Koninklijk Huis

- Aandenken. Immortellen gestrooid door de koningin der aarde op het graf van de geliefde koningin Sophia. 's-Gravenhage, Joh. IJkema & M.M. Couvee, 1877. Oorspr. omslag. 92 p. Y0375 Euro 15.00

- Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Prinses van Waldeck Pyrmont, Oud Koningin Regentes der Nederlanden, Koningin Moeder overleden op 20 Maart 1934. Bandoeng, Preangerbode, 1934. Geniet. [8] p. Ills. Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode 21 Maart 1934. Vierde en vijfde blad. T6055 Euro 6.00

- Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins aan Friesland 25-27 September 1905. Leeuwarden, M.O. Jongbloed, 1905. Oorspr. omslag. [34] p. + 2 losse bijlagen. Vele foto's. Mooi exemplaar. Y 2689 Euro 25.00

- Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins aan Zeeland 1907. Haarlem, Jos Nuss & Co., 1907. 20 losse bladen in map. [Foto's] Omslag smoezelig, binnenwerk goed. Y 2690 x 20.00

- Catalogus. Het Huis Oranje Nassau en de Leidse Universiteit. Leiden, Academisch Historisch Museum, 1956. Oorspr. omslag. 24 p. T6140 Euro 7.00

- De jeugd van H.M. Koningin Wilhelmina. Een feestgave voor de kinderen van de Zondagschool. Heusden, A. Gezelle Meerburg, [1898]. Oorspr. omslag. 12 p. T 6136 Euro 8.00

- De Oranjeboom. Een Feestgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd. 12 Mei 1874. Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1874. Oorspr. omslag. 8 p. T9321 Euro 9.00

- De Oranjeboom en de rijpsten zijner vruchten. Feest-uitgave 12 Mei 1874. Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1874. Oorspr. omslag. 23 p. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeringsjublileum van koning Willem III. T6071 Euro 10.00

-Doopsbediening van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. Met een rede van E.H. Blaauwendraad. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1938]. Oorspr. omslag. 24 p. Omslagtitel: 12 Mei 1938. Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard. T6111 Euro 6.50

- Feestgezangen voor school en huis, ter gedachtenis aan het 25 jarig jubile van Z.M. Koning Willem III. 1849 - 12 Mei - 1974. Leeuwarden, A. Jongbloed, 1874. Oorspr. omslag. 8 p. Willem III Koning der Nederlanden 1817-1890. T9504 Euro 10.00

- Feestuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 6 Sept. 1898 - 6 Sept. 1923. Den Haag, Uitgeversbureau J. ten Wolde & Co., 1923. Geniet. 18 p. Ills. Y 2688 Euro 10.00

- Feestwijzer voor den Koninginnedag 31 Augustus 1898 te Arnhem. [Meerderjarig wording en Troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina]. Arnhem, G.J. Thieme, 1898. Oorspr. omslag. 24 p. Inhoud: Algemeene Commissie. Uitdeelingen aan de armen van alle gezindten. Groot Feestconcert: Liedjes J.P. Heye, Wilms, Tollens , Bernard Zweers, e.a. Optocht van Vakvereenigingen. Vuurwerk. Optocht met verlichte rywielen. Advertenties. Y 0382 Euro 15.00

- Herinnering aan de Feestelijke Ontvangst van H.M. de Koningin & Z.K.H. Prins Hendrik te Amsterdam 5 Maart 1901. Fotografieen van Mij. Guy de Coral & Co. Amsterdam, N.J. Boon, 1901. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 12 p. Geillustreerd. (Losse bladen) Y 1568 Euro 30.00

- Het Nederlandsche Koningsfeest. 12 Mei 1849-1874. Amsterdam, E.S. Witkamp, 1874. Oorspr. omslag. 16 p. Y 0094 Euro 8.00

- Historische Allegorische optocht 7 September 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1898. Oorspr. omslag. 12 p. Gedrukt in rood/zwart en op Van Gelder Papier, onafgesneden. Y 0186 Euro 10.00

- In Holland staat een huis. 1533-1945. Een nieuw prentenboek met een oude wijs. Getekend door A. Rotterdam, Klomp & Bosman, [1945]. Oorspr. omslag. 23 p. Verschenen in het 412e jaar van ons Regeerend Vorstenhuis. T 6126 Euro 10.00

- Inhuldigingsfeesten van H.M. de Koningin. Officieel Programma van den Lichtstoet op Zaterdagavond 10 September 1898 te Amsterdam. Amsterdam, B. Wijnperle, 1898. Oorspr. omslag. 15 p. Met advertenties. T 9324 Euro 10.00

- Liederen voor het Kroningsfeest. Uitgave van de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang. Amsterdam, W. Versluys, 1897. Oorspr. omslag. [16] p. Uitg. t.g.v. de kroning van Koningin Wilhelmina. Tekst en muziek. Y 2929 Euro 15.00

- Nederland jubelt. Herdenkings-album van het gouden jubileum en de troonsbestijging. Fotografen: Maria Austria, Henk Jonker, Aart Klein, W. Zilver Rupe. Omslagillustraties: Eppo Doeve. Amsterdam, Scheltens & Gltay, 1948. Oorspr. omslag. [34] p. Geillustreerd. T9419 Euro 8.00

- Officieele feestgids ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek aan Amsterdam 1901. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1901. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. T7769 Euro 10.00

-Portret: Willem III, Koning der Nederlanden. Haarlem, 1887. Een vel. Bijlage van de Oprechte Haarlemsche Courant van 19 Februari 1887. T6080 Euro 5.00

- Portret: Z.M. Koning Willem III. 1817 - 19 Februari - 1887. Z.p. 1887. Een vel. Premieplaat van De Vlieger. T6081 Euro 5.00

- Prinses Juliana Album. (Verzameling prentbriefkaarten met afbeeldingen uit het leven van Prinses Juliana 1909-1927). Rijswijk, Blankwaardt & Schoonhoven, 1928. Oblong. 16 bladen. - Y 2936 Euro 10.00

- Programma van den eere-avond in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te 's-Gravenhage op dinsdag 5 januari 1937 des avonds negen uur. Gedicht van J.W.F. Werumeus Buning. 's-Gravenhage, 1937. Oorspr. omslag. [20] p. Comite voor de luisterrijke viering te 's-Gravenhage van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Z.D.H. Prins Bernhard Y 2861 Euro 10.00

- Programma der feesten te geven door de Vereeniging tot veredeling van het volksvermaak, te Amsterdam, ter viering van den verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden op 31 Augustus 1901. Amsterdam, Roeloffzen-Hubner en van Santen, 1901. Oorspr. omslag. 16 p. - Y 2935 Euro 10.00

- Programma. Gala-concert in het concertgebouw te Amsterdam ter eere van Hare Majesteit de Koningin-moeder, op dinsdag 11 Juni 1929 des avonds te 8 uur. Amsterdam, 1929. Oorspr. omslag. (8) p. Ills. T7456 Euro 7.50

- Programma. Plechtige gedachtenisviering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter eere van Hare Majesteit de Koningin-Moeder 1879-1929, op maandag 10 juni 1929 des voormiddags te 11 1/2 uur. Amsterdam, [1929]. Oorspr. omslag. (8) p. Met foto van Koningin Emma. T6127 Euro 8.00

- T.a.v.e.n.u.'s Feestlied. Populaire coupletten voor zang en piano. Amsterdam, T.A.V.E.N.U. Abrahamson & Van Straaten, [1901]. Partituur (3) p.Ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. T6044 Euro 6.00

- Treurmarsch bij het afsterven van Zijne Majesteit Willem III Koning der Nederlanden Groothertog van Luxemburg enz. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel, [1890]. Partituur (5 p.) T6028 Euro 8.50

- Van dag tot dag. Feestgids voor de Kroningsweek. Opgave van de voornaamste Feestelijkheden. Amsterdam, 1898. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 6 p. T9310 Euro 8.50

- Veertig jaar in beeld. Delft, Meinema, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. foto's 1898-1938 Landsvrouwe en Landsmoeder. T7767 Euro 8.50

- Vorstelijk Damast. Tafelgoed geschonken door Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan Elisabeth Kroonprinses van Engeland Ter gelegenheid van haar huwelijk met Prins Philip Hertog van Edinburgh. Eindhoven, Linnenfabrieken van Dissel, & Zoon, 1950. Oorspr. omslag. 10 p. Ills. Foto's Cas Oorthuys. R7157 Euro 15.00

- Vorstelijk Huwelijk. Z.p. 1937. Oorspr. omslag. 16 p. zwart/wit foto's. Speciaal reportage-nummer in verband met het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. T6100 Euro 5.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Bij het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Koning Willem III, den 12den Mei 1874. Nijmegen, P.J. Milborn, 1874. Vouwblad 4 p. T 9313 Euro 9.00

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Oranje-liederen voor Neerlands Volk, bij het Zilveren-Kroningsfeest van Z.M. Willem III, den 12 den Mei 1874. Nijmegen, P.J. Milborn, 1874. Vouwblad. 4 p. T9312 Euro 9.00

ADELMUND, Martijn J. & Thijs van der Veen. De verborgen geschiedenis van de Oranjes. Utrecht, A.W. Bruna, 2008. Paperback. 183 p. Ills. Y1966 Euro 8.00

ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. Een vermoedelijk Slotwoord. Leiden, P. Engels & Zoon, 1879. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 26 p. T9303 Euro 40.00

ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. Een vermoedelijk Slotwoord. Leiden, P. Engels & Zoon, 1879. Vernieuwd omslag. 26 p. Y0357 Euro 20.00

ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. Nadere toelichting van mijnen brief van den 17den September 1879. Leiden, P. Engels & Zoon, 1879. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 20 p. T9301 Euro 40.00

ALGEMEEN HANDELSBLAD. Jubileumnummer Algemeen Handelsblad. 4 September 1923. Wilhelmina 1898-1923. Amsterdam, 1923. Krant 36 p. Ills. Voorkant krant illustratie: L. Kalff. inv. Y 2222 Euro 5.00

ALKEMA, H. Weer Oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1910]. Gebonden. 62 p. Geillustreerd. T 6118 Euro 10.00

AMSTERDAMSCHE COURANT 279e jaargang 1898. Amsterdamsche Courant 279e Jaargang 1898 no. 4833 t/m 4841 van Donderdag 1 september t/m 12 september 1898. Negen kranten over H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, 1898. Oorspr. formaat. Negen kranten. T6027 Euro 30.00

ANDRINGA, W. Een vorstelijk gezin. Schetsen uit het leven van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Utrecht, Joh. de Liefde, [1898]. Oorspr. omslag. 180 p. Y0116 Euro 10.00

ARLMAN, Hugo & Gerard Mulder. Van de prins geen kwaad. Prins Hendrik & andere dossiers van Oranje. A.W. Sijthoff, Alphen aan den Rijn, 1982. Paperback, 175 p. Y 2956 Euro 7.50

ARUBA ESSO NEWS. (krant). Lago Is Host To Queen and Prince. Aruba Hails First Queen's Visit. (Koningin Juliana en Prins Bernhard bezoeken Aruba). Lago Oil Transport Co., 1955. Twee kranten. 8 + 8 p. Ills. Aruba Esso News Vol. 16 no. 22 en 23. November 5, 1955. Y 2940 Euro 10.00

BALLAND, Dr. l'Arbre Genealogique d'Orange. Quinze Sonnets a la Hollande. Dedies a sa Majeste la Reine Wilhelmine a l'occasion de son couronnement 1880 - 31 Aout - 1898. Zutphen, Thieme, 1898. Oorspr. omslag. 20 p. Y1549 Euro 15.00

BEIJL, H.Z de. Oranje-Boek, losse schetsen uit het Leven en Bedrijf der Oranje-Vorsten. Feestgave voor Jong en Oud op het Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1849-1874. Amsterdam, Wed. J.G. Aukes / Wilke Harms, 1874. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 39 p. Schooluitgave. Op de laatste 8 p. Geillustreerd Wilhelmuslied. Y0403 Euro 15.00

BEMMELEN, P. van. De Grondwettelijke Meerderjarigheid van den Prins van Oranje op den leeftijd van achttien jaren. Leyden, P. Engels, 1858. Oorspr. omslag. 37 p. T9461 Euro 15.00

BERESTEYN, E.A. van. Iconographie van Prins Willem I van Oranje. T.g.v. de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1933. Oorspr. omslag. 39 + 25 p. Geillustreerd. T9418 Euro 20.00

BERG, G.S. van den. Van blijde dingen toch het meest. Delft, W.D.Meinema, [1938]. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. Met een losse bijlage. Het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. T9441Euro 8.00

BEZEMER, F. en C.C.A. de Vliegh. Feestliederen der Nederlandsche Jeugd Aangeboden bij Gelegenheid van het 25-jarig Jubileum van Z.M. Willem III. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1874. Oorspr bedrukte oranje omslag. 11 p. T9470 Euro 9.00

BIEMOND, J. Openluchtspel van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Medan, 1936. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd met vele advertenties. Aangeboden door het Oranje Comite te Medan aan de Medansche burgerij en de andere inwoners der Oostkust van Sumatra. T 9466 Euro 45.00

BLOYS VAN TRESLONG, P.C. Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen. Z.p. Comite van de Vereeniging Oranje Nassau Museum, [1930]. Oorspr. omslag. V + 108 p. T6225 Euro 20.00

BLUMENTRITT, F. Koningin Wilhelmina Wals voor klavier gecomponeerd door F. Blumentritt. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. Partituur (12 p.) T6012 Euro 8.00

BOELEN, J.J.G. &A. Giesen. Moeders Wiegelied voor H.K.H. Prinses Juliana. Woorden en Muziek. 's-Gravenhage, G.H. van Eck., 1909. Partituur. [3] p. Y 2183 Euro 9.00

BOER, C.L. Huldigingsmarsch. Gecomponeerd ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. (1923). Rotterdam, Van Esso & Co., [1929]. Partituur (2 p.) Opgedragen aan den Genraal Majoor H.C.J. ter Beek. T6033 8.00

BONEVITO, Jacq. en PAOLI. Prins Bernhard Lied. Hij kwam, zag en... overwon!. Rotterdam, Paul Duval, [ca. 1936]. partituur [3] p. Aangeboden door Louis Dobbelmann, Rotterdam. Y1587 Euro 9.00

BOORN, J.E. van. Koninginne-Marsch voor Piano. Gecomponeerd door J.E. van Boorn. Arnhem, A.A. Noske, [1898]. Partituur (5 p.) T6058 Euro 9.00

BOS, J.J. De dood der Koningin-Moeder. Leerrede uitgesproken bij de godsdienstoeffening der Hervormde Gemeente te Soest, op den 5den Maart 1865. Ter dankbare nagedachtenis van H.M. Anna Paulowna, geboren Groot Vorstin van Rusland, Koningin-Weduwe der Nederlanden. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1865. Oorspr. omslag. 20 p. T6113 Euro 12.50

BOSMAN, J.M.H. Het Vijf en Twintigjarig Koningschap van Willem den Derde. (Bijvoegsel tot de gedenkplaat der inhuldiging). Tiel, D. Mijs, 1874. Oorspr. omslag. 16 p. Y 2863 Euro 12.00

BOURLIER, Emile. Souvenirs et Esperances. Sermon pour l'anniversire de Sa Majeste la Reine Wilhelmina. Preche a La Haye, le 31 aout 1898. La Haye, C. Blommendaal, 1898. Oorspr. omslag. 20 p. Y1556 Euro 10.00

BREEN, Joh. C. De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje. Amsterdam, 1917. Gebonden. 36 p. Uitgave van de Amsterdamsche Christelijke Oranje-Vereeniging. Y1884 Euro 10.00

BRESSON, Auguste. l'Avenement de Guillaume Trois. 1849. Le Haye, Mai 1849. Vouwblad. [4] p. Y1550 Euro 10.00

BROUWER, P. Oranje Boven. Een verhaal uit het jaar der bevrijding. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, [1913]. Oorspr. omslag. 37 p. T4856 Euro 10.00

BRUGGHEN van LAUWENRECHT, Ch.Th. Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1874. Broche. 7 p. Y0438 Euro 10.00

BRUINS, F. (Frederik). Het Zilveren Meifeest van 1874. Een Klaverblad van Vieren. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit, 1874. Oorspr. omslag. 8 p. Y0402 Euro 8.50

C.C.12 mei 1874. Aan de Kinderen van mijn Vaderland, hoofdzakelijk de Volksscholen. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1874. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 8 p. T9308 Euro 10.00

CAMPERT, Jan. Gedicht. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld. 31 Januari 1938 0,47 voormiddag. Leiden, Eduard Udo, 1938. Vouwblad met Oranje lint. Y0336 Euro 15.00

CATALOGUE. Catalogue de la collection de miniatures appartenant a S.A.R. Mgr. le Prince Alexandre de Pays-Bays. Prince d'Orange. Bruxelles, Typographie et Lithographie E. Guyot, 1882. Broche. 25 p. Y0437 Euro 5.00

CATALOGUS. Catalogus der Tentoonstelling van Portretten en Voorwerpen betrekking hebbende op het Huis van Oranje Nassau. Te houden t.g.v. de Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in het Fragmentengebouw van het Rijks-Museum te Amsterdam. 8 September - 31 October 1898. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1898. Oorspr. omslag. 115 p. Y0419 Euro 20.00

CHENNA, Jos. In Occasione. Delle Auguste Nozze di S.A.R. il Principe Federico de Paesi Bassi. Con S.A.R. la Principessa Louisa di Prussia. In Luglio 1825. Z.p. [1825]. Papieren omslag. [12] p. Bij het huwelijk van Frederik prins der Nederlanden (1797-1881) en Louise prinses van Pruisen (1808-1870). Y1555 Euro 30.00

COENEN, Joh. M. Heil Oranje! Fantaisie op Oud Hollandsche Volkslieder van A. Valerius 1626. Tilburg, M.J.H. Kessels, [1895]. Parituur. (7 p.) T5989 Euro 10.00

COHEN Stuart, M. Het feest veranderd in rouw. Een woord op den vroegeren geboortedag van Neerlands Koningin. 17 Juni 1877. Utrecht, Kemink & Zoon, 1877. Oorspr. omslag. 20 p. [omslag beschadigd]. T7808 Euro 8.50

COUVEE, M.M. Pleiziertogtje van Dirk Verpoozen met zijne vrouw en dochter van Rotterdam naar de feesten te 's Gravenhage, bij gelegenheid der viering van den achttienden verjaardag van Z.K.H. den Prins van Oranje, beschreven tot een souvenir aan die heugelijke dagen. 's-Gravenhage, 1858. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 48 p. Y0399 Euro 20.00

CRAEIJVANGER, K.A. Feestmarsch voor de piano. Ter gelegenheid van het Nationaal Concours van Nederlands Handboog-Schutterijen en Harmonie-Vereenigingen op den 23 en 24 September 1851 te Utrecht. Utrecht, H. Rahr, [1851]. Partituur (5 p.) Opgedragen aan den Opperbeschermheer der Handboogschutterijen Z.M. de Koning Willem III. T6029 Euro 15.00

DAGBLAD DE ECHO. Inhuldigingsnummer 1898. H.M. Koningin Wilhelmina 1880 - 31 Augustus - 1898. Amsterdam, De Echo, 1898. Krant. [12] p. Ills. Behoorende bij het Dagblad De Echo van Zaterdag 3 September 1898. Y 2694 Euro 10.00

DAGBLAD DE GRAAFSCHAPPER. Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. Winterswijk, Dagblad De Graafschapper, 1948. Krant. [36] p. Ills Dagblad De Graafschapper, Doetinchemsch Dagblad, Winterwijksch Dagblad. Aangeboden aan onze lezers 31 Augustus 1948. Y 2695 Euro 10.00

DAM, L.J. van en W.F.G. Nicolai. Neerlands Vreugdezang, voor gemengd koor met begeleiding. Kampen, Ph. Zalsman, [1909]. Partituur (8) p. Y1572 Euro 10.00

DE DORPSSCHOOLMEESTER. Oranjegezinden en Patriotten. Ernst en Luim. Tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863. Utrecht, C. van der Post Jr., 1864. Oorspr. omslag. 80 p. Met een plaat. T 9439 Euro 15.00

DE NEDERLANDER. De Nederlander. Feestnummer. 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. Leve Koningin Wilhelmina, achttiende verjaardag. Rotterdam, 1898. Krant [4] p. Ills. Y 2223 Euro 8.00

DE PRINS. H.K.H. Prinses Juliana verloofd met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Amsterdam, 1936. Enkel vouwvel. (4 p.) Zwart/wit foto's. Bijvoegsel van De Prins van 12 September 1936. 36ste jrg. no. 11. T6101 Euro 5.00

DEK, A.W.E. Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder. Rijswijk, Krips Repro, 1962. Gebonden. 127 p. Geillustreerd. Y0365 Euro 15.00

DINTEREN, Chr. van & M.J. de Zoete. Oranjefeest! Komische Coupletten voorgedragen door Duo Paulus. Woorden en Muziek. Piano en Zang. Amsterdam, TAVENU/Felix P. Abrahamson, z.j. Partituur [4] p. Y2185 Euro 8.00

DOES DE BIJE, Ambroos van der. Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1858. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 46 p. Y0341 Euro 20.00

DONGES, Carl. Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beitrage zu den Bezienhungen des Oraniers zu seinen Stammlanden. Dillenburg, Mortiz Eidenbach, 1909. Gebonden. XX + 229 p. Geillustreerd. Veroffentlichungen des Historischen Vereins zu Dillenburg (E.V.) Nr. 5. Y0364 Euro 20.00

DRAAK-GROENVELD, Ria en W. Abraham. Oranjelied. Aangeboden aan het Prinselijk Paar. Woorden en Muziek. Den Haag, Musico, 1937. Partituur 2 p. Y1576 Euro 7.00

DROZ, P.F. La Hollande en Face de l"Europe, le 12 Mai 1874. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1874. Broche. 8 p. Y0435 Euro 15.00

DUBOIS, A. De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix. Oud-Beijerland, J.P. v.d. Tol, 1938. Oorspr. omslag. 32 p. T6142 Euro 7.50

FABIUS, A.N.J. De historisch-allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Schetsen van A. Reyding. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1898]. Oorspr. omslag. 73 p. T7382 Euro 20.00

FEESTGIDS 1874. Officieele Feestgids bij het XXVjarig Jubile der Inhuldiging Z.M. Koning Willem III te Amsterdam. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1874. Oorspr. omslag. 26 p. Geillustreerd. Y0184 Euro 15.00

FEESTGIDS 1887. Geillustreerde Feestgids. Amsterdam April 1887. Uitgegeven onder medewerking van het Uitvoerend Comite der Feestcommissie (Voorz. A.J.C.S.J. Bergsma), met illustratien van H.P. Berlage, Gerard Muller, L.W.R. Wenckebach. T.g.v. de 70e verjaardag van Koning Willem III. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1887. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 48 p + [16] p. Feestlied door J.J.L. Ten Kate. De Nederlandsche Vlag: Ludwig Felix Brandts Buys met muzieknotatie. Y0183 Euro 25.00

FEESTGIDS 1887. Volledige Officieele Feestgids. Eerbiedig opgedragen aan Z.M. den Koning ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten 1817-1887. Amsterdam, J.C.M. van Diggelen & Co., 1887. Oorspr. omslag. 32 p. Met veel plaatselijke advertenties. Met o.a. Amsterdams Oranjelied op den twaalfden april 1887 van W.J. Hofdijk. T7711 Euro 12.50

FEESTGIDS AMSTERDAM 1898. Officieele Feestgids uitgegeven namens de Hoofd-Commissie van Ingezetenen voor de Feestelijke Ontvangst van Hare Majesteit de Koningin te Amsterdam bij gelegenheid van Hr. Ms. Inhuldiging binnen Amsterdam in 1898. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1898. Oorspr. omslag. 80 + advertenties. Geillustreerd. Y0988 Euro 10.00

FLEURBAAY, Ellen en Mieke van der Wal. Koning Willem III en Arti. Een kunstenaarsvereniging en haar beschermheer in de 19e eeuw. Amsterdam, Stichting Koninklijk Paleis, 1984. Paperback. 56 p. Ills. Catalogus van de tentoonstelling, 31 mei tot 9 september 1984. Y 2464 Euro 8.00

FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN. Toespraak van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden als voorzitter der Hoofd-Commissie tot oprigting van een Nationaal Gedenkteeken voor Nov. 1813, enz,, bij gelegenheid der onthulling van de gedenknaald in het zeeduin bij Scheveningen, op donderdag 24 augustus 1865 : beantwoord namens de gemeente van 's Gravenhage, door den heer Mr. H. baron Collot d'Escury. 's-Gravenhage, H.L. Smits, 1865. Oorspr. omslag. 15 p. Y 2924 Euro 10.00

FRUIJT, G.P. Drie Oranjeliederen. Amsterdam, F.W. Egeling, 1898. Oorspr. omslag. [8] p. Ills. Uitgave van de Nederlandsche Zondagschool-Ver. Y 2927 Euro 15.00

GERRETSON, R. De Landing van Willem I te Scheveningen. Historische Schets voor Gemengd koor, Harmonium of Piano. 1813-1913. Rotterdam Joh. de Heer, 1913. Oorspr. omslag. Partituur. 17 p. Historische Schetsern no. 3. T9412 Euro 15.00

GIDS. Gids van Amsterdam, ten dienste der vreemdelingen die de hoofdstad gedurende de inhuldigingsfeesten wenschen te bezoeken 1898. Amsterdam, Herdes & Co., 1898. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. Y 2862 Euro 15.00

GIJN, Simon van. Het huis van Oranje in prent. Dordrecht, J. Giltaij & Zoon, [1898]. Oorspr. omslag. VIII + 67 p. Tentoonstelling van portretten en prenten betreffende het vorstelijk huis van Oranje-Nassau, uit de historische verzameling van Mr. S. van Gijn te Dordrecht. Geopend van af 26 Augustus 1898. Y1956 Euro 15.00

GRAAFF Azn., G.J. de. Het Oranje-feest te Bondorp. Bijspel in twee bedrijven. Purmerende, J. Schuitemaker, [1874]. Oorspr. omslag. 74 p. Voor Rederijkers bewerkt. T9505 Euro 15.00

GRASWINCKEL, D.P.M. (voorw.). Nassau-Oranje Tentoonstelling, Breda. Breda, Huis van Brecht (Koninklijke Militaire Academie), 1952. Oorspr. omslag. 95 p. + Illustraties. Catalogus van een tentoonstelling georganiseerd t.g.v. het 700-jarig bestaan van Breda en aldaar gehouden in het Huis van Brecht. T4857 Euro 8.50

GREVILLE, Edmond T. en guus E. Ostwalt. De Nationale Film. Veertig jaren, vervaardigd t.g.v. het veertig-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Den Haag, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. Geillustreerd. De film werd opgenomen in de studio's van Loet C. Barnstijn's Filmstad te Den Haag. Scenario: Ben van Eysselsteyn en Jo van Ammers-Kuller. T9440 Euro 20.00

GRONLOH, J. Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945. Deventer, J. Stempher, 1945. Oorspr. omslag. 30 p.Ills. T6122 Euro 8.00

GUNNING, J.H. Het gebed des volks voor zijn vorstenhuis. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1936. Oorspr. omslag. 38 p.Onafgesneden. Genummerd 91. Y0185 euro 10.00

H. J.C.L. v. [=J.C.L. Honstede]. November 1813-1863. Aan de Nederlandsche Natie bij het vijftigjarig jubelfeest van de in 1813 herkregen onafhankelijkheid. 's-Gravenhage, M.M. Couvee, 1863. Oorspr. oranje papieren omslag. 11 p. T 6116 Euro 10.00

HAAR, B. ter. Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898. Nijmegen, H. ten Hoet, [1898]. (8) p. [Alleen tekst]. (Op muziek gebracht door A.M. van Beuge voor Soli, Gemengd Koor, Kinderkoor en Orkest). R0797 Euro 10.00

HAAR-BOTTGER, Jeanne v.d. Bruidslied. Tekst en Muziek. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernhard v. Lippe Biesterfeld t.g.v. hun huwelijk. Den Haag, Musico, 1937. Partituur 3 p. Omslagontwerp: Adriaan Blomsma. Y1580 Euro 9.00

HEER, J. de. Nationale feestbundel voor het jaar 1913. Tweestemmig. Rotterdam, De Heer, 1913. Oorspr. omslag. [28] p. Tevens met cijfernotatie. 1. Wilhelmus van Nassouwe 2. Wien Neerlandsch bloed. 3. Wij leven vrij 4. Vrijheidszang 1813-1913. 5. Op den Kneuterdijk 6. Aan den Buitenkant. 7. In 't Voorhout. 8. Voor de Muiderpoort. 9. Te Scheveningen. 10. Op 't Haarlemmerplein 11. Vlaggelied. 12. Oranje en Nederland. 13. Al is ons landje nog zoo klein 14. Oranjelied (1813) 15. Mijn vaderland 16. Oud-Hollandsche strijdzang 17. Geluckig vaderland 18. O, Nederland! let op u saeck 19. Oud-Hollandsch dankgebed 20. Da Costa's volkslied. 21. Oranjelied. 22. Koninginnelied. 23. Prins Hendrik-lied. 24. Julianalied. Y 2934 Euro 12.50

HEGGELMAN, F.W.M. Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het Koninklijk bezoek op vrijdag 18 September 1925. Schiedam, Gebr. van Noortwijk, 1925. Oorspr. omslag. Oblong. 56 p. - Y 2711 Euro 20.00

HERENIUS-KAMSTRA, Ans. Juliana, mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven. Utrecht/Antwerpen, Kosmos Z&K, 1999. Gebonden S.O. 263 p. Ills. Y 2465 Euro 10.00

HOFMANN, George. Nederland bovenal. 1898 - 1923 Jubileumsmarsch. Tekst en Muziek van George Hofmann, Piano-arrangement van Willem Ciere. Amsterdam, Hofmann's Muziekhandel, [1923]. Partituur (3 p.) Opgedragen aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina ter eere van Haar 25 jarig Regeerings Jubileum. T 6061 Euro 8.00

HOL, Richard en P.A.M. Boele van Hensbroek. Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol. 's Gravenhage, G.H. van Eck, z.j. partituur (5 p.) T6015 Euro 10.00

HOLDEN, Anthony. Koninklijk wangedrag. Vertaling Peter de Rijk. Utrecht, A.W. Bruma, 1993. Paperback. 314 p. Ills. Y 2461 Euro 10.00

HOOFT, G.B. 't. Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864. Assen, Van Gorcum en Comp., 1864. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 8 p. T9437 Euro 15.00

HOOGEVEEN, D.M. Bruidsmuziek voor Piano. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Amsterdam, G. Alsbach, 1937. Partituur 5 p. Y1584 Euro 7.00

HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. D'Oranjeboom bloeit! Rotterdam, A. Voorhoeve, [1937]. Oorspr. omslag. 32 + 16 p. zwart/wit foto's. T6109 Euro 7.00

HOVEN VAN GENDEREN, H.A. van den en P.A. de Rover. D'Oranjeboom bloeit! Rotterdam, A. Voorhoeve, [1938]. 2e bijgewerkte druk. Oorspr. omslag. 52 p. zwart/wit foto's. M.G.Schenk en J.B. Spaan verzamelden het fotomateriaal en verzorgden de tekst der bijschriften vormend Het leven van twee vorstenkinderen in beeld. T6110 Euro 8.00

HULST, W.G. van de. Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938. 's-Gravenhage, G.B. Goor Zonen, 1938. Oorspr. omslag. 95 p. Met vele foto's omslag en pentekening van W.G. van de Hulst jr. T7761 Euro 12.00

HURTIG, Catarina. Prinsessen. VIP, Utrecht, 2007. Paperback, Ills., 254 p. Maxima, Mathilde en acht andere jonge Europese prinsessen. Y 3082 Euro 7.00

IJSSEL, Wilprecht van den. Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel. Amsterdam, E.L.E. Dantzig, 1901. Partituur (8 p.) Ter gelegenheid van het Huwelijk van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden met Z.H. Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. T6098 Euro 10.00

IONGH, H. de. Europese koninklijke bastaarden. Een vademecum. Soesterberg, Aspeckt, 2002. Paperback. 108 p. Ills. Y2005 Euro 8.00

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1932. Oorspr. omslag. 57 p. T7812 Euro 8.00

JAARVERSLAG. Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1929. Oorspr. omslag. 81 p. Y1880 Euro 8.00

JACQUET, Didier. Une vision au Tombeau d'Engelbert de Nassau, apologue en Vers francais, avec Notes explicative. Breda, Jan Philipsen, 1874. Broche. 16 p. A propos de l'Hommage national des Neerlandais a S.M. Guillaume III, le 12 Mai 1874. Y0436 Euro 15.00

JAPIKSE, N. Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. Gebonden. XXIX + 416 p. Uitgave vanwege het Koninklijk-Huis-Archief. Y 0410 Euro 10.00

JONAS, Paul. [= Conradus Albertus Isaacus Hesterman]. Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849. Amsterdam, P. Kraaij, jr. 1849. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 64 p. [Inhuldiging Willem III]. T6108 Euro 18.00

JURRIAANSE, M.W. (ed.). Prins Willem van Oranje - Brieven. G.W. den Boer, Middelburg, 1933. Gebonden, Ills., 200 p. enkele brieven in facsimile. In modern Nederlands weergegeven door C. Serrurier. Met een woord ter begeleiding door N. Japikse. Y0359 Euro 10.00

KALENDER. Nederland en Oranje. Deze kalender begint met de eerste maand na de bevrijding: Juni 1945 - december 1945. Z.p. [1945]. Kalender compleet. (kalender compleet). Y 2938 Euro 12.00

KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF. Historische documenten en illustraties van de verloving en het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard 7 Januari 1937. Amsterdam, Stichting Keesings, 1937. Oorspr. omslag. [20] p. Speciale uitgave van Keesings Historisch Archief. T6103 Euro 8.50

KERLING, J.B.J. Ons Vorsten-Huis door de eeuwen. catalogus van boeken, pamfletten, brochures, portretten, historie prenten, topografische prenten, uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, Van Stockums Antiquariaat, 1938. Oorspr. omslag. 125 p. Ills. Y0541 Euro 10.00

KIEVIET, W.H. Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering. Utrecht, A.H. ten Bokkel Huinink, 1898. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. T4646 Euro 15.00

KIKKERT, J.G. De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849. Soesterberg, Aspekt, 2002. Paperback. Ills. 240 p. Y1718 Euro 9.00

KLIJNHOUT-MOERMAN, T. en D.A. Postema. Lippe. Het stamland van Prins Bernhard. Amsterdam, W. Versluys, 1939. Oorspr. omslag. 54 p. Ills. T 6287 Euro 10.00

KLOOT MEIJBURG, Herm. van der. De Nieuwe Kerk te Delft. Mausoleum van het Huis van Oranje. Met 18 afbeeldingen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1923. Oorspr. omslag. 32 p. Nationaal Huldeblijk 1923. [Omslag: Briede]. T4858 Euro 10.00

KOE, Salomon S. de. Rouwklacht bij den dood van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nikolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Prins van Oranje, overleden te Parijs, 11 Juni 1879. Utrecht, J.M. Muller jr., 1879. Oorspr. omslag. 15 p. Y 0340 x 10.00

KONING, E. A Sa Majeste la Reine des Pays-Bas. Trois souvenirs. Polka et Marches pour le Piano. Amsterdam, G.M. Graffner, 1898. Partituur. 7 p. Litho. Y 2181 Euro 20.00

KORTERINK, Hendrik Jan. De zwarte schapen van Oranje. Verba, Hoevelaken, 1992. Paperback, Ills., 195 p. Y 2004 Euro 8.00

KRAAN-VAN DEN BURG, Gera. Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938. Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. Omslag en illustraties: Willy Greve. T 9442 Euro 8.00

KRIEKEN, G.B. van. Kroningslied. Volkslied . Rotterdam, Stadler & Sauerbier, [1898]. Partituur. T 5988 Euro 10.00

KROON-NEDELA, E.G. / C.E.L. HELFRICH. Koninklijke Woorden 10 Mei 1940 - 10 Mei 1941 H.M. Koningin Wilhelmina. Batavia, Ver. Prins Bernhard- en Spitfirefondsen, 1941. 2e druk. Oorspr. omslag. 104 p. Treffende redevoeringen en toespraken in den grooten strijd voor recht en vrijheid. T 6346 Euro 15.00

KRUIJS, M.H. van 't. Het Lied van ons Volk. Woorden en Muziek. Rotterdam, Wenk & Birkhof, 1898. Partituur. 3 p. Y 2182 Euro 10.00

KRUIJS, M.H. van 't en B. ten Kate. Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs. Rotterdam, Wenk & Birkhoff, [1898]. Partituur voor zangstem en piano. (3 p.) T5992 Euro 8.00

KRUIJS, M.H. van 't. en P. Landsman. Oranje-Nassau. Feestcantate. Woorden van P. Landsman. Voor Gemengd- en Kinderkoor Bariton-solo en Orkest door M.H. van 't Kruijs Klavieruittreksel. Gouda, J.T. Swartsenburg, 1909. partituur (35 p.) T6087 Euro 10.00

KUIJPER, J.J. Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898. Ede, Th. Menger, 1898. Oorspr. omslag. 20 p. Uitgegeven ten voordeele der Ned. Herv. Diakonie te Otterloo. Y0408 Euro 10.00

LALLEMAN, G.B. Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874. Arnhem, J. Voltelen, 1874. Oorspr. omslag. 58 p. Met een plaat. - xT 9506 Euro 15.00

LAURILLARD, E. Ons Koningsfeest. Amsterdam, D.B. Centen, 1874. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 12 p. Nederlandsche Godsdienstig Traktaat-Genootschap No. 617. xY 0401 Euro 12.50

LENS, J. Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1930. Oorspr. omslag. 124 p. Geillustreerd. - xT 9438 Euro 10.00

LICHTTOREN, De. 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923. 's-Gravenhage, 1923. Krant. [4] p. De Lichttoren. Weekblad der Hervormde Stadszending te 's-Gravenhage. 10e jaargang no 17. 1 September 1923. Blijde boodschap voor Nederland. [Omslagontwerp F. Nackaerts]. Y 2692 Euro 6.00

LINDEMAN, J. Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding. Sneek, J. Lindeman, [1898]. Partituur (3 p.) Opgedragen aan de Commissie voor de Kroningsfeesten te Sneek. xT 6043 Euro 7.00

LOOTS, Philip. In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots. Amsterdam, De Nieuwe Muziekhandel, [1898]. Oorspr. omslag. 11 p. Schooluitgaaf. Y 2930 Euro 12.50

LOOTS, Philip. In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen. Amsterdam, De Nieuwe Muziekhandel, 1898. Partituur voor zang en piano. Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 werd een groot aantal composities geschreven. Deze bundel In 't kroningsjaar met zes liederen van Philip Loots op tekst van J.A. Bakker. xY 2186 Euro 18.00

LOSER, Joh. H. en L.B. Perel. Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser. Amsterdam, G. Alsbach & Co., 1898. Partituur (11 p.) Opgedragen aan Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar troonsbestijging (6 September 1898). xT 6034 Euro 7.00

LOUISE B.B. [=L. de Neve]. Prinsesje. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Gebonden. 12 p. Ills. Eerst verschenen in Eigen Haard. Y 2931 Euro 25.00

LOUWERSE, P. Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld. Zutphen, Schillemans & Van Belkum, 1898. Oorspr. omslag. 60 p. Met een groot aantal illustraties. - xT 4645 Euro 20.00

LUCIEN. Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano. Amsterdam, P. Abrahamson, 1913. Partituur (3 p.) Muzieksupplement bij T.A.V.N.U. Augustus 1913. xT 6030 Euro 8.00

LUNS, Frank. Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns. Amsterdam, 1929. Geniet. 22 p. Bijgevoegd. Uitnodiging en twee kaartje voor het Huldigings-spel in het Stadion. xY 0991 Euro 15.00

LUTGE, H.A.J. Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, Scheffer & Co., 1890. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 20 p. - xT 9304 Euro 18.00

MAAS, H.A. en M.A. Daniel-Boom. Wilhelmina-hymne. Voor middenstem met piano en orgel. (in den volkstoon). Almaar, H.A. Maas, 1923. Partituur 3 p. Opgedragen aan het Volk van Holland en Insulinde. 'n Lied voor Allen no. 4. xT 9416 Euro 6.00

MANN, Gottfried. Kroningsmarsch. Opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel Stumpff en Koning, 1898. Partituur 7 p. Uitgegeven door de Vereeniging Keurvendel Prins Maurits. xT 9464 Euro 20.00

MEES-VERWEY, M. Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius. Santpoort, C.A. Mees, 1942. 2e druk. Gebonden. 136 p. Met een bijlage. - xT 9377 Euro 12.00

MESSINK, H.J. Onze kleine Prinses. Populaire Marsch voor piano. Middelburg, F.B. den Boer, 1880. Partituur (2 p.) Vervaardigd bij gelegenheid van de geboorte van Prinses Wilhelmina op 31 augustus 1880. xT 6016 Euro 8.00

MOLL, Willem. Leerrede na den 18den verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid van het Vorstelijk Huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den vijfden September 1858, door W. Moll. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1858. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 0339 Euro 15.00

MUNTZ, L.C. Wij hebben weer een prins(es), Walzer. Tekst en Muziek. Den Haag, L.C. Muntz, [1938]. Partituur 2 p. + losse bijlage. - xY 1579 Euro 10.00

MUNTZ, L.C. Wij hebben weer een prins(es), Walzer. Tekst en Muziek. Den Haag, L.C. Muntz, [1938]. Partituur 2 p. - xY 1582 Euro 7.50

NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 203. Buitengewone Nederlandsche Staats-Courant Woensdag 31 Augustus 1898. Proclamatie van den 31sten Augustus 1898, betreffende de aanvaarding der regering door Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1898. Een vel. T6023 Euro 10.00

NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 208. Nederlandsche Staats-Courant. Dinsdag 6 September 1898. De burgermeester der stad Amsterdam heette de Koningin in de hoofdstad welkom. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1898. 10 p. T6024 Euro 8.00

NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 212. Nederlandsche Staats-Courant. Zondag 11 en Maandag 12 September 1898. H.M. de Koningin keerde terug naar Den Haag. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1898. 8 p. T6026 Euro 8.00

NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD. Feest en Afscheid. Gouden Regeringsperiode Wilhelmina. Haar Verjaardag. Inhuldiging van Juliana. 1898 - 1948. Met een Gedicht: W.A.P. Smit. Verlucht: Dirk van Gelder. Alkmaar/Hoorn, Noordhollands Dagblad, 1948. Krant. [8] p. Ills - Y 2696 Euro 6.00

NIEUWS VAN DE DAG. Feest-nummer: 1880 - 1930 Wilhelmina Koningin der Nederlanden. Amsterdam, Zaterdag 30 Augustus 1930. Krant. [4] p. Ills. - Y 2691 Euro 6.00

NOREL-STRAATSMA, A. Het Kindje in Hollands Huis. 's-Gravenhage, 1938. Geniet. 16 p. Ills. Geboorte prinses Beatrix. T6119 Euro 7.00

NOSTER, Cato. De Geest van den Prins van Oranje en De Hollander. Schouwspel in een tooneel. (Iacta esto alea). Amsterdam, Draaisma & Pordon, 1912. Geniet. 20 p. T6773 Euro 8.50

ODEVAERE, T. Notice sur le tableau de la fondation de la maison et principaute d'Orange. Bruxelles, Ad. Stapleaux, 1824. Cahiersteek. 15 p. Tweetalig Frans/Nederlands. T7084 Euro 12.00

OOSTVEEN, W.F. Uit het leven van onze Koningen. Een feestgeschenk voor het jonge Nederland. Bodegraven, J. van Rossum Dz., 1874. Oorspr. omslag. 48 p. Met drie litho's van Tresling & Co, Amsterdam. Y 2923 Euro 15.00

P.P. Het leven van Koning Willem III. Overzicht der belangrijkste feiten en datums uit zijn 25-jarige regeering. Rotterdam, P.C. Hoog, 1874. Oorspr. omslag. 53 p. T 9507 Euro 20.00

PANORAMA. Panorama: Feestnummer September 1936. Haarlem, Spaarnestad, 1936. Oorspr. omslag. [16] p. zwart/wit foto's Uitgegeven t.g.v. de vorstelijke verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard. T 6107 Euro 5.00

PEETERS, Ronald. Koning Willem II. Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg. Gemeente Tilburg, 1999. Gebonden. 36 p. Ills. Y 2466 Euro 8.00

PRINSEN GEERLINGS, Bert. (ed.). Moeder des Vaderlands. Haarlem, Boom-Ruygrok, 1948. Oorspr. omslag. (45) p. Geillustreerd. T6120 Euro 10.00

PROGRAMMA. Feesten te Amsterdam van 5 tot 9 September 1898. Plechtige intocht van Hare Majesteit de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam. Amsterdam, T. Snel, 1898. Oranje vouwblad. [4] p. 14 x 22 cm. Y2212 Euro 8.00

PROGRAMMA. Feestprogramma ter gelegenheid van de verloving [8 september 1936]. van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Den Haag, 1936. Oranje vouwvel. [4] p. 14 x 22 cm. Y2215 Euro 6.00

PROGRAMMA. Officieel programma t.g.v. de verjaardag H.M. Koningin Juliana op zaterdag 30 april. Nationale herdenkingsavond op woensdag 4 mei. 15e Herdenking bevrijding op 5 mei 1960. Oosterbeek, 1960. Geniet. 16 p. Y 2953 Euro 5.00

PROGRAMMA. Officieel Feestprogramma. 1930 Comite Lichtfeest. Illuminatie van Den Haag t.g.v. de 50e verjaardag van Koningin Wilhelmina. 's-Gravenhage, N.V. Morks, 1930. Oorspr. omslag. 54 p. Ills. Met vele advertenties. Y 2499 Euro 10.00

PROGRAMMA. Officieel Programma voor de feestelijkheden t.g.v. den 50sten geboortedag van H.M. Koningin Wilhelmina. Rantjangan Jang Soedah di Tetepken. Oentoek Merajaken Limapoelaoeh Taoennja Sribaginda Maharadja Poetri Wilhelmina. Semarang, 1930. Oorspr. omslag. N.p. Geillustreerd. Met losse bijlage: Parcours van het Bloemencorso. Y0994 Euro 15.00

PROGRAMMA. Programma der Concert-, Tooneel-, Muziek- en Zanguitvoeringen, ter gelegenheid van de feestelijke herdenking van den geboortedag van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg op maandag 19 April 1909. 's-Gravenhage, 1909. Oorspr. omslag. [44] p. Haagsch Comite voor Volksfeesten. Y0990 Euro 10.00

PROGRAMMA. Programma en Tekstboekje der Feestelijkheden te Batavia ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin [Wilhelmina] georganiseerd door de Feestcommissie Koninginnedag 1930 op 30 Augustus en 1 September. 1880-1930. Ambarawa, H.D. Mac Gillavry, 1930. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd. Y0993 Euro 12.50

PROGRAMMA. Programma van de Feestelijkheden in de Residentie. 40-Jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 1898-1938. Den Haag, 1938. Oorspr. omslag. 4 p. Y0383 Euro 9.00

PROGRAMMA. Programma. Van de Feestelijkheden ter gelegenheid van het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard op 7 en 8 Januari 1937 te Hengelo (G). Hengelo, 1937. Een oranje vel. T6105 Euro 7.00

PROGRAMMA. Programma van het Kinderfeest te houden op vrijdag 9 September 1938 in het Olympisch Stadion te Amsterdam t.g.v. het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Amsterdam, 1938. 1 oranje blad. 16 x 24 cm. Y2213 Euro 6.00

PROGRAMMA. Programma van het Nationale Huldebetoon t.g.v. het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin op 6 September 1938. (Afdeeling Zeeland). Middelburg, 1938. Oorspr. omslag. 10 p. Y0381 Euro 8.00

PROGRAMMA. Programma voor het Pontificaal Te Deum, bij Gelegenheid van het 40-jarig Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in de Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's Hertogenbosch 5 Sept. 1938. 's Hertogenbosch, F. Hendrikx, 1938. Vouwblad. 4 p. T9325 Euro 8.00

PROGRAMMA. Koninklijk bezoek aan Amsterdam, 1910. Officieel feest-programma. Amsterdam, Holdert & Co., 1910. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. Wilhelmina Koningin der Nederlanden. Omslagontwerp: Theodorus Molkenboer. Y 2920 Euro 12.50

PROGRAMMA GOES. Programma van de viering van den jaardag van H.M. de Koningin op 30 en 31 Augustus 1946. Oranje-Vereeniging Goes. Goes, H. de Lange, 1946. Oorspr. omslag. 8 p. Inhoud: Wijdingssamenkomst in de Groote Kerk. Samenkomst op de Groote Markt. Vuurwerk op den Westwal. Y0385 Euro 10.00

RAMSHORST, J.D. van en A. Baan. Aan Hollands Bruidspaar. Woorden en Muziek. Amsterdam, G. Alsbach, [1937]. Partituur [2] p. Feestzang voor Neerlands Jeugd. Y1586 Euro 6.50

RASJID, Moehd. Oranje Nassau 1898-1938. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, [1938]. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. Text: in het Maleisch. T5371 Euro 12.50

RENNES, Catharina van. Oranje-Nassau-Cantate. Voor meerstemmig kinderkoor. Woorden J.D.C. van Dokkum, muziek Catharine van Rennes. Utrecht, Jac. van Rennes, 1898. 2e oplage. Partituur ) 19 p. Aubade aan H.M. de Koningin, te zingen door de schoolkinderen der Residentie. Gecomponeerd op uitnoodiging van het hoofdcomite voor de Inhuldigingsfeesten te 's Gravenhage. T6063 Euro 10.00

REYDING, A. en A.N.J. Fabius. De historische allegorische optocht. Gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1898. Oorspr. omslag. 76 p. Geillustreerd. Y0439 Euro 20.00

ROGIER, L.J. Nassau en Nederland. [Breda, Boerse en Peereboom], 1952. Geniet. 22 p. Rede uitgesproken in de Grote Kerk van Breda op Donderdag 10 Juli 1952 ter inleiding van de nationale Oranjeviering bij het zevenhonderdjarig bestaan van de stad. T8081 Euro 8.00

ROSSUM, W. van en W.F. Oostveen. Mijn Nederland ik heb u lief! Nieuw volkslied met piano. Arnhem/Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen, z.j. 3e druk. Partituur (3 p.) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden. T6078 Euro 8.50

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD. Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898 - 1948. Rotterdam, 1948. Krant. [12] p. Ills. Omslagontwerp: BAC. Y 2697 Euro 7.00

RUYSCH, F.A.C. H.M. Koningin Wilhelmina. Haar leven, van Hare Troonbestijging af tot aan Haar Huwelijk. September 1898 - Februari 1901. 's-Gravenhage, M. van der Beek, 1901. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. Y1567 Euro 10.00

SANTEGOEDS, Evert. Juliana, moeder, majesteit. A.W. Bruna, Utrecht, 1994. Paperback, Ills., 208 p. Vorstin van warmte en eenvoud. Y 3081 Euro 7.00

SCHELL, Joh. Prinses Juliana-Marsch. Woorden en Muziek Op. 4. Den Haag, Uitgaaf van den Componist, 1917. 4de oplage. Partituur [2] p. Y1570 Euro 8.00

SCHELLART, A.I.J.M. Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland. Rijswijk, Elmar, [1984]. Gebonden S.O. 242 p. Ills. Y 2462 Euro 10.00

SCHENK, M.G. (red.). Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933. Gebonden. 155 p. T9376 Euro 12.50

SCHMIDT, Johan. Koninginnedag. Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina na de viering van haar Vijfentwintigste Levensjaar. Monnikendam, Schmidt, [1905]. Gebonden. 52 p. Gesigneerd door auteur. Y 2921 Euro 25.00

SCHOUTEN, J. Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen. Utrecht, Kemink & Zoon, 1898. Oorspr. omslag. 932) p. Ills. T6138 Euro 8.00

SCHWIRTZ, Louis en Tiny van Elmeij. Bruidslied voor H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Tekst en Muziek. 's-Gravehage, Albersen & Co., 1936. Partituur 3 p. Keuze-lied gezongen bij de kinder-zanghulde aan het vorstelijk bruidspaar op 19 december 1936 te 's-Gravenhage. Y 1581 Euro 7.50

SPOEL, Arnold. Ons Prinsesje. Gedicht van H.W. van der Mey. In volkstoon gecomponeerd voor een zangstem met piano. 's-Gravenhage, G.H. van Eck, z.j. 3e druk. Partituur. 4 p. Y1569 Euro 7.00

SPOEL, Arnold. Prinsesseliedje. Woorden: A. Willemina Keukenmeester. Voor eene zangstem met pianobegeleiding. Opus 57. Amsterdam, G. Alsbach & Co., z.j. Partituur [3] p. Y 1571 Euro 7.00

SPOEL, Arnold en J. Jongbloed-Talen. Vrouwe van Neerland. Lied voor middelstem met piano of orgelbegeleiding. Gedicht van J. Jongbloed-Talen en gecomponeerd door Arnold Spoel. Amsterdam, G. Alsbach & Co., [1930]. 3e druk. Partituur (3 p.) Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden [t.g.v. haar 50ste verjaardag]. T6031 Euro 8.00

STAATSCOURANT. Buitengewone Nederlandsche Staatscourant Zaterdag 1 Mei 1909. Nrs: 101 t/m 108. Omtrent den gezondheidstoestand van Hare Majesteit de Koningin en van de jonggeboren Prinses Juliana. 's-Gravenhage, Bureau der Nederlandsche Staatscourant, 1909. Zeven afleveringen. - Y 2939 Euro 15.00

STAP, Jo van der en J. Nauta. Bruidslied en Prinsessedag t.g.v. het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana van Oranje Nassau en Z.D.H. Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld. Leeuwarden, Polyphonia, [1937]. Partituur [2] p. Y1573 Euro 8.00

STEMPELS, B. Gerardus. Oranje. Historisch tooneelspel in vijf bedrijven of acht tafereelen. Arnhem, G.J. Thieme, 1874. Oorspr. bedrukte oranje omslag. 76 p. T9469 Euro 12.00

STEVENS, J. Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1945. Oblong, Oorspr. omslag. 31 p. Ills. T6123 Euro 8.00

STRIJDKREET. Inhuldigings Strijdkreet No. 36. 12e jaargang zaterdag 3 September 1898. Snelpersdrukkerij v.h. Leger des Heils, 1898. Oorspr. omslag. 32 x 42 cm. Y2216 Euro 5.00

STUART, Th. Oranje-Collectie. Tentoongesteld in het Stedelijk Museum te Amsterdam 26 Mei - 6 juni 1910. Amsterdam, Blikman & Sartorius, 1910. Oorspr. omslag. 90 p. + Illustraties. Y1551 Euro 10.00

TAMSE, C.A. (red.). Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis. Alphen aan den Rijn, A.W. Sijthoff, 1979. Gebonden. 422 p. Geillustreerd. Y0366 Euro 15.00

TAZELAARm J.P. Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. Breukelen, A.G.D. Gerritsen, 1898. Oorspr. omslag. 32 p. T6139 Euro 10.00

TEBBE, F.J.J. e,a. (ed). Encyclopedie van het Koninklijk Huis. Het Spectrum-Winkler Prins, Utrecht 2005. Gebonden, Stofomslag, Ills. 384 p. Zilveren Regeringsjubileum 2005 Y 3084 Euro 12.00

TIDEMAN, J. Onsterfelijk. Dichtregelen bij het afsterven van Neerlands Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren prinses van Wurtemberg 3 Junij 1877. Leiden, B. Blankenberg, 1877. Oorspr. omslag. 7 p. T9435 Euro 15.00

TIMOTHEUS. Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1937. Oorspr. omslag. [28] p. Ills. T6102 Euro 10.00

VEENENDAAL, E.J. Oranje boven! Geschenk voor de Nederlandsche jeugd, op het vijf en twintigjarig jubile der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, 1849 - 12 Mei-1874. Harderwijk, H.A. Berends, 1874. Oorspr. omslag. 24 p. - Y 2919 Euro 10.00

VEER, J.H. de. Oranje, de Zee. Apeldoorn, Drukkerij Erica, 1902. Oorspr. omslag. 1 p. Gedicht aangeboden aan H.M. de Koningin 31 Augustus 1902. T6018 Euro 10.00

VEERE, B. van. en W. Zuidema. Wilhelmina Cantate voor Jongens en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Utrecht, Gerrit Hilhorst, z.j. Partituur. (11 p.) T6022 Euro 8.50

VEERE, B. van. & W. Zuidema. Wilhelmina Cantate voor Jongens- en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Woorden en Muziek. Utrecht, Gerrit Hilhorst, [1898]. Partituur. 11 p. Y2180 Euro 12.50

VERBOOM, Bernard en Jo Mulder. Neerlands Vreugde. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernard van Lippe Biesterfeld. Muziek en Tekst. Den Haag, Musico, 1937. Partituur 2 p. - Y1585 Euro 7.00

VISSER, B.C.A.M. Princesjes Wals. Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden. Utrecht/Arnhem, H. Rahr, 1885. Partituur (5 p.) Opgedragen aan de Koning en de Koningin der Nederlanden. T6019 Euro 10.00

VOS Az, G.J. Koningin Wilhelmina ingehuldigd door haar volk. 12 liederen, ten gebruike in huis, school en kerk. Tekst en Muziek. Amsterdam, G.D. Bom HGz., [1898]. Oorspr. omslag. 16 p. - Y 2928 Euro 12.50

VREDEBODE, De. Onze beminde Koningin Wilhelmina op H.M. achttiende verjaardag 31 Augustus 1898 en Kroningsdag 6 September 1898. Dordrecht, De Vredebode, 1898. Krant. [8] p. Ills. De Vredebode Vrijdag 2 September 1898. no. 35. Zestiende jaargang. Y 2693 Euro 8.00

WEG, C.D. van der. Nederland en Oranje. Feestliederen voor de school, bij gelegenheid van 's Konings 25-jarig jubile op 12 mei 1874. Franeker, T. Telenga, 1874. 2e druk. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 16 p. Met portret van Z.M. Koning Willem III. T9319 Euro 10.00

WILLEUMIER, A.C. em B. de Nie. Jubellied. T.g.v. het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernard op 7 Januari 1937. Zwolle, H.H. Kok Bzn., 1937. Partituur [2] p. Y 1574 Euro 7.50

WISSE, G. De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize. Dordrecht, D.J. van Brummen, 1938. 2e druk. omslag. 16 p. T6141 Euro 7.00

WITHUYS C.G. Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1863. Oorspr. omslag. 13 p. T6129 Euro 8.00

WITKAMP, P.H. De Nassau's en hun oudste burg in de Nederlanden. Eene feestgave op 12 Mei 1874. Amsterdam, L. van Bakkenes & Co., 1874. Oorspr. omslag. 40 p. Met 30 oorspronkelijke gravuren als portretten, monumenten, graftomben en afbeeldingen van den Burg Nassau, den Willemstoren en het Kasteel te Vianden. T6068 Euro 20.00

WOUDE, H. van der. Hulde aan Willem III. Bij gelegenheid van zijn 25 jarig-Koningschap. Vier liederen. Groningen, F. Wilkens, 1874. Oorspr. omslag. 8 p. T 9323 Euro 9.00

ZEEUW J. Gzn., P. de. Onze Koningin. Het leven onzer geliefde vorstin a.d. Hollandsche jongens en meisjes verhaald. 1880 - 31 augustus - 1930. Utrecht, Kemink en Zoon, 1930. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. T4644 Euro 10.00

ZIRKZEE, Han. Huwelijkszang. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Tekst en Muziek. Amsterdam, G. Alsbach, 1937. Partituur 2 p. Y1575 Euro 7.50

ZWEERS, Bernard en Nicolaas Beets. Kroningscantate voor gemengd koor. Door Bernard Zweers. Gedicht van Nicolaas Beets. Zang en piano. Amsterdam, G. Alsbach & Co., [1898]. Partituur (21 p.) T5993 Euro 12.00

ZWEERS, Bernard en Van Loghem (Fiora Della Neve). Kroningscantate. De Algemeene Muziekhandel Stumpff en Koning, [1898]. Partituur (29) p. Voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. T9455 Euro 12.00

ZWEERS, Bernard & Mr. van Loghem [Fiora della Neve]. Kroningscantate voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. Muziek en woorden. De Algemeene Muziekhandel Stumpff en Koning, Partituur. 1898. 29 p. Y2184 Euro 10.00

Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Erasmus
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijkhuis
Kunst
Middeleeuwen
Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Politiek
Prive-Domein/Open-Domein
Proefschriften
Proost Prikkels
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Verzamelde Werken
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page