Nederlandse Poezie

- 1943. [Bundel verzetspoezie]. z.j. Oorspr. omslag. 32 p. De Jong 593. [De Jong 593]. Op de voorzijde van het omslag een Nederlands wapen en op de achterzijde een nummer 2559. xM 0203 10.00 x

- Afscheid van Adolf en Antoon. Hekeldichten. Ter herinnering voor het nageslacht. Z.p. 1945. Geniet. [32] p. - xT 4374 8.50 x

- De verloren zaak. Katern over boeken. Nummer 0. poezie-special, november 1988. Maastricht, Gerards & Schreurs, 1988. Vouwblad. - xB 2225 7.00 x

- Een Nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen enz. Viue Dieu, La Sante du Roy, & La Prosperite des Geus. Anno 1581. [Herdruk. Amsterdam, De Spieghel (J. Schregardus). 1944]. Gebonden half perkament 200 p. Genummerd 40/100 exx. Gedrukt op geschept papier. [De Jong 596]. xR 9203 40.00 xx

- Een Nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen enz. Viue Dieu, La Sante du Roy, & La Prosperite des Geus. Anno 1581. [Herdruk. Amsterdam, De Spieghel (J. Schregardus). 1944]. Gebonden. 200 p. Genummerd 815/1000 exx. [De Jong 596]. xR 9204 15.00 x

- Frysk Lieteboekje for eltsenien. Utjown fen it Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse. R. van der Velde, Ljouwert, 1902. Oorspr. omslag in lithografie, 75 p. 11 x 17 cm xT 3220 20.00 x

- Gesneden beelden. Dichters, dichteressen en gedichten uit zeven eeuwen. Amsterdam, Querido/Athenaeum Polak & Van Gennep, [1994]. 64 kwartetkaarten in omslagdoosje. Vormgeving Brigitte Slangen. xB 5055 20.00 x

- Geuzenliedboek. Derde vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoezie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Gerit Abraham van Poelje]. [Amsterdam, D. van Veen, 1945]. Gebonden. 128 p. De Jong 310. Genummerd 887/5000 exx. Met een tekening door Henk Kabos. xK 9566 10.00 x

- Geuzenliedboek. Derde vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoezie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Gerit Abraham van Poelje]. Verkorte uitgave. [Amsterdam, D.A.V.I.D. 1945]. Gebonden. 80 p. De Jong 311. Met een tekening door Henk Kabos. [Rugje overgeplakt]. xH 7064 9.00 xx

- Geuzenliedboek. Eerste vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoezie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Albert Helman]. Amsterdam, 1943. Ingenaaid. 112 p. Met titelvignet door Charles Jongejans. De Jong 308. Genummerd 0452. xT 0281 12.50 x

- Geuzenliedboek. Tweede vervolg. Enschede, Drukkerij H. van de Steeg, 1945. Herdruk. Gebonden. 190 p. In de illegaliteit gedrukt 2000 exemplaren. Nr. 0849. xR 6563 10.00 x

- Greiners houtsneden, bij zestien psalmen. Met een inleidend woord van G.v.d. Leeuw. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 40 p. Elckerlyc-boekjes no 4. - xW 7989 6.00 x

- HELIKON. Maandschrift voor poezie. Jrg. 1 -4. 1931-1934. (Jrg 1933 & 1934 Boosten & Stols). Onder redactie van A.A.M. Stols. Maastricht & Brussel, A.A.M. Stols, Gebonden. Uniform gebonden, half linnen, rug beletterd, platten gemarmerd. xM 5581 125.00 x

- Herrijzenis. Servire, 1945. Oorspr. omslag. 40 p. T.g.v. de bevrijding, 1945. Bevat: Willem Bilderdijk, P.C. Boutens, Jan Campert. e.v.a. xW 7420 5.00 x

- Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1924/25. Twee delen. Gebonden. XXXVI + 328 + VI + 411 p. Ex Libris Guido van Suchtelen. xM 2148 100.00 x

- Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1924/25. Twee delen. Gebonden S.O. XXXVI + 328 + VI + 411 p. mooie set. Band en stofomslag Wybo M[eyer]. xB 7878 100.00 xx

- Het lied der minne, van vroeger en nu. Bijeengelezen door A.Nonymus. [Wormerveer], In den Bloemhof, [Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij, 1944. Ingenaaid. 32 p. De Jong 511. xM 3597 7.00 x

Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten. De Poolpers, Gouda [Meijer, Wormerveer], 1944. Cahiersteek, onafgesneden, 17 p. Uit de hand gezet uit de Garamont, bij gebreke van gas en elctriciteit, op de handpers gedrukt. xT 5074 7.00 x

- Nacht van de Poezie 1987. Utrecht, Muziekcentrum Vredenburg, 1987. Paperback. N.p. 21 maart 1987. xT 7775 7.00 x

- 't Spuigat. [Tijdschrift onder redactie van Gerard den Brabander, Harold de Clauer en M.L. Yzebrands]. [in eigen beheer 1944]. Geniet. 32 p. De Jong 1002. [omslag onderkant watervlekje]. xR 9195 45.00 x

- Tekst der liederen gezongen bij de Revue Poele en Poems. T.g.v. het huwelijk van Nanny Delfos en H.W. Roland Holst op zaterdag 27 december 1924. Z.p. 1924. Cahiersteek. 8 p. Op omslag originele foto van het bruidspaar. xR 6621 20.00 x

- Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poezie. Tweede jaargang. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 125 p. - xR 1478 20.00 xx

- Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poezie. Tweede jaargang. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Gebonden S.O. 125 p. Band en Stofomslagontwerp: MB. xT 0981 25.00 x

- Uit's werelds poppekast. Dertig rondeelen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1917. Ingenaaid. 37 p. - xM 3629 6.00 xx

- Vaarwater. 100 gedichten uit 10 jaar Woordwerk. Gekozen door Bert Hofman, Anne Schipper en Hans Werkman. Kok, Kampen, 1993. Paperback, 134 p. Gedichten gekozen uit het christelijk literair tijdschrift Woordwerk. xT 8464 8.00 x

- Zondagsdichters over Amsterdam. Poezie uit liefhebberij II. Het Amsterdamsch Litterair Cafe De Engelbewaarder, 1975. Oorspr. omslag. N.p. - xR 6660 8.00 x

- Zondagsdichters over mensen. Poezie uit liefhebberij. Het Amsterdamsch Litterair Cafe De Engelbewaarder, 1976. Oorspr. omslag. N.p. - xL 7359 6.00 x

- Zondagsrust. Poezie uit liefhebberij, 75 gedichten, ingezonden voor het zondagsdichtersfestival. Amsterdam, Cafe De Engelbewaarder, 1973. Oorspr. omslag. 75 p. Inleiding Gerrit Komrij. - xL 1979 7.00 x

A.D. [=Aarnout Dees]. Groot eiland. Bezorgd door Jacques Hamelink. Amsterdam, Querido, 1992. 1e druk. Ingenaaid. 38 p. - xW 7237 6.00 x

A.D. [=Aarnout Dees]. Runen van de ruin. Amsterdam, De Bezige Bij, 1990. 1e druk. Paperback. 60 p. - xW 0032 6.00 x

AAFJES, Bertus. Amoureus liedje in de morgenstond. Teekening van Doeve. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 1. omslag iets verweerd xT 0089 7.00 x

AAFJES, Bertus. De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poezie der Oude Egyptenaren. Vertaald. Amsterdam, Meulenhoff, 1956. 2e druk. Paperback. 94 p. Met foto's. xK 7720 8.00 x

AAFJES, Bertus. De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poezie der Oude Egyptenaren. Vertaald. Amsterdam, Meulenhoff, 1955. 1e druk. Paperback. 94 p. Met foto's. xL 3503 9.00 x

AAFJES, Bertus. De blinde harpenaar. De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poezie der Oude Egyptenaren. Vertaling en toelichting van Bertus Aafjes. Amsterdam, Meulenhoff, 1974. 4e vermeerderde druk Paperback 168 p. E 320. - xR 1452 7.00 x

AAFJES, Bertus. De lyrische schoolmeester. Amsterdam, Meulenhoff, 1949. 1e druk. Gebonden. 48 p. De Ceder 22. Ills: Maaike Braat. xP 2693 8.00 x

AAFJES, Bertus. De Tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn. Amsterdam, Contact, 1943. Gebonden. 110 p. Vignetten van J.F. Doeve. Vlekje op band. xP 1402 5.00 x

AAFJES, Bertus. Elf sonnetten op Friesland. [Leiden], Molenpers [Jan Vermeulen], 1944. 1e druk. Ingenaaid. 16 p. Oplage 500 exx. De Jong 7. xR 7831 18.00 x

AAFJES, Bertus. Gedichten. Eerste sonnetten. Het gevecht met de muze. Het zanduur van den dood. Verspreide gedichten. Amsterdam, Contact, 1947. 1e druk. Gebonden. 230 p. Typografie Jan van Krimpen. xK 8756 10.00 x

AAFJES, Bertus. Het gevecht met de muze. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1941. 2e druk. Gebonden S.O. 47 p. - xM 6894 9.00 x

AAFJES, Bertus. Het gevecht met de muze. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1940. 1e druk. Gebonden. 47 p. Helikon nr. 2. tiende jaargang, februari 1940. xK 8452 10.00 x

AAFJES, Bertus. Het gevecht met de muze, Het zanduur van de dood, Sonnetten uit 1938. Verspreide gedichten. Amsterdam, Contact, 1965. 3e druk. Paperback. 118 p. - xW 2941 6.00 x

AAFJES, Bertus. Het koningsgraf, honderd en een sonnetten. Amsterdam, Meulenhoff, 1949. 2e druk. Ingenaaid. 128 p. De Ceder 20. - xL 1938 7.00 x

AAFJES, Bertus. Het koningsgraf, honderd en een sonnetten. Amsterdam, Meulenhoff, 1948. Gebonden S.O. 128 p. De Ceder 20. - xM 0052 9.00 x

AAFJES, Bertus. Het zanduur van de dood. Amsterdam, Meulenhoff, 1982. Ingenaaid. 44 p. - xM 3246 6.00 x

AAFJES, Bertus. Het zanduur van de dood. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Gebonden. 42 p. Helikon 13. Jrg. 11. Oplage 300 exx. xB 3552 15.00 x

AAFJES, Bertus. In het atrium der Vestalinnen, een fragmenten. Amsterdam, A.A. Balkema, 1945. Cahiersteek. 8 p. De Jong nr. 11. xR 9193 15.00 x

AAFJES, Bertus. In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten. Amsterdam, 1945. Ingenaaid onopengesneden. 28 p. Op verzoek van M. Vasalis, M. Nijhoff en W.Gs. Hellinga t.b.v. den dichter gedrukt. Omslag licht verkleurd. xK 8899 9.00 x

AAFJES, Bertus. Maria Sibylla Merian. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. Ingenaaid. 32 p. De Ceder 10. - xM 0022 6.00 x

AAFJES, Bertus. Per slot van rekening. [Amsterdam, Van Oorschot, 1944] Ingenaaid. 20 p. Oplage 300 exx. De Jong 14. xR 8675 15.00 x

AAFJES, BLOEM, NIJHOFF, DU PERRON, SLAUERHOFF e.a. Orpheus. [Geillustreerde poeziereeks]. Stols, Den Haag, 1941 [=1942]. 14 van de 15 deeltjes (Nr. 14 Vasalis, Het ezeltje. ontbreekt). Elk deeltje bevat een gedicht en een illustratie. Illustraties van o.m. Bantzinger, Doeve, Hussem, Rueter, Westendorp, Willink. xT 6445 75.00 x

AALDERS, E.C. Even afdwalen. Amsterdam, Eigen beheer, 1990. [Gebonden]. 44 p. Oplage 50 exx. xW 0500 5.00 x

AARTS, C.J. en M.C. van Etten. Alles in de wind. De bekendste kinderversjes van vroeger. Bert Bakker, Amsterdam, 2004. Gebonden, 307 p. - xT 8650 15.00 x

AARTS, C.J. en M.C. van Etten. Komt allen tezamen. Oude en nieuwe kerstliedjes in hun oorspronkelijke versie. Bert Bakker, Amsterdam, 1999. Paperback, 126 p. - xT 4684 7.00 x

AARTS, C.J. en M.C. van Etten. O, kom er eens kijken. Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie. Amsterdam, Bert Bakker, 1999. Paperback. 113 p. - xT 2154 8.00 x

AARTS, Cornelis Jan, Boerstoel, Holman, Kal, Rawie, Wilmink, e.a. Een Feestelijk Cahier voor Drs. P. C.J. Aarts, Amsterdam, 1979. 1e druk, Geniet 24 p. Amsterdamse cahiers 060. oplage 1000 exx. xT 6365 10.00 x

ACHMATOVA, Anna. Gedicht zonder held. Triptiek 1940-1962. Uit het Russisch vertaald door Frans-Joseph van Agt. Ravenberg Pers, Oosterbeek, 1986. Oorspr. omslag, Ills., 63 p. Genummerd 175/300. Tweetalig Russisch-Nederlands. xT 8466 12.00 x

ACHTERBERG, G. Zestien. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1968. Oorspr. omslag. 32 p. Reeks top-punten. xL 3586 7.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Achtergebleven gedichten. Amsterdam, Querido, 1980. 1e druk. Gebonden S.O. 36 p. - xR 1816 22.50 x

ACHTERBERG, Gerrit. Autodroom. Amsterdam, Querido, 1954. 1e druk. Ingenaaid. 17 p. Genummerd XLVIII De bundel had een oplaag van 1000 genummerde exemplaren en wel 1 tot 950 en I tot L. Deze laatste exemplaren zijn niet voor de handel bestemd. xR 7827 20.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Ballade van de gasfitter. 's-Gravenhage, Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. Oorspr. omslag. 23 p. Maatstafdeeltje nr 4. xT 0448 12.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Blauwzuur. Den Haag, Bert Bakker, 1969. 1e druk. Gebonden S.O. 37 p. - xM 6123 18.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Cryptogamen 4. Sneeuwwitje. Mascotte. Cenotaaf. Ode aan Den Haag. Ballade van de gasfitter. Autodroom. Spel van de wilde jacht. Em. Querido, Amsterdam, 1961. Gebonden, S.O., 247 p. Genummerd 942/1000 xT 3685 15.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 236 p. Oplaag 2000 exx. xR 0045 20.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 236 p. Oplaag 2000 exx. Band licht verkleurd. xB 9923 17.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Cryptogamen III. Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje, En Jezus schreef in het Zand. Em. Querido, Amsterdam, 1954. Gebonden, S.O., 299 p. Genummerd 964/1200 xT 3684 15.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Dead end. A.A.M. Stols, Rijswijk, 1940. Gebonden, 48 p. Helikon Jrg. 10, nr. 4. Omslag Piet Worm. oplage 300 exx. xR 3770 35.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Doornroosje. Gedichten. F.G. Kroonder, Bussum, 1947. 1e druk, Gebonden, 35 p. Bayard Reeks No. 17. Genummerd 221. Typografie Johan H. van Eikeren. xT 8457 15.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Eén meer dan ik tel. Een keuze uit zijn gedichten door Eva Gerlach. Atheaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2005. Paperback, 144 p. - xT 5321 9.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Eiland der ziel. Maastricht, A.A.M. Stols, z.j. [1939]. 1e druk. Ingenaaid. 79 p. Van Dijk 447. [Omslag verkleurd, ruggetje matig]. xR 0590 20.00 xx

ACHTERBERG, Gerrit. En Jezus schreef in 't zand. 's-Gravenhage, Bert Bakker/Daamen, 1963. 7e druk Gebonden S.O. 31 p. Typografische verzorging Kees Nieuwenhuijzen [Oplage 2000 exx]. xL 9203 10.00 xx

ACHTERBERG, Gerrit. En Jezus schreef in 't zand. Em. Querido, 1983. 8e druk, Gebonden, S.O., 28 p. Oplage 2000 exx. xT 8134 9.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. En Jezus schreef in 't zand, gedichten. 's-Gravenhage, Daamen, 1947. 1e druk, Gebonden, 30 p. Oplage 1000 exx. xW 2959 22.50 x

ACHTERBERG, Gerrit. Energie. Gedichten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1946. 1e druk. Gebonden. 52 p. Oplage 950 exx. xT 8453 15.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Eurydice. Utrecht, Het Spectrum, 1946. 2e druk. Ingenaaid. 34 p. Bibliotheekstempeltje op titelpagina. xL 6237 15.00 xx

ACHTERBERG, Gerrit. Existentie. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden, Stofomslag, 70 p. Oplage 1000 exx. xT 0174 15.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Fiatproef van Spel van de wilde jacht. Voor de Gerrit Achterberg-Kring uitgegeven door Jan Vermeulen te Slijk-Ewijk, 1980. Oorspr. omslag 75 p. facsimile uitgave van de drukproef, met een nawoord van R.L.K. Fokkema. Oplaag 1000 exx. xB 8775 12.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Gedichten. Historisch-kritische uitgave. Verzorgd door P.G. de Bruin. Deel I: Teksten. Deel 2: Commentaar. Deel 3a & 3b: Apparaat. Den Haag, Constantijn Huygens Instituut, 2000. Gebonden S.O. 627 + 857 + 1388 p. 4 delen. Monumenta Literaria Neerlandica. xB 9557 100.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Limiet. Gedichten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1945. Gebonden. 33 p. Genummerd 596. xR 8680 15.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Morendo. Gedichten. [Leiden, De Molenpers, 1944]. Oorspr. omslag. 32 p. Met Verantwoording van Jan Vermeulen. Oplage 500 exx. [De Jong 26]. xR 7840 20.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Ode aan den Haag. 's-Gravenhage, Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. Oorspr. omslag. 23 p. Maatstafdeeltje nr 3. xB 8150 12.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Ode aan Den Haag / Ballade van de gasfitter. Bert Bakker, Amsterdam, 1968. Oorspr. omslag 47 p. Oplage 2000 exx. xB 8811 9.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Radar. A.A. Balkema, Amsterdam, 1946. Oorspr. omslag 16 p. Deze bundel gedichten van Gerrit Achterberg is gedrukt t.g.v. de tentoonstelling van zijn werk, in de maand Mei 1946, in het Huis aan de drie Grachten te Amsterdam. De oplaag bestaat uit 200 exemplaren; de opbrengst is geheel voor den dichter bestemd. xR 5046 100.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Radar. [Facsimile van het handschrift]. Querido/Bert Bakker, Amsterdam/Den Haag, 1970. 6e druk, 4to Oorspr. omslag, [16 p.]. Genummerd 483/500. Deze druk is een facsimile van het handschrift, om de dichter 65 jaar na zijn geboorte te herdenken. xT 3024 15.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Reiziger doet Golgotha. Een gedicht met teekeningen van C.A.B. Bantzinger. Den Haag, Mansarde Pers, 1943. Oorspr. omslag. [10] p. De Jong 27. [Omslag smoezelig, binnenwerk goed]. xR 9565 10.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Sintels. Gedichten. [Bussum], Bayard pers, [1944]. Oorspr. omslag. 28 p. Oplage 500 exx. [De Jong 28]. xR 7843 15.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Sneeuwwitje. Amsterdam, Em. Querido, 1949. 1e druk, Gebonden. 42 p. Bandje licht verkleurd. xR 8240 25.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Em. Querido, 1967. 1e druk als boekvink. Oorspr. omslag. 61 p. - xT 8433 9.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Em. Querido, 1957. 1e druk, Gebonden, S.O., 73 p. genummerd: 347/1250. Bandontwerp: Gerrit Noordzij. xT 8452 20.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Sphinx. Gedichten. Met teekeningen van C.A.B. Bantzinger. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1946. 1e druk, half lederen particuliere band met achterin meegebonden oorspr. omslag, onafgesneden, 39 p. Genummerd 139/200. xT 8568 75.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Stof. Gedichten Den Haag, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Oorspr. omslag. 39 p. Omslag Piet Worm. Oplage 1000 exemplaren. Helikon No. 23. [Van Dijk 687]. Rugje omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 5675 10.00 xx

ACHTERBERG, Gerrit. Thebe. Gedichten. A.A.M. Stols, Rijswijk, 1941. Gebonden 36 p. Helikon Jrg. 11, nr. 18. xR 3771 50.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Vergeetboek. Amsterdam, Querido, 1981. 3e druk. Gebonden S.O. 51 p. - xM 1983 11.50 x

ACHTERBERG, Gerrit. Vergeetboek. Amsterdam, Querido, 1961. Gebonden. 50 p. Genummerd 187/1050. Vlekjes. xW 7478 27.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1964. 2e druk. Gebonden. S.O. 1000 p. - xM 4842 22.50 x

ACHTERBERG, Gerrit. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1963. 1e druk. Gebonden. 1000 p. - xB 8684 30.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1964. 2e druk. Gebonden 1000 p. - xB 9882 20.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1985. 9e druk. Gebonden 1065 p. - xR 3123 20.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962. 3e druk. Pocket. 192 p. Ooievaar 11. Omslag Kees Nieuwenhuijzen. xB 0522 5.00 x

ACHTERBERG, Gerrit. Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko. Den Haag, Bert Bakker, 1981. 8e druk. Pocket. 192 p. - xB 8792 5.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. De keerende kudde. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1920. 1e druk. Gebonden. 63 p. Bandversiering J.B. Heukelom. xA 0316 6.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. De Tors. In zeven zangen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1924. Ingenaaid. 96 p. Bandontwerp S.H. de Roos. Acht teekeningen S.A. Rijkmans Kaijser. xW 7986 9.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. De Tors. In zeven zangen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1924. 1e druk. Gebonden. 96 p. Bandontwerp S.H. de Roos. Acht teekeningen S.A. Rijkmans Kaijser. xW 0864 15.00 xx

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Een weg van verzen. Amsterdam, A.B. Soep, 1900. Gebonden. N.p. - xR 9424 12.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Een weg van verzen. Amsterdam, A.B. Soep, 1900. Oorspr. omslag, N.p. - xR 9571 12.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Eenzame liedjes. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1924. 7e druk. Gebonden. 60 p. Brusse 54f. Bandversiering J.B. Heukelom. xW 8002 7.00 xx

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Eenzame liedjes. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1906. 1e druk. Oorspr. omslag, 61 p. - xR 9425 8.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Eerste oogst, bloemlezing uit een weg van verzen en Uit den dool. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. 5e druk. Ingenaaid. 85 p. - xK 6808 7.00 xx

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Levende steden. Amsterdam, een wijsgeerig leerdicht. Amsterdam, S.L. van Looy, 1904. 1e druk. Ingenaaid. 92 p. Groot formaat. xK 8348 11.50 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Levende steden. Dusseldorp of De ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht. Amsterdam, S.L. van Looy, 1903. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xK 8349 15.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit den dool. J.A. Fortuijn, Amsterdam, 1901. Gebonden, 117 p. - xT 2443 20.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1911. 2e druk. Ingenaaid. 70 p. - xL 0595 7.00 xx

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1934. 8e druk. Gebonden. 64 p. Rug licht beschadigd. xH 9771 6.00 xx

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. 7e druk. Gebonden. 64 p. - xB 3557 7.00 xx

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918. 3e druk. Gebonden. 64 p. - xR 5193 7.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918. 3e druk. Oorspr. omslag, 66 p. - xR 9428 8.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Van zon en zomer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1915. 4e druk. Gebonden. 64 p. Omslagversiering J.J. de Gelder. Brusse 57c. xA 0360 8.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Van zon en zomer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1915. 4e druk. Ingenaaid. 64 p. Omslagversiering J.J. de Gelder. Brusse 57c. xK 6809 8.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Van zon en zomer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918 [=1919]. 5e druk. Ingenaaid. 63 p. Omslagversiering J.J. de Gelder. Brusse 57d. xL 0596 7.00 xx

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Van zon en zomer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1902. 1e druk. Gebonden. 60 p. - xR 9427 8.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1934. 1e druk. Ingenaaid. 316 p. Met een houtsnede van J. Franken. Brusse 785 xC 1237 16.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1934. [=1935]. 2e druk. Gebonden. 316 p. Met een houtsnede van J. Franken. Brusse 785a xC 0512 18.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Zingende stemmen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1916. 1e druk. Oorspr. omslag, 61 p. Omslagversiering J.B. Heukelom. Brusse 328. xR 9422 7.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Zwervers verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1926. 7e druk. Ingenaaid. 66 p Bandversiering J.B. Heukelom. xH 4234 7.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Zwervers verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1926. 7e druk. Gebonden. 66 p Bandversiering J.B. Heukelom. xR 1685 8.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Zwervers verzen. S.L. van Looy, Amsterdam, 1904. 1e druk. Gebonden. 68 p - xR 9423 9.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Zwervers verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1920. 5e druk. Gebonden, 64 p Bandversiering J.B. Heukelom. xT 8572 7.00 x

ADELAAR, Dick & Michiel RODING (eds.). Lezende Titus. Rembrandt, zijn leven en werk in versregels. Kwadraat Utrecht 1991. Ingenaaid 100 p. - xK 7252 9.00 x

ADRIAENSEN, Jan. De Boer. Antwerpen, L. Dela Montagne, 1890. Gebonden. 43 p. Sneden verguld. Met een illustratie. - xT 0693 20.00 x

ADWAITA (=MOUW, Johan Andreas der). Herinnering. Dèr Mouw's rit over het Bodenmeer. Ingeleid door G.J. Kleinrensink. Bosbespers, Oosterbeek, 1989. Oorspr. omslag [18 p.]. oplage 150 exx. xR 8893 12.00 x

ALB. P. [= Albert Plasschaert]. Liefde's Onrust. Drukker Charles Nypels, Maastricht, 1928. Oblong, Cahiersteek, Oorspr. omslag, onafgesneden, 26 p. Genummerd 25/50. Gedrukt op Ossekoppapier met de Grotiusletter van S.H. de Roos. xR 8964 50.00 x

ALBERTS, Joh. C.P. Goede reis! (Viaticum). Verzen. Laren, De Waterman, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xK 8528 10.00 x

ALBERTS, Joh. C.P. Ter verklaring. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1947. Oorspr. omslag. 24 p. Gesigneerd door auteur. xK 7691 12.00 x

ALISCA, Nicolaas. Wij zijn allen heiligen, gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1979. Ingenaaid. 25 p. - xK 0108 6.00 x

ALTENA, Ernst van. Verloren liedjes. Verspreide liedteksten. Een bloemlezing. EB, Landsmeer, 1992. Oorspr. omslag, 114 p. Genummerd 438/500 xT 2250 12.00 x

AMERSFOORT, PIET van. [=Jan Willem Jacobs]. Gedachten zijn vrij. Gedichten. [Amsterdam], De Blauwe Lucht, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. [Omslagtekening door Joh. van Hell]. Genummerd 108/375 exx. De Jong 39. xT 3282 10.00 x

ANDREA, Yda Elisabeth Daar moet veel strijds gestreden zijn...[Bloemlezing uit Nederlandsche gedichten door ...] Gouda, Uitg. Mij. De Poolpers, 1944. Geniet. 16 p. [Wormerveer, Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij] Geheel uit de hand gezet en op de handpers gedrukt op Ossekop-papier. De Jong 166. xM 3139 9.00 x

ANDREUS, Hans. De taal der dieren. Amsterdam, De Bezige Bij, 1951. Ingenaaid. 48 p. omslag aan randen zeer licht verkleurd xR 7849 30.00 x

ANDREUS, Hans. Gedichten. Amsterdam, U.M. Holland 1958. 1e druk. Gebonden. 128 p. - xM 6862 18.00 x

ANDREUS, Hans. Het explosieve uur. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1955. Ingenaaid. 27 p. - xM 4980 9.00 x

ANDREUS, Hans. Italie. Gedichten. A.A.M. Stols, s-Gravenhage, 1952. Oorspr. omslag Ills. 33 p. Omslag en twee illustraties van Lucebert xR 3769 30.00 x

ANDREUS, Hans. Jubal. Haarlem, U.M. Holland, 1971. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. - xW 7893 9.00 x

ANDREUS, Hans. Misschien. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1956. Ingenaaid. 45 p. - xM 6355 9.00 x

ANDREUS, Hans. Natuurgedichten en andere. Haarlem, Uitg. Mij. Holland, 1970. Paperback. 40 p. - xT 8169 8.50 x

ANDREUS, Hans. Om de mond van het licht. Een kleine case history. Haarlem, Uitg. Mij. Holland, 1973. 1e druk. Paperback. 38 p. - xT 8171 8.50 x

ANDREUS, Hans. Raffia. Tekstverzorging en toelichting door Jan van der Vegt. Baarn, De Prom, 1984. Ingenaaid. 48 p. Bibliofiel derde deel. Genummerd 598/1000 exx. xM 8108 9.00 x

ANDREUS, Hans. Schilderkunst. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 34 p. - xM 3249 18.00 x

ANDREUS, Hans. Schilderkunst. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1956. 2e herziene druk. Ingenaaid. 34 p. [Naam op Franse titelpagina H. Prenen] xM 4183 18.00 x

ANDREUS, Hans en J.G. Elburg. Geluid van de Werkelijkheid. Een experimentele cantate. Z.p. 1958. Oorspr. omslag. [32] p. Met foto's van Andre v.d. Heuvel en Godfried de Groot. Poezie van: Hans Andreus, Remco Campert, Jan G. Elburg, Gerrit Kouwenaar, Hans Lodeizen, Lucebert, Sybren Polet, Koos Schuur en Simon Vinkenoog. xT 1944 20.00 x

ANDREUS, Hans / J. Bernlef / Cees Buddingh' e.a. Een boekje vol poezie samengesteld uit oude poezie-albums. C.P.N.B., 1972. Gebonden. N.p. Ills. T.g.v. de Boekenweek. xL 7508 6.50 x

ANDREUS, Hans & Simon VINKENOOG. Tweespraak. Gedichten. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1956. Oorspr. omslag, 36 p. Deze dialoog in versvorm werd geschreven te Parijs in de maand juli 1955. De gedichten op de linkerpagina's zijn van Simon Vinkenoog, die op de rechterpagina's van Hans Andreus. xT 3727 12.00 x

ANKER, Robert, Van het balkon. Em. Querido, Amsterdam, 1983. Oorspr. omslag, 55 p. - xT 8680 8.00 x

ANKER, Robert. Waar ik nog ben. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. - xK 1478 8.00 x

ANTONISSEN, Rob. Zuidafrikaansche Poezie. Bezorgd en ingeleid... Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, z.j. Gebonden. 160 p. Klassieke Galerij 15. xB 0491 8.00 x

ASSCHER, Maarten e.a. Overgangen. Gedichten bij figuren uit Ovidius' Metamorphosen. Atalanta Pers, Baarn, 2004. Oorspr. omslag, 30,2 x 22,5 cm., 56 p. Genummerd 123/175. 31 op verzoek van de Atalanta Pers geschreven gedichten van Maarten Asscher, H.H. ter Balkt, H.C. ten Berge, Huub Beurskens, Mark Boog, Anneke Brassinga, Frans Budé, Paul Claes, Maria van Daalen, Arjen Duinker, Jacob Groot, Stefan Hertmans, Esther Jansma, C.O. Jellema, Rutger Kopland, Marc Kregting, Wiel Kusters, Joke van Leeuwen, Ed Leeflang, Peter van Lier, Erik Menkveld, Cees Nooteboom, Tonnus Oosterhoff, René Puthaar, Marc Reugebrink, Georgine Sanders, K. Schippers, Hans Tentije, Willem van Toorn, Marjoleine de Vos, Leo Vroman. xT 4797 35.00 x

ATE, Erin / Tom KRUIS e.a. Wulps naakt. Literaire Kring Wulps Naakt, Gentmade 1993. Geniet - xL 5752 8.00 xx

AUFDERHEYDE, Annie e.a. Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen. te Amsterdam bij C.A. Spin & Zoon 1946. Oorspr. omslag 24 p. Behoort bij “Het Kind” van October 1946. bibliotheekstempeltje xL 5425 8.00 xx

AUFDERHEYDE, Annie e.a. Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen. C.A. Spin & Zoon Amsterdam 1946. Geniet 24 p. Uitgegeven als bijlage bij het maandblad Het Kind. Bibliotheekstempeltje. xB 1671 7.00 xx

BAARS, Herman D. Gedichten. Amsterdam, W.L. Salm, 1945. Gebonden. 30 p. - xT 0199 12.50 x

BAKELS, Henri. Spiegelingen. De Sikkel Antwerpen 1925. Oorsp. omslag 37 p. bibliotheekstempeltje. xL 6699 15.00 xx

BAKKER, Bert. Reizigers. Kampen, Kok, 1935. Ingenaaid. 48 p. - xM 8266 11.50 xx

BAKKER, Gerrit. Ommekeer. Amsterdam, Em. Querido, 1975. 1e druk. Ingenaaid. 34 p. De Boekvink. - xT 8127 7.00 x

BALKT, H.H. ter. e.a. Nieuw verschenen. Een bloemlezing met nooit eerder in boekvorm verschenen werk. Groningen, Herfstschrift, 1984. Paperback. 60 p. - xR 0953 7.00 x

BARENDREGT, Lariisa. e.a. Paus streelt vreemde groente. St. Vituscollege, 1995. Oorspr. omslag. 28 p. - xB 4779 8.00 x

BARNARD, Benno. Een engel van Rossetti. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981. 1e druk. Ingenaaid. 62 p. Met gesigneerde opdracht van de dichter voor Jaap Zijlstra alsmede een kaart en een briefje van Barnard. xT 8512 9.00 x

BARNARD, Benno. Het meer in mij. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986. 1e druk. Ingenaaid. 62 p. Bijgevoegd een handgeschreven kaart van Barnard aan Jaap Zijlstra. xT 8507 9.00 x

BARNARD, Benno. Klein Rozendaal. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. 1e druk. Ingenaaid. 60 p. Met gesigneerde opdracht van de dichter voor Jaap Zijlstra alsmede een handgeschreven kaart xT 8513 9.00 x

BAS, Jan de. Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat. De Prom, 2002. Oorspr. omslag, 48 p. bijgesloten een briefkaart van de auteurgericht aan Jaap [Zijlsta]. xT 8538 7.00 x

BASART, R.A. Oranjebal. Den Haag, Bert Bakker, 1975. Paperback. 52 p. - xA 0602 7.00 x

BASTET, F.L. Arion op de dolfijn. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1964. Oorspr. omslag, 58 p. Giraffe-Boeken. Omslag Fie Werkman. xT 8147 8.00 x

BASTET, F.L. Drieluik. Amsterdam, Querido, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 52 p. - xM 5197 6.00 x

BASTET, F.L. Een mislukte pansfluit. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1967. Oorspr. omslag, 56 p. Giraffe-Boeken. Omslag Wim Bischot xT 8148 8.00 x

BASTET, F.L. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1960. 1e druk. Ingenaaid. 66 p. De Boekvink. - xC 1730 11.50 x

BASTET, F.L. Het Fin de Siecle alfabet, uit de nalatenschap van Vincent Vere. Vianen, Kwadraat, 1984. Gebonden. N.p. - xW 7701 7.00 x

BASTIAANSE, Frans. Gedichten. Amsterdam, De Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur, z.j. Gebonden. 128 p. Ex Libris J. Valkhoff. xA 0318 8.00 xx

BASTIAANSE, Frans. Natuur en leven. Verzen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1900. Gebonden, onafgesneden, 106 p. Debuut. xT 0985 20.00 x

BASTIAANSE, Frans. Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913. Utrecht, A.W. Bruna, [1946]. Gebonden. 132 p. Perpetua Reeks. Niet verder verschenen. xH 3851 16.00 x

BASTIAANSE, Frans. Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913. Utrecht, A.W. Bruna, [1946]. Gebonden S.O. 132 p. Perpetua Reeks. Niet verder verschenen. xB 8287 18.00 x

BEEK, Menno van der. Vergezocht. Gedichten. Mozaiek, Zoetermeer, 1999. Oorspr. omslag, 47 p. Bijgesloten een kaart van de auteur aan Jaap Zijlstra en een vertaling van Psalm 39 door Van der Beek. xT 8539 8.00 x

BEEK, Menno van der. Waterdicht. Gedichten. Mozaiek, Zoetermeer, 2002. Oorspr. omslag, 47 p. Bijgesloten een getypt gedicht: Abolom. xT 8801 8.00 x

BELINFANTE-DEKKER, Martha. Vier gedichten. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1945. Oorspr. omslag. 10 p. - xB 3922 8.00 x

BENALI, Hirsch, Jansma, Jongsta e.a. liefste, Apeetje! Jubileumgedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2009. Oorspr. omslag cahiersteek, 31 p. T.g.v. de jaarwisseling 2009-2010 en het tachtigjarig bestaan van Uitgeverij De Arbeiderspers. Oplage 1000 exx. xR 3182 7.00 x

BENOIT, Jacques. Bescheiden solo, een keuze uit de poezie. Nieuwkoop, Heuff, 1971. Gebonden. 192 p. Gesigneerd en genummerd 24/ 300. xW 2911 18.00 x

BENOIT, Jacques. Bezinning op het milieujaar. Avalon Pers, Woubrugge, 1987. Cahiersteek, Oorspr. omslag, [4] p. oplage 70 exx. xT 8585 15.00 x

BENOIT, Jacques. Nader dan mijn hart. Zutphen, De Walburg Pers, 1976. 1e druk. Ingenaaid. 118 p. Gesigneerd door de auteur. xH 4682 11.50 x

BENOIT, Jacques. Toegift. Vertaalde gedichten. Stichting Ravenberg Pers, Oosterbeek, 1981. Oorspr. omslag, 53 p. Genummerd 5/250. Gesigneerd door de auteur. Los bijgesloten een bedankkaartje na de crematie en een bidprentje met foto en korte biografie van Jacques Bayer (pseudoniem Jacques Benoit). xT 8728 22.00 x

BENOIT, Jacques. Woord en tegenwoord. Verzen. In eigen beheer, 1972. Oorspr. omslag. N.p. onafgesneden. Genummerd 7/65 exx. Gesigneerd door de auteur. Woord en tegenwoord, is eigenhandig door hem in de Garamont gezet en met de degelpers afgedrukt op papier van Van Gelder. xB 2748 40.00 x

BENSCHOP, Nel. De vogel van het woord. Kampen, J.H. Kok, 1983. 4e druk. Paperback. 52 p. - xM 3251 6.00 x

BENSCHOP, Nel. Een open hand naar de hemel. Kampen, J.H. Kok, z.j. Oorspr. omslag. 52 p. - xL 3509 7.00 x

BENSCHOP, Nel. Hemelboog & aardediep. Kampen, J.H. Kok, 1985. 1e druk. Gebonden S.O. 47 p. - xM 3252 7.00 x

BENSCHOP, Nel. Je ogen zijn zo vol licht. Illustraties Rob Lucas. Kampen, Kok, 1998. 1e druk. Gebonden S.O. 48 p. - xH 1432 8.00 x

BENSCHOP, Nel. Ontluikend wonder. Illustraties Reint de Jonge. Kampen, Kok, 1986. 6e druk. Gebonden S.O. 30 p. - xH 1431 7.00 x

BENSCHOP, Nel. Zo zag ik Hem. Kampen, J.H. Kok, z.j. Ingenaaid. 48 p. - xM 3253 7.00 x

BENZAKOUR, DEELDER, KOMRIJ e.a. Lof der Zotheid 2001 in gedichten. Rotterdam/Amsterdam, Poetry International/ Em. Querido 2001. Oorspr. omslag 22p. t.g.v. de tweede Landelijke Gedichtendag xB 4919 7,00 x

BERANOVA, Jana / Gerart Kamphuis Ton Luiting. e.a. Kunstenaars tegen ongelijkheid. poezie en tekeningen. Zoetermeer, 1985. Oorspr. omslag. 28 p. Teksten Jaroslav Selek Vertaald uit het Tsjechisch door Ton Luiting. xH 7624 6.00 x

BERG, Arie van den. Mijn broertje kende nog geen kroos. Gedichten 1968-1970. De Bezige Bij, Amsterdam, 1970. 1e druk, Oorspr. omslag, 47 p. Bekroond met Reina Prinsen Geerlingsprijs 1970. xT 8656 8.00 x

BERG, Casper van den. Nacht en mes. Amsterdam, De Bezige Bij, 1983. Paperback. 71 p. BBPoezie xM 3254 7.50 x

BERG, Corry van der e.a. Flarden. Verzameling Revolutionaire Poezie. Amsterdam, Het Roode Baken, [1932]. Gebonden. 47 p. Gesigneerd: Kameraadschappelijk Willem van Iependaal. xT 0367 20.00 x

BERG, Rien van den. Wakker. [gedichten]. Titel en samenstelling: Bart van der Griendt en Marielle Verhage. Kok, Kampen, [1997]. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8690 7.50 x

BERGE, H.C. ten. Aan Herman Gorter. Zandvoort, Eliance Pers, 1977. Los vel met omslag. [8 p.]. Oplage 50 exx. op de handpers. Geschreven op 15 september 1972, t.g.v. de 45ste sterfdag van Herman Gorter. xH 0582 60.00 x

BERGE, H.C. ten. De witte sjamaan. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. 2e druk. Paperback. 75 p. - xH 7691 7.00 x

BERGE, H.C. ten. Het vertrapte mysterie. Gedichten. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2006. 2e druk, Paperback, 115 p. - xT 4451 8.00 x

BERGE, H.C. ten. Personages. Amsterdam, Van Gennep, 1967. Ingenaaid. 64 p. - xM 7025 7.00 x

BERGE, H.C. ten. Swartkrans. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. Paperback. 36 p. - xM 7651 7.00 x

BERGE, H.C. ten. Va-Banque. Amsterdam, De Bezige Bij, 1977. 1e druk. Paperback. 51 p. - xM 3257 7.00 x

BERGE, Willem ten. De reiziger. De Gemeenschap Utrecht 1928. Gebonden 48 p. Genummerd 89/500 exx. Met houtsnede van Jozef Cantre. Bibliotheekstempeltje. xL 4136 70.00 xx

BERGE, Willem ten. De reiziger. Utrecht, De Gemeenschap, 1928. Ingenaaid. 48 p. Genummerd 200/500 exx. Met houtsnede van Jozef Cantre. xT 1389 45.00 x

BERGER, Edsard. Een avond in termijnen. Gedichten. C.J. Aarts Amsterdam 1973. 3e druk Geniet 28 p. oplaag van de 3e druk 70 exx. genummerd 251. xK 6367 5.00 x

BERGER, Edsard. Trieste wals. Indrukken 1960-1972. C.J. Aarts Amsterdam 1973. 3e druk, Geniet, 24 p. Genummerd 38/100. [Amsterdamse Cahiers]. xK 6368 5.00 x

BERGH, Herman van den. De spiegel, gedichten. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk. Amsterdam, S.L. van Looy, 1925. Ingenaaid. 53 p. Houtsnede door Van Uytvanck. xW 7894 12.00 x

BERGH, Herman van den. Niet hier, niet heden. Amsterdam, Em. Querido, 1962. 1e druk. Ingenaaid. 47 p. - xM 5472 7.00 xx

BERGH, Herman van den. Stenen tijdperk. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1955. Oorspr. omslag. 54 p. - xK 6338 8.00 x

BERGH, Herman van den. Verzamelde gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1954. 1e druk. Gebonden. 105 p. Met een inleiding door Herman van den Bergh en bibliografische aantekening door A.A.M. Stols. [Van Dijk 927]. xW 9224 16.00 x

BERGH, Herman van den. Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout. Amsterdam, Em. Querido, 1979. Gebonden S.O. 388 p. - xM 3042 16.00 x

BERGHUIS, Hans. Postpapier voor Nigra. Briefgedichten. Stichting Ravenbergs Pers, Oosterbeek, 1984. Oorspr. omslag 31 p. Genummerd 53/250 xR 4220 8.00 x

BERGHUIS, Hans. Tweehonderd coplas zoals Spanje ze zingt. Amsterdam, De Bezige Bij, 1961. Pocket. 82 p. LP 58. Omslag Karel Beunis. xK 7714 6.50 x

BERNER, Else. Klange aus Holland. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Gebonden 48 p. - xL 2402 10.00 x

BERNLEF, J. Dit verheugd verval. Amsterdam, Em. Querido, 1963. 1e druk. Pocket. 48 p. De Boekvink. Omslagontwerp: Bob van den Born. xT 0873 8.00 x

BERNLEF, J. Het testament van de Vliegende Hollander, gevonden op een vliegveld en bevattende 16 liederen, in modern Nederlands overgezet. Amsterdam, Querido, 1969. Ingenaaid. 24 p. - xW 3323 8.00 x

BERNLEF, J. Kokkels. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1960. Oorpsr. omslag. 34 p. - xR 8752 15.00 x

BERNLEF, J. Morene. Amsterdam, Querido, 1961. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. - xM 0343 7.00 xx

BESNARD, Albert. Drama. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1959. Oorspr. omslag. N.p. De Ceder 39. xK 6736 9.00 x

BESNARD, Albert. Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Gebonden. 57 p. Genummerd 418/530 exx. xT 0107 15.00 x

BESNARD, Albert. Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Herbonden 57 p. Genummerd 186/565 xB 5516 10.00 x

BESTEN, Ad. den. De muze en het meisje. Een bloemlezing van verzen. Amsterdam, 1957. Oorspr. omslag. 79 p. Ills. Boekenweek 1957. xB 8205 7.00 x

BESTEN, Ad. den. Dubbel leven. Sonnetten. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1946. Ingenaaid. 44 p. De Ceder 9. [bibliotheekstempeltje]. xL 6334 7.50 x

BESTEN, Ad den. Loflied voor tegenstem, een bundel liedteksten. Baarn, Het Wereldvenster, 1965. Ingenaaid. 64 p. - xT 8140 8.00 x

BESTEN, Ad. den. Tegen mijn verlies. Amsterdam, U.M. Holland, 1957. Ingenaaid. 46 p. - xT 8141 7.50 x

BESTEN, Ad. den (ed.). Stroomgebied. Een bloemlezing uit de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie. Samengesteld door Ad. den Besten. Amsterdam, U.M. Holland, 1958. Zeer gewijzigde en uitgebreide 3e druk Gebonden. S.O. 287 p. - xK 4055 12.50 x

BEURSKENS, Huub. Aangod en de afmens. Gedichten. Meulenhoff, Amsterdam, 1994. Oorspr. omslag, 63 p. door de dichter gesigneerde opdracht aan Jaap Zijlstra xT 8759 8.00 x

BEURSKENS, Huub. Cirkelgang. Amsterdam, Meulenhoff, 1977. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. - xH 4805 7.00 x

BEURSKENS, Huub. Hollandse wei en andere gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1990. Paperback. 42 p. - xT 8187 7.50 x

BEURSKENS, Huub. Vergat het meisje haar badtas maar. Amsterdam, Meulenhoff, 1980. 1e druk. Ingenaaid. 60 p. - xM 1159 6.00 x

BEUSEKOM, Willem van. De muze op school. Een bloemlezing van gedichten betrekking hebbend op school en dus op het leven. Amsterdam, 1961. Oorspr. omslag. 79 p. Ills. Boekenweek 1961. xB 8204 7.00 x

BEVERSLUIS, Martien. Ballade van Spanje. Illustraties Willem V. Schaik. Voorwoord P. van Wijnen. De Schijnwerper, Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag Ills. 24 p. - xR 3624 15.00 x

BEVERSLUIS, Martien. Brandende Woorden uit Duitschland. Vertaald en bewerkt door Martien Beversluis, met bandteekening van Melle en 2 illustraties van Kathe Kollwitz. Hilversum, De Boekenvrienden Solidariteit, 1934. 2e druk. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. Uitgave no. 1. xR 5811 15.00 x

BEVERSLUIS, Martien. De Arke Noachs. Diersatyren. Vrij naar het Fransch van Michuel Zamacois. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 62 p. Libellen Serie 255-256. xB 5044 7.00 x

BEVERSLUIS, Martien. De Brood-wee Melodie. Pegasus, Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag 80 p. op omslag: Broodwee Melodie xR 3625 15.00 x

BEVERSLUIS, Martien. De brug die noord en zuid vereent. Geinspireerd door den bouw van de nieuwe brug aan den Moerdijk. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 31 p. Libellen Serie 262. xR 8247 7.00 x

BEVERSLUIS, Martien. De dolende soldaat. Een radio-treurspel in 3 bedrijven. Dervire, Den Haag, 1932. Oorspr. bedrukt omslag 70 p. - xR 3626 22.00 x

BEVERSLUIS, Martien. De Witte Bloem. Bussum, De Vrije Pers, 1935. Oorspr. omslag. 79 p. Met ingeplakte platen van Willem van Schaik. Omslag: Geert Brogel. xR 5085 8.00 x

BEVERSLUIS, Martien. Liederen van den Arbeid. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. 3e druk. Ingenaaid. 64 p. Bandteekening en illustraties van Nans Amesz. xT 1979 9.00 x

BEVERSLUIS, Martien. Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis. Met bandteekening en illustraties van Melle. Hilversum, De Boekenvrienden Solidariteit, 1934. Oorspr. omslag. 53 p. Ills. Met bijlage: De blauwe adelaar en zijn prooi. Uitgave no. 2. xR 5810 15.00 x

BEVERSLUIS, Martien. Verzamelen. Gedichten. Pegasus, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 79 p. - xR 5908 17.00 x

BIERENBROODSPOT, Gerti. Mijn mond sluimert lila. Gedichten en tekeningen. Amsterdam, Bert Bakker, 2002. Gebonden. Ills. 311 p. Op twee kleuren papier gedrukt. xH 7789 20.00 x

BIERENS DE HAAN, J.D. Gedichten, perspektieven. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1939. Ingenaaid. 176 p. Omslag gevlekt. xW 0506 8.00 x

BIEZEN, Jan. (ed.). Honderd nieuwe dichters. Deel 4 van dichter/groep Dimensie. Antwerpen, 1978. Paperback. 120 p. - xB 4071 10.00 x

BIJL, H. van der / Jac. van Hattum / Han G. Hoekstra. Amsterdam bezongen. Bloemlezing. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Gebonden S.O. 224 p. Ills. Stofomslag beschadigd. xK 6749 8.00 x

BIJSTERBOSCH, Willem. Alarmfase een. Gedichten. Bert Bakker, Amsterdam, 1983. Oorspr. omslag, 47 p. - xT 8441 7.00 x

BIJSTERBOSCH, Willem. Motief onbekend. Gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1981. Ingenaaid. 48 p. - xH 0298 6.00 x

BIJWAARD, Pieter & VLUGT, Harald. tGv. Alexander Valenton, Amsterdam, 1995. Gedecoreerd linnen bandje met daarin een leporello drukwerk, Ills. Met teksten van Joost Zwagerman, Pieter Boskma, Dirk van Weelden en Adriaan van Dis. xR 4080 12.00 xx

BINNENDIJK, D.A.M. Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1950. 17e druk. Gebonden. XX + 315 p. - xB 4454 7.00 x

BINNENDIJK, D.A.M. Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1941. 14e druk. Gebonden. XX + 256 p. - xB 8258 8.00 x

BINNENDIJK, D.A.M. Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1942. 15e druk. Gebonden. XXIII + 287 p. - xT 2016 8.00 x

BINNENDIJK, D.A.M. Mijn en dijn. Gedichten. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1941. Gebonden. 43 p. - xL 5552 8.00 x

BINNENDIJK, D.A.M. Mijn en dijn. Gedichten. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1941. Ingenaaid. 43 p. - xM 0090 7.00 x

BINNENDIJK, D.A.M. Onvoltooid verleden. Maastricht, A.A.M. Stols, 1938. 2e druk. Gebonden S.O. 78 p. Van Dijk 366a. xC 1263 8.00 x

BINNENDIJK, D.A.M. Oog in oog kwatrijnen. Amsterdam, Meulenhoff, z.j. Ingenaaid. 48 p. De Ceder 2. xM 3258 7.00 x

BINNENDIJK, D.A.M. (verz.). Dichters van dezen tijd. Oogst 1940. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1941. Gebonden. XII + 68 p. - xR 8861 8.00 x

BINNENDIJK, D.A.M. (verzameld en ingeleid). Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poezie na 1918. Verzameld en ingeleid. Blaricum, De Waelburgh, 1930. Gebonden. 147 p. Onafgesneden. Houtsnede en band: Jozef Cantre. xT 0962 30.00 x

BINNEWIERTZ, A.M.J.I. Gedichten. Wed. J.R. van Rossum, Utrecht, 1898. Oorspr. omslag, 88 p. Met een door de auteur gesigneerde opdracht en een gedicht in handschrift. Los bijgevoegd nog een gedicht in handschrift. In het nawoord deelt de auteur, katholiek priester, mee dat veel gedichten al eerder zijn gepubliceerd, de meeste in de Katholieke volksalmanak van Alberdingk Thijm. xT 3324 20.00 x

BINNEWIERTZ, A.M.J.I. Gedichten. Wed. J.R. van Rossum, Utrecht, 1898. Oorspr. omslag, 88 p. rugje omgeplakt xT 6307 12.00 x

BINNEWIERTZ, A.M.J.I. Gedichten. Tweede bundel. H.J. Dieben, Leiden, 1912.. Oorspr. omslag, 69 p. Met een kleine opdracht in het handschrift van de schrijver. xT 3327 15.00 x

BINNEWIERTZ, A.M.J.I. Onuitgegeven gedichten. Castricum, Drukkerij Dante Alighieri, 1922. Oorspr. omslag. 53 p. - xR 8670 10.00 x

BINSBERGEN, Wim van. Leeftocht. Haarlem, In de Knipscheer, 1977. 1e druk. Paperback. 52 p. - xK 7690 7.50 x

BISSCHOP, Lode. In en om. Op zwart naar wit. J.H. Kok, Kampen, z.j. Oorspr. omslag, 58 p. - xT 8714 7.00 x

BISSCHOP, Lode. Inbreng. Een bundel psalmen en geestelijke liederen. J.H. Kok, Kampen, z.j. Oorspr. omslag, 40 p. - xT 8716 7.00 x

BISSCHOP, Lode. Op zwart naar wit. J.H. Kok, Kampen, 1967. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 8715 7.00 x

BLAMAN, Anna. Kruis of munt. Exponent, 1986. Cahiersteek. [2] p. Eenheden-reeks deel 10. Genummerd 86/90 exx. xB 3235 10.00 x

BLAS, Javier. Abstraccion de un joven en el lago. La Coruna, La Ciudad, 1984. Oorspr. omslag. N.p. Met portret. Gesigneerd door de auteur. xB 0196 8.50 x

BLES, Dop. In memoriam. Verzen. Amsterdam, De Spieghel, [1940]. Ingenaaid. 24 p. Uitgegeven voor zijn vrienden ter nagedachtenis. Genummerd 26/60 exx. xW 6966 16.00 x

BLINK, J.G. Jeugdgedichten. Eigen Beheer, 1931. Gebonden. 38 p. - xL 3473 20.00 x

BLOEM, J.C. Aforismen. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1977. Paperback. 45 p. - xR 7894 7.50 x

BLOEM, J.C. Afscheid. L.J.C. Boucher 's-Gravenhage 1957. Oorspr. omslag 15 p. Het Nieuwe Voorhout nr. 1. xL 6478 10.00 x

BLOEM, J.C. Aphorismen. C.P.J. van der Peet, Amsterdam, 1952. 1e druk, Oorspr. omslag, ingeplakt portret, 77 p. - xT 2906 9.00 x

BLOEM, J.C. Avond. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1951. 2e druk. Gebonden S.O. 16 p. Van Dijk 855a. xH 8203 20.00 xx

BLOEM, J.C. Avond. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1950. 1e druk. Gebonden S.O. 20 p. Van Dijk 855 xB 9848 21.00 x

BLOEM, J.C. Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L.Sötemann en H.T.M.van Vliet. Deel 1.Teksten, Deel 2. Apparaat en commentaar. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam/Oxford/New York, 1979. Oorspr. omslagen, 263 + XXXVI + 362 p. Monumenta Literaria Neerlandica 1.1 en 1.2. xR 9711 30.00 x

BLOEM, J.C. Het kerkhof aan het meer. Teekening van C.A.B. Bantzinger. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 2. xB 0967 9.00 x

BLOEM, J.C. Het verlangen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1921. 1e druk. Gebonden, 122 p. Debuut. Naam op schutblad. Typografie J. van Krimpen. Oplage 525 exx. xT 0512 110.00 x

BLOEM, J.C. Sintels. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 2e druk. Gebonden. 19 p. Van Dijk 656a. xM 9302 9.00 x

BLOEM, J.C. Sintels. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 1e druk. Gebonden. 16 p. Van Dijk 656. xB 0624 9.50 x

BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1980. 7e druk. Ingenaaid. 272 p. - xL 1572 11.00 x

BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk, Gebonden, 224 p. - xT 8224 25.00 x

BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948. 3e druk. Gebonden. onafgesneden. 223 p. Exlibris Fred Bastet xH 8149 15.00 x

BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007. 18e druk Paperback 272 p. - xT 5330 10.00 x

BLOEM, J.C. e.a. en Wim Koster. Wonen in gedichten. J.J. Slauerhoff, Ellen Warmond, J.C. Bloem, Gerrit Achterberg, C. Buddingh' en M. Nijhoff. Uithoorn, 1979. Cahiersteek. 12 p. Verlucht met (met de hand gedrukt) druksels van Wim Koster. Genummerd 85/150 exx. T.g.v. de jaarwisseling 1979-1980 voor vrienden en relaties van architektenburo J.G. de Groot te Uithoorn. xR 8070 25.00 x

BLOEM, Rein. Part en deel, gekozen gedichten. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1977. Gebonden S.O. 69 p. - xW 7703 9.00 x

BLOKKER Jr., Jan. Kind. Amsterdam, De Bezige Bij, 1984. 1e druk. Paperback. 42 p. - xW 0507 6.00 x

BLOM, Willem E. Inter alia. Z.p. 1941. ['s-Graveland, G.W. Breughel, 1944]. Gebonden half linnen. 58 p. Uitgegeven door den schrijver voor zijn vrienden. Oplage 250 exx. Met opdracht en gesigneerd door auteur. [De Jong 91]. xT 0453 16.00 x

BOEKEN, Hein. Verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Ingenaaid. 147 p. Vlekjes op omslag. xA 0783 11.50 x

BOELENS, Jan Archeografie. Heemstede, Altamira, 1989. 1e druk. Oorspr. omslag. 38 p. - xL 3507 8.00 x

BOELENS, Jan. Gras over de schouders van de wereld. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1976. Oorspr. omslag. 56 p. - xL 7636 7.50 x

BOER, Julius de. De schoone verbeelding, verzen. Amsterdam, W. Versluys, 1905. Ingenaaid. 94 p. - xP 2801 8.00 x

BOEREN, P.C. Van Maas tot Schelde. Gedichten van Limburgsche en Noord-Brabantsche dichters uit de laatste twintig jaren 1925-1944. De Koepel Nijmegen 1944. Gebonden 79 p. Verzameld en ingeleid door P.C. Boeren. xL 1100 9.00 x

BOERS, Anthia C.M. Bloemen & bomen. Tekeningen van Marten Yestra. Eigen beheer, 1983. Geniet. N.p. Ills. Gesigneerd door de auteur. xH 6659 7.00 x

BOERS, Anthia C.M. De letters. Amsterdam, H.F. van der Weerd, z.j. Geniet. 12 p. Omslag naar een knipsel van Maria Verkuyl. xH 7819 6.00 x

BOERSTOEL, Jan. Altijd het niemandsdier. Gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 2001. Paperback. 56 p. - xH 7776 7.50 x

BOERSTOEL, Jan. Drinken doet een beetje zeer. Kroegverzen. Bert Bakker Amsterdam 1983. Oorspr. omslag, Ills., 55 p. Tekeningen Bert van der Spek. uitgegeven i.s.m. Cafe 't Smackzeyl. xT 8160 8.50 x

BOERSTOEL, Jan. Eerste keus. Liedteksten 1968-1986. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 98 p. - xM 9752 7.00 x

BOERSTOEL, Jan. Iemand moet het doen. Amsterdam, Bert Bakker, 1993. 1e druk. Paperback. 56 p. - xM 9686 7.00 x

BOERSTOEL, Jan. Nieuwe Vondsten. Bert Bakker Amsterdam 1986. 1e druk. Oorspr. omslag 40 p. Selectie uit de gedichten in de bijlage 'Tijd van leven' van Het Parool 1984-1985. xL 7726 7.00 x

BOERSTOEL, Jan. Opa's verjaardag en andere feestelijkheden. Amsterdam, Litterair Cafe de Engelbewaarder, z.j. Ingenaaid. N.p. T.g.v. een-jarig bestaan van het Litterair Cafe. xK 7625 6.00 x

BOERSTOEL, Jan. Veel werk. Bezorgd en ingeleid door Dick Welsink. Amsterdam, Bert Bakker, 2000. Paperback. 304 p. - xB 4077 12.00 x

BOERSTOEL, Jan / Hans Dorrestijn / Willem Wilmink. Verre vrienden. 44 nieuwe liedjes. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Paperback. 80 p. - xT 8162 8.00 x

BOETIE, Estienne de la. Vingt et neuf sonnets. R-L. Doyon - C. Nypels, Paris - Maastricht, 1926. Broché, 36 p. Imprimé en deux tons (rouge, noir). Été tirés par les soins du Mandarin René-Louis Doyon et le maître imprimeur Charles Nypels de Maastricht, avec les caractères dits Grotius de S. H. de Roos sur papier Ossekop de van Gelder Zonen. Exemplaire 64/200. xT 2225 70.00 x

BOETZELAER van DUBBELDAM-van der HOOP van SLOCHTEREN, E. van. Stanley Jones. Zendeling in Britsch-Indie. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 32 p. Libellen-Serie nr. 1 xB 5080 7.50 x

BOGAARDS, Carla. God bewogen. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff 1997. 1e druk. Ingenaaid 137 p. - xH 1483 11.50 x

BOMLI, Ada. De Zeven Kruiswoorden en andere gedichten. Hilversum, De Boekenvriend, 1938. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9264 10.00 x

BOMLI, Ada. Zoo zinge ik. Gedichten. Tweede bundel. Hilversum, De Boekenvriend, 1936. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9263 10.00 x

BONGERS, Gerrit. (ed.). De Muze viert feest. C.P.N.B., 1960. Oorspr. omslag. 79 p. Ills. J.H. Kuiper. Boekenweek 1960. xL 7543 6.00 x

BONN, S. Wat zang en melody. Inleiding van L. Simons. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 76 p. Nederlandsche Bibliotheek. xT 0950 9.00 x

BONN, S. Zangen van hoop. Gedichten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1919. Ingenaaid. 109 p. - xT 1000 8.00 x

BONTRIDDER, Albert. De bankreet vader. Hasselt, Heideland, 1968. Pocket. 78 p. Poetisch erfdeel der Nederlanden P. 63. xR 9076 7.00 x

BONTRIDDER, Albert. Een oog te veel. Antwerpen, Manteau, 1984. 1e druk. Oorspr. omslag. 42 p. - xH 4431 7.00 x

BONTRIDDER, Albert. Gedichten 1942-1972. Antwerpen/Amsterdam, Standaard/P.N. van Kampen, 1973. Paperback. 396 p. Gemini Literaire Paperback. xK 4014 18.00 x

BONTRIDDER, Albert. Huizen vieren haat. Brussel/Amsterdam, Elsevier/Manteau, 1979. 1e druk. Paperback. 47 p. - xM 3480 7.00 x

BONTRIDDER, Albert. Ook de nacht is een zon. Antwerpen, Monas/De Galge, 1969. Paperback. 63 p. - xK 4015 10.00 x

BOOY, Thijs. (ed.). Gedenckclanck 1940-1944. [Deel I. Bloemlezing uit illegale poezie]. [Alphen aan den Rijn, In eigen beheer, 1944]. Oorspr. omslag. 112 p. De Jong 287. xT 0187 8.50 x

BOOY, Thijs. (ed.). Gedenckclanck 1940-1944. [Deel II. Bloemlezing uit illegale poezie]. [Alphen aan den Rijn, In eigen beheer, 1944]. Oorspr. omslag. 176 p. De Jong 288. xT 6691 10.00 x

BORGDORFF, Len. Geregeld in steen. Gedichten. Stichting De Plantage, Utrecht, 2003. Oorspr. omslag, 64 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur voor Jaap Zijlstra. xT 8756 8.00 x

BORKENT, Ria. Christen ben ik uit gemis. 40 Bach-koralen herdicht. Kampen, Kok, 1995. 1e druk. Paperback. 67 p. - xT 8164 8.00 x

BORKENT, Ria. Een schaal met water. 40 Bach-koralen herdicht. Kampen, Kok, 1997. 1e druk, Paperback, 69 p. - xT 8531 8.00 x

BOSCH KEMPER, Gerrit de. De Pfad zum Licht. Den Haag, Servire, 1929. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 8212 12.00 x

BOSMAN, Anthony. Refrein. Verzen. S[emaphore] P[ers]. [Noordeloos, In eigen beheer], 1945. Oorspr. omslag. 12 p. De Jong 103. Genummerd 64/125 exx. Gesigneerd door auteur. xR 9202 10.00 x

BOSMAN, Anthony en C. Buddingh'. (Ed.). Twee recht, twee averecht. Een bloemlezing uit de hedendaagse dichtkunst. 's-Graveland, De Driehoek, z.j. Oorspr. omslag. 77 p. De Plejaden Reeks. Tweede serie. De dichters van onzen tijd 9. xK 3163 7.00 x

BOUCHARD, Ulrich. Figuur uit niemand. Wilrijk, Een Kreatus Expeeti Uitgave, 1968. Oorspr. omslag. 16 p. Genummerd 10/175 exx. xT 7688 10.00 x

BOUCHETTE, Cor. Geteisterd volk. Gedichten uit de oorlogsjaren 1940-1943. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1943. Oorspr. omslag. 76 p. Verlucht en typografische verzorging Peter Pen. xR 9111 10.00 x

BOUHUYS, Mies. Ariadne op Naxos, gedichten. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1948. Ingenaaid. 32 p. - xM 0069 8.00 x

BOUMA, Hans. Eine kleine Nachtmusik. Mozart poetisch. J.H. Kok, Kampen, 1991. Oorspr. omslag 71 p. - xR 3074 7.00 x

BOUMA, Hans. Gordel van Smaragd. Indonesie poetisch. Met tekeningen van Evelyne Dessens. J.H. Kok, Kampen, 1989. Paperback Ills. 82 p. - xR 4216 8.00 x

BOUMA, Hans. Licht dat op ons valt. Kampen, J.H. Kok, 1985. 1e druk. Paperback. 79 p. - xL 3505 8.00 x

BOURBON, Louis de. Het negende uur. Amsterdam, Meulenhoff, 1950. 1e druk. Gebonden S.O. 75 p. De Ceder 24. Omslagontwerp Jan Vermeulen. xK 8153 14.00 x

BOURBON, Louis de. In extremis. Gedichten. Maastricht, A.A.M. Stols, 1935. Oorspr. omslag. 59 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5347 8.00 x

BOURBON, Louis de. Karambool. Gedichten. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1959. 1e druk. Oorspr. omslag. 80 p. - xK 7069 7.00 x

BOUTENS, P.C. Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1924. Ingenaaid. 47 p. - xK 6421 8.00 x

BOUTENS, P.C. Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1924. Gebonden. 47 p. - xL 3504 9.00 x

BOUTENS, P.C. Altijd zing ik 't zelfde lied. Verzameld en ingeleid door Karel De Clerck. Hasselt, Heideland, 1963. Pocket. 79 p. Vlaamse Pocket 12. xB 6848 7.00 x

BOUTENS, P.C. Beatrijs. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1951. 41e druk. Gebonden. 52 p. Ills. Rie Cramer. xK 4227 7.00 xx

BOUTENS, P.C. Beatrijs. Agathon, 1975. 47e druk Gebonden Ills. 38 p. Omslag en tekeningen van Peter van Hugten. xB 6244 7.00 x

BOUTENS, P.C. Een bloemlezing uit zijn gedichten. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1959. Gebonden, S.O., 192 p. vignettenreeks xT 8368 12.00 x

BOUTENS, P.C. Een lied van Isoude. Teekening van W. Hussem. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 3. xB 0972 8.00 x

BOUTENS, P.C. Hollandsche kwatrijen. Haarlem, Joh. Enschede, 1932. Ingenaaid onafgesneden. 108 p. - xM 3260 11.50 xx

BOUTENS, P.C. Hollandsche kwatrijen. Haarlem, Joh. Enschede, 1932. Gebonden S.O. onafgesneden. 111 p. - xB 9618 12.00 x

BOUTENS, P.C. Lente-maan. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1916. 1e druk Oorspr. bedrukt omslag 70 p. - xB 9849 9.00 x

BOUTENS, P.C. Liederen van Isoude. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1921. Ingenaaid onafgesneden. 102 p. - xW 6182 16.00 x

BOUTENS, P.C. Mijn hart wou nergens tieren. Keuze uit zijn werk samengesteld en ingeleid door Hans Warren. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1959. 1e druk. Pocket. 192 p. Ooievaar 103. Omslag Herman Berserik. xB 0525 5.00 x

BOUTENS, P.C. Oud-Perzische kwatrijnen. A.A.M. Stols 1926. Oorspr. omslag [rug omgeplakt] onafgesneden n.p. Genummerd 61 [een van de 65 exx. op wit Hollandsch papier van Pannekoek en gesigneerd door de uitgever. Gedrukt in twee kleuren. Portret door J. Franken Pzn.
Bibliotheekstempeltjes xB 2156 50.00 xx

BOUTENS, P.C. Oudere verzen. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1935. Oorspr. omslag. 117-140 p. Helikon. Tijdschrift voor poezie 5e jaargang no. 6. 1935. xB 2208 15.00 x

BOUTENS, P.C. Praeludien. Amsterdam, Van Kampen, 1926. 5e druk. Gebonden. 126 p. - xB 7419 9.00 x

BOUTENS, P.C. Sonnetten. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1936. 2e druk. Gebonden. N.p. - xM 3261 7.00 x

BOUTENS, P.C. Sonnetten. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1936. 2e druk. Ingenaaid. N.p. - xB 9233 8.00 x

BOUTENS, P.C. Stemmen. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. 2e druk. Gebonden. 188 p. - xK 7184 9.00 x

BOUTENS, P.C. Stemmen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1925. 5e druk. Gebonden. 112 p. - xW 7959 8.00 xx

BOUTENS, P.C. Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. Amsterdam, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1983. Gebonden S.O. 64 p. gedrukt in rood en zwart xM 7032 15.00 x

BOUTENS, P.C. Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. Naar het handschrift uitgegeven. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1919. Ingenaaid, 76 p. onopengesneden. - xT 0133 20.00 x

BOUTENS, P.C. Tusschenspelen. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1942. 1e druk. Gebonden S.O. 108 p. - xM 3262 8.00 x

BOUTENS, P.C. Vergeten liedjes. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1929. 6e druk. Ingenaaid. 104 p. - xK 6258 7.50 x

BOUTENS, P.C. Vergeten liedjes. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1921. 5e druk. Ingenaaid. 106 p. Omslag roestvlekjes. Binnenwerk goed. xK 9237 7.50 x

BOUTENS, P.C. Vergeten liedjes. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1918. 4e druk. Gebonden. 104 p. - xM 0108 9.00 x

BOUTENS, P.C. Vergeten liedjes. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1946. 8e druk, Gebonden, 75 p. - xT 8484 8.00 x

BOUTENS. P.C. Zomerwolken. Amsterdam, Van Kampen, 1933. 2e druk. Gebonden. 140 p. - xM 0035 9.00 x

[BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1919. 1e druk. Gebonden, gedecoreerde linnen band. 55 p. Bandversiering S.H. de Roos. [Brusse 404]. xB 3046 15.00 x

[BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. Eumenieden naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. Bandversiering S.H. de Roos. [Brusse 459]. xB 9234 12.00 x

BOUWERS, Lenze L. Biotoop. Amsterdam, Querido, 1992. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. - xW 7064 6.00 x

BOUWERS, Lenze L. De route van de rondvaartboot. Amsterdam, Em. Querido, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. - xB 6966 7.00 x

BOUWERS, Lenze L. De schaduw van de buizerd. Amsterdam, Querido, 1988. 1e druk. Paperback. 46 p. - xH 7585 6.00 x

BOUWERS, Lenzel L. Het schuim bedekt de messen. Sonnetten. Amsterdam, Querido, 1990. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. - xH 0446 7.00 x

BOYENS, José. Voorzichtig bazuinen. Em. Querido, Amsterdam, 1964. 1e druk, Oorspr. omslag, 54 p. De Boekvink xT 8461 7.00 x

BOYER, Raymond. Steen wezen. Amsterdam, Eigen uitgave, 1978. 1e druk. Paperback. Ills. 74 p. Druk Rob Stolk. Tekst gekalligrafeerd. xH 4818 7.00 x

BRAAKSMA, J.B. (ed.). Gedichten uit de bezette Nederlanden. A. Manteau, Brussel, 1945. Oorspr. omslag, 60 p. Genummerd 511/514. Gezet in de Egmont-letter van S.J.de Roos, gedrukt in twee kleuren op Satin-Finished. xT 2852 15.00 x

BRAAT, L.P.J. De witte wereld. (gedichten 1929 -1940). Rijswijk, A.A.M.Stols, 1941. Gebonden. 32 p. Van Dijk 502. Oplage 150 exx. xW 3435 16.00 x

BRAAT, L.P.J. Vuur en as. Amsterdam, Contact, 1958. Ingenaaid. 32 p. - xP 0377 7.50 x

BRABANDER, Gerard den. Curve. Een keuze uit de poezie van... Amsterdam, De Bezige Bij, 1950. Ingenaaid. 240 p. - xK 5977 13.50 x

BRABANDER, Gerard den. De holle man. Amsterdam, W.L. Salm, 1945. 1e druk. Gebonden S.O. 28 p. - xM 0100 11.50 x

BRABANDER, Gerard den. De nieuwe Adam. Een poetische dialoog in drie bedrijven. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1941. Ingenaaid. onafgesneden 24 p. Omslag lichte waterschade ex libris Mr. L. Davidson. xM 1123 9.00 x

BRABANDER, Gerard den. De steenen minnaar. Amsterdam, W.L. Salm & Co., 1946. Gebonden. Ills. ongepag. [Resten stofomslag aanwezig]. xM 1124 13.50 x

BRABANDER, Gerard den. De steenen minnaar. Amsterdam, W.L. Salm & Co., 1946. 1e druk. Gebonden S.O. Ills. ongepag. Mooi exemplaar. xR 9261 18.00 x

BRABANDER, Gerard den. De verduisterde dichter. Met teekeningen van J.F. Doeve. P.N. van Kampen Amsterdam [1940]. Gebonden 44 p. - xM 1133 13.50 xx

BRABANDER, Gerard den. Delirium. Een bundel verzen. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, [1957]. Ingenaaid 23 p. De Merel reeks. xK 7066 9.00 x

BRABANDER, Gerard den. Gebroken lier. Den Haag, Leopold, 1937. Ingenaaid. 32 p. De Vrije Bladen 14e jaargang mei 1937 Schrift V. xM 1128 16.00 x

BRABANDER, Gerard den. Gedichten. Bayard Pers, [Bussum], 1945. 1e druk. Ingenaaid. 42 p. De Jong 108. stempeltje op titelpagina xH 1697 13.50 x

BRABANDER, Gerard den. Materie-man. Een bundel verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1940. Ingenaaid. 63 p. - xM 1121 13.50 x

BRABANDER, Gerard den. Materie-Man. Een bundel verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1940. Gebonden onafgesneden. 62 p. - xW 5684 16.00 x

BRABANDER, Gerard den. Morbide mei. Een verzencyclus. Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. 2e druk. Ingenaaid. 24 p. - xW 7540 9.00 x

BRABANDER, Gerard den. Niets nieuws. Gedichten. A.J.G. Strengholt Amsterdam z.j. Merel reeks. Met gesigneerde opdracht van de dichter xM 1136 34.00 x

BRABANDER, Gerard den. Niets nieuws. Gedichten. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, z.j. Oorspr. omslag. 23 p. - xK 9098 9.00 xx

BRABANDER, Gerard den. Onraad. Verzen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Ingenaaid. 31 p. - xM 1139 9.00 x

BRABANDER, Gerard den. Opus 5. vh C.A. Mees Santpoort 1937. Ingenaaid 36 p. - xM 1122 11.50 xx

BRABANDER, Gerard den. Parijsche sonnetten. Amsterdam, Republiek der Letteren, 1947. Gebonden S.O. 22 p. Bodoni reeks. Omslag en typografie: Jan van Keulen. xW 3678 15.00 x

BRABANDER, Gerard den. Parijsche sonnetten. Amsterdam, Republiek der Letteren, 1947. Gebonden. 22 p. Bodoni reeks. - xW 7723 11.50 x

BRABANDER, Gerard den. Recapitulatie. Verzen. P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam [1952]. Ingenaaid onafgesneden 43 p. - xK 8985 11.50 xx

BRABANDER, Gerard den. Rembrandt, de Monsters en andere verzen. Met een voorwoord van Theun de Vries. Amsterdam, Pegasus, 1980. Ingenaaid. 64 p. [vlekje op omslag]. xK 9024 9.00 x

BRABANDER, Gerard den. Rembrandt en de miniaturen. Gedichten. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1956. Ingenaaid. 16 p. Merel reeks. xK 8986 9.00 x

BRABANDER, Gerard den. Sonnetten. Haarlem, De Gulden Pers, 1946. Gebonden. 40 p. - xW 9231 13.50 x

BRABANDER, Gerard den. Verzamelde verzen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1984. 1e druk. Gebonden S.O. 828 p. - xM 1859 34.00 x

BRABANT, Else van. Weide-nimf. Amsterdam, Veldt, z.j. Ingenaaid. 48 p. - xW 2963 6.00 x

BRAND, Anton. e.a Vanaf de oude hoogte. Werk van 11 Groninger auteurs. Groningen, Stichting Oud Groninger Kerken, 1990. Oorspr. omslag. 34 p. - xR 2707 7.50 x

BRAND CORSTIUS, J.C. en Han G. Hoekstra. De muze vertelt. Een bundel verhalende poezie. Bijeengebracht door... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1958. Oorspr. omslag. 79 p. Boekenweek-uitgave. Illustraties en typografie Jan Bons. xK 3129 7.00 x

BRANDS, Wim. Inslag. Amsterdam, Joost Nijsen, 1985. Paperback. 36 p. - xL 0009 7.50 x

BRANDS, Wim. Koningen, de gehavende. Utrecht, Kwadraat, 1990. Paperback. 33 p. - xL 0025 7.50 x

BRANDSMA, W.L. (ed.). Kleine dichterkeur. Een keuze uit verzen dezer eeuw. Leiden, L. Stafleu, 1950. Oorspr. omslag. 86 p. Ingeleid, verzameld en van een bio-bibliografie voorzien door W.L. Brandsma. De mens en zijn boeken nr 1. xK 4368 6.00 x

BRANDT, Willem. Geen sneeuw in Bethlehem. Drie kerstbelevenissen. Lochem, De Tijdsroom, 1966. Gebonden. 40 p. - xL 7796 8.00 x

BRANDT, Willem. Indonesische nachten. 's-Gravenhage, W. van Hoeve, z.j. Gebonden 47 p. Ills. onafgesneden. - xK 9378 10.00 x

BRANDT, Willem. Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik. Amsterdam, C.P.J. van der Peet, 1955. Gebonden S.O. 110 p. Stofomslag klein scheurtje. xH 4354 16.00 x

BRANDT, Willem. Tropen. Bilthoven, De Gemeenschap, 1938. Ingenaaid. 68 p. - xR 3976 12.00 x

BRANDT, Willem. Tussen steen en bamboe. Amsterdam, C.P.J. van der Peet, 1956. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xH 4320 9.00 xx

BRANDTS BUYS, Hans & Joop LOBLER (eds.). Klein Geuzenliedboek. Amsterdam, Bigot en van Rossum z.j. Gebonden. Ills. 45 p. De Uilenreeks no. 50 xR 9197 9.00 x

BRANS, J.M. Wilde rhythmen, tamme verzen. Met teekeningen van Medard Tytgat. Antwerpen, Lodewijk Opdebeek, z.j. Ingenaaid. 144 p. onafgesneden. [Omslag verkleurd]. Gesigneerd en met opdracht door auteur. 'Voor mijn Vlaamschen Vriend en Medeballing Albert de Visschere. van harte J.M. Brans'. xK 4394 15.00 x

BREDERO, Gerbrand Adriaensz. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M.G. Schenk. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Libellen-Serie 115. xH 5514 7.00 x

BREEMER, Jopie. De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Bremer. Ingeleid door Enno Endt. Haarlem, Leo Vos, 1981. 1e druk. Ingenaaid. 55 p. Oplage 500 exx. xT 0302 9.00 x

BREMS, Hugo en Willy Spillebeen. Gedichten 2001. Leuven, Davidsfonds/Literair, 2001. Oorspr. omslag. 72 p. - xB 3549 7.50 x

BRENT BEZEMER, E. Het onbekende hart. Holland, Pauwhof, 1952. Oorspr. omslag. 21 p. - xR 1648 6.50 x

BREY, Bart. Es lebe das Nadaismus! Amsterdam, Polka, 1989. Oorspr. omslag. N.p. Genummerd 17/60 exx. xR 5332 15.00 x

BREYNE, Marc. Romeo Uit mijne ballingschap. Verzen. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1917. blanco omslag, 95 p. Oorlogs-Uitgave met een inleidend woordje van J.L. van den Heuvel. xT 6516 12.00 x

BREYTENBACH, Breyten. Eklips. Die derde bundel van die ongedanste dans. Verse. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. Ingenaaid. 108 p. - xB 9096 8.00 x

BREYTENBACH, Breyten e.a. Dichters in Durban. 's-Gravenhage, Novib, 1997. Paperback. 62 p. Illustraties: M. Augustin. xL 9846 7.00 x

BRINK, Jos. "Op weg naar Bethlehem". Nieuwe kerstgedichten. Etos z.p. z.j. Paperback 23 p. - xL 1778 6.00 x

BRINKMAN, Wim. Negev. Amsterdam, U.M. Holland, 1962. 1e druk. Oorspr. omslag. 47 p. De Windroos 61. xT 8174 8.50 x

BROEK, Peter de. Limericks. Verzameld en bekeken door ... Met illustraties van Verdi. Laren, Skarabee, 1969. Paperback. 104 p. Ills. - xP 2656 7.00 x

BROEKHUIZEN, Johanna van. Torinkies. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1934. Gebonden. 63 p. Illustraties. - xR 9898 10.00 x

BROERSMA, Rouke G. De Hoge Veluwe wn andere toponiemen. Orio/Desclee De Brouwer, 1973. Oorspr. omslag, 55 p. met gesigneerde en gedateerde opdracht van de dichter aan Jaap Zijlstra xT 8442 x

BROM, Eduard. Dante's opgang. Sonnetten. Amsterdam, Van Munster, [1923]. Gebonden. 71 p. - xB 3925 12.00 x

BROUWER, Ale. Late oogst. Ype Meijer/Boekhandel Brouwer, Drachten, [1996]. Oorspr. omslag 51 p. Oplage 150 genummerde exx. Dit is Nr. 73. xR 2891 9.00 x

BROUWER, Gerben. Preludium. Geastlike lieten. Bosch & Keuning, Baarn, 1972. Oorspr. omslag, 72 p. door de auteur gesigneerde opdracht op franse pagina xT 8541 8.00 x

BROUWER, J.H. / J. Haantjes / P. Sipma. Gysbert Japicx wirken. Boalsert, A.J. Osinga, 1936. Gebonden. 407 p. Utjown yn opdracht fen it Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. xR 8483 15.00 x

BROUWER, Roel. Hoe het nooit verdwijnt. Assen, Servo, 1997. 1e druk. Paperback. 58 p. - xT 8173 8.00 x

BROUWERS, Dick. Overzien. Amsterdam, De Beuk, 1986. Ingenaaid. 60 p. Ills. Koos van der Meer. xM 6822 7.00 x

BRUGGEN, Kees van. Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 33 p. Met opdracht: "Voor Neel en Hannes, een globale oplossing van het raadsel, Kees". Ingesloten knipsel en briefje met uitnodiging van Kees van Bruggen. xM 3264 11.50 x

BRUGGEN, Kees van. Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 33 p. naam op Franse pagina: Theo Vesseur xB 2714 9.00 x

BRUGGEN, Kees van. Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 33 p. gesigneerd door de auteur xT 5120 9.00 x

BRUGMAN, Til. Even anders. Vier rabbelverzen. Woubrugge, Avalon Pers, 1989. Oorspr. omslag. N.p. Bezorgd en toegelicht door W. de Graaf. Oplage 80 exx. xT 1735 35.00 x

BRULL, Jean. Meneer Vestdijk spreekt u Pierre Kamp wel eens? Gedichten. Utrecht, Kwadraat, 1988. Paperback. 61 p. - xM 3484 7.00 x

BRUNING, Henri. De Sirkel. Verzen. Nijmegen, in eigen beheer, 1924. Oorspr. omslag 55 p. - xB 8910 14.00 x

BRUNING, Henri. De tocht. Verzen. Nijmegen, In eigen beheer, 1925. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. Linoleumsneden zijn vervaardigd door Ernst Voorhoeve. [roestvlekjes]. xR 9679 28.00 x

BRUNING, Henri. Fuga. Verzen. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1937. 1e druk. Ingenaaid. 38 p. - xK 6330 12.00 x

BRUNING, Henri. Heilig Verbond. Brussel, Steenlandt, 1943. Oorspr. omslag. 16 p. De Bladen voor de Poezie, 7e jaargang nr. 5, Mei 1943. xR 9316 8.50 x

BRUNING, Henri. Het verbond. Groesbeek, Het Sinjaal, 1931. Gebonden. 60 p. - xT 0308 15.00 x

BRUNING, Henri. In vitro. Verzen. Winants Heerlen z.j. Oorspr. omslag 56 p. Omslag vignet van Gerard Bruning. Met gesigneerde opdracht van de auteur. xL 4383 10.00 x

BRUNING, Henri. Objectief brevier. Gedichten. Roermond/Maaseik, J.J. Romen & Zonen, 1957. Oorspr. omslag. 100 p. - xR 0628 9.00 x

BRUNING, Henri. Van ziel en aarde. Nijmegen, In eigen beheer, 1952. Oorspr. omslag. 27 p. + bijlage. Onafgesneden. Gesigneerd door de auteur. Oplage 400 exx. Gedrukt op Oud-Hollandsch van Gelder. xB 5975 18.00 x

BRUYN, Guido de. Het huis Augustus. Gedichten. Leuven, Uitgeverij P., 2007. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. - xB 4086 10.00 x

BRUYNS, Martin. Ballade van Jean de Metz. Arnhem, Chem. Pharm. Industrie LUXAN, 1960. Oorspr. omslag. [22] p. Ills Geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. xB 3884 15.00 x

BUCH, Boudewijn. Dood kind. Lamenti. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982. 1e druk, Oorspr. omslag, 87 p. oplage 1250 exx. xT 8373 18.00 x

BUCH, Boudewijn Maria Ignatius. De Sonnetten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. 1e druk. Paperback. 32 p. - xB 0688 25.00 xx

BUCH, Boudewijn Maria Ignatius. De taal als blauw. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977. Paperback 56 p. - xT 8163 20.00 x

BUDDINGH', C. Acht gorgelrijmen waarop het goed gorgelen is, zijnde gorgellandse nieuwe- en reeds eerder gehoorde rijmen, met vier snorkeltekeningen van Alfonds van Heusden. Gouda, Koch & Knuttel, 1957. Oorspr. omslag. 20 p. 20 x 30 cm. Typografie: Johan H. van Eikeren. Koppermaandag 1957. xB 9938 40.00 xx

BUDDINGH', C. Deze kant boven. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Ingenaaid. 120 p. LRP 151 xL 6517 9.00 x

BUDDINGH', C. Gorgelrijmen. A.W. Bruna Utrecht 1953. Gebonden Ills. 39 p. Bandontwerp en tekeningen van Roede. [Naam op schutblad]. xL 5182 30.00 xx

BUDDINGH' C. Nieuwe Gorgelrijmen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. 2e druk. Paperback. 55 p. - xL 0745 8.00 x

BUDDINGH', C. en Eddy van Vliet. (ed.). Noord- en Zuidnederlandse poezie na 1945. Amsterdam, Elsevier, 1978. Gebonden 272 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren xB 3519 9.00 x

BURGER, Wilna. Jonge koeien aaien. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1991. Ingenaaid. 42 p. - xM 6821 6.00 x

BURNIER, Andreas. [=Catharina Irma Dessaur]. Na de laatste keer. Amsterdam, Querido, 1981. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. - xM 6969 6.00 x

BURSSENS, Gaston. De eeuw van Perikles. Antwerpen, De Sikkel, 1941. 1e druk. Oorspr. omslag. 71 p. Genummerd 185/250 exx. xT 0870 50.00 x

BURSSENS, Gaston. Ode. Jef Meert, Antwerpen 1996. Oorspr. omslag 77 p. + los bijgevoegde,genummerde en gesigneerde ets van Jan Burssens. In cassette. Genummerd 76/99. Bibliofiele heruitgave. De bundel werd gezet uit de Garamond en gedrukt op vélin de Rives, het omslag is naar een akwarel van Gaston Burssens. Inleiding Floris Jespers. xR 4641 100.00 x

BURSSENS, Gaston. Verzamelde Dichtbundels. Twee delen. Den Haag Bert Bakker, 1970. Gebonden S.O. 848 p. Herdruk van de dichtbundels in hun oorspronkelijke vorm verzorgd en uitgeleid door Gerrit Borgers en Karel Jonckheere. Boekverzorging en omslagontwerp zijn van de hand van Leendert Stofbergen. xL 8421 50.00 x

CAMI, Ben. Gedichten 1954-1983. Een keuze. Antwerpen, Manteau, 1984. Gebonden S.O. 179 p. - xH 1965 10.00 x

CAMPAERT, Alex. Klank en beeld. Asten, Het Venster, 1932. Oorspr. omslag. 31 p. Het Venster no. 15. xT 0422 10.00 x

CAMPEN, Steven van. Gaandeweg. Gedichten. Opwenteling Eindhoven 1991. Ingenaaid 48 p. Opwentelinguitgave nr. 231 xH 5695 6.00 x

CAMPERT, Jan. Den luiden lach en andere verzen. Amsterdam, De Bezige Bij, 2003. Gebonden. 58 p. T.g.v. de jaarwisseling 2033-2004. Met kaartje. Oplage 1500 exx. Gedeeltelijk in facsimile. xB 1557 10.00 x

CAMPERT, Jan. Het onontkoombaar lied. Gedichten van Jan Campert uit de periode 1933-1942, aangevuld met een herdenkingsvers van Remco Campert en van een nawoord voorzien door Harry Scholten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. Paperback. 48 p. BBpoezie. xH 5660 8.00 x

CAMPERT, Jan. Sonnetten voor Cynara. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. Gebonden. 32 p. Oplage 500 exx. xM 3266 13.50 x

CAMPERT, Jan. Verwilderd landschap. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1936. Ingenaaid, onafgesneden, 40 p. - xW 7727 7.00 x

CAMPERT, Jan. Verzamelde gedichten 1922 - 1943. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk. Gebonden. 376 p. Naam op schutblad. xK 8772 16.00 x

CAMPERT, Jan R.TH. Verzen. Maastricht, Leiter-Nypels, 1925. 1e druk. Oorspr. omslag. 57 p. Portret Campert door Wybo Meijer. Genummerd 230/250 exx. xT 2194 30.00 x

CAMPERT, R. /J. Elburg/G. Kouwenaar/Lucebert/B.Schierbeek. Vijf 5tigers. Met een inleiding van Gerrit Kouwenaar. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. 3e druk Pocket. 96 p. literaire pocket serie no. 3 xL 7244 10.00 xx

CAMPERT, R. /J. Elburg/G. Kouwenaar/Lucebert/B.Schierbeek. Vijf 5tigers, met een inleiding van Gerrit Kouwenaar. Amsterdam, De Bezige Bij, [1954]. Oorspr. omslag, 96 p. - xR 9775 25.00 x

CAMPERT, Remco. Alle bundels gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. Paperback. 478 p. Eenmalige P.C. Hooft editie. xW 2874 18.00 x

CAMPERT, Remco. Betere tijden. Utrecht, Motion, z.j. Geniet. 24 p. Motion Pocket 003. xH 6290 6.00 x

CAMPERT, Remco. Bij hoog en bij laag. Nieuwe gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1959. 1e druk. Pocket. 104 p. LP 35. Omslag Karel Beunis. Naam op binnenzijde omslag: Jan Spierdijk. xH 3125 9.00 x

CAMPERT, Remco. Bij hoog en bij laag. Nieuwe gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1961. 2e druk. Pocket, 102 p. Literaire Pocketreeks LP 35. Omslag Karel Beunis. xR 7958 9.00 x

CAMPERT, Remco. Collega's. gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Pocket. 40 p. - xH 4790 6.00 x

CAMPERT, Remco. Dit gebeurde overal, Hoera, Hoera. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. 3e en 2e druk. Ingenaaid. 80 p. - xB 1234 9.00 x

CAMPERT, Remco. Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. 1e druk. Pocket. 93 p. LP 84. - xB 6792 9.00 x

CAMPERT, Remco. Een neger uit Mozambique. Een keuze uit de gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. Paperback. 167 p. Omslag Hugo Claus/Leendert Stofbergen. BBPoezie. xT 8455 9.00 x

CAMPERT, Remco. Het huis waarin ik woonde. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. 1e druk, Oorspr. omslag, 32 p. - xR 7828 15.00 xx

CAMPERT, Remco. Met man en muis. Amsterdam, De Beuk, 1955. 1e druk. Ingenaaid. 31 p. - xM 8070 11.50 x

CAMPERT, Remco. Ratapan Lamento. Vertaling/terjemahan Linde Voute. Keuze/disunting oleh Martin Mooij. Amsterdam, De Bezige Bij, 1999. Paperback. 112 p. Tweetalig. xL 8463 12.00 x

CAMPERT, Remco. Theater, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. 1e druk. Paperback. 44 p. - xH 3128 8.00 x

CAMPHUYSEN, Dirk. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door K. Heeroma. Baar, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 31 p. Libelle Serie 126. xB 5040 7.00 x

CANDANI. Een zoetwaterlied. Haarlem, In de Knipscheer, 2000. Paperback. 64 p. pseudoniem van Asha van den Bosch-Radjkoemar, Paramaribo. xK 0054 7.00 x

CANTRE, Jozef, MUSSCHE, A.J. e.a. Regenboog. Eerste Nummer, 't Jaar 1918. Verluid. Plantijn, Gent. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, ills., 51 p. Er is slechts 1 nummer verschenen van dit tijdschrift. Jozef Cantré teekende de bandversiering, sneed het siersel en gaf het gansche prent-ontwerp. Bijdragen: A.J. Mussche, Richard Minne, Maurice Roelants, Raymond Herreman, e.a. xT 4202 150.00 x

CARMIGGELT, S. De gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Gebonden S.O. 100 p. - xK 0410 22.50 x

CAT, H. De. (Ed.). 300 verzen op zak. Anthonie Staring tot Jan van Nijlen (1815 - 1940). Averbode/Kampen, Altiora/Kok, 1981. Gebonden S.O. 374 p. Mooi exemplaar. xK 2845 10.00 x

CAUWENBERGE, Johan van. (verz.). Suburbia. De mooiste gedichten over de stad uit Nederland & Vlaanderen. Leuven Uitgeverij P, 2003. Ingenaaid. 270 p. Ills. - xB 3466 12.00 x

CHABOT, Bart. Genadebrood. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. 1e druk. Paperback. 97 p. - xL 8467 8.00 x

CHABOT, Bart. Judaskus. Gedichten. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1997. 1e druk. Paperback. 74 p. - xH 1440 9.00 x

CHAGALL, Marc. Gedichten. Vertaling Frouwkje Zwanenburg. Cees Duine, Giethoorn, 2010. Oorspr. omslag, Ills., 88 p. genummerd 957/1000. Illustraties van Marc Chagall. xT 8564 20.00 x

CHARLES, J.B. De blauwe stoel. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Paperback. 86 p. - xM 1161 7.50 x

CHARLES, J.B. De gedichten tot 1963. De Bezige Bij Amsterdam 1963. Paperback 191 p. LRP 66. Typografie Karel Beunis xL 8464 10.00 xx

CHARLES, J.B. De warme slager. Amsterdam, De Bezige Bij, 1973. 1e druk. Oorspr. omslag. 37 p. BBpoezie. xB 0652 7.00 x

CHARLES, J.B. Ekskuseer mijn linkerhand. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1959. 1e druk. Pocket. 77 p. LP 36. Omslag Karel Beunis. xB 2978 7.50 x

CHARLES, J.B. Gedichten. De bundels: Zendstation, Het geheim, Waarheen daarheen en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1957. 2e druk. Ingenaaid. 127 p. met twee ingeplakte portretten xT 8137 8.00 x

CHARLES, J.B. Turner Court, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1982. 1e druk. Paperback. 44 p. - xH 4742 7.00 x

CHARLES, J.B. [=W.H. Nagel]. Zendstation. 's-Graveland, De Driehoek, 1949. Oorspr. omslag. 39 p. Podiumreeks. xT 3719 8.00 x

CHASTE, Victor le [=H.G. Hoekstra]. Amorosa. De Bezige Bij, Amsterdam, 1949. 2e vermeerderde druk Oorspr. omslag 29 p. - xB 9828 6.00 x

CLAES, Paul. De Zonen van de Zon. Een sonnet en zeven transposities. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1983. Cahiersteek 24 p. Oplaag 350 exx. T.g.v. de jaarwisseling 1983/1984. xL 8235 15.00 x

CLAES, Paul en Frans Denissen. Gedicht en omgedicht. Dertig jaar wereldpoezie in vertaling (1960-1990). Samengesteld en ingeleid. Gent, Poeziecentrum, 1993. 1e druk. Paperback. 250 p. - xT 8209 12.50 x

CLAUS, Hugo. De groeten. Rotterdam/Amsterdam, Poetry International/De Harmonie, 2002. Oorsp. omslag. 13 p. T.g.v. de derde Gedichtendag 2002. xH 7253 6.50 x

CLAUS, Hugo. De Sporen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. Gebonden S.O. 96 p. - xH 7184 14.00 x

CLAUS, Hugo. De wangebeden. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Gebonden S.O. 83 p. - xW 0519 16.00 x

CLAUS, Hugo. Een geverfde ruiter. Amsterdam, De Bezige Bij / Uitg. Ontwikkeling, 1961. 2e druk. Paperback. 96 p. LRP 16. - xM 3276 7.00 x

CLEMENS SCHRONER, E. Gedichten. In eigen beheer, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Met foto van de auteur. - xL 8453 8.00 x

CLERCQ, Rene de. De noodhoorn, vaderlandsche liederen. Utrecht, Dietsche stemmen, 1916. Gebonden. 64 p. Met portret van de auteur xM 0036 16.00 x

CLERCQ, Rene de. De Vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen. boekversiering van J. B. Heukelom. Amsterdam, S.L. van Looy, 1916. Gebonden, 80 p. - xR 7860 20.00 x

CLERCQ, Rene de. Tamar. Bijbelsch verhaal in verzen met teekeningen van Fritz van den Berghe. Antwerpen, Mercurius, [1917]. Gebonden onafgesneden. 120 p. - xR 0934 25.00 x

CLERCQ, Rene de. Terwe. Een verhaal in verzen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1916. 2e druk. Gebonden. 126 p. Boekversiering van J.B. Heukelom. xR 7853 20.00 x

CLOSSET, Fr. Die van 't fonteintje. Bloemlezing samengesteld, ingeleid en voorzien van aantekeningen en een bibliografie door.... Brussel, A. Manteau, z.j. Or. omslag. 189 p. Museion Nederlandse reeks nr. 3. [Omslag iets smoezelig]. xK 2031 11.50 x

[COHEN] IEPENDAAL, Willem van. Over de leuning en langs de kaai. Amsterdam, Em. Querido, 1934. Oorspr. omslag, onafgesneden, 75 p. Omslag Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 546. xT 3642 9.00 x

[COHEN] JACOBS, Jan W. Licht. Spreekkoor. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1927. Geniet. 8 p. Boekverzorging Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 61. xR 6259 10.00 x

COHEN, L. Ali. Reflexen. Amsterdam, Em. Querido, 1925. Ingenaaid. 78 p. - xT 0877 15.00 x

COLLEM, A. van. Bloemlezing uit de gedichten. Met een voorwoord vooraf van Henriette Roland Holst. Amsterdam, Em. Querido 1932. Gebonden. 71 p. - xH 7832 6.00 x

COLLEM, A. van. God, een gedicht. Amsterdam, Querido, 1930. Gebonden halflinnen S.O. 100 p. - xM 0079 11.50 x

COLLEM, A. van. God, een gedicht. Amsterdam, Querido, 1930. Gebonden gedecoreerd zwart linnen 100 p. voorste schutblad beschreven xB 7529 14.00 xx

COLLEM, A. van. Liederen. Deel I. Liederen van huisvlijt. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1917. Gebonden. 100 p. - xK 8442 9.00 x

COLLEM, A. van. Liederen der gemeenschap. Derde bundel. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1922. Ingenaaid. 72 p. - xA 0364 7.00 x

COLLEM, A. van. Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1918. Gebonden. 94 p. - xA 0320 7.00 x

COLLEM, A. van. Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1918. Ingenaaid. 94 p. - xK 6379 7.00 x

COLLEM, A. van. Nieuwe liederen der gemeenschap. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1920. 1e druk. Gebonden. 78 p. - xA 0367 7.00 x

CONINCK, Herman de. De hectaren van het geheugen. Antwerpen, HouteKiet, 1985. 4e druk. Paperback. 59 p. - xT 8201 8.50 x

CONINCK, Herman de. Enkelvoud. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992. 2e druk. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 8199 10.00 x

CONINCK, Herman de. Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982. Antwerpen, Manteau, 1984. 2e druk. Gebonden stofomslag. 221 p. - xT 8208 15.00 x

CONINCK, Herman de. Schoolslag. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1994. Oorspr. omslag, Ills., 63 p. Op franse pagina een door de auteur gesigneerde opdracht. xT 8520 9.00 x

CONINCK, Herman de. Vingerafdrukken. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. 2e druk. Oorspr. omslag. 66 p. - xT 8200 8.50 x

CONRAD, Patrick. Met Sappho op de sofa. Gedichten 1968-1969. Antwerpen, De Galge, 1970. Or. omslag. 111 p. Ills. - xK 4117 10.00 x

COOL, Tine. Dichters over bloemen. Een bundel. Samengesteld door... Naarden, In den Toren, z.j. Gebonden. 64 p. Torenreeks 12. xK 6535 7.00 x

COOLE, Marcel. Eurudike. Romantisch gedicht. Brussel/Amsterdam, Elsevier, 1945. Or. omslag. 51 p. Gesigneerd door de auteur en genummerd 14/350 exx. Illustraties Jean Marlier. xK 9611 13.50 x

COOLE, Marcel / Johan Daisne / Luc van Brabant. Klaverendrie. Tweemaandelijksch Schrift voor Poezie. Gent, 1938. Or. omslag. 33-48 p. Schrift 3, jan. 1938. xL 3839 10.00 x

COPPENS, Thera. Woordenboekje. Bosch & Keuning, Baarn, [1984]. Oorspr. omslag, 48 p. Seismogram xT 8462 8.00 x

CORDAN, Wolfgang. Verwandlungen. Amsterdam, Kentaur Druck, 1946. Ingenaaid, onafgesneden, 94 p. Die Auflage betragt 200 gezahlte Exemplare, unter Leitung von M.N. Engelman. Kentaur IX. xK 4458 30.00 x

CORNELISSENS, Arm. F. Levensverlokkingen. Teekeningen van Jozef Cantre. Deventer, Ae. E. Kluwer, [1938]. Oorspr. omslag. [51] p. Ills. - xR 7009 15.00 x

CORTE, Jules de. Licht en Donker. In het licht gegeven door Ad. Donker te Rotterdam, [1955]. Oorspr. omslag, 24 p. 13 liedjes/gedichten waarvan een aantal met muzieknotatie. xT 8706 25.00 xx

COSTER, Dirk. Het kind in de poezie. Samengesteld en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1937. 2e vermeerderde druk. Gebonden. 228 p. - xW 3606 8.00 x

COSTER, Dirk, / Anton Deering. Religieuze poezie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 - 1950. Lochem, De Tijdstroom, z.j. Gebonden S.O. XLIV + 242 p. - xK 2685 9.00 x

COSTER, Dirk (ed.). De Nederlandsche poezie in honderd verzen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1953. 3e druk. Gebonden S.O. 278 p. - xK 6349 11.50 x

COSTER, Dirk (ed.). De Nederlandsche poezie in honderd verzen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1931. 2e druk. Ingenaaid. 178 p. - xT 2607 10.00 x

COSTER, Dirk (ed.). Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poezie. Bijeengebracht en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1932. 4e herziene en bijgewerkte druk. Gebonden. 296 p. - xM 0152 8.00 x

COSTER, Dirk (ed.). Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poezie. Bijeengebracht en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1941. 5e herziene en bijgewerkte druk. Gebonden, S.O., 363 p. - xT 2450 10.00 x

COSTER, Dirk (ed.). Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poezie van na den oorlog (1918-1923). Bijeengebracht en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1925. 2e vermeerderde druk. Gebonden. 191 + LXIII p. Omslag verkleurd. xK 8945 10.00 x

COSTER, Dirk (ed.). Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poezie van na den oorlog (1918-1923). Bijeengebracht en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1925. 2e vermeerderde druk. Gebonden, S.O., 191 + LXIII p. - xT 1598 12.00 x

COSTER, Dirk (ed.). Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poezie van na den oorlog. Bijeengebracht en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1927. 3e vermeerderde druk. Gebonden. 259 p. - xL 0361 9.00 x

COSTER, Dirk en Anton DEERING (eds.). Religieuze poezie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 tot 1950. De Tijdstroom Lochem z.j. Gebonden XLIV + 243 p. Met een inleiding door Dirk Coster. xM 3771 9.00 x

COUPERUS, Louis. Een lent van vaerzen. Utrecht, Veen, 1994. 2e druk Gebonden S.O. 68 p. Volledige werken 1. xB 9363 10.00 x

COUPERUS, Louis. Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe. Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1975. Gebonden. 206 p. Ex Libris Fernand Lodewick. xW 7637 16.00 x

COUPERUS, Louis. Orchideeën. Een bundel poezie en proza. Utrecht, Veen, 1989. Gebonden S.O. 206 p. Volledige werken deel 2. xW 8746 9.00 x

COUPERUS, Louis. Schimmen van glans. Verzameld en ingeleid door Marc Galle. Hasselt, Heideland, 1964. Pocket. 78 p. Poetisch erfdeel der Nederlanden P. 23. xR 9078 7.00 x

COWPER, William. Selected poems. A.A. Balkema, Amsterdam, [1945]. Oorspr. omslag, 47 p. These poems have been selected from the Poetical Works of William Cowper (Oxford 1913) by Max Schuchart and printed by Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij, Wormerveer. xT 0341 12.00 x

CRAMER, Rie. Verzen van verzet. 's-Gravenhage, H.P. Leopolds, 1945. Ingenaaid. 46 p. Voorwoord G.H. 's-Gravesande. xM 0071 9.00 x

CREMERS, Marie. Nieuwe Loten. Trajectum-ad-Mosam Pers, Maastricht, 1923. Oorspr. omslag, onafgesneden, 40 p. Genummerd 7/200. Gedrukt in de Hollandsche Mediaeval van S.H.de Roos, vignetten A.A.J.Stols, door Boosten & Stols, druk in rood, blauw en zwart, op geschept papier met watermerk. Bijgesloten prospectus van de eerste vijf nummers van Trajectum ad Mosam Pers. xT 2222 30.00 x

CREMERS, Marie. Weerlichten. Verzamelde gedichten. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Ingenaaid. 130 p. onafgesneden. Genummerd 270/550 exx. [Omslag verkleurd]. xB 3787 15.00 x

CROISET, Max. Gezien. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/ J.P. Barth, z.j. Ingenaaid. 72 p. - xM 3278 7.00 x

CROON, Harold de en Arjan Weenink (eds.) Rotterdam. De stad in gedichten. Uitgeverij 521, Amsterdam 2002. Paperback 157 p. vele dichters over Rotterdam xB 3590 7.50 x

CROS, Louis & Hans Vleugels. Images. Amsterdam, Amsterdamse Grafische School, 1968. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Poemes de Louis Cros. Gravures sur bois de Hans Vleugels. Tweetalig Nederlands/Frans. xB 2221 15.00 x

CUWART, Fl. Vlaamse figuren flitsen voorbij. Antwerpen, 1959. Geniet. 36 p. - xB 5551 8.00 x

D'AILLY, Rogier. Twee gedichten. Amsterdam, Sauternes, 1989. 1e druk. Cahiersteek. 27 p. Ills. Deel I in de serie Azuur. Genummerd 161/250 exx. xH 2741 7.00 x

D'HAEN, Christine. Merencolie. Amsterdam, Em. Querido, 1993. 2e druk. Ingenaaid. 32 p. - xH 2627 8.00 xx

D'HAEN, Christine. Miroirs. Gedichten vanaf 1946. Amsterdam, Em. Querido, 2002. Gebonden S.O. 319 p. - xH 8397 19.00 x

DAEN, Frank. Af en Toe. Gedichten. Merweboek, Sliedrecht, 1998. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 8832 8.00 x

DAEN, Frank. De bruikbaarheid van de tijd. U.M. Holland, Amsterdam, 1957. Oorspr. omslag, 36 p. De Windroos 46 xT 8833 7.00 x

DAEN, Frank. De koopman en zijn tijd. J.H. Kok, Kampen, z.j. Oorspr. omslag, 35 p. - xT 8725 7.00 x

DAEN, Frank. Scheepspapier. Een Winterreis. Merweboek, Sliedrecht, 1991. Oorspr. omslag, 31 p. Zwaluwreeks xT 8731 7.00 x

DAEN, Frank. Veraf is alles mooi. Verzamelde gedichten. J.H. Kok, Kampen, 1986. Oorspr. omslag, 80 p. - xT 8831 8.00 x

DAHMEN-SCHOLTE, Mona. Verzen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1928. Oorspr. omslag. 53 p. [roestvlekjes]. xB 2986 8.00 x

DAISNE, Johan [=Herman Thiery]. Klaverdrie september 1943. nr. 1 van de 7de jaargang. Gent, 1943. Oorspr. omslag. 541-556 p. Met opdracht, gesigneerd door de auteur en een stempel van Dr. Herman Thiery. xT 1856 15.00 x

DALENOORD, Frits. Ontdekkingen van de nachtwaker. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Ingenaaid. 45 p. - xM 2074 7.00 x

DAMSTE, J. Carel. Een nietig levensteken. Kortgene, De Twee Hoeden, 1970. Oorspr. omslag. 28 p. Omslag en illustraties van de dichter. - xT 4601 8.00 x

DANSER, J.G. Gedichten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1922. Ingenaaid. 54 p. - xK 2030 9.00 x

DANSER, J.G. Verzameld werk. Tekstverzorging J. Staal met een biografie door G.H. 's-Gravensande. Amsterdam, De Beuk, 1957. 1e druk. Ingenaaid. S.O. 210 p. - xB 3945 13.50 x

DAS, J. / J. van Doorne / P.J. Risseuw. Vloedlijn. Een verzameling gedichten bijeengebracht. Baarn, Bosch & Keuning, 1954. Gebonden. 192 p. Ills. - xB 5630 10.00 x

DAVIDSON, Steef. (ed.). Poezie explosie 1979. Amsterdam, Paradiso-Parapress, 1979. Oorspr. omslag. N.p. Ills. Gestencild bij Stencilzolder Roodmerk. T.g.v. de drie Poezie-Explosies op 23, 30 mei en 6 juni 1979. Alle dichters die meewerken aan deze avonden hebben een gedicht opgestuurd. Tekeningen Peter van de Klashorst. Omslag Steef Davidson. Oplage 400 exx. xB 4902 10.00 x

DEBROT, Cola. Bekentenis in Toledo. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. 2e druk. Ingenaaid. 22 p. - xH 4179 8.00 xx

DEBROT, Cola. Navrante zomer. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1945. Paperback. 28 p. De Ceder dl. 4. xL 1459 8.00 x

DEBROT, Estelle. During a silent night. Eleven poems. Meulenhoff/De Ceder, Amsterdam, 1948. Oorspr. gemarmerd omslag, cahiersteek, [16 p.]. Designed by H. van Krimpen. Composed by hand from Anton Janson's type. Two hundred and fifty copies printed by Boosten & Stols. De Ceder 15. xT 0270 10.00 x

DECORTE, Bert. Een stillere dag. Sonnetten. Brussel/Den Haag, A. Manteau/A.A.M. Stols, 1942. Ingenaaid. 83 p. - xK 9233 10.00 x

DECORTE, Bert. Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 tot 1969 geschreven. Gent, Erasmus/Ledeberg, [1970]. Oorspr. omslag. 76 p. Onopengesneden. Colibrant. Oplage 1000 exx. Mooi exemplaar. xL 9006 8.50 x

DECORTE, Bert. Thijl Ulenspieghel. Gedichten. Met de oorspronkelijke prenten van het oude volksboek (1518). Antwerpen, C. de Vries-Brouwers, 1986. Gebonden S.O. 52 p. T.g.v. het veertigjarig bestaan van uitgeverij C. de Vries-Brouwers. Gesigneerd door de uitgever. Oplage 500 exx. xR 0211 12.00 x

DECORTE, J.M.A. (red.). Een boeket van vijftig Nederlandse gedichten in Engelse of Franse vertaling. Brugge, Orion, 1975. Paperback. 126 p. T.g.v. 25-jarig bestaan Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren. De bladen voor de poezie, jrg. 23, 1975, no 6. xB 3289 10.00 x

DEE, Daniel. Vierendeel. De Geus, Breda, 2005. Gebonden, S.O., 47 p. - xT 5655 7.00 x

DEEL, T. van. Gedichten 1969-1986. Amsterdam, Em. Querido, 1988. 1e druk. Ingenaaid. 155 p. Strafwerk, Recht onder de merels, Gedichten bij tekeningen, Klein diorama, Achter de waterval. tekeningen zijn van Chr. J. van Geel. xT 8361 12.00 x

DEEL, T. van & Chr. J. van Geel. Gedichten bij tekeningen. Amsterdam, C.J. Aarts, 1974. 1e druk. Ingenaaid. N.p. Oplage 500 exx. xT 8149 7.00 x

DEELDER, J.A. Sturm und drang. (10 series). Amsterdam, De Bezige Bij, 1984. 2e druk. Paperback. 78 p. - xM 0340 7.00 x

DEKKER, Wouter Jan (ed.). Het weesmeisje op het kerkhof. Broekman & De Meris, Amsterdam, z.j. Gebonden S.O. 87 p. Merkwaardige en leerrijke gevallen van liefde en min bezongen door Nederlandse straatzangers. xR 3734 8.00 x

DELEU, Jozef. Groot Verzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood. Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse poezie van de twintigste eeuw. Anthos Lannoo, Tielt, 1992. 5e druk, Gebonden, S.O., 318 p. mooi exemplaar xT 8491 15.00 x

DELFT, A.J.A.C van. (ed.). Illegale spot en prikkel rijmen. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, [1945]. Geniet. 36 p. Uit de bezettingstijd 1940-1945. xR 5883 7.00 x

DELOOF, Giovan en Jan. Recitatief voor en van twee stemmen. Zwevegem, Stenen Molen, 1965. Or. omslag. 52 p. Oplage 350 exx. xK 6529 7.50 x

DEMEDTS, Andre. De Vlaamsche poezie sinds 1918. 1e Deel: studie. 2e Deel: Bloemlezing. DIEST, Pro Arte, 1945. 2e bijgewerkte druk. Gebonden S.O. 260 + 283 p. Stofomslag licht verkleurd. xK 5187 30.00 x

DEMEDTS, Andre. De Vlaamsche Poezie tusschen 1918 en 1941. Diest, P.V.B.A. 1941. Gebonden. 364 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6125 22.50 x

DEMEDTS, Gabrielle. Een gevangene zingt... De Bladen voor de Poezie 1e jrg. nr. 3, mei 1937. Or. omslag. Roestvlekjes. xK 9417 10.00 xx

DEN EEN / DEN ANDER. Vrede in de politiek? Berijmd verslag van 'n politieke vredesconferentie. Door Den Een, met prentjes van Den Ander. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1909. Oorspr. omslag. 46 p. - xR 7731 12.50 x

DENDERMONDE, Max. Eiland van Circe. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1948. Ingenaaid. 46 p. De Vrije Bladen 19e jaargang 1948 Schrift 8. xW 0374 5.00 x

DENDERMONDE, Max. Het geheim van de miereneuker. Nieuwe gedichten. Utrecht, Het Spectrum, 1987. 2e druk. Ingenaaid. 46 p. - xM 9349 7.00 x

DENDERMONDE, Max. Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld. Utrecht Het Spectrum, 1987. Paperback. 139 p. Ills: Friso Henstra. [Klein hoekje uit titelpagina]. xM 9348 7.00 x

DENDERMONDE, Max. Soms een paar uur van tweezaamheid. Liefdesgedichten. 103 sonnetten om loom te lezen op een koel laken. Utrecht, Het Spectrum, 1987. 1e druk. Paperback. 130 p. Ills: Tom Eyzenbach. xH 7629 7.00 x

DENEER, Cor. Zigeunerkoor. Schildpadreeks, Derde Tiental, No. 6, [Jac. P. Romijn, Utrecht], 1944. Oorspr. omslag, Cahiersteek, [16 p.]. Gesigneerd. xT 0794 18.00 x

DER MOUW, Johan Andreas (Adwaita). Brahman I & II. Amsterdam, W. Versluys, 1919/1920. Gebonden, 558 p. Twee delen. ruggen verkleurd xT 1605 40.00 x

DER MOUW, Johan Andreas. (Adwaita). Nagelaten verzen. Met een inleiding door V.E. v. Vr[iesland]. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Ingenaaid. 30 p. met portret. iets roestig. xR 8889 12.00 x

DICHTERS OMNIBUS 1959. 5e bloemlezing. Esso Nederland, 1959. Oorspr. omslag. 45 p. - xH 6633 6.00 x

DICHTERS OMNIBUS 1960. 6e bloemlezing. Esso Nederland, 1960. Oorspr. omslag. 45 p. - xH 6634 6.00 x

DICHTERS OMNIBUS 1962. 8e bloemlezing. Esso Nederland, 1962. Oorspr. omslag. 45 p. - xK 6001 6.00 x

DICHTERS OMNIBUS 1963. 9e bloemlezing. Esso Nederland, 1963. Oorspr. omslag. 45 p. - xH 6631 6.00 x

DICHTERS OMNIBUS 1965. 11e bloemlezing. Esso Nederland, 1965. Oorspr. omslag. 50 p. - xP 0331 6.00 x

DICHTERS OMNIBUS 1966. 12e bloemlezing. Esso Nederland, 1966. Oorspr. omslag. 51 p. - xH 6630 6.00 x

DICHTERS OMNIBUS 1967. 13e bloemlezing. Esso Nederland, 1967. Oorspr. omslag. 56 p. - xP 0333 6.00 x

DICHTERS OMNIBUS 1971. 17e bloemlezing. Esso Nederland, 1971. Oorspr. omslag. 63 p. - xH 6626 6.00 x

DICKINSON, Emily. Selected poems. A.A. Balkema, Amsterdam, 1940. Oorspr. omslag, onafgesneden, 70 p. These poems have been selected from the Collected Poems of Emily Dickinson (London, 1937) by S. Vestdijk and printed in 200 copies on Ingres. xT 0340 20.00 x

DIDYMUS (= T.J. Werndly). Gedichten. Uitgeverij 521 Amsterdam 2004. Gebonden 47 p. De Sandwichs-reeks nr. 8. Onder redactie van Gerrit Komrij. xL 1071 9.00 x

DIELS, Gerard. Het doornen zeel. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. Or. omslag. 78 p. - xK 6234 9.00 x

DIELS, Gerard. Na de bevrijding. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1950. 1e druk. Gebonden. 42 p. - xW 0524 7.00 x

DIEPSTRATEN, Johan J. Rozen die bloeien. Decadente gedichten. C.J. Aarts Amsterdam 1971. Geniet, 16 p. omslag iets verkleurd. Amsterdamse Cahiers. xK 6366 5.00 x

DIJKHUIZEN, Guus. Hier Guus. Amsterdam, z.j. Or. omslag. N.p. Foto omslag: Charlie Vlek. xK 8667 8.00 x

DILLEN, Karel. (samenst.). Bormsverzen. Inleiding en smenstelling Karel Dillen. Antwerpen, Were Di, 1973. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 9279 15.00 x

DITMARSCH, Peter van. Dierbaar nachtgezicht. Een keuze uit zijn gedichten. Amsterdam, Stichting Grensgebied, 1996. Gebonden S.O. 45 p. Ills. - xB 3543 15.00 x

DIVERSE AUTEURS. Lyrical Holland. / La Hollande lyrique. / Lyrisches Holland. Amsterdam/Groningen, 1954. Ingenaaid. 74 p. This modest anthology, composed under the auspices of the Netherlands P.E.N. Centre, contains translations of Dutch lyrics into English, Frensch and German. xK 3299 9.00 x

DOCTEUR MINIME. Le Parnasse hippocratique. Receuil de poésies fantaisistes tirées de différents auteurs plus ou moins drolatiques. Sur des Sujets Hippocratiques de genres divers, hormis le genre ennuyeux. A. Maloine Paris 1896. Reliure III + 271 p. 50 illustrations de Robida. Tirage 500 exx. xL 5339 50.00 xx

DOMMISSE, Hanneke. (ed.). Helaas! voor altijd zwijgt de cither.. Poezie uit oude dozen, samengelezen, uitgegeven en verantwoord door H. Dommisse met een Voor- en Narede naar Conrad Busken Huet en een Ten Geleide van W. Gs. Hellinga. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1958. 1e druk. Pocket. 176 p. Ooievaar 80. Omslag Herman Berserik. xB 0549 5.00 x

DONK, Albert. Ontroerend is dit alfabet. Amsterdam, De Beuk, 1967. 1e druk. Ingenaaid. 38 p. - xH 5065 7.00 x

DONKER, Anthonie. De dichter en de muze. Verzen over dichten, gedicht, dichter, en dichterschap. Bijeengebracht door ... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1964. Or. omslag. 96 p. Boekenweek-uitgave. Omslag en illustraties Mary Schoonheyt. xK 3133 7.00 x

DONKER, Anthonie. De draad van Ariadne. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1930. Gebonden. 50 p. - xP 0994 18.00 x

DONKER, Anthonie. De Einder, Verzamelde gedichten gekozen uit de bundels Acheron, Grenzen, Kruistochten, De draad van Ariadne, Gebroken licht, Onvoltooide symfonie, Orcus en Orpheus Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. Gebonden S.O. 242 p. - xW 3325 16.00 x

DONKER, Anthonie. Grenzen. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1929. Gebonden. 60 p. - xM 0091 16.00 x

DONKER, Anthonie. Het sterrenbeeld. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1946. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. - xH 6812 7.00 x

DONKER, Anthonie. Kruistochten. Utrecht, De Gemeenschap, 1929. Gebonden S.O. 50 p. Bekroond met de Domprijs voor poezie. xW 3266 13.50 x

DONKER, Anthonie. Onvoltooide symphonie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1938. Ingenaaid. 31 p. - xR 1798 9.00 x

DONKER, Anthonie. Tralievenster. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1945. Ingenaaid. 34 p. - xM 0064 7.00 xx

DONKER, Anthonie. V in vers. De bezetting en het verzet in verzen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1964. Paperback. 188 p. Met medewerking van E.G. Groeneveld. Geplastificeerd. xM 4830 7.00 x

DONNE, John. Selected poems. Selected from his Songs and Sonets, Elegies, Epithalamions, Verse Letters, Divine Poems. A.A. Balkema, Amsterdam, 1946. Oorspr. omslag, onafgesneden, 80 p. The text has been taken from Complete Poetry and Selected Prose, edited by John Hayward, London, The Nonesuch Press, 1932. The poems have been selected by Clara Eggink, the portrait and title engraved by S.L. Hartz, the book printed by Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, 1946. xT 0342 10.00 x

DOOLAARD, A. den. De partisanen en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij 1945. 3e druk. Ingenaaid. 32 p. - xH 2644 9.00 x

DOOLAARD, A. den. De partisanen en andere gedichten. Tilburg, W. Bergmans, 1945. Or. omslag. 38 p. - xK 7473 9.00 x

DOOLAARD, A. den [= C.J.G. Spoelstra]. Vier balladen. A.A.M. Stols, Maastricht, 1928. Oorspr. omslag, onafgesneden, 19 p. Genummerd 4/50. Gedrukt op naam voor Weruméus Buning (in pen aangevuld met Pop Ensink). Van Dijk 133. xT 2261 75.00 x

DOORENBOS, Clinge. De trein wacht niet... Versjes van Clinge Doorenbos, teekeningen van B. van Vlijmen. Amsterdam, 1928. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. In de vorm van een treinkaartje, 12 x 7 cm. Reclame uitgave van Reisbureau Lissone Lindeman. xR 9459 12.50 x

DOORN, Andries van. [= W.J.M.A. Asselbergs]. Drie balladen. [Wormerveer], In den Bloemhof [ Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij], 1945. Ingenaaid. 28 p. De Jong 202. xM 3581 16.00 x

DOORN, Willem van. 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917. Gebonden. 69 p. - xL 8828 15.00 x

DORRESTIJN, Hans. De kunst van het Lijden. of Doctorandus Kortenaar met vakantie. Bert Bakker Amsterdam 1989. Oorspr. omslag Ills. 48 p. Illustraties Thomas Koolhaas. xL 6466 8.00 x

DORRESTIJN, Hans. Positief genieten met Hans Dorrestijn. Bert Bakker Amsterdam 1994. oorspr. omslag 118 p. - xL 6467 8.50 x

DREXHAGE, Hemmo. Dieren op versvoeten. 60 lichtvoetige gedichten uit het dierenrijk bijeengebracht door .... Diemen, Areopagus, 1985. Paperback. 64 p. Bevat: Bertus Aafjes, Gerrit Achterberg, Alfred Kossmann, Jan van Nijlen. e.a. xH 7100 7.00 x

DRS. P. 3 x 3 + 2. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2006. Oorspr. omslag, 112 p. het onzijn xT 1773 10.00 x

DRUMMOND de ANDRADE, Carlos. Farewell. De laatste gedichten. Vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen. De Arbeiderspersm Amsterdam/Antwerpen, 1998. 1e druk, Vierkante Paperback, 160 p. Tweetalig Portugees-Nederlands. xT 8486 25.00 x

DUBOIS, Pierre H. Adem halen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1956. 1e druk. Gebonden S.O. 124 p. Van Dijk 973. xW 3975 10.00 x

DUBOIS, Pierre H. Een toren van Babel. Gedichten. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 71 p. Genummerd 120/200exx. xM 7024 7.00 x

DUBOIS, Pierre H. Een toren van Babel. Gedichten. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 71 p. Gesigneerd en genummerd 38/200 exx. krasje op achterzijde omslag xB 0031 9.00 x

DUBOIS, Pierre H. Het gemis. Verzen. 's-Gravenhage, A.A.M.Stols, 1942. 1e druk. Gebonden. 38 p. Atlantis-serie 7. Oplage 400 exx. Van Dijk 568. xW 3275 8.00 x

DUBOIS, Pierre H. Quia Absurdum. Verzen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk. Gebonden. 65 p. Helikon no. 39. 13e jrg. oct./nov. 1947. xB 0650 10.00 x

DUBOIS, Pierre H. / Karel Jonckheere / Laurens van der Waals. Facetten der Nederlandse Poezie. Van Guido Gezelle tot Willem Kloos. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden S.O. 145 p. Nimmer Dralend Reeks no 76. xH 3095 6.00 x

DUBOIS, Pierre H. / Karel Jonckheere / Laurens van der Waals. Facetten der Nederlandse Poezie. Van Herwig Hensen tot Cees Nooteboom. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden S.O. 158 p. Nimmer Dralend Reeks no 71. xK 2571 7.00 x

DUBOIS, Pierre H. / Karel Jonckheere / Laurens van der Waals. Facetten der Nederlandse Poezie. Van Martinus Nijhoff tot Herwig Hensen. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. 2e druk. Gebonden S.O. 173 p. Nimmer Dralend Reeks no 50. xH 3096 6.00 x

DUBOIS, Pierre H. / Karel Jonckheere / Laurens van der Waals. Facetten der Nederlandse Poezie. Van Willem Elsschot tot Martinus Nijhoff. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden. 156 p. Nimmer Dralend Reeks no 57. xH 3105 6.00 x

DUCAL, Charles. Het huwelijk. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1987. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 8369 8.00 x

DUINKERKEN, A, R. Houwink en Victor E. van Vriesland. De Dichters van het Jaar. Amsterdam, Bigot en Van Rossum, 1937. Gebonden. 52 p. Lettie Nije verluchtte de tekst en teekende het bandvignet. xL 7638 15.00 x

DUINKERKEN, A, R. Houwink en Victor E. van Vriesland. (eds.). De Dichters van het Jaar. Tweede bundel Amsterdam, Bigot en Van Rossum, 1938. Gebonden. 50 p. G.G.H.H. Oosterbaan Martinius verluchtte de tekst. Genummerd 120/460 exx. xB 7173 15.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 31 p. Libellen-Serie nr. 303. xP 1011 7.00 x

DUINKERKEN, Anton van. De dichter en de ouderdom. J.H. Gottmer Haarlem/Antwerpen z.j. Ingenaaid 60 p. Vierluik. xK 2626 7.00 x

DUINKERKEN, Anton van. De muze en de zeventien provincien. Een bloemlezing verzen over Noord- en Zuidnederland. Bijeengebracht door... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1962. Or. omslag. 92 p. Boekenweek-uitgave. Illustraties Guillaume le Roy. xK 3128 7.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Hart van Brabant. Utrecht, Het Spectrum, 1948. 2e druk. Gebonden. 100 p. - xK 2452 10.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Hart van Brabant. Amsterdam/Antwerpen, De Spieghel/Het Kompas, z.j. Ingenaaid, 103 p. onafgesneden. Mooi exemplaar. xK 7953 13.50 x

DUINKERKEN, Anton van. Het vierenswaardig wonder. Een gedicht n.a.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945 als bijdrage tot het Gedenkboek. Amsterdam, Urbi et Orbi, 1946. Ingenaaid. 35 p. - xB 1609 12.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. Ingenaaid. 145 p. + Inhoud. - xM 3287 12.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. Gebonden S.O. 145 p. + inhoud - xR 8152 15.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Tobias met den engel. Binnen den tijd. Bezuiden Valencijn. Onder de bloeiende jasmijn. Utrecht, Het Spectrum, [1946]. Gebonden onafgesneden. 125 p. - xW 4552 12.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Undique Carmina Sonant. Twaalf vertaalde gedichten. Bussum, F.G. Kroonder, 1945. Oorspr. omslag. 29 p. Bayard Pers. De versiering op de omslag werd in linoleum gesneden door Joh. H. van Eikeren. xL 8899 10.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Verzen op Kerstmis. Geillustreerd door Aart van Ewyk. Hilversum, Paul Brand, 1941. 1e druk. Gebonden. 30 p. Onafgesneden. - xK 9987 22.50 x

DUINKERKEN, Anton van. Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den wederkeer. Utrecht, Het Spectrum, [1946]. Gebonden onafgesneden. 70 p. [=Wilhelmus J. M. Asselbergs]. xW 2957 10.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Voorbijgang. Teekening van C.A.B. Bantzinger. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 4. xB 0971 7.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Waaiend pluis. Amsterdam, Christofoor, [1945]. 2e vermeerderde druk. [40] p. Deze tweede vermeerderde druk, waaraan een verzameling gelegenheidsgedichten uit den oorlogstijd onder de titel 'Cursores Vitae' is toegevoegd, werd door den schrijver afgestaan voor een goed doel en uitgegeven door de Stichting Christofoor. Genummerd 363/550 exx. xK 9989 16.00 x

DUINKERKEN, Anton van. Waaiend pluis. Mansarde Pers ['s-Gravenhage 1944]. Oorspr. omslag 16 p. [De Jong 220]. xT 3471 20.00 x

DUINKERKEN, Anton van. (ed.). Bloemlezing uit de katholieke poezie Deel II: Dichters der contra-reformatie. Bilthoven, De Gemeenschap, 1932. Gebonden. 340 p. Een bloemlezing met inleiding en bibliografische aanteekeningen door Anton van Duinkerken. xR 1776 12.00 x

DUINKERKEN, Anton van. (ed.). Bloemlezing uit de katholieke poezie Deel III: Dichters der emancipatie. Bilthoven, De Gemeenschap, 1939. Gebonden. 461 p. - xL 3606 12.00 x

DUINKERKEN, Anton van (ed.). Hedendaagsche kerstlyriek van katholieke dichters. Den Bosch/Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, z.j. Ingenaaid. 52 p. Geert Groote-Genootschap nr 498. xK 5551 6.50 x

DUINKERKEN, Anton van en P.J.G. Huincks. (ed.). Dichters om Oranje. Oranje poezie van Willem de Zwijger tot heden. Baarn, Drukkerij Hollandia, 1946. Gebonden. VIII + 263 p. Ills. - xB 1594 15.00 x

DUINKERKEN, Anton van, Gabriele Smit, Michel van der Plas. Onderlinge verstandhouding. Ingeleid door Karel Meeuwesse. Bussum, Paul Brand, 1955. Gebonden. 155 p. Brandaris-reeks. xL 3000 10.00 x

DULLAART, Heiman. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder. Baarn, Bosch & Keuning, [1935]. 2e druk. Ingenaaid. 32 p. Libellen-Serie nr. 6 xL 1150 6.50 x

DULLAERT, Heiman. Enkele gedichten. Arnhem, Hijman Stenfert Kroese & Van der Zande, 1923. Gebonden. 48 p. Keurbundels uit het Nederlandsche lierdicht onder leiding van J. Greshoff. xR 2803 8.00 x

DURA, Carla. Dansen in de schaduw, portretten. Bedum, Exponent 1988. Ingenaaid. N.p. Genummerd 78/90. Eenheden reeks. [Omslag verkleurd]. xM 3289 11.50 x

DURA, Carla. Sporadisch. Gedichten. Met tekeningen van Nel Waller Zeper. Amsterdam, De Beuk, 1990. Ingenaaid. 42 p. Ills. - xM 6788 7.00 x

DYKSTRA, Waling. Foardrachten, Rimen en Sangen for de Griene Brilloft. Hearrenfean, J. Hepkema, 1898. Nye Printinge. Oorspr. omslag. 69 p. - xR 7025 12.50 x

DYKSTRA, Waling. Friske Sang. Ny lieteboek. Mei fjirtich Sangen. Freanysjer, F.A. Bosman, 1874. Oorspr. omslag. 80 p. - xR 7026 15.00 x

EDINGA, Hans. De wintertuin. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1954. 1e druk. Ingenaaid. 42 p. Gesigneerd door de auteur. xH 4362 10.00 x

EDINGA, Hans. [=Hans Heidstra]. De vrouw van de herfst. 's-Gravenhage, Daamen, 1952. 1e druk. Ingenaaid. 22 p. Gesigneerd door de auteur met opdracht. xH 4363 9.00 x

EEKHOUD, Georges. Myrtes & Cypres. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1877. Broche. 190 p. [Debuut]. -x xT 2625 50.00 x

EEKHOUT, Jan H. Doolagien. Verzen. Maastricht/Brussel, A.A.M. Stols, 1932. Ingenaaid. 63 p. Onafgesneden. - xK 5305 9.00 x

EEKHOUT, Jan H. Magie der aarde. Bilthoven, De Gemeenschap, 1938. Or. omslag. 61 p. Omslag aan bovenkant verkleurd. xK 9465 7.50 x

EEKHOUT, Jan H. Magie der aarde. Bilthoven, De Gemeenschap, 1938. Gebonden. 61 p. - xB 3372 10.00 x

EEKHOUT, Jan H. Solaas. Verzen van hernieuwd geloof. Amsterdam, U.M. Holland, 1940. 1e druk. Or. omslag. 29 p. - xK 8906 7.00 x

EGGINK, Clara. De muze en de seizoenen. Een bloemlezing van verzen. Bijeengebracht door ... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1953. Or. omslag. 83 p. Boekenweek-uitgave. Omslag en illustraties Jenny Dalenoord. xK 3131 7.00 x

EGGINK, Clara. De vrouw en de cormorant. Teekening van Fiep Westendorp. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 5. iets roestig xB 0970 8.00 x

EGGINK, Clara. Landinwaarts. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 3e druk. Gebonden. 32 p. - xP 1120 11.50 x

EGGINK, Jacoba. Kyrie eleison. Amsterdam, Elsevier, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 35 p. - xK 8491 8.00 x

EIJK, Jack van. Kamperfoelie. Amsterdam, Tranedal, 1999. Cahiersteek. 28 p. Oplage 200 exx. xH 2500 7.00 x

EIJKELBOOM, J. De gouden man. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 1e druk, Ingenaaid, 59 p. - xT 8180 9.00 x

EIJKELBOOM, J. De wimpers van de dageraad. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1987. 1e druk. Paperback. 59 p. - xT 8218 8.50 x

EIJKELBOOM, J. Het lied van de krekel. Gedichten. Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 1996. Ingenaaid. 47 p. - xT 8178 9.00 x

EIJKELBOOM, J. Kippevleugels. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1991. 1e druk. Gebonden, S.O., 59 p. - xT 8179 10.00 x

EIJKELBOOM, J. Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. 5e druk. Ingenaaid. 61 p. - xT 8177 10.00 x

EIJKELBOOM, Jan. Twee dochters en een zoon. Met tekeningen van Rein Dool. Zeeuws Kunstenaars Centrum, Middelburg, 1987. 2e druk,Oorspr. omslag, 24 p. Slibreeks 38 xT 8789 7.00 x

EIJKELBOOM, Jan. Want poezie doet niets gebeuren. Comite Voorstraat 125, 1996. Oorspr. omslag, illustratie in kleur, 12 p. genummerd 39/200. T.g.v. de 70ste verjaardag van de dichter.
Tekening van Sara Eijkelboom xT 8583 15.00 x

EKEREN, Linda van en J. Goedegebuure. (ed.). Alleen het verdriet is waar. Bloemlezing. Den Haag, Voorlichtingsdienst Openbaar Ministerie, 1988. Gebonden. 76 + 37 p. Bijlagen. Twee boekjes in een doos met tralietjes. Bevat o.a. Jan Kal, Bernlef, Herzberg, Campert, Claus e.v.a. xL 8908 14.00 x

EKKERS, Remco. Buurman. Tekeningen Lieneke Smit Sibinga. Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1979. 20 p. Slib-reeks nr. 8. xH 2454 7.00 x

EKKERS, Remco. De vrouw van zwaarden. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1989. 1e druk. Oorspr. omslag. 52 p. - xB 2982 7.50 x

EKKERS, Remco. Praten met een reiger. Den Haag, Leopold, 1986. Gebonden. 65 p. - xM 1160 7.00 x

ELBURG, Jan G. Drietand. Gedichten 1952-1958. Amsterdam, De Bezige Bij, 1960. Pocket. 158 p. LP 39. - xR 8905 8.00 x

ELBURG, Jan G. Iets van dat alles. Een keuze uit de gedichten. Nawoord Wiel Kusters. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. 2e druk. Pocket. 124 p. BB Poeziepocket 11. Omslag Lucebert. xT 8687 9.00 x

ELBURG, Jan G. Klein T(er)reurspel. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. 1e druk. Gebonden. 40 p. Onafgesneden. Illustraties Lotte Ruting. Oplage 200 exx. xT 4021 15.00 x

ELBURG, Jan G. Serenade voor Lena. Amsterdam, W.L. Salm, 1941. 1e druk. Gebonden S.O. 32 p. - xK 8406 12.00 x

ELBURG, Jan G. Streep door de rekening. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. 1e druk. Pocket. 64 p. LP 137 xR 8901 9.00 x

ELEUTHEROS. [=Abraham gans]. In uw licht. Met houtsneden van Madeleine Gans. De Sleutelpers. [Leiden, A.W. Sijthoff,1945]. Ingenaaid. 48 p. Genummerd 43/125 exx. De Jong 240. xR 8239 20.00 x

ELSSCHOT, Willem. Gedichten. In de vier Winden / Willem Elsschot Genootschap, Antwerpen, 2009. Gebonden n.p. Groot formaat. Facsimile-heruitgave van de editie van 1954 die in een oplage van 110 exemplaren verscheen als eerste en enige publicatie van de bibliophielenvereniging In de Vier Winden. Deze heruitgave verscheen in een oplage van 1000 exemplaren. W.E.G.-serie 59. xR 3180 40.00 x

EMANTS, Marcellus. Godenschemering. Een gedicht. Haarlem, Tjeenk Willink, 1910. 3e druk. Gebonden. 101 p. - xW 8226 11.50 x

EMMENS, Jan. Chaconne. Pandora Pers, [Den Haag, 1945]. Oorspr. omslag, 19 p. Debuut. Genummerd 49/150. De Jong 242. xT 0793 35.00 x

EMMENS, Jan. Een hond van Pavlov. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1984. 4e druk. Ingenaaid. 32 p. - xH 1796 6.00 x

EMMENS, Jan. Gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1974. Ingenaaid. 150 p. - xT 8198 15.00 x

ENGELMAN, Jan. Bij de bron. Een bundel religieuze liederen met teekeningen van Lode Sengers. Heemstede, De Toorts, 1937. Oorspr. omslag. 31 p. - xL 0618 6.00 x

ENGELMAN, Jan. De dijk, een gedicht. Amsterdam, Querido, 1937. Ingenaaid. 16 p. - xT 0124 8.00 x

ENGELMAN, Jan. Hart en lied. Bloemlezing. [Met tekeningen en vignetten door C.A.B. Bantzinger]. 's-Gravenhage, Final Stage Press [Bert Bakker], 1944. Ingenaaid. 32 p. De Jong 244. Genummerd 2/400 exx. [Ex Libris Th. Mauve]. xP 2574 34.00 x

ENGELMAN, Jan. Het bezegeld hart. Amsterdam, Querido, 1947. Gebonden S.O. 47 p. - xM 4828 11.50 x

ENGELMAN, Jan. Kindje wiegen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Ingenaaid. N.p. - xM 3601 7.00 xx

ENGELMAN, Jan. Noodweer. Amsterdam, Querido, [1942]. Gebonden S.O. 42 p. - xM 0141 10.00 x

ENGELMAN, Jan. Noodweer. Amsterdam, Querido, [1942]. Oorspr. omslag, 41 p. met gesigneerde opdracht van de auteur xT 0092 15.00 x

ENGELMAN, Jan. Philomela. Teekening van C.F. Roelofsz. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 6. xT 0088 7.00 x

ENGELMAN, Jan. Tuin van Eros. Amsterdam, Em. Querido, 1946. 10e druk. Oorspr. omslag. 75 p. - xH 2000 7.00 x

ENGELMAN, Jan. Tuin van Eros. Amsterdam, Querido, 1938. 3e druk. Gebonden. 54 p. [Rug verkleurd]. xM 0062 9.00 x

ENGELMAN, Jan. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1960. 1e druk. Gebonden. 230 p. - xT 8225 14.00 x

ENGELMAN, Jan. Vrijheid. Tijdgedichten en berijmde schotschriften. Utrecht, Het Spectrum, 1945. Ingenaaid. 32 p. - xM 0114 6.00 x

ENGELMAN, Jan en Wouter Paap. Twee muzen. Een verzameling van Nederlandse gedichten handelend over muziek. Uitgezocht door... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1955. Oorspr. omslag. 79 p. Boekenweek-uitgave. Omslag en illustraties Bert Bouman. xK 3127 7.00 x

ENGELMAN, Jan / Marinus Nijhoff / A. Roland Holst. Over Martinus Nijhoff. 's-Gravenhage, Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. Ingenaaid. 47 p. Maatstafdeeltje 2. xH 1157 8.00 x

ENQUIST, Anna. De tussentijd. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2004. Paperback. 63 p. - xT 5332 9.00 x

ENQUIST, Anna. De tweede helft. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2000. 1e druk. Ingenaaid. 60 p. - xT 5331 7.00 x

ENQUIST, Anna. Soldatenliederen. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1991. 1e druk. Ingenaaid. 71 p. - xT 8659 8.00 x

ENT, Anton. De hoed van Kierkegaard. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983. Oorspr. omslag, 59 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jaap Zijlstra op de franse pagina, los bijgesloten een brief van Ent aan Zijlstra. xT 8517 10.00 x

ENT, Anton. Domein van meidoorn. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. Oplage 600 exx. xH 7593 7.00 x

ENT, Anton. Feestgangers. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1986. Oorspr. omslag, 56 p. Met gesigneerde opdracht van de schrijver voor Jaap Zijlstra. Bijgesloten een brief van de auteur aan Zijlstra en twee feestkaarten met gedichten xT 8535 10.00 x

ENT, Anton. Zwart zilver. Gedichten De Arbeiderspers, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag, 48 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jaap Zijlstra op de franse pagina, los bijgesloten een kerstgedicht van Ent. xT 8518 9.00 x

ERTS. Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1930. Handgebonden, halfleer, 192 p. Samengesteld door D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte. xB 8354 30.00 x

ERTS. Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1930. Oorspr. omslag, 192 p. Samengesteld door D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte. xT 0844 14.00 x

ERWICH, Anton en Paul Haimon. e.a. Verzen van Anton Erwich, Paul Haimon, Theo van der Helm, Felix Lemmens, Jan van Maren, Maarten Vrolijk, Bruno Weykamp en Aldert Witte. Delft, Van der Drift, 1939. Oorspr. omslag. 30 p. 14 dagen, halfmaandelijks verschijnend strijdschrift onder redactie van Anton Deering en Anton Erwich. Nrs. 10-11-12. Oplage 750 exx. xB 6614 30.00 xx

ESSEN, Hein von. Dierenliedjes. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, [ca. 1935]. 4e druk, Gedecoreerde linnen band, onafgesneden, gedrukt op oud-Hollandsch van Van Gelder, 110 p. Portret van den dichter door Willem van Konijnenburg ingeplakt t.o. titelpagina. xT 6789 35.00 x

ESTER, Hans & Lina Spies (eds.). Die blou berg moet ek oor. Zuid0Afrikaanse gedichten over bergen. Suid-Afrikaans Instituut, Amsterdam, 2003. Oorspr. omslag, Ills. 79 p. met gesigneerde opdracht op franse pagina xT 8558 10.00 x

EYBERGEN, Koos van. Dans. Met 2 houtsneden van Bieling. Rotterdam, De Vonk, 1925. Oorspr. omslag. 19 p. [Omslag aan randen verkleurd]. xT 4939 75.00 x

EYBERS, Elisabeth. Kruis of munt. Amsterdam, Querido, 1973. 1e druk. Ingenaaid. 34 p. - xL 9331 7.00 x

EYBERS, Elisabeth. Neerslag. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958. 1e druk. Gebonden S.O. 79 p. vignettenreeks xH 2778 13.50 x

EYBERS, Elisabeth. Neerslag. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958. 1e druk. Ingenaaid. 77 p. - xL 0660 8.00 x

EYBERS, Elisabeth. Noodluik. Amsterdam, Em. Querido, 1989. 1e druk. Paperback. 40 p. - xK 0481 7.00 x

EYBERS, Elisabeth. Nuweling. Amsterdam, Em. Querido, 1995. 1e druk. Ingenaaid. 47 p. - xK 9193 8.00 x

EYBERS, Elisabeth. Onderdak. Gedigte november 1962 - juni 1967. Amsterdam, Em. Querido, 1969. 1e druk. Gebonden. 62 p. - xM 4837 10.00 x

EYBERS, Elisabeth. Rymdwang. Amsterdam, Em. Querido, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. - xH 4429 7.00 x

EYBERS, Elisabeth. Teespraak. 's-Gravenhage, Amsterdam, 1991. Geniet. 22 p. Stichting P.C. Hooft-prijs 1991. xB 0202 7.00 x

EYBERS, Elisabeth. Tydverdryf / Pastime. Em. Querido Amsterdam 1996. Ingenaaid 47 p. - xK 9194 12.00 x

EYBERS, Elisabeth. Versamelde gedigte. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1957. 1e druk. Gebonden S.O. 164 p. vignettenreeks xT 8183 15.00 x

EYBERS, Elisabeth. Winter-surplus. Amsterdam, Em. Querido, 1999. 1e druk. Ingenaaid. 55 p. - xH 0487 9.00 x

EYBERS, Elisabeth / Hanny Michaelis / Annie M.G. Schmidt e.a. Gedichten. Een keuze uit eigen werk door .... Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1986. 5e druk. Ingenaaid. 95 p. - xB 3859 8.00 x

EYBERS, Elisabeth, W.E.G. Louw, Totius. e.a. Negen gedichten voor de Kersttijd. 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1956. Or. omslag Ills. 30 p. De keuze werd verricht door N.A. Donkersloot voor de leden. Typografie en de illustraties zijn van Henk Krijger. Genummerd 139/500 exx. [Thomassen 40]. xL 2401 12.00 x

EYCK, P.N. van. Brent Bridge. Teekening van Pam G. Rueter. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 7. xT 0087 7.00 x

EYCK, P.N. van. De getooide doolhof. Amsterdam, De Mij. voor Goede en Goedkoope Lit., z.j. 2e verm. druk. Gebonden. 152 p. Nederlandsche Bibliotheek. - xK 3541 5.00 x

EYCK, P.N. van. Gedichten. Het ronde perk. Lichtende golven. Amsterdam, De Mij. van Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Gebonden. 154 p. Nederlandsche Biliotheek. - xH 0291 7.00 x

EYCK, P.N. van. Getijden. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1910. Oorspr. omslag. 140 + IV p. Onafgesneden. - xR 7825 15.00 x

EYCK, P.N. van. Herwaarts, gedichten 1920-1945. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1949. 1e zeer vermeerderde uitgave. Gebonden. 167 p. Oplage 700 exx. Groen linnen band. xK 6012 13.50 x

EYCK, P.N. van. Inkeer. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1927. 2e druk, Ingenaaid onafgesneden. 28 p. - xW 4530 9.00 x

EYCK, P.N. van. Inkeer. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1922. 1e druk. Oorspr. omslag. 25 p. Palladium onder leiding van J. van Krimpen gedrukt, in een oplage van honderd & vijftig exemplaren, bij G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort. xT 1484 17.50 x

EYCK, P.N. van. Inkeer. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1927. 2e druk, Gebonden, 28 p. - xT 8537 9.00 x

EYCK, P.N. van. Meesters. Zeven gedichten. Den Haag, A.A.M. Stols, 1945. Gebonden. 82 p. Van Dijk 661. Oplage 500 exx. xW 3256 18.00 x

EYCK, P.N. van. Uitzichten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1912. Ingenaaid. 239 p. onafgesneden. - xB 6443 18.00 x

EYCK, P.N. van. Verzen 1940. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1946. 2e druk. Gebonden onafgesneden. 54 p. Oplage 1500 exx. xM 6595 8.00 x

EYCK, Robert. Perpetual treason, poems. Sidcot, The Somerset Press, 1939. ['s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1944.]. Gebonden. 32 p. Genummerd 184/200 exx. De Jong 264. xH 1999 18.00 x

EYCK, Robert. Perpetual treason, poems. Sidcot, The Somerset Press, 1939. ['s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1944.]. Gebonden. 30 p. Gesigneerd + opdracht. Genummerd 43/200 exx. De Jong 264. xW 3425 27.00 x

EYCKMANS, Jozef. Achtendertig componisten. Amsterdam/Brussel, Elsevier/Manteau, 1980. Oorspr. omslag. 61 p. Nawoord Maarten 't Hart. xB 1543 7.50 x

EYCKMANS, Jozef. Zonder dansmeester. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 64 p. T.g.v. de 60e verjaardag van de auteur. Oplage 500 exx. xM 8365 6.00 x

EYKMAN, Karel. Mijn hoofd in de wolken. Met tekeningen van Sylvia Weve. Amsterdam, De Harmonie, 1994. 1e druk. Paperback, 144 p. Ills. - xT 8724 8.00 x

EYSSELSTEIJN, Ben van. Laat het sneeuwen, Heer! Ned. Ver. voor Druk- en Boekkunst, 1942. Cahiersteek. 10 p. Oplage 200 exx. Gezet uit de Grotius-letter van S.H. de Roos. [Thomassen 2]. xW 3413 6.00 x

FABRICIUS, Johan. De kraton. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 23 p. Roestvlekjes. xM 7536 7.00 x

FASMER, Jan Hendrik. Verzen van gisteren voor vandaag. Amsterdam, Herdruk voor 5 mei 1965. Geniet. 28 p. - xB 2230 8.00 x

FAVEREY, Hans. Verzamelde gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. 2e druk, Gebonden, S.O., 751 p. - xT 8430 30.00 x

FEDDER, Henk. Kontoer en kern. Gedichten. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1960. Ingenaaid. 16 p. - xH 4317 7.00 x

FEDDER, Henk Verzet-Verzen. Bedreigd, beoorloogd, bezet, bevrijd. Illustraties Rein van Looy. Naarden, A. Rutgers, 1946. Gebonden. 156 p. Eigendomsstempeltje. xL 7574 9.00 x

FEIS, Agnita. Kermis. Exponent, Bedum, 1985. Cahiersteek, Oorspr. omslag, [4 p.]. Met de hand gezet uit de Syntax en op de handpers gedrukt in een oplage van 115 genummerde exemplaren. Genummerd 89.Experimenteel gedicht uit 1915 door Agnita Feis (1881-1944), de eerste vrouw van Theo van Doesburg. xT 2448 20.00 x

FERKET, Chris. Met poezie naar Catalonie. Bloemlezing van Vlaamse gedichten en vijf Catalaanse gastdichters. Gent, Open Kring, 1980. Oorspr. omslag. 68 p. Getuigenis reeks nr 22. Uitgegeven in het voorjaar 1980 bij gelegenheid van een culturele missie. Tweetalig. xR 2266 12.00 x

FERRON, Louis. Voor de val. Amsterdam, De Bezige Bij, 1991. 1e druk. Paperback. 59 p. - xH 4523 8.00 x

FERWERDA, Frits. Tweehonderd anagrammen. Utrecht, Reflex, 1983. Oorspr. omslag. 22 p. T.g.v. de jaarwisseling 1983/84. Genummerd 51/250 exx. xL 8143 10.00 x

FIJTER-VAN VUGT., Erica de. Sprekend papier. Gedichten. Drukkerij Leonard Repro, Oosterhout, z.j. Gebonden met touwtjes n.p. omslag & vormgeving Otto de Fijnter. xR 2956 8.00 x

FLIPSE, Robert Paul. Mexico in de regentijd. Alkmaar, Fizz-Subvers Press, 1973. Geniet. 32 p. Oplage 500 exx. xB 0469 8.00 x

FOCQUENBROCH, W.G. van. Een keus uit zijn werk met een inleiding door Lode Baekelmans. Antwerpen/'s-Gravenhage, Victor Resseler/M. Hols, 1911. Ingenaaid. 152 p. - xT 0040 12.50 x

FONTAINE, La. The twelve De La Fontaine fabels as painted in the Dining Saloon M.V. “Dalerdijk”. Holland-America Line. Z.p. z.j. Or. omslag. 38 p. - xK 0979 6.50 x

FONTAINE VERWEY, H. de La. Choix de poemes en l'honneur du livre. Amsterdam, Gezelschap Nonpareil, 1956. Oorspr. omslag. 29 p. Typografie J. van Krimpen. Gedrukt bij Joh. Enschede en Zonen te Haarlem. xR 9205 20.00 x

FOPPEMA, Yge. Spijkerschrift mei 1940 - 1945. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. 2e druk. Ingenaaid. 59 p. De 1e druk is met de drukkerij Luctor et Emergo bij het bombardement van 3 maart 1945 vernietigd. xK 8149 8.00 x

FOPPEMA, Yge. Spijkerschrift mei 1940 - 1945. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. 3e druk. Ingenaaid. 58 p. De 1e druk is met de drukkerij Luctor et Emergo bij het bombardement van 3 maart 1945 vernietigd. xW 7735 7.00 x

FOPPEMA, Yge. (Ed.). Oude en nieuwe Geuzenliederen. Gekozen, ingeleid en toegelicht door ... Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. Gebonden S.O. 168 p. Gedrukt in rood en zwart. Mooi exemplaar. xK 4730 13.50 x

FRACKERS, W.F.K.J.F. Starend over stormend water sta ik stil. Woudbrugge, Avalon Pers, 1990. Oorspr omslag. [23] p. T.g.v. het afscheid van Frackers als Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie op 21 november 1990. oplage 1000 exx. xB 3051 10.00 x

FRAECHEM, Herman Van. (ed.). In den spiegel. Dichters over Dichters! Lier, De Bladen voor de Poezie, 1953. Geniet. 30 p. + bijblad. De Bladen voor de Pozie 1e jaargang (nieuwe reeks) nr 9/10 nov/dec. 1953. xB 8897 12.00 x

FRANQUINET, G.D.L. Mastreechter veerskes. Inleijing en bandteikening van E. Franquinet. Mastreech, Boosten & Stols, 1924. Ingenaaid. onafgesneden. 192 p. - xR 9222 25.00 x

FRANQUINET, Robert. De laatste dageraad. Verzen. Heerlen, Winants, 1946. Or. omslag. 25 p. Genummerd 79/300 exx. xK 8158 12.00 x

FRANQUINET, Robert. Figuratief overschot. Winants, Heerlen, [1953]. Oorspr. omslag, 32 p. Keuze uit de gedichten geschreven te Parijs tussen de jaren 1948-1953 xT 3723 8.00 x

FRENKEL, M.B. Acht gedichten. De Zondagsdrukkers, Amstelveen, 1983. Oorspr. omslag, onafgesneden, 15 p. Gedichten van de jonggestorven dichter (1904-1938) door Reinold Kuipers gekozen uit Helikon en Forum. Dit is Martin Bernard Frenkels eerste uitgave in boekvorm. De oplaag is vijftig exemplaren. xT 1470 90.00 x

GAAUW, Steven van der. (ed.). Hoe wordt je halfopen mond gedicht. Gedichten over Herman de Coninck. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002. 1e druk. Oorspr. omslag. 54 p. - xK 7789 8.00 x

GALIEN, Laura van der. Zeventien. Amsterdam, Prometheus, 1996. 1e druk. Paperback. 69 p. - xH 0488 7.00 x

GANGADIN, Rabin. Een zeldzame kamer. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Ingenaaid. 57 p. - xW 3287 7.00 x

GANGADIN, Rabin. Tussen letter en geest. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. - xW 3299 7.00 x

GANS, A. De wever. Gedichten. Leiden, A.W. Sijthoff, 1955. Ingenaaid. 84 p. Gesigneerd door de auteur xR 1715 10.00 x

GEEL, Chr. J. van. Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978. 1e druk. Gebonden. 287 p. Zonder stofomslag. Vignettenreeks. xT 8207 12.00 x

GEEL, Chr. J. van. Enkele gedichten. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1973. 1e druk. Paperback. 69 p. - xT 8151 9.00 x

GEEL, Chr. J. van. Het zinrijk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1971. 1e druk. Gebonden S.O. 206 p. vignettenreeks xK 7122 18.00 x

GEEL, Chr. J. van. Het zinrijk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1975. 2e druk. Ingenaaid. 205 p. - xK 8607 13.50 x

GEEL, Chr. J. van. Spinroc en andere verzen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1975. 2e druk. Ingenaaid. 147 p. - xK 0400 13.50 x

GEEL, Chr. J. van. Vluchtige Verhuizing. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1976. Oorspr. omslag, 52 p. - xT 8370 9.00 x

GEEL, Chr. J. van. Vluchtige Verhuizing. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1976. Gebonden, S.O., 52 p. rug stofomslag verkleurd xT 8371 18.00 x

GEEMERT, Ko van en Paul IJpelaar. (ed.). Dichters binnen de perken. Amsterdam, De Oude Stad, 1988. Geniet. 40 p. Speciale uitgave t.g.v. het dichtersproject in de Hortus Botanicus zomer 1988. xB 0204 7.00 x

GEERDS, Koos. Goutbeekarchief. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988. Ingenaaid. 36 p. - xM 3025 7.00 x

GEERDS, Koos. Woeste grond. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992. Ingenaaid. 48 p. - xT 8418 7.00 x

GEESTZWAARD, J. Sta op! Gedichten. De Distelvink, [Amsterdam, G. Soutendijk, 1945=1944]. Gebonden. 24 p. [Pseudoniem J.W. Jacobs]. Genummerd 372/475 exx. xL 2228 10.00 x

GEESTZWAARD, J. Voorwaarts en niet vergeten. Gedichten. De Distelvink, [Amsterdam, G. Soutendijk, 1944]. Gebonden. 20 p. [Pseudoniem J.W. Jacobs]. Genummerd 227/480 exx. De Jong 299. xL 2227 10.00 x

GEIJSEN, Barbel. Zoute veren. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 2007. 1e druk. Paperback. 44 p. - xT 8172 8.50 x

GELDER, Jan van. Droom en werkelijkheid. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 39 p. Helikon 32. Jrg. 12. Van Dijk 698. Oplage 1000 exemplaren. Omslag Piet Worm. xW 7732 11.50 x

GELDERBLOM, Arie. Zwijgen om woorden. Amsterdam, De Bezige Bij, 1975. 1e druk. Ingenaaid. 167 p. BB Poezie. - xM 8324 7.00 x

GELLINGS, Paul. De maanden. Gedichten. Breda, De Geus, 2003. Cahiersteek. 18 p. T.g.v. de jaarwisseling 2003-2004. Met kaart. xB 0681 9.00 x

GERHARDT, Ida. Buiten schot. De Bezige Bij, Amsterdam, 1948. 2e druk, Gebonden, 59 p. Bandontwerp Nico Bulder. band verkleurd aan randen. naam op titelpagina. xT 6315 10.00 x

GERHARDT, Ida. Buiten schot. De Bezige Bij, Amsterdam, 1947. 1e druk, Gebonden, 59 p. Bandontwerp Nico Bulder. xT 8566 12.00 x

GERHARDT, Ida. De hovenier. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1972. 3e herziene druk. Gebonden S.O. 84 p. - xH 0431 18.00 x

GERHARDT, Ida. De hovenier. Van Gorcum & Comp., Assen, 1961. 1e druk, Gebonden, 84 p. Met een handgeschreven brief van Ida Gerhard aan ds. Zijlstra. xT 8515 25.00 x

GERHARDT, Ida. De Ravenveer. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1984. 4e druk Gebonden S.O. 48 p. - xK 9191 10.00 x

GERHARDT, Ida. De zomen van het licht. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983. 2e druk. Gebonden S.O. 96 p. - xK 0424 12.00 x

GERHARDT, Ida. De zomen van het licht. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983. 1e druk. Gebonden S.O. 96 p. Rug stofomslag verkleurd. xL 1548 12.00 x

GERHARDT, Ida. Twee uur: de klokken antwoordden elkaar. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. 1e druk,Ingenaaid, N.p. - xW 7914 10.00 x

GERHARDT, Ida. Verzamelde gedichten. Twee delen. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1992. Gebonden S.O. 891 p. Twee delen in prima staat. xT 8195 50.00 x

GERHARDT, Ida. Vroege verzen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1979. 2e druk Gebonden S.O. 164 p. - xL 6880 12.50 x

GERHARDT, Ida e.a. Een boek voor altijd/2 Philip Elchers, Groningen, 1996. Gebonden halfcirkelvormig 40 p. Jubileumuitgave t.g.v. van tienjarig bestaan. Gedrukt op verschillende soorten papier. Gedichten van o.a. Ida Gerhardt, Martin Reints, Eva Gerlach, Neeltje Maria Min, Cees Nooteboom met illustraties van Ruud de Rode, Nikki Vermeulen, Bert de Boer, Frans Franssens. xL 5322 25.00 xx

GERHARDT, Ida G.M. De Slechtvalk. Den Haag/Amsterdam, Bert Bakker/Polak & Van Gennep, 1966. 1e druk. Paperback. 76 p. - xT 8166 8.50 x

GERHARDT, Ida G.M. Het levend monogram. Assen, Van Gorcum, 1955. 1e druk. Oorspr. omslag, 80 p. omslagontwerp Nico Bulder xT 8182 18.00 x

GERHARDT, Ida G.M. Het veerhuis. Een bundel van Holland. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1946. 2e druk. Gebonden. 88 p. - xT 8136 9.00 x

GERHARDT, Ida G.M. Kwatrijnen in opdracht. Amsterdam, De Bezige Bij, 1949. 1e druk. Gebonden. 66 p. Bandontwerp Nico Bulder. xK 0518 30.00 x

GERHARDT, Ida G.M. Kwatrijnen in opdracht. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1971. 3e gewijzigde druk Gebonden S.O. 63 p. - xB 4734 15.00 x

GERITS, Anton. Asielbeleid. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1997. Ingenaaid. 65 p. - xM 4502 7.00 x

GERLACH, Eva. Daar ligt het. Rotterdam/Amsterdam, 2003. Oorspr. omslag. 12 p. Poetry International & De Arbeiderspers. xB 2359 6.00 x

GEUS, Peter de. Oranje is er weer. Vrijheid Verscheen Vandaag! Voorloopig Verschenen Vrijheidszangen. Z.p. [1944]. Oorspr. omslag. 12 p. Met losse prentbriefkaart Souvenir from Holland. - xT 0197 10.00 x

GEZELLE. Gezelle Brevier. L.J. Veen Amsterdam [1924]. 2e druk Gebonden Ills. 48 p. met drie teekeningen naar het dooden-masker van Gezelle door Albrecht Lefebvre. xB 4746 10.00 x

GEZELLE, Guido. Als de ziele luistert. Verzen. Amsterdam, L.J. Veen, 1944. Gebonden. 72 p. - xB 4951 7.00 x

GEZELLE, Guido. Boomen. Brugge, 't Gezelle Huis, z.j. Ingenaaid onafgesneden. 118 p. Genummerd 214/480. Op Hollandsch velijn. Omslag verkleurd. xH 4132 45.00 x

GEZELLE, Guido. Dichtwerken. Deel I: Dichtoefeningen, Kerkhofblommen - Gedichten, Gezangen en Gebeden, Liederen, Eerdichten et Reliqua, The song of Hiawatha. Deel II: Tijdkrans, Rijmsnoer, Laatste verzen, Verklarend glossarium, Alphabetisch register. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Tweede herziene druk. Luxeband, vollederen band met goudopdruk, rug met vijf ribben, sneden verguld, XLIV + 840 + 928 p. Met 2 portretten. Dundruk. Twee delen in een band. Prachtuitgave. Voorin twee ex-librissen. xT 5709 90.00 x

GEZELLE, Guido. Dichtwerken, Gelegenheidspoezie. Antwerpen, Standaard, z.j. 3e herziene druk. Gebonden. 816 p. Tekstbezorging, inleiding en Lexikon door Fr. Bauer. Dundrukeditie. xK 4313 13.50 x

GEZELLE, Guido. Dichtwerken, Gelegenheidspoezie. / Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, Vertalingen, Verklarend Glossarium. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. 3e herziene druk. Gebonden. 817 + XX + 667 p. Twee delen in een band. Tekstbezorging, inleiding en Lexikon door Fr. Bauer. Dundrukeditie. Rode band. xR 7389 18.00 x

GEZELLE, Guido. Gedichten. Amsterdam, Veen, [1921]. 2e druk. Gebonden. 262 p. - xW 3980 13.50 x

GEZELLE, Guido. Gedichten. Bloemlezing samengesteld door J. Aleida Nijland. Met een voorwoord van Caesar Gezelle. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. [1908]. 1e druk. Gebonden. 317 p. Met portret + Illustraties. - xA 0489 11.50 x

GEZELLE, Guido. Hiawadha's lied. Amsterdam, L.J. Veen, 1913. 4e druk. Gebonden. VIII + 220 p. Guido Gezelle's Dichtwerken. xK 0288 7.00 x

GEZELLE, Guido. Kleengedichtjes. Twee deeltjes in een band. Amsterdam L.J. Veen, 1931. Gebonden 128 + 120 p. Deel I: Driemaal XXXIII mitsgaders rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en diergelijk gestrooi. Deel II: Andere rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en slapende botten. [Mooi bandje]. xB 9896 12.00 x

GEZELLE, Guido. Kleengedichtjes. Twee delen. Amsterdam L.J. Veen, 1905. 4e vermeerderde druk. Gebonden. 128 + 120 p. Deel I: Driemaal XXXIII mitsgaders rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en diergelijk gestrooi. Deel II: Andere rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en slapende botten. [Mooie bandjes]. xK 6578 16.00 xx

GEZELLE, Guido. Liederen, eerdichten et reliqua. Rousselaere, Jules De Meester, 1893. Gebonden. 188 p. - xR 7484 15.00 x

GEZELLE, Guido. Liederen, eerdichten et reliqua. Rousselaere, Jules De Meester, 1893. Ingenaaid. 188 p. - xT 0925 15.00 x

GEZELLE, Guido. Motto Album. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden. N.p. - xK 9182 12.00 x

GEZELLE, Guido. Verzameld dichtwerk deel 2: Gedichten, Gezangen en Gebeden & Kleengedichtjes, Liederen, Eerdichten en Reliqua. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1980. Gebonden S.O. 440 p. Los deel. Verzorgd door J. Boets met medewerking van K. de Busschere en J. Meulenaere. xR 4162 12.00 x

GEZELLE, Guido. Verzameld dichtwerk deel 3: The song of Hiawatha. Tijdkrans. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1981. Gebonden S.O. 592 p. Los deel. Verzorgd door J. Boets met medewerking van K. de Busschere en J. Meulenaere. xR 4161 12.00 x

GEZELLE, Guido. Verzameld dichtwerk deel 6: Nagelaten dichtwerk 2 Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1985. Gebonden S.O. 444 p. Los deel. Verzorgd door J. Boets met medewerking van K. de Busschere, P. Couttenier en J. Meulenaere. xR 4163 12.00 x

GIJSEN, Marnix. Breviarium der Vlaamsche lyriek. Antwerpen, Boekengilde die Poorte, 1960. 4e druk. Ingenaaid. 231 p. - xK 2772 8.00 x

GIJSEN, Marnix. The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt. Amsterdam/'s-Gravenhage, J.M. Meulenhoff/ Nijgh & Van Ditmar, z.j. 2e druk. Gebonden S.O. 47 p. Met twee grammofoonplaten. - xM 7481 9.00 x

GIJSEN, Marnix. The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/J.P. Barth, 1963. 1e druk. Gebonden S.O. 47 p. Met twee grammofoonplaten. - xK 4940 10.00 xx

GIJSEN, Marnix. [=Joannes Alphonsius Albertus Goris]. Het huis, verzen waarin is opgenomen de vierde druk van De lof-litanie van Sint Franciscus van Assisi. Utrecht/Antwerpen., De Gemeenschap/De Sikkel., z.j. 2e vermeerderde druk. Ingenaaid. 68 p. - xH 2001 10.00 x

GIJSEN, Marnix & Karel Jonckheere. Breviarium der Vlaamse Lyriek. Brussel/Amsterdam, Elsevier/Manteau, 1979. 5e gewijzigde druk. Paperback. 287 p. - - xK 8625 10.00 x

GILLIAMS, Maurice. Het verleden van Columbus. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. 5e druk. Ingenaaid. 61 p. - xL 1897 8.00 x

GILS, Gust. Ziehier een dame. Amsterdam, De Beuk, 1957. Oorspr. omslag. 40 p. Zuid-Nederlandse Cahiers nr. 5. xR 7800 10.00 x

GOBITS, Yvonne. e.a. Een voetstuk van water. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1993. Or. omslag. 67 p. Gedichten van: Yvonne Gobits, Peter Herdingh, Bob Kerssen, Jan Schotte en Lambertha Souman. xB 0424 7.00 x

GOEDE, Barend de (bijeengebracht). Kort dag. Keuze uit de poezie van jonggestorven dichters sinds 1880. Utrecht, W. de Haan, 1946. Gebonden half perkament. 86 p. Genummerd 654/775 exx. xW 6912 30.00 x

GOFFIN-VAN TERM, Ang. Mijmeringen. Z.p. z.j. Gebonden. 30 p. - xK 9432 10.00 x

GOOSSENS, Korneel. Al in dit soete nieuwe jaer... Het leven van het nieuwjaarslied. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1941. Gebonden. 112 + [24] p. Ills. De Seizoenen nr. 6. xR 9595 8.00 x

GORTER, Herman. Die geruchtlooze lucht. 5 Gedichten van Herman Gorter. De Stolphoeve-pers, Enkhuizen, 1980. Oorspr. omslag, met 2 ingeplakte houtsneden. Genummerd 78/200. T.g.v. de Boekenweek voor Boekhandel Cursief. xT 8582 15.00 x

GORTER, Herman. In de zwarte nacht is een mensch aangetreden. De Lange Afstand, Amsterdam, 1985. Cahiersteek, Oorspr. omslag, Ills., [8]p. met ets door Peter Yvon de Vries. Genummerd 27/40 xT 8584 25.00 x

GOSSAERT, Geerten. Experimenta. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, z.j. Cahiersteek. 20 p. 5 gedichten van Gossaert met hun Latijnse en Griekse vertaling, door P.H. Damste en W.E.J. Kuiper. Lied, Lichte Nacht, Eis Daimona, Thalassa! en De Moeder. xT 0042 10.00 x

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, Van Dishoeck, 1916. 2e druk, Gebonden,onafgesneden. 180 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xH 5968 34.00 x

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1944. 9e druk, Oorlogs-uitgave. Gebonden. 144 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xM 0142 11.50 x

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, Van Dishoeck, 1922. 4e druk. Gebonden onafgesneden. 180 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xW 4421 13.50 x

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1954. 13e druk. Gebonden onafgesneden. 181 p. [=Frederik Carel Gerretson]. Mooi eemplaar. xB 3559 18.00 x

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, Van Dishoeck, 1930. 6e druk. Ingenaaid, onafgesneden, 132 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xT 2462 12.00 x

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Agathon, Bussum, 1976. 11e druk, Gebonden, 108 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xT 3097 8.00 x

GOSSAERT, Geerten. Experimenten. Bussum, Van Dishoeck, 1925. 5e druk. Gebonden onafgesneden. 132 p. [=Frederik Carel Gerretson]. xT 8567 12.00 x

GOSSAERT, Geerten. Priapaeen. Groenendael, Thalassa, 1983. 1e druk. Oorspr. omslag. [24] p. Genummerd 40/100 exx. Acht erotische gedichten die Gerretson in zijn studentijd schreef. Met de hand gezet en gedrukt. xT 0263 20.00 x

GRAADT-VAN ROGGEN, W. Het schouwende leven. Oude Wetering/Antwerpen, Nieuwe-Arbeid-Uitgave/P.J. van Melle P.Czn., 1903. Oorspr. omslag, ingenaaid, onafgesneden, 95 p. Gedichten geschreven in den tijd tusschen augustus 1899 en februari 1903. xR 9619 15.00 x

GRAAFF, Chr. de. Alleenspraak. Utrecht, De Gemeenschap, 1931. Gebonden S.O. 40 p. - xK 6815 9.50 x

GRAAFF, Chr. de. Alleenspraak. Utrecht, De Gemeenschap, 1931. Ingenaaid. 40 p. Omslag roestvlekjes. xK 9469 8.00 x

GRAFT, Guillaume van der. De kiezels van Klein Duimpje. Gedichten. Boekmakerij Gert-Jan Buitink, Brasschaat, 1995. Gedecoreerde linnen band, 43 p. T.g.v. de 75ste verjaardag van de dichter. xT 8479 10.00 x

GRAFT, Guillaume van der. De twaalfjarige in de tempel. Bloemlezing religieuze gedichten voor school en huis. Verzameld door .... Amsterdam, J.F. Duwaer & Zonen, 1958. Gebonden. 48 p. Tekeningen Atie Siegenbeek van Heukelom. xH 4747 10.00 x

GRAFT, Guillaume van der. In exilio. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 46 p. Helikon 22. Jrg. 12. Omslag Piet Worm. [Bovenkant iets verkleurd]. xW 4412 11.50 x

GRAFT, Guillaume van der. Landarbeid. Amsterdam, U.M. Holland, 1951. 1e druk. Oorspr. omslag 36 p. De Windroos XIII. xB 2987 7.50 x

GRAFT, Guillaume van der. Mythologisch. Amsterdam, U.M. Holland, 1950. Ingenaaid. 52 p. [=Wilhelmus Barnard]. De Windroos II. xK 7285 8.00 x

GRAFT, Guillaume van der. Woorden van brood. Amsterdam, U.M. Holland, 1956. 1e druk. Oorspr. omslag 46 p. De Windroos XLII. xB 2988 7.50 x

GRAFT, Guillaume van der. Woorden van brood. Amsterdam, U.M. Holland, 1957. 2e druk, Gebonden, 48 p. - xT 8139 8.00 x

GRAFT, Guillaume van der [=Willem Barnard]. Verzamelde gedichten. Twee delen. Baarn, Bosch & Keuning, 1982. Gebonden, S.O., 1167 p. met gesigneerde opdracht van de dichter aan Jaap Zijlstra, zijn collega predikant/dichter. Bijgesloten een foto en een bedankbrief t.g.v. de 77ste verjaardag van Van der Graft die een jaar later overleed. xT 8415 50.00 x

GRAFT, Van der. Oevertaal. Gevolgd door het essay Onder de wolk. Hengsteboer, 2004. Oorspr. omslag, 23 p. Genummerd 010/249 xT 8703 10.00 x

GRAFTDIJK, Thomas. Lachend op de achterste rij. Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. Ingenaaid. 36 p. - xW 4548 5.00 x

GRAFTDIJK, Thomas. Treurarbeid, gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977. 1e druk. Ingenaaid. 71 p. - xP 2176 6.00 x

GRAVESANDE, G.H. 's. Jonge most. Bloemlezing uit de gedichten van medewerkers aan Het Getij, De Vrije Bladen en Forum. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1936. Gebonden. 120 p. Dishoeckje no. 58-59. xK 2621 7.50 x

[Gravesande, Goverdus Henricus 's,]. Verzen van een eenzaam man. 's-Gravenhage, In eigen beheer, 1944. Ingenaaid. 34 p. Genummerd 179/200 exx. [De Jong 859]. xW 7763 16.00 x

GRAZELL, Karel N.L. Verzamelde jaren. wie beschadigt me met tijd? Amsterdam, De Beuk, z.j. [1998]. Ingenaaid. 38 p. - xH 8484 7.00 x

GRESHOFF, J. De Ceder en andere gedichten. Boosten & Stols, Maastricht 1928. 2e druk Oorspr. omslag 65 p. genummerd 236/500 xB 5077 15.00 x

GRESHOFF, J. De laatste dingen. 1956 - 1958. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1958. Gebonden S.O. 102 p. Gedichten voorafgegaan door een geschreven portret door Pierre H. Dubois. xK 4883 11.50 x

GRESHOFF, J. Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1954. 19e druk. Gebonden. XXIII + 331 p. - xT 4346 8.00 x

GRESHOFF, J. Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poezie door S. Vestdijk. Maastricht, A.A.M.Stols, z.j. Herziene en verm.uitgave. Ingenaaid. 230 p. Kaleidoscoop nr 18. [Van Dijk 368]. xH 0436 11.50 x

GRESHOFF, J. Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poezie door S. Vestdijk. Maastricht, A.A.M.Stols, z.j. Herziene en verm.uitgave. Gebonden. 230 p. Kaleidoscoop nr 18. [Van Dijk 368]. xW 7904 13.50 x

GRESHOFF, J. Ikaros bekeerd, een leerdicht. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 2e druk. Gebonden. 60 p. Van Dijk 425a. xW 7903 7.00 x

GRESHOFF, J. Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries. Maastricht, Boosten & Stols, 1926. Oorspr. omslag. 70 p. Oplage 500 exx. [roestvlekjes]. xT 0041 9.00 x

GRESHOFF, J. Mirliton. Gedichten. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1932. Ingenaaid. 112 p. Onafgesneden. - xB 9203 15.00 x

GRESHOFF, J. Nieuwe Gedichten. Bloemlezing verzameld door ... Apeldoorn, C.M.B. Dixon & Co., [1917]. Ingenaaid. 227 p. Nieuwe uitgave. xT 1968 8.50 x

GRESHOFF, J. Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Deel I: Rondom Tachtig. Deel II: Hedendaagsche Dichters. Pretoria, J.L. van Schaik, 1942. Gebonden. 256 + 254 p. Nederlandse Boekerij. De oorspronkelijke spelling van de verschillende dichters werd in deze uitgave gehandhaafd. xB 6836 20.00 x

GRESHOFF, J. Pro Domo. Gedichten. Blaricum, De Waelburgh, 1933. Oorspr. omslag. 34 p. Deze gedichten zijn gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. Geschreven te Remich, Augustus 1932. xT 1485 20.00 x

GRESHOFF, J. Toen. is het onafgewerkt gedicht. Samengesteld door zijn vrouw. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1972. 1e druk. Ingenaaid onafgesneden. N.p. Genummerd 106. xW 3983 9.00 x

GRESHOFF, J. Verzameld werk. Gedichten. Amsterdam, P.N. van Kampen/Em. Querido, 1948. Gebonden. 422 p. Mooi exemplaar. xK 2759 12.00 x

GRESHOFF, J. Vonken van het vuur. Kleine gedichten. Boosten & Stols, Maastricht 1928. 2e druk Oorspr. omslag 92 p. genummerd 218/500 xB 5079 15.00 x

GRESHOFF, Jan. Door mijn open venster... Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1910. 1e druk. Oorspr. omslag. 101 p. Boekversiering Ary Delen. xR 9090 20.00 x

GROENEVELT, Ernst. (Ed.). De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Met een inleiding van Constant van Wessem. Amsterdam, S.L. van Looy, 1919. Gebonden. 112 p. Gesigneerd op schutblad: Ben van Eysselsteijn xK 2821 20.00 x

GROENEWOUD, Raymond van het. Je veux de l'amour. Met een voorwoord van Boudewijn de Groot. Nijhgh & Van Ditmar Amsterdam 2000. Gebonden 256 p. Pluche: Bibliotheek van Nederlandse chansons en cabaretliederen. Zonder de CD. xB 5018 9.00 x

GROENLEER, Jan. Witte kaarsen. Boekencentrum, Zoetermeer, 1998. Oorspr. omslag, 52 p. Door de auteur gesigneerde opdracht [aan Jaap Zijlstra] op de franse pagina xT 8510 7.50 x

GROOT, An H. de. Van sleutel en klavier. Verzen van het telegraafkantoor. Amsterdam,1936. Oorspr. omslag. [24] p. - xR 7969 10.00 x

[GROOT, J.H. de, Halbo Kool en Han G. Hoekstra (eds.)]. Het Vrij Nederlandsch Liedboek. Uitgegeven in bezet Nederland [De Bezige Bij, Utrecht], 1944. Oorspr. omslag, onafgesneden, 191 p Eén van de 200 Romeins genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch papier. Genummerd 168. [De Jong 914]. xT 3048 35.00 x

[GROOT, J.H. de, Halbo Kool en Han G. Hoekstra (eds.)]. Het Vrij Nederlandsch Liedboek. Uitgegeven in bezet Nederland [De Bezige Bij, Utrecht], 1944. Oorspr. omslag, onafgesneden, 191 p [De Jong 914]. xT 6954 10.00 x

GROOT, Jan H. de. Gedichte. Arnhem, 1970. Geniet. 20 p. Privatausgabe, 31 dezember 1970. xL 7441 9.00 x

GROOT, Jan H. de. Moederkoren. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Oorspr. omslag. [32] p. Ills. Genummerd 366/375 exx. xR 1868 12.00 x

GROOT, Jan H. de. Moederkoren. Verzen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1946. 2e uitgebreide druk. 49 p. - xR 7641 10.00 x

GROOT, Jan H. de. Vaart. Amsterdam, U.M. Holland, 1931. 1e druk. Gebonden S.O. 31 p. - xK 8416 8.00 x

GROOT, Jan H. de / C. Ouboter. Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters. Amsterdam, Van Lindonk, 1967. Gebonden. 56 p. Illustraties Kurt Lob. Uitgegeven bij het 125e wijnjaar 1842-1967 van Robberts & Van Hoogen te Arnhem. [Lob 15]. xH 5015 8.00 x

GROOT, Maria de. Amsterdams Getijdenboekje. Gedichten. Leiden, A.W. Sijthoff, 1966. Paperback. 48 p. Aurea. Literaire Kartons. xH 6704 8.00 x

GROOT, Maria de. De Rozen. Gedichten. Baarn, De Prom, 1991. 1e druk. Paperback. 80 p. Oplage 750 exx. xT 8215 8.00 x

GROOT, Maria de. De tuin van de rabbi. Haarlem, U.M. Holland, 1980. 1e druk. Ingenaaid. 50 p. kwatrijnen xH 2352 7.00 x

GROOT, Maria de. De watertuin. Baarn, De Prom, 1987. 1e druk. Paperback. 100 p. - xH 1286 9.00 x

GROOT, Maria de. Gedichten. U.M. Holland, Haarlem, 1971. Oorspr. omslag, 144 p. - xT 8707 10.00 x

GROOT, Maria de. Liedboek voor Kevin. Haarlem, Uitg. Mij. Holland, 1968. 1e druk. Oorspr. omslag. 48 p. De Windroos 81. xT 8153 8.00 x

GROOT, Maria de. Vrijgeleide. Kwatrijnen. Haarlem, U.M. Holland, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. - xM 5555 7.00 x

GROOT, Maria de / MEROZ, Christianne. Westerbork. Baarn, De Prom, 1985. 1e druk. Paperback. 79 p. - xH 4518 7.00 x

GRUWEZ, Luuk. Vuile manieren. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1995. 2e druk, Oorspr. omslag, 51 p. Opdracht van de dichter op de franse pagina. xT 8514 8.00 x

GUEPIN, J.P. De Leidse fles in zestien portretten. Sonnetten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1980. 3e druk. Geniet. 20 p. Amsterdamse cahiers 038. Oplage 500 exx. xH 5800 6.00 x

GUEPIN, J.P. De Leidse fles in zestien portretten. [Sonnetten]. Amsterdam, C.J. Aarts, 1975. 1e druk. Geniet. 20 p. Amsterdamse cahiers 038. [Amsterdamse Cahiers] Oplage 300 exx. xH 5795 6.00 x

GUEPIN, J.P. Gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 246 p. - xK 8415 10.00 x

GUEPIN, J.P. Om zo de volledige mens te tonen. Den Haag, 1970. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. - xA 0303 5.00 x

HAAN, Jacob Israel de. Het Joodsche lied. Tweede boek. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. Gebonden, 160 p. Nederlandsche Bibliotheek 415. naam op schutblad: Ad den Besten, Utrecht. xT 3671 12.00 x

HAAN, Jacob Israel de. Ik ben een jongen te Zaandam geweest. Een bloemlezing samengesteld en ingeleid door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1982. Pocket. 231 p. - xB 1527 7.00 x

HAAN, Jacob Israel de. Kwatrijnen. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1924. 1e druk, Oorspr. omslag,187 p. - xT 8565 45.00 x

HAAN, Jacob Israel de. Libertijnsche liederen. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1914. 1e druk Gebonden 97 p. - xR 3863 45.00 x

HAAN, Jacob Israel de. Libertijsche liederen. P.N. van Kampen & Zoon, Amsteram, 1914. 1e druk Oorspr. bedrukt omslag 97 p. - xR 1097 30.00 x

HAAN, Jacob Israel de. Liederen. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1917. 1e druk, Oorspr. omslag, 144 p. - xT 6788 35.00 x

HAAN, Jacob Israel de. Verzamelde gedichten. 2 delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1952. 1e druk. Gebonden S.O. 414 + 496 p. - xH 0954 75.00 x

HAAS, Alex de. Liedjes. Ingeleid door M.J. Brusse. Leiter-Nypels, Maastricht, [1940]. Gebonden Ills. 95 p. + uitklapbare plaat (De noodlottige geschiedenis van Johanna en de booze schoenlapper). illustraties en muzieknotatie gedrukt in blauw xB 9888 15.00 x

HABAKUK II DE BALKER. Oud gereedschap mensheid moe. Amsterdam, De Harmonie, 1976. 2e druk. Oorspr. omslag 39 p. omslag licht verkleurd xL 7766 7.50 x

HAES, Jos de / Hubert van Herreweghen. Gedichten 1965. Leuven, Davidsfonds, z.j. Paperback. 73 p. - xK 5147 6.00 x

HAES, Jos de / Hubert van Herreweghen. Gedichten 1966. Leuven, Davidsfonds, z.j. Paperback. 65 p. - xK 5148 6.00 x

HAES, Leo de. Tussen wolk en wak. Antwerpen, Walter Soethoudt, 1977. Paperback. 67 p. Kijkgatpaperback 53. Met opdracht en gesigneerd door auteur. xK 7692 10.00 x

HAEST, Juliaan. Vlaamse moederlyriek. Verlucht door Roger Caluwaerts. Brussel, Die Skald, [1946]. 2e vermeerde druk. Ingenaaid. 219 p. onafgesneden. Mooi exemplaar. xK 4320 13.50 x

HAGHE, A. ter. Hardnekkige monologen. [Indische gedichten]. Santpoort, C.A. Mees, 1939. Or. omslag. 63 p. - xK 5151 10.00 x

HAGTIBGIUS-SEGER, Agatha. Tijdeloos. Verzen. J.H. Kok Kampen Met een aantal Nederlandse in het Engels vertaalde gedichten. xW 3042 5.00 x

HAIGHTON, Alfred A. Verzen. Leiden, Leidsche Uitg. Mij., [1926]. Oorspr. omslag. 20 p. Binnenwerk roestvlekkig. xT 7278 10.00 x

HAIMON, Paul. Oorlogsverzen. Gevecht met het dier. Heerlen, Winants, 1945. 2e druk. Or. omslag. 22 p. - xK 0878 10.00 x

HAKER, M.W.M. (ed.). Op deze plek heeft een gedicht gestaan. Utrecht, Reflex/Veen/Provincie Utrecht, 1988. Oorspr. omslag. 72 p. Fotografie Taco Anema. Uitgegeven op initiatief van het provinciaal bestuur van Utrecht t.g.v. een reorganisatie van de ambtelijke diensten. xR 4631 8.00 x

HALBERTSMA, Bruorren. Rimen & Teltsjes. A.J. Osinga, Ljouwert 1993. Gebonden Ills. 621 p. Fryske Klassiken: nr. 6 xB 5515 30.00 x

HALL, J.N. van. Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door... Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1913. 8e, opnieuw herziene en vermeerderde druk. Gebonden. XII + 216 p. - xT 1374 10.00 x

HALL, J.N. van. Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door... Amsterdam, P.N. van Kampen, [1898]. 3e veel vermeerderde druk. Gebonden. XII + 184 p. - xT 1590 10.00 x

HALL, J.N., van. Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door .... Amsterdam, P.N. van Kampen, [1903]. 6e druk. Gebonden. 179 p. - xT 8110 10.00 x

HALL, J.N. van (ed.). Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1915. 9e druk. Gebonden. XII + 216 p. - xR 8860 10.00 x

HALL, J.N. van (ed.). Dichters van dezen tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j.. 4e druk. Gedecoreerde linnen band, XII + 184 p. - xT 2873 9.00 x

HALL, J.N. van / J. Prinsen. Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door... Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Gebonden. XII I+ 214 p. - xT 1591 10.00 x

HALLEN, Katelijne van der. Avondademen. Gedichten. Chinese bewerking: Charles Willemen, Penseeltekeningen: Hugo Heyens. Stichting Mercator-Plantijn, Antwepen, 1983. Oorspr. omslag, 47 p. Korte gedichten in Nederlands, Chinees in romeinse letters en Chinees in karakters. xT 8818 10.00 x

HALLEN, Katelijne van der. Herkenbaar als de lente. Soethoudt, Antwerpen, 1981. Oorspr. omslag, Ills., 53 p. gesigneerde opdracht van de dichter xT 8805 8.00 x

HALLEN, Katelijne van der. Na de nachtegaal. Edicon, Antwerpen, 1990. Oorspr. omslag, 62 p. Genummerd 187/300. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jaap Zijlstra. xT 8817 10.00 x

HAMELINK, Jacques. Ceremoniele en particuliere madrigalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1982. Paperback. 45 p. - xM 2261 7.00 x

HAMELINK, Jacques. Niemandsgedichten. Een keuze 1964 - 1975 met een toespraak. Amsterdam, De Bezige Bij, 1976. 1e druk. Paperback. 121 p. Omslag Karel Beunis. xM 2264 9.00 x

HAMELINK, Jacques. Oudere gronden. Amsterdam, Van Gennep, 1969. 1e druk. Ingenaaid. 37 p. - xP 0390 6.00 x

HAMELINK, Jacques. Responsoria. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. 1e druk. Paperback. 44 p. BB poezie. - xH 2354 7.00 x

HANDJE PLAK. Wat straks? Handje Plak antwoordt Seyss Inquart op zijn rede van 3 januari 1945. [Met inleiding van Martinus Nijhoff en tekeningen van Alfred Mazure]. 's-Gravenhage, Knock-Out Press, [H. de Koningh], 1945. Gebonden, Ills., 60 p. [Pseudoniem van Leonhard Huizinga]. De Jong 355. xR 6881 13.50 x

HANLO, Jan. Niet ongelijk. Amsterdam, De Beuk, 1957. 1e druk. Ingenaaid. 31 p. Zuid Nederlandse Cahiers nr 3, maart 1957. xT 3653 21.00 x

HANLO, Jan. Tjielp, tjielp. Gekozen en ingeleid door Guus Middag. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2009. 1e druk Gebonden S.O. 79 p. - xR 1355 9.00 x

HANLO, Jan. Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1958. 1e druk. Gebonden S.O. 101 p. vignettenreeks. De tekening op pagina 72 is van Josje. Zonder stofomslag. xT 8190 12.00 x

HARMSEN, Germa. De treden van de trap. Gedichten. De Beuk Amsterdam 1990. Ingenaaid 44 p. - xL 3528 5.00 x

HARMSEN VAN BEEK, F. ten. Geachte Muizenpoot en achttien andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. 2e druk. Oorspr. omslag, 42 p. LRP 149 xT 8159 10.00 x

HARMSEN VAN BEEK, F. ten. Geachte Muizenpoot en achttien andere gedichten. Nawoord Jan Fontijn. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. 5e druk. Oorspr. omslag 50 p. Bezige Bij Poeziepocket 2 xT 8156 10.00 x

HARTEN, Jaap. Beweging van het jaar. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, [1958]. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 8189 7.50 x

HARTEN, Jaap. Het spoor van de gele keizer. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, [1962] Oorspr. omslag. 51 p. Omslagontwerp Lucebert. xT 8191 10.00 x

HARTEN, Jaap. Langs en over de aarde. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1957. Ingenaaid. 24 p. Het Nieuwe Voorhout. xM 5471 7.00 x

HARTEN, Jaap. Studio in daglicht. Amsterdam, U.M. Holland, 1954. Oorspr. omslag. 39 p. De Windroos 29. xT 8193 10.00 x

HARTEN, Jaap. Totemtaal. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. 1e druk. Ingenaaid. 92 p. LRP 155. Omslag Lucebert. xW 3253 7.00 x

HARTEN, Jan van. Het ritselt. Haarlem, U.M. Holland, 1968. Or. omslag. 46 p. De Windroos. xK 8944 7.50 x

HARTEN, Jan van. Hollandse nieuwe. Steenwijk, PIC, 1988. 1e druk. Ingenaaid. 32 p. - xM 9685 6.00 x

HARTSEMA, David. Tussen waal en schip. Gedichten. Oetgoave "alternatyf", Buitenpost, z.j. Gedichten in het Gronings. Illustraties en bandontwerp Jelle Hartsema. xT 8511 9.00 x

HATTUM, Frans van. Toch minstens een nat pak. Gedichten. De Beuk Amsterdam 1989. Oorspr. omslag 48 p. - xL 9017 9.00 x

HATTUM, J. v. Baanbrekertjes. In eigen beheer, Amsterdam, 1932. Oorspr. omslag, [20 p.]. debuut xT 2351 35.00 x

HATTUM, J. van. De pothoofdplant. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1936. Ingenaaid. 76 p. - xW 5693 13.50 x

HATTUM, J. van. Gedichten. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1936. Geniet. 25-48 p. Helikon Tijdschrift voor Poezie. 6e jrg. no. 2. 1936. Goed exemplaar. xB 5464 12.00 x

HATTUM, Jac. van. Alleen thuis. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1940. Gebonden. 48 p. Helikon nr. 5, tiende jaargang, mei 1940. Omslag Piet Worm. xK 6657 13.50 x

HATTUM, Jac. van. De nagels in het vlees. 's-Graveland, G.W. Breugel, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. Omslag en vignetten C.A.B. Bantzinger. xP 0343 7.00 x

HATTUM, Jac. van. De waterscheiding. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1941. Gebonden. 36 p. Helikon 16. Jrg. 11. Oplage 300 exx. xW 5689 16.00 x

HATTUM, Jac. van. Een zomer. Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. Gebonden. 128 p. - xW 7963 8.00 x

HATTUM, Jac. van. Frisia non cantat. Santpoort, vh C.A. Mees, 1938. Ingenaaid. 38 p. [roestig]. xM 2270 11.50 x

HATTUM, Jac. van. Neerlands taal. Thema met veranderingen. [Utrecht, Jac. P. Romijn], 1943. Oorspr. omslag. 14 p. Schilpad-reeks nr 2. De Jong 364. Oplage 100 exx. Gesigneerd door de auteur. xT 0198 20.00 x

HATTUM, Jac. van. Oxalis. Amsterdam, L.J. Veen, 1941. Ingenaaid. 61 p. - xW 3989 13.50 x

HATTUM, Jac. van. Plant u niet voort.... Amsterdam, De Beuk, 1959. 1e druk. Ingenaaid. 30 p. Deel 2 /8 serie A. - xK 6180 6.00 x

HATTUM, Jac. van. Tien diergedichten. Amsterdam, De Beuk, 1954. 1e druk. Ingenaaid. 18 p. Ills. C. Neytzell de Wilde. xW 3372 6.00 x

HATTUM, Jac. van. Un an de plus un an de moins. Amsterdam, De Beuk, 1955. Cahiersteek. 24 p. - xM 8072 9.00 x

HATTUM, Jac. van. Van Odrimond, Millimas en anderen. Met Houtgravures van J. Bezaan. Putten, C.J. Terwee, z.j. Gebonden. 67 p. Ills. - xK 6654 25.00 x

HATTUM, Jac. van. Verzameld werk, verzen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993. 1e druk. Gebonden S.O. 591 p. - xL 6495 20.00 x

HATTUM, Jac. van. Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1954. 1e druk Gebonden S.O. 205 p. Band en omslag H. Salden. Mooi exemplaar xH 3826 16.00 x

HAZEU, Wim. Dankdag voor het gewas. Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 77 p. Nieuwe Nijgh Boeken 14. xK 8774 7.50 x

HAZEU, Wim. (ed.). Dichter bij Achterberg. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 116 p. - xB 6843 8.00 x

HAZEU, Wim. (ed.). Dichter bij Achterberg. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1981. 2e gewijzigde druk Paperback. 151 p. - xB 8687 9.00 x

HEANEY, Seamus. Het eerste koninkrijk. Een keuze uit de gedichten (1966-1996). Samenstelling en vertaling Peter Nijmeijer. Meulenhoff, Amsterdam, 1996. Oorspr. omslag, 119 p. - xT 8467 15.00 x

HECKE, Firmin van. Gedichten. Antwerpen, De Sikkel, 1925. Ingenaaid. 96 p. Gevlekt geen mooi ex. Genummerd 174/200. xW 6960 16.00 x

HEE, Miriam van. De bramenpluk. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2002. Oorspr. omslag, 54 p. - xT 8678 7.00 x

HEE, Miriam van. Het verband tussen de dagen. Gedichten 1978-1996. De Bezige Bij, Amsterdam, 1998. Gebonden, S.O., 247 p. - xT 8365 15.00 x

HEE, Miriam van. Winterhard. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. Paperback. 45 p. - xT 8212 7.50 x

HEEMSKERK, Hedwig. Asmodee. Kwatrijnen. De Beuk Amsterdam 1990. Oorspr. omslag 52 p. inleiding Johan Polak. xL 9118 10.00 x

HEERESMA, Marcus. Hoerenzoon. Amsterdam, Bert Bakker, 1990. 1e druk. Paperback. 68 p. - xW 0051 8.00 x

HEERESMA, Marcus A. De oceanenzeiler. De Bezige Bij, Amsterdam, 1978. Oorspr. omslag, 99 p. BBPoezie. Met gesigneerde opdracht aan Simon [Carmiggelt]: "de titels zijn niet van mij maar van Geert L. en Remco. xxx Marcus". xT 3399 12.00 x

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Stille Opmars. Verzen van de nieuwe generatie in Nederland. Verzameld en ingeleid door... Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1942. Gebonden. 142 p. - xK 2622 7.50 x

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Tussen twee zomers. Verzen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1936. Oorspr. omslag. 64 p. - xB 2211 8.00 x

HEERIKHUIZEN, F.W. van. e.a. Gedichten over Holland. London, 1943. Oorspr. omslag. 16 p. Londenreeks nr. 2. xR 9044 12.50 x

HEERKENS, Piet. De Mus. Tilburg, Henri Bergmans, z.j. Oorspr. omslag. 64 p. Vignetten van Tijs Dorenbosch. Bibliotheekstempeltje, omslag verkleurd. xL 4844 12.00 x

HEERKENS, Piet. Den Orgel. Tilburg, Henri Bergmans, z.j. Ingenaaid. 48 p. Vignetten van Tijs Dorenbosch. [bibliotheekstempeltje]. xL 6032 10.00 x

HEES, Jan van. Vaporisator. Amsterdam, Het boek van heden, 1945. Or. omslag. 32 p. Geheel met de hand gezet en gedrukt op een oud handpersje in een oplaag van 250 exemplaren. xK 8886 10.00 x

HEESEN, Hans. Vanmorgen keek ik in de spiegel. Zelfportretten van Nederlandse dichters. Samengesteld door .... Utrecht, Kwadraat, 1994. 1e druk. Paperback. 62 p. - xM 9573 7.00 x

HEESEN, Hans (ed.). Het nieuwe avontuur. Ontdekkingsreizen in de poezie. Utrecht, Kwadraat, 1991. Paperback. 100 p. - xH 4737 8.00 x

HEIDBUCHEL, Eric. Stand-in. Brugge, Desclee de Brouwer, 1965. Or. omslag. 33 p. - xK 5410 9.00 x

HEIJTING, A.T.A. (ed.). Het Boek der Sonnetten. Nederlandsche Sonnetten van de Zestiende Eeuw Tot Jacques Perk. Bevattende 600 fraaie sonnetten. L.A. Dickhoff Jr., Den Haag, 1911. Gebonden 364 p. Op de band: Nederlandsche Dichters, Den Haag, Meijer Elte. xR 3164 20.00 x

HEKMAN, Henjo. Levenslang tot sluitingstijd. Gedichten. Tulip, Zeist, [2013]. Oorspr. omslag, 70 p. gesigneerd door de auteur met los bijgesloten een briefje van de auteur aan Jaap Zijlstra. xT 8770 8.00 x

HELIKON. Gedichten: Frans Bastiaanse. Hendrik de Vries. Jo Landheer. J. van Hattum. Anton van der Stok. Ed. Hoornik. Eric van der Steen. Florus Slooff. S. Herwin. Tonny van der Horst. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1937. Oorspr. omslag. 49-72 p. Helikon tijdschrift voor poezie, onder redactie van Jo Landheer. 7e jaargang nr. 3. 1937. xR 9494 10.00 x

HELIKON. Gedichten: J. Slauerhoff. Jo Landheer. Jan Prins. P.C. Boutens. S. Vestdijk. Hendrik de Vries. F.J. van der Molen. G.H. 's-Gravensande. Leo van Breen. Rudolf Escher. B. Roest Crollius. Truus Gerhardt. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1937. Oorspr. omslag. 24 p. Helikon tijdschrift voor poezie, onder redactie van Jo Landheer. 7e jaargang nr. 1. 1937. xR 9492 10.00 x

HELIKON. Gedichten: Jan Prins. J. Slauerhoff. Victor E. van Vriesland. Johan Molenaar. J.F. Kunst. Albert Helman. Karel Jonckheere. Jan Vercammen. J. van Hattum. B. Roest Crollius. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1937. Oorspr. omslag. 97-120 p. Helikon tijdschrift voor poezie, onder redactie van Jo Landheer. 7e jaargang nr. 5. 1937. xR 9496 10.00 x

HELIKON. Gedichten van Rainer Maria Rilke. Vertaald door Gerard den Brabander. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1937. Oorspr. omslag. 73-96 p. Helikon tijdschrift voor poezie, onder redactie van Jo Landheer. 7e jaargang nr. 4. 1937. xR 9495 10.00 x

HELIKON. Gedichten van Rudolf Escher. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1937. Oorspr. omslag. 123-144 p. Helikon tijdschrift voor poezie, onder redactie van Jo Landheer. 7e jaargang nr. 6. 1937. xR 9497 10.00 x

HELIKON. Nagelaten gedichten van August Vanhoute. Maastricht/Brussel, Boosten & Stols, 1937. Oorspr. omslag. 25-48 p. Helikon tijdschrift voor poezie, onder redactie van Jo Landheer. 7e jaargang nr. 2. 1937. xR 9493 10.00 x

HELL, Johanna W.P. Sinaasappelkreek. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1987. Oorspr. omslag, 39 p. Gesigneerd door de auteur met opdracht voor Jaap Zijlstra. xT 8812 7.00 x

HELL, Johanna W.P. Tussen maanstenen en zonnebloemen. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1991. Oorspr. omslag, 48 p. Gesigneerd door de auteur met opdracht voor Jaap Zijlstra. xT 8811 7.00 x

HELMAN, Albert. Ontsporing. Verzen. Amsterdamsche Boek en Courant Mij., 1945. 1e druk. Ingenaaid. 102 p. Mooi exemplaar. xH 6062 9.00 x

HENGEL, Leendert J. van den. Recent. Merweboek, Sliedrecht, 1991. Oorspr. omslag, 47 p. Zwaluwreeks xT 8662 7.00 x

HENGEL, Leendert J. van den. Recent. Merweboek, Sliedrecht, 1991. Oorspr. omslag, 47 p. Zwaluwreeks nummer 6 xT 8834 7.00 x

HENNEBO, Robert. De lof der Jeneever. Gedicht. Vercierd met het portrait van den dichter, getekent door den Hr. Jan Wandelaar, en in 't Koper gebragt door den vermaerden Konstenaar Houbraken. Bilthoven/Antwerpen, Ad. Donker, 1939. [1945]. Ingenaaid. 32 p. [Met levensschets van den dichter]. De Jong 376. xR 9199 10.00 x

HENSEN, Herwig. Alles is verband. Brussel, A. Manteau, 1951. Ingenaaid. 56 p. - xH 1919 9.00 x

HENSEN, Herwig. Daidalos. Brussel, A. Manteau, 1948. Ingenaaid. 89 p. Oplage 400 exx. xH 2253 8.00 x

HENSEN, Herwig. De appelboom. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1963. Ingenaaid. 69 p. De Ceder 43. xL 0844 9.00 x

HENSEN, Herwig. De dubbele vaardigheid. Brussel, A. Manteau, 1940. Ingenaaid. 52 p. onopengesneden. Genummerd 174/200 exx. [Roestvlekje en omslag licht verkleurd]. xK 5455 10.00 x

HENSEN, Herwig. Gedichten. Eerste deel: De cirkel tot Narkissos, Hamlet in den spiegel, De dubbele vaardigheid, Oefeningen naar binnen. Tweede deel: Het voorbeeldig bestand, Het onvoorwaardelijk begin, Lof der gereedheid. Brussel, A. Manteau, 1947. Ingenaaid. 203 + 212 p. Twee delen. - xB 0787 20.00 x

HERBERGHS, Leo. Avond. Maastricht, Gerards & Schreurs, 1989. Or. omslag. 25 p. - xL 1323 7.00 x

HERBERGHS, Leo. De heerlijkheid en de windlust. Bosch & Keuning Baarn z.j. Oorspr. omslag 56 p. Seismogram xL 3974 7.00 x

HERBERGHS, Leo. eenendertig nieuwe gedichten. Heerlen, jaarwisseling 1994/1995. Oorspr. omslag 37 p. Oplaag 70 exx. Genummerd: H.C. met gesigneerde opdracht. xL 5478 9.00 x

HERBERGHS, Leo. Gerucht. Gedichten. Maasbree, Corrie Zelen, 1981. Paperback. 29 p. - xK 1309 7.00 x

HERBERGHS, Leo. Heilig weer. Gedichten. Corrie Zelen, z.j. Paperback. 69 p. - xK 1212 7.00 x

HERBERGHS, Leo. Lessen in landschap. Haarlem, U.M. Holland, 1968. 1e druk. Paperback. 56 p. De Windroos 79. xH 1535 7.00 x

HERBERGHS, Leo. Met aarden vingers. Amsterdam, U.M. Holland, 1955. Or. omslag. 48 p. De Windroos XXXII. xL 0233 8.00 x

HERBERGHS, Leo. Ochtend. Leiden, Gerards & Schreurs, 1990. Or. omslag. 25 p. - xL 1041 8.50 x

HERBERGHS, Leo. Weggelegde gedichten. Heerlen, 261, 1984. Paperback. 104 p. Een keuze met een inleiding door Wiel Kusters. Gesigneerd door de autueur met opdracht. xK 1749 9.00 x

HERCKENRATH, Ad. Maandkalender. Gent, Hoogstraten, 1945. Oorspr. omslag. 20 p. De Spiegel, Maandschrift voor Poezie 1e jrg. Nr. 8. December 1945. xT 4609 7.00 x

HERMANS, L.M. In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaan. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn. D. Buys Dz., Amsterdam, 1903. Gebonden met behoud van oorspr. bedrukt omslag 116 p. - xR 3393 50.00 x

HERMANS, Paul. Een kern van oppervlakkigheid. Gedichten. Amsterdam, L.J. Veen, 1995. Paperback. 46 p. - xH 8487 8.00 x

HERMANS, Ward. Poezie achter tralies. De Goudvink, [1964]. Oorspr. omslag 79 p. - xR 0864 18.00 x

HERMANS, Willem Frederik. Horror Coeli en andere gedichten. Meulenhoff Amsterdam 1946. De Ceder, zesde deel. Mist achterzijde omslag. Redelijk exemplaar. xB 4497 60.00 xx

HERMIS, Kees. De dood weersproken. Gedichten over en tegen de dood. Dabar-Luyten, Aalsmeer, 1995. Oorspr. omslag, 48 p. door de dichter gesigneerd met opdracht en een briefje voor Jaap Zijlsta xT 8806 7.00 x

HERREMAN, R. Het helder gelaat. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. Ingenaaid. 33 p. - xB 5794 8.50 x

HERREMAN, R. Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1940. 1e druk. Ingenaaid. 58 p. - xK 8935 14.00 x

HERREMAN, R. en Marnix GIJSEN. Vlaamsche verzen van dezen tijd. Amsterdam, Bigot en van Rossum z.j. 2e geheel herziene en vermeerderde druk Gebonden. 80 p. De Uilenreeks no. 5 xK 6442 7.00 x

HERREMAN, Raymond (ed.). Arbeiders dichten. Ach. van Acker, Brugge, 1937. Oorspr. omslag, 64 p. Gedichten van arbeiders uit de beide Vlaanderen. Garve reeks 5. xR 9001 12.00 x

HERREWEGHEN, Hubert van en Willy Spillebeen. Het nachtegalenbosje. Poezie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916. Leuven, Davidsfonds, 1990. Gebonden S.O. 214 p. - xH 9124 11.50 x

HERRMANN, Emil Alfred. Abenteuer im Wald von Broceliande. Ein Spielmannslied. Der Wolke Bote, [1938]. Oorspr. omslag. 21 p. Dit boek werd vervaardigd voor George en Louisa Bakels t.g.v. hun zilveren Huwelijksfeest Den 17 April 1938. 20 exemplaren werden voor hen met de hand gekleurd, genummerd en door H. Franck gebonden. Dit is No. 5. [onderzijde omslag vochtvlekje, binnenwerk goed]. xB 1679 10.00 x

HERTMANS, Stefan. Goya als hond. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 2000. 2e druk, Ingenaaid, 63 p. met gesigneerde opdracht van de dichter voor Jaap Zijlstra xT 8421 9.00 x

HERTOG, Salvador. Bestaan zonder tijd. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. 1e druk. Paperback. 33 p. - xM 6813 7.00 x

HERTOG, Salvador. Morgengedichten. Corrie Zelen, z.j. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. - xB 5913 7.00 x

HERTZ [=A.B. Palstra]. Oogopslag. Haarlem, In de Knipscheer, 2003. Oorspr. omslag. 95 p. - xB 6521 7.50 x

HERZBERG, Judith. Beemdgras. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1970. 2e druk. Ingenaaid. 75 p. - xL 0012 7.50 x

HERZBERG, Judith. Dagrest. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1997. 5e druk. Ingenaaid. 51 p. - xR 6512 8.00 x

HERZBERG, Judith. Een selectie uit Zeepost, Beemdgras, 27 liefdesliedjes e.a. bundels. Trouw, Amsterdam, 2013. Oorspr. omslag, 75 p. Trouw poeziecollectie xT 5153 7.00 x

HERZBERG, Judith. Landschap. Gedichten. Tekeningen van Jan Joris Lamers. Herik, Landgraaf, 1998. Oorspr. omslag, [13] p. Genummerd 279/299 Gesigneerd door de auteur. Zwarte reeks 40 xT 8696 20.00 x

HERZBERG, Judith. Staalkaart. Poetry International / De Harmonie, Rotterdam / Amsterdam 2001. Oorspr. omslag 16 p. t.g.v. de 2e Landelijke Gedichtendag xB 5649 5.00 x

HERZBERG, Judith. Strijklicht. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1982. 3e druk. Ingenaaid. 63 p. - xT 8145 8.00 x

HERZBERG, Judith. Wat zij wilde schilderen. Amsterdam, De Harmonie, 1996. 1e druk. Paperback. 60 p. - xL 0008 8.00 x

HERZBERG, Judith. Zeepost. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979. 6e druk. Ingenaaid. 48 p. - xT 5150 7.50 x

HERZBERG, Judith. Zeepost. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1963. 1e druk. Ingenaaid 48 p. omslag verkleurd xT 8571 7.00 x

HETTINGA, Eeltsje. Akten fan winter. Steven Sterk Utjouwer, Utrecht, 1998. Gebonden, 78 p. poezie in het Fries xL 4387 20.00 x

HETTINGA, Tsjêbbe. Vreemde kusten./ Frjemde kusten. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1995. Oorspr. omslag, 61 p. Tweetalig Fries-Nederlands xT 8720 10.00 x

HEYTING, August. Groot Liederboek. Ruim 700 gedichten benevens een beschouwing voor toondichters: over tekststudie. Den Haag, Luctor et Emergo, 1926. Ingenaaid Ills. 432 p. Omslag- en boekversieringen door Chris Lebeau. Vignet door Georges Hogerwaard. Rug verkleurd. Kleine beschadiging achterzijde (blanco) omslag xB 6511 20.00 x

HEYTING, August. Verweer. 's-Gravenhage, [1946]. Geniet. 32 p. Na de oorlog kreeg hij een verbod op het uitbrengen van literair werk 1951 opgelegd. In 1946 verscheen zijn berijmd Verweer tegen deze veroordeling door de Ereraad voor de Letterkunde. xT 3106 8.50 x

HEYTZE, Ingmar. (ingeleid). Het geluid van de lente. Lentegedichten. Amsterdam, Uitgeverij 521, 2001. Paperback. 94 p. - xB 3405 7.50 x

HOEK, Luc van. De roothoorn. Tilburg, Boekhandel Triborgh, 1938. 1e druk. Ingenaaid. 56 p. Bovenkant licht verkleurd. xK 5319 10.00 x

HOEK, Luc van. Grisaille. Verzen. Tilburg, W. Bergmans, z.j. Or. omslag. 39 p. - xL 1876 7.00 x

HOEK, Luc van. Tussen Demer en Dommel. Tilburg, Triborgh, 1935. Ingenaaid. 41 p. - xL 6605 8.00 x

HOEK, Rouke van der. Doorgewinterd landschap. Landgraaf, Herik, 1992. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. Oplage 500 exx. xM 7669 7.00 x

HOEKSTRA, H.G. Panopticum. Amsterdam, Meulenhoff, 1946. Ingenaaid. 40 p. De Ceder I xM 5270 7.00 x

HOEKSTRA, Han G. (ed.). In de donkere dagen voor kersttijd.... Een bundel kerstgedichten van en voor dezen tijd. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 75 p. De Uilenreeks no. 46 xK 6638 8.00 x

HOEKSTRA, Han G. en Victor E. van Vriesland (eds.). De muze op reis. Zijnde een bloemlezing van verzen handelend over de reislust, de reisangst, de uitreis, de thuisreis en de reiziger zelf. Bijeengebracht door en met een inleiding van ... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1950. Or. omslag. 55 p. Boekenweek-uitgave. Omslag, illustraties en typografie H.D. Voss. xK 3130 7.00 x

HOEWAER, Trudo. Sakuntala. Gedicht. Hasselt, Heideland, 1950. 2e vermeerderde druk. Or. omslag. 43. p. Genummerd 148/150 exx. Gesigneerd door auteur. xK 7687 12.00 x

HOFFHAM, O.C.F. Gedichten. Uitgeverij 521 Amsterdam 2003. Gebonden 48 p. De Sandwich-reeks nr. 4. Onder redactie van Gerrit Komrij. xB 5961 9.00 x

HOFNAR, Don. Kort dus goed. De Stunt, 1989. Oorspr. omslag. [70] p. Met opdracht en gesigneerd door auteur. xB 3668 8.00 x

HOFSTRA, Pim. Ianus. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1995. Ingenaaid. 43 p. - xH 3912 6.00 x

HOKKE, Dana. Gebroken wit. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981. 1e druk. Ingenaaid. 32 p. - xW 3291 6.50 x

HOLDERLIN, Friedrich. Der Archipelagus. Vertaald fragment. Woubrugge, Avalon Pers, z.j. Or. omslag. 4 p. Bij gelegenheid van Jacques Benoit zijn 85' verjaardag. De tekst is gezet uit de Lutetia en op Zerkall - Butten gedrukt. xL 3623 10.00 x

HOLLEMAN, Jet, Loeke Groenendal en Servaas Goddijn. Vandaag neem ik vrij. De Beuk, Amsterdam, 1992. Oorspr. omslag, 64 p. Boekverzorging Servaas Goddijn. Gesigneerde opdracht met handgeschreven haiku van deze aan Jaap Zijlstra. xT 8810 7.50 x

HOLMAN, Theodor. De kistenmaker. C.J. Aarts, Amsterdam, 1977. 1e druk, Geniet 28 p. [Amsterdamse cahiers]. oplage 500 exx. xT 6364 9.00 x

HONDIUS, J.M. Het bont gewaad. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1947. 1e druk. Gebonden. 30 p. - xW 7895 8.00 x

HONINGH, Chris. De rinkelbom. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1998. 1e druk. Ingenaaid. 62 p. - xH 8609 7.00 x

HONINGH, Chris. De uitvinder. Amsterdam, Em. Querido, 1991. 1e druk. Paperback. 47 p. - xH 7627 7.00 x

HOOGENDOORN, RIK. He....... Hoogendoorn. Abbenbroek, Stichting Without Feathers, 1985. Oorspr. omslag. 64 p. Oplage 500 exx. xR 2451 7.00 x

HOOGSTRATEN, Harry. Dantes folio en de voltameter. Haarlem, In de Knipscheer, 1983. Paperback. 46 p. - xP 2018 7.50 x

HOORE, Cees van. Groot licht. Amsterdam, De Harmonie, 1983. 1e druk. Paperback. 46 p. - xW 3374 6.00 x

HOORNE, Philip. Niets met jou. Uitgeverij 521 Amsterdam 2002. Gebonden 47 p. De Sandwich-reeks nr. 1. Onder redactie van Gerrit Komrij. xL 1069 8.00 x

HOORNIK, Ed. De erfgenaam 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 4e druk. Gebonden. 44 p. Van Dijk 477c. - xW 2953 9.00 x

HOORNIK, Ed. Een liefde. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1941. 1e druk. Gebonden. 20 p. - xK 8818 8.00 x

HOORNIK, Ed. Geboorte gevolgd door Mattheus en andere gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, z.j. 4e druk. Gebonden S.O. 92 p. - xM 0029 9.00 x

HOORNIK, Ed. Mattheus. Amsterdam, Meulenhoff, 1982. Ingenaaid. 35 p. Omslag Karina Meister. xH 2101 6.50 x

HOORNIK, Ed. Mattheus. Een Episch gedicht. Den Haag, H.P. Leopold, 1938. Ingenaaid, onafgesneden, 35 p. De Vrije Bladen 15e jaargang januari 1938 Schrift 1. xK 7090 9.00 x

HOORNIK, Ed. Mijn dochter en ik. Teekening van J.S. Sjollema. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 8. xB 0969 8.00 x

HOORNIK, Ed. Steenen. Maastricht, A.A.M. Stols, 1939. 1e druk. Gebonden. 54 p. Van Dijk 456. Oplage 500 exx. xA 0902 8.50 x

HOORNIK, Ed. Steenen. Maastricht, A.A.M. Stols, 1947. 2e druk. Gebonden. 54 p. - xR 3994 8.00 x

HOORNIK, Ed. Tweespalt, gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 2e druk. Gebonden S.O. 22 p. Van Dijk 703. - xW 6910 13.50 x

HOORNIK, Ed. Tweespalt. Gedichten. 's-Gravenhage, Mansarde Pers, 1e druk. Ingenaaid. 20 p. met ingeplakt portret xW 7733 18.00 x

HOORNIK, Ed. Vijf gedichten: Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg. Amsterdam, Meulenhoff, 1971. 2e druk Paperback 127 p. Meulenhoff Editie xB 7699 8.00 x

HOORNIK, Ed. (ed.). Twee lentes. De beste gedichten uit "Werk" 1939 en "Criterium" 1940. Met een inleiding. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1941. Ingenaaid. 84 p. - xK 9436 10.00 x

HOPPENBROUWERS, Frans. Tijdloos verweer. Kempen Uitgevers, Zaltbommel, 2003. Gebonden 64 p. - xR 4158 9.00 x

HORA ADEMA, W.R. Dichterlijk Auteurstestament, 1876-18/19 April 1905. [Apeldoorn 1905]. Gebonden 35 p. Niet in den handel. Poezie voornamelijk in het Frans. xL 4357 25.00 x

HORA ADEMA, W.R. Oranje Boven! 1813-1913. Gedichten. 's-Gravenhage, 1913. Oorspr. omslag. XI p. - xT 6131 7.00 x

HOUBEN, Piet-Hein. Silhouet. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1984. 1e druk. Paperback. 47 p. - xB 6963 7.00 x

HOUBEN, Piet-Hein. Stille sonnetten. Amsterdam, Em. Querido, 1998. Ingenaaid. 47 p. - xM 2012 8.00 x

HOUPST, E.W. De weg der gepeinzen. Sonnetten. Hilversum, De Boekenvriend, [1936]. Oorspr. omslag. 71 p. De jonge dag, uitgave 1. xR 9262 12.50 x

HOUWINK, Roel. Strophen en andere gedichten. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. 1e druk. Ingenaaid onafgesneden. 49 p. Brusse 685. Gedrukt in zwart en blauw. Ingenaaide oplage 350 exx. xW 6171 11.50 x

HUF, Paul. Nederlanders weest gewaarschuwd! Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Vouwblad. Gedrukt in rood en zwart. Met 2 tekeningen door C.A.B. Bantzinger. Gesigneerd door de auteur. xT 2527 10.00 x

HUF, Paul. Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting. Amsterdam, Ploegsma, 1941. Gebonden S.O., 132 p. De Ploegserie. xT 1404 12.50 x

HUGHES, [James] Langston. Lament for dark peoples and other poems. [Selected and introduced by H. Driessen]. [Amsterdam, H. van Krimpen]. 1944. Oorspr. omslag. 48 p. [De Jong 409]. Oplage 250 exx. xR 9555 30.00 x

HUGO en EDUARD. Rotte Blaren. Leidsche Studentenliedjes etc. Leiden, 1905. 2e uitgave. Gebonden. 127 p. Met oorspronkelijke teekeningen en muziek. [1e druk 1903]. xB 2103 12.00 x

HUIJBERS, A.N.J. Sonnetten en Liederen. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1906. Gebonden. 30 p. Onafgensenden. Gedrukt in rood en zwart. xT 0111 15.00 x

HUINCKS, P.J.G. Zwarte bladzijden. Baarn, Hollandia, [1945]. Gebonden S.O. 100 p. - xT 0775 8.00 x

HUIZINGA, Leonhard. De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1947]. Gebonden S.O. 97 p. - xB 8438 15.00 x

HULLEBROECK, Emiel. Liederen. Eerste t/m veertiende reeks. Amsterdam, Alsbach, [1920]. Oorspr. omslag. 58 p. Bevat de teksten van verschillende dichters. xB 4906 8.50 x

HULST, Leo. Weinige verzen. Oostenhout, L.H. Vermijs, z.j. Or. omslag. 50 p. - xL 3025 9.00 x

HULSTYN, Wouter. Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg. Maassluis, N.J. Govers, [1921]. Oorspr. omslag. 38 p. - xT 4583 45.00 x

HULZEBOSCH, Claire. Een toevalligheid zien. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1991. Oorspr. omslag. 38 p. - xB 3934 7.00 x

HULZEBOSCH, Claire. Hart met gaten. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1990. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 3935 7.00 x

HUSSEM, W. Verzen van Wang Wei (701-761). Klaas Woudt, Zaandijk, 1972. Oorspr. omslag, 60 p. post podium post 2 xT 8727 9.00 x

HUYBERS, A. Geestelijke liederen. Z.p. z.j. Or. omslag. 29 p. Niet in den handel. Roestvlekjes. xK 9467 8.00 x

HUYSKENS, Wim. Schuine lyriek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. Oorspr. omslag. 40 p. - xB 0287 7.00 x

HUYSKENS, Wim. Verbeelding te lijf. Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. 1e druk. Pocket. 62 p. - xK 7630 7.00 x

IEPENDAAL, Willem van. De vink op de waslijn. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. 1e druk. Ingenaaid. 59 p. - xL 2667 10.00 x

IEPENDAAL, Willem van. Liederen van de zelfkant. Amsterdam, Em. Querido, 1975. Paperback. 75 p. Samenstelling Jaap van de Merwe. xA 0307 6.00 x

INDESTEGE, Luc. Orpheus en Eurudike. Colibrant, 1964. 4e druk. Or. omslag. 19 p. De houtsnede is van Nelly Degouy. Mooi exemplaar. xK 7659 9.00 x

ITTERBEEK, Eugene van. Mysterie en materie. Essais en gedichten samengesteld en ingeleid door .... Vierde Europees Poeziefestival 1982. Leuven, Schrijversaktie, 1982. Paperback. 384 p. Cahier nr. 33 Europese reks. xK 3760 10.00 x

JACOBS, Jan. Uit mijn geheimenis. Verzen. Amsterdam, J.M. van Rossum, z.j. Ingenaaid. 38 p. - xK 8160 9.00 x

JACOBS, Jan W. De dag. Verzen. Bentveld, Genootschap voor Publicaties op Individualistisch Gebied, 1922. Oorspr. omslag. 46 p. Met omslagteekening en vier houtsneden van Frans Nackaerts. xR 8673 30.00 x

JACOBS, Jan W. Roode bloesem uit zwarte struiken. Amsterdam, Arbeiders Jeugd-Centrale, 1927. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 4370 10.00 x

JACOBS, Jan W. Strijd om vrijheid. Een bundel verzen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. 1e druk. Oorspr. omslag, 53 p. Omslag en vignetten van Joh. van Hell. Oplage 1500 exx. bibliotheekstempeltje. xT 5801 9.00 x

JACOBS, Jan W. Van onder ons vaandel. Verzen. Amsterdam, Jacobs, 1930. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 5718 12.50 x

JACOBSE, Muus. Het oneindig verlangen. Gedichten en liederen. Gekozen en ingeleid door Ad den Besten. F. Callenbach, Nijkerk, 1982. Oorspr. omslag, 229 p. - xT 8627 8.00 x

JACOBSE, Muus. Vuur en wind. Gedichten 1941 - 1945. 's-Gravenhage, Daamen, 1946. 2e druk. Ingenaaid. 84 p. - xW 3039 7.00 x

JACOBSE, Muus. [=K.H. Heeroma]. Programma, gedichten. Maastricht, A.A.M. Stols, 1932. Ingenaaid. onafgesneden. 43 p. Van Dijk 280. Oplage 350 exx. xW 2952 11.50 x

JAGENEAU, Lambert L.M. Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne. Brussel, Manteau, 1968. Oorspr. omslag. 33 p. Genummerd 287/300 exx. xR 3668 8.00 x

JAGER, Peep de. Eerste gedichten. Rotterdam, 1909. Geniet. 48 p. Niet in den Handel. Gesigneerd en genummerd 25. xL 9268 10.00 x

JAGT, Bouke. Wardeel. Baarn, De Prom, 1987. 1e druk. Paperback. 62 p. - xH 0122 6.00 x

JANSEN, Wolfgang. Mijnheer Van Dale wacht op antwoord. C.J. Aarts, Amsterdam, 1974. Geniet, 28 p. oplage 500 exx. Debuut. [Amsterdamse Cahiers]. xK 6362 5.00 x

JANSSEN, Jacques. Een spin op tafel. Amsterdam, Van Gennep, 1980. Ingenaaid. N.p. Ills. - xP 2216 7.00 x

JASPAR, Edm. Bonte Blomme. Gedichte in Mastreechs Dialek. Mastreech, Boosten & Stols, 1928. Ingenaaid. 196 p. Twiede, vermierderden drok, veurzeen van 'n verklaorende lies van waord. Gesigneerd door de auteur. xT 2337 20.00 x

JELLEMA, C.O. Droomtijd. Gedichten. Em. Querido, Amsterdam, 1999. 1e druk, Oorspr. omslag, 45 p. Op de titelpagina gesigneerd door de dichter. xT 8424 15.00 x

JELLEMA, C.O. & 30 kunstenaars. Dichtbeelden. Galerie Wiek XX / Philip Elchers, Groningen 1995. Oblong, Handgebonden, S.O., Ills., 100 p. 6,5 x 7,5 cm MR 8. Genummerd 63/100, gesigneerd door de dichter. Dertig figuratieve kunstenaars maakten een werk bij drie gedichten van Jellema. xT 8586 50.00 x

JELLES, Piter [=Troelstra]. Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles. To Ljouwert by R. van der Velde, 1945. Tredde (útwreide) printinge. Mei platen fen Ids Wiersma Redigearre fen J.P. Wiersma. Gebonden, Ills. 318 p. - xR 7114 15.00 x

JELLES, Piter [=Troelstra]. Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles. Ljouwert, R. van der Velde, 1920. Oarde printinge met portret fen 'e dichter en printen fen Ids Wiersma. Gebonden XIV + 344 p. Foarwird P.J. Troelstra. xR 7115 15.00 x

JESPERS, H.F.L. Textes. Poemes (1961-1963). Preface par Andre Guimbretiere. Anvers, Editions Monas, z.j. Oorspr. omslag. 73 p. - xT 0892 10.00 x

JONCKHEERE, K. Conchita. Gedichten. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1946. Ingenaaid. 36 p. - xT 3658 9.00 x

JONCKHEERE, Karel. De hondenwacht. Gedichten. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1951. 1e druk. Ingenaaid. 77 p. Oplage 500 exx. xM 0233 9.00 x

JONCKHEERE, Karel. Floroskoop April. Utrecht, Het Spectrum, 1979. Gebonden. 48 p. Ills. - xR 7570 7.00 x

JONCKHEERE, Karel. Gemini. Een eeuw gedichten in Belgie. Un siecle de poesie en Belgique. Brussel, A. Manteau, 1960. Paperback. 211 p. Ad Multos nr. 10. xL 3849 8.00 x

JONCKHEERE, Karel. Poezie is overal. Van Bijbel tot Eskimo. Antwerpen, S.M. Ontwikkeling, 1960. Gebonden. 171 p. - xK 3305 8.00 x

JONCKHEERE, Karel. Roemeense suite. Gedichten. Brussel/Antwerpen, A. Manteau, 1965. 1e druk. Ingenaaid. 45 p. - xK 9437 8.00 x

JONCKHEERE, Karel. Uit het nest geroofd. Ongebundelde poezie. Bijeengebracht en tweemaal ingeleid door Karel Jonckheere. Amsterdam/Antwerpen, 1962. Pocket. 142 p. LP 91. Gesigneerd door auteur. xK 5279 8.00 x

JONCKHEERE, Karel. Van zee tot schelp. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1956. 2e druk. Gebonden S.O. 37 p. Van Dijk - xW 2889 9.00 x

JONG, Hieke de. Op gelijke voet met het gras. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1964. Oorspr. omslag, 45 p. Giraffe Reeks. Omslag Henri de Haas xT 8694 7.00 x

JONG, Martien J.G. de. Leopolds "Cheops". Een interpreterend essay met tekstuitgave. Leiden, A.W. Sijthoff, 1966. Ingenaaid. 86 p. Aurea: Literaire kartons xM 5565 6.00 x

JONG, Max de. Heet van de naald. Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. Oorspr. omslag, Ingenaaid 29 p. bruin omslag xT 6574 10.00 x

JONG, Mieke de. Voor alles een tijd. Kok, Kamppen, 1991. Oorspr. omslag, 48 p. Met een opdracht en een kaartje van de auteur voor Jaap Zijlstra. xT 8768 8.00 x

JONG Ozn, Klaas de. Aflandige wind. Gedichten. Kok, Kampen, 1994. Oorspr. omslag, 48 p. gesigneerde opdracht op franse pagina xT 8521 8.00 x

JONG, Selly de. Verzamelde gedichten. Tweede bundel. De Beursdrukkerij, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag, portret naar Lizzy Ansingh t.o. titelpagina Ills. XII + 88 p. Een woord vooraf door D. Fuldauer. xR 3778 15.00 x

JONGE, Freek de. De bal is vierkant. Nationale-Nederlanden, 2000. Gebonden, Ills., 43 p. Ter herinnering aan het optreden bij Euro 2000. xT 1155 8.00 x

JONGEJAN, Vera. Tussen het zoet. Gedichten en tekeningen. De Beuk, Amsterdam, 2001. Oorspr. omslag, Ills., 52 p. gesigneerd door de auteur xT 1154 9.00 x

JONGHE, Marie Claire de. Jaja. Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. Or. omslag. 43 p. Met krantenknipsel wie is Marie Claire de Jonghe. xK 7609 10.00 x

JONKMAN, Marieke. Dochters van het donker. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1991. 1e druk. Ingenaaid. 55 p. - xM 6795 7.00 x

JOOST. De Groen Rommelpot. Voorzien van een inleiding door Anton van Duinkerken, versierd door Fiep Westendorp. Bussum. F.G. Kroonder, 1949. Gebonden. 71 p. Ills. Wekelijks verschijnend Pamflet op de achterpagina van “De Groene Amsterdammer” xH 9910 10.00 xx

JOOST [=Evert Werkman]. Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1958. 1e druk. Pocket. 112 p. Ooievaar 81. Omslag Herman Berserik. xB 0553 5.00 x

JOSSELIN DE JONG, K.H.R. de. Het witte schip. Santpoort, v/h. C.A. Mees, 1948. Or. omslag. 31 p. - xK 7704 8.00 x

KAAL, Meertje. Vergeef de wilde kat zijn beten. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1989. 1e druk. Ingenaaid. 30 p. - xM 6810 7.00 x

KAL, Jan. Mijn manier. 144 Sinatra-sonnetten. Amsterdam, Gerard Timmers Prods, 1990. 1e druk Ingenaaid. 168 p. - xM 0874 7.00 x

KALMIJN-SPIERENBURG, Jo. Bevrijding. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Gebonden. 40 p. - xH 2708 7.00 x

KAM, Jan Gerrit. Zes en twintig gedichten. De Lier, Mechelen, 1944. Gebonden, 28 p. Gedrukt in vijftig exemplaren t.g.v. den vijftigsten verjaardag van den dichter... Dit exemplaar voor Dr. C.S. Verrijp. xR 8080 15.00 x

KAMERLINGH ONNES, O. Lied om niet. Ontvankelijkheden, taalspiegelingen en verbeeldingen. Amsterdam, De Kunst, 1932. Oorspr. omslag. 100 p. - xB 2139 16.00 x

KAMPHUIS, G. Aardsch seizoen. Amsterdam, U.M. Holland, 1937. Ingenaaid. 43 p. - xK 7390 7.50 x

KANEHL, Oskar. De Schande. Gedichten van een dienstplichtig soldaat uit de moordjaren 1914-1918. Vertaald Jac. Knap. Amsterdam, De Fakkel, 1925. Geniet. 32 p. Gedrukt in rood en zwart. De Fakkel-Boekerij, een verzameling werken uit Revolutie-wil geboren nr. 3. Witte reeks A. [roestvlekken bij nietjes]. xT 2388 10.00 xx

KANSTADT, Kristian. Twee stembaanshoog boven een bruggehoofd. Amsterdam, In de Knipscheer, 1982. Or. omslag. 37 p. - xK 7316 7.00 x

KEEKSTRA, Ido. Huis van Nobi. Baar, Bosch & Keuning, [1967]. Paperback. 96 p. Nawoord van Wim Hazeu. xT 8213 8.00 x

KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). Middel-Nederlandsche lyriek. Bigot & Van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 78 p. De Uilenreeks no. 3 xK 6439 7.00 x

KELK, C.J. en Halbo C. KOOL (ed.). Middel-Nederlandsche lyriek. Bigot & Van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 78 p. De Uilenreeks no. 3 xK 6440 7.00 x

KELK, C.J. & Halbo KOOL (ed.). De liefde zingt in verzen. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 95 p. De Uilenreeks no. 43 xK 6628 8.00 x

KEMP, Mathias. Onder de rosse komeet. Maastricht, Veldeke, 1945. Ingenaaid. 38 p. - xH 3989 9.00 x

KEMP, Mathias. Ravijnen, verzen. Amsterdam, Munster, z.j. [1926]. Gebonden. 118 p. Herziene herdruk van 'Het wijnroode uur'. 'Naar den lichtend' en 'De vreemde vogel'. [bibliotheekstempeltje]. xL 5147 18.00 x

KEMP, Mathias. Ravijnen, verzen. Amsterdam, Munster, z.j. Ingenaaid. onafgesneden. 118 p. - xW 8231 16.00 x

KEMP, Mathias. Seringen en schroot. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid. 32 p. De Bongerd-reeks. - xK 7076 7.00 x

KEMP, Pierre. Carmina Matrimonialia. Maastricht, Veldeke/ Schmitz & Kemp, [1928] 1e druk. Oorspr. omslag. 58 p. Gedrukt in rood en zwart. Genummerd 65/200 exx. xT 2251 75.00 x

KEMP, Pierre. De Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten. Maastrichtse Boek- en Handelsdrukkerij, Maastricht, [1916]. Oorspr. omslag 112 p. [binnenwerk roestig]. xT 0214 20.00 x

KEMP, Pierre. Een ding beseffen. Woubrugge, Avalon Pers, 1980. Oorspr. omslag. N.p. Deze vijftien gedichten uit de jaren 1927-1937 werden bijeengebracht uit de nalatenschap van Pierre Kemp. Keuze door Pim de Vroomen te Leiden. Oplage 150 exemplaren. Dit is een van de 30 exemplaren Romeins genummerd XXII/XXX exx. Met aankondigingskaartje gedrukt in blauw/zwart. xB 2407 30.00 x

KEMP, Pierre. Emeritaat. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, [1959]. 1e druk. Gebonden S.O. 65 p. Stofomslag: Th. de Haan. xB 1712 15.00 x

KEMP, Pierre. Forensen voor Cythere en andere gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1949. Ingenaaid. 70 p. De Vrije Bladen 20e jaargang 1949 Schrift 4. xW 0380 10.00 x

KEMP, Pierre. Fugitieven en constanten. Maastricht, Veldeke, 1938. Oorspr. omslag. 64 p. - xR 8683 18.00 x

KEMP, Pierre. Garden 36, 22, 36 inches. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1959. 1e druk. Ingenaaid Stofomslag 179 p. Stofomslag Nicolaas Wijnberg. xB 1699 15.00 xx

KEMP, Pierre. Het wondere lied. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. 2e druk. Gebonden. 96 p. Debuut. xH 1291 16.00 x

KEMP, Pierre. Maastricht en ik. Een polyptiek. Maaslands Antiquariaat Maastricht 1971. Or. omslag. 23 p. Herdruk van de uitgave van 1956 in beperkte oplage. Met portret. xL 7884 15.00 x

KEMP, Pierre. Pacific. Utrecht, A.W. Bruna, 1946. 1e druk. Gebonden. 28 p. Oplage 300 exx. t.g.v. de zestigste verjaardag van Kemp. Genummerd 27. xH 4343 20.00 x

KEMP, Pierre. Phototropen en Noctophilen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk. Gebonden onopengesneden 48 p. Helikon 34. Jrg. 13. Oplage 1000 exemplaren. Omslag Piet Worm. [Van Dijk 766]. xB 8423 15.00 xx

KEMP, Pierre. Speelgoed-tentoonstelling. Maastricht, 1962. Losse bladen met gedichten in handschrift in map. Deze Speelgoed-tentoonstelling van Pierre Kemp werd anno 1962 in facsimile uitgegeven door P.K.-Stichting te Maastricht. xB 1606 25.00 x

KEMP, Pierre. Standard-Book of Classic Blacks. 's-Gravenhage., A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 44 p. Helikon 25. Jrg. 12. Omslag Piet Worm. Van Dijk 705. Oplage 1000 exx. xW 6862 15.00 x

KEMP, Pierre. Transitieven en immobielen. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1940. Gebonden. 48 p. Helikon nr. 3, 10e jrg. maart 1940. Oplage 300 exx. xT 0191 20.00 x

KEMP, Pierre. Verzameld Werk. Drie delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1976. Gebonden S.O. 1424 p. - xL 5674 100.00 x

KEMP, Pierre. Vijf families en een poederblauw. G.A. van Oorschot Amsterdam 1958. 1e druk Gebonden S.O. 120 p. Stofomslag Nicolaas Wijnberg xB 0105 15.00 x

KEMP, Pierre. Vijf families en een poederblauw. G.A. van Oorschot Amsterdam 1958. 1e druk Paperback. 120 p. Stofomslag Nicolaas Wijnberg xR 9305 12.50 x

KERCKHOVE, Remy C. van de. Een kleine ruinemuziek. Gedichten met tekeningen van Rudolf Meerbergen. Antwerpen/'s-Gravenhage, De Sikkel/ D.A. Daamen, 1951. Oorspr. omslag. 32 p. Onopengesneden. Genummerd 35/200 exx. xT 7276 40.00 x

KERCKHOVE, Remy C. van de. Gedichten voor een Kariatide. Antwerpen, De Sikkel, 1957. Oorspr. omslag. 22 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4618 15.00 xx

KERCKHOVE, Remy van de. Gedichten. Verzameld en ingeleid door Louis-Paul Boon. Hasselt, Heideland, 1964. Pocket. 78 p. Poetisch erfdeel der Nederlanden P. 21. xR 9077 7.00 x

KEULEN, Mensje van. De avonturen van Anna Molino. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980. Gebonden S.O. 87 p. Ills. Peter Vos. xP 1601 8.00 x

KEULEN, Mensje van. Lotgevallen. Balladen. Baarn, Thomas Rap, 1977. 1e druk. Ingenaaid. 29 p. - xW 3996 6.00 x

KEULEN, Mensje van. Van Aap tot Zet. Met tekeningen van Jan Jutte. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2001. 5e druk, Oorspr. omslag, 58 p. - xT 8459 7.50 x

KEULS, H.J.W.M. De dansende lamp. Verzen. Hilversum, 1935. Ingenaaid. 35 p. De Vrije Bladen 12e jaargang februari 1935 Schrift 2. xK 7485 8.00 x

KEYMEULEN, Paul van. Cloroform. Met teekeningen van Paul Eeckhout. Gent, 1941. Ingenaaid. 40 p. Gedrukt op Featherweight Antique Wove, Genummerd en gesigneerd 26/30 exx. Totale oplage 240 exx. xL 2563 20.00 x

KIESTRA, D.H. Efter it oargel. Fersen. Snits, Brandenburgh, 1935. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 1911 8.50 x

KISCH, Egon Erwin. Reportages. Vertaald door Nico Rost. Ach. van Acker, Brugge, 1937. Oorspr. omslag, 64 p. Garve reeks. Eerste reeks nr. 6. xR 9850 10.00 x

KLAVEREN, P. van. Voorbij mijzelf. Sliedrecht, Merweboek, 1991. 1e druk. Paperback. 44 p. Zwaluwreeks nr. 8. xT 8216 8.00 x

KLEFFENS, E.N. van. De Zonnewijzer - II. Teltsjes en rimen. Nog eens een paar voorvallen uit vroeger en later tijd voor een aantal zijner vrienden en hun aangeboden als Kerstgroet in 1973 met zijn beste herinneringen en wensen. Antwerpen, 1973. Oorspr. omslag, 105 p. Niet in de handel. xR 7160 12.00 x

KLINKENBERG, Gerard van. Tusschen sterren en steenen. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 30 p. Helikon, tijdschrift voor poezie: 12e jaargang no. 28 Augustus 1946. Oplage 1000 exx. xB 6683 10.00 x

KLINKENBIJL, Cor. Diafragma. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 51 p. Helikon 21. Jrg. 12. Januari 1946. xM 0059 16.00 x

KNECHT, Cor. Gedichten. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Paperback. 46 p. Seismogram. - xW 2947 6.00 x

KNOL, Henk. De overtijd. Gedichten. Mozaïek, Zoetermeer, 2006. Oorspr. omslag, 63 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur voor Jaap Zijlstra. xT 8508 8.50 x

KNOL, Henk. Houdbaar stof. Gedichten. Mozaïek, Zoetermeer, 2000. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8420 7.50 x

KNOL, Henk. Toch maar de tuin geruimd. Merweboek, Sliedrecht, 1990. Oorspr. omslag, 47 p. op de Franse pagina gesigneerd door de auteur. xT 8509 8.00 x

KNOP, G. Schylge, schylger tael en schylger minsken. Rede, utspritsen yn de Kanselarije to Ljouwert op 2 Aug. 1932 en fandeselde: De Sjongende Wein. Liedtsies en gedichten yn de Westerschylger tongslach. Boalsert, A.J. Osinga, 1933. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. De Fryske Librije. xR 8628 10.00 x

KNOPPER, Helen. Foto's geknipt voor dromen. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 36 p. - xM 9571 6.00 x

KNOPPER, Helen. Mijn grote liefde gevolgd door Acte de presence. Hilversum, Paul Brand, 1970. 1e druk. Ingenaaid. 119 p. - xP 2664 6.00 x

KOEMAN, Henk. Spreken of zwijgen. Gedichten. De Distelvink [G. Soutendijk], 1945. Oorspr. omslag. Ills. 32 p. De Jong 773. Oplage 700 exx. xP 2037 10.00 xx

KOK, Antony. Ik ben maar zelden goed bij stem. Lojen Deur Pers, Heemstede, 1981. Oorspr. omslag cahiersteek [20 p.]. Genummerd 146/175. Een selectie uit zijn niet eerder gepubliceerde werk. De keuze werd gemaakt door Bubb Kuyper en W. de Graaf, die ook de toelichtende aantekening schreef. De tekst werd met de hand gezet uit de 12 punts halfvette Baskerville. xR 0766 10.00 x

KOKER, D en J. Melkman. Modern-Hebreeuwse poezie. Amsterdam, Joachimsthal, 5702/1941. Gebonden. 87 p. Massada serie nr. 2. Tweetalig Hebreeuws/Nederlands. xR 4616 8.00 x

KOL, Nellie van. Aphorismen. Verzameld door Johanna Dorre. Inleiding N. van Kol. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1911]. 2e uitgave. Gebonden. IX + 52 p. - xR 9785 8.00 x

KOLKMAN, Marten. [K.H. Heeroma]. Sonnetten. Oegstgeest, In eigen beheer, 1944. Oorspr. omslag. 16 p. Met vignet door Madeleine Gans. In signo piscium No. 4. Genummerd h.s. De Jong 462. xL 8431 15.00 x

KOM, A. de. Strijden ga ik. Stichting tot behoud en stimulatie van Surinaamse Kunst, Kultuur en Wetenschap, [Leiden, 1969]. Oorspr. omslag, 32 p. - xT 3551 20.00 x

KOMRIJ, Gerrit. 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 2000. Gebonden. 63 p. Met bijlage. xB 0623 12.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Alle gedichten tot gisteren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1994. 1e druk. Ingenaaid. 496 p. - xH 3083 18.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Alle gedichten tot gisteren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1994. 1e druk. Gebonden S.O. 495 p. mooi exemplaar xT 8545 25.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen. Met een nawoord door Onno Blom. Amsterdam, Meulenhoff, 2003. 5e druk. Gebonden 104 p. snoezige uitgave xL 2193 12.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker. Amsterdam, Meulenhoff, 1969. 1e druk. Oorsp. omslag 48 p. De Ceder. [Omslag verkleurd]. xL 6885 12.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Alles onecht. Keuze uit de gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Paperback. 222 p. - xB 9340 10.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Capriccio. De mooiste liefdesgedichten. Thomas Rap, Amsterdam, 2002. Gebonden boekje in doosje 48 p. Een doos vol liefde xB 9892 12.00 x

KOMRIJ, Gerrit. De Afrikaanse poëzie. 10 gedichten en een lexicon. Bert Bakker, Amsterdam, 1999. Oorspr. omslag, 87 p. - xT 8395 7.00 x

KOMRIJ, Gerrit. De boekendans. NVVA, Amsterdam, 1994. Cahiersteek, Oorspr. omslag, 18 p. Bij de opening van de 15e Internationale Antiquarenbeurs op 29 september 1994. OPlage 530 exx. xT 8396 8.00 x

KOMRIJ, Gerrit. De moeder. Een bloemlezing door ... Baarn, Thomas Rap, 1991. Herziene druk. Paperback. 91 p. - xK 1583 7.00 x

KOMRIJ, Gerrit. De moeder. Een bloemlezing door ... Baarn, Thomas Rap, 1979. Paperback. 74 p. Thema-poezie deel 3. xM 1156 9.00 x

KOMRIJ, Gerrit. De muze in het kolenhok, over een gedicht van Holderlin. Amsterdam, Guus Bauer, 1993. Ingenaaid. 64 p. - xM 7649 9.00 x

KOMRIJ, Gerrit. De Nederlandse poezie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1996. 4e druk Paperback 1376 p. - xB 1252 10.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Fabeldieren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1975. 1e druk. Ingenaaid. N.p. - xH 4741 10.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Fata morgana. De Slegte 2005. Cahiersteek 27 p. gedichten in handschrift en in drukletter xL 2081 12.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Gesloten circuit. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 2e druk. Ingenaaid. 63 p. - xM 0518 9.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Gesloten circuit. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. - xR 1991 10.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire poezie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Gebonden S.O. 94 p. T.g.v. tweehonderdvijftigjarig bestaan van F. van Landschot Bankiers N.V. xB 5007 10.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 1e druk. Gebonden S.O. 148 p. - xM 5166 21.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979. Met ets in aquatint door Charles Hofman. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 1e druk, Gebonden half leder, 148 p. Een van de 70 ex. op Ossekop met de ets en gesigneerd door auteur en illustrator. In cassette. Genummerd 7/50 xT 8505 150.00 x

KOMRIJ, Gerrit. In de geest van de gieter. Aforismen en citaten samengesteld door Gerd de Ley. Standaard, Antwerpen/Culemborg, 1986. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 8458 7.50 x

KOMRIJ, Gerrit. In liefde bloeyende. De Nederlandse poezie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1996. Paperback, 46 p. voorpublicatie van De Nederlandse poezie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in honderd en enige gedichten. xT 8482 6.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Komrij's canon in 100 gedichten. Prometheus, Amsterdam, 2008. Gebonden, 416 p. - xT 8324 12.50 x

KOMRIJ, Gerrit. Komrij's patentwekker. Amsterdam, C.J. Aarts, 1982. 2e druk. Geniet. 8 p. Amsterdamse Cahiers 35. oplage 900 exx. xH 5803 9.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. 1e druk. Gebonden S.O. 32 p. Ter gelegenheid van de jaarwisseling 2000-2001 verzonden aan auteurs, vrienden en relaties. oplaag 1350 exx. xK 0834 15.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. 1e druk. Gebonden S.O. 69 p. - xB 9876 16.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Ingenaaid. 48 p. Giraffe reeks. [Debuut]. Omslag van W. Bischot. xK 6648 40.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Ingenaaid. 48 p. gesigneerd door de auteur. Giraffe reeks. [Debuut]. Omslag van W. Bischot. xT 8578 50.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Op de planken. Burleske. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. Ingenaaid. 38 p. - xB 1505 8.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Rook zonder vuur. Den Haag, Stupers Van der Heijden, 1998. 1e druk. Oorspr. omslag. 52 p. Illustraties in kleur Dik Klut. Oplage 1500 exx. Met door Komrij gesigneerde opdracht. xT 8544 20.00 x

KOMRIJ, Gerrit. The Comreigh Critter and other verse. Translated from the Dutch by Jacob Lowland pp. Amsterdam, New York, C.J. Aarts, 1982. 1e druk. Geniet. 32 p. Amsterdamse Cahiers 61. Twaalf gedichten in het Nederlands met de Engelse vertaling. xK 6137 9.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Tutti-frutti. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xT 2417 10.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Twee werelden. Werd vertaald in acht talen van de Europese Gemeenschap. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 63 p. T.g.v. Amsterdam Culturele hoofdstad van Europa uitgegeven door Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam / Vrij Nederland. xM 9537 8.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend. Stichting Poëzieclub, Amsterdam, 2005. Vouwvel in omslag. - xT 6269 5.00 x

KOMRIJ, Gerrit. (bijeengebracht). Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poezie. 's-Hertogenbosch, F. van Lanschot Bankiers, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 92 p. Gelegenheidsuitgave. xK 0102 7.00 x

KOMRIJ, Gerrit (ed.). Leesliefde in 100 & enige gedichten. De Bijenkorf 2002. Paperback 141 p. Uitgegeven t.g.v. de Literaire Boekenmaand die in maart 2002 in de Bijenkorf Boekhandels werd gehouden. xL 1470 9.00 x

KOMRIJ, Gerrit. / Hans Giesen. Tequila sunrise / In een ander land. 1 litho + 11 tekeningen. Herik, Landgraaf, 1998. 2e druk Oorspr. omslag Ills. n.p. Genummerd 147/299. Gesigneerd door Komrij. Zwarte Reeks 41. Tekeningen Hans Giesen. xB 9891 25.00 x

KOMRIJ, Gerrit (inleiding). Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten. RVU educatieve omroep, Hilversum 2000. Oorspr. omslag, 64 p. - xT 2879 8.00 x

KOMRIJ, Gerrit / Jan Bernard Meinen. De Verschrikking. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977. Gebonden S.O. 43 p. Ills. Met kaartje: Wordt u met onze wens voor een verschrikkelijk goed 1978 aangeboden door Inmerc BV Wormerveer. xL 5180 18.00 x

KOMRIJ, Gerrit & Joost VEERKAMP. De os op de klokketoren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Gebonden S.O. Ills. Beperkte oplage. xH 4756 18.00 x

KOOIJMAN, Henk. Dorpsbewoner. Haarlem, Uitg. Mij. Holland, 1965. Oorspr. omslag. 45 p. De Windroos 68. xT 8176 8.00 x

KOOIJMAN, Henk. Madeliefde. Eemnes, In de Fazantenhof, 1983. Ingenaaid. 46 p. Deeltje 7. xT 8135 8.00 x

KOOL, Halbo C. De fabelwereld. Samengesteld en ingeleid door .... Amsterdam, De Arbeiderspers, 1960. Gebonden S.O. 190 p. Ills. Alfons van Heusden. - xM 8218 13.50 x

KOOL, Halbo C. Roodboek / Poezie-album. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. 1e druk. Gebonden. onafgesneden. 74 p. Tandem Aliquando 4e deel. Genummerd 252/525. xW 9207 16.00 x

KOOLHOVEN, Herman. Aanvaarding. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1946. 1e druk. Ingenaaid. 68 p. - xH 1561 16.00 x

KOPLAND, Rutger. Alles op de fiets. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1970. 1e druk. Ingenaaid. 43 p. - xT 8132 9.00 x

KOPLAND, Rutger. Een lege plek om te blijven. Plaatsen / Passages. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1977. 3e druk. Ingenaaid. 33 p. - xT 8129 9.00 x

KOPLAND, Rutger. Gedichten. 1966-1999. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 2000. 3e druk. Gebonden, S.O., 424 p. - xT 8445 21.00 x

KOPLAND, Rutger. Het dorp. Ser J.L. Prop, Terhorst, 1988. Oorspr. omslag, 6 p. Genummerd 20/100. xT 8575 30.00 x

KOPLAND, Rutger. Het orgeltje van Yesterday. Amsterdam, G.A. van Oorschot, [1968.] 1e druk. Oorspr. omslag, 43 p. - xT 8130 12.00 x

KOPLAND, Rutger. In steen. Ser J.L. Prop, Terhorst, 1991. Cahiersteek, Oorspr. omslag, vouwvel. Genummerd 21/85. xT 8576 30.00 x

KOPLAND, Rutger. Verzamelde gedichten. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2010. 3e vermeerderde druk, Gebonden, S.O., 573 p. met buikbandje: Gedichten 1966-2008 en portret. xT 1157 30.00 x

KOPLAND, Rutger. Voor het verdwijnt en daarna. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1988. 3e druk. Ingenaaid 36 p. - xH 1961 8.00 x

KOPLAND, Rutger. Wie wat vindt heeft slecht gezocht. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979. 4e druk. Ingenaaid. 50 p. - xT 8131 8.00 x

KORNET, Dick. Vers 2. Rotterdam, Cibura, 1983. Ingenaaid. 48 p. - xM 2193 6.00 x

KORSMAN, Peter. Druk Bloed. Gedichten. Piraap, Den Bosch, 2007. Oorspr. omslag 56 p. - xR 0187 8.00 x

KORSMAN, Peter. Kraaienest. Gedichten. Piraap, Den Bosch, 2009. Oorspr. omslag 52 p. - xR 0184 8.00 x

KORSMAN, Peter. Maelstrom. Gedichten. DIY, Den Bosch, 2006. Oorspr. omslag 44 p. - xR 0186 8.00 x

KORSMAN, Peter. Momentum. Gedichten. Piraap, Den Bosch, 2008. Oorspr. omslag 60 p. - xR 0185 8.00 x

KORSMAN, Peter. Werveling. Gedichten. DIY, Den Bosch, 2006. Oorspr. omslag 46 p. - xR 0188 8.00 x

KORTEWEG, Anton. Tussen twee stilten. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. 2e druk. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 8154 8.50 x

KOSSMANN, Alfred. Het vuurwerk. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 34 p. Helikon 27. Jrg. 12. Van Dijk 709. Oplage 1000 exx. xW 7724 9.00 x

KOSTER, Edward B. Adrastos en andere gedichten. C. Bredee, s-Gravenhage, [1927]. Oorspr. bedrukt omslag 99 p. - xR 3750 15.00 x

KOSTER, Edward B. Gedichten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1908. Gebonden. 256 + V p. Met portret. - xR 9783 9.00 x

KOSTER, Edward B. Niobe. Gedicht. Doetinchem, C. Misset, 1893. Gebonden. 90 p. - xR 9266 20.00 x

KOSTER, Edward B. Odusseus' dood. Gedicht. C. Bredee, Den Haag, 1908. Oorspr. omslag, 84 p. rug wat sleets xR 9020 10.00 x

KOSTER, Edward B. Ver van 't gewoel. Gedichten. Luctor et Emergo, 's-Gravenhage, 1922. 1e druk, Oorspr. omslag, 128 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht. xR 7684 12.00 x

KOSTER, Edward B. Ver van 't gewoel. Gedichten. Luctor et Emergo, s-Gravenhage, 1922. Oorspr. omslag, 128 p. - xT 0967 9.00 x

KOSTER, Edward B. Verzamelde gedichten (poezie en rhythmisch proza). 's-Gravenhage, G.A. Kottmann, 1917. Onveranderde volksuitgaaf. Ingenaaid. 439 p. - xT 0500 20.00 x

KOTTE, Wouter. Schwarzwald. Gedichten. Hilversum, De Schutting Pers, 1979. 1e druk. Oorspr. omslag. 27 p. - xH 2342 7.00 x

KOUMANS, Alfred. De wende. De ballade van een dolende. Maastricht, Leiter-Nypels, 1949. 1e druk. Or. omslag. 88 p. - xW 7960 15.00 x

KOUSBROEK, Rudy. Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1953. 1e druk. Paperback. 47 p. Omslag Lucebert. [Debuut]. xM 0759 45.00 x

KOUWENAAR, Gerrit. Autopsie/anoniem, gedichten. Amsterdam, Querido, 1975. 2e druk. Paperback. 74 p. De Boekvink. - xT 2904 8.00 x

KOUWENAAR, Gerrit. De stem op de 3e etage. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1960. Oorspr. omslag. 64 p. - xB 4079 20.00 x

KOUWENAAR, Gerrit. Een geur van verbrande veren. Amsterdam, Em. Querido, 1992. 2e druk. Ingenaaid. 47 p. vormgeving: Kees Nieuwenhuijzen xT 8188 10.00 x

KOUWENAAR, Gerrit. Hand O.A. Amsterdam, U.M. Holland, 1956. 1e druk. Oorspr. omslag. 48 p. De Windroos 39. - xR 8677 15.00 x

KOUWENAAR, Gerrit. Sint Helena komt later. Gedichten 1948 - 1958: Achter een woord, Hand o.a., De ondoordringbare landkaart, Ab intestato, Het gebruik van woorden. Amsterdam, Querido, 1964. 1e druk. Paperback. 137 p. Omslag Frits Stoepman. xT 8184 12.00 x

KRIGE, Uys. (ed.). Afrikaanse versameling. Inleiding deur Dirk Coster. Maastricht, A.A.M. Stols, 1937. Ingenaaid. 152 p. Inhoud: T.J. Haarhoff, D. du Plessis, Eitemal, C.M. van der Heever, N.P. van Wyk Louw, Uys Krige, S. Ignatius Mocke, W.E.G. Louw, Arnoldus Retief, Elisabeth Eybers. xL 3837 17.50 x

KRIJGSMAN, J.P.H. (ed.). Een vlucht door zeven eeuwen poezie. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 175 p. De Uilenreeks no. 36 xK 6621 9.00 x

KROES-LIGTENBERG, Chr. Honderd Nederlandsche Gedichten. Gouda, G.B. Goor Zonen, 1926. 3e druk. Gebonden. 216 p. - xR 9620 10.00 x

KROL, Gerrit. Laatste gedichten. Ser J.L. Prop, Terhorst, 1988. Oorspr. omslag, 14 p. Genummerd 22/85. xT 8574 50.00 x

KROL, Gerrit. Over het uittrekken van een broek. Amsterdam, Em. Querido, 1970. Geniet. 47 p. - xR 1083 9.00 x

KROON, Dirk. De getekende dag. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Paperback. 53 p. Seismogram. Gesigneerd door de auteur. xH 4587 8.00 x

KROON, Dirk. Geruchten. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1986. 1e druk. Ingenaaid. 47 p. Gesigneerd door de auteur. xH 4346 11.50 x

KROON, Dirk. Hutselen met het gras. Zaandijk, Klaas Woudt, 1972. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. Gesigneerd door de auteur. xH 4342 10.00 x

KROON, Dirk. Hutselen met het gras. Zaandijk, Klaas Woudt, 1972. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. Met opdracht: Voor Prof. H.A. Gomperts, deze woorden van stilte. Dirk Kroon. xH 7855 10.00 x

KROON, Dirk. In de huid van de tijd. Stichting Dichtersgroep Dimensie, 1981. 1e druk. Oorspr. omslag. 55 p. Gesigneerd door de auteur met opdracht. Dimensie reeks nr 10. xH 4340 11.50 x

KROON, Dirk. In het voorbijgaan. Rotterdamse Kunststichting 1974. Oorspr. omslag 63 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht voor Jacoba. Bijgesloten een brief van Kroon aan Jacoba Eggink. Sonde-reeks. xL 5426 15.00 x

KROON, Dirk. Vijf tijdkringen. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1982. 1e druk. Gebonden. 173 p. Gesigneerd door de auteur met opdracht en genummerd 25/L exx. xH 4339 22.50 x

KUIJPER, Jan. Oogleden. Amsterdam, Em. Querido, 1979. 1e druk. Or. omslag. 32 p. De Boekvink xK 6191 7.50 x

KUIJPER, Jan. Sonnetten. Amsterdam, Querido, 1973. 1e druk. Pocket. 32 p. De Boekvink. - xK 6182 6.00 x

KUIJPER, Jan. Wendingen. Sonnetten 1970 - 1990. Amsterdam, Querido, 1992. 1e druk. Gebonden S.O. 141 p. Band en omslag Barbara van Dongen Torman. xT 8138 12.00 x

KUIPERS, Reinold Koud vuur. Amsterdam, A.A. Balkema, 1939. Oorspr. omslag. 38 p. Illustraties door J.F. Doeve. - xR 9201 15.00 x

KUNST, J.F. Melati en Rotan. Penteekeningen van Johanna Roberti. Den Haag, De Hofstad, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Samengesteld door C.M. Stouthamer. Gedrukt op Ossekoppapier van Van Gelder. xB 3135 22.50 x

KUPERUS, Sjoerd. Onze baby's. Met versjes van Rene de Clercq. De Hooge Brug, Amsterdam, 1920. Oorspr. omslag met sierkoordje gebonden, n.p. 25 x 33 cm. - xT 6456 25.00 x

KUSTERS, Wiel. Als kind moest ik een walvis eten. Amsterdam, Em. Querido, 2002. Paperback, 96 p. - xT 2631 8.00 x

KUSTERS, Wiel. De gang gevolgd door Carbone notata. Amsterdam, Querido, 1979. 1e druk. Ingenaaid. 34 p. - xW 2915 6.00 x

KUSTERS, Wiel. Een oor aan de grond. Amsterdam, Querido, 1978. 1e druk. Paperback. 39 p. - xL 7727 6.50 x

KUSTERS, Wiel. Kwelrijm. Amsterdam, Em. Querido, 1983. Ingenaaid. 48 p. - xH 1284 7.00 x

KUSTERS, Wiel. Laatst. Amsterdam, Querido, 1989. 1e druk. Ingenaaid. 43 p. - xW 3279 7.00 x

KUSTERS, Wiel. Raad van Alfabet. Amsterdam, Meulenhoff, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 59 p. Ceder editie. Ceder editie. Verscheen eerder in NRC-Handelsblad. xW 4003 7.00 x

KUYK, Pieter A. Zal ik je wijzen waar ik woon. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1995. 1e druk. Ingenaaid. 67 p. - xH 5205 7.00 x

KUYLE, albert. IX gedichten. Nijmegen, De Koepel, 1947. 3e druk. Ingenaaid. N.p. De versiering op de titelbladzijde is Cuno van den Steene. xK 7955 10.00 x

KUYLE, Albert. Seinen. Een bundel verzen. Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1924. Oorspr. omslag. 57 p. Genummerd: 145/360 exx. Met houtsneden van Joep Nicolas. xR 7848 45.00 x

KUYLE, Albert. Songs of Kalua. Utrecht, De Gemeenschap, 1931. 2e druk. Ingenaaid. 44 p. - xB 3968 10.00 x

KUYPER, Sjoerd. De dichter zingt. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. 1e druk. Geniet. 12 p. Amsterdamse Cahiers 046. Oplage 500 exx. xH 5796 7.00 x

KUYPER, Sjoerd. Mooie gedichten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. 8e druk. Geniet. 16 p. Amsterdamse Cahiers 026. Oplage 500 exx. xH 5816 7.00 x

KUYPER, Sjoerd. Zeepziederij De Adelaar. Leopold 1990-1991. 6 p in omslag geplakt t.g.v. de jaarwisseling, niet in de handel xB 8769 8.00 x

LAM, Anton. Recreatie. Gedichten. Kampen, Kok, 1958. 1e druk. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 8217 10.00 x

LAM, Anton B. Verzet en Poezie. Een bloemlezing verzets-verzen verzameld en verantwoord door Anton B. Lam. Den Haag, Ad. M.C. Stok, 1945. 1e druk. Gebonden half leer met stofomslag. 53 p. Bloem, Campert, Donker, Van Duinkerken, Eggink, Engelman, Gerhard, Hoornik, Jacobse e.v.a. xT 5399 15.00 x

LAM en Harry Lips. Vrij Nederland zingt. Bundel Nederlandsche liederen. z.p. [1944]. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xT 0196 10.00 x

LAMBRECHTS, Lambrecht. Limburgsch Leven. V. Delille, Maldegem, 1913. Oorspr. omslag, 105 p. + bibliografie. Duimpjesuitgave Nummer 102. Rugje matig. xT 7817 15.00 x

LAMBRECHTS, Lambrecht. Mate en Minne. V. Delille, Maldegem, 1909. Oorspr. omslag, 103 p. Duimpjesuitgave Nummer 81. Rugje matig. xT 7816 30.00 x

LAMBRECHTS, Lambrecht. (verz.). Limburgsche liederen. Gent, Samenw. Maatschappij Volksdrukkerij, 1936. Oorspr. omslag. 130 p. Met muziek. Ministerie van Openbaar Onderwijs. Commissie van Het Oude Volkslied. xR 6004 12.50 x

LAND, E. Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land. Rotterdam, Wyt, 1950. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. Ills. - xH 1539 11.50 x

LANDHEER, Jo. Golven. gedichten. Brussel/Maastricht, A.A.M. Stols, 1930. 2e herziene druk. Ingenaaid, onafgesneden, 20 p. Trajectum ad Mosam 30. Genummerd 113/200. [Van Dijk 216]. xT 2221 20.00 x

LANGENDONCK, Prosper van. Verzen. Inleiding Jaak Boonen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918. Gebonden. 116 p. Omslagontwerp P. Praag. xL 2029 7.00 x

LANGENDONCK, Prosper van en Alfr. Hegenscheidt. Gedichten en Starkadd. Amsterdam, Elsevier, 1939. Half leer gebonden. 297 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xL 8868 10.00 x

LAST, Jef. Bloedkoraal. Anti-fascistische verzen uit de Spaansche loopgraven en op Het conflict Italie-Abessinie. Amsterdam, De Ploeg, [1937]. Oorspr. omslag. 24 p. Omslagontwerp: Sacha. Genummerd 80/100 exx. xR 9318 30.00 x

LAST, Jef. De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten. Rotterdam, Brusse, 1936. 1e druk. Or. omslag. 40 p. - xR 1740 11.50 x

LAST, Jef. Kameraden! Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. Oorspr. omslag. 48 p. Gekozen en ingeleid door Henriette Roland Holst-van der Schalk. Omslag licht verkleurd. Omslagontwerp naar Frans Masereel. xK 9416 10.00 xx

LAST, Jef. Onder den koperen ploert. Gedichten. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1933. Oorspr. omslag 16 p. Een stukje ontbreekt aan de blanco achterzijde van het omslag. xB 5100 25.00 xx

LAST, Jef. Oog in oog. Bussum, Kroonder/Bayard Pers, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 58 p. Omslagvignet Fons Montens. [omslag aan bovenkant beschadigd]. xM 0070 7.00 x

LAST, Jef. Oog in oog. Bussum, Kroonder/Bayard Pers, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 60 p. Met gesigneerde opdracht van Jef Last aan Louis de Bourbon. Met ingeplakt ex libris van De Bourbon. Omslagvignet Fons Montens. xT 3058 20.00 x

LAST, Jef. Tau Kho Tau. Gedichten. Bussum, Bayard Pers, 1941. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 0028 15.00 x

LAST, Jef. Verleden tijd. Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932. 1e druk. Ingenaaid. 47 p. Omslagversiering Henk Bruyntjes. xP 1165 11.50 xx

LAST, Jef. Verleden tijd. Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932. 1e druk. Ingenaaid. 47 p. Met gesigneerde opdracht van Jef Last. Omslagversiering Henk Bruyntjes. xR 5038 15.00 x

LAST, Jef. Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaansche loopgraven van Jef Last en van Spaans-Republikeinse dichters. Amsterdam, De Vonk, stichting voor Socialisme, Vrijheid en Cultuur, 1946. Geniet. 28 p. - xT 7045 10.00 xx

LAUREY, Harriet. Loreley. Amsterdam, U.M. Holland, z.j. Oorspr. omslag, 4e druk, 31 p. - xT 4792 8.00 x

LAVA, Arthur. Durf. Amsterdam, Voetnoot, 2005. Paperback. 45 p. Eigentijdse poezie nr. 7. xR 1390 7.00 x

LEBEER, Louis/Clem Bittremieux. Prenten en verzen uit Belgie. / Poemes et gravures de Belgique. Brussel, Establissements Plantin, 1961. Oorspr. omslag. N.p. Aangeboden t.g.v. het gouden jubileum 1911 - 1961 van de Establissements Plantin Brussel. / Souvenir offert a l'occasion du cinquantenaire 1911 - 1961 de la Establissements Plantin.
Typografisch ontwerp Fernand Baudin. xW 7475 22.50 x

LEBERECHT, Peter [=Peter M. Heringa]. La Bernaiserie. Novembersuite voor Fer Veelenturf. Perseveranter, [Amsterdam], 1987. Oorspr. omslag, [16 p.]. Oplage 60 exx. xT 2131 20.00 x

LEEFLANG, C. (samenst.). De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1950. 2e druk. Gebonden. 112 p. - xL 1360 10.00 x

LEEFLANG, C. (samenst.). De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek. Utrecht, W. de Haan, 1946. 1e druk. Gebonden half perkament. 99 p. Griffioen. Genummerd 515/775 exx. xW 6913 30.00 x

LEEFLANG, Chr. Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. 5e druk. Pocket. 144 p. LP 18. - xK 7139 7.00 x

LEEFLANG, Chr. Met engelen en herders. Kerstlyriek samengesteld door ..... Amsterdam, De Bezige Bij, 1954. Gebonden. 61 p. Robijnenboekje 7. xM 5250 7.00 x

LEEFLANG, Chr. (Ingel. en Bijeengebracht). De dichter en de dood. Dodenlyriek. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1961. Pocket. 126 p. Ooievaar 130. Omslag berserik xW 2937 10.00 x

LEEFLANG, Ed. Bezoek aan het vrachtschip. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 61 p. gesigneerd door de auteur xT 8523 9.00 x

LEEFLANG, Ed. De hazen en andere gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. 3e druk. Ingenaaid. 66 p. rug verkleurd, inscriptie op Franse pagina xT 8444 7.50 x

LEEFLANG, Ed. Gaandeweg. Gedichten. Bezorgd en samengesteld door Judith Herzberg. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2009. Oorspr. omslag 72 p. Gedichten uit de nalatenschap van Ed Leeflang. xR 2953 8.00 x

LEEFLANG, Ed. Op Pennewips plek. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 1e druk. Ingenaaid. 51 p. - xT 8150 8.00 x

LEENT, Adriaan van. Vaarwel Holland. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1989. Or. omslag. 24 p. - xB 0423 7.00 x

LEENT, F.H. van. Feestklanken. Nieuwe gedichtjes voor Verjaardagen. Amsterdam, C.H. Lubers Jr., z.j. Geniet. 32 p. - xR 4549 15.00 xx

LEEUW, Aart van der. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld door Mea Nijland-Verwey. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden S.O. 125 p. Nimmer dralend reeks no. 62. xH 7731 7.00 x

LEEUW, Aart van der. Het aardsche paradijs. Santpoort, C.A. Mees, 1927. 1e druk. Gebonden geheel groen linnen, 105 p. onafgesneden. Op geschept Van Gelderpapier. Typografie en bandteekening van C.A. Mees. Bindwerk Elias P. van Bommel. Genummerd 137/350. Rug licht verkleurd. Voorste halve schutblad verwijderd. xT 8175 25.00 x

LEEUW, Aart van der. Opvluchten en Het aardsche paradijs. Santpoort, vh C.A. Mees, 1942. 3e druk. Gebonden. 176 p. - xC 0508 8.00 x

LEEUW, Aart van der. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, z.j. Gebonden S.O. 432 p. - xB 5017 17.50 x

LEEUWEN, Freek van. De kruistocht der bedelaars. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk. Oorspr. omslag. 24 p. Helikon 37. 1947. Oplage 1000 exx. Omslag Piet Worm. xK 8498 10.00 x

LEEUWEN, Freek van. Door het donker. Met een inleiding van Henr. Roland Holst. Amsterdam, Contact, 1934. Ingenaaid. 51 p. - xK 8154 9.00 x

LEEUWEN, Freek van. Door het donker, met een inleiding van Henr. Roland Holst. Hilversum, Boekenvrienden Solidariteit, 1934. 1e druk. Ingenaaid. 51 p. Uitgave no 11. Bandteekening van Melle. iets roestig. xR 5844 9.00 x

LEEUWEN, Freek van. Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1940.[=1945]. ingenaaid. 47 p. onopengesneden. - xK 9976 9.00 x

LEEUWEN, Freek van. Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1940.[=1945]. ingenaaid. 47 p. Onopengesneden. - xK 5573 9.00 x

LEEUWEN, Freek van. Het lied van den zwerver. Antwerpen, De Jongh, 1936. Oorspr. omslag. 36 p. Linoleumsneden van August W. van Gils. xT 0994 15.00 x

LEEUWEN, Freek van. Wederkomst. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1940. Gebonden. 39 p. Helikon, tijdschrift voor poezie: 10e jaargang no. 8 October 1940. Oplage 300 exx. xB 6681 10.00 x

LEGRAND, Mercedes. Géographies. Poèmes avec un prologue de Valery Larbaud. A.A.M. Stols, Maestricht, 1928. Oorspr. omslag onafgesneden 51 p. Genummerd 161/325 xR 5179 30.00 x

LEHMANN, L. Th. Een steen voor Hermes. Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. 1e druk. Ingenaaid. 69 p. LP 79. - xW 3292 8.00 x

LEHMANN, L. Th. Gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1948. 1e druk. Ingenaaid. 53 p. De Vrije Bladen 19e jaargang 1948 Schrift I. xK 7170 7.00 x

LEHMANN, L. Th. Subjectieve reportage. Gedichten. Den Haag, H.P. Leopold, 1940. Or. omslag. 24 p. De Vrije Bladen 17e jaargang januari 1940 Schrift 1. xK 7487 16.00 x

LEOPOLD, J.H. Cheops. Weesp, Agathon, z.j. Gebonden. 32 p. Signaturen. Omslagontwerp en illustraties: Peter van Hugten. xT 0984 7.00 x

LEOPOLD, J.H. In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Bijeengebracht door Dirk Kroon. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1983. 1e druk. Gebonden S.O. 263 p. - xH 2157 16.00 x

LEOPOLD, J.H. Nieuwe varianten van enkele Leopold-gedichten in handschrift. Amsterdam, De Beuk, 1957. Oorspr. omslag. 91 p. Uitgegeven en ingeleid door J.M. Jalink. [klein stempeltje op franse pagina]. xT 1262 10.00 x

LEOPOLD, J.H. U missen en u niet ontgaan. Gekozen en ingeleid door Erik Lindner. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2011. 1e druk, Gebonden, S.O., 85 p. - xT 2990 9.00 x

LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1935. Gebonden. 368 p. Brusse 818. xH 5590 25.00 x

LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Twee delen. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1982 (deel I) en Johan Polak Amsterdam 1988 (deel II). 259 + 203 p. Deel II: oplage 200 exx. door Johan Polak persoonlijk uitgegeven. xB 1670 175.00 xx

LEOPOLD, J.H. Verzen. Eerste en Tweede bundel. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1926. 3e druk & 1e druk. Ingenaaid. 167 + 112 p. Voorzijde omslag eerste bundel lichte waterschade. xH 0983 30.00 x

LEOPOLD, J.H. Verzen. Tweede bundel. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1926. 1e druk. Gebonden 112 p. - xA 0968 8.50 x

LEOPOLD, J.H. / G.J. Dorleijn. Gedichten uit de nalatenschap. Deel I: De gedichten voorafgegaan door editie-technisch commentaar. Deel II: Genetisch-interpretatief commentaar. Amsterdam/Oxford/New York, 1984. Ingenaaid. X + 258 + VII + 258 p. Uitgegeven en van editie-technisch en genetisch-interpretatief commentaarvoorzien door G.J. Dorelijn. Monumenta Literaria Neerlandica 11, 3 en 11,4. xR 9536 30.00 x

LEOPOLD, L. Hoofdpersonen uit de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Eene bloemlezing uit hunne werken. Groningen, J.B. Wolters, 1878. Gebonden half leer. 316 p. Met 23 portretten. - xR 1541 15.00 x

LICHTVELD, Lodewijk. De glorende dag. Verzen. Amsterdam, Joost van den Vondel, z.j. Oorspr. omslag. 67 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5972 10.00 x

LIER, Rudie van. Praehistorie. Gedichten. Den Haag, H.P. Leopold, 1939. Oorspr. omslag. 39 p. De Vrije Bladen 16e jaargang februari 1939 Schrift 11. xT 0106 8.50 xx

LIER, Rudie van. Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch. Amsterdam, Het Zwarte Schaap/De Bezige Bij, [1946]. Gebonden. 25 p. Door Emile Brumsteede uitgeschreven en verlucht. xT 0185 12.50 x

LIER, Rudolf van. Rupturen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. [1974]. 1e druk. Ingenaaid. 84 p. - xW 8379 9.00 x

LIESHOUT, Peter H. van. Belevenissen 1965. Een cyclus powezie. Alkmaar, Fizz-Subvers Press, 1977. Geniet. 28 p. Illustraties: Han Hehuat. xB 2701 12.00 x

LIESHOUT, Ted van. Zeer kleine liefde. met foto's van een twaalfjarige. Leopold, Amsterdam, 1999. Oorspr. omslag, 45 p. Gedichten, brieven en foto's over het geheim van een jongen van twaalf. xT 8813 12.00 x

LINDEN, Carel ter. Om een zin. Gedichten. De Arbeiderspers, Utrecht/Amsterdam/Antwerpen, 2012. 3e druk, Oorspr. omslag, 48 p. gesigneerd door de auteur xT 8771 10.00 x

LINDEN, Catharina van der. De klimmende boomvrouw. Gedichten. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1978. 1e druk. Gebonden S.O. 162 p. Met opdracht: aan Prof. H.A. Gomperts, v.d. L. xH 0916 11.50 x

LINDEN, Catharina van der. De maand mij. Amsterdam, Em. Querido, 1959. 1e druk. Gebonden. 64 p. - xR 1796 7.00 x

LINDEN, Catharina van der. De steenboom. Amsterdam, Em. Querido, 1958. 1e druk. Gebonden. 56 p. Omslag Gerrit Noordzij. xH 4332 9.00 x

LINDEN, Catharina van der. De visgier. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1955. 1e druk. Or. omslag. 40 p. - xK 8444 8.00 x

LINDEN, Catharina van der. De vissen vangende vrouw, gedichten. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xM 4467 7.00 x

LINDEN, Catharina van der. De vogelboot. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1956. Or. omslag. 50 p. Omslag Wim Brusse. xK 9240 8.00 xx

LINDEN, Catharina van der. Het pijnboomzaad. Amsterdam, Em. Querido, 1960. 1e druk. Gebonden. 63 p. - xH 4992 7.00 x

LINDEN, Catharina van der. Uw tempel. In eigen beheer, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 20 p. Met opdracht van de schrijfster aan Jan Spierdijk. xM 4469 8.00 x

LINDEN, Gerry van der. Val op de rand. Amsterdam, Prometheus, 1990. 1e druk. Paperback. 52 p. - xL 3372 7.00 x

LING TING, G./L.S. Palder.[=Joke v. LeydenBacker] [=G.J. Geers]. Bloemen en puin. Verzen. ['s-Gravenhage], Eigen uitgave, 1944. Gebonden. 52 p. Genummerd 210/275. De Jong 515. xW 3414 11.50 x

LINKS RICHTEN. Verzet Kapitalisme. Gedichten van 1. Bertus Meijer 2. Freek van Leeuwen 3. Geert van Oorschot 4. Jef Last 5. Jo Gross 6. Lou Tieman 7. Willem van Iependaal. Links Richten (Geert van Oorschot, depothouder). Den Haag, [ca 1932]. Oorspr. omslag, 6 p. hoekjes uit voorkant omslag, gaatje in achterkant omslag, iets roestig xT 4082 25.00 xx

LIST, Lode. AMSTERDAM 29 APRIL - 6 MEI 1980. Een cyclus. Rob Stolk, Amsterdam, 1980. Oorspr. omslag, Ills. [20 p.]. Uitgave en druk: Rob Stolk (1946-2001), opgedragen aan de buurtbewoners. Eerste drukwerk sinds de explosie op 15 juni 1980 in het pand Quellijnstraat 64, waarbij de drukkerij van Stolk zwaar beschadigd raakte. xR 6359 20.00 x

LODEIZEN, Hans. De wanhoop is tijdelijk voorbij. Gekozen en ingeleid door Bart Moeyaert. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2014. 1e druk, Gebonden, S.O., 80 p. - xT 2989 10.00 x

LODEIZEN, Hans. Het innerlijk behang en andere gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1954. [2e druk]. Gebonden S.O. 187 p. vignettenreeks xR 9563 13.50 x

LODEIZEN, Hans. Het innerlijk behang en andere gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1956. 3e druk. Gebonden, 187 p. vignettenreeks. zonder het stofomslag xT 8185 10.00 x

LODEIZEN, Hans. Nagelaten werk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1969. 1e druk. Gebonden S.O. 224 p. - xK 6177 16.00 x

LODEIZEN, Hans. Nagelaten werk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1975. 3e druk. Paperback 224 p. - xT 2413 9.00 x

LOEB, Wilhelm. Ten schaamlen disch. Den Haag, Eigen Beheer, 1910. Oorspr. omslag. 48 p. Gedrukt in rood en zwart. Bandontwerp: Ary Delen. Genummerd 37 /100 exx. Omslag smoezelig. xT 0952 60.00 x

LOENEN, Rene van. De steen voorbij. Gedichten voor de veertigdagentijd. Kampen, Kok, 1998. 1e druk. Paperback. 48 p. - xT 8214 8.00 x

LOENEN, Rene van. Mooi voetenwerk. Gedichten. Mozaiek, Zoetermeer, [2004]. Oorspr. omslag, 47 p. Met door de dichter gesigneerde opdracht xT 8737 8.00 x

LOENEN, Rene van. Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten. Mozaiek, Zoetermeer, 2009. Oorspr. omslag, 56 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur en een handgeschreven kaartje. xT 8772 7.00 x

LOGGEM, Manuel van. Letternijen. 's-Hertogenbosch, Brinkman Associatie, 1990. Oorspr. omslag. 32 p. Deze bundel verscheen aan het eind van 1990 als geschenk aan de relaties van Brinkman Associatie. xB 8679 12.00 x

LOHMAN, Anneke. Een roeiboot in het riet. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 1987. Oorspr. omslag, 34 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur. xT 2248 7.00 x

LOOY, Jac. van. Gedichten. 1884 - 1925. Leiden, A.W. Sijthoff, 1932. Ingenaaid. onopengesneden, 131 p. Met portret door Willem Witsen 1891 en een zelfportret van 1927. Nr. 39 van de veertig exemplaren op Hollandsch Van Gelder-papier. Typografische verzorging en bandteekening door S.H. de Roos. xT 1681 40.00 x

LUCEBERT. Gedichten 1948-1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. 1e druk, Ingenaaid. 327 p. LRP 84. Op franse pagina een portret geplakt xL 7708 20.00 xx

LUCEBERT. Nefertete. Amsterdam, De Bezige Bij, 2006. Gebonden. N.p. Ills. T.g.v. de jaarwisseling 2005-2006. 1500 exemplaren. xB 0725 25.00 x

LUCEBERT. Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1995. 11e druk. Gebonden S.O. Ills. 48 p. - xB 5181 9.00 x

LUCEBERT. Val voor vliegengod. Amsterdam, De Bezige Bij, 1972. 2e druk. Paperback. 103 p. Ills. Lucebert. Dar Pocket 6. xK 8600 10.00 x

LUDEKUSE, Chris. Bij de terugkeer van een vrouw. De twee hoeden, Kortgene, 1971. Oorspr. omslag, 44 p. Zeeuwse Cahiers nr. 3 xR 7338 7.00 x

LUIJTERS, Guus (ed.). Het Grote Dieren Gedichten Boek. Nieuw Amsterdam 2007. Paperback, 446 p. - xT 8227 12.00 x

LUIJTERS, Guus (inl.). Amsterdam, de stad in gedichten. Ingeleid door Guus Luijters. Amsterdam, Uitgeverij 521, 2001. Paperback. 185 p. tientallen dichters over Amsterdam xT 8726 9.00 x

LUTTGER, Abraham. Openhartigheden... over de lach en de traan in de liefde. Amsterdam, 2004. Gebonden Ills. 68 p. aforismen xR 3077 7.50 x

LUYTERS, Guus (ed.) & Norge Bend (tekeningen). De moord van Raamsdonk. Thomas Rap, Amsterdam 1968. Oorspr. omslag n.p - xB 4750 8.00 x

MAAS, Loe. Praeludium. Verzen. Amsterdam, Oisterwijk, 1941. Ingenaaid. 79 p. - xB 1474 10.00 x

MAASDIJK, Elisabeth van. Aan hen die vielen. Ingeleid door R.P. Cleveringa. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 1e druk. Gebonden. 75 p. Met ingeplakt portret. xM 0093 7.00 x

MACKAAY, Robert. Zonlicht in mijn ogen. eigen beheer, [1978]. Oorspr. omslag, 32 p. opdracht aan Jaap Zijlstra. Genummerd 17/100 en gesigneerd door de auteur. xT 8794 9.00 x

MADE, J. A. van der. Sakota. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1938. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. omslag iets verkleurd xP 0403 7.00 x

MAIREY, Francoise. Substitution. Antwerpen, 1977. Oorspr. omslag. 54 losse bladen. Genummerd 83/200 exx. gesigneerd door de auteur. xT 2569 45.00 x

MAK, J.J. Vijf eeuwen Nederlandse Kerstpoezie. Verzameld en ingeleid door... Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1954. Gebonden. 216 p. - xH 3853 9.00 x

MANGER, J.B. Sr. Eenige Verzen. In eigen beheer, 1949. Oorspr. omslag. 31 p. - xL 9096 8.00 x

MANRIQUE, Jorge. Coplas. Que fizo por la muerte de su padre. Folemprise. [Den Haag, L.J.C. Boucher], 1945. Gebonden. 38 p. Oplage 500 exx. gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xW 3419 21.00 x

MANTINGA, Hector. De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering [ pseudoniem van Tjomme de Vries]. Amsterdam, De Bezige Bij, 1944. Ingenaaid. 12 p. [Pseudoniem van Maurits Mok]. Quousque tandem no 3. Genummerd 168/500 exx. De Jong 533. xM 3584 18.00 x

MARCK, E.M. van der en P.H.M. Gerver. Van pennen en streken. Het notariaat in gedichten en verhalen. Amsterdam, Stichting tot Bevordering der Notariele Wetenschap, 1986. Oorspr. omslag. 58 p. - xR 2712 8.00 x

MAREES VAN SWINDEREN, C. de. Berijmde gedachten. (dwaze, minder dwaze, en zelfs wel een ernstige). Haarlem, Op de Hoogte, [1926]. Gebonden. 53 p. - xR 5453 8.00 x

MARJA, A. Confidentieel. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1953. 2e druk. Ingenaaid. 32 p. De Boekvink. Gesigneerd. xT 8522 9.00 x

MARJA, A. Nochtans een christen. Oude, herziene en nieuwe gedichten. A.A.M. Stols/J.-P. Barth: De Blauwe Distel, 's-Gravenhage, [1962]. Gebonden, 168 p. - xT 8719 10.00 x

MARJA, A. Stalen op zicht. Gedichten. Amsterdam, De spieghel, 1937. 1e druk. Oorpsr. omslag. 40 p. [=A.T. Mooij]. Oplage 250 exx. xB 4815 20.00 x

MARJA, A. Wat ik speelde. Gedichten bij de Kinderszenen van Robert Schumann. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1959. Oorspr. omslag. 18 p. Omslag en typografie J.H. Kuiper. Een van de gedichten van aantekeningen voorzien. xT 8670 9.00 x

MARJA, A. Zon en sneeuw. Gedichten. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1942. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. Onafgenseden. - xT 0048 12.00 x

MARJA, A. [=A.T. Mooij]. Maar ja, marja. Gedichten. Homerus Pers, 1942. Gebonden half linnen. 31 p. Een van de 75 door de auteur gesigneerde luxe exemplaren op blauw-grijs luxe tekst, genummerd 42/300 exx. xT 0110 30.00 x

MARK, Peter L.L. van der. Soms denk je dat je het zeker weet. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag 25 p. met gesigneerde opdracht van de auteur op titelpagina xR 2142 8.00 x

MAROTZKE, Henriette. Verzen der Aarde. Blaricum, De Waelburgh, 1928. Oorspr. omslag. 25 p. Binnenwerk roestvlekkig. Omslag en titelpagina Jozef Cantre. Beperkte oplage. xT 0470 25.00 x

MARSMAN, H. Porta Nigra. De Gemeenschap, Utrecht, 1936. 3e druk, Gebonden, 61 p. - xT 8713 12.00 x

MARSMAN, H. Porta Nigra. De Gemeenschap, Utrecht, 1937. 4e, herziene druk Gebonden 62 p. - xB 9098 12.00 x

MARSMAN, H. Tempel en kruis. Amsterdam, Querido, 1940. Ingenaaid. onafgesneden. 86 p. Roest vlekjes. xA 0483 16.00 x

MARSMAN, H. Tempel en kruis en andere gedichten. Amsterdam, Keizerskroon, z.j. Geniet. 80 p. Zwaluw editie I. De Zwaluw-editie is bedoeld voor Nederlands buiten de grenzen en verder voor eenieder, waar ook ter wereld, die contact met de Nederlandse cultuur op prijs stelt. [Verstuurd aan Mej. H. Zeckendorf te Batavia. Omslag gefrankeerd 2 cent, 1948]. xM 4377 22.50 x

MARSMAN, H. Verzameld werk. Poezie, proza en critisch proza. Amsterdam, Em. Querido, 1963. 2e druk. Dundrukeditie. Gebonden S.O. 861 p. Stofomslag verkleurd. xA 0510 30.00 x

MARSMAN, H. Verzameld werk. Poezie, proza en critisch proza. Amsterdam, Em. Querido, 1963. 2e druk. Dundrukeditie. Gebonden S.O. 861 p. Mooi exemplaar. xL 0133 32.50 x

MARSMAN, H. Verzamelde gedichten. Amsterdam, E.M. Querido, 1982. 15e druk. Paperback. 188 p. - xM 4745 9.00 x

MARSMAN, H. Verzamelde gedichten. Amsterdam, E.M. Querido, 1941. Gebonden. 208 p. - xW 9198 10.00 x

MARTIALIS. Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren. Amsterdam, Eliance Pers, 1976. Ingenaaid. 47 p. Derde deel van de serie Erotisch Panopticum. Oplage genummerd: 62/100 exx. Voor het omslag werd de Gill Sans gebruikt en voor het binnenwerk de Perpetua en de Felicity. xH 0578 40.00 x

MATTHEWS, James & Gladys Thomas. Cry Rage / Schreeuw van woede. Een bundel zwarte poezie, vertaald en ingeleid door G.Th. Rothuizen. J.H. Kok, Kampen, 1973. Paperback, n.p. Tweetalig Engels-Nederlands. met gesigneerde opdracht van de vertaler. xT 8786 9.00 x

MAY, Lizzy Sara. Binnenkort in dit theater, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1984. 1e druk. Paperback. 47 p. - xM 4473 7.00 x

MAYA, Wanda. Etappe. Amsterdam, De Beuk, 1961. Ingenaaid. 44 p. - xH 4215 7.00 x

McKENDRICK, Jamie. Een versteende dierentuin. Gedichten vertaald door Ko Kooman. Wagner & Van Santen, Sliedrecht, 1999. Gebonden, 184 p. Tweetalig Engels-Nederlands xT 8477 9.00 x

MEGALEEP. [Frederika Henriette Broeksmit]. Zeedrijfsel. Leiden, Batteljee & Terpstra, [1925]. Oorspr. omslag. 263 p. Genummerd 42/250 exx. xR 0221 30.00 x

MEIJERE, Victor de. De Avondgaarde. Utrecht/Antwerpen, H. van Romburgh/P.J. van Melle, 1904. Ingenaaid. 79 + 5 p. onopengesneden. Laatste bladzijde watervlekje. xL 0872 20.00 x

MEINKEMA, Hannes. Het persoonlijke is poezie. Elsevier Manteau, Amsterdam/ Brussel, 1979. - xR 3258 7.00 x

MEISTERSANGER, Jacob der. Net als vroeger. Amsterdam, Thomas Rap, 1970. 1e druk. Paperback. 63 p. - xL 0020 7.50 x

MELOEN, Josien. Uit de oude poepdoos. Versjes. Amsterdam, C.J. Aarts, 1980. 1e druk, Geniet, 20 p. Amsterdamse Cahiers 51. xL 5305 8.00 x

MEMBRECHT, Steven. Ja-of nee / nee-of ja. Gedichten Amsterdam, De Beuk, 1998. 1e druk. Ingenaaid. 52 p. - xH 8462 10.00 x

MEMBRECHT, Steven. Raderwerk. Gedichten/Teksten. Amsterdam, De Beuk, 1995. Ingenaaid. 50 p. - xM 4475 6.00 x

MEMBRECHT, Steven. Totdat het leven daalt. De Martha-gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1993. Oorspr. omslag. 39 p. - xB 3547 7.00 x

MERODE, Willem de. Chineesche gedichten. Baarn, Bosch & Keuning, 1936. Oorspr. omslag. 26 p. Libelle-Serie nr. 153. xT 8203 7.00 x

MERODE, Willem de. Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman. J.H. Kok, Kampen, 1979. Gebonden, Ills., 134 p. - xT 8353 7.00 x

MERODE, Willem de. De donkere bloei. Amsterdam, U.M. Holland, 1926. 1e druk. Ingenaaid. 76 p. - xR 7865 18.00 x

MERODE, Willem de. De lichtstreep. Amsterdam, Holland, z.j. 2e druk. Gebonden onafgesneden. 42 p. Eerste druk verscheen in 1929 in een bibliophiel-uitgave oplage 125 exemplaren. Ex libris F.A.C.M. Kneepkens. xW 4347 12.00 x

MERODE, Willem de. De overgave. Amsterdam, Uitg.-Maatschappij Holland, 1926. 2e druk. Oorspr. omslag, Ingenaaid, 102 p. - xR 8685 25.00 x

MERODE, Willem de. De overgave. Baarn, E.J. Bosch, 1919. 1e druk. Gebonden. 127 p. Bandteekening van Jan van der Leeuw. xB 4821 25.00 xx

MERODE, Willem de. De rozenhof. Kwatrijnen. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1980. 2e druk, Gebonden, 63 p. De Gulden Ster Nr. 1. Inleiding Hans Werkman. xT 2435 10.00 x

MERODE, Willem de. De steile tocht. Uitgevers Mij. Holland, Amsterdam, 1930. 1e druk, Gebonden, 101 p. Gedrukt in de Erasmus-Mediaeval van S.H. de Roos xT 8204 18.00 x

MERODE, Willem de. Doodenboek. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, 1934. 1e druk. Gebonden. 28 p. - xT 8210 15.00 x

MERODE, Willem de. Eenvoudige gedichten. Met teekeningen van H. Molenaar. Baar, Bosch & Keuning, [1935]. Oorspr. omslag. 38 p. Ills. Libelle Serie 117. xT 8206 7.00 x

MERODE, Willem de. Het kostbaar bloed. Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1922. 1e druk, Oorspr. omslag, 62 p. - xT 0030 10.00 x

MERODE, Willem de. Kaleidoscoop. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 63 p. Libellen-serie Nr. 316-317. xM 0095 8.00 x

MERODE, Willem de. Kwattrijnen. De Gulden Ster, Amsterdam, [1923]. Oorspr. omslag, [44 p.] met portret van de auteur. - xT 3311 35.00 x

MERODE, Willem de. O Tempora, O Mores ! Exponent, Bedum, 1986. Cahiersteek, Oorspr. omslag, [4] p. Genummerd XXV van een oplage van 90 en XXV exx. Hekeldicht aan het adres van de Jong-Protestantse dichters, niet eerder gepubliceerd. xT 8577 15.00 x

MERODE, Willem de. Ruischende Bamboe. Amsterdam, UitgeversMij. Holland, 1937. Japanse binding. 24 p. gedrukt met de Lutetialetter van J. van Krimpen xT 8219 12.00 x

MERODE, Willem de. Spiegelbeelden. Amsterdam/Brussel, Elsevier/Manteau, 1980. 2e druk. Oorspr. omslag, 48 p. - xM 0028 7.00 x

MERODE, Willem de. Spiegelbeelden. Amsterdam/Brussel, Elsevier/Manteau, 1979. 1e druk, Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8143 8.00 x

MERODE, Willem de. Tusschen ploeg en sikkel. Verzen van het land. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 31 p. Met teekeningen van A. Molenaar. Libellen-serie Nr.137 xT 8228 8.00 x

MERODE, Willem de. Verzamelde gedichten. Twee delen. De Prom, Baarn, 1987. 1e druk Twee delen, Gebonden S.O. 1545 p. - xT 8197 50.00 x

MERTENS, Anna. Voorspel. Baarn, Bosch & Keuning. z.j. Ingenaaid. 48 p. - xW 7950 6.00 x

MERWE, A. v.d. = Pieter Geyl. Het wachtwoord, sonnetten. Utrecht, De Bezige Bij (Ch. E. van Blommestein en G. Lubberhuizen) 1944. Ingenaaid. 48 p. Quousque Tandem 8e deel. De Jong 561. Genummerd 344/500. xM 0248 13.50 x

MESSEL, Saul van. Aign etmoel. Gedichten. Heemstede 1977. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 5335 8.00 x

MESSEL, Saul van. Balans 5739. Drie kwatrijnen. Lojen Deur Pers, 1979. Los vel in omslag. Genummerd 46/100 exx. xR 2300 15.00 x

MESSEL, Saul van. Bruid waar blijft je mond. Een bundel priapeeen. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1974. 1e druk Paperback 79 p. ND 143 xR 3748 12.00 x

MESSEL, Saul van. Het eeuwige leven. Een bundel doodspoezie. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1972. Paperback. 119 p. Nijgh & Van Ditmar's paperbacks 122 xK 9938 10.00 x

MESSEL, Saul van. Het geluid hing te trouwen. Haarlem, Uitg. Mij. Holland, 1972. 1e druk. Oorspr. omslag. 46 p. De Windroos 85. xT 8152 15.00 x

MESSEL, Saul van. Mammoeth mijn muze. Gedichten van een leraar. Baarn, Het Wereldvenster, 1968. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. - xT 8784 20.00 x

MESSEL, Saul van. Over de huid van mijn geheugen. Een cyclus Joodse gedichten. L.J.C. Boucher, Den Haag, [1969]. Oorspr. omslag, 45 p. - xT 4796 9.00 x

MESSEL, Saul van. Syndroom: joodse poezie. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1971. 1e druk Paperback 62 p. ND 103 xW 7687 9.00 x

MESSEL, Saul van. Toverstaf. Nieuwe priapeeen. Mercatorpers, 1987. Ingenaaid. N.p. Met 2 illustraties van Lex ter Braak. Genummerd 40/100 exx. Gezet uit de Lutetia op Zerkall-Butten papier. xH 0574 60.00 x

MESSEL, Saul van. Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland. De Engelbewaarder, Amsterdam, 1982. Oorspr. omslag 36 p. Genummerd 209/300. Gesigneerd door de auteur. xR 3068 25.00 x

MESSEL, Saul van. Zeer zeker en zeker zeer. Joodse gedichten. De Oude Degel, Rijswijk, 1967. Ingenaaid. 32 p. Haagse Cahiers 10. Met een handgeschreven gedicht (Zelfportret) gesigneerd door Saul van Messel en opgedragen aan Jaap Zijlstra. Los bijgevoegd een beschreven kaartje en een uitgeknipt gedicht. xT 8754 35.00 x

MESTERON, Harry. Een gat in de lucht. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1966. 1e druk. Or. omslag. 35 p. Omslag Wim Bischot. Giraffe boeken. xL 2395 10.00 x

MEULE, Bat achter de en Zien Massepant. Riempies. (Berijmde schetsen uit Geldersche boerenleven). Z.p. z.j. Gebonden. 95 p. - xR 9110 12.00 x

MEULEN, Margriet van der. Je liet iets na. Ten Have, Kampen, 2005. Gebonden 96 p. - xR 4334 8.00 x

MEULENBELT, J. Plattegrond. Amsterdam, U.M. Holland, 1950. Ingenaaid. 44 p. De Windroos 3. xH 1054 7.00 x

MEYLING, Christine. Een hand voor ogen. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1955. Oorspr. omslag. 38 p. - xL 8928 7.00 x

MICHAELIS, Hanny. De rots van Gibraltar. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1980. 3e druk, Ingenaaid, 40 p. - xT 6260 7.50 x

MICHAELIS, Hanny. Het onkruid van de twijfel. Een keuze uit eigen werk. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1989. 1e druk, Oorspr. omslag, 83 p. met een inleiding van de dichteres xT 2275 10.00 x

MICHAELIS, Hanny. Onvoorzien. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1967. 2e druk. Ingenaaid. 36 p. - xT 8158 8.00 x

MICHAELIS, Hanny. Tegen de wind in. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993. 6e druk, Ingenaaid, 45 p. - xT 6261 7.50 x

MICHAELIS, Hanny. Water uit de rots. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1968. IOorspr. omslag, 39 p. - xT 8157 8.00 x

MICHEL, Ernest. Ex paradiso... Amsterdam, De Christophore, 1931. Oorspr. omslag. 51 p. Binnenwerk roestvlekkig. xT 7188 15.00 x

MICHEL, Ernest. Extazen. Gennep, De Christophore, [1938]. 2e druk. Ingenaaid. 93 p. Met portret en illustraties. Met bibliografie van [dicht]werken van Ernest Michel. xB 4207 25.00 x

MICHEL, Ernest. Zwarte verzen. Amsterdam, De Christophore, 1929. Oorspr. omslag, 31 p. met gesigneerde opdracht van de auteur, bibliotheekstempeltjes. xT 2204 12.00 x

Mill, John O'. Lyrical Laria in Dutch and Double Dutch. Voorwoord Wim Kan. Andries Blitz, Laren z.j. 9e druk oblong 64 p. - xB 4719 8.00 x

MILTON, John. On the Morning of Christ"s Nativity. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1927. Oorspr. omslag. 14 p. One hundred and fifty copies printed by Joh. Enschede en Zonen Haarlem, Holland. xT 1489 35.00 x

MIN, Neeltje Maria. Een vrouw bezoeken. Amsterdam, Bert Bakker, 1997. 4e druk. Paperback. 48 p. - xH 1422 7.00 x

MIN, Neeltje Maria. Voor wie ik liefheb wil ik heten. Den Haag, Bert Bakker, 1966. 3e druk, Oorspr. omslag, 63 p. met door de dichteres gesigneerde opdracht xT 8734 9.00 x

MINNE, Richard. In den zoeten inval en andere gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1955. Oorspronkelijk omslag, 180 p. omslag Helmut Salden xT 3711 12.00 x

MINNE, Richard. In den zoeten inval. Voorwoord: Raymond Brulez. Brugge, Van Acker, 1936. Oorspr. omslag. 62 p. De Garve reeks 2. xR 7816 25.00 x

MINNE, Richard. Wolfijzers en schietgeweren. Antwerpen Manteau, 1988. 3e druk Gebonden S.O. 280 p. T.g.v de viering van 50 jaar Manteau. Beperkte oplage. Bijeengegaard door R. Herreman en M. Roelants, met een inleiding en een bloemlezing en met een voorbericht van Gaston Durnez. [De eerste druk verscheen in 1942 t.g.v. de 50ste verjaardag van Richard Minne]. xK 1950 18.00 x

MINNE, Richard. Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzameling verzen. Verder eenige verhalen benevens een serie epistelen over den nood en de nijdigheden de hoop en de zoetheid de wijsheid en de argeloosheden van den dichter en den mensch dit alles bijeengegaard door R. Herreman en M. Roelants. Brussel, A. Manteau, 1947. 2e druk. Gebonden. 156 p. Met een inleiding en bloemlezing. Documenten I. [band roestvlekjes]. xB 3788 12.50 xx

MOENS, Wies. Landing. Antwerpen/Santpoort, De Sikkel/C.A. Mees, 1923. Oorspr. omslag. 63 p Genummerd 34/510 exx. xT 0542 15.00 x

MOERDIJK, Marie-Cecile. Mijn hart is warm. Aforismen met een knipoog. Met een woord vooraf van Michel van der Plas. Van Holkema & Warendorf, Bussum, 1983. 4e druk Oorspr. omslag 56 p. Gesigneerde opdracht op voorste schutblad. Bijgesloten een foto van de actrice. xL 9151 9.00 x

MOERKERKEN, P.H. van. De bloedrode planeet of Merlijns laatste vizioen. Amsterdam, Querido, 1938. Ingenaaid. 80 p. - xW 7953 8.00 x

MOERKERKEN, P.N. van. XII oude liederen. Met V prentjes versierd door P.H. van Moerkerken jr. Amsterdam, S.L. van Looy, 1900. 1e druk. Oorspr. omslag. 37 p. Onafgesneden. - xT 0058 20.00 x

MOK, M. Scheppingsdroom. Lochem, De Tijdstroom, 1940. Ingenaaid. 103 p. Oplage 500 exx. xA 0312 13.50 x

MOK, M. Vergeefs gebaar. Gedichten. Bussum, F.G. Kroonder, 1949. Gebonden. 44 p. Bayard Reeks no 30. - xH 1920 9.00 x

MOK, M. Verzen van Nederland. Bussum, F.G. Kroonder, 1945. Ingenaaid. 36 p. Bayard Pers. xH 7833 7.00 x

MOK, Maurits. Berijmde bokkesprongen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1962. Ingenaaid. 50 p. Illustraties en omslag Lotte Ruting. Woord vooraf van J.A. Blokker. xH 7728 6.00 x

MOK, Maurits. Berijmde bokkesprongen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1962. Gebonden. 50 p. Genummerd 21. Illustraties en omslag Lotte Ruting. Woord vooraf van J.A. Blokker. xR 9170 12.00 x

MOK, Maurits. De rattenvanger. Een gedicht. Maastricht, A.A.M. Stols, 1939. [1e druk.] Ingenaaid onafgesn., 24 p. De Halcyon Pers: 10. Van Dijk 460. Met teekeningen van M. van Koolwijk. Oplage 500 exx. xW 4424 22.50 x

MOK, Maurits. De vliegende Hollander. Lochem, De Tijdstroom, 1941. 1e druk. Gebonden 137 p. Gedrukt in twee kleuren. oplage 250 exx. Dit is Auteursexemplaar xB 7311 20.00 x

MOK, Maurits. Kaas- en broodspel. Lochem, De Tijdstroom, 1938. 1e druk. Ingenaaid onopengesneden. 70 p. - xW 7973 9.00 x

MOK, Maurits. Laat getijde. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1985. Gebonden S.O. 43 p. - xH 5656 8.00 x

MOK, Maurits. Storm uit het Oosten. Amsterdam, Contact, 1952. Geniet. 46 p. Speciale uitgave van Kroniek van Kunst en Kultuur. 12de jaargang no 10. Nov/Dec. 1952. xK 0870 7.00 x

MOK, Maurits. Woorden in het donker. Amsterdam, De Beuk, 1955. Ingenaaid. 28 p. - xM 8068 9.00 x

MOK, Maurits (ed.). Dichters over Holland. Bloemlezing. Naarden, In den Toren, z.j. Gebonden. 63 p. Torenreeks 13. Geillustreerd door Jan Poortenaar. xM 4044 7.00 x

MOLEN, W.J. van der. Een doodstil iemand. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1990. Oorspr. omslag, 56 p. Haiku-gedichten. Gesigneerd door de auteur. xT 8752 8.00 x

MOLEN, W.J. van der. Een zwaard van zand. Bosch & Keuning, Baarn, z.j. Oorspr. omslag, 56 p. gesigneerd door de auteur xT 8753 7.50 x

MOLEN, W.J. van der. Geeft 't leven terug? Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1982. Oorspr. omslag, 71 p. Haiku-gedichten. xT 8788 8.00 x

MOLEN, W.J. van der. Op een grasstengel klimmen. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1984. Oorspr. omslag, 96 p. Haiku-gedichten. gesigneerd xT 8835 8.00 x

MOLEN, W.J. van der. Over het hoofd gezien. Amsterdam, De Beuk, 1986. Gebonden S.O. 84 p. Een bloemlezing uit de jaren 1946-1978. xT 8722 8.00 x

MOLEN, W.J. van der. Sous-Terrain. Amsterdam, U.M. Holland, 1950. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. De Windroos I. xH 1537 7.00 x

MOLEN, W.J. van der. Wegwijzers naar nergens. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1983. Oorspr. omslag, 110 p. Haiku-gedichten. xT 8787 8.00 x

MOLENAAR, Johan de. Kleine suite. Gedichten over muziek. Amsterdam, Wereld-Bibliotheek-Ver., 1964. Or. omslag. 28 p. Omslag Pam Ruetter. xW 7823 6.00 x

MONCHY-NILSSON, Gunvor de. Een twijfelende nar. Gedichten. Tekeningen van Luis Filcer. Luyten, Amstelveen, 1979. Oorspr. omslag Ills. n.p. licht bobbelig t.g.v. vocht xB 6816 7.00 x

MONT, Pol de. Sedert Potgieters dood. Verzen van Noord- en Zuidnederlandsche Dichters. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, [1896]. Gebonden. 366 p. - xT 0614 20.00 x

MONTAGNE, Victor dela. Gedichten. Inleiding Emmanuel de Bom. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1907]. Gebonden. 120 p. - xL 2035 7.00 x

MONTALE, Eugenio. Eindig. Late gedichten. Vertaald door Eva Gerlach. De Arbeiderspersm Amsterdam/Antwerpen, 2002. 1e druk, Vierkante Paperback, 146 p. Tweetalig Italiaans-Nederlands. Nobelprijs 1975. xT 8485 30.00 x

MONTENS, Fons [Sameng.]. O Kersnacht, schooner dan de dagen, een bundel Kerstverzen. In de benarde Nederlanden, [ Bussum, F.G. Kroonder1945.], 1944. Ingenaaid. 32 p. [De Jong 616]. xM 3592 10.00 x

MOOIJ, J.J.A. De ruimte van de tijd. Bert Bakker, Amsterdam, 1991. Oorspr. omslag 72 p. met gesigneerde opdracht van de auteur xR 0602 7.50 x

MOOIJ, Martin. Woorden in vrijheid. Nederlandse en Vlaamse dichters op Poetry International 1970-1990. Gekozen en ingeleid door ..... Amsterdam, Meulenhoff, 1990. Paperback. 207 p. - xH 4450 8.00 x

MOOSER, Ron. Een sonnet. Eigen beheer, Amsterdam, 1983. Cahiersteek 8 p. Het sonnet "De boogschutter", geschreven op 29 augustus 1982, is gedrukt door de dichter... Genummerd 18/40. xR 3687 9.00 x

MOOY, Henriette. Bij de bloemen. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 63 p. De Uilenreeks no. 37 xK 6622 8.00 x

MOOY, Henriette. Gruis. Een bundel aphorismen. De Beuk, Amsterdam, 1953. Oorspr. omslag, 31 p. Oplage 200 exx. Met gesigneerde opdracht van de schrijfster. xT 1121 12.00 x

MORRIEN, Adriaan. Avond in een tuin. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1980. 1e druk. Ingenaaid. 66 p. - xH 3862 8.00 x

MORRIEN, Adriaan. Kijken naar de wolken. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1956. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. De Litteraire Raat III. xB 8151 12.00 x

MORRIEN, Adriaan. Ontmoeting encounter. Ills: Bhaskar Hande. Amsterdam, Forum Galerie, 1989. Ingenaaid. N.p. Genummerd 457/500 exx. xW 7465 7.50 x

MORRIEN, Adriaan. Poezie van nu. Bijeengebracht door.... Amsterdam, De Bezige Bij, 1954. Gebonden. 62 p. Robijnenboekejes 6. xM 2413 7.00 x

MORRIEN, Adriaan. Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993. 1e druk, Gebonden, S.O., 399 p. - xT 8202 20.00 x

MORRIEN, Adriaan. Zoals een ster verstand heeft van het licht. Gekozen en ingeleid door Naomi Perquin. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2010. 1e druk, Gebonden, S.O., 71 p. - xT 2988 10.00 x

MORRIEN, Adriaan (ed.).. Beeldende poezie 1. Amsterdam. Bijeengebracht, ingeleid en van bio- en bibliografieen voorzien. Foto's: Eddy Posthuma de Boer. Leiden L. Stafleu, 1959. Ingenaaid. 32 p. Ills. - xL 1035 8.00 x

MORTIER, Erwin. Vergeten licht. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 2001. 2e druk. Or. omslag. 46 p. - xK 0057 8.00 x

MOUW, Johan Andreas der (Adwaita). Orpheus. De Bosbes, Oosterbeek, z.j. Oorspr. omslag cahiersteek [32 p.]. Cyclus van 28 sonnettten, oorspronkelijk gepubliceerd in 1919, in facsimile. xR 3753 15.00 x

MOUW, Johan Andreas der (Adwaita). Sleetocht. De Bosbes, Oosterbeek, 1980. Oorspr. omslag, VII + 50 p. Inleiding Rody Chamuleau. xR 8888 10.00 x

MOUW, Johan Andreas der (Adwaita). Thuiskomst. De Bosbes, Oosterbeek, z.j. Oorspr. omslag cahiersteek [16 p.]. facsimile. xR 3754 8.00 x

MULISCH, Harry. De taal is een ei. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1979. 2e druk. Geniet. N.p. Oplage 1500 exx. xH 5537 9.00 x

MULISCH, Harry. Tegenlicht. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1975. 1e druk. Gebonden S.O. 62 p. De eerste oplage bedraagt 2000 exemplaren, waarvan 500 gebonden. xB 5982 25.00 x

MULLER, Frans. Gedichten. Utrecht, A.W. Bruna, [1946]. Gebonden S.O. 66 p. Schildpad-reeks 32. xL 0046 9.00 x

MULLER, Frans. Het blauw. [Gedichten]. [Utrecht, Jac. P. Romijn, 1943]. Oorspr. omslag [40] p. Schildpadreeks, Tweede tiental, No. 7. Oplaag 150 exx. Gesigneerd door de auteur. [De Jong 581]. xR 4405 20.00 x

MUSSCHE, Achilles. Langzaam adieu. Verzen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/J.P. Barth, z.j. Gebonden S.O. 69 p. Mooi exemplaar. Omslagontwerp Th. de Haan. xK 7715 12.00 x

MUTSAERT, J. ten [Jan hendrik de Groot]. Om land en hart. Verzen. [Amsterdam], De Distelvink, april 1945. Oorspr. omslag. 22 p. De Jong 586. Genummerd 656/810 exx. xK 9419 11.50 x

MYZELF. Vanitas. Z.p. [1945]. Ingenaaid. [37] p. Ills. Vanitas werd geteekend en geschreven in het prilst van het jaar 1945, toen het vaderland bloedde en de dooden onbegraven bleven. xR 9133 12.50 x

NAHON, Alice. Op zachte Vooizekens. Antwerpen/Leiden, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff, 1947. 19e druk. Ingenaaid. 48 p. - xL 1184 10.00 x

NAHON, Alice. Op zachte Vooizekens. Antwerpen/Leiden, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff, 1934. 13e druk. Ingenaaid. 47 p. - xL 1185 10.00 x

NAHON, Alice. Op zachte Vooizekens. Antwerpen/Leiden, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff, 1924. 4e druk. Gebonden. 55 p. - xT 8657 9.00 x

NAHON, Alice. Op zachte Vooizekens. Gedichten. Antwerpen/Leiden, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff, 1925. 7e druk. Ingenaaid. 55 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. xL 4554 10.00 x

NAHON, Alice. Vondelingskens, gedichten. Antwerpen/Leiden, De Ned. Boekhandel/Sijthoff, 1927. 10e druk. Gebonden. 56 p. - xK 3164 8.00 x

NAHON, Alice. Vondelingskens, gedichten. Antwerpen/Leiden, De Ned. Boekhandel/Sijthoff, 1925. 8e druk. Ingenaaid. 56 p. - xL 1186 8.00 x

NAHON, Alice. Vondelingskens. Gedichten. Antwerpen/Leiden, De Ned. Boekhandel/Sijthoff, 1926. 9e druk. Oorspr. omslag 56 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. xL 4553 10.00 x

NEEF, M.J. de. De halsband van de duif. Gent, Poeziecentrum,1993. Oorspr. omslag. 77 p. - xR 8085 7.50 x

NICOLA, Johan. [=Johan Redeker]. Verzen. [Groningen, In eigen beheer, 1940]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 0280 10.00 x

NIEMEIJER, Arie. Beest onder de Dom. Utrecht, Vava, 1978. Oorspr. omslag. 45 p. Oplage 500 exx. xL 8825 7.00 x

NIESSEN, Frits en Erik Jurgens (eds.). De heren van Den Haag zijn onderweg. 100 gedichten over politiek & maatschappij. Een bloemlezing. Uitgeverij Koninginnegracht, 's-Gravenhage 1993. Oorspr. omslag 137 p. - xB 6435 9.00 x

NIEUWENHUIZEN, Johan van. De vijver was wit van de vissen. Eemnes, In de Fazantenhof, 1980. Ingenaaid. 30 p. Gesigneerd door de auteur. xH 4348 9.00 x

NIJGH, Lennaert en Boudewijn de Groot. Voor de overlevenden en andere liedjes. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. 1e druk. Paperback. 80 p. Ills. - xT 8128 10.00 x

NIJHOFF, M. Pierrot aan de lantaarn, een clowneske rapsodie. Amsterdam, W.L. Salm, z.j. Gebonden. 32 p. Kaleidoscoop nr 19. xL 1783 6.00 x

[NIJHOFF, Martinus]. Der Apostelen eerste Daad. Fragment uit het Pinksterspel Des Heilands Tuin. In signo piscium, [Oegstgeest], 1944. 1e druk, Oorspr. omslag, met een titelvignet door Jan Th. Giesen, onafgesneden, [12] p. Genummerd 229/250. Gesigneerd M. Nijhoff. De Jong 178. xT 8814 35.00 x

NIJHOFF, Martinus. Lees maar, er staat niet wat er staat. Keuze uit de oorspronkelijke gedichten voorafgegaan door een beschouwing Over eigen werk. Den Haag, Bert Bakker, 1964. 4e druk. Pocket. 222 p. Ooievaar 191/192. - xB 6833 6.00 x

NIJHOFF, Martinus. Verzameld werk. Vier delen. Amsterdam, Daamen/G.A. van Oorschot, 1954. Gebonden S.O. - xT 3691 40.00 x

NIJLEN, Jan van. Betooverd bosch. 's-Gravenhage., A.A.M. Stols, 1941. Geniet. N.p. Orpheus no 10. Van Dijk 532. Teekening van Jan Roede. xR 6949 9.00 x

NIJLEN, Jan van. Betooverd bosch. Teekening van Jan Roede. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 10. iets roestig xB 0966 8.00 x

NIJLEN, Jan van. De dauwtrapper. 's-Gravenhage., A.A.M. Stols, 1947. 1e druk, Gebonden, S.O., onafgesneden, 48 p. Oplage 1000 exx. xT 0423 14.00 x

NIJLEN, Jan van. De vogel Phoenix. Gedichten. Brussel/Maastricht, Stols, 1928. Oorspr. omslag 44 p. Gedrukt in rood en zwart op Pannekoek. Trajectum ad Mosam 26e deel. Oplage 300 genummerde exemplaren. Dit is nr. 34 [Van Dijk 150]. xR 4537 30.00 x

NIJLEN, Jan van. Gedichten 1904 - 1938. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1944. 2e druk. Gebonden. 210 p. Van Dijk 430a. xW 9217 11.50 x

NIJLEN, Jan van. Gedichten 1904 - 1938. A.A.M. Stols, Maastricht & Brussel, 1938. 1e druk, Gebonden, S.O., 212 p. Van Dijk 430. xT 0421 17.00 x

NIJLEN, Jan van. Geheimschrift. Gedichten. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1934. Gebonden. 47 p. - xB 9903 15.00 x

NIJLEN, Jan van. Verzamelde gedichten 1904-1948. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948. Gebonden 254 p. + Inhoud. Stofomslag en bandstempels van Helmut Salden. exlibris Fred Bastet. xB 6670 22.00 x

NOLENS, Leonard. Een fractie van een kus. Rotterdam, Poetry International/Em. Querido, 2007. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 8167 7.00 x

NOLENS, Leonard. En verdwijn met mate. Gedichten. Em. Querido, Amsterdam, 1996. Oorspr. omslag, 63 p. Door de auteur gesigneerde opdracht op franse pagina voor Jaap Zijlstra. xT 8533 10.00 x

NOLENS, Leonard. Hart tegen hart. Gedichten 1975 - 1990. Amsterdam, Em. Querido, 1991. 1e druk, IGebonden, 483 p. dundruk. geen stofomslag. xT 8192 15.00 x

NOLENS, Leonard. Honing en as. Gedichten. Em. Querido Amsterdam 1994. Oorspr. omslag 54 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht voor Jaap Zijlstra. xT 8532 9.00 x

NOLENS, Leonard. Manieren van leven. Amsterdam, Em Querido, 2001. 1e druk. Paperback. 96 p. - xT 8165 10.00 x

NOLENS, Leonard. Tweedracht. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1992. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 8194 8.50 x

NOLENS, Leonard. Voorbijganger. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1999. Ingenaaid. 71 p. Door de auteur gesigneerde opdracht op de titelpagina xT 8519 9.00 x

NOORDSTAR, J.C. / PAREAU, N.E.M. J.C. Noordstar, De Zwanen & andere gedichten, & proza. ; N.E.M. Pareau, Sonnetten & andere gedichten, & proza; Rudolf Esscher & Reinold Kuipers, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau & Ebenhaëzer. Een album. Em. Querido, Amsterdam, 2000. Drie gebonden delen in cassette. fraai xT 3694 45.00 x

NOORDZIJ, Nel. De kromme danseur. Boomplastieken en een gedicht. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957. Or. omslag. 39 p. Ills. - xK 6878 9.00 x

NOORDZIJ, Nel. Wachtende mijn hart. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1956. Ingenaaid. 33 p. De Boekvink. - xM 4811 6.00 x

NOOTEBOOM, Cees. Het gezicht van het oog. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1989. Gebonden S.O. 84 p. - xB 6231 15.00 x

NOOTEBOOM, Cees. Het zwarte gedicht. Querido, Amsterdam, 1960. 1e druk, Oorspr. omslag, onafgesneden, 40 p. - xT 3726 15.00 xx

NOOTEBOOM, Cees. Honderd gedichten van vroeger en zeventien nieuwe. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2000. Paperback 196 p. - xR 3259 10.00 x

NOOTEBOOM, Cees. Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1984. 1e druk, Gebonden, S.O., XIV + 302 p. - xT 8205 18.00 x

NORD, Max. Suite Pathetique en andere verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1952. Oorspr. omslag. 61 p. - xB 8194 7.50 x

NORD, Max. Verzen. Amsterdam, De Beuk, 1994. Ingenaaid. 68 p. omslagontwerp en vignet: Helmut Salden xB 8227 10.00 x

NUIS, Aad. Wisselend weer. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1963. 1e druk. Ingenaaid. 39 p. - xW 0236 6.00 x

OEGEMA, Th. Verzen van een venter. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1936. Cahiersteek. 31 p. Brusse 838. - xW 6181 9.00 x

OERLEMANS, J.W. De gedichten van nu en vroeger. Amsterdam, Bert Bakker, 1992. 1e druk. Gebonden S.O. 245 p. - xL 2269 25.00 x

OERLEMANS, J.W. In de neerslachtige polder en elders. Amsterdam, Bert Bakker, 1976. Paperback. 54 p. - xM 7027 7.00 x

OEVER, Karel van den. Het open luik. Antwerpen/Santpoort, De Sikkel / C.A. Mees, 1922. Oorspr. omslag. 48 p. Met titelplaat van Henri van Straten. Genummerd 398/400 exx. Mooi exemplaar. xT 0244 20.00 x

OEVER, Karel van den. In schemergloed der morgenverte. Antwerpen, F. Gilliams-Lambrechts, 1901. Oorspr. omslag. N.p. - xR 7790 25.00 x

OLDENBURG ERMKE, Frans van. Kruis of Munt? Een bundel verzen met een inleidende ballade van Anton van Duinkerken. Schiedam, Vox Romana, z.j. Ingenaaid. 54 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4847 8.00 xx

OLYSLAEGERS, Frans. Gedempte tonen. Deurne/Antwerpen, Tijl, 1931. Ingenaaid. 44 p. Met portret. - xK 6255 15.00 x

[OMAR KHAYYAM] PONTICUS [=H.W.J.M. Keuls]. Kwatrijnen van Omar Khayyam. Illustraties van John Buckland Wright. De Bezige Bij, 1944. Oorspr. omslag, Ills., onafgesneden, [34] p. Quousque Tandem reeks nr. 4. Genummerd 116/525. De Jong 618. xT 8803 60.00 x

ONIE, Ben. Verzen aan God. Selstemmingen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1930. 1e druk. Gebonden. 79 p. - xK 3162 9.00 x

OORSCHOT, Geert van. Gevangenis. Gedichten. Links-Richten, [Vlissingen, 1932]. Oorspr. omslag 36 p. Omslag Henk Bruyntjes. Debuut. xR 5945 50.00 x

OOSTEN, A.J.D. van. Vuursteen. Amsterdam, Bigot & Van Rossum, z.j. Gebonden. 31 p. De Peperbus nr. 2. Genummerd 191/400 exx. Mooi exemplaar. xK 7631 8.00 x

OOSTERHUIS, Huub. Bid om vrede. Utrecht, Amboboeken, 1966. 10e druk. Oorspr. omslag 151 p. - xH 3932 7.00 x

OOSTERHUIS, Huub. Binnenkant. Bussum/Hilversum Roermand, Brand/Gooi & Sticht/ Romen, 1969. 1e druk. Ingenaaid. 33 p. T.g.v. de jaarwisseling 1969. xW 4540 7.00 x

OOSTERHUIS, Huub. De een en de ander. Herik, Landgraaf, 1998. Oorspr. omslag, 20 p. De bundel verscheen t.g.v. de 65ste verjaardag van Huub Oosterhuis. Genummerd 122/500 en gesigneerd en met een ingeplakte brief van de auteur. xT 7191 9.00 x

Oosterhuis, Huub. De zevenmaster. Een klein heldendicht. De Prom, Amsterdam/Antwerpen, 2003. Oorspr. omslag, 38 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur. xT 8769 8.00 x

OOSTERHUIS, Huub. Gedroomde god. Nieuwe gedichten. Baarn, Ambo, 1983. 2e druk. Paperback. 164 p. - xB 4018 8.00 x

OOSTERHUIS, Huub. Parcival. Bilthoven, Amboboeken, 1970. Oorspr. omslag 47 p. - xB 8419 5.00 x

OPPERMAN, J. Dolosse. Tafelberg-Uitgewers Kaapstad 1975. 5e druk Gebonden S.O. 56 p. - xL 6687 20.00 xx

OS, Th. van. Berliner Lullaby. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. Oorspr. omslag. 72 p. - xB 0283 8.00 x

OSTAIJEN, Paul van. Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair Oeuvre. Gespeeld door Arena/De nieuwe komedie 1969. Geniet. 64 p. - xW 8380 8.00 x

OSTAIJEN, Paul van. Music-Hall. Een programma vol charlestons, grotesken polonaises en dressuurnummers. Samengesteld en ingeleid door Gerrit Borgers. Amsterdam, Bert Bakker, 1955. 1e druk. Pocket, 224 p. Ooievaar 17. omslag: H. Berserik. xT 8836 8.00 x

OSTAIJEN, Paul van. Spiegel van uw eenzaamheid. Een keuze uit de poezie van Paul van Ostaijen, ingeleid en samengesteld door Stefaan Evenepoel. Leuven, Davidsfonds, 1988. Gebonden S.O. 136 p. - xH 9123 11.50 xx

OSTAIJEN, Paul van. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1981. Gebonden 503 p. - xB 4358 40.00 x

OTTEN, P.F.S. O Nederland! Let op U Saek. New York, 1943. Oorspr. omslag. 24 p. Met portret Willem de Zwijger. - xT 2166 10.00 x

OTTEN, Willem Jan. Eindaugustuswind. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1998. 1e druk, Gebonden, S.O. 99 p. Gesigneerd door de auteur op de titelpagina. xT 8534 12.00 x

OTTEN, Willem Jan. Gerichte gedichten. Van Oorschot, Amsterdam, 2011. 1e druk, Oorspr. omslag, 57 p. - xR 9535 10.00 x

OTTEN, Willem Jan. Het keurslijf alsmede "Onderkomen" en "De nadagen", gedichten 1971 - 1973. Amsterdam, Querido, 1974. 1e druk. Paperback. 47 p. De Boekvink. - xA 0730 7.00 x

OTTEN, Willem Jan. Het ruim, gedichten 1973 - 1976. Amsterdam, Querido, 1976. Oorspr. omslag, 31 p. De Boekvink xT 8142 7.50 x

OTTEN, Willem Jan. Op de hoge. Gedichten 1998-2003. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 2003. 1e druk. Ingenaaid. 83 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht op franse pagina. xT 8516 10.00 x

OUWENS, Kees. Als een beek. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1975.Gebonden Stofomslag. 46 p. Oplage 500 exx. xT 8155 10.00 x

OUWENS, Kees. Droom. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1988. 2e druk. Ingenaaid. 52 p. - xH 1427 8.00 x

OUWENS, Kees. Van de verliezer & de lichtbron. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1998. Paperback. 89 p. - xA 0751 8.50 x

P.C. d. B. [= Beaumont, Paulus de]. Mastreechter versjes en leedsjes. Oetgegeve ten veurdeile vaan 'n ech Mastreechs good werrek. Mastreech, Cl. Goffin, november 1927. Geniet. 31 p. - xT 2925 10.00 x

P.C. d. B. [Paul C. Chambille de Beaumont]. Mastreechter versjes en leedsjes. Mastreech, Leiter Nypels, 1937. Oorspr. omslag. 61 p. Oetgegeve ten veurdeile vaan d'n erreme vaan Sint Vincentius. xR 3943 10.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Academische Poezie. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1954. Gebonden S.O. 79 p. Ills. illustaties en bandontwerp J.F. Doeve xK 4380 9.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Academische poezie. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. Gebonden. 98 p. 8 x 10 cm. Dwergen-reeks. Verzorgd door S.H. de Roos, tekeningen, alsmede het bandontwerp zijn van J.F. Doeve. xT 8496 20.00 x

PAALTJENS, Piet. Tenentlazohtlaliztli ofwel Tevergeefse liefde. Azteekse vertaling van Immortelle XLIV. ....met een inleiding over de Azteekse taal en cultuur door Rudolf van Zantwijk en een uitleiding over de ongelukkige dichter en zijn werk door Hans Heestermans. De Ammoniet, Leiden, 1991. Oorspr. omslag, 12 p. 10 x 15 cm. oplaag 750 exx. xT 8497 12.00 x

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Everlastings (1850-1852). An integral Englishing of the Immortellen by Jacob Lowland pp Amsterdam & New York, C.J. Aarts 1982. Geniet. 32 p. Amsterdamse Cahiers 062. xL 9193 10.00 x

PANNEKOEK, G.H. Verzen. Met een inleiding van Jan Walch. 's-Gravenhage, Haga, 1922. 1e druk. Gebonden. 48 p. Bandversiering Dirk Nijland. xK 8508 10.00 x

PANNEKOEK Jr, G.H. Verzen. 's-Gravenhage, Haga, 1922. Gebonden. 48 p. Met een inleiding van Jan Walsch en bandversiering van Dirk Nijland. xR 1636 10.00 xx

PAREAU, N.E.M. Sonnetten. Amsterdam, Em. Querido, 1980. 2e druk. Pocket. 35 p. Omslag Barbara van Dongen. De Boekvink. - xB 9454 7.00 x

PAREAU, N.E.M. Sonnetten. (dummy). Amsterdam, Em. Querido, 1965. 1e druk. Oorspr. omslag. 8 p. Dummy: Allen de eerste acht bladzijde zijn bedrukt. xT 5431 8.00 x

PAREAU, N.E.M. XXVIII Sonnetten. A.A. Balkema Amsterdam 1941. Oorspr. omslag 37 p. typografie Reinold Kuipers. xB 0384 15.00 x

PAUWELS, Francois. Dag van leugen. Een menschenleven in verzen. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, z.j. Gebonden. 235 p. + 9 p. Met handgeschreven opdracht aan Hans Gomperts van Francois Pauwels. Bijgevoegd een brief aan Gomperts. Op blz 233 door de auteur een gedicht verbeterd. xK 8466 60.00 x

PAUWELS, Francois. Enkele verzen. Amsterdam, De Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 64 p. - xH 0290 6.00 x

PAUWELS, Francois. Io vivat! Bloemlezing uit Moderne Studenten-Poëzie. J. Clausen, Amsterdam, 1912. Gebonden, 125 p. - xT 1713 12.00 x

PAUWELS, Francois. Klinkende boeien, oorlogssonnetten. Amsterdam, Strengholt, 1945. 1e druk. Gebonden. 50 p. - xW 8767 9.00 x

PAUWELS, Francois. Klinkende boeien, oorlogssonnetten. Amsterdam, Strengholt, 1945. 1e druk. Gebonden. 50 p. Met opdracht voor J.J. van Geuns, gesigneerd door de auteur. xT 2168 20.00 x

PAUWELS, Francois. Tziganen. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1924. 1e druk. Gebonden. 108 p. onafgesneden. Bandontwerp: P.A.H. Hofman. Naam op schutblad. xT 0646 15.00 x

PEELEN, Gert J. (Ed.). Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poezie der 'jong-protestanten' (1923-1940). Kampen, J.H. Kok, 1986. Gebonden. 301 p. Genummerd 214/500 exx. Mooi exemplaar. xK 4726 14.00 x

PENNING Jr., W.L. Kamermuziek. Gedichten. S.L. van Looy, Amsterdam, 1903. Gedecoreerde linnen band, 167 p. Met portret. xT 6774 18.00 x

PENNING jr. W.L. Levensavond. Gedichten. Bezorgd door Alb. Verwey en J. v. Krimpen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1921. 1e druk. Gebonden, half linnen, 228 p. - xT 3731 12.00 x

PENNING Jr., W.L. Sintjans-lot. Meindert Boogaerdt Jun., Rotterdam, [1906]. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, 143 p. verhalende poezie over Schiedam xR 9750 30.00 x

PEPPELENBOS, Coen (ed.). Poetisch Amsterdam. Een wandeling in gedichten. Kleine Uil, 2005. Oorspr. omslag, 132 p. foto's Jean Paul Yska. xT 8792 20.00 x

PERK, Jacques. Gedichten. Met Voorrede van Willem Kloos en versiering van J.G. Veldheer. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901. 4e druk. Gebonden. 168 p. Mooi exemplaar. xT 3680 40.00 xx

PERK, Jacques. Gedichten. Verzorgd en ingeleid H.A. Mulder. Pretoria, J.L. van Schaik B.P.K., 1942. Gebonden. 192 p. Nederlandse Boekerij. xT 1040 10.00 x

PERK, Jacques. Mathilde-Krans. Naar de handschriften volledig uitgegeven door G. Stuiveling. Drie delen in cassette. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1941. Gebonden. 182 + 137 + 156 p. - xH 1839 75.00 x

PERK, Jacques. Proeven in dicht en ondicht. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958. Gebonden S.O. 256 p. Naar de handschriften uitgegeven door Garmt Stuiveling xL 1650 14.00 x

PERK, Jacques. Verzamelde gedichten. Naar de handschriften uitgegeven door Garmt Stuiveling. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957. Oorspr. omslag, Ingenaaid, 189 p. - xT 1009 12.00 x

PERMYS, Martin. De zwaluwen om den toren. Verzen. Amsterdam, Van Munster, z.j. Ingenaaid. 42 p. - xB 3940 8.00 x

PERNATH, Hugues C. De adem ik. Antwerpen, S.M. Ontwikkeling, 1959. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 1466 75.00 x

PERNATH, Hugues C. Het masker man. Antwerpen/Amsterdam, Ontwikkeling/De Bezige Bij, 1960. Oorspr. omslag. 60 p. Foto omslag: Jean Jacquet. Mooi exemplaar. xT 1465 60.00 x

PERRE, Rudolf van de (ed.). Niet te stelpen licht. Nieuwe religieuze poezie. Davidsfonds/Clauwaert, Leuven, 1996. Oorspr. omslag, 52 p. selectie uit de inzendingen voor de ''Prijs der Religieuze poezie" xT 8809 7.00 x

PERRON, E. du. Een grote stilte. Teekening van A.C. Willink. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 11. xB 0965 8.00 x

PERRON, E. du. Parlando, verzamelde gedichten. Amsterdam, Contact, 1948. 2e druk. Ingenaaid. 167 p. - xW 9493 11.50 x

PERRON, E. du. Parlando, verzamelde gedichten. A.A.M. Stols, Rijswijk, 1941. 1e druk. Ingenaaid 188 p. - xB 9615 15.00 x

PEYPERS, Ankie. Binnenland. Amsterdam, Contact, 1967. 1e druk. Paperback. 64 p. Auteurs van de tweede eeuwhelft. - xW 3036 5.00 x

PEYPERS, Ankie. De liefde verwilderde niet. Gedichten. Amsterdam, An Dekker, 1990. Paperback. 60 p. - xM 5528 6.00 x

PEYPERS, Ankie. Letters van een naam. Baarn, De Prom, 1985. 1e druk. Paperback. 120 p. - xH 1433 8.00 x

PEYPERS, Ankie. October. Amsterdam, Contact, 1951. 1e druk. Ingenaaid. 35 p. Genummerd 92/200 exx. xK 6181 10.00 x

PEYPERS, Ankie. October. Amsterdam, Contact, 1951. 1e druk. Ingenaaid. 35 p. - xR 6662 7.50 x

PFEIJFFER, Ilja Leonard. De eeuw van mijn dochter. Een treurspel in vijf bedrijven De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2007. Paperback 119 p. - xR 3564 8.00 x

PHILIPPUS, Christiaan (=Bob Hanf). Mijmeringen over de nachtzijde des levens. Voor de Bob Hanf-Stichting uitgegeven door de Arbeiderspers, Amsterdam, 1967. Oorspr. omslag, Ills., 31 p. ruim geillustreerd met schilderwerk van Hanf xT 7106 8.00 x

PHILIPPUS, Christiaan. [=Bob Hanf]. Mymeringen over de nachtzijde des levens. [Amsterdam] De Bezige Bij, [1945]. Oorspr. omslag. 33 p. Genummerd 53/100 exx. xT 0119 15.00 x

PICCARDT, Engel. [=Hans Warren]. Sperma en tranen. Amsterdam, Eliance Pers, 1976. Ingenaaid. 47 p. Tweede deel van de serie Erotisch Panopticum. Oplage genummerd: 68/100 exx. Voor het omslag werd de letter Gill Sans gebruikt en voor het binnenwerk de Garamond. xH 0581 75.00 x

PIETERS, L.J. Randgebergte. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 1e druk. Gebonden. 48 p. Helikon 24. Jrg. 12. Band Piet Worm. Van Dijk 714. xW 7731 9.00 x

PINXTEREN, Hans van. Alsof ik stof ben. Amsterdam, In de Knipscheer, 1989. Paperback. 58 p. - xM 1488 7.00 x

PINXTEREN, Hans van. Alsof ik stof ben. Amsterdam, In de Knipscheer, 1989. 1e druk. Paperback. 58 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht. xL 7730 8.00 x

PINXTEREN, Hans van. In een zwervend licht, gedichten. Amsterdam, Athenaeum Polak & van Gennep, 1992. 1e druk. Gebonden S.O. 42 p. - xW 7069 9.00 x

PINXTEREN, Hans van. Spiegeling voorbij de weg. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1996. 1e druk. Ingenaaid. 64 p. - xH 8488 7.00 x

PINXTEREN, Hans van. Verstuivend gebied. Haarlem, In de Knipscheer, 1979. 1e druk. Paperback. 50 p. - xP 2016 7.00 x

PINXTEREN, Hans van. Verteerde windsels. Haarlem, In de Knipscheer, 1985. 1e druk. Paperback. 54 p. - xP 2015 7.00 x

PINXTEREN, Hans van. Vluchtig schuinschrift. Haarlem, In de Knipscheer, 1981. 1e druk. Paperback. 43 p. - xL 7722 7.00 x

PLAETSE, Antoon vander. Dietsche balladen. Tielt, Lannoo, 1944. Gebonden. 238 p. Ingeleid door Karel Vertommen. xK 4981 14.00 x

PLANTIN, Christophe en Vauquelin des Yveteaux. Le bonheur de ce monde. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1962. Cahiersteek. [6] p. Met een kopergravure door Wim Zwiers. Nieuwjaarsgroet voor de vrienden en relaties van de Bank voor Handel en Scheepvaart. xR 5388 10.00 x

PLAS, C.O. van der. Doch de meeste van deze is de liefde... Boroboedoer en Mendoet. Deventer, N. Kluwer, 1951. Or. omslag. 24 p. - xH 8392 8.00 x

PLAS, Michel van der. Als ik koning was. Voorhout, Foreholte, z.j. Gebonden. 84 p. Ills. xW 7980 11.50 x

PLAS, Michel van der. Dance for you. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1953. 4e druk. Ingenaaid. 42 p. - xH 4163 7.00 x

PLAS, Michel van der. De dag van morgen, gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, z.j. Ingenaaid. 50 p. - xP 0382 6.00 x

PLAS, Michel van der. De schelp. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1951. Or. omslag. 44 p. - xK 7009 7.00 x

PLAS, Michel van der. Gedichten. Amboboeken, Bilthoven, 1974. Oorspr. omslag, 255 p. - xT 8626 9.00 x

PLAS, Michel van der. Going my way, gedichten. 's-Gravenhage., A.A.M. Stols, 1954. 4e druk. Ingenaaid. 44 p. - xH 3756 7.00 x

PLAS, Michel van der. Going my way, gedichten. 's-Gravenhage., A.A.M. Stols, 1950. 2e druk. Gebonden. 44 p. Van Dijk 844a. xW 7902 9.00 x

PLAS, Michel van der. I hear America singing. Vrij Nederland, Amsterdam, [1948]. Gebonden, 61 p. Vertalingen van poëzie van o.a. W.H. Auden, Robinson Jeffers, e.e. cummings, Robert Frost en 15 andere Britse, Amerikaanse en Australische dichters. Inleiding Adriaan van der Veen. Typografie F. Tamminga. xT 8815 12.00 x

PLAS, Michel van der. Langzaam vertrekken. Utrecht, Amboboeken/De Fontein, 1965. 1e druk. Ingenaaid. 72 p. - xW 2936 7.00 x

PLAS, Michel van der. Vreemdeling op doortocht. Een keuze uit zijn religieuze poëzie. Te Have, Kampen, 2002. Gebonden, S.O., 112 p. - xT 8362 9.00 x

PLAS, Michel van der. (ed.). Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding. Den Haag, A.A.M. Stols, 1952. Gebonden S.O. 55 p. Verlucht met vergelijkende excerpten uit de schatkamers der Wereld-Waterstaatschilderkunst van de Egyptenaren tot heden, verzameld en gerangschikt door J.F. Doeve. Begeleid door een verzameling variaties op de melodie van Twee emmertjes water halen, verzorgd door H. Badings. xK 7944 11.50 x

[PLATO] BOUTENS, P.C. Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1923. Gedecoreerde linnen band 67 p. Band S.H. de Roos. [Brusse 493]. xB 8620 25.00 xx

PLINT. 6 Dichters, 6 Kunstenaars: Remco Campert. Remco Ekkers. Gerrit Krol. Piet Paaltjens. Willem van Toorn. Hans v.d. Waarsenburg. Joseph Semah. Helen Frik. Dirk van Arkel. Johan Schmidt Crans. Fons Haagmans. Josephine Sloet. Eindhoven, Stichting Plint, 1993. Zes kaarten in mapje. Plint Serie B 93. xR 1171 10.00 x

PLINT. Een leest, de ander luistert. Dichters: Hans Lodeizen. Martinus Nijhoff. Neeltje Maria Min. R.J. Luijters. Roland Jooris. Trinus Riersma. Eindhoven, Stichting Plint, 1996. Zes kaarten in mapje. Zes poeziekaarten, Plint Serie 96 B. xR 1177 10.00 x

PLOMP, Hans. Gekkenwerk, een jaarverslag. Amsterdam, De Harmonie, 1972. 1e druk. Paperback. 44 p. - xB 0016 7.00 x

POETRY INTERNATIONAL 1982. Rafael Alberti en Nuria Espert (Spanje). Vertaling G. Diels, D. Elsenaar, J. Last, L. Th. Lehmann, B. v.d. Pol. Poetry International Rotterdamse Kunststichting, 1982. Oorspr. omslag. 80 p. - xH 6256 15.00 x

POETRY INTERNATIONAL 1986. Van 23 tot en met 28 juni 1986, De Doelen Rotterdam. Stichting Poetry International, 1986. Oorspr. omslag. 110 p. - xH 6258 17.50 x

POETRY INTERNATIONAL 1988. Van 18 tot en met 25 juni 1988, De Doelen Rotterdam. Stichting Poetry International, 1988. Oorspr. omslag. 159 p. - xH 6257 17.50 x

POLA, Alexander. Schrijfkramp. Light verse & cursiefjes. Fontein, Baarn, 1984. Paperback 127 p. - xB 8737 8.00 x

POLDER, Rudi. Geschreven dingen. The Hague, Uiting, 1950. Oorspr. omslag. 30 p. - xB 2242 7.50 x

POLET, Sybren. Demiurgasmen. Amsterdam, U.M. Holland, 1953. 1e druk. 36 p. De Windroos 24. - xR 8678 10.00 x

POLET, Sybren. Geboorte-stad / Lady Godiva op scooter. Amsterdam, De Bezige Bij, 1963. Pocket. 108 p. LP 107. Omslag Karel Beunis. xM 3411 7.00 x

POLET, Sybren. Lady Godiva op scooter. Amsterdam, De Beuk, 1960. 1e druk. Ingenaaid. 34 p. - xH 4216 7.00 x

POLET, Sybren. Namen zijn nieuws, Het Stark, Het sensorium. Alkmaar, Fizz-Subvers Press, 1977. Geniet. N.p. Oplage 1000 exx. xB 0473 10.00 x

POORT, Coert. Alleen voor dichters. De Oude Degel Eemnes 1987. Oorspr. omslag 21 p. t.g.v. de 65ste verjaardag van de auteur. Genummerd 78/90. Haagse Cahiers. xL 3990 15.00 x

POORT, Coert. De Koning van Wezel. Amsterdam, U.M. Holland, 1958. 1e druk, Ingenaaid, 40 p. De Windroos 49 xT 8681 7.00 x

POORT, Coert. Een bijkomstigheid van geschrijf. Bosch & Keuning, Baarn, [1973]. Oorspr. omslag, 52 p. seismogram xT 8682 7.00 x

POORT, Coert. Een kleine dag voor mijzelf. Amsterdam, U.M. Holland, 1955. Ingenaaid. 32 p. Ex Libris F.J. Kuiper. De Windroos 34. xK 0105 7.00 x

POORT, Coert. Ingevuld om te leven. J.H. Kok, Kampen, 1973. Oorspr. omslag, 38 p. - xT 8683 7.00 x

POORT, Coert. Mannenwerk. Amsterdam, U.M. Holland, 1961. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. De Windroos 57. xT 8655 8.00 x

POORT, Coert. Om precies te zijn. Bosch & Keuning, Baarn, [1975]. Oorspr. omslag, 39 p. seismogram xT 8684 7.00 x

POORT, Herman. Enkele verzen. Zeist, Meindert Boogaerdt jun., 1910. 2e druk. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 6760 12.50 x

POORTENAAR, Jan. Ons is gheboren. Oude prenten en teksten, verzameld en toegelicht. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden Ills. 48 p. De Uilenreeks no. 25 xK 6465 9.00 x

POPMA, Murk A.J. Buitenstaander. Desclee de Brouwer, Brugge/Utrecht, 1966 Noorderlicht: jonge literatuur uit de Nederlanden xT 8796 7.00 x

PORTEGIES ZWART, Fred. For reviewers only. Deventer, Ypse Fecit, 1988. Geniet. 16 p. T.g.v. het verschijnen van de bundel " Gegijzelde gedichten" speciaal samengesteld en in een beperkte oplage in het licht gebracht. xM 3639 4.50 x

PORTEGIES ZWART, Fred. Gegijzelde gedichten. Deventer, Ypse Fecit, 1988. Cahiersteek. 22 p. Oplage 400. xM 3150 7.00 x

PRIEM, G.H. Zon en zang. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Wed. P. van Waesberge, [1923]. Gebonden. XV + 153 p. Bijoux-Bibliotheek. xL 9325 15.00 x

PRINS, E en C.M. Macinnes. War poetry from occupied Holland. Dedicated by gracious permission to H.M. Queen Wilhelmina of the Netherlands who, like William the Silent and our own William the Third, has made the House of Orange the living embodiment of the Dutch people's will to survive. Voorwoord: G. Bolkestein. Vertaald: E. Prins and C.M. MacInnes. Bristol, J.W. Arrowsmith, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 2165 10.00 x

PRINS, Jan. Bijeengebrachte gedichten. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1947. Gebonden S.O. 284 + 328 p. Twee delen. - xB 5035 30.00 x

PRINS, Jan. Drie bevrijdingsgedichten. Bloeitij 1945. Holland en de zee. Bevrijding. Bilthoven, Ad Donker, 1945. Ingenaaid. 20 p. Typografie Joh. H. van Eikeren xW 3410 11.50 x

PRINS, Jan. Verschijningen. Amsterdam, W. Versluys, 1924. Gebonden, 125 p. - xK 7717 8.00 x

PRINS, Jan. [=C.L. Schepp]. Getijden. Amsterdam, W. Versluys, 1926. 2e druk. Gebonden. 128 p. xK 6341 8.50 x

PRINS, Sonja. Het geschonden aangezicht. U.M. Holland, De Windroos, Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag, 48 p. Windroos XXXV xT 8677 8.00 x

PRINS, Sonja. Nieuwe proeve in strategie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1957. 1e druk. Ingenaaid. 127 p. - xH 2290 7.00 x

PRINS, Sonja en Michiel Jansen Schoonhoven. Ademhuis. Gedichten van zoon en moeder. Amsterdam, De Buitenkant, 2005. Gebonden. 92 p. Bantammerreeks nr. 4. Oplage 225 exx. xR 1369 25.00 x

PROOST, Mien. Het middelbaar onderwijs en andere gedichten. Maastricht, Leiter Nypels, 1965. Herdruk, Ingenaaid, 72 p. Illustraties Paul Daenen. xK 7157 9.00 x

PROOST, Mien. Het middelbaar onderwijs en andere gedichten. Maastricht, Leiter Nypels, 1965. herdruk. Ingenaaid. 74 p. Illustraties Paul Daenen. xK 0670 9.00 x

PROOST, Mien. Het Middelbaar Onderwijs en andere gedichten. Utrecht, De Gemeenschap, 1929. 1e druk. Gebonden. 42 p. Gedrukt met de Grotius-letter van Sjoerd H. de Roos. xB 4812 20.00 x

PROOST, Mien. [=Hans M. Klop]. Tot Slot. Gedichten. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935. 1e druk. Gebonden. 48 p. - xT 0108 12.50 x

PROPER, Rogier. (ed.). Citroen, Citroen ('Loof de Heer' is kampioen). Een selektie van gedichten uit Propria Cures 1964-1972. Amsterdam, Propria Cures, 1972. Oorspr. omslag. 63 p. - xR 8557 12.50 x

PUTHAAR, Rene. Hier en daar. Gedichten. Amsterdam, Augustus, 2003. Paperback. 67 p. - xB 2060 8.00 x

PYROPHYLAX. [=Jan te Winkel]. De regenboog der staatspartijen. [gedicht]. Haarlem, De erven F. Bohn, 1909. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 5851 15.00 x

RAES, Hugo. Afro-europees. Grafiek van Mark Verstockt. De Sikkel, Antwerpen, 1957. Oorspr. omslag, 44 p. Genummerd 284. Met opdracht aan H.Fl. Jespers. xT 1139 40.00 x

RAES, Hugo. Brandstichting tegen de tijd. Met een voorwoord van Eddy van Vliet. Manteau, 1976. Or. omslag. 47 p. Manteau Marginaal nr. 5. xK 4252 5.00 x

RANDWIJK, H.M. Celdroom. Amsterdam, Vrij Nederland, 1946. Gebonden. N.p. Eerste legale druk. Vignetten van Fiep Westendorp. xK 0938 9.00 x

RAP, Thomas. Doorzonwoning. Moderne gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1979. 2e druk. Pocket. 36 p. Ills. Dirk Wiarda. xK 0123 5.00 x

RAP, Thomas. Kantoor. Monumentale gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1981. Oorspr. omslag. 38 p. - xB 2234 6.50 x

RAP, Thomas. Verzamelde gedichten. Thomas Rap Amsterdam 2000. Gebonden S.O. 182 p. - xH 5781 12.50 x

RAVENSWOOD, Joh. [=J. Slauerhoff]. Oost-Azie. Ingeleid door J. Slauerhoff. Utrecht, De Gemeenschap, 1928. Oorspr. omslag. 51 p. Onafgesneden. Genummerd 697/800 exx. xB 6593 60.00 x

RAWIE, Jean Pierre. Geleende tijd. Amsterdam, Bert Bakker, 2003. 7e druk. Gebonden S.O. 63 p. - xH 0709 9.00 x

RAWIE, Jean Pierre. Onmogelijk geluk. Amsterdam, Bert Bakker, 1994. 15e druk. Gebonden S.O. 67 p. - xL 9568 9.00 x

RAWIE, Jean Pierre. Wij hebben alles nog te goed. De mooiste liefdesgedichten. Bert Bakker, Amsterdam, 2001. 2e druk, Oorspr. omslag, 63 p. - xT 6281 8.00 x

REDDINGIUS, Joannes. Bloei. Gedichten. Apeldoorn, Uitg. Mij. De Zonnebloem, 1920. Gebonden. 48 p. Zonnebloemboekjes 18. xM 5264 7.00 x

REDDINGIUS, Joannes. Zonnewende. Apeldoorn, Uitg. Mij. De Zonnebloem, 1917. Gebonden. 92 p. Zonnebloemboekjes 4/5. xM 5259 7.00 x

REEN, Ton van. Een beest binnenhalen. Luisterspel. Maasbree, Corrie Zelen, 1977. Paperback. 38 p. - xK 7663 8.00 x

REHM, Albert. De tuin der muzen, gedichten. Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1904. Ingenaaid onafgesneden. 114 p. - xW 6961 22.50 x

REIJT, Vic van de. Het land van Maas & Waal. De 20ste eeuw in 400 en enige liedteksten. Bert Bakker, Amsterdam, 2006. Gebonden, 630 p. - xT 4458 25.00 x

REIJT, Vic van de (ed.). Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw. Bert Bakker Amsterdam 1982. 3e verbeterde druk Paperback 183 p. - xL 8815 9.00 x

REITSMA, Elisabeth / Jan Eekhout. In Aedibus Amoris. Verzen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1930. Gebonden. 42 p. - xH 3477 7.00 x

REITSMA, George. Weerzin. Gedichten. C.J. Aarts, Amsterdam, 1973. 1e druk, Geniet 20 p. [Amsterdamse cahiers]. Genummerd 43/300. vlekje op omslag. xT 6366 6.00 x

REITSMA, George. Weerzin. Gedichten. C.J. Aarts, Amsterdam, 1974. 2e druk, Geniet 20 p. [Amsterdamse cahiers]. Oplage 200 exx. Genummerd 356. xT 6367 6.00 x

RENSBURG, J.K. Sita. Een cyclus van inter-asteraal naturalisme. Amsterdam, Weekblad de Kunst, [1912]. Oorspr. omslag. 46 p. - xR 8715 15.00 x

RESINK, G.J. Kreeft en Steenbok, gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1963. Gebonden S.O. 116 p. Band en stofomslag Helmut Salden. xW 0263 11.00 x

REUGEBRINK, Marc. Komgrond. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. 1e druk. Paperback. 41 p. - xB 0649 7.00 x

REVE, Gerard. Het zingend hart. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 1974. 3e herziene druk. Paperback. 48 p. omslag/rugje licht beschadigd xK 0935 10.00 x

REVE, Gerard. Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987. 1e druk. Gebonden S.O. 141 p. RSBN 58. [Mooi exemplaar]. xT 8265 40.00 x

REVIUS, Jacobus. Sonnetten. Tekstverzorging Wim J. Simons. Amsterdam, De Beuk, 1959. 1e druk. Ingenaaid. 37 p. Deel I van de 3e serie B. xM 9980 7.00 x

REYM, Karel E. van. Het slaapmiddel. Amsterdam, Eliance Pers, 1975. Ingenaaid 23 p. Eerste deel van de serie Erotisch Panopticum. Is geschreven in 1938 en werd ontleend aan het manuscript van de bundel 'Antiquiteiten', berustend in het Letterkundig Museum te 's-Gravenhage. Oplage genummerd: 59/100 exx. Voor omslag Gill Sans Serif en voor het binnenwerk de Electra. xH 0587 40.00 x

REYNEKE VAN STUWE, Jeanne. Stemmingen. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1910. Ingenaaid. onafgesn., 62 p. Goud op snee. - xH 2357 11.50 x

RIDDER, Tony de. Witte wegen. Zeist, J. Ploegsma, 1925. 2e druk. Gebonden. 62 p. - xH 2356 8.00 x

RIEMSDIJK, G.A. van (ed.). De jaargetijden in de Nederlandsche poezie. Een bloemlezing. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. Gebonden in papieren bandje 103 p. Dwergen-reeks. Typografische verzorging door S.H. de Roos, die eveneens de band ontwierp. Vignetten door Dirk van Gelder. xK 4502 16.00 x

RIEMSDIJK, G.A. van (ed.) De vrolijke Kramer met Klijn Jans plezierig en vermakelijk Mars-dragend hondje bestaande in de aangenaamste gezangen op de nieuwste en hedendaagsche vooisen, op nieuw overzien verbeterd en vermeerderd met verscheide nieuwe liederen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. Gebonden. 129 p. Dwergen-reeks. Verzorgd door J. van Krimpen. Bandontwerp J.J. van Kralingen. xK 4501 16.00 x

RIJN, Jacomijn van. Rode appels. Merweboek, Sliedrecht, 1990. Oorspr. omslag, 47 p. gesigneerd door de auteur. Zwaluwreeks xT 8536 8.00 x

RIJSSEL, J. van. Een bundel eerstelingen. Voorwoord L. Kelder. Rotterdam, [ca. 1920]. Geniet. 32p. Uitgave: Plaatselijke Federatie van Arbeiders werkzaam in de Voedings- en Genotmiddelen, Chemische en Fabrieksmatige Bedrijven te Rotterdam. Uit en tot het Volk. xT 6739 10.00 x

RITSCHL, Giza. Nieuwe verzen. Amsterdam, W. Versluys, [1904]. Gebonden. N.p. Onafgesneden. Mooi exemplaar. xR 9915 20.00 x

RITSCHL, Giza. Zangen van droom, liefde en dood. Nederlandsche en Duitsche poezie 1939-1941. Den Helder, v/h C. de Boer Jr., 1942. Oorspr. omslag. N.p. Bandontwerp en vignetten Theo Verheij. - xR 9914 15.00 x

RODENBACH, Albrecht Gedichten. Volledige uitgave bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde. Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen/De Nederlandsche boekhandel, 1909. Gebonden. 223 p. - xM 0150 9.00 x

RODENKO, Paul (ed.). Dichters van deze tijd. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1964. 21e druk., Gebonden, XXVII + 372 p. - xT 2872 8.00 x

RODENKO, Paul. (ed.). Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert van Gezelle tot Hugo Claus. Een bloemlezing uit de poezie der avantgarde. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1955. 2e druk. Pocket. 199 p. Ooievaar 8. Omslag Herman Berserik. xT 8697 6.00 x

ROEGHOLT, Richter. Haven. Amsterdam, De Beuk, z.j. Ingenaaid. 32 p. - xB 3514 8.00 x

ROEGHOLT, Richter. Spiegel van Sem. Amsterdam, 1968. Geniet. 24 p. Spiegel van Sem VIII nov. 1968. Gesigneerd door de auteur. xH 5557 8.00 x

ROELANTS, Maurice. De kom der loutering. De Nieuwe Boekhandel, Brussel, 1918. Oorspr. omslag, Ills., 101 p. omslag en 7 houtsneden en 2 vignetten van J. Cantré. Gedrukt in twee kleuren. Iets roestig. xT 1412 150.00 x

ROELANTS, Maurice. Het verzaken, verzamelde gedichten. Amsterdam, W.L. Salm, z.j. 3e druk. Gebonden. 64 p. Kaleidoscoop 36. Ex Libris W. Romijn. xC 1256 4.50 x

ROELANTS, Maurice. Pygmalion. Amsterdam, Elsevier, 1947. 1e druk. Ingenaaid. 17 p. Gesigneerd door auteur en genummerd 461/500 exx. [Omslag licht verkleurd]. xK 8299 12.50 x

ROELANTS, Maurice/ Eppo Doeve. Vuur en dauw. Brugge/Utrecht, Declee de Brouwer, 1965. Ingenaaid. 65 p. Ills. Eppo Doeve. xK 6435 17.00 x

ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ed.). Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1925. Gebonden. 172 p. - xB 0833 8.00 x

ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ed.). Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel. [Twee bundels moderne lyriek, voornamelijk ten behoeve van Lycea, Gymnasia en H.B.S]. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1925. Ingenaaid. 172 p. Los deel. Bevat o.a.: J.C. Bloem. J.G. Daner. Fr. van Eeden. Herman Gorter. Jacob Israel de Haan. Willem Kloos. J.H. Leopold. Willem de Merode. e.v.a. xT 4738 8.00 x

ROGGEMAN, Willem M. Sneeuwblindheid. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1974. 1e druk. Paperback. 53 p. Nieuwe Nijgh Boeken 67. xL 0420 8.00 x

ROLAND HOLST, A. De wilde kim. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1925. 1e druk. Gebonden. 48 p. band matig: verbruind en rug zwak xL 1472 10.00 x

ROLAND HOLST, A. Een winter aan zee. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, z.j. 6e druk. Gebonden. 92 p. - xK 4673 9.00 x

ROLAND HOLST, A. Een winter aan zee. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, z.j. 7e druk. Ingenaaid. 92 p. - xM 5340 8.00 x

ROLAND HOLST, A. Een winter aan zee. Gevolgd door Rekenschap voor Een Winter aan Zee. Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1961. 9e druk Pocket 96 p. Ooievaar 127. - xB 6397 6.00 x

ROLAND HOLST, A. Een winterdageraad. Amsterdam, De Bezige Bij, z.j. [1945]. 2e druk. Ingenaaid. 4 p. Deze tweede druk werd in het verborgene gedrukt in een oplage van 1250 exemplaren op de eigen pers van de Uitgeverij. xW 9206 7.00 x

ROLAND HOLST, A. Helena's inkeer, een fragment. Gouda, Gerard Leeu, 1944. [Stols 's-Gravenhage]. 3e druk. Ingenaaid. 14 p. Oplage 1000 exx. De Jong 706. xM 3788 11.50 x

ROLAND HOLST, A. Helena's inkeer, een fragment. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. 5e druk. Ingenaaid. 16 p. Eerste legale druk. 3000 exx. Van Dijk 648 b. xP 0351 6.00 x

ROLAND HOLST, A. Het elysisch verlangen. Een beschouwing gevolgd door een iersche sage. De zeetocht van Bran Zoon van Febal. Maastricht, A.A.M. Stols, 1928. Ingenaaid. 36 p. The Halcyon Press. J. van Krimpen teekende de titels en de initialen. Oplage 225 exx. Naam op titelpagina. xH 8693 100.00 x

ROLAND HOLST, A. In ballingschap. Keuze uit eigen werk. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1955. 1e druk. Pocket. 216 p. Ooievaar 16. Omslag Herman Berserik. xB 0541 5.00 x

ROLAND HOLST, A. In ballingschap. Keuze uit eigen werk. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1963. 3e vermeerderde druk. Pocket. 272 p. Ooievaar 168-169. Omslag Kees Nieuwenhuijzen. xB 0550 5.00 x

ROLAND HOLST, A. In memoriam. Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. [Utrecht, De Bezige Bij, 1944. 3e druk]. Ingenaaid onafgesneden 28 p. Quousque Tandem no 2. Genummerd 81/500 exx. [De Jong 710]. xL 5412 20.00 x

ROLAND HOLST, A. Omtrent de grens. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1961. Gebonden S.O. 51 p. Portret van de schrijver door Willem Schrofer. Band matig xL 1730 12.00 x

ROLAND HOLST, A. Onder koude wolken. Gedichten. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962. Gebonden S.O. 30 p. - xK 4672 9.00 x

ROLAND HOLST, A. Onderweg. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, z.j. 2e druk. Ingenaaid. 72 p. Naam op titelpagina. xH 8692 16.00 x

ROLAND HOLST, A. Tegen de wereld. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. 1e druk. Gebonden S.O. 44 p. - xB 8152 10.00 x

ROLAND HOLST, A. Uit een oud dorp. Bijeengebracht en ingeleid door Alfred Kossmann. Amsterdam, Em. Querido, 1976. Geniet. 32 p. + VIII. Kort en Goed. xM 7544 4.50 x

ROLAND HOLST, A. Van Erts tot Arend. Amsterdam, Kentaur-Druck, 1946. [colofon 1947]. 1e druk. Oorspr. omslag. 21 p. Onafgesneden. Genummerd 195/250 exx. xT 0053 18.00 x

ROLAND HOLST, A. Verzamelde gedichten. Deel II: De Wilde Kim, Een winter aan zee, Onderweg, Tegen de wereld, In ballingschap. 's-Gravenhage, Van Dishoeck/Stols, 1948. 1e druk. Gebonden. 230 p. - xB 2084 10.00 x

ROLAND HOLST, A. Verzamelde Werken. Twee delen Poezie. Twee delen Proza. Bussum/'s-Gravenhage, C.A.J. van Dishoeck/A.A.M. Stols, 1948. Gebonden. 254 +225 +215 + 273 p. - xH 3834 45.00 x

ROLAND HOLST, A. Voor West-Europa. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, [1945. 2e druk] Ingenaaid. 8 p. - xW 2108 7.00 x

ROLAND HOLST, A. Voorlopig. Amsterdam, G.A. van Oorschot, [1976]. Ingenaaid. 90 p. - xW 0313 7.00 x

ROLAND HOLST, A. Voorlopig. Amsterdam, G.A. van Oorschot, [1976]. Gebonden S.O. 90 p. - xW 0314 9.00 x

ROLAND HOLST, A. Weer een dag. Teekening van Gisele van Waterschoot van der Gracht. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 12. xB 0964 8.00 x

ROLAND HOLST, Henr. Fragment uit De opstandelingen. Lyrisch treurspel. Uit te voeren door het spreekkoor van de A.J.C. met een solist. Z.p. z.j. Geniet. 12 p. - xT 6522 7.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Belijdenis voor jonge menschen die god zoeken. Amsterdam, Lankamp & Brinkman, 1946. Ingenaaid. 31 p. Bovenkant omslag verkleurd. xB 3141 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. De nieuwe geboort. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1903. Gebonden, 208 p. - xT 3391 11.50 x

ROLAND HOLST, Henriette. De nieuwe geboort. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1903. 1e druk, Oorspr. bedrukt omslag, 207 p. Met onderstrepingen en aantekeningen in de marge door Julius de Boer [zie recensie in De Kroniek]. xR 9867 20.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. De nieuwe geboort. Amsterdam, G.P. Tierie, 1903. 2e druk, Gebonden, 208 p. - xT 3392 11.50 x

ROLAND HOLST, Henriette. De nieuwe geboort. Amsterdam, G.P. Tierie, 1903. 2e druk, Gebonden, 208 p. Met ingeplakt etiket: Dit werk is in 1906 overgegaan aan de uitgevers Maas & Van Suchtelen te Amsterdam. xT 3393 11.50 x

ROLAND HOLST, Henriette. Een requiem voor Gandhi. Amsterdam, v/h Van Ditmar, 1948. Gebonden, S.O., 30 p. Met twee ingeplakte portretten. Genummerd 409/500 exx. xB 3052 12.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Gebroken kleuren. Henriette Roland Holst Stichting, 1961. Gebonden in marmer papier. 24 p. Genummerd 104/300 exx. Gezet uit de Lutetia, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xH 8811 16.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Gebroken kleuren. Henriette Roland Holst Stichting, 1961. Gebonden in marmer papier. 24 p. Genummerd 184/300 exx. Gezet uit de Lutetia, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xH 8815 16.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Opgang tot het huis der gemeenschap. Bentveld, Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, 1934. Oorspr. omslag. 16 p. In het voorjaar 1934 bouwden werklooze makkers een nieuwe Lezingzaal te Bentveld. Zij hebben haar ingewijd en aan de A.G. overgedragen met dit spreekkoor. xL 7632 10.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Portretten en verzen. Uitgekozen door Garmt Stuiveling. Henriette Roland Holst Stichting, 1959. Gebonden in marmer papier. 39 p. Genummerd 247/300 exx. Gezet uit de Bodoni, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xH 8817 16.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Vierentwintig sonnetten. Uitgekozen door Garmt Stuiveling. Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1954. Gebonden in marmer papier. 32 p. Genummerd H.C./450 exx. gezet uit de Cancelleresca Bastarda en gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. [Thomassen 34]. xH 8812 16.00 x

ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H. Der Vrouwen Weg. Een spreekkoor. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1933. Ingenaaid. 32 p. - xB 3139 8.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De kinderen. Feestelijk spel in verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. 1e druk. Gebonden. 93 p. Bandversiering S.H. de Roos. xA 0390 8.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De kinderen. Feestelijk spel in verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. 1e druk. In leer gebonden. 91 p. Onafgesneden. Goud op snee. Op Hollandsch Papier. - xT 2009 40.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De loop is bijna volbracht. Vier gedichten. Mansarde Pers [=Bert Bakker, C.A.B. Bantzinger en F. Tamminga, 1944]. 4to, Ingenaaid. 16 p. De Jong 712. Met portret door Charley Toorop en initialendoor Andre Vossen. Oplage 1000 exx. xT 3028 10.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De nieuwe geboort. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1913. 3e druk. Ingenaaid. 216 p. Ex libris W. Romijn. Brusse 259. xC 1231 11.50 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De nieuwe geboort. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1918. 5e druk. Gebonden S.O. 202 p. Brusse 259b. xR 9615 15.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De vrouw in het woud. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1917. 2e herziene druk. Gebonden. 146 p. - xK 8440 10.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De vrouw in het woud. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1917. 2e herziene druk. Gebonden in perkament met belettering in goud, 146 p. Brusse 227a. Een van de tien gebonden exemplaren. xT 2272 75.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Heldensage. Een gedicht. Amsterdam, Em. Querido, 1927. Ingenaaid. 121 p. - xA 0286 10.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Heldensage. Een gedicht. Amsterdam, Em. Querido, 1927. Gebonden S.O. 121 p. - xK 8849 13.50 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Heldensage. Een gedicht. Amsterdam, Em. Querido, 1928. [2e druk]. Gebonden S.O. 155 p. Bandontwerp J.B. Heukelom. Zwart linnen band met goudbestempeling, gaaf stofomslag. Mooi exemplaar. xR 6961 35.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette Het offer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. 1e druk. Gebonden. 123 p. - xK 8431 11.50 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette het Offer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. 1e druk. In leer gebonden. 123 p. Onafgesneden. Goud op snee. Op Hollandsch Papier. - xT 2008 40.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. Keur uit de gedichten van Henriette Roland Holst van der Schalk. Verzameld en van een inleiding voorzien door S.A. Baelde. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1928. 1e druk. Gebonden. 161 p. Met twee portretten. xH 3475 9.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. Keur uit de gedichten van Henriette Roland Holst van der Schalk. Verzameld en van een inleiding voorzien door S.A. Baelde. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1938. 2e vermeerderde druk. Gebonden. 180 p. Met twee portretten. xH 4307 11.50 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Opwaartsche wegen. Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1914. 2e druk. Gebonden. 160 p. - xK 8513 9.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Opwaartsche wegen. Verzen. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, 1907. 1e druk. Ingenaaid, 187 p. - xT 3186 20.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Sonnetten en verzen, in terzinnen geschreven. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. 3e druk. Gebonden. 130 p. Brusse 260a. xH 2282 9.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Sonnetten en verzen, in terzinnen geschreven. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1983. 4e druk. Paperback. 130 p. - xB 8513 9.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Sonnetten en verzen, in terzinnen geschreven. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. 1e druk. In leer gebonden. 130 p. Onafgesneden. Goud op snee. Op Hollandsch Papier. - xT 2010 40.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Thomas More. Een treurspel in verzen. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1941. 5e druk. Ingenaaid. 107 p. - xH 3124 7.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Thomas More. Een treurspel in verzen. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1916. 2e druk. Gebonden. 100 p. - xK 7802 10.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Thomas More. Een treurspel in verzen. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1941. 5e druk. Gebonden S.O. 107 p. - xW 8126 9.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Thomas More. Een treurspel in verzen. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1921. 3e druk. Gebonden leder. 159 p. - xB 7868 30.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Uit de diepte, tijdgedichten. Haarlem, De Gulden Pers, 1946. Gebonden. 96 p. - xA 0237 11.50 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Vernieuwingen. Verzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. Ingenaaid. 78 p. - xK 6346 10.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Verzonken grenzen. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1920. 2e druk. Gebonden. 121 p. - xM 8028 7.00 x

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, Henriette Tusschen twee werelden. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1923. Gebonden S.O. 110 p. - xA 0800 10.00 x

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, Henriette. Verworvenheden. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. 3e druk. Ingenaaid. 56 p. Brusse 629a xB 3140 10.00 x

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, Henriette. Verworvenheden. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. 3e druk. Particuliere band in half leder, 56 p. Brusse 629a xT 6376 25.00 x

ROLAND HOLST-van der SCHALK, Herriette. Jeugdwerk 1884-1892. Meulenhoff, Amsterdam, 1969. Oorspr. omslag 112 p. T.g.v de honderdste geboortedag van de dichteres. xR 3787 8.00 x

ROLING, G.V.A. en J. van Krimpen (bijeengebracht). Twaalf Rijmprenten van Nederlandsche Kunstenaars. Bijeengebracht en verzorgd door G.V.A. Roling en J. van Krimpen met een inleidend woord van J.W.F. Werumeus Buning. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1942. Oorspr. omslag. 40 x 27 cm. Gedrukt bij Joh. Enschede en Zonen te Haarlem. Gedichten o.a. door: Jac. van Hattum, Guido Gezelle, M. Nijhoff, W. van Focquenbroch, Jan van Nijlen, J.W.F. Werumeus Buning, Anthonie Donker, P.C. Hooft, Roemer Visscher. Geillustreerd door J.F. Doeve, D. van Gelder, G.V.A. Roling, J.S. Sjollema, Charles Eyck, J. Bieruma Oosting. [omslag licht verkleurd]. xR 2326 40.00 x

ROMIJN MEIJER, Henk. Resten van jou en andere gedichten. Amsterdam, Joost Nijsen, 1986. Paperback. 46 p. - xW 4017 7.00 x

ROSEN, L.F. Al het aardsch geluk. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1995. 1e druk, Oorspr. omslag, 47 p. gesigneerd door de auteur xT 8800 8.00 x

ROSMALEN, Roelof van. Zeventien etsen bij het gedicht Lilith van Marcellus Emants. Nieuwkoop, Heuff, 1980. Paperback. 65 p. Ills. - xB 1603 12.50 x

ROSS, Leo. Classics. Amsterdam, Hollandia, z.j. Oorspr. omslag. 34 p. Genummerd 20/300 exx. [De "Classics" werden achtereenvolgens door Querido, Van Ditmar, Polak & Van Gennep, Boucher en de Arbeiderspers geweigerd]. xH 0138 11.50 x

ROSS, Leo. L'amour vert. Amsterdam, Em. Querido, 1962. 1e druk Ingenaaid 38 p. - xM 5470 8.00 x

ROSS, Leo. Op een geringe afstand. Amsterdam, Thespa, 1975. Oorspr. omslag. 30 p. Oplage 500 exx. xL 9014 7.00 x

ROSSETTI, D.G. Selected poems (by H.J. Scheepmaker). Amsterdam, A.A. Balkema, 1944. Oorspr. omslag. 63 p. onafgesneden. Oplage 200 exx. xT 0052 25.00 x

ROTH, Hennie. Papieren schouder. Merweboek, Sliedrecht, 1990. Oorspr. omslag, 47 p. Zwaluwreeks nr. 3. Gesigneerd door de dichteres. xT 8460 8.00 x

ROTTERDAM, Mary van. Volk in Smart. Maastricht, Novaria, 1944. Gebonden. 130 p. De Jong 718. xW 4018 16.00 x

ROY, Pol le. Een hand, een ster. Hasselt, Heideland, 1965. Pocket. 78 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 42. xK 4297 7.00 x

ROZEMA, Hilbrand. Embargo. Gedichten. Hengsteboer, 2000. Oorspr. omslag, 23 p. met gesigneerde opdracht van de dichter xT 8426 10.00 x

ROZEMA, Hilbrand. Paradijs. [gedichten]. Kok, Kampen, [1997]. - xT 8689 7.50 x

ROZEMA, Hilbrand. Slagveldtoerisme. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2008. Oorspr. omslag, 107 p. - xT 8816 8.00 x

RUSTING, Salomon van, e.a. De drekpoeten. Uit het werk van Salomon van Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten. Uitgeverij 521 Amsterdam 2002. Gebonden 47 p. De Sandwich-reeks nr. 2. Onder redactie van Gerrit Komrij. xL 5236 9.00 x

RUTGERS VAN DER LOEFF, J.D. (ed.). Drie lofdichten op Haarlem. Het Middelnederlandsch gedicht van Dirk Mathijszen en Karel van Mander's Twee beelden van Haarlem. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1911. Or. omslag. 53 p. Met 3 platen. Voor de Vereeniging 'Haerlem'. Omslag verkleurd. xL 2748 30.00 x

RUTTEN, Felix. Confiteor. 's-Hertogenbosch, Geert Groote Genootschap, [1938]. Oorspr. omslag. 62 p. Katholieke Nederlandsche Schrijvers. [bibliotheekstempeltje]. xL 4812 8.00 x

RUYSBEEK, Erik van (inl.). Waar is de eerste morgen? 3. Brussel/Den Haag, Manteau, 1968. Paperback, 128 p. Werk van Hugo Claus, Albert Bontridder, Ben Cami, Marcel Wauters, Paul Snoek. xT 1112 9.00 x

RUYSLINCK, Ward. Hunkerend gevangen. De Prom, Baarn, 1988. Oorspr. omslag 38 p. - xB 6456 7.00 x

RYZJI, Boris. Wolken boven E. Gedichten. Hoogland & Van Klaveren, Amsterdam, 2004. Oorspr. omslag, 73 p. Samengesteld door Kees Verheul en uit het Russisch vertaald door Anne Stoffel. Sirinreeks deel 2. xT 8465 15.00 x

SACK, Sick. [Bertus Aafjes]. Warenhuis wankelt. Amsterdam, De Woedende Wesp, 1946. Or. omslag. 38 p. Ills. De opbrengst van dit boekje is bestemd voor een fonds voor bijzondere noden. Oplage 1000 exx. xK 2421 13.50 x

SALOMONS, Annie. De ongerepte droom. Verzen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1950. Gebonden. 84 p. T.g.v. den vijf en zestigsten verjaardag van de dichteres in juni 1950. Genummerd 14/350. xK 4799 16.00 x

SALOMONS, Annie. Nieuwe verzen. Amsterdam, Maatschappij Voor Goede En Goedkope Lectuur, Amsterdam, 1917. Gebonden, 63 p. Nederlandsche Bibliotheek xR 9483 7.00 x

SALOMONSON, Herman (Melis Stoke). Recrutenschool en andere gevangenisverzen. Met een inleiding van A.K.C. de Brauw. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden, 84 p. - xM 0042 9.00 x

SANDERS, Cees. In de luwte van eros. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987. Ingenaaid. 64 p. Mooi exemplaar. xW 0336 5.00 x

SANDERS, Cees. Waaien op het dek. Amsterdam, G.A. Van Oorschot, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 54 p. - xW 8695 6.00 x

SCHAAF, Nine van der. Droomvaart. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1943. Gebonden. 46 p. Atlantis-serie nr. 10. xT 0049 12.00 x

SCHAAF, Nine van der. Naar het onzichtbare. Santpoort, C.A. Mees, 1929. Gebonden. 87 p. Onafgesneden. - xR 9269 15.00 x

SCHAGEN, J.C. van. 44 reflexen. Domburgse Cahiers No. VIa Mei 1965. Domburg, In eigen beheer, 1965. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3752 10.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Domburgse Cahiers No. I October 1963. Domburg, In eigen beheer, 1963. Oorspr. omslag. N.p. Gesigneerd door auteur. xB 3759 16.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Domburgse Cahiers No. III Mei 1964. Domburg, In eigen beheer, 1964. Oorspr. omslag. N.p. Gesigneerd door auteur. xB 3760 15.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Domburgse Cahiers No. V, 1 maart 1965. In eigen beheer, 1965. Oorspr. omslag. Geniet. 64 p. Met bijlagen. xB 3494 10.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Domburgse Cahiers No. Xa, 1 april 1966. In eigen beheer, 1966. Oorspr. omslag. Geniet. 77 p. - xB 3493 10.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Domburgse Cahiers no XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971. Kortgene, Opus 2, 1971. 1e druk. Oorpr. omslag. N.p. - xK 6426 11.50 x

SCHAGEN, J.C. van. Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers No. XVI November 1970. Domburg, In eigen beheer, 1970. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3756 10.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Kleine dierentuin. Domburgse Cahiers No. XIX April 1971. Domburg, In eigen beheer, 1971. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3762 10.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Kleine doedelzak. 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers no. XII September 1967. Domburg, In eigen beheer, 1967. Oorspr. omslag. N.p. - xB 5911 10.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Laatste vaart. Domburgse Cahiers No. VII October 1965. Domburg, In eigen beheer, 1965. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3753 10.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Litanie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1943. Oorspr. omslag 16 p. Van deze Litanie verscheen in 1928 een eerste uitgave bij De Gemeenschap te Utrecht. xT 0917 8.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Met een vinger. Domburgse Cahiers No. XIV November 1970. Domburg, In eigen beheer, 1970. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3755 10.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Nieuwe Miniaturen 162 Reflexen. Domburgse Cahiers No. II April 1964. Domburg, In eigen beheer, 1964. Oorspr. omslag. N.p. Gesigneerd door auteur. xB 3761 15.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Present. Domburg, In eigen beheer, 1965. Oorspr. omslag. N.p. - xB 5912 9.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Schaduwen. Domburgse Cahiers No. VIII October 1965. Domburg, In eigen beheer, 1965. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3764 12.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Tactielen. Milieu hygiene 86 Hekels. Domburgse Cahiers No. XV November 1970. Domburg, In eigen beheer, 1970. Oorspr. omslag. N.p. - xB 3757 10.00 x

SCHAGEN, J.C. van. Tekens. Domburgse Cahiers No. XX, september 1971. In eigen beheer, 1971. Oorspr. omslag. Geniet. 53 p. - xB 6079 9.00 x

SCHALK, Henriette Van der. Sonnetten en verzen in terzinnen geschreven. Amsterdam, Scheltema en Holkema's Boekhandel, 1895. 1e druk. Gebonden. XIV + 123 p. Onafgesneden. Uitgave verzorgd en vercierd door R.N. Roland Holst. Gedrukt op Van Gelder papier. [Goed exemplaar]. xT 2192 50.00 x

SCHALK, Henriette van der. Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling. Henriette Roland Holst Stichting, 1962. Gebonden in marmerpapier. 32 p. Genummerd 278/300 exx. Gezet uit de Spectrum, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xH 8818 16.00 x

SCHALK, Henriette van der. Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling. Henriette Roland Holst Stichting, 1962. Gebonden in marmerpapier. 32 p. Gesigneerd door de tekstverzorger [Garmt Stuiveling] Een van de dertig ongenummerde exemplaren. Gezet uit de Spectrum, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xK 6127 18.00 x

SCHEEPERS, G.J. Dierengeluiden en menselijk stembereik. Amsterdamse Grafische School, 1954. Ingenaaid. 34 p. Vignet van Maarten de Jong. De versjes in deze bundel zijn overgedrukt uit het weekblad Graficus. xM 0046 8.00 x

SCHEEPMAKER, H.J. Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten. Amsterdam, A.A. Balkema, [1945]. Oorspr. omslag. 16 p. Oplage 125 exx. De Jong 738. xT 0202 12.00 x

SCHEEPMAKER, H.J. Het gedenken. Amsterdam, Contact, 1945. 2e druk. Gebonden. 52 p. Naam op schutblad. xK 8338 8.00 x

SCHEEPMAKER, N. Hopper's Holland. Amsterdam, Thomas Rap, 1973. Paperback. 64 p. - xM 1085 5.00 x

SCHEEPMAKER, Nico. De kip van Egypte. Amsterdam, U.M. Holland, 1957. Ingenaaid. 40 p. De Windroos XLV. xM 7589 9.00 x

SCHEEPMAKER, Nico / Aart van Zoest. Zondags dichters. Zondagskinderen van de poezie. Samengesteld door ... Vroom & Dreesmann, 1981. Paperback. 190 p. - xH 3151 7.00 x

SCHELTEMA, J.M.W. Chansons, gedichten en studentenliederen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1948. 3e druk. Ingenaaid. 66 p. De Vrije Bladen Jrg. 19 (4). xW 0371 7.00 x

SCHENDEL, Arthur van. De Nederlanden, een gedicht. Amsterdam, Meulenhoff, 1945. 1e druk. Gebonden S.O. 58 p. Ex libris R.J.A. te Rijdt. xW 4020 9.00 x

SCHENK, M.G. EN H.M. Mos. (red.). Geuzenliedboek 1940-1945. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1975. Paperback. T.g.v. het dertigjarig jubileum der bevrijding van het nazi-juk op 5 mei 1945. xT 0894 10.00 x

SCHENK, M.G. en J.B.Th. Spaan (ed.). Wie wil hooren een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit verleden en heden. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. Gebonden. 111 p. Dwergen-reeks. Verzorgd door S.H. de Roos, die eveneens de band ontwierp. xK 4503 16.00 x

SCHEPERS, J.B. Gedichten W.A. Eisma Gz., Ljouwert, 1897. Oorspr. bedrukt omslag, 68 p. Johannes Bernard Schepers (Heerenveen 15-8-1865 / Haarlem 10-7-1937) was dichter, toneelschrijver en auteur van enkele literair-historische werken , leraar en kinderboekenschrijver. xR 6008 40.00 x

SCHIERBEEK, Bert. De blinde zwemmers. L.J.C. Boucher 's-Gravenhage 1955. Gebonden oblong n.p. Ills. Folemprise 15. Met 47 gravures waarvan 16 in drie kleuren van Jean-Paul Vroom. xB 1673 15.00 xx

SCHIERBEEK, Bert. De Deur. De Bezige Bij, Amsterdam, 1973. 2e druk, Oorspr. omslag, 71 p. LRP 417 xT 8378 9.00 x

SCHIERBEEK, Bert. Een grote dorst. Een kettingreactie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. 3e druk. Ingenaaid. 219 p. Omslag en illustraties Sipke Huismans xB 9908 9.00 x

SCHILLING, Peter. Liederlijke liederen. Amsterdam, De Beuk, 1989. Oorspr. omslag. 42 p. - xB 3548 7.50 x

SCHIPPER, Anne. Kamers en suite. Merweboek, Sliedrecht, 1990. Oorspr. omslag, 31 p. Zwaluwreeks xT 8688 7.00 x

SCHLUTER, Jacqueline. Kruimels in bed. De Beuk Amsterdam 1973. Oorspr. omslag z.p illustraties Wim Wanders Kersten. Tekst gereproduceerd naar het handschrift van de dichteres. Oplaag 400 exx. Gesigneerde opdracht van de schrijfster. xL 5335 8.00 x

SCHMIDT, Annie M.G. Het schaap Veronica. Met plaatjes van Wim Bijmoer. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951. 1e druk. Gebonden. 62 p. Mooi exemplaar. xR 8676 50.00 x

SCHMIDT, Annie M.G. Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985. Amsterdam, Em. Querido, 1992. 8e druk. Paperback. 640 p. - xK 3542 16.00 x

SCHMIDT, Annie M.G. Zeur niet! Nijgh & Van Ditmar Amsterdam 2007. Gebonden 670 p. + DVD. Pluche-serie. Bijgesloten DVD met VPRO-uitzending 14 december 1962. xB 2051 30.00 x

SCHMIDT-DEGENER, F. 55 variaties op een bekend thema. Amsterdam, 1937. Ingenaaid. 129 p. Als manuscript gedrukt. xK 6738 18.00 x

SCHMITZ, Marie. Verzen. Johannes Morks, Leiden, 1913. Gebonden, 68 p. - xT 1554 25.00 x

SCHOLTE, Hendrik. Intermezzo. Bussum, A.A.M. Stols, 1927. Oorspr. omslag. 25 p. Trajectum ad Mosam nr. 20. Gedrukt in rood en zwart. Genummerd 4/200 exx. xT 2156 25.00 x

SCHOLTEN, Patty. Het dagjesdier. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1995. Oorspr. omslag, 48 p. gesigneerd xT 8757 7.00 x

SCHOLTEN, Patty. Traliedieren. Atlas Amsterdam/Antwerpen 1999. Oorspr. omslag 103 p. Bevat de bundels Het dagjesdier en Ongekuste kikkers. xB 0089 9.00 x

SCHOOLMEESTER. Gedichten van den Schoolmeester. Een keuze met zeven oorspronkelijke illustraties. Verzameld door Jaap Romijn. Amsterdam, De Bezige Bij, 1954. Gebonden. 63 p. Robijnenboekjes nr 4. xL 6948 8.00 x

SCHOUTEN, Rob. Carabas ontvluchten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Ingenaaid. 60 p. - xW 4021 7.00 x

SCHOUTEN, Rob. Gedichten 2. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 1e druk, Ingenaaid, 50 p. - xT 8422 8.00 x

SCHREUDER, Max. Ik mis de dingen die je zou zeggen op normale dagen. Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag. N.p. Exposities van gouaches en aquarellen te Amsterdam en Majorka. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xB 1329 8.00 x

SCHREURS, Jacques. Odyssee van het kind Margreet. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1946. Gebonden. 62 p. Illustraties Aart van Ewijk. - xK 9813 9.00 x

SCHRODER, Louis. Hoog zomer. Amsterdam, Loeb & Van der Velde, 1980. Gebonden S.O. 60 p. stofomslag beschadigd xW 4022 7.00 x

SCHUCHART, Max. Sprekend mijzelf. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. De Ceder no 5. - xW 7976 6.00 x

SCHUDDEBOOM, P.H. Dutch Co. Schuddeboom. Eindhoven, Opwenteling, 1966. Oorspr. omslag. [44] p. Onze dichters nr. 17. xB 3089 10.00 x

SCHULTE NORDHOLT, J.W. De dichter en het land. Haarlem/Antwerpen, J.H. Gottmer, 1960. Or. omslag. 48 p. Vierluik. xK 3167 6.50 x

SCHULTE NORDHOLT, J.W. (ed.). Wanneer dit tijdlijk leven endt. Gedichten over de dood. Een bloemlezing. Bosch & Keuning, Baarn, 1980. Paperback, 159 p. - xT 8807 9.00 x

SCHULTE NORDHOLT, Jan Willem. Verzamelde Gedichten. De Prom, Baarn, 1989. Gebonden, S.O., 220 p. - xT 8700 20.00 x

SCHULTE NORDHOLT, Jan Willem. Waarom wil je dat ik zing. Vertaald. Boekmakerij Gert-Jan Buitink, Brasschaat, 1995. Gedecoreerde linnen band, 41 p. T.g.v. de 75ste verjaardag van de dichter maakt hij een keuze uit zijn vertalingen van hymnen uit de Griekse en Latijnse traditie. xT 8480 10.00 x

SCHURER, Fedde. Fen twa wallen. Fersen. Brandenburgh & Co., Snits, 1940. Oorspr. omslag 96 p. - xR 1350 10.00 x

SCHURER, Fedde. Fersen. Snits, Brandenburgh, z.j. Ingenaaid. 96 p. [Roestvlekjes]. xL 2449 10.00 x

SCHURER, Fedde. Fersen. Snits, Brandenburgh, z.j. Gebonden. 96 p. - xR 5230 10.00 x

SCHUREREN, Fedde. Lof fen alle tiden. Psalmen, gesangen en lieten. Gearbrocht en fortaeld. Dokkum, J. Kamminga, 1934. Oorspr. omslag. 87 p. - xT 3492 10.00 x

SCHURMANN, Jules. De eenzame weg. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1916. Ingenaaid. 76 p. Onafgesneden. - xB 5872 12.00 x

SCHURMANN, Jules. Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithographieen van Willem E. Roelofs Jr. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1909. Ingenaaid. IX + 42 p. - xR 6283 30.00 x

SCHUUR, Koos. Fata Morgana voor Nederlanders en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1956. 1e druk. Oorspr. omslag 80 p. De Litteraire Raat I. xL 3282 10.00 x

SCHUUR, Koos. Herfst, Hoos en Hagel, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. Ingenaaid. 88 p. onafgesneden. Herfst Hoos en Hagel bevat gedichten, geschreven tusschen 1930 en 1945, waarin opgenomen de tijdens de bezetting gepubliceerde bundels Winterverhaal, Novemberland, De Zeven Vloeken en Regenherberg en werd in April 1946 uitgegeven als vierde deel van de reeks Persicoop. Genummerd 260/525. [Met een brief aan de heer Luden van Koos Schuur]. xR 9196 80.00 x

SCHUUR, Koos. Herfst, Hoos en Hagel, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. 2e druk. Gebonden. 96 p. [Rug iets beschadigd aan bovenkant]. xM 5595 9.00 x

SCHUUR, Koos. Novemberland. [Reinold Kuipers, Amsterdam, 1944]. 2e druk, Oorspr. omslag, 16 p. Dit handschrift is met het teeken van de Boekvink gedrukt in 100 genummerde exemplaren. Dit is no. 93. De Jong 750. xT 1134 25.00 x

SCHUUR, Koos. Novemberland. [Dirk de Jong, 's-Gravenhage, 1943]. 1e druk, Oblong, Oorspr. omslag, 12 p. Gedrukt in een oplaag van 100 exemplaren. Dit is no. 15. De Jong 749. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Henk Drijvers. Ex libris van Henk Drijvers ingeplakt xT 3915 35.00 x

SCHUUR, Koos. Waar het was. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. 1e druk. Paperback. 42 p. BBPoezie xK 6420 8.00 x

SCHWENCKE, Johan. Het gouden getij. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Ingenaaid. 75 p. - xK 0120 13.50 x

SEVOOY, George de. Ster en blazoen. Amsterdam, De Amsterdamsche Keurkamer, [1942]. Gebonden. 64 p. - xT 2228 9.00 x

SINNIGE, Jan. In memoriam Jan Sinnige. Geboren te Rotterdam 8 october 1923, dood geschoten te Waldenburg (Silezie) 15 februari 1945. Schiedam, Drukkerij Roelants, [1945]. Gebonden. 70 p. - xT 5219 10.00 x

SLAUERHOFF, J. Archipel. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1923. 1e druk, Oorspr. omslag, 59 p. omslag verkleurd, rug matig, naam op titelpagina, zonder errata-blaadje maar met een aantal tekstverbeteringen in handschrift. xT 1607 90.00 x

SLAUERHOFF, J. De ochtendzon. Teekening van C.F. Roelofsz. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 13. xT 0086 8.00 x

SLAUERHOFF, J. Een eerlijk zeemansgraf. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. 2e druk. Oorspr. omslag,Ingenaaid, onafgesneden, 58 p. fraai ex libris ingeplakt xT 6379 12.00 x

SLAUERHOFF, J. Eldorado. C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1928. 1e druk, Gebonden, onafgesneden, 111 p. fraai exemplaar xT 8560 40.00 x

SLAUERHOFF, J. In memoriam J. Slauerhoff, overleden 5 october 1936. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1945. Oorspr. omslag. 12 p. - xR 9220 10.00 x

SLAUERHOFF, J. Serenade. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. 3e druk. Gebonden. 40 p. - xT 8144 10.00 x

SLAUERHOFF, J. Soleares. Maastricht, A.A.M. Stols, 1939. 4e druk. Ingenaaid. 40 p. voorste schutblad met potlood beschreven xT 8223 9.00 x

SLAUERHOFF, J. Soleares. Maastricht, A.A.M. Stols, 1935. 3e druk. Ingenaaid. 38 p. - xR 9260 10.00 x

SLAUERHOFF, J. Verzamelde gedichten. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam, 1961. 6e druk, Gebonden, S.O., 951 p. Uitgave ter herdenking van de 25ste sterfdag van de dichter. xT 3688 30.00 x

SLAUERHOFF, J. Verzamelde gedichten. Deel I: Eerste verzen, Archipel, Saturnus, Serenade, Eldorado, Oost-Azie. Deel II: Yoeng Poe Tjoeng, Fleurs de Marecage, Een eerlijk zeemansgraf, Soleares, Al dwalend. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947. Twee delen Gebonden 440 + 440 p. - xT 8488 30.00 x

SLAUERHOFF, J. Verzamelde gedichten. Twee delen in cassette. Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam, 1963. 7e druk Gebonden 917 p. Op schutblad van eerste deel een aantal namen geschreven. Mooie set in lichtgroen linnen met vignet. xB 7439 50.00 x

SLAUERHOFF, J. e.a. en Rolf Mulder. Reizen in gedichten. J. Slauerhoff, Willem van Toorn, A. Morrien, H. Marsman, M. Vasalis, Bergman, S. Melissen en Paul van Ostaijen. Uithoorn, 1981. Cahiersteek. 12 p. Zeefdrukken Rolf Mulder. Genummerd 11/ 200 exx. T.g.v. de jaarwisseling 1980-1981 voor vrienden en relaties van architektenburo J.G. de Groot te Uithoorn. xR 8069 25.00 x

SLUYTER, Willem. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Libellen-Serie 294. xH 5513 7.00 x

SMET, Prosper de. Aan de voet van 't Gravensteen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958. Or. omslag. 28 p. De Boekvink. - xL 0961 7.00 x

SMEYERS, Jos. In de avond een hoorn. Gedichten. Leuven, Uitgeverij P., 2007. Oorspr. omslag. 37 p. Ills. - xB 4085 10.00 x

SMIT, Gabriel. Evenbeeld. Baarn, Amboboeken, 1981. Ingenaaid 62 p. - xM 0045 7.00 x

SMIT, Gabriel. Fragment. Sonnetten. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1948. Oorspr. omslag. 99 p. - xR 7934 7.50 x

SMIT, Gabriel. Geboorte. Utrecht, Het Spectrum, 1952. Ingenaaid. 60 p. - xK 7263 7.50 x

SMIT, Gabriel. Met de dichters door de natuur. Bussum, Ons Leekenspel, z.j. Geniet. 16 p. De Bonte Rei nr. I. xB 3853 8.00 x

SMIT, Gabriel. Requiem in memoriam matris. Maastricht, A.A.M. Stols, 1932. Oorspr. omslag. 22 p. Teekeningen van Henri Jonas. Gezet uit de letter 'Bembo'. [Van Dijk 292]. xL 7584 12.00 x

SMIT, Gabriel. Sonnetten. Amsterdam, Marnix-Pers, 1944. Gebonden. 19 p. De Jong 763. Oplage 250 exx. Venemans 20. xM 0124 11.50 x

SMIT, Gabriel. Spiegelbeeld. Utrecht, Het Spectrum, 1946. Gebonden. 82 p. De bundel 'Spiegelbeeld' werd door den dichter samengesteld uit verzen, geschreven in de jaren 1933-1941. xK 9806 12.50 x

SMIT, Gabriel. Tempore Belli. Verzen. Z.p. 1943. Oorspr. omslag. 23 p. Schildpadreeks tweede tiental nr. 2. [De Jong 764]. Gesigneerd door de dichter. xR 7847 20.00 x

SMIT, Gabriel. Ternauwernood. Utrecht/Brussel, Het Spectrum, 1952. 3e druk. Ingenaaid. 83 p. - xK 7289 11.50 x

SMIT, Gabriel. Voor Otto van Rees (1884-1944). Z.pl. 1944. Vouwvel. (4) p. Aangeboden door de schilder aan zijn vrienden t.g.v. zijn 60ste verjaardag. xT 7656 8.50 x

SMIT, Gabriel. Weerklank. Maastricht, Leiter-Nypels, 1932. Gebonden. 60 p. onafgesneden. ingeplakt exlibris en bibliotheekstempeltje xL 6354 11.50 x

SMIT, Gabriel. Weerlicht. Baarn, Amboboeken, 1976. Ingenaaid 63 p. - xR 4323 7.00 x

SMIT, Gabriel. XL Psalmen. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Gebonden. 94 p. Band verkleurd. xA 0487 9.00 x

SMIT, W.A.P. Feesten van 't jaar. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Holland, 1927. 1e druk. Gebonden. 42 p. Gedrukt door Leiter Nypels te Maastricht met initialen van S.H. de Roos. xT 1263 10.00 x

SMIT, W.A.P. Feesten van 't jaar en andere gedichten. Samengesteld en ingeleid door Hans Werkman. Kampen, J.H. Kok, 1991. Paperback. 85 p. Met 3 foto's. Feesten van 't jaar, Smits debuut uit 1927 en aangevuld met een bloemlezing uit latere poezie. xM 0148 7.50 x

SMIT, W.A.P. Masscheroen 1941. Deventer, W. van Hoeve, z.j. Ingenaaid. N.p. Omslag Herman Janssen. xM 3790 7.00 x

SMIT, Wilfred. Een harp op wielen. Gedichten. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1959. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. Omslag en typografie J.H. Kuiper. xT 8668 9.00 x

SNIJDER, H.G.S. Episoden. Sonnetten. Amsterdam, Mondeel, 1980. 1e druk. Gebonden. 52 p. Met briefje: Hierbij dan het beloofde exemplaar van de bundel van mijn Vader die in april verscheen. enz. Juut. xH 4326 11.50 x

SNIJDER, H.G.S. Magisch strand. In eigen beheer, 1990. Oorspr. omslag. 20 p. Aan mijn vrienden December 1990. Met opdracht: Met mijn beste wensen voor Goede Kerstdagen en Voorspoedig 1991 [Gesigneerd] H.G.S. Snijder 12 dec 1990. xL 9089 10.00 x

SNIJDER, H.G.S. Magisch strand. Z.p. In eigen beheer, 1990. Geniet. 18 p. Met opdracht van de auteur en gesigneerd. [vlekje op omslag]. xB 4904 7.50 x

SNOEK, Paul. Archipel. Gedichten. De Sikkel, Antwerpen, 1954. Oorspr. omslag, onopengesneden, 63 p. Debuut. Genummerd 275/300. xT 1111 90.00 x

SNOEK, Paul. Renaissance. Manteau, Brussel/Den Haag, 1963. Paperback, 99 p. Grote Marnixpocket 5 xT 8797 8.00 x

SNOEK, Paul. Reptielen & amfibieen. De Bezige Bij Amsterdam 1957. Oorspr. omslag 71 p. [Literaire Pocket 8]. xL 2373 9.00 x

SOBRY, Paul / A.J.D. van Oosten / Jan H. Eekhout. Moderne Vlaamsche religieuze lyriek. Bijeengebracht door... Lochem, De Tijdstroom, z.j. Gebonden onafgesneden 335 p. - xK 4318 15.00 x

SOEPBOER, Albertina. Bezonken. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2014. Oorspr. omslag, 84 p. - xT 8472 9.00 x

SOEROTO, Noto. Fluisteringen van den Avondwind. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917. Oorspr. omslag. 68 p. Met portret. [bibliotheekstempeltje]. xL 6669 9.00 x

SOLVANGER, Erik. Eenvoudig schedellichten. Uitgeverij 521 Amsterdam 2004. Gebonden 47 p. De Sandwichs-reeks nr. 7. Onder redactie van Gerrit Komrij. xB 3338 9.00 x

SOTEMANN, Guus. De muze en het heelal. Een verzameling gedichten, handelende over licht en duister, over aarde, zon, maan en sterren, over ruimtevaart, een primula en een citroen. Amsterdam, 1959. Oorspr. omslag. 70 p. Ills. Boekenweek 1959. xB 8203 7.00 x

SOUDIJN, Karel. Op reis. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1973. 1e druk. Gebonden S.O. 48 p. - xW 4025 7.50 x

SPAAN, Henk. De zoon van Cruijff en andere gedichten. Amsterdam, L.J. Veen, 1995. 2e druk, Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8658 8.00 x

SPEEKAERT, Albert. Heemvaart. Antwerpen, De Brug, 1948. Or. omslag. 24 p. Illustraties: Marino de Vos. Mens en Muze no 4. Genummerd 211/250 exx. xL 1948 8.00 x

SPEENHOFF, J.H. De beste gedichten. Uitgezocht en ingeleid door J. Greshoff. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1940. Gebonden S.O. 151 p. Portret door J. Franken Pzn. xT 6314 10.00 x

SPEENHOFF, J.H. Drie jonge schilders in een vrachtauto, of een reisje door de Nederlandsche beemden. Bigot en van Rossum Amsterdam z.j. Gebonden 72 p. De Uilenreeks no. 41 xK 6626 12.00 x

SPITZ, R.J. Uit Hooft's Lyriek. Bloemlezing gekozen, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door.... Apeldoorn, Uitg. Mij. De Zonnebloem, 1917. Gebonden. 43 p. Zonnebloemboekjes nr 6. xM 5260 6.00 x

SPRONCK, Gerda I.M. Steenslag. Aforismen. De Beuk, Amsterdam, 1994. Oorspr. omslag, 39 p. Het omslagontwerp is van de hand van de auteur. Gedateerd & gesigneerd door de auteur. xT 1153 8.00 x

STAKENBURG, Joan Th. Verre Orfeus. L.J.C. Boucher, 1966. Ingenaaid. 66 p. Oplage 500 exx. xH 4355 11.50 x

STALPART VAN DER WIELEN, Joannes. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door G. Kamphuis. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 32 p. Libellen-Serie nr. 222. xL 1148 6.50 x

STARING, A.C.W. Gedichten. Amsterdam, Elsevier, 1940. Gebonden half leer. 451 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xH 5515 10.00 x

STEEN, Eric van der. Cadans. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1940. 1e druk. Gebonden. 38 p. Oplage 300 exx. Helikon 9. Tiende jaargang nov. 1940. Omslag Piet Worm. xW 3286 10.00 x

STEEN, Eric van der. Controversen. Santpoort, C.A. Mees, 1938. Ingenaaid. 72 p. roestvlekjes xM 0109 8.00 x

STEEN, Eric van der. Nederlandsche Liedjes. De Gemeenschap, Utrecht, 1932. Oorspr. omslag Ill. 61 p. onafgesneden. iets roestig xR 5039 15.00 x

STEEN, Eric van der. (= Dick Zijlstra). Gemengde berichten. Utrecht, De Gemeenschap, 1932. Gebonden S.O. 35 p. - xT 0105 15.00 xx

STEEN, Eric van der/ Max Schuchart. Vice Versa. Sonnetten. Amsterdam, C.V. Uitgeverij v.h. de Boer jr., 1946. Ingenaaid. 52 p. - xW 3383 9.00 x

STEEN, Maria van der. Twistgesprekken van een huisvrouw met god. Amsterdam, De Bonte Was, 1975. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 7568 8.00 x

STEEN, Paul van der. Van gelijke duisternis. Gedichten. Amsterdam, In de Knipscheer, 1996. Paperback. 142 p. - xB 3344 8.50 x

STEEN, Peter van. Bijna niet uit te spreken... Christiaan Heeneman, Amsterdam, 1969. Oorspr omslag Ills. [12 p.]. voorwoord Victor E. van Vriesland xB 7306 20.00 x

STEEN, Peter van. Eens droomden wij. Amsterdam, De Driehoek, 1957. Oorspr. omslag. 8 p. Met litho's van Lex Metz. Genummerd 115/200 exx en gesigneerd. xR 7490 25.00 x

STEEN, Peter van. Het valse paradijs. Amsterdam, 1971. Oorspr. omslag. 12 p. Gedichten: De tuin. Oerang oetang. De beer. Chimpansee. De tijger. De Wolf. De leeuw. De kameel. De arend. De nacht. xR 6640 15.00 x

STENEKER, H. Uit eigen bron. Gedichten. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 30 p. - xB 2680 10.00 x

STIP, C. De Peperbek en andere beesten. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn. L.J.C. Boucher, Den Haag, z.j. Oorspr. omslag Ills. n.p. - xB 7704 9.00 x

STIP, C. Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1945. Gebonden. 18 p. - xK 7095 8.00 x

STIP, C. Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. Bedacht door Kees Stip en geknipt door Tom van Weerden. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Gebonden S.O. 63 p. Ills. - xK 7119 9.00 x

STIP, Kees. Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage, [1951]. Oorspr. omslag 24 p. Gedrukt bij Joh. Enschede & Zonen o.l.v. J. van Krimpen. xB 7295 10.00 xx

STIP, Kees. Mensen wat 'n beesten. Met illustraties van de auteur. Bert Bakker, Amsterdam, 1982. Oorspr. omslag, 80 p. - xT 8698 8.00 x

STIP, Kees. Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabed opgeschud door Trijntje Fop. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. 1e druk. Paperback. 80 p. Ills. - xB 2059 8.00 x

STIP, Kees / Trijntje Fop. Nu stoppen de muizen op tijd. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. Paperback, Ills., 80 p. - xT 4688 7.50 x

STOEP, D. van der. Dit is 't vertelsel van het kind. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Gebonden, gedrukt op onopengesneden grijs gevergeerd tekstpapier. Tekeningen van Henk Krijger. berijmd kerstverhaal xT 8819 18.00 x

STOEP, D. van der. Dit kind. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 4e druk. Oorspr. omslag, 35 p. - xT 8808 8.00 x

STOKE, Melis. [=Herman Salomoson]. Liedjes van de rails. Overdruk uit het Tijdschrift "Spoor- en Tramwegen", Den Haag, 1939. Oorspr. omslag, Ills. 58 p. - xT 1617 25.00 x

STRAATEN, A. van der. Beestachtig. Kortgene, Opus 2, 1975. Oorspr. omslag. 16 p. - xB 3090 7.00 x

STREEPJES, Igor. Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Amsterdam, C.J. Aarts, 1974. 1e druk, Geniet, 28 p. Oplage 500 exx. [Amsterdamse Cahiers]. xK 6360 6.00 x

STREEPJES, Igor. Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Gedichten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. 2e druk, Geniet, 28 p. Amsterdamse Cahiers 031. Oplage 500 exx. xT 6363 6.00 x

STREEPJES, Igor [=Peter Verstegen]. Alpenland. Menig vers tegen de wintersport. C.J. Aarts Amsterdam 1977. Geniet Ills. 20 p. Amsterdamse Cahiers 045. oplage 1000 exx. xK 6361 5.00 x

STUIVELING, Garmt. Bij Nederlands bevrijding. 's-Graveland, G.W. Breugehel [1945] ingenaaid. 16 p. [Gedichten. Met houtgravure van Th. Giesen]. De Jong 791. Gesigneerd door de auteur en genummerd 23/900 exx. xH 4589 16.00 x

STUIVELING, Garmt. Bij Vondel's feest. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Ingenaaid. 30 p. Oplage 620 exx. xW 3393 7.00 x

STUIVELING, Garmt. De muze en Europa. Bijeengebracht door... Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1963. Or. omslag. 95 p. Boekenweek-uitgave. Omslag en tekeningen Lotte Rutting. xK 3125 7.00 x

STUIVELING, Garmt. Eindstand. Hasselt, Heideland, 1967. Pocket. 78 p. Poetisch erfdeel der Nederlanden 60. Gesigneerd door de auteur. xH 4353 7.00 x

STUIVELING, Garmt. Elementen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1949. 3e druk. Gebonden. 104 p. - xB 3660 9.00 x

STUIVELING, Garmt. Elementen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. 2e druk. Gebonden S.O. 104 p. - xR 4324 9.00 x

STUTVOET, Cor. Bij nader inzien. 50 Gedichten. Eemnes, In de Fazantenhof, 1981. Ingenaaid. 44 p. Fazantenhof 3. Gesigneerd door de auteur. xH 6656 10.00 x

SUCHTELEN, Nico van. Verzen. Dramatisch, episch, lyrisch. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 208 p. - xR 1204 7.00 x

SWAAK, Albert. Zwartboek. Ulvenhout, Pen en Burijn., 1980. Gebonden. 24 p. Haneboek 6. Gesigneerd. Ills. Albert Swaak. 31 / 200 xW 3385 10.00 x

SWANBORN, Peter. Tot de dood op zee. Amsterdam, Editions Richard, 1998. Gebonden. 42 p. Op muziek gezet door Rita Knuistingh Neven. De tekst werd in lood gezet uit de Lutetia en gedrukt door Rob Cox. Gesigneerd en genummerd 397/500 exx. xH 8715 17.50 x

SWARTH, Helene. Avonddauw. Kampen, J.H. Kok, 1930. 1e druk. Gebonden. 104 p. Met portret. Band iets verkleurd. xA 0919 11.50 x

SWARTH, Helene. Beeldjes uit vrouwenleven. La Riviere & Voorhoeve, Zwolle, [1938]. Gebonden 96 p. - xR 3440 35.00 x

SWARTH, Helene. Les Printanieres. Arnhem, J. Minkman, [1881]. Oorspr. omslag. 270 p. - xL 9324 30.00 x

SWARTH, Helene. Morgenrood. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1929. Gebonden. 140 p. WB 544. - xW 4030 9.00 x

SWARTH, Helene. Nieuwe verzen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920. Gebonden. 160 p. - xW 0117 11.50 x

SWARTH, Helene. Nieuwe verzen. Amsterdam, Van Kampen & Zoon, [1906]. Gebonden. 304 p. - xR 3437 20.00 x

SWARTH, Hélène. Poëzie: Beelden en stemmen ; Sneeuwvlokken ; Rouwviolen ; Passiebloemen ; Nieuwe gedichten. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, [1892]. 1e druk,Gebonden in geheel leder met gouddecoratie, Bovensnede verguld, onafgesneden, 286 p. - xT 6851 65.00 xx

SWARTH, Helene. Premières Poésies. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, [1900]. Gebonden 272 p. Bevat: Fleurs du Rêve, Printanières, Feuilles mortes. xR 3441 14.00 x

SWARTH, Helene. Sterven. Overgedrukt uit “De Nieuwe Gids” Aflevering IX, September 1921. 3 p. - xB 4614 6.00 x

SWARTH, Helene. Verzen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1915]. Gebonden. 124 p. + adv. N.B. 298 xM 7057 7.00 x

SWARTH, Hélène. Verzen: Blauwe bloemen. Beelden en stemmen. Sneeuwvlokken. Rouwviolen. Passiebloemen. Nieuwe gedichten. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, [1897]. 2e druk,Gebonden in geheel leder met gouddecoratie, Bovensnede verguld, onafgesneden, 304 p. - xT 6850 75.00 x

TAUNAY, Joh. Een keur van verzen. Den Haag, 1928. Geniet. 15 p. Roestvlekjes. xK 6256 10.00 x

TEISTER, Alain. De ziekte van Chopin. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 1971. Oorspr. omslag, 50 p. - xT 8686 8.00 x

TEISTER, Alain. Zenuwen, dame? (Van goeden huize, en kwaden). Amsterdam, De Bezige Bij, 1977. Paperback. 60 p. BBPoezie xK 3140 6.00 x

TELLEGEN, Toon. Kruis en munt. Amsterdam/Rotterdam, Poetry International/Em. Querido, 2000. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 8447 6.00 x

TEMPEL, Rud. De groote illusie. Leiter-Nypels, Maastricht, 1930. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, [24 p.]. Gezet uit de Grotius letter op Ossekop in zwart en geel. Genummerd 45/115. xT 2218 40.00 x

TENGNAGEL, Mattheus Gansneb. Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1969. Gebonden S.O. 635 p. - xH 0433 30.00 x

TERGAST, Nes. Deliria. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij 1951. Ingenaaid. 83 p. Eerste deel Ultimatumreeks. Genummerd 449/500. xH 2716 12.00 x

TESTAS, P.H. Zeven Zede-Printen in Constantyn Huygens' trant. Penteekeningen voor vrienden en bekenden. Niet in den Handel. Haarlem, J.L.E.I. Kleynenberg [1902]. Oorspr. omslag 14 p. Zeven gedichten: Een advocaet, een commies, een dagbladschrijver, een doctor-medicyn, een maeckelaer in acties etc., een minister, een notaris. xB 3226 35.00 x

TEX, E. den. Schipbreuk. Bayard Pers, 1945. Oorspr. omslag. 29 p. Beperkte oplage. xT 6390 8.00 x

TEYLINGEN, Hendrik van. Bij de gratie van de dichtspier. 83 verzen en rijmen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1997. 1e druk. Paperback. 92 p. - xT 8449 8.00 x

TICHELEN, Hendrik van en Felix Timmermans. Bim Bam Beieren. Gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond. Den Haag, v.h. erven Martin G. Cohen, [1929]. Gebonden. [24] p. Ills. - xT 3196 50.00 x

TIENHOVEN, H.J. van. Kristalkijken. Amsterdam, U.M. Holland, 1950. Ingenaaid 52 p. De Windroos VI. xB 2959 7.00 x

TIGGERS, Piet. (bijeengebracht). Vrolik zijngen wij. 187 teksten. Mars- en Strijdliederen, Mei- en Lenteliederen, Liederen van Vreugde Jolijt en Spot, Minneliederen en Liederen van Vroomheid en Stilte. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Oorspr. omslag. 104 p. Illustraties van Henk Kijser. - xR 6179 15.00 x

TIMMER, Charles B. Beeld in spiegel. Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. Ingenaaid. 118 p. - xK 8974 7.00 x

TIMMER, Charles B. Beeld in spiegel. Amsterdam, G.A. van Oorschot, z.j. Gebonden S.O. 119 p. - xW 3281 9.00 x

TONGELE, Mark van. Met de plezierboot mee. Gedichten. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2007. Oorspr. omslag 60 p. - xR 1093 7.50 x

TOONDER, Jan Gerhard. De krekel in de herfst. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 1991. Oorspr. omslag. 37 p. - xB 7456 8.00 x

[TOONDER] XAVERIUS, Querulijn. Markies de Canteclaer van Barneveldt. Hanezang. Poemen. Bijeengelezen door Marten Toonder. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Ingenaaid. 45 p. - xH 4465 10.00 x

TOOREN, J. van. Oogwenken. Haiku, Senryu, Tanka. Meulenhoff, Amsterdam, 1981. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 8470 8.00 x

TOOREN, J. van & Smon Buschman. Hoog uit het blauw. Tanka. Meulenhoff, Amsterdam, 1995. Oorspr. omslag, 64 p. gesigneerd door Smon voor Jaap Zijlstra. xT 8755 8.00 x

TOORN, Willem van. Gedichten 1960-1997. Amsterdam, Em. Querido, 2001. 1e druk, Gebonden, S.O., 341 p. - xT 8450 20.00 x

TOORN, Willem van / L. Wynia en H. Svobodova. Dichter en landschap. Baarn, Kasteel Groeneveld, 1989. Oorspr. omslag. 56 p Ills. Tentoonstelling 1 mei tot 23 oktober 1989. xB 6013 8.00 x

TOTIUS. [= Jacob Daniel du Toit]. Verse van Potgieter's trek. Potchefstroom, A.H. Koomans, [1909]. Ingenaaid. 40 p. [= Jacob Daniel du Toit]. Omslag vernieuwd met behoud van oorspronkelijke voorkant. Roestvlekjes. xB 4387 15.00 xx

TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. De gouden oogst. Gedichten. Antwerpen, De Magneet, 1944. Oorspr. omslag. 141 p. Genummerd 23/75 op verge de Hollande azure. In een oplage van 250 exx. Met opdracht en gesigneerd door auteur. xR 7633 125.00 x

TROELSTRA, Dirk. Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen. Amsterdam, De Brochurenhandel, [1902]. 1e druk. Oorspr. bedrukt omslag. 36 p. met muzieknotatie xT 1855 10.00 x

TROELSTRA, Dirk. Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen. Voorwoord P.J. Troelstra. Amsterdam, Ontwikkeling, 1922. 2e druk. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 5720 10.00 x

TROELSTRA, P.J. Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Gebonden 192 p. - xK 0745 13.00 x

TROELSTRA, P.J. Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Ingenaaid Onopengesneden 192 p. - xP 0204 11.50 x

TROOST, A.F. Ongehoord geheim. Zoetermeer, Boekencentrum, 1992. Paperback. 48 p. - xH 1293 7.00 x

UMMELS, Thom. Tomeloze tijd. Gedichten. De Horizon Hoorn 2002. Oorspr. omslag 48 p. - xB 3188 6.00 x

UYLDERT, Maurits. De glazen bol. Santpoort, C.A. Mees, 1926. Gebonden perkament. 54 p. Op geschept Van Gelderpapier. Genummerd 19/200 exx. xW 4410 56.00 x

UYLDERT, Maurits. Voorspel van vrede. Een allegorie. Amsterdam, C.V. Allert de Lange, 1945. Or. omslag. 14 p. - xL 2877 8.00 x

VALCKENAERE, Julien de. Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen. Amsterdam, Em. Querido, 1961. 1e druk. Ingenaaid. 36 p. De Boekvink. Samengesteld en ingeleid door S. Carmiggelt. xK 1815 7.00 x

VALCKENAERE, Julien de. Zonneburg. De Pen, Antwerpen, 1954. Kartonnen bandje, 107 p. Verluchting Jozef Cantré. Gedrukt in twee kleuren. Oplaag 830 exx. xT 1422 20.00 x

VALKENBURG PLANTENGA, Beppy van. Uit Brusselsche uren. Amsterdam/Antwerpen, 1928. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 8195 10.00 x

VALKENIER, Frank. Balladen van Brabant. Vox Romana, Schiebroek, 1938. Gebonden 61 p. Egelantier-reeks 7. xR 6040 7.50 x

VALKENIER, Frank. Blazoen. Tilburg, Henri Bergmans, 1938. Oorspr. omslag. 63 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4506 10.00 x

VALKENIER, Frank. Laus Brabanciae. Verzen. Tilburg, W. Bergmans, 1938. Or. omslag. 38 p. Omslag licht verkleurd. xK 9527 7.00 x

VALKENIER, Frank. Taferelen van de menswording onzes Heren. Een cyclus kerstverzen. Boekhandel Triborgh Tilburg 1938. Oorspr. omslag 43 p. Versierd met initialen en een omslagtekening van Luc van Hoek. bibliotheekstempeltje. xL 4410 9.00 x

VALKENIER, Frank. Tussentijds. Fragmenten uit het niets. 's-Hertogenbosch, 1978. Oorspr. omslag. N.p. Omslag licht verkleurd. xB 1867 8.00 x

VALKHOFF, R.J. Sonnetten met een staart 1940-1945. Bussum, F.G. Kroonder, 1945. Ingenaaid. 28 p. Bayard Pers. xH 5955 8.00 x

VALLEIDA, Guus. Guus Vleugel. Fluitles. Amsterdam, U.M. Holland. 1959. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. De Windroos LIII. xP 1176 7.00 x

VALSTAR, Alfred. Sporen uit het achterland. Gedichten. Valstar, Putten, 1993. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8660 7.00 x

VANDELOO, Jos. Woorden met doofstommen. A. Manteau Brussel 1957. Oorspr. omslag 56 p. - xB 2928 8.00 xx

VASALIS, M. De vogel Phoenix. Gedichten. G.A. van Oorschot Amsterdam 1999. Oorspr. omslag 35 p. - xR 6513 8.00 x

VASALIS, M. Parken en woestijnen. Gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1994. Ingenaaid. 31 p. - xT 2274 8.00 x

VASALIS, M. Vergezichten en gezichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1954. 1e druk. Gebonden S.O. 74 p. stofomslag iets rafelig xT 6316 12.00 x

VEEN, Martin van. Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog. Amsterdam, Moussault, 1962. Oorspr. omslag. 53 p. Omslag licht verkleurd. xL 7943 15.00 x

VEER, J.H. de. Oranje, de Zee. Apeldoorn, Drukkerij Erica, 1902. Oorspr. omslag. 1 p. Gedicht aangeboden aan H.M. de Koningin 31 Augustus 1902. xT 6018 10.00 x

VEERMAN, Nel. Er schijnt een ster. J.H. Kok,Kampen, 1975. Oorspr. omslag, 48 p. met gesigneerde opdracht xT 8829 7.00 x

VEERMAN, Nel. Horen en zien. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1983. Oorspr. omslag, 44 p. - xT 8750 7.00 x

VELDE, I. van der. Het eeuwige vuur. Met een inleiding van Henr. Roland Holst-van der Schalk. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Gebonden. 399 p. Ills. - xB 8114 15.00 x

VELDE, Marcel van de. Eerstelingetjes. Gedichten uit den Oorlogstijd 1914 - 1981. Zaandam, K. Blees, 1918. 1e druk. Gebonden. 37 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 4539 12.00 x

VELDSTER, Roner. Dagnacht. Groningen, 1982. Oorspr. omslag. 103 p. De ziel van Rumke reeks no 1. Genummerd 56/1000 exx. Omslag licht gevlekt. xB 2104 8.00 x

VELTMAN, Martin. De Veltman-verzameling. Bezorgd en verantwoord door L.R. Pol. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1996. 1e druk. Gebonden S.O. 385 p. - xK 1675 16.00 x

VELTMAN, Martin. Destinaties. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep. 1984. Gebonden S.O. 96 p. Oplaag 1500 exx. xB 1210 9.00 x

VELTMAN, Martin. Hollandse quintijnen. De Arbeiderspers Amsterdam 1991. Gebonden S.O. 48 p. - xR 1607 9.00 x

VELTMAN, Martin. Negentien Villanellen. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep. 1985. Gebonden S.O. 48 p. oplaag 1500 exx. xW 7978 8.00 x

VELTMAN, Martin. Spiegelgevecht. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1981. 1e druk. Gebonden S.O. 36 p. Oplage 1500 exx. Mooi exemplaar. xW 3317 8.00 x

VELTMAN, Martin. Vijfenzestig gedichten. Een keuze. Samenstelling en verantwoording L.R. Pol. De Arbeiderspers Amsterdam/Antwerpen 1994. Oorspr. omslag 103 p. - xB 1212 9.00 x

VERBEECK, Rene. De dwaze bruid. Eenhoorn, Mechelen, 1937. Oorspr. omslag, 17 p. De Bladen voor Poezie, 1e jaargang, nrs. 7-8. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Anthonie Donker. xT 2208 10.00 x

VERCAMMEN, Jan (ed.). Van twintig dichters. Drongen, Colibrant, 1959. Or. omslag. 94 p. Ver. van Oostvlaamse Letterkundigen. Genummerd 136/300 exx. xK 4994 10.00 x

VERHAAR, Theo. Stof bedekt niet. Amsterdam, De Harmonie, 1991. Paperback. 54 p. - xW 3060 7.00 x

VERHAAREN, J. Kindsoldaat. Devinck, Enschede, 2007. Oorspr. omslag, cahiersteek, [20 p.]. - xT 1808 9.00 x

VERHAEREN, Emile. Die Stunden. Les heures claires, les heures d'apres-midi-, les heures du soir. Uebertragen von Erna Rehwoldt. Leipzig, Insel-verlag, 1912. Gebonden. 77p. - xR 1659 14.00 x

VERHAEREN, Emile. Gedichten. Nawoord Martien Beversluis. Hilversum, Boekenvrienden Solidariteit, 1935. Gekartonneerd, 79 p. Portret op omslag geteekend door Willem van Schaik. Boekenvrienden Solidariteit 20. xB 4302 12.00 x

VERHAEREN, Emile. Les Heures d'Apres-Midi. Bruxelles, E. Deman, 1905. Broche. 66 p. Ornements de Theo Van Rysselberhe. xB 5207 60.00 x

VERHAGEN, Balthazar. Het schoone leven. Amsterdam, Van Munster, 1937. Or. omslag. 26 p. Op Strathmore Smoothtex papier gedrukt. Genummerd 98/100 exx. omslag licht verkleurd. Binnenwerk goed. xK 9247 16.00 x

VERHAGEN, Hans. Cocon. Cyclus. Thomas Rap Amsterdam 1967. Oorspr. omslag oblong n.p. gedrukt in daglichtfluorescerende kleuren xT 1383 15.00 xx

VERHAGEN, Jan Hendrik. A farewell to arms en andere gedichten. Zaltbommel, Manco Adviesburo, 1991. Gebonden. N.p. - xB 4777 8.50 x

VERHOEVEN, Bernard. Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Het Spectrum Utrecht [1942]. Gebonden onafgesneden 126 p. Genummerd 686/750. Gedrukt op Pannekoek. rug verkleurd en hersteld. xB 4542 25.00 x

VERHOEVEN, Bernard. Pax Hominibus. Gedichten. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Ingenaaid. 40 p. Quousque tandem no 9. Genummerd 362/500. De Jong 846. xM 3570 9.00 x

VERSCHAEVE, Cyriel. Zeesymphonieen. Brugge, Zeemeeuw, 1936. 1e druk. Ingenaaid. 133 p. - xL 1179 10.00 x

VERSPOOR, Dolf. Romances van Spanje voorafgegaan door Villancicos. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Or. omslag. 110 p. Tweetalig. xK 8638 8.00 x

VERSTEEGEN, Jos. Voorgoed volmaakt. Amsterdam, Vassallucci, 1996. Gebonden, S.O., 46 p. - xT 8691 8.00 x

VERSTEGEN, Peter. De tweede ronde. Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1980. Ingenaaid. N.p. Ills. Bob Tenge. T.g.v. de jaarwisseling 1980/9181. Genummerd 152/250. xM 7694 8.00 x

VERSTEGEN, Peter. Je vaart nog als een edelman. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Ingenaaid. 46 p. - xM 3032 7.00 x

VERSTEGEN, Peter. Vol van ziel en zelfgevoel. Amsterdam, Bert Bakker, 1988. Paperback. 44 p. - xL 0014 7.50 x

VERSTRAETE, Erik. Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans. Clauwaert, Davidsfonds, 1993. Gebonden S.O. 112 p. Ills. - xH 9125 11.50 x

VERTOMMEN, Karel. Het Veer. Tekeningen door Jan Wouters. Antwerpen, Van Maerlant, 1948. Ingenaaid. 32 p. Voor Frans Babylon, 8 mei 1953. Gesigneerd door de auteur. xT 2369 12.00 x

VERTOMMEN, Karel. Uut herten vri. Balladen en zangen. Brugge, Wiek op, 1944. Gebonden. 53 p. Genummerd 086/300 exx. xL 9013 15.00 x

VERZETT, Peggy. Prijken die buik. G.A. van Oorschot Amsterdam 2005. 1e druk Ingenaaid 45 p. debuut xB 4808 9.00 x

VESSEUR, Theo. Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1953. Oorspr. omslag. 48 p. - xH 6338 6.00 x

VESSEUR, Theo. Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1953. Gebonden. 48 p. Genummerd 104/150 exx. xB 7472 10.00 x

VESSEUR, Theo. Zeker misschien. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1990. Or. omslag. 54 p. - xB 0425 7.00 x

VESTDIJK, S. De uiterste seconde. Gedichten. Bussum, Bayard Pers, [F.G. Kroonder], 1944. Oorspr. omslag. 40 p. Oplage 500 exx. xT 0215 18.00 x

VESTDIJK, S. Fabels met kleurkrijt. Amsterdam, De Beuk, 1956. Ingenaaid. 20 p. - xM 8071 9.00 x

VESTDIJK, S. Het geroofde lam. Teekening van J.M. Prange. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1941. Geniet. 4 p. Orpheus no. 15. xB 2586 7.00 x

VESTDIJK, S. Klimmende Legenden. Verzen. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1940. 1e druk, Gebonden, 120 p. mooi exemplaar xT 1117 25.00 x

VESTDIJK, S. Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. 1e druk. Gebonden. 144 p. - xH 2750 17.00 x

VESTDIJK, S. Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960. 2e druk. Pocket. 151 p. Ooievaar 108. Omslag Herman Berserik. xB 0504 5.00 x

VESTDIJK, S. Rembrandt en de engelen 1606-1956. Twaalf gedichten en een acrostichon. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956. Oorspr. omslag. 75 p. Ills. - xT 5138 15.00 x

VESTDIJK, S. Verzen. Em. Querido Amsterdam 1978. 2e druk Oorspr. omslag 48 p. De Boekvink xB 3118 8.00 x

VESTDIJK, S. Vrouwendienst. Verzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Ingenaaid. 80 p. Mist stuk omslag achterkant. [Geen tekstverlies]. xR 1658 10.00 x

VESTDIJK, S. Vrouwendienst. Verzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Ingenaaid. 80 p. - xB 1794 12.00 x

VESTDIJK, Simon. Een snik tot glimlach omgelogen. Gekozen en ingeleid door T. van Deel. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2010. 1e druk, Gebonden, S.O., 72 p. - xT 2987 10.00 x

VETH, Cornelis. Gisteren en vandaag. Amsterdam, Bigot en van Rossum, z.j. Gebonden. N.p. Ills. De Uilenreeks nr. 31. xB 4833 7.50 x

VETH, Cornelis. Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier. 's-Gravenhage, Litteraire Boekwinkel, 1927. Oorspr. omslag. 24 p. - xB 1691 8.00 x

VETH, Cornelis. Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier. Amsterdam, Elsevier, 1931. 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 30 p. - xB 1692 9.00 x

[VETH, Cornelis]. Ondergrondsche borrelingskes. [Met tekeningen van Karel Leendert Links]. Uitgegeven door Kraft Durch Schadenfreude, ['s-Gravenhage, H. de Koningh]. 1945. Oorspr. omslag. 36 p. 2e deel van de Knock Out Press. De Jong 623. xT 0195 20.00 x

VETH, Cornelis. Tijdbeeldenstorm. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1956. Gebonden. 40 p. Ills. xM 3031 6.00 x

VEULEMANS, Jan. Elke dag leven. Heideland-Orbis, Hasselt, 1975. Pocket, 80 p. Vlaamse Pockets. Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 92 xT 8685 9.00 x

VILLON, Francois. Les oeuvres: Les lais, Le testament, Poesies diverses, Le jargon. Amsterdam, A.A. Balkema, 1945. Ingenaaid, 154 p. Francois Villon 1431-1463. Gedrukt door Joh. Enschede en Zonen, Haarlem. xT 0204 10.00 x

VINKENOOG, Simon. Heren zeventien. Proeve van waarneming. Amsterdam, De Beuk, 1953. 1e druk. Ingenaaid. 42 p. Omslag Lucebert. xA 0481 16.00 x

VINKENOOG, Simon. Onder (eigen) dak. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1957. 1e druk. Paperback. 74 p. - xR 8982 18.00 x

VINKENOOG, Simon. Spiegelschrift-gebruikslyriek. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. 1e druk. Pocket. 123 p. Literaire Pocketserie LP 95. xR 7877 7.50 x

VINKENOOG, Simon. Wondkoorts. U.M. Holland, Amsterdam, 1950. Oorspr. omslag 40 p. De Windroos VIII. xR 3774 15.00 x

VINKENOOG, Simon (ed.). Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog. A.A.M. Stols, s-Gravenhage, 1951. 1e druk Gebonden S.O. Ills. 107 p. goed exemplaar, minimale roestvlekjes op snede. Omslagtekening van Roëde, tekeningen van Karel Appel en Corneille. xR 7832 90.00 x

VINKENOOG, Simon (ed.). Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog. A.A.M. Stols, s-Gravenhage, 1952. 2e druk, Gebonden, S.O., Ills. 107 p. goed exemplaar. Omslagtekening van Roëde, tekeningen van Karel Appel en Corneille. xT 3668 60.00 x

VISSER, Ab. Millennium. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951. 2e uitgebreide druk. Ingenaaid. 95 p. Deze tweede druk is uitgebreid met 22 nieuwe gedichten. Het geheel bevat de gedichten 1942 tot 1949. xK 6603 10.00 x

VISSER, Gerrit. Bitterzoet. 300 Haaikoeien. Bos & Co, Gorredijk, 1988. Gebonden, 63 p. - xT 1158 8.00 x

VISSER, Peter. Wend. Stichting Kostverloren, 1992. Vouwvel in omslag. Geschreven voor de Stichting Kostverloren bie gelegenhaid van Meertmoand-dialectmoand 1992. De oploage van 100 stoks is mit de haand zet en drokt deur Hein Elferink oet Azzen. Aalmoal taikend deur de dichter. Dit is nummer 51. [Omslag licht verkleurd]. xB 0111 12.50 x

VLEK, Hans. Geen volkse god in uw achteruin. Een keuze uit de gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1980. Gebonden S.O. 147 p. QED. xB 9179 10.00 x

VLEMMINX, Paul. Den hof der jonkheid. Nijmegen, Het Venster, 1931. Oorspr. omslag. N.p. [Omslag smoezelig]. Oplage 1000 exx. xT 0066 10.00 x

VLEMMINX, Paul. Land der zuidwandelaars. Verzen. Tilburg, Boekhandel Triborgh, 1938. Ingenaaid. 61 p. Omslag Luc van Hoek. [Omslag vlekje]. xB 3700 12.00 x

VLEMMINX, Paul. Ontginningen. Verzen. Asten, Het Venster, 1935. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 6584 10.00 x

VLEUGEL, Guus. Teksten. Em. Querido, Amsterdam, 1973. Paperback 109 p. Omslagontwerp: Gielijn Escher. xR 5829 8.00 x

VLIET, Eddy van. De binnenplaats. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Paperback. 67 p. - xB 2058 7.00 x

VLIET, Eddy van. Jaren na maart, gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1983. Paperback. 54 p. - xM 3209 7.00 x

VLIET, Eddy van. Jaren na maart. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. 2e druk. Pocket. 62 p. Poeziepocket 8. Nawoord J. Bernlef. Omslag Lucebert. xM 2716 6.00 x

VOETEN, Bert. De Ammonshoorn. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1949. 1e druk. Ingenaaid. 66 p. Roestvlekjes. xK 7527 8.50 x

VOETEN, Bert. De blinde passagier. Gedichten. Rijswijk, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 36 p. Helikon, tijdschrift voor poezie: 12e jaargang no. 26 Juni 1946. Oplage 1000 exx. xB 6682 10.00 x

VOETEN, Bert. De tijd te lijf en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1961. Pocket. 71 p. LP 64. naam op titelpagina xM 5644 7.00 x

VOETEN, Bert. De zon op mijn hand en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1956. 1e druk. Ingenaaid. 35 p. De Litteraire Raat. xW 3309 8.00 x

VOETEN, Bert. Een bord bekijken. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. 1e druk. Pocket. 72 p. LP 139. - xM 8026 7.00 x

VOETEN, Bert. Menselijkerwijs, verspreide gedichten. Met het oog op morgen, In memoriam, De zon op mijn hand, Vertaalde gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. Ingenaaid. 96 p. LP 15. - xW 8297 6.00 x

VOETEN, Bert. Met het oog op morgen. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1953. 1e druk. Oorspr. omslag. 33 p. - xL 5561 7.00 x

VOETEN, Bert. Odysseus' terugkeer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. 1e druk. Ingenaaid. 48 p. Ills: Tientje Louw. Genummerd 189/525. Periscoop. xK 7091 9.00 x

VOETEN, Bert. Suite in december, een lyrische cyclus. Amsterdam, De Bezige Bij, 1948. Ingenaaid onafgesneden 22 p. illustratie en titelvignet Joop Hardy. xW 3416 11.50 x

VOETEN, Bert. Twee werelden. Amsterdam, De Bezige Bij, [1947]. 1e druk. Gebonden. 48 p. - xM 3213 17.00 x

VOIGT, Andrea. Serveer de makrelen. Gedichten. De Geus, Breda, 2008. Gebonden S.O. 63 p. gesigneerd en gedateerd door de auteur xR 1454 10.00 x

VOLLEMANS, Vincent. De jungle bloedt. Gedichten. Duizend & Een, Amsterdam, 1995. Oblong, cahiersteek, oorspr. omslag, n.p. I maestri del celare xT 5569 8.00 x

VOLLENHOVE, Johannes. Bloemlezing uit zijn gedichten. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 31 p. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Libellen-serie 354. xH 3097 6.00 x

VOLLENHOVEN-OP 't LAND, Corrie. Mijn lijfeigene. J.H. Kok, Kampen, 1987. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8676 7.00 x

VOLLENHOVEN-OP 't LAND, Corrie. Stokbrood uit eigen vuur. J.H. Kok, Kampen, 1973. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8675 7.00 x

VONDEL, Ina van. Tussen de kruimels en de vlekken. Gedichten. De Beuk, Amsterdam, 2001. Oorspr. omslag 36 p. - xR 4011 8.00 x

VOORDE, Urbain van de. Per Umbram Vitae. Santpoort/Antwerpen, C.A. Mees/ De Sikkel, 1929. Ingenaaid. 62 p. Genummerd 17/275 exx. xL 3038 20.00 x

VOS, Margot. De dienende maagd. Verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1924. Ingenaaid. 86 p. - xR 8838 7.00 x

VOS, Margot. De dienende maagd. Verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1924. 1e druk. Gebonden. 86 p. - xW 6170 10.00 x

VOS, Margot. De kleine voordrager. Hilversum, Het Boekengilde, [1935]. Oorspr. omslag. [16] p. Illustraties T.B. - xR 9613 10.00 x

VOS, Margot. De nieuwe lent. Verzen. Voorwoord C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam, Em. Querido, 1923. Gebonden. 78 p. - xW 4033 10.00 x

VOS, Marie W. Bloei. Verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1927. Gebonden. 54 p. - xW 4037 10.00 x

VOS, Marie W. Feest. Met houtsneden en omslagversiering van Jan Jans. Arbeiders-Jeugd-Centrale, Amsterdam, [ca. 1933]. Oorspr. o,slag, onafgesneden, Ills., 24 p. - xT 2516 20.00 x

VREE, Paul de. Elegische hymnen. Gedichten. Mechelen, De Bladen voor de Poezie, 1937. Or. omslag. 19 p. De Bladen voor de Poezie 1e jaargang nr. 12. December 1937. xL 3394 12.00 x

VREEDE, Mischa de. Met huid en hand. Amsterdam, U.M. Holland, 1959. 2e druk. Ingenaaid. 48 p. - xW 2897 7.00 x

VRIES, Hendrik de. Atlantische balladen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. 2e druk. Gebonden. 40 p. Van Dijk 417a. xW 5707 9.00 x

VRIES, Hendrik de. Atlantische balladen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. 2e druk. Gebonden met stofomslag 40 p. Van Dijk 417a. xB 0377 10.00 x

VRIES, Hendrik de. Capricho's en rijmcritieken. Bussum, F.G. Kroonder, 1946. Ingenaaid. 42 p. Bayard Reeks X. xW 4504 11.50 x

VRIES, Hendrik de. Capricho's en rijmcritieken. Bussum, F.G. Kroonder, 1946. Ingenaaid. 42 p. Bayard Reeks X. Gesigneerd door de auteur genummerd 60/100 exx. xT 0078 18.00 x

VRIES, Hendrik de. Coplas. Zeven honderd Strijdliederen, Kerkelijke liederen, Passieliederen, Spreuken, Vermaningen, Beschuldigingen, Soldaten- en Gevangenisliederen, Liefdesmijmeringen, Serenades, Klachten, Schimp- en Vloekverzen, Amsterdam, De Spieghel, z.j. 3e druk. Gebonden, onafgesneden,134 p. Kinderrijmen, Studentenliederen, Fuifliederen, Bezweringen, Dreigementen en Tumulten van het Spaansche Volk. xT 8620 9.00 x

VRIES, Hendrik de. Een raadsel in de nacht. Een keus uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Jan van der Vegt. Amsterdam/Antwerpen, Meulenhoff/Manteau, 2006. Paperback. 272 p. - xB 9093 12.00 x

VRIES, Hendrik de. Gitaarfantasieen. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1955. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 1507 10.00 x

VRIES, Hendrik de. Goyescos. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. 2e druk. Gebonden, S.O., 36 p. Voor deze tweede druk werd de tekst door de dichter ingrijpend herzien. xT 3223 8.00 x

VRIES, Hendrik de. Goyescos. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. 1e druk. Ingenaaid. 32 p. - xT 8785 8.00 x

VRIES, Hendrik de. Iberia. Krans van reisherinneringen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1964. Gebonden Onafgesneden. 79 p. stofomslag en band matig. xW 8372 22.50 xx

VRIES, Hendrik de. Keur uit vroegere verzen 1916-1946. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1962. Gebonden, S.O., 247 p. - xT 6318 12.00 x

VRIES, Hendrik de. Liedespoezie. Een verzameling bijeengebracht door... Assen, Born, z.j. [1950]. Gebonden. 128 p. Verlucht door A.J. van der Zee. xK 3268 8.00 x

VRIES, Hendrik de. Toovertuin. Romancen, Sproken en Arabesken. Den Haag, A.A.M. Stols, 1948. 2e druk. Gebonden 166 p. - xK 4562 14.00 x

VRIES, Hendrik de. Verzamelde gedichten. Bert Bakker Amsterdam 1993. Gebonden S.O. 1951 p. - xT 7190 30.00 x

VRIES, Henk de. Vers tegen Vers. 's-Gravenhage, D.A. Daamen's, 1949. Gebonden S.O. 102 p. - xR 1632 10.00 x

VRIES, Theun de. De dood. Een gedicht. A.A.M. Stols, Den Haag, 1947. 1e druk, Genaaid, gekartonneerd, 24 p. Helikon een reeks verzenbundels onder redactie van Ed Hoornik Dertiende jaargang nr 35. Omslag Piet Worms. xT 8718 15.00 x

VRIES, Theun de. Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica. Maastricht, Leiter Nypels, 1932. Gebonden. 42 p. [Binnenwerk roestvlekjes]. xT 0077 12.50 x

VRIES, Theun de. Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica. Maastricht, Leiter Nypels, 1932. Gebonden, onafgesneden, 42 p. Met gesigneerde opdracht van de auteur, Kerstmis '32. xT 2193 25.00 x

VRIES, Theun de. Westersche nachten. De Gemeenschap, 1930. Gebonden, 50 p. Bekroond met de Domprijs voor poezie 1930. xT 0135 16.00 x

VRIESLAND, Victor E. van. Bijbedoelingen. Amsterdam, Querido, 1972. Paperback. 32 p. - xP 0368 6.00 x

VRIESLAND, Victor E. van. Drievoudig verweer. Amsterdam, Querido, 1949. Gebonden. 230 p. - xW 9227 9.00 x

VRIESLAND, Victor E. van. Klopsignalen. Verzameld en ingeleid door Dirk Kroon. Hasselt, Heideland, 1980. Pocket. 80 p. Poetisch erfdeel der Nederlanden. Vlaamse Pockets 108. xB 2747 7.00 x

VRIESLAND, Victor E. van. Vooronderzoek. Amsterdam, Querido, 1946. Ingenaaid. 80 p. - xW 3265 8.00 x

VRIESLAND, Victor E. van (ed.). Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. Amsterdam, De Spieghel, 1940. Gebonden. 652 p. - xB 3613 20.00 x

VRIESLAND, Victor E. van. (ed.). Spiegel van de Nederlandse poezie 1100-1900. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1963. 4e druk. Paperback. 972 p. - xK 3670 7.50 x

VRIESLAND, Victor E. van. (ed.). Spiegel van de Nederlandse poezie 1900-1940. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1964. 2e druk. Paperback. 685 p. - xK 3669 7.50 x

VRIESLAND, Victor E. van (ed.). Spiegel van de Nederlandse Poezie door alle Eeuwen. Deel I: 1100-1900. Deel II: 1900-1940. Deel III: 1940-1955. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1955. Gebonden. 972 + 685 + 396 p. - xB 3162 25.00 x

VRIESLAND, Victor E. van (ed.). Spiegel van de Nederlandse poezie, van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers. Amsterdam, Meulenhoff, 1986. 8e druk. Paperback. 972 p. - xH 3356 9.00 x

[VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM]. Niet nog een boek. Gedichten over boek, bibliotheek en lezer. Amsterdam, De Buitenkant, 2001. Gebonden in velours 103 p. Oplage 1000 exx. xL 3912 8.00 x

VROMAN, Leo. Daar. Gedichten. Em. Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2011. Paperback, 216 p. - xT 8471 15.00 x

VROMAN, Leo. Gedichten 1946 - 1984. Amsterdam, Querido, 1985. Gebonden, S.O., 1018 p. - xT 8525 30.00 x

VROMAN, Leo. God en Godin. Amsterdam, Querido, 1968. 2e druk. Pocket. 64 p. De Boekvink. omslagillustratie: Peter Vos xH 4656 7.00 x

VROMAN, Leo. Het verdoemd carillon. Amsterdam, Em. Querido, 1981. Ingenaaid. 51 p. - xM 6230 6.00 x

VROMAN, Leo. Inleiding tot een leegte. Amsterdam, Querido, 1955. Oorspr. omslag. 34 p. De illustraties naar knipsels van de dichter zijn in zeefdruk uitgevoerd. Genummerd 655/750 exx. xB 2679 25.00 x

VROMAN, Leo. Manke vliegen. Amsterdam, Em. Querido, 1963. 1e druk. Pocket. 28 p. Ills. Boekvink. - xM 4751 7.00 xx

VROMAN, Leo. Nieuwsgierig. Amsterdam, Querido, 1981. 2e druk. Paperback. 64 p. - xM 3148 7.00 x

VROMAN, Leo. Soms is alles eeuwig. Gedichten. Em. Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2009. Oorspr. omslag, 150 p. - xT 8434 12.00 x

WAALS, Jacqueline E. van der. Iris. Nijkerk, G.F. Callenbach, z.j. 5e druk. Oorspr. omslag, 70 p. omslag vochtvlekjes xT 8732 7.00 x

WAALS, Jacqueline E. van der. Laatste verzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. 8e druk. Ingenaaid. 34 p. - xM 5128 7.00 x

WAALS, Jacqueline E. van der. Nieuwe verzen. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1923. 3e druk. Gebonden, 94 p. band iets gevlekt xR 7328 8.00 x

WAALS, Jacqueline E. van der. Nieuwe verzen. Houtsneden van Daan de Vries. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1923. 3e druk. Oorspr. bedrukt omslag, 94 p. - xT 8705 10.00 x

WAALS, Jacqueline van der. Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van ... Nijkerk, G.F. Callenbach, z.j. 13e druk. Paperback. 101 p. - xM 5575 6.00 x

WAALS, Laurens van der. De Tuinspiegel, een bundel verzen. Blaricum, De Waelburgh, 1920. Ingenaaid. 74 p. Boekverluchting Jozef Cantre. xW 7462 15.00 x

WAARD, Elly de. Afstand. Amsterdam, De Harmonie, 1979. 2e druk. Paperback. 47 p. - xM 5564 8.00 x

WAARD, Elly de. Furie. Amsterdam, De Harmonie, 1981. 1e druk. Paperback. 76 p. - xL 0019 11.50 x

WAARD, Elly de. Luwte. Amsterdam, De Harmonie, 1979. 1e druk. Paperback. 33 p. - xT 8782 8.00 x

WAARSENBURG, Hans van. Waar het blauw eindigt. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1987. 1e druk. Ingenaaid. 80 p. - xM 3136 7.00 x

WAARSENBURG, Hans van de. Avondlandschappen. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1e druk. Oorspr. omslag. 46 p. - xB 0653 7.50 x

WAARSENBURG, Hans van de. Met innige deelneming. Gedichten. Leiden, A.W. Nijhoff, 1968. Oorspr. omslag. 47 p. Aurea. xR 0147 7.00 x

WADMAN, Anne. Fan Tsien Wallen. Assen, De Torenlaan, 1945. 1e druk. Gebonden. 34 p. - xL 4302 9.00 x

WADMAN, Anne. Op koart front. Fersen. Fa. J. Kamminga, Dokkum, 1945. Gebonden 50 p. Reiddomp-Rige 1. xR 1072 15.00 x

WAGENVOORDE, Hanno van. Karillon van november. Amsterdam, Querido, 1946. 1e druk. Ingenaaid. 22 p. - xH 4237 7.00 x

WALRAVENS, Jan. Waar is de eerste morgen? De levende experimentele poezie in Vlaanderen. Brussel, A. Manteau, 1960. 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 233 p. Ad Multosreeks. xT 1003 9.00 x

WALSUM-QUISPEL, J.M. van. De Jabbok stroomde door de ziekenkamer. Wageningen, Zomer & Keuning, 1971. 5e druk. Paperback. 56 p. - xK 2417 7.00 x

WAPENAAR, A. Het betere land. Kampen, J.H. Kok, 1931. Oorspr. omslag, 47 p. omslagontwerp B.S. Claus xR 8134 9.00 xx

WARMOND, Ellen. Proeftuin. 's-Gravenhage, Bert Bakker/D.A. Daamen, 1953. Or. omslag. 44 p. Maatstafdeeltje nr. 1. xT 8781 9.00 x

WARMOND, Ellen. Tegenspeler tijd. Een keuze uit de gedichten. Amsterdam, Querido, 1979. Gebonden S.O. 274 p. QED xT 8146 10.00 x

WARMOND, Ellen. Warmte, een woonplaats, gedichten. Amsterdam, Querido, 1963. Pocket. 60 p. Illustratie omslag Dick Elffers. De Boekvink. xT 8827 7.00 x

WARREN, Hans. De Olympos. Amsterdam, Erven Thomas Rap, 1973. Ingenaaid. 36 p. - xM 1074 7.00 x

WARREN, Hans. Een liefdeslied. Zandvoort, Eliance Pers, 1974. Ingenaaid. onopengesneden 15 p. Oplage 42/100 exx. Gezet uit de Janson, terwijl voor de titelpagina mede gebruik werd gemaakt van de open Rosart. Het binnenwerk werd op Simili Japon en het omslag op Ingres papier gedrukt.
EP nr. 27 oplage 100 exx. xH 0579 75.00 x

WARREN, Hans. Een otter in Americain. Baarn, Erven Thomas Rap, 1978. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. - xW 3340 7.00 x

WARREN, Hans. Een roos van Jericho. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. 1e druk. 36 p. - xM 7594 9.00 x

WARREN, Hans. Leeuw lente. Amsterdam, U.M. Holland, 1954. 1e druk. Ingenaaid. 44 p. Omslag Lucebert. xM 7686 16.00 x

WARREN, Hans. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 2002. Gebonden. 884 p. - xH 8184 30.00 x

WARREN, Hans. Verzamelde gedichten 1941 - 1971. De Haag, Bert Bakker, 1972. Ingenaaid 367 p. - xB 0040 15.00 x

WARREN, Hans. Verzamelde gedichten 1941 - 1981. Amsterdam, Bert Bakker, 1981. Gebonden S.O. 739 p. - xL 0913 21.00 x

WARREN, Hans. Vijf in je oog. Amsterdam, U.M. Holland, 1953/1954. 1e druk. Ingenaaid. 40 p. De Windroos XXVIII. Mooi exemplaar. xK 6184 10.00 x

WARREN, Hans. Zeggen wat nooit iemand zei. Amsterdam, Bert Bakker, 1979. 3e druk. Gebonden S.O. 42 p. - xH 0480 8.00 x

WARREN, Hans & Mario MOLENGRAAF (ed.). Voor verwende smaken. Nederlandse en Vlaamse gedichten uit het fin de siecle Meulenhoff/Manteau Amsterdam Antwerpen 1996. Paperback 143 p. - xH 5485 10.00 x

WASCH, K. Uit naam van mijn naam. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1986. Ingenaaid. 28 p. - xW 7130 6.00 x

WASCH, Karel. Gedichten. Santpoort, C.A. Mees. 1929. Or. omslag. 53 p. onafgesneden. - xK 6337 8.00 x

WASSENAAR, Th. Gedigte. De Nationale Pers, Bloemfontein, 1921. Gebonden 84 p. Zuid-Afrikaans. Voorwoord E.C. Pienaar, Stellenbosch. Met gesigneerde opdracht van de auteur. xR 7698 12.00 x

WASSENAER, Ella. Reade Runen. Amsterdam, 1959. Oorspr. omslag. 30 p. Quatrebras fiifde jiergong oktober 1959. Omslach en typografy fan Josum Walstra. xT 2128 10.00 x

WAUTERS, Marcel. Nota's voor een portret / Wit tegenbericht. Hedendaags Wetteren, Wetteren, 1967. Oorspr. omslag, 66 p. - xT 0319 10.00 x

WEELY, Hans van. De ideale lijn. Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 1980. Gebonden S.O. 61 p. - xM 1178 8.00 x

WEEMOEDT, Levi. Geduldig lijden. Erven Thomas Rap Baarn 1979. 7e druk Oorspr. omslag 56 p. - xL 6899 7.00 x

WEEMOEDT, Levi. Geen bloemen. Erven Thomas Rap Baarn 1979. 3e druk Ingenaaid 48 p. - xH 2643 6.00 x

WEEMOEDT, Levi. Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig lijden, Geen bloemen, Zand erover. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. 2e druk. Gebonden S.O. 154 p. - xK 1433 9.00 x

WEEMOEDT, Levi. Zand erover. Contact Amsterdam 1985. 2e druk Oorspr. omslag 56 p. - xL 6900 7.00 x

WEENEN, B. van. Gedichten. Leerdam, 1989. Oorspr. omslag, Geniet, 4 p. - xT 8749 4.00 x

WEGHE, Jan Frans van den. Een keuze uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Dr Julius Pee. Henri Kamp, Mechelen, 1938. Oorspr. omslag Ills. 55 p. Met opdracht van Pee aan P.J. Meertens. xR 4007 20.00 x

WEGHE, Jan Frans van den. Levensavond. Een tuiltje Vlaamsche poezie. Wetteren, P. van Nieuwenhuyse, 1934. Ingenaaid. 95 p. Met portret. - xL 7676 10.00 x

WEIDE, T.H. van. [=Thea Gregoor-Velthuijs] Kleine Vogels. Verzen. ['s-Gravenhage, Dirk de Jong, 1945]. Oorspr. omslag. 16 p. Herberg-reeks nr. 3. Genummerd 39/100 exx. [De Jong 934]. xR 7838 15.00 x

WEINHOFEN, Fjodor. ...sluit toch eens een oog! Haiku & Senryu gedichten. I. Weihoven-Herfurt, Amsterdam, 1987. Oorspr. omslag 227 p. - xB 7807 7.00 x

WERKMAN, Hans. Hier. 40 kwatrijnen. In eigen beheer, 1995. Oorspr. omslag, 48 p. Oplage 11/200. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jan Zijlstra. xT 8443 9.00 x

WERKMAN, Hans. Kartelrand. Ballade van de Hurtigruten in tweeenvijftig kwatrijnen. Een winterreis per schip langs de kust van Noorwegen. in eigen beheer, 2011. Oorspr. omslag, 32 p. gesigneerde opdracht op Franse pagina xT 8524 9.00 x

WERKMAN, Hans. Vijfentwintig kwatrijnen. In eigen beheer, 1989. Oorspr. omslag, 31 p. Genummerd 29/50. T.g.v. de vijftigste verjaardag van de dichter. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jan Zijlstra. xT 8751 9.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Dagelijksch brood. Amsterdam, Querido, 1940. 2e druk. Gebonden. 74 p. - xP 0422 9.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Dood en leven. Querido Amsterdam 1927. 2e druk Ingenaaid onafgesneden 42 p. Deze bundel is gezet uit de Tages Antiqua en gedrukt op de persen van G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort op antiek druk Ossekop in een genummerde oplaag van 500 ex.* Bandontwerp en titelvignet zijn ontworpen door J.B. Heukelom, het bindwerk is van Elias P. van Bommel te Amsterdam. Dit is No. 141. xK 7259 10.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Dood en leven. Querido Amsterdam 1927. 2e druk. Gebonden onafgesneden. 42 p. Deze bundel is gezet uit de Tages Antiqua en gedrukt op de persen van G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort op antiek druk Ossekop in een genummerde oplaag van 500 ex.* Bandontwerp en titelvignet zijn ontworpen door J.B. Heukelom, het bindwerk is van Elias P. van Bommel te Amsterdam. Dit is No. 12. xK 8838 11.50 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Hemel en aarde. Amsterdam, Em. Querido, 1927. Vermeerderde druk. Ingenaaid. 36 p. Genummerd en gedrukt op Ossekop 402/500 exx. xK 8414 10.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. In memoriam. Amsterdam, Em. Querido, 1938. 5e druk. Gebonden. 30 p. - xK 8462 7.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. In memoriam. Em. Querido, [Amsterdam, 1924]. 2e druk. Gebonden geheel leder met goudstempeling, 36 p. Bandontwerp en typografische verzorging J.B. Heukelom, bindwerk Elias P. van Bommel. xT 3055 35.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Jacob en de engel, sonnetten, liederen balladen en andere verzen. Amsterdam, Em. Querido, 1951. 1e druk. Gebonden S.O. 98 p. Stofomslag verkleurd. Bandontwerp Susanne Heynemann. xW 2917 8.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Lof van Nederland zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven gedichten, verzen en rijmen waarin de schoonheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt. Amsterdam, Em. Querido, z.j. Gebonden. 160 p. - xR 2931 8.50 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs. Amsterdam, Querido, z.j. 15e druk. Gebonden. 32 p. - xM 0060 6.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs. Amsterdam, Querido, 1933. 4e druk. Gebonden. N.p. - xM 0101 8.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs. Amsterdam, Em. Querido, 1964. 44e druk. Pocket. 32 p. Omslag Peter Vos. De Boekvink. - xM 6569 4.50 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen. Amsterdam, Querido, 1948. 40e druk. Gebonden. 76 p. Rug gerepareerd. xM 7251 8.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Negen balladen. Amsterdam, Em. Querido, 1935. 2e druk. Gebonden. 55 p. - xL 0574 8.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Stukgoed, een bundel gedichten verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk. Den Helder, C. de Boer, z.j. Gebonden. 80 p. Illustraties van J.B Lambert Simon. xW 4041 6.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten. Amsterdam, Querido, 1947. 1e druk. Gebonden. 40 p. - xC 0506 9.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1947. 1e druk. Gebonden stofomslag. 40 p. - xK 4878 12.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1941. 1e druk. Gebonden. 338 p. - xW 2965 13.50 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas. Amsterdam, Em. Querido, z.j. 3e druk. Gebonden. 30 p. - xH 1542 6.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Winter-aconiet. Amsterdam, Em. Querido, 1961. [1e druk]. Ingenaaid. 44 p. - xW 7981 9.00 x

WESSUM (ed.). Vreugde met Venus. Een verzameling versjes, uitspraken, verhalen, gedichten, spreekwoorden en dergelijke. Laren, Andries Blitz, z.j. Gebonden. 66 p. Ills. - xL 2116 8.50 x

WEST, Alexander. Geen andere wereld. Haarlem, U.M. Holland, 1965. Ingenaaid. 48 p. De Windroos 70. xM 7641 7.00 x

WESTERBAEN, Jacob. Minneliederen. Amsterdam, De Beuk, 1956. Oorspr. omslag. 37 p. Verzorging en inleiding S.F. Witstein. xM 8363 6.00 x

WESTERLINCK, A. Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid... Leuven, Davidsfonds, z.j. Ingenaaid. 245 p. Keurreeks van het Davidsfonds nr. 86 - 1962-2. xK 2718 8.00 x

WETERING, Rein van de. Achter de hand. Gedichten. Corrie Zelen, 1978. Paperback. 32 p. - xK 9459 8.00 x

WETERING, Rein van de. Achter de hand. Gedichten. Corrie Zelen, 1978. Paperback. 32 p. Gesigneerd door de auteur. xL 5483 8.00 x

WEUSTENRAAD, J.H.Th. De persessie vaan Sjerrepenheuvel. Ingeleid en vertaald door H.G.M. Derks. Maastricht, 1964. Oorspr. omslag. 144 p. Ills. - xT 1001 12.00 x

[WEUSTENRAAD, Theodoor]. De Persessie van Scherpenheuvel. [Charles Nypels, Maastricht, 1931]. 1e druk Oorspr. omslag. 124 p. Ills. in Maastrichts dialect xR 5496 75.00 x

WEYAND, Vincent. Najeugd en andere verzen. Castrum Perigrini Pers, Amsterdam, 1991. Oorspr. omslag 59 p. oplaag 400 exx. xB 7711 20.00 x

WIEG, Rogi. De zee heeft geen manieren. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987. 1e druk, Ingenaaid. 43 p. - xT 8419 9.00 x

WIELEK, H. (red.). De stem van Europa. Inleiding Anton van Duinkerken. Amsterdam, Van Ditmar, 1947. Gebonden. 210 p. Typografische verzorging Albert Hahn Jr. xB 0885 9.00 x

WIJDEVELD, Gerard. Het vaderland. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. 1e druk. Gebonden. 40 p. Oplage 500 exx. xK 8405 15.00 x

WIJDEVELD, Gerard. Het vaderland. Utrecht, De Gemeenschap, 1930. 1e druk. Gebonden S.O. 40 p. Oplage 500 exx. xB 1710 18.00 x

WIJDEVELD, Gerard. Het voorschot. Bilthoven, De Gemeenschap, 1937. 2e druk. Ingenaaid. 94 p. - xK 8822 8.50 x

WIJDEVELD, Gerard. Het voorschot. Bilthoven, De Gemeenschap, 1935. 1e druk. Gebonden. 94 p. Band smoezelig. xW 2960 9.00 x

WIJDEVELD, Gerard. Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters. Utrecht, Het Spectrum, 1957. Ingenaaid. 51 p. - xT 8693 8.00 x

WIJDEVELD, Gerard. Zomerwolk. Het Spectrum Utrecht z.j. onopengesneden 36 p. K 1780 xK 4912 9.00 x

WIJHE-SUERHOFF, J.H. van. Kralen snoeren. Gedichten. Amersfoor, G. J. van Amerongen, 1928. 1e druk. Gebonden. 69 p. Onafgesneden. Met portret. - xT 2623 15.00 x

WIJNEN, Nico. Lacque. Gedichten en zangen 1966. [Amsterdam, Bert Bakker], 1966. Oorspr. omslag. [40] p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. Dis is nr. 48. xT 0459 15.00 x

WIJNEN, Nico. Tegenzin. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1951. Ingenaaid. 40 p. Van Dijk 905. Vlekje op omslag. xM 7249 7.00 x

WIJNSTROOM, J.J. Dietsch verleden. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1939. Gebonden. 128 p. - xL 1193 10.00 x

WIJS, Ivo de. Vroege vogels. Vijf. Amsterdam, Amber, 1992. 1e druk. Paperback 117 p. Een keuze uit de voor het Vara-radioprogramma Vroege Vogels geschreven gedichten. Met tekeningen van Kees van Scherpenzeel. xR 6262 8.00 x

WILDE, Oscar. Ballade de la geôle de Reading. Traduite par Henry D. Davray. Mercure de France, Paris, 1944. br. 38 p. Tiré à 150 exemplaires. No. 142 xR 5053 30.00 x

WILDE, Oscar. De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)]. F.G. Kroonder Bussum 1945. Oorspr. omslag 47 p. gedrukt op pakpapier xB 1037 15.00 x

WILDE, Oscar. De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)]. F.G. Kroonder Bussum 1945. Oorspr. omslag 47 p. gedrukt op Fins romandruk xR 4979 17.00 x

WILDERODE, Anton van. De dag van eden. Hasselt, Heideland, 1964. Pocket. 80 p. Vlaamse Pockets, Poetisch Erfdeel der Nederlanden P 20. xT 8790 7.00 x

WILDERODE, Anton van. De overoever. Orbis en Orion, Beveren, 1981. Oorspr. omslag, 71 p. Op de titelpagina een door de auteur ondertekende opdracht aan Jaap [Zijlstra]. xT 8540 8.00 x

WILDERODE, Anton van. De vlinderboom. Gedichten. Lannoo, Tielt/Weesp, 1985. Oorspr. omslag, 118 p. Reeks: De Golfbreker. Over Karel V. xT 8624 8.00 x

WILDERODE, Anton van. Dorp zonder ouders. Orion-Colibrant, Beveren, 1981. 4e druk, Oorspr. omslag, 88 p. met gesigneerde opdracht van de dichter aan Jaap [Zijlstra]. xT 8440 10.00 x

WILDERODE, Anton van. Ex libris. Gedichten. De Prom/Lannoo, Baarn/Tielt, 1994. Gebonden S.O., 128 p. Bijgesloten een handgeschreven kaartje van de auteur aan Jaap Zijlstra en een krantenbericht uit De Standaard en een aankondiging voor een bijeenkomst in de Rode Hoed. xT 8570 12.00 x

WILDERODE, Anton van. Het oudste geluk. Gedichten. Lannoo, Tielt, 1995. 1e druk, Oorspr. omslag, 143 p. - xT 8474 10.00 x

WILDERODE, Anton van. La Madre. Gedichten. Met hertalingen in het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini. Boekmakerij Gert-Jan Buitink, Brasschaat, 199. Gedecoreerde linnen band, S.O. 43 p. - xT 8481 12.00 x

WILDERODE, Anton van. Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Gedichten. Facet, Antwerpen, 1988. Oorspr. omslag, 31 p. - xT 8468 8.00 x

WILDERODE, Anton van & Elisabeth Eybers. Tweegelui. Gedichten. Lannoo, Tielt, 1997. Oorspr. omslag, 48 p. - xT 8729 9.00 x

WILLINCK, Marian. Kleine zaken. Linopers Amsterdam 2004. Cahiersteek 31 p. oplage 300 exx. onopengesneden. xK 8644 7.50 x

WILMINK, Willem. Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen. C.J. Aarts Amsterdam 1973. Geniet 28 p. [Amsterdamse cahiers, 028]. Oplage 1000 exx. Liedjes geschreven voor De Stratemakeropzeeshow. xB 4383 10.00 x

WILMINK, Willem. De liedjes voor kinderen. Liedjes uit De Stratenmakeropzeeshow. Amsterdam, C.J. Aarts, 1990. Oorspr. omslag 56 p. - xB 3525 8.00 x

WILMINK, Willem. Het kind is vader van de man. Een bloemlezing uit eigen werk met een inleiding van Fetze Pijlman. Bert Bakker Amsterdam 1989. Oorspr. omslag 196 p. Bert Bakker Bloemlezing xL 6470 9.00 x

WILMINK, Willem. Schriftelijke cursus dichten. Bert Bakker, Amsterdam, !996. 2e druk, Paperback, Ills., 303 p. illustraties Waldemar Post xT 8405 20.00 x

WILMINK, Willem. Verzamelde liedjes en gedichten. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. Gebonden, 679 p. - xT 8226 18.00 x

WILMINK, Willem. Waar komt dat kind vandaan? Bert Bakker, Amsterdam, 2001. Oorspr. omslag Ills. 40 p. - xR 1904 7.00 x

WILMINK, Willem. Wilminks keus II. Nederlandse poezie van 1945 tot heden. Walvaboek, 1993. Paperback, 149 p. - xT 8406 9.00 x

WILMINK, Willem. Zeven liedjes voor een piek. Amsterdam, C.J. Aarts, 1972. 2e druk. Geniet. 12 p. Genummerd 313/200 exx. [genummerd van 301 t/m 500]. xB 3977 10.00 x

WILMINK, Willem. Zeven liedjes voor een piek. C.J. Aarts, Amsterdam, 1972. 2e druk, Geniet 12 p. [Amsterdamse cahiers]. Genummerd 313/500. xT 6362 10.00 x

WILMINK, Willem [ed.]. Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poezie. Amsterdam, Bert Bakker, 2002. 11e druk. Gebonden 302 p. - xH 7791 9.00 x

WILMINK, Willem (ed.). Kinderen. Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld. Ooievaar, Amsterdam, 1996. 4e druk Pocket 232 p. - xB 8251 5.00 x

WILMINK, Willem en Fetze Pijlman (eds.). Het kind. Een bloemlezing. Erven Thomas Rap, Baarn, 1979. Oorspr. omslag 64 p. Thema-poezie deel 2 xB 6434 8.00 x

WIND, Harmen. Het gesticht. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 6672 8.00 x

WIND, Harmen. Plaatselijke tijd. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 6671 8.00 x

WINDROOS. Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de Windroos 1950-1955. Amsterdam, U.M. Holland, 1955. Ingenaaid. 56 p. Omslag verkleurd. xM 7763 7.00 x

WINEKE, Berend. Een zeker verblijf. De Prom, Baarn, 1985. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 8673 8.00 x

WINGERDE, Gerard van. De Hondsdagen. Beeld & dichtbundel. Gerard van Wingerde, Utrecht, 1994. [2e druk] Oorspr. omslag Ills. - xR 2894 12.00 x

WINKLER, C. Verspreide momenten. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. Ingenaaid. 40 p. - xW 3308 6.00 x

WINKLER, Kees. 13 poemes / 13 gedichten. Traduit du neerlandais par / in het Frans vertaald door Elisabeth Ader-Winkler. Zuidhorn, 1991. Oorspr. omslag, 47 p. Tweetalig Frans-Nederlands. Met door de auteur gesigneerde opdracht. xT 8799 8.00 x

WINKLER, Kees. De maanden. Baarn, Erven Thomas Rap, 1977. Or. omslag. 24 p. T.g.v. de jaarwisseling 1977-1978. xL 3603 6.50 x

WINKLER, Kees. Oude en nieuwe gedichten. Amersfoort, Novella, 1986. Or. omslag. 46 p. Met opdracht van de auteur. xA 0234 7.00 x

WINKLER, Kees. Vers uit de veren. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 1e druk. Ingenaaid. 41 p. - xH 6318 7.00 x

WINKLER, Kees. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Thomas Rap, 1997. 1e druk. Gebonden stofomslag. 749 p. Met een kaartje aangeboden door Kees Winkler t.g.v. zijn 70-ste verjaardag Mei 1997. xT 8211 15.00 x

WINTERBOEK. Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek 1929 -1930. Bijdragen van Frans Mijnssen, Diet Kramer, Nine van der Schaaf, Helene Swarth, Kees van Brugggen e.v.a. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 127 p. Ills. Rose band. Met acht autotypieen in acht kleuren. Bandteekening van Herman Hana. Kneep zwak. xK 9821 13.50 xx

WINTERBOEK. Derde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1924 -1925. Bijdragen van Ina Boudier Bakker, Johan de Meester, H. Mooy, Alice Nahon, Antoon Thiry, Rinke Tolman, Bernard Zweers e.v.a. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1924. Oorspr. omslag, 136 p. Ills. Met acht reproducties in vier kleurendruk naar Jan Steen, Fiorentino, Borgognone, Jan Toorop. Bandontwerp Chris Lebeau. xT 2551 25.00 x

WINTERBOEK. Negende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1930 -1931. Bijdragen van Else Bukowska, Ernest Claes, Anton van Duinkerken, J. Slauerhoff, Jo de Wit. e.v.a. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 118 p. Ills. Met acht autotypieen in vier kleuren. Bandteekening van Agnes Pareira. xL 1398 13.50 xx

WINTERBOEK. Vierde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1925 -1926. Bijdragen van Carry van Bruggen, Waldie van Eck, A. van der Leeuw, Herman de Man, P. Otten. E.v.a. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden, S.O., 134 p. Ills. Met acht reproducties in vier kleuren. Bandteekening van B. Midderigh-Bokhorst. Perfect stofomslag. xT 5613 30.00 x

WINTERBOEK. Zevende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1928 -1929. Bijdragen van Takema Izumo, Lode Baekelmans, Jan Feith, Aino Kallas, G. Knuttel, L. Simons, Augusta de Wit. e.a. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden in papieren band, 134 p., Ills. Met acht autotypieen in vier kleuren. Bandteekening van Georg Rueter. xL 1396 13.50 xx

WIT, Jan. Nederlandse gedachten en andere gedichten. Haarlem, U.M. Holland, 1965. 1e druk. Gebonden. 64 p. - xM 7247 9.00 x

WIT, P.W.A. de. Paschen. Gedicht. Met een origineele houtsnede van H.M. Hopma. Bilthoven, 1946. Or. omslag. 12 p. - xK 9581 7.00 x

WOENSEL, Lodewijk van. Meziek uit eige land. Eindhoven, De Pelgrim, 1944. 2e herziene druk. Ingenaaid. 39 p. Met portret. - xK 8087 14.00 x

WOESTIJNE, Karel van de. De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933. Ingenaaid Ills. 46 p. - xR 2194 12.00 xx

WOESTIJNE, Karel van de. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven. Utrecht, Het Spectrum, [1942]. Gebonden. 126 p. Op Hollandsch, geschept papier van Pannekoek, met de hand gezet uit de Meidoornletter van S.H. de Roos. Het vignet is naar een teekening van Cuno van den Steene. Genummerd 665/750 exx. xH 3731 45.00 x

WOESTIJNE, Karel van de. Het menschelijk brood. Bussum, A.A.M. Stols, 1926. Oorspr. omslag. 20 p. Voor de vrienden van A.A.M. Stols. Genummerd 97/115 exx. Gesigneerd door de auteur en uitgever. xT 0051 150.00 x

WOESTIJNE, Karel van de. Het zatte hart. Amsterdam, W.L. Salm, z.j. 4e druk. Gebonden. 40 p. Kaleidoscoop 12. xL 1182 6.00 x

WOESTIJNE, Karel van de. Keur uit het werk. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1953. Ingenaaid. 192 p. Ills. Uitgave van het Willems-Fonds nr. 189. xL 0206 11.50 x

WOESTIJNE, Karel van de. Nagelaten gedichten 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1943. Gebonden. 78 p. [Van Dijk 621] [de Jong 953]. xW 7515 11.50 x

WOESTIJNE, Karel van de. Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt. De Sikkel/C.A. Mees Antwerpen/Santpoort, z.j. Oorspr. omslag. [96 p.]. [Rug met zwart linnen omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 6127 50.00 xx

WOESTIJNE, Karel van de. Wiekslag om de kim: Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1943. 1e druk. Gebonden. 156 p. Van Dijk 622. Gedrukt in twee kleuren. xM 9313 12.00 x

WOESTIJNE, Karel van de. Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Leo Jansen. Twee delen. Van Gorcum, Assen, 1996. Gebonden S.O. 228 + 737 p. Monumenta Literaria Neerlandica VIII, I + 2. Deel 1: Teksten, Deel 2: Commentaar en apparaat. xB 8735 35.00 x

WOESTIJNE, Karel van de. Zon in den rug. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. Gebonden. 148 p. Genummerd 94. De Schatkamer no 4. Bibliotheekstempeltje. xL 6054 9.00 x

WOLFF-BEKKER, Elisabeth. De menuet en de dominees pruik. Inleiding en aantekeningen P. Minderaa. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereniging, 1954. Oorspr. omslag. X + 20 p. Een van de 150 genummerde exx. gedrukt op Boston Verge Tekst. Genummerd 79. xR 1818 10.00 x

WOUD, Elisabeth. [=Yda E. Andrea]. Levensbegin. Handelsdrukkerij te Wormerveer], De Poolpers Gouda [Meijer's Boek- en 1944. Ingenaaid. 14 p. [De Jong 958]. xW 0811 10.00 x

WOUTERS, D. Distributiegijn en -pijn. Het Straatlied 1914-1918. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, 1940. Oorspr. omslag. 60 p. - xR 6995 8.50 x

WOUTERS, D. Het blakend minnevier. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Gebonden S.O. 157 p. Ills. Liederen uit de oude doos. xB 0024 10.00 x

WOUTERS, D. Het Nederlandse straatlied. Met een aantal liederen. Baarn, Bosch & Keuning, [1939]. Ingenaaid. 71 p. Libellen-Serie nr. 365-366. xB 1966 8.00 x

WRINGER, H.P.G. de. Verstoorde feesten. Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. Gebonden. 32 p. Helikon no. 31, 1946. xB 2989 10.00 x

WYK LOUW, N.P. van. 'N keur uit sy gedigte. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1960. Gebonden S.O. 173 p. - xW 0312 7.00 x

ZAAL, Wim. Engelenzang en andere gedichten. De Beuk, Amsterdam, 2003. Oorsp. omslag, 48 p. Met door de auteur gesigneerde opdracht aan Jan Zijlstra. xT 8542 10.00 x

ZAAL, Wim. Geheime gedichten die niemand kent maar die toch gezien mogen worden. Gekozen door.... Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Paperback. 217 p. - xK 2890 8.50 x

ZAAL, Wim (ed.). Een leeuw is eigenlijk iemand. Nederlandstalige dierenpoezie. Meulenhoff, Amsterdam, 2006. Paperback, 533 p. - xT 8401 14.00 x

ZANGER, Jan F. de. Een gat in mijn plusfour. Den Haag, H.P. Leopold, 1968. Geniet. 16 p. - xM 0245 6.00 x

ZEE, F.J. de. Dounsjende Michjes. Koartswilige rymkes. Ljouwert, W.A. Eisma Cs, 1919. Oorspr. omslag. 54 p. Ills. - xR 8437 15.00 x

ZEIJST, Ruger van. Varianten. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1959. 1e druk. Oorspr. omslag. 40 p. De Boekvink. - xB 6969 10.00 x

ZELDENTHUIS, Jan J. Brekende wolken. Gedichten. Amsterdam, J. Emmering, 1927. Ingenaaid. 74 p. Oplage 570 exx. xT 1171 8.50 x

ZELDENTHUIS, Jan J. Het zingende lied. Verzen. Amsterdam, J. Emmering, 1922. Gebonden. 108 p. - xB 3295 8.00 x

ZERNIKE, Elisabeth. Dralend afscheid. Amsterdam, Querido, 1950. Ingenaaid. 36 p. Genummerd 265/500. xW 6187 13.50 x

ZIJL, Hans van. Zintuigelijk. Eindhoven, De Pelgrim, 1962. 1e druk. Gebonden. 30 p. Alle exx. genum. en gesign. door dichteres. 105/.... xW 7979 9.00 x

ZITMAN, Jan. De geheimen komen vanzelf. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1984. 1e druk. Ingenaaid. 42 p. - xW 0282 6.00 x

ZONDERLAND, Daan. De kok van Marienbad. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1953. Ingenaaid. 85 p. Illustraties. - xK 8295 13.50 x

ZONDERLAND, Daan. De kok van Marienbad. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1953. Particuliere linnen band met oorspr. omslag meegebonden, 85 p. Illustraties. ingeplakt ex libris Fernand Lodewick xT 8695 15.00 x

ZONDERLAND, Daan. Liedjes voor Luigina. Utrecht, Het Spectrum, 1954. Ingenaaid. 64 p. Tekeningen Peter Vos. xT 1476 9.00 x

ZONDERLAND, Daan. Redeloze rijmen. Utrecht, Het Spectrum, [1952]. 1e druk. Oorspr. omslag, 32 p. Wenst al haar vrienden en bekenden een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar. Typografie Aldert Witte. xT 0125 10.00 x

ZONDERLAND, Daan. [=D. van der Vat]. Weerbarstig alfabet. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, [1955]. Oorspr. omslag. 52 p. Gedrukt in rood. - xT 0026 12.50 x

ZONDERLAND, Peter. Belichtingstijd. Gedichten. Amsterdam, Em. Querido, 1978. 1e druk. Paperback. 48 p. - xL 7728 8.00 x

ZONDERLAND, Peter. Schaduwen. Gedichten. Amsterdam. Em. Querido, 1984. 1e druk. Paperback. 47 p. - xL 7792 7.00 x

ZUIDEMA, R.J. Beukenootjes. Eerste bundeltje. Amsterdam, N.V. B.U.G.O.L., [1930]. Geniet. 16 p. - xT 5033 10.00 x

ZUIDERENT, Ad. De afstand tot de aarde. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. 1e druk. Ingenaaid. 56 p. - xA 0728 7.00 x

ZUIDERENT, Ad. Geheugen voor landschap. Gedichten. De Arbeiderspers Amsterdam 1979. Oorspr. omslag 47 p. - xL 5462 8.00 x

ZUIDERENT, Ad. Natuurlijk evenwicht. Gedichten. De Arbeiderspers Amsterdam 1984. Oorspr. omslag 54 p. - xL 3976 9.00 x

ZUIDERENT, Ad. Waar geen haven is. Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1987. Cahiersteek. 36 p. Slibreeks 39. Illustraties van de auteur. xL 3996 7.50 x

ZUIDERENT, Ad, Maria van Daalen en Martin Reints. De kunst van het aanbidden. Rijksmuseum, Amsterdam, 1994. Gebonden in rood suedine, Ills., 60 p. Dit kleine, fraai verzorgde boekje werd uitgegeven bij de expositie "Gebed in Schoonheid" in het Rijksmuseum te Amsterdam. xT 1621 8.00 x

ZUYDEWIJN, H.J. de Roy van. Wat de zee verzwijgt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988. Ingenaaid. 56 p. Oplage 800 exx. xW 3306 7.00 xTachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page