M. Cohen, Arnhem/Nijmegen, z.j. 12e druk, Gebonden, Ills., 332 p.. bandtekening Ko Doncker xT 2835 xx 20.00

SCHOTEL, G.D.J. Brief van Dr. G.D.J. Schotel, Predikant te Tilburg, aan Mr. J. de Wal, Hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage. 's-Gravenhage, P.H. Noordendorp, 1850. Oorspr. omslag. 23 p. - xB 7912 x 18.00

SCHOTEL, G.D.J. De winterkoning en zijn gezin. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken, 1859. Oorspr. papieren omslag. 193 p. - xB 7820 x 35.00

SCHOUTEN Hzn., L. Open brief aan een vriend naar aanleiding van het Vijftal opmerkingen over de dusgenaamde Gezangen-quaestie, voorkomende in het Weekblad De Heraut van zondag 8 februari 1885. Utrecht, Kemink & Zoon, 1885. Oorspr. papieren omslag. 16 p. - xB 5029 x 10.00

SCHRANT, J.M. Het oproer te Antiochie en deszelfs afloop; of het vermogen Van de Godsdienst. Gend, Snoeck-Ducaju en Zoon, 1829. Gebonden. 99 p. Met een plaat. - xB 6505 x 35.00

SCHRANT, J.M. Leerrede over de pligten van onderdanen jegens de burgelijke overheid. Amsterdam, B.J. Crajenschot, 1815. Gebonden. 69 p. - xR 4562 x 20.00

SCHRANT, J.M. Redevoeringen en Verhandelingen. Twee delen. Gend/Leiden, A.B. Steven/J.J. Thyssens en Zoon, 1829-1845. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 296 +290 p. - xT 2729 x 40.00

SCHREGEL-ONSTEIN, Francine. De Ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1964. Gebonden Ills. 164 p. Tekeningen: Hans van der Sloot. xL 0105 x 15.00

SCHRIJVER. Zakboekje voor het volk. Lessen van Pluto aan de armen en aan de rijken. [Den Haag, 1890]. Oorspr. omslag. 69 p. - xT 0175 x 15.00

SCHUBART, J.W. Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent 1813. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869. Oorspr. omslag. 13 p. - xB 4687 x 10.00

SCHULZ JACOBI, J.C. De Nederlandsche Doodendans. Utrecht, Dannenfelser en Doorman, 1849. Ingenaaid. 36 p. Originele papier omslag. 1 plaat + 2 uitklapbare platen. [Beelden uit den Nederlandschen doodendans]. xL 8008 x 75.00

SCIRTOPODES [=Antonius Hirschig Cz.]. De Oranje-woorden in Februarij 1857, getoetst aan de waarheid. Alkmaar, Johannes Roem, 1857. Papieren omslag. 27 p. - xB 8432 x 15.00

SCOTT, Walter. De oude pelgrim. Vertaling Gerard Keller. Arnhem/Nijmegen, Gebrs. E. & M Cohen, z.j. Rood linnen gebonden. 348 p. Geillustreerd met gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co. xH 6796 x 9.00

SCOTT, Walter. De Oudheidkenner. Vertaling Gerard Keller. Arnhem/Nijmegen, Gebrs. E. & M Cohen, z.j. Rood linnen gebonden. 378 p. Geillustreerd met gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co. xH 6792 x 9.00

SERRARENS, Ed. A. De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens). Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1955. Ingenaaid. 192 p. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde Tweede reeks, deel LXII, No. 2. xR 8138 x 20.00

[SHAKESPEARE] SHAKSPEARE, W. Antonius en Cleopatra. Treurspel. Uit het Engelsch vertaald door W. van Loon. Nolet & Zoon, Utrecht, 1861. Oorspr. bedrukt omslag, 168 p. Shakespeares Meesterstukken. xB 8929 xx 16.00

SIEGENBEEK, Matthijs. Brief aan den hoogleeraar mr. J. Kinker, als bijvoegsel tot zijne beoordeeling der Nederlandsche spraakleer van mr. W. Bilderijk. Z.p. [ca. 1829]. Papieren omslag. 32 p. - xB 3957 x 20.00

SIEGENBEEK, Matthijs. Proeven van Nederduitsche welsprekendheid. Ten gebruike bij zijn lessen. L. Herdingh en Zoon, Leiden, 1817-1824. eerste en tweede deel 2e druk, drie delen in een band. Half leer, 148 + 214 + 174 p. chipje uit bovenzijde rug, verder zeer goed. xR 2128 x 65.00

SIEGENBEEK, Matthys. Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven. Te Leyden, bij L. Herdingh, 1806. latere halflinnen band, onafgesneden, LXXII + 263 p. - xR 2274 x 50.00

SIEGENBEEK, Matthys. Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven. Te Leyden, bij L. Herdingh en zoon, 1823. 2e druk, Gebonden, onafgesneden, XLII + 188 p. 9,5 x 15 cm. - xT 1550 x 40.00

SIKEMEIER, Eliza C.F. van. Elise van Calcar-Schiotling, haar leven en omgeving, haar arbeid, haar geestesrichting. Voorrede van G. Kalff te Leiden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1921. Gebonden. XIV + 984 p. Goud op snee. Met een 20tal brieven der schrijfster en eene volledige opgaaf van haar geschriften. Versierd met platen, portretten, facsimiles en reproducties naar teekeningen van den schrijver. [Mooi exemplaar]. xR 7883 x 40.00

SIMILLION, Konstantyn. Anna Moens de schoone brouwersdochter. Geschiedkundige roman. Antwerpen, Weduwe Schotmans, 1860. Ingenaaid. 174 p. - xR 6546 x 35.00

SIMONS, Adam. Verhandelingen. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon, 1834. Gebonden half leder gemarmerde platten, VIII + 284 p. Over den waren dichter, lyrische en dramatische poezij, de fabelleer der oude Germanen, Frederik Hendrik, Vondel, Hooft, Filips II, Jan de Witt. Mooie band. xT 6873 x 90.00

SINT-MARIENGRAAT, J.W.B. van. Joannes Baptissta naar Vondel's Epos. Drama in vijf bedrijven. Haarlem, Kuppers & Laurey, 1880. Ingenaaid. 140 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 1766 x 18.00

SLEECKX. De kraenkinders. Drama in dry bedryven. Brussel, Drukkery van de Vlaemsche Stem, 1852. Herbonden. 80 p. Half linnen, marmeren platten, bibliotheekstempeltje. xL 8034 x 10.00

SLOET, D.A.W.H. Bollands “Lichtkogels”. Met een aanhangsel van H. Poels. Enschede, G. Bruggeman, 1899. Oorspr. omslag 78 p. - xL 8342 x 9.00

SMIT, Jacob. E.J. Potgieter 1808-1875. 's-Gravenhage/Antwerpen, D.A. Daamen/De Sikkel, 1950. Ingenaaid. 295 p. Nederlanders van de Negentiende Eeuw. xH 5072 x 18.00

SMIT, Jacob. E.J. Potgieter 1808-1875. 's-Gravenhage/Antwerpen, D.A. Daamen/De Sikkel, 1950. Gebonden. 295 p. Met portret. Nederlanders van de Negentiende Eeuw. xL 0387 x 15.00

SMIT KLEINE, F. Kritische schetsen. Utrecht, H.A.J. Koenzijnse, z.j. 2e goedkoope uitgave. Gebonden. VIII + 260 p. - xB 7237 x 15.00

SMIT, Maurits. (F.M. Jaeger). Kunst en leven. Studies. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1892. Gebonden. 232 p. fraai bandje xR 8115 xx 15.00

SMITS, Den oude Heer. [=M. Prager Lindo]. Brieven en uitboezemingen van den ouden heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, 1854. Gebonden. 210 p. portret en titelpagina in litho xR 0945 xx 30.00

SMITS, Den oude Heer. [=M. Prager Lindo]. Familie van ons. Met zes platen naar teekeningen van K.F. Bombled. Arnhem, D.A. Thieme, 1856. Gebonden. 103 p. [Vlekje op omslag]. xB 6324 x 25.00

SMITS, J.C.J. De Gymnastiek als Volksonderwijs, voor allen bevattelijk gemaakt. 's-Gravenhage, De Erven Doorman, 1845. Oorspr. kartonnen omslag. XXXI + 139 p. Met twee uitklapbare platen met gymnastiek oefeningen. [bibliotheekstempeltjes]. xR 2314 x 65.00

SNELL, K.Ch. Ueber Zweck und Einrichtung eines Realgymnasiums. Ein Programm. Dresden und Leipzig, In Commission der Arnoldischen Buchhandlung, 1834. Oorspr. papieren omslag. 101 p. - xR 7687 x 20.00

SNELLAERT, A. Histoire de la Litterature Flamande. A. Jamar, Bruxelles, [1848]. Couverture originale, 231 p. Avec lithographies xT 0973 xx 40.00

SNIEDERS, J. Renier. De Wraakroepende Zonde. Tafereelen uit het dorpleven in De Kempen. 's-Hertogenbosch, Henri Bogaerts, 1869. Half leer gebonden. 151 + 155 + 332 p. Drie delen in een band. Met prenten. Meegebonden. (1). Narda. (2). Op den Toren. De inval der Franschen in 1792. Eerste en tweede deel. Rechter bovenzijde rug beschadigd. xL 8634 x 70.00

SOER, F.C. Rede uitgesproken door Dr. F.C. Soer in de Groote Zaal der Hoogere Burgerschool Willem II, 19 februari 1877 te Tilburg. Tilburg, A. van der Voort en Zonen, 1877. Oorspr. omslag. 24 p. [Bibliotheekstempeltje]. [Niet in den handel]. xB 2767 x 10.00

SOHNGEN, J.N.G. Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven. Leiden, E.J. Brill, [1888]. Kartonnen blanco omslag. 239 p. Met ets van Willem Steelink. Op omslag sticker: Lees-bibliotheek van Gebroeders van der Hoek. Bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt. xL 8871 x 30.00

SOLGER, H. / S. WAGENAAR. Algemeene Geschiedenis in Verhalen. De Nieuwe Tijd. Een Leesboek voor het eerste middelbaar en hooger en het uitgebreid lager onderwijs, normaal- en kweekscholen. Vrij naar het Hoogduitsch van H. Solger. Vertaling S. Wagenaar. Rotterdam, Hendrik Altmann, [1878]. Oorspr. omslag. 99 p. - xY 1060 x 15.00

SOMEREN, R.H. van. Hulde aan de nagedachtenis van Dr. Jan Scharp; toegebragt ter gelegenheid zijner lijkplegtigheid gevierd den 11en April l.l., in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam. Rotterdam, Melchior Wijt, 1828. Oorspr. papieren omslag. 19 p. Met opdracht van de schrijver. xB 5790 x 25.00

[SON, Joannes Baptista Van]. Verslag der Vergadering van 1 December 1875 gewijd aan de nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista Van Son. 's-Hertogenbosch, D.A.A. de Rooij, [1875]. Herbonden. 72 p. Met ingeplakt portret. Vereeniging 'De Katholieke Kring' te 's Hertogenbosch. [bibliotheekstempeltje]. xL 8334 x 15.00

SPAAN, J. Aanschouwelijk onderwijs in het dierenrijk, of handboekje voor aankomende onderwijzers, onderwijzeressen en bewaarschoolhouderessen ten gebruike bij platen van de voornaamste en nuttigste dieren. Haarlem, C. Zwaardemaker, 1854. Oorspr. omslag. IV + 79 p. - xY 1031 x 20.00

SPIEGHEL, H.L. & Willem Bilderdijk H.L. Spieghels Hartspiegel, In nieuwer Taal en Dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828. Gebonden half leer. 8 + 120 p. Bevat ook: Spieghels Uiterste wil, in vaderlijke vermaning. Met gegraveerde titlpagina en titelvignet door Elisabeth Schmetterling naar Willem Bilderdijk. WBB 276.2. xB 1428 x 60.00

SPORSCHIL, Joh. Geschiedenis der Kruistogten. Uit het Hoogduitsch. Met platen. Nieuwe uitgave. Twee delen. C. van der Post Jr. Utrecht 1854. Gebonden Ills. 358 + 346 p. met staalgravures en uitklapbare kaart. {onderste cm rug deel 2 ontbreekt] xB 2924 xx 85.00

SPRUIJT, C.B. & L.J.G. van Ogtrop. Afgedwongen antwoord aan Dr. C.B. Spruijt, op zijn open brief Antipapistische felheid of Protestantsche Plichtsbetrachting van Mr. L.J.G. van Ogtrop. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1889. Oorspr. omslag. 24 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2995 x 10.00

SPRUYT, C.B. De Liberale Partij en de Schoolquaestie. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1886. Oorspr. omslag. 33 p. - xB 8144 x 10.00

STAMKART, JA. en Ph. Rank Lz. Stamkart en Rank's Rekenboek voor de Lagere Scholen. 1e - 2e - 4e en 5e stukje. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1872-1876. 1e en 2e herziene druk. Oorspr. omslag. 4 afleveringen. - xY 1175 x 40.00

STARING. Verhalen. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, 1907. Oorspr. omslag. 82 p. [Omslag beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xL 8618 x 10.00

STARING, A.C.W. Gedichten. Ter tweede uitgave bijeengezameld en verbeterd. Vier stukken in twee banden. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1836-1837. Gebonden in twee delen. - xT 6785 x 75.00

STARING, A.C.W. Jaromir. Inleiding en aantekeningen van W.A. Wijnands. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, z.j. 2e druk. Geniet. 32 p. Ills. enkele potloodonderstrepingen xT 8939 x 7.00

STARING, A.C.W. Keur uit de gedichten. Met een inleiding door C.S. Jolmers. Zutphen, W.J. Thieme, 1933. 6e druk. Ingenaaid. XIX + 147 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xL 0613 x 9.00

STARING, A.C.W. Keur uit Starings gedichten. Met inleiding en aanteekeningen door M.J. Koenen. Groningen, J.B. Wolters, 1886. Herbonden. 170 p. Ten dienste van hen die zich voorbereiden tot het examen voor hoofdonderwijzer en hoofdonderwijzeres. [Laatste pagina geplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8340 x 15.00

STARING, A.C.W. Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1941. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. Hans van Ingen. Paaspremie 1941. xL 0565 x 6.00

STARING, W.C.H. Oud nieuws over den Nederlandschen Landbouw II. Leiden, A.W. Sijthoff, [1873]. Oorspr. omslag. 52 p. Algemeene Bibliotheek nr. 60. xT 7497 x 15.00

STEEN, Eric van der. Paaltjens Sr. (Somberder-Schoolmeester). Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden. 56 p. Onafgesneden. xK 3288 x 15.00

STELLWAGEN, A.W. Prof. R. Fruin. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1894. Oorspr. omslag. (55) p. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. Redactie: E.D. Pijzel. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 8045 x 12.00

[STEYN, Johannes]. De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd. Amsterdam, Schalekamp, van de Grampel en Bakker, [1841]. Oorspr. kartonnen omslag. onafgesneden, 108 p. Met platen. Gegraveerde titelpagina. xR 7008 x 40.00

[STEYN, Johannes]. De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd. Amsterdam, Schalekamp, van de Grampel en Bakker, [1841]. Gebonden, 108 p. Met platen. Gegraveerde titelpagina. xT 6114 x 35.00

STOKVIS, J. Lofzangen der kerk ter eere van Jesus, Maria en Joseph in Hollandsche versmaat overgebragt. 's-Hertogenbosch, P. stokvis en Zoon, 1866. Oorspr. kartonnen omslag. [10], 136 p. Latijnse en Nederlandse tekst parallel. xR 7695 x 20.00

STONEHENGE. De rijkunst, bevattende niet alleen het eigenlijke paardrijden en het mennen van het voorspan, maar ook eene opgave en beschrijving van de nieuwste en meest gezochte rijtuigen. Erven B. van der Kamp, Groningen, [1867]. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., VIII + 112 p. 9 x 14 cm. met twee houtsneden. xT 5197 x 20.00

STOPPELAAR, A. de. Versjes voor Kinderen, overeenkomstig de vijf eerst leestafels van den heer Prinsen. Utrecht, Van Paddenburg & Comp., [ca. 1850]. Oorspr. omslag 24 p. - xY 1139 x 12.00

STRATENUS, Louise. Ada. Oorspronkelijke novelle. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 32. xT 5158 x 15.00

STRATENUS, Louise. Beschermengelen. Geschiedkundig verhaal. Amsterdam, Jan Leendertz & Zoon, [1886]. Gebonden. 195 p. - xR 8001 x 15.00

SURINGAR, G.T.N. en M.C. van Hall. Gedenkzuil voor Mr. Rhijnvis Feith. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1825. Gebonden half leer. IV + 260 p. Met portret. - xR 8033 x 75.00

SWART, Nicolaas. Vaderlandsche Lettervruchten voor Jongelingen en Meisjes. Bijeenverzameld. Amsterdam, J. de Boer, 1841. Tweede verm. en verbeterde druk. Oorspr. kartonnen omslag. 211 p. Omslagtitel. [Achterzijde omslag ontbreekt]. xB 7895 x 40.00

SYLVA, Carmen. Castel Pelesch. Naar het Duitsch bewerkt door Cornelie Huygens. Amsterdam, L.J. Veen, [1889]. Gedecoreerde linnen band, bovensnede verguld, 235 p. - xR 9893 x 15.00

SYLVA, Carmen. Een gebed. Novelle. Vertaling F. Smit Kleine. Amsterdam, L.J. Veen, [1895]. 2e druk. Gebonden. 60 p. - xR 8371 x 12.00

SYLVA, Carmen. Gedachten eener koningin. Sneek, Pyttersen Tz. 1889. 3e zeer vermeerderde druk. Gebonden. XIII + 102 p. Bijgevoegd oude prentbriefkaart van Carmen Sylva. xR 9899 x 17.50

SYLVA, Carmen. Gedachten. Naar Vom Amboss bewerkt door Cornelie Huygens. Amsterdam, L.J. Veen, [1890]. Gebonden. 116 p. [roestvlekjes]. xR 9895 x 15.00

SYLVA, Carmen. Les pensees d'une reine. Paris, Calmann Levy, 1888. Gebonden. 150 p. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 8370 x 15.00

SYMEON, Anton. Allerlei. Lectuur voor Rijken en Armen, Ouden en Jongen, Blijgeestigen en Zwaarmoedigen enz. enz. Rotterdam, Mensing & Van Westreenen, 1845. Gebonden. XII + 262 p. - xR 8363 x 110.00

TAINE, Henri. Vijf portretten. Uit het Franch door J.C. van Deventer. Nijmegen, Adolf Blomhert, 1871. Gebonden. 59 + 78 + 72 + 80 + 45 p. Inhoud: Dickens, Thackeray, Macaulay, Carlyle, Tenntson. [Rug hersteld]. xL 3028 x 30.00

TAZELAAR, C. Rondom Da Costa's "Vijf en Twintig Jaren, een lied in 1840". (naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven). G.J.A. Ruijs, z.j. Ingenaaid. 63 p. Overdruk uit: Stemmen des Tijds. xR 3896 x 8.00

TEGNER, Esaias. Frithiofs saga. Uit het Zweedssch vertaald door P.L.F.C. von Eichstorff. Herzien door J.J.L. ten Kate. G.L. Funke, Amsterdam, 1861. Gedecoreerde linnen band VIII + 176 p. - xR 1007 x 20.00

TEMPELMANS PLAT, A.G.J. Vorm en Kleur. Klassikale Teekenmethode voor school en huis. A. Akkeringa, Amsterdam, 1883. Oblong, Gebonden, Ills., 43 p. met XIX gekleurde platen xR 9520 x 25.00

TENNYSON, Alfred en Soera Rana [= Izaak Esser jr.]. Tennyson's Henoch Arden. Naar het Engelsch bewerkt door Soera Rana. Haarlem, De Erven Loosjes, 1897. Gebonden perkament. IX + 67 p. Onafgesneden. Present exemplaar van de uitgever. xT 3239 x 25.00

TERWOGT, W.M. Het gestolen kind. Dramatische schets, naar aanleiding van Raoul de Naverij's L'enfant vole. Amsterdam, de Erven H. van Munster & Zoon, 1882. Oorspr. omslag. 16 p. [Raoul de Navery = Mme. Eugenie-Caroline Chervet]. xB 3920 x 10.00

THELWALL, A.S. The late Dr. Isaac Da Costa. [In:] The Jewish Intelligence, Vol. XXVI, No. 310, October 1 1860. 318-325 p. Monthly Account of the Proceedings of the London Society for promoting Christianity amongst the Jews. xY 1631 x 10.00

[THIJM] CATALOGUS VAN DE TENTOONSTELLING. J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Katholicisme & Cultuur in de negentiende eeuw. Amsterdam/Nijmegen, 1989. Oorspr. omslag. 66 p. Ills. Amsterdams Historisch Museum / Universteitsbibliotheek Nijmegen. xR 7971 x 8.00

[THORBECKE] HALL, H. van. Open brief aan Mr. J.R. Thorbecke. Leiden, A.W. Sythoff, 1862. Oorspr. omslag. 24 p. - xB 1805 x 12.00

THORBECKE, J.R. Brieven van Thorbecke 1830-1832. Inleiding G. Groen van Prinsterer. Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1873. Oorspr. omslag. IV + 82 p. - xB 6297 x 16.00

THORBECKE, J.R. Levensschets van den hoogleeraar G. Wttewaall. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1838. Papieren omslag. 20 p. - xB 6385 x 25.00

[THORBECKE] MANGER, J.B. jr. Thorbecke en de historie. Bijdragen tot de kennis van het Nederlands Liberalisme. Voorwoord H. te Velde. Utrecht, HES, 1986, 2e druk. Paperback. 157 p. - xL 9309 x 8.00

[THORBECKE] WIT, C.H.E. de. Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853. Overdruk uit Maaslands Melange, Maastricht 1990. p. 275-289. Ills. Met opdracht en bijgesloten briefje van de auteur. xR 2283 x 8.00

TIELROOY, Johannes. Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle. Harlem/Paris, H.D. Tjeenk Willink & Fils/ Edouard Champion, 1923. Broche. XII + 300 p. + stellingen. Un grand ecrivain Hollandais, ami de la France. xB 7539 x 20.00

TIELROOY, Johannes. Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle. Harlem/Paris, H.D. Tjeenk Willink & Fils/ Edouard Champion, 1923. Broche. XII + 300 p. Un grand ecrivain Hollandais, ami de la France. Ook verschenen als proefschrift. xY 0949 x 10.00

TIMMER, E.M.A. Een Vriendschap in de Negentiende Eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1927. Oorspr. omslag. 101 p. - xL 8317 x 18.00

[TOLLENS] BEERS, Jan van. Lijkkrans voor Tollens. H.J. van Kesteren, Amsterdam, 1856. Oorspr. omslag 14 p. - xR 4226 x 10.00

TOLLENS, Cz, H. Bij 's Konings begrafenis Den 4den April 1849. Te 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1849. 3e druk. papieren omslag. 8 p. - xB 0075 x 20.00

TOLLENS Cz. , H. Een bedelbrief in den Winter. Dichtstukje. 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1848. 2e druk. Oorspr. omslag. 8 p. [Omslag aan randen verkleurd]. xT 2033 x 25.00

TOLLENS Cz., H. Gezamenlijke dichtwerken. Volksuitgave. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1871. Gebonden. VIII + 895 p. [Herbonden, bibliotheekstempeltje]. xL 4879 x 25.00

TOLLENS, H. De oerwintering der Hollanders op Nova Sembla, in de jirren 1596 en 1597. Forfryske fen H.G. van der Veen. Ljouwerd, G.T.N. Suringar, 1861. Or. omslag. 36 p. In het Fries. xL 1064 x 25.00

TOLLENS, H. De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 gevolgd door Avondmijmering. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Oorspr. omslag. 96 p. Tekstuitgave met varianten naar het handschrift en de verschillende drukken, verzorgd en ingeleid door G.W. Huygens. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde nr. 30. xR 6631 x 8.00

TOLLENS, H. CZ. Gedichten. Drie delen. 's-Gravenhage, J. Immerzeel, Junior, 1831. vijfde druk. Gebonden onafgesneden. VIII +192 + IV + 190 + IV + 192 p. Elk deel met gravure op titelpagina, eerste deel gravure van de dichter t.o. titelpagina. Oorspronkelijke grijze papieren banden. xL 2253 x 90.00

TOLLENS, H. CZ. Gedichten. Twee delen. 's-Gravenhage, J. Immerzeel Junior, 1831. vijfde druk. Gebonden. Onafgesneden. VIII +192 + IV + 190 p. Elk deel met gravure op titelpagina. Oorspronkelijke grijze papieren banden. xL 2253 x 40.00

TOLLENS, H. CZ. Laatste gedichten. Twee delen. G.T.N. Suringar Leeuwarden 1848. Gebonden VIII + 196 + VIII + 192 p. gravures op titelpagina. Oorspronkelijke papieren banden. xL 2258 x 60.00

TOLLENS, H. CZ. Nieuwe gedichten. Twee delen. J. Immerzeel, Junior 's-Gravenhage 1828. tweede druk Gebonden onafgesneden VIII + 195 + VI + 194 p. gravures op titelpagina. Oorspronkelijke papieren banden. xL 2255 x 60.00

TOLLENS, H. CZ. Nieuwe gedichten. Twee delen. J. Immerzeel, Junior 's-Gravenhage 1828. tweede druk Gebonden onafgesneden VIII + 195 + VI + 194 p. gravures op titelpagina. Oorspronkelijke papieren banden. xL 2260 x 60.00

TOLLENS, H. CZ. Verstrooide gedichten. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1840. 1e druk. Gebonden. X + 177 p. Gravure op titelpagina. Oorspronkelijke papieren band iets versleten. xL 2261 x 20.00

TONY [=Anton Bergmann]. Ernest Staas Advocaat. Schetsen en Beelden. Met levensschets van J.F.J. Heremans en met eene voorrede van Pol de Mont. Met platen van Walter Vaes. Amsterdam, S.L. van Looy, 1914. Gebonden. XV + 229 p. Met ingeplakte illustraties. - xT 2493 x 20.00

TOUSSAINT, A.L.G. De Graaf van Leycester in Nederland. Vier delen. Amsterdam, G.T.A. Beijernick, 1845-1846. Kartonnen omslag (kievitpapier). 483 + 494 + 350 + 351-627 p. - xR 8365 x 100.00

TOUSSAINT, A.L.G. Diana. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1847. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 319 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8034 x 35.00

TOUSSAINT, A.L.G. Eenige schetsen bijeenverzameld. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1850. Oorspr. kartonnen omslag. 257 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8026 x 45.00

TOUSSAINT, Jef. Arme Menschen! Oorspronkelijke tooneelschets in 1 bedrijf. Z.p. 1899. Herbonden. 46 p. Half linnen, marmeren platten. xL 8035 x 10.00

[TROELSTRA] JELLES, Pieter. Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech. Op'e Greate Jouwer, R.P. Zylstra, [1885]. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 7253 x 12.00

TWISK, W. van. Zoo doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool. Schoonhoven, S. & W.N. van Nooten, 1886. 2e druk. Oorspr. omslag. 38 p. - xB 3076 x 10.00

UILENSPIEGEL. Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, [1899]. Oblong, Oorspr. omslag, 189 p. De geschiedenis van Nederland onder de Grondwet van 1887 is nog niet beschreven. Daarom wil Uilenspieghel het doen, tot leering, stichting en vermaak van alle goede burgers en burgeressen, kiezers en niet-kiezers. Hij wil dit doen in beeld, en de jaargangen van zijn weekblad sedert 1886 leveren daartoe het kostelijk materiaal. Uilenspieghel heeft uit die jaargangen de prenten verzameld en gerangschikt, die gezamenlijk een volledig overzicht geven van de gedenkwaardige gebeurtenissen in dit gewichtige tijdvak. xT 9028 x 50.00

VEDER, Aart. Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848. Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1850. Oorspr. omslag. 25 p. - xB 4645 x 12.00

VEDER, W.R. Levensbericht van Mr. Nicolaas de Roever. Leiden, E.J. Brill, 1893. Oorspr. omslag. 33 p. - xY 0221 x 9.00

VEDER, W.R. November 1863. Dichterlijke uitboezeming. Dordrecht, Blusse en Van Braam, 1863. Oorspr. papieren omslag. 8 p. (Uitgegeven tot een weldadig doel). xB 8464 x 20.00

VEENENDAAL, J.H. en J. Kok. Antwoorden op het Tweede stukje van het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd. Groningen, J. Noorduyn en Zoon, 1867. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 1132 x 12.00

VEENENDAAL, J.H. en J. Kok. Bijvoegsel tot het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd. Amersfoort, W.J. van Bommel van Vloten, 1848. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 54 p. - xT 9916 x 20.00

VEER, H. de. Hoe oom op zijn neus keek. Blijspel in 3 bedrijven. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1878. Ingenaaid. 71 p. - xL 5562 x 12.00

VEER, H. de. Trou-Ringh voor 't Jonge Holland. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1891. 5e druk. Gebonden half leer. Bovensnede verguld. 299 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4433 xx 25.00

VEER, H. de. Trou-ringh voor 't jonge Holland. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1891. 5e druk. Gebonden. 299 p. Mooi exemplaar. xK 6247 xx 20.00

VEER S.J., W. de. Uit mijn lente. Gedichten. Brugge/Bergen op Zoom, Desclee de Brouwer/Jan A.G. Juten, 1895. 2e veel vermeerderde druk. Ingenaaid. 156 p. [bibliotheekstempeltje, omslag licht verkleurd]. xL 6009 x 15.00

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Derde Bundel. 53e jaar 1904. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1904. Ingenaaid. XVIII + 351 p. Met portret van B.H. Klonne. - xT 0701 x 10.00

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e Jaar 1903. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. Half leer gebonden. LXXX + 301 p. Met portret van F.T. Westerwoudt. - xB 3229 x 12.00

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e jaar 1903. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. Ingenaaid. LXXIX + 301 p. Met portret van F.T. Westerwoudt. - xT 0706 x 10.00

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Vierde Bundel. 54e jaar 1905. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1905. Ingenaaid. XIII + 367 p. Met portret van P.J.F. Vermeulen. - xT 0702 x 10.00

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Zesde Bundel. 56e jaar 1907. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1907. Ingenaaid. VII + 324 p. Met portret van M.J.C.M. Kolkman. - xT 0700 x 10.00

VEGT, H.J. van der. Leerboekje voor kinderen, die naar de leerwijze van den heer Prinsen onderwezen worden. Overeenkomstig de vierde en vijfde leestafel. Tweede stukje. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1879. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 1189 x 12.50

VELDEN Jz., C. van der. De wegwijzer. Leesboekje voor scholen en huisgezinnen. Tweede stukje. Amsterdam, H. Hoveker, 1868. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 64 p. - xT 9913 x 15.00

VER HUELL, Alexander. De werken van Alexander Ver Huell. Zoo zijn er! Jeugd. Leiden, A.W. Sijthoff, [1899]. Gebonden. N.p. Ills. - xM 3366 x 13.50

VERDAM, J. Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde. Leiden, E.J. Brill, 1898. Oorspr. papieren omslag. 54 p. Overgedrukt uit de Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1897-1898. xB 5785 x 10.00

VERGA, Giov. Realistische schetsen. Eene proeve van vertaling. Utrecht, J.L. Beijers, 1883. Oorspr. kartonnen omslag. XIV + 184 p. - xR 8006 x 20.00

VERHAGEN, J. Hervormer en Krijgsman. Een geschiedenis uit het begin der Hervorming in Zwitserland. Amsterdam, J. Vlieger, [1889]. Oorspr. omlag. 16 p. Met een lithografie bij D. Bogaerts Vucht. Uitgever op voorplat: De Erven J.L. Nierstrasz, 's Hage. [Kerstboekje nr. 3]. xR 5467 x 10.00

VERHAGEN, J. Voor Moeder. Een Verhaal. Amsterdam, J. Vlieger, [1889]. Oorspr. omlag. 16 p. Met een lithografie bij D. Bogaerts Vucht. Uitgever op voorplat: De Erven J.L. Nierstrasz 's Hage. [Kerstboekje nr. 4]. xR 5468 x 10.00

VERHAGEN, P. Sociale haken en oogen. Gedichten. 1e twaalftal. Hardinxveld, P. Verhagen, 1892. Oorspr. omslag. 36 p. Niet verder verschenen. xT 4027 x 15.00

VERIDICUS. (illustraties). De Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commissie. Rotterdam, Ducroissi Goetzee, [1880]. Papieren omslag. [16] platen. - xB 7656 x 15.00

VERMEULEN, P.J.F. De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1891. Gebonden half linnen. 62 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2563 x 10.00

VERWEY, Albert. Het leven van E.J. Potgieter. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1903]. 1e druk. Gebonden Halfleer. 342 p. Met portret van Potgieter in koper gegraveerd door P. Dupont. xB 0483 x 40.00

VERWEY, Albert. Het leven van E.J. Potgieter. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1903]. 1e druk. Gedecoreerde linnen band 343 p. - xB 7298 x 15.00

VERWEY, Albert. Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1908. Ingenaaid. 360 p. - xR 9691 x 25.00

VERWEY, Albert. Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1908. Gebonden, 360 p. - xT 3398 x 25.00

VERWEY, Albert. Nederlandsche dichters: G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey. Amsterdam, S.L. van Looy/H. Gerlings, 1893. Gedecoreerd linnen bandje, 137 p. Vignetten T. Nieuwenhuis xT 4853 x 25.00

VIJVER, C. van der. De twee vrijmetselaars. Tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Pelletier Volmeranges. Amsterdam, bij J.S. Van Esveldt-Holtrop, Koninglijk' Boekhandelaar, 1808. Geen omslag, Ingenaaid, 94 p. - xT 1102 x 40.00

VIS, G.J. Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1921). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Ingenaaid 396 p + stellingen. Proefschrift 10 oktober 1967 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 0116 x 13.50

VISSCHERS, M.P.H. Het Geheim van den eenigen weg tot succes. August Koster, Amsterdam, [ca. 1900]. Oorspr. omslag 24 p. Eenvoudige methode, aan de praktijk getoetst, om succes in het dagelijksch leven en vooral in zaken te hebben; onmisbaar voor iedereen. xR 3191 x 12.00

VISSERING, S. Levensbericht van Mr. O. van Rees. Amsterdam, C.G. van der Post, 1868. Oorspr. omslag. 23 p. Overgedrukt uit het Jaarboek 1868 der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Otto van Rees 1825-1868, Hoogleraar Staathuishoudkunde, Statistiek en Staatkundige Geschiedenis. xB 4643 x 12.50

VLEGGEERT, J.C. Kinderarbeid in de negentiende eeuw. Bussum, Van Dishoeck, 1967. Ingenaaid. 112 p. Geillustreerd. Fibulareeks 34. xT 7066 x 9.00

VLOTEN, J. van. De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden. Vierde deel. E.E. von Munchen, Haarlem 1871. Gebonden, 636 p. De Levensbode (1865-1881), later omgedoopt tot De Humanist (1882-1883). xT 1384 x 50.00

VLOTEN, J. van. Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys. Leiden, A.W. Sijthoff, 1894. Derde druk. Gebonden. 172 p. Ills. - xR 7993 x 30.00

VLOTEN, Joh. van. De Geuzenleus der negentiende eeuw. Vaderlandsche opwekkingsrede uitgesproken in den Doelen te Haarlem, 5 November 1873. Haarlem, W.C. de Graaff, 1873. Oorspr. omslag. 30 p. - xR 8760 x 15.00

VLOTEN, Joh. van. Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1872. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag. 356 + 362 p. - xR 8769 x 100.00

[VLOTEN, Johannes van]. Nederlandsch liedeboek. Verz. en uitg. door V. Leyden en Amsterdam, J.H. Gebhard & Cie, 1851. 2e druk. Gebonden. 120 p. Formaat 10 x 14 cm. - xY 0969 x 20.00

[VLOTEN, Johannes van]. Nederlandsch liedeboek. Verzameld en uitgegeven. 's-Gravenhage, P.H. Noordendorp, 1850. Gebonden. [8] + 120 p. [Opnieuw in de band gezet, rugje vernieuwd]. Bloemlezing van 16e en 17e eeuwse liederen. Klein formaat. xB 5422 x 10.00

[VONDEL] ALBERDINGK THIJM, J.A. J. vanden Vondels Leeuwendalers, lantspel. Ingericht voor het nieuwere schouwtoneel. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. Gebonden XVI + 80 p. Meegebonden: (1) Gondebald. Dramatisch gedicht van H.J. Schimmel. Gewijzigd, naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden. Amsterdam, J.C. Lohman, 1874. 83 p. (2) Daniel Rochat. Toneelspel in 5 bedrijven van Victorien Sardou. Vertaling H.P. Boudier met medew. van ..... 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg. VII + 187 p. [Rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. xL 8553 x 30.00

[VONDEL] ALBERDINGK THIJM, Jos. Alb. Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep. Amsterdam, C.L. Langenhuysen, 1876. 1e druk. Gebonden half leer. X + 235 p. Met portret, facsimile, muziek en genealogische tabellen. xB 0875 x 40.00

VONDEL, J. van den. Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel, door J.N. Schrant. Met ophelderingen. Leiden, H.W. Hazenberg en Comp., 1846. Gebonden. X + 338 p. Papieren band, bibliotheekstempeltje. Goed exemplaar. xL 7991 x 40.00

[VONDEL] KAMPEN, N.G. van en J. de Vries (eds.). Hollandsch Magazijn van Letteren, Wetenschappen en Kunsten, eerste deel, tweede stuk. P. Meyer Warnars, Amsterdam, 1831. Kartonnen omslag, onafgesneden, IV + 105-227 p. Jeronimo de Vries over Barend Klyn Bz.; M.C. van Hall, Redevoering over J. van den Vondel als schrijver in ondicht (1829) e.a. xT 6885 x 30.00

VOS Az., G.J. Inleiding tot de Aardrijkskunde. Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1868. Oorspr. omslag. 47 p. - xY 1079 x 10.00

VOSMAER, C. Amazone. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. 5e druk. Gebonden. 253 p. Blauwe band. xK 2004 xx 12.00

VOSMAER, C. Amazone. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 8e druk. Gebonden. 244 p. Ills. Grijze band. xH 0417 xx 11.50

VOSMAER, C. Amazone. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 7e druk. Gebonden. 244 p. Ills. - xK 0142 xx 12.00

VOSMAER, C. Amazone. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 2e druk. Gebonden. 250 p. Bruine band. xB 7210 x 10.00

VOSMAER, C. De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Bijlage: Het aardewerk van Rozenburg. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1886. 2e vermeerderde uitgaaf. Gebonden. VIII + 217 p. Ills. - xB 5767 xx 25.00

VOSMAER, C. De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1884. Goudgestempelde linnen band. VIII + 187 p. Ills. - xR 4918 x 25.00

VOSMAER, C. Inwijding. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. 2e druk Gebonden XI + 380 p. - xB 7208 x 11.00

VOSMAER, C. Inwijding. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. 3e druk Gebonden X + 329 p. - xB 7727 x 10.00

VOSMAER, C. Nanno. Eene Grieksche idylle. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894. 3e druk. Gebonden. 67 p. Vlekjes op band. Groen linnen band. xL 0432 x 13.50

VOSMAER, C. Nanno. Eene Grieksche idylle. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1883. 2e druk. Gebonden. 67 p. Geel linnen band. Goud op snee. xT 9622 x 13.50

VOSMAER, C. Vogels van diverse pluimage. Geillustreerd naar teekeningen van Ch. Rochussen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1880]. Gebonden. 229 p. Ills. - xB 5997 xx 16.00

VOSMAER, Carel. Een en ander. Samengesteld door Nop Maas. Nijmegen, Vriendenlust, 1984. Geniet. 59 p. Vaderland-reeks 5. xB 7745 x 7.00

VOSMAER, W. In dienst. Schetsen naar het leven. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900. 2e druk. Gebonden. 217 p. - xT 2561 x 20.00

VRANKRIJKER, A.C.J. de. Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland. Assen, Van Gorcum & Comp., 1959. Gebonden Stofomslag 158 p. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij nr. 30. xB 8266 x 18.00

[VREEDE, G.W.]. Iets over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen hoogleeraren te Gottingen. Een woord gerigt aan Heeren Curatoren der Nederlandsche Hoogescholen. Te Utrecht bij N. van der Monde, 1837. Oorspr. bedrukt papieren omslag 11 p. In dit geschrift pleit Vreede ervoor, op de schandalige verdrijving van zeven hoogleraren - de Gottinger Sieben- van hun leerstoel te Gottingen te reageren met het aanbod aan Jacob en Wilhelm Grimm om hen op leerstoelen "Duitsche en Skandinavische Letteren" te benoemen. xR 2475 x 20.00

VREEDE, G.W. Levensbericht van Mr. Lodewijk Casper Luzac. Leiden, E.J. Brill, 1862. Ingenaaid. 78 p. Overgedrukt uit de handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. [Rug omgeplakt]. xL 3643 x 15.00

VREEDE, G.W. Levensberigt van Mr. Cornelius van Marle. Leiden, 1862. Papieren omslag. 45 p. Overgedrukt uit de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xB 5781 x 10.00

VREEDE, Georgius Guilielmus. Specimen Historico Politicum Inaugurale de Origine Atque Incrementis Libertatis Anglorum. Lugduni Batavorum, D. du Mortier et Filium, 1831. Oorspr. omslag. 126 p. + Thesis. Proefschrift. [bibliotheekstempeltje, rugje omgeplakt]. xL 8192 x 25.00

VRIES, Jeronimo de. Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen. Ten Brink & De Vries, Amsterdam, 1827. Kartonnen bedrukt omslag, gegraveerde titelpagina, onopengesneden, 234 p. - xR 4014 x 40.00

VRIES, M de. Brief aan Dr. W.J.A. Jonckbloet. Bijdrage tot de kritiek en verklaring van Karel de Groote en zijne XII Pairs. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1845. Oorspr. papieren omslag. 39 p. - xR 7301 x 15.00

VRIES, Maurits de. Knop en Blad. Leesboek voor de Volksschool. Helder, H.A. Stadermann, 1883. Oorspr. omslag. 56 p. - xY 1093 x 12.00

VUYLSTEKE, Julius. Bloemlezing uit Jan Van Rijswijck's Werken. Gent, Ad. Hoste, 1910. Ingenaaid. 148 p. Julius Vuylsteke-fonds nr. 7. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje ]. xT 2468 x 10.00

WAALWIJK, D.A. van. Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Derde, Vierde en Bibliographisch Album voor 1887. Leiden, A.W. Sijthoff, 1887. Gebonden. 248 + 232 + 182 p. Met Platen. - xY 0358 x 45.00

WAGNER, Friedrich Scenen aus Nurnbergs alter Kunstlerwelt. Nurnberg, Konrad Geiger, 1852. Or. Wrappers. 186 p. Frontispice. Mit Kupfern, gestochen vom Herausgeber und einer Musikbeilage. Mit den Bildnissen: Albrecht Durer, Adam Kraft, Peter Vischer, Veit Stoss. xL 3664 x 25.00

WAL, M.J. van der. De taaltheorie van Johannes Kinker. Leiden, Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1977. Oorspr. omslag. 113 p. + plano bijlage. - xB 7814 x 10.00

WALLIS, A.S.C. In dagen van strijd. Drie delen. Rotterdam, D. Bolle, 1889. Gebonden. 276 + 290 + 366 p. Vierde opnieuw door de schrijfster herziene druk. paarse gedecoreerde linnen banden. xL 8656 x 40.00

WALLIS, A.S.C. In dagen van strijd. Drie delen in een band. Rijswijk, Blankwaardt & Schoonhoven, z.j. 6e herziene druk. Gebonden. 169 + 176 + 221 p. - xL 8659 x 20.00

WALLIS, A.S.C. Vorstengunst. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. 2e druk. Gebonden. 253 + 309 + 271 p. - xL 8658 x 30.00

WAP, J.J.F. Levensbericht van Derk Buddingh. Leiden, E.J. Brill, 1876. Oorspr. papieren omslag. 12 p. Overgedrukt uit levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1875-1876. xB 7892 x 9.00

WARNSINCK Bzn.,W.H. Uit den vreemde. Poezij. Allart & Van der Made, Amsterdam, 1857. Gedecoreerde linnen band, 2 staalgravures, 128 p. - xT 7940 x 12.00

WATERMAN, I. [Israel]. Inleiding in de Groote Huishouding der Natuur. Een leer- en leesboek, ten dienste der Nederlandsche Scholen. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1848. Oorspr. omslag. 144 p. - xY 1032 x 30.00

WEEZELENBURG, J.J. van. Redevoering ter eeuwfeestviering der stichting van het Corvershof, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, den 23sten Julij 1823. Amsterdam, Ten Brink & De Vries en G. Lamberts, 1823. Gebonden. IV + 80 p. Gesigneerd door de auteur: Aan mijn neef en vriend G. Lamberts. J.J. v. W. xR 9144 x 25.00

Wendel, W.J. Kindervreugd. Vertellingen, Fabels en Versjes. Naverteld en berijmd. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit, 1869. Oorspr. omslag. 96 p. [rugje omgeplakt]. xT 7931 x 12.00

WENNEKENDONK, Joannes Gerardus. Kerk- en kerkhof-wijding, twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten, den 2 Julij 1833. Door J.G. Wennekendonk. Utrecht, J.R. van Rossum, 1840. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 61 p. - xR 8351 x 40.00

WERUMEUS BUNING, A. Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten. Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, J.L. Beijers, 1892. 1e druk. Gebonden. XI + 243 p. Ills. - xL 8662 x 25.00

WESTERVOORT, Floris van. Gedichten en Minnespelen. z.p. z.j. Gebonden. n.p. [Floris van Westervoort 1830-1889]. Convoluut van negen teksten uit de periode 1878-1884. Met echte foto geillustreerd. xR 7752 x 50.00

WESTERVOORT, Floris van [=L.A.J. Kettmann]. Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf. Antwerpen, Lodewijk Janssens, 1887. Kartonnen omslag. 40 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 4003 x 8.50

WESTERWOUDT,F.Th. Een woord aan mijne geloofsgenooten, over een nationaal feest ter herinnering aan de laatste drie-honderd jaren. Amsterdam, F.H.J. Bekker, [1872]. Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7451 x 10.00

WILDEMAN, M.G. Elisabeth Musch. Geschiedkundige aanteekeningen. Amersfoort, A.H. van Cleeff, 1896. Oorspr. omslag, Ills., 127 p. - xR 8045 x 15.00

WILLEMIER, D. Korte Schets der Oude Aardrijkskunde. Eene Handleiding bij het Onderwijs in de Gijmnasien en andere Scholen. Gouda, G.B. van Goor, 1846. Gebonden. XI + 112 p. - xY 1050 x 25.00

[WILLEMS, J.-F.]. Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd. Drukkery van C. Annoot-Braeckman, Gent, 1848. Oorspr. bedrukt omslag [achterzijde ontbreekt] Ill. 45 p. met Algemeene Lyst der Inteekenaren op het Gedenkstuk ter nagedachtenis van J.-F. Willems. xR 4227 x 20.00

WILLEMS, J.H.J. Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969. Ingenaaid. 145 p. Ills. - xB 2403 x 10.00

WILLEMS, P. De Nederlandsche Welsprekendheid. Gent, A. Siffer, 1897. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 0171 x 8.00

WILLEMS, P. De verdiensten van Hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Redevoering. Leuven, Vanlinthout, 1866. Oorspr. omslag. 44 p. Bij de plechtige onthulling van Davids borstbeeld den 16 Dec. 1866. xT 2025 x 10.00

WILLEMSEN, P.F. De Duitsche Kindervriend. Eerste stukje. In een Nederlandschen veranderd, nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1879. 8e druk. Oorspr. omslag. 114 p. - xY 1142 x 15.00

WILLEMSEN, P.F. De Duitsche Kindervriend. Tweede stukje. Nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1879. 5e druk. Oorspr. omslag. 143 p. - xY 1202 x 12.50

WILLEQUET, R. Vlaemsche Kunst-Schat, ten gebruike der lagere scholen. Gent, Snoexk Ducaju en Zoon, [ca. 1847]. 9e verbeterde druk. 176 p. Met kerkelijke goedkeuring. Omslag hersteld. xY 1954 x 35.00

WILMSEN, F.P. Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr. Amsterdam, G. Portielje, 1824. Gebonden half leer. 452 p. Met platen. Gegraveerde titelpagina. xR 8369 x 125.00

WINKEL, J. te. Levensbericht van Dr. A. de Jager. Leiden, E.J. Brill, 1880. Or. omslag. 38 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1879-1880. xL 0903 x 8.00

WINKLER PRINS, J. Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1887. Oorspr. omslag. 123 p. Onopengesneden. - xR 9307 x 25.00

WINKLER PRINS, J. Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1890. Nieuw uitgave. Oorspr. omslag. 123 p. Onopengesneden. - xR 9308 x 25.00

WITKAMP, P.H. Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Gelderland. Eerste stukje 1. Gelderland. 2. de Nederlanden. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1861. 2e druk. Oorspr. omslag. 56 p. - xY 1156 x 12.50

WITKAMP, P.H. Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Zuid-Holland. Eerste stukje 1. Zuid-Holland. 2. de Nederlanden. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1867. 2e druk. Oorspr. omslag. 56 p. - xY 1168 x 12.50

WITKAMP, P.H. Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen. Tweede stukje: III Europa. IV: De Aarde. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1867. 3e druk. Oorspr. omslag. 58 p. - xY 1131 x 10.00

WITKAMP, P.H. Aardrijkskundig leerboekje voor de Lagere scholen. Tweede stukje III: Europa. IV: De Aarde. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1867. 3e druk. Oorspr. omslag. 58 p. - xY 1176 x 12.50

WITKAMP, P.H. Handboekje der Aardrijkskunde van Europa. Inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen. Tweede stukje, eerste afdeeling. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1856. Oorspr. omslag. 158 p. - xY 1169 x 20.00

WITKAMP P.H. en Martin Kalff. Prins Hendrik der Nederlanden. Eene Levenschets. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1879. Oorspr. omslag. 72 p. Met portret. Volksuitgave. xL 8052 x 10.00

WITSEN GEYSBEEK, P.G. Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het Tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads-Schouwburgs, briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam. J.C. van Kesteren, Amsterdam, 1824. 24 p. De auteur van Het Tempelfeest is Hendrikus Joannes Foppe (1796-1836). xT 6824 x 25.00

WITSEN GEYSBEEK, P.G. Nederduitsch rijmwoorden-boek, waarin de bruikbare rijmwoorden uit de beste Noord- en Zuid-Nederlandsche dichters bijeenverzameld en naar vokaalorde, onder derzelver natuurlijke klanken gerangschikt zijn, tot gemak bij de praktische beoefening der dichtkunst. Te Amsterdam, bij De Gebroeders Diederichs, 1829. Gebonden, XVIII + 176 p. Latere band met gemarmerde platten. xT 9510 x 50.00

WULP, F.M. van der. Abyssinie en koning Theodorus. Vrij naar het Engelsch. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874]. Oorspr. omslag. 62 p. Algemeene Bibliotheek 71. xY 1640 x 10.00

WURFBAIN, C.L. Rede ter nagedachtenis van prof. C.B. Tilanus, gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam op 16 september 1885. Amsterdam, 1887. Oorspr. kartonnen omslag. 63 p. Overgedrukt uit het VIe deel der Werken van het Genootschap. xB 6251 x 20.00

WYN, Henrik van. Historische en Letterkundige Avondstonden, ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe. Te Amsterdam, by Johannes Allart, 1800. Gebonden. (V) 368, (II) 200 pp; twee delen in een band; drie gravures en een uitslaande gravure Mooie band; half buckram met gemarmerde platten en lederen rugschildje bedrukt met goud. xL 4047 x 120.00

YSSELSTEYN, Nicolaas Jan van. Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen of Den regtstoestand van Nederland. Leiden, Gebroeders van der Hoek, 1857. Ingenaaid. X + 106 p. Stellingen. Proefschrift 29sten april 1857 aan de Hoogeschool te Leiden. xL 8004 x 18.00

ZEGGELEN, W.J. en A. Ising. Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderden houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei. 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1848. Gebonden. 120 p. Geillustreerd. - xT 3167 x 80.00

ZEGGELEN, W.J. van. Dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave, [met levensschets door Arnold Ising]. Rotterdam, Elsevier, [1876]. 6e druk. Ingenaaid. XVI + 312 + 290 p. [Rug met papier omgeplakt, papieren omslag gebruikssporen]. xB 8170 x 15.00

ZEGGELEN, W.J. van. Stekjes uit den vreemde. / Sprokkels. Leyden, D. Noothoven van Goor, z.j. [1861]. Gebonden. 151 + 166 p. Twee delen in een band. Op rug: Gedichten 7 - 8. [bibliotheekstempeltje]. xL 6088 x 10.00

ZEGGELEN, W.J. van. Vrolijke schetsen. Leyden, D. Noothoven van Goor, [1860]. 2e druk. Ingenaaid. 151 p. - xB 7402 xx 25.00

ZIETHE, W. Nieuwe verhalen: De Zwarte Mozes. Utrecht, J.H. van Peursem, [1872]. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. [Zondagsschoolboekje]. xY 1027 x 10.00

ZUBLI, Ambrosius Justus. Nederland Verlost. Anno 1813. In drie zangen. 's-Gravenhage, H.L. Smits, 1865. Oorspr. omslag. 8 p. (Fragment van den derden zang). xL 8632 x 10.00

ZUIDEMA, E. Historisch-geographische tabellen. De voornaamste gebeurtenissen uit de geschiedenis der aardrijkskunde en de aardrijkskunde der geschiedenis. Chronologisch-synchronistisch gerangschikt door E. Zuidema. Gouda, G.B. van Goor Zonen, [1883]. Oorspr. omslag. 37 tab. - xY 1094 x 15.00

ZURCHER, Jan. Roeping. Winfried's verhaal uit den polder. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1899. Gebonden. 195 p. - xT 2789 x 20.00

ZWAARDEMAKER, Mevr. In de Bruidskorf. Breda, G.G. de Voogt, [1872]. Gebonden. 187 p. De eerste hoofdstukken zijn vrij vertaald naar Das Brautsgeschenk von Emilie. Verder heeft de schrijfster zich losgemaakt van de Duitse tekst. xR 8000 x 15.00

ZWAARDEMAKER-VISSCHER, J.B. Bijeengegaard. Schetsen en Novellen. Amsterdam, Y. Rogge, 1880. Gebonden. 298 p. - xR 8005 x 20.00

ZWART, A.C. de. Handleiding bij het Stel-Onderricht ten gebruike der Scholen. Kampen, G.PH. Zalsman, 1865. Oorspr. omslag. 46 p. - xY 1052 x 15.00Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Erasmus
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijkhuis
Kunst
Middeleeuwen
Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Politiek
Prive-Domein/Open-Domein
Proefschriften
Proost Prikkels
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Verzamelde Werken
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page