Politieke Brochures en Boeken

- 50 jaar CPN, 1919-1969. Communistische Partij Nederland, 1969. Geniet. 10 p. Ills. - xT 3619 x Euro 8.50

- Aanteekeningen voor het debat, bij de stembus van 1905. Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag, 72 p. - xT 5057 x Euro 10.00

- Activisten. v/h Ad. Hoste, Gent, 1919. Oorspr. omslag, 223 p. Uitgave van het Julius Vuylsteke-Fonds nr.11. Rug omgeplakt. xT 7880 x Euro 15.00

- Alle vrouwen een tegen oorlog en fascisme. Amsterdam, Wereld-Vrouwen-Comite tegen Oorlog en Fascisme, [ca. 1935]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 7002 x Euro 8.00

- Amsterdam 8 mei - 8 nov. '45. 6 maanden herstel en vernieuwing. Amsterdam, Gemeente Amsterdam, 1945. Geniet. 32 p. Uitgave Bureau voor Pers, Propaganda en Vreemdelingenverkeer no. 1. xT 7131 x Euro 8.00

- Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1929 en 1930. Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 6935 x Euro 8.00

- Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1926. Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 6936 x Euro 8.00

- Annexatie-enquete der werkgemeenschap Limburg. Toelichtingsbrochure. Vragenlijst en antwoordenblad met uitvoerige toelichtingen o.a. op historisch, juridisch, landbouw-, en mijnbouwkundig gebied. Maastricht, Uitgeverij Stegen, 1945. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 3293 x Euro 10.00

- Anti-militarisme en vakbeweging. Amsterdam, Intern. Anti-militaristische Vereeniging in Nederland, [1910]. Oorspr. omslag. 15 p. Te A. is een werkstaking uitgebroken, militairen zijn er heen gezonden om de vrijheid van arbeid te beschermen. xT 7040 x Euro 9.00

- Beginselprogram der S.D.A.P. Weltevreden, Inonesische Drukkerij, [1927]. Geniet. 28 p. - xT 7710 x Euro 10.00

- beginselverklaring en statuten der C.P.N. (De Waarheid). Z.pl. z.j. Geniet. 16 p. - xT 7178 x Euro 7.00

- Belgie in de politieke karikatuur 1830-1980. Brussel, R. Coolen, 1980. Oorspr. omslag. 124 p. Ills. Tentoonstelling georganiseerd door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas t.g.v. Europalia 80. 26 september - 31 oktober 1980. xT 2809 x Euro 15.00

- Beroep op de leden der Tweede Kamer naar aanleiding van eene mislukte poging tot woningverbetering in de gemeente Het Bildt. St. Anna Parochie, Kuiken, 1906. Oorspr. omslag. 56 p. Niet in den Handel. xY 1386 x Euro 10.00

- Beschrijvingsbrief voor het congres van den Socialisten-Bond, te houden op 25 en 26 December 1897, in de Veilingzaal van 't Algemeen Verkooplokaal te Rotterdam. Rotterdam, 1897. oorspr. omslag. 14 p. - xY 0133 x Euro 12.00

- Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie. 's-Gravenhage, De Nederlandsche Unie, [1940]. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 4365 x Euro 8.50

- Bruinboek over Colijn. Dictatuur en reformistisch verraad in de Stucadoors staking. Amsterdam, Roode Vakbew. Oppositie, [1933]. Geniet. 31 p.Ills. - xT 6649 x Euro 8.50

- Bürgerlicher Staat - Klassenjustiz und Proletariat. Ein Leitfaden. Herausgegeben vom Zentralvorstand der Roten Hilfe Deutschlands. Mopr Verlag, Berlin, 1927. Orig. Umschlag, 86 p. - xT 6844 x Euro 12.00

- Cahier over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland Nr. 6. Vrouwennummer. Amsterdam, Instituut voor Politieke en Sociaal Onderzoek, 1981. Paperback. 143 p. - xY 0579 x Euro 7.50

- CP'86 met name genoemd. Onderzoeksgroep Kafka. Breda, Papieren Tijger, 1998. Paperback. 155 p. Ills. - xR 7438 x Euro 10.00

- Das heimliche Deutschland. Blätter der Widerstandsbewegung. Zur Jahreskundgebung der Opfer des Faschismus am 22. September 1946 im Lustgarten Belin. Berlin, 1946. Brochiert. 32 p. - xY 1814 x Euro 10.00

- De Aardgasgokkers van Slochteren. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1963. Geniet. 16 p. - xT 9406 x Euro 6.50

- De Algemeene Staatspartij. Ontwikkeling, Beginselen, Statuten en Huishoudelijk Reglement. Utrecht, De Staatsburger, z.j. Geniet. 24 p. - xY 0613 x Euro 8.00

- De Arbeiderspartij in de Tweede Kamer 1897-1901. Amsterdam, S.D.A.P., 1901. Geniet. 32 p. - xY 1836 x Euro 8.00

- De betekenis van de aansluiting van het Sowjet-vakverbond bij het I.V.V. Met bijlage: Het boycotbesluit tegen Japan van het I.V.V. Amsterdam, 1938. Oorspr. omslag. 7 p. Uitgave van het maandblad Politiek en Cultuur. xT 6907 x Euro 7.00

- De candidatuur Henri J. ter Hall voor de Tweede Kamer. Den Haag, P. Niezen, z.j. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 7111 x Euro 7.50

- De Centrale Arbeiders Verzekerings en Depositobank. Gevestigd te 's-Gravenhage. Directeur Neh. de Lieme. 's-Gravenhage, [1917]. Gebonden. 14 p. Serie 3. Portretten van zes voormannen van het Socialisme. Omslag van Albert Hahn. Bijschriften van Jos Loopuit en K.M. xT 7929 x Euro 15.00

- De Christelijk Democratische Unie. De waarheid omtrent de Van Houten Partij. Hoe moet ik stemmen? Z.p. z.j. 6e druk. Geniet. 22 p. - xR 4696 x Euro 7.50

- De daden der Amsterdamsche Gemeenteraadsleden van januari 1903 - juni 1905. Amsterdam, Federatie Amsterdam der Soc. Dem. Arbeiderspartij, 1905. Geniet. 16 p. - xT 7986 x Euro 8.00

- De electriciensstaking te Amsterdam en wat daaraan voorafging. Amsterdam, Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond, [1912]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 6654 x Euro 8.00

- De Elzas-Lotharingsche kwestie. 's-Gravenhage, Bootsma, [ca.1917]. Oorspr. omslag, 16 p. Politieke Bibliotheek 4 xT 4494 x Euro 7.00

- De Handen aan den Ploeg. Ordening in de landbouw. Amsterdam, Centrale Plan Commissie, 1936. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9820 x Euro 8.00

- De Jeugd-Internationale en haar Program. Den Haag, Communistische Jeugdbond De Zaaier, 1920. Oorspr. omslag. 16 p. Communistische Jeugd-Bibliotheek no 1. xT 5848 x Euro 8.50

- De Jeugd-Internationale en haar program. Den Haag, Communistische Jeugdbond De Zaaier, 1920. Oorspr. omslag. 16 p. Communistische Jeugd Bibliotheek no. 1. xT 7167 x Euro 8.00

- De Lachende Derde, Orgaan van de N (S PV B) .... N.p., 17 Sept. 1912, Roode Dinsdag. Oorspr. omslag, Ills., 20 p. spotprenten en satirische artikelen xT 6372 x Euro 20.00

- De leugens van het verraad-rapport. Amsterdam, L. de Boer, 1903. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 8010 x Euro 8.50

- De Munitiewerker en zijn Rechtspositie. Amsterdam, Federatie van Personeel in Openbaren Dienst Vakgroep Rijkswerklieden, z.j. Geniet. 32 p. - xR 7354 x Euro 8.00

- De Nachtarbeid der Glasblazers. Eenige beschouwingen naar aanleiding van de ongemotiveerde conclusie der Commissie van controle in zake de proef met de afschaffing van den nachtarbeid in de flesschenfabrieken. Den Haag, De Arbeid, z.j. Oorspr. omslag, 20 p. - xT 3290 x Euro 10.00

- De Nieuwe Vrijheid. Inhoud: De illegaliteit na de oorlog. Het koloniale vraagstuk. Z.p. [1945]. Geniet. 45 p. Gestencilde tekst. - xT 4748 x Euro 8.50

- De oorlog, die dreigt! Communistische Partij, Amsterdam, [ca. 1931]. Oorspr. omslag, 15 p. - xT 4333 xx Euro 6.00

- De Planta Zaak. Amsterdam, Communistische Partij Nederland, 1960. Geniet. [11] p. - xT 7658 x Euro 8.50

- De Roode Post. Wekelijksch orgaan voor Leninistische-Marxistische Politiek. 1e jrg. nr. 5. September 1934. Amsterdam, 1934. Krant. 4 p. Litwinov strijdt voor de vrede! Rede bij de toetreding van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond. xT 9404 x Euro 7.00

- De Socialisten in het Parlement IV: De socialisten en de arbeid. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1905. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 7708 x Euro 8.00

- De Socialisten in het Parlement: Niet klerikaal, niet liberaal, maar socialist. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., [1905]. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 4501 x Euro 10.00

- De Sowjetregeering en de derde internationale op sleeptouw. Der internationale bourgeoisie. Kommunistische Arbeiderspartij Nederland, 1922. Geniet. 39 p. - xT 4785 x Euro 9.00

- De Staking van het Amsterdams overheidspersoneel van 31 maart t/m 4 april 1955. Uitg. door de gezamenlijke commissies van het personeel dat aan de staking deelnam. Amsterdam, 1955. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 6650 x Euro 8.00

- De stakingen in Amsterdam en de positie van het overheidspersoneel. Den Haag, Hoofdbestuur van de Algemene Bond van Ambtenaren, 1955. Geniet. 30 p. - xT 6669 x Euro 8.00

- De Strijd tegen Provocatie en Spionnage. Amsterdam, Communistische Partij Holland, 1933. Oorspr. omslag. 48 p. - xY 1592 x Euro 10.00

- De toestand van de arbeiders in Friesland. Uitslag van het onderzoek ingesteld door het Friesch comite van de Volkspartij. II: Werktijd en werkloon. St. Annaparochie, Kuiken jr., 1891. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 5847 x Euro 9.00

- De veldarbeid van kinderen in Nederland. Verslag der enquetes, gehouden door de afdeelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers, de Soc. Dem. Arbeiderspartij en den Socialisten-Bond in Nederland in zake de uitbreiding en duur van den veldarbeid van kinderen ten platten lande, ten behoeve van het Onderwijs-Congres op 4 Juni 1899. Dordrecht, D. Reidel, 1899. Geniet. 23 p. - xT 7297 x Euro 10.00

- De weg naar Socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N. Opgesteld door het Dagelijks Bestuur der Partij. Amsterdam, C.P.N., 1952. Geniet. 48 p. - xR 8851 x Euro 8.50

- De weg tot de macht. Amsterdam, S.D.A.P., 1911. 2e druk. Geniet. 8 p. Uitgegeven door de Perscommissie ingesteld door de Sociaal Democratische Arbeiderspartij. xR 4798 xx Euro 8.00

- De wenschelijkheid en de mogelijkheid van staatspensionneering. Rapport uitgebracht door de Sociale Commissie uit de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond. Den Haag, Haagsche Drukkerij, 1928. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 8062 x Euro 9.00

- De Werkloosheid en de Haagsche Raad voor en tijdens de krisis. Den Haag, S.D.A.P., 1915. Geniet. 8 p. Vierde vlugschriftje van de reeks. Uitgegeven door de afdeelingen Den Haag van de S.D.A.P. bij gelegenheid van de Raadsverkiezingen in 1915. xT 7319 x Euro 8.00

- Die Genossenschaft im Klassenkampf. Bulletin der Kooperativsektion der Kommunistischen Internationale. (Moskau) Deutsche Ausgabe.12. Heft (Mai 1925). R. Schmidt, Berlin / Allgemeiner Genossenschaftsverlag, Friedrichshagen-Berlin (Ausl.) / Produktiv-Genossenschaft für den Bezirk Halle-Merseburg, Halle (Druck) 1925. Umschlag mit kleinen Randfehlstellen. xT 6547 x Euro 8.00

- Die revolutionare Kampforganisation. Essen, Bezirksleitung der Kommunistischen Partei fur Rheinland- Westfalen, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 0585 x Euro 8.00

- Dietsland Europa. Maandblad. 10e jaargang nr 1 t/m 8, jan-nov. 1965. Antwerpen, Were Di, 1965. Geniet. 8 afleveringen. Jong-Nederlandse Gemeenschap; Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen, Were Di. Voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa. xR 9284 x Euro 30.00

- Dokumente zum Wiener Schutzbund-prozess. Karlsbad, Graphia, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen. xT 7901 x Euro 20.00

- Duijs 1933 of November 1918. Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij (O.S.P.) 1933. Oorspr. omslag. 16 p. O.S.P. nr. 18. xT 6193 xx Euro 8.00

- Een niet te lange uiteenzetting over de jongerenorganisatie in de Katholieke Volkspartij. Volgens goede gebruiken onderverdeeld in een zestal hoofdstukken. [Utrecht, Gemeentelijke Centrale Utrecht der Jongeren K.V.P., 1950], Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8803 x Euro 8.00

- Een pleidooi voor het behoud van een afzonderlijk departement van marine. Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Onze Vloot" Z.p. 1927. Geniet. 19 p. Beschouwingen over den brief van den Minister van Oorlog en van Marine a.i. aan den Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 7 maart 1927 betreffende de instelling van een Departement van Defensie. xT 4778 x Euro 7.00

- Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme? Kerkrade, De Zuid-Limburger, [1937]. Geniet. 32 p. - xT 7729 x Euro 9.00

- Ein Kampf um Deutschland. Gesamtverband deutscher antikommunistischer Vereinigungen e.V., Berlin, 1933. OBrosch., Ills., 32 S. Nationalsozialistische Propagandaschrift für die Reichstagswahl im November 1933. xT 6234 xx Euro 20.00

- En avant pour les huit heures! Dialogue de propagande. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures. Paris, Confederation Generale du Travail, [ca. 1905]. Geniet. 36 p. - xY 1441 x Euro 10.00

- Festschrift zur Gedenkfeier der Internationale der Gewerkschaftsverbände im Maler- und Lackierei-Gewerbe: 1903-1928. Internationale der Gewerkschaftsverbände im Maler- und Lackierei-Gewerbe, Hamburg, 1928. Umschlag, Ills., 62 S. - xT 7461 xx Euro 20.00

- Financiering uitvoering grote werken van het Plan van de Arbeid. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Geniet. 24 p. Samengesteld door het Curatorium van het Wetenschappelijk Bureau van S.D.A.P. xR 7377 x Euro 10.00

- Frank Meelker: Niet in de schaduw, maar in de zon! Rond de oprichting van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Hans van Dijk: De ideologische en organisatorische aspecten van het Tribune-conflict 1907-1909. Susan Legene, Hansje Galesloot: De oorlog in de partijstrijd. Voorgeschiedenis en inhoud van het rapport. De CPN in de oorlog. / Ideeen als verzet. Amsterdam, Instituut voor Politieke en Sociaal Onderzoek, 1982. Oorspr. omslag. 160 p. Cahiers over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland nr. xT 4710 x Euro 7.00

- Gemeenteprograms der politieke partijen. Alphabetisch gerangschikt en voorzien van een alphabetisch register op de onderscheidene punten der programs. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1931. Oorspr. omslag. 101 p. - xY 0626 x Euro 10.00

- Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten! Amsterdam, S.D.A.P., z.j. Geniet. 16 p. Gedrukt door Vooruitgang, Amsterdam. xT 2911 x Euro 10.00

- Het Bondshuis in exploitatie. Stichting N.B.A.S. Bondshuis, z.j. Geniet. 24 p. - xT 7988 x Euro 9.00

- Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-Delegatie. Amsterdam, Nationall Arbeids-Secr. in Nederland, 1921. Geniet. 24 p. - xY 1607 x Euro 10.00

- Het gebruik van kleurlingentroepen, in strijd met het volkenrecht, op het oorlogsveld in Europa door Engeland en Frankrijk. Berlijn, Ministrie van Buitenlandse Zaken, [1915]. Geniet. 48 p. Ills. Vertaald van: Volkerrechtswidrige Verwendung farbiger Truppe auf dem europaischen Kriegsschauplatz durch England und Frankreich. xR 5279 x Euro 15.00

- Het linksche socialisme in den klassenstrijd. Groote woorden en reformistisch verraad. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1933. Oorspr. omslag. 8 p. [Staakt tegen loonsverlaging van 22 pct.]. xT 7840 x Euro 9.00

- Het ontstaan van het Volksfront in Frankrijk. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1936. Geniet. 24 p. Voor Vrijheid, Brood en Vrede. xR 8858 x Euro 8.00

- Het Plan van de Arbeid en de Middenstand. Z.p. [1936]. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 9818 x Euro 7.00

- Het Plan van den Arbeid. Waar het om gaat. Den Haag, Luctor et Emergo, 1936. Oorspr. omslag. 118 p. Samengesteld door het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. xR 7380 x Euro 15.00

- Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Geniet. 40 p. - xT 2923 x Euro 8.00

- Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1931. Geniet. 40 p. 21e tot 30e duizendtal. xT 2942 x Euro 8.00

- Het socialistisch schandaal te Maastricht, of De Wilde staking aan de Maastrichtsche zinkwitfabriek. Den Haag, N.R.K. Fabrieksarbeiders(sters)-Bond St. Willibrodus, [1929]. Oorspr. omslag. 29 p. - xY 0157 x Euro 12.50

- Het Zaandamsche Voorbeeld. Beschouwingen en gegevens naar aanleiding van de totstandkoming van het Zaandamsche Werklieden-Reglement. Amsterdam, Het Hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden, [1914]. Geniet. 32 p. - xR 7736 x Euro 10.00

- Het Zilveren Dak. (De hypotheekboeren, de vaste lasten en het Plan van de Arbeid). Amsterdam, Centrale Plan Commissie, 1937. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 9819 x Euro 8.00

- Jeugd en Socialisme. Den Haag, Rev. Soc. Jeugd-Komitee, 1919. Oorspr. omslag. 16 p. Rev. Soc. Jeugd-Bibliotheek nr. 2. xT 3574 x Euro 8.50

- Jeugdwerkloosheidproblemen. Tweede congres ter bestudeering van vraagstukken betreffende de jeugdwerkloosheid op 17 Juni 1938 te 's-Hertogenbosch, uitgaande van de Nationale R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg. Voorwoord G.P.J. Bannenberg. 's-Hertogenbosch : Nat. R.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg, 1938. Oorspr. omslag. 55 p. Bijlagen: Toegangskaart, concept-resolutie, knipsel. xT 7822 x Euro 15.00

- Jhr. Mr. D.J. de Geer's De Synthese in den Oorlog beantwoord. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, 1942. Geniet. 20 p. - xY 0478 x Euro 8.00

- Joe Smith Travailleur Americain. Paris, Bureau du Travail, [1948]. Geniet. 48 p. Geillustreerd. [Verenigde Staten, Sociale en Arbeiderstoestanden]. xY 0443 x Euro 8.50

- La journee de huit heures dans le batiment. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures. Paris, Confederation Generale du Travail, 1905. Geniet. 36 p. - xY 1442 x Euro 10.00

- La journee de huit heures. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures. Paris, Confederation Generale du Travail, 1905. Geniet. 36 p. - xY 1443 x Euro 10.00

- Le Communisme et l'Anarchisme. Saint Mande, Imprimerie Rapide, 1900. Broche. 12 p. Groupe des etudiants revolutionnaires internationalistes de Paris. xY 0028 x Euro 12.00

- Le Mal Social et le Remede Socialiste. Bordeaux, Du Parti Ouvrier Francais, [1900]. Broche. 16 p. - xY 0022 x Euro 10.00

- Les Communistes Anarchistes et la Femme. Saint Mande, Imprimerie Rapide, 1900. Broche. 14 p. Groupe des etudiants revolutionnaires internationalistes de Paris. xY 0029 x Euro 12.00

- Liederbundel. Vereeniging van Geheelonthouders onder Nederlandsch Spoor- en Tramwegpersoneel. Utrecht, Brochurenhandel A.W. van Schaik, z.j. Geniet. 30 p. Omslagontwerp: P. Baljet. Omslagtitel: Liederbundel der S.O.V. xT 2926 x Euro 8.50

- Liederenboekje van de Arbeiders-Zangvereeniging Kunst aan het Volk. 's-Gravenhage, 1905. Oorspr. omslag. 16 p. [gebruikssporen]. xT 2922 x Euro 8.00

- Maakt front voor de Openbare School! Utrecht, J.C. ten Geuzendam, z.j. Papieren omslag. 31 p. Uitgegeven door 't Hoofdbestuur van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. [roestvlekkig]. xT 7149 x Euro 8.00

- Mededeelingen over de fusie-plannen van de Nederlandsche bond van personeel in overheidsdienst en de Centr. Nederlandsche ambtenaarsbond Bond van Personeel in Overheidsdienst, 1931. Geniet. 15 p. - xT 6625 x Euro 8.00

- Memorandum van de Nederlandsche regeering inzake de door Nederland van Duitschland te eischen schadevergoeding. (Voorlopige gegevens). Z.pl. Uitgegeven in opdracht van de Nederlandsche Regeering, 1945. Oorspr. omslag. 35 p. - xT 8065 x Euro 10.00

- Met kruit noch degen. Drie wetsvoorstellen ingediend door de sociaal-democratische kamerfractie met de memories van toelichting, de voorloopige verslagen en de memories van antwoord. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 7205 x Euro 8.50

- Metaalbewerkers breekt tegenstand en sleur! Amsterdam, Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, [1927]. Oorspr. omslag. 16 p. Brochure nr 20. Omslag Jan Rot. xT 3334 x Euro 9.00

- Metaalbewerkers vooruit! Krachtige organisatie breekt reactie! Sluit U aan bij den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Amsterdam, Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, [1927]. Oorspr. omslag. 8 p. Brochure nr. 16. xT 3335 x Euro 8.00

- Mit Lenin 50 Kampflieder. Berlin, Junge Garde, [ca. 1935]. Oorspr. omslag. 31 p. - xY 0026 x Euro 10.00

- Naar de Vrijheid. Propagandablad ter verbreiding der anarch. gedachte. 1e jrg. no 1. december 1932. Brood en Vrijheid voor Allen! Verbond van Soc. Anarchisten in Nederland, 1932. Vouwblad. 4 p. Bevat o.a.: F. Domela Nieuwenhuis: De Vrije Mensch. xT 9337 x Euro 9.00

- Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preußischen Justizministers. R. v. Deckers Verlag, G. Schenck, Berlin, 1933. Org.-Kart. 143 S. Schrift: Fraktur Der erste große Baustein für das neue deutsche Recht... xT 6890 xx Euro 30.00

- Nederland Insolvent. Brochure No. 2 als antwoord op de brochure der vereeniging Onze Vloot Neerland's Ondergang. Z.pl. Internationale Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland, z.j. Geniet. 15 p. - xY 0559 x Euro 8.00

- Nederland zal herrijzen. Eindhoven, 1945. 5e gewijzigde druk. Geniet. 16 p. Ills. - xT 7996 x Euro 8.00

- Nederland's Wedergeboorte. Amsterdam, De Waarheid, 1944. Vouwblad. 8 p. - xY 0586 x Euro 8.00

- Neerland's ondergang kan en moet voorkomen worden. Een toelichting en een vervolg op de brochure 's Land's welvaart in gevaar! door de Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot. Z.pl. Mei 1914. Oorspr. omslag. 39 p. Omslag Louis Raemaekers. xT 7614 x Euro 12.00

- Nu.... of nooit. Amsterdam N.V.B. Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Geniet. 39 p. - xT 7997 x Euro 8.00

- Om waarheid en rechts. Aanval, verweer en repliek betreffende de verhoudingen tusschen R.K. Werkgevers en Arbeiders en R.K. Organisaties van Werkgevers en Arbeiders, speciaal in het zuiden van het land. Utrechts, R.K. Werkliedenverbond, 1927. Oorspr. omslag. 278 p. - xR 6875 x Euro 10.00

- Ons woord tot de jongeren in tijden van gevaar. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, [1939]. Vouwblad. 7 p. - xY 0641 x Euro 7.00

- Onze Beweging. 2e reeks, Twee delen. Leuven, Hooger Leven, [ca.1915]. Oorspr. Papieren bedrukte omslagen. 216-217 p. - xY 1360 x Euro 15.00

- Oorlog aan de kerk. Strijdschrift tegen de gebonden en voor de Vrije Gedachte. Amsterdam, De Dageraad, [1920]. Geniet. 8 p. Nieuwe Brochurenreeks no. 1. xT 1188 x Euro 8.00

- Op ter propaganda! Propaganda geschrift. Uitgegeven door de Afdeeling Rotterdam van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Rotterdam, Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond, [1929]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. Omslagontwerp Jan Rot. xT 9040 x Euro 8.00

- Open brief aan Mevrouw H. Roland Holst. Z.p. [1918]. Oorspr. omslag. 37 p. N.a.v. haar open brief aan M. Gorki in de Nieuwe Amsterdammer van 19n Oct. 1918. xT 6177 x Euro 10.00

- Ouderdomsrente. Propaganda-brochure voor de vrijwillige ouderdomsverzekering, zooals deze is geregeld in de Ouderdomswet 1919. Z.pl. [1919]. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 7161 x Euro 8.00

- Pacifistische Volksverdediging. Amsterdam, Lantaarn uitgeverij, [1938]. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. Jongeren Vredes Actie. xT 1871 x Euro 8.00

- Pleidooi voor de jeugd. Amsterdam, Partij van de Arbeid, [1947]. Oorspr. omslag. 20 p. Ills. - xT 5699 x Euro 8.00

- Politieke vragen, beschouwingen betreffende de praktijk van het staatsleven en eenige daarmede samenhangende onderwerpen in Nederland en Ned.-Indie. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1899. Oorspr. omslag. 102 p. Ex Libris Troelstra-Oord. xT 5960 x Euro 10.00

- Programma met korten inhoud en foto's van het filmwerk in 10 afdeelingen getiteld Liberalisme. De Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond, [1929]. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xT 3116 x Euro 8.00

- Programma van het Meifeest georganiseerd door Fed. Velsen S.D.A.P. en IJ.B.B. op dinsdag 1 mei 1928 in Thalia Theater IJmuiden. Z.p. 1928. Geniet. 14 p. - xT 3577 x Euro 8.00

- R.K. Staatspartij. Over staatkundige beginselen naar Katholieke opvatting. Den Haag, R.K. Staatspartij, [1934]. Geniet. 20 p. Uitgave ten dienste van de vorming en voorlichting op algemeen staatkundig gebied onder de jongere Katholieken van Nederland xY 0151 x Euro 8.00

- Rapport over de uitsluiting in de bouwvakken te Amsterdam van 8 Augustus tot 20 November 1905. Uitgebracht door het comite uit de bouwvakken. Amsterdam, Sloot, 1905. Oorspr. omslag. 94 p. - xY 0442 x Euro 8.00

- Rapport van de Belgische Socialisten over Punt VI van het kongres van 1880. 's-Gravenhage, Liebers & Co., 1881. Oorspr. omslag. 24 p. Punt VI: Welke wetten moeten er zoowel op ekonomisch als op politiek gebied gemaakt worden en welken dadelijk afgeschaft? xR 4548 x Euro 10.00

- Rassemblement du peuple Francais. Z.p. [R.P.F., 1947]. Broche. 31 p. Geillustreerd. - xY 0027 x Euro 8.00

- Rätekorrespondenz, 1936, nr. 15, März Theoretisches und Diskussionsorgan für die Rätebewegung. Ausgabe der Gruppe Internationaler Kommunisten Holland, gestencild, 23 p. Inhalt: Partei und Arbeiterklasse; Probleme der neuen Arbeiterbewegung; Kommunismus und Religion xY 0517 x Euro 15.00

- Reglement van de R.K. Staatspartij. 's-Gravenhage, R.K. Staatspartij, [1927]. Oorspr. omslag. 15 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8802 x Euro 7.00

- Reglement van het Ziekenfond onder de zinspreuk: Broederhulp. Onderafdeeling der Nut en Genoegen, te Utrecht. Opgericht den 1sten September 1884. Utrecht, J. van Boekhoven, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6604 x Euro 10.00

- Rusland van heden! Het proces Sinofjew-Trotzki. 16 veroordeelden waaronder Sinofjew en Kamenjew doodgeschoten. Amsterdam, De Vlam, [ca. 1935]. Oorspr. omslag. 4 p. Vlugschriften no. 2. R.S.A.P. xY 2021 x Euro 8.00

- S.D.A.P. Arbeidersjaarboekje voor 1925. zeven-en-twintigste jaargang. Ontwikkeling, Amsterdam, 1924. Oorspr. bedrukt omslag, 232 p. + adv. omslag Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 356. xT 2694 x Euro 15.00

- Schijn en Wezen van het Plan van den Arbeid. Een wederwoord van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. 's-Gravenhage, Haagsche drukkerij en uitgeversmij., [1937. Oorspr. omslag. 89 p. - xR 7379 x Euro 15.00

- Schoon Schip. [Houding tegenover de bezetter, socialisten en communisten]. Z.pl. April 1944. Oorspr. omslag. 28 p. - xY 0580 x Euro 10.00

- Sociaal-Demokratisch Liederenboekje. 43 bekende populaire liederen. Den Haag, Gebrs. Stuffers, [1905]. Geniet. 31 p. - xT 2924 x Euro 8.00

- Sociaaldemokratische Liederenbundel. Rotterdam, Masereeuw & Bouten, [1901]. Geniet. 16 p. - xT 7844 x Euro 10.00

- Socialistische Liederen en Gedichten nr. II. 's-Gravenhage, B. Liebers & Co., 1889. Geniet. 48 p. - xR 5430 x Euro 8.00

- Socialistische Liederen en Gedichten nrs: 1 & II. 's-Gravenhage, B. Liebers & Co., 1886-1889. Geniet. 46 + 48 p.Twee deeltjes. - xT 2928 x Euro 15.00

- Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 9148 x Euro 10.00

- Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden. Den Haag/Amsterdam, J. Bevenlander/G. Rijnders, z.j. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 0073 x Euro 8.00

- Socialistische liederenbundel. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1952. 6e druk. Oorspr. omslag. 44 p. Samengesteld onder de auspicien van de Bond van Arbeiderszangverenigingen in Nederland. xR 5721 x Euro 7.00

- Socialistische Liederenbundel. 58 Strijd- en Propagandaliederen. Amsterdam, Brochurenhandel der Soc.-Dem. Arbeiderspartij, 1910. Geniet. 64 p. - xT 2921 x Euro 8.50

- Socialistische Liederenbundel. Nrs 1 t/m 3. Drie deeltjes. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918-1922. Oorspr. omslagen. 16 + 16 + 16 p. Omslagontwerp: E. Smalhout. xT 2927 xx Euro 16.00

- Staatspensioneering. Een waarschuwend woord aan de Arbeiders. Overgenomen uit "Recht voor Allen". [1897]. Geen omslag, 8 p. - xT 6220 x Euro 7.00

- Staking op de Hoogovens. Signaal voor verdere strijd tegen de werkloosheid. Uitgave: A.B.W.B. (E.V.C.), [ca. 1946]. Geniet. 31 p. - xT 9136 x Euro 8.00

- Stemt rood! Het vergeten hoofdstuk in: "Allemaal Socialist", de bekende brochure van Jan van Nassau en Willem van Oranje. Utrecht, S.D.A.P., 1905. Geniet. 31 p. - xT 5133 x Euro 10.00

- Stemt voor de Provinciale Staten de Candidaten der S.D.A.P. woensdag 6 april 1927. Uitg. van de Federatie Amsterdam en de Gewesten Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid der S.D.A.P., 1927. Geniet. 16 p. - xY 0681 x Euro 8.00

- Sterk staan in stormgetij. Amsterdam, S.D.A.P., 1937. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 2914 x Euro 8.00

- 't Fascisme in Holland! Arbeiders in de gevangenis. Z.pl. [1933]. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 7168 x Euro 8.00

- Tegenstrijdige teksten in den bijbel. Voorrede van het Bestuur, naschrift A. Kuyper. Amsterdam, De Dageraad/L.J. Vermeer, 1909. 6e geheel omgewerkte druk, Oorspr. omslag, 40 p. - xT 1200 x Euro 10.00

- Tegenstrijdige teksten in den bijbel. Voorrede van het Bestuur, naschrift A. Kuyper. Amsterdam, De Dageraad, 1889. 3e herziene druk. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 1201 x Euro 10.00

- Terror in Braunschwieg. Aus dem ersten Quartal der Hitlerherrschaft. Zurich, Verlag Sozialistische Arbeiter-Internationale, 1933. Geniet. 30 p. Bericht herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen. xR 7619 x Euro 15.00

- The Negro Worker. The Nego Worker, Vol. 6, Nr. 6-7. August-September Paris, 1936. Orig wrappers, Ills., 36 p. - xT 5963 xx Euro 10.00

- Van leed en zorg. Het conflict in de steenindustrie [uitgave van den Ned. R.K. Steenfabrieksarbeidersbond St. Stephanus]. Utrecht, Ned. R.K. Steenfabrieksarbeidersbond St. Stephanus, 1923. Oorspr. omslag. 14 p. - xY 0333 x Euro 8.00

- Verbruiks-cooperatie en Vakbeweging. Centrale Bond van Nederl. Verbruikscoöperaties, [ca. 1917]. Oorspr. omslag. 7 p. - xY 0263 x Euro 8.50

- Verslag van de studieweek te Moerdijk voor jeugdleidsters 19 - 22 augustus, voor groepsleidsters 22-24 augustus, K.J.V. congres te Breda 25 aug. 1929. Augustus en September voor jeugdleiding in den geest van den E.K. en K.J.V. Nijmegen / Breda, Euch. Boekhandel Brakkenstein, 1929. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 3569 x Euro 8.50

- Verslag van de Vergadering van Afgevaardigden van Christelijke Vakorganisaties in Nederland, Gehouden op 27 November 1908 te Den Haag. Den Haag, 1908. Oorspr. omslag. 49 p. - xT 8012 x Euro 8.00

- Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt (voorzitter O.S.P.) Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij, [1933]. Geniet. 24 p. - xT 6931 x Euro 10.00

- Vier jaren van strijd. Eenige gegevens uit de afgeloopen 4-jarige periode van de parlementaire werkzaamheden in de Tweede Kamer. Amsterdam, Communistische Partij Nederland, [ca.1922]. Oorspr. omslag. 16 p. Leest deze Brochure en trek Uwe conclusie waarom het noodzakelijk is te stemmen op de Candidaten van de Comm. Partij. xT 7164 x Euro 8.00

- Volksprogram voor een democratisch, welvarend en vrij Nederland. Amsterdam, De Waarheid, Dec. 1944. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 9813 x Euro 7.00

- Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure. Sociaal Democratische Arbeiderspartij, Amsterdam, [ca. 1920]. Oorspr. omslag, 14 p. omslag Jan Rot xT 4335 x Euro 6.00

- Vrijheid van geweten, ook voor den krijgsdienst. Een woord tot allen, die naar eisch van hun geweten willen medewerken aan het volkspetitionnement voor gewetensvrijheid. [Comite der Actie in zake Conscientievrijheid]. Den Haag, [Comite der Actie in zake Conscientievrijheid], [1915]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 1924 x Euro 8.00

- Waar blijven de millioenen der vakbeweging? Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 50 p. - xR 6863 x Euro 8.00

- Waarom wij het Kiesrecht willen. Een woord namens de Nederlandsche Arbeiders door een hunner. Amsterdam, S.D.A.P., [1915]. Geniet. 16 p. - xR 4755 x Euro 8.00

- Wat de Roode Internationale wil. Landelijk Komitee der Internationale Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland, [1904 ?]. Geniet. 11 p. - xY 0598 x Euro 8.00

- Wat de Roode Internationale wil. (doel en middelen). Amsterdam, Internationale Anti-Militaristische Vereeniging, [1915]. Geniet. 16 p. Drukker: Den Haag, Nieuw Leven. xT 4623 x Euro 8.00

- Wat is en doet de SAJ? Socialistische Arbeiders-Jeugd (Rotterdam). Rotterdam, S.A.J., [1930]. Oorspr. omslag 12 p. - xY 0441 x Euro 7.00

- Wat willen de Communisten? Den Haag, Prometheus, 1945. Geniet. 8 p. - xY 0555 x Euro 8.00

- Wat willen de Communisten? Cursus in zes delen. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1932. Geniet. 48 p. Marxistisch-Leninistische Scholing. xT 7051 x Euro 9.00

- Wat willen de Sociaaldemokraten? Een woord tot de arbeiders van distrikt V. Amsterdam, S.D.A.P., 1905. Oorspr. omslag 32 p. - xT 4949 x Euro 8.50

- Wer trieb Günter Sombecki in den Tod? Ein Tatsachenbericht. Kongress-Verlag, Berlin, 1955. Obrosch. 32 S. Een Koude Oorlog publicatie xT 6233 x Euro 10.00

- Wereld-Congres van Jongeren voor den Vrede 17 - 26 Augustus 1928. Eerde, Jongeren Vredsactie, 1928. Oorspr. omslag. 60 p. Verschillende talen. Omslag Wim Gelderen. xT 7010 x Euro 10.00

- Werk, Woningen, Welvaart. Amsterdam, Verbondsbestuur der eenheidsvakcentrale, 1952. Oorspr. omslag. 46 p. Ills. - xT 4304 x Euro 8.00

- Werkend Nederland. Verdedigt de Vakbeweging. Amsterdam-West, Hoofdbestuur der Eenheidsvakcentrale, [1948]. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 7166 x Euro 8.00

- Wetsontwerp tot Grondwetsherziening, met toelichting en twee bijlagen bij de Tweede Kamer ingediend door de Sociaal-Democratische Kamergroep. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., [1903]. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 2917 x Euro 10.00

- Wij maken wapens. Amsterdam, Bond van Social. Dem. Vrouwenclubs, 1932. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: N. Schrier. xT 7628 x Euro 9.00

- Zaandam onder sociaal-democratisch bewind. Zaandam, Federatie der S.D.A.P., [1916]. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 5776 x Euro 8.00

- Zij en Wij. Amsterdam, S.D.A.P., [1939]. Geniet. 15 p. - xR 8874 x Euro 8.00

A. B. Twaalf vrijheids-liederen. Uit het Engelsch e.a. door A. B. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 15 p. 12 liederen met muziek-notatie xT 6210 x Euro 20.00

A.B.K. [=Asser B. Kleerekoper]. Naar het licht. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [ca. 1924]. Oorspr. omslag. 7 p. Met tekeningen van G. van Raemdonck. xT 2910 x Euro 10.00

A.B.K. [=KLEEREKOPER, A.B.] en Albert Hahn. Moeder, is de krant d'r al? Berijmde en verluchte kolportage-roman. Amsterdam/Rotterdam, Ontwikkeling, November 1917. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. Uitgegeven ten bate van het uitbreidingsfonds van Het Volk. xT 2476 x Euro 20.00

A.B. (vertaling). Twaalf Vrijheidsliederen. Amsterdam, H.J. Putsma, 1899. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 4630 x Euro 10.00

A.J.C. De Rode Nederzetting 1932. Bij Derde Kamp Valkennest, Vierhouten. 7 - 13 augustus 1932. + (Spesiaal nummer) Vierhouten, 1931. Geniet. 28 + 8 p. Gestencild. Twee deeltjes. Uitgegeven voor de bezoekers aan De Rode Nederzetting 1932. xT 3595 x Euro 15.00

A.J.C. De Rode Nederzetting 1933. Bij Tweede Kamp Valkennest, Vierhouten. 6 - 12 augustus 1933. Vierhouten, 1933. Geniet. 24 Gestencild. Uitgegeven voor de bezoekers aan De Rode Nederzetting 1933. xT 3596 x Euro 10.00

A.J.C. Arbeiders Jeugd Centrale. Z. Stokvis: Taakje ten dienste van het kernwerk.Enkele grepen uit de sociale en economische geschiedenis van de Unie der Socialistische Sowjet Republieken (U.S.S.R.). Amsterdam, A.J.C., 1945. Geniet. 21 p. Gestencild. - xY 0207 x Euro 8.50

AALBERSE, P.J.M. Kardinaal Manning's Commentaar op de Encycliek Rerum Novarum. Vertaald en met inleiding en aanteekeningen voorzien. Leiden, Futura, z.j. 5e uitgave. Oorspr. omslag. 64 p. Volksbibliotheek no. 28 xT 4708 x Euro 8.00

AALBERSE, P.J.M. Windthorst als sociaal-politicus. Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 66 p. Politieke en Sociale Studien XI. xT 6682 x Euro 8.00

AALBERSE, P.J.M. en Henri Hermans. Eerste Congres van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, gehouden te Utrecht op 30 mei 1926. Openingsrede en slotwoord, inl. van: P.J.M. Aalberse, Alph. Laudy en Henri Hermans. Utrecht, R.K. Werkliedenverbond, 1926. Geniet. 59 p. - xT 6627 x Euro 9.00

AALBERSE, P.J.M. en W.C.J. Passtoors. De tien-urendag. Redevoering uitgesproken in de Tweede Kamer in Maart 1909. Leiden, Futura, 1909. Oorspr. omslag. 51 p. Volksbibliotheek no 21. xT 4706 x Euro 7.50

AARTSZ, P. [=Anton Pannekoek]. De Arbeidersraden. I. De taak, II. De strijd. Amsterdam, De Vlam, 1946. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 3627 x Euro 10.00

ADLER, Friedrich. R. Abramowitsch. Leon Blum. Emile Vandervelde. Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale. Berlin, J.H. Dietz, 1931. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 3917 xx Euro 15.00

ADLER, Max. Uber psychologische und ethische Lauterung des Marxismus. Berlin, E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, 1928. Oorspr. omslag. 44 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 7372 x Euro 15.00

AENGENENT, J.D.J. De klassenstrijd. Een enstig woord aan de arbeiders. 's-Hertogenbosch, De Katholieke Illustratie, 1903. Derde verbeterde druk. Oorspr. omslag. 27 p. - xR 8793 x Euro 10.00

AKEN, L. van. Staking en uitsluiting. 's-Hertogenbosch, Teulings', [1915]. Geniet. 38 p. Tien sociale studiën voor Kath. werkgevers nr. IX. xT 6651 x Euro 8.00

AKKER-JANSSEN, J. v.d. Jij behoort bij ons! Jeugdbond voor Onthouding, [ca. 1930]. Geniet. 8 p. Illustraties : A.R. - xT 3568 xx Euro 10.00

ALBARDA, J.W. De as Colijn Goseling. Tweeslachtig regeringsbeleid. Amsterdam, S.D.A.P., 1938. Geniet. 32 p. Twee redevoeringen uitgesproken in 1938, bij de algemene beraadslagingen over de rijksbegroting in de Tweede Kamer. xR 6684 x Euro 8.00

ALBARDA, J.W. De schat der armen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken in het 31ste congres der S.D.A.P. op 17 april 1927 te Utrecht. xR 6688 x Euro 8.00

ALBARDA, J.W. Denemarken - Nederland. Nationale ontwapening. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: MB xT 6186 xx Euro 10.00

ALBARDA, J.W. Dienstweigering, Dienstplicht en Sociaaldemokratie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Oorspr. omslag. 15 p. Overgedrukt uit De Socialistische Gids jrg. XII juni 1927. xR 6686 x Euro 10.00

ALBARDA, J.W. Het landbouw-proletariaat en het socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., 1928. Geniet. 26 p. Rede, uitgesproken in het landbouwcongres der S.D.A.P., op 21 october 1928. xR 6689 x Euro 8.00

ALBARDA, J.W. Met de kracht van het geloof. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 20 september 1925 te 's-Gravenhage. xR 6687 x Euro 8.00

ALBARDA, J.W. Sluimerende krachten. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken in de kerstvergadering der S.D.A.P. te Amsterdam op 25 december 1927. xR 6685 x Euro 8.00

ALBARDA, J.W. en E. Boekman. Ir. J. W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1938. Gebonden. 352 p. In opdracht van het partijbestuur der S.D.A.P. xT 2390 x Euro 12.00

ALBIN, Pierre. 43 Ans de politique pacifique et conciliante envers l'Allemagne, 1871-1914. Bordeaux, G. Delmas, 1914. Oorspr. omslag. 50 p. Le Role de la France. xT 1928 x Euro 8.00

ALBRECHT, Friedrich und Klaus Kandler. Bund proletarisch-revolutionarer Schriftsteller Deutschlands 1928-1935. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1978. Gebonden. 120 p. Geillustreerd. - xY 0592 x Euro 8.00

ALMANAK. Anarchistisch Jaarboekje 1931. Noordelijk Sociaal-Anarchistisch Propaganda-Comite, Groningen, 1931. Oorspr. omslag, 72 p. - xT 5047 x Euro 20.00

ALMANAK. Arbeiders-Jaarboekje voor 1901. Derde jaargang. Sociaaldemokratische Arbeidersparij (S.D.A.P.), Amsterdam, [1900]. Oorspr. omslag, 116 p. - xT 5050 x Euro 20.00

ALMANAK. Arbeiders-Jaarboekje voor 1903. Vijfde jaargang. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1903. Oorspr. omslag. 128 p. Ills. [Omslag smoezelig]. xT 7704 x Euro 10.00

ALMANAK. Socialistische Almanak voor het jaar 1919. Land. Fed. van Revolutionair-Socialisten en de Sociaal-Anarchistische Actie in Nederland, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag, 112 p. - xT 5048 x Euro 15.00

ALMANAK. Socialistische Almanak voor het jaar 1921. Landelijke Federatie van Sociaal Anarchisten in Nederland, Amsterdam, 1921. Oorspr. omslag, 80 p. - xT 5049 x Euro 15.00

ALOFS, B.A. Bij besluit van de overheid is per 1 Mei 1942 opgericht het Nederlandsche Arbeidsfront...... Amsterdam, 1942. 1 blad. 20 x 26 cm. - xY 2083 x Euro 8.00

ALTENA, Bert en Homme Wedman. Tussen anarchisme en sociaal-democratie. Het Revolutionaire Kommunisme van Christiaan Cornelissen (1864-1943). Bergen, Anarchistische Uitgaven, 1985. Paperback. 69 p. Ills. - xR 6308 x Euro 10.00

AMELINK, H. Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting van de eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.[1890-1910]. Utrecht, Christelijk Nationaal Vakverbond, 1940. Gebonden. 266 p. - xT 3374 x Euro 15.00

AMERONGEN, M. van. e.a. De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire. Groningen, Xeno, 1975. Oorspr. omslag. 98 p. Ills. - xR 6877 x Euro 10.00

AMERONGEN, Martin van e.v.a. Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. Paperback. 318 p. Ills. Tijdsdocumenten. xR 6302 x Euro 9.00

Ami d' Enfant. Moeder ga voor je kindje staan! Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1913]. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xT 7484 x Euro 15.00

ANEMA, Anne. Staatkundige rondblik. Drukkerij VADA, Wageningen, [1902]. Perkamenten bandje met goudbelettering, sneden verguld, 44 p. Anti-Revolutionair geschrift xT 5041 x Euro 12.00

ANEMA, Anne. Tweeerlei Democratie. Amsterdam, W. Kirchner, 1902. Oorspr. omslag. 31 p. Rede op den Antirevolutionairen partijdag voor de provincie Gelderland te Arnhem op 12 Mei 1902. xT 4068 x Euro 10.00

ANKERSMIT, J.F. Balans. Regeering Ruys - redelijke arbeiderseischen. Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 6189 xx Euro 8.50

ANKERSMIT, J.F. Ferdinand Lassalle 1825 - 11 april - 1925. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6382 x Euro 8.00

ANKERSMIT, J.F. Het stembiljet tegen den woningjammer. Amsterdam, Ontwikkeling, [1920]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9333 x Euro 8.00

ANKERSMIT, J.F. en H. Verkouteren. De Republikeinsche Regeeringsvorm. Pro en Contra. Baarn, Hollandia, 1913. Oorspr. omslag. 32 p. Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. xT 6479 x Euro 8.50

Anti-Oorlogs Bulletin. Anti-Oorlogs Bulletin. 1e jrg. no 3. Maart-April 1933. Maandblad van de Anti-Oorlogs-Commites in Holland, aangesloten bij het Wereldcomite tot Strijd tegen de Imperialistische Oorlog. Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xY 2010 x Euro 8.00

ANTI-REVOLUTIONAIR. Verkiezings-propaganda: Stemt Anti-Revolutionair. No. 1. H. Colijn. ARP, [1933]. vouwblad A-4 formaat. (4) p. - xY 2093 x Euro 4.00

ANTI-REVOLUTIONAIR. Verkiezings-propaganda: Stemt Anti-Revolutionair. No. 1-2-3-4. Stemt 26 April no. 1 van lijst 33 Dr. H. Colijn. + De roep van Staat en Stad. [Aan de] Rotterdammers! ARP, [1933]. 4 vouwbladen A-4 formaat + 1 vel. - xT 9391 x Euro 10.00

APELDOORN, L.J. van. De financieele verhouding tusschen kerk en staat. 's-Gravenhage, Js. Bootsma, 1919. Geniet. 32 p. Referaat 18 december 1919. xT 8059 x Euro 8.50

ARRATIA, Anjelina. El comunismo en America. Editoral y Agencia de Publicaciones LUX, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Anarchisme Latijns Amerika, Chili. xT 7923 x Euro 20.00

ARTS, A.C.B. Volksraadpleging en het parlementair stelsel. Leiden, Futura, 1908. Oorspr. omslag. 76 p. Politieke Studien, uitgegeven onder toezicht van P.J.M. Aalberse. xR 5272 x Euro 10.00

AS, G.G. van. November Alarm. De revolutie bedreiging in Nederland, November 1918. Gedenkboek. Kampen, J.H. Kok, 1919. Ingenaaid. 216 p. - xT 8055 x Euro 10.00

ASSEN, A. van. Wat Nu? Amsterdam, P.N. van Kampen, 1868. Oorspr. papieren omslag. 28 p. - xR 5273 x Euro 10.00

BAARTMANS, K. Boer Koekoek. De Standaard, Amsterdam 1966. 1e druk Oorspr. omslag Ills. 71 p. - xB 5165 xx Euro 9.00

BAKELS, H. Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond der waarachtigheid van God, Deugd, Onsterfelijkheid. Enkhuizen, P. Bais/W. over de Linden, 1907. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 1205 x Euro 12.50

BAKKER, S.K. Het Christen-Socialisme. Baarn, Hollandia, 1909. Oorspr. omslag. 45 p. Kerk en Secte Serie III no. 4. xT 9032 x Euro 7.00

BAKKER, S.K. Naast het kruis de Roode Vaan! Rede. Amsterdam, S.D.A.P. 1907. 2e druk.Oorspr. omslag. 24 p. - xY 1431 x Euro 8.00

BAKOENIN, Michael. Over anarchisme, staat en dictatuur. Anarchistische uitgaven, ca. 1976. Omslag, A-4, 50 p. Samengesteld en ingeleid door Arthur Lehning. Vertaling van Jaap Kloosterman. Cladestiene herdruk van Kritiese Biblioteek Van Gennep 1976. xY 0324 x Euro 8.00

BANK, Jan / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1979. Paperback. 364 p. Links klassiek. Bevat: Verzorgingsstaat, crisis en kritiek. Biografie: F. van der Goes. Het socialisme onder het communisme. Biografie J.G. Suurhoff. Profiel: Jacques de Kadt. xR 6315 x Euro 9.00

BANK, Jan / Martin Ros en Bart Tromp. (eds.). Het tweede jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1980. Paperback. 267 p. Links klassiek. Bevat: Socialisatie en collectivering. Oorsprong van de SDAP. Nationale integratie van het socialisme. De PvdA in oorlogstijd 1945-1950. xR 6316 x Euro 9.00

BANK, Jan / Martin Ros / Paul Kalma en Bart Tromp. (eds.). Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982. Paperback. 176 p. - xR 6317 x Euro 9.00

BANNING, W. Een nieuwe wil een nieuwe wereld. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 14 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6188 xx Euro 10.00

BANNING, W. In Verbondenheid. Een woord tot vrienden en makkers, bekende en onbekende, aan het einde van het oorlogsjaar 1940. Zeist, Ploegsma, [1940]. Geniet. 14 p. - xT 9134 x Euro 8.00

BANNING, W. Recht op van lijf, Recht op van ziel! Waarom wij het fascisme bestrijden. Amsterdam S.D.A.P. [1935]. Geniet. 16 p. - xR 9286 x Euro 8.00

BANNING, W. Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 14 p. Omslag: Jan Rot. xT 2801 x Euro 18.00

BANNING, W. en J. Jac. Thomson. Het Regeeringsjubileum. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland No. 10. Enschede, Woodbrookers Arbeidersgemeenschap, z.j., Oorspr. omslag 16 p. - xR 4879 x Euro 9.00

BARRES, Philippe. Charles de Gaulle. (Vrije bewerking naar het Fransch). Hachette/ Uitgeverij Plon/ Labor, [1941]. Ingenaaid. 71 p. - xR 7626 x Euro 8.00

BARREZEELE, Kris (ed.). Jongeren in de Vlaamse Beweging. 15 jaar heelnederlands jongerentijdschrift Nieuw-Vlaanderen onderwerpen- en auteursrepertorium 1967-1982. Antwerpen, De Nederlanden, 1982. Oorspr. omslag. 127 p. Ills. Foto's: Andre Collet, Danny Cortier en Herman Verachtert. Repertorium: Jules Moens en Pieter Jan Verstraete. xR 6920 x Euro 10.00

BART, A.Th. Oorlog, Dienstdwang, Dienstweigering of Hoe geraken wij tot een Practisch Vredesideaal? 's-Gravenhage, B. Mensing, [1924]. Geniet. 40 p. - xT 6996 x Euro 7.00

BARUCH, F. Communistische Notities. Febr./Maart 1968. Amsterdam, 1968. Geniet. 30 p. - xY 1945 x Euro 7.00

BATENBURG, A. van. De revolutionnaire inwerking in maatschappij en leger, een gevaar voor Nederland. Voordracht gehouden voor de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht. 's-Gravenhage, 1929. Geniet. 29 p. - xT 6978 x Euro 7.00

BAUER, E. en L. Trotzki. Oostenrijk een les voor allen! Zaandam, De Roode Vlag, [1938]. Oorspr. omslag. 32 p. Internationale problemen 1. Revolutionair-Socialistische Partij RSP. xT 3287 x Euro 8.00

BAUER, Otto. De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9183 xx Euro 10.00

BAUER, Otto. De Socialisierungsaktion im ersten Jahre der Republik. Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 1919. Oorspr. omslag. 16 p. 12. November. xT 7667 x Euro 10.00

BAX, W. Verdediging en terechtwijzing ten opzichte eener Synodale Motie. Onuitgesproken toespraak. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1894. Oorspr. omslag, 16 p. omslag matig xT 6215 x Euro 9.00

BEAUFORT, W.H. de. Tegen Dr. A. Kuyper. Een woord van Zelfverdediging en nadere Toelichting. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1889. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 3313 x Euro 8.50

BELLA Jr., S. de. Ordening inplaats van Chaos. Cooperatie Raad uit N.V.V. en Centr. Bond van Nederl. Verbruiks Coop. [1935]. Geniet. 8 p. Omslagontwerp: Hahn jr. Op omslag: Het algemeen belang zij doel bij productie en distributie door cooperatie naar groter welvaart. xT 5030 x Euro 8.50

BELLA JR., S. de la. 40 uur geen langer arbeidsduur. Amsterdam, Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, 1933. Oorspr. omslag. 15 p. Rede uitgesproken op 27-28 October 1933 te Utrecht. xT 5875 x Euro 8.50

BELLA Jr., S. de la. Arbeidstijd en vacantie. Rede gehouden op het demonstratief congres van N.V.V. en S.D.A.P. te 's-Gravenhage op 13 september 1930. Amsterdam, N.V.V., 1930. Oorspr. omslag. 29 p. - xT 6190 xx Euro 10.00

BELLA, S. de la. Arbeidstijdverkorting en werkgelegenheid. Amsterdam, Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 1931. Geniet. 24 p. Rede uitgesproken op het crisis-congres van N.V.V. en S.D.A.P., gehouden op 3 en 4 october 1931 te Rotterdam. xR 7400 x Euro 10.00

BERG, C. v.d. en Jan Romein. De gilden viel ...en wat gebeurt er met de roebel. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwe Cultuur, z.j. Geniet. 16 p. - xT 5416 x Euro 10.00

BERGER, J.A. Werkloozenzorg. Amsterdam, Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 1934. Oorspr. omslag. 50 p. - xT 7325 x Euro 8.50

BERGH, G. van den. De wettelijke bepalingen omtrent de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraden. Den Haag, Ver. van Nederlandsche Gemeenten, 1945. Geniet. 47 p. - xT 6648 x Euro 10.00

BERGH v. EIJSINGA, H. W. Ph. E. v.d. Mijn toetreden tot de S.D.A.P. J.A. Fortuijn, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 14 p. - xT 9098 x Euro 7.50

BERGH VAN EIJSINGA, H.W.Ph.E. van den. De Religieuse Socialisten. Rede uitgesproken in de Broederenkerk te Zutphen. Zutphen, F. Starink, [1914]. Gebonden. 27 p. Stenogram van den Heer van Ommen te Deventer. xT 4018 x Euro 8.00

BERGH VAN EYSINGA, H.W.Ph.E. van den. De aristokratie van het socialisme. Amsterdam, J.J. Bos & co., [1915]. Geniet. 16 p. Stenogram van een improvistie, gehouden voor de bijeenkomst van het Religieus Socialistisch Verbond, in Odeon te Amsterdam op 2 mei 1915. xR 4698 x Euro 10.00

BERNERI, Camillo. Delitto e superstizione e il culto dei santi. Ragusa, Giugno, 1963. Oorspr. omslag. 32 p. Collana Anteo opuscoletti di propaganda atea antireligiosa e anticlericale 9. xY 0219 x Euro 10.00

BERNSTEIN, Eduard. Volkerbund oder Staatenbund. Eine Untersuchung. Berlin Paul Cassirer, 1918. Oorspr. omslag. 30 p. - xT 7431 x Euro 10.00

BERTEN, Bert. De nieuwe geest in onze beweging. A.J.C. Uitgave van den Vlaamschen Bond van Soc. Jonge Wachten, [1930]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 3575 x Euro 8.50

BESUIJEN, K.P.W. De Kooperatie en de Oorlog. Amsterdam, 1916. Geniet. 24 p. Bond van Nederlandsche Arbeiders-Cooperaties nr. 7. xR 8407 x Euro 8.00

BESUIJEN, K.P.W. De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den heer J. Kramer te Leeuwarden, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme. Leeuwarden, [ca. 1905]. Oorspr. omslag 29 p. - xR 4658 x Euro 7.00

BESUIJEN, K.P.W. Op bezoek. Propaganda-brochure voor de Arbeiders-Cooperatie. Amsterdam, 1913. Geniet. 23 p. Bond van Nederlandsche Arbeiders-Cooperaties nr. 5. xR 8406 x Euro 8.00

BEUGEL, E.H. van der / M.C. Brands e.a. Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1983. 1e druk. Ingenaaid. 317 p. Omslag Gerrit Noordzij. xW 0249 x Euro 6.00

BEULE, Nadya de. Het Belgisch Trotskisme. De geschiedenis van een groep oppositionele kommunisten 1925-1940. Inleiding Herman Balthazar. Jan Dhondt-Stichting Masereelfonds, 1980. Paperback. 276 p. - xR 6310 x Euro 12.50

BEUMER, E.J. Het ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1913. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 5852 x Euro 8.50

BEUZEMAKER, Ko. De Bolsjewiki in de wereldoorlog en de sociaal-democratie in de huidige oorlog. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 641-704 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 11 November 1939. xT 3583 x Euro 7.00

BEUZEMAKER, Ko. De tweede imperialistische oorlog, de politiek van de S.-U. en de taak der arbeidersklasse. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 577-640 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 10 0ctober 1939. xT 3582 x Euro 7.00

BEUZEMAKER, Ko. / Andre Marty. Nog eens: Het karakter van de huidige oorlog. / De toestand in Frankrijk. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 705-768 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 12 December 1939. xT 3584 x Euro 7.00

BEVERSLUIS, M. De val van Dr. A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Oud-Beierland, W. Hoogwerf, 1905. Geniet. 30 p. - xT 5374 x Euro 10.00

BEZEMER, J.W. / J.L. Heldring / K. v.h. Reve. De achtertuin van Nederland. Opstellen over buitenlandse politiek. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 222 p. Omslag Gerrit Noordzij. xW 0248 x Euro 6.00

BIJSTERVELD, P. van. Verbleekt onze Banier? Een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen. Kampen, J.H. Kok, 1922. Oorspr. omslag. 51 p. Bevat: Het strafbaar stellen van de ontheiliging van den Naam des Heeren. De Doodstraf. Strenge maatregelen tegen hoererij en ontucht. Kerstening van de openbare instellingen. Intrekking van den leerdwang. Intrekking van den vaccinedwang. Vrijmaking van den vierden stand. Het gezantschap bij den Paus. Afschaffing van het Vrouwenkiesrecht. xT 4065 x Euro 10.00

[BLECKMANN, C.B.]. Radicalen-raadsel. sic vos, non vobis Openbaringen en profetiën. H.J. Poutsma, Sneek, [1863]. Oorspr. omslag, 44 p. - xT 6214 x Euro 30.00

BLOCHER, Herman en M. Blumberg. De Russische Omwenteling en de Alcohol. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1906. Oorspr. omslag. 15 p. Vertaald uit de Internationale Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus und Bekampfung der Trinksitten van Januari 1906. xT 4058 x Euro 12.50

BLOEMENDAAL, Nico. De wegwyzer. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1933. Geniet. 32 p. - xT 3572 x Euro 8.50

BLOK, P.R. Neen, Huizinga, Niet: In de schaduwen van morgen. Maar: In het licht van den komende dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's "In de schaduwen van morgen". Leiden, voorheen Batteljee & Terpstra, [1936]. Geniet. 16 p. Met buikbandje: Wie Huizinga's "In de schaduw van morgen" gelezen heeft, moet ook dit lezen. Optimisme tegenover pessimisme. xR 7621 x Euro 12.50

BLOKKER, W.A. Het Socialisme. Uiteenzetting en Bestrijding. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon, [1907]. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 3316 x Euro 8.00

BLOM, D. van en R. Kuyper. Inzake Marx. Polemiek tusschen D. van Blom en R. Kuyper. 's-Gravenhag, Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij, 1905. Oorspr. omslag. 126 p. Overgedrukt uit De Economist Juni-November 1905. xT 4316 x Euro 10.00

BLONK, A. en J.P. Kruijt. De besteding van de vrije tijd door de Nederlandse Arbeiders. Uitkomsten van een enquete onder 621 Arbeiders. Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag. 105 p. Nutsboekerij no. 16. xY 1423 x Euro 12.50

BOEHMER, Konrad &Ton Regtien. Van Provo naar Oranje Vrijstaat. SUN-SUA, Nijmegen/Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag, 80 p. sunschrift 10. vlekje op omslag. xT 4085 x Euro 8.00

BOEKENOOGEN, J.G. / D. Boswijk / H. Feisser. Geen mensch meer oud en arm. Arnhem, Stenfert Kroese & van der Zande, 1904. Oorspr.omslag. 23 p. Staatspensionneering. Brochure B.B.F. [bibliotheekstempeltje]. xT 5922 x Euro 10.00

BOEKMAN, E. De S.D.A.P. roept U! Amsterdam, Uitgave Secretariaat S.D.A.P., 1934. Geniet. 16 p. - xY 0689 x Euro 7.00

BOER, H. de. (inl.). De S.D.A.P. en it Frysk. Rapport van de Kommissie ter bestudering van Het Friese Vraagstuk. [Hardegarijp, M.K. Scholten], 1932. Oorspr. omslag. 19 p. Aangenomen in de gewestelike vergadering van S.D.A.P. afdelingen Friesland op 15-11-1931. Skriften 2. xR 6245 x Euro 8.00

BOERS, J.J.L.A. Proletariaat en Deproletarisatie. Een Synthese van het Proletarisch Probleem. Leuven, Drukkerij der Heilige Harten, 1946. Ingenaaid. 423 p. Universiteit te Leuven. Verzameling van de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen Nr. 136. [bibliotheekstempeltje]. xB 1151 x Euro 20.00

BOICHOT, J.B. |Esquisse d'une organisation democratique de la force publique en France. Paris, L. Baudoin et Cie., 1882. Broche. 27 p. - xY 0031 x Euro 15.00

[BOKKEL, J.G. ten]. Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek. Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 1890. Omslag vernieuwd, 48 p. oorspr. omslag matig, nieuw omslag aangebracht. xT 5779 x Euro 10.00

BONGAERTS, C.E. De evenredige vertegenwoordiging in Nederland. Roermond, J.J. Romen & Zonen, [1917]. Geniet. 40 p. + Bijlage Christelijk-Democratische Unie. Uitgegeven vanwege het bestuur van den Algemeenen Bond van Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland. xY 1381 x Euro 9.00

BOON, Pieter (J.H. Scheps) Sociaal-Democratie en Communisme. Den Dolder, Op Korte Golf, 1946. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0289 x Euro 8.00

BORGER, Jan. Is het fascisme en nationaal socialisme logisch houdbaar? Rotterdam, Logos, z.j. Oorspr. omslag. 45 p. - xT 2230 x Euro 8.50

BORGESIUS, Drucker, Tydeman, F.J.W. Droin. e.a. Propagandaboek van de Vrijzinnige Concentratie 1913. Z.p. [1913]. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 6513 x Euro 8.00

BORMS, August. Tien jaar in den Belgische kerker. Regenboog, Antwerpen, [1930]. Oorspr. omslag, Ills., onafgesneden, 356 p. achterzijde omslag ontbreekt xT 4997 x Euro 20.00

BORREN, K.A. Waarom hun God ons is tot spot. Amsterdam, De Dageraad, 1929. Geniet. 8 p. op rijm xT 1186 x Euro 10.00

BOUWMAN, E. De oorlog, zijn oorzaak en bestrijding. Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. Geniet. 16 p. - xT 7611 x Euro 8.50

BOUWMAN, P.J. Structuurcrisis en Nationaal-Socialisme in Nederland. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1935. Ingenaaid. 37 p. - xT 2472 x Euro 8.50

BRAAKSMA, K.W. Ontwapening als eisch Gods! Huizum, 1932. Geniet. 16 p. - xT 6990 x Euro 7.00

BRAUN, Friedrich Edler von. Was wird aus Europa? Berlin, E.S. Mittler & Sohn, 1922. Brochiert. 27 p. - xY 1838 x Euro 10.00

BRAUNTHAL, Alfred. Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft. Berlin, E. Laubsche, 1927. Oorspr. omslag. 48 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 5850 x Euro 10.00

BRAUTIGAM, Joh. Het vlootgevaar 1930. 120 millioen gulden voor den bouw van oorlogsschepen. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 15 p. Omslag: MB [=Meijer Bleekrode]. xT 2804 xx Euro 18.00

BRAUTIGAM, Joh. Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., 1930. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: MB xT 6195 xx Euro 8.00

BREPOELS, Jaak. Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belgie. Deel 2: 1966-1980 Leuven, Kritak, 1981. Ingenaaid. 356 p. Ills. - xT 8071 x Euro 20.00

BRIAND, Aristide. De Algemeene Werkstaking en de Revolutie. Amsterdam, L. de Boer, 1899. Geniet. 22 p. Redevoering, uitgesproken op het Kongres der Fransche Sociaal-Demokratische Partij, te Parijs gehouden 3-8 Dec. 1899. xT 5235 x Euro 10.00

BRINK, J. van den. De groote Vraag. Eindhoven, De Eendracht, 1904. 10e druk. Geniet. 16 p. - xY 0267 x Euro 9.00

BRINK, M. v.d. De Vrijdenker en de problemen van deze tijd. Amsterdam, De Dageraad, [1945]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 1210 x Euro 8.00

BROCKDORFF-RANTZAU, Graaf. Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919. Z.p. 1919. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 6465 x Euro 8.50

BROEK Ap van den. Zwijgt niet! Zuilen, 1952. Geniet. 38 p. Met portret. Ik getuigde voor de Vrede en werd geroyeerd als voorzitter van de Christelijke Metaalbewerkersbond C.N.V. afdeling Utrecht. xT 6971 x Euro 8.00

BROMMERT JR., J. Waarom ik als lid der S.D.A.P. den dienst weiger. Uitgeest, A.W. van der Hoek, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7626 x Euro 8.00

BRONGERSMA, E. Personalistisch socialisme naar katholiek inzicht. Amsterdam, De Katholieke Werkgemeenschap van de Partij van de Arbeid, [1945]. Geniet. 33 p. - xT 6526 x Euro 8.00

BRUIN, J. de. De Musschen en hun Clubhuis. 's-Gravenhage, Clubhuis De Musschen, 1939. Oorspr. omslag. 100 p. Uitgave van de Vereeniging voor de Haagsche Jeugd. xT 7058 x Euro 8.00

BRUIN, P. de. Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten., Den Haag, Uitg. Mij. HAGA, 1945. Geniet. 56p. - xT 8087 x Euro 8.50

BRUIN, W.C. de. Waarom zit De Bruin in de gevangenis? Een woord aan het Nederlandse Volk. Door ook een De Bruin. Den Haag, Drukkerij Vrede, [1900]. Oorspr. omslag. 13 p. - xY 0550 x Euro 10.00

BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot. Amsterdam, Calvinistische Juristen Vereeniging, 1935. Oorspr. omslagen 35 + 14 p. Twee deeltjes. Calvinistische Juristen Vereeniging. xT 7957 x Euro 15.00

BRUMMELKAMP, A. De Antirevolutionaire Partij. Baarn, Hollandia, [1909]. Oorspr. omslag. 29 p. Onze Politieke Partijen nr. 3. xT 0361 x Euro 8.00

BURG, A.P.J. van der en M.H. de Boer. Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek. Den Haag, Slaet op den Trommele, 1945. Geniet. 26 p. - xT 7356 x Euro 8.00

BURG, G. van den. Regeering, regeer. Amsterdam, 1938. Geniet. 16 p. - xT 7732 x Euro 9.00

BURGER, H. Het Nederlandsche Schaap. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1927. Oorspr. omslag. 16 p. Een verdwaasd volk moet het opschrift zijn van het geschiedkundig hoofdstuk, waarin het tractaat met Belgie wordt behandeld. xT 5836 x Euro 8.50

BUSKES, J.J. C.D.U en S.D.A.P. Amsterdam, Christ. Democratische Unie, 1932. Geniet. 32 p. - xT 3366 x Euro 8.50

BUSKES, J.J. Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom. Rotterdam, D.H. Langevoort, [1929]. Geniet. 35 p. Brandende vragen en actueele onderwerpen bezien in het licht van onze tijd. xR 4693 x Euro 8.00

BUSKES, J.J. Is godsdienst opium voor het volk? Baarn, Bosch & Keuning, [1934]. Geniet. 16 p. Ills. - xT 5490 x Euro 8.50

BUSKES, J.J. Is godsdienst opium voor het volk? Baarn, Bosch & Keuning, z.j. 2e druk, Geniet. 16 p. Ills. - xT 5621 x Euro 6.00

BUSKES, J.J. Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid. Amsterdam, Sociaal-Democratisch Centrum, 1947. Geniet. 15 p. Inleiding gehouden op de vergadering van het Sociaal-Democratisch Centrum te Utrecht op 9 Maart 1947. xR 7361 x Euro 6.00

BUSKES Jr., J.J. Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer). Dokkum, J. Kamminga, [1930]. Geniet. 16 p. Losse bijlage: Wat wil de Christelijke-Democratische Unie. - xT 6930 x Euro 10.00

BUSKES Jr., J.J. en G.J. Heering. Gij zult niet doodslaan! Het evangelie in oorlogstijd. Getuigenissen van.... Utrecht, J. Bijleveld, 1939. Geniet. 29 p. - xT 6929 x Euro 9.00

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen, Veenstra & Co., 1894. Gebonden. 736 p. - xT 6543 x Euro 30.00

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen, Veenstra & Co., 1894. Oorspr. omslag, 736 p. - xT 7315 x Euro 25.00

BYMHOLT, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen. Van Gennep, Amsteram, 1976. Oorspr. omslag 809 p. - xB 9631 x Euro 20.00

C.P.N. 4 November 1956. Een waar verhaal over de straatterreur tegen de C.P.N. Amsterdam, C.P.N., [1957]. Geniet. 21 p. Ills. - xT 4306 x Euro 8.00

C.P.N. Eichmann, de beul en zijn opdrachtgevers. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1961. Geniet. [12] p. Ills. 14 x 20 cm. - xY 2024 x Euro 6.00

C.P.N. Feiten en Cijfers. Documentatie-archief der C.P.N. (De Waarheid). Amsterdam, Communistische Partij Nederland, 1947. Oorspr. omslag. [1e jaargang 1947]. - xT 7820 x Euro 15.00

C.P.N. Proces in Budapest. De ontmaskering van de grote samenzwering. Amsterdam, Brochurehandel C.P.N., 1949. Geniet. 24 p. - xT 4307 x Euro 8.00

C.P.-S. [=C. Pothuis-Smit]. De werkelijkheid in beeld gebracht. Inventaris onderzoek der S.D.A.P. Amsterdam, Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7627 x Euro 9.00

CAENEGHEM, Pol van (inl.). Belgikske nikske? Nederland een! Antwerpen, Were Di, 1968. Geniet. 44 p. Ills. R. van Hulse: De slechte Belgische oneindigheid. Dries Bogaert: Van Nederlandse eenheid tot Belgische muiterij. Ward Hermans: Franse cultuurpolitiek. Jos Dierickx: De grondslagen van de Nederlandse volkseenheid. Jan Daelman: Jeugd. xR 6907 x Euro 15.00

CAMPFENS, M. / VOERMAN, Gerrit. Archieven van de Rode Familie. Amsterdam, Stichting beheer IISG, 1994. Paperback 168 p. Ills. Uitgegeven i.s.m. de Wiarda Beckman Stichting en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. xR 4114 x Euro 9.00

CANES, S.G. De kinderwetten. Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. Oorspr. omslag. 50 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, no. 69. xT 4648 x Euro 10.00

CARPENTER, Edward. De vrouw en hare plaats in een vrije samenleving. Vertaald uit het Engelsch door Georgine Maetsuycker [= Justus Johannes de Roode]. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, onafgesneden, 60 p. - xT 6205 x Euro 12.00

CARPENTER, Edward. Het huwelijk en zijn plaats in een vrije samenleving. Vertaald uit het Engelsch door Georgine Maetsuycker [= Justus Johannes de Roode]. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, onafgesneden, 71 p. - xT 6204 x Euro 12.00

CARPENTER, Edward. Het huwelijk in de vrije maatschappij. Vrij bewerkt naar het Engelsch. W.B. Moransard, Amsterdam, [1896]. Oorspr. omslag, onafgesneden, 12 p. + adv - xT 6212 x Euro 12.00

CARPENTIER ALTING, A.S. Tegengift. Open Brief aan Jan Holland. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1885. Oorspr. omslag. 58 p. Met opdracht van den schrijver. xT 2106 x Euro 10.00

CETON, J.C. School en Kind in Sowjet Rusland. Amsterdam, Communistische Partij in Nederland, 1921. Gebonden. 84 p. Met 8 illustraties. - xR 9734 x Euro 20.00

CETON, J.C. en S.J. Pothuis. Werkloosheid. Rapport v.h. werkloosheidcomite te Amsterdam aan de arbeiders van Amsterdam en Nederland. [Rapporteurs: J.C. Ceton en S.J. Pothuis]. Amsterdam, Werkloosheidcomite, z.j. Oorspr. omslag. 170 p. Met bibliografie en Tabelen. - xY 0447 x Euro 10.00

CHASSEBOEUF, C.F. COMTE DE VOLNEY. De puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. Naar het Fransch van Volney. Voorwoord F. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, G. Rijnders, 1909. 4e druk. Ingenaaid. 223 p. Met een uitklapbare plaat: Tafel van den astrologischen hemel der Ouden. - xR 4579 x Euro 18.00

CHESTERON, G.K. Brieven aan een oud-Garibaldiaan. Vertaling W. de Veer. London, Thomas Nelson, [1915]. Geniet. 18 p. - xR 5281 x Euro 10.00

CHRETIEN, J.F. Voor of tegen Familie loon? (Lectori Benevolo Salutem.) Amsterdam, [Van Rossum], 1895. Oorspr. omslag. 76 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 6860 x Euro 15.00

CITRINE, Walter. The Austrian dictatorship at work. Destruction of legal security. The second black book. Preface by Sir Walter Citrine. London, Labour Publications Department, [ca. 1936]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7077 x Euro 10.00

CLAUDEL, J.C. Stingy Frenchman! ou Le vice Francais. Nancy, Imprimerie Ouvriere, 1906. Broche. 18 p. - xY 0025 x Euro 10.00

CLEREY, Paul. Francais voici la cinquieme colonne. Spartacus, [1951]. Oorspr. omslag. 32 p. - xY 0129 x Euro 10.00

[COHEN] BOER, K. de. De Cooperatie, haar ontstaan, groei en ontwikkeling. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 28 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 2. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5356 x Euro 15.00

[COHEN]. DE STRIJD. De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Amsterdam, 6e jaargang No. 36, 13 september 1935. 289-296 p. Koptitel en twee vignetjes van Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 411. xY 0079 xx Euro 10.00

[COHEN]. DE TOORTS. De Toorts. Cultureel maandblad der moderne arbeidersbeweging tevens orgaan van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Amsterdam, 13e jaargang No. 1, januari 1937. 8 p. Koptitel van Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 298. xY 0080 xx Euro 10.00

COHEN, Fre. Werk voor de werkloze jeugd! Vijfde rapport der Arbeidersjeugdcentrale inzake bemoeiingen en ervaringen, benevens nieuwe plannen. Geillustreerd met tekeningen van Fre Cohen. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1935. Oorspr. omslag. 24 p. Geillustreerd. Fre Cohen omslag en 11 illustraties. Van Dam/Van Praag 130 xY 0457 x Euro 25.00

COHEN, Fre en Koos Vorrink. e.a. Onze Paasheuvel. Vrolike lotgevallen en aangename herinneringen. Voorwoord Koos Vorrink. Amsterdam, [1923]. Oorspr. omslag. 32 p. Geillustreerd. Uitgegeven ten bate van het Kampeerfonds der Centrale van Arbeidersjeugdverenigingen. xY 0456 x Euro 25.00

[COHEN] KETNER, C.H. Geestelijke stroomingen in onze tijd. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 24 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 6. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5359 x Euro 15.00

[COHEN] LAMMERS, C. Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 36 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 3. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5357 x Euro 15.00

[COHEN] PETERS, Jan. De jeugd voor het plan [van de arbeid]. C.P.C., A.J.C. en Jeugdraad N.V.V., Amsterdam, 1936. Oorspr. omslag, 7 p. omslag Fre Cohen xT 6882 xx Euro 20.00

[COHEN] SCHONLANK, Bruno. De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos. Arbeiders-Jeugd-Centrale, Amsterdam, 1924. Oorspr. omslag, 24 p. Omslag en vormgeving Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 59. xT 7218 xx Euro 9.00

[COHEN] SLUIS, W. van der. Een en ander over het landbouw-vraagstuk. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 30 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 5. Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 5358 x Euro 9.00

[COHEN] STENHUIS, R. Opstellen over vakbeweging. Amsterdam, Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen, [1923]. Oorspr. omslag. 82 p. Jeugdbiblioteek nr. 2. Omslag: Fre Cohen. xR 7297 x Euro 12.50

[COHEN] WERKHOVEN, C. Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 32 + 36 p. Omslagontwerp Fre Cohen. De Wilde Roos nr. 9 en 10 (Vervolg). Een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. xT 6323 x Euro 20.00

COLK, W.A. van der. Dwaas om Christus' wil. Een woord tot hen die waarlijk mensch willen zijn, in het bijzonder tot hen die zich Christenen noemen of het Christendom prediken. Naar aanleiding van zijne dienstweigering in Maart 1917. Met een inleiding van B. de Ligt. Rotterdam, J.P. Honnef, 1917. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 0469 x Euro 8.50

COLTOF, S.W. Verzamelde opstellen. B.O.O.[Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling], Zandvoort, 1932. Gebonden 208 p. - xR 4758 x Euro 9.00

COMITE VAN VERWEER. Verweer tegen Steun- en Loonroof. Amsterdam, Comite van Verweer, 1933. Vouwblad (4) p. Ills. Verweer. 1e jaargang November 1933 nr. 1. xY 2068 x Euro 7.00

CONSTANDSE, A.L. Dertig jaar Sowjet-Politiek. Plutarchus, 1947. Gebonden. 208 p. Ills. - xK 9361 x Euro 10.00

CONSTANDSE, Anton e.a. Anarchie? Anarchisme: Constandse, grondgedachten. R. de Jong, Ekonomiese ordening. S. Radius, Anti-autotitaire beweging. A. Mendes Georges, Parlementarisme. H. Ramaer, evaluatie. Anarchistische Uitgaven, Groningen, [1972]. Oorspr. omslag, A-4, 24 p. R-reeks xY 0325 x Euro 7.00

CORNELISSEN, A.J.M. Beginselen der Nederlandsche Politieke Partijen. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1938. Oorspr. omslag. 141 p. - xT 4254 x Euro 15.00

CRAMER, Ch.G. Onze koloniale politiek. Amsterdam, S.D.A.P. 1930. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 5684 x Euro 7.00

CROLL, C. Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met officieele stukken toegelicht. Den Haag, B. Liebers, 1886. [zonder omslag]. 20 p. - xR 4657 x Euro 10.00

CROLL, C. Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij. (Een vraag van staatsrecht mede). 's-Gravenhage, 1890. 3e druk. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 7427 x Euro 10.00

DAGERAAD. De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV. Allert de Lange, Amsterdam, 1883. Gedecoreerde linnen band, 512 p. De Vereeniging "De Dageraad" stelt zich ten doel de bevordering der vrije gedachte tot zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van den mensch. xT 5072 x Euro 50.00

DAM VAN ISSELT, W.E. van. Snelle uitvoering van de Landstormwet. Voor Algemeenen Oefenplicht. Amsterdam, Propaganda-Comite der Vereeniging Volksweerbaarheid, 1915. Geniet. 20 p. - xT 7797 x Euro 10.00

DANNEBERG, Robert. Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien. Berlin, J.H.W. Dietz, [1928]. Zweite umgearbeitete Auflage. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xT 9046 x Euro 10.00

DANNEBERG, Robert. Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission. Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 1927. Geniet. 45 p. - xT 7659 x Euro 10.00

DANNEBERG, Robert, Julius Deutsch u.a. Der Tag van Hainfeld. Wiener Volksbuchhandlung, Wien, 1928. Umschlag, Ills., 19 S. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschösterreichs. xT 7322 x Euro 12.00

DARNAR, P.L. Tardieu. Paris, Publications Revolutionnaires, [1934]. Broche. 64 p. - xY 0131 x Euro 15.00

DE ANTI-MILITARIST. De Anti-Militarist. Maandblad der Socialistische Oud-Strijders en aanverwanten. Voor Vlaamsch Belgie. Jaargang 10. 1931. nrs: 4-8-10-11. Jaargang 11. 1932. nrs: 1-2-3. Jaargang 15. 1935. nrs: 7-9-10-10a-11. Jaargang 16. 1936. nrs: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12. Jaargang 17. 1937. nrs: 1-2-3-5-6-7. Antwerpen, Het Achturenhuis, 1931- 1937. In 29 Losse afleveringen. - xY 2008 x Euro 30.00

DE COMMUNIST. 16 jaar proletarische dictatuur. Stalin - Over de October revolutie. De buitenlandsche politiek der S-U. De Propagandist. Krupskaja - Aan den vooravond der October revolutie. De Partij-Arbeider. De beteekenis van de Bolsjewistische Partij. Amsterdam, 1933. Geniet. 177-208 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. november 1933 nr. 8. xT 7866 x Euro 8.00

DE COMMUNIST. De politieke situatie en de regeering Colijn, door A.S. de Leeuw. Over ons werk in de moderne vakbeweging, door F. de Groot. Hoe kan de revolutie in Spanje overwinnen? S.J. Rutgers. Onze landbouw door P.A. Diepenhorst 1933. Opvoedingsvraagstukken. De A.B.C. Serie. Verbetering. Amsterdam, 1934. Geniet. 113-144 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. October 1934 nr. 10. xT 7868 x Euro 8.00

DE COMMUNIST. De Roode Dinsdag als Strijddag tegen de Regeering-Colijn door Schalker. De Sociaal Demokratie sinds de verkiezingen. De Propagandist. De eerste overwinningen van het Tweede Vijfjarenplan. De beteekenis van onze Partij-literatuur. De Partij-Arbeider. Het Congres van den C.J.B. Controle op onze organisatie. Amsterdam, 1933. Geniet. 113-144 p. De Communist. Maandschrift der Communistische Partij Holland. september 1933 nr. 5/6. xT 7867 x Euro 8.00

DE GROND AAN ALLEN. De Grond aan Allen. Propaganda-tijdschrift voor Gemeenschappelijk Grondbezit. 1e t/m 4e jaargang 1890-1894. St. Anna-Parochie, Kuiken, 1890-1894. Gebonden. 192+194+202+216 p. 4 delen in een band. Uitgegeven door den Nederlandsche Bond voor Landnationalisatie. xT 5877 x Euro 120.00

DE NIEUWE KERN. De Nieuwe kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S. Tas. 1e jaargang October 1934 - september 1935. nrs: 1 t/m 12. Rotterdam, 1934-1935. Oorspr. omslagen. In 12 losse afleveringen. Met een brief van Nico Kernkamp. xT 6595 x Euro 25.00

DE NIEUWE STEM 1918. De Nieuwe stem. Algemeen Onafhankelijk Maandblad der Jongeren. 1e jaargang 1918. Nrs: 1 t/m 4. Amsterdam, 1918. Oorspr. omslag. 4 afleveringen. Redactie: A.M. de Jong, Koos Vorrink, P. Schuhmacher. xY 1322 x Euro 20.00

DE NIEUWE WEG. Een ernstig woord tot de abonne's. H. Sneevliet: Kroniek. Eenige kantteekeningen over den Thermidor van het jaar 1794. Iets over den Amerikaansche landbouw. De Workers Party in de Vereenigde Staten. Toon de Boer: Geen Ken-Socialisme, maar Vol-Socialisme. Boekbespreking. Ingekomen boeken. Amsterdam, 1935. Geniet. 32 p. De Nieuwe Weg. Onafhankelijk Revolutionair Socialistisch Maandschrift 10e jarg. nr 1, januari 1935. xT 5262 x Euro 8.00

DE NIEUWE WEG. H. Sneevliet: Kroniek. J. Reele: Waarom kan het kapitalisme zijn crisis niet overwinnen? J. de Kadt: Eenige opmerkingen over het program der Nieuwe Internationale. W. Jochems: Taak en methode van een analytische psychologie van de maatschappij. Feiten en cijfer. Amsterdam, 1933. Geniet. 353-384 p. De Nieuwe Weg. Onafhankelijk Revolutionair Socialistisch Maandschrift 8e jaarg. nr 12, december 1933. xT 5261 x Euro 8.00

DE RODE OCTOBER. De Rode October. Maandschrift van de Revolutionnair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). 1e jaargang 1936. nrs: 1 t/m 10. 2e jaargang 1937. Nr: 3. 3e jaargang 1938. Nrs: 6-9-12. 4e jaargang 1939. Nrs: 2-4-5-7-8-9. 5e jaargang 1940. nr. 4. Amsterdam, RSAP, 1936-1940. Oorspr. omslagen. In 21 losse afleveringen. - xT 6661 x Euro 75.00

DE RODE OCTOBER. De Rode October. Maandschrift van de Revolutionnair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). 1e jaargang 1936 nrs: 1-12. (ontbreekt nrs: 5-9). 2e jaargang 1937 nrs: 1 t/m 12. (compleet). 3e jaargang 1938 nrs: 1 t/m 12. (compleet). 4e jaargang 1939 nrs: 1 t/m 12. (ontbreekt 1-12). 5e jaargang 1940 nrs: 1-3-4. Amsterdam, RSAP, 1936-1940. Oorspr. omslagen. In 47 losse afleveringen. - xY 1361 x Euro 150.00

DE ROODE STER. De Roode Ster. Zondag-bijlage van De Tribune 11 maart 1933. Veertien jaren Marxisme. Hitler en Marx. Amsterdam, Communistische Partij Holland, 1933. Vouwvel. (4) p. Ills. - xY 2033 x Euro 4.00

DE SOCIALISTISCHE GIDS. Bonger: Over demokratie. Winkler: Frederik van Eeden. Veth: De Rembrandt-tentoonstelling. Aanteekeningen over beeldende kunst. Aanteekeningen over tooneel. Keulen: Kapitalisme en hervorming. Velde: Intellektmeting en haar waarde voor de arbeidersklasse. Banning: Jeugd en Socialisme. Waerden: Technies ekonomies overzicht. Commercieel bedrijf of dienst. Tempel: Nationale socialisme en internationale arbeidsverdeeling. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 481-560 p. Geillustreerd. Met losse bijlage. De Socialistische Gids 17e jaargang, nr. 7. juli 1932. xY 1356 x Euro 7.00

DE VLAM 1928. De Vlam. Onafhankelijk Socialistisch Maandblad voor Politiek en Economie. October, November, December 1928. Amsterdam, Em. Querido, 1928. Oorspr. omslag. 3 afleveringen. Redactie: R. Stemhuis. xY 1320 x Euro 10.00

DEKEYSER, Miel. Wankele wereld. Houdingen en verhoudingen in De Nieuwe Wereld. Antwerpen, Dedalus, 1993. Paperback. 150 p. - xW 2823 x Euro 8.00

DELANDSHEERE, P. La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine. Bruxelles, Albert Deweit, 1919. Broche. 76 p. - xR 6718 x Euro 20.00

DIEPEN, Armand. Het Arbeidersvraagstuk. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1887. Oorspr. omslag. 67 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 6598 x Euro 20.00

DIEPEN, Armand. Mr. N.G. Pierson en de sociale quaestie. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1887. Oorspr. omslag. 43 p. Overgedrukt: Dagblad van Zuid-Holland. Uitgebreid en met aanteekeningen voorzien door den schrijver. [bibliotheekstempeltje]. xT 6599 x Euro 15.00

DIEPENHORST, P.A. Het collectief Arbeidscontract. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1908. Oorspr. omslag. 39 p. Christendom en Maatschappij serie 1, nr. 4. xR 7422 x Euro 10.00

DIEPENHORST, P.A. Het Revisionisme. Vrije Universiteit, 1906. Oorspr. omslag. 31 p. [Almanak van het Studen-Corps Der Vrije Universiteit]. xT 9782 x Euro 9.00

DIEPENHORST, P.A. Naast het Kruis de Roode Vaan. Amsterdam, H.A. van Bottenburg, [1907]. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 5934 x Euro 10.00

DIEPENHORST P.A. Sociale Wetgeving. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslag. 20 p. Om het Roer van Staat nr. 7. xT 7960 x Euro 8.50

DIEREN. E. van. Socialistisch Gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autroiteiten, ouders en onderwijzers enz. Amsterdam, Vivat, 1909. 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 282 p. Met een ingeplakt briefje van E. van Dieren, Aan mevrouw Westerman (volgens belofte gedaan op 23 Maart 1912). Omslag smoezelig en gevlekt. xT 9283 x Euro 20.00

DIETZGEN, Jozef. Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit). Rotterdam, H.A. Wakker & Co., z.j. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 8392 x Euro 10.00

DIETZGEN, Jozef. Het Evangelie van de Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit). Amsterdam, A.B. Soep, 1902. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 4652 x Euro 9.00

DIJK, Henk van. Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 22, nrs. 1-12, 1935. Amsterdam, 1935. Gebonden. 320 p. Ills. - xT 4553 x Euro 25.00

DIJK, Henk van (red.). Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926. Amsterdam, 1926. Gebonden. Ills. - xR 7117 x Euro 35.00

DIJK, Henk van (red.). Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938. Amsterdam, 1937-1938. Gebonden. Twee jaargangen in een band. Ills. - xR 7116 x Euro 35.00

DIJKGRAAF, A. Liberale Zegeningen en Sociale Nooden. Amsterdam, S.D.A.P., [1906]. Geniet. 24 p. Hierin ook: Beginselverklaring der S.D.A.P. en strijdprogram. xR 4757 x Euro 8.00

DILLEN, J.G. van. De Russische Revolutie. Amsterdam, A,.H. Kruyt, [1919]. Oorspr. omslag. 195 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 5966 x Euro 20.00

DILLEN, J.G. van. De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis. Groningen, P. Noordhoff, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. Openbare les, gehouden op maandag 26 november 1934. xT 5031 x Euro 10.00

DIMITROV, Georgi. Tegen het fascisme. Een eenheidsfront der Internationale Arbeidersklasse en der Volkeren na het tractaat van Munchen. Amsterdam, Communistische Partij van Nederland, 1939. Geniet. 40 p. Bewerking van: Het eenheidsfront tegen het fascisme, verschenen in de Prawda, op 7 nov. 1938 t.g.v. de 21ste verjaardag van de Grote Socialistische Oktober-Revolutie. xT 3259 x Euro 10.00

DOCTOR, Juris. Jan Salie? Groningen, v.h. van Heijningen Bosch & Co., 1914. Geniet. 12 p. - xT 7798 x Euro 8.00

DOCTORANDUS. Blijft Uzelf. Beschouwingen over politiek en humanisme. Z.p. 1946. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 7404 x Euro 8.00

DOES, G.W. van der. De inhoud van onze nationale gedachte. Voorwoord P.W. Kamphuisen. Den Haag, H.P. Leopold, 1935. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4726 x Euro 8.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. I Rede: Over het inkomen der Kroon en de diskussie naar aanleiding daarvan. Gehouden op 6 Februari 1891. 2 Rede: Algemeene Beschouwingen der Staatsbegroting, gehouden op 15 December 1890. 3 Rede: Bij de vastelling der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1891. Amsterdam, 1890-1891. 3 afleveringen. 1: Bijvoegsel van Recht voor Allen 14 en 15 Februari 1891. 2: 21 en 22 December 1980. 3: 9 Februari 1891. xY 1835 x Euro 15.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist. De Roode Bibliotheek, Amsterdam, z.j. Gebonden 160 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling Nr. 4 Serie VI. xR 4754 x Euro 12.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de Algemeene Beschouwingen der Oorlogsbegroting gehouden in de Kamerzitting van Zaterdag 20 December 1890. Amsterdam, 1890. Geniet. 22 p. Bijvoegsel van Recht voor Allen van Zondag 28 en Maandag 29 December 1890. xT 7786 x Euro 10.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de Algemeene Beschouwingen der Begrooting van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Gehouden in de Kamerzitting van Maandag 22 December 1890. Amsterdam, 1891. Geniet. 20 p. Bijvoegsel van Recht voor Allen van Zaterdag 10 Januari 1890. xT 7789 x Euro 9.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de vaststelling der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1891. Gehouden in de Kamerzitting van 24-29 Jan. 1891. Amsterdam, 1891. Geniet. 32 p. Bijvoegsel van Recht voor Allen van Maandag 9 Februari 1891. xT 7787 x Euro 10.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede en de debatten over het inkomen der Kroon en de diskussie naar aanleiding daarvan. Gehouden in de Kamerzitting van 6 Februari 1891. Amsterdam, 1891. Geniet. 7 p. Bijvoegsel van Recht voor Allen van Zaterdag 14 en Zondag 15 Februari 1891. xT 7788 x Euro 7.50

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Rede over de regeling van den krijgsdienst. / Tweede rede over de regeling van den krijgsdienst. Wolvega, Volksdrukkerij, 1888-1889. Vouwblad. 7 + 8 p. - xT 7785 x Euro 25.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Vertellingen voor het volk. P.M. Wink, Gorinchem, 1903. Vernieuwd omslag met opgeplakt het oorspr. omslag, 160 p. - xT 9111 x Euro 12.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. Vertellingen voor het volk. P.M. Wink, Gorinchem, 1903. Vernieuwd omslag, 160 p. - xT 9112 x Euro 10.00

DOMELA NIEUWENHUIS, F. (ed.). Een vijf-en-twintigjarige Veldtocht tegen het Kapitalisme 1897-1904. (Een bloemlezing uit 25 jaargangen "Recht voor Allen" en "Vrije Socialist"). Opgedragen aan het Nederlandsch Proletariaat. Eerste aflevering I. L. de Boer, Amsterdam, 1904. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, 32 p. - xY 0615 x Euro 10.00

[DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, Emile de. Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, S.L. van Looy, 1898. Gebonden. 245 p. Internationale Bibliotheek. xR 6325 x Euro 20.00

DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD, J.D. Vlaanderen bevrijd van allen zuidelijken dwang. Amsterdam, W. Versluys, 1915. Geniet. 47 p. - xT 4808 x Euro 10.00

DORP, E.C. van en W. Wijnaendts Francken-Dyserinck. Een knuppel in 't hoenderhok. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 57 p. - xY 0334 x Euro 10.00

DOUGLAS, H. Ander inzicht. De Studentenverklaring on de loupe. Commissie der Delftsche Studenten-teekenaars, [1945]. Oorspr. omslag. 145 p. - xT 6585 x Euro 12.50

DREES, W. Het Overheidsbedrijf. Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst, 1928. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken op het Congres van den Nederlandschen Bond van personeel in Overheidsdienst, gehouden te Rotterdam in 1928. xT 6393 x Euro 8.50

DREES, W. Lassalle en Marx. Het begin der moderne socialistische beweging. Assen, Van Gorcum & Comp., 1967. Paperback. 98 p. - xR 7390 x Euro 10.00

DROP, W. De waarheid inzake de Maastrichtsche schietpartij op 16 October 1929. De provocatie van Katholieke zijde bewezen. Amsterdam, S.D.A.P., [1929]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2803 x Euro 18.00

DRUKKER, Ber. (samengst.). Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1947. Gebonden. 270 + illustraties. Uitgegeven voor het Hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale. xT 6539 x Euro 10.00

DUBEROS, R. La tuberculose. Mal de misere. Paris, Union des Syndicats, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. Propagande Sundicale. xT 2285 x Euro 10.00

DUIJS, J.E.W. Het Portefeuille-spel der vrijzinnigen. Brochurenhandel S.D.A.P, Amsterdam, [1913]. Oorspr. omslag, 63 p. - xT 7885 x Euro 9.00

DUIJS, J.E.W. Mammon of Christus? Wie van hen bracht ons Kuyper-Ministerie aan het bewind? Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., [1905]. Geniet. 28 p. - xT 4953 x Euro 8.50

DUIJS, J.E.W. Paulus of Kain? Een pleidooi voor Staatspensioen en tegen de Dwangverzekering. Amsterdam, Ontwikkeling, [1915]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 5886 x Euro 8.50

DUIJS, J.E.W. Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind. Ontwikkeling, Amsterdam, 1919. Oorspr. omslag 48 p. - xR 4876 x Euro 14.00

DUIJS, J.E.W. Theorie en Practijk der Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. (De zoogenaamde Vrijzinnige Concentratie). Amsterdam, S.D.A.P., 1905. Geniet. 32 p. - xT 6387 x Euro 8.00

DUYMAER VAN TWIST, L.F. De landsverdediging geen zaak van partij-politiek maar een Nationaal belang. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslag. 24 p. Om het Roer van Staat nr. 4. xT 7958 x Euro 10.00

DUYN, Roel van. De boodschap van een wijze kabouter. Amsterdam, Meulenhoff, 1969. Paperback. 96 p. Kritiese Biblioteek. Een beschouwing over het filosofische en politieke werk van Peter Kropotkien in verband met onze huidige keuze tussen katastrofe of kabouterstad. xM 8389 x Euro 7.00

E.E.J. de V.-B. Waar gaan we heen? Ordening door plan. Door aanpassing verbetering. Amsterdam, Uitgave van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 0510 x Euro 10.00

EEN ARTS. In de macht der Roomsche Kerk. (Een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen). Amsterdam, De Dageraad, 1913. Oorspr. omslag. 71 p. - xT 1204 x Euro 10.00

EEN HUNNER. Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Geniet. 16 p. - xT 5876 x Euro 8.00

EEN PROLETARIER. Het Laaste Woord in den Klassenstrijd. Amsterdam, 1904. Geniet. 32 p. - xR 4700 x Euro 15.00

Eenheid Vak Centrale. (E.V.C.) (Pamflet). Aan de burgerij van Amsterdam. Het Amsterdamsch Overheidspersoneel wendt zich tot U. Deze salarisverhoging, stadgenoten, is slechts een wassen neus. Uitgave van de E.V.C., z.j. 1 blad. 15 x 22 cm. - xY 2075 x Euro 5.00

EENHEIDSVAKCENTRALEN. Loonsverhoging. Nu! Amsterdam, E.V.C., 1951. Geniet. 31 p. - xY 1096 x Euro 7.00

EIGEMAN, J.A. De Liberale Gedachte. Een nieuwe tijdgeest en een nieuwe groepeering der partijen. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1927. Ingenaaid. XX + 140 p. - xT 3233 x Euro 10.00

EIGEMAN, J.A. Het socialisme van Troelstra een in zichzelf verdeelde beweging. Beschouwingen over het beginsel eener nieuwe politieke partij-organisatie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1924. Ingenaaid. 167 p. - xT 2727 x Euro 12.50

EIJKELBOOM, J. 36ste overzicht betreffende den Bond gedurende de jaren 1941 tot en met 1945. Utrecht, z.j. Geniet. 39 p. Prot. Chr. Bond van Spoor-, Tram- en ander Vervoerspersoneel. xR 6870 x Euro 10.00

EK, A. van en W.J. v.d. Veen. Verkiezingsgids voor Gemeentebesturen, leden hoofd- centrale- en gewone stembureau's, kiesvereenigingen en kiezers. Inhoud: Behandeling kieswet met betrekking tot Tweede Kamer-, Staten- en Raadsverkiezingen, agenda verkiezingswerkzaamheden, kieswet en uitvoeringsvoorschriften. Heerenveen, Heerenveensche Boekhandel, 1937. Oorspr. omslag. 122 p. Kiesverrichtingen. xY 1393 x Euro 10.00

EMBDEN, D. van. Het Plan van de Arbeid. Rede uitgesproken op 5 februari 1936. Haarlem, Brochurenhandel V.D.B., 1937. Geniet. 16 p. Vrijzinnig Democratische Bond. xR 7426 x Euro 8.00

EMBDEN, D. van. Nationale ontwapening of volksverdelging. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, [1924]. Oorspr. omslag. 40 p. Rede gehouden bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Omslagtekening van Louis Raemaekers. xT 6916 x Euro 10.00

EMBDEN, D. van. Tekst van het gifgasrapport van den Volkenbond. Met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden op de brochure van Kapitein Maas en andere bestrijding. Amsterdam, Lankamp & Brinkman, 1925. Geniet. 40 p. Vrijzinnig Democratische Bond en Bureau voor Nationale Ontwapening. xT 7962 x Euro 8.00

EMBDEN, D. van. Waarom nationale ontwapening geboden is. Brochurehandel van den Vrijzinnig-democratischen Bond, 's-Gravenhage, 1932. 1e druk, Oorspr. omslag in fotomontage, [4] + 55 p. fotomontage Emmy van Bilderbeek xT 5930 xx Euro 20.00

EMMENES, A. van. Een kritiek op de brochure "Federatie van Vakvereenigingen". (Een voorstel aan de georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders van Nederland, door Henri Polak, voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.). Sprenger & Co, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 48 p. Gebruikssporen hersteld. xT 6223 x Euro 9.00

EMMENES, A. van. Open brief aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie Ruys van Beerenbroek over de slavernij in de veenkolonien. ['s Hage, Liebers, 1889]. Oorspr. omslag. 36 p. Omslag beschadigd: hoek uit voorzijde omslag. xT 5872 x Euro 15.00

EMMENES, A. van. (verz.). Oud en Nieuw. Revolutionaire Liederen en Gedichten uit het Verleden en het Heden. Scheveningen, A. van Emmenes, 1906. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 9149 x Euro 10.00

ENGELS, A.H.J. Fabrieksmenschen. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 45 p. Volksbibliotheek no 14. xT 4704 x Euro 8.00

ENGELS, Jacq. Het gemeenschapshuis voor werkeloozen. Amsterdam, Contact, [1935]. Oorspr. omslag. 77 p. - xT 7310 x Euro 10.00

ENGLERT. M. Kampmorgenzang. Een bonte bundel Rode Valkenliederen. Voorwoord Wim Gaffel. Nederland, De Rode Nederzetting, 1936. Oorspr. omslag. 1 partituur (36 bladen). Omslag: Ger Sligte. Bevat werk van: M. Englert, Wim Gaffel, J. Mackenzie, Andries Hartsuiker, J.C. Andreae, Willem Andriessen, Rudi Weiszert, Christoph Praetorius, Luigi Cherubini, E. Mandyczewski. xT 4592 x Euro 12.50

ENKA. [= Anke Tjaden van der Vlies]. De Daad. Drachten, Laverman, [1915]. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. Manifest tegen Oorlog en Militarisme. xT 1915 x Euro 7.00

ES, M.L. van der. Open brief van een vader aan het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht. Soest, 1924. Geniet. 8 p. - xT 1920 x Euro 7.00

EXCELSIOR. Psychisch-organisch communisme. A.A.W. Bolland, Goes, 1888. Oorspr. omslag, 128 + 16 p. - xT 4527 x Euro 30.00

F.D.N. = NIEUWENHUIS, Ferdinand Domela. Is het atheisme onzedelijk? Amsterdam, De Dageraad, 1927. Geniet, 16 p. Uitgave n.a.v. de onzedelijkheidsverklaring door Minister Heemskerk der Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. xT 1209 x Euro 10.00

F.L.F. De zonde van het grondmonopolie oftewel Belzebub liever dan Christus. Leekegedachten. Bolsward, Schermer, 1925. Oorspr. omslag. 49 p. - xT 5861 x Euro 12.50

FABBRI, Luigi. Che Cosa e l'Anarchia. Paris, Librairie Internationale, z.j. Geniet. 16 p. - xT 9035 x Euro 10.00

FAHRENFORT, J.J. Over communisme en privaat bezit bij natuurvolken. Groningen, J.B. Wolters, 1934. Geniet. 34 p. Openbare les, op 17 april 1934 aan de Universiteit van Amsterdam. xR 8777 x Euro 10.00

FALKENBURG, Ph. De werkloosheid als maatschappelijk verschijnsel. Oudekerk, M.E. de Grauw, 1891. Oorspr. omslag. 36 p. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xT 7316 x Euro 12.50

FALKENBURG, Ph. Loonsverhooging en hare natuurlijke grenzen. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1903. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 0551 x Euro 9.00

FARBMAN, Michael S. De opbouw van de Sowjet-Unie. Het vijfjaarsplan als economisch offensief. Amsterdam, Seyffardt, 1931. Geniet. 64 p. Geauthoriseerde vertaling naar een overdruk uit The Economist. [G. van 't Reve]. xT 4312 x Euro 10.00

FEDELI, Ugo. Il Movimento Anarchico a Carrara. Napoli, Edizioni Rl, 1952. Oorspr. omslag. 18 p. - xT 8013 x Euro 10.00

FERWERDA, G.S. Mijn ervaringen in Sovjet-Rusland. 's-Gravenhage, Uitg. Mij. Centraal, 1930. Oorspr. omslag. 94 p. Geillustreerd. G.S. Ferwerda Oud-Geemployeerde van De Bataafsche Petroleum Mij. xT 4280 x Euro 10.00

FESTSCHRIFT 2. Internationales Sozialistisches Jugend Treffen in Wien vom 12. bis 14. bis juli 1929. Beilage: Programm + Teilnehmer -armband. Wien, Vorwarts, 1929. Oorspr. omslag. 40 p. Geillustreerd. - xY 1255 xx Euro 25.00

FIMMEN, Edo. Oorlog aan den oorlog. De taak der georganiseerde arbeiders in den strijd voor den wereldvrede. Amsterdam, Ontwikkeling, [1923]. Oorspr. omslag. 23 p. Rede uitgesproken op het internationaal congres voor den wereldvrede, gehouden te 's Gravenhage 10-15 December 1922. xT 7003 x Euro 8.00

FLES, L. Godsdienst, Openbare School en Zionisme in hun Wanverhouding tot de S.D.A.P. Open brief aan de heer dr. Henri Polak. Amsterdam, J. van Loo, [1935]. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 7397 x Euro 10.00

FLES, L. Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst. Em. Querido, Amsterdam, 1931. Gebonden 126 p. Frontispice J. Braakensieck xR 3487 x Euro 10.00

FLES, L. Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst. Em. Querido, Amsterdam, 1931. Oorspr. omslag, 126 p. Frontispice J. Braakensieck xT 5144 x Euro 9.00

FOCKEMA, R.A. Minister Aalberse en zijn tijd. Hilversum, De Blauwvoet, [1925]. Geniet. 38 p. - xR 8398 x Euro 8.50

FOKKER, E. Wat wij willen? Vlugschrift. Amsterdam, [1915]. Geniet. 8 p. Uitgegeven door het Nationaal Comite tot wijziging van de artikelen 57-59 der Grondwet. xT 7001 x Euro 7.00

FOKKER, Eduard. Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht. Amsterdam, Joh. Muller, 1899. Oorspr. omslag. 78 p. - xT 7202 x Euro 9.00

FONDSLIJST. Fondslijst: Marxistische Bibliotheek. Reeds 15 deeltjes verschenen. Amsterdam, Pegasus, [ca. 1939]. Los vel. Ter bestudeering van het Marxisme-Leninisme. xY 2037 x Euro 4.00

FRANCOIS, J.H. De Dienstweigeringswet, haar toepassing en gevolgen. Rotterdam, De Nieuwe Koers, z.j 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 20 p. - xY 1407 x Euro 8.50

FRANK, P. La semaine du 6 au 12 fevrier. Pour l'alliance ouvriere! Pour la IVe Internationale! Paris, La Lique Communiste, 1934. Broche. 40 p. - xY 1862 x Euro 10.00

FRANKLIN / A. Osborn. Een verboden toespraak. [Verslag van een lezing door sergeant-majoor Franklin. Met aanteekeningen van A. Osborn. Vert. naar een Engelsche brochure van de "No More War" (Nooit Meer Oorlog) Beweging]. Inter. Anti-Mil. Vereeniging (IAMV), Nieuwe Niedorp, [1934]. Oorspr. omslag, 16 p. omslag Wybo Meyer xT 3647 x Euro 9.00

FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. Makhno and Durruti. The unsung heroes. Pamphlet No. 1. London, Freedom Press, [1969]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2208 x Euro 8.00

FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. Students for a Stalinist Society. Pamphlet No. 2. London, Freedom Press, [1969]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2207 x Euro 8.00

FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. Zapata and the Mexican Revolution. Pamphlet No. 3. London, Freedom Press, [1969]. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2209 x Euro 8.00

FUUT, E. [=Evert Aart Vermeer]. En toch beweegt zij zich. Amsterdam, Mei 1944. 20 p. - xT 5810 x Euro 5.00

GAAL, F.J. van. Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923. Over organisatie en mentaliteit. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1989. Gebonden. XXVI + 470 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, Deel LXXXI. xR 6448 x Euro 12.50

GAJUS. De revolutie in Rusland. A.B. Soep, Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag, 51 p. - xT 6357 x Euro 15.00

GAPONE, GEORGE. Oproep van George Gapone aan het Russische Volk, aan de arbeiders en aan de boeren, ten gunste van het Joodsche Volk. Met een voorwoord van La Tribune Russe. Vertaling W.H.V. [Willem Hubert Vliegen]. Rotterdam, H.A. Wakker, 1905. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7152 x Euro 20.00

GAWRONSKY, Dimitry. De balans van het Russische Bolsjewisme uit authentieke bronnen opgemaakt. Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1919. Oorspr. omslag, 78 p. - xT 5967 x Euro 10.00

GAWRONSKY, Dimitry. Die Bilanz des russischen Bolschewismus auf Grund authentischer Quellen dargestelt. Paul Cassirer, Berlin, 1919. Umschlag, 88 S. - xT 7385 x Euro 15.00

GEDENKBOEK. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Decmocratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894 in opdracht van het partijbestuur uitgegeven. Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Gedecoreerde linnen band, 190 p., Ills. Omslag en schutbladen: Hahn jr. xR 4096 x Euro 17.50

GEER, D.J, de. De Synthese in den Oorlog. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, 1942. Geniet. 16 p. - xT 7987 x Euro 8.00

GELDEREN, J. van en J.E. Stokvis. Praeadviezen over het grondstoffen-vraagstuk, economisch en politiek beschouwd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. Oorspr. omslag. 36 p. Geschriften van de Socialistische Vereniging tot bevordering van de studie van Maatschappelijke Vraagstukken (S.V.M.V). nr. 9 xR 7403 x Euro 8.00

GERHARD, J.W. Voor neutrale Vakvereenigingen. Amsterdam, A.B. Soep, 1900. Oorspr. omslag. 30 p. - xY 0132 x Euro 10.00

GERRITSZ, J. en Th. van der Waerden. Handelspolitiek en Nederlandsch Fabrikaat. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 63 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 2 xR 7405 x Euro 10.00

GEUNS, A. van. De Provincie, haar Bevolking en haar Bestuur. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7398 x Euro 10.00

GEYER, Florian. Pruisen's zege. Oldebroek, De Vonk, 1933. Geniet. 47 p. - xT 7749 x Euro 9.00

GHESQUIERE, H. La Mine et les Mineurs. Avec preface de G. Delory. Lille, Maison de Peuple, [ca. 1905]. Oorspr. omslag. 47 p. Bibliotheque de parti ouvrier Francais. xY 1444 x Euro 10.00

GILISSEN, Jos. Politiek Herstel. Tijdschrift uitgegeven door een groep katholieken tot bevordering van de anti-democratische herstel-gedachte. No. 2. Juni 1925. Rotterdam, 1925. Geniet. 37-68 p. - xY 1564 x Euro 6.00

GILTAY, H. Ekonomie en oorlogsdrift. Antwerpen, 1934. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgave Nooit Meer! Maandelijksch studie- en propagandablad, juni 1934. xT 6928 x Euro 10.00

GLEICHMAN, J.G. Opmerkingen over den Politieken toestand van het oogenblik. Amsterdam, D.B. Centen, 1891. Oorspr. omslag. 24 p. Rede op 13 Januari 1891 uitgesproken in de Kiesvereeniging Amstels Burgerij te Amsterdam. xT 4066 x Euro 8.50

GOEDHART, G.J.D.C. Het vijfde Internationaal Cooperatief Congres te Manchester. Z.p. [1902]. Oorspr. omslag. 20 p. Overgedrukt uit het Sociaal Weekblad. xT 1405 x Euro 8.50

GOEDHART, G.J.D.C. / Charles Gide. De Cooperatieve Verbruiksvereeniging. Bewerkt door.... Zwolle, De Erven J.J. Tijl, 1918. 2e herziene druk. Ingenaaid. XXIV + 79 p. Uitgave van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen X. xR 8395 x Euro 10.00

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Oorspr. omslag. 143 p. - xT 8091 x Euro 12.50

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste en tweede stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Twee losse deeltjes. Oorspr. omslag. 143 + 142 p. Ekonomische Studien van F. van der Goes, I. xY 0497 x Euro 15.50

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Tweede stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Oorspr. omslag. 142 p. - xY 1861 x Euro 12.00

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk. Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. [nieuwe uitgave]. Gebonden. 143 + 142 p. Twee delen in een band. Internationale Bibliotheek nr. 29. xT 0305 x Euro 20.00

GOES, F. van der. Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk. Amsterdam, Tierie & Kruyt, 1902. Gebonden. 143 + 142 p. Twee delen in een band. Ekonomische Studien van F. van der Goes, I. xY 0496 x Euro 20.00

GOES, F. van der. Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1894. Oorspr. omslag, 108 p. potloodonderstrepingen xT 6213 x Euro 20.00

GOES, F. van der. Verkeerde Partijleiding. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag, Ingenaaid. 115 p. + adv. Genummerd 5/50 exx. rugje matig. xT 6337 x Euro 30.00

GOES, F. van der. Wat de socialisten niet willen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1891. Gebonden. 23 p. - xT 7602 x Euro 15.00

GOES, F. van der. e.a. De Internationale. Socialistisch Maandblad voor Politiek, Wetenschap en Kultuur. Inhoud: H. Sneevliet: Onder het Rode Zoeklicht. / De Tilburgse wilde staking. E. Wollenberg: Stalins Generale lijn. W. Held: De binnenlandse politieke toestand van Scandinavie. Parabellum: Het zevende congres van de Derde Internationale. F. v.d. Goes: Voor het Kommunistisch Manifest. Amsterdam, 1935. Geniet. 201-240 p. Jaargang 1. September 1935. No. 6. xY 1269 x Euro 9.00

GOES, F. van der. e.a. (red.). De Internationale. Socialistisch Maandblad voor Politiek, Wetenschap en Kultuur. Inhoud: L. Trotzki: Lessen van October. / De Comite's van Actie en het Volksfront. G. Steen: De overwinning van het Franse Bonapartisme. Parabellum: Het zevende congres der Derde Internationale. Aan de soldaten en de jeugd van Italie; manifest van de Italiaanse Bolsjewiki-Leninisten. K. Radek: Leo Trotzki: de organisator van de overwinning. Amsterdam, 1935. Geniet. 2321-360 p. Jaargang 1. December 1935. No. 9. xY 1270 x Euro 9.00

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 10de Jaargang 1905. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1905. Gebonden. 846 p. - xT 2288 x Euro 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 2e Jaargang 1897/98. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1898. Gebonden. 396 p. - xT 2289 x Euro 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 3e Jaargang 1898/99. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1899. Gebonden. 716 p. - xT 2290 x Euro 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 4de Jaargang 1899/1900. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1900. Gebonden. 770 p. - xT 1046 x Euro 20.00

GOES, F. van der / H. Gorter / J. Saks / H. Roland Holst. De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 7de Jaargang 1902. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1902. Gebonden. 802 p. - xT 1045 x Euro 20.00

GOES, F. van der / R.J.W. Rudolph. Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes en R.J.W. Rudolph. Amsterdam, S.D.A.P., 1910. Geniet. 32 p. Met een inleiding door F. van der Goes over: Proletariaat en Godsdienst. Nieuwe en herziene druk. [omslag verkleurd]. xR 7350 x Euro 10.00

GOES, F. van der / R.J.W. Rudolph. Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes, Privaat Docent aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam en R.J.W. Rudolph, Geref. Predikant te Leiden. Leiden, Dubbeldeman's Boekhandel, 1906. Oorspr. omslag. 24 p. - xY 0169 x Euro 8.00

GOES, F. van der (red.). De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift. Juni 1896. H. J. Poutsma, Amsterdam, 1896. Oorspr. omslag, 11-72 p. Van der Goes, De revolutie van de bourgeoisie; H. Polak, De socialistische beweging in Engeland; P.J. Troelstra, Algemeene geheel-onthouding; Van der Goes, Amsterdamsche Monopolies, etc. xT 6211 x Euro 15.00

GOES, Frank van der. Organische Ontwikkeling der Maatschappij. Socialistische Studie. Amsterdam, H.J. Poutsma, 1894. Oorspr. omslag. 108 p. [Papier verbruind]. xT 6201 x Euro 15.00

GOES, Herman van der. Het scherm gaat op! Amsterdam, Het Fundament, [1935]. 4e druk. Oorspr. omslag. 20 p. Fundament no. 2. Omslagtitel: Onze Vloot. Het scherm gaat op. Omslagontwerp: Brogel. xT 7043 xx Euro 8.00

GOES VAN NATERS, M. van der. Economische ordening en geestelijke vrijheid. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 12 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 10. xR 7402 x Euro 8.00

GOES VAN NATERS, M. van der. Ferdinand Lassalle en zijn program. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 80 p. - xT 0805 x Euro 10.00

GOHIER, Urbain. [=Urbain Degoulet]. Rome en de brandkast. Uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer. Amsterdam, L.J. Vermeer, [1901]. 3e druk. Oorspr. omslag. 95 p. - xT 1190 x Euro 12.50

GOLDSCHMIDT, E.P. De verbruikscooperatie in de crisis. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1934. Oorspr. omslag. VI + 139 p. Ills. - xT 1408 x Euro 15.00

GOOS, J.A. De Laatste Triomf voor de Katholieke Staatspartij met Kloosterstemmen behaald. Z.p. [1922]. Oorspr. omslag. 14 p. - xR 8794 x Euro 8.00

GORTER, Herman en G.J. Sybrandy. Verslag van het openbaar debat over Het Ministerie-Kuyper gehouden 20 october 1904 te Veendam tusschen H. Gorter en G.J. Sybrandy. Veendam, F. Spiekman, [1905]. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 1035 x Euro 15.00

GORTZAK, Henk. Wat wij deden. De communisten in de Tweede Kamer. CPN, Amsterdam, 1952. Oorspr. omslag, 15 p. - xT 4496 x Euro 7.00

GORTZAK, Wouter. Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Paperback. 269 p. - xR 6307 x Euro 10.00

GOUDSMIT, Is. Vacantie juist voor den arbeider. Een rappel aan de werkgevers. Amsterdam, Ned. Bond van Arbeiders in het Bakkers- chocolade en suikerverwerkingsbedrijf, 1928. Geniet. 12 p. Met een losse bijlage. [Omslag Fre Cohen?]. xY 0270 x Euro 10.00

GRAAFLAND, J.A.I.H. De Engelsche Stakingen in 1926. 's-Gravenhage, Nationale Noodhulp Organisatie, 1927. Oorspr. omslag. IX + 163 p. Genummerd 217/500 exx. xT 6680 x Euro 20.00

GRIFFUELHES, Victor en A. Keufer. Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda. Rotterdam, H.A. Wakker, 1906. Oorspr. omslag. 37 p. Amsterdamsche Bestuurdersbond. xT 4045 x Euro 12.50

GROENEWEG, Suze. Al geesteslicht, al wetensmacht! Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2798 x Euro 18.00

GRONLUND, Laurence. De Socialistische Maatschappij. Een uiteenzetting van het hedendaagsche Socialisme. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. 1e druk, Oorsr. omslag, 176 p. Bevat in duidelijken vorm al de voornaamste stellingen van het hedendaagsche Socialisme. Beschrijft op heldere wijze het streven der hedendaagsche Socialisten. xT 6217 x Euro 10.00

GROOT, F.G. de. Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P. U.M. Holland, Amsterdam, [1945]. Oorspr. omslag 16 p. - xR 3489 x Euro 9.00

GROOT, P. de / Max Booleman. De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 513-576 p. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 9 september 1939. xT 3581 x Euro 7.00

GROOT, Paul de. De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen. Amsterdam, Pegasus, 1965. Gebonden Stofomslag 222 p. Ills. - xR 6300 x Euro 9.00

GROOT, Paul de. In dienst van het volk. Amsterdam, Brochurehandel der C.P.N., 1950. Geniet. 46 p. - xT 3896 x Euro 8.50

GROOTE, P. jr. Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang? Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1915]. Geniet. 18 p. - xR 8833 x Euro 8.00

GUERIN, Daniel. Het anarchisme. Amsterdam, Van Gennep, 1976. Paperback. 150 p. Kritiese Biblioteek Van Gennep. xL 8448 x Euro 8.00

H.J.W. Wat landarbeiders wel eens mogen weten. Amsterdam, S.D.A.P. 1911. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 4638 x Euro 7.00

H.T.W. - D. Naar nieuwe Gemeenteraden. Amsterdam, Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, 1935. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7195 x Euro 7.00

HAAS, Jo de. Geweld of weerbaarheid. Groningen, Drukkerij Volharding, [1932]. Geniet. 16 p. - xT 6934 x Euro 7.00

HAAS, Jo de. Tussen twee werelden. Z.p. Vrije Groepen in het Noorden, [1940]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 6391 x Euro 8.50

HAASBROEK, Nico. R.A.F. Rote Armee Fraktion, een geruchtmakende VPRO-radioserie van Nico Haasbroek over het West-Duitse terrorisme. Hilversum, VPRO, [1977]. Oblong Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xT 4579 x Euro 9.00

HALM, Wim van. De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 1e jaargang nr. 1-26, 1931. Amsterdam, 1931. Gebonden. 208 p. Ills. - xR 7121 x Euro 60.00

HAMSTRA, J. Th. Ik haat den Nederlandschen Staat. Een woordje over vredespolitiek. Baarn, Hollandia Drukkerij, 1929. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgegeven voor rekening van den schrijver. xT 1872 x Euro 10.00

HANRIOT, H. (Introd.). Le proces du Chevalier de La Barre. Bordeaux, Editions a Bon Marche du Progres, z.j. 15 p. - xY 0030 x Euro 12.00

HARIOT, F.J. en L. van der Wal. Tot Aanval en Verweer. De waarheid in zake de steunbeweging in de Timmerliedenstaking te Leeuwarden. Amsterdam, Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond, 1913. Geniet. 23 p. - xT 6653 x Euro 8.00

HARMSEN, Ger. Historisch overzicht van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland. deel I: van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. / deel 2: Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in hoofdlijnen (ontwerp). Een werkuitgave van de SUN. Amsterdam/Nijmegen/Groningen, Uitgave van de Werkgroepen/SUN, 1972/1970. Oorspr. omslag. 72 + 72 p. Twee delen. - xT 3064 x Euro 15.00

HARMSEN, Ger. Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1982. Oorspr. omslag. 388 p. - xT 1951 x Euro 10.00

HARSMAN, Theo. Naar een libertair socialisme. Amsterdam, Anarchistiese Uitgave, 1972. Geniet. 11 p. - xY 0557 x Euro 8.00

HAVERKAMP, H. Anti-oorlogbeweging. 30 stellingen. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, 1927. Oorspr. omslag. 24 p. Brochure no. 11. xT 6921 x Euro 8.50

HEEG, T. van der. De herstelpolitiek van Roosevelt. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakverenigingen, 1935. Geniet. 42 p. Rede uitgesproken op de 16 alg. vergadering van het Ned. Verbond van Vakverenigingen (28 mei 1935). xR 7373 x Euro 15.00

HEEMSKERK, Th. / P.A. Diepenhorst / H. Colijn. In Dr. Kuyper's lijn. Redevoeringen, Uitgesproken in de Herdenkings-samenkomst t.g.v. het 60-jarig bestaan van het Dagblad De Standaard op 4 April 1932, met beschrijving van dezen feestavond. Amsterdam, De Standaard, 1932. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. - xY 0051 x Euro 10.00

HEERING, G.J. De zedelijke eisch tot ontwapening. Amersfoort P.Dz. Veen, [1924]. Geniet. 30 p. Omslagontwerp De Smeden. Geschriften van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in Holland no. 14. xT 6989 x Euro 8.00

HEERING, G.J. De zedelijke eisch tot ontwapening. Amersfoort P.Dz. Veen, [1924]. 3e druk, Geniet, 32 p. Omslagontwerp De Smeden. Geschriften van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in Holland no. 20. xT 7206 x Euro 8.00

HEERING, G.J. Hoe onze anti-revolutionairen worden voorgelicht.... (Dr. H. Colijn over het oorlogsvraagstuk). [Ammerstol], Vereeniging Kerk en Vrede, [1932]. Oorspr. omslag. 15 p. Uitgave van de Ver. Kerk en Vrede Nr. 6. xT 6923 x Euro 8.50

HEGERAAT, H.J. (verzameld). De Verkiezingsleuzen in 1918. Authentieke verkiezings-programs van de politieke partijen en van enkele sociale vereenigingen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 5132 x Euro 10.00

HEIDE, A. v.d. [Albert van der] De keuze is bij de volkeren. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Omslagontwerp: Hahn jr. xT 2912 x Euro 10.00

HEIDE, A. van den / G. Horreus de Haas / A.H. van der Hoeve. Drie Strijdvragen: Wat is Godsdienst? Klassenstrijd. Marx en Buchner. Leeuwarden, Coop. Handelsdrukkerij, [ca. 1925]. Oorspr. omslag. 44 p. Bevat: Wat hebben we te verstaan onder godsdienst? / Waarom en hoe strijdt de Christen den Klassenstrijd. / Buchner en Marx. Uitgave van de Blijde Wereld, Christen-Socialistisch Weekblad. xR 4656 x Euro 10.00

HELSDINGEN, W.P.G. Volkscatechismus. Voor ons land bewerkt. Amsterdam, S.D.A.P., [1910]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6388 x Euro 8.00

HELSDINGEN, W.P.S. Ik doe er niet an. Gesprek tusschen een huisbezoeker der S.D.A.P. en een kiezer die onverschillig is voor de politiek. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7706 x Euro 8.00

HENRY, Fortune. Greve et Sabotage. La greve intermittente. Z.p. Philosophie Livertaire, 1908. Broch. 32 p. Publications periodiques de la Colonie communiste d'Aiglemont 9. Omslag Steinlen. xY 0024 x Euro 12.00

Henry, Fortune. Lettres de Pioupious. Z.p. Philosophie Libertaire, 1906. Broche. 32 p. Publications periodiques de la Colonie Communiste d'Aiglemont 4. Omslag Steinlen. xY 0023 x Euro 15.00

HERMANS, H.G. Overheidsvoorlichting en Democratie. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1949. Geniet. 19 p. Openbare les 25 mei 1949 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. xT 1978 x Euro 8.00

HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela. In vijftig sonnetten bezongen. H.A. Wakker, Rotterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag, n.p. - xT 3219 x Euro 20.00

HERMANS, L.M. Een Ministerie van Kraakporcelein. Politieke gedichten uit het Liberale Land van Belofte. Drukkerij van de Arbeiders-Kooperatie Voorwaarts, [1906]. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 5700 x Euro 12.50

[HERMANS, Ward.]. Het Fransch-Belgisch geheim Militair akkoord. Het verweerschrift van Ward Hermans. Uitgegeven door de Federatie der Vlaamsche Nationalisten, Gouw Mechelen (Mei 1929). Oorspronkelijk omslag, 62 p. - xR 8257 x Euro 10.00

HERREMANS, Maurice-Pierre. La question Flamande. Bruxelles, Meurice, 1948. Oorspr. omslag. 205 p. Collection de etudes politiques economiques & Sociales. xT 2580 x Euro 15.00

HERVORMD NEDERLANDER. [=Dirk Jan de Geer]. Politiek Panorama. Een woord aan Nederlands Protestanten. Arnhem, A. Meijer, [1891]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 4806 x Euro 9.00

HET BESTUUR. Een wegwijzer voor den ongeloovigen Nederlander. Jaargang 1927-1928. Amsterdam, De Dageraad, [1928]. Geniet. 23 p. - xT 1187 x Euro 8.00

HETTINGA TROMP, J. van. Het Sociale Arbeidscontract. Beschouwingen over de bemoeiing van de Overheid met arbeidsvoorwaarden in verband met de praktijk van het Amsterdamsche Werklieden-Reglement. Amsterdam, F. van Rossen, 1913. Oorspr. omslag. 211 p. Sociaal-Technische Vereeniging van Decmocratische Ingenieurs en Architecten. xR 7415 x Euro 18.00

HEUVEL, Jules van den. Het schenden van de Belgische neutraliteit. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. Geniet. 32 p. - xT 6979 x Euro 8.00

HEUVEN GOEDHART, G.J. van. Over het nieuwe Nederland. Utrecht, J. Bijleveld, 1945. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 9050 x Euro 10.00

HEUVEN GOEDHART, Gerrit Jan van. Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie? Amsterdam, Cloeck en Moedigh, z.j. Oorspr. omslag. 10 p. - xT 7823 x Euro 8.50

HEYMANS, Gerardus. Aan de burgers der oorlogvoerende staten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1914. Geniet. [8] p. Uitgaven van het Comite De Europeesche Statenbond nr. 2. xY 1565 x Euro 6.00

HILLEBEGT, A & Is. Goudsmit. Op, voor de eenheid! Een beschouwing over de mislukte poging van twee geroyeerde distriktbestuurders tot ondermijning van den Modernen Bond en tot het stichten eener nieuwe organisatie in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf. Amsterdam, Het Bondsbestuur, 1926. Geniet. 23 p. Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf 1 Juli 1924. xT 7845 x Euro 8.50

HILLEBREGT, A. Voor de afschaffing van den nachtarbeid en voor den tien-urendag. Rotterdam, Voorwaarts, [1911]. Oorspr. omslag. 128 p. Hoofdbestuur van den Algem. Nederl. Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf. xR 7538 x Euro 15.00

HINTE, E. van. Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw. Amsterdam, J. Emmering, 1924. Oorspr. omslag. IV + 81 p. - xT 5969 x Euro 8.50

[ HOCHSTETTER, Julius ]. Monita Secreta of De geheime voorschriften der Jezuieten. Rotterdam, C. Geleijns, 1902. Oorspr. omslag. 68 p. Uit de bibliotheek van J.P. Troelstra. xT 1189 x Euro 12.50

HOEVEN, W. van der. Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, 1927. Geniet. 16 p. - xT 6709 x Euro 9.00

HOFFMANN, Adolph. De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis. Amsterdam, Ph. Oudkerk, [1894]. Oorspr. omslag. 15 p. Titelpagina vermeldt ook: Pas op! Weest op uw hoede! xR 4502 x Euro 10.00

HOL, Jo van. Proletarische Revolutie en Proletarische Jeugd. Den Haag, Communistische Jeugd Bond De Zaaier, 1921. Geniet. 29 p. Communistische Jeugd-Bibliotheek No. 2. xT 6674 x Euro 8.50

HOLLANDER, J. Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire. Arnhem, Arnh. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4117 x Euro 8.50

HOLLANDER, J. [Jan]. Het verraad der N.S.B. Amsterdam, De Amsterdamsche Keurkamer, [1940]. Oorspr. omslag. 175 p. - xT 2135 x Euro 20.00

HOMPESCH, GRAAF DE. Hoe is ons heden? Hoe zal onze toekomst zijn? Twee vragen op politiek gebied. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfantem 1886. Oorspr. omslag. 77 p. Met kaartje. - xT 7549 x Euro 15.00

HONDIUS, K.J. Chemiese oorlog en militaire "voorlichting". 's-Gravenhage, Brochurenhandel van den Vrijzinnig-Democratischen Bond, 1932. Geniet. 40 p. - xT 6943 x Euro 7.50

HORREUS DE HAAS, G. De zekerheid van het socialisme. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 5898 x Euro 8.00

HORREUS DE HAAS, G. Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede. Zwolle, Vogt & Breunis, 1933. Oorspr. omslag. 27 p. - xR 9298 x Euro 8.00

HORREUS DE HAAS, G. Socialisme en levenbeschouwing. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 78 p. Tijd en Taak-serie. xT 9037 x Euro 8.00

HORST, G.K. van der. Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende. Z.pl. [1929]. 2e druk. Vouwblaadje. 4 p. Vlugschrift no. 2. - xT 9405 x Euro 6.50

HORST Jnr. , G, ter. Kan een rechtzinnig Christen Socialist zijn? Ontkennend beantwoord door G. ter Horst Jnr. Enschede, Bronsema, 1907. Geniet. 16 p. Een critische beschouwing over de brochure van Mej. A. van der Vlies (Enka). xT 4973 x Euro 8.50

HOUTMAN, Jur. W. Vlaamse & Waalse documenten over Federalisme. Studiegroep van het tijdschrift Het Pennoen, 1963. Paperback. 276 p. - xT 3061 x Euro 18.00

HOVING, J. Godsdienst Opium? Amsterdam, De Dageraad, [1930]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 1214 x Euro 8.00

HOVING, J. Goedereneconomie en menscheneconomie. Rotterdam, 1935. Oorspr. omslag. 15 p. Referaat gehouden op het Congres van den Nieuw-Malthusiaansche Bond 1935. xT 5970 x Euro 8.00

HOVING, J. Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden. De Jongh, Antwerpen, 1935. Oorspr. omslag in fotocollage, Ills., 55 p. - xT 5832 xx Euro 15.00

HOVING, Jan. God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme. Rotterdam, N.H. Luigies & Zonen, 1925. Oorspr. omslag. 32 p. Uitgave voor de Vrijdenkers-Ver. De Dageraad. xT 7296 x Euro 8.00

HOVY, H.W. Stembusroeping. Amsterdam, Drukkerij Holland, 1925. Geniet. 28 p. - xT 4798 x Euro 7.00

HUGENHOLTZ, J.B.Th. Kerk en vrede en haar strijd. Ammerstol, Kerk en Vrede, [1939]. Geniet. 16 p. Vlugschrift der Ver. Kerk en Vrede Nr. 18. xT 6932 x Euro 8.50

HUGGON, Jim. But Mr. Speaker, It would create Anarchy!. Pilton, Clarion Press, [1975]. Geniet. 8 p. - xR 6942 x Euro 18.00

HUISING, Th. H. De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt. Leiden, Futura, 1906. Oorspr. omslag. 56 p. Volksbibliotheek nr. 7. xT 0496 x Euro 8.50

HULKENBERG, Raymond. e.a. Zwartboek Maagdenhuis (geheim). Amsterdam, [1969]. Geniet. 70 p. - xR 6943 x Euro 15.00

HUYGENS, Cornelie. De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van "De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman. H.J. Poutsma, Amsterdam, 1899. 2e druk, Oorspr. omslag, onafgesneden, 59 p. bibliotheekstempel xT 6209 x Euro 20.00

IBURGERMAN, Batavus den [=IJZERMAN, A.W.]. De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. 1e druk. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 5971 x Euro 10.00

IJZERMAN, A.W. De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois. Amsterdam, Ontwikkeling, [1924]. 2e herziene druk. Oorspr. omslag. 32 p. Illustraties: George van Raemdonck. - xR 7353 x Euro 15.00

IJZERMAN, A.W. De geboortetijd van het moderne kapitalisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Gebonden. 127 p. - xT 3134 x Euro 10.00

INGERSOLL, Kolonel. De goden. Voor het volk vertaald door Vineta. Haarlem, P.C. Wezel, 1894. Oorspr. omslag. 34 p. - xT 7571 x Euro 10.00

INGERSOLL, Robert G. De waarheid. Een voordracht. Amsterdam, L.J. Vermeer, 1897. Geniet. 32 p. - xT 1199 x Euro 10.00

INVREA, Fr. / AALBERSE, P.J.M. (inl.). Sociale Gemeentepolitiek. 's-Hertogenbosch, De Katholieke Illustratie, 1905. Oorspr. omslag. XXXIX + 170 p. - xT 6684 x Euro 10.00

ISTORICOS. (Pierre Coemaere). Histoire de la Libre Belgique Clandestine. Bruxelles, F. Piette, 1919. Oorspr. omslag. 163 p. Ills. - xR 6928 x Euro 15.00

J.H.S. [= J.H.Scheps]. Voor of tegen? Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. Geniet. 8 p. Dit geschrift, gericht tegen Mr. R. Houwink werd door J.H.S. in juni 1943 geschreven. Het viel in september 1943 pas gedrukt zijnde, den S.D. in handen. De schrijver werd in februari 1944 gearresteerd en verbleef tot eind februari 1945 in een concentratiekamp. De herdruk is thans -juni 1945- ongewijzigd geschied. xT 7843 x Euro 8.50

JACOBS, Pater en J.B. Kors. Fascisme en Nationaal-Socialisme. / Democratie en Dictatuur. Bossche Dioc. Werkliedenbond, [1934]. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 9295 x Euro 10.00

JACOBS, Pszisko. Henk Eikeboom Anarchist. Een biografie. Onze Tijd/In de Knipscheer, 1986. Paperback. 244 p. Ills. - xR 6303 x Euro 8.50

JAGER, J. de. Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 13 p. - xR 4705 x Euro 7.50

JANSMA, K. Militant Liberalisme. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1934. Geniet. 15 p. Rede gehouden te Amsterdam op 19 Februari 1934. xT 3117 x Euro 8.50

JANSSEN, P.A. Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht. Middelburg, Anti-Militaristische Ver., [1906]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6925 x Euro 12.50

JANSZ, Ulla. Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Paperback. 244 p. Ills. Contact tijdsdocumenten. xR 6299 x Euro 7.50

JANSZEN, Lou. De geschiedenis van Amsterdam. Uitgegeven ter gelegenheid van het Centraal Vriendschapsfeest op 20-21-22 April (Pasen)1946 te Amsterdam. A.J.C. - J.V.O. Amsterdam, A.J.C./J.V.O. 1946. Oblong, Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xT 3576 x Euro 7.00

JEUGD. Jeugd. Orgaan van de Socialistische Jeugdbond (nooduitgave). No 1, Mei 1945. Leeuwarden, Socialistische Jeugdbond, 1945. Vouwblad. [4] p. - xY 2046 x Euro 5.00

JONG, A.R. de. Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme. Schiedam, Drukkerij, De Toekomst, z.j. Oorspr. omslag. 45 p. + adv. - xR 7401 x Euro 10.00

JONG, A.R. de. Waarom wij als Christen-Socialist het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden. Drachten, J. Laverman, [1915]. Zonder omslag. 8 p. Overdruk uit Opwaarts. xT 1917 x Euro 7.00

JONG, A.R. de. Weg met het Militairisme. (Waarom wij als Christen-Socialist het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden). Rotterdam, J.P. Honne, [1918]. Oorspr. omslag. 12 p. Overdruk uit: Opwaarts. Kleine geschriftjes nr. 3. xT 1921 x Euro 7.00

JONG, Alb. de. Onze Vloot Ontmaskerd! Nieuwe Niedorp, Brochure depot IAMV, z.j. Geniet. 8 p. - xY 0811 x Euro 7.00

JONG, Albert de. De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April. Den Haag, Anarcho-Syndicalistische Persdienst, [1953]. Geniet. 55 p. - xT 6667 x Euro 8.00

JONG, Alida de. In het groote leven. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, z.j. Oorspr. omslag. 6 p. Permanente Commissie ter Bevordering van de vakorganisatie en handarbeidsters. xT 7483 x Euro 12.00

JONG, David de. AJC Amsterdam 11 Mei 1945. Amsterdam, A.J.C., [1945]. Oorspr. omslag. [20] p. Omslagontwerp: Ger Soutendijk. [Omslag roestvlekkig, binnenwerk goed]. xT 5276 xx Euro 10.00

JONG, Dora de. Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939. Z.p. 1940. Geniet. 31 p. + Met ingeplakt portret. Toegevoegd: Richtlijnen voor het Religieus Socialisme van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. 1939. 12 p. xR 7393 x Euro 15.00

JONG, Karel H.E. de. Dienstweigering bij de oude Christenen. Leiden, E.J. Brill, 1905. Oorspr. omslag. VI + 56 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7000 x Euro 10.00

JONG, L. de. Hedendaags Marxisme. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 5139 x Euro 8.00

JONGE, A.A. de. Stalinistische herinneringen. Den Haag, Kruseman, 1984. Paperback. 128 p. - xR 7433 x Euro 10.00

JOOSSE, J. De Arbeiders en het Onderwijs. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1905. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 3178 x Euro 10.00

JOSEPHUS JITTA, A.C. De corporatieve staatsgedachte in Nederland. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1936. Oorspr. omslag. 99 p. - xT 5410 x Euro 12.50

KALLEN, W.A.M. van. Rechtsstaat of Machtsstaat? Voorwoord E.J.J. v.d. Heijden. Hilversum, Paul Brand, 1934. Oorspr. omslag. 46 p. Credo-vivo nr. 2. xT 4727 x Euro 7.50

KALMA, W.S. De barmhartigheid en de ware oorzaak van de vrijlating der Politieke Delinquenten. Den Dolder, Op Korte Golf, 1947. Geniet, 20 p. - xT 3138 x Euro 8.00

KALMA-KOOPS, F. en J. Kalma. Klassenstrijd en Religieus Socialisme. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1935. Oorspr. omslag. 95 p. Religieus Socialistische Vragen V, no. 1. xT 0353 x Euro 10.00

KAMERLING, Zeno. Waarom ik geen S.D.A.P.-er wensch te zijn. Een ernstig woord aan de Nederlandsche Arbeiders. Z.pl. [1918]. Geniet 16 p. - xY 0682 x Euro 8.00

KAMPFFMEYER, Paul. Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie. Vertaling B. Reyndorp. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1905. Oorspr. omslag. VI + 76 p. - xT 6418 x Euro 8.00

KAUTSKY, Karl. Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky. Orbis, Prag, 1935. Umschlag 417 p. Ills. onopengesneden xR 4780 x Euro 15.00

KAUTSKY, Karl. De dictatuur van het proletariaat. Amsterdam, J. Emmering, 1919. Oorspr. omslag. 81 p. - xR 7409 x Euro 10.00

KAUTSKY, Karl. De Internationaliteit en de Oorlog. Vertaling H.J. Hegeraat. Amsterdam, S.D.A.P., 1915. Geniet. 48 p. - xR 4747 x Euro 10.00

KAUTSKY, Karl. De oorsprong van het Christendom. Vertaling van H. Gorter. S.L. van Looy, Amsterdam, 1912. Gedecoreerde linnen band 416 p. - xR 4763 x Euro 20.00

KAUTSKY, Karl. De Sociale Revolutie. I. Sociale Hervorming en Sociale Revolutie. Vertaald door P. Huygens. 's-Gravenhage, Gebrs. Stuffers, 1903. Geniet. 63 p. - xR 4750 x Euro 10.00

KAUTSKY, Karl. Mijn nieuwe boek. Zelfaankondiging van het kort geleden voltooide werk, Die materialistische Geschichtsauffassing. Vertaling L.J. Kleijn. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Geniet. 8 p. - xR 7362 x Euro 10.00

KAUTSKY, Karl. Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock. A.B. Soep, Amsterdam, [1902]. Oorspr. omslag, 136 p. enkele potloodonderstrepingen xT 6354 x Euro 20.00

KAUTSKY, Karl. Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution. Berlin, Verlag Neues Vaterland, 1919. Oorspr. omslag. 154 p. - xR 7408 x Euro 12.00

KAUTSKY, Karl Johann. Hoe de oorlog ontstond. Vertaald uit het Duits. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1919. 2e druk. Oorspr. omslag. 188 p. - xT 1873 x Euro 10.00

KEIP, H.F.J. De Volkshuishouding in de Corporatieve Staat. Bussum, Emil Wegelin, 1934. Geniet. 32 p. - xT 4731 x Euro 10.00

KELLENAERS, A. Modelfabrieken. De sociale instellingen aan de Ned. Gist- en Spiritusfabriek (Van Marken) te Delft en aan de fabrieken van Carl Zeiss (Abbe) te Jena en F. Brandts te M. Gladbach. Leiden, Futura, 1908. Oorspr. omslag. 44 p. Volksbibliotheek no. 16. [bibliotheekstempeltje]. xT 4705 x Euro 7.50

KERL, M. Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging? Brugge, Excelsior, [1930]. Geniet. 31 p. - xT 3297 x Euro 8.50

KERSTEN, G.H. Gebroken bakken. Rotterdam, De Banier, 1933. Geniet. 16 p. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering der staatkundig Gereformeerde Partij gehouden in Tivoli te Utrecht 23 februari 1933. xT 9389 x Euro 6.00

KESSLER, Gustav. Het ABC der Sociaal Demokratie. Uit het Duitsch vertaald door J.A. Bergmeijer. Amsterdam, J.J. Bos, [1903]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 7984 x Euro 8.50

KING, Martin Luther. Martin Luther King schrijft uit de gevangenis in Birmingham. Amsterdam, Quakercentrum, [1963]. Geniet. 19 p. - xT 6666 x Euro 8.00

KLABER, Kurt. (ed.). Der Krieg. Das erste Volksbuch vom grossen Krieg. Berlin, Internationaler Arbeiter-Verlag, 1929. Einband. 143 p. - xT 2746 x Euro 20.00

KLAROEN EN BEUKELAAR. Inhoud: Het Conflict in de Anti-Revolutionaire Partij. Op weg naar den Industriestaat. Boekaankondiging. Bijbelkennis van De Residentiebode. Arnhem, 1916. Oorspr. omslag. 32 p. Klaroen en Beukelaar. Algemeen Christelijk Sociaal Maandblad 1e jaargang no. 2. Februari 1916. xT 7959 x Euro 8.00

KLEEREKOPER, A.B. 1 Mei-Preek. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6498 x Euro 7.00

KLEEREKOPER, A.B. Als het 's winters koud is... Amsterdam/Rotterdam, Ontwikkeling, 1917. Geniet. 16 p. - xR 7396 x Euro 8.00

KLEEREKOPER, A.B. De Brandkast het doel, De Cel het middel. Het Anti-Revolutie Ontwerp. Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6502 x Euro 8.00

KLEEREKOPER, A.B. De Russische Revolutie. Amsterdam, Ontwikkeling, Mei 1917. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 8805 x Euro 10.00

KLEEREKOPER, A.B. De S.D.A.P. en de oorlog. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1914. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6405 x Euro 10.00

KLEEREKOPER, A.B. Een vaste burcht. Een woord van den dag opKerstmis 1932. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Oorspr. omslag. 15 p. - xR 7733 x Euro 10.00

KLEEREKOPER, A.B. Het brandend braambosch. Een tijdrede. Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Geniet. 16 p. Stenografisch verslag van een rede, uitgesproken op Zondag 26 October in Den Haag voor De Nieuwe Gedachte. xR 7355 x Euro 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Het Jeugdparool van deze tijd. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934. Geniet. 16 p. - xR 7370 x Euro 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Het Zesde Gebod. Amsterdam, Ontwikkeling, Mei 1922. Geniet. 16 p. - xR 7356 x Euro 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Klasse-Justitie. S.D.A.P., Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag, 23 p. - xT 6562 x Euro 6.00

KLEEREKOPER, A.B. Misdaad en Boete. De voorgestelde hervorming van ons strafstelsel. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 6407 x Euro 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Morren of Porren? Een woord tot de naaste vrienden. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. - xR 6622 x Euro 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Ingenaaid. Partij-bestuur: Meegebonden: De partij in de crisis en de crisis in de partij. W. Hazenberg: De weg der Zaligheid, in vragen en antwoorden. Rood-Front in de Gemeenteraad! Wat steekt er achter. Vorrink: Doel en wezen van de arbeiders jeugdbeweging. xY 0134 x Euro 15.00

KLEEREKOPER, A.B. Na Haarlem. Hoe laat is het nu in de partij? 2 voor 1. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Oorspr. omslag, 8 p. - xY 0599 x Euro 7.00

KLEEREKOPER, A.B. Niet met de waapnen der barbaren! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6501 x Euro 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. - xR 7357 x Euro 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Tweede 1 Mei-Preek. Amsterdam, Ontwikkeling, 1918. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6499 x Euro 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Uit de stilte. Kerstbrochure. Amsterdam, S.D.A.P., [1931]. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6404 x Euro 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Verzamelt U en laat ons gaan. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 6403 x Euro 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Vivos Voco voor den Een Mei Dag 1928. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Hahn jr. xT 6504 x Euro 10.00

KLEEREKOPER, A.B. Wachter, wat is er van den nacht? Een woord bij den ingang van 1934. Amsterdam, S.D.A.P., 1933. Geniet. 15 p. - xT 6408 x Euro 8.00

KLEEREKOPER, A.B. Weg met de doodstraf! Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1927. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6406 x Euro 8.50

KLEEREKOPER, A.B. Zijn onze kinderen gered? Een vernieuwde waarschuwing aan ouders en onderwijzers. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, [1924]. Geniet. 15 p. - xT 6402 x Euro 8.50

KLEIJN, L.J. Bij de Belgische Socialisten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1945. Geniet. 27 p. - xR 7262 x Euro 8.00

KLINKENBERG, P. Socialistische opvoedings- en onderwijsdenkbeelden. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1933. Oorspr. bedrukt omslag 197 p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam xR 4778 x Euro 9.00

KNITEL, Fr. Louis Veuillot. De man en zijn werk. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. 89 p. Politieke en Sociale studien XI-3. xY 1210 x Euro 15.00

KOETSVELD, C.E. De Christelijk-Historische Unie. Baarn, Hollandia, [1909]. Oorspr. omslag. 39 p. Onze Politieke Partijen nr. 1. xT 0360 x Euro 8.00

KOK, Wim. (voorw.). De smalle marges. (Vijf Den-Uyl-lezingen). Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1993. Paperback. 128 p. Bevat: Soedjatmoko: Toekomst der vrijheid. A. de Swaan: De verzorging in het teken van het kapitaal. K. von Dohnanyi: Europa, de wereldmarkt en de bedreigde politiek. T. van Asperen: Bedreigd burgerschap. M. Rocard: Een nieuwe samenlevening op menselijke schaal. Nawoord: Dick Benschop. xB 2280 x Euro 8.00

KOLTHEK, H. Het complot ontmaskerd of De taktiek der sociaal-demokraten. Amsterdam, L. de Boer, 1903. Oorspr. omslag. 52 p. Een uitvoerig verslag van de twee beruchte Nachtvergaderingen te Amsterdam, na het eindigen der reuzenstrijd der Nederlandsche Arbeiders. xT 5236 x Euro 10.00

KOLTHEK, H. Militairisme, socialisme en roode legers. De Socialistische Partij, 1921. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 6924 x Euro 15.00

KOOMANS-TIMMER, Chr. e.a. Opruiende boosdoeners? Rotterdam, J.P. Honnef, [1916]. Oorspr. omslag. 24 p. Het dienstweigeringsmanifest verdedigd voor de Haagsche rechtbank door Chr. Koomans-Timmer, C. Bommelje en J. Middelraad, leden van de bond van Christen-Socialisten xT 1923 x Euro 8.00

KOOMEN, Jan. Arbeidersjeugd met ons ten strijd! Uitgave, Sosialisties Jeugd-Verbond, z.j. Geniet. 16 p. - xT 5403 x Euro 9.00

KOP-JANSEN, Jos. Chaos. Rotterdam, Linksche Arbeiders Oppositie, 1932. 2e oplage. 24 p. Bundeltje gedichten, aanklacht tegen het kapitalisme. xT 1498 x Euro 20.00

KOPER, Arnold. Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN. Amsterdam, Van Gennep, 1984. Paperback. 312 p. Kritiese Biblioteek Van Gennep. xR 6755 x Euro 10.00

KORNEGGER, Peggy. Anarchism. The Feminist Connection. London, Black Bear, 1977. Geniet. 16 p. - xY 0558 x Euro 8.00

KORZEC, M. De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps. Bevrijding, Amsterdam, 1970. Oorspr. omslag, ills., 47 p. - xT 4002 x Euro 8.00

KROP, F.J. Een en ander over het Communisme. Rotterdam, Geloof en Vrijheid, [1930]. Geniet. 77 p. - xR 7622 x Euro 12.00

KROP, Marnix /Martin Ros / S. Stuiveling en Bart Tromp. Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986. Paperback. 174 p. - xR 7432 x Euro 9.00

[KROPOTKINE, Peter]. De natuurlijke moraal. Een studie over dieren en menschen. D. Brouwer, Rotterdam, 1898. Vernieuwd omslag met oorspr. omslag opgeplakt, 42 p. - xT 7598 x Euro 18.00

KROPOTKINE, Pietro. Giustizia e Moralita. Buenos Aires, Circolo di Cultura Libertaria, 1925. Oorspr. omslag. 25 p. - xT 9033 x Euro 10.00

KROSE, H.A. Godsdienst en Moraal-Statistiek. Leiden, Futura, [1906]. Oorspr. omslag. 101 p. Politieke en Sociale Studien VI, 1. [bibliotheekstempeltje]. xR 8810 x Euro 10.00

KRUGER, Friedrich. De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen. Oldebroek, De Lantaarn, [ca.1930]. Oorspr. omslag. 17 p. Typografie Taconis, Leiden. xT 6926 x Euro 10.00

KRUYSWIJK, P.N. Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium. Kollum, T. Slagter, z.j. Ingenaaid. 169 p. Overgedrukt uit het Chr. Weekblad De Gezant. xT 2601 x Euro 10.00

KRUYT-HOGERZEIL, Tr. Waarom ook vrouwen het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden. Drachten, J. Laverman, [1915]. zonder omslag. 8 p. Overdruk uit: Opwaarts van 1 October 1915. xT 1918 x Euro 7.00

KUIPER, J. Wereldvrede. Een Ernstig Woord aan het geheele Nederlandsche Volk bij de aanstaande Inhuldigingsfeesten. Inleidend woord van O. Norel. Bolsward, K. Falkena Bz., 1898. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 35 p. - xT 1870 x Euro 10.00

KUITERT, G. Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937. Dokkum, 1938. Geniet. 21 p. - xR 7027 x Euro 8.00

KUNHAULT, W. Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang. Rotterdam, Geloof en Vrijheid, [1931]. Oorspr. omslag. 15 p. Brochures over de Russische geloofsvervolgingen en het Communisme nr. 18. xT 4821 x Euro 10.00

KUTTER, Hermann. Zij moeten. Open brief aan de Christelijke Samenleving. Uit het Duitsch vertaald door F. Reitsma. Amsterdam, S.L. van Looy, 1906. Gebonden. 214 p. Internationale Bibliotheek. xR 6326 x Euro 20.00

KUYPER, A. De Christus en de Sociale Nooden. Amsterdam, J.A. Wormser, 1895. Oorspr. omslag. 95 p. [Omslag aan randen beschadigd]. xT 5891 x Euro 10.00

KUYPER, A. De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K. Kampen, J.H. Kok, 1917. Geniet. 18 p. - xT 3464 x Euro 8.50

KUYPER, A. Het conflict gekomen II. & III. Amsterdam, J.H. Kruyt, 1886. Oorspr. omslag. 45 + 51 p. - xT 7639 x Euro 15.00

KUYPER, A. Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie. Amsterdam/Pretoria, Hoveker & Wormser, [1900]. Oorspr. omslag. 32 p. - xB 4735 x Euro 10.00

KUYPER, A. Sociale organisatie onder eigen banier. Den Haag, J. Bootsma, [1908]. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 4120 x Euro 8.50

KUYPER, A. en F.L. Rutgers. Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk. Amsterdam, Drukkerij De Standaard, z,j, Oorspr. omslag. 90 p. Verschenen in de Standaard 1880-81. xT 7134 x Euro 9.00

KUYPER, A. (inleiding). De Arbeiderskwestie en de kerk. Een woord over het sociale vraagstuk. Naar het hoogduitsch. Amsterdam, H.J. van Kesteren & Co., 1871. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 3483 x Euro 10.00

KUYPER, R. Het allerjongste gericht. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 6384 x Euro 10.00

KUYPER, R. Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 51 p. - xT 6383 x Euro 10.00

KUYPER, R. Karl Marx ter herdenking. Ontwikkeling, Amsterdam, 1918. Oorspr. omslag, 11 p. Overgedrukt uit De Socialistische Gids, Jrg. III, Mei 1918. xT 4320 x Euro 7.00

LAAN, K. ter. Ontwapening. Rede. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 8 p. Rede uitgesproken voor het Demonstratief Kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 21 September 1925 te 's-Gravenhage. xY 1408 x Euro 8.00

LAAN, Kornelis ter. Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.]. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Ingenaaid. 238 p. - xT 6951 x Euro 18.00

LAAR, Arnoldus van. De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch. 's Hertogenbosch, W. van Gulick, 1872. Gebonden. XIV + 405 p. Gebonden: Half linnen met gemarmerde platten. bibliotheekstempeltje. xL 8189 x Euro 16.00

LABBERTON, J.H. De Vlaamsche Beweging. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1916. Oorspr. omslag. 93 p. - xT 5007 x Euro 15.00

LAGERLOF, Selma. Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven. Amsterdam, F. van Rossen, 1911. Oorspr. omslag. 12 p. Rede gehouden te Stockholm op het Congres van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht den 13den Juni 1911. xT 6884 x Euro 10.00

LAGERWERFF, T.J. Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon, 1931. Oorspr. omslag. 86 p. - xT 6917 x Euro 12.00

LAMENNAIS, F.R. de. Het boek van het volk. Vertaald door Lucianus. Amsterdam, S.L. van Looy, 1899. Gebonden. 101 p. Internationale Bibliotheek. xR 6324 x Euro 20.00

LAMMERS, C. De jongeren en de vakbond. Alg. Nederl. Bond van Meubelmakers en Behangers, 1928. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Een aansporing tot de jongere arbeiders in het meubel- en behangersbedrijf om met de oudere collega's in de organisatie te strijden voor verbetering van hunne maatschappelijke positie. xT 6695 x Euro 10.00

LANDSHUT, Siegfried. Karl Marx. Amsterdam, Magazijn De Bijenkorf, [1933]. Oorspr. omslag. 32 p. Binnenwerk: roestvlekjes. xT 5479 x Euro 10.00

LANGE-COMPIE, Jb. De Vloek van 't huis. Winkel, Jb. Lange-Compie, z.j. Oorspr. papieren omslag. 38 p. - xR 4499 x Euro 15.00

LANGEVELD. H.J. Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946. 's-Gravenhage, SDU, 1988. Paperback. X + 560 p. - xT 7441 x Euro 15.00

LASSALLE, Ferdinand. Der Lassallesche Kriminalprozess. Zweites und drittes Heft. Zweites Heft: Die mundliche Verhandlung nach dem stenographischen Bericht. Drittes Heft: Das Urtheil erster Instanz mit kritischen Randnoten zum Zweck der Appelations-Rechtfertigung, bearbeitet von Ferdinand Lassalle. Berlin, Expedition des Vorwarts, 1892. Oorspr. omslag. 128 p. - xT 9132 x Euro 15.00

LAST, Jef. De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S. [Rotterdam, Storm, 1929]. Geniet [16] bladen. Ills. - xR 6649 x Euro 40.00

LAST, Jef. Een antwoord op het geval Jef Last. Amsterdam, De Ploeger, 1938. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 9317 x Euro 15.00

LAST, Jef. Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan. [Rotterdam, Storm, 1930]. Oorspr. omslag. [16] bladen. - xB 7624 x Euro 35.00

LAUFENBERG, Heinrich. Arbeiterklasse und Staatsgewalt. Hamburg, Willaschek & Co., 1919. Oorspr. omslag. 15 p. Festrede von Heinrich Laufenberg gehalten anlasslich der Marzfeier am 18. Marz 1919 im Zirkus Busch. xT 7826 x Euro 10.00

LE GROUPE DES ETUDIANTS SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONALISTES DE PARIS. Les Communistes Anarchistes et la Femme. Paris, Imprimerie Rapide, 1900. Oorspr. omslag. 14 p. - xT 5695 x Euro 25.00

LEEMAN, G. Vakorganisatie onder de jeugd. Zaanstreek, Door Eendracht Sterk, 1906. Oorspr. omslag. 22 p. - xY 0607 x Euro 8.50

LEENDERTZ, J.M. / Barthel, H.C. en Lod. van Mierop. Evangelie en Krijgsdienst. Arnhem, F. Misset, 1929. Geniet. 32 p. Uitg. door de Arbeidersgroep van Doopsgezinden tegen den krijgsdienst 1929. xT 7612 x Euro 8.50

LEEUW, A.S. Het Communisme. Amsterdam, Pegasus, 1936. Oorspr. omslag. 80 p. Omslag en binnenwerk roestvlekkig. xT 9797 x Euro 9.00

LEEUW, A.S. de. Het socialisme en de natie. Van het Communistisch Manifest tot de strijd tegen het fascisme. Nijmegen, SUN, 1971. Paperback. 375 p. Sun Reprint nr 5. xR 6306 x Euro 10.00

LEEUWEN, J. van. De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij. Baarn, Hollandia, 1918. Nieuwe vermeerderde en bijgewerkte druk. Geniet. 32 p. Onopengesneden. Onze politieke partijen, beschreven door hare eigen vertegenwoordigers no. 5. xT 2915 x Euro 10.00

LEEUWEN, J. van. Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1907. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 7394 x Euro 10.00

LEEUWEN, J. van. Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7044 x Euro 8.00

LEEUWEN, Johannes van. Zal het Socialisme de Maatschappij Verbeteren? Rotterdam, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij Federatie Rotterdam, 1910. Oorspr. omslag. 16 p. Een pleidooi voor aansluiting bij de S.D.A.P. xY 0609 x Euro 8.00

LEHMANN-RUSSBULDT, Otto. De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Geniet. 32 p. - xT 6982 x Euro 8.50

LENIN, N. De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1920]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 0451 x Euro 8.00

LENIN, N. Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1920]. Geniet. 32 p. - xT 7821 x Euro 10.00

LENIN, N. [Vladimir]. Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution. Berlin-Wilmersdorf, Die Aktion (Franz Pfemfert), 1918. Oorspr. omslag. 117 p. - xT 5800 x Euro 10.00

LEVENBACH, Marius G. De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht. Leiden, A.W. Sijthoff, 1929. Oorspr. omslag. 72 p. Verbond van Nederlandsche Werkgevers. xT 0498 x Euro 10.00

LEVI, Paul. Was ist das Verbrechen? Die Marzaktion oder die Kritik daran? Rede auf der Sitzung des Zentralausschusses der V.K.P.D. am 4. Mai 1921. Berlin, A. Seehof & Co., 1921. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 9119 x Euro 15.00

LEVINE, Eugene. Broeder ik kan de brief niet aannemen. Voorafgegaan van een Levensbeschrijving door Henriette Roland Holst. Den Haag, Mourits en de Weert, 1925. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 0531 x Euro 10.00

LEVY, J.A. De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1903. Ingenaaid. 103 p. - xR 9692 x Euro 15.00

LIBERALE STAATSPARTIJ. Goed volksonderwijs eischt verlaging van de leerlingenschaal. Z.pl., Uitgave van de Liberale Staatspartij, z.j. Geniet. 6 p. Ills. - xT 9388 x Euro 6.00

LIBERALE UNIE. Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving. Nijmegen, [Thieme], 1886. Oorspr. omslag. 36 p. - xY 0600 x Euro 10.00

LIBOUREL, J.E.H. Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar? Den Haag, 1934. Geniet. 7 p. Wederwoord aan de Jan Borger. xT 2517 x Euro 7.00

LIEFTINCK, P. De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951. Geniet. 36 p. - xR 6489 x Euro 10.00

LIEFTINCK, P. Uitwegen uit den chaos. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 3894 x Euro 7.00

LIEROP, Pieter van. Kommunisten in bevrijd Zuid-Nederland. Voor een socialistische partij. september 1944 - juli 1945. Amsterdam, IPSO, 1984. Oorspr. omslag. VII + 192 p. - xT 5481 x Euro 12.00

LIGT, B. de. De zin der vervolgingen. Drachten, J. Laverman, [1915]. zonder omslag. 8 p. Overdruk uit: Opwaarts, Orgaan van den B.v.C.S. xT 1919 x Euro 7.00

LIGT, B. de. S.D.A.P. en antimilitarisme. Herziene overdruk uit "De Wapens Neder", 1920. Oorspr. omslag 16 p. - xR 0502 x Euro 9.00

LIGT-VAN ROSSEM, Catherina Lydia. De weg tot ontwapening. Groningen, Uitgave Stichting Vredes Studie Bureau, [1937]. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 1926 x Euro 8.00

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Politieke herinneringen. (door den schrijver van Problematische Politiek). Amsterdam, P.N. van Kampen, 1862. Oorspr. omslag. 25 p. Overgedrukt uit De Gids. xR 4570 x Euro 8.00

LINDEMAN, H. Het Zweedse voorbeeld. Coöperatie-Raad, 1936. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., 32 p. neue Typography xT 5972 xx Euro 15.00

LINDEMAN, L. Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - zomer 1940. Leiden, Nenasu, [1940]. Gebonden. 331 p. Met portret van Mussert. - xT 2233 x Euro 30.00

LINGBEEK, C.A. Redevoeringen gehouden in de Tweede Kamper op 9, 17 en 29 november 1927. en het daarop betrekking hebbend in Staat en Kerk, Niet alles geoorloofd van E.A. Keuchenius. Amstelveen, De Haan, 1928. Oorspr. omslag. 24 p. Naar aanleiding van de door hem ingediende motie van orde betreffende wijziging der Lager-onderwijswet ten opzichte van de regeling van het subsidie voor het salaris van kloosterlingen-onderwijzers. xY 0653 x Euro 10.00

LINTHORST HOMAN, J. Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1940. Geniet. 32 p. [Roestvlekkig]. xT 4367 x Euro 10.00

LINTHORST HOMAN, J. In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1940. Geniet. 31 p. [Roestvlekkig]. Met buikbandje. xT 4366 x Euro 8.00

LOOPUIT, Jos. Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag, 26 p. - xT 6360 x Euro 10.00

LOOPUIT, Jos. Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. H.A. Wakker & Co., Rotterdam, z.j. Gebonden, 218 p. Sociale Bibliotheek Nr. 6 xT 3184 x Euro 15.00

LOOPUIT, Jos. Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., 1915. Oorspr. omslag. 30 p. Met portret. - xT 5472 x Euro 8.00

LUBBERINK, W. De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers. 's-Gravenhage, In eigen beheer, 1925. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 9624 x Euro 10.00

LUBBERINK, W. Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie? Maastricht, Leiter Nypels, 1931. Geniet. 40 p. - xR 6598 x Euro 8.50

LUBERTI, W. Wat wil Welter? Eenige opmerkingen over het rapport-Welter en de positie van het overheidspersoneel. Comité ter behartiging van de algemeene belangen van Overheidspersoneel A.C.O.P., 1932. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2014 x Euro 8.50

LUIKINGA, A.J. Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken. Amsterdam, S.D.A.P., [1930]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2802 xx Euro 9.00

LUITJES, Tjerk. Wat te denken van 'n leven na dit leven? Is de dood het einde? Bussum, C.J.W. Grentzebach, [1902]. Geniet. 31 p. Rede op onderscheidene plaatsen uitgesproken. xT 1191 x Euro 10.00

LUREMAN, C.H. en W.H. Kruiderink. Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894. Arnhem, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 86 p. - xR 7385 x Euro 20.00

LUXEMBURG, Rosa. De opbouw van de Internationale. Benevens vooruitzichten en voorslagen. Een kritiek op Kautsky door Mortimer. Vertaald door D.J. Wijnkoop. Amsterdam, Drukkerij De Strijd, 1915. Oorspr. omslag. 32 p. Overdruk uit De Tribune. xT 7832 x Euro 10.00

LUXEMBURG, Rosa. Massastaking, partij en vakbonden. Borgerhout, F. van Croonenborch, [ca. 1920]. 1e druk. Oorspr. omslag. 112 p. Bond van Internat. Kommunisten. xT 6601 x Euro 15.00

M. de H. Jr. Wat wil de Spartacusbond. Uit het Duitsch vertaald. Amsterdam, Spartacus, z.j. Geniet. 8 p. Communistische Bibliotheek No. 1. xT 7805 x Euro 9.00

M.V.S. Een volksvriend om onder curateele te stellen. Een woord naar aanleiding van Een vergeten hoofdstuk (blanke slaven) van een ongenoemde. Amsterdam, N.J. Boon, [1898]. Geniet. 24 p. Onderwerp: Ferdinand Domela Nieuwenhuis. xT 6663 x Euro 8.50

MAAS, A.J. Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid. Den Haag, Drukkerij De Residentie, z.j. Geniet. 63 p. - xT 6970 x Euro 8.50

MAAS, Simon A. Voeren wij de klassenstrijd? (Een rechtvaardiging van beleid). Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1923. Oorspr. omslag, 47 p. Maas was Voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Fabikanten-Vereenigingen. xR 9874 x Euro 8.00

MACKAY, John Henry. De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. Naar het Duitsch. Twee delen. De Roode Bibliotheek, Zandvoort, z.j. Twee delen Gebonden 335 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling. Serie XI. No. 11 + 12. xR 4761 x Euro 25.00

MALATESTA, Errico. Entre Campesinos. Precio de este folleto, de cada uno segun sus fuerzas. Buenos Aires, Avril 1re de 1897. Oorspr. omslag. 40 p. Biblioteca de propaganda anarquica del grupo Los acratas. xT 7922 x Euro 50.00

MALSEN, H. van. Alexander Frederik de Savornin Lohman. Karakterschets. Terneuzen, D. van Aken, 1924. Gebonden. 289 + XI p. A.F. de Savornin Lohman 1837-1924 was een Nederlandse Jonkheer en de belangrijkste voorman van de CHU. xR 8408 x Euro 15.00

MALSUM, H.J.L.P. van. [=E.C.P. Redele]. De Aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1903. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 6668 x Euro 10.00

MAN, Hendrik de. Antwort an Kautsky. Jena, Eugen Diederichs, 1927. Oorspr. omslag. 23 p. [potloodstreepjes en aantekeningen]. xR 7411 x Euro 10.00

MAN, Hendrik de. Voor een Plan van Actie. Brussel, De Wilde Roos, [1933]. Oorspr. omslag. 99 p. iets smoezelig xR 6672 x Euro 10.00

MANIFEST. Manifest: aan de Nederlandsche Loonslaven. Arbeiders! Het is wederom 1 Mei. Twee meetings op Zondag 1 Mei in Plancius en in Constantia. Sprekers Cornelissen, Gestman, Eichelsheim en Boerkoel. Achturen-March, wijze: Vooruit. Amsterdam, 1892. 1 blad 21 x 28 cm. - xY 2077 x Euro 8.50

MANIFEST. Manifest aan de Nederlandsche Loonslaven. Arbeiders! Het is wederom 1 Mei. Groote meeting ter bespreking der voordeelen van een normalen arbeidsdag van acht uur, op het terrein dan den heer Hoos. Sprekers: Gotze, Van Meurs en Mej. Hoogstraten, van Amsterdam. Havers en Heijer van 's-Gravenhage. Achturen-March, wijze: Vooruit. Amsterdam, 1892. 1 blad 21 x 28 cm. - xY 2078 x Euro 8.50

MANN, Tom. All Hail, Industrial Solidarity! Bravo! Bravo! Comrades of France! London, G. Bowman, 1910. Or. wrappers. 24 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 11. May 1911. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4989 x Euro 50.00

MANN, Tom. Symposium on Syndicalism. By active workers. London, G. Bowman, 1910. Orig. wrappers. 24 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 5. November 1910. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4696 x Euro 50.00

MANN, Tom. The Railwaymen. London, G. Bowman, 1911. Or. wrappers. 32 p. The Industrial Syndicalist Vol. 1, No. 5. November 1910. Tom Mann (1856-1941) was a noted British trade unionist. Largely self-educated, Mann became a successful organiser and a popular public speaker in the labour movement. xT 4698 x Euro 50.00

MARCHANT, H.P. Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse Nationaal-Socialisme in Nederland. Teulings, 's-Hertogenbosch, 1936. Oorspr. omslag. 234 p. - xT 1533 x Euro 12.00

MARINUS, B. Verenigen hier is 'fransch. Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894-1913). Kampen, J.H. Kok, [1985]. Paperback. 112 p. Ills. - xR 7366 x Euro 8.50

MARKEN, J.C. van. Uit De Fabrieksbode. De Sociaal-Democratie. Scheidsgerechten. Kapitaal en Arbeid. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Oorspr. omslag. 67 p. - xR 6864 x Euro 12.50

MARLE, P.H.P. van. Cooperatie en Socialisme. Twee lezingen gehouden voor den Nederlandschen Bond Maatschappelijk Belang. Gouda, Edauw & Johannissen, [1894]. Oorspr. omslag. 53 p. Omslag beschadigd aan achterkant. xR 8543 x Euro 15.00

MATTHIJSEN, J.W. Moskou. Reisindrukken. Amsterdam, Em. Querido, 1926. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 5013 x Euro 8.50

MATTHIJSEN, J.W. Onder rood bewind. Hoe Weenen door de Sociaal-Demokraten bestuurd wordt. Amsterdam, Ontwikkeling, 1920. Oorspr. omslag. 31 p. Ills. - xT 0146 x Euro 12.00

MCLELLAN, David. Friedrich Engels 1820-1895. Amsterdam, Van Gennep, 1980. Paperback. 64 p. Kritiese Biblioteek Van Gennep. xL 8445 x Euro 8.00

MEEGEREN, D.A. Over de politieke toekomst van Nederland en de houding der katholieken. Eindhoven, Het Hooghuis, 1945. Geniet. 24 p. - xR 6482 x Euro 10.00

MEERDERVOORT, M. van. Het bolwerk van den blinden pionier. Hilversum, Paul Brand, 1936. Ingenaaid. 117 p. Een geschiedenis van de Katholieke dagbladpers in Nederland. xR 7222 x Euro 9.00

MEIJER, G. Beroerders des Volks. Praat en daad der C.D.U. Groningen, Jan Haan, 1937. Oorspr. omslag. 76 p. - xR 4694 x Euro 10.00

MEILOF-WITTE, Noor / Jan Meilof / Joost de Moor. Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959. Abcoude, Uniepers, 2000. Paperback. 175 p. Met vele foto's en illustraties. - xT 2170 x Euro 12.00

MEINHOF, Ulrike M. Laatste teksten van Ulrike. Utrecht, 1976. Geniet. 81 p. Uitgegeven door het Medisch-Juridisch Comite Politieke Gevangenen. xY 0616 x Euro 8.00

MELLE, Marius van en Rob van Veelen. Gerard Albert Vader (1865-1940). Een sociaal bewogen leven in Weesp. De Ark - Heureka, 1993. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xT 6424 x Euro 8.50

MENGER, Anton. Nieuwe zedeleer. Vertaling W.H. Vliegen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1907. Oorspr. omslag. 111 p. - xT 3176 x Euro 12.50

MERTENS, D. In Memoriam Martin Luther King. Utrecht, P.R. van Amelrooy, 1968. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. Zwart/wit foto's. - xT 6665 x Euro 8.50

MERWE, Jaap van de. Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen. Utrecht, A.W. Bruna, 1974. Paperback. 400 p. Ills. - xR 5870 x Euro 10.00

MESMAN, Jan. De monnik biecht. Een vrije bewerking van het Hexenlied van Ernst von Wildenbruch naar een vertaling van Henk Eikeboom. Amsterdam, De Vrijdenker, [1910]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 7838 x Euro 8.00

MEURS, F. van. Van Onderdaan tot Burger. Een Verdediging van de Medezeggenschap bij de Openbare Diensten en Bedrijven, Geschreven voor de Raadsverkiezingen 1935. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 0499 x Euro 8.00

MEURS-VAN DER BURG, W.M. (red.). Actieve Democratie. Mededelingenblad van het Comite voor Actieve Democratie. 20 Maart 1947. Amsterdam, Comite voor Actieve Democratie, 1947. Oorspr. omslag. 8 p. 20 x 27 cm. - xY 2018 x Euro 5.00

MEYER, Kees. Godsdienstig Socialisme. Een woord aan partijgenooten en geestverwanten. Haarlem, Joh. Voogd. [ca. 1920]. Oorspr. omslag. 32 p. "Is gebroken hebben met het christendom hetzelfde als ongeloovig zijn?" [binnenwerk roestvlekkig]. xY 0090 x Euro 7.50

MICHEELS, L.A. Holland op zijn Duitsch. Verzoekschrift aan de Staten Generaal der Nederlanden. [Bloemendaal, 1934], Oorspr. omslag. 36 p. - xR 9410 x Euro 10.00

MICHEL, Ernest. Neo-communisten. Vermeerderd met een verslag van het onderhoud en de correspondentie tusschen bisschop en auteur. Mook, Zuidelijk Uitgeversbedrijf, 1933. 2e vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 9408 x Euro 15.00

MICHELS, A.W. Sluit de gelederen! Een korte opwekking in de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten in 1935. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 6386 x Euro 8.50

MICHIELS, A.W. De taak der provincie ten aanzien der geesteszieken. Sociaal Democratische Arbeiderspartij, Amsterdam, 1930. Oorspr. omslag, 15 p. omslag Jan Rot xT 4837 xx Euro 8.00

MIRANDA, S.R. de. De Gemeente als Koopvrouw of de ware geschiedenis van het Amsterdamsche Vleesch-Monopolie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1924. Geniet. 16 p. - xR 7381 x Euro 10.00

MOBILISATIE VOOR DE VREDE. I: Over helden gesproken. 2: Luchtoorlog is volksvernietiging. 3: Het geeft niets meer! Dat zeggen de pessimisten. 4: Als de luchtbescherming faalt...5: Kunt U rekenen? Een nieuwe kruiser kost 20 millioen gulden. 6: Vaders, het nieuwe speelgoed is er... 7: Ik wil niet dooden. Heiloo, A. Tijsen, [ca. 1938]. 7 bladen. Onze voorlichting gaat maandelijks gratis van huis tot huis! Verspreid over geheel Nederland door samenwerkenden uit de Vredesbeweging van allerlei richting. Verzameling Nederlandse pacifistische periodieken van voor 1940. xY 2043 x Euro 15.00

MOL, Eric. Vrijheid voor Piet van Staveren. Amsterdam, Amnestie-comite voor Dienstweigeraars Indonesie, 1951. Geniet. 24 p. - xT 6995 x Euro 7.00

MOLENBROEK, P. De Duitsche Wetenschap. Z.p. z.j. Geniet. 11 p. Overdruk van een artikel in Holdert's Polytechnisch Weekblad. n.a.v. een der opstellen van de reeks Een dreigend gevaar, door B. Stephan. xT 2050 x Euro 9.00

MOLENDIJK, Herman. Bloederige vaderlandsliefde. Amsterdam, A.J.C., 1935. Geniet. 15 p. Omslag Henk Kijser. xR 8820 xx Euro 10.00

MOLENDIJK, Herman. De eerste plichten. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1932. Oorspr. omslag. 12 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. xR 8821 x Euro 10.00

MOLENDIJK, Herman. Waarom jij niet? Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1927. 3e uitgebreide druk. Oorspr. omslag. 12 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. xR 8822 xx Euro 9.00

MOMMEN, Andre. De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914). Gent, Frans Masereelfonds, 1980. Paperback. 260 p. - xR 6453 x Euro 10.00

MONTAGNON, B. Adrien Marwuet / Marcel Deat / Max Bonnafous. Neo-socialisme? Orde gezag natie. Vertaald en ingeleid door E. Boekman. Amsterdam, Em Querido, 1934. Gebonden Stofomslag 96 p. - xT 4599 x Euro 10.00

MONTIJN, A.J. De geschiedenis der plaatselijke keuze in Nederland. Z.p. Den Nationalen Bond voor Plaatselijke Keuze, [1938]. Geniet. 22 p. de strijd tegen het alcoholmisbruik xT 5026 x Euro 10.00

MORIZET, Andre. De l'incoherence a l'assassinat! 30 mois de ministere radical. Publie a l'Humanite, [1909]. Geniet. 32 p. Une preface de Marcel Sembat une lettre de Maurice Allard et des dessins de H.P. Gassier, A. Delannoy, Grandjouan. xT 9036 x Euro 15.00

MORRIS, William. Hoe de maatschappij is, hoe zij behoorde te zijn. (True and false Society) Vertaald door K.A.B. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1898. Oorspr. omslag. 32 p. Met portret. iets smoezelig xR 8948 x Euro 10.00

MORTIER, A. Les soldats aux cotes des travailleurs. Contre le Fascisme. Paris, Les Publications Revolutionnaires, 1934. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7698 x Euro 15.00

MOSMANS, H. De Grondslagen van het Socialisme. Populair-wetenschappelijk behandeld. Venlo, G. Mosmans, Sr., 1903. 2e druk. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6181 x Euro 8.00

MOULAERT, Jan. De vervloekte staat. Anarchisme in Frankrijk, Nederland en Belgie 1890-1914. Berchem, Epo, 1981. Paperback. 208 p. Ills. - xR 6309 x Euro 12.50

MULDER, B. Oorlog en waarheid. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6927 x Euro 10.00

MULLER, A.F. Een droeve nasleep van de staking aan de zinkwitfabriek te Maastricht. Amsterdam, Nederl. Ver. van Fabrieksarbeiders (sters), [1930. Geniet. 16 p. Omslagtitel: De droeve nasleep, verdeelde arbeiders, heerschend kapitalisme. Omslagontwerp: Jan Rot. xT 6629 x Euro 8.00

MULLER, A.F. Ordening of Chaos in de Baksteen-Industrie. Z.pl. z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7837 x Euro 8.00

MUNNIK, C.W. de. Is Jan Boezeroen weer de sigaar? Amsterdam. Werkend Volk, [1942]. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 7836 x Euro 10.00

MUNTENDAM, J. Loon naar werken. Enkele sociale aspecten van het werk van J.C. van Marken. Deventer, Kluwer, 1971. Paperback. 155 p. - xR 6862 x Euro 10.00

MUSSERT. Wordt ook uw kerk een paardenstal? Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Ills. - xY 1828 x Euro 15.00

MUSSERT, A.A. 12 jaren van strijd voor het Nederlandsche volk. Z.P. [1943]. Oorspr. omslag. 20 p. Rede van de leider, uitgesproken op 11 December '43 ter herdenking van het 12-jarig bestaan der N.S.B xT 2173 x Euro 7.00

[ MUSSERT, A.A ]. Juist nu het hoofd omhoog. Z.p. april 1944. Geniet. 30 p. - xR 6485 x Euro 15.00

N.S.B. Het Nederlandsche volk slachtoffer! Devaluatie het begin van het failliet. Z.pl., Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, [ca. 1935]. 1 blad. - xY 2069 x Euro 9.00

NABER, Johanna W.A. Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht? Wat mag het daarom van deze verwachten? Den Haag, 1934. Oorspr. omslag, 45 p. Niet in den handel. Johanna Naber Oud-lid Hoofdbestuur Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht xT 5154 x Euro 8.00

NASSAU, Jan van en Willem van Oranje. Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Twee deeltjes. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1901. Oorspr. omslag. 32 + 32 p. Jan van Nassau [=F.Hendricks] Willem van Oranje [=A. van der Kallen]. Deeltje I, 3e druk. xT 4701 x Euro 12.50

NASSAU, Jan van & Willem den Zwijger. Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Deel II Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1901. Oorspr. omslag, 32 p. Jan van Nassau [=F.Hendricks] Willem van Oranje [=A. van der Kallen]. xY 0552 x Euro 9.00

NASSAU, Jan van & Willem den Zwijger. Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Deel I. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1901. Oorspr. omslag, 32 p. Jan van Nassau [=F.Hendricks] Willem van Oranje [=A. van der Kallen]. xY 1146 x Euro 9.00

NASSAU, Jan van & Willem van Oranje. Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Nieuwe Reeks, Deel II. De Brochuren-Commissie van den Bond van R.K. Werkl.-Vereenigingen in het Aartsbisdom, Hilversum z.j. Oorspr. omslag ...zult gij ons toch moeten toegeven dat het socialisme gelijk is aan bedwelmende dranken. xY 0553 x Euro 10.00

NASSAU, Jan van & Willem van Oranje. Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Nieuwe Reeks, Deel II. De Brochuren-Commissie van den Bond van R.K. Werkl.-Vereenigingen in het Aartsbisdom, Hilversum z.j. Oorspr. omslag Het Volk van 29 Mei 1901: "Prul; smerige polemiek; ....modderhoek;....arbeidersvertrapping". xY 1147 x Euro 10.00

NEDERLANDSCH BURGER. Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk. Amsterdam, [1906]. Geniet. 16 p. Uitgegeven door het A.W. Comite. xT 5874 x Euro 8.50

NELLIE [=J.M.P. VAN KOL-PORREY]. Als 't Kindje komt.... J.J. Bos K.Azn., Amsterdam, [ca. 1903]. 8 p. 14de-19de duizendtal xT 6751 x Euro 8.00

NETTLAU, M. Bakunin en de Meiomwenteling in Dresden. Overgedrukt uit Van Nu en Straks, Mei 1898. Oorspr. omslag, onafgesneden, 28 p. - xT 5654 x Euro 22.00

[NIEUWENHUIS, Domela]. Domela Nieuwenhuis in 219 politieke prenten. Verzameld en toegelicht door W.H. van der Linden. Tilleul Publications, Amsterdam, 1990. Folio, Ills., 228 p. - xT 4233 x Euro 22.00

NIEUWENHUIS, Joan A. Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland. Zeist, De Torentrans, 1933. Gebonden. 289 p. Met een plaat naar A. Hahn Jr. - xT 4276 x Euro 10.00

NIEUWENHUIS, Willem Jan. Het Kletst I en II. Twee deeltjes. Amsterdam, Boek-Centrale, [1920]. Oorspr. omslag. 32 + 32 p. Zwart op Wit. Omslagontwerp: R. van Bergen. xT 4744 x Euro 20.00

NOORDHOFF, F.S. De jeugd wacht op daden! Rede, uitgesproken op het congres "Jeugd in nood", gehouden op 19 Januari 1935 te Amsterdam. A.J.C. jeugdraad N.V.V. en N.A.S.B., Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag in fotomontage, 16 p. - xT 4987 xx Euro 10.00

NOORDHOFF, F.S. Versterkt den C.N.A.B. 's-Gravenhage, C.N.A.B., 1927. Geniet. 16 p. Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. xT 7890 x Euro 8.00

NOORMAN. De jodenquaestie. Henri J. Stemberg, 's-Gravenhage, 1881. Nieuw omslag met opgeplakt oorspr. omslag, onafgesneden, 46 p. - xT 7873 x Euro 12.00

NVFA. Onze aanloop. Reeds bereikten wij aan meer dan 100 bedrijven verhoging van loon en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Amsterdam, Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters), 1937. Geniet. 31 p. Omslagtekening Jan Rot. - xT 4591 x Euro 8.00

O.K. (A.B. KLEEREKOPER). "Nou wij". Een woord op den een-mei-dag van een verkiezingsjaar. Ontwikkeling, [Amsterdam, 1929]. Oorspr. (art deco) omslag, 16 p. - xT 2857 xx Euro 9.00

OGTEROP, A. De maatschappelijke toestand der arbeiders. Bewerkt naar Lily Braun's Vrouwenkwestie. Rotterdam, H.A. Wakker & co., 1906. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4057 x Euro 10.00

Onafhankelijke Socialistische Partij. No. 27. Waar gaan wij heen? Een oproep tot de boeren en tuinders, kwekers en landarbeiders en alle uitgebuitenen van het platteland. Amsterdam, O.S.P., z.j. Oorspr. omslag. 8 p. - xY 2013 x Euro 8.50

OORDT, H.L. van. De Staatkundige en Militaire Verhouding tusschen Nederland en Belgie. Rotterdam, Korteweg & Stemerding, 1931. Oorspr. omslag. 46 p. Voordracht gehouden op 28 April 1931 in de Afdeeling Amsterdam van de Algemeene Vereeniging van Verlofsofficieren der Nederlandsche Land- en Zeemacht. xT 4635 x Euro 10.00

OORLOG AAN DE OORLOG. Oorlog aan de Oorlog! November 1933. P.J. Smidt Veroordeeld. Anti-oorlogspropaganda wordt gestaft! Wapenfabrikanten worden geeerd! Amsterdam, Uitgave van de Onafhankelijke Soc. Partij, 1933. Vouwblad. (4) p. - xY 2035 x Euro 5.00

OOSTDAM, A.J. Het Ministerie-De Meester. Door de linkerzijde beoordeeld. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 27 p. Volksbibliotheek nr. 11. xT 4703 x Euro 7.00

OOSTDAM, A.J. Staangeld en Staking na invoering der wet op het arbeidscontract. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 32 p. Volksbibliotheek nr. 8. xT 4702 x Euro 7.00

ORTT, Felix. Van de planeet Mars. Rotterdam, J.P. Honnef, [1904]. 2e druk. Geniet. 19 p. - xT 7198 x Euro 10.00

OSSENDORP, F.L. Het onderwijs en de gemeenten. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1932]. Oorspr. omslag. 36 p. Omslagontwerp: MB xT 6196 xx Euro 8.00

OUDEGEEST, J. Breekt uw kluisters! Een pleidooi voor invoering van een wettelijk geregelden 10-urigen arbeidsdag voor volwassenen. Amsterdam, S.D.A.P., [1910]. 2e druk. Geniet. 24 p. - xR 4799 xx Euro 10.00

OUDEGEEST, J. De vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel en middelen der vakorganisatie. Rotterdam, H.A. Wakker, 1904. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 3175 x Euro 10.00

OUDEGEEST, J. Niet bij brood alleen!. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgave van het Partijbestuur der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. xT 2913 x Euro 8.00

OUDEGEEST, Jan. Veel geld voor Staatspensioen! Geen geld voor Oorlog! Amsterdam, Ontwikkeling, z.j. Oorspr. omslag. 22 p. - xT 6511 x Euro 8.00

OVERSTEEG, Jac. van. Wettige bezwaren of Liberale kleinzieligheid? Een woord n.a.v. de Hooger-Onderwijs-debatten. Amsterdam, W. Kirchner, 1904. Geniet. 23 p. - xY 0264 x Euro 8.00

OVERSTEEG, Jb. van. "Kinderen huns tijds" en "Vrij-Antirevolutionairen". Een woord aan den heer A.J. Hoogenbirk. W. Kirchner, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, onopengesneden, 48 p. - xT 6320 x Euro 7.00

OVERSTEEGEN, G. Moscou zonder masker. Velsen, Nauta & Zoon, [1937]. Oorspr. omslag. 69 p. Ills. Roestvlekkig. xT 5507 x Euro 10.00

P[olak], Ed. Het groote ongeluk. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1910. Oorspr. omslag. 8 p. Uitgegeven door de Perscommissie ingesteld door de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. xT 7705 x Euro 8.00

PAARDEKOOPER, P.C. Er zijn geen Belgen! Amsterdam/Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1962. 3e druk. Pocket. 47 p. Zes causerien werden gehouden voor de K.R.O., Hilversum. xT 2654 x Euro 7.00

PADT, N. Recht en wet in Duitsland. Het proces tegen 800 Soc.-Democraten in het Roergebied. Amsterdam, Contact, [1936]. Oorspr. omslag. 21 p. - xY 0487 x Euro 10.00

PAMFLET. Aan het Nederlandsche Volk! Gevaar dreigt. Een socialistische minderheid grijpt naar de macht. Anti- Revolutionaire Partij. Christelijk Historische Unie. Christen Democratische Partij. Christelijk Sociale Partij. z.pl. z.j. 1 blad. 18 x 28 cm. - xY 2072 x Euro 4.00

PAMFLET. Manifest aan alle Katholieke Arbeiders! Den Haag, R.K. Arbeidersbeweging, z.j. 1 blad. 20 x 27 cm. - xY 2052 x Euro 5.00

PAMFLET. Met Duitschland tegen het Kapitalisme. Het tijdperk van het volk is aangebroken. Daarom strijden wij in mannelijken moed. Z.pl. 1940. 1 blad. 22 x 27 cm. - xY 2044 x Euro 5.00

PAMFLET. Oproep aan het Nederlandse Volk. Alle socialisten, alle werkers. Weest op uw hoede! Socialistisch ideaal! Leve de eenheid, op voor het socialisme nu. Amsterdam, Het comite voor Actie en Strijd voor Eenheid van het Socialisme, [1945]. Los vel. 21 x 28 cm. - xY 2022 x Euro 5.00

PAMFLET. Zendt geen soldaten naar Indonesie. Voor vrede en overleg! Staakt de gevechten en de troepenaanvoer. Grote Meeting in de Diamantbeurs, Woensdag 21 Augustus 1946 te 8 uur. Amsterdam, C.P.N., 1946. Los vel. 21 x 28 cm. Sprekers: E. Teeboom-van West, Henk Gortzak. Muziekcorps Avanti. xY 2025 x Euro 7.00

Pamflet: Rotterdamse Vredescomite. Het Amerikaanse Moordtuig zal niet gelost worden! Steunt de Rotterdamse Havenarbeiders. Rotterdam, [ca. 1950]. Los vel. Italiaanse, Franse, Belgische en Rotterdamse havenarbeiders zullen op 16 Februari tijdens een massavergadering in Gebouw Odeon hun besluit aan u mededelen., xY 2036 x Euro 5.00

PANNEKOEK, Ant. Ethiek en Socialisme. Leidsche Uitg. Mij, 1907. Geniet. 20 p. - xY 0059 x Euro 8.00

PANNEKOEK, Anton. Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen. Amsterdam, Van Gennep, 1982. Paperback. 398 p. Ills. Met bijdragen van B.A. Sijes en E.P.J. van den Heuvel. Samengesteld en verzorgd door B.A. Sijes, J.M. Welcker en J.R. van der Leeuw. xR 7434 x Euro 10.00

PANNEKOEK, T. Wat is Staatspensioen? Groningen, Jan Haan, [1935]. Geniet. 24 p. - xT 7926 x Euro 8.50

PARAAT. Paraat. (veertiendaags). Eerste november nummer 1944. Naar het Socialisme. Amsterdam, Stichting Paraat, 1944. Vouwblad. (4) p. - xY 2096 x Euro 4.00

PARTIJ VAN DE ARBEID. Monster dat eigen jongen verslindt. Amsterdam, P.v.d.A., 1952. Geniet. 32 p. - xY 0614 xx Euro 10.00

PARVUS [=I.A. Helphand]. De vakbeweging. Vertaling J.C. Ceton. Amsterdam, Uitgave van de Soc. Dem. Partij, [1909]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0485 x Euro 9.00

PASSERBY, Harry. Misdadige willekeur. De vermoording van Wim Holthaus jr. Amsterdam, Sociaal-Anarchistische Jeugdoranisatie, [1919]. Oorspr. omslag. 16 p. - xY 0470 x Euro 8.00

PASSTOORS, W.C.J. Christelijke Politiek en Socialistische Woelingen. Sittard, Claessens, [1903]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 3473 x Euro 8.50

PATRIOT, Jan. De patriot. Artikelen verschenen in het illegale blad De Patriot uitgegeven te Maastricht tijdens de Nazi-Duitsche bezetting. Heerlen, Winants, 1944. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 1219 x Euro 15.00

PAUW, J.L. van der. Coremans de Rapaljaan. Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij. Bijdrage van M.P.C.M. van Schendelen. Rotterdam, Ad. Donker, 1986. Paperback. 108 p. Ills. - xR 6450 x Euro 8.00

PETERSE, L.W. Het Conflict bij de R.E.T.M. en de houding van St. Rafael en Prot. Christelijken Bond. Z.p. [ca. 1920]. Gebonden. 20 p. Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Laatstelijk goedgekeurd bij K.B. van 25 Maart 1916, no 15. xT 5928 x Euro 8.50

PICARD, Leo. Van Vlaamse Beweging naar Sociale Revolutie. Verspreide geschriften. Antwerpen, Ontwikkeling, 1961. Gebonden Stofomslag 266 p. - xR 6717 x Euro 10.00

PIERSON, A. De Liberale Partij op Staatkundig gebied. Nr. 1: Beginsel, Bondgenooten, Hooger en Lager Onderwijs. Arnhem, D.A. Thieme, 1868. Oorspr. omslag. 27 p. - xT 3148 x Euro 9.00

PIERSON, N.G. De Sociale Quaestie. Nuts-lezing. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1887. Oorspr. omslag. 40 p. bibliotheekstempeltje xR 5253 x Euro 10.00

PIERSON, N.G. Het begrip van Volksrijkdom. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1864. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 117 p. - xT 2952 x Euro 18.00

PIETERS, G.H. Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging. Corrie Zelen, Maasbracht, 1979. Paperback 176 p. Ingeleid door Ger Harmsen. Met een nawoord van Jos Perry. xR 5031 x Euro 7.00

PILAR FIDALGO, Madame. Une jeune mere dans les prisons de Franco. Paris, Archives Espagnoles, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Omslag illustratie: Picasso. xT 9444 x Euro 20.00

PILSUDSKI, Jozef en Emile Vandervelde. Sur l'ordre du Marechal Pilsudski. L'enfer de Brest-Litowsk devant le Sejm polonais. Texte de l'interpellation. Pref. d'E. Vandervelde. Publ. par la Commission d'enquete sur la situation des prisonniers politiques. Zurich, Internationale Ouvriere Socialiste, 1931. Geniet. 58 p. Tekst: Frans, Engels, Duits en Pools. xT 7665 x Euro 15.00

PLATE, A. Herziening der democratie of fascisme? De macht van het getal. Arnhem, Loghum Slaterus, 1933. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 9291 x Euro 10.00

PLESSNER, H. Debat over Duitsland. Rede met discussie van H.J. Pos, P. Geyl, S. Tas, M. van Blankenstein, R.F. Beerling, Jef Last, Jan Romein, e.a. Amsterdam, Vrij Nederland, 1946. Oorspr. omslag. 23 p. Uitgegeven voor het comite voor Actieve Democratie. xR 8813 x Euro 8.00

PLEYSIER, A. Oorlog om Abessinie? De tweede fase der fascistische ontwikkeling van Italie en haar invloed op de internationale betrekkingen der volkeren. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1935. Oorspr. omslag 23 p. - xR 6459 x Euro 6.00

POELS, H.A. Een zestal redevoeringen. Uitgave van den Limb. R.K. Werkliedenbond. Maastricht, 1928. Oorspr. omslag. 206 p. - xR 6650 x Euro 10.00

POISSON, E. Ce qu'est le Socialisme. Le Neubourg, Imprimerie du' semeur, 1905. Broche. 34 p. Federation Socialiste de Basse-Normandie et Sarthe. xY 0021 x Euro 12.00

POLAK, Ed. De zeeliedenstaking en haar gevolgen. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1911. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 5864 x Euro 8.50

POLAK, Henri. De Vakvereeniging. Een beknopte beschouwing van haar wezen en geschiedenis. Amsterdam, Elsevier, 1922. Oorspr. omslag. 106 p. Elsevier's Algemeene Biliotheek no. 12. xT 7852 x Euro 8.50

POLAK, Henri. Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Oorspr. omslag. 163 p. - xR 7391 x Euro 10.00

POLAK, Henri. Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp. Amsterdam, Ontwikkeling, 1923. Gebonden, 164 p. - xT 2614 x Euro 11.00

POLAK, Henri. Openbare brief aan den weledelzeergeleerden Heer A.R. Zimmerman. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 3477 x Euro 8.00

POLAK, Siegfried. Een kennismaking met de leer der economische vrijheid, het socialisme en het staatssocialisme. Groningen, P. Noordhoff, [1917]. Gebonden. 101 p. [Drie lezingen]. xT 2473 x Euro 10.00

POLAK, Stella en Henri Polak. Het Socialistisch Liederenboekje I. Amsterdam, A.B. Soep, 1903. Oorspr. omslag. 47 p. Met muzieknotatie. - xT 4629 x Euro 25.00

POOTJES Joh. Will. Aanklacht eedbreuk. De grondwet geschonden in Londen. Hilversum, De Vredestichters, [1946]. Oorspr. omslag. 116 p. Bijlage: Voor den oorlog/Na den oorlog: Rechtstaat Grondwet 1938. xT 4711 x Euro 20.00

POST, Jan. De dood spreekt... Spreekkoor. Rotterdam, De Nieuwe Koers, 1936. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 6886 x Euro 8.50

POTHUIS, S.J. Arbeiders-weekloonen in een aantal bedrijven en vakken te Amsterdam. Amsterdam, Ontwikkeling, [1917]. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 6861 x Euro 10.00

POTHUIS, S.J. De Overheidszorg voor de Werkloozen te Amsterdam. Amsterdam, 1922. Geniet. 28 p. In opdracht van het Bestuur van den Amsterdamschen Bestuurdersbond. xT 7328 x Euro 8.50

POTTIER, A. Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse. Leiden, Futura, 1905. Herbonden. 96 p. Sociale Studien. xT 1406 x Euro 10.00

POTTIER, A. Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse. Leiden, Futura, 1905. Oorspr. omslag, onafgesneden, 96 p. Sociale Studien. xT 6699 x Euro 9.00

PRAAG, S.J. van. (secr.). Beschrijvingsbrief voor het congres van den Socialisten-Bond te houden op 25 en 26 December 1895 in het hotel Centraal te Leeuwarden. Leeuwarden, 1895. Blanco papieren omslag. 14 p. - xT 7796 x Euro 20.00

PRIESTER, A. Het ingewikkeld oorlogsvraagstuk. Assen, Van Gorcum & Comp., z.j. Geniet. 24 p. Uitg. in opdracht van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland. xT 6993 x Euro 7.50

PRINS, P. Wat wil de C.D.U.? Kampen, J.H. Kok, 1935. Geniet. 32 p. - xR 4697 x Euro 7.50

PRINS, P. Wat wil Mussert? Iets over de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging). Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 9315 x Euro 10.00

PROGRAMMA. N.V.V. Concert S.D.A.P. Vredes-Congres donderdag 14 december 1922. Amsterdam, N.V.V., 1922. Oorspr. omslag. 15 p. Ills. Omslagontwerp Hahn jr. xT 7013 xx Euro 10.00

PROGRAMMA. Programma Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond afd. Zaandam. Kies R. Kohne lijst 4 no. 1. Zaandam, [1935]. Vouwvel. [4] p. 14 x 22 cm. - xY 2023 x Euro 5.00

QUACK, H.P.G. Op den drempel der twintigste eeuw. Slot-hoofdstuk van het werk De Socialisten, personen en stelsels. Amsterdam, 1900. Oorspr. omslag. 59 p. - xR 8818 x Euro 12.50

QUACK, H.P.G. Sociale Politiek. Amsterdam, 1885. Oorspr.omslag. 31 p. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraars-ambt te Amsterdam, 29 sept. 1885. xT 7517 x Euro 8.50

QUACK, H.P.G. Studien en Schetsen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1886. Gebonden. 355 p. - xT 2577 x Euro 20.00

QUACK, H.P.G. Studien op sociaal gebied. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1880]. Gebonden. VIII + 322 p. - xT 0922 x Euro 15.00

QUACK, H.P.G. Studien op sociaal gebied. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1880]. Ingenaaid. VIII + 322 p. - xY 1644 x Euro 10.00

R.K. Staatspartij. Verkiezings-propaganda 1933: Vlugschriftenreeks No.1. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Stemt op Goseling! Lijst no. 25. R.K.S.P., [1933]. 2 blaadjes. - xT 9395 x Euro 6.00

RAAIJMAKERS, Charles. Staat en Armenzorg. Leiden, Futura, 1907. Oorspr. omslag. 100 p. Politieke Studien onder toezicht van P.J.M. Aalberse. xT 7151 x Euro 10.00

RAALTE, E. van. Gezien, gehoord, geschreven tussen 1916 en 1972. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1972. Paperback. 285 p. - xL 2630 x Euro 11.50

RAPPORT. Rapport van de Commissie van Onderzoek betreffende het Verweer tegen de Stakings-Wetsontwerpen in Maart-April 1903. Amsterdam, Drukkerij A.N.D.B., 1903. Oorspr. omslag. 272 p. - xY 1439 x Euro 15.00

RAVESTEYN, W. van. Geen reactie en geen utopie maar... Democratie. Proeve van een radicaal-democratisch program. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1945. Oorspr. omslag. 68 p. - xR 8816 x Euro 10.00

RAVESTEYN, W. van. Pseudo-socialisme en echte revisionisme. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. 26 p. - xR 5234 x Euro 10.00

RECHT EN VRIJHEID. Recht en Vrijheid. Officieel orgaan van de Sectie Holland der Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing. 1e jaargang 1927-1928. Nrs. 1 t/m 21. Compleet. Amsterdam, 1927-1928. Geniet. 21 afleveringen. Niet verder verschenen. xY 2002 x Euro 30.00

RECHT VOOR ALLEN. Tweede Memorandum van Recht voor Allen. Deuxieme Memoire de Recht voor Allen. Zweites Memorandum von Recht voor Allen. Second Memorandum of Recht voor Allen. Brussel, Recht voor Allen, [1923]. Oorspr. papieren omslag. 104 p. Vereeniging tot Behartiging van door de Belgische regeering wegens oorlogsgebeurtenissen verongelijkte Vlaamsche Ambtenaren, Belgique. xR 4712 x Euro 10.00

REERINK, Jan. Honderd jaar over de Rooien. De Sociaal-Democratie in Limburg van 1889 tot 1989. Sittard, Gewest Limburg PvdA, 1989. Oorspr. omslag. 108 p. Ills. - xT 3531 x Euro 9.00

REES, Jacques. De giftige Internationale. De Internationale van zielevergif. Een ernstig woord tot de jongeren in en buiten de jeugdbeweging. Arnhem, De Nieuwe Samenleving, [1933]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7825 x Euro 10.00

REESE, Maria. Wie zijn de schuldigen. Brief aan de Sociaal Democratische Arbeiders. Amsterdam, Onafhankelijke Socialistische Partij, 1934. Oorspr. omslag. 13 p. - xY 0458 x Euro 10.00

REGOUT, Eugene. Alweer nieuwe groote Staats-onrechtvaardigheden, vervolg van Nederlande verval. Maastricht, 1900. Oorspr. omslag, 32 p. Over de wet op het Tarief van Invoerrechten. xT 8504 x Euro 10.00

REIMAN, Arnold F.S. Albarda. [Johan Willem]. Ik maak me ongerust over onze beweging; daarom wil ik eens met U praten. Uw partijgenoot. Amsterdam, Drukkerij Reiman, 1937. Oorspr. omslag. 45 p. - xR 6683 x Euro 10.00

REIMAN, J.D. De Staatsidee. Elementen voor den opbouw van den corporatievenstaat op democratischen grondslag. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1934. Oorspr. omslag. 31 p. - xT 6477 x Euro 8.50

RENS, Jos. (ed.). Roode pijlen. Inhoud: De Brouckere: Het Socialisme. Praktijk en Theorie. S. de Wolff: Historisch Materialisme. Marcel Deat: Het Spiritualistisch Socialisme. Antwerpen, Excelsior, [1931]. Geniet. 50 p. Bijlage bij Menschen: Socialistisch Studenten tijdschrift voor Vlaanderen. xR 4586 x Euro 10.00

RESOCIDEM. [=J.H. Scheps]. Over de mogelijke ontwikkeling van de S.D.A.P. tot breede Volkspartij. Den Dolder, Op Korte Golf, 1945. Oorspr. omslag. 83 p. - xT 7370 x Euro 9.00

REUCHLIN, Henri. Werkverruiming en haar gevolgen voor volkshuishouding en overheidsfinancien. Bijdrage tot de kennis van de primaire en secundaire invloeden van het verleenen van steun voor de constructie van een productief kapitaalgoed (de tweede Statendam). Re-employment and its consequences for national welfare and public finance. A contribution to the study of primary and secondary effects of public expenditure for the construction of a durable capital good (the second Statendam). Haarlem, De Erven F. Bohn, 1935. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 7312 x Euro 15.00

REVOLUTIONAIR SOCIALISTISCH COMITE UTRECHT. Oproep aan onze mede-arbeiders en kameraden in het soldatenpak. Groote Demonstratieve Vergadering op Zondag 17 November in de Stads-Schouwburg, Vreeburg. Sprekers H. Roland Holst, J.W. Kruyt en L. Spanjer. Utrecht, Revolutionair Socialistisch Comite, [ca. 1920]. 1 blad. 22 x 30 cm. - xY 2076 x Euro 6.00

REVOLUTIONAR SOCIALISTISCHE PARTIJ en Nationaal Arbeids-Secretariaat. De Nieuwe Weg. Onafhankelijk, revolutionair socialistisch maandschrift. Jaargang 4 [=1], nr 1-12 (compleet) en Jaargang 5 [=2], nr 1-7. Em. Querido, Amsterdam, 1929-1930. Oorspr. omslagen, 384 + 208 p. Jrg.-nummering overgenomen van: Klassenstrijd. Verscheen 1 per maand. Samensmelting van: Klassenstrijd: een veertiendaags revolutionair socialistisch blad, en De vlam:onafhankelijk socialistisch maandblad voor politiek en economie. xT 9065 x Euro 50.00

RHIJN, A.A. van. Christendom en Politiek. Leiden, A.W. Sijthoff, 1924. Oorspr. omslag. 32 p. Genootschap voor zedelijke volkspolitiek no. 11 xT 4033 x Euro 8.00

RIBBIUS PELLETIER, E. Inventaris onderzoek. Resultaten van een onderzoek naar kleding, dekking en schoeisel in de gezinnen van werklozen en werkenden anno 1936. Ingesteld door het wetenschappelijk Bureau van de S.D.A.P. in samenwerking met de Bond van Sociaal-Democr. Vrouwenclubs. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 86 p. - xT 7311 x Euro 10.00

RICARD, Herbert M. Duitschland's weg naar de vrijheid. Over de verschillen tusschen Nederlandsch verzet en Duitschen tegenstand tegen het fascisme. Amsterdam, 1945. Geniet. 36 p. - xT 0144 x Euro 10.00

RICHARDS, Vernon. (ed.). Errico Malatesta. Leven en ideeen van een Italiaanse anarchist. Vertaling Tinke Davids. Baarn, Het Wereldvenster, 1980. Paperback. 242 p. - xR 6305 x Euro 10.00

RIEL, H. van. Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman. Assen, Van Gorcum, 1982. Paperback. 255 p. Ills. - xR 6311 x Euro 15.00

RIENZI. [=Henri Hubert van Kol]. Kapitalisme en Socialisme of Arbeidsloon zooals het is, en zooals het worden moet. Gent, Samenwerkende Volksdrukkerij, 1898. Ingenaaid. 151 p. - xY 0569 x Euro 10.00

RIENZI. [=Henri Hubert van Kol]. Loon naar werken verdedigd tegenover M.W.F. Treub. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1891. Oorspr. omslag 16 p. - xR 7535 x Euro 10.00

RIETMAN, B. Knevelt het oorlogsspook! Brochure tot bevordering van wereldvrede. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1911. Oorspr. omslag. 52 p. - xT 7007 x Euro 10.00

RIJNDERS, Gerhard. Dienstweigeren of soldaat worden? Amsterdam, De Roode Bibliotheek, [1921]. Oorspr. omslag. 15 p. De Tamboer. xT 7625 x Euro 10.00

RIJNDERS, Gerhard. Van leed en waarheid. Een bundel opstellen. Zandvoort, De Roode Bibliotheek, [1924]. Gebonden. 174 p. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling serie XI, nr. 8. xR 8124 x Euro 12.50

RITSEMA VAN ECK, S. Historische democratie. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1933. Oorspr. omslag. 103 p. - xR 9610 x Euro 9.00

RITTER, P.H. Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie? Baarn, Hollandia, [1950]. 3e druk. Oorspr. omslag. 45 p. Een karakterschets door P.H. Ritter, die de historische wording van de Nederlandsche Unie beschrijft. xT 4382 x Euro 8.00

ROCHUSSEN, Jhr. Sociale Vertellingen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1898. Gebonden. VIII + 296 p. - xT 3120 x Euro 15.00

ROEDER, Max. Is das Centrum eine Oppositionspartei? Eine aktuelle politische Skizze. Amsterdam, Internationalen Verlags Buchhandlung Messis, 1913. Oorspr. omslag. 36 p. Politische Volkswirtschafliche und Apologetische Studien. xT 8034 x Euro 10.00

ROEGES, Jan. De Vlaamse Politieke Doctrine. Zeven proefschriften over de vragen van deze tijd. Gent/Voorhout, Oranje/Foreholte, 1953. Oorspr. omslag. 60 p. Een Vlaamse politiek. De religieuse krachten en machten. De sociale krachten en machten. De economische krachten en machten. culturele problemen. Internationaal gezag. Het practisch milieu en de objectieven voor nu. xR 7580 x Euro 10.00

ROGIER, Jan. De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten. Nijmegen, Socialistische Uitg., 1979. Paperback. 352 p. Ills. - xR 6313 x Euro 12.00

ROLAND HOLS, Henriette. De kruisgang van een volk. (Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland). Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood. Comite van intellectueelen tot hulpverschaffing aan de hongerenden in Rusland Kompinrus, [1925]. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 0530 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, H. De ontwikkeling van het Nederlandsche Kapitalisme in de laatste kwart-eeuw. Amsterdam, Nationaal Arbeids-Secretariaat, december 1926. Geniet. 48 p. - xT 3299 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, H. De philosophie van Dietzgen en hare beteekenis voor het proletariaat. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1910. Oorspr. omslag. 82 p. - xT 4054 x Euro 15.00

ROLAND HOLST, H. De Strijd om de Jeugd. Rede gehouden op zondag 8 maart 1931, in gebouw Bellevue, Amsterdam. Amsterdam, Religieus Socialistisch Verbond, 1931. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 0521 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, H. De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie. A.B. Soep, Amsterdam, [ca. 1903]. Oorspr. omslag. 36 p. (een antwoord aan Mevrouw Rutgers-Hoitsema) bibliotheekstempeltje. xT 6361 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, H. De Vrouw en het Communisme. Rede uitgesproken op den Internationalen Vrouwendag. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1922]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 0526 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, H. Revisionistische en Marxstische Taktiek in de Kiesrecht-Beweging. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1910. Oorspr. omslag. 84 p. Overgedrukt uit het Sociaaldemokratisch Maandschrift De Nieuwe Tijd. xT 4052 x Euro 12.50

ROLAND HOLST, H. Volksleger of ontwapening. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1903. Oorspr. omslag. 19 p. - xT 5976 x Euro 9.00

ROLAND HOLST, Henr. Sterft, oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders. Utrecht, Bevrijding, [1934]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 0525 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling J.F.A. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1909. Gebonden. XII + 199 p. - xT 3193 x Euro 25.00

ROLAND HOLST, Henriette. Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling van J.F.A. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1906. Ingenaaid. XII + 199 + [5]p. - xT 3190 x Euro 18.00

ROLAND HOLST, Henriette. De daden der Bolschewiki. Amsterdam, J.A. Fortuyn, 1919. Ingenaaid. 77 p. Herziene en vermeerderde uitgaven der artikelen in de Nieuwe Tijd. xT 5827 x Euro 8.50

ROLAND HOLST, Henriette. De eerste gedenkdag der sociale revolutie in Rusland. J.J. Bos & Co., 1918. Oorspr. omslag, 8 p. overdruk uit De Nieuwe Tijd van november 1918. xT 6752 x Euro 8.00

ROLAND HOLST, Henriette. De groote Spoorwegstaking, de Vakbeweging en de S.D.A.P. 's-Gravenhage, Gebrs. Stuffers, [1903]. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 0523 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. De intellektueelen, het kapitalisme en de sociaaldemocratie. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1911. Oorspr. omslag. 55 p. Rede, gehouden voor de Amsterdamsche Studenvereeniging voor Sociale Lezingen. xT 7406 xx Euro 8.50

ROLAND HOLST, Henriette. De kruisgang van een volk. Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland. Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood door Henriette Roland Holst. Amsterdam, Comite van Intellectueelen tot hulpverschaffing aan de hongerenden in Rusland Kompinrus, [1922]. Geniet. 35 p. - xT 6688 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. De Socialistische opvoeding der jeugd. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. 32 p. Met 6 stellingen over de socialistische opvoeding der jeugd, aangenomen op de Internationale Konferentie der Socialistische Organisaties van jonge arbeiders, gehouden te Stuttgart van 24-26 Augustus 1907. xT 4056 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., [ca. 1905]. Oorspr. omslag. 36 p. (een antwoord aan Mevrouw Rutgers-Hoitsema) xT 3174 x Euro 9.00

ROLAND HOLST, Henriette. Den gevallen helden ter eere. Rosa Luxemburg / Karl Liebknecht. Amsterdam, J.J. Bos & Co., 1919. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 5968 x Euro 8.00

ROLAND HOLST, Henriette. Der Umschwung in der geistigen Lage und die neuen Aufgaben des Sozialismus. Zurich,Vereinigung der Freunde der Neuen Welt, 1930. Oorspr. omslag. 56 p. - xT 5014 x Euro 12.50

ROLAND HOLST, Henriette. Geen reaktie? Amsterdam, S.D.A.P., [1904]. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 0524 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Generalstreik und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Karl Kautsky. Dresden, Kaden & Co., 1905. Gebonden. XIX + 162 p. - xT 7429 x Euro 20.00

ROLAND HOLST, Henriette. Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., 1909. Gedecoreerde linnen band, 213 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 9. bibliotheekstempeltje xT 3213 x Euro 12.00

ROLAND HOLST, Henriette. Het socialistisch proletariaat en de vrede. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1914]. Oorspr. omslag. 40 p. Overgedrukt uit De Nieuwe Tijd. xT 7430 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Klassenstrijd in Spanje en Zweden. Rede gehouden voor eenige bestuurdersbonden en afdeeelingen van de S.D.A.P. Rotterdam, v/h H.A. Wakker & Co., [1909]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4055 x Euro 10.00

ROLAND HOLST, Henriette. Volksleger of ontwapening. Twee opstellen. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [ca. 1915]. Oorspr. omslag. 40 p. Overdruk: De Nieuwe Tijd. xT 5879 x Euro 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De taak der hedendaagsche vrouw in de maatschappij. Amsterdam, 1930. Oorspr. omslag. 13 p. Overdruk uit: Leven en Werken, juli/aug. 1930. xT 0764 x Euro 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette De Zekerheid van het Socialisme. Amsterdam, Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers, [1930]. Oorspr. omslag. 29 p. Geschriften van de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers in Holland, No. 19. Omslagontwerp: De Smeden. xT 0527 x Euro 10.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw. Rotterdam, Voorh. H.A. Wakker & Co., [1909]. 3e herziene en uitgebreide druk. Gebonden. 226 p. + adv. Sociale Bibliotheek nr. 2. xT 3086 x Euro 18.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw. Rotterdam, H.A. Wakker, [1905]. 2e druk. Gebonden. 211 p. Sociale Bibliotheek nr. 2. xT 2896 x Euro 15.00

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw Nijmegen, SUN, 1973. Paperback. 211 p. Sociale bibliotheek No. 2. Sun reprint 1. xT 8001 x Euro 9.00

ROLAND Holst-van der SCHALK, H. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw. A.B. Soep, Amsterdam, z.j. 2e druk, Oorspr. bedrukt omslag, 212 p. Sociale Bibliotheek No. 2. omslagontwerp S.H. de Roos xT 2837 x Euro 25.00

ROLAND HOLST-van der SCHALK, H. Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw. A.B. Soep, Amsterdam, 1902. Gedecoreerde linnen band, 212 p. Sociale Bibliotheek No. 2. omslagontwerp S.H. de Roos xT 3079 x Euro 25.00

ROLAND HOLST-VANDER SCHALK, Henriette. Clara Meijer-Wichmann herdacht. [Rotterdam, De Bevrijding], [1937]. Oorspr. omslag. 46 p. Omgewerkt opstel, oorspronkelijk verschenen in het maandblad De Gids. xT 6168 x Euro 8.00

ROLLER, Arnold [= Siegfried Nacht]. De eindstrijd. De sociale, algemeene Werkstaking. Amsterdam, G. Rijnders, [1904]. Oorspr. omslag. 46 p. - xT 5234 x Euro 15.00

ROMEIN, J.M. Over de democratie. Lezing van J. Romein op 1 april 1947. Z.p. Comite voor Actieve Democratie, 1947. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 6588 x Euro 8.00

ROMEIN, Jan Een historisch moment, met de volledige tekst der nieuwe Sowjet grondwet. Amsterdam, Contact, [1936]. Oorspr. omslag in fotomontage. 38 p. Ills. omslag Brögel xT 4805 xx Euro 18.00

ROMIJN, W. Het Sociaal-Democratisch Centrum S.D.C. Wat het is, wat het wil. Utrecht, S.D.C., [1948]. Geniet. 14 p. - xR 7418 x Euro 7.50

ROMME, C.P.M. Nieuwe Grondwetsartikelen. Een bijdrage tot herstel en vernieuwing. Amsterdam, Urbi et Orbi, [1943]. Oorspr. omslag. 157 p. - xY 1837 x Euro 9.00

ROODE, J.J. de. De geschonden beloften. Amsterdam, Ontwikkeling, [1917]. Oorspr. omslag. 12 p. - xR 4797 xx Euro 8.00

ROODE, J.J. de. De interpellaties over De Spoorwegstaking. Amsterdam, S.D.A.P., [1903]. Oorspr. omslag. 36 p. - xR 7536 x Euro 10.00

ROODE, J.J. de. De portefeuille-kwestie. Amsterdam, S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 39 p. - xY 1843 x Euro 8.50

ROODE, J.J. de. Sociale verzekering en de christelijke regeering. S.D.A.P., Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag, 24 p. - xT 5056 x Euro 10.00

ROOSEVELT, THEODORE. Theodore Roosevelt weerlegt anti-Mormoonsche leugens. Zijne getuigenis in betrekking tot het Mormoonsche volkskarakter. Bericht aangaande meervoudig huwelijk. Een krachtige terverantwoordingroeping van tijdschriftenlasteraars. Verklarende aanteekeningen van Isaac Russell. Rotterdam, B.G. Thatcher, [ca. 1911]. Geniet. 12 p. - xT 4723 x Euro 10.00

ROY, Achille le. Commune de l'avenir. Amour & pensee libres. Paris, Librairie Socialiste Internationale, z.j. Geniet. 24 p. Bibliotheque ouvriere cosmopolite. xT 9034 x Euro 10.00

RUITER, T. de. Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland. Franeker, T. Wever, 1946. Oorspr. omslag. 243 p. Katholieke Universiteit Leuven nr. 137. xR 6523 x Euro 20.00

RUPPERT, J.S. Werkstaking - directe actie verbreking dienstbetrekking bij werkstaking en inachtneming van opzeggingstermijn. Rotterdam, Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 1920. Geniet. 51 p. Een referaat voor den socialen cursus van het Chr. Nation. Vakverbond gehouden in augustus 1918 te Arnhem. xT 6607 x Euro 8.50

RUSKIN, John. Dezen Laatsten Ook. (Unto this last). Vier schetsen over de Beginselen der Staathuishoudkunde. Uit het Engelsch vertaald door Paul Horrix. Groningen, G.A. Evers, 1901. Gebonden. 102 p. - xT 5421 x Euro 20.00

RUTGERS, S. Het Boerenvraagstuk in Sovjet-Rusland, Europa, Amerika, Indie, China. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. Ingenaaid. 142 p. - xT 4391 x Euro 12.50

RUTGERS, V.H. Geestelijke vrijheid. Openingswoord: V.H. Rugers. Eenheid of eensgezindheid: H. Colijn. Christelijk is nationaal: J.R. Slotemaker de Bruine. Amsterdam, W. ten Have, 1940. Oorspr. omslag. 31 p. Redevoeringen gehouden in de Apollohal te Amsterdam op 10 augustus 1940. Propaganda uitgave. xT 1504 x Euro 8.50

RUYGERS, Geert. Volkseenheid. Z.p. [1940]. Geniet. 24 p. Drukker: Meppel, De Agrarische Pers. Brochurenreeks van de Nederlandse Unie nr. 1. xT 2129 x Euro 9.00

S.D.A.P. Aan de Proletariers van het Platteland. Amsterdam, z.j. Los vel ca. A4. Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. (...geeft zich op als lid van de S.D.A.P.). xY 2015 x Euro 7.00

S.D.A.P. Beschrijvingsbrief 46e Congres te houden op 6, 7 en 8 Februari 1946 in Bellevue ingang Marnixstraat te Amsterdam, Amsterdam, S.D.A.P., 1946. Oorspr. omslag. 114 p. Sociaal Democratische Arbeiderspartij. xT 8088 x Euro 10.00

S.D.A.P. Het staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie. Rapport uitgebracht door de Commissie tot Vergelijkend Onderzoek van Politieke Systemen, ingesteld door het Partijbestuur der S.D.A.P. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Oorspr. omslag. 126 p. - xR 4243 x Euro 10.00

S.D.A.P. Miranda is de lijstaanvoerder der S.D.A.P. Lijst 5. Aanpassing is: Inkrimping der productie, loonsverlaging, werkloosheid, afbraak van koopkracht. De aanpassing is een mislukking geworden. Herstel van de koopkracht is nodig. Dit is slechts mogelijk door: Werkverruiming en ordening. Amsterdam, [ca. 1935]. Raambiljet. 21 x 30 cm. Provinciale Staten Verkiezingen. xY 2020 x Euro 5.00

S.D.A.P. Verslag van het koloniaal congres der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 januari 1930 te Utrecht. + Toelichting. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Oorspr. omslag. 68 + 24 p. - xY 0610 x Euro 8.00

S.D.A.P. Wat ieder er van weten moet. Reeks eenvoudige geschriften ter volksvoorlichting. I: De democratie en gij! II: Decmocratie en Socialisme. III: Het plan en gij. IV: Socialisme en gelijkheid. Amsterdam, z.j. 4 losse velletjes. Brengt bij de a.s. Kamerverkiezing uw stem uit op no. 1 van lijst 2, de lijst van de S.D.A.P. xY 0268 x Euro 8.00

S.H.- v. G. Van Breken en Bouwen. Amsterdam, Uitgave van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: Funk Kuper. xY 0512 x Euro 10.00

SAGE TEN BROEK, Joachim G. Le. De Morgenstar der Toekomst. Anti-Revolutionnair Tijdschrift. Zevende deel 1835. Te Grave, Bureau van de Morgenstar, 1835. Gebonden. VIII + 288 p. - xT 4895 x Euro 25.00

SAKS, J. Kritische herinneringen. Met een woord vooraf van Fr. de Jong Edz. Nijmegen, SUN, 1977. Paperback. 110 p. SUN Reprint 24. xL 3255 x Euro 8.00

SANTEN, Sal. Adios companeros. Politieke herinneringen. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitg., 1974. Paperback. 227 p. - xR 6304 x Euro 9.00

SAUMONEAU, Louise. Les Femmes Socialistes Contre la Guerre I en II. Appel de Clara Zetkin son introduction en France. Autour du manifeste de Clara Zetkin. Paris, La Femme Socialiste, 1915. Oorspr. omslagen. 8 + 8 p. twee deeltjes. - xY 2080 x Euro 10.00

SCH[APER], J.H. De Tering en het Arbeidende Volk. Amsterdam, S.D.A.P., April 1907. Geniet. 16 p. - xR 7351 x Euro 7.00

SCH. J.H. [=J.H.A. Schaper]. Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1906. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6178 x Euro 8.50

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet. Utrecht, J.R. van Rossum, 1885. Oorspr. papieren omslag. 30 p. [omslag beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xR 4469 x Euro 7.50

SCHAPDRIJVER, Karel de / Julius Charpentier. Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door... Brussel, [1918]. Oorspr. omslag. VI + 48 p. IJzerreeks II. xT 1202 x Euro 10.00

SCHAPER, J.H. De Arbeidswet van 1919. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1919]. Oorspr. omslag. 62 p. Volksbibliotheek. xT 5249 x Euro 8.50

SCHAPER, J.H. De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., [1909]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7607 x Euro 8.50

SCHAPER, J.H. In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., 1909. Oorspr. omslag. 380 p. - xT 6592 x Euro 15.00

SCHAPER, J.H. Sociale Arbeid in de Gemeenteraden. Gemeente-program toegelicht door de daartoe benoemde kommissie uit de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland. Amsterdam, J.A. Fortuijn, [1899]. Oorspr. omslag. 86 p. Sociaal-Dem. Bibliotheek no. IX. xT 2916 x Euro 10.00

SCHELDEN, Thomas van der. Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme. Leuven, S.V. De Vlaamsche Boekenhalle, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. (Overdruk uit Het Vlaamsche Land). xT 0355 x Euro 8.50

SCHEPS, J.H. Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord. Den Dolder, Op Korte Golf, [1941]. Geniet. 32 p. - xT 0056 x Euro 8.00

SCHEPS, J.H. Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 55 p. - xT 0069 x Euro 8.00

SCHEPS, J.H. Het N.V.V. in de branding. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Oorspr. omslag. 88 p. - xT 6474 x Euro 10.00

SCHEPS, J.H. In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts. Rotterdam, Jac. de Bij., 1932. Oorspr. omslag. 80 p. - xT 0142 x Euro 8.50

SCHEPS, J.H. Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 24 p. - xT 0065 x Euro 8.00

SCHEPS, J.H. Kan een kristen sosialist zijn? Amsterdam, De Steendrager, 1933. Geniet. 32 p. - xT 5227 x Euro 8.50

SCHEPS, J.H. Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie. Den Dolder, Op Korte Golf, 1940. Geniet. 52 p. - xT 0064 x Euro 8.00

SCHEPS, J.H. Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap. Den Dolder, Op Korte Golf, 1938. Geniet. 40 p. - xT 0063 x Euro 8.50

SCHEPS, J.H. Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Ingenaaid. 147 p. - xT 2132 x Euro 14.00

SCHEPS, J.H. Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees. Amsterdam, De Arbeiderspers, [1948]. Geniet. 63 p. - xR 7618 x Euro 9.00

SCHERMERHORN, N.J.C. De waarheid zal u vrij maken (Johannes 8:32). Amsterdam, De Dageraad/L.J. Vermeer, 1911. Geniet. 20 p. - xT 1194 x Euro 8.50

SCHILDER, A. rechts tot werkstaking? Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 112 p. - xT 7150 x Euro 10.00

SCHILDER, K. Licht- en schaduwbeelden uit het Nederlandsche Volksleven in de jaren 1870-1885. Amsterdam, Faber & Co., 1892. Oorspr. omslag. 58 p. - xR 5275 x Euro 12.00

SCHIPPEL, Max. De ekonomische revolutie en de ontwikkeling der sociaal-demokratie. Een voordracht. Vertaald door B. Reyndorp. A.J. Vredevoogd, Groningen, 1900. Oorspr. omslag, 38 p. Max Schippel: lid van den Duitschen Rijksdag. xT 5535 x Euro 8.00

SCHLOTTER (voorwoord). Die stadtische Arbeitszentrale fur Erwerbsbeschrankte in Frankfurt am Main. In Wort und Bild. Frankfurt am Main, Komsand & Co., 1926. Oorspr. omslag. 52 p. Ills. - xT 4713 x Euro 10.00

SCHMIDT, P.J. In de cel. Losse aanteekeningen. Uitgegeven in opdracht van het Anti-Terreur Fonds, De Vlam, 1934. Oorspr. omslag, 60 p. Omslag Wilh. Augustin. Piet Schmidt (1896-1952) was voorzitter van de Onafhankelijke Socialistische Partij. In maart 1933 werd hij gevangen gezet wegens opruiing van arbeiders te Sliedrecht. In hoger beroep werd hij tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld die hij van 20 november 1933 tot 20 januari 1934 in Amsterdam uitzat xT 3646 x Euro 25.00

SCHOONDERGANG, Huub. ... en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd. Leiden, A.W. Sijthoff, 1971. Paperback. 180 p. Ills. - xM 8242 x Euro 7.00

SCHOUTEN, J. Inder gherechticheyt. Rede. Kampen, J.H. Kok, 1946. Geniet. 20 p. Rede uitgesproken ter opening van de Deputaten-vergadering der Anti Revolutionaire Partij, gehouden op 3 april 1946 in Tivoli, Utrecht. xT 5231 x Euro 8.00

SCHRYVER, Reginald de. Uit het archief van Frans van Cauwelaert I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische Politiek 1895-1918. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1971. Gebonden Stofomslag 362 p. - xT 2678 x Euro 12.00

SCHURER, Fedde. Geloofsonderzoek. Vragen, mij voorgelegd door het bestuur der Chr. school te Lemmer. Balk, F.D. Hoekstra & Zonen, [1930]. 2e druk. Geniet. 16 p. - xT 6981 x Euro 8.00

SCHURER, Fedde / J.J. Buskes / H. van Houten. De klokken van Rome. Krachten en tegenkrachten. Steun aan de Volkenbond mits.... Amsterdam, Brochurefonds C.D.U., 1935. Oorspr. omslag. 29 p. Omslagtitel: De klokken van Rome. Getuigenis tegen den oorlog in verband met het Italiaansch-Abessinisch conflict. Reden uitgesproken op 30 October 1935 in het gebouw der Vrije Gemeente te Amsterdam. Omslagontwerp: R. Duys. xR 9990 x Euro 12.50

SEDDON, J.A. Waarom de Britsche Arbeiders den oorlog steunen. De Hofstad, 's-Gravenhage, [1917]. Oorspr. omslag, 23 p. Internationale Bibliotheek No. 2. Vertaling van: Why British labor supports the war. - London : Avenue Press, 1917 xT 4493 x Euro 9.00

SETTEUR, W.C. De Katholiek en de Dienstdwang. Utrecht, 1930. Oorspr. omslag. 8 p. Comitee tegen Militaire Africhting der Jeugd en Militairen Dienstdwang. xT 1880 x Euro 9.00

SEVENSTER, J. / L. de Baan / J.F. van Dobben. Pro Justitia. Zes verdedigingsreden, gehouden voor de Rechtbank en het Gerechtshof te Leeuwarden, op 12 Januari en 2 Maart 1916. Rotterdam, Ons Manifest, 1916. Geniet. 63 p. - xT 6972 x Euro 8.50

SHAW, G. Bernard. Het Onmogelijke van het Anarchisme. Uit het Engelsch door H. Polak. Amsterdam, H.J. Poutsma, 1894. Oorspr. omslag. 36 p. [Papier verbruind] xT 6202 x Euro 9.00

SHEEHY, Michael. Divided We Stand. Foreword by John J. Horgan. London, Faber and Faber, 1955. Bound dustjacket. 104 p. - xY 0224 x Euro 10.00

SIJN, J.A. van. Een pleidooi voor gewetensvrijheid. D. van Sijn & Zonen, Rotterdam, 1917. 2e oplage, Oorspr. omslag, 48 p. i.v.m. weigeren militaire dienst xT 8503 x Euro 8.00

SIKKEL, J.C. Het loon der werklieden. Amsterdam, Hoveker & Wormser, 1905. Oorspr. omslag. 34 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7902 x Euro 8.50

SIMONS, L. De bewustwording van Vlaanderen. Z.p. 1918. Geniet. 15 p. Overdruk uit De Gids van september 1918. xT 7411 x Euro 8.50

SINCLAIR, Upton. Wij, volk van Amerika en hoe wij een einde maakten aan de armoede. Waarin opgenomen Het plan voor Nederland. Vertaling W.L. van Warmelo. Groningen, R. Land, z.j. Oorspr. omslag. 62 p. [Enkele onderstrepingen]. xR 7732 x Euro 12.00

SINGER JR., K. De nood in den tuinbouw. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [ca. 1930]. Oorspr. omslag. 16 p. Omslagontwerp: Jan Rot. Doorlopende vochtvlek in het binnenwerk. xT 6197 xx Euro 7.50

SINOWJEW, G. (ed.). Die Kommunistische Internationale, Organ des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internaionale. Zweiter Jahrgang. 17. Petrograd, 1921. Paperback. 560 + 38 p. Ills. - xY 1612 x Euro 15.00

SIPMAN, Arn. J. De gedesorganiseerde Post- en Telegraafdienst. Aan wien de schuld? Nederl. Bond van Middelbaar Personeel bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1918. Geniet. 24 p. - xT 6626 x Euro 8.00

SLINGERBERG, M. Het werkende land. Vrijzinnig-Democratische Bond, 1936. Geniet. 16 p. Rede uitgesproken ter Algemene Vergadering van de Vrijzinnig Democratische Bond op 22 november 1936. xT 3115 x Euro 8.00

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. Christelijke Vakorganisatie. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1908. Oorspr. omslag. 41 p. Christendom en Maatschappij serie I nr. 2. xT 4035 x Euro 10.00

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. De Steunregeling. 's-Gravenhage, C. Blommendaal, 1934. Geniet. 31 p. Rede van den Minister van Sociale Zaken gehouden op 13 December 1934 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. xT 7309 x Euro 8.00

SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. Het Solidarisme. Utrecht, G.J.A. Ruys, 1912. Oorspr. omslag. 60 p. Christendom en Maatschappij serie 5 nr. 1-2. xT 4034 x Euro 10.00

SLUIS, W. van der. De landbouw crisis in de Tweede Kamer. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 23 p. Omslag: Max van Dam. xT 2800 xx Euro 9.00

SLUIS, Wiebe van der. Boeren Stemt Rood! Amsterdam, S.D.A.P., [1933]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2797 x Euro 18.00

SLUYSER, M. Eenheidsfront? Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 7352 x Euro 8.00

SMEENK, C. De Revolutionnaire Totaal-Staat. Fascisme en Nationaal-Socialisme. Hoorn, Drukkerij, Edecea, 1933. Oorspr. omslag. 16 p. Bijvoegsel: De Chr. Ambtenaar no. 37. xT 7193 x Euro 7.50

SMEENK, C. Het Christen-Socialisme. Zutphen, J.B. van den Brink & Co., [1920]. Oorspr. omslag. 38 p. Christelijke Brochurenreeks serie 3, nr. 1 en 2. xT 0343 x Euro 8.50

SMEENK, C. In Kuyper's lijn. De Antirevolutionaire Partij en het Socialisme. Arnhem, 1947. Geniet. 36 p. - xT 3893 x Euro 8.00

SMET, Joris (inleiding). De Amnestie-vergadering op 24 Januari 1957 te Antwerpen. Antwerpen, Het Verbond van Vlaams Verzet, 1957. Oorspr. omslag. 56 p. De toespraken: L. Kieooms, W. Opsomer, Fr. Blockmans en Fl. Peeters. xT 1501 x Euro 9.00

SMIT, M.W. (Rapporteur). Verslag nopens het onderzoek naar voorwaarden en verhoudingen bij den arbeid in Nederland. Ingesteld door het Bestuur van het Christelijk Arbeids-Secretariaat in Nederland. Kampen, 1903. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 0486 x Euro 10.00

SMITS, H. De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw. Voorrede van H. Spiekman. Rotterdam, G. Delwel & Co., 1902. Oorspr. omslag. 284 p. - xT 6172 x Euro 20.00

SMITS-GOVERTSEN, A. De Ferrer-Legende. Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 77 p. Geschiedvervalsching V. xT 8041 x Euro 10.00

SNEEVLIET, H. Internationale Klassenstrijd (De stakingen in het Transportbedrijf) door H. Sneevliet. Met een voorrede van Henriette Roland Holst. Utrecht, H. Sneevliet, [1911]. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 6476 x Euro 10.00

SNIJDERS, J. Partijvorming op principiele grondslag. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1945. Oorspr. omslag. 53 p. De Nieuwe Eeuw Reeks 2. xT 7369 x Euro 9.00

SNOECK HENKEMANS, J.R. De vaste pijlers van den Staat. Eene overdenking in mei 1945. Z.p. 1945. Geniet. 15 p. - xT 4773 x Euro 6.50

Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Verkiezings-propaganda 26 April: S.D.A.P. Allen naar de stembus, niemand stemme blanco. Geen dubbelhartigheid, maar sociaal recht en maatschappelijke orde. Kiezers en Kiezeressen. Lijst 11. S.D.A.P., [1933]. 3 blaadjes. - xT 9392 x Euro 8.00

SOCIUS. [=Wijnand Romijn]. Na-oorlogse perspectieven van het socialisme in Europa. Z.pl. [1943]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 7763 x Euro 10.00

SOEP, A.B. Een onuitgesproken rede voor het congres der S.D.A.P. april 1915. 's-Gravenhage, Drukkerij De Arbeid, 1915. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 4982 x Euro 8.00

SOEP, A.B. Nationalisme of Internationalisme? Met een onuitgesproken rede voor het congres van de S.D.A.P. april 1915. 's-Gravenhage, Drukkerij De Arbeid, 1915. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 4981 x Euro 10.00

SOMBART, W. Het proletariaat. Bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven. Cohen Zonen, Amsterdam, [ca. 1909]. Oorspr. omslag, 102 p. De groote maatschappelijke verschijnselen (Algemeene Bibliotheek der Samenleving). xT 5534 x Euro 8.00

SOMBART, Werner. Socialisme en Sociale Beweging. Voor Nederland bewerkt door Helene Mercier. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. Gebonden.159 p. Met een naschrift, behelzend een chronologisch overzicht der sociale beweging van 1750-1896. xT 7323 x Euro 12.00

SOUCHY, Augustin. Hoe leeft de arbeider en boer in Rusland en in de Ukraine? Resultaat eener studiereis van April tot October 1920. Amsterdam, De Fakkel, 1920. Oorspr. omslag. 129 p. - xY 0504 x Euro 15.00

SPAAN, Jan. Internationale spanningen. Oldebroek, De Lantaarn, [1933]. Geniet. 24 p. - xT 6977 x Euro 8.50

SPAANSE BURGEROORLOG. Action de Secours pour l'Espagne. Fonds International de Solidarite. Paris, L'Emancipatrice, [1938]. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xT 9890 x Euro 20.00

SPANJER, L.B. De broederstrijd in het bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie der wankelmoedigen. Z.p. [1920]. Geniet. 47 p. - xR 7537 x Euro 9.00

SPARTACUS. Spartacus. Maandblad van de Communistenbond Spartacus. 1945 nrs: 6-8-9-10/11. 1946 - no. 1-2. Amsterdam, De Vlam, 1945-1946. Oorspr. omslagen. zes afleveringen. - xY 1290 x Euro 25.00

SPARTACUS. Spartacus. Maandblad van de Communistenbond Spartacus. 1946 - no. 1-2. Amsterdam, De Vlam, 1946. Oorspr. omslagen. 2 afleveringen. - xY 1291 x Euro 10.00

SPEET, Leo. Bloedig Carnaval. Feiten en documenten betreffende de Oostenrijksche Revolutie. Amsterdam, 't Kasteel van Aemstel, 1934. Oorspr. omslag. 47 p. Ills. Onderaan op omslag: De dooden vermanen.... xT 4619 x Euro 10.00

SPELEERS, H.L. Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen? Brugge, Drukkerij Excelsior, 1924. Oorspr. omslag. 61 p. - xT 8033 x Euro 10.00

SPIEKMAN, H. Doel, Streven en Grenzen der Vakbeweging van Onzen Tijd. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1904. Oorspr. omslag. 181- 220 p. Studies in Volkskracht: eerste serie nr V. xT 1853 x Euro 8.00

SPIEKMAN, H. Het lot der Arbeiderskinderen onder het Kapitalisme in Nederland en de Sociaaldemokratie. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P. 1907. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 4647 x Euro 15.00

SPIEKMAN, H. Pleidooi en Verweer inzake de Ongevallenwet. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1906. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 4051 x Euro 12.50

SPIER, Jo. Onze schulden zijn hun schuld. Een prenteboekje over de annexatie. Amsterdam, Elsevier, 1945. Ingenaaid. N.p. Ills. - xT 0911 x Euro 10.00

SPIES, A.T.V. Laatste woorden van een gehangene. Gehangen te Chicago den 11 november 1887. Amsterdam, Vrije Socialisten-Ver., [1905]. Oorspr. papieren omslag. 54 p. - xR 4386 x Euro 15.00

STAAL, K.R. van Terwijl vadertje Boelganin feest ..., lijden in de Russische kampen millioenen gevangenen. Nationaal Comite ter Bestrijding van het Concentratiekamp Systeem, Scheveningen, [ca. 1956]. Oorspr. omslag, 16 p. Hierin: Het concentratiekampsysteem in de Sowjet-Unie / Joop H. Zwart xT 4336 x Euro 7.00

Staatkundig Gereformeerde Partij. Verkiezings-propaganda [19 april 1939]. Nederland een onder het aloude vaandel der Reformatie. Groote Openbare Vergadering. Rede van Ds. Kersten. Manifest aan het Nederlandsche Volk. Staatkundig Gereformeerde Partij, [1939]. 4 blaadjes. - xT 9394 x Euro 10.00

STALIN. Verslag van het XVIIIde partijkongres over het werk van de K.P.S.U. (b). 10 maart 1939. Brochurenhandel Comm. Partij Nederland, Amsterdam, 1939. Oorspr. omslag, 64 p. Omslagtitel: Stalin spreekt over oorlog-vrede en de Sowjet -Unie. xY 1601 x Euro 9.00

STEENHOFF, P.H.J. Het militairisme. Leiden, Futura, 1918. Oorspr. omslag. 38 p. Politieke en Sociale Stiudien XI, 2. xT 7613 x Euro 10.00

STEKETEE, H. De Ambtenaar in het Nieuwe Nederland. Amsterdam, Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Geniet. 16 p. Typografische verzorging Jan Dirks. xT 2127 x Euro 8.00

STENHUIS, R. De concentratie in de industrie en de arbeiders. Amsterdam, Ned. Verbond van Vakvereenigingen, 1927. 2e druk. Geniet. 16 p. - xR 6868 x Euro 7.00

STENHUIS, R. De Jonge Arbeiders en de Arbeidersbeweging van deze Tijd. Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdvereenigingen in Nederland, [1922]. Oorspr. omslag 16 p. - xT 5228 x Euro 8.50

STENHUIS, R. Vooruit naar nieuwen strijd. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. omslag. 16 p. Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 19, 20 en 21 september 1925 te 's-Gravenhage. xR 6869 x Euro 7.00

STENHUIS, R. Wapent U voor den Strijd voor de 48-urenweek. Amsterdam, Ontwikkeling, [1920]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 5924 x Euro 8.50

STERNHEIM, Andries. De Sociaal-Democratie en Sovjet-Rusland. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1926. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 6385 x Euro 8.50

STIEKLOFF, Georg. Marx und Anarchisten. Dresden, Verlag von Kaden & Comp., 1913. Oorspr. omslag. 69 p. Abhandlungen und Vortrage zur sozialistischen Bildung. Hrsg. von Max Grunwald. Heft 10. xT 7907 x Euro 12.00

STOFFEL, J. De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit. Deventer, A.W. Hoovenaar Rutering, 1889. Oorspr. papieren omslag. 56 p. - xB 8472 x Euro 20.00

STOFFEL, J. (red.). De grond aan allen. Propaganda Tijdschrift voor Gemeenschappelijk grondbezit. St. Anna-Parochie, J. Kuiken Jz., 1891. Oorspr. papieren omslag. 129-160 p. Uitgegeven vanwege den Nederlandschen Bond voor Landnationalisatie. No. 5, Feb. 1891. xB 8473 x Euro 20.00

STOKVIS, Z. Het bolsjewistische Rusland. Amsterdam, Instituut voor Arbeidersontwikkeling, 1932. Oorspr. omslag. 88 p. Radio-voordrachten van de Vara. xT 3301 x Euro 10.00

STORM, A. e.a. Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijdings Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van A. Storm: Sociale grondslagen. Jo de Haas: Psychologische grondslagen. Han Kuysten: De Crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme. Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie. Piet Dekker: Practische problemen de boeren de maatschappij. Z.p. [ ca. 1935]. Oorspr. omslag. 75 p. gestencild. - xY 0076 x Euro 10.00

STRUIK, J. De Overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure Kampf und Sieg der Bolschewiki. Amsterdam, J.J. Bos, 1918. Geniet. 39 p. Rev. Soc. Jeugd-Bibliotheek No. 1. xT 6673 x Euro 10.00

SUURHOFF, J.G. Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 16 p. - xR 8824 x Euro 8.00

SUURHOFF, J.G. Oud en arm. Wet-Drees. Amsterdam, Partij van de Arbeid, [1946]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7160 x Euro 8.00

SUURHOFF, J.G. Staking Ja of Neen? Voorwoord W. Schermerhorn. Amsterdam, Nederlandse Volksbeweging, [1945]. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7831 x Euro 7.50

T.H. Het ongeteekende stuk van Mr. H. Fignes. Een politieke onthulling. Voorburg, Uitg. Mij. Voorburg, 1906. Oorspr. omslag. 78 p. - xB 7582 x Euro 15.00

T.T. - de W. Een heilige ontevredenheid. Amsterdam, Uitgave van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp: Funk Kuper. xY 0514 x Euro 10.00

TAS, Sal. De politieke taak der illegale beweging. Amsterdam, De Nieuwe Vrijheid, [1944]. Geniet. 30 p. - xT 7716 x Euro 8.50

[TAS, Sal]. Naar een nieuwe wereldoorlog. [Amsterdam, De Nieuwe Vrijheid], [1944]. Geniet. 43 p. - xT 7428 x Euro 10.00

TEMPEL, J. van den. De geesel van dezen tijd. Amsterdam, Sociaal Democratische Arbeiderspartij, 1931. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 0364 x Euro 15.00

TEMPEL, J. van den. De werkloosheidsverzekering op nieuwe banen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Geniet. 29 p. - xT 7313 x Euro 8.00

TEMPEL, J. van den. Democratie in het bedrijf. Hedendaagsche wijzigingen in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers en haar beteekenis voor bedrijf en maatschappij. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. Geniet. 44 p. - xR 7371 x Euro 9.00

TEMPEL, J. van der. Saboteurs van den acht-urendag. (De Bolsjewieken en de acht-urendag in de Tweede Kamer). Amsterdam, Ontwikkeling, 1919. Geniet. 16 p. - xT 5873 x Euro 8.00

TEMPEL, Jan van den. Beschermt het kind! Een pleidooi voor verbetering van de wetgeving op den kinderarbeid. Amsterdam, CSP, 1914. Oorspr. omslag. 39 p. Omslag beschadigd. xT 4807 x Euro 8.00

TEMPEL, Jan van den. De Nederlandsche Vakbeweging en haar toekomst. Feiten en beschouwingen. Voorwoord Henri Polak. Rotterdam, H.H.A. Wakker, 1910. Gedecoreerde linnen band, XII + 153 p. + adv. Sociale Bibliotheek No. 12 xT 0490 x Euro 10.00

TEMPEL, Jan van den. Hoe de schatkist wordt beheerd! Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, 1920. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6389 x Euro 8.00

TERM, Jac. P. van. Is de Kath. Staatspartij in Nederland een religieuze partij. Nijmegen, De Gelderlander, 1905. Oorspr. omslag. 64 p. [binnenwerk roestvlekkig]. xR 8797 x Euro 10.00

TERPSTRA, Tsjalling Hwet wol Frysk Nasjonael Front? Biskriuwing fen bigjinsels en strijd. Jirnsum, Frysk Nasjonale Utjowerij, 1941. Twadde Printinge. Oorspr. omslag. 23 p. Met portret. - xT 5894 x Euro 8.00

THIJSSEN, Theo. De fatale gaping. Amsterdam, Soc. Dem. Arbeiderspartij, 1934. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 6658 x Euro 20.00

THOMASSEN, C. Het kind en de strijd! Een ernstig woord aan alle vaders en moeders en die het hopen te worden. Amsterdam, Brochurehandel S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 9049 x Euro 8.00

THOMASSEN, W. De vormgeving van het socialisme en de jongeren. Utrecht, [Je Maintiendrai], 1944. Geniet. 40 p. - xY 0507 x Euro 8.50

THOMSON, J. Jac. Elementen eener Socialistische Cultuur. Arnhem, Loghum Slaterus, 1925. Oorspr. omslag. 63 p. Religieus Socialistische Vragen. Uitgave reeks van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland Serie II, nummer 2. xT 4624 x Euro 8.00

THOREZ, Maurice. Le Parti communiste. Ses luttes, ses principes, ses merites, ses progres. Discours prononce [a la] salle Wagram le 26 decembre 1935. 1920-1935, Du Congres de Tours au Front Populaire. Paris, z.p. Geniet. 31 p. - xY 1445 x Euro 10.00

THOREZ, Maurice. Une politique Francaise. Renaissance, Democratie, Unite. Paris, Editions du Parti Comumuniste, 1945. Broche. 64 p. Xe Congres National du Parti Communiste Francais Paris 26-30 juin 1945. xY 0115 x Euro 10.00

TIELROOY, Johannes. Humanisme en Godsdienst. Amsterdam, De Dageraad, 1946. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 1211 x Euro 8.00

TILLING, Oom. De Jeugd van Frans Richter. De Roode Bibliotheek, Amsterdam, z.j. Gebonden 124 p. Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling xR 4756 x Euro 12.00

TJEBBES, P. Socialisatie en zonde. Amsterdam, Stili Novi, [1923]. Oorspr. omslag. 18 p. - xR 7734 x Euro 8.50

TODTS, Herman. Van Gemeenschap tot Gemeenschap. De Onvoltooide Symfonie. Leuven, Davidsfonds, 1975. Paperback. 260 p. + illustraties. Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden. xT 2753 x Euro 10.00

TOORNSTRA, Klaas. In Vrije Vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C. Amsterdam, De Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1930. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 3570 x Euro 8.50

TOYNBEE, Arnold J. Het bloedig juk van den Turk. London, Hodder & Stoughton, 1917. Geniet. 32 p. De bevrijding der volken die thans gebukt gaan onder het bloedig juk van den Turk... en De uitdrijving uit Europa van het Ottomansche Rijk, dat zich zoo grondig onvatbaar voor Westersche beschaving heeft betoond... Gemeenschappelijke Nota der Geallieerden, ter beantwoording van Predsident Wilson. xR 5284 x Euro 8.00

TRAA, M. van. (Voorzitter). Inzake opsporing, enquetecommissie opsporingsmethoden. 's-Gravenhage, Sdu, 1996. Paperback. 487 p. - xW 7290 x Euro 13.50

TREVOR, John. De Arbeiderskerk in Engeland. Vertaald uit 't Engelsch door E.C. Knappert. Maastricht, Pieters & Co., Een onuitgesproken rede tot de buitenlandsche leden van Het Internationale Socialistische Congres gehouden te Londen, Juli 1896. xR 4500 x Euro 10.00

TROELSTRA, Dirk. Van Recht en Doodstraf. Vlugschrift naar aanleiding van den eisch tot wederinvoering van den doodstraf. Amsterdam, [1896]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 1854 x Euro 10.00

TROELSTRA P.J. De Arbeidersvereeniging volgens de Encykliek. Antwoord op de protest-motie van St. Joseph. Amsterdam, J.A. Fortuin, 1898. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 8789 x Euro 10.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 1e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2102 x Euro 8.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 2e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2101 x Euro 8.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 3e druk. Oorspr. omslag. 64 p. - xT 2100 x Euro 8.00

TROELSTRA, P.J. De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil. Amsterdam, Ontwikkeling, 1921. 9e druk. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 2252 x Euro 8.00

TROELSTRA, P.J. De Sociaal-Demokratie na den oorlog. Berlikum, Gebr. Westerlaan, 1921. Geniet. 56 p. - xR 7395 x Euro 12.50

TROELSTRA, P.J. De Stockholmsche Conferentie haar werk en beteekenis. Met als bijlage Het manifest der neutrale delegaties aan de socialisten der oorlogvoerende landen. Amsterdam, Ontwikkeling, 1917. Oorspr. omslag. 32 p. Rede gehouden voor de federatie Amsterdam der S.D.A.P. op 26 october 1917 in het Concertgebouw. xR 6690 x Euro 8.00

TROELSTRA, P.J. De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oozaken en gevolgen der Aprilstaking gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903. S.D.A.P., Amsterdam, 1903. Oorspr. omslag, 28 p. - xT 7872 x Euro 9.00

TROELSTRA, P.J. Een Politiek Testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924. Amsterdam, Boekhandel en Uitgevers Mij. Ontwikkeling, 1924. Geniet. 29 p. - xT 2047 x Euro 8.50

TROELSTRA, P.J. Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage. Amsterdam, Ontwikkeling, 1925. Oorspr. (art deco) omslag. 24 p. - xT 2104 x Euro 8.00

[TROELSTRA, P.J.]. Moderne Ketters en hoe zij worden vervolgd. Zaak-Poutsma, zijn misdaad, arrestatie, gevangenschap, terechtstelling en vonnis en het hongerproces van Appelscha. Bureau "De Nieuwe Tijd", Leeuwarden, [1893]. Oorspr. omslag, 56 p. - xT 6203 x Euro 25.00

TROELSTRA, P.J. Politische Aufgaben der Sozialistischen Internationale. Oeffentlicher Vortrag, gehalten Sonntag, den 2. Marz 1919, in Luzern. Luzern, Grutliverein, 1919. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 5373 x Euro 12.50

TROELSTRA, P.J. Verspreide stukken (1892-1898). H.J. Poutsma, Amsterdam, 1898. Oorspr. omslag, onafgesneden, 176 p. - xT 6206 x Euro 20.00

TROELSTRA, P.J. Voorwaarts, marsch! Ons standpunt bij de Verkiezingen. Rede, gehouden op het Kongres der S.D.A.P. op den Eersten Paaschdag 1905. Brochurenhandel der S.D.A.P., Amsterdam, 1905. Oorspr. omslag 43 p. - xR 0710 x Euro 8.00

TROELSTRA, Pieter Jelles. De zaak van de Gebr. Hogerhuis in de Tweede Kamer. Groningen, Vredevoogd & Co., [1900]. Oorspr. omslag. 28 p. - xT 3285 x Euro 10.00

TROTZKI, L. Terrorismus und Kommunismus Anti-Kautsky. Hamburg, Verlag der Kommunistischen Internationale Auslieferungsstelle fur Deutschland Carl Hoym, 1921. Oorspr. omslag. 161 p. Bibliothek der Kommunistischen Internationale IV. xT 7892 x Euro 12.00

TUNTLER, H.J. Zorg voor ons allen, van jong tot oud.... Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Oorspr. omslag. 12 p. Ills. Uitgave van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid. xT 5925 x Euro 8.00

TUSSENBROEK, Catharine van. Over de aequivalentie van man en vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van Dr. W. H. Cox te Deventer H.J. Poutsma, Amsterdam, 1898. 3e druk, Oorspr. omslag, 16 p. Overdruk uit: Belang en recht, 3e jrg., no. 49. xT 6216 x Euro 9.00

U.J.D. Wat de Nederlander nog wel kan doen. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1940]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 0909 x Euro 8.50

UBACHS, M. Een Eeuw modern Kapitalisme, De Regouts. Leed en strijd van Maastrichts Proletariaat. Link, Nijmegen, 1976. Paperback XVIII + 237 p. Heruitgave van het in 1934 gepubliceerde werk; ingeleid en voorzien van aantekeningen, een chronologie en en personenregister door Jos Perry. Link-Paperback 7. xR 5032 x Euro 8.00

UILENSPIEGEL. Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, [1899]. Oblong, Gebonden, 189 p. De geschiedenis van Nederland onder de Grondwet van 1887 is nog niet beschreven. Daarom wil Uilenspieghel het doen, tot leering, stichting en vermaak van alle goede burgers en burgeressen, kiezers en niet-kiezers. Hij wil dit doen in beeld, en de jaargangen van zijn weekblad sedert 1886 leveren daartoe het kostelijk materiaal. Uilenspieghel heeft uit die jaargangen de prenten verzameld en gerangschikt, die gezamenlijk een volledig overzicht geven van de gedenkwaardige gebeurtenissen in dit gewichtige tijdvak. xT 4205 x Euro 50.00

UILENSPIEGEL. Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, [1899]. Oblong, Oorspr. omslag, 189 p. De geschiedenis van Nederland onder de Grondwet van 1887 is nog niet beschreven. Daarom wil Uilenspieghel het doen, tot leering, stichting en vermaak van alle goede burgers en burgeressen, kiezers en niet-kiezers. Hij wil dit doen in beeld, en de jaargangen van zijn weekblad sedert 1886 leveren daartoe het kostelijk materiaal. Uilenspieghel heeft uit die jaargangen de prenten verzameld en gerangschikt, die gezamenlijk een volledig overzicht geven van de gedenkwaardige gebeurtenissen in dit gewichtige tijdvak. xT 9028 x Euro 50.00

ULFERS, S. Charles Kingsley. Een Christen-socialist. Doetinchem, W.H. Zurich, [1888]. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 3248 x Euro 8.50

ULFERS, S. Socialisten-poezie. Eene lezing. Utrecht, C.H.E. Breijer, 1893. Oorspr. omslag. 28 p. Overgedrukt uit Bouwsteenen, Tijdschrift voor Inwendige Zending. xT 4543 x Euro 8.00

VAAL, August. 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931. Amsterdam, z.j. Geniet. 16 p. Overdruk: De Gemeenschap, Weekblad van de Ned. Federatieve Bond van Pers. in Openbare Dienst. xT 6742 x Euro 8.00

VAART. Vaart. Half maandelijks orgaan van de Socialistische Jongeren. 1e jaargang 3 Mei 1945 no 5. In volle vaart vooruit! 1 Mei.... Zaandam, 1945. 3 losse bladen. 6 p. 22 x 28 cm - xY 2081 x Euro 4.50

VALCKENIER KIPS, J.H. Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek. 's-Gravenhage, Nieuwe Uitgevers-Maatschappij, 1918. Oorspr. omslag. IV + 47 p. - xT 6874 x Euro 8.50

VALKHOFF, J. De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland. Groningen, P. Noordhoff, 1929. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 9810 x Euro 8.00

VANDERVEKEN, G. van. Education Morale et Jeunesses Socialistes. Bruxelles, Imp. Cooperative Lucifer, [1930]. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. Omslagontwerp: H. Baluschex. xT 3573 xx Euro 12.00

VARGA, Eugen. De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1921]. Oorspr. omslag. 48 p. Omslag aan randen verkleurd. xT 7730 x Euro 10.00

VDSA. Stemmen uit Duitsland. De culturele vernieuwing in Duitsland.Vereniging van Duitse Statenloze Antifascisten in Nederland. Amsterdam, 1946. 14 gestencilde bladen. - xY 2041 x Euro 8.00

VEEN, Jos van. Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck. Leiden, A.H. Adriani, 1910. Oorspr. omslag. 60 p. - xT 6687 x Euro 10.00

VERAX. [= Van F. Gunst]. De ontbinding. Een staatsgreep. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1894. Oorspr. omslag. 7 p. - xY 0683 x Euro 8.00

VERHEY, Harry (voorw.). De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland. Amsterdam, C.P.N., [1950]. Oorspr. omslag. 27 p. - xT 7165 x Euro 8.00

VERITAS. De aanstaande coalitie. Rome en de Sociaal-Democratische Partij. Utrecht, J.J.M. Molijn, 1911. Oorspr. omslag. 15 p. - xY 2009 x Euro 10.00

VERITAS. [=A.M. Anderson]. Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken. St. Anna Parochie, J. Kuiken Jz., 1886. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6603 x Euro 10.00

Verkiezingsorgaan S.D.A.P. Verkiezingskrant Stemt Rood 10 april 1933. No 1 van lijst 11. Jan ter Laan. Amsterdam, 1933. Krant (4) p. Ills. 29 x 42 cm. - xY 2051 x Euro 4.00

VERSCHAVE, Paul. De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch. Kampen, J.H. Kok, 1911. Gebonden. 270 p. - xR 6714 x Euro 15.00

VERVIERS, Emile. Eenige beginselen der Gemeente-Financien. Leiden, Futura, [1918]. Oorspr. omslag. 49 p. Politieke en Sociale Studien, tiende reeks nr. 4. [bibliotheekstempeltje]. xT 4274 x Euro 8.50

VERVIERS, Emile. Opstand in de Jordaan. Nederlandsche Nationaal Socialistische Uitgeverij (NENASU), Utrecht, 1934. Oorspr. omslag, 16 p. Overdruk uit Nieuw Nederland, No. 3, augustus 1934. xT 4081 xx Euro 45.00

VIES, A.B. van der Nederlandsche bibliographie over Het Vredevraagstuk. Amsterdam, 1913. Oorspr. omslag. 31 p. Publicaties van den Algemeenen Nederlandsche Bond Vrede door Recht. xR 7299 x Euro 10.00

VINKS, Jos. Nationalisme in Vlaanderen. Antwerpen, Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen, 1976. Oorspr. omslag. 48 p. - xT 4809 x Euro 10.00

VIRULY, A. Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit. Lantaarn, Amsterdam, [ca. 1936]. Oorspr. omslag, 30 p. + adv. omslag Brögel xT 5936 xx Euro 10.00

VIS, Jan Marinus. Vrede is! Opgedragen aan Jong Nederland. Het Vredespaleis in Den Haag. Naar het Engelsch van Robert Underwood Johnson. Vrouwen en oorlog. Naar het Engelsch van Ella Wheeler Wilcox. Zeg mij: Zijn Broeders Wij? Oorlog. Vrede. Zaandijk, 1914. Oorspr. omslag. 26 p. - xT 1927 x Euro 10.00

VISSCHER, H en P.A. Diepenhorst. (red). Om het Roer van Staat. H. Visscher: No I. De Antithese. V.H. Rutgers: No 2. Het kiesrecht. G.W.C. Vunderink: No 3. De Schoolkwestie. A. Anema: No 5. De Coalitie. P.A. Diepenhorst: No 7. Sociale Wetgeving. Utrecht, C.J.A. Ruys, 1909. Oorspr. omslagen. 5 afleveringen. Serie Politieke Vluchtschriften. Omslagen smoezelig. xY 0538 x Euro 20.00

VISSER, Louis de. Nederland Onafhankelijk, Welvarend, Vrij. Amsterdam, Agentschap Amstel, 1937. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xT 7752 x Euro 10.00

VISSER VAN NIEUWPOORT, A. De Anti-Revolutionnaire Partij en Dr. H. Colijn. Voorwoord Karel de Geus. Amsterdam, De Telg, 1946. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 1848 x Euro 8.00

VISSERING, Gerard. De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1903. Geniet. 30 p. 2e oplaag. - xT 8061 x Euro 8.50

VLIEGEN, W.H. Arbeiderspensionneering. De eisch van staatspensionneering verdedigd door W.H. Vliegen (in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.). J.A. Fortuijn, Amsterdam, 1899. Oorspr. omslag, 32 p. Sociaaldemokratische Bibliotheek No. 7. Gebruikssporen hersteld. xT 6222 x Euro 9.00

VLIEGEN, W.H. De Rechtsgrond van het Socialisme. Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Geniet. 16 p. Twee radiotoespraken gehouden voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (V.A.R.A.). xT 5977 x Euro 8.00

VLIEGEN, W.H. Het schuldregister der regeering. Kritisch overzicht over het sociale werk der regeering in het tijdperk 1897-1901. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1901. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 5945 x Euro 10.00

VLIEGEN, W.H. Het Socialisme en de Vredesbeweging. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1916]. Oorspr. omslag. 32 p. De Nederlandsche Zaak Vlugschriften nr. 3. xT 5470 x Euro 12.50

VLIEGEN, W.H. Klanken van Strijd. Artikelen en Schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H. vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging 9 sept. 1883 - 9 sept. 1908. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1908. Gebonden. VIII + 189 p. - xT 4261 x Euro 10.00

VLIEGEN, W.H. Nationaal onvermogen. Een woord over de financieele verhouding tusschen bezitters en niet bezitters. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 14 p. Omslag: Jan Rot. xT 2807 x Euro 18.00

VLIEGEN, W.H. Op voor 't Staatspensioen! Een Pleidooi voor Staatspensioneering. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.A.P., 1909. Geniet. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 5923 x Euro 8.50

VLIEGEN, W.H. Sociaal-Demokratische Gemeentepolitiek. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., z.j. Oorspr. omslag. 31 p. - xY 0037 x Euro 8.00

VLIEGEN, W.H. Uit de leege zakken. De belastingpolitiek der huidige regeering, vooral bekeken in verband met de tariefwet. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912. 2e druk. Oorspr. omslag. 23 p. - xY 0038 x Euro 8.00

[VLIEGEN, W.H.]. Weg met de knutselaars! J.A. Fortuijn, Amsterdam, [1898]. Oorspr. omslag, 8 p. dialoog over het algemeen kiesrecht xT 9127 x Euro 8.00

VLIEGEN, W.H. en W.J. van Best. Kolkman's Tariefwet. Openbaar debat. Gehouden op 3 december 1912, in de groote zaal van Tivoli te Utrecht. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1913. Oorspr. omslag. 23 p. - xY 0039 x Euro 8.00

VLIET, P. van jr. en W.C.J. Passtoors. Over Staatspensioneering. Leiden, Futura, 1909. Oorspr. omslag. 68 p. Volksbiliotheek no. 20. xT 4707 x Euro 7.50

VOET, M. van der. Luchtbescherming? Ammerstol, Kerk en Vrede, 1936. Oorspr. omslag. 15 p. Vlugschrift van de Vereeniging Kerk en Vrede 16. xT 2136 x Euro 10.00

VOET, M van der. Luchtbescherming? Ammersol, Kerk en Vrede 1938. 2e druk. Geniet. 32 p. Vlugschrift Kerk en Vrede 16. xT 7129 x Euro 10.00

VOET, M. van der. Luchtbescherming? Nawoord K.J. Hondius. Ammerstol, Kerk en Vrede, 1938. 2e [gewijzigde] druk. Oorspr. omslag. 31 p. Vlugschrift van de Vereeniging Kerk en Vrede 16. xT 2137 x Euro 12.50

VOETS, P.J.H. Woorden en daden der Nederl. S.D.A.P. 1897-1922. Bij haar 25-jarig parlementair jubileum in 3 populaire conferencties op 3, 7 en 17 Dec. 1922. Leerzaam herdacht door P.J.H. Voets. Eerste conferentie: de huichelachtig- en beginselloosheid der Nederlandsche Sociaal-Democratische Arbeider-Partij. Amsterdam, Het Gilde van Sint Michiel, [1923]. Geniet. 24 p. - xY 0669 x Euro 8.00

VONHOFF, H.J.L. De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme. Voorwoord P.J. Oud. Baarn, Hollandia, 1965. Paperback. 272 p. Ills. - xR 6451 x Euro 8.50

VOORBROOD, A. Heil den werkman. Bekroond antwoord op de in 1896 door Werkmansvereeniging "Arnhem" uitgeschreven prijsvraag: Waartoe bepaalt zich in het algemeen het leven van den handwerksman en waartoe behoort het zich te bepalen? Arnhem, Van Mastrigt en Verhoeven, [1896]. Oorspr. omslag. 14 p. Uitgegeven ten bate der Kulpkas van de Werkmansvereeniging Arnhem. xT 7524 x Euro 12.00

VOOYS, Is. P. de. Pseudo-Marxisme. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1907. Geniet. 30 p. - xT 0384 x Euro 10.00

[VORRINK, Jacobus Jan]. De oorlog en het gevaar van het Bolsjewisme. [Nijkerk], 1942. Oorspr. omslag. 81 p. September/November 1942. xT 4025 x Euro 8.00

VORRINK, K. Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal. Den Dolder, Op Korte Golf, 1941. Oorspr. omslag. 142 p. - xR 4753 x Euro 10.00

VORRINK, Koos. Het kerstlied van de arbeid. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1930] Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Hahn Jr. xT 6192 xx Euro 8.00

VORRINK, Koos. Het levend geloof. Kerstgedachten. Amsterdam, S.D.A.P., 1934. Geniet. 15 p. - xR 4759 x Euro 7.00

VORRINK, Koos. In de storm van de tijd. De jeugd en de krisis. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934. Geniet. 16 p. - xR 8819 x Euro 8.00

VORRINK, Koos. Jeugd en Socialistische Opbouw. Rede gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935. Amsterdam, A.J.C., 1935. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 3565 x Euro 8.50

VOS, C. Nederland, Mijn Nederland! Inleiding J. Linthorst Homan. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1940. Geniet. 32 p. - xT 4368 x Euro 10.00

VOS, H. Het Costelijck Mal of te wel de historie van de Kritiek op het Plan van de Arbeid. Amsterdam, S.D.A.P., April 1939. Geniet. 16 p. Oplage 10.000 exx. xR 7374 x Euro 7.00

VOS, H. Het Plan van de Arbeid. Basis en Bouw. Amsterdam, Centrale Plan-Commissie, 1936. Oorspr. omslag. 61 p. - xR 7399 x Euro 10.00

VOS, H. de. Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd.Twee delen. Baarn, Het Wereldvenster, 1976. Paperback. 247 + 255 p. - xR 6298 x Euro 15.00

VOS, H. de. Kerk en Socialisme. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Oorspr. omslag. 72 p. Tijd en Taak. xT 4641 x Euro 8.00

VOS, H. en D. Dresden. Plan van de Arbeid. Toegelicht door H. Vos. Critisch beschouwd door D. Dresden. Utrecht, Centrale Bond van Werkmeesters en andere Opzichthoudend Personeel, 1936. Geniet. 47 p. Woensdag 20 mei 1936 in Hotel Noord-Brabant te Utrecht. xR 7378 x Euro 10.00

VOS, Margot en Funke Kupper. Ons Pinksterfeest. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1928. Oorspr. omslag. 32 p. Geillustreerd. - xT 7994 x Euro 15.00

VOSKUIL, K. (voorwoord). Dr. W. Drees in caricatuur. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1952. Oorspr. omslag. 82 p. Ills. - xT 2518 x Euro 10.00

VREESE, Willem de. De Koninklijke Vlaamse Academie en de Liberale Partij. Gent, Drukkerij A. Siffer, 1896. Oorspr. omslag. 15 p. Overgedrukt uit Het Belfort. xT 5383 x Euro 8.50

VRIES, J.G. de / Frisius. Oordeelt een rechtvaardig oordeel. De bestrijding van F. Domela Nieuwenhuis en het socialisme. / Gewikt en gewogen. Groningen, H. Schut, 1886. Oorspr. omslag. 22 p. Verspreiding vanwege de Propaganda-club te Groningen. xR 7023 x Euro 12.50

VRIES, T. de. Het karakter van den strijd onzer dagen. Eene lezing, gehouden voor de A.-Rev. Propagadaclub Keuchenius te Rotterdam, op dinsdag 18 mei 1909. 's-Gravenhage, 1909. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 3465 x Euro 8.50

VRIES, Theun de. e.a. DE VRIJE KATHEDER. De Vrije Katheder: 5e jaargang juni 1945 t/m April 1946. Nr. 9 t/m 54 + index + Er moet veel strijd gestreden zijn.... Amsterdam, 1945-1946. In losse afleveringen in een verzamelband van De Vrije Katheder. De nrs 1 t/m 8 verschenen illegaal en ontbreken aan deze jaargang. xT 5433 x Euro 50.00

VRIES-Bruins, A.E.J. de. De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid. Amsterdam, S.D.A.P., [1931]. Oorspr. omslag. 15 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 6191 xx Euro 8.50

VRIES-BRUINS, A.E.J. de. Suze Groeneweg, haar betekenis voor de moderne Arbeidersbeweging. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1937. Paperback. 116 p. Ills. - xT 3377 x Euro 10.00

VRIJMOED, G. Socialisme en Katholicisme. Helmond, Boekdrukkerij Helmond, 1928. Geniet. 30 p. - xT 4013 x Euro 8.00

VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND. No I: Beginselverklaring en werkprogram. 4: De Eerste Kamer. %: Evenredige Vertegenwoordiging.7: Onze gemeentelijke politiek. 8: Vrijhandel of Protectie? 9: Wettelijke beperking van den arbeidsduur. 10: Een volksleger. 12: De Jachtwet. 13: Staatsexploitatie onzer spoorwegen. 14: Het Pachtcontract. 15: Onze koloniale politiek. 16: De zee- en kustvisscherij en Haar belangen. 's-Gravenhage, Vrijzinnig Democratische Bond, [ca. 1910]. Geniet. 11 losse afleveringen. - xY 1000 x Euro 20.00

VRYWAERT, Chr. J. Een koekoeksei. (Totale winkel in een glazen huis?). Amsterdam, Doen Pietersz. in Englenburch, 1944. Oorspr. omslag. 44 p. - xT 6948 x Euro 12.00

W. -D. H.T. Nu of nooit! Amsterdam, Uitgave van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: Fre Cohen. xY 0511 x Euro 10.00

W.H.V. [=W.H. Vliegen]. Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry England". Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1907. Ingenaaid. 140 p. + adv. - xR 9505 x Euro 15.00

W.H.V. [=W.H. Vliegen]. Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's Merry England. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P. 1907. Gebonden. 140 p. + adv. - xT 0835 x Euro 15.00

W. v.d. S. Vrouwen van het platteland stemt rood. Amsterdam, Uitgave van den Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, z.j. Oorspr. omslag. 8 p. Omslagontwerp: G. van Raemdonck. - xY 1599 x Euro 10.00

WACHTERS, J.J. De voeding van den werkman. Populaire-wetenschappelijk betoog. Leiden, Futura, z.j. Oorspr. omslag. 22 p. Volkbibliotheek no. 32. xT 4709 x Euro 7.00

WAELE, M. De / H. Gaus / R. Van Eenoo / F. Uytterhaegen. Beknopte Bibliografie van de Politieke en Sociaal-Ekonomische Evolutie van Belgie 1918-1985. Gent, Centrum voor Politieke-wetenschappelijk Onderzoek, 1986. Paperback. 271 p. - xR 6923 x Euro 10.00

WAERDEN, Th. van der. Aan de Niet-Kiezers! Amsterdam, S.D.A.P. 1913. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 3363 x Euro 8.50

WAERDEN, Th. van der. Gezinsloon en kindertoeslag. Rotterdam, Drukkerij Voorwaarts, [1912]. Geniet. 30 p. Bond van Nederlandsche Gemeente-werklieden en Algemeene Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. xR 6859 x Euro 9.00

WAERDEN, Th. van der. Loonsverhooging prijsstijging en socialisatie. Amsterdam, Ontwikkeling, [1918]. Geniet. 16 p. - xR 6858 x Euro 8.00

WAERDEN, Th. van der. Over onze grondslagen. Ontwikkeling, Amsterdam, 1926. Oorspr. omslag 18 p. - xR 4878 x Euro 12.00

WAMELINCK, G.F. Open brief aan Z.Exc. Dr. H. Colijn in den naam van Christus: wees rechtvaardig. Den Haag, G.F. Wamelinck/Drukkerij Duinoord, 1936. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 5826 x Euro 8.00

WANSINK, D.J. De Krisis der Demokratie. Amsterdam, [1934]. Geniet. 24 p. Geschriften van de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers in Holland nr. 24. xR 7382 x Euro 10.00

WARNER. Het volksleger der vrijzinnig-democraten. Ernst of kortswijl? 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 20 p. [binnenwerk: roestvlekkig]. xT 7492 x Euro 8.50

WEITJENS, W.M.A. Onze Nationaal Socialisten. 's-Gravenhage, Drukkerij Albedon, 1946. Oorspr. omslag. 20 p. - xT 0292 x Euro 8.00

Wereld Federalisten Beweging. Wereldoorlog of Wereldregering. Openbare Film Propaganda-avond te organiseren door de Wereld Federalisten Beweging afd. Oost. Woensdag 27 april. Vertoond zullen de volgende geluidsfilms: Londen onder de V-I. Bevrijde Slaven. Uno of Wereldregering? Een Wereld of geen. Sprekers: E. v.d. Sluis-Fintelman, H. de Metz. Amsterdam, z.j. los vel ca. A4. - xY 2016 x Euro 7.00

WERF, S. v.d. De Leugens van het Socialisme. Z.p. z.j. Geniet. 16 p. - xR 4752 x Euro 7.50

WERTHER [=J.T. Oosterman]. De sociale kwestie. Opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 5274 x Euro 10.00

WESTBONK, E. Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij. Winsum, Juli 1932. Geniet. 39 p. - xT 3274 x Euro 10.00

WHITRIDGE, Frederick W. Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer. London, Thomas Nelson, [1915]. Geniet. 22 p. - xR 5280 x Euro 10.00

WIARDI BECKMAN, H.B. Doel en wezen der S.D.A.P. Amsterdam, S.D.A.P., 1934. Oorspr. omslag. 38 p. - xR 8826 x Euro 9.00

WIARDI BECKMAN, H.B. In het Rode Noorden. Een reportage. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 47 p. - xR 7372 x Euro 10.00

WIARDI BECKMAN, H.B. Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte. Amsterdam, A.J.C., 1935. Oorspr. omslag, 19 p. Rede gehouden op het Achtste Congres van de A.J.C. 24 November 1934 te Amsterdam. xT 3566 xx Euro 8.00

WIARDI BECKMAN, H.B. e.a. Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1940. Oorspr. omslag. 45 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 15 xR 7404 x Euro 10.00

WIBAUT, F.M. De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1913. Oorspr. omslag. 42 p. - xR 6681 x Euro 12.50

WIBAUT, F.M. De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1935. Geniet. 30 p. - xR 6679 x Euro 10.00

WIBAUT, F.M. De redding. Amsterdam, Sociaal Democratische Arbeiderspartij, 1932. Oorspr. omslag. 20 p. Omslagontwerp Jan Rot. xT 0365 x Euro 15.00

WIBAUT, F.M. De redding. Amsterdam, S.D.A.P., [1932]. Geniet. 20 p. Omslag: Jan Rot. xT 2806 x Euro 18.00

WIBAUT, F.M. Economische Kronieken. Amsterdam, S.D.A.P., 1911. Gebonden. 394 p. - xT 6541 x Euro 10.00

WIBAUT, F.M. Hoe komen wij tot socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2799 x Euro 18.00

WIBAUT, F.M. Op voor de Socialisatie! Amsterdam, Ontwikkeling, 1920. Geniet. 32 p. Rede gehouden voor de Commissie voor Arbeidersontwikkeling te Amsterdam, Maart 1920. xR 6674 x Euro 8.00

WIBAUT, F.M. Slechte tijden. Amsterdam, S.D.A.P., 1908. Geniet. 24 p. Stenografisch verslag van een rede. xR 6676 x Euro 9.00

WIBAUT, F.M. Staatspensioneering. Rotterdam, H.A. Wakker & Co., 1907. Oorspr. omslag. VII + 77 p. - xT 4048 x Euro 12.00

WIBAUT, F.M. Toezicht op trusts en kartels. Amsterdam, Ontwikkeling, 1928. Oorspr. omslag. 96 p. - xR 6769 x Euro 12.00

WIBAUT, F.M. Trusts en Kartellen. A.B. Soep, Amsterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag, XII + 235 p. Sociale Bibliotheek. No. 5. xR 9877 x Euro 15.00

WIBAUT, F.M. Verspilling in de produktie. Amsterdam, Ontwikkeling, 1922. Geniet. 16 p. - xR 6675 x Euro 7.50

WIBAUT, F.M. Wat de socialisten willen. Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Omslag: Jan Rot. xT 2805 xx Euro 10.00

WIBAUT, F.M. e.a. Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam. Amsterdam, S.D.A.P., 1921. Oorspr. omslag. 90 p. - xR 7412 x Euro 12.50

WIBAUT, F.M. (Ed.). De Verbruikscooperatie en de S.D.A.P. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., [1900]. Oorspr. omslag. 39 p. (Met aanhangsel de Nederlandsche Wet tot regeling der Cooperatieve Vereenigingen. xT 6175 x Euro 8.50

WIBAUT, F.M. / J. Gerritsz / F. Ankersmit / L. Hoejenbos / L. Heijermans. Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen. Commissie voor de schriftelijke propaganda/Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1914. Gedecoreerde linnen band, 156 p. Sociale Bibliotheek No. 13 xT 3208 x Euro 15.00

WIBAUT-B. V. BERLEKOM, M. De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme. Amsterdam, S.D.A.P., 1932. Geniet. 15 p. - xT 5232 x Euro 10.00

WIBAUT-VAN BERLEKOM, M. Het Socialisme roept ook U! Een woord tot de werksters in de huishoudelijke beroepen. Amsterdam, Bond van Soc.-Dem. Vrouwenclubs, [1930]. Geniet. 8 p. - xY 0152 x Euro 7.00

WICHMAN, Erich et al. Hagel en vuur. De jongeren en de politiek. Utrecht, De Gemeenschap, [1929]. Oorspr. omslag. 40 p. - xT 2174 xx Euro 15.00

WIJHE, M.C. van. Hier met de levensmiddelen. Wekstem tot de hongerende vrouwen en mannen van Nederland. Amsterdam, Brochurehandel der S.D.P., z.j. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 5457 x Euro 10.00

WIJHE, M.C. van. Niet naar het slagveld. Drachten, J. Laverman, 1915. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 2199 x Euro 10.00

WIJK, Hein (Jan Hendrik) van. De dienstweigering van Dries Brunia. Amsterdam, Algemene Nederlandse Vredesactie, 1963. Oorspr. omslag. 40 p. - xY 0462 x Euro 8.50

WIJNKOOP, D.J. Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen. Amsterdam, 1939. Geniet. 385-448 p. Ills. Politiek en Cultuur 5e jaargang no 7 juli 1939. xT 3579 x Euro 7.00

WINKLER, Joh. Een Mei aan ons! S.D.A.P. [1931]. Oorspr. omslag, 15 p. omslag Herman Dirker. omslag gerepareerd stukje. xT 6194 xx Euro 7.50

WINTER, Max. Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ... Berlin, J.H.W. Dietz Nachfolger, 1924. Einband. 135 p. - xR 7627 x Euro 10.00

WITLOX, J. Onze eigen politieke organisatie blijve! Bussum, Paul Brand, [1945]. Geniet. 36 p. Artikelen verschenen in De Maasbode, 7 en 14-22 juni 1945. xT 6525 x Euro 7.00

WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. Baron. De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat. Den Haag, T.C.B. Ten Hagen, [1925]. Oorspr. omslag. 32 p. Rede uitgesproken op 14 januari 1925 te Amsterdam. xT 4119 x Euro 8.50

WOENSEL KOOY, J. van. Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Geniet. 16 p. - xT 6677 x Euro 8.50

WOLDA, W. Communisme en anarchisme. Rede uitgesproken door W. Wolda, in een vergadering te Rotterdam. Communistische Partij, Amsterdam, 1921. Oorspr. omslag, 20 p. 11x 15 cm. - xT 4492 x Euro 7.00

WOLF, B.Th. de. Hoe de revolutie werd voorbereid. Amsterdam, R.K. Centr. Propaganda Bureau, 1918. Oorspr. omslag. 32 p. Aanval en verweer I. xR 8790 x Euro 10.00

WOLFF, S. de. Crisis in permanentie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 16 p. Geschriften S.V.M.V. nr. 3. xR 7406 x Euro 8.00

WOLFF, S. de. Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 91 p. - xR 7290 x Euro 8.00

WOLFF, S. de. Strijdenskracht door Wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff t.g.v. zijn 60e verjaardag. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1938. Oorspr. omslag. 306 p. - xR 7386 x Euro 10.00

WOLFF, Sam de. De crisis. Amsterdam, S.D.A.P., [1940]. Oorspr. omslag. 16 p. - xT 7758 x Euro 7.00

WOLFSON, J.M. Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1905. Oorspr. omslag. 38 p. Met bijgevoegde brief voor de heer van Aalst van J.M. Wolfson. xT 2593 x Euro 20.00

ZADELHOFF, Jan van. Het gifgassengevaar en de ontwapening. Rede uitgesproken voor de V.A.R.A. op zondagochtend 26 mei 1929. Amsterdam, Ontwikkeling, [1929]. Geniet. 8 p. - xT 6994 x Euro 7.00

ZADELHOFF, Jan van. Is gewapende landsverdediging mogelijk? Op voor ontwapening. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Geniet. 16 p. - xT 6985 x Euro 8.00

ZADELHOFF, Jan van. Tegen de vlootversterking. Weg met het vlootplan. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1930. Geniet. 15 p. - xT 6984 x Euro 8.00

ZADELHOFF, Jan van. Weg met de landsverdediging! Ontwapening. Amsterdam, Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, 1923. Geniet. 14 p. - xT 6983 x Euro 7.00

ZANDEN, L. van der. Kerk en Nationaal-Socialisme. Kampen, J.H. Kok, 1934. Oorspr. omslag. 28 p. Referaat gehouden op de Conferentie van Gereformeerde Predikanten in Nederland te Utrecht den 5en April 1934. xT 2049 x Euro 10.00

ZAVATTERO, Domenico. Il Pudore. Rimini, L'Iniziativa Editrice, 1907. Oorspr. omslag. 14 p. Seconda Edizione op omslag. xY 0218 x Euro 10.00

ZEE, Daan van der. Christen-socialisme en Klassenstrijd. Bond van Christen-Socialisten, [1907]. Oorspr. omslag. 8 p. - xT 4974 x Euro 8.00

ZEE, Daan van der. Daarom Christen-Socialist! (ter overpeinzing voor rechtzinnige christenen). Schiedam, Volharding/ C. Schriel, [1912]. Geniet, 16 p. - xY 0525 x Euro 8.50

ZEE, Daan van der. Het Christen-Socialisme. Schiedam, De Toekomst, [1913]. Ingenaaid. 160 p. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 7739 x Euro 12.50

ZEE, Daan van der. Het fascisme naar wezen en beteekenis. Amsterdam, Instituut voor Arbeidersontwikkeling, 1933. 2e druk. Oorspr. omslag. 79 p. - xT 5407 x Euro 12.00

ZEE, Daan van der. Waarom Christen-Socialist? De Religieuze grond van het Christen-Socialisme. (een rede). Schiedam, Volharding, [1907]. Geniet. 15 p. - xT 3257 x Euro 8.00

ZEE, Daan van der. Wat nu? Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland. Deventer, W. van Hoeve, 1945. Oorspr. omslag. 32 p. - xT 4381 x Euro 8.00

ZEEUW, A.B. de. Het Onderwijs in goede banen. Een verdediging voor de Raadsverkiezingen 1935 van de eisen inzake de onderwijs paragraaf van het Crisis-program. Amsterdam, S.D.A.P., 1935. Geniet. 16 p. - xT 9281 x Euro 7.00

ZEEUW J.Gzn., P. de. Onze scholen en het verzet. De strijd onzer Christelijke Scholen tegen het Duitse Nationaal-Socialisme in de jaren 1940-1945. Amsterdam, W. ten Have, 1946. Oorspr. omslag. 72 p. - xT 2253 x Euro 8.50

ZIJLSTRA, H.R. Uit een rijk verleden 1851-1926. Naar aanleiding van het 75-jubileum der Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam. Amsterdam, 1927. Oorspr. omslag. 32 p. Overdruk van eenige artikelen uit het maandblad Nederland en Oranje. xT 4998 x Euro 8.50

ZOCCOLI, Hektor. Die Anarchie. Ihre Verkunder - Ihre Ideen - Ihre Taten. Versuch einer systematischen und kritischen Ubersicht, sowie einer ethischen Beurteilung. Autorisierte Ubersetzung aus dem Italienischen von Siegfried Nacht. Leipzig/Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1907-1909. Compleet in 20 losse afleveringen. - xT 1049 x Euro 75.00

ZUTPHEN, Jan van. Een bijdrage tot den strijd tegen de Tuberculose. Amsterdam, 1906. 2e druk. Geniet. 44 p. Het fonds Nieuwe Levenskracht (Het Diamantbewerkers Koperen Stelenfonds). xT 7799 x Euro 10.00

ZWEILING, Klaus. Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Berlin, E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, 1928. Oorspr. omslag. 47 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 7398 x Euro 10.00

ZWELING, Klaus. Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Gesellschaftsgeschichtliche Skizze. Berlin, E. Laubsche, 1927. Oorspr. omslag. 47 p. Jungsozialistische Schriftenreihe. xT 5849 x Euro 10.00

ZWERTBOEK, G.J. Egoisme of gemeenschapszin? Een tweede bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Amsterdam, De Arbiederspers, 1932. Oorspr. omslag. 112 p. - xR 4702 x Euro 15.00

ZWERTBOEK, G.J. Slaven van het kapitalisme of vrije menschen? Een bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Ingeleid door R. Kuyper. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Oorspr. omslag. 108 p. - xR 4703 x Euro 15.00

ZWERTBROEK, G.J. Hallo! Is hier de V.A.R.A.? Waar blijft dan het vrije woord? Hilversum, Pach's Boekhandel, 1934. Geniet. 48 p. - xT 5474 x Euro 10.00

ZWERTBROEK, G.J. Kapitalistische wanorde of socialistische orde. Een derde bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. Oorspr. omslag. 112 p. - xR 4701 x Euro 15.00

ZWERTBROEK, Gerrit J. Jeugd. Lezing, gehouden voor eenige afdeelingen van den Jongelieden Geheel-Onthoudersbond. Haarlem, Aquarius, 1930. Oorspr. omslag. 47 p. - xT 3567 x Euro 12.50

ZWETSLOOT, Jan. De Ouderdomswet. Een uiteenzetting der voornaamste wettelijke bepalingen betreffende de vrijwillige ouderdomsverzekering. Leiden, Futura, 1919. Oorspr. omslag. 32 p. Met een uitvoerig Alfabetisch Register. Volksbibliotheek no. 62. xT 6508 x Euro 8.50Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page