STUDIE LETTERKUNDE

- 50 jaar Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Antwerpen, 1984. Oorspr. omslag. 180 p. Ills. - xR 1843 Euro 10.00

- Aan Hugo Verriest. Brugge, Adolf Van Mullem, z.j. Oorspr. omslag. 46 p. De Vlaamsche Vlagge. Tijdschrift voor het Vlaamsche studentenvolk. XXXe jaar 4e aflevering. xB 2974 Euro 10.00

- Akademiedagen. Gehouden te Breda op 25 en 26 april 1957. Deel X. Verslag en voordrachten. Amsterdam, Noor-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Oorspr. omslag. 123 p. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. xK 3783 Euro 8.00

- Albrecht Rodenbach herdacht 1856-1956. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie, 1956. Oorspr. omslag. 106 p. Reeks X, nr. 5. [bibliotheekstempeltje]. xT 0860 Euro 9.00

- Alfons Jeurissen. Een verdienstelijk Limburger. Turnhout, J. van Mierlo-Proost, 1934. 2e druk. Oorspr. papieren omslag. 16 p. Ills. Uitgave van het Jeurissen-Comite. xB 6610 Euro 8.50

- Bibliografie van Henri Baudet. Hoogleraar te Groningen 1956-1984. Groningen, 1984. Geniet. [16] p. Met portret. - xR 0837 Euro 7.00

- Bibliographie Dr. M.G. de Boer. Amsterdam, [1934]. Oorspr. papieren omslag. 6 p. - xR 1809 Euro 6.00

- Bibliographie pedagogique internationale. International educational bibliography. Paris, Institut International de Cooperation Intellectuelle, 1936. Broche. 159 p. - xR 1215 Euro 20.00

- Catalogus Boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel II: Godgeleerdheid. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. Oorspr. omslag. Onafgesneden. 191 p. + personenregister. Samengesteld door de tentoonstellings-Commissie der Nationale tentoonstelling van het boek, juni-augustus 1910. Uitgave van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. xK 3772 Euro 11.50

- Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste Supplement. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1893. Gebonden. XX + 247 p. - xB 8547 Euro 10.00

- Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Derde gedeelte. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1890. Gebonden. VII + 529-732 p. - xB 8548 Euro 10.00

- Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Tweede supplement. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1907. Gebonden. XXVII + 339 p. Bevattende tevens een lijst van corrigenda en addenda op de vorige deelen van den catalogus. xB 8549 Euro 10.00

- Catalogus der Uitleenbibliotheek van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Amsterdam, 1925. Oorspr. omslag 96 p. 2204 + 164 items. De bibliotheek was gevestigd Alberdingk Thijmstraat 7, Amsterdam. xR 3029 Euro 12.00

- Catalogus van de Bibliotheca Danica en van de overige Deensche en IJslandsche werken aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1939. Oorspr. omslag. XVI + 522 p. - xB 4370 Euro 15.00

- Catalogus van de bibliotheek der Stichting tot Bevordering der Notariele Wetenschap. Amsterdam, 1963. Gebonden. VI + 195 p. - xR 0866 Euro 15.00

- Catalogus van de Bibliotheek van de Vereniging van Leraren in het Schoonschrijven M.O., Stenografie [Groote] en Machineschrijven. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1994. Ingenaaid. XXIV + 207 p. - xB 4369 Euro 15.00

- Catalogus van oudere werken op het gebied der Nederlandsche Letteren. Amsterdam, Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, 1921. Ingenaaid. II + 143 p. - xB 1112 Euro 20.00

- De Fryske Boekstavering, in hantlieding for hwa yn 't Frysk skriuwe wolle. Hearenfean [Heerenveen], N.A. Hingst, 1879. Oorspr. omslag. 51 p. Utjown troch it selskip for Fryske tael en skriftenkennisse. xR 8630 Euro 10.00

- De Hynsteblom. De Jouwer, 1998. Oorspr. omslag. 16 p. Produksje-oersjoch 1973-1998. Utjouwerslist 1998. Oplage 99 exx. xB 6489 Euro 8.00

- De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend. Amsterdam, Libris, 2006. Gebonden. 80 p. - xR 1586 Euro 12.00

- De problematiek van de geschiedschrijving van de 19de-eeuwse nederlandstalige literatuur. 2de colloquium van het Snellaertcomite. Z.p. 1985. Oorspr. omslag. 241-312 p. Contactgroep 19de eeuw Dr. F.A. Snellaertcomite 9 oktober 1985. Themanummer van Spiegel der Letteren. xB 4946 Euro 6.50

- Eerste lustrum-album van de boekengilde Die Poorte 1933-1938. Antwerpen, [1938]. Oorspr. omslag. 20 p. Geillustreerd met meer dan vijftig, in fototypie uitgevoerde portretten, der auteurs waarvan werken in haar fonds verschenen. xR 2435 Euro 18.00

- Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905 - 1915. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1915. Gebonden. 440 p. Ills. - xL 6629 Euro 10.00

- Handelingen van het vierentwintigste Nederlands Filologencongres, gehouden te Amsterdam, op donderdag 5 en vrijdag 6 april 1956. Amsterdam/Groningen, 1956. Oorspr. omslag. 127 p. - xH 7146 Euro 11.50

- Hendrik de Man. Een portret 1885-1953. Antwerpen, AMVC, 1985. Oorspr. omslag. 70 p. Ills. Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven nr. 10. xB 6073 Euro 10.00

- Het boek in Vlaanderen 1931. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1931. Oorspr. omslag. 227 p. Ills. - xB 6546 Euro 14.00

- Het Boek in Vlaanderen 1934. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. St-Niklaas, 1934. Oorspr. omslag. 147 p. Ills. - xK 5419 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1935. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. St-Niklaas, 1935. Oorspr. omslag. 175 p. Ills. - xK 5420 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1937. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, Onze Tijd, 1938. Oorspr. omslag. 192 p. Ills. - xR 2946 Euro 12.00

- Het Boek in Vlaanderen 1938. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Mechelen, 1938. Oorspr. omslag. 208 p. Ills. - xL 1825 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1939. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1939. Oorspr. omslag. 199 p. Ills. - xL 1827 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1940. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1940. Oorspr. omslag. 174 p. Ills. - xL 2072 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1941. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1941. Oorspr. omslag. 265 p. Ills. - xL 5615 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1947. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1947. Oorspr. omslag. 208 p. Ills. - xL 1833 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1949. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1949. Oorspr. omslag. 223 p. Ills. - xR 2621 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1950. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1950. Oorspr. omslag. 232 p. Ills. - xK 5423 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1951. 20e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1951. Oorspr. omslag. 214 p. Ills. - xR 2620 Euro 9.00

- Het Boek in Vlaanderen 1952. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1952. Oorspr. omslag. 212 p. Ills. 21e Jaarboek. xK 5424 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1953. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1953. Oorspr. omslag. 239 p. Ills. 22e Jaarboek. xK 5425 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1954. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1954. Oorspr. omslag. 279 p. Ills. 32e Jaarboek. xL 1830 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1955. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1955. Oorspr. omslag. 237 p. Ills. 24e jaarboek. xL 5616 Euro 9.00

- Het Boek in Vlaanderen 1956. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1956. Oorspr. omslag. 215 p. Ills. 25e Jaarboek. xK 5426 Euro 9.00

- Het Boek in Vlaanderen 1957. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1957. Oorspr. omslag. 211 p. Ills. 26e Jaarboek. xK 5427 Euro 9.00

- Het Boek in Vlaanderen 1958. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1958. Oorspr. omslag. 192 p. Ills. 27e Jaarboek. xK 5428 Euro 9.00

- Het Boek in Vlaanderen 1959. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Brussel, 1959. Oorspr. omslag. 168 p. Ills. 28e Jaarboek. xK 5429 Euro 9.00

- Het Boek in Vlaanderen 1960. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1960. Oorspr. omslag. 144 p. Ills. 29e Jaarboek. xK 5430 Euro 8.00

- Het Boek in Vlaanderen 1961. 30e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1961. Oorspr. omslag. 191 p. Ills. - xR 2523 Euro 10.00

- Het boek in Vlaanderen 1962. 31e Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1962. Oorspr. omslag. 191 p. Ills. - xR 2602 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1963. 32e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1963. Oorspr. omslag. 206 p. Ills. - xL 1824 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1964. 33e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1964. Oorspr. omslag. 216 p. Ills. - xR 2521 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1966. 35e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1966. Oorspr. omslag. 260 p. Ills. - xR 2522 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1967-1968. 36e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1968. Oorspr. omslag. 255 p. Ills. - xL 1828 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1968-1969. 37e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1969. Oorspr. omslag. 271 p. Ills. - xL 1831 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1969-1970. 38e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1970. Oorspr. omslag. 272 p. Ills. - xR 2519 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1970-1971. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1971. Oorspr. omslag. 287 p. Ills. 39e Jaarboek. xL 1836 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1971-1972. 40e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1972. Oorspr. omslag. 303 p. Ills. - xR 2518 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1972-1973. 41e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1973. Oorspr. omslag. 312 p. Ills. - xR 2524 Euro 10.00

- Het Boek in Vlaanderen 1973-1974. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1974. Oorspr. omslag. 380 p. Ills. 42e Jaarboek. xK 7412 Euro 8.00

- Het Boek in Vlaanderen 1977-1978. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. Antwerpen, 1978. Oorspr. omslag. 436 p. Ills. 46e Jaarboek. xL 1835 Euro 10.00

- Het proza van Geel en de poezie van Simons. Een onbloedig professoraal tweegevecht in de eerste helft dezer eeuw. Culemborg, Blom & Olivierse, [1899]. Oorspr. omslag. 48 p. Omslag verkleurd. xB 0945 Euro 10.00

- Het Salamanderboek. Amsterdam, Em. Querido, 1938. Ingenaaid. 152 p. Ills. Salamander. Omslag J.B. Heukelom. xL 2606 Euro 10.00

- Holland in der Schweizer Presse / La presse suisse et la Hollande. [Zurich, Oprecht, 1945], Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xR 1972 Euro 12.50

- International directory of eighteenth-century studies 1987. Repertoire international des dix-huitiemistes. Oxford, Voltaire Foundation Taylor Institution, 1988. Large paperback. N.p. - xK 2371 Euro 13.50

- Jaarboek der Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1925. Oorspr. omslag, onafgesneden, 124 p. - xT 1430 Euro 12.00

- Jaarlijksche catalogus van het Vlaamsche Boek 1943. Brussel, Boekengilde, 1943. Oorspr. omslag. 167 p. Ills. Uitgegeven door de Nederlandschtalige Kamer van het Boekengilde. xB 3031 Euro 10.00

- Jan Campertprijzen 1978. Elisabeth Eybers, Cees Nooteboom, Maarten 't Hart en F.B. Hotz. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1978. Paperback. 100 p. - xK 3466 Euro 7.50

- Jan Campertprijzen 1980. Alfred Kossmann, Ed Leeflang, Oek de Jong, Andreas Burnier en A.L. Sotemann. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. 1e druk. Paperback. 109 p. - xK 3467 Euro 7.50

- Jan Campertprijzen 1983. Breyten Breytenbach, Rob Nieuwenhuys, Robert Anker, Willem G. van Maanen, Harry G.M. Prick en Imme Dros. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1983. Paperback. 136 p. - xH 9606 Euro 7.00

- Jan Frans Willems herdacht (1793-1846). Brussel, 1946. Oorspr. omslag. 54 p. Openbare Vergadering der Academie 16 juni 1946. Koninklijke Vlaamse academie reeks X nr. 2. [bibliotheekstempeltje]. xR 6469 Euro 12.00

- John Flanders / Jean Ray 1887-1964. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1981. Oorspr. omslag. 77 p. + 20 illustraties. Catalogus, ingeleid en geschreven door Jean-Baptiste Baronian. Dokumentatie en chronologisch raamwerk door Francoise Levie. xR 0806 Euro 16.00

- Jozef Muls herdacht. Antwerpen, Jozef Muls-Komitee, 1964. Gebonden. 274 p. + 24 p. Illustraties. - xR 1295 Euro 10.00

- L. Baekelmans en H. Teirlinck herdacht. Gent, Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, 1980. Oorspr. omslag. 67 p. Teksten van toespraken gehouden t.g.v. de honderdste geboortedag van L. Baekelmans, 26 jan. 1979, en van H. Teirlinck, 24 feb. 1979 Overdruk uit: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, jaargang 1980, afl. 1. xT 1233 Euro 8.00

- Letterkundig leven te Antwerpen. Een prentenboek. Het Stadsbestuur van Antwerpen, 1929. Ingenaaid. 64 p. Met vele illustraties. - xK 9707 Euro 14.00

- Letterkundig Museum Jaarverslag 2005. Letterkundig Museum Den Haag 2006. Oorspr. omslag Ills. 96 p. omslag Charlotte Mutsaers xL 8279 Euro 9.00

- Levende Vlaamse Schrijvers. Portretten en bibliografieen uitgegeven voor de Ver. van Vlaamse Letterkundigen naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan 1907-1957. Brussel, A. Manteau, 1957. Ingenaaid. 430 p. Ills. - xL 3845 Euro 10.00

- Lijst van aanbevolen kinderboeken met recensies 1913-1932. Kommissie voor Kinderlektuur B.v.N.O. Amsterdam, De Volharding, 1932. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 4294 Euro 9.00

- Limburgse bijdragen, uitgave Leesgezelschap Hasselt 27e bundel. Het Leesgezelschap 13 maart 1893-1953. Hasselt, St. Quintinus Drukkerij, 1953. Oorspr. omslag. 101 p. - xT 2791 Euro 12.00

- Mekka. Jaarboek voor lezers 1996. Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar/Dedalus, 1996. Paperback. 208 p. Ills. - xK 4973 Euro 8.00

- Melanges Paul Fredericq. Hommage de la Societe pour le Progres des Etudes Philologiques et Historiques. 10 Juillet 1904. Bruxelles, Henri Lamertin, 1904. Half cloth XIII + 375 p. With portrait. Small Library Stamp. Text in Dutch/French. xL 4119 Euro 60.00

- Mitteillungen der Ausland-Hochschule an der Universitat Berlin. Abteilung I: Ostasiatische Studien. Berlin, Georg Reimer, 1939. Or. wrappers. 21-56 p. Sonderabdruck Jahrgang XLII. xB 4980 Euro 8.00

- Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust Jaarboek 1979 nr. 6. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Paperback. 231 p. - xW 2394 Euro 8.00

- Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust Jaarboek 1980 nr. 7. Amsterdam, De Bezige Bij, 1981. Paperback. 160 p. - xW 2395 Euro 7.50

- Oostvlaams Literair Lexicon. Samengesteld door de Provinciale Kommissie voor Letterkunde. Gent, 1981. Oorspr. omslag. 127 p. + 27 p. Supplement. Ills. Kultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 15. xR 3015 Euro 9.00

- Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel I: 't Fonteintje, De Vlaamse Poeziedagen, Paul de Ryck, Paul Rogghe, Adolf Herckenrath. Gent, 1977. Ingenaaid. 179 p. Kultureel-Jaarboek Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 3. xR 6491 Euro 9.00

- Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel II: Firmin van Hecke, Roger d'Exsteyl, Franz De Backer, Jozef L. De Belder, Maurits De Doncker. De Duimpjesuitgave van Victor De Lille. Gent, 1980. Ingenaaid. 197 p. Kultureel-Jaarboek Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 12. xR 6490 Euro 9.00

- Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel VII: John Flanders, Marnix van Gavere, De Cahiers van de Waterkluis, Pliet van Lieshout, Frank Meyland, Werner Pauwels. Gent, 1985. Ingenaaid. 196 p. Ills. Kultureel-Jaarboek Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks nr. 24. xK 2647 Euro 9.00

- Op grond van de tekst. Opstellen aangeboden aan Karel Meeuwesse t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar. Utrecht, Hes, 1983. Paperback. 293 p. Met portret. Samengesteld onder redactie van de Vakgroep Nederlands letterkunde van de twintigste eeuw van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xB 1118 Euro 10.00

- Pantheon Herinneringsplaquette. Brussel, 11 december 1956. Hasselt, Heideland, 1957. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. Aangeboden aan de personaliteiten, op 11 december 1956 de gasten van Uitgeverij Heideland te Hasselt, op de persconferentie, gehouden in het Belgisch Pershuis te Brussel. xK 8851 Euro 9.00

- Programma van het XXIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem (28-31 Augustus 1893). Arnhem, G.J. Thieme, 1893. Oorspr. omslag. 40 p. + advertentien. Met bijlagen: Doel en middelen enz. + fraaie bijlage: Bewijs van Lidmaatschap photolitografie van G.J. Thieme te Arnhem, ontworpen door Ch. Roskam inv. del. xT 1268 Euro 25.00

- Register op de jaarboekjes voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1904-1948. Leiden, A.W. Sijthoff, 1948. Oorspr. omslag. 77 p. - xR 1157 Euro 10.00

- Register op de uitgaven van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1920-1940. Bandoeng, A.C. Nix, 1942. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 1498 Euro 10.00

- Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems. Ingeleid door W.Gs. Hellinga. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1970. 4e druk. Pocket. 228 p. Ooievaar 256/257. - xR 3146 Euro 7.00

- Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan Dr. H.A. Wage. Leiden, Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1976. Ingenaaid. 181 p. - xL 3389 Euro 10.00

- Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1939 verschenen. Leiden, E.J. Brill, 1953. Ingenaaid. XXXIII + 763 p. Vijfde deel bevattende de literatuur, verschenen van 1930-1939. xT 0635 Euro 25.00

- Schrijfwijze van buitenlandse namen. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1987. Gebonden. 122 p. + kaart. - xK 2116 Euro 10.00

- Schrijvers van nabij, 13 januari - 6 februari 1949. z.p. 1949. Geniet 23 p. Gestencilde uitgave. Tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag tijdens de Haagse Kunstmaand 1949. xR 9976 Euro 8.50

- Signalementen. Over auteurs, hun werk, hun achtergronden. Isak Babel, J. Bobrowski, E. Fried, W. Gombrowicz. J. Hen, J. Iwaszkiewicz, L. Kolakowski, J. Kott, M. Krleza. Amsterdam, Moussault, 1968. Oorspr. omslag. 144 p. Ills. - xK 5102 Euro 8.00

- Singel 262. Amsterdam, Em. Querido, 1948. Oorspr. omslag. 99 p. Ills. Bevat: Hella S. Haasse, Albert Helman, Franz Kafka, M. Nijhoff, L. Vroman, J. Greshoff, Carry van Bruggen, Willem Pijper e.v.a. xK 6220 Euro 7.00

- Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Zeven en dertigste deel. Nieuwe reeks, negen twintigste deel. Leiden, E.J. Brill, 1918. Gebonden. 320 p. - xL 0460 Euro 20.00

- Uit de Korf. Een boekje over Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Ingenaaid. 64 p. Ills. - xH 3019 Euro 7.00

- Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal. Handleiding. Zwolle, La Riviere & Voorhoeve, 1908. 3e verbeterde druk. Oorspr. papieren omslag. 28 p. - xB 7506 Euro 6.00

- Verleihung des Joost van den Vondel Preises 1963 an Albert van Dalsum, Heemstede, und 1964 an Herman Teuchert, Rostock durch die Westfalische Wilhelms-Universitat Munster. Hamburg, F.V.S., 1964. Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xR 4604 Euro 5.00

- Verleihung des Joost van den Vondel Preises 1977 an Professor Dr. Alois Gerlo, Brussel, durch die Westfalische Wilhelms-Universitat Munster. Hamburg, F.V.S., 1977. Or. Wrappers. 25 p. Ills. - xB 7477 Euro 5.00

- Vertalers en hun vertalingen, over vertalen. Tilburg, Stichting J.H. Leopold, 1983. Ingenaaid. 86 p. Leopoldcahier 2. - xP 2010 Euro 11.50

- Verzameling van Nederlandsche Literatuur over het Studentenleven. Nijmegen/Utrecht, Dekker en van de Vegt, 1939. Geniet. 28 p. Opgemaakt bij gelegenheid van de tentoonstelling, gehouden tijdens het derde Lustrumfeest van het N.S.C. Carolus Magnus, op 6, 7, 8 en 13 Mei 1939. xR 1292 Euro 12.00

- Vijfentwintig jaar Gouden Penselen & Oeuvre Penseel voor Fiep Westendorp. 1973-1997. Amsterdam, CPNB, 1997. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. - xB 2217 Euro 7.00

- Was sie schreiben, Wie sie aussehen. Hamburg, Rowohlt, 1956. Oorspr. omslag. N.p. Ills. - xK 3966 Euro 6.00

- Wie is dat in Vlaanderen? Brussel/Amsterdam, Elsevier, 1953. Gebonden. 284 p. Biografish Lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-Belgie op politiek, administratief, rechtskundig, godsdienstig, sociaal, militair, sportief, economisch, wetenschappelijk en artistiek gebied. xT 0741 Euro 12.00

- Wie is die ... auteurs van Singel 262. Fotografisch, biografisch & bibliografisch. Amsterdam, Em. Querido, 1966. Paperback. 160 p. - xB 0263 Euro 6.50

- Woe-Sjoeang de weergaloze bruid en zestien andere wonderbaarlijke Chinese verhalen. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1955. 1e druk. Pocket. 206 p. Ooievaar 22. Omslag Herman Berserik. xB 0582 Euro 5.00

- Writing in Holland and Flanders 36. Spring 1979. Exploring the World of Women. A Survey by Diny Schouten. Amsterdam, Foundation for the Promotion of the Translation of Dutch Literary Works, 1979. Geniet. 44 p. Ills. Bevat: Hella Haasse; Hannes Meinkema; Ethel Portnoy; Andreas Burnier. xB 4949 Euro 8.00

- Zeggen en schrijven. Interviews, verhalen, gedichten, essays. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Paperback. 218 p. - xK 3044 Euro 8.00

AA, Manu van der. E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1994. Oorspr. omslag. 121 p. Ills. De Nieuwe Engelbewaarder 5. xK 2011 Euro 8.00

AA, O.L. van der. Ikonografie van Mr. R.J. Schimmelpenninck en de zijnen. Z.p. 1961. Oorspr. omslag. 11 p. Ills. Overdruk uit jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie Deel XV. xL 2744 Euro 10.00

AAFJES, Bertus. De dichter van de sarcophaag en andere opstellen. Baarn, De Prom, 1989. Ingenaaid. 111 p. De Prom Bibliofiel. xH 4746 Euro 7.00

AAFJES, Bertus. Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poezie. Mansarde Pers.[=B. Bakker, C.A.B. Bantzinger, F. Tamminga] [1943]. 1e druk. Gebonden. 32 p. De Jong 8. [met portret, vignet en bandtekening C.A.B. Bantzinger. Oplage 600 exx. xW 7477 Euro 35.00

AAFJES, Bertus. Kleine katechismus der poezie. A.A. Balkema, Amsterdam, [1944]. Oorspr. omslag, onafgesneden, 16 p. [De Jong 12]. oplage: 100 exx. op Ossekoppapier van Van Gelder xB 8426 Euro 20.00

AARTS'. Aarts Letterkundige Almanak. Na het Anne Frank-herdenkingsjaar Geheel gewijd aan auteurs die stierven in de oorlogsjaren 1940-1945. Amsterdam, C.J. Aarts, 1996. Ingenaaid. 192 p. C.J. Aarts en Willy Tibergien (Red.). xL 1106 Euro 7.00

AARTS'. Aarts Letterkundige Almanak. Voor het Betje Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991. Amsterdam, C.J. Aarts, 1991. Ingenaaid. 144 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xW 7090 Euro 6.00

AARTS'. Aarts Letterkundige Almanak. Voor het boekenjaar 1983. Amsterdam, C.J. Aarts, 1983. Ingenaaid. 191 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xH 2065 Euro 6.00

AARTS'. Aarts Letterkundige Almanak. Voor het De Nieuwe Gids jaar 1885-1985. Waarin opgenomen: Met adressen en verjaardagen van de Nieuwe Tachtigers en hun tijdgenoten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1985. Ingenaaid. 113 + 96 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (red.). xH 0263 Euro 6.00

AARTS'. Aarts Letterkundige Almanak. Voor het George Orwell jaar 1984. Met Theodor Holman en Tom Lanoye over 1984 en Hans Hoenjet over George Orwell. Extra: De Salamander 50 jaar! Amsterdam, C.J. Aarts, 1984. Ingenaaid. 192 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xK 3091 Euro 7.00

AARTS'. Aarts Letterkundige Almanak. Voor het J. Slauerhoff jaar 1986. Met K. Lekkerkerker over J. Slauerhoff en Cyrille Offermans over Hugo Brandt Corstius. Amsterdam, C.J. Aarts, 1986 Ingenaaid. 160 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xK 3093 Euro 6.00

AARTS'. Aarts Letterkundige Almanak. Voor het Multatuli-jaar 1987. Amsterdam, C.J. Aarts, 1987 Ingenaaid. 180 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xK 3092 Euro 7.00

AARTS'. Aarts Letterkundige Almanak. Voor het P.C. Hooft jaar 1981. Nu met kronieken van het Letterkundig leven in Nederland en Vlaanderen door Frans de Rover en Marc Reynebeau. Amsterdam, C.J. Aarts, 1981. Ingenaaid. 224 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xH 0261 Euro 6.00

AARTS'. Aarts Letterkundige Almanak. Voor het schrikkeljaar 1980. Amsterdam, C.J. Aarts, 1980. Ingenaaid. 128 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xH 2064 Euro 6.00

AARTS'. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Willem Elsschot jaar 1982. Nu met nagenoeg alle Letterkundige prijzen van Nederland en Vlaanderen ingeleid door Alstein en Piet Grijs. Nieuws! Vic van de Reijt over Willem Elsschot. Amsterdam, C.J. Aarts, 1982. Ingenaaid. 224 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.). xH 5679 Euro 7.00

AARTS'. Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Willem Elsschot jaar 1982. Nu met nagenoeg alle Letterkundige prijzen van Nederland en Vlaanderen ingeleid door Alstein en Piet Grijs. Nieuws! Vic van de Reijt over Willem Elsschot. Amsterdam, C.J. Aarts, 1982. Ingenaaid Met stofomslag Ills. 224 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (red.). xB 6454 Euro 9.00

AARTS, C.J. / A. den Doolaard / K. Fens e.a. Het Salamanderboek 1934-1984. Amsterdam, Em. Querido, 1984. Pocket. 240 p. Ills. Salamander 608 xB 3555 Euro 8.00

AARTS, C.J. en N. van der Meulen. (ed.). Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van het jaar. Met een woord vooraf door Gerrit Komrij. Amsterdam, De Bijenkorf, 1986. Paperback. n.p. Ills. - xK 5577 Euro 8.00

AARTS, C.J. / Thijs Wierema (ed.). Jan Arends 1925 - 1974. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1979. Ingenaaid. 166 p. Ills. De Engelbewaarder Nr. 15. xL 9737 Euro 10.00

ACHTERBERG, Gerrit. Gedichten. Historisch-kritische uitgave. Verzorgd door P.G. de Bruin. Deel I: Teksten. Deel 2: Commentaar. Deel 3a & 3b: Apparaat. Den Haag, Constantijn Huygens Instituut, 2000. Gebonden S.O. 627 + 857 + 1388 p. 4 delen. Monumenta Literaria Neerlandica. xB 9557 Euro 100.00

ACHTERBERG, Gerrit / Mies Bouhuys / G. den Brabander. Martinus Nijhoff ter nagedachtenis. Rotterdam, Ad. Donker, 1955. Ingenaaid. 23 p. Oplage 1000 exx. xM 4438 Euro 7.50

[ACHTERBERG] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 21. Gerrit Achterberg. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1981. Ingenaaid. N.p. Ills. - xM 9910 Euro 9.00

ACKER, K. van. Vlaamsche temperamenten. Antwerpen, Standaard, 1944. Gebonden. 119 p. Ills. - xB 7726 Euro 10.00

ACKER, K. van. Zeven diagnosen. Antwerpen/Amsterdam, Standaard, 1960. Oorspr. omslag. 115 p. Johanna van Castilie. Paul van Ostaijen. P. van Langendonck. Albrecht Rodenbach. Pieter Bruegel. Jan van Ruusbroec. Josep Guislain. xR 6900 Euro 15.00

ACKERE, J.E. van. Gabriele D'Annunzio. Desclee de Brouwer, 1966. Paperback. 45 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 65. - xL 6145 Euro 6.00

ACKERE, J.E. van. Luigi Pirandello of literatuur als psychogram. Desclee de Brouwer, 1968. Paperback. 63 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 76. - xK 5590 Euro 6.00

ACKERE, J. van. Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire. De Grave, 1947. Ingenaaid. 188 p. - xK 3043 Euro 10.00

ADAMS, W. en R. Breugelmans. Reizende bladen. Literaire tijdschriften van Noord en Zuid na 1945. Eindhoven, Stichting Literaire Dagen, 1974. Oorspr. omslag. 125 p. Ills. Catalogus. Mooi exemplaar. xB 7257 Euro 12.00

AERTS / Calis / Jacobi / Kusters en Pos. De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen cultureel en literair tijdschrift. Den Haag / Amsterdam, 1987. Oorspr. omslag. 208 p. Ills. Schrijversprentenboek 27. xR 0807 Euro 12.00

AERTS, J.A. / A. Mussche / G. Stuiveling. e.a. Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur. 9 delen. Bussum, Paul Brand / C. de Boer, 1963. 1e druk. Linnen gebonden. Ills. - xH 9326 Euro 175.00

AERTS, J.J. Verwondering en rekenschap. Opstellen over Nederlandse Letterkunde. Gebundeld en aangeboden t.g.v. zijn emeriaat. Leuven, Universitaire Pers, 1978. Gebonden. 385 p. Met portret. - xR 1293 Euro 20.00

AERTSENS, G. Aspecten van de moderne poezie. Antwerpen, S.M. Ontwikkeling, 1963. Oorspr. omslag. 31 p. Problemen Brochurereeks nr. 25. xK 9930 Euro 5.00

AKEN, Paul van. Paul de Wispelaere. Amsterdam, Manteau, 1987. 1e druk. Paperback. 106 p. Ills. Grote ontmoetingen. - xK 1851 Euro 8.00

AKKER, W.J. / G.J. Dorleijn (eds.). Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sotemann. Utrecht, Veen, 1985. Paperback. 312 p. - xB 2899 Euro 9.00

ALBE. Federico Garcia Lorca. Desclee de Brouwer, 1967. 2e druk. Paperback. 69 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 19. xL 2297 Euro 6.00

ALBE. Federico Garcia Lorca. Desclee de Brouwer, 1960. 1e druk. Paperback. 59 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 19. xR 7941 Euro 6.50

ALBE. Giuseppe Ungaretti. Desclee de Brouwer, 1964. Paperback. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 53. - xH 1570 Euro 6.00

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Deel IX: Portretten van Joost van den Vondel. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1909. Gebonden. XVI + 291 p. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Herzien naar het handexemplaar van den schrijver met portret, plaat, facsimile en genealogische tabellen. xT 0079 Euro 15.00

ALBERTS, Joh. C.P. Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste eeuwer. Eerste deel 1913-1918. Den Haag, Luctor et Emergo, 1921. Gebonden. 246 p. - xK 8343 Euro 12.00

ALBERTS, Joke & Hans Visser. Vestdijk en het kinderboek. In eigen beheer, 1991. Oorspr. omslag. 62 p. Met foto op voorplat. Ills. Dit is de vijfde, gecorrigeerde uitgave, die in twintigvoud werd vermenigvuldigd. Daarmee is de totale oplage op hondervijfentwintig gekomen. xB 3060 Euro 12.00

ALER, J.M.M. Inleiding tot de vroege Duitse letterkunde. Van het Heldenlied tot de Barok. Den Haag, Servire, 1953. Gebonden S.O. 112 p. Ills. Servire's encyclopaedie. xK 2902 Euro 7.00

ALER, J.M.M. / C. Neutjens / V.A. Schmitz. e.a. Gestalte um Stefan George. Gundolf, Wolfskehl, Verwey, Derleth. Duitse Kroniek, jr. 33. herfst 1983. nr. 1-3. Ingenaaid. 162 p. + afbeeldingen. - xK 2646 Euro 9.00

ALETRINO, A. A. Aletrino. Bzzlletin 99. 11e jrg. 1982. - xL 0061 Euro 6.00

ALETRINO, A. Over eenige oorzaken der prostitutie. Voordracht gehouden in de afdeeling 's-Gravenhage en in de afdeeling Amsterdam van Nosokomos. Tierie & Kruyt, Amsterdam, 1901. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 4241 Euro 30.00

ALETRINO, A. Twee opstellen over crimineele anthropologie. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1898. Ingenaaid. 130 p. - xH 6561 Euro 75.00

ALETRINO, Arnold. Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Amsterdam, G.P. Tierie, 1904. Gebonden half leer. 336 + 525 p. Met afbeeldingen en graphische voorstellingen in en buiten den tekst. xT 3276 Euro 125.00

ALETRINO, Arnold. Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902/1904. Gebonden. 336 + 529 p. Met afbeeldingen en graphische voorstellingen in en buiten den tekst. xT 3277 Euro 100.00

ALETRINO, Arnold. Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Twee delen. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1902/1904. Gebonden. 336 + 528 p. Met afbeeldingen en graphische voorstellingen in en buiten den tekst. xT 1884 Euro 100.00

ALTENA, Peter, Willem HENDRIX e.a. (ed.). Het verlokkend ooft. Proeven over Jaco Campo Weyerman. Amsterdam, Het huis aan de drie grachten, 1985. ingenaaid. Ills. 270 p. - xK 7226 Euro 12.00

AMERONGEN, M. van en C.J. Aarts. DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poëzie, prenten, redevoeringen, romans. Jan Mets, Amsterdam, 1983. Oblong, Gebonden in cassette, Ills., 111 p. - xT 3009 Euro 20.00

AMERONGEN, Martin van. Over de doden niets dan goeds. Necrologieen van politici. Samengesteld en ingeleid door... Amsterdam, Thomas Rap, 1986. Ingenaaid. 168 p. Ills. - xK 2828 Euro 9.00

AMPE S.J., Alb. (ed.). Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.j. t.g.v. zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964. Antwerpen, Het Ruusbroec-Genootschap, 1964. Gebonden S.O. XXIX + 418 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5375 Euro 20.00

ANBEEK, T. en J.J. Kloek. Literatuur in verandering. Voorbeelden van de vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. Ingenaaid. 150 p. - xB 4872 Euro 9.00

ANBEEK, Ton. Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur. Amsterdam University Press, 1996. Ingenaaid Ills. 214 p. - xH 2796 Euro 12.00

ANBEEK, Ton. Over de romanschrijver Emants. Amsterdam, De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1981. Paperback. 80 p. Synthese. xL 7776 Euro 7.00

ANBEEK, Ton, Hugo Brems, Piet Couttenier. e.a. Nederlandse Literatuur na 1830. BRT/ Teleac, 1984. Ingenaaid. 200 p. Ills. - xK 2426 Euro 8.00

ANDERSON, David L. et al. Symbolism. A Bibliography of Symbolism as an International and Multi-Disciplinary Movement. New York University Press, 1975. Bound XXI + 160 p. Ex-library copy, library stamps, plasticed. Content fine. xR 4928 Euro 15.00

ANEMA, Anne. Bijzondere Universiteiten. Een woord naar aanleiding van het aanhangig Hooger-Onderwijs-Ontwerp. Wageningen, Vada, 1903. Ingenaaid. 69 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6583 Euro 9.00

ANEMA, Seerp. Moderne kunst en ontaarding. Kampen, J.H. Kok, 1926. Gebonden 175 p. - xB 8759 Euro 12.00

ANEMA, Seerp. Moderne kunst en ontaarding. Kampen, J.H. Kok, 1926. Oorspr. omslag 175 p. - xR 4830 Euro 12.00

ANTHIERENS, Johan. e.a. Aspecten van de literaire biografie. Voorwoord Anton Korteweg. Kampen, Kok Agora, 1990. Paperback. 122 p. Uitgegeven in samenwerking met de Jan Campertstichting en de Stichting Perspektief. xB 5542 Euro 12.00

ANTONISSEN, Rob. De hedendaagse Zuidafrikaanse letterkunde van 1930 af. Antwerpen, 1964. Oorspr. omslag. 96 p. Ills. Nieuwe stemmen 20e jaargang september 1964. xK 7443 Euro 12.00

ANTONISSEN, Rob. Die Afrikaanse Letterkunde van die Aanvang tot Hede. Pretoria/Kaapstad, H.A.U.M., z.j. Gebonden. 291 p. Ills. - xK 3663 Euro 10.00

ANTONISSEN, Rob. Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche Letterkunde. Twee Delen. Deel I: Studie. Deel II: Bloemlezing. Diest, Pro Arte, z.j. Gebonden. 409 + 345 p. - xK 3577 Euro 18.00

APELDOORN, C.G.L. Dr. Willem Doorenbos. Amsterdam, v/h C. de Boer, 1948. Ingenaaid. 299 p. Ills. Handelseditie van het proefschrift. xB 7371 Euro 16.00

APELDOORN, J. en W.F. van Vliet jr. Kunstvormen in poezie en proza, maat en rijm. Ten gebruike bij de korte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 's-Gravenhage, Joh. Ykema, 1901. Gebonden. 71 p. - xB 7259 Euro 15.00

APOL, P. Achter tralies. Studies. Amsterdam, De Beuk, 1955. Ingenaaid. 46 p. Ills. Naam op schutblad. xK 7391 Euro 7.00

ARBAN, Dominique. Dostojewski. De schrijver de mens. Utrecht, Het Spectrum, 1967. Pocket. 187 p. Ills. Prisma-Boeken 1278. xK 5792 Euro 6.00

ARENTS, Am. Bibliografie van en over Hendrik van Tichelen. Inleiding Lode Monteyne. Antwerpen/Groningen, Opdebeek/J.B. Wolters, 1943. Oorspr. omslag. 266 p. Met portret. Buiten de gewone oplage, 20 exemplaren gedrukt, genummerd en niet in den handel. Dit exemplaar genummerd VIII/20 exx. xR 0772 Euro 25.00

ARENTS, Prosper. De Vlaamsche schrijvers in het Duitsch vertaald. I: Vertalingen in boekvorm en op los blad 1842-1843. Brussel, De Lage Landen, 1944. Gebonden. LXI + 474 + LXIX p. Ills. Arbeiten und Forschungen des Deutschen Instituts in Brussel Band II. Met ingeplakte opdracht: Den Heer Lode Baekelmans, uit dankbaarheid. Aangeboden door den Schrijver Prosper Arents. xR 0418 Euro 45.00

ARENTS, Prosper. De Vlaamsche schrijvers in vertaling 1830-1931. Proeve van bibliographie. Inleiding Emmanuel de Bom. Brussel, Standaard Boekhandel, 1931. Oorspr. omslag. 191 p. - xR 0408 Euro 18.00

ARENTS, Prosper. De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Gent 1950. Ingenaaid onopengesneden 466 p. + addenda. [bibliotheekstempeltje]. xL 6643 Euro 20.00

ARENTS, Prosper. Werk van Lode Baekelmans. Addenda. Gent, [1954]. Oorspr. omslag. 34 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. [bibliotheekstempeltje]. xL 8967 Euro 10.00

ARENTS, Prosper. Werk van Lode Baekelmans. Bibliografie + Addenda. Gent, [1954]. Oorspr. omslag. 484-729 + 34 p. Twee delen. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededelingen Aug. / Sept./Oct. 1954. (Met opdracht: Willem van Eeghen, uit waardering. Prosper Arents 12 mei '55). xR 2234 Euro 35.00

ARON, Paul (ed.). Albert Ayguesparse la memoire et l'histoire. Expositionrealisee par L'A.S.B.L. archives et musee de la litterature sous la direction scientifique de Paul Aron avant-propos de Hubert Juin. Bruxelles, 1986. Oorspr. omslag. 113 p. + Ills. - xK 3954 Euro 9.00

AS, G.G. van. Mr. Lohmans's feest. Herinneringen aan den tachtigsten verjaardag van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. 1837 - 29 mei - 1917. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1917. Ingenaaid. 96 p. Ills. Omslag verkleurd. xL 8370 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda en Richard Baeyens. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 2 bis: De Vlaamse Gids 1959-1968. Antwerpen, 1983. Paperback. 142 p. - xR 0898 Euro 12.50

ASSCHE, Hilda en Richard Baeyens. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 3 bis: Nieuwe Vlaams Tijdschrift 1959-1968. Antwerpen, 1986. Paperback. 118 p. - xR 0899 Euro 12.50

ASSCHE, Hilda, Richard Baeyens, Elly Cock-Indestege (eds.) Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830-1980. Nederlandse letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus. VEV-Komitee Brussel, 1980. Oorspr. omslag Ills. 167 p. Genummerd 692/1000. xR 6356 Euro 30.00

ASSCHE, Hilda van. Analytische bibliografie van Dr. Rob. Roemans. Ingeleid door Leo van Puyvelde, Al. de Maeyer, M.A. Nauwelaerts en Prosper Arents. Hasselt, Heideland, 1964. Oorspr. omslag. 114 p. Met een portret getekend door Loe Nagels. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xR 1182 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1972. Hasselt, Heideland-Orbis, 1974. Paperback. 308 p. - xL 5915 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1976. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1978. Paperback. 374 p. - xL 5919 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1977. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1979. Paperback. 433 p. - xL 5920 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 2. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1970. Hasselt, Heideland-Orbis, 1971. Paperback. 172 p. Argo, Dietsche Warande en Belfort, Hand, Heibel, Impuls 68, Kreatief, Kruispunt-Sumier, Labris, Morgen, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Nieuwe Stemmen, Pan, Revolver, Roadf, De Tafelronde, Toekomst Een, Totems, Trefpunt, Venus 14, De Vlaamse Gids, Yang, Witte Bladen, Zenit 74. xL 5913 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 3. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1971. Hasselt, Heideland-Orbis, 1972. Paperback. 179 p. Betoel, Dietsche Warande en Belfort, Enklave, Hagelslag, Heibel, Impuls, Info-Sfan, Koebel, Kreatief, Kruispunt-Sumier, Labris, Morgen, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Nieuwe Stemmen, Pan, Pilipili, Restant, Revolver, De Tafelronde, Tenen, Venus 14, De Vlaamse Gids, Yang, Witte Bladen, Zenit 74. xL 5914 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering I. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1969. Hasselt, Heideland-Orbis, 1970. Paperback. 178 p. Argo, Artisjok, Dietsche Warande en Belfort, Exodus, Hand, Heibel, Het Kahier X, Komma, Kruispunt-Sumier, Labris, Morgen, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Nieuwe Stemmen, Pan, Proces-Verbaal, Proeve, Revolver, Rimschi, Ruimten, De Tafelronde, Toekomst Een, Totems, Trefpunt, 14, De Vlaamse Gids, Yang, Yang Kahier, Zenit 74. xL 5912 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1980. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1982. Paperback. 439 p. - xL 5923 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1981. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1982. Paperback. 440 p. - xL 5924 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1982. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1984. Paperback. 443 p. - xL 5925 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1983. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1984. Paperback. 438 p. - xL 5926 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1984. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1986. Paperback. 477 p. - xL 5927 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1988. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1990. Paperback. 516 p. - xL 5928 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1978. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1980. Paperback. 493 p. - xL 5921 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van en Richard Baeyens. Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1979. Antwerpen, Rob. Roemans-Stichting, 1981. Paperback. 506 p. - xL 5922 Euro 10.00

ASSCHE, Hilda van en Rob Roemans. Bibliografie van Gerard Walschap. Hasselt, Heideland-Orbis, 1974. Oorspr. omslag. 315 p. Met medewerking van Richard Baeyens. xR 0771 Euro 17.50

ASSCHE, Hilda van & Richard Baeyens. Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977. Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1980. Ingenaaid. 408 p. - xB 6563 Euro 15.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse Letterkunde. Antwerpen/'s-Hertogenbosch, 1951. Gebonden. XII + 425 p. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, negende deel. xL 7966 Euro 18.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858 -1958. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1958. Oorspr. omslag. 63 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 21, no. 6. xL 2663 Euro 7.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Het landschap van de vierde Martijn. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1964. Oorspr. omslag. Overdruk uit de Verslagen en Mededelingen 1964. Aflevering 5-6-7-8. xK 2156 Euro 7.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Merck toch hoe sterck. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Oorspr. omslag. 28 p. Overdruk uit Akademiedagen X. xK 8088 Euro 7.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Nijmeegse colleges. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Gebonden S.O. 323 p. Zwolse reeks van Taal- en Letterkundige Studies Nr. 19. xB 7277 Euro 10.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Schaepman als Letterkundige. Gent, Drukkerij Erasmus, 1953. Geniet. 15 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Nov.-Dec. 1953. xB 2396 Euro 7.00

ASSELBERGS, W.J.M.A. Tussen Vosmaer en Tollens. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1968. Oorspr. omslag. 18 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks deel 31, no. 1. xL 1949 Euro 7.00

ASSENOV, Assen en Gerda Meijerink e.a. Van A tot Z. Duits- en Nederlandstalige Literaire Tijdschriften. Amsterdam, Goethe Institut, 1983. Paperback. [112] p. Ills. Tekst: Duits/Nederlands. xR 0778 Euro 7.00

AUGUSTIJN, Cornelis. Erasmus von Rotterdam. Sein Erschnungsbild in Deutschland und in den Niederlanden. Bonn, 1988. Geniet. 38 p. Nachbarn nr. 33. xR 5411 Euro 8.00

AUWERA, Fernand. C. Buddingh' . Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1980. Ingenaaid. 79 p. Ills. Grote ontmoetingen 43. xK 2893 Euro 8.00

AUWERA, Fernand. Engagement of escapisme? Nieuwe gesprekken. Weesp, Het Wereldvenster, 1985. Paperback. 157 p. - xK 3352 Euro 7.00

AVERMAETE, Roger. Verdwenen figuren. Brussel, Paleis der Academien, 1968. Oorspr. omslag. 72 p. - xR 9559 Euro 12.50

BAAR, Peter Paul de / Rob Grootendorst / Jan Roedoe. Het Amsterdam van Theo Thijssen. Amsterdam, Thomas Rap, 1988. 2e druk Ingenaaid. 159 p. Ills. - xL 9839 Euro 8.00

BAART DE LA FAILLE, J.M. e.a. Leven en werken van Cornelis Adrianus Pekelharing 1848-1922. Utrecht, A. Oosthoek, 1948. Gebonden S.O. VII + 217 p. Ills. - xK 6929 Euro 15.00

BABELON, Jean. A la gloire de... Cervantes. Nouvelle Revue Critique, Paris, 1939. Broché, Ills., 283 p. - xT 3268 Euro 15.00

BACHRACH, A.G.H. Naar het hem leek.... Een inleiding tot Shakespeare in vijf brieven. Met tekeningen van de schrijver. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1957. 1e druk. Pocket. 272 p. Ooievaar 62. Omslag Herman Berserik. xB 0546 Euro 5.00

BAECK, Mario en Ada Deprez. De Middelaer 1840-1843. De School- en Letterbode 1844-1845. Gent, Cultureel Documentatiecentrum Rijksuniversiteit, 1987. Paperback. 104 p. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. xR 3608 Euro 8.00

BAEKELMANS, L. In die Gulde Fonteyne van de Boekenwurm. Antwerpen/Amsterdam, Standaard, 1962. Oorspr. omslag. 58 p. Ills. - xR 7821 Euro 8.00

BAEKELMANS, Lode. Dr. Amand de Vos. Gent, Drukkerij Erasmus, 1948. Oorspr. omslag. 75 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xR 9630 Euro 8.00

BAEKELMANS, Lode. Reimond Stijns 1850-1905. Antwerpen, L. Opdebeek, 1931. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 1933 Euro 15.00

BAERE, C. De. (ed.). Meisjesfiguren uit de Nederlandse Letteren. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1955. 4e druk. Oorspr. omslag. 146 p. Keurboeken voor Middelbaar- en Normaalonderwijs Nr. 12. xL 6012 Euro 7.00

BAGULEY, David. Bibliographie de la critique sur Emile Zola 1864-1970. University of Toronto Press, 1978. Hardcover, 691 p. - xT 1410 Euro 20.00

BAKKER, A.M. de. Willem Frederik Hermans en de oorlog die niet voorbijging. Stichting IVIO Lelystad 1986. Geniet Ills. 20 p. AO (Actuele Onderwerpen) nr. 2146 xL 5330 Euro 15.00

BAKKER, Bert /A. Middeldorp. (samengesteld). Nieuw kommentaar op Achterberg. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1966. Ingenaaid. 287 p. - xW 6849 Euro 13.50

BAKKER, Bert / Barend de Goede / G. Kamphuis. De weegschaal. Essays van Protestantsche Letterkundigen. Bijeengebracht door ... Kampen, J.H. Kok, [1937]. Gebonden 161 p. Protestantsch-Christelijke Kunst: II. xK 6748 Euro 11.50

BAKKER, Bert. (Ed.) Achterberg in kaart. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1971. Gebonden S.O. 126 p. Ills. - xM 2718 Euro 30.00

BAKKER, Bert. (ed.) Achterberg in kaart. Inleiding P.J. Meertens. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1971. Ingenaaid. 126 p. Ills. Een uitvoerige bibliografie van boek- en tijdschrift publikaties van en over Gerrit Achterberg. xR 1294 Euro 15.00

BAKKER, Bert / Rein Blijstra en J. Hulsker. Catalogus. Wereldschrijvers van nabij. Amsterdam, [1950]. Oorspr. omslag. 112 p. Ills. De tentoonstelling wordt gehouden in het Gemeente Museum te 's-Gravenhage 20 juni - 23 juli 1950 t.g.v. het Holland Festival. Uitgegeven onder auspicien van Litterair Paspoort. xB 8672 Euro 10.00

BAKKER, Bert/W.Gs. Hellinga/Ed. Hoornik/B. Voeten. A. Roland Holst zeventig jaar. Den Haag/Amsterdam, Bert Bakker/Daamen/Van Kampen, [1958]. Ingenaaid. 192 p. Ills. - xK 4671 Euro 8.00

BAKKER, Kees de. Mijn eerste boek. 30 schrijversdebuten. Tiebosch, Amsterdam, 1983. Paperback Ills. 207 p. Alberts, Bernlef, Hermans, Reve, Wolkers, etc. xR 0878 Euro 10.00

BAKKER, Kees de/Herman Arnolds. De vijftig Boekenweekgeschenken 1932-1985. Amsterdam, CPNB / FGE, 1985. Gebonden. Ills. T.g.v. het 50-ste Boekenweekgeschenk. xK 3470 Euro 9.00

BAKKER, Nienke. Reclames en Advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat. Gent, Drukkerij Erasmus, 1951. Oorspr. omslag. 130 p. Ills. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks VI, nr. 70. [bibliotheekstempeltje]. xL 5871 Euro 14.00

BAKKER, Piet de. De Ooievaarpockets van Bert Bakker 1954-1972 van Voordewind tot Buddingh' & 1991-1993 (Nieuwe Ooievaars). Breda, Warung Bambu T.Z., 1993. Pocket. 138 p. Ills. Bibliografie met meer dan 200 titels. xR 1179 Euro 15.00

BAKKER, Siem. Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Paperback 1e druk. 704 p. Ills. Leven en Letteren. - xH 2159 Euro 16.00

BAKKER, Siem. Het woord en Gerard Diels. Vier literair-historische artikelen over het tijdschrift Het Woord (1945-1949) en de dichter Gerard Diels (1897-1956). 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. Paperback. 100 p. - xK 2538 Euro 7.00

BAKKER, Siem. Literaire tijdschriften van 1885 tot heden. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1985. Paperback, 495 p. Ills. Synthese. xB 9272 Euro 15.00

BAKKER, Siem en Jan Stassen. Bert Schierbeek en het onbegrensde. Een inleidende studie over de experimentele romans. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Ingenaaid. 326 p. Met een bibliografie samengesteld door Aldert Walrecht en Aloys van den Berk. xK 3578 Euro 10.00

BAKKER, Siem / Theo Vos. Over Een tevreden lach van Andreas Burnier. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij,1981. Paperback. 80 p. Synthese. xW 8447 Euro 6.00

BALET, Leo. Die Verburgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert. Strassburg, Heitz & Co., 1936. Oorspr. omslag. 508 S. - xR 7044 Euro 20.00

BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. / J.P. Guepin. e.a. Controversen in de taal- en literatuurwetenschap. Wassenaar, Servire, 1974. Paperback. 168 p. Lezing gehouden voor de School voor Taal- en Letterkunde. xK 4755 Euro 8.00

BARBUSSE, Henri. Henri Barbusse over zijn leven en zijn werk. Hilversum, Boekenvrienden Solidariteit, 1935. Oorspr. omslag. 80 p. Uitgave 22. xL 4310 Euro 12.00

BARNARD, W. Tussen twee stoelen. Amsterdam, U.M. Holland, z.j. [1959]. Gebonden S.O. 299 p. Stofomslag verkleurd. Naam op Schutblad. xK 2854 Euro 16.50

BARTELING, D. Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur van boeken? Assen, Van Gorcum & Comp., 1930. Oorspr. omslag. 25 p. - xB 6749 Euro 8.00

BASTET, F.L. Mr. Carel Vosmaer. Zijn achtergronden, zijn reizen, zijn tijdgenoten, zijn invloed. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1967. Ingenaaid. 208 p. + 16 ills. Fakulteiten reeks 8. xK 2124 Euro 10.00

BASTET, F.L. / Bernlef, J. / F. van den Bosch e.a. Dat was nog eens luisteren! Negenentwintig schrijvers en dichters van Querido over de muziek in hun leven. Amsterdam, Em. Querido, 1985. Paperback. 96 p. T.g.v. de jaarwisseling 1985/1986. Met aanbiedingsbriefje. xM 2678 Euro 7.00

BASTET, Frederic. Met Louis Couperus op reis. Leiden, Martinus Nijhoff, 1987. Ingenaaid. 32 p. Couperuslezing 23 oktober 1987 Den Haag. xT 4651 Euro 7.00

BASTIAANSE, Frans. Het spellings- en taalstelsel van Kollewijn. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1911. Oorspr. omslag. 62 p. - xR 8653 Euro 10.00

BASTIAANSE, Frans. Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Vierde deel. Amsterdam, Nederlandse Bibliotheek, 1927. Gebonden. 710 p. Los deel. - xL 1426 Euro 10.00

BASTIAANSE, Frans. Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde, met bloemlezing en illustraties in vier deelen. Amsterdam, De Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur, 1921-1927. 1e en 2e druk. Gebonden. 4 delen. Encyclopaedie van de Wereldbibliotheek. [mooie set]. xR 2307 Euro 50.00

BATHO, Edith c & Bonamy Dobree. The Victorians and After 1830-1914. With a chapter on the economic background by Guy Chapman. The Cresset Press, London, 1962. 3th edition, revised and reset, Bound dust jacket XX + 360 p. Introductions to English Literature Volume IV. xR 4999 Euro 10.00

BATTEN, F en A.A.M. Stols. (eds.). Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948. Oorspr. omslag. 76 p. Met portret. - xR 1175 Euro 25.00

BAUER, F. / J. de Haan / J. Hulsker / G. Smook / G. Stuiveling. De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers. Den Haag/Antwerpen, Daamen/De Sikkel, 1952. Oorspr. omslag. 153 p. + register. Ills. - xK 6803 Euro 11.50

BAUER, Frank. Uit Gezelle's leven en werk. Davidsfonds, 1930. Ingenaaid. 204 p. + XLI Platen. Volksreeks nr. 232. xK 3150 Euro 11.00

BAUER, Frank. Uit Gezelle's leven en werk. Leuven/Amsterdam, Davidsfonds/L.J. Veen, 1931. Ingenaaid. 208 p. + XLI Platen. Bandversiering van Leo Meurrens. xK 5873 Euro 11.00

BAUR, Fr. Germaanse philologie Nederlandse Letterkunde. Gent, 1952. Oorspr. omslag. 157-188 p. Overdruk uit Zestig jaren onderwijs en wetenschap aan de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren der Rijksuniversiteit te gent. 114e aflevering van de reeks werken. xK 5876 Euro 7.00

BAUR, Frank. De philologie van het letterkundig comparatisme. Openingsrede. Gent, 1957. Oorspr. omslag. 31-64 p. Overdruk uit de Handelingen van XXIIe Vlaams Filologencongres Gent 24-26 april 1957. Gesigneerd. xK 5210 Euro 7.50

BAUR, Frank. Heine en het Heinianisme in de Nederlandse Letterkunde. Gent, 1947. Geniet. 95-125 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededelingen. xR 4568 Euro 6.00

BAUR, Frank. Scripta Minora. Uit het werk van Prof. Dr. Frank Bauer. Gent, Rijksuniversiteit, 1969. Oorspr. omslag. 231 p. Met portret. Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent. Overgedrukt uit Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1966, p. 39-266. xL 2354 Euro 12.00

BAXTER, B.M. Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works. A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations. Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1963. Bound dust jacket. X + 198 p. Ills. Leidse Germanistische en Anglistische reeks deel III. xM 4252 Euro 18.00

BEAUVOIR, Simone de. Marquis de Sade. Een selectie uit Sade's werk, voorafgegaan door een essay van Simone de Beauvoir. Vertaald door Jenny Tuin. Amsterdam, Van Ditmar, 1965. 3e druk. Paperback. 184 p. matig exemplaar xB 8073 Euro 6.00

[BECKETT] ALVAREZ, A. Beckett. London, Fontana/Collins, 1973. Pocket. 144 p. Fontana Modern Masters. xP 0924 Euro 5.00

[BECKETT] Amiran, Eyal. Wandering and home. Beckett's metaphysical narrative. The Pennsylvania State University Press 1973. Bound dust jacket Ills. 232 p. - xK 7209 Euro 20.00

[BECKETT] Ben-Zvi, Linda (ed.). Women in Beckett. Performance and critical perspectives. University of Illinois Press Urbana & Chicago 1992. Paperback Ills. XVIII +260 p. - xK 7210 Euro 15.00

[BECKETT] Burkman, Katherine H. (ed.). Myth and ritual in the plays of Samuel Beckett. Associated University Press London & Toronto 1987. Bound dust jacket 169 p. - xK 7211 Euro 20.00

[BECKETT] Dukes, Gerry. Samuel Beckett. Penguin Books, London, 2001. First printing, Paperback, Ills. 191 p. Illustrated Lives: photographic biography xR 8041 Euro 10.00

[BECKETT] KAMYABI MASK, Ahmad. Laatste ontmoeting met Samuel Beckett. Vertaald door Nadine Proot. Illustraties van Gunther. Paris, 1993. Oorspr. omslag, Ills., 32 p. gesigneerd door de auteur xT 4663 Euro 20.00

[BECKETT] MERCIER, Vivian. Beckett/Beckett. Oxford University Press, 1979. Paperback. 254 p. - xP 0920 Euro 13.50

[BECKETT] Rathjen, Friedhelm. Samuel Beckett: seine Fahrrader. Ein treffliches, leichtes Gerat mit Holzfelgen und roten Reifen. Hausser Darmstadt 1996. Bound dust jacket Ills. 48 p. - xK 7216 Euro 14.00

BEEKMAN, Klaus / Mia MEIJER (ed.). Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers. Amsterdam, Erven Thomas Rap/Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1973. Paperback. Ills. 253 p. - xA 0946 Euro 11.50

BEKKERING, Harry. Orpheus en Euridice in Vlaanderen. Een beschouwing over Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1983. Oorspr. omslag. 67 p. Phoenixreeks. xL 2223 Euro 8.00

BEKKERING, Harry. Veroverde traditie. De poeticale opvattingen van S. Vestdijk. Amsterdam, Martin Ros-De Herenpers/De Bezige Bij, 1989. Paperback. 578 p. - xK 2012 Euro 10.00

BEKKERING, Harry (red.). Thema's voor een humanist. Opstellen voor Kees Fens. Arbor, 1990. Paperback. 117 p. A.G. Weiler, Helene Nolthenius, C. Peeters, A.L. Sotemann, J.J. Oversteegen & W. Bronzwater. xB 4011 Euro 7.50

BEL, Jacqueline. Nederlandse Literatuur in het Fin de Siecle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885-1900. Amsterdam, University Press, 1993. Ingenaaid. 455 p. Ills. - xM 4297 Euro 20.00

BELPAIRE, M.E. Gestalten in 't verleden. De Kinkhoorn/Desclee de Brouwer, z.j. Gebonden S.O. 377 p. - xK 3041 Euro 14.00

BELPAIRE, M.E. Gestalten in 't verleden. De Kinkhoren/Desclee de Brouwer, 1947. Gebonden. 377 p. - xK 2585 Euro 15.00

BELPAIRE, M.E. Het landleven in de letterkunde der XIXe eeuw. Antwerpen/Bussum, Het Vlaamsche Land/P. Brand, 1923. 2e druk. Ingenaaid. 251 p. Regenboog Serie. [bibliotheekstempeltje]. xL 6025 Euro 9.00

BELPAIRE, M.E. Kunst- en levensbeelden. Antwerpen, J.E. Buschmann, 1913. 2e zeer vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 370 p. ills. - xK 3036 Euro 22.50

BENOOT, Edgar. Gabriel Marcel. Desclee de Brouwer, 1961. Paperback. 40 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 31. - xH 6689 Euro 4.50

BERG, Joris van den. Dertien in een dozijn. Een keuze uit de best geschreven en meest besproken interviews van het afgelopen jaar. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1968. Gebonden Paperback. 200 p. - xP 2741 Euro 7.00

BERG, W. van den en Peter van Zonneveld. (red.). Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen. Utrecht, HES, 1986. Paperback. 296 p. - xB 0156 Euro 10.00

BERGE-GERBAUD, Maria van et Maartje Verscheure-Nelissen. Institut Neerlandais Paris 1957-1992. Paris, 1993. Or. wrappers. 239 p. Ills. - xK 1981 Euro 15.00

BERGEN, J. van en H.A. Poolland. Literama modern. 32 Besprekingen van Hedendaagse Nederlandse Letterkundige Werken. Apeldoorn, Walva-Boeken, z.j. 4e druk. Paperback. 192 p. - xB 2363 Euro 7.00

BERGH, Herman van den. Nieuwe tucht. Studien over litteratuur. Amsterdam, De Spieghel, 1928. Ingenaaid. 64 p. onopengesneden. - xK 6650 Euro 8.00

BERGH, Herman van den. Nieuwe tucht. Studien over litteratuur. Amsterdam, De Spieghel, 1928. Gebonden. 64 p. Particuliere band. xL 2976 Euro 9.00

BERGH, Herman van den. Schip achter het boegbeeld. Over het werk van J. Slauerhoff (1898-1936). 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1958. Gebonden. 112 p. Reeks: Het Nieuwe Voorhout. Oplage 1200 exx. xH 5595 Euro 13.50

BERGH, Lode van den, Ada Deprez en Jozef Smeyers. Nederduitsche Letteroefeningen 1833-1834. Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen 1836-1839. Kunst- en Letterblad 1840-1845. Gent, Cultureel Documentatiecentrum Rijksuniversiteit, 1984. Paperback. 127 p. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. xR 3621 Euro 8.00

BERGH, T. Van den / H. Groenewegen / Th. de Vries. Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs. Amsterdams Fonds voor de Kunst, 1997. Ingenaaid. 46 p. Nieuwjaarsgeschenk aan vrienden en relatie. Oplage 500 exx. xL 8797 Euro 7.00

BERGHE, G. Vanden. De hedendaagse Chinese Letterkunde. Deel I: Achtergrond, evolutie en perspectief. Brugge, Desclee de Brouwer, 1966. Gebonden S.O. 172 p. Panorama. xK 4409 Euro 9.00

BERGSMA, J. A.G. Hamel 17 januari 1842 - 15 april 1907. Groningen, 1908. Geniet. 23 p. Met portret. Overdruk uit: Groninger volksalmanak 1908. xB 6085 Euro 7.00

BERGVELT-BREEDT BRUYN, Martje. Twee inleidingen van Frans Coenen bij zijn Studien van de Tachtiger Beweging. Leeds, [1971]. Oorspr. omslag. 16 p. Reprinted from Publications of Modern Humanities Research Association Volume 4. xB 0932 Euro 6.00

BERKELMANS, Frans. Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes. Over drie genrebundels van Ida Gerhardt. Egmond, Abdij van Egmond, 2000. Ingenaaid. 173 p. Acanthvs no. 5. xL 8223 Euro 15.00

BERLINGER, E. e.a. Opstellen. Opperrabbijn L. Vorst, aangeboden ter gelegenheid van zijn installatie. Rotterdam, 1959. Oorspr. omslag. 79 p. Ills. - xR 4166 Euro 10.00

BERNDSEN, F.A.H. en J.A. Mooij (eds.). Dit is de vreugd die langer duurt.... Opstellen aangeboden aan W. Blok t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1984. Ingenaaid. 229 p. - xH 5056 Euro 9.00

BERNDSEN, Frank. Heimwee naar de daad. Ter Braaks opvattingen over leven en literatuur in ontwikkeling, 1923-1926. Passage, Groningen, 2006. Oorspr. omslag 160 p. - xB 8230 Euro 15.00

BERNET KEMPERS, A.J. & P.J. Meertens. Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum t.g.v. zijn afscheid van het museum. Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, 1971. Gebonden. 155 p. Ills. Met teksten in het Nederlands, Duits en Engels. xB 7057 Euro 10.00

BERNLEF, J. Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945. Samengesteld door J. Bernlef. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970. 2e druk. Ingenaaid. 272 p. Ills. - xK 5526 Euro 8.00

BERNLEF, J / G. Brands / K. Schippers. Barbarberalfabet. Amsterdam, Querido, 1990. Gebonden S.O. 374 p. Ills. - xL 3500 Euro 20.00

BERNLEF, J. & K. Schippers. Wat zij bedoelen. Amsterdam, Em. Querido, 1965. Paperback. 184 p. Ills. Reuzesalamander 44. Gesprekken met S. Carmiggelt, A. Alberts, Jan Hanlo, L.Th. Lehmann, J.W. Holsbergen, Maurice Gilliams, C. Buddingh', Remco Campert, Leo Vroman. xK 4642 Euro 9.00

BESIER, F.J.J. Bij Gerretsons Vijfentwintig-jarig hoogleraarschap. Met proeve ener bibliographie. Drukkerij Libertas, Utrecht, 1950. Oorspr. omslag 31 p. Voordruk uit het Gedenkboek t.g.v. het vijfde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging. Met los bijgevoegd een aanbevelingsbrief. xR 4806 Euro 9.00

BESSELAAR, J.J. van den. Bandarra: schoenlapper en profeet van Trancoso. APA-Holland Universiteits Pers, Amsterdam & Maarssen, 1984. Oorspr. omslag 19 p. Afscheidscollege gegeven op 21 december 1984 te Nijmegen. xR 3095 Euro 7.00

BESTEN, Ad den. Ik Uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50. Haarlem, U.M. Holland, 1968. Paperback. 127 p. - xK 7470 Euro 8.00

BESTEN, Ad. den. Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie. Amsterdam, U.M. Holland, 1954. Gebonden 281 p. Met foto's - xB 4544 Euro 15.00

BESTEN, Ad. den (ed.). Stroomgebied. Een bloemlezing uit de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie. Samengesteld door Ad. den Besten. Amsterdam, U.M. Holland, 1954. Ingenaaid. 281 p. Met vele foto's Aan onderkant snede lichte waterschade. xL 4026 Euro 10.00

BESTEN, AD, JAN DOELMAN, LEENDERT-JAN PARLEVLIET. (Ed.). Leven in zinsverband. Over werk van Willem Barnard, Guillaume van der Graft. Voorburg, Publivorm, 1990. Ingenaaid. 282 p. Ills. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. xH 6651 Euro 15.00

BEUGHEM, A.-E. van. Johan Michel Dautzenberg 1808-1869. Schets van zijn strijd op taal-- en letterkundig gebied. Brussel, Drukkerij voor Nijverheid en Geldwezen, 1935. Oorspr. omslag. 225 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde VIe Reeks Nr. 57. xB 7793 Euro 20.00

BEULENS, B. / L. Bijnen / R. Groeneweg. e.a. Antoon Coolen 1897 - 1961. Lezingenbundel met teksten over Antoon Coolen. Symposium bij gelegenheid van honderdste geboortedag. Deurne, 19 april 1997. Oorspr. omslag. 71 p. Ills. - xL 3785 Euro 15.00

BEULENS, Bert. Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid. Deurne, De Pelikaan, 1980. Ingenaaid. 152 p. Ills. - xB 6852 Euro 15.00

BEURSKENS, Huub. Schrijver zonder stoel. Essays. Amsterdam, Meulenhoff, 1982. Ingenaaid. 155 p. E 673. - xP 2681 Euro 7.00

BEYEN, Marnix. Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel. Antwerpen, Houtekiet, 1998. Paperback. 159 p. Ills. - xR 7289 Euro 9.00

BEYEN, Roland. Bibliographie de Michel de Ghelderode. Bruxelles, 1987. Paperback. 840 p. - xR 5236 Euro 20.00

BEZEMER Sr., F. Nieuws uit oude boeken. Meindert Boogaerdt Jr., Zeist, 1910. 2e druk Ingenaaid, 304 p. - xR 5950 Euro 20.00

BEZEMER Sr., F. Nieuws uit oude boeken. Meindert Boogaerdt Jr., Rotterdam, [1907]. 1e druk, Ills., Ingenaaid, 304 p. - xR 8992 Euro 22.00

BIBEB. Interviews 1973-77. Amsterdam, Van Gennep, 1977. Paperback. 280 p. - xL 8950 Euro 8.00

BIENTJES, J.A. Een Nederlandsch satyricus van onze dagen. De Banier, z.j. Papieren omslag. 51 p. Overgedrukt uit de Banier 4de jaargang afl. 2. xR 1211 Euro 10.00

BIERENS DE HAAN, J.D. De verborgen harmonie. Amsterdam, S.L. van Looy, 1918. 2e druk. Gebonden. 245 p. - xB 0394 Euro 8.50

BIERMAN, Willem & Hans Renders. Ps(n)euboek voor Wim Hazeu. Apeldoorn, Prado, 1992. Oorspr. omslag. 46 p. Prado 2. Genummerd 109/300 exx. xR 1174 Euro 15.00

BIEZEN, Jan (ed.). Voortbestaan in gerechtigheid: dichten en denken van N.P. van Wijk Louw. Leiden, Dimensie, 1985. Paperback. 151 p. Illustraties. Genummerd 028/750 exx. xR 2634 Euro 10.00

[BILDERDIJK] HEYTING, August. Bilderdijks plaats in de Nederlandse en in de Wereldliteratuur. Drie beschouwingen en een open brief. Den Haag, N.V. Elektrische Drukkerij "Luctor et Emergo", 1932. Gebonden. 120 p. Herdenking 1931 met verslagen en comite-lijst. xW 3069 Euro 18.00

BILDERDIJK, Willem. Speels vernuft. Rebus-brieven en bedriegers. Toegelicht door J. Bosch. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1981. Oorspr. omslag Ills. 56 p. Nijhoffs Nederlandse Klassieken xL 7047 Euro 7.00

BINA, Vladimir. Over liefde en avontuur. Een sociologische verkenning van consumptielectuur. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1981. Paperback. 200 p. Sociologische Monografieen. xR 1212 Euro 18.00

BINDELS, Rob. Nescio. Orion/B. Gottmer Brugge/Nijmegen 1978. Ingenaaid Ills. 80 p. Grote ontmoetingen 26 xB 3946 Euro 10.00

BINDELS, Rob. Nescio. Desclee de Brouwer/Orion, 1974. Oorspr. omslag 65 p. Ontmoetingen 109. xB 0365 Euro 8.00

BINNENDIJK, D.A.M. Commentaar. Maastricht, Leiter-Nypels, 1931. Ingenaaid. 210 p. - xB 4343 Euro 10.00

BINNENDIJK, D.A.M. Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poezie van P.C. Boutens. Amsterdam, Meulenhoff, 1945. Gebonden. 50 p. De Eik I. - xW 0095 Euro 7.00

BINNENDIJK, D.A.M. Forma formans. Een zestal kleine essays. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Oorspr. omslag. 48 p. Oplage 300 exx. niet in de handel. De Eik. xL 1282 Euro 8.00

BINNENDIJK, D.A.M. Forma formans. Een zestal kleine essays. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Oorspr. omslag. 48 p. Oplage 300 exx. niet in de handel. De Eik. Met gesigneerde opdracht van de auteur. xT 0123 Euro 9.00

BINNENDIJK, D.A.M. Tekst en uitleg. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1941. Gebonden. 76 p. Bij een gedicht van J.C. Bloem, A. Roland Holst, J.W.F. Werumeus Buning, M. Nijhoff, Hendrik de Vries, J. Slauerhoff, H. Marsman, Jan Engelman. xK 2864 Euro 9.00

BINNENDIJK, D.A.M. Tekst en uitleg bij tweeentwintig gedichten. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1950. Gebonden. 195 p. Bevat: P.C. Hooft, Jan Luyken, Willem Kloos, Herman Gorter, Albert Verwey, J.C Bloem, M. Nijhoff, Hendrik de Vries e.v.a. xK 8493 Euro 9.00

BINNENDIJK, D.A.M. Tekst en uitleg. Eerste reeks. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1942. Gebonden. 76 p. Bij een gedicht van J.C. Bloem, A. Roland Holst, J.W.F. Werumeus Buning, M. Nijhoff, Hendrik de Vries, J. Slauerhoff, H. Marsman, Jan Engelman. xR 1741 Euro 9.00

BINNENDIJK, D.A.M. Tekst en uitleg. Tweede reeks. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1942. Gebonden. 75 p. Bij een gedicht van Willem Kloos, Herman Gorter, Karel van de Woestijne, Albert Verwey, J.H. Leopold, P.C. Boutens, Geerten Gossaert, P.N. van Eyck. xH 3880 Euro 9.00

BINNENDIJK, D.A.M. Zin en tegenzin. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1939. Gebonden. 176 p. Band B. Salden. [bibliotheekstempeltje]. xL 5345 Euro 9.00

BITTREMIEUX, C. De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1956. 1e druk. Gebonden S.O. 174 p. Mooi exemplaar. xH 1011 Euro 16.00

BITTREMIEUX, C. P.N. van Eyck. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1947. 1e druk. Oorspr. omslag. 47 p. Hedendaagsche dichters. xK 8426 Euro 8.00

BITTREMIEUX, C / M. Gilliams / Jan van Nijlen e.a. Martinus Nijhoff. Amsterdam, Daamen/G.A. van Oorschot, 1954. Oorspr. omslag. 120 p. - xB 8720 Euro 6.00

[BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. Anna Blaman. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1966. 2e druk Ingenaaid. 40 p. Ills. - xL 1913 Euro 7.00

[BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. Anna Blaman. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1962. 1e druk Ingenaaid. 40 p. Ills. - xK 2768 Euro 7.00

BLANCQUAERT, E. Isidoor Teirlinck als Dialectoloog. Gent, Drukkerij Erasmus, 1949. Geniet. 7 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. xB 2973 Euro 6.00

BLANCQUAERT, E. Vlaamsch Neerlandicus op den uitkijk. Gent, Drukkerij Erasmus, 1935. Geniet. 12 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededeelingen nov.-dec. 1935. xB 6646 Euro 7.00

BLASING, Joachim F.E. Niederlander und Deutsche uber sich und den Nachbarn. Spiegel der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert? Bonn, 1981. Geniet. 24 p. Nachbarn nr. 25. xR 5406 Euro 7.00

BLIJSTRA, R. Voorspel en voorspelling. Nederlandse Science Fiction van Mr. W. Bilderdijk tot Harry Mulisch en Raoul Chapkis. Leiden, A.W. Sijthoff, 1970. Oorspr. omslag. 92 p. Ills. + werkboekje 11 p. Literaire verkenningen Vierde tijdvak. xK 3658 Euro 8.00

BLOEM, J.C. Over poezie. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. Gebonden. 28 p. - xR 8238 Euro 10.00

BLOEM, J.C. Poetica. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1969. 1e druk. Gebonden S.O. 84 p. Kleine Bellettrie Serie xR 3743 Euro 9.00

BLOEM, J.C. Verzamelde beschouwingen. 's Gravenhage, A.A.M.Stols, 1950. Gebonden. 258 p. - xB 1461 Euro 15.00

BLOEM, J.C. Verzamelde beschouwingen. 's Gravenhage, A.A.M.Stols, 1950. Gebonden S.O. 258 p. - xR 4800 Euro 17.00

BLOEM, J.C. / A. van der Leeuw. De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1979. Gebonden. 184 p. Ills. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A. Kets-Vree. Achter het Boek jrg. 14. Afl. 1-3. xH 1072 Euro 16.00

BLOEM, J.C. / P.N. van Eyck. De brieven van J.C. Bloem aan P.N. van Eyck. Deel I: 1910-1916. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1980. Gebonden. 211 p. Ills. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien. Achter het Boek jrg. 15. Afl. 1-3. xT 0474 Euro 12.50

BLOEM, J.C. / P.N. van Eyck. De brieven van J.C. Bloem aan P.N. van Eyck. Deel II: 1917-1962. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1980. Gebonden. 468 p. Ills. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien. Achter het Boek jrg. 16. Afl. 1-3. xT 2340 Euro 12.50

BLOEM, J.C. / Pierre H. Dubois / Jac. van Hattum. Essays over Leopold door.... Amsterdam, W.L. & J. Brusse / G.A. van Oorschot, 1951. 1e druk. Ingenaaid. 26 p. Omslag Helmut Salden. xK 4751 Euro 5.00

BLOEM, Rein. Jan Siebelink. Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. Oorspr. omslag. 31 p. Literair moment. xK 3121 Euro 5.00

BLOEM, Rein / R.A. Cornets de Groot / Rene Gysen e.a. In gesprek met Hugo Raes. Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. 1e druk. Paperback. 132 p. LDS 10. Ills. - xW 4534 Euro 6.00

BLOK, W. P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1983. Gebonden S.O. 447 p. - xL 8560 Euro 34.00

BLOK, W. en K. Lekkerkerker. Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-Romans. Verzorgd en van commentaar voorzien. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1985. Gebonden. 355 p. Ills. [vlekje op band]. Achter het Boek 21ste jaargang nr1-3. xR 7880 Euro 15.00

BLOK, W. / W.M.H. Hummelen (eds.). Onbekende fragmenten uit de nalatenschap van P.C. Boutens. / De relevantie van logische operatoren voor de analyse van temporele bepalingen. / Passieve zinnen en het geimpliceerd logisch subject. / Typen van toneelinrichting bij de rederijkers. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1970. Oorspr. omslag. 109 p. Ills. Studia Neerlandica nr. 2. 1970. xL 3876 Euro 8.00

BLOKKER, J., K. FENS e.a. Laurens Janszoon Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens. Stichting Haarlem Boekenstad 1999. Oorspr. omslag 39 p. Oplaag 1250 exx. xL 4736 Euro 9.00

BLOM, Gosse. Repertoarium fan Egodokuminten oangeande Fryslan. Ljouwert, Fryske Akademy, 1992. Oorspr. omslag. 202 p. - xR 0793 Euro 15.00

BLOM, Onno. Zolang de voorraad strekt. De literaire Boekenweekgeschenken 1984-2000. Gevolgd door een overzicht van alle Boekenweekgeschenken sinds 1932. Stichting CPNB, [2000]. Gebonden. 74 p. - xK 0242 Euro 10.00

BLONTROCK, Albert. Vlaamsche Letterkundige Gids 1941. Brussel, Scriptura, 1941. Oorspr. omslag. 141 p. Met vele foto's. - xB 8043 Euro 8.00

BLUHM, Elger. Eine Postzeitung aus dem Dreizigjahrigen Kriege. Zur Fruhgeschichte der Bremer Presse. Bremen, 1965. Oorspr. omslag. 13 p. Ills. Sonderdruck aus Heimat und Volkstum. Bremer Beitrage zur niederdeutschen Volkskunde 1964-1965. xL 2986 Euro 8.00

BOCK, Eug. de. Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, Gebonden. 98 p. Met 8 afbeeldingen. xL 0275 Euro 7.00

BOCK, Eug. de. Het Nederlandse Boek. Overzicht van zijn geschiedenis. Brussel, Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche boekwezen, 1939. Oorspr. omslag. 146 p. Oplage 400 exx. Omslag licht verkleurd. xK 3534 Euro 25.00

BODART, Roger / Marc Galle / Garmt Stuiveling. Literaire Gids van Belgie, Nederland en Limburg. Librairie Hachette, 1972. Gebonden. XIV + 766 p. - xT 0602 Euro 15.00

BODIN, Louis. De intellectuelen. Utrecht, Het Spectrum, 1968. Paperback. 107 p. Mens en medemens aspecten der sociale werkelijkheid. xL 0417 Euro 7.50

BOEDE, C. Sanderse vander. Marga Minco. Desclee de Brouwer, 1970. Oorspr. omslag 51 p. Ontmoetingen 87. xL 7799 Euro 6.50

BOEKENWEEK. Als je leest ben je nooit alleen. Amsterdam, CPNB, 1975. Paperback. N.p. Ills. - xR 0549 Euro 7.00

BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Deel I. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. [1909]. Gebonden VII + 488 p. Met 165 afbeeldingen. xL 3607 Euro 25.00

BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. [1909]. Gebonden. Met 165 + 213 afbeeldingen. xM 8330 Euro 50.00

BOENDERS, Frans. Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven. Baarn/Amsterdam, Ambo/Athenaeum Polak & Van Gennep, 1985. Paperback. 157 p. Libra xM 2815 Euro 8.00

BOENDERS, Frans. Yukio Mishima, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. Paperback. 32 p. Literair Moment. xB 1954 Euro 4.50

BOER, C. de. Bedier's theorie over de oorsprong van het Franse 'Chanson de Geste' na vijf en twintig jaren. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1938. Oorspr. omslag. 71 p. - xL 7141 Euro 7.00

BOER, C. de. De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola. 's-Gravenhage, Marinus Nijhoff, 1927. Ingenaaid onafgesneden. 226 p. - xM 3695 Euro 13.50

BOER, C. de. Montaigne als 'apologeet' van Raymond Sebond: een moreel probleem. Amsterdam, 1940. Oorspr. omslag. 26 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 3, no 12. [bibliotheekstempeltje]. xL 7178 Euro 6.00

BOER, M.G.L. den. De ridder met de witte pluim. John Donne dichter-prediker. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1982. Ingenaaid. 174 p. - xM 2733 Euro 8.00

BOER, Peter de. Over Koos van Zomeren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988. Paperback. 39 p. Ills. - xK 6273 Euro 6.50

BOER, R.C. Ibsen's drama's. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink, 1928. Gebonden S.O. 305 p. onafgesneden. - xK 2580 Euro 13.50

BOERDAM, Jaap / E. van Muiswinkel / R. Mulder / Bob Polak. Neuzen dicht! Een bloemlezing uit Propria Cures 1973-1985. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. Paperback. 190 p. - xK 2520 Euro 7.50

BOERWINKEL, Feitse. De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw. Amsterdam, W. Ten Have, 1943. Gebonden. VIII +180 p. Dissertatie. xW 4455 Euro 18.00

BOERWINKEL, Feitse. De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 180 p. Forum Haganum 12. xB 4338 Euro 8.00

BOETS, J. Gezelles Leermaren. Journalistiek werk uit 1881. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1975. Ingenaaid. 130 p. Teksten en studien nr. 5. xK 2427 Euro 10.00

BOETS, J. / P. Couttenier / Chr. D'Haen. Gezelle in origineel. Brugge, Die Keure, 1990. Ingenaaid. 93 p. Ills. - xK 2319 Euro 8.00

BOEY, M. Dr J. Persijn, zijn leven, zijn werk. Antwerpen, Standaard, 1939. Oorspr. omslag. 106 p. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding jrg. XXXVIII nr. 7-8, Verhandeling 374-375. xR 1162 Euro 10.00

BOGAERTS, Theo. De antieke wereld van Louis Couperus. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. Paperback. 132 p. - xH 8246 Euro 7.00

BOISSEVAIN, U.Ph. Levensbericht van Jhr. Dr. Jan Six. Amsterdam, 1929. Oorspr. omslag. 68 p. Uit het jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen van 1928-1929. xR 3016 Euro 9.00

BOKHOVE, Niels. Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen. Overzicht, bloemlezing en bibliografie van de receptie van Franz Kafka's werk in het Nederlandse taalgebied. Amsterdam, Em. Querido, 1984. Paperback. 409 p. - xB 9702 Euro 10.00

BOL, Laurens J. Herdenkingstentoonstelling Jacques Perk 1859-1959, 6-28 juni 1959. Dordrecht, Dordrechts Museum, 1959. Oorspr. omslag. 40 p. Georganiseerd ter herdenking van de 100ste geboortedag van Jacques Perk op initiatief van het comite Perk-herdenking.
Tentoonstellingscatalogus. xT 2200 Euro 8.50

BOLKENSTEIN, H. /J.F. Ankersmit e.a. Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam, Querido, 1929. Gebonden. 114 p. Ills. - xC 0029 Euro 16.00

BOLKENSTEIN, H. /J.F. Ankersmit e.a. Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam, Querido, 1929. Ingenaaid. 114 p. Ills. - xK 8332 Euro 13.50

BOM, Emmanuel de. Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en portretten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. [1929]. Ingenaaid. 235 p. Feestuitgave 9 november 1868-1928. xK 3582 Euro 15.00

BOM, Emmanuel de. De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde. Gent, v/h Vanderpoorten, 1932. Oorspr. omslag. 26 p. Kon. Vlaamsche Academie. [Aan Benno J. Stokvis van EdB]. xT 0311 Euro 9.00

BOM, Emmanuel de. Het levende Vlaanderen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur, 1917. Gebonden. 332 p. Ills. - xK 3080 Euro 8.00

BOM, Emmanuel de. Nieuw Vlaanderen. Kunst en leven. Brussel/Amsterdam, De Wilde Roos/Ontwikkeling, 1925. Gebonden. 314 p. Met een voorwoord van Eduard Anseele. xK 3040 Euro 13.50

BOM, Emmanuel de. Peter Benoit. Een levensbeeld. Antwerpen/Amsterdam, , De Nederlandsche Boekhandel,/ Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Geniet. 23 p. Met portret. - xR 8127 Euro 8.00

BONAVENTURA KRUITWAGEN, P. fr. Over eene Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa. Roermond, J.J. Romen en Zonen, 1910. Oorspr. omslag. 41 p. Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland, afdeeling Letterkunde. [bibliotheekstempeltje]. xB 2991 Euro 10.00

BONNEURE, Fernand. Marcel Matthijs. Desclee de Brouwer, 1965. Paperback. 70 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 59. - xM 5611 Euro 4.50

BONNEURE, Fernand e.a. Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel 2. Ingeleid door Valere Arickx. Turnhout, Ver. van Westvlaamse Schrijvers, 1985. Oorspr. omslag. 100 p. - xR 6909 Euro 8.50

BONNEURE, Fernand e.a. Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel I. Ingeleid door Raf Seys. Turnhout, Ver. van Westvlaamse Schrijvers, 1984. Oorspr. omslag. 100 p. - xR 3017 Euro 8.50

BONTEN, J.H. A. Koolhaas. Desclee de Brouwer, 1970. Paperback. 61 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 84. - xM 9884 Euro 4.50

BONTH, Roland de. (ed.). Trefwoord 13. Jaarboek lexicografie 1998-1999. Den Haag/Antwerpen, Sdu/Standaard, 1999. Ingenaaid. 246 p. Ills. - xK 5072 Euro 9.50

[BOON]. Louis Paul Boon 1912-1979. Een nagenoeg volledige verzameling van zijn werken bijeengebracht door Gert-Jan Hemink. J.L. Beijers Utrecht. [Catalogus van de] Boekverkoping 18 november 1981. Geniet 15 p. - xL 5559 Euro 8.00

BOON, Louis Paul. Een uitgave samengesteld t.g.v. de bekroning van het oeuvre van Louis Paul Boon met de Constantijn Huygensprijs door de Jan Campert Stichting. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1967. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xM 7845 Euro 6.00

BOON, Louis Paul. Gustaaf Vermeersch. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau N.V. Brussel 1960. Ingenaaid Ills. 40 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde No. 22 xK 0824 Euro 10.00

BOON, Louis Paul. Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld. Amsterdam, De Arbeiderspers/Em. Querido, 1974. Paperback. 96 p. Ills. Singel 262. xL 0797 Euro 7.00

BOON, Louis Paul. Over mijn boeken. Utrecht, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Motion Mini Pocket 001. xH 5872 Euro 5.00

[BOON, Louis Paul]. Tijdingen Louis Paul Boon-Gezelschap. Driemaandelijkse uitgave, 4e jrg., 15 dec. 1987. Willy Van Cannegem, Ternat, 1987. Oorspr. omslag, Ills., 68 p. Handelingen Symposium V.U.B. 17 oktober 1987. xT 2820 Euro 7.00

BOON, Louis Paul en J. Weverbergh. Louis Paul Boon, over mijn werk. Middelburg, Antiquariaat Merlijn, 1978. Geniet. 24 p. Ills. Genummerd 282/360 exx. Catalogus tentoonstelling augustus/september 1978. xR 5450 Euro 20.00

[BOON] WEVERBERGH, Julien en Herwig Leus. Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje. Elsevier Manteau, 1981. 2e vermeerderde druk Paperback Ills. 191 p. Ills. - xK 0831 Euro 15.00

BOON-BURSSENS. Allebei Naakt. De correspondentie Boon - Burssens. Boelvaar Poef Jrg. 2, nr. 1. Kwartaaluitgave L.P. Boon Genootschap, Gent, 2002. Oorspr. omslag Ills. 94 p. de correspondentie bezorgd en ingeleid door Jos Muyres xB 6861 Euro 10.00

BOOST, Chales. Van Cine-Club tot filmhuis. Tien jaren die de filmindustrie deden wankelen. Meulenhoff, Amsterdam, 1979. Paperback Ills. 176 p. Grote Cineasten xB 8229 Euro 9.00

BOOVEN, Henri van. Leven en werken van Louis Couperus. Met een nawoord van F.L. Bastet en een register op titels en personen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 323 p. Ills. Forum Haganum 16. xL 2585 Euro 10.00

BOOY, E.P. de. (ed.). Repertorium op het Nederlands Archievenblad jaargang 1-77 met indices. Groningen, B. van der Kamp, 1975. Oorspr. omslag. 185 p. Met medewerking van C.R. Schoute en B. Woelderink. xR 1849 Euro 10.00

BORCHGRAVE, Christian de. Eerst Vlaanderen voor Christus. De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap. Altiora, Averbode, 2001. Paperback Ills. 360 p. - xR 3407 Euro 10.00

BORDEWIJK, F. M. ter Braak, N.A. Donkersloot. e.a. Over Louis Couperus. Amsterdam, De Samenwerkende Uitgevers, 1952. Oorspr. omslag. 88 p. - xL 2598 Euro 5.00

BORGELD, A. Vrouwenlist. Verbreiding en oorsprong van een novelle uit den Decamerone. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1926. Oorspr. omslag. 83 p. Neophilologische Bibliotheek. xT 1865 Euro 10.00

BORGERS, Gerrit. Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen. Den Haag, Bert Bakker, 1971. Gebonden S.O. 1176 p. Ills. Stofomslag lichte gebruikssporen. xL 0453 Euro 100.00

BORGERS, Gerrit. Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen. Den Haag, Bert Bakker, 1971. Gebonden. 1176 p. Ills. - xM 0423 Euro 100.00

BORGERS, Gerrit. (ed.). Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928. Den Haag/Brugge, Scheltens & Giltay/Orion, 1975. Gebonden. 154 p. Illustraties. - xB 0373 Euro 15.00

BORGERS, Gerrit (ed.). Paul van Ostaijen. Handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 t/m 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum. Paul van Ostaijengenootschap/Letterkundig Museum Antwerpen/'s-Gravenhage 1970. Oorspr. omslag Ills. n.p. rijk geillustreerd. met uitnodigingskaartje xL 9076 Euro 10.00

BORGERS, Gerrit en Jan Hulsker. Brieven in beeld. Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1976. Oorspr. omslag. 151 p. Ills. - xR 6494 Euro 8.50

BORK, G.J. van. Louis Paul Boon: De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren. Aalst, 1968. Geniet. 62 p. MEP Kritisch Tijdschrift 2e jaargang nr 21 (2e jaargang nr. 5) oktober 1968. xR 5451 Euro 15.00

BORK, Gerrit Jan van / Gonny ten Houten. Over Boon. Thespa, Amsterdam, 1977. Oorspr. omslag. 204 p. Amsterdamse Smaldelen 4. xH 2440 Euro 16.00

BORRE, Jos. Walter van den Broeck. Antwerpen, Manteau, 1985. Oorspr. Omslag. 130 p. Ills. Grote ontmoetingen. xK 2637 Euro 8.00

BORSBOOM, A. Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Utrecht, Reflex, 1980. Ingenaaid. 227 p. Herdruk van de dissertatie (UvA) uit 1962. xA 0934 Euro 13.50

BOS, Jan en Willem Foorhuis. (ed.). Drentse biografieen Deel 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten. Meppel, Boom, 1990. Paperback. 144 p. Ills. - xK 5541 Euro 8.00

BOS, Jan en Willem Foorhuis. (ed.). Drentse biografieen Deel 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten. Meppel, Boom, 1991. Paperback. 144 p. Ills. - xK 5542 Euro 8.00

BOS, Jan en Willem Foorhuis. (ed.). Drentse biografieen Deel 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten. Groningen, Regio-Project, 1993. Paperback. 136 p. Ills. - xK 5543 Euro 8.00

BOSCH, J. Nieuwe aspecten in de Bilderdijk-studie. Groningen, J.B. Wolters, 1965. Geniet. 12 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids 58e jaargang nr. 5. xB 2423 Euro 6.00

BOSHOUWERS, Richard. Sven Stolpe. Desclee de Brouwer, 1960. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 23. - xK 4787 Euro 5.00

BOSMAN, Anthony. De revolutie van het woord. Een essay. Bussum, F.G. Kroonder, 1947. Gebonden. 38 p. Byard reeks nr 18. xH 7836 Euro 10.00

BOSMAN, Anthony. (ed.). Jaarboek der Nederlandse kunst I. Leiden, A.W. Sijthoff, 1947. 1e druk. Gebonden. 244 p. - xK 5870 Euro 12.00

BOSSIER, Herman. Geschiedenis van een romanfiguur. De Chanoine Docre, uit La-Bas, van J.K. Huysmans. Brussel, De Lage Landen, 1942. Ingenaaid. 154 p. Met portret. - xT 1599 Euro 20.00

BOUCHAUTE, Piet van. De handschriften van Karel van de Woestijne. Inventaris, samengesteld en ingeleid. Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 1988. Oorspr. omslag. 206 p. Ills. Publikaties SBA/AMVC 23-24. [Op omslag nr. 32] xB 8752 Euro 20.00

BOUMAN, Machteld en Marike Vierstra. Maar wie droomt er te Rotterdam! 650 jaar literair leven aan de Maas. Naarden, A.J.G. Stengholt, 1990. Paperback. 216 p. Ills. Met medewerking van Rien Goettsch. - xR 8896 Euro 10.00

BOUSSET, Hugo. Bernard Kemp. Desclee de Brouwer, 1971. Paperback. 53 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 91. - xK 2555 Euro 5.00

BOUSSET, Hugo. Herman Teirlinck. Desclee de Brouwer, 1968. Paperback. 58 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 75. - xH 8413 Euro 5.00

[BOUTENS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 34. Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Amsterdam/Den Haag, Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1993. Or. omslag. 168 p. Ills. - xK 2133 Euro 10.00

BOWDEN, Muriel. A Commentary on the General Prologue to the Canterbury Tales. London, The Macmillan Company, 1969. Second edition. Bound dustjacket. XIII + 328 p. Revised and expanded edition with a new preface by the author. xB 9274 Euro 16.00

[BRAAK, M. ter] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. Menno ter Braak. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1980. 2e druk Ingenaaid 40 p. Ills. - xK 6778 Euro 7.00

[BRAAK, M. ter] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. Menno ter Braak. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1961. 1e druk Ingenaaid. 40 p. Ills. - xH 0924 Euro 7.00

[BRAAK, M. ter] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. Menno ter Braak. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1961. 1e druk Ingenaaid 40 p. Ills. - xT 0504 Euro 7.00

[BRAAK, M. ter] TEIPE, Max B. en Johan van der Woude. Dr. Menno ter Braak. 'Reinaert uit Eibergen'. Een proeve van beschouwing. Hilversum, Rozenbeek en Venemans, 1936. Oorspr. omslag. 30 p. De Vrije Bladen Jrg. 13, Mei, Schrift 5. xB 8294 Euro 12.50

BRAAK, Menno ter. Cinema Militans. Utrecht, Reflex, 1980. Herdruk. Paperback. 140 p. Ills. - xK 4164 Euro 7.50

BRAAK, Menno ter. Cinema Militans. Utrecht, De Gemeenschap, 1929. 1e druk. Ingenaaid. 136 p. Ills. Titelvignet: Jozef Cantre. Typografie Ch. Nypels. Prisma-reeks no. II. xK 8743 Euro 20.00

BRAAK, Menno ter. De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk. Amsterdam, L.J. Veen, 1945. 1e druk Gebonden. 128 p. Prominenten-reeks. xL 0415 Euro 16.00

BRAAK, Menno ter. Menno ter Braak en het fascisme. Den Haag, Het Vaderland, [1965]. Geniet. 8 p. Tentoonstellingscatalogus, Lambert Ten Kate Huis, Amsterdam, 14 mei - 7 juni. xR 4596 Euro 6.00

BRAASEM, W.A. Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster. Esso Nederland, Den Haag, 1980. Gebonden. Ills. 44 p. Fotografie: Onno Meeter. xB 6804 Euro 10.00

BRAASEM, W.A. Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster. Nijgh & Van Ditmar/Esso Nederland, Den Haag, 1984. 2e druk Oorspr. omslag Ills. 44 p. Fotografie: Onno Meeter. Esso museumreeks deel 2 xR 5315 Euro 9.00

BRAASEM, W.A. Moderne Indonesische Literatuur. Doorbraak uit oude bedding. Met een bio-bibliografie van Indonesische letterkunde. Amsterdam, C.P.J. van der Peet, 1954. Paperback. 97 p. - xK 4140 Euro 15.00

BRAASEM, W.A. en Onno Meeter. Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners. 's-Gravenhage/Amsterdam, Esso / Nijgh & Van Ditmar, 1984. Oorspr. omslag. 63 p. Esso Museumreeks deel 6. xT 2215 Euro 10.00

BRABER, Helleke van e.a. (eds.). Floppen En Fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftengeschiedenis. Vantilt, Nijmegen, 2002. Oorspr. omslag Ills. 134 p. Lustrumboek van TS.Tijdschrift voor tijdschriftstudies. Over Bellamy, Wolff/Deken e.a. xR 5385 Euro 10.00

BRACHES, Ernst. Engel en afgrond. over The turn of the screw van Henry James. Voorwoord door Frans Kellendonk. With an introductory epilogue. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. Paperback. 183 p. Ills. - xB 5579 Euro 9.00

BRACHIN, P. Faits et valeurs. Douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours. La Haye, Martinus Nijhoff, 1975. Broche. XVIII + 222 p. Met portret. Recueil offert au professeur Pierre Brachin a l'occasion des son soixantieme anniversaire. Bibliotheca Neerlandica Extra Muros IV. xB 4478 Euro 15.00

BRACHIN, Pierre. Anton van Duinkerken. Desclee de Brouwer, 1959. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 14. - xM 9880 Euro 5.00

BRACKMANN, Christin/ Marijke Friesendorp (red.) Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur. Utrecht/Antwerpen, Kosmos-Z & K Uitgevers, 1996. Gebonden. 390 p. - xM 0473 Euro 18.00

BRAET, Antoine. De vrouw in de poezie van Du Perron. Ons Erfdeel, 1971. Geniet. 16 p. Ons Erfdeel overdruk uit de 14e jaargang nr. 3. lente-zomer 1971. xL 3290 Euro 8.00

BRAKELL BUYS, R. van. Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk. Christina Rossetti, Emily Bronte, Elizabeth Barrett Browning. Amsterdam, H.J.W. Becht, z.j. Gebonden S.O. 352 p. Met portretten. Hoogtepunten der Engelse Cultuur. xH 3875 Euro 22.50

BRANDEN, Jos. Van Den. I. Onstaan van het nieuwsblad te Antwerpen, II. Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652. Drukkerij J.-E. Buschmann, Antwerpen, 1902. Oorspr. bedrukt papieren omslag 75 p. Onopengesneden. - xR 0580 Euro 17.00

BRANDES, Georg. Over het lezen en andere opstellen. Nijmegen, Vriendenlust, 1986. Geniet. 64 p. Samengesteld en ingeleid door Nop Maas. xK 2138 Euro 6.00

BRANDT CORSTIUS, Hugo. e.a. Forensen tussen literatuur en wetenschap. Voorwoord Martin van Amerongen. Utrecht, Veen, 1990. Paperback. 135 p. Hugo Brandt Corstius. Hella Haasse. Rutger Kopland. Helene Nolthenius. Leo Vroman en Gerrit Jan Zwier. xR 0453 Euro 7.50

BRANDT CORSTIUS, J.C. Coolsingel, Boompjes en Laurenskerk in literatuur herschapen. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1967. Geniet. 16 p. Overdruk uit Akademiedagen XIX. xB 2993 Euro 6.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. De dichter Herman Gorter. Drie opstellen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 111 p. Forum Haganum 13. xA 0697 Euro 8.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. De muze in het morgenlicht. Inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur. Antwerpen/Zeist, Standaard Boekhandel/W. de Haan, 1957. Gebonden S.O. 176 p. Ills. De Haan's Academische Bibliotheek. Mooi exemplaar. xK 2611 Euro 11.50

BRANDT CORSTIUS, J.C. Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey. Den Haag, A.A.M. Stols, 1946. Ingenaaid. 45 p. De Vrije Bladen 18e jaargang maart 1946 Schrift 3. Omslag verkleurd. xR 8694 Euro 10.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. Gerard Walschap. Brussel, A. Manteau, 1960. Oorspr. omslag. 44 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde Nr. 19 . xK 4124 Euro 6.50

BRANDT CORSTIUS, J.C. Herdenking van Willem Jan Marie Anton Asselbergs (2 januari 1903-27 juli 1968). z.p. 1969. Oorspr. omslag. 7 p. Met portret. Overdruk uit het jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1968-1969. xL 2117 Euro 6.50

BRANDT CORSTIUS, J.C. Het poetisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1968. Ingenaaid. 92 p. Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap. xM 8387 Euro 8.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1955. Gebonden S.O. 122 p. Ills. - xL 2580 Euro 10.00

BRANDT CORSTIUS, J.C. en Karel Jonckheere. De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd. Amsterdam/Antwerpen, J.M. Meulenhoff/Diogenes P.V.B.A. Nierinck, 1961. 2e herziene druk. Gebonden S.O. 173 p. - xK 3647 Euro 12.00

BRANDT CORSTIUS, Johannes Christiaan. Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk. Amsterdam, Contact, 1934. Ingenaaid. 240 p. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, op 12 juli 1934. xP 0972 Euro 75.00

BRANDT, W., A. Donker, A. Kossmann, B. Stroman. Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek. Amsterdam, Em. Querido, 1957. Oorspr. omslag. 47 p. - xB 3077 Euro 6.00

BRANDT, Willem. Keurschrift uit de hedendaagse Noord- en Zuid-Nederlandse letteren. Amsterdam, J.H. Bussy, z.j. [1963]. Paperback. 221 p. - xK 2855 Euro 8.00

BRANDT, Willem. Pruik en Provo. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1967. Paperback. 256 p. Regent in de 20ste eeuw. xK 2997 Euro 8.50

BRAVEN, TEN. Lekkere literatuur. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987. Ingenaaid. 298 p. - xW 0252 Euro 4.50

BREDERO, G.A. / Stuiveling, G. Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door... Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1975. Ingenaaid. 258 p. Ills. - xM 3914 Euro 7.00

BREDERO, G.A. / Stuiveling, G. Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door... Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1975. Gebonden S.O. 258 p. Ills. - xB 7710 Euro 12.00

BREE, L.W. de. Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Gebonden. 163 p. Ills. - xK 2353 Euro 12.50

BREEBAART, M.J.P.Ch. Is. Querido's Jordaan als episch kunstwerk. Amsterdam, J. Emmering, 1917. Oorspr. omslag. 51 p. Een christelijke criticus over Is. Querido's Jordaan. xL 6604 Euro 10.00

BREEKVELDT, W.F.G. / J.D.F. van Halsema / E. Ibsch / L. Strengholt. De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkveld. Amsterdam, Bert Bakker, 1989. 1e druk. Paperback. 418 p. - xR 0461 Euro 16.00

BRINK, J. ten. Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in XIXe Eeuw, in biographieen en bibliographieen 1830-1900. Drie delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. Gebonden. 467 + 543 + 633 p. Grotendeels herzien door den Auteur, verder bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer. xB 0671 Euro 50.00

BRINKMAN, Maarten. Negentig jaar Sociaal-Democratie in boek en tijdschrift. Amsterdam, Wiardi Beckman Stichting, 1984. Oorspr. omslag. 46 p. Beknopte bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie - SDAP en PVDA 1894-1984. xR 0840 Euro 7.00

BROENS, Ruud. (samensteller). S. Carmiggelt. Bibliografie. Purmerend, RAB, 1984. Spiraalband. 94 p. - xR 0466 Euro 12.00

BROERSMA, SJ. en R.K. Broersma-Luomajoki. Domeinen der Finse Literatuur. Utrecht, A.W. Bruna, z.j. Gebonden S.O. 171 p. - xK 5108 Euro 15.00

BROK, Har. Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied. Amsterdam, Meertens-Instituut, 1991. Oorspr. omslag. XIII + 372 p. Ills. Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut deel 18. xR 2512 Euro 15.00

BROM, Gerard. Areopaag. Hilversum, Paul Brand, 1923. Gebonden. 220 p. Met portret. - xL 2434 Euro 10.00

BROM, Gerard. Barok en Romantiek. J.B. Wolters, Groningen/Den Haag, 1923. Gedecoreerde linnen band Ills. 84 p. - xR 1344 Euro 25.00

BROM, Gerard. De omkeer in 't studenteleven. Delft Universiteits-Boekencentrale, 1923. Gebonden. 223 p. bibliotheekstempeltje xK 8983 Euro 9.00

BROM, Gerard. Geschiedschrijvers van onze letterkunde. Amsterdam, Elsevier, [1941]. Gebonden. 179 p. Ills. Bevat: Voorlopers, Beginners, De Gids, Jonckbloet, Vrijwilligers, Busken Huet, Jan ten Brink, Jan te winkel, Kalff, Verwey en zijn school. xL 0590 Euro 10.00

BROM, Gerard. Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland. Gedenkboek. 's-Gravenhage, Drukkerij Ten Hagen, 1930. Gebonden half perkament 270 p. Ills. - xB 8842 Euro 20.00

BROM, Gerard. Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1927. Gebonden. 187 p. Ills. - xB 7744 Euro 15.00

BROM, Gerard. Java in onze kunst. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1931. Gebonden, Ills., VII + 254 p. voorganger van de Oost-Indische Spiegel xT 1751 Euro 20.00

BROM, Gerard. Le romantisme de Tolstoi. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1941. Oorspr. omslag. 71 p. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 4, no 18. [bibliotheekstempeltje]. xL 5523 Euro 6.00

BROM, Gerard. Schilderkunst en litteratuur in de 16e en 17e eeuw. Utrecht, Het Spectrum, 1959. 2e druk, Pocket, 295 p. Aula 26 xB 5195 Euro 6.00

BROM, Gerard. Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw. Utrecht, Aula, 1959. Pocket. 22 p. - xL 2602 Euro 6.00

BROM, Gerard. Vijf studies. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1957. Ingenaaid. 321 p. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies nr 7. xK 2451 Euro 8.00

BRONGERS, H.A. De Jozefsgeschiedenis bij Joden, Christenen en Mohammedanen. H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1962. Oorspr. omslag 156 p. Een theologische, historische en literaire studie. xR 3759 Euro 8.00

BRONZWAER, W.J.M. Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. 1e druk. Paperback. 188 p. - xC 1019 Euro 7.00

BROOD, Paul en Willem Foorhuis. (ed.). Drentse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten. Meppel, Boom, 1989. Paperback. 200 p. Ills. - xK 5540 Euro 8.00

BROUWER, J.H. / J. Haantjes en P. Sipma. (ed.). Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken. Boalsert, A.J. Osinga, 1966. Gebonden. XII + 397 p. Genummerd 280. xA 0713 Euro 20.00

BROUWER, Sander. Catalogus van de tentoonstelling over leven en werk van Fjodor Michajlovitsj Dostojevskij (1821-1881). Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1981. Geniet. 32 p. Van 19 januari tot 13 februari 1981. xH 4984 Euro 7.00

BROUWERS, Jeroen. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. 3e druk. Gebonden S.O. 533 p. Synopsis. xT 0251 Euro 20.00

BROUWERS, Jeroen. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. 1e druk. Gebonden S.O. 533 p. Synopsis. xR 5063 Euro 25.00

BROUWERS, Jeroen. De levende stilte van Stig Dagerman. Essay. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. 2e druk. Paperback. 39 p. - xH 3709 Euro 7.00

BROWNLEE, A. William Shakespeare and Robert Burton. London, The Mitre Press, 1965. 2nd Edition. Bound dust jacket. 351 p. - xH 0836 Euro 22.50

BRUGGEMANN, G.W.F. en F.C. Coppens. Bibliografische inleiding in de Nederlandse Rechtgeschiedenis van de Negentiende Eeuw. Zutphen, De Walburg Pers, 1985. Paperback. 151 p. - xR 0659 Euro 12.00

BRUGGEN, C.J.A. van. George Bernard Shaw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1908. Oorspr. omslag. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen Deel XXXVIII afl. 4. [bibliotheekstempeltje]. xB 1891 Euro 7.00

BRUGMANS, H. Les tresors litteraires de la France. Histoire et anthologie. Groningen, J.B. Wolters, 1949. Gebonden S.O. 444 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 5395 Euro 15.00

BRUIJN, Cor. Nienke van Hichtum. Bibliographie samengesteld ter gelegenheid van de tntoonstelling, gewijd aan haar nagedachtenis. Arnhem, Hijman Stenfert Kroese & Van der Zande, [1939]. Geniet. 16 p. - xR 4510 Euro 8.00

BRUIN, G.P. De Esperanto-literatuur in vogelvlucht. Een algemeen overzicht van wat er in Esperanto verschenen is. Amsterdam, Libro Servo, 1946. Oorspr. omslag. 56 p. - xB 3302 Euro 6.50

BRULEZ, Raymond. De Noord-Nederlandsche Letterkunde sinds 1914. Brussel, N.I.R., 1936. Geniet. 23 p. Ills. Programmabrochures Nederlandsche Reeks nr. 9. xR 2762 Euro 8.00

BRULEZ, Raymond. De toren van Lynkeus. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1969. Gebonden S.O. 131 p. Ills. Open Kaart. xB 6867 Euro 7.50

BRULL, Jean. Vestdijk op krantenpapier. Utrecht, Reflex, 1984. Ingenaaid. 110 p. - xP 1388 Euro 8.00

BRUMMEL, L. (voorwoord). Vertalingen van Nederlandsche Letterkunde na 1880 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. Tentoonstelling 11-19 juli 1939. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1939. Oorspr. omslag. 55 p. - xR 1430 Euro 15.00

BRUNING, Gerard. Verontrust geweten. Desclee de Brouwer, z.j. Gebonden. 270 p. - xK 9171 Euro 9.00

BRUNING, Henri. Nieuw Levensbewustzijn. 's-Gravenhage, De Schouw, 1944. 2e druk. Oorspr. omslag. 29 p. - xR 0626 Euro 10.00

BRUNING, Henri. Subjectieve normen. Bergen, H.J. Bruning, 1936. Gebonden. 191 p. - xK 6113 Euro 18.00

BRUNING, Henri. Verworpen Christendom. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1938. Gebonden. 278 p. - xL 3027 Euro 10.00

BRUNT, Emma. De brandende kwestie van Emma Brunt, over de teloorgang van hedendaags feminisme. Amsterdam, C.J. Aarts, 1983. Or. omslag. 30 p. Amsterdamse Schotschriften nr 10. xL 0089 Euro 7.00

BRUNT, Emma. (Ed.). Mevrouw, ik groet u. Necrologieen van vrouwen. Amsterdam/Brussel, Thomas Rap, 1987. Ingenaaid. 200 p. Ills. - xK 2581 Euro 13.50

BRUSSE, M.J. Herinneringen aan Johan de Meester. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1931. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. Ills. Teekening van A. Roland Holst. xK 6209 Euro 9.00

BRUSSE, M.J. Jacobus van Looy over zijn werk. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. Ingenaaid. 29 p. Met portret. - xB 2613 Euro 9.00

BRUYNE, Aarnout de. Ward Ruyslinck. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1980. Or. omslag. 144 p. Ills. Grote ontmoetingen 12. xK 2578 Euro 8.00

BRUYNE, MICHIEL DE & Lieve Gevers. Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880). Nawoord Max Wildiers. Brugge, Orion, 1980. Ingenaaid. 294 p. Ills. - xB 9026 Euro 17.50

BUCKINX, Pieter G. De Moderne Vlaamse poezie. Antwerpen, Standaard, 1956. Or. omslag. 48 p. Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding Jrg. L. Nr. I. Verhandeling 444. xL 0315 Euro 6.50

BUCKINX, Pieter G. Het ligt voor de hand. Brugge, Desclee de Brouwer, 1969. Gebonden S.O. 119 p. Ills. Open kaart. xK 4202 Euro 9.00

BUCKINX, Pieter G. Paul de Mont 1895-1950. Brussel, A. Manteau, 1961. Or. omslag. 37 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr. 27. xK 4121 Euro 6.50

BUCKINX, Pieter G. Schouder aan schouder. Speurtochten in de poezie van de dichters van 't Fonteintje. De dichter Edward Hoornik. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1971. Or. omslag. 267 - 286 p. Overdruk uit de verslagen en mededelingen 1971 aflevering 3. xK 6877 Euro 7.00

BUDDINGH', C. Buddingh' van A tot Z. Ontmoetingen met Nederlandse en Vlaamse letterkundigen. Door de schrijver zelf geboekstaafd en verzameld door Ares Koopman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1990. Paperback. 139 p. - xM 9307 Euro 7.00

BUELENS, Elly / W.G. Overbosch / J.W. Schulte Nordholt (eds.). Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten. Brasschaat, 1993. Ingenaaid. 282 p. Ills. Over het leven en het werk van Ad den Besten, hem aangeboden t.g.v. zijn zeventigste verjaardag. xL 5550 Euro 11.50

BUIJNSTERS, P.J. Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht, HES, 1979. Gebonden S.O. 227 p. Ills. - xB 0155 Euro 30.00

BUIJNSTERS, P.J. Wolff en Deken. Een biografie. Leiden, Martinus Nijhoff, 1984. Ingenaaid. 416 p. Ills. - xB 8302 Euro 25.00

BUIJNSTERS, P.J.A.M. Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'. Assen, Van Gorcum & Comp., 1963. Gebonden S.O. VII + 330 p. - xK 8766 Euro 16.00

BUIJNSTERS, P.J. (red.). Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 14. Nijmegen, 1972. Oorspr. omslag 32 p. bevat: Ferd. Sassen, Desiderata voor de beschrijving van de wijsbegeerte in Nederland gedurende de 18e eeuw. xT 1668 Euro 7.00

BUIJNSTERS, P.J. (red.). Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 19-20. Nijmegen, 1973. Oorspr. omslag 94 p. bevat vijf voordrachten over "de uitstraling van de 18e-eeuwse natuurwetenschappen" (Symposium Werkgroep 18e eeuw). xT 1669 Euro 8.00

BUIJNSTERS, P.J. (red.). Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 36 Nijmegen, 1977. Oorspr. omslag 43 p. Gestencild. - xR 2449 Euro 5.00

BUIJNSTERS, P.J. (red.). Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nrs. 1-10. 1968-1971. Nijmegen, 1968-1971. Oorspr. omslagen. 10 nrs. gestencild. - xR 2153 Euro 25.00

BUISMAN, Johan Frederik. De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1935. Gebonden. 175 p. Dissertatie Utrecht. xW 0697 Euro 20.00

BUITENDIJK, W.J.C. Op de keper beschouwd. Essays. Kampen, J.H. Kok, 1951. Gebonden. 188 p. - xK 2858 Euro 11.50

BULHOF, Francis. Over Het land van herkomst van E. du Perron. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1980. Paperback. 88 p. Synthese. xB 4681 Euro 5.00

BULHOF, Francis. Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1980. Paperback. 84 p. Synthese. xW 6378 Euro 4.50

BULTHUIS, Rico. (Ingel.). Siegfried E. van Praag, een schrijver en zijn werk. Den Haag, Leopold, 1969. 1e druk. Paperback. 141 p. Met foto's. xM 6111 Euro 7.00

BURFS, Aran. Onze dichters der 'Heimat'. Proeve van dichterstudie. Brussel, De Vlaamsche Boekhandel, 1909. Gebonden. 298 p. Ills. - xK 3606 Euro 25.00

BURG, Fennigje van den. De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten. Amsterdam, Van Gennep, 1983. Paperback. Ills., 378 p. proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen xT 3443 Euro 15.00

BURGER, C.P. Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuieten in 't bijzonder. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 1901. Oorspr. papieren omslag. 244 p. - xR 0792 Euro 20.00

BURGER, Meindert en Ike Cialona (eds.). De gifgroene muze: Absint in de literatuur. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 2005. Paperback 255 p. - xR 3114 Euro 9.00

BURGERS, J. Rie Cramer. Den Haag, Van Goor Zonen, 1973. Paperback. N.p. Ills. - xK 6714 Euro 8.00

BURGERSDIJK & NIERMANS. Catalogus XII. Fraaie drukken. Burgersdijk & Niermans, Templum Salomonis, Boekhandel en Antiquariaat, Boek-, prent- en kunstveilingen, Amsterdam, 1943. Oorspr. omslag Cahiersteek 28 p. onafgesneden, gedrukt in Cochin-letter in twee kleuren. T.g.v. den openingsdag van "Templum Salomonis" in de Leidschestraat nr. 7 te Amsterdam op Maandag 18 October 1943. [188 items]. xR 3032 Euro 10.00

BURNIER, Andreas. De vrouw als auteur. Muiderberg, Dick Coutinho, 1980. Paperback. 122 p. Andreas Burnier. N. de Paepe. Hella S. Haasse. M. Kappers-den Hollander. Diny Schouten. J. Ester. xB 7238 Euro 7.50

(BURSSENS) BROUWERS, Jaak & Jozef Uytterhoeven. Met Gaston Burssens in de cel. J. Stevens, Mechelen, 1981. Paperback, Ills., 166 p. Oplage 800 exx. xR 7810 Euro 10.00

BURSSENS, Gaston. Paul van Ostaijen. De dichter. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau N.V. Brussel 1956. Ingenaaid Ills. 40 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde No. 1 xB 7700 Euro 10.00

BURSSENS, Gaston. Paul van Ostaijen zoals hij was en is. Utrecht, Reflex, 1978. Paperback. 93 p. - xT 0417 Euro 7.50

BURVENICH, Jos. Giulietta Masina en het geluk. Lanno, Tielt/Den Haag 1959. Pocket 151 p. Idolen en Symbolen nr. 3 xB 5881 Euro 7.00

BURVENICH, Jos. Ingmar Bergman zoekt de sleutel. Lanno, Tielt/Den Haag 1966. 3e bijgewerkte druk Pocket 144 p. Idolen en Symbolen nr. 6 xB 5876 Euro 7.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Drie en twintigste deel: Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan, Julius Stinde, Nederland en Pruisen, Bourget, Tolstoi, Zola, Joseph Victor von Scheffel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 212 p. - xB 3036 Euro 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Een en twintigste deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 218 p. - xB 3035 Euro 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Negentiende deel: Oude Romans: Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Elizabeth Wolff, Bernardin de Saint-Pierre. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 247 p. - xB 3038 Euro 10.00

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Twintigste deel. Oude Romans: Chateaubriand, Madame de Stael, Benjamin Constant. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 250 p. - xB 3034 Euro 10.00

BUSSCHE, R.V. vanden. Cyriel Verschaeve zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap. Brugge, Zeemeeuw, 1942. Gebonden. 149 p. - xT 2283 Euro 10.00

BUSSE, Gerd. Duitse Kaas - nieuws over Elsschot. In: Filter. Tijdschrift over vertalen. Jrg. 11. nr. 4. blz. 21-42. Drie artikelen over de Duitse vertaling van Kaas van Elsschot. xL 7434 Euro 7.00

BUUR, Dorothee. Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indonesie 1825-1991. Leiden, KITLV, 1992. Paperback. 470 p. Ills. Bibliographical Series 20. xR 7875 Euro 30.00

BUUREN, A.M.J. van / W.P. Gerritsen / A.N. Paasman. Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1974. 3e herziene en vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 107 p. De Nieuwe Taalgids Cahier I. xK 5170 Euro 7.50

BUUREN, A.M.J. van / W.P. Gerritsen / A.N. Paasman. Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1971. 2e herziene en vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 91 p. De Nieuwe Taalgids Cahier I. xR 1461 Euro 7.50

BUURSINK, Marijke e.a. De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie. Met een bibliografie. Voorwoord J.J.A. Mooij. Assen/Amsterdam, 1978. Van Gorcum, 1978. Paperback. X + 229 p. Teksten verzameld, vertaald en ingeleid door Marijke Buursink, Karel Hupperetz, Edmund Lichter, Koos de Roo en Walter Schonau. xR 0399 Euro 10.00

BUYENS, Frans. Albert van Hoogenbemt. Een peiling naar de essentie van zijn persoonlijkheid. Antwerpen, Satiricus, 1959. Ingenaaid. 61 p. - xK 5142 Euro 8.50

BUYENS, Frans. Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche. Gent, De Vlam, 1952. Ingenaaid. 44 p. - xK 2811 Euro 8.50

BUYENS, Frans. Willem Elsschot, een burgerlijk geweten. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1978. Paperback, 64 p. - xL 9416 Euro 8.00

BUYNSTERS, P.J. Willem Bilderdijk en de Geestenwareld. Amsterdam, 1966. Geniet. 16 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids (jrg. 60, nr. 5). Voordracht gehouden in de algemene ledenvergadering van de vereniging Het Bilderdijk-Museum, op 17 december 1966 te Amsterdam. xB 2430 Euro 6.00

BUYSSE, Cyriel. Inhoud: Cyriel Buyse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck I. Buysse en Hauptmann I. Louis Couperus. Brieven aan C. Buysse. C. Buysse, De levenskring I. Kantteningen. Kroniek door A.M. Musschoot. Gent, 1988. Paperback. 139 p. Ills. Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap IV. xR 0098 Euro 9.00

BUYSSE, Cyriel. Inhoud: Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken. Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck II: 1914-1931. Buysse en Hauptmann II. Cyriel Buysse en het naturalisme. Een pragmatische leeuw, Eine Lowe von Flandern. Kroniek door A.M. Musschoot. Gent, 1989. Paperback. 160 p. Ills. Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap V. xR 0096 Euro 9.00

BUYTENDIJK, F.J.J. De moderne mens en zijn lectuur. Utrecht, Het Spectrum, 1956. Or. omslag. 28 p. - xK 2939 Euro 6.00

BUYTENDIJK, F.J.J. De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij. Utrecht, Het Spectrum, 1950. Gebonden S.O. 111 p. - xK 7656 Euro 11.50

BYVANCK, W.G.C. Literarische en historische studien. Zutphen, W.J. Thieme, 1918. Gebonden. 403 p. Over: Goethe, Shelley, Leopold von Ranke, Robert Fruin. xM 2907 Euro 11.50

CAILLIAU, Phil. Jef Geeraerts. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1978. Ingenaaid. 123 p. Ills. Grote ontmoetingen 32 . xK 2894 Euro 9.00

CALIS, Piet. De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948. Amsterdam, Meulenhoff, 1999. Paperback. Ills. 418 p. - xH 8458 Euro 15.00

CALIS, Piet. De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951. Amsterdam, Meulenhoff, 2001. Paperback. Ills. 413 p. - xB 8223 Euro 15.00

CALIS, Piet. Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949-1951. Amsterdam, Meulenhoff, 2001. Paperback. 408 p. Ills. - xB 9306 Euro 15.00

CALIS, Piet. Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 - 1945. Amsterdam, Meulenhoff, 1989. Ingenaaid. 562 p. Ills. Dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen. xH 6912 Euro 21.00

CALIS, Piet. Onze literatuur tot 1916 + Onze literatuur vanaf 1916. Meulenhoff Educatief, Amsterdam, 1987/1989. Twee delen, Gebonden, Ills., 168 + 180 p. mooie set xT 4126 Euro 20.00

CAMPEN, M.H. van. Opstellen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1908. Ingenaaid. 130 p. - xR 8977 Euro 10.00

CAMPEN, M.H. van. Over literatuur. Critisch en didactisch. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1915]. Gebonden. 368 p. - xK 7086 Euro 7.50

CAMPEN, M.H. van. Over literatuur. Critisch en didactisch. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918. Gebonden. 362 p. Mist schutblad. xL 2033 Euro 7.00

CAMPEN, M.H. van. Over literatuur. Critisch en didactisch. Tweede bundel. Leiden, A.W. Sijthoff, [1919]. Gebonden 294 p. - xT 2760 Euro 10.00

CAMPERT, Jan. Wier, een Zeeuwse roman. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1961. Pocket. 254 p. Ooievaar 143/144. Omslag H. Berserik. xB 0589 Euro 5.00

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Gebonden. 256 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 27 maart 1936. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4055 Euro 12.00

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Ingenaaid. 256 p. - xB 2153 Euro 10.00

CAPPELLE, H. van. Het Museum ten bate van het Onderwijs te 's-Gravenhage en zijne toekomst. 's-Gravenhage, Vereeniging Het Museum ten bate van het Onderwijs, 1913. Gebonden perkament. 34 p. + illustraties. - xT 1025 Euro 35.00

CARLIER, Marc en Ada Deprez. Muzen Album 1843-1848. De Vlaemsche Letterbode 1843-1845. Het Vaderland 1844-1845. Het Vaderland en de Vlaemsche Letterbode 1845-1846. De Vlaemsche Stem 1846-1853. De Moedertael 1849-1853. Bydragen van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap te Brussel 1848-1849. Gent, Cultureel Documentatiecentrum Rijksuniversiteit, 1987. Paperback. 143 p. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. xR 3609 Euro 8.00

CARLIER, Marc en Ada Deprez. Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 1878-1897. Gent, Cultureel Documentatiecentrum 't Pand Rijksuniversiteit, 1985. Paperback. 256 p. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. xR 3612 Euro 8.00

CARMIGGELT, S. Carmiggelt. een uitgave samengesteld ter gelegenheid van de bekroning van het oeuvre van Simon Carmiggelt met de vijfjaarlijkse prijs van de Amsterdamse Boekverkopers Vereniging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1967. Paperback. 55 p. Ills. - xM 8361 Euro 4.50

CARMIGGELT, S. Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld. Amsterdam, De Arbeiderspers/Querido, 1973. Paperback. 96 p. Ills. Singel 262. xH 4136 Euro 7.00

CARMIGGELT, S. Notities over Willem Elsschot. Amsterdam, Peter Loeb, 1976. Paperback. 56 p. - xT 3705 Euro 9.00

CARON, W.J.H. Klank en teken. Verzamelde taalkundige studies. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972. Ingenaaid. 210 p. Met portret. - xR 1650 Euro 8.00

CARTENS, Daan. Josepha Mendels, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1988. Paperback. 30 p. Literair Moment. xB 1955 Euro 4.50

CARTENS, Jan. Jan Engelman. Desclee de Brouwer, 1967. 2e druk. Paperback. 51 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 20. - xK 2547 Euro 5.00

CARTENS, Jan H. Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 158 p. Forum Haganum II. xA 0690 Euro 8.00

CARTENS, Jan H. Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940. Utrecht, Ambo-Boeken, z.j. Or. omslag 166 p. - xK 6233 Euro 8.00

CASANOVA, Nicole. Het atelier, Gunter Grass in gesprek met .... Vertaald door Jef Geeraerts. Antwerpen, Lotus, 1980. 1e druk. Paperback. 221 p. - xW 2628 Euro 7.00

CASPEL, P.P.J. Experimenten op experimentelen. Amsterdam, Uitgevermaatschappij Holland, 1955. Gebonden S.O. 147 p. Ills. - xH 8696 Euro 15.00

CASSOU, Jean. The Concise Encyclopedia of Symbolism. Omega Books, London, 1988. Bound dust jacket Ills. 292 p. Richly illustrated xR 4983 Euro 20.00

CASTRUM PEREGRINI Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag. Universitatsbibliothek Amsterdam. Amsterdam, Castrvm Peregrini Press, 1984. Zweite Auflage. Ingenaaid 139 p. Ills. - xM 4281 Euro 16.00

CATALOGUS. Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel V: Taal- en Letterkunde. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. Oorspr. omslag. 194 p. Samengesteld door de tentoonstellings-commissie der nationale tentoonstelling van het boek, juni-augustus 1910. Uitgave van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. [bibliotheekstempeltje]. xL 9056 Euro 12.00

CATALOGUS. Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel X: Praktische Wetenschappen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. Oorspr. omslag. 121 p. Samengesteld door de tentoonstellings-commissie der nationale tentoonstelling van het boek, juni-augustus 1910. Uitgave van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. xR 2808 Euro 10.00

CATALOGUS. Catalogus van de boekerij der Koninklijke Akademie van Wetenschappen gevestigd te Amsterdam. Eerste vervolg met register. Amsterdam, Johannes Muller, 1891. Gebonden. XV + 476 p. Herbonden met behoud van oorspronkelijk omslag. xB 4793 Euro 50.00

CATALOGUS. Catalogus van de Schenking-Quack. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1915. Oorspr. omslag. 143 p. Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. xT 0907 Euro 10.00

CATALOGUS. Catalogus van de Tentoonstelling Kind en Kunst, ineengezet door de commissie voor schilderkunst en die voor architectuur en nijverheidskunst gedurende de maand januari 1906 in het Stedelijk Museum Amsterdam. Amsterdam, Ver. Kunst aan het Volk / Stedelijk Museum, 1906. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. - xT 4297 Euro 25.00

CATALOGUS. Catalogus van de tentoonstelling Opvoeding van het Kind in het voormalig Rijks-Archiefgebouw 's-Gravenhage augustus 1908. 's-Gravenhage, Avondpostdrukkerij, [1908]. Oorspr. omslag. 150 p. Ills. - xT 4299 Euro 20.00

CATALOGUS. De Nederlandsche Dichtkunst na 1914. Tentoonstelling van 22 sept.-11 oct. 1930. Kemink & Zoon, Utrecht, 1930. Oorspr. omslag 54 p. systematische bibliografie xR 6137 Euro 10.00

CATALOGUS. Esperanto. Catalogus van de boekerij der Nederlandse Esperantisten-Verening 'La Estonto Estas Nia' en van de Esperanto collectie in de Universiteitsbibliotheek. Deel I en II. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1969. Oorspr. omslag. 338 + 56 p. Catalogi kunsttalen Nieuwe serie nr. 5. xR 0821 Euro 15.00

CATALOGUS. Het Belgische Boek. Amsterdam, 1950. Or. omslag. 96 p. Tentoonstelling: 11-26 februari 1950. Zaal “Arti et Amicitiae”. xK 1861 Euro 15.00

CATALOGUS. Le Mouvement Symboliste. Exposition organisee dans le cadre de l'accord culturel Franco-Belge. Editions de la Connaissance, Bruxelles 1957. Broche Ills. 140 p. Catalogue Palais des Beaux Arts de Bruxelles 1957. 877 items. xR 4853 Euro 12.00

CATALOGUS. Romans en verhalen in het Nederlands oorspronkelijk en vertaald. Catalogus van ontspanningslectuur. Rotterdam, Bibliotheek en Leeszalen der Gemeente Rotterdam, 1951. Oorspr. omslag. 57 p. Omslag verkleurd. xT 2392 Euro 10.00

CATALOGUS. BEIJERS. Catalogue 133: Symbolisme. Contenant de nombreuses éditions originales et des exemplaires dédicacés. J.L. Beijers, Utrecht, z.j. Oorspr. omslag 64 p. 190 items, 12x16 cm. xR 4932 Euro 9.00

CATALOGUS. BLOTKAMP, Carel e.a (eds.). Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930. Haags Gemeentemuseum / Staatsuitgeverij, Den Haag, 1978. Oorspr. omslag Ills. 200 p. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum. xR 4956 Euro 25.00

CAUWELAERT, Aug. van. De romancier en zijn jeugd. Antwerpen, Standaard, 1944. Gebonden. 68 p. Ills - xK 3053 Euro 11.50

CAUWENBERG, Willy van. Het cynisme in de moderne Vlaamsche Letteren. Gent, Snoeck-Ducaju, 1942 2e vermeerderde en verbeterde druk. Ingenaaid. 74 p. Oplage 500 exx. xT 2841 Euro 12.50

CELINE, L.F. Textes & Documents 3. Reunis et presentes par Jean-Pierre Dauphin & Pascal Fouche. Paris, Bibliotheque de Litterature francaise contemporaine de l'Universite, 1984. Broche. 214 p. Illustrations. Genummerd 141/ 400 exx. xB 9961 Euro 25.00

CEULAER, J. de. Te gast bij Vlaamse auteurs. Derde reeks. Antwerpen, De Garve, z.j. Paperback. 93 p. Ills. Lode Baekelmans, Pieter Buckinx, Marcel Coole, Bert Decorte, Valere Depauw, Maurice Gilliams, Leo Mets, Bert Peleman, Maria Rosseels, Paul Snoeck, Jos Vandeloo, Emiel van Hemeldonck. xK 3342 Euro 7.00

CEULAER, J. de. Te gast bij Vlaamse auteurs. Vierde reeks. Antwerpen, De Garve, z.j. Paperback. 112 p. Ills. Aster Berkhof, Louis Paul Boon, Hugo Claus, Gaston Durnez, Marnix Gijsen, Rose Gronon, Dries Janssen, Herman Teirlinck, Marnix van Gavere, Jozef van Hoeck, Frans van Isacker, Herman Vos. xK 3343 Euro 7.00

CEULAER, Jose de. Elf twintigers. 's-Gravenhage, Nijgh & Van ditmar, 1971. Paperback. 115 p. + foto's. Frank Liedel, Libera Carlier, Jos Ghijsen, Tone Brulin, Bernard Kemp, Jos Vandeloo, Paul de Wispelaere, Gaston Durnez, Ward Ruyslinck, Jef Geeraerts. xK 3353 Euro 7.00

CEULAER, Jose de. En toch. Spiegelbeeld van Felix Timmermans. Lier, Van In, z.j. Ingenaaid. 112 p. Met foto's. - xK 5548 Euro 12.00

CHARLIER, Gustave en Joseph Hanse. Histoire Illustree des Lettres Francaises de Belgique. Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1958. Gebonden. 656 p. Ills. groot formaat xR 5478 Euro 60.00

CHEN, Salma en Sjoerd van Faassen. Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers. Gekozen en toegelicht door... Amsterdam, Thomas Rap, 1995. Paperback. 143 p. Ills. - xH 0803 Euro 9.00

CHIELENS, Wim. Bibliografie Ons Erfdeel, deel 2: 1978-1982. Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1984. Paperback. 157 p. - xR 1139 Euro 10.00

CHIELENS, Wim. Bibliografie Ons Erfdeel. Deel 2: 1978-1982. Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1984. Gebonden. 157 p. - xR 2233 Euro 12.00

CHIELENS, Wim. Bibliographie 1972-1981 Septentrion, revue de culture neerlandaise. Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1984. Paperback. 109 p. - xR 1424 Euro 8.00

CHRISTIAENS, Fons. De Kinderlectuur en hare rol in den strijd om ontvoogding der gedachten. Antwerpen, J. de Rechain, 1905. Oorspr. omslag. 31 p. Tijdschrift no 9, Komiteit voor geestesontwikkeling. xT 4296 Euro 10.00

CLAES, Ernest. Ik schreef het zoals ik het vertelde: Ernest Claes 1885 - 1968. Antwerpen, 1985, Oorspr. omslag. 116 p. Ills. Tentoonstellingscatalogus Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven Antwerpen, 19 oktober - 17 november 1985. xT 3516 Euro 9.00

CLAUS, Hugo. Louis Paul Boon. Antwerpen, Helios, 1966. Or. omslag. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr 30. xK 2868 Euro 7.50

CLERCK, Karel de. P.C. Boutens. Desclee de Brouwer, 1962. Paperback. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 40. - xW 7706 Euro 4.50

CLERCK, Karel de. Uit het leven van P.C. Boutens. Amsterdam, Van Gennep, 1964. 1e druk. Paperback. 164 p. Ills. - xK 1551 Euro 8.00

CLERCK, Karel de. Uit het leven van P.C. Boutens. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. 2e herziene druk. Paperback. 151 p. - xM 9440 Euro 7.00

CLERCQ, Rene de. Rene de Clercq's levensloop. Amsterdam, 1937. Gebonden. 71 p. Ills. T.g.v. de 60en geboortedag op 14 november 1937. Voorwoord J.J. Wijnstroom. [roest vlekjes]. xK 2212 Euro 11.50

CLERCQ, Rene / WIJSTROOM, J.J. Mededeelingen over Rene de Clercq. Wed. G. van Soest, Amsterdam, [1937]. Oorspr. paars kartonnen omslag 55 p. - xR 3966 Euro 10.00

CLERCQ, Rene / WIJSTROOM, J.J. Rene de Clercq's grootste liefde. Wed. G. van Soest, Amsterdam, [1937]. Oorspr. paars kartonnen omslag 32 p. - xR 3967 Euro 12.00

CLOSSET, Fr. Maurice Roelants. Brussel, A. Manteau, z.j. [1946]. Ingenaaid. 100 p. - xL 2110 Euro 8.50

CLOSSET, Fr. Raymond Herreman. Brussel, A. Manteau, 1961. Gebrocheerd. 47 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 24. xK 4481 Euro 6.00

CLOSSET, Fr. Raymond Herreman, de dichter en criticus. Brussel/Rotterdam, A. Manteau/Nijgh & Van Ditmar, 1944. Gebonden. 498 p. Geillustreerd met een foto en een facsimili van Handschrift benevens een proeve van bibliografie van en over zijn werk en een keuze uit zijn kritiek en overwegingen bij de dagelijkse lectuur in tijdschrift, dagblad en boek. xK 9292 Euro 20.00

CLOSSET, Frans Herwig Hensen. Antwerpen, HELIOS, 1965. Or. omslag. 47 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr. 35. xK 4118 Euro 6.50

CLOUZET, Jean. Boris Vian. Etude, choix de textes et bibliographie par Jean Clouzet. Dessins, portraits, fac-similes. Paris, Seghers, 1966. Paperback. 192 p. - xH 2241 Euro 7.00

COENEN, Frans. Studien van de Tachtiger Beweging. G.W. den Boer, Middelburg, 1924. 1e druk. Ingenaaid. 255 p. Omslag Johan Briedé. xB 7312 Euro 25.00

COENEN, Frans & Corn. Veth. Kunst aan het volk. Baarn, Hollandia, 1909. Oorspr. omslag. 28 p. Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. Serie V. No. 6. xB 2743 Euro 10.00

COETZEE, A. De Zuid-Afrikaansche Letterkunde. Brussel, 1938. Or. omslag. 32 p. Ills. Programmabrochures van het N.I.R. Nederlandsche reeks nr 27. xK 3807 Euro 9.00

COETZEE, Abel. De hedendaagse Afrikaanse Letterkunde. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1963. Paperback. 126 p. Panorama. - xK 3806 Euro 8.00

COHEN, J.L. Dante in de Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1929. Gebonden S.O. 307 p. - xB 9527 Euro 16.00

[COHEN] Vos, Margot / J.F. Ankersmit /David de Jong Jr. In memoriam Carel Steven Adama van Scheltema. Ontwikkeling, Amsterdam, [1925]. Oorspr. omslag, portret, 32 p. Typografie Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 37. Overdruk uit: De Socialistische Gids: 9 (1924). xT 2559 Euro 20.00

COLMJON, Gerben. Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander. Den Haag, Oceanus, 1944. Gebonden, Ills., 234 p. Verlucht met foto's en facsimiles. xT 1593 Euro 12.00

COLMJON, Gerben. De Nederlandse Letteren in de Negentiende Eeuw. Schatgraven in platgetreden terrein. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1953. 1e druk. Gebonden. 435 p. - xB 3554 Euro 12.00

COLMJON, Gerben. De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. Gebonden. 336 p. - xK 6025 Euro 13.50

COLMJON, Gerben. De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. Gebonden S.O. Ills. 336 p. - xK 6690 Euro 15.00

COLMJON, Gerben. De renaissance der cultuur in Nederland. In het laatste kwart der negentiende eeuw. Uiteengezet in oorsprong en samenhang. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1941. Gebonden half linnen. 246 p. - xK 3481 Euro 13.50

COLMJON, Gerben. R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid. Rijswijk, Leidsche Uitg. 1951. 2e herziene druk. Gebonden S.O. 241 p. Ills. - xL 0506 Euro 14.00

COLMJON, Gerben. R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid. Rijswijk, Leidsche Uitg. 1950. 1e druk. Gebonden. 241 p. Ills. - xL 7495 Euro 14.00

COMER, F.A. en R. Gheyselinck. F.A. Snellaert. De man aan de bron 1809-1872. Antwerpen/Den Haag, Algemeen Nederlands Verbond, 1972. Or. omslag. 46 p. - xK 3086 Euro 7.00

CONINCK, Roger de. Panorama der hedendaagse Franse literatuur (1900-1950). Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1956. Or. omslag. 240 p. Het Willems-Fonds Nr. 192. xK 2968 Euro 9.00

COOLEN, Antoon. Stijn Streuvels. Inleiding Herman Teirlinck. Desclee De Brouwer, 1961. Gebonden. XV + 101 p. Ills. Foto's Verzameling Stijn Streuvels, eigen archief en Gianni Tortoli. Dit huldealbum werd naar aanleiding van de negentigste verjaardag van Stijn Streuvels op 3 oktober 1961 aangeboden. xR 8146 Euro 20.00

COOTH, A.M.C. van. Letterkundige opstellen. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1916. Ingenaaid. onafgesneden. 288 p. Ingeleid door Lr. B.H. Molkenboer, met een portret door Th. Molkenboer. [bibliotheekstempeltje]. xL 6128 Euro 10.00

COOTH, MGR A.M.C. van. Letterkundige opstellen. Amsterdam/Rotterdam, C.L. v. Langenhuysen (B.F.M. Mensing). 1916. Gebonden 288 p. (1842-1913) Kritisch verzameld en ingeleid door LR. B.H. Molkenboer met een portret door Th. Molkenboer. xK 1992 Euro 10.00

CORNELIS, Mirjam (red.). Vrouwengeschiedenis: horen zien en lezen. Literatuur, romans en audiovisueel materiaal over vrouwengeschiedenis in Nederland en de Verenigde Staten tussen 1900 en 1970. Den Haag, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1989. Oorspr. omslag. 71 p. - xB 4373 Euro 8.00

CORNELISSEN, Igor. Een joodse dwarsligger. Jaap Meijer 1912-1993. Amsterdam, De Kan, 1995. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. Kans Katernen 5. xT 0968 Euro 10.00

CORNELISSEN, Igor. Speurtocht naar de (auto)biografie. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1993. Oorspr. omslag. 128 p. Ills. De Nieuwe Engelbewaarder 1. xL 9371 Euro 8.00

CORNET DE GROOT, R.A. De zevensprong. Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot. Amsterdam, De Bezige Bij, 1967. Paperback. 213 p. - xK 3427 Euro 10.00

CORNETS DE GROOT, R.A. Contraterrein. Opstellen over: Gerrit Achterberg, Rhijnvis Feith, Herman Gorter, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Simon Vestdijk. e.a. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1971. Paperback. 160 p. Nieuwe Nijgh Boeken 37. xK 2517 Euro 8.00

CORNETS DE GROOT, R.A. De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk. Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1966. 1e druk. Ingenaaid. 192 p. Ills. Gesigneerd door auteur. xH 0935 Euro 9.00

CORNETS DE GROOT, R.A. De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk. Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1966. 1e druk. Ingenaaid. 192 p. Ills. - xM 2787 Euro 7.00

CORNETS DE GROOT, R.A. Een wijze van lev/zen. Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin. Mouette Press Oxford 1969. Gebonden Ills. 36 p. Met een originele houtsnede door Hanns H. Heidenheim en een illustratie in de tekst door Faber Heeresma. Oplage 333 ex.
Nr. X van de 12 exx op Van Gelder. Half kalfsleer gecombineerd met Japans Natsume papier. xH 4847 Euro 56.00

CORNETS DE GROOT, R.A. Labirinteek. Opstellen over G. Gezelle, Jan G. Elburg, Lucebert, Willem Elsschot e.v.a. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1968. Paperback. 192 p. Ills. - xK 2516 Euro 8.00

CORNETS DE GROOT, R.A. Vestdijk op de weegschaal. Leiden, A.W. Sijthoff, 1972. Ingenaaid. 100 p. Ills. Literaire Verkenningen xK 4316 Euro 7.00

CORNETTE, A.H. Periscoop I. Letterkundige Critieken en Beschouwingen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1932. Gebonden half linnen. 252 p. Platten bovenkant verkleurd. xB 4238 Euro 25.00

CORT, Aime de. Jaak Ballings herdacht 1881-1941. Brussel, Aug, Wouters, z.j. Or. omslag. 40 p. - xK 5881 Euro 8.00

CORTE, Bert de. Firmin van Hecke. Antwerpen, Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs/Helios, 1964. Ingenaaid. Ills. 42 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 33. xK 4653 Euro 7.00

COSTER, Dirk. De stad Delft. Delft, W. Gaade, 1946. Geniet. 38 p. Ills. 1246 - 15 april - 1946. xT 3302 Euro 8.00

COSTER, Dirk. Waarheen gaan wij?... Rede, gehouden bij het 10-jarig bestaan van "De Stem". Jan. 1931. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1931. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, 30 p. Zie hierover: E. du Perron, Forum, Jrg. 1 p. 698-718. xR 6334 Euro 40.00

COUMANS, W.K./J.W. Overeem/ J.L. Prop / H. v.d. Waarsenburg. Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1971. Ingenaaid. 120 p. Met foto's. Nieuwe Nijgh Boeken 39. xK 4158 Euro 15.00

[COUPERUS] BUSCHMAN, Jose. Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 1996. Paperback Ills. 96 p. - xR 2178 Euro 9.00

[COUPERUS] GALLE, Marc. Couperus in de kritiek. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1963. Paperback. 112 p. Kartons. xL 0065 Euro 9.00

[COUPERUS] GALLE, Marc. Van gedroomd minnen tot ons dwaze bestaan. Het noodlot in het werk van Louis Couperus. Heideland-Orbis, Hasselt, 1973. Gebonden S.O. 110 p. - xR 4319 Euro 10.00

COUPERUS, Louis. Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus. Veen, Utrecht/Antwerpen, 1987. Paperback 124 p. Volledige Werken xB 9842 Euro 8.00

COUPERUS, Louis. Amice, brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (II). ( 1902 - 1919). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet. 's-Gravenhage, Ned. Lett. Museum en Documentatiecentrum, 1977. Gebonden. 232 p. Ills. Achter het boek 13 jrg. afl. 1-3. xB 9164 Euro 15.00

COUPERUS, Louis. Waarde heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet I. (1890-1902). 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1977. Gebonden. 251 p. Ills. Achter het Boek 12e jrg. Afl. 1-3. xH 1183 Euro 12.00

[COUPERUS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 9. Louis Couperus. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1963. 1e druk Ingenaaid 40 p. Ills. - xK 2139 Euro 7.00

[COUPERUS] VLIET, H.T.M. van. Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.T.M. van Vliet. Utrecht/Antwerpen, Veen, 1987. 1e druk. Gebonden 271 p. - xH 4879 Euro 14.00

COUTINHO, Dick en Irma N. Samson. (ed.). Linguistics. An International Review 51. Index to Nrs. 1-50 (1963-1969). The Hague, Mouton, 1969. Oorspr. omslag. 100 p. - xR 2218 Euro 10.00

COX, Simon. De geheimen van de Da Vinci Code. Wat zijn de feiten en wat is fictie? Forum, Amsterdam, 2004. Paperback 175 p. N.a.v. Dan Brown xB 8337 Euro 8.50

COX, Simon. De geheimen van het Bernini mysterie. Wat zijn de feiten en wat is fictie? Forum, Amsterdam, 2005. Paperback 174 p. N.a.v. Dan Brown xB 8263 Euro 8.50

CRACKANTHORPE, David. Hubert Crackanthorpe and English Realism in the 1890s. Foreword by William Peden. University of Missouri Press, Columbia & London, 1977. Bound dust jacket XIV + Ills. + 191 p. - xR 5047 Euro 25.00

CRAM-MAGRE, A.M. Der Mouw-Adwaita. Denker en dichter. HES, Utrecht, 1981. Oorspr. omslag, 245 p. Utrechtse Herdrukken. Herdruk van het proefschrift uit 1962. xR 8895 Euro 14.00

CRAM-MAGRE, A.M. Der Mouw-Adwaita. Denker en dichter. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Oorspr. omslag. 244 p. + stellingen - xR 8894 Euro 15.00

CRICK, Jef. Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946). Zijn volledig levensbeeld. Met een brief van zijn kleinzoon, Joris Willems en een lied van Marinus de Jong. Antwerpen, Boekuil en Karveel, [1946]. Gebonden S.O. 172 p. Ills. Campo Santo Nr. 3 (extra nummer). [bibliotheekstempeltje]. xL 4596 Euro 10.00

CRIENS, S.R. (ed.). Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. Amsterdam, Stichting voor Culturele Samenwerking, 1985. 7e editie. Paperback. 416 p. - xR 0789 Euro 12.00

CRITISCH BULLETIN. Beeld en verbeelding. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1948. Gebonden. 195 p. + foto's. - xK 8896 Euro 10.00

CRITISCH BULLETIN. Op de punt van de pen. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1949. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1949. Or. omslag. 109 p. - xK 3950 Euro 7.50

CRITISCH BULLETIN. Versvoet en voetlicht. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in het najaar van 1951. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1951. Oorspr. omslag. 387-448 p. - xB 8042 Euro 7.00

CRITS, Frank De. Brussel en het fin-de-siecle. 100 jaar Van Nu en Straks. Houtekiet, Antwerpen/Baarn, 1993. Paperback. 159 p. Ills. - xR 6295 Euro 10.00

CUPPENS, Bernard (ed.). August Cuppens: het legendarische pastoorke van Loksbergen. tentoonstelling n.a.v. het vijftigjarig herdenken van het overlijden... Loksbergen 7 juni- 10 juni 1974. Oorspr. omslag Gestencild 29 p. 124 items beschreven xB 6877 Euro 9.00

CUPPENS, Bernard (ed.). August Cuppens. Hulde-album 1924-1974 priester-dichter. 1974. Oorspr. omslag Ills. 79 p. - xB 6876 Euro 15.00

CUPPENS, br. Bernard. Priester-dichter August Cuppens. Het legendarische pastoorke van Loksbergen. Vereniging van Limburgse schrijvers, 1967. 2e uitgave Oorspr. omslag Ills. 351 p. netjes geplastificeerd xB 6872 Euro 18.00

[D'HAEN, Christine]. Juryrapport Prijs der Nederlandse Letteren 1992. Nederlandse Taalunie, 1992. Oorspr. omslag 48 p. Genummerd 197/500. Bijdragen van Anne Marie Musschoot, Ed Leeflang, Herman de Coninck, Benno Barnard, Geert van Istendael, Dick van Halsema en een dankwoord van Christine D'Haen. xR 3870 Euro 8.00

DAALDER, S. en J. Noordgraaf. (ed.). H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geengageerd filosoof. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1990. Oorspr. omslag. 224 p. Ills. - xL 8822 Euro 10.00

DAELE, Adiel van. Register op Vlaanderen voorheen West-Vlaanderen 1952-1987. C.V.K.V., 1988. Oorspr. omslag. 143 p. Vlaanderen speciale uitgave jaargang 37 mei 1988. xR 0812 Euro 12.00

DALEN, Mieke van. e.a. Met andere woorden. Utrecht Van Dale Lexicografie, 1991. Or. omslag. 36 p. - xK 9406 Euro 7.00

DANIELS, Wim. Thuistaal. Het andere Nederlands. 's-Gravenhage, Sdu, 1992. Paperback. 158 p. - xB 5689 Euro 7.00

DARNTON, Robert. Bohemians before Bohemianism. NIAS, Wassenaar, 2006. Orig. wrappers 51 p. KB Lecture 3 xB 8758 Euro 8.00

DARNTON, Robert. De betekenis van Moeder de Gans. Geschiedenis met een etnografische inslag. Huizinga-lezing, 1983. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1984. Ingenaaid. 72 p. - xR 9126 Euro 10.00

DASBERG, Lea. Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland. Assen, Van Gorcum, 1981. Paperback. 422 p. Ills. Met medewerking van J.W. Hilhorst-Haars, Anke Boelens en Benedicte Wilshaus. xT 0070 Euro 12.50

DASBERG, Lea en Jonathan N. Cohen. Neveh Ya'akov. Opstellen aangeboden aan Dr. Jaap Meijer t.g.v. zijn zeventigste verjaardag. Assen, Van Gorcum, 1982. Gebonden. XXIII + 338 p. Tekst in het Nederlands en Engels. xR 6594 Euro 20.00

DAVIDS, A.B. Over significa. J. Emmering, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag geniet 29 p. uitgebreid over Van Eeden en De Haan. xR 2962 Euro 60.00

DAVIDS, William. Verslag van een onderzoek betreffende De betrekkingen tusschen de Nederlandsche en de Spaansche Letterkunde in de 16e - 18e eeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. Ingenaaid. XII + 190 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6596 Euro 12.00

DAVIES, Hugh Sykes. Thomas De Quincey. Longmans, Green & Co., 1964. Geniet. 39 p. Writers and their work nr. 167. xB 9728 Euro 6.00

DE BEZIGE BIJ. Het Vrije Woord. Jubileumfestival van De Bezige Bij. Tachtig auteurs van De Bezige Bij op en om het Leidseplein in Amsterdam van 9 december tot en met 11 december 1994. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Paperback. 99 p. Ills. - xB 2213 Euro 8.00

DE ECONOMIST. Algemeen Register op de jaargangen 1903-1937 van De Economist. Haarlem, De erven F. Bohn, 1938. Oorspr. omslag. 97 p. - xR 1847 Euro 10.00

DE GIDS. In memoriam Gerrit Achterberg 1905-1962. Amsterdam, Meulenhoff, jrg. 125. maart 1962. Oorspr. omslag. Algemeen Cultureel Maandblad. xK 3785 Euro 8.00

DE NEVEN KIEKEBELT (eds.). Na de dood van Willem Frederik Hermans. C.J. Aarts, Amsterdam, 1976. Oorspr. omslag, 97-127 p. + adv. De Klopgeest 22, Jrg. 11 (22). Met bijdragen van Willem Frederik Hermans, Frans A. Janssen en Rob Delvigne, Oom Wim, G.A. van Oorschot e.a. xR 9547 Euro 20.00

De Nieuwe Taalgids. Minderaa-nummer. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1964. Ingenaaid. 4e aflevering 57e jaargang. xK 5854 Euro 8.00

De Nieuwe Taalgids. Van Haeringen-nummer. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970. Ingenaaid. 159 p. Ills. - xL 3878 Euro 8.00

De Nieuwe Taalgids. W.A.P. Smit-nummer. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1968. Ingenaaid. 148 p. - xH 6379 Euro 8.00

DE SMET, Marc. Bronwaarts afdwalen. Literaire kritieken. Voorwoord Joris Denoo. Uitgave van de Kortrijkse Letterkundige Vereniging Noodrem, 1982. Oorspr. omslag. 94 p. Ills. Gestencild. xB 2302 Euro 15.00

DEBAIVE, C. Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck. Gent/Ledeberg, Drukkerij Erasmus, 1931. Oorspr. omslag. 62 p. Herzien, bijgewerkt en van een systematische tafel voorzien, alsook van enkele voorafgaande aanteekeningen. Koninklijke Vlaamsche Academie. Verslagen en Mededelingen, Dec. 1931. xR 0780 Euro 15.00

DEBROCK, Walter e.a. Marnix Gijsen - Jan Albert Goris 1899 - 1984. Een postuum eresaluut. Brussel, Vereniging ter Bevordering van Nederlandstalige Literatuur in Belgie, 1984. Oorspr. omslag. 128 p. Met vele foto's. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel van 31-10 tot 30-11-1984. Met bibliografie van M. Gijsen. xB 8766 Euro 12.00

DEBROT, Cola en Gerard Knuvelder. Ars et Vita. Helmond, Boekdrukkerij, z.j. 2e druk. Gebonden. 82 p. De nieuwe eeuw reeks Deel III. Illustraties Albert Troost. xK 3610 Euro 12.00

DEBROT, Cola / Han Hoekstra, Ed. Hoornik. (Ed.). In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van “Criterium” Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1940. Gebonden. 206 p. Ills. Roest vlekjes. xK 1810 Euro 13.50

DEBROT, Cola / Han Hoekstra, Ed. Hoornik. (Ed.). In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van “Criterium” Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1940. Ingenaaid. 206 p. Ills. - xR 1757 Euro 11.50

DECLERCK, Richard. Peilingen. Doorheen het moderne Franse geestesleven. Met inleiding van Raymond Herreman. Gent, De Vissende Kat, z.j. Gebonden S.O. 195 p. Arthur Rimbaud, Anatole France, Marcel Proust, Georges Duhamel, Jean Giraudoux, Paul Valery, Andre Gide, Francoise Mauriac, Jules Romains. xK 8523 Euro 16.00

DECORTE, B. Karel van de Woestijne en de Franse Literatuur. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1978. Geniet. 18 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd Letterkunde Nieuwe Reeks deel 41 No. 3. Uitgesproken in de vergadering van 12 juni 1978. xL 3390 Euro 6.50

DECORTE, Bert. Kortom. Orion/Desclee de Brouwer, 1971. Gebonden S.O. 188 p. Ills. Open kaart. xK 5325 Euro 10.00

DEEL, T. van. H.C. ten Berge, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1987. Paperback. 36 p. Literair Moment. xB 1964 Euro 4.50

DEEL, T. van. Henk Romein Meijer. Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. Or. omslag. 30 p. Literair moment. xK 3119 Euro 5.00

DEEL, T. van. Recensies. Amsterdam, Em. Querido, 1980. 1e druk. Paperback. 288 p. - xK 1791 Euro 8.00

DEEL, Tom van e.a. (eds.). Het literair klimaat 1970-1985. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Paperback. 301 p. - xK 2579 Euro 9.00

DEGROOTE, G. Wat een schrijver lijden kan. Nieuw licht op Hendrik Conscience. Amsterdam, Wereldbibliotheek, z.j. Oorspr. omslag. 126 p. Ills. Wereldboog 92. xK 5447 Euro 7.00

DEKKER, G. Afrikaanse literatuurgeschiedenis. Kaapstad, Nasionale Pers, 1947. Gebonden. 318 p. Ills. - xK 2991 Euro 10.00

DELAHAYE, Albert. Germania = Frans-Vlaanderen bij Tacitus. Stichting Albert Delahaye, Bavel, 1997. Oorspr. omslag, 169 p. - xT 2850 Euro 10.00

DEMEDTS, Andre. De dag voor gisteren. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1966. Gebonden S.O. 158 p. Ills. Open kaart. xK 6014 Euro 10.00

DEMEDTS, Andre. De Vlaamse poezie tusschen 1918 en 1941. Diest, Kunstuitgeverij P.V.B.A., 1941. Gebonden. 361 p. - xK 3076 Euro 20.00

DEMEDTS, Andre. Edward Vermeulen. Schrijver en boer. Davidsfonds, 1937. Ingenaaid. 184 p. + foto's. Davidsfonds nr 274. xK 7474 Euro 9.00

DEMEDTS, André Ernest Claes. Brussel, A. Manteau, 1961. Gebrocheerd. 37 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 26. xM 6322 Euro 7.00

DEMEDTS, André Johan Daisne. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1962. Oorspr. omslag. 76 p. Ontmoetingen. Literaire monografieen nr 41. Bibliotheekstempels. xH 8219 Euro 4.50

DEMEDTS, Andre. Richard Minne. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1946. Oorspr. omslag. 61 p. Met portret. Hedendaagsche dichters. xB 4025 Euro 10.00

DEMEDTS, Andre. Stijn Streuvels. Amsterdam, Elsevier, 1955. Oorspr. omslag. 132 p. Met portret. Prominenten nr 2. xK 4206 Euro 7.50

DEMEDTS, Andre. Stijn Streuvels. Antwerpen, Manteau, 1977. 1e druk. Paperback. 74 p. Ills. Grote ontmoetingen. - xK 7928 Euro 8.00

DEMEDTS, Andre. Stijn Streuvels. Antwerpen, Manteau, 1984. 2e druk. Paperback. 65 p. Grote ontmoetingen. - xM 2785 Euro 7.00

DENDOOVEN, Lucien. Paul Claudel. Desclee de Brouwer, 1961. Paperback. 45 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 35. - xK 4147 Euro 5.00

DEPOORTERE, Wim en Ada Deprez. De Vlaamsche School 1855-1901. Eerste deel: Inleiding en Oude Reeks I (1855) - XXXIII (1887). Gent, Cultureel Documentatiecentrum Rijksuniversiteit, 1987. Paperback. N.p. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. xR 3618 Euro 9.00

DEPOORTERE, Wim en Ada Deprez. De Vlaamsche School 1855-1901. Tweede deel: Nieuwe reeks XXXIV (1888) - XLVII (1901) en registers. Gent, Cultureel Documentatiecentrum Rijksuniversiteit, 1987. Paperback. N.p. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. xR 3619 Euro 9.00

[DEPREZ, A.] BLOCKMANS, A. e.a. (red.). Huldenummer Prof. Dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag. Gent, 1988. Paperback. 261 p. Studia Germanica Gandensia 16. xB 6564 Euro 10.00

DEPREZ, Ada. Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Twee delen. Deel I: Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Deel II: Bio-Bibliografische lijst van de correspondenten bio-bibliografie van F.A. Snellaert. Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1977-1978. Or. omslag. 293 + 384 p. VIe Reeks 107-107bis. xK 1834 Euro 35.00

DEPREZ, Ada. Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). Met een inleiding en aantekeningen. Gent, Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie, 1963. Oorspr. omslag. 118 p. - xB 7263 Euro 8.00

DEPREZ, Ada. Du Perron en Vlaanderen. Studia Germanica, 1959. Oorspr. omslag. 97-114 p. Overdruk uit Studia Germanica 1959. Gesigneerd door de auteur. xB 1331 Euro 8.00

DEPREZ, Ada. E. du Perron 1899 - 1940. Zijn leven en zijn werk. Brussel/Den Haag, A. Manteau, z.j. Ingenaaid Ills. 242 p. omslag matig xH 1541 Euro 10.00

DEPREZ, Ada. Jan Frans Willems 1793-1846. Antwerpen, Helios, 1964. Or. omslag. 52p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde. xK 4126 Euro 6.50

DEPREZ, Ada. Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824. Gent, Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie, 1966. Oorspr. omslag. 58 p. - xB 7262 Euro 7.50

DEPREZ, Ada. Licentiaatswerken en doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde verhandelingen 1934-1970. Gent, RUG, 1971. Oorspr. omslag. 125 p. - xT 0669 Euro 15.00

DEPREZ, Ada en Hans Vanacker. Noord en Zuid 1862-1869. Nederduitsch Maandschrift 1862-1863. Nederduitsch Tijdschrift 1864-1867. Nederlandsch Tijdschrift 1868. Gent, Cultureel Documentatiecentrum Rijksuniversiteit, 1987. Paperback. 160 p. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. xR 3615 Euro 8.00

DEPREZ, Ada en Mario Baeck. Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje 1834-1875. Gent, Cultureel Documentatiecentrum Rijksuniversiteit, 1983. Paperback. 157 p. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. xR 3622 Euro 8.00

DETOLLENAERE, F. De schildering van den Mensch in de Oudijslandsche Familiesage. Leuven, De Vlaamsche Drukkerij, 1942. Oorspr. omslag. 162 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks VI, nr. 64. xR 5299 Euro 20.00

DEVENTER, Ch. M. van. Hollandsche Bellettrie. Kronieken. Twee delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901/1904. Gebonden. 231 + 290 p. - xK 5564 Euro 25.00

DEYSSEL, Lodewijk van. Aanteekeningen bij lectuur. Woord vooraf door H.L. Prenen. Amsterdam/'s-Gravenhage, Elsevier/A.A.M. Stols, 1950. Gebonden. 53 p. Genummerd 104/1000 exx. xH 0971 Euro 18.00

DEZAIRE, P.N. Handboek der poetiek. Den Haag, Servire, 1932. Gebonden S.O. 244 p. - xK 3755 Euro 11.50

DIEMER, Willem. Leven met gedichten. Interpretatorische essays. Groningen, Stabo, 1964. Gebonden S.O. 188 p. - xB 7285 Euro 12.00

DIEMER, Willem. Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg. Groningen, Stabo/All Round, [1985]. Paperback. 54 p. Ills. Litteraire reeks XVIII. xB 5801 Euro 7.50

DIEPSTRATEN, Johan. (ed.). Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en interviews. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1982. Paperback. 308 p. Bzztoh Literair Archief. xB 6863 Euro 10.00

DIEPSTRATEN, Johan (redactie). Het verlangen om er niet te zijn. Beschouwingen over het werk van Willem Brakman. 's-Gravenhage, Bzztôh, 1981. Paperback. 192 p. - xM 2727 Euro 7.00

DIERCXSENS, Marie. L'Homme ne d'un homme ou Will I am Shake-speare. Antwerpen, J.E. Buschmann, 1974. Bound dustjacket. 387 p. Illustrations. - xL 5989 Euro 18.00

DIERICK, Charles. (ed.). Fernand Crommelynck 1886-1970. Catalogue redige par Charles Dierick avant-propos par Jean Moulin chronologie etablie par Linda Vidts. Bruxelles, 1980. Or. omslag. 175 p. + Ills. - xK 3953 Euro 10.00

DIERICK, G. en J.H. Roes. (red.). MemoReeks. Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven. Met bijdrage van A. van der Wey. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum, 1976. Oorspr. omslag. 86 p. Cahier 4. Herinneringen van pater dr. A. van de Wey. xT 0937 Euro 8.50

DIJCK, Leen van. De Voorpost, een nieuwe episode in het Elsschot-Bormsverhaal. In: ZL Literair-historisch tijdschrift. Jrg 1, nr. 1. blz. 40-57 Antwerpen 2001. - xL 7433 Euro 7.00

DIJCKMANN, J. Korte regels van den Nederlandschen Versbouw. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1909. 5e herziene druk. Ingenaaid. 30 p. - xB 4560 Euro 10.00

DIJK, T.A. van. Taal Tekst Teken. Bijdragen tot de literatuurteorie. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1971. Paperback. 251 p. - xH 2987 Euro 8.00

DIJK, Yra van en Koen Hilberdink. Jan Campert-prijzen 2008. Anneke Brassinga, Peter Verhelst, Doeschka Meijsing, Luuc Kooijmans. De Avonden. Nijmegen, Van Tilt, 2009. Paperback. 159 p. - xR 7231 Euro 7.50

DIJKGRAAF, Margot. Franstalige literatuur van nu. Een vreemd soort geluk. De Geus, Breda, 2003. Gebonden S.O., Ills., 352 p. - xR 9677 Euro 12.00

DIJL, Frank van. Een Nieuwe Tirade? De winderigheid van een proper ventje. Amsterdam, Loeb & van der Velden, 1980. Paperback. 63 p. - xB 6846 Euro 8.00

DILLEN, J.G. van. Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven t.g.v. de tachtigste jaardag van de schrijver. Groningen, J.B. Wolters, 1964. Gebonden. 571 p. Met uitklap-plaat. - xL 7548 Euro 12.00

DINAUX, C.J.E. Auteurs van nu. Gegist bestek, deel III. Met 24 schrijversportretten. Amsterdam, Contact, 1969. Paperback. 160 p. - xK 3279 Euro 8.50

DINAUX, C.J.E. Gegist bestek. Benaderingen en Ontmoetingen Deel I en 2. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1958. Gebonden S.O. 267 + 304 p. Ills. Twee delen. Mooie set. xB 4515 Euro 25.00

DINAUX, C.J.E. Levend verleden. Literaire herinneringen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 152 p. Ills. - xL 3315 Euro 8.50

DIS, Adriaan van / Tilly Hermans. (Sameng.) Het land der letteren. Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht. Amsterdam, Meulenhoff, 1982. Gebonden S.O. 448 p. Ills. Fotografie Menko ten Cate. xP 0959 Euro 15.00

DITTRICH, Kathinka en Hans WURZNER (red.). Nederland en het Duitse Exil 1933-1940. Amsterdam, Van Gennep, 1982. Paperback. 328 p. Achttien essays xB 6599 Euro 15.00

DITTRICH, Kathinka und Hans Wurzner. Die Niederlande und das deutsche Exil 1933-1940. Athenaum, 1982. Paperback. 251 p. - xR 8520 Euro 15.00

DIVENDAL, Joost. (ed.). De lastige lezer. Prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en publiek. Utrecht, Het Spectrum, 2001. Paperback. 304 p. - xR 6745 Euro 10.00

DIVERSE AUTEURS. Vaarwel aan August Vermeylen. Z.p. Vermeylen-Fonds, 1950. Oorspr. omslag. 56 p. Dit werk werd door het Vermeylen-fonds uitgegeven ter herdenking van de vijfde verjaardag van het afsterven van August Vermeylen. De Taak nr 2. Genummerd 73/535. xB 8744 Euro 15.00

DIVIS, Vladimir. Appolinaire. Chronique d'une vie. Documents. Paris, N.O.E., z.j. Gebonden S.O. 150 p. Ills. Stofomslag beschadigd. xR 0956 Euro 20.00

DOBBELAER, A.J.M. (ed.). Hora est. Bibliografie van de proefschriften. Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998. Nijmegen, Valkhoff Pers, 1998. Gebonden S.O. XVI + 624 p. Ills. - xR 1156 Euro 20.00

DOMMISSE, Fre. Over Clare Lennart. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, [1965]. Paperback. 104 p. Ills. ND 17. - xR 0169 Euro 8.00

DOMMISSE, Han. Adieu Adieu sweet bahnhof. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1984. Ingenaaid. 170 p. Ills. Liber Amicorum Han Dommisse. Zij heeft van 1 januari 1964 tot 1 november 1983 gewerkt aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. xK 2429 Euro 11.50

DONDERS, F.M.S. Symposion: over de psychologie van de tijdschriftlezer. Nijmegen, 1956. Or. omslag. 54 p. Ills. Federatie van Nederlandse Journalisten sectie Tijdschriftjournalisten. [vlekje op omslag]. xK 9066 Euro 7.00

DONGELMANS, B. De Stroom & Het Getij. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices. Nieuwkoop, B. de Graaf, 1983. Ingenaaid. 299 p. Literaire tijdschriften in Nederland/5. xK 2034 Euro 20.00

DONKER, Anthonie. De episode van de vernieuwing onzer poezie (1880-1894). Utrecht, De Gemeenschap, 1929. Gebonden, S.O. 181 p. Inhoud: Romantiek. De Nieuwe Gids: Wording, Werking, Karakter, Ontbinding. Jacques Perk. Willem Kloos. Albert Verwey. Frederik van Eeden. Herman Gorter. [Achterzijde stofomslag beschadigd]. xT 1150 Euro 20.00

DONKER, Anthonie. De vrijheid van den Dichter en de Dichterlijke Vrijheid. Een critiek op de moderne poezie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1946. Or. omslag. 51 p. - xK 4718 Euro 6.00

DONKER, Anthonie. Fausten en Faunen. Beschouwingen over boeken en menschen. Amsterdam, Em. Querido, 1930. Gebonden. 208 p. Particuliere band. xC 1249 Euro 16.00

DONKER, Anthonie. Fausten en Faunen. Beschouwingen over boeken en menschen. Amsterdam, Em. Querido, 1930. Ingenaaid. 208 p. - xK 3214 Euro 14.00

DONKER, Anthonie. Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde. Arnhem, Loghum Slaterus, 1947. 2e druk. Gebonden. 423 p. Ills. - xK 3425 Euro 10.00

DONKER, Anthonie. Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde. Arnhem, Loghum Slaterus, 1945. 1e druk. Gebonden. 423 p. Ills. [Rug verkleurd]. Bevat: Inleiding. De stijl van land en letterkunde. De vroomheid. Realisme, burgerlijke kunst en idealen. De zee, het landschap. Humor, sobere gevoelsuiting. Toelichtende voorbeelden. xL 0491 Euro 11.50

DONKER, Anthonie. Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap. Reflex, Utrecht, 1977. 3e druk. Oorspr. omslag 51p. derde ongewijzigde herdruk xB 8815 Euro 8.00

DONKER, Anthonie. Ter zake. Beschouwingen over litteratuur en leven. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1932. Ingenaaid. 204 p. Roestvlekjes. xK 8075 Euro 10.00

DONKERSLOOT, N.A. J.H. Leopold. Lotgevallen van een dichterschap. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1965. Paperback. 102 p. Kartons. - xT 0211 Euro 8.50

DONKERSLOOT, N.A. e.a. De roman als levensspiegel. Zes lezingen gehouden door N.A. Donkersloot, H.A. Enno van Gelder, M.D.E. de Leve, G. Kazemier, S. Dresden, J.H. Schouten. Den Haag, Servire, 1950. Gebonden S.O. 152 p. - xK 7540 Euro 10.00

DOORENBOS, Jenne Clinge. Wisselend getij. Dichterlijke en politieke activiteit in Herman Gorters leven. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1964. 1e druk. Ingenaaid. 58 p. Kartons. Met een inleiding van Enno Endt. xK 6188 Euro 8.00

DOORENBOS, W. Handleiding tot de Geschiedenis der Letterkunde vooral van den Nieuweren tijd. Arnhem/Roeselare, Ybe Ybes/De Seyn Verhougstraete, 1882. Tweede, herziene en vermeerderde uitgave. Gebonden. 372 + 427 + X p. Twee delen in een fraaie band. xT 1596 Euro 35.00

DOORENBOS, W. Handleiding tot de Geschiedenis der Letterkunde vooral van den Nieuweren tijd. Twee delen in een band. Gebroeders Kraay, Amsterdam, 1869. Gebonden half leer, X + 388 + 406 p. Twee delen in een band. xT 3383 Euro 25.00

DOORMAN-VAN NOUHUYS, C. / RIDDER, Andre de. Onze schrijvers in hun leven en werken. Eerste bundel: Edward B. Koster, Jac. van Looy, Marie Metz Koning, Jeanne Reyneke van Stuwe, Herman Robbers, Stijn Streuvels, Gustaaf Vermeersch. / Tweede bundel: Vlaamsche Schrijvers. Herman Teirlinck, August Vermeylen, Hugo Verriest, Karel van de Woestijne. Baarn, Hollandia, 1908. Gebonden. 90 + 94 p. Ills. Twee delen in een band. Met portretten en illustraties. xT 1999 Euro 10.00

DORLEIJN, Gillis (red.). Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels 1940-1946. Amsterdam/Den Haag, Bas Lubberhuizen/Letterkundig Museum, 2003. Ingenaaid. 338 p. Ills. Achter het Boek 36. xB 4227 Euro 15.00

DORSTEN, J.A. van. Op het kritieke moment. Zes essays over Nederlandse pöezie van de 17de eeuw. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1981. Ingenaaid. 93 p. De Nieuwe Taalgids Cahiers 8. xM 6351 Euro 7.00

DOSFEL, Lodewijk. Cyriel Verschaeve. De Sikkel / Em. Querido, Antwerpen / Amsterdam, [1920]. Oorspr. omslag 24 p. Vlamingen van beteekenis II. [bibliotheekstempel] met portret en bibliografie. xR 4239 Euro 8.00

DOUTREPONT, Georges. Histoire illustree de la Litterature Francaise en Belgique. Precis Methodique par George Doutrepont. 185 Illustrations. Bruxelles, Marcel Didier, 1939. Gebonden. VII + 398 p. - xT 4001 Euro 18.00

DOVIFAT, Emil. Der amerikanische Journalismus. Mit einer Darstellung der journalistischen Berufsbildung. Berlin und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt, 1927. Einband. 256 p. - xT 2656 Euro 15.00

DRABBLE, Margaret. (Ed.). The Oxford Companion to English Literature. London, Guild Publishing, 1985. New Edition. Bound dust jacket. 1153 p. - xH 0815 Euro 22.50

DRENTH, Klaas D. Schemer zal geven wat de dag heeft beloofd. Schrijvers in Haren. Boekhandel Boomker & Savenije, Haren, 2003. 2e herziene druk Oorspr. omslag geniet 54 p. over: Hans Elema, Lidy van Eijsselsteijn, Johan Fabricius, Willem Frederik Hermans, Muus Jacobse, Rutger Kopland, Hendrik de Vries. xR 1008 Euro 10.00

DRESDEN, S. De literaire getuige. Essays. Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1959. Gebonden S.O. 256 p. - xR 7918 Euro 12.00

DRESDEN, S. De structuur van de biografie. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956. Gebonden S.O. 237 p. - xL 0940 Euro 13.50

DRESDEN, S. Existentie-philosophie en literatuurbeschouwingen. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. Gebonden. 40 p. De Eik. xM 2735 Euro 9.00

DRESDEN, S. Inleiding tot De kant van Swann van Marcel Proust. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Oorspr. omslag. 39 p. - xK 3742 Euro 5.00

DRESDEN, S. Symbolisme. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1980. Paperback. Ills. 254 p. Synthese-Stromingen en aspecten xR 4826 Euro 10.00

DRESDEN, S. Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst. Den Haag, Bert Bakker, 1965. Paperback. 174 p. Fakulteitenreeks 2. xR 7913 Euro 8.00

DRESDEN, S. e.a. Tijd en werkelijkheid in de moderne literatuur. De lezingen werden gehouden gedurende het cursusjaar 1972-1973. Wassenaar, Servire, 1974. Paperback. 147 p. S. Dresden: Marcel Proust. A.M.L. Knuth: James Joyce. H. Steinmetz: Max Frisch. H.A. Wage: Simon Vestdijk. E. van der Starre: Samuel Beckett. xB 3898 Euro 8.00

DRESDEN, S. en D.A.M. Binnendijk. Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1952. Or. omslag. 39 p. De Eik. - xK 5887 Euro 7.50

DRESDEN, Sem. Geloof me: mensen worden niet geboren. Heideland-Orbis, z.j. Or. omslag. 101 - 130 p. Ills. Genie en wereld. Overdruk uit Erasmus. xL 1941 Euro 7.00

DRINKWATER, John. Swinburne, an estimate. Hamden, Archon Books, 1969. Bound dustjacket. IX + 215 p. Met portret. - xB 3163 Euro 10.00

DROOGMANS, J. Verzamelde opstellen. Twee delen. Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Hasselt, Provinciale Bibliotheek, 1955. Ingenaaid. 307 + 383 p. Genummerd 540/800 exx. Klein vlekje op omslag deel I. xK 3660 Euro 35.00

DROOGMANS, Jozef. In memoriam Professor Mr. J.H. Paul Bellefroid. De Limburger, de Rechtsgeleerde, de Hoogleraar. De Promotor van de Nederlandse rechtstaal en van de Limburgse letterkunde. De strijdvaardige, edele Vlaming. Z.p. [1959]. Geniet. 44 p. Met bibliografie. - xR 2242 Euro 8.00

DROST, Fokke. Carel Steven Adama van Scheltema. Arnhem, G.W. van der Wiel & Co., 1952. Or. omslag. 254 p. Met Bibliografie van en over Adama van Scheltema. [Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 21 november 1952]. xB 0837 Euro 12.00

DRUKKER, J. Hypokritiek of Hyperkritiek. Z.p. 1960. Geniet. 10 p. Overdruk uit Maatstaf 8e jrg. nr. 8. november 1960. xB 3768 Euro 6.00

DRUNEN, Ton van / Jaap Goedegebuure. e.v.a. Reisgidsen vol Belluno's en Blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan H.A. Wage. Leiden, Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1976. 1e druk. Oorspr. omslag. 181 p. - xH 1529 Euro 16.00

DRUTEN, H. van. De Bijbel en de Volkstaal. Vrij naar het Duitsch door H. van Druten. Nijmegen, P.J. Milborn, 1891. Ingenaaid. IV + 86 p. - xR 4036 Euro 12.50

DUBOIS, P.H. en Simone. Isabelle de Charriere Belle de Zuylen 1740-1805. A la recherche d'un art de vivre. The quest for a philosophy of life. z.p. z.j. Or. omslag. 48 p. Ills. - xL 1951 Euro 7.00

DUBOIS, Pierre H. Bertus Aafjes, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1988. Paperback. 39 p. Literair Moment. xB 1965 Euro 4.50

DUBOIS, Pierre H. De verleiding van Gogol. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1976. Paperback. 167 p. Nieuwe Nijgh Boeken 75. xK 3211 Euro 8.00

DUBOIS, Pierre H. Een houding in de tijd. Essays. Amsterdam, Meulenhoff, 1950. 1e druk. Gebonden S.O. 180 p. - xK 3418 Euro 10.00

DUBOIS, Pierre H. Het begin en het einde. Over kunst en letteren in Het Vaderland. Nijmegen, Vriendenlust, 1985. Oorspr. omslag. 44 p. T.g.v. de Vaderland-reeks. Tekening door Annetje van den Berg. xK 0707 Euro 6.00

DUBOIS, Pierre H. Het binnenste buiten. Aspekte van het moderne teater. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1968. Paperback. 118 p. Ills. Nieuwe Nijgh Boeken 21. xK 5490 Euro 8.50

DUBOIS, Pierre H. Het Vaderland, Schrijversdebuten. Raymond Brulex, Hella Haasse, W.F. Hermans, F.C. Terborgh, Simon Vestdijk, e.v.a. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/J.P. Barth, 1960. Ingenaaid. 210 p. De Blauwe Distel. - xH 2421 Euro 9.00

DUBOIS, Pierre H. Jan van Nijlen. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau N.V., Brussel 1959. Ingenaaid Ills. 40 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde No. 14 xR 2793 Euro 7.00

DUBOIS, Pierre H. La Litterature. L'art neerlandais d'aujourd'hui. Avec 32 photos. Amsterdam Contact, 1956. Or. omslag. 96 p. - xK 9571 Euro 10.00

DUBOIS, Pierre H. Mettertijd. Essays. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Paperback. 176 p. Floret 22. Omslag Kees Kelfkens. xH 0332 Euro 7.00

DUBOIS, Pierre H. Mettertijd. Essays. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Paperback. 176 p. Floret 22. Omslag Kees Kelfkens. Gesigneerd door auteur. xK 1877 Euro 8.00

DUBOIS, Pierre H. Over Allard Pierson. 's-Gravenhage, Bzztôh, 1977. Paperback. 61 p. - xH 9625 Euro 5.00

DUBOIS, Pierre H. Over F. Bordewijk. Een karakteristiek van zijn schrijversarbeid. Aangevuld met een levensschets en een beknopte bibliographie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1953. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xK 2733 Euro 7.00

DUBOIS, Pierre H. Over Jan van Nijlen. Bzztoh, s-Gravenhage, 1980. Oorspr. omslag, 56 p. - xR 7805 Euro 7.00

DUBOIS, Pierre H. Schrijvers in hun landschap II. Verkenningstochten door de Franse literatuur. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1977. Gebonden S.O. Ills. 192 p. Bevat: Jean de La Fontaine. Paul Leautaud. Alain Fournier. Louise Labe. George Sand. Gerard Nerval. Alexandre Dumas e.a. xK 2896 Euro 11.50

DUBOIS, Pierre H. Verkenning van de mens. Overwegingen voor een lezer van romans. Amsterdam, C.P.J. van der Peet, 1953. Or. omslag. 63 p. - xK 3306 Euro 7.00

DUBOIS, Pierre H. / Louis Ferron, Kester Freriks, e.a. In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum. Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum, 1993. Ingenaaid. 150 p. Ills. Onder redactie van Anton Korteweg. xH 4101 Euro 11.50

DUBOIS, Pierre H. / Rene Gysen . e.a. 5 geloofsbrieven. Samengesteld door de redactie van 'komma'. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 113 p. Nieuwe Nijgh boeken 18. xK 9635 Euro 8.00

DUBOIS, Simone. Belle van Zuylen. Confrontatie met Europa. Amsterdam, Meulenhoff, 1972. Or. omslag. 74 p. Ills. Het spel en de knikkers, profiel 5. xL 3319 Euro 7.00

DUINKERKEN, A. van. Festoenen voor een kerkportaal. Leuven, Davidsfonds, 1966. Ingenaaid. 279 p. Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 102 - 1966-2. xK 3241 Euro 8.00

DUINKERKEN, A. van. Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930. Schiedam, Vox Romana, z.j. Ingenaaid. 221 p. - xK 9990 Euro 11.50

DUINKERKEN, A. van. Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930. Schiedam, Vox Romana, [1934]. Gebonden. 221 p. - xT 0820 Euro 12.50

DUINKERKEN, A. van. / M. Gijsen / R. Herreman e.a. Van en over Maurice Roelants. Brussel, A. Manteau, 1956. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xM 2775 Euro 4.50

DUINKERKEN, Anton van. Anton van Duinkerken 1903-1968. Nijmegen, 1983. Oorspr. omslag. 99 p. Ills. T.g.v. de tentoonstelling in het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan 18 juni t/m 7 augustus 1983. xB 0032 Euro 9.00

DUINKERKEN, Anton van. Antoon Coolen. Een inleiding tot zijn werk, met enkele teksten, handschrift, portretten en een bibliographie. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1949. Gebonden. 178 p. Schrijvers van heden I. xK 9980 Euro 9.00

DUINKERKEN, Anton van. Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poezie van A. Roland Holst. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden S.O. 115 p. Prominenten reeks. xL 3004 Euro 9.00

DUINKERKEN, Anton van. Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poezie van A. Roland Holst. Utrecht, Reflex, 1978. Paperback. 89 p. - xK 3351 Euro 7.00

DUINKERKEN, Anton van. Beeldenspel van Nederlandse dichters. Utrecht, Het Spectrum, 1957. Pocket. 216 p. - xL 2999 Euro 6.00

DUINKERKEN, Anton van. Boose Prijen te Gent. (Vondel's Harpoen, vs 84.) Gent, Drukkerij Erasmus, 1950. Geniet. 159-170 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededelingen 1950. xB 2705 Euro 7.50

DUINKERKEN, Anton van. Brabantse herinneringen. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1979. 3e druk. Gebonden S.O. 310 p. - xK 6071 Euro 14.00

DUINKERKEN, Anton van. De Beweging der jongeren. Hilversum, Paul Brand, 1933. Ingenaaid. 62 p. Credo-Vivo nr. I. xL 2217 Euro 13.50

DUINKERKEN, Anton van. God en de cultuur. Heemstede, De Toorts, z.j. Or. omslag. 31 p. - xL 0129 Euro 6.50

DUINKERKEN, Anton van. Gorter, Marsman, Ter Braak. Utrecht, Aula-Boeken, 1967. Pocket 256 p. Aula 322. - xK 5766 Euro 6.00

DUINKERKEN, Anton van. Guido Gezelle 1830-1899. Brussel, A. Manteau, 1958. Oorspr. omslag. 55 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde. xL 2452 Euro 6.50

DUINKERKEN, Anton van. Hedendaagse ketterijen. Hilversum, Paul Brand, 1929. Ingenaaid. 188 p. - xL 3006 Euro 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Het tweede plan. Jacob Cats, Jan Vos, Adriaan Loosjes, Nicolaas Beets, C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam, Elsevier, 1945. 1e druk. Gebonden. 234 p. - xW 8197 Euro 11.50

DUINKERKEN, Anton van. Jacobus van Looy. Z.p. 1950. Geniet. 12 p. Overdruk van artikel in Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven Jrg. IV, deel 1, nr. 2, november 1950. xB 7537 Euro 7.00

DUINKERKEN, Anton van. Legende van den tijd. Utrecht, Het Spectrum, z.j. 2e herziene druk. Pocket. 186 p. - xL 1477 Euro 7.00

DUINKERKEN, Anton van. Legende van den tijd. Hilversum, Paul Brand, 1941. 2e druk. Gebonden. 223 p. - xW 8198 Euro 9.00

DUINKERKEN, Anton van. Mensen en meningen. Ingeleid door K.L. Bellon. 's-Gravenhage, Pax, 1951. Gebonden S.O. 453 p. + register. - xK 2905 Euro 12.00

DUINKERKEN, Anton van. Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd. Hilversum, Paul Brand, 1941. Ingenaaid. 296 p. - xK 2675 Euro 12.00

DUINKERKEN, Anton van. Veertig jaar katholieke uitgeverij. Bussum, Paul Brand, 1951. Ingenaaid. 135 p. T.g.v. het veertigjarig jubileum van Uitgeverij Paul Brand. In een beperkte oplage. Met alphabetische naamlijst van uitgaven 1911-1951. [biliotheekstempeltje]. xL 4131 Euro 10.00

DUINKERKEN, Anton van. Verscheurde christenheid. Hilversum, Paul Brand, 1937. 4e druk. Gebonden. 246 p. - xL 2996 Euro 12.00

DUINKERKEN, Anton van. Waarom ik zo denk, ... Het katholieke leven van 1918 tot 1940. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 372 p. - xB 0855 Euro 11.50

DUINKERKEN, Anton van e.a. Van en over Herman Teirlinck. Brussel, A. Manteau, 1954. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. Door: Anton van Duinkerken, Karel Jonckheere, Julien Kuypers, P. Minderaa, Maurice Roelants, Herman Teirlinck. xL 7509 Euro 6.00

DUINKERKEN, Anton van en Gerard Knuvelder. Het Letterkundig Onderwijs op onze Middelbare Scholen. (Een polemiese briefwisseling). Tilburg, H. Gianotten, 1928. Geniet. 31 p. - xB 1286 Euro 15.00

DUINKERKEN, Anton van / Menno ter Braak. Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 2e druk. Ingenaaid. 44 p. De eerste druk verscheen als Schrift VII van den 14den jaargang van De Vrije Bladen. xL 2651 Euro 9.00

DUINKERKEN, Anton van / Menno ter Braak. Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm. Den Haag, H.P. Leopold, 1937. 1e druk. Oorspr. omslag. 32 p. De Vrije Bladen, 14e jaargang, juli 1937, Schrift VII. xR 9330 Euro 9.00

DULLAART, Leo / Gert Hekma / Marty van Kerkhof. e.a. Tegenlicht op Pasolini. Amsterdam, De Woelrat, 1984. Ingenaaid. 119 p. Ills. - xK 7129 Euro 13.50

DUPUIS, Michel. Hermans' dynamiek. De romanwereld van W.F. Hermans. 's-Gravenhage, Bzztôh, 1985. Paperback. 346 p. - xM 3432 Euro 15.00

DURNEZ, Gaston. Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten. Antwerpen/Amsterdam, A. Manteau, 1982. Ingenaaid. 158 p. Ills. - xK 5781 Euro 12.50

DURRY, Marie-Jeanne Stendhal et la police pontificale. Z.p. 1925. Cahiersteek. 17 p. Editions du Stendhal-Club no. 11. Genummerd 184/200 exx. xB 8122 Euro 15.00

DUTTING, Hans. Archief De Vijftigers I. Interviews met Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Jan Hanlo. Baarn, De Prom, 1983. 1e druk. Paperback. 184 p. - xH 6213 Euro 9.00

DUTTING, Hans. Archief De Vijftigers II. Interviews met G. Kouwenaar, Lucebert, Sybren Polet, Paul Rodenko, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog. Baarn, De Prom, 1983. 1e druk. Paperback. 208 p. - xH 2635 Euro 9.00

DUTTING, Hans. (ed.). Over Hugo Claus via bestaande modellen. Beschouwingen over het werk van Hugo Claus. Baarn, Hadewijch/De Prom, 1984. Paperback. 268 p. - xK 1813 Euro 8.00

DYKSTRA, Waling. Feestrede, utspritsen to Ljouwert by 't oantinken fen 't fyftichjierrig bistean fen 't Selskip for fryske tael- en skriftenkennisse op 'e 5te Septimber 1894. Ljouwert, R. van der Velde, [1894]. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 8623 Euro 10.00

DYSERINCK, Joh. P.N. Muller. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1909. Ingenaaid. 100 p. Met portret. - xL 7672 Euro 10.00

EASTON, C. Jaren van Strijd. Met eenige kaarten en diagrammen van den schrijver. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1917. Gebonden. 250 p. Roestvlekjes. xK 6660 Euro 14.00

ECKEREN, Gerard van. Over J. Greshoff. Brussel, 1938. Ingenaaid. 32 p. Overdruk uit het Hollandsch Weekblad. Bespreking van vijf werken van en over Greshoff. xR 8960 Euro 9.00

EDEL, Doris. Identiteit en Integratie: Ierland en Europa in de vroege middeleeuwen. Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit Utrecht, 1993. Oorspr. omslag 36 p. oratie 18 februari 1993. Genummerd 348/400 xR 4222 Euro 8.00

EDELMAN, C.H. Over de plaatsnamen met het bestanddeel Woud en hun betrekking tot de bodemgesteldheid. Amsterdam, Noord-Hollandse Uitg. Mij., 1955. Oorspr. omslag. 25 p. Ills. Lezing gehouden voor de Naamkunde-Commissie op 16 januari 1954. [bibliotheekstempeltje]. xL 9091 Euro 7.50

EECKHOUT, Joris. De roman. Wezen, evolutie, nieuwe strekkingen. Gent, Vanderpoorten, 1932. Oorspr. omslag. 38 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen, juni 1932. xL 5506 Euro 7.00

EECKHOUT, Joris. Een inleiding tot Karel van de Woestijne. Gent/Bussum, L. van Melle/C.A.J. van Dishoeck, 1932. 2e druk. Ingenaaid. 144 p. Met portretten. - xB 0700 Euro 12.00

EECKHOUT, Joris. Herinneringen aan Karel van de Woestijne. Kortrijk, Steenlandt, [1930]. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. [roestvlekjes]. xB 8852 Euro 12.50

EECKHOUT, Joris. Karel van de Woestijne. Met portretten. Brugge/Den Haag, Excelsior, 1925. Oorspr. omslag. 162 p. Mannen van beteekenis II. xB 8853 Euro 15.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire aktualiteiten. Zuivere poezie, expressionisme, romantisme. Brussel, Standaard Boekhandel, 1927. Ingenaaid. 105 p. - xR 1622 Euro 12.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire profielen II. Antwerpen/Eindhoven, Leeslust/Lecturis, [1927]. Oorspr. omslag. 214 p. Bevat: August van Cauwelaert; Maria-Elisa Belpaire; Firmin Van Hecke; Lode Baekelmans; Alois Walgrave; Karel van de Woestijne; Ernest Claes; Gery Helderenberg; Zuster Maria Jozefa; Dirk van Sina. xB 4483 Euro 15.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire Profielen VI & Litteraire Profielen VIII. Gent/Antwerpen, L. Vanmelle / Standaard Boekhandel, 1935-1939. Gebonden. 128 + 143 p. Twee delen in een band. Francois Mauriac, Ferdinand Brunetiere, Paul Bourget, Marcel Proust, Georges Rodenbach. & Willem Elsschot, Maurice Roelants, Gerard Walschap, Karel van de Woestijne. xB 4494 Euro 20.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire profielen XIII. Gent/Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1945. Oorspr. omslag. 142 p. Israel Querido, August Vermeylen, Joseph Malegue, Gery Helderenberg, Karel van de Woestijne. [Rugje zwak]. xB 4700 Euro 12.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire profielen XIV. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1947. Oorspr. omslag, 125 p. Emiel van Hemeldonck. Henryk Sienkiewicz, Maurice Baring, Stephane Mallarme, Karel van de Woestijne, Alain Fournier. xR 8128 Euro 10.00

EECKHOUT, Joris. Litteraire schetsen. Brussel, 1939. Ingenaaid. 181 p. - xK 9749 Euro 8.00

EECKHOUT, Joris. Litteratuur en leven. Brussel, Standaard Boekhandel, 1934. Ingenaaid. 145 p. De roman, Over litteraire kritiek rondom Walschap's trilogie, De beteekenis van 'Van nu en Straks', 'Gezelle's Eros', Het jongste Isme in de Vlaamsche Letterkunde.
xK 9748 Euro 8.00

EECKHOUT, Joris. Litteratuur en leven & Litteraire Profielen V. Brussel/Gent, Standaard Boekhandel / L. Vanmelle, 1934-1932. Gebonden. 145 + 165 p. Twee delen in een band. De roman, Over litteraire kritiek rondom Walschap's trilogie, De beteekenis van 'Van nu en Straks', 'Gezelle's Eros', Het jongste Isme in de Vlaamsche Letterkunde. & Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Hugo Verriest, Stefan George, James Joyce, Godfried Hermans, Rene de Clerq, Camille Melloy. xB 4493 Euro 20.00

[EEDEN, Frederik van] MAAS, Nop (ed.). Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur. Amsterdam, De Beuk, 1991. Ingenaaid. N.p. Ills. [verscheen ook als Mededelingen XXXV bij het FvE-genootschap]. xR 2635 Euro 10.00

EEGHEM, W. van. Prudens van Duyse herdacht (1804-1959). Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1963, 27 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 0859 Euro 10.00

[EEGHEN, I.H. van]. Liber amicorum I.H. van Eeghen. Zeventigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum. De Bussy Ellerman Harms, Amsterdam, 1978. Gebonden Ills. 453 p. 23 artikelen en een biografisch artikel door Mr. H. van Riel en Van Eeghens complete bibliografie (tot 31-12-1977 1.258 items). Los bijgevoegd kaart van Amsterdam en omstreken. Mej. van Eeghen overleed in 1996. xR 3436 Euro 20.00

EEKHOUD, Georges. Emile Verhaeren. Conference faite a la Maison du Livre. Le Musse du Livre, Bruxelles, 1918. Fascicule 46. Oorspr. omslag, Cahiersteek, Ills., 945-967 p. 29 x 22 cm. Dessins de Gerard Roosen. Avec bibliographie. xT 3999 Euro 20.00

EEKHOUD, Georges. Hendrik Conscience. Vertaling W.D. Leen. Brussel, A.N. Lebegue en Cie., 1881. Onbedrukt bandje 132 p. Nationale verzameling. [Bandje matig]. xR 1594 Euro 10.00

EEKHOUT, Georges. HEM DAY 24 mai 1947. Hommage a Georges Eekhoud, ne a Anvers en 1854 mort a Bruxelles le 24 mai 1927. Bruxelles, Pensee et Action, 1947. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. - xT 0461 Euro 25.00

EEKHOUT, Jan H. Werk. Het boek der jong-protestantsche letterkunde. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, z.j. Gebonden. 247 p. Ills. - xK 2826 Euro 14.00

EEKHOUT, Joris. Ernest Psichari, Giovanni Papini, Giosue Borsi. Antwerpen, Het Vlaamsche Land, 1923. Ingenaaid. 132 p. Mannen van beteekenis Reeks I. xR 9216 Euro 10.00

EEKMAN, T. / A. Ljeskow / C.G. Schwencke. Over Ljeskow. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1957. Oorspr. omslag. 110 p. - xH 5024 Euro 6.00

EEMAN, Ernest. e.a. Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle. Yper, gedrukt bij Callewaert-De Meulenaere, [1906]. Geniet. 43 p. Bevat: de redevoeringen t.g.v. de inhuldiging van het praalgraf van Guido Gezelle. xB 5001 Euro 10.00

EERENBEEMT, B. van den. Het kind in onze middeleeuwsche literatuur. Amsterdam, Van Munster, 1935. Gebonden XI + 463 p. Ook verschenen als proefschrift. xR 2811 Euro 17.50

EETEN, Peter van. Dichterlijk labirint. Opstellen over het werk van Willem Kloos. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1963. Ingenaaid. 120 p. Kartons. - xH 0984 Euro 7.00

EGETER VAN KUYK, R.H.J. (red.). Elementen. Ida Gerhardt (1905-1997). Voorburg, Ida Gerhardtgenootschap, 2005. Gebonden. 93 p. Ills. Schriftuur. Uitgegeven t.g.v. het 100ste geboortejaar van Ida Gerhardt. Genummerd 1052/1200 exx. xR 1924 Euro 15.00

EGGINK, Clara / J.C. Bloem / C.J. Kelk. e.a. (ed.). Kompas der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. Gebonden. 466 p. Ills. - xB 9447 Euro 15.00

EIJK, H.P.A. van. Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek. Assen, Van Gorcum & Comp. 1965. Ingenaaid. 246 p. Neerlandica Traiectina. Ook verschenen als proefschrift. xR 1551 Euro 12.00

ELEBAERS, Karel. Antoon Coolen. Diest, P.V.B.A. z.j. Or. omslag. 110 p. Keurbladzijden uit de Nederlandsche Letterkunde 33. xL 3015 Euro 6.00

ELIOT, T.S. The three voices of poetry. London, Cambridge University Press, 1953. Or. wrappers. 23 p. Library stamp. xB 1536 Euro 6.00

ELSLANDER, Ant. van. Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk Twee delen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1960-1961. Oorspr. omslag, Ills., 74 + 81 p. - xT 0267 Euro 18.00

[ELSSCHOT]. Lijmen bij Dwaallicht. Willem Elsschot Benefietdiners 2001-2005. De Buitenkant Amsterdam 2006. Oorspr. omslag Ills. 64 p. + bijl. Uitgelezen Boeken. Katern voor boekenkopers en boekverkopers. Jaargang 11, nr. 1. 2006. W.E.G.-serie 39 xT 3950 Euro 9.00

[ELSSCHOT] CRAEYBECKX, Lode. In memoriam Willem Elsschot. De Nederlansche Boekhandel, Antwerpen, [1960]. Oorspr. omslag, 12 p. Toespraak van de burgemeester Lode Craeybeckx bij de begrafenis van Willem Elsschot op 4 juni 1960. xT 1109 Euro 10.00

[ELSSCHOT] KETS-VREE, Annemarie. [red.]. Over Willem Elsschot. Beschouwingen en interviews. 's-Gravenhage, Bzztôh, 1982. Paperback. 293 p. Bzztôh Literair Archief. xL 9573 Euro 10.00

[ELSSCHOT]. KOOGER, Hans. Elsschot. Lelyveld, Stichting IVIO, 1982. Geniet. 20 p. Ills. AO no. 1916. xR 0856 Euro 5.00

[ELSSCHOT] LAUWAERT, Guido. Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen. Willem Elsschot Genootschap, 2008. Oorspr. omslag Ills. 61 p. W.E.G.-cahier 7 xB 8606 Euro 10.00

ELSSCHOT, Willem. Kijk, Willem Elsschot. De Schrijver in beeld. Amsterdam, Em. Querido, 1970. Oorspr. omslag. 88 p. Ills. Singel 262. xL 0783 Euro 8.00

EMANTS, Marcellus. Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Nop Maas, m.m.v. Pierre H. Dubois. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1985. Gebonden 180 p. Achter het boek 20e jrg. afl. 1-3. xW 4487 Euro 11.50

EMANTS, Marcellus. Brieven aan Frits Smit Kleine. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Pierre H. Dubois. Amsterdam, Joost Nijsen, 1982. Paperback. 154 p. - xH 2623 Euro 8.00

EMANTS, Marcellus. Het is me niet mogelijk een mening juist te vinden, omdat ze aangenaam is. Brieven van Marcellus Emants aan Gonne Loman-van Uildriks 1904-1909. Den Haag, Letterkundig Museum, 2000. Oorspr. omslag. 129 p. Ills. Achter het Boek 35. Bezorgd door Nop Maas. xB 4200 Euro 12.00

EMANTS, Marcellus. In gesprek met E. d'Oliveira jr. uit 'De mannen van 80 aan het woord. Amsterdam, De Hak, 1982. Oorspr. omslag. 39 p. Genummerd 219. xH 5904 Euro 6.00

EMANTS, Marcellus e.a. Letterkundig intermezzo. Samengesteld en toegelicht door Nop Maas. Nijmegen, Vriendenlust, 1985. Geniet. 65 p. Vaderland-reeks nr. 10. xB 7275 Euro 7.50

[EMANTS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 23. Marcellus Emants. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1984. Ingenaaid. 48 p. deel 23. - xL 8466 Euro 8.00

EMMENS, J.A. Rembrandt en de regels van de kunst. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979. Gebonden S.O. Ills. 343 p. Verzameld Werk deel 2. Verscheen ook als proefschrift xB 9167 Euro 25.00

ENDT, Enno. Mooi gebruld, leeuw. Over Frederik van Eeden, W. Versluys, Nescio, Aeg. W. Timmerman, Herman Gorter. Amsterdam, Joost Nijsen, 1986. Ingenaaid. 122 p. - xH 5452 Euro 9.00

ENDT, Enno. (ed.). Herman Gorter documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1964. 1e druk. Gebonden. 448 p. Ills. - xK 4869 Euro 25.00

ENG, J. van der. Tolstojs Novelle De Dood van Ivan Il'ic. Aspecten van de compositie en de taal. Mouton & Co., 's-Gravenhage, 1965. Oorspr. omslag, 29 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Slavische Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. xT 3995 Euro 8.00

ENGELBRECHT, Corina. Gezegd en geschreven. Interviews met auteurs. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1979. Paperback. 122 p. Ills. - xK 3341 Euro 8.00

ENGELMAN, Jan. Torso. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. Gebonden. 152 p. - xT 3441 Euro 18.00

ENGELS, J. Zeventig jaar Nederlandse Romantiek (1884-1954. Groningen, J.B. Wolters, [1954]. Geniet. 18 p. Overdruk uit: Levende Talen no. 175. xB 8110 Euro 7.00

ENKLAAR, D. Th. De gestaarte Engelsman. Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag. 35 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 18, no 5. [bibliotheekstempeltje]. xL 7191 Euro 6.00

ENKLAAR, D.TH. Lezende in buurmans hof. Literair-historische opstellen. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1956. Oorspr. omslag 110 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies. No. 3 [o.a. over Reinaert]. xR 0192 Euro 9.00

ENKLAAR, D. Th. Was Jeanne D'Arc een duivelvereerster? Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1953. Oorspr. omslag. 30 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 16, no 11. [bibliotheekstempeltje]. xL 7368 Euro 6.00

ENT, W. van den. Gedichten lezen. Stilistische leesoefeningen. Twee delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1925. Gebonden. 67 + 67 p. - xB 8111 Euro 12.00

ENTROP, Marco. Onbekwaam in het compromis. Willem Arondeus kunstenaar en verzetsstrijder. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1993. Paperback. 127 p. Ills. De Nieuwe Engelbewaarder 2. xW 5237 Euro 10.00

ENZENSBERGER, Hans Magnus. De stuurloze avant-garde. Vertaling C.E. van Amerongen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Paperback. 172 p. Synopsis. xK 3780 Euro 8.50

ENZINCK, Willem. (Ed.). Boek der vriendschap voor Ben van Eysselsteijn. Aangeboden t.g.v. zijn zestigste verjaardag op 22 januari 1958. Den Haag, H.P. Leopold, 1958. Ingenaaid. IX + 154 p. - xK 3583 Euro 13.50

ERBE, Theodor. Die Locrinesage und die Quellen des pseudo-shakespeareschen Loctrine. Halle, Max Niemeyer, 1904. Brosch. 74 p. Studien zur Englischen Philogie XVI. xB 9547 Euro 14.00

ERENS, Frans. Boekbeoordeeling J.K. Huysmans. A vau-'leau [1882]. Overgedrukt uit De Nieuwe Gids, Afl. 5, Juni 1895, 10 p. met Aanteekeningen op Barres laatste boek door F. Erens (4 p.). xT 1130 Euro 8.00

ERENS, Frans. Litteraire overwegingen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. Gebonden. 126 p. De Schatkamer no. 7. Genummerd 49/550. xB 2397 Euro 15.00

ERENS, Frans. Toppen en hoogten. Litteraire kritieken. Roermond, J.J. Romen, [1922]. 1e druk. Ingenaaid. 213 p. - xR 3122 Euro 15.00

ES, G.A. van en E. Rombauts. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel V: De Letterkunde van Renaissance en Barok deel II. 's-Hertogenbosch/Brussel, Teulings/Standaard, z.j. Gebonden. 486 p. Ills. Met medewerking van A.J. de Jong. xL 3877 Euro 15.00

ES, G.A. van en G.S. Overdiep. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel IV: De Letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw deel I. 's-Hertogenbosch/Brussel, Teulings/L.C.G. Malmberg/Standaard, 1948. Gebonden. 459 p. Ills. Met medewerking van J. Brouwer. xL 3608 Euro 15.00

ESPER, Frank. Beheerd domein. Over de poezie van Ida Gerhardt. Erven Thomas Rap. De Heerdt-Baarn, 1982. Oorspr. omslag 32 p. [onterecht] stempeltje op Franse pagina xR 0257 Euro 7.00

ESPER, Frank. Bewogen grenzen. Over de poezie van Marits Mok. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Ingenaaid. 32 p. - xH 4726 Euro 7.00

ESPER, Frank. In gave bladstand. Over de poezie van Chr. J. van Geel. 's-Gravenhage, Boucher, 1979. Ingenaaid. 31 p. - xM 2741 Euro 6.00

ESPER, Frank. Op de hoogte met Leopold. Een orientatie. 's-Gravenhage, Boucher, 1977. Ingenaaid. 28 p. - xW 9210 Euro 4.50

ESPER, Frank. Wisselend verblijf, over de poezie van Hans Andreus. Utrecht, Salix Alba, 1986. Or. omslag. 34 p. Oplage 500 exx. xK 6154 Euro 7.50

ESTER, Hans (ed.). Elisabeth Eybers: Poezie tussen twee werelden. Suid-Afrikaanse Instituut, Amsterdam, 1995. Oorspr. omslag, 59 p. Referaten geleverd tijdens het symposium t.g.v. de tachtigste verjaardag van de dichteres. xR 9588 Euro 8.00

ETIENNE, Fernand. George Bernard Shaw. Desclee de Brouwer, 1958. Paperback. 51 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 3. - xK 5589 Euro 5.00

ETT, Henri A. Herman de Man. (Een poging tot reconstructie van zijn verhalend proza). Oudewater, 1978. Oorspr. omslag 93 p. Ills. Uitgave van de Vereniging Herman de Man te Oudewater 1978 no. 1. xB 6838 Euro 10.00

ETTY, Elsbeth. Dames gaan voor. Nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen. Amsterdam, De Bijenkorf, 1999. 1e druk. Paperback. 191 p. Ills. - xH 2149 Euro 8.00

EVANS, B. Ifor. English Literature. London, The British Council, 1944. Or. wrappers. 42 p. Illustrated. British Life & Thought. xL 3617 Euro 7.00

EVERDINGEN, J.G. van. Titellijst van de bibliografie van Nederlandse Protestanse periodieken. Amsterdam, de Vrije Universiteit, 1990. Paperback. XIII + 212 p. Historisch Documentatiecentrum voor Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit. xB 8296 Euro 15.00

EVERS, G.A. (ed.). Nederlandsche Bibliographie van Boek- en Bibliotheekwezen 1911. Utrecht, A. Oosthoek, 1913. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 0905 Euro 10.00

EWEG, E. (ed.). Deugdelijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1987. Paperback. 214 p. - xR 2734 Euro 10.00

EXALTO. [Tobias Ritman ed.]. De ontdekking van de ware mythe d.m.v. de literatuurfilosofie van Menno ter Braak n.a.v. de verkrachting van Gerrit Achterberg in de literatuurbeschouwingen. Rotterdam, z.j. Geniet. 38 p. Exalto internationaal literair filosofisch maandblad no. 6. 2e jaargang. xB 2196 Euro 12.00

EYCK, P.N. van / Aart van der Leeuw. De briefwisseling van P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1973. Gebonden. 235 p. Ills. Achter het Boek 11e jrg. afl. 1 - 3. xH 1073 Euro 12.00

EYCK, P.N. van / Albert Verwey. De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Bezorgd door H.A. Wage. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1988. Ingenaaid. 297 p. Ills. Achter het Boek 23 jrg. afl. 1-3. xR 7907 Euro 12.00

EYCK, P.N. van / H. Marsman. De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman. 's-Gravenhage, Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1968. Ingenaaid. 151 p. Ills. Ingeleid door H.A. Wage, uitgegeven en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg. Achter het Boek 3e jrg. Afl. 2 en 3. xH 1185 Euro 9.00

EYSINGA, W.J.M. van. De Groots Jodenreglement. Amsterdam, 1950. Oorspr. omslag. 8 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 13, no 1. [bibliotheekstempeltje]. xL 7189 Euro 6.00

EYSSELSTEIJN, Ben van. E.T.A. Hoffmann de verteller der romantiek. Den Haag, H.P. Leopold, 1944. 2e druk. Ingenaaid. 96 p. Bibliotheek voor weten en denken nr. 14. xL 2836 Euro 9.00

EYSSELSTEIJN, Ben van. Henriette L.T. de Beaufort. Een schrijfster en haar werk. 's-Gravenhage, Leopold, 1970. Paperback. 144 p. Ills. - xP 0947 Euro 7.00

FAASSEN, S.A.J. (ed.). Jaarboek Letterkundig Museum 10. Den Haag, 2001. Oorspr. omslag. 210 p. Ills. - xB 3194 Euro 10.00

FAASSEN, S.A.J. (ed.). Jaarboek Letterkundig Museum 9. Den Haag, 2000. Oorspr. omslag. 210 p. Ills. - xB 2696 Euro 10.00

FAASSEN, S.A.J. van e.a. (eds.). Jaarboek Letterkundig Museum 5. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag, 1996. Oorspr. omslag. 144 p. Ills. - xB 9166 Euro 10.00

FAASSEN, S.A.J. van e.a. (eds.). Jaarboek Letterkundig Museum 6. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag, 1997. Oorspr. omslag. 196 p. Ills. - xB 9165 Euro 10.00

FAASSEN, S.A.J. van e.a. (eds.). Jaarboek Letterkundig Museum 7. Letterkundig Museum Den Haag, 1998. Or. omslag. VIII + 188 p. Ills. - xL 3077 Euro 10.00

FAASSEN, S.A.J. van. (Ed.). Jaarboek Letterkundig Museum I. Met alle Literaire prijzen. Den Haag, 1992. Or. omslag. 246 p. Ills. - xB 0264 Euro 9.00

FAASSEN, S.A.J. van (ed.). Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan Dr H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. Paperback. 252 p. - xB 8902 Euro 9.00

FAASSEN, Sjoerd van. Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen! Briefwisseling over de reorganisatie van Groot Nederland in 1935. Den Haag/Amsterdam, Letterkundig Museum/Bas Lubberhuizen, 1996. Oorspr. omslag. 126 p. Ills. - xK 2157 Euro 11.50

FAASSEN, Sjoerd van (ed.). Menno ter Braak. Een verzameling artikelen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1978. Or. omslag. 184 p. - xK 7956 Euro 8.00

FEIKEMA, Liesbeth / Roman Koot en Edwin Lucas. Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman. Utrecht, Kwadraat, 2000. Paperback. 206 p. Ills. - xB 0709 Euro 10.00

FEITSMA, Anthonia / W. Jappe Alberts en B. Sjolin. Die Friesen und ihre Sprache. Bonn, 1987. Geniet. 48 p. Nachbarn nr. 32. xR 5410 Euro 8.00

FEKKES, Jan (samenst.). De god van je tante ofwel het Ezelproces van Gerard Kornelis van het Reve een documentaire. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. 1e druk. Paperback. 207 p. Floret 22. omslag Kees Kelfkens xT 3663 Euro 15.00

FELTES, N.N. Modes of Production of Victorian Novels. University of Chicago Press, 1986. Paperback 125 p. Considers Dickens' Pickwick Papers, Thackeray's Henry Esmond, Eliot's Middlemarch, and Forster's Howard's End. Applies modern Marxist ideas of literary modes of production to demonstrate the determining influence of nineteenth-century publishing practices on the Victorian novel. xR 6138 Euro 6.00

FENS, Kees. De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1975. 3e druk. Ingenaaid. 203 p. - xB 3971 Euro 10.00

FENS, Kees. Gezelle en Gorter: het begin. Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant, 1992. Cahiersteek. 23 p. Tekst van de tweede Louis-Paul Boonlezing op 18 september 1992 in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Lezing georganiseerd door het Noordbrabants Genootschap en de Tilburgse Letterenfaculteit. Uitg. in opdracht van de Gemeente Tilburg ter gelegenheid van de jaarwisseling 1992 - 1993. Met lino van Walter Kerkhofs. Genummerd 741/1000 exx. xB 4173 Euro 9.00

FENS, Kees / H. Jessurun d'Oliveira / J. Oversteegen. Literair Lustrum 2. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1966-1971. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1978. 4e druk. Paperback. 388 p. - xB 0870 Euro 10.00

FENS, Kees / H. Jessurun d'Oliveira / J. Oversteegen. Literair Lustrum I. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1961-1966. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. Paperback. 310 p. - xL 8227 Euro 10.00

FLAXMAN, Seymour L. Herman Heijermans and his dramas. The Hague, Martinus Nijhoff, 1954. Gebonden. VIII + 206 p. Met portret. - xB 0820 Euro 25.00

FLETCHER, Ian (ed.). Decadence and the 1890s. Edward Arnold, London 1979. Paperback 216 p. Stratford-Upon-Avon studies 17. Collection of eight scholarly essays, with contributions by Chris Snodgrass, R.K.R. Thornton, John Lucas, John Goode, Ian Fletcher, Jerry Palmer & John Stokes. xR 4852 Euro 12.00

FLEUREN-VAN HAL, Dorine. Forum 1931-1935. Leiden, Martinus Nijhoff, 1986. Oorspr. omslag. 107 p. Ills. Monografieen van literaire tijdschriften. xL 9170 Euro 12.00

FLORQUIN, Joos. Mijn Streuvelsboek. Brugge, Orion/Desclee de Brouwer, 1971. Paperback. 189 p. Ills. - xT 1582 Euro 10.00

FLORQUIN, Joos. Ten huize van ... 13. Orion/Desclee De Brouwer, 1977. Paperback. 379 p. + foto's. Georgette Hagedoorn, Bert Haanstra, Willy Vandersteen, Paul de Vree, Alois J.P. Gerlo, Denijs Dille, Jan tinbergen, Edward Schillebeeckx, Lodewijk de Vocht. xK 2989 Euro 8.00

FLORQUIN, Joos. Ten huize van ... 7. Orion/Desclee De Brouwer, 1971. Paperback. 352 p. + foto's. Bertus Aafjes, Urbain van de Voorde, Victor Leemans, August de Schrijver, August Cool, Louis Major, Armand Vanderlick, Marcel G.J. Minnaert, Max Wildiers. xK 2984 Euro 8.00

FLORQUIN, Joos. Ten huize van ... 8. Orion/Desclee De Brouwer, 1972. Paperback. 391 p. + foto's. Louis Paul Boon, Garmt Stuiveling, Pierre Brachin, Leo Delwaide, Leo Magits, Armand Preud'homme, Paul Struye, Kardinaal Suenens. xK 2985 Euro 8.00

FLORQUIN, Joos. Ten huize van ... 9. Orion/Desclee De Brouwer, 1973. Paperback. 319 p. + foto's. Simon Carmiggelt, A. den Doolaard, Flor Grammens, Nico Gunzburg, Luc Philips, Kardinaal Alfrink. xK 2986 Euro 8.00

FLORQUIN, Joos. Ten huize van ... vierde reeks. Leuven, Davidsfonds, 1968. Gebonden S.O. 340 p. + foto's. Keurreeks nr. 108 - 1968 - 2. Jan de Hartog, Dirk Vansina, Yvonne de Man, Gust de Muynck, Michel Seuphor, Leon Elaut, Desiderius Stracke, Lode Craeybeckx, Pieter van de Meer de Walcheren. xK 3665 Euro 10.00

FLORQUIN, Joos. Ten huize van ... zestiende reeks. Leuven, Davidsfonds, 1980. Gebonden S.O. 352 p. + foto's. Keurreeks nr. 148 - 1980 - 4. Frank Baur, Eugeen de Bock, Louis de Meester, Hubert Malfait, Pol Jacquemyns, Alfons Vranckx, Ridder Jan de Spot, Robert Vandeputte, August van Istendael, Pieter Jan Broekx. xK 3666 Euro 10.00

FLUCHERE, Henri (ed.). Jean Giono. Catalogue redige par Francoise Arnaud avant-propos par Henri Fluchere chronologie etablie par Luce et Robert Ricatte. Bibliographie etablie avec le concours de Jean Bottin. Bruxelles, 1977. Or. omslag. 208 p. Ills. - xB 4610 Euro 10.00

FOKKEMA, Douwe en Elrud Ibsch. Het Modernisme in de Europse letterkunde. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Gebonden S.O. 366 p. Synthese stromingen en aspecten. xB 4083 Euro 20.00

FOKKEMA, R.L.K. Het komplot der vijftigers. Een literair-historische documentaire. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. 1e druk. Paperback. 245 p. Ills. Omslag Anton Beeke. xK 0672 Euro 10.00

FOKKEMA, R.L.K. Varianten bij Achterberg. Uitgegeven en toegelicht. Deel I De varianten Deel II De commentaar. Amsterdam, Em. Querido, 1980. Paperback. 407 + 176 p. - xM 1420 Euro 21.00

Folkerts, J. e.a. (ed.). Overijsselse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars. Meppel, Boom, 1990. Paperback. 206 p. Ills. - xK 5533 Euro 8.00

Folkerts, J. e.a. (ed.). Overijsselse biografieen Deel 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars. Meppel, Boom, 1992. Paperback. 144 p. Ills. - xK 5534 Euro 8.00

FONCKE, R. Bij twee verbleekte Mechelse Spreuken voor behouden Reize. Gent, Erasmus, 1955. Geniet. 23 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededelingen nov. - dec. 1955. xR 3675 Euro 8.00

FONTAINE VERWEY, H. de la (intr.). Clandestiene drukken op letterkundig gebied tijdens de Duitse bezetting in Nederland gedrukt. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1967. Oorspr. omslag 58 p. 581 titelbeschrijvingen xR 2663 Euro 10.00

FONTIJN, J / J.J. OVERSTEEGEN / H. PLEIJ. e.a. Populaire literatuur. Thespa, Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag Ills. 272 p. Amsterdamse smaldelen 1. Niet fraai gesneden; geen tekstverlies. xH 2442 Euro 8.00

FONTIJN, Jan. Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held. Essays. Amsterdam, Em. Querido, 1997. 1e druk. Paperback. 167 p. - xK 5824 Euro 10.00

FONTIJN, Jan. Leven in extase. Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900. Amsterdam, Em. Querido, 1983. Paperback 205 p. Ills. - xL 1494 Euro 12.50

FONTIJN, Jan / Diny Schouten. (ed.). Carry van Bruggen 1881 -1932. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1978. Ingenaaid Ills. 200 p. De Engelbewaarder Nr 13. xL 1586 Euro 10.00

FONTIJN, Jan. e.a. Menno ter Braak politiek en cultuur. 3 generaties 3 forums. Amsterdam, Slaa, [1982]. Oorspr. omslag, Geniet. 47 p. - xM 4014 Euro 4.50

FONTIJN, Jan / Gideon Lodders. Frans Coenen. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1981. 1e druk. Ingenaaid. 232 p. Ills. De Engelbewaarder Nr 20. xK 6031 Euro 8.00

FONTIJN, Jan / Marita Mathijsen en Anthony Mertens. Aanslag op de letteren. De tegenstemmen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. Paperback. 67 p. Ills. Uitgegeven n.a.v. de manifestatie De continuiteit van de cultuur bedreigd, gehouden in theater De Balie in Amsterdam op 23 juni 1993. xB 8673 Euro 8.50

FOPPE, Han. Vogelvrij, over Paul van Ostaijen. Amsterdam, Meulenhoff, 1974. Oorspr. omslag. 83 p. Ills. Het spel en de knikkers, Profiel 6. xT 0986 Euro 8.00

FORCEVILLE-VAN ROSSUM, Joke. Kan mijn dochter dit boek lezen? Tielt/Den Haag, Lannoo, 1964. Paperback. 212 p. - xK 5445 Euro 8.00

FRANCKEN, Eep / Ariane van Santen / Harry Scholten. Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag. Amsterdam, Huis aan de drie grachten, 1980. Ingenaaid. 224 p. Ills. - xL 3786 Euro 10.00

FRANCKEN, Eep/G. van Munster/A. Pos. Slauerhoff student auteur. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1983. Ingenaaid. 96 p. - xM 2784 Euro 4.50

FRANCKEN, Fritz. Pol de Mont. Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel/Em. Querido, [1920]. Geniet. 24 p. Vlamingen van Beteekenis III. xR 7870 Euro 7.50

FRANCOIS, Guido. Pol de Mont 1857-1931. Terugblik na vijftig jaar. Gent, Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, 1982. Oorspr. omslag. 73 p. Gentse bijdragen tot de literatuurstudie I. xT 1034 Euro 8.00

FRANQUINET, Robert. Picasso: ongenadig oog in de tijd. Lanno, Tielt/Den Haag 1960. Pocket Ills. 96 p. Idolen en Symbolen nr. 5 xB 5884 Euro 7.00

FRANTZEN, J.J.A.A. Over Middeleeuwsche School- en Volkspoezie. Amsterdam, 1922. Geniet. 24 p. Med. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 53, serie A, nr 10. [bibliotheekstempeltje]. xB 1547 Euro 6.50

FRESCO, Marcel. (ed.). Over J.A. Der Mouw. Beschouwingen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1984. Paperback. 345 p. - xB 3811 Euro 15.00

FREUND, Gisele. Three days with Joyce. Preface by Richard Ellmann. New York, Persea Books, 1990. Paperback. 70 p. Ills. - xM 5525 Euro 7.00

FRIJDA, N.H. Kunnen mensen denken? Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1965. Ingenaaid. 30 p. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar op 18 oktober 1965. xW 0364 Euro 6.00

FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. / J. MOORMANN / G. TH. KEMPE / J. DE CLERCK. Droom en onthulling. Lezingen gehouden voor het Criminologisch Instituut. Utrecht, Dekker & van de Vegt, 1948. Oorspr. omslag. 94 p. Voordrachten over de misdaad in de literatuur. xR 9440 Euro 10.00

FRIOUX, Claude. Maiakovski par lui-meme. Paris, Du Seuil, 1961. Pocket. 188 p. Ills. Ecrivains de Toejours. xK 2440 Euro 7.00

FURSTNER, H. en D. van der Stoep. (Ed.). Jaren weten meer dan boeken. Opstellen over de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond t.g.v. zijn honderdjarig bestaan. Baarn, Bosch & Keuning, 1980. Paperback. 167 p. Ills. - xK 3476 Euro 8.00

FURSTNER, Hans. Vijftig jaar vakwerk. Terugblik op een halve eeuw opleidingen voor het boekenvak. Amsterdam, Vakopleiding Boekenbranche, 1987. Or. omslag. 96 p. Ills. T.g.v. het vijftigjarig bestaan. xK 2446 Euro 7.00

GADELLA, Rik en Walter Smet. (ed.). Cafe Oedipus nr. 1. Amsterdam, Picaron Editions, Voorjaar 1989. Geniet. 20 p. Ills. Verschijnt t.g.v. de uitgave van Bruiden des Doods. Over het vrouwbeeld in de kunst van het Fin de Siecle van Ulrike Weinhold. xR 1678 Euro 12.00

GALEN LAST, H. van. De spoken van W.F. Hermans. Een kleine bijdrage tot de moderne cultuurgeschiedenis van Nederland. Nijmegen, Vriendenlust, 1986. Paperback. 63 p. - xK 6037 Euro 8.00

GALEN LAST, H. van. De waanzin van Ajax en andere kritische notities. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 212 p. - xM 2740 Euro 7.00

GALLE, Marc. Cyriel Buysse. Desclee de Brouwer, 1966. Paperback. 46 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 68. - xH 8412 Euro 5.00

GANS, A. Niets dan. Leiden, A.W. Sijthoff, 1955. Oorspr. omslag. 72 p. - xB 6025 Euro 8.00

GARDEAU, Leonie & Jacques de Feytaud. Le chateau de Montaigne: Avec Montaigne dans sa Seigneurie & Une Visite a Montaigne. Societe des amis de Montaigne, 1971. Oorspr. omslag, Ills., 63 p. - xR 7815 Euro 10.00

GAST, Aleida. (ed.). Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1941. Leiden, E.J. Brill, 1945. Oorspr. omslag. 180 p. Iets gevlekt. xB 6944 Euro 12.00

GAST, Aleida. (ed.). Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1942-1944. Leiden, E.J. Brill, 1947. Oorspr. omslag. 254 p. - xR 1829 Euro 12.00

GAST, Aleida en N.B. Tenhaeff. (ed.). Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1940. Leiden, E.J. Brill, 1943. Oorspr. omslag. 210 p. - xB 6943 Euro 15.00

GAUNT, William. The aesthetic adventure. Jonathan Cape and The Book Society, London, 1945. Bound Ills. 224 p. - xR 4850 Euro 8.00

GAUNT, William. The aesthetic adventure. Jonathan Cape, London, 1975. Revised edition Bound Ills. 222 p. - xR 5137 Euro 8.00

GAUNT, William. Victorian Olympus. Cardinal, London, 1975. Revised edition Paperback Ills. 176 p. - xR 5138 Euro 7.50

GEBHARD, Annie Conradina. Onze kinderen en hun boeken. Handboekje. Amsterdam, Museum voor Ouders en Opvoeders, 1916. Oorspr. omslag. 76 p. - xT 4298 Euro 15.00

GEDENKBOEK. Bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966. Leiden, E.J. Brill, 1966. Gebonden. 229 p. Ills. - xM 8481 Euro 13.50

GEDENKBOEK. Prof. Dr. Julius Persijn 1878 - 1928. Gedenkboek der feestelijkheden t.g.v. zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928. Antwerpen, 1928. Oorspr. omslag. 125 p. Ills. - xL 7018 Euro 16.00

[GEEL, Chr. J.] WAARD, E. de. / K. Akerman en T. van Deel (eds.). Chr. J. van Geel. De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij. Amsterdam, Meulenhoff, 1977. Ingenaaid. 96 p. Ills. - xK 5267 Euro 9.00

GEEL, Jacob. Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog over de literatuur in de negentiende eeuw. Herdruk verzorgd door J.C. Brandt Corstius. Athenaeum Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1981. 4e druk, Ingenaaid, 75 p. - xR 8017 Euro 9.00

GEEL, Rudolf. Een vrouw als een gedicht. Amsterdam, Meulenhoff, 1980. Ingenaaid. 64 p. Meulenhoff informatief. xH 2630 Euro 6.00

GEEL, Rudolf. Speech ! Speech !. Schrijf een succesvolle toespraak. Couthino, Bussum, 2004. Paperback 181 p. - xR 6141 Euro 8.00

GEELEN, J. van. (Ed.). Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur. Biografische en bibliografische gegevens van bijna 500 auteurs uit Belgie, Friesland en Nederland. Amsterdam, Meulenhoff, 1978. Paperback. 164 p. Ills. Meulenhoff Jubileumeditie 500 xK 2152 Euro 9.00

GEELEN, Jan van. Auteurs van de twintigste eeuw. Utrecht, A. Oosthoek, 1969. 2e druk. Paperback. 335 p. - xK 3359 Euro 10.00

GEELEN, Jan van en Jan Vermeulen. Litterair Paspoort 1946-1973. Een keuze. Met een voorwoord van Hans van Straten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Paperback. 250 p. ABC 242. Over: Paul Leautaud, Albert Moravia, Norman Mailer, Georg Trakl, Andre Gide, James Baldwin, Angus Wilson, Boris Vian. e.v.a. xK 5223 Euro 8.00

GEERAERTS, D. & G. Janssens. Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands. Assen, Van Gorcum, 1982. Paperback. 149 p. - xB 4070 Euro 10.00

GEERARS, C.M. Hubert Korneliszoon Poot. Groningen/Castricum, Bouma's Boekhuis/Bert Hagen, 1979. Herdruk. Gebonden. 527 p. Met portret. - xB 0157 Euro 20.00

GEERARS, C.M. Hubert Korneliszoon Poot. Van Gorcum & Comp., Assen 1954. Gebonden S.O. 527 p. Met portret. - xB 7802 Euro 35.00

GEERDS, J.F. en J.M.J. Sicking. De Vrije Bladen. Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgaven en indices. Amsterdam, Thespa, 1975. Ingenaaid. 281 p. Literaire tijdschriften in Nederland/3. xK 9220 Euro 17.50

GEERS, G.J. Lope de Vega zijn geest en zijn werk 25 november 1562 - 27 augustus 1635. Hilversum, 1935. Or. omslag. 32 p. Met portret. De Vrije Bladen 12e jaargang augustus 1935 Schrift 8. xL 3463 Euro 8.50

GEEST, Dirk de / E. Vanfraussen / M. Beyen / Ilse Mestdagh. Collaboratie of cultuur? Een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd (1941-1944). Meulenhoff/Kritak/Soma, 1997. Paperback. 359 p. - xR 6328 Euro 17.50

GELDER, H.E. van. (ed.). Die Haghe jaarboek 1917/18. 's-Gravenhage, Mouton, 1918. Gebonden. 234 p. + 20 p. aanhangsel. J.A. Worp: Het leven van Constantijn Huygens, met 11 afbeeldingen en 1 plaat tegenover den titel. J. Smit: De Haagsche begraafplaatsen, met 4 afbeelden. Kroniek over 1916-1917. Personalia over 1916-1917. xK 7887 Euro 15.00

GELDER, Henk van. De rokende schoorsteen. Schrijvers in de reclame. Nijgh & Van Ditmar Amsterdam 1996. Paperback Ills. 192 p. - xL 6152 Euro 11.00

GELRE, Henk van. Henry Miller legende en waarheid. Tielt/Den Haag, Lannoo, 1962. Pocket. 158 p. Ills. Humanitas-boekje nr 39. Idolen en Symbolen nr 16. xK 5933 Euro 8.00

GENT, Jacques van. Nicolaas Beets en de titelbeschrijver. Over volledigheid, precisie, structuur, standaardisering en uitwisselbaarheid van bibliografische gegevens in de catalogus. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit Leiden, 1993. Geniet. 24 p. - xR 6440 Euro 8.00

GEORGE, Stefan. Castrvm Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1979. Or. omslag. 177 p. Ills. Tentoonstelling catalogus: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I van 16 november tot 31 december 1979. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermano-Westreenianum van 25 januari tot 15 maart 1980. xK 3075 Euro 30.00

GERHARD, J.W. Boek en tijdschrift voor de geestelijke ontwikkeling in Nederland en in het buitenland. Nutsuitgeverij, Zaltbommel, 1917. Oorspr. omslag IV + 54 p. + bijlagen. Nutscommissie voor volkslectuur: Nutsboekerij No. 1. [Met interessante lijsten van series en tijdschriften]. xR 6116 Euro 15.00

GERHARDT, Mia I. Old men of the sea. From Neptunus to Old French luiton: ancestry and character of a water-spirit. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Paperback. 88 p. Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap. xK 6805 Euro 7.50

GERLACH ROYEN, P. Het kollektieve speelt in het Nederlands zijn eigen rol. Diskongruentie en kollektiviteit. Amsterdam, Noord Hollandsche Uitg. Mij., 1953. Oorspr. omslag. 52-74 p. Overdruk uit Akademiedagen VI. xB 7168 Euro 7.00

GERRETSON, C. Verzamelde werken. Deel I: Literatuur. Baarn, Bosch & Keuning, 1973. Gebonden S.O. 659 p. Los deel. - xR 8658 Euro 10.00

GESSLER, J. Over den vermeenden invloed van de H. Hildegardis op de Van Eycken en hun meesterwerk. Kantteekeningen van een Limburger bij een Limburgsch boek. Sint Amandsberg, A. de Scheemaecker, 1937. Ingenaaid. 119 p. Ills. Bibliotheekstempeltje. xL 4102 Euro 15.00

GEYL, P. Reacties. Groen van Pinsterer, Fruin, Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein. Utrecht, A. Oosthoek, 1952. 1e druk. Gebonden. VIII + 264 p. - xK 1833 Euro 20.00

GEZELLE. Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Kapellen, Guido-Gezellegenootschap, 1982. Oorspr. omslag. 128 p. Guido-Gezellekroniek Nr 16. [klein vlekje op omslag]. xL 7246 Euro 9.00

GEZELLE, Caesar. Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle. Amsterdam, Van Munster, z.j. Ingenaaid. 243 p. Rug verkleurd. xB 2154 Euro 10.00

GEZELLE, Guido. Guido Gezelle herdacht. Davidsfonds, 1924. Ingenaaid. 136 p. Ills. Davidsfonds nr. 206. xK 2482 Euro 11.50

GEZELLE, Guido. Guido Gezelle zijn leven en zijne werken. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden. 178 p. Ills. - xK 9231 Euro 13.50

GEZELLE, Guido. Guido Gezelle zijn leven en zijne werken. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. 2e druk Gebonden 192 p. Ills. - xB 3930 Euro 13.50

GHEYSELINCK, Rogier. De dood van taai geroddel. De snode verzinsels rond Ulenspiegel en de Coster. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1969. Gebonden S.O. 224 p. Mens en Tijd. xK 4348 Euro 11.50

GHIJSEN, H.C.M. Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1919. 1e druk. Ingenaaid. XIX + 257 p. + Stellingen. Proefschrift 8sten Juli 1919 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. Omslagversiering S.H. de Roos. Oplage 300 exx. xL 0833 Euro 30.00

GIEBELS, Ludy (Ed.). Jacob Israel de Haan. Correspondent in Palestina 1919 -1924. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1981. Ingenaaid. Ills. 215 p. De Engelbewaarder Nr 23. xL 1374 Euro 8.00

GIELEN, A.B.H. (ed.). Jaarlijksche boekenschouw 1919-1920. Eerste jaargang. Tilburg, Het Nederlandsche Boekhuis, 1920. Ingenaaid. 199 p. Ills. - xR 2605 Euro 12.00

GIELEN, A.B.H. (ed.). Jaarlijksche boekenschouw 1920-1921. Tweede jaargang. Tilburg, Het Nederlandsche Boekhuis, 1921. Ingenaaid. 264 p. - xK 9624 Euro 10.00

GIELEN, A.B.H. (ed.). Jaarlijksche boekenschouw 1922. Derde jaargang. Tilburg, Het Nederlandsche Boekhuis, 1923. Ingenaaid. 292 p. Ills. - xR 2947 Euro 10.00

GIELEN, A.B.H. (ed.). Jaarlijksche boekenschouw 1923. Vierde jaargang. Tilburg, Het Nederlandsche Boekhuis, 1923. Ingenaaid. 354 p. - xK 9625 Euro 10.00

GIELEN, A.B.H. (ed.). Jaarlijksche boekenschouw 1932. Dertiende jaargang. Voorhout, Foreholte, 1933. Ingenaaid. 248 p. Ills. - xR 2948 Euro 12.00

GIELEN, A.B.H. (red.). Standaard Catalogus van het R.K. Centraal Bureau voor Lectuur Amsterdam, Eerste Supplement. Voorhout, Uitgeverij Foreholte, [1926]. Oorspr. omslag, 106 p.+ adv. Bijgevoegd: Lijst van uitgaven der Mij. voor goede en goedkoope lectuur (Wereldbibliotheek) te Amsterdam-Sloterdijk t.b.v. roomsch-katholieke lezers en boekverkoopers beoordeeld door Pater A.B.H. Gielen S.J. xT 3548 Euro 10.00

GIELEN, Jos J. De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poezie. Santpoort, vh C.A. Mees, 1946. Gebonden 83 p. - xM 3868 Euro 9.00

GIELEN, Jos J. De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poezie. Santpoort, vh C.A. Mees, z.j. Ingenaaid. 82 p. - xM 4286 Euro 8.00

GIELEN, Jos / Toine Koops / C. Laeven / G. Velders. Massaliteratuur. Een onderzoek naar de schriftroman Saskia. Roman rond moeder en kind. Twee delen. Nijmegen, 1974. Oorspr. omslag. VII + 880 p. - xR 2202 Euro 18.00

GIER, Jacob de. Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poeziebundel. Utrecht, H & S, 1982. Paperback. 342 p. (With a summary in English). xK 6523 Euro 15.00

GIJSEN, Marnix. De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830. Standaard-Boekhandel, 1942. 2e druk. Ingenaaid. 159 p. - xM 4740 Euro 7.00

GIJSEN, Marnix. De school van Fontainebleau. Antwerpen/Rotterdam, Ontwikkeling/Ad. Donker. 1959. Or. omslag. 48 p. Onopengesneden. Nieuw Vlaams Tijdschrift Reeks. xL 2904 Euro 8.00

GIJSEN, Marnix. Het gordijn zakt... (berichten 1978-1980). Amsterdam/Antwerpen, Elsevier/Manteau, 1981. Paperback. 164 p. GMP 222. - xK 3169 Euro 7.50

GIJSEN, Marnix. Karel Jonckheere. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs A. Manteau Brussel 1964. Ingenaaid Ills. 47 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 29. xH 3720 Euro 6.00

GIJSEN, Marnix. Liever heimwee dan Holland. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman. The Hague, A.A.M. Stols, 1955. Oorspr. omslag. 30 p. onafgesneden. A paper read at the meeting of The Netherland-American University League on december 18, 1953 in the Women's Faculty Club of Columbia University in New York. Genummerd 615/1000 exx. xB 2197 Euro 10.00

GIJSEN, Marnix. Marie Gevers. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 37 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 79. - xH 6688 Euro 4.50

GIJSEN, Marnix. Peripatetisch onderricht. Nieuwe kroniek der poezie. Utrecht/ Brussel, W. de Haan, z.j. Ingenaaid. 195 p. - xC 1262 Euro 13.50

GIJSEN, Marnix. Voor Marnix Gijsen. 's-Gravenhage/Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar/Meulenhoff, 1974. Or. omslag. 64 p. Inhoud: H. Teirlinck, Marc Galle, Garmt Stuiveling, Pierre H. dubois, Willy Devos. T.g.v. de 75ste verjaardag. xH 9440 Euro 7.00

GIJSEN, Marnix. Zelfportret, gevleid, natuurlijk. Brugge, Desclee de Brouwer, 1965. Gebonden S.O. 109 p. Ills. Open Kaart. Mooi exemplaar. xK 4107 Euro 9.00

GIJSEN, Marnix. Zelfportret, gevleid, natuurlijk. Brugge, Orion/Desclee de Brouwer, 1972. 2e vermeerderde uitgave. Gebonden S.O. 121 p. Ills. Open Kaart. Mooi exemplaar. xK 4699 Euro 10.00

GILLET, Louis. Jan Greshoff. Desclee de Brouwer, 1970. Paperback. 65 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 89. - xK 2631 Euro 5.00

GILLET, Louis. Jan Greshoff. Zijn Poezie en Poetiek. Hasselt, Heideland-Orbis, 1971. Gebonden S.O. 392 p. Bekroond met de Joris Eeckhoutprijs. Bibliotheek voor literatuurwetenschap. xR 8136 Euro 35.00

GILLIAMS, Maurice. Emmanuel de Bom 1868-1953. Brussel, Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs/A. Manteau, 1958. Ingenaaid. Ills. 49 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 10. xK 4652 Euro 7.00

GILMAN, Richard. Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket. Vertaling en nawoord van Joyce & Co. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1981. Paperback 207 p. Synopsis xR 5139 Euro 8.00

GILMONT, Martine & Nathalie Grunhard. (ed.). Roger Avermaete. Preface de Desire Denuit. Bruxelles, 1979. Oorspr. omslag. 115 p. + Ills. - xL 6630 Euro 10.00

GILS, P.J.M. van. Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst der Abdij Rolduc. Amsterdam, 1933. Or. omslag. 29 p. Dankbetuiging 1893 18 maart 1933. Uit de Handelingen van het 5e Nederlandsche Philologencongres, gehouden te Amsterdam. xL 1330 Euro 6.00

GINNEKEN, Jac van. Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende Spoor-naspeuringen. Wetteren, Jules de Meester en Zonen, 1929. Ingenaaid. 133 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. [bibliotheekstempeltje]. xL 7680 Euro 12.50

GINNEKEN, Jac van. Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste en tweede deel. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1925/26 . Ingenaaid. 325 + 156 p. Gesigneerd en opdrachtje: ter herdenking 21 April 1937. Jac. van Ginneken. [Water vlekje op onderste snede]. xK 2318 Euro 35.00

GINNEKEN, Jac van. Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste deel. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1925 . Ingenaaid. 325 p. [Water vlekje op onderste snede]. xB 8451 Euro 12.50

GINNEKEN, Jac. van. (ed.). Trois textes pre-Kempistes du premier livre de l'Imitation. A l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gerard Groote 1340 - 1940. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1940. Oorspr. omslag. 156 p. Verhandelingen der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel XLIV. xL 7308 Euro 12.00

GOEDE, Barend de. Willem Paap, het paard van Troje. Utrecht, Bruna, [1946]. Ingenaaid. 65 p. - xK 7925 Euro 11.50

GOEDEGEBUURE, Jaap. Nederlandse literatuur 1960-1988. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Paperback. 298 p. Synthese. xR 4363 Euro 9.00

GOEDEGEBUURE, Jaap. Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd. Twee delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1981. Gebonden S.O. 428 + 402 p. Ills. - xB 6830 Euro 40.00

GOEDEGEBUURE, Jaap. (red.). Een klievende roman. Over Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong. Essays van Maria Vlaar, Jaap Goedegebuure, Erwin Mortier, Annie van den Oever en Bart Vervaeck. Interview van Willem Jan Otten. Amsterdam/Antwerpen, Augustus, 2009. Paperback. 158 p. - xR 0785 Euro 12.00

GOES, F. van der. Litteraire herinneringen. Uit den Nieuw-Gids-Tijd. Santpoort, C.A. Mees, 1931. 1e druk. Gebonden onafgesn., 139 p. - xK 5571 Euro 18.00

GOES, F. van der. Van den verbranden schouwburg. Amsterdam, W. Versluys, 1890. Oorspr. omslag. 35 p. - xT 0582 Euro 15.00

GOES, Frank van der. Verkooping Bibliotheek van wijlen Frank van der Goes benevens enkele bijvoegingen. Amsterdam, 1940. Oorspr. omslag 36 p. (755 items). Verkooping Dinsdag en Woensdag 20 en 21 Februari 1940, in het Parkhotel, Hobbemastraat, Amsterdam, door Boekhandel en Antiquariaat P.A. Hemeryck (A.T. Kleerekoper), Koninginneweg 137, Amsterdam (Z). xR 3030 Euro 15.00

GOLDMAN, Emma. De nieuwe vrouw. Feministiese opstellen. Wageningen, Bas Moreel, 1978. Geniet. 62 p. - xL 1099 Euro 6.50

GOMPERTS, H.A. Catastrofe der scholastiek. Anton van Duinkerken contra Menno ter Braak. Den Haag, H.P. Leopold, 1940. Or. omslag. 38 p. De Vrije Bladen. [Omslag licht verkleurd]. xL 1203 Euro 12.00

GOMPERTS, H.A. De geheime tuin. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1963. 1e druk. Ingenaaid. 211 p. Stoa. - xW 0308 Euro 9.00

GOMPERTS, H.A. De geheime tuin. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1972. 2e druk. Ingenaaid. 211 p. - xR 1812 Euro 8.00

GOMPERTS, H.A. De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1967. 4e druk. Ingenaaid 187 p. Stoa - xM 1395 Euro 8.00

GOMPERTS, H.A. De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. 5e druk. Paperback. 160 p. E 675. - xP 2242 Euro 6.00

GOMPERTS, H.A. Grandeur en misere van de literatuurwetenschap. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 137 p. - xL 5949 Euro 8.00

GOMPERTS, H.A. Intenties 2. Terug tot Simon Vestdijk en andere essays. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Ingenaaid. 227 p. Ideeen Meulenhoff editie. xB 4051 Euro 8.00

GOMPERTS, H.A. Intenties I. Kritieken en over kritiek. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Ingenaaid. 238 p. Ideeen Meulenhoff editie. - xB 4329 Euro 8.00

GOMPERTS, H.A. Jagen om te leven. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1960. Ingenaaid. 299 p. Stoa. - xB 4335 Euro 8.50

GOMPERTS, H.A. Jagen om te leven. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1949. 1e druk. Gebonden S.O. 299 p. - xB 8822 Euro 15.00

GOMPERTS, H.A. Wachten op niets. Toneelkritieken uit de jaren 1952 - 1965. Modern repertoire. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1970. Gebonden. 367 p. - xB 1738 Euro 8.50

GOOL, Jef van. (Ed.). Over Hubert Lampo, beschouwingen en interviews. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1983. Paperback. 300 p. Bzztoh literair archief. xK 2835 Euro 9.00

GORDIJN, W. (ed.). Bibliografie van Suriname. Ned. Stichting voor Cult. Samenwerking met Suriname en de Ned. Antillen 1972. Integraalband 256 p. - xL 6388 Euro 10.00

GORIS, Jan Albert. [Marnix Gijsen]. Du Genie Flamand. New York, Roseau Pensant, 1943. Oorspr. omslag. 38 p. Genummerd 31/100 exx. xT 1861 Euro 20.00

GORIS, Jan-Albert [=Marnix Gijsen]. Candid opinions on sundry subjects. An anthology of his editorial writings for the Belgian trade review 1954-1964. J.M. Meulenhoff / Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, etc., 1964. 2nd impression, Bound, dust jacket, 171 p. Met portret. Oplage 1500 exx. xT 3692 Euro 10.00

GORIS, Rene en J. Greshoff. Marnix Gijsen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1955. 1e druk. Gebonden S.O. 169 p. Ills. - xK 6836 Euro 10.00

GORP, H. van. Inleiding tot de picareske verhaalkunst of de wederwaardigheden van een anti-genre. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1978. Paperback. 204 p. Nieuwe literaire verkenningen. xR 1169 Euro 8.00

GORP, H. van. e.a. Lexicon van literaire termen. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1980. Paperback. 211 p. - xB 3731 Euro 18.00

GORP, Hendrik van. Het optreden van de verteller in de roman. Een historisch-kritische studie over de Duitse Verhaal- en Romantheorie. (Mit deutscher Zusammenfassung). Hasselt, Heideland-Orbis, 1971. Gebonden S.O. 348 p. Bibliotheek voor Literatuurwetenschap. xB 7837 Euro 25.00

GORP, Jan van. Het Duitsche proza sedert den oorlog. Mechelen/Amsterdam, Het Kompas/De Spieghel, 1935. Or. omslag. 256 p. De Wetenschappelijke Bibliotheek. xK 3781 Euro 11.50

GORTER, Herman. De groote dichters. Nagelaten studien over de wereldliteratuur haar maatschappelijke grondslagen. Amsterdam, Querido, 1935. Gebonden. 516 p. - xW 4510 Euro 22.50

GOSSAERT, Geerten. Essays. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, [1947]. Gebonden. 231 p. - xK 8175 Euro 12.00

GOVAART, Th. Het geclausuleerde beest. Index en opstellen over F. Bordewijk Meesterschap over het monster en Hugo Claus De krakende makelaar. Hilversum/Antwerpen, Paul Brand, 1962. Ingenaaid. 224 p. Tweelicht. xK 6689 Euro 13.50

GOVAART, Th. Lezen en leven. Vingerwijzingen en handreikingen. Utrecht, Ambo, 1967. Paperback. 243 p. - xK 3273 Euro 9.00

GOVAART, Th. Meesterschap over het monster. Over het werk van F.Bordewijk. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 141 p. Forum Haganum 15. xA 0695 Euro 8.00

GOVAART, Th. Samenhang. Hoofdlijnen in de geschiedenis van De Letterkunde na 1880 in Nederland en Vlaanderen. Zutphen, W.J. Thieme, 1959. Gebonden. 231 p. - xK 3633 Euro 9.00

GOVAART, Th. Simon Vestdijk. Desclee de Brouwer, 1960. 1e druk. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 18. - xK 2961 Euro 6.00

GOVAART, Th. Simon Vestdijk. Desclee de Brouwer, 1962. 2e druk. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 18. - xK 5141 Euro 6.00

GOVAART, Th. Simon Vestdijk. Desclee de Brouwer, 1971. 3e herziene druk. Paperback. 53 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 18. - xM 9882 Euro 6.00

GRAAF, J. de. Le Reveil Litteraire en Hollande et le Naturalisme Francais [1880-1900]. Amsterdam/Paris, H.J. Paris / A.Nizet & M. Bastard, 1938. Ingenaaid. 227 p. Onafgesneden. Mooi exemplaar. xR 8713 Euro 20.00

GRAAF, J.J. Mgr. Lijst der geschriften uitgegeven door Mgr. J.J. Graaf, hem op zijn tachtigsten verjaardag aangeboden door eenige vrienden, den XXV januari MCMXIX. Ipenbuur en Van Seldam, 1915. Oorspr. omslag. 14 p. + los bijgevoegd bedankkaart. Gedrukt in rood en zwart. [bibliotheekstempeltje]. xL 7304 Euro 9.00

GRAEVE, Rob de. Conscience. Leuven, 1934. Or. omslag. 143 p. Ills. Davidsfonds Volksreeks nr. 248. 1934. Omslag verkleurd. xK 3650 Euro 7.50

GRAULS, Jan. Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel. Antwerpen/Amsterdam, Standaard, 1957. Ingenaaid. 223 p. Ills. Omslag verkleurd. xK 5872 Euro 35.00

GRAVESANDE, G.H. 's- Al pratende met... Albert Besnard; J.C. van Schagen; Wies Moens; Jan Prins; Johan de Meester; A.A.M. Stols; W.A.P. Smit; A. den Doolaard; Albert Helman; Jef Last; J. Slauerhoff e.a. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. Paperback. 177 p. - xB 4524 Euro 8.50

GRAVESANDE, G.H. 's. Arthur van Schendel zijn leven en werk. Amsterdam, Meulenhoff, 1949. 1e druk. Gebonden. 144 p. Ills. - xH 1341 Euro 9.00

GRAVESANDE, G.H. 's. Arthur van Schendel zijn leven en werk. Amsterdam, Meulenhoff, 1949. 1e druk. Ingenaaid. 144 p. - xM 2782 Euro 7.00

GRAVESANDE, G.H. 's. De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1955/1961. Gebonden. 532 + 139 p. - xH 1109 Euro 60.00

GRAVESANDE, G.H. 's. De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck. Brussel, A. Manteau, 1962. Gebonden S.O. 140 p. - xB 7225 Euro 12.00

GRAVESANDE, G.H. 's. E. du Perron. Herinneringen en bescheiden. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Gebonden S.O. 211 p. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. [Van Dijk 753]. xK 4663 Euro 13.50

GRAVESANDE, G.H. 's. E. du Perron. Herinneringen en bescheiden. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Gebonden. 211 p. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. [Van Dijk 753]. xW 3699 Euro 12.00

GRAVESANDE, G.H. 's. E. du Perron. Herinneringen en bescheiden. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Ingenaaid. 211 p. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. [Van Dijk 753]. xB 9408 Euro 10.00

GRAVESANDE, G.H. 's. E. du Perron. Herinneringen en beschouwingen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. 2e druk Paperback. 165 p. Ills. - xW 3701 Euro 7.50

GRAVESANDE, G.H. 's. Onze letterkunde in bezettingstijd. Boekhandel M. Dijkhoffz, 's-Gravenhage, 1945. Ingenaaid. 48 p. K 1163. xM 0969 Euro 10.00

GRAVESANDE, G.H. 's. Onze letterkunde in bezettingstijd. Boekhandel M. Dijkhoffz, 's-Gravenhage, 1946. 2e verbeterde druk. Geniet. 40 p. - xK 7300 Euro 10.00

GRAVESANDE, G.H. 's- Persoonlijke herinneringen aan Arthur van Schendel. Z.p. 1949. Oorspr. omslag. 707-716 p. Overdruk: [Podium 5e jaargang 1949, afl. 11, november]. xB 6390 Euro 6.50

GRAVESANDE, G.H. 's. Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met... 's-Gravenhage, Bzztoh, 1979. Paperback. 168 p. Ills. Interviews met J.C. Bloem, Aart van der Leeuw, Dirk Coster, J. van Oudshoorn, Menno ter Braak, S. Vestdijk, Maurice Roelants. e.v.a. xL 0617 Euro 9.00

GRAVESANDE, G.H. 's. Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met... Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1935. Gebonden. 222 p. Ills. - xB 3096 Euro 11.50

GRAVESANDE, G.H. 's. (ed.). De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Supplement. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1961. Gebonden S.O. 139 p. - xK 8123 Euro 30.00

GRAVESANDE, G.H. 's-. (ed.). Letterkundige prijzen in Nederland. Nijgh & Van Ditmar, 1952. Or. omslag. 14 p. - xL 2914 Euro 7.00

GRAVESANDE, G.H. 's. (samenstelling). Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quæstie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door... 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Ingenaaid. 86 p. Ills. Van Dijk 752. xM 3854 Euro 18.00

GREGOOR, Nol. De jongen die Werther Nieland werd. Utrecht, Reflex, 1983. Ingenaaid. 54 p. + foto's. - xB 6853 Euro 12.00

GREGOOR, nol. In gesprek met Harry Mulisch. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Paperback. 135 p. LDS 1. - xK 4090 Euro 7.50

GREGOOR, Nol. Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. Gebonden S.O. 183 p. Ills. - xB 6875 Euro 9.00

GREGOOR, Nol. Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans. Reflex, Utrecht, 1977. Oorspr. omslag, Ills., 183 p. ongewijzigde herdruk van de uitgave van de Bezige Bij, 1958. xR 7258 Euro 9.00

GRESHOFF, Aty. Mijn herinneringen aan E. du Perron. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1975. Paperback. 64 p. ND 148. xH 9069 Euro 7.00

GRESHOFF, J. Arthur van Schedel. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, z.j. Ingenaaid. 73 p. Gedrukt in rood en zwart. [vlekje op achterkant]. xK 2853 Euro 11.50

GRESHOFF, J. Bric a brac. Rotterdam, Ad. Donker, 1957. Paperback. 124 p. Donker pockets 11. xM 2743 Euro 4.50

GRESHOFF, J. Fabrieksgeheimen. Beperk/Pretoria, J.L. van Schaik, 1941. Ingenaaid. 145 p. Monument-Reeks no 23. xM 0966 Euro 11.50

GRESHOFF, J. In de verstrooiing, een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945. Bijeengebracht. New York, Querido, 1945. Gebonden. 314 p. - xW 3138 Euro 11.50

GRESHOFF, J. Mengelstoffen op het gebied der Fransche Letterkunde. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. Gebonden. 174 p. Genummerd 198/1000. De Schatkamer nr 3. Van Dijk 17. xP 1527 Euro 18.00

GRESHOFF, J. Muze, mijn vriendin. Pretoria, J.L. van Schaik, 1943. 1e druk. Ingenaaid. 168 p. Monument-reeks no. 24. xB 7365 Euro 15.00

GRESHOFF, J. Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij N.V. boekhandel v.h. J.G. Broese te Utrecht 16 Feb. tot 2 Maart 1935. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1935. Or. omslag. 20 p. - xB 8514 Euro 10.00

GRESHOFF, J. Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1934. Or. omslag. 20 p. - xB 9738 Euro 9.00

GRESHOFF, J. Rariteiten. Fakkel-Reeks, Batavia-C., 1941. Gebonden 203 p. - xB 6879 Euro 9.00

GRESHOFF, J. Voliere. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1956. 1e druk. Gebonden S.O. 211 p. Van Dijk 974. [Stofomslag niet fraai]. xH 1119 Euro 9.00

GRESHOFF, J. / A.A.M. Stols. Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. Deel II: 'Stols blijft Stols, denk daarom' 1945-1951. Deel III: 'Ik ben overbodig geworden!' 1952-1956. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1990-1992. Ingenaaid. + register. Bezorgd door Salma Chen en S.A.J. van Faassen. Achter het Boek 24-25-26. xH 2638 Euro 80.00

GRESHOFF, J. / A.A.M. Stols. Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1990. Ingenaaid. XXVIII + 696 p. Ills. Bezorgd door Salma Chen en S.A.J. van Faassen. Achter het Boek 24. xB 9469 Euro 20.00

GRESHOFF, J. / A.A.M. Stols. Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel II: Stols blijft Stols, denk daarom 1945-1951. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1992. Ingenaaid. XXXII + 444p. Ills. + register. Bezorgd door Salma Chen en S.A.J. van Faassen. Achter het Boek 25. xB 9470 Euro 20.00

GRESHOFF, J. / J. de Vries. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1925. Gebonden. 387 p. Genummerd 783. xM 2909 Euro 22.50

GRESHOFF, J. / J. de Vries. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1929. 2e vermeerderde druk Gebonden 439 p. - xR 2991 Euro 22.50

GRESHOFF, Jan. Mijn vriend Coster. Z.p. Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, [1948]. Halflinnen. 159 p. Vignetten van S.L. Hartz. Genummerd 252/400 exx. T.g.v. de zestigste verjaardag van de schrijver 1888-1948. [Thomassen 15]. xK 9763 Euro 20.00

[GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. J. Greshoff. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1963. 2e druk Ingenaaid 40 p. - xK 2574 Euro 7.00

[GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. J. Greshoff. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1959. Paperback. 40 p. - xM 8006 Euro 7.00

GRIERSON, Herbert / E. Muir / G.M. Young / S. Roberts. Sir Walter Scott Lectures 1940-1948. Introduction by W.L. Renwick. Edinburgh, University Press, 1950. Bound. X + 170 p. [library stamp]. Good copy. xL 7999 Euro 12.00

GRIJZEN, M. Bibliografie van S. Vestdijk. Tot 17 oktober 1958. Samengesteld door ... Amsterdam/'s-Gravenhage, De Bezige Bij/Nijgh & van Ditmar, 1958. Ingenaaid. 44 p. T.g.v. de 60e verjaardag van S. Vestdijk. xM 3141 Euro 7.00

GROENEVELD, Gerard. Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944. 's-Gravenhage, Sdu, 1992. Paperback. 208 p. Ills. - xM 3444 Euro 12.00

GROENINGEN, Aug. P. Aan de vergetelheid ontrukt. Aug. P. van Groeningen. Bijlage bij Zwart Wit, tweemaandelijks tijdschrift, Jaargang 4, Nummer 6, Amsterdam, 1986. Deze bijlage, verschijnt mede t.g.v. de boekenweek (15 t/m 22 maart). Inhoud: C. Blij, Aug. P. van Groeningen. Aug. P. van Groeningen, Besmettelijke ziekte. xR 9058 Euro 8.00

GROOT, D. de / L. Leopold en R.R. Rijkens. Nederlandsche Letterkunde. De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen. Twee delen. Groningen, J.B. Wolters, 1894. zevende, gewijzigde druk. Gebonden. 456 + 546 p. - xL 1353 Euro 25.00

GROOT, D. de / L. Leopold en R.R. Rijkens. Nederlandsche Letterkunde. Schrijvers en schrijfsters na 1600. Bewerkt door L. Leopold en W. Pik. Twee delen. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1916. Elfde, zeer vermeerderde druk. Gebonden. 651 + 628 p. + fondslijst. - xK 6658 Euro 25.00

GROOT, Jacob. Nieuwe muziek. Een Herman Gorter boek. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1980. Paperback. 110 p. Synthese. Stromingen en aspecten. xT 1008 Euro 8.00

GROOTAERS, Jan. Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde. Amsterdam, G.J.A. Ruys, 1954. Gebonden. S.O. 288 p. - xK 6725 Euro 13.50

GROOTENDORST, Rob (ed.). Theo Thijssen. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1976. Paperback. Ills. 159 p. De Engelbewaarder Nr. 4 xL 1128 Euro 9.00

GROOTES, E. K. Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais). Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1973. Gebonden S.O. 338 p. Ook verschenen als proefschrift. xR 0800 Euro 14.00

GROOTES, E.K. Het literaire leven in de zeventiende eeuw. Educaboek Culemborg 1984. Ingenaaid. 86 p. Ills. - xK 1146 Euro 9.00

GROSSKURTH, Phyllis. Leslie Stephen. Longmans, Green & Co., 1968. Geniet. 36 p. Met portret. Writers and their work: no 207. [Leslie Stephen, father of the novelist Virginia Woolf and first editor of the Dictonary of National Biography]. xB 2976 Euro 6.50

GROVE, A.P. Die duister digter. Opstelle oor die moderne Afrikaanse liriek. Durban, Universiteitspers Natal, 1949. Or. omslag. 89 p. - xK 5855 Euro 7.00

GRUSA, Jiri. Franz Kafka of Prague. Translated from the German by Eric Mosbacher. New York, Schocken Books, 1983. Large Paperback. 125 p. Ills. - xR 8153 Euro 15.00

GRUYTER W. Jos de. Emily Bronte. Herdruk van artikelen, welke Het Vaderland in de winter 1954/55 publiceerde. Den Haag, De Courant Het Vaderland, [ca. 1955]. Oorspr. omslag. [28] p. Ills. - xB 3885 Euro 15.00

GUCHTENAERE, Rosa de. Vrouwenbeweging: Over Ina Boudier Bakker's De Moderne Vrouw en haar tekort. Voorwoord J. Aleida Nijland. Amsterdam, L.J. Veen, 1922. Oorspr. omslag. 48 p. Omslag licht verkleurd. xB 4652 Euro 9.00

GUEPIN, J.P. De tweede wet van Guepin. Essays. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. 1e druk. Paperback. 200 p. Ills. xM 2745 Euro 7.00

GYSEN, Marnix. Karel van de Woestijne. Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel/Em. Querido, [1920]. Geniet. 28 p. Met portret. Vlamingen van beteekenis nr. IV. xB 8851 Euro 9.00

HAAN, Jacob de. Kanalje en Opstandige Liedjes. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1977. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. De Engelbewaarder nr. 6. xL 7317 Euro 10.00

HAAN, Jacques den. Staart uit het raam... Luchtigs over leven en lezen. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962. 1e druk. Pocket. 158 p. Ooievaar 164. Omslag Kees Nieuwenhuijzen. xB 0587 Euro 5.00

HAAN, Jacques den / J. Hulsker / G. Stuiveling. e.a. De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers. Van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog. Den Haag/Antwerpen, Daamen/De Sikkel, [1953]. Gebonden S.O. 156 p. Ills. - xK 3531 Euro 16.00

HAAN, Jacques den / J. Hulsker / G. Stuiveling. e.a. Honderd schrijvers van onze eeuw. Van de eerste wereldoorlog tot heden. Den Haag/Antwerpen, Daamen/De Sikkel, 1954. Gebonden 152 p. Ills. - xL 2071 Euro 14.00

HAAN, Mies de. De kinderen van de Gazzan. Jacob Israel de Haan / mijn broer. Carry van Bruggen / mijn zuster. Amsterdam, Heijnis, [1966]. Gebonden S.O. 60 p. Voorwoord: Wim J. Simons. Mooi exemplaar. xB 4080 Euro 12.50

HAAN, Tjaard W.R. de. Terugdenken in dankbaarheid. Over schrijvers van vroeger. Den Haag, Kruseman, 1981. Gebonden. 234 p. - xK 4451 Euro 9.00

HAAN, Tjaard W.R. de. Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiele literatuur. Kruseman, Den Haag, 1982. 2e druk Gebonden 190 p. Ook verschenen als proefschrift. xR 0794 Euro 10.00

HAANTJES, J. Aart van der Leeuw. 's-Gravenhage, G.B. van Goor, 1950. Oorspr. omslag. 79 p. Lesen in literatuur. xR 2510 Euro 7.00

HAANTJES, J. Gysbert Japicx. Fries dichter in de zeventiende eeuw. Amsterdam, UItg. Mij. Holland, 1929. Gebonden S.O. Ills. 264 p. Ook verschenen als proefschrift op 5 juli 1929 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 5542 Euro 12.00

HAANTJES, J. Kroniek van Zuid-Afrika 1938. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 64 p. Ills. Elckerlyc-Boekjes No. 5. xL 3348 Euro 8.00

HAANTJES, J. en W.A.P. Smit. Panorama der Nederlandse Letteren. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courant Mij., 1948. Gebonden. 566 p. Ills. - xK 3493 Euro 14.00

HAAS, WILLY. Bert Brecht. Vertaling A.C.M. Eickholt. Den Haag, Kruseman, 1963. Or. omslag. 93 p. Kopstukken uit de twintigste eeuw. xK 5012 Euro 7.00

HAAS, Willy. De literaire wereld. Van het Praag van Kafka, tot het Berlijn van Brecht. Amsterdam, Meulenhoff, 1978. Paperback. 138 p. E 501. - xK 2498 Euro 8.00

HACHELLE, M.J. L'oeuvre de Franz Hellens. Essai bibliographique critique et iconographique. Bruxelles, Un Violon d'Ingres, 1937. Broche. 69 p. Avec une Preface et des Fragments d'un Journal inedit de Franz Hellens et quelques portraits ou caricatures. Exemplaire 91/165. xR 0947 Euro 15.00

HADERMANN, Paul. Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde. Antwerpen, Ontwikkeling, 1970. Gebonden. S.O. XVI + 348 p. - xR 7888 Euro 18.00

HAERINGEN, C.B. De meervoudsvorming in het Nederlands. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg., Mij., 1947. Or. omslag. 26 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 10, no 5. xK 6791 Euro 7.00

HAERINGEN, C.B. van. De meervoudsvorming in het Nederlands. Amsterdam, 1947. Oorspr. omslag. 26 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 10, no 5. [bibliotheekstempeltje]. xL 7185 Euro 6.00

HAERINGEN, C.B. van. Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd. Assen, Van Gorcum & Co., 1962. Gebonden S.O. [IV] + 381 p. Met portret. Neerlandica Traiectina. xL 0111 Euro 11.50

HAERINGEN, C.B. van. Neerlandica. Verspreide opstellen. Den Haag, Daamen, 1949. 1e druk. Gebonden. 307 p. - xR 4039 Euro 12.50

HAERINGEN, C.B. van. Weder en weer, neder en neer, mede en mee. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1963. Or. omslag. 259-280 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks deel 26, no. 8. xK 9064 Euro 7.50

HAES, Jos de. Richard Minne. De dichter. A. Manteau, Brussel, 1956. Or. omslag. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr. 4. xR 2788 Euro 7.00

HAESAERT, Clara. e.a. 7even over Karel Jonckheere. Brussel/Den Haag, Manteau, 1967. Paperback. 122 p. Maerlantpocket 5. Clara Haesaert, Erik van Ruysbeek, Jan de Roek, Paul de Wispelaere, Dirk de Witte, Jef Geeraerts, Weverbergh. xL 9917 Euro 7.50

HAGELAND, A. van. Ernest Claes. Desclee de Brouwer, 1962. 2e druk. Paperback. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 26. - xK 4785 Euro 5.00

HAGEN, Piet. Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten 1850-2000. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002. Gebonden S.O. 600 p. - xT 2495 Euro 24.00

HAGEN, Piet / L. van Schaardenburg / A. Truijens. (Ed.). De journalistieke verbeelding. Utrecht, Veen, 1986. Paperback. 174 p. Ills. Interviews met: Cees Nooteboom, Nico Scheepmaker, Jan Greven, Aart Gisolf, Frank Kuitenbrouwer, Johan van der Keuken. e.a. xK 2888 Euro 7.50

HAGERAATS, Koos. (ed.). De knuppel in het hoenderhok. Een bloemlezing polemieken. Amsterdam, A.W. Sijthoff, 1988. Paperback. 255 p. - xK 1849 Euro 8.00

HALLEMA, A. & K. Sierksma. Wat zegt een naam... Deel I: Scheld-, schimp- en spotnamen, voorheen en thans. Deel II: Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding. Deel III: Humor en satyre in Friesche en Noordbrabantsche persoons- en bijnamen. Deel IV: De traditie der voornamen. Naarden, A. Rutgers, 1946. Oorspr. omslag. 84 + 71 + 69 + 52 p. Vier delen in een band. Nederlandsche Namenkunde. xB 6052 Euro 20.00

HALLEN, Ernest van der. Arthur van Schendel. Diest, P.V.B.A., z.j. Or. omslag. 94 p. Keurblazijden uit de Nederlandsche Letterkunde nr 26. xK 3779 Euro 7.50

HALLEN, Oskar van der. Spiritualistische epiek. Beschouwingen over den katholieken roman 1920-1940. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1944. Gebonden S.O. 176 p. - xK 3170 Euro 10.00

HALLEN, Oskar van der. Vijftig jaar katholieke letterkunde in Vlaanderen (1885 - 1937). Davidsfonds, Leuven, 1938. Oorspr. omslag, 128 p. Volksboek Nr. 278 xT 1427 Euro 8.00

HALLIWELL, James Orchard. Shakesperiana. A catalogue of the early editions of Shakespeare's plays and of the commentaries and other publications illustrative of his works. Naarden, W. van Berkhoven, 1968. oorspr. omslag. 46 p. - xR 1560 Euro 8.00

HALSEMA, J.D.F. van. Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Utrecht/Antwerpen, Veen, 1989. 1e druk. Paperback. 546 p. + 93 p. Bronnen. Twee delen in een band. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold. xA 0617 Euro 17.00

HALSEMA, J.D.F. van. Te zoeken in deze angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw. Groningen, Historische Uitgeverij, 1994. Oorspr. omslag. 72 p. Rede uitgesproken op 29 oktober 1993 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 2615 Euro 9.00

HAM, J. van. Harry Mulisch. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 81. - xK 4154 Euro 7.00

HAMANS, Camiel. Over taal. Cursiefjes uit NRC Handelsblad + een polemiek van W.F. Hermans. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1989. Paperback. 168 p. - xB 4017 Euro 7.50

HAMEL, A.G. van. Het Letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Derde en Vierde Serie. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1907]. Gebonden. 246 + 235 p. Derde Serie: Fransche Symbolisten, Dichter Silhouetten (Belgische Dichters, Georges Rodenbach, Stephane Mallarme, Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren), Victor Hugo in Nederland. Vierde Serie: Fransche verzen, Het poezie album van Louise de Coligny, Guillaume D'Orange, De lach van Rabelais, Middeleeuwsch anti feminisme, Romaansche taalgeschiedenis. xT 2786 Euro 25.00

HAMEL, A.G. van. Het Letterkundig Leven van Frankrijk. Studien en schetsen. I: Gaston Paris en zijne leerlingen. Oud Fransche vertelsels. De Fransche tragedie ... . II: Gesproken en geschreven Fransch. Een vermakelijk heldendicht. Frankrijk's oudste tooneeldichters ... . III: Fransche symbolisten. Dichter-silhouetten ... . IV: Fransche verzen. Het poëziealbum van Louise de Coligny. Guillaume d'Orange ... . Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1898-1908]. Gebonden. 240 + 246 + 246 + 235 p. Met portret. Vier delen in twee banden. [Op band I: Amsterdam J. Emmering]. [Roestvlekjes]. xB 4556 Euro 50.00

HAMEL, A.G. van. Het letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Vierde serie. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Ingenaaid. 235 p. Fransche verzen. Het poezie-album van Louise de Coligny. Guillaume d'Orange. De lach van Rabelais. Middeleeuwsch anti-feminisme. Romaansche taalgeschiedenis. xB 7629 Euro 10.00

HAMEL, A.G. van. Mythe en historie in het oude Ierland. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1942. Oorspr. omslag. 505-541 p. Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, Deel 5, No 10. xT 0112 Euro 8.00

HAMEL, A.G. van. Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieen over litteratuur in Nederland. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 1e druk. Gebonden. VIII + 222 p. - xR 5751 Euro 12.50

HAMELINK, Jacques. De droom van de poezie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. 1e druk. Gebonden. 90 p. - xH 0967 Euro 7.00

HAMMANN, P.J.L.M. en A.M. Jansen. (sameng.) Met naam en toenaam. Proeve van een register op het werk van S. Vestdijk. Diemen, 1985. Geniet. 53 p. - xR 0816 Euro 8.00

HANOT, M. De beginselen van Albert Verweys Literaire kritiek. Met een bibliografie van en over het kritisch werk van Albert Verwey. Gent, Secretarie der Academie, 1957. Ingenaaid. 298 p. Kon. Vlaamse Academie van Taal en Letterkunde VI. 78. - xM 4263 Euro 21.00

HARBERTS, Marijke. Afscheid van Joke Smit. Amsterdam, Van Gennep, 1987. Paperback. 116 p. - xC 0726 Euro 4.50

HARDY, Paul. Bij benadering, dagwerk van een recensent. Twee delen. Brecht/Antwerpen, De Roerdomp, 1973. Gebonden. 364 + 355 p. - xK 3237 Euro 16.00

HART, P.D. 't. (ed.). Bibliografie van J.H. Kernkamp geboren te Utrecht op 15 augustus 1904. Inleiding P.W. Klein. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969. Geniet. 26 p. Ills. - xL 8454 Euro 6.00

HARTEN, Cecile van der (ed.). Lezen & schrijvers. Foto's van lezende schrijvers. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans. Penguin Books Netherlands, 1992. Oorspr. omslag Ills. 71 p. - xR 3859 Euro 9.00

HARTEN, Jaap. Else Mauhs, de ontvoering van een legende. Amsterdam, Em. Querido, 1984. Paperback. 152 p. Ills. - xK 1923 Euro 8.00

HARTING, P. Pieter Camper in zijn leven en werken geschetst. Z.p. 1878. Cahiersteek. 24 p. Met portret. Overgenomen uit het Album der Natuur. jrg. 1878 afl. I. xB 4961 Euro 8.00

HARTMANS, K.D. Catalogus van de Circus-bibliotheek nagelaten door K.D. Hartmans. Eerste deel. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1968. Oorspr. omslag. 280 p. Speciale Catalogi Nieuwe Serie no. 4. xR 0662 Euro 20.00

HARTOG, Henri. Eene vereerende taak, kritieken. Leiden, De Vrije Vogel, 1983. Geniet. 30 p. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door Jan Noordegraaf en Arie IJzerman. xR 7771 Euro 8.50

HARTOG, Henri. Opstellen, polemiek, kritiek, brieven. Bijeengebracht en van een uitleiding voorzien door J. Noordegraaf. Leiden, De Vrye Vogel, 1978. Oorspr. omslag. 110 p. - xR 6164 Euro 12.50

HARTOG, Thea de. Vrouwenportretten. Den Haag, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1989. Or. omslag. 95 p. Ills. - xK 5812 Euro 7.00

[HASEBROEK]. WILLEMS, J.H.J. (ed.). Brieven van J.P. Hasebroek aan E.J. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836-1840. Eindhoven, Lecturis, 1940. Ingenaaid. CXXV p. Ook verschenen als bijlage bij het proefschrift van J.H.J. Willems. xL 1422 Euro 10.00

HATTEM, Jan van. Louis Paul Boon, 1942-1947. Een averechtse verkenning. Boelvaar Poef Jrg. 3, nr. 3. Stichting Isengrimus (L.P. Boon Genootschap), Utrecht 2003. Oorspr. omslag Ills. 96 p. - xB 6308 Euro 15.00

HATTEM, Jan van & Dick Zandbergen (eds.). Theun de Vries Bibliografie. Antiquariaat Titaantjes, Amsterdam, 1994. Gebonden 379 p. + bijl. Oplaag 300 exx. Dit ex. ongenummerd. Los bijgevoegd een reproduktie van een portret door Rob Cox. xR 0991 Euro 75.00

HATZFELD, Helmut. Der französische Symbolismus. Rösl & Cie., München/Leipzig, 1923. Kart. 172 S. Philosophische Reihe. Herausgegeben von Dr. Alfred Werner 73. Band xR 5055 Euro 8.00

HAUVETTE, Henri. Dante. Inleiding tot de studie van de Divina Commedia. Vertaald door William Davids. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, [ca. 1912]. Gebonden, Ills., 365 p. Wereldbibliotheek xR 9387 Euro 9.00

HAVERBEKE, P. van. De 13de eeuwse Middelnederlandse Oorkondentaal te Brugge en omgeving. Gent, Secretaire der Acadie, 1955. Ingenaaid. 110 p. Met kaart. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Rees VI. Nr. 74. Bibliotheekstempeltje. xL 4104 Euro 10.00

HAVERKATE, Jan en A.L. Sotemann. Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. Haverkate: Man tussen twee vuren. Sotemann: Achterberg thuis en op reis (over de bundel Hoonte en de reisgedichten). Enschede, Boekhandel Michon, 1987. Oorspr. omslag. 48 p. Twentse Literaire Cahiers no. I. xB 5223 Euro 6.50

HAZEU, Wim. Auteursnamen/Pseudoniemen. Amsterdam, De Harmonie, z.j. Paperback. 100 +116 p. - xM 8291 Euro 7.00

HAZEU, Wim. Gerrit Achterberg, een biografische schets. Apeldoorn, Van Walraven, z.j. [1982]. Gebonden. 102 p. Ills. Zilverschoonreeks 12. xM 2115 Euro 7.00

HAZEU, Wim. Het literair pseudoniemen boek. Amsterdam, De Bijenkorf, 1987. Paperback. 318 p. De Literaire Boekenmaand maart 1987. xW 7513 Euro 11.50

HAZEU, Wim. Jos Vandeloo. Antwerpen, Manteau, 1984. 3e druk. Paperback. 90 p. Ills. Volledig herziene en uitgebreide uitgave. Grote ontmoetingen 4. xK 2664 Euro 8.00

HAZEU, Wim. Jos Vandeloo. Antwerpen, Manteau, 1984. 3e druk. Volledig herzien en uitgebreide uitgave. Ingenaaid. 90 p. Ills. Grote ontmoetingen 4. xR 1647 Euro 7.00

HAZEU, Wim. Pseudoniemen. Amsterdam, De Harmonie, 1974. Oorspr. omslag. N.p. T.g.v. de jaarwisseling 1974-1975. xB 0697 Euro 10.00

HAZEU, Wim en Cor Holst. 40+. Literaire radio portretten. C.P.N.B. 1969. Paperback. 126 p. Ills. Boekenweek 1969. xL 7517 Euro 7.00

HAZEU, Wim, Jaap Meijer, Harry Scholten. Vrolijk klimaat. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 96 p. Ills. Nieuwe Nijgh boeken 24. xK 3348 Euro 7.00

HEERDT-KOLFF, M.J. Letterkunde en muziek op postzegels. Baarn, 1943. Or. omslag. 112 p. Ills. - xK 4733 Euro 8.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Albert Verwey. Desclee de Brouwer, 1963. Paperback. 65 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 48. - xK 0228 Euro 7.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. De strijd van Aart van der Leeuw. Amsterdam, Meulenhoff, 1951. Gebonden S.O. 164 p. - xK 6385 Euro 13.50

HEERIKHUIZEN, F.W. van. De strijd van Aart van der Leeuw. Amsterdam, Meulenhoff, 1951. Gebonden. 164 p. - xM 2761 Euro 13.50

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Gestalte der tijden. De wereldletterkunde in hoofdtrekken. Deel I: Van de vroegste tijden tot ongeveer 1825. Deel II: De nieuwste tijd (van ongeveer 1825 tot heden). Leiden, A.W. Sijthoff, 1951-1956. Gebonden. 311 + 431 p. Ills. - xM 2077 Euro 13.50

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter en ontwikkeling. Utrecht, Reflex, 1978. Or. omslag. 479 p. Ills. - xK 2852 Euro 18.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. In het kielzog van de romantiek. Studies over nieuwe Nederlandse poezie. Bussum, F.G. Kroonder, 1948. Gebonden 225 p. + register. - xB 8417 Euro 10.00

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Spiegel der eeuwen. De Nederlandse letterkunde in haar ontwikkeling. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1949. Gebonden. 202 p. Ills. Met 67 afbeeldingen. Bandversiering Wim Brusse. xK 3603 Euro 10.00

HEEROMA, K. De andere Reinaert. Bert Bakker, Den Haag, 1970. Gebonden S.O. 262 p. - xR 3161 Euro 10.00

HEEROMA, K. Ingwaeoons. Leiden, E.J. Brill, 1939. Oorspr. omslag. 198-239 p. Overdruk uit: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, deel 58 afl. 3-4, 1939. xB 7011 Euro 7.00

HEEROMA, K. Oostnederlandse taalproblemen. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1951. Oorspr. omslag. 43 p. Ills. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 14, No. 8. [bibliotheekstempeltje]. xL 6067 Euro 7.00

HEEROMA, K. Sprekend als nederlandist. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1968. Paperback. 332 p. Fakulteiten reeks 10. xK 9830 Euro 8.00

[HEEROMA, K.]. BESTEN, Ad / P. Blok / Jo Daan. e.v.a. Zijn akker is de taal. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1970. Paperback. 369 p. Fakulteiten reeks 11. T.g.v. Heeroma's zestigste verjaardag op 13 september 1969. xK 9832 Euro 10.00

HEEROMA, K / K. Meeuwesse. Tweemaal Tachtig. Herdenking van Albert Verwey / Perks Iris. Leiden, E.J. Brill, 1966. Ingenaaid. 77 p. - xM 8416 Euro 9.00

HEEVER, C.M. van der. Die Afrikaanse Boek. Uitgegee deur Die Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek 1937. Johannesburg, 1937. Or. Omslag. 183 p. - xK 3788 Euro 10.00

HEGENSCHEIDT, Alfred. Stijn Streuvels en Lenteleven. L.J. Veen, Amsterdam, [1902]. Oorspr. omslag 16 p. mist achterzijde omslag xR 9333 Euro 10.00

HEIJBOER-BARBAS, M.E. Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1956. Gebonden S.O. 48 p. - xB 3850 Euro 10.00

HEIJBROEK, J.F. en A.A.M. Vis. Verlaine in Nederland. Het bezoek van 1892 in woord en beeld. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1985. Or. omslag. 156 p. Ills. Verlaine in Nederland is verschenen als gids bij de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. xL 0210 Euro 10.00

HEIJERMANS, Ida. Onze jongeren en de moderne literatuur. Een paedagogische beschouwing. Baarn, Hollandia, z.j. Or. omslag. 43 p. Paedagogische Vlugschriften voor ouders en opvoeders Extra nummer. [omslag verkleurd]. xL 1615 Euro 9.00

[HEIJERMANS] KARSTEN, G. Herman Heijermans. Novellist, Romancier, Dramaturg. De Steenuil, Amsterdam, 1934. Gebonden S.O. 93 p. Herman Heijermans Herdenking t.g.v. zijn tiende sterfdag. xB 8731 Euro 20.00

[HEIJERMANS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 11. Herman Heijermans. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1964. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xH 0899 Euro 6.00

HELLER, Erich. Franz Kafka. New Yersey, Princeton University Press, 1982. Paperback. 140 p. - xB 9698 Euro 9.00

HELLINGA, W.G. Petroglyphes Caraibes: Probleme Semiologique. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1954. Or. Wrappers. 56 p. Ills. - xL 0487 Euro 10.00

HELLINGA, W. Gs. Het hart op de tong. In 101 brieven van Nederlanders, die in de laatste vier eeuwen vertelden wat ze te zeggen hadden, of schreven omdat ze niets te zeggen hadden, waaronder eenige curiositeiten en vergissingen. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1941. Gebonden S.O. 323 p. Ills. - xK 3147 Euro 12.00

HELMAN, Albert. Teutonenspiegel. Een les in literatuur-geschiedenis. Amsterdamsche Boek- en Courantmij., 1946. Gebonden. 213 p. Eerste volledige uitgaaf. xK 4354 Euro 9.00

HELMAN, Albert. Wij en de litteratuur. Utrecht, De Gemeenschap, 1931. Ingenaaid. 104 p. [roestvlekjes]. xB 3173 Euro 13.50

HELMOND, T. van. Bob Hanf 1894 -1944. Waarin opgenomen Christiaan Philippus, Mijmeringen over de nachtzijde van het leven. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1982. Ingenaaid. 200 p. De Engelbewaarder Nr 24. xW 6283 Euro 7.00

HELMOND, T. van (ed.). Mary Dorna 1891 - 1971. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1978. 2e druk. Ingenaaid. 176 p. Ills. De Engelbewaarder Nr. 9. xK 1796 Euro 7.00

HELMOND, T. van (ed.). Mary Dorna 1891 - 1971. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, 1985. 3e herziene druk Paperback Ills. 144 p. - xB 8696 Euro 8.00

HELSEN, J. Toponymie van Noorderwijk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1944. Oorspr. omslag. XII + 214 p. + Uitvouwbare Kaart. Nomina Geographica Flandrica, monographieen III. [bibliotheekstempeltje]. xB 1890 Euro 12.50

HELSLOOT, Kees. Grondwerk. Essays en polemieken. Amsterdam, Manteau, 1984. Paperback. 158 p. - xK 6069 Euro 7.50

HELSLOOT, P.N. Edward de Vere. Onvermijdelijk Shakespeare. Apirilis Zaltbommel 2004. Gebonden Ills. 179 p. - xK 5645 Euro 16.00

HENRARD, R. Menno ter Braak. Desclee de Brouwer, 1968. Paperback. 59 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 70. - xK 4996 Euro 6.00

HENRARD, R. Woord, Dichtkunst en Wijsbegeerte van Fr. van Eeden tot M. ter Braak. Oudenaarde, Sanderus, 1963. Oorspr. omslag. 285-292 p. [8 p.]. Overdruk uit: Handelingen XVII der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis xB 2725 Euro 7.50

HENSEN, Herwig. Over de dichtkunst. Essay. Brussel, A. Manteau, 1947. Or. omslag. 83 p. Basis-Reeks nr. 30. - xK 3266 Euro 8.00

HERBERGHS, Leo. Leo Herberghs. Van voor het begin. Twaalf auteurs over zijn poezie. Landgraaf, Herik, 1999. Or. omslag. 95 p. Landgraafse cahiers 6. xL 1040 Euro 9.00

HERDERSCHEE, J. Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend. Deventer, A.E. Kluwer, 1918. 4e druk. Herbonden. 57 p. - xL 3323 Euro 7.00

HERDERSCHEE, J. Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend. Deventer, A.E. Kluwer, 1918. 4e druk. Ingenaaid. 57 p. Omslag verkleurd. xL 3324 Euro 7.00

HERDERSCHEE, J. Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend. Deventer, A.E. Kluwer, 1940. 5e druk. Ingenaaid. 56 p. Omslag verkleurd. xR 6228 Euro 7.00

HERDERSCHEE, J. Namen en spreekwijzen aan den bijbel ontleend. Deventer, A.E. Kluwer, 1904. 2e druk. Ingenaaid. 66 p. - xR 4608 Euro 7.00

HERMANOWSKI, Georg. Twintig jaar voor Vlaanderen. Kasterlee, De Vroente, 1966. Paperback. 144 p. - xK 3372 Euro 7.50

HERMANOWSKI, Georg & Hugo Tomme. Zuidnederlandse literatuur in vertaling. (1900-1960). Bibliografie. Hasselt, Heideland. 1961. Oorspr. omslag. 109 p. - xB 9286 Euro 10.00

HERMANS, Theo. Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst. 's-Gravenhage, Stichting Bibliographia Neerlandica, 1991. Paperback. 139 p. Vertaalhistorie deel I. xR 1423 Euro 10.00

[HERMANS, W.F.] SCHNEYDERBERG, Eric J. De Incomplete werken van Willem Frederik Hermans. Antiquariaat De Slegte, Amsterdam, 1998. Oorspr. omslag Ills. 32 p. Verkoopcatalogus met werken van W.F. Hermans. Geïllustreerd met een portretfoto van Hermans (door Emiel van Moerkerken, in zwart-wit), afbeeldingen van omslagen (in kleur) en een facsimile van Hermans' handtekening. De Nederlandse kunstenaar en vormgever van menig uitgave van WFH; Nicolaas Wijnberg (1918-2006) ontwierp speciaal voor deze catalogus het omslag. xR 3026 Euro 7.00

HERPEN, Jan J. van. Een literaire rel met Menno ter Braak. Flanor, Hilversum, 1993. Geniet, oorspr. omslag 62 p. Flanorreeks 21, genummerd 7/30 exx. [over de bespreking door Ter Braak van Alie van Wijhe-Smeding in het radioprogramma van P.H. Ritter]. xB 8222 Euro 20.00

HERREMAN, R. Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur. Brussel, A. Manteau, z.j. Or. omslag. 98 p. Basis reeks. xK 5398 Euro 12.00

HERREMAN, R. e.v.a. Gedenkboek Lode Zielens 1901-1944. Amsterdam, Elsevier, [1945]. Oorspr. omslag. 98 p. Ills. Bijdragen van: C. Huysmans, M. Gilliams, R. Minne, A. Mussche, Fr. Verschoren, A.G. Christiaens, F.V. Toussaint van Boelaere, G. Walschap, E. de Bom, K. Jonckheere, M.J. Premsela, R. Lissens, G. Schmook en Fr. de Backer. Op omslag: In memoriam Lode Zielens. xT 1842 Euro 10.00

HERREWEGHE, Maurits van. Stijn Streuvels 3 oktober 1871 - 1956. Drukkerij Het Volk, 1956. Ingenaaid. N.p. Ills. T.g.v. de vijfentachtigste verjaardag. xT 0318 Euro 8.00

HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H. J.C. Kapteyn, zijn leven en werken. Groningen, P. Noordhoff, 1928. Gebonden. 176 p. Ills. - xR 6902 Euro 15.00

HERWERDEN, C.A.B. van. Guido Gezelle. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Oorspr. omslag. 299-354 p. Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen. aflevering 9. xT 1958 Euro 9.00

HESSELING, D.C. Bibliografie der Geschriften. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1939. Gebonden. 32 p. Gedrukt in opdracht van zijn vrienden en leerlingen t.g.v. zijn tachtigste geboortedag 1859 - 18 juli - 1939. [bibliotheekstempeltje]. xL 4771 Euro 10.00

HESSELING, D.C. Bibliografie der geschriften van D.C. Hesseling. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1939. Gebonden. 32 p. Gedrukt in opdracht van zijn vrienden en leerlingen ter gelegenheid van zijn tachtigste geboortedag 1858 - 15 juli 1939. [bibliotheekstempeltje]. xL 6413 Euro 10.00

HEUGTEN, J. van. De menselijke geest. Essays en kritieken. Utrecht, Het Spectrum, 1954. Gebonden. 199 p. Samengesteld onder leiding van N.A. Donkersloot en W. Asselbergs. Oplage 1500 exx. Foto tegenover de titelpagina is van Paul Huf. bibliotheekstempels. xL 4207 Euro 10.00

HEULE, Christiaen van. De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. / De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.J.H. Caron. Twee delen. Groningen, J.B. Wolters, 1953. Ingenaaid. LVI + 111 + 117 p. Trivium Oud Nederlandse Geschriften op het gebied van de Grammatica de Dialectica en de Rhetorica Nr. I, deel I. en Nr. I, deel II. xR 4037 Euro 15.00

HEUMAKERS, Arnold. Lessen in levenslust over Giacomo Casanova. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1993. Oorspr. omslag. 30 p. - xH 1393 Euro 6.00

HEYMANS, J. Lam naast leeuw. Over J.J. Voskuil. De Prom Baarn 2000. Paperback Ills. 240 p. een opmerkelijk bijgebouw van Het Bureau xB 2885 Euro 9.00

HEYTING, Lien. Rudy Kousbroek Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. Paperback. 51 p. Literair Moment. xB 0266 Euro 5.00

HEYTING, Lien en K.L. Poll. (Ed.). Cultureel Supplement 86. Een keuze uit het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Amsterdam, Thomas Rap, 1987. Paperback. 208 p. - xK 3957 Euro 8.00

HIDDEMA, Frans. Schuld en boete in Willem Mertens levensspiegel van J. van Oudshoorn. Een psychoanalytische interpretatie. Wouter Wagner, 1981. Oorspr. omslag. 67 p. - xR 8891 Euro 7.00

HIEP, Danie de & Joost Klarenbeek. 125 jaar Vox studiosorum 1864-1990. Het oudste Nederlandse studentblad. Matrijs, Utrecht, 1991. Gebonden Ills. 168 p. - xR 0767 Euro 12.00

HIJMANS, P. J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969. Ingenaaid. XV + 367 p. Ills. - xM 0849 Euro 10.00

HILDEBRAND. Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1887. 1e druk. Gebonden. 216 p. Sneden verguld. - xM 3692 Euro 21.00

HILDEBRAND. Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1888. 2e geheel herziene druk. Ingenaaid. 215 p. Omslag geplastificeerd. xW 9285 Euro 9.00

HINGLEY, R. De Russische roman. Spiegel van het dagelijks leven. Vertaling M.G. Schenk. Amsterdam, W. de Haan/J.M. Meulenhoff, [1967]. Paperback. 254 p. Ills. - xK 4195 Euro 8.50

HINRICHS, J.P. (ed.). De erfenis van Nicolaas (1880-1941). Universiteitsbibliotheek Leiden, 1988. Oorspr. omslag Ills. 48 p. Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Nr. 2. Catalogus tentoonstelling t.g.v. 75jarig bestaan van de studierichtig Slavische taal- en letterkunde. xB 9755 Euro 7.50

HINRICHS, Jan Paul. Van nachtwacht tot Huizinga. Russische dichters over Nederland. Leiden, Plantage, 1994. Paperback. 46 p. Slavische prospekten nr 7. xM 6730 Euro 7.00

HOEK, A.A. van der en Jacques den Haan. (ed.). Gids voor buitenlandse pockets 1966. Amsterdam, Van Ditmar, 1965. Paperback. 287 p. Bevattende een gerubriceerde selectie van ruim vijfduizend titels, gekozen uit de in Nederland geimporteerde Engelse, Amerikaanse, Franse en Duitse pocketseries. xL 7587 Euro 10.00

HOEKMAN, Aart. J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie. Leiden, De Lantaarn, 1985. Geniet. 55 p. Cahiers van De Lantaarn nr. 39a. Oplage 1010 exx. xK 6199 Euro 12.00

HOEKSMA, J. Jacobus Bellamy. Amsterdam, Boek-, Kunst- & Handelsdrukkerij voorheen Gebrs. Binger, 1903. Or. omslag. 140 p. Onopensneden. Omslag gevlekt en verkleurd, binnenwerk goed. xL 0347 Euro 25.00

HOEKSTRA, Han G. Over Jan Campert. Amsterdam, W.L. Salm, 1946. Gebonden. 64 p. Ingelegd typoscript van Remco Campert. xM 0157 Euro 16.00

HOEVEN LEONHARD, J. van der. Het overheerschend gebruik van Duitsche Studieboeken bij ons Hoger Onderwijs en de invloed daarvan op onze taal. Haarlem, 1918. Oorspr. omslag. 40 p. Bond van neutrale landen, afdeeling Nederland. xK 9535 Euro 8.00

HOFMAN, E. Dichtkunst, literaire kritiek en creativiteit in de Gereformeerde Gezindte. Met dichtersportretten van: Marinus Nijsse, Nel Benschop, Enny IJskes-Kooger. Utrecht, De Banier, z.j. Paperback. 194 p. - xK 3339 Euro 7.50

HOHOFF, Curt. Wie schreibt man Literaturgeschichte? Aachen, Heinrich Kutsch, 1962. Or. Wrappers. 21 p. Vortrag gehalten auf der offentlichen Festsitzung der 63. Jahresversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen am 27. Mai 1962 in Darmstadt. xB 2436 Euro 9.00

HOLDA. Een woord naar aanleiding van Anna de Savornin Lohman's : De liefde in de Vrouwenquestie. Amsterdam, L.J. Veen, 1899. Oorspr. omslag. 29 p. - xB 3775 Euro 15.00

HOLLANDER, A.N.J. den. De verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe en enkele tijdgenoten. Bijdrage tot Amerika's ideeengeschiedenis. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. 1e druk. Paperback. 120 p. - xK 1827 Euro 8.00

HOOFT, P.C. /Tricht, H.W. van. P.C. Hooft. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951. Ingenaaid. XX + 280 p. Ills. - xC 0293 Euro 18.00

HOOFT, P.C. /Tricht, H.W. van. P.C. Hooft. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951. Gebonden S.O. XX + 280 p. Ills. - xM 8513 Euro 22.50

HOOGENBEMT, Albert van / Pierre H. Dubois. e.a. Karel Jonckheere. Brussel/Den Haag, Manteau, 1976. Oorspr. omslag. 49 p. + foto's Profielreeks. xK 3364 Euro 7.00

HOOGERHUIS, S.S. Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices. Nieuwkoop, B. de Graaf, 1981. Ingenaaid. 263 p. Literaire tijdschriften in Nederland/4. xK 2035 Euro 20.00

HOORN, Willem van. Deze tijden, deze zeden. Erotiek en droom in Symbolisme en Psychoanalyse. De Amsterdamse Scool voor Pedagogiek en Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam, 1998. Oorspr. omslag, Ills., 73 p. Laatste College. Uitgesproken bij zijn afscheid als docent Systematische inleiding in de psychologie en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam op 26 juni 1998. xR 6830 Euro 9.00

HOORNIK. Ed. J. Greshoff dichter en moralist. P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam 1939. Oorspr. omslag 28 p. Rede uitgesproken bij de opening van de Greshoff-Tentoonstelling te 's-Gravenhage op 24 Februari 1939. xL 9099 Euro 8.00

HOORNIK, Ed. Toetssteen. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1951. Gebonden. 160 p. - xA 0714 Euro 8.50

HOORNIK, Ed. Toetsteen. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1951. Pocket. 160 p. Opstellen over de poezie van: H. Marsman, A. Roland Holst, M. Nijhoff, Jac. van Hattum, Bertus Aafjes, G. Achterberg, Gerard den Brabander. xH 1915 Euro 7.00

HOORNIK, Ed. en A.A.M. Stols. Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954. Den Haag, Letterkundig Museum, 1999. Paperback. 562 p. Ills. Bezorgd door Anky Hilgersom. Achter het Boek 33. xB 9391 Euro 15.00

[HOORNIK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 17. Ed. Hoornik. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1973. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xM 9849 Euro 7.00

HOORWEG, Corrado. Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos. Tiem, Baarn, [2014]. 1e druk, Paperback, 238 p. Prominent-reeks 8. De sonnettencyclus die Perk voor Kloos schreef is in dit boek in zijn geheel afgedrukt. xT 4654 Euro 15.00

HOOYKAAS, Sjoukje (ed.). Schrijven is het niet alleen. Bibliografie van J.C. Brandt Corstius 1908-1973. Utrecht, Stichting Trajectina, 1973. Geniet. 41 p. Genummerd 136/250 exx. T.g.v. het afscheid van J.C. Brandt Corstius als hoogleraar. xB 5411 Euro 8.00

HORST, Hans van der. Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief. Amsterdam, Boring & Slag, 1996. Gebonden. 225 p. Ills. - xH 8400 Euro 60.00

HOUTEN, T.B. van. Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos. Arnhem, [1957]. Geniet. 12 p. Overdruk uit: Keur uit de verspreide geschriften. xR 0834 Euro 6.00

HOUWEN, L.A.J.R. and A.A. MacDonald (ed.). Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose. Groningen, Egbert Forsten, 1994. Paperback. 298 p. - xW 9815 Euro 9.00

HOUWINK, R. Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde. Groningen, P. Noordhoff, 1932. Oorspr. omslag Ills. 68 p. - xR 3098 Euro 7.00

HOUWINK, R. e.a. J.K. van Eerbeek 22 Juli 1898 - 5 November 1937. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, [1938]. Oorspr. omslag. 23 p. Ills. Aangeboden op de Pinksterconferentie 1938 te Woudschoten, van het Verbond van Chr. Letterkundige Kringen in Nederland. [J.K. van Eerbeek = Meinart Boss]. xB 8899 Euro 8.00

HOUWINK, Roel. Persoonlijke herinneringen aan Marsman. Amsterdam, De Beuk, 1961. Oorspr. omslag. 25 p. deel 1 van de tiende serie A xL 1207 Euro 7.00

HOWARD-HILL, T.H. Bibliography of British Literary Bibliographies. Oxford, Clarendon Press, 1969. XXV + 570 p. - xR 5178 Euro 15.00

HOWELER, H.A. De Franse vertaling Sara Burgerhart. Voorlopige mededelingen. Z.p. 1970. Geniet. 8 p. Overdruk (met enige wijzingen) uit Documentatieblad van de Werkgroep 18e eeuw Nr. 9. November 1970. xB 1758 Euro 6.00

HUET, G.H.M. van. De geest van tegenspraak, negenenvijftig zandlopers. Amsterdam, Querido, 1968. 1e druk. Paperback. 216 p. Reuze Sal. 74. xM 9638 Euro 7.00

HUET, G.H.M. van. Lezen en laten lezen. Beschouwingen over schrijvers en boeken. Twee delen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1953. 2e en 1e druk. Gebonden. 217 + 228 p. - xW 2139 Euro 18.00

HUIJTS, J. Het geval Meierhold: sociologisch impromptu. De Haag, H.P. Leopold, 1938. Oorspr. omslag. 29 p. De Vrije Bladen 15e jaargang Schrift 4. [Rugje en achterkant beschadigd]. xB 4697 Euro 6.00

HUITEMA, T. De voorspraak (Shafa'a) in den Islam. Leiden, E.J. Brill, 1936. Oorspr. omslag. 136 p. - xR 3904 Euro 20.00

HUIZINGA, J. Natuurbeeld en historiebeeld in de achtttiende eeuw. Groningen/Den Haag/Batavia, J.B. Wolters, z.j. Geniet. 15 p. Overdruk uit Neophilologus. Allard Pierson Stichting No. 4. xH 5146 Euro 7.00

HUIZINGA, J. Van den vogel Charadrius. Amsterdam, Johannes Muller, 1903. Oorspr. omslag. 17 p. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde, nieuwe reeks, deel V, nr. 3. xB 5197 Euro 9.00

HUIZINGA, J. / Jan Blokker. Nederland's geestesmerk 1934 / Gouden Ganzenveer 2003. Stichting De Gouden Ganzenveer, Amsterdam, 2003. Twee boekjes in een omslag 40 + 31 p. T.g.v. de uitreiking van de Gouden Ganzenveer 2003 aan Jan Blokker. Bevat tevens het complete opstel van Huizinga uit 1934. Vormgeving: Typography Interiority & Other Serious Matters. xR 1548 Euro 15.00

HULLEMAN, Frans. Heijermans herinneringen. Laren, Schoonderbeek, z.j. Ingenaaid. 128 p. - xC 0999 Euro 7.00

HULLEMAN, Frans. Heijermans herinneringen. Laren, Schoonderbeek, z.j. Gebonden. 128 p. - xM 7100 Euro 11.50

HULLEMAN, Frans. Heijermans herinneringen. Laren, Schoonderbeek, z.j. Gebonden, S.O., 121 p. + adv. - xT 3543 Euro 12.00

HULSHOFF, Margaretha H. Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ... Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1940. Oorspr. omslag. 70 p. - xR 7185 Euro 15.00

HULSKER, J. Aart van der Leeuw. Leven en werk. Amsterdam, Contact, 1946. Gebonden. XII + 376 p. Ills. - xP 0953 Euro 22.50

HULSMAN, G. Souvenirs en Phantasieen. Haarlem, De Erven Loosjes, 1899. Gebonden. 235 p. - xB 7379 Euro 20.00

HUMBEECK, Kris & Kristoff Tilkin. Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Gent/Amsterdam, Ludion/ Querido, 1999. Gebonden S.O. 311 p. Ills. - xR 8865 Euro 25.00

HUMMELEN, W.M.H. De sinnekens in het rederijkersdrama. Groningen, J.W. Wolters, 1958. Ingenaaid. VII + 423 p. (Dissertatie). xP 0960 Euro 35.00

HUNIK, M. / J. Kloosterman / J. Rogier. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning. Baarn, Het Wereldvenster, 1979. Gebonden S.O. 527 p. Ills. - xM 5338 Euro 16.00

HUNIK, M. / J. Kloosterman / J. Rogier. Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Baarn, Het Wereldvenster, 1979. Ingenaaid. 527 p. Ills. - xP 0954 Euro 12.00

HUNNINGHER, B. Kruistocht op Broadway. Eugene O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Tenessee Wiliams, Arthur Miller. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1963. Or. omslag. 160 p. - xK 4452 Euro 9.00

HUNTER, David. Opera and Song Books. Published in England 1703-1726. Bibliographical Society London 1997. Bound Ills. XLIX + 521 p. fine study. xL 8082 Euro 50.00

HUSGEN, Lucas. Nee, maar het gebeurt. Essays. Nijmegen, Vantilt, 2003. 1e druk. Paperback. 222 p. - xK 5966 Euro 8.50

HUYGENS, G.W. Lode Baekelmans. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau N.V., Brussel 1960. Ingenaaid Ills. 44 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde No. 21 xR 2792 Euro 7.00

HUYGENS, G.W. / Herman Pleij. e.v.a. Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Assen, Van Gorcum & Comp., 1973. Gebonden S.O. 286 p. Ills. - xH 3893 Euro 18.00

[HUYGENS] KRUYTER, C.W. de. Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie. Meppel, Boom, 1971. Paperback. VI + 191 p. + 36 p Facsimile van het gedicht (ed. 1672). - xA 0381 Euro 13.50

[HUYSMANS, J.-K.] BIBLIOTHEQUE NATIONALE. J.-K. Huysmans (1848-1907). Exposition organisee pour commemorer le centenaire de sa naissance. Fevrier-Mars 1948. Bibliotheque Nationale, Paris, 1948. Oorspr. omslag, Ills., 38 p. 126 items xT 0513 Euro 10.00

IDEMA, W.L. / Aad Nuis / D.W. Fokkema. Oosterse literatuur. Een inleiding tot De Oosterse Bibliotheek. Amsterdam, Meulenhoff, 1979. Paperback. 184 p. - xK 4968 Euro 9.00

IJZEREN, J. van. Een vergeten Letterkundige. H.J. Polak (1844-1908). Groningen, J.B. Wolters, 1955. Or. omslag. 109 p. - xL 0805 Euro 16.00

INCONTRI. Incontri. Revista europea di studi italiani. 1999/2-3: Hypnerotomachia Poliphili. APA-Holland University Press, Amsterdam & Maarssen, 1999. Orig. wrappers, Ills.,58-144 p. Frans A. Janssen, Guepin, Lucy Schluter. e.a. over de Hypnerotomachia Poliphili. xR 8092 Euro 15.00

INDESTEGE, Luc. Quaderno Fiorentino. Kunst en letterkunde in Firenze. Indrukken en gesprekken. Leuven, Davidsfonds, 1951. Ingenaaid. 256 p. + foto's. Keurreeks nr 45. 1951-1. xK 4428 Euro 9.50

INGEN, F.J. van. Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1982. Geniet. 24 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, Deel 45 No. 7. xB 6796 Euro 6.00

INGEN, Ferdinand van. Hollandisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts. Bonn, 1981. Geniet. 27 p. Nachbarn nr. 26. xR 5407 Euro 7.00

ISACKER, Frans. De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer met een woord vooraf door Paul Struye Brussel, Ferdinand Larcier, 1963. Ingenaaid. 497 p. - xK 4910 Euro 20.00

ISACKER, Frans van. Posthume wandeling. Antwerpen/Amsterdam, Ontwikkeling/J.M. Meulenhoff, 1957. Ingenaaid. 70 p. Nieuw Vlaams Tijdschrift Reeks. xL 1187 Euro 8.00

ISRAEL, Eddy-Lex. Jacob Israel de Haan. De dichter van het Joodsche lied. Amsterdam, Heijnis, 1962. Gebonden S.O. 138 p. - xR 9119 Euro 15.00

ITTERBEEK, Eugene van. Aktuelen II. Brecht/Antwerpen, De Roerdomp, 1977. Paperback. 175 p. - xK 3267 Euro 8.00

ITTERBEEK, Eugene van. De hedendaagse Franse letterkunde deel I: Van Jules Romains tot Paul Claudel. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1964. Or. omslag. 142 p. Panorama. xK 2781 Euro 7.50

ITTERBEEK, Eugene van. Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap. Den Haag, Manteau, 1969. 1e druk. Paperback. 160 p. Maerlantpocket 15. xC 1020 Euro 7.00

JAARBOEK. Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1968-1969. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1969. Gebonden. 348 p. Ills. - xB 5123 Euro 15.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1997 - 1998 Leiden, 1999, Or. omslag. 242 p. Ills. - xL 5889 Euro 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2000 - 2001. Leiden, 2002, Or. omslag. 201 p. Ills. - xL 5890 Euro 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1971-1972 Leiden, 1973, Or. omslag. 317 p. - xL 7589 Euro 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2002-2003 Leiden, 2004. Oorspr. omslag. 238 p. - xB 0397 Euro 8.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1999 - 2000. Leiden, 2000, Oorspr. omslag. 236 p. Ills. - xB 3241 Euro 8.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1993 - 1994. Leiden, 1994, Oorspr. omslag. 249 p. Ills. - xB 9190 Euro 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1992 - 1993. Leiden, 1993, Oorspr. omslag. 204 p. Ills. - xB 9191 Euro 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997. Leiden, 1997, Oorspr. omslag. 204 p. Ills. - xB 9192 Euro 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2006 -2007. Leiden, 2008, Or. omslag. 239 p. Ills. - xR 2174 Euro 8.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997 Leiden, 1998. Oorspr. omslag 203 p. - xR 2814 Euro 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2009-2010. Leiden, 2011. Oorspr. omslag 336 p. - xR 5442 Euro 7.00

JAARBOEK. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2010-2011. Leiden, 2012. Oorspr. omslag. 269 p. Ills. - xR 6383 Euro 8.00

JAARBOEK. Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent. Jaarboek 1967. Universitaire Stichting van Belgie, 1967. Oorspr. omslag. 176 p. Tweede reeks nr 9. Oplage 400 exx. Redactie: A van Elslander en Ada Deprez. [Watervlekje achterkant omslag]. xB 1820 Euro 10.00

JAARBOEK. Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. 111e Jaarboek 1945. Antwerpen, De Sikkel, 1945. Oorspr. omslag. 154 p. Ills. - xB 1815 Euro 14.00

JAARBOEK. Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica. De Fonteine. Jaarboek 1946-47. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1947. Oorspr. omslag. 148 p. Ills. - xB 5242 Euro 10.00

JAARBOEK. Letterkundig Jaarboek. Gulden Aren, Oogst 1909. Amsterdam, 1909. Oorspr. omslag. 160 p. Ills. Omslagontwerp: Andre Vlaanderen. xT 1902 Euro 20.00

JAARSMA, D.T. Het geheibel om Ralph Springer's Om de Macht. Volledig overzicht van de artikelen van lof en blaam in de Nederlandse pers over dit meesterwerk verschenen. Leiden, Batteljee & Terpstra, [1932]. Geniet. 46 p. - xR 7578 Euro 9.00

JAARSMA, D. Th. Karakteristieken. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1927. Ingenaaid. 158 p. Herman Heijermans, Frans Mijnssen, Top Naeff, J.A. Simons Mees, Herman Robbers, Nico van Suchtelen, Joost Mendes, Johan de Meester, Ina Boudier Bakker, Frits Hopman. xL 2028 Euro 8.00

JAARSMA, D. Th. Karakteristieken. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1927. Gebonden. 158 p. Herman Heijermans, Frans Mijnssen, Top Naeff, J.A. Simons Mees, Herman Robbers, Nico van Suchtelen, Joost Mendes, Johan de Meester, Ina Boudier Bakker, Frits Hopman. xB 4570 Euro 8.00

JACKSON, Holbrook. The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century. Penguin, Harmondsworth, 1939. Pocket 279 p. + adv. Pelican Books A58. First Pubished 1913. xR 4907 Euro 8.00

JACKSON, Holbrook. The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century. The Harvester Press, Brighton, 1976. New illustrated edition. Bound dust jacket 304 p. Introduction Christophe Campos. xR 5145 Euro 12.00

JACKSON, Holbrook. The Rise and Fall of 19th Century Idealism. The Citadel Press, New York, 1969. Paperback 283 p. Orig. title: Dreamer of Dreams (1948). xR 4836 Euro 12.00

JACOB, Jean. Marcel Proust: son oevure. Paris, La Nouvelle Revue Critique, z.j. Broche. 58 p. Portrait et Autographe. Document pour l'histoire de la litterature francaise. Genummerd 1794/1852 exx. xB 9741 Euro 8.00

JACOBS, M. Augusta. Jacobus van Looy en zijn literair werk. Brugge/Brussel, De Kinkhoren, 1945. Ingenaaid. 249 p. - xR 0244 Euro 15.00

JAGER, Th. de. De ontwikkelingsgang van de Taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets. Rotterdam, De Rottestroom, z.j. [1942]. Gebonden. 186 p. - xL 5315 Euro 10.00

JAGTENBERG, F.J.A. Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren. Sub Rosa Deventer 1989. Oorspr. omslag Ills. 347 p. Deventer Studien 10 xB 0236 Euro 16.00

JANSEN HEIJTMAJER, J.A. Globaal lezen. Verslag van een proef met nabetrachting. Purmerend, J. Musses, [1937]. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. - xR 5224 Euro 8.50

JANSEN, P.C. en W.M. Zappey. Bibliografie van de geschriften van Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960). Rotterdam, 1981. Geniet. 31 p. - xR 0835 Euro 7.00

JANSMA, T.S. Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1974. Ingenaaid. XXV + 262 p. Ills. - xB 4518 Euro 10.00

JANSMA, T.S. en W. Laur. De betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1964. Oorspr. omslag. 34 p. Ills. Lezing gehouden op 16 november 1963. Bijdr. en Med. der Naamk. van de Kon. Ned. Akad. van Wet. te Amsterdam XXI. [bibliotheekstempeltje]. xL 6066 Euro 7.00

JANSONIUS, F. Lodewijk van Deyssel. Lochem, De Tijdstroom, [1951]. Gebonden S.O. 278 p. - xW 4489 Euro 15.00

JANSSEN, Em. Getuigenis. Literaire en andere opstellen. Leuven, Davidsfonds, 1948. Gebonden. 307 p. - xK 3354 Euro 9.00

JANSSEN, Em. Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907). Tielt/Antwerpen, J. Lannoo/Standaard Boekhandel, z.j. Oorspr. omslag. 145 p. - xK 4431 Euro 16.00

JANSSEN, Em. Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907). L.J. Veen, Amsterdam, z.j. Gebonden, 145 p. - xR 7796 Euro 16.00

JANSSEN, Frans A. Bedriegers en bedrogenen. Opstellen over het werk van Willem Frederik Hermans. Amsterdam , De Bezige Bij, 1980. 1e druk. Paperback. 130 p. Leven & Letteren. - xK 7143 Euro 8.00

JANSSEN, Frans A. Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Amsterdam, Loeb & van der Velden, 1979. 2e druk. Ingenaaid. 346 p. - xK 8537 Euro 10.00

JANSSEN, Frans A. Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Amsterdam, Loeb & van der Velden, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 346 p. - xH 7614 Euro 11.50

JANSSEN, Frans A. / Rob Delvigne. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans. Amsterdam, Thomas Rap, 1972. Ingenaaid. 79 p. - xM 5885 Euro 11.50

JANSSEN, H.H. Latijnse Letterkunde. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1956. Gebonden. 300 p. Volksuniversiteits Bibliotheek Tweede Reeks No. 56. xL 5643 Euro 10.00

JANSSENS, G.A.M. De Amerikaanse roman 1950-1975. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1976. Paperback. 251 p. - xM 3701 Euro 7.00

JANSSENS, M. Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels. Leiden, A.W. Sijthoff, 1969. Ingenaaid. 140 p. + werkboekje. Literaire verkenningen. xL 7716 Euro 7.50

JANSSENS, Marcel. De schaduwloper. Leuven, Davidsfonds, 1967. Paperback. 257 p. Keurreeks van het Davidsfonds Nr. 104 - 1967-1. xK 3208 Euro 8.00

JANSSENS, Marcel. Het Naakt en het Roze. Literaire kritieken. Schoten, H. 1986. Paperback. 247 p. - xK 2614 Euro 8.00

JANSSENS, Marcel. Woorden en waarden. Essays over literatuur. Brugge/Nijmegen, Orion/B. Gottmer, 1980. Paperback. 313 p. - xK 3309 Euro 8.00

[JAPIKS]. Hulde aan Gysbert Japiks bewezen, in de Sint Martini Kerk te Bolsward op den 7 julij 1823. Eerste stuk. A. Hessing, te Bolsward, 1824. Oorspr. bedrukte kartonnen band XXVIII + portret + 68 p. Op de band: Ter voordeele der Commissie van Weldadigheid. Op schutblad: Mr. J. van Lennep van zijn vriend den auteur. [In 1827 verscheen een tweede deel]. xB 7341 Euro 50.00

JEANSON, Francis. Jean-Paul Sartre. Vertaling C.P. Heering-Moorman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. Paperback. 207 p. Ills. Literaire Documenten Serie 7 xM 5527 Euro 7.00

JESPERS, Henri-floris. Genealogie van de Herinnering. Antwerpen, The Private Press, 1993. Paperback. 110 p. Genummerd 222/300 exx. xR 7658 Euro 10.00

JESPERS, Henri-Floris. Het bed van Procrustes. Schetsen en verkenningen. Antwerpen, Soethoudt, 1978. 1e druk. Paperback. 252 p. - xR 6854 Euro 10.00

JESSURUM D'OLIVEIRA, H.U. Vondsten en bevindingen. Essays over nederlandse poezie. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Paperback. 275 p. Kartons. Bevat: H.C. ten Berge, J.C. Bloem, J. Hamelink, Ed. Hoornik, Lucebert, Slauerhoff, Simon Vestdijk. xK 6155 Euro 8.00

JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. Scheppen riep hij gaat van Au. 11 interviews met W.F. Hermans, Gerrit Achterberg, Lucebert, P. Kemp, H. Mulisch, L.P. Boon, R. Minne, J. Wolkers, H. Claus, G.K. van het Reve, Leo Vroman. Amsterdam, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1977. 4e bijgewerkte en aangevulde druk. Paperback. 211 p. - xL 9741 Euro 10.00

JOCHEMS, M.J. De missie in de litteratuur. Deel I: Van de middeleeuwen tot de Franse Revolutie. Bussum, Paul Brand, 1952. Ingenaaid. VII + 207 p. - xK 7442 Euro 12.00

JOLLES, Andre. Bezieling en vorm. Essays over letterkunde. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon. 1923. Ingenaaid. XIII + 285 p. - xL 3307 Euro 10.00

JONCKBLOET, G. Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken. Leiden, G.F. Theonville, 1912. Ingenaaid. 143 p. - xL 7004 Euro 10.00

JONCKHEERE, Karel. Bertus Aafjes. De dichter van de poezie. Amsterdam, Meulenhoff, 1952. 1e druk. Ingenaaid. 66 p. De Eik 16. - xH 0965 Euro 8.00

JONCKHEERE, Karel. Boeketje Buysse. Een levensschets en bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties. Brussel, A. Manteau, 1974. Ingenaaid. 53 p. Knipje uit schutblad. N.a.v. het verschijnen van het Verzameld Werk. xH 2244 Euro 7.00

JONCKHEERE, Karel. De poeziemuur doorbreken. Essay. Brussel/Den Haag, A. Manteau, 1958. Gebonden S.O. 1135 p. Ad Multoreeks. xK 3316 Euro 9.50

JONCKHEERE, Karel. De vogels hebben het gezien. Brugge, Desclee de Brouwer, 1968. Gebonden S.O. 243 p. Ills. Open kaart. xK 8170 Euro 10.00

JONCKHEERE, Karel. De vogels hebben het gezien. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1968. Gebonden S.O. 243 p. Ills. Open kaart. xK 8971 Euro 9.00

JONCKHEERE, Karel. In een anekdote betrapt. Duizend jaar schrijvers uit Noord en Zuid. Utrecht, Lannoo, 1971. Paperback. 218 p. - xK 3357 Euro 7.00

JONCKHEERE, Karel. Raymond Brulez. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs A. Manteau Brussel 1961. Ingenaaid Ills. 56 p. Monografieen over Vlaamse letterkunde Nr. 20. xK 4648 Euro 7.00

JONCKHEERE, Karel. Vraag me geen leugens. Antwerpen, Manteau, 1986. Paperback. 293 p. GMP 300. - xK 9308 Euro 10.00

JONCKHEERE, Karel. Wuiven naar gisteren. Over J.C. Bloem, G. Bomans, P.C. Boutens e.a. Baarn, De Prom, 1987. 1e druk. Paperback. 160 p. - xK 3193 Euro 7.50

JONCKHEERE, Karel e.a. Sleutelbos op Gaston Burssens. Brito-Editie, Antwerpen 1972. Paperback, 137 p. Meer dan twintig schrijvers over Gaston Burssens. xR 3462 Euro 8.00

JONCKHEERE, Karel en Erik van Ruysbeek. Poezie en experiment. Dialoog in briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst. Antwerpen/Amsterdam, Ontwikkeling/J,M, Meulenhoff, 1956. Ingenaaid. 105 p. Onopengesneden. Nieuw Vlaams Tijdschrift Serie. xK 5320 Euro 10.00

JONG, A.J. de. Maurits Sabbe en zijn mei van vroomheid. Amsterdam, Joost van den Vondel, z.j. Ingenaaid. 32 p. Met ingeplakt portret. Kijkjes in onze letteren I. xB 2716 Euro 7.00

JONG, A.M. de. Kijk, A.M. de Jong. De schrijver in beeld. Amsterdam, Em. Querido, 1980. Paperback. 95 p. Ills. Singel 262. xK 1804 Euro 7.00

JONG, David de. Maurits Dekker zijn persoon en zijn werk. Leiden A.W. Sijthoff, 1946. Gebonden. 101 p. Ills. Met een inleiding van Victor E. van Vriesland. xL 0303 Euro 9.00

JONG, J.G de. Twintig poeziekritieken. Leiden, A.W. Sijthoff, 1966. Paperback. 152 p. - xK 3368 Euro 7.00

JONG, J.G. de & Paul de Wispelaere. Maurice Gilliams. Journaal van de dichter. Samengesteld en uitgeleid door .... Antwerpen, Manteau, 1997. Paperback. 313 p. Klassieken uit Vlaanderen deel 3. xH 5829 Euro 10.00

JONG, Marten de (ed.). Hommage aan Hans Lodeizen en Hans Andreus. Stichting De Kosmos en Stichting Dichtkunst, [1986]. Oorspr. omslag Ills. 54 p. oplage 750 exx. xR 3855 Euro 10.00

JONG, Martien J.G. de. Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg. J Sonneville, Brugge, 1971. Oorspr. omslag 86 p. i.s.m. Nijgh & Van Ditmar (Nieuwe Nijgh boeken 40) xB 8772 Euro 8.00

JONG, Martien J.G. de. De dichter en zijn rechters. Een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting. Baarn, De Prom, 1988. Paperback. 143 p. Ills. Bibliofiel. xK 1854 Euro 8.00

JONG, Martien J.G. de. Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams. Amsterdam/Leuven, Meulenhoff/Kritak, 1993. Paperback. 117 p. - xL 9795 Euro 9.00

JONG, Martien J.G. de. Een perron maar drie treinen. Den Brabander, Van Hattum, Hoornik. Leiden, A.W. Sijthoff, 1970. Or. Omslag. 136 p. + 16 p. werkboekje. Literaire verkenningen vierde tijdvak. [vouwtje in omslag]. xK 2847 Euro 7.00

JONG, Martien J.G. de. Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1970. Paperback. 143 p. - xK 3358 Euro 7.00

JONG, Martien J.G. de. Het Nederlandse gedicht na 1880. (poezie - essay - kritiek - stijlleer - tekstverklaring). Leiden, A.W. Sijthoff, 1969. 5e druk. Ingenaaid. 144 p. Literaire verkenningen. xL 7715 Euro 7.50

JONG, Martien J.G. de. Honderd jaar later. Essays over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig. Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Willem Kloos, Albert Verwey. Baarn, De Prom, 1985. Paperback. 208 p. Ills. - xK 0557 Euro 10.00

JONG, Martien J.G. de. Maurice Gilliams. Een essay. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. Gebonden S.O. 342 p. - xB 2080 Euro 15.00

JONG, Martien J.G. de. Nogmaals inzake Achterberg. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1972. Paperback. 92 p. Nieuwe Nijgh Boeken 47. - xW 4535 Euro 7.00

JONG, Martien J.G. de. Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van Nederlandse gedichten. Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. Paperback. 1967. Paperback. 163 p. Ills. - xK 3360 Euro 9.00

JONG, Martien J.G. de. Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio. Leiden, E.J. Brill, 1960. Geniet. 22 p. Overdruk uit: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde deel LXXVII, afl. 4, 1960. xB 2431 Euro 6.50

JONGSMA, J. Nijfryske skriuwers en harren wurk. Algemiene fryske underrjocht kommisje, 1985. Geniet. 39 p. - xR 5618 Euro 7.00

JONK, A. De krant, een greep courantenlectuur. Amsterdam, Bigot en van Rossum, 1936. Ingenaaid. 79 p. Bestemd voor de middel- en hogere klassen der inrichtingen van voortgezet onderwijs. xL 0338 Euro 8.00

JOYCE, James. James Joyce 1882 - 1941. Amsterdam, KRO, 1975. Or. omslag. 66 p. Babel/ een literair radioprogramma, uitgezonden op dinsdagavond 15 juli 1975 door de KRO. Schrift 6. Samengesteld door Jan Starink. xL 2403 Euro 10.00

[JUNGHUHN] NIEUWENHUYS, Rob en Frits Jacquet (eds.). Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieen van Franz Wilhelm Junghuhn. A.W. Sijthoff, Alphen aan den Rijn, 1980. Gebonden S.O. Ills. 152 p. prachtig geillustreerd xB 8316 Euro 22.50

KAAS ALBARDA, Meia. Inleiding tot de poezie van Henriette Roland Holst. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Ingenaaid. 112 p. Tijd en Taak-serie. - xW 0306 Euro 11.50

KADT, Jacques de. Herman Gorter: Neen en Ja. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947. 1e druk. Gebonden S.O. 116 p. - xW 3787 Euro 9.00

[KAFKA]. Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusamm. Heinz Lunzer. Zirkular, Wien, 1983. Umschlag Ills. 44 S. mit Beitragen von Ilse Aichlinger, Elias Canetti, Peter Handke. xR 3782 Euro 7.00

KAGIE, Rudie. Boudewijn Buch, verslag van een mystificatie. Amsterdam, Prometheus, 2004. 2e druk. Paperback. 238 p. Ills. - xB 2945 Euro 10.00

KALEIS, H. Mulisch' verhouding tot de vernietiging. Amsterdam, Polak & Van Oorschot, z.j. Geniet. 17 p. De Vrije Bladen 2. xK 9219 Euro 15.00

KALEIS, Huug. Schrijvers binnenste buiten. Essays. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1969. Paperback. 203 p. - xW 0218 Euro 6.00

KALFF, G. Beethoven en Schopenhauer. Als Dietsers in de verstrooiing. Paradox in Duitse trant. Tevens late bijdrage tot het jubileum van Vondel en zeer late tot dat van Goethe. Amsterdam, Lankamp en Brinkman, 1938. Oorspr. omslag. 84 p. Omslag verkleurd. xH 1823 Euro 9.00

KALFF, G. Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1926. Ingenaaid. XVI + 183 p. - xK 5588 Euro 9.50

KALFF, G. Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1926. Gebonden XVI + 183 p. - xB 4027 Euro 10.00

KALFF, G. Frederik van Eeden psychologie van den tachtiger. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1927. Gebonden. 542 p. Ills. Bandontwerp: C.A. Lion Cachet. xH 2167 Euro 50.00

KALFF, G. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 7 delen. Groningen, J.B. Wolters, 1906. Gebonden. Zeven delen. Rode linnen banden. xR 2624 Euro 50.00

KALFF, G. Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw. Haarlem, F. Bohn, 1895. Gebonden half leer. XI + 317 p. - xL 1362 Euro 20.00

KALFF, G. Soera Rana (Isaac Esser Jr). 1845-1920. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1921. Ingenaaid. 149 p. Onafgesneden. - xT 2788 Euro 15.00

KALFF, G. Westeuropeesche Letterkunde. Twee delen: Eerste deel: 15de - 16e eeuw. Tweede deel: Hervorming en Renaissance. Groningen J.B. Wolters, 1923-24. Gebonden. 398 + 241 + CXXXVI p. Met portret. Uitgegeven en vermeerderd met een levensbericht en Bibliographie. [Leven van Dr. G. Kalff (1856-1923) beschreven door zijn zoon. [Klein bibliotheekstempeltje]. xL 4065 Euro 30.00

KALFF, J. Jacob Maris. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. Oorspr. omslag. 285-308 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van Beteekenis afl. 9. xT 2197 Euro 8.00

KALFF, S. (ed.). Oost-Indisch landjuweel. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1902. Oorspr. omslag 304 p. Bloemlezing uit de Indische Letteren. Rug omgeplakt. xB 7877 Euro 40.00

KALMA, D. Ljocht en Skaed. In mennich biskogings. Snits, A.J. Osinga, 1916. Geniet. 46 p. Utjeften fen Den Jongfryske Mienskip No. 2. xT 3955 Euro 8.50

KALMA, J.J. Om Gysbert Japiks Hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Skreaum yn opdracht fan it Gysbert Japicx Kamite 1666-1966. Mei tekeningen fan Jan B. de Leeuw. Boalsert, A.J. Osinga, 1963. Oorspr. omslag. 245 p. - xT 3748 Euro 12.50

KALMA, J.J. Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Leeuwarden, A. Jongbloed, 1955. Ingenaaid. 416 p. In opdracht van het Bestuur van het “Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde”. [Bibliotheekstempeltje, band aan bovenkant licht verkleurd]. xL 4101 Euro 15.00

KALMA, J.J. Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Leeuwarden, A. Jongbloed, 1955. Gebonden. 416 p. In opdracht van het Bestuur van het “Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde”. [Bibliotheekstempeltje, band aan bovenkant licht verkleurd]. xT 3261 Euro 16.00

KAMERBEEK, J. De poezie van J.C. Bloem in Europees perspectief. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1979. Oorspr. omslag 116 p. Athenaeum paperback xL 6904 Euro 9.00

KAMERBEEK, J. Tenants et aboutissants de la notion coleur locale. Utrecht, Rijksuniversiteit, 1962. Oorspr. omslag. 71 p. Utrechtse publikaties voor algemene literatuurwetenschap No. 2, 1962. xB 6751 Euro 9.00

KAMERBEEK Jr., J. De poezie van J.C. Bloem in Europees perspectief. Polak & Van Gennep / Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap, Amsterdam / Utrecht, 1967. Oorspr. omslag 117 p. - xB 8664 Euro 8.00

KAMERBEEK Jr., J. Van Deyssels "Verbeelding" Een Bezoek als document humain. Met een nabeschouwing van Harry M.G. Prick. J.B. Wolters, Groningen, z.j. Oorspr. omslag. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids, 51e jaargang derde en vierde aflevering. Los bijgesloten een uitgetikt blad met L.van Deyssel, Een Bezoek [Uit] Verbeeldingen, Amsterdam, [1908]. p.53-59. xR 0523 Euro 9.00

KAMERBEEK jr., Jan. Albert Verwey en het nieuwe Classicisme. De richting van de hedendaagsche poezie (1913) in zijn internationale context. (Albert Verwey et le Nouveau Classicisme) avec des resumes en francais et en anglais. Groningen, J.B. Wolters, 1966. Gebonden. 115 p. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, op 27 mei 1966. xM 4289 Euro 21.00

KAMERBEEK jr., Jan. Albert Verwey en het nieuwe Classicisme. De richting van de hedendaagsche poezie (1913) in zijn internationale context. (Albert Verwey et le Nouveau Classicisme) avec des resumes en francais et en anglais. Groningen, J.B. Wolters, 1966. Ingenaaid. 115 p. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, op 27 mei 1966. xM 8386 Euro 16.00

KAMP, Elly. Iedereen zei, dat is pornografie. Willem Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der acacia's. Aksant Amsterdam 2005. Gebonden 96 p. - xL 8075 Euro 12.50

KAMPHUIS, J. Tolken van hun tijd. Essays over Gerrit Achterberg, H. Marsman, Simon Vestdijk, J.H. Leopold. Groningen, De Vuurbaak, 1978. 1e druk. 137 p. Culturele thema's 1. - xK 3158 Euro 12.00

KAPTEIJNS, Harrie. Het maandblad De Gemeenschap (1925-1941) Intenties en aspecten. Utrecht, Amboboeken, [1965]. Paperback. 184 p. - xB 9563 Euro 8.00

KAPTEYN, Floris. Een huis vol boeken. Amsterdam, Em. Querido, 1953. Or. omslag. 128 p. Ills. Singel 262. Singel 262. xK 8738 Euro 7.00

KAPTEYN-MUYSKEN, G. G. Bernard Shaw. Een waardeering en inleiding. Met 3 portretten. 's-Gravenhage, N.V. Electrische Drukkerij 'Luctor et Emergo', 1910. Oorspr. omslag. 99 p. Goed exemplaar. xL 8284 Euro 20.00

KARSEN, Eduard. Een droom en een scheidsgerecht. Een relaas, bezorgd en ingeleid door Rein van der Wiel. Amsterdam, Em. Querido, 1986. 1e druk. Paperback. 251 p. - xK 7117 Euro 9.00

KARSTEN, Gert. 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Leiden, Nederlandsche UitgeversMij., 1949. Ingenaaid. 238 p. Ills. - xK 2691 Euro 16.00

KARSTEN, Gert. 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Leiden, Nederlandsche UitgeversMij., 1949. Gebonden. 238 p. Ills. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4924 Euro 16.00

KAT, J.F.M. De verloren zoon als letterkundig motief. Bussum, Paul Brand, 1952. Oorspr. omslag. 238 p. Handelseditie van het proefschrift. Los bijgevoegd een brief van de auteur aan Mevr. C.J. Grootenboer. xR 0218 Euro 25.00

KAZEMIER, G. Keuze uit het werk van Dr. G. Kazemier. Wassenaar, Servire, z.j. Paperback. 245 p. - xR 1556 Euro 8.00

KAZEMIER, G. (ed.). Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde E.J. Brill, Leiden, 1973. Gebonden VIII + 405 p. - xB 7662 Euro 15.00

KEERSMAEKERS, A. Hendrik Consciences roman "De Boerenkryg" (1853). Een onderzoek naar genesis en weerklank. Eerste deel: Genesis. Antwerpen 1968. Ills. 131 p. Overdruk uit: Noordgouw, VII, 1967 en VIII, 1968 xK 4903 Euro 9.00

[KEESING, Elisabeth]. Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza aan Elisabeth Keesing. Amsterdam, 1993. Geniet. 24 p. Bethanienklooster, Amsterdam 2 december 1993. xB 5914 Euro 6.00

KEIJSPER, Chantal (ed.). En ik heb ze bewaard voor jou... 100 literaire collecties voor de toekomst behouden. Koninklijke Bibliotheek/Metamorfoze 1997-2000. Den Haag 2002. Integraalband Ills. 272 p. Metamorfoze-publicatie 11 xH 8292 Euro 9.50

KELDER, Jan Jaap e.a. De nieuwe orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 13 september - 1 november 1985. Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, 1985. Oorspr. omslag, Ills., 128 p. - xT 2040 Euro 10.00

KELK, C.J. De Nederlandse poezie. Van haar oorsprong tot heden. Deel I: Tot 1880. Deel II: Sinds 1880. Amsterdam, Moussault, 1948. 1e druk. Gebonden. 416 + 431 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 4351 Euro 20.00

KELK, C.J. De Nederlandse poezie. Van haar oorsprong tot heden. Sinds 1880. Amsterdam, Moussault, 1948. 1e druk. Gebonden S.O. 431 p. Ills. - xK 3581 Euro 11.50

KELK, C.J. Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers. Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, z.j. Oorspr. omslag. 73 p. - xH 7496 Euro 7.00

KELK, C.J. Leven van Slauerhoff. Amsterdam, Bzztoh, 1981. Gebonden S.O. 263 p. Forum Haganum 14. xB 9432 Euro 12.00

KELK, C.J. Wie ik tegen kwam. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1981. 1e druk. Paperback 184 p. - xK 4532 Euro 8.00

KELK, C.J. Wie schreef dat? Een litterair spel dat ge met u zelf en anderen kunt beoefenen. Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, z.j. Oorspr. omslag. 105 p. - xH 6056 Euro 7.00

KELK, C.J. Zeventien dichters. Amsterdam, E.M. Querido, 1952. Pocket. 112 p. Ills. Singel 262. xB 3166 Euro 6.50

KELK, C.J, en J.A. Meijers. Geschiedenis der Nederlandse letterkunde in vogelvlucht. Den Haag, Van Goor, z.j. Or. omslag. 144 p. Ills. - xK 3641 Euro 7.00

KEMP, M. Limburgensia. Beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg. Maastricht, Veldeke, 1947. Ingenaaid. 176 p. - xR 6624 Euro 12.50

[KEMP] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 7. Pierre Kemp. Ned. Letterkundig Museum, Amsterdam/'s-Gravenhage, 1961. Oorspr. omslag, 40 p. - xM 8007 Euro 6.00

KEMPEN, Michiel van. Surinaamse schrijvers en dichters. Met honderd schrijversprofielen en een lijst van pseudoniemen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Paperback. 191 p. Ills. - xR 0315 Euro 12.50

KEMPENAER, A. de. Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers, vervolg op Mr. J.I. Doorninck's vermomde en naamloze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren. Leiden, A.W. Sijthoff, 1928. Gebonden. 690 p. - xR 8503 Euro 25.00

KENIS, Paul. Het leven van Edward Anseele. Gent, De Vlam, 1930. Ingenaaid. 285 p. - xR 9253 Euro 15.00

KERMODE, Frank. Romantic Image. Random House, New York, 1957. Pocket 173 p. + adv. Vintage Book 260 xR 4847 Euro 7.00

KERRSMAEKERS, A. Hendrik Conscience: De lange nagel (1837 en 1858). Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993. Oorspr. omslag 272-334 p. Overdruk uit Verslagen en Mededelingen. Bevat een facsimile van de gecorrigeerde versie. xR 1565 Euro 8.00

KERSSEMAKERS, Leo / Pim Pagee / Piet Visser. (red.). Memento Mori. Dansen met de dood. De dodendans in boek en prent. Amsterdam, NVVA, 2000. Paperback. 120 p. Ills. - xR 9852 Euro 12.00

KERSTEN J. en J.G.M. Weck. In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 6: Hugo Raes. Amsterdam, W. Versluys, 1976. Paperback. 150 p. - xK 7912 Euro 6.50

KERSTEN, Jacques. Hubert Lampo, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. Paperback. 54 p. Literair Moment. xB 1957 Euro 4.50

KESTELOOT, L. De voorstelling van het Booze Beginsel. Boekuil en Karveel-uitgave Antwerpen 1944. Oorspr. omslag Ills. 57 p. Karveel-Folklorereeks Nr. 6. xB 4680 Euro 10.00

KETS-VREE, Annemarie. Woord voor woord. Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem Elsschot. HES, Utrecht, 1983. Paperback, 387 p. - xR 8993 Euro 15.00

KEUNEN, J. G.B. Shaw. Leuven, Davidsfonds, 1940. Ingenaaid. 196 p. Davidsfonds Keurboek 1940 nr 24. xK 5130 Euro 8.50

KEUNING, P. Litteratuur en leven. Baarn, E.J. Bosch, 1919. Gebonden. 311 p. - xK 3378 Euro 9.00

KEYAERST, R. Catalogus der Bibliotheek van wijlen Fernand Toussaint van Boelaere. Nederlandse en Vlaamse Schrijvers. Bibliothèque Fernand Toussaint van Boelaere Ecrivains de langue Française. Paul van der Perre, Paleis voor Schone Kunsten, 1948. Oorspr. omslag Ills. 45 + 39 p. Catalogus van de verkoping. Tweetalig. xB 9761 Euro 20.00

KEYSER, J.P. de. Neerland's Letterkunde in de Negentiende Eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. Poezie. 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1880. Nieuwe uitgave. Gebonden. XII + 925 p. Half leer gebonden. Goud op snee. [Bovenkant rug beschadigd]. xK 9762 Euro 20.00

KEYSER, Paul de. Album Prof. Dr Paul De Keyser. De Jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag. Z.p. 1951. Oorspr. omslag. CXII + 200 p. Met portret. - xR 6838 Euro 15.00

KING, P.K. Dawn poetry in the Netherlands. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1971. Paperback. 176 p. - xH 7144 Euro 10.00

KITCHEN, Paddy. Poets London. Longmans, London and New York, 1980. Bound dust jacket Ills. 213 p. Line drawings by Wendy Dowson. xR 4923 Euro 8.00

KLEFFENS, E.N. van. Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1960. Or. omslag. 45 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe Reeks deel 23 no. 16. xK 9574 Euro 7.00

KLEIN, M. & H. Ruijs. Over Eline Vere van Louis Couperus Amsterdam, De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1981. Paperback. 96 p. Synthese. xR 7207 Euro 7.00

KLERK, C.R. de. Sint Augustinus. Cultuurbeschouwingen. I. Tot Augustinus' schrijversleven. II. Erasmus als uitgever van Augustinus. III. Het gebed der alleenspraken van Augustinus. IV. 430 - 28 augustus - 1930: Sint Augustinus' Dies Natalis. De Kempen, Tilburg, 1930. Gedecoreerde linnen band 143 p. op Franse pagina opdracht v.d. S.: Voor Jan Engelman Op "De Tijd" Oct. 1933. xR 5030 Euro 15.00

KLOEK, J.J. Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800. Proeve van historisch receptie-onderzoek. Deel I: Het onderzoek. Deel II: Bronnen, literatuurlijst en register. Utrecht, HES, 1985. Paperback. 270 + 175 p. Ills. Twee delen. - xB 7760 Euro 25.00

KLOEKE, G.G. Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van 'heeft'. Amsterdam, Noord-Hollandsche uitg. Mij., 1956. Or. omslag. 64 p. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel LXIII, no 1. xK 9072 Euro 7.50

KLOOS, Willem. Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met bloemlezing uit hun werken. Amsterdam, S.L. van Looy, 1909. Ingenaaid. 280 p. Bevat: Rotgans, Zeeus, Poot, De Lannoy, Schermer, Hoogvliet, Smits, Van Merken. xH 8440 Euro 15.00

KLOOS, Willem. Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie. Amsterdam, S.L. van Looy, 1909. Gebonden onafgesneden. 240 p. - xW 5070 Euro 15.00

KLOOS, Willem. Okeanos-fragmenten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg en Harry G.M. Prick. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1971. Ingenaaid. 132 p. Ills. Achter het boek 5e jrg. afl. 3. xH 1187 Euro 9.00

KLOOS, Willem. Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1904. Amsterdam, L.J. Veen, [1904]. 4e vermeerderde druk. Gebonden. XXIV + 227 + VI + 266 p. Eerste en tweede deel in een band. xH 4719 Euro 21.00

KLOOS, Willem. Veertien jaar literatuur-geschiedenis. 3 delen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1904-1905. 3e vermeerderde druk. Gebonden. 227 + 267 + 249 p. - xK 6283 Euro 30.00

KLOSSOWSKI, Pierre. Sade my neighbour. Translated from the French and with an Introduction by Alphonso Lingis. Quartet Books, London, 1992. Paperback, 147 p. - xT 3929 Euro 8.00

KLUIT, M. Elisabeth. Het Reveil in Nederland 1817 - 1854. Inleiding N. Japikse. Amsterdam, H.J. Paris, 1936. Gebonden. 341 p. Ills. - xL 6115 Euro 18.00

KLUYVER, A. Levensbericht van Dr. J. te Winkel. Amsterdam, 1928. Geniet. 23 p. Uit het jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen van 1927-1928. xB 6847 Euro 7.00

KLUYVER, A. Verspreide opstellen. Groningen/Den Haag, 1929. Gebonden half kunstperkament. 403 p. Zestig exemplaren van dit boek zijn gedrukt op geschept Hollandsch papier van Van Gelder. Genummerd 21/60 exx. Gedrukt voor Dr J.H.G. Goedhart. xB 4199 Euro 30.00

KLUYVER, A. Verspreide opstellen. J.B. Wolters, Groningen/Den Haag, 1929. Gebonden 403 p. - xR 2553 Euro 20.00

KNIPPENBERG, H. Dr. Michael Smiets herdacht. Sittard, Bern. Claessens, 1911. Geniet. 5 p. Overdruk: Limburg's Jaarboek 1911. xR 5817 Euro 8.00

KNIPPENBERG, H. Sintermertes vengelke. Sittard, Claessens, 1911. Geniet. 6 p. Overgedrukt uit Limburg's Jaarboek 1911. xB 4971 Euro 7.00

KNIPPING, B. Hoe kerstlegenden kwamen en gingen. Over de ontwikkeling van de kerstvoorstelling. Hilversum, Paul Brand, 1942. Gebonden. 152 p. + 41 afbeeldingen. Het illustratiemateriaal verzorgde Elisabeth von Brunner. xT 3157 Euro 10.00

KNUVELDER, G.P.M. Beknopt Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1962. Gebonden S.O. 799 p. - xK 3522 Euro 10.00

KNUVELDER, Gerard. Bezuiden de Moerdijk. Problemen en verschijnselen. Tilburg, H. Gianotten, 1929. Ingenaaid. 214 p. - xB 4714 Euro 15.00

KNUVELDER, Gerard. Bouwers aan eigen cultuur. Letterkundige figuren. Den Haag, Pax, 1934. Gebonden. 251 p. - xK 3361 Euro 9.00

KNUVELDER, Gerard. Handboek tot de moderne Nederlandse Letterkunde. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1954. Gebonden. 236 p. - xK 3746 Euro 8.00

KNUVELDER, Gerard. Het beeld van de Mens in enkele moderne Nederlandse romans (W.F. Hermans, H. Mulisch, Jos. Panhuijsen). 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1960. Or. omslag. 21 p. Tilliburgis Publikaties van de Katholieke Leergangen nr. 8. xL 2717 Euro 8.00

KNUVELDER, Gerard. Kitty en de mandarijntjes. Bevattende een aantal ietwat luchthartige, een aantal zeer ernstige en een aantal het midden daartussen houdende verhandelingen over schrijvers en hun eigenaardigheden. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1964. Paperback. 293 p. - xH 0520 Euro 8.00

KNUVELDER, Gerard. Liber Amicorum Dr. Gerard Knuvelder Aetate Sua LXX. Utrecht/Brugge, Orion/Desclee De Brouwer, 1972. Oorspr. omslag. 228 p. Raam oktober 1972. Nr. 87. 88. 89. xK 3605 Euro 13.50

KNUVELDER, Gerard. Nederlandse letterkunde, schets van de geschiedenis. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, [1967] 32e druk. Ingenaaid. 206 p. - xK 3805 Euro 8.00

KNUVELDER, Gerard. Onachterhaalbre tijd. Vijftig jaar grasduinen in literatuur. Den Bosch, Malmberg, [1974]. Paperback. 213 p. - xB 1809 Euro 10.00

KNUVELDER, Gerard. Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken. Utrecht, Het Spectrum, [1940]. Gebonden. 237 p. Met portret. - xR 0921 Euro 12.00

KNUVELDER, Gerard. Pieter van der Meer de Walcheren leven en werken. Utrecht, Het Spectrum, 1950. 2e druk. Gebonden S.O. 112 p. - xR 7776 Euro 12.00

KNUVELDER, Gerard. Problemen der literatuurgeschiedschrijving. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1963. Or. omslag. 28 p. Tillibvrgis Publikaties van de Katholieke Leergangen nr 12. xK 7565 Euro 6.50

KNUVELDER, Gerard. Stijn Streuvels. Brussel, A. Manteau, 1964. Ingenaaid. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 28. xK 7897 Euro 7.00

KNUVELDER, Gerard. Stijn Streuvels. Brussel, A. Manteau, 1964. Ingenaaid. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 28. Met bijgesloten aanbiedingsbrief op Brabantia-briefpapier gesigneerd door Gerard Knuvelder. xR 7808 Euro 10.00

KNUVELDER, Gerard. Vanuit Wingewesten. Een sociografie van het Zuiden. Met een inleiding van C. Gerretson. Hilversum, Paul Brand, 1930. Ingenaaid, XXXII + 544 p + inhoud. Ills. - xR 7169 Euro 15.00

KNUVELDER, Gerard. Vijf en twintig jaar Nederlandse dichtkunst (1915-1940). 's-Gravenhage, Sint Adelberts-Ver., [1942]. Geniet. 27 p. Deze brochure is geschreven in opdracht van het Dagelijksch Bestuur der Sint Adelberts-Vereeniging en word gratis aan alle leden verstrekt. Niet in den handel. Brochure no. 8. xB 7054 Euro 6.50

KNUVELDER, Gerard. Zwervers. Tilburg, H. Gianotten, 1929. Ingenaaid. 94 p. Inhoud: Knut Hamsun, Miguel de Unamuno, H. Roland Holst, Dirk Coster, R.H. Benson. sigrid Undset. xL 2484 Euro 8.00

KNUVELDER, Louis. Pushkin. 's-Gravenhage, Luctor et Emergo, 1940. Oorspr. omslag. 140 p. De Nieuwe Gids Bibliotheek No. 5, 1940. [bibliotheekstempeltje]. xL 5791 Euro 10.00

KOENEN, Liesbeth, Rik Smits en Mans Kuipers. (ed.). De keuken van Argus. Amsterdam, Atlas, 1996. Paperback. 154 p. Ills. - xL 3191 Euro 9.00

KOK, A.S. Van Dichters en Schrijvers. Studien en schetsen van Nederlandsche Letterkunde. 1e en 2e stuk. Culemborg, Blom & Olivierse, 1898-1899. Oorspr. omslag. 192 + 226 p. Twee delen. - xR 5121 Euro 25.00

KOLKERT, W.J. Christelijk Middelbaar Onderwijs en Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, Holland, 1930. Ingenaaid. 84 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4752 Euro 8.00

KOMRIJ, Gerrit. 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. (Met een inleiding door Gerrit Komrij). De Carbolineum Pers, 2000. Oorspr. omslag, in kartonnen foedraal, cahiersteek, 32 p. Genummerd 45/75. Met de hand gezet uit de Goudy Old Style en gedrukt in rood en zwart op geschept Zerkall papier in een oplage van 75 genummerde exemplaren xR 1249 Euro 50.00

KOMRIJ, Gerrit. Vreemd pakhuis. Verspreide stukken. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. 2e druk. Paperback 274 p. - xH 8949 Euro 12.50

KOMRIJ, Gerrit. Vreemd pakhuis. Verspreide stukken. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. 1e druk. Gebonden S.O. 274 p. - xH 9085 Euro 15.00

KOOIJMAN, Bert. Hugo Claus. Desclee de Brouwer/Orion, 1973. Oorspr. omslag 69 p. Ontmoetingen 106. xL 7798 Euro 6.50

KOOL, Halbo C. Muze zonder corset. Tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele poezie... Amsterdam, C.P.J. van der Peet, 1955. Ingenaaid. 155 p. - xK 8304 Euro 8.50

KOOMEN, Martin. De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs 1900-1944. Amsterdam, Tabula, 1983. Paperback. 200 p. Ills. met 3 literaire verkenningstochten xL 9866 Euro 10.00

KOOMEN, Martin. Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging. Amsterdam, Tabula, 1984. Paperback, 141 p., Ills. met wandelgids xT 2834 Euro 9.00

KOOPMANS, J. Letterkundige Studien over de negentiende eeuw. Verzameld door J.H. van den Bosch en C.G.N. de Vooys. Amsterdam, U.M. Holland, 1931. Gebonden S.O. 352 p. Inhoud: Maurits Lijnslager en zijn ideaal Burgerschap; Van Kist tot Daalberg; Adriaan Loosjes, Hillegonda Buisman; Adriaan van der Hoop Jr.; Aernout Drost; Van Adriaan Loosjes tot Mevrouw Bosboom-Toussaint; Mevrouw Bosboom-Toussaint's Lauernesse. xL 4299 Euro 18.00

KOOYMAN, Ad en Philip van Tijn. Aan die vuile viezeriken van de VPRO... en andere vrolijke brieven. Brieven naar aanleiding van de tweede Barend Servet Show. VPRO/Tango, [1972]. Paperback, Ills., n.p. - xT 2020 Euro 7.00

KORFF, H.A. Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. Teil I: Sturm und Drang. Teil II: Klassik. Teil III: Fruhromantik. Teil IV: Hochromantik. Teil V: Registerband fur alle vier Bande. Leipzig, Koehler & Amelang, 1958. Durchgesehenen Auflage. Einband Umschlag. 310 + 497 + 596 + 752 + 78 p. [Library stamp]. xL 5610 Euro 50.00

KORTEWEG, Anton. A. Roland Holst Penning-Stipendium 1986. Kwadraat, 1986. Cahiersteek. 18 p. Juryleden: Wam de Moor, Wiljan van den Akker, Hanny Michaelis, Ad Zuiderent. xK 2014 Euro 6.00

KOSSMANN, Alfred. Martelaar voor een dagdroom over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch. Amsterdam, Em. Querido, 1970. 1e druk. Paperback. 102 p. - xM 8872 Euro 8.00

KOSSMANN, Alfred. Victor E. van Vriesland. Herinneringen verteld aan .... Amsterdam, Querido, 1969. Paperback. 128 p. Ills. Singel 262. xM 2437 Euro 5.00

KOSSMANN, Alfred. e.a. Anna Blaman, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. Paperback. 45 p. Literair Moment. xB 1963 Euro 4.50

KOSSMANN, F. Metrum en rythme. Zp. z.j. [1926]. Geniet. 15 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids jrg. XX afl. 2. xL 2888 Euro 6.00

KOSSMANN, F.K.H. Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-1962. 's-Gravenhage, 1962. Or. omslag. 79 p. - xL 1817 Euro 7.50

KOSSMANN, F.K.H. Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief. Leiden, E.J. Brill, 1966. Gebonden 169 p. - xR 4255 Euro 12.00

KOSSMANN, F.K.H. Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. Oorspr. omslag. VIII + 264 p. Ills. - xB 9291 Euro 18.00

KOSSMANN, Fr. Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. Gebonden. 236 p. Mooi exemplaar. xH 3838 Euro 20.00

KOSSMANN, Fr. Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. Ingenaaid 236 p. - xB 6017 Euro 18.00

KOSTER, Edward B. Over Navolging en Overeenkomst in de Literatuur. Wageningen, Johan Pieterse, 1904. Oorspr. omslag. 80 p. Knipje uit Franse pagina. xB 4871 Euro 10.00

KOSTER, Edward B. Studien in Kunst en Kritiek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Ingenaaid. 252 p. - xK 9615 Euro 10.00

KOSTER, Edward B. Studien in Kunst en Kritiek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Gebonden, 252 p. - xT 3423 Euro 10.00

KOUSBROEK, Rudy. De logologische ruimte. Opstellen over taal. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. 1e druk. Paperback Ills. 182 p. E. 808. - xH 3936 Euro 8.00

KOUWENAAR, David. (red.). Het beeld van een dichter.[ A. Roland Holst]. Bergen, A. Roland Holst Fonds, 1980. Geniet. 20 p. Foto's zwart/wit. Met losse bijlagen. xL 7388 Euro 10.00

KRALT, P. De tuin der spiegels. Romans en verhalen van Harry Mulisch. Laren, Walvaboek, 1992. Paperback. 80 p. - xL 7791 Euro 7.50

KRAMER, W. Het literaire kunstwerk. Groningen, J.B. Wolters, 1932. Gebonden. 124 p. - xR 0043 Euro 10.00

KRAMER, W. Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kunst. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1947. tweede, omgewerkte druk. Gebonden. 212 p. - xK 5174 Euro 9.00

KRAMER, W. Inleiding tot de stilistische interpretatie van litteraire kunst. Groningen, J.B. Wolters, 1950. 3e druk. Gebonden. 214 p. - xR 1760 Euro 7.00

KRAMER, W. Litterair stilistische studien. Groningen, J.B. Wolters, 1950. Gebonden. 300 p. - xB 8819 Euro 12.00

KRANENDONK, A.G. van. Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Twee delen. Met 42 illustraties. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1946. Gebonden. 332 + 329 p. - xK 7784 Euro 25.00

KRANENDONK, A.G. van. Shakespeare en zijn tijd. Amsterdam, Em. Querido, 1947. 2e herziene druk. Gebonden S.O. 273 p. Met 21 Illustraties. - xH 6079 Euro 11.50

KRAP, Frans W. Emmeken, ik ben 'sduuels amie. Neerslag van een onderzoek naar het heksenprofiel van rond 1500 en van het speuren naar onderdelen daarvan in het drama Marieke van Nieumeghen. Nijmegen, ALFA, 1983. Oorspr. omslag. VIII + 126 p. Ills. Tekst en Tijd 8. xT 0788 Euro 10.00

KREEMERS, Raph. De Hedendaagsche Engelsche Roman. Kritische bronnenstudie, bibliographie en alphabetisch register. Leuven, De Vlaamsche Drukkerij, 1933. Oorspr. omslag. 76 p. De bladzijden 1-59 van dit werkje zijn overgedrukt uit de Leuvensche Bijdragen, Bijblad jaargang XXV en XXVI. xB 9028 Euro 8.00

KREMER, Ludger. Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete. Bonn, 1983. Geniet. 32 p. Nachbarn nr. 27. xR 5408 Euro 7.00

KRISTAL. Kristal Letterkundige productie 1935. Amsterdam/Antwerpen, De Spieghel/Het Kompas, 1935. Gebonden. Onafgesneden, 223 p. - xL 1808 Euro 20.00

KRISTENSEN, W.B. De antieke opvatting van dienstbaarheid. Amsterdam, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 78 serie B, no 3. [bibliotheekstempeltje]. xL 7176 Euro 6.00

KRISTENSEN, W.B. De rijkdom der aarde in mythe en cultus. Amsterdamm, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1942. Oorspr. omslag. 16 p. Med. der Ned. Akad. van Wet, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks deel 5, No 12. [bibliotheekstempeltje]. xL 6941 Euro 6.00

KRITISCH AKKOORD 1968. Een keuze uit in 1967 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel, Manteau, 1968. Paperback. 127 p. Samengesteld door Willem Brandt, Bernard Kemp, Andre Demedts, Lambert Tegenbosch. Maerlant Pocket nr 13. xK 3402 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1970. Een keuze uit in 1969 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel, Manteau, 1970. Paperback. 160 p. Samengesteld door Karel Jonckheere, Alfred Kossmann, Adriaan van der Veen, Paul de Wispelaere. Maerlant Pocket nr 19. xK 3404 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1971. Een keuze uit in 1970 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Paris/Manteau, 1971. Paperback. 151 p. Samengesteld door Martien J.G. de Jong, Ludo Simons, Adriaan van der Veen, Paul de Wispelaere. Maerlant Pocket nr 21. xK 3405 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1972. Een keuze uit in 1971 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Paris/Manteau, 1972. Paperback. 160 p. Samengesteld door Jozef Deleu, Martien J.G. de Jong, Ludo Simons, Willem van Maanen. Maerlant Pocket nr 24. xK 3406 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1973. Een keuze uit in 1972 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Paris/Manteau, 1973. Paperback. 148 p. Samengesteld door Jozef Deleu, Wim Hazeu, Willem van Maanen, Willy Verhegghe. Maerlant Pocket nr 26. xK 3407 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1974. Een keuze uit in 1973 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel, Manteau, 1974. Paperback. 160 p. Samengesteld door Wim Hazeu, Willem van Maanen, Lieve Scheer, Willy Verhegghe. Maerlant Pocket nr 27. xK 3408 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1976. Een keuze uit in 1975 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel, Manteau, 1976. Paperback. 163 p. Samengesteld door Hendrik van Gorp, Martin Hartkamp, Bernard Kemp, Jan van der Vergt. Maerlant Pocket nr 29. xK 3409 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1978. Een keuze uit in 1977 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel/Amsterdam, Manteau/Elsevier, 1978. Paperback. 164 p. Samengesteld door Hugo Bousset, Clara Eggink, Karel Meeuwesse & Willem M. Roggeman. xK 3411 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1979. Een keuze uit in 1978 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel/Amsterdam, Manteau/Elsevier, 1979. Paperback. 158 p. Samengesteld door Agnenies Brandenburg, Jan Willem Overeem, Willie Verhegghe en Emiel Willekens. xK 3412 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1980. Een keuze uit in 1979 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Antwerpen/Amsterdam, Manteau/Elsevier, 1980. Paperback. 152 p. Samengesteld door Agnenies Brandenburg, Anton Korteweg, Willie Verhegghe en Emiel Willekens. xK 3413 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1982. Een keuze uit in 1981 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Antwerpen, Manteau, 1982. Paperback. 162 p. Samengesteld door Hans van den Bergh, Antonin van Elslander, Monika van Paemel en Jan van der Vegt. xK 3414 Euro 7.00

KRITISCH AKKOORD 1983. Een keuze uit in 1982 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften. Antwerpen, Manteau, 1983. Paperback. 146 p. Samengesteld door Jaap Goedegebuure, Monika van Paemel Willem M. Roggeman en Jan van der Vegt. xK 3415 Euro 7.00

KROJER, Maxim. Anton Tsjechov. De dramaturg. Desclee de Brouwer, 1960. Or. omslag. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 25. - xK 4145 Euro 6.00

KROMHOUT, J. Leipoldt as Digter. Pretoria, J.L. van Schaik, 1954. Gebonden. 332 p. Met portret. - xB 0795 Euro 25.00

KROON, Dirk (ed.). Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poezie van J. Slauerhoff. Bzztoh, 's-Gravenhage, 1982. Gebonden, S.O., 334 p. - xH 4248 Euro 16.00

KROON, J.E. (sameng.). Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, [1930]. Oorspr. papieren omslag. 64 p. Samengesteld op verzoek van de Huldigingscommissie door J.E. Kroon. xR 0836 Euro 12.00

KROON, Theo. Anton van Duinkerken (prof. de. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968. Zutphen, Terra, z.j. Gebonden S.O. 191 p. Ills. Mooi exemplaar. xK 2658 Euro 11.50

KRUISINGA, E. A Grammar of Modern Dutch. London, George Allen & Unwin, 1949. 2e druk. Gebonden S.O. IX + 168 p. - xB 8444 Euro 10.00

KRUITHOF, Jacques. Vertellen is menselijk. Essay over Koolhaas. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1976. Ingenaaid. 127 p. - xM 2760 Euro 7.00

KRUITHOF, Jacques. Vingeroefeningen. Essays. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Paperback. 140 p. Deze bundel bestaat uit acht essays: Herman Gorter, A. Roland Holst, F.C. Terborgh, Menno ter Braak, Lucebert, Sybren Polet, Jan Wolkers, Lidy van Marissing. xK 3338 Euro 8.00

KUIK, C.J. Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland. Baarn, Bosch & Keuning, 1980. Or. omslag. 254 p. Ills. - xK 3648 Euro 11.50

KUIK, OUWENS & DE JONG. Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs. Amsterdams Fonds voor de Kunst 1998. Gebonden 44 p. Oplage 500 exx. xH 1603 Euro 16.00

KUIK, William D. Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum 1975. Ingenaaid 22 p. + 24 Ills. - xR 5259 Euro 10.00

KUIPER, W.E.J. Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. 2e herziene druk. Oorspr. omslag. 48 p. - xH 8245 Euro 8.00

KUIPER, W.E.J. Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus. Amsterdam, Moussault, 1961. 1e druk Or. omslag. 48 p. Moussault Kartons xL 0066 Euro 8.00

KUITERT, R. Leer uzelf beter Nederlands. Voor hen, die de schooljaren achter de rug hebben. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Or. omslag. 111 p. Libellen-Serie 383-384-385. xK 7444 Euro 7.50

KUSTERS, Wiel. Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg. Avalon Pers Woubrugge 1988. Oorspr. omslag 9 p. oplaag 333 exx. xL 8552 Euro 10.00

KUSTERS, Wiel. Dit lege hart. Over J.C. Bloem. Gerards & Schreurs. Maastricht, 1987. Oorspr. omslag, 48 p. Fragmenten 6 xT 2907 Euro 8.00

KUSTERS, Wiel. X kijkt in Y. Vijf causerieen over Pierre Kemp. Nawoord Camiel Hamans. Maastricht, Gerards & Schreurs, 1986. Oorspr. omslag. 32 p. Fragmenten nr. 3. xB 6592 Euro 10.00

KUYPER, Sjoerd. Hoofden uit de mist. Over de moderne jeugdliteratuur. Amsterdam, L.J. Veen, 2004. Paperback. 190 p. - xB 5538 Euro 9.00

[KUYPER] STELLINGWERFF, J. / A. Kuyper / Geboekt in eigen huis. Bevattende een opsomming van de werken van Abraham Kuyper zoals vermeld in de catalogus van de bibliotheek van de Vrije Universiteit, een essay van J. Stellingwerff benevens twee herdrukte redes van Abraham Kuyper. Amsterdam, VU Uitgeverij, 1987. Paperback. 86 + 40 + 40 p. Uitgeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling [27 augustus - 18 september 1987] van publikaties van A. Kuyper aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit bij gelegenheid van het afscheid van J. Stellingwerff als bibliothecaris van de Vrije Universiteit. Los bijgevoegd microfiche. xB 4193 Euro 20.00

KUYPERS, J. en Th. de Ronde. De Nederlandsche Letterkunde in beeld. Antwerpen, De Sikkel, z.j. Gebonden. 62 p. + vele illustraties. Inhoudstafel: Romantiek en realisme in Vlaanderen en Nederland. De beweging van Tachtig. Het Vlaamsche tijdschrift Van Nu en Straks. De kunst van heden in Vlaanderen en Nederland. Bibliografie. xK 3575 Euro 20.00

KUYPERS, J. en Th. de Ronde. Onze litteratuur in beeld. Met medewerking van J.G.M. Moormann en D. Wouters. Groningen/Antwerpen, N.V.P. Noordhoff/De Sikkel, z.j. Gebonden. 66 p + vele illustraties. - xK 3576 Euro 20.00

KUYPERS, Julien / Herman Teirlinck / Leo Picard. Culturele autonomie. Antwerpen, Ontwikkeling, 1961. Ingenaaid. 103 p. Omslag licht verkleurd. xL 2488 Euro 10.00

LADEMACHER, H. Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Bonn, 1989. Geniet. 63 p. Nachbarn nr. 34. xR 5412 Euro 8.00

LAERE, R. van. De Hagelander 1893-1901. Hasselt, Provincie Limburg Culturele Aangelegenheden, 1988. Oorspr. omslag. 77 p. Bibliografische Analyses 4. xT 1879 Euro 10.00

LAERE, R. van. De Kabouter uit het land van Loon (Hasselt, 1888-1898). Hasselt, Provincie Limburg Culturele Aangelegenheden, 1986. Oorspr. omslag. 78 p. Bibliografische Analyses 2. xT 1875 Euro 10.00

LAERE, R. van. De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I. Hasselt, Provincie Limburg, 1986. Oorspr. omslag. 64 p. - xR 6922 Euro 8.00

LAERE, R. van. Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893). Hasselt, Provincie Limburg Culturele Aangelegenheden, 1986. Oorspr. omslag. 23 p. Bibliografische Analyses 3. xT 1876 Euro 10.00

LAFARGUE, Paul. De legende van Victor Hugo. Vertaling F. de Zwager. Nijmegen, Vriendenlust, 1985. Ingenaaid. 70 p. - xK 1886 Euro 7.00

LAMBERTY, Max. Lodewijk de Raet. Een levensbeeld. Hasselt, Heideland, 1961. Pocket. 188 p. Vlaamse pockets. xR 7214 Euro 7.00

LAMBERTY, Max. Stroomingen. Ach. van Acker, Brugge, 1938. Oorspr. omslag, 64 p. De Garve reeks xR 9000 Euro 9.00

LAMBRECHTS, Lambrechts. Het zingende Vlaanderen. Maldeghem, Victor de Lille, 1922. Oorspr. omslag. 160 p. Ills. Over: P. Benoit. H. Waelput. E. Tinel. J. Blockx. W. De Mol. E. Wambach. L. Mortelmans. J. van der Meulen. O. Van Durme. A. De Boeck. A. De Hovre. G. Pape. J. Opsomer. J. Van Hoof. Duimpjes uitgave nr. 112. xR 6272 Euro 15.00

LAMPO, Jan. Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad. Leuven, Davidsfonds, 2005. Paperback. 272 p. Ills. - xB 8094 Euro 12.00

LANDEAU, E. Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug'). Establishment-varia opstellen, verhalen, marginalia, parlando's. Eigen beheer, z.j. Paperback. 282 p. - xH 1533 Euro 9.00

LANGE, D. de. Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1951. Or. omslag. 59 p. Ills. - xK 4587 Euro 7.50

LANGEVELD-BAKKER, Titia Johanna. Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten. Groningen/Batavia/Den haag, J.B. Wolters, 1934. Ingenaaid. 160 p. + stellingen. Proefschrift. xK 1903 Euro 20.00

LANGEVELD-BAKKER, Titia Johanna. Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten. Groningen/Batavia/Den Haag, J.B. Wolters, 1934. Gebonden. 160 p. - xK 1904 Euro 22.50

LANGLEY, Andrew. The World of Penguin. The publisher's complete catalogue. Harmondsworth, 1984, Oblong. 204 p. Ills. Mooi exemplaar. xR 2433 Euro 15.00

LANSBERG, Ph. A. De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door..... 's-Gravenhage, D.A. Daamen, z.j. Gebonden. 157 p. Letterkundige Studien. - xK 0536 Euro 16.00

LE ROUX T.H. Taalkundige opstelle van oud-studente aan Prof. Dr. T.H. Le Roux. Kaapstad/Pretoria, Die S.A. Akademie vir Wetenschap en Kuns, 1963. Oorspr. omslag. 154 p. Met foto. T.g.v. sy tagtigste verjaardag 18 maart 1963. Met biografiese aantekenige en biografie. xR 2660 Euro 10.00

LEBESQUE, Morvan. Albert Camus. Vertaling Th. M. Cornips. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Paperback. 190 p. Ills. Literaire documentenserie 3. xK 4361 Euro 7.50

LECHNER, Jan. Aantekeningen van een Leidse hispanist. Antiquariaat Klikspaan, Leiden, 2009. Oorspr. omslag, cahiersteek, n.p. T.g.v. nieuwjaar 2010. Genummerd 141/235. xR 1272 Euro 10.00

LECOUTERE, C.P.F. Schets van den ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. A. Dewit, Brussel,1921. 2e herziene uitgave, Particulier gebonden halflinnen met behoud van oorspronkelijk omslag, X + 288 p. - xR 2308 Euro 25.00

LEE, A. van der. e.a. De Bijbel in de Literatuur. Zes Lezingen. Den Haag, Servire, 1957. Gebonden S.O. 119 p. Lezingen: A. van der Lee. W. Asselbergs, H.A. Enno van Gelder. L. Geschiere. W.A.P. Smit. N.A. Donkersloot. xR 4939 Euro 9.00

LEEK, Robert H. Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel. Walburg Pers, Zutphen, 1988. Gebonden Ills. 419 p. - xR 4970 Euro 15.00

LEEN, Eugeen. Limburgesche bijdragen: Eugeen Leen, gedenkboek. Hasselt, St. Quintinius Drukkerij, 1939. Ingenaaid. Uitgave Leesgezelschap Hasselt 24e bundel. xR 6799 Euro 10.00

LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. Christelijk letterkundige studien, deel III. Dichters na 1880. I. Amsterdam, U.M. Holland, 1927. Gebonden. 183 p. Boutens als lyrisch dichter, Albert Verwey, Jacob Israel de Haan, Martinus Nijhoff. xH 4447 Euro 10.00

LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. Christelijk letterkundige studien. Deel IV: Dichters na 1880 II. Amsterdam, U.M. Holland, 1927. Gebonden. 196 p. - xW 3797 Euro 8.00

LEENDERTSE, M.J. / C. Tazelaar. Christelijk letterkundige studien. Deel V: Jac van Looy, M.J. Brusse, Augusta de Wit, Herman Robbers. Amsterdam, U.M. Holland, 1929. Gebonden. 196 p. Band W. Heskes. Bibliographische aanteekeningen van P.H. Muller. xW 3796 Euro 7.00

LEENDERTSE, M.J. en C. Tazelaar. (ed.). Christelijk Letterkundige Studien. Deel II. Amsterdam, UitgeversMij. Holland, 1926. Gebonden. 264 p. Bandontwerp W. Heskes. Inhoud: J.C. van Dijk: Over Kunst en Kunstgenot. Geerten Gossaert: Bilderdijk. J. van der Valk: De taal van Jacques Perk's Sonnettenkrans. J.Jac. Thomson: Gorters Mei. K. Schilder: Eros of Christus. M.J. Leendertse: Adama van Scheltema, Socialistisch dichter. A.G. Wolf: Nietzsche als Kunstenaar. xK 3589 Euro 10.00

LEEUW, Boudewijn de en Ada Deprez. Dietsche Warande 1888-1899. Gent, Cultureel Documentatiecentrum Rijksuniversiteit, 1987. Paperback. 231 p. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. xR 3738 Euro 8.00

LEEUW, Boudewijn de en Mario Baeck. Het Belfort 1886-1899. Gent, Cultureel Documentatiecentrum Rijksuniversiteit, 1985. Paperback. 308 p. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. xR 3620 Euro 8.00

LEEUW, G. van der. Dr. G. van der Leeuw. Bibliographie zijner geschriften bij de viering van zijn 25-jarig professoraat door zijn leerlingen en oud-leerlingen aangeboden en van een woord ter inleiding voorzien door J. Lindeboom. Arnhem, S. Gouda Quint, 1943. Gebonden. 111 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4849 Euro 12.00

LEEUWEN, Freek van en Martin Mooij. De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen. Bewerking en nawoord Martin Mooij. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. 1e druk. Paperback. 216 p. - xK 8297 Euro 8.50

LEEUWEN, W.L.M.E. Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. Utrecht, W. de Haan, 1943. 2e vermeerderde druk. Gebonden. 434 p. Ills. Met medewerking van H.W.E. Moller, J. Karsemeijer, W.H. Staverman, e.a. xH 3981 Euro 18.00

LEEUWEN, W.L.M.E. Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. Utrecht, W. de Haan, [1938]. Gebonden. 387 p. Ills. Met medewerking van H.W.E. Moller, J. Karsemeijer, W.H. Staverman, e.a. xM 6776 Euro 18.00

LEEUWEN, W.L.M.E. Drie vrienden. Studies en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron. Utrecht/Antwerpen, W. de Haan/Standaard, 1963. Pocket. 171 p. Met portretten en facsimiles. Phoenix Pockets nr. 82. xK 4527 Euro 6.50

LEEUWEN, W.L.M.E. Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron. Utrecht, W. de Haan, 1947. Gebonden. 240 p. Met portretten en facsimiles. xH 9389 Euro 11.50

LEEUWEN, W.L.M.E. van. A. Roland Holst. De noodlottig uitverkorene 1888 - 23 Mei - 1948. Z.p. 1948. Geniet. 15 p. Overdruk uit Apollo. Jaargang III, No. 5, Mei 1948. (Niet voor de verkoop). Met opdracht, gesigneerd door de auteur. Genummerd 23/50 exx. xB 8849 Euro 20.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren. Utrecht, W. de Haan, 1941. Gebonden half linnen. 255 p. Ills. - xB 5467 Euro 12.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1936. Gebonden. 274 p. Bandontwerp Jac. P. van den Bosch. xK 3527 Euro 10.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1950. 2e herziene en zeer vermeerderde druk. Gebonden. 440 p. Bandontwerp Helmut Salden. xK 3528 Euro 13.50

LEEUWEN, W.L.M.E. van. Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Groningen, J.B. Wolters, 1936. derde bijgewerkte druk. Gebonden. 290 p. + Schematisch synchronistisch overzicht. Bandontwerp Otto van Tussenbroek. xK 3604 Euro 12.50

LEEUWEN, W.L.M.E. van. La litterature neerlandaise depuis 1880. Paris, Les Presses Artistiques, 1970. Broche. [16] p. L'Exposition La litterature neerlandaise de 1880 a 1960 qui est organisee a l'Institut Neerlandais de Paris du 1er au 12 decembre 1970. xB 4785 Euro 10.00

LEEUWEN, W.L.M.E. van. Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse litteratuur. Enschede, M.J. van der Loeff, 1947. Gebonden. 348 p. Met portretten en facsimiles. Boekenreeks De Egelantier nr. 1. Band aan bovenkant verkleurd. xK 3398 Euro 11.50

LEHNING, Arthur. Arthur Lehning Amsterdam, 8 januari 1976. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1976. Paperback. 90 p. - xR 1159 Euro 8.50

LEHNING, Arthur. Brieven van Slauerhoff. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1955. Gebonden S.O. Ills. 64 p. Ills. Mooie exemplaar xR 7793 Euro 15.00

LEHNING, Arthur. De draad van Ariadne. Essays en commentaren. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. Ingenaaid. 264 p. - xM 2762 Euro 7.00

LEHNING, Arthur. De draad van Ariadne. Essays en commentaren Deel I. Baarn, Het Wereldvenster, 1979. 2e druk. Paperback. 264 p. - xK 1954 Euro 8.00

LEHNING, Arthur. De draad van Ariadne / Ithaka. Essays en commentaren Deel I & II. Baarn, Het Wereldvenster, 1979/1980. Paperback. 264 + 338 p. - xL 3238 Euro 15.00

LEHNING, Arthur. H. Marsman de vriend van mijn jeugd. Herinneringen. Amsterdam, Querido, 1976. 3e druk. Paperback. 204 p. - xM 0805 Euro 7.00

LEHNING, Arthur. Ithaka. Essays en commentaren 2. Baarn, Het Wereldvenster, 1980. Paperback. 338 p. - xK 1931 Euro 9.00

LEHNING, Arthur. Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal. Utrecht, Reflex, 1978. Herdruk. 61 p. Ills. - xK 0854 Euro 8.00

LEHNING, Arthur. Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1959. 1e druk. Ingenaaid. 62 p. Ills. Het nieuwe Voorhout. omslag slecht xH 1111 Euro 9.00

LEIJNSE, Elisabeth (red.). Over en van Martien J.G. de Jong. Een beknopte bibliografie met commentaar. Namen, Faculte de Philosophie et Lettres de Namur, 1994. Paperback. 130 p. Met medewerking van Christine Canart en Annick Capelle. xR 0896 Euro 9.00

LEJEUNE, M. De legendarische stamboom van St. Servaas in de middeleeuwsche kunst en literatuur. Maastricht, [1941]. Geniet. 52 p. Ills. Overdruk: Publications de la Societe historique et archeologique dans le Limbourg a Maestricht 1941. xR 5805 Euro 10.00

LEK, G.J. van der. (ed.). Het Buitenlandsche Boek 1935. Leiden, A.W. Sijthoff, 1935. Oorspr. omslag. 160 p. Ills. - xL 6019 Euro 10.00

LEK, G.J. van der. (ed.). Het Buitenlandsche Boek 1936. Leiden, A.W. Sijthoff, 1936. Oorspr. omslag. 144 p. Ills. - xL 6018 Euro 10.00

LEK, G.J. van der. (ed.). Het Buitenlandsche Boek 1937. Leiden, A.W. Sijthoff, 1937. Oorspr. omslag. 140 p. Ills. Met medewerking van J. van Dam, G.A. dudok en M.J. Premsela. xL 6017 Euro 10.00

LEMAIRE, Ria. (ed.). Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur. Utrecht, Hes, 1986. Paperback. 208 p. - xK 7610 Euro 10.00

LEMMENS, Marcel. Tot straks, na de reclame! Het Nederlands in beweging. Den Haag, Sdu, 1994. Paperback. 96 p. Ills. - xH 8034 Euro 7.00

LENNEP, D.F.W. van. Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1971. Paperback. 270 p. - xH 0383 Euro 7.00

[LEOPOLD] EVERARD, P.M.Th. /H. Hartsuiker (eds.). Ontroering door het woord. Over J.H. Leopold. Groningen, Historische Uitg., 1991. Ingenaaid. 192 p. - xW 9045 Euro 12.00

LEOPOLD, J.H. / G.J. Dorleijn. Gedichten uit de nalatenschap. Deel I: De gedichten voorafgegaan door editie-technisch commentaar. Deel II: Genetisch-interpretatief commentaar. Amsterdam/Oxford/New York, 1984. Ingenaaid. X + 258 + VII + 258 p. Uitgegeven en van editie-technisch en genetisch-interpretatief commentaarvoorzien door G.J. Dorelijn. Monumenta Literaria Neerlandica 11, 3 en 11,4. xR 9536 Euro 30.00

[LEOPOLD] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 15. J.H. Leopold. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1970. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xT 0213 Euro 7.00

[LEOPOLD] SIMONS, Piet. (ed.). Jan Hendrik Leopold (1865-1925). Hilvarenbeek, St. J.H. Leopold, 1982. Or. omslag. 100 p. Ills. J.H. Leopold Cahier mei 1982. xL 1858 Euro 7.50

LETTERKUNDIG MUSEUM 't Is vol van schatten hier. Deel I: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Deel II: Nederlandse literatuur na 1940. De Bezige Bij / Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Amsterdam / 's-Gravenhage 1986. Gebonden S.O. Ills 336 + 240 p. Tentoongesteld in het Letterkundig Museum. xL 5444 Euro 25.00

LEVI, Primo. Primo Levi, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1989. Paperback. 38 p. Literair Moment. xB 1956 Euro 4.50

LEWIN, Lisette. Het clandestiene boek 1940-1945. Amsterdam, Van Gennep, 1983. Paperback. 375 p. - xK 3475 Euro 10.00

LEWIN, Lisette. Het clandestiene boek 1940-1945. Amsterdam, Van Gennep, 1983. 2e bijgewerkte druk Paperback 375 p. - xR 1328 Euro 15.00

LEY, Gerd de. Aforistisch bestek 1944-1974. Essays, enquete, bibliografie, bloemlezing. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1976. Paperback. 162 p. - xK 3587 Euro 10.00

LEYTENS, E.H. Frans. De nieuwe Richting. Antwerpen, 1929. Oorspr. omslag. 66 p. + illustraties. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding Verhandelingen nr. 272-273. Maandschrift nr 4-6. 25e jaargang mei/juni 1929. xB 3041 Euro 8.00

LIAGRE BOHL, Herman de. Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland. Nijmegen, SUN, 1973. Ingenaaid. 317 p. + stellingen. Dissertatie. xW 6007 Euro 22.50

LICHTVELD, Lou. Sesam der kunst I. Leef duizend levens. Inleiding tot het lezen van romans. Amsterdamsche Boek- en Courant Mij., 1941. Gebonden S.O. 384 p. - xK 5756 Euro 15.00

LIEBAERS, Herman. Helene Swarths Zuidnederlandse jaren. Gent, Sekretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie, 1964. Oorspr. omslag. 237 p. Met portret. Onafgesneden. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI Bekroonde Werken No. 92. [bibliotheekstempeltje]. xL 5214 Euro 18.00

LIEBAERS, Herman. Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris. 's-Gravenhage/Antwerpen, Martinus Nijhoff, 1982. Ingenaaid. 231 p. - xK 1906 Euro 10.00

LIEVEN, M. Beknopte literatuurgeschiedenis met bloemlezing. Twee delen. Antwerpen, Plantyn, z.j. [1964]. Or. Omslag. 205 + 342 p. Ills. - xK 3777 Euro 9.00

LIEVENS, Robrecht. Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften. Gent, Secretaire der Academie, 1958. Oorspr.. omslag. XIX + 404 p. + illustraties. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks VI. nr. 82. [bibliotheekstempeltje]. xL 4815 Euro 14.00

LIGTHART, Jan. Letterkundige studien. De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden. Groningen, J.B. Wolters, 1912. 3e herziene druk. Gebonden. 156 p. Roestvlekjes. xK 8133 Euro 11.50

LIGTHART, Jan. Letterkundige studien: De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1920. 6e druk. Gebonden. 160 p. - xM 3393 Euro 10.00

LIGTVOET, Frank und Marcel van Nieuwenborgh. Die niederlandische und flamische Literatur der Gegenwart. Munchen, Carl Hanser, 1993. Paperback. 152 p. Ills. - xK 2191 Euro 9.00

LINDEBOOM, J. Arnold Moonen 1644-1711. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij, 1958. Oorspr. omslag. 36 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, deel 21, nr 3. xR 5739 Euro 8.00

LINDEBOOM, J. Geert Groote's preeksuspensie, een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1941. Or. omslag. 35 p. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde Nieuwe Reeks deel 4, no. 4. xK 9573 Euro 7.00

LINDEBOOM, J. St. Willibrord's roomsche reizen. Amsterdam, 1948. Oorspr. omslag. 13 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 11, no 5. [bibliotheekstempeltje]. xL 7187 Euro 6.00

LINDEMAN, O. 't Was anders. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1978. Gebonden S.O. 165 p. Ills. Figuren feiten toestanden uit de Belle Epoque. xR 2730 Euro 10.00

LINDHOUT, Else. Wij hadden warmen menschenharten. In de buurt van de Tachtigers; culturele vernieuwers in Amsterdam Oost. Amsterdam, 1994. Ingenaaid. 95 p. Ills. - xH 6562 Euro 14.00

LISSENS, R.F. Balans en bezinning. Vijf en twintig jaar Vlaamse Letteren. Brussel/Amsterdam, Elsevier, 1955. Or. omslag. 50 p. - xK 3737 Euro 7.00

LISSENS, R.F. Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieen en Literaire Lexicons. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1962. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 6924 Euro 9.00

LISSENS, R.F. Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht door.... Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942. Ingenaaid. 278 p. - xK 2055 Euro 16.00

LISSENS, R.F. De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden. Amsterdam, Elsevier, 1967. 4e herziene druk. Gebonden S.O. 351 p. Met 40 illustraties. - xT 0599 Euro 16.00

LISSENS, R.F. De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden. Amsterdam, Elsevier, 1954. 2e druk. Gebonden S.O. 242 p. Met 23 illustraties. - xB 4317 Euro 12.00

LISSENS, R.F. Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde. Mechelen/Amsterdam, Het Kompas/De Spieghel, 1934. Oorspr. omslag. 253 p. - xR 1061 Euro 12.00

LISSENS, R.F. Letter en geest. Opstellen over Nederlandse Letterkunde. Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel, 1982. Gebonden. 256 p. Met potret. met een beknopte biografie door Lieven Rens en een selectieve bibliografie door J. Paul Lissens xK 2010 Euro 10.00

LOBO, Saska. Het kinderboek 1920-1924. Een keur uit vijf jaren. 's-Gravenhage, 1924. Oorspr. omslag. 30 p. Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken xT 4303 Euro 9.00

LOCHER, TH. J.G. Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th. J. G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Leiden, Universitaire Pers, 1970. Gebonden S.O. 337 p. Met portret. Leidse Historische Reeks Deel XIV. Los bijgevoegd Onuitgesproken afscheidsrede van Th. J. G. Locher. xL 3236 Euro 18.00

LODEWICK, Fernand. Pierre Kemp. B. Gottmer/Orion, Nijmegen/Brugge, 1979. Oorspr. omslag, Ills. 88 p. Grote ontmoetingen 37 xT 1597 Euro 9.00

LODEWICK, H.J.M.F., W.A.M. de Moor, K. Nieuwenhuijzen. Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse Letterkunde . Amsterdam, Bert Bakker, 1979. Gebonden S.O. 272 p. Ills. - xK 3334 Euro 16.00

LOENEN MARTINET, J. van. Het Fatalisme in onze jongste letterkunde. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. Oorspr. omslag. 29 p. [bibliotheekstempeltjes]. xR 8881 Euro 12.50

LOENEN MARTINET, J. van. Het fatalisme in onze jongste letterkunde. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. Oorspr. omslag. 29 p. - xR 9250 Euro 8.50

LOESER, Norbert. Nietzsche & Wilde en andere essays. Inleiding B. Stroman. Amsterdam, Moussault, 1960. Paperback 183 p. - xR 2617 Euro 8.50

LOKHORST, Emmy en Bert Voeten (red.). In memoriam M. Nijhoff. Utrecht, W. de Haan/De Gids, 1953. 1e druk. Gebonden. 124 p. Met 13 illustraties. [Rug licht verkleurd]. xH 3984 Euro 12.00

LOKHORST, Emmy en Bert Voeten (red.). In memoriam M. Nijhoff. Utrecht, W. de Haan/De Gids, 1953. 1e druk. Ingenaaid. 124 p. Met 13 illustraties. Rugje iets rafelig. xB 3889 Euro 10.00

LONGIE, Albert de. Gerrit Achterberg. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 71 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 80. xL 5878 Euro 7.00

LONNET VAN GEERTSE, R. Perspectieven. Literaire opstellen en critieken. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1920. Ingenaaid. 288 p. Omslag beschadigd aan randen. xT 2425 Euro 15.00

LOOPER, B. K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen. Gemeentearchief Zutphen, 1988. Ingenaaid. 80 p. Ills. Zutphense Archiefpublicaties no. 3. xB 2232 Euro 7.00

LOOS, J.C. van der. Bibliographie der werken van Mgr. De. Antonius Hubertus Leonardus Hensen 1879 - 1929. Haarlem, St. Jacobs-Godshuis, 1929. Oorspr. omslag. 20 p. Met portret. Samengesteld op verzoek van de Huldigingscommissie. Gedrukt in zwart en rood. [bibliotheekstempeltje]. xL 7228 Euro 10.00

LOOS, Karel. Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie. Antwerpen, L.J. Janssens & Zonen, z.j. Gebonden. 192 p. Band smoezelig. xK 3275 Euro 9.00

LOOSJES, Th. P. Documentaire informatie en haar functie in de communicatie binnen de wetenschap. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1978. Paperback. 114 p. Reeks Bibliotheek en documentatie deel II. xK 3787 Euro 9.00

LOOY, Jacobus van. Tot het lezen in Jacobus van Looy. Door zijn vrouw. Deel II: De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1937. Ingenaaid. 130 + 132 p. - xH 5499 Euro 11.50

LORDA ALAIZ, F.M. Spaanse schrijvers onder Franco. Vertaling Daniel de Lange. Amsterdam, De Bezige Bij/J.M. Meulenhoff, 1967. Oorspr. omslag. 46 p. Vlugschrift van De Gids nr. 5. xB 2114 Euro 6.00

LOREIS, Hector-Jan. Nieuwe roman - Nieuwe filosofie. Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman. Den Haag/Brussel, Manteau, 1967. Paperback. 175 p. Maerlant pocket nr 6. xK 4963 Euro 9.00

LOUW, W.E.G. De nieuwere Afrikaanse poezie. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1939. Or. omslag. 63 p. De Kleine Sleutelreeks. xK 3590 Euro 10.00

LOVELOCK, Yann. The line forward. A survey of modern Dutch poetry in English translation. Bridges, 1984. Paperback. 146 p. - xB 8716 Euro 9.00

LUBBERHUIZEN, Bas. (ed.). Herinneringen aan De Engelbewaarder 1971-1981. Amsterdam, 1981. Geniet. 48 p. Ills. Oplage 500 exx. xB 1983 Euro 8.00

LUCENTE, Gregory L. The Narrative of Realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese. Balitmore/London, The Johns Hopkins University Press, 1981. Bound dustjacket. 189 p. - xH 9601 Euro 17.50

LUGER, Bernt. Wie las wat in de negentiende eeuw. Utrecht, Matrijs, 1997. Paperback. 268 p. Ills. Redactie en samenstelling: Willem van den Berg en Marita Mathijsen. Bibliografie: C.J. Aarts. xK 3796 Euro 15.00

LUHRS, Corrie. Mijn zuster Anna Blaman. Amsterdam, Meulenhoff, 1976. Gebonden S.O. 148 p. Met foto's. xL 1011 Euro 10.00

LUIJTERS, Guus. Jane Austen. Met een bijdrage van Kwis Kraus-van Essen. Den Haag, Horus, 1978. 3e druk. Or. omslag. 64 p. Ills. - xK 4360 Euro 7.50

LUIKEN, Tonnie / D. Baartse / B. Polak. Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993. Amsterdam, C.J. Aarts, 1993. Pocket. 64 p. WFH's verhouding tot de CPNB bij gelegenheid van de Boekenweek. xM 2752 Euro 8.00

LUIS, Janet. Een onbekrompen schenken. Vijftig jaar Campert prijzen. Nijmegen, Vantilt, 1997. Paperback. 96 p. Ills. - xK 1561 Euro 7.00

LUKKENAER, W.J. Cheops: Held en schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie. Leiden, Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1977. Oorspr. omslag. 69 p. - xH 1735 Euro 9.00

LULOFS, Francis. Verkenning door varianten. De redacties van HET UUR U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht. Utrecht, HES, 1980. Oorspr. omslag. 92 p. + 15 p. Utrechtse herdrukken XXIII. xB 8693 Euro 10.00

LUNZER, Heinz. Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusammengestellt von Heinz Luner mit Beitragen von Ilse Aichinger, Elias Canetti, Peter Handke. Wien, Zirkular, 1983. Geniet. 44 p. Ills. - xR 4598 Euro 9.00

LUXEMBURG, Jan van, Mieke Bal, Willem Weststeijn. Inleiding in de literatuurwetenschap. Muiderberg, Dick Coutinho, 1981. Paperback. 257 p. - xR 4365 Euro 9.00

LUXEMBURG, Jan van, Mieke Bal, Willem Weststeijn. Over literatuur. Muiderberg, Dick Coutinho, 1987. Paperback. 214 p. - xB 5541 Euro 10.00

LYNDEN VAN DEN BOSCH, A.M.C. van. Moderne dichters. Utrecht, Federatie van Christlijke Ver. van en voor Vrouwen en Meisjes, 1946. Ingenaaid. 60 p. - xR 7781 Euro 8.50

MAAS, Nop. A.C. Loffelt. Toneelfeuilletons. Nijmegen, Vriendenlust, 1988. Geniet. 61 p. Ills. Vaderland reeks nr. 18. xB 8409 Euro 9.00

MAAS, Nop. Couperiana. Nijmegen, Vriendenlust, 1988. Geniet. 52 p. Vaderland reeks nr. 17. xB 8410 Euro 9.00

MAAS, Nop. De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. 's-Gravenhage, Sdu, 1989. Ingenaaid. X + 149 p. Ills. Met medewerking van F.L. Bastet en J.F. Heijbroek. xB 4873 Euro 11.50

MAAS, Nop. De ontvangst van De Nieuwe Gids. Nijmegen, Vriendelust, 1983. Geniet. 44 p. Vaderland-reeks nr. 1. xR 1298 Euro 8.00

MAAS, Nop. Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve. Bloemendaal, vdBJ/Communicatie Groep, 1999. Gebonden S.O. 63 p. Illustraties. Oplage 1250 exx. xB 0629 Euro 25.00

MAAS, Nop. Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum. Meulenhoff/Manteau Amsterdam/Antwerpen 2004. Gebonden S.O. Ills. 400 p. - xR 1773 Euro 30.00

MAAS, Nop e.a. Karel Reijnders bij gelegenheid. Voorwoord Johan Polak. Arnhem, Stichting Ravenberg Pers, 1980. Ooorspr. omslag. 111 p. Illustraties: Robert Terwindt. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van Karel Reijnders en diens afscheid van het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Oplage 500 exx. xR 0796 Euro 15.00

MAAS, Nop (ed.). Een bezoek bij graaf Leo Tolstoi en andere teksten. Nijmegen, Vriendenlust, 1985. Geniet. 84 p. Vaderland reeks nr. 9. xR 8844 Euro 9.00

MAAS, Nop (ed.). Marcellus Emants, W.G. van Nouhuys, A.W. Stellwagen. Letterkundige tijdsidealen. Nijmegen, Vriendenlust, 1984. Geniet. 68 p. Vaderland reeks nr. 6. xR 8845 Euro 8.00

MAAS, Nop. (ed.). Marcellus Emants, W.G. van Nouhuys en A.W. Stellwagen. Letterkundige tijdsidealen. Nijmegen, Vriendenlust, 1985. Geniet. 66 p. Vaderland-reeks nr. 6. Een diskussie over literaire kritiek en tendenskunst tussen enerzijds A.W. Stellwagen en anderzijds W.G. van Nouhuys en Marcellus Emants. xB 7273 Euro 7.50

MAAS, Nop (ed.). Zonder omhaal van woorden. De criticus W.G. van Nouhuys. Nijmegen, Vriendelust, 1987. Oorspr. omslag. 78 p. Vaderland-Reeks14. xR 8836 Euro 8.00

MAATJE, Frank C. Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie van het literaire werk. Utrecht, Oosthoek, 1974. 3e herziene en uitgebreide druk. Paperback. 302 p. Academische Paperbacks. xR 0912 Euro 10.00

MAATSTAF. A. Roland Holst 1888-1973. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973. Maatstaf Nr. 12. jaargang 21. 1973. xH 4368 Euro 4.50

MAATSTAF. Andre Gide 1869-1951. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1969. Oorspr. omslag. Maatstaf Nr. 7. jaargang 17. 1969. xH 4373 Euro 6.00

MAATSTAF. Dostojevski nummer. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981. Oorspr. omslag. 183 p. Maatstaf Nr. 1. jaargang 29. 1981. xM 3702 Euro 7.00

MAATSTAF. Gerrit Achterberg 20 mei 1905 - 17 januari 1962. Den Haag, Daamen, 1964. pocket. Ills. Maatstaf Nr. 10/11. jaargang 11. 1964. xM 6426 Euro 4.50

MAATSTAF. Gesprekken met schrijvers Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. Maatstaf Nr. 6. jaargang 18. 1970. xH 4374 Euro 4.50

MAATSTAF. Hans Warren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Oorspr. omslag. Maatstaf Nr. 6. jaargang 19. 1971. xK 6121 Euro 4.50

MAATSTAF. In memoriam S. Vestdijk 1898-1971. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Oorspr. omslag Maatstaf Nr. 4/5. jaargang 19. 1971. xK 3113 Euro 5.00

MAATSTAF. L.P. Boon 1912 -1972. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. Oorspr. omslag. 100 p. Ills. Maatstaf Nr. 11. jaargang 19. 1972. xK 4791 Euro 5.00

MAATSTAF. Louis Paul Boon. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980. Oorspr. omslag. 196 p. Ills. Maatstaf Nr. 5/6. jaargang 28. 1980. xR 1797 Euro 7.00

MAATSTAF. Marcel Proust. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Pocket. 149 + 212 p. Maatstaf Nr. 3. jaargang 19. 1971. xB 8447 Euro 5.00

MAATSTAF. Victor E. van Vriesland 1892-1972. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. Maatstaf Nr. 6. jaargang 20. 1972. xK 9434 Euro 5.00

MAATSTAF. Bert Bakker, A. Roland Holst e.a. 75 jaar A. Roland Holst. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1963. 54 p. Ills. Maatstaf Nr. 2. jaargang 11. 1963. xK 6422 Euro 6.00

MACHEREY, Pierre. Gebroken spiegel. Over de realistiese illusie. Pierre Macherey's opvattingen over realisme, weerspiegeling en de voorwaarde van de literaire produktie met een kommentaar van de redaktie. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1981. Ingenaaid. 102 p. Ills. Sunschrift 181. xK 3046 Euro 9.00

MACINNES, John W. The comical as textual practice in Les Fleurs du Mal. Gainesville, University of Florida Press, 1988. Bound dustjacket. XV + 150 p. - xB 3238 Euro 10.00

MADSEN, Alex. Simone de Beauvoir & Jean-Paul Sartre. Vertaling J. de Wit. Amsterdam, Elsevier, 1981. Paperback. 302 p. Ills. - xH 9243 Euro 9.50

MAGNAN, Jean-Marie. Essai sur Jean Genet. Bibliographie, portraits. Paris, Pierre Seghers, 1966. Ingenaaid. 191 p. Poetes d'aujourd'hui 148. xK 2442 Euro 10.00

MAK, J.J. Vlaamse Volksdevoties in een Geuzenlied uit de 16e eeuw. z.p. z.j. Or. omslag. 46 p. Overdruk uit: Volkskunde. Bibliotheekstempeltje. xL 4106 Euro 8.00

MALHERBE, F.E.J. Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse Letterkunde. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1932. 2e hersiene en vermeerderde druk. Gebonden. 336 p. - xL 3835 Euro 16.00

MALHERBE, F.E.J. Zuidafrikaanse letterkunde. Bloemlezing met toelichting en woordverklaring. Pretoria, Department van Kutluursake, 1968. Or. omslag. 378 p. - xK 3598 Euro 7.50

MALJAARS, A. en S.J. Lenselink. Het Wilhelmus. Een bibliografie. 's-Gravenhage, Stichting Bibliographia Neerlandica, 1993. Oorspr. omslag. 157 p. - xT 0906 Euro 10.00

MALLINSON, Vernon. Modern Belgian Literature 1830-1960. London, Heinemann, 1966. Bound dustjacket. 205 p. - xT 0619 Euro 12.50

MAN, Herman de. De erotiek in onze letteren. Over pornografie en Vestdijk. Sjaalmanpers, Utrecht-Bunnik, 1986. Oorspr. omslag, 19 p. Reeks Klein Literair Museum, deel 18. Genummerd 58/100. xT 3729 Euro 90.00

MANN, Erika. Het laatste jaar van Thomas Mann. Vertaling C. Dinaux. Amsterdam, Em. Querido, 1956. 1e druk. Gebonden. 91 p. - xL 3461 Euro 10.00

MANN, Erika. Het laatste jaar van Thomas Mann. Vertaling C. Dinaux. Amsterdam, Em. Querido, 1975. 2e gewijzigde druk. Paperback. 80 p. - xW 2453 Euro 7.00

MANN, Thomas, A. Roland Holst, S. Vestdijk. Over Menno ter Braak. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1949. Ingenaaid. 46 p. - xK 6514 Euro 7.00

MANSION, Joseph. Die Etymologie von 'Holen'. Halle, Ehrhardt Karras, 1908. Oorspr. omslag. 547-570 p. Separatadruck aus den Beitragen zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur XXXIII, 3. xR 4470 Euro 7.00

MARE, A.J. de. Museum Meermanno-Westreenianum, Catalogus der gedrukte Werken. Drie delen. Den Haag, Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1937-1940. Gebonden Vol.1:(1937). 895 pp. Index. Vol.2:(1938) 1238 pp. Index. Vol.3: Register (1940) 175 pp.; 4to. - xR 3433 Euro 150.00

MARGADANT, S.W.F. De Wereldlitteratuur. Geschiedenis der Letteren. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman, 1930. Gebonden. XV + 580 p. Met eene inleiding van J.L. Walch en tweehonderd portretten en illustraties. [bibliotheekstempeltje]. Mooi exemplaar. xL 4521 Euro 20.00

MARJA, A. Binnendijks/buitendijks... Essays, Kauserieen en kritische notities. Bussum, F.G. Kroonder, 1949. Ingenaaid. 190 p. - xK 3232 Euro 9.00

MARJA, A. Over de kling. Schrijvers slaags met elkaar. Polemische uitingen in poezie en proza uit twee eeuwen Nederlandse literatuur. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956. 1e druk. Pocket. 206 p. Ooievaar 27. Omslag Herman Berserik. xB 0543 Euro 5.00

MARJA, A. Poezieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1963. Gebonden S.O. 136 p. - xM 6557 Euro 9.00

MARJA. A. Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen. Bussum, F.C. Kroonder, 1946. Gebonden. 121 p. - xW 9072 Euro 7.00

MARKS-van LAKERVELD, Geertrui. Over Lijmen/Het been van Willem Elsschot. Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1977. Oorspr. omslag 74 p. Synthese xR 0862 Euro 8.00

MARMELSTEIN, J.W. Figuren uit de Fransche Letterkunde. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, 1927. Gebonden. 211 p. Ills. Christendom en Literatuur. xR 7445 Euro 10.00

MARSMAN, H. Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poezie. Amsterdam, Em. Querido, 1937. 1e druk. Ingenaaid. 100 p. - xM 7944 Euro 9.00

MARSMAN, H. Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poezie. Amsterdam, Em. Querido, 1937. 1e druk. Gebonden. 100 p. - xH 1013 Euro 10.00

MARSMAN, H. Kort geding. Brussel, A.A.M. Stols, 1931. Ingenaaid. 168 p. Standpunten & Getuigenissen. xK 3276 Euro 9.00

MARSMAN, H. Menno ter Braak. Een studie. Amsterdam, Em. Querido, 1939. Gebonden. 93 p. - xL 0388 Euro 9.00

MARSMAN, H. Menno ter Braak. Een studie. Amsterdam, Em. Querido, 1939. Oorspr. omslag onafgesneden 93 p. - xB 8220 Euro 9.00

MARSMAN, H. Vijf versies van " Vera". Ingeleid door Arthur Lehning, verzorgd door Daisy Wolthers. 's-Gravenhage, Ned. Let. Museum en Documentatiecentrum, 1962. Ingenaaid. 224 p. Ills. Achter het Boek 1e jrg. afl. 2 & 3 winter 1962. xM 7421 Euro 9.00

MARSMAN, H. / S. Vestdijk. Brieven over literatuur. Nijgh & Van Ditmar, 1973. Gebonden. 58 p. - xW 4461 Euro 7.00

[MARSMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 4. H. Marsman. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1980. 3e druk. Paperback. 40 p. Ills. - xK 6776 Euro 7.00

MARTELS, Zweder von e.a. (eds.). Limae labor et mora. Opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Damon, Leende, 2000. Paperback, VII + 247 p. Bijdragen op het gebied van Neolatijn. xT 1269 Euro 15.00

MARTENS, Erik. Het hooglied der creativiteit. De poezie van Marsman. ['s-Gravenhage, K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman], 1944. Kartonnen omslag. 45 p. Astra Nigra reeks nr. 4. Genummerd 96/125 exx. De Jong 546. xT 0469 Euro 20.00

MARTENS, Erik. Het hooglied van de creativiteit. De poezie van H. Marsman. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. Paperback. 44 p. - xK 2522 Euro 6.00

MARTINUS NIJHOFF CATALOGUE 404. Linguistique et Litterature Neerlandaise et Flamande Volume 1: 1-1855. Volume II: 1856-2939. Volume III: 2940-5004. Le Haye, Martinus Nijhoff, z.j. Oorspr. omslag. 304 p. Drie deeltjes. - xT 3774 Euro 20.00

MARX, Olga. Stefan George in seinen Ubertragungen englischer Dichtung. Amsterdam, Castrvm Peregrini Presse, 1967. Oorspr. omslag. 51 p. Castrvm Peregrini LXXVII. Genummerd 13. xB 3671 Euro 12.00

MASTERS, Anthony. Schrijvers als spionnen. Vertaald door Peter Nijmeijer. Utrecht, Kwadraat, 1989. Paperback. 252 p. Ills. - xB 9322 Euro 9.00

MATHIJS ACKET, J. Jacques Perk. Amsterdam, S.L. van Looy, 1926. Or. omslag. 36 p. - xK 8308 Euro 12.00

MATHIJSEN, Marita. Harry Mulisch. Een bibliografie. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 127 p. - xM 9435 Euro 9.00

MATHIJSEN, Marita. Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch. De Bezige Bij Amsterdam 2002. Paperback 203 p. - xL 2183 Euro 10.00

MATTHEWS, J.H. Joyce Mansour. Amsterdam, Rodopi, 1985. Paperback. 74 p. Collection Monographique Rodopi en Litterature Francaise Contemporaine 3. xT 1624 Euro 12.50

MAURITS (DAUM, P.A.). Maurits (P.A. Daum) "Nummer elf". Amsterdam, De Engelbewaarder, 1978. Ingenaaid. 155 p. De Engelbewaarder Nr 10. xK 6077 Euro 9.00

MAUROIS, Andre. The Quest for Proust. Translated by Gerard Hopkins. Penguin Books, 1962. Paperback. 343 p. - xK 3803 Euro 8.50

McCARTHY, Mary. Het teken aan de wand en andere literaire essays. Vertaling H. Surendonk. Amsterdam, Meulenhoff, 1973. Paperback. 190 p. E 211. Over W. Shakespeare, V. Nabokov, W. Burroughs, G. Flaubert, e.a. xM 5811 Euro 8.00

MEERKERK, J.B. Om het derde rijk. Eene studie over Hendrik J. Ibsen. Rotterdam, Meindert Boogaerdt, 1906. Ingenaaid. 198 p. - xH 2246 Euro 13.50

MEERTENS, P.J. De lof van den boer. De boer in de Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1880. Amsterdam, C.V. Allert de Lange, 1942. Gebonden. 352 p. Illustratieve verzorging van Joh. C. Daan. xL 7313 Euro 16.00

MEERTENS, P.J. en W. Moll. Middeleeuwse en moderne straatnaamgeving. Amsterdam, Noord Hollandsche Uitg. Mij., 1953. Or. omslag. 50 p. Lezing gehouden voor de Naamkunde-Commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 17 januari 1953. Bijdragen en mededelingen V. xL 3645 Euro 10.00

MEERTENS, Piet. In het voetspoor van Henriette Roland Holst. Radicalen en religieuze socialisten in Nederland. Ingeleid door Ger Harmsen. Alphen a/d Rijn, A.W. Sijthoff, z.j. Ingenaaid. 240 p. - xH 6840 Euro 9.00

MEERWALDT, J.D. Vormaspecten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1958. 1e druk. Gebonden S.O. 121 p. Vlekje op omslag. xH 1822 Euro 11.50

MEESTER, J. de. De menschenliefde in de werken van Zola. Eene lezing. Uitgegeven ten voordeele van het monument voor Zola. Rotterdam, W.L. Brusse, 1903. Oorspr. omslag. 36 p. Met een portret van Zola door Steinlen. xB 3777 Euro 15.00

MEESTER, J. de. Iets over de literatuur dezer dagen. Een nutslezing. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1907. Ingenaaid. 63 p. [Rugje omgeplakt]. xB 6919 Euro 10.00

[MEEUWESSE]. Op Grond van de Tekst: Opstellen Aangeboden aan Prof. Dr. Karel Meeuwesse, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Theorie Der Letteren en de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde van de Twintigste Eeuw aan De Katholieke Universiteit te Nijmegen (1960-1982). HES, Utrecht, 1983. Oorspr. omslag 293 p. - xB 8492 Euro 18.00

MEEUWESSE, Karel. Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie. De symboliek van Des Heilands Tuin, een pinksterspel. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1962. Oorspr. omslag. 44 p. Tilliburgis nr 10. xB 8894 Euro 8.00

MEEUWESSE, Karel en Jan Starink. (eds.). Anton van Duinkerken 1903-1968. KRO-Herdenkingsprogramma. Hilversum, Katholieke Radio Omroep, [1968]. Geniet. 32 p. Ills. - xB 2698 Euro 10.00

MEHLER, F.Z. Dr. Pieter Bernagie. Amsterdam, [1890]. Papieren omslag. 16 p. Overgedrukt uit De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland. xB 6379 Euro 9.00

MEIJER, Daphne. Joodse tradities in de literatuur. Van Mendels Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg. Amsterdam, De Bijenkorf, 1998. Paperback. 111 p. Ills. T.g.v. de Literaire Boekenmaand 1998. xH 7036 Euro 8.00

MEIJER DREES, N.C. Stromingen en hoofdpersonen in de Nederlandse Literatuur. Een historisch overzicht. Groningen/Batavia, P. Noordhoff, 1937. 4e herziene en vermeerderde druk. 218 p. - xK 3651 Euro 7.50

MEIJER, J. Jacques Perk en Willem Kloos 1881. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972. Oorspr. omslag. 80 p. De Nieuwe Taalgids Cahiers 2. xH 0223 Euro 8.00

MEIJER, J. / Karel v. h. Reve / H.G. Schogt / Charles B. Timmer. Over Toergenjew. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1956. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 9458 Euro 6.00

MEIJER, Jaap. Bibliography of the writings of Dr. Jaap Meijer. Assen, Van Gorcum, 1982. Or. wrappers. 299-333 p. Neveh Ya'akov. [Part of] Jubilee volume presented to Dr. Jaap Meijer on the occasion of his seventieth birthday. Edited by Lea Dasberg and Jonathan N. Cohen. xR 1599 Euro 8.00

MEIJER, Jaap. Contrastbelichting en caricatuur. Het Joodse type bij J.J. Cremer 1827-1880. Heemstede 1979. Oorspr. omslag 80 p. Diasporade: Een reeks alternatieve Joodse cahiers VII xB 4761 Euro 9.00

MEIJER, Jaap. De bedevaartgangers. Een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841). Heemstede, 1980. Oorspr. omslag. 70 p. Gestencild. Diasporade. Een reeks alternatieve Joodse cahiers Nr. VIII. xB 4985 Euro 15.00

MEIJER, Jaap. De schim van P.C. Hooft, Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881. Heemstede, 1981. Gestencild A-4 96 p. - xB 5151 Euro 12.00

MEIJER, Jaap. Discriminatie in domineesland C.E. van Koetsveld 1807-1893. Heemstede, 1981. Oorspr. omslag. 68 p. Gestencild. Diasporade 9. xB 4987 Euro 20.00

MEIJER, Jaap. Gedreven door verlangen en gemis. Joodse letterkundigen in Nederland over jood en jodendom. Amsterdam, Meulenhoff, 1974. Oorspr. omslag. 77 p. Ills. Het spel en de knikkers, Profiel 7. xB 4569 Euro 7.00

MEIJER, Jaap. Herman van den Bergh 1897-1967. Een documentatie. Heemstede, 1977. Oorspr. omslag. 70 p. Gestencild. Diasporade. Een reeks alternatieve Joodse cahiers IV. xB 4990 Euro 15.00

MEIJER, Jaap. Herman van den Bergh: Sabbath. Een joods-thematische studie. Heemstede, 1977. Oorspr. omslag. 71 p. Diasporade. Een reeks alternatieve Joodse cahiers III. xB 4989 Euro 15.00

MEIJER, Jaap. J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker. Amsterdam, De Engelbewaarder 1981. Ingenaaid. 152 p. De Engelbewaarder Nr 21. xK 8410 Euro 9.00

MEIJER, Jaap. J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker. Eigen beheer, Heemstede, 1976. Gestencild 78 p. Diasporade. Een reeks alternatieve Joodse cahiers, I. xR 4046 Euro 10.00

MEIJER, Jaap. Manipulaties met de Mathilde Deel I: de bronnen tot november 1881. Deel II: de editie van 1882. Deel III: schaven achter de schermen. Heemstede, 1977-1979. Or. omslag. 118 + 115 + 117 p. - xK 9561 Euro 40.00

MEIJER, Jaap. Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als joods romanticus. Paramaribo, Suriname, 1954. Oorspr. omslag 113 p. - xB 7180 Euro 20.00

MEIJER, Jaap. Ook Gij Brutus. J.A. Der Mouw en de biographische methode. Heemstede, 1980. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 0249 Euro 10.00

MEIJER, Jaap. Over het nut van biografische gegevens bij het lezen van gedichten van J.A. Der Mouw. Heemstede 1979. Oorspr. omslag. 22 p. Gestencild. - xB 5639 Euro 10.00

MEIJER, Jaap. 't Geluk uit eigen keus Jacques Perk en zijn zuster Dora. Heemstede, 1975. Oorspr. omslag. 98 p. Perk-studien deel I. Uitgegeven in een beperkte oplaag, in eigen beheer. xR 9123 Euro 12.50

MEIJER, Jaap. The onlie begetter Jacques Perk in de poezie van Willem Kloos 1881-1888. Heemstede, 1975. Or. omslag. 110 p. - xK 9560 Euro 25.00

MEIJER, Jaap. Tussentijdse verantwoording. Een Zionistische Enquete uit 1916. Heemstede, 1982. Oorspr. omslag. 66 p. Gestencild. Diasporade 10. xB 4986 Euro 20.00

MEIJER, Jaap. Voorvaderlijke vooroordelen. Het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868. Heemstede, 1979. Oorspr. omslag. 71 p. Gestencild. Diasporade 6. xB 4992 Euro 15.00

MEIJER, JAAP. Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 188 p. - xL 5565 Euro 8.00

MEIJER, Jokob / Adriaan K. Offenberg. Al tehomot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen. Amsterdam, Universiteitsbiliotheek, 1980. Oorspr. omslag. 64 p. Tentoonstelling van 14 april tot 9 mei 1980. xR 2939 Euro 15.00

MEIJER, Reinder P. Literature of the Low Countries. A short history of Dutch literature in the Netherlands and Belgium. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Bound. 384 p. - xK 3524 Euro 14.00

MEIJERS, Debora. De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het symbolisties vrouwbeeld. Kunsthistorische Schriften, Amsterdam, 1980. Oorspr. omslag 97 p. Kunsthistorische Schriften 3. xR 4962 Euro 10.00

MEIJSING, Doeschka. Ethel Portnoy. Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. Paperback. 31 p. Literair Moment. xK 2501 Euro 4.50

MEILINK, Wim (ed.). Bibliografie van in Nederland en Belgie verschenen werken op het gebied van het poppenspel. Amsterdam, 1965. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xR 1155 Euro 8.00

MEIR, George. Pol de Mont. Een studie over zijn leven en zijn werk. De Sikkel/De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag, onafgesneden Ills. VIII + 350 p. - xB 7665 Euro 22.00

MELKMAN, J. Geliefde vijand. Het beeld van de Jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1964. Gebonden 112 p. - xB 9021 Euro 12.00

MELKMAN, J. [=J. Michman]. Samuel Joseph Agnon. Inleiding over Auteur en werk. Hasselt, Heideland-Orbis, 1971. 180-219 p. Overdruk uit: Samuel Joseph Agnon. Proza. xT 2126 Euro 8.00

MEMBRECHT, Steven. Het labyrint en de poetische ruimte. Amsterdam, De Beuk, 1997. Oorspr. omslag. 150 p. - xB 3917 Euro 10.00

MENDLIK, O. Kunst en nationalisme. Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, 1934. Oorspr. omslag 15 p. Voordracht gehouden op woensdag 21 februari 1934 voor de leden van de Haarlemsche Rotaryclub. xR 4350 Euro 9.00

MENNE, Karl. Der Einfluss der deutschen Literatur auf die niederlandische um die Wende des 18.u. 19Jhts. Teil I. Periode der Ubersetzungen; Fabel- und Idyllendichtung; Klopstocks Messias; Ubersicht uber das Drama. Weimar, Emil Felber, 1898. Ingenaaid. IV + 97 p. Litterarhistorische Forschungen VIII Heft. xB 4954 Euro 12.00

MENNEKENS, Jef. Kinderpoezie in verband met onderwijs en opvoeding. Brugge, De Centrale Boekhandel, z.j. Or. omslag. 102 p. Cultuur en Wetenschap. xK 9609 Euro 8.00

MEREJKOWSKI, Dmitri Sergewitsch. Tolstoi en Dostojewski als menschen en kunstenaars. Voor Nederland bewerkt door W.J.A. Roldanus jr. Utrecht, W. de Haan, z.j. Ingenaaid. 249 p. Onafgesneden. - xR 8639 Euro 15.00

[MERODE] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 18. Willem de Merode. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1973. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xK 6781 Euro 7.00

MESDAG, M.J. Bibliographie van de werken van Nederlandsche schrijvers op het gebied der neurologie en psychiatrie en aanverwante vakken. Met een woord vooraf van K. Herman Bouman. Eerste deel. Z.p. 1922. Oorspr. omslag. 331 p. - xR 1208 Euro 20.00

METS, G. de. Maksim Gorki. Desclee de Brouwer, 1970. Paperback. 52 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 85. - xH 6693 Euro 6.00

MEULEMAN, B.A. Ibsen en Nederland. Critische en bibliografische gegevens, in chronologische volgorde bijeengebracht. Den Haag, v/h P. van Stockum & Zoon, 1931. Gebonden. 67 p. - xT 0324 Euro 8.00

MEULEN, R. van der. Oudpruisisch Mixkai. Amsterdam, 1943. Oorspr. omslag. 12 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 6, no 2. [bibliotheekstempeltje]. xL 7181 Euro 6.00

MEULENBELT, Anja. (Ed.). Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk. Feministische Uitg. Sara, 1985. 1e druk. Paperback. 230 p. Ills. - xK 5173 Euro 8.00

MEURS, B. van. De roman. W. van Gulick, 's-Hertogenbosch, 1869. Gebonden gedecoreerd linnen 76 p. - xB 9771 Euro 9.00

MEURS, B. van. De roman + De roman II. Zijn invloed op geest en hart + De roman III. Eenige tegenwerpingen beantwoord. W. van Gulick, 's-Hertogenbosch, 1869/1870/1871. Gebonden half leer. Drie delen in een band. 75 + 119 + 80 p. - xB 7466 Euro 35.00

MEURS, Bern. van. Letterkundige termen en begrippen. Haarlem, Gottmer, z.j. 4e druk. Or. omslag. 73 p. - xK 3638 Euro 7.00

MEVIS, Annette. (inleiding). Overzicht van de Archieven in het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging. Amsterdam, IIAV, 1991. Paperback. 211 p. Ills. Overzicht van archieven en verzamelingen uit de periode tot heden die het IIAV in bezit of in bewaring heeft over vrouwen en vrouwenorganisaties. xR 4212 Euro 10.00

MEYER, Justus. De schoonheid van Shakespeare. Drie delen. Met teekeningen en vignetten van Eugen Dragutescu. Utrecht, W. de Haan, 1948-1949. Gebonden S.O. 338 + 266 + 290 p. - xW 4519 Euro 60.00

MEYER, Maurits de. De Studie der Volksvertelsels. Brasschaat, A. De Bievre, 1922. Papieren omslag. 19 p. - xB 7134 Euro 8.00

MEYIER, M. de. (ed.). Fenna de Meyier. Vriendenboek. Eigen beheer, z.j. [1947]. Gebonden. N.p. Ills. - xK 5126 Euro 10.00

MICHEELS, J. Hamlet in Holland. Eene proef van Vergelijkende Letterkunde. Z.p. z.j. Papieren omslag. 45 p. - xB 6300 Euro 9.00

MICHEELS, Pauline. Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005. Contact Amsterdam/Antwerpen 2006. Gebonden Ills. 256 p. - xL 7830 Euro 17.50

MICHELS, L.C. Filologische opstellen deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Gebonden. 386 p. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies Nr. 8 xM 9254 Euro 9.00

MICHELS, L.C. Uit de school van Michels. Opstellen aangeboden aan L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1958. Or. omslag. 253 p. - xK 4864 Euro 16.00

MIDGLEY, David R. Aronld Zweig. Zu Werk und Wandlung 1927-1948. Konigstein, Athenaum, 1980. Gebonden S.O. 207 p. - xR 8325 Euro 10.00

MIELEN, Eddy (ed.). C.C.S. Crone kroniek van een Utrechtse schrijver. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1978. Ingenaaid. 104 p. Ills. De Engelbewaarder Nr. 11. xL 9634 Euro 9.00

MIERLO, J. Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde. Antwerpen, Standaard, 1946. 5e bijgewerkte en verbeterde druk. Gebonden. XV + 234 p. - xL 1337 Euro 9.00

MIERLO, J. van. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel I: De Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1300. Deel II: De Middelnederlandsche Letterkunde van 1300 tot de Renaissance. Teulings/Malmberg/Standaard Boekhandel, 1939-'40. Gebonden S.O. Twee delen. - xH 2026 Euro 34.00

MIERLO, J. van. Perrout gehandhaafd. Eenige kantaanteekeningen bij het verweer van Prof J.W. Muller. Ledeberg/Gent, Drukkerij Erasmus, 1938. Geniet. 22 p. Kon. Vlaamsche Academie, verslagen en mededeelingen, april 1938. xT 3560 Euro 8.00

MIERLO, J. van. Sprokkelingen op het gebied der middelnederlandse poezie. Antwerpen, Standaard, 1948. Ingenaaid. 112 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal & Letterkunde reeks III, Nr. 26. xB 2152 Euro 10.00

MINDERAA, P. Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1962. Gebonden S.O. 200 p. Ills. Studies naar aanleiding van de herdenking op 12 september 1960, op verzoek van het desbetreffende comite. Zwolse reeks van Taal- en Letterkundige studies nr. 12. xA 0130 Euro 11.50

MINDERAA, P. Karel van de Woestijne zijn leven en werken. Arnhem, Loghum Slaterus, 1942. Gebonden. 659 p.Ills. - xB 1731 Euro 15.00

MINDERAA, P. Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken II. De jaren 1914-1919. Bezette stad en geestelijke vernieuwing. Uitgegeven door A. Deprez en C.A. Zaalberg. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1984. Oorspr. omslag Ills. 191 p. - xB 8841 Euro 12.00

MINDERAA, P. Opstellen en voordrachten uit mijn Hoogleeraarstijd (1948-19164). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Gebonden S.O. 500 p. Zwolse Reeks nr 16. xK 1942 Euro 11.50

MINDERAA, P. e.a. (redactie). Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954. Gebonden S.O. 208 p. - xR 1684 Euro 14.00

MINDERAA, P. e.a. (redactie). Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954. Gebonden. 208 p. - xW 3695 Euro 10.00

MINNAERT, G.D. Nederlandsche schrijvers van deze tijd. Proza en poezij. Gent, Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste, 1906. Ingenaaid. 136 p. Bijvoegsel op het Nederlandsch Leesboek. xT 3241 Euro 10.00

MINNE, Richard. Cyriel Buysse. Brussel, A. Manteau, 1959. Or. omslag. 39 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde. xL 5597 Euro 7.50

MISKOTTE, K.H. Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, 1941. Gebonden. 311 p. - xB 7476 Euro 14.00

MOENS, Wies. Lodewijk Dosfel herdacht. Ang. Dosfel-Tysman, Dendermonde, z.j. Or. omslag. 32 p. Bibliotheekstempel. xK 5878 Euro 8.00

MOENS, Wies. Nederlandsche Letterkunde van Volksch Standpunt gezien. Rotterdam, De Dietsche Boekhandel, 1939. Oorspr. omslag. 40 p. Volksuniversiteit Herman van den Reeck 7e jrg. nr. 31, juni 1939. xT 0691 Euro 9.00

MOERMAN, Jacob. Met andere woorden. Interviews met: Jeroen Brouwers, Hugo Claus, Willem Frederik Hermans, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Gerrit Krol, Jean Pierre Rawie en vele andere. Groningen, Passage, 1995. Paperback. 144 p. Illustraties Dirk Wiarda. - xB 9195 Euro 8.00

MOERMAN, Josien. Lexicon Nederlandstalige auteurs. Utrecht, Het Spectrum, 1984. Pocket. 272 p. Prisma Pockets nr. 2158. xR 2999 Euro 5.00

MOK, Maurits / Berend Boudewijn e.a. Eerbetoon en vriendschap aan Johan van der Woude. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1980. Paperback. 73 p. + foto's Nijgh & Van Ditmar's paperbacks 294 xK 2433 Euro 8.00

MOLEN, F.J. van der. Het kind in de literatuur. Schilderingen van kinderleven. Bijeengebracht. Zwolle, J. Ploegsma, [1915]. Gebonden. 298 p. - xB 3375 Euro 15.00

MOLHUYSEN, P.C. Twee brieven uit de correspondentie van Hugo Grotius. Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag. 12 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 74 serie B, no 3. [bibliotheekstempeltje]. xL 7174 Euro 6.00

MOLITOR, Jan. Asmodai in Praag. Franz Kafka zijn tijd en zijn werk. 's-Graveland, De Driehoek, 1950. Or. omslag. 144 p. Paria reeks. xL 2584 Euro 9.00

MOLKENBOER, B.H. Bibliographie der geschriften van Dr. B.H. Molkenboer O.P. 1898-1939. Nijmegen, 1939. Geniet. 47 p. - xR 0656 Euro 10.00

MOLLER, H.W.E. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde. De Toorts Heemstede 1939. 5e geheel omgewerkte druk Gebonden 463 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4123 Euro 14.00

MOLTER, A. e.a. Julien Kuypers, Vlaams Europeeer. Antwerpen, S.M. Ontwikkeling, 1963. Gebonden. 112 p. A. Molter: Bij wijze van inleiding. R. Brulez: Ten tijde van La belle epoque. M. Coole: Gedicht. R. Declerck: Julien Kuypers in de B.R.T. R. Herreman: Ontmoetingen. C. Huysmans: Hoe Julien Kuypers factotum werd in het Departement van Onderwijs van 1925 tot 1927. K. Jonckheere: Julien Kuypers, de meetrekker. M. Lamberty: De les van een leven. M. Oukhow: Julien Kuypers, de historicus. L. Picard: Een jeugdvriend: Eugene Cantillon. G. Schmook: Luister naar deze stem uit het graf, Julien Kuypers! H. Teirlinck: Een mens. H. de Vos: Julien Kuypers, de onderwijsman. V.E. van Vriesland: Platenbon. G. Walschap: De morele marteling. xR 8914 Euro 12.00

MONNICH, C.W. Koningsvanen. Latijns-christelijke poezie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300 - 600. Baarn, Ambo, 1990. Gebonden S.O. 477 p. Bronnen van de Europese cultuur 5. Ills. xW 0149 Euro 27.00

MONTEYNE, Lode. Charles de Coster. De mensch en de kunstenaar. Met een voorrede van Georges Eekhoud. Antwerpen, Gust Janssens, 1917. Ingenaaid. 232 p. [Achterkant omslag licht beschadigd]. xT 1601 Euro 12.50

MONTEYNE, Lode. Lode Baekelmans. Een inleiding tot zijn werk. Antwerpen, Plantin E. Secelle, 1914. Oorspr. omslag. 86 p. Met portret. - xR 9687 Euro 10.00

MOOIJ, J.J.A. Tekst en lezer. Opstellen over algemene problemen van de literatuurstudie. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1979. Ingenaaid. 349 p. - xK 3222 Euro 9.00

MOOIJ, Martin. Adriaan van der Veen. Desclee de Brouwer, 1965. Paperback. 61 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 62. - xH 8406 Euro 4.50

MOOIJWEER, Marianne. De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1996. Gebonden S.O. 328 p. Ills. - xK 7131 Euro 30.00

MOOLENAAR, David en Herman Poort. Nederlandsche verskunst. Kritische studien. Eerste deel. Zeist, Meindert Boogaerdt jun., 1909. Ingenaaid. 219 p. - xK 7196 Euro 14.00

MOOR, Piet de. Een masker voor de macht. Over Ismail Kadare. Amsterdam, Van Gennep, 1996. Paperback. 79 p. - xM 2768 Euro 6.00

MOOR, Wam de. Deze kant op. Kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986. Paperback. 373 p. Synopsis. - xK 1918 Euro 9.00

MOOR, Wam de. Koolhaas onder de mensen. Profiel van een bovenmaats auteur. Amsterdam, Athenaeum/Loeb, 1978. 1e druk. Paperback. 147 p. - xM 0216 Euro 8.00

MOOR, Wam de. Meester en leerling. In de voetsporen van S. Vestdijk. Kritieken. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1978. Paperback. 155 p. - xK 3362 Euro 7.50

MOOR, Wam de. Over Willem Mertens' levensspiegel van J. van Oudshoorn. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1979. Paperback. 122 p. Synthese. xK 7468 Euro 6.00

MOQUETTE, Hermine Christine Helene. Over de romans van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson. D. van Sijn & Zoon Rotterdam 1898. Gebonden 144 p. Stellingen. Proefschrift 4 April 1898 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Bibliotheekstempeltje. xL 4139 Euro 17.00

MORRIEN, Adriaan. Op bezoek bij Albert Vigoleis Thelen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1953. Or. omslag. 24 p. - xK 8109 Euro 6.00

MOSHEUVEL, L.H. Een Roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst. Groningen, Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, 1980. Gebonden S.O. 288 p. Neerlandica Traiectina nr. 25. xB 6897 Euro 10.00

MOULIN, R. en P. Morel. (ed.). Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van het groen. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1980. Ingenaaid. 188 p. De Engelbewaarder Nr 18. xK 6030 Euro 7.00

MOUTON, W.Th. In Memoriam. Den Haag, 1925. Gebonden [VI] + 137 p. Met portret. Posthuum gepubliceerde bloemlezing artikelen op onderwijsgebied uit de Nieuwe Courant, gepubliceerd door haar weduwnaar M. Mouton. Met inscriptie: "voor vriend Wouter Nijhoff". xR 2122 Euro 20.00

MULDER, Etty. Fuga uit Buchenwald. Marguerite Duras/Robert Antelme. SUN/Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945, Nijmegen, 2001. Paperback, 95 p. - xR 9742 Euro 8.00

MULDER, H.A. Opstelle oor Poesie. Pretoria, J.L. van Schaik, 1939. Or. omslag. 68 p. - xK 2993 Euro 7.50

MULDER, H.A. Twee werelde. Opstelle oor Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde. Pretoria, J.L. van Schaik, 1942. Gebonden S.O. 186 p. - xK 1951 Euro 10.00

MULDER, Hk. Boutens en Bijbel. Een studie. 's-Gravenhage, Joh. Enschede/Boucher, 1948. Gebonden. 47 p. - xP 0948 Euro 11.50

MULLER, F. De 'komst' van den hemelgod. Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag. 67 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 74 serie B, no 7. [bibliotheekstempeltje]. xL 7175 Euro 6.00

MULLER, J.W. Verspreide opstellen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1938. 1e druk. Gebonden. 247 p. - xK 6667 Euro 16.00

MÜLLER, John. Het literair anekdoten boek. Amsterdam, De Bijenkorf, 1988. Paperback. 252 p. De Literaire Boekenmaand maart 1988. xM 6765 Euro 7.00

MULLER, P.H. Over literatuur. Neerbosch, Neerbosch' Boekhandel, 1930. 1e druk. Gebonden. 102 p. - xB 4316 Euro 12.00

MULLER, P.H. (ed.). Bibliografie betreffende den bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933. Lochem, De Tijdstroom, 1935. Gebonden. 792 p. - xB 7719 Euro 25.00

MULS, Jozef. De beteekenis van Van Nu en Straks in de evolutie onzer literatuur. Gent, Drukkerij Erasmus, [1944]. Geniet. 19 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks X nr. 1. xR 4737 Euro 8.00

MULS, Jozef. De krans van Laurier. Letterkundige bijdrage. Tielt, Uitgeverij Lannoo, 1945. Ingenaaid. 263 p. - xB 7845 Euro 20.00

MULS, Jozef. Een onuitgegeven Gedicht van Paul Van Ostayen. Gent, Vanderpoorten, 1934. Oorspr. omslag. 12 p. Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen, Januari 1934. xB 0933 Euro 6.00

MULS, Jozef. Werk. Ingeleid door Jan Hallez en Dirk Vansina met een bibliographie door Rob Roemans. Diest, 1942. Gebonden. 541 p. Ills. Dit boek werd samengesteld t.g.v. den 60en verjaardag van Jozef Muls. xK 3662 Euro 20.00

MULS, Jozef / E. du Perron / Jan Engelman e.a. Paul van Ostaijen. De Sikkel/Daamen/Van Oorschot, 1951. Ingenaaid. 96 p. - xW 9081 Euro 7.00

[MULTATULI] A.J. (=L. van Deyssel). Multatuli. J.C. Loman, Bussum, 1891. 1e druk particuliere band 235 p. + adv. - xB 5226 Euro 30.00

[MULTATULI] A.J. (L. van Deyssel). Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. Tweede herziene druk. Gebonden. 260 + XXIII p. Oplage 403 exx. letter Gravure, ontwerp S.H. de Roos. Brusse 460*. Met een bibliographie betreffende K.J.L. Alberdingk Thijm. xL 0882 Euro 30.00

[MULTATULI] A.J. (L. van Deyssel). Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. Tweede herziene druk. Oorspr. bedrukt papieren omslag 260 + XXIII p. letter Gravure, ontwerp S.H. de Roos. Brusse 460*. Met een bibliographie betreffende K.J.L. Alberdingk Thijm. xB 9649 Euro 25.00

[MULTATULI] BERGH van Eysinga, J. van den. Multatuli. Amsterdam, Meulenhoff, z.j. Gebonden S.O. 191 p. Onze groote schrijvers II. Ills. Exemplaar met hand- en aantekening van Rob Nieuwenhuys. xH 0501 Euro 13.50

[MULTATULI] BERGH van Eysinga, J. van den. Multatuli. Amsterdam, Meulenhoff, z.j. Gebonden S.O. 191 p. Onze groote schrijvers II. Ills. - xB 9541 Euro 9.00

[MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA-ELIAS. Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken. Met inleiding. Amsterdam, Elsevier, 1919. 1e druk. Ingenaaid. VIII + 216 p. [De Mare 33]. xK 9238 Euro 9.00

[MULTATULI] BRAAK, Menno ter / Willem Elsschot / W.F. Hermans e.a. Essay's over Multatuli. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1950. Oorspr. omslag. 80 p. - xL 1861 Euro 6.00

[MULTATULI] BROM, Gerard. De herziening van Max Havelaar. Amsterdam, 1950. Oorspr. omslag. 143-161 p. [20 p.]. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 13, no 6. xK 6149 Euro 8.00

[MULTATULI] BROM, Gerard. Multatuli. Utrecht, Het Spectrum, 1958. Gebonden. 248 p. Geplastificeerd. xC 1250 Euro 11.50

[MULTATULI] DAMME, B. Multatuli als wijsgeer. Rotterdam, J. Bedeaux, [1910]. Ingenaaid. 54 p. Opgedragen aan Mevr. de Wed. Douwes Dekker-Hamminck Schepel te 's-Gravenhage. Met een voorwoord door F. Domela Nieuwenhuis. xT 3700 Euro 12.00

[MULTATULI] FRANCKEN, Eep. Multatuli. De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1990. 1e druk. Ingenaaid. 347 p. - xW 3703 Euro 13.50

[MULTATULI] GRUYTER, J. de. Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). 2 delen. Amsterdam, Elsevier, 1920. Gebonden. 260 + 240 p. Met 10 illustraties. xM 2541 Euro 30.00

[MULTATULI] HAAN, Tristan. Multatuli's legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek en de anderen. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1995. Paperback. 126 p. De Nieuwe Engelbewaarder nr 8 xK 6207 Euro 9.00

[MULTATULI] HERMANS, Willem Frederik. De raadselachtige Multatuli. Amsterdam, Boelen,1976. Ingenaaid. Ills. 1e druk. 216 p. - xH 7398 Euro 30.00

[MULTATULI] HORSMAN, Annet. Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1960. Ingenaaid. 173 p. Stoa. - xC 1050 Euro 10.00

[MULTATULI] KOCK, W.H.W. de. Lebak en de Max Havelaar. Met een voorrede van J.H. Valckenier Kips. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1926. Ingenaaid 196 p. - xB 9542 Euro 22.00

[MULTATULI] LAAN, K. ter. Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf met Brieven van en over Multatuli. Leiden, E.J. Brill, 1949. Or. omslag. VIII + 83 p. - xK 6168 Euro 11.50

[MULTATULI] LEEUWE, H. de. Multatuli. Het drama en het toneel. Amsterdam, Allert de Lange/Jasonpers, Universiteitspers, 1950. Gebonden 332 p. - xW 9588 Euro 34.00

[MULTATULI] M. [=P.J.A. Meersmans] Rudolf Charles D'Ablaing van Giessenburg. (Firma R.C. Meijer) 1895-1904. Persoonlijke herinneringen. Door M. [P.J.A. Meersmans], alsmede D'Ablaing's omgang met Multatuli in de jaren 1860-1866. Amsterdam, F. van Rossen, 1904. Gebonden. 208 p. Ills. Geschetst uit beider nog onuitgegeven brieven en bescheiden. Met een voorwoord van Chr. Nuijs. xH 0508 Euro 34.00

[MULTATULI] MARE, A.J. de. Multatuli-literatuur. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker. E.J. Brill, Leiden, 1948. Oorspr. omslag 220 p. 2030 items + register xR 3435 Euro 50.00

[MULTATULI] MEYER, Josine W.L. Multatuli en Tine. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1950. Ingenaaid. 92 p. De Vrije Bladen 20e jargang 1950 Schrift 6. xW 0381 Euro 7.00

[MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (ed.). Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli. Amsterdam, Athenaeum Polak & van Gennep, 1970. Paperback. 192 p. Weerwerk I. - xM 2533 Euro 9.00

[MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (ed.). Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli. Amsterdam, Athenaeum Polak & van Gennep, 1970. Gebonden, 192 p. Weerwerk I. - xR 7204 Euro 11.00

[MULTATULI] PADBERG, H. Multatuli. De mensch, De denker, De literator. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1920. Oorspr. omslag Ingenaaid. 103 p. onafgesneden. - xL 5784 Euro 17.50

[MULTATULI] PERRON, E. du. De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli. Amsterdam, Contact, [1949]. Gebonden. 468 p. Verzameld werk van E. du Perron. xB 9410 Euro 18.00

[MULTATULI] PERRON, E. du. Multatuli en de luizen. Aantekeningen bij een nieuw Waarheidsboek over Multatuli. Contact Amsterdam 1940. Oorspr. omslag 71 p. De Mare 1892 xT 3699 Euro 15.00

[MULTATULI] PERRON, E. du. Multatuli's naleven. Bandung, v/h A.C. Nix, 1950. Ingenaaid. 145 p. - xH 1556 Euro 36.00

[MULTATULI] PHIJFFER, Tom. Het gelijk van Multatuli. Het handelen van Eduard Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 2000. Paperback. Ills. 143 p. - xH 2489 Euro 11.50

[MULTATULI] SPIGT, P. Keurig in de kontramine. Over Multatuli. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1975. Paperback. 231 p + 16 p. Ills. - xW 9807 Euro 8.00

[MULTATULI] SPIGT, P. Multatuli 1820 - 1887. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. Ingenaaid. 677 - 772 p. Maatstaf 11. jrg 17. - xK 5334 Euro 5.00

[MULTATULI] SPIGT, P. Multatuli, sarcast op een ongelegen moment. Amsterdam, Meulenhoff, 1972. Oorspr. omslag. 75 p. Ills. Het spel en de knikkers, Profiel 3. xL 7744 Euro 7.00

[MULTATULI] SPRINGER, F. /W.F. Hermans/K. Fens e.a. Er is niets poetischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli. Amsterdam, Contact, 1986. Paperback. 154 p. - xA 0154 Euro 7.00

[MULTATULI] STRATEN, Hans van. Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1995. Gebonden S.O. 432 p. Ills. Met opdracht van de uitgever. xK 1203 Euro 40.00

[MULTATULI] STRATEN, Hans van. Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1995. Ingenaaid. 432 p. Ills. - xB 8615 Euro 17.00

[MULTATULI] VEENSTRA, J.H.W. Multatuli als lotgenoot van du Perron. Utrecht, Reflex, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 57 p. - xT 0466 Euro 7.00

MUNCK, Monda de. (Ed.). Leven en werk van Lambert Swerts. Antwerpen, 1977. Gebonden. 117 p. Ills. Bibliografie. T.g.v. de 70e verjaardag van de auteur. xK 2716 Euro 14.00

MUSCHG, Walter. De ontwrichting van de Duitse literatuur. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. Paperback. 202 p. - xH 6519 Euro 9.00

MUSSCHE, Achilles. Cyriel Buysse. Een studie. Met portret en bandversiering door Frans Masereel. Gent/Den Haag, Van Rysselberghe & Rombaut/Servire, 1929. Ingenaaid. 100 p. Ills. [Binnenwerk roestvlekjes]. Genummerd 820/1000 exx gedrukt op Excelsior Featherweight Antique Wove. xR 8131 Euro 25.00

MUSSCHE, Achilles. Nederlandse poetica. Brussel, A. de Boeck, 1960. 3e druk. Ingenaaid. 195 p. Omslag aan randen verkleurd. xL 0508 Euro 8.00

MUSSCHOOT, A.M. De poezie van F. Schmidt-Degener. Gent, Rijksuniversiteit, 1967. Oorspr. omslag. 44 p. Overdruk uit Studia Germanica Gandensia, VIII (1966). xB 3299 Euro 7.00

MUSSCHOOT, A.M. Van Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks. Bloemlezing. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982. Paperback. XXXXVIII + 392 p. Een woord vooraf door A. van Elslander. Nijhoffs Nederlandse Klassieken xM 4296 Euro 16.00

MUSSCHOOT, Anne Marie. Het Judith-thema in de Nederlandse Letterkunde. Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1972. Ingenaaid 275 p. Onopengesneden - xH 7218 Euro 20.00

NABER, Johanna W.A. Betje Wolff en Aagje Deken. Amsterdam, Meulenhoff, 1913. Gebonden. half linnen. XVI + 287 p. Nederlandsche Historische Bibliotheek 8. Met goud bekroond door Teylers Tweede Genootschap. Geillustreerd door de schrijfster. xH 0744 Euro 30.00

NABER, Johanna W.A. Betje Wolff en Aagje Deken. Amsterdam, Meulenhoff, 1913. Gebonden. Rood linnen. XVI + 287 p. Goud op snee. Nederlandsche Historische Bibliotheek 8. Met goud bekroond door Teylers Tweede Genootschap. Geillustreerd door de schrijfster. xL 0835 Euro 40.00

NABER, Johanna W.A. Eerste Proeve van een Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis der Vrouwenbeweging in Nederland. Leiden, E.J. Brill, 1937. Geniet. 43-55 p. Overgedrukt uit: Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging 1937. xB 4957 Euro 7.00

NABER, Johanna W.A. Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1918. Gebonden. 242 p. Ills. - xH 4705 Euro 18.00

NABER, Johanna W.A. In memoriam van Florence Nightingale. 1820 - 1920. Groningen, G. Romelingen en Co., z.j. [1910]. Or. omslag. 73 p. Ills. - xL 2677 Euro 25.00

NABRINK, Ge. Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Leiden, E.J. Brill, 1985. Gebonden. 917 p. Twee delen in een band. - xR 5020 Euro 45.00

NADEAU, Maurice. The greatness of Flaubert. Translated by Barbara Bray. London, The Alcove Press, 1972. Bound. 306 p. - xB 3132 Euro 12.00

NAEFF, J.P. Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero. Ingeleid en samengesteld... Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1971. Paperback. 183 p. - xH 1789 Euro 9.00

[NAHON, Alice]. Alice Nahon herdacht 16 augustus 1896 - 21 mei 1933. De Nederlandsche Boekhandel A.W. Sijthoff, Antwerpen/Leiden, 1934. Oorspr. omslag, Ills., 94 p. bijdragen van Urbain van de Voorde, Luc Indesege, Gerard Walschap, Lode Zielens en Marnix Gijsen. Omslagteekening Jos. Leonard. xT 3403 Euro 20.00

NATIONAAL INSTITUUT voor RADIO-OMROEP. Fransche, Fransch-Belgische, Vlaamsche, Noord-Nederlandsche, Duitsche, Noorsche, Deensche, Zweedse, Finsche, Italiaansche, Spaansche, Engelsche Letterkunde sinds 1914. Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, Brussel, 1936-1937. Particuliere band. Ills. Elf programmabrochures van het N.I.R. samengebonden. xR 2124 Euro 50.00

NAUTA, L.W. Jean-Paul Sartre. Baarn, Het Wereldvenster, 1972. 3e druk. Paperback. 140 p. - xH 9203 Euro 7.00

NEEF, Emiel de. Klank- & vormleer van het gedicht Van den VII Vroeden van binnen Rome. Gent, A. Siffer, 1897. Ingenaaid. 82 p. Rug omgeplakt. xL 6980 Euro 10.00

NES, H.M. van. De nieuwe mystiek. J.M. Bredee, Rotterdam, 1901. 2e druk Gebonden in goudgestempelde band, 214 p. met opdracht van de schrijver xR 4963 Euro 15.00

NESCIO. Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Gronloh. Amsterdam, Instituut voor Neerlandistiek Universiteit van Amsterdam, 1972. Or. omslag. IX + 122 p. Met een bloemlezing uit die reacties en een toegift. xK 1860 Euro 10.00

[NESCIO] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 14. Nescio. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1980. 3e druk Ingenaaid. N.p. Ills. - xB 7193 Euro 8.00

[NESCIO] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 14. Nescio. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1969. 1e druk, IOorspr. omslag, 40 p. Ills. - xT 0503 Euro 8.00

NETSCHER, Frans. Louis Couperus en Wereldvrede. Amsterdam, L.J. Veen, 1896. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. Overdruk uit De Hollandsche Revue. xR 8953 Euro 25.00

[NETSCHER] MAAS, Nop (ed.). Nescheriana. Nijmegen, Vriendenlust, 1983. Geniet. 42 p. Vaderland reeks nr. 2. xR 4277 Euro 8.00

NEUBURG, Victor E. The Batsford Companion to Popular Literature. Batsford, London, 1982. Cloth Ills. 207 p. ex-library, good copy. xR 1070 Euro 10.00

NEUTJENS, Clem. De techniek van de filologische arbeid. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1967. Or. omslag. 100 p. Aanbevelingen voor het verzamelen en orderen van het filologisch materiaal en voor de uiterlijke vormgeving aan een handschrift. xK 3626 Euro 9.00

NIENABER, P.J. Jonger Skrywers Oor Eie Werk. Johannesburg, Afrikaanse Pers Boekhandel, 1951. Gebonden. 140 p. - xK 3789 Euro 9.00

NIEUWENHUIS, Willem. Chesterton. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1927. Ingenaaid. 159 p. - xL 7275 Euro 10.00

NIEUWENHUIS, Willem. Verkenningen. Hilversum, Paul Brand, 1931. Ingenaaid. 248 p. - xL 2686 Euro 15.00

NIEUWENHUYS, Rob. Het wondere woord. De Nieuwe Gids 1885-1894. Kunst en letteren. Gekozen en ingeleid door .... Amsterdam, Em. Querido, 1975. Geniet. 32 p. Kort en Goed. xK 7517 Euro 7.00

NIEUWENHUYS, Rob. Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden. Em. Querido Amsterdam 1978. 3e bijgewerkte en herziene druk. Gebonden 669 p. - xK 3833 Euro 50.00

NIEUWENHUYS, Rob. Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden. Em. Querido Amsterdam 1973. 2e, verbeterde druk. Gebonden 645 p. - xB 6930 Euro 60.00

NIEUWSTADT, Michel van. De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Historische Uitgeverij, Groningen, 1997. Paperback 380 p. + stellingen en samenvatting. proefschrift Katholieke Universiteit Brabant xB 8225 Euro 15.00

[NIJHOFF} LOKHORST, Emmy en Bert Voeten (eds.). In memoriam M. Nijhoff. Utrecht, W. de Haan/De Gids, 1953. 1e druk. Gebonden S.O. 123 p. Met 13 illustraties. xB 8688 Euro 15.00

NIJLAND, J. Aleida. Jacques Perk. (Mathilde-Iris), een studie. Amsterdam, L.J. Veen, 1906. Ingenaaid. onafgesneden, 70 p. Roestvlekjes. Klein hoekje uit omslag. xR 9430 Euro 9.00

NIJLAND-VERWEY, Mea. Wolfskehl und Verwey. Die Dokumente ihrer Freundschaft 1897 -1946. Herausgegeven von ... Heidelberg, Lambert Schneider, 1968. Gebonden S.O. 377 p. - xM 4250 Euro 21.00

NIJLAND-VERWEY, Mea (ed.). Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1965. Gebonden Ills. 335 p. - xL 6513 Euro 19.00

NIJLEN, Jan van. Francis Jammes. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Gebonden. 120 p. Ills. Fransche Kunst nr. IV, onder redactie van P. Valkhoff. [Band verkleurd, onopengesneden met kleine vouwfout]. xK 7031 Euro 10.00

NIJLEN, Jan van. Herinneringen aan E. du Perron. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1955. Gebonden. 64 p. - xH 1110 Euro 8.00

NIJLEN, Jan van. Herinneringen aan E. du Perron. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1955. Gebonden S.O. 64 p. - xL 6385 Euro 9.00

NIJLEN, Jan van. Herinneringen aan E. du Perron. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1981. 2e druk. Ingenaaid. 64 p. - xB 8213 Euro 7.00

NIJSSEN, Peter (red.). Mekka. Jaarboek voor lezers 1993. Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar/Dedalus, 1993. Paperback. 216 p. - xB 9273 Euro 8.00

NOE, J. Aart van der Leeuw Desclee de Brouwer, 1964. Paperback. 38 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 52. - xM 9895 Euro 4.50

NOE, J. Arthur van Schendel. Desclee de Brouwer, 1961. Paperback. 44 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 28. - xM 9886 Euro 6.00

NOESEL, Marion van & Ans Janssen. De Nederlandse literatuur in Franse vertaling. La litterature neerlandaise en traduction francaise. Rijksuniversiteit Utrecht, 1986. Oorspr. omslag. 100 p. Dit is een nadere uitwerking van de doctoraalscriptie. xB 7630 Euro 8.50

NOORDENBOS, O. De kroniek van P.L. Tak 1895-1907. Z.p., 1944. Or. omslag. 13 p. Overdruk uit: De Gids van Febr., Mrt., April 1944. xK 2214 Euro 7.00

NOORDENBOS, O. Romantische nabloei en modernisme in Nederland ca. 1840 - 1885. Utrecht, W. de Haan, 1955. Or. omslag. 30 p. Ills. Overdruk uit Algemene Geschiedenis der Nederlanden Deel X, 1840-1885. xL 3685 Euro 8.00

NOORDERVLIET, Nelleke. Ik kan het niet langer verbergen. Over liefdesbrieven. Met een keuze uit de brieven van Belle van Zuylen, Willem Bilderdijk, Multatuli e.a. Amsterdam, Meulenhoff/Libris, 1993. Paperback. 79 p. - xH 5709 Euro 7.00

NOOTEBOOM, Uri. Journalistieke opstellen. Voorwoord F. van der Meer. Met illustratiefoto's van Martien Coppens. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1946. 1e druk. Gebonden. 184 p. - xK 5310 Euro 12.50

NORD, J.J. Herman Heijermans, un grand dramaturge hollandais. Z.p. [1964] Geniet. 14 p. Met opdracht en gesigneerd Max. Colofon: Texte de l a c o n f e r e n c e , t e n u l e 2 0 a v r i l 1 9 6 4 p a r M a x Nord a u f o y e r d u T h e at r e S a r a h B e r n a r d t P a r i s p o u r i n t r o d u i r e l e s r e p r e s e n t a t i o n s d e 'Uitkomst ' p a r D e Haagsche Comedie l e 2 1 e t 2 2 a v r i l 1 9 6 4 l ' o c c a s i o n d u c e n t e n a i r e d e l a n a i s s a n c e d e H e r m a n H eij e r m a n s , e t i m p r i m e a v e c s e s m e i l l e u r s v o e u x pour l ' a n n e e 1 9 6 5 pour s e s a m i s .
Oplage 75 exx. xR 0843 Euro 15.00

NORD, Max. Albert Helman. Een inleiding tot zijn werk met enkele teksten, handschriften, foto's, curiosa en een bibliographie. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1949. Gebonden S.O. 168 p. Schrijvers van heden 11. xK 8114 Euro 9.00

NORD, Max. Josepha Mendels. Portret van een kunstenaar. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Paperback. 103 p. Ills. - xR 7777 Euro 8.50

NORD, Max. (ed.). Alexander Cohen. Uiterst rechts, journalistiek werk 1906 - 1920. De Engelbewaarder, Amsterdam, 1981. Ingenaaid. 232 p. De Engelbewaarder Nr 22. xH 0937 Euro 7.00

NOTERMANS, Jef. Veldeke in vogelvlucht sinds 1745. Maastricht, 1967. Oorspr. omslag Ills. 58 p. Geplastificeerd. - xR 6039 Euro 7.00

NOUHUYS, W.G. Uit Noord- en Zuid-Nederland. Beschouwingen en Critieken. Baarn, Hollandia, 1906. Oorspr. bedrukt omslag 259 p. - xB 8823 Euro 15.00

NOUHUYS, W.G. Van over de grenzen. Studien en critieken. Baarn, Hollandia, 1906. Gebonden. 254 p. - xB 4470 Euro 15.00

NOUHUYS, W.G. van. Walt Whitman. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. Gebonden. 126 p. Met portret. - xT 0285 Euro 20.00

NUFFEL, R.O.J. van (ed.). MAETERLINCK UIT HET VERGEETBOEK. Dienst voor Culturele Zaken, Gent, 1979. Oorspr. omslag, Ills., 105 p. Catalogus van een tentoonstelling in Museum Arnold Vander Haeghen Gent. xT 3912 Euro 10.00

NUIS, A. Propria Cures 1890 - 1965. Een bloemlezing. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1965. Paperback. 213 p. - xK 2502 Euro 7.50

NUIS, Aad. Boeken. Veerig besprekingen. Amsterdam, Meulenhoff, 1978. Paperback. 248 p. E 499. De beschouwingen verschenen eerder in de Haagse Post. xK 1925 Euro 8.00

NUIS, Aad. Een stem in je hoofd. Beschouwingen over literatuur en literatuurkritiek. Utrecht, Het Spectrum, 1989. Paperback. 114 p. Aula. - xB 8064 Euro 8.50

NUIS, Aad / Jaap Goedegebuure / Jos Borre. Een jaar boek. Overzicht van de Nederlandse en Vlaamse literatuur 1988. Amsterdam, Antwerpen, Aramith/Dedalus, 1988. Paperback. 163 p. - xK 2695 Euro 7.00

NUIS, Aad / Robert-Henk Zuidinga / Ellen Beek. Een jaar boek. Overzicht van de Nederlandse 1985-86. Amsterdam, Aramith, 1986. Paperback. 157 p. - xK 2697 Euro 7.00

Nuyens, A.J. Joris, Karl Huysmans 1848-1907. Standaard, Antwerpen etc., 1949. Oorspr. omslag, 72 p. Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, jrg. XLIII nr.1, verhandeling 402. xR 8105 Euro 7.00

OEGEMA VAN DER WAL, Th. Herman Teirlinck. Geillustreerd met vijftien foto's. Brussel/Den Haag, Manteau, 1965. Gebonden S.O. 243 p. Mooi exemplaar. xL 9504 Euro 12.00

OEGEMA VAN DER WAL, Th. Van en over Jac. van Hattum. Brussel/Den Haag, Manteau, 1969. Paperback. 143 p. Maerlantpocket nr. 16. xL 9793 Euro 7.50

OEVER, Karel van den. De "Hollandsche Natie" voor een Vlaamsche spiegel. Roermond, J.J. Romen, 1925. Ingenaaid. 109 p. Met portret. [Omslag verkleurd]. Omslagontwerp GR. xK 8051 Euro 12.00

OEVER, Karel van den. Geestelijke peilingen. Roermond, J.J. Romen & Zonen, Ingenaaid. 190 p. - xK 2044 Euro 15.00

OEVER, Karel van den. Kritische opstellen. Antwerpen, 1913. Oorspr. omslag. 285 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2975 Euro 12.00

OFFERMANS, Cyrille. De menschen zijn mooier dan ze denken. Essays. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. 1e druk. Paperback. 266 p. - xK 8172 Euro 8.00

OLDENBURG ERMKE, Fr. van. De practijk van het vertalen. Maastricht, J. Schenk, z.j. Or. omslag. 62 p. - xK 7414 Euro 7.00

OLDENBURG ERMKE, Frans van. Een jongere uit het jaar tachtig. Ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Lodewijk van Deyssel, den meester van ons proza. 1864 - 22 september - 1934. Schiedam, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. Oplage 500 exx. xT 2494 Euro 12.50

OLDENBURG ERMKE, Frans van. Van Alberdingk Thijm tot van Duinkerken en Kuyle. Overzicht van de jonge katholieke letterkunde in Nederland. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1935. Gebonden. 190 p. Ills. [=F.A. Brunklaus]. xA 0710 Euro 16.00

OLDENHOF, Bouke. (ed.). Frisian literature today. A choice of contemporary Frisian Literature / Friesische Literatur heute. Eine Anthologie der zeitgenossischen Friesischen Literatur. Ljouwert, Utjouwerij Fryslan, 1993. Bound. 67 + 72 p. Translated by Jabik Veenbaas, with advice from Thomas Johnston, xK 5106 Euro 10.00

OLDEWELT, H.M.J. Terugblik en uitzicht. Bloemlezing uit de verspreide geschriften. 's-Gravenhage, Kruseman, 1967. Gebonden S.O. 208 p. Met portret. - xL 5743 Euro 12.50

OLIVEIRA, E.d'. '80 en '90 aan het woord. Ingeleid door Kees Fens. Gesprekken met L. van Deyssel, Willem Kloos, Albert Verwey, e.a. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. 1e druk. Ingenaaid. 147 p. Kartons xR 9498 Euro 8.00

OLIVEIRA, E.d'. De jonge generatie (vervolg op "De mannen van '80"). Amsterdam, z.j. Gebonden. 267 p. Ills. Gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere richting in onze literatuur. xH 7675 Euro 8.00

OLIVEIRA, E.d'. De jongere generatie (vervolg op "De mannen van '80"). Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. XVIII + 267 p. Ills. Gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere richting in onze literatuur. xK 2436 Euro 8.00

OLIVEIRA, E.d'. De mannen van '80 :Aan het woord: Een onderzoek naar eenige beginselen van de “Nieuwe Gids” school. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 2e druk. Ingenaaid. 190 p. Ills. - xR 8910 Euro 10.00

OLIVEIRA, E.d'. De mannen van '80: Aan het woord: Gesprekken met Nederlandsche Letterkundigen. Naverteld door ... Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 3e druk. Gebonden. 164 p. Ills. - xM 3408 Euro 11.50

OLTHETEN, Fons. Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren. Leiden, Dimensie, z.j. Ingenaaid. 100 p. Genummerd 667/1000 exx. xK 9405 Euro 9.00

OOMES, Piet. Antoon Coolen. Desclee de Brouwer, 1961. 2e druk. Paperback. 55 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 16. - xK 4155 Euro 5.00

OOSTERLEE, P. Over kinderliteratuur. Hoenderloo, Drukkerij Stichting Hoenderloo, [1917]. Geniet. 16 p. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde nr. 6. xT 4302 Euro 8.50

OOSTHOEK, Andre. Ik ga maar en ben. Dubbelbeeld van J.C. van Schagen. Middelburg, G.W. de Boer, z.j. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. foto's: Wim Riemens xL 9011 Euro 7.50

OOSTROM, F.P. van. Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400. Meulenhoff, Amsterdam, 1987. Paperback Ills. 374 p. - xR 0877 Euro 12.00

OOSTROM, Frits van. Maerlants wereld. Amsterdam, Prometheus, 1998. 9e druk. Ingenaaid. 487 p. Ills. - xM 1164 Euro 15.00

OOSTROM, Frits van. Maerlants wereld. Amsterdam, Prometheus, 1996. 1e druk. Ingenaaid. 487 p. Ills. - xB 6548 Euro 20.00

OSSENBLOK, E.J. Eene lezing over Guido Gezelle. Borgerhout, J. Leemans, z.j. Oorspr. omslag. 59 p. Uitgave der Borgerhoutsche Afdeeling van het Davidsfonds nr. I. xT 1957 Euro 9.00

OSTAIJEN, Paul van. Het landhuis in het dorp en De jongen. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Doc. Centrum, 1973. Gebonden. 95 p. Ills. Twee hoofdstukken van een onvoltooid autobiografische roman uitgegeven en ingeleid door Gerrit Borgers. Achter het Boek jrg. 10 afl. 1. xH 1075 Euro 16.00

OSTAIJEN, Paul van. Ik wil bloot zijn en beginnen. Hilversum, KRO, 1974. Or. omslag. 66 p. Babel Kahier, een literair radiogram. xK 6418 Euro 7.50

OSTAIJEN, Paul van. Paul van Ostaijen 100. Antwerpen, 1996. Oorspr. omslag. 48 p. Redaktie: Geert Buelens. Gelegenheidsboekje van de stad Antwerpen. xT 2570 Euro 12.50

OTTERSPEER, Willem. Geleerde vrouwen. Weesp, Villa, 1984. Paperback. 210 p. - xB 4487 Euro 9.00

OTTEVAERE, E. J.C. Bloem. Desclee de Brouwer, 1968. Paperback. 77 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 74. xK 8413 Euro 6.00

OUDE, J. van den. Litterarische interludien. Tweede bundel. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1902. Nieuwe uitgaaf Gebonden. 249 p. - xK 5807 Euro 13.50

OUDE, J. van den. Litterarische interludien. Tweede bundel. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1901. Gebonden. 249 p. - xB 3425 Euro 13.50

OUDE, J. van den. Uit de poppenkraam onzer romantiek. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1903. Gebonden. 282 p. - xA 0528 Euro 13.50

OUDHEUSDEN, J. van. e.a. (ed.). Brabantse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders. Meppel/'s-Hertogenbosch, Boom/Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1992. Paperback. 208 p. Ills. - xK 5536 Euro 8.00

OUDHEUSDEN, Pieter van / H. Verhey. De mensch Deelder waarin opgenomen J.A. Deelder: teksten 1962 - 1985. Utrecht, Veen, 1986. Paperback. 155 p. Ills. - xH 5517 Euro 8.00

OUDVORST, A.F. van. Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering. Amsterdam, Huis aan de drie Grachten, 1980. Oorspr. omslag. 211 p. Kritische studies 2. xB 0643 Euro 12.50

OVERDIEP, G.S. Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939. Gebonden S.O. 335 p. Encyclopaedie in monografieen. xW 8185 Euro 10.00

OVERDIEP, G.S. en G.A. van Es. Stijl en litteratuurgeschiedenis. Bibliographie. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1948. Gebonden S.O. 170 p. Verzamelde opstellen over taal- en letterkunde. Voor den druk bezorgd door G.A. van Es. xR 5249 Euro 10.00

OVERSTEEGEN, J.J. Beperkingen. Methodologische recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap. HES Utrecht 1982. Oorspr. omslag 247 p. - xB 4107 Euro 12.50

OVERSTEEGEN, J.J. Voetstappen van WFH. Essays over Conserve, De tranen der acacia's, De god denkbaar denkbaar de god, Mandarijnen op zwavelzuur, Het sadistische universum. HES Utrecht 1982. Paperback 122 p. Kavels 3 xB 2903 Euro 11.00

OVERSTEEGEN, J.J. Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. 1e druk. Paperback. 531 p. - xB 4052 Euro 10.00

OVERSTEEGEN, J.J. Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1970. 2e herziene druk. Paperback. 515 p. - xB 7720 Euro 12.50

PAAP, Wouter. Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen. Utrecht, A.W. Bruna, 1970. Paperback. 79 p. Ills. - xM 2677 Euro 6.00

PAARDEKOOPER, Jos. Kom op verhaal in Overijssel: Deventer. Van Albert die Scriver tot Jan de Zanger. PEP, Deventer, 1995. Oorspr. omslag, spiraalbandje, oblong Ills. 143 p. in cassette. Een literaire wandeling door Deventer. xR 4173 Euro 9.00

PAARDT, Rudi van der. Over de Griekse romans van Simon Vestdijk. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitg., 1979. Or. omslag. 118 p. Synthese. xK 2655 Euro 7.00

PAASMAN, A.N. Elisabeth Maria Post (1755-1812). Een bio-bibliografisch onderzoek. Thespa, Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag, Ills., 188 p. Amsterdamse Smaldelen 2. xL 7024 Euro 9.00

PACHNICKE, Gerhard. Ludwig Storch ein Gothaer Dichter. Landesbibliothek Gotha, 1957. Geniet. 36 p. Ills. - xL 4034 Euro 8.00

PADBERG, H. Frederik van Eeden. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1925. Ingenaaid. 248 p. - xW 4466 Euro 13.50

PADBERG, H. Frederik van Eeden. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1925. Gebonden. 248 p. - xW 8884 Euro 13.50

PADBERG, H. J.A. Alberdingk Thijm schets van zijn leven en streven. Leiden, Futura, z.j. Ingenaaid. 101 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 2617 Euro 8.00

PAESEN, Noel. Ons Vaandel. Tolk der Militianenbonden en Kringen (1911-1914). Hasselt, Provincie Limburg Culturele Aangelegenheden, 1989. Oorspr. omslag. 40 p. Bibliografische Analyses 9. xT 1877 Euro 10.00

PALACHE, J.L. De Hebreeuwsche litteratuur van den na-Talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen. Menno Herzberger & Co., Amsterdam, [ca.1930]. Gebonden VII + 438 p. m.m.v. A.S. Levisson en S. Pinkhof. xB 9024 Euro 20.00

PASCOAES, Teixeira de. Hieronymus. De dichter der vriendschap. Vertaald door A.V. Thelen en H. Marsman. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1939. Gebonden. 405 p. - xK 6692 Euro 18.00

PASSEL, Fr. van. Het tijdschrift RUIMTE (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme. Antwerpen, De Sikkel, 1958. Ingenaaid. 162 p. Ills. Stofwikkel: Paul Ausloot. xB 0253 Euro 12.50

PATER, J.C.H. (ingeleid). Bibliografie van de belangrijkste geschriften van Dr. H.A. Enno van Gelder. Den Haag, 1960. Oorspr. omslag. 16 p. Met portret. Samengesteld t.g.v. zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde te Den Haag op 9 juli 1960. xR 0839 Euro 6.00

PATRICK, David Lyall. The Textual History of Richard III. Stanford University Press / Oxford University Press, 1936. Orig. wrappers 153 p. Stanford University Publications, Language and Literature Volume VI, Number 1. xR 4055 Euro 10.00

PATT, Beatrice P. / Martin Nozick. Spanish literature since the Civil War. New York/Toronto, Dodd, Mead & Company, 1973. Paperback. 442 p. An anthology selected and edited for students of Spanish by B.P. Patt and M. Nozick. xH 4252 Euro 9.00

PEE, Julius. Rene Dumesnil. Alexandra David-Neel. Twee schetsen. Antwerpen, Van Uffelen & Delagarde, 1935. Geniet. 28 p. Overgedrukt uit De Vlaamsche Gids. xB 4320 Euro 15.00

PEENE, Bert. Eerste druk '86. Overzicht en bespreking van Nederlandstalig literair proza dat voor het eerst verscheen in het jaar 1986. Laren, Walva-Boek, 1987. Paperback. 160 p. - xK 2700 Euro 7.00

PEENE, Bert. Eerste druk '88. Overzicht en bespreking van Nederlands en Vlaams literair proza dat voor het eerst in het jaar 1988 verscheen. Met inleidend essay van Hugo Bousset. Laren, Walva-Boek, 1989. Paperback. 152 p. - xK 2698 Euro 7.00

PEETERS, Carel. Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Gebonden S.O. 39 p. - xH 3611 Euro 8.00

PEETERS, Carel. Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Oorspr. omslag. 39 p. - xK 2286 Euro 7.00

PEETERS, Carel. Het avontuurlijke uitzicht. Een essay over literatuur en kritiek. Amsterdam, De Harmonie, 1976. Paperback. 80 p. - xB 3995 Euro 7.00

PEETERS, Carel. Hollandse pretenties. Amsterdam, De Harmonie, 1988. 1e druk. Paperback. 262 p. - xP 0837 Euro 7.00

PEETERS, Gaston J. Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid. Gent, Secretariaat Koninklijke Vlaamse Academie, 1968. Oorspr. omslag. XXXVIII + 389 p. Taal- en Letterkunde VIe reeks Bekroonde werken Nr. 99. [bibliotheekstempeltje]. xL 5128 Euro 16.00

PELCKMANS, Paul. De ambitie van Werther. Een wandeling langs de tederheidscultuur. Pelckman/Kok Agora, Kapellen/Kampen, 1996. Paperback 190 p. = xB 6236 Euro 9.00

PELZER, L.H. Leo Vroman. Desclee de Brouwer, 1965. Paperback. 77 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 63. - xH 5787 Euro 4.50

PENNINGS, L. & B. Langeveld. (ed.). Dichter bij de mens. Het allernieuwste werk van onze allergrootste dichters. Amsterdam, Tabula, 1986. Paperback. 158 p. Ills. - xK 5594 Euro 10.00

PERDECK, A. Bernard Shaw. Den Haag, Kruseman, 1962. Or. omslag. 119 p. Kopstukken uit de twintigste eeuw nr. 6. xK 4222 Euro 7.00

PERK, Betsy. Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Amsterdam/Hilversum, S.L. van Looy / J. Reddingius, 1902. 1e druk. Gebonden. 338 p. Band: Heukelom. xM 6270 Euro 45.00

PERK, Betsy. Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Tweede stuk. Amsterdam/Hilversum, S.L. van Looy / J. Reddingius, 1902. Ingenaaid. 205- 38 p. Los deel. - xB 5736 Euro 15.00

PERRE, Hugo van de. John Osborne: boze jonge man. Lanno, Tielt/Den Haag 1962. Pocket Ills. 112 p. Idolen en Symbolen nr. 15 xB 5877 Euro 7.00

PERRE, Rudolf van de. Anton van Wilderode. Dienstbaar het woord. Toespraken en teksten samengesteld door .... Tielt/Weesp, Lannoo, 1985. Ingenaaid. 383 p. - xK 2938 Euro 11.50

PERRE, Rudolf van de. De gekleurde wereld. Een dertigtal gedichten uit de hedendaagse Noord- en Zuidnederlandse letterkunde benaderd en verklaard. Met een inleiding van Anton van Wilderode. Orion/B. Gottmer Brugge/Nijmegen 1979. Ingenaaid Ills. 191 p. [tweemaal bekroond in Vlaanderen] xK 4061 Euro 10.00

PERRE, Rudolf van de. Poezie en leven. Dichters ervaren de mens. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1968. Paperback. 116 p. - xK 3231 Euro 8.00

PERRON, E. du. E. du Perron. Amsterdam, KRO, 1975. Or. omslag. 51 p. Babel/ een literair radioprogramma, uitgezonden op dinsdagavond 4 november 1975 door de KRO. Schrift 9. xK 2481 Euro 10.00

PERRON, E. du. Een Lettre uit de 18e Eeuw: Willem van Hogendorp. Brieven en Verzen uit het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, gepubliceerd en toegelicht door... Den Haag, H.P. Leopold, 1940. Oorspr. omslag. 32 p. De Vrije Bladen jrg. 17, schrift IV April 1940. xT 0467 Euro 15.00

[PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. E. du Perron. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1980. 2e druk. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xH 0901 Euro 7.00

[PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. E. du Perron. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1969. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xR 4348 Euro 7.00

PERSOON, Willem. Anton van Wilderode. Antwerpen, Artiestenfonds, 1977. Ingenaaid. 150 p. Ills. - xK 2842 Euro 10.00

PERSYN, Jan. De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900 - 1924). Gent, Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1963. Oorspr. omslag. 525 p. - xB 8453 Euro 16.00

PERSYN, Jul. Aesthetische Verantwoordingen. Antwerpen, Leeslust, 1925. Ingenaaid. 208 p. Ills. Vlaamsche Bijdragen I. xB 0796 Euro 10.00

PERSYN, Jul. Aesthetische Verantwoordingen. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, z.j. 3e druk. Ingenaaid. 219 p. - xB 0797 Euro 10.00

PERSYN, Jul. Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen. Leuven, Davidsfonds, 1931. Ingenaaid.188 p. Davidsfond Keurboeken Nr. 5. xB 0744 Euro 10.00

PERSYN, Jul. August Snieders en zijn Tijd. Drie delen. Antwerpen, Leeslust, 1925-26. Gebonden. 205 + 259 + 240 p. Met portretten. Vlaamsche Bijdragen VIII - IX - X. Particuliere Band. Bibliotheekstempeltje. xL 4311 Euro 20.00

PERSYN, Jul. Kiezen, Smaken, Schrijven. Onze Letterkunde in vogelvlucht. Hoogstraten, L. van Hoof-Roelans, 1910. Ingenaaid. 119 p. Over Letterkunde I. xB 1111 Euro 8.00

PERSYN, Jul. Kijkjes op de Letterkunde van elders: Noorwegen. Antwerpen/Turnhout, Ons Volk/Joseph Splichal, 1914. Herbonden. 200 p. Ills. - xK 6758 Euro 13.50

PERSYN, Jul. Kritisch Kleingoed (Nederland). Hoogstraten/Amsterdam, 1914. Oorspr. omslag. 301 p. Over Letterkunde III. xB 8864 Euro 12.00

PERSYN, Jul. Kritisch Kleingoed (Vlaanderen). Hoogstraten/Amsterdam, 1920. 2e vermeerderde druk. Herbonden. 338 p. Over Letterkunde II. [bibliotheekstempeltje]. xL 7067 Euro 10.00

PERSYN, Jul. Lodewijk van Deyssel en Omaar K. de Laey. Amsterdam, R.K. Boekcentrale, [1920]. Oorspr. omslag. 75 p. Over Letterkunde IV. xR 1256 Euro 10.00

PERSYN, Jul. Studien en Lezingen. I & II. Brussel, Standaard Boekhandel, 1932. Oorspr. omslag. 195 + 194 p. Vlaamsche Bijdragen VI & VII. xB 0822 Euro 15.00

PESKI, Adriaan M. van. Hendrik de Man. Ein Wille zum Sozialismus. Mit einer Vorbemerkung von Heinz-Dietrich Ortlieb. Tubingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1963. Geniet. 24 p. Veroffentlichung der Akademie fur Wirtschaft und Politik. Overdruk uit: Hamburger Jahrbuch fur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Jrg. 8, 1963 xB 7120 Euro 10.00

PETERS, Jo. De onderste steen. Een bibliografie van Wiel Kusters. Landgraaf, Herik, 1988. Ingenaaid. 206 p. Oplage 500 exx. xK 3643 Euro 9.00

PETIT, Louis D. Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 verschenen. Leiden, E.J. Brill, 1907. Gebonden. 1638 p. - xT 0627 Euro 25.00

PIA, Pascal. Praten over du Perron/Parler de du Peron avec un postface par J.H.W. Veenstra. Utrecht, Reflex, 1979. Ingenaaid. 48 + 46 p. Ills. - xM 9915 Euro 7.00

PIERSON, Allard. Feuilletons. Samengesteld en toegelicht door Nop Maas. Nijmegen, Vriendenlust, 1985. Geniet. 54 p. Vaderland-reeks nr. 7. Keuze uit de niet herdrukte feuilletons, hoofdzakelijk over literaire onderwerpen, die in de jaren 1870 in Het Vaderland verschenen. xB 7274 Euro 7.50

PIJZEL, E.D. Johan Braakensiek. z.p. z.j. Or. omslag. 8 p. Met portret. Overgedrukt uit Eigen Haard van 24 October 1903. xK 5883 Euro 7.00

PILLECYN, Filip de. Hugo Verriest. 's-Gravenhage, De Residentiebode, z.j. 2e uitgave. Ingenaaid. 256 p. Ills. - xL 3018 Euro 10.00

PILLECYN, Filip de. Stijn Streuvels. Desclee de Brouwer, 1969. 6e druk, Oorspr. omslag, 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 6. xR 7806 Euro 6.00

PILLECYN, Filip de. Stijn Streuvels en zijn werk. Amsterdam, L.J. Veen, 1932. Gebonden. 202 p. Met vele foto's. - xR 7804 Euro 25.00

PINNOW, Dietrich W. Moderne Literatur in den Niederlanden. Moderne literatuur in Nederland. Hedendaagse (Noord-) Nederlandse auteurs, hun in het Duits vertaalde boeken en een keuze van oorspronkelijke titels. Dortmund, Stadtbucherei/Gemeentebibliotheek, 1974. Oorspr. omslag. 96 p. Met een bijdrage van Marta Baerlecken-Hechtle. xB 4512 Euro 8.00

PINNOY, M. Albert Camus. Desclee de Brouwer, 1963. 2e druk. Paperback. 43 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 29. - xK 4151 Euro 5.00

PISSENS, Desire & Jul. Festraets. Vlaamsche weelde. Een keus van zestig koppen uit onze letterkunde. Gent, Drukkerij Erasmus, 1925. Gebonden. 62 p. Ills. Foto's en teekeningen van Edgar Barbaix. xK 3602 Euro 20.00

PLAS, Michel van der. Stemmen in de woestijn. Enkele achtergronden en aspecten van de jongste Nederlandse poezie. Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven, 1951. Geniet. 16 p. Overdruk van artikel in Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven, jaargang IV, deel II, Nr. 9 juni 1951. xL 3639 Euro 7.00

PLAS, Michel van der (red.). Herinneringen aan Godfried Bomans. Apeldoorn, Elsevier/Semper, 1972. Gebonden S.O. 303 p. Ills. - xK 1574 Euro 9.00

PLAS, Michel van der (red.). Herinneringen aan Godfried Bomans. Amsterdam, Elsevier, 1979. 7e druk. Paperback. 292 p. Ills. - xP 0810 Euro 7.00

PLASSCHAERT, Alb. Johannes Theodorus Toorop. J.F. van de Ven, Baarn, 1911. Oorspr. omslag, 32 p. Ills. De eerste twee pagina's in fotokopie. xT 4680 Euro 12.00

PLATTEAU, Pierre. Gustaaf Vermeersch. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1979. Ingenaaid. 117 p. Ills. Grote ontmoetingen 44. xL 4317 Euro 9.00

PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. Journalistiek in Nederland. Den Haag, H.P. Leopold, 1924. Gebonden. 183 p. - xT 2529 Euro 10.00

PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. Journalistiek in Nederland. Den Haag, H.P. Leopold, 1924. Ingenaaid. 183 p. - xT 2574 Euro 10.00

POELHEKKE, J.J. Enkele aantekeningen over Lieuwe van Aitzema. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1960. Oorspr. omslag. 405-446 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 23, no. 15. xB 6873 Euro 7.00

POELHEKKE, M.A.P.C. Beschouwingen. Venlo, G. Mosmans, 1904. Ingenaaid. 174 p. Inhoud: Katholicisme en vooruitgang, Katholicisme en literatuur bij onze naburen, Geestelijke poezie, Hilda van Suylenburg, Shakespeare, Aubry de Vere, Potgieter. [Rug licht verkleurd]. xR 8937 Euro 16.00

POELHEKKE, M.A.P.C. Beschouwingen. Venlo, G. Mosmans Sr., 1904. Ingenaaid. 174 p. Inhoud: Katholicisme en vooruitgang, Katholicisme en literatuur bij onze naburen, Geestelijke poezie, Hilda van Suylenburg, Shakespeare, Aubry de Vere, Potgieter. xB 7771 Euro 20.00

POELHEKKE, M.A.P.C. Modernen. Willem Kloos, Paul Verlaine, August Strindberg, Johannes Jorgensen, Frederik van Eeden. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1899. Gebonden. 264 p. - xK 8805 Euro 30.00

POELHEKKE, M.A.P.C. Woordkunst. Hulpmiddel bij het zoeken naar inzicht in Letterkundige verschijnselen. Groningen, J.B. Wolters, 1923. 9e druk. Ingenaaid. 188 p. Illustraties. - xB 1097 Euro 8.00

POELHEKKE, M.A.P.C. en C.G.N. de Vooys. Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1916. 2e druk. Gebonden. VII + 152 p. Ills. Band verkleurd. xK 9899 Euro 15.00

[POESJKIN] THIERY, Herman (ed.). Poesjkien 1837 - 1937. Bescheiden bloem bij de mooie kroon door Vlaanderen gelegd op het hulde altaar van een Universeel genie. Ach. van Acker, Brugge, 1937. Oorspr. omslag, 64 p. De Garve reeks. Tweede reeks nr. 2. Met bijdragen van Toussaint van Boelaere en Achiel Mussche en fragmenten uit Poesjkin's werk. xR 9849 Euro 20.00

POEZE, Harry en Martin Ros. De biografie in Nederland en Vlaanderen 1993 -1994. Overzicht en bibliografie. Kampen, Kok Agora, 1995. Oorspr. omslag. 176 p. - xL 5599 Euro 7.50

POLAK, J.B.W. Der Mouw in Doetinchem. Zutphen, A.P. ten Bosch, 1986. Ingenaaid. 152 p. Ills. Tweede in de serie Bloem der decadentie. xL 0691 Euro 9.00

POLAK, Johan. Oscar Wilde in Nederland. Een flard verlaat fin de siecle. Gerard & Schreurs Maastricht 1988. Ingenaaid Ills. 47 p. fragmenten reeks nr. 8 xH 1959 Euro 9.00

POLAK, Johan B.W. en W.J. Simons. (ed.). In Memoriam P.N. van Eyck. Amsterdams Tijdschrift voor Letterkunde, [1954]. Paperback. 95 p. - xM 2739 Euro 9.00

POLL, K.L. Het principe van de omweg. Ideeen. Amsterdam, Meulenhoff, 1980. Ingenaaid. 182 p. - xH 1057 Euro 8.00

POLL, K.L. Wennen aan vrede. Essays over een tijdvak van voorspoed en ongeloof. Formules voor een moraal 5. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Ingenaaid. 184 p. E 647. - xH 1534 Euro 8.00

POMES, H. Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1908. Gebonden. Xi + 279 p. + Fondslijst. Met een portret en 32 illustraties. Herbonden zwart linnen band. Bibliotheekstempeltje. xL 4591 Euro 20.00

POORTERE, Jose de. Martinus Nijhoff. Desclee de Brouwer, 1965. 2e druk. Paperback. 45 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 36. - xM 5612 Euro 4.50

POP, J. Over De koperen tuin van Simon Vestdijk. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. 2e herziene druk. Paperback. 96 p. Synthese. xW 6829 Euro 6.00

POPELIER, Ed. Piet van Aken. Desclee de Brouwer, 1972. Paperback. 55 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 99. - xM 5606 Euro 4.50

POPMA, S.J. Graham Greene en het Rooms-Katholicisme. 's-Gravenhage, De Willem de Zwijgerstichting, 1959. Or. omslag. 23 p. Reformatorische stemmen. xK 7668 Euro 7.00

POPPE, Andries. Odon von Horvath. Desclee de Brouwer, 1965. Or. omslag. 62 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 61. - xK 4802 Euro 6.00

POS, H.J. Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. Arnhem/Assen, Van Loghum Slaterus/ Van Gorcum & Comp., 1957. Gebonden S.O. 260 p. Deel I: Taal mens en cultuur. xK 9599 Euro 12.00

POS, H.J. Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. Twee delen. Arnhem/Assen, Van Loghum Slaterus/ Van Gorcum & Comp., 1957-1958. Gebonden. 260 + 346 p. Met afzonderlijk Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos. Deel I met stofomslag, deel II zonder. Deel I: Taal mens en cultuur. Deel II: Beginselen en gestalten. xK 2824 Euro 20.00

POS, H.J. Phonologie en betekenisleer. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg., Mij., 1938. Or. omslag. 24 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 1, no 13. xK 6792 Euro 7.00

POSTMA-NELEMANS, Hannemieke. Het perspectief in Menuet. Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1974. Paperback. 214 p. De Nieuwe Taalgids Cahiers 3. xT 1962 Euro 7.00

[POTGIETER]. SMIT, Jac. Catalogus Tentoonstelling E.J. Potgieter Zwolle 1808-Amsterdam 1875. Februari-Mei 1975. Gemeentelijke Archiefdienst Zwolle, 1975. Oorspr. omslag, 49 p. - xT 2951 Euro 8.00

[POTGIETER] SMIT, Jc. Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1937. Ingenaaid. 186 p. - xL 0831 Euro 16.00

PRAAG, J.P. van en David de Jong jr. Henriette Roland Holst 1869-1939. Amsterdam, Fundament, 1939. Oorspr. omslag. 16 p. Extra nummer: Fundament, onafhankelijk tijdschrift 6e jrg. 1939. xR 2455 Euro 6.00

PRAAG, J. Ph van. Henriette Roland Holst wezen en werk. Amsterdam, Contact, 1946. Gebonden. 220 p. Ills. (dissertatie). xH 9150 Euro 11.50

PRAAG, Siegfried van. De West-Joden en hun Letterkunde sinds 1860. Amsterdam, Elsevier, 1926. Gebonden S.O. 143 p. Elseviers Algemeene Bibliotheek Deel 40 xR 3893 Euro 15.00

PRAKKE, Henk. Towards a philosophy of publicistics. Edited by Hanno Hardt. Center for the Advanced Study of Communication, University of Iowa, 1971. Oorspr. omslag, 24 p. Occasional Paper Number One, 1971. xT 1707 Euro 7.00

PREMSELA, M.J. Inleiding tot de liturgische poezie. Amsterdam, Joachimsthal, 1941. Oorspr. omslag. 51 p. Massada serie kleine uitgaven nr. 3. xR 6509 Euro 12.50

PREMSELA, Martin J. Anatole France en Hollande. Essai de bibliographie francienne. Preface: Louis Dumont-Wilden. La Haye, A.A.M. Stols, 1947. Geniet. 15 p. - xR 8317 Euro 8.00

PREMSELA, Martin J. De gedachtengroei van Francois Mauriac's romanwerk. Amsterdam, S.L. van Looy, z.j. Or. omslag. 20 p. + Bibliografie. - xK 7710 Euro 7.50

PREMSELA, Martin J. Lectuurgids voor moderne Fransche Letterkunde. Inleiding P. Valkhoff. Groningen, P. Noordhoff, 1936. Gebonden, S.O., 138 p. Ills. stofomslag in fotocollage: MW xR 5455 Euro 10.00

PRICK, Harry G.M. De Adriaantjes, een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1977. 1e druk. Gebonden S.O. 622 p. Ills. - xW 4460 Euro 27.00

PRICK, Harry G.M. Een weefsel van overpeinzingen. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger. Nijmegen, Vriendenlust, 1986. Paperback. 120 p. - xK 2410 Euro 8.00

PRICK, Harry G.M. Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel. Overdruk: Roeping no. 6. juni 1952. Geniet. 18 p. - xB 8876 Euro 6.50

PRICK, Harry G.M. Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel. Ontnomen, ingeleid en van aantekeningen voorzien door .... Amsterdam, Athenaeum / Loeb, 1978. Paperback. 318 p. - xH 7543 Euro 10.00

PRINS, Pieter de. Belgische tijdingen. De Hedendaagse poezie. Brussel, Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie, 1968. Or. omslag. 115 p. Ills. - xK 3776 Euro 8.00

PRINSEN, J. De oude en de nieuwe historische roman in Nederland. Leiden, A.W. Sijthoff, 1919. Gebonden. 106 p. Nederlandsche kunst. xL 0483 Euro 9.00

PRINSEN, J. Geillustreerde Nederlandsche Letterkunde. Beknopt overzicht van de vroegste tijden tot op heden. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1924. Gebonden. 287 p. Met portretten, handschriften verzameld onder leiding van J. Berg. xK 3632 Euro 10.00

PRINSEN, J. Het drama in de 18e eeuw in West-Europa. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1931. Gebonden. 591 p. [klein bibliotheekstempel]. xB 5096 Euro 15.00

PRINSEN, J. Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post. De Gids, 1915. Ingenaaid. 29 + 43 p. Overdruk uit De Gids 1915, No 1 en 3. xL 3592 Euro 8.00

PRINSEN, J. Pieter Cornelisz. Hooft. Amsterdam, Elsevier, 1922. Gebonden. 131 p. Elsevier's Algemeene Bibliotheek 10. xH 2980 Euro 8.00

PRINSEN, J. Varia Literaria. Veertien opstellen over literatuur. Culemborg, Tjeenk Willink-Noorduijn, 1970. Gebonden S.O. 168 p. Verzameld en ingeleid en bewerkt door M.M. Prinsen en Cath. Ypes.- xK 1907 Euro 9.00

PRINSEN J.Lzn, J. Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Gebonden. 748 p. - xH 0419 Euro 16.00

PRINSEN, J.Lzn. J. Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 2e herziene druk. Gebonden. 757 p. - xR 2611 Euro 16.00

PROOST, K.F. De Bijbel in de Nederlandsche Letterkunde als spiegel der cultuur. Deel II: Zestiende en zeventiende eeuw. Assen, Van Gorcum & Comp., 1933. Gebonden. 215 p. - xB 9044 Euro 10.00

PROOST, K.F. De bijbel in onze literatuur. Den Haag, Servire, 1952. Gebonden S.O. 107 p. Ills. Servire Encyclopaedie. xL 2487 Euro 7.00

PROOST, K.F. De religie in onze moderne literatuur 1880-1920. Zeist, J. Ploegsma, 1922. Gebonden. 160 p. - xK 3426 Euro 9.50

PROOST, K.F. Georg Brandes. Inleiding tot zijn leven en werken. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1940. Gebonden. 208 p. - xK 2683 Euro 13.50

PROOST, K.F. Henriette Roland Holst in haar strijd om gemeenschap. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1937. Ingenaaid. VIII + 288 p. Met vier portretten. xM 2776 Euro 11.50

PROOST, K.F. Ibsen-essays. Zeist, J. Ploegsma, 1919. Gebonden. 97 p. - xK 9868 Euro 11.50

PROUST, Marcel. De Proustcollectie van het Rotterdamsch Leeskabinet. Rotterdam, 1990. Geniet. 48 p. Ills. - xT 0219 Euro 7.00

PUCHINGER, G. Ontmoetingen met literatoren. Zutphen, Terra, 1982. Gebonden S.O. 612 p. Ills. - xR 8930 Euro 15.00

PULINCKX, R. Arthur van Schendel, zijn werk en zijn beteekenis. Diest, Pro Arte, 1944. Ingenaaid. 261 p. - xK 2875 Euro 34.00

PUTMAN, J.J. Cervantes reis naar den Parnassus. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1872. Ingenaaid. 100 p. [omslag licht beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xT 2427 Euro 15.00

PUYMBROUCK, Herman van. Cyriel Buysse en zijn land. Met zes buitentekst-platen en facsimile van een handschrift. AmsterdamAntwerpen, Van Holkema & Warendorf/V. Resseler, 1929. Oorspr. omslag. 114 p. Ills. - xT 2581 Euro 12.50

QUENNELL, Peter / Tore Zetterholm. (ed.). An Illustrated Companion to World Literature. New York, Excalibur Books, 1986. Bound dustjacket. 314 p. 540 illustrations, 300 in full color. - xR 2980 Euro 15.00

QUERIDO, Is. Meditaties over literatuur en leven. 's-Gravenhage, Loman & Funke, 1898. Ingenaaid. VIII + 232 p. [Rug omgeplakt]. xB 5214 Euro 16.00

QUERIDO, Is. Studien. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkope Lectuur, [1908]. Gebonden. 276 p. Bevat: Joh. de Meester. Adr. van Oordt. Willem Schurmann. A. Aletrino. Louis Couperus. Cornelis Spoor. Bernard Canter. Frederik van Eeden. Frans Coenen. Marcellus Emants e.a. xB 4598 Euro 8.00

QUERIDO, Is. Studien. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkope Lectuur, [1910]. 2e druk. Ingenaaid met stofomslag. 220 p. Nederlandsche Bibliotheek nr XXXVI/VII. xR 4441 Euro 12.50

QUERIDO, Is. Studien over Tijdgenooten. Eerste reeks. Frank van der Goes. Amsterdam, Em. Querido & Van Cleef, 1899. Oorspr. omslag. 84 p. - xT 0583 Euro 10.00

QUERIDO, Is. Van verbeelding en werkelijkheid. Amsterdam, Em. Querido, 1918. Gebonden. 246 p. - xK 6394 Euro 15.00

R.K. Pr. Decadentenkunst. Maatsch. De Gelderlander, [Nijmegen], 1902. Oorspr. omslag 41 p. omslag matig. Brochure contra de Katholiek-moderne Letterkunde (Van onzen Tijd). xR 1532 Euro 9.00

RAA, J.A.R.C. ten en Joh. Huber (red). Gedenkboek Edw. B. Koster, 1861-1931. Z.p. [1931]. Oorspr. omslag. 105 p. Ills. Uitg. t.g.v. de 70ste verjaardag van Edward Koster, aangeboden door en met bijdragen van zijn oud-leerlingen. xR 7791 Euro 15.00

RAAF, K.H. de. Hoffmann von Fallersleben. Voortrekker in het oude land der Dietsche Letteren. Verlucht met foto's en facsimiles. Den Haag, Oceanus, 1943. Gebonden. 139 p. Ills. - xL 1707 Euro 10.00

RAAF, K.H. de. Problemen der poezie. Beschouwingen over de beginselen der dichtkunst en het Nederlandsche vers van dezen tijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. Herbonden. 110 p. - xK 3373 Euro 7.00

RAAF, K.H. de en J.J. Griss. Een nieuwe bundel. Derde deel: Bloemlezing van Nederlandse poezie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en voor zelfstudie. Dertiende tot Achttiende Eeuw. Rotterdam/Bussum, W.L. & J. Brusse/Unieboek, 1969. 13e druk. Gebonden. 460 p. Herzien door F.W. van Heerikhuizen. xL 8867 Euro 9.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1973 - 1977. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1979. Ingenaaid. 229 p. - xT 3265 Euro 10.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1985. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1985. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1986. Ingenaaid. 116 p. - xB 5440 Euro 10.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1986. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1986. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1987. Ingenaaid. 142 p. - xB 5441 Euro 10.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1987. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1989. Ingenaaid. 150 p. - xB 5442 Euro 10.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1982. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1982. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1983. Oorspr. omslag. 92 p. - xR 8307 Euro 8.50

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1984. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1985. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 8308 Euro 8.50

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1968 - 1972. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1975. Ingenaaid. 233 p. - xT 3266 Euro 10.00

RAAN, E. van (ed.). Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1958 - 1967. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1974. Ingenaaid. 233 p. - xT 3267 Euro 10.00

RAAT, G.F.H. Over De hondsdagen van Hugo Claus. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1980. Paperback. 98 p. Synthese. xH 7060 Euro 6.00

RAAT, G.F.H. Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve. Utrecht, H&S, 1988. Ingenaaid. 51 p. - xB 7182 Euro 9.00

RAEMDONCK, Bert van. Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950). Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, 2006. Paperback. 416 p. Ills. AMVC publicaties 9. xR 0777 Euro 15.00

RAES, Hugo & Paul de Wispelaere. Wereld in teksten. Deel I. Brussel, Paris/Manteau, 1973. Paperback. 216 p. - xK 8900 Euro 8.00

RAMAN, Anny. Bibliografie van Marnix Gijsen. Ingeleid door Marnix Gijsen. Hasselt, Heideland-Orbis, 1973. Paperback. 383 p. - xR 1164 Euro 15.00

RASCH, Gerard. Tadeusz Konwicki, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1988. Paperback. 35 p. Literair Moment. xB 1958 Euro 4.50

RAVESTEIJN, W. van. Herman Gorter. De dichter van Pan. Een heroisch en tragisch leven. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. Ingenaaid. 302 p. Omslag verbruind. xW 9628 Euro 22.50

RAVESTEYN, W. van. Satyre als medicijn, Jonathan Swift. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1951. Gebonden S.O. 46 p. Gastmaal der eeuwen. xK 7646 Euro 9.00

REDEKER, Hans. De dagen der artistieke vertwijfeling. Een essay over de crisis van het kunstenaarschap. Amsterdam, De Bezige Bij, 1950. Gebonden S.O. 266 p. - xL 7268 Euro 10.00

REEDIJK, C. en P.J.H. Vermeeren. Rondom de meester van Catharina van Cleef. 's-Gravenhage, 1965. Or. omslag. VI + 26 p. Tentoonstelling van handschriften in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (Museum van het Boek). 21 januari - 27 februari 1965. [Overdruk]. xK 5206 Euro 7.00

REEDIJK, C. en P.J.H. Vermeeren. Rondom de meester van Catharina van Cleef. 's-Gravenhage, 1965. Or. omslag. VI + 33 p. Tentoonstelling van handschriften in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (Museum van het Boek). 21 januari - 27 februari 1965. xB 3420 Euro 7.00

REIJNDERS, K. Onder dekmantel van etiket. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1972. Paperback. 120 p. - xP 2919 Euro 7.00

REIJNDERS, Karel. Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1968. 1e druk. Ingenaaid. 667 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 24 mei 1968. xM 9553 Euro 20.00

REIJNDERS, Karel. Pierre Kemp, een zondagsdichter? Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970. Or. omslag. 20 p. Voordrachten gehouden voor de Gelderse leergangen te Arnhem no. 28. xK 8794 Euro 7.00

REIJNDERS, Karel. (ed.). Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus. Utrecht/Antwerpen, Veen, 1987. Paperback. 124 p. - xK 4969 Euro 8.50

REIJT, Vic van de. Nieuws! over Willem Elsschot. C.J. Aarts, Amsterdam, 1982. Oorspr. omslag, Ills., 33-80 p. overdruk uit Aarts' Letterkundige Almanak 1982. xT 3730 Euro 10.00

REINDERS, E. De Gymnasiale geest en de realia aan B-Gymnaium. Groningen, J.B. Wolters, 1920. Oorspr. omslag. 28 p. Overgedrukt uit Paedagogische studien tweede jaargang afl. 1. [bibliotheekstempeltje]. xL 6809 Euro 6.00

REITSMA, Anneke. 'In de taal zelf verscholen' over de poezie van Ida Gerhardt. Amsterdam, De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1983. Paperback. 130 p. Synthese. xR 7773 Euro 7.50

RENDERS, Hans. Barbarber 1958 - 1971. Leiden, Martinus Nijhoff, 1986. Or. omslag. 138 p. Ills. Monografieen van Literaire Tijdschriften. xL 9156 Euro 10.00

RENES, T. (samengesteld). Bibliografie van Antoon Coolen bijgewerkt tot 1 januari 1961. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1961. 2e druk. Paperback. 55 p. - xK 6608 Euro 9.00

RENES, T. (samengesteld). Bibliografie van Antoon Coolen tot 17 april 1957. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1957. Paperback. 48 p. [Omslag verkleurd] xM 2729 Euro 9.00

RENKEMA, J. Schrijfwijzer. Handboek voor een duidelijk taalgebruik. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979. Ingenaaid. XIV + 202 p. - xB 5000 Euro 8.50

RENS, Lieven. Acht Eeuwen Nederlandse Letteren. Van Veldeke tot vandaag. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1975. 2e bewerkte uitgave. Paperback. 176 p. - xK 3793 Euro 9.00

RESTANT. 15 jaar Restant letterkundig tijdschrift, een bibliografisch overzicht. Restant, XVI, 1988. Or. omslag. 240 p. - xK 3786 Euro 9.00

[REVE] BOELAARS, Bert. Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve. Amsterdam, L.J. Veen, 2002. Paperback. 207 p. Ills. - xH 7324 Euro 12.50

REVE, Gerard / M. Dendermonde / H. Keuls e.a. Over Jan den Hartog. Amsterdam, Elsevier, 1981. Paperback. 83 p. - xH 6543 Euro 8.00

[REVE] MEIJER, Mia & Klaus Beekman. Gerard (Kornelis van het) Reve. Desclee de Brouwer Brugge etc. 1973. Oorspr. omslag 55 p. Ontmoetingen 104 xL 7782 Euro 8.00

[REVE] WENNEKES, Wim. Jezus Maria ! Van het Reve, van het Violet en van de Dood. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1996. 1e druk. Paperback. Ills. 128 p. - xH 4642 Euro 11.50

REYNAERT, J. Het licht in de beeldspraak van Hadewijch. Ruusbroec-Genootschap, Antwerpen, 1974. Oorspr. omslag, 45 p. Overdruk uit "Ons Geestelijk Erf", Deel XLVIII, 1974, Afl. 1. xR 9022 Euro 7.00

REYNEBEAU, Marc. Apollo's klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders. Leuven, Kritak, 1988. Paperback. 154 p. - xK 1993 Euro 8.00

REYNEKE VAN STUWE, Jacqueline en H. Pierson. Briefwisseling betreffende De Zonde, drama in 4 bedrijven. Met een naschrift. 's-Gravenhage, W.A. Beschoor, 1909 Geniet. 24 p. - xT 1698 Euro 8.00

RIDDER, Andre de. La Litterature Flamande Contemporaine (1890-1923). Anvers/Paris, L. Opdebeek/Edouard Champion, 1923. Gebonden. 223 p. Ills. - xR 0154 Euro 18.00

RIDDER, Andre de. La Litterature Flamande Contemporaine (1890-1923). Anvers/Paris, L. Opdebeek/Edouard Champion, 1923. Ingenaaid. 223 p. Ills. Onafgesneden. - xT 1475 Euro 12.50

RIDDER, Andre de. Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1907]. 2e vermeerderde en omgewerkte druk. Gebonden. 200 p. Met portret op band. - xB 0372 Euro 30.00

RIDDER, Andre de. Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1907]. 2e vermeerderde en omgewerkte druk. Ingenaaid, 200 p. Portret t.o. titelpagina. - xR 7794 Euro 25.00

RIDDER, Andre de en Gust van Roosbroeck. Pol de Mont. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1910]. Oorspr. omslag. 42 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis Deel XLI, afl. 3. xL 1022 Euro 10.00

RIDDER, Andre de & Gust. van Roosbroek. Charles Baudelaire. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, [1912]. Oorspr. omslag 36 p. Met portret. Mannen en vrouwenvan beteekenis Deel XLII, Afl. 11. xR 1102 Euro 7.50

RIEWALD, J.G. Beerbohm's Literary Caricatures. From Homer to Huxley. Selected, introduced and annotated by J.G. Riewald. Archon Books, Hamden, 1977. Bound dust jacket Ills. 295 p. - xR 4917 Euro 20.00

RIJNBERK, G. van. Wenken over het samenstellen van wetenschappelijke geschriften. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, z.j. Ingenaaid. 39 p. - xB 2516 Euro 8.00

RIJNSDORP, C. Literair dagboek ( 1940-1950). Kampen, J.H. Kok, 1974. Gebonden S.O. 159 p. Bovenkant stofomslag hoekje uit. xK 2645 Euro 13.50

RIJNSDORP, C. Op zoek naar het geheim. Gebundelde essays. Baarn, Bosch & Keuning, 1954. Gebonden S.O. 151 p. - xK 1871 Euro 10.00

RIJNSDORP, C. Ter zijde. Beschouwingen over litteratuur en muziek. Amsterdam, U.M. Holland, 1935. Gebonden. 174 p. [roestvlekjes]. xB 7921 Euro 8.00

RIJPMA, E. Gids bij de studie der Nederlandse Letterkunde. Bespreking van verschillende werken. Groningen, J.B. Wolters, 1932. 10e druk. Gebonden. 182 p. - xK 3639 Euro 8.00

RILKE, Rainer Maria. De Dichter. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1944. Gebonden. 57 p. Geautoriseerde vertaling A.A.M. Stols. Van Dijk 645. xL 2646 Euro 8.00

RISPENS, J.A. De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd. Lochem, De Tijdstroom, z.j. Gebonden. 55 p. - xK 8141 Euro 10.00

RISPENS, J.A. De geest over de wateren. Litteraire en wijsgerige essays. Kampen, J.H. Kok, 1950. Gebonden. 280 p. - xK 2648 Euro 10.00

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Gebonden S.O. 147 p. Stofomslag en bandverzorging van Gerrit Noordzij. xL 0376 Euro 13.50

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Ingenaaid. 147 p. - xH 5156 Euro 9.00

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Gebonden. 147 p. - xM 6535 Euro 9.00

RISPENS, J.A. Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na 1880. Kampen, J.H. Kok, 1938. Gebonden. 436 p. - xM 6750 Euro 22.50

RITTER jr. P.H. Vertoog en ontboezeming. Verzameld essayistisch proza. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Met een bibliografie door G.H. 's-Gravesande. Utrecht, A.W. Bruna, z.j. Gebonden. 434 p. - xK 2536 Euro 11.50

RITTER, P.H. Een leven van kleur en gratie. Causerie over vrouwenfiguren uit het Fransch gezelschapsleven in vroegere eeuwen. Rotterdam, De Maasstad, z.j. Gebonden. 98 p. Het Nieuwe Boek nr. 8. xL 8298 Euro 10.00

RITTER, P.H. Lodewijk van Deyssel. Baarn, Hollandia-drukkerij, 1921. 2e herziene druk. Ingenaaid onafgesneden. 109 p. - xC 0298 Euro 11.50

RITTER, P.H. Lodewijk van Deyssel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1912]. 1e druk. Oorspr. omslag. 44 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis deel XLII afl. 12. xB 8867 Euro 12.00

RITTER, P.H. Over lezen en schrijven. Fragmenten van Nederlandsche schrijvers verzameld en naar tijdsorde gerangschikt. Amsterdam, Wereldbibliotheekvereeniging, 1936. Ingenaaid. 75 p. - xR 9553 Euro 10.00

RITTER, P.H. Verspreide fragmenten. Eerste bundel. H.D. Tjeenk Willink & Zoon Haarlem 1914. Gebonden VIII + 248 p. bibliotheekstempeltje. xL 4407 Euro 12.00

RITTER, P.H. Verspreide fragmenten. Tweede bundel. H.D. Tjeenk Willink & Zoon Haarlem 1914. Gebonden VI + 223 p. bibliotheekstempeltje. xL 4408 Euro 12.00

ROBBRS, Herman. De Nederlandsche Litteratuur na 1880. Amsterdam, Elsevier, 1925. 2e herziene druk. Ingenaaid. XII + 142 p. Elsevier's Algemeene Bibliotheek deel 8. xR 2769 Euro 10.00

RODENKO, Paul. Over Hans Lodeizen. Utrecht, Reflex, 1980. Or. omslag. 32 p. - xK 2424 Euro 8.00

RODENKO, Paul. Over Hans Lodeizen. 's-Gravenhage, Bert Bakker/Daamen, 1954. Ingenaaid. 32 p. Maatstafdeeltje 11. xW 8082 Euro 9.00

ROELANTS, M. Begin, splitsing en einde van het tijdschrift Forum. Gent, 1963. Oorspr. omslag. [36] p. Overdruk: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1963. xR 0938 Euro 7.00

ROELANTS, Maurice. Marnix Gijsen. Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau N.V. Brussel 1958. Ingenaaid Ills. 40 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde No. 7 xR 2791 Euro 7.00

ROELANTS, Maurice. Schrijvers, wat is er van de mens? Een verzameling schrifturen. Twee delen. Brussel, A. Manteau, 1956/1957. Gebonden S.O. 256 + 255 p. Omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Bandontwerp Paul Roelants. Over: M. Nijhoff, H. Teirlinck, R. Brulez, B. Constant, A. Gide, J. van Nijlen, R. Minne, M. Gilliams, H. Claus, K. van de Woestijne. e.a. xK 2887 Euro 20.00

ROELANTS, Maurice. Schrijvers, wat is er van de mens? Eerste deel van een verzameling schrifturen. Brussel, A. Manteau, 1956. Gebonden. 256 p. - xH 1202 Euro 11.50

ROEMANS, R. Gedenkboek Dr. C. Godelaine 1888-1942. Met een chronologisch-analytische bibliografie. Maaseik, De vereniging van Limburgse Schrijvers, 1954. Or. Wrappers. 93 p. Ills. - xK 3771 Euro 17.50

ROEMANS, Rob. Analytische bibliographie van en bibliographie over Prof. Dr. Maurits Sabbe. Gent, v/h Vanderpoorten, 1933. Oorspr. omslag. 233 p. Analytische Bibliographieen van Vlaamsche Schrijvers nr. 2. xR 0804 Euro 18.00

ROEMANS, Rob. Analytische bibliographie van Prof. Dr. Leo van Puyvelde. J. van Mierlo-Proost & Co. Turnhout 1949. Oorspr. omslag 170 p. KVATL Reeks IV, nr. 12. bibliotheekstempeltje. xL 6811 Euro 10.00

ROEMANS, Rob. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 6: De tijdschriften opgericht tussen 1940 en 1944. Westland. Podium en Nieuwe Stemmen. Hasselt, Heideland, 1963. Paperback. 258 p. - xR 0873 Euro 15.00

ROEMANS, Rob. Fernand-Victor Toussaint van Boelaere. Een studie. Brussel, L.J. Kryn, 1935. Oorspr. omslag. 35 p. Ills. - xR 0779 Euro 8.00

ROEMANS, Rob. Het werk en de betekenis van Prof. Dr Willem de Vreese. Antwerpen, De Vlijt, 1950. Oorspr. papieren omslag. IX + 162 p. Met portret. - xR 0798 Euro 15.00

ROEMANS, Rob. Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie. Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 1953. Gebonden S.O. 484 p. onder auspicien van het Vermeylen-Fonds xR 3868 Euro 12.00

ROEMANS, Rob. Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyriel Buysse. Kortrijk, Steenlandt, 1931. Ingenaaid. 133 p. Met een inleidend woord van Achilles Mussche, een portret van Cyriel Buysse en een facsimile van het handschrift van den schrijver, volgens een onuitgegeven bladzijde. [Met toevoegingen in pen]. xT 3368 Euro 30.00

ROEMANS, Rob. en Hilda van Assche. Analytische bibliografie van Julien Kuypers. Ingeleid door Karel Jonckheere en Garmt Stuiveling. Hasselt, Heideland, 1968. Ingenaaid. 99 p. - xB 7320 Euro 8.00

ROEMANS, Rob en Hilda van Assche. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 2: De Vlaamse Gids. Hasselt, Heideland, 1960. Paperback. 307 p. - xR 1243 Euro 10.00

ROEMANS, Rob en Hilda van Assche. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 3: Nieuw Vlaams Tijdschrift. Hasselt, Heideland, 1960. Paperback. 216 p. Reeks I. Vlaamse literaire tijdschriften van 1930 tot en met 1958. xR 1242 Euro 10.00

ROEMANS, Rob en Hilda van Assche. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 4: Band (1942-1960) Zuiderkruis (1956-1959). Hasselt, Heideland, 1961. Paperback. 242 p. - xR 1244 Euro 10.00

ROEMANS, Rob en Hilda van Assche. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en bijblad. Hasselt, Heideland, 1964. Oorspr. omslag. 463 p. - xB 3830 Euro 15.00

ROEMANS, Rob en Hilda van Assche. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en Bijblad. Hasselt, Heideland, 1964. Paperback. 463 p. Met opdracht van Hilda van Assche. xR 1241 Euro 12.00

ROEMANS, Rob. en Hilda van Assche. Bibliografie van Karel Jonckheere. Ingeleid door Angela Manteau en Karel Jonckheere. Met een portret getekend door Loe Nagels. Hasselt, Heideland, 1967. Paperback. 254 p. - xR 1181 Euro 20.00

ROEMANS, Rob en Hilda van Assche. Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in Boekvorm. Antwerpen/Utrecht, De Nederlandsche Boekhandel, 1972. Ingenaaid. 248 p. Studia Flandrica nr. 2. xR 1183 Euro 20.00

ROES, J.H. (red.). MemoReeks. Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven. Met medewerking van Mechteld Wijgerinck. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum, 1979. Oorspr. omslag. 100 p. Cahier 8. - xT 0938 Euro 8.50

ROEST, Hans. Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg. Heemstede, Lojen Deur Pers, 1982. Ingenaaid. 29 p. Genummerd 39/330. xW 7474 Euro 15.00

ROEY, Johan de. Hugo Claus. Een poreuze man van steen. Lanno, Tielt/Den Haag 1964. Pocket Ills. 237 p. Idolen en Symbolen nr. 20 xB 5875 Euro 9.00

ROGGEMAN, Willem M. Beroepsgeheim. Gesprekken met schrijvers. 's-Gravenhage, Nijgh & Van ditmar, 1975. Paperback. 324 p. Ills. - xK 3025 Euro 9.00

ROGIER, L.J. Herdenken en herzien. Verzamelde opstellen. Bilthoven, Amboboeken, 1974. Paperback. 519 p. - xK 1783 Euro 10.00

Rogier, L.J. Herdenking van P. Geyl (15 december 1887 - 31 december 1966). Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1967. Oorspr. omslag. 36 p. Met portret. Nieuwe reeks deel 30 no 12. xB 1818 Euro 7.00

ROGIER, L.J. Het tijdschrift Katholikon 1827-1830. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Oorspr. omslag. 49 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel 20, no. 12. xR 0770 Euro 10.00

ROLAND HOLST, A. In den verleden tijd. Amsterdam, Boelen, 1975. Ingenaaid. 102 p. Herinneringen aan L. van Deyssel, Herman Gorter, F. van Eeden, M. Ter Braak, E. du Perron en anderen. xK 2613 Euro 9.00

ROLAND HOLST, A. Over den dichter Leopold. Maastricht, A.A.M. Stols, 1926. Ingenaaid. 67 p. Oplage 320 exx. xH 1196 Euro 9.00

ROLAND HOLST, A. Over den dichter Leopold. Amsterdam, W.L. Salm, z.j. [1926]. Gebonden. 56 p. Kaleidoscoop nr 15. xH 3921 Euro 7.00

ROLAND HOLST, A. Over den dichter Leopold. Amsterdam, W.L. Salm, z.j. [1926]. Ingenaaid. 56 p. Kaleidoscoop nr 15. xK 6118 Euro 6.00

ROLAND HOLST, A. Over den dichter Leopold. Maastricht, A.A.M. Stols, [1935]. 3e druk. Ingenaaid. 56 p. Kaleidoscoop nr 15. [Van Dijk 356]. xW 6173 Euro 7.00

ROLAND HOLST, A. Over den dichter Leopold. BZZTOH, s-Gravenhage, 1980. Oorspr. omslag 56 p. - xR 3765 Euro 6.00

[ROLAND HOLST, A.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 1. A. Roland Holst. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1958. Ingenaaid. 40 p. Ills. - xH 0428 Euro 7.00

[ROLAND HOLST, A.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 1. A. Roland Holst. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1963. 2e druk Ingenaaid. 40 p. Ills. - xR 4347 Euro 7.00

[ROLAND HOLST, H.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 16. Henriette Roland Holst. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1970. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xW 6827 Euro 7.00

ROLAND HOLST, Henriette. Guido Gezelle. Amsterdam, E.M. Querido, 1931. Gebonden. 112 p. - xK 9168 Euro 8.00

ROLAND HOLST, Henriette. Guido Gezelle. Amsterdam, Querido, 1931. Ingenaaid. 112 p. - xM 0134 Euro 8.00

ROLAND HOLST, Henriette. Herman Gorter. Amsterdam, Em. Querido, 1933. Gebonden S.O. 160 p. - xA 0375 Euro 15.00

ROLAND HOLST, Henriette. Herman Gorter. Amsterdam, Em. Querido, 1933. Gebonden. 160 p. - xK 9565 Euro 13.50

ROLAND HOLST, Henriette. Herman Gorter. Amsterdam, Querido, 1973. Ingenaaid. 160 p. SUN reprint 7. - xM 7916 Euro 8.00

ROLAND HOLST, Henriette. Herman Gorter. Nijmegen, Socialistische Uitg., 1975. herdruk. Ingenaaid. 160 p. SUN reprint 7. - xT 0948 Euro 9.00

ROLAND HOLST, Henriette. Jean Jacques Rousseau. Een beeld van zijn leven en werken. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 300 p. Met eenige portretten. xL 2026 Euro 7.00

ROLAND HOLST, Henriette. Romankunst als levensschool. Tolstoi, Balzac en Dickens. Arnhem, Van Loghum Salterus, 1950. Gebonden S.O. 40 p. Gastmaal der eeuwen. Taferelen uit de Cultuurgeschiedenis van Europa. xK 1905 Euro 10.00

ROLAND HOLST, R.N. In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen. Met een woord ten geleide van Henriette Roland Holst-van der Schalk en van den samensteller A.M. Hammacher. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1940. Gebonden. 196 p. Met portret. - xB 3183 Euro 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henr. Over leven en schoonheid. Opstellen over aesthetische en ethische onderwerpen. Arnhem, Van Loghum Slaterus en Visser, 1925. 1e druk. Gebonden. 488 p. - xL 4020 Euro 11.50

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst. Zeist, Ploegsma, 1940 [=1941]. Oorspr. omslag Ingenaaid. 132 p. - xB 3858 Euro 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. Ingenaaid. XIII + 316 p. Ills. Nieuwe titeluitgaaf. xL 3398 Euro 14.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register. Nieuwe titeluitgaaf. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. Gedecoreerde linnen band XIII + 316 p. Ills. - xR 1504 Euro 17.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Rosa Luxemburg, haar leven en werken. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1935. Gebonden. 324 p. - xT 3679 Euro 15.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. e.a. Over den dichter A. Roland Holst. Met bibliografie. Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. Gebonden. 84 p. Bijdrage: M. Nijhoff, Jan Engelman, Jo de Wit, Victor E. van Vriesland, M. Vasalis. xW 6177 Euro 9.00

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK. H. Poezie en Maatschappelijke vernieuwing. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1935. Ingenaaid. 95 p. Religieus Socialistische vragen, V, No. 2. xL 7665 Euro 10.00

ROMBAUTS, W. De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914). Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven II en III. Gent, 1981. Ingenaaid. 246-462 p. Omslag verkleurd. xK 5801 Euro 15.00

ROMBOUT, S.A.F. Causons Littérature. Den Haag, Van Goor, z.j. Gebonden. 156 p. Ills. + grammofoonplaat. Typografie Aldert Witte. xH 5670 Euro 9.00

ROMBOUTS, Tony. Tien jaar Contramine 1973-1983. Een inventaris met bibliografische documentatie, kritische verantwoording en bloemlezing. Antwerpen, Contramine, 1983. Oorspr. omslag. 157 p. Ills. - xR 0937 Euro 15.00

ROMEIN, Jan Marius. Dostojewskij in de westersche kritiek. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van den literairen roem. Met een bibliografie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1924. Ingenaaid. 225 p. Onafgesneden. - xT 1481 Euro 16.00

ROMEIN-VERSCHOOR, A.H.M. Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse Romanschrijfster na 1880. Waarin opgenomen Een eenzaam avontuur in de literaire sociologie. Nijmegen, SUN, 1977. Paperback. 191 p. SUN Reprint 22. xR 2322 Euro 10.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. De vruchtbare muze. Amsterdam, Querido, 1949. Ingenaaid. 104 p. - xC 1595 Euro 8.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur. Nijmegen, SUN, 1978. Ingenaaid. 104 p. SUN Reprint 27. - xM 9481 Euro 7.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Drielandenpunt. Essay. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1975. Paperback. 277 p. Synopsis. xK 2509 Euro 8.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Man en vrouw. Uit de geschiedenis van een menselijke verhouding. Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1951. Or. omslag. 16 p. Leidse Voordrachten 2. Dies-college 10 februari 1951. xK 3087 Euro 7.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwe Nederlandse Literatuur. Amsterdam, Querido, 1947. 2e druk. Ingenaaid. 102 p. - xC 1802 Euro 7.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Spelen met de tijd. Nijmegen, SUN, 1979. Paperback. 228 p. Sun Reprint 34. xL 6193 Euro 8.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Vrouwenwijsheid. Een bundel kritieken en essays over de vrouw. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980. Ingenaaid. 364 p. Ills. Synopsis. xC 1805 Euro 9.00

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. e.a. Invloeden op de literatuur. Wassenaar, Servire, 1972. Paperback. 130 p. - xK 5314 Euro 7.50

ROMIJN MEIJER, Henk. Bernard Malamud. Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. Paperback. 43 p. Literair Moment. xL 0241 Euro 6.00

ROMUALD BANZ, P. Geschiedenis van de Latijnse Letterkunde. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1949. Gebonden. 185 p. Hellas en Rome. Antieke bronnen van de europese beschaving V. xM 2789 Euro 7.00

ROOS, A.G. Soranus een Bataaf in Romeinse krijgsdienst. Amsterdam, 1953. Oorspr. omslag. 8 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 16, no 7. [bibliotheekstempeltje]. xL 7190 Euro 6.00

ROOS, A.G. Van groote mogendheid tot Universiteitsstad. Athene van Alexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr. Een overzicht. Amsterdam, 1945. Oorspr. omslag. 28 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 8, no 2. [bibliotheekstempeltje]. xL 7182 Euro 6.00

ROOSENSCHOON, Wies. Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken. Beemster, Historisch Genootschap J.A. Leeghwater, 1990. 2e druk. Or. omslag. 72 p. Ills. T.g.v. het 50-jarig bestaan van het Historisch Genootschap J.A. Leeghwater. Illustraties Henk Tol. xB 7352 Euro 10.00

ROOSES, Max. Letterkundige studien. Gent/Antwerpen, Ad.Hoste/ De Nederlandsche Boekhandel, 1894. Gebonden. 244 p. Ex libris: Williame den Frese. xR 6748 Euro 20.00

ROOVER, Adriaan de. Notities bij het werk van Georg Trakl. Antwerpen, Standaard, 1955. Pocket. 67 p. Met bibliografie, samengesteld door Piet Tommissen. Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding jrg. XLIX nr. 4, Verhandeling 441. xR 7954 Euro 7.00

ROOVER, Adriaan de. Paul van Ostaijen. Desclee de Brouwer, 1968. 3e druk. Paperback. 64 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 1. - xW 4470 Euro 4.50

ROOYEN, G.H van. Kultuurskatte uit die voortrekker-tydperk. Deel I. Kaapstad, Nasionale Pers, 1938. Gebonden S.O. 214 p. Ills. 'n Kultuur-Historiese Studie. xR 1653 Euro 10.00

ROTHUIZEN, G. Th. Steen of stroom? Menno ter Braak en Anton van Duinkerken over het christendom. Kampen, J.H. Kok, 1969. Or. omslag. 33 p. Ills. Kamper Cahiers nr. 11. Typografie Henk Krijger. xK 5205 Euro 7.00

ROUGEMONT, Denis de. Persoonlijkheid als roeping in dezen tijd. Nederlandsch van Roel Houwink. Amsterdam, Uit. Mij. Holland, [1940]. Gebonden S.O. 246 p. - xL 0627 Euro 12.00

ROVER, C. de. Frans Kellendonk, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. Paperback 30 p. Literair Moment. xB 1959 Euro 5.00

ROVER, Frans C. de. Over Het innerlijk behang van Hans Lodeizen. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1978. Paperback. 108 p. Synthese. xH 3748 Euro 6.00

ROYEN, Gerlach. Ongaaf Nederlands. Amsterdam, 1941. Oorspr. omslag. 112 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 4, no 10. [bibliotheekstempeltje]. xL 7179 Euro 6.00

RUBOW, Paul V. Herman Bang og flere kritiske Studier. Kobenhavn, Gyldendal, 1958. Paperback. 131 p. - xR 8264 Euro 15.00

RUCKER, Elisabeth. Maria Sibylla Merian 1647-1717. Ihr Wirken in Deutschland und Holland. Bonn, 1980. Oorspr. omslag. 34 p. Ills. Nachbarn 24. xB 4547 Euro 8.00

RUDDER, May de. Guido Gezelle. Turnhout, Brepols, 1919. Or. omslag. 27 p. Les Grands Belges. xL 2432 Euro 7.00

RUITENBERG-DE WIT, A.F. Formule in den morgenstond. Een studie over het dichtwerk van Gerrit Achterberg. Amsterdam, Em. Querido, 1968. 1e druk. Paperback. 158 p. Reuze Sal. 82. - xH 1105 Euro 10.00

RUITER, C. de. Over het proza van S. Carmiggelt. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitg. 1979. Paperback. 146 p. Synthese. xH 1127 Euro 7.00

RUMKE, H.C. Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods, een essay. Haarlem, Scheltema & Holkema, 1972. 2e druk. Ingenaaid. 191 p. Fotografische herdruk. xL 3221 Euro 9.00

RUMKE, H.C. Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods, een essay. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1964. 1e druk. Gebonden. 191 p. - xW 3773 Euro 13.50

RUPPERT, Christiaan & Gerard Steen (eds.). Decadentie. Grafiet Nr. 5. Stichting Grafiet, Utrecht, 1985. Oorspr. omslag 201 p. - xR 2960 Euro 9.00

RUSSELL, James Anderson. Dutch poetry and English. Amsterdam, H.J. Paris, 1939. Bound. 229 p. Contents: Hooft en Vondel. Poot en Van Alphen. Feith en Bilderdijk. Van Lennep en Beets. Potgieter en Busken Huet. Perk en Kloos. Verwey, Van Eeden en Gorter. xR 0456 Euro 18.00

RUSSELL, James Anderson. Romance and realism. Trends in Belgo-Dutch prose literature. Amsterdam, H.J. Paris, 1959. Bound. 176 p. - xR 2315 Euro 15.00

RUTGERS, Wim. De Caraibische jeugdboeken van Miep Diekmann. Een leesverslag. Oranjestad/Den Haag, Charuba/Leopold, 1984. Paperback. 198 p. Ills. - xB 4187 Euro 10.00

RUTTEN, M. Het proza van Karel van de Woestijne. Paris, Les Belles Lettres, 1959. Oorspr. omslag. 758 + 19 p. Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et Lettres de l'Universite de Liege. Fascicule CLIII. xB 8863 Euro 35.00

RUTTEN, M. Karel van de Woestijne. Desclee de Brouwer, 1970. Paperback. 64 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 83. - xK 8855 Euro 5.00

RUTTEN, M. Karel van de Woestijne 1878-1929. Herdenkingstentoonstelling naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte. Antwerpen, 1978. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. Tentoonstelling te Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven 10 maart - 9 april en 16 mei - 15 oktober 1978 en te Gent, Het Pand 14 april - 1 mei 1978. xB 8895 Euro 10.00

RUTTEN, M. Nederlandse dichtkunst Achterberg en Burssens voorbij. Kronieken. Twee bundel. Hasselt, Heideland, 1967. Ingenaaid. 420 p. Ills. - xK 2688 Euro 25.00

RUTTEN, M. Tucht en ontucht in de poezie van H. Hensen en B. de Corte. Tongeren, G. Michiels-Broeders, z.j. Ingenaaid. 160 p. Oostlandreeks nr. 10. xK 5286 Euro 12.00

RUTTEN, M. en J. Weisgerber. (red.). Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon ( 1888-1946). Antwerpen, Standaard, 1988. Ingenaaid. 614 p. - xR 7885 Euro 60.00

RUTTEN, Th. Felix Timmermans. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1928. Gebonden. 225 p. Ills. - xR 6493 Euro 20.00

RUYS, H.J.A. Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1929 verschenen. Leiden, E.J. Brill, 1953. Ingenaaid. XXXIII + 763 p. Vierde deel bevattende de literatuur, verschenen van 1921-1929. xT 0636 Euro 25.00

RUYSSEVELT, A. van (Ed). Lode Baekelmans 1879-1965. Tentoonstelling 11 mei - 31 september 1979. Voorwoord Wim Geldolf. Inleiding Emiel Willekens. Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 1979. Oorspr. omslag. 65 p. Ills. Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. de 100ste geboortedag van Lode Baekelmans. xT 1232 Euro 9.00

RYCHNER, Max. Zur europaischen Literatur zwischen zwei Weltkriegen. Zurich, Atlantis Verlag, 1943. Gebonden S.O. 271 p. - xR 7937 Euro 12.50

RYCKAERTS, Erik en Em. Willekens. Vlaamse jeugdliteratuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus. Antwerpen/Brussel, 1980. Ingenaaid. XX + 230 p. Ills. Koninklijke Bibliotheek Albert I: 15 december 1979 - 2 februari 1980. Archief en Museum voor het Vlaamse Kultuurleven: 16 mei - 24 augustus 1980. xR 6837 Euro 15.00

RYCKMANS, G. De maangod in de Voorislamietische Zuidarabische godsdienst. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1948. Oorspr. omslag. 16 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, deel 11, no 7. [bibliotheekstempeltje]. xL 5454 Euro 6.50

SABATIER, Ruth. (ed.). Boek in geding. Amsterdam, K.R.O., 1976. Geniet. 65 p. Ills. Babel/ een literair radioprogramma, uitgezonden op dinsdagavond 4 januari 1977 door de KRO. Schrift 10. xL 8108 Euro 7.00

SABBE, Herman Julius. Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen. Eeen postume wedersamenstelling. Geillustreerd met historische foto's. Antwerpen/Utrecht, Standaard, 1971. Paperback. 128 p. - xK 2599 Euro 8.00

SABBE, Julius. Peter Benoit zijn leven, zijne werken, zijne beteekenis. Gent/Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1902. 1e druk. Ingenaaid. 265 p. Met portret. [Roestvlekjes]. xB 4228 Euro 15.00

SABBE, M. Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst in de 18de eeuw. Gent, W. Siffer, 1923. Oorspr. omslag. 30 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xR 6738 Euro 9.00

SABBE, Maurits. Dierkennis en diersage bij Vondel. Gust Janssens Antwerpen z.j. Oorspr. omslag onafgesneden Ills. 219 p. bibliotheekstempeltje. xL 6711 Euro 15.00

SABBE, Maurits. Het proza in de Vlaamsche letterkunde. Bussum, A.J. van Dishoeck, 1909. Or. omslag. 47 p. - xK 3637 Euro 7.00

SABBE, Maurits. Letterkundige Verscheidenheden. Antwerpen, Lectura, 1928. Oorspr. omslag. 100 p. - xB 2236 Euro 8.00

SABBE, Maurits. Peilingen. Antwerpen, V. Resseler, 1935. Ingenaaid. 326 p. Met portret en illustraties. Bevat o.a.: Vondel, Rubens en Antwerpen. De Nederlandsche Koloniale Letterkunde. Potgieter, Bakhuizen van den Brink en de Wedergeboorte der Vlaamsche Letterkunde na 1830. Genummerd 174/420 exx. xB 4205 Euro 15.00

SABBE, Maurits. Wat Oud-Vlaanderen zong. Antwerpen, Lectura, 1920. 1e druk. Oorspr. omslag. 82 p. Lectura reeks nr II. xT 3599 Euro 10.00

SACRE, D. (Ed.). 125 jaar “Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde” Een bundel opstellen. Brussel, Koninklijke Zuid-Nederlandse Mij. voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1997. Or. omslag. 241 p. Tevens vol. XLIX (1995) van de Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij. xK 2217 Euro 13.50

SAKS, J. Busken Huet en Potgieter. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1927. Ingenaaid. 109 p. - xL 3034 Euro 12.00

SAKS, J. Busken Huet en Potgieter. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1927. Gebonden. 109 p. - xB 0801 Euro 11.50

SALFELLNER, Harald. Franz Kafka und Prag. Prag, Vitalis, 1995. Or. wrappers. 46 p. Ills. - xR 4611 Euro 8.00

SALOMONS, Annie. Herinneringen aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1968. 5e druk. Pocket. 230 p. Ooievaar 242/243/244. Met 19 fotoportretten van schrijvers. xB 0520 Euro 5.00

SALOMONS, Annie. Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1957. 2e druk. Pocket. 160 p. Ooievaar 51. Omslag Herman Berserik. xB 0545 Euro 5.00

SALOMONS, Annie. Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend II. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 1e druk. Pocket. 160 p. Ooievaar 115. Omslag Herman Berserik. xB 0581 Euro 5.00

SALOMONS, Annie. Over de wonderlijke kunst van 'lezen'. Amsterdam, Wereldbibliotheek, z.j. Geniet. 31 p. (Overgedrukt uit het leven en werken van juli-augustus 1922). xK 2780 Euro 7.00

SALVERDA DE GRAVE, J.J. De Troubadours. Leiden, A.W. Sijthoff, [1925]. 2e druk. Ingenaaid. 114 p. - xR 7103 Euro 10.00

SALVERDA DE GRAVE, J.J. Uit het gebied der Romaanse Letteren. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1928. Gebonden. VII + 292 p. Inhoud: Dante, Manzoni, Carducci, Fogazzaro, Ronsard. xL 2459 Euro 15.00

SALVERDA DE GRAVE, Jean-Jacques. Melanges de Philologie. A l'occasion de sa soixante-dixieme annee par ses amis et ses eleves. Groningue/La Haye/Batavia, J.B. Wolters, 1933. Ingenaaid. XII + 424 p. - xR 4120 Euro 17.50

SANDE, Jef van de. Onsterfelijk behang & andere essays. 's-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Genootschap, 1979. Or. omslag. 111 p. - xK 1887 Euro 10.00

SANDERS, Ewoud. Een onbekende bekende: Nono. Amsterdam, De Buitenkant, 2006. Cahiersteek. 22 p. Ills. Verscheen als Koppermaandaggeschenk op 8 januari 2007. Oplage 500 exx. xR 0788 Euro 8.00

SANDERS, Ewoud. Tararaboemdiee & De blikken dominee. De geschiedenis van ons nationale straatlied. Amsterdam, De Buitenkant, 1997. Gebonden. 48 p. - xL 3205 Euro 8.00

SANDERS, W. Heinric van Veldeken. Portrat eines maaslandischen Dichters des 12. Jahrhunderts. Bonn, [1972]. Geniet. 35 p. Nachbarn nr. 17. xR 7491 Euro 7.50

SANDOR, A.I. The Exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine. The Hague/Paris, Mouton, 1967. Bound. 192 p. Onderstreept. xB 1280 Euro 12.00

SANTEN, Aime van. (Jan Molitor). Over Karel Capek. Amsterdam, Jacob van Campen, 1949. Oorspr. omslag, Ills. 87 p. - xR 8225 Euro 10.00

SARNEEL, Fons. Inleiding tot het lezen van romans. Brussel, Jeugd en Cultuur, z.j. Or. omslag. 52 p. - xK 2959 Euro 7.00

SARS, Paul. Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd. Nijmegen, SUN/Kritak, 1996. Paperback. 148 p. Ills. De school van de literatuur. xK 7729 Euro 9.00

SARTRE, Jean Paul. Baudelaire. Vertaling Paul Beers. Utrecht, Bijleveld, 1966. Paperback 160 p. - xK 9702 Euro 8.00

SASSE VAN YSSELT, A.F.O. van Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften, Berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste supplement. 's-Hertogenbosch, Lutkie & Cranenburg, 1915. Gebonden. 425 p. - xB 8550 Euro 15.00

SASSEN, Ferd. Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1954. Oorspr. omslag. 46 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, Deel 17, No. 4. xL 5244 Euro 7.00

SCHAAF, Nine van der. In de stroom. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1956. 1e druk. Gebonden S.O. onafgesneden. 135 p. Gedrukt op Pannekoek. xB 4337 Euro 25.00

SCHADEWALDT, Wolfgang. Gedenkrede aus Werner Jaeger 1888-1961. Mit einem Verzeichnis der Schriften Werner Jaegers. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1963. Oorspr. omslag. 39 p. Met portret. Die Gedenkrede wurde gehalten an der Freien Universitat Berlin am 12. Juli 1962. Die Bibliographie von Marianne Ebert. xB 7825 Euro 10.00

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Chronica over Staatkunde en Letteren. Tweede reeks. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1901. Herbonden. 136 p. - xK 8077 Euro 10.00

SCHALKEN, Tom. Ward Ruyslinck. Desclee de Brouwer, 1971. 2e druk. Paperback. 64 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 69. - xH 6692 Euro 4.50

SCHARTEN, Carel. De roeping der kunst. De poezie, het proza, de Vlaamsche beweging en de oorlog, op den weg naar een nieuwe moraal. Amsterdam, De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Gebonden. 411 p. De poezie, het proza, de Vlaamsche beweging en de oorlog, op weg naar een nieuwe moraal. xL 7255 Euro 9.00

SCHARTEN, Carel. Guido Gezelle. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Geniet. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2622 Euro 7.00

SCHARTEN, Carel. Kroniek der Nederlandsche Letteren 1919-1920. (Derde deel). Amsterdam, Em. Querido, 1923. Gebonden. 188 p. Bibliotheekstempeltje. xB 8450 Euro 10.00

SCHARTEN-ANTINK, C. en M. (ed.). Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. [1914]. Gebonden 411 p. Met zeven afbeeldingen. xL 0120 Euro 20.00

SCHEEPERS, Esther & Chris Will (eds.). Looy met den noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus van Looy. De Walburg Pers, Zutphen, 1998. Oorspr. omslag Ills. 128 p. Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Teylers Museum te Haarlem. Geillustreerd met talloze reproducties van het werk van Van Looy e.a. xR 3891 Euro 12.00

SCHEEPMAKER, Nico. Maar mooi! Beschouwingen over poezie. Samengesteld en ingeleid door Jaap Bakker. Amsterdam, Bert Bakker, 1992. Paperback. 214 p. - xM 6193 Euro 8.00

SCHEER, Lieve. De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck. Kennis maken met... No. 2. Brussel/Den Haag, Manteau, 1967. Or. omslag. 32 p. - xL 2732 Euro 6.50

SCHEER, Lieve. De poetische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading. Brussel/Den Haag, A. Manteau, 1966. Paperback. 101 p. Maerlant pocket nr. 1. xK 4326 Euro 7.00

[SCHENDEL] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 19. Arthur van Schendel. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1976. Ingenaaid. 48 p. Ills. - xM 9908 Euro 6.00

SCHENK-BAUMANN, Tonia. Nelly Bodenheim. Haar leven en werk. Sijthoff, Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag Ills. 168 p. Tekstgedeelte: Ariette Schippers xR 1034 Euro 15.00

SCHENKEVELD, M. & alii. Aantekeningen bij Achterbergs Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1973. Paperback. 142 p. - xM 2719 Euro 9.00

SCHENKEVELD-van der DUSSEN, M.A. Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen. Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Utrecht, 1990. Oorspr. omslag, 38 p. Openingscollege 1990. Genummerd 282/400. xT 0762 Euro 10.00

SCHENKEVELD-van der DUSSEN, M.A. (ed.). Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Martinus Nijhoff Groningen 1993. Gebonden S.O. Ills. XXXV + 938 p. 150 essays over letterkundige momenten van de middeleeuwen tot heden door gerenommeerde letterkundigen xK 3763 Euro 50.00

SCHEPENS, Jan. Johan Daisne. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1946. Ingenaaid. 96 p. Onafgesneden. Hedendaagsche dichters. xK 2810 Euro 11.50

SCHEPENS, Luc. Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969. Orion/Desclee de Brouwer, 1971. Paperback. 167 p. Ills. In opdracht van de Bestendige Deputatie van West Vlaanderen samengesteld door Luc Schepens. xK 7945 Euro 15.00

SCHEPENS, Piet. August Strindberg, leven en werken. Twee delen. Antwerpen/Gent, Regenboog/Zonnedauw, 1931-1933. Ingenaaid. onafgesneden. 485 + 298p. Ills. Opgave van Strindberg's werken, Bibliographie, Register, Inhoudstafel. Genummerd 661/1000 exx. Genummerd 44/1000 exx. op Featherweight papier. xK 2792 Euro 150.00

SCHEPENS, Piet. De Zweedsche Letterkunde. Diest, P.V.B.A., 1941. Gebonden. 79 p. Ills. Die Suverlicke Boexskens nr. 2. xB 8748 Euro 7.50

SCHEPERS, J.B. Het Fries in Nederland. Redevoering. Leiden, E.J. Brill, 1933. Oorspr. omslag. 20 p. Uit de handelingen der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, met als slotwoord een voorstel aan de Leden der Maatschappij. xR 8504 Euro 8.00

SCHEPERS, J.B. Literatuur. Gekozen uit het werk van hedendaagsche schrijvers. Deel II. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1910. Herbonden. 184 p. - xK 9652 Euro 10.00

SCHEPPER, Marcus de. Nederlandse Letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek. Leuven, 1982. Oorspr. omslag. 256 p. Ills. Catalogus van de tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek. 31 augustus - 4 september 1982. xR 0939 Euro 10.00

SCHEPPER, Marcus de & Linda Fonteyne. Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2000. Ingenaaid. 351 p. - xK 1983 Euro 22.50

SCHEPS, J.H. Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een geus en andere verhalen). Den Dolder, Op Korte Golf, [1938]. Ingenaaid. 96 p. Omslag verkleurd. xK 9719 Euro 10.00

SCHILP, C.A. Herman Heijermans. Amsterdam, Moussault, 1967. 1e druk. Paperback. 194 p. Omslag en typografie Frits Stoepman. xW 9212 Euro 7.00

SCHIPPER, Anne (ed.). Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor Literatuur 1993. Toegekend aan Guillaume van der Graft. Rotterdam, 1993. Or. omslag. 50 p. Ills. Genummerd 047/200 exx. Reeks nr. 1. xL 4049 Euro 8.00

SCHIPPERS, J.C. en A. Middelhoven (ed.). Titels van de wetenschappelijke geschriften van Prof. Dr. Cornelia C. de Lange. [Alkmaar, Emma-Kinderziekenhuis], [1946]. Geniet. 20 p. Met portret. - xB 4958 Euro 7.00

SCHMIDT-DEGENER, F. Phoenix. Vier essays. Rembrandts vogel Phoenix, Herinnering aan Leopold, De eeuw van Flaubert, Rembrandt en Vondel. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1942. Gebonden S.O. 166 p. - xR 5222 Euro 10.00

SCHMIELE, Walter. Henry Miller. Vertaling Hans van Megen. Baarn, Het Wereldvenster, 1976. Paperback. 189 p. Ills. - xW 2652 Euro 7.00

SCHMITZ, P.F. Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel. Amsterdam, Huis aan de drie grachten, 1979. Ingenaaid. 146 p. - xM 3443 Euro 8.00

SCHMOOK, G. De Driehoeksverhouding Pol De Mont, August Gittee, Alfons De Cock. Gent, Drukkerij Erasmus, z.j. [1950]. Oorspr. omslag. 124 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks IV, nr. 14. [bibliotheekstempeltje]. Mooi exemplaar. xL 5870 Euro 14.00

SCHMOOK, Ger. Al moeite om niet ? Hasselt, Heideland, 1966. Pocket. 190 p. Vlaamse Wetenschappelijke Pockets W11. Vlaamse romantiek, Multatuli. Prosper van Langendonck. J. Goethals-Vercruysse. Emil Moyson. xB 0949 Euro 5.00

SCHMOOK, Ger. Baekelmans' "Doolaar en De Weidsche Stad" van 1904 (eerste uitgave) tot 1978 (zesde uitgave). Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1979. Oorspr. omslag. 105-118 p. Overdruk uit Verslagen en Mededelingen. xT 3747 Euro 7.00

SCHMOOK, Ger. Een Parijse “Beau” onder Antwerpse “Jolikes”. Rogier de Beauvoir op doorreis in de winter van 1834/35. Gent, Secretaire der Acadie, 1959. Ingenaaid. 83 p. + afbeeldingen. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Rees V. Nr. 21. Bibliotheekstempeltje. xL 4103 Euro 10.00

SCHMOOK, Ger. Het Museum van de Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen: Groei en Taak. Antwerpen, 1941. Gebonden. 74 p. + 16 illustraties. - xR 1192 Euro 10.00

SCHMOOK, Ger. Lode Baekelmans (1879-1965). Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1974. Oorspr. omslag. 28 p. Genummerd 302/500 exx. xR 9124 Euro 10.00

SCHMOOK, Ger. Stap voor stap langs kronkelwegen. Gedenkschriften. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1976. Paperback. 700 p. Mens & Tijd. xT 0988 Euro 15.00

SCHNEIDER, Wolfgang (ed.). Bibliothek Suhrkamp. Bibliographie Band 1 bis Band 1000. 1951-1989. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main 1989. Einband Umschlag Ills. 176 p. - xL 6276 Euro 8.00

SCHOLTE, J.H. Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Gebonden. 364 p. - xK 2671 Euro 25.00

SCHOLTEN, Harry. Een aanslag op de ouderdom. Over de poezie van Remco Campert. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1979. Ingenaaid. 84 p. - xH 4929 Euro 7.00

SCHOLTEN, Hendrik. De dichter H.W.J.M. Keuls. De poezie van de maand. Z.p. z.j. Geniet. 1028-1048 p. Overdruk uit het tijdschrift Nederland. Met opdracht: Jan Spierdijk 65 jaar na dato, [gesigneerd] Hendrik Scholten 26.II.'79. xB 3080 Euro 12.00

SCHOLTZ, J. Du P. Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz by geleentheid van sy vyf-ensestigste verjaardag 14 mei 1965. Kaapstad en Pretoria, Van Gorcum & Comp./Academica, z.j. [1965]. Gebonden S.O. 221 p. Met portret. - xK 9840 Euro 10.00

SCHONFELD, M. Historische grammatica van het Nederlands. Schets van de klankleer, vormleer en woordvorming. Zutphen, W.J. Thieme, [1947]. 4e druk. Gebonden. XLVIII + 326 p. - xR 4040 Euro 15.00

SCHONFELD, M. Nagelaten opstellen, studies op naamkundig gebied. Verzorgd door D.P. Blok. Met een levensbericht van S.J. Fockema-Andrea. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1959. Oorspr. omslag. VII + 44 p. Met portret. Bijdr. en Med. der Naamk. van de Kon. Ned. Akad. van Wet. te Amsterdam XVI. [bibliotheekstempeltje]. xL 6061 Euro 8.00

SCHONLE, Gustav. Deutsch-niederlandische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts. Leiden, Universitaire Pers, 1968. Gebonden S.O. 171 p. Leidse Germanistische en Anglistische reeks deel VII. xR 5248 Euro 15.00

SCHOON, J. (ed.). LEVENDE TALEN. Joyce nummer. Wolters-Noordhoff, 1970. Or. omslag. 413-484 p. Nr. 269 juni/juli 1970. xL 1943 Euro 7.50

SCHOONDERGANG, H.J. B.B. lacht, Brigitte huilt. Lanno, Tielt/Den Haag 1962. Pocket Ills. 126 p. Idolen en Symbolen nr. 18 xB 5885 Euro 7.00

SCHOONEES, P.C. Die Afrikaanse Woordeboek. Johannesburg, 1947. Geniet. 35 p. Met opdracht: Aan Mevr. van Boeschoten, v/d/ S. P.C. Schoonees. Okt. 1948. xR 4565 Euro 8.00

SCHOOR, Rob van de. Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930. Sijthoff, Leiden, 1988. Paperback 174 p. - xR 4282 Euro 9.00

SCHOUTEN, J.H. e.a. Aspecten van de Romantiek. Zes lezingen. Den Haag, Servire, 1951. Gebonden S.O. 176 p. Gehouden door: J.H. Schouten, M.D.E. de Leve, G. Kazemier, Enno van Gelder, Tove Galatius, A. Fehr. xB 6841 Euro 15.00

SCHOUTEN, M. / E. de Jong / Jacob Groot. e.a. Schrijversportretten uit de Haagse Post: Boon, Campert, Heeresma, Heijermans, Hillenius, Nescio, A. Roland Holst. Amsterdam, Elsevier, 1975. Paperback. 144 p. Ills. - xK 2557 Euro 7.00

SCHOUTEN, Rob. Cinema Literair. Film in de Nederlandse literatuur. Samengesteld door... Houten, Agathon, 1989. Paperback. 150 p. - xR 1799 Euro 7.00

SCHRIJNEN, Jos. Het Latijn en de theorie van de Ino-Europeesche randtalen. Amsterdam Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1933. Oorspr. omslag. 22 p. Med. der Kon. Akad. van Wet., afd. Letterkunde, deel 75, serie A, no 3. [bibliotheekstempeltje]. xL 6946 Euro 6.00

SCHRIJVER, J. Maeterlinck. Een studie. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1900. Oorspr. omslag. 70 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 2589 Euro 12.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK. Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xR 2738 Euro 8.50

SCHRIJVERSPRENTENBOEK. Schrijversprentenboek van Suriname. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1979. Ingenaaid. N.p. Ills. - xM 9909 Euro 10.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK 10. De beweging van vijftig. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1972. 2e druk Ingenaaid. 104 p. Ills. - xB 5304 Euro 10.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK 22. De beweging van 80. Amsterdam/'s-Gravenhage, Bezige Bij/Het Ned. Letterkundig Museum. 1982. Ingenaaid. N.p. Ills. - xL 5446 Euro 12.00

SCHRIJVERSPRENTENBOEK 24. De Gemeenschap 1925-1941. Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum 'S-Gravenhage 1986. Ingenaaid. 96 p. Ills. samenstelling: Bijvoet e.a. xL 8505 Euro 15.00

SCHRODER, P.H. En met zo'n juffertje ging dominee trouwen. Twintig Nederlandse en Vlaamse schrijvers bekeken. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1968. Paperback. 120 p. Hierin: Frederik van Eeden, Een onrustzaaier die driftig naar de vrede zocht. blz 111-119. xK 2882 Euro 8.00

SCHUBART, Walter. Dostojewski en Nietzsche. De symboliek van hun leven. Haarlem, De Librije, [1941]. Gebonden. 152 p. Vertaling W.J. Merckens. xH 3802 Euro 7.00

SCHUHMACHER, Antiquariaat. Provo-Bulletin. Antiquariaat Schuhmacher, Amsterdam, 1984. Oorspr. omslag Ills. 17 p. Sales catalogue; 165 items related to Provo in a Provo-format. xR 3027 Euro 25.00

SCHULTE NORDHOLT, Jan Willem. Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid. Kampen, J.H. Kok, 1992. Paperback. 199 p. - xB 4574 Euro 8.00

SCHURGERS, Jan M.G. Jan Hanlo. Valkenburg, Het land van Valkenburg, z.j. Ingenaaid. 57 p. Ills. - xM 7623 Euro 11.50

SCHUTTER, Freddy de. Het verhaal van de Nederlandse literatuur, Middeleeuwen, Renaissance-Barok. Band I. Amsterdam, Wereldbibliotheek/Pelckmans, 1992. Gebonden S.O. 355 p. - xW 0477 Euro 13.50

SCHUUR, Koos. Gunter Grass, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1987. Paperback. 38 p. Literair Moment. xB 1961 Euro 4.50

SCHWARZER, Alice. Gesprekken met Simone de Beauvoir. Uit een periode van tien jaar 1972 - 1982. Vertaald door Jose Rijnaars. Amsterdam, Fem Uitg. Sara, 1983. Paperback. 108 p. - xM 3189 Euro 6.00

SECKER, Martin (ed.). The Eighteen-Nineties. A Period Anthology in Prose and Verse. Introduction by John Betjeman. The Richard Press, London, 1948. Bound dust jacket 617 p. - xR 4921 Euro 15.00

SEELEN, Antoon. Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype. Nijmegen, 1981. Oorspr. omslag. 176 p. Doktoraalskriptie Sociologie van de massakommunikatie. xT 2842 Euro 10.00

SEESSLEN, Georg en Bernt Kling. Unterhaltung: Lexikon zur popularen Kultur. I: Western Science Fiction, Horror, Crime, Abenteuer. 2: Komik, Romanze, Heimat und Familie, Sport und Spiel, Sex. Reinbek bei Hamburg, 1977. Paperback. 310 + 327 p. Ills. 2 dln. - xR 2323 Euro 12.50

SEGERS, Guy e.a. Uilenspiegel. Wie ben jij? Zeven eeuwen Uil en Spiegel. Uilenspiegel-vereniging, Damme, 1978. Oorsp. omslag Ills. 160 p. rijk geillustreerd xR 2419 Euro 12.00

SEGERS, R.T. (ed.). Receptie-Esthetika. Grondslagen, theorie en toepassing. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, [1978]. Paperback. 202 p. - xR 0783 Euro 10.00

SEGERS, Rien. Het lezen van literatuur. Een inleiding tot een nieuwe literatuurbenadering. Baarn, Basisboeken/Ambo, 1980. Paperback. 148 p. - xK 2756 Euro 7.50

SEGHERS, Greta. Wat ge leest en schrijft, dat zijt ge zelf. Antwerpen/Weesp, Standaard, 1985. Paperback. 304 p. - xK 5517 Euro 8.00

SEL, M.R. Van het experiment tot Xanthippe. De roman van Paul Lebeau. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1963. Or. omslag. 67 p. Verhandelingen 485 van de K.V.H.B. jrg. LVII nr. I. xK 4992 Euro 7.00

SELMS, A. van. Arabies-Afrikaanse studies. I. 'N tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1951. Or. omslag. 120 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 14, no. 1. xK 5710 Euro 7.50

SENGERS, H. Dichters en God. Het godsbeeld in de nieuwe Nederlandsche Lyriek 1880-1940. Bussum, Paul Brand, 1952. Ingenaaid. 286 p. - xL 0345 Euro 10.00

SERGEJENKO, P. Hoe Tolstoy leeft en werkt. 's-Gravenhage, Drukkerij Vrede, 1901. Oorspr. omslag. 100 p. - xR 8226 Euro 12.00

SERRARENS, Ed. A. De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens). Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1955. Ingenaaid. 192 p. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde Tweede reeks, deel LXII, No. 2. xR 8138 Euro 20.00

SERTORIUS, Lili. Literarisches Schaffen und Volkstum in Flandern 1890-1930. Berlin und Bonn, 1932. Oorspr. omslag. 108 p. Schriften des Politischen Kollegs, herausgegeben von Martin Spahn. xT 1908 Euro 10.00

SERVAES, Jan. De boekenindustrie in Vlaanderen. Een verkennende studie naar de structuur en werking van het uitgeven, distribueren en consumeren van boeken. Leuven, Katholieke Universiteit, 1978. Ingenaaid. 218 p. - xK 3574 Euro 11.50

SERVOTTE, Herman. De verteller in de Engelse roman. Een studie over romantechniek. Hasselt, Heideland, 1965. Gebonden S.O. 199 p. With an English summary. Bibliotheek voor Literatuurwetenschap. xK 4809 Euro 14.00

SERVOTTE, Herman. Literatuur als levenskunst. Essays over hedendaagse Engelse literatuur. Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel, 1966. Paperback. 136 p. - xK 4742 Euro 8.50

SEVENHOVEN, Hans. Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus. Enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider. Haarlem, J.H. Gottmer, 1979. Paperback. 172 p. - xH 9708 Euro 7.00

SEYS, Raf. Skrow '66. Schrijvers en Kunstenaars in het Rijksonderwijs in West-Vlaanderen. Aspect '66. Vriendenkring R.M.S. Koekelare, 1966. Or. omslag. N.p. Ills. - xK 6699 Euro 13.50

SEYS, Raf. (ed.). De andere Jan Vercammen ook 60. Koekelare, De Rumberg, 1966. Paperback. 99 p. - xL 1445 Euro 8.00

SICKING, J.M.J. Overgave en verzet. De levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen. Passage, Groningen, 1993. Ingenaaid, 365 p. Ook verschenen als dissertatie xR 9922 Euro 13.50

SICKING, J.M.J. (red.). Podium 1944-1969. Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgave, index. Nieuwkoop, De Graaf, 1986. Ingenaaid. 528 p. Literaire tijdschriften in Nederland. xK 1831 Euro 20.00

SIEGEL, Liliane. La clandestine. Twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre. Vertaling N. Nieland-Weits. Groningen, BoekWerk, 1989. Paperback. 263 p. Ills. - xM 3699 Euro 7.00

SIERKSMA, Fokke. Schoonheid als eigenbelang. Essay. 's Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948. Gebonden S.O. 192 p. - xB 1475 Euro 10.00

SIERKSMA, Fokke. Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay. Utrecht, Reflex, 1979. Paperback. 144 p. - xB 0811 Euro 8.00

SIERKSMA, Fokke (ed.). Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poezie van Gerrit Achterberg. D.A. Daamen, 's-Gravenhage, 1948. Gebonden Ills. 257 p. Beeldcommentaar Emmy Andriesse. Omslag, band en typografie Henk Krijger xB 8686 Euro 30.00

SIERKSMA, Fokke (verz.). Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poezie van Gerrit Achterberg. Utrecht, Reflex, 1979. Paperback. 258 p. Ills. Ongewijzigde herdruk van de uitgave 1948. xT 0104 Euro 10.00

SILLIS, Frans. Bibliografie van Dr. Jozef Goossenaerts 1882-1963. Stichting Dr. Jozef Goossenaerts, 1973. Oorspr. omslag. 63 p. - xR 0402 Euro 8.00

SIMOENS, Leo. Rainer Maria Rilke. Desclee de Brouwer, 1962. 2e druk. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 5. - xH 6696 Euro 4.50

SIMONS, L. / M. Somers / A. van Ruyssevelt. Hendrik Conscience of de Vlaamse wedergeboorte. Brussel, Kredietbank, 1983. Oorspr. omslag. 55 p. Ills. Uitgegeven t.g.v. de Conscienceherdenking 1983. xR 8517 Euro 10.00

SIMONS, Ludo. Eugene de Bock 23 april 1889-22 juli 1981. Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 1989. Oorspr. omslag 15 p. overgenomen uit Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. xR 0624 Euro 6.50

SIMONS, Ludo. Oostnoordoost. Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur. Voorwoord G. Schmook. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1969. Paperback. 123 p. - xB 0812 Euro 8.00

SIMONS, Ludo / Pierre H. Dubois en Anton van Wilderode. Drie beschouwingen over Maurice Gilliams. Leuven/Amsterdam, De Stichting Maurice Gilliams/Meulenhoff, 1988. Geniet. 26 p. - xB 1092 Euro 9.00

SIMONS, Ph.J. Taalevolutie en Patriotisme. De Nieuwe Taalgids, 1914. Papieren omslag. 27-38 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids, 19e jrg. afl. 1, [ca. 1914]. xR 4471 Euro 6.50

SIMONS, Wim J. De Beuk: 35 jaar in poezie. De Beuk, Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag Ills. 24 p. Uitgegeven t.g.v. het 35-jarig bestaan van De Beuk. Oplage 500 exx. xR 4221 Euro 12.00

SIMONS, Wim J. De tijd van Herman Robbers. Bloemlezing uit Elsevier's geïllustreerd maandschrift 1909-1937. Amsterdam, Elsevier, 1968. Gebonden S.O. 264 p. - xK 2857 Euro 13.50

SIMONS, Wim J. Frederik van Eeden. Desclee de Brouwer, 1960. 2e druk. Pocket. 52 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 21. - xH 5481 Euro 7.00

SIMONS, Wim J. Hakken en spaanders. Kleine curiosa uit de Nederlandse en Vlaamse letteren. Amsterdam, J.H. De Bussy, [1970]. Paperback. 180 p. - xR 8228 Euro 10.00

SIMONS, Wim J. Henriette Roland Holst. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 50 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 77. - xH 6695 Euro 4.50

SIMONS, Wim J. Het paleis van Circe. Frederik van Eedens Amerikaanse reizen. Amsterdam, De Beuk, 1960. Ingenaaid. 44 p. T.g.v. De Frederik van Eeden herdenking als deel 5 van de serie A 8. Voor leden van de vriendenkring De Beuk. xK 6193 Euro 6.00

SIMONS, Wim J. Louis Couperus. Desclee de Brouwer, 1970. 2e druk. Paperback. 59 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 50. - xR 8954 Euro 7.00

SIMONS, Wim J. (Ed.). Reinder Blijstra 1901-1975. Een vriendenboek. Amsterdam, De Beuk, 1976. Or. omslag. 78 p. Ills. - xK 2052 Euro 10.00

SINGEL 262. Ik hou van jou. Drieennegentig auteurs van Querido fotografisch, biografisch en bibliografisch. Amsterdam, Em. Querido, 1982. Oorspr. omslag. 135 p. Ills. - xK 1671 Euro 7.00

SINGEL 262. Kijk, Annie M.G. Schmidt. De schrijfster in beeld. Amsterdam, Em. Querido i.s.m. Nederlands Theater Instituut, 1984. Paperback. Ills. 120 p. 37e jaarboek van Querido. Singel 262 xA 0652 Euro 7.00

SINGEL 262. Lezersmemorie. Vierentachtig auteurs met hun boeken bij Querido belicht, gekiekt en in lijstjes gezet. Amsterdam, Em. Querido, 1977. Or. omslag. 128 p. Ills. Singel 262. xK 6798 Euro 7.00

SINNINGHE DAMSTE, Willem & Rob Molin. Hans Lodeizen. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1980. Ingenaaid. 86 p. Ills. Grote ontmoetingen. - xR 7772 Euro 8.50

SINT-JAN, R. van. Guido Gezelle's avonturen in de journalistiek. Tielt/Den Haag, Lannoo, 1954. Or. omslag. 120 p. - xK 9476 Euro 8.00

SLACKENMEEL, Thomas. [=Cor Blok]. De verkoudheid en de muze. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957. Gebonden. 58 p. Ills. Een bijdrage in voorbeelden tot de bestudering van de verkoudheid als bestudering van de verkoudheid als cultuurbeinvloedend natuurfenomeen in het bijzonder van haar relatie tot de litteratuur en de beeldende kunst. xB 2116 Euro 7.50

SLAUERHOFF, J. In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag. Amsterdam, Contact, 1946. Gebonden. 104 p. Overdruk van het October-Novembernummer 1946 van Proloog. Met een bijdrage van W.F. Hermans: Slauerhoff en het verleden. Band bovenkant verkleurd. xK 9435 Euro 10.00

SLAUERHOFF, J. Slauerhoff student auteur. Samengesteld door Eep Francken, Geerte van Munster en Arie Pos. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1983. Ingenaaid. 96 p. - xB 8721 Euro 7.00

SLAUERHOFF, J. / Dirk Kroon (verz.). Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J. Slauerhoff. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1985. Gebonden S.O. 357 p. - xR 7857 Euro 18.00

SLICHER VAN BATH, B.H. en E.D. Eijken. Gijsbert Johan ter Kuile. Een biografie en overzicht van zijn geschriften aangeboden aan G.J. ter Kuile t.g.v. zijn aftreden als rijksarchivaris in de provincie Overijssel. Z.p. [1971]. Oorspr. omslag. 26 p. Ills. - xR 9720 Euro 8.00

SLIJPER, Bart (ed.). In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries. Historische Uitgeverij, 1999. Ingenaaid. Ills. 184 p. - xK 1279 Euro 11.50

SLIJPER, Bart (ed.). Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem. Historische Uitgeverij, 1993. Ingenaaid. Ills. 204 p. - xK 1280 Euro 11.50

SLINGS, G. Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds). Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1975. 3e druk. Gebonden. 251 p. Ills. - xB 6905 Euro 8.50

SMEDT, Marcel de. De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1984. Ingenaaid. 403 p. Ills. - xB 7679 Euro 16.00

Smedt, Rita De. Stilistisch Onderzoek over de Werken van Guido Gezelle. Snoeck Ducaju en Zoon Gent 1943. Oorspr. omslag 158 p. Faunreeks xL 2207 Euro 12.00

SMIDT, H.J. e.a. (verz.). Geschriften van Dr. H.J. Nassau. Derde deel: De levende taal, vergelijkende taalstudie, historische taalkunde. Groningen, J.B. Wolters, 1879. Gebonden. 424 + IV p. Los deel. xB 7784 Euro 30.00

SMILDE, H. Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1938. Ingenaaid. 333 p. - xR 3373 Euro 17.00

SMIT, C.G.M. & W.F. Heuvel. Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen. Flamboyant/P, Rotterdam, 1975. Oorspr. omslag Ills. 78 p. - xB 7671 Euro 12.00

SMIT, Gabriel. Declamatie en voordracht. Bussum, Ons Leekenspel, z.j. Ingenaaid. 39 p. De Gulden Regel. xK 9880 Euro 6.50

SMIT, Gabriel. In het land van den dichter. Utrecht, Het Spectrum, 1947. Gebonden S.O. 143 p. - xK 7301 Euro 8.00

SMIT, Jacob. De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman. Amsterdam, Noor-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Or. omslag. 22 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks deel 20, no 4. xK 2963 Euro 7.00

SMIT, Jacob. De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1957. Or. omslag. 95 - 116 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel 20, nr 4. xK 6884 Euro 7.00

SMIT KLEINE, F. Dietsche doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zn., 1915. Gebonden. 154 p. Bevat: Thomas a Kempis, Rembrandt, Bakhuizen van den Brink, Potgieter en Bakhuizen, Frans Erens, Jacob van Lennep, Pater de Groot, H.P.G. Quack. Joan Roell. xB 7204 Euro 15.00

SMIT, P. / F. Lulofs / J.R. Smeets. e.a. Non-conformisten. Wassenaar, Servire, z.j. [1971]. Paperback. 150 p. - xK 3367 Euro 7.00

SMIT, W.A.P. Soldate op Wag. Een motief bij Van Wijk Louw en pleidooi voor literatuur-historie. Johannesburg, Randse Afrikaanse Universiteit, 1975. Oorspr. omslag. 12 p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xR 9627 Euro 15.00

SMIT, W.A.P. Twaalf studies. Met een lijst van zijn wetenschappelike publikaties door S.F. Witstein. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1968. Gebonden S.O. 194 p. Met portret. - xB 5251 Euro 9.00

SMITS, Frans / R. Guiette. De Fransche Letterkunde sinds 1914. / De Fransch-Belgische Letterkunde sinds 1914. Brussel, N.I.R., 1936. Geniet. 32 p. Met vele foto's van schrijvers. Programmabrochures van het N.I.R. Nederlandsche Reeks Nr. 6; De Moderne West-Europeesche Letterkunde Nr. II/III. xB 7475 Euro 10.00

SNIJDERS, D. Herman Linnebank 1875-1927. Zijn werk als criticus en Vlamingen vriend. Antwerpen, Standaard, 1952. Oorspr. omslag. 80 p. Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding: jrg. XLVI, nr. 6 verhandeling 425. xR 0214 Euro 7.00

SNIJMAN, F.J. Literere styl met die oog op stylondersoek. Assen, Van Gorcum & Comp., 1945. Gebonden. 279 p. - xK 2996 Euro 13.50

SNOEK, Kees. De Indische jaren van E. du Perron. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1990. Gebonden S.O. 428 p. Ills. - xK 2432 Euro 18.00

SNOEK, Kees. Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. du Perron op Java. Leiden, KITLV, 2003. 1e druk. Oorspr. omslag. 103 p. Ills. Koninklijk Instituut voor Taal-, land- en volkenkunde. Boekerij 'Oost en West' Met medewerking van Tim Timmers. xB 0637 Euro 20.00

SODDERLAND, J.W. e.a. Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de Boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1759-1984. Leiden, E.J. Brill, 1984. Ingenaaid. VIII + 190 p. Ills. T.g.v. het honderdvijfentwintig-jarig bestaan. Oplage 2000 exx. licht onderstreept. xK 2235 Euro 11.50

SOEROTO, Noto. Kleurschakeeringen uit Oedaya. 's-Gravenhage, Adi-Poestaka, 1925. Oorspr. omslag. 111 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Prof. Dr. J.A.J. Barge. xT 2616 Euro 20.00

SOETEMAN, C. e.a. Literatuur en samenleving. Zes lezingen. Den Haag, Servire, 1952. Gebonden S.O. 118 p. Zes lezingen gehouden door: C. Soeteman, Raymond Lebegue, W. Asselbergs, M.D.E. de Leve, H. Brugmans en P. Minderaa. xB 9043 Euro 8.50

SOMERS, Marc (ed.). Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Net een inleiding door Albert Westerlinck en chronologische raamwerk door Prof.em. M. Rutten. Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel 1979. Oorspr. omslag Ills. IX + 179 p. - xL 8567 Euro 14.00

SOTEMANN, A.L. Dichters die nog maar namen lijken. Meulenhoff/Stichting Ons Erfdeel Amsterdam/Rekkem 2003. Gebonden S.O. 215 p. over Richard Minne, Albert Verwey, Pierrre Kemp e.a. xL 6579 Euro 12.00

SOTEMANN, A.L. Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1980. 1e druk. Gebonden S.O. 173 p. - xT 3667 Euro 12.00

SOTEMANN, A.L. Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1980. 1e druk. Gebonden. 173 p. - xB 3986 Euro 10.00

SOTEMANN, A.L. Over de dichter J.C. Bloem. Amsterdam, Em. Querido, 1974. Paperback. 98 p. - xA 0960 Euro 7.50

SOTEMANN, A.L. Vier opstellen over J.C. Bloem. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1979. Paperback. 171 p. - xT 1519 Euro 9.00

SOTEMANN, G. A. Roland Holst en de mythe van Ierland. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1950. Gebonden S.O. 63 p. De Eik 14. xB 1273 Euro 10.00

SOTEMANN, Guus. Vijfenveertig seizoenen. Amsterdam, Em. Querido, 1960. Oorspr. omslag. 128 p. Ills. Singel 262. xK 8739 Euro 7.00

SOURIE, Louis. Inleiding tot de geschiedenis van Van Nu en Straks. Kortrijk, Jos Vermaut, 1942. Oorspr. omslag. 186 p. - xT 2673 Euro 12.50

SOURIE, Louis. Prosper van Langendonck. Leuven, Davidsfonds, 1942. Ingenaaid. 211 p. Keurreeks Davidsfonds nr. 28. xL 0328 Euro 8.50

SOURIE, Louis. Van Nu en Straks. Historiek en betekenis. Z.p. 1953. Ingenaaid. 184 p. Inhoud: Van romantiek tot impressionisme. Een nieuw geluid. Van Nu en Straks historiek. Tweespalt. Betekenis. xT 0854 Euro 9.00

SPAAPEN, B. Een verklaring van het Hooglied uit het Oude Gelder. Tielt, Lannoo, 1945. Oorspr. omslag. 83-172 p. Overdruk uit Ons Geestelijk Erf II, 1945. xB 1894 Euro 10.00

SPAINK, A. / G. Gorremans / R. Gaasbeek. Fantasfeer. Bibliografie van Science Fiction en Fantasy in het Nederlands. Amsterdam, Meulenhoff, 1979. 1e druk. Paperback. 279 p. Met Register van SF series en een Pseudoniemenregister. xL 1800 Euro 15.00

SPARNAAY, C. Een beroep op het Jongere Geslacht. Rotterdam, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xL 5500 Euro 6.00

SPARNAAY, H. Prof. Dr. H. Sparnaay zur Sprache und Literatur des Mittelatlters. Verzamelde opstellen t.g.v. zijn zeventigste verjaardag. Groningen, J.B. Wolters, 1961. Gebonden. 279 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. xL 5620 Euro 10.00

SPARNAAY, H. Verschmelzung legendarischer und weltlicher Motive in der Poesie des Mittelalters. Groningen, P. Noordhoff, 1922. Oorspr. omslag. XV + 155 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5221 Euro 9.00

SPECKMAN, H.A.W. De inscriptie van het monument van William Shakespeare te Stratford on Avon. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1924. Geniet. 16 p. Overdruk uit het Utrechtsch Dagblad 20 november 1924. xB 2398 Euro 7.00

SPELIERS, Hedwig. De pool van de droom van en over Johan Daisne. Antwerpen, Manteau, 1983. Paperback. 329 p. - xK 2601 Euro 13.50

SPELIERS, Hedwig. Die Verrekte Gelijkhebber. Polemieken. Brugge/'s-Gravenhage, Sonneville/Nijgh & Van Ditmar, 1973. Paperback. 232 p. Nieuwe Nijgh Boeken 56. xT 0634 Euro 9.00

SPELIERS, Hedwig. Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier. 's-Gravenhage/Brugge, Nijgh & Van Ditmar/USP, Paperback. 312 p. Triagnose van een mythe: deel 3. xH 3674 Euro 13.50

SPELIERS, Hedwig. Met verpauperde pen. Essays over de verarmingsverschijselen in onze poezie. Antwerpen, Manteau, 1984. Paperback. 150 p. - xR 7887 Euro 8.00

SPELIERS, Hedwig. Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay. Brugge, J. Sonneville, 1968. Paperback. 230 p. Sigma-Boeken 4. xK 4350 Euro 9.00

SPEMANN, Adolf. Das Streuvels-Buch. Zum 70. Geburtstag von Stijn Streuvels. Stuttgart, J. Engelhorns Nachf. [1941]. Oorspr. omslag. 123 p. Ills. - xR 8877 Euro 10.00

SPENDER, Stephen and Donald Hall. (ed.). The Concise Encyclopedia of English and American Poets and Poetry. London, Hutchinson, 1963. Bound dustjacket. 415 p. Ills. - xL 5872 Euro 20.00

SPIEGEL DER LETTEREN. Themanummer: Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur. Leuven, Peeters, 1985. Oorspr. omslag. 241-325 p. 27ste Jaargang 1985, Nr. 4. xB 7468 Euro 8.00

SPIERDIJK, Jan. Andermans roem. Amsterdam, Tiebosch, 1979. Paperback. 174 p. Ills. J.C. Bloem, Clara Eggink, A. Roland Holst, G. den Brabander, M. Dekker, F. Pauwels, Willem Elsschot, B. Brecht, Melle, Jan van Herwijnen, Han van Meegeren, Bob de Lange, Hans Kaart, Wim Sonneveld, Charlotte Kohler, Laurence Olivier en anderen. xB 1170 Euro 7.50

SPIES, M. en J. Jansen (Verzameld). Visie in veelvoud. Opstellen van prof. dr. E.K. Grootes over zeventiende-eeuwse letterkunde. Amsterdam, University Press, 1996. Paperback. VII + 211 p. Ills. Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Met een bibliografie van het werk van E.K. Groootes. xB 3122 Euro 12.00

SPIES, Marijke. (Ed.). Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1984. Ingenaaid. 208 p. Spektator Cahiers 3. xH 7140 Euro 11.50

SPIGT, P. Het ontstaan van de autobiografie in Nederland. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 225 p. Ills. - xK 4707 Euro 10.00

SPIGT, P. Notities van een lezer. Op de bonnefooi. Tiem, Baarn, 2013. Paperback, 144 p. Prominent-reeks. Spigt (1919-1990) was een vooraanstaand
vrijdenker en humanist. Daarnaast was hij een hartstochtelijk lezer. Honderden boekbesprekingen en schrijversportretten heeft hij gepubliceerd. xT 4657 Euro 12.00

SPILLEBEEN, Willy. Ida Gerhardt. Nijmegen, B. Gottmer/Orion, 1981. Ingenaaid. 144 p. Grote ontmoetingen: Literaire monografieen. xT 1574 Euro 9.00

SPILLEBEEN, Willy. Jos de Haes. Desclee de Brouwer, 1966. Paperback. 70 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 66. - xH 6686 Euro 4.50

[SPINOZA] COLERUS, Johannes. Korte, dog waaragitige levens-beschrijving, van Benedictus de Spinosa. Uit Autentique Stukken en mondeling getuigenis van nog levende Personen. 't Amsterdam, J. Lindenberg, 1705. Gebonden. 86 p. Facsimile 1910 door Martinus Nijhoff, te 's-Gravenhage. Herdrukt in 1880 en opnieuw in 1910 door Martinus Nijhoff, te 's-Gravenhage. xR 4466 Euro 25.00

[SPINOZA] HENRARD, Roger. Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de Invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur. Amsterdam, Van Gorcum, 1977. Gebonden S.O. IX + 349 p. - xB 7385 Euro 18.00

[SPINOZA] SANDE BAKHUYZEN, H.G. van de. De toestand van de natuurwetenschappen in den tijd van Spinoza. F.J. Belinfante, voorh. A.D. Schinkel, 's-Gravenhage, 1911. Oorspr. omslag, 20 p. Rede gehouden in de Algemene Vergadering van het "Spinozahuis", 6 Juli 1911. xT 1275 Euro 15.00

SPOOR, Ronald. Alexander Cohen. Uiterst links, journalistiek werk 1887 - 1896. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1980. Ingenaaid. De Engelbewaarder Nr 19. xW 6277 Euro 8.00

SPORK, Rene. Celine in Nederland. Amsterdam, Meulenhoff, 1994. Paperback. 71 p. Ills. - xH 2414 Euro 7.00

STAMPERIUS, Hannemieke. Vrouwen en literatuur. Een inleiding. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitg., 1980. Paperback. 160 p. Synthese, stromingen en aspecten. xL 0623 Euro 8.00

STAMPERIUS, J. Over Kinderlectuur. Baarn Hollandia, 1910. Oorspr. omslag. 32 p. Paedagogische Vlugschriften voor ouders en opvoeders onder redactie van Jan Ligthart en R. Casimir. Serie I no. 9. xT 4295 Euro 9.00

STANDAERT, A. De Zedenwet in Kunst & Letteren. Gent/Amsterdam, W. Siffer/R.K. Boek-Centrale, 1922. Ingenaaid. 93 p. - xL 5628 Euro 10.00

STARINK, Johannes. Marcel Proust 1871-1922. Hilversum, KRO, [1975]. Geniet. 46 p. Babel Kahier, een literair radiogram. xR 5233 Euro 7.00

STARMANS, Lex. Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden. Amsterdam, Munster, 1939. Ingenaaid. 148 p. - xW 3775 Euro 25.00

STAVERMAN, W.H. Humor en Humoristen. Een keuze uit 125 jaren Nederlandse Humor. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1940. Gebonden. 198 p. Ills. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4562 Euro 8.00

STEEGSTRA, Jos. Een schrijfster. Lidy van Eijsselsteijn 75 jaar. Groningen, Holmsterland, 1979. Gebonden. 80 p. Ills. - xK 4941 Euro 11.50

STEEN, Jos van der. Amerikaanse romanciers van heden. Leuven, Davidsfonds, 1954. Or. omslag. 221 p. Ills. Keurreeks van het Davidsfonds nr. 1954-2 xK 4080 Euro 9.50

STEENHAUT, Wouter. Hendrik de Man. Bibliografie. Antwerpen, Standaard, 1977. Paperback. 160 p. - xR 1163 Euro 10.00

STEENMEIJER, Maarten. Je sterft maar twee keer. Over literair denken en herinnering. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2002. Oorspr. omslag 40 p. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Spaanse Letterkunde en Cultuur aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen op vrijdag 12 april 2002. xB 8862 Euro 9.00

STEGHERS, Okt. A. Onze Vlaamsche Novellisten Rond 1830. Gent, Drukkerij Plantyn, [1907]. Gebonden. 340 p. - xT 0612 Euro 25.00

STEINER, George. Door een spiegel, in raadselen. Huizinga-lezing 1987. Amsterdam, Bert Bakker, 1988. Or. omslag. 30 p. Huizinga-lezing: 11 december 1987 te Pieterskerk te Leiden. xK 0462 Euro 6.00

STEINER, George. Verval van het woord. Vertaling Hans Plomp. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. Paperback. 180 p. - xK 4363 Euro 10.00

STEINMETZ, H.A. aber bij Kafka. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Duitse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 22 Januari 1971. Universitaie Pers, Leiden, 1971. Oorspr. omslag 22 p. Uit het Duits vertaald door J.W. Onderdelinden. xR 3879 Euro 10.00

STEKENDRIES, Maurits. Nika Kazantzakis de universele Griek. (Een kritische prensentatie). Antwerpen, Standaard, 1961. Or. omslag. 72 p. Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding jrg. LV, nr. 1. Verhandeling 474. xK 5580 Euro 7.00

STELLINGWERFF, J. Mensen en boeken. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1963. Gebonden. 221 p. - xB 0785 Euro 10.00

STELLWAG, H.W.F. De waarde der klassieke vorming. Een cultuur-historische, paedagogisch-psychologische en didaktische inleiding. J.B. Wolters, Groningen/Batavia, 1949. Gebonden 352 p. exlibris Anton van Duinkerken xR 5174 Euro 12.00

STERKENBURG, P.G.J. van (ed.). Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten. Groningen, Wolters Noordhoff, 1977. Paperback. 375 p. Ills. - xK 3609 Euro 14.00

STERKENS, Remi. Georges Eekhoud als Kempisch Schrijver. Antwerpen, Hermes, [1962]. Oorspr. omslag. 12 p. Ills. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. Overdruk uit Hermes Orgaan van de Meisjeshoogstudentenvereniging van de Handelshogeschool voor Juffrouwen te Antwerpen. xT 0463 Euro 10.00

STEYNIS, G.C. Bijzonder onderwijs, het ideaal? Groningen, J.B. Wolters, 1882. Oorspr. omslag. 15 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 7123 Euro 7.00

STOCKUM, Th. C. van. 'Der Ackermann aus Bohmen' Herfsttij der middeleeuwen of Humanistische lente? Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1952. Or. omslag. 125-140 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, deel 15, no 4. xK 8850 Euro 7.00

STOCKUM, Th.C. van. Valetin Wiegel, Doper en Paracelsist. Amsterdam, 1948. Oorspr. omslag. 15 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 11, no 4. [bibliotheekstempeltje]. xL 7186 Euro 6.00

STOCKUM, Th. C. van. (ed). Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, [1948]. Gebonden. 364 p. Met portret en bibliografie. Aangeboden door vrienden, leerlingen en oud-leerlingen t.g.v. zijn aftreden als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Genummerd 152/375 exx. Bevat bijdragen in het Nederlands en Duits. xL 0332 Euro 15.00

STOCKUM, Th. C. van. (ed). Verzamelde opstellen. Geschreven door Oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte. Amsterdam, z.j. Gebonden S.O. 364 p. Met portret. Aangeboden door vrienden, leerlingen en oud-leerlingen t.g.v. zijn aftreden als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Genummerd 226/375 exx. xL 1228 Euro 17.50

STOKES, John. Oscar Wilde. London, Longman Group, 1978. Geniet. 56 p. Met portret. Writers & Their Work 264. xB 7088 Euro 7.00

STOKVIS, Benno. Het paard in de literatuur. Lochem De Tijdstroom, z.j. Gebonden S.O. 139 p. 24 illustraties. xK 7041 Euro 13.50

STOKVIS, Z. Inleiding tot de Russische literatuurgeschiedenis. Maas & Van Suchtelen, Amsterdam, 1909. Gebonden, 242 p. Bibliotheek van Russische Literatuur 15/16. Op band: Uitgaaf der Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. xR 9378 Euro 12.00

STOKVIS, Z. Inleiding tot de Russische literatuurgeschiedenis. Maas & Van Suchtelen, Amsterdam, 1909. Oorspr. omslag, 242 p. Bibliotheek van Russische Literatuur 15/16. Op omslag: Uitgaaf der Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. xR 9379 Euro 10.00

STOLWIJK, F.F.M. De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1948. Ingenaaid. 383 p. + Stellingen. Proefschrift. xM 6678 Euro 22.50

STOUTEN, J. Verlichting in de letteren. Leiden, Martinus Nijhoff, 1984. Ingenaaid. 83 p. Ills. - xB 0135 Euro 7.00

STRATEN, Hans van. Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1993. Or. omslag. 143 p. Ills. De Nieuwe Engelbewaarder 3. xK 2595 Euro 8.00

STRATEN, Hans van. Plagiatoren trekken voorbij. Eerste supplement bij 'Opmars der plagiatoren'. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1993. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. De Nieuwe Engelbewaarder 3 1/2. xL 7142 Euro 8.00

STRATEN, Hans van. Teruggevonden gesprekken met Willem Fredrik Hermans. De Prom Baarn 2001. Oorspr. omslag. Ills. 80 p. Verscheen eerder als “Ze zullen eikels zaaien op mijn graf”. xL 9695 Euro 12.50

STRATEN, Hans van. Ze zullen eikels zaaien op mijn graf. Teruggevonden gesprekken met Willem Frederik Hermans. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1995. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. De Nieuwe Engelbewaarder 9. xL 9373 Euro 15.00

STRATEN, Hans van / Rene Gijsen / Heere Heeresma. e.a Hugo Raes. Brussel/Den Haag, Manteau, 1976. Oorspr. omslag. 49 p. + foto's Profielreeks. xK 3336 Euro 7.00

STRENGHOLT, L. De dichters van Bauw-Heers Wel-leven: Pieter Janssoon Schaghen. Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost. Leiden, E.J. Brill, 1977.Or omslag. 83 p. Ills. Bijdragen tot de Nederlandse Taal- en Letterkunde Deel V. xK 3607 Euro 9.00

STRESAU, Hermann. Ernest Hemingway. Vertaling P. Kapteyn. Den Haag, Kruseman, 1961. Or. omslag. 90 p. Kopstukken uit de twintigste eeuw. xK 4995 Euro 7.00

STREURMAN, G.H. Schiller en het idealisme. Een essay. Bussum, F.C. Kroonder, 1946. Oorspr. omslag. 57 p. Bayard reeks VI. Typografie Johan H. van Eikeren. xH 5646 Euro 10.00

[STREUVELS] LINDE, Raf van de. Het oeuvre van Streuvels, sociaal document. Davidsfonds Leuven 1958. Oorspr. omslag onafgesneden 276 p. met portret. Keurreeks van het Davidsfonds No.69. xL 4296 Euro 12.50

[STREUVELS] LINDE, Raf van de. Het oeuvre van Streuvels, sociaal document. Leuven, Davidsfonds, 1958. Gebonden S.O. 276 p. Ills. Keurreeks van het Davidsfonds No.69. xT 1583 Euro 18.00

[STREUVELS] ROELSTRAETE, Johan. De voorouders van Stijn Streuvels. Kortrijk, 1971. Oorspr. omslag 55 p. gesigneerd door de auteur xR 1022 Euro 25.00

STREUVELS, Stijn. Album Stijn Streuvels. Antwerpen, Manteau, 1984. Gebonden S.O. 127 p. Ills. Samensteller Hedwig Speliers. xK 2225 Euro 18.00

STREUVELS, Stijn. Hugo Verriest. Antwerpen, Helios, 1964. Gebonden. 52 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 32. xK 4483 Euro 7.00

STREUVELS, Stijn. In levenden lijve. Brugge, Desclee de Brouwer, z.j. 2e druk. Gebonden S.O. 156 p. Ills. Open Kaart. xK 4745 Euro 9.00

STREUVELS, Stijn. In levenden lijve. Brugge, Desclee de Brouwer, 1969. 2e druk. Gebonden S.O. 156 p. Ills. Open kaart. xK 8169 Euro 10.00

STREUVELS, Stijn. In levenden lijve. Brugge, Desclee de Brouwer, z.j. 2e druk. Gebonden. 156 p. Ills. Open Kaart. xP 1865 Euro 7.00

STREUVELS, Stijn, Albert Westerlinck e.a. Een eeuw Stijn Streuvels. Standaard, Antwerpen/Utrecht, 1971. Paperback, 194 p. Samengesteld door de redactie van Dietsche Warande & Belfort voor het speciale Streuvelsnummer okt./nov. 1971. xR 8840 Euro 9.00

STROMAN, B. Overzicht en indrukken. De Nederlandse roman in de periode 1940-1950. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1951. Gebonden. 123 p. - xR 1745 Euro 7.50

STUIVELING, G. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. 1e druk. Ingenaaid. 144 p. - xK 6145 Euro 13.50

STUIVELING, G. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1959. 2e druk. Gebonden S.O. 180 p. Ills. Met portretten en nieuwe bijlagen. xW 9191 Euro 10.00

STUIVELING, G. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981. 3e verbeterde druk. Ingenaaid. 180 p. Ills. - xR 4364 Euro 10.00

STUIVELING, G. De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. 1e druk. Ingenaaid. 144 p. gesigneerd door de auteur xL 8287 Euro 15.00

STUIVELING, G. De wording van Perks 'Iris". Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. Oorspr. omslag. 74 p. Ills. Met facsimile's van alle handschriften. Zwolse drukken nr 42. xB 1866 Euro 9.00

STUIVELING, G. Een eeuw Nederlandse letteren. Amsterdam, Querido, 1958. 3e druk. Gebonden S.O. 223 p. - xM 4005 Euro 8.00

STUIVELING, G. Een eeuw Nederlandse Letteren. Amsterdam, Em. Querido 1941. Gebonden. 267 p. Met 160 illustraties. - xB 5259 Euro 12.00

STUIVELING, G. Herman Gorters kenteringssonnetten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Ingenaaid, onafgesneden 151 p. Eerste deel van de reeks Tandem Aliquando. Genummerd 46. xR 4817 Euro 15.00

STUIVELING, G. Het boek als vraagstuk. Openbare les gegeven op 8 februari 1939. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1939. Or. omslag. 19 p. - xK 3183 Euro 7.00

STUIVELING, G. Rekenschap. Amsterdam, Querido, 1941. 1e druk Gebonden. 304 p. - xP 0231 Euro 10.00

STUIVELING, G. Steekproeven. Amsterdam, Em. Querido, 1950. Gebonden S.O. 266 p. - xH 4226 Euro 16.00

STUIVELING, G. Triptiek. essays. Amsterdam, Em. Querido, 1952. Gebonden S.O. 251 p. - xK 2597 Euro 13.50

STUIVELING, G. Versbouw en ritme in de tijd van '80. Groningen/Den Haag/Batavia, J.B. Wolters, 1934. Gebonden. 243 p. Groninger bijdrage voor Taal- en Letterkunde. xH 8351 Euro 43.00

STUIVELING, G. Versbouw en ritme in de tijd van '80. Groningen/Den Haag/Batavia, J.B. Wolters, 1934. Gebonden, S.O., 243 p. Groninger bijdrage voor Taal- en Letterkunde. xR 8935 Euro 45.00

STUIVELING, G. Versbouw en ritme in den tijd van '80. Groningen/Den Haag/Batavia, J.B. Wolters, 1934. Ingenaaid. 243 p. + stellingen. Proefschrift. xK 6227 Euro 22.50

STUIVELING, G. Wegen der Poezie. Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. Ingenaaid. 79 p. Tijd en Taak. xK 8847 Euro 7.00

STUIVELING, Garmt. Een eeuw Nederlandse letteren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 5e druk Paperback. 227 p. Synopsis. - xK 8103 Euro 8.00

STUIVELING, Garmt. Een eeuw Nederlandse letteren. Amsterdam, Em. Querido, 1971. 4e herziene druk. Paperback. 222 p. Tevredenheid en bezwaar 1813-1831. Het verleden als gids 1832-1856. Jaren zonder jeugd 1857-1875. De kunst om de kunst 1876-1899. Van impressie naar idee 1900-1920. xR 1925 Euro 9.00

STUIVELING, Garmt. Het vraagstuk van de vrede. Jeugdbond voor Onthouding, 1929. Oorspr. omslag. 48 p. Houtsnede Frans Masereel. xT 1868 Euro 15.00

STUIVELING, Garmt. Vakwerk. Twaalf studies in literatuur. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Gebonden. 304 p. Gesigneerd en genummerd 31/60 exx. xH 3890 Euro 27.00

STUIVELING, Garmt. Willem Elsschot. A. Manteau, Brussel, 1960. Oorspr. omslag, Ills., 48 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 16 xR 9015 Euro 7.00

STUIVELING, Garmt. Willens en wetens. Twaalf essays. Amsterdam, Em. Querido, 1967. Paperback. 270 p. Reuzesalamander 69. xK 2663 Euro 9.00

STUIVELING, Garmt (redactie). Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poezie en politiek. Amsterdam, Em. Querido, 1978. 1e druk. Gebonden S.O. 396 p. - xW 3789 Euro 16.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1963. Gebonden S.O. 184 p. - xK 2593 Euro 10.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst. Groningen/Djakarta, J.B. Wolters, 1950. Or. omslag. 28 p. Overdruk uit Levende Talen. xK 5208 Euro 7.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst. Groningen, J.B. Wolters, 1950. Oorspr. omslag. 28 p. Allard Pierson Stichting No 24. Overdruk uit Levende Talen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7170 Euro 6.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Herinneringen van een oude taalonderzoeker. Leiden, 1988. Or. omslag. 38 p. Ills: auteur. Oplage 300 exx. xK 2422 Euro 7.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Problemen der literatuurwetenschap. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. 2e druk. Paperback. 263 p. - xC 1012 Euro 7.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Problemen der literatuurwetenschap. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. 2e druk. Gebonden S.O. 263 p. - xC 1014 Euro 9.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Problemen der literatuurwetenschap. Antwerpen/Amsterdam, Standaard, 1953. 1e druk. Gebonden S.O. 261 p. Philosophische Bibliotheek. xK 8345 Euro 12.00

STUTTERHEIM, C.F.P. Tijd en taalkunstwerk. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1950. Oorspr. omslag. 24 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wet. afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 13, No 12. [bibliotheekstempeltje]. xL 6943 Euro 6.00

STUYVER, Clara W.J.J. Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1942. Oorspr. omslag. 251 p. Ook verschenen als proefschrift. xR 6781 Euro 20.00

SUCHTELEN, Nico van en Pieter Endt. Ter herinnering aan Dr. Leo Simons 1 augustus 1862 - 11 juni 1932. Amsterdam, Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, 1933. Gebonden. 143 p. Ills. - xR 2432 Euro 18.00

SWERT, Fred de. Anton van Wilderode. Niijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1977. Or. omslag. 95 p. Ills. Grote ontmoetingen 8. xK 3144 Euro 9.00

SYMONS, Arthur. The Symbolist Movement in Literature. Constable & Company, London, 1911. Second Edition, 2nd Impression Bound VII + 195 p. De Nerval, De l'Isle-Adam, Rimbaud, Verlaine, Laforgue, Mallarme, Huysmans, Maeterlinck. xR 5040 Euro 25.00

SZULC-KRZYZANOWSKI, Michel en Michiel van Kempen. Woorden die diep wortelen. Tien vertellers en schrijvers uit Suriname. Amsterdam, Voetnoot, 1992. Paperback. 237 p. Ills. Mooi exemplaar. xR 8154 Euro 25.00

TAAL, J. Hugo de Groot en Gouda. Gouden Garven, Gouda, 1946. Oorspr. omslag Ills. 63 p. - xR 6266 Euro 7.00

TAELS, J. De Katholieke Literatuur in de XXe eeuw. Antwerpen, Sheed & Ward, 1954. Gebonden S.O. Twee delen. - xR 7439 Euro 25.00

TAK, P.L. Henry George. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Oorspr. omslag. 83-130 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis, Aflevering 3. xT 0413 Euro 10.00

TAK, P.L. Liebknecht en Bebel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1889. Oorspr. omslag. 317-366 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis, Aflevering 8. xT 0414 Euro 10.00

TANS, J.A.G. Het nut van het nutteloze, overpeinzingen van een literator. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, 1966. Or. omslag. 16 p. - xK 5212 Euro 6.50

TAS, Jan G. van der / Horst Lademacher. e.v.a. Reizende Nachbarn. Literatur und Kultur der Niederland. Bonn, 1992. Geniet. 112 p. Nachbarn nr. 36. xR 5414 Euro 7.00

TAS, S. Analyse van een charme. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1948. Gebonden. 210 p. Ills. - xL 1946 Euro 9.00

TAS, S. Een critische periode. Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. Oorspr. omslag. 118 p. onafgesneden. Periscoop reeks 3. Genummerd 271/500 exx. [bibliotheekstempeltje]. xL 6118 Euro 8.50

TAVERNIER-VEREECKEN, C. Diersoortnamen van Mensennamen afgeleid: garnaal, wulk, pier, vlinder. Gent, 1950. Oorspr. omslag. 36 p. Uit het Seminarie voor Vlaamse Dialectologie van de Universiteit te Gent XIII. xL 6828 Euro 10.00

TAYLOR, Liz. The Lyle Official Books Review 1982. Galashiels, 1982. Bound dustjacket. 414 p. Ills. UK book auction results. xB 7157 Euro 15.00

TAZELAAR, C. De cultuurwaarde van Hildebrands Camera Obscura. U.M. Holland Amsterdam 1939. Oorspr. omslag 32 p. bibliotheekstempeltje xL 4787 Euro 8.00

TAZELAAR, C. Moderne romankunst. Amsterdam, U.M. Holland, 1923. 3e druk. Gebonden S.O. 148 p. Bandversiering van W. Heskes. xR 6851 Euro 12.50

TAZELAAR, C. Tienjaren-oogst. Belangrijke romans van de laatste tien jaren. Wageningen, Gebr. Zomer en Keuning, z.j. Gebonden. 220 p. - xK 2860 Euro 10.00

TAZELAAR, C. / A.L. van Hulzen e.a. Radio-Lezingen over Letterkunde. Een vijftal radio-toespraken. Kampen, J.H. Kok, [1927]. Gebonden. 99 p. Ills. - xT 0481 Euro 10.00

TEIRLINCK, Herman. August Vermeylen 1872 - 1945. Brussel, A. Manteau, 1958. Gebonden. 47 p. + foto's Monografieen over Vlaamse Letterkunde Nr. 5. xW 7399 Euro 7.00

TEIRLINCK, Herman. Brussel 1900. Samengesteld door J. van Schoor. Antwerpen/Amsterdam, Elsevier/Manteau, 1981. Ingenaaid. 182 p. Ills. - xK 2625 Euro 13.00

TEIRLINCK, Herman. Herman Teirlinck. Gedenkboek 1879-1929. Ter gelegenheid van des schrijvers vijftigsten verjaardag. Antwerpen/Bussum, De Sikkel/C.A.J. van Dishoeck, 1929. Oorspr. omslag. 124 p. Ills. Genummerd 288/320 exx. [bibliotheekstempeltje, rug matig]. xB 8528 Euro 15.00

TEIRLINCK, Herman. Karel van de Woestijne 1878-1929. Brussel, A. Manteau, 1956. Gebonden. 56 p. + afbeeldingen. Monografieen over Vlaamse Letterkunde. xL 3679 Euro 7.00

TEIRLINCK, Herman. Wijding voor een derde geboorte. Antwerpen/Amsterdam, 1956. Ingenaaid. 208 p. Nieuw Vlaams Tijdschrift Reeks. xL 1052 Euro 11.50

TEIRLINCK, Herman. Zelfportret of het galgemaal. Brussel/Den Haag, Manteau, 1965. 5e druk. Paperback. 161 p. - xW 6526 Euro 7.00

TEIRLINCK, Herman, Gerard Walschap, Karel Jonckheere. e.a. Gaat de roman ten onder? Antwerpen/Rotterdam, Ontwikkeling/Ad. Donker, 1959. Ingenaaid. 61 p. Nieuw Vlaams Tijdschrift Reeks. xK 5143 Euro 12.00

TERBORGH, F.C. Slauerhoff, herinneringen en brieven. Amsterdam, De Bezige Bij, 1974. Oorspr. omslag. 68 p. - xL 0799 Euro 7.00

TERBORGH, F.C. Slauerhoff, herinneringen en brieven. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1949. Gebonden S.O. 77 p. Van Dijk 850. xR 7862 Euro 25.00

TERBORGH, F.C. Slauerhoff, herinneringen en brieven en Het laatste afscheid. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1984. Gebonden S.O. 58 p. - xB 9335 Euro 12.50

THIEL, J.H. Lijst der geschriften. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1964. Geniet. 22 p. - xL 6531 Euro 6.00

THIEL, J.H. Lijst der geschriften. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1964. Geniet. 22 p. Met portret. - xR 0817 Euro 8.00

THIJS, J.G.A. Ontdek je woorden. Taaltoerisme. Baarn, De Prom, 1989. 1e druk. Paperback. 167 p. - xK 1857 Euro 9.00

THIJSSEN, Th. J. Het vrijheidsprobleem van de onderwijzer, van didactisch en organisatorisch standpunt. Z.p. [1916]. Geniet. 24 p. Prae-advies uitgebracht op het Eerste Paedagogisch Congres: uit het officiele verslag overgenomen. [omslag verkleurd]. xR 6905 Euro 12.50

THODY, Philip. Jean Genet. A study of his novels and plays. New York, Stein and Day, 1970. Paperback. 261 p. - xM 3700 Euro 7.00

THOMAS, Piet. (Ed.). Kortrijk en de Moderne Nederlandse Letterkunde. Tielt, Lannoo, 1988. Gebonden S.O. 278 p. Ills. Mooi exemplaar. xK 2428 Euro 18.00

THOMASSEN, Ejnar. Dostojefski. Amsterdam, U.M. Holland, 1946. Gebonden S.O. 210 p. - xH 4647 Euro 13.50

THOMESE, Ika A. Romantik und Neuromantik mit besonderer Berucksichtigung Hugo von Hofmannsthals. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1923. Ingenaaid. 197 p. [Bibliotheekstempeltje]. xL 5385 Euro 10.00

THOMSON, J. Jac. De Russische ziel en de Westerse cultuur. J. Ploegsma, Zeist, 1917. Gedecoreerde linnen band, 142 p. bandversiering en titelpagina Jacob Jongert xR 8201 Euro 15.00

THURING, Leo. Harry Mulisch: de minstreel van het Leidseplein. Lanno, Tielt/Den Haag 1962. Pocket Ills. 152 p. Idolen en Symbolen nr. 14 xB 5880 Euro 15.00

THURNEYSEN, /eduard. Dostojefsky. Vertaling J. Jac Thomson. Zeist, J. Ploegsma, 1930. Gebonden. 101 p. Met portret. - xR 8217 Euro 12.50

THYS, Walter. De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw. Gent, Secretarie der Academie, 1955. Oorspr. omslag. 361 p. Koninklijke Vlaams Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks VI, nr. 73. xR 0803 Euro 25.00

THYS, Walter. De kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse Cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1956. Gebonden. 361 p. Ills. - xR 8502 Euro 15.00

TIBBE, Lieske, Wim Gerlagh, Sjaak Hubregtse (eds.). William Morris in Nederland. Een bibliografie. Geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000. Primavera Pers, Leiden, 2003. Oorspr. omslag Ills. 64 p. - xR 4849 Euro 15.00

TICHELEN, Hendrik van. Het kinderuur. Zijn onstaan, zijn ontwikkeling en werking, zijn mogelijke toekomst. Inleiding Maurits Sabbe. Antwerpen, E. Sele, 1923. Ingenaaid. 119 p. - xT 4282 Euro 15.00

TICHELEN, Hendrik van. Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliothekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld. Groningen, J.B. Wolters, 1928. Gebonden. 230 p. - xR 9127 Euro 15.00

TICHELEN, Paul van. Bibliografie van en over Emmanuel de Bom. Antwerpen, De Sikkel, 1947. Oorspr. omslag. 320 p. Werk van de Stedelijke Middelbare Bibliotheekschool van Antwerpen III. xR 1184 Euro 20.00

TIDEMAN, P. Een jongste generatie en de Nieuwe Gids. Amsterdam, W. Versluys, 1895. Oorspr. omslag. 44 p. - xR 8732 Euro 12.50

TIEGES, W.D. Max Frisch, informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. Paperback. 30 p. Literair Moment. xB 1962 Euro 4.50

TIELROOY, Johannes. Verkenningen in het land der literatuur. Groningen, J.B. Wolters, 1954. Gebonden. XXXI + 358 p. - xR 7435 Euro 10.00

TIJN, B. van. De inhoud van de vorm. De Nieuwe Gids 1885-1894. Maatschappij en politiek. Gekozen en ingeleid door .... Amsterdam, Em. Querido, 1975. Geniet. 32 p. Kort en Goed. xM 7541 Euro 6.00

TIMMER, Charles B. / A. Yarmolinsky / B.O. Unbegaun. Over Poesjkin. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958. Oorspr. omslag. 177 p. - xH 6554 Euro 7.00

TIMMERIJE, Anneloes. De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008. De Geus, Breda, 2008. Gebonden Ills. 287 p. met fondslijst 1983-2008. xB 8740 Euro 15.00

TIMMERMANS, Karel J. Kamiel! of Het leven en streven van C. Huysmans. Antwerpen, De Sikkel, z.j. Oorspr. omslag. 40 p. Met portret. Vlamingen van beteekenis VIII. xL 8959 Euro 10.00

TIMMERMANS, Lia. Mijn vader. Desclee de Brouwer, 1962. 4e druk. Ingenaaid. 200 p. Ills. - xK 4739 Euro 8.00

TINDEMANS, Carlos. Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijke drama. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 1973. Oorspr. omslag. VI + 414 p. VIe reeks nr. 104. xR 1386 Euro 20.00

TIRADE 204 [MULTATULI]. Brieven van en over Multatuli. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1975 april - jrg. 19. nr 204. - xH 2883 Euro 6.00

TIRADE 207. Lodewijk van Deyssel- een boeketje brieven. Amsterdam, 1975. Jaargang 19. nr. 207. xM 6981 Euro 4.50

TITSELAAR, Marion. Het Getij 1916-1924. Leiden, Martinus Nijhoff, 1987. Paperback. 101 p. Ills. Monografieen van Literaire Tijdschriften. xB 4007 Euro 10.00

TOESCA, Maurice. The other George Sand. London, Dennis Dobson, 1947. Bound. 120 p. - xH 4670 Euro 11.50

TOORN, Willem van. (Red.). Querido's letterkundige reisgids van Nederland. Amsterdam, Em. Querido, 1982. 1e druk. Gebonden. 620 p. Ills. - xL 9727 Euro 18.00

TORNQVIST, Egil. August Strindberg. Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. Or. omslag. 39 p. Literair moment. xK 3111 Euro 5.00

TOURNEUR, Victor en Frans Schauwers. De Nederlandsche letterkunde in Belgie, 1830-1930.Tentoonstelling Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, ingericht met de medewerking der Vereeniging van Letterkundigen. Brussel, 1932. Oorspr. omslag. 172 p. Ills. - xT 2382 Euro 15.00

TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914. Brussel, N.I.R., 1936. Geniet. 32 p. Met vele foto's van schrijvers. Programmabrochures van het N.I.R. Nederlandsche Reeks Nr. 8; De Moderne West-Europeesche Letterkunde Nr. 4. xB 6398 Euro 10.00

TRICHT, H.W. van. Frederik van Eeden, denker en strijder. Amsterdam, Lankamp & Brinkman, 1934. Ingenaaid. 170 p. Proefschrift. xP 0969 Euro 30.00

TRICHT, H.W. van. Frederik van Eeden, denker en strijder. Gedeeltelijk naar onuitgegeven bronnen, met drie onbekende portretten en een facsimile. Reflex, Utrecht, 1978. Oorspr. omslag 170 p. herdruk van de editie Amsterdam, Landkamp & Brinkman, 1934 xR 0049 Euro 12.00

TRICHT, H.W. van. Louis Couperus, een verkenning. Utrecht, Reflex, 1980. Paperback. 237 p. Verbeterde herdruk van de 2e druk. xA 0686 Euro 10.00

TRICHT, H.W. van. Louis Couperus, een verkenning. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1965. 2e vermeerderde en herziene druk. Paperback. 237 p. - xK 1215 Euro 12.00

TRICHT, H.W. van. Louis Couperus, een verkenning. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 1e druk. Gebonden S.O. 224 p. - xW 9064 Euro 13.50

TRICHT, H.W. van. Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden. Leiden, Martinus Nijhoff, 1983. Ingenaaid. VII + 240 p. - xW 0176 Euro 10.00

TRICHT, H.W. van. Over de Tagore-vertalingen van Frederik van Eeden. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1963. Ingenaaid. 48 p. Ills. Achter het boek 2e jrg. eerste afl. voorjaar 1963. xK 7361 Euro 8.00

[TROELSTRA] Pieter Jelles. Fen liet en libben. Lezing halden den 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip Rjucht en Sljucht yn Den Haech. Den Haech, De Atlas, 1910. Oorspr. omslag. 56 p. - xR 7092 Euro 15.00

[TROELSTRA] Pieter Jelles. Pieter Jelles Hildiging to Stiens Stiens, 1933. Geniet. 24 p. Ills. Wirklist op de Piter Jelles Hildigingsdei to Stiens. xR 7093 Euro 15.00

TROMMELMANS, Wim. Bibliographie 1982-1991 Septentrion, revue de culture neerlandaise. Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1993. Gebonden. 239 p. - xR 1425 Euro 10.00

TROMP, Bart. Tegen het vergeten. Degenstoten en Sabelhouwen. Uitgeverij Aspekt, 1997. Paperback. 248 p. - xR 2678 Euro 8.00

[TSJECHOV] BARRICELLI, Jean-Pierre. Chekhov's great plays. A critical anthology. New York University Press 1981. Paperback XVII + 268 p. - xB 2284 Euro 9.00

[TSJECHOV]. CARDORFF, Peter. Cheov als Entwurf. Inventar einer Lebensperspektive. Nautilus/Nemo Press, 1985. Or. wrappers. 109 p. Kleine Bucherei fur Hand und Kopf. xB 3270 Euro 7.00

[TSJECHOV] CARMIGGELT, S. / Pierre H. Dubois e.a. Over Tsjechow. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1953. Oorspr. omslag. 40 p. - xH 5025 Euro 6.00

[TSJECHOV] ENG, J.v.d., J.M. Meijer, H. Schmid. On the Theory of Descriptive Poetics: Anton P. Chekhov as story-teller and playwright. Essays. The Peter de Ridder Press Lisse 1978. Or. wrappers 209 p. Dutch Studies in Russian Literarure 4 xB 2287 Euro 20.00

[TSJECHOV]. KOOGER, Hans. Anton Tjechow. Lelyveld, Stichting IVIO, 1979. Geniet. 20 p. Ills. Omslag Bart Kooman. AO no 1773. xB 3279 Euro 5.00

[TSJECHOV] LAFFITTE, Sophie. Tchekhov. Paris, Ecrivains de Toujours, 1980. Pocket. 190 p. Ills. - xB 3286 Euro 6.50

[TSJECHOV] MELCHINGER, Siegfried. Anton Tschechow. Hannover, Friedrich, 1974. Pocket. 150 p. Dramatiker des Welttheater. xB 3283 Euro 6.50

[TSJECHOV] WELLEK, Rene and Nonna (eds.). Chekhov. New Perspectives. Prentice-Hall Englewood Cliffs 1984. Paperback 206 p. Spectrum Book: Twentieth century views xB 2283 Euro 8.00

TURKRY, Rene. Hubert Lampo. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1977. 3e druk. Paperback. 91 p. Ills. Grote ontmoetingen 1. xK 2669 Euro 9.00

UHLENBECK, C.C. Gestaafde en vermeende affiniteiten van het Baskisch. Amsterdam, 1946. Oorspr. omslag. 28 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 9, no 2. [bibliotheekstempeltje]. xL 7183 Euro 6.00

UHLENBECK, C.C. Hugo de Groot en de oorsprong der oude bevolking van Amerika. Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag. 17 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde deel 72 serie B, no 2. [bibliotheekstempeltje]. xL 7173 Euro 6.00

UNGER, F.C. De uitspraak van het Latijn. Volledig gedocumenteerde geschiedenis van den strijd van 1925. Een wegwijzer voor Classici en niet-Classici. Met speciale bijdragen van H.G.J. Maas Geesteranus en H. Vroom. Amersfoort, Valkhoff & Co., 1926. Oorspr. omslag. 126 p. Opgedragen aan het Amersfoortsch Gymnasium bij zijn 550-jarig jubileum. xR 5116 Euro 20.00

UNGER, J.H.W. G.Az. Brederoo. Eene bibliographie. De Erven F. Bohn, Haarlem 1884. Oorspr. omslag 84 p. rugje hersteld, bibliotheekstempeltje. xB 5156 Euro 40.00

UYLDERT, Herman. Vorstin van de gospel: Mahalia Jackson. Lanno, Tielt/Den Haag 1962. Pocket Ills. 95 p. Idolen en Symbolen nr. 13 xB 5882 Euro 7.00

UYLDERT, Maurits. Albert Verwey. Amsterdam/Leipzig, Maas & van Suchtelen, 1908. Ingenaaid, 81 p. + adv. - xL 5986 Euro 10.00

UYLDERT, Maurits. Over de poezie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen. Hoorn, West-Friesland, [1942]. Gebonden. 250 p. - xM 3867 Euro 9.00

UYTTERSPROT, Herman. Paul van Ostaijen en zijn proza. S.M. Ontwikkeling/Ad. Donker, Antwerpen/Rotterdam, 1959. Oorspr. omslag, 68 p. Nieuw Vlaams Tijdschrift reeks. Omslag Guy van den Branden. xT 3728 Euro 10.00

VALERY, Paul. Hommage des ecrivains etrangers a Paul Valery. Bussum, A.A.M. Stols, 1927. Ingenaaid. 242 p. onafgesneden. Genummerd 118/1000 exx. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7918 Euro 30.00

VALKHOFF, P. Over Frankrijk's Letterkunde. Amersfoort, Valkhoff & Co., z.j. Ingenaaid. 248 p. Binnenwerk roestvlekjes. xK 9730 Euro 9.00

VALKHOFF, P. Over Frankrijk's Letterkunde. Amersfoort, Valkhoff & Co., z.j. Gebonden. 248 p. Binnenwerk roestvlekjes. xR 6495 Euro 9.00

VALKHOFF, Piet. Justus van Effen en de Franse Letterkunde. Overdruk uit: De Gids, 1917. Papieren omslag. 30 p. - xR 1625 Euro 7.00

VALKHOFF, Piet. Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk. 's-Gravenhage, H.P. Leopolds, 1943. Gebonden. 256 p. Nagelaten opstellen ingeleid en uitgegeven door B.M. Boerebach en M. Valkhoff. Verlucht met acht illustraties. [bibliotheekstempeltje]. xL 5369 Euro 10.00

VANDAMME, Jan. Alain Fournier. Desclee de Brouwer, 1960. Paperback. 53 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 17. omslag verkleurd xR 1718 Euro 4.50

VANDAMME, Jan. Charles Peguy. Desclee de Brouwer, 1963. Paperback. 65 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 47. - xH 3351 Euro 5.00

VANDER LOO, Firmijn. Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams. Brugge, Colibrant, 1976. Oorspr. omslag. 174 p. Ills. Mooi exemplaar. xB 3901 Euro 25.00

VANDERHEYDEN, Jan F. F. de la Fontaine en zijn verhandeling over de redevoering. Gent, Drukkerij Erasmus, 1956. Or. omslag. 38 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, verslagen en mededelingen september-oktober 1956. xK 9475 Euro 7.00

VANDERSCHAEGHE, Paul. Ernest Hemingway. Desclee de Brouwer, z.j. 2e druk. Paperback. 56 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 7. - xH 7676 Euro 6.00

VANDERSCHAEGHE, Paul. Heinrich Boll. Desclee de Brouwer, 1964. 2e druk. Paperback. 62 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 30. - xH 9780 Euro 4.50

VANDERSCHAEGHE, Paul. Heinrich Boll. Desclee de Brouwer, 1961. 1e druk. Paperback. 59 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 30. - xR 1754 Euro 5.00

VANDERSCHAEGHE, Paul. Heinrich Boll. Desclee de Brouwer, 1964. 2e druk. Paperback. 62 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 30. - xM 4786 Euro 4.50

VANDERSCHAEGHE, Paul. Stefan Andres. Desclee de Brouwer, 1964. 1e druk. Paperback. 48 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 37. - xK 5013 Euro 5.00

VANDERVELDEN, Jos. Marginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw. Amsterdam, Lieverlee, z.j. Gebonden. 75 p. - xK 8791 Euro 12.00

VANHECKE, Johan. Het Antwerpen van Hubert Lampo. Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1993. Paperback Ills. 98 p. - xR 6402 Euro 12.00

VANHECKE, Johan. Johan Daisne. Een handschrifteninventaris met bibliografie van zijn verhalend proza en toneelwerk. Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 1989. Or. omslag. 122 p. Publikaties SBA/AMVC 25. xK 3073 Euro 12.00

VANVUGT, Ewald. (Samengst.). Een sober feest. Schrijvers over hun werksituatie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Paperback. 211 p. Vereniging van Letterkundigen Vakbond van Schrijvers 1905-1980. xK 2734 Euro 7.50

VANWELKENHUYZEN, G. / P. Delsemme / R. Mortier / J. Detemmerman. Regards sur les lettres francaises de Belgique. Etudes dediees a la memoire de Gustave Vanwelkenhuyzen. Bruxelles, Andre De Rache, 1976. Ingenaaid. 238 p. Ills. - xT 3491 Euro 17.50

VANWELKENHUYZEN, Gustave. Histoire d'un livre Un Male, de Camille Lemonnier. Bruxelles, Palais des Academies, 1961. Broche. 162 p. Met portret. Academie Royale de Langue et de Litterature Francaises. xB 4955 Euro 10.00

VASALIS, M. (red.). Victor, het boek der vrienden. Een literaire parade ter ere van Victor E. van Vriesland. Door Vestdijk, Bordewijk, Achterberg e.v.a. Amsterdam, De Spieghel, 1947. Gebonden. 160 p. - xW 9243 Euro 13.50

VEEN, Adriaan van der. Maurice Roelants. Brussel, A. Manteau, 1960. Or. omslag. 43 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr 17. xK 2870 Euro 7.00

VEEN, Hans van der & Jos van WATERSCHOOT. De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en later. Kluwer 2001. Gebonden Ills. 48 p. t.g.v. 155 jaar Brinkman xL 8350 Euro 11.00

VEEN, Harm R.S. van der. Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama. Groningen, J.B. Wolters, 1935. Gebonden 308 p. Met plaat. Ook verschenen als proefschrift op 6 juli 1935 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. {band matig, binnenwerk goed]. xR 4645 Euro 15.00

VEEN, J.S. van. Levensbericht van P.N. van Doorninck. Leiden, E.J. Brill, 1916. Oorspr. omslag. 10 p. Overdruk. Los bijgevoegd: Lijst van boeken van den Heer P.N. van Doorninck en van de Heeren P.N. van Doorninck en P.C. Molhuyzen. Haarlem, Gebrs. Brederode 8 p. xB 1420 Euro 8.00

VEENSTRA, J.H.W. D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962. Ingenaaid. 227 p. Stoa. - xK 6225 Euro 9.00

VEENSTRA, J.H.W. D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962. Gebonden S.O. Ills. 227 p. Stoa. - xB 5859 Euro 12.00

VEERDEGHEM, F. van. Houwaert en Parma. Onuitgegeven gedichten uit de zestiende eeuw. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1894. Ingenaaid. 35 p. Overgedrukt uit het Nederlandsch Museum 1894. Gesigneerd door de auteur. xR 7590 Euro 10.00

VEERDEGHEM, Fr. van. Het Gemoraliseerd Kaatsspel. Brussel, 1895. Gebonden. 37 p. Academie Royale de Belgique. (Extrait des Bulletins, 3me serie, tome XXIX, no 4 (janvier); 1895). xB 1638 Euro 10.00

VEERING, J. De Nederlandse Letterkunde. 's-Gravenhage, Universiteit voor Zelfstudie, z.j. Gebonden S.O. 428 p. - xK 3621 Euro 10.00

VEGT, Jan van der. De brekende spiegel. Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1974. Ingenaaid. 362 p. Ills. ND 61. xH 2984 Euro 11.50

VEGT, Jan van der. Hendrik de Vries ( 1896-1989). Een biografische schets. Baarn, De Prom, 1996. 1e druk. Paperback. 120 p. Ills. De Prom Bibliofiel. xH 4454 Euro 8.00

VEGT, Jan van der. Het ingeklonken lied. De poezie van Ida Gerhardt. 's-Gravenhage, Bzztôh, 1980. Paperback. 121 p. - xM 0686 Euro 9.00

VEGT, Jan van der. Mijn tweede huid. De geschiedenis van A. Roland Holst en zijn huis. Uitgeverij 521, Amsterdam, 2003. Gebonden, Ills., 45 p. Bergen-Reeks Nr. 1 xT 1644 Euro 8.00

VEGT, Jan van der. Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. 1e druk. Paperback. 125 p. - xH 0636 Euro 7.00

VELDE, Paul van der. (sameng.) Een potje met Veth. Paarlen van en over P.J. Amsterdam, 2000. Oorspr. omslag. 48 p. T.g.v. zijn promotie op 15 november 2000 aan de Universiteit Leiden. Van zijn proefschrift Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895). xR 3151 Euro 8.00

VELDE, R.G. van de. De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status quaestionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie, 1966. Oorspr. omslag. 379 p. Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde VI Reeks Nr. 97. [bibliotheekstempeltje]. xR 1779 Euro 30.00

[VELDEKE, Hendrik van] MIERLO, J. van. De speelman Hendrik van Veldeke. Gent, Samenwerkende Maatschappij 'Volksdrukkerij', 1928. Geniet. 21 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen 1928. xK 5708 Euro 7.00

[VELDEKE, Hendrik van] NOTERMANS, Jef. Hendrik van Veldekes letterkundige nalatenschap. Groningen, J.B. Wolters, 1958. Or. omslag. 33 p. Overdruk uit: Levende talen No. 193-1958. [Met opdracht: Aan Jan Willem Hofstra, gesigneerd van Jef Notermans 31-3-58]. xL 3624 Euro 9.00

VELDEN, Ben van der. Celeste. Het meisje van Proust. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Paperback. 78 p. - xT 0303 Euro 8.00

VELDINK, J.G. W.C.H. Staring 1808-1877 Geoloog en Landbouwkundige. Wageningen, 1970. Or. omslag. 206 p. Ills. - xK 9299 Euro 15.00

VELDKAMP, J. Moderne Engelsche Literatuur. Zutphen, G.J.A. Ruys, 1932. Gebonden. 368 p. Inhoud: Geestelijke stroomingen in den Victoriaanschen Tijd. Over den drempel der Twintigste Eeuw. Oorlogsliteratuur. De modernste literatuur. Christelijke Literatuur. De Iersche Beweging. Modern Amerika. xB 8765 Euro 12.00

VELTHUYSEN, Ton. Tirade 1957-1985. Leiden, Martinus Nijhoff, 1986. Ingenaaid. Ills. 136 p. Monografieen literaire tijdschriften. Met register op Tirade 1-300. xK 4493 Euro 12.00

VENEMA, Adriaan. Aristo revisited. Baarn, de Prom, 1990. Ingenaaid. 183 p. De Prom bibliofiel. xK 1846 Euro 13.50

VENEMA, Adriaan. Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1: Het systeem. De Arbeiderspers Amsterdam 1988. Oorspr. omslag Ills. 532 p. - xB 0235 Euro 16.00

VENEMA, Adriaan. Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2: De harde kern. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Paperback. 582 p. Ills. - xR 7959 Euro 15.00

VENEMA, Adriaan. Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A: De kleine collaboratie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990. Paperback. 323 p. Ills. - xR 7946 Euro 15.00

VENEMA, Adriaan. Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 4: Uitgevers en boekhandelaren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992. Paperback. 573 p. Ills. - xR 7945 Euro 20.00

VENSTERMANS, J. August Vermeylen. Desclee de Brouwer, 1965. Oorspr. omslag 63 p. Ontmoetingen 60. xB 7668 Euro 7.00

VERACHERT, Frans. Karel van den Oever. Leuven, Davidsfonds, 1940. Gebonden. 186 p. Met portret. Volksboek Davidsfonds nr 291. xB 8736 Euro 10.00

VERACHTERT, Frans. Karel Van den Oever (1879-1926). Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1937. Oorspr. omslag. 52 p. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding jrg. XXXVI Nr. 4. Verhandeling 351. xB 2707 Euro 10.00

VERBEECK, Rene. De dichter H. Marsman. Lier, De Bladen voor de Poezie, 1959. Oorspr. omslag 176 p - xB 8310 Euro 9.00

VERBEECK, Rene. Pieter G. Buckinx. Antwerpen, Helios, 1964. Or. omslag. 47 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde nr 29. xK 2869 Euro 7.50

VERBEEK, Gerard. Marnix Gijsen. Desclee de Brouwer, 1966. Paperback. 67 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 64. - xK 4148 Euro 5.00

VERCAMMEN, L. Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik. Hasselt, Heideland, 1966. Ingenaaid. 156 p. Ills. - xK 2435 Euro 7.00

VERCAMMEN, Louis. (ed.). Bruegel tussen de regels. Jaarboek 1984 van het Felix Timmermans-Genootschap. Lier, J. van In, 1984. Oorspr. omslag. 184 p. Ills. - xB 8854 Euro 15.00

VERCOULLIE, J. Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercoullie 1857 - 1927. Door ambtgenoten, oud-leerlingen en vereerders, t.g.v. zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emiraat. Brussel, Paginae, 1927. Herbonden. 161 p. Met kaart. Genummerd 110/300 exx. xL 7627 Euro 18.00

VERDAASDONK, H. De Vvuchtigheid van iteratuur: Het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag. Bert Bakker, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag 60 p. In opdracht van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst xR 5278 Euro 7.00

VERDAASDONK, H. Literatuurbeschouwing en argumentatie. Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1981. Ingenaaid. 182 p. Kritische studies. xH 4760 Euro 8.00

VERDAM, J. Die Rose. Een wedergevonden fragment der tweede bewerking, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Leiden, E.J. Brill, 1896. Oorspr. omslag. 23 p. Toevoegsel op: Die Rose van Heinric van Aken, Uitgegeven door Dr. E. Verwijs. xL 5896 Euro 7.00

VERDAM, J. Ferguut. Van Dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven. Leiden, A.W. Sijthoff, 1908. Gebonden. 285 p. Particuliere band. Vele aantekeningen in potlood. xA 0085 Euro 11.50

VERDAM, J. Levensbericht van Eelco Verwijs. Leiden, E.J. Brill, 1880. Or. omslag. 44 p. Met bibliografie. Overdruk uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1879-1980. xK 7563 Euro 7.00

VERDENIUS, W.J. Beknopte Bibliographie voor de Studie der Griekse Taal- en Letterkunde. Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1967. Oorspr. omslag. 91 p. Uitgegeven onder auspicien van de Wetenschappelijke Sectie van het Nederlands Klassiek Verbond. xB 1279 Euro 10.00

VERDOODT, Fran-Jos. Boon bibliografie. Het afzonderlijk verschenen werk en zijn wordingsgeschiedenis. [Louis Paul Boon]. Heverlee/Brugge, Raakpunt/Kruispunt, 1984. Paperback. 148 p. - xR 9257 Euro 18.00

VEREMANS, Renaat. Herinneringen aan Felix Timmermans. Antwerpen, P. Vink, 1950. Gebonden. 175 p. + afbeeldingen. Met bijdragen van: Ernest Claes, Lode Baekelmans, G. Bomans, K. Jacobs, H. Schneider, E. Bernouilli, A. Schaer-Ris en 28 reprodukties uit het teken- en schilderwerk van Felix Timmermans. [bibliotheekstempeltje]. xL 4528 Euro 18.00

VERGEER, Charles. Arthur van Schendel en zijn vrienden. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. Geniet. 23 p. Ills. Bij de tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum. xL 5328 Euro 7.50

VERGEER, Charles. Gewezen en gemaskerd: over de jonge Arthur van Schendel. Leiden, Dimensie, 1988. Paperback. 82 p. Ills. Leidse opstellen nr 7. Genummerd: 242/1000 exx. xR 0121 Euro 8.00

VERGEER, Charles. Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers. Amsterdam, Thomas Rap, 1990. 1e druk. Paperback. 157 p. Ills. - xL 3182 Euro 12.00

[VERHAEREN] BAZALGETTE, Leon. Emile Verhaeren. Paris, E. Sansot & Co, 1907. Broche. 72 p. Portrait. - xB 5660 Euro 15.00

VERHELST, Karel. Essais litteraires offerts aux amis de la jeunesse studieuse par la Societe de litterature francaise. (Sint-Truiden 1851-1893). Hasselt, Provincie Limburg Culturele Aangelegenheden, 1989. Oorspr. omslag. 98 p. Bibliografische Analyses 8. xT 1878 Euro 10.00

VERHEUL, Kees. Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1981. Paperback. 138 p. - xK 0850 Euro 7.00

VERHEUL, Kees. Een volmaakt overwoekerde tuin. Opstellen over literatuur. Amsterdam, Em. Querido, 1987. 1e druk. Paperback. 238 p. - xK 3160 Euro 10.00

VERHEUL, Kees. Verlaat debuut en andere opstellen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1976. 1e druk. Paperback. 117 p. - xM 2788 Euro 7.50

VERHEYDEN, Prosper. De maagdendans. Z.p. 1922. Oorspr. omslag. 28 p. Ills. Overdruk uit: Handelingen van den Mechelsen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst, 27, 1922. xB 4965 Euro 7.00

VERHOEVEN, Bernard. De zielegang van Henriette Roland Holst. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Particuliere band. 88 p. Genummerd 57/550 exx. Naam op schutblad: H. de Liagre Bohl. xK 6583 Euro 16.00

VERHOEVEN, Bernard. De zielegang van Henriette Roland Holst. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Ingenaaid. 88 p. Genummerd 351/550 exx. Omslag verkleurd. xB 3855 Euro 10.00

VERHOEVEN, Bernard. De zielegang van Henriette Roland Holst. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Ingenaaid. 88 p. Genummerd 454/550 exx. xB 8515 Euro 10.00

VERHOEVEN, Bernard. De zielegang van Henriette Roland Holst. Utrecht, Het Spectrum, [1939]. Gebonden. 151 p. Ills. - xT 1966 Euro 8.00

VERHOEVEN, Bernard. Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte 1830-1930. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. Gebonden. 121 p. Met portret van Jozef Cantre. Dit werk werd bekroond met de Gezelleprijs van de Noordstar. xL 2089 Euro 12.00

VERHOEVEN, Bernard. Over de lach. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 110 p. - xL 5308 Euro 9.00

VERHOEVEN, Bernard. Over kunst en leven. Baarn, De Boekerij, 1948. Gebonden S.O. 159 p. - xK 2682 Euro 11.50

VERKRUIJSSE, P.J. Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Amsterdam, Thespa, 1975. Ingenaaid. 329 p. Literaire Tijdschriften in Nederland. xM 6762 Euro 11.50

VERKRUIJSSE, P.J. Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Critisch Bulletin II. Index. Amsterdam, Thespa, 1975. Ingenaaid. 329 p.+ 433 p. Literaire Tijdschriften in Nederland. xL 3185 Euro 20.00

VERMEYLEN, Aug. Verzamelde opstellen. Eerste en tweede bundel. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1922 en 1924. 2e druk. Ingenaaid. XII + 227 + 209 p. - xR 7802 Euro 30.00

VERMEYLEN, August. De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden. Amsterdam, Elsevier, 1938. 3e om- en bijgewerkte druk. Gebonden. 165 p. - xK 3640 Euro 8.00

VERMEYLEN, August. De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden. Amsterdam, Elsevier, 1949. 4e druk. Gebonden S.O. 188 p. - xK 3644 Euro 9.00

VERRE, Tony van. Ontmoet Albert Helman. Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan. Bussum, De Gooise Uitgeverij, 1980. 1e druk. Paperback. 128 p. Ills. - xL 3256 Euro 10.00

VERRE, Tony van. Ontmoet Simon Carmiggelt. Uit 't leven van een schrijvend persoon. Bussum, De Gooise Uitgeverij, 1978. 1e druk. Paperback. 120 p. Ills. - xK 4856 Euro 10.00

VERRIEST, G. Eeredag van Guido Gezelle. Aansprake van prof. dr. G. Verriest. Kortrijk, 21 Oogst 1902. Oorspr. omslag. 30 p. - xB 2129 Euro 10.00

VERROEN, Dolf. Clare Lennart. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1975. Paperback. 157 p. Ills. Nijgh & Van Ditmar's paperback 150. xB 6925 Euro 8.50

VERSCHAEVE, Cyr. Christiaan de Wet. Een jaar na de Begrafenis. Eeghem, z.j. Or. omslag. 16 p. Uittreksel uit Oudrun vierde jrg. nr. 4. xL 2713 Euro 7.00

VERSOU, Jozef. Stemmen der vrijheid. Brussel, Artes, 1947. Oorspr. omslag. 206 p. - xT 0600 Euro 15.00

VERSTEEG, JAN. Louis-Ferdinand Celine Informatie. Amsterdam, Meulenhoff, 1989. Paperback. 35 p. Literair Moment. xB 0267 Euro 5.00

VERSTRAETE, Erik. Wies Moens. Brugge, Orion/Declee de Brouwer, 1973. Oorspr. omslag. 67 p. Ontmoetingen 101. xB 6862 Euro 7.00

VERTHE, Arthur. Gabrielle Demedts. Desclee de Brouwer, 1959. Paperback. 61 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 12. - xM 9879 Euro 4.50

VERVOORT, Hans. Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen vijand. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1979. Ingenaaid. 218 p. De Engelbewaarder Nr 14. xL 6133 Euro 9.00

VERWEY, Albert. Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900). Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1914. 4e druk. Gebonden. 197 p. - xB 3023 Euro 10.00

VERWEY, Albert. Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900). Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1908. 3e druk. Gebonden. 187 + [12] p. Goud op snee. - xR 9346 Euro 10.00

VERWEY, Albert. Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900). Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1906. 2e druk. Gebonden. 187 + [12] p. Goud op snee. - xR 9349 Euro 10.00

VERWEY, Albert / F. De Backer e.a. Over De wandelende jood. August Vermeylen-Fonds, 1958. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 0484 Euro 8.00

VERWOERD, Henrica E. (ed.). Bibliografie van Anne Hallema. Tzum (Franekeradeel) 8 september 1893 - Breda 23 februari 1973. Leeuwarden/Breda, Fryske Akademy/Gemeentelijke Archiefdienst, 1979. Oorspr. omslag. 112 p. - xR 2186 Euro 10.00

VESTDIJK, S. Essays in duodecimo. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1965. 2e druk. Paperback. 205 p. Meulenhoff Essays S I. xK 2608 Euro 10.00

VESTDIJK, S. Essays in duodecimo. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1976. 3e druk. Paperback. 208 p. E 426. - xL 3179 Euro 9.00

VESTDIJK, S. Het schuldprobleem bij Dostojewski. Bussum, F.G. Kroonder, 1945. Ingenaaid 24 p. Bayard Pers. Typografie Johan van Eikeren. xM 2151 Euro 45.00

VESTDIJK, S. Kunst en droom. Een keuze uit de essays. Amsterdam, Em. Querido, 1982. 2e druk. Gebonden S.O. 171 p. QED. xB 9144 Euro 8.00

VESTDIJK, S. Kunstenaars en oorlogspsychologie. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1937. Oorspr. omslag, 30 p. Lezing, gehouden voor een regionale conferentie van het Kunstenaarscentrum voor geestelijke weerbaarheid op 27 Februari 1937 te Bussum. xT 19995 Euro 9.00

VESTDIJK, S. Rilke als Barokkunstenaar. Den Haag, H.P. Leopold, 1938. Oorspr. omslag. 57 p. De Vrije Bladen 15e jrg. Schrift VI, juni 1938. xT 0266 Euro 25.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 090. Utrecht, Vestdijkkring, 1999. Oorspr. omslag. 63 p. Ills. - xB 5928 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 093. Utrecht, Vestdijkkring, 2000. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. - xB 5927 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 094. Utrecht, Vestdijkkring, 2000. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xB 5930 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 096. Utrecht, Vestdijkkring, 2001. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. - xB 5947 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 097. Utrecht, Vestdijkkring, 2001. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xB 5931 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 099. Forum nummer. Utrecht, Vestdijkkring, 2002. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xB 5929 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 100. Utrecht, Vestdijkkring, 2002. Oorspr. omslag. 116 p. Ills. - xR 1668 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 101. Utrecht, Vestdijkkring, 2003. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. - xB 5925 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 102. Utrecht, Vestdijkkring, 2003. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xB 5924 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 103. Utrecht, Vestdijkkring, 2004. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xB 5923 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 104. Utrecht, Vestdijkkring, 2004. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. - xB 5922 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 105. Utrecht, Vestdijkkring, 2005. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. - xB 5921 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 106. Utrecht, Vestdijkkring, 2005. Oorspr. omslag. 88 p. Ills. - xB 5920 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 107. Utrecht, Vestdijkkring, 2006. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. - xB 5919 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 108. Utrecht, Vestdijkkring, 2006. Oorspr. omslag. 88 p. Ills. - xB 5935 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 109. Utrecht, Vestdijkkring, 2007. Oorspr. omslag. 88 p. Ills. - xB 5934 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 110. Utrecht, Vestdijkkring, 2007. Oorspr. omslag. 88 p. Ills. - xB 5933 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 111. Utrecht, Vestdijkkring, 2008. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xB 5932 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Vestdijk Kroniek nr. 112. Utrecht, Vestdijkkring, 2009. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. - xB 6484 Euro 6.00

VESTDIJK, S. Voor en na de explosie. Opstellen over poezie. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 1e druk. Gebonden S.O. 208 p. Goed exemplaar. xB 4319 Euro 18.00

VESTDIJK, S. Zuiverende kroniek. Essays. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1956. 1e druk. Gebonden S.O. 223 p. Omslagontwerp Jan Vermeulen. xK 8742 Euro 12.50

VESTDIJK, S. Zuiverende kroniek. Essays. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1976. 2e druk. Paperback. 226 p. E 427. - xK 9695 Euro 9.00

VESTDIJK, S. e.v.a. In memoriam J. Slauerhoff. Geboren 15 september 1899, overleden 5 october 1936. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1936. 1e druk. Oorspr. omslag. 89 p. Met portret. [binnenwerk roestvlekjes]. xT 2470 Euro 15.00

VESTDIJK, S. / Menno ter Braak / Anton van Duinkerken. Nederlandsche litteratuur van nu. Amsterdam, Wereldbibliotheek/Bond van Nederlandsche Volksuniversiteiten, 1937. Or. omslag. 32 p. Leven en Werken, maandblad der R.V.U. 1e jrg. No. 3 nieuwe serie maart 1937. Inhoud: De na-oorlogsche poezie in Nederland. Hedendaagsche proza in Nederland. Nieuwe litteratuur en religie. xB 0356 Euro 7.00

[VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. S. Vestdijk. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1962. 2e druk. Ingenaaid. 40 p. - xK 2769 Euro 7.00

[VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. S. Vestdijk. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1958. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. - xK 2552 Euro 7.00

VESTDIJK, Simon. Vestdijk in kaart. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1967. 1e druk. Gebonden S.O. 125 p. Ills. De bibliografie is verzorgd door Daisy Wolthers. xH 1108 Euro 16.00

VESTDIJK, Simon / Hans Andreus. e.a. Paul Snoek. Brussel/Den Haag, Manteau, 1974. Oorspr. omslag. 40 p. + foto's Profielreeks. xK 3335 Euro 7.00

[VESTDIJK] VISSER, Hans / Anne Wadman. Biografisch bijwerk. Met medewerking van Willem Diemer en Gerben Wynia. Groningen, Stabo/All-Round, [1984]. Ingenaaid. 92 p. Litteraire reeks XIV. Rondom Vestdijk-Reeks II. xR 6079 Euro 8.00

VETH, Cornelis. Aubrey Beardsley. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1911. Oorspr. omslag. 40 09 Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen deel 39 aflevering 2. xT 0194 Euro 10.00

VETH, Cornelis. De humor in de moderne Nederlandsche Litteratuur. Amsterdam, Nederlandsche Uitg. Mij., 1929. Gebonden. 207 p. - xB 6060 Euro 9.00

VETH, Cornelis. Kate Greenaway en Randolph Caldecott. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Oorspr. omslag. 55 - 94 p. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen XXXIV afl. 2. xT 4293 Euro 8.50

VETH, Cornelis. Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick. Amsterdam/ 's-Gravenhage, Querido/ Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1980. Gebonden S.O. n.p. - xR 2311 Euro 9.00

VETH, P.J. Specimens from the English Classics. With an introductory essay on English Literature, Explanatory notes, and a Glossary. Twee delen. Dordrecht, Houtrijve & Bredius, 1840. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. XXXII + 230 + IX - X + 264 + VI p. Twee delen. - xT 2749 Euro 100.00

VEULEMANS, Jan. Dag mens. De tijdgenoot in de roman. Lier, Van In, 1968. Paperback. 117 p. - xK 4115 Euro 7.50

VIEU-KUIK, H.J. Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I: Woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens. Arnhem, G.W. van der Wiel & Co., z.j. Oorspr. omslag. 269 p. Ills. voorwoord G.A. van Es. xL 6274 Euro 15.00

VIS, G.J. Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1921). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Ingenaaid 396 p + stellingen. Proefschrift 10 oktober 1967 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 0116 Euro 13.50

VIS, George J. Tussen vloek en zegen. De poezie van de jonge Nijhoff. Bergen, Octavo, 1987. Ingenaaid. 94 p. Met biliografie. - xH 3136 Euro 4.50

VISSCHER, H.S. Dromen in moderne Nederlandse poezie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1953. Gebonden S.O. 165 p. Mooi exemplaar. xK 2771 Euro 15.00

VISSCHER, H.S. Dromen in moderne Nederlandse poezie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1953. Gebonden. 167 p. - xM 2910 Euro 13.50

VISSER, Ab. Guido Gezelle. Mens en dichter. Assen, Born, 1949. Gebonden S.O. 95 p. - xK 3322 Euro 9.00

VISSER, Elizabeth. Couperus, Grieken en Barbaren. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. 1e druk. Paperback. 91 p. - xL 6887 Euro 8.00

VISSER, Elizabeth. e.a. Het beeld van de vrouw in de literatuur. Den Haag, Servire, 1967. Paperback. 128 p. - xK 4584 Euro 7.00

VISSER, H.A. Confrontatie met een confrontatie. Moderne litteratuur en bijbelse boodschap. Nijkerk, Callenbach, z.j. Paperback. 144 p. Rotonde reeks. xK 5164 Euro 7.50

VISSER, Hans. Brieven rond de Vestdijk-biografie. Samengesteld en ingeleid door... Amsterdam, A.W. Sijthoff, 1989. 1e druk. Paperback. 275 p. - xH 0897 Euro 9.00

VISSER, Hans. Simon Vestdijk, kinderjaren. Utrecht, Libris/Kwadraat, 1987. Ingenaaid. 61 p. Ills. In samenwerking met Max Nord. xL 2479 Euro 6.00

VISSER, M. Het leven van Milton. Amsterdam, H.J. Spruyt, [1940]. Gebonden. 147 p. - xL 2005 Euro 12.00

VISSER 'T HOOFT, H. Ph. De dichter Jan van Walre. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1920. Ingenaaid. 76 p. Uitgegeven door de Vereeniging "Haerlem". Omslag verkleurd. xL 0477 Euro 10.00

VISSER, Willem M. Abel J. Herzberg. Brugge/Nijmegen, Orion/B. Gottmer, 1979. Paperback. 101 p. Ills. Grote Ontmoetingen Literaire Monografieen nr. 34. xL 7746 Euro 8.50

VLASSELAERS, J. Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893. Een codereconstructie. Leuven, Universitaire Pers, 1985. Ingenaaid. 297 p. Sumbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis Seirie B / Vol. 2. xR 6744 Euro 20.00

VLEESCH DUBOIS, Peter. Het geheime CRM-Dossier. Over het Fonds voor de Letteren. Amsterdam, C.J. Aarts, z.j. Ingenaaid. N.p. Amsterdamse Schotschriften 9. xK 0222 Euro 8.00

VLIERDEN, B.F. van. Gerard Walschap. Desclee de Brouwer, 1968. 4e druk. Paperback. 61 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 8. - xH 8417 Euro 4.50

VLIERDEN, B.F. van. Gerard Walschap. Desclee de Brouwer, 1960. 2e druk. Paperback. 59 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 8. - xM 9878 Euro 4.50

VLIERDEN, B.F. van. Van in 't wonderjaer tot de verwondering. Een poetica van de vlaamse roman. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1969. Ingenaaid. 275 p. Ills. - xB 8835 Euro 15.00

VLIERDEN, Bernard Frans van. Guido Gezelle tegenover het dichterschap. Poezieopvatting en poeziebeleving bij Guido Gezelle. Kapellen, Guido-Gezellengenootschap, 1967. Paperback. 375 p. Ills. - xK 8901 Euro 10.00

VLIERDEN, Bernard-Frans van. Willem Elsschot. Desclee de Brouwer Brugge etc. 1973. 4e druk Oorspr. omslag 63 p. Ontmoetingen 2 xL 4460 Euro 6.00

VLIET, H.T.M. van. Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus. Amsterdam/Antwerpen L.J. Veen, 1996. 1e druk. Gebonden S.O. 407 p.Ills. - xH 8271 Euro 18.00

VLIET, H.T.M. van. Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door... Utrecht/Antwerpen, Veen, 1987. 1e druk Paperback. 271 p. Ills. - xA 0970 Euro 13.50

VOETEN, Jessica. Marga Minco & Het bittere kruid 1957-1987. Een kleine documentaire. Bert Bakker, Amsterdam, 1987. Oorspr. omslag Ills. 46 p. T.g.v. de jaarwisseling 1987-1988. Oplage 550 exx. xR 3878 Euro 7.00

VOGEL, Albert. Louis Couperus. Elsevier Manteau Amsterdam/Brussel 1980. 2e herziene druk Paperback Ills. 277 p. - xH 9623 Euro 10.00

VOGEL, Albert. Louis Couperus. 's-Gravenhage, Bureau Stenotyp, 1963. Gebonden. 64 p. Ills. Jean Paul Vroom xK 7550 Euro 10.00

VOGEL, Albert. Van en over Couperus. Wikor Theater Bibliotheek no 5., z.j. Oorspr. omslag. 58 p. Geschreven samengesteld en ten tonele gebracht door Albert Vogel. xL 5745 Euro 7.00

VOLMULLER, H.W.J. Nijhoffs geschiedenislexicon. Nederland en Belgie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. Gebonden. 655 p. Ills. - xH 2612 Euro 18.00

[VONDEL]. Herdenking van het derde eeuwgetij van Vondels bekeering. Vondelkring van de R.K. Universiteit te Nijmegen, Amsterdam, St. Ursuladag 21 october 1939. Oorspr. omslag 6 p. Gestencild programma xR 4949 Euro 5.00

VONDEL. ALBACH, Ben. Drie eeuwen Gijsbreght van Aemstel. Kroniek van de jaarlijksche opvoeringen. Voorwoord H. Brugmans. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1937. Ingenaaid. 148 p. Ills. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 5344 Euro 10.00

[VONDEL] BOELEN, J.J.G. Vondel en De Sterrenkunde. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1906. Ingenaaid. 144 p. Vondel Studien I. (Veel vermeerderd). [bibliotheekstempeltje, rugje omgeplakt]. xL 6590 Euro 8.00

[VONDEL] BOELEN, J.J.G. Vondels bespiegelingen van Godt en godtsdienst. Kerkrade, N. Alberts 1907. Gebonden 224 p. Vondel Studien III. Herbonden met behoud van oorspronkelijk omslag. xB 4593 Euro 10.00

[VONDEL] DIFEREE, Hendr. C. Vondel in den vreemde. een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland. De Torentrans Utrecht 1929. Oorspr. omslag onafgesneden 28 p. - xL 7151 Euro 10.00

[VONDEL] FRIJNS, W.M. Vondel en de Moeder Gods. Bilthoven, H. Nelissen, 1948. Tweede omgewerkte en vermeerderde druk. Gebonden. 598 p. Ills. - xK 9744 Euro 10.00

[VONDEL] MOLKENBOER, B.H. Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer O.P. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1939. Oorspr. omslag. 266 [+ IX] p. Onafgesneden. Het boek werd gezet uit de Hollandsche Mediaeval en gedrukt op het Hollandsche handgeschepte papier van C.G.A. Corvey te Amsterdam. Huib Luns teekende het portret, hetwelk tegenover de titelpagina is gereproduceerd. Genummerd 171/250 exx. welke niet in den handel kwamen. Gedrukt in rood en zwart. xB 0276 Euro 35.00

[VONDEL] MOLLER, Henrik Willem Evert. De heerlijckheit der kercke van Joost van den Vondel. Amsterdam/Leuven, E. van der Vecht/Keurboekerij, 1907. Or. omslag. CVI + 200 p. Academisch Proefschrift, donderdag 24 januari 1907. xK 2364 Euro 15.00

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Aurora. Een bijdrage tot de kennis van Vondel's sociale betekenis. Amsterdam, Lieverlee, z.j. Gebonden. 108 p. - xK 7208 Euro 12.00

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondel's pleitrede voor God. Inleiding op de 'Bespiegelingen'. Amsterdam, Lieverlee, z.j. Gebonden. 142 p. - xK 8982 Euro 9.00

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondels wereldbeeld. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1948. Or. omslag. 216 p. - xK 9901 Euro 7.00

[VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. Vondels wereldbeeld. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 213 p. - xR 1455 Euro 8.00

VOORDE, Urbain van de. Charles De Coster en de Vlaamsche Idee. Antwerpen/Amsterdam, Het Kompas/De Spieghel, z.j. 2e druk. Or. omslag. 68 p. - xK 4772 Euro 10.00

VOORDE, Urbain van de. Charles de Coster's Ulenspiegel. Nijmegen/Kortrijk, De Koepel/Zonnewende., 1948. 3e druk. Gebonden. 59 p. Sleutelbloemreeks. xK 7011 Euro 8.00

VOORDE, Urbain van de. Essay over Karel van de Woestijne. Antwerpen, De Sikkel, 1942. 2e herziene druk. Gebonden. 72 p. - xB 8719 Euro 7.00

VOORDE, Urbain van de. Gezelle's eros of De leeraarstijd te te Roeselare. Antwerpen, Het Kompas, [1943]. 2e druk. Gebonden. 72 p. - xK 2790 Euro 11.50

VOORDE, Urbain van de. Gezelle's eros of De leeraarstijd te te Roeselare. Het Kompas/De Spieghel Mechelen/Amsterdam 1930. 1e druk Oorspr. omslag 78 p. bibliotheekstempeltje xL 4561 Euro 15.00

VOORDE, Urbain van de. Keerend getij. Critiek der Vlaamsche poezie 1931-1941. Gent, Snoeck Ducaju en Zoon, 1942. Or. omslag. 287 p. Oplage 500 exx. xK 2046 Euro 60.00

VOORDE, Urbain van de. Vorm en geest. Davidsfonds, 1939. Oorspr. omslag, onafgesneden, 179 p. Ills. Keurboek nr. 22. Met door de auteur gesigneerde opdracht. xT 1058 Euro 16.00

VOORTGANG. Bevat o.a.: D. van Halsema: Aantekeningen bij nagelaten werk van J.H. Leopold. Ad Zuiderent: Waarom Gerrit Krol van Groningen naar Amsterdam reist via Gottingen. J.C. van Aart: Kleurnamen in Paul van Ostaijen's poezie. G.P. v.d. Stroom: de receptie van Jac. van Ginneken's taalbiologie. Amsterdam, Vrije Universiteit, 1981. Oorspr. omslag. 194 p. Voortgang van het onderzoek in de subfaculteit Nederlands aan de Vrije Universiteit II, 1981. xR 3892 Euro 8.00

VOORTGANG. Folkers: De Mei van Leopold. Rozenbroek: Frederik van Eeden en Henrik Ibsen. Weij: Apokalyps. Over een mislukt kunstwerk van L. van Deyssel. Mulder: Veranderingen in de ambtelijke taal van Deventer tussen 1350-1500. Hulsker: Pronken met andermans veren. Casparus van den Ende en zijn klankmethode. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag. 251 p. Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek IX, 1988. xR 0164 Euro 8.00

VOORTGANG. Janssen: D.M. Bakker, onderzoeker van taal en taalbeschrijving. Verhagen: Betekenis en begrip in beeldspraak, alinea-opbouw en intonatie. Pardoen: Werkwoordclustering in de voltooide tijd. Noordegraaf: Brugsma, Wurst en Becker, Taalkundige relaties in de 19e eeuw. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1986. Oorspr. omslag. 368 p. Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek VII, 1986. xR 0161 Euro 8.50

VOORTGANG. R. Veenman: Martialis en het Bataafse oor. M. Peereboom: Men siet hier Sappho herleeven. L. Ras & L. Tielen: Johannes de Doper als motief in het Rederijkerstoneel. Nabor: Becanus, etymological methods. Halsema: Een ander en beter menschesoort, De Boerenoorlog (1899-1902) in het denken van Albert Verwey. e.a. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1995. Oorspr. omslag. 276 p. Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek XV, 1995. xR 1588 Euro 8.00

VOORTGANG. Reeser: Potgieters tuchtiging van J.J.L. ten Kate. Veenman: De Thebaensche Swaen. De receptie van Pindarus in de Nederlanden. Duits: Kanttekeningen bij G. Brandts biografieen van Hooft en Vondel. Driel: A. Verwer, koopman, jurist en taalliefhebber. Altena: Over Den Adelaar van Jacob Campo Weyerman. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1992. Oorspr. omslag. 235 p. Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek XIII, 1992. xR 0165 Euro 8.50

VOORTGANG. Rijnswou: Patrizio Canaponi als postmodernist. Faassen: Documenten uit de jaren 1945-1947 rond Groot Nederland. Folkers: Over het laatste Leycester-verhaal van Bosboom Toussaint. Blom: Ytalia in Maria Tesselschade's Die rejsen wil op aerdt. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1990. Oorspr. omslag. 268 p. Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek XI, 1990. xR 0167 Euro 8.00

VOOYS, C.G.N. de. Bundel opstellen van oud-leerlingen. Aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 1915 - 16 October - 1940. Groningen/Batavia, J.B. Wolter, 1940. Gebonden. 414 p. Met kaart. Met een bibliografie van C.G.N. de Vooys. xK 2676 Euro 20.00

VOOYS, C.G.N. de. Conrad Busken Huet. 's-Gravenhage/Antwerpen, D.A. Daamen/De Sikkel, 1949. Gebonden S.O. 244 p. Nederlanders van de negentiende eeuw. xW 2190 Euro 15.00

VOOYS, C.G.N. de. De naamvals-N bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke en op paedagofische gronden. Purmerend, J. Musses, z.j. Or. omslag. 20 p. - xL 2743 Euro 7.00

VOOYS, C.G.N. de. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. De Letterkunde van de Negentiende Eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland. Antwerpen/'s-Hertogenbosch, 1948. Gebonden. XII + 354 p. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, zevende deel. xL 7967 Euro 20.00

VOOYS, C.G.N. de. Historische Schets van de Nederlandse Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling. Groningen, J.B. Wolters, 1942. 17e druk. Herzien en vermeerderd. Gebonden. 340 p. - xR 4042 Euro 10.00

VOOYS, C.G.N. de. Klanknabootsing, klanksymboliek, klankexpressie. Amsterdam, 1942. Oorspr. omslag. 48 p. Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde nieuwe reeks deel 5, no 3. xL 7180 Euro 6.00

VOOYS, C.G.N. de. Verzamelde Letterkundige opstellen. Nieuwe bundel. Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel/Kosmos, 1947. Gebonden S.O. 285 p. - xK 2677 Euro 12.00

VOOYS, C.G.N. de. Verzamelde Letterkundige opstellen. Nieuwe bundel. Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel/Kosmos, 1947. Ingenaaid. 285 p. Met portret. - xB 9032 Euro 12.00

VOOYS, C.G.N. de. Verzamelde Taalkundige Opstellen. Eerste bundel. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1924. Gebonden. 391 p. + adv. - xK 6521 Euro 11.50

VOOYS, C.G.N. de. Verzamelde Taalkundige Opstellen. Twee delen. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1924-25. Gebonden. 391 + 434 p. - xK 5093 Euro 20.00

VOOYS, C.G.N. de. Wisselwerking en samenwerking van Noord en Zuid-Nederland, op taal- en letterkundig gebied. Gent, Drukkerij Erasmus, 1946. Geniet. 16 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde verslagen en mededelingen 1946. xH 5144 Euro 7.00

VOOYS, C.G.N. de / G. Stuiveling. Schets van de Nederlandse letterkunde. Groningen, J.B. Wolters, 1966. Gebonden. XV + 331 p. - xM 2791 Euro 8.00

VOOYS, Is.P. de. Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten. Arnhem/Santpoort, Van Loghum Slaterus/vh C.A. Mees, 1949. Ingenaaid. 176 p. - xM 3397 Euro 13.50

VOOYS, Is.P. de. In het midden van Verwey's dichterschap. Santpoort, vh C.A. Mees, 1941. Ingenaaid. 91 p. - xA 0958 Euro 9.00

VORLAT, Emma. Mens & maatschappij in de naoorlogse Amerikaanse roman (1944-1968). Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel, 1969. Paperback. 236 p. - xK 4741 Euro 11.50

VOS, Luk de & Gilbert van Hoeydonck. (ed.). Geschuwde interpretasies. Case-studie uit de nederlandse literatuur. Een bundel opstellen tegen het stilzwijgen van de kritisi in naam van 'algemene gekendheid' en kanonizering. Antwerpen/Gent, Restant uitgave, 1978. Or. omslag. 207 p. Ills. Aflevering VII, nr. I. maart 1978. xK 5149 Euro 10.00

VOS, Luk de / Jaki Louage / Jean-Marie Maes. Ivo Michiel: Een letterwerker aan het woord. Hasselt, Heideland-Orbis, 1980. Paperback. 360 p. Ills - xK 3812 Euro 11.50

VOS, Theo & Siem Bakker. Andreas Burnier. Nijmegen/Brugge, B. Gottmer/Orion, 1980. Paperback. 113 p. Ills. Grote ontmoetingen 46. xB 6839 Euro 10.00

VOS-GEVERS, Louis en Lieve. Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933. Gent, 1976. Paperback. 320 p. - xK 2109 Euro 17.50

VREE, Paul de. Schets der sociale achtergronden van de hedendaagse Vlaamse roman. Antwerpen, Werkgemeenschap Baken, 1951. Oorspr. omslag. 45 p. Baken-reeks I-3. xB 2119 Euro 7.50

VREEDE, F. Vernieuwing van het Hooger Onderwijs in Indonesie. Losse aanteekeningen over universeele vorming en vakstudie. Batavia, G.C.T. van Dorp, 1947. Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 7202 Euro 6.00

VRIES, Hendrik de. Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poezie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1980. Gebonden S.O. 348 p. - xM 3163 Euro 13.50

VRIES, Jan de. Toevallige ontmoetingen in de literatuur. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. Oorspr. omslag. 47 p. Genummerd 133/150 exx. xR 6247 Euro 10.00

VRIES, Theun de. Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. 1e druk. Paperback. 143 p. Floret 23. - xW 6856 Euro 7.00

VRIES, Theun de. M. Nijhoff wandelaar in de werkelijkheid. Essays. 's-Gravenhage, Mansarde Pers, 1946. Gebonden S.O. 116 p. Ills. onafgesneden. Onder de hoede van D.A. Daamen. xB 8722 Euro 18.00

VRIES, Theun de. Martinus Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid. Essay. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1980. Ingenaaid 94 p. - xH 3904 Euro 8.00

VRIES, W. de. Is UU voor OE Holland in- en uitgevoerd? Amsterdam, 1927. Or. omslag. 127-178 p. Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wettenschappen, afdeeling Letterkunde deel 63, Serie A, No. 5. Omslag smoezelig. xK 9063 Euro 7.50

VRIESLAND, Victor E. van. Grondslag van verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. 2e druk. Gebonden. 94 p. Tandem Aliquande deel 3. Genummerd 7/525. xW 4493 Euro 21.00

VRIESLAND, Victor E. van. Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde. Amsterdam, Em. Querido, 1962. Gebonden S.O. 239 p. - xH 1052 Euro 9.00

VROEDE, M. de. Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging 1830-1860. Leuven/Paris, Nauwelaerts/Beatrice-Nauwelaerts, 1959. Oorspr. omslag. 351 p. Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis Cahiers 8 Bijdragen. xR 0773 Euro 16.00

WAAL, H. van de. Opstellen voor H. van de Waal. aangeboden door leerlingen en medewerkers 3 maart 1970. Amsterdam/Leiden, Scheltema & Holkema/Universitaire Pers, 1970. Gebonden. 243 p. Ills. Met portret. Leidse Kunsthistorische reeks deel III. Bevat o.a.: De allegorie in de negentiende-eeuwse realistische kunst. Corot en de fotografie. Onderaardse bouwkunst in Zuid-Limburg. Het cubisme en de werkelijkheid. Berlage en Viollet le Duc. Een onbekende 'Anatomische les van Dr. Nicolaas Tulp'. Lijst van publikaties van H. van de Waal. xK 8124 Euro 15.00

WAAL, Margot de. (ed.). Mina Kruseman 1839 -1922. Portret van een militante feministe en pacifiste. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1978. Ingenaaid. 144 p. De Engelbewaarder Nr 12. xK 5505 Euro 7.50

WAARD, Elly de. Sara. Vier vrouwen over tien jaar feministisch uitgeven. Amsterdam, Sara/Van Gennep, 1987. Paperback. 38 p. - xK 5798 Euro 6.00

WAARD, Elly de. (Red.). Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poezie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer, vermeerderd met 9 nieuwe artikelen. Utrecht, Reflex, 1979. Ingenaaid. 190 p. Ills. - xM 7134 Euro 11.50

WADMAN, Anne. Handdruk en handgemeen. Leesavonturen met Simon Vestdijk. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1965. Pocket.154 p. Witte beertjes 888. xW 6470 Euro 4.50

WAGE, H.A. Waar zijn de muzen gebleven? Leiden, 1976. Oorspr. omslag. 192 p. - xK 6108 Euro 11.50

WAGENBACH, Klaus. Franz Kafka: Pictures of a Life. Translated from the German by Arthur Wensinger. New York, Pantheon Books, 1984. Large Paperback. 221 p. - xR 4612 Euro 10.00

WAGENVOORT, H. De oorsprong der Ludi Saeculares. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1951. Ingenaaid. 37 p. Ills. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 14, No. 4. [bibliotheekstempeltje]. xL 6611 Euro 7.50

WAGENVOORT, H. et al. (eds.) Algemene Literatuurgeschiedenis. Geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de wereld literatuur. Vijf delen + los register. W. de Haan / Standaard Boekhandel, Utrecht / Antwerpen etc. [1952-1954]. Gebonden half perkament Ills. Deel 1: De Oudheid, deel 2: De Middeleeuwen, deel 3: Renaissance , deel 4: Van Classicisme naar Romantiek (1700-1850), deel 5: de Moderne Tijd. xB 7832 Euro 70.00

WAL, M.J. van der. De taaltheorie van Johannes Kinker. Leiden, Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1977. Oorspr. omslag. 113 p. + plano bijlage. - xB 7814 Euro 10.00

WAL, Mieke van der. Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Frans Hals Museum/Teylers Museum Haarlem 1982. Geniet Ills. 32 p. Kijken in Haarlem Extra no. 6. xL 8588 Euro 7.50

WALCH, J.L. Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1947. 2e uitgebreide druk. Gebonden. 809 p. - xR 1744 Euro 15.00

WALCH, J.L. Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. Gebonden. 792 p. - xP 0122 Euro 13.50

WALCH, J.L. Schets van de geschiedenis der Nederlandsche Letteren. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1928. Gebonden. 156 p. Ills. - xK 3649 Euro 9.00

WALCH, Jan. Boeken die men niet meer leest. Zutphen, W.J. Thieme, 1930. Gebonden. 176 p. - xK 2830 Euro 10.00

WALCH, Jan. Boeken die men niet meer leest. Zutphen, W.J. Thieme, 1930. Gebonden S.O. 176 p. - xL 1475 Euro 11.50

WALGRAVE, A. Guido Gezelle voorbeeld en apostel van liturgisch leven. Brugge, Abdij Steenbrugge, z.j. Geniet. 32 p. G.G.G. nr. 319. xB 6715 Euro 6.00

WALGRAVE, Al. Gedichtengroei. Studien op G. Gezelle. Jos. Haseldonckx Hoogstraten 1923. 2e gewijzigde uitgave Oorspr. omslag 276 p. plakkertje op omslag. xL 6331 Euro 10.00

WALGRAVE, Alois. Het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1923. Gebonden.400 p. - xK 5441 Euro 8.00

WALGRAVE, Alois. Het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter. Twee delen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1923/1924. Gebonden. 400 + 382 p. - xL 2090 Euro 15.00

WALLENDAEL, Tuur van. Omtrent Het behouden huis van W.F. Hermans. Brussel/Den Haag, Manteau, 1976. Oorspr. omslag. 36 p. [Knikje achterkant omslag]. xB 2409 Euro 8.00

WALRAVENS, Jan. Gaston Burssens. Brussel, A. Manteau, 1960. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 18. xK 6200 Euro 7.00

WALRAVENS, Jan. Vijfde kolom. Jong Vlaams proza. Brussel, A. Manteau, 1957. Paperback. 95 p. - xK 7353 Euro 7.00

WALRECHT, Aldert. (ed.). Werk van Andreas Burnier. Zutphen, W.J. Thieme, 1970. Geniet. 46 p. Moderne literatuur Nederlands deel 2. xK 6259 Euro 7.00

WALRECHT, Aldert. (ed.). Werk van Hugo Raes. Zutphen, W.J. Thieme, [1970]. Geniet. 52 p. Moderne literatuur deel I Nederlands. xK 5200 Euro 6.50

WALSCHAP, Gerard. Album Gerard Walschap. Brussel A. Manteau, 1986. Gebonden S.O. 141 p. Ills. Samenstelling Veerle Daelman & Carla Walschap. xB 5309 Euro 15.00

WALSCHAP, Gerard. August van Cauwelaert. Brussel, A. Manteau, 1959. Gecartonneerd. 37 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde Nr. 11. xM 7499 Euro 7.00

WALSCHAP, Gerard. Julien Kuypers. Antwerpen, Helios, 1966. Gebonden. 48 p. Ills. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 37. xB 6864 Euro 7.00

WALSCHAP, Gerard. Uitingen in de moderne Wereldletterkunde. Brussel, Standaard, 1930. Oorspr. omslag. 38 p. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding jrg. XXIX nr. 6 Verhandeling 283. xT 0674 Euro 10.00

WAMELEN, H. van en J.M. van der Valk. Beknopt overzicht van de Woordkunst. Den Haag, Van Goor Zonen, z.j. 11e druk. Oorspr. omslag. 80 p. - xH 6332 Euro 6.00

WARMOES, Jean. Charles Bernard le centenaire de sa naissance. Catalogue redige par Jean Warmoes avant-propos de Jose Camby. Bruxelles, 1976. Or. omslag. 107 p. + Ills. - xK 3955 Euro 9.00

WARMOES, Jean. Un demi-siecle de lettres francaises en belgique. Avant propos de Carlo Bronne. Bruxelles, Bibliotheque Royale Albert 1, 1972. Paperback. 123 p. Ills. - xT 0610 Euro 10.00

WARMOES, Jean. (ed.). Carlo Bronne, un demi-siecle de chroniques 1929-1979. Catalogue redige par Jean Warmoes avant propos de Joseph Hanse. Bruxelles, 1979. Or. omslag. 107 p. + Ills. - xK 3952 Euro 9.00

WARMOES, Jean. (ed.). Jean de Boschere. Le centenaire de sa naissance. Catalogue redige par Jean Warmoes avant propos de Fernand Verhesen. Bruxelles, 1978. Broche.221 p. + Ills. - xB 5742 Euro 10.00

WARNERS, J.D.Ph. Het Nederlandse Kwatrijn. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Gebonden S.O. 209 p. - xR 1941 Euro 15.00

WARREN, Hans. Het dagboek als kunstvorm. Met tekeningen van Peter Vos. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. Ingenaaid. 32 p. - xL 2070 Euro 6.00

WASZINK, J.H. Lucretius and poetry. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1954. Oorspr. omslag. 15 p. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wet. afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 17, No 8. [bibliotheekstempeltje]. xL 6942 Euro 6.00

WATERSCHOOT, W. Een inleiding tot de bibliografie der Poetische Werken van Jonker Jan van der Noot. Gent, Rijksuniversiteit, 1967. Oorspr. omslag. 26 p. + 2 uitklapbare tabellen. Overdruk uit Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1967. xR 7100 Euro 7.50

WATSON, George (ed.). The Shorter New Cambridge Bibliography of English Literature. Cambridge University Press, 1981. Bound dustjacket. XIV + 1622 p. - xR 5177 Euro 15.00

WAUTERS, K. (red.). Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten van het Vlaamse fictionele proza tot aan de Tweede Wereldoorlog. Vijftien lezingen. Kapellen, Pelckmans, 1997. Paperback. 308 p. - xR 7873 Euro 10.00

WEBB, William. Henry & Friends. The California years 1946-1977. Santa Barbara, Capra Press, 1991. Large Paperback. 96 p. Ills. - xH 8444 Euro 9.00

WECK, J.G.M. en N.S. Huisman. In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 4: Hubert Lampo. Amsterdam, W. Versluys, z.j. Paperback. 106 p. - xK 7913 Euro 6.50

WECK, J.G.M. en S. Huisman. In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 3: W.F. Hermans. Amsterdam, W. Versluys, 1972. 3e druk. Paperback. 99 p. - xB 3831 Euro 7.00

WECK, J.G.M. en W.C.M. Groutars. In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 5: Ward Ruyslinck. Amsterdam, W. Versluys, 1974. Paperback. 104 p. - xK 7911 Euro 6.50

WEERDT, Denise de en Wim Geldolf. Camille Huysmans geschriften en documenten VI A. Camille Huysmans en de cultuur. Antwerpen/Amsterdam, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1979. Gebonden S.O. 286 p. Ills. - xK 4865 Euro 22.00

WEEVERS, Th. Beeldspraak, klank en bouw van De nieuwe geboort. [van Henriette Roland Holst]. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Oorspr. omslag. 167-197 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel 20, no. 7. xB 8554 Euro 7.00

WEEVERS, Theodoor. Droom en beeld. De poezie van Albert Verwey. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Ingenaaid. 297 p. - xC 1819 Euro 7.00

WEEVERS, Theodoor. Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poezie. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1965. Gebonden S.O. 109 p. - xM 2913 Euro 10.00

WEEVERS, Theodoor. Vision and form in the poetry of Albert Verwey. Poems from the Oorspronkelijk Dichtwerk with renderings in English verse. London, The Athlone Press, 1986. Bound dustjacket. 280 p. - xM 4280 Euro 13.50

WEIJTENS, M.J.P.M. Nathan en Shylock in de Lage Landen., De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971. Oorspr. omslag X + 182 p. Ook verschenen als proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. xR 4012 Euro 10.00

WEILER, A.G. Geert Grote und seine Stiftungen. Bonn, 1984. Geniet. 52 p. Nachbarn nr. 30. xR 5409 Euro 7.00

WEISGERBER, J. Proefvlucht in de romanruimte. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1972. 1e druk. Paperback. 204 p. - xK 1404 Euro 8.00

WEISGERBER, Jean. Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Van Vorm tot betekenis. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1968. 2e aangevulde druk. Ingenaaid. 287 p. - xK 5300 Euro 9.00

WEISGERBER, Jean. Stijn Streuvels. Een sociologische balans. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie, 1970. Oorspr. omslag. 35 p. Met een portret. Genummerd 287/500 exx. xR 8125 Euro 25.00

WELIS, Jos. De mythe van Marlon Brando. Lanno, Tielt/Den Haag 1960. Pocket Ills. 119 p. Idolen en Symbolen nr. 9 xB 5878 Euro 8.00

WELLEK, R. & A. Warren. Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. Gebonden S.O. 400 p. - xK 2690 Euro 12.50

WELLEK, R. & A. Warren. Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1974. Paperback. 400 p. - xM 5309 Euro 8.00

WENNEKES, Wim. Het Nederland van Nescio. Schrijft u over mij maar nix [Nescio 1882-1961]. Baarn, Kasteel Groeneveld, 1997. Oorspr. omslag. 95 p. Ills. Tentoonstelling 15 november 1997 - 7 september 1998. xH 7488 Euro 12.00

WENNEKES, Wim. / Igor Cornelissen. Omtrent De Avonden. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1981. Oorspr. omslag. 104 p. Ills. - xH 8143 Euro 10.00

WENSELEERS, Luc. Het wonderbaarlijk lichaam. Marinus Nijhoff en de moderne westerse poezie. Bert Bakker/Daamen, 1966. Ingenaaid. 286 p. - xH 3244 Euro 11.50

WERINGH, Jac. van. De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1986. Paperback, 274 p. Synopsis xR 9008 Euro 9.00

WERINGH, Koos van. De Houten Pomp. A.R. Caricaturistisch Weekblad 1922 - 1930. Amsterdam, De Engelbewaarder, 1977. Ingenaaid. 114 p. De Engelbewaarder Nr 7. xW 7816 Euro 7.00

WERKGEM, F.G. van. Dubbel Nederlands. 23 opstellen voor Simon C. Dik. Amsterdam, 1994. Oorspr. omslag. VII + 96 p. Gesigneerd en genummerd 57/100 exx. Dik was hoogleraar in de Algemene Taalwetenschap bij de Universiteit van Amsterdam van 1 april 1969 tot 1 april 1994. xR 4633 Euro 12.50

WERKMAN, Hans. Vloeken in de moderne literatuur. Amsterdam, 1986, Geniet. 32 p. Ills. - xK 2013 Euro 6.00

WERKMAN, M.H. Inleiding tot de poëzie. H.N. Werkman, Groningen, 1917. Oorspr. omslag, onafgesneden, 191 p. - xR 9676 Euro 50.00

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Het Tooneeldecor. De toegepast kunsten in Nederland. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1923. Oorspr. gedecoreerd omslag, Ills., 56 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur xT 3402 Euro 15.00

WES, M.A. Gustave Flaubert en zijn Salammbo: meer dan historisch. Ambo, Baarn, 1992. Paperback 87 p. - xR 2971 Euro 10.00

WESSELO, J.J. Vlaamse wegen. Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960-1980. Antwerpen, Manteau, 1983. Paperback. 151 p. - xK 4779 Euro 8.00

WESTENBROEK, J.J.M. Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen. Societe des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique, 1965. Oorspr. omslag. 47 p. - xB 6522 Euro 12.00

WESTENBROEK, J.J.M. Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893). Kapellen, Guido-Gezellegenootschap, 1967. Ingenaaid. 384 + 40 p. - xK 5307 Euro 18.00

WESTERLINCK, A. Het schone geheim der poezie. Beluisterd niet ontluisterd. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1946. Gebonden S.O. 372 p. - xK 3059 Euro 12.00

WESTERLINCK, A. Het schone geheim van de poezie. Beluisterd niet ontluisterd. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1950. 2e herziene druk. Ingenaaid. 281 p. - xK 2838 Euro 10.00

WESTERLINCK, A. Wandelen al peinzend. Hasselt, Heideland, 1965. 2e druk. Paperback. 271 p. HP I. - xK 2719 Euro 8.00

WESTERLINCK, Albert. Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks. Leuven, Davidsfonds, 1964. Ingenaaid. 288 p. Keurreeks van het Davidsfonds nr. 94-1964-2. Mooi exemplaar. xK 2941 Euro 8.50

WESTERLINCK, Albert. De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909). Beveren/Nijmegen, Orbis en Orion/B. Gottmer, 1982. Paperback. 146 p. - xB 8694 Euro 9.00

WESTERLINCK, Albert. De oude taaltovenaar Guido Gezelle. Beveren/Nijmegen, Orion/B. Gottmer, 1981. Paperback. 162 p. Orions Literair Atelier. xB 6926 Euro 9.50

WESTERLINCK, Albert. De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie. Standaard-Boekhandel Antwerpen/Amsterdam 1952. Gebonden. XIV + 334 p. Voorste schutblad verwijderd. xL 8566 Euro 12.50

WESTERLINCK, Albert. Het lied van Tantalus. Bijdrage tot de studie van een menschelijkheidstype in de litteraire kunstschepping op grond van een onderzoek over het werk van A. Demedts. Brugge, De Kinkhoren, [1943]. Oorspr. omslag. XX + 248 p. Keurbibliotheek. xB 0488 Euro 8.50

WESTERLINCK, Albert. Het schoone geheim der poezie. Beluisterd niet ontluisterd. Antwerpen, Standaard, 1946. Gebonden S.O. 372 p. - xK 7017 Euro 11.50

WESTERLINCK, Albert. Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel. De Kinkhoren/Desclee de Brouwer, 1946. Gebonden S.O. 193 p. - xT 0320 Euro 9.00

WESTERLINCK, Albert. Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel. Brugge/Brussel, De Kinkhoren/Desclee de Brouwer, 1946. Ingenaaid. 193 p. - xL 3024 Euro 7.00

WESTERLINK, Albert. De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Amsterdam, N.V. Standaard, 1952. gebonden S.O. 334 p. Een litterair-psychologische studie. xR 1628 Euro 14.00

WEVERBERGH. BokBoek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Paperback. 180 p. Literaire Documenten Serie 2. xK 9287 Euro 7.50

WEVERBERGH, Julien en Herwig Leus. Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje. Paris/Manteau, 1972. 1e druk, Paperback 155 p. Ills. - xR 9055 Euro 11.50

WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. Het boek en het volkskind. Geschreven voor de moeders der arbeiderskinderen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1906. 1e druk, Oorspr. omslag, 47 p. - xT 3181 Euro 15.00

WIEL, Rein van der. Ewijkshoeve, tuin van tachtig. Amsterdam, Em. Querido, 1988. Ingenaaid. 205 p. Ills. - xK 9893 Euro 30.00

WIJER, H.J. van de. Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde. (Begin XIXe eeuw tot en met 1927). Brussel, Standaard-Boekhandel, 1928. Oorspr. omslag. XXV + 151 p. Met twee bijlagen. Nomina Geographica Flandrica, Studien I. xL 6393 Euro 14.00

WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. Friedrich Hebbel. Voornamelijk naar zijn dagboeken. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1928. Gebonden. 130 p. - xK 4000 Euro 8.00

WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. Het Phaedra probleem in de vergelijkende letterkunde. Utrecht, Kemink en Zoon, 1927. Oorspr. omslag. 31 p. - xL 7428 Euro 6.00

WIJNMAN, H.F. Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij, 1959. Gebonden S.O. VII + 205 p. Ills. Voorrede van H. de la Fontaine Verwey. Addenda, Bbiliografie, Register. Mooi exemplaar xK 8767 Euro 15.00

[WILDE] DELARUE-MARDRUS, Lucie. Les amours d'Oscar Wilde. Ernest Flammarion, 1929. broché, 169 p - xT 3345 Euro 9.00

[WILDE] HORODISCH, Abraham. Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study. Aldus Book Company, New York, 1954. Bound Ills. 126 p. Numbered 283/326. Fine. xR 4982 Euro 40.00

WILDE, Inge de. Aletta Jacobs in Groningen. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 1979. Oorspr. omslag. 86 p. Ills. - xB 3421 Euro 9.00

[WILDE, Oscar] MAAS, Nop. Een pseudo-esthetische zeepbel. Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel I: 1890-1897. Nijmegen, Vriendenlust, 1987. Geniet. 61 p. Ills. Vaderland reeks nr. 15. xR 8837 Euro 15.00

[WILDE, Oscar] MAAS, Nop. Nagloeiend vuurwerk. Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel II: 1899-1913. Nijmegen, Vriendenlust, 1987. Geniet. 68 p. Ills. Vaderland reeks nr. 16. xB 8407 Euro 15.00

[WILDE] RANSOME, Arthur. Oscar Wilde. A critical study. Methuen & Co., London, 1915. Fifth edition 234 + [3] + 8 p. - xR 4930 Euro 8.00

[WILDE] SEVERI, Rita (ed.). Oscar Wilde in Italia. L'anima dell'uomo. Edizioni Novecento, Palermo, 1998. Oorspr. omslag, Ills., 31 p. + Iconografia. fraai geillustreerde uitgave over Oscar Wilde in Italiaanse vertaling xT 1834 Euro 20.00

[WILDE] STOKES, John. Oscar Wilde. Published for the British Council by Longman, 1978. Orig. wrappers 56 p. Writers and their Work. A critical and bibliographical series. xR 5128 Euro 6.00

[WILDE] STRAUSS, Richard. Salome. Muziekdrama in één bedrijf. Libretto van Oscar Wilde. Duitse vertaling van Hedwig Lachmann. Vert. Bert Decorte. Opera voor Vlaanderen, Antwerpen/Gent, 1986 Oorspr. omslag Ills. 48 + 20 p. met illustraties en fragmenten van Apollinaire, Ortega y Gasset, Huysmans, Strauss, Flaubert e.a. xR 4937 Euro 12.00

WILDERODE, Anton van. Andre Demedts. Desclee de Brouwer, 1965. Paperback. 61 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 58. - xH 8409 Euro 4.50

WILK, Emile van der. Ed. de Neve. Schrijver, journalist, verzetsman 1889-1961. Tilburg, De Schaduw, 1989. Ingenaaid. 286 p. Ills. - xK 6201 Euro 12.00

WILL, Christiaan/Peter J.A. Winkels. De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy. Haarlem, De Vrieseborch, 1988. Gebonden S.O. 80 p. Ills. Haarlemse miniaturen deel 14. xL 0181 Euro 12.00

WILL, Christiaan/Peter J.A. Winkels. De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy. Haarlem, De Vrieseborch, 1988. Paperback. 80 p. Ills. Haarlemse miniaturen deel 14. xT 0996 Euro 10.00

WILLE, E. Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent. Twee delen. Gent, Centrale Bibliotheek, 1970. Ingenaaid. 1035 p. Samengesteld door de Catalografische Dienst. Uitgave van de Centrale Bibliotheek. xB 6881 Euro 50.00

WILLEKENS, Em. & Bert Decorte. Schrijvenderwijs. Een documentatie I: 1907-1945. II: 1945-1982. VVL/Soethoudt, 1982. Oorspr. omslag. 322 p. Vijfenzeventig jaar Vereniging van Vlaamse Letterkundigen 1907-1982. xB 5627 Euro 25.00

WILLEKENS, Emiel. Hendrik Conscience 1812-1883. Brussel, Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs/A. Manteau, 1961. Ingenaaid. Ills. 42 p. Monografieen over Vlaamse Letterkunde 25. xK 4654 Euro 7.00

WILLEMS Az, Leonard en Maurits Sabbe. Hulde Dr. Leonard Willems. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie 28 Januari 1934. (27 Januari 1864 - 27 Januari 1934). Gent, N.V. v/h Vanderpoorten & Co., 1934. Oorspr. omslag. 80 p. Met portret. - xR 0781 Euro 10.00

WILLEMS, Gilbert. Simone de Beauvoir. Desclee de Brouwer, 1972. Paperback. 47 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 94. - xM 9889 Euro 4.50

WILLEMS, J.H.J. Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969. Ingenaaid. 145 p. Ills. - xB 2403 Euro 10.00

WILLEMS, Jan Frans. Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door... Ingeleid W.Gs. Hellinga. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1958. 1e druk. Pocket. 228 p. Ooievaar 75. Omslag Herman Berserik. xB 0584 Euro 5.00

WILLEMS, Leonard. De benaming Amerika. Gent, Volksdrukkerij, 1925. Or. omslag. 10 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen 1925. xL 0904 Euro 8.00

WILLEMS, Leonard. Lexicografische sprokkelingen. Gent, Vanderpoorten, 1933. Geniet. 25 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde December 1933. xB 1354 Euro 7.00

WILMINK, Willem. Wat ik heb gevonden, je raadt het nooit. Vijftien opstellen over schrijvers in onze taal. Bert Bakker, Amsterdam, 1990. Oorspr. omslag 128 p. - xB 9003 Euro 9.00

WILSON, Edmund. Axels burcht. Creatieve literatuur van 1870-1930. Amsterdam, De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgevrij, 1982. Or. omslag. 253 p. Synthese stromingen en aspecten. xK 2839 Euro 9.00

WIND, Karel. Het Palestina Schandaal. Interessante en Opzienbarende Onthullingen uit de Tooneel- en Politieke Wereld. Amsterdam, 1918. Papieren omslag. 51 p. [Rugje omgeplakt]. xR 4592 Euro 7.00

WINDLER, Ernst. Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. Mit Einleitung und Glossar. Neumunster, Karl Wachholz, 1932. Ingenaaid. XV + 83 p. Denkmaler. Herausgegeben vom Verein fur niederdeutsche Sprachforschung VII. [bibliotheekstempeltje]. xL 6607 Euro 18.00

WINKEL, J. Te. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche Staatsomwentelingen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1925. Gebonden. 617 p. De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde VI. xK 4871 Euro 25.00

WINKEL, J. Te. Kurze Charakteristik der Nordniederlandischen Dialekte. (Gallee: Das Niederlandische Bauernhaus und seine Bewohner). Utrecht, A. Oosthoek, 1909. Or. Wrappers. 17 p. Op omslag een vlekje. xK 6575 Euro 13.50

WINKEL, J. te. Levensbericht van Dr. A. de Jager. Leiden, E.J. Brill, 1880. Or. omslag. 38 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1879-1880. xK 9598 Euro 8.00

WINKEL, J. te. Levensbericht van Dr. A. de Jager. Leiden, E.J. Brill, 1880. Or. omslag. 38 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1879-1880. xL 0903 Euro 8.00

WINKEL, Jan te. Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1882. Oorspr. omslag. 343 p. - xT 2701 Euro 15.00

WINKEL, Jan te. De Grammatische Figuren in het Nederlandsch. Kuilenburg, Blom & Olivierse, 1884. Tweede verbeterde en met eenen bladwijzer vermeerderde uitgaaf. Oorspr. omslag. 339 p. - xR 4068 Euro 10.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1905. 6e herziene druk. Oorspr. omslag. 109 p. - xL 0608 Euro 9.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1905. Or. omslag. 109 p. Omslag licht verkleurd. xK 9356 Euro 9.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1916. 7e, herziene druk. Oorspr. omslag. 111 p. - xR 7441 Euro 9.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1899. 5e, herziene druk. Oorspr. omslag. 104 p. - xR 7442 Euro 9.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1896. 4e, herziene druk. Oorspr. omslag. 104 p. - xR 7443 Euro 9.00

WINKEL, Jan te. Overzicht der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, F. Bohn, 1882. 1e druk. Oorspr. omslag. 96 p. - xR 7444 Euro 10.00

WINKEL, Jan te. Valentijn en Nameloos. Amsterdam, 1892. Papieren omslag. 8 p. Overdruk uit: Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde 3e afl. jaargang 1892. xB 7016 Euro 6.00

WINKELS, Peter en Chris Will. Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Een biografische schets. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1982. Paperback. 158 p. Forum Haganum 19. xH 9950 Euro 8.00

WINKELS, Peter J.A. e.a. Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1985. Ingenaaid. 205 p. Ills. - xH 8345 Euro 10.00

WINKLER, Johan. Guido Gezelle en de Friezen. Gent, A. Siffer, 1900. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 0250 Euro 10.00

WINKLER, Johan. Studien in Nederlandsche Namenkunde. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1900. Herbonden. 328 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 7148 Euro 25.00

WINNING, C.H.O.M. von. Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw. Groningen, J.B. Wolters, 1921. Oorspr. omslag. 176 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5787 Euro 10.00

WINTER, Lorenz. Heinrich Mann and his public. A socioliterary study of the relationship between an author and his public. University of Miami Press 1970. Bound dust jacket 155 p. translated from the German by John Gorman xL 7066 Euro 9.00

WINTGENS, Leo. Grundlegung einer Geschichte der Literatur in Ostbelgien. Bild der sprachlichen Wechsel wirkungen im Zwitschenland. Eupen, Grenz-Echo Verlag, 1986. Gebonden S.O. 383 p. Ills. Mit einem Vorwort von Georges Sion und Jan Deschamps. Osbelgische Studien II. xT 3062 Euro 20.00

WIRTH, H.F. Der Untergang des Niederlandischen Volksliedes. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1911. Ingenaaid. XVI + 357 p. - xB 5896 Euro 25.00

WISPELAERE, Paul de. De broek van Sartre en andere essays. Schoten/Baarn, z.j. Paperback. 221 p. - xL 9432 Euro 8.00

WISPELAERE, Paul de. Hendrik Marsman. Desclee de Brouwer, 1963. 2e druk. Paperback. 60 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 33. - xK 2521 Euro 4.50

WISPELAERE, Paul de. Het Perzische tapijt. Literaire essays en kritieken. Amsterdam/Antwerpen, De Bezige Bij/Contact, 1966. 1e druk. Ingenaaid. 225 p. LSD 4. Over: Fens, Michiels, Polet, Roggeman, Gysen, Haasse, Claus, Campert, Nooteboom. e.v.a. xK 4773 Euro 9.00

WISPELAERE, Paul de. Louis Paul Boon, tedere anarchist. Omtrent het utopia in 'vergeten straat'. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1976. 1e druk. Paperback. 135 p. Nieuwe Nijgh Boeken 46. xL 9574 Euro 9.00

WISPELAERE, Paul de. Met kritisch oog. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 16F8 p. Nieuwe Nijgh Boeken 13. xK 2833 Euro 8.00

WISPELAERE, Paul de. Tekst en context. Artikelen en essays over moderne Nederlandse en buitenlandse literatuur. Gebundeld en aangeboden t.g.v. zijn afscheid door het Department Germaanse Filologie van de Universitaire Instelling Antwerpen. Maldegem, 1992. Gebonden S.O. 492 p. Oplage 500 exx. xR 0396 Euro 15.00

WISPELAERE, Paul de / Jaak van Schoor / Paul van Aken. e.a. De Nederlandstalige letteren in Belgie. De Franstalige letteren in Belgie. Brussel, Hall van het Paleis voor Schone Kunsten, 1980. Paperback. 130 p. - xK 3758 Euro 9.00

WISSEN, Driek van. De dikke van Dale is mijn beste vriend. Oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard. Voorwoord Ivo J.M. Niehe. Groningen, BoekWerk, 1989. Paperback. 112 p. - xB 4201 Euro 7.00

WIT, R.J. de. Kadaster, Ruilverkaveling en Toponymie. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1957. Oorspr. omslag. 56 p. Bijdrage en Mededelingen der Naamkunde-Commissie Nr. X. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7406 Euro 7.00

WITSTEIN, S.F. Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Van Gorcum & Comp., Assen, 1969. Gebonden S.O. 377 p. Enkele funaire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre. xR 5633 Euro 35.00

WOESTIJNE, Karel van de. Dagboek. Inleiding en begeleidende nota's Karel Jonckheere. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. Genummerd 344/1000 exx. xB 3726 Euro 10.00

WOESTIJNE, Karel van de. Over schrijvers en boeken. Tweede bundel. Brussel, Karel van de Woestijne Genootschap, 1936. Oorspr. omslag. 150 p. - xB 8855 Euro 15.00

WOESTIJNE, Karel van de. Verzameld werk. Zesde deel: Beschouwingen over literatuur. Het dagelijksch brood. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929. Brussel, A. Manteau, 1950. Gebonden. 861 p. Los deel. - xB 0938 Euro 10.00

WOLDHEK, Siegfried. Literaire tekeningen. Ingeleid door Rudy Kousbroek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Gebonden S.O. Ills. 79 p. - xR 2716 Euro 12.00

WOLF, Herman. Ideeen en problemen in Goethe's Faust. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1922. Gebonden. 207 p. Volksuniversiteits Bibliotheek 16. xB 7509 Euro 7.50

WOLF, Manfred. Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. Proefschrift. 's-Gravenhage, v/h H.L Smits De Ned Boek en Steendrukkerij., 1977. Ingenaaid. 151 p.+ stellingen. - xK 0406 Euro 16.00

WOLF-CATZ, Loeka. Helma Wolf-Catz. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 55 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 78. - xK 2548 Euro 6.00

[WOLFF & DEKEN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 20. Betje Wolff & Aagje Deken. Amsterdam/'s-Gravenhage, 1979. Oorspr. omslag 72 p. Ills. - xM 9851 Euro 10.00

WOLFF, Gust. Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G. v. E. Baarn, Hollandia, 1916. Oorspr. omslag. 31 p. Uit Zenuw- en Zieleleven. Uitkomsten van Psychologisch Onderzoek Serie IV, Nr. 10. xR 0401 Euro 10.00

WOLTHUIS, G.W. Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studien over literatuur en folklore, Mariken van Nieumeghen. Amsterdam, C. de Boer, 1952. Ingenaaid. 197 p. Ills. - xT 0557 Euro 25.00

WOOD, Michael. The magician's doubts. Nabokov and the risks of fiction. London, Chatto & Windus, 1994. Bound. 252 p. - xB 3467 Euro 12.00

WORP, J.A. Isaak Vos. Groningen, 1883. Gebonden half leer. 35 p. Overgedrukt uit het Tijdschrift van Ned. Taal- en Letterk. 3e Jaarg. 1883. Op schutblad handtekening: M. Buisman J. Fzn. xW 0694 Euro 20.00

WULMS, Guido. Jean Anouilh. Desclee de Brouwer, 1969. Paperback. 68 p. Ontmoetingen Literaire monografieen nr 82. - xK 4149 Euro 5.00

WURZNER, Hans und Karl Krohnke. Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940. Amsterdam, Atlanta, 1994. Paperback. 247 p. Ills. Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur nr. 113. xB 8312 Euro 15.00

WUTHENOW, Ralph-Rainer. Stefan George in seiner Zeit / und die Nachwelt. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Band I und Band II. Stuttgart, Klett-Cotta, 1980. Paperback. 287 + 254 p. Ills. - xH 4440 Euro 21.00

YUZMESKI, Misho. Our Dutch friend A. den Doolaard. National Institution Library "Grigor Prlichev", Ohrid, 2012. Oorspr. omslag, Ills., 110 p. eigen import uit Macedonië xR 9002 Euro 10.00

ZAAL, Wim. De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties. Amsterdam, Amber, 1991. 1e druk. Paperback 199 p. Ills. - xL 9694 Euro 9.00

ZAAL, Wim. Pleidooi voor gehangenen. Onze achttiende en negentiende-eeuwse letteren. Amsterdam, Wim Zaal, 1959. Geniet. 6 p. - xL 9311 Euro 7.50

ZEE, Sjouke de. Piter Jelles ut in fraechpetear mei him sels. Snits, Boschma & Co., 1920. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 7095 Euro 10.00

ZEEGERS, L.Th. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, J.M.E. & G.H. Meijer, 1877. 5de veel vermeerderde druk. Oorspr. papieren omslag. 134 p. - xR 7016 Euro 15.00

ZELLER, Bernhard. Hermann Hesse in woord en beeld. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973. Paperback. 214 p. Ills. Grote ABC 206. Vertaling Martin Mooij. xL 9419 Euro 9.00

ZENDER, M. en H.J. Kok. Patroonheiligen en plaatsnamen. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1959. Oorspr. omslag. 31 p. Lezing gehouden op 22 november 1958. Bijdr. en Med. der Naamk. van de Kon. Ned. Akad. van Wet. te Amsterdam XV. [bibliotheekstempeltje]. xL 6062 Euro 7.00

ZERNIKE, Elisabeth. Herman Robbers als romanschrijver. Gevolgd door een volledige bibliographie door P.H. Muller. Amsterdam, Elsevier, 1928. Ingenaaid. 72 p. - xK 2763 Euro 9.00

ZIJDERVELD, A. Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld. Amsterdam, 1953. Gebonden. 400 p. Ills. Verzameld en uitgegeven door A.G. Zijderveld-Menalda vrienden en oud leerlingen. xK 7036 Euro 13.50

ZIJDERVELD, A. Levensbericht van Dr. A. Zijderveld en beoordeling van keur uit zijn werk. Amsterdam, [1955]. Geniet. 12 p. Overdrukken uit: Jaarboek v.d. Mij. der Ned. Letterk. 1951-53 en uit: Tijdschrift voor Nederl. Taal en Letterk. LXXII. xB 6748 Euro 7.00

ZIJDERVELD, A. Perk's ontwikkeling tot vrijheid. De Nieuwe Taalgids, z.j. Geniet. 23 p. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids XXIII. xB 1872 Euro 6.00

ZIKKEN, Aya. Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig. Atlas, Amstedam/Antwerpen, 2000. Paperback Ills. 258 p. Salomons, Ferguson, Vuyk, Van Vriesland, Aafjes, Eggink & Bloem, Belcampo, Augustin, Smeding, Reve, Haasse, Corsari, Vinkenoog, Carmiggelt e.a. xB 6198 Euro 10.00

ZOLA, Emile. Une Campagne. Opstellen over politiek en letterkunde. Samengesteld door Nop Maas. Nijmegen, Vriendenlust, 1983. Geniet. 62 p. Vaderland-reeks 4. xB 3988 Euro 7.50

ZONNEVELD, Peter van. (ed.). Orientatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesie (1947-1953). Een bloemlezing, samengesteld en ingeleid. Schoorl, Conserve, 1988. Paperback. 280 p. Indische Letteren reeks nr. 5. xB 3897 Euro 15.00

ZUIDERENT, Ad. en Harry Bekkering. (redactie). Jan Campertprijzen 1996. H.C. ten Berge, Huub Beurskens, Wessel te Gussinklo, Piet Meeuse en Tine van Buul. Nijmegen, Vantilt, 1996. 1e druk. Ingenaaid. 103 p. - xH 9608 Euro 7.00

ZUIDERENT, Ad. (redactie). Jan Campertprijzen 1994. Judith Herzberg. Baarn, De Prom, 1994. 1e druk. Ingenaaid. 103 p. De Prom Bibliofiel 29. xH 9607 Euro 7.00

ZUIDGEEST, Jan. Over de poezie van H. Marsman. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Or. omslag. 128 p. Synthese. xK 2752 Euro 7.00

ZUIDINGA, Robert-Henk (ed.). Anekdotes over W.F. Hermans. Unieboek , Weesp, 1984. Oorspr. omslag 79 p. - xB 6842 Euro 8.00

ZWAAN, F.L. Zwaanzinnigheden. Opstellen over spaakkunst en tekstinterpretatie. Amsterdam, 1974. Oorspr. omslag 114 p. - xR 0890 Euro 9.00

[ZWAGERMAN] LETTINGA, Elik (ed.). Standplaats Zwagerman. De Arbeiderspers Amsterdam/Antwerpen 2003. Oorspr. omslag Ills. 159 p. Boskma, Durlacher, Freriks, Gellings, Nijssen, Peeters, Peteghem, Schouten, Speet, Storm, Vanegeren, Vergeer en Wieg over Zwagerman xB 2904 Euro 11.00Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page