PROEFSCHRIFTEN

AARDWEG, G.J.M. van. Homofilie, neurose en dwangzelfbeklag. Een psychologiesche theorie over homofilie, toegelicht met een analyse van leven en werk van Andre Gide. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Paperback. 372 p. + stellingen. Proefschrift 21 april 1967 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 5120 12.00 x

AARTS, Florent G.A.M. The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from Westminster School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossary. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1967. Oorspr. omslag. 174 p. + Stellingen. Proefschrift op 26 juni 1967 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [exlibris Anton van Duinkerken]. xL 6004 10.00 x

AARTS, Florent Gerard Antoine Marie. The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Explosition of the Lord's Prayer. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1967. Oorspr. omslag. CXIV + 174 p. + Stellingen. Edited from Westminister School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossary. Proefschrift 26 juni 1967 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xB 1658 12.00 x

AKKERMAN, Jan. Studien zum Karlmeinet. Der dritte Abschnitt der Kompilation und sein Verhaltnis zum ersten. Amsterdam, H.J. Paris, 1937. Oorspr. omslag. 194 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 20 april 1937. [bibliotheekstempeltje]. xL 4957 18.00 x

AL, Bernardus S. A. De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de Minoische godsdienst. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1942. Oorspr. omslag. 132 p. + Stellingen. Proefschrift 31 maart 1942 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 4955 15.00 x

ALBERING, Leonardus A.H. Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek der Heemskinderen. Groningen, J.B. Wolters, 1934. Oorspr. omslag. 128 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 9 juli 1934. [bibliotheekstempeltje]. xL 5100 12.00 x

ALBLAS, Jan. Bibliographie der Werken van Theodoor Rodenburgh. Utrecht, J.L. Beijers, 1894. Gebonden. X + 102 p. Stellingen. Proefschrift 9 mei 1894 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xB 0931 20.00 x

ALER, J.M.M. Im Spiegel der Form. Stilkritsche Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung. Amsterdam, Menno Hertzberger, 1947. Oorspr. omslag. 40 p. Inleiding van het proefschrift met stellingen. Einleitung: Fragestellung und Stand der Forschung. Erkundung der Gestalt. Konstruktion des Gehaltes. xB 7470 7.00 x

ALER, Jean M M. Im Spiegel der Form. Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung. Amsterdam, Menno Hertzberger, 1947. Oorspr. omslag. 304 p. + bijlage + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 28 maart 1947. [bibliotheekstempeltje]. xL 4715 12.00 x

ALLARD, Elisabeth. Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych. Amsterdam, Succes, 1937. Ingenaaid. 176 p. + Stellingen. Academisch proefschrift aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op vrijdag 9 juli 1937. [bibliotheekstempeltje]. xT 0934 12.00 x

ALPHEN, P.J.M. van. Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw. Henri Bergmans, Tilburg, 1954. Oorspr. omslag, XXVII + 214 p. + stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen. Bibliotheekstempeltje. xT 1107 20.00 x

ALSCHE, A.G.C. Specimen Academicum de Jacobo Catsio, JCTO.Lugduni Batavorum, Haak et Socio's, 1828. Half leer gebonden. 150 p. Stellingen. Proefschrift 12 December 1928. Mooi exemplaar. xL 8054 20.00 x

AMORIE VAN DER HOEVEN, Martinus des. Specimen literarium inaugurale De nonnullis logcis veterum scriptorum, cum appendice de Arusiani Messi exemplis elocutionum. Amstelodami, Typis C.A. Spin et Filii, 1845. Oorspr. kartonnen omslag. VI + 51 p. Proefschrift Leiden, XXI Januarii MDCCCXLV. [Viro Amplisfimo H.J. Koenen. M.A]. xB 7906 35.00 x

ANCEAUX, Johannes C. The Wolio language. Outline of grammatical discription and texts. 's-Gravenhage, v/h H.L. Smits, 1952. Oorspr. omslag. 93 p. + Stellingen. Proefschrift op 9 juli 1952 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 5999 20.00 x

ANSINK-SCHIPPER, M.C. Auxanographic typing of Neisseria Gonorrhoeae isolated in the Netherlands. Amsterdam, Rodopi, 1985. Paperback. 145 p. + Stellingen. Proefschrift. xA 0317 7.00 x

ARENS, Johannes C. De godenschildering in Ovidius' Metamorphosen. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1946. Oorspr. omslag. XII + 192 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 27 maart 1946. xL 5206 15.00 x

ARIENS, Margaretha Maria. Het jeugdwerk van Henriette Roland Holst-Van der Schalk gezien in verband met de tijd van ontstaan. Wageningen, Vada, 1943. Gebonden. 283 p. Proefschrift 21 mei 1943 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xB 5178 18.00 x

ARKEL, Dirk van. Antisemitism in Austria. In eigen beheer, 1966. Oorspr. omslag. XIX + 196 p. [14] p. + Stellingen. Proefschrift 18 mei 1966 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xB 6481 20.00 x

ASSELBERGS, Alphons J.M. Dr. Jan Pieter Heije of De kunst en het leven. (Mit deutscher Zusammenfassung). Ver. voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1966. Oorspr. omslag. VIII + 462 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift 7 oktober 1966 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 9938 20.00 x

ATTEMA, Dirk Sijbolt. De Mohammedaansche opvattingen omtrent het tijdstip van den jongsten dag en zijn voorteekenen. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1942. Oorspr. omslag. 181 p. + Stellingen. Proefschrift 7 juli 1942 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 8033 20.00 x

AURELIANUS, P. De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1955. Oorspr. omslag. XIII + 119 p. + Stellingen. Proefschrift op 4 maart 1955 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5757 10.00 x

BAALE-UITTENBOSCH, Alexandrina E.M. Les poetesses dolentes du Romantisme. Haarlem, F. Bohn, 1928. Oorspr. omslag. 295 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 24 januari 1928. [bibliotheekstempeltje]. xL 5271 14.00 x

BAARSLAG, M. N. Etude comparative de quelques besoins linguistiques du Francais et du Neerlandais. Leiden, Luctor et Emergo, 1952. Oorspr. omslag. 131 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden op 5 maart 1952. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4339 10.00 x

BAKKER SCHUT, Frits. Industrie en Woningbouw. Een technisch-economische beschouwing over bemoeiingen van de industrie met arbeiderswoningbouw. Van Gorcum & Comp., Assen, 1933. Gebonden half leer, 367 p. + stellingen. Proefschrift Technische Hoogeschool te Delft. xT 2697 40.00 x

BALK, Ferdinand. Lessing auf der niederlandischen Buhne. (bis 1830). Nijmegen, 1927. Oorspr. omslag. 150 p. + Stellingen. Proefschrift Keizer Karel Universiteit te Nijmegen op 30 maart 1927. [bibliotheekstempeltje]. xL 5190 10.00 x

BANNING, Johan P.D. van. Gebiedsovergang en zijn gevolgen. Getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmedy door Belgie. Schaesberg, Drukkerij Bykorf, 1949. Oorspr. omslag. 117 p. + Stellingen. met uitslaande kaart. Proefschrift 19 januari 1949 aan de Rijks-Universiteit te Utrechts. [rugje omgeplakt]. xR 6916 18.00 x

BASTIAENSEN, A.A.R. Observations sur le vocabulaire liturgique dan l'itineraire d'egerie. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1962. Oorspr. omslag. XX + 196 p. + Stellingen. Proefschrift 12 oktober 1962 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [Ex libris Anton van Duinkerken]. xR 4378 15.00 x

BAX, Jacob. Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw. Amsterdam, H.J. Paris, 1940. Oorspr. omslag. 382 p. + Stellingen. Proefschrift 12 juli 1940 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 5699 25.00 x

BEAUFORT, Jan A.A.H. de. De herziening der Conventie van Geneve. Amersfoort, Valkhoff & Co., 1903. Gebonden. XI + 233 p. + Stellingen. Proefschrift 8 December 1903 aan de Rijks-Universiteit te Utrechts. [roestvlekjes]. xT 1792 20.00 x

BEEK, Willem J.A.M. John Keble's. Literary and religious contribution to the Oxford Movement. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1959. Or. wrappers. XV + 192 p. + Stellingen. With portrait. Proefschrift Universiteit te Nijmegen op 18 december 1959. [Library stamp]. xL 5021 12.00 x

BEEKOM, Wilhelmus L. van. De la Formation Intellectuelle et Morale de la Femme d'apres Moliere. Paris, Louis Arnette, 1923. Broche. 309 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 18 mei 1923. [bibliotheekstempeltje]. xL 5112 15.00 x

BEELS, C. Haro. Strafrechtselijke beschouwingen over het Duitsche Studenten Duel. Amsterdam, J.H. & G. van Heteren, 1887. Oorspr. papieren omslag. 90 p. + Stellingen. Proefschrift 10 November 1887 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6623 15.00 x

BEER BEYERS, Lourens Johannes Erasmus de. Die echtreglement en die Suid-Afrikaanse reg. Leiden, Luctor et Emergo, 1953. Oorspr. omslag. 209 p. + Stellingen. Proefschrift 29 april 1953 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xL 9233 10.00 x

BEER, K.C.L.M. de. Studie over de spiritualiteit van Geert Groote. Brussel/Nijmegen, Standaard/Dekker en van de Vegt, 1938. Oorspr. omslag. 306 p. Proefschrift. Historische Bibliotheek van Godsdienstwetenschappen. xK 9391 20.00 x

BEIJNEN, Johannes Andries. Art. 188 der grondwet (schutterij). Leiden, Gebrs. van der Hoek, 1880. Oorspr. omslag. 38 p. + Stellingen. Proefschrift op 5 maart 1880 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xT 5205 15.00 x

BEINS, Jan Fredrik Adolf. Misvorming en verbeelding. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1948. Oorspr. omslag. 230 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 7 juli 1948 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xT 2404 25.00 x

BEKKER, Willem G. An Historical and Critical Review of Samuel Butler's Literary Works. Z.p. 1925. Oorspr. omslag. 258 p. + Stellingen. Proefschrift 4 april 1925 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6818 12.00 x

BELLEN, Eise C. van. Les Origines du Melodrame. Utrecht, Kemink & Zoon, 1927. Oorspr. omslag. 210 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 1 november 1927. [Rest plakkertje op rug, bibliotheekstempeltje]. xL 4712 10.00 x

BENNINK, W.C. Alberdingk Thijm kunst en karakter. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1952. Oorspr. omslag. 211p Ills. + Stellingen. Proefschrift aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 2 april 1952. xR 8827 10.00 x

BERENDSEN, Anna A.J. De Italiaansche meubelen van de Barok tot de Negentiende Eeuw. Utrechts, Kemink en Zoon, 1938. Oorspr. omslag. 102 p. + Stellingen. Proefschrift op 1 april 1938 aan de Rijksuniversiteit te Utrechts. [bibliotheekstempeltje]. xL 5942 18.00 x

BERGH, Lucie Margaretha van den. De Belgiese Wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, met de Nederlandse kinderwetten vergeleken. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij voorheen Ellerman, Harms & Co., 1915. Oorspr. omslag. XVI + 216 p. + Stellingen. Proefschrift 6 juli 1915 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 1821 20.00 x

BERKHOUT, Adranus P. Biedermeier und poetischer Realismus. Stilistische Beobachtungen uber Werke von Grillparzer, Morike, Stifter, Hebbel und Ludwig. Purmerend, J. Muusses, 1942. Oorspr. omslag. 319 p. + Stellingen. Proefschrift 2 juni 1942 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6973 20.00 x

BERKUM, Anton van. De Middelnederlandsche bewerking van den Parthonopeus-roman en hare verhouding tot het Oudfransche origineel. Groningen, J.B. Wolters, 1897. Gebonden. CL + register + stellingen. Proefschrift 3 Juli 1897 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xB 9568 12.00 x

BESANCON, Jacques B. Essai sur le theatre d'Henry Bataille. Groningue, J.B. Wolters, 1928. Broche. XV + 296 p. + Stellingen. Avec une portrait Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 27 november 1928. [bibliotheekstempeltje]. xL 5103 20.00 x

BESIER, Augustus A.A. Specimen juris publici de Juris Placeti Historia in Belgio. Trajecti ad Rhenum, P.W. van de Weyer, 1848. Gebonden. XV + 199 p. Stellingen. Proefschrift. [library stamp, ticket on spine]. xL 6281 30.00 x

BESTEN, Ad. den. Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter. Leiden, Martinus Nijhoff, 1983. Oorspr. omslag. 240 p. + Stellingen. Proefschrift 7 juni 1983 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 5016 12.00 x

BESTEN, Adrianus C. den. Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter. Leiden, Martinus Nijhoff, 1983. Oorspr. omslag. 240 p. + Stellingen. Proefschrift 7 juni 1983 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 0856 15.00 x

BETH, Evert Willem. Rede en aanschouwing in de wiskunde. Groningen, P. Noordhoff, 1935. Oorspr. omslag. 120 p. Proefschrift 22 november 1935 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 6154 40.00 x

BETLEY, J.A. Belgium and Poland in international relations 1830-1831. 's-Gravenhage, Mouton & Co., 1960. Oorspr. omslag. 288 p. + Stellingen. Proefschrift t juli 1960 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [Ex libris Anton van Duinkerken]. xR 4369 15.00 x

BEUSEKOM, Gerrit van. Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.). Leiden, Eduard IJdo, 1946. Oorspr. omslag. XII + 162 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden op 10 april 1946. [bibliotheekstempeltje]. xL 4884 12.00 x

BEUSEKOM, Gerrit van. Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.). Leiden, Eduard IJdo, 1946. Oorspr. omslag. 162 p. + Stellingen. Ills. Proefschrift 10 april 1946 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xL 9247 10.00 x

BEYSTERVELDT, A.A. van. Repercussions du souci de la purete de sang sur la conception de l'honneur dans la 'Comedia Nueva' Espagnole. Leiden, E.J. Brill, 1966. Oorspr. omslag. 247 p. + Stellingen. Proefschrift 29 maart 1966 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 8224 18.00 x

BIJLERT, Wilhelmus Antonius van. De mogelijkheid van benadeeling als bestanddeel der valschheid in geschriften. Nijmegen, H.C.A. Thieme, 1890. Oorspr. omslag. 136 p. Stellingen. Proefschrift 20 Juni 1890 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 3105 18.00 x

[BILDERDIJK]. SMIT, Johan. Bilderdijk et la France. Amsterdam, H.J. Paris, 1929. Oorspr. omslag. 304 p. + Stellingen. Proefschrift 29 mei 1929 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 0823 14.00 x

BILT, Tini M. van de. Lipsius' De Constantia en Seneca. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1946. Oorspr. omslag. 131 p. + Stellingen. Proefschrift 28 juni 1946 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xB 9031 18.00 x

BIRZA, Jocobus Wolter. Onderzoek van enkele ternaire stelsels in verband met de oplosbaarheid van geneesmiddelen in glycerine. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1929. Oorspr. omslag. 95 p. + Stellingen. Proefschrift 2 juli 1929 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 8379 12.00 x

BLANKEN, Gerard Hendrik. Introduction a une etude du dialecte Grec de Cargese (Corse). Preliminaires, phonetique. Leiden, A.W. Sijthoff, 1947. Oorspr. omslag. 99 p. + Stellingen. Proefschrift 14 mei 1947 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 7332 12.00 x

BLAUWKUIP, Floris. De taalbesluiten van Koning Willem I. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1920. Oorspr. omslag. 300 p. + Stellingen. Proefschrift 11 februari 1920 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 1906 15.00 x

BLINK, J.G. Beschouwingen naar aanleiding van den woningnood. Amsterdam, S.L. van Looy, 1919. Oorspr. omslag. 86 p. + Stellingen. Proefschrift 8 october 1919 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 5252 12.00 x

BLOEMGARTEN, Salvador E. Henri Polak. Sociaal Democraat 1868-1943. Amsterdam, 1993. Paperback. 755 p. Proefschrift 19 oktober 1993 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 7442 15.00 x

BLOEMHOF, Fedde. Het vraagstuk der bewuste geboortebeperking. Een onderzoek naar het standpunt van de protestants-christelijke ethiek inzake het toepassen van anticonceptie in verband met de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1953. Oorspr. omslag. 207 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 10 juli 1953. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4345 10.00 x

BLOK, Bastiaan M. Romantisches in F. Schlegels Trauerspiel Alarcos. Groningen, J.B. Wolters, 1931. Oorspr. omslag. 138 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 1 juli 1931. [bibliotheekstempeltje]. xL 5312 14.00 x

BLOM, Joannes W.S. De typische getallen bij Homeros en Herodotos. I. Triaden, Hebdomaden en Enneaden. Nijmegen, J.J. Berkhout, 1936. Oorspr. omslag. XI + 315 p. + Stellingen. Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen op 30 januari 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 5047 12.00 x

BLOM, Johan C.H. De muiterij op de Zeven Provincien, reactie en gevolgen in Nederland. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1975. Ingenaaid. 367 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 27 juni 1975 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 4610 15.00 x

BOAS, Henri Herman. De rechtsen der Verzekerden krachtens de Ongevallenwet 1901. Amsterdam, Blikman & Sartorius, 1905. Oorspr. omslag. XI + 293 p. Stellingen. Proefschrift 29 juni 1905 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 0774 20.00 x

BOELAARS, Jan H.M.C. The linguistic position of South-Western New Guinea. Leiden, E.J. Brill, 1950. Oorspr. omslag. XXIII + 217 p. + Stellingen. Met uitklapbare plaat. Proefschrift op 7 juli 1950 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 6677 25.00 x

BOER, Joseph P.C. de. Victor Hugo et l'enfant. Wassenaar, H.J. Dieben, 1933. Oorspr. omslag. 272 p. + Stellingen. Proefschrift op 13 november 1933 aan de Roomsch-Katholieke Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6027 12.00 x

BOER, Pieter Johan Cornelis de. Rijklof Michael van Goens (1748 - 1810) en zijn verhouding tot de literatuur van West-Europa. Amsterdam, H.J. Paris, 1938. Gebonden 193 p. + stellingen los bijgevoegd. Proefschrift op 8 juli 1938 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xR 4073 18.00 x

BOER, Willem de. De Allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus. Leiden, E.J. Brill, 1940. Oorspr. omslag. 161 p. + Stellingen. Proefschrift op 17 mei 1940 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 5766 14.00 x

BOEREBACH, Bernardus Martinus. Le rationalisme mystique d'Alfred de Vigny dans son oeuvre de moraliste. Hilversum, Paul Brand, 1929. Oorspr. omslag. 290 p. + Stellingen. Proefschrift 28 mei 1929 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xB 2624 16.00 x

BOEREN, Petrus Cornelis. Etude sur les tributaires d'eglise dans le comte de Flandre du IXe au XIVe siecle. Amsterdam, H.J. Paris, 1936. Gebonden. 184 p. + Stellingen. Proefschrift 27 april 1936 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7846 18.00 x

BOERWINKEL, Feitse. De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw. Amsterdam, W. Ten Have, 1943. Ingenaaid. 180 p. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, op 28 mei 1943. Met kaartje voor de receptie. xP 0971 13.50 x

BOETZELAER, Willem Carel van. Historisch-Staatsregtelijke Proeve over Het Veto des Konings. (Grontwet Art. 69, 114). Utrechts, Kemink en Zoon, 1872. Gebonden. 96 p. Proefschrift den 20sten December 1872 aan de Hoogeschool te Utrechts. xR 7161 20.00 x

BOGAERT, Eduard P.F.A. van den. Het gevolg van een misdrijf, grond voor strafverzwaring. Amsterdam, L. Kervel & Co., 1885. Oorspr. omslag. 80 p. Stellingen. Proefschrift 20 januari 1885 aan de Universiteit te Amsterdam. xB 3101 16.00 x

BOGAERTS, A.M.A. Chesterton and the Victorian Age. Hilversum, Rozenbeek en Venemans, 1940. Oorspr. omslag. 189 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 27 februari 1940. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4338 10.00 x

BOIJENS, Jan Peter. Mr. Carel Vosmaer. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1931. Oorspr. omslag. 190 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift Rijks-Universiteit te Utrecht op 7 juli 1931. [bibliotheekstempeltje]. xL 4564 15.00 x

BOLHUIS, Andries. Vergilius' vierde Ecloga in de Oratio Constantini ad Sanctorum Coetum. Inleiding, tekst, toelichting, conclusie. Ermelo, P. Bolhuis, 1950. Oorspr. omslag. 86 p. + Stellingen. Proefschrift op 28 april 1950 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5758 10.00 x

BOLKESTEIN, Marinus H. Het Ik-Gij schema in de nieuwere Philosophie en Theologie. Wageningen, H. Veeneman & Zonen, 1941. Oorspr. omslag. 173 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 14 februari 1941. [bibliotheekstempeltje]. xL 4727 10.00 x

BOLLE, Menachem Eljakiem. De opheffing van de autonomie der Kehilloth (Joodse gemeenten) in Nederland 1796. Amsterdam, 1960. Oorspr. omslag. 223 p. + Stellingen. Proefschrift 21 juni 1960 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 3917 15.00 x

BOM, C.H.A. De onderlinge waarborgmaatschappij. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1882. Oorspr. omslag. IV + 75 p. Stellingen. Proefschrift 25sten April 1882 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 6895 10.00 x

BOMLI, Petronella Wilhelmina. La femme dans l'espagne du siecle d'or. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Ingenaaid. 390 p. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1950. xH 4196 21.00 x

BONGER, Hendrik. De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1954. Ingenaaid. XXXIII + 149 p. + Stellingen. Proefschrift op 6 juli 1954 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6576 17.00 x

BOOIJ, G.E. Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar. Lisse, The Peter de Ridder Press, 1977. Oorspr. omslag. 181 p. + Stellingen. Proefschrift. xH 1844 9.00 x

BOOL, Johannes. De Politie, haar wezen en organisatie in Frankrijk, Duitschland, Engeland en Nederland. 's-Gravenhage, Mouton & Co., 1887. Oorspr. omslag. 235 p. Stellingen. Proefschrift 29 Maart 1887 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xB 3106 20.00 x

BOOM, A. van der. Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in Nederland. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. Oorspr. omslag. 224 p. + Stellingen. Proefschrift 25 juni 1940 aan de Universiteit van Amsterdam. [roestvlekjes binnenwerk]. [Dit proefschrift is een gedeelte van het boek: Monumentale Glasschilderkunst in Nederland]. xB 5121 15.00 x

BOOM, G.H.B. van den. Strafbare deelneming aan een aanval of vechterij. (art. 306 W. v. S.). Amsterdam, M.J. Portielje, 1912. Oorspr. omslag. 130 p. + Stellingen. Proefschrift 1 juli 1912 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 7090 15.00 x

BOONSTRA, Pieter Evert. Heinrich Mann als politischer Schriftsteller. Utrecht, Kemink en Zoon, 1945. Oorspr. omslag. 138 p. + Stellingen. Proefschrift 14 december 1945 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7866 12.00 x

BOOSTEN, Joseph Petrus. Taine et Renan et l'idee de Dieu. Maastricht, Boosten & Stols, 1936. Oorspr. omslag. 247 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 17 december 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 4644 15.00 x

BORREGAARD, Meta C. The epithet in English and Scottish, Spanish and Danish popular ballads. Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. 130 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 6 juli 1933. [bibliotheekstempeltje]. xL 5033 14.00 x

BOS, Klaas. Religious creeds and philosophies as represented by characters in Sir Walter Scott's works and biography. Amsterdam, H.J. Paris, 1932. Oorspr. omslag. XIII + 291 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit te Amsterdam op 29 april 1932. [Bibliotheekstempeltje]. xL 5054 12.00 x

BOSCH, Johannes van den. Capa, basilica, Monasterium et le culte de Saint Martin de Tours etude lexicologique et semasiologique. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1959. Oorspr.. omslag. XV + 170 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 13 februari 1959. [bibliotheekstempeltje]. xL 5050 12.00 x

BOSCH, P. van den. Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw. Diest, Lichtland, 1968. Oorspr. omslag. 205 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 2 juli 1968 aan de Universiteit van Amsterdam. [omslag licht verkleurd]. xR 2656 12.00 x

BOSKER, Aisso. Literary criticism in the age of Johnson. Groningen, J.B. Wolters, 1930. Oorspr. omslag. 294 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift 22 februari 1930 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6753 12.00 x

BOSMAN, Frederik Christiaan Ludolph. Drama en toneel in Suid-Afrika. Deel I: 1652-1855. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1928. Ingenaaid. 579 p. Proefschrift. xK 3078 30.00 x

BOSMAN, Izak D. Dr. George Mc Call Theal as die geskiedskrywer van Suid-Afrika. Amsterdam, Swets en Zeitlinger, 1931. Oorspr. omslag. 159 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 18 december 1931. [bibliotheekstempeltje]. xL 5789 10.00 x

BOULAN, Henri R. Les mots d'origine etrangere en francais (1650-1700). Amsterdam, H.J. Paris, 1934. Oorspr. omslag. 229 p. + Stellingen. Proefschrift 3 mei 1934 Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6816 14.00 x

BOUW, Edwin Jan. Van blikslagers, vleesblikken en biervaten. Een studie over de Nederlandse plaatverwerkende emballage-industrie 1919-1950. Amsterdam, 1967. Oorspr. omslag. 330 p. + Stellingen. Proefschrift 17 februari 1967 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 5402 15.00 x

BOUWMAN, Hendrik. Verklarende en tekstcritische aanteekeningen op Maerlants 'Historie van den Grale' en 'Merlijns Boeck'. Groningen, M. de Waal, 1905. Gebonden. 212 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 10 juni 1905. [bibliotheekstempeltje]. xL 5016 20.00 xx

BRACHES, Hulda H. Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters. Assen, Van Gorcum & Comp., 1961. Oorspr. omslag. 241 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 24 maart 1961. [bibliotheekstempeltje]. xL 5150 20.00 x

BRAY, Bernard Alain. Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965. Oorspr. omslag. VIII + 467 p. Publiees d'apres la manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes. Proefschrift. xL 3675 18.00 x

BREEK, Benjamin. Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth. Assen, Van Gorcum & Comp., 1953. Oorspr. omslag. 172 p. + Stellingen. Proefschrift op 28 januari 1953 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. Mooi exemplaar. xL 5994 10.00 x

BREUKERS, Eugenie M. J. De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1941. Oorspr. omslag. 287 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 9 juli 1941. [bibliotheekstempeltje]. xL 4661 10.00 x

BRINK, Antoni. De Demokratie bij Demosthenes. With a summary in English. Groningen, J.B. Wolters, 1939. Oorspr. omslag. 116 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 10 november 1939. [roestvlekkig]. xL 5052 10.00 x

BRINK, Rudolf E.M. van den. Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij. Leiden/Antwerpen, H.E. Stenfert Kroese, 1987. Paperback. XV + 568 p. + Stellingen. Proefschrift 4 december 1987 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 1767 15.00 x

BRINKGREVE, Christien. Psychoanalyse in Nederland. Een vestigingsstrijd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Paperback. 353 p. + Stellingen. Proefschrift 18 mei 1984 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6446 10.00 x

BRINKHOFF, Johannes M.G.M. Woordspeling bij Plautus. Nijmegen, J.J. Berkhout, 1935. Oorspr. omslag. 215 p. + Stellingen. Proefschrift op 14 november 1935 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6363 16.00 x

BROEKHUYSEN, Johan. Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen. Groningen, J.B. Wolters, 1950. Oorspr. omslag. 168 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 21 april 1950. [bibliotheekstempeltje]. xL 4192 12.00 x

BROK, Carolus J.M. De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de Negentiende Eeuw. Tilburg, Stichting Brabants Historisch Contact, 1964. Oorspr. omslag. XX + 256 p. + Stellingen. Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen op 17 april 1964. [Omslag aan randen licht verkleurd, bibliotheekstempeltje]. xL 5290 10.00 x

BRONGERSMA, L.D. Contributions to Indo-Australian Herpetology. Leyden, E.J. Brill, 1934. Oorspr. omslag. XVI + 161-251 p. (90 p.) With 2 plates and 49 textfigures. + Stellingen. Met uitnodiging. Proefschrift 19 september 1934 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 1360 35.00 x

BRUGSMA, Rebecca Pauline Christine. The beginnings of the Irish revival. Groningen, P. Noordhoff, 1933. Oorspr. omslag. 108 p. + Stellingen. Proefschrift 1 juli 1933 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 0275 10.00 x

BRUIN, Willem de. Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840. Amsterdam, H.J. Paris, 1924. Oorspr. omslag. XI + 205 p. + Stellingen. Proefschrift. xL 1822 10.00 x

BRUIN-SCHEEPENS, J.E. de. Loopbaanverloop van jonge Nederlandse vrouwelijke ingenieurs. Eindhoven, 1994. Oorspr. omslag. 178 + 32 p. Proefschrift. Careers of young women engineers (with a summary in English). xH 1381 9.00 x

BRUMMELKAMP, Jacob. Ethiopie's ontwikkeling in de twintigste eeuw van middeleeuwse tot moderne staat. Ethiopia's evolution in the twentieth century from a medieval to a modern state, with a summary in English. Meppel, J.A. Boom, 1956. Oorspr. omslag. 376 p. + Stellingen. Proefschrift 5 juli 1956 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 6200 20.00 x

BUCH, Wilhelm Jozef Maria. De Oost-Indiche Compagnie en Quinam. De betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe eeuw. Amsterdam, H.J. Paris, 1929. Gebonden. XII + 123 p. + Stellingen. Een kaart. Proefschrift 19 maart 1929 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 8977 50.00 x

BUCHNER, Victor F. Merovingica. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1913. Ingenaaid. 111 p. + Stellingen. Proefschrift. [bibliotheekstempeltje]. xL 6404 10.00 x

BULHOF, Francis. Transpersonalismus und synchronizitat. Wiederholung als Strukturelement in Thomas Manns 'Zauberberg'. Groningen, Van Denderen, 1966. Oorspr. omslag. 228 p. + Stellingen. Proefschrift 1 juli 1966 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 4753 15.00 x

BURG, Gijsbertus van den. Het Nationaal-Socialisme. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1940. Oorspr. omslag. IX + 148 p. + Stellingen. Proefschrift 24 januari 1940 aan de Economische Hoogeschool te Rotterdam. Omslag roestvlekjes, binnenwerk goed. xR 8983 20.00 x

BURGER, Eduard Johan. Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Nederlandsch-Indie als Koloniaal-Economisch verschijnsel. Helder, C. de Boer, 1927. Oorspr. omslag. 160 p. + Stellingen. Proefschrift 14 november 1927 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xB 2176 25.00 x

BUS, Antonius J.M. Der mythus der Musik in Novalis' Heinrich von Ofterdingen. Alkmaar, Herm. Coster & Zoon, 1947. Oorspr. omslag. 165 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 8 juli 1947. [bibliotheekstempeltje]. xL 5352 15.00 x

BUWALDA, P. The Umbelliferae of the Netherlands Indies. Leiden, Eduard IJdo, 1936. Oorspr. omslag. 102 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift Rijks-Universiteit te Groningen op 1 december 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 4566 15.00 x

CAMPS, Henricus P.H. De stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch. Utrecht, J.L. 1948. Oorspr. omslag. 200 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 6 juli 1948 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6740 14.00 x

CANNEGIETER, Jan Pieter. Het Ultramontanisme en de Christen van Nederland sinds 1853. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1911. Gebonden. 225 p. + Stellingen. Proefschrift 10 maart 1911 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xT 7588 18.00 x

COHEN, Antonie. The Phonemes of English. A Phonemic Study of the Vowels and Consonants of Standard English. Den Haag, M. Uleman, 1952. Oorspr. omslag. 127 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 30 september 1952. [bibliotheekstempeltje]. xL 4892 10.00 x

[COHEN] HEMELRIJK, Jacob. Penia en Ploutos. [Armoede en Rijkdom]. Rijksuniversiteit Utrecht, 1925. Oorsp. omslag, 152 p. + stellingen. omslag Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 748. xT 7098 20.00 xx

COHEN, Henri Maurits. Schets der ontwikkeling van het Hebreeuws tot moderne omgangstaal. Amsterdam, Joachimsthal, 1951. Oorspr. omslag. 120 p. + Stellingen. Proefschrift 10 juli 1951 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xR 3920 12.00 x

COHEN, J. Judaica et Aegyptiaca. De Maccabaeorum Libro III Quaestiones Historicae. Groningae, M. de Waal, 1941. Ingenaaid. 67 p. + Stellingen. Proefschrift 26 februari 1941. xW 5561 16.00 x

COHEN, Salomon Josephus. Recusatione Judicis in Causis Criminalibus. Utrecht, J.G. Broese, 1859. Oorspr. omslag. 133 p. Stellingen. Proefschrift. Met opdracht: den Weled. Heer Schreurs Comm. van politie te Roermond, van de schrijver. xB 0745 25.00 x

COLPA, Johannes Pieter. Het door druk geinduceerde rotatiespectrum van waterstof. Experimenten en berekeningen. 's-Gravenhage, Excelsior, 1957. Oorspr. omslag. 103 p. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam op 19 juni 1957. xM 8152 11.50 x

COOLS, Rudolf H.A. De geographische gedachte bij Jean Brunhes. Utrechts, Kemink en Zoon, 1942. Oorspr. omslag. 146 p. + Stellingen. Proefschrift 1 mei 1942 aan de Rijksuniversiteit te Utrechts. [Omslag roestvlekjes, binnenwerk goed]. xR 6986 12.50 x

COPRAY, Theodorus A.A.M. Consolatio ad Liviam Elegiae in Maecenatem. Tome I. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1940. Oorspr. omslag. LV + 179 p. + Stellingen. Proefschrift Katholieke Universiteit van Nijmegen op 15 maart 1940. [bibliotheekstempeltje]. xL 5059 14.00 x

CORNELISSEN, J.F.L.M. Pater en Papoea. Ontmoeting van de Missionarissen van het Heilig Hart met de cultuur der Papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid. Kampen, J.H. Kok, 1988. Oorspr. omslag. XIV + 256 p. + Stellingen. Proefschrift 14 september 1988 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xB 4019 15.00 x

COSIJN, Petrus Jacobus. Commentatio Literaria Continess Annotatiunculas ad Aristophanis Ranas etc. Traiecti ad Rhenum, Typis Gieben & Dumont, 1865. Oorspr. omslag. 51 p. + Stellingen. - xL 8893 10.00 x

COSTER, Harry Pierre. De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie. Utrecht, A. Oosthoek, 1914. Oorspr. omslag. 302 p. + Stellingen. Proefschrift op 9 juli 1914 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 7523 30.00 x

COUL, Johannes H.J. op de. Tacitus' Sarkasme en zijn karakter. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Gebonden. 173 p. + Stellingen. Proefschrift 22 januari 1931 aan de Keizer Karel Universiteit van Nijmegen. xL 6043 14.00 x

CRAMER, Nicolaas. Parlement en Pers in Verhouding tot de Overheid. Leiden, H.E. Stenfert Kroese, 1958. Oorspr. omslag. XII + 264 p. Proefschrift 30 oktober 1958 aan de Kaholieke Economische Hogeschool te Tilburg. [bibliotheekstempeltje]. xR 6427 12.50 x

CRENA DE IONGH, A.C. G.C. van Santen's Lichte Wigger en Sanppende Siitgen. Zeventiende eeuwse gesprekken in Delfts dialect. Assen, Van Gorcum & Comp., 1959. Oorspr. omslag. XV + 394 p. + Stellingen. Proefschrift 30 januari 1959 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [Ex libris Anton van Duinkerken]. xR 4368 15.00 x

CROES, Felix. Schotwonden in de 16e eeuw. Amsterdam, Holdert & Co., 1940. Oorspr. omslag. 140 p. + Stellingen. Bevat hoofdstuk uit: Chirurgia/Vigo. Rome 1513. Proefschrift 17 mei 1940 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 2652 25.00 x

CRUL, T.W. Het huwelijk bij de 'ethnologische oervolken'. Leiden, A.W. Sijthoff, 1942. Oorspr. omslag. 141 p. + Stellingen. Proefschrift 10 juli 1942 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 7926 15.00 x

DANIELS, F.A.M. Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1932. Gebonden. 248 p. + Stellingen. Proefschrift 29 april 1932 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Met opdracht: Voor Henk en Nel, van de Schrijver, Nijmegen April 1932. Met foto, gesigneerd L.M.Fr. Daniels. xB 1752 20.00 x

DANIELS, Gerardus C.J. Religieus historische studie over Herodotus. Antwerpen/Nijmegen, Standaard/Dekker en van de Vegt, 1946. Oorspr. omslag. 202 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 10 mei 1946. [bibliotheekstempeltje]. xL 5169 14.00 x

DANIELS, Gerardus C.J. Religieus historische studie over Herodotus. Antwerpen/Nijmegen, Standaard/Dekker en van de Vegt, 1946. Oorspr. omslag. 202 p. + Stellingen. Proefschrift 10 mei 1946 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 8293 12.00 x

DANIELS, Joannes C. Wolframs Parzival S. Johannes der Evangelist und Abraham Bar Chija. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1937. Oorspr. omslag. 311 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 12 maart 1937. [bibliotheekstempeltje]. xL 5046 18.00 x

DAVIDS, Hendrik Leonardus. De Gnomologieen van Sint Gregorius van Nazianze. Nijmegen, Dekker en Van de Vegt, 1940. Oorspr. omslag. 164 p. + Stellingen. Proefschrift 30 januari 1940 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 7842 12.00 x

DAVIDS, Johannes A. De Orosio et Sancto Augustino Priscillianistarum Adversariis commentatio Historica et Philologica. Hagae, A.N. Govers, 1930. Oorspr. omslag. 301 p. + Stellingen. Proefschrift Universitate Carolina Noviomagensi. [bibliotheekstempeltje]. xL 5812 12.00 x

DEE, M.A. Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899. Verzameld door M.A. Dee. Leiden, D. Donner, 1900. Gebonden. Met handgeschreven aanbiedingskaartje in envelop. Aan: M. Klinkenberg van M.A. Dee. xR 0658 50.00 x

DEEN, Nathan. Een halve eeuw onderwijsresearch in Nederland. Het Nutsseminarium voor Pedagogiek 1919-1969. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969. Gebonden. X + 218 p. Stellingen. Proefschrift 24 januari 1969 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 5465 12.00 x

DEKNATEL, Roelof. Wilhelm Busch der lachende Philosoph des Pessimismus. Rotterdam, M. Wyt & Zonen, 1940. Oorspr. omslag. 195 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 15 maart 1940. xT 2573 25.00 x

DELFGAAUW, Gerardus J.J.A. De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting. Kampen, J.H. Kok, 1963. Oorspr. omslag. 180 p. + Stellingen. Met portret van Hoedemaker. Proefschrift 18 oktober 1963 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 4707 12.50 x

DETMERS, Tjapko D. Aanteekeningen op de Middelnederlandsche berijming van Sinte Franciscus Leven. Groningen, J.B. Wolters, 1894. Ingenaaid. XVI + 80 p. Stellingen. Proefschrift op 24 november 1894 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 6407 20.00 x

DEUSCHLE, Martha Julie. Die Verarbeitung biblischer Stoffe im Deutschen Roman des Barok. Amsterdam, H.J. Paris, 1927. Ingenaaid. 178 p + Stellingen. Proefschrift. xL 4080 10.00 x

DIBBETS, Geradus Rutgerus Wilhelmus. Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581). Een inleiding. Assen, Van Gorcum & Comp., 1968. Oorspr. omslag. 231 p. + Stellingen. Proefschrift 5 april 1968 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xB 4668 10.00 x

DIBBETS, Karel. Sprekende films. De komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933. Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1993. Paperback Ills. 388 p. Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam. xR 6369 14.00 x

DICKER, Agnes. Karakter en cultuur der Romeinen in St. Augustinus' de Civitate Dei I-V. Nijmegen/Utrechts, Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1931. Oorspr. omslag. XI + 219 p. + Stellingen. Proefschrift op 2 mei 1931 aan de Keizer Karel Universiteit van Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 8974 15.00 x

DIEKSTRA, F.N.M. A dialogue between reason and adversity. A late Middle English version of Petrarch's De Remediis. Edited from MS Ii.VI. 39 of the University Library, Cambridge with an introduction notes and glossary and the original Latin text. Assen, Van Gorcum & Comp., 1968. Oorspr. omslag. XII + 161 p. + Stellingen. Proefschrift 8 maart 1968 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [Ex libris Anton van Duinkerken]. xR 4371 15.00 x

DIEPENHORST, G.A. Socialistische Ministers in een niet-socialistisch Ministerie. Amsterdam, Libertas, 1914. Oorspr. omslag. 315 p. + Stellingen. Onopengesneden. Proefschrift 5 juni 1914 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xT 4402 15.00 x

DIJK, Johannes M. van. Lucius Annaeus Seneca. Over de voorzienigheid en het kwaad. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1968. Oorspr. omslag. 262 p. + Stellingen. Proefschrift 17 mei 1968 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xR 5158 15.00 x

DIJK, Jose van. Het Socialisme spant zijn gouden net over de wereld. Het kunst- en cultuurbeleid van de SDAP. Montfoort, Uriah Heep, 1990. Paperback. 270 p. Ills. Stellingen. Proefschrift 19 januari 1990 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 0435 18.00 x

DIJKSTERHUIS, Aaltje. Thomas und Gottfried. Ihre konstruktiven Sprachformen. Groningen, P. Noordhoff, 1935. Oorspr. omslag. 192 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 10 juli 1935. [bibliotheekstempeltje]. xL 4653 12.00 x

DIJKSTRA, Gerrit. Bijdrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797 - 1858. Drachten, Laverman, 1946. Oorspr. omslag. 294 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 31 mei 1946. [bibliotheekstempeltje]. xL 4530 10.00 x

DINGEMANS, Herman Henry. Alghazali's boek der liefde. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1938. Oorspr.. omslag. 163 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden op 1 november 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 4926 12.00 x

DIRKZWAGER, Jan Margarethus. Dr. B.J. Tideman 1834-1883, Grondlegger van de Moderne Scheepsbouw in Nederland. Leiden, E.J. Brill, 1970. Oorspr. omslag. VIII + 243 p. Illustraties. Proefschrift 1 mei 1970 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 9229 15.00 x

DITTRICH VAN WERINGH, Kathinka. Der niederlandische Spielfilm der dreissiger Jahre und die deutsche Filmemigration. Amsterdam, Rodopi, 1987. Oorspr. omslag. 136 p. + Stellingen. Proefschrift 10 maart 1987 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 9798 12.00 x

DITZHUYZEN, F.B.M.G. van. Sociale wetgeving in verband met het karakter van een Twentse bevolkingsgroep. Lochem, De Tijdstroom, 1955. Oorspr. omslag. 143 p. + Stellingen. Proefschrift 28 september 1955 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 5906 12.50 x

DOEL, H.G. van den. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen ( 1586-1627). Meppel, J.A. Boom, 1967. Oorspr. omslag. 270 p. + stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de universiteit van Amsterdam op 28 november 1967. xH 1743 9.00 x

DOES, Leendert P. van der. Christian Science als sociaal verschijnsel. Delft, W.D. Meinema, 1933. Oorspr. omslag. VIII + 319 p Ills. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 4 juli 1933. [bibliotheekstempeltje]. xL 5069 15.00 x

DOORMAAL, J.C.A. Onderzoekingen betreffende de Lossgronden van Zuid-Limburg. Haarlem, J.H. Gottmer, 1945. Oorspr. omslag. 94 p. + Stellingen. Proefschrift 29 october 1945. [bibliotheekstempeltje]. xL 7039 10.00 x

DOORN, Willem van. Theory and practice of English narrative verse since 1833. An enquiry. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 249 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 26 februari 1932. [bibliotheekstempeltje]. xL 5227 12.00 x

DOORNBOS, Gerrit Meindert. Art. 2 der Patentwet en Art. 135 der Gemeentewet. Groningen, Scholtens & Zoon, 1894. Gebonden. 102 p. Sneden verguld. Proefschrift 7 Februari 1894 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xR 7163 20.00 x

DOP, Mary Simone Amalia. Alimentatieplicht tussen echtgenoten. Arnhem, S. Gouda Quint, 1947. Oorspr. omslag. 109 p. + Stellingen. Proefschrift op 3 juli 1947 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xT 7751 15.00 x

DORSSEN, Jan C.C. van. De derivata van de stam 'amn' in het Hebreeuwsch van het Oude Testament. Amsterdam, Drukkerij Holland, 1951. Oorspr. omslag. 140 p. + Stellingen. (With a summary in English). Proefschrift 6 juli 1951 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. (bibliotheekstempeltje). xR 3914 10.00 x

DOUMA, A.M.H. Anna Maria van Schurman en de studie der vrouw. Amsterdam, H.J. Paris, 1924. Oorspr. omslag. 88 p. Proefschrift 12 november 1924 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 5697 25.00 x

DOUMA, Sjoerd. Johannes Stephanus Bernard. Medicus en Philoloog 1718 - 1793. Assen, Van Gorcum, 1939. Oorspr. omslag. 104 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 19 mei 1939. [bibliotheekstempeltje]. xL 4665 10.00 x

DOZY, Jan Dionijs. Het Feminisme als zedelijk vraagstuk. Amsterdam, H.J. Paris, 1933. Or. omslag. IX + 174 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 26 september 1933. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4115 10.00 x

DRIEL, W. van. Studies on the conversions of amino acids in soil. Amsterdam, North-Holland Publishing, 1961. Bound. N.p. Proefschrift xH 1384 9.00 x

DRIELSMA, Aaron. Onderzoek over den zetel van het smaakzintuig. Groningen, P. van Wicheren H.z., 1859. Gebonden. 115 p. + Stellingen. Proefschrift 15 Junij 1859 aan de Hoogeschool te Groningen. xR 8020 40.00 x

DRIESSEN, F.C. Gogol als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek. Baarn, Drukkerij Hollandia, 1955. Ingenaaid. VII +264 p. + Stellingen. Proefschrift. xL 2460 15.00 x

DUIJKER, Hubertus C.J. Extralinguale elementen in de spraak. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1946. Oorspr. omslag. 162 p. + Stellingen. Proefschrift op 21 mei 1946 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6234 10.00 x

DUINKER, Anna Catharina Marie. Claude de Sainte-Marthe pretre et confesseur de Port-Royal. Essai biographique. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1932. Oorspr. omslag. 171 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 26 januari 1932 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xB 1164 12.00 x

DUSSELDORP, Catharinus Drossaart van. Peter Kropotkin: grepen uit denken en werken van een idealist. Amsterdam, Periodiekendrukkerij, 1932. Oorspr. omslag. 138 p. + Stellingen. Proefschrift 22 januari 1932 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 6571 25.00 x

DUYFHUIZEN, Geertruida Maartje Johanna. E.J. Potgieter's Florence. Ingeleid en toegelicht. Santpoort, C.A. Mees, 1942. Ingenaaid. 350 p. + Stellingen. Proefschrift 13 november 1942 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 7612 10.00 x

EDELMAN, Hendrik. Vorming en ontvoogding van de Unie van Zuid-Afrika. Rotterdam, H.A. Kramers, 1935. Oorspr. omslag. 186 p. + Stellingen. Proefschrift 12 december 1935 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 7839 15.00 x

EERENBEEMT, B. van den. Het kind in onze middeleeuwsche literatuur. Amsterdam, Van Munster, 1935. Oorspr. omslag. XI + 463 p. + stellingen. Proefschrift 12 december 1935 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. [bibliotheekstempeltje, watervlekje op achterkant omslag]. xB 5227 15.00 x

EIJK, H.P.A. van. Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek. Assen, Van Gorcum & Comp. 1965. Gebonden 247 p. Proefschrift. xR 0790 17.00 x

EIK, Josua van. De Algemeene Beginselen van het Internationaal Policieregt. Amsterdam, C.A. Spin & Zoon, 1860. Oorspr. omslag. XIV + 181 p. + Stellingen. Proefschrift 10den Maart 1860 aan de Hoogeschool te Leiden. xB 3098 15.00 x

ELLEBRACHT, M.P. Remarks on the vocabulary of the ancient orations in Missale Romanum. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1963. Oorspr. omslag. XXIII + 218 p. + Stellingen. Proefschrift 10 juli 1963 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [Ex libris Anton van Duinkerken]. xR 4377 15.00 x

Emde Boas, C. van. Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie. Amsterdam, Wereldbibliotheek/Polak & Van Gennep, 1966. Gebonden S.O. 528 p. Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1951. xA 0653 20.00 x

Emde Boas, C. van. Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie. Amsterdam, Wereldbibliotheek/Polak & Van Gennep, 1966. Ingenaaid 528 p. Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1951. xR 6782 15.00 x

EMRICH, Elke Adelheid. Macht und Geist im Werk Heinrich Manns 1900-1925. Eine Uberwindung Nietzs Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1981. Oorspr. omslag. 386 p. + stellingen. Proefschrift 19 juni 1981 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xL 9317 16.00 x

ENG LIANG, Ouw. Over de doorbraaktijden der elementen van het blijvende gebit en het voorkomen van tandcaries bij Chineesche schoolkinderen te Batavia. Batavia, Olt & Co., 1940. Gebonden. 103 p. + Stellingen. Proefschrift 31 mei 1940 aan de Geneesundige Hoogeschool. xT 8093 30.00 x

ENGEL, Hendrik. Cooperatie en Middenstand. Rotterdam, Libertas, 1921. Oorspr. omslag. 115 p. + stellingen. Proefschrift 18 januari 1921 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 8541 12.00 x

ENGELBERTS, Pieter Nicolaas. Eenige opmerkingen over Het Regentschap. Amsterdam, R. van der Land, 1884. Gebonden. 55 p. Proefschrift den 24sten October 1884 aan de Rijks-Universiteit te Utrechts. xR 7139 25.00 x

ENGELBREGT, Jacobus Hendrikus Antonius. Het Utrechts Psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860-1960). The Utrecht Psalter. One century of critical investigation (1860-1960). Utrecht, Haentjens Dekker & Gumbert, 1964. Oorspr. omslag. 176 p. + Ills. Proefschrift 5 juni 1964 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 1733 15.00 x

ENSERINCK, Arnoldus A.M. De Nederlandsche Radio-Wetgeving Geschiedkundig Ontwikkeld. Alphen aan de Rijn, N. Samsom, 1933. Ingenaaid. 248 p. Proefschrift 27 october 1933 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xT 2342 15.00 x

ENTHOVEN, Frans Bernard. Studie over het anarchisme van de daad. Scheltema en Holkema, Amsterdam, 1901. Oorspr. omslag, onafgesneden, 270 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xT 6308 40.00 x

ENTHOVEN, Henri E. Van Tanger tot Agadir. Utrecht, Kemink en Zoon, 1929. Oorspr. omslag. 223 p. + Stellingen. Met kaart. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 16 mei 1929. [bibliotheekstempeltje]. xL 5184 11.50 x

ERDMAN SCHMIDT, Anna Johanna. Syr Tryamowre. A metrical romance. With introduction, glossary and notes. Utrecht, Broekhoff v/h Kemink en Zoon, 1937. Oorspr. omslag. 161 p. + Stellingen. Proefschrift op 29 juni 1937 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 2159 16.00 x

ERINGA, Fokko Siebold. Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. Bijdrage tot de Soendase taal- en Letterkunde. Leiden, 1949. Oorspr. omslag. VII + 393 p. + Stellingen. Proefschrift op 21 september 1949 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 6098 15.00 x

ESCH, W.J.M. van. Schoolbesturen en de vrijheid van onderwijs. Bestuurlijke en organisatorische factoren van invloed op de benutting van beleidsruimte door bijzondere schoolbesturen. Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, 1988. Ingenaaid. 344 p. + Stellingen. Proefschrift 13 september 1988 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 4434 12.00 x

ESHUIS, Hendrik Johan. Palynologisch en stratigrafisch onderzoek van de Peelvenen. Utrecht, Schotanus, 1946. Oorspr. omslag. 143 + afbeeldingen. Stellingen. Proefschrift 2 december 1946 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xB 1575 12.00 x

ESKES, Gerrit Willem. De statistische en de biographische methode in het strafrecht. Libertas, Rotterdam, 1920. Oorspr. omslag, 71 p. + stellingen. Proefschrift Vrije Universiteit. inktvlek op de ondermarge xT 2849 10.00 x

EWIJK, Cornelis Bernard Leopold Frans van. De beteekenis van het woord Geestelijken in art. 91 der Grondwet. Arnhem, Minkman & Co., 1884. Gebonden. 124 p. Sneden verguld. Proefschrift 12 Juni 1884 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xR 7143 25.00 x

EYFFINGER, A.C.G.M. Grotius Poeta. Aspecten van Hugo Grotius' dichterschap. Amsterdam, 1981. Oorspr. omslag. XIV + 344 p. + Stellingen. Proefschrift 30 juni 1981 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 5247 12.00 x

FARENSBACH, Herman Jan Gerard. De Onmacht als Huwelijksbeletsel. Amsterdam, Holdert & Co., 1899. Oorspr. omslag. 116 p. + Stellingen. Proefschrift 7 maart 1899 aan de Universiteit te Amsterdam. xL 9231 15.00 x

FEITSMA, Anthonia. De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellinggeschiedenis. Vier delen in twee banden. Leeuwarden, Koperative Utjowerij Ljouwert, 1974. Ingenaaid. 690 p. Proefschrift op 21 november 1974 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xA 0655 20.00 x

FELDBRUGGE, Theodoor V.J.M. Over het privilegie voor huurpenningen van onroerende goederen. Groningen, 1906. Ingenaaid. 206 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Groningen op donderdag 17 mei 1906. [bibliotheekstempeltje]. xL 4096 10.00 x

FILET, P.W. De verhouding der vorsten op Java tot de Ned.-Indische Regeering. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. Oorspr. omslag. 326 p. Stellingen. Proefschrift 28sten Mei 1895 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [rug omgeplakt]. xT 7420 25.00 x

FOKKEMA, Klaas. Het Stadsfries. Een bijdrage tot de geschiedenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden. Assen, Van Gorcum, 1937. Oorspr. omslag. 186 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 19 maart 1937. [bibliotheekstempeltje]. xL 5094 15.00 x

FRAENKEL-NIEUWSTRATEN, E.M. Correspondeerende Woordpositie in het Vers. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1946. Oorspr. omslag. 112 p. + Stellingen. Proefschrift 1 maart 1946 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 1659 12.00 x

FREITAG, Karel Emil. Herman Stehr. Gehalt und Gestalt seiner Dichtung. I. Gehalt. Groningen, J.B. Wolters, 1936. Oorspr. omslag. VIII + 322 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 17 januari 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 5810 15.00 x

FREITAG, Karl Emil. Herman Stehr. Gehalt und Gestalt seiner Dichtung. I. Gehalt. Groningen, J.B. Wolters, 1936. Oorspr. omslag. VIII + 322 p. Proefschrift 17 januari 1936 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Omslag verkleurd. xB 1878 15.00 x

FRESCO, M.F. De dichter Der Mouw en de Klassieke Oudheid. Deel: I en II A. Deel II B. Twee delen. Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1971. Oorspr. omslag. 730 p. + Stellingen. Proefschrift 7 december 1971 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 1942 40.00 x

GALAMA, E.G.A. Twee zestiende-eeuwse spelen van de verlooren zoone door Robert Lawet. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1941. Oorspr. omslag. 398 p. + Stellingen. Proefschrift 12 december 1941 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 7785 25.00 x

GEELEN, Albert J.A. van. Martin Greif als Dramatiker in seinen Beziehungen zu Laube und zum Burgtheater unter Wilbrandt und Dingelstedt. Graz, Heinrich Stiasny Sohne, 1934. Oorspr. omslag. 372 p. + Stellingen. Met portret Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 26 november 1934. [bibliotheekstempeltje]. xL 5117 12.00 x

GEISSLER, Johan E.C. Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi. Groningen, J.B. Wolters, 1938. Oorspr. omslag. 132 p. + Stellingen. Proefschrift op 2 december 1938 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 6299 10.00 x

GEISSLER, Johan E.C. Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi. Groningen, J.B. Wolters, 1939. Oorspr. omslag. XII + 132 p. Handelseditie van het proefschrift. xB 1688 10.00 x

GELDER, Jan Jacob de. Bartholomeus van der Helst. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. Ingenaaid. XII + 162 p. + Stellingen. Proefschrift 5den Juli 1921aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xT 1747 100.00 x

GEMSER, Berend. De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniers en Assyriers. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1924. Oorspr. omslag. XX + 233 p. + Stellingen. Proefschrift op 16 october 1924 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5603 18.00 x

GERHARDT, Mia Irene. Essai d'analyse litteraire de la Pastorale dan les litteratures Italienne, Espagnole et Francaise. Assen, Van Gorcum & Comp., 1950. Oorspr. omslag. 317 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden op 10 mei 1950. [bibliotheekstempeltje]. xL 4943 12.00 x

GERRITSEN, Tiemen J.C. La Philosophie de Heymans. Paris, Libarairie Felix Alcan, 1938. Broche. 298 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 28 februari 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 5066 10.00 x

GEURTS, N. Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse Moralisten. Amsterdam, H.J. Paris, 1928. Oorspr. omslag. 184 p. [roestvlekkig]. Proefschrift op 1 Juni 1928 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xT 3110 12.50 x

GIEZEN, Albert M. van der. De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795 - 1806). Assen, Van Gorcum & Comp., 1937. Oorspr. omslag. 214 p. + Stellingen. Proefschrift op 17 november 1937 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6674 15.00 x

GODSCHALK, L.A.F. Ontijdig schip-verlaten. Drukkerij Presisto, Amsterdam, 1942. Luxe exemplaar gebonden in goudgestempeld perkament, bovensnede verguld, onafgesneden, Ills., XXVIII + 382 p. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. xT 1129 50.00 x

GOEDBLOED, J.W. Landverschaffing aan landarbeiders. Goes, Oosterbaan & Cointre, 1909. Oorspr. omslag. 172 p. + Stellingen. Proefschrift 25 juni 1909 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xB 9033 15.00 x

GOEDE, Barend de. Het beheer in het waterstaatsrecht. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1951. Oorspr. omslag. 141 p. + Stellingen. Proefschrift 13 juli 1951 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xB 0930 15.00 x

GOMBERT, Johannes. Eilhart von Oberg und Gottfried von Strassburg. Beitrag zur Tristanforschung. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1927. Ingenaaid. 213 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op vrijdag 13 mei 1927. Vlekje op omslag. xL 4089 15.00 x

GOOSSENS, T.J.A.J. Franciscus Sonnius in de pamfletten. Bijdragen tot zijne biografie. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon, 1917. Oorspr. omslag. 233 + 88 + VII p. Proefschrift 16en October 1917 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 4661 20.00 x

GOU, Leonard de. De weeskamer van 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, Drukkerij Trio, 1943. Oorspr. omslag. 184 p. + Stellingen. Proefschrift 26 mei 1943 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xT 0145 15.00 x

GRAAF, Daniel A. de. Arthur Rimbaud et la duree de son activite litteraire. Assen, Van Gorcum, 1948. Oorspr. omslag. 167 p. + Stellingen. Proefschrift op 26 october 1948 aan de Universiteit van Amsterdam [bibliotheekstempeltje]. xL 5944 14.00 x

GRAAF, Johannes de. De anthropologie in de moderne Russische wijsgerige theologie. Assen, Van Gorcum & Co., 1949. Oorspr. omslag. 180 p. + Stellingen. Proefschrift 26 october 1949 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xB 1785 15.00 x

GRAEVESTEIN VAN HEYST, Derk. Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1894. Oorspr. omslag. 77 p. + Stellingen. Proefschrift 17 December 1894 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xR 1374 16.00 x

GRATAMA Jzn., Sibrand. De verantwoordelijkheid der Herbergiers en Logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W. Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1885. Oorspr. omslag. 96 p. Proefschrift 10 December 1885 aan de Rijks-Universiteit te Groningen. xT 5743 20.00 x

GREEVENBROEK, Jacobus T.R. van. E.J. Potgieter. L'Homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la litterature Francaise. Amsterdam, Jasonpers, 1951. Oorspr.. omslag. 212 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 6 maart 1951. [bibliotheekstempeltje]. xB 0807 18.00 x

GREVEN, Hendrik Barend. De ontwikkeling der bevolkingsleer. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1875. Oorspr. omslag. 103 p. + Stellingen. Proefschrift 16den October 1875 aan de Hoogeschool te Leiden. xB 6550 25.00 x

GRIEP, Willem A. De Prognose van de open longtuberculose. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1939. Oorspr. omslag. 87 p. + Stellingen. Proefschrift 30 maart 1939 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6590 15.00 x

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRANTS, Johannes Louis Petrus. Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieen tot 1834. Amsterdam, Wed. G. van Soest, 1951. Oorspr. omslag. 160 p. + Stellingen. Proefschrift 20 juni 1951 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 0907 15.00 x

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRUINS SLOT, Jan A.H.J.S. Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland. Amsterdam, S.J.P. Bakker, 1931. Oorspr. omslag. 116 p. + Stellingen. Proefschrift 13 maart 1931. xL 8571 15.00 x

[GROEN VAN PRINSTERER, G.] SMITSKAMP, Hendrik. Groen van Prinsterer als Historicus. Amsterdam, H.J. Paris, 1940. Ingenaaid. 168 p. + Stellingen. Proefschrift op 28 februari 1940 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 7922 12.00 x

GROENSMIT, Karel Hendrik. Gertrud von le Fort. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1950. Ingenaaid. 148 p. + Stellingen. Proefschrift. xK 6673 15.00 x

GROOT, Cornelis Wilhelmus de. Jan Steen: beeld en woord. Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1952. Oorspr. omslag. 234 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 4 juli 1952 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xB 2168 15.00 x

GROOT, Johannes de. Palestijnsche masseben. (opgerichte steenen). Groningen, J.B. Wolters, 1913. Oorspr. omslag. 95 p. Proefschrift 27 juni 1913 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xR 4111 12.50 x

GROOT, Meidert J.W. de. Kwantitatieve benadering van het verzuim door neurosen bij Nederlandse fabrieksarbeiders. Leiden, 1958. Gebonden. 231 p. Proefschrift 26 maart 1958 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 7440 20.00 x

GROOTES, Elidius Klaas. Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais). Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1973. Ingenaaid. 338 p. + Stellingen. Proefschrift. xL 0582 11.50 x

GROSHEIDE, Daniel. Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse tijdgenoten. (with an English summary). Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1951. Oorspr. omslag. 270 p. + Stellingen. Proefschrift 25 mei 1951 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 6273 15.00 x

GROSHEIDE, G Bijdrage tot de Geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam. Hilversum, J. Schipper, 1938. Oorspr. omslag. X + 310 p. + Stellingen. Proefschrift 27 mei 1938 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 5879 15.00 x

GROSKAMP, Henri Antoine. Over ronde uterus-fibroiden. P.W. van de Weijer, Utrecht, 1863. Gebonden, sneden verguld, [5] + 74 p. met uitklapbare lithografie. Academisch proefschrift Hoogeschool te Utrecht. xT 3361 25.00 x

GRUNSVEN, H.A.C.M. van. Gerard Casimir Ubaghs. Heerlen, Limburgsch Dagblad, 1933. Oorspr. omslag. 205 p. + Stellingen. Proefschrift 3 juli 1933 aan de R.K. Universiteit van Nijmegen. xR 6921 20.00 x

GUITTART, L.J. De Intonatie van het Nederlands met inbegrip van een Vergelijking met de Engelse Intonatie. Utrecht, Kemink & Zoon, 1925. Ingenaaid. 117 p + Stellingen. Proefschrift op10 december 1925 aan de Universiteit van Amsterdam. [rug verkleurd]. xL 6610 14.00 x

GUNNING, Jan. De nieuwe Attische Comedie als bron voor de kennis der Grieksche Religie. Amsterdam, H.J. Paris, 1940. Oorspr. omslag. XI + 124 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 11 october 1940. [bibliotheekstempeltje]. xL 4729 10.00 x

GUYT, Hendrik. Grondverpanding in Menangkabau. Bandoeng, A.C. Nix & Co., 1936. Oorspr. omslag. 185 p. + Stellingen. Proefschrift 16 mei 1936 aan de Rechtshoogeschool te Batavia. xR 4218 30.00 x

HAAK, J. De discussie over de Constitution civile du clerge (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict. Groningen, J.B. Wolters, 1964. Oorspr. omslag. III + 257 p. + Stellingen. Proefschrift 28 april 1964 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 4953 12.00 x

HAAN, Jacob Israel de. Rechtskundige Significa en hare toepassing op de begrippen: aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Ingenaaid. 273 p. [Zonder stellingen]. Proefschrift 1 februari 1916 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 3740 40.00 x

HAAN, Willem Jacobus de. Psycho-Analyse ontwikkeling van Freud's leer en critische beschouwingen. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Oorspr. omslag. 232 p. + Stellingen. Proefschrift 25 juni 1935 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xL 7326 10.00 x

HAANSTRA, Ulco. Geologie von Ost-Ibiza. (Balearen). Utrecht, 1935. Oorspr. omslag. 60 p. + Stellingen. Ills. Met uitklapbare kaart. Proefschrift 17 juni 1935 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xR 6278 20.00 x

HAAR, Catharina C. ter. Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche Vraagstuk 1830 - 1873. Santpoort, C.A. Mees, 1933. Oorspr. omslag. 216 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden op 12 mei 1933. [bibliotheekstempeltje]. xL 4961 16.00 x

HAAS, Cornelis E. de. Nature and the Country in English Poetry of the first half of the eightteenth century. Amsterdam, H.J. Paris, 1928. Oorspr. omslag. 301 p. + Stellingen. Met portret: James Thomson. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 26 april 1928. [bibliotheekstempeltje]. xL 5226 12.00 x

HABBEMA, Diederikus M.E. An Appreciation of Colley Cibber, actor and dramatist. Together with a reprint of his play 'The Careless Husband'. Amsterdam, H.J. Paris, 1928. Oorspr. omslag. 190 p. + Stellingen. With portrait. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 26 januari 1928. [bibliotheekstempeltje]. xL 5098 18.00 x

HAHN, Johan Gerrit. Het zout in de pap: levensbeschouwing en televisie. Bouwstenen voor een analytisch-interpretatieve methode ten behoeve van het onderzoek naar de levensbeschouwelijke implicaties van televisieprogramma's. Hilversum, Gooi & Sticht, 1988. Oorspr. omslag. 397 p. + Stellingen. Proefschrift 13 mei 1988 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6912 10.00 x

HALBERSTADT, Barend G. De Nederlandsche vertalingen en navolgingen van Thomson's seasons. Leipzig, Frankenstein & Wagner, 1923. Oorspr. omslag. 168 p. + Stellingen. Proefschrift op 26 juni 1923 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6301 12.50 x

HALL, Elise van. Over den Oorsprong van de Grieksche Grafstele. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1941. Oorspr. omslag. 221 p. Ills. Proefschrift 2 december 1941 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 2181 12.50 x

HAMSTRA, Johannes T. De Luxemburgsche kwestie. Z.p. 1927. Herbonden. 71 p. + Stellingen. Proefschrift op 22 december 1927 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje, met potlood onderstreept]. xL 6589 12.00 x

HANNEMA, Ulbe Durk. De Hogerhuis-zaak. Drachten, Laverman, 1964. Oorspr. omslag. 187 p. + Stellingen. Proefschrift 12 mei 1964 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6549 20.00 x

HARKX, P.J.F.M. De Oud-Bisschoppelijke Cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733-1749. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1963. Oorspr. omslag. 172 p. + Stellingen. Proefschrift 22 maart 1963 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xR 7071 12.50 x

HARKX, W.A.J.M. De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1967. Oorspr. omslag. XXXI + 320 p. + Stellingen. Proefschrift 7 maart 1967 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 5904 10.00 x

HARMSEN, Gerrit Jan. Blauwe en Rode jeugd. Onstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Assen, Van Gorcum & Comp., 1961. Oorspr. omslag. XIV + 496 p. + Stellingen. Proefschrift 4 juli 1961 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 1950 20.00 x

HARSKAMP, Jacob Teunis. Individualisme en idolatrie: de problematiek van creatieve ontmoediging. Een musico-literair onderzoek naar de competitieve verhoudingen tussen kunstenaars, met speciale aandacht voor het intellectuele bonapartisme van de eerste helft, en het Franse wagnerisme in de late tweede helft van de negentiende eeuw. Amsterdam, 1976. Oorspr. omslag. 153 p. + Stellingen. Proefschrift 15 december 1976 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 7677 18.00 x

HASELEN, Hendrik Johan Lodewijk van. Willem van Haren's "Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten" Alphen a/d/ Rijn, N. Samsom, 1922. Ingenaaid. 168 p. + Stellingen. Proefschrift. [ Bibliotheekstempeltje op titelpagina]. xL 0496 16.00 x

HASLINGHUIS, E.J. De Duivel in het drama der Middeleeuwen. Leiden, Gebr. van der Hoek, 1912. Gebonden. XVI + 208 p. + Stellingen. Met uitklapbare platen. Proefschrift. xL 3415 50.00 x

HATTUM, Margaretha A.C.M. van. De Patriotten te Gouda. Purmerend, J. Muusses, 1934. Oorspr. omslag. 119 p. + Stellingen. Proefschrift 18 mei 1934 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xT 1800 25.00 x

HEBERLE, Johannes A. Hugo von Hofmannsthal. Beobachtungen uber seinen Stil. Enschede, M.J. van der Loeff, 1937. Oorspr. omslag. 154 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 8 juli 1937. [bibliotheekstempeltje]. xL 4941 14.00 x

HEEMSTRA, Johannes. Uber den Gebrauch der attributiven Partizipal-Konstruktionen in der niederlandischen und hochdeutschen Prosa. Haarlem, Amicitia, 1925. Oorspr. omslag. 167 p. + Stellingen. Proefschrift 9 juli 1925 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xB 2588 15.00 x

HEERIKHUIZEN, Bart van. W.A. Bonger, socioloog en socialist. Z.p. 1987. Paperback. 322 p. + stellingen. Proefschrift 10 april 1987 aan de Universiteit van Amsterdam. Met samenvatting in het Engels. xR 1527 12.00 x

HEERINGA, Klaas. Het Oude Staveren. Groningen, J.B. Wolters, 1893. Oorspr. omslag. XII + 119 p. + Stellingen. Proefschrift 31 october 1893. aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xR 6243 35.00 x

HEERINGA, T. De Graafschap. Een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. Zutphen, W.J. Thieme, 1934. Oorspr. omslag. 134 p. + Stellingen + 9 uitklapbare kaarten. Proefschrift 23 november 1934 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xR 5744 25.00 x

HEIJDEN, M.J.M. van der. De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw. Nijmegen, W. Vorsselmans, 1947. Ingenaaid. XXXI + 370 p. Ills. + stellingen. Proefschrift 9 juli 1947 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xR 1456 30.00 x

HEIJDEN, Marcel Charles Antoon van der. Joannes Stalpart van der Wiele. Madrigalia. Zwolle, W.E.J. Willink, 1960. Or. omslag. 287 p + Stellingen. Proefschrift. xL 0043 10.00 x

HELMER, Gert. Den gheestelijcken nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1966. Or. omslag. VIII + 175 p. + Bijlage. Proefschrift op 19 december 1966 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. xL 2428 10.00 x

HENGST, Ferdinand A.J.A.H.M. Wie moet in de directe Gemeentebelastingen bijdragen? 's-Bosch, J.W. Robijns & Co., 1884. Gebonden. 89 p. Sneden verguld. Proefschrift den 23sten Juni 1884 aan de Rijks-Universiteit te Utrechts. xR 7137 25.00 x

HENNING, Cornelius J. De eerste schoolstrijd tussen kerk en staat onder Julianus den Afvallige. Nijmegen, J.J. Berkhout, 1937. Oorspr. omslag. 196 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 14 mei 1937. [bibliotheekstempeltje]. xL 5045 10.00 x

HERMANS, Johannes L. Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie. Tilburg, A.C.M. Pillot, 1941. Oorspr. omslag. 400 p. + kaart. + Stellingen. Proefschrift aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 18 maart 1941. [bibliotheekstempeltje]. xL 4149 10.00 x

HERMKENS, H.M. Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten. Nijmegen, Thoben, 1964. Oorspr. omslag. 360 p. + Stellingen. Proefschrift 6 maart 1964 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xR 3356 12.00 x

HERTOG, M.M. den. De Zedelijke Waardeering van den Zelfmoord. 's-Gravenhage, H.P. de Swart & Zoon, 1913. Oorspr. omslag. 303 p. Proefschrift 8 mei 1913 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xR 5227 20.00 x

HESLINGA, M.W. The Irish border as a cultural divide. A contribution to the study of regionalism in the British Isles. Assen, Van Gorcum & Comp., 1962. Oorspr. omslag. 225 p. + Stellingen. Proefschrift 16 maart 1962 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xR 6203 15.00 x

HESSEN, Jozef van. Nicolaus Lenau und das junge Deutschland. 's-Gravenhage, G. Vormer, 1925. Oorspr. omslag. 85 p. + Stellingen. Proefschrift 28 april 1925 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xR 6642 12.50 x

HEUVEN, Johan Gerrit van. Het regentschap in verband met de Artt. 196 en 19 van de Grondwet. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1893. Gebonden half leer. 56 p. + Stellingen. Sneden verguld. Proefschrift 20 mei 1893 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xB 3648 25.00 x

HEYTING, Geertje Frederika. Autonomie en socialiteit in de opvoeding. Over de technische en de culturele rol van opvoedkundige theorieen, introductie van een systeemtheoretische benadering. Z.p. Acco, 1987. Oorspr. omslag. 258 p. + Stellingen. Proefschrift 10 april 1987 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 4429 12.00 x

HIJMANS, Pieter. Johan Willem Frederik Werumeus Buning 4 mei 1891 - 16 november 1958. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969. Ingenaaid. XV + 367 p. Ills. + English summary. + Stellingen. Proefschrift woensdag 1 oktober 1969. xM 8167 18.00 x

HILDEBRAND, Klasien. Het reglement reformatoir in Stad en Lande in de praktijk (1749-1780). Groningen, J.B. Wolters, 1932. Oorspr. omslag. 155 p. + Stellingen. Proefschrift 24 mei 1932 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7925 15.00 x

HINLOOPEN LABBERTON, D. van. De Angelsaksische Witena-Gemot en de Magna Carta Libertatum. De Middeleeuwsche Oorsprong en Geschiedenis van het Engelsche Parlementaire stelsel. Huizen, Drukkerij Visser, 1931. Oorspr. omslag. 190 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift op 26 maart 1931 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6744 18.00 x

HINTE, J. van. Nederlanders in Amerika. Deel I. Een studie over landverhuizers en volkplanters in de 19e en 20ste eeuw in de Verenigde Staten van Amerika. Groningen, P. Noordhoff, 1928. Ingenaaid. 499 p. + Stellingen. Met kaarten. Proefschrift 12 juli 1928 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6064 50.00 x

HOEK, Benjamin van der. Het ontstaan van de tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894. Amersfoort, Drukkerij Onnes, 1947. Oorspr. omslag. 244 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht, 1947 op 1 april 1947. [bibliotheekstempeltje]. xL 4524 10.00 x

HOFER, J. Proeve van een typologie van de jeugd van 12-20 jaar in de Friese Wouden (de Walden) vergeleken met die in de Friese Weidestreek. Drukkerij Friesch Dagblad, 1958. Oorspr. omslag. 154 p.+ Stellingen. Met kaartjes. Proefschrift 11 juli 1958 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xT 7575 15.00 x

HOGENDORP, Hendrik van. De ontbinding der volksvertegenwoordiging in de constitutionele monarchie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1868. Oorspr. papieren omslag. 107 p. + Stellingen. Proefschrift 8sten Mei 1868 aan de Hogeschool te Leiden op gezag van den Rector Magnificus Dr. R. Dozy. [Omslag licht beschadigd]. xB 8467 25.00 x

HOL, Adriana R. Een tegenstelling noord: Zuid in de Praeterita en Participia van de sterke werkwoorden. Een dialectgeografisch historisch onderzoek. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1937. Oorspr. omslag. XII + 202 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 19 februari 1937. [bibliotheekstempeltje]. Met kaarten. xL 4740 10.00 x

HOLK, Andre G.F. van. The Semantic Spectrum of the Russian Infinitive. Leiden, A.W. Sijthoff, 1953. Oorspr. omslag. XII + 108 p. + Stellingen. Proefschrift 18 juni 1953 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 6757 10.00 x

HOMMES, Johannes Hero. Over de ontwikkeling van de Clavicula en het Sternum van vogels en zoogdieren. Groningen, Gebrs. Hoitsema, 1921. Oorspr. omslag. 86 p. + Stellingen en vele illustraties. Proefschrift 2 Julie 1921 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 9261 15.00 x

HOOGEWONING, Frank Coen. Van driehoeksoverleg tot wijkagent. De politie in overleg over sociale veiligheid in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Arnhem, Gouda Quint, 1993. Ingenaaid. 224 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam op 29 oktober 1993. xH 5133 8.00 x

HOOGMA, Robertus P. Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica. Eine Studie mit besonderer Berucksichtigung der metrisch-technischen Grundsatze der Entlehnung. Amsterdam, North-Holland Publishing Comp., 1959. Oorspr. omslag. XXIII + 373 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 20 maart 1959. [bibliotheekstempeltje]. xL 5002 12.00 x

HOONHOUT, Petrus. Het latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1947. Oorspr. omslag. 262 p. + Stellingen. Proefschrift op 4 juli 1947 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5763 12.00 x

HOPPENBROUWERS, Henricus A.M. Recherches sur la terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance. Utrecht, Dekker & van de Vegt, 1961. Oorspr. omslag. XV + 222 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 6 juli 1961. [bibliotheekstempeltje]. xL 5153 16.00 x

HORBACH, Karl F.E. Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1934. Oorspr. omslag. 308 p. + Stellingen. With portrait. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 23 april 1934. [bibliotheekstempeltje]. xL 5102 18.00 x

HORSMAN, Geertruida C. Luis Zapata. Varia historia (Miscelanea) I. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1935. Oorspr. omslag. XXXIX + 175 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 27 september 1935. [bibliotheekstempeltje]. xL 5051 15.00 x

HOSPERS-JANSEN, Anna M.A. Tacitus over de Joden. Hist. 5, 2-13. Groningen, J.B. Wolters, 1949. Oorspr. omslag. VII + 224 p. With an extensive summary in English. Proefschrift 9 december 1949 aan de Rijksuniversiteit te Utrechts. xT 0855 18.00 x

HOUSZ, Willem Ingen. Art. 151 Gemeentewet in verband met het strafwetboek. Utrecht, Lentz & de Haan, 1889. Gebonden. 54 p. + Stellingen. Proefschrift 14den November 1889 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xB 4203 12.00 x

HUENDER, Wilhelmina J. De Engelsche geographie in de 20ste eeuw. Utrecht, J. van Boekhoven, 1934. Oorspr. omslag. 183 p. + Stellingen. Proefschrift op 13 juli 1934 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 6288 10.00 x

HUIJBREGTS, Josephus N.A.M. Frankrijk en het officie van Gregorius VII. Tilburg, MSC, 1968. Oorspr. omslag. 228 p. + Stellingen. Proefschrift op 27 juni 1968 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6003 10.00 x

HULLU, J. de. Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtssche Schisma. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. Oorspr. omslag. XIV + 160 p. + Stellingen. Proefschrift 26 februari 1892 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xT 0868 15.00 x

HULSHOF, Franciscus J.H.A. Alban Stolz in seiner Entwicklung als Schriftsteller. Graz, Heinrich Stiasny's Sohne, 1931. Oorspr. omslag. 249 p. + Stellingen. Proefschrift Keizer-Karel Universiteit te Nijmegen op 21 mei 1931. [bibliotheekstempeltje]. xL 5106 10.00 x

HULST, Alexander R. Het karakter van den cultus in Deuteronomium. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1938. Oorspr. omslag. VIII + 167 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 13 october 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 5070 12.00 x

HULTEN, M.H.M. van. De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960. (The collectivization of agriculture in the Polish Peole's Republic, 1944-1960). Amsterdam, H.J. Koersen en Zonen, 1962. Oorspr. omslag. IX + 223 p. + Stellingen. Proefschrift 19 juni 1962 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6253 12.00 x

HUPPERTS, Franciscus D. Edouard Qurliac 1813 - 1848. Groningen, 1934. Oorspr. omslag. 172 p. + Stellingen. Proefschrift op 23 november 1934 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5891 10.00 x

HUTTER, Antonie. Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie. Een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven. Zutphen, Nauta & Co., 1925. Oorspr. omslag. 220 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 14 november 1925. [bibliotheekstempeltje]. xL 4949 20.00 x

HUYSMANS, Rudolf H.A. Wazo van Luik in den ideeenstrijd zijner dagen. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1932. Oorspr. omslag. XXXVI + 206 p. + Stellingen. Proefschrift Keizer Karel Universiteit te Nijmegen op 4 februari 1932. [bibliotheekstempeltje]. xL 5365 12.00 x

HYLKEMA, Herm. Dr. Justus Hiddes Halbertsma. Haarlem, De Erven Loosjes, 1919. Oorspr. omslag. 39 p. Proefschrift Kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Societeit. xT 7915 10.00 x

IEST, Karin. Klachtrecht van de individuele werknemer. Rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen. Deventer, Kluwer, 1991. Oorspr. omslag. XVI + 209 p. Proefschrift 13 december 1991 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 2764 12.00 x

ITJESHORST, Johannes. De Werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre in de jaren 1576 tot 1582. Kampen, J.H. Kok, 1917. oorspr. omslag.VII + 143 p. + Stellingen. Proefschrift 28 september 1917 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. [Omslag verkleurd]. xT 1907 15.00 x

ITTERSUM, Willem Adriaan van. Het rechts van voet- en jaagpad. 's-Gravenhage, Gebr. Belifante, voorh. A.D. Schinkel, 1889. Gebonden. 88 p. Proefschrift 19 December 1889 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xR 7145 25.00 x

JACOBS, David. De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen. Leiden, J. Ginsberg, 1927. Oorspr. omslag. 227 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 18 februari 1927. [bibliotheekstempeltje]. xL 4188 10.00 x

JANSEN, Abraham. Toetsing van grafologische uitspraken. Een experimentele studie. (with a summary in English). Amsterdam, F. van Rossen, 1963. Oorspr. omslag. 278 p + Stellingen. Proefschrift 19 november 1963 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 8245 12.50 x

JANSEN, Helena C.T. Karoline Pichlers. Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit. Graz, Heinrich Stiasnys Sohne, 1936. Oorspr. omslag. 514 p. Ills. Met portret. Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen op 27 mei 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 5121 12.00 x

JANSMA, T.J. Het bezettingsrecht in de practijk van de Tweede Wereldoorlog. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1953. Oorspr. omslag. 195 p. + Stellingen. Proefschrift 6 mei 1953 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xT 5404 20.00 x

JANSONIUS, Freek. Over woord en zin in het proza van L. van Deyssel. Assen, Van Gorcum & Comp, 1942. Ingenaaid. 151 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Groningen, op vrijdag 20 maart 1942. xR 1644 18.00 x

JANSSEN, Antonius A.P. Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latina instructus. Nijmegen, 1954. Oorspr. omslag. 148 p. Proefschrift. xR 5157 15.00 x

JANSSEN, Herman J.J. Montaigne fideiste. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1930. Oorspr. omslag. 166 p. + Stellingen. Proefschrift op 25 maart 1930 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 5879 18.00 x

JOCHEMS, Marinus J. De missie in de litteratuur I. Van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie. Bussum, Paul Brand, 1952. Oorspr. omslag. 206 p. + Stellingen. Proefschrift op 16 mei 1952 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6748 12.00 x

JONG, Gerben de. De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw. Proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek. (With an English summary). Leiden, J. Karstens, 1947. Oorspr. omslag. 115 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 11 juli 947. [bibliotheekstempeltje]. xL 5353 14.00 x

JONG, Jan C.W.C. de. Hartmann von Aue als Moralist in seinen Artusepen. Amsterdam, G. van Soest, 1964. Oorspr. omslag. 168 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 26 juni 1964. [bibliotheekstempeltje]. xL 5213 10.00 x

JONGE, Berendus J. de. Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon. Librum secundum commentarius exegeticus. Groningae, M. de Waal, 1941. Oorspr. omslag. 131 p. + Stellingen. Proefschrift Academia Groningana. [bibliotheekstempeltje]. xL 4995 12.00 x

JONGE, Bonifacius Cornelis de. De Ontwerpen betreffende het Straffen en de Strafrechtsspleging van Jeugdige Personen. Utrechts, P. den Boer, 1900. Gebonden. 227 p. Sneden verguld. Proefschrift 12 juli 1900 aan de Rijks-Universiteit te Utrechts. xT 2816 20.00 x

JONGE, Theodorus Jacobus de. Publii Ovidii Nasonis Tristium Liber IV. Commentario exegetico instructus. Groningen, De Waal, 1951. Oorspr. omslag. 226 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Academia Groningana. [bibliotheekstempeltje]. xL 5759 10.00 x

JONGE VAN ELLEMEET, B.M. de. Geschiedkundig onderzoek naar den rechtsstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw. Zierikzee, S. Ochtman & Zoon, 1906. Gebonden. 285 p. + Stellingen. Proefschrift 28 september 1906 aan de Rijks-Universiteit te Utrechts. xR 6542 40.00 x

JONGELING, Bastiaan. Le Rouleau de la Guerre. Des Manuscrits de Qumran. Commentaire et traduction. Assen, Van Gorcum & Comp., 1962. Oorspr. omslag. 409 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 18 juni 1962. [bibliotheekstempeltje] xL 5297 18.00 x

JONGSMA, P.A. Dr. J.H. Halbertsma. Een bijdrage tot de kennis van zijn persoon, zijn denkbeelden en zijn arbeid. Sneek, A. Flach, 1933. Oorspr. omslag. 130 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 8 april 1933. [bibliotheekstempeltje]. xL 5086 12.00 x

JONKER, G.D. Le Protestantisme et le Theatre de Langue Francaise au XVIe Siecle. Groningen, J.B. Wolters, 1939. Oorspr. omslag. 247 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 3 februari 1939. bibliotheekstempeltje. xL 4649 10.00 x

JONXIS-HENKEMANS, Wilhelmina L. Bijdrage tot de bronnenstudie der Primera Cronica General. Rotterdam, Van Waesberge, 1947. Oorspr. omslag. 65 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 4 juli 1947. [bibliotheekstempeltje]. xL 4922 8.00 x

JOOSEN, Joseph. Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak. Nijmegen, Dekker & van de Vegt, 1941. Oorspr. omslag. 331 p. + Stellingen. Proefschrift op 14 februari 1941 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6113 12.50 x

JOSSELIN DE JONG, Jan P.B. de. De waardeeringsonderscheiding van Levend en Levenloos in het Indogermaansch vergeleken met hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkin-talen. Ethno-psychologische studie. Leiden, Gebr. van der Hoek, 1913. Ingenaaid. 223 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Leiden op donderdag 15 mei 1913. xL 4063 18.00 x

JOUSMA, J.A.J. Oudheid van Vlaardingen. Vlaardingen, Dorsman & Ode, 1947. Oorspr. omslag. 158 p. + Stellingen. Met 3 uitklapbare kaarten. Proefschrift 28 mei 1947 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [omslag roestvlekkig] xR 7189 15.00 x

JOUWERSMA, Willem J. De Duitsch-Fransche oorlogscrisis van 1875 en haar voorgeschiedenis. Leiden, A.W. Sijthoff, 1927. Oorspr. omslag. 158 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam op 6 december 1927. [bibliotheekstempeltje]. xL 4185 10.00 x

JUYNBOLL, Willem Rudolf. Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur. Leiden, Leidsche UitgeversMij., 1934. Oorspr. omslag. IX + 241 p. + stellingen. - xR 6128 15.00 x

KALMA, Douwe. Gysbert Japiks in studzje yn dichterskip. Dokkum, J. Kamminga, 1938. Oorspr. omslag. 254 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 6 mei 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 4648 20.00 x

KALMA, Jacobus. De toestemming van partijen bij het huwelijk. Amersfoort, S.W. Melchior, 1910. Gebonden. 175 p. + Stellingen. Proefschrift 15 april 1910 Vrije Universiteit te Amsterdam. xL 9357 15.00 x

KALMA, Jacobus. De toestemming van partijen bij het huwelijk. Amersfoort, S.W. Melchior, 1910. Ingenaaid. 175 p. + Stellingen. Proefschrift. [roestvlekjes]. xR 1655 10.00 x

KATS, Joannes C.P. Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1939. Oorspr. omslag. 222 p. + Stellingen. Proefschrift op 31 maart 1939 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6053 14.00 x

KEGGE, Cornelis Martinus. De Evangelisch-Sociale Beweging in Duitschland. Rotterdam, Libertas, 1916. Oorspr. omslag. 234 p. Proefschrift 23 juni 1916 aan de Vrije Universiteit. xR 6434 12.50 x

KEISER, Jan Harm. De getuigenissen der leden van het Koninklijk Geslacht in strafzaken (Art. 311 en volg. Wetb. v. Strafv.). Utrecht, J.G. Broese, 1870. Oorspr. kartonnen omslag. 60 p. Proefschrift op Vrijdag, den 1sten Julij 1870 aan de Hoogeschool te Utrecht. xB 6387 30.00 x

KEMPEN, Johan C. van. Het juridisch karakter der werkstaking en hare gevolgen, in verband met het ontwerp arbeidscontract. Amsterdam, De Roever Krober & Bakels, 1907. Oorspr. omslag. 83 p. (incl. stellingen). proefschrift Universiteit van Amsterdam op 5 maart 1907. xT 6438 10.00 x

KERKHOF, Jelle. Studies in the language of Geoffrey Chaucer. Universitaire Pers Leiden, 1966. Oorspr. omslag. VIII + 251 p. + Stellingen. Proefschrift 21 december 1966 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xB 7319 12.00 x

KERKHOFF, Emma Louise. Ausdrucksmoglichkeiten neuhochdeutschen Prosastils. Ein kritischer Versuch an Friedric Grieses Roman Die Weisskopfe. Amsterdam, F. van Rossen, 1949. Oorspr. omslag. 240 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 11 november 1949. [bibliotheekstempeltje]. xL 5311 10.00 x

KERNKAMP, Willem Jan Arend. De Islam en de vrouw. Bijdrage tot de kennis van het reformisme naar aanleiding van M.R. Rida's 'Nida' lil-djins al-latif. Amsterdam, Noord-Hollandsche U.M., 1935. Oorspr. omslag. VIII + 250 p. + stellingen. Proefschrift 29 mei 1935 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xR 3902 40.00 x

KESSEL, Petrus J. van. Duits studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie. Assen, Van Gorcum & Comp., 1963. Oorspr. omslag. 199 p. + Stellingen. Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen op 18 juni 1963. [bibliotheekstempeltje]. xL 5253 10.00 x

KESSLER, Johann H.H. Geertgen tot S. Jans zijn herkomst en invloed in Holland. Utrecht, A. Oosthoek, 1930. Oorspr. omslag. 62 p. + Stellingen en bijlage. Proefschrift 20 juni 1930 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xR 5250 12.50 x

KETNER, Cornelis H. Josef Dietzgen een socialistisch wijsgeer. Amsterdam, S.L. van Looy, 1919. Oorspr. omslag. 83 p. + Stellingen. Proefschrift 16 juni 1919 aan de Rijks-Universiteit te Groningen. xT 8014 12.00 x

KIEFT, Pieter. Heinrich Heine in westeuropaischer Beurteilung, seine Kritiker in Frankreich, England und Holland. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1938. Oorspr. omslag 126 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 5 juli 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 4655 15.00 x

KIEL, Anna H. Jesaias Rompler von Lowenhalt. Ein Dichter des Fruhbarock. Utrecht, Kemink en Zoon, 1940. Oorspr. omslag. 239 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 11 december 1940. [bibliotheekstempeltje]. xL 4741 16.00 x

KIEL, Anna Hendrika. Jesaias Rompler von Lowenhalt, Ein Dichter des Fruhbarock. Utrecht, Kemink en Zoon, 1940. Oorspr. omslag. 238 p. Proefschrift 11 december 1940 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 1730 10.00 x

KISTNER, Wolfram. The anti-slavery agitation against the Transvaal Republic 1852 - 1868. Groningen, 1948. Oorspr. omslag. 73 p. + Stellingen. Proefschrift op 14 juni 1948 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6704 14.00 x

KLAASESZ DE BOER, Jan. Bijdrage tot de geschiedenis der Dijkpligtigheid in Friesland, inzonderheid met betrekking tot Oostergoo. Utrecht, J.G. van Terveen en Zoon, 1868. Gebonden. 115 p. + Stellingen. Proefschrift 15 junij 1868 aan de Hoogeschool te Utrecht. xR 6261 25.00 x

KLERKX, Hendrikus J.M. Paul Bourget et ses idees litteraires. Nijmegen, Dekker en Van de Vegt, 1946. Broche. 201 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 1 februari 1946. [bibliotheekstempeltje]. xL 5219 10.00 x

KLOMP, Herman. De terreinkeus van de Kievit. Vanellus Vanellus (L). Leiden, E.J. Brill, 1953. Oorspr. omslag. 139 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit te Leiden op 3 juni 1953. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4684 12.00 x

KLOMPMAKER, Hendrik. Studien over de geschiedenis van het kapitalisme. Groningen, J.B. Wolters, 1949. Oorspr. omslag. 286 p. + stellingen. Proefschrift 5 juli 1949 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 2631 12.50 x

KLUYVER, Albert. Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1884. Herbonden. 154 p. + Stellingen. Proefschrift 20 september 1884 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 6806 15.00 x

KNOOP, J.S.A.M. De invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke functies. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1919. Gebonden half leer. 113 p. Proefschrift 12 juni 1919 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 4301 30.00 x

KOCH, Johann A. Studien over den tijd van Constantijn den Grooten. Dordrecht, Morks, 1931. Oorspr. omslag. 94 p. + Stellingen. Proefschrift op 27 maart 1931 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6051 10.00 x

KONING, Jos. De folkbeweging in Nederland. Analyse van een hedendaagse muziek-subcultuur. Amsterdam, 1983. Oorspr. omslag. 217 p. Proefschrift 13 mei 1983. xR 7122 15.00 x

KOOIMAN-MIDDENDORP, Gerarda M. The hero in the feminine novel. Middelburg, G.W. de Boer, 1931. Oorspr. omslag. 174 p. + Stellingen. Proefschrift op 20 februari 1931 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6289 16.00 x

KORSWAGEN, Johanna H. De oorzaken van de stank der Leidsche grachten. Leiden, Eduard IJdo, 1926. Oorspr. omslag. 114 p. + Stellingen. Met kaart. Proefschrift 27 october 1926 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [omslag licht beschadigd]. xR 6097 20.00 x

KOSSMANN, E.F. Die Siebenzeilige Strophe in der deutschen Litteratur. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. Oorspr. omslag. 102 p. + Stellingen. Proefschrift 4 juli 1923 aan de Rijks-Universiteit te Groningen. xR 7039 15.00 x

KRAFT, Bernhard Daniel Ernst. Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie, 1905-1912. Utrecht, Kemink en Zoon, 1931. Ingenaaid. 367 p. Proefschrift. xL 3388 18.00 x

KRAMER, Cornelis. Andre Chenier et la poezie Parnassienne. Leconte de Lisle. Z.p. 1925. Oorspr. omslag. 300 p. Proefschrift op 6 november 1925 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6634 20.00 x

KRAMER, Cornelis. Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Samenvatting, inhoudsopgave en stellingen. La Haye, Martinus Nijhoff, 1971. Oorspr. omslag. 8 p. Proefschrift. xB 1593 7.00 x

KREKEL, Hendrik. Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. Oorspr. omslag. 272 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 8 juli 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 4667 12.00 x

KROES, Hendrik Willem Jan. Untersuchungen uber das Lied vom Hurnen Seyfrid, mit Berucksichtigung der verwandten Uberlieferungen. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1924. Oorspr. omslag. 130 p. + Stellingen. Proefschrift 13 september 1924 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xB 1389 15.00 x

KRONENBERG, Albertus Jacob. Het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Deventer, G. Brouwer, 1875. Oorspr. omslag. 120 p. + Stellingen. Proefschrift 22 mei 1875 aan de Hoogeschool te Leiden. [achterzijde omslag hersteld]. xT 4550 20.00 x

KRONENBURG, Joanna W.M. Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie. Amsterdam, H.J. Paris, 1942. Oorspr. omslag. 98 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 4 juli 1942 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xR 5111 15.00 x

KUIPER, Esco Taco. Karel ende Elegast. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1890. Herbonden. 169 p. + Stellingen. Proefschrift op zaterdag 6 december 1890 aan de Universiteit van Amsterdam. xK 5800 15.00 x

KUIPER, Esco Taco. Karel ende Elegast. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1890. Gedecoreerde linnen band. 175 p. incl. Stellingen. Proefschrift op zaterdag 6 december 1890 aan de Universiteit van Amsterdam. Bevat de volledige tekst van Karel ende Elegast. xR 9336 17.00 xx

KUIPER, Gerrit. Orbis Artium en Renaissance I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert. Harderwijk, Flevo, 1941. Oorspr. omslag. XIX + 381 p. + Stellingen. Proefschrift 24 juni 1941 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. [Vlekje op omslag]. xB 5316 16.00 x

KUIPERS, Hans Jan. De Wereld als Werkplaats. Over de vorming van Kees Boeke en Beatrice Cadbury. With a summary in English. Amsterdam, 1992. Paperback. 232 p. Ills. Proefschrift 25 juni 1992 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 4706 10.00 x

KUNNEMAN, Franciscus B.M. Over het inleiden tot de rechtsswetenschap. De wenselijkheid en mogelijkheid van een encyclopedische inleidingstheorie. Amsterdam, 1986. Oorspr. omslag. VIII + 194 p. + Stellingen. Proefschrift 12 december 1986 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 1822 15.00 x

KUNST, Antonie Johannes Maria. Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814). Le developpement de l'Hopital Sainte-Elisabeth a l'Orphelinat reforme pour les enfants bourgeois, 1485-1814, (Ave resume en Français). Utrecht, Drukkerij Vesta, 1954. Oorspr. omslag. 333 p. + Stellingen. Proefschrift 31 maart 1954 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xT 7522 12.00 x

KUNZE, Johanna M.L. Lebensgestaltung und Weltanschauung in Herman Hesses Siddhartha. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, z.j. Oorspr. omslag. 84 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 4721 12.00 x

KURPERSHOEK-SCHERFT, Antonia C.M. De episode van Het Getij. De Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1956. Oorspr. omslag. 181 p. + Stellingen. Proefschrift op 18 december 1956 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 5618 18.00 x

LAAN, Jacobus van der. An enquiry on a psychological basis into the use of the progressive form in late modern english. Gorinchem, F. Duym, 1922. Oorspr. omslag. 135 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 31 october 1922. [bibliotheekstempeltje]. xL 5125 10.00 x

LAAR, H.J.M. van de. Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. Oorspr. omslag. 491 p. + Stellingen. Proefschrift 1 mei 1978 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. xR 4165 12.50 x

LABORDUS, Leonardus W. De astronomische mythen in de Griekse literatuur van Homeros tot Aratos. (Een mythographisch onderzoek). Amsterdam, H.J. Paris, 1946. Oorspr. omslag. 99 p. Proefschrift op 11 juli 1946 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 5765 14.00 x

LANGBROEK, M. Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im niederlandischen Empfindsamen Roman. Mit einem Facsimile. Purmerend, J. Muusses, 1933. Oorspr. omslag. XII + 216 p. + Stellingen. Proefschrift 22 juni 1933 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 4554 20.00 x

LANGMAN, Harm Jan. Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie. Kampen, J.H. Kok, 1950. Oorspr. omslag. 294 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 10 februari 1950. [bibliotheekstempeltje]. xL 5223 10.00 x

LEENMANS, Hendrik Arie. De logica der geschiedeniswetenschap van H. Rickert. 's-Gravenhage, Humanitas, 1924. Oorspr. omslag. 121 p. + Stellingen. Proefschrift op 21 juni 1924 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6187 12.00 x

LEESBERG, C.F.A.J. rechtssbetrekking tusschen Trekker en Acceptant, volgens het Wetboek van Koophandel. Rotterdam, Bieshaar & Reckers, 1878. Gebonden. 100 p. Sneden verguld. Proefschrift 27 juni 1878 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 7162 16.00 x

LEEST, Jacob. Duitsche invloed op het Nederlandsch de protestansche theologen sedert het begin der XIXe eeuw. Groningen, J.B. Wolters, 1929. Oorspr. omslag. 254 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 1 februari 1929. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4147 10.00 x

LEEUW, Venantius de. De Ebed Jahweh-Profetieen. Historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis. Avec un resume en francais. Assen / Leuven / Paris, Van Gorcum & Comp., 1956. Ingenaaid. XXVIII + 367 p. Proefschrift. xT 3188 15.00 x

LEEUWEN, Jacobus A.C. van. De Joodsche Achtergrond van den Brief aan de Romeinen. Utrechts, C.H.E. Breijer, 1894. Oorspr. omslag. VIII + 135 p. + Stellingen. Proefschrift 11 April 1894 aan de Rijks-Universiteit te Utrechts. xR 6637 12.50 x

LEEUWEN, Nicolaas Dirk van. Het Bijbelsch-Akkadisch-Schumerisch zondvloedverhaal. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, 1920. Oorspr. omslag. 411 p. Stellingen. Proefschrift 25 juni 1920 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 3890 15.00 x

LENNEP, Johanna Elisabeth van. Beleving en verbeelding in het tekenen. Een klinisch-psychologische studie van de Driebomentest. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1958. Oorspr. omslag. 224 p. + Stellingen. Ills. Proefschrift 20 mei 1958 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6255 15.00 x

LENSELINK, Samuel J. De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Assen, Van Gorcum & Comp., 1959. Oorspr. omslag. XII + 600 p. + Stellingen. Proefschrift 10 april 1959 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 5153 30.00 x

LEPPER, J.L.M. de. De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum. Tilburg, W. Bermans, 1941. Oorspr. omslag. XII + 121 p. + Stellingen. Proefschrift. xT 2726 15.00 x

LEUVEN, Lienke. De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek. Epe, Hooiberg, 1951. Or. omslag. 101 p. + Twee bijlagen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xR 6254 18.00 x

LEVIE, Sophie Alisa. Commerce 1924-1932 een internationaal modernistisch tijdschrift. Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag. 246 p. Proefschrift 17 mei 1988 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 0908 15.00 x

LEYDESDORFF, Julius. Bijdrage tot de speciale psychologie van het joodsche volk. Groningen, M. de Waal, 1919, Oorspr. omslag. 104 p. + Stellingen. Proefschrift 5 juli 1919 aan de Rijks-Universiteit te Groningen. [Rugje omgeplakt]. xT 7528 15.00 x

LIEDMEIER, Christiana. Plutarchus' biographie van Aemilus Paullus historische commentaar. / Plutarchus Vita Aemilii Paulli Tekst. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1935. Oorspr. omslag. 312 p. + Bijlage + Stellingen. Proefschrift op 26 november 1935 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 5892 12.00 x

LIEFDE, Carel Lodewijk de. Le Saint-Simonisme das la poezie francaise entre 1825 et 1865. Haarlem, Amicitia, 1927. Broche. 192 p. + Stellingen. Proefschrift 15 februari 1927 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xB 2567 18.00 x

LIEFTINCK, Gerard Isaac. De Middelnederlandsche Tauler-handschriften. Groningen, J.B. Wolters, 1936. Oorspr. omslag. XXXIV + 443 p. + stellingen en afbeeldingen. Proefschrift 16 juni 1936 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xR 0962 25.00 x

LIENEMAN, Jan Ernst. Over de helderheid der kleuren. Amsterdam, M.J. Portielje, 1914. Gebonden. 198 p. + Stellingen. Proefschrift 2 maart 1914 aan de Universiteit te Amsterdam. xR 6592 15.00 x

LIER, Hermanus H. van. Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1953. Oorspr. omslag. 392 p. + Stellingen en Kaarten. Proefschrift op 19 mei 1953 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6798 18.00 x

LIJFERING, Jelle H.W. Selectieve migratie. Een empirische studie van de samenhang tussen plattelandsmigratie en selectie naar intelligentie in Nederland. Selective Effects of Rural Migration in the Netherlands (with a summary in English). Wageningen, H. Veenman, 1968. Oorspr. omslag. 138 p. + Stellingen. Proefschrift 1 maart 1968 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 5012 12.00 x

LINDEBOOM, Lukas. Parlementaire schadeloosstelling. Rotterdam, Libertas, 1916. Oorspr. omslag. 175 p. + Stellingen. Proefschrift 31 maart 1916 aan de Vrije Universiteit. xB 8032 15.00 x

LINDEN, Jacobus Petrus van der. Alphonse Esquiros. De la Boheme Romantique a la Republique Sociale. Heerlen/Paris, Winants/A.G. Nizet, 1948. Oorspr. omslag. 237 p. Ills. Proefschrift op 6 juli 1948 aan de r.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6002 12.50 x

LOBEN SELS, Pieter Justus van. Beschouwingen over den Noord-Amerikaanschen Staten-Oorlog van 1861-1864. Zutpen, A.E.C. van Someren, 1878. Oorspr. omslag. 150 p. + Stellingen. Proefschrift den 19 Maart 1878 aan de Hoogeschool te Utrechts. Rugje omgeplakt. xR 7172 40.00 x

LOOHUIS, Johannes Gerardus. De verhouding tusschen den tropischen landbouwgordel en de industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidig aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost Azie. Hilversum, De Mercuur, 1931. Oorspr. omslag. 420 p. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 29 mei 1931. xM 8150 13.50 x

LOOPSTRA, Jan J. De assibilatie in de Oudfriese oorkonden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1935. Oorspr. omslag. XIII + 148 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 9 april 1935. [bibliotheekstempeltje]. xL 5095 15.00 x

LOS, Sietse Oene. Aristoteles in Nederland gedurende de laatste veertig jaren. Hilversum, T. Quist, 1905. Oorspr. omslag. 80 p. + Stellingen. Proefschrift. xL 3399 8.00 x

LOUBSER, Jacques E. Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans. Groningen, J.B. Wolters, 1961. Oorspr. omslag. 273 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 20 oktober 1961. [bibliotheekstempeltje]. xL 4397 10.00 x

LUBACH, Adolf Edzard. Over de verbuiging van het werkwoord in het Nederlandsch der 16de eeuw. Groningen, J.B. Wolters, 1891. Oorspr. omslag. 75 p. Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 3 december 1891. [bibliotheekstempeltje]. xL 5107 20.00 x

LUBBERS-VAN DER BRUGGE, Catharina J.M. Johnson and Baretti some aspects of eighteenth-century literary life in England and Italy. Groningen, J.B. Wolters, 1951. Oorspr. omslag. 157 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 23 april 1951. [bibliotheekstempeltjes]. xL 4899 15.00 x

LUBLINK-WEDDIK, Willem Frans. Adatdelictenrecht in de Rapat-Marga-Rechtspraak van Palembang. Drukkerij v/h A.C. Nix & Co., 1939. Oorspr. omslag. 243 p. + Stellingen. + kaart. Proefschrift 16 mei 1939 aan de Rechtshoogeschool te Batavia. [bibliotheekstempeltje]. xB 2169 30.00 x

LUCKERHOF, Rob. Du Perron en het schrijverscongres ter verdediging van de cultuur, Parijs 1935. Over het probleem van het collectivisme bij E. du Perron. Amsterdam, 1978. Oorspr. omslag. 90 p. Doctoraalscriptie Sociologie oktober 1978 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 4131 10.00 x

LUGT, Joannes M.H. van der. L'Action religieuse de Ferdinand Brunetiere. Nijmegen, 1936. Broche. 248 p. + Stellingen. With portrait. proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 27 november 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 5067 12.00 x

MAAS GEESTERANUS, Rudolf A. Revision of the Lichens of the Netherlands. I. Parmeliaceae. Leiden, Eduard IJdo, 1947. Oorspr. omslag. 199 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift op 19 november 1947 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 6235 16.00 x

MAK, Willem. Rights affecting the manufacture and use of gramophone records. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. Oorspr. omslag. 224 p. + Stellingen. Proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam op 29 februari 1952. [bibliotheekstempeltje]. xL 5028 10.00 x

MAKKINK, Henri Jacob. Philip Massinger and John Fletcher a comparison. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1927. Oorspr. omslag. 206 p. + Stellingen. Proefschrift op 31 maart 1927 aan de Universiteit van Amsterdam. [Bibliotheekstempeltje] xL 6041 12.00 x

MANDERS, W.J.A. Vijf kunsttalen. Vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapuk, Esperanto, Ido, Occidental en Novial. Purmerend, J. Muusses, 1947. Oorspr. omslag. 380 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht 25 april 1947. [bibliotheekstempeltje]. xL 4425 15.00 x

MEER, Herman D. van der. Over de doofstomheid en het audiologisch aspect van hoorgebreken bij kinderen in het algemeen. Groningen, v/h Gebroeders Hoitsema, 1957. Oorspr. omslag. 104 p + Stellingen. Proefschrift 11 december 1957 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xR 6586 15.00 x

MEER, Herman F. van der. Euhemerus van Messene. Amsterdam, 1949. Oorspr. omslag. 157 p. + Stellingen. Proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam op 22 juni 1949. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xL 6586 10.00 x

MEER, Hindrikus J. van der. Main facts concerning the Syntax Mandeville's Travels. Utrecht, Kemink en Zoon, 1929. Oorspr. omslag. 176 p. + Stellingen. Proefschrift op 8 november 1929 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6323 25.00 x

MEER, Jorrit van der. Bijdrage tot de kennis van Senecio Vulgaris. Groningen, M. de Waal, 1937. Oorspr.. omslag. 56 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 23 juni 1937. [bibliotheekstempeltje]. xL 4927 10.00 x

MEERSHOEK, Gerardus Q.A. Le latin biblique d'apres Saint Jerome. Aspects linguistiques de la rencontre entre la Bible et le monde classique. Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1966. Oorspr. omslag. XV + 263 p. + Stellingen. Proefschrift 30 september 1966 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [exlibris Anton van Duinkerken]. xL 7334 16.00 x

MEES-VERWEY, Mea. De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding. Santpoort, C.A. Mees, 1928. Ingenaaid. 359 p. + Stellingen. Proefschrift. xB 7751 25.00 x

MEEUWESSE, Antonius C.M. Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier. Groningen, J.B. Wolters, 1952. Oorspr. omslag. 316 p. + Stellingen. Proefschrift 11 januari 1952 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 6798 12.00 x

MEIJER, Jakob. Isaac da Costa's weg naar het Christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland. Amsterdam, 1941. Oorspr. omslag 169 p. + stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. xR 3895 20.00 x

MEIJER, Joannes B.J. De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1940. Oorspr. omslag. 340 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit van Nijmegen op 20 juni 1940. [bibliotheekstempeltje]. xR 1777 10.00 x

MELKMAN, Jozeph. David Franco Mendes. A Hebrew Poet. Jerusalem/Amsterdam, Massadah/Joachimsthal, 1951. Oorspr. omslag. 170 p. + Stellingen. Proefschrift 18 december 1951 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 3912 12.00 x

MENSINK, Bernardus A. Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579 - 1630. Bussum, Paul Brand, 1958. Oorspr. omslag. 237 p. + Stellingen. Proefschrift op 10 juli 1958 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6295 10.00 x

MERKELBACH, H.M. Naar aanleiding van de collectieve arbeidsovereenkomst. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1909. Oorspr. omslag. XVI + 184 p. + Stellingen. Proefschrift 3 december 1909 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xT 5243 20.00 x

MERTENS, A.T.L.M. Eenige aspecten van de beteekenis van het geboortenummer. Bewerking van gegevens an 5202 gezinnen met 34528 kinderen verkregen via een enquete. Maastricht, Ernest van Aelst, 1947. Oorspr. omslag. 147 p. Met bijlagen. Proefschrift 10 december 1947 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 8160 12.50 x

MES, Aloys J.J.M. Retributien. Middelburg, G.W. den Boer, 1930. Oorspr. omslag. 150 p. + Stellingen. Proefschrift 11 december 1930 aan de Roomsch-Katholieke Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xB 4283 10.00 x

MEULEN, P. van der. De comedies van Coornhert. Assen, Van Gorcum & Comp., 1945. Oorspr. omslag. 202 p. + Stellingen. Proefschrift 4 december 1945 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6122 12.50 x

MEULENBROEK, Bernardus L. Metriek en Rhythmiek in Augustinus' Cassiciacum-Dialogen. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1942. Oorspr. omslag. VIII + 107 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 16 juni 1942. [bibliotheekstempeltje]. xL 5354 14.00 x

MEYER, Herman. Der Typus des Sonderlings in der deutschen Literatur. Amsterdam, H.J. Paris, 1943. Oorspr. omslag. XI + 237 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 6 juli 1943. [bibliotheekstempeltje]. xL 5350 14.00 x

MEYER, Joan. Sekse als organisatieprincipe. Veranderende normen in de asymmetrische machtsrelatie tussen vrouwen en mannen. Amsterdam, 1983. Oorspr. omslag. 297 p. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op 9 december 1983. xM 8153 9.00 x

MINDERHOUD, H.J. La Henriade dans la Litterature Hollandaise. Paris, Librairie Ancienne Honore Champion, 1927. Broche. VIII + 183 p. + Stellingen. Proefschrift 6 mei 1927 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xB 7174 15.00 x

MOLIN, J.H.G. Rob. Het heelal in de huiskamer. De poeticale opvattingen van Adriaan Morrien. Breda, De Geus, 1995. Paperback. 399 p. + Stellingen. Proefschrift 16 juni 1995 aan de Open Universiteit. xR 2806 12.50 x

MOLL, Willem Hendrik. Ueber den Einfluss der lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik Walters von der Vogelweide und die seiner Epigonen im 13. Jahrhundert. Amsterdam, H.J. Paris, 1925. Oorspr. omslag. 146 p. + Stellingen. Proefschrift 30 October 1925 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xB 2566 16.00 x

MOOIJ, Anne L.A. Caracteres principaux et tendances des romans psychologiques chez quelques femmes auteurs, de Mme Riccoboni a Mme de Souza ( 1757 - 1826). Groningen, De Waal 1949. Oorspr. omslag. 136 p. + Stellingen. Proefschrift op 7 juni 1949 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5945 16.00 x

MOSHEUVEL, L.H. Een roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst. A commentary on Een Winter aan zee by A. Roland Holst (with a summary in English). Groningen, Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, 1980. Oorspr. omslag. 291 p. + Stellingen. Proefschrift 30 mei 1980 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 0395 12.50 x

MOSSELMAN, Frederik. Der Wortschatz Gottfrieds von Strassburg. 's-Gravenhage, Excelsior, 1953. Or. Wrappers 141 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 7 juli 1953. [bibliotheekstempeltje]. xL 5019 10.00 x

MUINCK, Bernard Ebo de. Een Regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de prive-boekhouding van Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, Ontvanger-Generaal der Verenigde Nederlander (1646-1721). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965. Or. omslag. XV + 354 p. + Stellingen. - xL 1733 15.00 x

MULDER, Egge S. Die Teologie van die Jesaja-Apokalipse, Jesaja 24-27. Groningen, J.B. Wolters, 1954. Oorspr. omslag. 125 p. + Stellingen. Proefschrift op 21 januari 1954 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6285 10.00 x

MULDER, Harm. Cognition and volition in language. Groningen, J.B. Wolters, 1936. Oorspr. omslag. 208 p. Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 16 juni 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 5132 10.00 x

MULDERS, Martinus H. Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat De Matrimonio en onderzoek naar de bronnen. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1941. Oorspr. omslag. XVIII + 183 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit van Nijmegen op 11 maart 1941. [bibliotheekstempeltje]. xL 4726 18.00 x

MULLER, Bernd. Sporen naar Duitsland. Het Duitslandbeeld in Nederlandse romans 1945-1990. Aachen, Alano, 1993. Oorspr. omslag. 250 p. Proefschrift 4 oktober 1993 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 8526 12.00 x

MULLER HENDRIKSZOON, Samuel. Onze wijze van grondwetsherziening. Leiden, E.J. Brill, 1883. Gebonden onafgesneden. 295 p. + Stellingen. Proefschrift 11 mei 1883 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [Band roestvlekjes]. xR 2456 25.00 x

MULLER, Jacob Wijbrand. De oude en de jongere bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert gedichten. Amsterdam, Frederik Muller & Co., 1884. Gebonden. 203 p. + Stellingen. Proefschrift op 21 Juni 1884 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xT 7991 30.00 x

MUSKENS, G.L. De vocis analogias significatione ac usu apud Aristotelem. Groningae, J.B. Wolters, 1943. Oorspr. omslag. 99 p. + stellingen. Proefschrift Universiteit Nijmegen. xR 2303 12.00 x

NAEFF, Jan Paulus. De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero. Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon, 1960. Oorspr. omslag. 193 p. + Stellingen. Proefschrift 26 oktober 1960 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xB 1795 15.00 x

NEDERLOF, Arie Bastiaan. Plutarchus' Leven van Pyrrhus. Historische commentaar. Amsterdam, H.J. Paris, 1940. Oorspr. omslag. X + 243 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden op 26 juni 1940. [bibliotheekstempeltje]. xL 4739 18.00 x

NEL, Barend Frederik. Die fantasie van blanke en naturelle skoolgaande kinders. Met inagneming van die werking van die hele geestestruktuur. 'n Vergelykende Studie. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1935. Oorspr. omslag. 323 p. + Stellingen. Proefschrift 26 februari 1935 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 7840 12.00 x

NEURDENBURG, Elisabeth. Van Nyeuvont, Loosheit ende practike: hoe sij vrou Lortse verheffen. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst. Utrecht, A. Oosthoek, 1910. Gebonden. 141 p. Stellingen. Proefschrift 5 Juli 1919 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xR 8123 18.00 x

NEURDENBURG, Martinus Gerardus. Doodsoorzaak en statistiek. Amsterdam, H.J. Paris, 1929. Oorspr. omslag. XII + 348 p. + Stellingen. Proefschrift 10 juli 1929 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xB 6008 25.00 x

NICOLAAS, Theodorus W.J. Praetextatus. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1940. Oorspr. omslag. XVI + 122 p. + Stellingen. Proefschrift op 12 maart 1940 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5762 10.00 x

NIJHOFF, Dirk Christiaan. Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart aesthetisch-critisch beschouwd. Utrecht, J.L. Beijers, 1886. Gebonden rood linnen. VII + 92 p. Stellingen. Sneden verguld. Proefschrift 19 maart 1986 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. Mooi exemplaar. xB 0874 35.00 x

NISPEN TOT SEVENAER, P.J.A.A.M. De invloed der Armenwet op de Rechtspersoonlijkheid. Arnhem, P. Gouda Quint, 1888. Oorspr. omslag. 131 p. + Stellingen. Proefschrift 14 november 1888 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. [rugje omgeplakt]. xT 6481 20.00 x

NOLET, Wilhelmus Adrianus. Marnix als Theoloog. Historische inleiding. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1948. Oorspr. omslag. XI + 282 p. + Stellingen. Proefschrift 22 October 1948 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xB 7738 12.00 x

NOOIJ, Jan de. Eenheid en vrijheid in het Nationale Onderwijs onder Koning Willem I. Utrechts, Libertas Drukkerijen, 1939. Ingenaaid. 291 p. + Stellingen. Proefschrift 28 april 1939 aan de Universiteit te Utrechts. xT 1941 15.00 x

NUYENS, Elisabeth M.T.W. De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839. Nijmegen, 1956. Oorspr. omslag. 192 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 21 november 1956. [bibliotheekstempeltje]. xT 1992 10.00 x

NYESSEN, Dionisius Jan Hendrik. The passing of the Frisians. Anthropography of Terpia. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. Oorspr. omslag. X + 295 p. Illustrations. + Stellingen. Proefschrift 8 juli 1927 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 7526 18.00 x

ONNEN, Martin Frederik. De opleiding van den handwerksman. Utrecht, 1900. Oorspr. omslag. 210 p. Proefschrift 27 Februari 1900 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [Mist achterzijde omslag]. xR 8336 10.00 x

OOSTENDORP, Herre van. Regulatie processen bij tekstverwerking. (regulation processes in textprocessing). Amsterdam, 1988. Oorspr. omslag. 216 p. Proefschrift. xK 2750 7.50 x

OPSTAL, A.G. van. Andre Rivet: een invloedrijk Hugenoot aan het Hof van Frederik Hendrik. Hardewijk, Drukkerij Flevo, 1937. Oorspr. omslag. 175 p. + Stellingen. Proefschrift 23 april 1937 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 5083 15.00 x

ORNEE, W.A. De zin in het Nederlands proza en de poezie van Philips van St. Aldegonde. Een syntactisch-stilistische analyse. Groningen, 1955. Oorspr. omslag. XV + 320 p. + Stellingen. Proefschrift 30 september 1955 aan de Rijks-Universiteit te Groningen. xR 6985 20.00 x

ORTH, Geertruida C.F.A.G. De Dalontwikkeling van het Boven-Engadin. Leiden, E.J. Brill, 1935. Oorspr. omslag. 29 p. + Illustraties + Stellingen. Proefschrift op 25 februari 1935 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 6287 12.00 x

OUDSHOORN, Henricus I. De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. The market-gardeners in Wateringen and De Lier. Assen, Van Gorcum & Comp., 1957. Oorspr. omslag. 140 p. + Stellingen. Proefschrift 6 december 1957 aan de Rijksuniversiteit te Utrechts. xR 6098 15.00 x

PAASMAN, A.N. Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting. With a Summary in English. Putten, 1984. Oorspr. omslag. 277 p. + Stellingen. Ills. Proefschrift 18 december 1984 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 4310 20.00 x

PANNE, Marinus C. van de. Recherches sur les rapports entre le Romantisme Francais et le Theatre Hollandais. Amsterdam, H.J. Paris, 1927. Ingenaaid. 165 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Universiteit van Groningen op vrijdag 25 maart 1927. [bibliotheekstempeltje]. xL 4098 10.00 x

PANNEKOEK, A.J. Evolution du bassin de la Tet dans les Pyrenees orientales pendant le Neogene. Etude de morphotectonique. Utrecht, A. Oosthoek, 1935. Oorspr. omslag. 72 p. Ills + Met kaart. Proefschrift 9 april 1935 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xR 4126 50.00 x

PANNEKOEK, Anna. Beitrage zur Kenntnis der altmiocanen Molluskenfauna von Rembang (Java). Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1936. Oorspr. omslag. XII + 80 p. + Stellingen. Ills. 4 uitslaande platen. Proefschrift 17 juni 1936 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 8440 18.00 x

PAP, Laszlo Istvan. Das israelitische Neujahrfest. Kampen, J.H. Kok, 1933. Oorspr. omslag. 93 p. + Stellingen. Proefschrift 4 juli 1933 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xR 3913 10.00 x

PAPIN, Jozef. Doctrina de Bono Perfecto. Eiusque in Systemate N.O. Losskij Personalistico Applicatio. Leiden, E.J. Brill, 1946. Oorspr. omslag. 127 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 12 april 1946. [bibliotheekstempeltje]. xL 4883 10.00 x

PAULISSEN, Josephus H.J. Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1959. Oorspr. omslag. XI + 382 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 13 januari 1959. [bibliotheekstempeltje]. xL 5110 10.00 x

PAUW, Cornelis. Strubbelingen in stad en lande. Groningen, J.B. Wolters, 1956. Oorspr. omslag. 254 p. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op 19 juni 1956. xK 8489 18.00 x

PAUW VAN WIELDRECHT, Maarten Iman. Beoordeeling van het werk van de Socialist Henry George, Vooruitgang en Armoede. Utrecht, J. de Kruyff, 1885. Oorspr. omslag. 90 p. + Stellingen. Proefschrift op den 11 den December 1885 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xT 7062 15.00 x

PEETERS, Cornelis A. Fas en Nefas. Een Semantische Studie. (With an English summary). Utrecht, Kemink en Zoon, 1945. Oorspr. omslag. 185 p. + Stellingen. Proefschrift op 28 september 1945 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 5767 14.00 x

PEETERS, Leopold. Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kundrunepos. Meppel, J.A. Boom en Zoon, 1968. Oorspr. omslag. VIII + 258 p. + Stellingen. Proefschrift 18 oktober 1968 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 1361 12.00 x

PEIJNENBURG, Johannes W.M. Judocus Smits en zijn TIJD. Amsterdam, De Tijd, 1976. Oorspr. omslag. 153 p. + Bijlage-deel: De brieven en artikelen van Judocus Smits. Proefschrift 29 april 1976 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [Enkele aantekeningen met pen]. xT 0787 15.00 x

PEIJPE, Taco van. De ontwikkeling van het loonvormingsrecht. Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1985. Oorspr. omslag. XVIII + 599 p. Stellingen. Proefschrift 22 november 1985 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 4308 16.00 x

PENNINK, Renetta. Nederland en Shakespeare. Achttiende eeuw en vroege romantiek. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. Oorspr. omslag. XII + 304 p. + Stellingen. Proefschrift op 17 januari 1936 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 6742 25.00 x

PERQUIN, Nicolaas C.A. Wilhelm Raabes Motive als Ausdruck seiner Weltanschauung. Amsterdam, H.J. Paris, 1927. Oorspr. omslag. XVI + 302 p. + Stellingen. Proefschrift op 20 december 1927. aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5886 10.00 x

PERSIJN, Anne J. De Dietse vertaling der “Scala Sacre Communionis” van Ioannes Mauburnus. Rijswijk, Excelsior, 1960. Oorspr. omslag. 224 p. + Stellingen en Bijlage. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 13 mei 1960. [bibliotheekstempeltje]. xL 4683 10.00 x

PESCH, Geradus van. De Procli Fontibus. Dissertatio ad Historiam Matheseos Graecae Pertinens. Lugduni-Batavorum, L. van Nifterik, 1900. Gebonden. 168 p. Proefschrift Leiden. xR 7175 20.00 x

PETERS, Pieter A. Geloof en mystiek. Een theologische bezinning op de geestelijke leer van Sint-Jan van het Kruis. Leuven, E. Nauwelaerts, 1957. Oorspr. omslag. XVIII + 237 p. + Stellingen. Proefschrift 7 juni 1957 aan de Rooms-Katholieke Universiteit van Nijmegen. xB 8188 15.00 x

PIETERS, Joannes T.M.F. Cratinus. Bijdrage tot de geschiedenis der Vroeg-Attische comedie. Suivi d'un abrege en Francais. Leiden, E.J. Brill, 1946. Oorspr. omslag. XII + 221 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 26 maart 1946. [bibliotheekstempeltje]. xL 5351 12.00 x

PIETERSE, Wilhelmina C. Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelietische gemeente te Amsterdam in zijn 'Triumpho del Govierno Popular'. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1968. Oorspr. omslag. 211 p. + Stellingen. Ills. Proefschrift 2 juli 1968 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 7369 18.00 x

PIKKEMAAT, A.G. Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1963. Oorspr. omslag. 194 p. + Stellingen. Proefschrift 12 juli 1963 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xR 6853 15.00 x

PIRENNE, Louis Pierre Leon. 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576 - 1579. Tongerlo, Sint-Norbertusdrukkerij, 1959. Oorspr. omslag. XXIV + 305 p. + Stellingen. 3 uitklapbare platen. Proefschrift 13 november 1959 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7836 14.00 x

PISTORIUS, Philippus V. Indices Antinoopolitani. Leiden, Luctor et Emergo, 1939. Oorspr. omslag. 130 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden op 28 maart 1939. [bibliotheekstempeltje]. xL 5034 12.00 x

PLANTENGA, Jan. Staken in overheidsdienst. Rotterdam, Drukkerij Libertas, 1921. Oorspr. omslag. 93 p. + Stellingen. proefschrift 17 juni 1921 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xT 5241 15.00 x

PLANTENGA, Lucas L. De Crematie. Zutphen, P. Plantenga, 1875. Oorspr. omslag. 52 p. Stellingen. Proefschrift 3den Juli 1875 aan de Hoogeschool te Utrecht. xT 7307 30.00 x

PLESSEN, Jacques. Promenade et poesie. L'Experience de la marche et du mouvement dan l'oeuvre de Rimbaud. LaHaye/Paris, Mouton & Cie., 1967. Broche. 344 p. + Stellingen. Proefschrift 23 juni 1967 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 6803 15.00 x

POEL, Ieme van der. Une revolution de la pensee. Maoisme et feminisme a travers Tel Quel, Les Temps modernes et Esprit. Amsterdam, Atlanta, 1992. Oorspr. omslag. 269 p. + Stellingen. Proefschrift. xH 1845 9.00 x

POL, W.H. van de. De kerk in het leven en denken van Newman. Nijkerk, C.F. Callenbach, 1936. Oorspr. omslag. 303 p. + Stellingen. Proefschrift 31 maart 1936 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xR 5711 10.00 x

POLAK, Betje. Een onderzoek naar de botanische samenstelling van het Hollandsche Veen. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1929. Oorspr. omslag. 187 p. + Stellingen. Proefschrift 20 November 1929 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6584 12.50 x

POLAK, Meijer. The historical, philosohical and religious aspects of John Inglesant. Purmerend, J. Musses, 1933. Oorspr. omslag. 188 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 5 juli 1933. [bibliotheekstempeltje]. xL 5363 12.00 x

POLAK, Raphael. Wering van vreemden invloed uit nationale ondernemingen. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1918. Oorspr. omslag. 164 p. + Stellingen. Proefschrift 26 Maart 1918 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 7766 15.00 x

POLL, Fredrik van de. Tijdelijke waarneming van het koninklijk gezag. Utrechts, J. de Kruyff, 1891. Oorspr. omslag. 148 p. Proefschrift 24 juni 1891 aan de Rijks-Universiteit te Utrechts. xR 7173 20.00 x

POORTINGA, Ype. It Fryske Folkstoaniel (1860-1930). Assen, Van Gorcum & Comp., 1940. Oorspr. omslag. 153 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen, 3 juni 1940. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4638 10.00 x

POPTA, W.M. van. De Landerziehungsheime. (New Schools-Ecoles Nouvelles). Geschiedenis-ontwikkeling en beteekenis. Amsterdam, H.J. Paris, 1929. Oorspr. omslag. 159 p. + Stellingen. Proefschrift 5 juli 1929 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xB 2964 16.00 x

POST, Matthieu J. H. De driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie. Bergen op Zoom, Gebr. Juten, 1961. Oorspr. omslag. 142 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 17 maart 1961. [bibliotheekstempeltje]. xT 0926 12.50 x

POST, Vincent Wouter. Les Tentatives de Reforme Orthographique du Pere Monet, S.J. Amsterdam, H.J. Paris, 1925. Broche. 106 p. + Stellingen. Proefschrift op 8 mei 1925 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5635 18.00 x

POSTMA, H. Experimenteel-psychologisch onderzoek naar de beteekenis van het geboortenummer. Groningen, M. de Waal, 1929. Oorspr. omslag. 85 p. + Stellingen. Proefschrift 14 juni 1929 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xB 8139 20.00 x

[POTGIETER] SMIT, Jakob. Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl. Groningen, J.B. Wolters, 1937. Oorspr. omslag. 186 p. + Stellingen. Proefschrift 21 mei 1937 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xL 8292 14.00 x

PRAAG, J. Ph van. Henriette Roland Holst. Wezen en werk. Amsterdam, Contact, 1946. Ingenaaid. 220 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 26 februari 1946 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 8512 13.50 x

PRIES-HEIJKE, Anna P. De zaak Suchovo-Kobylin. Alblasserdam, Kanters, 1988. Paperback. 277 p. + Stellingen. Proefschrift 8 juni 1988 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xT 0475 10.00 x

PRIJONO. Sri Tanjung. Een oud Javaansch verhaal. 's-Gravenhage, v/h H.L. Smits, 1938. Oorspr. omslag. 32 + 273 p. + Stellingen. + Varianten. Proefschrift op 24 juni 1938 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 6105 18.00 x

PRINCE, Felix. Andre Antoine et le renouveau du Theatre Hollandais (1880-1900). Amsterdam, P.H. Vermeulen, 1941. Oorspr. omslag. 143 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 11 juli 1941. [bibliotheekstempeltje]. xL 4510 10.00 x

PRINS, Anton A. The Booke of the Common Prayer, 1549. An enquiry into its language (phonology and accidence), with an introductory note about its composition and origin. Amsterdam, M.J. Portielje, 1933. Or. Wrappers, 129 p. + Stellingen. Folding maps. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 31 maart 1933. Library stamp. xL 4651 20.00 x

PRINS, Maria P. Joseph Freiherr von Hormayr. Van apostel der Oostenrijks-Nationale gedachte tot pionier der Duitse eenheid. Assen, Van Gorcum & Comp., 1938. Oorspr. omslag. 385 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 4 mei 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 4666 12.00 x

PRINS, Nicolaas. De oorspronkelijke beteekenis van de Aegis. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Oorspr. omslag. 125 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 30 maart 1931. [bibliotheekstempeltje]. xL 4902 10.00 x

PRINSEN, Bernardus A. Intellectmetingen bij kinderen. Bijdrage tot een vergelijkend onderzoek van stad en platteland. Utrecht, 1935. Oorspr. omslag. 95 p. + Stellingen. Proefschrift op 11 juni 1935 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 6321 10.00 x

PRINSEN, Marie Madeleine. De Idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieen. Amsterdam, De Spieghel, 1934. Oorspr. omslag. 344 p. + Stellingen. Proefschrift 27 april 1934 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 1538 20.00 x

PROPER, Coenraad B.A. Social elements in English prose fiction between 1700 and 1832. Amsterdam, H.J. Paris, 1929. Oorspr. omslag. 302 p. + Stellingen. Proefschrift op 22 maart 1929 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6290 12.00 x

QUAY, Jan Eduard de. Het aandeel der sensorische en motorische componenten in het verloop van leer- en arbeidersproces. Utrecht/Nijmegen, Dekker & van de Vegt, 1927. Oorspr. omslag. 104 p. + Stellingen. Proefschrift 1 juli 1927 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xB 1690 18.00 x

RAALTE, Ernst van. De Minister-president. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. Oorspr. omslag. XI + 243 p. + stellingen. Proefschrift 18 october 1917 aan de Rijks-universiteit te Leiden. xT 4256 15.00 x

RABBINOWITSCH, Jacob Faiwusch. Probleme der Neidhartforschung. Eine Untersuchung uber das Verhaltnis zwischen Neidhartliedern und Pseudoneidharten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1928. Oorspr. omslag. 235 p. + Stellingen + Kaart. Proefschrift op 28 februari 1928 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 7519 35.00 x

RADEMAKER, Leonard Albert. Didericus Camphuysen. Gouda, Koch & Knuttel, 1898. Oorspr. omslag. 340 p. + Stellingen. Proefschrift 28 October 1898 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [rug beschadigd]. xB 7846 30.00 x

RAMECKERS, J.M. Der Kindesmord in der Literatur der Sturm-und-Drang-Periode. Ein Beitrag zur Kultur- und Literatur-geschichte des 18. Jahrhunderts. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1927. Oorspr. omslag. 279 p. Handelseditie van het proefschrift. xR 1665 15.00 x

RAMECKERS, Stephan Jozef Rudolf. A.S.C. Wallis (Adele Opzoomer). Heerlen, Winants, 1947. Oorspr. omslag. 130 p. + Stellingen. Proefschrift op 24 october 1947 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xR 4180 12.00 x

RAS, Gerard. Borne und Heine als Politische Schriftsteller. Groningen, J.B. Wolters, 1926. Oorspr. omslag. 182 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 10 december 1926. [bibliotheekstempeltje]. xL 5185 12.00 x

RAVESTEYN, Willem van. Onderzoekingen over de Economische en Sociale Ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16de en het eerste kwart der 17de eeuw. Amsterdam, S.L. van Looy, 1906. Oorspr. omslag. XIII + 374 + Stellingen. Proefschrift 26 januari 1906 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 5056 20.00 x

REESINK, Hendrika J. L'Angleterre et la Litterature Anglaise dans les trois plus anciens periodiques Francais de Hollande de 1684 a 1709. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1931. Broche. 433 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift op 24 maart 1931 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5710 18.00 x

REGT, Alida Jacomina de. Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940; een historisch-sociologische studie. Boom Meppel, 1984. Paperback. 330 p. + Stellingen. Proefschrift 8 juni 1984 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 4432 10.00 x

REGTDOORZEE GREUP-ROLDANUS, Sijbrechts Clasina. Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. Oorspr. omslag. XX + 345 p. + Stellingen. Proefschrift 3 juli 1936 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6608 75.00 x

REGTEREN ALTENA, Lucas van. Twee vragen uit het leerstuk van de geldboete. Amsterdam, Roeloffzen & Hubner, 1892. Oorspr. omslag. 78 p. + Stellingen. Proefschrift 1 April 1892 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 3097 15.00 x

REIJNDERS, Karel. Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Uitgegeven en toegelicht door... Amsterdam, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1968. Gebonden S.O. 667 p. Proefschrift. [Stofomslag matig]. xM 5397 27.00 x

RENNES, Jacob J. van. Bowles, Byron and the Pope-Controversy. Amsterdam, H.J. Paris, 1927. Oorspr. omslag. 168 p. + Stellingen. Proefschrift op 5 mei 1927 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5636 20.00 x

REULAND, Eric Jacob. Principles of subordination and construal in the grammar of Dutch. Groningen, Dijkstra Niemeyer, 1979. Oorspr. omslag. XII + 308 p. + Stellingen. Proefschrift 5 juli 1979 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xB 6487 18.00 x

REUVEKAMP, Gerrit Jan. St. Martinus Tongelre. Sociografie ener Parochie. Assen, Van Gorcum, & Comp., 1945. Oorspr. omslag. 274 p. + Stellingen en kaart. Proefschrift 9 October 1945 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 3481 15.00 x

RIEMSDIJK KREENEN, Jan Jacob van. Het venten van drukwerk op de openbare straat. Leiden, P.J. Mulder, 1895. Oorspr. omslag. 56 p. Stellingen. Proefschrift op 14 mei 1895 aan de Rijks-universiteit te Leiden. xB 6731 15.00 x

RIETVELD, Willem. De metriek in Caesar's geschriften. Alkmaar, Zwaan & Zoon, 1929. Oorspr. omslag. 52 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 25 juni 1929. [bibliotheekstempeltje]. xL 5171 12.00 x

RIJSWIJCK, Antoon P. H van. Heinrich Hansjakob. Heerlen, Winants, 1948. Oorspr. omslag. 214 p. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 5 juli 1948. [bibliotheekstempeltje]. xL 4948 10.00 x

RIJXMAN, A.S. A.C. Wertheim 1832-1897. Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis. Amsterdam, Keesing, 1961. Oorspr. omslag. 342 p. + stellingen. Ills. Proefschrift 18 april 1961 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 4107 12.50 x

RITZEN, Johannes M.H. Der junge Sebastian Brunner in seinem Verhaltnis zu Jean Paul, Anton Gunther und Furst Metternich. Aichach, Lothar Schutte, 1927. Oorspr. omslag. XVI + 189 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift Keizer-Karel Universiteit te Nijmegen op 30 November 1927. [bibliotheekstempeltje]. xL 4157 12.00 x

ROEDE, M.J. Color as related to size, sex, and behavior in seven Caribbean Labrid fish species. ( genera Thalassoma, Halichoeres and Hemipteronotus). The Hague, Martinus Nijhoff, 1972. Oorspr. omslag. 266 p. Ills. Proefschrift. xH 1382 7.00 x

ROEGHOLT, Richter. De geschiedenis van De Bezige Bij 1942 - 1972. Amsterdam, De Bezige Bij, 1972. Oorspr. omslag 361 p. + Stellingen. Proefschrift. Literaire Reuzenpocket 421. xK 3469 10.00 x

ROELINK, Jan. Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus. Uitgegeven met inleiding en toelichting. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1946. Oorspr. omslag. XI + 303 p. + Stellingen. Proefschrift 21 juni 1946 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xB 8274 16.00 x

ROES, Frans Joan. De Opsoninenleer en hare diagnotische waarde bij de Tuberculose. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1911. Oorspr. omslag. 154 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 16 maart 1911 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6591 20.00 x

ROEVER, N. de. De Amsterdamsche Weeskamer. Amsterdam, De Roever Krober Bakels, 1878. Oorspr. omslag. 120 p. Stellingen. Proefschrift op 4 Juli 1878 aan de Hoogeschool te Utrecht. xR 9723 20.00 x

ROHRMAN, Hendrik. The way of life. A thematic exposition of some plays of Marlowe and Shakespeare. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1952. Oorspr. omslag. 109 p. + Stellingen. Proefschrift op 28 october 1952 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5995 12.50 x

ROOLVINK, Roelof. De voorzetsels in klassiek en modern Maleis. Dokkum, Kamminga, 1948. Oorspr. omslag. XIX + 230 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 22 october 1948. [bibliotheekstempeltje]. xL 5309 12.00 x

ROORDA, Gerridina. Realism in Daniel de Foe's narratives of adventure. Wageningen, H. Veenman, 1929. Oorspr. omslag. 142 p. + Stellingen. Proefschrift op 17 december 1929 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6322 10.00 x

ROOS, Elisabeth Geertruida de. Het essayistische werk van Jacques Riviere. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Oorspr. Omslag. XII + 182 + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op woensdag 20 mei 1931. [bibliotheekstempeltje]. xL 4719 16.00 x

ROOS, G. Comparative researches on the variation of the constituents of coal of one seam from South Limburg. (The Netherlands). Maastricht, Gebrs. van Aelst, 1935. Oorspr. omslag. 99 p. VIII Illustrations + Stellingen + Two folding tabels. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 12 juli 1935. [bibliotheekstempeltje]. xL 5493 15.00 x

ROSMAN, Corrie. Statik und Dynamik in Conrad Ferdinand Meyers Gedichten. Den Haag, De Zuidhollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, 1949. Oorspr. omslag. 185 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 5 juli 1949. [bibliotheekstempeltje]. xL 5409 10.00 x

ROSSEM, Johan van. De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen. Leiden, Luctor et Emergo, 1938. Oorspr. omslag. 213 p. + Stellingen. Proefschrift op 27 mei 1938 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6709 10.00 x

ROTTGER, Friedrich. Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe. Graz, Heinrich Stiasny Sohne, 1930. Oorspr. omslag. 347 p. + Stellingen. Proefschrift Keizer Karel Universiteit te Nijmegen op 3 juni 1930. [bibliotheekstempeltje]. xL 5272 14.00 x

ROYEN, Nicolaus J.H. De jongere veranderingen van het Indogermaanse nominale drieklassensysteem. Leiden,1926. Oorspr. omslag. XI + 167 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden op 22 juni 1926. [bibliotheekstempeltje]. xL 5097 14.00 x

ROYEN, Paul David van. Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste. Leiden, Luctor et Emergo, 1953. Oorspr. omslag. 119 p. Stellingen. Proefschrift 9 juli 1953 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 3921 12.00 x

ROYER, W.H. Eenige aanteekeningen op de Artikelen 10, 11, 12 en 13 W. v. K. Leiden, P. Somerwil, 1881. Oorspr. omslag. 64 p. Stellingen. Proefschrift den 20en Mei 1881 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xB 5409 12.00 x

RUTGERS, Harmannus Willem. Bemerkungen uber das Verhaltnis von Marchen und Sagen, mit besonderer Rucksicht auf die Sigfridsagen. Groningen, J.B. Wolters, 1923. Oorspr. omslag. 90 p. + Stellingen. Proefschrift op 4 mei 1923 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7520 10.00 x

SAALBORN, Arnold L.B. Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Herbonden. 192 p. Ills. Met vier portretten. Proefschrift op 7 juli 1931 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5863 10.00 x

SAAR, Johannes du. Het leven en de composities van Jacobus Barbireau. Utrecht, W. de Haan, 1946. Oorspr. omslag. 210 p. + stellingen. Proefschrift 25 juni 1946 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 8030 18.00 x

SALOMONSON, Jan Willem. Chair, Sceptre and Wreath. Historical Aspects of their Representation on some Roman sepulchral Monuments. z.p. 1956. Oorspr. omslag. 129 p. + Illustraties + Stellingen. Proefschrift 13 juli 1956 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6758 18.00 x

SANTEN, Joseph van. De Marxistische Accumulatietheorie. Leiden, H.E. Stenfert Kroese, 1968. Oorspr. omslag. 252 p. + Stellingen. Proefschrift 14 juni 1968 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 2366 10.00 x

SASSEN, Albert. Het Drents van Ruinen. Assen, Van Gorcum, 1953. Oorspr. omslag. 387 p. + 30 kaarten + Stellingen. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 10 januari 1953. [bibliotheekstempeltje]. xL 4184 10.00 x

SAVORNIN LOHMAN, B.C. de De Bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek. Utrecht, J. van Druten, 1910. Oorspr. omslag. 400 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 20 December 1910. xT 6328 30.00 x

SCHADE VAN WESTRUM, A.T.J. Verbintenissen met strafbepaling. Aanteekeningen op de artikelen 1340-1348 B. W. 's-Bosch, Robijn & Co., 1886. Gebonden. 112 p. Sneden verguld. Proefschrift 10 November 1886 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xR 7164 20.00 x

SCHADEE, Carolus Hermannus Marie. Iets over verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen. Leiden, P. Somerwil, 1882. Gebonden. 71 p. Sneden verguld. Proefschrift 1 Juli 1882 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xR 7136 25.00 x

SCHALKWIJK, H.J. Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven. Z.p. 1989. Oorspr. omslag. 362 p. + Stellingen. Proefschrift 17 februari 1989 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 3560 35.00 x

SCHEFFER, H.J. In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw. Leiden, H.E. Stenfert Kroese, 1960. Ingenaaid. XIV + 324 p. + Stellingen. Proefschrift 17 november 1960 aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam. xR 4532 15.00 x

SCHENKEVELD, Margaretha H. Willem de Clercq en de literatuur. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Oorspr. omslag. XIII + 289 p. + Stellingen. Proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam op 14 december 1962. [bibliotheekstempeltje]. xL 5158 25.00 x

SCHENKEVELD, Margaretha H. Willem de Clercq en de literatuur. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Gebonden. XIII + 289 p. + Stellingen. Proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam op 14 december 1962. xB 5253 30.00 x

SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, Maria Adriana. Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten. Assen, Van Gorcum & Comp., 1968. Paperback. 243 p. Proefschrift 15 november 1968 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xB 3769 18.00 x

SCHIERBEEK, Abraham. On the setal pattern of Caterpillars and Pupae. Leiden, E.J. Brill, 1917. Oorspr. omslag. 157 p. + Illustraties + Stellingen. Proefschrift 20 januari 1917 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xL 9241 20.00 x

SCHILLINGS, A.J.M.H. Vondel en de regeerders van Amsterdam. A.H. Kruyt, Amsterdam, 1917. Gebonden 166 p. + stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xR 4399 20.00 x

SCHILPEROORT, Gijsbert. Le commercant dans la litterature francaise du Moyen Age. (Caractere, vie position sociale). Groningen, J.B. Wolters, 1933. Oorspr. omslag. XI + 158 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 20 juni 1933. [bibliotheekstempeltje]. xL 5364 14.00 x

SCHILSTRA, W.N. Vrouwenarbeid in Landbouw en Industrie in Nederland in de tweede helft der 19e eeuw. Amsterdam, Contact, 1940. Oorspr. omslag. 169 p. + Stellingen. Proefschrift 20 November 1940 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 2480 10.00 x

SCHIMMEL, G.W. Beschouwingen over de periodieke pers in verband met De verantwoordelijkheid voor drukpersdelicten. Amsterdam, Fred. Muller & Co., 1882. Oorspr. omslag. 165 p. + Stellingen. Proefschrift 23 Mei 1882 aan de Universiteit van Amsterdam. Achterzijde omslag ontbreekt. xT 2544 20.00 x

SCHMIDT, Cornelis. De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de Middeleeuwen en de Zeventiende eeuw. Groningen, 1958. Oorspr. omslag. 302 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 21 maart 1958. [bibliotheekstempeltje]. xL 5360 10.00 x

SCHMIDT DEGENER, Henri. Proeve eener vergelijkende studie over Plato en Husserl. Bijdrage tot de transscendentale psychologie. Groningen, Hoitsema, 1924. Oorspr. omslag. 59 p. + Stellingen. Proefschrift 11 juli 1924 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xB 7770 20.00 x

SCHMITZ, Johannes P.G. Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op de dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie. Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1938. Oorspr. omslag. 393 p. + Stellingen. Proefschrift 14 december 1938 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xR 6393 25.00 x

SCHMITZ, P.F. Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel. Amsterdam, 1979. Ingenaaid. 146 p. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 6 december 1979. xH 1737 9.00 x

SCHMITZ, Wilhelmus A. Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse Literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt/J.W. van Leeuwen, 1936. Oorspr. omslag. 170 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 17 december 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 4682 12.00 xx

SCHOKKER, R. Bilderdijk en Duitschland. V/h Boekdrukkerij Gebr. Mooij Harderwijk 1933. Oorspr. omslag XVI + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. bibliotheekstempeltje xL 4443 15.00 x

SCHOKKING, C.Ph. Uitbreiding van het tweelingonderzoek in Nederland. Leiden, P.J. Mulder & Zoon, 1931. Oorspr. omslag. 126 p. + Stellingen. Proefschrift 10 Juli 1931 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 8159 12.50 x

SCHOLTE, Antoni. Publii Ovidii Nasonis Ex Ponto. Liber Primus, Commentario Exegetico, Instructus. Amersfuriae, Apud. G.J. van Amerongen & Co., 1933. Oorspr. omslag. XXVII + 180 p. + Stellingen. Proefschrift. xL 7838 15.00 x

SCHOLTEN, Henricus. Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap. Baarn, Ambo, 1978. Oorspr. omslag. 327 p. [Proefschrift]. xH 1548 12.00 x

SCHOONDERWOERD, Nicolaas H.G. J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862 -1935. A study in Anglo-Continental theatrical relations. Assen, Van Gorcum & Comp., 1963. Oorspr. omslag. 362 p. + Stellingen. Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen op 31 mei 1963. [bibliotheekstempeltje]. xL 4568 10.00 x

SCHOTTEN, Simon. De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704). Nijmegen/Utrechts, Dekker & Van de Vegt, 1941. Oorspr. omslag. XV + 165 p. + Stellingen. Proefschrift 17 december 1941 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xT 1827 12.50 x

SCHOUTEN, Anton. De Nederlandsche Groote Trawlvisscherij. Utrecht, Kemink en Zoon, 1942. Oorspr. omslag. XIV + 237 p. + Stellingen en kaarten. Proefschrift 2 October 1942 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xB 2173 20.00 x

SCHRAM, P.L. Jacobus Isaac Doedes. Wageningen, H. Veenman & Zonen, 1952. Oorspr. omslag. 178 p. Proefschrift 3 juli 1952 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 3152 12.00 x

SCHREUDER, Johan George. Onderzoek naar het oude strafrechtssgebruik volgens hetwelk eenen veroordeelde kwijtschelding kon worden verleend wanneer eene vrouw hem wilde huwen. Amsterdam, A.H. Kruyt, 1915. Oorspr. omslag. 163 p. + Stellingen. [Rug omgeplakt]. Proefschrift 7 december 1915 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 0773 20.00 x

SCHRODER, Pieter Hendrik. Parodieen in de Nederlandse Letterkunde. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1932. Oorspr. omslag. VIII + 240 p. + Stellingen. Proefschrift 25 mei 1932 aan de Universiteit van Amsterdam. Goed exemplaar. xB 4525 15.00 xx

SCHUIJL, Johannes Wijnand. Delinquente jongens. Een analyse van 1800 dossiers uit het archief van het Rijksopvoedingsgesticht De Kruisberg. Amsterdam, Drukkerij Holland, 1950. Oorspr. omslag. 191 p. + Stellingen. Proefschrift op vrijdag 12 mei 1950 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xT 6150 15.00 x

SCHURING, H.A. De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. The influence of the landscape on military operations during the Second World War. Aalten, De Graafschap, 1958. Oorspr. omslag. 127 p. + stellingen. Proefschrift 7 februari 1958 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xT 7551 12.50 x

SCHUT, D.W.O.A. Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart. Amsterdam, Bottenburg, 1918. Oorspr. omslag. 103 p. Ills. + stellingen. Proefschrift 22 maart 1918 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xB 5011 12.00 x

SCHUT, D.W.O.A. Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, 1918. Gebonden. 103 p. Ills. + stellingen. Proefschrift 22 maart 1918 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 7335 14.00 x

SEVENHUIJSEN, Selma L. De orde van het vaderschap. Politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland 1870-1900. Amsterdam, 1987. Paperback. 359 p. Ills. Proefschrift 27 november 1987 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 7286 12.00 x

SICCAMA, Kornelis Hendrikus. De annexatie van Bosnie-Hercegowina 5 October 1908 - 19 April 1909. [Utrecht, Rijksuniversiteit], 1950. Oorspr. omslag. X + 170 + Bijlagen + Stellingen. Proefschrift 8 December 1950 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xB 8113 15.00 x

SIMON, Frederik Willem. Boeren en Wevers. Een sociaal-geographische monographie van de ontwikkeling en organisatie van het productieproces in het gebied van Helmond. Utrecht, Kemink en Zoon, [1946]. Oorspr. omslag. 110 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 9 december [1946] aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xB 1576 12.00 x

SIMON THOMAS, M. Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij. Amsterdam, ENUM, 1935. Oorspr. omslag. XXXVI + 320 p. + Stellingen. Met kaarten. Proefschrift 5 juli 1935 Aan de Rijksuniversiteit te Utrechts. [bibliotheekstempeltje]. xR 5753 125.00 x

SKREDSVIK, Kare. Die Philosophie des jungen Geijer in ihrem ideengeschichtlichen Zusammenhang. Nijmegen, 1937. Oorspr. omslag. 192 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 31 mei 1937. [bibliotheekstempeltje]. xL 4996 12.00 x

SLINGENBERG, Bodo J.W. Misvormingen van extremiteiten. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1907. Oorspr. omslag. 160 p. + Ills. Proefschrift 16 april 1907 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 9477 20.00 x

SLOOTS, Ephrem. De diaken Pelagius en de verdediging der drie kapittels. Studie over het werk “In defensione trium Capitularum”. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1936. Oorspr. omslag. 150 p. + Stellingen. Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen op 27 januari 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 5023 12.00 x

SLOTEMAKER DE BRUINE, Martinus C. Het ideaal der Navolging van Christus ten tijde van Bernard van Clairvaux. Wageningen, H. Veenman, 1926. Oorspr. omslag. XI + 104 p + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 1 november 1926. [bibliotheekstempeltje]. xL 4751 10.00 x

SLUIMERS, Laszlo E.L. De Brits-Russische entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks "Cauchemar des Coalitions" Amsterdam, Jacob van Campen, 1957. Oorspr. omslag. 136 p. + Stellingen. Proefschrift. xL 1819 10.00 x

SLUYTERAN, Kate Eveline. Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1983. Oorspr. omslag. XXXVII + 319 p. Ills. Proefschrift 18 november 1983 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. xR 8424 10.00 x

SMEDING, T.U. School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857. Fryske Akademy, 1987. Oorspr. omslag. 460 p. Proefschrift 18 december 1987 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 4443 15.00 x

SMEETS, Jean-Robert. La Chevalerie de Jadas Macabe. Assen, Van Gorcum & Comp., 1955. Broche. LXXXIV + 326 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 16 november 1955. [bibliotheekstempeltje]. xL 5399 15.00 x

SMIERS, Joost. Cultuur in Nederland 1945-1955. Meningen en beleid. Socialistische Uitgeverij Nijmegen, 1977. Paperback. 324 p. Handelseditie disseratie. - xB 5940 10.00 x

SMIT, Jan Hendrik. The short stories of John Galsworthy. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, 1947. Oorspr. omslag. 157 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 2 december 1947. [bibliotheekstempeltje]. xL 4989 12.00 x

SMIT, Meijer Cornelis. De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing. Kampen, J.H. Kok, 1950. Ingenaaid. 220 p. + Stellingen. Proefschrift op 17 februari 1950 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6657 12.00 x

SMITS, Everard Jean Francois. Herder's Humaniteitsphilosophie. Assen, Van Gorcum, 1939. Oorspr. omslag. 128 p. + Stellingen. Proefschrift 1 december 1939 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7845 12.00 x

SMITS, Jan Matthijs jr. Vervangende hechtenis volgens het Wetboek van Strafrechts van 3 Maart 1881 (St.bl. no. 35). Leiden, Somerwil, 1881. Gebonden. 60 p. Sneden verguld. Proefschrift den 4en Juli 1881 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xR 7135 25.00 x

SNELLEMAN, Willem. Das Haus Anjou und der Orient in Wolframs 'Parzival' Nijkerk, G.F. Callenbach, 1941. Oorspr. omslag. 209 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 8 april 1941. [bibliotheekstempeltje]. xB 2367 10.00 x

SNIJDERS, Johannes T. Zelfcorrectie en zelfcritiek bij kinderen in de kleuterperiode. Utrecht, Het Spectrum, 1946. Oorspr. omslag. 294 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift op 8 maart 1946 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5769 10.00 x

SNIJDERS, Zuster Cherubine. Het Latijn der brieven van Lupus van Ferrieres. Middeleeuws humanist. Amsterdam, Pordon & Zoon, 1943. Oorspr. omslag. 171 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 16 februari 1943. [bibliotheekstempeltje]. xL 4748 10.00 x

SNIJMAN, Frederick J. Literere styl met die oog op stylondersoek. Assen, Van Gorcum & Comp., 1945. Oorspr. omslag. 279 p. + Stellingen. Proefschrift op 19 october 1945 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 6727 12.00 x

SNITSLAAR, Louise. Sidelights on Robert Browning's 'The Ring and the Book'. Amsterdam, Pronto, 1934. Oorspr. omslag. 147 p. + Bibliography + Stellingen. Proefschrift 13 juli 1934 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6282 15.00 x

SOET, Frans D. de. Puritan and royalist literature in the seventeenth century. Delft, J. Waltman, 1932. Oorspr. omslag. 163 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 13 mei 1932. [bibliotheekstempeltje]. xL 5220 18.00 x

SOETEMAN, Cornelis. Untersuchungen zur Ubersetzungstechnik Otfrid von Weiszenburgs. Middelharnis, 1939. Oorspr. omslag. 132 p. + Stellingen. Proefschrift 9 december 1939 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7844 14.00 x

SOMBREFF, Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de. Over den aanvang van het lidmaatschap der Staten-Generaal. Leiden, P. Somerwil, 1879. Oorspr. omslag. 38 p. + Stellingen. Proefschrift 7 Juli 1879 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xL 9254 15.00 x

SOMERWIL-AYRTON, S.K. Poverty and power in early works of Dostoevskij. Amsterdam, Rodopi, 1988. Oorspr. omslag. XIII + 253 p. proefschrift 27 september 1988 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 8656 12.00 x

SONSBEECK, Herman George van. Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare. Leiden, P. Somerwil, 1885. Gebonden. 47 p. Proefschrift 2 Mei 1885 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xR 7134 25.00 x

SOPPER, A.J. de. David Hume's Kenleer en Ethiek. Eerste, inleidend deel van Bacon tot Hume. Leiden, A.W. Sijthoff, 1907. Gebonden. XVII + 206 p. Stellingen. Proefschrift28 mei 1907 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xB 8276 16.00 x

SPEE, Hubert. Franz Herwig als Dichter und Kritiker. Nijmegen, 1938. Oorspr. omslag. 368 p. + Stellingen. Sonderdruck aus dem 16. Band der 'Deutschen Quellen und Studien” herausgegeben von Prof. Dr. Wilhelm Kosch. Proefschrift Universiteit te Nijmegen op 28 november 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 4713 10.00 x

SPEK, Cornelis van der. The church and the churchman in English dramatic literature before 1642. Amsterdam, H.J. Paris, 1930. Oorspr. omslag. 188 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 7 juli 1930. [bibliotheekstempeltje]. xL 5207 18.00 x

SPEKKENS, J.P.L. L'Ecole centrale du departement de la Meuse-Inferieure. Maestricht 1798-1804. Maastricht, Ernest van Aelst, 1951. Oorspr. omslag. 186 p. + Stellingen. Ills. Proefschrift 25 mei 1951 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xR 2521 10.00 x

SPIERINGS, Megghelina H.M. Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1984. Oorspr. omslag. XXX + 309 p. + Stellingen. Proefschrift 14 maart 1984 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 5022 15.00 x

SPIERTZ, Mathiue G. Maastricht in het vierde kwart van de Achttiende Eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775 - 1801. Assen, Van Gorcum & Comp., 1964. Oorspr. omslag. XXVII + 255 p. + Stellingen + Kaart. Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen op 20 maart 1964. [bibliotheekstempeltje]. xL 5291 10.00 x

SPIKER, Ewald Thomas Nicolaas. Geologie von West-Ibiza. (Balearen). Utrecht, 1935. Oorspr. omslag. 63 p. + Stellingen. Met fraaie uitklapbare kaart. Proefschrift 17 juni 1935 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xR 6277 20.00 x

STAAL, Abraham Jan. De methoden van psychologisch taalonderzoek. Speciaal die, betreffende de taal van de rijpende jeugd. Enschede, Van den Broek & Adolfs, 1946. Oorspr. omslag. 210 p. + Stellingen. Proefschrift op 29 mei 1946 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 6052 10.00 x

STARRENBURG, Cornelis J. L'Ordonnance de la Phrase chez Villehardouin. Roosendaal, K. van Poll Suykerbuyk, 1939. Oorpsr. omslag. 91 p. + Stellingen. Proefschrift 19 mei 1939 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 6817 15.00 x

STEENHUIS, J.F. Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1781-1929). 's-Gravenhage, v.h. Mouton & Co., 1930. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 1408 10.00 x

STEENHUIS, J.F. Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1778-1949). 3. Addenda op de jaren 1778-1939, vervolg voor de jaren 1940-1949. 's-Gravenhage, Excelsiors, 1949. Oorspr. omslag. 41 p. [plakertje op omslag]. xR 1409 10.00 x

STEENHUIS, J.F. Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs. 4. 1950-1955, met addenda. 's-Gravenhage, Excelsiors, 1956. Oorspr. omslag. 25 p. - xR 1410 10.00 x

STEENHUIS, Jakob Frederik. Bijdrage tot de kennis van den diluvialen ondergrond van Drente en Friesland. 's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1916. Oorspr. omslag. 130 p. Met uitklapbare plaat. Proefschrift 3 juni 1916 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 6152 18.00 x

STEFFENS, Gerrit Antonius. Pieter Nieuwland en het evenwicht. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1964. Oorspr. omslag. 328 p. + bijl. + Stellingen. Proefschrift 3 juli 1964 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xR 3189 12.00 x

STEIN, Henricus J.A.M. Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siecles. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1929. Oorspr. omslag. 242 p. Proefschrift op 28 mei 1929 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5976 10.00 x

STEMPEL, Bertha Marianne van der. De vrouw in onze Britsche romans. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1910. Oorspr. omslag. 209 p. Proefschrift. [Bibliotheekstempeltje]. xL 7252 10.00 x

STEMPEL, Bertha Marianne van der. De vrouw in onze Britsche romans. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1910. Gebonden. 209 p. Proefschrift. xB 1270 15.00 x

STERKMAN, P. De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vóór Kant. S.S. Korthuis, 's-Gravenhage, 1928. Oorspr. omslag, 240 p. + stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. Bibliotheekstempeltjes. xT 1104 15.00 x

STEYNEN, Petrus A.W. Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik der deminutiva in het Latijn. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1953. Oorspr. omslag. 67 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 15 juni 1953. [bibliotheekstempeltje]. xL 4901 10.00 x

STIGTER, Pieter Jacob. Enkele teratologische beschouwingen naar aanleiding van Diplopagi, geboren in obstetrische kliniek te Leiden. Leiden, Eduard IJdo, 1916. Oorspr. omslag. 146 p. + Stellingen en losse bijlage: Teekeningen en platen. Proefschrift 22 december 1916 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xT 1039 35.00 x

STILMA, L.C. De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland. In eigen beheer, 1987. Oorspr. omslag. 263 p. Ills. Proefschrift 20 maart 1987 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 4445 15.00 x

STOELINGA, Theodorus G.D. Convexe puntverzamelingen. Amsterdam, H.J. Paris, 1932. Oorspr. omslag. 68 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 11 october 1932. [bibliotheekstempeltje]. xL 5025 10.00 x

STOFFERS, A.L. The vegetation of the Netherlands Antilles. Utrecht, v/h Kemink en Zoon, 1956. Oorspr. omslag. 142 p + XXVII Illustraties. + kaarten + stellingen. Proefschrift op 8 october 1956 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 7536 18.00 x

STOLP, Annie. De Eerste Couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen. Amsterdam, 1938. Oorspr. omslag. 102 p. + Stellingen. Proefschrift 5 juli 1938 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 0862 25.00 x

STOLZENBURG, R. Het sociaal wetenschappelijk onderzoek bij het uitbreidings- en structuurplan. Een sociografische opgave. Eindhoven, 1984. Oorspr. omslag. 349 p. Proefschrift 29 juni 1984 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 4407 10.00 x

STRUYKER BOUDIER, Henk. Speurtocht naar een onbekende Anna Blaman en haar eenzaam avontuur. Amsterdam, Meulenhoff, 1973. 1e druk. Paperback. 270 p. Proefschrift. xM 3613 11.50 x

STUERS Charles Hubert de. Het lithografisch werk van August Allebe. Beschrijvende catalogus met inleiding. Utrecht, De Ploeg, 1929. Oorspr. omslag. 107 p. + Illustraties. Proefschrift 1 februari 1929 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xT 0114 25.00 x

STUYVER, Clara W.J.J. Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1942. Oorspr. omslag. 251 + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 27 november 1942. [bibliotheekstempeltje]. xL 5398 25.00 x

SUERMONDT Lzn, Willem. Een Amerikaansche Arbeidersvereeniging en hare eischen. Rotterdam, M. Wyt & Zonen, 1890. Gebonden. 107 p. + Stellingen. Proefschrift 29 januari 1890 aan de Rijks-Hoogeschool te Leiden. xR 5112 20.00 xx

SWARTTOUW, Cornelis Nicolaas Franciscus. De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940 - 1945. Amsterdam, H.J. Paris, 1947. Gebonden. XXIII + 576 p + Stellingen. Proefschrift 13 februari 1947 aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool. [bibliotheekstempeltje, oorspr. band]. xL 7841 20.00 x

TAAL, Johannes. De gouden kloosters in de middeleeuwen. Hilversum, Paul Brand, 1960. Oorspr. omslag. 205 p. + Stellingen. Proefschrift 13 mei 1960 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7929 12.50 x

TANS, Joseph A.G. Bossuet en Hollande. Maastricht, Ernest van Aelst, 1949. Oorspr. omslag. 206 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 21 januari 1949. [bibliotheekstempeltje]. xL 4526 10.00 x

TEESING, Hubert Paul Hans. Das Problem der Perioden in de Literaturgeschichte. Groningen, J.B. Wolters, 1948. Oorspr. omslag. 145 p. + Stellingen. Proefschrift 10 december 1948 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xT 1930 12.00 x

TEIJE, C.W. ten. De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1986. Oorspr. omslag. XXXV + 284 p. Ills. Proefschrift 5 september 1986 aan de Katholieke Universiteit Brabant. xR 6753 12.00 x

TERLAAK POOT, Lourens Dirk. Het Oudchristelijk Avondmaal en zijn Historische Perspectieven. Wageningen, H. Veenman en Zonen, 1936. Oorspr. omslag. 287 p. + Stellingen. Proefschrift 14 october 1936 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 7870 15.00 x

TERPSTRA, Jan Ule. Friedrich Heinrich Jacobis “Allwill” Textkritisch herausgegeben, eingeleitet und kommentiert. Groningen, J.B. Wolters, 1957. Oorspr. omslag. 364 p. + Stellingen. Proefschrift 18 juni 1957 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7924 15.00 x

TERWOGT, Eduard M. Primitieve geheime Genootschappen als sociaal verschijnsel. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1945. Oorspr. omslag. 215 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 18 december 1945. [bibliotheekstempeltje]. xL 4762 12.00 x

THEISSEN, Elisabeth W. Das Ich bei Rilke und Carossa. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1935. Oorspr. omslag. VI + 342 p. + Stellingen. Proefschrift 19 maart 1935 aan de Universiteit van Amsterdam. [Omslag gebruikssporen] xR 4172 17.50 x

THEUNISSEN, Wilhelmus P. Ploutarchos' leven van Aratos. Met historisch-topographisch commentaar. Nijmegen, J.J. Berkhout, 1935. Oorspr. omslag. XXIV + 327 p. + Stellingen. Met kaarten. Proefschrift op 31 october 1935 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5773 10.00 x

THEWISSEN, Marie A.F.C. Twee Byzantijnsche H. kruisrelieken uit den schat der voormalige kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht. Maastricht, Gebrs. van Aelst, 1939. Ingenaaid. 192 p + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op donderdag 6 juli 1939. [bibliotheekstempeltje]. xL 4093 20.00 x

THIEL, Maria Arendina. La figure de Saul et sa representation dans la litterature dramatique Francaise. Amsterdam, H.J. Paris, 1926. Oorspr. omslag. 138 p. + Stellingen. Proefschrift 9 maart 1926 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 9260 15.00 x

TIEMEIJER, Willem Frederik. Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch. Amsterdam, A.H. Kruyt, 1916. Oorspr. omslag. 136 p. _ Stellingen. Proefschrift 12 april 1916 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 0901 10.00 x

TIMMERS, Jan J.M. Gerard Lairesse. Eerste deel. Amsterdam, H.J. Paris, 1942. Oorspr. omslag. XII + 151 p. + Illustraties. Proefschrift 13 Februari 1942. aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xR 7123 35.00 x

TOPPEN, Willem Herman. Conscience in Shakespeare's 'Macbeth'. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Oorspr. omslag. XXV + 295 p. + Stellingen. Proefschrift 16 oktober 1962 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 9249 12.00 x

TRIEBELS, Leo Felix. Enige aspecten van de regenboogslang. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1958. Oorspr. omslag. 141 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 4 juli 1958. [bibliotheekstempeltje]. xL 5057 12.00 x

TROELSTRA, P.J. Art. 165 van het Wetboek van Strafvordering. Cooperatieve Handelsdrukkerij, Leeuwarden 1888. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 53 p. Academisch proefschrift Rijks-Universiteit Groningen Met stellingen. xR 3402 150.00 x

UNNITHAN, Thottamon K.K.N. Some problems of social change in India in relation to Gandhian ideas. Groningen, J.B. Wolters, 1956. Oorspr. omslag. XI + 266 p. + Stellingen. Proefschrift op 21 september 1956 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 6750 15.00 x

VAISSIER, Johannes J. A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from MS. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge. Groningen, J.B. Wolters, 1960. Oorspr. omslag. CLXXIX + 294 p. + Stellingen. With a collation of the other MSS and the printed edition of 1534/5 (STC 13608), together with notes on the MSS. language and contents. Proefschrift op 8 april 1960 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [exlibris Anton van Duinkerken]. xL 6006 12.50 x

VEEN, Ebertus van. Interpolaties in Aeschylus' zeven tegen Thebe. Groningen, J.B. Wolters, 1938. Oorspr. omslag. 82 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 5 juli 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 4925 10.00 x

VEEN, Joh. van. Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche Kust. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1936. Oorspr. omslag. 252 p. + Stellingen en kaarten. Proefschrift 17 december 1936 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltjes]. xL 8302 18.00 x

VEENSTRA, Heere Douwe. Les formes nominales du verbe dans la prose du treizieme siecle. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1946. Oorspr. omslag. 211 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 7 maart 1946. [bibliotheekstempeltje]. xL 4988 15.00 x

[VELDEKE, Hendrik van] TEUSINK, Derk. Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied. Amsterdam, H.J. Paris, 1945. Oorspr. omslag. 166 p. + Stellingen. Proefschrift 23 october 1945 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 7833 18.00 x

VELDHUIS, Louise. De eerste Nederlandsche tekstfamilie der Navolging van Christus. (De Alpha-Groep). Nijmegen, De Gelderlander, 1931. Oorspr. omslag. 101 p. + Stellingen. Proefschrift 9 october 1931 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7681 15.00 x

VEN, F.J.H.M. van der. Over de idee der gemeentelijke zelfstandigheid. Tilburg, A. Reijnen, 1935. Oorspr. omslag. 193 p. + Stellingen. Proefschrift 15 november aan de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam. xB 4608 12.00 x

VERAART, Joannes Antonius. Arbeidsloon. Amsterdam, Gebr. Schroder (A.W. Coebergh), 1910. Oorspr. omslag. 206 p. + Stellingen. Proefschrift 28 april 1910 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 5233 20.00 x

VERCAMMEN, Franciscus Antonius. Thijm en Vlaanderen. Amsterdam, De Spieghel, 1932. Gebonden. 284 p. + Stellingen. Ills. Proefschrift 22 juni 1932 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xR 1789 20.00 x

VERCAMMEN, Franciscus Antonius. Thijm en Vlaanderen. Amsterdam, De Spieghel, 1932. Ingenaaid 284 p. + Stellingen. Ills. Proefschrift 22 juni 1932 aan de Rijksuniversiteit te Utrechts. bibliotheekstempel xT 2762 10.00 x

VERHAAK, G.T.M. Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel I: Inleiding. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. Oorspr. omslag. 362 p. Proefschrift 13 december 1963 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xB 8275 15.00 x

VERHAVE, Jacobus Henrik. Karakter en erfelijkheid. Onderzoek naar bepaalde componenten in het karakter bij vier en twintig volwassen eeneiige tweelingen en een volwassen eeneiige drieling. Leiden, 1937. Oorspr. omslag. 156 p. + stellingen Ills. Proefschrift 29 januari 1937 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 8250 20.00 x

VERHOEFF, J.P. Sartre als toneelschrijver. Een literair-kritische studie. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Oorspr. omslag. 321 p. + Stellingen. Proefschrift 30 oktober 1962 aan de Universiteit van Amsterdam. [Ex libris Anton van Duinkerken]. xR 4374 15.00 x

VERMASEREN, Bernard A. De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand. Maastricht, Gebrs. van Aelst, 1941. Oorspr. omslag. XXXV + 320 p. + Stellingen. Proefschrift op 23 juni 1941 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6670 15.00 x

VERMEER, G.F.M. Observations sur le vocabulaire du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1965. Oorspr. omslag. XXIII + 144 p. + Stellingen. Proefschrift 15 oktober 1965 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. [Ex libris Anton van Duinkerken]. xR 4375 12.50 x

VERMEEREN, Petrus Josephus Henricus. De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese. Utrecht, De Lanteern, 1953. Oorspr. omslag. 243 p. [Vlek op omslag]. Proefschrift 7 juli 1953 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 1371 10.00 x

VERMEULEN, Antonius J. The Semantic Development of Gloria in Early-Christian Latin. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1956. Oorspr. omslag. XXII + 242 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift op 18 juni 1956 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. [bibliotheekstempeltje]. xL 5771 12.00 x

VERMEULEN, F.A.J. Bouwmeesters der Klassicistische Barok in Nederland. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. Oorspr. omslag. 103 p + illustraties. Proefschrift 21 october 1938 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xR 5243 15.00 x

VERMEULEN, N.C.H.M. Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken. Nijmegen, Drukkerij Gebr. Janssen, 1964. Ingenaaid. 290 p. + Stellingen. Ills. Proefschrift op 7 februari 1964 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xK 5156 13.50 x

VERMEULEN, W.G.J.R. Een Romeinsch Grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen. (uit den tijd van Tiberus-Nero). Amsterdam, H.J. Paris, 1932. Oorspr. omslag. 274 p + stellingen en plattegronden. Proefschrift 13 october 1932 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xR 5701 35.00 x

VERMEULEN, Wilhelmus H. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1901 - 1914. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Oorspr. omslag. 266 p. + Stellingen. Proefschrift op 15 juni 1950 aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5997 10.00 x

VERRIJN STUART, Coenraad Alexander. Ricardo en Marx. Eene dogmatsch-historische studie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890. Ingenaaid, X + 99 p. + stellingen. Proefschrift 17 November 1890 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 2479 15.00 x

VERSLUYS, J.J. Bijdrage tot de tweelingenpathologie in verband met de erfelijkheidsleer. Leiden, Eduard IJdo, 1928. Oorspr. omslag. 100 p. + Stellingen. Proefschrift 27 september 1928 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 8161 25.00 x

VERSLUYS, Jan Cornelis. Essai sur le caractere de Lamennais. Amsterdam, H.J. Paris, 1929. Oorspr. omslag. 158 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 8 october 1929. [bibliotheekstempeltje]. xL 5811 10.00 x

VERSLUYS, N.J.D. Journalistiek en Wetenschap. Een studie van de betrekkingen tusschen journalistiek en sociale wetenschap. Amsterdam, H.J. Paris, 1936. Oorspr. omslag. 274 p. + Stellingen. Papieren omslag licht verkleurd en een vlek op rug. Binnenwerk goed. xK 6970 17.50 x

VERSLUYS, Nicolaas Jan Derk. Journalistiek en Wetenschap. Een studie van de betrekkingen tusschen Journalistiek en Sociale Wetenschap. Amsterdam, H.J. Paris, 1936. Ingenaaid. 277 p. + Stellingen. Proefschrift 8 mei 1936 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 1639 17.50 x

VERSTEGEN, H.H. Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1950. Oorspr. omslag. 155 p. + Stellingen. + bijlage. Proefschrift 15 december 1950 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. Promotor L.J. Rogier. xB 7812 15.00 x

VERVOORT, Willem. The Copepoda of the Snellius Expedition I. Leiden, E.J. Brill, 1946. Oorspr. omslag. 181 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift op 6 februari 1946 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xL 6188 14.00 x

VERWEY-JONKER, H. Lage Inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de Gemeente Eindhoven. Assen, Van Gorcum & Comp. 1943. Oorspr. omslag. 184 p. Het proefschrift werd verdedigd op 9 October 1945 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 3521 15.00 x

VIEU-KUIK, Hermina J. Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I, woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens. Arnhem, G.W. van der Wiel & Co., 1951. Oorspr. omslag. 269 p. + Stellingen. Ills. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 10 december 1951. [bibliotheekstempeltje]. xL 4350 10.00 x

VIN, Adriaan de. Het dialect van Schouwen-Duiveland. Assen, Van Gorcum & Comp., 1952. Oorspr. omslag. XV + 103 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 10 december 1952. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4109 10.00 x

VINK, Jeannette C.H.H. de. Het einde van het lidmaatschap van den Volkenbond. Maastricht, Gebrs. van Aelst, 1936. Oorspr. omslag. IX + 158 p. Proefschrift 2 december 1936 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [Bovenkant voorzijde omslag watervlek]. xB 8559 10.00 x

VIS, Adriaan Jan. Willelmus procurator en zijn chronicon. Utrecht, H.J. Smits, 1950. Oorspr. omslag. 111 p. + Stellingen. Proefschrift op 7 februari 1950 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6717 12.00 x

VIS, Jeroen M. Tertullianus' De Pallio. Tegen de achtergrond van zijn overige werken. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1949. Oorspr. omslag. 146 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 30 november 1949. [bibliotheekstempeltje]. xL 4950 10.00 x

VISSCHER, Bernard S.L. Ferdinand von Saar. Sein Verhaltenis zur Biedermeierdichtung. Groningen, J.B. Wolters, 1938. Oorspr. omslag. 121 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 6 mei 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 4760 10.00 x

VISSER, Frederikus T. A Syntax of the English Language of St. Thomas More. A. The Verb. Louvain, Ch. Uystpruyst, 1941. Oorspr. omslag. XXXII + 443 p. + Stellingen. Proefschrift Katholieke Universiteit van Nijmegen op 17 september 1941. [Library stamp]. xL 4728 75.00 x

VISSER, H. De Brusselsche Anti-Slavernij Conferentie 1889-1890. Leiden, P. Somerwil, 1893. Oorspr. omslag. 87 p. Stellingen. Proefschrift 27 januari 1893 aan de Universiteit te Leiden. xR 7721 35.00 x

VISSER, Jacob. Willem Levinus Penning Jr. De mensch en de dichter. Amsterdam, H.J. Paris, 1933. Oorspr. omslag. 179 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 29 september 1933. [bibliotheekstempeltje]. xL 4685 15.00 xx

VISSER, Marie Sophie. De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde. 's-Gravenhage, Excelsior, 1950. Oorspr. omslag. 156 p. Proefschrift 11 october 1950 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xR 6644 15.00 x

VLUGT, Evert de. De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen. Amsterdam Holland, 1930. Oorspr. omslag. 247 p. + Stellingen. Proefschrift 19 december 1930 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xB 4754 12.50 x

VOGEL, Jean Philippe. Het leemen wagentje. Indisch tooneelspel uit Sanskrt en Prakrt in het Nederlandsch vertaald. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1897. Kartonnen omslag. onafgesneden. XV + 216 p. + stellingen. Versierd met vignetten. Proefschrift 15 december 1897 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 0922 40.00 x

VOGEL, N.C. De Arbeidsovereenkomst van Tooneelisten. Amsterdam, C.A. Spin & Zoon, 1899. Oorspr. omslag. VIII + 196 p. + Stellingen. Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam op 30 Juni 1899. xT 5978 15.00 x

[VONDEL] HENDRIKS, Antonie. Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr du Bartas. Leiden, Eduard IJdo, 1892. Herbonden. 124 p. + Stellingen. Proefschrift 17 Juni 1892 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xR 5346 15.00 x

VOORDE, Frans Pieter van der. Henry Fielding critic and satirist. 's-Gravenhage, Pier Westerbaan, 1931. Oorspr. omslag. 230 p. + Stellingen. Proefschrift op 26 maart 1931 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6324 12.00 x

VOORINK, Jan. Verspreiding van voor de eerbaarheid aanstootelijke geschriften en afbeeldingen. Oosterbeek, G. Wolzak, 1910. Oorspr. omslag. 123 p. + Stellingen. Proefschrift 6 juli 1910 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xT 1823 18.00 x

VOORST TOT VOORST, A.E.J. van. Aardhaling. Leiden, P. Somerwil, 1884. Oorspr. omslag. 106 p. + Stellingen. Proefschrift 19den Mei 1884 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xR 6611 15.00 x

VOORST VAN BEEST, Cornelis Wernard van. De Katholieke Armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw. 's-Gravenhage, Uitg. Excelsior, 1955. Oorspr. omslag. 148 p. + Stellingen en bijlage. Proefschrift 16 februari 1955 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. [bibliotheekstempeltje]. xT 1745 15.00 x

VOORST VAN BEEST, Cornelis Wernard van. De Katholieke Armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw. 's-Gravenhage, Uitg. Excelsior, 1955. Gebonden, 148 p. + Stellingen en bijlage. Proefschrift 16 februari 1955 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xT 5518 17.00 x

VOOYS, S. de. The psychological element in the English sociological novel of the nineteenth century. Amsterdam, H.J. Paris, 1927. Oorspr. omslag. 159 p. + Stellingen. Proefschrift op 2 juni 1927 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6039 10.00 x

VORENKAMP, A.P.A. Bijdrage tot de geschiedenis van het Hollandsch stilleven in de zeventiende eeuw. Leiden, Leidsche uitg. Mij., 1933. Gebonden. 143 p. + Stellingen en losse bijlage. Proefschrift 4 Juli 1933 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. xR 7191 25.00 x

VOS, Hendrik Jan. Over ademhaling en reukzin bij reptielen en amphibien. Groningen, A.M. Letsch, 1936. Oorspr. omslag. 75 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniverstieit te Groningen op 7 juli 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 4939 10.00 x

VOSTERS, Simon Anselmus. Spanje in de Nederlandse Litteratuur. Amsterdam, H.J. Paris, 1955. Oorspr. omslag. 147 p. + Stellingen. Proefschrift 1 april 1955 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xR 5231 15.00 x

VRIES, Anne de. Wat heten goede kinderboeken? De theoretische opvattingen over kinderliteratuur en de praktijk van de boekbeoordeling in Nederland 1880-1980. Amsterdam, Em. Querido, 1989. Gebonden S.O. 357 p. Proefschrift 11 mei 1989 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 0457 15.00 x

VRIES, David de. Some suggestions concerning regular seasons in art, with special reference to English Literature. Purmerend, J. Muusses, 1933. Oorspr. omslag. 97 p. + Stellingen. Proefschrift op 5 juli 1933 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5973 10.00 x

VRIES, Matthias de. Specimen literarium inaugurale de historia Polybii pragmatica. Lugduni-Batavorum, H.W. Hazenberg et Socios, 1843. Oorspr. papieren omslag. [6] + 159 p. Stellingen. Proefschrift. xR 2299 35.00 x

VRIES, Wobbe de. Het vocalisme van den tongval van Noordhorn. Een bijdrage der hedendaagsche Saksische dialecten. Groningen, J.B. Wolters, 1895. Gebonden. 92 p. Stellingen. Proefschrift 30 april 1895 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xR 4708 25.00 x

VRIEZE, F.S. de. Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlof. Assen, Van Gorcum & Co., 1958. Oorspr. omslag. XII + 380 p. + Stellingen. Proefschrift 12 december 1958 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [Ex libris Anton van Duinkerken]. xR 4372 15.00 x

VRIJER, Henricus de. Henricus Regius. Een "cartesiaansch" hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1917. Oorspr. omslag, XI + 221 + XXII + stellingen. Met portret. Proefschrift Rijks-Universiteit te Groningen. bibliotheekstempeltjes. xT 1370 15.00 x

VROMAN,, Jaap. Geology of the Region of Southwestern Carmel (Palestine). Z.p. 1938. Oorspr. omslag. 70 p. + Stellingen + kaart. Proefschrift op 4 april 1938 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. [bibliotheekstempeltje]. xL 6797 14.00 x

VUCHT TIJSSEN, J. van. De Politieke Partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw. Assen, Van Gorcum & Comp., 1941. Oorspr. omslag. 176 p. + Stellingen. Proefschrift 3 december 1941 aan de Rijksuniversiteit te Utrechts. xR 6852 15.00 x

WAAL, Jacobus W. de. Het water in de Neder-Betuwe. Bacteriologische en scheikundige onderzoekingen. Groningen, M. de Waal, 1918. Herbonden. 125 p. Proefschrift 29 october 1918 aan de Universiteit te Utrechts. xR 6641 15.00 x

WAAL, W.F. de. De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois. Amsterdam, A.H. Kruyt, 1921. Oorspr. omslag. 81 + XX p. + Stellingen. Proefschrift 9 mei 1921 aan de Rijks-universiteit te Leiden. xR 6248 20.00 x

WAARD, Roelof van. Etudes sur l'origine et la formation de la chanson d'Aspremont. Groningen, J.B. Wolters, 1937. Oorspr. omslag. VIII + 274 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 1 maart 1937. [bibliotheekstempeltje]. xL 5056 15.00 x

WADMAN, Anne Sybe. Hjerre Gjerrits van der Veen. Libbensgong fan in Skoalmaster. Drachten, Laverman, 1955. Oorspr. omslag. 363 p. + Stellingen. Proefschrift op 29 april 1955 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 7525 20.00 x

WAESBERGHE, Joseph F.A.M. van. De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 1816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten. Assen, Van Gorcum & Comp., 1967. Oorspr. omslag. XXXIX + 526 p. + Stellingen. Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen op 23 juni 1967. [bibliotheekstempeltje]. xL 5794 14.00 x

WAGE, H.A. Dagend dichterschap. een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode + tekstgedeelte. 2 delen. Proefschrift. Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. 1e druk. Ingenaaid. 335 + 129 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5698 12.00 x

WAGE, H.A. Dagend dichterschap. een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode + tekstgedeelte. 2 delen. Proefschrift. Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. 1e druk. Ingenaaid. 335 + 129 p. - xW 9242 18.00 x

WAGENAAR, Cypriaan Gerard. De Joodsche Kolonie van Jeb-Syene in de 5de Eeuw voor Christus. Groningen/Den Haag, J.B. Wolters, 1928. Oorspr. omslag. VIII + 297 p. + stellingen. Proefschrift 16 januari 1928 aan de Rijks-Universiteit te Groningen. xR 2513 16.00 x

WARNS, Emile H.J. De beteekenis van bloedonderzoek bij skelettuberculose. (bezinkingssnelheid, bloedbeeld, reactie van Weltmann). Utrechts, A. Storm, 1945. Oorspr. omslag. 214 p. + Stellingen en bijlage. Proefschrift 28 november 1945 aan de Universiteit van Groningen. [Roestvlekjes]. xR 6589 20.00 x

WARNSINCK, W.H. Rederij, schip en research. Een bijdrage tot de praktische kennis der exogene factoren die de snelheid van een zeeschip beinvloeden, alsmede enkele notities betreffende Nederlandse scheepvaart-research. Delft, Waltman, 1962. Oorspr. omslag. 176 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 20 juni 1962 aan de Technische Hogeschool te Delft. [Los bijgesloten een handgeschreven brief van W.H. Warnsinck aan de Heer Lohman]. xR 1366 20.00 x

WASSINK, Bernard Klein. Credo Quia Absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie. Assen, Van Grocum & Comp., 1949. Oorspr. omslag. 195 p. + Stellingen. Proefschrift op 30 november 1949 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xL 6293 10.00 x

WEEDA, Willem Hendrik. Joseph Butler als zedekundige beschouwd en gewaardeerd. Een bijdrage tot de kennis van de Engelsche ethiek der achttiende eeuw. Utrecht, A.J. v. Huffel, 1899. Gebonden. [8] + 107 p. + Stellingen. Sneden verguld. Proefschrift 17 Mei 1899 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xB 3133 50.00 x

WEEGEN, A.J.H. van. Preek en Dictaat bij Sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1961. Oorspr. omslag. 166 p. + Stellingen. Proefschrift 17 februari 1961 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xB 5604 12.00 x

WEEL, Adriaan H. van der. Paul-Louis de Mondran 1734 - 1795. Un Chanoine d'Esprit du dix-huitieme Siecle, d'apres des Documents inedits. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1942. Oorspr. omslag. 210 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 6 februari 1942. [bibliotheekstempeltje]. xL 4723 12.00 x

WEER, Martinus C. ter. Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australie. Amsterdam, S.J.P. Bakker, 1939. Oorspr. omslag. 124 p. + Stellingen. Proefschrift op 6 juni 1939 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6195 12.00 x

WEERENBECK, Bernard H.J. Participe present et Gerondif. Nijmegen/Paris, Dekker & Van de Vegt/Honore champion, 1927. Oorspr. omslag. 339 p. + Stellingen. Proefschrift op 7 april 1927 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 5634 20.00 x

WEERSMA, Pieter. Experimenteel onderzoek naar de eischen te stellen aan het gehoor van bestuurders van motorvoertuigen. Groningen, J.B. Wolters, 1938. Oorspr. omslag. VIII + 212 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 16 december 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 5109 12.00 x

WEES, P.G. van. Poetische geografie in Vergilius' Aeneis. (Poetical Geography in Virgil's Aeneis). With a Summary in English. Tilburg, H. Gianotten, 1970. Ingenaaid. 151 p. + Stellingen. Proefschrift 29 mei 1970 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 5741 15.00 x

WEIJTENS, M.J.P.M. Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1971. Oorspr. omslag. 182 p. Proefschrift 24 juni 1971 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xT 0534 12.00 x

WEIJTENS, M.J.P.M. Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1971. Oorspr. omslag. X + 182 p. + Stellingen. Proefschrift 24 juni 1971 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. xB 8441 15.00 x

WEILER, Antonius G. Heinrich von Gorkum (1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spatmittelalters. Hilversum/Zurich, Paul Brand/Benziger, 1962. Oorspr. omslag. 343 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen op 11 mei 1962. [bibliotheekstempeltje]. xL 5211 10.00 x

WELLE, J.A. van der. Dryden and Holland. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Oorspr. omslag. 153 p. + Stellingen. Proefschrift 5 oktober 1962 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. [Ex libris Anton van Duinkerken]. xR 4370 15.00 x

WESSELS, H.F. Gouda. Proeve ener stadsmonographie. Utrechts, Kemink en Zoon, 1939. Oorspr. omslag. 241 p. + Drie losse kaarten. Proefschrift 26 mei 1939 aan Rijksuniversiteit te Utrechts. xT 2704 18.00 x

WESSELS, P.B. Die Landschaft im jungeren Minnesang. Maastricht, Ernest van Aelst, 1945. Oorspr. omslag. 149 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 3 september 1945. [bibliotheekstempeltje]. xL 5379 12.00 x

WESTENDORP, Herman Karel. Het Huwelijk der Koningin. Amsterdam, J. Clausen, 1893. Gebonden. 99 p. proefschrift 7 December 1893 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 7142 25.00 x

WESTRA, Cecilia M. A Talkyng of De Loue of God. Tekst-uitgave met commentaar. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. Oorspr. omslag. XXXI + 171 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 5 juli 1950. [bibliotheekstempeltje]. xL 4894 10.00 x

WESTRIENEN, Anna F.A.S. van. Die vergleichende Teratologie der dicephalen Doppelbildungen. Rotterdam, W.J. van Hengel, 1911. Gebonden half perkament. 237 p. + Tafeln 24 p. Proefschrift op 29 maart 1911 aan de Universiteit van Amsterdam. xT 3060 75.00 x

WESTSTRATE, H.A. Gelderland in den Patriottentijd. Arnhem, P. Gouda Quint, 1903. Oorspr. omslag. XV + 373 p. + Stellingen. Proefschrift 22 Mei 1903 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. [vlekje op voorkant]. xB 7383 35.00 x

WEYDEN, Mathias H.J. Eduard von Schenk. Ein bayrischer Dichter und Staatsmann. Graz, Heinrich Stiasnys Sohne, 1932. Oorspr. omslag. 254 + CXXVII p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift Keizer Karel Universiteit te Nijmegen op 5 december 1932. [bibliotheekstempeltje]. xL 5055 15.00 x

WIARDA, Rein. Taine et la Hollande. Paris, E. Droz, 1938. Broche. LVIII + 284 p. + Stellingen. Proefschrift op 14 juni 1938 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6673 14.00 x

WIERSMA, Klaas Meijer. Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802. Groningen, P. Noordhoff, 1888. Gebonden. 68 p. Met twee uitvouwbare tabellen. Proefschrift 3 Mei 1888 aan de Rijks-Universiteit te Groningen. [Band watervlekjes, binnenwerk goed] xT 0138 15.00 x

WIETEN, Jan. Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander. Kampen, J.H. Kok, 1986. Oorspr. omslag. X + 479 p. + Stellingen. Proefschrift 14 maart 1986 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 5023 12.50 x

WIJK, Jan van. Het sierteeltcentrum Boskoop. Utrecht, Kemink en Zoon, 1941. Oorspr. omslag. 119 p. + Stellingen en bijlage. Proefschrift 30 mei 1941 aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. xT 1746 18.00 x

WIJK, Louise E. van. De klinkers der Oergermaanse stamsyllaben in hun onderling verband. Bilthoven, J.D. de Boer, 1936. Oorspr. omslag. 125 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 januari 1936. [bibliotheekstempeltje]. xL 5092 12.00 x

WIJNBERG, Simon. Antiphon's Eerste Rede. Met vertaling en commentaar. Amsterdam, H.J. Paris, 1938. Oorspr. omslag. 162 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 7 juli 1938. [bibliotheekstempeltje]. xL 4657 15.00 x

WIJNDELTS, J.W. Catalogus van Academische Proefschriften verdedigd aan de Nederlandsche Universiteiten gedurende de jaren 1815-1900. Bewerkt door J.W. Wijndelts.Met naam- en zaakregisters. Groningen, G.A. Evers, 1903. Oorspr. omslag. 70 p. Letterkunde: V. xT 7608 25.00 x

WIJNGAARDEN, Anne van. Biologie en bestrijding van de woelrat. Arvicola terrestris terrestris (L.) in Nederland. Eindhoven, P. van Lieshout, 1954. Oorspr. omslag. 147 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden op 7 juli 1954. [bibliotheekstempeltje]. xL 4997 14.00 x

WIJNGAARDS, Nicolaas C.H. Mechteldis van Lom 1600 - 1653. Dichteres en Annuntiate van Venlo. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1957. Oorspr. omslag. 178 p. + Stellingen. Proefschrift op 12 juli 1957 aan de R.K. Univeversiteit te Nijmegen. xL 6646 10.00 x

WIJNPERSSE, W.M.A. van de. De terminologie van het jachtwezen bij Sophocles. Amsterdam, H.J. Paris, 1929. Oorspr. omslag. 98 p. + Stellingen. Proefschrift 25 januari 1929 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xB 5574 14.00 x

WILLEMS, W.J.A. Een Bijdrage tot de Kennis der Voor-Romeinsche Urnenvelden in Nederland. Maastricht, Gebroeders van Aelst, 1935. Oorspr. omslag. XII + 152 p. + 35 afbeeldingen. Stellingen. Proefschrift 19 november 1935 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 9903 20.00 x

WINKELHOF, Leendert H. van. De Normaal-Arbeidsdag. Rotterdam, Libertas, 1916. Oorspr. omslag. 347 p. + stellingen. Proefschrift 31 maart 1916 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 7416 20.00 x

WINSEMIUS, Jan P. De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland. Franeker, T. Wever, 1947. Oorspr. omslag. 365 p. + Stellingen. Proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam op 23 mei 1947. xR 7336 15.00 x

WITSEN ELIAS, Jacob S. De Nederlandsche koorbanken tijdens Gothiek en Renaissance. Amsterdam, H.J. Paris, 1937. Oorspr. omslag. 144 p. + Afbeeldingen + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 14 mei 1937. [bibliotheekstempeltje]. xL 5258 14.00 x

WITTE, J.J. de. De betekeniswereld van het lichaam. Taalpsychologische taalvergelijkende studie. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1948. Oorspr. omslag. 476 p. + Stellingen. Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen op 8 juli 1948. [bibliotheekstempeltje]. xL 4399 10.00 x

WOLFS, Petrus F. Das groninger “Religionsgesprach” (1523) und seine Hintergrunde. Nijmegen, Centrale Drukkerij, 1959. Oorspr. omslag. 213 p. + Stellingen. Proefschrift aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 1 juli 1959. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4159 10.00 x

WOLTERS, Xavier F.M.G. Notes on Antique folklore on the basis of Pliny's natural history L. XXVIII. 22 - 29. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Gebonden. XI + 150 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 10 juli 1935. [bibliotheekstempeltje]. xL 5170 25.00 xx

WOLTRING, Julius. Massa-Actie en Massa-Mentaliteit. Assen, Van Gorcum & Comp., 1940. Oorspr. omslag. 98 p. + stellingen. Proefschrift 11 October 1940 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. xR 8227 12.50 x

WORST, Johannes Huibertus. Het rechtsskarakter der beneficiaire aanvaarding. Amersfoort, G.J. Slothouwer, 1891. Gebonden. 74 p. proefschrift 11 Juni 1891 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 7141 25.00 x

WOUDE, Sape van der. Johannes Busch Windesheimer Kloosterreformator en Kroniekschrijver. Edam, Keizer & Van Straten, 1947. Oorspr. omslag. 212 p. + Stellingen. proefschrift Universiteit van Amsterdam op 19 december 1947. [bibliotheekstempeltje]. xL 4681 12.00 x

WOUDEN-VELDKAMP, Johanna M. van. Maurice de Guerin. Proeve van een psychografie. Amsterdam, H.J. Paris, 1932. Oorspr. omslag. 277 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen op 27 februari 1932. [bibliotheekstempeltje]. xL 5138 18.00 x

WREDE, Wilhelmine Luise. Proeven over Chemoreceptie, in het bijzonder bij Eupagarurus Bernhardus (L.). Leiden, Eduard IJdo, 1928. Oorspr. omslag. 87 p. + Stellingen. Proefschrift op 18 december 1928 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. xL 6743 12.00 x

WUMKES, Dirk Aijelt. Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariengaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register. Bolsward, A.J. Osinga, 1929. Oorspr. omslag. XLIX + 122 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 16 mei 1929 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. [bibliotheekstempeltje]. xB 1580 25.00 x

YSSELSTEYN, Nicolaas Jan van. Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen of Den regtstoestand van Nederland. Leiden, Gebroeders van der Hoek, 1857. Ingenaaid. X + 106 p. Stellingen. Proefschrift 29sten april 1857 aan de Hoogeschool te Leiden. xL 8004 18.00 x

ZAAL, J.W.B. A Lei Francesca (Sainte Foy, v. 20). Etude sur les chansons de Saints Gallo-Romanes du XIe siecle. Leiden, E.J. Brill, 1962. Oorspr. omslag. 161 p. + Stellingen. Proefschrift 23 oktober 1962 aan de Universiteit van Amsterdam. [Ex libris Anton van Duinkerken]. xR 4373 15.00 x

ZENO, P. Newman's leer over het menselijk denken. Inleiding op Newman's grammar of assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1942. Oorspr. omslag. 306 p. + Stellingen. Proefschrift 24 september 1942 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xT 7504 10.00 x

ZERNIKE, Johannes. Bijdrage tot de kennis der zeldzame aarden. ['s-Gravenhage, De Atlas], 1928. Gebonden. IV + 52 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift 19 juni 1928 aan de Universiteit van Amsterdam. xB 5176 18.00 x

ZEVENBERGEN, Cornelis. Enkele opmerkingen over het gemengde, publiek-private bedrijf. Rotterdam, Libertas, 1920. Oorspr. omslag. 95 + VIII p. + Stellingen. Proefschrift 26 maart 1920 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 8402 10.00 x

ZIJDERVELD, Cornelis. Telete. Bijdrage tot de kennis der religieuze terminologie in het Grieksch. With an English Summary. Purmerend, J. Muusses, 1934. Oorspr. omslag. 109 p. + Stellingen. Proefschrift Rijksuniversiteit te Utrecht op 25 mei 1934. [bibliotheekstempeltje]. xL 5124 12.00 x

ZIJLL, W. van. De Olympische Beweging en haar betekenis voor de sportbeoefening 1956. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1956. Oorspr. omslag. 172 p. Proefschrift. xR 6876 10.00 x

ZIJLSTRA, Jacobus S.A. De Delatores te Rome tot aan Tiberius' regering. Sittard, Alberts' Drukkerijen, 1967. Oorspr. omslag. XIII + 148 p. + Stellingen. Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen op 10 maart 1967. [bibliotheekstempeltje]. xL 5113 10.00 x

ZILLINGER MOLENAAR, J.H.H. Grenslanderijen onder het regime van het tractaat van Maastricht. Amsterdam, 1951. Oorspr. omslag. 130 p. Proefschrift 30 november 1951 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 6879 12.50 x

ZONNEVELD, I.S. De Brabantse Biesbosch. Een studie van bodem en vegetatie van een zoetwatergetijdendelta bestaande uit de drie gedeelten A, B en C. A study of soil and vegetation of a fresh water tidal delta consisting of three volumes A, B and C. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1960. Oorspr. omslag. 3 delen. A: Engelse samenvatting met tekstfiguren en tabellen. B: Nederlandse tekst. C. Bijlagen: 17 kaarten en tabellen in map. [bibliotheekstempeltje]. xR 6896 50.00 x

ZUIDEN, Jozef van. Die Verba auf-igen im Deutschen. Maastricht, Boosten & Stols, 1934. Oorspr. omslag. 269 p. + Stellingen. Proefschrift 5 juli 1934 aan de Universiteit van Amsterdam. [bibliotheekstempeltje]. xL 6815 14.00 x

ZWAGER, Louise H. The English Philosophic Lyric. Purmerend, J. Muusses, 1931. Oorspr. omslag. X + 202 p. + Stellingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam op 15 mei 1931. [bibliotheekstempeltje]. xL 5801 10.00 x

ZWAGER, Nicolaas. Glimpses of Ben Jonson's London. With 10 plates. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1926. Oorspr. omslag. XXII + 215 p. Stellingen. Proefschrift 1 juni 1926 aan de Universiteit van Amsterdam. Eerste drie pagina's aan onderkant vlekje. xB 1610 16.00 x

ZWALVE, W.J. Proeve ener theorie der denegatio actionis. Een onderzoek naar de positie van de magistraat in het Romeinse burgerlijke procesrecht. Deventer, Kluwer, 1981. Oorspr. omslag. XIII + 140 p. Proefschrift 2 juli 1981 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. xR 2763 20.00 x

ZWARTS, Jacob. De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora. Utrecht, P. den Boer, 1935. Oorspr. omslag. 90 p. Ills. + stellingen. Proefschrift 12 december 1935 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 3981 12.00 x

ZWETSLOOT, Hugo. Friedrich Spee und die Hexenprozesse. Die Stellung und Bedeuting der Cautio Criminalis in der Geschichte der Hexenverfolgungen. Trier, Paulinus, 1954. Oorspr. omslag. 345 p. + Stellingen. Proefschrift 19 maart 1954 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xR 5702 75.00 x

ZWOLLO, Annie. Hollandse en Vlaamse veduteschilders te Rome 1675-1725. Amsterdam, 1972. Oorspr. omslag. 211 p. Gestencild. Proefschrift 27 juni 1972 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 5732 12.00 xTachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page