TYPOGRAFIE/TYPOGRAPHY/BOOKS ABOUT BOOKS

- 1000 Quaint Cuts. New York, Art Direction Book Company, 1973. Reprint edition. Bound. 170 p. Ills. 1000 houtgravures. xMK 0172 22.50 x

- 150 jaar Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Recensentenbijeenkomst op 22 april 1965 te Amsterdam. Bijzondere aflevering van De Uitgever, 45e jrg. (4) april 1965. Oorspr. omslag, 125-153 p. Bijdragen van Arthur Crook, Robert Escarpit en Georg Ramseger. xT 7998 7.50 x

- 26 Letters, Lettern, Lettres. An annual and calendar of 26 letters of the Roman Alphabet. Munchen, Typosstudio SchumacherGebler, 1989. Oorspr. omslag. [Ringband]. - xR 1500 15.00 x

- 50 Books of the Year 1951. 30th annual exhibition of American Bookmaking. The American Institute of Graphic Arts, New York, 1952. Orig. wrappers, Ills. n.p. - xR 5956 15.00 x

- 75 jaar N.V. v.h. Cooperatieve Handelsdrukkerij Leeuwarden 1874-1949. Cooperatieve Handelsdrukkerij, Leeuwarden, 1949. Oorspr. omslag, Ills., 36 p. - xT 8364 9.00 x

- A Brief History of the Cambridge University Press. Cambridge, University Press, 1955. Oorspr. omslag. 25 p. Ills. Ex libris Abraham Horodisch. xT 1491 10.00 x

- A Daily Prayer for Printers. Dagelijks gebed voor drukkers. Maastricht, 1971. Oorspr. omslag. 8 p. Ills. Als blijk van vriendschap en waardering zij dit 'eksempel van druckkonste' aangeboden aan vrienden, kennissen en zakelijke relaties bij het 25-jarig jubileum van A.P. Lagas, als direkteur van Drukkerij, boek- en Kantoorboekhandel vh C.L. Goffin. xK 3977 11.50 x

- A guide to the exhibition in the King's Library. Illustrating the history of printing, music-printing and bookbinding. London, British Museum, 1926. Bound. 180 p. Ills. - xW 5611 10.00 x

- A guide to the exhibition in the King's Library. Illustrating the history of printing, music-printing and bookbinding. London, British Museum, 1901. Or. wrappers. 149 p. Ills. - xW 5612 7.00 x

- A Thousand Years of French Books. Catalogue of an Exhibition of Manuscripts, First Editions and Bindings, arranged by Desmond Flower for the National Book League. Cambridge University Press, 1948. Or. wrappers. 131 p. - xR 2798 10.00 x

- Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april-26 juni 1986. Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage 1986. Ingenaaid Ills. 200 p. - xH 8217 8.00 x

- Alte Europaische Stadtebilder. 32 Darstellungen auf 27 farbigen Blattern nach Georg Braun und Franz Hogenberg. Eingeleitet von Ruthardt Oehme. Bayreuth, Gondrom Verlag, 1976. Einband. 62 p. Ills. - xW 4183 20.00 x

- Amsterdam en de drukkunst. Opstellen rondom het boek. Amsterdamse Grafische School, 1950. Ingenaaid. Ills. 112 p. - xM 1419 18.00 x

- Another useless type book. Fontshop Benelux i.s.m. Students For Type en visionandfactory Antwerpen 2006. Oorspr. omslag Ills. 74 p. n.a.v. de tentoonstelling Erik Spiekermann/Fifteen /Fuse Sint Lucas Antwerpen/Karel de Grote-Hogeschool xL 7633 12.00 x

- Aphorismen uit de oude boeken. Vertaling A. Nonymus. Amsterdam, C.G.C. Corvey, december 1952. Cahiersteek. 20 p. Het model voor den uitgever [81]. Tekeningen van Marie Louise Creyghton. xH 9835 9.00 x

- Auto-lijn. [Mededelingenblad van de Vakgroep Chemigrafie en de Vereniging van Ned. Chemigrafische Inrichtingen]. Kerstnummer 1950. Amsterdam 1950. Spiraalbinding 18 p. + vele illustratiepagina's - xR 5190 15.00 x

- Beeld en tekst in het moderne wetenschappelijke boek. Catalogus van een tentoonstelling gehouden t.g.v. het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden. 31 oktober 1987-17 januari 1988. Universiteitsbibliotheek Leiden 1987. Ingenaaid 56 p. - xH 9454 8.00 x

- Beschrijving van de vervaardiging van cliche's (en van stereotypen en matrijzen) met eenige wenken voor hen, die cliche's op te dragen hebben. Rotterdam, De Reproductie Compagnie, [1930]. Oorspr. omslag. 59 + [8]p. illustraties. - xT 5460 10.00 x

- Bibliophilen-Gesellschaft Koln. Koln, z.j. Oorspr. omslag. 62-90 p. Ills. - xT 5290 8.50 x

- Bibliotheca Apostolica Vaticana. Spiegelbild des Geistes abendlandischer Kultur. Katalog zur Ausstellung. Zurich, Belser Verlag, 1985. Or. wrappers. Ills. 96 p. - xW 9306 15.00 x

- Bibliotheca Corviniana. La Bibliotheque du Roi Mathias Corvin de Hongrie. Corvina Kiado/Helikon Kiado, 1982. Bound dust jacket. 341 p. Ills. - xH 9449 75.00 x

- Bijdragen tot een handboek voor de Openbare Bibliotheek in Nederland. 's-Gravenhage, Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken, 1965. Gebonden. 240 p. - xH 4793 10.00 x

- Bijvoorbeeld. Vormgeving en kunst. 21 jaargang nr. 1, februari 1989. Leiden, Mercurius Vakpers bv, 1989. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. - xB 5723 8.00 x

- Boekbanden in Textiel. NHB/FGE Amstelveen 1988. Oorspr. omslag Ills. 52 p. [Tentoonstellingscatalogus] Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Palthe Huis Oldenzaal. Amstelveen, NHB/FGE, 29 x 22,1 cm. Wedstrijd: boekbanden in textiel. xW 5156 15.00 x

- Boeken van Pierre Lecuire. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek van 17 januari t/m 27 februari 1986. Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage 1986. Oorspr. omslag Ills. 32 p. Tentoonstellingscatalogi en -brochures van de Koninklijke Bibliotheek: 19. Omslag iets verbruind. Over het werk van Pierre Lecuire en het project Hercules Seghers en 'Livre des livres'. xL 3148 8.00 x

- Bon Voyage Luncheon tendered Mr. Henry Lewis Bullen by his fellow workers, December 11, 1923. American Type Founders Company, Jersey City, New Jersey, 1923. Gebonden, Twee katernen, cahiersteek, foto van Bullen t.o. titelpagina. Bijgevoegd een vouwvel met drie illustraties over het Typographic Library & Museum, established in Jersey City, N.J., in 1908 by the American Type Founders Company. xT 4210 25.00 x

- Books about Books. An International Exhibition of the Occasion of the International Book Year 1972 Proclaimed by UNESCO. Frankfurt am Main, Book Fair, 1972. Pocket. 390 p. - xR 1402 7.00 x

- Buhrmann-Ubbens Papierprijs 1987. Zutphen, Buhrman-Ubbens, 1987. geniet. Ills. 16 p. - xH 4804 7.00 x

- Cahiers du bibliophile 1953 Juillet Numero 10. Paris, Cahiers du bibliophile, 1953. Broche. 30 p. Ills. - xB 4461 8.00 x

- Catalogue de la Bibliotheque de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Premiere Partie. Bruxelles, M. Hayez, 1842. Oorspr. omslag. 66 p. - xR 5331 15.00 x

- Catalogue du Salon International du Livre D'Art 20 Mai - 15 Aout. Preface D'Andre Suares. Petit Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris, 1931. Rebound. 185 p + Ills. - xMK 0092 16.00 x

- Catalogus 36/58. Amsterdam, C.G.C. Corvey, augustus 1958. Cahiersteek. 13 p. Het model voor den uitgever. [113]. - xM 1791 11.50 x

- Catalogus der Leesbibliotheek van Mulder's boekhandel. Mulders's Boekhandel, Barneveld, 1946. Gekartonneerd, 100 p. 5800 titels, vele streepjes in de marge. xR 7981 12.00 x

- Catalogus van de tentoonstelling der Universiteitsbibliotheek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam gehouden van 18 juni tot 4 september 1932 in het Stedelijk Museum. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1932. Oorspr. omslag. XV + 177 p. Ills. - xR 1489 15.00 x

- Catalogus van de tentoonstelling Het Nederlandsche Boek door de eeuwen. Gehouden in het Centraal Museum te Utrecht van 19 Oct. tot 10 Nov. 1946. Utrecht, Ver. Museum voor de Grafische Vakken, 1946. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. Omslag verkleurd. xT 2399 12.50 x

- Catalogus van de tentoonstelling Van Pen tot Pers. Middeleeuwse handschriften en oude drukken uit Maastricht. Maastricht, Bonnefantenmuseum, 1962. Oorspr. omslag. 47 p. Tentoonstelling 5 oktober - 20 oktober 1962. xB 2721 10.00 x

- Contemporary calligraphy. Modern scribes and lettering artists II. London, Trefoil Publications, 1986. Bound dust jacket. Ills. 168 p. - xMK 0187 30.00 x

- Corvinen Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Konigs Matthias Corvinus. Budapest, Corvina Verlag, 1963. Einband. [Full Leder]. 145 p + XLVIII Abbildungen. Aus dem Ungarischen ubertragen von Josef Sternberg. xH 9448 125.00 x

- Corvinen Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Konigs Matthias Corvinus. Berlin, F.A. Herbig, 1963. Einband (leinen). 145 p + XLVIII Abbildungen. Aus dem Ungarischen ubertragen von Josef Sternberg. xW 9471 75.00 x

- Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1993-1994. Art View Almere 1993. Gebonden Ills. 490 p. + adv. rijk geillustreerd xL 1955 15.00 x

- Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1995-1996. Art View Baarn 1995. Gebonden Ills. 436 p. rijk geillustreerd xL 1954 15.00 x

- Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1997-1998. Art View Baarn 1997. Gebonden Ills. 432 p. rijk geillustreerd xL 1956 15.00 x

- Dada in de residentie. Een rumoerige soiree. Haarlem, Carlinapers, 1973. Gebonden. 28 p. Genummerd 66/110 exx. De tekst van dit boekje is een getrouwe weergave van een artikel in het dagblad De Telegraaf van 11 januari 1923. xT 1490 75.00 x

- Das Buch des Jahres 1939. Weihnachtskatalog wertvollen, schongeistigen Schrifttums. Leipzig, Poeschel & Trepte, [1939]. Oorspr. omslag. 230 p. Ills. [Omslag roestvlekjes]. xR 4640 15.00 x

- Das Farben Misch Buch. Zwickau, Verlag Forster & Borries, 1934. Gebonden. 143 p. + Anhang. Ills. - xT 4327 15.00 x

- Das Vordruckwesen. Bedeutung. Gestaltung. Verwaltung. Leipzig, G. A. Gloeckner 1931. 3. neubearbeitete Auflage, Umschlag, 72 p. herausgegeben vom Reichsausschuss für wirtschaftliche Verwaltung beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit (RKW). RKW Nr. 37. xT 6862 9.00 x

- De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1968. Jury rapport en catalogus. VBBB/CPNB A'dam 1968. Or. omslag. Geill. z/w 120 p. Typogr. verz. Susanne Heynemann. - xK 0218 12.00 x

- De bestverzorgde vijftig boeken van het jaar 1953. Amsterdam, V.B.B.B./CPNB, 1953. Oorspr. omslag Ills. n.p. Juryrapport en catalogus. xB 3746 15.00 x

- De bestverzorgde vijftig boeken van het jaar 1955. Amsterdam, V.B.B.B./CPNB, 1955. Ingenaaid. 132 p. Ills. Juryrapport en catalogus. xL 1805 11.50 x

- De bestverzorgde vijftig boeken van het jaar 1956. Amsterdam, V.B.B.B./CPNB, 1955. Ingenaaid. Ills. Juryrapport en catalogus. xB 3741 11.50 x

- De Blaeu's. Beschrijvers van land-, hemel- en waterwereld. Amsterdams Historisch Museum 1952. Oorspr. omslag 28 p. + Ills. - xW 6806 12.00 x

- De Boekenwereld. Internationale catalogus 1935-1936. Amsterdam, Museum Boekhandel Robert & Co., 1936. Oorspr. omslag. 192 p. Ills. Negende jaargang. xR 2627 10.00 x

- De Boekenwereld. Keuze catalogus voor 1941-1942. De Moderne Boekhandel, Amsterdam, 1941. Oorspr. omslag. 112 p. Ills. Vijftiende jaargang. xR 2606 16.00 xx

- De Boekverkoper. Jubileumnummer uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Boekverkopersbond. Delft, Nederlandsche Boekverkoopersbond, 1947. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. 26e jaargang nr. 1. 20 september 1947. xT 2747 10.00 x

- De Fabrieksarbeider. Weekblad Nederlandsche Vereeniging van Fabrieks-Arbeiders. 17e jaargang 1924. nrs: 1-52. Complete jaargang. Amsterdam, 1924. Gebonden. Groot formaat. - xT 0763 25.00 x

- De Femogtyve Vakreste Boker 1957. Nordisk Bokkunst Oslo, 1958. Oorspr. omslag. 18 p. Ills. - xR 5329 10.00 x

- De Femogtyve Vakreste Boker 1958. Nordisk Bokkunst Oslo, 1959. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. - xR 5330 10.00 x

- De Gouden Eeuw der Vlaamse Miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475. Brussel/Amsterdam, Paleis van Schone Kunsten/Rijksmuseum Amsterdam, 1959. Ingenaaid. 212 p. + afbeeldingen. Tentoonstelling georganiseerd t.g.v. de 400ste verjaardag der Stichting van de Koninklijke Bibliotheek van Filips II te Brussel op 12 april 1559. xH 7963 16.00 x

- De Grafiek van Jan Toorop 1858/1928. Rijksprentenkabinet/Rijksmuseum Amsterdam 1968. Ingenaaid 37 p. + 80 pl. Typografie: Dick Elffers. Rug iets verbruind. xH 7118 40.00 x

- De grafische beroepen. Een psychologische analyse. Amsterdam, Bedrijfgroep Grafische Industrie, 1949. Gebonden. 176 p. In opdracht van de Psychotechnische Commissie van de Bedrijfsgroep Grafische Industrie verricht door het Laboratorium van toegepaste Psychologie te Amsterdam. xL 2064 15.00 x

- De grafische ouverture van muziek. Buhrmann, Amsterdam, 1968. Oorspr. omslag, Ills., 8 p. Bij een expositie van Buhrmann's papiergroothandel van 400 jaar omslagen en titelpagina's van bladmuziek en muziekboeken. xT 5782 7.00 x

- De Groene Amsterdammer, 75 jaar Rijp en Groen. [1877-1952]. Amsterdam, 1952. Oorspr. omslag. 157 p. Ills. - xR 7154 10.00 x

- De loodindustrie in de 18e eeuw. Amsterdam, Stichting Informatie-Centrum Bewerkt Lood, Map met platen. Goodwill uitgave. Met fotomechanische herdruk van een selectie van zeven 18e eeuwse prenten uit: Encyclopedie ou dictionaire raisonne de sciences des arts et des metiers. Mis en ordre et publie par M. Diderot et M. d' Alembert. Geneve 1778. xB 5703 15.00 x

- De Renildis Handpers 1957-1987. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/ Museum van het Boek, 1987. Cahiersteek. 40 p. Ills. Gedrukt in rood en zwart. xH 4590 11.50 x

- De typografisch best verzorgde jaarverslagen van 1962 en 1963.. Federatie der werkgeversorganisatien in het boekdrukkersbedrijf, 1964. Oorspr. omslag. 107 p. Typografie Fons van der Linden. - xL 2148 8.00 x

- De vrouwen van de Sultan. Philosophia Typographiae. Misdruk op slecht papier. Wormerveer, Meijer Pers, 1947. Oorspr. omslag. 25 p. Ills. Gedeeltelijk ook verschenen in Kerstnummer van het Drukkersweekblad 1947. xB 4895 12.00 x

- De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging "De Zuid". N.V. De Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, [1956] Gebonden. 104 p. Ills. Verschijnt te hooi en te gras, thans in boekvorm t.g.v. vijf-en-zeventig-jarig bestaan van de N.V. De Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, onder redactie van de Afdeling Publiciteit.
[Niet in de handel]. xW 8992 21.00 x

- Design and printing in the Netherlands 1960. Amsterdam, Stichting Grafisch Export Centre, 1960. Oorspr. omslag. Ills. - xM 8944 22.50 x

- Desktop Creation. Vakblad voor vormgevers. Nr. 1, mei 1999. Diemen, Graficom, 1999. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. - xB 5722 8.00 x

- Die Chronik der Feldmuhle, Funfzig Jahre Feldmuhle 1885 - 1935. Stettin, 1935. Einband. 404 p. Ills. Das vorliegende Buch...fuhrt in die Kulturgeschichte des Papiers ein, zeigt die Papiermacherei von heute und bringt einen Gang durch die Werke der Feldmuhle. [pre-war paper production in Germany] xW 8615 54.00 x

- Die funfzig Bucher 1970. Bundesrepublik Deutschland Stiftung Buchkunst, Frankfurt am Main, 1970. Oorspr. omslag. N.p. Ills. - xK 0215 13.50 x

- Die Nederlandse Grafiese Industrie. Economische Voorlichtingsdienst / Stichting Grafisch Exportcentrum, 's-Gravenhage/Amsterdam, 1949. Oorspr. omslag, Ills., 16 p. Brochure in het Zuidafrikaans. xT 4929 10.00 x

- Die Schonsten Bucher der Deutschen Demokratischen Republik 1985. Leipzig, VEB Fachbuchverlag, 1986. Oorspr. omslag. 83 p. Ills. - xR 5328 10.00 x

- Die schonsten Bucher des Jahres 1963. Leipzig, Borsenverein der Deutschen Buchhandler, 1964. Or. wrappers. Ills. - xR 4890 10.00 x

- Die schonsten Bucher des Jahres 1964. Leipzig, Borsenverein der Deutschen Buchhandler, 1965. Or. wrappers. Ills. - xH 9488 15.00 x

- Die schonsten deutschen Bucher des Jahres 1961. Frankfurt am Main, Borsenverein des deutschen Buchhandels, 1961. Oorspr. omslag. N.p. Ills. - xK 0211 13.50 x

- Digital Pi-Fonts, Signs & Symbols. Autologic, 1985. Paperback. N.p. - xK 3029 15.00 x

- Drucker gegen Unterdrücker. Unterirdische Druckerstätigkeit in Holland während der Deutschen Besetzung. Bern, Kgl. Niederlandischen Gesandschaft, 1946. Or. wrappers. Ills. - xK 9460 15.00 x

- Drukkers-Handboek 1962-1963. Uitgave van het Drukkersweekblad. Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf Amsterdam 1962. Oorspr. omslag 324 p. Vlekje op omslag. xL 5692 9.00 x

- Drukkers-Handboek 1963-1964. Uitgave van het Drukkersweekblad. Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf Amsterdam 1963. Oorspr. omslag 390 p. - xL 5693 9.00 x

- Dutch Design / Nederlands Ontwerp '92. Twee delen. Amsterdam, BIS, 1992. Gebonden in cassette. - xR 1267 20.00 x

- Edition Tiessen 1977 -1987. Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Den Haag, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek 1987. Ingenaaid. N.p. Ills. Catalogus van de tentoonstelling voorjaar 1987. Met prijslijst van de nog leverbare boeken. xW 0001 7.00 x

- Een boekmuseum verzamelt. Aanwinsten 1987-1991 verworven tijdens het directoraat van dr. J. Offerhaus. 's-Gravenhage/Zutphen, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek Walburg Pers, 1992. Oorspr. omslag. Ills. 103 p. [Catalogus bij de] Tentoonstelling 14 mei t/m 25 juli 1992. 148 items. xK 7530 12.00 x

- Een groot genoegen. Uit een kindercourant van 1855, herdrukt ter gelegenheid van de 33e Boekenweek. Amsterdam, C.G.C. Corvey, maart 1968. Oblong. 20 p. Ills. Het model voor den uitgever [153]. - xT 0913 10.00 xx

- Een punt voor typografie. De Typografische Bibliotheek in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 2001. Geniet. Ills. 33 p. Fraai. xK 2176 7.00 x

- Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de Bibliotheek der Vrije Universiteit. Assen, Van Gorcum, 1980. Gebonden. XII + 391 p. Ills. - xL 7824 15.00 x

- Expositie Amsterdamse kaartmakers 1544-1975. Elsevier / Universiteitsbibliotheek Amsterdam 1975. Geniet oblong 48 p. 88 items xL 5931 5.00 x

- Exposition du livre d'art Italien. Tentoonstelling van het Italiaanse kunstboek. Belgique-Belgie 1965. Presidenza del consiglio dei Ministri, 1965. Oorspr. omslag. Ills. 36 p. - xK 0891 6.00 x

- Extra correctie. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, z.j. Oorspr. omslag. Ills. 39 p. Aanwijzingen voor de Monotype zetter en gebruiker. xK 0882 10.00 x

- Extra correctie. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, z.j. Oorspr. omslag. Ills. 39 p. Aanwijzingen voor de Monotype zetter en gebruiker. xL 2100 10.00 x

- Extra correctie. 's-Gravenhage, v/h. W.P. van Stockum & Zoon, z.j. Oorspr. omslag. Ills. 39 p. Aanwijzingen voor de Monotype zetter en gebruiker. xL 3294 10.00 x

- Fagskolen for Boghaandvaerk I Kjobenhavn. Beretning om ottende skoleaar. Kopenhage, Fagskolen for Boghaandvaerk, 1900. Oorspr. omslag. 8 p. Ills. - xB 3490 8.50 x

- Fifty Books of the year 1948. New York, The American Institute of Graphic Arts, 1948. Or. Wrappers. N.p. Ills. Catalogue of the 27th Annual Exhibition. xB 4775 10.00 x

- Fifty Books of the year 1952. New York, The American Institute of Graphic Arts, 1952. Or. Wrappers. N.p. Ills. Catalogue of the 31st Annual Exhibition of American Bookmaking. xB 4776 12.00 x

- Fifty books of the year 1953. Thirty-second annual exhibition. The American Institute of Graphic Arts, 1954. Or. wrappers. N.p. Ill.s - xB 4774 10.00 x

- Forening for Boghaandvaerk, virksomhed og regnskab. Fagskolen for Boghaandvaerk, beretning om enogtyvende skoleaar. Kopenhage, Fagskolen for Boghaandvaerk, 1913-14. Oorspr. omslag. 8 p. Ills. Met 1 bijlage. xB 3492 8.50 x

- Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 10 januari 1948 [van de] Rotterdamse Journalisten-Vereniging. Rotterdam, De Arbeiderspers, 1948. Gebonden. 63 p. Ills. Niet in de handel. xT 6584 15.00 x

- Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen Letter, Beeld & Band. Amsterdam 1960. Ingenaaid. 146 p. + afbeeldingen. Samenstellers van de catalogus Bibliografische deel G.J. Brouwer, inleidende teksten Remco Campert. Tentoonstelling georganiseerd door de Werkgevers- en Werknemersorganisaties in het Grafische Bedrijf in samenwerking met het Rijksmuseum van 11juni - 11 september 1960. xW 9298 11.50 x

- Geen combinatie. Cabaret-teksten van Annie M.G. Schmidt, Jan Blokker, Seth Gaaikema. Tekst met een feestrede door I.A. Diepenhorst, bij de opening van de 26e Boekenweek. Amsterdam, C.G.C. Corvey, Februari 1961. Cahiersteek. 28 p. Het model voor den uitgever [125]. - xH 1813 16.00 xx

- Geoffrey Chaucer. An exhibition commemorating the six hundreth anniversary of his death. 13 September-3 November 2000. The Grolier Club New York 2000. Stapled 20 p. Selections from the library of Robert Raymo. xL 2594 9.00 x

- Gids voor de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Met catalogus van incunabelen en andere verzamelingen. Voorjaar 1919. Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag. XXXII + [196] p. Ills. - xR 1490 12.50 x

- Gids voor de gratis pers: 2e jaargang 1937. Amsterdam, Wiering's Weekblad, 1937. Gebonden. 77 p. - xR 6699 8.00 x

- Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk. Leiden, Universitaire Pers, 1987. Oorspr. omslag. 192 p. Ills. Catalogus van de tentoonstelling t.g.v. het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Leiden. 30-10-87 / 17-01-1988. xH 0181 22.50 x

- Graficus Revue. Tweemaandelijks grafisch tijdschrift Nr. 4, november 1971. Rijswijk, NV Levisson, 1971. Oorspr. omslag. N.p. Ills. - xB 5724 10.00 x

- Grafisch Intermezzo. Ten Brink 150 / Giethoorn 75. Samen 225 jaar. Drukkerij Giethoorn Ten Brink, 1998. Gebonden S.O. 128 p. Ills. Jubileumuitgave 1998. xH 0689 21.00 x

- Guide to the exhibited manuscripts part II. Manuscripts (Palaeographical and biblical series and chronicles) charters and seals exhibited in the manuscript saloon. London, British Museum, 1912. Or. wrappers. 106 p. With twenty plates. xW 5613 8.00 x

- Haast u langzaam. Een tentoonstelling over beeld-spraak in de 16e eeuw. Groningen, Instituut voor Kunstgeschiedenis, 1978. Oorspr. omslag. Ongepag. Ills. - xB 6133 8.00 x

- Handboekje W.B. [Wereldbibliotheek] Nederlandse uitgave, najaar 1947. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1947. Geniet. 30 p. - xR 4479 10.00 x

- Handleiding bij de Grafische Studie-Verzameling van de School voor de Grafische Vakken te Utrecht. Afdeeling 1: De houtsnede. School voor de Grafische Vakken, Utrecht, 1929. Oorspr. omslag, Ills., 24 p. - xT 1463 9.00 x

- Handleiding voor de berekening van Handelsdrukwerk, Speciaal werk, Rotatiehandelsdrukwerk en Couranten. Amsterdam, Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf, 1936. Geniet. 72 p. In werking getreden 15 juni 1936. Registratienummer 146. xB 1677 8.00 x

- Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht t.g.v. het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Universiteitsbibliotheek Utrecht, 1984. Ingenaaid. 391 p. Ills. - xH 5281 11.50 x

- Heidelberger Jahrbucher IV. Berlin/Gottingen/Heidelberg, 1960. Oorspr. omslag. 219 p. Ills. Herausgegeben von der Universitats-gesellschaft Heidelberg. xH 9278 18.00 xx

- Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. 1934, Vierde jaargang no 2. 17-32 p. Ills. Met o.a. bijdrage van B. Modderman: Sitspapieren. [met zes ingeplakte chits-reproducties]. xH 1362 10.00 x

- Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. 1933, Derde jaargang no 2. 17-32 p. Ills. - xB 5741 5.00 x

- Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. 1933, Derde jaargang no 3. 33-48 p. Ills. - xB 5742 5.00 x

- Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. 1934, Vierde jaargang no 3. 33-52 p. Ills. Bijdragen van S.H. de Roos en Charles Nijpels xR 6341 5.00 x

- Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. 1934, Vierde jaargang no 5. 69-84 p. Ills. - xB 5745 5.00 x

- Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. 1934, Vierde jaargang no 6. 85-100 p. Ills. - xB 5746 5.00 x

- Het Grafisch Museum. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. Tevens orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische Vakken. 1936, Zesde jaargang no 2. 17-36 p. Ills. - xB 5748 5.00 x

- Het Grafisch Museum. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. Tevens orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische Vakken. 1936, Zesde jaargang no 2. 17-36 p. Ills. - xR 9622 5.00 x

- Het Grafisch Museum. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. Tevens orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische Vakken. [1938], Achtste jaargang no 1. 1-16 p. Ills. - xB 5748 6.00 x

- Het lithografische vak. Geschiedenis en overzicht. Vereniging tot bevordering van de vakopleiding in het lithografische bedrijf Amsterdam 1967. 2e druk Gebonden Ills. 88 p. Leergang voor het grafische bedrijf xK 1140 8.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1924. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1924. Oorspr. omslag. 196 + 293 p. Illustraties. - xR 0277 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1925. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1925. Oorspr. omslag. 250 p. Illustraties. - xR 5125 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1929. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1929. Oorspr. omslag. 230 p. Illustraties. - xR 5124 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1930. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1930. Oorspr. omslag. 211 + 221 p. Illustraties. - xR 0276 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1931. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1931. Gebonden 208 + 202 p. Illustraties. goed ex-bibliotheekexemplaar xR 3581 12.50 x

- Het Nederlandsche Boek 1931. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1931. Gebonden 208 + 202 p. Illustraties. - xR 5025 15.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1932. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1932. Oorspr. omslag. 208 + 168 p. Illustraties. - xR 0278 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1932. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1932. Gebonden 208 + 168 p. Illustraties. - xR 5026 15.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1933. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1933. Oorspr. omslag. 216 + 163 p. Illustraties. - xR 0270 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1933. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1933. Gebonden 216 + 163 p. Illustraties. - xR 5027 15.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1934. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1934. Oorspr. omslag. 271 + 143 p. Illustraties. - xR 0269 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1935. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1935. Oorspr. omslag. 351 p. Illustraties. - xR 0273 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1935. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1935. Gebonden 352 p. Illustraties. - xR 5028 15.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1936. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1936. Oorspr. omslag. 351 p. Illustraties. - xR 0272 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1936. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1936. Gebonden. 351 p. Illustraties. [bibliotheekstempeltje]. xR 5119 15.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1937. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1937. Oorspr. omslag. 352 p. Illustraties. - xB 9487 10.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1937. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1937. Gebonden 352 p. Illustraties. goed ex-bibliotheek exemplaar xR 3580 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1938. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1938. Oorspr. omslag. 138 p. Illustraties. 15de jaargang. Ontwerp Wim Brusse. xR 0271 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1939. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1939. Oorspr. omslag. 241 p. Illustraties. 16e jaargang. Omslag Dick Elffers. xL 7489 12.00 x

- Het Nederlandsche Boek 1940. Amsterdam, Nederlandsche-Uitgeversbond, 1940. Oorspr. omslag. 250 p. Illustraties. - xR 0274 12.00 x

- Het nieuws in eigen hand. Projektgroep Vrije Pers. Utrecht, Stichting Trezoor, 1983. Oorspr. omslag. 87 p. Ills. - xR 7036 8.00 x

- Het pikeren van rastercliches. Een studie verricht door het I.G.T. en de S.T.N.D. Amsterdam, Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf, [1956]. Geniet. 16 p. Ills. - xB 4298 9.00 x

- Het Salamanderboek. Amsterdam, Em. Querido, 1938. Ingenaaid. 152 p. Ills. Bibliografie. Omslag J.B. Heukelom. Salamander 40a. xH 2432 11.50 x

- Hommage Aan Emile Puettmann 1921-1987. Drukwerk in De Marge. 1987, losbladig in mapje. T.g.v. het overlijden van Emile Puettmann bijdragen van marge drukkers, o.a. Clipeus Pers, Peter Yvon de Vries, Atalanta Pers, Eric v.d Wal, Ewald Spieker. xH 9852 25.00 x

- Illustrierte Kostbarkeiten. Leipzig, Deutscher Buch Export und Import, z.j. Ingenaaid. 60 p. Ills. - xW 2209 8.00 x

- Illustriertes Verzeichnis der Teile der Typograph-Setzmaschine. Typograph G.M.B.H. Setzmaschinenfabrik, Berlin, [ca. 1914]. Integralband, 50 Tafeln. - xT 5703 15.00 x

- In 26 letters. CPNB, 1960. Oorspr. omslag. 128 p. Ills. Boekenweek 1960. xH 4102 8.00 x

- In vogelvlucht over een eeuw "Ten Hagen". 1844-1944. Ten Hagen, 's-Gravenhage, 1947. Oorspr. omslag, Ills., 30 p. Ten Hagen drukkerij / uitgeverij (van o.m. Dick Bos). xT 7948 10.00 x

- International Calligraphy today. Foreword by Hermann Zapf. Introduction by Philip Grushkin and Jeanyee Wong. New York, Watson-Guptill, 1982. Bound dust jacket. 192 p. Ills. 155 outstanding examples of calligraphic art from 21 nations. xMK 0203 27.00 x

- J.G.G. (1395-1468). Das Enzensberger-Gutenberg-Projekt. Eine Studie von Studenten der Kunstakademien Krakau, Warschau und der Fachhochschule Mainz 1991-1994. Mainz, 1994. Or. Wrappers. N.p. Ills. Typographie: Iga Bielejec. xL 6130 15.00 x

- Jahrbuch der Gesellschaft der Bibliophilen. Vierzehnter Jahrgang 1914/15. Weimar, Der Gesellschaft der Bibliophilen, 1915. Or. wrappers. XXIII + 53 p. - xK 3960 12.00 x

- Joodse Pers in de Nederlanden en in Duitsland, Judische Presse in den Niederlanden und in Deutschland 1674-1940. Amsterdam, 1969. Paperback. 132 p. Ills. Tekst: Duits/Nederlands. Tentoonstelling werd georganiseerd door de Anne Frank Stichting. xR 1845 10.00 x

- Jubileumtentoonstelling veertig jaar "De Grafische". Stedelijk Museum, Amsterdam, 1952. Oorspr. omslag Ills. 56 p. Vignetten Dirk van Gelder (houtgravures). Tentoonstelling 4 october tot 3 november 1952. xR 4276 10.00 x

- Klimschs Jahrbuch. Band 27. Technische Abhandlungen und Berichte über die Neuerungen auf dem Gesamtgebiet der graphischen Künste. Klimsch & Co., Frankfurt am Main, 1934. M. zahlr. Textillustr., tls. farb. u. mont. Taf. u. Tafeltl. (Ffm.) 1934. 4°. 303 S. u. Tafelteil. Olwd. Aufwendig gestaltetes Jahrbuch mit vielen Druckbeispielen, technischen Abhandlungen und Berichten über die Neuheiten auf dem Gebiet der graphischen Künste. xR 5135 40.00 x

- Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek. Amsterdam/Wormerveer, Elsevier/Drukkerij Meijer, [1954]. Gebonden. 73 p. + bijlage: Spellingsregels 1954. - xB 4296 12.00 x

- Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek. Amsterdam/Wormerveer, Elsevier/Drukkerij Meijer, [1954]. Gebonden. 73 p. - xR 3339 9.00 x

- Kort verslag van de plechtige zitting in de Ridderzaal aan het Binnenhof te 's-Gravenhage op 12 mei 1949 t.g.v. het veertigjarig bestaan van de Boekdrukkersorganisatie in Nederland. Amsterdam, 1949. Oorspr. omslag. 30 p. Vlekjes op omslag. xH 5952 7.00 x

- Leerlingen-regeling volgens artikel 16 der collectieve arbeids-overeenkomst in de typografie in Nederland. Electr. Drukkerij “'t Kasteel van Aemstel” Amsterdam 1920. Oorspr. omslag 31 p. - xL 3959 7.00 x

- Les cinquante livres de l'annee 1958. France .Comite Permanent des Expositions du Livre et des Arts Graphiques Francais Paris, 1959. 70 p. Ills.
70 p. Typografie Gerard Blanchard en fotografie Janine Niepe. - xK 0216 13.50 x

- Letterteekenen. Alkmaar, Uitgeverij Arti, z.j. Gebonden. 54 p. Ills. - xR 1501 15.00 x

- Livres des XVe et XVIe siecles, livres illustres du XVIIIe siecle. Avec dessins originaux de Cochin, Gerard, Gravelot, Moreau le Jeune. Architecture et decoration, Modes et costumes. Vente aux encheres le 28 mai 1997. Or. wrappers. ills. 134 items. xL 2707 9.00 x

- Livres rares et precieux 1452-1973. Paris, Librairie Giraud-Badin & Librairie Valette, 1995. Or. wrappers. Ills. 214 items. [beautiful production]. xL 2642 25.00 x

- Lustrumboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der Vakschool voor de Typografie te Utrecht door oud-leerlingen en leerlingen Utrecht, Vakschool voor de Typografie, 1917. Oorspr. omslag. 93 p. Ills. Omslagtitel: 1907-1917, tweede lustrum, 2 Juli, Vakschool voor Typografie, Utrecht. xT 7937 12.00 x

- Manifest aan de Papier- en Boekbewerkers van Belgie. Gent, Drukkerij Het Volk, 1905. Oorspr. omslag. 15 p. Verbond der Christene Papier- en Boekbewerkers. [bibliotheekstempeltje]. xB 5665 12.00 x

- Melchior Lechter. Der Meister des Buches. Eine Kunst für und wider Stefan George. Amsterdam, Castrvm Peregrini Presse, 1987. Zweite Auflage. Ingenaaid. 181 p. Ills. - xM 2923 22.50 x

- Modern British Bookbinding. Bibliotheca Wittockiana, Brussels & Koninklijke Bibliotheek, The Hague 1985. London, Designer Bookbinders, 1985. Or. wrappers. Ills. 44 pp. Catalogue 50 nrs. xL 1643 12.00 x

- Modern British Bookbinding. Bibliotheca Wittockiana, Brussels & Koninklijke Bibliotheek, The Hague 1985. London, Designer Bookbinders 1985. Or. wrappers. Ills. 44 p. 50 items xW 5143 10.00 x

- Modern Publicity 1951/52. Volume 21. London, Studio Books, 1952. Bound. 128 p. + [10] p. Ills. Editors: Frank A. Mercer & Charles Rosner. xR 8328 30.00 x

- Modern Publicity 1962/3. Volume 32. London, Studio Books, 1963. Bound. 175 p. + [10] p. Ills. - xR 8327 30.00 x

- Nederlands Grafisch en Ruimtelijk Ontwerp. Ontwerpen in opdracht. Deel I: Ontwerpers. Deel II: Ontwerpbureaus. Amsterdam, BNO, 1990. Gebonden. Twee delen in cassette. - xR 1265 18.00 x

- Nederlands Ontwerp / Duch Design 2000/01. Deel I: Industrieel Ontwerp. Deel II: Grafisch ontwerp. Deel III: Nieuwe media. Deel IV: Ruimtelijk ontwerp. Deel V: Verpakkingsontwerp. Deel VI: Illustratie. Deel VII: Adressen-register. Amsterdam, BIS, 2000. Gebonden. Zeven delen in cassette. - xR 1268 100.00 x

- Nederlandsche R.K. Grafische Bond, jaarverslag 1930. R.K.B.G., Utrecht, 1930. Oorspr. omslag, Ills., 96 p. - xT 2999 10.00 x

- Nederlandse exlibris uit drie eeuwen. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum & Museum van het Boek, 1986. Geniet. 24 p. Ills. Keuze van Nederlandse exlibris van voor de Eerste Wereldoorlog uit de verzamelingen van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum & Museum van het Boek. xB 6144 6.50 x

- Nederlandse grafici op verkenning in West-Duitsland met het oog op de E.E.G. 's-Gravenhage, Contactgroep Opvoering Productiviteit, 1960. Oorspr. omslag. 165 p. Ills. Rapport Studiegroep Industrie. xB 7097 12.00 x

- Nederlandse Postincunabelen 1500-1540. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek, 1978. Oorspr. omslag. 84 Items. Ills. Tentoonstelling 8 september t/m 4 november 1978. xB 6117 9.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel 1834-1933. 100e jaargang 29 december 1933 nummer 99. Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. - xR 6501 10.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel 1837. 's-Gravenhage, S. de Visser, 1837. Gebonden. - xR 7710 40.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel 1842. 's-Gravenhage, J.M. van 't Haaff, 1842. Gebonden. - xR 7709 40.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel 1947. 114e jaargang nrs. 1-51. januari-december. Amsterdam, 1947. Gebonden. 670 p. - xT 1703 35.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel 1948. 115e jaargang nrs. 1-52. januari-december. Amsterdam, 1948. Gebonden. 724 + voor- en najaarsaanbieding 64 + 52 p. - xT 1702 35.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel 1954. 121e jaargang nrs. 1-52. januari-december. Amsterdam, 1954. Gebonden. 1148 p. - xT 1704 35.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel. 46ste jaargang 1879. Amsterdam, 1879. Gebonden. 27 + 614 + 36 p. - xR 5445 30.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel. 50ste jaargang 1883. Amsterdam, 1883. Gebonden. 40 + 738 + 48 p. - xR 5447 30.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel. 55ste jaargang 1880. Amsterdam, 1880. Gebonden. 35 + 808 + 41 p. - xR 5446 30.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel. 56ste jaargang 1889. Amsterdam, 1889. Gebonden. 36 + 808 + 38 p. - xR 5443 30.00 x

- Nieuwsblad voor den Boekhandel. 57ste jaargang 1890. Amsterdam, 1890. Gebonden. 40 + 766 + 36 p. - xR 5444 30.00 x

- Noordnederlandse miniaturen. De gouden eeuw der boekverluchting in de noordelijke Nederlanden. Catalogus. Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1971. Ingenaaid. Ills. VII + 98 + 32 platen. - xM 9703 11.50 x

- Offset. Nr. 13, 21e jaargang juni 1966. Amsterdam, 1966. Geniet. 18 p. Ills. Officieel veertiendaags orgaan van de Koninklijke Nederlandse Bond van Steen- en Offsetdrukkerijen en fotolithografische inrichtingen. xB 5727 8.00 x

- Over drukkers gesproken. AGS ulno cursus. Aan de ouders van aanstaande Nederlandse drukkers. Amsterdamse Grafische School 1949. Oorspr. omslag Ills. 12 p. Zet- en drukwerk van leerlingen A.G.S. xL 3914 6.00 x

- Overzicht van de geschiedenis van het Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel 1871-1896. druk: Stoom-drukkerij M.J.Portielje, Amsterdam, 1896. Oorspr. omslag, Ills., 16 p. omslag Joh. Braakensiek xT 3947 20.00 x

- Oxford University Press. Een universitaire pers en haar rol in de verspreiding der wetenschap 1478-1978. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum & Museum van het Boek, 1978. Geniet. 23 p. Ills. Tentoonstelling 23 november 1978 - 27 januari 1979. xB 6142 7.00 x

- Papier op papier. Verklaring van gewone en ongewone papieruitdrukkingen. Amsterdam, Proost en Brandt, 1959. Gebonden S.O. 188 p. Ills. Band en typografie Harry Sierman. Papier voor het binnenwerk Masque highproof; materiaal voor de band Plain Linson. xM 2929 11.50 x

- Pen & Brush lettering & alphabets. 50 Alphabets arranged in eight sections for students & designers. Poole, Blandford Press, 1979. fifteenth edition. Ingenaaid. 62 p. Ills. - xMK 0178 6.00 x

- Period styles: a history of punctuation. The Herb Lubalin Study Center of Design and Typography / The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York, 1988. Second edition, revised and expanded, Or. wrappers, Ills., 21 p. Exhibition catalogue. xR 6972 12.00 x

- Plaats van ontmoetingen. Uit de geschiedenis van onze boekhandel. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1956. Ingenaaid. 20 p. T.g.v. de herbouw. Met aanbiedingsbrief. xT 5778 10.00 x

- Plaisir de Bibliophile. Gazette trimestrielle des amateurs de livres modernes. 1928. Tome IV. Paris, Au Sans Pareil, 1928. Broche. 64 p. Ills. Quatrieme annee no.13 Hiver 1928. xB 1635 12.00 x

- Praktische wenken voor de samenstelling van kopij en de correctie der drukproeven. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, z.j. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 3365 8.00 x

- Preparation of manuscripts and correction of proofs. Cambridge, At the University Press, 1951. Ingenaaid. 19 p. Ills. Cambridge Authors' and Printers' Guides II. xH 1378 11.50 x

- Primitive Handpapiermacherei in Nepal, ein aussterbendes Gewerbe. Wegleitung zu einer Dokumentarfilm des Schweizerischen Papiermuseums in Basel [2]. (Erganzung zum Aufsatz 'Von alten Papiermacherplanzen', Teil I) [3]. Basel, Offizin Schwabe & Co., z.j. Or. wrappers. 12 p. Ills. Mitteilung Nr. 31 aus dem Schweizerischen Papiermuseum in Basel (SPM) [I]. xK 9949 20.00 x

- Print, a handbook for entrants to the printing industry and its services. London, Wynkyn De Worde Society, 1966. Cloth., 122 p. Limited edition of 250 copies. xW 8261 16.00 x

- Printing people. Small Printing 1985. London, British Printing Society, 1985. Spiral binding. Covers by Cliff Baxter. xR 0961 12.50 x

- Proeven van Oostersche Schriften. Lettergieterij Amsterdam, voorheen N. Tetterode Amsterdam [1910]. Gebonden 133 p. + Prijscourant Boekdrukkerij E.J. Brill, Boekbinderij Stokkink & Van Lith, bandontwerp: S.H. de Roos. Lane/Lommen nr. 1285. xB 0758 200.00 xx

- Programma der Koppermaandagviering op dinsdag 10 januari 1939 des avonds om 8 ure in Hotel Noord Brabant, Utrecht. Utrecht, Lees- en studieclub der school voor de grafische vakken, 1939. Cahiersteek. 15 p. Ills. - xM 3341 11.50 x

- Programma t.g.v. de herdenking van de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589). Stad Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 1989. oorspr. omslag, Ills., 20 p. - xT 2312 6.00 x

- Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume XVI/4. E.J. Brill Leiden 1986. Or. wrappers 243-320 p. contains a.o.: Witteveen, Aaltje and her publishers. xB 2593 9.00 x

- Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume XVI/3. E.J. Brill Leiden 1986. Or. wrappers 163-240 p. contains a.o.: Janssen, Some notes on setting by formes. xB 2594 9.00 x

- Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume V/1. E.J. Brill Leiden 1975. Or. wrappers 88 p. contains: Hulshoff Pol, What about the library? Travellers' comments on the Leiden Library in the 17th and 18th centuries. xB 2602 8.00 x

- Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books. Volume I / 1. E.J. Brill Leiden 1971. Or. wrappers, Ills., 68 p. contains a.o.: Brummel, Arntz, Cock-Indestege, Indestege, H. & E. de la Fontaine Verwey. xT 7284 8.00 x

- Real Dutch Design 0607. Deel I: Graphic Design / Illustration. Deel II: Industrial Design. Craft Related Design. Environmental Design. Interactiva Media. Packaging Design. Amsterdam, BIS Publishers, 2006. Gebonden. Twee delen. - xR 1266 60.00 x

- Reproduktion und Druckverfahren. Geschichte und Technik. Stuttgart-Feuerbach, Kast & Ehinger, 1951. Gebonden. 57 p. Ills. - xL 0236 22.50 x

- Rijkdom van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie. Brussel, 1958. Ingenaaid. 204 p. + afbeeldingen. - xW 9300 13.50 x

- Robert Haas. Schrift Druck Photographie. Mit einer Einleitung von Hanna Egger. Ostereichisches Museum fur angewandte Kunst, Wien 1983. 39 p. + Abbildungen. Schriften der Bibliothek 25. Katalog Ausstellung 1983. xK 4918 15.00 x

- Rotterdamsch Boekdrukkers-Prentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam Bibliotheek en Leeszalen der Gemeente Rotterdam, 1939. Oorspr. omslag Ills. n.p. 34 afbeeldingen van Rotterdamsche drukkersmerken xR 4047 20.00 x

- S.G.V. kerstnummer 1946. Utrecht, De Vereeniging: School voor de grafische vakken, 1946. Ingenaaid. 64 p. Ills. 3e jaargang no 1 -3. xM 3346 16.00 x

- Speciale druktechnieken. Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Gebonden. Ills. 127 p. Ills. Mijdrecht, Stichting Graphilec. Algrafische Serie Deel 8. xH 7903 13.50 x

- Spelregels voor drukverkeer. Verzorging van kopij voor officieel drukwerk. Stadsdrukkerij Amsterdam, 1973. Oorspr. omslag. 113 p. Samenstelling: Stadsdrukkerij en Universiteit van Amsterdam, Afd. Taalbeheersing. xB 8102 9.00 x

- Sporen in de tijd. 100 mensen schrijven 100 bladzijden over 100 jaar. T.g.v. het 100-jarig bestaan van Drukkerij De Bink. Leiden, Drukkerij De Bink, 1982. Gebonden S.O. 116 p. Ills. Genummerd 1124/2000 exx. [Klein scheurtje in stofomslag]. xH 0690 16.00 x

- Statuts, Statutes, Statuten. Atypi. Code moral, Code moral, Code moral. Munchenstein, Association Typographique Internationale, 1977. Or. wrapper. 38 p. This reprint of the Statuts has been distributed during the 20th aniversary of the A.TYP.I at Lausanne on 29th september 1977. xK 3972 9.00 x

- Steendruk / offsetdruk. Ned. Bond van Steen- en Offsetdrukkerijen en Fotolithografische Inrichtingen Amsterdam z.j. Ringband n.p. Visitekaartje van de steen- en offsetdrukkers in Nederland. O.m. illustraties van Bantzinger, over Hesse en vele fraaie illustraties. xL 7502 35.00 xx

- Tableau van aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van Prof. dr. S. van der Woude 1.1.69 - 30.4.77. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1977. Oorspr. omslag. 130 p. Ills. Catalogus: Tentoonstelling van 2 mei tot en met 14 juni 1977. xB 5699 15.00 x

- Terza Mostra del Libro e della Stampa Antichia. Fondazione Luigi Berlusconi, 1992. Or. wrappers. N.p. Ills. Palazzo della Permanente Milano 3-5 Aprile 1992. xK 1768 50.00 x

- The Fifty Books 1968. New York, The American Institute of Graphic Arts, 1969. Bound. N.p. Ills. Honoring Volumes Published in 1968 and Selected for Exhibition in 1969. xL 0222 40.00 x

- The Netherlands Printing Industry. The Hague 1949. Or. wrappers Stapled Ills. [16 p.]. State of the art of Dutch printing in 1949. xB 1322 10.00 x

- The Times: Past, Present, Future. The Times London 1935. Bound dust jacket Ills. 53 p. dust jacket worn xK 4492 9.00 x

- The Wichita Eagle. Daily Sunday Weekly. Wichita Kansas, 1913. Geniet. 32 p. Ills. - xL 9346 17.50 x

- The World on Paper. Cartography in Amsterdam in the 17th century. Amsterdam, Historisch Museum, 1967. Ingenaaid. 126 p. Ills. Tentoonstelling 18 april t/m 17 juli 1967. xW 7092 20.00 x

- The world on paper / De wereld op papier. Cartography in Amsterdam in the 17th century. Amsterdams Historisch Museum, 1967. Paperback. Ills. 127 p. Nederlands/Engels. Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. de International Conference on Cartography te Amsterdam. Met Inleiding van H. de la Fontaine Verwey. xK 2949 12.50 x

- Third Annual Award for Typographic Design Excellence. New York, 1957. Or. wrappers. 24 p. Ills. Type Directors Club of New York Third Annual Awards. The panel of judges include: Chairman, Mahlon A. Cline, Aaron Burns, Freeman Craw, Glenn Foss, E. Gottschall, Arthur B. Lee, Clifton Line, A. Nesbitt, Herbert Roan. xL 3689 15.00 x

- Type. Cosmic digital type collection Sans Serif. Cologne, Benedikt Taschen Verlag, 1994. Bound. 790 p. Ills. Institute of typography engineering research. xR 1600 20.00 x

- Type. Cosmic digital type collection Serif. Cologne, Benedikt Taschen Verlag, 1994. Bound. 798 p. Ills. Institute of typography engineering research. xR 1601 20.00 x

- Type & Style. A guide to composing-room practice. Balding + Mansell London and Wisbech 1972. second edition Bound dust jacket Ills. 141 p. - xH 9262 20.00 x

- Vakschool-Almanak 1915. Voor en door leerlingen en oud-leerlingen. Vakschool voor de typografie Utrecht 1914. Oorspr. omslag 174 p. 10 x 15 cm. Boekversiering van G.P.L. Hilhorst. xB 4605 10.00 x

- Vakschool-Almanak 1919. Voor en door leerlingen en oud-leerlingen. Vakschool voor de typografie Utrecht 1919. Oorspr. omslag 104 p. 10 x 15 cm. xL 5701 10.00 xx

- Vakschool-Almanak 1920. Voor en door leerlingen en oud-leerlingen. Vakschool voor de typografie Utrecht 1919. Oorspr. omslag 120 p. 10 x 15 cm. xL 5702 10.00 x

- Vakstudie. Uitgave van de Landelijke Vaktechnische Commissie van de Unie van Werknemersorganisaties in het Grafisch Bedrijf. Particuliere binding zes verschillende afleveringen uit de jrg. 5 & 6. 1951-1952. - xB 7276 25.00 x

- Van Ts'ai Lun tot Wilhem Boye. Amsterdam, G.H. Buhrmann's Papiergroothandel, 1956. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Belangrijke gebeurtenissen tijdens de ontwikkeling van het papier op weg naar ons land in actuele krantenstijl weergegeven. xK 9957 10.00 x

- Van voortgaan en bouwen. Een fotoreportage van een 60-jarig bedrijf: Naamloze Vennootschap voorheen A. Huisman 27 april 1904-1964. Meppel, v/h Firma A. Huisman, 1964. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Foto's Frans Popken e.a. xB 5135 15.00 x

- Verjaardagskalender. Joh. Enschede en Zonen Haarlem 1956. Nice binding. with greetings card loosely inserted Bij de druk werd gebruik gemaakt van 17e en 18e eeuwse houtsneden en 19e eeuwse dierenriemtekens. Van de 16e eeuwse letters is de Civilite gesneden door Ameet Tavenier, terwijl die van de titel en de colofon behoorden tot het drukmateriaal van Peter Quentell. Verder werd de Cancellaresca Bastarda, getekend door J. van Krimpen toegepast. xW 0442 15.00 x

- Vierentwintig en I. Amsterdam, C.G.C. Corvey, oktober 1956. Cahiersteek. 29 p. Het model voor den uitgever [103]. Bij de vijfentwintigste tentoonstelling van het werk van Nederlandse illustratoren in het Stedelijk Museum te Amsterdam van 16 november tot 14 december 1956. xM 7196 11.50 x

- Vijfentwintig jaar Vrij Nederland. Een bloemlezing uit het illegale en het na-oorlogse Vrij Nederland. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Paperback. 210 p. - xH 7966 7.50 x

- Vijftig jaren uitgever. aangeboden aan P.J. de Haan bij diens afscheid als directeur der N.V. Uitgeversmaatschappij W. de Haan. Zeist 1964. Gebonden S.O. 28 p. Met portret. Vormgeving Aldert Witte. xB 3434 9.00 x

- Von den altesten erhaltenen Papierdrucken der Welt. Riehen bei Basel, W. Fr. Tschudin, 1962. Or. wrappers. 16 p. Ills. Ferner: Bericht der Schweizerischen Papierhistorischen Sammlung in Basel uber das Jahr 1962. xK 9947 15.00 x

- Vormvoorbereiding en planning. Intergrafia, 1954. Oorspr. omslag. N.p. Intergrafia reeks 8. xH 1387 8.00 x

- Wat u moet weten over papier en milieu. Zutphen, Bürhmann-Ubbens Papier, 1992. Ingenaaid. 32 p. Bewuste keuze van " milieuvriendelijk" papier vereist de nodige kennis. xM 6453 6.00 x

- Wat wij maken en maakten. 1911 * 1 januari * 1936. Gouda, Drukkerij voorheen Koch & Knuttel, z.j. [1936]. Ingenaaid. 237 p. + platen. - xM 7075 34.00 x

- Wenken en gegevens voor de samenstelling van Drukwerk. Hengelo, Drukkerij Insulinde, z.j. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Fraaie produktie met vele specimen in verschillende kleuren. xB 2733 20.00 x

- Wilhelmina Helena Pauline Maria. Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Meckelenburg. Koningin der Nederlanden 23 november 1890 - 4 september 1948. Geboren 31 augustus 1880 - overleden 28 november 1962. Amsterdam, Lutkie & Smit, 1962. Oorspr. omslag. N.p. Bij de jaarwende 1962 - 1963 is deze uitgave aangeboden door Lutkie & Smit Papiergroothandel te Amsterdam. Het binnenwerk op Pickwick papier. Gezet uit de Lutetia letter van J. van Krimpen. Vormgeving Roel Knobbe. xK 0244 9.00 x

- William Caxton. An exhibition to commemorate the quincentenary of the introduction of printing into England. The British Library, 1976. Or. wrappers. Ills. 94 p. British Library Reference Division 24 September 1976- 31 January 1977. xH 7178 15.00 x

- Wood impressions. Small Printing 1986. London, British Printing Society, 1986. Spiral binding. Covers designed & printed at the Palliser Press in Harrogate. xR 0948 12.50 x

- Zweiundzwanzig pramiierte Bucher des Jahres 1964 auf Scheufelen-Papier. Wurttemberg, Papierfabrik Scheufelen, [1964]. Or. wrappers. N.p. Ills. Incudes 19 paper samples. xK 3023 7.50 x

A. MANTEAU. A. Manteau Brussel 1932-1947. Brussel, 1947. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xR 5202 10.00 x

A.W. SIJTHOFF. A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden 1851-1951. Leiden, A.W. Sijthoff, 1950. Gebonden. XLVIII + 238 p. Ills. - xR 2430 20.00 x

ABRAHAMS, H.P. De pers in Zeeland 1758-1900. Beschrijving van in Zeeland uitgegeven dag- en weekbladen en periodieke geschriften van 1758 tot ultimo December 1900. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1912. Oorspr. omslag, met portret en een [uitklapbare] facsimile, XI + 405 p. - xT 1431 50.00 x

ACKERSO-ADDOR, Suzanne. Le papier en Amerique Latine. Historiens Suisses du papier, nouvel an 1976. Or. wrappers. 36 p. Ills. 500 exemplaires numerotes nr. 103. xK 9954 20.00 x

ADAMS, J.B.J en G. van Beusekom. e.a. Grafische en aanverwante technieken. Gezamelijke Verenigingen tot Bevordering van de vakopleiding in de Grafische Industrie,[1969]. Gebonden. 155 p. Ills. Leergang voor het grafisch bedrijf. xK 1141 9.00 x

ADES, Dawn. Posters. The 20th-Century Poster. Design of the Avant-Garde. Minneapolis/New York, Walker Art Center/Abbeville Press, 1984. Ingenaaid. 227 p. Ills. With contributions by R. Brown, A. Law, A. Hofmann e.a. xC 1166 21.00 x

ADOLPH. Liebhabereien mit Buchern. Glock und Lutz, Nurnberg, 1956. Bound dustjacket Ills. 292 p. Musische Bibliothek. Bilder von Peter J. Paffenholz. xB 6606 25.00 xx

AFFICHE. Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciele affiches. Complete set nr. 1-16 [= all published]. Wabnitz Editions, Arnhem, 1992-1996. Ills. 15 volumes + Max Bruinsma, The Amsterdam Poster Project. Dutch/English. High quality publication with a special accent on the Dutch poster. xB 8920 350.00 x

AFFICHE NO. 1. Straatpoezie. Strijdcultuur. Japanse affiches en hun culturele achtergrond. Standpunten in beeld. Buitenreclame. De vlucht naar het paradijs. Arnhem, 1992. Oorspr. omslag. 41 p. Ills. - xH 6764 10.00 x

AFFICHE NO. 11. Posters, billboards and signs world-wide. Arnhem, 1994. Oorspr. omslag. 90 p. Ills. - xH 8641 10.00 xx

AFFICHE NO. 3/4. Aandacht voor het Detail. Arnhem, 1992. Oorspr. omslag. 84 p. Ills. - xH 6762 10.00 x

AFFICHE NO. 6. Italian Fascist Posters. Contemporary Western-American Counterculture. El cartel Mexicano. The History of the Danisch Posters. A Rendezvous in Cuba. The English Poster Scene. Arnhem, 1993. Oorspr. omslag. 66 p. Ills. - xH 6759 10.00 x

AFFICHE NO. 7. Borrowed Design. Berlindesign. A poster tour of New York. Green White Red. De Feure. Lines about the designer Wim Crouwel. Arnhem, 1993. Oorspr. omslag. 82 p. Ills. - xH 6760 10.00 x

AFFICHE NO. 8. Film poster special. Arnhem, 1993. Oorspr. omslag. 97 p. Ills. - xH 6761 10.00 x

AFONSO FURTADO, Jose. O papel e o pixel do impresso ao digital: continuidades e transformacoes. Prefacio de Anibal Braganca. Florianopolis, Escritorio, 2006. Or. wrappers. 205 p. - xB 0418 9.00 x

AKKERMANS, F.P.J. Het copieren van brieven. Stichting Grafisch Historisch Centrum, Etten-Leur, 1988. Geniet n.p. Ills. [16 p.]. - xB 7278 6.00 x

ALBERTS, A. In de tijd gezet. Algemene Nederlandse Grafische Bond, 1966. Gebonden S.O. 108 p. Ills. T.g.v. het 100-jarig bestaan van de oudste vakbond van ons land. Vormgeving en illustratieve uitwerking: Hans Barvelink. xK 7894 9.00 x

ALBERTS, A. In de tijd gezet. Algemene Nederlandse Grafische Bond, 1966. Gebonden. 108 p. Ills. T.g.v. het 100-jarig bestaan van de oudste vakbond van ons land. Vormgeving en illustratieve uitwerking: Hans Barvelink. xP 1352 9.00 x

ALDEN, John. Printers and printing in philately. With a foreword by John Alden. Picton Publishing, Chippenham, 1976. Stapled, Ills. 76 p. - xB 8044 10.00 x

ALDEWERELD, Eddy (ed.). Grafische technieken. IBM Amsterdam 1985. 4e druk Geniet Ills. 48 p. Een aantal zet- en druktechnieken worden besproken evenals papier, letters en maatsystemen, die bij het vervaardigen van drukwerk belangrijk zijn. Het boekje is geheel vervaardigd op het systeem rond de IBM Elektro-erosieprinter 4250. xL 5535 10.00 xx

ALDUS. 'Allemaal flauwekul' en andere typografische notities. De Buitenkant Amsterdam 1989. Gebonden 103 p. Een greep uit 25 jaar korte stukjes die nog steeds actueel zijn over letters, vormgeving en reclame. xM 6774 7.00 x

ALDUS. Typogrommel. De Buitenkant, Amsterdam, 1998. Gebonden Ills. 159 p. oplage: 750 exx. xB 9827 10.00 x

ALLEBLAS, J. 16e en 17e eeuwse Dordtse uitgevers- en drukkersmerken. Kalender voor 1983. Dordrecht, Gemeentelijke Archiefdienst, 1982. Oorspr. omslag. 14 bladen. - xB 5739 25.00 x

ALLOUETEAU, Marc / Pierre Roudil. La lithografie. Geneve, Editions Idegraf, 1976. Bound. 172 p. Ills. - xW 5643 21.00 x

AMERICAN INSTITUTE OF GRAPHIC ARTS. Printing for Commerce 1953. American Institute of Graphic Arts, 1953. Or. wrappers. 64 p. Ills. - xB 2571 12.00 x

ANDERSON, Charles R. Lettering. New York, Van Nostrand Reinhold, 1982. Paperback. 192 p. Ills. Expanded edition. With Illustrations by the author and A.L. Anderson. xMK 0209 11.50 x

ANKERSMIT, J.F. Een halve eeuw journalistiek. Amsterdam, Em. Querido, 1937. Gebonden, S.O., 232 p. - xT 0561 12.00 x

APOL, Piet. De rode vogel. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juni 1955. Cahiersteek. 20 p. Het model voor den uitgever [96]. Omslagtekening Anni Apol. [Omslag iets gevlekt]. xM 4148 7.00 x

ARNOLDUSSEN, Paul. Wroeten. Kleine geschiedenis van boekhandel De Oude Mol. W. Roelants v/h De Oude Mol, Nijmegen, 1995. Oorspr. omslag 46 p. T.g.v. het 25-jarig bestaan van boekhandel De Oude Mol. xB 8934 9.00 x

ARPS & zoon. Stijl & standing in staaldruk. Hofdrukkerijen Arps & zoon, Rotterdam z.j. A-4 omslag met voorbeelden van staaldruk op diverse soorten {brief)papier. ontwerp Eelco Bos xB 5200 10.00 x

ARTS, Monique. e.a. Opstellen Drukkunst. Arnhem, Kon. Ned. Verbond van Drukkerijen, z.j. Paperback. 95 p. Ills. Zesdeklassers basisschool. 75 jaar drukkersorganisatie. xL 7377 10.00 x

ASHER RARE BOOKS. Catalogus 28: Rare and important books and atlases including some maps. IJmuiden, [1998]. Or. wrappers. 101 p. Ills. 124 items. - xB 4929 10.00 x

ASSEM, Bert van den/ D. Brongers / J. Rath e.a. Sterke papieren. Praktische gids in de wereld van beveiligd waardedrukwerk. Den Haag, Sdu, 1994. Gebonden. 118 p. Ills. - xM 2927 11.50 x

ATKINSON, F.H. en G.W. Atkinson. 'A show at' Showcards comprehensive complete concise. Chicago, Frederick J. Drake & Co., 1918. Bound. N.p. Ills. Page 10: corner missing without text loss. Back slightly worn. xMK 0036 75.00 x

AUDIN, Marius. Le Livre, son architecture sa technique, preface d'Henri Focillon. Paris, G. Cres et cie, 1924. Broch. 280 p. Ills. - xM 5066 41.00 x

AUDIN, Marius. Le Livre, son illustration, sa decoration. Preface de Leon Pichon. Paris, G. Cres et cie., 1926. Cloth. 62 p. + 123 Ills. t.e.g. - xW 5602 41.00 x

AXELHOLM. Die Axelholmsche Gravier-Maschine. Kopenhagen, Axelholm, z.j. Cahiersteek. 8 p. Ills. Eenige vertegenwoordiging voor Nederland en Kolonien: De Fakkel voorheen B. Mantgem, Amsterdam. xB 0888 12.00 x

BAGCHUS, Filip. Oh, zit dat zo! Een verhaal over de oorsprong en de sprong van een uitvinding. Den Dungen, z.j. Oorspr. omslag. 68 p. Ills. - xL 8494 10.00 x

BAGGERMAN, Arianne. Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw. Sdu Den Haag 2001. Tweede gewijzigde editie Paperback Ills. 451 p. Eerste editie verscheen als proefschrift, Universiteit van Amsterdam 2000. xL 1522 25.00 x

BAILEY, Herbert S. The art and science of book publishing. New York/London, Harper & Row, 1970. Bound dust jacket. 216 p. Ills. - xW 3939 10.00 x

BAINES, Phil & Sarah Rookledge (eds.). International handbook of Type Designers. A biographical directory Sarema Press, 1991. Bound dust jacket, Ills. 209 p. - xB 8011 17.00 x

BAJETTA, C.M. Some notes on Printing & Publishing in Renaissance Venice. New York, The Typophiles, 2000. Or. wrappers. 15 p. Oplage 500 exx. xK 2297 18.00 x

BAKELS, F.B. Goed taalgebruik. Het persklaar maken van stukken. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1956. Oorspr. omslag. 64 p. Typografie H. van Krimpen. xR 6736 10.00 x

BAKER, Arthur. Calligraphic alphabets. New York, Dover, 1974. Or. wrappers. 153 p. 150 alphabets. xMK 0114 15.00 x

BALDWIN, Ruth M. 100 Ninetheenth-Century Rhyming Alphabets in English. From the Library of Ruth M. Baldwin. London/Amsterdam, Southern Illinois University Press/Feffer & Simons, 1972. Bound dust jacket. 296 p. Ills. - xB 3153 30.00 x

BAMMES, Reinhold. Der Titelsatz, seine Entwicklung und seine Grundsatze. Leipzig, Des Deutschen Buchgewerbevereins, 1911. Broschiert. 99 p. Ills. Monographien des Buchgewerbes Band IV. xB 4399 20.00 x

BANKES, Henry. Treatise on Lithography. Reprinted from the 1813 and 1816 editions with an introduction and notes by Michael Twyman. Printing Historical Society, London 1976. Cloth. - xB 3564 20.00 x

BARCHAM GREEN, J. One hundred and fifty years of papermaking by hand. England/Maidstone, 1960. Ingenaaid. 31 p. Ills. Printed on Hand-made Linton 25 lb. The cover is one of the modern Marble papers produced by Messrs Douglas Cockerell. Numbered 900/1000. xM 9695 54.00 x

BARKER, Nicolas. The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978. An illustrated history. With a preface by Charles Ryskamp. Oxford At the Clarendon Press 1978. Bound dust jacket Ills. XIII + 69 + 332 plates. dust wrapper slightly soiled, repaired. xH 6800 75.00 x

BARKMAN, Ben, Suzanne Piet, Willem Sellink. Interactieve media: ontwerp en gebruik. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1989. Gebonden. Ills. 85 p. Reeks Grafische Communicatie. xR 5830 8.00 x

BARRON, Don (ed.). Creativity 8. A Photographic Review of Creativity '78. New York, Art direction Book Company, 1978. Bound dustjacket. N.p. Ills. Displayed at the New York Coliseum, October 24, 25, 26, 1978. Jacket Design: Barbara Gendler Soll. This annual presents over 850 award winning visual solutions from every school and style of advertising art and design, Illustration, photography, type design and type layout. xB 3154 35.00 x

BASCHWITZ, K. De intelligentie van het krantenlezend publiek. Leiden, E.J. Brill, 1948. Oorspr. omslag. 31 p. Rede uitgesproken op 19 april 1948 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6560 7.00 x

BASCHWITZ, K. De krant door alle tijden. Amsterdam, Keesing, 1938. Oorspr. omslag. 297 p. Ills. - xR 6466 12.50 x

BASCHWITZ, K. De krant door alle tijden. Amsterdam, Keesing, 1938. 2e druk, Gebonden, S.O. 288 p. Ills. - xT 0559 15.00 x

BASELINE. Baseline. International Typographics Magazine. Bradbury Thompson Issue [11]. London, Typographical Systems International TSI, 1989. Orig. Wrappers. 48 p. Ills. - xR 0616 20.00 x

BASELINE. Baseline. International Typographics Magazine. Cassandre Issue [10]. London, Typographical Systems International TSI, 1988. Orig. Wrappers. 49 p. Ills. - xR 0615 20.00 x

BASELINE. Baseline. International Typographics Magazine. Issue 22. London, Typographical Systems International TSI, 1996. Orig. Wrappers. 52 p. Ills. Ralph Beyer - The Art of the True Letter, Mike Daines;
Strange Bedfellows, Daniel Birch; Saul Bass - Anatomy of a mentor, Arnold Schwartzman OBE; GF Smith and Stratmore, James Lesley; Book Design in Switzerland, Jost Hochuli; Oz Cooper - Originator and Inspiration Mike Daines & Dave Farey. xR 0611 20.00 x

BASELINE. Baseline. International Typographics Magazine. Issue 23. London, Typographical Systems International TSI, 1997. Orig. Wrappers. 52 p. Ills. Experiments in type derived from fleurons, Theo Leuthold; Fashion Types - Word Wares, Penelope Jordan; Talwin Morris, Fiona MacSporran; Jonathon Hoefler, Paul Barnes; Typography Trails - questions of constraint, Mike Daines; The authorship of Futura, Dr. Christopher Burke; Linotype-Hell's 2nd International Digital Type design contest. xR 0612 20.00 x

BASELINE. Baseline. International Typographics Magazine. Issue 24. London, Typographical Systems International TSI, 1997. Orig. Wrappers. 52 p. Ills. Terence Warren - Text and textures, Mike Daines; Ian Teh - confirming visual perceptions (a photographic journey); Typotherapy, Debi Ani; The Influence of Eagle, Mike Daines; Keith Goddard - space explorer, Mike Daines & James Lesley; The Sassoon typefaces Mike Daines & Marie Neal; i-jusi - towards a new visual language for South Africa. xR 0613 20.00 x

BASELINE. Baseline. International Typographics Magazine. Issue 34. London, Typographical Systems International TSI, 1999. Orig. Wrappers. 52 p. Ills. Do It Yourself: the graphic design of punkzines, Steven Heller; Can packaging be honest? Prof. Frank Philippin; Type Trash, Quentin Newark; GG Lange the teacher, Wolfgang Baum; Distressed letters, Nicola Bailey; Designed to perfection - the work of Frank Overton,Tony Richards. xR 0618 20.00 x

BASELINE. Baseline. International Typographics Magazine. Issue 42. London, Typographical Systems International TSI, 2003. Orig. Wrappers. 52 p. Ills. Robert Büchler - typography at the edge, Helmut Schmid; Hearing Type, Frank Armstrong; Merle Armitage - books of his time, Steven Heller; Alpine mapping, Martin Gamache; Contemporary Visions in Wood Type, Prof. Dennis Y Ichiyama. xR 0619 20.00 x

BASELINE. Baseline. International Typographics Magazine. St Bride's Issue [12]. London, Typographical Systems International TSI, 1989. Orig. Wrappers. 48 p. Ills. Black Sparrow Press; Shooting in the dark - Newspaper designs, Hugh Tisdale; Baseline goes to Blackpool; Berthold Wolpe 1905-1989, an appreciation, Victor Clark; Troublesome typographers (copy mark-up and copy fitting), Phil Jones; Will Eisner; St Bride's, James Mosley; Design and craft - P. Zwart and H. Werkmann, Mafalda Spencer; Desert Island type, Ralph Steadman. xR 0617 20.00 x

BASTET, F.L. /A. Lehning, J.J. Oversteegen e.a. Thema's voor een uitgever. Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Johan Polak. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1978. Ingenaaid. 73 p. Uitgesproken in het Stedelijk Museum te Amsterdam op vrijdag 10 november 1978. xK 2735 7.00 x

BAUDET, P.J.H. Leven en werken van Willem Jansz. Blaeu. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. C. van der Post Jr. Utrecht 1871. Oorspr. bedrukt omslag, Ills. XI + 179 p. Met fraai portret t.o. titelpagina. xT 2237 60.00 x

BAUDUIN, Paul. Marketing de nieuwe wetenschap. Deel III: ( Het belang van het kleine. De vertegenwoordiger. De zelfbediening). Amsterdam, Het Nederlands Reclame Adviesbureau Bauduin, [1960]. Geniet. 16 p. - xR 5677 8.00 x

BAUDUIN, Paul. Olifanten aan het werk. Amsterdam, Het Nederlands Reclame Adviesbureau Bauduin, [1960]. Geniet. 16 p. ills. - xR 5676 10.00 x

BAUER, Helmuth / Christian Pfeiffer-Belli. 270 Schriften. Eine Sammlung zeitgemasser Alphabete. Munchen, Callwey Verlag, 1980. 4. Auflage, Einband. 284 p. Ills. - xK 0314 20.00 x

BAUER, Konrad F. Wie eine Buchdruckschrift entsteht. Frankfurt am Main, Bauersche Giesserei, z.j. Brochure. 30 p. Ills. - xW 5159 13.50 x

BAYLEY, Harold. The lost language of symbolism, an inquiry into the origin of certain letters, words names, fairy-tales, folklore and mythologies. London, Williams and Norgate, 1952. Bound, two volumes IX + 375 + 388 p. 1418 Ills. - xW 8614 80.00 x

Be, Pierre le. Pierre le Be: Bele Prerie. Ein Buchstabenbuch von Pierre le Be, Paris 1601. Dr. Cantz'schen Druckerei Stuttgart-Bad Cannstatt 1974. oblong 17 x 24 cm. Bound half parchment with marbled covers. In slipcase. 13 + [64] p. oplaag 250 exx. Complete reproduction in original format of the edition of Paris, 1601. Designed and lettering of the introduction (Sabon) by Jan Tschichold. Introduction in German, French & English. xMK 0077 250.00 xx

BEAUMONT, Michael. Tekst in beeld. Toepassing met vorm en kleur. Bewerking Arthur O. Eger. De Bilt, Cantecleer, 1988. Gebonden S.O. 152 p. Ills. - xL 5491 12.00 x

BEDAUX, J.C. / A.C.F. Koch & A.J. Hovy. Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985. Deventer, 1985. Oorspr. omslag. 111 p. Ills. Verscheen op 27 september 1985 bij de herdenking van het 425-jarig bestaan van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer. xB 6116 17.50 x

BEEKE, Anthon & K. SCHIPPERS. Over tijdschriften. Een gesprek. Lecturis Eindhoven 1984. Oorspr. omslag Ills. 24 p. Lecturis 9. Documentaire onder redactie van Wim Crouwel. xL 2895 10.00 x

BEETS, N. De houtsneden in Vorsterman's Bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam, 1915. Oorspr. omslag onafgesneden 98 afbeeldingen + 28 p. Omslagtitel: Bijbelprenten door Jan Swart. xR 4417 20.00 x

BEEUSAERT, Katrien & Evelien Kayaert. Van Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be. Een verhaal van 75 jaar. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2004. Gebonden S.O. 222 p. Ills. - xR 0558 15.00 x

BEGEER, Jan. Oefeningen typografische vormgeving. Lecturis Eindhoven 1986. Oorspr. omslag Ills. 32 p. Lecturis 16. Documentaire onder redactie van Wim Crouwel. [thema: typografische vormgeving bij de Academie St. Joost, Breda, met werk van studenten] xL 2891 10.00 x

BEGHEYN, Paul. Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644. Nijmeegs Museum "Commanderie van Sint-Jan" 1992. Oorspr. omslag ills. 52 p. - xL 2234 12.00 x

BEGHEYN, Paul J. & Peters, Els F.M. Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794. Nijmeegs Museum 1990. Ingenaaid Ills. 188 p. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr.6. Bij de tentoonstelling in 1990. xH 7074 20.00 x

BEIJERS. Het Nederlandse Boek 1892-1906. Utrecht, Universiteitsmuseum 1965. Oblong Ingenaaid. N.p. Ills. 287 items. Tentoonstelling van boeken uit het bezit van Boekhandel en Antiquariaat J.L. Beijers te Utrecht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan der firma. xR 5144 15.00 x

Bekk, J. De Lichtechtheid van Wit en Gekleurd Papier. G.H. Buhrmann's Papiergroothandel, 1939. Geniet. 35 p. Ills. - xT 2549 10.00 x

BEKK, J. Problemen van de Grafische Techniek. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1942. Oorspr. omslag. 30 p. Halcyon 11/12. xB 6127 10.00 x

BEKK, J. en medewerkers. Het papier. Een bijdrage tot de kennis van de vervaardiging, gebruik en de onderzoekingsmethoden van papier. Twee delen in cassette. Amsterdam, G.H. Buhrmann's Papiergroothandel, 1942. 2e druk Gebonden. 270 p. Ills. Met afzondelijke band met papiermonsters. - xB 4718 45.00 x

BEKKERING, Harry. (red.). De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden. Amsterdam, Em. Querido, 1990. Gebonden S.O. 710 p. Ills. - xR 9926 30.00 x

BELINFANTE,H.J. & P. BORST. Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek. Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukbedrijf Amsterdam 1934. Gebonden Ills. - xW 2089 34.00 x

BELINFANTE, Jacques Emile. De wet van 28 Juni 1881 (Stbl. n°. 124) tot regeling van het auteursrecht. Verzameld en bewerkt, in opdracht van de "Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels" Amsterdam, 1881. Oorspr. omslag. 33 p. - xT 4918 15.00 x

BELKUM, Hans van / Rene de Boer / C. Brouwer. (Red.). Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1984. Ingenaaid. 239 p. Ills. Samenstelling: Frederik Muller Akademie. xH 5921 11.50 x

BEMMEL, Harry Chr. van (ed.). Catalogus van de handschriften aanwezig in de Bibliotheek Arnhem. Verloren, Hilversum, 1999. Oorspr. omslag Ills. 276 p. - xR 1677 18.00 x

BENDERS, G. Over de uitvinding der boekdrukkunst. Boekdrukkerij G.J. van Amerongen & Co., Amersfoort, [ca. 1928]. Oorspr. omslag 24 p. Met gesigneerde opdracht van de schrijver. xR 4273 8.00 x

BENNETT, Paul A. (Ed.). Books and Printing. A treasury for typophiles. New York, Forum Books, 1963. Revised edition. Paperback 430 p. Ills. [Small stain on first endpaper]. xW 8263 11.50 x

BENNETT, Paul A. (Ed.). Books and Printing. A treasury for typophiles. The World Publishing Company, Cleveland and New York, 1951. Revised edition Cloth, XV + 431 p. Ills. - xB 7971 20.00 x

BENTE, Ed. Hoe maakt de krant het? Amsterdam, De Volkskrant, [1972]. Geniet. [16] p. Ills. Tekst: Ed Bente. Foto's Wim Ruigrok. xB 5707 7.00 x

BERENDS, Lambiek. Het Parool 1940-1990. Amsterdam, Bert Bakker, 1990. Ingenaaid. 229 p. Ills. T.g.v. het vijftigjarig bestaan van Het Parool. xH 2056 10.00 x

BERES, Pierre. Livres modernes et contemporains. Textes images et reliures. Paris, Pierre Beres, z.j. Or. wrappers. 215 p. Ills. Catalogue 87. xL 3421 15.00 x

BERG, Arie van den. Hier komt Urbanus bij een hoer. Volk en volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes. Amsterdam, Stichting ReNESsance, 1993. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 6530 10.00 x

BERG, Arie van den. Kikkers, muizen & nieskruid. Amsterdam University Press 1999. Oorspr. omslag Ills. 39 p Het eerste deel uit de serie De Kunst van Kennis. xL 2782 15.00 x

BERGER, Franz. Der ewig Schreitende. Eine Studie uber Gutenberg. Feinpapierfabrik Schoellershammer Duren z.j. Umschlag Ills. 52 S. Gedruckt auf Papieren der Papierfabrik Schoellershammer. xB 3439 10.00 x

BERNARD, Georges. Tendances actuelles de la reliure d'art dans le Benelux / Actuele tendensen van het kunstboekbinden de Benelux. Brussel, Bibliotheca Wittockiana, 1988. or. wrappers, 144 p. - xW 0002 13.50 x

BERNARDUS, H. Godtvrughtighe oeffeninghe tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, Kerstmis 1948. Gebonden. 42 p. Tweetalig Latijn/Nederlands. De Latijnse tekst is ontleend aan de folio-editie der Werken van Bernardus, door A. Marcellinus in 1552 te Bazel; de Nederlandse rijmvertaling van P.B.M. is overgenomen uit het eerste deel van 'Het Goddelick Herte' door F. Bottens 1685. xH 6771 25.00 x

BERTHOLD. Berthold exklusiv Probe. Issue numbers: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 015, 016, 017, 018, 020 and (no issue-nr): Jersey. Berlin, H. Berthold, z.j. Geniet. Each Issue 12 p. Ills. 14 Issues. Printed in colour and black/white. Text in German, French and English. Specimens, text and illustrations. xB 5813 75.00 x

BERTHOLD. Berthold Fototypes. Body Types Nachtrag I zur Schriften-Ubersicht 1984. Supplement I to Synopsis 1984. Berlin, H. Berthold, 1984. Geniet. 43 p. - xB 5821 10.00 x

BERTHOLD. Berthold Fototypes. Body Types Supplement Nachtrag I zur Synopsis 1982/1983. Berlin, H. Berthold, 1983. Geniet. 43 p. - xB 5820 10.00 x

BERTHOLD. Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften IV, 1981. Berlin, H. Berthold, 1981. Geniet. 58 p. - xB 5816 10.00 x

BERTHOLD. Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften V, 1981. Berlin, H. Berthold, 1981. Geniet. 43 p. - xB 5817 10.00 x

BERTHOLD. Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften VI, 1981. Berlin, H. Berthold, 1981. Geniet. 31 p. - xB 5818 10.00 x

BERTHOLD. Berthold Fototypes. Body Types. Supplement Neue Schriften VII, 1982. Berlin, H. Berthold, 1982. Geniet. 91 p. - xB 5819 12.00 x

BERTHOLD. Berthold Fototypes: Magnum 36 bis 60 Punkt. Berlin, H. Berthold, [1984]. Geniet. 30 p. - xB 5815 12.00 x

BERTHOLD. Berthold Ubersicht Synopsis Synoptique 1988. (Specimens). Berlin, H. Berthold, 1988. Or. wrappers. 146 p. - xB 5814 20.00 x

BERTHOLD TYPES. Volume 1: A-B. Volume 3: G-N. Volume 4: O-Z. Schriften aus der Berthold-Schriftenbibliothek. (duits/engels/frans). Berlin, Berthold, 1988. Large Paperbacks. Three of four volumes. - xB 2906 30.00 x

BERTIERI, Raffaelo. L' Arte di Giambattiste Bodoni. Milano con i tipi di Bertieri E. Vanzetti [1920]. Folio, uncut, bound in decorated paper, with portrait, 173 pages, 66 plates, 25 facsimile plates each with a page of text. A handsomely printed illustrated biographical sketch of Bodoni, with emphasis his printing. xL 8739 200.00 xx

BESTERMAN, Theodore. The beginnings of systematic bibliography. Burt Frankin, New York 1968. Second edition, revised. Bound Ills. XI + 81 p. Burt Franklin: Bibliography and Reference Series #216. Originally published London: 1940. xB 3491 60.00 x

BEUGEL, Ina van der. e.a. Honderd Vijftig Jaar Van Benthem & Jutting. Middelburg, Van Benthem & Jutting, 1951. Oorspr. omslag. 38 p. Aan vrienden en relaties aangeboden. xR 2434 10.00 x

BEUKERS, Halco. Op een rij gezet. Een handleiding over fotografisch zetten. Amsterdam, Ed Bos, 1986. Oorspr. omslag in hoes. 60 p. - xR 0949 8.00 x

BEYEN, J.W. L'Influence de l'esprit Latin sur un pays nordique. Amsterdam, Lettergieterij Amsterdam, 1953. Ingenaaid. 28 p. Discours prononce le 17 avril 1953 a Paris a l'occasion du cinquantieme anniversaire de la Chambre de Commerce Neerlandaise en France. [roestvlekje op omslag]. xL 7893 15.00 x

BEYERLING, Magdalene (ed.). Das Papier und sein Zeichen. Bergisch Gladbach, J.W. Zanders, 1940. Gebonden half perkament. N.p. Ills. - xR 1714 40.00 x

BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA . Quinto Centenario della Biblioteca Apostolica Vaticana 1475-1975. Catalogo della Mostra. Vaticana, 1975. Oorspr. omslag. XXV + 311 p. Including 65 plates in b/w & colour. - xH 0123 34.00 xx

BIBLIOTHECA ROSENTHALIANA. Systematische Catalogus van de Judaica der Bibliotheca Rosenthaliana. Deel 1-9. Met supplement 1/1. Complete set. Amsterdam, Menno Hertzberger & Co., 1936-1966. Oorspr. omslagen. 10 delen. Supplement 1/1 uitgegeven door A.L. van Gendt & Co. xR 2807 100.00 x

BIEBUYCK, Jacques & Jacques Richez. Expo 58. Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel 3 april - 30 november 1958. Brussel, Directie der Public Relations van de Wereldtentoonstelling, 1958. Oorspr. omslag. [31] p. Ills. Tekst, vrij naar Jacques Biebuyck. Grafisch verzorgd door Jacques Richez. Gedrukt door M. Weissenbruch te Brussel, drukker van de koning. Fotogravure: Etablissementen Deloge te Brussel. xB 6268 20.00 x

BIEDERMANN, Hans. Symbolen van A tot Z. Vertaling A. Abeling en Pim Lukkenaer. Utrecht, Het Spectrum, 1998. 7e druk. Paperback. 469 p. Ills. Spectrum Opzoekboek. Oorspronkelijke titel: Knaurs Lexicon der Symbole. xR 0470 15.00 x

BIEGELEISEN, J.I. (Ed.). Antique Alphabets. The Sign of the Times, 1983. Second Printing. Bound. 50 p. Ills. A collection of 50 old type favorites. xM 5068 13.50 x

BIGGS, John R. Classic woodcut art and engraving. An international collection and practical handbook. London, Blandford Press, 1988. Paperback. 175 p. Ills. - xMK 0149 11.50 x

BIJVOET, Th.A.P. e.a. (eds.). Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boektijdschriften in Nederland. Utrecht, Matrijs, 1994. De Boekenwereld jrg 10, nr. 5. Oorspr. omslag. 143 p. Ills. - xL 3265 10.00 x

BINK. Kijk op folie. Drukkerij De Bink, Leiden, z.j. Waaier met 115 stalen van soorten en kleuren drukfolie en zes pagina's toepassingen. - xT 5618 10.00 x

BLAAUW, T.J.W. / R.J. Kok en H.J. Versteegh. (Ed.). Uitgebreide leerstof in aansluiting op het leerplan van het theoretisch vakonderricht in de typografie. Hoorn, Edecea, 1943. 3e druk. Gebonden. 70 p. Ills. Met vele losse bijlagen. - xK 0343 20.00 x

BLAIZOT, Claude (ed.). Hedendaagse Franse boekbindkunst, enkele stromingen. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I. 1975. Ingenaaid. 74 p. - xW 5154 8.00 x

BLAND, David. The Illustration of Books. London, Faber and Faber, 1951. Bound dust jacket. 160 p. Ills. - xM 5069 16.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1947. Oorspr. omslag. 105-132 p. Ills. Februari 1947, 2e jaargang, nr. 5. Omslag en layout Nan Platvoet. xL 5685 9.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1947. Oorspr. omslag. 135-160 p. Ills. Maart 1947, 2e jaargang, nr. 6. Omslag Ans van Zeyst. Met kleurenbijlage. xR 1783 9.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1947. Oorspr. omslag. 189-220 p. Ills. Mei 1947, 2e jaargang, nr. 8. Omslag Rudolf Hostetter. Layout Nan Platvoet. 'Zwitserland nummer'. xL 5687 9.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1948. Oorspr. omslag. 291-328 p. Ills. Juli 1948, 3e jaargang, nr. 10. Benelux nummer. Layout Nan Platvoet. Stukje uit achterzijde omslag gescheurd, enkele krabbels. xL 5688 7.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1948. Oorspr. omslag. 33 p. Ills. September 1948, 4e jaargang, nr. 1. Layout Nan Platvoet. xL 5689 9.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1947. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. September 1947, 3e jaargang, nr. 1. Typografie Nan Platvoet. o.a. over S.H. de Roos (70). xT 4283 10.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1949. Or. omslag. 361-392 p. Ills. Juni 1949, 4e jaargang, nr. 10. Layout Nan Platvoet. xL 9204 9.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1956. Oorspr. omslag. 50 p. Ills. 12e jaargang . oktober 1956 nr. 1. xB 5647 9.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1954. Geniet. [36] p. Ills. 1954. 9e jaargang, nr. 4. xB 5849 10.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1954. Geniet. [32] p. Ills. 1954. 9e jaargang, nr. 5. xB 5850 10.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1954. Geniet. [36] p. Ills. 1954. 9e jaargang, nr. 9. xB 5851 10.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1954. Geniet. [32] p. Ills. 1954. 9e jaargang, nr. 8. xB 5852 10.00 x

BLANKENSTEIN, A.H.G en N. Platvoet. (red.). Oorlog/Arbeid. De oorlog komt en gaat. De arbeid blijft! Arbeid en vakstudie zijn niet te scheiden. Uitgave: A.N.T.B., 1941. Geniet. 24 p. Dwarse opmaak. OTM nummer zes. xR 6239 12.00 x

BLANKENSTEIN, J.C. Binderij machines. Den Haag, Drukkerij Nieuw Leven, 1953. Integraalband 176 p. Ills. 373 afbeeldingen xB 4381 25.00 x

BLANKENSTEIN, J.C. Binderij machines, hun werking, stelling, bediening. Den Haag, Drukkerij Nieuw Leven, 1941. Gebonden. 160 p. Ills. - xH 8673 20.00 x

BLANKENSTEIN, J.C. Papiersnijden. Snijjmachine-constructies ter vereenvoudiging van het snijden van papier en andere stoffen. Den Haag, Drukkerij Nieuw Leven, 1944. Gebonden. 60 p. Ills. - xB 4272 15.00 x

BLANKENSTEIN & PLATVOET (red.). Ons Technisch Maandblad. ANTB [1940]. OTM 14de jrg. Nr. 5. 110-124 p. fototypografie van o.a. Nan Platvoet, over ATO-pen, het maken van dozen, etc. xT 8113 10.00 x

BLANKENSTEIN & PLATVOET (red.). Ons Technisch Maandblad. Winternummer. Alnetybo [1939]. OTM 14de jrg. Nr. 1-2. met vele lino's van o.a. Platvoet, over de Monotype, het insnijden van een alfabet etc. xL 7504 15.00 x

BLISS, Carey S. Some Aspects of Seventeenth Century English Printing with Special Reference to Joseph Moxon. Introduction by Ward Ritchie. Los Angeles, William Andrews Clark Memorial Library, 1965. Or. Wrappers. 33 p. Ills. - xK 3969 13.00 x

BLISS, Carey S.(intr.). A pair on printing: Atkyns' The original and growth of printing, William Caslon and the first English type specimen book. Reproduced in facsimile with introductions. Bird & Bull Press North Hills, Pa 1982. Bound, 141 p. Five hundred copies printed. xH 3267 80.00 x

BLOK, H.W. / J.H. Donner / A. van der Veen e.a. M.J. Visser 65 jaar. Felicitatienummer van de Boekverkoper, 19 november 1953. Oorspr. omslag. 46 p. - xK 3964 7.50 x

BLOKKER, Jan. De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek. Amsterdam, CPNB, 1990. Gebonden S.O. 256 p. Ills. T.g.v. het 60-jarig bestaan van de collectieve propaganda voor het Nederlandse boek. xW 9529 25.00 x

BLOKKER, Jan. De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989. Deventer/Amsterdam, Kluwer/Contact, 1989. Gebonden S.O. 320 p. - xW 6877 16.00 x

BLOKLAND, Herber. Afscheid zwart op wit. Muiderberg, Stichting Nederlandsche Exlibris-Kring, 1970. Oorsp. omslag. 41 p. + Ills. Oplage 300 exx. xM 4008 13.50 x

BLUM, Rudolf. Vor- und Fruhgeschichte der nationalen Allgemeinbibliographie. Frankfurt am Main, Buchhandler-Ver., 1959. Gebonden. 79 p. Ills. - xR 1503 15.00 x

BLUMENTHAL, Erik. Schulschriften der verschiedenen Lander. Bern/Stuttgart, Hans Huber, 1957. Brosch.116 p. Graphologia IV. xB 6074 12.00 x

BLUMENTHAL, Joseph. Art of the Printed Book 1455-1955. Masterpieces of typography through five centuries from the collections of the Pierpont Morgan Library, New York. Pierpont Morgan Library, New York 1978. Third Printing. Or. wrappers. Ills. XIV + 193 p. - xB 4721 35.00 xx

BLUMENTHAL, Joseph. The printed book in America. University Press of New England Hanover and London 1989. Or. wrappers Ills. XVI + 251 p. - xK 7222 20.00 x

BLUMLEIN, Carl (ed.). Die Floia und andere deutsche Maccaronische Gedichte. J.H. Ed. Heitz (Heitz & Mundel) Strassburg 1900. Umschlag 107 p. + Facsimile of the 1525 edition. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung IV. xR 4560 35.00 x

BLUNT, Wilfrid. In praise of Italic. Catalogue of an exhibition arranged for The National Book League. National Book League London 1954. or. wrappers 80 p. - xK 4828 7.00 x

BOCK, Eug. De. Beknopte geschiedenis van de Boekhandel in de Nederlanden. Antwerpen, De Ned. Boekhandel, 1943. Gebonden. 143 p. + afbeeldingen. De Seizoenen no. 43. xM 5079 7.00 x

BOCK, Eugene de. Een uitgever herinnert zich. Antwerpen, De Sikkel, 1979. Oorspr. omslag. 85 p. Omslagontwerp: Erik Rosier. Met lijst van beschikbare boeken uit het oude fonds De Sikkel. T.g.v. zijn 90ste verjaardag. xR 2428 12.00 x

BOCKWITZ, Hans H. Erinnerung an Hugo Steiner-Prag. Leipzig, 1949. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. Met Portret. Einhundert Exemplare gestiftet fur Freunde des Deutschen Buch- und Schriftmuseums von der Meisterschule fur Graphische Gewerbe zu Leipzig. xB 0193 10.00 x

BODDAERT, Joris. Boekhandel Donner 1912-1992. Rotterdam, 1992. Ingenaaid. 80 p. Ills. T.g.v. zijn afscheid als directeur Donner Boeken ontving C.B. Schoemakers op 16 december 1992. Genummerd 79/2000 exx. xK 3056 7.50 x

BODEWES, G.H.J.B. De Gelderlander in oorlogstijd. Nijmegen, De Gelderlander, 1944. Oorspr. omslag. 86 p. - xK 5775 14.00 x

BODLEIAN LIBRARY. Byzantine illumination. Oxford, Bodleian Library, 1952. Cahiersteek. N.p. Ills. Bodleian Picture Books nr 8. xH 7911 15.00 x

BODLEIAN LIBRARY. Gold-tooled bookbindings. Oxford, Bodleian Library, 1951. Cahiersteek. N.p. Ills. Bodleian Picture Books nr 2. xH 7908 15.00 x

BODLEIAN LIBRARY. Portraits of the sixteenth and early seventeenth centuries. Oxford, Bodleian Library, 1952. Cahiersteek. N.p. Ills. Bodleian Picture Books nr 6. xH 7910 15.00 x

BODLEIAN LIBRARY. Scenes from the life of Christ in English manuscripts. Oxford, Bodleian Library, 1951. Cahiersteek. N.p. Ills. Bodleian Picture Books nr 5. xH 7912 15.00 x

BOEKENGIDS 1969/70. Boekhandel Nelissen brengt ieder boek bij u thuis. CPNB, 1969. Geniet. 48 p. Ills. Boekengids 7e jrg. no 4, 1969. xR 5205 8.00 x

BOELE, C. / F.W Siegmann. e.a. Beknopte uiteenzetting van verschillende procede's naar aanleiding van de op 21 april 1951 getreden Spertijdbeschikking (Vestiginswet Kleinbedrijf 1937) voor het Boekdrukbedrijf, Lithografisch bedrijf, Kantoordrukbedrijf, Copierbedrijf, etc. 's-Gravenhage, 1951. Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xK 3970 9.00 x

BOER, P. de. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1957. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. September-oktober 1957, 13e jaargang, nr. 1. Typografie G.J. van Asperen en J. Bouwman. xK 9093 9.00 x

BOER, P. de. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1962. Geniet. [36] p. Ills. mei/juni 1962. 17e jaargang, nr. 3. xB 5853 10.00 x

BOER, P. de. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1962. Geniet. [36] p. Ills. juli/augustus 1962. 17e jaargang, nr. 4. xB 5854 10.00 x

BOER, P. de (red.). Vakstudie. Landelijke Vaktechnische Commissie van de Unie van Werknemersorganisaties in het Grafische Bedrijf, 1952. Gebonden. [110] p. Ills. Verschillende nrs. in een band: 7e jrg. nr 3. 1952. 6e jrg. nr 4. 1952. 7e jrg. nr 2. 1952. 6e jrg. nr 1. 1951. 7e jrg. nr 1. 1952. xB 3159 16.00 x

BOER, P. den (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1954. Geniet. [36] p. Ills. December 1954. 10e jaargang, nr. 3. Hierin o.a. Grafisch werk van Nico van Schaffelaar, C. Mus; Museum Plantin-Moretus xT 4281 10.00 x

BOER, Tanja de. Moderne boeken in het huis van de baron. Het verzamelbeleid van het Museum van het Boek. Stichting Vrienden van het Museum van het Boek Den Haag 2001. Oorspr. omslag 27 p. Letter: Caecilia. Oplaag 1400 exx. xL 2786 5.00 x

BOEREN, P.C. Speciments of Script from Medieval Liturgical Books. Haarlem, J.H. Gottmer, 1962. Oorspr. omslag. 19 p. + afbeeldingen. [t.g.v. het zilveren jubileum van Gottmer]. xL 4036 10.00 xx

BOERNER, C.G. Schongauer bis Whistler die schonsten Neuerwerbungen Graphik aus funf Jahrhunderten. Dusseldorf, Boerner, 1995. Or. wrappers. 102 p. Ills. Catalogus 104. xB 4935 12.00 x

BOERSEMA, B.R.C.A. De Linie, 1946-1963. Een weekblad in handen van Jezuieten. Onderzoek naar de pers als middel tot apostolaat. Amsterdam, APA Holland Universiteits Pers, 1978. Paperback. 501 p. Ills. - xT 0551 20.00 x

BOGTMAN, W. Het ontwerpen van ornament op systeem en naar natuurvormen. Met 60 platen, 200 versieringsmotieven en 20 verschillende planten. H. Kleinmann & Co, Haarlem, [1905]. Map met strikken, 19 p. tekst + 60 platen. plaat XXVI ontbreekt. Willem Bogtman 1882-1955. xT 7589 150.00 x

BOHEEMEN, P.van/N.P.J. van der LOF/ MEURS, K. van. Het boek in de 16de eeuw. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Staatuitgeverij 's-Gravenhage 1986. ingenaaid Ills. 110 p. Catalogus i.h.k.v. “De eeuw van de Beeldenstorm” xK 1486 20.00 x

BOHN. C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952. De erven F. Bohn, 1952. Gebonden. 103 p. Ills. Gezet uit de Romulus van J. van Krimpen, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen, gebonden door Elias P. van Bommel. xH 2775 16.00 x

BOIS-REYMOND, Irena du. Hermes Handlexikon. De graphischen Kunste. Teschniken. Gattungen. Geschichte. Hauptmeister. ECON Taschenbuch Verlag, Dusseldorf, 1983. Or. wrappers. Ills. 288 p. - xB 8012 15.00 x

BOLOGNA, Giulia. Illuminated manuscripts. The book before Gutenberg. With 226 illustrations 149 in colour. London, Thames and Hudson, 1988. Bound dust jacket. 199 p. List of illuminators, select bibliography, index. xW 2250 45.00 x

BOLTENDAL, R. Boekmakers. Portretten van uitgevers. Amsterdam, Moussault, 1965. Ingenaaid. Ills. 192 p. - xK 9179 9.00 x

BOMMEL, Elias P. van. Boekbandverguldmateriaal. Inventarisatie van het boekbandverguldmateriaal van de FGE, verkregen bij liquidatie van boekbinderij E. P. van Bommel. Amsterdam, Org. van Fabr. van Grafische Eindprodukten, 1982. Ingenaaid. Ills. - xH 8019 34.00 x

BOOM, A. van der. Acht Vlaamse en Nederlandse houtgraveurs. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1952. Ingenaaid. 36 + afbeeldingen. Kerstpremie 1952. [Mist voorkant omslag]. xM 5071 10.00 x

BOOM, A. van der/WARMELINK, H.A. et al. De aesthetische basis van het grafisch bedrijf. Een serie voordrachten voor de Grafische Universiteit. Amsterdamsche Grafische School 1952. Oorspr. omslag. 131 p. Illustraties Maarten de Jong Jr. Typografie M.H. Groenendaal jr. xH 8018 16.00 x

BOOMSTEKKER, Uldert. De druk der tijden. Zwolle, J.J. Tijl, 1961. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. Een verhandeling over ontstaan, ontwikkeling, huidige stand en toekomst der edele drukkunst in al haar facetten, waarin een aantal misverstanden aangaande derzelver drukkunst zal worden opgehelderd. xL 4040 7.00 x

BOON, K.G. De eerste bloei van de Noord-Nederlandse kunst. Amsterdam, C.G.C. Corvey, augustus 1959. Cahiersteek. 30 + 4 p. Het model voor den uitgever [118]. - xM 7166 11.50 x

BOOTH, Stuart / John Douet. Pen & Brush Lettering & Alphabets. Poole, Blandford Press, 1986. Ingenaaid. 70 p. Ills. Enlarged sixteenth edition. xMK 0177 7.00 x

BORDEWIJK, F. / Antoon Coolen / Maurice Roelants e.a. 5 auteurs over hun uitgever. 1837 - 1962. 125 jaar Nijgh & Van Ditmar. Nijgh & Van Ditmar, 1962. Gebonden. 130 p. Ills. F. Bordewijk, Antoon Coolen, Maurice Roelants, S. Vestdijk en Gerard Walschap. xL 1391 7.00 x

BORDEWIJK, F. e.a. In vijfhonderd woorden. Een vijftal korte verhalen van Jeanne van Schaik-Wiiling, Top Naeff, F. Bordewijk, Max Nord en Han G. Hoekstra. Amsterdam, C.G.C. Corvey, augustus 1949. Cahiersteek. 23 p. Het model voor den uitgever [61]. Illustraties Leo Schatz. xR 8958 12.00 x

BORGER, H. de. Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse Pers. Repertorium 1794-1914. Leuven/Paris, Nauwelaerts, 1968. Paperback. 718 p. Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis. Cahiers 49 Bijdragen. xT 3593 30.00 x

BORGERS, Gerrit /Karel Jonckheere /Chr. Leeflang /Aldert Witte. Speels ABC der Nederlanden. CPNB, 1962. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Boekenweek 1962. xH 4103 7.00 x

BOS, Ben. Indruk in druk. Lecturis Eindhoven 1977. Oorspr. omslag Ills. 32 p. Lecturis 6. Vorm: Ben Bos (Total Design). xB 3334 10.00 x

BOS, Jan en Erik Geleijns (eds.). Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de Voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Walburg Pers, Zutphen, 2009. Gebonden Ills. 287 p. - xB 8307 30.00 x

BOSSHARD, Hans Rudolf. Technische Grundlagen zur Satzherstellung. Bildungsverbandes Schweizerischer Typografen BST, Bern, 1980. Einband Ills. 296 p. = xB 8217 35.00 x

BOTERMAN, Jan. Berthold. Een toelichting op het Berthold-zetsysteem. Amsterdam, GVN, 1988. 2e druk. Oorspr. omslag. 39 p. GVN Projectgroep Zettechniek xB 8540 9.00 x

BOUWMAN, Andre, Berry Dongelmans, e.a. Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260 - 2000. Primavera Pers & Uitgeverij Ginkgo, Leiden, 2008. Gebonden, S.O., Ills., 471 p. Inhoud: 1. Van schrijven naar drukken. 2. Het Leidse boek in de 17de en 18de eeuw 3. Het Leidse boek in de 19de en 20ste eeuw. Fraaie productie. xT 6238 30.00 x

[BRACHES]. Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995. Amsterdam, De Buitenkant, 1996. Gebonden S.O. 343 p. Ills. Tekst bezorgd door Ton Croiset van Uchelen en Hannie van Goinga, typografie Gerrit Noordzij. xW 8515 20.00 x

[BRACHES]. Verrassingen uit een decennium. Catalogus van een tentoonstelling van aanwinsten, 1977-1987, verworven tijdens het bibliothecariaat van Ernst Braches. Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag. 61 p. Tentoonstelling van 31 augustus tot en met 20 oktober 1989. xK 2105 10.00 x

BRACHES, E. Heeft de toekomst een verleden? Een terugblik op het boek van morgen t.g.v. de honderdste verjaardag van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond. Martinus Nijhoff, s-Gravenhage, 1980. Oorspr. omslag 15 p. - xR 3761 6.00 x

BRACHES, Ernst. Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen... De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof, Th.W. Nieuwenhuis & C.A. Lion Cachet. De Buitenkant Amsterdam 2003. Ingenaaid S.O. Ills. 111 p. Met drie levensgrote reproducties naar de houtsneden in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. xK 0756 20.00 x

BRACHES, Ernst. De tijd van het boek. Amsterdam, Meulenhoff, 1988. Ingenaaid. 31 p. Voordracht, gehouden op 9 december 1988 in de Franse Salon aan de Herengracht 507 te Amsterdam op uitnodiging van Uitgeverij Meulenhoff. [Vlekjes op omslag]. xM 9699 13.50 x

BRACHES, Ernst. Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau. Oosthoek Utrecht 1973. Ingenaaid Ills. X + 555 p. - xK 3282 100.00 x

[BRACHES, Ernst]. Verrassingen uit een decennium. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1989. Geniet. 61 p. Catalogus van een tentoonstelling van aanwinsten, 1977-1987, verworven tijdens het bibliothecariaat van Ernst Braches. xB 6129 8.00 x

BRACHES, Ernst (ed.). Alexander Verberne. Vormgever van boeken & muziek. Een documentaire. Museum Meermanno-Westreenianum / De Buitenkant, Den Haag/Amsterdam 2008. Integraalband Ills. 183 p. + meegebonden bijlage. met prospectus xB 5926 20.00 x

BRADLEY, John W. Illuminated manuscripts. London, Methuen & Co. 1920. Second edition. Bound dust jacket. XIV + 290 p. With twenty-one Illustrations. Little Books on Art. xM 4013 30.00 x

BRAILLARD, Etienne. La typographie Genevoise au quinzieme siecle. Geneve, Etienne Braillard, 1978. Bound. 76 p. + Bibliographie. Ills. Gedrukt in rood en zwart. Mooi exemplaar. xK 2326 30.00 x

BRANDT en Zoon. Bijbels en Kerkboeken. Catalogus No. 32. J. Brandt en Zoon, Proost en Brand NV Amsterdam october 1952. Gespiraleerd Ills. 54 p. Ingeplakte specimen van bijbels e.d. in allerlei formaten. Met Klapper bindwijzen met 30 afbeeldingen van mogelijke banden.
bibliotheekstempeltje. xL 5342 25.00 xx

BRANDT, J. en Zoon. Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477 - 1952. Amsterdam, Proost en Brandt, z.j. 31 p. + platen. Ills. Niet in de handel. xH 1352 8.00 x

BRATTINGA, Pieter. 60 Plakate. Neun holländische Graphiker 1956-1970. Einflüsse auf die niederländische Plakatkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Steendrukkerij De Jong & Co., Hilversum, 1972. Orig. cover, Ills., [24 p.]. - xR 9485 12.00 x

BRATTINGA, Pieter. Planning for industry, art & education. As executed by Pieter Brattinga. Introduced by Louis Dorfsman and Theo Crosby. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1970. Bound. Ills. 191 p. - xM 2126 18.00 x

BREE, Cor van. Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift. Vierde Bert van Selm-lezing. Amsterdam, De Buitenkant, 1995. Ingenaaid. 37 p. Ills. - xW 7226 9.00 x

BRENTANO, Clemens. Geschichte vom braven Kasperl und dem schonen Annerl. Munchen, Schumacher-Gebler, 1978. Einband. 64 p. Bibliothek SG. xH 7918 20.00 x

BRESLAUER, Bernd H. Glanz und Elend der Antiquare. Koln, Druckhaus Deutz, 1980. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. Vortrag gehalten anlasslich der 235. Teestunde der Bibliophilen Gesellschaft Koln am 23. Februar 1980 im Dom Hotel. Oplage 650 exx. xT 5289 8.50 x

[BREUGHEL]. KLEIN, H. Arthur (ed.). Graphic Worlds of Peter Bruegel the Elder. Dover, New York, 1963. Or. wrappers XI + 155 p. - xB 8966 25.00 x

BRILL, E.J. Specimens of Type Faces E.J. Brill Printers. E.J. Brill Leiden 1970. Bound 174 p. contains a.o. many Special Faces of Foreign Languages xB 4353 25.00 xx

BRINK, R.E.M. van den. De uitgever heeft vele gezichten. Met een voorwoord van Aize de Visser. Amsterdam, Elsevier, 1979. Paperback. 117 p. - xH 3974 7.00 x

[BRITISH MUSEUM] CARTER, John a.o. Printing and the mind of man. Catalogue of the exhibitions at The Britsh Museum and at Earls Court, London 16-27 july 1963. London, 1963. Or. Wrps. 125 p. + 32 plates. 62 p. + 16 plates. Two parts in one volume. xM 6684 30.00 xx

BROEKHUIS, Hans S. Met Verschuldigde Achting. Honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988. Boekhandel Kooyker, Leiden, 1988. Gebonden S.O. Ills. 184 p. Genummerd 46/1000. Met bijdragen van Bastet, Hermans, Springer e.a. [toespraak met foto's van W.F. Hermans bij de opening van de nieuwe boekhandel]. xR 4264 30.00 x

BROM Jr., A. Utrechtse Miniaturen 1415-1475. School voor de Grafische Vakken - Voordachten voor Leerlingen [Utrecht 1949]. Oorspr. omslag Geniet Ills. 8 p. SGV-VVL 19 xL 8263 7.00 x

BRONGERS, J.A. Boekwoorden woordenboek. Rondgang door de boekenwereld. Amsterdam, De Buitenkant, 1996. 2e geheel herziene druk. Gebonden. 222 p. - xH 3077 10.00 x

BRONGERS, J.A. Oorbare zaken. 't Ezelsoor Amersfoort 1997. Oorspr. omslag 56 p. Uitgegeven t.g.v. het 15-jarig bestaan van 't Ezelsoor. xL 4003 8.00 x

BRONGERS, J. Ayolt. Druk werk in Amersfoort. De Algemene Boekhandel, Amersfoort, 1996. Oorspr. omslag Ills. 42 p. t.g.v. het veertigjarig bestaan van De Algemene Boekhandel. xR 6001 8.00 x

BROOMHEAD, Frank. The Zaehndorfs (1842-1947). Craft Bookbinders. Private Libraries Association, Pinner, 1986. Bound Ills. 109 p. - xB 8770 40.00 xx

BROOMHEAD, Frank. The Zaehnsdorfs (1842-1947). Craft Bookbinders. Private Libraries Association, Middlesex, 1986 Bound 109 p., 33 illustrations. - xR 5836 40.00 x

BROOS, Kees. Mondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typografie. Amsterdam/Den Haag, De Buitenkant, Museum van het Boek, 1994. Gebonden. 137 p. Ills. - xW 7213 21.00 x

BROUWER, H. Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Oude Schrift. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen. Naarden, A. Rutgers, 1941. Oblong in cassette. 87 p. Ills. - xT 5686 10.00 x

BROWN, Bruce. Browns Index to Photocomposition Typography. A compendium of terminologies, procedures and constraints for the guidance of designers, editors and publishers. Edited by S.W. Greenwood. Greenwood Publishing, Minehead, 1983. Hardcover 320 p. - xB 8038 20.00 x

BROWN, Ken. Calligraphy. Learn a more beautiful way with words. Hugo Oklahoma, Ken Brown Studio, 1982. Geniet. 56 p. Ills. - xMK 0210 6.00 x

BRUGMANS, Alingh. Het adelaarsjong. Illustraties Joan Mac Neill. Amsterdam, C.G.C. Corvey, april 1956. Cahiersteek. 38 p. Het model voor den uitgever [100]. - xL 2623 7.00 x

BRUIN, C.C. de. De Statenbijbel en zijn voorgangers. Leiden, A.W. Sijthoff, 1937. Gebonden. 336 p. Ills. rug hersteld en opnieuw in de band gezet xL 2363 30.00 x

BRUIN, C.C. de. De Statenbijbel en zijn voorgangers. Leiden, A.W. Sijthoff, 1937. Gebonden. 336 p. Ills. goed exemplaar xR 5009 35.00 x

BRUIN, M.P. de (ed.). Altorffer 1784-1984. Middelburg Roosendaal. Altorffer Roosendaal 1984. Gebonden Ills. 64 p. T.g.v. het tweehonderdjarig bestaan van Drukkerij Altorffer BV. Niet in de handel. Oplaag 300 exx. xK 8820 30.00 x

BRUINSMA, Max. Deep Sites. Intelligent Innovation in Contemporary Web Design. Thames & Hudson, 2003. Large Paperback. 190 p. With contributions by Sjoukje van der Meulen & Willem van Weelden. With over 1000 colour illustrations. xR 1491 20.00 x

BRUINSMA, Max, Lies Ros, Rob Schroder. Dick Elffers & De Kunsten. Een leest heeft drie voeten. Uitgeverij De Balie/ Het Gerrit Jan Thiemefonds, Amsterdam, 1989. Gebonden S.O. Ills. 104 p. - xR 5162 30.00 x

BRUMME, L. De Nederlandsche Boekillustratie in de Achttiende Eeuw. 's-Gravenhage, 1950. Oorspr. omslag. 56 p. Nationale Bibliotheek. Catalogus eener tentoonstelling 16-30 October 1940. xB 2401 8.00 x

BRUMMEL, H & H. Liebaers (Ed.). Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arensberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1960. Oorspr. omslag. 137 p + Ills. Tentoonstelling Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum 29 augustus to 9 oktober 1960. xM 9787 18.00 x

BRUMMEL, L. Miscellanea Libraria. Opstellen over Boek- en bibliotheekwezen t.g.v. zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. Oorspr. omslag. 233 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 6672 20.00 x

BRUNEKREEF, H. en K.A. Kok. Hoeveel letters? Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Gebonden S.O. 71 p. Ills. Mijdrecht, Stichting Graphilec. xH 0679 12.00 x

BUCHNER, Rudolf. Bucher und Menschen. Vom Buch und seinen Wirkungen in Geschichte und Gegenwart. C. Bertelsmann Munchen 1976. Einband Umschlag Ills. 192 p. - xL 8153 20.00 x

BUCKLER, J.C. Drawings of Oxford. [1811-27]. Oxford, Bodleian Library, 1951. Cahiersteek. N.p. Ills. Bodleian Picture Books nr 3. xH 7909 15.00 x

BUHRMANN, G.H. Formaat- en bestendigheidsnormen en hedendaagsche gebruiksmogelijkheden van papier. Purmerend, J. Muuses, 1928. Oorspr. omslag. 27 p. Ills. Publicatie No. 14. xL 2921 10.00 x

BUIJNSTERS, P.J. Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zesde Bert van Selm-lezing. Amsterdam, De Buitenkant, 1997. Ingenaaid. 47 p. oplage 500 exx. xB 7176 9.00 x

BUIJNSTERS, P.J. Het verzamelen van boeken. Een handleiding. Utrecht, Hes, 1992. Ingenaaid. Ills. 320 p. - xR 3741 20.00 x

BUIJNSTERS, Piet J. Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat. Nijmegen, Vantilt, 2007. Gebonden S.O. 478 p. Illustraties. - xR 9924 30.00 x

BUIS, A.J. De Tijd. Geschiedenis van een krant. T.g.v. het 125-jarig bestaan van De Tijd. Amsterdam, De Tijd, 1970. Oorspr. omslag. 86 p. Ills. - xB 5179 8.00 x

BUISMAN, M. Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J.Fz. Utrecht, J.L. Beijers, 1972. Oorspr. omslag. 151 p. Ills. Book auction sale 12th and 13th December 1972. xR 9499 12.50 x

BULTHUIS, Peter. VRI vorm. Nieuwe Vorm. Nummer Vier. Voorburg, Ver. van Grafisch Ontwerpers en Illustrators VRI, z.j. Omslag met losse bladen. Ills. - xB 7125 15.00 x

BUNGE, Lucas. De Binnenkant over het jureren van de Best Verzorgde Boeken. Amsterdam, De Buitenkant, 1995. Cahiersteek. 10 p. - xH 9854 12.00 x

BUNGE, Lucas. Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literaire leven van de jaren '20. De Buitenkant Amsterdam 2005. Oorspr. omslag Ills. 77 p. oplaag 1000 exx. xL 6502 8.00 x

BURCKHARDT, Carl J. Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt. Amsterdam, Balans, 1988. Ingenaaid. 33 p. Nieuwjaarsgeschenk aan de vrienden van Uitgeverij Balans. xM 7354 7.00 x

BURCKHARDT, Carl J. Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt. Amsterdam, Balans, 1989. 2e druk Oorspr. omslag 35 p. - xR 2969 7.00 x

BURCKHARDT, Carl J. Een ochtend bij den Boekhandelaar. Vertaling D.M. Schroeder. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden. 45 p. - xW 8988 6.00 x

BURGER, C.P. & Wouter NIJHOFF. Neaules Aet. 60 [=Wouter Nijhoff]. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1926. Ingenaaid Ills. November-nummer op zwaar papier van Het Boek 1926 als feestbundel voor Wouter Nijhoff bij zijn 60sten verjaardag. Overdruk uit: Het Boek, 1926. xK 7244 50.00 x

BURKARDT, Hans. Alphabete und kalligraphische Skizzen. Klingspor Offenbach am Main 1984. Einband oblong. Sonderdruck des Klingspor-Museums. Signed, Exemplar 144/250 xK 0377 20.00 x

BUSCHMANN, G. Jos. La page de texte visage du livre. Burxelles, 1947. Geniet. 30 p. Cercle d'etudes Typographiques de Bruxelles, dimanche 16 novembre 1947. xB 0404 15.00 x

BUTSCH, Albert Fidelis. Handbook of renaissance ornament. 1290 designs from decorated books. With a new introduction and captions by Alfred Werner. New York, Dover, 1969. Ingenaaid. 231 p. Ills. - xW 4587 16.00 x

BUYS, Arend. Kleur en inkt. Verhandeling voor den boekdrukker over het ontstaan, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt. Drukkerij De Nieuwe Tijd Amsterdam 1920. Gebonden Ills. 196 p. + bijl. Met vele gekleurde bijlagen xL 2210 40.00 x

CACHET, Henri. Les greves d'ouvriers papetiers en France au XVIIIeme siecle jusqu'a la revolution. Historiens Suisses du papier, nouvel an 1974. Or. Wrappers. 44 p. Ills. 500 exemplaires numerotes nr. 228. xK 9953 20.00 x

CADRES MARMET, E. La Stenographie simplifiee, ou l'art d'ecrire aussi vite que l'on parle reduit a ses plus simples principes. Traite complet. D'Ecriture abregee mise a la portee de tout le monde, Exprimant les voyelles, d'une execution facile. Paris, Mansut, 1830. Gebonden half leer. XIX + 105 p. - xB 1374 150.00 xx

CALLOT. Callot's etchings. 338 Prints. Edited by Howard Daniel. Dover, New York, 1977. Or. wrappers - xB 8965 30.00 x

CALLOT, Jacques. Das Gesamte Werk in zwei Banden: 1. Handzeichnungen, 2. Druckgraphik. Rogner & Bernard, Munchen, 1971. Two volumes Einband Ills. 1674 p. Good set. xB 8964 35.00 xx

CALLOWAY, Stephen. Charles Ricketts. Subtle and fantastic decorator. Foreword by Kenneth Clark. Thames & Hudson, London, 1979. Large paperback With 133 illustrations, 6 in colour. xR 4908 10.00 x

CAMPBELL, Tony. Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1981. Gebonden S.O. Ills. 148 p. Folio. xH 3679 56.00 x

CAMPFENS, Mies. De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Amsterdam, IISG, 1989. 2e herziene en uitgebreide druk. Ingenaaid. 504 p. Ills. - xH 7980 13.50 x

CAMPFENS, Mies. De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Amsterdam, Van Gennep, 1984. Paperback 294 p. Ills. De Nederlandse Arbeidersbeweging 15. (Reeks van het IISG). xR 0661 10.00 x

CAPOTE, Truman. De diamanten gitaar. Vertaling A. Nonymus. Amsterdam, C.G.C. Corvey, oktober 1963. Cahiersteek. 24 p. Het model voor den uitgever [137]. - xM 7160 8.00 x

CAPOTE, Truman. Een huis vol bloemen. Vertaling A. Nonymus. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juni 1958. Cahiersteek. 21 p. Het model voor den uitgever [112]. - xM 7156 9.00 x

CARDAUNS, Hermann. Fünfzig Jahre Kölnische Volkszeitung. Ein Rückblick zum Goldenen Jubiläum der Zeitung am 1. April 1910. J.P. Bachem, Köln, 1910. Brochur. Mit einem Portrait und einer Tafel und Abb. 80 S. - xR 4156 10.00 x

CARTER, H. and H.D.L. Vervliet. Civilite types. Oxford, 1966. Bound, XIV + 138 p. + (2) plates. - xW 5124 135.00 x

CARTER, Harry. The Fell Types. What has been done in and about them. New York, Oxford University Press, 1968. Or. wrappers. 26 p. Ills. One of 360 copies issued as Monograph no. 89 for the Typophiles. xB 3078 10.00 x

CARTER, John. A Handlist of the writings of Stanley Morison. With some notes by mr. Morison and indexes by Graham Pollard Cambridge: Printed at the University Press for private distribution, 1950. Hardcover 47 p. One of 500 copies. Grey paper boards with Reynolds Stone's “SM” monogram on the upper cover, spine titled in red. A tribute, printed by Brooke Crutchley, for Morison's sixtieth birthday. (Appleton 180). 142 items. Hinges weak, repaired. xW 8874 50.00 x

CARTER, John & Percy H. Muir (eds.). Printing and the Mind of Man. A Descriptive Catalogue Illustrating the Impact of Print on the Evolution of Western Civilization During Five Centuries. Cassell and Company, London, 1967. Bound, dustjacket, Ills., XXXIV + 280 p. 424 entries xT 1818 100.00 x

CASANOVA, Giacomo. Christinas Heimkehr. Nach der Urfassung ins Deutsche ubersetzt von Heinz von Sauter. Darmstadt, Technische Hochschule, 1986. Einband. 69 p. Als zehnter Druck der Technischen Hochschule herausgegeben von Walter Naumann, Christoph Kreickenbaum und Walter Wilkes. 320 Exemplare. xL 8140 30.00 x

CASSOU, Jean. (Ed.). Imprimeries Clandestines. Imprimeries Clandestines. Or. wrappers. 64 pages, Ills: 24 black/white. Lanzac, Le Point, XXXI, March 1945. xK 0253 50.00 x

CATALOGUE. Books from the Library of Ripley Castle, North Yorkshire. Sold by Order of Sir Thomas Ingilby Bt. Bonham & Sons, 1995. Large Paperback. 108 p. Ills. Sale Catalogue: Wednesday 1st March 1995. 601 Items. xB 4912 15.00 x

CATALOGUE. Le Cercle de la Librairie de Paris a l'Exposition du Livre. Paris, D. Dumoulin, 1892. Broche. N.p. Ills. 75e Anniversaire de la Fondation de l'Association de la Librairie Neerlandaise, Amsterdam 1892. xB 1765 100.00 x

CATALOGUE. Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-Bas. Bibliotheque Royale Albert I, Bruxelles, 1973. Ingenaaid Ills. 588 p. Exposition a la Bibliotheque Royale Albert I. Du 11 septembre au 27 octobre 1973. xW 9312 50.00 x

CATALOGUE. Masters of the Lithograph. The Winkler Collection Part I. Bonham & Sons, 1998. Large Paperback. 105 p. Ills. Sale Catalogue: Wednesday 6th May 1998. 410 Items. xB 4934 10.00 x

CATALOGUE. Modern illustrated books. Catalogue 236. New York, Ursus Rare Books, z.j. Large Paperback. 290 items. Ills. - xB 6040 12.00 x

[CATALOGUE]. The Printer and the Artist. A catalogue of Private Press Books & Illustrated Books from the United Kingdom, Europe & America. Bertram Rota Ltd., 1974. Orig. wrappers Ills. 155 p. 1320 items. some pencil marks. xR 1053 10.00 x

CATALOGUE. Une Bibliotheque de Connaisseur XXe siecle. Livres illustres, editions originales, Manuscrits autographes, prestigieuses reliures. Paris, Guy Loudmer, 1989. Reliure. 354 items. Ills. - xB 6038 18.00 x

CATALOGUE Van Sabben Poster Auctions Nr. 10. Oosteinde, Van Sabben, 1997. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. - xT 3068 10.00 x

CATALOGUE Van Sabben Poster Auctions Nr. 11. Oosteinde, Van Sabben, 1997. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xT 3067 10.00 x

CATALOGUE Van Sabben Poster Auctions Nr. 15. Medemblik, Van Sabben, 1999. Oorspr. omslag. 84 p. Ills. - xT 3066 10.00 x

CATALOGUE Van Sabben Poster Auctions Nr. 3. Oosteinde, Van Sabben, 19932Oorspr. omslag. 44 p. Ills. - xT 3075 10.00 x

CATALOGUE Van Sabben Poster Auctions Nr. 4. Oosteinde, Van Sabben, 1993. Oorspr. omslag. 53 p. Ills. - xT 3074 10.00 x

CATALOGUE Van Sabben Poster Auctions Nr. 5. Oosteinde, Van Sabben, 1993. Oorspr. omslag. 59 p. Ills. - xT 3073 10.00 x

CATALOGUE Van Sabben Poster Auctions Nr. 6. Oosteinde, Van Sabben, 1994. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. - xT 3072 10.00 x

CATALOGUE Van Sabben Poster Auctions Nr. 7. Oosteinde, Van Sabben, 1994. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. - xT 3071 10.00 x

CATALOGUE Van Sabben Poster Auctions Nr. 8. Oosteinde, Van Sabben, 1995. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. - xT 3070 10.00 x

CATALOGUE Van Sabben Poster Auctions Nr. 9. Oosteinde, Van Sabben, 1996. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. - xT 3069 10.00 x

CATALOGUE 223. Modern Illustrated Books. New York, Ursus Rare Books, [2001]. Large Paperback. N.p. Ills. Sale catalogue 253 items. xB 4918 10.00 x

CATALOGUE 50. English Books to 1900. London, Simon Finch Rare Books, z.j. Large Paperback. 132 p. Illustrations. - xL 7859 12.00 x

CATALOGUE D'EXPOSITION CHINE-JAPON. L'encre de Chine dans la calligraphie et l'art japonais contemporains. Exposition circulaire pour l'Europe. Tokyo, 1955. Or. wrappers. 34 p. Ills. - xR 2149 10.00 x

[CATALOGUE] PIASA PARIS. Bibliotheque Philippe Zoummeroff. Importants Livres et Manuscrits Autographes. Paris 1999. Or wrappers Ills. 509 items: Sciences du XVe au XXe siecle, Voyages, Histoire naturelle, Litterature. Alphons Daudet, Anatole France. xK 7843 10.00 x

[CATALOGUE] SHAPERO, Bernard. A Collection of Books from the Furstenberg Library at Donaueschingen 16th - 19th Century. London, Shapero Rare Books, z.j. Large Paperback.113 p. Ills. 321 items. xB 4920 12.00 x

[CATALOGUE] SHAPERO, Bernard. Colour Plate Books. London, Shapero Rare Books, z.j. Large Paperback. 99 p. Ills. 116 items. xB 4937 10.00 x

CATALOGUE SOURGET. Librairie Sourget. Livres Precieux: Six siecles De Patrimoine Bibliophilique 1280 - 1927. Chatres, Librairie Sourget, 2005. Large Paperback. 372 p. Ills. Catalogue XXXI. xB 4930 12.00 x

CATALOGUS. 100 Livres de la Collection Cecile Eluard. Livres Anciens. Paris, Jean-Louis Picard, 1992. Broche. N.p. Ills. Auction 20 fevrier 1992. 100 items. xB 2784 10.00 x

CATALOGUS. Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977 - 1987. Den Haag, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek, 1987. Cahiersteek. N.p. Ills. Catalogus van de tentoonstelling voorjaar 1987. xM 3350 9.00 x

CATALOGUS. Bibliophile 2000. Sammlung Gunter Rossipaul. Literatur vor und nach 1945. DDR-Literatur. Frauenliteratur Pressen, Kinderbucher etc. Hamburg, Hauswedell & Nolte, 1991. Or. wrappers. 355 p. Ills. Auktion 285 am 23 und 24 Mai 1991. 1927 items. xB 2796 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheca Topographica et Genealogica Belgica. Livres et manuscrits, heraldique et topographie sur la Belgique, La France.... de la collection Michel Wittock. Bruxelles, Eric Speeckaert, 1996. Broche. N.p. Ills. + Addenda Sheet. Auction 27 Avril 1996. 286 items. xB 2826 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheek Catalogus Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf. Amsterdam, 1958. 3e druk. Paperback. 289 p. - xL 7571 9.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque Classique et Baroque de M... Paris, Piasa, 2000. Broche. 91 p. Ills. Auction 7 Avril 2000. 205 items. xB 2843 12.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque d'un Amateur. Tres beaux livres anciens. Manuscrits a peinture. Reliures du XVIe siecle provenant des Grands ateliers Parisiens. Reliures Lyonnaises a plaques. Reliures decorees de XVIIe et XVIIIe siecles. Livres aux armes. Paris, Ader Tajan, 1993. Broche. N.p. Ills. Auction 4 Juin 1993. 130 items. xB 2789 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque de Colonel Daniel Sickles. Tresors de la Litterature Francaise du XIXe Siecle. Livres et Manuscrits. Premiere partie. Paris, Drouot-Montaigne, 1989. Broche. N.p. Ills. Avec Planches. Auction 20-21 Avril 1989. 245 items. xB 2854 15.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque de Genealogie & Heraldique provenant de la collection des viscomtes de .... Premiere partie Belgique. Bruxelles, Eric Speeckaert, 1998. Or. wrappers. N.p. Ills. Auction 13 Juin 1998. 354 items. xB 2825 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Editions Originales Modernes. Grands Papiers. Manuscrits, Letteres et envois autographes. Huitieme partie. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1991. Broche. N.p. Ills. Auction 30-31 Mai 1991. xB 2866 7.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Editions Originales Modernes. Grands Papiers. Manuscrits, Letteres et envois Autographes. Sixieme partie. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1991. Broche. N.p. Ills. Auction 7-8 Fevrier 1991. xB 2867 7.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Editions Originales Modernes. Grands Papiers. Manuscrits, Letteres et envois Autographes. Cinquieme partie. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1990. Broche. N.p. Ills. Auction 20-21 Novembre 1990. xB 2869 7.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XX Siecles. Livres et Manustrits. Neuvieme Partie. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1991. Broche. N.p. Ills. Auction 7 Juin 1991. xB 2860 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Septieme partie. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1991. Broche. N.p. Ills. Auction 15 Mars 1991. xB 2862 15.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Onzieme partie. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1992. Broche. N.p. Ills. Auction 18 et 19 Fevrier 1992. xB 2863 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1993. Broche. N.p. Ills. Auction 18 et 19 Mars 1993. xB 2864 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Dixieme partie. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1991. Broche. N.p. Ills. Auction 23 Octobre 1991. xB 2865 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe siecles. Livres et Manuscrits. Vingt et unieme partie. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1997. Broche. N.p. Ills. Auction 14, 15, 16 Avril 1997. xB 2870 7.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe siecles. Livres et Manuscrits. Vingtieme partie. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1996. Broche. N.p. Ills. Auction 15, 16 et 17 Avril 1996. xB 2871 7.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Tresors de la letterature Francaise. Livres et Manucrits, Deuxieme partie. Paris, 1989. Broche. 575 items + plaches + index. Vente a Paris les Mardi 28 et Mercredi 29 Novembre 1989. xB 2041 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Tresors de la Litterature Francaise des XIVe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Quatrieme partie. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 1990. Broche. N.p. Ills. Auction 9 et 10 Novembre 1990. xB 2861 15.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Docteur Robert Fleury. Livres anciens, Editions originales romantiques. Heredia et sa famille. Editions originales modernes. Livres scientifiques, principalement medicaux. Affiches publicitaires pharmaceutiques. Premiere partie. Paris, Etude Tajan, 1997. Bound. N.p. Ills. Auction 17-18 Avril 1997. 810 items. xB 2846 15.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque du Professeur Millot. Litterature de XXe siecle Surrealisme. Importants Livres et Manuscrits. Correspondances, epreuves corrigees, editions originales de Andre Breton, Albert Camus, Rene Char, Paul Eluard, Andre Gide, Jean-Paul Sartre, Paul Valery. Paris, Ader Picard Tajan, 1991. Broche. N.p. Ills. Auction 15 juin 1991. 332 items. xB 2797 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque Gastronomique du Comte Emmanuel d'Andre. Paris, Pierre Berge, 2006. Broche. 144 p. Ills. Auction 24 et 25 Avril 2006. xB 2859 15.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque Jacques Fourgerolle. Paris, Piasa, 2003. Broche. 74 p. Ills. Auction 29 Octobre 2003. 213 items. xB 2844 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque Jean Lanssade. Litterature du XIXe Siecle. Premiere partie. Paris, Drouot, 1993. Broche. N.p. Ills. Auction 26 Novembre 1993. 161 items. xB 2845 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque Jean Meyer. Classiques Francais. Editions originals et editions collectives de Corneille, Moliere, Racine, La Bruyere, Marivaux, Scarron, Balzac, Flaubert, Hugo, Stendhal. Premiere partie. Paris, Etude Tajan, 1996. Broche. N.p. Ills. Auction 20 Mai 1996. 155 items. xB 2848 10.00 x

CATALOGUS. Bibliotheque Kieffer. Rene Kieffer 1875-1963. Michel Kieffer 1916-1991. Livres illustres du XXe siecle avec stuites, dessins et aquarelles. Surrealisme, Reliures decorees, Societes de Bibliophiles, Ex-Libris, Menus decores. Paris, Picard Audap Solanet, 1999. Broche. 62 p. Ills. Auction, 19 octobre 1999. 240 items. xB 2785 10.00 x

CATALOGUS. Boekveilingcatalogus, 1 mei 1947. / De Amsterdamsche Veiling. De Amsterdamsche Veiling, [1947]. Oorspr. omslag, 50 p. Alles reilt weer, alles zeilt weer, alles veilt weer. 794 items. Boeken waaronder zowel belletrie als wetenschappelijk werk, modern en anitiquarisch. xT 4488 9.00 x

CATALOGUS. Catalgue de Livres du XVe au XXe siecle. Paris, Camille sourget, 2006. Broche. 134 p. Ills. Avec Liste de Prix. Sale Catalogue from Stock. 55 items. xB 2878 12.00 x

CATALOGUS. Catalogue de Livres du XVIe au XXe Siecles. Paris, Camille Sourget, 2006. Broche. 100 p. Ills. Avec liste de prix. Sale Catalogue 40 items from stock. xB 2894 10.00 x

CATALOGUS. Catalogue of 250 Rare and Important Printed Books and Manuscripts. IJmuiden/Houten, Asher/Forum, 2002. Or. wrappers. 148 p. Ills. Sale catalogue. Including Architecture, Atlases, Botany, Colour Plate Books, Early Printing, Emblems, Militaria, Natural History, Religion, Travel and Voyages. xB 2884 10.00 x

CATALOGUS. Catalogue of The John Lyle Collection of Books on Food and Drink. London, Bloomsbury Book Auctions, 2003. Or. wrappers. 75 p. Ills. Auction 5 June 2003. 329 items. xB 2807 10.00 x

CATALOGUS. Catalogus der tentoonstelling van boeken gedrukt door Leon Pichon te Parijs. Februari 1926. Haarlem, Museum voor Kunst-Nijverheid, 1926. Oorspr. omslag. [16] p. - xT 4770 10.00 x

CATALOGUS. Catalogus schoolboekuitgevers. 's-Gravenhage, De Nederlandsche Uitgeversbond, 1932. Gebonden. N.p. Ills. Uitgave van de Groep Schoolboekuitgevers van de Nederlandsche Uitgeversbond. 22 Uitgevers. xT 1280 45.00 x

CATALOGUS. Catalogus van de Amsterdamsche Leesbibliotheek, Vrolikstraat 120, Amsterdam-Oost. Amsterdam, [ca. 1935]. Oorspr. omslag. Voorwaarden: Inschrijfgeld f 0,10. Het leesgeld bedraagt 7 cent per deel en per week. Voor vier deelen tegelijk 25 cent per week. xT 7942 15.00 x

CATALOGUS. Catalogus van de tentoonstelling Het Oude Boek. 15-30 september 1936. Amsterdam, Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren, 1936. Oorspr. omslag. 30 p. + afbeeldingen. - xR 2263 10.00 x

CATALOGUS. Catalogus van de Uitleenbibliotheek van het Instituut voor Handelswetenschappen te Leiden. Leiden, z.j. Oorspr. omslag. 177 p. - xB 4882 10.00 x

CATALOGUS. Choix de 150 Livres ou Autographes 1501-1951. Ranges pas ordre chronologique. Paris, Librairie Henner, z.j. Broche. 160 p. Ills. Sale catalogue 47, 149 items from stock. xB 2895 10.00 x

CATALOGUS. Christophe Colomb et les Premiers voyageurs en Amerique. Collection M.C. Paris, Ader Tajan, 1992. Broche N.p. Ills. Auction 30 Mars 1992. 72 items. xB 2832 12.00 x

CATALOGUS. Classics of Medicine & Science: From Alchemy to Computers. With 132 illustrations. San Francisco, Jeremy Norman & Co., 1994. Or. wrappers. 128 p. Stock Catalogue 28, 156 items. xB 2780 10.00 x

CATALOGUS. Collection d'autographes de Madame Dina vierny. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, 1996. Broche. 100 p. Ills. Auction 28 Octobre 1996. 157 items. xB 2808 10.00 x

CATALOGUS. Collection Gildas Fardel. Paris, Y.M. Le Roux & C. Morel, 1999. Broche. 176 p. Ills. Auction 1er, 2 et 3 December 1999. 667 items. xB 2793 10.00 x

CATALOGUS. Collection R.G. Lettres et Manuscrtis, Autographes, Livres, Portraits. Paris, Laurin, Guilloux, Buffetaud, 1996. Broche. N.p. Ills. Auction 19-20 Juin 1996. 505 itmes. Condorcet. Revolution, Napoleon et son temps. xB 2782 10.00 x

CATALOGUS. Collections Le Tallec. Autographes, Litteraires, Livres anciens et modernes. Paris, Ader Picard Tajan, 1990. Broche. 58 p. Ills. Auction 6 Novembre 1990. 187 items. xB 2804 10.00 x

CATALOGUS. De best verzorgde boeken 1986. / The best book designs 1986. Amsterdam, CPNB, 1987. Gebonden. Ills. Zestien jaar na de laatste jurering. xK 8319 21.00 x

CATALOGUS. De best verzorgde boeken 1990. / The best book designs 1990. Catalogus. Amsterdam, CPNB, 1991. Large Paperback. 112 p. Ills. - xK 9032 21.00 xx

CATALOGUS. De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus. Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, 1973. Oorspr. omslag. 588 p. Ills. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I. xH 0126 50.00 x

CATALOGUS. De vuile vingers van de Fiscus en de opkomst van de moderne pers. Rotterdam, Historisch Museum, 1969. Geniet. 32 p. Ills. Catalogus 31 mei - 31 juli '69. xM 3347 7.00 x

CATALOGUS. From Ptolemy to Stuyvesant. One hundred fine Printed Books, Atlases, Bindings, Manuscripts, Drawings & Miniatures. Houten, Forum, 2006. Or. wrappers. 180 p. Ills. Recent acquisitions and selection form our stock catalogue 109. xB 2798 10.00 x

CATALOGUS. Gastronomie et Oenologie. bibliotheques E. Cebe-Greven et C. Genin et a dovers amateurs. Paris, Loudmer, 1997. Broche. N.p. Ills. Auction 16 Octobre 1997. xB 2887 12.00 x

CATALOGUS. Gheraert Leeu, meesterprenter ter goude, 1477-1484. Gouda, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, 1992. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. Tentoonstelling 19 december 1992 - 21 februari 1993. xB 6124 12.00 x

CATALOGUS. Handschriften en gedrukte werken over de geschiedenis van de Nederlanden 1475-1600. Brussel, KB, 1962. Oorspr. omslag. XIV + 103 p. + 66 platen. Tentoonstelling t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie en van de viering van het tweede Lustrum van het Oosterijks-Belgisch cultuureel akkoord. xR 0175 20.00 x

CATALOGUS. Heinrich Heine in seiner Zeit zu unserer Zeit. Gemeinschaftskatalog der Antiquariate Sussane Koppel, Hamburg, Hartmut Erlemann, Amsterdam in Zusammenarbeit mit dem Heinrich-Heine-Institut, Dusseldorf 17.9 - 15.10.1989. Hamburg/Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag. 67 p. Ills. - xR 4627 10.00 x

CATALOGUS. Heritage Book Shop, Inc. Thirtieth Anniversary. Los Angeles, Heritage Book Shop. z.j. Or. wrappers. 40 p. Ills. Stock catalogue 195. 50 items. xB 2794 10.00 x

CATALOGUS. Het geillustreerde boek 1450-1850. Tentoonstelling Amsterdam, Stedelijk Museum 19 juni tot 10 juli 1954. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1954. Oorspr. omslag. 60 p. + 16 p. Illustraties. Uit het bezit van leden der Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren. xB 8555 7.50 x

CATALOGUS. Het Geillustreerde Boek in het westen van de vroege middeleeuwen tot heden. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1977. Large Paperback. X + 244 p. + 131 afbeeldingen. - xR 8864 12.50 x

CATALOGUS. Het Nederlandse Boek 1300-1800. 's-Gravenhage, Gemeentemuseum, 1950. Ingenaaid. 112 p. + Ills. Tentoonstelling van 29 juli tot 25 september 1950. xH 6728 15.00 x

CATALOGUS. Important Emblem Books from the Collection of John Landwehr. London, Bloomsbury, 2006. Or. Wrappers. 66 p. Ills. Auction: Wednesday 15 th November 2006. xL 8163 10.00 xx

CATALOGUS Jan ten Brink Gerritsz., J. ten Brink Gz. en J. de Vries, Ten Brink & De Vries : 1785 - 1 Mei - 1885 [met een inleiding van R.W.P. de Vries]. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 16 + 64 p. Met twee portretten en handtekeningen. Gedenkschrift bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van de boekhandel. xT 4251 20.00 x

CATALOGUS. Kroniek voor letterlievenden lezer. Onder redactie van Alfred Kossmann. Huisorgaan van den Uitgever Ad. Donker, Rotterdam. April 1946, nr. 1. Rotterdam, 1946. Geniet. 16 p. Ills. - xR 4485 12.50 x

CATALOGUS. Kroniek voor letterlievenden lezer. Onder redactie van Alfred Kossmann. Huisorgaan van den Uitgever Ad. Donker, Rotterdam. September 1946, nr. 2. Rotterdam, 1946. Geniet. 16 p. Ills. - xR 4563 10.00 x

CATALOGUS. Les Velins de Poiteau et Turpin les Fruits 1804-1809. D'un collection privee Europeenne. / From a private European collection. 421 original watercolors on vellum signed and executed between 1804 and 1809 for the most beautiful book on fruit. Paris, Pierre Berge, 2006. Reliuere. 125 p. Ills. Auction 7 Decembre 2006. xB 2815 15.00 x

CATALOGUS. Livres de Science & d'Art. Collection initiee par Jean-Michel Cantacuzene ancien directeur scientifique au Centre National de la Recherche Scientifique. Paris, Drouot-Richelieu, 1996. Broche. N.p. Ills. Auction 27 Novembre 1996. 76 itmes. xB 2849 10.00 x

CATALOGUS. Livres francais provenant de la Bibliotheque des Rois et Princes de Honovre. Paris, Pierre Berge, 2006. Broche. 74 p. Ills. Autction 18 Octobre 2006. 216 itmes. xB 2787 10.00 x

CATALOGUS. Livres, illustres, reliure. Editions originales, manuscrits. Collection d'un amateur, 1ere partie. Paris, Pierre Berge, 2005. Broche. 239 p. Ills. Auction 14-15 Avril 2005. 406 items. xB 2788 10.00 x

CATALOGUS. Livres Precieux du XVe au XIXe Siecle. XXIIe Biennale des antiquaires Paris. Carrousel du Louvre. Paris, Bernard & Stephane Clavreuil, 2004. Bound. 120 p. Ills. - xB 2851 10.00 x

CATALOGUS. Papier / Kunst. De onbegrensde mogelijkheden. Delft, Het Prinsenhof, 1986. Twee delen in. 36 + 24 p. Ills. De eerste uitreiking van de Buhrmann-Ubbens Papierprijs. Tentoonstelling 26 maart 1986 / 19 mei 1986. xL 4037 10.00 x

CATALOGUS. Publieke verkooping 6-13 november 1923 door de veilinghouders H.G. en G.Theod. Bom & Zoon in het lokaal Warmoesstraat 35. Amsterdam, 1923. Oorspr. omslag, 128 p., 3378 items. Boekenmagazijn H.G. Bom 2e gedeelte. Bibliotheek Dr. C.N. v.d. Poll, vrouwenarts. xT 4721 12.00 x

CATALOGUS. Raccolta di Edizinoni Pregiate. Dal XV al XX Secolo. Milano, Libreria Antiquaria Rovello, 1994. Or. wrappers. 88 p. Ills. Stock catalogue. 181 items. xB 2792 10.00 x

CATALOGUS. Schone Bucher aus funf Jahrhunderten. Cinq Siecles de Beaux Livres. Five Centuries of Fine Books. Zurich, Adrian Fluhmann, 1995. Or. Warappers. 176 p. Ills. Stock Catalogue 4. 100 items. xB 2781 10.00 x

CATALOGUS. Schone Bucher aus funf Jahrhunderten. Five Centuries of Fine Books. Zurich, Adrian Fluhmann, 1997 Bound. 130 p. Ills. Sale Catalgue 6. 107 items from stock. xB 2890 12.00 x

CATALOGUS. Schone Bucher des 15. bis 20. Jahrhunderts. Katalog 921. Basel, Erasmushaus, 2006. Large Paperback. 100 p. Ills. - xB 6039 15.00 x

CATALOGUS. Science and Medicine. London, Simon Finch, 2002. Or. wrappers. 180 p. Ills. Sale catalogue 52 from Stock. 250 itmes. xB 2873 15.00 x

CATALOGUS. Tentoonstelling van De Olm tot De Roos. Haarlemsche Vleeschhal, 1952. Oorspr. omslag, 27 p. Elseviriana, Gravures uit de 17e eeuw, 50 best verzorgde boeken 1951, Werkmanprijs-Collectie Werkman, Ex Libris, boekbanden, 25 beste Deense Boeken 1949, Deense boekomslagen, Uigaven Stichting De Roos Uitgaven Ned. Ver. voor Druk- en Boekkunst. Bijgesloten flyer van de tentoonstelling. xT 1507 10.00 x

CATALOGUS. The Byron Reed Collection of Important American Coins and Manuscripts. New York, 1996 Bound dust jacket. 251 p. Illustrations. Sold by the City of Omaha to Benefit the Western Heritage Museum. Auction October 1996 at Christie's New York. xL 7855 40.00 x

CATALOGUS. The Library of the late M.F.d.C. Sciences. Art & Architecture including Fortification. Savonaroliana. Lugano, Guido Craveri, 1995. Or. wrappers. N.p. Ills. Auction 19th June 1995. 413 items. xB 2823 10.00 x

CATALOGUS. Un Cabinet d'amateur a la fin du XVIIIe Siecles: Le Marquis de Mejanes Bibliophile. Aix en Provence, Cite du Livre, 2006. Broche. 71 p. + Index Ills. L'Exposition Une passion en Lumieres: le Marquis de Mejans et ses Livres du 2 au 30 Septembre 2006. xB 2880 12.00 x

CATALOGUS. Un Choix de Beau Livres. Rome, Fiammetta Soave, z.j. Broche. 87p. + VIII Planche. Ills. Catalogo pubblicato per la IIeme Foire Internationale du Livre Ancien, Parigi. 111 items. xB 2891 10.00 x

CATALOGUS. Une affaire de gout. Catalogue d'une jolie collection de livres et documents anciens gastronomiques oenologiques ou se rapportant a la nourriture. Paris, Coulet & Forgeot, 2002. Or. wrappers. N.p. Ills. Stock catalogue. 64 items. xB 2847 10.00 x

CATALOGUS. Une Bibliotheque Contemporaine. 850 Livres illustres depuis 1949. Livres, objects, Livres d'artistes exemplaires uniques reliures. Paris, Guy Loudmer, 1990. Bound. N.p. Ills. Auction 20 Octobre 1990. xB 2824 10.00 x

CATALOGUS. Une Bibliotheque Litteraire. Livres et Manuscrits du XIVe au XXe siecle. Paris, Pierre Berge, 2006. Broche. 124 p. Ills. Auction 7 Avril 2006. xB 2858 10.00 x

CATALOGUS. Vijf jaar aanwinsten 1969-1973. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1975. Large Paperback. 508 p. Ills. Tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, van 18 januari tot i maart 1975. xK 4460 13.50 xx

CATALOGUS. Visuele vacantie verleiders. Touristische affiches 1897-1967. Delft, Museum Het Prinsenhof, 1968. Oorspr. omslag. 30 p. Ills. Tentoonstelling 25 november - 5 februari 1968. xB 2710 10.00 x

CATALOGUS 124. Verluchte handschriften uit de Nederlanden tot 1550 uit Nederlands bezit. Gemeentemusea van Amsterdam/Willet Holthuijsen, 1955. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. Tentoonstelling 20-12-'54 - 27-02-'55. xB 9954 7.50 x

[CATALOGUS] DEBOUTTE, A. e.a. Sint Lutgart. Patrones van Vlaanderen. Twee delen. Brugge 1974. Ingenaaid. 77 + 31 p. Ills. Tentoonstelling Brugge 17-25 augustus 1974. Deel 2: De handschriften. xH 1838 16.00 x

CATALOGUS. EKKART, R.E.O. Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550. 's-Gravenhage, Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, 1979. Or. omslag. 72 p. Ills. Tentoonstelling 4 oktober 1979 tot en met 12 januari 1980. xR 9160 10.00 x

CATALOGUS PRISMA. Duizend-en-een pocket voor het grijpen. Utrecht, 1964. Geniet. 31 p. Ills. - xR 5204 8.00 x

CATALOGUS PRISMA. Prisma. Het Nederlandse pocketboek, honderden pockets waaronder Aula, Marka, Pictura e.a. November 1963. Utrecht, 1963. Geniet. 31 p. Ills. - xR 5203 8.00 x

CATALOGUS TENTOONSTELLING. De best verzorgde 50 boeken van het jaar 1965. Amsterdam, VBBB/CPNB, 1965. Or. omslag. Ills. 75 p. Jury-rapport en catalogus. xB 3743 15.00 x

CATALOGUS TENTOONSTELLING. De best verzorgde vijftig boeken 1991. Amsterdam, CPNB, 1992. Oorspr. omslag. Gebonden met schroeven, Ills. 140 p. Bijgevoegd twee kaarten en een krantenartikel. xH 9301 22.50 x

CATALOGUS TENTOONSTELLING. De best verzorgde vijftig boeken 2005. / Panorama van twintig jaar best verzorgde boeken 1986 t/m 2005. Amsterdam, CPNB, 2006. Gebonden, Ills., 215 + 24 p. Catalogus. xT 6274 17.50 x

CATALOGUS TENTOONSTELLING. De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1950. Amsterdam, CPNB, 1950. Or. omslag. XIII + 71 p. Ills. Catalogus en verslag van de jury. xH 9292 15.00 x

CATALOGUS TENTOONSTELLING. De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1961. Amsterdam, VBBB/CPNB, 1961. Or. omslag. Ills. 138 p. Jury-rapport en catalogus. xB 3745 15.00 x

CATALOGUS TENTOONSTELLING. De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1962. Amsterdam, VBBB/CPNB, 1962. Or. omslag. Ills. 140 p. Jury-rapport en catalogus. xB 3744 15.00 x

CATALOGUS TENTOONSTELLING. De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1963. Amsterdam, CPNB, 1963. Or. omslag. 144 p. Ills. Jury-rapport en catalogus. xH 9296 15.00 x

CATALOGUS TENTOONSTELLING. De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1966. Amsterdam, CPNB, 1966. Or. omslag. Ills. Jury-rapport en catalogus. xW 6055 15.00 x

CATALOGUS TENTOONSTELLING. De bestverzorgde vijftig boeken van het jaar 1954. Amsterdam, VBBB/CPNB, 1954. oblong, Oorspr. omslag Ills. Juryrapport en catalogus. Omslag verkleurd. xH 9294 15.00 x

CATALOGUS URSUS BOOKS. Connoisseurship and the Arts. New York, Ursus Rare Books, 1997. Or. wrappers. N.p. Ills. + Price list. - xB 3874 15.00 x

CHAMBERS, David. Joan Hassall. Engravings & Drawings. Pinner Private Libraries Association, 1985. Bound. LXII + 160 p. Ills. With an introductory memoir by Joan Hassall and an appreciation of her technique by George Mackley. xK 1778 35.00 x

CHAPPELL, Warren. The Living Alphabet. The University Press of Virginia, Charlotsville 1980. Oblong Ills. 50 p. Printed in black and red and set in Trajanus type. - xB 2465 9.00 xx

CHENERY, William L. Freedom of the Press. New York, Harcourt, Brace, 1955. Bound. 256 p. - xW 4600 10.00 x

CHIERA, Edward. Zij schreven op klei. Wat de Babylonische spijkerschrifttabletten ons vertellen. Voor Nederland vertaald en bewerkt door Jojannes de Groot. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Gebonden. 176 p. Ills. - xMK 0048 10.00 x

CHRISTIAN, Arthur. Debuts de l'imprimerie en France. L' Imprimerie Nationale. L' Hotel de Rohan. Imprimerie Nationale Paris 1905. Or. wrappers Ills. unopened XXIV + 345 p. very good copy of a nice production xK 7407 90.00 x

CHRISTIANSEN, Broder en Eli Carnap. Nieuwe grondslagen der Graphologie. Vertaald door X. Munninghoff. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1933. Ingenaaid. 114 p. Ills. - xM 5081 7.00 x

CHRISTIANSEN, Poul A. (ed.). Salomon's Song of Songs. Drawings by Ib Spang Olsen. XVth Congress of the International Association of Bibliophiles Copenhagen 1987. Or. wrappers. Private edition: 300 copies. Met aanbiedingskaartje. xL 8547 25.00 xx

CHRISTIE'S. Bibliotheque d'un Grand Amateur Europeen. Paris, Christie, 2006. Broche. 210 p. Ills. Auction 23 Mai 2006. xB 2856 15.00 x

CHRISTIE'S. Books form The Estate of Harry A. Levinson, including reference and remaining stock, Early printed books and Science & Medicine, Occult, Magic & Witchcraft. New York, Christie, 1996. Or. wrappers. 70 p. Ills. Auction 9 October 1996. 492 items. xB 2786 10.00 x

CHRISTIE'S. Collection Personnelle Rosabianca et Albert Skira. Geneve, Christie, 1999. Broche. 127 p. Ills. Auction 19 Mai 1999. xB 2889 12.00 x

CHRISTIE'S Highly Important Printed Books and Manuscripts. Auction 23 June 1993. Christie's London 1993. Or. wrappers Ills. 288 p. 252 items [beautiful catalogue] xK 7424 20.00 x

CHRISTIE'S. Important Early Printed Books. Illustrated Books and Illuminated Manuscripts. Including The Wurzburg Schottenkloster Spencer Liverpool Copy of the 36 - Line Bible. Heldenbuch, Strassburg 1480. London, christie, 1991. Or. wrappers. 90 p. Ills. Auction 27 November 1991. 50 items. xB 2811 10.00 x

CHRISTIE'S. Medicine, Science and Travel Books. The Property of a French Collector. New York, Christie, 1999. Or. wrappers. 93 p. Ills. Auction 9 June 1999. xB 2879 12.00 x

CHRISTIE'S Medieval and Illuminated Manuscripts, Valuable Printed Books, Autograph Letters and Manuscripts. Auction 28 November 1990. Christie's London 1990. Or. wrappers Ills. 179 p. 306 items [beautiful catalogue] cover slightly folded xK 7425 16.00 x

CHRISTIE'S Medieval and Illuminated Manuscripts, Valuable Printed Books, Autograph Letters and Manuscripts. Auction 7 December 1988. Christie's London 1988. Or. wrappers Ills. 176 p. 256 items [beautiful catalogue] xK 7422 18.00 x

CHRISTIE'S. Napoleonica. Sold to Benefit the Western Reserve Historical Society. New York, christie, 1998. Or. wrappers. 71 p. Ills. auction 19 May 1998. xB 2841 10.00 x

CHRISTIE'S. Printed Books and Manuscripts. Including Americana and fine Press Books. Buffalo Society of Natural Sciences. The Late Robert W. Gibbs. The Collection of Dr. Frank stanton. Western Reserve Academy. New York, Christie, 1997. Or. wrappers. 140 p. Ills. Auction 21 April 1997. 156 item. xB 2800 10.00 x

CHRISTIE'S Printed Books and Manuscripts. Including Americana, Atlases, Navigation and Voyages. Auction 8 november 1996. Christie's New York 1996. Or. wrappers Ills. 180 p. 201 items [beautiful catalogue]. xK 7428 18.00 x

CHRISTIE'S. Printed Books from the Library of Robert A. Hefner III. Americana from the Forbes Magazine Collection. New York, christie, 1996. Or. wrappers. 222 p. Ills. Auction 17 May 1996. xB 2857 20.00 x

CHRISTIE'S. The Einstein Family Correspondence including the Albert Einstein-Mileva Maric Love Letters. New York, Christie, 1996. Or. wrappers. 106 p. Ills. Auction 25 November 1996. 115 items. xB 2805 10.00 x

CHRISTIE'S. The Einstein-Besso Working Manuscript. A Crucial Stage in the Development of the General Theory of Relativity. New York, Christie, 1996. Or. wrappers. 30 p. Ills. Auction 25th November 1996. xB 2783 10.00 x

CHRISTIE'S. The Estelle Doheny Collection from The Edward Laurence Doheny Memorial Library St. John's Seminary, Camarillo, California. Part I: Fifteenth-Century Books including The Gutenberg Bible. New York, Christie's, Manson & Woods, 1987. Bound. 304 p. Sale was held on Thursday, October 22, 1987. xK 1770 45.00 x

CHRISTIE'S The G. - Albert Petit Collection of Angling Books. London, Christie, 1999. Or. wrappers. 60 p. Ills. Auction 8 October 1999. 231 items. xB 2803 10.00 x

CHRISTIE'S. The Gutenberg Bible. The Property of The General Theological Seminary New York City. New York, Christie's, 1978. Bound dustjacket. 26 p. Folding color frontispiece. Auction Friday, April 7, 1978. xB 3661 15.00 x

CHRISTIE'S. The Norman Flayderman Collection of The Lincoln Assasination and Other Americana. New York, Christie, 2000. Or. wrappers. 58 p. Ills. Auction 12 september 2000. 143 items. xB 2813 10.00 x

CHRISTIE'S. The Remaining Books form the Library of Harrison D. Horblit. New York, Christie, 1994. Or. wrappers. N.p. Ills. Auction February 16, 1994. 330 items. xB 2806 10.00 x

CHRISTIE'S. The Russian Library of an American Collector, comprising Literature, Travel, History, Theology etc. New York, Christie, 1994. Or. wrappers. N.p. Ills. Auction June 8, 1994. 348 items. xB 2799 10.00 x

CHRISTIE'S. The Spiro Family Collection. Part I: English Historical Documents and Letters. London, Christie, 2003. Or. Wrappers. 114 p. Ills. Auction 3 December 2003. 165 items. xB 2828 10.00 x

CHRISTIE'S The Stock of H.D. Lyon. London, Christie's, 2005. Or. wrappers. 80 p. Ills. Auction 5 May 2005. 391 items. xB 3223 10.00 x

CHRISTIE'S. The Warner Prins Collection of Hebrew and Judaic Books. New York, Christie, 1995. Or. wrappers. N.p. Ills. Auction 6 December 1995. 225 items. xB 2837 10.00 x

CHRISTIE'S Valuable Continental Books and Fine Bindings. Auction 3 April 1996. Christie's London 1996. Or. wrappers Ills. 164 p. 264 items [beautiful catalogue] xK 7423 18.00 x

CHRISTIE'S Valuable Illuminated Manuscripts, Printed Books and Autograph Letters. London, 1999. Or. Wrappers. 214 p. Ills. London, Wednesday 2 June 1999. xK 7491 10.00 x

CHRISTIE'S AMSTERDAM Judaica. Amsterdam, Christie's, 1991. Large Paperback. 130 p. Ills. Auction: Wednesday 19 june 1991. 478 items. xB 4914 10.00 x

CHRISTIE'S NEW YORK. The Collection of Rene Gaffe. Property from the Estate of Madame Rene Gaffe. New York, Christie's, 2001. Bound dust jacket. 120 p. Ills. Auction 6 November 2001. xB 4931 10.00 x

CHRISTIE'S ROMA. Libri, Autografi e Stampe. Roma, Christie's, 2000. Large Paperback. 106 p. Ills. Auction: 14 june 2000. 525 items. xB 4913 10.00 x

CIRKER, Blanche (ed.). 1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his school. With an introduction by Robert Hutchinson. New York, Dover, 1962. Paperback. 247 p. - xB 8958 16.00 x

CLAIR, C. A Chronology of Printing. London, Cassell, 1969. Bound dust jacket. 228 p. cover waterstained, inside good xW 8394 65.00 x

CLAIR, C. Christopher Plantin. London, Cassell & Company, 1960. Bound dust jacket. XV + 302 p. Ills. xW 8395 54.00 x

CLARKE, Tom. Northcliffe in history. An intimate study of press power. Hutchinson & Co. London etc. z.j. Bound dust jacket 216 p. dust jacket bit worn xK 4440 12.00 x

CLIFFE, Henry. Lithography. London, Studio Vista, 1965. Bound dust jacket, Ills., 96 p. A Studio Handbook. Ex Libris G. de Jong. xW 9313 10.00 xx

CLOSE, Charles. The map of England or About England with an ordnance map. London, Peter Davies, 1932. Bound dust jacket. 166 p. With eight Illustrations. xM 5082 9.00 x

CLOSSON, Hermann. L'office de l'etoile. Traduit du latin par [Hermann Closson] d'un manuscrit provenant de l'Abbaye de Munsterbilsen (Limbourg) et conserve dans la Bibliotheques des Bollandistes a Bruxelles. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1947. Broche. [15] p. - xB 5780 10.00 x

CNOSSEN, T. Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1943. Oorspr. omslag. 55 p. Ills. Serie voor het Middenstandsdiploma. xR 7081 15.00 x

COCKX-INDESTEGE, Elly. Fernand Baudin. Typograaf-Typographiste-Book Designer. De Buitenkant Amsterdam 2002. Gebonden Ills. 244 p. Bibliografie van zijn geschriften. Inventaris van het typografisch oeuvre. xB 4003 20.00 x

COCKX-INDESTEGE, Elly / NAVE, Francine de (eds.). Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd. Gemeentekrediet Brussel 1989. Ingenaaid Ills. 192 p. Catalogus bij de tentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus 1989 xH 7061 25.00 x

[COHEN]. Omslag voor de afleveringenreeks van Vliegen, W.H., Die onze kracht ontwaken deed. los katern van 48 pagina's van het boek van Vliegen met omslag Fre Cohen ontwierp tevens het advertentiekader voor de binnenomslag "uit de boekenwereld". Van Dam/Van Praag 23. xT 5147 7.00 xx

COHEN, Colin. Watermark 74, Handbook of an Exhibtion organised by Wiggins Tearpe (Mill sales). London Wiggins Teape Ltd. 1974. Softcover Historical account of papermaking, short account of Wiggins Teape and many illustrations including a number of watermarks. Binding is 8vo., stiff paper wrappers. (32) pages. - xL 4151 10.00 xx

COHEN, Fré. Amsterdam. Feestwyzer zomerfeesten ter herdenking van het 300-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam 11 juni-5 juli 1932. Gemeente Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag, Ills., [34 p.] Rijk geillustreerd met zwart/wit foto's en fotomontages. Van Dam/Van Praag 487. xT 1710 150.00 x

COHEN, Fre. Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Stadsdrukkerij van Amsterdam, 1977. Oorspr. Omslag. 60 p. Ills. Uitgegeven t.g.v. van de Fre Cohen-tentoonstelling in het Amstelpark te Amsterdam september 1977. Met bijdragen van Dick Dooijes, Bert Drukker, Dolf Stork. xR 5291 20.00 x

COHEN, Fré (ed.). Ic sie des meyen schijn. Een nieu liedt-boecxken van mey ende minne. Int welcke staen veel schone leysenen ende amoreuse liedekens. Bi een vergadert, uetghescreven ende verciert door Fre Cohen. Met eene corte inleidinghe van Willem Pyper. Gheprint ende uetghegheven int jaer MCMXXXVIII 't Amsteldam opten Heeckelvelde. [Arbeiderspers, 1938]. Perkamenten band, Ills., 50 p. Collectie volksliedjes. Perkamenten bandje gaapt enigszins. Van Dam/Van Praag 634. xT 5704 25.00 x

[COHEN] SPRUIJT, G.C. Schiphol Centrale Luchthaven. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1938. Oorspr. omslag. 40 p. Met twee uitklapbare kaartjes van Fre Cohen. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 9224 30.00 x

COLLIER, David & Kay Floyd. Desktop Publishing source book. Ready-to-use Layouts and Ideas for dtp users. London, Headline Books, 1989. Bound dust jacket. 143 p. Ills. A Quarto Book. xH 7672 15.00 x

COLLINS, F. Howard. Authors and Printers Dictionary. Oxford University Press, London etc., 1973. Eleventh edition, revised by Stanley Beale, Cloth XXI + 474 p. - xB 8041 10.00 x

COLLINS, F. Howard. Authors and Printers Dictionary. A guide for authors, editors, printers, correctors of the press, compositors and typists. Oxford University Press, London etc., 1965. Tenth edition, revised, Cloth XV + 442 p. - xB 8040 10.00 x

COLOM, J.A. De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis. Groningen, Noorderbroek, 1987. Gebonden. 50 p. Ills. - xW 2093 10.00 x

CONIJN, H. De reclame in een notedop. Utrecht, De Hanze, 1928. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xR 7080 10.00 x

CONSTANTIJN HUYGENS INSTITUUT. Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis. Den Haag, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1993. Oorspr. omslag 94 p. Ills. - xB 3881 10.00 x

CORON, Antoine. (ed.). Actes Du XVII Congres Internationale de Bibliophilie. Transactions of the 17th International Congress of Biliophiles. Paris, 1991. Paperback. 170 p. Illustrations. Paris 21-27 september 1991. xL 8914 15.00 x

COSSEE, Piet C. 50 jaar typograaf. eds. Eva Cossee en André Swertz. Utrecht, CPC & Den Haag, Meermanno, 1987. 1ste druk. Oorspr. omslag. Ills. 100 pp. Liber Amicorum met bijdragen van o.m. Henri Friedlaender, T.van Deel, Dick Dooijes en Huib van Krimpen. xH 9460 9.00 x

COSTER, Dirk. Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh. Amsterdam, C.G.C. Corvey, oktober 1958. Cahiersteek. 15 p. Ills. Het model voor den uitgever [114]. - xT 5469 9.00 x

COSTER, W. / H.D. van der STAAK. De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989. Arnhem, Gouda Quint, 1989. Gebonden. 88 p. Ills. - xM 2925 16.00 xx

COUVEE, D.H. Van couranten en courantiers uit de zeventiende en de achttiende eeuw. Amsterdam, C.G.C. Corvey, augustus 1951. Cahiersteek. 23 p. Ills. Het model voor den uitgever [73]. - xH 9834 9.00 x

CRAIG, James. Phototypesetting. A Design Manual. Editerd by Margit Malmstrom. Watson-Gutill/ Pitman, New York London, 1978. First printing, cloth dust jacket Ills. 223 p. - xB 8036 25.00 x

CRANE, Walter. Of the decorative illustration of books old and new. Bracken Books, London, 1984. Bound dust jacket. Ills. 244 p. First published in 1896 by G. Bell & Sons. xB 6808 15.00 x

CRANE, Walter. The decorative illustration of books. Senate London 1994. Paperback Ills. 244 p. First published in 1896 by G. Bell & Sons xK 7218 9.00 x

CRESCI. A fragmentof Cresci's Essemplare. Reproduced from John Ryder's copy of the 1578 edition. Bournemouth & Poole College of Art, 1967. Oblong, wrappers, [28 p.]. This facsimile hand printed by lithography in an edtion of two hundred copies. [G. F. Cresci, Essemplare di più sorti lettere, Venetia, 1578. 1e druk Rome 1560.]. xT 5045 20.00 xx

CROES, Jan / J. Paardekooper. e.a. De ideale bibliotheek. 100 boeken die iedereen gelezen moet hebben. Amsterdam, De Bijenkorf, 1990. Oorspr. omslag. 134 p. Ills. - xL 9813 8.00 x

CROISET VAN UCHELEN, Ton. Vrienden sinds '37. Korte geschiedenis van de Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbiliotheek van Amsterdam, opgericht 1 oktober 1937. Met een lijst van de 82 aangeboden geschenken. Amsterdam, 1993. Ingenaaid. 101 p. Ills. Oplage 750 exx. xH 7566 10.00 x

CROUS, Ernst (ed.). Fraktur oder Antiqua? Zwei Berliner Beiträge zur Schriftfrage aus dem 19. Jahrhundert. Eine Beschreibung von Friedrich Nicolai und eine Denkschrift des Preussischen Staatsministers Philipp Karl Graf v. Alvensleben. Berlin, 1926. Einband, 55 S. mit 2 Porträttafeln. Nummer 201/222. Der Aufsatz von Nicolai wurde in Borgis Goethe -Fraktur, der Aufsatz von Alvensleben in Korpus Winchester Old Style auf einer Typograph-Setzmachine gesetzt. Die Einleitung wurde mit der Hand aus Korpus Tiemann-Mediaeval gesetzt. Zum Stiftungsfest des Berliner Bibliophilen-Abends am 19. Februar 1926 überreicht von Reinhold und Erich Scholem. xT 3029 120.00 x

CROUWEL, BUCH, Van CAPELLEVEEN, KLEIS & BREUGELMANS. Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende een bibliografie van de pers, najaar 1983-februari 1999. De Buitenkant/ Museum van het Boek Amsterdam/Den Haag 1999. Oorspr. omslag Ingenaaid 143 p. - xB 9243 15.00 x

CROUWEL - Van Toorn. Het debat. ZOO Producties, Amsterdam, 2008. Gebonden, Ills., 183 p. Weergave van een debat over typografie tussen Crouwel en Van Toorn in Museum Fodor te Amsterdam op 9 november 1972; geïllustreerd met vele typografische voorbeelden in kleur. xT 2162 15.00 x

CRUTCHLEY, Brooke. Preparation of manuscripts and correction of proofs. Cambridge at the University Press, 1964. Second edition Ingenaaid. 21 p. Ills. Cambridge Authors' and Printers' Guides II. xL 2059 5.00 x

CRUTCHLEY, Brooke. To be a printer. The Bodley Head, London etc., 1980. Bound dust jacket 192 p. With a dedication to Alexander [Verberne] & Tania by Lida Lopez Cardozo & David Kindersley. xB 8013 25.00 x

CUTFORTH, John. Books and Printing. Illustrations by Adrienne Kennaway. Oxford, Basil Blackwell, 1978. Bound. 60 p. Ills. Blackwell's learning Library no 100. Edited by John Cutforth and John Gagg. xH 7970 7.00 x

DAHL, Folke. Amsterdam, earliest newspaper centre of western Europe. New contributions tot the history of the first Dutch and French Corantos. The Hague, Martinus Nijhoff, 1939. Oorspr. omslag. [36] p. With plates. Reprinted form Het Boek XXV, 3. xT 1226 10.00 x

DAHL, Svend. Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface de Julien Cain. Editions Poinat Paris 1960. Seconde edition revue et augmentee Reliure Ills. 343 p. ouvrage illustre de 170 figures xB 0685 30.00 x

DAHL, Svend. Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface par Louis Barthou. Jules Lamarre Paris 1933. Broche Ills. 326 p. - xM 7978 45.00 x

DALSUM, H.A. van. Het einde van De Volkswil. Hulst, C.J. Cuijle, 1915. Oorspr. omslag. 61 p. De Volkswil. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst, richting voor waarheid en voor recht, door eigen daad en door daad van anderen, zonder aanzien van persoon of partij. xT 1977 10.00 x

DAM, P. van / H.A.P. Eijkelenboom en H. Kieviet. De herdersfluit. Jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van het bedrijf 1884-1959. N.V. Boek- en Kunstdrukkerij v/h Mouton & Co., [1959]. Gebonden 87 p. Ills. Tekeningen door Julia Braendle. De uitgave vormt de samengevoegde maart-april aflevering (nos. 18/19) van 'De Herdersfluit' personeelsblad. xK 0357 13.50 x

DAM, Peter van & Philip van Praag. Stefan Schlesinger 1896-1944. Atelier voor Reclame. Catalogue raisonne. Uniepers, Abcoude, 1997. Oorspr. omslag Ills. 128 p. - xB 8936 15.00 x

DAMME, F.W. van. Offsetdruk. Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. derde, geheel herziene druk. Gebonden. 103 p. Ills. Mijdrecht, Stichting Graphilec. De beide voorgaande drukken werden verzorgd door de heer C. Hafkamp. xH 0796 10.00 x

DAUDIN, P. Fantaisies calligraphiques chinoise. S.I.L.I, Saigon, 1944. Oorspr. omslag, Ills., 21 p. Extrait du Bulletin de la Societedes Etudes Indochinoises xT 8125 9.00 x

DAUDT, H. / F. Bergsma / F. Kempers en E.Z.R. Cohen. (eds.). Selectiviteit in de massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan M. Rooij. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1971. Gebonden S.O. 258 p. Ills. T.g.v. van zijn afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam. xK 5818 12.00 x

DAUGHERTY, James. Poor Richard illustrated with lithographs in two colors by the author. New York, Viking Press, 1949. third printing. Bound. 160 p. About Benjamin Franklin. xW 8686 9.00 x

DAVID, Ismar. Our Calligraphic Heritage. The Geyer Studio Writing Book. Geyer Studio, New York 1979. Three volumes in one. Booklet 38 p. + 17 folded sheets with historic lettering styles + 17 single sheets with applications of these styles. The whole housed in custom-designed wood frame box with snap clasp, covered in buckram and stamped with title in gilt. The box unfolds into an easel on which to display the plates for study and practice. Signed by the artist and numbered 631/2500. xL 3429 50.00 x

DAVID, J.J. De pers. Vertaald door M.E. Barentz. Amsterdam, Cohen Zonen, [1909]. Gebonden. 111 p. De Groote Maatschappelijke Verschijnselen nr. 5. xT 2515 10.00 x

DAVIDSFONDS De Belleman van het Davidsfonds 1934, III, nr. 1. Leuven, Davidsfonds, 1934. Geniet. 31 p. Ills. Omslag Leo Meurrens. xT 4691 10.00 x

DAVIDSON, Peter. The vocal forest. A study of the context of three Low Countries printers' devices of the seventeenth century. Academic Press Leiden 1996. Ingenaaid Ills. 66 p. - xH 8215 14.00 x

DAWSON, J. & Piet CLEMENT (eds.). Gaade's Handboek voor de grafische technieken. W. Gaade Amerongen 1982. Gebonden S.O. Ills. 192 p. - xH 7571 35.00 x

DAY, Lewis F. Alte und Neue Alphabete, für den praktischen gebrauch nebst einer Einleitung über “Die Kunst im Alphabet” Hiersemann Leipzig 1906. zweite verbesserte und erweiterte Auflage, Bound Ills. - xMK 0153 34.00 x

DAY, Lewis F. Alte und Neue Alphabete, neu bearbeitet von Hermann Delitsch. Leipzig, Hiersemann, 1922. dritte Auflage. Einband, Ills. xMK 0014 22.50 x

DE ARBEIDERSPERS. Van een belangwekkend bedrijf. Hoe het werkt en groeit. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 156 p. Ills. - xT 8085 10.00 x

DE BEST VERZORGDE BOEKEN. De verloren jaren. Persoonlijke visies op De best verzorgde boeken 1971 tot en met 1985. Meermanno-Westreenianum/Walburg Pers., [1991]. Ingenaaid. 288 p. - xK 7142 11.50 xx

DE BIJENKORF. Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf. Den Haag, N.V. Magazijn De Bijenkorf, 1932. Oorspr. omslag. 443 p. - xR 4728 20.00 xx

DE BIJENKORF. Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf. Den Haag, N.V. Magazijn De Bijenkorf, 1929. Oorspr. omslag. 410 p. - xR 8564 20.00 x

DE BIJENKORF. Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf. Amsterdam, N.V. Magazijn De Bijenkorf, 1929. Oorspr. omslag. 410 p. + adv. - xT 2693 20.00 x

DE BIJENKORF. Supplement: Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf. Den Haag, N.V. Magazijn De Bijenkorf, 1941. Oorspr. omslag. 186 p. - xR 8563 10.00 x

DE FAKKEL. Statuten der naamlooze vennootschap Boek- en Steendrukkerij De Fakkel voorheen B. van Mantgem gevestigd te Amsterdam. Amsterdam, [1932]. Geniet. 14 p. - xB 4977 6.50 x

DE SCHAKEL. Jubileum nummer De Schakel. Orgaan van de Nederlandse Vereniging van chefs in het grafisch bedrijf. 25e jaargang no. 14, augustus 1937. Amsterdam, 1937. Oorspr. omslag. 111-174 p. Ills. - xB 7962 25.00 x

DE TAMPON. Kerstnummer 1928. 9e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1928. Ingenaaid Ills. 176 p. + bijlages. - xL 7391 34.00 xx

DE TAMPON. Kerstnummer 1929. 10e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1929. Ingenaaid. 164 p. + bijlages. xL 7396 30.00 x

DE TAMPON. Kerstnummer 1931. 12e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1931. Ingenaaid. 152 p. + bijlages. - xM 8253 27.00 x

DE TAMPON. Kerstnummer 1932. 13e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1932. Ingenaaid. 144 p. + bijlages. - xL 7392 34.00 x

DE TAMPON. Kerstnummer 1933. 14e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1933. Ingenaaid. 164 p. + bijlages. - xM 8255 30.00 x

DE TAMPON. Kerstnummer 1934. 15e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1934. Ingenaaid. 144 p. + bijlagen. - xL 7393 27.00 xx

DE TAMPON. Kerstnummer 1938. 19e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1938. Ingenaaid. 184 p. + (ingeplakte) bijlagen. - xR 4237 30.00 x

DE TAMPON. Kerstnummer 1939. 20e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1939. Ingenaaid. 144 p. + (ingeplakte) bijlagen. - xR 4236 30.00 x

DE TAMPON. Kerstnummer 1942. 23e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1942. Ingenaaid. 208 p. + bijlages. Fraaie productie. xL 7395 30.00 xx

DE TAMPON. Kerstnummer 1943. 24e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1943. Ingenaaid. 160 p. + bijlages. - xM 8259 27.00 xx

DE TAMPON. Kerstnummer 1950. 28e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der school voor de grafische vakken, 1950. Ingenaaid. 88 p. + bijlages. - xR 8568 13.50 x

DE TAMPON. Kerstnummer december1926. 7e jaargang nummer 1-3. Utrecht, Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der School voor de grafische vakken, 1926. Ingenaaid. 112 p. + vele bijlagen. Fraaie productie. xL 7389 32.00 xx

DE TELEGRAAF. De Telegraaf. Een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992. Amsterdam, Dagblad De Telegraaf, 1993. Gebonden. [Krantenformaat]. 315 p. Ills. - xL 4821 75.00 x

DE TELEGRAAF. Hoor en wederhoor. De lastercampagne tegen De Telegraaf. Amsterdam, 1916. Or. omslag. 38 p. - xT 4578 10.00 x

[DE VINNE] ROLLINS, Carl Purington. Theodore Low De Vinne. New York, The Typophiles, 1968. Two volumes bound in cassette. Ills. 88 + 175 p. Typophile Chap Books: XLVII. Volume I: Together with a list of De Vinne's writings his reflections on the century typeface and an interview with Mr. De Vinne at seventy-five. Volume II: Reporter: The Plantin-Moretus Museum at Antwerpen. Printer: The Growth of Wood-Cut Printing. Biographer: The First Editor: Aldus. Printed in 500 copies. Cloth weathered. xK 9647 50.00 x

DE ZILVERDISTEL. C. H. St John Hornby's Vellum Copy of the Ashendene Press Dante. De Zilverdistel Rare Books, Antwerpen, 1996. Bound, dustwrapper, Ills., LIX + 71 p. Catalogue Three. Contains: Frans van Dooren, Dante Alighieri. Fraaie catalogus met verschillende losse bijlagen. Oplage 500 exx. xT 1838 50.00 x

DE ZILVERDISTEL. The Miss Margaret Sidney Davies Complete Collection of Special Gregynog Bindings. De Zilverdistel Rare Books, Antwerp, 1995. Bound, dustwrappers, LVI + 627 p. ills. Catalogue Two. Edition of 1500 copies. Zeer fraaie catalogus. xT 1839 75.00 x

DEBAENE, Luc. De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Antiquariaat “Merlijn” Hulst 1977. Gebonden S.O. Ills. 358 p. Onveranderde herdruk van de uitgave Antwerpen, Uitgeverij De Vlijt 1951. xK 1481 30.00 x

DEGERING, Hermann. Lettering. Modes of writing in Western Europe from Antiquity to the Eighteenth Century. With a preface by Alfred Fairbank. Ernest Benn, London, 1965. Second English edition Bound dust jacket Ills. XXXVIII + 240 p. - xB 7988 50.00 x

DELAMOTTE, F. The book of ornamental alphabets. Ancient & mediaeval, (etc.). E & F.N. Spon London 1860. Third edition Bound Ills. 51 specimens small oblong xMK 0134 80.00 xx

DELEN, A.J.J. Oude Vlaamsche Graphiek. Studies en aanteekeningen. Antwerpen/Amsterdam, Het Kompas/L.J. Veen, 1945. Gebonden. 168 p. + afbeeldingen. Verzamelde opstellen. xW 3941 9.00 x

DELFT, M. van (ed.). Vriendschap in vereniging. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1988. Ingenaaid. 140 p. Ills. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging Vrienden der Koninklijke Bibliotheek. Met een geschiedenis van de Vereniging 1938-1988. xB 6130 12.00 x

DELFT, Marieke van. Verzamelaars en verzamelingen Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Zwolle, Waanders, 1998. Gebonden S.O. 232 p. Ills. - xB 1251 30.00 x

DEMONEY, Jerry / S.E. MEYER. Gaade's gids voor de grafisch werktekenaar. Lay-out, paste-up, cameraklaar model. Houten, Gaade, 1988. 3e druk. Ingenaaid. 152 p. Nederlandse bewerking: F. Vandenbergh. xP 0750 11.50 x

DENUCE, J. en D. Gernez. Het Zeeboek. Handschrift van de Stedelijke Boekerij te Antwerpen (Nr. B. 29166). Antwerpen, De Sikkel, 1936. Oorspr. omslag. XIII + 77 p. Ills. Met uitklapbare mappen. Academie der Marine van Belgie Deel I. Genummerd 175/200 exx. xT 0553 50.00 x

DERKS, Jan. Over de eer van de journalist. Utrecht, Katholieke Nederlandse Journalistenkring, 1952. Geniet. 16 p. Ills. 50 jaren Katholieke journalistenorganisatie. 1902 september 1952. xR 7197 8.00 x

DESCHAMPS, J. (catalogus bewerkt). Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse Bibliotheken. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1970. Oorspr. omslag. XX + 304 p. + 72 platen. Tentoonstelling t.g.v. het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. xR 0122 20.00 x

DESGRAVES, Louis. Etudes sur l'imprimerie dans le Sud-Quest de la France aux VXe, XVIe et XVIIe siecles. Amsterdam, Erasmus, 1968. Or. Wrappers. 151 p. Ills. Safaho: Monographies volume 5. With English Summary / Mit Deutscher Zussammenfassung. Imprime a 400 exemplaires numerotes No. 34. xK 4468 30.00 xx

DESIGNERS GUILD. Fifth annual exhibition book jacket designers guild 1952. New York, 1952. Or. wrappers. N.p. Ills. Exhibition 26 may to 6 june, 1952 at the Aiga Gallery, New York. xB 2517 12.00 x

DESJARDIJN, D. 301 Lithoos 1802-1981. Stachelswine Publishers Amsterdam1983. Gebonden S.O. Ills. 331 p. - xH 9082 38.00 x

DESJARDIJN, D. Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine collectie. Deel 2- Negentiende eeuw. Stachelswine Publishers, Amsterdam, 2005. Gebonden S.O. Ills. 512 p. 670 afbeeldingen waarvan enkele in kleur. Fraaie uitgave. Genummerd en gesigneerd door de auteur 46/1000. xL 2199 50.00 x

DESJARDIJN, D. Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw. Stachelswine Publishers Amsterdam z.j. Gebonden S.O. Ills. 336 p. oplaag 680/1000 gesigneerd door de samensteller xH 9078 54.00 x

DESJARDIJN, D. Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De Twintigste Eeuw. Stachelswine Catalogus III. Stachelswine Publishers Amsterdam [2007]. Gebonden S.O. Ills. 656 p. 901 afbeeldingen waarvan enkele in kleur. Fraaie uitgave. Genummerd en gesigneerd door de auteur 210/1000. xB 0668 60.00 xx

DESJARDIJN, D. Vlakdruk in beeld. De geschiedenis van de lithografie in 398 afbeeldingen. Stachelswine Publishers Amsterdam 1994. Gebonden S.O. Ills. 384 p. oplaag 252/1000 gesigneerd door de samensteller xH 9079 56.00 x

DESJARDIJN, Dave. Hoogdruk sinds 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars. Stachelswine Publishers Amsterdam 1984. Gebonden S.O. Ills. 264 p. - xL 0970 43.00 x

DIBDIN, Thomas Frognall. Bibliomania or Book-Madness. Thoemmes Press & Kinokuniya, Bristol/Tokyo 1997. Bound Ills. XX + 64 + 618 + XXXIV p. Reprint of the 1876 edition by Chatto & Windus, London. xB 3488 150.00 x

DIBNER, Bern. Burndy Library in mitosis. Burndy Library, Norawalk, Conn. 1977. stapled Ills. 32 p. As in THE BOOK COLLECTOR, London Winter, 1977. xM 5198 4.50 x

DICKE, Gerd und Klaus Grubmuller. Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2003. Einband. 299 p. Ills. Wolfenbuttler Mittelalter-Studien. Herausgegeben von der Herzog August Bibliothek Band 16. xL 3407 50.00 xx

DICKSON, Robert/John Ph. Edmond. Annals of Scottish printing. From the introduction of the art in 1507 to the beginning of the seventeenth century. With analytical descriptions of books printed and an index of names subjects and titles. Amsterdam, Gerard Th. van Heusden, 1975. Reprint. Bound dust jacket. 530 p. Ills. - xW 9814 50.00 x

DIEBENER, Wilhelm (ed.). Monograms & Decorations from the Art Nouveau Period. Dover New York 1982. Or. wrappers 136 plates. all the plates from the sixth edition 1911 xMK 0108 10.00 x

DIEDERICH, J. (ed.). Vijf eeuwen boek in Nederland. Haarlem, De Librije, 1940. Gebonden. 322 p. Ills. Bijdragen van Bierens de Haan, De Vrankrijker, Ronner, Van der Bom, Pels, Kossmann. xM 2931 35.00 x

DIETHELM, Walter. Die Druckschrift unserer Zeit. Haas'sche Schriftgiesserei AG, Munchenstein z.j. Umschlag 23 S. Textschrift: Corps 8 Diethelm-Antiqua, Anmerkungen Corps 7/8 Diethelm Antiqua. xB 3435 7.50 x

DIJK, C. van. Alexandere A.M. Stols 1900 - 1973. Uitgever/Typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en/of typografisch verzorgde boeken door C. van Dijk en H.J. Duijzer. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Gebonden S.O. 544 p. Ills. - xK 0689 30.00 x

DIJK, C. van. De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst. Voorburg, Prisma-Lectuurvoorlichting, 1988. Ingenaaid. 40 p. Ills. T.g.v. de jaarwisseling 1988 - 1989. Oplage 1000 exx. xM 4010 7.00 x

DIJK, C. van. Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt & 'Halcyon, inhoud 1940-1942'. Buhrmann-Ubbens Zutphen 1989. Twee deeltjes in slipcase Ills. 32 + 48 p. 13e aflevering in de serie. fraai xK 1152 25.00 x

DIJK, Evert van. Kalligrafie. Gaade, Amerongen, 1985. Gebonden S.O. Ills. 212 p. - xB 9854 15.00 x

DIJK, Otto. De photograaf. Een televisiespel. Amsterdam, C.G.C. Corvey, december 1966. Cahiersteek. ii+ 22 p. Het model voor den uitgever [149]. - xM 9461 8.00 x

DIJKHORST, G. van / L.J. Lodewijks en G.W. Meijer. Drukvormbehandeling. Ver. tot Bevordering van de vakopleiding in het Boekdrukkers-, Rasterdiepdruk- en Chemigrafisch Bedrijf, [1969]. 2e druk. Gebonden. 82 p. Ills. Leergang voor het grafisch bedrijf. xC 1078 9.00 x

DIRINGER, David. A history of the Alphabet. Surrey, Inwin Brothers/The Gresham Press, 1977. Bound. 78 p. Ills. - xB 7386 12.00 x

DOBLHOFER, Ernst. Stemmen in steen. De ontcijfering der oude schriften. Vertaling W. van Lakwijk. Amsterdam, Moussault, 1966. Gebonden S.O. 342 p. Ills. - xMK 0075 30.00 x

DOKKUM, J.D.C. van. Regata. Reclame en Grafische Arbeid-Tentoonstelling Amsterdam Juli-September 1919. Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xT 6837 20.00 x

DOLL, Emil. Sammlung Kaufmannischer Druckvorlagen. Zum Gebrauche fur Handelsschulen und Handelshochschulen. Leipzig, C.G. Naumann, [1900]. VII. verbesserte und vermehrte Auflage, Einband. XXV + ca. 100 Vorlagen als Beispiel. - xB 5755 25.00 x

DOLLEMAN, Hans (voorzitter). [Uitnodiging en Programma voor de] Algemene Vergadering KVGO 1996. Zeist, 1996. Cahiersteek. 16 p. Bijlage + losse plakplaatjes. In orginele envelop. verzorgde uitgave. xL 7513 9.00 x

DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand. Ferdinand Domela Nieuwenhuis archief. Inventaris. Amsterdam, F.D.N. Fonds, 1956. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 4398 12.00 x

DONGELMANS, Berry et al. (eds.). Digital Access to Book Trade Archives. Academic Press, Leiden, 2002. Orig. wrappers 84 p. Papers of the 2001 Conference in The Hague. xB 9769 8.00 x

DONGELMANS, Berry et al. (eds.). Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 / 2009. Vantilt, Nijmegen & Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Leiden, 2009. Oorspr. omslag Ills. 244 p. + adv. - xB 8332 20.00 x

DONGELMANS, Berry /Frits van Oostrom/Peter Zonneveld. (Eds.). Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam University Press, 1995. Gebonden. 207 p. Ills. Met medewerking van Marco de Niet. xK 4005 16.00 x

DONGELMANS-Mac Lean, Heleen (ed.). De Verdieping van Nederland / Legacy of the Netherlands. Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, De Buitenkant Den Haag/Amsterdam z.j. Gebonden S.O. Ills. 224 p. Duizend jaar Nederland aan de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Fraaie productie. xL 6461 8.00 xx

DOOIJES, Dick. Boektypografische verkenningen. Uit Boekblad en andere periodieken. Amsterdam, De Buitenkant, 1986. Gebonden. 311 p. Ills. - xW 7193 18.00 x

DOOIJES, Dick. Horen en zien. Muziek beluisterd en bekeken door Dick Dooijes. Amsterdam, De Buitenkant, 1989. Ingenaaid. N.p. Ills. - xH 7858 7.00 x

DOOIJES, Dick. Mijn leven met letters. Amsterdam, De Buitenkant, 1991. Gebonden. 247 p. Ills. - xM 6768 12.00 xx

DOOIJES, Dick. Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos. Zutphen, Buhrmann-Ubbens, 1987. Oorspr. omslag. Ills. 64 p. mint xH 9248 30.00 x

DOOIJES, Dick. Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad. Amsterdam, Lettergieterij en Machinehandel voorheen Tetterode, 1966. Ingenaaid. 124 p. Ills. met aanbiedingskaartje van Stichting De Roos. [Lob 12]. xH 6620 16.00 x

DOOIJES, Dick. Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum & Museum van het Boek, 1976. Ingenaaid. 44 p. Met tekening van De Roos door Dooijes. Deze uitgave verschijnt als catalogus bij de tentoonstelling “Driemaal De Roos”, die wordt gehouden vanaf 8 mei t/m 19 juni 1976. xK 2178 10.00 x

DOOIJES, Dick. Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst/1945-1955. Nederlandse Vereniging voor Druk- en Boekkunst 1959. Gebonden Ills. 99 p. [Thomassen 44] xW 4184 22.50 x

DOOIJES, Dick. Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland. Amsterdam, De Buitenkant, 1988. Gebonden. 123 p. Ills. Oblong. xK 0442 10.00 x

DOOIJES, Dick en Pieter Brattinga. A History of the Dutch Poster 1890-1960. Introduction by H.L.C. Jaffe. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1968. Gebonden S.O. 154 p. Ills. - xR 1468 50.00 x

DOOIJES, Dick & W.H. Crouwel. Boeken maken 1890-1940. De collectie Nijkerk. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1975. Oorspr. omslag. [32] p. Ills. Catalogus 575. Tentoonstelling 25 januari t/m 16 maart 1975. xB 5719 12.00 x

DOORN, Johan van. Praktijk voor de Boekverkoper. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1957. 7e druk. Oorspr. omslag. 122 p. - xH 7924 7.00 x

DOORN, Johan van. Praktijk voor de Boekverkoper. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1953. 5e druk. Oorspr. omslag. 122 p. - xH 7926 7.00 x

DOORN, Johan van. Praktijk voor de Boekverkoper. Aangevuld met een hoofdstuk over de inrichting van de leesbibliotheek door C.J. Heek. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1948. 4e druk. Oorspr. omslag. 118 p. - xH 7928 7.00 x

DORTMOND, J.A. De wereld schreef. Amsterdam, Van Lindonk, 1969. Gebonden. 80 p. Ills. - xM 5085 8.00 x

DOSSMANN, Ernst. Die Markische Papierlandschaft. Hagen, 1984, Or. Wrappers. 237-248 p. Ills. Vortrag anlasslich des 17. IPH-Kongress 1984 in Hagen vor der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Papierhistoriker im Westf. Freilichtmuseum Technischer Kulturdenkmale. Dieser Beitrag is ein Auszug des im Hans-Herbert Monning-Verlag, Iserlohn, im Jahre 1983 erschienenen Buches: 'Auf den Spuren der Grafen von der Mark. xK 9948 15.00 x

DOUST, L.A. A manual on lettering and lay-out. Including illuminating and book decoration. London and New York, Frederick Warne & Co., 1935. Second impression. Bound. Ills. IX + 85 p. - xH 6586 15.00 x

DRESSLER, Helmut. Werden und Wirken der Buchergilde Gutenberg. Buchergilde Gutenberg, Zurich 1947. Gebonden Ills. 218 + 20 p. [=Anhang]. exlibris Albert Hahn op binnenzijde voorplat. xB 5185 38.00 x

DREYFUS, John. The work of Jan van Krimpen. A record in honour of his sixtieth birthday. With a foreword by Stanley Morison. Illustrated by reproductions of drawings, specimens of types, lettering and bookwork. Joh. Enschede en Zonen/W. de Haan Haarlem/Utrecht 1952. Gebonden Ills. 160 p. - xM 0353 90.00 x

DRIBIL, Hans. Almanach der Meisterschule fur Deutschlands Buchdrucker in Munchen. 1938. Einband. 58 p. Herausgegeben, gesetzt und gedruckt von den Studierenden des Jahrgangs 1936/38. xH 5945 11.50 x

DRIMMELEN, Wim van et al. (eds.). Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek. Zwolle, Waanders, 1994. 1e druk. Gebonden S.O. Ills. 224 p. Tweetalig Nederlands/Engels xW 0684 20.00 x

DROGIN, Marc. Yours Truly King Arthur. How Medieval People Wrote... and How You Can Too! New York, A Pentalic Book, 1983. Paperback. 95 p. Ills. Gesigneerd door de auteur. xR 0960 12.00 x

DROUOT PARIS. Incunables et gothiques livres romantiques tres belles reliures. Paris, Drouot, 1997. Large Paperback. 86 p. Ills. Auction 27 Octobre 1997. 86 items. xB 4924 12.00 x

DRUKKERIJ C. DE BOER. 100 jaar Drukkerij C. de Boer jr. Hilversum, vh Drukkerij C. de Boer, 1973. Gebonden S.O. 68 p. Ills. + Bijlage. - xH 4209 11.50 x

DRUKKERIJ TRIO. Boec van den Houte. Legende van het Kruishout. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1960. Geniet. 30 p. Ills. Curiosa Typografica III. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Pasen 1960. xM 3353 7.00 x

DRUKKERIJ TRIO. De Sjah en zijn heir. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1961. Ingenaaid. N.P. Ills. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Jaarwisseling 1960/1961. De tekeningen zijn vervaardigd door Marits Rietdijk. xW 8985 7.00 x

DRUKKERIJ TRIO. Uit komkommerzaad groeien geen meloenen. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1970. Gebonden 36 p. 6,5 x 12 cm. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Kerstfeest 1970. xR 3385 8.00 x

DRUKKERIJ TRIO. Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19e eeuw. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1968. Ingenaaid. 47 p. Ills. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Zomer 1968. xB 6795 7.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. Cervantes. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1959. Geniet. 15 p. Ills. Curiosa Typografica I. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Portret door Paul Citroen. xM 6469 9.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. De vastberaden Ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Délibéré van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud franse tekst. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1969. Geniet. 35 p. Ills. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Koppermaandag 1968. xL 0479 7.50 x

[DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. Het vaderhart spreekt. Brieven van vier vaders aan hun zoon. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1962. Ingenaaid. 31 p. Ills. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Jaarwiseling 1962/63. xM 6466 8.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de. William Blake. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1959. Oorspr. omslag Geniet 24 p. Ills. Curiosa Typografica II. Van Trio aan zijn zakenvrienden. xR 3263 8.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, Elie de / Rodolphe Töpffer. Mons. Cryptogame en zijn metamorphose. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1960. Geniet. 31 p. Curiosa Typografica IV. Van Trio aan zijn zakenvrienden. September 1960. xP 1348 9.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] [BODONI] Kerdijk, F. Inleiding tot den Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Verkorte vertaling uit het Italiaans. Drukkerij Trio 's-Gravenhage 1946. Geniet 19 p. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Typografische Kruidtuin Nr. 5. Bibliotheekstempeltjes. xB 1672 9.00 xx

[DRUKKERIJ TRIO.] DOOIJES, D. Flitslicht op het tijdperk der mechanisatie (1850-1950). 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, z.j. Geniet. 30 p. Ills. Monumenten der Boekdrukkunst nummer 5. Van Trio aan zijn zakenvrienden. xL 4836 9.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KAZEMIER, G. De kunst van het illustreren. Trio Den Haag z.j. Oorspr. omslag Ills. 36 p. Van Trio aan zijn zakenvrienden. xB 3419 8.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Alle gekheid op 'n stokje. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1970. Ingenaaid. 35 p. Ills. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Februari/carnaval 1970. xM 6462 7.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant 1706 - 1790. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1956. Geniet. 16 p. Van Trio aan zijn zakenvrienden. xM 3336 7.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Caracteren. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1961. Oorspr. omslag 30 p. Van Trio aan zijn zakenvrienden. T.g.v. jaarwisseling 1961-1962. xR 3265 8.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Contour & Karakter. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1966. Oorspr. omslag. N.p. Illustraties. Koppermaandag 1966. xL 7164 7.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Drukwerk duivelswerk. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1964. Ingenaaid. 23 p. Ills. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Koppermaandag 1964. xM 6465 7.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Papyriana. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1972. Ingenaaid. 52 p. Ills. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Voorjaar 1972. xM 6468 8.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Sierlijk begin. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1963. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Oktober 1963. xM 6473 9.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Te groot om drukker te zijn. [over Balzac]. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1964. Cahiersteek. 20 p. Ills. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Najaar 1964. xM 6472 8.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Terloops ook drukker. [over Beaumarchais]. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1961. Oorspr. omslag. 28 p. Curiosa Typografica V. Van Trio aan zijn zakenvrienden Zomer 1961. xK 3921 8.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Van minnaars en dwazen in Boekenland. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1949. Geniet. 21 p. Typografische Kruidtuin no. 6. Van Trio aan zijn zakenvrienden. xM 6459 8.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Voorgangers van Coster en Gutenberg. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, z.j. Geniet. 28 p. Ills. Monumenten der Boekdrukkunst nummer 1. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Bibliotheekstempeltje. xL 9098 9.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. Voorgangers van Coster en Gutenberg. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, z.j. 2e druk Geniet. 28 p. Ills. Monumenten der Boekdrukkunst nummer 1. Van Trio aan zijn zakenvrienden. Bibliotheekstempeltje. xB 6639 9.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] KRIMPEN, H. van. Blokboeken. Een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, [1951]. Oorspr. omslag. 23 p. Ills. Monumenten der Boekdrukkunst nr. 2. Van Trio aan zijn zakenvrienden. xB 6628 8.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] LOB, Kurt. Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, herfst 1971. 1e druk Ingenaaid 60 p. Ills. Van Trio aan zijn zakenvrienden. [Lob 29]. xB 6168 12.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] MEISCHKE, C.A. Over de betekenis van de drukkunst in het mensenleven. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1948. Geniet. 22 p. Typografische Kruidtuin nr 1. Van Trio aan zijn zakenvrienden. xR 9207 7.50 x

[DRUKKERIJ TRIO.] RONNER, L. De drukkunst der late Middeleeuwen en op de drempel van De Gouden Eeuw. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, z.j. Geniet. 24 p. Ills. Monumenten der Boekdrukkunst nummer 3. Van Trio aan zijn zakenvrienden. xL 4835 9.00 x

[DRUKKERIJ TRIO.] RUETER, Pam G. Het spel van wit en zwart. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1949. Geniet, Ills., 20 p. Typografische Kruidtuin no. 7. Van Trio aan zijn zakenvrienden. xR 8842 8.00 x

DRUKKERS JAARBOEK. Drukkers jaarboek voor 1907. Onder medewerking van verschillende vakkundigen. Amsterdam, Ipenbuurt & Van Seldam, 2e jaargang 1907. Gebonden Ills. 216 p. + advertentie afdeeling. Boek- en bandversiering S.H. de Roos. Bindwerk Elias P. van Bommel. xB 7836 65.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD. 1949. Amsterdam, 1949. Oorspr. omslag 190 p. Ills. Bijdragen van G.W. Ovink, D. Dooijes, S.l. Harz e.a. xL 7101 20.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1952. [De Kleur]. Bevat bijdragen van H.C.L. Jaffe (over Van Gogh), Theo Ramaker (over fotografie), C. Doelman (de grafiek van o.a. M.C. Escher) en R. Kuipers (o.a. over H.N. Werkman). Amsterdam, 1952. 82 p. Geills. Foto's Emmy Andriesse, Ad. Windig, Carel Blazer. met 58 p. Advertenties. Typogr. verz. Dick Elffers. xK 9267 16.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1953. Letters en beeld: G.W. Ovink, Illustratie en typografische vormgeving: H. Krijger, Op zevenmijlslaarzen door de reclame: Jan G. Elburg. Amsterdam, 1953. 104 p. Geill. Typografie Mart Kempers. Met 58 p. Advertenties en bijlagen. - xK 9895 15.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1954. Idee en Vorm. Amsterdam, 1954. Ills. Typografie Jurriaan Schrofer. 88 p. + Advertenties en bijlagen. o.a. Jurriaan Schroger tekst/Ed van der Elsken foto's: Beeldroman van het alledaagse. xL 7099 15.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1955. Inl. G.W. Ovink. Bevat bijdragen van K.G. Boon over de Illustratie van Dierenboeken en van J.J. Vriend over Negentiende eeuwse bouwkunst. Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag. 80 p. Geill. Met 48 p. Bijlage en advertenties. xK 9257 12.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1957. [Over reizen]. Bevat bijdragen van L. van Egeraat, A. Sizoo, P.J. Mijksenaar (over Propaganda en affiches), A. Overbeek (Reisboeken en kaarten), R. Blijstra (Reis-illustraties). Amsterdam, 1957. 112 p. Geill. Illustraties door Mart Kempers, Lex Metz, Opland e.a. met 64 p. Advertenties. xM 8929 13.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1959. [Druktechnische en Aesthetische Vormgeving van de Bijbel]. Samenstelling Otto Treumann. Bevat Bijbel-illustr. door Marc Chagall, Jozef Cantre, Rembrandt e.a. en bijdragen van Aldert Witte, Henri Friedlaender, H.L.C. Jaffe e.a. Amsterdam, 1959. Oorsp. omslag. Geill. z.w. en kleur 96 p. Met 86 p. Bijlagen en advertenties, w.o. ontwerpen van Jan Bons en (in fotomontage) van Hans P. van Oosterom. Typogr. verz. Otto Treumann. xM 8090 20.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1960. Nederlandse Beeldende Kunst sinds 1945. Bijdragen van C. Doelman De bevrijding van de grafiek, H.R. Rookmaker Kunst in het boek, J.W.M. van Harren Achtergronden van de Ned. drukkunst na 1945. Over Werkman, Escher, Appel, Corneille. Amsterdam, 1960. 102 p. Geill. Typogr. verz. H.P. Doebele. met 88 p. Advertenties en bijlagen, typogr. verz. door B.C. van Bercum, Gedichten na '45 in Letters na '45 [M. Vasalis, Bert Voeten e.a.] en Dag beste Sandberg van het 65-jarige museum! xM 8931 10.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1961. Opdracht-Ontwerp-Uitvoering. Amsterdam, 1961. 102 p. Geill. Ontwerp Wim Crouwel. Met 66 p. Advertenties en bijlagen. Tekst J. Kassies. Bijdragen van Piet Zwart, Otto Treumann, D. Dooyes, e.a. xM 8933 15.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1963. Fotografie. Bevat o.a. H. Cartier-Bresson Een schrijvend fotograaf/W. F. Hermans- Een fotograverend schrijver, Nederlandse fotografen en hun buitenlandse collega's [W.Bischof, C.Blazer, D.Douglas Duncan, Ed v. d. Elsken, e.v.a.] Amsterdam, 1963. 108 p. Geill. Samengest. door Han de Vries. Inl. Jan Vrijman. Typografie/Fotografie door Benno Wissing. Typogr. verz. Han de Vries. met 64 p. Advertenties. xK 8399 18.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1964. [Het water]. Bevat een gedicht van J. Engelman, H. Marsman, P. van Ostaijen, G. Achterberg en M. Croiset. Typogr. vormgegeven door Jacques L.J. Batteljee. Amsterdam, 1964. 116 p. Geill. Tekst Annie H. Mulder. Inl. J.PH. Thijsse. Foto's Aart Klein, Carel Blazer e.a.; ills. Jan Sierhuis, Ger Lataster, Pierre van Soest e.a. Met 38 p. Advertenties en bijlagen, typogr. verz. door Pieter Brattinga e.a. xK 8403 15.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. 1965. Een Beeldverhaal 1900 - 1965. Tekst D.H. Couvee. Inl. en typogr. verz. Jan Bons. met 34 p. Advertenties en bijlagen, typogr. verz. door Ch. A Jongejans e.a. Amsterdam, 1965. Oorspr. omslag. 68 p. Ills. - xM 8934 11.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. Grafisch Nederland 1976. Vrijheid van drukpers. Bevat bijdragen van S. Carmiggelt, Nico Scheepmaker, Karel van het Reve, Joost Swarte. e.v.a. Typogr. verz. Paul Mijksenaar Amsterdam, 1976. Oorspr. omslag. 104 p. Geill. - xK 9771 13.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1962. Geen uur zonder drukwerk. Print round the clock. Amsterdam, 1962. Oorspr. omslag. N.p. Ills. - xH 5468 12.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1968. De Nederlandse Musea. Samengest. door Jan van Toorn. Foto's Aart Klein, Hans Samson e.a. Typogr. verz. Jan van Toorn. Amsterdam, 1968. Oorspr. omslag. 102 p. Ills. - xM 8914 10.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1972. 10: Europa 9. Tekst L.A.V. Metzemaekers. Over de 10 belangrijkste industriele bedrijfstakken in Nederland. Foto's Ad Windig Typogr. verz. Pieter Brattinga. Amsterdam, 1972. Oorspr. omslag. 136 p. Ills. - xM 8916 11.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1973. Drukwerk en communicatie, oorsprong en perspectief. Tekst H. van Praag. Typogr. verz. Frits Stoepman. Over de ontwikkeling van het alfabet; blokdruk en boekdruk, televisie, het nieuwe ontspanningsboek. Amsterdam, 1973. Oorspr. omslag. Geill. z.w. en kleur. 104 p. - xH 5472 11.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1974. Het 2e gebruik. Tekst Herman Hoeneveld. Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag. 114 p. Geill. Typografie Hans Barvelink. - xH 2529 13.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1975. Terug naar het natuurlijke. Tekst Simon Mari Pruys. Over de toepassing van natuurkenmerken in architectuur. Bevat bijdrage van Rudy Kousbroek Typogr. verz. Otto van Eersel. Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. Without the separate English translation. xK 8401 12.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1977. Hoor mij... volg mij! [Geschiedenis van de reclame]. Tekst Anne van der Meijden. Typogr. verz. Anthon Beeke. Amsterdam, 1977. Oorspr. omslag. 104 p. Geill. - xH 2527 14.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1978. ...En een tijd om te spelen. Amsterdam, 1978. Oorspr. omslag. Geill. z.w. en kleur 104 p. Tekst Willem van Toorn e.a. Typografie Max Kisman e.a. xH 5467 11.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1980. Nooit gebouwd Nederland. Amsterdam, 1980. Oorspr. omslag. Geill. z.w. en kleur 104 p. Tekst Cees Nooteboom. Samenstelling en typografie Cees de Jong, Willem Schilden e.a. xK 8398 15.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1981. Circus-nummer. Amsterdam, 1981. Oorspr. omslag., 104 p. Ills. - xT 4689 12.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1983. Kijk! Letters! De makers aan het woord. [De beletterde stad]. Tekst Bob Malmberg. Neonglasblazers, straatnaambordenmakers, handgraveurs, gevelreinigers, plasticbewerkers. Amsterdam, 1983. Oorspr. omslag. Geill. z.w. en kleur. 104 p. Foto's Hein de Bouter en Gerard Warnars. Typogr. verz. Gerard Warnars. xH 4159 13.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1984. Foto in vorm. Bijdragen van Kees Broos, Harold Evans, Gerard Hadders, Gert Dumbar e.a. Amsterdam, 1984. Oorspr. omslag. Geill. - xH 4270 11.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1985. Geordend en gedrukt Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi. Bijdragen van Roelof van Gelder, Walter Nikkels, K. Schippers e.a. Amsterdam, 1985. Oorspr. omslag. Geill. z.w. en kleur 104 p. In originele doos. xH 4157 16.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1986. Mensenwereld Dierenwereld. Over het gebruik van het dierensymbool m.n. in drukwerk en reklame. Bijdragen van D. Hillenius, Paul Mijksenaar e.a. Typogr. verz. Tineke Wieringa. Amsterdam, 1986. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. - xM 8943 11.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1988. Taal. Amsterdam, 1988. Gebonden. N.p. Ills. - xK 1590 11.50 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1989/1990. De Tijden Veranderen. De mens als Informatie-Individu. Amsterdam, 1990. Gebonden. 104 p. Geill. - xH 2262 10.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1989/1990. De Tijden Veranderen. De mens als Informatie-Individu. Amsterdam, 1990. Gebonden. 104 p. Geill. In originele doos. xH 4152 16.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1990. Olie is onschuldig. Olie is een zegen, olie is een plaag. Een verhaal in beelden verteld door Gerard Berlijn en Gerard Hadders. Met speciale fotografie van Pieter VanderMeer, Jack Kielen e.v.a. Amsterdam, 1990. Geill. z.w. en kleur N.p. Vormgeving Hard Werken Design, Rotterdam. xH 4272 15.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1991. Wereldtentoonstelling 1851, 1853, 1855, 1862, ...1992. Amsterdam, 1991. Oorspr. omslag. 106 p. Geill. Redactie H.C. van Stokkom. xK 1293 15.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1992. Stedelijke Openbare Ruimte. Amsterdam, 1992. Oorspr. omslag. 108 p. Ills. In originele doos. xK 9781 14.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1993. Familiebladen. Amsterdam, 1993. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. Samenstellers: Brigitte van der Sande & Melle Hammer. xL 7100 15.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1994. In stug verzet 1940-45. Herinneringen van Grafici. Amsterdam, 1994. Oorspr. omslag. 132 p. Ills. In oorspronkelijke doos. Redactie F. Boersma met medewerking van F.G. Meyer, inleiding J.M.H.J. Hemels, margeteksten M. Pier. xK 9773 15.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1995. De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw. Amsterdam, 1995. Oorspr. omslag. 127 p. Ills. rijk geillustreerd, fraaie productie. xB 5976 25.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1996. Van taarten en balken. Amsterdam, 1996. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. In originele doos. over grafieken xK 9779 15.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1997. Onder de grond. Amsterdam, 1997. Or. omslag. 130 p. Ills. In originele doos. - xK 9038 20.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1998. Geld. Amsterdam, 1998. Oorspr. omslag. 130 p. Ills. In originele doos. - xK 9036 20.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1999. Een Kerstnummer dat over Kerstmis gaat. KVGO, Amstelveen, 1999. Oorspr. omslag. Np. Ills. In originele doos. Elke pagina is uitklapbaar. xK 9035 25.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 1999. Een Kerstnummer dat over Kerstmis gaat. KVGO, Amstelveen, 1999. Oorspr. omslag. Np. Ills. Elke pagina is uitklapbaar. xT 1829 20.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 2000. Ogenschijnlijk. Amsterdam, 2000. Oorspr. omslag. Np. Ills. In originele doos. Elke pagina is uitklapbaar. xR 7635 25.00 x

DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. 2002. Wie denkt u wel dat ik ben. Grafische Cultuurstichting KVGO Amsterdam, 2002. Gebonden. 136 p. Ills. In originele doos. Vormgeving Joseph Plateau. Rijk geillustreerd. xL 7474 25.00 x

DUBIEZ, F.J. Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken ca. 1507-1553. Amsterdam, H.D. Pfann, 1969. Gebonden S.O. 172 p. Ills. - xW 8610 30.00 x

DUFFUS, R.L. Books. Their place in a Democracy. London, George Allen & Unwin, 1930. Bound. 225 p. - xW 4597 10.00 x

DUMPLETON, John Le F. Handwriting. London, Teach yourself books, 1971. Bound. 191 p. - xMK 0156 4.50 x

DUPPEN, J.P.I. van. Vademecum voor de zeefdruk. Silk Screen Leeuwarden 1978. Oorspr. omslag 40 p. Adressenlijst, woordenlijst & begrippen in de zeefdruk. T.g.v. het 25 jarig bestaan van het zeefdruk-vaktijdschrift Silk Screen. xL 4436 8.00 x

DURER, Albrecht. Of the just shaping of letters. From the applied geometry of Albrecht Durer book III. Translated by R.T. Nichol from the Latin text of the edition of 1535. New York, Dover, 1965. Ingenaaid. 43 p. Ills. Reprint from the 1917 Grolier Club edition. xK 0293 9.00 x

DURER, Albrecht. The complete woocuts. Edited by Willi Kurth, with an introduction by Campbell Dodgson. Dover New York 1963. Or. wrappers 346 p. reprint from the 1927 edition xK 0294 15.00 x

DURME, M. van. Supplement a la correspondance de Christophe Plantin. Anvers, De Nederlandsche Boekhandel, 1955. Ingenaaid. 409 p. - xL 7606 22.50 x

DURRENMATT, Friedrich. Die Panne. Eine noch mogliche Geschichte. Munchen, Reihe Bibliothek SG, 2003. Einband. 94 p. Mit einem Nachwort von Klaus Schuhmann. Fur den Text wurden die Romulus mit Krsiv, Serie 458, Romulus halbfett, Serie 520, jeweils mit Kapitalchen, verwendet. Bibliothek SG nr. 28. xK 1764 25.00 x

DUTCH DESIGN. Op 31 januari 2002 vond de feestelijke introductie plaats van Dutch Design. Een registerdeel en zes vakdelen. Vijf statements van bestuursleden en de directeur van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en zes columns, door Martin Bril. Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, 2002. Oorspr. omslagen. 1250 p. 4000 Illustraties. Zeven delen in bedrukte tas. Tekst: Nederlands / Engels. - xR 2249 60.00 xx

EASON, Ron & Sarah Rookledge. Rookledge's International Handbook of Type Degisners. A biographical drectory. Sarema Press, 1991. Bound dust jacket. 209 p. Edited by Phil Baines & Gordon Rookledge. xM 5098 15.00 x

EDEBAU, Frank. Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Oostende. Antwerpen, De Sikkel, 1944. Or. omslag. 107 p. Ills. - xK 7203 15.00 x

Edema van der Tuuk, F.L. Th.J. Verrijn Stuart. Ter herinnering. Amsterdam : Lettergieterij "Amsterdam", 1930. Cahiersteek, Oorspr. omslag, onafgesneden, 13 p. met afbeelding. Colofon: "Dit boekje is voor hare vrienden en medewerkers gedrukt in 600 exemplaren door de N.V. Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode te Amsterdam in December 1930" [Theodoor Johan Verrijn Stuart (1868-1930)]. Met bijgesloten circulaire. xT 7462 20.00 xx

EEDEN, Ed. van. Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met boeken. Utrecht/Antwerpen, Kosmos/Z&K, 1992. Paperback. 79 p. - xL 1525 11.50 x

EEGHEN, I.H. van. De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725. Deel: I-IV. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1960-1967. Gebonden. 179 + 272 + 272 + 279 p. [4 van de 5 delen]. - xT 0074 85.00 x

EEGHEN, I.H. van. Van stadscourantendrukkerij tot stadsdrukkerij van Amsterdam. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1963. Ingenaaid. 84 p. Ills. - xK 0340 8.00 x

EEGHEN, I.H. van / W.Gs. Hellinga / H. de la Fontaine Verwey. Het illustere begin van het Athenaeum. Drie opstellen ter inleiding van de tentoonstelling in de Agnietenkapel t.g.v. het 325-jarig bestaan van de instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam, Amsterdam, N. Tetterode, 1957. Or. omslag. 29 p. Typografie D. Dooijens. xK 4511 10.00 x

EFFEN, Justus. Eene beschouwing uit de zeventiende eeuw over de mode, dit netelige, verontrustende maar tegelyk welgevallige en altoos belangryke onderwerp dat byzonderlyk de vrouwelyke kunne sinds de schepping bezighhoudt en regeert. Amsterdam, C.G.C. Corvey, februari 1949. Cahiersteek. 16 p. Ills. Het model voor den uitgever [58]. Verciert met zinryke beeltenissen van koper gedrukt, toonende verscheidene kleederdragten. Opnieuw gedrukt. xM 4122 11.50 x

EICHENBERG, Fritz. Lithography and Silkscreen. Art and Technique. New York, Harry N. Abrams Publishers, 1978. large Paperback. 160 p. Including Bibliography, Index. 190 illustrations, including 28 plates in full color. xW 9332 13.50 x

EIKEREN, Johan H. van. Amsterdamse lieverdjes. J.F. Duwaer en Zonen Amsterdam z.j. Geniet [16 p.] + aanbiedingsvel foto's en tekst van Johan H. van Eikeren. xB 1344 12.00 xx

EIKEREN, Johan H. van. Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek. De Buitenkant Amsterdam 1984. 2e druk Gebonden S.O. 85 p. Oorspronkelijk verschenen als: Het Model voor de Uitgever 1955 = 1e druk [Van Krimpen nr. 97] xK 1128 15.00 x

EIKEREN, Johan H. van. Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek. Amsterdam, C.G.A. Corvey, 1955. 1e druk Gebonden 79 p. Het Model voor de Uitgever 97. - xK 0699 15.00 x

EIKEREN, Johan H. van. Over de aesthetische kant van uw vak. De Buitenkant, Amsterdam, 1990. Oorspr. omslag, cahiersteek, 22 p. Dit boekje [7 x 10 cm] verscheen in een oplage van 300 exx. als koppermaandag-uitgave van Uitgeverij De Buitenkant t.g.v. het tienjarig bestaan van de uitgeverij. De tekst verscheen eerder bij de School voor de Grafische Vakken - Voordachten voor Leerlingen [Utrecht 1949]. xR 9774 8.00 x

EILLBERG, Hans Peter und Peter Steiner. Druckobjekte auf Naturpapieren. Nr. 3: Bucher Trager des Wissens. Raubling, PWA Grafische Papiere, [ca. 1975]. Brochiert.152 p. Ills. - xT 2811 20.00 x

EKKART, R.E.O. De sleutel tot het boek. Een keuze van boeken uit vijf eeuwen. Rijswijk, Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1983. Geniet. 30 p. Ills. - xB 6140 10.00 x

EKKART, R.E.O. Jean Francois Verster en zijn verzameling Exlibris. Amsterdam, Wereldbibliotheek Vereniging, 1986. Or. omslag. 20 p. Ills. Jaarpremie van de Exlibriskring der Wereldbibliotheek Vereniging. xH 6169 9.00 x

EKKART, R.E.O. Van William Morris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private presses. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum /Museum van het Boek, 1985. Ingenaaid. 128 p. Ills. Tentoonstelling t.g.v. het vijfentwintigjarig bestaan van het Museum van het Boek 28 november 1985 - 8 maart 1986. xM 2999 10.00 x

EKKART, R.E.O. Vroege boekdrukkunst uit Italie. Italiaanse incunabelen uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1987. Ingenaaid. 103 p. Ills. Monografieen van het Museum van het Boek nr. 3. xM 3013 9.00 x

EKKART, R.E.O. (ed.). Wilt Hooren 't Woord. Boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700. 's-Gravenhage, 1979. Geniet. 55 p. Ills. Tentoonstelling 24 augustus -29 augustus 1979 Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek. xK 3971 10.00 x

EKKART, R.E.O., H. van KRIMPEN, K.F. TREEBUS. Karel F. Treebus, Typograaf. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1986. Ingenaaid. 96 p. Ills. Monografieen van het Museum van het Boek nr. 2. xL 1506 10.00 x

EKKART, Rudolf E.O. Werk van Pieter Wetselaar. Zutphen, De Walburg Pers, 1988. Gebonden S.O. 96 p. Ills. Grafici in woord en beeld. xM 7076 11.50 xx

ELFFERS, Dick. Typografie en affiches. Rijksmuseum van het Boek Den Haag 1967. Oorspr. omslag Inleiding van N.A. Douwes Dekker XXII p. + 21 pagina's leporello. Het tweede gedeelte bevat het gedicht van Louise van Santen 'Lang eentonig verhaal' in experimentele opmaak van Dick Elffers. Oplage 500 exx. xW 8477 35.00 xx

ELSON, Robert T. Time Inc. The intimate history of a publishing enterprise 1923 - 1941. New York, Atheneum, 1968. Bound dustjacket. 501 p. Ills. Edited by Duncan Norton-Taylor. xW 8982 15.00 x

EMEIS jr, M.G. Van de oude stempel. 1865-1965. Amsterdam, Koninklijke Stempelfabrieken J.D. Posthumus, 1965. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xB 3087 10.00 x

EMMERICH, Anne Catherine. Récit du voyage et de l'adoration des trois rois mages extrait des visions d'Anne Catherine Emmerich, sur la vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ, et de la tres sainte vierge. Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, noel 1935. Orig. wrappers, 32 p. Typographie Jan van Krimpen xT 3758 10.00 x

EMMERIG, Ruth e.a. (red.). Vouwbeen. Twee maandelijks tijdschrift voor vrijetijds boekbinders. Jaargang 1 t/m 8 in acht uniforme banden. Stichting Vouwbeen, Amsterdam, 1989 t/m 1997. Inclusief 0-nummer en twee indexen. Boordevol tips en informatie over boekbinden. xT 1835 150.00 x

ENGELHART, Ben. Inleiding tot de calligrafie. Met medewerking van T. Gourdie, H. Zapf, M. Hermersdorf, E. Kuhn, C. Brand. Groningen, J.B. Wolters, 1966. Gebonden. 96 p. Ills. - xB 7992 12.00 x

ENSCHEDE. Conduite pour la Bienseance Civile et Chretienne, recueillie de plusieurs Auteurs, pour les Ecoles. Imprime chez les enfants de Isaac et Jean Enschede, Oud-Hollandt 1895. 12mo, blue wrps., uncut, 80 p. printed in civilité xT 4677 70.00 x

[ENSCHEDE]. Het huis Enschede 1703 - 1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II. Een korte geschiedenis van het bedrijf. III. Een keuze uit de letters van zes eeuwen. Haarlem, Enschede en zonen, 1953. Gebonden onafgesneden. LII + 147 p. Ills. - xMK 0078 20.00 x

[ENSCHEDE]. Het huis Enschede 1703 - 1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II. Een korte geschiedenis van het bedrijf. Haarlem, Enschede en zonen, 1953. Gebonden. LII p. Ills. Met stamboom. xL 0213 15.00 x

ENSCHEDE, Ch. Elzevier - van Dijck. Jhs. Klaasesz & Cie. Hengelo 1899. Oorspr. omslag 16 p. Overdruk uit Klaasesz' Aankondiger. xB 2907 20.00 x

ENSCHEDE, J.W. Catalogue de la Bibliotheque de feu M. J.W. Enschede, ancien-bibliothecaire de la Bibliotheque Communal de Haarlem. La Haye, Van Stockum, 1927. Oorspr. omslag. 239 p. Vente Publique du 12-21 Mars 1927. 2938 nos. xT 4325 50.00 x

ENSCHEDE, J.W. De oprichting in 1870 en de eerste jaren van het dagblad Het Nieuws van den Dag. 's-Gravenhage, 1920. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 6580 8.00 x

ENSCHEDE, Joh. Het bedrijf der Enschede's. Voordracht gehouden op 19 juni 1903 t.g.v. de aanstaande viering van het 200-jarig bestaan van het bedrijf. Joh. Enschede en Zonen, 1903. Geniet. 48 p. - xT 3249 10.00 x

ENSCHEDE. Joh. Losse aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Oprechte Haarl. Courant. Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, 1906. Oorspr. omslag, 32 p. + 2 ills. Overgedrukt uit de Oprechte Haarl. Courant van 4-8 Januari 1906. xT 7137 9.00 x

ENSCHEDE. SIERMAN, Koosje. (Enz.)> 5. Speciale uitgave van Joh. Enschede. Joh. Enschedé, Haarlem, z.j. 48 uitvouwbare pagina's. De vijfde aflevering over (schrijf)schrift. (Enz.)> verscheen elf maal, voor het laatst in 2003. xT 6864 12.00 x

ENZENSBERGER, Martin. Uber die typographische Verantwortung der Layoutsetzerei. Vortrag zur Jahrestagung der CONTEXT in Bremen. Munchen 1982. Umschlag 33 S. - xB 3438 9.00 x

ERNST, Sandra B. The ABC's of Typography. New York, Art Direction Book Company, 1977. Large Paperback. 188 p. A Practical Guide to the Art and Science of Typography. xMK 0201 15.00 x

ERPERS ROYAARDS, F. van. In de kaart gekeken. Europese speelkaarten van de 15de eeuw tot heden. Amsterdam, Museum Willet Holthuysen, 1976. Ingenaaid. 84 + XLIII p. Ills. - xH 7968 11.50 x

ES, Gijsbert van. NRC Handelsblad 1970-1995. Amsterdam, Balans, 1995. Ingenaaid. 247 p. Ills. - xM 8533 10.00 x

ETIEMBLE. The Written Word. London, Prentice-Hall International, 1962. Bound. 114 p. Ills. Symbol Series: Science, Art, History. xR 0786 12.00 x

EUW, Anton von. Karolingische verluchte evangelieboeken. 's-Gravenhage/Maarssen, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1989. Ingenaaid. 75 p. Ills. - xM 3000 11.50 x

EVERS, G.A. Koppermaandag in de boekdrukkerij. Utrecht, Kemink, 1951. Oorspr. omslag. 30 p. Ills. Tweehondjarige herinnering aan het eerste bericht over Derk Kemink's typografische werkzaamheid in Utrecht. xR 6777 10.00 x

EVERS, G.A. Losse gedachten over de begintijd der boekdrukkunst. Utrecht, 1949. Oorspr. omslag. 12 p. Overdruk uit het Kerstnummer De Tampon 1949. xB 1319 8.00 x

[EVERS, G.A.]. Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrechts op 31 mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers. A. Oosthoek Utrechts 1940. Gebonden Ills. VIII + 288 p. bibliotheekstempeltje xL 4452 20.00 x

EXLIBRIS. Acht Nederlandse Exlibris in houtgravure op thema verzamelen. Amsterdam, Exlibriskring der WBV, 1970. Mapje. Cees Andriessen, Jan Battermann, Mia Pott, Piet Roemburg, Pam G. Rueter, Akke Sins, Lou Strik, Theo Vossebeld. T.g.v. het Dertiende Exlibriscongres te Budapest in 1970. xH 6171 11.50 x

EXLIBRIS. Drieentwintig Nederlandse Exlibris. Amsterdam, Exlibriskring der WBV, 1968. Mapje. Ills. Cees Andriessen, C.H. Bielle, Frits Haans, G.A. Lewin, en vele andere. T.g.v. het Twaalfde Internationale Exlibriscongres te Como in 1968. xK 1319 13.50 x

EYE 23. Eye: International Review of Graphic Design. Winter 1996, nr. 23 volume 6. Typography special issue. Peter Murray, 1996. Or. wrappers. 88 p. Ills. David James, W.A. Dwiggins, Edward Fella's Sketchbooks, Hans-Rudolf Lutz. xR 1569 10.00 x

EYE 31. Eye: International Review of Graphic Design. Spring 1999, nr. 31 volume 8. Peter Murray, 1999. Or. wrappers. 88 p. Ills. Typographica, Designers in LA, Illustration, Browsers that Think, Adrian Frutiger xR 1571 10.00 x

EYE 40. Eye: International Review of Graphic Design. Summer 2001, nr. 40 volume 10. Typography special issue. Peter Murray, 2001. Or. wrappers. 88 p. Ills. The New Yorker, Times Classic, Gerard Unger, Digital Type Decade, Why Helvetica? xR 1572 10.00 x

EYE 48. Eye: International Review of Graphic Design. Summer 2003, nr. 48 volume 12. Peter Murray, 2003. Or. wrappers. 88 p. Ills. Retro-Sexism, Nelson Mandela's Face, R. Crumb, Racism, David King. xR 1574 10.00 xx

EYE 49. Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 2003, nr. 49 volume 13. Peter Murray, 2003. Or. wrappers. 88 p. Ills. Laptop Aesthetics, Angla Lorenz, Conference Madnes, Mushroom Clouds xR 1576 10.00 x

EYE 53. Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 2004, nr. 53 volume 14. Peter Murray, 2004. Or. wrappers. 88 p. Ills. Brand Madness Special Issue; Sealand, Cal Schenkel (Frank Zappa record covers, Open, Romek Marber (Penguin Crime covers). xR 1578 10.00 x

EYE 54. Eye: International Review of Graphic Design. Winter 2004, nr. 54 volume 14. Peter Murray, 2004. Or. wrappers. 88 p. Ills. Hoefler & Frere-Jones, Berlin, Excoffon's Autograph, Lisbon, Monthy Python. xR 1579 10.00 x

EYE 6. Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 1992, nr. 6 volume 2. Peter Murray, 1992. Or. wrappers. 88 p. Ills. Neville Brody, Aids Posters, Barney Bubbles, Template Gothic, Rick Valicenti. xR 1577 10.00 x

EYE 7. Eye: International Review of Graphic Design. Winter 1992, nr. 7 volume 2. Peter Murray, 1992. Or. wrappers. 88 p. Ills. Emigre, Fluxus, Digital Revolution, Oz Cooper, Why Not Associates. xR 1580 10.00 x

FAASSEN, Egbert van. Drukwerk voor PTT typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig. 's-Gravenhage, SDU, 1988. Ingenaaid. 48 p. Ills. facsimile xM 3357 7.00 x

FAASSEN, Sjoerd van (ed.). W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903 - 1965. Rotterdam, Uitgeverij 010, 1993. Gebonden S.O. 272 p. Ills. Met bijdragen van S. Hubregtse, Frank de Glas, Koosje Sierman, e.a. Samenstelling fondscatalogus P. van Beest en P. de Bode. xR 9621 21.00 x

FABRE, Maurice. Geschiedenis van de menselijke communicatie. Scheltema & Holkema Amsterdam 1965. Gebonden Ills. 112 p. fraai geillustreerd overzicht xL 8123 12.00 xx

FAIRBANK, Alfred. A book of scripts. Penguin Books, 1950. Second print, hardcover 40 + 64 Ills p. hinges weak xB 8945 9.00 x

FAULMANN, Karl. Illustrirte Geschichte der Schrift, popular-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift der Sprache und der Zahlen sowie der Schriftsysteme aller Volker der Erde. Wien/Pest/Leipzig, A.Hartleben, 1880. Einband. XVI + 632 p. Mit 15 Tafeln in Farben- und Tondruck und vielen in den Text gedruckten Schriftzeichen und Schriftproben. xMK 0023 125.00 xx

FAUTH en LEHMANN. Taschenbuch des Buchhandlers. Verlag fur Buch- und Bibliothekswesen, 1958. 1. Auflache. Einband. 180 p. - xL 7511 9.00 x

FAVIE, Trudy en Michel Krielaars( (red.). Alles van waarde. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van boekhandelaar Nico Favié. Eigen beheer, Amsterdam, 2002. Oorspr. omslag, Ills., 60 p. - xT 3354 8.00 x

FEHLBAUM, Rolf. After the design explosion. Lumiance 1991. Bound ills. 48 p. second Lumiance lecture held at Paradiso, Amsterdam xK 4829 10.00 x

FEITH, Jan. Causerie t.g.v. het zestig-jarig bestaan der firma C.G.A.C. Corvey, papiergroothandel, Amsterdam. 1868-1928. C.G.A.C. Corvey, Amsterdam, 1928. Oorspr. omslag Gebonden met koordje Ills. 26 p. - xR 4297 10.00 x

FILEDT KOK, J.P. Lucas van Leyden-grafiek (1489 of 1494-1533). Met een complete oeuvre-catalogus van zijn gravures, etsen en houtsneden. Rijksmuseum Amsterdam 1978. Ingenaaid Ills. 175 p. Catalogus bij de tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam 1978. xH 7070 50.00 x

FILEDT KOK, J.P. (ed.). 's Levens felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500. Rijksmuseum/Gary Schwartz Amsterdam/Maarssen 1985. Ingenaaid Ills. 304 p. - xH 7092 30.00 x

FINCH, Simon. Seduction of the innocent. London, Simon Finch Rare Books, z.j. Ingenaaid. 83 p. Ills. Catalogus 49. 147 items. xB 4926 10.00 x

FINE PRINT. Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 11, number 2, April 1985. Sandra Kirshenbaum, San Francisco, 1985. 79-130 p. a.o. Kathleen Walkup, By Sovereign Maiden's Might: Notes on women in Printing. xR 0639 10.00 x

FINE PRINT. Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 11, number 1, January 1985. Sandra Kirshenbaum, San Francisco, 1985. 1-76 p. Tenth Anniversay Issue xR 0640 10.00 x

FINE PRINT. Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 12, number 4, October 1986. Sandra Kirshenbaum, San Francisco, 1986. 187-238 p. a.o. Benjamin Vorst, Parchment making - ancient and modern. xR 0638 10.00 x

FINE PRINT. Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 13, number 4, October 1987. Sandra Kirshenbaum, San Francisco, 1987. 179-218 p. - xR 0636 9.00 x

FINE PRINT. Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 13, number 3, July 1987. Sandra Kirshenbaum, San Francisco, 1987. 115-174 p. - xR 0637 10.00 x

FINE PRINT. Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 4, October 1988. Sandra Kirshenbaum, San Francisco, 1988. 151-194 p. - xR 0641 10.00 x

FINE PRINT. Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 3, July 1988. Sandra Kirshenbaum, San Francisco, 1988. 103-146 p. - xR 0642 10.00 x

FINE PRINT. Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 2, July 1988. Sandra Kirshenbaum, San Francisco, 1988. 51-98 p. - xR 0643 10.00 x

FINE PRINT. Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 1, January 1988. Sandra Kirshenbaum, San Francisco, 1988. 1-46 p. a.o. Adela Spindler Roatcap, The Book as Theatre: The Cranach Press -Hamlet. xR 0644 10.00 x

FLIER, A. van der. Filatelie van A tot Z. Het verzamelen van postzegels. De Bilt, Cantecleer/Philatelie, 1994. Ingenaaid. 132 p. Ills. - xK 2876 9.00 x

FLOCON, Albert. L'Univers des livres. Etude historique des origines a la fin du XVIIIe siecle. Hermann Paris 1961. Bound dustjacket in slipcase Ills. 709 p. Avec dedication illustree d' auteur. xB 0759 65.00 xx

FLURI, Adolf. Geschichte der Berner Papiermuhlen. Eine Chronologie. Schweizer Papierhistoriker, Neujahr 1975. Or. Wrappers. 44 p. Ills. 500 numerierten Exemplaren aufgelegt No. 247. xK 9951 20.00 x

FOBEL, Jim & Jim Boleach. Sjabloneren. Gaade Amerongen 1984. Paperback Ills. 200 p. - xK 7350 8.00 x

FOCKEMA Andreae, S.J. & C. Koeman. Kaarten en kaarttekenaars. Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1975. 2e druk Oorspr. omslag Ills. 124 p. - xR 4270 8.00 x

FOGG, Sam. Text Manuscripts of the Middle Ages and Renaissance. Catalogue 15. Sam Fogg Rare Books and Manuscripts London 1992. Or. wrappers Ills. 120 p. 78 items with price list [beautiful production] xK 7417 35.00 x

FOKKE SIMONSZ., Arend. De boeknegotie in het toekomend jaar drie duizend. Eene mijmering. Veen, 1999. Ingenaaid 56 p. Herdruk van de tekst van 1793. Oplaag 2000 exx. Niet in de handel. Voorbericht 1999: Rene Gude. xK 6721 10.00 x

FOLKERTSMA, B. Abc voor de niet-drukker van zijn boekdrukker. Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf. z.p. z.j. Oorspr. omslag 96 p. Typografie Charles A. Jongejans. Alfabetisch overzicht van drukkerstermen. xL 3767 10.00 x

FOLKERTSMA, B. Twee portretten van uw drukker. Een boekje voor auteurs. Deventer, Boek- en steendrukkerij "De IJsel", z.j. Ingenaaid. 22 p. Ills. Samengesteld in opdracht van de Stichting voor verbeterde opleiding aan de Monotype. Ills. Tom de Heus. xM 3352 9.00 x

FONTAINE VERWEY, H. de la. Bookbindings by Albert Magnus. University Library Amsterdam, 1965. Cahiersteek. 16 p. Ills. Exhibition on the occasion of the First International Antiquarian Bookfair at Arti & Amicitiae Amsterdam 5-9 october 1965. xB 1321 10.00 x

FONTAINE VERWEY, H. de la. Bookbindings by Albert Magnus. University Library Amsterdam, 1965. Cahiersteek. 16 p. Ills. Exhibition on the occasion of the iter septentrionale The Grolier Club. 30 May 1967. xB 7531 10.00 x

FONTAINE VERWEY, H. de la. De geboorte van het moderne boek in de XVIe eeuw. Twee voordrachten in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam op 17 en 24 mei 1954. Amsterdam, C.G.C. Corvey, october 1954. Cahiersteek. 51 p. Het model voor den uitgever [92]. - xM 7183 10.00 x

FONTAINE VERWEY, H. de la. De Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de Nieuwe Kerk 1578-1632. Meppel, Krips Repro, 1980. Ingenaaid. 44 p. Ills. T.g.v. het honderd-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond. xH 8748 11.50 x

FONTAINE VERWEY, H. de la. De wereld van het boek. Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bizonder hoogleraar in de wetenschap van het boek en de bibliographie op 10 mei 1954. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1954. Ingenaaid. 47 p. - xM 3360 9.00 x

FONTAINE VERWEY, H. de la. Grolier-banden in Nederland. Haarlem, Bubb Kuyper,1985. Geniet. N.p. - xM 3835 7.00 x

FONTAINE VERWEY, H. de la. Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis. Amsterdam, Corvey, 1956. Ingenaaid. 20 p. Het Model voor de Uitgever juni 1956. [101] - xM 7150 9.00 x

[FONTAINE VERWEY, H. de la]. Laurens Jansz. Costerprijs 1986. Verleend aan Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey Stichting Haarlem Boekenstad, Haarlem, 1987. Oorspr. omslag Ills. 69 p. - xR 4256 9.00 x

[FONTAINE VERWEY, H. de la]. Laurens Jansz. Costerprijs 1986. Verleend aan Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey Stichting Haarlem Boekenstad, Haarlem, 1987. Monobinding door Johann C. Denninger, Ills., 69 p. bijzondere binding xR 8480 50.00 x

FONTAINE VERWEY, H. de la. Oud Delft. Meester Harman Schinckel, een Delftse Boekdrukker van de 16e eeuw. 's-Gravenhage, Nijgh & van Ditmar, z.j. Gebonden. 78 p. Ills. - xK 6611 8.00 x

FONTAINE VERWEY, H. de la (inl.). Lof der Zeevaart. Collectie Dr. W.A. Engelbrecht. Maritiem Museum “Prins Hendrik” Rotterdam 1966. Oorspr. omslag Ills. 114 p. Catalogus bij de tentoonstelling. xL 4588 15.00 x

FONTAINE VERWEY, H. de la & W. Gs. HELLINGA. In officina Ioannis Blaev. Twee inleidende studies bij een kleine tentoonstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting. N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam 1961. Oorspr. omslag 51 p. - xR 5207 20.00 x

FONTAINE VERWEY-LE GRAND, Isa de la. e.a.(eds.). Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2004. XII. Amsterdam, De Buitenkant, 2005. Gebonden. 207 p. Ills. Auteurs: Corinna van Schendel, Klaas Hoogendoorn, Geert Jan Bierenga, Frans A. Janssen, W. Broom, Sjaak Hubregtse. e.a. xB 3475 18.00 x

FONTAINE VERWEY-LE GRAND, Isa de la. e.a.(eds.). Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2006. XIV. Amsterdam, De Buitenkant, 2007. Gebonden. 221 p. Ills. Auteurs: Corinna van Schendel, H.T.M. van Vliet, Adri K. Offenberg, Jan Spoelder, Laurens van Krevelen, Henk Duijzer xB 4288 28.00 x

FONTAINE VERWEY-LE GRAND, Isa de la. e.a.(eds.). Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000. VIII. Amsterdam, De Buitenkant, 2001. Gebonden. 175 p. Ills. Auteurs: Van der Coelen, Jaspers, Brakenhoff, Eck, Booy, Monfrooij, Meeder. xB 5866 17.50 x

FONTAINE VERWEY-LE GRAND, Isa de la. (Ed.) Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996. Amsterdam, De Buitenkant, 1997. Gebonden. 190 p. Ills. Auteurs: Isa de la Fontaine Verwey-Le Grand, K. van der Horst, S. Hubregtse, G. Jaspers, N. Maas, J. Pluis xH 3076 13.50 x

FONTAINE VERWEY-LE GRAND, Isa de la. (Ed.). Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1994. Amsterdam, De Buitenkant, 1995. Gebonden. 156 p. Ills. Auteurs: F. Booy, G. Jaspers, J. de Jong, J. Landwehr, F. Postma, J. Schellekens, J. Storm van Leeuwen. xW 7219 22.00 x

FONTAINE VERWEY-LE GRAND, Isa de la. (Ed.) Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993. Amsterdam, De Buitenkant, 1994. Gebonden. 97 p. Ills. Auteurs: G. Hoftijzer, G. Jaspers, F. Postma, A. Renting, J. Storm van Leeuwen. xW 7218 15.00 x

FONTAINE VERWEY-LE GRAND, Isa de la. (Ed.). Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995. Amsterdam, De Buitenkant, 1996. Gebonden. 149 p. Ills. Auteurs: Jaspers, Buijnsters, Heijting, Hubregtse xB 9477 17.00 x

FONTAINE VERWEY-LE GRAND, Isa de la. (Ed.) Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1999. Amsterdam, De Buitenkant, 2000. Gebonden. 168 p. Ills. Auteurs: Isa de la Fontaine Verwey, S. Hubregtse, G. Jaspers, Frans A. Janssen, Jan de Jong e.a. xB 9480 15.00 x

FONTAINE-VERWEY, Herman de la & Huib van Krimpen. Tentoonstellingen: Handschriften en Incunabelen & Het welverzorgde boek. [Universiteitsbibliotheek], Amsterdam, 1947. Oorspr. omslag, 32 p. klein formaat xT 2868 8.00 x

FONTANTE, Theodor. Gedichte. Ausgewahlt von Friedhelm Kemp. Munchen, Schumacher-Gebler, 1982. Einband. 100 p. Bibliothek SG. Schrift: 10 Punkt Bell-Antiqua. xH 7913 22.50 x

FOOKS, Edwin G. Plain and Ornamental Lettering. A practical guide to Ticket & Showcard Writing Sign Writing and other forms of Decorative Lettering. Bath, Isaac Pitman & Son, 1932. Bound. 86 p. Ills. - xMK 0090 13.50 x

FORD, Margaret L. (ed.). Christ, Plato, Hermes Trismegistus. The dawn of printing. Catalogue of the incunabula in the Bibliotheca Philosophica Hermetica. In de Pelikaan Amsterdam 1990. Two bound volumes in slipcase With 193 plates (88 in full colour) 207 + 203 p. Pimander: Texts and Studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica I xH 8869 200.00 x

FORUM / LES ENLUMINURES. Cyrillus-Fables in Ulrich von Pottenstein's version. Das Buch der naturlichen Weisheit. Forum/Les Enluminures 1998. Or. wrappers. 26 p. Studies on Illuminated Manuscripts of the Middle Ages and the Renaissance. First Series, no. 1. xK 7516 15.00 x

FOSTER, Nigel. Bluff your way in Advertising. London, Ravette, 1988. Pocket. 64 p. - xB 8931 5.00 x

FRANSSEN, P.J.A. Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw. Amsterdam, Atlanta, 1990. Ingenaaid. 285 p. - xB 4908 15.00 x

FREDERIK. De zetduivel. Amsterdam, Charlotte Presse, 1987. Cahiersteek. 12 p. T.g.v. de Boekenvondst '87 te Arnhem in een oplage van 174 exx. xH 7847 12.00 x

FREIMAN, Ray (ed.). The Author looks at Format. American Institute of Graphic Arts 1951. Or. wrappers 58 p. Ten famous authors (a.o. Pearl Buck, Erskine Caldwell, John Steinbeck, Thornton Wilder) discuss book design, layout, and packaging. Booklet designed by Warren Chappell. 10 x 16 cm. xW 2014 10.00 xx

FRIJTERS, C.H.C. Lezen gaat ongezien. Honderd jaar lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden en de rol van de Nederlandsche Blindenbibliotheek daarbij. Vereniging De Nederlandsche Blindenbibliotheek 's-Gravenhage 1987. Ingenaaid Ills. XII + 307 p. - xH 2491 13.50 x

FUCHS, Boris und Christian ONNASCH. Dr. Ing. Rudolf Hell. Der Jahrhundert-Ingenieur im Spiegelbild des Zeitgeschehens. Sein beispielhaftes Wirken. Edition Braus Heidelberg 2005. Einband Ills. 208 p. Inventor of the Enigma code machine, the fax, the scanner, etc. Highly interesting publication with a nice overview of old and modern printing techniques. xL 0329 30.00 x

FUNKE, Vera. Dat Bestelhuis! Dat Bestelhuis! Wat speelt dat 'n rol! 125 jaar Centraal Boekhuis. Culemborg, Centraal Boekhuis, 1996. Gebonden. 70 p. Ills. - xH 3675 9.00 x

FUNKE, Vera. Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff [1869-1939]. Amsterdam, Meulenhoff, 1995. Paperback. 109 p. Ills. - xH 8550 8.00 x

FURSTNER, H. In en om het boekhuis. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1966. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xH 5252 9.00 x

FURSTNER, H. Rondom het boekbedrijf in Nederland. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1976. 2e herziene druk. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 1687 7.00 x

FURSTNER, H. Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1940-65. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan. Amsterdam 1965. Gebonden Ills. 122 p. - xP 1024 20.00 x

FUSSEL, Stephan. (ed.). Gutenberg-Jahrbuch 2001. Mainz, Gutenberg-Gesellschaft, 2001. Einband. 396 p. Ills. Im Auftrage der Gutenberg-Gesellschaft herausgegeben von Stephen Fussel. xH 8796 45.00 x

FUSSEL, Stephan. (ed.). Gutenberg-Jahrbuch 2002. Mainz, Gutenberg-Gesellschaft, 2002. Einband. 312 p. Ills. Im Auftrage der Gutenberg-Gesellschaft herausgegeben von Stephen Fussel. xH 8795 45.00 x

FUSSEL, Stephan. (ed.). Gutenberg-Jahrbuch 2003. Mainz, Gutenberg-Gesellschaft, 2003. Einband. 350 p. Ills. Im Auftrage der Gutenberg-Gesellschaft herausgegeben von Stephen Fussel. xK 2355 30.00 x

FUSSEL, Stephan. (ed.). Gutenberg-Jahrbuch 2005. Mainz, Gutenberg-Gesellschaft, 2005. Einband. 320 p. Ills. Im Auftrag der Gutenberg-Gesellschaft herausgegeben von Stephen Fussel. xL 3273 35.00 x

FUTURA. Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1920. Futura, Leiden/Utrecht/Amsterdam/Arnhem/Roozendaal, 1920. Oorspr. omslag, 40 p. - xT 4470 8.00 x

FUTURA. Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1919. Futura, Leiden/Utrecht/Amsterdam/Arnhem, 1919. Oorspr. omslag, 32 p. - xT 4471 8.00 x

GARSJIN, V.M. / Kurt Lob. De rode bloem. Vertaling Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob. Zetcentrale Meppel 1989. Gebonden Ills. 43 p. Niet in de handel. Typografie en illustraties Kurt Lob. Gesigneerd door de illustrator. xB 6157 25.00 xx

GASKELL, Philip. A new introduction to bibliography. Oxford, Clarendon Press, 1972. First printing, Bound dust jacket XXIV + 438 p. Ills enkele potloodaantekeningen in de marge xB 9851 34.00 x

GASTEL, L.A. van. Van ambacht naar industrie. Instituut voor Grafische Techniek, 1965. Or. omslag. 25 p. Ills. Bewerking van een lezing. xL 3625 7.00 x

GASTEL, L.A. van (Red.). Drukinkt. Amsterdam, Instituut voor Grafische Techniek, 1973. 2e druk. Gebonden. Ills. 103 p. IGT-verhandeling 3. xK 1597 10.00 x

GASTEL, P. van en G. Schuurman. e.v.a. De Boschhoorn. Tijdschrift voor allen die werken bij de N.V. Drukkerij v.h. L.E. Bosch & Zoon. Drukkerij De Boschhoorn, 1940-1941. Gebonden. Ills. Jaargang I: No. I-12 October 1940 t/m Aug.-Sept. 1941. Omslagen meegebonden. Toegevoegd de eerste drie nummers van de 2e jaargang. xL 8923 30.00 x

GASUS, P. Lofdicht op J.C. Peereboom t.g.v. zijn 40-jarig jubileum 1887-1927 als directeur van Haarlems' Dagblad, uitgesproken door J.B. Schuil. Rijm van P. Gasus. [Haarlem, 1927]. Oblong Ills. 48 p. - xR 6666 15.00 x

GECK, Elisabeth. (ed.). Das Wort der Meister. Bekenntnisse zu Schrift und Druck aus funf Jahrhunderten. Berlin/Frankfurt am Main, Mergenthaler-Verlag der Linotype GmbH, 1966. Einband Umschlag. 150 p. Ills. Mooi exemplaar. xH 9280 35.00 x

GEDENKBOEK. Gedenkboek 1905-1930. Uitgeven t.g.v. het vijf en twintig jarig bestaan der Vereeniging tot Bevordering der Kennis in de Grafische Vakken te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, 1930. Oorspr. omslag. N.p. Ills. - xR 6499 10.00 x

GEDENKBOEK. Gedenkboek van de jubileumfeesten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Algemeen Handelsblad. 1828-1928. [Amsterdam, Algemeen Handelsblad, 1928], Gebonden. 107 p. Ills. - xT 0679 10.00 x

GELDER, Ed van. Papier ... 'om te roulleren voor en in stede van contant geld'. Zutphen, Buhrmann-Ubbens Papier, 1990. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xH 6897 15.00 x

GELDER, Roelof van & WAALS, Jan van der (eds.). Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678). Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam / Snoeck-Decaju & Zoon Amsterdam 1992. Ingenaaid Ills. 160 p. Catalogus bij de tentoonstelling in het Koninklijk Paleis te Amsterdam in 1992. xH 7075 35.00 x

GELDORP, Jose & Rudi EKKART. Voor Plakboek en Poeziealbum. Zutphen, Buhrmann-Ubbens, 1988. Gebonden. ills. 56 p. - xH 4802 13.50 x

GENZMER, Fritz. Umgang mit der schwarzen Kunst. Berlin, Fachverlag Schiele & Schon, 1960. Bound dust jacket. Ills. 228 p. With specimens. - xMK 0076 16.00 x

GERARDY, Theo. Das Papier der Seckelmeisterrechnungen von Freiburg i. Ue. 1402-1465. Schninznach-Bad, Schweizer Papierhistoriker, 1980. Bound. 221 p. Ills. Herausgeber SPH. xH 0680 36.00 x

GERARDY, Theo. Vorschlage zu einer einheitlichen Terminologie, Reproduktion und beschreibung der Wasserzeichen. Oegstgeest, Mai 1961. Or. wrappers. N.p. Mitteilung an die dritte internationale Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Papierhistoriker. xK 9961 10.00 x

GERHARDT, Claus W. Beitrage zur Technikgeschichte des Buchwesens. Kleine Schriften 1969-1976. Franfurt am Main, Polygraph, 1976. Einband. 148 p. Ills. Kleiner Druck der Gutenberg-Gesellschaft nr 101. xM 5101 18.00 xx

GESSEL, Han van. Een beeld van een dagblad. Amsterdam, De Volkskrant, 1986. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. - xH 7439 9.00 x

GESTEL, P.H. van & G.C.F. van der Laan. Het Rondschrift Nr. 3. Methodisch gerangschikte schrijfoefeningen voor inrichtingen van Middelbaar en Lager Onderwijs en zelfonderricht. Groningen, J.B. Wolters, 1923. 6e druk. Geniet. N.p. Ills. Schrijven en schrijfonderwijs. xB 5146 10.00 x

GEURTS, A.J. In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden geillustreerd met voorbeelden uit de Zutphense collecties. Vlaams Handboekbindersgilde vzw, Gent, 1987. Oorspr. omslag Ills. 22 p. T.g.v. de expositie Boekbanden en boekbinden, Zutphen, 1987. xR 1147 10.00 x

GILL, Bob & John Lewis. Illustration: aspects and directions. London, Studio Vista, 1964. Paperback. 95 p. Ills. - xH 7890 12.50 x

GILL, Eric. A holy tradition of working. Passages from the writings of Eric Gill. Introductory essay by Brian Keeble. Foreword by Walter Shewring. Golgonooza Press Ipswich 1983. Bound dust jacket 140 p. - xH 9092 25.00 x

GILL, Eric. Autobiography. London, Jonathan Cape, 1947. 12th impression. Bound dust jacket. 283 p. - xM 0176 30.00 x

GILL, Eric. Een verhandeling over typografie. Amsterdam, De Buitenkant, 1986. Gebonden S.O. Ills. 191 p. - xB 0746 12.50 x

GILL, Eric. Essays. "Last essays" and "In a strange land". Introduction by Mary Gill. Jonathan Cape London 1943. 4th impression Bound dust jacket Ills. 252 p. - xH 9038 50.00 x

GILL, Eric. Letters of Eric Gill. Edited by Walter Shewring. London, Jonathan Cape, 1947. First edition Bound. Ills. 480 p. - xM 6497 75.00 x

GILL, Eric. Over typografie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955. Gebonden, 150 p. Ills. Vertaling Jan Vermeulen. Ex-bibliotheek exemplaar met een aantal kleine gebreken. xT 1816 10.00 x

GILL, Eric. Strict Delight. The Life and Work of Eric Gill 1882-1940. Whitworth Gallery Manchester 1980. Orig. wrappers Ills. 36 p. Catalogue xH 9341 17.00 x

GILL, Eric. The engraved work of Eric Gill. London, Victoria and Albert Museum. Her Majesty's Stationery Office. 1969. Second impression. Or. wrappers. Ills. 94 p. + 205 plates - xM 6498 22.50 x

[GILL], YORKE, Malcolm. Eric Gill, man of Flesh and Spirit. London, Constable, 1984. or. wrappers. Ills. 303 p. - xM 6503 22.50 x

GILLAM, Stanley. The Divinity School and Duke Humfrey's Library at Oxford. Oxford, Clarendon Press/The Bodleian Library, 1988. Or. wrappers. 96 p. Ills. - xB 6125 12.00 x

GILTAY VETH, D. Grafisch werk van Maarten de Jong Jr. Stichting De Getijden Pers, Zaandijk 1952. Oorspr. omslag Ills. 42 p. Deel V van de serie “De Gouden Hommel”. Genummerd XXIII/225. Vier kopergavures e.a. illustraties. Vlekje op voorzijde. xB 3436 20.00 x

GINNEKEN, Lily van. De woorden, de dingen, de beelden. Lecturis Eindhoven 1987. Oorspr. omslag Ills. 34 p. Lecturis 17. Documentaire onder redactie van Wim Crouwel. [thema: typografie in de beeldende kunst] Vormgeving Jouke Kleerebezem. xL 2890 10.00 x

GLAISTER, Geoffrey Ashall. Glossary of the book. London, Allen and Unwin, 1960. Bound. dust jacket. Ills. - xM 0183 100.00 x

GLAISTER, Geoffrey Ashall. Glossary of the book. Terms used in paper-making, printing, bookbinding and publishing, with notes on illuminated manuscripts, bibliophiles, London, George Allen and Unwin, 1960. Bound. Ills. 484 p. Private presses and printing societies including illustrations an translated extracts from Grafisk Uppslagsbok. Ex-library copy. xW 0488 100.00 x

GLAS, Frank de. Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en Ontwikkeling / De Arbeiderspers voor 1940. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1989. Paperback. Ills. 336 p. Historische reeks. Dissertatie. xT 0136 14.00 x

GLATZ, J.F. Drukkunst in postzegels. Zutphen, De Walburg Pers, 1977. Ingenaaid. 43 p. Ills. Uitgegeven t.g.v. de herdenking van 75 jaar drukkersorganisatie in Nederland met als frontispice ingeplakt de voor dit jubileum uitgegeven postzegel. xW 5139 9.00 x

GLAUBINGER, Jane. Paper now. Bent, Molded and Manipulated. Foreword by Evan H. Turner. The Cleveland Museum of Art/Indiana University Press, 1986. Or. Wrappers. 76 p. Ills. - xL 1945 11.50 x

GODEFROY, J.G. Het methodisch ontwerpen van Vlak-Ornament. Wed. J. Ahrend en Zoon, Amsterdam, [1920]. 2e geheel omgewerkte druk, Ills. 144 p. Ahrend's Bibliotheek voor Kunst, techniek en wetenschap xB 8016 30.00 x

GODFREY, Richard T. Printmaking in Britain. A general history from its beginnings to the present day. Oxford, Phaidon, 1978. Bound dust jacket. 244 p. Ills. - xP 1956 21.00 x

GOEDHART, H.A. (ed.). De Pers in Nederland. Onder auspicien van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Met een inleidend woord van Max Blokzijl. Nederlandsche Uitgeverij "Opbouw" Amsterdam 1943. Gebonden S.O. Ills. 320 p. K 113 xT 3421 25.00 x

GOEDHART, H.A. (ed.). De Pers in Nederland. Onder auspicien van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Met een inleidend woord van Max Blokzijl. Nederlandsche Uitgeverij "Opbouw" Amsterdam 1943. Gebonden, Ills., 320 p. K 113. band iets gevlekt. xT 0392 20.00 x

GOESSEN, J. Maastricht en zijn Santjes. Stichting Santjes en Kantjes, Maastricht, 1983. Oorspr. omslag, Ills., 48 p. Devotieprentjes door de eeuwen heen. xT 1462 9.00 x

GOETHE, Johann Wolfgang von. Sankt-Rochus-Fest zu Bingen am 16. August 1814. Darmstadt 1989. Einband. 53 p. Ills. Mit zehn Original-Radierungen von Bruno Muller-Linow. Elfter Druck der T H Darmstadt. Herausgegeben von Walter Naumans, Christoph Kreickenbaum und Walter Wilkes. Satz und Buchdruck Lehrdruckerei. Es wurden 150 exemplare hergestellt. xL 8135 35.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. Catalogue 160. Continental Printed Books 1480-1700. E.P. Goldschmidt London 1980. Or. wrappers Ills. 85 p. 251 items. beautiful catalogue xK 7512 20.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. Catalogue 161. Two hundred books on history, medicine, mathematics, theology, etc. E.P. Goldschmidt London 1981. Or. wrappers Ills. 54 p. 200 items. beautiful catalogue xR 1762 30.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. Catalogue 162. E.P. Goldschmidt London 1981. Or. wrappers Ills. 65 p. 170 items. beautiful catalogue xK 7510 60.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. Catalogue 163. Early Printed and other Rare Books. E.P. Goldschmidt London 1981. Or. wrappers Ills. 131 p. 400 items. beautiful catalogue xK 7513 25.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. Catalogue 164. Illustrated catalogue of early printed and other rare books. Greek and Latin Classics, School Books, Archeology, Architecture, Emblem and Festival Books, Science and Technology. E.P. Goldschmidt London 1982. Or. wrappers Ills. 171 p. 200 items. beautiful catalogue, 1200 copies xK 7511 40.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. Catalogue 165. Illustrated Books 1491-1759. E.P. Goldschmidt London [1983]. Or. wrappers Ills. 192 p. 100 items. beautiful catalogue xK 7509 60.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. Catalogue 166. Illustrated and other rare books. E.P. Goldschmidt London 1985. Or. wrappers Ills. 96 p. 100 items. beautiful catalogue xK 7505 15.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. Catalogue 167. Rare books XV to XVIII centuries. E.P. Goldschmidt London [1987]. Or. wrappers Ills. 161 p. 200 items. beautiful catalogue xK 7506 20.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. Catalogue 168. 190 Fine Books. E.P. Goldschmidt London. Or. wrappers Ills. 168 p. 190 items. beautiful catalogue xK 7508 20.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. Catalogue 169. E.P. Goldschmidt London [1990]. Or. wrappers Ills. 209 p. 99 items. beautiful catalogue xK 7507 20.00 x

GOLDSCHMIDT, E.P. New Acquisitions. E.P. Goldschmidt London 1984. Or. wrappers Ills. 60 p. 96 items. beautiful catalogue, 1100 copies xR 1763 20.00 x

GOODEY, Ernest A. (ed.). Screen Process Printing 1954. Volume Three. World's Press News Publishing Co. London 1954. Plastoic binding, 108 p. interesting publication xK 1358 20.00 x

GORCUM, W. van. De prijspolitiek van de Federatie. School voor de Grafische Vakken - Voordachten voor Leerlingen [Utrecht 1951]. Oorspr. omslag Geniet 11 p. SGV-VVL 31. xL 8272 5.00 x

GORISSEN, Gotz. (ed.). Berthold fototypes E 2. Body Types Vol. I. Synopsis, Katalog, layouts [577 Type Faces]. Berlin/Munchen, Berthold & Callwey, 1980. Bound dustjacket. LXXI + 776 p. - xH 9559 60.00 x

GORISSEN, Gotz. (ed.). Berthold headlines E 3. 1400 Titelsatzschriften nach ihrer Ahnlichkeit geordnet, 1400 Headline faces arranged according to similarity, 1400 caracteres pour titres classes en fonction de leur similitude. Berlin/Munchen, Berthold & Callwey, 1982. Bound dustjacket. XL + 500 p. - xH 9560 60.00 x

GOTTMER, H.V.M. (ed.). Boeken met een ruggegraat. 10 jaar NBD. Amsterdam, Uniepers, z.j. [1981]. Gebonden. 100 p. Ills. T.g.v. het 10-jarig bestaan van de Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst. xL 4307 10.00 x

GOUDY, Frederic W. The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author. Dorset Press New York 1989. Bound dust jacket [11] + 101 p. + plates - xR 1825 20.00 x

GOUDY, Frederic W. The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author. Dover New York 1963. Or. wrappers 101 p. + plates reprint from the 1952 edition xMK 0119 17.00 x

GOURDIE, Tom. Teaching children to write for Teachers & Parents. Remedial Handwriting. Book 4. Edinburgh, Macdonald, 1982. Geniet. 30 p. - xB 7124 9.00 x

GOURDIE, Tom. Teaching children to write for Teachers & Parents. The development of a Cursive Hand. Book 3. Edinburgh, Macdonald, 1982. Geniet. 32 p. - xB 7123 9.00 x

GOUWE, W.F. 1852-1952. Het ontwerpen van postzegels. Geschreven t.g.v. het Eeuwfeest van de Nederlandse Postzegel. 's-Gravenhage, Staatsbedrijf der PTT, 1952. Oorspr. omslag. 65-124 p. Ills. Deel IV, nr. 3 juni 1952. Het P.T.T.-bedrijf. Denkbeelden, Methoden, Onderzoekingen. Les PTT des Pays-Bas. Idees, Methodes, Recherches. The Netherlands PTT. Ideas, Methods, Research. xR 6500 10.00 x

GOUWE, W.F. De Grafische Kunst in het Praktische Leven. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1926. Oorspr. omslag Ills. 84 p. De Toegepaste Kunsten in Nederland XXIII. Rugje omgeplakt. xR 2551 15.00 x

GRAFICUS. 60 jaar Graficus. Amstelveen, Tijl Media, 1978. Oorspr. omslag A-4. 184 p. Ills. - xB 4892 9.00 x

GRAFISCH NEDERLAND. 1979. Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven. Amsterdam, 1979. Oorspr. omslag. Ills. 104 p. Opstellen door Pieter F.J. Obbema, Marja C. Keyser, Herman de la Fontaine Verwey, G. Willem Ovink, Rienk Visser. In orginele doos. xL 7102 30.00 x

GRAFTON, Carol Belanger. Historic alphabets & initials, woodcut & ornamental. Dover New York 1977. Or. wrappers 175 p. - xMK 0109 11.00 x

GRAFTON, Carol Belanger. Pictorial Archive of Printer's Ornaments from the Renaissance to the 20th Century. Dover New York 1980. Or. wrappers 175 p. 1489 Designs xK 9684 11.00 x

GRAFTON, Carol Belanger (ed.). Fanciful Victorian Initials. 1142 decorative letters from "Punch". New York, Dover, 1984. Ingenaaid. 125 p. Ills. - xW 4612 10.00 x

GRAVESANDE, G.H. 's-. Journalistieke herinneringen. 's-Gravenhage, In eigen beheer, 1944. Oorspr. omslag. 24 p. Genummerd: 74/150 exx. Niet in de handel. De Jong 328. xR 6562 15.00 x

GRAVESANDE, G.H. 's. Marceline Desbordes-Valmore. Essay met enige gedichten. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juni 1952. Cahiersteek. 35 p. Het model voor den uitgever [78]. - xM 7145 8.00 x

GRAVESANDE, G.H. 's. Mr. J.F. van Royen en zijn beteekenis voor de boekkunst. Met naschrift van K. Ph. Bernet Kempers. Boekhandel M. Dijkhoffz 's-Gravenhage 1946. Oorspr. omslag 22 p. Uitgegeven in de eerste Boekenweek na de bevrijding in een zeer beperkte oplage. xL 8915 15.00 x

GRAVISIE 1. OVINK, G.W. Kastanjes uit het vuur. Inventie en innovatie in de grafische technieken. Van Boekhoven-Bosch bv Utrecht 1979. cahiersteek Ills. 27 p. Gravisie: Persoonlijke visies op verleden, heden en toekomst van de grafische industrie. xK 9666 10.00 x

GRAVISIE 10. Het vermijden van ruis. Persoonlijke opvattingen over de taak van het Bedrijfstakinformatiecentrum BIC. Van Boekhoven-Bosch bv grafische industrie Utrecht 1985. cahiersteek 40 p. Met bijdragen van J. Bakker, J.H. Daalderop e.a. xK 9657 10.00 x

GRAVISIE 12. JONGENS, Cor (ed.). Een certificeerder gecertificeerd. Achtergronden bij de toekenning van de Gravisieprijs-1985 aan de VPGI (Vereniging Produktbewaking) Van Boekhoven-Bosch bv grafische industrie Utrecht 1987. cahiersteek Ills. 36 p. Gravisie: Persoonlijke visies op verleden, heden en toekomst van de grafische industrie. xK 9655 10.00 x

GRAVISIE 13. Visies op het grafisch management in de toekomst (Gravisie prijs 1986 naar John Verwielen). Van Boekhoven-Bosch bv grafische industrie Utrecht 1988. cahiersteek Ills. 32 p. Gravisie: Persoonlijke visies op verleden, heden en toekomst van de grafische industrie. xK 9654 10.00 x

GRAVISIE 14: CAFLISCH, Max & Gerard en Marjan UNGER. Hoogtepunten van het letterontwerpen in Nederland & Hollands landschap met letters. Beide teksten uitgesproken op 12 november 1987 te Stuttgart. Van Boekhoven-Bosch bv grafische industrie Utrecht 1989. cahiersteek Ills. 56 p. Gravisie 14: Persoonlijke visies op verleden, heden en toekomst van de grafische industrie. [Tweetalig Engels/Nederlands] xH 6720 12.00 x

GRAVISIE 15: GROENENDAAL, Paul (ed.). Papieren gids en elektronisch doosje in de race naar 2000. 1989: na honderd jaar neemt Drukkerij Teleprint bv de volledige produktie van de telefoongids op zich. Van Boekhoven-Bosch bv grafische industrie Utrecht 1989. cahiersteek Ills. 48 p. Gravisie 15 xK 9643 10.00 x

GRAVISIE 2. ENTERS, J.H. Over het kiezen van een organisatie-structuur. Van Boekhoven-Bosch bv Utrecht 1979. cahiersteek 28 p. Gravisie: Persoonlijke visies op verleden, heden en toekomst van de grafische industrie. xK 9665 10.00 x

GRAVISIE 3. KRIMPEN, Huib van. Vormgever en techniek. Van Boekhoven-Bosch bv Utrecht 1980. cahiersteek 20 p. Gravisie: Persoonlijke visies op verleden, heden en toekomst van de grafische industrie. xK 9664 10.00 x

GRAVISIE 4. Bekroningen. Meningen en ideeen. Van Boekhoven-Bosch bv Utrecht 1980. cahiersteek 68 p. Gravisie: Persoonlijke visies op verleden, heden en toekomst van de grafische industrie. xK 9663 10.00 x

GRAVISIE 5. GROENENDIJK, B. Zilverterugwinning. De milieu-aspecten van fotografische verwerkingsbaden. Van Boekhoven-Bosch bv Utrecht 1981. cahiersteek 31 p. Gravisie: Persoonlijke visies op verleden, heden en toekomst van de grafische industrie. xK 9662 10.00 x

GRAVISIE 8. Vormen van schrift. De mens als tekstverwerker. Van Boekhoven-Bosch bv Utrecht 1983. cahiersteek 32 p. Gravisie: Persoonlijke visies op verleden, heden en toekomst van de grafische industrie. Bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht. xK 9659 10.00 x

GRAVISIE 9. Arbeidstijdverkorting, een lokkend perspectief. Gedachten over manieren van bestrijding van de werkloosheid, die vooral jongeren een kans geven. Van Boekhoven-Bosch bv Utrecht 1984. cahiersteek 32 p. Grafische vormgeving Gerrit Noordzij. xK 9658 10.00 x

GRAY, Bill. Studio tips for artists & graphic designers. New York, Van Nostrand Reinhold, 1976. Ingenaaid. 128 p. Ills. - xH 7972 8.00 x

GREENFELD, Howard von. Bucher wachsen nicht auf Baumen. Vom Bucherschreiben und Buchermachen. Munchen, Ellermann Verlag, 1979. Bound dust jacket. 174 p. Ills. Deutsche Fassung von Berthold Spangenberg unter Mitwirkung von Philipp Luidl. Mit 140 Abbildungen. xH 0678 13.50 x

GREENSPAN, Ezra & Jonathan Rose (eds.). Book History. Volume 4 (2001). The Pennsylvania State University Press 2002. Bound Ills. 375 p. The annual journal of the Society for the History of Authorship, Reading and Publishing SHARP xL 8079 20.00 x

GREENSPAN, Ezra & Jonathan Rose (eds.). Book History. Volume 5 (2002). The Pennsylvania State University Press 2002. Bound Ills. 296 p. The annual journal of the Society for the History of Authorship, Reading and Publishing SHARP xL 8078 20.00 x

GREENSPAN, Ezra & Jonathan Rose (eds.). Book History. Volume 6 (2003). The Pennsylvania State University Press 2003. Bound Ills. 327 p. The annual journal of the Society for the History of Authorship, Reading and Publishing SHARP xL 8077 20.00 x

GREENSPAN, Ezra & Jonathan Rose (eds.). Book History. Volume 7 (2004). The Pennsylvania State University Press 2004. Bound Ills. 327 p. The annual journal of the Society for the History of Authorship, Reading and Publishing SHARP xL 8076 20.00 x

GREVE, H.E. Das Problem der Bucher und Lesehallen. Aus dem Hollandischen ubersetzt von Anna J. Jungmann. Mit einer Einleitung vvon C. Norrenberg. Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1908. Einband. XVI + 426 p. - xT 3418 25.00 x

GREVE, H.E. Openbare Leesmusea en Volksbibliotheken. Amsterdam/Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1906. Gebonden. 384 p. - xT 3427 22.00 x

GREVE, H.E. Openbare Leesmusea en Volksbibliotheken. Amsterdam/Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1906. Oorspr. omslag, onopengesneden, X + 384 p. - xT 0756 20.00 x

GREVE, H.E. Theorie van den catalogus. J.B. Wolters Groningen/Batavia 1941. Gebonden 124 p. - xW 8993 9.00 x

GRILLPARZER, Franz. Der arme Spielmann. Erzahlung. Munchen, Schumacher-Gebler, 1980. Einband. 64 p. Bibliothek SG. Schrift: 10 Punkt Lutetia. xH 7916 20.00 x

GRIMM. Der Wolf und die sieben jungen Geisslein. Ein Marchen der Bruder Grimm mit 15 Feder- und Tuschpinselzeichnungen von Joasef Hegenbarth. Hamburg, Maximilian-Gesellschaaft, 1984. Einband. N.p. Ills. 1400 Exemplare. xL 8488 50.00 x

GROEN, C. de. Tweetoerenmachines. Hoorn, Drukkerij Edecea, 1938. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. Een handleiding voor drukkersgezellen. xL 8326 12.00 x

GROENENDAAL, M.H. Aantekeningen bij het Grafisch Onderwijs. Inleiding R. Pn. Hennequin. Amsterdam, Grafische School, 1953. Or. omslag. 52 p. T.g.v. het 35-jarig bestaan van de Vereninging Amsterdamse Grafische School, Juli 1953. xK 3965 7.50 x

GROENENDAAL, M.H. Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik. Culemborg, Stam Technische Boeken, 1975. 7e gewijzigde druk. Gebonden. 272 p. Ills. - xMK 0089 18.00 x

GROENENDAAL, M.H. S.H. de Roos. Een woord ter herdenking. Amsterdamsche Grafische School, 1947. Geniet. 15 p. - xR 5749 10.00 x

GROESBEEK, K. De terugwerkende kracht der Auteurswet 1912. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1914. Oorspr. omslag. 55 p. - xT 0746 12.00 x

GROOT, E.J. de. Eenige regelen voor het samenstellen van handschrift, dat moet worden gedrukt, en het corrigeeren van drukproeven. Drukkerij De Nieuwe Tijd, Amsterdam, [1911]. Oorspr. omslag, 16 p. E.J. de Groot was directeur der Stadsdrukkerij te Amsterdam. Omslag licht verkleurd. xT 8080 8.00 x

GROOT, E.J. de. Handleiding bij het prijsberekenen van drukwerk. Amsterdam, De Nieuwe Tijd, 1911. Gebonden. 66 p. + advertenties. - xL 4042 10.00 x

GROOT, Hugo de. Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's De Ivre belli ac Pacis (Parijs 1625). Amsterdam, Lettergieterij "Amsterdam", 1926. Oorspr. omslag. 24 p. Deze verzameling brieven, bewerkt door A. Lysen, met een inleiding van Jacob ter Meulen, werd in verband met de herdenking der eerste uitgave van Hugo de Groot's De Iure belli ac Pacis in de Grotius-letter gedrukt. xH 7658 20.00 x

GROSHEIDE, F.W. e.a. Herinneringen aan H.A. van Bottenburg 1875-1941. Uitgegeven t.g.v. het gouden jubileum van H.A. van Bottenburg's Boekhandel en Uitgeverij 1897- i juni - 1947. Mt portret en lijst van auteurs die uitgegeven werden en bibliotheken die geveild werden. xR 6618 10.00 x

GROTIUS, Hugo. Quelques lettres concernant la premiere edition du De Ivre Belli Ac Pacis de Hugo Grotius (Paris 1625). Amsterdam, Lettergieterij "Amsterdam", 1926. Oorspr. omslag. 24 p. Deze verzameling brieven, bewerkt door A. Lysen, met een inleiding van Jacob ter Meulen, werd in verband met de herdenking der eerste uitgave van Hugo de Groot's De Iure belli ac Pacis in de Grotius-letter gedrukt. Tekst in het Frans. xT 4271 20.00 x

GRYPDONCK, A. (ed.). Boek en informatie. Hasselt, Heideland, 1980. Ingenaaid. 184 p. Limburgs Universitair Centrum. xK 5819 7.50 x

GUEN, Monique le. Graphology. The art of interpreting handwriting. Translated by David Macrae. Nyon, Ariane Books, 1976. Bound dust jacket. Ills. 120 p. Nicely illustrated. xH 3885 13.50 x

GULIK, E. van & H.D.L. VERVLIET. Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden waarin opgenomen de Catalogvs Librorvm residvorvm Tabernae Raphelengianae. Met een woord vooraf door F.C. Wieder Jr. E.J. Brill Leiden 1965. Oorspr. omslag 44 + facsimile catalogus. - xL 1564 25.00 x

HAAN, Jacques den. De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden (langs de hoofdspoorweglijn). Utrecht, A.W. Bruna, 1968, Gebonden. 144 p. Ills. T.g.v het honderdjarig bestaan van A.W. Bruna & Zoon 1868 - 1968. xH 5164 13.50 x

HAAN, W. de. Een halve eeuw Uitgeversactiviteit 1896-1946. Jubileumcatalogus Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht, 1946. Gebonden. 80 p. Ills. Bijlage: enquete prijsvraag t.g.v. het 50-jarig bestaan. xM 9779 16.00 x

[HAAN, W. de]. WOUDE, G.J. van der. Een halve eeuw Uitgeversactiviteit. Een korte historie en een kleine bespiegeling n.a.v. het 50 jarig bestaan der Uitgeverij W. de Haan. Gedrukt voor de aandeelhouders der vennootschap in het jaar 1946 door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Utrecht. Oorspr. omslag cahiersteek 20 p. Gezet uit de Lutetia Van Jan van Krimpen, gedrukt op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen in 50 exemplaren gedrukt door Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij te Wormerveerd. Dit is nr. 50. xR 2949 30.00 x

HAAS, Henri de. (ed.). Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. / Five centuries of book printing in Holland. Amsterdam, [1971]. Or. omslag. 52 p. Ills. Beschrijvingen in 6 talen. In beperkte oplage verschenen in Nederland. xK 0879 12.50 x

HAAS TYPEFOUNDRY. Die Drucktype: Ruckblick, Gegenwart, Ausblick / The Printing Type: Retrospect, Present, Prospects / Le Caractere: Retrospective, Temps present, Perspectives. Haas Typefoundry, Basel, 1980. Orig. wrappers, Ills. 64 p. On occasion of the 400th anniversary of the firm. xR 7007 15.00 x

HAASE, York Alexander en Harold Jantz. The New World in the Treasures of an Old European Library. / Die Neue Welt in den Schatzen einer alten europaischen Bibliothek. Wolfenbuttel, Der Herzog August Bibliothek, 1976. Large Paperback. 164 p. Ills. - xK 2322 15.00 x

HAASTERT, W.K.S. van. De Journalistiek in Indie. Batavia, Albrechts & Co., 1916. Oorspr. omslag. VIII + 90 p. Hoofdredacteur van Het Nieuws van den Dag van Ned. Indie. Omslagontwerp: W. v.d. Does. xT 2513 20.00 x

HAAXMAN, P.A. Historische herinneringen. Aangeboden ter gelegenheid van het twee honderd vijftig jarig bestaan van de Firma Mensing & Visser. Den Haag, [1932]. Geniet. 20 p. Ills. (De Vijf Vocalen) xT 7434 8.00 x

HAES, Leo de. Een rechtse krant van de linkeroever. Leuven, Kritak, 1982. Paperback. 135 p. [Gazet van Antwerpen]. Omslagtekening J.S. [Joost Swarte]. xT 0550 9.00 x

HAFKAMP, C. Offsetdruk. Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Gebonden S.O. 95 p. Ills. Voor de Stichting Graphilec. Van handpersdruk tot offsetdruk, Het rubberdoek, Verf- en vochtrollen van de offsetpers, Het drukken, Bronsdruk, Moeilijkheden bij het drukken. Band en stofomslag: S. Beekhoven. xH 6121 15.00 x

HAFKAMP, C. Offsetdruk. Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Gebonden 2e druk S.O. 152 p. Ills. Voor de Stichting Graphilec. xB 4380 20.00 x

HAGEN, A.J. Het hand-boekbinden. Geschiedenis en techniek van de boekband. H. Stam, Haarlem, [1945]. Integraalband Ills. 132 p. + advertenties. - xR 4263 30.00 x

HAGERS, Pieter. Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815 - 1990. Zwolle, Waanders, 1990. Gebonden S.O. 143 p. Ills. Beeldredactie: Marja Keyser, Marleen van Vollenhoven. xR 4818 25.00 x

HAGERS, Pieter / Bernard C. van Bercum. Mag het een regeltje meer zijn? Alternatief woordenboekje voor Pieter Hagers bij zijn afscheid van Van Dale Lexicografie. Teksten door Jaap van Loon. Utrecht, Van Dale Lexicografie, 1986. Oorspr. omslag. [24] p. + kleurfolies. Oplage 500 exx. xB 6629 10.00 x

HALA, Rudolf. Christoph Plantin aus der Blutezeit des Buchdruckes in Antwerpen. Wien, Herbert Reichner, 1936. Or. wraps. 38 p. Holzschnitte von Vaclan Masek. - xH 3440 16.00 x

HALBEY, Hans Adolf. e.a. Schrift Druck Buch. Im Gutenberg-Museum. Aus den Beständen des Gutenberg-Museums und der Stadtbibliothek. Farbfotos Jürgen Liepe. Mainz am Rhein, Philipp von Zabern, 1985. Bound dust jacket. 206 p. Ills. - xM 6656 16.00 x

HALEY, Allan. Photo-typography. A guide to in-house typesetting & design. New York, Scribner's Sons, 1980. Bound dust jacket. Ills. 144 p. - xW 0007 18.00 x

HAMEL, Christopher de. The Book. A History of the Bible. London/New York, Phaidon Press, 2001. Bound dustjacket. 352 p. Ills. - xB 9593 20.00 x

HAMMACHER, A.M. Jean Francois van Royen 1878-1942. 's-Gravenhage, D.A. Daamen/A.A.M. Stols, 1947. Gebonden Ills. 191 p. Uitgegeven m.m.v. Het Nederlandsche Postmuseum xC 1178 15.00 x

HAMMACHER, A.M. Jean Francois van Royen 1878-1942. 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst 1947. Gebonden half perkament Ills. 190 p. bibliotheekstempeltje [Thomassen 8]. xL 8986 35.00 x

HAMMOND, J.L. C.P. Scott of the Manchester Guardian. New York, Harcourt Brace, z.j. Bound. 364 p. Ills. - xW 4604 10.00 x

HANA, Herman. Ornament-ontwerpen voor iedereen. Het stempelboekje met 64 afbeeldingen. Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1914. Gebonden, Ills., 40 p. + 64 afbeeldingen. Handboekjes Elck 't Beste xT 1819 15.00 x

HANRATH, Joh. J. De betekenis van Napoleon voor het Exlibris. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1957. Gebonden. 69 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7934 8.50 x

HANRATH, Joh. J. Stijl en Exlibris. Opmerkingen rond het Nederlandse exlibris 1946-1971. Amsterdam/Antwerpen, Exlibris-Kring van de Wereldbibliotheek-Vereniging, 1971. Oorspr. omslag 80 p. Ills. Uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Exlibris-Kring. xR 1343 10.00 x

HANUSCH, Gerhard. (ed.). Blatter fur Buchkunst, Exlibris und Gebrauchsgraphik. Mitteilungen der Deutschen Exlibris-Gesellschaft, 1961. Heft 2. Geniet. 52 p. - xB 2584 8.00 x

HAPPE, J.K. Goed adverteeren. Maatschappij voor Goede en Goedkoppe lectuur te Amsterdam 1924. Gebonden. Ills. 176 p. Vakbibliotheek v/d Wereldbibliotheek. xT 0819 15.00 x

HARN, Ko van. De puntjes op de i. Amsterdam, De Buitenkant, 1993-1994. Gebonden. 79 p. Koppermaandag-uitgave xW 7215 9.00 x

HARN, Ko van. Een typografische wandeling door Amsterdam. Letters en cijfers op straat. De Buitenkant Amsterdam 1998. Intergraalbandje Ills. 160 p. - xK 4823 9.00 x

HARRADINE, John. On the Nature of the Fendragon. Z.p. [1977] Geniet. 14 p. - xR 6952 10.00 x

HART, P.D. 't. Een machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992. Catena Zwolle 1992. Gebonden S.O. Ills. 167 p. - xB 4005 20.00 x

HARTLEY, M.G. De Proost-en Brandt-weer rukt uit. School voor de Grafische Vakken - Voordachten voor Leerlingen [Utrecht 1951]. Oorspr. omslag Geniet Ills. 11 p. SGV-VVL 27 xL 8269 7.00 xx

HARTMANN, GEBR. Vom Drucken und von Druckfarben. Ammendorf, Druckfarbenfabriken Halle/Saale, z.j. [1925]. Obrosch. 258 p. Ills. - xH 6457 25.00 x

HARTOG, Joh. Journalistiek leven in Curacao. Nijmegen/Willemstad, Dekker & van der Vegt/Paulus drukkerij, 1944. Oorspr. omslag. 354 p. Ills. - xR 6552 20.00 x

HASSINK, Martijn. 'De klant is koning, maar jij bent keizer'. 10 interviews met beginnend grafisch ontwerpers. Amsterdam, De Buitenkant, 1996. Gebonden. 68 p. Ills. - xW 8512 10.00 x

HATTUM, F.W.D.C.A. van. Oude Hollandse Liedboeken uit de 16de en 17de eeuw. Amsterdam, C.G.C. Corvey, april 1958. Cahiersteek. 20 p. Ills. Het model voor den uitgever [111]. - xM 7172 8.00 x

HAUPT, Georg. Schrift und Handwerk. Ein Offenbacher Sonderheft des Philobiblon. Zeitschrift fur Bucherliebhaber. Wien, Herbert Reichner, 1934. Or. Wrappers. 72 p. Ills. und 6 Beilage. Sonderheft des Philobiblon 1934, Heft nr. I. xMK 0071 30.00 x

HEBBEL, Friederich. Friedrich Hebbel an Julius Campe. Drei bisher nicht veroffentlichte Briefe. Hamburg, Gescheltschaft Bucherfreunde, 1949. Or. wraps. 22 p. Gesetzt aus dem Korpus Grad der Claudius und in 400 numerierten Exemplaren abgezogen. Dieses Stuck ist Nummer 188. xH 3442 11.50 x

HEIDEMAN, Arend J. De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar. Zutphen, De Walburg Pers, 1979. Ingenaaid. 64 p. Ills. Gesigneerd door de auteur. xL 9347 10.00 x

HEIDEMAN, Arend J. De Graafschapper van ideaal tot kruidenierswaar. Zutphen, De Walburg Pers, 1979. Ingenaaid. 64 p. Ills. - xT 0563 9.00 x

HEIDEN, Maria / Andrea Piersma. Onze mooiste plekjes. Twintig jaar Boekhandel Van Gennep in Rotterdam. Met een inleidend verhaal van Marcel Moring. Rotterdam, Van Gennep, 1995. Gebonden. 72 p. Ills. - xK 0176 9.00 x

HEIJBROEK, J.F. / T.C. Greven. Sierpapier. Marmer-, brocaat- en sitspapier in Nederland. Amsterdam, De Buitenkant, 1994. Gebonden. 158 p. Met ingeplakte marmers. Bibliografie, summary in English and index. xL 2176 50.00 xx

HEIJNINGEN, Leo A. van. De eerste vier eeuwen... Drukken, uitgeven en vormgeven voor en na privatisering. 's-Gravenhage, SDU, 1988. Gebonden S.O. 271 p. Ills. - xK 5459 15.00 x

HEINSMAN, Louis / Walter van Teeffelen. Concernvorming in de Nederlandse boekenwereld. Amsterdam, Van Gennep, 1975. Paperback. 228 p. - xM 8231 10.00 x

HELL, Dolf. Schoon schip. De bloeitijd van het rederij-affiche. Affichemuseum Hoorn, 2004. Oorspr. omslag Ills. 32 p. Bij de tentoonstelling 11-6 t/m 26-9-2004. xR 6212 7.00 x

HELLER, Maxwell L. New standard letterer and show-card writer. London, The Library Press, 1926. Bound. 168 p. Ills. - xMK 0070 35.00 x

HELLINGA, W. Gs. Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Met twee inleidende studies van H. de la Fontaine Verwey en G.W. Ovink. Amsterdam, 1962. Bound. Ills. XXVIII + 254 p. Good copy. xK 1292 200.00 x

HELLINGA, Wytze Gs. Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. Part Two, Plates. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1960. small folio bound 219 illustrations, many folding plates. This the second volume only, as it was presented to the participants of the 10th International Congress of Master Printers. xMK 0059 75.00 x

HELLINGA-QUERIDO, Lotte. De koningsbijbel van de Prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek. Stadsbibliotheek Haarlem en Instituut voor Neofilologie en voor Neolatijn van de Universiteit van Amsterdam. Gebonden Ills. III + 63 p. - xL 0854 10.00 x

HELLINGA-QUERIDO, Lotte. William Caxton en de Nederlanden. Engelands eerste drukker. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum & Museum van het Boek, 1976. Geniet. 28 p. Ills. Verschijnt als gids bij de tentoonstelling William Caxton en de Nederlanden, vanaf 15 december t/m 16 februari 1977. xB 6137 10.00 x

HELLINGA-QUERIDO, Lotte & Clemens de WOLF. Laurens Janszoon Coster was zijn naam. Met een Ten geleide van Ernst Braches. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1988. Ingenaaid. Ills. 133 p. T.g.v. de grafische week & de tentoonstelling in Tylers Museum. xK 1213 10.00 x

HELMAN, Albert. Het vlas en de beuk. (een ware fabel). Zutphen, Buhrmann-Ubbens Papier, 1986. Ingenaaid. 43 p. Vormgeving en tekeningen Dick Dooijens. xH 0334 11.50 x

HELMOND, Toke van. 100 jaar Allert de Lange. Amsterdam, Allert de Lange, 1980. Or. omslag. 64 p. Ills. - xK 4459 8.50 x

HELWIG, Hellmuth. Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers. Boekbinderij Wohrmann & Zonen / Van Lindonk, Zutphen / Amsterdam, 1967. Gebonden in cassette Ills. 96 p. Typografie Kurt Lob. T.g.v. het 110-jarig bedrijfsjubileum van Wohrmann. [Lob14]. xB 6181 30.00 x

HEMELS, J.M.H.J. Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrijheid. Assen, Van Gorcum & Comp., 1969. Paperback. 697 p. - xT 0896 12.00 x

HEMELS, J.M.H.J., SLIGGERS, B.C., STEUR, A.G. VAN DER. "Er is slechts één Schuyt". Veertig jaar boeken aan een gracht. Schuyt & Co., Haarlem, 1992. Gebonden S.O., Ills. 64 p. Met een voorw. van E.M.A. Schmitz. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bedrijfsjubileum van Schuyt & Co Uitgevers en Importeurs BV te Haarlem. xR 8668 8.00 x

HEMELS, Joan. De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant. Baarn, Amboboeken, 1981. Oorspr. omslag. 415 p. Ills. - xR 1641 10.00 x

HEMELS, Joan. De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving. Ambo Baarn 1983. Gebonden Ills. 336 p. t.g.v. 75 jarig bestaan van de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers. xB 4108 15.00 x

HEMELS, Joan. Tussen Rotterdam en 's-Gravenhage. Kanttekeningen bij de afschaffing van het dagbladzegel in 1869. Voorwoord H.J. Prakke. Assen, Van Gorcum & Comp., 1970. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 3430 7.00 x

HEMELS, Joan en Henk Demoet (red.). Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie. Alphen aan den Rijn, Alfa Base, 2001. Gebonden. 336 p. T.g.v. het 150-jarig bestaan van Alfa Base (A.W. Sijthoff en N. Samson). xK 1774 27.00 x

HENDRIKS, Jan. Vijf jaar drukkunst "in het verborgene". Met teekeningen van Fedde Weidema. Utrecht, A.W. Bruna, z.j. Gebonden. 60 p. - xM 8262 13.50 x

HERBERT, J.A. Illuminated Manuscripts. London, Methuen and Co., 1912. Second edition Bound. Ills. XIII + 356 p. The Connoisseurs Library. - xW 0011 34.00 x

HERDT, Rene de Patrick Viaene (red.). Rijkdom bedreigd. Antwerpen/Brussel, Gemeentekrediet, 1990. Ingenaaid. 232 p. Publikatie n.a.v. de rondreizende tentoonstelling "Rijkdom bedreigd" die op 9 juni 1990 van start ging in het Museum Arnold Vander Haeghen te Gent. xT 3495 15.00 x

HERFST, H.P. Prenten en ... platen. Arnhem, St. Prentenkabinet, 1983. 3e herzien druk. Or. omslag. 45 p. Ills. - xK 3962 10.00 x

HERING, Johann. Das Schrift- und Kunstbuchlein. Wiedergabe der Handschrift Bayreuth um 1616. und, Allerlei Manierschriften. Teilwiedergabe der Handschrift Kulmbach 1626. Mit einem Nachwort herausgegeben von Erwin Herrmann. Guido Pressler, Hurtgenwald, 1982. oblong Einband Ills. 113 p. Auflage 1000 exx. xB 8009 15.00 xx

HERMANS, JS. Dat is gedrukt... maar hoe? Over Zwarte Kunst. Intergrafia, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag Ills. 44 p. + drukvoorbeelden + uitklapbare pagina Intergrafia-reeks nummer 17 xR 5379 9.00 x

HERMSEN, Ronald (red.). Wijsheid te boek. 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes / Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies. Deventer, Ankh-Hermes, 1998. Gebonden S.O. 110 p. + 114 p. Ills. - xH 4261 11.50 xx

HERTZBERGER, Menno. Boeken, veel boeken - en mensen. VanTilt, Nijmegen 2008. Oorspr. omslag Ills. 64 p. nieuw xB 5822 9.00 xx

HESSE, Hermann. Eine Stunde hinter Mitternacht. Munchen, Reihe Bibliothek SG, 2002. Einband. 100 p. Mit einem Nachwort von Klaus Schuhmann. Fur den Text wurde die Times New Roman der Monotype Corporation in den Serien 327 und 727 verwendet. Bibliothek SG nr. 27. xK 1763 35.00 x

HEUKELOM, J.B. Nieuwe teekenvoorbeelden. 30 bladen in rijken kleurendruk. Voortitel: Voor werkplaats en school. D. Bolle, Rotterdam, [1903]. Oblong map met 30 [=31] bladen in kleur. Jan Bertus Heukelom 1875-1965. xT 7590 150.00 x

HEUKELOM, J.B. Voor werkplaats en school. S.L. van Looy, Amsterdam, z.j. Oblong map met strikjes, 1 pagina voorwoord en 30 bladen in kleur. Jan Bertus Heukelom 1875-1965. xT 7591 150.00 x

HEULE, Walter. Uw toegenegen J.H. en G. van Heteren : honderdvijftig jaar boekverkopers 1831 maart 1981. [Van Heteren, Amsterdam], 1981. Oorspr. omslag, Ills., 31 p. - xT 3358 9.00 x

HEUVEL, Hans van den/Gerard MULDER. Het vrije woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945. Den Haag, Sdu, 1990. Paperback. 268 p. Ills. - xM 2241 11.50 x

HIGGENS, Gavin L. (ed.). Printed Reference Material. Handbooks on Library Practice. London, The Library Association, 1984. Second edition. Bound dustjacket. XXI + 740 p. - xB 4625 15.00 x

HIJMANS, Wim. Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen. Amsterdam, Meijer Pers, 1974. Gebonden. 46 p. Ills. - xK 1156 8.00 x

HIJMANS, Wim. Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen. Amsterdam, Meijer Pers, 1974. Gebonden. 46 p. Ills. - xM 4012 8.00 x

HILDESHEIMER, Kurt. Der Fortschritt im Druckgewerbe. Anregungen und Erfahrungen aus der amerikanischen Praxis. Bern, 1938. Oorspr. omslag. 175 p. Bibliothek des Schweizer. Gutenbergmuseums no 7. 1938. xM 9807 17.00 x

HILLS, Richard L. Papermaking in Britain 1488-1988. A short history. The Athlone Press London and Atlantic Highlands, NJ 1988. Bound Ills. IX + 249 p. - xH 2503 22.50 x

HILTBRUNNER, Werner. Die moderne Papierkonservierung und Restaurierung im Sinne angewandter Chemie und Physik. Schweizer Papierhistoriker, Neujahr 1971. Or. Wrappers. Np. Ills. 500 numerierten Exemplaren aufgelegt No. 155. xK 9955 20.00 x

HIND, Arthur. A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914. New York, Dover, 1963. Paperback. 490 p. Ills. Being the third and fully revised edition of 'A short history of engraving and etching'. With frontispiece and 110 illustrations in the text. xW 9321 20.00 x

HINTE, Ed. van / Ineke Schwatz / Gert Staal. Thonik. Amsterdam, Thonik, 2001. Gebonden. 167 p. Ills. Translated from the dutch by Sam Herman. Presentatie van het werk van het grafisch ontwerpbureau Thonik. Met beknopte bibliografie. xR 1613 10.00 x

HINTZEN, J. De Postgeschiedenis van Vlissingen. Internationale Vereniging Philatelica, afd. Vlissingen, 1985. Oorspr. omslag, Oblong, Ills., 64 p. Uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van de afdeling Vlissingen. xR 6121 10.00 x

HOEFNAGELS, Lou. Honderd jaren druk in druk. Haarlem, Druk en Papier FNV, [1988]. Gebonden S.O. 163 p. Ills. Uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van de afdeling Haarlem Druk en Papier FNV. xM 2926 13.50 xx

HOEKEMA, C.P. / Peter KARSTKAREL / Ph.H. BREUKER. Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1980. gebonden S.O. Ills. 235 p. - xM 4899 22.50 x

HOF, J.J. De Friesche Pers in de Branding, Leeuwarden, Leeuwarder Nieuwsblad, [1946]. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 1225 10.00 x

HOF, J.J. De Friesche pers in de branding. In tweeden aanleg. Leeuwarden, Leeuwarder Nieuwsblad, [1947]. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 1896 10.00 x

HOFFMANN, E.T.A. Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte. Vertaling A. Nonymus. Tekeningen Jaap Nieuwenhuis. Amsterdam, C.G.C. Corvey, Juni 1962. . Cahiersteek. 28 p. Ills. Het model voor den uitgever [132]. - xH 1816 9.00 x

HOFFMANN, Gebr. 75 Jahre Gebr. Hoffmann Grosbuchbinderei. eine Jubilaumsgabe in Verbindung Mit einer Abhandlung: Die Kultur des Bucheinbandes Von Prof. Dr. Julius Zeitler. Leipzig, Kantate, 1927. Einband. 63 p. - xT 5665 15.00 x

HOFMANN, C. Beroemde grafische werkers van voorheen. Amsterdamsche Grafische school, z.j. Gebonden. 98 p. - xL 7804 13.50 xx

HOFMANN, C. Het papier en de druktechniek. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1936. Oorspr. omslag. 60 p. - xH 6124 13.50 x

HOFMANN, C. Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter. 's-Gravenhage, Drukkerij Nieuw Leven, 1950. Derde druk. Gebonden. 135 p. - xB 7969 13.50 x

HOFMANN, C. Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter. 's-Gravenhage, Drukkerij Nieuw Leven, 1944. 2e druk. Gebonden. 123 p. - xB 9855 12.00 x

HOFMANN, C. Typografen ABC. Illustrator: J. Ligter. A.N.T.B. Boekenreeks Deel 3. Gebonden Ills. 111 p. Matige band xK 8732 12.00 x

HOFTIJZER, P.G. & O.S. LANKHORST. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding. Sdu, Den Haag, 2000. 2e, herziene en vermeerderde uitgave Ingenaaid Ills. 263 p. Nederlandse cultuur in Europese context: ijkpunt 1650 xK 1270 15.00 x

HOITSEMA, C. De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst. Verenigde Drukkerijen Hoitsema, Groningen, 1953. Oorspr. omslag Ills. XI + 160 p. bibliotheekstempel, goed exemplaar xR 4265 20.00 x

HOLBEIN, Hans. The dance of death. 41 woodcuts. Complete facsimile of the original 1538 French edition. New York, Dover, 1971. Paperback. 146 p. Ills. - xH 6879 9.00 x

HOLLIDAY, Peter(ed.). Eric Gill In Ditchling. Four essays. Oak Knoll Press New Castle 2002. Bound Ills. VIII + 82 p. [eigen import] xH 8171 19.95 x

HOLME, C.G. (ed.). Lettering of to-day. The Studio London & New York 1949. 4th printing Bound Ills. 144 p. - xMK 0056 18.00 x

HOLME, Charles. The Art of the Book. Dorset Press, New York, 1990. Folio, Bound dustjacket, Ills. 284 p. Originally published 1914 by The Studio Limited. xR 6135 30.00 x

HOLME, Rathbone & Kathleen M. FROST (eds.). Modern lettering and calligraphy. A sequel to "Lettering of today". Studio London & New York 1954. Bound Ills. 144 p. [met bijgesloten recensie van G.W.O.] xMK 0200 17.00 x

HOMAN, John. Anno 1590. Van Waesberge, Hoogewerf & Richards Rotterdam [1965]. Oorspr. omslag Geniet Ills. 20 p. De merkwaardige historie van het geslacht Van Waesberge, drukkers en boekverkopers, verhalende hoe Jan van Waesberge om de geloofswille Antwerpen verliet, in Rotterdam stierf en hoe zijn zoon Jan in deze goede stad, op de Marckt in de Fame, het bedrijf stichtte, dat nog steeds floreert na 375 jaar. xL 3144 12.00 x

HOOG, P de/L. MELCHIOR. Typografie. Voor belanghebbenden en belangstellendenop eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld. Amsterdam, Jacob van Kampen, z.j. Gebonden S.O. Ills. 109 p. De Wijze Jacob 17-18. xM 2246 11.50 x

HOPKINS, Claude C. Reclame. (mijn levenswerk). Leiden, Handelswetenschappelijke Bibliotheek, z.j. Oorspr. omslag. 162 p. - xT 4546 10.00 x

HORNBOSTEL, Wilhelm. Blicke in verborgene Schatzkammern. Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen aus Hamburger Sammlungen. Hamburg, Jorn Gunther, 1998. Einband. 142 p. Ills. Eine Ausstellung im Museum fur Kunst und Gewerbe, Hamburg, 26. Juni-26. Juli 1998. xK 2329 17.00 x

HORNE, Robert. Paper for Books. A compehensive survey of the various types of paper used in book production. illustrated by members of the Society of Industrial Artists. London, Robert Horne and Company, 1961. Bound dust jacket. 648 p. Ills. Papierproef. xM 0011 60.00 x

HORNUNG, Clarence P. Allover Patterns for Designers and Crafstmen. Dover, New York, 1975. Or. wrappers Oblong XIV + 216 p. Dover Pictorial Archive series. 114 Plates, including 16 in two colors and 8 in four colors. xB 8968 15.00 x

HORNUNG, Clarence P. Designs & Devices. 1836 basic designs and their variations by one of America's foremost industrial and graphic designers. Dover New York 1959. Or. wrappers Ills. 216 p. - xK 9691 10.00 x

HORNUNG, Clarence P. (ed.). An old-fashioned Christmas in illustration & decoration. Dover New York 1970. Or. wrappers. 121 p. 200 illustrations xK 0298 10.00 x

HORNUNG, Clarence P. (ed.). Early Advertising Alphabets, Initials and Typographic Ornaments. Dover New York 1995. Or. wrappers. 150 p. - xK 9689 15.00 x

HORODISCH, A. Buchwesen und Bibliophilie in der modernen amerikanischen Karikatur. Sonderabdruck.aus 'Stultifera navis' Mitteilungsblatt der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft Jg.8/9.[Zürich,] [1953]. Oorspr. omslag, Ills., 60 p. - xT 6449 20.00 x

HORODISCH, Abraham. De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984. Amsterdam, Erasmus Antiquariaat en Boekhandel, 1984. Gebonden S.O. 469 p. Ills. 500 copies printed. Redaktie-editor Abraham Horodisch. xH 0161 125.00 x

HORODISCH, Abraham. The book and the printing press in printer's marks of the fifteenth & sixteenth centuries. Erasmus Booksellers, Amsterdam, 1977. Bound Ills. 79 p. With 95 illustrations xB 9860 25.00 x

HORST, Atie van der en Elly Koen. Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam. Amsterdam, Institute of Social History, 1989. Paperback. 348 p. Ills. - xH 7981 13.50 x

HORST, Koert van der and Johann-Christian Klamt. Master and Miniatures. Proceedings of the Congres on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989). Doornspijk, Davaco, 1991. Or. Wrappers. 475 p. Ills. Studies and Facsimiles of Netherlandish Illuminated Manuscripts nr 3. xK 1767 90.00 x

HOTTOIS, Isabelle (ed.). De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I. Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel 1982. Oorspr. omslag Ills. 180 p. + ills. Catalogus. xB 2667 15.00 xx

HOUBEN, H.H. Der ewige Zensor. Langs- und Querschnitte durch die Geschichte der Buch- und Theaterzensur. Kronberg, Athenaum Verlag, 1978. Einband. 175 p. Ills. Mit einem Nachwort von Claus Richter und Wolfgang Labuhn. xH 0182 13.50 x

HOUT, W.N. van der. De psychologie van de pers. Leiden, Nederlandsche Uitgeversmij., 1949. Gebonden. 170 p. - xT 6327 8.00 x

HOUT, W.N. van der. Over de krant. Haar wording, wezen en werk. Een reeks artikelen. Zutphen, W.J. Thieme, 1928. Ingenaaid. 48 p. Roestvlekjes. xL 8372 8.00 x

HOUTMAN, Maarten. The detail the sorcerer's apprentice overlooked. An Edition of the Technical School for Printing an Allied Trades at Utrecht, [1966]. Oorspr. omslag. 57 + 17 p. Ills. Samenvattingen in het Frans en Duits. [Vertaling van: Het vormbesef van de tovenaarsleerling. - Utrecht : School voor de grafische vakken, 1964]. xT 7692 15.00 x

HOUTWIPPER, G. De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen. Drukkerij "De Nieuwe Tijd" Amsterdam ca. 1920. Gebonden 123 p. - xL 2211 15.00 x

HOVT, W.N. van der. Over de krant haar worden, wezen en werk. Een reeks artikelen. Zutphen, W.J. Thieme & Ci., 1928. Oorspr. omslag. 142 p. - xL 8924 15.00 x

HUBREGTSE, Sjaak (ed.). The aesthetic world of Jan van Krimpen, book designer and typographer. Museum of the Book, The Hague 1995. Or. wrappers Ills. 16 p. 1000 copies for the exhibition in the American Institute of Graphic Arts in New York 1995. xW 7230 8.00 xx

HUFFEL, N.G. van. Encyclopedisch Handboek der Grafische Werkwijzen. Ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der vrije kunsten en verzamelaars van prentkunst met 34 afbeeldingen tusschen den tekst. Utrecht, W. Leijdenroth van Boekhoven, 1926. Gebonden S.O. 115 p. Ills. Scheurtjes in stofomslag. xK 0255 20.00 x

HUGUENOT VAN DER LINDE, A. De Telegraaf. Het verhaal van een krant. Amsterdam, De Telegraaf/Nieuws van de Dag, 1971. Or. omslag. 64 p. Ills. - xK 5374 12.00 x

HUISKAMP, Frits. Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Leiden, Primavera Pers, 2000. Gebonden. 568 p. Ills. - xR 9928 30.00 x

HULL-VERMAAS, E.P. van 't. De handschriften & incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe. Enschede, [1975]. Oorspr. omslag. Ills. 84 p. - xL 1566 15.00 x

HULSENBOOM, J.W. Cursus Loopend Schrift nr. 7. 2e kl. Concentrische methode voor de Lagere School. Groningen, P. Noordhoff, z.j. Oorspr. omslag. [24] p. - xR 8745 7.00 x

HULST, Joh. van der. Boek en druktechniek. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1961. 3e druk. Oorspr. omslag. 95 p. Ills. - xH 7938 7.00 x

HULTHEM, Charles. Charles van Hulthem 1764 - 1832. Brussel, 1964. Ingenaaid. 331 p + platen. Exposition organisée a l'occasion de deux centième anniversaire de la naissance de Charles van Hulthem. Bruxelles Bibliothèque Albert I du 5 septembre au 4 octobre 1964. xW 2206 27.00 x

HULTHEM, Karel van. Karel van Hulthem 1764 - 1832. Brussel, 1964. Ingenaaid. 331 p + platen. Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van Karel van Hulthems geboorte. Brussel Albert I bibliotheek van 5 september tot 4 oktober 1964. Gent universiteitsbibliotheek van 15 oktober tot 14 november 1964. xL 2102 27.00 x

HUMEZ, Alexander & Nicholas. A.B.C. et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet. Boston, Godine, 1985. Bound dust jacket. 276 p. - xW 3908 20.00 x

HUMMELCHEN, W. De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk. Nederlandsche Rotogravure Maatschappij N.V. Leiden 1963. Oorspr. omslag Ills. 40 p. ZONDER: een herdruk van het Nationaal Gedenkdoek (bedrukt katoen) t.g.v. het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik (1901). xK 0347 8.00 x

HUPSE, G.J. Rondom het boek: een verkenning tussen manuscript en lezer. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1989. Gebonden. Ills. 128 p. Reeks Grafische Communicatie. xW 5509 12.50 x

HUPSE, G.J. Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving. Deventer, Kluwer, 1977. 4e druk. Gebonden S.O. 199 p. Ills. - xH 5569 11.50 x

HUPSE, G.J. Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving. Deventer, Kluwer, 1977. Ingenaaid. 84 p. Ills. - xM 2901 7.00 x

HUTNER, M. & KELLY, J. A century for the Century. Fine printed books from 1900-1999. The Grolier Club & David R. Godine, 2004. Bound dust jacket Ills. 110. p. Revised edition xR 3728 25.00 x

HUXLEY, Julian (ed.). Language and communication. Odham Books London 1970. Bound Ills. 160 p. Odhams Colour Library of Knowledge 6 xL 8261 10.00 x

IBOU, Paul. Iboubook. Kreatieve bladen. Pages creatives. Creative pages. Nijlen, Ibou, 1974. Gebrocheerd. N.p. Met vele illustraties in kleur en z/w. Gesigneerd en genummerd 482/1000 exx. Tekst Nederlands/Frans/Engles. xB 4822 30.00 xx

IBOU, Paul. (ed.). Vorm in Vlaanderen. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4. Antwerpen, Paul Ibou, 1981/1982. Oorspr. omslagen. 64 + 76 + 88 + 88 p. Ills. Nederlandstalig kreatief informatie- en beeldblad over grafische kunsten, visuele kommunikatie, vormgeving (design) en kultuur. xB 3806 50.00 x

IMMIG Jr., Corns. Het gildewezen. Rede. z.p., 1917. Oorspr. omslag, cahiersteek, 18 p. Rede uitgesproken t.g.v. de Algemeene Vergadering van den Nederlandschen Bond van Steendrukkerijen op Donderdag 20 September 1917 te Amsterdam, ter invoering van een steendrukkers-prijstarief. xR 4261 10.00 x

INDEGEEST et al. (ed.). De vijftig best verzorgde Belgische boeken. Catalogus uitgegeven door de gemengde technische commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch accoord, Brussel, 1951. Oorspr. omslag 22 p. + afbeeldingen. - xB 8342 7.00 x

INDESTEGE, Luc. De boekband in de Oude Nederlanden. Een vluchtige kennismaking. School voor de Grafische Vakken - Voordachten voor Leerlingen [Utrecht 1951]. Oorspr. omslag Geniet Ills. 23 p. SGV-VVL 33. xL 8273 10.00 x

INDESTEGE, Luc. Les cinquante plus beaux livres belges. 1940-1950. Bruxelles, [1951]. Oorspr. omslag. 21 p. + Illustraties. - xR 2799 9.00 x

INDESTEGE, Luc. e.a. De vijftig best verzorgde Belgische boeken 1940-1950. Bruxelles, [1951]. Oorspr. omslag. 21 p. + Illustraties. - xR 2815 9.00 x

INDRUK. Indruk 13. (Tast) 2004. Tekst Bram Holzapfel. Samengesteld en ontworpen door Mattmo concept. Amsterdam, 2004. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. Indruk is de nieuwsbrief van Spinhex & Industrie. xR 0707 10.00 x

INDRUK. Indruk 9. jaargang 5, december 1998. Amsterdam, 1998. Oorspr. omslag. 18 p. Ills. Indruk is de nieuwsbrief van Drukkerij Industrie. xR 0701 10.00 x

INTERTYPE. Avantages de l'Intertype. Perfectionnements et simplifications augmentant la capacite de production de la machine et son rendement financier. New York/Bruxelles, Intertype Corporation / Etablissements Plantin, z.j. Ingenaaid. 66 p. Ills. - xB 6247 25.00 x

IRWIN, Raymond. The English Library. Sources and history. London, George Allen & Unwin, 1966. Bound dust jacket. 312 p. - xM 9810 25.00 x

ISAAC, Frank. English & Scottish Printing Types 1535-58 * 1552-58. Printed for the Bibliographical Society at the Oxford University Press 1932. Bound ills. n.p. Facsimiles and Illustrations No. III. with 171 Figures. xMK 0018 50.00 x

ISAAC, P. & B. McKAY (eds.). The mighty engine. The printing press and its impact. St. Paul's Bibliographies/Oak Knoll Press Wichester/Delaware 2000. Bound Ills. XI + 205 p. [eigen import] Print Networks xH 8182 39.95 x

IVINS, Jr., William M. Prints and visual communication. Routledge & Kegan Paul, London, 1953. Bound Ills. 190 p. - xB 7979 45.00 x

J.M. MEULENHOFF. Catalogus van Boekwerken uitgegeven door J.M. Meulenhoff te Amsterdam. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1930. Oorspr. omslag. 195 p. Ills. [Hoekje uit voorzijde omslag]. xR 4742 15.00 x

JAARSMA, Menno. Het Schoone Boek. Bussum, F.G. Kroonder, 1950. Ingenaaid. 28 p. + 46 platen. Kunstboeken "Vorm en Kleur" no. 7. xC 1192 13.50 x

JACKSON, Holbrook. Genietingen om het boek. The delight that varies with time & place. Drukkerij Hooiberg, Epe, 1952. Cahiersteek, Oorspr. omslag, 8 p. Typografische verzorging en houtgravure Fons Montens. T.g.v. de jaarwisseling. xT 2257 8.00 x

JACKSON, Holbrook. The Anatomy of Bibliomania. Avenel Books, New York, 1981. Bound dustjacket 668 p. The Book about Books. xR 5185 30.00 x

JACKSON, Holbrook. The Printing of Books. Cassell & Company London etc. 1947. Second Printing Bound Ills. 285 p. Ex Library copy, a bit worn. xL 8087 20.00 x

JACQUEMIN, G. (ed.). De drukkunst. Medium van woord en beeld.. Unigra/Contact. Bulletin van de Unie der Grafische en Boeknijverheden 1962. Brussel, 1962. Or. omslag. N.p. Ills. Met vele ingeplakte bijlagen. Omslag: zeefdruk Art Diffusion. xH 9279 30.00 x

JAFFE, H.C.L. Het beeld en het woord. Amsterdam, C.G.C. Corvey, october 1964. Cahiersteek. 20 p. Ills. Het model voor den uitgever [141]. - xM 7203 8.00 x

JAFFE, H.L.C. Het beeld en het woord. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1964. Geniet. 24 p. Rede uitgesproken 20 april 1964 aan de Universiteit van Amsterdaqm. xR 6438 8.00 x

JAFFE, H.L.C. en Pieter Brattinga. Uitreiking van de David Roellprijs aan Piet Zwart. Een essay over Piet Zwart door H.L.C. Jaffe. Een picturale biografie van Piet Zwart door Pieter Brattinga. Amsterdam, Prins Bernhard Fonds, 1964. Oorspr. omslag. N.p. + Juryrapport. Ills. 20 november 1964 in het Rijksmuseum te Amsterdam. xH 7825 15.00 x

JAMES, Louis. Print and the people 1819-1851. Edited, with an introduction and commentary. London, Allen Lane, 1976. 1st Ed. Bound dust jacket. 368 p. Ills. Ex Libris G. de Jong. xM 6654 34.00 x

JANSSEN, Frans A. Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Amsterdam, De Buitenkant, 1989. Ingenaaid. Ills. 48 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op 24 oktober 1989. xM 6770 7.00 x

JANSSEN, Frans A. Boeken maken in het klein. Enkhuizen, De Stolphoeve Pers, 1984. 3e druk. Oorspr. omslag. 18 p. In bijbehorende envelop. - xB 6145 15.00 x

JANSSEN, Frans A. De Albion Handpers in het drukhuis. Amsterdam, Het Drukhuis, 1974. Or. omslag. 8 p. T.g.v. het honderdjarig bestaan van de Albion-Pers Genummerd 99. xL 3626 15.00 x

JANSSEN, Frans A. Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers. Nijmegen, Scaldia, 1984. Or. omslag. 29 p. Scaldia model nr 3. xM 9007 8.00 x

JANSSEN, Frans A. en José Bouman. De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen/Grafisch Studie-Centrum, 1986. Gebonden S.O. 221 p. Ills. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met een naauwkeurige opgave van al de formaten [1822]. xM 9803 27.00 x

JARRETT, James. Printing Style for authors, compositors and readers. London, George Allen & Unwin, 1960. Bound dust jacket. 124 p. - xW 3971 11.50 x

JASPERS, Gerard. De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem. De Buitenkant Amsterdam / Stadsbibliotheek Haarlem 1997. Gebonden S.O. Ills. 351 p. - xM 6771 21.00 xx

JENSEN, Hans. Geschichte der Schrift. Mit 303 Abbildungen. Hannover, Orient-Buchhandlung Heinz Lafaire, 1925. Bound. Ills. VIII + 231 p. - xMK 0133 56.00 x

JERUSALEM, Malla. Geillustreerde calligrafie. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum - Museum van het Boek, 's-Gravenhage, 1981. Oorspr. omslag Ills. n.p. Bij de expositie van 18 juni - 29 augustus 1981. xB 6194 8.00 xx

JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. Johez Nieuws. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 9 januari 1948 t/m 31 december 1948. Haarlem, 1948. Gebonden. 44 nrs. in deze band. Ills. - xB 7127 25.00 x

JOHANNOT, Tony. Meister der Buchkunst. Berlin, Henschelverlag, 1956. Gebonden S.O. 112 p. Ills. Stofomslag kleine scheurtjes. xH 7868 18.00 x

JOHNSON, A.F. Type Designs. Their history and development. Andre Deutsch, [London}, 1966. New and revised edition. Cloth Ills. 184 p. - xB 7982 30.00 x

JOHNSTON, Alastair. Alphabets to order: the literature of nineteenth-century typefounders' specimens. Oak Knoll Press/The British Library New Castle/London 2000. Gebonden S.O. Ills. 214 p. [eigen import] xH 8163 39.95 x

JONG, D. de (ed.). "Den gulden winckel", Overzicht van de representatieve uitgaven in de afgelopen vijftig jaar verspreid door de boekhandel. [Delft] 1957. Integraalbandje 175 p. ills. Catalogus van de tentoonstelling "Den gulden winckel" in museum "Het Prinsenhof" te Delft van 3-26 oktober 1957, ingericht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Boekverkopersbond. lichte waterschade onderzijde enkele pagina's. xB 0886 18.00 xx

JONG, D. de (ed.). Het Amerikaansche en Engelsche Boek 1939 -1946. 's-Gravenhage, 1946. Ingenaaid. 249 p. Catalogus Tentoonstelling. xL 3879 10.00 x

JONG, Frans de [druk]. Drukken? Drukken! Een hommage aan prof. dr. Cleveringa. Frans de Jong, Amsterdam 1982. Semi-leporello [16 p.] Ills. Gedrukt op 35 grs. Japans. Gezet uit de Erbar Grotesk. Bevat de rede van Cleveringa gehouden op 26 november 1940. Genummerd 66/80. [Gerrit Jan de Rook, Frans de Jong-schilderen met de drukpers nr. 18] xB 5198 30.00 xx

JONG, Jan de. De grenzen van het boek. Amsterdam, 1999. Oorspr. omslag, Ills., 16 p. Causerie gehouden voor het Gezelschap Nonpareil 25 augustus 1998. Uitgegeven t.g.v. de jaarwisseling 1999-2000. xT 1101 10.00 x

JONG, Rudolf de. Kijk uit! Kiezen is een keuze. Een tentoonstelling over het politieke affiche. Rotterdam, Rotterdamse Kunststichting, 1977. Geniet. 15 p. Ills. - xT 5372 15.00 x

JONGEJANS, Charles. Allesbehalve plat. Amsterdam, De Buitenkant, 1989. Gebonden. Ills. 40 p. Met bijlage. Bekroond als Best verzorgd boek. Band in zeefdruk. xM 6769 9.00 xx

JONGEJANS, Charles. De letter buiten z'n boekje. Lecturis Eindhoven 1984. Oorspr. omslag Ills. 24 p. Lecturis 14. Documentaire onder redactie van Wim Crouwel. [thema: letters in de omgeving]. xL 2894 10.00 x

JONGEJANS, Charles A. '45-'80 typografisch Nederland. Amsterdam, Gerrit Jan Thiemefonds, 1984. Oorspr. omslag, oblong, 64 p. Ills. Publicatie van het Gerrit Jan Thiemefonds nr 8. Een geillustreerd overzicht bij de ontwikkeling van een facet van grafische ontwerpers na 1945. Met als rode draad de jaarlijks verschenen kerstnummers van het Drukkersweekblad, sedert 1969 Grafisch Nederland genoemd. Met bijdragen van Jan Kassies en Titus Yocarini over wel en wee der beroepsverenigingen in die periode. Exemplaar van Alexander Verberne met achterin een brief van Verberne aan Jongejans en een recensie uit Compres. xT 3756 20.00 x

JONGEJANS, Charles/F. JONGBLOED/M. ELBERS. Om een lang verhaal kort te maken. Schrijven en vormgeven van teksten voor het museum. Veenendaal, Gaade, 1988. Gebonden. Ills. 96 p. - xH 3764 11.50 x

JONGH, S. de. Zettechniek, derde leerjaar. School voor de Grafische Vakken Utrecht z.j. Gebonden S.O. gekartonneerd 60 p. met veel (ingeplakte) voorbeelden. band wat sleets xH 8221 25.00 x

JOUVENEL, Henry de. e.a. The educational role of the press. Paris, International Institute of Intellectual Co-Operatian, 1934. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 6727 20.00 x

JULIO, F.B. Bijdrage tot de geschiedenis der boekbinderij. Etten-Leur, Stichting Grafisch Historisch Centrum, [1992]. Cahiersteek. [19 p.] Ills. Uit oude geschriften deel 11. Oplage 600 exx. xM 9691 10.00 x

JULIO, F.B. (ed.). Laurens Coster. Tijdschrift voor beoefenaren en voorstanders der boekdrukkunst. Jaargang 8. (1865). Algemeene Nederlandsche Typografische Hoofdvereeniging, Utrecht, 1865. Gebonden, 240 p. 17 x 10 cm. Het vroegste Nederlandse typografische tijdschrift. Verscheen van 1858-1867. Opgericht door C. Mommaas Cz. xT 6854 90.00 x

JUNKER, Carl. Ein Wiener Buchdrucker um die Wende des Zwanzigsten Jahrhunderts. Ein Beitrag zu Wiens Buchdruckgeschichte. Wien, Wilhelm Braumuller, 1927. Or. Wrappers. 79 p. Ills. - xW 4591 25.00 xx

JUTTE, Jos. (ed.). In liefde bloeiend. Naar aanleiding van Rector Thompson en Rome en eenige ander publicaties. Rotterdam, Jos. Jutte, 1915. Oorspr. omslag. 84 p. Negende reeks: Diepe Gronden. xT 7042 12.00 x

KAAL, Ron. Oplage een miljoen modern drukwerk in China. Rotterdam, Uitgeverij 010, 1983. Oorspr. omslag. 96 p. Ills. Museum voor Land- en Volkenkunde, Rotterdam, nr. I. xH 7947 8.00 x

KAFKA, Francis J. How to clothbind a paperback book. A Step-by-Step Guide for Beginners. Dover, New York, 1980. Orig wrappers 25 p. 29 illustrations. xB 8970 8.00 x

KAFKA, Franz. Een plattelandsdokter. Vertaling A. Nonymus. Amsterdam, C.G.C. Corvey, september 1960. Cahiersteek. 16 p. Het model voor den uitgever [123]. Tekeningen Jan Kuiper. xM 7140 9.00 x

KAHAN, Basil. Ottmar Mergenthaler. The man and his machine. A biographical appreciation of the inventor on his centennial. Introduction by Carl Schlesinger. Oak Knoll Press New Castle 2000. Gebonden S.O. Ills. XV + 244 p. [eigen import] xH 8165 55.00 x

KAHSNITZ, Rainer / Ursula Mende / Elisabeth Rucker. Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1982. Paperback. 206 p. Ills. Germanisches Nationalmuseum Nurenberg Bibliothek. xW 9304 20.00 x

KALCKHOFF, Franz. Die Erfindung der Postkarte und die Korrespondenz-Karten der Norddeutschen Bundespost. Hugo Krötzsch & Co, Leipzig, 1911. broschiert, Ills., VI + 58 S. - xT 3948 40.00 x

KALIN, Hans. Das Basler Papier-Gewerbe in der Reformationszeit. Schweizer Papierhistoriker, Neujahr 1972. Or. Wrappers. 44 p. Ills. 500 numerierten Exemplaren aufgelegt No. 391. xK 9952 20.00 x

KALKWIEK, W.F. Groeien in de tijd 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme. Zutphen, Thieme, 1992. Gebonden S.O. 191 p. Ills. Met medewerking van K.A. Kalkwiek. xR 3375 20.00 x

KAMMINGA, D.J. Oude Adreskaarten in steen en hout te Dokkum. J. Kamminga, Dokkum, 1948. Oorspr. omslag, Ills., 48 p. Tekeningen Jan Hoekstra. Rugje geplatificeerd. xR 8721 8.00 x

KAMPHUIS, J. / J.P. de Vries en A.J. Verbrugh. De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek. Groningen, De Vuurbaak, 1974. Gebonden S.O. 215 p. Ills. - xB 4403 12.00 x

KAPLAN, H.G. (Ed.). A first census of incunabula in Australia and New Zealand. Sydney, 1966. Or. Wrappers. 52 p. The Public Library of New South Wales. xW 8557 20.00 x

KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, N.J.B. Catalogus van de Bibliotheek over Oude Geschiedenis, Archeologie, Klassieke Letterkunde en Opvoedkunde. Nagelaten door den heer N.J.B. Kappeyne van de Coppello. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1882. Cahiersteek. 27 p. - xR 5426 10.00 x

KAPR, Albert. 101 stellingen over de vorm van het boek. Amsterdam, De Buitenkant, 1991. Gebonden. Ills. 88 p. - xM 6766 8.00 xx

KAPR, Albert. Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schönheit der lateinischen Buchstaben. Dresden, VEB Verlag der Kunst, 1971. Bound. dust jacket. Ills. 473 p. Slipcase. xMK 0031 135.00 x

KASTELEIN, W. Papiermolen 'De Schoolmeester' Westzaan. Westzaan, 1965. 21 zw./w. foto's in omslag. - xB 5648 20.00 x

KATALOG 45. Die Bibliothek Der Grafen Von Blome Auf Schloss Salzau in Holstein Hamburg, Bucherstube Hans Gotz, 1929. Broche. 208 p. + 32 p. platen. Sold April 12 & 13 1929. xT 2741 20.00 x

KATWIJK, A. van. Het Schrijfonderwijs in de Lagere School. Oefenblaadjes. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, z.j. 2e druk. Oorspr. omslag. Losse blaadjes. - xR 8744 7.00 x

KEBLUSEK, Marika. De weg van het boek. Vossiuspers Amsterdam 2003. Oorspr. omslag 28 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van de uitgeverij en boekhandel vanwege de P.A. Tiele Stichting aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 18 december 2003. xL 3956 5.00 x

KEBLUSEK, Marika. De weg van het boek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van uitgeverij en boekhandel vanwege de Dr.P.A. Thiele-Stichting aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 18 december 2003. Vossiuspers UvA Amsterdam 2004. Geniet 28 p. - xK 7260 5.00 x

KEDDE, J. / L.J. Lodewijks / A.W. Oosterbaan / W.H. Roest. Boekdrukken, vaktheorie. Vereniging tot Bevordering van de vakopleiding in het boekdrukkers-, rasterdiepdruk- en chemigrafisch bedrijf, [1960]. Gebonden. 134 p. Ills. Leergang voor het grafisch bedrijf. xB 8054 10.00 x

KEHRLI, J. Otto. Typografie en kunst. Vertaald en van een nawoord voorzien door Johan H. van Eikeren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1949. Gebonden S.O. Ills. 75 p. + afbeeldingen. Mijdrecht, Stichting Graphilec. xH 7949 18.00 x

KEIZER, Madelon de. Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd. Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1991. 2e herziene druk. Paperback. 655 p. Handelseditie van het proefschrift xR 6428 15.00 x

KELLER, Gottfried. Romeo und Julia auf dem Dorfe. Novelle. Munchen, Schumacher-Gebler, 1979. Einband. 96 p. Bibliothek SG. xH 7917 20.00 x

KEMPERS, Bram. 750 jaarverslagen. Schilderkunst in Siena, vormgeving in Amsterdam. Eindhoven, Lecturis, 1986. Oorspr. omslag. Ills. 31 p. Lecturis 15. Documentaire onder redactie van Wim Crouwel. [rijk geillustreerd]. xL 2893 10.00 x

KENNEDY, Paul E. Modern display alphabets. 100 complete fonts. selected and arranged from the Franklin Photolettering Catalogue. Dover, New York, 1974. Orig wrappers 100 p. - xB 8569 9.00 x

KENT, C. en M. Cooper. Druktechnieken in uw vrije tijd. Lino, kollage- en zeefdruk. De Bilt, Cantecleer, 1968. 2e druk. Paperback. 103 p. Ills. Vrije tijd paperback nr. 2. xH 3462 8.00 x

KERDIJK, F. Het Boek der boeken geschreven en gedrukt. Drukkerij Trio, 's-Gravenhage, z.j. Oorspr. omslag Ills. 32 p. Monumenten der Boekdrukkunst Nr. 6 xB 4271 7.00 x

KERDIJK, F. Sint Jan voor de Latijnse poort. Schutspatroon der schrijvers, drukkers, binders, uitgevers en boekverkopers. Halcyon, 's-Gravenhage, 1942. Oorspr. omslag Ills. 15 p. Gedrukt in twee kleuren. Houtgravures Jan Th. Giesen xR 4269 15.00 x

KESTEREN, P. van. Samenstelling van lettervormen. Vuurmans Utrecht z.j. Gebonden 106 p. zonder de 35 losse platen xW 1093 15.00 x

KEUNING, J. Peter Plancius: Theoloog en Geograaf 1552-1622. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1946. Gebonden S.O. 187 p. Ills. - xR 5209 12.00 x

KEYSER, Marja. Frederik Muller en de oude boekhandel. Antiquariaat Brinkman, Amsterdam, 1994. Oorspr. omslag Ills. 48 p. T.g.v. het veertigjarig bestaan van antiquariaat Brinkman. xR 4268 8.00 x

KEYSER, Marja et al. (eds.). Frederik Muller 1817-1881. Leven en werken. De Walburg Pers, Zutphen, 1996. Gebonden Ills. 320 p. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel. Nieuwe Reeks 2. xB 8667 25.00 x

KHAZAI, Khosro. Naissance et evolution de l'ecriture. Bruxelles/luxembourg, Societe Generale de Banque/Banque Generale du Luxembourg, 1985. Ingenaaid. 232 p. Ills. Tentoonstelling: Bruxelles 08-11-1984 / 03-01-1985. Luxembourg 16-01 / 06-03-1985. xM 6685 16.00 x

KIESSLING, Nicolas K. The Legacy of Democritus Junior, Robert Burton. An exhibition to commemorate the 350th anniversary of the death of Robert Burton (1577-1640). Oxford, Bodleian Library 1990. Or. wrappers. 123 p. Ills. - xB 6115 20.00 x

KINDERSLEY, David. David Kindersley's workshop. Letters in stone & glass and on paper. 's-Gravenhage, 1987. Ingenaaid. 23 p. + 24 Ills. Catalogus Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Musuem van het Boek. xM 9700 27.00 x

KINDERSLEY, David. Mr. Eric Gill. Further thoughts by an apprentice. Cambridge/Amsterdam, Cardozo Kindersley/De Buitenkant, 1990. or. wrappers Ills. xii+ 24 p [stofomslag Piet Schreuders] xW 7200 9.00 x

KIRSHENBAUM, Sandra. (ed.). Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume 11, number 3, juli 1985. San Francisco, Fine Print, 1985. Oorspr. omslag. 135-187 p. Ills. + bijlage. - xR 1399 10.00 x

KIRSHENBAUM, Sandra. (ed.). Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume 12, number 2, april 1986. San Francisco, Fine Print, 1986. Oorspr. omslag. 65-124 p. Ills. + bijlage. - xR 1398 10.00 x

KIRSHENBAUM, Sandra. (ed.). Fine Print, A Review for the Arts of the Book. Volume VI, number 3, juli 1980. San Francisco, Fine Print, 1980. Oorspr. omslag. 76-103 p. Ills. + bijlage. - xR 1400 10.00 x

KLAASSE, Piet. Uit de band gesprongen. Losse gedachten over het gebonden zijn. Amsterdam, Boekbinderij G.W.C. Paardekooper, z.j. Gebonden. N.p. Ills. Omslag in zeefdruk. xP 1347 8.00 x

KLAUTZ, J.P. Rede t.g.v. de inwijding van het nieuwe Elseviergebouw aan de Spuistraat te Amsterdam [op] 12 maart 1952. Amsterdam, 1952. Ingenaaid. 23 p. - xH 1364 7.00 x

KLEERKOOPER, M.M. en W.P. van Stockum. De Boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en Geschiedkundige Aanteekeningen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914-1916. Oorspr. papieren omslagen. VI + 1745 p. Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandsche Boekhandel. xR 5313 400.00 x

KLEIN ESSINK, D.B. en Theo KURPERSHOEK. Kennen en herkennen. Gezamelijke Verenigingen tot Bevordering van de vakopleiding in de Grafische Industrie,[1962]. Gebonden. 240 p. Ills. Leergang voor het grafisch bedrijf. xH 7221 7.00 x

KLEIN ESSINK, Selma. Visiuele partituren. Amsterdam, Mart. Spruijt, 1986. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. Tentoonstelling: 8 oktober tot 8 november 1986. xB 5705 12.00 x

KLEIN, Manfred/Y. SCHWEMER-SCHEDDIN/Erik SPIEKERMANN. Type & Typographers. 's-Gravenhage, SDU, 1991. Bound. dust jacket. Ills. 224 p. folio. - xM 2119 54.00 x

KLEIN, P.W. & M.A.V. Klein-Meijer. De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1998. 1e druk. Gebonden S.O. Ills. 469 p. T.g.v. het 200-jarig bestaan van de KB. xK 0701 22.50 x

KLEINMAN, Philip (ed.). World Advertising Review 1986/7, Modern Publicity Volume 55. Cassell, Eastbourne, 1986. Bound, dust jacket Ills., 418 p. 425 items xT 3911 20.00 x

KLEUKENS, Ch. H. Die Kunst der Letter. Leipzig, Insel Verlag, 1940. Gebonden. 68 p. Insel-Bucherei nr 557. xMK 0157 11.50 x

KLIEMANN, Horst. Korn, Mohn und Queke auf dem Acker des Buches. Z.p. z.j. Einband. 54 p. - xH 5948 15.00 x

KLINGSPOR. Museum Klingspor-Museum Offenbach. Westermann, 1981. Paperback. 128 p. Ills. - xK 0880 12.50 x

KLOSTERBERG, Brigitte (ed.). ABC-Buchlein und Bilderbibel. Kinder- und Jugendliteratur in Franckens Stiftungen. Franckensche Stiftungen zu Halle 2000. Stapled Ills. 47 p. Kleine Schriftenreihe der Franckeschen Stiftungen 1. xK 9461 8.00 x

KNIGHTS, Charles. C. The business man's guide to printing. London/New York, George Allen & Unwin/The Macmillan Company, 1928. reprint. Bound dustjacket.155 p. Ills. - xH 7952 20.00 x

KNOL, D. Ziekteverzekering zoals deze wordt uitgeoefend door de G.B.V. School voor de Grafische Vakken - Voordachten voor Leerlingen [Utrecht 1951]. Oorspr. omslag Geniet 16 p. SGV-VVL 28 xL 8270 5.00 x

KNOPS, Mathieu. (samenst.). Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage 1990. Or. wrappers. Ills. 98 p. Catalogus. xM 4918 7.00 x

KNUTTEL, Gerard. De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden. Amsterdam, N.V. Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode, 1 juni 1951. Gebonden. VIII + 263 p. Ills. 1851-1951. xK 2366 60.00 x

KOCH, A.G.F. Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw. Boekhandel Praamstra, Deventer/ De Walburg Pers, Zutphen 1977. Oorspr. omslag Ills. 80 p. - xW 8999 10.00 x

KOENEN, Liesbeth / Rik Smits. Peptalk in het boekenbedrijf. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1992/1993. Oorspr. omslag. 48 p. Met kaartje: de beste wensen voor 1992/1993. xH 4911 7.00 x

KOESEN, Jan. De kunst van boekverbranding. Reaal Lisse z.j. Oorspr. omslag 64 p. Gulden Serie xL 6258 7.00 xx

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. Winst van een kwarteeuw. Een keuze uit de handschriften, gedrukte werken en boekbanden verworven door de Koninklijke Bibliotheek onder het bestuur van L. Brummel 1937-1962. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1962. Ingenaaid. VIII + 75 p. Ills. Tentoongesteld in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (Museum van het Boek) 4-29 september 1962. xH 3139 16.00 x

KOOLWIJK, Th. F. van (ed.). Nederlandse boekkunst in de jaren 1890-1910. Catalogus van exemplaren aanwezig in het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Nijmegen, Instituut Nederlands, 1969. Oorspr. omslag. 92 p. Ills. - xT 3630 20.00 x

KOOLWIJK, Tom van en Chris Schriks. Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw. De Walburg Pers Zutphen 1986. Gebonden Ills. 232 p. omslagontwerp en vormgeving Dick Dooijes xB 0905 20.00 xx

KOOY, John. Het boek van de pers. Het wonderlijke leven van de krant. Utrecht, W. de Haan, z.j. Gebonden. 230 p. Ills. Rug wat roestvlekjes. xK 6972 12.00 x

KOPISCH, August. Ausgewahlte Gedichte. Bilder und Buchschmuck von Ferd. Andri, Wien. Gerlach & Wiedling, Wien und Leipzig, [1904]. Ills., 96 S. (15,5 x 14 cm) Jugendbucherei Band 13. fraaie Jugendstil typografie. August Kopisch 1799-1853: deutsche Maler und Schriftsteller xT 1857 90.00 x

KOPPERMAANDAG 2011. Toeval bestaat niet. Amsterdam, De Buitenkant, 2011. Geniet. 16 p. Ills. - xR 9560 10.00 x

KOSTER, Daniel. To Hellen's Noble Land... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854). Styx, Groningen / Netherlands Institute at Athens, 1995. Orig. wrappers Ills. XIII + 286 p. Catalogue of an exhibition of Dutch manuscripts, rare books, maps, and philhellenica. Tweetalig Nederlands-Grieks. xR 2786 30.00 x

KOUWENAAR, David. Rond de zilveren A.P. De geschiedenis van de Vereeniging de Amsterdamsche Pers tot 1925. Amsterdam, Grafische School, 1925. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. Aangeboden aan de leden t.g.v. 25-jarig bestaan van de Vereeniging de Amsterdamsche Pers. xB 8171 12.00 x

KOUWENHOVEN, A.O. Wetenschap & Bibliotheek. Assen, Van Grocum, 1971. Gebonden. 289 p. Een onderzoek naar enkle aspecten van kennisvorming en wetenschappelijke communicatie, in het bijzonder bij de sociale geografie. xH 7961 16.00 x

KOWALSKI, Isaac. A secret press in nazi Europe. The story of a Jewish United Partisan Organization. New York, Central Guide Publishers, 1969. Bound dustjacket. 416 p. Ills. - xH 7951 35.00 x

KRAMER, Sidney. A history of Stone & Kimball and Herbert S. Stone & Co. With a bibliography of their publications 1893 - 1905. Chicago/Illinois, Norman W. Forque, 1940. Bound unopend. 379 p. Signed by the author. xW 2011 100.00 x

KRANENDONK, Aad. Over het consumeren van boeken. Amsterdam, Nijhof & Lee, 1989. Ingenaaid. N.p. T.g.v. de opening op 25 februari 1989 van Nijhof & Lee. xM 6305 9.00 xx

KRAUS, H.P. Die Saga von den kostbaren Bucher. Schweizer Verlaghaus, Zurich, 1982. OLn. m. ill. Originalschutzumschlag 446 S. Erste deutsche Ausgabe der bemerkenswerten Memoiren. xR 3576 35.00 x

KREVELEN, Laurens van. De stijl van de uitgever. Amsterdam, De Buitenkant, 2002. Gebonden. 238 p. Oplage 1000 exx. xR 0469 15.00 x

KRIMPEN, H. van. Boek. Over het maken van boeken. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1966. Gebonden. Ills. 415 p. - xH 9115 100.00 x

KRIMPEN, H. van. Over de verzorging van het boek. In eigen beheer, 's-Gravenhage, 1944. Gemarmerd omslag met titel-etiketje, 16 p. "gedrukt op heel gewoon papier" xT 0538 9.00 x

KRIMPEN, Huib van. Boek over het maken van boeken. Veenendaal, Gaade, 1986. Nieuwe, herziene & vermeerderde uitgave. Gebonden S.O. Ills. 551 p. Oplage 4000 exx. xH 5112 125.00 xx

KRIMPEN, Huib van. Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie. Amsterdam, De Buitenkant, 1986. Ingenaaid. 27 p. oplaag 1000 exx. xL 5433 9.00 x

KRIMPEN, Huib van. Grafisch zakboek. Hedendaagse grafische begrippen, met vertalingen en registers in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans. De Bilt, Cantecleer, 1988. 1e druk, Integraalbandje,187 p. - xT 6276 12.00 x

KRIMPEN, Huib van. (ed.). Het Model voor de Uitgever van Johan H. van Eikeren. Inleiding en bibliografie. Utrecht, Impress, 1983. Scaldia Model 1, april 1983. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek. Den Haag 1983. xM 4149 7.00 x

KRIMPEN, Huib van en Thomas Verbogt. 'Het schoone kennen veredelt de ziel' Arnhem, Hijman Stenfert Kroese & Van der Zande, 1994. Oorspr. omslag. 27 p. T.g.v. het 75 jarig bestaan, oplage 500 exx. xL 7379 10.00 x

KRIMPEN, Jan van. Over het ontwerpen en bedenken van drukletters. Amsterdam, De Buitenkant, 1990. Gebonden S.O. 163 p. Ills. - xK 0746 15.00 x

KRONENBERG, M.E. Verboden boeken en opstandige drukkers in de hervormingstijd. P.N. van Kampen Amsterdam 1948. Gebonden S.O. Ills. 173 p. Patria XLIV xL 4558 15.00 x

KRUISWIJK, Hans. (ed.). Van de Ven 'Als zodanig' Portret van een honderdjarige. Soest, Van de Ven Boekhandel, 2004. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xB 5534 10.00 x

KRUITWAGEN, Bonaventura. Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. Ingenaaid. 481 p. Met portret. niet oorspronkelijk papieren omslag xB 1976 30.00 x

KRUITWAGEN, Bonaventura. Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. Gebonden 481 p. Met portret en los bijgevoegd Tabula Gratulatoria. bibliotheekstempeltje xB 6333 42.00 x

KRUIZINGA, J.H. Tussen Papyrus en Paperback. Lotgevallen van boeken. Amsterdam, Broekman & De Meris, [1965]. Gebonden S.O. 154 p. - xH 9118 10.00 x

KRUSEMAN, A.C. Frederik Muller 1817-1881. In memoriam. Voor vrienden overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde. Enschede Haarlem [1881]. Oorspr. omslag Onafgesneden, geschept papier 96 p. met portret. omslag wat smoezelig. xB 4120 25.00 xx

KUBLER, George A. Historical treatises, abstracts & papers on Stereotyping. New York 1936. Bound Ills. 169 p. Printed from Silvertype Plates produced by the Silvertone Stereotyping Process. xK 2170 40.00 x

KUHN, Robert et al. Schriftgestaltung. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin, 1979. 6. Auflage Ills. 80 S. Schriften zur Kunsterziehung Band 22 xB 8057 10.00 x

[KUILENBURG, H. van]. Afscheid H. van Kuilenburg. Socialist en zakenman. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1963. Gebonden 45 p. Drie redevoeringen uitgesproken op 28 en 29 juni 1963 t.g.v. het afscheid van de heer H. van Kuilenburg als directeur van de N.V. Arbeiderspers te Amsterdam. xR 0524 10.00 x

KUIPERS, Abe. A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw. Groningen, J. Niemeijer, 1987. Oorspr. omslag. 107 p. Ills. Een onderzoek naar het wel en wee van een van de eerste grote Groninger industrieen, met medewerking van W.K. van der Veen, Gemeentearchief Groningen. xL 7956 20.00 x

KUIPERS, Reinold. De boekvormer. Querido/Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2009. Oorspr. omslag 103 p. T.g.v. de jaarwisseling 2009/2010. Niet in de handel. xR 3157 9.00 x

KUIPERS, Reinold. Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo. Amsterdam, Em. Querido, 1990. Oorspr. omslag. 183 p. Ills. De meeste stukken verschenen eerder in Het oog in 't zeil. xB 9141 12.50 x

KUIPERS, Reinold. Uitgeverij W.L. & J. Brusse en haar werk. Tentoonstelling t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, s-Gravenhage, 1980. Oorspr. omslag, geniet, Ills. 16 p. inleiding: R.E.O. Ekkart xR 6136 8.00 x

KUITENBROUWER, Carel / Koosje Sierman. Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming. Rotterdam, Uitgeverij 010, 1996. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. stickertje op rug xT 3351 8.00 x

KUITERT, Lisa. Het ene boek in vele delen. De uitgave van Literaire Series in Nederland 1850 - 1900. Amsterdam, De Buitenkant, 1993. Gebonden S.O. 286 p. Ills. proefschrift xM 6318 18.00 x

KUITERT, Lisa. Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996. Amsterdam, De Bezige Bij, 1997. Vijf delen in cassette. Ills. Vijf deeltjes in vijf verschillende bindwijzen. xL 8700 22.00 xx

KUMMERLING, Harald. Von initialen, besonders von solchen fur Bucher aus Paris. Koln, Bibliophilen Gesellschaft, 1983. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 5368 7.00 x

KUNSTAUKTION XLIV. Eine beruhmte Sammlung einblatt Holzschnitte darunter 41 Unica und Kupferstichsammlung Freiherr von G... Berlin, Hollstein & Puppel, 1930. Ingenaaid. 105 p. + Illustraties. Versteigerung 7. und 8. November 1930. xR 5681 25.00 x

KUPFER, J. Cahier No. 5 Rondschrift. Schoonsschrijven voor Voortgezet Schrijfonderwijs. Amsterdam, W. Versluys, z.j. 3e druk. Geniet. N.p. - xB 5145 6.00 x

KUPPERS, Alf.M. Handleiding boekbinden. Ten gebruike bij het onderwijs aan de Amsterdamsche Grafische School. Amsterdamsche Grafische School, 1923/1924. Acht losse afleveringen in omslag (aflevering 8 ontbreekt), 136 p. gedeeltelijk onopengesneden xT 6333 70.00 x

KUYPER, Bubb & Nop Maas. Laurens Janszoon Costerprijs 2007 verleend aan Bram de Does. Haarlem, Stichting Laurens Janszoon Coster, 2007. Oorspr. omslag. 54 p. - xB 3476 9.00 x

KWADRAAT-BLAD. Nu 2 / Now 2. Door W. Sandberg. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1967. Or. omslag. 65 p. Ills. Gedrukt op verschillende soorten papier. Tekst in vier talen. xH 8974 25.00 x

KWADRAAT-BLAD. Schrijftaal I. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1961. Or. omslag. 38 p. Ills. Bevat: Andreus, Campert, Claus, Kouwenaar, Nooteboom, Lucebert, H. C. Pernarth, S. Polet, B. Schierbeek, S. Vinkenoog, G. Corso, A. Ginsberg, C. Logue, Jo Guglielmi, H. Deluy, A. Liberati, Jean Todrani en H. M. Enzensberger. xH 8979 12.50 x

KWADRAAT-BLAD. Schrijftaal III. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1974. Or. omslag. 38 p. Ills. Bevat: Achterberg, Buddingh', Jules A. Deelder, K. Schippers, J. Slauerhoff, P. van Ostaijen, Th. Sontrop, W. van Toorn, John Esam, D.R. Hazelton, J. Micheline, P. Stevens, A. Trocchi, Ed Visitacion, J.C. Bailly, G. Pommerand, O. Sten, H.Heissenbüttel. xH 8981 12.50 x

KWADRAAT-BLAD. Topografische analyse van een bedrukt oppervlak. Door Aloisio Magalhaes. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1974. Oorspr. omslag. 66 p. Ills. Tekst in vier talen. xH 9554 12.50 x

KWADRAAT-BLAD. EPPS, Tomothy. Alphabet. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1969. Or. wrappers 12 p. Lettertype voor het kathodestraalapparaat ontworpen. xL 2391 15.00 x

KWADRAAT-BLAD. KATAVOLOS, William. Organics. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1961. Or. wrappers. Ills. Typografie Pieter Branttinga. xH 9547 15.00 x

KWADRAAT-BLAD. KEMPERS, Mart. 3 litho's. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., z.j. Or. wrappers. Ills. Folder with 3 orig. lithographs. xH 9555 11.00 x

KWADRAAT-BLAD. LEEUW, Ton de. Muziek en techniek. Music and technics. Musik und Technik. Musique et Technique. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1960. Or. wrappers in paper wrapper 24 p. Ills. - xH 9545 13.50 x

[KWADRAAT-BLAD] MAJORICK, Bernard [=Joop Beljon]. De klokken van Chagall. Steendrukkerij De Jong Hilversum [1956]. Cahiersteek 28 p. Met litho op de steen getekend door Chagall. Typografische verzorging Otto Treumann. Met aanbiedingsblad. [Omslag verkleurd]. Van de Vrie nr. 7. Tekst in vier talen. xL 6267 80.00 xx

KWADRAAT-BLAD. MILLER, Henry. Extra zending Schrijftaal. Extra mailing written language. Envoi special Langue ecrite. Extra Sendung Geschiebene Sprache. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1967. Or. wrappers. With 3 folded leaves with drawings of Henri Miller. xH 9544 10.00 x

KWARTEL, M.J. van der. Doeleinden en oogmerken bij het oprichten van tijdschriften. Een terreinverkenning. Zwanenburg, Augustin en Schoonman, 1968. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. Monografie no 2. xH 2059 9.00 x

LA PRESSE. La Presse Federation de Journaux Belges. De Pers Federatie van Belgische Dagbladen. Bruxelles, 1954. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. No. I Janvier-Mars 1954. xB 4945 8.00 x

LAAR, van der. Schrijfcursus no. 6. Met vloeiblad. Groningen, J.B. Wolters, z.j. Oorspr. omslag. [36] p. - xR 8746 7.00 x

LABUZ, Ronald. Typography & Typesetting. Type design and manipulation using today's technology. Van Nostrand Reinhold New York 1988. Bound dust jacket Ills. 272 p. - xK 3905 30.00 x

LACOMBE, Henri. Guez de Balzac Papetier. Communication au IIIe Congres International des Historiens du Papier. Oestgeest, Mai 1961. Or. wrappers. Np. (Extrait de L'Histoire du papier d'angoumois, en preparation). xK 9963 10.00 x

LAMB, Charles. New Years Eve. Oudejaarsavond. De Nederlandse vertaling is van Potgieter. Illsutratie S.L. Hartz. Voorwoord J.C. Bloem. Haarlem, Enschede 1957. Gebonden. 33 p. Kerstuitgave 1957. xR 9129 12.50 x

LAMBERT, Fredrick. Letter forms. 110 complete alphabets. Edited by Theodore Menten. Dover New York 1972. Or. wrappers 110 p. annotated. Revised republication of the 1964 edition. xMK 0112 10.00 x

LAMBERT, Susan. Printmaking. Her Majesty's Stationary Office, London, 1983. Or. wrappers. Ills. 48 p. - xB 8053 9.00 x

LAMERS, Henk. Letters aan het woord. Eindhoven, Lecturis, 1991. Ingenaaid. 64 p. Ills. - xH 5949 10.00 x

LANDWEHR, John. De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken. Alphen aan den Rijn, A.W. Sijthoff, 1981. Gebonden S.O. 200 p. Ills. Klein scheurtje in stofomslag. xH 7565 15.00 x

LANDWEHR, John. Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography. Utrecht, Haentjens Dekker & Gumbert, 1970. 1e druk. Gebonden. XLVII + 150 p. Ills. Bibliotheca Emblematica III. xL 2243 125.00 x

LANE, John A./Mathieu LOMMEN. Letterproeven van Nederlandse gieterijen/Dutch typefounders' specimens. De Graaf Nieuwkoop/De Buitenkant Amsterdam 1998. Gebonden S.O. Ills. 351 p. Catalogus van de Bibliotheek van de KVB. 11e deel. xM 2324 75.00 x

LANGCAT. The short Story of Long Cat. Bussum, Langcat N.V. [ca.1950]. Oorspr. omslag. 12 p. Ills. Gedrukt bij M.J. Portielje. Lauyout D. van der Linden. Engelstalige brochure van Langcat, producent van emailleborden. xT 0152 50.00 x

LANGE, Wilhelm H. Das Buch im Wandel der Zeiten. Hamburg, Hanseatische Verlagsanstadt, z.j. [1942]. 2 Auflage. Einband. 253 p. Illustriert mit 147 Abbildungen. xM 8329 18.00 x

LARREMORE, A. and Amy Hopkins Larremore. The Marion Press. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums, and Excursions Into Colleteral Fields. Oak Knoll / Nicholas T. Smith New Castle/New York 1981 [oorspr. 1943]. Bound dust jacket Ills. XX + 271 p. [eigen import] About the Private Press of Frank E. Hopkins. xK 7844 25.00 x

LAURENS JANSZ COSTERPRIJS 1995. Tiende Laurens Jansz Costerprijs 1995 verleend aan Joost R. Ritman. Stichting Haarlem Boekenstad, 1995. Oorspr. omslag. 50 p. Ills. - xH 4585 7.00 x

LAURENS JANSZ COSTERPRIJS 1999. Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens. Stichting Haarlem Boekenstad, 1999. Oorspr. omslag. 37 p. Ills. - xH 4586 7.00 x

LAURENS, Pierre. Entre texte et image: Emblemes, Devises, Iconologie. Paris, Paul Jammes, z.j. Or. wrappers. 119 p. Ills. - xK 2372 35.00 x

LEBEER, Louis. Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst. Opgedragen aan Louis Lebeer t.g.v. zijn tachtigste verjaardag. Contributions a l'histoire de l'art graphique. Dediees au Louis Lebeer a l'pccasion de son quarte-vingtieme anniversaire. Antwerpen, Ver. van de Antwerpsche Bibliophielen, 1975. Ingenaaid. 466 p. Ills. - xP 1156 35.00 x

LEBRAM, J.C.H./C.D. Blokhuis a.o. Tuta sub aegide Pallas. E.J. Brill and the world of learning. Published on the occasion of the company's tercentary. E.J. Brill Leiden 1983. Or. wrappers. 87 p. - xB 4006 10.00 x

LEENAERTS, Remy J. De periodieke drukpers in Belgie. Bronnen voor de geschiedenis van de periodieke drukpers in Belgie van 1605 tot op heden. La presse periodique en Belgique. Sources pour l'histoire de la presse periodique en Belgique depuis 1605 a nos jours. Drie delen. Torhout, Flandria Nostra, 1987. Gebonden. 684 + 242 p. Drie delen. - xT 1953 60.00 x

LEEST, Ko van. De kaartjes van Ko. Een keuze uit de etalagekaartjes van Ko van Leest, 11 september 1986: 40 jaar boekverkoper. Meulenhoff, de Bezige Bij, Querido,/Arbeiderspers, G. van Oorschot, Athenaeum, Polak & Van Gennep, [Amsterdam], 1986. Oorspr. omslag Ills. 16 p. vlek op achterzijde omslag. oplaag 250 exx, dit ex. ongenummerd xR 4298 7.00 x

LEEUWEN, Jos van. Boeken maken. Bloemendaal, Amicitia, 1985. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. T.g.v. het 60-jarig bestaan van Drukkerij Amicitia te Bloemendaal. xB 6131 8.00 x

LEEUWEN, W.L.M.E. van. La Litterature Neerlandaise depuis 1880. Paris, 1970. Or. Wrappers. 16 p. Ills. Cette brochure et editee a l'occasion de l'exposition la litterature neerlandaise de 1880 a 1960 qui est organisee a l'Institut Neerlandais de Paris du 1er au 12 decembre 1970. xK 3973 10.00 x

LEEUWEN, Wouter J. van. The " Nieuwe Kunst ". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof - Lion Cachet - Nieuwenhuis. The Van Leeuwen Print, Amsterdam, 2000. Oorspr. omslag Oblong Ills. 49 p. + price list. Catalogue with over 110 drawings, books, prints and one piece of furniture. Printed in 500 copies. xR 4994 40.00 x

LEHNER, Ernst. Alphabets and ornaments. Dover, New York, 1968. Or. wrappers 256 p. reprint from the 1952 edition xMK 0107 17.00 x

LEIST, Friedrich. Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Paläographie, Chronologie und Sphragistik. Leipzig, Weber, 1893, pt. in-8°, XII + 372 S., illustriert + 6 Tafeln Abbildungen, Original-Leinenband. exlibris J.A. Dortmond (no. 817). Webers illustrierte Katechismen no. 106 xW 8916 50.00 x

LEK, G.J. van der. Bibliografie. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1976. 13e opnieuw herziene druk. Or. omslag. 175 p. - xH 9011 8.00 x

LEK, G.J. van der. Bibliografie. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1969. 10e nagenoeg ongewijzigde druk. Or. omslag. 151 p. - xB 9130 8.00 x

LEK, G.J. van der. (ed.). Het Buitenlandsche Boek 1938. Leiden, A.W. Sijthoff, 1938. Oorspr. omslag. 144 p. Ills. - xR 0281 10.00 x

LEM, Constant. De Franse band. Stichting Vouwbeen, Amsterdam, 1995. Particuliere band, Ills., 80 p. verschenen als bijlage bij Vouwbeen xT 1784 20.00 x

LENZ, Hans. Papier in Colonial Mexico. Part one and part two. Barcelona, 1965. Wrappers. 14 p. - xL 3697 9.00 x

LERG, Winfried B & Michael Schmolke. Massenpresse und Volkszeitung. Zwei Beitrage zur Pressegeschichte des 19. Jahrhunderts. Assen, Van Gorcum & Comp., 1968. Or. omslag. 88 p. Institut fur Publizistik der Westfalischen Wilhems-Universitat Munster. Munsteraner Marginalien zur Publizistik Nr. 10. xL 3583 9.00 x

LERG, Winfried B & Michael Schmolke & Franz Droge. Publizisten zwischen Intuition und Gewissheit. Assen, Van Gorcum & Comp., 1970. Or. omslag. 61 p. Institut fur Publizistik der Westfalischen Wilhems-Universitat Munster. Munsteraner Marginalien zur Publizistik Nr. 11. xL 3584 8.00 x

LERG, Winfried B & Michael Schmolke & Gerhard E. Stoll (eds.). Publizistik im Dialog. Festgabe fur Prof.Dr. Henk Prakke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres dargebracht von seinen Mitarbeitern und Schuler. Assen, Van Gorcum & Comp., 1965. Or. omslag. Ills. 160 p. Institut fur Publizistik der Westfalischen Wilhems-Universitat Munster. Munsteraner Marginalien zur Publizistik Nr. 7. xL 4002 10.00 x

LES ENLUMINURES. Books of Hours / Livres d' Heures. Catalogue 9. Introductory essay by Roger S. Wieck: "Thinking about Books of Hours...". Les Enluminures Paris/Chicago 2000. Bound Ills. 157 p. Bilingual English/French. beautiful production. 31 items with price list xK 7492 25.00 x

LESOURD, Marthe. Erkenne dein Kind in seiner Handschrift. Bern, Scherz Verlag, 1967. Einband. 121 p. Ills. - xL 6198 8.00 x

LETOUZEY, Victor. La Typographie. Presses Universitaires de France, Paris, 1970. Pocket Ills. 128 p. Que sais-je? le point des conaissances actuelles No. 1101. xB 8037 5.00 x

LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” v/h N. Tetterode. Typografische Mededeelingen. 13de jaargang No. 4, juli 1917. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 1917. Oorspr. omslag, Ills. 73-100 p. Leo Visser randen en vignetten, Amstel-romein, -cursief xT 7567 9.00 x

LETTERPROEF. Baskerville, Bembo, Garamont, Helvetica, Optima, Times, Univers, Clarendon/Schrijf. Amsterdam, Drukkerij WC den Ouden, z.j. Paperback. N.p. Ills. Linotronic letterproef xB 1879 10.00 xx

LETTERPROEF. Book Types from Clowes. A Specimen Book of Types Faces from Clowes. London, William Clowes & Sons, 1965. First Issued June 1965. Bound. XI + 458 p. Within a pocket inside the rear cover are two page-size masks and a booklet: A Printer's System of Dealing with Graphic Formulas of Chemistry. Printed in red & black. Nice production. xB 5759 60.00 x

LETTERPROEF. Clarendon. Frankfurt am Main, D. Stempel AG, [1970]. Oorspr. omslag. 40 p. - xB 4457 6.00 x

LETTERPROEF. Cloeck en Moedigh bv. Compugraphic IBM composer. Amsterdam, z.j. Geniet. 36 p. Ills. - xB 5807 15.00 x

LETTERPROEF. Cloeck en Moedigh bv. IBM composer - Diatype. Amsterdam, z.j. Geniet. 32 p. Ills. - xB 5811 15.00 x

LETTERPROEF. Die Schrift im Buch. Die Garamond in ihrer Verwendung im Werksatz. Frankfurt am Main, D. Stempel AG, z.j. Ingenaaid. N.p. - xH 1390 16.00 x

LETTERPROEF. Egmont. Boek- en Fantasieletter voor het betere werk ontworpen door S.H. De Roos. Voorloopige proef. N.V. Lettergietteriij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode, [ca. 1934]. Oorspr. omslag, 38 p. Gedrukt in rood en zwart in de proefdrukkerij van de L.A. (Lommen/Lane 622). xT 4284 25.00 x

LETTERPROEF. Garamond-Antiqua. Frankfurt am Main, D. Stempel AG, [1970]. Oorspr. omslag. 20 p. - xB 4459 6.00 x

LETTERPROEF. Helvetica. Frankfurt am Main, D. Stempel AG, [1970]. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 4456 6.00 x

LETTERPROEF. How to select type faces. Intertype, New York, n.d. Orig. wrappers n.p. 28 type faces at work. Without the loose inserted illustrations xR 2192 8.00 x

LETTERPROEF. ITC Avant Garde Gothic Condensed. International Typeface Corporation. Geniet. 20 p. - xB 5149 7.00 x

LETTERPROEF. Janson / Baskerville / Caslon. Frankfurt am Main, D. Stempel AG, [1970]. Oorspr. omslag. 32 p. - xB 4458 6.00 x

LETTERPROEF. Letterproef Drukker Dico. Dico, Amsterdam, [ca. 1945]. Oorspr. omslag Ills. 76 p. mooi verzorgde proef xR 5713 40.00 x

LETTERPROEF. Letterproef Drukkerij Atlantic bv. Leuke letters, wijze woorden. Drukkerij Atlantic, Warmoesstraat 111, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag, 31 p. + los vel aanvulling Compuwriter p. 3-14, Quadritek p. 15-31. laatste blanco pagina' s + achterzijde omslag beschreven. xT 6863 8.00 x

LETTERPROEF. Letterproef Drukkerij Heiermann & co. Drukkerij Heiermann & co., Elandsstraat 147, 169-173, Amsterdam. A-5 ringband. - xT 6861 10.00 x

LETTERPROEF. Letterproef Joachimsthal's drukkerijbedrijf. Joachimsthal, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag in kartonnen mapje, 64 p. - xT 7535 20.00 x

LETTERPROEF. Letterproef. Koninklijke Drukkerij Van de Garde b.v. Zaltbommel. Zaltbommel, 1981. Oorspr. omslag. 55 p. Bevat: Times New Roman; Baskerville; Bembo; Spectrum; Garamont; Univers. xB 8542 9.00 x

LETTERPROEF. Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland. Culemborg/Keulen Technische Uitgeverij H. Stam, [1970]. 6e herziene en vermeerderde druk. Integraal band. 155 p. Lane & Lommen 384. xM 3008 21.00 x

LETTERPROEF. Linotype Library. Typeview Font Catalog 6/94. Fonts A-Z; Nonlatin; Pi & Symbol. Eschborn, Linotype-Hell AG, 1994. Large paperback. 80 p. Ills. - xB 5803 12.00 xx

LETTERPROEF. Littera eget scheda. [De letter behoeft papier]. De Stolphoeve, Spierdijk, 1976. Oorspr. omslag, cahiersteek, onafgesneden, 16 p. Gedrukt in zes lettertypen. Genummerd 5/20. xT 7546 10.00 x

LETTERPROEF. One-line specimens of Linotype faces. New York, Mergenthaler Linotype Company, 1950. Paperback. XIV + 229 p. Cover bit worn. xM 3004 22.50 x

LETTERPROEF. Over de omgang met woorden. Zutphen, Drukkerij Nauta, 1990. Gebonden. 93 p. T.g.v. de ingebruikname van de nieuwe zetterij. Gedrukt in rood en zwart. Eindredactie: Huub Surendonk. Ills. Mart Kempers. xW 4608 18.00 x

LETTERPROEF. Sabon-Antiqua. Frankfurt am Main, D. Stempel AG, [1970]. Oorspr. omslag. 24 p. met losbijgesloten een vouwel: "Eine neue Schtift nach Entwurfen von Jan Tschichold". xB 8766 7.00 x

LETTERPROEF. The Type Specimen Book. 544 different typefaces with over 3000 sizes show in complete alphabets. New York, Van Nostrand Reinhold Company, z.j. Oorspr. omslag. 622 p. - xB 5753 12.00 x

LETTERPROEF. Type face manual. London, F.C. Avis, 1959. first edition. Bound. 160 p. Heavily annotated, still a nice checklist. xMK 0173 18.00 x

LETTERPROEF BAUERSCHE GIESSEREI. Folio schmal mager - schmal halbfett. Bauersche Giesserei, Frankfurt am Main, z.j. Mapje met letterproef en acht toepassingen (kaartje, affiche, etc.). - xT 5712 8.00 xx

LETTERPROEF KLINGSPOR. Stahl. Gebr. Klingspor, Offenbach a.M., z.j. Umschlag, 12 S. Mager, Fett, Kursiv, Schmal halbfett und als Plakatschrift xT 4932 7.00 xx

LETTERPROEF. MUILENBURG, Willem. wmz. Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk. WMZ, Zaltbommel, 1981. Oorspr. omslag, 48 p. + bijl. Genummerd 40/100. xT 5436 10.00 x

LETTERPROEF STEMPEL Lieferbare Schriften. 7. Ausgabe Ausland. D. Stempel AG, Frankfurt am Main, [1972]. Umschlag, [80] p. 10,5 x 19 cm. - xT 6857 8.00 x

LEUVEN, Lienke. De Boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek. Proefschrift Universiteit van Amsterdam 1951. Gebonden onafgesneden 101 p. + twee uitklapbare bijlagen. Met de hand gebonden exemplaar. xL 7023 50.00 xx

LEVISSON, R.A. Zeefdruk. School voor de Grafische Vakken - Voordachten voor Leerlingen [Utrecht 1951]. Oorspr. omslag Geniet 11 p. SGV-VVL 29. Omslag in zeefdruk. xL 8271 9.00 x

LEWIS, John. Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design. Faber and Faber, London 1970. Bound dust jacket Ills. 228 p. - xB 4720 45.00 xx

LEWIS, John. The 20th Century Book. Its illustration and design. Van Nostrand Reinhold New York 1984. Bound dustjacket Ills. 271 p. - xB 0904 35.00 xx

LEWIS, John. Typografie. Grundlagen und Experimente. Ravensburg, Otto Maier, 1969. Einband. 96 p. Ills. Herausgeber der deutschen Ausgabe Hans Kuh. xW 9568 15.00 x

LEYNEN, Hubert. Een eeuw weekbladpers in Limburg. Antwerpen, De Vlijt, 1936. Oorspr. omslag. 73 p. - xT 2662 15.00 x

LIE, Orlanda S.H. Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur. Achtste Bert van Selm-lezing. Amsterdam, De Buitenkant, 1999. Oorspr. omslag. 39 p. Ills. - xT 0532 9.00 x

LIEBAUT, H. Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst 1840-1914. Leuven/Paris, Nauwelaerts, 1967. Paperback. 187 p. Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis. Cahiers 41 Bijdragen. xT 3601 20.00 x

LIER, Bas van en Elly Hees. Van schrijver tot boekenkast. Hoe een boek wordt gemaakt. Amsterdam, Ploegsma, 1998. Gebonden. 80 p. Ills. - xR 5474 10.00 x

LIEVENS, R. (ed). Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa. Gent, Secretariaat der Academie, 1963. Oorspr. omslag. 244 p + 15 afbeeldingen. Leonard Willemsfonds nr. 1. xR 0123 20.00 x

LIEVERSE, Jaap. Karel Treebus: Integriteit gaat boven populariteit. Deel 22 in de reeks "Roots" van (Z)OO producties en Drukkerij Lecturis. 2011. Oorspr. omslag, Ills., [12 p.]. - xT 6350 8.00 x

LIEVERSE, Jaap. Nieuw licht op een 'paleisrevolutie'. Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967. J. Lieverse, Amsterdam, 2009. Oorspr. omslag, 24 p. Jaarwisselingsgeschenk 2009/2010. Oplage 200 ex. xT 6353 7.50 x

LIEVERSE, Jaap. Onuitblusbaar verlangen. Het werk van Walter Nikkels. Deel 2 in de reeks "Roots" van (Z)OO producties en Greve Offset. z.j. Oorspr. omslag, Ills., [12 p.]. - xT 6349 8.00 x

LIEVERSE, Jaap (ed.). Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee. Amsterdam, 2007. Oorspr. omslag, 31 p. oplaag 300 exx. T.g.v. jaarwisseling 2007-2008. xT 6352 9.00 x

LIMBURG, Ton. In een Zwart Gat. De professionele praktijk van een grafisch ontwerper. Amsterdam, Beroepsvereniging Grafisch Vormgevers Nederland, 1987. Oorspr. omslag. 56 p. - xB 5718 10.00 x

LINDEN, F. van der & A.S.A. Struik (eds.). De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950. Samson Alphen aan den Rijn 1989. Oorspr. omslag Ills. 48 p. Een prachtig, rijk geillustreerd overzicht van de ontwikkelingsgang van de boekband tussen 1800 en 1950 in West-Europa. xK 3848 12.00 xx

LINDEN, Fons van der. In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik. Gaade Veenendaal 1987. Gebonden Ills. XII + 171 p. - xM 4898 25.00 x

LINEPHTY, Maur Guillaume. D'un age a l'autre. Bruxelles, Editions du Musee du Livre, 1933. Broche. 51 p. - xB 0889 25.00 x

LINOTYPE. Linotype-Schriften. Linotype, Berlin und Frankfurt am Main, 1967. Bound 294 p. mit Nachtrag Stand 1972 xB 8541 18.00 x

LINOTYPE. Linotype-Sondermatrizen. Linotype, Berlin und Frankfurt am Main, 1969. Bound 118 p. - xB 8539 14.00 x

LINSDONK. Prikkels! Voelen, horen, ruiken, zien, proeven. Van Linsdonk Special Projects, Breukelen, z.j. Bandje met leporello boekje en mini-CD op voorkant. Nummer 1 uit een serie boekjes. xR 6906 10.00 x

LIPSCHITS, I. Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelietsch Weekblad 1865 - 1965. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. Ingenaaid. 307 p. Ills. - xH 8721 8.00 x

LOB, Kurt. Boekkunstenaar/Buchkunstler. Ingeleid door/Mit einer Einfuhrung von Ernst Braches. Amsterdam, 1984. Ingenaaid. 91 p. Ills. Oeuvrecatalogus/Werkverzeichnis 1952-1984 xM 9449 9.00 x

LOB, Kurt. Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag. TGM, 1984. Ingenaaid. 91 p. Ills. Aus Rede und Diskussion [5]. xK 4576 10.00 x

LOB, Kurt. De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels. Utrecht/Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, 1968. 1e druk. Or. omslag. 112 p. Ills. Grote Beren 55. [Lob 18a]. xK 5972 10.00 x

LOB, Kurt. Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950. Gouda Quint Arnhem, 1995. Oorspr. omslag Ills. 343 p. - xB 7995 50.00 x

LOB, Kurt. Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal. Thomas Reche, Passau, 1998. Oorspr. omslag Ills. Reihe refugium 30. Nummer 140/450 xB 6177 30.00 x

LOB, Kurt. Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal. Thomas Reche, Passau, 1998. Oorspr. omslag Ills. Reihe refugium 30. Met exlibris van Fred Bastet en gesigneerde opdracht van Kurt Lob en gesigneerde aanbiedingskaart aan Bastet. xB 7423 35.00 x

LOHMAN, H.W. Bekijk het maar : TYPEtypografie. GVN/AtypI, Breda, 1981. Oorspr. omslag, 102 p. A-4. Over de typografische mogelijkheden van de schrijfmachine. xR 5827 15.00 x

LOHMAN, H.W. Hoe begin je aan een vogeltje? Studio HWLohman, Breda, 1983. Ringband oblong, n.p. Over het ontwerpen van een logo. xR 5828 10.00 x

LOMMEN, Mathieu. De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols. Buhrmann-Ubbens Zutphen 1991. Ingenaaid Ills. 64 p. - xL 5301 12.00 x

LOMMEN, Mathieu. Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes, Sem Hartz, Chris Brand, Bram de Does, Gerard Unger. Met een voorwoord van John Dreyfus. Joh. Enschede en Zonen Haarlem 1987. Oorspr. omslag Ills. 79 p. - xW 8873 25.00 x

LOO, C.J. van der. Handleiding tot het boekhouden voor den boekhandelaar, zoowel uitgever als debitant. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1888. Gebonden IX + 58 p. + 22 uitslaande modelbladen. Bekroond antwoord op de prijsvraag uitgeschreven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. xR 3430 20.00 x

LOON, H.A. van. Handschriftverbetering en Calligrafie. Alkmaar, De Alk, 1982. Gebonden. 80 p. Ills. - xH 7964 8.00 x

LOOSJES, A. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940. Amsterdam 1940. Gebonden Ills. 171 p. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan xH 3466 27.00 x

LOOY, S.L. van. Iets over de geschiedenis van het boek en de beteekenis van den boekhandel. Amsterdam, 1920. Oorspr. omslag [23 p.]. T.g.v. de opening van de Vakschool voor den Boekhandel op 18 maart 1920. xR 4461 9.00 x

LOUWE, Harmine en Raoul Deleo. (ontwerp/design). Dutch Design 2004-2005. Deel X en Y. Inleidende tekst Tom Dorresteijn. Vertaling Hetty Roque-de Houer et al. Amsterdam, BIS Publishers, 2004. Gebonden. 673 + 305 p. Ills. Twee delen. Uitgegeven in samenwerking met Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO. Tekst in Engels en Nederlands. xR 0484 60.00 x

LUCAS, J.W. De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien. Amsterdam, Fidelitas, [1936]. Geniet. 20 p. Spaarestadiana nr 4. xT 2507 8.00 x

LUCHTMANS & BRILL. Luchtmans & Brill Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Leiden 1683-1983. Leiden, E.J. Brill, 1983. Oorspr. omslag. 74 p. Ills. Catalogus van de tentoonstelling gehouden van 1 september tot 1 oktober 1983 in het Gemeente-archief te Leiden. xB 5023 8.00 x

LUIKEN, Johannes en Caspaares. Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen. Z.p. z.j. facsimile uitgave 1694. gebonden. [101] p. Ills. - xK 1473 8.00 x

LUNDBYE, Axel. Drukvormen van rubber en plastic. Amsterdam, Intergrafia, z.j. 2e herziene druk. Oorspr. omslag. 22 p. Ills. Intergrafia-reeks nr 3. xL 7383 8.00 x

LUNSHOF, H.A. Leven zonder demon. Een levensschets van Antony Winkler Prins. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1950. Gebonden S.O. 329 p. - xL 0892 12.00 x

LUTKIE & SMIT. Littera Eget Scheda. De geschiedenis van een Amsterdamse Papiergroothandel 1877 - 1952. Amsterdam, 1951. Gebonden. 98 p. Ills. T.g.v. het in gebruik nemen van het pand Nieuwe Keizersgracht 204-106 door Lutkie & Smit Papiergroothandel. xM 7080 27.00 x

LUTKIE & SMIT. Littera eget scheda. De letter behoeft papier. Keurdrukken 4. Boekdruk-Offset. Lutkie & Smit, [ca. 1960]. Plastic mapje met 12 vouwvellen boekdruk en 12 vouwvellen offset ter vergelijking op verschillende papieren gedukt Met los vouwvel over de gebruikte papieren en een vouwvel over de kunstenaar Nico Molenkamp. xB 8604 20.00 x

LUTZ, Jan. Het ontstaan van de illustratie voor boek en tijdschrift. School voor Grafische Vakken, Utrecht 1949. Oorspr. omslag. 8 p. S.G.V. - V.V.L. 16. Lezing op 9 mei 1949 in de bibliotheek der S.G.V. xB 6123 7.00 x

MAANDAG, Ben Sr. en Rien Robijns. ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk. Amsterdam/Antwerpen, Veen, 1991. Grote Paperback. 160 p. Ills. - xT 1844 10.00 x

MAAS, Nop. Altyt waek saem. De drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913). Amsterdam, Jan de Jong, [1996]. Cahiersteek. onafgesneden. 23 p. Ills. Oplage 250 exx. xB 2235 8.00 x

MAAS, Nop (ed.). Laurens van Krevelen. Laurens Janszoon Costerprijs 2009. Stichting Laurens Janszoon Coster, Haarlem, 2009. Oorspr. omslag Ills. 61 p. - xR 2318 10.00 x

MAAS, Nop en F.W. KUYPER (red.). Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniging van Antiquaren 1935-1995. De Buitenkant Amsterdam. 2e verbeterde druk 1996. Gebonden S.O. 237 p. - xM 6767 12.00 xx

MAAS, Nop. (red.). Waardevol oud papier. Feestbundel bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek 1986-1996. Haarlem, 1996. Gebonden S.O. 340 p. Ills. Oplage 1000 exx. xR 9925 15.00 x

MAAS, W.G. De draad van Ariadne. Eenige wenken ten opzichte der kostprijsberekening en bedrijfsorganisatie. Bond van Steendrukkerijen z.p. z.j. Cahiersteek 14 p. - xL 2093 9.00 x

MACCARTHY, Fiona. Eric Gill. London, Faber and Faber, 1989. Bound dust jacket. Ills. 338 p. - xM 6499 36.00 x

MACKAIL, J.W. William Morris. An Address Delivered the XIth November MDCCCC at Kelmscott House Hammersmith Before the Hammersmith Socialist Society. Hammersmith, Hammersmith Publishing Society. 1902. Quarter Vellum, 8vo.[44 p.]. Printed at the Chiswick Press on handmade paper and bound in tan coloured boards with a white vellum spine printed in black. Fine xT 0035 50.00 x

MACROBERT, T.M. Printed books. A short introduction to fine typography. Her Majesty's Stationary Office London 1957. ills. Victoria and Albert Museum xM 6169 13.50 x

MAGET, Ernst. Irons nous sur la lune ? Paris, Pierre Gaudin, 1962. Broche.12 p. Cette plaquette illustree d'un bois original de Pierre Gaudin, a ete composee a la main caracteres Baskerville corps neuf. Le tirage a ete effectue sur papier a la main du Moulin Richard-de-Bas. xL 7373 35.00 x

MAJORICK, B. Vormentaal. Amsterdam, Van Gelder Zonen, z.j. Oorspr. omslag. 79 p. Kleuren Ills. Typografie en tekeningen J. van Keulen. xK 1366 16.00 xx

MAN, John. Gutenberg. How one Man Remade the World with Words. John Wiley & Sons New York 2002. Bound dust jacket 312 p. - xL 1528 12.00 x

MANDEL, Ladislas. Du pouvoir de l'ecriture. Atelier Perrousseaux, 2004. Broche. 227 p. Ills. - xR 5673 20.00 x

MANDL, G.T. Three hundred years in paper. N.P. Privately published [1985]. Bound dust jacket Ills. XII + 350 + (1) p. - xW 8617 45.00 x

MANN, Klaus. Kinderjahre in Munchen. Munchen, Reihe Bibliothek SG, 1999. Einband. 130 p. Mit einer nachbemerkung von Friedhelm Kemp. Fur die Texte im Handsatz und Machinensatz wurde die Perpetua verwendet. Bibliothek SG nr. 25. xK 1762 35.00 x

MARCH, Marion. Creative typography. Oxford, Phaidon, 1988. Bound dustjacket. 144 p. Ills. - xP 0523 16.00 x

MARCHLEWSKA, Jadwiga. Was der Kuenftige Papierhistoriker ueber das Heutige Zeitungspapier finden wird? Oegstgeest, Mai 1961. Or. wrappers. N.p. Mitteilung an die dritte internationale Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Papierhistoriker. xK 9962 10.00 x

MARCHLEWSKA, Jadwiga. Wer hat die Bezeichnung 'Cellulose' in die Chemie eingefuehrt? Oegstgeest, Mai 1961. Or. wrappers. 8 p. Mitteilung an die dritte internationale Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Papierhistoriker. xK 9960 10.00 x

MARCK, Jan van der (ed.). De hedendaagse boekband als kunst. / The art of contemporary bookbinding. Gerrit Jan Thieme Fonds, Amstelveen 1997. Ingenaaid. N.p. Ills. in kleur. - xB 4727 25.00 x

MARCK, Marc van der. Z, de grote onbekende. Zeefdruk. Sectie Zeefdruk, KVGO, 1986. Gebonden S.O. 64 p. Ills. - xK 2323 10.00 x

[MARDERSTEIG] BARR, John. The Officina Bodoni. Montagnola-Verona. Books printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press 1923-1977. The British Library, 1978. Or. wrappers. 96 p. Ills. Catalogue of an Exhibition held in The King's Library 9 august - 22 october 1978. xH 6125 30.00 x

MARTIN PEDERSEN, B. The international survey of logo disign. / Ein Internationaler Uberblick uber dei Gestaltung von Logos. / Une vue d'ensemble de la creation internationale de logos. Zurich, Graphis Press Corp., 1991. Bound dust jacket. 166 p. Ills. Graphis Logo I. Texts in English, German, French. xP 0530 19.00 x

MARTINUS NIJHOFF. A short description of the firm Martinus Nijhoff. Bookseller and Publisher established 1853. The Hague, Martinus Nijhoff, [1928]. Oorspr. omslag. 10 p. Ills. - xR 2439 20.00 x

MATHIJSEN, Marita. Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Vijfde Bert van Selm-lezing. Amsterdam, De Buitenkant, 1996. Ingenaaid. 38 p. - xR 4008 9.00 x

MAUPASSANT, Guy de / Kurt Lob. Zwei Freunde. Erzahlung mit funf Illustrationen von Kurt Lob. Privatdruck in hundert Exemplaren, Darmstadt 1988. Gesigneerd door de illustrator. [Typographie W. Wilkes]. xB 6179 40.00 xx

MAYER, F. Ter herinnering aan Charles Nypels 1895-1952. Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 's-Gravenhage, 1952. Cahiersteek 12 p. Overdruk uit "Tete", Technisch Tijdschrift voor de Grafische Industrie, voor de leden. [Thomassen 28]. xP 0517 15.00 x

MAZAL, Otto. Schatzkammer der Buchkunst Pflegestatte der Wissenschaft. Die Handschriften- und Inkunabelsammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek. Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1980. Paperback. 59 p. + 64 plates. Bibliography + Index. - xH 0177 16.00 x

MAZZOLENI, Lole. Note paleografiche e diplomatiche su alcune carte Revellesi dei Secc. VII-XIV. Firenze, Leo S. Olschki, z.j. Or. omslag. 539- 547 p. Ills. - xK 9964 12.00 x

MCKEON, Richard / Robert K. Merton / Walter Gellhorn. The Freedom to Read. Perspective and Program. New York, The National Book / R.R. Bowker, 1957. 1e druk. Gebonden S.O. 110 p. - xW 4599 25.00 x

McKERROW, Ronald B. An introduction to bibliography for literary students. Oxford at the Carendon Press1928. Second impression with corrections. Bound dust jacket Ills. 360 p. onafgesneden xW 8259 35.00 x

McKERROW, Ronald B. An introduction to bibliography for literary students. Introduction by David McKitterick. St. Pauls Bibliographies/Oak Knoll Press Winchester/New Castle 1994. Ingenaaid Ills. XXXVIII + 359 p. [eigen import] xH 8168 29.95 x

McLEAN, Ruari. Cobden-Sanderson and the Doves Press. In Usum Bibliophili [Meyer], Wormerveer, [ca.1960]. Cloth Ills. 32 p. Numbered: 221/325 copies. xB 8008 25.00 x

McLEAN, Ruari. How typography happens. The British Library and Oak Knoll Press London/New Castle 2000. Bound dust jacket Ills. 96 p. [eigen import] [An account of how typography became a profession in its own right, and changed the face of book and type design.] xH 6141 50.00 x

McLEAN, Ruari. Modern Book Design. From William Morris to the present day. Faber & Faber, London 1958. Cloth Ills. 116 p. - xB 7980 25.00 x

MCMURTIE, Douglas C. Over de uitvinding van de boekdrukkunst. Waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C. McMurtie's The Book te New York 1937. Amsterdam, J. Brandt & Zoon en P. Proost & Zoon, 1940. Gebonden. 62 p. Ills. Verschenen wegens de daarin gegeven objectieve beoordeeling van de bekende feiten. De hoofdstukken X en XI in Nederlandsche vertaling. Gedrukt bij Joh. Enschede & Zonen te Haarlem. xM 7079 9.00 x

MCMURTRIE, Douglas C. The book. The story of printing & Bookmaking. New York, Dorset Press, 1971. Renewed. Bound dustjacket. 676 p. Ills. - xH 7976 40.00 x

MEEHAN, Aidan. Celtic Alphabets. London, Thames and Hutson, 1997. Large Paperback. 96 p. Ills. - xB 2664 10.00 x

MEERE, J.A.P. De Verfspuit zijn toepassing door den huis-, decoratie-, reclame-, meubel- en autoschilder. Deventer, A.E. Kluwer, [1948]. Oorspr. omslag. 131 p. Met losse prospectus. - xR 0963 15.00 x

MEIJER, Bert W. Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetie in prent en tekening. SDU, 's-Gravenhage, 1991. Gebonden S.O. Ills. 180 p. Uitgegeven t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Museum het Rembrandt-huis te Amsterdam 16 februari t/m 21 april 1991. xH 7188 20.00 x

MEINER, Annemarie (ed.). Grundstock einer Fachbibliothek für den Buchhändler. Frankfurt am Main, Buchhändler-Vereinigung, 1955. Original-Kartonband 47 S. bibliografie voor de (Duitse) boekhandel. xR 4530 6.00 x

MELKER, Saskia de (eds.). The Image of the Word. Jewish Tradition in Manuscripts and Printed Books. Amsterdam University Library and Jewish Historical Museum / Peeters Amsterdam/Leuven 1990. Or. wrappers Ills. 80 p. Catalogue of an Exhibition held at the Jewish Historical Museum, Amsterdam (14 September-25 November 1990). Interesting publication. Inserted some clippings. xK 7531 50.00 x

MELOTTE, M.A. de. Discours prononce a l'inauguration de l'exposition Joh. Enschede en Zonen de Haarlem au musee d'Ansembourg a Liege. Joh. Enschede en Zonen Haarlem 1929. Plaquette 14 p. Cette plaquette a ete composee en un nouveau caractere romain cree par J. van Krimpen, grave et fondu par Joh. Enschede en Zonen. Le tirage comporte trois-cent exemplaires. xW 8550 20.00 x

MENSING, Jan. Grafische monografieen: Bandtitels van Jan Mensing met een bijschrift van L. Ronner. Vereeniging Amsterdamsche Grafische School, 1921. Gebonden Ills. 44 p. + XXXII platen. knipje uit schutblad xB 6586 20.00 x

MENTEN, Ted. Art Deco small frames and borders. New York, Dover, 1987. Or. wrappers. N.p. Ills. Ready to Use. Dover Clip Art Series. xL 0190 6.00 x

MENTEN, Ted. Borders. New York, Dover, 1979. Or. wrappers. N.p. Ills. Ready to Use. Dover Clip Art Series. xL 0186 6.00 x

MENZ, Gerhard. Der deutsche Buchhandel. Gotha, Justus Perthes, 1942. Bound. 188 p. 2., Durchgesehene und vermehrte auflage. xW 2217 16.00 x

MERRILL, John C. The Elite Press. Great newspapers of the world. Piman New York etc. 1968. Bound ills. XIV + 336 p. - xK 4399 10.00 x

MES, Gomarius. De Katholieke Pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische verzameling der titels van boeken, brochures, tijdschriften, vervolgwerken, dag en weekbladen door katholieke Nederlanders geschreven en ter perse gelegd van 1853, de invoering der bisschoppelijke kerkregeling in Nederland, tot 1887, het jaar van het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII, benevens een wetenschappelijk overzicht. Maastricht, St. Paulusvereeniging, 1887-1888. Gebonden. 314 p. Ingeplakt een mooie ex libris Leo Bisterbosch. xT 7299 35.00 x

MESSENS, Rudy. Repertorium van de Oostvlaamse Pers. (met uitzondering van Gent en het arrondissement Aalst). 1784-1914. Leuven/Paris, Nauwelaerts, 1969. 1969. Oorspr. omslag. 465 p. Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis. Cahier/bijdragen 59. xR 6556 30.00 x

MEULEN, R. van der. Boekhandel en bibliographie. Theorie en praktijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen [etc.]. Leiden, A.W. Sijthoff, [1883]. 1e druk. Half leder. Ills. XIII + 505 p. - xW 4615 65.00 x

MEULEN, R. van der. De Boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken. Leiden, A.W. Sijthoff, [1887]. Gebonden Ills. XX + 582 p. 2e herziene en gewijzigde druk van “Boekhandel en Bibliographie”. xB 4728 40.00 x

MEULEN, R. van der. De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. half leer. XII + 354 p. Met 39 facsimiles, waarvan 9 buiten den tekst gedrukt. xR 6219 75.00 x

MEULEN, R. van der. Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1891. Gebonden. VIII + 360 p. Met portret. Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel. [particuliere band]. xR 2440 25.00 x

MEULEN, R. van der. Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1891. Gebonden Leer. VIII + 360 p. Sneden verguld. - xT 7938 35.00 x

MEULEN, R. van der. Het Bibliopolium te Amsterdam. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1885. Oorspr. omslag, Ill., 8 p. Illustratie: Het voormalig "Bibliopolium" van de firma Johannes Muller, in de Kalverstraat te Amsterdam. Naar een teekening van J.D. Ebersbach. Overgedrukt uit "Eigen Haard". xT 1464 10.00 x

MEULEN, R. van der. Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld. A.W. Sijthoff, Leiden, 1892. Gedecoreerde band met relief, Ills., VIII + 182 p. + aanhangsel met vele advertenties. fraai exemplaar xT 1994 60.00 x

MEULEN, R. van der. Over de liefhebberij voor boeken. Voornamelijk met het oog op Het boek voor onze dagen. A.W. Sijthoff Leiden 1896. Gebonden (met houten, bedrukte platten) Ills. VIII + 348 p. + Aanhangsel met advertenties. Met ruim 200 in den tekst gedrukte afbeeldingen, benevens 18 tussengevoechde kunstbijlagen. xB 5663 50.00 xx

MEULENHOFF. De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913. Amsterdam, Meulenhoff, 1913. Oorspr. omslag. 78 p. Ills. Met ingeplakte plaatjes. xR 5212 15.00 x

MEULENHOFF, J.M. Viert Feest! Korte geschiedenis van de feesten en het jolijt gedurende de eerste honderd jaren uit het leven der Vereeniging. De Feest-Commissie op het Eeuwfeest der Vereeniging, 1915. Oorspr. omslag 73 p. + ingeplakte reproducties. gedenkboekje van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. xR 1073 20.00 xx

MEURS, G.N., Oudenalder, A.C. van den et al. (ed.). Het papier op de postzegel. Zutphen, Buhrmann-Ubbens Papier, 1985. Oorspr. omslag. Ills. Met aanbiedingsbrief. xK 1159 9.00 x

MEYER, Hans Ed. Die Schriftentwicklung. The Development of Writing. Le developpement de l'ecriture. Zurich, Graphis Press Corp., 1984. Ingenaaid. 48 p. - xB 3085 12.00 x

MICHAEL, Hubert, Dorine Raaff, Aart Hoekman. (Ed.). Nederlandse literaire prijzen 1980-1985. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1986. Or. omslag. 368 p. Ills. Met een essay van Lucie Beaufort. xK 1369 15.00 x

MIDDENDORP, Jan. Ha ! Haagse boekvormgeving na 1945. Museum Meermanno, Den Haag, 2004. Oorspr. omslag Ills. 36 p. Deze publicatie begeleidde de gelijknamige tentoonstelling in Meermanno in 2004. xR 5953 8.00 x

MIDOLLE, SILVESTRE a.o. Florid and unusual alphabets. Dover New York 1976. Or. wrappers 89 p. bit bumped xK 9685 9.00 x

MIELKE, Heinz-Pieter / Katharina Guting. Nederrijns drukwerk. De chromolithografische drukkerijen van het industriegebied Krefeld-Monchengladbach-Viersen. Arnhem/Grefrath, Nederlands Openluchtmuseum /Niederrheinisches Freilichtmuseum, 1992. Ingenaaid. 72 p. Ills. Tentoonstelling: Arnhem 17-09-1992. Grefrath 07-02-1993. xH 6616 18.00 x

MIJKSENAAR, Paul (ed.). Ontplofte beelden. Een documentaire over inzichtelijkheid in ruimtelijkheid. Lecturis Eindhoven, 1991. Oorspr. omslag. Ills. 32 p. Lecturis 21. Elise de Jong: vormgeving & producti, Rijk Boerma: omslag & speciale bijdragen. xB 8076 12.00 x

MILLINGTON, Roy. Stephenson Blake. The last of the old English typefounders. Oak Knoll Press/ The British Library New Castle/London 2002. Gebonden S.O. Ills. 248 p. [eigen import] xH 8166 49.95 x

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN. Beroepeninventarisatie. Deel XVII. Grafische arbeiders en boekbinders. Algemeene Landsdrukkerij, 's-Gravenhage, 1946. Oorspr. omslag 33 p. - xR 4275 7.00 x

MIRABELLA, Giuseppe. Artisi Italiani dell Ex Libris. Milano, A.I.E. 1986. Or. Wrappers. 20 p. - xL 7375 12.00 x

MIROW, Gregory. A treasury of design for artists and craftsmen. 725 paisleys, florals, geometrics, folk and primitive motifs. New York, Dover, 1969. Ingenaaid. N.p. Ills. - xW 0012 4.50 x

MITTLER, Elmar (ed.). Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg. Braus Heidelberg 1986. Two bound volumes in slipcase XVI + 544 + 328 p. Two volumes (Textband und Bildband), the second volume contains nothing but plates in color. xH 8868 100.00 x

MOLKENBOER, Antoon. Mincelyn. Tekst en versieringen door Antoon Molkenboer. Ipenbuur & Van Seldam, Amsterdam, 1897. Oorspr. omslag, Ills., 33 p. Uitbundig versierd symbolistisch toneelstuk. Los bijgevoegd een gedrukt blad met toelichtende tekst en een overzicht der tooneelschikkingen. Op de titelpagina een gesigneerde opdracht van de auteur aan Jo Streur. Omslag iets vochtig. xT 2112 90.00 x

MONDLIN, Marvin & Roy Meador. Book Row. An anecdotal and pictorial history of the Antiquarian Book Trade. Carrol & Graf New York 2004. Second Printing Bound dust jacket Ills. 407 p. Foreword by Madeleine B. Stern xL 9182 25.00 xx

MONESTIER, Martin. The art of paper currency. London, Quartet Books, 1983. Bound dust jacket. 403 p. Ills. - xH 0817 56.00 x

MONET, August en Taksander. Criminaliteitslectuur in Dagbladen. Pro: August Monet. Contra: Taksander. Baarn, Hollandia, 1915. Geniet, onafgesneden, 31 p. Pro en Contra: Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. Serie IX. nr. 9. xT 7964 9.00 x

MONOTYPE. Een zak-prentenboek over Monotype machines. Monotype, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag Ills. 24 p. 12,5 x 10 cm. Het laat zien hoe nieuwe, losse letter, met grote snelheid en tegen lage kosten, automatisch wordt gegoten en gezet OM DE KWALITEIT VAN UW DRUKWERK TE VERHOGEN. xB 8609 10.00 xx

MONOTYPE. Het staat vrij te vragen over Monotype losse-letter zet- en gietmachines. Amsterdam, The Monotype Corparation Limited, z.j. Geniet. 32 p. Ills. En we geven U de antwoorden er meteen maar bij. xB 3086 9.00 x

MONROY, J.F. Vocht en papier. Stichting Instituut voor Grafische Techniek TNO Amsterdam 1951. Ills. 40 p. - xH 6887 15.00 x

MONTHAYE, A. Het Grafisch Bedrijf. Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel, 1940. Or. omslag. 48 p. Ills. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding Jaargang XXXIX nr. 3 Verhandeling 380. xH 9855 9.00 x

MOONS, Ad. Ontstaan en Ontwikkeling der Stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen 1865-1925. Antwerpen, Ruquoy, Delagarde & Van Uffelen, 1925. Oorspr. omslag. 93 p. - xT 1799 20.00 x

MOORE, Frank J. The magic moving alphabet book. Dover, New York, 1978. Orig wrappers [30 p.]. 26 hidden pictures come to life and move with the magical moire. xB 8969 10.00 x

MORAN, James. Stanley Morison. His typographic achievement. London, Lund Humphries, 1971. first edition. Bound dust jacket. 184 p. Ills. - xW 8274 50.00 x

MORAN, James. Stanley Morison. His typographic achievement. London, Lund Humphries, 1971. first edition. Large Paperback. 184 p. Ills. - xW 8400 35.00 x

MORAN, James. Wynkyn de Worde. Father of Fleet street. London, Wynkyn de Worde Society, 1960. Bound. Ills. 56 p. + map. 500 copies printed. xW 8260 25.00 x

MORAN, James. Wynkyn de Worde. Father of Fleet Street. With a chronological bibliography of works on Wynkyn de Worde compiled by Lotte Hellinga and Mary Erler and a preface by John Dreyfus. The British Library and Oak Knoll Press in association with The Wynkyn de Worde Society London 2003. Bound dustjacket Ills. 72 p. [eigen import] nice production xK 2087 21.00 x

MORAN, James (ed.). Printing in the 20th Century. A Penrose Anthology. Northwood, London, 1974. Bound, dustjacket, Ills., 332 p. - xT 3362 25.00 x

MORISON, Stanley. First principles of typography. Cambridge at the University Press, 1951. Or. wrappers 18 p. Cambridge Author's and Printer's Guides I. xB 7716 9.00 x

MORISON, Stanley. Grondbeginselen der Typografie. Vertaling Huib van Krimpen. Amsterdam, De Buitenkant, 1990. 3e druk. Gebonden. 88 p. - xW 7203 12.00 x

MORISON, Stanley. Grondbeginselen van de typografie. Naar de laatste uitgave uit het Engelsch vertaald. W. de Haan Utrecht 1951. 2e druk oorspr. omslag 35 p. - xK 4832 9.00 x

MORISON, Stanley. Handbuch der Druckerkunst. 250 Beispiele mustergultiger Antiquadrucke aus den Jahren 1500-1900. Berlin, Ernst Wasmuth, 1925. Einband. 244 p. Ills. Gleichzeitige deutsche ausgabe des Werkes: The art of the printer. xB 4402 40.00 x

MORISON, Stanley. Schrift Inschrift Druck. Mit 28 Abbildungen. Hamburg, Ernst Hauswedell & Co., 1948. Or. Wrappers. 30 p. + Ills. Titel der Originalausgabe "The Art of Printing". Ins Deutsche ubersetzt von Dr. Bernhard Bischoff. xH 6617 25.00 x

MORISON, Stanley. The art of printing. Annual lecture on aspects of art. From the proceedings of the British Academy, Vol. XXIII, London, 1937. Or. wrappers. 30 p. + 28 plates. - xB 8091 45.00 x

MORISON, Stanley. The typographic arts. Two lectures. London, Theodore Brun, 1949. Bound. full leather. Ills. 106 p. Limited de Luxe Edition Numbered 12/250. xMK 0080 125.00 x

MOTT, Carolyn / Leo B. Baisden. The children's book on how to use books and libraries. New York, Charles Scribner, 1948. Bound. 207 p. Ills. Library stamp on backside frontcover. xM 6686 18.00 x

MOURIK, Frans van. Beeldschermtypografie. Lecturis Eindhoven, 1998. Oorspr. omslag. Ills. 32 p. Lecturis 25. xB 8093 12.00 x

MUDDE, Joh. Het misbruik van de lettervormen. Harde woorden en prikkelende opmerkingen over - met de bedoeling in brede kring aandacht te vragen voor de schone letter en op te wekken dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan. Epe, Drukkerij Hooiberg, 1956. 1e druk. Gebonden. 25 p. Ills. Spiegeltje aan de Wand nr 9. Niet in de handel. xH 9838 11.50 x

MUIR, Percy. Victorian illustrated books. London, B.T. Batsford, 1971. 1e druk. Cloth dust jacket, 287 p. Ills. - xW 6834 22.50 x

MULDER, Anne H. Joyeus relaas. Tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen drukinkt en clareit zetsel en pastei. Amsterdam, C.G.C. Corvey, october 1951. Ingenaaid. 25 p. + Ills. Het model voor den uitgever [74]. Benevens avonturen van drukkers met de muze en de wasvrouw en dit alles overlangs en kops bekeken onder de bloesem van perelaars en palmen. xM 4109 7.00 x

MULDER, Annie H. Kinderliedjes die eeuwen oud zijn. Amsterdam, C.G.C. Corvey, januari 1964. Cahiersteek. 21 p. Het model voor den uitgever [138]. - xR 9049 9.00 x

MULDER, J. Van Laurens Jansz. Coster tot Apple Macintosh. Vijf eeuwen tekstverwerking. Grafisch Museum Groningen 1993. Gebonden Ills. 63 p. 1000 exx. Geheel in het Museum vervaardigd door vrijwilligers. xL 5285 10.00 x

MULISCH, H. / A. Sontrop / M. 't Hart e.a. De toekomst van het boek. Amsterdam, Joost Nijsen, 1984. Paperback. 146 p. - xW 8996 7.00 x

MULTATULI. Het Woutertje van Multatuli. Amsterdam, C.G.C. Corvey, januari 1966. Cahiersteek. 28 p. Het model voor den uitgever [146]. - xM 4126 9.00 x

MUMBY, Frank Arthur. Publishing and bookselling. A history from the earliest times to the present day. London, Jonathan Cape, 1930. Bound. 480 p. Ills. With a bibliography by W.H. Peet. xW 5125 34.00 x

MUNBY, A.N.L. and Lawrence W Towner. The flow of books and manuscripts. With a foreword of James Thorpe. Los Angeles, William Andrews Clark Memorial Library, 1969. Stapled. 55 p. Papers read at a Clark Library Seminar, March 30, 1968. xM 3349 9.00 x

MUNRO, James. (Ed.). James Watson's preface to the history of printing 1713. Greenock, Signet Press 1963. Bound. XIII + 35 p. + 2 fold. plates This edition is limited to 250 numbered copies. 94/250. xM 2902 41.00 x

MURPHY, John & Michael Rowe. Het ontwerpen van merken en logo's. Gaade, Houten, 1989. Gebonden S.O. Ills. 144 p. - xR 0204 12.00 x

MUSEE du LIVRE. Sept etudes publiees a l'occasion du quatrieme centenaire du celebre imprimeur anversois Christophe Plantin. Musee du Livre Bruxelles 1920. Or. wrappers Ills. 126 p. Compose a Anvers avec les caracteres originaux de Plantin et imprime par J. E. Buschmann et J. E. Goossens. xL 3242 50.00 x

MYERS, R. & M. HARRIS (eds.). Antiquaries, book collectors and the circles of learning. St. Paul Bibliographies/Oak Knoll Press Winchester/Delaware 1996. Bound Ills. XV + 165 p. [eigen import] Publishing Pathways xH 8180 39.95 x

MYERS, R. & M. HARRIS (eds.). Fakes and frauds. Varieties of deception in print and manuscript. St. Paul's Bibliographies/Oak Knoll Press Winchester/Delaware 1996. Reprint of 1989 Bound Ills. XII +144 p. [eigen import] Publishing Pathways xH 8183 35.00 x

MYERS, R.M. HARRIS & G. MANDELBROTE (eds.). Libraries and the book trade. The formation of collections from the sixteenth to the twentieth century. Oak Knoll Press New Castle 2000. Bound Ills. XIII + 192 p. [eigen import] Publishing Pathways xH 8179 39.95 x

MYERS, Robin & Michael HARRIS. Medicine, Mortality and the Book Trade. Oak Knoll Press 1998. Bound Ills. XII + 158 p. St. Paul's Bibliographies [eigen import] xH 9305 39.95 x

NARDI, Shulamith Schwartz. The shrine of the book and its scrolls. Jerusalem, The Israel Museum, 1970. Fourth Printing. Stapled. 28 p. Ills. - xR 2215 10.00 x

NERDINGER, Eugen & Lisa BECK. Schriftschreiben Schriftzeichnen. Grundlagen der Schriftdarstellung. Callwey Munchen 1983. Paperback Ills. 160 p. - xM 6682 10.00 x

NESBITT, Alexander. Lettering. The history and technique of lettering as design. Prentice-Hall New York 1950. Bound Ills. XVII + 300 p. - xMK 0035 27.00 x

NESBITT, Alexander (ed.). 200 Decorative Title-Pages. Dover New York 1964. Or. wrappers 203 plates - xMK 0113 12.00 x

NEUGEBAUER, Friedrich. Biliophile, Buchgraphik, Schriftgraphik. Salzburg, Verlag Neugebauer, 1982. Or. wrappers. N.p. Ills. - xB 1636 12.00 x

NEWDIGATE, Bernard H. The art of the book, London: The Studio Limited / New York: Studio Publications 1938. Bound Ills. VII + 104 p. Special Autumn Number of The Studio. Rug en band verbruind. Prachtig, rijk geillustreerd overzicht van de “Engelse” typografie. xL 5284 35.00 xx

NICOSIA, Francesco. Om een droom. Amsterdam, C.G.C. Corvey, augustus 1967. Cahiersteek. 26 + ii p. Het model voor den uitgever [151]. Met kaartje : 10 specialiteiten. xM 7170 8.00 x

NIELSON, A.C. Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken. Amsterdam, vh Ellerman Harms, 1952. Ingenaaid. 60 p. Ills. T.g.v. het honderdvijftig jarig bestaan op 1 november 1952 van Drukkerij vh Ellerman Harms. Omslag roestvlekjes, binnenwerk goed. xL 2450 14.00 x

NIELSON, A.C. Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken. Amsterdam, vh Ellerman Harms, 1952. Ingenaaid. 60 p. Ills. T.g.v. het honderdvijftig jarig bestaan op 1 november 1952 van Drukkerij v/h Ellerman Harms. xW 8555 16.00 x

[NIEUWENHUIZEN, Johan van]. Jaeger. De Kroon, Den Haag, augustus 1980. Oorspr. omslag met reliefdruk Ill. [3] p. Kroonsteentjes nr. 3. Kroonsteentjes zijn een serie kleine uitgaven van Relief- en handelsdrukkerij De Kroon die jaarlijks 4x verschijnen voor relaties van de drukkerij en bestaan uit zeer verzorgd klein drukwerk over uiteenlopende onderwerpen in een oplage van 300 stuks. xT 7980 9.00 x

NIJE, W.F. Catalogus der Leesbibliotheek Ardito. Boekhandel Ardito, Hasebroekstraat 44, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag, 51 p. los bijgevoegd supplement en 2e supplement. xR 8067 15.00 x

NIJGH & VAN DITMAR. Nijgh & Van Ditmar's Persgids. Nijgh & Van Ditmar's Algemeen Advertentie-Bureau, Rotterdam, 1921. Gebonden, Ills. 168 p. Interessante overzichten van dag- en weekbladen met advertentieprijzen en voorbeelden van door N&v.D. ontworpen advertenties. Linnen wat los van het bord van de band, verder goed exemplaar. xB 8353 40.00 xx

NIJHOF, E. (ed.). 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw. Grafische cultuurstichting Amstelveen, 2001. Ingenaaid. Ills. 136 p. Rijk geïllustreerd in zwart/wit. xH 5754 22.50 x

NIJHOF, P. Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland. Zutphen, Bührmann-Ubbens Papier, 1986. Gebonden. 62 p. Ills. - xM 6456 9.00 x

NIJHOF, P. Schetsen van papierwatermolens. Met tekeningen van R. Nijhof. Buhrmann-Ubbens Zutphen 1988. Spiraalband Ills. oblong z.p. - xK 1177 15.00 x

NIJHOF, P. & Arthur STEEGH. Grafische en Papiermusea in Nederland en net over de grens. Zutphen, Bührmann-Ubbens Papier, 1992. Oorspr. omslag Ills. 60 p. Met aanbiedingsbrief. xH 4799 11.50 x

NIJHOFF, Martinus. Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1874. Oorspr. omslag. 115 p. - xT 1945 15.00 x

NIJHOFF Pzn, Wouter. Wouter Nijhoff 1891 - 1 october - 1941. Toespraak. ['-Gravenhage, Nijhoff, 1941]. Cahiersteek. 22 p. - xR 8148 12.00 x

NIJKERK, Karel (voorwoord). De Avalon Pers. 20 jaar drukken en uitgeven, 1975-1995. Gerard Post van der Molen: In des Keijser's hof. Minotaurus Boekwinkel, Amsterdam, 1995. Oorspr. omslag, Ill., 22 p. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling van 4 december 1995 t/m 17 februari 1996 in Minotaurus Boekwinkel. Oplage van 250 exx., Met register. xT 4123 7.00 x

NONYMUS, A. Amsterdamse gapers. Amsterdam, C.G.C. Corvey, september 1962. Cahiersteek. 16 p. Het model voor den uitgever [133]. roestvlekjes van nietjes xH 1815 9.00 x

NONYMUS, A. Het Waterlooplein. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juli 1964. Cahiersteek. 24 p. Ills. Het model voor den uitgever [140]. - xK 1166 12.00 x

NONYMUS, A. Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een lichtvaardige en volkomen onverantwoorde bespiegeling van wat er een eeuw geleden zoal aan drukwerk werd gemaakt, op schrift gesteld en van te hooi en te gras verzamelde afbeeldingen voorzien. Amsterdam, C.G.C. Corvey, september 1968. Cahiersteek. 46 + ii p. Ills. Het model voor den uitgever [154]. - xM 7206 8.00 x

NONYMUS, A. Typografisch jaartallen boekje van vier eeuwen boekdrukkunst 1440 - 1840. Samengesteld door .... Amsterdam, C.G.C. Corvey, februari 1955. Cahiersteek. 27 p. Het model voor den uitgever [94]. - xM 4131 9.00 x

NOORDMAN, Th.B.J. & Warnderink Vinke, R. De soms schokkende, maar altijd boeiende historie van het effect. Amsterdam, Theodoor-Gilissen N.V., 1981. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. T.g.v. het 100-jarig bestaan op 1 februari 1981 van Theodoor Gilissen N.V. xB 6626 8.00 x

NOORDZIJ, Gerrit. Vergeetboek. De expansie van het boek in zijn ontwikkeling van leesboek tot naslagwerk, van rol tot rom. De Tijdstroom, Utrecht, 1995. Oorspr. omslag Ills. 43 p. + los inlegvel. relatiegeschenk van de uitgever xR 5277 7.00 x

NORTHCOTE PARKINSON, C. Some laws on the use and abuse of paper in industry. Wapenveld, 1961. Oorspr. omslag, cahiersteek, 15 p. Rede uitgesproken t.g.v. het 250-jarig bestaan van de Koninklijke Berghuizer papierfabriek B. Cramer N.V. xT 1691 10.00 x

NOWELL-SMITH, Simon. The House of Cassell 1848-1958. London, Cassell & Company, 1958. Bound. 299 p. Ills. Ex Libris C. Reedijk. xW 8258 20.00 x

NUIJS, Chr. Uit den Grooten Tijd. Politieke Weekoverzichten van Chr. Nuijs 1914-1918. Amsterdam, Jacob van Campen, [1919]. Oorspr. omslag. 330 p. Eerder verschenen artikelen in het Algemeen Handelsblad. [bibliotheekstempeltje]. xB 8392 25.00 x

NUIS, Aad (red.). Het geheim van de uitgever. Verkenningen voor Rienk Visser. Amsterdam, Bert Bakker, 1978. Gebonden S.O. Met ingeplakt portret. xM 0411 8.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” v/h N. Tetterode. Grafische Mededeelingen. 3de jaargang 1941-1946. Amsterdam, 1941-1946. Gebonden Ills. 136 p. De derde jaargang beeindigd in october1941, hervat in november1945. xR 3529 50.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” v/h N. Tetterode. Grafische Mededeelingen. 5de jaargang 1947-1948. Amsterdam, 1947-1948. Gebonden Ills. 76 p. vier nummers gebonden met de omslagen xR 3531 40.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 10e jaargang, januari 1953, no. 3. Amsterdam, 1953. Geniet. [20] p. Ills. - xB 5840 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 11e jaargang, januari 1954, no. 3. Amsterdam, 1954. Geniet. [28] p. Ills. - xB 5839 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 11e jaargang, juli 1954, nr. 6. Amsterdam, 1954. Geniet. [28] p. Ills. - xB 5846 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 11e jaargang, maart 1954, nr. 4. Amsterdam, 1954. Geniet. [16] p. Ills. - xB 5847 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 11e jaargang, mei 1954, no. 5. Amsterdam, 1954. Geniet. [22] p. Ills. - xB 5841 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 12e jaargang, januari 1955. Amsterdam, 1955. Geniet. [32] p. Ills. - xB 5843 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 12e jaargang, juli 1955, no. 6. Amsterdam, 1955. Geniet. [16] p. Ills. - xB 5835 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 12e jaargang, maart 1955, no. 4. Amsterdam, 1955. Geniet. [20] p. Ills. - xB 5837 12.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 12e jaargang, mei 1955, no. 5. Amsterdam, 1955. Geniet. [16] p. Ills. - xB 5836 12.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 12e jaargang, november 1954, no. 2. Amsterdam, 1954. Geniet. [24] p. Ills. - xB 5838 12.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 12e jaargang, september 1954, no. 1. Amsterdam, 1954. Geniet. [24] p. Ills. - xB 5842 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 13e jaargang, april 1956, no. 4. Amsterdam, 1956. Geniet. [36] p. Ills. - xB 5832 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 13e jaargang, januari 1956, no. 3. Amsterdam, 1956. Geniet. [34] p. Ills. - xB 5834 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 13e jaargang, november 1955, nr. 2. Amsterdam, 1955. Geniet. [22] p. Ills. o.a. over Egyptiennes. xB 5845 10.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 13e jaargang, september 1955, nr. 1. Amsterdam, 1955. Geniet. [24] p. Ills. - xB 5844 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 14e jaargang, juni 1957, no. 4. Amsterdam, 1957. Geniet. [22] p. Ills. - xB 5830 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 14e jaargang, nummer 4. Amsterdam 1957. Geniet 22 p. - xL 7483 8.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 15e jaargang, september 1958, no. 3. Amsterdam, 1958. Geniet. [34] p. Ills. - xB 5833 15.00 x

NV LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” vh N. Tetterode. Grafische mededelingen 18e jaargang, nummer 2. Amsterdam 1961. Geniet 28 p. Over de nieuwste letter: Pascal. xL 7482 10.00 xx

NYPELS, C. Blad, Boek en Band. Utrecht, Het Spectrum, z.j. 1e druk. Ingenaaid met stofomslag. 109 p. Ills. Schijnwerpers 4e reeks nr. 39. xH 6454 10.00 x

NYPELS, Charles. In memoriam Charles Nypels 1893-1952. Amsterdam, 1953. Or. Wrappers. 48 p. Ills. - xH 9042 20.00 x

NYPELS, Charles. Over typografie. Amsterdamse Grafische School, 1953. Oorspr. omslag. 31 p. Typografische verzorging Aldert Witte. xR 9855 10.00 x

OEST, C. van der. Gestadige vernieuwing. De 150-jarige geschiedenis van N.V. Drukkerij H.P. de Swart en Zoon, 1804-1954. 's-Gravenhage, H.P. de Swart, 1954. Oorspr. omslag. 41 p. Geillustreerd door W. Lauret. Omslagtitel 1804-1954. Titel op 2e titelpagina: N.V. Drukkerij H.P. de Swart & Zoon, Hofleverancier. xT 7936 15.00 x

OFFENBERG, Adri K / Emile G.L. Schrijver and F.J. Hoogewoud. Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal 1794-1994. Amsterdam University Press, 1994. Gebonden S.O. 135 p. Ills. With the collaboration of Lies Kruijer-Poesiat; colour photographs by Iman Heystek. xW 9357 35.00 x

OFFERHAUS, J. en R. Starink. Venetie, stad van de drukkunst. Pronkstukken uit de vijftiende en zestiende eeuw in Nederlands bezit. Met een voorwoord van Frans A. Janssen. Amsterdam, Koninklijk Paleis, 1991. Geniet. 48 p. Ills. Tentoonstelling georganiseerd in het kader van de Amsterdam-Venetie-manifestatie 3 juli tot en met 8 september 1991. xW 9302 7.00 x

OHLBERGER, Reinhard. Wenn am Buch der Handler klebt. Wien, Locker Verlag, 1999. Einband Umschlag. 357 p. Ills. Pappschuber. Mit originale Buchhandlermarken. Von diesem Buch wurden insgesamt 999 Exemlpare gedruckt. xB 1306 95.00 x

OIRSCHOT, Anton van. Antiek kopen. Boeken, kaarten, prenten. Uitgeverij Helmond, [1969]. Paperback. 148 p. Ills. Prakta-paperback 33. xB 8369 7.50 x

OIRSCHOT, Anton van. De kranten in Brabant. Stichting 'Brabantse Dag', 1963. Or. omslag. 70 p. Ills. - xT 0564 9.00 x

OLDEWARRIS, Hans. De Best Verzorgde Boeken 1995. / The Best Book Designs. Amsterdam, CPNB, 1996. Gebonden, Ills. platten met grote overlap xT 1814 22.50 x

OLTHETEN, Th. H. Over vorm en inhoud. Functie-onderzoek van de grafische communicatie. Lecturis Eindhoven 1975. Oorspr. omslag Ills. 32 p. Lecturis 2. xB 3332 10.00 x

OLTHETEN, Th. H. Raad en Daad 1954/55. Een antwoord op vragen uit de practijk van het grafische leven. Voorzien van een register. Intergrafia, 1955. 1e druk. Oorspr. omslag. N.p. Intergrafia reeks 11 xH 9840 8.00 x

OORSCHOT, Wouter van. De vaste boekenprijs en de losse flodders van de Consumentenbond. Pamflet. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1999. Ingenaaid. 48 p. - xL 1345 5.00 x

OOSTERBAAN, A.W. Handboek voor den drukker. Vakkundig Bureau van de Nederl. Kath. Grafische Bond, Utrecht, 1936. Oorspr. omslag, Ills., 210 p. Vakbibliotheek van het vakkundig bureau nr. 7 xT 6351 12.00 x

OOSTERWIJK, Bram en Hans Soeters. 't Nieuwsblad. Een beeld van een Rotterdams Dagblad. Rotterdam, Luitingh-Sijthoff, 1991. Ingenaaid. 52 p. Ills. - xB 5041 8.00 x

ORCUTT, Reginald. Merchant of alphabets. New York, Doubleday, Daron and Comp., 1945. Bound. 300 p. Vlek op onderste snede. xW 2015 16.00 x

OREMUS, F.T.M. Tijdschriften en controlled circulation. Zwanenburg, Augustin en Schoonman-Faddegon, 1969. Oorspr. omslag. 50 p. Monografie no. 3. [vlekje op omslag]. xB 3485 8.00 x

OSBORN, Marjjane en Stella Longland. Rune Games. London, Routledge & Kegan Paul, 1982. Paperback. 299 p. Ills. Illustrated by Steven Longland. xMK 0165 20.00 x

OSWALD, Wilhelm. Die Farbschule. Eine Anleitung zur praktischen Erlernung der wissenschaflichen Farbenlehre. Leipzig, Verlag Unesma, 1924. 4 bis 5 verbesserte Auflage. Einband. 46 p. Mit 1 Doppeltafel und 12 figuren im Text. xB 0895 20.00 x

OUWEJAN Kzn, R.J. Het Nederlandsche schrift. Allert de Lange, Amsterdam, 1948. Gebonden S.O. Ills. 115 p. + 10 afb. Heemschut-serie 59 xR 0732 10.00 x

OVINK, G.W. Bij tien tekeningen van S.H. de Roos. Vada Wageningen 1949. Folio Oorspr. omslag Ills. [16 p.]. Gezet uit De Roos Romein en Cursief, ontworpen door S.H. de Roos. Omslag iets verbruind. xB 0911 9.00 x

OVINK, G.W. De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord. Amsterdam, Gezelschap Nonpareil, 1983. Oorspr. omslag. Ills. 32 p. Afscheidscollege gehouden in de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 5 november 1982. xH 1351 12.00 x

OVINK, G.W. De ontembare lettergieter. Nederlandse Vereeniging voor Druk- en Boekkunst 's-Gravenhage 1947. Ingenaaid 17 p. T.g.v. de zeventigste verjaardag van S.H. de Roos. Gezet in de "Grotius". [Thomassen 11]. xK 5085 15.00 x

OVINK, G.W. Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen. N.V. Drukkerij De Spaarnestad Haarlem 1956. Gebonden S.O. 328 p. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van De Spaarnestad. Monumentale studie. Rijk geillustreerd. Folio. [stofomslag enkele herstelde scheurtjes]. xL 5756 60.00 x

OVINK, G.W. Legibility, atmosphere-value and forms of printing types. A.W. Sijthoff, Leiden, 1938. Cloth, Ills., VIII + 253 p. [dissertation] Some annotations in the list of printing types. Met aanbiedingskaartje. xMK 0028 150.00 x

OVINK, G.W. Schoonheid - toeleg of toegift? Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1956. Ingenaaid. 30 p. Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de wetenschap van de geschiedenis en de aesthetiek van de drukkunst en de daarmee samenhangende grafische technieken aan de Universiteit van Amsterdam op 14 mei 1956. Typografie D. Dooijes. xT 0507 12.00 x

OVINK, G.W. Von Gutenbergbibel bis Readers Digest. Lettergieterij Amstedam, 1958 Vortrag gehalten in der Generalversammlung der Gutenberg-Gesellschaft in Mainz am 20. Juni 1958. Kleiner Druck der Gutenberg-Gesellschaft, Nr. 69. xR 4290 8.00 x

OVINK, G.W. (ed.). 5 x 65. Tien boeken ieder van vijf vijfenzestigjarige boekverzorgers uit vijf landen. Universiteitsbibliothek / Dr. P.A. Tiele-Stichting Amsterdam 1983. Cahiersteek Ills. 30 p. Baudin, Caflisch, Dreyfus, Van Krimpen, Zapf. xB 4361 8.00 x

OXENER, Riek & Doortje de Vries. 25 jaar boek-druk-kunst. Bibliofiele uitgaven van Doortje de Vries / Eikeldoorpers. Minotaurus Boekwinkel, Amsterdam, 1996. Oorspr. omslag, Cahiersteek, Ill., 21 p. Uitgegeven t.g.v. de gel knamige tentoonstelling van 16 april t/m 15 juni 1996 in Minotaurus Boekwinkel. Oplage van 250 [= 215] exx., voorzien van een originele, gesigneerde ill. van Doortje de Vries. Met register. xT 4122 10.00 x

PAEILE, Ch. Kritiesch onderzoek naar de uitvinding der boekdrukkunst. [etc.]. nu, ter afdoende inlichting der landgenooten van Lourens Janssen Coster, In het Nederlandsch overgebracht door J.H. Rutjens. Vermeerderd met aanteekeningen. C.L. van Langenhuysen Amsterdam 1867. Bibliotheekband XX + 267 p. [Bigmore & Wyman II p.106] bibliotheekstempel Bibliotheca Capuccinorum Velp xW 0603 80.00 x

PAGET, l'Abbe F.N. L'Okygraphie sacree ou nouveau cours de Stenographie Gallico-Latine, a l'usage de MM. les ecclesiastique, des eleves des siminaires, etc. Lyon/Paris, Perisse Freres/Meme Maison, 1840. Gebonden half leer. XII + 106 p. Met drie uitklapbare platen. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xB 1373 150.00 xx

PAISEY, David (ed.). Unbekannte Gedichte des Barock. Anonyme Meisterwerke aus den Schatzen der British Library. Darmstadt, Technische Hochschule, 1995. Or. wrappers. N.p. - xL 8147 15.00 x

PAMA, C. Heraldiek en Ex Libris. Naarden, A. Rutgers, 1943. Gebonden. 51 p. Ills. Bibliotheek voor Geslacht- en Wapenkunde. xR 7014 7.00 x

PANNEKOEK JR., G.H. De verluchting van het boek. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1923. Oorspr. omslag. 64 p. Met vele afbeeldingen. De Toegepaste Kunsten in Nederland. xR 8413 15.00 x

PARIS, H.J. Beschouwingen van Tijd tot Tijd, boeken persoonlijkheden, plannen. aflevering no. 13. Amsterdam, H.J. Paris, [1930]. Geniet. 32 p. Ills. Bijlage: Lijst van boekhandelaren. xT 4692 10.00 x

PARKER, Muriel M. Calligraphy. A practical handbook for the beginner. New York, Bonanza Books, 1982. Bound dust jacket. 120 p. Ills. Dust jacket repaired. xMK 0206 11.50 x

PARKHAM WALSH, W. The Moabite Stone. The substance of two lectures. Dublin, George Herbert, 1883. Thirteenth edition. Bound. 103 p. Ills. - xR 1593 10.00 x

PARR, Martin. Postcards. Chris Boot, London, 2008. Hardcover Ills. 334 p. Introduction Thomas Weski. xR 2106 25.00 x

PATEMAN, F & L.C. YOUNG. Printing Science. London, Sir Isaac Pitman & sons, 1963. first edition. Bound. 306 p. Ills. - xH 6455 17.00 x

PAULSEN, Margareta. Calligrafie een kunst door 20 eeuwen. Enige proeven van schrift. Amsterdam, C.G.C. Corvey, december 1955. Cahiersteek. Ills. 28 p. Het model voor den uitgever [98]. - xM 7198 8.00 x

PAUST, Albert. Die Reichsbibliothek von 1848 und die Deutsche Bucherei. Leipzig, Gesellschaft der Freunde der Deutschen Bucherei, 1938. Oorspr. omslag. 18 p. Ills. Met opdracht en gesigneerd door auteur. xB 1312 10.00 x

PEEREBOOM, K. Het Parool. Van illegale nieuwsbrief tot modern Dagbladbedrijf. [Amsterdam, Het Parool, 1964.] Paperback. 185 p. Gesprekken met: S.J. Carmiggelt, A.M.G. Schmidt e.v.a. xT 6542 10.00 x

PEEREBOOM, Robert. Het Dagblad. Haarlem, De erven F. Bohn, 1948. Gebonden. XV + 255 p. Volksuniversitiets Bibliotheek tweede serie nr. 4. xR 6700 8.00 x

PEETERS, J.E. Grafische boekverbeelding. Diepenbeek, Limburgs Universitair Centrum, 1981. Oorspr. omslag. [30] bladen. - xR 5674 10.00 x

PEETERS, Ronald. De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg. Tilburg, Gianotten, 1992. Paperback. 184 p. Ills. - xT 0350 10.00 x

PEIGNOT, Charles. Schrift in unserer Zeit. Eine Ausstellung der Internationalen Typographischen Vereinigung. Mainz, 1966. Oorspr. omslag. 38 p. Ills. Voorwoord in het Duits, Frans en Engels. Sonderdruck der Internationale Typographische Vereinigung Nr. 1. xB 3271 8.00 x

PELEMA, G. en Wil van Moll (eds.). Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst. Derde wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Handboekbindersgilde. Vlaams Handboekbindersgilde vzw, Gent, 1987. Oorspr. omslag Ills. 64 p. Beschrijving van 78 items. xR 9570 12.00 x

PELS, C. Facetten van boekdruk. Amsterdam, Van Gelder & Zonen, 1952. Ingenaaid. 84 p. Ills. Typografie en illustraties Dick Elffers. xK 1381 25.00 x

PELS, C. Papierfabricage. Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen Amsterdam z.j. Oorspr. omslag. Ills. 72 p. [Bibliotheekstempel]. xL 2920 9.00 x

PELS, C. Van boom tot krant. Amsterdam, C.P.J. v.d. Peet, z.j. Gebonden. 91 p. Ills. De foto's zijn deels van de auteur, deels uit de archieven van de Koninklijke Papierfabrieken van Gelder Zonen. Met papiermonsters. xK 7815 20.00 x

PELS, C. / F.H.W. Friederich / P.D. van der Wal. Het Papier. Drukinkt. Luchtverzorging in de Grafische Bedrijven. Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Gebonden. Ills. 216 p. uitklapbare platen. Mijdrecht, Stichting Graphilec. Algrafische Serie Deel 6. xH 7902 13.50 x

PELS, C. & L.A. van GASTEL. Het papier voor de drukker. Amsterdamse Grafische School 1965. 2e druk Ills. 122 p. Reeks Grafische Universiteit xL 2097 9.00 x

PELS, Cor. Smeekschrift van het papier aan de geleerden. Amsterdamse Grafische School, [1954]. Oorspr. omslag. [20] p. Naar een oude Duitse uitgave vertaald door C. Pels. xK 4509 7.00 x

PELUSI, Simonetta. Le cicilta del Libro e la stampa a Venezia. Testi sacri ebraici, islamici dal Quattrocento al Settecento. Il Poligrafo, 2000. Large Paperback. 175 p. Ills. Fondazione Giorgio Cini Biblioteca Nazionale Marcianan. Catalogue: Libreria Sansoviniana Venezia 27 maggio - 29 luglio 2000. xH 3166 20.00 x

PENROSE ANNUAL. 45 The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 45: 1951. London, Lund Humphries, 1951. Bound, dustjacket, Ills., 142 p. + Illustrations + fine colour advertisements. Edited by R.B. Fishenden. a.o.: Harry Carter, Books for exhibitions. W.A. Dwiggins, Black and White-Smith. Beatrice Ward, Impressions of the typesetting industry in America. xT 3346 35.00 x

PENROSE ANNUAL. 47 The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 47: 1953. London, Lund Humphries, 1953. Bound Ills. 140 p. + fine colour advertisements. Edited by R.B. Fishenden. a.o.: Robert Harling, Eric Gill's Pilgrim (ne Bunyan) Type. J. van Krimpen, The Hoese of Enschede, Haarlem 1703-1953. xL 6913 35.00 x

PENROSE ANNUAL. 49 The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 49: 1955. London, Lund Humphries, 1955. Bound, dustjacket, Ills., 131 p. + Illustrations for the Year + fine colour advertisements. Edited by R.B. Fishenden. xT 3347 40.00 x

PENROSE ANNUAL. 51 The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 51. 1957. London, Lund Humphries, 1957. Bound dustjacket. 24 + 164 p. + fine colour advertisements. Edited by R.B. Fishenden. a.o. Harry Carter: Printers' Royal Arms., to 1956; Beatrice Warde: The Canterbury Portent; Herbert Simon: A Note on Oliver Simon. xK 1373 40.00 x

PENROSE ANNUAL. 52 The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 52: 1958. London, Lund Humphries, 1958. Bound Ills. XXXI +138 p. + Illustrations of the year + fine colour advertisements. a.o.: S.L. Hartz, An approach to type designing. xL 6915 35.00 x

PENROSE ANNUAL. 54 The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 54: 1960. London, Lund Humphries, 1960. Bound Ills. XL +120 p. + fine colour advertisements. Edited by Allan Delafons. a.o.: S.L. Hartz, Van Krimpen. J.M. Mosley, Porson's Greek types. xL 6916 30.00 x

PENROSE ANNUAL. 55 The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 55: 1961. London, Lund Humphries, 1961. Bound, dustjacket, Ills., LVIII +155 p. + fine colour advertisements. Edited by Allan Delafons. a.o.: S.L. Hartz, Trends in Dutch typography. John Dreyfus, Univers in action, Beatrice M. Warde, Homage to Walt Kelly, as a depicter of conversation. xT 4127 40.00 x

PENROSE ANNUAL. 56 The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 56: 1962. London, Lund Humphries, 1962. Bound, dustjacket, Ills., XXVIII + 168 p. + fine colour advertisements. Edited by Allan Delafons. a.o.: Hutt, Random notes on Russian typography. Hermann Zapf, Printing types and books: an expression of their times. Brooke Crutchley, A new printing house at Cambridge. xT 4128 40.00 x

PENROSE ANNUAL. 59 The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 59: 1966. London, Lund Humphries, 1966. Bound, dustjacket, Ills., 279 p. + fine colour advertisements. Edited by Herbert Spencer. xT 3348 40.00 x

PENROSE ANNUAL. 60 The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 60: 1967. London, Lund Humphries, 1967. Bound Ills. 260 p. + fine colour advertisements. Edited by Herbert Spencer. a.o.: Herbert Jones, Where have all the flowers gone? xL 6917 30.00 x

PENROSE ANNUAL. 61 The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 61: 1968. London, Lund Humphries, 1968. Bound, dustjacket, Ills., 274 p. + fine colour advertisements. Edited by Herbert Spencer. xT 3349 40.00 x

PENROSE ANNUAL. 62 The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 62: 1969. London, Lund Humphries, 1969. Bound, dustjacket, Ills., 292 p. + fine colour advertisements. Edited by Herbert Spencer. Contains: John Taylor, A checklist of Penrose articles 1895-1968. xT 3350 40.00 x

PENROSE ANNUAL. 63 The Penrose Annual 1970. [The International Review of the Graphic Arts]. Volume 63: 1970. London, Lund Humphries, 1970. Bound Ills. 224 p. + fine colour advertisements. Edited by Herbert Spencer. a.o.: Dreyfus: Beatrice Warde, the First Lady of typography; Ruari McLean: Jan Tschichold. xR 3443 30.00 x

PENROSE ANNUAL. 67 The Penrose Graphic Arts International Annual 1974. Edited by Bryan Smith. Volume 67. London, Northwood Publications Limited, 1974. Bound. 256 p. Illustrations. - xB 2055 15.00 x

PENROSE ANNUAL. 68 The Penrose Graphic Arts International Annual. Volume 68: 1975. London, Northwood, 1975. Bound Ills. 262 p. incl. fine colour advertisements. Edited by Bryan H. Smith. a.o.: The print-maker of Amsterdam [Piet Clement], Ruari McLean: Book design's debt to Tschichold xR 1786 20.00 x

PENROSE ANNUAL. 70 The Penrose International Review of the Graphic Arts. Volume 70: 1977-78. London, Northwood, 1977. Bound, Ills. 252 p. incl. fine colour advertisements. Edited by Clive Goodacre. a.o.: Colin Cohen, The bird paintings of Henry Jones. Hurlburt, Magazine design in the Seventies. Evans, All the print that's fit for news. Basil Harley and the Curwen Press. xL 6914 20.00 x

PENROSE ANNUAL. 71 The Penrose. The international review of the graphic arts 1978/9. Volume 71. London, Northwood Publications Limited, 1978. Bound dustjacket. 274 p. Illustrations. - xB 2056 15.00 x

PENROSE ANNUAL. 73 The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 73: 1981. London, Lund Humphries, 1981. Bound dustjacket. Ills. 300 p. Fine colour advertisements. Edited by Clive Goodacre. xB 3984 25.00 x

PERFECT, Christopher & Gordon ROOKLEDGE. Rookledge's international type finder. The essential handbook of typeface recognition and selection. Rookledge 1991. Bound dust jacket Ills. 279 p. first edition was 1983 xK 5650 45.00 x

PERGLIASCO, Libreria Antiquaria. Cento libri di Scherma. Torino. 2002. Large Paperback.64 p. Ills. Catalogus 85. 318 items. xB 4922 10.00 x

PETRI, W.A. / G.J. van der Lek. Bibliografie. Beknopte handleiding. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1958. 6e belangrijk herziene en uitgebreide druk. Oorspr. omslag. 162 p. - xH 7929 7.00 x

PETRIE, Flinders. Decorative patterns of the ancient world for craftsmen. Dover New York 1974. Or. wrappers 17 + LXXXVIII p. With 3064 illustrations. Republication of the 1930 edition. xK 0297 9.00 x

PHYSICK, J.F. The engraved work of Eric Gill. London, Victoria and Albert Museum, 1963. Bound dust jacket. VII + 266 p. Catalogue. xM 0174 30.00 x

PICHON, Leon. The new Book-Illustration in France. The Studio London 1924. Or. wrappers Ills. VII + 168 p. Special winter number of “The Studio” back browned and slightly worn. Bit rusty. xL 5536 20.00 xx

PIET, Dick en Eddie de Blieck. Amstelveen, pyjama van de hoofdstad. Amsterdam, Weekmedia, 1993. Paperback. 119 p. Ills. Uitgave t.g.v. het zeventigjarig bestaan van het Amstelveens Weekblad (Weekmedia). xB 7542 8.00 x

PIGGOTT, Reginald. Handwriting. A national survey together with a plan for better modern handwriting. London, George Allen and Unwin, 1958. first printing. 188 p. Ills. - xW 5621 18.00 x

PIGIER. Comptabilite Commerciale. Cours pratique 1re section Commerce applique. Etude des Operations et des Documents Commerciaux. Guide. Paris, Librairie Comptable Pigier, z.j. 8e Edition. Gebonden. 128 p. Ills. - xB 7126 20.00 x

PIJFERS, Herman. Alles heeft zijn tijd. Herinneringen van een uitgever. Tielt, Lannoo, 1990. Paperback. 175 p. - xH 3063 10.00 x

PILNJAK, Boris / Kurt Lob. Verhaal over de maan die niet kon worden uitgeblazen. Vertaling Jeanne van der Eng-Liedmeier. Geillustreerd door Kurt Lob. Zetcentrale Meppel 1990. Gebonden Ills. 56 p. Niet in de handel. Typografie en illustraties Kurt Lob. Gesigneerd door de illustrator. 1981-1990: het 10e deeltje in de reeks bibliofiele uitgaven van Zetcentrale Meppel. Met bijgesloten een lijst van de eerder verschenen uitgaven. Exlibris Bastet. xB 6164 50.00 xx

PINNER, H.L. The world of books in classical antiquity. Leiden, A.W. Sijthoff, 1948. Oorspr. omslag. Ills. 66 p. - xH 7978 13.50 x

[PLANTIJN] DEPAUW, C. & L. VOET et al. Christoffel Plantijn en de Iberische Wereld / Christophe Plantin et le Monde Iberique Stad Antwerpen, 1992. Oorspr. omslag Ills. 263 p. Tweetalige uitgave Fr / Nl. Publikaties van het Museum Plantin - Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet 22. Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling 3 oktober - 31 december 1992. xB 9647 25.00 x

PLANTIN, Christophe. Correspondance de Christophe Plantin. I. Antwerpen/Gent, J.E. Buschmann/Ad. Hoste, 1883. Broche. 320 p. Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, nr. 12. xL 7608 22.50 x

PLANTIN, Christophe. Correspondance de Christophe Plantin. I en II. Antwerpen/Gent, J.E. Buschmann/Ad. Hoste, 1883-1885. Broche. 320 + 320 p. Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, nr. 12 en 15. xL 7607 50.00 x

PLAS, Michel van der. Met een bloem in de mond. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juni 1959. Cahiersteek. 20 p. Het model voor den uitgever [117]. - xM 7152 7.00 x

PLATA, Walter. Schatze der Typograhie. Gebrochene Schriften. Gotisch, Schwabacher und Fraktur im deutschen Sprachgebiet in der zweite halfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Polygraph, Frankfurt am Main, 1968. Orig. wrappers. Ills. 95 p. nice production xB 8470 20.00 x

PLAUL, Hainer. Illustrierte Geschichte der Trivialliteratur. Edition Leipzig, !983. Einband Schutzumschlag Ills. 263 p. - xR 2187 16.00 x

PLEIJ, Herman. De wereld volgens Thomas van der Noot. Boekdrukker en uitgever te Brussel in het eerste kwart van de zestiende eeuw. Dick Coutinho Muiderberg 1982. Paperback Ills. 86 p. - xH 8214 9.00 x

POESCHEL, Carl Ernst. Zeitgemasse Buchdruckkunst. Leipzig, Poeschel & Trepte, 1904. Einband. 79 + XXI p. Facsimile 1989. Nachwort von Hans Peter Willberg. xK 2333 14.00 x

POESJKIN, A. / Kurt Lob. De verhalen van wijlen Ivan Petrovitsj Bjelkin I. Vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob. Zetcentrale Meppel 1986. Gebonden Ills. 63 p. Niet in de handel. Typografie en illustraties Kurt Lob. Gesigneerd door de illustrator. Met aanbiedingskaart. xT 3707 35.00 x

POESJKIN, A. / Kurt Lob. De verhalen van wijlen Ivan Petrovitsj Bjelkin II. Vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob. Zetcentrale Meppel 1987. Gebonden Ills. 71 p. Niet in de handel. Typografie en illustraties Kurt Lob. Gesigneerd door de illustrator. xB 6160 40.00 xx

POHLEN, Joeinl. (inl.). Fresh Fonts. Fontana Roermond Internationaal overzicht met ruim 300 fonts ontworpen van 1985 tot 2002. Fraaie productie. Folio. [nieuw]. xL 5803 50.00 xx

POLA, Alexander. De fabel van de fabelachtige veenmol. Tekst van Alexander Pola, illustraties van Eppo Doeve. Veenman Wageningen [1978]. Gebonden S.O. Ills. 49 p. 1903-1978 Veenman Wageningen xR 1804 11.50 x

POOPENBERG, Felix. Buchkunst. Berlin, Marquardt & Co., 1908. Einband. 152 p. Mit zahlreichen vollbildern, zum teil in Tondruck und vielen Vignetten und Zierleisten. Die Kunst. Herausgegeben von Richard Muther. Exlibris Lettergieterij Amsterdam vh Tetterode xH 6456 20.00 x

POORTENAAR, Jan. Van prenten en platen. De grafische technieken in voorbeelden, afbeeldingen en beschrijving. Amsterdam, In Den Toren, z.j. [5e druk] Gebonden. 223 p. Ills. - xW 2834 30.00 x

POORTMAN, J. / A.J. Schrader. Vijftig jaren Huisman. Gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf. (1904-1954). Meppel, 27 april 1954. Ingenaaid. N.p. Ills. In cassette. Fotografie: F.C.D. Popken, Loe ter Heide xH 8990 25.00 x

PORTEMAN, K. Symbolische boekwetenschap of twee vliegen in een klap. Zevende Bert van Selm-lezing. Amsterdam, De Buitenkant, 1998. Ingenaaid. 36 p.Ills. - xH 3075 9.00 x

[PORTIELJE]. In Memoriam G. Portielje. Oorspr. omslag 9 p. Overgenomen uit het adresboek v.d. Nederlandschen Boekhandel in 1861 verschenen. - xR 4527 7.00 x

POST, Herbert. Schrift und Druck. Berlin Ulrich Reimerschmidt, 1941. Or. wraps. 25 p. Ills. Vierseitige Beilage der Schriftgiesserei H. Berthold AG., Berlin. Werkstattbericht 16 herausgegeben vom Kunst-Dienst. xH 3439 13.50 x

POST VAN DER MOLEN, Gerard. Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker. Grafische Dienst van het Facilitair Bedrijf van de Koninklijke PTT 's-Gravenhage 1990. Catalogus bij de tentoonstelling van werk en drukmaterialen van De Ammoniet in 1990. Oplage 1250 exx. xL 4438 18.00 x

POST VAN DER MOLEN, Gerard & Ronald Rijkse. Wat baard den Druk, Niet al Geluk! Werk en materialen van De Ammoniet. De Ammoniet/Zeeuwse Bibliotheek, 1994. Ingenaaid. 94 p. Ills. Tentoonstelling in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg van 8 april - 14 mei 1994. Oplage 1250 exx. xL 0223 12.00 x

POTTER, Frans de. De Advertentie in de Nieuwsbladen. Gent, Davidsfonds, 1879. Oorspr. Papierenomslag. 348 p. Twee delen. - xT 0480 25.00 x

POURRAT, Henri. Le diable au moulin papier. Paris, Typographie Pierre Gaudin, 1963. Oorspr. omslag. 22 p. Ills. Cette plaguette illustree d'un bois original de Pierre Gaudin, a ete composee en Garamont corps 10. Le tirage a ete effectue sur papier a la main du Moulin Richard de Bas. xM 9696 45.00 x

POWELL, G.H. Excursions in Libraria, being retrospective reviews and bibliographical notes. Lawrence and Bullen London 1895. Bound Ills. XV + 271 p. bit worn xH 9094 40.00 x

PRAAG, Ph. van. Sociale symboliek op Nederlandse exlibris. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1983. Ingenaaid. 76 p. Ills. - xH 0481 9.00 x

PRAKKE, H.J. Bild und Plakat. Zwei studien. Assen, Van Gorcum & Comp., 1963. Or. omslag. 36 p. Institut fur Publizistik der Westfalischen Wilhems-Universitat Munster. Munsteraner Marginalien zur Publizistik Nr. 2. xL 3579 9.00 x

PRAKKE, H.J. Dante Publizistisch Gesehen. Gedanken zum Verbannungseffekt und zur umgestaltenden Tradition. Assen, Van Gorcum & Comp., 1965. Or. omslag. 26 p. Institut fur Publizistik der Westfalischen Wilhems-Universitat Munster. Munsteraner Marginalien zur Publizistik Nr. 8. xR 1775 8.00 x

PRAKKE, H.J. De groepskrantjes der opkomende voorhoede. Stiefkinderen der publicistiek. Assen, Van Gorcum & Comp, 1956. Gebonden S.O. 83 p. Ills. Sociologisch Instituut aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xL 4035 9.00 x

PRAKKE, H.J. De 'seismograaf-functie' der jongere generatie. Ingeleid door P.J. Bouman. Assen, Van Gorcum & Comp., 1955. Or. omslag. 30 p. Publicistische Publicaties Nr. 4. xL 3585 9.00 x

PRAKKE, H.J. De sneldialoog van het affiche. Amsterdam, C.G.C. Corvey, november 1960. Cahiersteek. 16 p. Het model voor den uitgever [124]. - xM 4133 7.00 x

PRAKKE, H.J. Drentse Uitgevers- en Drukkersmerken en -deviezen. Van Gorcum & Comp. (G.A. Hak en H.J. Prakke) Assen 1940. Cahiersteek Ills. 8 p. Overdruk uit de Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1940. xB 4362 8.00 x

PRAKKE, H.J. Educatie in drukinkt. Memoirettes van een Drentse boekdrukker. Assen, Van Gorcum, 1958. Ingenaaid. 43 p. Verlucht door Johannes Mulders. Kopermaandag-groet aan vrienden. xH 1367 9.00 x

PRAKKE, H.J. Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn! Amsterdam, C.G.C. Corvey, december 1953. Cahiersteek. Ills. 21 p. Het model voor den uitgever [87]. - xM 4111 7.00 x

PRAKKE, H.J. Over de eeuw van Pet en hoe een curieuse mystificatie daarvan een hoogtepunt vormt... Een stukje Drentse boekdrukkersgeschiedenis. Boekdrukkerij C. Pet, Hoogeveen, 1947. Oorspr. omslag Ills. 20 p. Voordracht, gehouden aan de Afscheidslunch van Collega G.A. Pet te Hoogeveen, op 13 November 1947. [de bedoelde mystificatie is de Clapper der Calcoens]. xB 8495 15.00 x

PRAKKE, H.J. Pers en politieke elite. Enquete over de rol van de pers in de geestelijke achtergronden van sociale veranderingen. Met een inleidend woord van P.J. Bouman. Assen, Van Gorcum & Comp, 1954. Gebonden S.O. 93 p. Publicistische publicaties nr. 1. Omslagvignet Johannes Mulders. xL 2001 8.00 x

PRAKKE, H.J. Uber die Entrenzung der Publizistik und die Ruckblende als Publizistisches Moment im Kulturwandel. Assen, Van Gorcum & Comp., 1961. Or. omslag. 31 p. Institut fur Publizistik der Westfalischen Wilhems-Universitat Munster. Munsteraner Marginalien zur Publizistik Nr. 1. xL 3580 8.00 x

PRAKKE, H.J. Van perswetenschap tot publicistiek. Assen, Van Gorcum/G.A. Hak & H.J. Prakke. 1956. 2e druk. Ingenaaid. 42 p. Openbare les te Groningen op 18 oktober 1956. xH 1369 9.00 x

PRAKKE, H.J. & B.J. Bertina. Film in den Niederlanden. Zwei Vortrage. Anhang: Programm der niederlandischen Filmtage Munster 1963. Assen, Van Gorcum & Comp., 1963. Or. omslag. 64 p. Institut fur Publizistik der Westfalischen Wilhems-Universitat Munster. Munsteraner Marginalien zur Publizistik Nr. 4. xL 3581 9.00 x

PRAKKE, Henk. Vom Sinn der Publizistik. Assen, Van Gorcum, 1955. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6590 7.00 x

PRAKKE, Henk. Zur Frage der Ur-Publizistik. Assen, Van Gorcum & Comp., 1964. Or. omslag. 31 p. Institut fur Publizistik der Westfalischen Wilhems-Universitat Munster. Munsteraner Marginalien zur Publizistik Nr. 5. xT 2260 7.00 x

PRAMPOLINI, Giacomo. Mensen, oorlogshooi/Uomini, fieno della guerra. Vertaling en inleiding Catharina Ypes. Amsterdam, C.G.C. Corvey, januari 1965. Cahiersteek. 24 p. Het model voor den uitgever [142]. - xM 7209 8.00 x

PRAZ, Mario. Studies in Seventeenth-Century Imagery. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1964. Second edition. Bound dust jacket. 607 p. Ills. Sussidi Eruditi 16. Nice copy. xK 7490 150.00 x

PRAZ, Mario. Studies in Seventeenth-Century Imagery. Volume two. A Bibliography of Emblem Books. London, The Warburg Institute/University of London, 1947. Bound. XI + 209 p. Studies of the Warburg Institute, edited by F. Saxl Vol. 3. xW 5128 75.00 x

PREETORIUS, Emil. Vom Wege eines Kunstlers und vom Wandel der Kunst. Munchen, Akademie fur das Graphische Gewerbe Meisterschule fur Deutschlands Buchdrucker, 1960. Or. wraps. 23 p. - xH 3443 11.50 x

PRENEN, H.L. Esprit en anecdote. Anecdoten van Franse esprit uit drie eeuwen, bijeengelezen, vertaald en ingeleid door.... Amsterdam, C.G.C. Corvey, juni 1949. Cahiersteek. 19 p. Model voor den uitgever [60]. - xM 4118 7.00 x

PRENEN, H.L. Houtgravures van den heer Henry Brown. Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst 's-Gravenhage 1956. Gebonden oblong Ills. z.p. bibliotheekstempeltje. Genummerd 54/500. [Thomassen 41]. xL 4238 15.00 xx

PRESSER, Helmut. Gutenberg-Museum of the City of Mainz. World Museum of Printing. Mainz, 1977. Or. wrappers. 51 p. Ills. 2nd, English Edition. - xB 5700 10.00 x

PRIJT, Hans van der. 'Die boekhandel is er altijd geweest'. 50 jaar Boekhandel Blokker. Boekhandel Blokker Heemstede 2005. Gebonden ills. 144 p. Oplage: 1250 exx. xL 4557 25.00 x

PRINT. Print's regional design annual 1995. America's graphic magazine. New York, 1995. Or. wrappers. 284 p. Ills. Cover design Charles Waller. xL 1809 10.00 x

PRODUCTION YEARBOOK. Advertising & Publishing Production Yearbook. Fourth Annual 1938. Colton Press, 1937. Bound Ills. 376 p. Divided into seven categories: Art and Photography, Bookmaking and binding, engraving and electrotyping, ink and paper, printing processes, production data and typography. xR 3444 30.00 x

PROOST PRIKKELS. 062: Propla nummer. Artikelen over vakantie in eigen land en over de mobilisatie. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1940. Or. omslag. 20 p. Ills. Cellophaan stofomslag ontbreekt. xR 5943 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 064: Beinvloed door de oorlogsomstandigheden. Mededeling dat het kantoor in Rotterdam op het kantje af gespaard is gebleven bij het bombardement. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1940. Or. omslag. 8 p. Ills. Knipje uit achterzijde omslag, Moriaanvloei verduisteringspapier. xR 5944 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 067: Uitgevoerd op gelinieerd houtvrij schrijf. Omslag met uitgestanst schoolbord Amsterdam, Proost & Brandt, september 1940. Or. omslag. 27 p. Naast de gebruikelijke rubrieken een artikel over de vermakelijke spellingsquaestie, geschreven door J. Tersteeg. Omslag Ies Spreekmeester. xL 3151 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 071: Brochure op het standaardformaat, gewijd aan de bibliotheek. Geschreven door Emma Dronckers, L. Ronner A.D. Huysman. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1941. Or. omslag. 36 p. Omslag en illustraties Ies Spreekmeester. xK 8377 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 074: Over de papierfabricage op de Veluwe, geschreven door Melle Oosterhagen. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1941. Or. omslag. 24 p. + Snippers No. 4. Foto's A.G. van Agtmaal, omslag A. Overbeek en Illustraties Ies Spreekmeester. xR 5942 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 075: Brochure die voornamelijk gewijd is aan de ontwikkeling van de boekdrukkunst en de produktie van papier. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1941. Or. omslag. 24 p. + Snippers No. 5. Illustraties Ies Spreekmeester. Omslagontwerp H.C. van Eck. [voorzijde omslag ontbreekt half]. xR 5941 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 079: Eerste prikkel na de oorlog, 50 maanden na nr. 78. Inleiding van P. Bout, voorzitter van de drukkersorganisatie. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1945. Or. omslag. 16 p. Omslag uit oude bedrukte cahieromslagen. Illustraties Ies Spreekmeester en H. Schuurman. xK 8381 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 081: Over Het schone blad, in verband met de normalisatie van de papierformaten. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1946. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester en H. Schuurman. xR 3596 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 082: De prijs van het boek; Het stofomslag; Over typografie, bijdrage van Beatrice Warde. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1946. Or. omslag. 12 p. + kaart Omslag Otto Treuman, vormgeving B. Mohr, illustraties Ies Spreekmeester en Frans J. Mettes. xL 3926 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 084: Pleidooi voor Nederlands Fabrikaat; toelichting op een nieuw distributiesysteem voor papier; Sprookjes over het land dat tijd over had. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1946. Or. omslag. 16 p. Bijdragen van Alladin en Kerkas. Vormgeving B. Mohr en Karel Kok. Illustraties Ies Spreekmeester. xR 3594 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 085: Een als een krant opgemaakt nummer. Bijdrage uit Amerika van Paul Standard; tweede toelichting op de nieuwe distributieregeling voor papier en de aankondiging van de nieuwe Start-papiercollectie. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1946. Or. omslag met krant. Tekst Paul Standard. Illustraties: Ies Spreekmeester. xK 8383 11.50 x

PROOST PRIKKELS. 086: Nadere beschouwingen van de Start-papiercollectie en wat de gebruiker er aan heeft; W Kundsen over 'De komende tien jaren' Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1946. Or. omslag. 16 p. Omslag Les Spreekmeester. Illustraties B. Bouman en Ies Spreekmeester. Layout Karel Kok. xK 8384 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 087: Facetten van verpakkingen. Amsterdam, Proost & Brandt, juli 1946. Or. omslag. 16 p. Illustraties Jaap Tjepkema en Ies Spreekmeester, omslag Jaap Tjepkema. Layout Karel Kok. xK 8385 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 088: Berichten van allerlei aard. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1946. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester en Karel Kok, omslag Han W. Hund. Layout Karel Kok. xK 8386 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 089: Artikelen over Verantwoordelijkheid; Vakliteratuur en prullemand; Over papier; Prikkels in de pers; Leesboekje voor de grafische jeugd; Typografie van de boekband. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1946. Or. omslag. 16 p. Bijdrage van G.W. Ovink, Illustraties Ies Spreekmeester, omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. xK 8387 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 090: Maandblad voor herverwerkend Nederland. Thema: De verwerking van oud papier, wat lichtvoetig benaderd. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1946. Or. omslag. 24 p. Bijdragen van G. Blokhuis. Illustraties Ies Spreekmeester en B. Bouman, omslag en layout Karel Kok. xK 8289 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 091: Rijkspapier of Papiergroothandel. Nogmaals over oud papier. [Voor het omslag zijn oude krantenmatrijzen gebruikt, waardoor alle nummers een verschillend omslag hebben]. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1946. Or. omslag. 12 p. Bijdragen van P.N. Degens jr. Illustraties Ies Spreekmeester, omslag en layout Karel Kok. xK 8288 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 092: Kerstnummer met een artikel over Prikkelkritiek en -taktiek, over Amerika en wij en De typografie van de boekband. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1946. Or. omslag met bedrukt spinragpapier. 24 p. Bijdragen van P.N. Degens, G.W. Ovink, J.A. Kammeijer. Illustraties Ies Spreekmeester, Eddy de Smet, Karel Kok. Fotograaf Nico Zomer. xL 3927 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 094: Grote verscheidenheid aan artikelen. Naast een vervolg op 'De zakenman van na 1945' een bericht over tentoonstellingen en huisorganen. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1947. Or. omslag. 16 p. Met uitnodiging. Illustraties Eddy de Smet en Karel Kok. Layout en omslag Karel Kok. xK 8286 11.50 x

PROOST PRIKKELS. 095: Parodie op de fabels van la Fontaine, geschreven naar de wereld van het papier en het boek toe. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1947. Or. omslag. 18 p. Illustraties van Ies Spreekmeester, omslag B. Mohr, layout Karel Kok. xK 8284 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 098: Een Oost-West-Prikkels, met bijdragen van G. Ovink en Ies Spreekmeester; artikel over Hanri Friedlander, over de Olympische dag en over het persoonlijke cachet van reclame. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1947. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester, layout en omslag Karel Kok. xK 8285 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 104: Een Benelux-prikkels, waarin artikelen over de Papyriometer. Amsterdam, Proost & Brandt, December 1947. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester en Karel Kok. Layout Karel Kok. Omslag Ies Spreekmeester. xK 7990 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 105: Nieuwjaarsnummer waarin de uitvinding van een Nieuwjaarsreceptie-apparaat wordt aangekondigd. 1 voud aub. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1948. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester Layout: B. Mohr en Karel Kok. Omslag: Karel Kok. xR 1765 11.50 x

PROOST PRIKKELS. 107: Geheel gewijd aan papier, hoe dat er bij ligt en er voor staat. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1948. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester, omslag en layout B. Mohr en Karel Kok. xK 8392 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 108: Over eenvoud bij de paperassen en over Romein en cursief. Bijdrage van H. van Krimpen. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1948. Or. omslag. 16 p. Illustraties Ies Spreekmeester , Omslag M. Marra. Layout Karel Kok. xK 7988 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 109: Bijdragen van de hand van Agha M.G. Hartley, A.W. Wesselius, U. Proost, E.G. Volkersz. reacties van lezers. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1948. Ills: Ies Spreekmeester, Omslag B. Bouman. Layout B. Mohr en Karel Kok. - xK 7982 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 112: Feestnommer voor bruiloften en partijen, maar gaat dan ook over partijen papier. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1948. Bijdragen van E.G. Volkersz. en een illustratie van Willy Martens. - xM 9421 11.50 x

PROOST PRIKKELS. 113: Parkeer bij Proost Prikkels, omdat u er veilig staat. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1948. Bijdrage van E.G. Volkersz. Ills: Ies Spreekmeester. Layout Karel Kok. - xK 7980 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 115: Deze keer over schoolschriften en nog even over het handschrift. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1948. Oorspr. omslag. 16 p. Illustraties en omslag Ies Spreekmeester, layout Karel Kok. Pagina 5 t/m 8 ontbreekt. xL 3149 4.00 x

PROOST PRIKKELS. 118: (abusievelijk gedateerd 10 januari 1948). Een promotioneel nummer, met extra aandacht voor het nieuwe filiaal Twenthe. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1949. Or. omslag. 16 p. Bijdragen: E.G. Volkersz. en A.W. Wesselius. Illustraties: Ies Spreekmeester. Foto's: Nico Zomer. Omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. [klein knipje uit eerste pagina]. xK 7991 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 119: Gewijd aan Magazijnpartijen, proefstation voor verpakkingen en papier in proza en poezie. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1949. Illustraties en omslag : Ies Spreekmeester. Layout Karel Kok. - xK 7979 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 120: Vormden de Brandt-Vonken (boekbinderijberichten) steeds een onderdeel van Prikkels, dit maal wordt Brandt-Vonken uitgegeven waarin Prikkels 120 is opgenomen. Thema: spiralen in alle mogelijke vormen. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1949. Bijdrage van Mien Harmsen. Illustraties: Ies Spreekmeester en B. Bouman. Omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. gespiraleerd 16 p - xK 7957 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 121: Over de papiermarkt en de monstertas van een Proost Papier-verkoper. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1949. Illustraties: Ies Spreekmeester en B. Bouman. Omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. - xK 7958 9.00 x

PROOST PRIKKELS 122 Herdruk: Als gecorriceerde en volledig bijgewerkte overdruk van Prikkels nr 122 - 10 mei 1949 (prikklopaedie). De grijze onderdrukjes geven aan wat oorspronkelijk fout was. Amsterdam, Proost & Brandt, Geniet 20 p. - xB 2548 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 123: Nieuws uit de papiermarkt: Eis tot schadevergoeding en fouten in de tabellen in Prikklopaedie. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1949. Bijdrage van H. van Krimpen. Illustraties: Ies Spreekmeester. Omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. - xK 7959 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 125: Badprikkels. Verfrissend maandblad voor papierverwerkend Nederland. Krantenpagina gevouwen tot 16,5 x 25,1 cm. Kwasi-krantenachtige benadering van de positie van de consument. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1949. Met bijdragen van E.G. Volkertsz. en Huib van Krimpen. Illustraties Ies Spreekmeester. xL 3928 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 126: Parodie op eigen Proost papier prijzen. Gaat natuurlijk over papier, in het bijzonder Proost Papier. Met bijdragen van C.P. Gunning en Huib van Krimpen. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1949. Illustraties: Ies Spreekmeester. Omslag Nan Platvoet. Layout Nan Platvoet en Karel Kok. - xK 7961 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 128: Krulverschijnselen bij papier en snijfouten. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1949. Ills. Ies Spreekmeester. Omslag Nan Platvoet. Layout Karel Kok. - xK 7963 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 130: Reuzeprikkels, als krant opgemaakt, formaat 126 x 95 cm. Over de concentratie van Amsterdamse bedrijven in een gebouw. Amsterdam, Proost & Brandt, 1950. Lau-out: Drukkerij Trio. xB 2547 15.00 x

PROOST PRIKKELS. 132: Normalisatie na 10 jaar, onder het motto: maak geen prul, gebruik A-nul. Bijdrage van Huib van Krimpen, Wat maakt u van uw boek. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1950. Or. omslag. 20 p. Ills. Tekst N.A.J. Voorhoeve. Illustraties Wim van Wieringen. Omslag B. Mohr. Layout Karel Kok. xK 8723 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 133: Over verpakkingen en verpakkingsconsulenten, Schotten en dozen en de breeklengte van papier. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1950. Illustraties: Les Spreekmeester. Omslag Karel Suyling. Layout Ton van Boxsel. Fotograaf Nico Zomer. - xM 9420 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 135: Over de Universele Wereldbibliotheek. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1950. Omslag met velletjes. Een bijdrage van G. v.d. Bergh. Illustraties Ies Spreekmeester, M. Puetmann, Pim van Boxsel. Foto's Cas Oorthuys. Layout P.A. Verberne. Omslag Ton Raateland. xB 2473 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 137: Hoofdartikel over de papierschaarste, de oorzaken en de verwachtingen. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1950. Oorspr. omslag. Vouwblad. Prent: D.D. Osinga, layout P.A. Verberne. xB 2469 6.50 x

PROOST PRIKKELS. 138: Komt het spook van de oudpapieractie terug? Tentoonstelling Het Nederlandse Boek 1300-1800. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1950. Ills. Ies Spreekmeester, Pim van Boxsel, foto's Nico Zomer. Omslag Roel Knobbe. - xK 7965 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 140: Rol van papier in de vooruitgang van de wereld. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1950. Ills. Ies Spreekmeester. - xK 7966 6.00 x

PROOST PRIKKELS. 144: Vooruitzichten op de papiermarkt; Hygienisch papier (Santosa) en De strijd tegen de grondstoffenschaarste; ons volk zal oud materiaal moeten inzamelen. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1951. Or. omslag. 20 p. Teksten E.G. Volkersz en P.N. Degens. Illustraties H.D Voss. Foto's Ad Windig. Omslag Nan Platvoet. Layout P.A. Verberne. xK 8725 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 147: Tegenhanger van nummer 141, gewijd aan de VRI. Werk van leden en de ledenlijst. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1951. Oorspr. omslag. 18 p. Layout: Nan Platvoet, Omslag: F. Hazeveld. xK 7998 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 150: Uitgevoerd als Paris Match (32,7 x 23,7 cm). Met o.a. een artikel over Prikkels oud en toch jong. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1951. Foto's BZ fototechnische dienst, layout Nan Platvoet. xR 5940 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 151: Afscheid van E.G. Volkersz, initiatiefnemer van Proost Prikkels en jarenlang medewerker. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1951. Ills. Ton Smits, foto's Ad Windig. 20 p. Met bijlage. xK 7968 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 154: Over levering van offsetpapieren in golfkartonnen dozen, en over Twee eeuwen Proost en Brandt. Amsterdam, Proost & Brandt, Januari 1952. Geniet 16 p. Prent Ton Smits, Foto's Ad Windig. BZ fototechnische dienst, omslag Tom de Heus, Layout P.A. Verberne. xL 3930 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 155: Boekje met twee voorkanten, in het hart ontmoeten de teksten elkaar. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1952. Or. omslag. Illustraties Ton Smits. Foto's BZ. Layout Han de Vries. Over tijdrekening, agenda's en almanakken. xM 9401 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 156: Verhaal van Cornelis Veth. Onthullingen door een kamenier ten hove. Uitgevoerd als garenloos gebonden boekje ter demonstratie van deze nieuwe bindwijze(sanfileer). Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1952. Ills. Cornelis Veth. - xM 8558 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 157: Op bezoek bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek te Maastricht. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1952. Gebonden (marmerbord) 32 p. Illustraties W. ten Broek en Ted schaap, foto's KNP, Ad Windig, layout Nan Platvoet. xB 2487 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 159: Over de Ph-bepaling van papier en Drukkers kijken naar Amerika. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1952. Vouwblad. Bijdragen van Frits Friedrich. Foto's BZ. Typografie J. Nuiver. xB 2474 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 161: Gratis publiciteit voor het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1952. Vouwblad. - xK 8290 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 162: Speurtocht naar Proost Papieren. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1952. Foto's Paul Huf. - xK 7969 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 163: Over de kunst van graveren en Pannekoekpapier. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1952. Tekst E. Reitsma-Valenca. Layout J. Nuiver. - xL 3932 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 164: Fragmenten uit Twee eeuwen Brandt en Proost, bijdragen H. Thomassen (laboratorium) over Papieronderzoek zonder instrumenten. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1952. Or. omslag. Met Snippers no. 8. Illustraties Les Spreekmeester, omslag Ted Schaap, layout Gerda v.d. Laan. xK 8291 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 165: Bemonstering van machinegestreken papier. (Masque). Layout Nan Platvoet. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1952. Mapje met vouwbladen, met foto's van Kodak. - xK 7971 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 166: Verpakkingsnummer waarin zestien verschillende verpakkingspapieren zijn verwerkt. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1953. Or. omslag. 15 p. Teksten J.G. van Ravesteijn. Vormgeving met medewerking van Prad, de la Mar, Nijgh & Van Ditmar, Smits, van Maanen, van Alfen. xL 0668 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 167: Ballade van Proost, artikelen over Canada: Drie millioen kilometer bos levert grondstof voor papier. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1953. Geniet. 16 p. Auteur Jan E. de Mare jr. Foto's: The National Film Board. Layout en omslag: Gerda v.d. Laan. Met inlegvel over de watersnood-ramp. xL 3939 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 168: Prikkels als schrijfblok, met een bijdrage van Kl. Sierksma over reclame en papier. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1953. Geniet. Ills. Joe C. de Kruijff. - xM 8548 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 173: Artikelen over huisorganen van L. Smilde, C.J. van Nus, P.T. van Leeuwen, J.A. van Puffelen. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1953. Geniet. 20 p. Illustraties, layout en omslag Ies Spreekmeester. xK 7996 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 174: De groothandel in klein bestek. Bijdrage van Friso Endt. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1953. Geniet. Omslag L. Frank. Met Snippers no. 9. bijblad van prikkels no. 174. xK 7973 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 175: Boekje in pakpapier tussen twee plankjes. Aan allerlei mensen is gevraagd hoe zij over papier denken. Amsterdam, Proost & Brandt, 1953. - xB 2539 20.00 x

PROOST PRIKKELS. 176: Waarom van links naar rechts, door G.W. Ovink. Spelletjes met spiegelbeeldige teksten. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1953. Geniet. Ills. Joe C. de Kruijff. Typografie Charles Jongejans. - xK 8002 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 177: Tableau de la troupe. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1954. Geniet. Met foto's van Ad Windig. Van Proost en Brandt die U een goed, gelukkig en sterk 1954 toewenst. xK 7974 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 178: Over aspecten van het personeelsorgaan. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1954. Geniet. - xK 7975 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 179: T.g.v. de Boekenweek1954. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1954. Langwerpig gevouwen affiche Ills. Herman Focke. Over de relatie tussen betrokkenen bij het boekenvak. Auteurs: Jan Greshoff, J. Tersteeg, R. Clay, Anton van Duinkerken, CPNB. xR 3602 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 180: Vel gekleurd couverture in drieen gevouwen. Op de voorzijde aanwijzingen voor het spelen met papier. Stroken zijn bijgeleverd die in de lengte aan elkaar moeten worden geplakt, gedraaid en in de lengte worden geknipt. Het resultaat is een stel ringen die in elkaar zitten Amsterdam, Proost & Brandt, april 1954. ring van Moebius xT 4190 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 181: Over papier en druk op verschillende plaatsen in de wereld. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1954. Geniet. 20 p. Met Snippers no. 10, bijblad van Prikkels no. 181. Bijdragen van M.G. Hartley, Gideon Stern, Boris Raptschinsky, Care Dair. Layout Yvonne Voglesang. Omslag: Berg. xM 8890 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 182: Er is iets aan de hand met die fotografie. Met artikelen als De oudste Amateurfotografen in Europa. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1954. Geniet. 18 p. Bijdragen: Dick Boer en Piet Kieviet. Foto's: Dick Boer, H. Braggaar, Bedijs, C.M. Olie, D. van Dijk, Pater Longius de Munter, B. van Breejen, G. Kuipers, J.C.L. van Straaten. xM 8604 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 185: Over het verpakken van dingen. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1954. Or. omslag. 16 p. Teksten Joop en Friso Endt. Illustraties Lex Metz, fotografie Lood van Bennekom en Ad Windig. Layout Alexander Verberne. xK 8959 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 186: Proost Papierprijsvraag: Twaalf naamloze soorten Proost Papier, waarvan de lezers moeten raden welke het zijn. Er is een prijsvraag aan verbonden, waarmee boekenbonnen te winnen zijn. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1954. Or. omslag. 22 p. Illustraties Ton Smits, foto's Ad Windig, layout Gerda v.d. Laan. xK 8960 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 187: a.u.b. doorhalen wat niet verlangd wordt, dossiermap met snelhechter, over formulieren en wat daarmee samenhangt. Amsterdam, Proost & Brandt, 1954. Lay-out: Charles Jongejans. xB 2545 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 188: Pakje sigarettenvloei op groot formaat. Sinterklaasnummer door Friso Endt. ill. Herman Focke Amsterdam, Proost & Brandt, december 1954. or. omslag. 3 velletjes - xB 2483 10.00 xx

PROOST PRIKKELS. 189: W.B.F. Schaper over Perkament, het edelste materiaal, Chachet en het cachet van Brandt. Het gebruik van Proostleggers. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1955. Or. omslag. 10 p. Illustraties en omslag Ton Smits, foto's Nico Zomer, J.M. Moerkerk. xK 8961 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 190: Nummer over typografie, met o.a. Van Futura naar Reiner Script? Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1955. Geniet. 16 p. bijdragen van B. Majorick en Friso Endt. xK 8003 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 191: Statistieknummer over papierproduktie, -consumptie, etc. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1955. Tekst Friso Endt. - xK 7977 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 194: Over 40.000 jaar Grafische Kunst, van Rotstekening tot nu. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1955. Foto's Ad Windig. - xK 8006 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 197: De Slechtste Prikkels van het jaar, waarin verhaald wordt van de fouten die er in voorkwamen. Met bijdragen van Carmiggelt, J. Tersteeg en A.W. Weselius. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1955. Or. omslag. 12 p. Illustraties Fiep Westendorp, fotograaf Ad Windig, layout Nan Platvoet. xL 3923 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 198: Nummer gewijd aan de reprografie. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1955. Oorspr. omslag. 16 p. Bijdragen: F.L. Zack, Henk Krijger en Frits Friedrich. Omslag en layout Jurriaan Schrofer. xL 3941 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 199: Beeldroman over Polyethyleentje, een nieuw verpakkingsprodukt Amsterdam, Proost & Brandt,
[november] 1955. Oblong in bedrukt plastic zakje. In de oorspronkelijke envelop Illustraties: Huik. xR 3593 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 200: Dartbord met schietschijf, onder het motto Werp u op Proost Papier. Pijltje en spelregels bijgeleverd Amsterdam, Proost & Brandt, 1955. - xT 4191 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 201: Prikuls 201: Spellingsprikkel: De eerste prikkel in de laatste spelling. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1956. Geniet. Layout Alexander Verberne. - xM 8200 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 202: Meesterdrukkers onder elkaar: over Didot en een verhaal van Bob de Binder over nieuw boekbandmateriaal Fabroleen. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1956. Or. omslag. 16 p. Bijdrage van W.J. van de Woestijne. Foto's The Grange Fiber Co, Pieter Groot Ad Windig, omslag en layout Jan Vermeulen. Snippers no 11. 10 februari 1956. xK 8965 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 203: Richtlijnen voor de viering van 1 april, waaronder Landelijk goedgekeurde grappen en landelijk ontraden grappen. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1956. Or. omslag. 16 p. Tekst Friso Endt e.a., foto's Ad Windig, omslag Les Spreekmeester, layout Otto van Eersel. xK 8963 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 204: Lessen in golfkarton, en een reportage van de gebeurtenissen op 31 maart 24.01 uur. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1956. Or. omslag. Ills. 18 p. Foto's Ad Windig, layout Han de Vries. xK 8964 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 205: Wat willen ze. Het kogelschrijvertje, Q-riosa. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1956. Bijdragen van Friso Endt, D.H. Couvee. Foto's Ad Windig. Omslag Wim Bethouwer. Layout Gerda v.d. Laan. - xM 9422 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 206: Speciaal nummer over eenzijdig gestreken karton, met aanwijzingen voor afsetdrukkers. De tweeblikken proef en Carton-karton. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1956. Or. omslag. Tekst W.B.F. Schaper, foto's Ad Windig, layout Ton Raateland. xK 8966 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 208: De Wel-tijd-Prikkels, een reactie op 'Geen tijd' Bijdragen H.J.A. Hofland e.a. over Tijd genoeg. Zelf tijd maken, Geen minuut. Een kwestie van organisatie. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1956. Or. omslag. 16 p. Cartoon Wim Ledel, fotografie Ad Windig, omslag Hugh Jans, layout Wim J. Koster. Met Snippers no 12. 10 september 1956. Emigratie van Hollandse Papiermakers. xK 8967 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 209: Tekeningen en verhaaltjes van leerlingen Prof. Kohnstamschool. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1956. Geniet. - xK 8034 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 211: Prikkelkost zijnde een kleine verzameling recepten uit de Nederlandse keuken. Samengesteld door Annie van 't Veer en geillustreerd door Lex Metz. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1956. Or. omslag. 32 p. Met agenda bijlage. xK 8026 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 211: Prikkelkost zijnde een kleine verzameling recepten uit de Nederlandse keuken. Samengesteld door Annie van 't Veer en geillustreerd door Lex Metz. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1956. Or. omslag. 32 p. - xB 2544 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 212: Een weg in het doolhof van glans op papier Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1957. Foto's Hans Buther, omslag Ted Schaap. Layout Wim Wandel. 16 p. - xM 8569 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 213: Nummer voor ongeduldige mensen: 'Waar blijft...'. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1957. Or. omslag. 16 p. Masque, uitgevers, dummyreeksen, planovellen, facturen en waar dat allemaal blijft. Foto's Ad Windig, omslag Ted Schaap, lay out E. Puettman. Laatste twee pagina's waterschade. xL 3152 6.00 x

PROOST PRIKKELS. 214: Verhalen op losse vellen, omdat we 100 jaar verder zijn en lezen dan verboden is: een illegale Prikkels. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1957. Omslag losse vellen. Collage Jan G. Elburg. Foto's Ad Windig. Layout Karel Beunis. xB 2476 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 215: Jan-Bert en de letters. Opwekking aan jonge mensen om een grafisch vak te leren. Amsterdam, Proost & Brandt, April 1957. Oorspr. omslag Ills. Tekst: Marinus Schroevers, Foto's: Ad Windig, Grafische verzorging: Nan Platvoet xR 3592 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 216: Verbouwingsprikkels, naar aanleiding van veranderingen op 't Rusland. Bijdragen van M.G. Emeis jr. Simon Carmiggelt, P. Kievit, Friso Endt, over Ons Rusland, De duistere poezie van het bestek, De Bouwvergadering en Gesprek met de Elektricien. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1957. Or. omslag. 16 p. Foto's Ad Windig, layout Wim Wandel. xK 8968 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 217: De ontwikkeling van ons schrift door de eeuwen heen, onder de titel Van holenwand tot bankpost. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1957. Grote opgevouwen poster. Tekst M. van Loggem. Ontwerp Gerrit Noordzij. xK 8242 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren. Amsterdam, Proost & Brandt, juli-augustus. 1957. Ontwerp Pieter de Groot. - xK 8027 12.50 x

PROOST PRIKKELS. 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren, schelpen. Amsterdam, Proost & Brandt, juli-augustus. 1957. Ontwerp Pieter de Groot. In de oorspronkelijke envelop met vlaggetje en labels. xB 4257 15.00 x

PROOST PRIKKELS. 220: Handschriftnummer, behandelt de kenmerken van het handschrift: De mens en zijn handschriftagenda. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1957. Oorspr. omslag. 16 p. Tekst M. van Loggem, layout Dick Harders. xK 8969 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 221: Krant voor hen die de Prikkelhond in de pot vonden, of er door aan lager wal zijn geraakt. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1957. Krant. Illustraties Frits Muller. xB 2470 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 222: Vouwen en knippen van papier en de resultaten die daarmee te bereiken zijn. Vouwvellen bijgeleverd. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1957. met envelop. Foto's Ad Windig. Vormgeving Pieter Groot. xK 8233 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 223: Keus in kunstdruk, monstermapje met veel soorten kunstdrukpapier. Amsterdam, Proost & Brandt, Januari 1958. Oorspr. omslag Ills. Foto's: Ad Windig, Layout: Ko Kwinkelenberg xR 3591 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 224: Prikkel Pocket. Cartoons over de vaktermen in de grafische industrie, van de hand van Frits Muller. Tekst van Jacques den Haan. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1958. Foto's Ad Windig, omslag Frits Muller, layout Pieter Groot. - xM 8570 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 225: Parodie op het Engelse tijdschrift Punch, nu Prunch. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1958. - xR 3599 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 226: Tourprikkels over tochten en tochtjes door ons land. Amsterdam, Proost & Brandt, Mei 1958. Oorspr. omslag met flappen Ills. 35 p. Tekst: J.M. Fuchs, Illustraties: P.A.C.A. Vos, Layout: Wim van der Salm. xR 3590 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 227: Verschil van dag en nacht. Experiment met de tweelingdruk; twee autotypieen die ten opzichte van elkaar verschoven gebruikt worden en dan een verschil laten zien als van dag en nacht. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1958. Or. omslag. 4 p. + Raster. Foto's Ad Windig. xL 3931 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 229: Thriller over een moord in Barcelona; brief met bijgeleverde bewijsstukken. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1958. Brief in oorspr. envelop. Auteur Joop v.d. Broek. xB 2502 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 230: Prikklopaedie. Herdruk PP 122. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1958. Herzien en aangevuld. 28 p. Eerste Prikkel in herdruk. xM 9410 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 231: Fotokijkprikkels. Amsterdam, Proost & Brandt, november/december 1958. Or. omslag. Tekst Bert Schierbeek, werk van de leden GKf Maria Austria, Eva Besnyo, Ed van der Elsken, Paul Huf e.a. Layout Mart Kempers. xR 9113 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 232: Magazijnnummer. , over de zorg waarmee Proost Papier in het magazijn en tijdens het vervoer wordt omringd. Tekst Tom Pauka. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1959. Geniet. Ills. Bert Bouman. - xM 8203 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 233: Dr. G.W. Ovink, Over de industrie van het boek. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1959. Geniet. Typografie Aldert Witte. - xM 8205 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 234: Kies onze partijen; affiche bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Opgebouwd uit handelsmerken, sigarenbandjes en riemetiketten. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1959. Gevouwen vel. Ontwerp Mart Kempers. - xT 4188 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 236: Mensen en machines in Maastricht. Reportage over de KNP, in Maastricht: het produkt, de methoden en de mensen die er aan werken. Tekst Friso Endt. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1959. Geniet. Foto's Carel Blazer. - xM 8599 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 237: Tijdschrift, geinspireerd op de voetbalwedstrijd Belgie-Nederland, met bijpassende grapjes over de tweetaligheid bij onze zuiderburen. Auteurs Paul van Ostaijen, Jan Walravens, Hugo Claus e.a. Amsterdam, Proost & Brandt, juli 1959. Ills. Hugo Kempenaer. Typografie Jan Walravens. - xK 8272 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 239: Rekenschijf, waarin de insluitschema's voor vouwvellen zijn verwerkt. Amsterdam, Proost & Brandt, 1959. - xB 2540 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 242: Fotoboekje over alles wat vermeldenswaard is binnen een straal van 400 meter rondom het Rusland. Tekst Bas Roodnat. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1960. foto's Ad Windig. - xK 8041 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 243: Themanummer over druk en papier bij postzegels. Tekst J.M. Fuchs, met los vel waarop de besproken postzegels in kleur. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1960. Vormgeving Mart Kempers. - xK 8039 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 244: Presentexemplaar, gaat over de verhouding die schrijvers hebben met papier: haat, liefde, onverschilligheid. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1960. Foto's Ad. Windig. Typografie Wim Crouwel. Korte verhalen van C. Lennart, A. Kossmann, B. Schierbeek, S. Vestdijk, S. Carmiggelt. xM 8613 22.50 x

PROOST PRIKKELS. 245: Prikkelplanologie. Vanuit 1960: 15 jaar terugkijken (1945) en vooruitkijken (1975). Tekst W.F. Heinemeyer. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1960. Geniet. Foto's Ad Windig, Cas Oorthuys. vlekje op omslag xK 8014 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 246: Het Testamentum Tudderense. De controverse Coster-Gutenberg: Kees Stip bedacht een gevonden testament, dat voor twee totaal verschillende uitleggen vatbaar is. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1960. Calligrafie Erna van Osselen. Typografie Coen Smit. - xM 8602 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 247: VVV folder voor Prickelberg-Buiten, die meer belooft dan waargemaakt zal kunnen worden. Amsterdam, Proost & Brandt, juli 1960. Met envelop. Illustraties Kees Kelfkens. xB 2481 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 248: Heruitgave van de niet verzonden Prolympische Prikkel 210, omgewerkt voor de Olympische Spelen 1960. Tekst Klaas Peereboom. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1960. Ills. en omslag J. van Keulen. - xM 8886 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 249: Bedrijfreportage over de vervaardiging van strocellulose bij de SOVE te Arnhem. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1960. Oorspr. omslag. N.p. + aankondiging proost prikkels 250. Tekst Bert Schierbeek. Foto's Ad Windig. Vormgeving Pieter Groot. xB 2475 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 252: Zestien prentbriefkaarten betreffende merkwaardige opschriften op etalageruiten. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1960. Geniet. Idee en foto's Eddy Posthuma de Boer. Vormgeving Pieter Groot. - xK 8007 13.50 x

PROOST PRIKKELS. 254: Bij het aftreden van Ulco Proost als directeur van Proost en Brandt verscheen een bloemlezing van citaten uit het door hem geschreven gedenkboek Twee eeuwen Brandt en Proost. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1961. Ills. Paul Citoen, Henk Broer. Typografie Mart Kempers. - xM 9415 11.50 x

PROOST PRIKKELS. 255: Catalogus van de meest courante ruimtevaart uitrustingsstukken, met prijzen in dollars, guldens, ponden en roebels. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1961. Met omslag. Teksten Jan W. Holsbergen. Layout en collages Hans van Os. xK 8234 15.00 x

PROOST PRIKKELS. 258: Bibliografie betreffende de produktiegebieden van de grafische industrie. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1961. Vormgeving Pieter Groot. - xM 8572 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 267: De geschiedenis van het maken en bedrukken van papier door de eeuwen heen, geschreven door Jos Hermans. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1962. Ills. en typografie J. van Wessum. - xK 8018 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 268: Krant in oude stijl met reklameuitingen uit opeenvolgende perioden, om de ontwikkeling te laten zien. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1963. Bijdragen van Jacques v.d. Ster en G.B. Rubinstein. xK 8238 8.50 x

PROOST PRIKKELS. 270: HOLSBERGEN, Jan W., Muzenschroom. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1963. miniatuurpocket. (9 x 5,5 cm) 63 p. Gecomprimeerd boek, waarin de belangrijkste fragmenten uit de Nederlandse literatuur sinds 1200 zijn samengevat tot een boeiend verhaal. xB 2486 15.00 x

PROOST PRIKKELS. 272: Kwadraat-Prikkels. Zelfs vormgevers slapen in hemelbedden... en een beetje science-fiction design. Idee, tekst, vormgeving, tekeningen Boris Kullmann. Amsterdam, Proost & Brandt, mei-juni 1963. Or. omslag. Ills. Fotografie Ad Windig. [Lob 5]. xH 9557 15.00 x

PROOST PRIKKELS. 276: Honderd jaar op zoek naar woorden. Over het woordenboek Nederlandse taal. Tekst W. Boswinkel. Amsterdam, Proost & Brandt, November/December 1963. Geniet 16 p. - xM 8204 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 277: De Prikkelsredactie wenst de lezers een gelukkige en voorspoedige Schrikkelmaand. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1964. - xM 8575 6.00 x

PROOST PRIKKELS. 279: Over verpakking met Proost praten, op de Macropak. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verpakkingsmaterialen. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1964. Ills. Henk van Ockenberg. - xK 8011 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 280: Aanzoekbiljet. Van de aanzoeker der rechtstreekse inzamelingen. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1964. Biljet in oorspronkelijke envelop. - xB 2503 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 280: Aanzoekbiljet. Van de aanzoeker der rechtstreekse inzamelingen. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1964. Zonder de oorspronkelijke envelop. - xB 2504 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 282: Ook u moet spijsbewust leven. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1964. Oorspr. omslag. 6 p. Foto Ad Windig. xB 2468 6.00 x

PROOST PRIKKELS. 283: Opwekking om lekker veel kilometers te rijden, ten gunste van de kwade dampen in onze omgeving. Een milieuprikkels dus. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1964. Vormgeving Pieter Groot. - xM 9417 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 287: Prikkels tot het Boekenvak. Briefwisseling tussen Jan W. Holsbergen, Sjoerd de Vries en Prikkelsredacteur over het boekenvak, ter gelegenheid van de Nationale Boekenmarkt. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1965. Foto Ad Windig. - xM 8579 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 289: Elken dag een riempje . Verhaal over papier en zijn eigenschappen. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1965. 46 p. Ills. - xM 8615 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 290: Feestnummer, voorafgaand aan het verschijnen van de 26ste jaargang van de Revue der Reclame. Tekst Rinus Ferdinandusse, Han W. Holsbergen e.a. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1965. Typografie en advertenties Pieter Groot. - xH 7373 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 293: Partijwetten geeft de beginselprogramma's van de politieke partijen die deze maand aan de verkiezingen meedoen. De redactie heeft ze niet leuker gemaakt. Amsterdam, Proost & Brandt, 1966. met bijlage-velletje xB 2543 15.00 x

PROOST PRIKKELS. 294: Een zelfkopierende Prikkels waarin de draak wordt gestoken met de uitkomsten van het psychologisch marktonderzoek. Amsterdam, Proost & Brandt, juli 1966. Vormgeving Pieter Groot. - xK 8979 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 297: De geschiedenis van de schaar. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1966. Geniet. 16 p. - xK 8021 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 298: De opvoering van Vondel's Gijsbrecht van Aemstel door de jaren heen: decors, kostuums, programma's, prenten, foto's grammofoonplaat met stemmen van overleden en levende acteurs. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1967. Or. omslag. Ills. Tekst Fr. van Thienen, bijdragen van het Toneelmuseum Amsterdam e.a. vormgeving Pieter Groot. [Met envelop]. xT 5724 20.00 x

PROOST PRIKKELS. 301: Een muurkrant, roept de grafische garde op tot actie om de dictatuur van de papiergroothandel te doorbreken. Amsterdam, Proost & Brandt, 1967. Affiche. - xB 2542 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 303: Uit de Oudste geschiedenis van de Amsterdamse papierhandel in het bijzonder over de Compagnie der Duytse papieren. Door Henk Voorn. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1967. Geniet. 28 p. - xM 7453 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 304: Geloof het of geloof het niet. Weerprikkels verwoord door J.M. Fuchs. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1968. Geniet. - xM 7448 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 305: Geloof het of geloof het niet, een betere Prikkels. Nummer 304 opnieuw uitgegeven wegens een opeenhoping van fouten slechte kwaliteitsbeheersing: te vette druk, paginering vergeten. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1967. Weerprikkels verwoord door dr. J.M. Fuchs, gezet en verbeeld naar aanwijzingen van Pieter Groot. xM 8580 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 305: Geloof het of geloof het niet, een betere Prikkels. Nummer 304 opnieuw uitgegeven wegens een opeenhoping van fouten slechte kwaliteitsbeheersing: te vette druk, paginering vergeten. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1967. Weerprikkels verwoord door dr. J.M. Fuchs, gezet en verbeeld naar aanwijzingen van Pieter Groot. Met buikbandje waarop de fouten worden behandeld. xB 4258 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 306: Waarin een lans wordt gebroken voor het opvijzelen van het eigen image door middel van tatouage. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1968. Vouwblad. - xB 2479 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 307: Nulnummer van een modeblad dat zich richt tot de greenermarkt, liggend voor de teenermarkt. Met foto's, knipmodellen en trends. Auteur W. Gobel. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1968. Vormgeving Hans Versteeg. Met envelop voor papa. xM 8980 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 308: What is what in publicity? biedt de helpende hand bij het begrijpen van de onbegrijpelijke reclametermen. Tekst Ernst van Altena. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1968. Omslag Ad Werner. met buikbandje in het oorspronkelijke doosje xK 8030 12.50 x

PROOST PRIKKELS. 310: Vergaderpakket waarin een notitieblok met zelfkopierend papier, spelregels, een checklist, oefenvoorbeelden voor de spiegel en vergadermappen. Tekst Jan W. Holsbergen. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1969. Met envelop. Vormgeving Pieter Groot. xK 8282 20.00 x

PROOST PRIKKELS. 319: Totoformulier met toelichting hoe het moet worden ingevuld en gulden regels hoe de sporttoto kan worden gewonnen. Tekst Rinus Ferdinandusse. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1970. Met envelop. - xK 8224 7.50 x

PROOST PRIKKELS. 324: Catalogus van de bestverzorgde 49 boeken uit de jaren 1470-1970. Willekeurige fragmenten uit recente juryrapporten, geplaatst onder willekeurige boeken. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1971. Oorspr. omslag. Foto's en vormgeving Bert Zeijlstra. oblong xK 8248 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 324: Catalogus van de bestverzorgde 49 boeken uit de jaren 1470-1970. Willekeurige fragmenten uit recente juryrapporten, geplaatst onder willekeurige boeken. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1971. Oorspr. omslag. Foto's en vormgeving Bert Zeijlstra. oblong xH 7385 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 327: Groot affiche met Waarschuwing tegen de geestvervuiling, tekst van Nils B. Treving op het Comprintcongres 1971. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1972. Vouwblad. Ontwerp: Bert Zeijlstra. xR 3600 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 328: Kunststofprikkels. Wat polyethyleen is, wat je er mee kunt doen, welke lasten het oplevert en een produktieschema van de vervaardiging ervan. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1972. Foto's Aart Klein. - xK 8369 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 329: Uitvlucht naar Dusseldorp, reisvoerder voor Drupagangers en - gangsters. Tekst J.M. Fuchs en W.J. Simons. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1972. Ills. Bert Zeijlstra. - xM 8966 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 330: Prentulier, een kruising tussen prentbriefkaart en formulier. Amsterdam, Proost & Brandt, juli 1972. Ontwerp Studio Schuyt en Elffers. - xM 8612 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 331: Promotie voor de edele sport van het papierproppenschieten. Tekst Klaas Peereboom. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1972. Vormgeving Willem Duives. - xM 8965 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 340: Derde druk van de Prikkelopaedie(zie ook nr 122 en 230). Amsterdam, Proost & Brandt, december 1973. Or. omslag. 24 p. Vormgeving Niko Spelbrink, Jan Brinkman, Guus Ros. xM 8974 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 341: Affiche, verscheen in de tijd van de oliecrisis. Een groot wit vel met daarop alleen de kopregel, die bovendien nog gevlekt is ook. Wees zuinig met papier. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1974. Poster. Ontwerp Ad Werner. xK 8280 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 343: Promino Dominospel. Met blanco stenen, beplakt met verschillende papiersoorten. Alleen echte papierkenners weten wat ze tegen wat moeten leggen. Amsterdam, Proost & Brandt, 1974. Doosje met stenen. Idee: Jos Houweling. xB 2530 12.50 x

PROOST PRIKKELS. 345: Serie kaarten met afbeeldingen van opgegraven documenten, die betrekking hebben op een cultuur die rond 1274 op het tegenwoordige Muntplein moet zijn beoefend. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1974. Oorspr. omslag. Illustraties Jan B. Michielsen. - xH 7391 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 346: Interviews van Betty van Garrel en Cherry Duyns met de papierspecialisten van Proost en Brandt. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1974. Ills. Paul Mijksenaar. - xK 8225 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 347: Wonen met karton geeft suggesties voor het bouwen van huizen van speciaal geprepareerd karton. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1974. Adviezen R. v.d. Berg. Tekst Jaap de Kreek. Omslag Hans Manusame. xK 8236 11.50 x

PROOST PRIKKELS. 352: Dertien stellingen naar de Wet van Murphy, opgedragen aan de bezorgde Nederlandse ondernemer. Uitgevoerd als bureaustandaard. Amsterdam, Proost & Brandt, 1975. Met envelop. Tekst: Cor Jongens. Constructie: Hans Manusama. xB 2549 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 353: Reportage over het uitgeversdistributie-centrum in De Meern, waar jaarlijks 15 miljoen boeken omgaan. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1975. Oorspr. omslag. Tekst Jaap de Kreek. Illustraties Edgar Kruijer. Foto's Henk de Boer. - xH 7374 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 354. Beginselverklaring. Een puzzel. Amsterdam, Proost & Brandt, 1975. Doos met puzzelstukjes. 500 stukjes formaat 36 x 49 cm. Tekst Cor Jongens. Typografie en illustratie Henk de Boer. xL 8932 19.00 x

PROOST PRIKKELS. 356: Introductie nieuw briefpapier voor Proost en Brandt. Tekst Jaap de Kreek. Amsterdam, Proost & Brandt, feb./maart 1976. Oorspr. Map. Illustraties Friso Henstra. Vormgeving Eelco Bos. xH 9809 11.50 x

PROOST PRIKKELS. 358: 'n open boekje! Tekst Henk van Delden. Amsterdam, Proost & Brandt, 1976. Or. omslag. Ills. Fotografie Herman van Haasteren. xH 9558 13.50 x

PROOST PRIKKELS. 359: In naam der Koningin gaat over plagiaat. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1976. Or. omslag. 24 p. Tekst en vorm Cor Jongens. xM 8588 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 360: 75 jaar "goed" zijn! T.g.v. het 75 jarig bestaan van de KNVD. Een pop-up. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1976. Kartonconstructie: Hans Manusama. xR 3284 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 364: Kritische opmerkingen van Prikkels-abonnees en een essay over kritiek door Piet Grijs. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1977. Geniet. Vormgeving Ad Werner. - xK 8265 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 365: Een maat voor het meten van het gat in de tijdschriftenmarkt. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1977. Or. omslag. Ills. Tekst Ruud H.M. Kok, konstruktie Hans Manusama, vormgeving Ad Werner. xH 9728 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 366: Het verlangen naar kleinschaligheid. Tekst Simon Mari Pruys. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1977. Vormgeving Simon Mari Pruys. - xM 8953 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 367: Planmaster voor 1978 waar geen afspraak meer bij kan, omdat alle weken al vol staan met aforismen. Verzameld door Gerd de Ley. Amsterdam, Proost & Brandt, december 1977. - xK 8221 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 369: Het Holtland. Feiten, cijfers en meningen over bos, bomen en hout in Nederland. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1978. Geniet. 32 p. Met kaart. - xM 8988 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 370: Prikkels knipseldienst laat zien hoe verschillend kranten eenzelfde bericht verslaan, in dit geval het verhaal van Roodkapje. Teksten Ruud Kok. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1978. Vormgeving Antoon Bos. - xK 8261 8.50 x

PROOST PRIKKELS. 371: Catalogus van Drukkerskunst, vrij werk van medewerkers van grafische bedrijven. Inleiding G.W. Ovink. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1978. Geniet. 20 p. Omslag J.H. de Haan. xM 8884 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 372: Spaarzegelaktie waar niemand wijzer van wordt. Ingewikkeld verhaal dat verhult dat er nimmer iets te sparen valt. Tekst Jaap de Kreek Amsterdam, Proost & Brandt, november 1978. Ills. Geert Bosman, Vormgeving Wim Wal. Met zegels los bijgevoegd. xM 8986 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 375: Spatie/pastei, tijdschrift voor grafische cultuur/orgaan voor grafische subcultuur en visuele zelfbevrediging. Met bijdragen van Gerrit Noordzij, Cor Jongens e.a. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1979. Ills. en vormgeving Gerrit Noordzij. Foto's Marius van Harten - xK 8978 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 376: Konstruktie. Interviews naar aanleiding van een tentoonstelling in het souterrain van Proost en Brandt met vouwconstructeurs en afbeeldingen van werk van Karel Ettekoven e.a. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1979. Vormgeving Karel Suyling. - xK 8264 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 377: Waarin wordt vastgesteld dat het niet gaat om een keuze tussen wel of niet deelhebben aan de vooruitgang van de techniek maar om zowel behouden als veranderen. Amsterdam, Proost & Brandt, oktober 1979. Oorspr. omslag. Tekst Cor Jongens. Foto's Bert Nienhuis. Vorm Ad Werner. - xK 8260 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 379: Gezelschapsspel gebaseerd op de uitgeversfunctie. Alle factoren van een boek zo goed mogelijk overwegen om er zo veel mogelijk aan te verdienen. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1980. Or. omslag. Ills. Uitgegeven ter ere van het 100-jarig bestaan van de Uitgeversbond. Idee en tekst Jacques F Remarque, vormgeving BRS en Martijn Luns. xK 8283 15.00 x

PROOST PRIKKELS. 380: Ontheffing van de parkeerverplichting. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1980. Met envelop. Idee en tekst Gerard van Beusekom. xK 8228 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 380: Ontheffing van de parkeerverplichting. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1980. enkele kaart. Idee en tekst Gerard van Beusekom. xB 2498 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 381: Catalogus bij tentoonstelling 'Reception-Art'. Door Pierre Janssen en Cor Jongens. Amsterdam, Proost & Brandt, mei 1980. Geniet. N.p. Ills. - xM 7460 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 382: Milieubestrijding; aspecten als De mythe van het milieu, Het Grote Gevaar, Meer verpakking, /frisseluchtfabriek. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1980. Vouwblad. Idee en tekst Gerard van Beusekom. xK 8239 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 384: 'Drukkers in de marge' gaat over de zondagsdrukkers, die zich voor hun plezier bezighouden met het maken van boeken. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1981. Or. omslag. 29 p. Ills. Teksten Huib van Krimpen en Henk Roozendaal. Vormgeving Martin Knopper. xK 8257 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 386: Leergang Kwismaster. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1981. Geniet. 12 p. Met bijlage Het kijk en luister onderzoek of de meetlat van de familie Doorsnee. xM 8616 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 390 B: Brief van de Prikkelsredactie dat de vele reacties op de drukproeven van Prikkels 390 het onnodig maken tot een definitieve druk over te gaan. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1982. envelop met brief. - xR 3597 5.00 x

PROOST PRIKKELS. 390: In gesprek met de computer laat in de vorm van drukproef zien dat er veel mis kan gaan in de communicatie tussen computer en computergebruiker. Met [los bijgesloten in envelop] een verzoek aan de lezers om commentaar op deze proef vol fouten. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1982. or. omslag. Tekst Cor Jongens, vormgeving Andre Toet. xM 8964 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 391: Test die zal aantonen of de lezer bijgelovig is of niet. Dertien vragen, dertien situaties, dertien uitkomsten. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1982. Or. omslag. Ills. Tekst Ruud H.M. Kok, foto's Herman van Haasteren, vormgeving Hans Versteeg. xH 9729 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 393: Een aanvulling op Prikkels 359 over plagiaat. Met vele voorbeelden van roof. Tekst Frits Oppenoorth. Amsterdam, Proost & Brandt, april 1983. Ills. Ad Werner. - xK 8277 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 394: Herdruk van de Prikkelopaedie, die verder verscheen onder de nummers 122, 230 en 340. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1983. Omslag Robbert Fels. Tekst Cor Jongens en Niko Spelbrink. Illustraties Marise Knegtmans. xK 8222 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 396: Publivatie van het Rijksinnovatiebureau RIB, waarin produktideeen worden aangeboden aan de Nederlandse industrie. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1984. vouwblad met begeleidende brief Ideeen Gerard van Beusekom-Fretz, illustraties en vormgeving Ad Werner. Bijgesloten knipsel. xR 3598 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 397: Talenpraktikum voor vakantiegangers. Methode om op de manier van Scrabble zinnen te vormen met de bijgeleverde lettergrepen en korte woordjes. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1984. Idee: Don Dekker. Bewerking Jopie Arendsen. Vormgeving Henk Rohde. Advies Jaap de Kreek. xH 9734 13.50 x

PROOST PRIKKELS. 398: Olympische strippenkaart, te gebruiken op de OS 1992 in Amsterdam. Dan bestaat Proost en Brandt 250 jaar en daarom stelt de redactie deze vrijkaart ter beschikking. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1984. Met envelop. Idee en tekst Gerard van Beusekom-Fretz. Illustraties en typografie Caroline Ekeler. xK 8227 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 399: Een set stickers om de stickerrage te bestrijden. In plaats van I love sticker nu een I hate sticker op de achterruit. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1985. Ontwerp Ad Werner. 3 stickers. - xK 8223 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 401: ATV schijf. Amsterdam, Proost & Brandt, z.j. Kaart. Tekst Cor Jongens, Vormgeving Andre Toet, Illustraties Bill Easter. xH 9740 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 402: Illustraties in boeken. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1985. Mapje met vier deeltjes. Ills. Bevat "De roman met de contrabas " van Tsjechow door drie illustratoren: Joanna Die, The Tjong Khing en Kurt Lob. xL 2220 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 406: Rijwielbelasting. Amsterdam, Proost & Brandt, 1987. Brief in oorspr. envelop. Met los bijgesloten rijwielplaatje-sticker. Idee en tekst Cor Jongens. Vormgeving Antoon Bos. xB 2501 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 408: Achtervolging Proost Prikkels als krantenpagina over de verhuizing. Amsterdam, Proost & Brandt, september 1987. Krant. Tekst Koos van Zomeren. Layout Henk Rohde. xB 2488 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 410: Eindelijk veilig!! Een stadion-maatpas voor voetbalsupporters. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1988. Brief met plastic pasje. Coordinatie: Cor Jongens. xB 2490 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 412: Het papierloze kantoor. Amsterdam, Proost & Brandt, augustus 1988. Ontwerp Titus Swart. - xM 8960 4.50 x

PROOST PRIKKELS. 413: Emaille-achtig blauw straatnaambordje: Wandelgang. Amsterdam, Proost & Brandt, 1989. Knikje in het bordje. xB 2551 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 414: Leg het voorlopig maar in de ijskast. Een beschrijving van tien onvoltooide Proost Prikkels. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1989. Uitwerking Cor Jongens. Vormgeving Ad. Werner. Fotografie Mattijs Werner. - xM 8992 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 415: Brevet van onvermogen. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 1990. Idee Proost Prikkel redactie. Met brief en envelop. xM 8971 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 416: Nonsens/No nonsense. Een stempel met twee hoofden, een januskop voor de stempelfreak. Amsterdam, Proost & Brandt, 1990. Met kaartje. - xB 2529 20.00 x

PROOST PRIKKELS. 417: Groeten van het Noordelijk Halfrond, ansichtkaarten. Amsterdam, Proost & Brandt, juni 1990. Wikkel met kaarten. Tekst Pim Vermaat. Vormgeving ad Werner. Illustratie Yorick Werner. xB 2478 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 418: Ik sta voor niets. Amsterdam, Proost & Brandt, februari 1991. Sticker. - xH 9748 5.00 x

PROOST PRIKKELS. 422: De Tik! Van de stille genieter. Persiflage op alcoholvrij bier. Tik, de prikkel die je mist. Een flesje Tik is precies voldoende om een glas alcoholvrij bier weer op niveau te brengen. Amsterdam, Proost & Brandt, 1992. Poster. - xB 2524 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 423A + 423B: Nagemaakt NRC Handelsblad met de lintjesregen van dat jaar (alle begunstigden waren relaties van Proost en Brandt). Met brief met Excuses op verzoek NRC Handelsblad Amsterdam, Proost & Brandt, april 1992. Krant. Met knipsel uit Nrc Handelsblad. xR 3603 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 423A: Nagemaakt NRC Handelsblad met de lintjesregen van dat jaar (alle begunstigden waren relaties van Proost en Brandt). Amsterdam, Proost & Brandt, april 1992. Krant. - xB 2482 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 424: Voor veel ontvangers zal deze eerste druk van ECU-biljetten een verzamelobject zijn. Dat risico wilden de ministers graag nemen. [10 biljetten van 10 ECU]. Amsterdam, Proost & Brandt, januari 1993. Redactie F.S. Braudeck en Wil van Teem. " Om de economie een klein -vooral psychologisch- steuntje in de rug te geven." xK 8050 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 425: In een doos met de waarschuwing Onbreekbaar een stevig papieren Wegwerpverzamel-Jubileumbord met Delfts blauwe opdruk. Amsterdam, Proost & Brandt, 1993. Idee: Alexander Pola. Redactie: Wil van Reem Talma. Ontwerp en illustratie: Astrid Janssen. xB 2535 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 426: Waarom huisdieren belasting? Amsterdam, Proost & Brandt, september 1993. Idee en tekst F.S. Braudcek. Ills: Harry M. van Guns. Aanslagbiljet los bijgevoegd xB 2485 12.00 x

PROOST PRIKKELS. 427: Een omwikkeld pakje blanco papier, met 25 biljetten van duizend gulden witgewassen. Amsterdam, Proost & Brandt, november 1993. Met oorspronkelijke envelop. - xB 2491 9.00 x

PROOST PRIKKELS. 429: Een leporello-gevouwen vel met stickers die -in navolging van Deel 3 van het kentekenbewijs- op autoramen geplakt kunnen worden. Voor een uitzichtsloze toekomst. Amsterdam, Proost & Brandt,december 1994. - xR 3283 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 431: Mededeling: De Prikkelsredactie heeft besloten geen Proost Prikkels te wijden aan het AOV. Amsterdam, Proost & Brandt, 1995. Gevouwen vel. Vormgeving: Werner Studio. xB 2494 6.00 x

PROOST PRIKKELS. 435: We gaan er onderdoor. Cartoon: dwars door het groene hart breekt met geweld een TGV. Amsterdam, Proost & Brandt, 1996. Briefkaart. Illustratie: Ad Werner. xB 2533 5.00 x

PROOST PRIKKELS. 436: Eureka. Omnummer-plakkers voor de oude munten met daarop de waarde in euro's. Amsterdam, Proost & Brandt, 1996. Tekst: Pim Vermaat. Vormgeving Studio 79. xB 2541 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 438: Vakantiedroom: Weg zonder file. Portret van een idyllisch leeg landschap. Amsterdam, Proost & Brandt, 1997. Vouwvel. Tekst Pim Vermaat. Ontwerp: Ad Werner. xM 8981 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 440: Beursfraudebestendig aandeel in Proost en Brandt. Maar let op de kleine lettertjes. Dividenten die op de dag waaop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geind, worden ten bate van de Proost Prikkels redactie witgewassen. Amsterdam, Proost & Brandt, 1997. Met envelop. - xB 2493 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 441: Ansichtkaart met tegen een achtergrond van wolken een antiek paars kabinet. Amsterdam, Proost & Brandt, 1998. Kaart. Tekst: Pim Vermaat. xB 2532 5.00 x

PROOST PRIKKELS. 442: Vel stickers met de waarschuwing: Millennium bug inside. Amsterdam, Proost & Brandt, 1998. Vel stickers. Tekst: Pim Vermaat. Ontwerp: Werner Studio. xB 2526 6.00 x

PROOST PRIKKELS. 443: Papier en zo. Naslagwerk voor wie al ingewijd is maar iets zeker wil weten, een uitgave voor wie pas onlangs kennismaakte met papier en meer wil weten. Amsterdam, Proost & Brandt, 1999. Geniet. 24 p. Ills. Vormgeving: Erik Uittenbogaard. Tekst: Dick Gaasbeek. xB 2496 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 444: Groot affiche. "Bestel nu! Pay per phone". Persiflage op reclame. "Geen aansluitingskosten. Geen afsluitingskosten. Kosteloos opzeggen". Amsterdam, Proost & Brandt, 1999. Gevouwen affiche. Ontwerp en uitvoering Werner Studio. xR 3601 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 445: Wenskaart voor Nieuwjaar En weer een prachtig nieuw millennium. Met: Wij deden dat al in Duizend. En ook in Drieduizend mag u op Ons rekenen. Let maar op. Amsterdam, Proost & Brandt, 1999. Kaart. Tekst: Pim Vermaat. Ontwerp: Werner Studio. xB 2534 5.00 x

PROOST PRIKKELS. 446: Gebakken lucht. Amsterdam, Proost & Brandt, maart 2000. Envelop. Idee Proost Prikkels Redactie. xH 9738 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 447: Tattoo Transfers. Plakplaatjes met modellen voor tatoeages, waaronder een rode roos met daaromheen een tekstbanier met: I regret my Tattoo. Amsterdam, Proost & Brandt, 2000. Ontwerp: Ad Werner. xB 2492 8.00 x

PROOST PRIKKELS. 448: 'Oranje boven' Amsterdam, Proost & Brandt, juni 2000. Briefkaart. xK 8049 7.00 x

PROOST PRIKKELS. 450: Proost Prikkels goes www. Kaart met de tekst: Ja, laat mij via email weten als er een nieuwe Prikkels op de website staat. Amsterdam, Proost & Brandt, 2000. Kaart. - xB 2495 6.00 x

PROOST PRIKKELS. 451: Enveloppen/zetduiveltje. Amsterdam, Proost & Brandt, september 2001. Enveloppen. Idee zetduiveltje en uitvoering Maaike Hartjes. xH 9743 10.00 x

PROOST PRIKKELS. 453: Kies. Verkiezingsaffiche, met in een portret een collage van de foto's van de lijsttrekkers. Amsterdam, Proost & Brandt, 2002. Affiche. - xB 2528 15.00 x

PROOST PRIKKELS. 456: Kies. Verkiezingsaffiche met in een portret een collage van de foto's van de lijstrekkers. Variant op nr. 453. Amsterdam, Proost & Brandt, 2003. Affiche. Ontwerp: Werner Studio. xB 2527 15.00 x

PROOST PRIKKELS. 457: Proost Prikkertjes. Pakje met cocktailprikkers in de kleuren van de EU-vlag: Heel Europa schreeuwt om kaas. Amsterdam, Proost & Brandt, najaar 2003. in oorspronkelijke envelop. Uitvoering Werner Studio. xB 2489 12.00 x

PROOST PRIKKELS. RUETER, Pam. 368. Alfabet van versierde initialen door Pam Rueter in hout gesneden. Twee affiches. 50 x 70 cm. - xT 3928 20.00 x

[PROOST PRIKKELS] SNIPPERS. Snippers. Merkwaardigheden uit de literatuur over papier, drukken en binden. Bijblad van Prikkels 71-77. Proost & Brandt Amsterdam 1941. Gebonden Ills. 58 p. de eerste zeven afleveringen samen gebonden. xB 4363 25.00 x

[PROOST, Ulco]. Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland. Amsterdam J. Brandt & Zoon in 't Wapen van Amsterdam 1942. Gebonden Ills. XV + 288 p. Naar gegevens geput uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842. xL 1287 20.00 x

[PROOST, Ulco]. Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland. Amsterdam J. Brandt & Zoon in 't Wapen van Amsterdam 1942. Gebonden half permament, onafgesneden, bovensnede verguld, Ills. XV + 288 p. Een van de 800 genummerde exemplaren gedrukt op Hollandsch velijn der Koninklijke Papierfabriek v/h Pannekoek & Co. te Heelsum, welke gebonden zijn in half perkament door J. Brandt & Zoon. Dit exemplaar is nummer 629. Exlibris Alexander Verberne. xB 7994 50.00 x

PROSPECTUS. De Zonnebloem, Apeldoorn. Apeldoorn, 1917. Oorspr. omslag. 25 p. Met los bijgevoegd inschrijvingsbiljet. [omslag licht verkleurd]. xR 2438 15.00 x

PUETTMANN, Emile. 'it'. Drukwerk Amsterdam, De Buitenkant / Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/ Museum van het Boek 1991. Gebonden 104 p. - xK 0749 11.50 xx

PUETTMANN, Emile. Schoon- en weerdruk. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg 1986. Cahiersteek Ills. n.p. Slibreeks nr.35 xL 3998 8.00 x

PURVIS, Alston W. Dutch Graphic Design, 1918-1945. New York, Van Nostrand Reinhold, 1992. Bound dustjacket. 234 p. Ills. - xR 9509 25.00 xx

PUTMAN, Robert. Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie. Atrium Alphen aan den Rijn 1988. 2e druk Gebonden S.O. Ills. folio 143 p. - xK 1510 45.00 x

PUTTMANN, F. & K. Sierman. 'It'. Drukwerk van Emile Puettmann. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek De Buitenkant, Amsterdam, 1991. Gebonden, Ills., 104 p. - xT 1411 15.00 x

[QUADFLIEG] EKKART, R.E.O. & Huib van Krimpen. Raamin-Presse 1973-1983. Joh. Enschede & Zonen Haarlem 1984. Or. wrappers Ills. 48 p. Inleiding Duits-Engels-Nederlands. Design: Bram de Does. Set in Trinite type xB 2665 15.00 x

QUADFLIEG, Roswitha. 20 Jahre Raamin-Presse 1973-1993. Einundzwanzig Buchergeschichten und eine halbe. Ein Almanach. Raamin Presse, 1993. Large Paperback. 200 p. Ills. - xK 1775 50.00 x

QWERTY. Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. Eduard Bos Groep, Amsterdam, 1988-1990. vijf afleveringen #0 t/m #5 [alles wat zelfstandig verscheen]. 30 x 30 cm bijgevoegd Qwerty, bijlage over typografie, 1992: #5 & #7 verschenen als bjlage in Credits xR 2162 60.00 x

QWERTY. Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #2. Eduard Bos Groep, Amsterdam, 1990. Oorspr. omslag 33 p. 30 x 30 cm Hermann Zapf, Amerikaanse filmaffiches, Amsterdamse Ezelsbruggen, Auto-typografie, Formulieren. xR 2164 10.00 x

QWERTY. Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #1. Eduard Bos Groep, Amsterdam, 1990. Oorspr. omslag 32 p. 30 x 30 cm Juuiaan Schrofer, Verkeersborden, Eric Gill, Euroletters, Letter-affiches. xR 2165 10.00 x

QWERTY. Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. Nulnummer. Eduard Bos Groep, Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag 36 p. 30 x 30 cm - xR 2163 10.00 x

RAAFF, Henk. Papier maken. Met tekeningen van Ruud van den Boogaard. Bert Bakker Amsterdam 1980. Paperback Ills. 96 p. - xB 8985 8.00 x

[RABUS] BOTS, Hans (ed.). Pieter Rabus en de Boekzaal van Europa 1692 - 1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Amsterdam, Holland Universiteits Pers, 1974. Ingenaaid. 420 p. Studies van het Instituut voor intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de 17e eeuw 2 xW 2099 22.50 x

RADERMACHER SCHORER, M.R. Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst. Utrecht School voor de Grafische Vakken 1951. Oorspr. omslag onafgesneden Ills. 55 p. In samenwerking met S.H. de Roos herdrukt door de School voor de Grafische Vakken te Utrecht in 500 genummerde exemplaren. Geillustreerd met facsimile's. Los bijgevoegd kaartje voor de leden van de Stichting “De Roos”. Genummerd 111/500. [bibliotheekstempeltje]. xL 4607 25.00 x

RADERMACHER SCHORER, M.R. Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst. Utrecht School voor de Grafische Vakken 1951. Oorspr. omslag onafgesneden Ills. 56 p. In samenwerking met S.H. de Roos herdrukt door de School voor de Grafische Vakken te Utrecht in 500 genummerde exemplaren. Geillustreerd met facsimile's. Met een handgeschreven opdracht van de auteur: "Met grote dank voor uw bijdrage aan deze "Bijdrage". 23. 2. 1951 M.R. Radermacher Schorer". Genummerd 264/500. xW 3915 25.00 x

RAMBOUSEK, Antonin (ed.). Dictionary of Printing Terms / Polygraficky Slovenik. SNTL, Praha, 1976. Bound 656 p. Engels, Duits, Russisch, Nederlands, Italiaans, Tsjechisch. xB 8026 30.00 x

RAVEN, Maarten J. Papyrus. Van bies tot boekrol. Met een bloemlezing uit de Leidse papyrusverzameling. Terra Zutphen 1982. Ingenaaid Ills. 92 p. - xK 1093 15.00 x

RECKMAN, M. en J. Heyn jr. Voor de persen draaien. Journalisten klappen uit de school. Amsterdam, Elsevier, 1943. 2e druk. Gebonden. 163 p. Ills. Omslagontwerp: Mohr. xR 6702 7.50 x

RECLAM. 100 Jahre Universal Bibliothek 1867-1967. Stuttgart, Philipp Reclam jun., 1967. Oorspr. omslag. 136 p. Ills. - xR 2436 8.00 x

REEDIJK, C. Engelse boekbanden. Tentoonstelling van The Guild of Contmorary Bookbinders te Londen en de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek, 1967. Geniet. 34 p. Ills. Catalogus: 29 augustus - 30 september 1967. xM 3348 11.50 x

REEDIJK, C. (Inl.). 150 jaar boekproduktie in Nederland. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek, 1965. Oorspr. omslag. 83 p. Ills. Tentoonstelling t.g.v. het 150-jarig jubileum van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 24 nov. 1965 - 31 jan. 1966. xB 6119 10.00 x

REEDT DORTLAND, P.H. van. Supplement-Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda. Gouda, J. van Bentum & Zoon, 1910. Oorspr. omslag. 143 p. - xT 5822 10.00 x

REICHNER, Herbert. Die Gutenberg-Bibel der Sammlung Vollbehr. Schicksale des kostbarsten Buches. Wien / im Herbst, 1927. Oorspr. omslag, uitklapbare plaat, 29 p. mit Verzeichnis der erhaltenen Exemplare der 42-zeiligen Bibel. xT 1708 20.00 x

REIMANN, Horst. Wahlplakate. I: Die politische Affiche in der Weimarer Zeit. Wahlplakate als parteipropagandistisches Mittel. II: Die Plakatpropaganda der Parteien im Bundestagswahlkampf 1961. Die politische Affiche - entideologisiert? Heidelberg, 1961. Or. wrappers. 39 p. Ills. - xB 2709 15.00 x

REINDERS, Pim, Rudy Kousbroek, Jeroen Stumpel e.a. Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland. Veen/Reflex i.s.m. Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam, 1987. Oorspr. omslag Ills. 183 p. Ca. 45 affiches in kleur afgebeeld xB 8573 25.00 xx

REINER, Imre. Creative desire. Zollikofer & Comp., Publishers St. Gall. Bound. 80 p. Ills. English version. xH 9281 30.00 x

REINER, Imre. Das Buch der Werkzeichen. Zollikofer & Co. St. Gallen 1945. Bound Ills. 122 p. - xK 9692 25.00 x

REISIG, Otto. Deutsche Spielkarten. Leipzig, Bibliographisches Institut, 1935. Einband. 59 p. Ills. - xH 8021 20.00 x

REISSMULLER, Reihard. Aus einer kleinen Garnison. Koln, Bibliophilen Gesellschaft, 1976. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 5369 7.00 x

REMBRANDT. Alle etsen van Rembrandt op ware grootte afgebeeld. De Haan, Haarlem, 1977. Ooorspr. omslag Ills. los bijgevoegd drie vouwvellen. Geproduceerd door Uitgeverij Gary Schwartz, Maarssen. xB 8972 30.00 x

RENDERS, Hans, Lisa Kuitert, Ernst Bruinsma (eds.). Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het Boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen. De Bezige Bij, Amsterdam, 2006. Gebonden S.O. Ills. 432 p. - xR 6193 25.00 x

RICHTER, Ludwig. Das Ludwig Richter Album. Samtliche Holzschnitte. Einleitung von Wolf Stubbe. Rogner & Bernhard z.p. 1971. Zwei Teile Einband m. Umschlag Ills. 1726 p. Gesamtausgabe der Richterschen Holzschnitte; heiter-idyllischer Bildergeschichten, bezaubernden Illustrationen für Volksbücher, Jugendbücher, Märchenbücher, zu Werken Goethes, Schillers, u.A. xL 8354 25.00 xx

RIELE, H. te. Een Deventer Lilliputter.Het Nieuws- en Advertentie-Blaadje van A. Ter Gunne. !844-1845. Birnie & Zn., Deventer, 1985. Oorspr. omslag, 47 p. + zes facsimile's (vijf krantjes en een Nieuwjaarswens uit 1846). Het geheel in een mapje. Oplage 400 exx. xT 2509 15.00 x

RIETBERGEN, C.Th. Kopieren voor offsetdruk. Mijdrecht, Stichting Graphilec, z.j. 3e herziene druk. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xB 2724 12.00 x

RIETBERGEN, C. Th. / S. Hoogebos, / A.W.I. Pijpe / e.a. Reproductie-fotografie, Retouche en reproductie-tekenen, Chemigrafie, Stereotype, Galvanostegie, galvanoplastiek, rubber-, semperit- en plastic-cliche's Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Gebonden. Ills. 112 p. Ills. Mijdrecht, Stichting Graphilec. Algrafische Serie Deel 3. xH 7907 13.50 x

RIETVELD-VAN WINGERDEN, Marjoke. Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie. Leiden, Primavera Pers, 1995. Gebonden. 384 p. Ills. - xR 9935 18.00 x

RIJK, J. de & A. Buursma. Oefencahier E. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag. Amsterdam, W. Versluys, [1959]. Geniet. 30 p. - xB 6630 8.00 x

RINGELESTEIN, D.G.G. van en Leonard Roggeveen. (ed.). Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT. Met platen van Jo Spier. Z.p. P.T.T., [1948]. Geniet. 43 p. Illustraties in kleur. - xB 6050 25.00 xx

RINGELESTEIN, D.G.G. van en Leonard Roggeveen. (ed.). Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT. Met platen van Jo Spier. Z.p. P.T.T., z.j. 10e druk, Oorspr. omslag, Geniet, 52 p. Illustraties in kleur. - xT 4888 20.00 x

ROBERT, Maurice. Code de la bibliophilie moderne. Preface de Francis de Miomandre. Paris, Union Latine d'Editions, 1936. Broche. 61 p. + V p. Several pages of type specimens, printed in red & black and 5 illustration in black and one in colour. xW 5603 30.00 x

ROBERTS, Raymond. Typographic Design. London, Ernest Benn, 1966. 1e druk. Bound dust jacket. XX + 198 p. Ills. Handbooks to printing. xH 0676 34.00 xx

ROBERTSON SCOTT, J.W. The life and death of a newspaper. Methuen & Co., London, 1952. Bound dustjacket Ills. XII + 417 p. An Account of the Temperaments, Perturbations and Achievements of John Morley, W. T. Stead, E. T. Cook, Harry Cust, J. L. Garvin and Three Other Editors of the Pall Mall Gazette xR 2144 25.00 x

RODENBURG, G.H. & G.W. Bijlsma (eds.). Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren van Vlissingen & Co / Over de kunst van het drukken. Helmond, 1948. Gebonden half perkament, Ills., 180 p. Rijk geillustreerd. Uitgebreid over de textieldrukkerij. xT 3033 45.00 x

ROELOFS, J. In vogelvlucht. De geschiedenis van de Nederlandse Lito- Foto- en Chemigrafenbond. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 151 p. Ills. Met prospectus: 25 jarig bestaan NLFCB. xT 4736 20.00 x

ROES, A. Symbolen uit het Oude Oosten. Den Haag, Servire, 1946. Gebonden S.O. 112 p. Ills. Cultuurhistorische monografieen no 6. xH 8022 7.00 x

ROEVER, N. de. Het verzamelen van handschriften. Handboek voor het aanleggen van eene verzameling van handschriften. Leiden, A.W. Sijthoff, 1882. Oorspr. omslag, Ills., 52 p. - xT 2782 15.00 x

ROEVER, Nicolaas de. Catalogus van de belangrijke Bibliotheek: Rechtsgeleerdheid, Geschiedenis, Amsterdam, Wapenkunde, Zeden en Gewoonten, Letterkunde en Kunst. Nagelaten door Mr. Nicolaas de Roever. Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1894. Oorspr. omslag. 95 p. Met portret. Waarvan de verkooping zal plaats hebben Maandag 15 Januari 1894 en volgende dagen door en ten huize van den Boekhandelaar R.W.P. de Vries te Amsterdam. xB 6728 30.00 x

ROGERS, Bruce. Paragraphs on printing. Elicited from Bruce Rogers in talks with James Hendrickson on the functions of the book designer. With occasional notes and illustrations. Dover New York 1979. Or. wrappers IX + 188 p. reprint from the 1943 edition xK 0296 17.00 x

ROGIER, L.J. De Nederlandse Pers van gisteren en heden. Overwegingen van een buitenstaander. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1954. Geniet. 18 p. Perswetenschappelijke bijdragen van het Katholiek Instituut voor de Journalistiek nr. 1. xR 6559 7.00 x

ROHRING, Hans-Helmut. Wie ein Buch entsteht. Eine Einfuhrung in den modernen Buchverlag. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. Paperback. VIII + 178 p. - xH 0677 13.50 x

ROMBOUTS, Ph. Certificats delivres aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin et autres documents se rapportant a la charge du Prototypographie Antwerpen/Gent, J.-E. Buschmann/Ad. Hoste. 1881. Oorspr. omslag voorzijde, VIII + 104 p. Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen Nr. 10. Achterzijde omslag ontbreekt. xR 2466 20.00 x

ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (Red.). Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955. Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag. X + 158 p. Ills: Theun van der Veen en Ted Schaap. Bijeengebracht ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Nederlandsche Uitgeversbond. Layout en omslag S.L. Hartz. xH 6118 22.50 x

ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (Red.). Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955. Amsterdam, 1955. Gebonden S.O. X + 158 p. Ills: Theun van der Veen en Ted Schaap. Bijeengebracht ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Nederlandsche Uitgeversbond. Layout en omslag S.L. Hartz. [bibliotheekstempeltje]. xL 4543 27.50 x

RONNER, L. De geschiedenis van het ornament in het boek. Amsterdam, Amsterdamsche Grafische School, 1934. Gebonden. XI + 178 + 6 p. Ills. - xW 4614 50.00 x

RONNER, L. De hedendaagsche grafische technieken. Amsterdam, Mij, voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 122 p. Ills. Kort historisch overzicht, Het papier, Het lettergieten, Boek- en druk illustraties, De boekdruk, De diepdruk, De steen- en lichtdruk, De rubberdruk, het boekbinden. Omslag A.C. Berlage. xH 8086 10.00 x

ROOJEN, Pepin van. 1000 Decorated Initials. Agile Rabbit Editions, Amsterdam, 1999. Org wrappers Ills 288 p. + CD-ROM (MAC/WIN). This book contains stunning images for use as a graphic resource, or inspiration. All the illustrations are stored in high-resolution format on the enclosed CD-ROM and are ready to use. xB 8255 20.00 x

ROOK, Gerrit Jan de. Frans de Jong. Schilderen met de drukpers. Amsterdam/Den Haag, De Buitenkant/Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1993. Ingenaaid. Ills. 79 p. - xM 6778 13.50 xx

ROOS, A.G. Catalogus der incunabelen van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen. J.B. Wolters Groningen 1912. Oorspr. omslag onafgesneden Ills. 104 p. 193 items + registers xL 7321 75.00 x

ROOS, Jan de (red.). 100 jaar Haarlems Dagblad. Haarlem, Damiate Holding, 1987. Ingenaaid. 164 p. Ills. - xH 1790 10.00 x

ROOS, S.H. de (inl.). Incunabelen, perkamentdrukken en postincunabelen. Tentoonstelling van 18 januari tot 18 februari 1922. Internationaal Antiquariaat Menno Herzberger, Amsterdam, 1922. Oorspr. omslag, 20 p. + bijlage klein formaat xT 2869 10.00 x

ROOS, S.H. de. / Reinold Kuipers. In memoriam Mr J.F. van Royen. Katern van Halcyon 9-10, (Rijswijk) 1942. Los in omslag, pp8. (op Haesbeek de Luxe en Vondel Zilvergrijs) gedrukt bij Boosten & Stols, Maastricht. (typo A.A.M. Stols) met een opgeplakt portret in rotogravure. Bijgesloten een gedicht van Reinold Kuipers. Bijlage van Imp., Jaargang 2, nummer 4, 1 Maart 1942 xT 7550 10.00 x

ROOS, Sjoerd H. de. Typografische geschriften 1907-1920. SDU. Den Haag, 1989. Oorspr. omslag Ills. 153 p. Rietveld-project 56. Inleiding Jan P. Boterman, eindredactie Sjaak Hubregtse. xB 8938 12.00 x

ROOSENDAAL, L. van (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1950. Geniet. [32] p. Ills. December 1950, 6e jaargang, nr. 2. Omslag J. de Bruijn. Layout B.C van Bercum. xB 5848 10.00 x

ROOSENDAAL, L. van. (ed.). TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische Industrie. Amsterdam, Verenigde Drukkerij Dico, 1949. Oorspr. omslag. [34] p. Ills. Februari 1952, nr. 2. 7e jaargang. Layout B.C. van Bercum. xB 6266 10.00 x

ROOYENS, Bob. (ed.). Jef de Groot. In eigen beheer, [2001]. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Samenstelling en vormgeving Bob Rooyens. xL 8138 10.00 x

ROS, Martin en Theo Gaasbeek. Klein uitgegeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf. BIS/Nederhof, 1988. Oorspr. omslag. 204 p. Ills. - xR 2736 8.00 x

ROSEN, Ben. Typos. Das Grosse Buch der Druckschriften. Ravensburg, 1964. Bound. 439 p. Ills. Herausgegeben von Kurt Weidemann. xMK 0068 30.00 x

ROSENTHAL, Bernard. The gentle invasion. Continental Emigre Booksellers of the Thirties and Forties and Thier Impact on the Antiquarian Booktrade in the United States. New York, Arts Press, 1987. Or. wrappers. 18 p. A Lecture given 15 December 1986 by Bernard M. Rosenthal being the Second Annual Sol. M. Malkin. Lecture in Bibliography at he Columbia University School of Library Service. xB 2723 10.00 x

ROSMALEN, J., Dick Dooijes, Ernst Braches, Albert Helman. Charles Nypels: meester-drukker. Charles Nypels Stichting, Maastricht, 1986. Oorspr. omslag, Ills., 95 p. goodwill serie Drukkerij Rosbeek 22. Vormgeving Karel van Laar. xR 7979 20.00 x

ROSMALEN, Jo van. Goud op snee. Boek en tijdschriften in de Lage Landen 1935 - 1985. Utrecht/Antwerpen, 1985. Gebonden S.O. 268 p. Ills. Sneden verguld. - xM 6043 13.50 x

ROSMALEN, Jo van. Het boek in de tijd. Samen- en tegenspraak in citaten. Met tekeningen van Peter van Straaten. La Riviere & Voorhoeve Kampen 1986. Oorspr. omslag 63 p. Gelegenheidsuitgave. xL 3758 7.00 x

ROSNER, Charles. Printer's progress. A comparative survey of the craft of printing 1851-1951. Sylvan Press London 1951. Bound Ills. Dedicated to 100 years of British printing by Balding & Mansell, Printers and produced by them at their works at Wisbech, Cambs. xH 8621 20.00 x

ROSSEELS, Emm. Het huis van Christoffel Plantijn. Jos Maes, Antwerpen, 1886. Gedecoreerde linnen band Ills. 160 p. met 20 phototypische platen van Jos Maes. xR 5276 45.00 x

ROTHUIZEN, William. De vrijheid van de ontwerper. Stichting Artopus i.s.m. Reflex Duivendrecht/Utrecht [1985]. Geniet Ills. [16 p.]. Met een vel van de door de PTT geweigerde postzegels naar ontwerp van Jan Bons. xL 5085 12.00 xx

ROTTENSTEN, Birte & Ebba Waaben. Danske Vandmaerker & Papirmoller 1570-1695. Bind I Vandmaerker. Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1986. Or. Wrappers. 201 p. Ills. - xK 9956 45.00 x

RUELENS, Charles. La question de l'origine de l'imprimerie et le grand concile typographique. Bruxelles, F. Heussner, 1855. Papieren omslag. 20 p. - xR 6953 12.50 x

RUETER, Pam G. Gelegenheidsgrafiek / Grafik Kenangan. Voorwoord Pam G. Rueter. Stichting voor Culturele Samenwerking, z.j. Cahiersteek. [32 p.]. Ills. Tweetalig Nederlands-Indonesisch. Druk Enschede, typografie Han de Vries. xH 3437 9.00 x

RUPPEL, Aloys. Gutenberg Jahrbuch 1950. Festschrift zum 50jahrigen bestehen des Gutenberg-Museums in Mainz. Mainz, 1950. Einband. 444 p. + Anzeigen. Ills. - xK 1771 50.00 x

RUPPEL, Aloys. Weltmuseum der Druckkunst und internationale Gutenberg-Gesellschaft. Verlag der Gutenberg-Gesellschaft Mainz 1955. Dritte Auflage Geniet Ills. 32 p. Kleiner Druck der Gutenberg-Gesellschaft Nr. 50 xH 9029 10.00 x

[RUPPRECHT] TENSCHERT, Heribert. Die Rupprecht-Presse zu Munchen. 57 Drucke in 250 Exemplaren. Katalog XLVI. Heribert Tenschert Antiquariat Bibbermuhlen Ramsen Schweiz, 2001. Or. wrappers. 160 p. With price list. Ills. Eine Sammlung aller 57 Drucke der Presse. Mit einem Aufsatz von F.H. Emcke "Meine Schrifttypen" und einem Anhang mit Typentafeln der in Rupprecht-Presse verwendeten Schriften. xK 7419 50.00 x

[RYDER]. John Ryder: Designer & Art Director for The Bodley Head. An Exhibition at The Bodleian Library 1974-1975. The Bodleian Library, Oxford, 1974. Cahiersteek Ills. 39 p. - xB 8003 20.00 x

RYDER, John. The case for legibility. London, The Bodley Head, 1979. Bound dust jacket. Ills. 80 p. - xM 2244 21.00 x

S. FISCHER VERLAG. Das vierzigste Jahr 1886-1926. Berlin, S. Fischer Verlag, 1926. Gebonden. 269 + 85 p. Met foto's. [Rugje aan bovenkant beschadigd]. xR 4618 18.00 x

SABBE, M. De Plantijnsche Werkstede. Arbeidsregeling Tucht en Maatschappelijke Voorzorg in de Oud Antwerpsche Drukkerij. Antwerpen/'s-Gravenhage, De Sikkel/Martinus Nijhoff, 1935. Oorspr. omslag. 104 p. Overdruk uit de verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Acedemie voor Taal- en Letterkunde Juli 1935. xT 0032 40.00 x

SABBE, M. Handschriften en Vroegdrukken. Brugge, S.V. Centrale Boekhandel, z.j. Oorspr. omslag. 94 p. Ills. Cultuur en Wetenschap nr. 4. xT 4804 9.00 x

SABBE, Maurice. La Vie des Livres a Anvers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siecles. Editions du Musee du Livre Bruxelles 1926. Oorspr. omslag Ills. 137 p. - xW 7323 45.00 x

SABBE, Maurits. De meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II en zijn opvolgers, de Moretussen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1937. Gebonden, Ills., 184 p. Patria VII xT 2689 15.00 x

SABBE, Maurits. De Moretussen en hun kring. Verspreide opstellen. V. Resseler, Antwerpen, 1928. Oorspr. omslag, onafgesneden, 260 p. 8 essays xT 4560 40.00 x

SABBE, Maurits. Het museum Plantin-Moretus. Platin de Moretussen en hun werk. Brussel, L.J. Kryn, 1926. Or. omslag, onafgesneden, Ills., 113 p. + adv. - xK 5412 15.00 xx

SALBERG, R. de. Manuel de Graphologie Usuelle. Hachette & Cie., Paris, [ca.1930]. Gebonden in buckram (1984) met op de schutbladen het oorspronkelijk omslag geplakt. Enseignee par l' exemple en dix lecons et par six cent quarante-neuf types d' ecriture. xB 8006 30.00 x

SALISBURY, Harrison E. Without fear or favor. The New York Times and its times. New York, Times Books, 1980. Bound dustjacket. 652 p. - xW 4595 13.50 x

SALOMONS, A. Verpakking, gezien vanuit het drukkersstandpunt. School voor de Grafische Vakken - Voordachten voor Leerlingen [Utrecht 1951]. Oorspr. omslag Geniet 16 p. SGV-VVL 34. xL 8274 6.00 x

[SANDBERG]. Sandberg. Typograaf als museumman. Amersfoortse Culturele Raad, 1972. Oorspr. omslag Ills. n.p. Bijdragen van Jan Kassies, Ad Petersen, Otto Treuman, Jan Bons, Karel Appel e.a. xR 3334 25.00 x

[SANDBERG]. SERVUS FIDEI. Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1]. [Balkema, Amsterdam], 1943. Oorspr. omslag (met rode 1), [32 p.]. Lectura sub aqua gezet in een twintigtal heterogene typen verscheen in 200 exemplaren. Dit is nr. 49. Gedrukt door J.F. Duwaer & Zoon in zwart en rood. [Vijf Ponden Pers], [De Jong 258]. xT 1132 700.00 x

[SANDBERG]. SERVUS FIDEI. Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1]. [Balkema, Amsterdam], 1943. Gebonden in een matrijs, [32 p.]. Lectura sub aqua gezet in een twintigtal heterogene typen verscheen in 200 exemplaren. Dit is nr. 189. Gedrukt door J.F. Duwaer & Zoon in zwart en rood. [Vijf Ponden Pers], [De Jong 258]. xT 1133 750.00 x

SARRIA, Amalia (ed.). Les Rois Bibliophiles. Catalogue Europalia 85 Espana. Bibliotheque Royale Albert I, Bruxelles, 1985. Bound dustjacket Ills. 224 p. Traduit de l'Espagnol. xB 9526 35.00 x

SAVARD, Rejean. (Ed). Education and research for marketing and quality management in libraries. / La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualite en bibliotheque. Munchen, K.G. Saur, 2002. Bound. 326 p. IFLA Publications 99. Satellite meeting / Colloque Satellite Quebec, August 14 -16 Aout 2001. xH 9068 11.50 x

SCALDEN. De Scalden. XIIe Jaarboek. Feestalbum 1889-1909. Van Os-De Wolf, Antwerpen, 1909. Goud gedecoreerde linnen band, Ills., 64 p. Teksten van o.a. Edmond van Offel. Ill. van o.a. Pol Dom, Edmond van Offel, E. Pellens en Jules Baetes. Gedrukt in rood en zwart. [Vlaamse bibliofiele uitgaven, 16]. xR 9669 150.00 x

SCALDEN. Tweede Jaarboek van de Scalden; 25 juni-10 juli 1898 Tweede Tentoonstelling van Monumentale, Dekoratieve & Toegepaste Kunst. Boekdrukkerij De Vos & Van der Groen,Antwerpen, 1898. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, Ills., 62 p. Letterkundige bijdragen van Victor de Meyere, Pol de Mont, Dirk de Vos, Fritz Hanno, e.a. Tekstversieringen en platen van Jules Baetes, Karel Collens, e.a. Rug matig. xT 3792 70.00 x

SCARFE, Laurence. Alphabets. An introductory treatise on written and printed letter forms for the use of students. Batsford London 1954. first edition. Bound dust jacket. Ills. 192 p. Nice production, some annotations. xMK 0067 30.00 x

SCHACHNER, Erwin. Drucken. Schritt fur Schritt. Ravensburg, Otto Maier, 1970. Pocket. 144 p. Ills. Ravensburger Freizeit-Taschenbucher Band 70. xH 9009 7.00 x

SCHACHNER, Erwin. Drucken. Schritt fur Schritt. Eine vollstandige Einfuhrung in die Techniken des Hochdrucks. Bonn, Hornemann, 1970. Einband. 126 p. Ills. - xC 1841 10.00 xx

SCHALIJ, M.A. en P. Bakkum. Blokschrift. Een nieuwe schrijfmethode met oude lettervormen. Toelichting met vele voorbeelden van kinderwerk. Den Haag, Gebr. Rikkers, 1929. 2e verbeterde en vermeerderde druk. Geniet. 48 p. Ills. - xR 5700 15.00 x

SCHALKWIJK, Jan. Handleiding tot het leren schrijven met de brede pen. Vereniging Mercator, 1970. 4e druk Oorspr. omslag Ills. 38 p. omslagtitel: Zo wordt schrijven een feest. xR 5705 10.00 x

SCHANS, Jan J. van der (ed.). Werken met Kleuren. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1984. Gebonden. N.p. Ills. Auteurs: P.J. Charpentier, G. Jongeleen, A. Loohuizen, A.C.H. van Peski, L.J. Raemakers, D. Schilstra. xW 2256 10.00 x

SCHAUER, Georg Kurt. De kunst van het boek in Duitsland in de negentiende en twintigste eeuw. Z.P., [ca. 1964], Oorspr. omslag, Ills., 165-208 p. separaat xT 1433 10.00 x

SCHAUER, Georg Kurt. Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhundert. Mit 113 Abbildungen von Buchumschlagen aus der Sammlung Curt Tillmann. Taunus/Konigstein, K.R. Langewiesche/H. Koster, 1962. Or. Wrappers. 48 p. - xH 7659 20.00 x

SCHAUER, Georg Kurt. Typographie der Mitte. Schriftgiesserei D. Stempel AG, Frankfurt am Main 1954. Umschlag 28 S. Gesetzt in der zur Palatino-Familie gehorenden Linotype-Aldus-Buchschrift. xB 3433 8.00 x

SCHEEPERS, G.J. Indrukken van Amerika. School voor Grafische Vakken, Utrecht 1951. Oorspr. omslag. 11 p. S.G.V. - V.V.L. 30. Lezing op 17 mei 1951 in de bibliotheek der S.G.V. voor alle patroonsleerlingen. xL 7380 6.00 x

SCHEEPERS, G.J. / R.H. Boer. e.a. Nederlandse Boekdrukkers in Amerika. Contactgroep Opvoering Productiviteit, z.j. Large Paperback. 257 p. Ills. Rapport Productiviteitsgroep Industrie. With a summary in English. [ Cover slightly worn]. xH 8060 20.00 x

SCHEFFER, H.J. De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982. Paperback. VII + 143 p. Ills. - xR 0379 10.00 x

SCHEFFER, H.J. Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. Gebonden S.O. 220 p. + losse bijlage met noten. - xK 5777 10.00 x

SCHEFFER, H.J. In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. 2e vermeerderde druk. Ingenaaid. XXII + 324 p. [Handelseditie van het proefschrift 1960]. xR 1640 12.00 x

SCHENDEL, Arthur van. Over boeken. Bij het uitpakken van de boeken, Boekkunst en grafiek, Het land zonder boek, Over de schatting van boeken, De gave van het boek. Amsterdam, Wereldbibliotheek Vereniging, 1954. Or. omslag. 32 p. - xH 9856 7.00 x

SCHERRER, Paul et al. Das Schweizer Buch. Schweizerische Buchkunst und Schweizer Verlag in historischer Schau. Schweizerischer Buchhandler- und Verleger, Zurich 1961. Or. wrappers Ills. 69 p. - xB 5194 9.00 x

SCHIERBEEK, Bert. Drie vel in het wapen. 250 jaar NV Berghuizer papierfabriek vh B. Cramer. Wapenveld, 1961. Gebonden. 24 p. + Ills. foto's Ad Windig, Lay-out Alexander Verberne xW 4602 22.50 x

SCHIERBEEK, Bert. Taal & Teken. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, z.j. [1965]. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Samenstelling Mart Kempers- typografie, Cas Oorthuys - foto's. T.g.v. het 150 jarig bestaan. xH 2263 9.00 x

SCHILDERS, Ed. De handschoen van Allie Caulfield of Hoezo van papier. Den Haag, Minerva, 1987. Cahiersteek. 14 p. Oplage 100 exx. xH 4914 6.00 x

SCHILDERS, Ed. Vergeten boeken. Literaire curiosa en rariora, boekenvrienden en biliomanen. Amsterdam, W & L Boeken, 1986. 1e druk. Paperback. 388 p. - xH 3976 18.00 x

SCHILLER, Friederich. (10 november 1759) Ik heb mij laten scheren. Een dramatisch grapje. Inleiding en vertaling Guido van Suchtelen. Amsterdam, C.G.C. Corvey, november 1959. Cahiersteek. 20 p. Het model voor den uitgever [119]. - xM 7201 8.00 x

SCHILT, Jan. 100 jaar H.J.W. Becht uitgever 1892-1992. Impressie van een eeuw boeken maken en verkopen. Haarlem, H.J.W. Becht, 1992. Oorspr. omslag. 96 p. Ills. - xR 1463 15.00 x

SCHILT, Jan. Hier wordt echter het belang van het boek geschaad... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948. Amsterdam, Jan Mets, 1995. Paperback. 294 p. Ills. - xB 9128 12.00 x

SCHIMMELPENNINK, Ton (ed.). Van Boekman tot Schimmelpennink. De kleine geschiedenis van een boekhandel op de Weteringschans. Boekhandel Schimmelpennink Amsterdam 2003. Gebonden S.O. 100 p. Bijdragen van Rene Appel, Thomas Verbogt e.v.a. Oplage 500 genummerde exx. Fraaie productie. xL 3955 50.00 x

SCHMID, Karl. Brot und Wein. Gedanken uber Gottfried Kellers Weltfrommigkeit. Zurich, 1963. Or. wrappers. 21 p. Typographie: Heinrich Kumpel. Einmalige Nummerierte Auflage von 250 Exemplaren fur die Freunde des Schweizerischen Antiquariates, Zurich. [Unnummeriert]. xL 8128 16.00 x

SCHMIDT-KUNSEMULLERER, Friedrich Adolf. Die Erfindung des Buchdrucks als technisches Phänomen. Gutenberg-Gesellschaft Mainz 1951. Bound 127 p. - xH 8204 30.00 x

SCHMIEDT, Heinz H. Der Drucker Ernst Engel und die Offenbacher Schule. Offenbach am Main, Klingspor-Museums, 1967. Ingenaaid. 48 p. Ills. Herausgegeben von der Vereningung Freunde des des Klingspor-Museums. xW 7551 11.50 x

[SCHMOLLER] THE MONOTYPE RECORDER. The Monotype Recorder. New Series / Number 6. Hans Schmoller, typographer: his life and work. The Monotype Corporation 1987. or. wrappers Ills. 64 p. - xK 5054 20.00 x

SCHMOOK, G en P.H. Schroder. Boeken en Bibliotheken, twee redevoeringen. Amsterdam, Nutsuitgeverij, 1954. Oorspr. omslag. 75 p. - xR 4732 10.00 x

SCHNEIDER, M & J.J. Giele. & Th. H. Oltheten. Verleden en heden van de krant. Druktechniek. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970. Oorspr. omslag. 166 p. Ills. Informatie 2 cahiers over massacommunicatie. xB 0893 10.00 x

SCHNEIDER, Maarten. De Nederlandse Krant. Van "Nieuwstijdinghe" tot dagblad. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1943. Gebonden S.O. Ills. 192 p. K 2555. Patria XXXII xK 4439 9.00 x

SCHNEIDER, Maarten. De Nederlandse Krant. Van nieuwstijdinghe tot dagbladconcentratie. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1968. 3e geheel herziene druk. Paperback. 248 p. Ill. - xT 3419 8.00 x

SCHNEIDER, Maarten. De urgentie ener dagbladwetenschap in Nederland. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. Geniet. 21 p. Openbare les 19 october 1948 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 6712 7.00 x

SCHNEIDERS, P. Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld. Weesp, Fibula-Van Dishoek, 1986. 2e druk. Ingenaaid. 228 p. Ills. - xB 6561 20.00 x

SCHOLDERER, Victor. Johann Gutenberg. The inventor of printing. British Museum, London, 1970. Or. wrappers. Ills. 32 + plates. - xB 8004 9.00 x

SCHOONBAERT, Lydia M.A. (ed.). James Ensor. Etsen uit de verzameling van de Kredietbank. Kredietbank. T.g.v. de tentoonstelling 'De etsproduktie van James Ensor uit de verzameling van de Kredietbank' de Brakke Grond, Amsterdam 24-11-1995 t/m 7-1-1996 xW 6880 25.00 x

SCHOUTEN, Alet & Simone SCHELL (eds.). Vignetten van Enschede op Haarlems stramien. Joh. Enschede en Zonen 1703-1978. Joh. Enschede & Zonen Haarlem 1978. Gebonden Ills. 70 p. Gezet uit de letter Romulus van J. van Krimpen en gedrukt in boekdruk met gebruikmaking van galvano's van 19e-eeuwse houtgravures. Typografische vormgeving: B. de Does. xL 4796 20.00 xx

SCHOUTEN, Johan. Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten. Alphen aan den Rijn, Repro, 1971. Or. omslag. N.p. Ills. - xH 8084 9.00 x

SCHOUTEN, Johan. Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten. Alphen aan den Rijn, Repro, 1973. 4e vereenvoudigde druk Or. omslag. 43 p. Ills. - xB 6080 9.00 x

SCHOUTEN, Wim. Een vak vol boeken. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. 1e druk. Paperback. 267 p. Herinneringen aan veertig jaar leven in en om de uitgeverij. xK 5679 13.50 x

SCHOUWENAAR, Jaco. Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845). Amsterdam, Prometheus, 1999. Paperback. 459 p. - xR 1791 12.00 x

SCHRAMA, NIC. Dagblad De Tijd 1845-1974. (Dieu et mon droit). Nijmegen, Valkhof Pers, 1996. Gebonden S.O. 669 p. Ills. - xT 0621 25.00 x

SCHREUDERS, Piet. Paperbacks, U.S.A. Een Grafische Geschiedenis, 1939-1959. Amsterdam, Loeb, 1981. Paperback. 248 p. Ills. vouwtje in achterzijde omslag xR 7972 15.00 x

SCHREUDERS, Piet. The book of Paperbacks. A visual history of the Paperback. Translated from the Dutch by Jos Pachter. London, Virgin Books, 1981. Paperback. 259 p. Ills. - xM 4864 18.00 x

SCHREURS, Wilbert. Geschiedenis van de reclame in Nederland 1870-1990. Voorwoord Paul Mertz. Utrecht, Het Spectrum, 1989. Paperback. 318 p. Ills. Aula. - xB 4270 12.00 x

SCHRIJVER, J. Leerboek der graphologie. Met reproducties van de besproken handschriften in een bijlage. Amsterdam, Kosmos, 2e herziene en bijgewerkte druk. Gebonden. 255 p. + Bijlage. - xW 7814 11.50 x

SCHRIKS, C.F.J. Neem nou papier... een kleine historie over de uitvinding van het papier. Zutphen, Buhrmann-Ubbens Papier, 1983. Oorspr. omslag Ills. 40 p. - xH 4796 9.00 x

SCHRIKS, Chris (ed.). De vervaardiging van Japans handpapier. Buhrmann-Ubbens Zutphen 1985. Oorspr. omslag Ills. - xK 1158 9.00 x

SCHRIKS, Chris (ed.). Presse-papier. Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier. Zutphen, Buhrmann-Ubbens Papier, 1983. Gebonden S.O. Ills. - xK 6875 7.00 x

SCHUITEMA, E.B.W. Grondslagen van de moderne reclame. H.P. Leopold, Den Haag, 1936. Oorspr. bedrukt omslag, Ills. VIII + 201 p. Handboek der Reclame Deel I. xT 2761 15.00 x

SCHULTE, Alfred. Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte. Wiesbaden, Das Betreibliche Leben/ Edgar Jorg, 1955. Gebonden. 199 p. Ills. - xT 2571 12.50 x

SCHUR, Ernst. Grundzuge und Ideen zur Ausstattung des Buches. Leipzig, Hermann Seemann, 1901. Oorspr. omslag. 125 p. - xT 3336 40.00 x

SCHUTZ, Friedrich. Aloys Ruppel Leben und Werk. Mainz, Hanns Krach, 1982. Or. Wrappers. 135 p. Ills. Kleiner Druck der Gutenberg-Gesellschaft Nr. 100 zur Wiederkehr des einhundertsten Geburtstages von Aloys Ruppel Mainz, 21. Juni 1982. xK 1772 30.00 x

SCHUYT, H. Calligrafie, Calligraphie, Calligraphy, Kalligarphie. Alkmaar, De Alk, 1981. 5e druk. Pocket. 62 p. - xH 8106 7.00 x

SCHUYTVLOT, A.C. (ed.). Papier in de U.B.A. Catalogus bij de tentoonstelling ingericht t.g.v. de zeventigste verjaardag van Mevr. B.J. van Ginneken-Van de Kasteele, van 1965 t/m 1979 conservatrice van de papierhistorische Labarre-Collectie in de UBA Universiteitsbibliotheek van Amsterdam 1984. Ills. 84 p. - xT 1577 15.00 x

SCHWANDNER, Johann Georg. Calligraphy. Calligraphia Latina. Dover New York 1958. Or. wrappers. reprint from the 1756 English edition xW 5626 15.00 x

SCHWENCKE, Johan. Bibliographie en andere gegevens over het Nederlandsche exlibris. Boosten & Stols, Maastricht, 1933. Prive-band half buckram, gemarmerde platten, rugschildje 207 p. onafgesneden. Oplaag 375 exx. De exlibris in dit boek afgebeeld werden van de oorspronkelijke houtblokken en cliches gedrukt. xR 3570 50.00 x

SCHWENCKE, Johan. Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1960. Gebonden S.O. 78 p. Ills. - xR 2316 15.00 x

SCHWENCKE, Johan. Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1960. Gebonden S.O. 78 p. Ills. met exlibris van Dick Dooijes en een brief aan hem. xT 0501 17.00 x

SCHWENCKE, Johan. Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject. 's-Gravenhage, De Nederlandsche Boekenclub, 1941. Gebonden. 103 p. Oplage 3000 exx Typografie Piet Maree. Met 38 afbeeldingen, waarvan vier afzonderlijk gedrukt en opgeplakt. [Band wat smoezelig]. xR 2321 15.00 x

SCHWENCKE, Johan. Het Exlibris in Nederland. Een studie voor vrienden van Boek en Prent. Wereldbibliotheek Amsterdam z.j. Tweede, herziene en uitgebreide druk. Gebonden Ills. 48 p. 1e druk verscheen in 1935. [lichte waterschade onderzijde]. xW 8556 9.00 x

SCHWENCKE, Johan. Het letter-exlibris. 's-Gravenhage, Nederlandsche Exlibris-Kring, 1948. Or. omslag. 22 p. Ills. Oplage 1000 exx. xK 3963 10.00 x

SCOTT, C.P. C.P. Scott 1846-1932. The making of The Machester Guardian. London, Frederick Muller, z.j. Bound. 252 p. Ills. - xW 5127 16.00 x

SCRIPTORES. Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen. Rotterdam/Antwerpen, 1990. Geniet. 40 p. Ills. Jaargang 5, Nummer 3/4, 1990. xB 5856 10.00 x

SCRIPTORES. Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen. Rotterdam/Antwerpen, 1990. Geniet. 16 p. Ills. Jaargang 5, Nummer 2, 1990. xB 5857 10.00 x

SEARLE, V. & R. Clayson. Zeefdrukken op stof. Cantecleer, De Bilt, 1973. Paperback, Ills., 99 p. Vrije Tijd Paperbacks 20 xT 6312 8.00 x

SELHORST, B. Reclame. Theoretische beschouwingen en practische toepassing. 's-Gravenhge, H.P. Leopold, 1927. Gebonden S.O. 150 p. Ills. - xR 7079 15.00 x

SELM, B. van. Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw. HES Utrecht 1987. Paperback Ills. 432 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam met de stellingen. omslag verkleurd. xB 4097 50.00 x

SELM, Bert van. Inzichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Amsterdam, De Buitenkant, 1992. Gebonden 124 p.Ills. Bewerkt en van noten voorzien door Hannie van Goinga en Paul Hoftijzer met een bibliografie van de auteur, samengesteld door Piet Verkruijsse. xH 9450 10.00 x

SELM, Bert van (ed.). Vande Druckerije. Dialoog over het boekdrukken, toegeschreven aan Christoffel Plantijn, in een anonieme bewerking uit het laatste decennium van de zestiende eeuw. De Ammoniet Leiden 1983. Oorspr. omslag 49 p. Fotoherdruk van de oorspronkelijke met de hand gezette, gedrukte en gebonden editie. xL 4420 15.00 x

SHACKLETON, Robert (ed.). The John Johnson collection. Catalogue of an exhibition. Oxford, Bodleian Library, 1971. Or. wrappers. Ills. 87 p. - xH 8207 10.00 x

SHAW, Henry. Alfabetten, Cijfers en Miniaturen uit de Middeleeuwen. Atrium Alphen a/d Rijn 1988. Gebonden S.O. Ills. 95 p. - xL 1968 15.00 x

SHEPHERD, Margaret. Calligraphy projects for pleasure and profit. New York, Putnam, 1983. Paperback. VIII + 87 p. Perigee Book. xMK 0205 8.00 x

SIEBECK, Werner. Der Heidelberger Verlag von Jacob Christian Benjamin Mohr. Ein Ruckblick. Mit einem Bild und einer Urkunde in Faksimiledruck. Tubingen, J.C.B. Mohr, 1926. Einband. 114 p. - xR 6630 15.00 x

SIERMAN, Koosje. Typo & Type. De mens en zijn karakter. De Posthoorn, Amsterdam, 1992. Oorspr. omslag Cahiersteek 30 p. Nieuwjaarsgeschenk 1992/93. Favoriete letters van Jongejans, Schreuders, Bunge, Lommen, Beyer, Presser, Majoor, Kuipers & Kinross. Erder verschenen in Compres. xR 4558 9.00 x

SIERMAN, Koosje (ed.). Grafische vormgeving verhoudt zich tot beeldende kunst. Bijdragen aan het symposium in De Beyerd (16 februari 1990). Lecturis Eindhoven, 1990. Oorspr. omslag. Ills. 48 p. Lecturis 20. Documentaire onder redactie van Wim Crouwel. Bijdragen van Van Haaren, Schroder, Bons, Crouwel, Boekraad & Kleerebezem. xB 8075 12.00 x

SIMON, Oliver. Introduction to typography. Penguin/Faber and Faber 1954. Revised edition Pocket Ills. IX + 117 p. A Pelican Book xK 2065 7.00 x

SIMON, Oliver. Printer and Playground. An Autobiography. Faber and Faber, London, 1956. Bound dust jacket Ills. 156 p. - xB 9821 25.00 x

SIMON, Oliver a.o. Penguins Progress 5: September 1947. Penguin Books, West Drayton, 1947. Orig. wrappers. Ills., 32 p. Oliver Simon, Mass production and the art of the book. p. 18-20. and a tribute to Tschichold, who just joined Penguin Books. xT 3945 15.00 x

SIMONI, Anna E.C. Publish and be free. A catalogue of clandestine books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library. The Hague, Martinus Nijhoff, 1975. Paperback. 289 p. Knikje in voorplat. xR 8518 25.00 x

SIMONS, Anna. Edward Johnston und die englische Schriftkunst. Edward Johnston and English Lettering. Mit einem Beitrag von Eberhard Holscher. Berlin/Leipzig, Heintze & Blanchertz, z.j. Ingenaaid. 39 p. Ills. - xW 2220 16.00 x

SIMONS, L. Tot afscheid. (Boeken en hun beteekenis). Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1930. Gebonden. 134 p. Boeken-Schrijvers-Lezers - Waarom lezen we boeken? - Hoe lezen we boeken best? - Het boek en de zelfstudie - Het boek en de zelfvorming. xK 0190 9.00 x

SIMONS, Ludo. Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. I: De negentiende eeuw. Tilet/Weesp, Lannoo, 1984. Paperback. 208 p. Ills. - xT 0668 30.00 x

SIMONS, W. J. Het geschreven woord. Handboek ten dienste van redacties en medewerkers van bedrijfs-, personeels- en verenigingstijdschriften en aankomende journalisten. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1967. 2e herziene druk. Gebonden. 215 p. Ills. - xW 7388 10.00 x

SIMONS, W. J. Het geschreven woord. Handboek ten dienste van redacties en medewerkers van bedrijfs-, personeels- en verenigingstijdschriften en aankomende journalisten. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1957. 1e druk. Gebonden, S.O., 183 p. Ills. - xT 1097 10.00 x

SIMONS, Wim J. De krant is een meneer. Voorwoord C.F. van Dam. Amsterdam, Heijnis, [1963]. Gebonden. 127 p. Ills. Omslag en typografie Alje Olthof. xB 8046 12.00 x

SIMONS, Wim J. Geladen pistolen. Gevleugelde woorden over het boek bijeengebracht en ingeleid. Amsterdam, C.G.C. Corvey, november 1961. Cahiersteek. 16 p. Het model voor den uitgever [129]. - xM 4140 7.00 x

SIMONS, Wim J. Het woord gedrukt. Boeken en mensen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1986. Ingenaaid. 111 p. Ills. - xM 9833 9.00 x

SIMONS, Wim J. Omgang met boeken. Amsterdam, Broekman & Meris, 1965. Intergralband. 126 p. T.g.v. de eerste Nationale Boekenmarkt. Over schrijvers en lezers, uitgevers en boekverkopers, bibliofielen en bibliomanen, boekliefhebbers en boekenheidenen en al het andere dat het noodlot uitmaakt van wat tussen franse titel en colophon te lezen is. xM 6482 7.00 x

SIMONS, Wim J. Omgang met boeken. Amsterdam, Broekman & Meris, 1965. Gebonden S.O. 126 p. T.g.v. de eerste Nationale Boekenmarkt. Over schrijvers en lezers, uitgevers en boekverkopers, bibliofielen en bibliomanen, boekliefhebbers en boekenheidenen en al het andere dat het noodlot uitmaakt van wat tussen franse titel en colophon te lezen is. xM 6484 11.50 x

SINCLAIR, Mac D. (ed.). Die Intertype. Ihre Handhabung, Bedienung, Konstruktion und Einstellung. Intertype Setzmaschinen G.m.b.H. Berlin. Bound Ills. XIV + 232 p. Alleen-Vertegenwoordiging voor Nederland en Koloniën: N.V. Lettergieterij 'Amsterdam" voorheen N. Tetterode, Rotterdam, Amsterdam, Weltevreden xH 8197 15.00 x

SINGEL 262. Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Vijfde jaargang nr 1 mei 1954. Amsterdam, Em. Querido, 1954. Geniet. 24 p Ills. [roestvlekjes]. xR 4784 7.00 x

SINGEL 262. Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Tweede jaargang nr 2 october 1951. Amsterdam, Em. Querido, 1951. Geniet. 16 p Ills. - xR 4785 7.00 x

SINGEL 262. Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Vierde jaargang nr 2, 3 november 1953. Amsterdam, Em. Querido, 1953. Geniet. 32 p Ills. - xR 4786 7.00 x

SLAGTER, Gert-Jan. Tusken keapsjoch en keunst. Tussen handel en kunst. Vertaald uit het Fries Teake Oppewal. Amsterdam, De Buitenkant, 2004. 5 delen in cassette. De delen bevatten steeds dezelfde tekst in het Fries en het Nederlands. Ze vormen samen een geheel en laten op een aangename manier zien wat het effect is van boekverzorging. Vormgegeven door Barbara Jonkers, Teresa Jonkman, Nina en Christoph Noordzij, Douwe Huitema en Gert Jan Slagter. xB 4398 20.00 x

SLOGTEREN, L.J. van. Schrijven op commando. Cahier B I. Groningen, P. Noordhoff, z.j. Oorspr. omslag. [24] p. - xR 8747 7.00 x

SLOOS, Louis Ph. Voor den dienst der Armee. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef. De Buitenkant Amsterdam 2001. Twee delen gebonden in cassette Ills. 272 + 412 p. Uitgave in samenwerking met het Legermuseum Delft. xH 7655 60.00 xx

SLOOTWEG, Dick. Piekerans in het land zonder lezers. Amsterdam, De Buitenkant, 1993. Cahiersteek. 38 p. - xW 7227 7.00 x

SLUYS jr., W.N. van der. Het ABC der reclame. Baarn, Schuyt, 1942. Gebonden. 296 p. Ills. Bandontwerp Karel Hoekendijk. xH 8438 20.00 x

SMEND, Friedrich, Heinz Steinberg, u.a. Dreihundert Jahre Preussische Staatsbibliothek 1661-1961. Mann, Berlin, 1962. Umschlag, Ills., 40 S. Akademie der Kunste: Anmerkungen zur Zeit 7 xT 3751 8.00 x

SMET, A. De. De Hollandse Kartografie. Met medewerking van R. Calcoen, L. Danckaert, D. Geeraerts, L. Wellens-De Donder. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1971. Ingenaaid. 87 p. Ills. - xR 6578 12.50 x

SMIT, Alberdien. Otium cum dignitate. Een bundel bijdragen van Ambo-auteurs bij het afscheid van Alberdien Smit, 23 augustus 1996. Baarn, Ambo, 1996. Gebonden. 169 p. Met portret. Oplage 250 exx. xB 6289 35.00 x

SMIT, D. Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverszaak en drukkerij van A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij te Leiden. Leiden, A.W. Sijthoff, 1926. Ingenaaid. Ills. 69 p. T.g.v. Sijthoff 1851-1926. xR 2952 15.00 x

SMIT, D. Het boek aan het Bestelhuis en in het Nieuwsblad. Korte geschiedenis van het Bestelhuis en van het Nieuwsblad voor den Boekhandel. Amsterdam, Meulenhoff, 1915. Gebonden 65 p. Ills + Fondslijstje. Meulenhoff-Editie. Extra nummer. Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. xR 2339 15.00 x

SNETHLAGE, Henriette Fuhri. In het licht van het lezen. De rol van het boek in de beeldende kunst. Zwolle/Haarlem, Waanders/Frans Halsmuseum, 1992. Ingenaaid. 128 p. Ills. Catalogus tentoonstelling Frans Halsmuseum 1992. xM 6164 14.00 x

SNIJDERS, C.J. De Gulden Snede. Voorwoord Sj. Groenman. Amsterdam, De Driehoek, [1969]. Gebonden. 86 p. Ills. - xB 6110 10.00 x

SOEPNEL, Ine. Festina Lente. Aldus Manutius drukker/uitgever. Zutphen, De Walburg Pers, 1986. Gebonden. 56 p. Ills. - xM 6693 11.50 x

SOLO, Dan X. Thematic Alphabets. Eight Decorative Faces in Three Sizes. New York, Dover, 1988. Or. wrappers. 32 p. Ills. Ready to Use. Dover Clip Art Series. xB 8570 7.00 x

SOLO, Dan X. (ed.). Extended alphabets. 100 complete fonts. Dover New York 1992. Or wrappers 100 p. From the Solotype Typographers Catalog xK 9675 9.00 x

SOLO, Dan X. (ed.). Outline alphabets. 100 complete fonts. Dover New York 1988. Or wrappers 100 p. From the Solotype Typographers Catalog xK 9677 9.00 x

SOLO, Dan X. (ed.). Rustic and rough-hewn alphabets. 100 complete fonts. Dover New York 1991. Or wrappers 100 p. From the Solotype Typographers Catalog xK 9678 9.00 x

SOLO, Dan X. (ed.). Sans Serif display alphabets. 100 complete fonts. Dover New York 1979. Or wrappers 100 p. - xMK 0098 9.00 x

SOMEREN, J.F. van. De Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Haar geschiedenis en kunstschatten voor 1880. A. Oosthoek, Utrecht 1909. Gebonden Ills. VIII + 160 p. rug vernieuwd xB 5827 50.00 x

SOMERHAUSEN, H. & J. Bossaert. Verhandelingen over de stenographie op de Nederlandsche taal toegepast, door het Koninklijk Genootschap Concordia te Brussel bekroond en in het licht gegeven. Met 8 gesteendrukte platen. Brussel, J. Sacre, [1829]. Herbonden. [8] + 29 + 25 p. I: Proeve eener Nederlandsche stenographie. II: Ontwerp eener Nederlandsche stenographie. [Herbonden met behoud van oorspronkelijke voor- en achterkant. xB 4415 75.00 x

SOMMER, Martin. Krantebeest. J.M. Lucker. Triomf en tragiek van een courantier. Amsterdam, Balans, 1993. Paperback. 239 p. Ills. [Lucker was van 1945 tot 1964 hoofdredacteur van de Volkskrant.] xB 8856 10.00 x

SON, Philip van. Distels voor vakgenoten. Illustraties C.A.B. Bantzinger. Amsterdam, G.W. Breughel, 1948. Oorspr. omslag. 48 p. - xH 7280 12.00 x

SOTEMANN, A.L. Querido van 1915 tot 1990. Een Uitgeverij. Amsterdam, Em. Querido, 1990. 248 p. Ills. Met register. Jaarboek van Querido; 42. xB 5189 10.00 x

SOTHEBY. The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuscripts. Part VI: Printed Books N - Sa. London, Sotheby Parke Bernet & Co., 1980. Or. wrappers. Ills. - xB 8176 15.00 x

SOTHEBY'S. A further Ninety-Seven Highly Important Hebrew Manuscripts. From the Collection formed by the Late David Solomon Sassoon. New York, Sotheby, 1984. Or. wrappers. N.p. Ills. Auction 4 December 1984. 97 items. xB 2839 10.00 x

SOTHEBY'S. Arts of the Islamic World . Auction 25 April 2002. Sotheby's London 2002. Or. wrappers Ills. 148 p. 116 items, about 30 manuscripts [beautiful catalogue] xK 7454 15.00 x

SOTHEBY'S. Bibliotheque d' un Amateur . Auction 15 May 1997. Sotheby's London 1997. Or. wrappers Ills. 127 p. 157 items [beautiful catalogue] xK 7432 18.00 x

SOTHEBY'S. Catalogue of Valuable Hebrew Printed Books. The Property of the Valmadonna Trust. London, Sotheby, 1983. Bound 128 p. Ills. Auction 24th October 1983. Included two small catalogues of A collection of Haggadot and an important Hebrew incunabulum. xB 2893 12.00 x

SOTHEBY'S. Continental and Russian Books and Manuscripts, Science and Medicine. Auction 20th November 1990. Sotheby's New York 1990. Or. wrappers Ills. 320 p. 541 items, [beautiful catalogue] xK 7456 20.00 x

SOTHEBY'S. English literature and History. Auction 11 July 1996. Sotheby's London 1996. Or. wrappers Ills. 205 p. 418 items xR 4660 10.00 x

SOTHEBY'S. English literature, History, Children's books and Illustrations. Auction 15 July 2010. Sotheby's London 2010. Or. wrappers Ills. 108 p. 215 items xR 4659 9.00 x

SOTHEBY'S. Fantasy and Illustrated Books and Related Drawings . Auction 31 October 1997. Sotheby's London 1997. Or. wrappers Ills. 92 p. 405 items [beautiful catalogue] xK 7431 15.00 x

SOTHEBY'S. Fine Books and Manuscripts. Auction 6515: 10/11 December 1993. Sotheby's New York 1993. Or. wrappers Ills. 787 items, [beautiful catalogue] xK 7455 25.00 x

SOTHEBY'S. Fine Books and Manuscripts. Including Property from the Library of Raymond and Elizabeth Hartz. New York, Sotheby, 1991. Or. wrappers. N.p. Ills. Auction 12 December 1991. Contents: Letters Vladimir Nabokov/George Hessen. Letter Edgar Allan Poe. Letters F. Remington. Typoscript Sir Arthur Conan Doyle etc. xB 2876 12.00 x

SOTHEBY'S. Fine Books and Manuscripts. Including the Collection of Dr. Morton McMichael. New York, Sotheby, 1992. Or. wrappers. N.p. Ills. Auction December 17, 1992. xB 2881 12.00 x

SOTHEBY'S. Fine Judaic Books, Manuscripts and Works of Art. The property of Charles E. Feinberg. The Traub Collection. The Collection of the Warner Resort Company. New York, Sotheby, 1984. Or. wrappers. N.p. Ills. Auction 6 and 7 December 1984. 428 items. xB 2838 10.00 x

SOTHEBY'S. Libri Stampe e Carte Geografische. Milano, 2000. Oorspr. omslag. 232 p. Ills. Auction 21 Dicembre 2000. xB 2662 9.00 x

SOTHEBY'S. Livres Ancienc et Modernes. Comprenant La bibliotheque du Comte et de La Comtesse Guy du Boisrouvray. Paris, Sotheby, 1989. Broche. 59 p. Ills. Auction 16 Octobre 1989. 96 items. xB 2834 10.00 x

SOTHEBY'S. Modern French Bindings and Illustrated Books. Auction 27 June 1997. Sotheby's London 1997. Or. wrappers Ills. 104 p. 100 items [beautiful catalogue] xK 7435 15.00 x

SOTHEBY'S. Persian and Indian Manuscripts and Miniatures from the collection formed by the British Rail Pension Fund. London, Sotheby, 1996. Or. wrappers. 75 p. Ills. Auction 23rd April 1996. 59 items. xB 2833 10.00 x

SOTHEBY'S. Realms of the Mind: British Fantasy Art and Illustration. Auction 30 October 1997. Sotheby's London 1997. Or. wrappers Ills. 146 p. 326 items [beautiful catalogue] xK 7433 18.00 x

SOTHEBY'S. Russian Space History. Property of the Industries, Cosmonauts and Engineers of the Russian Space Program. New York, Sotheby, 1993. Or. wrappers. N.p. Ills. Auction 11 December 1993. 198 items. xB 2836 15.00 x

SOTHEBY'S The Book as Art. Modern Illustrated Books and Fine Bindings, Part II. London, Sotheby, 1995. Or. wrappers. 287 p. Ills. Auctuin 21st November 1995. 469 items. xB 2795 10.00 x

SOTHEBY'S. Valuable Printed Books. Auction 26 and 27 June 1997. Sotheby's London 1997. Or. wrappers Ills. 219 p. 538 items xR 4662 10.00 x

SOTHEBY'S. Valuable Printed Books, comprising Natural History, Atlases, Travel, Early Printed and Continental Books. Auction 30 November 1995. Sotheby's London 1995. Or. wrappers Ills. 171 p. 355 items xR 4663 9.00 x

SOTHEBY'S. Western Manuscripts and Miniatures. London, Sotheby, 2002. Or. wrappers. 74 p. Ills. Auction 3 December 2002. xB 2883 10.00 x

SOTHEBY'S. Western Manuscripts and Miniatures. Including eight extremely important manuscripts from the Sammlung Ludwig, the property of the J. Paul Getty Museum,mostly of the eight to tenth century [etc]. London, Sotheby, 1988. Or. wrappers. 149 p. Ills. Auction 6th December 1988. 681 items. xB 2791 10.00 x

SOTHEBY'S LONDON. Fine Oriental Manuscripts and Miniatures. London, Sotheby's, 1986. Large Paperback. 234 p. Ills. Auction: 22nd & 23rd May 1986. 565 Items xB 4915 10.00 x

SOTHEBY'S NEW YORK. Higly Important Hebrew Books and Manuscripts. New York, Sotheby's, 1984. Or. wrappers. 64 p. Ills. Auction: June 26, 1984. 62 items. xB 4927 10.00 x

SOTHOBY'S. Valuable Hebrew Printed Books. Including Judaica. The Property of the Valmadonna Trust. New York, Sotheby, 1984. Bound. N.p. Ills. Auction 5 December 1984. xB 2888 12.00 x

SPATIUM. Spatium - Heft fur Typografie und Gestaltung: Collecting mania / Sammelwut. z.j., z.p., 70 p. Ills. Duits- Engels tweetalig. A-4 xR 0603 10.00 x

SPEAIGHT, Robert. The life of Eric Gill. London, Methuen & Co., 1966. Bound Ills. XVIII + 323 p. - xB 7973 30.00 x

SPEVACK, Marvin (ed.). Isaac d' Israeli on books. Pre Victorian Essays on the History of Literature. The British Library and Oak Knoll Press London/New Castle 2004. Bound dust jacket XXXVII + 266 p. [eigen import] xK 7845 30.00 x

SPIEGELTJE AAN DE WAND NO 1. Een Tijdgenoot. GBS: Typograaf. Twee artikelen over George Bernard Shaw 1856-1950. Spiegeltje aan de wand No. 1, Haarlem, 1951. Oorspr. omslag. 24 p. De beschouwing 'Een Tijdgenoot' is van de hand van G.H.M. van Huet, GBS: Typograaf van H. van Krimpen. Omslagtekening is van Charels Boost. xH 6730 10.00 x

SPRENGER, Kai-Michael. Zug um Zug. Die Schreibmeister und ihre Kunst vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Mainz, Gutenberg-Museum, 1998. Or. Wrappers. 92 p. Ills - xK 2331 10.00 x

STEDELIJK MUSEUM / OFFSET. Als de steenen spreken. Tentoonstellingsnummer van Offset, officieel orgaan van de vakgroep Steen- en Offsetdruk en de Nederlandschen Bond van Steendrukkerijen t.g.v. de internationale offset tentoonstelling in het Stedelijk Museum 2-28 april 1947. Gespiraleerd. Ills. [96 p.]. De achterzijde is van metaal en bedrukt door De Vereenigde Blikfabrieken, Amsterdam. Typografie van dit nummer van Jan Bons. Teksten van Wim Brusse, Erna van Osselen, Otto Treumann, G.W. Ovink, M.J. Elich, L.A. van Leer, et al. Vele specimens ingeplakt en bijgevoegd. xB 6483 60.00 x

STEER, Vincent. Printing design and layout. The manual for printers, typographers and all designers and users of printing and advertising. Virtue & Co. London [1934?]. Bound Ills. XV + 400 p. Including specimens of over five hundred typefaces and a series of thirty-sic type calculation charts. With a Foreword by Beatrice L Warde. Profusely illustrated with examples and diagrams. xL 3233 60.00 x

STEFAN, Jude. Litanies de Scribe. Le temps qu'il fait, Cognac, 1988. Broche n.p. - xR 2320 10.00 x

STEGEMAN, H./Studio Vincent. Letter voor letter. Tubantia 1965. Ingenaaid Ills. Ter gelegenheid van de officiele opening van het nieuwe gebouw van het dagbladbedrijf van Tubantia en Hengelosch Dagblad op 23 april 1965 werd dit boekje uitgegeven. xH 6705 10.00 x

STEIJN, Alwin van. De Kneep. Over de verschijningsvorm van het boek. Amsterdam, 1985. 2e druk. Gebonden S.O. N.p. De Kneep verscheen eerder als rubriek in Boekblad, nieuwsblad voor het boekenvak. xH 7977 8.00 x

STEIJN, Anneke van (ed.). Scholco-bekroning 2000. Grafische Cultuurstichting Amstelveen 2000. Gebonden Ills. 64 p. De Scholco-bekroning is een tweejaarlijkse onderscheiding voor de toepassing van linnen op een grafisch product. 16 x 10 cm. xL 4699 12.00 x

STEINBERG, S.H. Five hundred years of printing. With a foreword by Beatrice Warde. Faber and Faber, London, 1959. Cloth Ills. 286 p. - xB 7983 35.00 x

STEINER, Rudolf. De boekdrukkunst en haar betekenis voor de kultuur. Vertaling B. Muijres. Amsterdam, Pentagon, 1988. Paperback. 45 p. Ills. T.g.v. de boeken-10 daagse, maart 1988. xK 1129 5.00 x

STELLINGWERFF, J. De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit. Amsterdam, 1971. Or. omslag. 115 p. Ills. - xH 8104 7.00 x

STEMPEL. Schwarze Kunst & weisse Kunst. Stempel-Schriften auf Classen-Papieren. Frankfurt am Main, D. Stempel/Classen Papier, [1970]. Losse bladen in omslag. ca. 80 p. In kartonnen doosje. Schrift und Papiermunster. xB 2464 16.00 x

STEMPELS, A. Kijk in een jarige krant. NRC 125 jaar. Rotterdam, Nieuwe Rotterdamse Courant, 1969. Gebonden. 167 p. - xT 0837 10.00 x

STEMPELS, A. / A. v.d. Vet / B. Steinmetz / H. Schaafsma. Van bezigheid tot beroep. Praktijk van de dagbladjournalistiek. Redactionele organisatie van een dagblad. De vakopleiding van de journalist. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970. Oorspr. omslag. 145 p. Ills. Informatie 4 cahiers over massacommunicatie. xB 0894 10.00 x

STEMPLINGER, Eduard. De boekhandel in de Oudheid. Maastricht, Leiter-Nypels, z.j. 2e druk. Gebonden S.O. 65 p. - xH 7957 16.00 x

STER, Jac. van der. De Alderminste onder de Rijmers. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juni 1954. Cahiersteek. 20 p. Ills. Het model voor den uitgever [90]. Over Bredero. xM 7182 7.00 x

STERKENBURG, P.G.J. Johan Henrik van Dale en zijn opvolgers. Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1983. Gebonden. 95 p. Ills. - xM 5167 7.00 x

STERNE, Harald E. A Catalogue of Nineteenth Century Printing Presses. Oak Knoll Press & The British Library 2001. Second and expanded edition. Bound dust jacket Ills. XII + 258 p. [eigen import] More than 480 Historical Engravings. With Preface by Stephen O. Saxe. xK 1248 70.00 x

STEUR, A.G. van der. Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven. De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé [1865-1926]. Antiquariaat A.G. van der Steur, Haarlem, 2001. Oorspr. omslag, Ills., 99 p. Oorspronkelijk verschenen in Jaarboek Haerlem 2000. xR 9435 12.00 x

STEVENS, Timon. Kalligrafie van A tot Z. Een leidraad voor het schrijven en tekenen van letters en teksten. De Bilt, Cantecleer, 1992. 9e druk. Paperback. 160 p. Ills. - xW 5894 9.00 x

STEWART, M. Dorothy. Bluff your way in Publishing. London, Ravette, 1987. Pocket. 62 p. - xB 6126 5.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Bibliografie van Marginale Uitgaven 1981-1994. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1994. Paperback. 677 p. Bibliografie 4. Samengesteld door Marieke van Delft en Kees Thomassen. Onder auspicien van Stichting Drukwerk in de Marge. xR 1220 10.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 juli 1981. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge, 1983. Oorspr. omslag, 110 p. De derde bibliografie van de Stichting. Samenstelling: Huib van Krimpen, a.a. sanders. xT 4733 9.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Bibliografie van uitgaven der contribuanten voor 1 september 1977. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge, 1977. Oorspr. omslag, 61 p. Bulletin 6. De eerste bibliografie van de Stichting. xT 4732 8.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Bulletin: nr. 13. februari 1981. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge, 1981. Oorspr. omslag, cahiersteek 20 p. Ills. C. van Dijk: Halcyon. M. Muller: Hans-Joachim Burgert. Omslag: Peter Yvon de Vries. xR 3613 9.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Bulletin: nr. 14. Najaar 1981. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge, 1981. Oorspr. omslag, cahiersteek 20 p. Ills. Noordzij: Propaganda voor het ambacht. W. Kramer: Korte geschiedenis van de bladwijzer. H. van Krimpen: Roswitha Quadflieg en haar Raamin Presse. xR 3610 9.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Bulletin: nr. 19. Lente 1991. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge, 1991. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. G.J. de Rook: In de Bonnefant. "Zo weinig mogelijk". J. Offerhaus: "it" Drukwerk van Emile Puettmann, M. Keyser: De laatste kleurders. Plaat- en kaartkleurders in Ned. in de 2e helft v/d 19e eeuw, M.Lommen: Charles En J.W. Enschede. Een "stille strijd" over William Morris. G. Unger: De letter. J. Offerhaus: Een ned. mecenas van John Buckland Wright. xR 3605 10.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Bulletin: nr. 20. Lente 1992. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge, 1992. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. G.J. de Rook: Drukken is mijn grote liefde; Gesprek met Frans de Jong. B. Ietswaart: Met Alexander Stols in Mexico 1960-1962. M. Keyser: Lettergieterij Enschede te duur? Letteraankopen door Suringar 1828-1830. M. Lommen: Jan van Krimpen en Bruce Rogers. L.G. Saalmink: De Dwergen-reeks. xR 3589 10.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Bulletin: nr. 21. Lente 1993. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge, 1993. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. G.J. de Rook: Een band maakt een uitgave tot een boekje. M. Lommen: Peter Verheul, een Haags letterontwerper. F.A.Janssen: Europese grafische musea (10): Wurzburg. M. Keyser: Johan Briede. T. de Boer: Een nationale exlibris-verzameling. P. Groenendaal: Typique & Rene Treumann. + Recensies. xR 0477 10.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Bulletin: nr. 22. Herfst 1994. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge, 1994. Oorspr. omslag. 45 p. Ills. G.J. Rook: Het hanteren van de letters is voor mij het plezier. F. Smeijers: Het ontstaan van de Quadraat. M. Lommen: Amsterdamse lettergieterijen in de 19e eeuw. M. Keyser: De Amsterdamse drukkerij M.J. Portielje 1841-1984. F.A. Janssen: Europese grafische musea (II): Parma. + Recensies. xR 0476 10.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Bulletin: nr. 23/24: Hollandse Hoogte. zomer 1997. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge, 1997. Oorspr. omslag, 76 p. Ills. + bijlage F.E. Blokland: Digitale fontproductie. F. Smeijers, De Renard, een eigenzinnige revival. M. Keyser: Letterzettende vrouwen voor 1900. M. Lommen: Amsterdamse lettergieterijen in de 20e eeuw. J. Tholenaar: Over het verzamelen van letterproeven. Bijgevoegd: Bijlagen geproduceerd door Jan Tholenaar voor de contribuanten. xR 3616 20.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Drukkers in de marge. T.g.v. het tienjarig bestaan. + 10 jaar Stichting Drukwerk in de Marge, Toelichting bij de tentoonstellingen in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek en de Koninklijke Bibliotheek. 1 juni-27 juli 1985 Den Haag, 1985. Ingenaaid. 158 + 47 p. + Ills. Inleiding Ernst Braches. xB 3730 10.00 x

STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek, Koninklijke Bibliotheek, Stichting Drukwerk in de Marge Den Haag, 1985. Oorspr. omslag 158 p. + Ills. Inleiding Ernst Braches. xT 4734 9.00 x

[STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. Nederlandse literatuur in de marge. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 1 juni-27 juli 1985. Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, 1985. Oorspr. omslag, 28 p. Samengesteld door T. van Deel. xT 4735 8.00 x

[STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. BROWN, Richard. Houdt de persen in stand. [Bulletin: nr. 15]. 1982. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge, 1982. Oorspr. omslag. 15 p. Ills. Artikel vertaald en overgenomen uit Penrose: The International Review of the Graphic Arts, Vol. 71 (1978-79). xR 3607 9.00 x

STIEBNER, Erhardt D. Bruckmann's Handbuch der Drucktechnik. Munchenm Bruckmann, 1978. 2. uberarbeitete und erweiterte Auglage. Einband Umschlag. 302 p. Ills. Unter Mitarbeit von J. Determann, P. Luidl, A. Huber. e.v.a. xH 0176 16.00 x

STIEBNER, Erhardt D. / Helmut Huber. Alphabete. Ein Schriftatlas von A bis Z. / Alphabets. A Type Specimen Atlas from A to Z. Munchen, Bruckmann, 1984. Paperback. 350 p. Novum Press. ca. 1100 recent type faces xK 0316 12.00 x

STIEBNER, Erhardt D. / Walter Leonhard. Bruckmann's Handbuch der Schrift. Munchen, Bruckmann, 1980. 2. uberarbeitete und erweiterte Auglage. Einband Umschlag. 284 p. Ills. - xMK 0066 34.00 x

STOEP, D. van der. Over het boek en zo. 's-Gravenhage, E. Wattez, 1959. Oorspr. omslag. 28 p. T.g.v. het vijf-en twintig jarig bestaan van boekverkoper E. Wattez. Omslag aan bovenkant verkleurd. xM 9697 8.00 x

STOEP, D. van der (ed.). Het lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977. Ambo Baarn 1977. Ingenaaid Ills. 222 p. t.g.v. het 100-jarig bestaan van het veteranengezelschap De Langste Dag. Enige onderstrepingen en aantekeningen. xK 3477 12.00 x

[STOKKINK]. De Stokkink Collectie van bandornamenten. Een keuze van 1563 ornamenten. Stokkink's Boekbinderij Amsterdam 1982. Gebonden 135 p. selectie en boekverzorging: Arie van Dongen xL 5954 50.00 xx

STOLS, A.A.M. Firmin Didot en de letter 'Bembo'. A.A.M. Stols, 1941. Oorspr. omslag. 20 p. No. I der reeks Typophilie 1941. Van Dijk 544. xH 5950 20.00 x

STOLS, A.A.M. Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland. Schiedam, Interbook, 1979. 2e gewijzigde druk. Gebonden, S.O. 104 p. Een reeks monografieen over hedendaagsche sier- en nijverheidkunst met vele afbeeldingen. xT 1963 21.00 x

STOLS, A.A.M. Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1935. Oorspr. omslag Ills. 102 p. + adv. De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieen over hedendaagsche sier- en nijverheidkunst met vele afbeeldingen. Afl. 22. xR 9210 20.00 xx

STOLS, A.A.M. Het werk van S.H. de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst. N.V. Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode Amsterdam 1942. Gebonden Ills. 94 p. gezet uit de Hollandsche Mediaeval van S.H. de Roos. xL 5181 20.00 x

STOLWIJK, F.F.M. De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1948. Ingenaaid. 383 p. + Stellingen. Proefschrift. xM 6678 22.50 x

STORM van LEEUWEN, Jan. 75 jaar boekbindkunst in Nederland. Amsterdam, FGE, 1984. Large Paperback. 104 p. Ills. Tentoonstelling t.g.v. het 75-jarig bestaan van de FGE (de vroegere Nederlandsche Bond van Boekbinders-Patroons). Wedstrijdreglement, Juryrapport en Deelnemerslijst. xH 9043 30.00 x

STORM VAN LEEUWEN, Jan. De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. Staatsdrukkerij Den Haag 1976. Gebonden Ills. XII + 499 p. Historisch overzicht en catalogus met de afbeeldingen van ongeveer 1200 stempels. xB 0686 50.00 x

STORM VAN LEEUWEN, Jan. Europese boekbanden anno 1995. Reliures européennes en l'an 1995. European bookbindings in the year 1995. Amsterdam, De Buitenkant, 1996. Gebonden/Bound. 211 p. Ills. Catalogus van de tentoonstelling van boekbanden ingezonden voor de Open Nederlandse Handboekbindwedstrijd 1995. Tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 12 februari t/m 12 april 1996. xW 8514 22.50 x

STRAATSMA, Femke. Typically Typographic. The effects of typographic layout on the processing of print advertisements. Proefschriftmaken.nl, Oisterwijk, 2009. Paperback, 229 p. - xT 6777 10.00 x

STRANGE, Edward F. Alphabets. A manual of lettering for the use of students, with historical and practical descriptions. With 200 Illustrations. London, George Bell, 1907. Bound. XIX + 298 p. - xMK 0012 34.00 xx

STRESOW, Gustav. Auf der Suche nach der Buchgestalt. Zehn Jahre typographischer Arbeit im Prestel-Verlag. Munchen, 1959. Or. wraps. 18 p. Ills. Sonderdruck aus der Zeitschrift Philobiblon Juni 1959. xH 3441 7.00 x

STRESOW, Gustav. Bucherreise zu Bodoni. TH Darmstadt Lehrdruckerei 1990. Or. wrappers Ills. 50 p. 9 page introduction in German. Many examples of title pages and leaves printed by the Bodoni Press. Zur 250. Wiederkehr der Geburtstages von Giambattista Bodoni. xL 3501 25.00 x

STRESOW, Gustav. Eugen Sporer, Holzschneider und Buchermacher. Sonderdruck aus Philobiblion, Heft 1, 1985. Umschlag 27-56 + Ills. 71 Illustrationen xB 3440 12.00 xx

STRITTMATTER, Eva. Morgens, Abends. Gedichte. Munchen, Reihe Bibliothek SG, 2001. Einband. 84 p. Fur die Texte im Handsatz und Monotypsatz wurden aus der Monotype-Bulmer gesetzt. xK 1761 20.00 x

STRUIK, A.S.A. en Tanja de Boer. Machinaal en mooi. Industriele boekbanden uit de collectie Struik. Den Haag/Amstelveen, Museum van het Boek, 1999. Oospr. omslag. 40 p. Ills. rijk geillustreerd xK 5885 9.00 x

STUART, A.F. & Quentin Crip. Lettering for brush and pen. London, Frederick Warne, 1976. 4e druk. Paperback. 47 p. Ills. - xMK 0179 8.00 x

SWILLENS, P.T.A. Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Met illustraties naar originelen uit vier eeuwen. Utrecht, Het Spectrum z.j. 2e druk. Gebonden. 120 p. Ills. - xH 7983 10.00 x

SZIRMAI, J.A. Boekbanden uit het Centro del Libro Ascona. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek, 1975. Catalogus: 7 februari t/m 5 april 1975. xH 9075 8.00 x

SZIRMAI, J.A. Boekbandkunst. Catalogus van boekbanden. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, 1984. Gebonden. 116 p. Ills. Voorwoord E. Braches. xH 0180 45.00 x

TABOR, Stephen. (ed.). International Association of Bibliophiles. XIVth Congress Transactions. Los Angeles, 1987. Or. wrappers. 90 p. + 50 Plates. Los Angeles & San Francisco 30 September - 11 October 1985. xL 7902 10.00 x

TABRANI, M. Ons wapen. De Nationaal Indonesische Pers en Hare Organisatie. Den Haag, In Eigen Beheer, 1929. Oorspr. omslag. 58 p. - xT 0808 10.00 x

TAJAN. Beaux livres dans de riches reliures. Catalogue of the auction Paris 27 Mars 1995. Or. wrappers Ills. (en Francais). 26 items. xL 2705 9.00 x

TAJAN. Bibliotheque d'un amateur. Manuscripts, Incunables, Beaux livres anciens et modernes. Catalogue of the auction Paris 25 Novembre 1991. Or. wrappers Ills. (en Francais). 225 items. xK 7679 15.00 x

TAJAN. Bibliotheque du Docteur Robert Fleury. Premiere partie. Catalogue of the auction Paris 17/18 avril 1997. Bound Ills. 160 p. (en Francais). 810 items: Livres anciens, Editions originales romantiques, Heredia et sa famille, etc. xK 7675 20.00 x

TAJAN. Bibliotheque Jacques Guerin. cinquieme partie. Livres exceptionnels, Manuscrits precieux. Catalogue of the auction Paris 29 Novembre. Or. wrappers Ills. (en Francais). 101 items. xK 7677 20.00 x

TANNENBAUM, Samuel A. The handwriting of the renaissance. Being the development and characteristics of the script of Shakspere's time. With an introduction by Ashley H. Thorndike. George Routledge & Sons/Columbia University Press London/New York 1931. Bound Ills. XII + 210 p. cover very bad, first pages damaged by paperclip. still a valuable book xH 8209 20.00 x

TAPPERWIJN, J. Omslag: J. Tapperwijn. Boekomslagen van Ary Langbroek en J. Tapperwijn, gekozen door Ary Langbroek. Met een interview door Hub. Hubben. Em. Querido/Athenaeum-Polak & Van Gennep/Nijgh & Van Ditmar Amsterdam 2001. Oorspr. omslag XIX p. + 72 Illustraties. Salamander Klassiek. 11.5 x 17,5 cm. T.g.v. de jaarwisseling en het afscheid van Ary Langbroek bij Querido. xL 6275 9.00 x

TARR, John Charles. How to plan print. London, Crosby Lockwood, 1938. Bound. 175 p. Ills. [library stamp]. xR 5656 20.00 x

TAYLOR, John Russell. The Art Nouveau Book in Britain. Paul Harris, Edinburgh, 1980. Bound dust jacket Ills. 176 p. A comprehensive study of the art nouveau book in Britain. xR 4984 25.00 x

TEIRLINCK, Herman. De fluitketel. Satyre in twee delen. Amsterdam, C.G.C. Corvey, Maart 1962. Cahiersteek. 42 p. Het model voor den uitgever [131]. - xL 3293 9.00 x

TELLER, Neville. Bluff your way in Marketing. London, Wolfe Publishing, 1970. Pocket. 64 p. - xB 8932 5.00 x

TEMPLE, Nigel. Seen and not heard. A Garland of fancies for Victorian children. London, Hutchinson, 1970. Bound dust jacket. 272 p. Ills. - xM 7932 11.50 x

TERMORSHUIZEN, Gerard. Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Amsterdam/Leiden, Nijgh & Van Ditmar/Kitlv, 2001. Gebonden. 862 p. Ills. Met medewerking van Anneke Scholte. xB 9189 25.00 x

THE INLAND PRINTER Technical School. The I.T.U. Course of Instruction in Printing. The Inland Printer Technical School, Chicago, 1909. Or. Wrappers. 24 p. - xK 0877 10.00 x

THE MONOTYPE RECORDER. The Monotype Recorder Volume 42, Number 3, Winter 1962-3. Augmenting the Roman Alphabet. Some othographic experiments of the past four centuries by David Abercrombie. The Monotype Corporation. London 1962. Or. Wrappers. 24 p. Ills. Progress in P.A.A. with examples from experimental editions in Piman's Augmented Alphabet. This number coincides with the one hundred and fiftieth anniversary of the birth of Sir Isaac Pitman. xMK 0182 15.00 x

THE MONOTYPE RECORDER. The Monotype Recorder Volume 42, Number 4, Summer 1963. Languages of the World that can be set on 'Monotype' machines. Compiled by R.A. Downie. The Monotype Corporation. London 1963. Or. Wrappers. 56 p. Ills. Scripts and languages of the world xK 5058 20.00 x

THE MONOTYPE RECORDER. The Monotype Recorder Volume 42, Number, Spring 1961. The Monotype Corporation. London 1961. Or. wrappers. Spiral bound. 30 p. Ills. Special number dedicated to the users of Monotype Filmsetters. With several specimens. xB 8086 20.00 x

THE MONOTYPE RECORDER. The Monotype Recorder Volume 43, Number 2, Summer 1965. Filmsetting in focus. The Monotype Corporation. London 1965. Or. Wrappers. 80 p. Ills. - xK 5056 20.00 x

THE MONOTYPE RECORDER. The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967. The Monotype Corporation. London 1968. Or. Wrappers. 32 p. Ills. [Appleton no.363]. Illustrations of Morison's designs including a number in color. xK 5055 20.00 x

THE MONOTYPE RECORDER. The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967. The Monotype Corporation Limited, 1968. Or. Wrappers. 32 p. Ills. [Ex Bibliotheek exemplaar/Library stamp]. xMK 0183 15.00 x

THE NATIONAL BOOK LEAGUE Seventh International exhibition of Book Design. London, National Book League, 1959. Or. Wrappers. 95 p. - xH 7962 13.50 x

THIENEN, Fr. van. Ballerina's in Beeld. Amsterdam, C.G.C. Corvey, februari 1953. Cahiersteek. 27 p. Ills. Het model voor den uitgever [82]. - xM 1764 6.00 x

THIJS, A. Repertorium van de pers in de provincie Antwerpen. (behoudens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs). 1833-1914. Leuven/Paris, EdNauwelaerts, 1970. Paperback. 363 p. Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. Cahiers 58 Bijdragen. xT 3592 25.00 x

THOMAS, Alan G. Alte Buchkunst. Stuttgart, Parkland Verlag, z.j. Gebonden S.O. 120 p. Ills. Erlesene Liebhabereien. Witte band. xH 7984 30.00 x

THOMAS, Alan G. Alte Buchkunst. Stuttgart, Parkland Verlag, 1968. Gebonden. 120 p. Ills. Erlesene Liebhabereien. Blauwe band. xH 7985 27.50 x

THOMAS, David. A book of printed alphabets. selected and arranged by ... Sidgwick & Jackson London 1937. 1st printing Bound oblong 63 p. - xMK 0144 20.00 xx

THOMAS-SCHELER. Impressions d'Italie. Livres publies en Italie de 1468 a 1893. Thomas-Scheler Paris 2003. Or. wrappers Ills. 176 p. 244 items, beautiful catalogue xK 7464 18.00 x

THOMAS-SCHELER. Un choix de soixante textes manuscrits ou imprimes entre 1400 et 1800. Librairie Thomas-Scheler Paris 1998. Or. wrappers Ills. 96 p. 60 items, beautiful catalogue with price list xL 2704 10.00 x

THOMSON, Georg L. The new Better Handwriting. Canongate/ Pentalic Edinburgh/New York 1977. Oblong 45 p. - xL 3766 9.00 x

THORGERSON, Storm (Hipgnosis) & Roger Dean. Album Cover Album. Introduced by Dominy Hamilton. Limpsfield, Dragon World Book, 1977. Large Paperback. 160 p. Ills. - xB 1302 30.00 x

THORGERSON, Storm, Roger Dean & David Howells. Album Cover Album. The Second Volume. Vertaling L. Zuidgeest-Perquin. Bussum, De Haan, 1972. Large Paperback. 159 p. Ills. Jazz en Pop. xB 1303 30.00 x

THURBER, James. Alleen. Vertaling A. Nonymus. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juli 1961. Cahiersteek. 16 p. Het model voor den uitgever [127]. Ills: Ben Ikelaar. xM 7483 7.00 x

THYREGOD, Oskar. Die Kulturfunktion der Bbiliothek Den Haag/Kopenhagen, Martinus Nijhoff/C.A. Reitzel, 1936. Or. Wrappers. 219 p. - xW 8998 25.00 x

THYSIUS, Johannes. D' avoir une chambre garnie de plus belles editions. Uit de correspondentie van Johannes Thysius. Bibliotheek Thysiana Leiden 2001. Cahiersteek z.p. 500 exx. Met een brief in facsimile. xK 4825 8.00 x

TIDCOMBE, Marianne. Women bookbinders 1880-1920. Oak Knoll Press/ The British Library New Castle/London 1996. Gebonden Ills. 240 p. [eigen import] xH 8173 58.00 x

TIEMANN, Hermann. 60 Jahre Maximilian-Gesellschaft 1911 - 1971. Eine Auswahl aus den von der Gesellschaft in den Jahren 1911 bis 1971 veroffentlichten Buchern. Hamburg, 1971. Brochure. N.p. Ills. - xM 3351 7.00 x

TIERIE-HOGERZEIL, E. Hoe men het ABC begeerde en leerde. Utrecht/Brussel, Het spectrum, 1946. Ingenaaid met stofomslag. N.p. Met afbeeldingen meest in de oorspronkelijke kleuren naar de oude originelen. Schijnwerpers 50. xL 2808 10.00 x

TIERIE-HOGERZIEL, E. Hoe men het ABC begeerde en leerde. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1946. Gebonden S.O. Ills. Met afbeeldingen meest in de oorspronkelijke kleuren naar de oude originelen. xW 3936 10.00 x

TJEENK-WILLINK, W.E.J. Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838. 1 mei. 1963. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, z.j. [ 1963]. Gebonden S.O. 176 p. Ills. - xW 8991 14.00 x

TOOLEY, R.V. Maps and map-makers. Dorset Press, New York, 1990. Bound dust jacket Ills. XV + 140 p. - xB 8180 22.00 x

[TREEBUS] Typografie moet! Een bundel bij het afscheid van Karel Treebus. Sdu, 's-Gravenhage, 1993. Gebonden S.O. 129 p. 26 bijdragen van collega's en vrienden zoals Bram de Does, Hub Hubben, Herman Zapf, etc. xR 3513 16.00 x

TREEBUS, K.F. Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst. Staatsdrukker-Uitgeverij SDU 's-Gravenhage 1982. 1e druk, Integraalband Ills. 270 p. Met aanbiedingskaartje xB 7984 25.00 x

TREEBUS, K.F. Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk. SDU, 's-Gravenhage, 1991. 1e druk, Gebonden, S.O. Ills., 372 p. - xT 6277 15.00 x

TREVES, Luisa. De keuze van Beatrice. Toneelstuk in een bedrijf. Amsterdam, C.G.C. Corvey, augustus 1952. Cahiersteek. 39 p. Het model voor den uitgever [79]. - xM 1761 7.00 x

TREZISE, F.J. Design and Color in Printing. The Inland Printer Company Chicago 1909. Or. Wrappers Ills. 83 p. - xH 8804 45.00 x

TSCHICHOLD, Jan. Ausgewahlte Aufsatze uber Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie. Birkhauser, Basel, 1987. 2. Auflage Bound dust jacket Ills. 215 p. - xB 7997 45.00 x

TSCHICHOLD, Jan. De proporties van het boek. De Buitenkant, Amsterdam, 1991. Gebonden, S.O., Ills. 95 p. oplaag 1000 exx. xT 1807 12.00 x

TSCHICHOLD, Jan. Formenwandlungen der ET-Zeichen. VEB Verlag der Kunst, Dresden, 1981. Cahiersteek in cassette Ills. 26 p. Oorspr. uitgave Frankfurt 1953. xB 8002 30.00 x

TSCHICHOLD, Jan. Leben und Bedeutung des Schriftschneiders Jakob Sabon. Frankfurt am Main, D. Stempel, z.j. Or. Wrappers. 12 p. - xW 0845 20.00 x

TSCHICHOLD, Jan. Meisterbuch der Schrift. Ein Lehrbuch mit vorbildlichen Schriften aus Vergangenheit und Gegenwart fur Schriftenmaler, Graphiker, Bildhauer-Graveure, Lithographen, Verlagshersteller, Buchdrucker, Architekten und Kunstschulen. Otto Maier, Ravensburg, 1965. zweite, neubearbeitete Auflage. Bound dust jacket Ills. 239 p. - xB 7998 75.00 x

TSCHICHOLD, Jan. Vormveranderingen van het &-teken. In een hedendaagse context. De Buitenkant, Amsterdam, 1993. Gebonden, Ills., 72 p. Vertaling Huib van Krimpen. Bijdragen van: Petr van Blokland, Peter Borgman, Bram de Does, Dick Dooijes, Paul Groenendaal, Martin Majoor, Karina Meister, Gerrit Noordzij, Helmut Salden, Gerard Unger. xR 9564 14.00 x

TSCHUDIN, Peter. Petit historique illustre du papier. Tirage special extrait du livre 'Le papier - art et industie' et dedie par la Papeterie de Biberist au Moulin a papier de Bale. Bale, 1980. Or. wrappers. 23 p. Ills. - xK 9950 15.00 x

TSJECHOV, Anton / Kurt Lob. De dame met het hondje. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob. Zetcentrale Meppel 1991. Gebonden Ills. 42 p. Niet in de handel. Typografie en illustraties Kurt Lob. Gesigneerd door de illustrator. xB 6156 50.00 x

TSJECHOV, Anton / Kurt Lob. De kus. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob. Zetcentrale Meppel 1988. Gebonden Ills. 47 p. Niet in de handel. Typografie en illustraties Kurt Lob. Met aanbiedingskaartje. xB 6158 35.00 xx

TSJECHOV / Kurt Lob. De vlinder. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob. Zetcentrale Meppel 1993. Gebonden Ills. 46 p. Niet in de handel. Typografie en illustraties Kurt Lob. xK 2392 45.00 xx

TSJECHOV / Kurt Lob. Drie verhalen. Vertaling Charles B. Timmer. Tekeningen Kurt Lob. Zetcentrale Meppel 1994. Gebonden Ills. 46 p. Niet in de handel. Typografie en illustraties Kurt Lob. Gesigneerd door de illustrator. xK 2391 50.00 xx

TUER, Andrew W. History of the Horn-Book. S. Emmering Amsterdam 1971. Two volumes Bound cloth Ills. XIV + 278 p. Unchanged reprint of the original edition London, 1896. xMK 0030 130.00 x

TULEJA, Tad. The Catalog of lost books. An annotated and seriously addled collection of great books that should have been written but never were. Fawcett Columbine New York 1989. first edition Paperback 203 p. - xH 3702 8.00 x

TURNER BERRY, W. and H. Edmund Poole. Annals of printing. A chronological encyclopeaedia from the earliest times to 1950. London, Blandford Press, 1966. Bound dustjacket. XIX + 315 p. Ills. - xW 8257 40.00 x

TURNER, D.H. Early Gothic illuminated manuscripts in England. London, The British Library, 1979. Reprint. Paperback. 32 p. + Ills. - xM 6701 7.00 x

TURNER, E.S. The Shocking History of Advertising. Ballantine Bools, New York, 1953. Pocket Ills. 288 p. ingenious schemes revealed! xB 8933 8.00 xx

TURNER, F.McD.C. The Pepys Library. Sun Printers Cambridge N.d. Or. wrappers Ills. 18 p. Nice description of the Pepys library in Magdalene College. xL 3799 7.50 xx

TYPONY Inc. Big book of graphic designs and devices. Dover New York 1980. Or wrappers Ills. 175 p - xK 9690 9.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 25, nr. 1-3-4, 1998. International Typeface Corporation, 1996. Quarto. Three numbers. - xR 1982 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 24, nr. 4, 1998. International Typeface Corporation, 1998. Quarto. single issue. - xR 1984 10.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 7, nr. 3-4, 1980. International Typeface Corporation, 1980. Folio. Two numbers. - xR 1952 10.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 8, nr. 1-4, 1981. International Typeface Corporation, 1981. Folio. Four numbers. - xR 1955 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 9, nr. 1-4, 1982. International Typeface Corporation, 1982. Folio. Four numbers. - xR 1956 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 10, nr. 1-4, 1983. International Typeface Corporation, 1983. Folio. Four numbers. - xR 1957 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 11, nr. 1-3, 1984. International Typeface Corporation, 1984. Folio. Three numbers. - xR 1958 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 12, nr. 1-4, 1985. International Typeface Corporation, 1985. Folio. Four numbers. - xR 1959 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 13, nr. 1-4, 1986. International Typeface Corporation, 1986. Folio. Four numbers. - xR 1960 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 14, nr. 1-4, 1987. International Typeface Corporation, 1987. Folio. Four numbers. - xR 1961 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 15, nr. 1-4, 1988. International Typeface Corporation, 1988. Folio. Four numbers. - xR 1962 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 16, nr. 1-3, 1989. International Typeface Corporation, 1989. Folio. Three numbers. - xR 1963 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 17, nr. 1-4, 1990. International Typeface Corporation, 1990. Folio. Four numbers. - xR 1964 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 18, nr. 1-3, 1991. International Typeface Corporation, 1991. Folio. Three numbers. - xR 1965 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 19, nr. 1-3-4, 1992. International Typeface Corporation, 1992. Folio. Three numbers. - xR 1966 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 20, nr. 1-3, 1993. International Typeface Corporation, 1993. Folio. Three numbers. - xR 1967 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 21, nr. 1-3-4, 1994. International Typeface Corporation, 1994. Folio. Three numbers. - xR 1968 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 22, nr. 1-4, 1995. International Typeface Corporation, 1995. Folio. Four numbers. - xR 1969 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 23, nr. 1-3-4, 1996. International Typeface Corporation, 1996. Folio. Three numbers. - xR 1970 15.00 x

U&lc. Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 24, nr. 1-4, 1997. International Typeface Corporation, 1997. Folio. Four numbers. - xR 1971 15.00 x

UBINK,B. Groninger Academiedrukkers. J.B. Wolters Groningen/Batavia 1949. Oorspr. omslag oblong Ills.(drukkersmerken) 20 p. Uitgegeven t.g.v. de heropening van het Universiteitsmuseum te Groningen op 25 juni 1949. [bibliotheekstempeltje/plakkertje] xL 5283 10.00 xx

UMMAN, Jost. Kartenspielbuch. Charta Lvsoria. Den Haag, J. Couvreur, z.j. Or. omslag. 64 p. Ills. Facsimile uitgave van 1588. xH 9776 15.00 xx

UNGER, G.A. Typografie als voertuig van de wetenschap. Universiteit Leiden / Uitgeverij De Buitenkant Amsterdam 2007. Oorspr. omslag Ills. 36 p. Tweetalig Nederlands-Engels. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar op het gebied van de Typografische Vormgeving vanwege de Dr. P.A. Tiele-stichting, aan de Universiteit Leiden op 16 maart 2007. xB 4290 9.50 x

UNGER, Gerard. Letters. De Buitenkant Amsterdam 1994. Oorspr. omslag Ills. 63 p. Tweetalig Nederlands/Engels. xT 3949 12.00 x

Unger, Gerard. Tekst over tekst. Een documentaire over typografie. Lecturis Eindhoven 1975. Oorspr. omslag Ills. [32 p]. Lecturis 3. xR 1616 12.00 x

UNGER, Marjan. Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan. Zutphen, Buhrman-Ubbens, 1987. Gebonden S.O. Ills. - xH 4800 9.00 x

UNIGRA. De drukkunst. Medium van woord en beeld. Brussel, Unigra, 1962. Ingenaaid. [264] p. Ills. Met samenvattingen in het Duits. Unigra/Contact, 1962, Kerstnummer. Bulletin van de Unie der Grafische en Boeknijverheden, Egmondpaleis Kleine Zavel 8, Brussel. xB 3151 30.00 x

UNWIN, Stanley. De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg. Amsterdam, Het Hollandsche Uitgevershuis, 1947. Gebonden. 302 p. - xH 7057 13.50 x

UNWIN, Stanley. De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg. Maastricht, Leiter-Nypels, z.j. Gebonden. 302 p. - xP 0228 13.50 x

UNWIN, Stanley. De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg. Maastricht, Leiter-Nypels, z.j. Gebonden, S.O. 302 p. - xR 7978 14.00 x

UPDIKE, Daniel Berkeley. Printing types. Their history, forms and use. A study in survivals. With illustrations Volumes I and II. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts / Oxford University Press, London, 1962. Third edition. Bound. two volumes, XLVI + 292 + 326 p. - xB 8088 100.00 x

UPDIKE, Daniel Berkely. In the Day's Work. Cambridge Harvard University Press, 1924. Bound. 70 p. - xW 2012 50.00 x

VANDERHEIJDEN, Jan F. De Crisis en de Openbare Bibliotheek in de Vereenigde Staten. Brussel, Standaard Bibliotheek, 1933. Oorspr. omslag. 38 p. Katholiek Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding jrg. XXXII nr. 1. Verhandeling 308. xT 4758 7.00 x

VANK. Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking. Amsterdam, J.F. Duwaer, 1940. Gebonden. 88 p. Ills. [Het geheele werk werd gezet uit de Meidoorn van S.H. de Roos. Redactie: H. Koechlin en typografische verzorging A.H.G. Blankenstein]. Gebonden met De Perpetua van Eric Gill. xH 9569 54.00 x

VANLANDSCHOOT, Romain. Joris Lannoo. Drukker en Uitgever voor Vlaanderen 1891-1971. Lannoo, Tielt/Weesp, 1984. Oorspr. omslag, Ills., 238 p. - xT 1675 15.00 x

VECHT, N.J. van de. Onze letterteekens en hun samenstelling. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1937. Gebonden S.O. Ills. 94 p. Beschouwing over het tekenen van lettercomposities. xMK 0034 35.00 x

VEEN, Bart van. Lezen is leven. De geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij Becht. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1967. Gebonden. 93 p. Voor het schutblad werd gebruik gemaakt van een tekening van L.W.R. Wenckebach. xH 2774 16.00 x

VELDEN, D. van. De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, 1972. Oorspr. omslag. 34 p. Ills. Ontwerp: K.F. Treebus. xB 2751 10.00 x

VELDEN, Dora van (ed.). Journaal van W.H.J. van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek 1972. Gebonden Ills. 88 p. typografie en band Karel Treebus xL 2761 10.00 x

VENEMANS, B.A. De Marnix-pers. Een korte geschiedenis en een bibliografie. HES, Utrecht, 1978. Oorspr. omslag, 23 p. oplage 150 exx. T.g.v. jaarwisseling 1978/1979. xT 1552 12.00 x

VERAART, Aug. W. Meer zonneschijn in het nevelig noorden, meer regen in de tropen. Seffardt's Boek- & Muziekhandel, Amsterdam, 1931. 1e druk, Oorspr. bedrukt omslag, 32 p. Ontwerp naar teekeningen van Dick Greiner xT 2278 20.00 x

VERBIEST, J.V.L.M. De Tijd op drift. Een uiteenzetting naar aanleiding van het aftreden van Mr. A.F.M. Hendrix, Mgr. Dr. G.C. van Noort, Mr. C.M.J.F. Goseling, Mr. Aug. E.M. Povel, Mr. C.P.M. Romme, commissarissen der N.V. Drukkerij de Tijd. Amsterdam, Fidelitas, [1936]. Geniet. 20p. Spaarnestadiana nr 1. xT 2504 8.00 x

VERBIEST, J.V.L.M. Het schandaal aan De Tijd. Amsterdam, Fidelitas, [1936]. Geniet. 16 p. Spaarnestadiana nr 6. xT 2503 8.00 x

VERBIEST, J.V.L.M. Jan Willem Lucas aan de Geestelijkheid van Nederland. Amsterdam, Fidelitas, [1936]. Geniet. 19 p. Met illustraties. Spaarnestadiana nr 2. xT 2505 8.00 x

VERBIEST, J.V.L.M. Nazi-regeering en Spaarnestad. Amsterdam, Fidelitas, [1936]. Geniet. 16 p. Spaarestadiana nr 5. xT 2508 8.00 x

VERBIEST, J.V.L.M. Spaarnestadiana nr. 1 t/m 7. De tijd op drift. Jan Willem Lucas aan de geestelijkheid van Nederland. Tantiemisten In frauden legis. De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien. Nazi-regeering en Spaarnestad. Het schandaal aan De Tijd. Tusschen Haarlem en Berlijn. Amsterdam, Fidelitas, [1936]. Oorspr. omslagen. 7 pamfletten. - xT 6415 40.00 x

VERBIEST, J.V.L.M. Tantiemisten. In fraudem legis. Amsterdam, Fidelitas, [1936]. Geniet. 15 p. Spaarnestadiana nr 3. xT 2506 8.00 x

VERBIEST, J.V.L.M. Tusschen Haarlem en Berlijn... Amsterdam, Fidelitas, [1936]. Geniet. 20 p. Spaarnestadiana nr 7. xT 2502 8.00 x

VERHEUS, Simon L. Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1985. Ingenaaid. 200 p. - xK 2098 25.00 x

VERMEULEN, Willem. Oog op drukwerk. Met tien dierenverhalen Baarn, Bosch & Keuning, 1992. Gebonden S.O. 64 p. Behalve de geest heeft dit boekje ook het oog wat te bieden: illustraties, lettertypes, papiersoorten, vormgeving, uitvoering, kortom: de grafische presentatie. Ontwerp Pieter de Knegt. xH 5031 11.50 x

VERSCHUEREN, J. (ed.). Nederlandsch Bibliographisch Woordenboek. (NBW) Bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der XXe eeuw (1900-1929). Turnhout, N.V. Brepols, 1933. 2e vermeerderde druk. Gebonden. 343 p. Band matig. xH 9275 11.50 x

VERSCHUUR, H.G.J. De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering. Z.p. [1945]. Geniet. 24 p. - xT 4914 7.00 x

VERSPAANDONK, J.A.J.M. e.a. Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld. Boeken uit de bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent. Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht 1982. Oorspr. omslag Ills. 40 p. - xL 1568 8.00 x

VERVLIET, H.D.L. Een variatie op varianten. Lipsius' De Constantia en de New Bibliography. Afscheidscollege gehouden in de de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 18 april 1989. Amsterdam, 1989. Geniet. 22 p. - xH 1354 11.50 x

VERVLIET, H.D.L. Sixteenth-century printing types of the Low Countries. With a foreword by Harry Carter. Menno Herzberger & Co. Amsterdam 1968. Bound dust jacket Ills. XXV + 366 p. with 267 facsimiles-illustrations depicting 147 type-specimens. This pioneer work is an annotated catalogue, illustrated with specimens of the types made during the sixteenth century in area now covered by the Netherlands and Belgium. xMK 0015 225.00 x

VERVLIET, Hendrik D.L. (ed.). Liber Librorum. 5000 jaar Boekkunst. Een overzicht door Fernand Baudin, Andre E. Boutemy, e.a. Gebonden. Ills. 551 p. - xM 0871 170.00 x

VERVLIET, Hendrik D.L. (ed.). Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Martinus Nijhoff Den Haag etc. 1978. Gebonden Ills. XIII + 205 p. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's “L'Art typographique” uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Martinus Nijhoff op 1 januari 1978. xK 0391 30.00 x

VERVOORN, A.J. Exlibris van Nederlandse Letterkundigen. Zutphen, Buhrmann-Ubbens Papier, 1993. Ingenaaid. 63 p. Ills. - xH 2455 9.00 x

VERWIJS, M.C. (ed.). Uit de notulen van de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging 1854-1954. 's-Gravenhage 1954. Gebonden 178 p. + bijl. - xL 2587 25.00 x

VEYRIN-FORRER, Jeanne & Andre Jammes. Les Premiers caracteres de l' Imprimerie Royale. Etude sur specimen inconnu de 1643. Paris, 1958. Broche. 24 p. Ills. Documents Typographiques Francais II. xB 5702 30.00 x

VICTOR, Walther (einl.). Lesebucher fur unsere Zeit. Thuringer Volksverlag Weimar 1954. Einband Ills. 62 p. Dreissig Lesebucher fur unsere Zeit. Ein Ruckblick. xW 8983 9.00 x

VICTOR-MICHEL, V.P. Essai sur le livre de qualite. Preface d'Edmond Pognon. Compagnie Francaise des Arts Graphiques Paris 1948. Or. wrappers 179 p. - xW 5615 12.00 x

VIETOR / REDINGER & Johann Rist. Format-Buchlein, Frankfurt am Main 1679 & Deposito Cornuti Typographici, Frankfurt am Main 1677. Nachdruck. Lehrdruckerei der Technischen Hochschule Darmstadt, 1983. Einband 86 + n.p. Herausgegeben von Martin Boghardt, Frans A. Janssen uns Walter Wilkes. xR 3535 40.00 x

VINCI, Leonardo da. Gedachten. Vertaling en inleiding Catharina Ypes. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juli 1966. Cahiersteek. 20 p. Het model voor den uitgever [148]. - xM 9460 8.00 x

VINK, N. Het nut van een grafisch advies- en calculatiebureau in de praktijk. School voor de Grafische Vakken - Voordachten voor Leerlingen [Utrecht 1949]. Oorspr. omslag Geniet 16 p. SGV-VVL 20 xL 8264 6.00 x

VINKENOOG, Simon. Enkele reis Nederland. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juni 1957. Cahiersteek. 16 p. Het model voor den uitgever [107]. - xM 7153 9.00 x

VINNE, Theo. L. Historic Printing Types. A lecture read before the Grolier Club of New York, January 25, 1885, with additions and new illustrations. The De Vinne Press, New York, 1886. Bound, uncut, half vellum, 111 p. With handwritten dedication by the author to Max Rooses. Dated: March 14, 1887. xW 8881 200.00 x

VINNE, Theodore L. de. The Printers' Price List. [A Manual for the use of clerks and book-keepers in job printing offices]. With a new introduction by Irene Tichenor. Garland New York/ London 1980. Bound 459 p. [facsimile] Garland Series: Nineteenth-Century Book Arts and Printing History xH 9093 40.00 x

Visser, A. de. Waar het om gaat! School voor de Grafische Vakken - Voordachten voor Leerlingen [Utrecht 1950]. Oorspr. omslag Geniet Ills. 11 p. SGV-VVL 23 xL 8266 5.00 x

VISSER, Piet. (ed.). Van offer tot opera. Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw. Universiteitsbiliotheek van Amsterdam, 1989. Geniet. 57 p. Tentoonstelling ter herdenking van de 350 jaar geleden tot stand gekomen vereniging van Vlaamse, Friese en Hoogduitse doopsgezinden te Amsterdam. xB 6128 8.00 x

VISSER, W. De Papieren Spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828 -1953. Amsterdam, Algemeen Handelsblad, 1953. Gebonden. 439 p. Ills. xT 2618 12.00 x

VITRUVIUS. Les dix livres d'architecture de Vitruve. Preface Antoine Picon. Bibliotheque de l'Image 1995. Or. wrappers Ills. Facsimile de l'edition de Jean Baptiste Coignard, Paris 1568. xL 3427 40.00 xx

VLAANDEREN, Andre. Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing. Kosmos, Amsterdam, [1933]. Mapje met twee boekjes: tekst en platen. 87 p. Met teekeningen van den schtrijver omvattende 37 platen met complete alphabetten en praktische toepassingen benevens afbeeldingen tusschen den tekst. xT 4242 50.00 x

VLIEGEN, W.H. Mijn herinneringen als Typograaf. De Arbeiderspers Amsterdam 1936. Ingenaaid 83 p. Met portret van de auteur xT 1494 10.00 x

VLIST, E.T. van der. Illuminated manuscripts in Dutch collections. An inventory compiled by the Alexander Willem Byvanck Foundation. Preliminary precursor, part I. The Hague, Koninklijke Bibliotheek, 1991. Second, revised edition. Ringband. 83 p. Alexander Willem Byvanck Genootschap. xB 3486 15.00 x

VOET, L. Het museum Plantin-Moretus. Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, 1965. Or. omslag. 46 p. + afbeeldingen. - xH 9857 5.00 x

VOET, L. Het museum Plantin-Moretus. Antwerpen, 1965. 6e druk. Ingenaaid. 46 p. + afbeeldingen. - xW 0015 4.50 x

VOGEL, W. / J.M. van Damme / F.W. van Damme / H.J.A. de Goey. Lithografie - Fotolithografie. Copieren. Steen- en offsetdruk. Diepdruk. Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Gebonden. S.O. 151 p. Ills. Mijdrecht, Stichting Graphilec. Algrafische Serie Deel 5. xB 4249 17.50 x

VOGELSANG, Anton W. Geven + nemen = mededelen. Handreiking bij het boekverkopen. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1971. 2e druk. Oorspr. omslag. 192 p. - xH 5248 7.00 x

VOLCKMAR-FRENTZEL, Theodor. In den Sturmen der Zeit. Zur Geschichte des Hauses Volckmar 1829-1954. Stuttgart, K.F. Koehler Verlag, 1954. Einband. 52 p. Ills. - xR 6543 10.00 x

VOLKMANN, Ludwig. Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen. Karl W. Hiersemann Leipzig 1923. Gebonden Ills. 132 p. Veroffentlichungen des Deutschen Vereins fur Buchwesen und Schrifttum. Zum 100jahrigen gedenken der Entzifferung der Hieroglyphen. [upper right corner slightly bumped] xW 5129 75.00 x

VOORDECKERS, E. Bijdrage tot de geschiedenis van De Gentse Pers. Repertorium (1667-1914). Leuven/Paris, Nauwelaerts, 1964. Paperback. 675 p. Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis. Cahiers 35 Bijdragen. xT 3594 30.00 x

VOORN, H. Iers Mos en Ossegal. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1977. Oorspr. omslag, Geniet. 12 p. Ills. Een tentoonstelling van Papier-Marmerkunst te 's-Gravenhage van 1 juni tot 20 juli 1977. xH 1363 9.00 x

VOORN, Henk. Papierhandel in de Graafschap en elders. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis. Zutphen, Buhrmann-Ubbens Papier, 1984. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xM 6454 9.00 x

VOORN, Henk. Wonen in papiermakersland. Papiermolens in Velp, Laag-Soeren en Rozendaal. Buhrmann-Ubbens Papier Zutphen 1991. Oorspr. omslag Ills. 48 p. met aanbiedingsbrief xH 4803 11.50 x

VOORST, Sandra van. Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970. Sdu Den Haag 1997. Ingenaaid Ills. 264 p. Nederlandse cultuur in Europese context: ijkpunt 1950 xK 9162 12.50 x

VOS, Rene. Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting. Sijthoff Amsterdam 1988. Paperback Ills. 592 p. Proefschrift Leiden xL 8987 15.00 x

VOX, BAUDIN, OVINK e.a. Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland. G.J. Thieme Nijmegen 1965. Gebonden Ills. VII + 423 p. Uitgegeven t.g.v. het honderdvijftigjarig bestaan van Thieme. Vignet op band en titelpagina van Helmut Salden, redactie en vormgeving Jan Vermeulen. xB 4726 50.00 xx

VRANKRIJKER, A.C.J. de. Het wervende woord. Geschiedenis der socialische wee- en dagbladpers in Nederland. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1950. Gebonden. 282 p. Met illustraties en facsimile's. - xR 6444 12.50 x

VREE, Frank van. De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant. Amsterdam, Meulenhoff, 1996. 1e druk. Paperback. 238 p. Ills. - xL 9702 10.00 x

VREE, Frank van. De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant. Amsterdam, Meulenhoff, 1996. 1e druk. Gebonden S.O. 238 p. Ills. - xR 0491 11.00 x

VREESE, Willem de. Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Gent, A. Siffer, 1903. Oorspr. omslag. 50 p. - xR 3391 12.50 x

VREESE, Willem de. Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studien. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1962. Gebonden Ills. 204 p. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren. zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies Nr. 11. xL 2591 15.00 x

VRIES, A. de. Lijst der stukken betrekkelijk de geschiedenis van de Uitvinding der Boekdrukkunst berustende op het Raadhuis te Haarlem. Joh. Enschede & Zonen Haarlem 1862. Omslag in fotokopie, 50 p. - xW 5610 25.00 xx

VRIES, Abraham de. Bewijsgronden der Duitschers voor hunne aanspraak op de uitvinding der boekdrukkunst (etc.). A.D. Schinkel 's-Gravenhage 1844. or. wrappers XVI + 212 p. Bigmore & Wyman III, p.57 xH 8213 75.00 x

VRIES, Thom J. de. Habent Sua Fata Libelli, dat beduidt Boeken hebben hun eigen lotgevallen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1959. Geniet. 36 p. Ills. Een devoot en profijtelijk tractaat op de woorden van Terentianus Maurus, zeer vlijtig tesaamgeschreven t.g.v. de jaarwisseling 1959-1960. xM 6475 9.00 x

VRIES, Thom J. de. Nec Lusisse Pudet Sed Non Incidere Ludum. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1954. Geniet. 36 p. Ills. Het spelelement in de stedelijke samenleving van Horatius via de middeleeuwen naar de televisie. Nieuwjaarsgeschenk. xM 6476 8.00 x

VRIES, Thom J. de. Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae est, Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1962. Geniet. 36 p. Ills. Een epigram van het orakel van Delft. Toepasselijk op de Duivel van Delft. En op andere voorvallen aangeboden Anno 1962 als kerstgeschenk aan allen die meer geloven in het boek, dan in radio of televisie. xC 1181 9.00 x

VRIES, Thom J. de. Panta Rhei. De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestagen stroom. Een beschouwing. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1953. Geniet. 32 p. Ills. - xM 6477 9.00 x

VRIES, Thom J. de. Speculum Superstitionis dat is Spiegel van het bijgeloof. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Geniet. 35 p. Waarin men weerkaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad anno 1956 t.g.v. de jaarwisseling xM 6480 9.00 x

VRIES, Thom J. de. Vive Svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1951. Geniet. 44 p. Ills - xM 6479 8.00 x

VRIES, Thom J. de. Zwollae Monstratio, zijnde een historische gids van Zwolle aan de laatste vereerders van Clio die een meer dan oppervlakkige kennismaking met deze oude stad op prijs stellen t.g.v. het jaar 1953. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1952. Geniet. 33 p. - xR 8489 9.00 x

VROMAN, Leo. Toen ik nog leefde. Em. Querido Amsterdam 1991. Twee delen in oorspr. omslag. Gedichten en tekeningen gedrukt in zwart en rood, gedeeltelijk op transparant papier. Wedstrijd t.g.v. 75 jaar Querido. Vormgeving Anita van de Ven. xB 2350 40.00 x

WAALS, Jan van der. De prentschat van Michiel van Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland. 's-Gravenhage/Amsterdam, SDU/Rijksmuseum, 1988. Ingenaaid. Ills. 212 p. Quarto. [Catalogus] xW 5983 13.50 x

WAGEMANS, Hans. Op jacht naar nieuws. Bilthoven, H. Nelissen, 1959. Gebonden. 229 p. Ills. Met negen foto's. Band: Ad Naeye. Tekeningen in de tekst: Louis Schutte. Voorwoord van Michel van de Plas. xK 5830 13.50 x

WAGNER, Christian Ulrich. Abdruck aller in der Wagnerischen Buchdruckerey in Ulm dermahlen sich befindenen Schrifften. Im Jahr Christi 1765. Universitatsverlag Konstanz Reprint 1982. Mit einem Nachwort von Elmar Schmitt. Bound in cassette. Facsimile: Schriftprobenbuchlein des Christian Ulrich Wagner (1722-1804) Ulm 1765-1766. xH 9592 30.00 x

WAL, F. van der. De oudste vakbond van ons land 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond. Bondsvergadering ANTB/G.J. Thieme, Nijmegen 1915. Gedecoreerde linnen band, Ills. 255 p. Bandontwerp: A. van Starrenburg xR 5840 18.00 x

WAL, F. van der. De oudste vakbond van ons land 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond. Bondsvergadering ANTB/G.J. Thieme, Nijmegen 1915. Fraaie versierde rood marrokijn lederen band, Ills. 255 p. Aangeboden aan W.C. van Haalen door G.J. Thieme. achterzijde kras. xT 4239 30.00 x

WAL, F. van der. De oudste vakbond van ons land 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond. [gebonden met:] Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Ned. Typografenbond in de jaren 1916-1926. Bondsvergadering ANTB/G.J. Thieme, Nijmegen 1915/1916. Gebonden, Ills. 255 + 158 p. - xT 7776 40.00 x

WAL, Theo J. van der. Practische Handschriftkunde. De techniek der ontleding. Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen/Het Kompas, 1949. Ingenaaid. 146 p. Met 13 afbeeldingen. - xR 6276 8.00 x

WALLIS BUDGE, E.A. Egyptian Language. Easy Lessons in Egyptian Hieroglyphics with sign list. London/New York, Routledge & Kegan Paul/Dover, 1983. First printed as a Paperback. 246 p. Ills. - xMK 0164 15.00 x

WALLIS BUDGE, E.A. The Rosetta Stone. Trustees of The British Museum, London, 1964. Orig. wrappers 8 p. + plate first published 1922, revised 1950. xB 8254 8.00 x

WALLRATH, Rolf. Das schone gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. Bearbeitet von .... Koln, Wienand, 1978. Funfte Auflage. Einband. Ills. 104 p. Herausgeber. xH 0178 34.00 x

WALLRATH, Rolf. Das schone gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. Bearbeitet von .... Koln, Wienand, 1959. Einband. Ills. 104 p. Herausgeber. xM 4901 34.00 x

WALS, W. Schrijfcursus Grootschrift nr. 3. Met een vloeiblad. Groningen, J.B. Wolters, z.j. Oorspr. omslag. [32] p. - xR 8748 7.00 x

WALTHER, Karl Kraus (ed.). Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie. VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1987. Einband mit Umschlag 387 S. - xB 0760 60.00 xx

WARDENAAR, David. Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen. Haarlem, Joh. Enschede en zonen, 1982. Ills. Gebonden S.O. 611 p. - xM 2235 41.00 x

WATERSCHOOT, Jos van. Hooggeleerde Exlibris. Amsterdam University Press, 1997. Gebonden. N.p. Ills. Inleiding: P.J. Buijnsters. Oplaag 1500 exx. Lustrumgeschenk van de Amsterdam University Press. xM 5102 13.50 x

WATRY, Maureen. The Vale Press. Charles Ricketts, a Publisher in Earnest. Oak Knoll Press/ The British Library, New Castle / London, 2004. Bound dust jacket Ills. XXIV + 266 p. Nice production xR 5704 50.00 x

WAUGH, Arthur. Charles Dickens and his illustrators. Retrospectus and prospectus. The Nonesuch Press Bloomsbury 1937. Bound. 130 p. Ills. Nonesuch Dickensiania xW 2830 41.00 x

WEBER, Wilhelm. SAXA LOQUUNTUR Steine reden. Geschichte der Lithographie. Zwei Teile. I. Von den Anfängen bis 1900. II. Von 1900 bis zur gegenwart. Munchen, Heinz Moos Verlag, 1961. Bound dust jacket 156 + 122 p. I. mit 8 mehrfarbigen und 34 einfarbigen Tafeln sowie 70 Abbildungen in Text.156. II. mit 13 mehrfarbigen und 37 einfarbigen Tafeln sowie 36 Abbildungen in Text. xW 5641 56.00 x

WEEL, Adriaan van der. Onbehagen in de schriftcultuur. Leesrevoluties in de negentiende en twintigste eeuw. Leiden University Press, Amsterdam 2007. Oorspr. omslag Ills. 32 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de moderne geschiedenis van het boek aan de Universiteit van Leiden. xB 6309 8.00 x

WEIJ, J.J. van der. De Nederlandsche Katholieke Vakpers. J. Verhaag, Oldenzaal, [1906]. Oorspr. omslag 36 p. Voorwoord F.X.W. Bult. xR 2780 9.00 x

WEISE, O. Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit. Leipzig, B.G. Teubner, 1903. Zweite, verbesserte Auflage. 154 + 32 p. Mit 37 Abbildungen im Text. xMK 0094 17.50 x

WEISE, O. Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit. Leipzig, B.G. Teubner, 1919. Vierte, verbesserte Auflage. 127 + 16 p. Mit 28 Abbildungen im Text. xW 5657 17.50 x

WEISS, Wisso. Historische Wasserzeichen. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1986. Ingenaaid. 136 p. Ills. - xH 8999 15.00 x

WELLS, James M. (ed.). The scholar printers. Two exhibitions at the Newberry Library in Honor of the Association of American University Presses on the Occasion of their Visit to Chicago on May 31, 1964. The University of Chicago Press. Chicago & London 1964. Or. wrappers Ills. 59 p. I. Printers, Publishers, and Scholars: Books Mainly from the John M. Wing Founation on the History of Printing. II. The Learned Presses. xH 5694 10.00 x

WENNEKES, W. / F. van Vree / I. Montijn. Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf. Amsterdam, Albert Sijthoff Stichting/Thomas Rap, 1998. Ingenaaid. 192 p. Ills. - xH 3165 11.50 x

WERINGH, Koos van. Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1969. Gebonden S.O. 251 p. Stofomslag en band Henri de Haas. Ills. xK 0301 12.00 x

WERINGH, Koos van. Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. 3e druk Gebonden S.O. Ills. 251 p. Stofomslag en band Henri de Haas. xB 7179 11.00 x

WERINGH, Koos van. Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1975. 2e druk Oorspr. omslag Ills. 253 p. omslagontwerp Henri de Haas. xR 1505 10.00 x

[WERKMAN]. Typographies and poems. Whitechapel Art Gallery, London, 1975. Stapled A-4 Ills. 16 p. [Catalogue] With a reprint of the nice biographical text “hendrik nicolaas werkman, 1882-1945” by Willem Sandberg. Exhibition of 50 items, mainly from the Stedelijk Museum. xB 8545 18.00 xx

[WERKMAN] BROMBERG, Paul (ed.). Werkman. Museum Books, New York, [1949]. Orig. wrappers, kwarto [32 p.] 3 a's: art, applied art, architecture / Netherlands Informative Art Editions. Niet verder verschenen. Typografie Otto Treuman. Illustraties in kleur en zwart wit. xR 1363 25.00 xx

WERKMAN, H.N. Preludium. Reflex, Utrecht, 1982. Oorspr. omslag, Ills., [16 p.]. Facsimile-uitgave van de oorspronkelijke druk uit 1938, n.a.v. de 100ste geboortedag van H.N. Werkman, in een oplage van 1000 exemplaren. xT 2151 15.00 x

WERNER, Johannes (voorwoord). Das wervolle deutsche Buch. Eine Auswahl guter Bucher deutscher Schriftsteller sowie deutscher Ubersetzungen bekannter auslandischer Autoren. Leipzig, Koehler & Volckmar & Co., 1928. Oorspr. omslag. 196 p. Omslag gebruikssporen. xR 4636 10.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. (voorwoord). Waar is dat boek? Selecta NV, Den Haag [ca. 1950]. Gebonden Ills. n.p. een boekje met uitscheurbare bladwijzers xB 5191 10.00 x

WESTERVELD, Wim. Het straatbeeld van Dublin, Amsterdam & Berlin. Lecturis Eindhoven 2000. Oorspr. omslag Ills. 48 p. Lecturis 26. Documentaire onder redactie van Carel Kuitenbrouwer.[Impressionistische studie naar de straatbeelden van drie steden]. xL 2896 10.00 x

WESTHEIM, Paul. Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts. München, Rogner & Bernhard, 1977. Bound. 192 p. Ills. Faksimiledruck nach der 1921 Ausgabe. xM 6697 18.00 x

WESTWOOD, J.O. The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings being a series of illustrations of The ancient versions of the bible, copied from illuminated manuscripts executed between the fourth and sixteenth centuries. London, Bracken Books, 1988. Bound dust jacket. XVII + N.p. Ills. Folio. Originally published under the title Paloegraphia Sacra Pictoria by William Smith 1843-5. xP 0983 36.00 x

WHALLEY, Joyce Irene. The Pen's Excellence. Calligraphy of Western Europe and America. Midas Books England 1980. Bound dust jacket 400 p. Ills. - xMK 0051 100.00 x

WHETTON, Harry. (Ed.). Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft. London, Odhams Press, 1948. Reprint. Bound. 448 p. Ills. - xW 9268 21.00 x

WIDMANN, Hans. Vom Nutzen und Nachteil der Erfindung des Buchdrucks -aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders. Verlag der Gutenberg-Gesellschaft Mainz 1973. Brochiert, Ills., 56 p. Kleiner Druck der Gutenberg-Gesellschaft Nr. 92 xK 7269 12.00 x

WIEGAND, Dietmar. Goethe en zijn drukkers. Vertaling A. Nonymus. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juli 1963. Cahiersteek. 28 p. Ills. Het model voor den uitgever [136]. - xM 7159 8.00 x

WIENER ZEITUNG. Jubilaums-Festnummer der kaiserlichten Wiener Zeitung 8. August 1703-1903. Beilage zur kaiserlichten Wiener Zeitung vom 8. august 1903. Wien, 1903. Oorspr. omslag (folio). 72 + VI + 156 + XXIV p. Ills. - xR 2159 60.00 x

WIERINGA, W.J. Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijf jaar boekdrukkersorganisatie Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf, 1959. Gebonden S.O. 352 p. Ills. - xM 9804 20.00 x

WIESSING, H.P.L. Het ontstaan van De Nieuwe Groene. Amsterdam, z.j. Geniet. 16 p. Inhoud: I: Kort expose van het gebeurde. II: Volledige bijlagen (briefwisseling tusschen de uitgevers en den ontslagen hoofdredacteur van de Oude Groene). xL 9345 7.00 x

WIJNEKUS, F.J.M. (ed.). Elsevier's Dictionary of the Printing and Allied Industries. In four languages: English, French, German, Dutch. Elsevier, Amsterdam etc., 1967. Bound IX + 584 p. impressing production xB 8000 75.00 x

WIJNGAERT, Frank van den. Glorie en Nood van het Plantijnse Huis. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1947. Oorspr. omslag. 53 p. Onopengesneden. Mooi exemplaar. xB 1367 12.00 x

WILDE, Oscar. Een Florentijnsch treurspel. Vertaald door P.C. Boutens. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juni 1950. Cahiersteek. 25 p. Het model voor den uitgever [66]. - xM 7187 9.00 x

WILDER, Thornton Niven. Oom Pio en Camila Perichole. Vertaald door A. Nonymus. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juni 1953. Cahiersteek. 37 p. Het model voor den uitgever [84]. Fragment uit The bridge of San Luis Rey. xM 7174 7.00 x

WILEY, JOHN & SONS. The first one hundred and fifty years. A History of John Wiley and Sons Incorporated 1807-1957. New York, John Wiley & Sons, 1957. Bound. XXV + 242 p. Ills. - xB 2663 35.00 x

WILLBERG, Hans Peter. Ein Einband Band. Handbuch der Einbandgestaltung. / Fordergemeinschaft Buch-Leinen. Mainz, z.j. Gebonden. 120 p. Met verschillende stalen linnen en vele illustraties. xL 0235 45.00 x

WILLBERG, Hans Peter. Lichtsatz fur Werksatz. Ein Schriften-Vergleich. Eppstein im Taunus, 1986. Ingenaaid. Ongepag. Nicht im Handel. Herausgegeben von Hans Peter Willberg fur die Munchner Arbeitsgemeinschaft der Verlagshersteller. xB 6112 15.00 x

WILLIAMS, Francis. Dangerous Estate. The Anatomy of Newspapers. London, Arrow Books, 1959. Pocket. 256 p. - xR 6701 8.00 x

WILLIAMSON, Hugh. Methods of book design. The practice of an industrial craft. New Haven/London, Yale University Press, 1983. Third edition. Paperback. XIV + 392 p. Ills. - xM 6696 27.00 x

WILLIAMSON, Hugh. Methods of book design. The practice of an industrial craft. Oxford University Press, London etc., 1956. Bound Ills. XIV + 431 p. exlibris Alexander Verberne. xB 7972 35.00 x

WILLIAMSON, Hugh. The Book. Number one: Book typography. A handlist for book designers. Cambridge university Press, London, 1955. Or. wrappers. 16 p. - xB 8019 9.00 x

WILSON, Charles. First with the news. The history of W.H. Smith 1792-1972. Doubleday & Co. New York 1986. Bound dust jacket Ills. XV + 510 p. - xK 4420 12.00 x

WINDISCH, Albert. Die kunstlerische Drucktype. Wie entsteht eine Schrift? Wie beurteilt man eine Schrift? Frankfurt am Main, D. Stempel AG, z.j. Ingenaaid. 22 p. + Ills. Mit acht Bildtafeln. xH 1389 16.00 x

WINK, Th. De instellingen. Amsterdam, Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1946. 4e druk. Oorspr. omslag. 44 p. - xH 7932 7.00 x

WINK, TH. e.a. Boekengerucht. 125 jaar Nieuwsblad voor de Boekhandel. Amsterdam, 1959. Oorspr. omslag, Ills., 68 p. + vele adv. Bevat artikelen en afbeeldingen over het boekenvak. xT 1830 10.00 x

WINKEL, L. E. De ondergrondse pers 1940-1945. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1954. Gebonden, S.O., Ills., 414 p. With an English summary. Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Rijksinstituur voor Oorlogsdocumentatie: Mongrafieen Nr. 6 xT 3422 25.00 x

WINKLER FALLERT. 50 jaar Winkler Fallert. Amsterdam, Grafische machinehandel Winkler Fallert, [1960]. Gebonden. 78 p. Tekeningen Lex Metz. - xH 7986 13.00 x

WINKLER, T.T. Geïllustreerd handwoordenboek voor de grafische vakken. Samengesteld door ... Baarn, Hollandia, z.j. 2e vermeerderde druk. Gebonden. 330 p. - xW 8399 16.00 x

WINTERINK, J.C. De taak van de uitgever. Z.p. School voor Grafische Vakken, 1950. Or. omslag. 14 p. De lezing werd gehouden op 18 december 1950 in de bibliotheek van de school. xK 3968 8.00 x

WINTERINK, J.C. Het Uitgeversbedrijf. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam, 1938. Oorspr. omslag Ills. 97 p. - xR 5188 8.00 x

WINTERINK, J.C. Hoe boeken gemaakt worden. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1950. 2e druk. Gebonden. 68 p. Ills. Een wandeling door de werkplaatsen der Wereldbibliotheek en een praatje over deze instelling voor volksontwikkeling. xH 7956 8.00 x

WINTERINK, J.C. Hoe boeken gemaakt worden. Amsterdam, Wereldbibliotheek, z.j. 1e druk. Gebonden. 64 p. Ills. Een wandeling door de werkplaatsen der Wereldbibliotheek. xL 9200 9.00 x

WINTERLINK, J.C. Het Uitgeversbedrijf. Amsterdam, Ver. ter bevordering van de belangen des Boekhandels, 1959. 7e druk. Oorpr. omslag. 112 p. - xH 1379 7.00 x

WINTERLINK, J.C. Het Uitgeversbedrijf. Amsterdam, Ver. ter bevordering van de belangen des Boekhandels, 1938. Oorspr. omslag. 97 p. - xK 3478 9.00 x

WITSEN ELIAS, J.W.J. & J. PIEBENGA. Twee eeuwen Leeuwarder Courant. Stichting “Leeuwarder Courant 1947” bij de N.V. Erven Koumans Smeding Leeuwarden 1952. Gebonden Ills. 104 p. Geïllustreerd met houtsneden van Johannes Mulders van Noordwolde. Gedenkboek uitgegeven in het tweede eeuwjaar van de Leeuwarder Courant. Niet in de handel xL 5953 15.00 x

WITTE, Aldert. Charles Nypels Meester-Drukker. Stichting De Roos e.a. 1962. Oorspr. omslag Ills. 21 p. tekst van een toespraak gehouden bij de opening van de herdenkingstentoonstelling Charles Nypels (1895-1952) in 1962 in Vianen xB 3997 8.00 x

WITTE, C. de. L' histoire du papier et les filigranes. Bruxelles, Musee du Livre, 1912. Oorspr. omslag. 297-317 p. Ills. Volume 21-22. xT 5765 15.00 x

WITTE, Richard. Praktikum des Stein- und Zinkdrucks. Leipzig, Rudolf Becker, 1926. Einband. Ills. XV + 360 + 40 p. Ein ausfuhrliches Lehrbuch des chemischen Druckes unter besonderer Berucksichtigung des Lithographiestein- und Metallplattendruckes, in dem aber auch der Offsetdruck entsprechend seiner Wichtigkeit behandelt wird. xM 9511 54.00 x

WOLF, Hans Jurgen. Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausfuhrlichen Zeittafel. Frankfurt /Main, Interprint, 1974. Einband S.O. 336 p. Ills. xW 8492 56.00 x

WOLF, Rudolf. Garamond. Die zeitlos aktuelle Antiqua. D. Stempel AG, Frankfurt am Main, [ca. 1960]. Umschlag Ills. [24 S.]. [oorspr. 1928]. xB 8519 15.00 x

WOLF, Sylvia. Briefbogen, Umschlage, Visitenkarten, Grusskarten. Mit Papiermustern und einem Original-Stahlstichbogen. Letterpaper, envelopes, Visiting Cards, Greeting Cards with paper specimens. and an original steel engraving. Bruckmann Munchen 1987. Paperback. 318 + 319 p. Two volumes. xW 0522 25.00 x

WOLFF, Andrea. Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1860, over mijn grootvader. Ingeleid en vertaald door W.A. Meeuws. Oxford, Mouette Press, 1969. Or. omslag. 20 p. Ills. 276 exemplaren op Burgundia papier, de houtsnede voor de titelillustratie gedrukt van het originele houtblok. Genummerd 129. xH 9851 10.00 x

WORTEL, Gijs. Mooi gedrukt op linnen. Van Heek-Scholko, Losser, [2001]. Gedecoreerde linnen band, Ills., 48 p. Verschillende bedrukkingstechnieken voor boekbinderslinnen besproken en geillustreerd. xT 5617 12.00 x

WOUD, Rom van der. Ons dagelijks drukwerk. Van Gorcum Vlieghuis Assen 1983. Gebonden Ills. n.p. Illustraties en vormgeving: Albert Rademaker. Oplaag 1000 exx. xL 8391 8.00 x

WRIGHT, C.E. English Heraldic Manuscripts in the British Museum. London, 1973. Paperback. 32 p. + Ills. - xH 8102 7.00 x

WRIGHT, Louis B. Louis B. Wright. A bibliography and an appreciation. Charlottesville, University Press of Virginia, 1968. Bound. VIII + 137 p. Published for The Folger Shakespeare Library. [Study of an important American librarian, former director of the Folger Library in Washington.] xW 8265 18.00 x

WRIGHT, Louis B. and Gordon N. Ray. The private collector and the support of scholarschip. With a foreword by Robert Vosper. Los Angeles, William Andrews Clark Memorial Libary, 1969. Stapled. 91 p. Papers read at a Clark Library Seminar april 5, 1969. xM 3340 11.50 x

WRISTERS. Catalogus van studiewerken (studiejaar 1931-1932) verkrijgbaar in den boekhandel van J. Wristers. J. Wristers, Utrecht, 1931. Oorspr. omslag, 30 p. Bevat: geneeskunde, tandheelkude, diergeneeskunde, wis- en natuurkunde, rechts- en staatswetenschappen, indologie. xT 4469 7.00 x

WROLSTAD, Merald E. (ed.). Visible Language. Amsterdam, Mart. Spruijt, 1985. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. Visible Language is de derde in een reeks jaarlijks te houden tentoonstellingen in de drukkerij Mart. Spruijt te Amsterdam. xB 6114 20.00 x

WROTH, Lawrence C. The Colonial Printer. The University Press of Virginia, Dominion Books Charlottesville 1964. Paperback Ills. XXIV + 368 p. Reprint xM 4893 16.00 x

WYSS, Arthur. Ein deutscher Cisianus für das Jahr 1444. Gedruckt von Gutenberg. J.H. Ed. Heitz (Heitz & Mundel) Strassburg 1900. Umschlag 15 p. + Facsimile. Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung V. xR 4293 10.00 x

WYTYNCK, Wouter. Ballade van Pier Haesbeek. Zutphen, Bührmann-Ubbens Papier, 1984. Cahiersteek. N.p. Onafgesneden. De vignetten zijn getekend door Pieter Wetselaar. [Omslag licht verkleurd]. xM 6457 9.00 x

YASUDA, Hironori. Pattern's 21. Pineapple's Studio Graphic, 1989. Large Paperback. N.p. Illustrations. - xL 7854 12.00 x

YOCARINI, Titus. Vak in beweging. Grafische ontwerpers en hun organisatie. Lecturis Eindhoven 1976. Oorspr. omslag Ills. 32 p. Lecturis 5. Vormgeving Walter Nikkels. xB 3331 10.00 x

ZAKENMAANDBLAD SUCCES (eds.). Advies-boek voor advertentie- en drukwerkreclame. Maandblad Succes Den Haag z.j. Gebonden Ills. 203 p. Met omrekenschijf los bijgevoegd. xL 6558 35.00 xx

ZAPF, Hermann. Kalligrafie, drukletters en typografische verzorging, letterontwerpen voor fotozetsystemen. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek, 1968. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. Tentoonstelling 12 december 1968 - 1 februari 1969. xK 1571 15.00 x

ZAPF, Hermann. Schrift und Buch in der Welt von morgen. Vortrag gehalten in der Festsitzung der Gutenberg-Gesellschaft in Mainz am 22 Juni 1970. Kleiner Druck der Gutenberg-Gesellschaft Nr.91. Schrift: Optima-Antiqua. xH 8803 16.00 x

ZAPF, Hermann/John DREYFUS. Classical typography in the computer age. Papers presented at a Clark Library Seminar 27 February 1988. With an introduction by John Bidwell. William Andrews Clark Memorial Library, University of California, Los Angeles 1991. or. wrappers 36 p. - xH 6700 15.00 x

ZEEMAN, Jan. Zo schrijf je 'n Calligrafie. Alkmaar, Arti, z.j. Gebonden. 31 p. Ills. - xB 3150 8.00 x

ZIJLSTRA, Sybrand en Ineke Schwarz e.a. Apples & Oranges 01. Best Dutch Graphic Designs. Amsterdam, BIS, 2001. Bound. 176 p. Ills. - xR 5680 20.00 x

ZIMMERMANN, Victor. Praktische Winke fur alle, die met Satz und Schrift zu tun haben. D. Stempel AG Schriftgiesserei und Messinglinienfabrik Frankfurt a. M. 1957. 3. erweiterte Ausgabe Umschlag 93 S. 9 x 13 cm. xR 1781 8.00 x

ZOETE, Johan de. A manual of photogravure. A comprehensive working-guide to the Fox Talbot Klic dustgrain method. Joh. Enschede en Zonen Haarlem 1988. Bound Ills. 135 p. With an original photogravure of the author. xB 0906 200.00 xx

ZOETE, Johan de. Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw. Maarssen, Komori, 1991. Oorspr. omslag. 31 p. Ills. Uitgegeven t.g.v. Grafivak 1991. xB 6121 9.00 x

ZOETE, Johan de en Martien Versteeg. Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. Copper Monday Prints. Observations on a Dutch printing tradition. 's-Gravenhage/Amsterdam, 1991. Gebonden in cassette, 255 p., Ills. Genummer 894/1500 exx. xT 4961 60.00 x

ZOETHOUT, D.A. De Courant. Amsterdam, Algemeene Uitg. Mij., [1918]. Or. omslag. 32 p. Ills. Populair Wetenschappelijk Nederland No. II. xK 8091 8.00 x

ZOMER K.J.Zn, R. Laat het zo drukken. N.V. Maandblad Succes, Den Haag, [ca.1938]. Ringplastiek Ills. 47 p. [lay-out A. Overbeek] xR 0599 9.00 x

ZONNEVELD, Peter van. De tuin van de Indische Romantiek. Negende Bert van Selm-lezing. Amsterdam, De Buitenkant, 2000. Oorspr. omslag. 39 p. Ills. - xB 9734 9.00 x

ZWART, Kees. (ed.). Uit het jaar honderd... Breda, Grafische Kunstinrichting J. van Pol Suykerbuyk, z.j. Gebonden. N.p. - xB 6043 10.00 x

[ZWART, Piet] C.A.H. Broos. Piet Zwart en PTT. Haags Gemeentemuseum, 1968. Oorspr. omslag, Ills, [16 p.]. Catalogus bij de tentoonstelling 20 januari-3maart 1968. Prentenkabinet nr. 22. xT 3099 80.00 x

ZWART, Piet. SCHROFER, J. (inleiding). Keywords / Sleutelwoorden, Piet Zwart 80 / 80 jaar jong. Staatsdrukkerij, Den Haag, 1966. Oorspr. omslag, Ills., 25 p. Ontwerp en illustraties Sandberg xT 3103 40.00 x

ZWEIG, Stefan. Die unsichtbare Sammlung und andere Erzahlungen. Munchen, Reihe Bibliothek SG, 2000. Einband. 144 p. Mit einer nachbemerkung von Friedhelm Kemp. Fur die Texte im Handsatz und Monotype-Machinensatz wurden die Barbou und die Gill verwendet. Bibliothek SG nr. 25. xK 1760 35.00 xTachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page