Klassieken in Vertaling

- Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten, enz. Antwerpen, Jos. Janssens, [1925]. Oorspr. omslag. 152 p. Geillustreerd met 40 prentjes. xB 7266 10.00 x

- Kon ik maar jouw spiegel zijn. Vierentwintig Griekse liefdesgedichten. Vertaald door Hans Warren en Mario Molengraaf Amsterdam, Bert Bakker, 1999. 1e druk. Paperback. 79 p. - xB 3345 8.00 x

ADLINGTON, William. The golden asse of Apuleius. With an introduction by Thomas Seccombe. London, Grant Richards, 1913. Bound. 279 p. - xR 1688 75.00 x

AESCHYLUS. Prometheus. Vertaald en ingeleid door Gerrit Komrij. Amsterdam, Prometheus, 1992. Gebonden. 63 p. Omslagontwerp [met pakje lucifers] van Anthon Beeke. xH 8722 32.00 x

AISCHYLOS. Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. Boutens. Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek 1963. Ingenaaid 64 p. Bij de opvoering t.g.v. de 28ste Boekenweek in het Concertgebouw te Amsterdam. [Potloodaantekeningen in de marge]. xH 8623 8.00 x

ALBERUS, Erasmus. Fabeln. Ein nachwort von Wilhelm Matthiessen. 15 Holzschnitte von Vergil Solis. Johannes Paul Wozniak: Greif Bucherei Berlin ca. 1934. Erasmus Alberus (1500-1553) war ein persönlicher Schüler Luthers. Die Holzschnitte des Nürnberger Künstlers Virgil Solis entstammen einer Äsop-Ausgabe. Die Fabeln sind in Versen geschrieben, in Fraktur gedruckt. xL 5337 10.00 xx

ALTENA, Ernst van. Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours 1100-1300. Baarn, Ambo, 1987. Paperback. 310 p. - xR 7082 12.50 x

ALTENA, Peter e.a. (eds.). Van Abelard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit middeleeuwen en latere tijd, met hun voortleven in de kunsten. Een Lexicon. SUN, Amsterdam, 2007. Paperback Ills. 508 p. Omslagontwerp en typografische verzorging: Piet Gerards Ontwerpers, Amsterdam. xR 6399 20.00 x

AUGUSTINUS, Aurelius. Belijdenissen in XIII boeken. Uit het Latijn vertaald door Frans Erens. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. Gebonden. XIV + 371 p. band Van Moerkerken xB 7481 16.00 x

AUGUSTINUS, Aurelius. De Stad Gods in haar begin en voortgang, beschreven in twee deelen, Bevattende: Eene verhandeling over de Stad der Wereld of het heidendom, en Gods Kerk of de Stad Gods; alsmede: Eene verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der heidenen en andere vijanden. Lemmer, W.A.F. Koopman, [1876-1878]. Gebonden half leer. 422 + 333 + XI p. Twee delen in een band. Op vele plaatsen met voortreffelijke historien vermengd; voorzien van uitgebreide aanteekeningen. Nieuwe en naar de tegenwoordige spelling verbeterde uitgave. Vertaald van: De civitate Dei xT 4329 50.00 x

BARTELINK, G.J.M. Klassieke letterkunde. Utrecht, Het Spectrum, 1971. Pocket 320 p. Aula 465 xR 2725 6.00 x

BEER, A. de. De onsterfelijke Dante. Twee delen: I Leven en Opera Minora, II De "Divinia Commedia". Davidsfonds Leuven 1955. Ingenaaid Ills. 157 + 435 p. Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 59 & 60 xK 4985 20.00 x

BERENTS, H. Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie. Tilburg, Antoon Bergmans, 1906. Oorspr. omslag. 176 p. - xT 7417 15.00 x

BIRT, Theodor. Romeinsche Karakterbeelden. Levensbeschrijvingen uit de Romeinsche Geschiedenis. Zutphen, W.J. Thieme, 1923. Gebonden. 344 p. Ills. - xH 5240 11.50 x

BLIJSTRA, R. Reiziger in Hellas. Met 36 foto's van D.A. Harissiadis. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Gebonden. 180 p. - xB 4408 9.00 x

[BOCCACCIO] COORNHERT, D. XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door G.A. Nauta. P. Noordhoff, Groningen, 1903. Gebonden XVI + 160 p. Gedrukt in twee kolmmen. Los bijgevoegd: woordenlijst in handschrift. xR 5620 20.00 x

BOCCACCIO, Giovanni, De Decamerone. Vertaald uit het Italiaans door Frans Denissen. Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982. Gebonden S.O. Ills. 715 p. - xR 2138 18.00 x

BOCCACCIO, Giovanni. Slimme vrouwen. Tien verhalen uit de Decamerone. Vertaald door Frans Denissen. Met een nawoord van Rene van Stipriaan. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2004. Hardback, 107 p. Salamander Klassiek xT 4409 8.00 x

BOEKEN, H.J. Dantes's Louteringsberg in proza overgebracht door H.J. Boeken. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 228 p. Omslag licht verkleurd. xL 3873 6.50 x

BONGENAAR, J.C.A.M. Isocrates' Trapeziticus. Vertaald en toegelicht. Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1933. Oorspr. omslag. 254 p. - xR 5155 20.00 x

BOUTENS, P.C. Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1931. Gebonden S.O. 61 p. - xR 6385 50.00 x

CATULL. Liebesgedichte. Lateinisch und Deutsch. Wiesbaden, Emil Vollmer, z.j. Einband. 87 p. Ubertragen und mit einem Nachwort versehen von Carl Fischer. Mit 48 Zeichnungen von Bele Bachem. xH 7715 7.00 x

CERVANTES, Miguel de. Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol de Michel de Cervantes par Florian. Ouvrage posthume. 6 vols. A Paris, P. Didot l'Aine, 1800. Zes deeltjes in 12mo. Zes gravures t/o titelpagina's. Moderne bandjes in half leer met gemarmerde platten. Onafgesneden. fraaie set xR 3410 500.00 xx

CLAES, Paul / Jein L. van Dolen / Piet Gerbrandy. e.a. Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnsen vertalersvondsten. Met een inleiding van Mark Pieters. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1997. Oorspr. omslag. 108 p. Ills. - xH 4643 11.50 x

CLAUDIANUS, Claudius. Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane Scheltema. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2008. Gebonden, S.O., buikbandje, 339 p. Baskerville Serie xT 4460 30.00 x

CONSTANDSE, A.L. Geschiedenis van het Humanisme in Nederland. Den Haag, Kruseman, 1980. 3e druk. Gebonden. 190 p. Ills. Geert Grote, Erasmus, Spinoza, Descartes, Tyssot de Patot, Frans Junghuhn, Van Vloten, Multauli, Busken Huet, Allard Pierson, Domela Nieuwenhuis. xK 5702 10.00 x

COORNHERT. Het roerspel en de comedies. Uitgegeven en van commentaar voorzien door P. van der Meulen. Leiden, E.J. Brill, 1955. Gebonden. 586 p. Leidse Drukken en herdrukken, Kleine Reeks IV. xK 1776 35.00 x

[COORNHERT] BONGER, H. Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander. Lochem, De Tijdstroom, [1942]. Gebonden. 151 p. Ills. Illustraties verzorgd door H. v.d. Bijl. Nederlandsche Monographieen II. xB 5049 12.00 x

COORNHERT, Dierick Volckertsz. De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen. Amsterdam, Elsevier, 1939. Gebonden Halfleer 377 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xH 1256 25.00 x

COORNHERT, Dirck Volckertszoon. Programma Coornhertjaar 1990. Gouda, 1990. Or. omslag. 48 p. Ills. - xK 8478 5.00 x

COORNHERT, Dirck Volckertzoon. Weet of rust. Samenstelling Henk Bongert en Arie-Jan Gelderblom. Amsterdam, Em. Querido. 1985. 1e druk Pocket. 144 p. Griffioen. xL 7711 8.00 x

CUYPERS, Hub. Griekse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Herodotus, Thucydides en Xenophon. Ingeleid en vertaald. Haarlem, De Spaarnestad, 1951. Gebonden. 319 p. Ills. Klassieke Bibliotheek. xK 6916 10.00 x

DANTE ALIGHIERI. De Monarchie (de Monarchia). Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Jan Asser. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1940. Ingenaaid 168 p. - xK 4063 7.00 x

DANTE / H.J. Boeken. Dante's Hel. In proza overgebracht en met inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. Boeken. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. 3e druk. Gebonden. XX + 208 p. - xR 9788 8.00 x

DANTE / H.J. Boeken. Het paradijs. In proza overgebracht en met inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. Boeken. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1908]. Gebonden. XVI + 224 p. - xR 9787 8.00 x

DIELEMAN, Jo. De wereld in evenwicht. Goden en mensen in het Oude Egypte. Amsterdam University Press/ Salome 2006. Oorspr. omslag Ills. 160 p. serie De Oudheid xB 2576 10.00 x

DIEPHUIS, H.H. Griekse mythologie. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 150 p. ills. - xB 5626 8.50 x

DIERCKS, G.F. Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk. Verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien. Haarlem, De Spaarnestad, 1951. Gebonden. 336 p. Ills. Klassieke Bibliotheek. xK 6919 10.00 x

DROS, Imme. De huiveringwekkende mythe van Perseus. Met tekeningen van Harrie Geelen. CPNB 1996. Oorspr. omslag Ills. 96 p. t.g.v. de Kinderboekenweek 1996. xB 7806 6.00 x

ENDEPOLS, J. en Koenen-Van Anrooy. Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie. Groningen, J.B. Wolters, 1968. 14e herziene druk. Oorspr. omslag. 173 p. - xR 3023 7.00 x

ERASMUS. Vrouwengesprekken. Een keuze uit de Colloquia. Vertaald door Jeanine De Landtsheer. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2005. Hardback, 172 p. Salamander Klassiek xT 4390 8.00 x

EURIPIDES. Herakles. Bert Bakker/Daamen Den Haag 1955. Oorspr. omslag 80 p. In opdracht van de lustrumcommissie 1955 van het Leidse studentencorps vertaald door E. Straat. m.m.v. Victor E. van Vriesland t.g.v. het 76e lustrum van de Rijksuniversiteit te Leiden. Oplage 500 exx. xL 3864 9.00 xx

FONTAINE, Jean de la. De Fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré. Elsevier, Amsterdam, z.j. 2e druk, Folio, Gebonden in fraaie gedecoreerde linnen band Ills. 869 p. naam op schutblad: Roosje van Lelyveld, 24 Dec. '02. xR 6401 60.00 x

GABRIEL, Angelo. Venezia ed il Mercato del Cotone 1435. Gherzi Organisation Zurich 1989. Bound. Ills. + folding plate [=facsimile of the trade-letter]. Lettera autografa inviata dal mercante veneziano Angelo Gabriel da S. Giovanni d'Acri il 4 Ottobre 1435 e ricevuta dal mercante-banchiere Lorenzo Dolfin di Venexia il giorno 15 Dicembre 1435 a Padova. [Italian/English] xL 3272 20.00 x

GELDER, Jan van. Latijnse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Sallustius, Caesar, Livius en Tacitus. In nieuwe vertaling, samengesteld en ingeleid. Haarlem, De Spaarnestad, 1952. Gebonden. 325 p. Ills. Met chronologisch overzicht. Klassieke Bibliotheek. xK 6915 10.00 x

GELDER, Jan van. Latijnse lyriek. Een keuze van vertalingen uit Catullus, Horatius, Tibullus en Propertius van inleiding en commentaar voorzien. Haarlem, De Spaarnestad, 1949. Gebonden. 378 p. Ills. Klassieke Bibliotheek. xK 6918 10.00 x

GOOSEN, Louis. Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten. Een Lexicon. SUN, Amsterdam, 2008. Geactualiseerde editie, Paperback Ills. 336 p. Omslagontwerp en typografische verzorging: Piet Gerards Ontwerpers, Amsterdam. xR 6398 20.00 x

GREIFENHAGEN, Adolf. Griechische Gotter. Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1968. Gebonden. 36 p. + platen Bilderhefte der Staatlichen Museen Heft 10. xH 1914 9.00 x

GRIMMELSHAUSEN, Hans Jakob Christoph. De avonturen van Simplicissimus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Armand De Loecker. Baarn, Ambo, 1991. Gebonden, S.O., 551 p. Ambo-Klassiek. xT 1639 21.00 x

GROOT, J.V. de. Geloof en hartstocht in het zieleleven van Dante. De Katholiek, z.j. Oorspr. omslag. 185-222 p. Overdruk uit De Katholiek CLX. xB 2209 7.00 x

GROTIUS, Hugo. Prolegomena to the Law of War and Peace. Translated by Francis W. Kelsey, introduction Edward Dumbauld. Indianapolis, The Bobbs-Merrill Comp., 1975. 5th printing. Or. wrappers. XX + 43 p. The Library of Liberal Arts. xB 0200 9.00 x

HANSEN, Mogens Herman en Frits Naerebout. Stad en Staat. De antiek-Griekse poleis en andere stadstaatculturen. Amsterdam University Press/ Salome 2006. Oorspr. omslag Ills. 143 p. serie De Oudheid xB 2580 10.00 x

HENGST, D. den. Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling. Dick Coutinho Muiderberg 1992. Gebonden S.O. 204 p. Lampas jubileumnummer xH 1482 11.50 x

HILLEN, M.TH. Horatii Lib. I Sat. I. (proeve eener berijmde vertaling). Uitgegeven in eigen beheer, Zutphen, 1925. Oorspr. omslag, [8 p.]. - xR 9004 10.00 x

HOMERUS. Odyssee. Vertaald door M.A. Schwartz. Met een nawoord van Piet Gerbrandy. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2004. Hardback, 403 p. Salamander Klassiek xT 4364 12.00 x

HORATIUS. Brieven in proza vertaald en met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien door W.G. van der Weerd. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1906. Naar den tekst van W. Mewes (Editio quarta major Orelli); Berlijn, Calvary & Co. 1892. xB 3053 10.00 x

HORATIUS. Epoden. Vertaald door Piet Schrijvers. Historische Uitgeverij Groningen 2000. Or. wrappers 31 p. - xK 7750 9.00 x

HORATIUS. Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode. Tekeningen: Hugo Heyens. Davidfonds, Leuven, 1988. Gebonden, S.O., Ills., 270 p. Bijgesloten twee handgeschreven kaartjes van Van Wilderode aan Jaap Zijlstra. xT 8437 30.00 x

HORATIUS. Oden en Epoden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar. Ambo, Baarn, 1987. Oorspr. omslag 223 p. Ambo-Klassiek xB 6674 10.00 x

HORATIUS. Quintus, Flaccus. Liederen. Nagevolgd en toegelicht door A. Rutgers van der Loeff. De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1952. Oorspr. omslag 138 p. Klassieke Galerij 83 xL 7003 8.00 x

KARSTEN, S. Over de pleitrede van Cicero voor Sex. Roscius Amerinus. C.G. van der Post Amsterdam 1863. Oorspr. omslag 58 p. Uitgegeven door de KNAW. Bibliotheekstempeltje xL 6330 10.00 x

KAUTSKY, Karl. De weg naar de macht. Vertaald door Herman Gorter. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1909. Gedecoreerde linnen band, 170 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 11. xR 4762 15.00 x

KAUTSKY, Karl. De weg naar de macht. Vertaald door Herman Gorter. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1909. Oorspr. omslag, 170 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 11. xT 3212 10.00 x

KAUTSKY, Karl. Thomas More en zijne Utopie. Met een geschiedkundige inleiding. Vertaling J.F. Ankersmit. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., z.j. Gebonden. 275 p. Sociale Bibliotheek nr. 4. [Enkele potloodaantekeningen]. xB 5899 15.00 xx

KEESSEL, Godefridus van der. Theses selectae juris Hollandici et Zelandici, ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem ad jurisprudentiam Hollandicam, et definiendas celebriores juris Hollandici controversias, in usum auditorum evulgatae. Amstelodami, Fredericum Muller, 1860. Oorspr. kartonnen omslag. XVI + 302 p. Editio Nova, accedit index librorum in thesibus citatorum. xR 7104 20.00 x

KEMPIS, Thomas a. De Navolging Christi van Thomas a Kempis. Uit het Latijn door Mr. Frans Erens. Amsterdam, S.L. van Looy, 1919. 2e druk. Gebonden. VIII + 195 p. - xB 5887 20.00 x

KEMPIS, Thomas A. De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door B. Wielenga. Delft, W.D. Meinema, 1926. Gebonden. XXI + 341 p. - xR 6979 12.00 x

KEMPIS, Thomas a. It Neifolgjen fen Christus. Fryske oersetting fen A.H. de Vries. Boalsert, A.J. Osinga, 1929. Gebonden. 199 p. Fryske Bibleteek numer 17. xR 6260 10.00 x

KLERK, C.R. de. Vaderlandsche Nieuw Klassieke Beschouwingen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 245 p. - xL 1481 11.50 x

KUIPER, K. Atheensch jongensleven. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1911. Gebonden. 184 p. [Bibliotheekstempeltje]. xL 5524 13.50 x

KUIPER, K. Grieksche landschappen. Philologische herinneringen aan eene archaeologische reis. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1906. Gebonden. VIII + 191 p. Ills. - xK 9498 20.00 x

KUIPER, K. Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Gebonden. IX + 293 p. - xB 5606 7.00 x

KUIPER, K. Recht en onrecht in Athene's bloeitijd. (De achtergrond van Plato's Gorgias). Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1922. Gebonden. 74 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4675 10.00 x

LAUFFER, Siegfried. De klassieke geschiedenis in jaartallen. Utrecht, Het Spectrum, 1969. Pocket. 276 p. Aula 406. xR 2996 5.00 x

LEOPOLD, H.M.R. De ontwikkeling van het Heidendom in Rome. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918. Ingenaaid. XVI + 163 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5744 12.00 x

LILJE, Hanns. Portret van Luther in de lijst van zijn tijd. Amsterdam, W. ten Have, 1967. Gebonden. 239 p. Ills. Voor Nederland bewerkt door W.J. Kooiman. xB 9506 12.50 x

LOENEN, D. Bibliografie van het werk van professor Dr. D. Loenen. Amsterdam, A.M. Hakkert, 1960. Geniet. 15 p. - xL 5900 5.00 x

LOENEN, D. Protagoras and the Greek Community. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., [1940]. Oorspr. omslag. 129 p. - xR 5156 18.00 x

LONGOS. De treffelijke historie van Daphnis ende Cloe. Vertaling J. Brouwer. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1919. Gebonden. 113 p. - xL 2040 7.50 x

LONGUS. De treffelijke historie van Daphnis ende Chloe zijnde de klassieke herdersroman van Longos overgebracht uit het fransch van Amyox door J. Brouwer en verlucht met vier teekeningen van C.A.B. Bantzinger. Bussum, F.G. Kroonder, 1947. Ingenaaid. onafgesneden. 110 p. Genummerd 605 exx. xK 3943 15.00 x

[MACHIAVELLI]. OTTEN, J.F. Machiavelli, sleutel van onze tijd gevolgd door de volledige vertaling van De Vorst. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1970. 4e druk. Paperback. 206 p. - xK 4590 9.00 x

MARTORELL, Joanot. De volmaakte ridder Tirant lo Blanc. Vertaald door Bob de Nijs. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2001. Gebonden S.O. cassette 1039 p. Gouden Reeks xK 4844 40.00 x

MATHIJS, Acket, J. Over de navolging Christi. Breda, P.B. Nieuwenhuijs, 1904. 2e druk. Gebonden. 211 p. - xT 0851 20.00 x

MEIJER, Fik. Macht zonder grenzen. Rome en zijn imperium. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2007. 5e druk Paperback Ills. 399 p. - xT 4449 12.00 x

MEIJER, W. Disputationem Familiarem De Republica. Latine edidit W.G. van der Tak. Apud Mennonem Hertzberger, Amstelodami, 1926. Oorspr. omslag, 19 p. - xT 1241 10.00 x

MONTAIGNE, Michel de. The Autobiography. Translated, edited and introduced by Marvin Lowenthal. David R. Godine Jaffrey 1999. Or. wrappers XLV + 333 p. A Nonpareil Book xK 6354 15.00 x

MONTAIGNE, Michel de. Versuche. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1907. Gebonden. IV + 375 p. Met portret. Vertaald en ingeleid door Wilhelm Vollgraff. xR 1591 20.00 x

MOORMANN, Eric M. & Wilfried Uitterhoeve. Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. Nijmegen, SUN, 1990. 3e gecorrigeerde druk. Ingenaaid. 287 p. Ills. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. xR 4410 12.50 x

MORRIS, Christopher. Western Political Thought. Volume one: Plato to Augustine. London, Longmans, 1967. Gebonden S.O. 282 p. - xW 7539 11.50 x

OVIDIUS. Tristia. Boek III. Vertaald en toegelicht door Wiebe Hogendoorn. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1995. Gebonden S.O. 48 p. Gedrukt in twee kleuren. Oplaag 1000 exx. T.g.v. de jaarwisseling 1994-1995. xR 2741 10.00 x

PALATINA, Anthologia. De spiegel van Lais. Vertaling M. d'Hane-Scheltema. Zeist/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1965. Pocket. 158 p. Ills. Phoenix Klassieke Pocket 8. xK 4292 8.00 x

PETRONIUS. Begebenheiten des Enkolp. Ubertragung von Wilhelm Heinse. Berlin, Hans Heinrich Tillgner, 1928. Einband. 372 p. - xL 7565 9.00 x

PHAEDRUS. Fabels. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2006. Hardback, 196 p. Salamander Klassiek xT 4363 9.00 x

PLATO. Charmides Lysis Menoon. Vertaling en toelichting O. Damste. Zeist/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1965. Pocket 158 p. Phoenix Klassieke Pocket 7. xK 4284 7.00 x

PLATO. Phaedo, of de onsterfelijkheid der ziel. [en] Theaetetus, of opleiding tot de wijsbegeerte. Twee delen in een band. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1846/1847. Gebonden VI + 184 + II + 224 p. Uit het Grieksch in het Hollandsch overgezet, en met ophelderende en beoordeelende aanmerkingen voorzien door D. Burger, Jr. xR 0823 25.00 x

PLATO. Platons Phaidon, over de onsterfelijkheid der ziel. Uit het Grieksch door H. van Herwerden. / Verdediging van Socrates. Uit het Grieksch door M. van Deventer. Amsterdam, S.L. van Looy/H. Gerlings, 1898. Gebonden. 115 + 83 p. Klassieke schrijvers. xK 8919 20.00 x

PLATO. Uren met Platoon. Een keur van stukken uit zijn werken. Vertaald en van inleidingen en aantekeningen voorzien door P.N. van Eyck. Baarn, Hollandia, 1923. Gebonden. 280 p. - xK 7342 10.00 xx

PLATO. Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel. Phaidros Phaidoon. Vertaling P.C. Boutens. Zeist/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1964. Pocket. 178 p. Ills. Phoenix Klassieke Pocket 4. xK 4283 7.00 x

PLAUTUS, T. Maccius. De bluffer de leugenaar. Vertaling J. Hemelrijk. Nawoord A.D. Leeman. Hilversum/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1966. Pocket. 159 p. Ills. Phoenix Klassieke Pocket 9. xK 4293 6.00 x

PLOTINOS. Over schouwing, en tegen de gnostici. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th.G. Sinnige. Het Wereldvenster, Bussum, 1981. Paperback 185 p. DIXIT xR 0239 9.00 x

PLUTARCHUS. Levensbeschrijvingen van Alexander (den Groote) en Cajus (Julius) Caesar. Vertaald door M.B. Mendes da Costa. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1925. Gebonden, VIII + 241 p. + adv. mooi exemplaar xR 9771 9.00 x

[PLUTARCHUS] PLUTARQUE. Les vies des hommes illustres de Plutarque, Traduit en Francois, avec des Remarques historiques & critques, par M. Dacier... A Maestricht, chez Jean-Edme Dufour & Philippe Roux, 1778. 14 delen gebonden in gedecoreerd lederen bandjes. Bij elk leven een gravure. Andre Dacier 1651-1722. De eerste druk verscheen in 1695 in Parijs. [nadere informatie op aanvraag]. xR 2317 700.00 x

RABELAIS, Francois. Gargantua en Pantagruel. Uit het Frans vertaald door J.A. Sandfort. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955. 2e herziene druk. Gebonden 825 p. - xM 6011 17.00 x

REIMER, P.J. Prisma woordenboek der Klassieke Oudheid. Utrecht, Prisma boeken, 1959. Pocket. 187 p. Prisma pocket nr 454. xR 3000 5.00 x

REITSMA, Elisabeth en Jan H. Eekhout. Witte muziek. Mystische lyriek der Indische Middeleeuwen. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Ingenaaid. 79 p. Vishnu liederen, Liederen uit den kring van Ramananda, Liederen der Sikkels, Hinduistisch-Mohammedaansche liederen. xT 2667 12.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1909. Oorspr. omslag, 213 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 9. xT 3214 10.00 x

ROYEN, Gerlach. Latijn en Grieks dat wij allen spreken. Amsterdam, H.J. Paris, 1954. Oorspr. omslag. 114 p. Fvndamenta bijdragen tot de kennis van de antieke grondslagen onzer beschaving. xL 7578 7.50 x

RUMPHIUS, Georgius Everhardus. The Ambonese Curiosity Cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M. Beekman. New Haven and London, Yale University Press, 1999. Bound dust jacket. Ills. cxii + 567 p. [New] xH 2043 80.00 xx

RYNCK, Patrick De en Andries Welkenhuysen. De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. Baarn, Ambo,1992. Gebonden S.O. 432 p. - xW 9011 32.00 x

RYNCK, Patrick De en Mark PIETERS (eds.). Van alfa tot omega. Een klassiek ABC. Bekende en verrassende passages uit de Griekse en Romeinse literatuur. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2000. Paperback 295 p. - xL 1524 12.50 x

SCAMOZZI, Ottavio Bertotti. L' origine dell' Accademia Olimpica di Vicenza con una breve descrizione del suo Teatro. In Vicenza per Giovanni Rossi 1790. Reprint Or. wrappers, XXX + four folding plates + XV p. Ristampa in facsimile della I edizione (1790), con una nota storico-critica di Loredana Olivato, a cura dell' Academia Olimpica nella ricorrenza del IV Centenario della morte di Andrea Palladi (1580-1980). xB 3592 20.00 x

SCHWARTZ, M.A. [vertaald en toegelicht]. Barnsteen. Een bundel verhalen uit de klassieke oudheid. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1991. Ingenaaid 269 p. + krt. - xH 7785 10.00 x

SECUNDUS, Janus. Het boek der kusjes. In het Nederlandsch vertolkt door J.H. Scheltema. Leiden, E.J. Brill, 1902. Ingenaaid. Oorspr. omslag onopengesneden LIX + 75 p. Tweetalig Latijn/Ned. Met bijschrift. xH 4755 18.00 x

SHAKESPEARE, William. Comedies, Histories, & Tragedies. A facsimile edition prepared by Helge Kokeritz. With an introduction by Charles Tyler Prouty. New Haven, Yale University Press, 1955. Third Printing. Bound. 889 p. - xB 3609 60.00 x

SINGOR, Henk. Grieken in oorlog. Veldtochten en veldslagen in het klassieke Griekenland. Amsterdam University Press/ Salome 2006. Oorspr. omslag Ills. 127 p. serie De Oudheid xB 2577 10.00 x

SINGOR, Henk. Homerische helden. Oorlogsvoering in het vroege Griekenland. Amsterdam University Press/ Salome 2005. Oorspr. omslag Ills. 144 p. serie De Oudheid xB 2581 10.00 x

SOFOKLES. Koning Oidipoes. In Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. boutens. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1928. Gebonden. 74 p. WB 522 xK 8826 7.00 x

STATIUS, P.P. en M.R. Brinkgreve. Statii Achilleis. Van Nederlandsche aanteekeningen voorzien door M.R. Brinkgreve. Deel I: Tekst. II: Verklaring. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1914. Oorspr. omslag. 29 + 24 p. twee deeltjes. Brusse's Latijnsche Reeks. xR 8638 20.00 x

TACITUS. Jaarboeken I - VI. Uit het Latijn door C.M. Francken en J.M. Fraenkel. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1923. 2e druk Gebonden VIII + 259 p. - xB 9812 10.00 x

TARN, W.W. Alexander the Great. Beacon Press, Boston, 8th printing 1971. Paperback 161 p. Beacon Paperback No. 26 xR 2958 8.00 x

TEBBENHOFF, C.A. Korte leiddraad der mythologie. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1858. Oorspr. omslag. 57 p. - xR 9714 15.00 x

TELTING, I. Over de Sporen van Oud-Germaansch Strafrecht in de Germania van Tacitus. Z.p. [1862]. Ingenaaid. 329-372 p. - xT 6902 10.00 x

TENHAEFF, N.B. De wereld van Dante. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1941. Gebonden. 88 p. Met uitvouwbare platen. Uit leven en wetenschap 7. xH 3956 7.00 x

TERENTIUS. Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. III: Phormio. De Erven F. Bohn, Haarlem 1924. 4e druk, Oorspr. omslag, onafgesneden, XXIII + 86 p. Tekst van het stuk in Latijn. Met enkele potloodaantekeningen. xT 1123 8.00 x

TERENTIUS. Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. IV: Adelphoe. De Erven F. Bohn, Haarlem 1924. 4e druk, Oorspr. omslag, onafgesneden, XXIII + 83 p. Tekst van het stuk in Latijn. Met enkele potloodaantekeningen. xT 1124 8.00 x

TERENTIUS AFER, P. Het meisje van Andros en alle overige bewaarde toneelstukken. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Met een inleiding van A.D. Leeman. W. de Haan/Standaardboekhandel, Hilversum/Antwerpen, 1967. Gebonden, S.O., 316 p. - xR 9999 18.00 x

TERENTIUS AFER, P. Komedies. Vertaald en van aantekeningen voorzien door J. Hemelrijk sr. Ingeleid door J.M. Hemelrijk jr. Baarn, Ambo, 1993. Gebonden S.O. 377 p. Ambo-Klassiek. xH 6190 25.00 x

TERENTIUS AFER, Publius. P. Terentii Comœdiæ sex cum Belgica interpretatione, multò, quam antehac, emendatiore. Quibus accedunt notæ marginales Joannis Min-ellii. Roterodami, Ex Officinâ Sebastiani Wagens, 1663. Perkamenten band uit de tijd, [8], 593, [31] p. Bevat de comedies: 1: Andria. 2: Eunuchus. 3: Heautontimorumenos. 4: Adelphi. 5: Phormio. 6: Hecyra. xT 6829 120.00 x

THEOPHRASTUS. Karakters. Vertaald en ingeleid door P. Groeneboom. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1917]. Gebonden. XXV + 70 p. Ex Libris H.M. Leopold. xT 2966 8.50 x

THUCYDIDES. De ondergang der Meliers. Een gesprek tusschen gevolmachtigden van een grooten en een kleinen staat in het jaar 416 voor christus naar de berichtgeving van Thucydides in zijn boek over den Peloponnesischen oorlog. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereeninging, 1939. Or. omslag. 28 p. Vertaald door D. Loenen. xH 9543 7.00 x

UYLDERT, Maurits. Alkestis. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1954. Gebonden S.O. 50 p. - xM 4098 6.00 x

VALETON, J.M.J. De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering. Amsterdam, Johannes Muller, 1879. Or. omslag. 38 p. + 4 p. Redevoering uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de Oude Geschiedenis en Romeinsche Antiquiteiten aan de Amsterdamsche Universiteit. xL 3413 15.00 xx

VERGILIUS. De Æneis van P. Virgilius Maro, bestaende in XII. boecken, uyt het Latijn in Nederduytsche rymen gebracht door Jacob Westerbaen. In 's Graven-hage, by Johannes Tongerloo, 1662. Gegraveerde titelpagina, Cont. vellum, [8] + 484 p. blindgestempelde perkamenten band met drie vlekjes op voorplat. xT 1363 250.00 x

VERHULST, Rafael. Telamon & Myrtalee. Antwerpen, Gebroeders Janssens, 1909. Oorspr. omslag. 64 p. Drama in 3 bedrijven. Omslagontwerp: Juliaan Severin. xL 8016 12.00 x

VIRGILIUS. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgave door Fr. van den Wijngaert. Antwerpen, De Vlijt, 1950. Ingenaaid. 80 p. + Ills. - xM 3913 22.50 x

VRIES-GUIKING, J.M. de. Spel en leven in de klassieke oudheid. [kalender 1961]. Amstleven Amsterdam 1961. Oorspr. omslag Ills. n.p. ontwerp: Studio Certo Amsterdam. [Fraaie illustraties van vaasschilderingen]. xB 4627 9.00 xx

VURTHEIM, J. Grieksche lyrische dichters en hunne poezie. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. Gebonden. X + 270 p. - xB 5607 8.00 x

WAGENVOORT, H. Augustus. Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Gebonden S.O. 104 p + 40 afbeeldingen. De Weg der menschheid Nr. 14. xL 2415 8.50 x

WAGENVOORT, H. en B.A. van Groningen. Letterkunde der klassieken. W. de Haan/Van Loghum Slaterus/Standaard Boekhandel, Hilversum/Arnhem/Antwerpen, 1963. Oorspr. omslag 348 p. Palladium 13 xR 3216 9.00 x

WALLIS BUDGE, E.A. The Book of the Dead. With Twenty-five illustrations. London, British Museum, 1920. Oorspr. omslag. 42 p. Ills. Printed by order of the trustees. [bibliotheekstempeltje]. xB 6423 10.00 x

WEIGALL, Arthur. Sappho auf Lesbos. Ihr Leben und ihre Zeit. Aus dem Englischen von Ruth Weiland Freeman. Munchen, Paul List, 1951. Einband. 264 p. - xA 0530 8.00 x

XENOFON. De tocht van de tienduizend. Anabasis. Ingeleid en vertaald door Gerard Koolschijn en Nicolaas Matsier. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2006. Hardback, 349 p. + 2 kaarten. Salamander Klassiek. xT 4359 10.00 x



Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page