19e EEUW

- Album des Fers Speciaux. Medaille d'Or Paris 1878. A Marchienne-au-Pont Belgique, Societe Anonyme des Hauts-Fourneaux & Laminoirs de Chatelet-Marchienne, [ca. 1878]. Broche. [8] p. + 51 platen. Voorbeeldenboekje met profielen van ijzeren balken e.d. xT 7935 30.00 x

- Annie Sherwood or, Scenes at School. London, The Religious Tract Society, [1880]. Bound. 106 p. Ills. - xR 1270 15.00 x

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1916, 8e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 65e jaar. Utrechts/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1916. Oorspr. omslag. LXXII + 125 p. - xT 0707 10.00 x

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1915, 7e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 64e jaar. Utrechts/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1915. Oorspr. omslag. XXXI + 259 p. - xT 0708 10.00 x

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1918, 10e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 67e jaar. Utrechts/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1918. Oorspr. omslag. LXIII + 89p. - xT 0709 10.00 x

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1917, 9e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 66e jaar. Utrechts/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1917. Oorspr. omslag. LXVII + 121 p. - xT 0710 10.00 x

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1913, 5e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 62e jaar. Utrechts/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1913. Oorspr. omslag. LXXXIV + 229 p. - xT 0711 10.00 x

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1910, 2e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 59e jaar. Utrechts/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1910. Oorspr. omslag. LVIII + 331 p. - xT 0712 10.00 x

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1912, 3e en 4e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 60e en 61e jaar. Utrechts/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1912. Oorspr. omslag. LXX + 116 p. - xT 0713 10.00 x

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1914, 6e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 63e jaar. Utrechts/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1914. Oorspr. omslag. LXXX + 145 p. - xT 0714 10.00 x

- Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1909, 1e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 58e jaar. Utrechts/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1909. Oorspr. omslag. LII + 247 p. - xT 0715 10.00 x

- Belooning voor betoonde vlijt en goed gedrag, op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam. Amsterdam, Ter Stads-Drukkerij, 1847. Gebonden, Ills., 272 p. Met vier litho's en twee uitklapbare kaarten (de wereldkaart mist helaas de helft). Op voor- en achterzijde van de band het (iets vervaagde) stadswapen in goudstempel.. xR 9522 100.00 x

- Bijdragen tot de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over het jaar 1869. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1870. Oorspr. papieren omslag. 36 p. - xT 7081 10.00 x

- Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poezij. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. 1877. Gedecoreerde papieren stempelband, sneden verguld, X + 328 p. Met enkele litho's. [Knipje uit Franse pagina]. xL 6211 12.00 xx

- Bloemen voor de meergevorderde jeugd. Verzameld uit de schriften der beste prozaschrijvers. Amsterdam, Joh. Guykens, 1837. Kartonnen omslag. XII + 214 p. Nieuwe uitgave. - xB 0143 25.00 x

- Centennial Pocket Album. The Centennial Album Co., New York, 1876. Orig. decorated cloth, 24mo, oblong, 15pp Accordian-fold. 11,5 x 7,5 cm. 12 colored plates, views of Independence Hall in 1776 1nd 1876, Carpenters' Hall, Main Building, Agricultural Hall, Machinery Hall, Horticultural Hall, and the Art Gallery of the Centennial Exhibition. xT 3545 30.00 x

- De Buitenman, Tijdschrift voor den burgerstand ten platten lande. Twee delen in een band. J. Stemvers, Amsterdam, 1850. Omslag, 192 + 192 p. 11 x 14 cm. - xT 5199 40.00 x

- De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen. Amsterdam, C.A. Spin & Zoon, 1945. Opnieuw uitgegeven. 48 p. Ills. Oblong. - xT 0372 10.00 x

- De meisjesjaren van Sofia Walter, de dochter van eenen landman te Gronouw. Een zedelijk verhaal voor meisjes. Te Amsterdam, bij Ten Brink & De Vries, [1850]. 3e druk, Oorspr. omslag, Gegraveerde titelpagina, Ills., IV + 119 p. twee gravures. Vert. van: Mädchenjahre der Landwirthstochter zu Grünau. - 1824. xR 9524 40.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 10e jrg. nr. 1-4. 1986. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1986. Geniet. 251 p. Ills. complete jaargang met register xB 5610 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 11e jrg. nr. 1-4. 1987. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1987. Geniet. 220 p. Ills. complete jaargang xB 5617 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 12e jrg. nr. 1-4. 1988. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1988. Geniet. 267 p. Ills. complete jaargang xB 5618 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 13e jrg. nr. 1-4. 1989. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1989. Geniet. 248 p. Ills. complete jaargang xB 5619 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 14e jrg. nr. 1-4. 1990. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1990. Geniet. 272 p. Ills. complete jaargang xB 5611 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 15e jrg. nr. 1-4. 1991. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1991. Geniet. 232 p. Ills. complete jaargang xB 5609 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 16e jrg. nr. 1-4. 1992. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1992. Geniet. 224 p. Ills. complete jaargang xR 5688 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 1e jrg. nr. 1-4. 1977. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1977. Geniet. 218 p. Ills. complete jaargang xR 5684 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 21e jrg. nr. 1-4. 1997. Den Haag, Werkgroep 19e eeuw, 1997. Geniet. 236 p. Ills. Complete jaargang. xR 5261 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 22e jrg. nr. 1-4. 1998. Den Haag, Werkgroep 19e eeuw, 1998. Geniet. 256 p. Ills. Complete jaargang. xR 5262 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 2e jrg. nr. 1-4. 1978. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1978. Geniet. 292 p. Ills. complete jaargang xR 5685 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 3e jrg. nr. 1-4. 1979. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1979. Geniet. 284 p. Ills. complete jaargang xB 5614 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 4e jrg. nr. 1-4. 1980. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1980. Geniet. 272 p. Ills. complete jaargang xB 5615 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 5e jrg. nr. 1-4. 1981. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1981. Geniet. 255 p. Ills. complete jaargang xB 5620 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 6e jrg. nr. 1-4. 1982. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1982. Geniet. 205 p. Ills. complete jaargang xB 5621 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 7e jrg. nr. 1-4. 1983. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1983. Geniet. 296 p. Ills. complete jaargang xR 5689 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 8e jrg. nr. 1-4. 1984. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1984. Geniet. 238 p. Ills. complete jaargang xR 5686 10.00 x

- De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 9e jrg. nr. 1-4. 1985. Arnhem, Werkgroep 19e eeuw, 1985. Geniet. 236 p. Ills. complete jaargang xB 5612 10.00 x

- De Schoolkwestie. Deel I: Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer. Deel II: De scherpe resolutie en Het Decretum horribile. Deel III: Grieven tegen de Schoolwet en Het geheim verraden. Deel IV: Het redmiddel. Deel V: De Schoolwet voor de Vierschaar van Europa. Amsterdam, J.H. Kruyt, 1875. Oorspr. papieren omslag. 32 + 24 + 32 + 24 + 32 p. Vijf van de zes deeltjes. - xB 6725 30.00 x

- De Spektator. Kritiesch en Historiesch Kunstblad, VIIe deel, Nieuwe Series, Eerste deel. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1847. Oorspr. kartonnen omslag. 254 p. - xR 8875 20.00 x

- De Vaandrig of: Vaderlandsliefde en Heldenmoed. Een oorspronkelijk verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog. Haarlem, J.B. van Loghem jr, 1847. Oorspr. omslag. 78 p. Met twee lithogr. van H.W. Plaatzer v.d. Hull, bij Desterbecq. xR 9136 20.00 x

- De wonderbare lotgevallen van den Baron van Munchhausen door hem zelven naar waarheid verhaald. J. Vlieger, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag, Ills., 62 p. + adv. op omslag: De avonturen van den Baron van Munchhausen. Op nieuw aan het volk verteld. xT 5170 15.00 x

- Deugd en Spaarzaamheid of De wijsheid van Pieter Verzeijl. Roermond, J.J. Romen, 1850-1852. Gebonden half linnen. Eerste tot en met de elfde zamenspraak in een deeltje gebonden, afzonderlijk genummerd. [bibliotheekstempeltje]. xB 6383 50.00 x

- Dissertatien en Theses van Noordbrabanders. H.H. Bestuurderen aangeboden door hunnen Medebestuurder Palier. 's-Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1850. Oorspr. omslag. 36 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8315 25.00 x

- Een geschandvlekte naam. Oorspronkelijke novelle. 's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante, 1862. Papieren omslag. 29 p. Met 5 platen. Aangeboden aan de geabonneerden op het Geillustreerd Stuivers Magazijn. xT 7835 15.00 x

- Eene Noordhollandsche dorpsgeschiedenis. Brielle, J.J. Hofstede, [1880]. Oorspr. omslag. 60 p. Feestgeschenk bij het tienjarig bestaan van het Weekblad van Voorne en Putten, Overflakkee en Goedereede (1e jg. 1870). Lith. op omslag Emrik & Binger. xR 7457 12.50 x

- Geillustreerd Guldens Tijdschrift. Ernst en Luim. Eerste jaargang 1860-1861. Amsterdam, G.M. van Gelder, 1860-1861. Gebonden. 416 p. Met vele illustraties. - xB 8960 50.00 x

- Handelingen der Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 19 Junij 1851, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Leiden. Leiden, 1851. Oorspr. omslag. 124 p. - xB 2429 10.00 x

- Het Bergslot aan het Meer van Constanz, en DeSavoyaard, twee verhalen uit den ouden en nieuwen tijd. Leyden, D.J. Couvee, [1848]. Gebonden. 70 p. Met gekleurde litho's. - xT 2584 15.00 x

- Het leven en de gevoelens van den Ouden Heer Smits of Mark Prager Lindo (1819-1877). SPKTKL, 1977. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. KRO SPKTKL. xB 9953 7.00 x

- Histoire et origine de Manneken-Pis, suivie de l'Historique de la Place des Martyrs et de l'Église de Sainte-Gudule. Verrassel-Charvet, Bruxelles, [ca. 1850]. Ills. 72 p. With a folding hand coloured lithograph (15 x 37 cm) with four different depictions of Manneken Pis, the endearing 17th-century sculpture of an urinating boy used as a fountain in the centre of the city. It was designed by François Duquesnoy. 'Fontaine de Manneken-Pis'; 'Tenue Garde-Civique 1830'; 'Naturel'; 'Tenue de Procession'. xR 4407 45.00 xx

- Historisch en Romantisch Album. Uitgezochte lektuur voor den beschaafde stand. Geillustreerd met op staal gegraveerde platen. Uitgegeven door eene Vereeniging van Vaderlandsche Schrijvers. Arnhem, Pieter Adriaan de Jong, 1853. Gebonden half leer. 384 p. Met 10 [van de 12] platen. - xB 7251 75.00 x

- Jan Frans Willems herdacht (1793-1846). Brussel, 1946. Oorspr. omslag. 54 p. Openbare Vergadering der Academie 16 juni 1946. Koninklijke Vlaamse academie reeks X nr. 2. [bibliotheekstempeltje]. xR 6469 12.00 x

- Jan Praatgraag. Door den hoofdredateur van De vriend van oud en jong. Leiden, R. Fuik, [ca. 1885]. Oorspr. omslag. 32 p. Gereformeerde Volksbibliotheek nr 4. xR 9235 10.00 x

- Jongens en Meisjes Spelen. Leiden, D. Noothoven van Goor, [ca. 1900]. Oorspr. omslag. 16 p. Met 8 gekleurde plaatjes. Omslag hersteld. xT 7941 10.00 x

- Kennis geeft geld. Wetenschappelijke Blaadjes. Eene bloemlezing uit de beste populair-wetenschappelijke geschriften, bijeenverzameld door eene vereeniging van Nederlandsche geleerden. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, z.j. Gebonden twee delen in een band. Ills. 290 + 290 p. - xL 4789 20.00 x

- Le gretry des dames. Paris, Louis Janet, [1823]. Reliure avec cassette. 152 p., tranches dorees Avec six figures grave et notation du musique [47 p] . xB 0139 60.00 x

- Maandelijksche Kronijk. Geschiedenis van den dag. 15 januari 1854, 3e jrg. Nr.1. Met portret. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. Oorspr. omslag. 104 p. - xT 3476 20.00 x

- Mannen van beteekenis in onze dagen. Eerste Reeks: Otto Graaf von Bismarck-Schonhausen. Vincent Benedetti. Emile Ollivier. Karel baron von Werther. H.C.B. baron von Moltke. Francois Achille Bazaine. Albrecht T.E. von Roon. J. Heney Dunant. Hippolyte Cousin de Montauban. Graaf van Mac Mahon. Gabriel C.J. Favre. Louis Adolphe Thiers. William Edward Gladstone. Louis Jules Trochu. Friedrich F. graaf von Beust. Giacomo Antonelli. Haarlem, A.C. Kruseman, 1870. Gebonden. VI + 207 p. Met portretten. - xT 1447 18.00 x

- Mannen van beteekenis in onze dagen. Francois Pierre Guillaume Guizot. Victor Hugo. Thomas Babington Macaulay. Jean Joseph Louis Blanc. Josephus Johannes Ignatius Dollinger. John Lothrop Motley. Pater Hyacinthe. Ulysses S. Grant. William Makepeace Thackeray. George Sand. Haarlem, A.C. Kruseman, 1872. Gebonden. 216 p. Met portretten. - xT 1449 18.00 x

- Modeles des jeunes personnes, ou traits remarquables, actions vertueuses, exemples de bonne conduite de la part des femmes, Et Morceaux extraits des meilleurs ecrivains qui se sont occupes de l'education des filles. Paris, Pierre Blanchard, 1823. Huitieme edition. Reliure. XII + 214 p. Revue, corrigee et ornee de six figures et d'un titre grave, d'apres les dessins de M. Monnet, de l'Academie de Peinture. xB 0137 50.00 x

- Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1841. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, [1841]. Gebonden half leer. 416 p. Geillustreerd met vele houtgravures. - xB 6295 45.00 x

- Nieuw Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1850. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, [1850]. Gebonden half leer. 416 p. Geillustreerd met vele houtgravures. - xB 6296 45.00 x

- Nieuwjaars- en verjaarversjes door eene vriendin der kleinen. Leiden, D. Noothoven van Goor, z.j. Tweede vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 52 p. - xR 9065 15.00 x

- Officieele Catalogus van de Nederlandsche Afdeeling. Tentoonstelling Luik 1905. B. van der Kamp, Groningen, [1905]. Gedecoreerd linnen bandje 22 p. + uitklapbare plattegrond. Nederland op de wereldtentoonstelling te Luik. xR 3447 15.00 x

- Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1857. Gebonden. 100 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8380 30.00 x

- Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1857. Gebonden. 100 p. Met prent tegenover titelpagina. Meegebonden: Stichting opkomst en voortgang van het Institut St-Louis te Oudenbosch beschreven door J.H.M. Aerssen. Brussel, 1857. 54 p. [en] Souvenir de la proclamation du dogme de l'Immaculee conception de la tres-Sainte-Vierge a Bruxelles, le 4 mars 1855 par Josse Cels. Bruxelles, 1855. 156 p. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8381 60.00 x

- Poetische ontboezemingen. Uit: De Volksonderwijzer. Amsterdam, [1885]. Geniet. 32 p. Merkwaardige producten. xR 7554 10.00 x

- Prysdeeling by de Akademie van teeken- en bouwkunde der stad Eecloo. Drukkery van W. Ryffranck, Eeclo, 1862. Papieren omslag 28 p. Overgedrukt uit het weekblad de Eecloonaer van den 2 Maert 1862. Bevat: M. Charles Bogaerd, Geschiedkundige Herinneringen betrekkelijk de Akademie te Eecloo, 1861. xR 4242 20.00 x

- Spinrag. Een verhaal. Door de schrijfster van “Een Naam”. Utrecht, B. Brugsma Az., 1884. Gedecoreerde blauw linnen band, 113 p. - xR 8043 17.50 x

- The Comic Latin Grammar; A new and facetious introduction to the Latin Tongue. With numerous illustrations. London, Charles, Tilt, 1840. Bound. 163 p. With a List of Chales Tilt's new and popular books. - xR 5292 40.00 x

- Verhandeling over de woorden: De waereld is een schouwtooneel, elk speelt zijn rol, en krijgt zijn deel. Uitgesproken de 29 December 1812 in het letterminnend genootschap: Doctrina en Amicitia. Omslag kievitpapier, onafgesneden, 46 p. - xT 7514 30.00 x

- Verslagen en Berigten. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oud Nederlandsche Letterkunde, Jaargang 1-5. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1844-1848. Gebonden half leer. XVI + 50 + 63 + 80 + 72 + 48 p. Compleet. Niet verder verschenen. xB 7922 150.00 x

- Volksgaarkeuken te Leeuwarden. Huishoudelijk reglement voor het bestuur. Statuten van de naamloze vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. / Verslag omtrent den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1886-1887-1889-1890-1891-1892-1893-1895. Leeuwarden, Wed. J.R. Miedema & Co., 1886-1895. 10 deeltjes. - xT 5520 30.00 x

- Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Nrs: 1-12. Oudekerk a/d Amstel, M.E. de Grauw, [1888]. Gebonden. 12 stukjes in een band. Inhoud: Een kijkje in Java. Kindervoeding, Kinderverzorging en Kindersterfte in het eerste Levensjaar. Het water uit het oogpunt van gezondheid. Een en ander over sommige voedingsmiddelen en hunne vervalschingen. De Fransche Omwenteling. Handenarbeid als opvoedingsmiddel. Het verzekeringswezen. De strijd tegen smetstoffen. Waar de dubbeltjes vandaan komen. Arbeidswetgeving. Onze Nationale Weerkrachten. Het bijgeloof in vroegeren en lateren tijd en de middelen om het te bestrijden. xR 6826 30.00 x

- Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 2e bundel. Nrs: 13-24. Oudekerk a/d Amstel, M.E. de Grauw, [1890]. Gebonden. 12 stukjes in een band. Inhoud: De Staat en de Koepokinenting. Fierheid. De invloed van alcoholische dranken op het menschelijk lichaam. Armenzorg. Uw huis en uwe woning. De kunst om rijk te worden. De werkeloosheid als maatschappelijk verschijnsel. Een en ander over landverhuizing. Onze marine. Waar blijft het geld. Een woord over het boschbouwvak en de opleiding daarvoor. De Midden-Europeesche handelstractaten. xR 6827 30.00 x

- Wetenschappelijke Blaadjes. Eerste deel. A.C. Kruseman, Haarlem, 1855. Gebonden Ills. 250 p. band iets sleets. xR 2458 25.00 x

ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Immanuel. Kersdag-feestlied. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1845. Papieren omslag. XII + 36 p. Voor rekening van den schrijver uitgegeven ten voordeele van de kerkelijke gebouwen aldaar. (=Colijnsplaat). xB 8430 18.00 x

AFFICHE. Nieuwe Rotterdamse Courant. 1 april 1872. Herdenking 1 april 1572. Bijdrage van W.J. Hofdijk. Rotterdam, 1872. Formaat 67 x 46 cm. Illustratie: J. Vanhoof Sr. - xT 7871 50.00 x

AKKER, J.C. van den. Pius IX. Op zijn Jubelfeest 16-21 Juni 1871. Gedicht. Schiedam, W.H. Reterink, 1871. Oorspr. omslag. 23 p. - xR 6111 10.00 x

ALBERDINGK THIJM, Catharina. Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijn brieven als Christen Mensch Kunstenaar. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1896. Ingenaaid. 348 p. - xK 3049 35.00 x

ALBERDINGK THIJM, Catharina. Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1896. Gebonden. VI + 348 p. Mooi exemplaar. xL 0549 40.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Alberdingk Thijm-herdenking 1820-1920. Gedachtenisviering en tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, VII September 1920. Amsterdam, 't Kasteel van Aemstel, 1920. Geniet. 24 p. [stickertje op voorkant]. xR 8757 8.50 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. De bezwaren van Jhr. Dr. F.A. Hartsen, tegen het Catholicisme. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1869. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 7173 8.50 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1849. Gebonden. 40 + 12 + VII + 36 + 16 + 16 + 3 + 10 + 2 + 15 + 16 + 23 + 23 + 32 p. [bibliotheekstempeltje]. Meegebonden: I: De Nieuwe Katholieke Kerk in de Haarlemer Houttuinen. 1863. II: De koningin van Napels. 1861. III: Een weinig Amsterdamsche kritiek bij gelegenheid der Nationale feestvieringen. 1965. IV: Liederen bij den katechismus of Katholieke Leering; woorden en wijzen, herzien door. 1855. V: Aan Pius den IXe op 21 Juni 1876. VI: Trouw. Een huldegroet aan zijne majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand 1853. VII: Een misverstand, uit den weg geruimd. De Gedenkdag van 1 april 1572. enz. xB 5257 40.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1849. Gebonden. 40 p. - xT 1231 9.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. De Hr. W.J. Hofdijk, geschied- en staatsleeraar. Een woord ter gunste van konstitutie en historie, uitgelokt door de onlangs binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1860. Oorspr. papieren omslag. 31 p. xR 7963 12.50 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. De Katholieke Kerkregeling in ons Vaderland. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 8771 15.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. De menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaald door .... Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1885. Oorspr. omslag. 77 p. - xR 8758 12.50 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen. 1879. Gebonden. VII + 34 p. Meegebonden: (1) Huyg de Groot in Amsterdam, 1632. Blijspel in twee bedrijven. [zelfde uitgever]. 1883. 30 p. (2) Tartuffe. Komedie in vijf bedrijven, van Moliere. Vertaling door .... [zelfde uitgever]. 1879. XVII + 86 p. (3) De Menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaling ..... [zelfde uitgever]. 1885. 72 p. [rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. xL 8554 30.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. Oorspr. omslag. 34 p. Bibliotheekstempeltje. xR 8759 10.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Drie gedichten. Bij het borstbeeld van Bilderdijk. Ermingard van Voorne. De geboorte der kunst. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, [1844]. Oorspr. kartonnen omslag. XIV + 82 p. Oorspr. uitgever: Utrecht, H.H. van Romondt. Rug omgeplakt. xT 3669 15.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Een lees- en zangboekjen voor de jeugd. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Gebonden. VIII + 223 p. [Rug verkleurd]. xL 8321 20.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Een lees- en zangboekjen voor de jeugd. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Ingenaaid. VIII + 223 p. - xR 8669 20.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche Literatuur. Verzameld, naar tijdsorde en geranschikt, en toegelicht door... Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1850-1852. Gebonden. XVI + 346 + XVI + 506 p. Eerste bundel: 1170- 1600. XIIe, XIIIe, XIVe, XV, en XVIe Eeuw. Tweede bundel: 1600-1655. 1e en 2e helft van de XVIIe Eeuw. [rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. xL 8561 25.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Het Koggeschip. Legende van Amsterdam. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1875. Oorspr. omslag. 20 p. [Omslag aan randen verkleurd, roest vlekjes]. xL 5897 16.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werk. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Ingenaaid 237 p. Ingeleid en toegelicht door de projektgroep "Alberdingk Thijm" van het Instituut Nederlands der Katholieke Universiteit te Nijmegen. Klassiek Letterkundig Pantheon 192. xB 4046 9.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werken. Met een inleiding door M.A.P.C. Poelhekke. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1920. Gebonden. 159 p. - xH 5743 8.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Legenden en Fantaizien. Amsterdam, W.C. Ippel, 1847. Oorspr. kartonnen bandje. VI + 119 p. Het lied van Williswinde met muzieknotatie. xL 8304 30.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Magdalena van Vaernewyck. Naar de natuur geteekend door Pauwels Foreestier. Medegedeeld door .... Z.p. 1851. Gebonden. 72 p. Met Litho. Overgedrukt uit het tijdschrift Nederland Deel I, jrg. 1851. Meegebonden: De klok van Delft. Een romantiesch verhaal. Utrecht, H.H. van Romondt, 1846. XXVI + 104 p. [rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. [Pauwels Foreestier= J.A. Alberdingk Thijm]. xL 8556 35.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Mejufvrouw Leclerc. Iets uit de jongste Oude Tijd. Met een plaatjen van Dujardin. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1854. Oorspr. omslag. 114 p. - xR 8756 25.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven. [Meegebonden]: I: L. van Deyssel: Een wederwoord voor Dr H.J.A.M. Schaepman. Nog over Fransche Meesters. II: [J. Jeen]: Twijfelingen op het gebied der Gotische Kunst. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1882. Gebonden. 12 + 24 + 17 p. Een wederwoord uitgegeven: Amsterdam, Jan D. Brouwer 1882. 2e druk. Gotische Kunst uitgegeven: 's-Hertogenbosch, Henri Bogaerts, opvolger van P.N. Verhoeven, 1866. [bibliotheekstempeltje]. xB 6248 20.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Notre Dame de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Met oorspronkelijke schetsen van den schrijver. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1890. Oorspr. omslag. 72 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 5221 12.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Palet en Harp. Romantiesch Dichtwerk in vaerzen en proza. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. 226 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8014 25.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Verspreide gedichten 1841-1889. (met portret). Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1894. Gebonden 211 p. [bibliotheekstempeltje, band iets beschadigd]. xL 6810 15.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden. XI + 318 p. - xL 7970 15.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1910. Gebonden. XII + 316 p. - xL 7971 15.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XIV. Verspreide verhalen Deel V. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden. X + 368 p. - xL 7973 15.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel IV. Kunst en Oudheidkunde I. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden. XVI + 331 p. - xT 4214 12.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1909. Gebonden, half leer, XI + 318 p. - xR 0242 25.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II. Amsterdam/'s-Gravenhage, C.L. van Langenhuysen/Martinus Nijhoff, 1910. Gebonden, half leer, XII + 316 p. - xR 0243 25.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel VI: Portretten van Joost van den Vondel. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, [1908]. Oorspr. papieren omslag. XVI + 291 p. Herzien naar het handexemplaar van den schrijver . Met portret, plaat, facsimile en genealogische tabellen. [bibliotheekstempeltje]. xR 1056 12.00 x

ALBERDINGK THIJM, J.A. Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI: Verspreide verhalen deel V. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, [1908]. Oorspr. papieren omslag. X + 368 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 1057 12.00 x

ALBERDINGK THIJM, Jos Alb. De koningin van Napels. Een Hollandsche Dichtkrans, neergelegd aan de voeten van Hare Majesteit Maria Sophia Amalia. Amsterdam, C.L. Langenhuysen, 1861. Oorspr. omslag. 55 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8387 12.00 x

ALBERDINGK THIJM, M. Jos Alb. Dietsche Warande: Revue neerlandaise de l'archeologie, de l'art et de la litterature (partie francaise) 1855-1856. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1856. Oorspr. omslag. 18 p. Ills. Met uitklapbare litho: crypte van de abdij van Rolduc. xR 6034 15.00 x

ALBERDINGK THIJM, P.P.M. Levensschets van H.E. Moltzer. Gent, A. Siffer, 1897. Oorspr. omslag. 42 p. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. xB 8018 10.00 x

ALBERDINGK THIJM, P.P.M. Spiegel van Nederlandsche Letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. I-II : De geschiedenis der Letterkunde. Leuven, Karel Fonteyn, 1877. Papieren omslag. 192 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 9060 12.00 x

ALFEN, H. van. De bron van Bakhuizen v.d. Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568). Utrecht, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, 1933. Papieren omslag. 173-276 p. - xB 7905 10.00 x

ALMANAK. Almanak voor het jaar 1861, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken, Inrigting tot Bevordering van Volkgeluk en Volkswelvaart door Verspreiding van nuttige Kennis. / Volksletterkunde elfde deel. E.S. Witkamp, Amsterdam, 1861. Gebonden half linnen met gemarmerde platten, 23 + 8 + [402] + [104] p. Bevat: almanak-deel, elfde verslag van den staat der Inrigting, 51 afleveringen van elk 8 p. van Volksgeschriften (serie Volks-Letterkunde), 51afleveringen van het Weekblaadje, inhoudende korte wenken voor het leven van elk 2 p. [Stichting De Vriend der Armen en Rijken 1851-1876, opgericht door J. de Bosch Kemper]. xT 6473 50.00 x

ALMANAK. Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1872. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1971. Gebonden. VII + 303 p. Met fraaie staalgravures. Bevat: P.F. Brunings. J.J.L. Ten Kate. L.J.F. Tinbergh. O.G. Smit. H. Binger. J. Gram. W.E.N. Muskeyn. E. Laurillard. D. Dorbeck. J.J. Cremer. G.J. Spoor. J.M. Assink Calkoen. G.H.J. Elliot Boswel.C.J. van Bemmel Suyck. A.J. de Bull. J. de Vries. [Voortzetting van: Holland. Almanak voor]. xB 5423 35.00 x

ALMANAK. Castalia. Jaarboekje, aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1867. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1967. Gedecoreerde linnen band. VIII + 292 p. Met fraaie staalgravures. Bevat: Van Lennep, Ten Kate, Hofdijk, Van den Bergh, e.a. {boekbinders-vignetje: FA. L. Japin, Boekbinder, Amsterdam]. xR 7474 35.00 x

ALMANAK. Swanneblummen. Jierboekje for 1857. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse. To Liowerd, by D. Meindersma, Wz., 1856. Oorspr. bedrukt omslag, 90 p. gedeeltelijk onopengesneden, keurig exemplaar. xR 6006 30.00 x

ALMANAK. Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1844. Vierde Jaar. Zaandijk, J. Heynis Tsz. [1844]. Oorspr. kartonnen band. 200 p. Met platen. Bevat: Proeve van eene Geschiedenis der Zaanlanden. (vervolg). Het Wapen van Jisp. De Zaankant, zoo als hij zich tegenwoordig nog vertoont. Aanteekeningen uit vroegeren en lateren tijd. Iets uit de oude Doos. Aelbert de Zanger. Episode uit den tijd van het Kaas en Broodspel. Iets over Jan Jansen Struys, van Wormer, en zijne Reizen. Zaanlandsche Spreekwoorden. En vele Dichtstukjes. xB 5416 25.00 x

ALMANAK. Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1846. Zesde Jaar. Zaandijk, J. Heynis Tsz. [1846]. Oorspr. kartonnen band. 196 p. Met platen. Bevat: Proeve van eene Geschiedenis der Zaanlanden. (vervolg). Aanteekeningen uit vroegeren en lateren tijd. Zaanlandsche Schilders. Pinksterdag. Episode uit den Spaanschen Oorlog. Eene Zaanlandsche Moeder, 1574. Vertellingen van mijn Oom, den Chirurgijn. Eene Boedelverkooping. Eene schets naar het leven. Zaanlandsche Spreekwoorden. En vele Dichtstukjes. xB 5414 25.00 x

ALMANAK. Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1847. Zevende Jaar. Zaandijk, J. Heynis Tsz. [1847]. Oorspr. kartonnen band. 196 p. Met platen. Bevat: Proeve van eene Geschiedenis der Zaanlanden. (vervolg). Aanteekeningen uit vroegeren en lateren tijd. Zaanlandsche Schilders. Vertellingen van mijn Oom, den Chirurgijn. Moeder en Zoon. Voorheen en thans. Zeldzaame Ouderdom. En vele Dichtstukjes. xB 5413 25.00 x

ALPHEN, H. van en Rhijnvis Feith e.v.a. Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar. Amsterdam, Frederik Muller, 1834. 3e druk. Kartonnen oorspr. bedrukteomslag. [370] p. Onafgesneden. Gegraveerde titelpagina. Titel op omslag: Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar. Meestal getrokken uit de beste Nederlandsche Dichters. [Met ingeplakte aardige opdracht en mooi boekverkopers-etiket]. xB 8469 45.00 x

AMORIE VAN DER HOEVEN Jr. ABr. Des. Herinneringen van mijne academiereis in 1843. G.T.N. Suringar, Leeuwarden, 1845. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, onafgesneden, 288 p. Betreft reis door Duitsland: Bonn, Heidelberg, Giessen, Gottingen, Gotha, Halle, Leipzig, Dresden, Berlijn, Kiel. [Bibliotheekstempeltjes, rugbekleding ontbreekt]. xR 5999 60.00 x

ANDERSEN, H.C. en C.M. Mensing. Winteravond-Vertellingen. Schoonhoven, S.E. van Noorten, 1843. Gebonden. 160 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8010 35.00 x

ANDRIESSEN, P.J. De Muiderkring of Vijftien jaar uit den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637. A.W. Sijthoff, Leiden, [z.j.]. 4e druk. Gedecoreerde linnen band 178 p. Met gekleurde litho's. xR 5622 15.00 xx

ANDRIESSEN, P.J. De Prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering. Leiden, A.W. Sijthoff, [1885]. 4e druk. Gebonden. VIII + 184 p. Met litho's gedrukt bij Tresling & Co. te Amsterdam. Met een voorwoord van de auteur. Mooi exemplaar. xB 3896 35.00 x

ANSLIJN, N. Nederlandsche voorbeelden van deugd. Een leesboek voor de schooljeugd. Eerste stukje. Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1831. Blauw papieren omslag. VIII + 118 p. Rugje omgeplakt, klein hoekje uit laatste pagina. xB 4869 40.00 x

ANTHONIUS. De sluiker. Eene geschiedenis voor de jeugd. Amsterdam, H.M. Bremer, z.j. Oorspr. omslag. 40 p. Met een plaatje. - xT 7086 12.00 x

AQUARIUS. Warme Kadetjes. Zutphen, W.J. Thieme & cie., 1885. Oorspr. omslag. VIII + 208 p. - xT 3742 15.00 xx

ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. van. Instellingen van Hooger Onderwijs in Utrecht voor den jare 1636. Utrecht, N. van der Monde/L.E. Bosch, 1836. Oorspr. kartonnen omslag. VI + 100 p. Bijlage XIX p. [rugje ontbreekt]. xR 6391 25.00 x

ASSELBERGS, W.J.M.A. Schaepman als Letterkundige. Gent, Drukkerij Erasmus, 1953. Geniet. 15 p. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Nov.-Dec. 1953. xB 2396 7.00 x

ASSELBERGS, W.J.M.A. Tussen Vosmaer en Tollens. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1968. Oorspr. omslag. 18 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks deel 31, no. 1. xL 1949 7.00 x

ASSER, T.M.C. Iets over de Rijntollen. Johannes Muller, Amsterdam, 1860. Oorspr. omslag onopengesneden 23 p. + bijlage. Bijlage: Resolutionen der Coblenzer Conferenz der Rheinschifffahrts-Interessenten, vom 17 Juli 1860. xR 6077 10.00 x

BACHER, Julius. Kost voor onverlekkerde monden. Uit het Hoogduitsch. J.C. van Kesteren, Amsterdam, 1833. Oorspr. bedrukt omslag VIII + 88 p. + adv. bibliotheekstempeltje xR 0965 15.00 x

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Haarlem, De Erven F. Bohn, 1906. Ingenaaid. XXIV + 344 p. Uitgegeven door S. Muller Fz. Met portret van Bakhuizen van den Brink. xL 0555 27.50 x

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Twee delen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. 3e druk. Gebonden. 289 + 248 p. + facsimile. - xL 0502 25.00 x

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Deel II. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. 3e druk. Gebonden. 248 p. + facsimile. Los deel. - xR 0950 12.50 x

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink. Amsterdam, C.G. van der Post. 1865, Oorspr. omslag. 55 p. [rugje omgeplakt]. xL 8344 25.00 x

BALKEMA, C.F. Verklaring van het nijverheids-tafereel: ledigheid stort den mensch in gewis verderf. Traagheid en verkwisting baren armoede, onrust en ellende maar nijverheid en vlijt, gepaard met wijze spaarzaamheid schenken welvaart, rust en geluk. Wedw. Joh. Huisingh, Winschoten, 1850. Oorspr. bedrukt omslag, gelithografeerde titelpagina, 46 p. ontworpen, met de pen geteekend en gegraveerd door C.F. Balkema, op de laatste pagina gesigneerd. xT 7634 30.00 x

BALSEM, H.S. Giuseppe Garibaldi. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1880. Oorspr. omslag. 337-381 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen afl. 9 Redactie N.C. Balsem. xR 3909 10.00 x

BALSEM, N.C. Dichterleven en Levenspoezie. Een viertal lezingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. 1e druk. Gebonden. 189 p. Met portret. Bevat: Mr. Willem Bilderdijk, Da Costa, Altijd zon, Een praatje bij den Drachenfels. xB 3904 20.00 x

BALSEM, N.C. J.J. van Oostzee. Rudolf Virchow. Anton Rubinstein. Herbert Spencer. Hans Makart. Thomas Henry Huxley. Elisabeth, Koningin van Rumenie (Carmen Sylva). Jacob Molescott. Peter Cooper. Francois Laurent. Hendrik Conscience. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Gebonden. 387 p. Ills. - xR 8244 15.00 x

BARTELS, H.J. Een stalen geheugen ! August Koster, Amsterdam, [ca. 1907]. Oorspr. omslag 16 p. Asturels geheugensysteem, nieuwste, eenvoudigste en succesvolle methode om nooit meer iets te vergeten voor Nederlandsche studeerenden e.a., aan de praktijk getoetst en bewerkt. xR 3190 12.00 x

BATAVUS. De Vrouwenvereeniging Gelijke Rechten. Komische Scene met Zang voor 6 Dames. Rotterdam, Gebroeders Poot, [1981]. Oorspr. papieren omslag. 12 p. Het stukje speelt ten huize van Juffrouw Bitter. xT 1940 12.00 x

BEERS, Jan van. Blik door eene venster. Een nieuwjaersgedicht voor den arme. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1855. Ingenaaid 15 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8010 20.00 x

BEERS, Jan van. Gedichten. Eerste deel: 1843-1857. Tweede deel: 1857-1868. Gent/Amsterdam, W. Rogghe/J.C. van Kesteren & Zoon, 1873. Gebonden. 316 + 320 p. Met portret. Antwerpen, druk van L. Beerts. xH 3919 30.00 xx

BEERS, Jan van. Gedichten: Jongelingsdroomen 8e druk. Levensbeelden 4e druk. Gevoel en Leven 3e druk. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, [1876]. Gebonden. 423 p. - xH 2485 11.50 x

BEERS, Jan van. Jongelingsdroomen. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1855. 3e druk. Gebonden half leer. 164 p. - xH 2486 18.00 x

[BEETS]. CHANTEPIE de la SAUSSAYE, P.D. Het leven van Nicolaas Beets. Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en mejuffrouw A. Beets. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1904. Gebonden onafgesneden. IX + 342 p. Half linnen band met sluitlinten. xL 4458 25.00 x

BEETS, N. e.v.a. Euterpe. Liederen met accompagnement van de piano. Woorden van N. Beets, S.J. van den Bergh, J. Brester Azn., G.H. Broekhuijzen, J.P. Heije, W.J. Hofdijk, Richard Hol en J. Schimmel. Leiden, D. Noothoven van Goor, [ca. 1875]. Oorspr. papieren omslag. 165 p. Gecomponeerd door: A. Berlijn, C.A. Bertelsmann, G.H. Broekhuijzen jr., G.W. Derx, Richard Hol, David Koning, C.R. Marx, G. Mordach, P.J. van Paesschen, J.E. Schmitz en J.J. Viotta. xR 8011 25.00 x

BEETS, Nicolaas. Aan mijn Landgenooten op den 18den Juni 1865. Utrecht, Kemink en Zoon, 1865. Oorspr. omslag. 15 p. - xT 3295 10.00 x

BEETS, Nicolaas. Gedichten. "Nog eens Winterloof" en " Dennenaalden". Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 3e druk. Gebonden. 248 p. [Herbonden]. xH 6215 9.00 x

BEETS, Nicolaas. Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1905]. 6e druk. Gebonden. [Band iets versleten, verder goed]. xH 5929 30.00 xx

BEETS, Nicolaas. Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1914]. 8e druk. Gebonden. Vijf delen in twee banden. Jubile-uitgave. Op band: J.W. Boeijenga Zonen - Sneek. xB 7473 30.00 x

BEETS, Nicolaas. Geschenk aan jonge lidmaten der gemeente van Christus. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1910. 8e druk. Gebonden. 77 p. Goud op snee. - xH 5712 8.00 xx

BEETS, Nicolaas. Groote mannen en ware grootheid. Utrecht, J. Bijleveld, 1878. Oorspr. omslag. 36 p. Redevoering op den Gedenkdag der Stichting van de Utrechtsche Hoogeschool 26 maart 1878. xL 8393 18.00 x

BEETS, Nicolaas. Hildebrands voorbereiding. Het dagboek van de student Nicolaas Beets. Toegelicht door H.E. van Gelder. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956. 1e druk. Pocket. 192 p. Ooievaar 42. Omslag Herman Berserik. xB 0531 5.00 x

BEETS, Nicolaas. Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding van het hooleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den 16. maart 1875. Utrecht, Kemink en Zoon, 1875. Herbonden. 40 p. [Gebonden in bruin buckram]. xB 5682 45.00 x

BEETS, Nicolaas. Kuser. Inleiding en aantekingen M.H. Schenkeveld. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1979. Paperback. 99 p. Klassieken Nederlandse Letterkunde. xR 6186 8.00 x

BEETS, Nicolaas. Sparsa. Verzameling van Verstrooide opstellen en kleine geschriften. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1882. Gebonden. VIII + 521 p. Uitgeversvermelding op rug: E. & M. Cohen. Bruin linnen met goudstempeling. xK 6290 25.00 xx

BEETS, Nicolaas. Uit Nicolaas Beets' dichtwerken. Een bloemlezing. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. XLII + 83 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xK 2202 8.00 x

BEETS, Nicolaas. Verpoozingen op Letterkundig gebied. Haarlem, De erven F. Bohn, 1856. 1e druk. Gebonden halfleer, VI + 292 p. Bevat: Het populaire, Losse opmerkingen, Willem van Haren's Friso, Aanteekeningen, Vondel, Poot, Bilderdijk. xT 0777 35.00 x

BEETS, Nicolaas. Verpoozingen op Letterkundig gebied. Gebrs. E. & M. Cohen, Arnhem/Nijmegen, 1883. 3e door den auteur herziene druk, Gedecoreerde linnen band, 293 p. Bevat: Het populaire, Willem van Haren's Friso, Vondel, Poot, Bilderdijk. xT 0492 15.00 x

BEETS, Nicolaas. Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873. Gebonden. 111 p. Bevattende: I: Gesprek over Letterdieverij. II. Ossian of Macpherson? III: Emancipatie der Vrouw. IV: Varia. [Herbonden met oorspr. omslag opgeplakt]. xB 4533 16.00 x

[BEETS]. RIJN, G. van / J.J. Deetman. Nicolaas Beets. Derde deel. Rotterdam, J.M. Bredee, [1919]. Gebonden. 76 p. + Illustraties. Los deel. - xB 7209 10.00 x

[BEETS]. VRIES, J. de. Nicolaas Beets. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Oorspr. omslag. 48 p. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. Redactie Dr. E.D. Pijzel. aflevering I. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8408 10.00 x

[BEETS]. WINKEL, J. te. Nicolaas Beets. Leiden E.J. Brill, 1914. Or. omslag. 30 p. [Omslag verkleurd]. Voordracht in de jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 10 juni 1914 gehouden. xK 7854 9.00 x

[BEETS] ZONNEVELD, Peter van. Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum, 1983. Gebonden. 279 p. Ills. Achter Het Boek 18e jaargang afl. 1-3. xB 6901 17.50 x

BEKS, Maarten & Tom Gitsels. Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets t.g.v. de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura. Stichting Manutius Maastricht 1989. Oorspr. omslag Ills. Ingenaaid 107 p. zeven opstellen over Beets, Bomans en de Camera Obscura xL 7475 14.00 x

BELLAMY, J. Gedichten. Twee deeltjes. Zutphen, W.J. Thieme, 1860. Ingenaaid. 102 + 114 p. Onafgesneden. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 6069 18.00 x

BELLAMY, J. Gezangen. A. Loosjes, Haarlem 1804. 2e druk Gebonden, onafgesneden, gegraveerde titelpagina, XVI + 80 + 7 + 6 p. Op de titelpagina een rond portret van Bellamy door R. Vinkeles, een gegraveerd blad muziek bij het meegebonden “Over het graf van Bellamy” van W.H. Sels. xB 5155 65.00 x

BELLAMY, J. [Bellamij, J.]. Jeugdige en nagelaten gedichen. Haarlem, A. Loosjes Pz, 1807. 3e druk. Oorspr. kartonnen omslag. 170 p. bandje matig xR 8382 45.00 x

[BELLAMY, Jacobus]. Jacobus Bellamy, 12 november 1757 - 11 maart 1786. Utrecht, J.W. Leeflang. Oorspr. omslag. 32 p. - xL 4330 10.00 x

[BELLAMY] OCKERSE, W.A. en A. Kleijn geb. Ockerse. Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamij. Wed. A. Loosjes Pz., Haarlem, 1822. Oorspr. gekartonneerd, gegraveerde titelpagina, 323 p. Bevat ook onuitgegeven gedichten en brieffragmenten. Opgedragen aan Francina Baane. xR 1246 75.00 xx

BENNINK JANSSONIUS, R. De Dichtwerken. Eerste deel. Arnhem, Bleeker & Ybes, z.j. Gebonden. 226 p. Eerste van twee delen. - xR 0795 12.00 x

BERG, W. van den en Peter van Zonneveld. (red.). Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen. Utrecht, HES, 1986. Paperback. 296 p. - xB 0156 10.00 x

BERGEN, J. van. De kracht des gebeds. Een verhaal op waarheid gegrond. Nijkerk, G.F. Callenbach, [ca.1900]. Oorspr. omslag. 16 p. Ills. - xR 9234 10.00 x

BERGEN, J. van. Ter elfder ure. Een verhaal op waarheid gegrond. 's-Gravenhage, A. Berends, z.j. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xR 9233 10.00 x

BERGENDAHL, A.A. Gelegenheids- en andere gedichten onder het motto Geloof, Hoop en Liefde, eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Amsterdam, G. van Tyen & Zonen, 1877. Gebonden. XI + 296 + 27 + 7 + 4 + 3 p. Uitgegeven ten voordeele der “Vereeniging te Amsterdam, tot ondersteuning van Hulpbehoevenden,” onder de bescherming van H.M. de Koningin. Meegebonden: (1). Help elkaar Eene opwekking tot onderlinge en algemeene hulpvaardigheid. 1880. (2). Welkomstgroet aan den Koning en de Koningin. 1879. (3). Palestina, het H. Land 1860-1885. (4). Bethlehem in Palestina. 1881. xL 9338 35.00 x

BERGH, S.J. van den en W.M. Logeman. Familie Magazijn. Zedelijke lectuur van uitspanning tevens tot verspreiding van nuttige kundigheden. Arnhem, H.A. Tjeenk Willink, 1859. Gebonden. VIII + 320 p. Halflinnen. xB 9783 40.00 x

BERGSMA, Th. v. De school-quaestie. Open brief aan het Ministerie, de Leden der 1ste en 2de Kamer en het Schooltoezicht. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1900. Ingenaaid. 38 p. Omslag vernieuwd met behoud van oorspronkelijke voorkant. xB 4386 15.00 xx

BEUSEKAMP, H.J. Eenige stukken uitde Natuurlyke Historie voor kinderen. H.C.A. Thieme, Zutphen, 1803. 2e druk, Gebonden half leer, 115 p. + VI ingekleurde platen met 32 afbeeldingen van dieren. Inscriptie m.b.t. Eerprijs. xT 6822 25.00 x

BIENTJES, J.A. Dr. J. van Vloten herdacht als goed vaderlander en geschetst in zijn temperamentvollen en invloedrijken arbeid op publicistisch gebied in de tweede helft der negentiende eeuw. 's-Gravenhage, Luctor et Emergo, 1915. Oorspr. omslag. 76 p. - xT 5888 12.50 x

[BILDERDIJK]. A. Goslinga: Met twee bijvoegsels: Verzoekschrift van Bilderdijk en Dirk van der Linden aan het hof van Holland. J.C. van der Does: Bilderdijks tweede vrouw en haar moeder. Amsterdam, 1933. Oorspr. omslag. 24 p. Vereeniging Het Bilderdijk-Museum. Twee en twintigste jaarverslag 1931-1932. xB 1417 7.00 x

[BILDERDIJK]. De Herdenking van Bilderdijks Geboortedag. Georganiseerd door het Nationaal Comite Bilderdijk-Herdenking 1956. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1956. Geniet. 47 p. - xB 2346 6.00 x

[BILDERDIJK]. De muis- en kikvorsch-krijg. Homerus nagezongen. z.p. 1821. 1e druk Gebonden 76 p. Papieren bandje uit de tijd. xL 3533 90.00 xx

[BILDERDIJK]. Jaarverslag 1932 en andere bescheiden. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1932. Geniet. 20 p. - xB 2342 6.00 x

[BILDERDIJK]. Jaarverslag 1933 en andere bescheiden. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1933. Geniet. 14 p. - xB 2343 6.00 x

[BILDERDIJK]. Mr. Willem Bilderdijk. Uitgegeven op machtiging der Bilderdijk Commissie. Boekhandel v/h Hoveker & Wormser Pretoria-Amsterdam-Potchefstroom 1906. Gebonden Ills. 468 p. - xH 4183 22.50 x

[BILDERDIJK]. Statuten en huishoudelijk reglement der vereeniging Het Bilderdijk-Museum te Amsterdam, opgericht in 1908. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1937. Geniet. 12 p. - xB 2344 5.00 x

[BILDERDIJK] BAVINCK, H. Bilderdijk als denker en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1906. Gebonden. 222 p. [Mooi exemplaar]. xH 4809 21.00 x

[BILDERDIJK]. BOSCH, J. Bilderdijk en Tollens. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1941. Geniet. 41 p. Verslag over het jaar 1939-1940. xB 2339 6.00 x

[BILDERDIJK]. BRUIN, C.C. de. Bilderdijk en de studie van het middelnederlands. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1955. Geniet. 16 p. Kort Verslag over de jaren 1951-1954. xB 2345 6.00 x

[BILDERDIJK]. COSTA, Isaac da. Bilderdijks Epos of De vijf bestaande zangen van den Ondergang der eerste wareld. Uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1847. Later papieren omslag VIII + 533 p. met uitslaande kaart. - xB 1450 35.00 x

[BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. Mag Bilderdijk's tweede vrouw genoemd worden, Lang geen makke tante? Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1940. Geniet. 15 p. Verslag over het jaar 1938-1939. xB 2337 6.00 x

[BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. en J.C. van der Does. Verzoekschrift van Bilderdijk en Dirk van der Linden aan het Hof van Holland. - Bilderdijks tweede vrouw en haar moeder. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1933. Geniet. 24 p. 24e jaarverslag 1931-1932. xB 2341 6.00 x

[BILDERDIJK] HATTUM, M. (ed.). Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch. Amsterdam, Vereniging 'Het Bilderdijk-Museum', 1985. Oorspr. omslag. 105 p. Ills. T.g.v. de 75ste verjaardag van Prof. Dr. J. Bosch. xL 3113 8.00 x

[BILDERDIJK]. JAGER, A. de. Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen. Leiden, S. & J. Luchtmans, 1847. Kartonnen band. 260 p. - xB 1435 20.00 x

BILDERDIJK, Katharina Wilhelmina. Treurspelen. P. den Hengst & Zoon, Amsterdam, 1818. Blauw kartonnen bandje. Gegraveerde titelpagina. X + 158 p. Bevat: “Ramiro” en “Dargo” en een inleiding van Willem Bilderdijk. [WBB A 1818.209.1 en B 1818.243]. [bibliotheekstempeltje]. xL 6662 25.00 xx

[BILDERDIJK]. KINKER, J. Beoordeeling van Mr. W. Bilderdijks Nederlandsche Spraakleer, Met de spreuk: Discant artem quam frustra docent. Gevolgd van eenen brief des hoogleeraars Matthijs Siegenbeek aan den schrijver, als bijvoegsel tot deze beoordeeling. Amsterdam, Johannes van der Hey en Zoon, 1829. Kartonnen band. XXIV + 370 p. - xB 1445 50.00 x

[BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. Een proces van Bilderdijk uit het jaar 1788. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1939. Geniet. 14 p. 29e jaarverslag 1936-1937, en 30e jaarverslag 1937-1938. xB 2336 6.00 x

[BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. en J.F.M. Sterck. Een proces van Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven over een valsch codicil, 1796-1797. - Eenige gegevens over het ontstaan van mijn Bilderdijk verzameling. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1937. Geniet. 30 p. 27e jaarverslag 1934-1935, en 28e jaarverslag 1935-1936. xB 2334 6.00 x

[BILDERDIJK]. NAUTA, D. Bilderdijk en de Kerk. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1949. Geniet. 39 p. Verslag over het jaar 1947-1948. xB 2338 6.00 x

BILDERDIJK, Vrouwe Katharina Wilhelmina. Poezy. J. Immerzeel, junior Rotterdam 1820. Gebonden Gegraveerde titelpagina, VIII + 188 p. Met inleidend gedicht van Bilderdijk. [bibliotheekstempeltje] [WBB B 1820.255] xL 6664 35.00 xx

BILDERDIJK, W. Cinna. Treurspel. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856. Oorspr. omslag. 96 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Licht blauwe papieren omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8598 10.00 x

BILDERDIJK, W. Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten. Roermond, Henri van der Marck, 1888. Oorspr. papieren omslag. 30 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 0250 12.50 x

BILDERDIJK, W. Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten. Roermond, Henri van der Marck, 1895. 2e herzine druk. Oorspr. papieren omslag. 31 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 0252 15.00 x

BILDERDIJK, W. Kormak. Treurspel. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856. Oorspr. omslag. 91 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Licht blauwe papieren omslag, rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8595 10.00 x

BILDERDIJK, W. Mengelingen. Vier delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855. Oorspr. omslag. 98 + 97 + 105 + 91 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Licht blauwe papieren omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8596 20.00 x

BILDERDIJK, W. Mengelpoezy. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1861. Oorspr. omslag. 232 + 166 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Blauwe papieren omslag, rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8606 15.00 x

[BILDERDIJK, W.] CORNEILLE, Pierre. Cinna, treurspel. (na Corneille). Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1824. Oorspr. papieren omslag. 68 + (2) p. [WBB 256.1]. xR 0909 20.00 x

BILDERDIJK, W. H. Logman. Ludvig Holberg. De Goudmaker: Blijspel: een indirekte navolging van Ludvig Holberg's Det Atabiske Pulver volgens het enig bekende handschrift voor het eerst uitgegeven door H. Logeman. Gand/Paris, Van Ryssekberghe & Rombaut/Champion, 1925. Oorspr. omslag. XX + 74 p. Ills. Onopengesneden. Recueil de travaux publies par la Faculte de philosophie et lettres. Universite de Gand 55e fascicule. xB 5188 18.00 x

[BILDERDIJK]. WILLE, J. Een Doorgewerkt Gedicht. Het Handschrift van Bilderdijk's Vreugde 1805. - De Orde van den Zwaan. Amsterdam, Vereeniging Het Bilderdijk-Museum, 1935. Geniet. 30 p. 25e jaarverslag 1932-1933, en 26e jaarverslag 1933-1934. xB 2335 6.00 x

BILDERDIJK, Willem. Aan den Heer Le Sage ten Broek, in antwoord op zijnen openbare brief aan Mr. W. Bilderijk. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1829. Oorspr. papieren omslag. 29 p. Omslagtitel: Mr. W. Bilderdijk aan den heer Le Sage ten Broek. xB 6389 25.00 x

BILDERDIJK, Willem. Beschouwingen der vijf tafereelen van Josephs Leeven, afgebeeld door den konstschilder J.V.D... uitgegeven in 't jaar 1771. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1830. Geen omslag Cahiersteek 16 p. Laatste twee bladzijden Lijst met bij Herdingh uitgegeven werken van Bilderdijk en echtgenote. [WBB 290.1]. xB 1438 25.00 x

BILDERDIJK, Willem. Bydragen tot de Tooneelpoezy. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1823. Oorspr. kartonnen omslag. 206 p. Voorspraak. Over den Aran en Titus van Jan Vos. Over het Spaansche Treurspel van Don Guillem de Castro: De Heldendagen van den Cid. Eerste en tweede deel. Over een Toneelstukje van Jonkheer Onno Zwier van Haren: Pietjen en Angenietjen. Byzonderheden omtrent het Zinnespel van het Kunstgenootschap Nil volentibus arduum, genaamd Tyranny van Eigenbaat. xR 2313 40.00 x

BILDERDIJK, Willem. De ondergang der eerste wareld. I-V zang. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1820. 1e druk. Gebonden half leer, XXVIII + uitslaande kaart +179 p. enkele kleine bibliotheekstempeltjes, mooi exemplaar xR 8394 60.00 x

BILDERDIJK, Willem. De ziekte der geleerden. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1928. 2e druk. Kartonnen omslag. XXX + 193 p. [WBB 153.2.] xB 1262 35.00 x

BILDERDIJK, Willem. Elius, romance. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1788. Kartonnen band. 65 + [2] p. Gegraveerde titelpagina ontbreekt [zoals vaak], wel met kop- en sluitvignetten. xB 1434 40.00 x

BILDERDIJK, Willem. Floris de Vijfde. Treurspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Oorspr. blanco kartonnen omslag. 116 p. Ills. - xR 8374 25.00 x

BILDERDIJK, Willem. Frankrijk bedwongen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836. Zonder omslag. 4 p. Eerder verschenen in Vaderlandsche uitboezemingen 1815. WBB 319.1 xB 1439 25.00 x

BILDERDIJK, Willem. Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem. Bezorgd door J. Bosch. Culemborg, Tjeenk Willink/Noorduijn, 1977. Oorspr. omslag. 48 p. Ills. - xL 7438 8.00 x

BILDERDIJK, Willem. Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) vertaald door Mr. Willem Bilderdijk. Te Amsterdam, bij Johannes Allart, 1803. 1e druk. Kartonnen band. XIV + 156 +72 p. Gegraveerde titelpagina. De vier zangen alle met kop- en sluitvignetten zijn gravures door Reinier Vinkeles. xL 4006 80.00 x

BILDERDIJK, Willem. Kallimachus lofzangen. P.J. Uylenbroek en J.W. IJntema en Comp. Amsterdam 1808. Gebonden XVI + 120 p. bibliotheekstempeltje. [WBB A 1808 156.1] xL 6668 50.00 x

BILDERDIJK, Willem. Najaarsbladen. Twee delen. 's-Gravenhage, Immerzeel & Comp., 1808. Kartonnen banden. X + 181 + [4] + 186 p. Gegraveerde titelpagina's, titelvignetten door Jacob Ernst Marcus en een uitvouwbare kaart van de noordelijke sterrenhemel door Daniel Veelwaard. [inscriptie van uitleningen op schutblad 2e deel]. xH 9667 70.00 x

BILDERDIJK, Willem. Navonkeling. Eerste deel. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1826. Kartonnen band. [2] + 208 p. Los deel. Gegraveerde titelpagina, titelvignet. xB 1430 25.00 x

BILDERDIJK, Willem. Nieuwe mengelingen. Eerste en tweede deel. Schiedam, H.A.M. roelants, 1859. Oorspr. omslag. XXIV + 236 + 194 p. Klassiek, Letterkundig Pantheon. [tweede deel rug omgeplakt, bibliotheekstempeltjle]. xB 1448 15.00 x

BILDERDIJK, Willem. Over een Oud Amsterdamsch Volksdeuntjen. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1824. Zonder omslag. 15 p. WBB 161.2. xB 1440 20.00 x

BILDERDIJK, Willem. Poezy. Vier delen in een band. Rotterdam, J. Immerzeel, 1822. 2e druk. Gebonden half leer XVI + 232 + 228 p. Gegraveerde titelpagina's, titelvignet. xB 7350 35.00 x

BILDERDIJK, Willem. Poezy. Vier delen in twee banden. Rotterdam, J. Immerzeel, 1822. 2e druk. Oorspr. kartonnen bandjes XVI + 232 + 228 p. Gegraveerde titelpagina's, titelvignet. xB 1443 35.00 x

BILDERDIJK, Willem. Ridder Sox of De trouwlustige Totebel gevolgd door Koekeloer of De verschalkte vleier. Twee luchtige luimen van Geoffey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van ..... Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1956. Ingenaaid. 66 p. Ills. Pam G. Rueter. - xL 1450 6.00 x

BILDERDIJK, Willem. Sprokkelingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1821. Karonnen omslag. [2] 4 [2] 192 p. Gegraveerde titelpagina met vignet door J.C. Bensdorp naar W. Bilderdijk. {Naaiwerk los, papieren band]. Naast oorspronkelijk werk bevat deze bundel ook enkele vertalingen van Ovidius. [WBB 236.1.] xH 9665 30.00 x

BILDERDIJK, Willem. Van het letterschrift. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, junior. 1820. Gebonden. X + 208 p. Gegraveerde titelpagina. Kartonnen band uit de tijd, met papier beplakt. Op het achterplat ontbreekt het papier. xL 4005 90.00 x

BILDERDIJK, Willem. Vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1828. Kartonnen band. VIII + 206 p. WBB 281.1. xW 8772 45.00 x

BILDERDIJK, Willem. 1756-1831. Mengelpoezy. Twee delen. Rotterdam, J. Immerzeel, Junior, 1823. 2e druk. Oorspr. kartonnen bedrukte omslag. XIX + 262 + 56 + 194 p. Met gegraveerde titelpagina's en titelvignetten. In deel II de naamlijst van intekenaren. Titelgravure J.C.B.[endorp]. Gedrukt bij C.A. Spin. WBB 117.2. xB 1442 30.00 x

BILDERDIJK, Willem. Alexander Pope. De Mensch. Popes Essay on Men gevolgd door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Kartonnen band. [4] + 224 p. Gegraveerde titelpagina, titelvignet en 4 gravures door Reinier Vinkeles. xH 9664 60.00 x

BILDERDIJK, Willem en Katharina Wilhelmina Bilderdijk. Nieuwe Dichtschakeering. Twee delen. Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1819. Gebonden. IV + 206 + 206 p. Gegraveerde titelpagina, titelvignet J.E. Marcus Sculp. WBB 213.1. Waterschade bovenkant titelpagina. xB 1446 55.00 x

BILDERDIJK, Willem (vert.). Redevoeringen des heiligen oudvaders Chrysostomus. Vertaald uit het Grieksch. Voorwoord Jan J.F. Wap. Breda, F.P. Sterk, 1832. Gekartonneerd, onopengesneden, [VI] + 163 p. [WBB 298.1] Het laatste werk van Bilderdijk, postuum uitgegeven. Vlek aan onderzijde binnenwerk, het hele boek doorlopend. xT 6303 30.00 x

BILDERDIJK, Willem (vert.). Euripides. De cycloop, saterspel. Naar het Grieksch van Euripides. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828. Kartonnen band. [8] + 48 p. Met een inleiding van Abraham en Jeronimo de Vries. Gegraveerde titelpagina, titelvignet. xB 1432 40.00 x

BILDERDIJK, Willem (vert.). Ibn Doreid. Treurzang van Ibn Doreid. In Neerduitsche dichtmaat overgebracht door Mr. Wm. Bilderdijk. 's-Gravenhage, Immerzeel & Comp., 1808. Tweede en gezuiverde druk. Kartonnen band, onafgesneden, III + XV + 86 p. Vertaald naar de Arabische tekstuitgave van E. Scheidius. Gegraveerde titelpagina, titelvignet gesigneerd R. Vinkeles. WBB 110.2. [bibliotheekstempeltje]. xB 1427 40.00 x

BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, Katarina Wilhelmina e.a. Dichtkundige mengelingen van Nederlandsche vrouwen uit 1813. Uitgegeven ter tentoonstelling “De Vrouw 1813-1913”. Amsterdam [Haarlem, Enschede], 1913. Oorspr. omslag. Onafgesneden, 48 p. 9,5 x 14,5 cm. Werk van 15 dichteressen. xL 3774 20.00 xx

BLOEM, H.W. en J. Ter Gouw. De Tentoonstelling voor Onderwijs te Amsterdam in 1860. Amsterdam, C.L. Brinkman, 1861. Oorspr. bedrukte karton omslag. XX + 243 p. Ills. Met gelithografeerde platen. xT 4740 50.00 x

BODDAERT, Marie. Frans en het geheim. Een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching. Geillustreerd door O. Geerling. Alkmaar, Gebr. Kluitman, [1913]. 2e druk. Gebonden. 78 p. Ills. - xB 8403 10.00 x

BODEL NIJENHUIS, J.T. Levensbericht van L.J.F. Janssen. Leiden, E.J. Brill, 1870. Papieren omslag. 51 p. Overgedrukt uit de handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1869-1870. xT 1215 8.50 x

BOEKEN, H.J. Excerpt uit Potgieter's Florence. Amsterdam, z.j. Geniet. 15 p. - xL 7900 8.00 x

BOELEN, Anton. Rustverstoorders. 's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante, 1868. Oorspr. papieren omslag. 132 p. Gesigneerd door de auteur. Rugje licht beschadigd. xR 7965 25.00 x

BOER, Francijntje de. Gedichtjes voor kinderen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, [1854]. 5e druk. Gebonden. VI + 96 p. Met [vier] staalplaten. - xB 6259 30.00 xx

BOGAERS, A. Balladen en andere dichtstukjes. Z.p. 1862. Gebonden. 248 p. Sneden verguld. Gegraveerde titelpagina. [Bovenzijde rug licht beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xL 8051 45.00 x

BOGAERS, A. De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607). Haarlem, A.C. Kruseman, 1860. Gebonden Gegraveerde titelpagina IV +122 p. band matig xH 5623 22.50 x

BOGAERS, A. Gedichten. In eigen beheer, 1859. Gebonden. 244 p. Goud op snee. Gegraveerde titelpagina. [Bibliotheekstempeltje, rug los aan bovenkant]. xL 8885 50.00 x

BOGAERS, A. Jochebed. Dichtstuk. Te Amsterdam, ter boekdrukkerij van C.A. Spin 1835; (6) 67 p. gelith. titelvignet; litho;s (allen ingeplakt); linnen stempeling goud, goud op snee. Aparte linnen band, helaas rug lelijk omgeplakt. etiketje, bibliotheekstempeltje. xL 4158 20.00 xx

BOGAERS, A. Jochebed. Dichtstuk. Te Amsterdam, ter boekdrukkerij van C.A. Spin 1835; (6) 67 p. gelith. titelvignet; litho;s (alle ingeplakt); linnen stempeling goud, goud op snee. 24 x 15 cm. [rugje opgeplakt]. xB 5654 35.00 x

BOGAERS, A. Tollens. Dichtstuk. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1857. Oorspr. omslag. 21 p. Vignet op titelpagina. [bibliotheekstempeltje]. xL 8345 20.00 x

BOGAERS, Pieter. Gedichten van Pieter Bogaers 1805-1833. Helmond, 1918. Ingenaaid. LXVIII p. Omslag verkleurd, bibliotheekstempeltje, binnenwerk goed. xL 7613 25.00 x

BOISSEVAIN, Charles. De Arpanjak. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877. Oorspr. omslag. 44 p. Litho van het schip t.o. titelpagina. xR 9163 60.00 xx

BOISSEVAIN, Charles. The Struggle of the Dutch Republics. Open letter to an American Lady. Amsterdam, Handelsblad, 1900. Oorspr. omslag. 93 p. [Rugje omgeplakt]. xR 6472 25.00 x

BOKMA DE BOER, J. De meeuwenrots. Naar Jules Sandeau. Joure, R.P. Zijlstra, z.j. Gebonden. 112 p. Gekleurde prent t.o. titelpagina. xK 9794 12.00 xx

BOLLAND, G.J.P.J. Open brief aan den Heer H.J.A.M. Schaepman. Leiden, A.H. Adriani, 1899. Herbonden. 71 p. [Half linnen gebonden]. xB 2381 12.50 x

BOMHOFF, J.G. Isaac da Costa. Op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1961. Paperback. 80 p. Uitgave in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en van de Stichting Het Reveil-Archief te Amsterdam. xB 7272 7.50 x

BOOGMAN, J. / J. Harenberg / G. Krosenbrink / A. Schaars. (ed.). A.C.W. Staring. Dichter en Landman, Regionalist en Nationalist. Zutphen, Walburg Pers, 1990. Gebonden S.O. 252 p. Ills. - xB 0246 17.50 x

BORGER, E.A. Gedichten. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen, z.j. 7e druk. Gebonden. 111 p. - xL 1862 15.00 x

BORGER, E.A. Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1819. Papieren omslag. 5 p. Hendrik Albert van der Palm (1802-1819). Zie ook: Siegenbeek e.a., Op het afsterven van Hendrik Albert van der Palm : student in de letteren en godgeleerdheid aan de Hooge School, te Leyden. Overleden den 14. November 1819, in den oudendom van 17 jaren en 7 maanden. xB 6345 20.00 x

BORNIER, Henri de en J.A. ALBERDINGK THIJM. De dochter van Roelant. Toneelspel in vier bedrijven, in verzen. In het Nederlandsch overgezet door K.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, C.L. Langhuysen, 1877. Gebonden. 88 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 8767 15.00 x

BOS, M.G. van den. Herdenkt uwen weg, dankt God. Leerrede naar aanleiding van Psalm L:14, uitgesproken op den oudejaarsavond van 1863. Met een brief aan en een antwoord van Dr. E. Laurillard, benevens een inleidend dichtstukje van den schrijver. Amsterdam, G.D. Bom, 1864. Oorspr. papieren omslag. 20 p. Uitgegeven ten voordeele van nagelatene betrekkingen van personen, die door het vergaan eener visscherssloep zijn omgekomen. xB 7798 15.00 x

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849-1850. Gebonden Half leer. 297 + 328 p. - xA 0804 50.00 x

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. Ingenaaid. 360 + 340 p. - xK 9648 20.00 x

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Een vertelling aan de kaptafel en andere novellen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 188 p. Met inleiding van L.S., en een portret van de schrijfster. xK 3300 7.00 x

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Graaf Pepoli. De roman van een rijk edelman. 's-Gravenhage, Charles Ewings, z.j. [1885]. Gebonden half leer. 451 p. - xW 9249 13.50 xx

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Majoor Frans. Veen, Utrecht/Antwerpen, 1983. 3e druk, Paperback, 318 p. - xT 3538 8.00 x

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Raymond de Schrijnwerker. Novelle in gesprekken. Amsterdam, G.L. Funke, 1880. Gebonden. 371 p. Premie van Het Nieuws van den Dag. Jaargang 1980. Mooi exemplaar. xB 7212 20.00 x

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Verspreide novellen en geschriften. Ingeleid door Johs. Dyserinck. Rotterdam, D. Bolle, [1912]. Gebonden VII + 332 p. Voor de eerste maal herdrukt t.g.v. het eeuwfeest harer geboorte. Met 4 platen. xL 7196 10.00 xx

BOSCH, J. Nieuwe aspecten in de Bilderdijk-studie. Groningen, J.B. Wolters, 1965. Geniet. 12 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids 58e jaargang nr. 5. xB 2423 6.00 x

BOSCH KEMPER, J. de. Levensbericht van Mr. Cornelis Jacobus van Assen. Leiden, Mij. der Nederlandsche Letterkunde, [1860]. Oorspr. omslag. 62 p. - xT 7175 8.50 x

BOSDIJK, J.F. De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1848. 2e druk. Oorspr. kartonnen bedrukte omslag. N.p. met zes paginagrote litho's. - xR 9983 50.00 x

BOSKEN, J.H. en N. Beets. Toespraken gehouden bij het graf van den Weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, overleden 27 juli 1865. Utrecht, J. Bijleveld, 1865. Blanco omslag. 8 p. - xT 7804 8.50 x

BOUMAN, J.J. Het turbulente leven van ds. Salomon Mozes Flesch (1812-1862). De Hoeksteen, 1993. Oorspr. omslag. 83 p. Ills. De Hoeksteen, 22e jaargang nr. 5/6, december 1993. xR 3980 8.00 x

BREDOW, G.G. Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen. Zutphen, H.C.A. Thieme, 1825. 6e veel verbeterde druk. Gebonden. VIII + 159 p. Uit het Hoogduitsch naar de tiende verbeterde , en volgens de behoeften van onzen tijd omgewerkt. Gebonden met behoud van oorspronkelijk omslag. Als geheel wat smoezelig. xB 0389 30.00 xx

BRENNER, Madme. Gymnastiek voor meisjes. Een handleiding voor onderwijzeressen, ouders, enz. Vertaling H.A. Krooneman. Met 22 platen. Bodegraven, Van Rossum, 1871. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. VIII + 38 p. - xT 3149 75.00 x

BRIL, W.G. e.a. Voor drie-honderd jaren, Volks-Bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. Harderwijk, M.C. Bronsveld, 1869. Oorspr. kartonnen band. 171 p. O.m. over het Wilhelmus, tachtigjarige oorlog. xL 4472 25.00 x

BRINK, J. ten. Drie volksliederen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1875]. Oorspr. papieren omslag. 55 p. Algemeene Bibliotheek nr. 79. [rugje omgeplakt]. Het Wilhelmuslied. De Marseillaise. Die Wacht am Rhein. xR 1026 12.00 x

BRINK, Jan ten. Brechtje Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche letteren. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1890]. Gebonden. 270 p. Vlekje op band. xB 7894 15.00 x

BRINK, Jan ten. Jan Starter en zijn Wijf. Eene novelle. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1890. Herbonden. 234 p. Herbonden: half linnen met blauwe gemarmerde platten. [bibliotheekstempeltje]. xL 6379 10.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 12: Letterkundige Mengelingem. Klaasje Zevenster in China. Victor Hugo en Madame Drouet. Marcellus Emants. Sacher-Masoch. De staart van Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. Het Haagsche Tooneel. Nieuw licht over Betje Wolff. Het zeventiende letterkundig congres te Mechelen. Amadis Romans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Ingenaaid. 209 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2406 18.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Ingenaaid. 235 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1585 18.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. 2e aangevulde druk. Gebonden. 236 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2413 22.50 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Ingenaaid. 154 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1586 18.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Gebonden. 154 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2414 22.50 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Ingenaaid. 167 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1587 18.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Gebonden. 167 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2415 22.50 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 2: Lord Edward Bulwer Lytton. Leiden, A.W. Sijthoff, 1882. Ingenaaid. 176 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2403 18.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888]. Ingenaaid. 179 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2408 18.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888]. Gebonden. 179 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2411 22.50 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 3: De Litteratuur der Reinaert-sagen. Marie de Fuldau. Bilderdijk. Dr. A. Pierson. Dr. B. Ter Haar. Prof. J.J. Van Oostzee. De Vlamingen over Multatuli. Lindo en Cremer. Dr. J.P. Heye. Anna Rooze van J.J. Cremer. Mr. Jacob van Lennep. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Ingenaaid. 185 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2404 18.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 5: Haagsche kleinigheden. Robert Hamerling. Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Ingenaaid. 211 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xR 2405 18.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Ingenaaid. 137 p. - xR 2409 18.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1883. Gebonden. 137 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2416 22.50 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 8: Victor Hugo. Jules Janin. De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Kongressen. Henri Rochefort. Frits Reuter. Arsene Houssaye. Henri Havard. Edmondo de Amicis. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Ingenaaid. 166 p. Op omslag: Verkrijgbaar bij D. Bolle, Rotterdam. xB 1588 18.00 x

BRINK, Jan ten. Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagse Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling. Leiden, A.W. Sijthoff, 1884. Gebonden. 198 p. Gebonden gedecoreerd linnen band. xR 2412 22.50 x

BRINK, Jan ten. Nieuwe romans. Alphonse Daudet. Emile Zola. Georg Ebers. H.J. Schimmel. Ferdinand Fabre. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1883. Gebonden gedecoreerd linnen. 198 p. - xR 2418 30.00 x

BRINK, Jan ten en Cd. Busken Huet. Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1963/1964. Oorspr. omslag. 238 p. Ills. Achter het Boek 2e/3e jrg. afl. 2,3, en 1. 1963/1964. xB 9395 12.00 x

BROEKE, Leonardus van den. Jos. A. Alberdingk Thijm bij het eeuwfeest zijner geboorte herdacht in zijn sterfhuis. [Amsterdam, Gonzaga-vereeniging], 1920. 2e druk. Geniet. 32 p. Rede uitgesproken te Amsterdam 31 maart 1920 in het sterfhuis, het gebouw der Gonzaga-vereeniging, N.Z. Voorburgwal 161. xR 0318 10.00 x

BROERE, C. (ed.). De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer. 's-Gravenhage, J.W. ten Hagen, 1840. Oorspr. omslag. 62 p. Toegelicht door C. Broere, te Velzen. [bibliotheekstempeltje]. xB 1168 15.00 x

BROES, Willem. (1766-1858). De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breede tekstenrol, ten gebruike van de Kerkelijke Leerrede en den Bijbelschen Almanak. In drie afdeelingen. Nader in tien hoofdstukken. Amsterdam, 1847. Gebonden half leer. XII + 384 + 388 + VI + 382 p. Mooi exemplaar. xL 9226 45.00 x

BROM, Eduard. Opgang. Verzen. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1895. Gebonden. III + 104 p. [Bibliotheekstempeltje op titelpagina. Ex Libris]. xL 4083 12.00 xx

BROM, G. H.J.A.M. Schaepman. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903. Oorspr. omslag. 54 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis. xR 3931 8.00 x

BROM, Gerard. Alberdingk Thijm. Het Spectrum, Utrecht, 1956. Gebonden S.O. Ills. 272 p. - xB 7215 12.50 x

BROM, Gerard. Schaepman's Frans Hals. Verklaard door ... 's-Hertogenbosch, 1922. Geniet. 20 p. Geert-Groote-Genootschap nr. 30. xB 2418 6.00 x

BROOSHOFFT, P. Academische dissolving-views. I: De groenen, groentijd en inauguratie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1875. Oorspr. omslag. 38 p. - xL 8896 10.00 x

BRUIJN, J. de en P. Schaik. Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum. Amsterdam, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1995. Paperback. 72 p. Ills. Donum reeks IX. xB 8067 10.00 x

BRUIN, Servaas de. Een prostitutie-congres. Vermakelijke ironie in dichtmaat. J. Vlieger, Amsterdam, [ca. 1890]. Oorspr. omslag bedrukt in blauw, goud,rood en blind op blauwe ondergrond. [16 p.]. Humoristisch gedicht door Servaas de Bruin (1821-1901). xR 5088 15.00 x

BRUNTON, J. en J. van Lennep. De veertig voorschriften van het Whistspel in tweeregelige rijmpjes vervat en van toelichtingen voorzien. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1863. Oorspr. omslag. 78 p. - xT 3588 50.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Ada van Holland. Eene historisch-litterarische studie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1866. Gebonden. 107 p. Bibliotheekbandje met het oorspronkelijk omslag meegebonden. xL 5015 20.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Ada van Holland. Eene historisch-litterarische studie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1866. Oorspr. omslag, 107 p. - xR 8044 10.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Brieven aan E.J. Potgieter. Eerste deel 1859-1867. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1925. Gebonden. XIII + 240 p. Met portret. [Los deel]. Uitgegeven door Albert Verwey. xR 0151 10.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Brieven aan E.J. Potgieter. Tweede deel 1868-1870. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1925. Gebonden. 250 p. [Los deel]. Uitgegeven door Albert Verwey. xR 0152 10.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1882-1884. 1e druk. Gebonden. op schutbladen ingeplakte knipsels xW 3013 60.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1886. 2e herziene en bijgewerkte druk. Gebonden. 520 + 327 + 436 p. - xB 9402 40.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1941. 6e druk. Gebonden S.O. 642 p. - xH 3983 13.50 x

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1946. 8e druk. Gebonden. 640 p. Ills. - xK 6666 13.50 x

BUSKEN HUET, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Twee delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. 2e druk. Gebonden. - xM 8145 21.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien. Amsterdam, G.L. Funke, 1875. 4e druk. Gebonden. 219 p. Groen linnen goudbestempelde band. Bevat: J. van Lennep. P.T. Helv. van den Berg. C.E. van Koetsveld. Mevr. Bosboom-Toussaint. Nicolaas Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel. Multatuli. xB 7399 15.00 xx

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Drie en twintigste deel: Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan, Julius Stinde, Nederland en Pruisen, Bourget, Tolstoi, Zola, Joseph Victor von Scheffel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 212 p. - xB 3036 10.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Een en twintigste deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 218 p. - xB 3035 10.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Negentiende deel: Oude Romans: Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Elizabeth Wolff, Bernardin de Saint-Pierre. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 247 p. - xB 3038 10.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische Fantasien en Kritieken. Twintigste deel. Oude Romans: Chateaubriand, Madame de Stael, Benjamin Constant. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid. 250 p. - xB 3034 10.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische fantasien. Vierde reeks, zesde deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1885. Gebonden. 219 p. Blauw linnen band met goudstempeling. xB 7169 10.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Litterarische phantasien. Deel I: J. van den Vondel. J. Cats. H.C. Poot. P. van Woensel. A.C.W. Staring. I. da Costa. A. Boxman. L. de Visser. Deel II: Mevr. Bosboom Toussaint. J. van Lennep. P.T. Helv. v.d. Bergh. C.E. van Koetsveld. N. Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel. Amsterdam, G.L. Funke, 1874. 3e druk. Gebonden. VIII + 211 + 204 p. Twee delen. - xB 7331 25.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen. Amsterdam, G.L. Funke, 1874. 2e druk. Gebonden. VIII + 200 + 204 p. Groen linnen goudbestempelde banden. xB 7397 25.00 xx

BUSKEN HUET, Cd. Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Reville c.s. Voor rekening van den Schrijver. Haarlem, Van Asperen van der Velde, 1866. Oorspr. omslag. 94 p. - xT 0370 15.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Portretten van Nederlanders. Amsterdam, Elsevier, 1940. Gebonden halfleer 270 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. xW 8325 11.50 x

BUSKEN HUET, Cd. Portretten van Nederlanders. Amsterdam, Elsevier, 1940. Heel leren band onafgesneden, bovensnede verguld 270 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Een van de 250 op Oud-Hollandsch gedrukte, genummerde exemplaren. Nr. 45. xB 7351 25.00 x

BUSKEN HUET, Cd. Potgieter 1860 - 1875. Persoonlijke herinneringen. Amsterdam, G.L. Funke, 1877. Oorspr. omslag. 119 p. - xL 8037 10.00 x

BUSKEN HUET, Conrad. Brieven van Cd. Busken Huet. Eerste deel: 1847-1876. Tweede deel: 1876-1886. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1890. Gebonden. 304 + 369 p. Met portret. Uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. [Titelpagina roestvlekjes]. xL 0794 40.00 x

BUSKEN HUET, Conrad. Het land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Met een inleiding van Olf Praamstra. Amsterdam, Agon, 1987. Paperback. 991 p. - xR 4097 12.50 x

BUYNSTERS, P.J. Willem Bilderdijk en de Geestenwareld. Amsterdam, 1966. Geniet. 16 p. Overdruk uit: De Nieuwe Taalgids (jrg. 60, nr. 5). Voordracht gehouden in de algemene ledenvergadering van de vereniging Het Bilderdijk-Museum, op 17 december 1966 te Amsterdam. xB 2430 6.00 x

BUYS BALLOT, C.H.D. Levensschets van Dr. Rijk van Rees, Hoogleeraar te Utrecht. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 27 p. - xB 4640 10.00 x

BYVANCK, W.G.C. Keur uit het ongebundelde werk. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Ingenaaid. 247 p. Zwolse drukken en herdrukken nr. 16. xH 4999 9.00 x

C. A. [CARPENTIER ALTING, Johannes Hendrik]. Hendrik en Maria, de Protestantsche en Roomsch-Catholieke jonge lieden in wederzijdsche betrekking. Een verhaal uit den tegenwoordigen tijd. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1842. Gebonden. VI + 352 p. Gegraveerde titelpagina. xR 8739 40.00 x

CALCAR, Elise van. (Geb. Schiotling). Tabitha. Armoede en Weldadigheid. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1856. Gebonden. XVI + 216 + XII + 272 p. Twee delen in een band. xT 2739 150.00 x

CAMPE, J.H. Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. Te Amsterdam, Bij Ten Brink en De Vries, 1820. 4e druk Gebonden (rug netjes overgeplakt) XVI + 460 p. Defoe's 'Robinson Crusoë' in de bewerking van de Duitser Joachim Heinrich Campe (1746-1818) verscheen in 1779-1780 onder de titel 'Robinson der Jüngere'. Het werd verreweg het populairste schoolboek in Duitsland; honderd jaar later, in 1880 verscheen de honderdste editie. Campe behoorde tot de Duitse filantropijnen, genoemd naar het Philantropinum, de door Basedow in 1774 gestichte model-school in het Duitse Dessau. Zij wilden het pedagogische gedachtengoed van de Verlichting, van Rousseau met name, in de praktijk brengen. xR 3432 100.00 x

CAMPERT, J. Eenige mededeelingen betreffende de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus voor jongens te Amsterdam, gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Amsterdam, [1891]. Oorspr. omslag. 34 p. Met bijlagen. - xR 8436 15.00 x

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Gebonden. 256 p. + Stellingen. Met portret. Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 27 maart 1936. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4055 12.00 xx

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Ingenaaid. 256 p. - xB 2153 10.00 x

CAN, H.L.M. van. J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Gebonden. 256 p. Met portret. - xB 0819 14.00 x

CAN, M. van. J.A. Alberdingk Thijm. Diest, P.V.B.A., [1943]. Oorspr. omslag. 71 p. Keurbladzijden uit de Nederlandsche Letterkunde 14. xR 8768 8.00 x

CAPADOSE, A. De Kracht des Geloofs, of Bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijns geloofs wille in Spanje uit eenige zijner brieven opgemaakt. Amsterdam, H. de Hoogh, 1862. 1e druk. Gebonden. XXIV + 90 p. + Fondslijstje. Met twee portretten en facsimile. (Ten behoeve der verdrukte Familien). xB 6292 35.00 x

CAPPELLE, Johannes Pieter van. Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey, 1821. Ingenaaid, Kartonnen omslag, gegraveerde titelpagina en kleine gegraveerde portretten, onafgesneden, VI + 298 p. over Simon Stevin, Cornelis Drebbel, over de wiskundige verdiensten van Prins Maurits, over den invloed der Hollandsche letterkunde op de Hoogduitsche in de zeventiende eeuw, Daniel Heinsius, Bredero, over hetgene door Boerhaave en 's Gravesande tot vestiging en uitbreiding van zuivere grondbeginselen in de beoefening der natuurkunde is verrigt. xT 0942 120.00 x

CATS, Jacob. Feestviering bij de onsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadpensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven den 11den december 1829. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1830. Oorspr. omslag. IV, 17 p. Uitgegeven door het Bestuur van het Departement Schouwen der Maatschappij: Tot Nut van 'T Algemeen. Met eene afbeelding. xR 7707 25.00 x

[CATS] PEENE, H. van. Vader Cats of Een uertje van het buitenleven: blyspel met zang in één bedryf. I.S. van Doosselaere, Gent, 1855. Oorspr. bedrukt omslag 48 p. Tooneelbibliotheek, 3de jaer, Nr. 25. Vertoond voor de eerste mael te Gent, op Minard's-Schouwburg, door de koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver, ten voordeele der Slagtoffers van de Overstroomingen in Noord-Nederland den 6 mei 1855. xR 4238 20.00 x

CAXTON, Pisistratus (E. Bulwer Lytton). Wat zal hij ermee doen? Naar het Engelsch door T. van Westrheene, Wz. Vier delen in twee banden. Gebroeders Binger, Amsterdam, 1858-1859. Twee delen Gebonden half leer Tegenover de titelpagina's vier gegraveerde platen door D.J. Sluyter naar C.F. Phlippeau en J.C. d'A. Gerkens. 320 + 315 + 322 + 450 p. lichte slijtagesporen xR 3412 80.00 x

[CAYTAN, L.A.]. De godvruchtigen landsman of verzameling van onderwyzingen en gebeden, byzonderlyk ten dienste der landslieden. Mechelen, P.J. Hanico, 1834. Tweede verbeterde druk. Gebonden leer. XII + 459 + 33 p. Sneden verguld. Gegraveerde frontispice en vier gegraveerde platen. - xB 7453 60.00 x

CELLA. [= Jacoba Catharina de Vos]. Langs verschillende paden. Een verhaal. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt. Amsterdam, C.A. Campagne & Zoon, 1898. 3e druk. Gebonden. 351 p. Ills. - xB 8295 15.00 x

CELLERIER, J.I.S. Sermons et prieres pour les solennites chretiennes. 3 Vol. Geneve/Paris, Abraham Cherbuliez/Masson, H. Servier, 1824. Seconde edition. Kunstleer Gebonden. - xM 8331 45.00 x

CERUTTI, F.F.X. en F.A. Brekelmans. Brieven van de Rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode 1849-1861. 's-Gravenhage, J.N. Voorhoeve, 1975. Ingenaaid. VII + 120 p. Ills. - xL 9265 10.00 x

CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. De Strijd der Gemeente. Antwoord aan Dr. A. Pierson, met een woord aan de Gemeente. Rotterdam, E.H. Tassemeijer, 1864. Gebonden. 40 p. - xL 8307 15.00 x

CHRISTEMEIJER, J.B. Proeve van eene algemeen bevattelijke beantwoording der vraag: Wat is de reden, dat wij, op het eerste aanschouwen van sommige menschen, een zeker gevoel of van behagen, of van mishagen omtrent hen, bij ons waarnemen? Eene bijdrage tot Mensch- en Zielkundig onderzoek. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1845. Oorspr. omslag. 92 p. - xR 8372 35.00 x

CLAVAREAU, Auguste & Pieter Nieuwland. Orion, ode. Traduite de P. Nieuwland, par Auguste Clavareau. Ten Brink et De Vries, Amsterdam, 1836. Gekartonneerd, 35 p. 14 x 9,5 cm. Inleiding in het Frans, gedicht in het Nederlands en Frans. bibliotheekstempeltje. xT 4679 25.00 x

CLERCQ, W.A. de. Willem de Clercq (1795-1844). Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1999. Gebonden S.O. 495 p. Ills. - xB 3236 20.00 x

CLERCQ, Willem de. Per karos naar St. Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar uit het jaar 1816. Lochem, De Tijdstroom, z.j. Gebonden S.O. 258 p. Ills. Ingeleid en toegelicht door zijn achterkleindochter M. Elisabeth Kluit. xL 0497 15.00 x

COLMJON, Gerben. Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander. Den Haag, Oceanus, 1944. Gebonden, Ills., 234 p. Verlucht met foto's en facsimiles. xT 1593 12.00 x

COLMJON, Gerben. De Nederlandse Letteren in de Negentiende Eeuw. Schatgraven in platgetreden terrein. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1953. 1e druk. Gebonden. 435 p. - xB 3554 12.00 x

COLMJON, Gerben. R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid. Rijswijk, Leidsche Uitg. 1951. 2e herziene druk. Gebonden S.O. 241 p. Ills. - xL 0506 14.00 x

COLMJON, Gerben. R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid. Rijswijk, Leidsche Uitg. 1950. 1e druk. Gebonden. 241 p. Ills. - xL 7495 14.00 x

CONSCIENCE, Hendrik. Count Hugo of Cravenhove: and The story of Abulfaragus. From the Flemish by ... London & New York, Burns and Oates, z.j. Gebonden. 133 p. Ills. + 12 p. Catalogue. Granville Popular Library. [Knipje uit prent tegenover titelpagina, bibliotheekstempeltje]. xB 1581 16.00 xx

CONSCIENCE, Hendrik. Eene O te veel. Antwerpsche Zedeschets. Antwerpen, Drukkerij J.P. van Dieren en Comp., 1872. 1e druk. Ingenaaid. 158 p. Illustraties Edward Dujardin. - xR 7799 30.00 x

CONSCIENCE, Hendrik. Redevoeringen. Antwerpen, J.P. van Dieren, 1861. Gebonden. 118 p. Particuliere band, half linnen, platten gemarmerd. xL 1048 25.00 x

CONSCIENCE, Hendrik. Volledige werken in 40 delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879-1881. Gebonden gedecoreerd bruin linnen. 40 delen. - xR 6547 350.00 x

CONTESSA, C.W. / F. de la Motte Fouque / E.T.A. Hoffmann. Kinder-Marchen. Mit 12 Vignetten von E.T.A. Hoffmann. Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 1987. Oorspr. omslag. 350 p. Herausgegeben von Hans-Heino Ewers. xR 1482 8.00 x

CONTROLEUR. Komische gedichten. Met een voorwoord van J.A. AlberdingkThijm. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1884. Gebonden. 78 p. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren). xB 4647 25.00 xx

CONTROLEUR. Komische gedichten. Van den Controleur. Met een voorwoord van J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1884. 1e druk. Gebonden. VI + 78 p. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren). xR 8024 18.00 x

CONVIVA. (Gerard Keller). Het servetje. Herinnering aan Oefening Kweekt Kennis. Amsterdam, Elsevier, 1899, 2e druk. Gebonden. 79 p. - xT 1573 25.00 x

COREMANS, Edward. La Litterature Neerlandaise en Belgique depuis 1830. Rotterdam/Bruxelles, Meindert Boogaerdt/La Librairie Flamande, 1905. Ingenaaid. 167 p. Ills. [bibliotheekstempeltje]. xL 7889 10.00 x

COSIJN, P.J. Eenige Taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleeraar J. van Vloten. Haarlem, Erven F. Bohn, 1871. Oorspr. omslag. 24 p. - xR 8765 12.50 x

COSTA, Isaac da. Beschouwing van het Evangelie van Lucas. Twee delen H. Hoveker, Amsterdam, 1850-1852. Gebonden XVI + 310 + VIII + 330 p. uniforme set, half linnen met gemarmerde platten xR 3877 30.00 x

COSTA, Isaac da. Da Costa Bloemlezing uit zijn werken. Ingeleid door M.A.P. Poelhekke. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1920. Gebonden. 170 p. - xT 0826 9.00 x

COSTA, Isaac da. Hagar. Inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1925. 3de herziene druk. Gebonden. 85 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xT 0810 8.50 x

COSTA, Isaac da / J.P. Hasebroek. Da Costa's Kompleete dichtwerken. Arnhem, D.A. Thieme, 1870-1871. Gebonden. Vier delen in twee banden. Met portret. - xB 7211 35.00 x

COSTA, Isaac de. God met ons, hymne. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1826. Gemarmerd papieren omslag. 22 p. - xB 4657 25.00 x

CRUCQ, J.K. Cryptogamen. Amsterdam, Gebr. Koster, z.j. Oorspr. omslag. 83 p. - xL 4318 17.50 xx

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Drukfouten, Flaters in en over boeken, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Zonderlinge testamenten, Koopjesgevers. Amsterdam, R.C. Meijer, Augustus 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7904 5.00 x

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Flaters in en over boeken, Het toneel, Zonderlinge testamenten, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Van den Kansel. Amsterdam, R.C. Meijer, October 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7902 5.00 x

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Het toneel, Canards, Drukfouten, Van den kansel, Geestige gezegden, Zonderlinge testamenten. Amsterdam, R.C. Meijer, September 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7903 5.00 x

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Flaters in en over boeken, Het toneel, Van den Kansel, Hoge ouderdom. Amsterdam, R.C. Meijer, December 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7901 5.00 x

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Verstrooidheid, Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Zonderlinge testamenten, Het toneel, Voor de balie. Amsterdam, R.C. Meijer, Januari 1874. Or. omslag. 48 p. - xK 7905 5.00 x

CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. Zonderlinge testamenten, Verstrooidheid, Het toneel, Flaters in en over boeken, Hoge ouderdom, Antipathie. Amsterdam, R.C. Meijer, November 1873. Or. omslag. 48 p. - xK 7906 5.00 x

DAEMS, S. Levensschets van Hilda Ram. Gent, A. Siffer, 1901. Oorspr. omslag. 40 p. Met portret. - xL 8028 20.00 x

DAM VAN ISSELT, E.W. van. Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Heull. (Met vier staalgravuren). Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp., [1855]. Gebonden gedecoreerde linnen band. Sneden verguld. 34 p. - xR 2328 75.00 x

DAVID, J. [Jean Baptiste David]. I: Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland. II: P.J. Harrebomee, Vierde twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden. III: F.C. de Greuve, Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk Over de deelen der rede. [Amsterdam, G. Portielje & Zoon], [1853-1854]. Papieren omslag. 307-424 p. Uit: Archief voor Nederlandsche taalkunde, verzorgd door A. de Jager. Vierde deel. bibliotheekstempel xB 7891 15.00 x

DENYS, Pieter. Hendrik Groenlandt, eene gebeurtenis uit de jaren veertig. Rouselare, Stock & Zusters, 1873. Oorspr. bedrukt papieren omslag 40 p. Pieter Denys 1849-1930. [omslag hersteld]. Dit werkje werd ten voordeele van een beproefd huisgezin uitgegeven. [debuut]. xB 8343 17.00 x

DEPREZ, Ada. Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Twee delen. Deel I: Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Deel II: Bio-Bibliografische lijst van de correspondenten bio-bibliografie van F.A. Snellaert. Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1977-1978. Or. omslag. 293 + 384 p. VIe Reeks 107-107bis. xK 1834 35.00 x

DEVENTER, M.L. van. Het jaar 1566. Eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Met een voorwoord van R.C. Bakhuizen van den Brink. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1856. Oorspr. papieren bedrukte omslag. X + 80 p. - xR 9549 12.50 x

DEYSERINCK, Johs. Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken. Met reproducties, deels naar onuitgegeven teekeningen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1907. 1e druk. Gebonden. 112 p. Met portret en 68 afbeeldingen. xL 0428 25.00 x

DICKENS, Charles. De klok van Meester Humphrey voor 1842. Naar het Engelsch van Charles Dickens. Met platen. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840. Gebonden half leer, 250 + 266 p. Ills. Twee delen in een band. met vele litho's xT 3615 50.00 x

DIGGELEN, B.P.G. van. Voorlezing, bevattende eenige beschouwingen betrekkelijk den physieken toestand der lage bodems in ons vaderland, tevens strekkende tot inleiding voor een ontwerp ter verbetering van de gesteldheid van een gedeelte des bodems van- en ter uitbreiding der kustlanden langs de Zuiderzee. Zwolle, J.J. Tijl, 1843. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 7587 20.00 x

DIOSKORIDES. Roskamtonen. Honderd rijmen. Utrecht/Workum, Gebr. van der Post/H. Brandenburgh & Zoon, 1872. Gebonden. 84 p. - xR 8549 25.00 x

DOKKUM, J.D.C. van. Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, [1913]. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. Populair Wetenschappelijk Nederland No. 4. xB 7536 10.00 x

DONOVAN, Dick. Toch gegrepen. Amsterdam, N.J. Boon, z.j. Oorspr. omslag. 44 p. Boon's Geillustreerde Novellen Bibliotheek nr. 90. xT 5165 15.00 x

DROST, Aarnout. Meerhuijzen. Letterkundig zeden-tafereel, uit den aanvang der XVIIde eeuw (1601). De Kaninefaat, geschiedkundige karakterschets. Den Haag, Henri J. Stemberg, 1881. Oorspr. omslag. 47 p. Bibliotheek voor School en Volk nr. 8. Onder redactie van W.P. Wolters. xT 4842 15.00 x

DROST, Aernout. De pestilentie te Katwijk (1625). Met een inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933. 2e druk. Gebonden. 253 p. Bandontwerp Fre Cohen. Aernout Drost 1810-1834. xT 0653 10.00 x

DROST, Aernout. De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys. Amsterdam, G. Schreuders, 1906. 1e druk. Gebonden. 250 p. Aernout Drost 1810-1834. xB 5099 20.00 x

DUIJKER, Hans van. Een beeld van Alberdingk Thijm. Hilversum, 2001. Geniet. 40 p. Ills. T.g.v. 80 jaar Alberdingk Thijm College te Hilversum. xB 3987 8.00 x

DUIJL, C.F. van. Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel. Kampen, Laurens van Hulst, 1886. Gebonden. 240 p. - xL 3666 25.00 xx

DUIJL, C.F. van. Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel. Kampen, Laurens van Hulst, 1886. Gebonden. 240 p. Ills. - xL 8664 25.00 x

DUIJS, C.J.B. van der. J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, Mari J. Ternooij Apel, 1889. Oorspr. omslag. 77 p. Met portret. - xR 8113 15.00 x

DUINE, Jan van. Een vooroordeel. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 160. mist achterzijde omslag. xT 5162 12.00 x

DUVILLERS, C. Lofspraek der polders. C.J. Vanryckeghem, Gend, 1840. Tweede uytgaef Oorspr. bedrukt omslag, 24 p. ten profyte eener Polderschool. klein stukje uit omslag xT 2019 15.00 x

DYSERINCK, Joh. Hildebrands Camera Obscura. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1882. Oorspr. omslag. 70 p. Vermeerderde herdruk uit De Gids van dec. 1881. - xB 5593 15.00 x

DYSERINCK, Joh. Hulde aan Betje Wolff en Aagje Deken. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1884. Oorspr. omslag. 96 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8727 10.00 x

DYSERINCK, Joh. Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1881. Oorspr. omslag. XVI + 54 p. Onafgesneden. - xB 7740 20.00 x

DYSERINCK, Johs. Dr. Nicolaas Beets. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1903. Gebonden. VII + 180 p. Illustraties. Met exlibris van C.G.L. Apeldoorn. [Knipje uit titelpaginga]. xB 7317 15.00 x

DYSERINCK, Johs. Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan. Meulenhoff & Co. Amsterdam 1908. Gebonden IX + 135 p. Ills. Herbonden met behoud van omslag. xB 4531 17.00 x

EBERHARD, A.G. Hanchen und die Kuchlein. Halle, Rengerschen Verlag, 1823. Oorspr. kartonnen omslag. 211 p. Ills. - xR 7715 60.00 x

EEGHEM, W. van. Jan Frans Willems en Willem Bilderdijk. Z.p., 1946. Oorspr. omslag. 21 p. Overdruk Kon. Vlaamsche Acad. voor Taal- en Letterkunde, Openbare Vergadering der Academie op 16 juni 1946. xL 7140 8.00 x

EEKHOFF, W. Voorlezing over het leven van Dr. Justus Hiddes Halbertsma en zijne verdiensten omtrent de Geschiedenis, Taal- en Letterkunde vooral van Friesland. Te Leeuwarden, bij W. Eekhoff, 1869. Oorspr. papieren omslag. 80 p. Uitgesproken in de Vergadering van het Friesch Genootschap, van 22 April 1869. xR 4628 12.00 x

Een vrijzinnig kiezer aldaar. [Johannes van Vloten]. De Gemeenteraad van Deventer ter verantwoording geroepen. Kampen, K. van Hulst, 1867. Cahiersteek. 14 p. - xT 7904 10.00 x

EFFEN, Justus van. BROER OKELES. [= C.E. Bakker]. Ienfaldige ljeafdescijdnis uwt de earste helfte fen de achttsjiende ieuw, uwt it holloans forfrijsce. Hearenfeen, F. Hessel, 1844. Oorspr. omslag. 20 p. - xR 7270 20.00 x

EILERS KOCH, J.R. Zedeleer in spreuken. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. D. du Mortier en Zoon, Leiden, 1850. Oorspr. omslag, VIII + 84 p. - xR 9325 12.00 x

ENGELBERTS, E.M. Verdediging van de eer der Hollandsche natie. Te Amsterdam, by Yntema en Tieboel, 1776. Tweede, veel vermeerderde, Druk, Gebonden, VIII + 120 p. Zonder portret. Bibliotheekstempel. Lichte vochtsporen in de marge, xT 4200 100.00 x

ENGELBERTS GERRITS, G. Schoonheden uit Nederlandsche dichters der XVIIIe, XVIIIe en XIXe eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. IV + 245 p. - xT 2730 15.00 x

ERMANN, H. Eene Garve. Dichtstukjes. Leiden, J.W. van Leeuwen, z.j. Gebonden. V + 181 p. bibliotheek-stempeltje xL 6050 15.00 xx

ERMERINS, J.W. Levensberigt van Claas Mulder. Amsterdam, C.G. van der Post, 1868. Oorspr. papieren omslag. 21 p. Overgedrukt uit het Jaarboek 1867 der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Claas Mulder 1796-1867, Hoogleraar Scheikunde en Natuurlijke Geschiedenis. xB 8427 15.00 x

ESSER Jr., I. Verstrooide bladen. Huinink, A.H. ten Bokkel, 1887. Gebonden onafgesneden. 196 p. op band: H.D. Tjeenk Willink, Haarlem xL 4088 15.00 x

EWALD, J.L. Huwelijks-betrekkingen en Huwelijks-leven. Gedachten. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1858. Gebonden. 87 p. [Met opdracht van Suringar]. xR 7989 45.00 x

FABIUS, D.P.D. Huiskamer en Keuken. Een tweetal schetsen. Leiden, D. Donner, 1897. Gebonden. 161 p. - xR 7987 20.00 x

FEITH, Rhijvis. Dicht- en prozaische werken. Tweede deel. Brieven I-II. Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1824. Oorspr. omslag. 246 p. Gegraveerde titelpagina en vignet. los deel. xL 8998 20.00 x

FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Moeurs de province. Douze compositions par Albert Fourie gravees a l'eau forte par E. Anot et D. Mordant. Paris, A. Quantin Imprimeur-Editeur, 1885. Reliure demi-cuir 407 p. De eerste geillustreerde uitgave. xL 5679 200.00 xx

FOGTELOO, C. De Overwintering op Nova Zembla en andere oorspronkelijke vaderlandsch-historische novellen. Alkmaar, Herm. Coster & Zoon, 1888. Oorspr. omslag. 154 p. - xR 7489 20.00 x

FOKKE SIMONSZ, A. Amsterdamsche burgers-winteravond-uitspanningen. C. Timmer, Amsterdam, 1808. Omslag, Met twee karikatuur platen, VI + 99 p. - xT 6847 50.00 x

FOKKE SIMONSZ, A. De oude en jonge Janus, of gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag. H. Gartman, Amsterdam, 1807. Gemarmerd papieren omslag VIII + 76 p. bibliotheekstempeltjes. Met drie caricatuurplaten door [J.E.] Marcus naar [J.] Smies. Twee verhandelingen van de Amsterdamse veelweter, broodschrijver en voordrachtskunstenaar Arend Fokke (1755 - 1812). Hij heeft ze ongetwijfeld eerst in Felix Meritis, in Doctrina et Amicitia of in een bijeenkomst van 't Nut voorgedragen, want in deze en andere genootschappen trad hij regelmatig op als spreker. xR 1887 50.00 x

FOKKE SIMONSZ, A. De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard. Nayler & Co., Amsterdam, 1846. 5e druk, Blanco omslag, onafgesneden, 153 p. bibliotheekstempeltjes. xR 2286 50.00 x

FOKKE SIMONSZ, A. Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegorisch verklaard, of De waereldsche kermismarkt. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes, 1806 . Gespikkeld papieren omslag [IV] + 80 p. bibliotheekstempeltjes. Met een caricatuurplaat door [D.] Veelwaard naar [J.] Smies. xR 1893 45.00 x

FOKKE SIMONSZ, A. Het (Latijnsch) spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een' boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes, 1806 . Gespikkeld papieren omslag [IV] + 36 p. bibliotheekstempeltjes. Met een caricatuurplaat door [D.] Veelwaard naar [J.] Smies. xR 1891 45.00 x

FOKKE, SIMONSZ, A. Het oud Fransch spreekwoord: Point d'argent, point de Suisses! of Geen geld, geen Zwitsers! ironiesch en komiesch historiesch verklaard. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes, 1809 . Gespikkeld papieren omslag IV + 44 p. bibliotheekstempeltjes. Met een caricatuurplaat door [D.] Veelwaard naar [J.] Smies. xR 1895 45.00 x

FOKKE SIMONSZ, A. Verzameling der werken van A. Fokke, Simonsz. VII: Iets over alles I en II. Te Amsterdam, bij J.C. van Kesteren, 1882. Gegraveerde titelpagina, Gebonden, XII + 240 p. stempeltje op titelpagina xT 6852 25.00 x

FOKKE SIMONSZ, A. Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1831. 2e druk. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 257 p. Met gegraveerde titelpagina en 6 gegraveerde platen. xR 8360 100.00 x

FONTAINE, J. de la. Fables de J. Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandre et W.-H. Freeman. Bernardin-Bechet, Paris, 1874. Gebonden Ills. 432 p. band mooi gerestaureerd xR 2268 50.00 xx

Fr. L.F.J.H. en J.F.S. Allegorie bij het Vijf-en-zeventigjarig Bestaan der Maatschappij V.W. Z.p. z.j. Oorspr. omslag. 13 p. - xT 5529 15.00 x

FRANCKEN, W. Bijwerk, op 't gebied van Kunst en Geschiedenis. Rotterdam, Oldenzeel, 1861. Oorspr. papieren omslag. 207 p. - xR 8359 18.00 x

FRUIN, R. De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als Archivaris des Rijks 1854-1865. Hoofdzakelijk uit zijn ambtelijke correspondentie toegelicht. 's-Gravehage, Algemeene Landsdrukkerij, 1926. Oorspr. omslag. 248 p. - xB 9573 50.00 x

GAAY FORTMAN, B. de. Levensbericht van Mr D.P.D. Fabius. Leiden, E.J. Brill, 1932. Oorspr. papieren omslag. 28 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1931-1932. Dammes Paulus Dirk Fabius 1851-1931. Hoogleraar in de rechtswetenschap en lid van de Raad van State. xB 8435 7.00 x

GAAY FORTMAN, B. de. Over den arbeid van den Reveilkring na 1840. Amsterdam, [1931]. Oorspr. omslag. 43 p. Overdruk uit: Stemmen des Tijds. xB 6001 8.00 x

GEEL, J. Brieven van Geel 1836-1846. Z.p. 1906. Papieren omslag. 30 p. Overgedrukt uit De Gids 1906 No. 8. xB 6719 8.50 x

GEEL, Jacob. Gesprek op den Drachenfels. Te Amsterdam bij A.A. Balkema, [1944]. Oorspr. omslag, 51 p. Herdrukt naar de eerste uitgave, van 1835, volgens boekvormelijke aanwijzingen van Reinold Kuipers met de Bodoni No 3. van de Monotype. (De Jong 297). xR 9342 20.00 x

GEEL, Jacob. Mengelwerk. Zutphen, W.J. Thieme, z.j. Ingenaaid. 139 p. Met inleiding en aantekeningen door J. de Rooij. Klassiek Letterkundig Pantheon 199. xL 0529 8.00 x

GEEL, Jacob. Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met een inleiding en aantekeningen van C.G.N. de Vooijs. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1911]. Gebonden. XXII + 209 p. Nederl.-Bibliotheek No. CX xL 0412 8.00 x

GEEL, Jacob. Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Leiden, Gebroeders Van der Hoek, 1895. 6e druk. Gebonden XXIV + XII + 271 p. - xH 1563 16.00 x

GEEL, Jacob. Wat proza. Leiden, Gebr. van den Hoek, [1870]. Oorspr. omslag. 50 p. - xR 9391 10.00 x

GENESTET, P.A. de. Complete gedichten. Inleiding en aanteekeningen door H.L. Oort. Met twee portretten. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. [1933]. Ingenaaid met stofomslag, 419 p. Nederlandsche Bibliotheek. xR 7982 15.00 x

GENESTET, P.A. de. De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Amsterdam, E. &. M. Cohen, z.j. 18e druk. Gebonden. Ills., LXII + 424 p. Band Wenckebach. Geïllustreerd. Voorafgegaan door een levensschets van De Genestet door C.P. Tiele. xK 1572 11.50 xx

GENESTET, P.A. de. De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1869. Herbonden. 345 + 358 p. + Facsimile van een brief aan C.P. Tiele. Met portret. xH 4260 34.00 x

GENESTET, P.A. de. De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen in een band. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1871. 2e druk Gebonden half leer. XVI + 361 + XI + 366 p. Met portret. Boekbindersetiket: J.A. van Waarden, boekbinder, Dijkstraat 13, Amsterdam. [scharnier iets ingescheurd aan voorzijde]. xR 3036 45.00 x

GENESTET, P.A. de. Eerste gedichten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1863. 3e druk. Gebonden. XVIII + 299 p. - xB 5461 20.00 xx

GENESTET, P.A. de. Gedichten. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door G.A. Brands en R.W. Lieve. 's-Gravenhage/Batavia, G.B. van Goor, 1948. 2e druk. Ingenaaid. 208 p. Ills. Roest vlekjes op omslag. xH 7837 7.00 x

GENESTET, P.A. de. Laatste der Eersten. Verspreide gedichten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1862. 2e druk. Gebonden. XI + 288 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4245 15.00 xx

GENESTET, P.A. de. Laatste der Eersten. Verspreide gedichten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1863. 3e druk. Gebonden. XI + [14-]288 p. - xB 5462 20.00 x

GENESTET, P.A. de. Nagelaten brieven 1829-1861. Verzameld, geannoteerd en ingeleid door C.M. Verkroost. Delft, Elmar, 1976. Gebonden S.O. XXX + 249 p. - xH 5511 13.50 x

GERDES, E. Christelijke Philanthropie in Nederland. Reisherinneringen van E. Gerdes. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch. Nijmegen, P.J. Milborn, 1880. Gebonden. 490 p. Met gekleurden platen. - xR 9500 100.00 x

GERRITS, Lodewyk. De Godverzaker. Amsterdam, B.J. van Kesteren, 1852. Ingenaaid. 160 p. - xT 2624 15.00 x

GEURTS, P.A.M. e.a. J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Een bundel opstellen. Baarn, Arbor, 1992. Paperback. 283 p. Ills. - xT 1027 15.00 x

GEZELLE, Guido Tijdkrans. Rousselaere, Jules De Meester, 1893. Gebonden. 395 p. - xT 0891 50.00 x

GLASIUS, B. Vijftig jaren geleden. 1813 - 1863. 's-Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1863. Oorspr. omslag. 55 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8316 25.00 x

GLATZ, J. Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Eerste deel. Te Amsterdam, bij de Wed. M.H. Helmig, 1831. Vierde druk, Gebonden, Ills., 198 p. Met vier handgekleurde gravures van G.I. de Huijzer naar L. van Ollefen. Scheurtje in kneep. xR 9521 75.00 x

GLATZ, Jacob. Minona, of aangename verhalen voor jonge meisjes. Te Amsterdam, bij M. Westerman, 1823. 2e druk, Ingenaaid, VIII + 219 p. Mist rug en achterplat, voorplat geschaafd. Twee handgekleurde plaatjes. Bijgeloten briefje met provenance xR 9519 40.00 x

GLIMMERVEEN, D.J. Geschiedkundig verslag van de meestbekende, buitengewoon hooge watervloeden doorbraken en overstroomingen welke Noord- en Zuid-Nederland van de vroegste tijden tot heden hebben geteisterd. Amsterdam, Weytingh & Van der Haart, 1856. Gebonden. XVI + 280 p. - xR 8508 50.00 x

GOBBERS, Walter. Vierde colloquium: Pieter Frans van Kerckhoven 1818-1857. Antwerpen, 1988. Oorspr. omslag. 87 p. Contactgroep 19de eeuw. Dr. F.A. Snellaertcomite. xR 6468 8.00 x

GOEVERNEUR, J.J.A. Avonturen en Ontmoetingen van den Kleine Hans. Amsterdam, J. Vlieger, [1890]. Oorspr. omslag. 40 p. 16 p. - xT 5353 10.00 x

GOEVERNEUR, J.J.A. De Dichtwerken. Twee delen in een band. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. [1882]. Gebonden. 256 + 256 p. + inhoud. - xL 8663 22.50 x

GOEVERNEUR, J.J.A. en W. Hecker. Vlaamsche Poezij. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onzen tijd. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1857. 2e druk. Gebonden. VIII + 216 p. Bevat o.a: K.L Ledeganck. Vrouwe van Ackere. J. van Beers. Th. van Ryswyck. H. Peeters. Prudens van Duyse. J.A. de Laet. J.M. Dautzenberg. J. Nolet de Brauwere van Steeland. F.J. Blieck. W. Rogghe. Ph. Blommaert. xL 8502 12.00 x

GOEVERNEUR, Johan J.A. Hoe langer hoe liever. [naar het Duits van Wilhelm Hey; met 6 platen [lithographie] van Otto Eerelman]. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1876. Gebonden half linnen. [28] p. Goeveneur's Fabelboek. xT 1525 40.00 x

GORTER, Simon. Brieven van Simon Gorter. Uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1940. Ingenaaid. 88 p. Roestvlekjes. xK 6122 16.00 x

GORTER, Simon. Letterkundige studien. (Arcachon, Een tentoonstelling van oude kunst, Bilderdijk, Over beeldspraak, Een praatje). Amsterdam, P.N. van Kampen, 1881. 2e druk. Gebonden. 229 p. - xH 5920 13.50 x

GOUDOEVER, A. van. Sermo, ad discipulos habitus die XVIII. m. Septembris anno MDCCCXXXIX [met] Mededeelingen nopens de heerbanen en den cursus publicus in het Romeinsche rijk, voornamelijk in de 2e, 3e en 4e eeuw onzer jaartelling [Utrecht, 1839]. Onbedrukt blauw omslag 28 + 27 p. Het onderwerp van de eerste publicatie: Philip Willem van Heusde (1778-1839). xR 2250 20.00 x

GOUDOEVER, Antonie van. Levensberigt van wijlen den hoogleeraar Philippus, Willem van Heusde. Utrecht, N. van der Monde, 1840. Papieren omslag. 39 p. - xR 6127 12.50 x

GOUKA, A. Wis- en Werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt, uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, ten dienste van gevorderde leerlingen. Middelburg, De Gebroeders Abrahams, 1847. Oorspr. omslag. VI + 122 p. Met 1 uitslaande plaat met meetkundige figuren in steendruk. Rugje ontbreekt, wat beduimeld. xB 0388 35.00 x

GOURAUD, Julie. Cecile ou la petite soeur. Paris, Librairie Hachette et Cie., 1875. Gebonden. 278 p. Vignettes sur bois, par J. Desandre. xH 5933 9.00 x

GRAND-CARTERET, J. La femme en Allemagne. Avec 144 illustrations dont deux eaux-fortes et trois planches en couleur. Paris, Louis Westhausser, 1887. Linnen Gebonden. 327 p. Ills. Mooie 19e eeuwse band. xM 9999 100.00 x

GREUVE, Frederik Christiaan de. Redevoering van Frederik Christiaan de Greuve over de allerheilzaamste vruchten, die van het opgerigte Collegium Philosophicum te wachten zijn, ter inhuldiging van hetzelve in 't openbaar uitgesproken den XVII October 1824 aan de Hoogeschool te Leuven. Leuven, Vanlinthout en Vandenzande, 1825. Oorspr. omslag. 43 p. - xT 5476 12.00 x

GRINWIS, C.H.C. Het leven van den hoogleeraar R. van Rees. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het Rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool den 28 Maart 1876. Utrecht, Kemink & Zoon, 1876. Oorspr. omslag. 54 p. - xB 4653 10.00 x

GROEN VAN PRINSTEREN, G. Wat dunkt U van het voorstel de Brauw? Bijdrage ter beantwoording II. Amsterdam, H. Hoveker, 1867. Oorspr. omslag. 76 p. Met potlood-aantekeningen in de marge. xT 7422 12.50 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. Brieven van J.A. Wormser. Medegedeeld door... Eerste deel: (1842-1852). Tweede deel: (1853-1862). Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1874-1876. Gebonden. 296 + 302 + XLIII p. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van Christelijke Lectuur. [Rugjes omgeplakt]. xB 7347 25.00 x

GROEN VAN PRINSTERER, G. De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1864. Oorspr. kartonnen omslag. X + 178 p. - xR 3936 20.00 x

GROENEWEGEN, J.H. Bibliographie der werken van Everhardus Johannes Potgieter. Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1890. Oorspr. omslag. XII + 192 p. De werken van E.J. Potgieter XIX. - xB 7893 18.00 x

GUNST, F. Wijwater voor Roomsch-Katholieken. Open antwoord aan den Kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn geschrift: Kalk voor Vrijmetselaren. Amsterdam, F. Gunst, 1863. Oorspr. omslag. 24 p. - xT 6746 20.00 x

HAAKMAN, H. / M.C. van Hall en J. Kinker e.a. Ter nagedachtenis van Cornelis Loots. Amsterdam, Johannes van der Hey en Zoon, 1835. Oorspr. kartonnen bedrukte omslag. VIII + 146 p. Door: H. Haakman, M.C. van Hall, J. Kinker, H.H. Klijn, J. van Walre en H. Tollens C.z. xB 6307 40.00 x

HAAR, B. ter. Huibert en Klaartje. Eene vertelling. Amsterdam, Jan ter Gouw, 1979. Oorspr. omslag. 45 p. 8,5 x 11 cm. Met vijftig Houtgravuren van Van Hove, Kachel en Weissenbruch, geteekend door R. Graeyvanger. Facsimile uitgave van de editie 1844 te 's-Gravenhage, bij K. Fuhri. xB 0441 9.00 x

HAAR, Bernard ter. Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm. Na de bijwoning zijner plegtige uitvaart, Den 12 September 1840. Leiden, C.C. van der Hoek, 1840. Papieren bedrukt omslag. 10 p. - xB 6342 20.00 x

HAAR, Bernard ter. Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische Poezie. Leiden, A.W. Sijthoff, 1880. Gebonden sneden verguld. 344 p. Bibliotheekstempeltjes. xL 6142 10.00 xx

HAAR, Bernard ter. Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische Poezie, Gewijde poezie, Elvire. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 9e druk Gebonden 339 p. - xR 0173 9.00 x

HAAR, Bernard ter. Gedichten. Geillustreerd door Nederlandsche schilders. [Tweede deel]. 's-Gravenhage, D.A. Thieme, 1876. Groen linnen. Gebonden. Folio. 385-655 p. Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. xW 2079 40.00 xx

HALL, J.N. (ed.). Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 4e Jaargang October 1874 - April 1875. Utrecht, J.L. Beijers, 1875. Gebonden. 96 + 204 p. - xB 5395 25.00 x

HALL, J.N. (ed.). Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 5e Jaargang October 1875 - Maart 1876. Utrecht, J.L. Beijers, 1876. Gebonden. 213 p. - xB 5396 25.00 x

HALL, M.C. van. In de laatste vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 20 december 1848. Z.p. [ca. 1848]. Oorspr. omslag. 12 p. [In dichtvorm]. xB 4648 12.00 x

HALL, M.C. van. Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt, herinnerd. Amsterdam, 1845. Oorspr. kartonnen omslag. 98 p. Levensbeschrijving van twee rechtsgeleerden Jan Bondt 1766-1845 en Nicolaus Bondt 1732-1792. xB 6524 25.00 x

HALL, M.C. van. Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften. Amsterdam, De Wed. L. van Hulst en Zoon, 1850. Ingenaaid. 152 p. Met gelithografeerd portret. Kartonnen bedrukte band, lichte waterschade, bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt. xL 7994 45.00 x

HALL, M.C. van. Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften. Amsterdam, De Wed. L. van Hulst en Zoon, 1850. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. VI + 152 p. Met gelithograveerd portret van Kinker door P. Blommers naar J.C. van Rossum. Met lijst van werken van Johannes Kinker. [Met etiket: Ten geschenke van den schrijver]. xB 5399 60.00 x

HALSEMA, J.D.F. van. Te zoeken in deze angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw. Groningen, Historische Uitgeverij, 1994. Oorspr. omslag. 72 p. Rede uitgesproken op 29 oktober 1993 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. xR 2615 9.00 x

HAMAKER, M.J. Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst. Leiden, Gebroeders van der Hoek, 1907. Gebonden (moderne band) XV + 220 p. Met portret en twee platen. - xL 0430 30.00 x

HARREBOMEE, P.J. Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend. Gorinchem, C. Schook, 1877. Oorspr. omslag. 251 p. Onafgesneden. [bibliotheekstempeltje]. xR 3937 35.00 x

HARREBOMEE, P.J. Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend. Gorinchem, C. Schook, 1877. Gedecoreerde linnen band, 251 p. - xR 9529 40.00 x

HARTMAN, H.H. Gesina, de jeugdige emigrant. Een Verhaal. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1874]. Gebonden 149 p. Met 6 gekleurde platen. - xR 8003 15.00 x

HASEBROEK, J.P. Uit den vreemde. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1868. Gebonden. 305 p. sneden verguld. Met foto van de schrijver op voorzijde band. xR 7991 40.00 x

HASEBROEK, J.P. (1812-1896). Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1857. 1e druk. Half leer gebonden. XVI + 346 p. Oorspronkelijk en vertaald. [Rug bovenzijde los]. xL 8872 20.00 x

HASEBROEK, J.P. / L.S.P. MEIJBOOM / ANT. SCHOUTEN / JOH. C. ZIMMERMAN. Het tweede Eeuwfeest van het Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Diakonie te Amsterdam, (15 December 1857). Herdacht door .... Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1858. Gebonden. 123 p. Met vijf platen. Sneden verguld. - xR 9724 40.00 x

[HASEBROEK]. WILLEMS, J.H.J. (ed.). Brieven van J.P. Hasebroek aan E.J. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836-1840. Eindhoven, Lecturis, 1940. Ingenaaid. CXXV p. Ook verschenen als bijlage bij het proefschrift van J.H.J. Willems. xL 1422 10.00 x

HASELEN, J.F. van. Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clercq. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Or. omslag. 31 p. Ills. Libellen-serie Nr. 197. - xL 3843 7.00 x

HAVELAER, Jan. Onthullingen uit de Flesschentrekkerswereld. Rotterdam, Societeit Prudentia, 1893. Oorspr. omslag. 23 p. - xT 1939 15.00 x

[HAVERSCHMIDT] Francois Haverschmidt. De dominee, de dichter, de mens. Bloemlezing met inleiding van J.J. Borger. Noorduijn en Zoon, Gorinchem, 1968. Oorspr. omslag 96 p. Tekst en Toelichting 11 xR 1675 9.00 x

HAVERSCHMIDT, F. Familie en kennissen. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 6e druk Gebonden Ills. 237 p. Met illustratien naar teekeningen van J. Hoynk van Papendrecht en een portret door Therese Schwartze. [Knipje uit titelpagina]. xL 5821 22.50 xx

HAVERSCHMIDT, F. Familie en kennissen. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1894]. 4e druk. Gedecoreerde linnen band, 228 p. - xM 6527 22.50 xx

HAVERSCHMIDT, Francois. De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1964. Ingenaaid. 215 p. Ills. Stoa. - xK 5976 10.00 x

HAVERSCHMIDT, Francois. De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten. Em. Querido, Amsterdam, 1994. 2e, zeer vermeerderde druk,Paperback, Ills., 272 p. - xT 3672 15.00 x

HaverSchmidt, Francois. Winteravondvertellingen. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst. Em. Querido, Amsterdam, 1994. Paperback, 383 p. - xT 3686 15.00 x

HAVERSCHMIDT, Francois. [Piet Paaltjens]. Snikken en grimlachjes / Familie en kennissen. Bezorgd en ingeleid door Rob van Nieuwenhuys. Amsterdam/Antwerpen, Elsevier/Manteau, 1981. Paperback 334 p. Elseviers Literaire Serie xK 3263 10.00 x

HAVERSCHMIDT, Francois (Piet Paaltjens). Ter gelegenheid van ... Gelegenheidsversjes, praatjes en albumblaadjes. Bezorgd door Rob Nieuwenhuys. Bzztoh 's-Gravenhage 1981. Paperback 104 p. - xP 1166 8.00 x

HAVERSCHMIDT, Francois (Piet Paaltjens). Twee voordrachten. Keuze en inleiding: Rob Nieuwenhuys. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1981. Oorspr. omslag. 61 p. Mijn eerste gemeente (1880) & Hans Christiaan Andersen (1875) xT 1059 8.00 x

HEBEL. Hebel's gedichten vertaald door C.W. Opzoomer. W.F. Dannenfelser, Utrecht, 1859. Gedecoreerde linnen band, 178 p. - xT 6756 12.00 x

[HECKER, Willem August]. Hippokreen-ontzwaveling. Te Amsterdam, J.H. Liedermooij, 1838. Onbedrukt papieren omslag 45 p. Hekeldicht waarin de anonieme auteur zowel "het dwergenregiment" van "waanpoëeten" ervan langs geeft als de jonge, Byron navolgende romantici. Vooral Beets en Hasebroek moeten het hier ontgelden. xR 2474 60.00 x

HEEMSKERK, J. Levensberigt van Mr. Adrianus Catharinus Holtius. Leyden, 1862. Papieren omslag. 57 p. Overdruk uit: [Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden]. Adrianus Catharinus Holtius 1786-1861, Hoogleraar Burgelijk Recht en Handelsrecht. (Deventer, Leuven en Utrecht). xB 8429 15.00 x

HEIJE, J.P. Bloemlezing uit de volksdichten. Verzameld en ingeleid door R. van der Veen en K. Vos. Met portret van den dichter, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1909. Gebonden, XXVI + 108 p. Uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest zijner geboorte 1 maart 1909. Nederlandsche Bibliotheek. xT 2773 8.00 x

HEIJE, Jan P. Een bloemlezing uit de volksgedichten. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. XLV + 80 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xA 0659 8.00 x

HEIJE, Jan Pieter. Neerlands Taal. Liederen en Zangen voor gemengd koor. Woorden van J.P. Heije. Zangwijze van Nederlandsche Toondichters. Eerste Deel, B. (Diepe Vrouwenstem). Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1885. 2e druk. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 4883 20.00 x

HEIJE, Jan Pieter. Neerlands Taal. Liederen en Zangen voor gemengd koor. Woorden van J.P. Heije. Zangwijze van Nederlandsche Toondichters. Eerste Deel, C. (Hooge Mannenstem). Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, z.j. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 4884 20.00 x

HELDRING, O.G. Leven en Arbeid. Leiden, E.J. Brill, 1881. Gebonden. 298 p. Sneden verguld. Met een illustratie. - xR 7948 30.00 x

HELM, Clementine. Hans en Hanna. Een vertelling. Vertaling Tine van Berken. Amsterdam, H.J.W. Becht, [1890]. Gebonden. 240 p. Met platen. - xB 7282 15.00 xx

HELMERS, Jan Fredrik. Achttien redevoeringen (1792-1813). Inleiding en aantekeningen M. van Hattum. Amstelveen, 1989. Oorspr. omslag. 117 p. Amstelveense Cahiers 5. xB 2145 10.00 x

HELMERS, Jan Fredrik. De Hollandsche Natie, in zes zangen. 's-Gravenhage, Johannes Allart, 1814. 3e druk. Gebonden half leer. XVIII + 200 p. Met gegraveerde titelpagina en een gegraveerde plaat door R. Vinkeles. Voorrede; Voorzang: Lof van het eiland der Batavieren. xB 5240 35.00 x

HELMERS, Jan Fredrik. De Hollandsche Natie, in zes zangen. In den Haag, bij Johannes Allart, 1812. 1e druk. Gebonden, XVIII + 192 + [10] p. Met gegraveerde titelpagina en zeven gegraveerde platen door R. Vinkeles. Voorrede; Voorzang: Lof van het eiland der Batavieren. Meegebonden de gedrukte 'Veranderingen en bijvoegzelen in den derden druk van De Hollandsche Natie door J.F. Helmers welke onder het dwangjuk der Fransche heerschappij, niet in den eersten en tweeden druk dezes werks mogten gesteld worden. xT 4204 125.00 x

HELMERS, Jan Fredrik. Gedichten. Drie delen. Te Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1822-1923. 3e druk. Oorspr. kartonnen omslagen. Gegraveerde titelpagina's met vignet door J.C.B[endorp] 188 + 222 + 215 p. onafgesneden. [bibliotheekstempeltje]. xR 0248 45.00 x

HELMERS, Jan Fredrik. Gedichten. Eerste en tweede deel. Te Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1822. 3e druk. Oorspr. kartonnen omslagen. Gegraveerde titelpagina's met vignet door J.C.B[endorp] 188 + 222 p. onafgesneden. Twee van de drie delen. Rugjes omgeplakt. xL 4620 30.00 xx

HELMERS, Jan Fredrik. Socrates in drie zangen. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815. 2e druk. Gebonden half leer. XXXII + 116 p. Gegraveerde titelpagina en vignet door R. Vinkeles. Lijst van inteekenaren. Berigt van P.G Witsen Geysbeek. Voorrede van Helmers. Lierzang 'Aan Nederland'. xB 5239 75.00 x

HEMKES, F.L. Veertig gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1957. Or. omslag. 94 p. Inleiding en aantekeningen door P.J. Meertens. xK 2019 8.00 x

HENDRICHS, F. H.J.A.M. Schaepman. Een levensbeeld. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1903. Oorspr. omslag. 72 p. - xR 3934 15.00 x

HENDRIKS, A. Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland. Amsterdam, H.J. Paris, 1928. Oorspr. omslag. XVI + 299 p. ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. xL 4445 15.00 x

HENGEL, W.A. van / J. Dermout en A.L. van Boon Mesch. Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840. Leiden, 1840. Papieren omslag. 13 p. - xB 6343 20.00 x

HENGEL, Wesselio Alberto van. Meritorum Ioannis Henrici van der Palm commemoratio brevis. Lecta in classe tertia Instituti Regii Neerlandici. Lugduni Batavorum, S. et I. Luchtmans, 1840. Papieren bedrukt omslag. 29 p. - xB 6344 20.00 x

HERMANS, L.M. Van de Dorpspastorie naar het Torentje. Leven en lotgevallen van doctor Abraham Kuyper. Anti-Revolutionair heldendicht. Rotterdam, Masereeuw & Bouten, [1903]. Oorspr. omslag. 40 p. - xR 6566 12.50 x

HERTOG, C.H. den. Potgieter's Poezie. Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker. Amsterdam, W. Versluys, 1896. 1e druk. Gebonden. 159 + 155 p. Aanleiding tot studie van literatuur No. 1 & 2. xB 0478 25.00 x

HEUSDE, Ph. W. van. C.W. de Rhoer, gekenschetst: bijzonder als geschiedkundige. Bij gelegenheid der opening van de algemeene vergadering des Utrechtschen Genootschaps den 29 Julij 1821. Utrecht, Johannes Altheer, 1821. Oorspr. kartonnen omslag. 76 p. [Nieuwe verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1: 1]. xB 4642 18.00 x

HEYE, Jan Pieter. Een nationaal volksdichter. Een bloemlezing uit diens gedichten. Den Haag, Oceanus, z.j. Gebonden S.O. 67 p. Met portret. Feniks Reeks I. xL 0562 10.00 x

HILARIUS. Hilarius. Verzameling van anecdoten, uijen, kwinkslagen, geestige gezegden, brandnetels voor de hypochondrie, zweepslagen voor druilooren, enz. enz. [gebonden met] De Rozengaard. Keur van lettervruchten, gezameld in den vreemde. 's Gravenhage, Lantermans & Comp., 1863. Twee delen in een band. Gebonden 284 + 240 p. de band wat sleets xB 6823 65.00 x

HILDEBRAND. Camera Obscura. Haarlem, De erven F. Bohn, 1878. 10e herziene druk. Gebonden. X + 434 p. Geillustreerd door F. Carl Sierig. Binnen werk roestvlekken. Rug vernieuwd. Band: R. Gerhold's G.A. Leipzig. xL 0220 75.00 x

HILDEBRAND. Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1940. 41e druk. Gebonden, Ills., 475 p. Met honderd teekeningen van Jo Spier. xT 4140 12.00 x

HILDEBRAND. Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1887. 1e druk. Gebonden. 216 p. Sneden verguld. - xM 3692 21.00 x

HILDEBRAND. Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1888. 2e geheel herziene druk. Ingenaaid. 215 p. Omslag geplastificeerd. xW 9285 9.00 x

HILDEBRAND. Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1888. 2e geheel herziene druk. Gebonden. VIII + 216 p. Sneden verguld. - xB 5028 21.00 x

HOEKSMA, J. Jacobus Bellamy. Amsterdam, Boek-, Kunst- & Handelsdrukkerij voorheen Gebrs. Binger, 1903. Or. omslag. 140 p. Onopensneden. Omslag gevlekt en verkleurd, binnenwerk goed. xL 0347 25.00 x

HOEVELL, W.R. van. Uit het Indische Leven. Amsterdam, J.C. van Kesteren & Zoon, 1865. 2e druk. Gebonden. 215 p. Met een prent. - xT 2326 100.00 x

HOEVEN, Amorie van den. Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1849. 2e druk. Particuliere band. LXI + 248 p. Met portret. - xA 0133 30.00 x

HOFDIJK, W.J. Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree. Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1993. Gebonden S.O. 167 p. Ills. Thesaurus 5. xR 8731 15.00 x

HOFDIJK, W.J. De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van Mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Kraaij junior, 1849. Oorspr. kartonnen omslag. VI + 208 p. - xB 3227 50.00 x

HOFDIJK, W.J. De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Historiesch dramatiesch gedicht. De Erven Loosjes, Haarlem, 1857. 2e druk Oorspr. bedrukt papieren omslag,120 p. aan de leden der Rederijkers-Kamer Lourens Janszoon Coster te Haarlem... toegewijd door hun medelid W.J. Hofdijk. xB 7337 20.00 x

HOFDIJK, W.J. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasien en Zelf-onderricht. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1864. 3e druk. Gebonden. 528 p. - xT 2750 35.00 x

HOFDIJK, W.J. Het Rapport der Raadscommissie, benoemd in de vergadering van 19 december 1866, op den toetssteen gebracht. Amsterdam, C. van Helden, [1867]. Brochure. 22 p. Betreft de Stadsschouwburg te Amsterdam en de subsidie kwestie. xR 3928 12.00 x

HOFDIJK, W.J. Tafreelen uit de Geschiedenis der Ontwikkeling van het Nederlandsche Volk. In de Kunstzaal der Maatschappy Arti et Amicitiae. Toegelicht door... Amsterdam, Gebroeders Binger, 1862. Oorspr. omslag. 84 p. [Rugje omgeplakt]. xL 8395 35.00 x

HOFDIJK, W.J. Uit velerlei gaarden. Bijeengebracht door ... Amsterdam, Tj. van Holkema, [1884]. Gebonden. II + 180 p. Met tien staalplaten. - xB 7326 20.00 x

HOFDIJK, W.J. Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573, kritische toonen uit de 'Dietsche Warande' onder het balkon. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, z.j. 35 p. [Rugje omgeplakt]. xL 8744 7.00 x

HOFMAN PEERLKAMP, P. C. Cornelii Taciti Agricola. Recensuit P. Hofman Peerlkamp. Leidae, E.J. Brill, 1964. Ingenaaid. 211 p. Editio Altera Emendata et Aucta. [bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt]. xL 8012 20.00 x

HOFSTEDE DE GROOT, P. Zijn afzonderlijke scholen voor de verschillende kerkgenootschappen noodig of wenschelijk? Mededeelingen en opmerkingen. Groningen, A.L. Scholtens, 1884. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 135 p. - xR 8376 20.00 x

HOLLAND, Jan [= A.J. Vitringa]. Een gezellige avond in een geleerd gezelschap. W. Hulscher, Deventer, 1878. Oorspr. bedrukt papieren omslag 108 p. Door iemand, wiens naam eerst in 't laatste bedrijf onder 't afsteken van vuurwerk aan 't licht komt. xR 1885 35.00 xx

HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. Als de eene hand de andere wascht. Deventer, W. Hulscher G.J.zn. 1882. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 4972 10.00 x

HOLLAND, Jan. [=Anne Johan Vitringa]. Als de eene hand de andere wascht. Deventer, W. Hulscher G.J.zn. 1882. Oorspr. omslag. 32 p. Mooi exemplaar. xT 2920 12.50 x

HOOFT, H.Ph. 't. De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1915. 2e druk. Oorspr. omslag. Ills. 55 p. Uitgegeven ten bate van het Hildebrand-gedenkteeken. [bibliotheekstempeltje]. xL 3088 12.00 xx

HOOFT, H.Ph. 't. De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers. De Erven F. Bohn Haarlem 1929. 3e druk Oorspr. omslag Ills. 55 p. Uitgegeven ten bate van het Hildebrand-gedenkteeken. [bibliotheekstempeltje]. xB 0220 12.00 x

HOOLA VAN NOOTEN, J. De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing. Edam, Wed. P. de Boer Pz, 1868. Oorspr. omslag. 48 p. Uitgesproken in het Departement Landsmeer en den Ilp, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op 6 Maart 1868, en in het Departement Edam, op 6 April daaraanvolgende. xT 1798 20.00 x

HOOP Jr., A. van der. Han van IJsland. Dramatisch tafereel. J. van Houtrijve Jr., Dordrecht, 1837. Gebonden, onafgesneden, XII + 154 p. naar Victor Hugo xT 4203 25.00 x

HOORN, Simon A. van den. De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest. Brielle, J. Wierema, z.j. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 9239 10.00 x

HORNING, H.A. Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1889. 2e druk. Gebonden. 164 p. [Gebruikssporen]. xB 6058 10.00 x

HORNING, H.A. Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede bundel. ABC. Amsterdam, F.H.J. Bekker, 1890. Gedocoreerde linnenstempelband. 181 p. [Mooie exemplaar]. xR 4050 15.00 x

HUESE, J.F.A. Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq. Amsterdam, M.M. Olivier, 1892. Or. omslag. 105 p. - xL 0960 15.00 x

HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. Baron. Onze vermaken. Utrecht, Kemink en Zoon, 1868. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 9599 15.00 x

HULSMAN, G. Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof. Utrecht, Kemink & Zoon, z.j. [ 1894]. Gebonden. XII + 211 p. - xK 8358 15.00 xx

HULSMAN, G. Souvenirs en Phantasieen. Haarlem, De Erven Loosjes, 1899. Gebonden. 235 p. - xB 7379 20.00 x

HUNNINGHER, Benjamin. Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. Oorspr. omslag. X + 174 p. Ook verschenen als proefschrift proefschrift. xR 6362 12.00 x

HUTTEN, Baroness von. Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit. Rijswijk, Blankwaardt en Schoonhoven, z.j. Gebonden 308 p. - xK 7365 9.00 x

ISING, Arnold. Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1879. Oorspr. omslag. 82 p. - xL 1165 15.00 x

ISRAELS, Jozef. Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1899. Gebonden. Ills. 212 p. mooi exemplaar xR 0116 80.00 xx

JAGER, A. de. Archief voor Nederlandsche Taalkunde. Drie delen. Amsterdam, G. Portielje, 1847-1852. Gebonden half leer. 426 + 379 + 428 p. [Derde deel rug beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xR 2304 60.00 x

JAGER, A. de. De menschen Bilderdijk en Da Costa. Rotterdam, 1873. omslag. 24 p. Overgedrukt uit de Tijdspiegel, 1873. Papieren omslag, bibliotheekstempeltje. xL 8402 8.00 x

JAGER, A. de. De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam. Z.p. [ca. 1885]. Papieren omslag. 49 p. - xB 6347 20.00 x

JANUS SECUNDUS. Kusjens, nevens het oorspronkelijke van Janus Secundus vrij gevolgd door Mr. A.W. Engelen. Te Groningen bij W. van Boekeren, 1839. 2e druk Gebonden XII + 84 p. De beroemde 'Basia' van Janus Secundus (1511 - 1536) in een vertaling van de Tielse kantonrechter Engelen (1804 - 1890). xB 6284 50.00 xx

JENKINS, Edward. Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling. Haarlem, W.C. de Graaf, 1876. Gebonden. 232 p. Naar den 12en Engelschen druk door J. van Vloten. xL 8729 12.00 x

JENTINK Thz., A. Moet de Bijbel vervallen of niet??? J.W. van Raven, De Rijp, 1896. Oorspr. omslag, 16 p. - xR 9533 8.00 x

JONATHAN. Waarheid en Droomen. Leiden, E.J. Brill, 1886. 7e druk. Gebonden. X + 423 p. Sneden verguld. Met een ets van Wilm Steeling. xB 7722 25.00 x

JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Arnhem/Nijmegen, z.j. 10e druk. Gebonden halfleer. 349 p. Met portret van den schrijver. xA 0495 25.00 x

JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Arnhem/Nijmegen, Gebrs. E.& M. Cohen, z.j. 10e druk. Gebonden. 349 p. Met portret van den schrijver. xL 0069 15.00 x

JONATHAN. (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Leiden, E.J. Brill, 1891. 8e druk. Gebonden 344 p. Vermeerderd met een naschrift, behelzende: Losse bladen uit de geschiedenis van het boek. xB 7234 15.00 xx

JONATHAN (=J.P. Hasebroek). Waarheid en droomen. Geillustreerd door Aart van Ewijk. 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor Druk & Boekkunst, 1950. Ingenaaid. 192 p. Deze uitgave naar de eerste verbeterde druk, gezet uit de 10 punts Cochin, werd typografisch verzorgd door S.H. de Roos, die tevens het omslag ontwierp. Gedrukt in twee kleuren. Genummerd 363/500 exx. [Thomassen 19]. xB 7327 20.00 x

JONG, K.H.E. de. Bilderdijk's 'Geschiedenis des Vaderlands'. Leiden, E.J. Brill, 1934. Or. omslag. 33 p. Omslag licht verkleurd. xA 0575 10.00 x

JONG, M.K. de. De veldtocht van Garibaldi in het najaar van 1867. Gorredijk, W.W. Oosterbaan, 1868. Oorspr. omslag. 25 p. - xR 5858 12.50 x

JONG, Martien J.G. de. Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio. Leiden, E.J. Brill, 1960. Geniet. 22 p. Overdruk uit: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde deel LXXVII, afl. 4, 1960. xB 2431 6.50 x

JORISSEN, Theod. De overgave van Amsterdam in januari 1795. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1884. Gebonden. X + 141 p. - xL 0571 16.00 x

JORISSEN, Theod. De overgave van Amsterdam in januari 1795. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1884. Ingenaaid. X + 141 p. bibliotheekstempeltje. xL 9053 16.00 x

JORISSEN, Theod. Historische en literarische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Met een voorwoord van J.C Matthes. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. Gebonden. 498 p. Bevat o.a.: Rubens, Freule van Dorth, Roemer Visscher, John Donne en Constantin Huygens, Aagje Deken en Betje Wolff, Da Costa. [bibliotheekstempeltje]. xL 5159 30.00 xx

JORRISEN, Theod. Historische en Literairische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. Ingenaaid. 498 p. Rug aan bovenkant beschadigd. xL 0587 20.00 x

KAAY, W. van der. Hoe de Heer J.A. Alberdingk Thijm, naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt. Alkmaar, Johannes Roem, 1860. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 7964 12.50 x

KAISER, F. De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde, in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen. Amsterdam, J.C.A. Sulpke, 1851. Gebonden half leer. XXIX + 764 p. - xL 9228 125.00 x

KALENDER. Kalender voor het jaar 1900. Nationale Kleederdrachten. Amsterdam, J.L. Beijers en J. Funke/ Het Nieuws van den Dag, 1900. Oorspr. omslag. Photolitho: L. van Leer & Co., Amsterdam. xR 6274 40.00 x

KALF, Jan. Levensbericht van Martin Kalff. Leiden, E.J. Brill, 1899. Oorspr. omslag. 34 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1898-1899. [bibliotheekstempeltje]. xL 8314 10.00 x

KALFF, J. Eleonara Duse. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1895. Oorspr. omslag. 371-406 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis afl. 9. xT 0478 10.00 x

KAMPEN, N.G. van. (ed.). Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. Zevende deel, eerste stuk. Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars, 1827. Ingenaaid, gekartonnerd met kievit-papier, 163 p. onafgesneden. Bijdragen van A.j Berkhout, C.J. van Assen, S. Muller, H.H. Klyn, D.J. van Lennep. xR 7181 30.00 x

[KAMPEN, N.G. van] MULLER, Samuel. Levens- en karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen. Te Haarlem, bij De Erven Francois Bohn en te Leiden, bij D. Du Mortier en Zoon, 1840. Grijsbord omslag met opgeplakt oorsp. omslag, 123 p. Onopengesneden. - xR 7180 15.00 x

KAMPHUIS, G. Aarnout Drost en het Reveil. Groningen, J.B. Wolters, 1959. Geniet. 12 p. Met bijlage. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids, 52e jaargang eerste aflevering. xB 5903 7.00 x

KAPTEYN, Alb. Ph. Ter herinnering aan George Westinghouse. ( 6 October 1846 - 12 Maart 1914). 's-Gravenhage, F.J. Belinfante, 1914. Oorspr. omslag. 9 p. Met portret in photogravure. - xL 8525 15.00 x

KARNEBEEK, A.P.C. van. Ter toelichting van de Limburgsche kwestie. 's- Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1864. Ingenaaid. II + 71 p. Met eene kaart. [bibliotheekstempeltje]. xL 8013 60.00 x

KATE, J.J.L. ten. Bladeren en Bloemen. Poezy. Rotterdam, A. Wijnands, 1839. 1e druk. Gebonden. 190 p. Gegraveerde titelpagina. xL 8993 50.00 x

KATE, J.J.L. Ten. De eischen des tijds aan het Protestantismus. Rotterdam, Van der Meer & Verbruggen, 1853. Oorspr. paieren omslag. 20 p. - xR 5538 15.00 x

KATE, J.J.L. ten. De jaargetijden. 's-Gravenhage, Joh. Ykema, 1876. 2e herziene druk. Gebonden. 446 p. Blauwe gedecoreerde band xB 7289 25.00 xx

KATE, J.J.L. ten. De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht. Amsterdam, D.B. Centen, 1889. 2e druk. 228 p. - xK 0380 15.00 xx

KATE, J.J.L. ten. De Schepping. Een gedicht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869. 3e druk. Gebonden. 154 p. - xH 8006 15.00 xx

KATE, J.J.L. ten. De Schepping. Een gedicht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869. 3e druk. Ingenaaid. 154 p. - xB 7503 15.00 x

KATE, J.J.L. ten. Dramatische Poëzy. Faust - Maria Stuart. A.W. Sijthoff, Leiden, [ca. 1890]. Gedecoreerde linnen band, X + 336 p. vijftig-cents-editie xT 6872 10.00 x

KATE, J.J.L. ten. Elck wat wils. Dicht en ondicht: Sprokkelingen. Amsterdam, D.B. Centen, 1887. Ingenaaid. 189 + II p. - xB 7401 20.00 x

KATE, J.J.L. ten. Godsdienstige poezy. Gewijde poezy. De Christen Harpe. Volledige uitgave. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1880. Gebonden. 160 + 160 p / 144 + 160 p. - xK 2223 50.00 x

KATE, J.J.L. ten. Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week. Amsterdam, D.B. Centen, 1882. Gebonden. Sneden verguld. IX + 192 p. - xL 5825 20.00 xx

KATE, J.J.L. ten. Schemeravondstonden. Verspreide en nieuwe gedichten. Arnhem, J.W. & C.F. Swaan, 1867. Gebonden. X + 211 p. Sneden verguld. - xB 7328 15.00 x

KATE, J.J.L. ten. Verhalen en vertellingen, Romancen en balladen. Leyden, A.W. Sythoff, 1863. Gebonden. 442 p. - xB 7330 15.00 x

KATE, J.J.L. ten. Voor hart, huis en leven. Gedichten. A.W. Sijthoff, Leiden, [1883]. Gedecoreerde linnen band, 297 + [VII] p. vijftig-cents-editie xT 6871 10.00 x

KATE, J.J.L. ten (ed.). Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen bijeenverzameld door JJ.L ten Kate. H.J. ter Gunne, Deventer, [ca. 1885]. Tweede vermeerderde druk, Gedecoreerde linnen band, met 5 staalgravures, 322 p. Sneden verguld. mooi exemplaar, boekbindersetiketje: Buchbinderei Julius Hager, Leipzig. xR 5089 30.00 x

KATE, J.J.L. ten (ed.). Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Nieuwe uitgave. Amsterdam, D.B. Centen, 1877. Gedecoreerde linnen stempelband. XIV + 192 p. - xL 6209 12.00 xx

KATE, J.J.L. ten. (verzameld). Godsdienstig Album. Bloemlezing van Stichtelijke poezij. Deventer, H.J. ter Gunne, z.j. Gebonden. VIII + 286 p. Sneden verguld. - xL 7737 15.00 xx

KEATS, John. Hyperion. Uit het Engelsch van John Keats, geboren 1795 - gestorven 1821. Metrisch in het Nederlandsch overgebracht door W.W. van Lennep. Amsterdam, 1879. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 64 p. interessant geannoteerd xR 4534 40.00 x

KERDIJK, A. Wettelijke beperking van arbeidsvrijheid en arbeidstijd voor kinderen, jeugdige werklieden en vrouwen. H.C.A. Thieme, Nijmegen, 1886. Oorspr. omslag, 48 p. Geschriften over Sociale Vragen uitgegeven van wege de Liberale Unie No. 1. Op titelpagina stempels etc. i.v.m. depot exemplaar. xT 7133 10.00 x

KERN, H. e.a. Over het opschrift van Djamboe. W.G. Brill: Kritiek van eenige der bronnen van de geschiedenis der laatste dagen van Hendrik IV, Koning van Frankrijk. W.J. Knoop: Willem III en de slag van St. Denis. (met eene plaat). B.J. Lintelo de Geer: De Index Florentinus der Digesten. Bericht over den wedstrijd in latijnsche poezie. Amsterdam, C.G. van der Post, 1877. Oorspr. papieren omslag. 249-373 p. Ills. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde Tweede Reeks, Zesde Deel, Derde Stuk. xB 7680 15.00 x

KETTMANN, L. De Schijnvriend. Dramatische Schets. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1869. Kartonnen omslag, 36 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 4004 8.50 x

KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen]. Amsterdam, M. Westerman, [1827-1829]. Gebonden 104 stukjes + 2x inhoud in negen + acht bandjes. De complete eerste en tweede jaargang van deze wekelijks verschijnende bloemlezinkjes van bekende en onbekende 17e, 18e & 19e eeuwse dichters. De 1e jrg. in keurige bandjes bekleed met marmerpapier. De tweede jaargang in acht niet uniforme bandjes en met enkele overlappingen. [Enkele bibliotheekstempeltjes]. xR 3133 350.00 x

KEYSER, J.P. de. Neerland's Letterkunde in de Negentiende Eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. Poezie. 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1880. Nieuwe uitgave. Gebonden. XII + 925 p. Half leer gebonden. Goud op snee. [Bovenkant rug beschadigd]. xK 9762 20.00 x

KINGSLEY, Charels. Uit de diepte: Woorden voor hen die troost behoeven. Vertaling. Nijmegen, H. Ten Hoet, 1890. 2e druk. Gebonden. 122 p. Voorrede: J.H. Gunning. xK 9213 11.50 xx

[KINKER] HANOU, A.J. & G.J. Vis. Johannes Kinker (1764-1845) Briefwisseling. Deel III: 1829-1843). Amsterdam, Atlanta, 1994. Ingenaaid. 259 p. Atlantis nr. 9. xK 1916 16.00 x

KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. De zoogenaamde geloofsvervolging te Deventer. Zwolle, Van Hoogstraten & Gorter, 1867. Gebonden. 75 p. - xR 8730 20.00 x

KLIKSPAAN. Studenten-typen. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. 9e druk. Gebonden. 279 p. Illustraties: Johan Braakensiek. xL 6580 14.00 x

KLUIT, M. Elisabeth. Het Reveil in Nederland 1817 - 1854. Inleiding N. Japikse. Amsterdam, H.J. Paris, 1936. Gebonden. 341 p. Ills. band matig xL 6115 18.00 x

KNEPPELHOUT, J. In den vreemde, reisverhaal. Ingel. M. Stapert-Eggen en Peter Zonneveld. Schoorl, Conserve, 1988. Ingenaaid. 99 p. Negentiende eeuwreeks 2. - xP 2819 8.00 x

KNEPPELHOUT, J. Opvoeding door vriendschap. Toegelicht door Marita Mathijsen & Frank Ligtvoet. Em. Querido Amsterdam 1980. Ingenaaid 83 p. - xL 6343 9.00 xx

KNEPPELHOUT. ZONNEVELD, Peter van (Red.). Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout t.g.v. de honderste sterfdag. Leiden, Athenae Batavae, 1985. Paperback. 48 p. Ills. Met bijdragen van: Marie Brummelhuis, Frank Ligtvoet, Marita Mathijsen, Marijke Stapert-Eggen en Peter Zonneveld. xR 8107 10.00 x

KOCH, J.K. Rijken en Armen. 's-Hertogenbosch, [1870]. Gebonden. 15 p. J.K. Koch Predikant te 's-Hertogenbosch. xT 5537 10.00 x

KOENEN, H.J. Levensbericht van Mr. C.J. van Assen, Z.pl. 1859. Cahiersteek. 18 p. - xT 7174 8.00 x

KOENEN, H.J. Ter nagedachtenis van Mr. C.M. van der Kemp in leven Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland. Amsterdam, H. de Hoogh, 1868. 2e druk. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 47 p. [Vlekje op omslag]. xB 6252 15.00 x

KOETSVELD, C.E. van. Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1863. Gelithograveerde titelpagina, Gebonden. 320 + 344 p. Twee delen. [bibliotheekstempeltje]. xR 3935 30.00 x

KOETSVELD, C.E. van. Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste verzameling. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1863. Gelithograveerde titelpagina, Gebonden 320 p. - xR 3867 14.00 x

KOETSVELD, C.E. van. Ideaal en werkelijkheid. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1875. Gebonden. 229 p. C.E. van Koetsveld's Volksschriften en Novellen, deel 9. xB 7907 16.00 x

KOETSVELD, C.E. van. Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwe schetsen en phantasien. Schoonhoven, S.E. van Nooten & Zoon, 1887. Gebonden. 327 p. - xR 3957 18.00 x

KOETSVELD, C.E. van. Overburen. Eene Kerstvertelling. S.E. van Nooten & Zoon, Schoonhoven, 1878. Oorspr. omslag, litho t.o. titelpagina (J.A. Last), 60 p. omslag licht gevlekt xR 5955 15.00 x

KOETSVELD, C.E. van. Snippers van de schrijftafel. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1852. 1e druk. Gebonden. XXIV + 142 p. - xR 7999 25.00 x

KOETSVELD, C.EZ., C. van. 's Levens Lente. Kinderliederen. Met gekleurde Plaatjes. A.W. Sythoff, Leyden, [1863]. Gebonden, 111 p. vier kleurenlitho's. rugje matig. Op omslag: Amsterdam, J. Vlieger xT 6370 15.00 x

KOK, A.S.(ed.). The Rainbow. English Poetry selected and arranged. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Four volumes in one. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1900-1904. Third and enlarged edition. Bound. All edges gilded. 112 + 152 + 168 + 168 p. Nice decorated binding in excellent condition. xL 4440 25.00 xx

KOOPMANS, J. Letterkundige Studien over de negentiende eeuw. Verzameld door J.H. van den Bosch en C.G.N. de Vooys. Amsterdam, U.M. Holland, 1931. Gebonden S.O. 352 p. Inhoud: Maurits Lijnslager en zijn ideaal Burgerschap; Van Kist tot Daalberg; Adriaan Loosjes, Hillegonda Buisman; Adriaan van der Hoop Jr.; Aernout Drost; Van Adriaan Loosjes tot Mevrouw Bosboom-Toussaint; Mevrouw Bosboom-Toussaint's Lauernesse. xL 4299 18.00 x

KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. Cornelia. Een geschenk voor moeders. Tiel, H.C.A. Campagne, 1879. Gebonden. 190 p. - xR 8007 15.00 x

KOOPMANS VAN BOEKEREN, Rinse. Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff. Lausanne/Leyde, Blanc, Imer et Lebet/Albert Sythoff, 1872. Oorspr. omslag. XV + 47 p. Ills. [Histoire racontee par un jeune enfant de huit ans]. xR 8032 20.00 x

KOORDERS, D. Over het determinisme van de Leidsche School. Utrecht, Kemink en Zoon, 1859. Ingenaaid. 43 p. Aanteekening op het jongste geschrift van den Hoogleeraar Scholten. [Omslag verkleurd rugje geplakt]. xL 0446 12.00 x

KOPS, W.P. Uit Grootvaders Tijd. Haarlem, De Erven Loosjes, 1899. Gebonden. 298 p. Voorzien van een alphabetisch naamregister. Verschenen als feuilleton in “Het Nieuws van den Dag” xL 3460 16.00 x

KORTEWEG, Anton & Wilt Idema. Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters. Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurilard. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Paperback. 325 p. Ills. Synopsis. xK 3810 8.50 x

KRAMERS, J.H. Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795. Rotterdam, 1885. Oorspr. omslag. 12 p. - xT 1216 9.00 x

KRUIJFF, Jan de. De hoop des wederziens, in twee zangen; met nog eenige andere dichtstukjes van verscheiden inhoud. Leijden, L. Herdingh & Zoon, 1817. Gebonden half leer. IV + 68 p. - xB 6446 50.00 x

KUIJPER Hz., G. Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen. Te Breda, ter Drukkerij van Broese & Comp., voor rekening van de Koninklijke Militaire Akademie 1851. 3e druk, half perkament met blauw beplakte kartonnen platten uit de tijd, (8) + 504 p. 1e druk 1844. [Gerrit Kuyper Hz. 1815-1879]. 18 x 11 cm. xL 4014 90.00 xx

KULK, T.C. van der. De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk. J.M. van 't Haaff, 's-Gravenhage, 1872. Oorspr. bedrukt omslag VIII + 37 p. bibliotheekstempels xR 3466 9.00 x

KUYPER, A. Bilderdijk in zijne nationale beteekenis. Amsterdam/Pretoria, Hoveker & Wormser, 1906. Oorspr. omslag. 85 p. Rede gehouden te Amsterdam op 1oct. 1906. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8501 10.00 x

KUYPER, A. De werking van Artikel 23. Amsterdam, H. Hoveker, 1869. Oorspr. omslag. 31 p. Overgedrukt uit de Vereeniging: Christelijke Stemmen. xR 6780 10.00 x

KWAST, Jb. Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band. Rotterdam, D. Bolle, [ca. 1900]. 4e druk. Gebonden. VIII + 256 p. Met de in gebruik zijnde melodieen en piano-accompagnement, grootendeels opnieuw gearrangeerd door Jb. Kwast. Blauwe linnen stempelband. xH 7254 20.00 xx

LAND, J.P.N. Het keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling van Dr. A. Pierson. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1871. Oorspr. bedrukt papieren omslag. 46 p. - xR 4465 15.00 x

LANGE, Daniel de e.a. Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. S.L. van Looy, Amsterdam, 1896. Gebonden XII + 176 p. Met notenschrift xR 4280 25.00 x

LANKEREN MATTHES, D. van. Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1846. Oorspr. papieren omslag. 47 p. - xR 6498 10.00 x

LANS, J.R. van der. Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie. Edam, J.M. Roldanus Cz., [1890]. Oorspr. omslag. 91 p. - xR 7072 15.00 x

LANSBERG, PH.A. Drie Negentiende-Eeuwse dichters. Bloemlezing uit het werk van De Genestet, Staring en Potgieter. Groningen, J.B. Wolters, 1960. Ingenaaid. 209 p. Ills. Verzameld en besproken door Ph.A. Landsberg. xH 4441 9.00 x

LAURILLARD, E. Vlechtwerk uit verscheiden kleuren. Twintig voordrachten. Amsterdam, D.B. Centen, 1880. 1e druk. Gebonden. 464 p. Band goud gestempeld. xL 8329 18.00 xx

LEDEGANCK, K.L. De drie zustersteden. Brussel, D.A.P. Reinaert uitgaven, 1964. Oorspr. omslag. 47 p. T.g.v. het vijftienjarig bestaan der Reinaert Uitgaven. xT 4114 9.00 x

LEDEGANCK, K.L. Volledige dichtwerken in chronologische order verzameld. Aalst, Hendrik Z.S. de Seyn-Verhougstraete, 1904. 3e druk. Gebonden. 343 p. Vermeerderd met vele onuitgegeven of in vroegere uitgave niet opgenomen gedichten. Voorzien van aanteekeningen, levensbericht en opgave van varianten, en versierd met vier verschillende portretten, een handschrift en het praalgraf des Dichters. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 7945 20.00 x

LEDEGANCK, K.L. en J.F.J. HEREMANS. Gedichten van K.L. Ledeganck met een levensschets des dichters. Gent, Algemeene Boekhandel van Ad Hoste, 1883. Herbonden. XIX + 256 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 7217 20.00 x

LEEUWES, W. Twee- en driestemmige liederen voor het opkomend geslacht. Leeuwarden, D. Meinderma, 1848. 2e druk. Oorspr. omslag. N.p. - xT 4887 14.00 x

LENNEP D.J. van. Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus. Amstelodami, Ioannem Mueller, 1850. Oorspr. Kartonnen omslag. VIII + 87 p. - xR 8025 35.00 x

LENNEP, J. van. Alledaagsche Bokken in 't Gesprek. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871. 1e druk. Oorspr. omslag. 114 p. Omslag lithografie: Amand Amsterdam. [rugje matig]. xL 7303 50.00 x

LENNEP, J. van. De Friezen te Rome. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, z.j. Oorspr. omslag. 200 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken bezorgd door de Leeraren van het R.K. Gymnasium te Tilburg Nr. 13 [bibliotheekstempeltje]. xL 8620 14.00 x

LENNEP, J. van. De Reisgenooten. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, [1903]. 2e druk. Oorspr. omslag. 187 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken bezorgd door de Leeraren van het R.K. Gymnasium te Tilburg Nr. 5. [bibliotheekstempeltje]. xL 8613 15.00 x

LENNEP, J. van. De Roos van Dekama. Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. Gebonden. 607 p. 200.000-serie. xK 0326 8.00 x

LENNEP, J. van. Een Amsterdamsche winteravond in 1632. Geschiedkundig Tafereel, in twee bedrijven. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1832. Papieren omslag. 50 p. + lijst met werk van J. van Lennep [2] p. [Uit de verzameling van Alb. Theod. Hartkamp]. xB 6340 25.00 x

LENNEP, J. van. Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1890. Gebonden. 262 + 255 p. Ills. Romantische werken. Blauw linnen met goud bedrukt. xB 7244 20.00 x

LENNEP, J. van. Het recht van bruiloftsavondkout. Eene Fransche legende. Uiit het oorspronkelijke vertaald. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars, 1830. Gebonden, met een gegraveerde titelpagina met vignet door W. Nieuwhoff naar Jacob Smies, onafgesneden, 85 p. - xT 3737 30.00 x

LENNEP, J. van. Novellen. Met illustratien van Ch. Rochussen. Twee delen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1890. Gebonden. 310 + 267 p. Ills. Romantische werken. Blauw linnen met goud bedrukt. xB 7245 20.00 x

LENNEP, J. van. Onze voorouders. Illustraties Ch. Rochussen en W. de Famars Testas. Romantische werken. Vijf delen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1980]. Gebonden blauw linnen goudstempeling. 338 + 318 + 319 + 278 + 318 p. [Mooie set]. Deel I: Alwart; Brinio. Deel II: Charietto; De Saksiche Weezen; De Friezen te Rome; Ulrich de Zanger. Deel III: De Koorknaap; De Hunenborg; De Friesche Bouwmeester. Deel IV: De Gestoorde Bruiloft; De Bedevaartganger. Deel V: De Reisgenoten; Aanteekeningen. xB 4209 45.00 xx

LENNEP, J. van. Poetische werken. Twee delen in een band. 's-Gravenhage/Leiden/Arnhem, Martinus Nijhoff/A.W. Sijthoff/D.A. Thieme, 1872. Herbonden. 384 + 490 p. Herbonden: half linnen, gemarmerde platten. [bibliotheekstempeltje]. xL 6126 25.00 x

LENNEP, J. van. Titels in brieven, een gesprek. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1845. Oorspr. papieren omslag. 33 p. - xR 8030 12.00 x

LENNEP, J. van / Carel Vosmaer. Antwoord op de uitdaging van Mr. C. Vosmaer door J. van Lennep. Amsterdam, J. de Ruyter, 1864. Gemarmerd papieren omslag. 42 p. - xR 0910 20.00 x

LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands. M.H. Binger & Zonen, Amsterdam, 1854. Oblong, Gebonden, III + 37 gelithografeerde pagina's met daartegenover bijschriften.
Achterin op de band geplakt de Verantwoording, oorspr. bedrukt omslag, 18 p. + Strafdicht, 2e druk, 7 p. Het 31e tafereel 'Invoering van de inquisitie 1544' veroorzaakte veel beroering, o.a. vanwege de spottende regels 'ketters branden net als vet, hoor ze knappen, wat een pret'. Een jaar na de April-beweging kon dit niet volgens veel katholieken. Door Van Lenneps medewerking werd de oplage grotendeels vernietigd, o.a. door de R.K. kerk. In de niet vernietigde exemplaren ontbreekt meestal de 'Galop infernal' met de geciteerde woorden over ketters. Hier wel aanwezig. xT 5189 150.00 x

LENNEP, J. van & COMPAGNIE [=Pieter van Loon]. Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. M.H. Binger & Zonen, Amsterdam, 1854. Oblong, Oorspr. bedrukt omslag, III + 37 gelithografeerde pagina's met daartegenover bijschriften. Het 31e tafereel 'Invoering van de inquisitie 1544' veroorzaakte veel beroering, o.a. vanwege de spottende regels 'ketters branden net als vet, hoor ze knappen, wat een pret'. Een jaar na de April-beweging kon dit niet volgens veel katholieken. Door Van Lenneps medewerking werd de oplage grotendeels vernietigd, o.a. door de R.K. kerk. In de niet vernietigde exemplaren ontbreekt meestal de 'Galop infernal' met de geciteerde woorden over ketters. Hier wel (los) aanwezig. xT 5190 70.00 x

LENNEP, J. van. (ed.). Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1832. Oorspr. kartonnen omslag. XVI + 254 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 5123 50.00 x

LENNEP, J. van en A.J. de Bull. De val van Jeruzalem, treurspel. Amsterdam, J. Noordendorp, 1850. Ingenaaid. 89 p. Omslag vernieuwd met behoud van oorspronkelijk voorblad. xB 3013 15.00 xx

LENNEP, J. van & J. Ter Gouw. De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Twee delen. & Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met Boekdruketsen van F.W. Zurcher. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1868-1869. Gebonden. XII + 442 + XV + 445 + XXXII + 414 p. Drie delen. Met gelithograveerde titelpagina's. Banden in reliefdruk met goud bestempeling. Naamlijst der inteekenaars. xB 5769 75.00 x

LENNEP, J. van & J. Ter Gouw. De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Deel I. Geillustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van F.W. Zurcher. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1868. Gebonden. XXXII + 414 p. Los deel. Met gelithograveerde titelpagina. Band in reliefdruk met goud bestempeling. Naamlijst der inteekenaars. xB 5770 30.00 x

LENNEP, J. van & J. Ter Gouw. Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met ruim 50 Boekdruketsen van F.W. Zurcher. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1868-1869. Gebonden. XII + 412 p. Los deel. Met gelithograveerde titelpagina. Band in reliefdruk met goud bestempeling. xB 5771 30.00 x

LENNEP, Jacob van. Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857]. Amsterdam, H.D. Pfann, 1962. Oorspr. omslag. [32 p.]. Uitgave t.g.v. een tentoonstelling Waar Vondel boeken leende, onder auspicien van de Dr P.A. Tiele-Stichting ingericht in Antiquariaat Pfann. xB 3784 10.00 x

LENNEP, Jacob van. Elisabeth Musch. In de bewerking van A. Alberts. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Paperback. 175 p. - xH 7094 8.00 x

LENNEP, Jacob van. Vertellingen en Tafereelen van vroeger en later tijd. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1856. Gebonden. 258 p. Gegraveerde titelpagina met illustratie. - xB 7368 20.00 x

LENNEP, Jacob van. Vertellingen van vroeger en later tijd. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. XL + 87 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xK 2203 8.00 x

LENNEP, Jacob van e.a. A-Saga. E-Legende. O-Sprook. A. Manteau, 1978. Oorspr. omslag, 33 p. Manteau Marginaal. De A-saga door J. Bosscha, de E-legende door J. v. Lennep, de O-sprook van A. des Amorie v. d. Hoeven. xT 1063 8.00 x

LENNEP, M.F. van. Het leven van Jacob van Lennep. 2 delen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1910. 2e druk. Gebonden 355 + 387 p. Met twee portretten. - xB 7187 30.00 x

LEVY, J.A. Maskers af! 's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante, 1877. Oorspr. papieren omslag. 32 p. - xR 4545 15.00 x

LIEDE, Conrad van de. Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1899]. Gebonden. 269 p. Ills. - xT 2530 30.00 x

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Akbar. Een Oostersche roman. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1907. 7e druk. Gebonden. VII + 315 p. - xH 2477 12.00 xx

LIMBURG BROUWER, P.A.S. van. Akbar. Een Oostersche roman. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. 5e druk. Gebonden. VII + 248 p. - xB 7265 11.00 xx

LIMBURG BROUWER, P. van. Charicles en Euphorion. Grillus. Leiden, A.W. Sijthoff, [1907]. Gebonden. 189 p. Romantische Werken. xL 8683 12.00 x

LIMBURG BROUWER, P. van. Een ezel en eenig speelgoed. Groningen, W. van Boekeren, 1842. Oorspr. kartonnen omslag. VIII + 121 p. - xT 0373 50.00 x

LIMBURG BROUWER, P. van. Het Leesgezelschap te Diepenbeek. Een Ezel. Eenig Speelgoed. Leiden, A.W. Sijthoff, [1906]. Gebonden. 222 p. Romantische Werken. xL 8684 12.00 x

LIMBURG STIRUM, D.A. van. De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve. Te Leyden, bij P. Engels, 1858. Gebonden, sneden verguld, [II] + 59 p. - xR 2143 50.00 xx

LIMBURG STIRUM, J.B. van. Een woord van een oud man aan den regeerenden stand. 's-Gravenhage, Gebr. Belifante, 1891. Oorspr. omslag. 69 p. - xR 5255 10.00 x

LINDENHOUT, J. van. Na vijf en twintig jaren. Levensherinneringen. Nijmegen, P.J. Milborn, [1888]. 4e druk. Gebonden. 350 p. - xR 6130 20.00 x

LOENEN, J. van. Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk. Rotterdam, D.J.P. Storm Lotz, 1884. Oorspr. papieren omslag. 48 p. Overdruk uit: Geloof en Vrijheid. Tweemaandelijksch tijdschrift. 18e jaargang, 4de aflevering. [Geloof en Vrijheid verscheen van 1867-1914; voortgezet als: Nieuw Evangelisch Tijdschrift]. xB 5782 12.00 x

LOFFELT, A.C. Jupiter Van Vloten en zijn kritiek. 's-Gravenhage, Joh, IJkema, 1876. Oorspr. omslag. 48 p. - xR 8761 18.00 x

LOGHEM, M.G.L. van. (Fiore Della Neve). (ed.). Nederland 1894. eerste deel. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. Amsterdam, Loman & Funke, 1894. Gebonden. 494 p. Ills. - xL 9068 20.00 x

LOGHEM, M.G.L. van. (red.). Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. jaargang 1894. No. 5. Met portret van den Heer P.A.M. Boele van Hensbroek. 's-Gravenhage, Loman & Funke, 1894. Oorspr. omslag. 128 p. - xB 5664 10.00 x

LOOSJES Pz., A. Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855-1856. Goedkoope uitgave. Gebonden. Vier delen in twee banden. - xB 8297 30.00 x

LOOSJES Pz, A. Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, Tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot Te Haarlem bij A. Loosjes Pz, 1808. Gebonden IX + 124 p. Ex-bibliotheek exemplaar. Gegraveerde titelpagina met vignet door Reinier Vinkeles, met op de achtergrond de Amsterdamse Schreierstoren. xR 4076 40.00 x

LOUWE, C. Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam. Beverwijk, J. Groot, 1872. Oorspr. papieren omslag. 19 p. - xR 7706 15.00 x

LUITINGH, J.C. Jan de Lapper. Een verhaal uit de Geschiedenis des Vaderlands. 's-Gravenhage, A. Berends, 1897. 2e druk. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 9230 10.00 x

LUZAC, C.J. De Nederlandsche Sentimenteele Roman en zijne terugwerking. Amersfoort, G.H. Priem, 1890. Ingenaaid. 116 p. - xR 7787 12.50 x

M. [=ALBERDINGK THIJM, J.A]. Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch. Amsterdam, Nayler, & Co., 1843. Oorspr. karonnen omslag. VIII + 150 p. - xR 8770 25.00 x

MAANEN, Flor. Jac. van. Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831. 's-Gravenhage, A. van Hoogstraten, 1831. Oorspr. omslag. VIII + 31 p. [Over Pieter de Riemer]. xB 4644 18.00 x

MAAS, Nop. (ed.). Grote doden. Nijmegen, Vriendenlust, 1986. Geniet. 65 p. Vaderland reeks nr. 12. Necrologieen van een zevental 19e-eeuwse Nederlandse auteurs zoals die verschenen in het Haagse dagblad Het Vaderland. Het betreft: J.J. Cremer, Van Vloten, Kneppelhout, Bosboom -Toussaint, Busken Huet, Multatuli en Vosmaer. xR 8835 9.00 x

MAATSTAF. Conrad Busken Huet 1886-1986. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986. Oorspr. omslag. 240 p. Ills. Maatstaf Nr. 4/5. jaargang 34. 1986. Dit speciale Huet-nummer staat onder redactie van Olf Praamstra. xB 7772 9.00 x

MACKENSTEIN-KONING, Johanna Sara. Beelden en omtrekken. Naar het leven geteekend. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1853. Oorspr. kartonnen omslag. 259 p. Gegraveerde titelpagina. Omslag licht beschadigd. xR 8367 75.00 x

MAISTRE, le Comte J. de. Soirees de Saint Petersbourg ou entretiens sur le Gouvernement temporel de la Providence suivies d'un traité sur les sacrifices. Bruxelles, Wouters et Co., 1844. halflinnen band 243 + 207 p. Joseph de Maistre (1753-1821); grondlegger van het ultamontanisme. Twee delen in een band. Scheurtje in kneep. xR 2275 60.00 x

MAN, J.C. de. In memoriam Dr. A.A. Fokker. 1810-1878. [Middelburg], [1879]. Oorspr. papieren omslag. XV p. - xB 5777 10.00 x

MANSSEN, W.J. Iwan Toergenjef. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Oorspr. omslag. 215-262 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen afl. 6 Redactie E.D. Pijzel. xR 3908 10.00 x

MARIO [=M. Lamping-van Bosse]. Schetsen en Novellen. Utrecht, J.L. Beijers, 1888. Gebonden. 262 p. - xR 8012 16.00 x

MARONIER, J.H. Pinksterfeest. Historische studie. Arnhem, P. Gouda Quint, 1894. Oorspr. omslag. 62 p. - xL 8042 10.00 x

MARTINET, Johannes Floretius. Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen. Johannes Allart, Amsterdam, 1803. 2e druk Gebonden half leer 546 p. band wat sleets xB 7653 180.00 x

MATHIJSEN, Marita. Waarde van Lennep. Brieven van De Schoolmeester, toegelicht door Marita Mathijsen. Amsterdam, Querido, 1977. Paperback. 175 p. - xH 1047 7.00 x

MATHIJSEN, Marita / Henk Eijssens / Dick Welsink. Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde. Thespa, Amsterdam, 1978. Oorspr. omslag. 136 p. Amsterdamse smaldelen 8. xH 2439 10.00 x

MAURIK Jr., Justus van. Het genootschap te "Leuterburg". (Een voordracht). [en drie andere schetsen]. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 61-62. mist achterzijde omslag. xT 5161 15.00 x

MAURIK Jr., Justus van. Krates. Een levensbeeld. Met een nawoord van T.W. R. de Haan. Den Haag, Kruseman, Gebonden. Ills. 211 p. Met platen van Johan Braakensiek. Voor het eerst verschenen in 1885. xR 3255 10.00 x

MAURIK Jr., Justus van. Met z'n achten. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1884. 2e druk. Gebonden. 235 p. Met platen van Johan Braakensiek. Rood/zwarte band goudgestempeld. xL 0484 15.00 xx

MAURIK Jr., Justus van. Met z'n achten. Novellen en Schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1883. 1e druk. Gedecoreerde rood linnen band, 265 p. - xR 8042 12.00 x

MAURIK Jr., Justus van. Uit een pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1886. Gebonden. 236 p. - xH 7844 10.00 xx

MAURIK Jr., Justus van. Uit een pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1887. 2e druk Gebonden 220 p. Met platen van Johan Braakensiek. xB 6784 12.00 xx

MAURIK Jr., Justus van. Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882. 2e druk Gebonden. Ills. 244 p. - xL 5951 15.00 xx

MAURIK Jr., Justus van. Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, z.j. 4e druk Gebonden Ills. 244 p. - xB 6787 14.00 x

MAURIK, Justus. Uit Justus van Maurik's werken. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1899]. Gebonden. 144 p. - xB 4712 15.00 xx

MAURIK, Justus van. Amsterdam bij Dag en Nacht. Novellen en Schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Ingenaaid. 129 p. - xT 2622 10.00 x

MAURIK, Justus van. Amsterdamsche luidjes. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 25-26. xT 5159 18.00 x

MAURIK, Justus van. Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1888. 3e druk. Gebonden. 215 p. Ills. - xB 6775 14.00 x

MAURIK, Justus van. Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1900]. 5e druk. Gebonden. 215 p. Ills. - xB 6776 12.00 x

MAURIK, Justus van. Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1888. 3e druk. Gebonden. 215 p. - xR 1232 10.00 x

MAURIK, Justus van. De laatste der Oempah's. Amsterdamsche Volksschets. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Geillustreerd door P. Althaus. Warendorf's Novellen Bibliotheek nr 133-134. xT 4921 15.00 x

MAURIK, Justus van. Joris Komijn op de Tentoonstelling. Humoristische Schets. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 77 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 210-211. xL 8025 15.00 x

MAURIK, Justus van. Krates. Een levensbeeld. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 155 p. Omslag licht beschadigd. xR 4623 10.00 x

MAURIK, Justus van. Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1887. 2e druk. Gebonden. 241 p. - xR 1231 10.00 x

MAURIK, Justus van. Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1885. 1e druk. Gebonden. 253 p. - xR 8693 15.00 x

MAURIK, Justus van. Met z'n achten. Novellen en schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 7e druk. Ingenaaid. 138 p. [roestvlekjes binnenwerk]. xT 1742 10.00 x

MAURIK, Justus van. Met z'n achten. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1886. 3e druk. Gebonden. 235 p. - xR 1229 10.00 x

MAURIK, Justus van. Muller's buste. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 96 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 145-146. bibliotheek-etiketje op omslag xT 5160 18.00 x

MAURIK, Justus van. Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 142 p. - xT 1739 15.00 x

MAURIK, Justus van. Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. van Holkema, [1890]. 2e druk. Gebonden. 233 p. - xB 6779 13.50 x

MAURIK, Justus van. Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1901]. 4e druk. Gebonden. 233 p. - xB 6780 12.00 x

MAURIK, Justus van. Uit een pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 6e druk. Ingenaaid. 132 p. - xT 1744 10.00 x

MAURIK, Justus van. Uit een pen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1887. 2e druk. Gebonden. 220 p. - xR 1230 10.00 x

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 7e druk. Ingenaaid. 157 p. Omslag licht beschadigd. xR 4624 10.00 x

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1880. 2e druk. Gebonden. 241 p. [Bruine band]. xB 6781 15.00 x

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1883. 3e druk. Gebonden. 266 p. [Rode band]. xB 6782 15.00 x

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1886. 4e druk. Gebonden. 238 p. [Groene band]. xB 6783 15.00 x

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1905]. 6e druk. Gebonden. 243 p. - xB 6785 12.00 x

MAURIK, Justus van. Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, 1886. 4e druk. Gebonden. 238 p. - xR 1234 10.00 x

MAURIK, Justus van. Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 5e druk. Ingenaaid. 144 p. - xT 2488 10.00 x

MAURIK, Justus van. Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek. Amsterdam, Tj. Van Holkema, z.j. 4e druk. Gebonden. 228 p. - xR 1233 10.00 x

MAURIK, Justus van. Verspreide novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. 3e druk. Ingenaaid. 132 p. - xT 1743 12.50 x

MAURIK, Justus van. Verspreide Novellen. Geillustreerd door L.W.R. Wenckenbach. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1900]. 2e druk. Gebonden. 210 p. - xB 6786 15.00 x

MAURIK, Justus van e.a. Amsterdamsche Luidjes enz. Novellen. Amanda Kerfstedt. Willem Otto. A. Prell en Fokko Bos. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1892. Gebonden. Warendorf's Novellen-Bibliotheek nr. 5. xR 7315 15.00 xx

MAURIK, Justus van e.a. Een manusje van alles. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1903. Gebonden. F. de Sinclair. Jan van Duine. J.J. David en Chr. Fris. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 27. xR 7319 15.00 x

MAURIK, Justus van e.a. Het Genootschap Leuterburg. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1895. Gebonden. Charlotte A. de Vries. G.A. Geerligs. Th. Artope en Cato Henstedt. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 11. xR 7318 15.00 x

MAURIK, Justus van e.a. Malle Minetje. Alleen voor de klanten. Arme menschen. 'T is maar een kind. Truida Kok: Toni. F. de Sinclair: Een vleugelslag van 't geluk. Marie Corelli: Drie wijze mannen van Gotham. Christine Fris: Zijn vader. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1900. Gebonden. Warendorf's Novellen-Bibliotheek nr. 21. xR 7314 15.00 x

MAURIK, Justus van. e.a. Mijn lezing te Boschwijk enz. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1893. Gebonden. S. la Chapelle-Roobol. F.A. Buis. Virginie Loveling. Conrad van de Liefde. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 7. xR 7317 15.00 x

MAURIK, Justus van e.a. Rozenwangen enz. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1894. Gebonden. Louis Ahn-de Jongh. Cyriel Buijsse. A.M. Hirschmann. Ph. Wijsman. Wilh. Heimburg. Fokko Bos. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 8. xR 7320 15.00 x

MAURIK, Justus van. e.a. Toon en Toos in de Opera. Novellen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1905. Gebonden. F. Hageman. Jean Richepin. W. Urban. Warendorf Novellen-Bibliotheek nr. 31. xR 7316 15.00 x

MEERTEN, Wed. A.B. van, enz. Vergeet ons niet. Proza en poëzy voor de jeugd. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam, 1850. Gebonden, Ills., onafgesneden,110 p. met handgekleurde litho's. Scheurtje in omslag, stempelrest op titelpagina, verder keurig exemplaar xT 3759 100.00 x

MEES, G. Levensschets van Mr. P. Bosscha. Leiden, E.J. Brill, 1873. Oorspr. papieren omslag. 36 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1872-1873. xB 5778 12.00 x

MEES-VERWEY, Mea. De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding. Santpoort, C.A. Mees, 1928. Gebonden. 359 p. + stellingen. Handelseditie van het proefschrift. xB 7751 25.00 x

MEEST GEACHTE SCHRIJVERS. De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren. Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 's-Gravenhage, 1841. Gebonden, Ills., 164 p. 42 pagina-grote houtgravures en veel kleine. Verschillende typen als de jager, het weesmeisje, de omroeper, de aanspreker, de visser, etc. Tekst van H. Tollens, J. van Lennep, S.J. van den Bergh, J. Kneppelhout e.a. Voorplat roestig, binnenwerk mooi. xT 3650 150.00 x

MEESTER CONSTANTIJN [=Constantinus Bake]. Invallen en uitvallen. 's-Gravenhage, J.M. van 't Haaff, 1897. Gebonden. 47 p. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging tot wering van schoolverzuim te 's-Gravenhage xT 0956 15.00 x

MEIJBOOM, Margaretha. Bjornstjerne Bjornson Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1911. Oorspr. omslag. 36 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen afl. 41 xR 3919 10.00 x

MELATI VAN JAVA. e.a. Uit de portefeuille. Twaalf novellen van Apeliotes, Taco H. de Beer, W.F.L. Honingh-van Reuth, Melati van Java, W.P. Wolters, Noel Bazan, Ludovic Halevy, Mark Twain, Sacher Masoch e.a. Met illustratien van Alfaro H.A.C. Dekker, J. Linse, Jan van OOrt en J.L. Scheidel. Amsterdam, M.M. Olivier, z.j. Gebonden. 160 p. Ills. - xT 1572 16.00 x

MELLINK Pz., F.G. Nederlandsche spraakkunst. Amsterdam, G.L. Funke, 1868. 2e veel vermeerderde druk. IV + Oorspr. omslag. 63 p. - xR 9238 12.50 x

MENSSCHERT, Willem. De gouden bruiloft. Met een voorberigt van H. Tollens, Cz. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1876. 4e druk. Gebonden. 78 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5416 8.00 xx

MERK, E. Onder een dak. Novelle. Amsterdam, Mij. tot Verspreiding van Goedkoope Lectuur, 1886. Oorspr. omslag. 80 p. - xR 8562 12.50 x

MESSCHERT, Willem. De Gouden Bruiloft. Gedicht. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1825. Gebonden. 98 p. - xR 8008 35.00 x

MEULEN, B. van der. Kaleidoscoop : bloemlezing van aphorismen bijeengegaard uit het "Boek der Natuur". Jan Leendertz & Zoon, Amsterdam, [ca. 1885]. Gedecoreerd linnen bandje, ca. 370 p. klein formaat xR 8302 20.00 x

[MEULEN, T.G. van der]. Fen 1856 oan 1859, of In great trye jier, ho is 't moglik? Grappich en net Grappich, al nei dat men 't nimt, mar in alle gefal in fjuster moal storisk teltsje for min lansliu, opmaken fen In Fries (Skrieuer fen Mal ut en Mal thus). Liowert, U. Proost, 1850. Oorspr. omslag. V + 88 p. - xR 7249 20.00 x

MEURS, B. van. De Luchtballon. Eene voorlezing, voorafgegaan door een gedicht van H.J.A.M. Schaepman. Utrecht, J.L. Beijers, [1872]. Tweede uitgave. Gebonden half leer. 120 p. Ills. Humoristische critische lezing. Meegebonden oorspronklijk omslag, bibliotheekstempeltje. xR 7986 60.00 x

MEURS, B. van. De Vroolijkheid en het Lachen. 's-Hertogenbosch, Maatschappij de Katholieke Illustratie, 1897. 3e vermeerderde druk. Oorspr. papieren omslag. 157 p. - xB 7910 35.00 x

MEURS, B. van. Kriekende Kriekske. Betuwsche gedichten. s-Hertogenbosch, Maatschappij De Katholieke Illustratie, z.j. Gebonden 128 p. enkele bibliotheekstempels xR 0247 10.00 x

MEURS, B. van. Pepermuntjes. 250 Dichtjes. Kuilenburg, Blom & Olivierse, 1888. Tweede, vermeerderde druk. Oorspr. papieren omslag. 140 p. - xB 7313 20.00 x

MEURS, B. van. Rijm en Zang. Twee dozijn luimige stukjes. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1869. 3e druk. Gebonden. [87] p. - xR 8561 15.00 x

MEYER, Livinius De. De Gramschap in Dry Boeken. Een Latijnsch en Vlaamsch leerdicht. Op nieuw uitgegeven met aanteekeningen door J.M. Schrant. A.B. Steven, Gend, 1827. Gebonden half leer met gemarmerde platten, 240 p. Tweetalig Latijn-Nederlands. Bibliotheekstempeltje. xT 6494 30.00 x

MICHAEL, C. / H.A. Ackerlin-gregoor / E. Laurillard. Lessen en liederen eener Moeder. Amsterdam, D.B. Centen, 1882. Oorspr. papieren omslag. XIV + 192 p. - xR 8009 20.00 x

MICHELANT, M.H. Voyage de Jaques Cartier au Canada en 1534. Nouvelle edition, publiee d'apres l'edition de 1598 et d'apres Ramusio. Avec deux cartes. Documents inedits sur Jaques Cartier et le Canada, communiques par M. Alfred Rame. Paris, Librairie Tross, 1865. Broche, couverture papier originale 71 + 53 p. 13 x 20 cm. - xB 2112 140.00 x

MOENS, A.M. Tafereelen van eene christelijke opvoeding, in Briefwisseling tusschen Moeder en Dochter. Uit het Engelsch. Benevens brieven aan Emilia. Amsterdam, Willem van Vliet, 1822. Oorspr. kartonnen omslag. IV + 237 p. + [3] fondslijst. Gegraveerde titelpagina en 4 platen door J.W. Caspari naar J. van Meurs. xB 6303 90.00 x

MOENS, Petronella. Mevrouw Leliëndal en hare kinderen, of geschenk aan mijne jeugdige vriendinnen. Te Amsterdam, bij G. Portielje, 1830. Blauw bedrukt omslag (vermeld als uitgever J. Vlieger, Amsterdam), Ills., onopengesneden, VI + 224 p. Gegraveerde titelpagina + 3 pagina's met gravures. xT 2883 150.00 x

MOLL, G. Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon 1825. Gebonden XII + 220 (3) p. Iets smoezelig. Rug omgeplakt. Geschreven ter beantwoording van een prijsvraag van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. xB 1655 85.00 x

MOLL, W. Berigten aangaande den Staat van het Kerkgezang in Nederland. Tijdens de opkomst en den bloei der Oud-Nederlandsche Muziekschool. Amsterdam, C.G. van der Post, 1868. Oorspr. papieren omslag. 32 p. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, deel XII. [roestvlekjes]. xR 8340 10.00 x

MOLSTER, J.A. Neerlands verleden. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1852. Gebonden rood linnen blind- en gouddruk, sneden verguld. Gelithografeerde titelpagina 173 p. 11,5 x 7 cm. xB 6348 30.00 x

MONT, Pol de. Idyllen. Sneek, H. Pijttersen Tzn, 1882. Gebonden, 115 p. ingeplakt ex libris van K. ter Laan. Bijgesloten een gedicht in handschrift; "Och, eeuwig is zoo lang" ondertekend door Pol de Mont. xT 3750 35.00 x

MONT, Pol de. In Noord en Zuid. Idyllen en andere gedichten. [gebonden met] Loreley. Liederen en gedichten. Rotterdam, Elsevier, 1887/1886. Gedecoreerde band. Goud op snee. 162 + XIV + 276 p. Op band: Noord en Zuid-Loreley. xL 5823 25.00 xx

MONT, Pol de. Jan van Beers. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1889. Oorspr. omslag. [72 p]. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. Redactie: E.D. Pijzel. xL 8026 16.00 x

MONTAGNE, V.A. Dela. Gedichten. Haarlem/Roeselare, J.F. Haesker & Co./De Seyn Verhougstraete, 1883. Gebonden. 170 p. Sneden verguld. - xT 1031 20.00 x

MONTALEMBERT, Charles de en Francois Guizot. Redevoeringen van de heeren de Montalembert en Guizot, gehouden in het Instituut van Frankrijk, op 5 februari 1852. Naar het Fransch door Alexander Kruseman. Te Amsterdam, Loman & Reudler, 1852. Herbonden. VIII + 80 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 7998 15.00 x

MONTEPIN, Xavier de. De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. Nieuwsblad voor Nederland, [1920]. Gebonden. 253 p. + Inhoud. Populaire romans. Met vele illustraties in kleur. xL 7990 75.00 x

MONTGOMERY, Florence. Meta Forrester. Een zeer eenvoudig verhaal. Uit het Engelsch door Almine. Utrecht, J. Bijleveld, 1871. Oorspr. omslag. 83 p. - xL 8311 25.00 x

MORAK, P.H. Simon Turchi of De Italianen te Antwerpen, Treurspel in zes bedrijven, vrij naar den roman van denzelfden naam van Hendrik Conscience voor Rederijkers bewerkt door.... Amsterdam, J. Beerendonk, 1872. Oorspr. papieren omslag. 94 p. - xT 1764 15.00 x

MOZIN, Abbe. Neue Sammlung französischer und deutscher, theils neuer, theils aus den besten französischen und deutschen Briefstellern ausgewählter Handlungsbriefe, sowohl zur Bildung im kaufmannischen Briefstyle, als zum Uebersetzen in beide Sprachen bestimmt. Stuttgart und Tubingen, in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1835. Sechste verbesserte Ausgabe. halflederen band XVI + 320 + 212 S. - xR 2273 50.00 x

MULDER, G.J. Redevoering over P.O.C. Vorsselman de Heer; uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 7 Januarij 1842. Utrecht, W.F. Schultze, 1842. Oorspr. omslag. 35 p. - xR 8194 12.50 x

MULLER, C. Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugd. Te Amsterdam, bij Ten Brink & De Vries, 1835. 3e druk, Oorspr. bedrukt omslag, Gegraveerde titelpagina, Ills., Onopengesneden, IV + 104 p. + twee platen. omslag iets rafelig. xR 9523 60.00 x

MULLER Fz, S. Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Nalezing. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1907. Oorspr. omslag. IV + [38] p. o.a. Potgieter aan Bakhuizen van den Brink. xL 3916 9.00 x

MULLER Fz, S. Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Haarlem, De Erven F. Bohn, 1906. Oorspr. omslag. XXIX + 344 p. Met portret. Onopengesneden. - xB 7384 15.00 x

NEPVEU, J.I.D. Levensschets van Mr. H. Hooft Graafland. Leiden, E.J. Brill, 1867. Blanco omslag. 12 p. Overgedrukt uit de handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xB 4660 8.00 x

NETSCHER, Frans. Uit ons Parlement. Portretten en schetsen uit de Eerste- en Tweede Kamer. Met illustraties van J. Holswilder. Amsterdam, S. Warendorf Jr., [1890]. Gebonden 289 p. - xR 6722 30.00 x

NIERSTRASZ, N.H. A.K.P.F.R. van Hasselt. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1909. Oorspr. omslag. 104 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis Deel XL afl. 8. xB 6726 12.50 x

NIEUWLAND, Pieter. Nagelaten gedichten. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1827. Derde vermeerderde druk Gebonden onafgesneden XXII + 197 p. Voorberigt: A. de Vries xL 4473 20.00 xx

NIJHOFF, P. Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald. Eerste en tweede stukje. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1855-1856. Oorspronkelijke papieren omslag. 346 p. Twee delen. Met een litho in het tweede stukje. Los bijgevoegd inhoudsopgave. Bibliotheekstempeltje. xB 2113 40.00 x

NIJHOFF, P. Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Voorrede L.Ed. Lenting. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1869. tweede herziene druk. Gebonden. VI + 339 p. - xR 5533 30.00 x

NOLEN, Th. Levensbericht van Johannes Benedictus Kan. Leiden, E.J. Brill, 1903. Ingenaaid. 37 p. Overdruk: Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1902-1903. xR 4573 8.00 x

NOUHUYS, H.J.C. De Historie van Heer Ranulf van Crequy [en] De wapensmid en zijn zoon. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, 1854/1852. Twee delen in een band, Gebonden half leder, Ills. XXXVIII + 145 + 223 + 192 p. Het eerste boek voorafgegaan van eene levensschets van den auteur door J.A. Alberdingk Thijm. Vercierd met eene wapenplaat, vier illustratien van Dejardin, en een portret [van den auteur] door Hamburger. Het tweede boek, in twee delen, met platen van Dujardin. xR 6002 125.00 x

OLIPHANT, W.E. Krijgsherinneringen uit Nederland 1891-1896. Bureaux van Handel en Uitgave, Amsterdam, [1896]. Oorspr. bedrukt omslag, VIII + 101 p. over het Leger des Heils xT 5405 15.00 x

OLTMANS, J.F. De volledige werken. De schaapherder. Met 700 oorspronkelijke illustratien naar teekeningen van Jan de Jong. Vier delen. Rotterdam, D. Bolle, z.j. 8e druk. Gebonden. Ills. 232 + 241 + 224 + 276 p. Fraai bestempelde linnen banden. Deel 1 los in de band. xH 9346 50.00 x

OLTMANS, J.F. Het slot Loevestein in 1570. Het huis van het Zeewijf en andere verhalen. Bussum, De Kern, z.j. Gebonden. 574 p. Met 200 oorspronkelijke illustratien naar teekeningen van Jan de Jong. Deze editie is een fotomechanische herdruk van een in 1908, bij de Rotterdamse uitgever D. Bolle verschenen editie. xA 0494 13.50 x

ONSTENK, A.J. Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893. Assen, Van Gorcum & Comp., 1973. Ingenaaid. 210 p. Ills. - xB 7290 15.00 x

OOSTERZEE, J.J. van. Iets over Da Costa. Rotterdam, Verbruggen & Van Duym, 1861. Oorspr. omslag. 58 p. - xL 4331 14.00 x

OPZOOMER, C.W. Natuurkennis en natuurpoezie. Amsterdam, J.H. Gebhard & co., 1858. Oorspr. omslag. 39 p. Deze rede werd uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, den 16den Februarij 1858. xL 8731 15.00 x

OPZOOMER, G.W. Geschiedenis en wijsbegeerte. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1860. Oorspr. omslag. XVI + 39 p. Redevoering ter opening der Akademische lessen. xL 8735 15.00 x

OTTO, Willem. Telegrafische schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 46 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 28. xT 5157 15.00 x

OUDEMANS, A.C. Het leven en de lotgevallen van Hugo de Groot. In gesprekken. G. Portielje, Amsterdam, 1824. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag, gegraveerde titelpagina met portret en twee gegraveerde illustraties door P. Velijn naar J. Smies, onafgesneden 254 p. Leergesprekken van een vader met zijn kinderen op de manier van Martinet. Rug omgeplakt. xR 3740 40.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Academische Poezie. Goossens, z.j. Paperback. 80 p. Omslagontwerp: Frits Smeele. xK 3287 7.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Academische poezie. Met portret [naar links] Schiedam, H.A.M. Roelants z.j. 1e druk Gebonden XVI + 94 p. - xT 8498 125.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Academische poezie. Met portret [naar rechts] Schiedam, H.A.M. Roelants z.j. 1e druk Gebonden XVI + 94 p. - xT 8499 125.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1991. 10e druk. Ingenaaid. 62 p. - xT 2961 8.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1988. 9e druk. Ingenaaid. 62 p. - xK 3295 8.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1991. 10e druk. Ingenaaid. 62 p. - xK 3296 8.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Nieuwe uitgave van den eersten druk van 1867 met Inleiding en Verklaringen door K.H. de Raaf. Verlucht met foto's en facsimiles. Oceanus Den Haag 1944. Gebonden S.O. XXXV + 82 p. Feniks Reeks II. xB 7730 12.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 7e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xL 2496 25.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 9e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xT 8552 15.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1878. 4e druk. Gebonden. XVI + 94 p. - xT 8502 45.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam H.A.M. Roelants z.j. 6e druk Gebonden XX + 116 p. Schitterende band in zeer goede staat xT 8494 125.00 xx

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 5e druk. Gebonden. XX + 106 p. mooie band xT 8495 30.00 xx

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 8e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xB 9830 25.00 xx

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 8e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xB 9831 30.00 xx

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1871]. 2e druk. Gebonden. XVI + 94 p. met portret. mooi exemplaar xT 8500 55.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 11e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xT 8550 15.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 10e druk. Gebonden. XX + 132 p. - xT 8551 15.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Opnieuw uitgegeven door Kruseman, 's-Gravenhage, 1970. Gebonden, XX + 132 p. facsimile naar de zevende druk xT 8556 10.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Met portret. Opnieuw uitgegeven door Kruseman, 's-Gravenhage, 1973. Gebonden, XX + 132 p. facsimile naar de zevende druk (1888). Met eigendomsmerk Rob Nieuwenhuys. xT 8557 10.00 x

PAALTJENS, Piet. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwehuys. Amsterdam, Em. Querido, 1994. Paperback, 119 p. - xT 1645 8.00 x

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Nagelaten snikken. Poezie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1961. Pocket 164 p. ABC 120. - xK 4248 7.00 x

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Nagelaten snikken. Poezie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 3e druk Paperback 130 p. Grote ABC nr. 345 xL 6342 9.00 xx

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Nagelaten snikken. Poezie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. 2e druk, Oorspr. omslag, 130 p. Kattengat xT 8554 9.00 x

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Academische poezie. Bezorgd door Marita Mathijsen en Dick Welsink. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003. Gebonden S.O. 159 p. Deltareeks. xT 8553 25.00 x

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1980. 6e druk. Geniet. VII + 56 p. Kort en Goed. xH 6424 7.00 x

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1967. 1e druk. Geniet. VII + 56 p. Kort en Goed. De tekst is die van de eerste druk van 1867. xB 4148 8.00 x

PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. Snikken en grimlachjes. Poezie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, Em. Querido, 1998. Gebonden. 119 p. Salamander Klassiek. xT 8493 10.00 xx

PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. Steek af naar de diepte. Een voordracht en een preek. Ingeleid door Pieter van Tilburg. Gekozen door Rob Nieuwenhuys. 's-Gravenhage, Bzztoh, 1982. Paperback. 47 p. - xT 3654 9.00 x

PADBERG, H. J.A. Alberdingk Thijm schets van zijn leven en streven. Leiden, Futura, z.j. Ingenaaid. 101 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 2617 8.00 x

PALM, J.H. van der. Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1863. Oorspr. omslag. 46 p. Niet in den handel. xT 3333 15.00 x

PALM, J.H. van der. Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1863. Gekartonnerd, 46 p. Niet in den handel. Op de laatste bladzijde een kort handschrift gedateerd "Hellevoetsluis, 1891". xT 7754 15.00 x

PALM, J.H. van der. Leerredenen. Deel I. Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Oorspr. kartonnen omslag. XVI + 369 p. [Deel I van de drie delen]. xB 3233 18.00 x

PARVE, Stijn. De Hoogere Burgerscholen in 1874. Z.p. 1875. Oorspr. omslag. 63 p. Overgedrukt uit 'De Economist', nov. 1875. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8336 8.00 x

PASCAL. Bloemlezing uit de Gedachten van Pascal. Met eene korte schets van zijn leven en eene vlugtige beoordeeling van zijne godsdienstige denkwijze door L.G. James. J.W. Swaan, Arnhem, 1858. Oorspr. omslag 148 p. - xR 4824 15.00 x

PELLICO Silvio. Opere. Parigi, Presso Thieriot, 1841. 12mo Gebonden half leer 608 p. bevat: Le mie prigioni, Dei doveri degli uomini, Eufemio di Messina, Francesca da Rimini, Tomasso Moro, Elegi e Valafrido, Adello. [bibliotheekstempel/exlibris]. xR 4250 50.00 x

PENNING, W.L. Tom's dagboek. Een gedicht. Amsterdam, W. Versluys, 1910. Gebonden. VIII + 163 p. Onafgesneden. Van dit werk zijn vijftig afdrukken getrokken op Hollandsch papier waarvan no. 25 toebehoort aan W.L.A.G. Boogaard. [Dit is een van die exemplaren]. xT 3743 35.00 x

PENNING, W.L. jr. Benjamin's vertellingen. Een gedicht. Amsterdam, S.L. van Looy, z.j. [1898]. 1e druk. Gebonden. 204 p. Groen linnen band. Titelpagina: Nieuwenhuis. [De gehele correctie werd verzorgd door Albert Verwey].
Vochtvlekjes op eerste pagina's xL 0554 20.00 xx

PENON, G. Dicht- en Prozawerken. Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren, ten gebruike bij W.J.A. Jonckbloets “Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde”. Zes delen. Groningen, J.B. Wolters 1889-1893. Gebonden. Zes delen. Bij deel II voortgezet door C. Honingh. Rode gedecoreerde linnen banden. xL 8655 60.00 x

PERK, M.A. Schetsen en Beelden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900. Gebonden. 336 p. Met portret van den schrijver. - xB 7761 25.00 x

PETISCUS, A.H. Johannes, of de vaderzegen. Bijdragen ter bevordering van godsdienstige en zedelijke vorming voor jonge lieden uit den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch door A.B. v. Meerten geb. Schilperoort. Amsterdam, G. Portielje, 1834. Oorspr. kartonnen omslag. 182 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8019 65.00 x

PEYPERS, W.N. 1572 - 1672 - 1872. De Spanjaarden in Holland. Tooneelen uit de laatste levensdagen der Gebroeders de Witt. Gevolgd door eene beknopte beschrijving van het Onafhankelijkheidsfeest in 1872. Gorinchem, G.C. van der Mast, z.j. [1872]. Gebonden. 263 p. Met een plaat in steendruk. - xB 0144 50.00 x

PFEIL, H. Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen. Met 3 gekleurde platen. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1860]. Oorspr. omslag. [50] p. - xR 9236 10.00 x

PHILANTROPUS. Philantropie. Rijssel, bij Zutphen. (gesticht voor verwaarloosde knapen). Een woord van afkeuring: meer bepaald aan de heeren oprigters. Dordrecht, H. Langerweij, 1851. Oorspr. omslag. 16 p. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8335 12.00 x

PIERSON, A. Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1888. Gebonden. 315 + 394 p. - xB 1696 40.00 x

PIERSON, Allard. Uit de verspreide geschriften: derde reeks verschenen in 1852-1865. Twee delen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1907. Oorspr. papieren omslag. 384 + 356 p. - xR 7985 35.00 x

PIJNAPPEL, M.E. Onze doornen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1889. Gebonden. 114 p. - xR 7996 20.00 x

PIJNAPPEL, M.W. Max Pettenkofer. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1901. Oorspr. omslag. 149 -182 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis alevering 5. Omslag aan hoekje beschadigd. xR 8412 9.00 x

PIJZEL, E.D. Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. John William Colenso. Mozes Montefiore. Alphonse Daudet. Charles Gordon. Herman Schlegel. Iwan Toergenjef. Reinhart Pieter Anne Dozy. Matthew Arnold. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. Gebonden. 340 p. Ills. - xR 8243 15.00 x

POE, Edgar. Nouvelles histoires extraordinaires. Traduit par Charles Baudelaire. Edition illustree de treize gravures hors texte. Paris, A. Quantin, Imprimeur-Editeur, 1884. Reliure demi-cuir. XIX + 411 p. [Introduction:] Notes nouvelles sur Edgar Poe par Baudelaire. First illustrated edition of this translation. Large paper copy. Top edge gilt. xL 5678 350.00 xx

POELHEKKE, M.A.P.C. Een pionier. J.A. Alberdingk Thijm 1840 - 1853. Nijmegen, L.C.G. Malmberg, z.j. Herbonden. 112 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8382 15.00 x

POLAK, H.J. Tweeerlei letterkundige kritiek Potgieter en Huet. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1956. Or. omslag. 213 p. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Gerard Knuvelder. Zwolse drukken nr. 19. xA 0391 7.00 x

POMES, H. Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1908. Gebonden. Xi + 279 p. + Fondslijst. Met een portret en 32 illustraties. Herbonden zwart linnen band. Bibliotheekstempeltje. xL 4591 20.00 x

POT, C.W. van der. Julianus de Afvallige, of De strijd tegen het Christendom. In drie zangen met houtgravuren, naar teekeningen van C. Rochussen door Best, Vermorcken en Verveer. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852. Gebonden. 78 p. Sneden verguld. - xR 7296 25.00 x

POTGIETER. Potgieter's poezie Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker. Amsterdam, W. Versluys, 1896. Gebonden. 159 + 155 p. Aanleiding tot studie van Literatuur I & II. Toegelicht door C.H. den Hertog. xL 8660 20.00 x

POTGIETER, E.J. De werken: Kritische Studien. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. 4e druk. Rood linnen. 420 + 420 + 423 p. Verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman. Deel: XIII + XIV+ XV. xK 0331 35.00 x

POTGIETER, E.J. De werken: Studien en Schetsen. Drie delen Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1879. Rood linnen. 360 + 412 + 524 p. Ruggen verkleurd. xK 7200 30.00 x

POTGIETER, E.J. De werken: Studien en Schetsen. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1897-1898. 3e druk. Rood linnen. 360 + 412 + 496 p. Verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman. Deel: XVI + XVII + XVIII. xK 0330 35.00 x

POTGIETER, E.J. De werken van E.J. Potgieter. 20 delen. Haarlem H.D. Tjeenk Willink, 1894-1896. verschillende jaartallen en drukken. Gebonden. 20 delen. 2 dl: Proza, poezy, kritiek. 2 dl: Het Noorden. 1 dl: Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink. 3 dl: Schetsen en verhalen. 2 dl: Poezy. 2 dl: Verspreide en nagelaten poezy. 3 dl: Kritische Studien. 3 dl: Studien en Schetsen. 1 dl: Potgieter door J.H. Groenewegen. 1 dl: Bibliographie door J.H. Groenewegen. xK 9632 125.00 x

POTGIETER, E.J. Droom en tucht. Proza en poezie. Amsterdam, L.J. Veen, z.j. Gebonden. 237 p. Met beknopte bibliographie. xL 3268 12.50 x

POTGIETER, E.J. Een bundel Liederen en Gedichten. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893. Ingenaaid. VIII + 246 p. Geillustreerd door Ch. Rochussen. Mooi exemplaar. xL 3422 30.00 xx

POTGIETER, E.J. Een bundel Liederen en Gedichten. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893. vierde druk. Gebonden. VIII + 246 p. Fraaie (rood met goud) stempelband. Geillustreerd door Ch. Rochussen. xT 2372 40.00 x

POTGIETER, E.J. Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman. Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, 1904. 7e goedkoope druk. VIII + 222 p. - xH 2957 8.00 x

POTGIETER, E.J. Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman. Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, 1900. 6e goedkoope druk. VIII + 222 p. [Stempeltje op schutblad]. xH 2958 6.00 x

POTGIETER, E.J. Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Jacob Smit. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1960. Ingenaaid. 224 p. Zwolse drukken nr 38. xM 3904 7.00 x

POTGIETER, E.J. Gedichten. 2e bundel. Met aanteekeningen door Th.J. Bosman. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. Gebonden. 128 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xB 1881 8.00 x

POTGIETER, E.J. Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1907. Gedecoreerde linnen band, VIII + 144 p. Met achttien illustraties. xM 8143 18.00 x

POTGIETER, E.J. II. 't Is maar een Pennelikker! Tilburg, De Tilburgsche Handelsdrukkerij, 1904. Oorspr. omslag. 148 p. Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken nr 10. [bibliotheekstempeltje]. xB 5662 10.00 x

POTGIETER, E.J. Jan, Jannetje en hun jongste kind. Den Haag, Servire, 1945. Gebonden. 46 p. + losse toelichting. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.J. Schneiders. Kleine Dietse Keur. xK 8522 9.00 x

POTGIETER, E.J. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1885. Ingenaaid. 394 p. - xA 0516 15.00 x

POTGIETER, E.J. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1904. 3e druk. Gebonden. XV + 500 p. De Werken van E.J. Potgieter Deel V. xB 7850 16.00 x

POTGIETER, E.J. Liedekens van Bontekoe. Blaauw bes, blaauw bes! 'T is maar een pennelikker! Marie. De ezelinnen. Hanna. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 2e druk. Gebonden. 205 p. - xK 5035 7.00 x

POTGIETER, E.J. Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. Ingenaaid. 79 p. Zwolse drukken nr 23. xH 2955 7.00 x

POTGIETER, E.J. Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit. Den Haag, Martinus Nijhoff/Tjeenk Willink, 1979. 2e herziene druk. Ingenaaid. 80 p. Klassieken Nederlandse Letterkunde. xB 7779 8.00 x

POTGIETER, E.J. Poezy 1827-1874. Tweede deel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1881. 3e druk. Gebonden. 438 p. - xK 7199 10.00 x

POTGIETER, E.J. Poezy 1832-1868. Eerste deel. Haarlem, A.C. Kruseman, 1868. Gebonden. 438 p. - xK 7198 10.00 x

POTGIETER, E.J. Proza 1837 - 1845. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1903. 11e druk. Gebonden. 224 p. - xH 2956 8.00 x

POTGIETER, E.J. Proza 1837 - 1845. Stereotiep-Uitgaaf. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. Ingenaaid 450 p. - xB 7230 8.00 x

POTGIETER, E.J. Proza 1837-1845 eerste deel, idem tweede deel, Poezy 1827-1874 eerste deel, idem tweede deel. Vier delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1908. tiende (proza) & zesde (poezie) druk. Gebonden in half leer; iets versleten & verkleurd. Leuke uniforme set met twee verschillende portretten xK 0635 65.00 x

POTGIETER, E.J. Verspreide en nagelaten gedichten 1828-1874. Twee delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1886. Ingenaaid. 419 + 440 p. De werken van E.J. Potgieter. xB 7254 25.00 x

POTGIETER, Everhardus J. Liedekens van Bontekoe. Amsterdam, Omega Boek, 1980. 2e druk. Gebonden. LIV + 73 p. 7,5 X 12,5 cm. Marc van der Plassche (Ed.). Ruikers van Toen. xK 0660 8.00 x

[POTGIETER] SMIT, Jc. Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1937. Ingenaaid. 186 p. - xL 0831 16.00 x

PRINSEN, P.J. Geographische oefeningen; of leerboek der aardrijkskunde, met XX genommerde kaarten, naar de nieuwste ontdekkingen en volgens de tegenwoordige verdeling der landen, opgemaakt uit de eerste schriften en nieuwste landkaarten. Johannes van der Hey en Zoon, Amsterdam, 1826. 3e druk, Gebonden half leder, 337 p. Met 16 van de 20 uitslaande handgekleurde kaartjes. Kaart 1,2, 6 & 14 ontbreken, naam in pen t.o. titelpagina, voorplat licht geschaafd. xR 6367 75.00 x

PRUDENS VAN DUYSE. By het Eerste Verjaringsfeest van het Vlaemsch-Duitsch Zangverbond. / Eerste Verjaerfeest gevierd te Gent van 26 tot 30 Juny 1847. Twee stukjes. Gent, C. Annoot Braeckman / Drukkery der Gebroeders De Busscher, 1847. Gebonden half leer. 22 + 53 p. met plattegrond. Met twee opdrachten en gesigneerd door de auteur. xT 2167 100.00 x

PRUDENS VAN DUYSE. Vrolijkheid. Poezij. Leeuwarden, V. Meursinge, 1853. Gebonden. XII + 196 p. Sneden verguld. - xT 0312 20.00 x

PRUIMERS, J.C. Enkele rijmen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Oorspr. omslag. 31 p. - xR 8499 8.00 x

PUTMAN, J.J. Mijne studien over Calderon en zijne geschriften verdedigd tegen Professor A. Pierson. Utrecht, J.L. Beijers, 1881. Oorspr. omslag. 88 p. - xB 0360 10.00 x

RANA, Soera. Nieuwe gedichten. Utrecht, J.L. Beijers, z.j. Oorspr. omslag. 66 p. - xL 8308 20.00 x

REINDERS, S. / T.P. Tresling / H.C.C. Dronrijp Uges. Zestal dichtstukjes in den Groninger Tongval. J. Romelingh, de jonge, Groningen, 1852. Oorspr. omslag, 56 p. rugje matig xT 5200 20.00 x

RIDDER, J.H. de. Cornelis Petrus Tiele. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900. Oorspr. omslag. 323-364 p. Met portret. Mannen en Vrouwen van Beteekenis in onze dagen, aflevering 8. xR 4535 10.00 x

RIEMSDIJK, J.C.M. van. Johannes Josephus Herman Verhulst. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1886. Oorspr. omslag. 169 - 206 p. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. xR 7288 10.00 x

RIETSTAP, A.J.Th. Herziene bladzijde van 'Het Huisgezin' Nederlandsche Volkscourant. 's-Gravenhage, T.C.B. ten Hagen, [1895]. 3e en vermeerderde uitgave. Gebonden. 70 p. Sneden verguld [Oorspronkelijke titel: Een altaar aan Nederlandsche heiligen toe te wijden.... 1893]. [bibliotheekstempeltjes]. xB 4215 20.00 xx

RIETSTAP, J.B. Het Westen. De jongste zee- en landreizen door Groot Brittannie, De Nederlanden, Frankrijk, Spanje en Portugal. Aan het volk verhaald. Leiden, Van den Heuvell & van Santen, z.j. [1880]. Gebonden. 670 p. - xL 8387 25.00 x

RIJNKERKE-OLTHUIS, van. De vrouw in haar huis en daar buiten. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1890]. Gebonden. 264 p. Bandje iets gevlekt. xR 8385 12.50 x

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Gebonden S.O. 147 p. Stofomslag en bandverzorging van Gerrit Noordzij. xL 0376 13.50 x

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Ingenaaid. 147 p. - xH 5156 9.00 x

RISPENS, J.A. De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Kampen, J.H. Kok, 1960. Gebonden. 147 p. - xM 6535 9.00 x

RITCHIE, Leitch. Heath's Picturesque Annual for 1833. Travelling Sketches on the Rhine, and in Belgium and Holland. London/Paris/Frankfort, Longman, Rees, Orme, Brown, Green and Longman/Rittner and Goupill/Charles Jugel, 1833. Bound red leather IV + 256 p. All edges gilt. With twenty-six beautifully finished engravings from drawings by Clarkson Stanfield. xB 0145 100.00 x

RITTER, P.H. Paedagogische fragmenten. Utrecht, J.L. Beijers, 1888. 2e druk. Gebonden. Goud op snee. 232 p. [Bibliotheekstempeltje]. xL 4406 12.00 x

RODENBACH, Albrecht. Gedichten. Bezorgd en volledigd door Ferdinand Rodenbach en ingeleid door Cyriel Verschaeve. Twee delen. Thielt, J. Lannoo, 1930. Ingenaaid. XXXI + 172 + 172 p. Uitgegeven ter gelegenheid van 's dichters vijftigjarig overlijden. (27 october 1856 - 23 juni 1880 - 1930). xA 0738 20.00 x

RODENBACH, Ferdinand. Albrechts Rodenbach en de Blauwvoeterij. Deel I: In het gesticht van Roeselare. Deel II: Leven. Twee delen in een band. Amsterdam, S.L. van Looy, 1909. Gebonden. 228 + 289 p. Met de verzameling zijner voordrachten, artikels, nota's, oorkonden en allerhande onuitgegeven wetenswaardigheden in dicht en ondicht, betreffend kunst, taal en Vlaamsche kamp. xT 7154 50.00 x

ROELL, A.H. De nieuwe Burgemeester. Lier, Joseph van In & Cie., z.j. Gebonden. 180 p. - xL 0825 25.00 x

ROGIER, L.J. Een halve eeuw levens van het Thijmgenootschap 1904-1905. Nijmegen Thijmgenootschap, [1954]. Oorspr. omslag. 28 p. - xB 4654 8.00 x

ROGIER, L.J. Het Thijmgenootschap: doel en werkzaamheid. Nijmegen Thijmgenootschap, [1950]. Oorspr. omslag. 7 p. - xB 4655 7.00 x

ROLAND HOLST, Henriette en Richard. Dante Gabriel Rossetti. Als Dichter en Schilder. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. Oorspr. omslag. 287-330 p. Met portret. Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen aflevering 7. xT 6180 8.50 x

ROOSES, Max. Derde Schetsenboek. De jongste richting in de Zuid-Nederlandsche letterkunde. Jan van Rijswijck. Taine. R. Snieders. Pol de Mont. Virginie Loveling. A. Rodenbach. Historische romans in Duitschland. Onze dichters. Wazenaar. Hilda Ram. L. de Konincke. Jan van Beers. Aug. Michiels. Gent, Algemeene Boekhandel Ad. Hoste, 1885. Gebonden. 397 p. Band netjes geplastificeerd. xR 7236 20.00 x

ROOSES, Max. Schetsenboek. Zuid-Nederlandsche schrijvers onzer eeuw: Jan Frans Willems. Ledeganck. Theodoor van Rijswijck. Conscience. Jan van Beers. Frans de Cort. Julius Vuylsteke. Emanuel Hiel. Tony. Rosalie en Virginie Loveling. Gent, Algemeene Boekhandel Ad. Hoste, 1877. Gebonden. 260 p. - xR 7235 25.00 x

ROSSING, J.H. Dokter Klaus, blijspel in vijf bedrijven. Uit het Duitsch van L'Arronge door J.H. Rossing. Amsterdam, De erven van Munster & Zoon, 1893. 3e druk. Ingenaaid. 130 p. Omslag kleine scheurtjes. xL 3637 10.00 x

ROUSSEL, Napoleon. De Katholieke en Protestantsche natien, onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. Met eene voorrede van P. Hofstede de Groot. Twee delen. Groningen, De Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema, 1856. Kartonnen omslag. 420 + 388 p. [Omslagen beschadigd, bibliothekstempels]. xR 8373 95.00 x

ROYAARDS, H.J. Van Heusde, geschetst als geschiedkundige en als paedagoog tot de godgeleerdheid. In twee voorlezingen. Utrecht, Robert Natan, 1840. Oorspr. omslag. XIV + 90 p. - xR 6126 15.00 x

RYSWYCK, Th. van. Balladen. Antwerpen, J.P. van Dieren en Cie., 1843. Oorspr. kartonnen omslag. 252 p. Met houtgravures. - xT 1493 30.00 x

SAKS, J. Busken Huet en Potgieter. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1927. Ingenaaid. 109 p. - xL 3034 12.00 x

SAKS, J. Busken Huet en Potgieter. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1927. Gebonden. 109 p. - xB 0801 11.50 x

SANCTA CLARA, Abraham a. [= J.U. Megerle]. Narrinnen-spiegel waarin zich alle Getrouwde en Ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand, van alle kanten, zoowel van binnen als van buiten, kunnen spiegelen. Twee delen. Rijsenburg, Petit & Co., 1878. Gebonden. VIII + 277 + VIII + 278 p. Twee delen in een band. In nieuw-Hollandsch bewerkt door Kruphios en Onomatopoios. Kerkelijk goedgekeurd. [bibliotheekstempeltje, band niet fraai]. xL 8916 20.00 x

SCHAEPAMN, H.J.A.M. Het lied des Konings. Een Gedicht. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1869. Cahiersteek. 22 p. [bibliotheekstempeltje]. xB 2375 10.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Aya Sofia. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1886. Gebonden, rood linnen. 179 p. - xB 2146 12.00 xx

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Brieven... van Alberdingk Thijm. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1896. Oorspr. omslag. 23 p. Overgedrukt uit: Menschen en Boeken, 1e reeks; 2e druk. xR 8755 10.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Een kroningslied. Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 26 p. Omslag vlekjes. xB 0025 12.50 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Herodes en Petrus. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1895. Oorspr. omslag. 20 p. Rede uitgesproken in de Kathedrale Kerk van St. Jan te 's Hertogenbosch 22 September 1895. xB 2378 9.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken 1890 en 1896. Utrecht, J.R. van Rossum, 1896. Oorspr. omslag. 32 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 6686 8.50 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Van het H. Sacrament van Mirakel tot Amsterdam. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1895. Oorspr. omslag. 29 p. [bibliotheekstempeltje]. xR 4105 10.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde dichtwerken. De paus. Vondel. De pers. S. Maria, de zondaresse. De eeuw en haar koning. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1869. Oorspr. omslag. 126 p. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8339 20.00 x

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest. Amsterdam, C.L. Langenhuijsen, 1899. 5e vermeerderde uitgave. Gebonden Linnen. XLIV + 182 p. Met een Portret van Jan Veth. - xB 2379 20.00 xx

SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892. Amsterdam, C.L. Langenhysen, 1892. Gebonden half linnen. 152 p. Met een portret naar de teekening van Jan Veth. - xB 2380 18.00 xx

SCHELTEMA, P. De oudste regten van Amsterdam. Uitgegeven den 27sten October 1875. Met facsimile. Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1875. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 32 p. [achterzijde omslag beschadigd]. xR 8624 10.00 x

[SCHELTEMA, P.]. Verhandeling over Het leven en de letterkundige verdiensten van Gerrit van Enst Koning. Seperaat: Aemstels Oudheid deel II, [1854]. 101-120 p. - xR 3929 12.00 x

SCHELTEMA-TIDEMAN, A.W. Schetsen uit het vrouwenleven. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten, 1891. Gebonden. VI + 164 p. - xR 8368 15.00 x

SCHENKEVELD, Margaretha H. Willem de Clercq en de literatuur. Groningen, J.B. Wolters, 1962. Oorspr. omslag. XIII + 289 p. Ook verschenen als proefschrift. xB 7795 20.00 x

SCHERR, Johannes. De jeugd van Goethe. 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1879. Ingenaaid. 172 p. Vrij naar het Hoogduitsch van J.W. van der Leeuw. xL 3665 25.00 x

SCHERR, Johannes. De Propheet van Florence 1492-1498. Twee delen. Amsterdam, Johs. van der Hey en Zoon, 1847. Oorspr. kartonnen omslag. VIII + 347 + II + 369 p. Gegraveerde titelpagina's met vignetten. xB 6294 100.00 x

SCHILLER. Het Lied van de Klok. Cantate: woorden van Schiller, Muzijk van Romberg. Uitgevoerd ten behoeve der Armen in den Schouwburg te Breda, door de zang-vereeniging Concordia op Maandag, den 14 Januarij, 1839. F.P. Sterk, Breda, 1839. Oorspr. omslag 49 p. Tweetalig Nederlands-Duits. Vertaald door Mr. J. van Lennep xR 4782 20.00 xx

SCHILPEROORT, Wed. van MEERTEN, A.B. De beslissende ure. Toespraken aan eenige jeugdige vrouwelijke lidmaten, bij het afleggen harer belijdenis en hare eerste toenadering tot het avondmaal. S.E. van Nooten, Schoonhoven, 1858. 3e druk, Gedecoreerde linnen band, gelithograveerde titelpagina, 108 p. Met ingeplakt handgeschreven gedicht van H.P. du Pré, Aan mijne Zuster... xT 3749 12.00 x

SCHIMMEL, H.J. Gondebald, dramatiesch gedicht. Gewijzigd naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden door J.A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, J.C. Loman Jr., 1874. Papieren omslag. 83 p. [Naam op titelpagina doorgestreept, bibliotheekstempeltje]. xB 8172 20.00 x

SCHIMMEL, H.J. Het gezin van baas van Ommeren. (Voor dertig jaren). Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 3e druk. Gebonden. 281 p. Rood/zwart linnen band. xL 1155 13.50 x

SCHIMMEL, H.J. Mary Hollis. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 3e druk. Gebonden. 330 + 342 p. Rood/zwart linnen band. xL 1156 18.00 x

SCHIMMEL, H.J. Mylady Carlisle. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 2e druk. Gebonden. 407 + 500 p. Volledige Romantische Werken. xL 8667 20.00 x

SCHIMMEL, H.J. Romantische Werken: Bonaparte en zijn tijd. De eerste dag eens nieuwen levens. Sproken en vertellingen. Een Haagsche Joffer. Arnhem, Gebr. E. en M. Cohen, z.j. Gebonden. 573 p. - xL 1364 18.00 x

SCHIMMEL, H.J. Romantische Werken: My Lady Carlisle. Arnhem, Gebr. E. en M. Cohen, z.j. Gebonden. 428 p. - xK 9705 18.00 x

SCHIMMEL, H.J. Verzoend. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, z.j. 2e druk. Gebonden. 261 + 314 p. Rode linnen band met goudopdruk. xL 0091 20.00 x

SCHINKEL, A.D. Drijfkunst en kunstdrijvers in Nederland. Gedachtenisbeker voor Mr. M. Emants. ['s-Gravenhage, 1854]. Gebonden, 8p. met afbeelding van de beker (een houtsnede van I. Weissenbruch). Gesigneerde opdracht van de auteur aan H. Tollens Cz. xT 4634 25.00 x

SCHINKEL, Adrianus David. Beschrijving van een Triptikon en een Diptikon. 's-Gravenhage, Ter Boekdrukkerij van A.D. Schinkel, 1845. Gebonden. 12 p. (Niet in den Handel). xT 0887 20.00 x

SCHMID, C. De frambozen. Korte verhalen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874]. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. - xR 9243 15.00 x

SCHMID, C. De nachtegaal en De roode en witte rozen. Verhalen voor de jeugd naar het Hoogduitsch. D. Noothoven van Goor, Leiden, [1864]. Gedecoreerde stempelband Ills. n.p. met vier kleurenlitho's xR 3468 20.00 x

SCHOLTEN, J.H. Levensberigt van Herman Johan Royaards. Leiden, J.G. la Lau, 1854. Oorspr. papieren omslag. 23 p. Met een lijst der schriften van Herman Johan Royaards. xB 5779 14.00 x

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1875. 7e druk. Gebonden. 324 p. Met 300 illustraties van Anth. de Vries. xT 2784 20.00 xx

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen, z.j. 14e druk, Gebonden, 332 p. - xT 6313 10.00 x

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Rotterdam, Elsevier, 1887. 10e druk. Gebonden. 179 p. - xH 2469 9.00 x

SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Elsevier, 1886. 9e druk. Ingenaaid. 179 + IV p. Roestvlekjes. xL 7231 10.00 x

SCHOOLMEESTER. De gedichten van Den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Amsterdam, Elsevier, 1896. 11e druk. Gebonden. 179 + IV p. - xL 7233 9.00 x

SCHOOLMEESTER. Gedichten van den Schoolmeester. Dierkundelessen. Amsterdam, Omega Boek, 1979. Pocket. 60 p. Ills. - xH 3923 7.00 x

SCHOOLMEESTER. Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Amsterdam, Gebrs E. & M. Cohen, [1910]. Verbeterde uitgave. Gebonden. 179 + IV p. Op band: Aangeboden door de Stoom Choc.- & Cacaofabriek “Kwatta” Breda. Volledige Editie. xB 0838 8.00 x

SCHOOLMEESTER. Keuze uit de gedichten van den Schoolmeester. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1959. Oorspr. omslag. 119 p. Ills. Verzorgd en ingeleid door F.K.H. Kossmann. Met portret van de dichter en enkele van de illustraties van Anth. de Vries. Wereldboog 124. xB 0605 6.00 x

SCHOOLMEESTER. Knittelverzen. Em. Querido Amsterdam 1973. Geniet 32 + VIII p. Kort en Goed. xL 6526 5.00 x

SCHOOLMEESTER, De. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker. Amsterdam, Elsevier, 1901. Negende druk. Gedecoreerde linnen band, 292 p. 20 x 14,4 cm. vlekje op voorplat xR 2768 20.00 xx

SCHOOLMEESTER, Den. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries Kruseman 's-Gravenhage 1975. 2e druk Gebonden, Ills., LII + 324 p. Facsimile. Met een uitvoerige inleiding van T. van Deel en M. Mathijsen-Verkooijen. xT 8644 14.00 xx

SCHOOLMEESTER, Den. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries. Ingeleid door T. van Deel en Marita Mathijsen. Kruseman, 's-Gravenhage, 1979. 3e verbeterde druk, Gebonden LVI + 324 p. Facsimile. - xT 1686 15.00 xx

SCHOOLMEESTER, Den. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries. Gebrs. E. & M. Cohen, Arnhem/Nijmegen, z.j. 12e druk, Gebonden, Ills., 332 p.. bandtekening Ko Doncker xT 2835 20.00 xx

SCHOTEL, G.D.J. Brief van Dr. G.D.J. Schotel, Predikant te Tilburg, aan Mr. J. de Wal, Hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage. 's-Gravenhage, P.H. Noordendorp, 1850. Oorspr. omslag. 23 p. - xB 7912 18.00 x

SCHOTEL, G.D.J. Catalogus der Bibliotheek van Dr. G.D.J. Schotel. Verkooping te 's-Gravenhage woensdag 14 november 1877 en volg. dagen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1877. Oorspr. omslag. VIII + 170 p. - xT 5773 40.00 x

SCHOTEL, G.D.J. De winterkoning en zijn gezin. Tiel, Wed. D.R. van Wermeskerken, 1859. Oorspr. papieren omslag. 193 p. - xB 7820 35.00 x

SCHOUTEN Hzn., L. Open brief aan een vriend naar aanleiding van het Vijftal opmerkingen over de dusgenaamde Gezangen-quaestie, voorkomende in het Weekblad De Heraut van zondag 8 februari 1885. Utrecht, Kemink & Zoon, 1885. Oorspr. papieren omslag. 16 p. - xB 5029 10.00 x

SCHRANT, J.M. Het oproer te Antiochie en deszelfs afloop; of het vermogen Van de Godsdienst. Gend, Snoeck-Ducaju en Zoon, 1829. Gebonden. 99 p. Met een plaat. - xB 6505 35.00 x

SCHRANT, J.M. Leerrede over de pligten van onderdanen jegens de burgelijke overheid. Amsterdam, B.J. Crajenschot, 1815. Gebonden. 69 p. - xR 4562 20.00 x

SCHRANT, J.M. Oud-Neerlandsch Rijm en Onrijm. Verzameld door.... Leiden, C.C. van der Hoek, 1851. Gebonden half leer. VIII + 278 p. {Hoekje uit franse pagina, bibliotheekstempeltje]. xL 8737 16.00 x

SCHRANT, J.M. Redevoeringen en Verhandelingen. Twee delen. Gend/Leiden, A.B. Steven/J.J. Thyssens en Zoon, 1829-1845. Oorspr. bedrukte papieren omslag. 296 +290 p. - xT 2729 40.00 x

SCHREGEL-ONSTEIN, Francine. De Ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1964. Gebonden Ills. 164 p. Tekeningen: Hans van der Sloot. xL 0105 15.00 x

SCHRIJVER. Zakboekje voor het volk. Lessen van Pluto aan de armen en aan de rijken. [Den Haag, 1890]. Oorspr. omslag. 69 p. - xT 0175 15.00 x

SCHUBART, J.W. Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent 1813. Utrecht, Kemink en Zoon, 1869. Oorspr. omslag. 13 p. - xB 4687 10.00 x

SCHULZ JACOBI, J.C. De Nederlandsche Doodendans. Utrecht, Dannenfelser en Doorman, 1849. Ingenaaid. 36 p. Originele papier omslag. 1 plaat + 2 uitklapbare platen. [Beelden uit den Nederlandschen doodendans]. xL 8008 75.00 x

SCHURMANN, Willem. Uit het Wielerland. Blijspel in twee bedrijven met zang en koren. 12 Heeren, 2 Dames. Rotterdam, Gebroeders Poot, [1896]. Oorspr. papieren omslag. 52 p. - xR 9967 15.00 x

SCOTT, Walter. De oude pelgrim. Vertaling Gerard Keller. Arnhem/Nijmegen, Gebrs. E. & M Cohen, z.j. Rood linnen gebonden. 348 p. Geillustreerd met gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co. xH 6796 9.00 x

SCOTT, Walter. De Oudheidkenner. Vertaling Gerard Keller. Arnhem/Nijmegen, Gebrs. E. & M Cohen, z.j. Rood linnen gebonden. 378 p. Geillustreerd met gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co. xH 6792 9.00 x

SERRARENS, Ed. A. De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens). Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1955. Ingenaaid. 192 p. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde Tweede reeks, deel LXII, No. 2. xR 8138 20.00 x

[SHAKESPEARE] SHAKSPEARE, W. Antonius en Cleopatra. Treurspel. Uit het Engelsch vertaald door W. van Loon. Nolet & Zoon, Utrecht, 1861. Oorspr. bedrukt omslag, 168 p. Shakespeares Meesterstukken. xB 8929 16.00 xx

SIEGENBEEK, Matthijs. Brief aan den hoogleeraar mr. J. Kinker, als bijvoegsel tot zijne beoordeeling der Nederlandsche spraakleer van mr. W. Bilderijk. Z.p. [ca. 1829]. Papieren omslag. 32 p. - xB 3957 20.00 x

SIEGENBEEK, Matthijs. Proeven van Nederduitsche welsprekendheid. Ten gebruike bij zijn lessen. L. Herdingh en Zoon, Leiden, 1817-1824. eerste en tweede deel 2e druk, drie delen in een band. Half leer, 148 + 214 + 174 p. chipje uit bovenzijde rug, verder zeer goed. xR 2128 65.00 x

SIMILLION, Konstantyn. Anna Moens de schoone brouwersdochter. Geschiedkundige roman. Antwerpen, Weduwe Schotmans, 1860. Ingenaaid. 174 p. - xR 6546 35.00 x

SIMONS, Adam. Verhandelingen. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon, 1834. Gebonden half leder gemarmerde platten, VIII + 284 p. Over den waren dichter, lyrische en dramatische poezij, de fabelleer der oude Germanen, Frederik Hendrik, Vondel, Hooft, Filips II, Jan de Witt. Mooie band. xT 6873 90.00 x

SINT-MARIENGRAAT, J.W.B. van. Joannes Baptissta naar Vondel's Epos. Drama in vijf bedrijven. Haarlem, Kuppers & Laurey, 1880. Ingenaaid. 140 p. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje]. xB 1766 18.00 x

SLEECKX. De kraenkinders. Drama in dry bedryven. Brussel, Drukkery van de Vlaemsche Stem, 1852. Herbonden. 80 p. Half linnen, marmeren platten, bibliotheekstempeltje. xL 8034 10.00 x

SLOET, D.A.W.H. Bollands “Lichtkogels”. Met een aanhangsel van H. Poels. Enschede, G. Bruggeman, 1899. Oorspr. omslag 78 p. - xL 8342 9.00 x

SMIT, Jacob. E.J. Potgieter 1808-1875. 's-Gravenhage/Antwerpen, D.A. Daamen/De Sikkel, 1950. Ingenaaid. 295 p. Nederlanders van de Negentiende Eeuw. xH 5072 18.00 x

SMIT KLEINE, F. Kritische schetsen. Utrecht, H.A.J. Koenzijnse, z.j. 2e goedkoope uitgave. Gebonden. VIII + 260 p. - xB 7237 15.00 x

SMIT, Maurits. (F.M. Jaeger). Kunst en leven. Studies. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1892. Gebonden. 232 p. - xR 8115 15.00 x

SMITS, Den oude Heer. [=M. Prager Lindo]. Brieven en uitboezemingen van den ouden heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, 1854. Gebonden. 210 p. portret en titelpagina in litho xR 0945 30.00 xx

SMITS, Den oude Heer. [=M. Prager Lindo]. Familie van ons. Met zes platen naar teekeningen van K.F. Bombled. Arnhem, D.A. Thieme, 1856. Gebonden. 103 p. [Vlekje op omslag]. xB 6324 25.00 x

SMITS, J.C.J. De Gymnastiek als Volksonderwijs, voor allen bevattelijk gemaakt. 's-Gravenhage, De Erven Doorman, 1845. Oorspr. kartonnen omslag. XXXI + 139 p. Met twee uitklapbare platen met gymnastiek oefeningen. [bibliotheekstempeltjes]. xR 2314 65.00 x

SNELLAERT, A. Histoire de la Litterature Flamande. A. Jamar, Bruxelles, [1848]. Couverture originale, 231 p. Avec lithographies xT 0973 40.00 xx

SNIEDERS, J. Renier. De Wraakroepende Zonde. Tafereelen uit het dorpleven in De Kempen. 's-Hertogenbosch, Henri Bogaerts, 1869. Half leer gebonden. 151 + 155 + 332 p. Drie delen in een band. Met prenten. Meegebonden. (1). Narda. (2). Op den Toren. De inval der Franschen in 1792. Eerste en tweede deel. Rechter bovenzijde rug beschadigd. xL 8634 70.00 x

SOER, F.C. Rede uitgesproken door Dr. F.C. Soer in de Groote Zaal der Hoogere Burgerschool Willem II, 19 februari 1877 te Tilburg. Tilburg, A. van der Voort en Zonen, 1877. Oorspr. omslag. 24 p. [Bibliotheekstempeltje]. [Niet in den handel]. xB 2767 10.00 x

SOHNGEN, J.N.G. Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven. Leiden, E.J. Brill, [1888]. Kartonnen blanco omslag. 239 p. Met ets van Willem Steelink. Op omslag sticker: Lees-bibliotheek van Gebroeders van der Hoek. Bibliotheekstempeltje, rug omgeplakt. xL 8871 30.00 x

SOMEREN, R.H. van. Hulde aan de nagedachtenis van Dr. Jan Scharp; toegebragt ter gelegenheid zijner lijkplegtigheid gevierd den 11en April l.l., in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam. Rotterdam, Melchior Wijt, 1828. Oorspr. papieren omslag. 19 p. Met opdracht van de schrijver. xB 5790 25.00 x

[SON, Joannes Baptista Van]. Verslag der Vergadering van 1 December 1875 gewijd aan de nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista Van Son. 's-Hertogenbosch, D.A.A. de Rooij, [1875]. Herbonden. 72 p. Met ingeplakt portret. Vereeniging 'De Katholieke Kring' te 's Hertogenbosch. [bibliotheekstempeltje]. xL 8334 15.00 x

SPIEGHEL, H.L. & Willem Bilderdijk H.L. Spieghels Hartspiegel, In nieuwer Taal en Dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828. Gebonden half leer. 8 + 120 p. Bevat ook: Spieghels Uiterste wil, in vaderlijke vermaning. Met gegraveerde titlpagina en titelvignet door Elisabeth Schmetterling naar Willem Bilderdijk. WBB 276.2. xB 1428 60.00 x

SPORSCHIL, Joh. Geschiedenis der Kruistogten. Uit het Hoogduitsch. Met platen. Nieuwe uitgave. Twee delen. C. van der Post Jr. Utrecht 1854. Gebonden Ills. 358 + 346 p. met staalgravures en uitklapbare kaart. {onderste cm rug deel 2 ontbreekt] xB 2924 85.00 xx

STAM, G. Tweede zestal nieuwe zedelijke verhalen. Te Rotterdam en Te Sneek, bij M. de Bleijker en F. Holtkamp, 1830. [2] + 261 p. Schrijver van Het kasteel Rozenlust. Met gegraveerde titelpagina en vignet. xL 8007 50.00 x

STARING. Verhalen. De Tilburgsche Handelsdrukkerij, 1907. Oorspr. omslag. 82 p. [Omslag beschadigd, bibliotheekstempeltje]. xL 8618 10.00 x

STARING, A.C.W. Gedichten. Ter tweede uitgave bijeengezameld en verbeterd. Vier stukken in twee banden. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1836-1837. Gebonden in twee delen. - xT 6785 75.00 x

STARING, A.C.W. Keur uit de gedichten. Met een inleiding door C.S. Jolmers. Zutphen, W.J. Thieme, 1933. 6e druk. Ingenaaid. XIX + 147 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. xL 0613 9.00 x

STARING, A.C.W. Keur uit Starings gedichten. Met inleiding en aanteekeningen door M.J. Koenen. Groningen, J.B. Wolters, 1886. Herbonden. 170 p. Ten dienste van hen die zich voorbereiden tot het examen voor hoofdonderwijzer en hoofdonderwijzeres. [Laatste pagina geplakt, bibliotheekstempeltje]. xL 8340 15.00 x

STARING, A.C.W. Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1941. Oorspr. omslag. 56 p. Ills. Hans van Ingen. Paaspremie 1941. xL 0565 6.00 x

STARING, W.C.H. Oud nieuws over den Nederlandschen Landbouw II. Leiden, A.W. Sijthoff, [1873]. Oorspr. omslag. 52 p. Algemeene Bibliotheek nr. 60. xT 7497 15.00 x

STEEN, Eric van der. Paaltjens Sr. (Somberder-Schoolmeester). Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Gebonden. 56 p. Onafgesneden. xK 3288 15.00 x

STELLWAGEN, A.W. Prof. R. Fruin. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1894. Oorspr. omslag. (55) p. Met portret. Mannen van Beteekenis in onze dagen. Redactie: E.D. Pijzel. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 8045 12.00 x

[STEYN, Johannes]. De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd. Amsterdam, Schalekamp, van de Grampel en Bakker, [1841]. Oorspr. kartonnen omslag. onafgesneden, 108 p. Met platen. Gegraveerde titelpagina. xR 7008 40.00 x

[STEYN, Johannes]. De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd. Amsterdam, Schalekamp, van de Grampel en Bakker, [1841]. Gebonden, 108 p. Met platen. Gegraveerde titelpagina. xT 6114 35.00 x

STOKVIS, J. Lofzangen der kerk ter eere van Jesus, Maria en Joseph in Hollandsche versmaat overgebragt. 's-Hertogenbosch, P. stokvis en Zoon, 1866. Oorspr. kartonnen omslag. [10], 136 p. Latijnse en Nederlandse tekst parallel. xR 7695 20.00 x

STONEHENGE. De rijkunst, bevattende niet alleen het eigenlijke paardrijden en het mennen van het voorspan, maar ook eene opgave en beschrijving van de nieuwste en meest gezochte rijtuigen. Erven B. van der Kamp, Groningen, [1867]. Oorspr. bedrukt omslag, Ills., VIII + 112 p. 9 x 14 cm. met twee houtsneden. xT 5197 20.00 x

STRATENUS, Louise. Ada. Oorspronkelijke novelle. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Oorspr. omslag. 48 p. Warendorf's Novellen-Bibliotheek No. 32. xT 5158 15.00 x

STRATENUS, Louise. Beschermengelen. Geschiedkundig verhaal. Amsterdam, Jan Leendertz & Zoon, [1886]. Gebonden. 195 p. - xR 8001 15.00 x

STRETTON, Hesba. [=Sarah Smith]. Michael Lorio, of De kerstnacht van den ketter. Een verhaal. Amsterdam/Pretoria, Hoveker & Wormser, [1897]. 3e druk. Oorspr. omslag. 24 p. Ills. - xR 9232 10.00 x

SURINGAR, G.T.N. en M.C. van Hall. Gedenkzuil voor Mr. Rhijnvis Feith. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1825. Gebonden half leer. IV + 260 p. Met portret. - xR 8033 75.00 x

SWART, Nicolaas. Vaderlandsche Lettervruchten voor Jongelingen en Meisjes. Bijeenverzameld. Amsterdam, J. de Boer, 1841. Tweede verm. en verbeterde druk. Oorspr. kartonnen omslag. 211 p. Omslagtitel. [Achterzijde omslag ontbreekt]. xB 7895 40.00 x

SYLVA, Carmen. Castel Pelesch. Naar het Duitsch bewerkt door Cornelie Huygens. Amsterdam, L.J. Veen, [1889]. Gedecoreerde linnen band, bovensnede verguld, 235 p. - xR 9893 15.00 x

SYLVA, Carmen. Een gebed. Novelle. Vertaling F. Smit Kleine. Amsterdam, L.J. Veen, [1895]. 2e druk. Gebonden. 60 p. - xR 8371 12.00 x

SYLVA, Carmen. Gedachten eener koningin. Sneek, Pyttersen Tz. 1889. 3e zeer vermeerderde druk. Gebonden. XIII + 102 p. Bijgevoegd oude prentbriefkaart van Carmen Sylva. xR 9899 17.50 x

SYLVA, Carmen. Gedachten. Naar Vom Amboss bewerkt door Cornelie Huygens. Amsterdam, L.J. Veen, [1890]. Gebonden. 116 p. [roestvlekjes]. xR 9895 15.00 x

SYLVA, Carmen. Les pensees d'une reine. Paris, Calmann Levy, 1888. Gebonden. 150 p. [binnenwerk roestvlekjes]. xR 8370 15.00 x

SYMEON, Anton. Allerlei. Lectuur voor Rijken en Armen, Ouden en Jongen, Blijgeestigen en Zwaarmoedigen enz. enz. Rotterdam, Mensing & Van Westreenen, 1845. Gebonden. XII + 262 p. - xR 8363 110.00 x

TAINE, Henri. Vijf portretten. Uit het Franch door J.C. van Deventer. Nijmegen, Adolf Blomhert, 1871. Gebonden. 59 + 78 + 72 + 80 + 45 p. Inhoud: Dickens, Thackeray, Macaulay, Carlyle, Tenntson. [Rug hersteld]. xL 3028 30.00 x

TAZELAAR, C. Rondom Da Costa's "Vijf en Twintig Jaren, een lied in 1840". (naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven). G.J.A. Ruijs, z.j. Ingenaaid. 63 p. Overdruk uit: Stemmen des Tijds. xR 3896 8.00 x

TEGNER, Esaias. Frithiofs saga. Uit het Zweedssch vertaald door P.L.F.C. von Eichstorff. Herzien door J.J.L. ten Kate. G.L. Funke, Amsterdam, 1861. Gedecoreerde linnen band VIII + 176 p. - xR 1007 20.00 x

TENNYSON, Alfred en Soera Rana [= Izaak Esser jr.]. Tennyson's Henoch Arden. Naar het Engelsch bewerkt door Soera Rana. Haarlem, De Erven Loosjes, 1897. Gebonden perkament. IX + 67 p. Onafgesneden. Present exemplaar van de uitgever. xT 3239 25.00 x

TERWOGT, W.M. Het gestolen kind. Dramatische schets, naar aanleiding van Raoul de Naverij's L'enfant vole. Amsterdam, de Erven H. van Munster & Zoon, 1882. Oorspr. omslag. 16 p. [Raoul de Navery = Mme. Eugenie-Caroline Chervet]. xB 3920 10.00 x

[THIJM] CATALOGUS VAN DE TENTOONSTELLING. J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Katholicisme & Cultuur in de negentiende eeuw. Amsterdam/Nijmegen, 1989. Oorspr. omslag. 66 p. Ills. Amsterdams Historisch Museum / Universteitsbibliotheek Nijmegen. xR 7971 8.00 x

THORBECKE, J.R. Levensschets van den hoogleeraar G. Wttewaall. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1838. Papieren omslag. 20 p. - xB 6385 25.00 x

[THORBECKE] WIT, C.H.E. de. Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853. Overdruk uit Maaslands Melange, Maastricht 1990. p. 275-289. Ills. Met opdracht en bijgesloten briefje van de auteur. xR 2283 8.00 x

TIELROOY, Johannes. Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle. Harlem/Paris, H.D. Tjeenk Willink & Fils/ Edouard Champion, 1923. Broche. XII + 300 p. + stellingen. Un grand ecrivain Hollandais, ami de la France. xB 7539 20.00 x

TIMMER, E.M.A. Een Vriendschap in de Negentiende Eeuw. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1927. Oorspr. omslag. 101 p. - xL 8317 18.00 x

[TOLLENS] BEERS, Jan van. Lijkkrans voor Tollens. H.J. van Kesteren, Amsterdam, 1856. Oorspr. omslag 14 p. - xR 4226 10.00 x

TOLLENS, Cz, H. Bij 's Konings begrafenis Den 4den April 1849. Te 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1849. 3e druk. papieren omslag. 8 p. - xB 0075 20.00 x

TOLLENS Cz. , H. Een bedelbrief in den Winter. Dichtstukje. 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1848. 2e druk. Oorspr. omslag. 8 p. [Omslag aan randen verkleurd]. xT 2033 25.00 x

TOLLENS Cz., H. Gezamenlijke dichtwerken. Volksuitgave. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1871. Gebonden. VIII + 895 p. [Herbonden, bibliotheekstempeltje]. xL 4879 25.00 x

TOLLENS, H. De oerwintering der Hollanders op Nova Sembla, in de jirren 1596 en 1597. Forfryske fen H.G. van der Veen. Ljouwerd, G.T.N. Suringar, 1861. Or. omslag. 36 p. In het Fries. xL 1064 25.00 x

TOLLENS, H. De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 gevolgd door Avondmijmering. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Oorspr. omslag. 96 p. Tekstuitgave met varianten naar het handschrift en de verschillende drukken, verzorgd en ingeleid door G.W. Huygens. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde nr. 30. xR 6631 8.00 x

TOLLENS, H. Gedichten. Romancen, balladen en legenden. Nieuwe gedichten. Liedjes van Matthias Claudius. Dichtbloemen, bij de naburen geplukt. Verstrooide gedichten. Laatste gedichten. Nalezing. onuitgegeven en verspreide gedichten. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1855/56/57. verschillende drukken. Rood linnen Gebonden. Met portret. Twaalf delen in vier banden. - xA 0805 50.00 x

TOLLENS, H. CZ. Gedichten. Drie delen. 's-Gravenhage, J. Immerzeel, Junior, 1831. vijfde druk. Gebonden onafgesneden. VIII +192 + IV + 190 + IV + 192 p. Elk deel met gravure op titelpagina, eerste deel gravure van de dichter t.o. titelpagina. Oorspronkelijke grijze papieren banden. xL 2253 90.00 x

TOLLENS, H. CZ. Gedichten. Twee delen. 's-Gravenhage, J. Immerzeel Junior, 1831. vijfde druk. Gebonden. Onafgesneden. VIII +192 + IV + 190 p. Elk deel met gravure op titelpagina. Oorspronkelijke grijze papieren banden. xL 2253 40.00 x

TOLLENS, H. CZ. Laatste gedichten. Twee delen. G.T.N. Suringar Leeuwarden 1848. Gebonden VIII + 196 + VIII + 192 p. gravures op titelpagina. Oorspronkelijke papieren banden. xL 2258 60.00 x

TOLLENS, H. CZ. Nieuwe gedichten. Twee delen. J. Immerzeel, Junior 's-Gravenhage 1828. tweede druk Gebonden onafgesneden VIII + 195 + VI + 194 p. gravures op titelpagina. Oorspronkelijke papieren banden. xL 2255 60.00 x

TOLLENS, H. CZ. Nieuwe gedichten. Twee delen. J. Immerzeel, Junior 's-Gravenhage 1828. tweede druk Gebonden onafgesneden VIII + 195 + VI + 194 p. gravures op titelpagina. Oorspronkelijke papieren banden. xL 2260 60.00 x

TOLLENS, H. CZ. Verstrooide gedichten. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1840. 1e druk. Gebonden. X + 177 p. Gravure op titelpagina. Oorspronkelijke papieren band iets versleten. xL 2261 20.00 x

TONY [=Anton Bergmann]. Ernest Staas Advocaat. Schetsen en Beelden. Met levensschets van J.F.J. Heremans en met eene voorrede van Pol de Mont. Met platen van Walter Vaes. Amsterdam, S.L. van Looy, 1914. Gebonden. XV + 229 p. Met ingeplakte illustraties. - xT 2493 20.00 x

TONY {=Anton Bergmann]. Ernest Staasadvocaat. Schetsen en beelden. Gent, Ad. Hoste, 1875. 2e druk. Gebonden. 177 p. Met portret van den schrijver. Met sterkwaterplaten door Willem Geets. xR 4133 45.00 x

TOUSSAINT, A.L.G. De Graaf van Leycester in Nederland. Vier delen. Amsterdam, G.T.A. Beijernick, 1845-1846. Kartonnen omslag (kievitpapier). 483 + 494 + 350 + 351-627 p. - xR 8365 100.00 x

TOUSSAINT, A.L.G. Diana. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1847. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 319 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8034 35.00 x

TOUSSAINT, A.L.G. Eenige schetsen bijeenverzameld. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1850. Oorspr. kartonnen omslag. 257 p. Gegraveerde titelpagina. - xR 8026 45.00 x

TOUSSAINT, Jef. Arme Menschen! Oorspronkelijke tooneelschets in 1 bedrijf. Z.p. 1899. Herbonden. 46 p. Half linnen, marmeren platten. xL 8035 10.00 x

[TROELSTRA] JELLES, Pieter. Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech. Op'e Greate Jouwer, R.P. Zylstra, [1885]. Oorspr. omslag. 16 p. - xR 7253 12.00 x

VEDER, Aart. Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848. Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1850. Oorspr. omslag. 25 p. - xB 4645 12.00 x

VEDER, W.R. November 1863. Dichterlijke uitboezeming. Dordrecht, Blusse en Van Braam, 1863. Oorspr. papieren omslag. 8 p. (Uitgegeven tot een weldadig doel). xB 8464 20.00 x

VEENSTRA, H. Handleiding tot het vervaardigen van postzegelwerk. A. van Klaveren, Amsterdam, 1892. Oorspr. omslag in litho. 16 p. Het versieren van borden, tafeltjes, waaiers, potjes etc. met oude postzegels. Hoekje uit omslag. xT 8122 10.00 x

VEER, H. de. Hoe oom op zijn neus keek. Blijspel in 3 bedrijven. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1878. Ingenaaid. 71 p. - xL 5562 12.00 x

VEER, H. de. Trou-Ringh voor 't Jonge Holland. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1891. 5e druk. Gebonden half leer. Bovensnede verguld. 299 p. Bibliotheekstempeltje. xL 4433 25.00 xx

VEER, H. de. Trou-ringh voor 't jonge Holland. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1891. 5e druk. Gebonden. 299 p. Mooi exemplaar. xK 6247 20.00 xx

VEER S.J., W. de. Uit mijn lente. Gedichten. Brugge/Bergen op Zoom, Desclee de Brouwer/Jan A.G. Juten, 1895. 2e veel vermeerderde druk. Ingenaaid. 156 p. [bibliotheekstempeltje, omslag licht verkleurd]. xL 6009 15.00 x

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Derde Bundel. 53e jaar 1904. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1904. Ingenaaid. XVIII + 351 p. Met portret van B.H. Klonne. - xT 0701 10.00 x

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e Jaar 1903. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. Half leer gebonden. LXXX + 301 p. Met portret van F.T. Westerwoudt. - xB 3229 12.00 x

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e jaar 1903. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1903. Ingenaaid. LXXIX + 301 p. Met portret van F.T. Westerwoudt. - xT 0706 10.00 x

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Vierde Bundel. 54e jaar 1905. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1905. Ingenaaid. XIII + 367 p. Met portret van P.J.F. Vermeulen. - xT 0702 10.00 x

VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Zesde Bundel. 56e jaar 1907. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1907. Ingenaaid. VII + 324 p. Met portret van M.J.C.M. Kolkman. - xT 0700 10.00 x

VERDAM, J. Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde. Leiden, E.J. Brill, 1898. Oorspr. papieren omslag. 54 p. Overgedrukt uit de Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1897-1898. xB 5785 10.00 x

VERGA, Giov. Realistische schetsen. Eene proeve van vertaling. Utrecht, J.L. Beijers, 1883. Oorspr. kartonnen omslag. XIV + 184 p. - xR 8006 20.00 x

VERHAGEN, J. Hervormer en Krijgsman. Een geschiedenis uit het begin der Hervorming in Zwitserland. Amsterdam, J. Vlieger, [1889]. Oorspr. omlag. 16 p. Met een lithografie bij D. Bogaerts Vucht. Uitgever op voorplat: De Erven J.L. Nierstrasz, 's Hage. [Kerstboekje nr. 3]. xR 5467 10.00 x

VERHAGEN, J. Voor Moeder. Een Verhaal. Amsterdam, J. Vlieger, [1889]. Oorspr. omlag. 16 p. Met een lithografie bij D. Bogaerts Vucht. Uitgever op voorplat: De Erven J.L. Nierstrasz 's Hage. [Kerstboekje nr. 4]. xR 5468 10.00 x

VERHAGEN, P. Sociale haken en oogen. Gedichten. 1e twaalftal. Hardinxveld, P. Verhagen, 1892. Oorspr. omslag. 36 p. Niet verder verschenen. xT 4027 15.00 x

VERIDICUS. (illustraties). De Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commissie. Rotterdam, Ducroissi Goetzee, [1880]. Papieren omslag. [16] platen. - xB 7656 15.00 x

VERLOREN, M.C. Levensschets van T.D. Schubaert, in leven prosector aan de Hoogeschool en 's Rijks-Veeartenschool te Utrecht. Utrecht, Gieben & Dumont, 1854. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 6156 10.00 x

VERWEY, Albert. Het leven van E.J. Potgieter. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1903]. 1e druk. Gebonden Halfleer. 342 p. Met portret van Potgieter in koper gegraveerd door P. Dupont. xB 0483 40.00 x

VERWEY, Albert. Het leven van E.J. Potgieter. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, [1903]. 1e druk. Gedecoreerde linnen band 343 p. ex-bibliotheekexemplaar. xB 7298 12.00 x

VERWEY, Albert. Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1908. Ingenaaid. 360 p. - xR 9691 25.00 x

VERWEY, Albert. Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest. Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1908. Gebonden, 360 p. - xT 3398 25.00 x

VERWEY, Albert. Nederlandsche dichters: G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey. Amsterdam, S.L. van Looy/H. Gerlings, 1893. Gedecoreerd linnen bandje, 137 p. Vignetten T. Nieuwenhuis xT 4853 25.00 x

VIJVER, C. van der. De twee vrijmetselaars. Tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Pelletier Volmeranges. Amsterdam, bij J.S. Van Esveldt-Holtrop, Koninglijk' Boekhandelaar, 1808. Geen omslag, Ingenaaid, 94 p. - xT 1102 40.00 x

VIS, G.J. Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1921). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Ingenaaid 396 p + stellingen. Proefschrift 10 oktober 1967 aan de Universiteit van Amsterdam. xL 0116 13.50 x

VISSCHERS, M.P.H. Het Geheim van den eenigen weg tot succes. August Koster, Amsterdam, [ca. 1900]. Oorspr. omslag 24 p. Eenvoudige methode, aan de praktijk getoetst, om succes in het dagelijksch leven en vooral in zaken te hebben; onmisbaar voor iedereen. xR 3191 12.00 x

VISSERING, S. Levensbericht van Mr. O. van Rees. Amsterdam, C.G. van der Post, 1868. Oorspr. omslag. 23 p. Overgedrukt uit het Jaarboek 1868 der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Otto van Rees 1825-1868, Hoogleraar Staathuishoudkunde, Statistiek en Staatkundige Geschiedenis. xB 4643 12.50 x

VLEGGEERT, J.C. Kinderarbeid in de negentiende eeuw. Bussum, Van Dishoeck, 1967. Ingenaaid. 112 p. Geillustreerd. Fibulareeks 34. xT 7066 9.00 x

VLOTEN, J. van. Cd. Busken Huet's Nationale Vertoogen. Getoetst door .... Haarlem, W.C. de Graaff, 1878. Ingenaaid. 55 p. [roestvlekkig]. xT 2363 15.00 x

VLOTEN, J. van. De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden. Vierde deel. E.E. von Munchen, Haarlem 1871. Gebonden, 636 p. De Levensbode (1865-1881), later omgedoopt tot De Humanist (1882-1883). xT 1384 50.00 x

VLOTEN, J. van. Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys. Leiden, A.W. Sijthoff, 1894. Vierde, veel vermeerderde druk. Gebonden. 172 p. Ills. Mooi exemplaar. xR 7993 30.00 x

VLOTEN, J. van. Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld en meegedeeld door J. van Vloten. I en II. Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Twee deeltjes, Oorspr. bedrukt papieren omslagen, onafgesneden, 48 + 67 p. Algemeene Bibliotheek 34 en 51. xT 4988 20.00 x

[VLOTEN, J. van]. Officieele stukken in de zaak van den heer J. van Vloten. Uitgegeven op last van den Raad der Gemeente Deventer. Deventer, Wed. P. de Lange, 1867. Oorspr. omslag. 22 p. - xR 8764 12.00 x

VLOTEN, Joh. van. De Geuzenleus der negentiende eeuw. Vaderlandsche opwekkingsrede uitgesproken in den Doelen te Haarlem, 5 November 1873. Haarlem, W.C. de Graaff, 1873. Oorspr. omslag. 30 p. - xR 8760 15.00 x

VLOTEN, Joh. van. Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581. Twee delen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1872. Oorspr. bedrukt kartonnen omslag. 356 + 362 p. - xR 8769 100.00 x

[VLOTEN, Johannes van]. Nederlandsch liedeboek. Verzameld en uitgegeven. 's-Gravenhage, P.H. Noordendorp, 1850. Gebonden. [8] + 120 p. [Opnieuw in de band gezet, rugje vernieuwd]. Bloemlezing van 16e en 17e eeuwse liederen. Klein formaat. xB 5422 20.00 x

[VONDEL] ALBERDINGK THIJM, J.A. J. vanden Vondels Leeuwendalers, lantspel. Ingericht voor het nieuwere schouwtoneel. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1879. Gebonden XVI + 80 p. Meegebonden: (1) Gondebald. Dramatisch gedicht van H.J. Schimmel. Gewijzigd, naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden. Amsterdam, J.C. Lohman, 1874. 83 p. (2) Daniel Rochat. Toneelspel in 5 bedrijven van Victorien Sardou. Vertaling H.P. Boudier met medew. van ..... 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg. VII + 187 p. [Rug verkleurd, bibliotheekstempeltje]. xL 8553 30.00 x

VONDEL, J. van den. Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel, door J.N. Schrant. Met ophelderingen. Leiden, H.W. Hazenberg en Comp., 1846. Gebonden. X + 338 p. Papieren band, bibliotheekstempeltje. Goed exemplaar. xL 7991 40.00 x

VOSMAER, C. Amazone. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. 5e druk. Gebonden. 253 p. Blauwe band. xK 2004 12.00 xx

VOSMAER, C. Amazone. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 8e druk. Gebonden. 244 p. Ills. Grijze band. xH 0417 11.50 xx

VOSMAER, C. Amazone. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 7e druk. Gebonden. 244 p. Ills. - xK 0142 12.00 xx

VOSMAER, C. Amazone. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 2e druk. Gebonden. 250 p. Bruine band. xB 7210 10.00 x

VOSMAER, C. De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Bijlage: Het aardewerk van Rozenburg. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1886. 2e vermeerderde uitgaaf. Gebonden. VIII + 217 p. Ills. - xB 5767 25.00 xx

VOSMAER, C. De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1884. Goudgestempelde linnen band. VIII + 187 p. Ills. - xR 4918 25.00 x

VOSMAER, C. Inwijding. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888. 1e druk Gebonden XII + 431 p. - xL 0580 12.00 xx

VOSMAER, C. Inwijding. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. 2e druk Gebonden XI + 380 p. - xB 7208 11.00 x

VOSMAER, C. Inwijding. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. 3e druk Gebonden X + 329 p. - xB 7727 10.00 x

VOSMAER, C. Nanno. Eene Grieksche idylle. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894. 3e druk. Gebonden. 67 p. Vlekjes op band. Groen linnen band. xL 0432 13.50 x

VOSMAER, C. Vogels van diverse pluimage. Geillustreerd naar teekeningen van Ch. Rochussen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1880]. Gebonden. 229 p. Ills. - xB 5997 16.00 xx

VOSMAER, C. Vogels van diverse pluimage. Geillustreerd naar teekeningen van Ch. Rochussen. Leiden, A.W. Sijthoff, [ca. 1880]. Gebonden. sneden verguld 232 p. Ills. mooie band xR 0240 20.00 xx

VOSMAER, Carel. Een en ander. Samengesteld door Nop Maas. Nijmegen, Vriendenlust, 1984. Geniet. 59 p. Vaderland-reeks 5. xB 7745 7.00 x

VOSMAER, W. In dienst. Schetsen naar het leven. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900. 2e druk. Gebonden. 217 p. - xT 2561 20.00 x

[VREEDE, G.W.]. Iets over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen hoogleeraren te Gottingen. Een woord gerigt aan Heeren Curatoren der Nederlandsche Hoogescholen. Te Utrecht bij N. van der Monde, 1837. Oorspr. bedrukt papieren omslag 11 p. In dit geschrift pleit Vreede ervoor, op de schandalige verdrijving van zeven hoogleraren - de Gottinger Sieben- van hun leerstoel te Gottingen te reageren met het aanbod aan Jacob en Wilhelm Grimm om hen op leerstoelen "Duitsche en Skandinavische Letteren" te benoemen. xR 2475 20.00 x

VREEDE, G.W. Levensbericht van Mr. Lodewijk Casper Luzac. Leiden, E.J. Brill, 1862. Ingenaaid. 78 p. Overgedrukt uit de handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. [Rug omgeplakt]. xL 3643 15.00 x

VREEDE, G.W. Levensberigt van Mr. Cornelius van Marle. Leiden, 1862. Papieren omslag. 45 p. Overgedrukt uit de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xB 5781 10.00 x

VREEDE, G.W. Nederland en Zweden in Staatkundige Betrekking. Eerste aflevering: Van Gustaaf Wasa tot Gustaaf Adolf. (1525-1611). Tweede aflevering: De aanvaarding der regering door G. Adolf tot De val van Oldenbarneveld (1611-1648). Utrecht, N. van der Monde, 1844. Oorspr. omslag. Onafgesneden. X + 102 + VIII + 103-244 p. twee delen. Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje. xL 8353 25.00 x

VREEDE, Georgius Guilielmus. Specimen Historico Politicum Inaugurale de Origine Atque Incrementis Libertatis Anglorum. Lugduni Batavorum, D. du Mortier et Filium, 1831. Oorspr. omslag. 126 p. + Thesis. Proefschrift. [bibliotheekstempeltje, rugje omgeplakt]. xL 8192 25.00 x

VRIES, Jeronimo de. Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen. Ten Brink & De Vries, Amsterdam, 1827. Kartonnen bedrukt omslag, gegraveerde titelpagina, onopengesneden, 234 p. - xR 4014 40.00 x

VRIES, M de. Brief aan Dr. W.J.A. Jonckbloet. Bijdrage tot de kritiek en verklaring van Karel de Groote en zijne XII Pairs. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1845. Oorspr. papieren omslag. 39 p. - xR 7301 15.00 x

VUYLSTEKE, Julius. Bloemlezing uit Jan Van Rijswijck's Werken. Gent, Ad. Hoste, 1910. Ingenaaid. 148 p. Julius Vuylsteke-fonds nr. 7. [rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje ]. xT 2468 10.00 x

WAGNER, Friedrich Scenen aus Nurnbergs alter Kunstlerwelt. Nurnberg, Konrad Geiger, 1852. Or. Wrappers. 186 p. Frontispice. Mit Kupfern, gestochen vom Herausgeber und einer Musikbeilage. Mit den Bildnissen: Albrecht Durer, Adam Kraft, Peter Vischer, Veit Stoss. xL 3664 25.00 x

WAL, M.J. van der. De taaltheorie van Johannes Kinker. Leiden, Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1977. Oorspr. omslag. 113 p. + plano bijlage. - xB 7814 10.00 x

WALLIS, A.S.C. In dagen van strijd. Drie delen. Rotterdam, D. Bolle, 1889. Gebonden. 276 + 290 + 366 p. Vierde opnieuw door de schrijfster herziene druk. paarse gedecoreerde linnen banden. xL 8656 40.00 x

WALLIS, A.S.C. In dagen van strijd. Drie delen in een band. Rijswijk, Blankwaardt & Schoonhoven, z.j. 6e herziene druk. Gebonden. 169 + 176 + 221 p. - xL 8659 20.00 x

WALLIS, A.S.C. Vorstengunst. Drie delen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884. 2e druk. Gebonden. 253 + 309 + 271 p. - xL 8658 30.00 x

WAP, J.J.F. Levensbericht van Derk Buddingh. Leiden, E.J. Brill, 1876. Oorspr. papieren omslag. 12 p. Overgedrukt uit levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1875-1876. xB 7892 9.00 x

WARNSINCK Bzn.,W.H. Uit den vreemde. Poezij. Allart & Van der Made, Amsterdam, 1857. Gedecoreerde linnen band, 2 staalgravures, 128 p. - xT 7940 12.00 x

WEEZELENBURG, J.J. van. Redevoering ter eeuwfeestviering der stichting van het Corvershof, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, den 23sten Julij 1823. Amsterdam, Ten Brink & De Vries en G. Lamberts, 1823. Gebonden. IV + 80 p. Gesigneerd door de auteur: Aan mijn neef en vriend G. Lamberts. J.J. v. W. xR 9144 25.00 x

Wendel, W.J. Kindervreugd. Vertellingen, Fabels en Versjes. Naverteld en berijmd. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit, 1869. Oorspr. omslag. 96 p. [rugje omgeplakt]. xT 7931 12.00 x

WENNEKENDONK, Joannes Gerardus. Kerk- en kerkhof-wijding, twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten, den 2 Julij 1833. Door J.G. Wennekendonk. Utrecht, J.R. van Rossum, 1840. Oorspr. bedrukte kartonnen omslag. 61 p. - xR 8351 40.00 x

WERUMEUS BUNING, A. Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten. Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, J.L. Beijers, 1892. 1e druk. Gebonden. XI + 243 p. Ills. - xL 8662 25.00 x

WESTERVOORT, Floris van. Gedichten en Minnespelen. z.p. z.j. Gebonden. n.p. [Floris van Westervoort 1830-1889]. Convoluut van negen teksten uit de periode 1878-1884. Met echte foto geillustreerd. xR 7752 50.00 x

WESTERVOORT, Floris van [=L.A.J. Kettmann]. Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf. Antwerpen, Lodewijk Janssens, 1887. Kartonnen omslag. 40 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 4003 8.50 x

WESTERWOUDT,F.Th. Een woord aan mijne geloofsgenooten, over een nationaal feest ter herinnering aan de laatste drie-honderd jaren. Amsterdam, F.H.J. Bekker, [1872]. Oorspr. omslag. 16 p. [bibliotheekstempeltje]. xT 7451 10.00 x

WILDEMAN, M.G. Elisabeth Musch. Geschiedkundige aanteekeningen. Amersfoort, A.H. van Cleeff, 1896. Gebonden. 127 p. - xR 5698 30.00 x

WILDEMAN, M.G. Elisabeth Musch. Geschiedkundige aanteekeningen. Amersfoort, A.H. van Cleeff, 1896. Oorspr. omslag, Ills., 127 p. - xR 8045 15.00 x

[WILLEMS, J.-F.]. Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd. Drukkery van C. Annoot-Braeckman, Gent, 1848. Oorspr. bedrukt omslag [achterzijde ontbreekt] Ill. 45 p. met Algemeene Lyst der Inteekenaren op het Gedenkstuk ter nagedachtenis van J.-F. Willems. xR 4227 20.00 x

WILLEMS, J.H.J. Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969. Ingenaaid. 145 p. Ills. - xB 2403 10.00 x

WILLEMS, P. De Nederlandsche Welsprekendheid. Gent, A. Siffer, 1897. Oorspr. omslag. 21 p. - xT 0171 8.00 x

WILLEMS, P. De verdiensten van Hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Redevoering. Leuven, Vanlinthout, 1866. Oorspr. omslag. 44 p. Bij de plechtige onthulling van Davids borstbeeld den 16 Dec. 1866. xT 2025 10.00 x

WILMSEN, F.P. Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr. Amsterdam, G. Portielje, 1824. Gebonden half leer. 452 p. Met platen. Gegraveerde titelpagina. xR 8369 125.00 x

WINKEL, J. te. Levensbericht van Dr. A. de Jager. Leiden, E.J. Brill, 1880. Or. omslag. 38 p. Overgedrukt uit de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1879-1880. xL 0903 8.00 x

WINKLER PRINS, J. Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1887. Oorspr. omslag. 123 p. Onopengesneden. - xR 9307 25.00 x

WINKLER PRINS, J. Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1890. Nieuw uitgave. Oorspr. omslag. 123 p. Onopengesneden. - xR 9308 25.00 x

WINKLER PRINS, J. Zonder Sonnetten. Nieuwe gedichten. Amsterdam, G.H. Priem, 1890. Nieuwe uitgave. Ingenaaid. 118 p. - xR 9306 18.00 x

WITKAMP P.H. en Martin Kalff. Prins Hendrik der Nederlanden. Eene Levenschets. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1879. Oorspr. omslag. 72 p. Met portret. Volksuitgave. xL 8052 10.00 x

WITSEN GEYSBEEK, P.G. Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het Tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads-Schouwburgs, briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam. J.C. van Kesteren, Amsterdam, 1824. 24 p. De auteur van Het Tempelfeest is Hendrikus Joannes Foppe (1796-1836). xT 6824 25.00 x

WURFBAIN, C.L. Rede ter nagedachtenis van prof. C.B. Tilanus, gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam op 16 september 1885. Amsterdam, 1887. Oorspr. kartonnen omslag. 63 p. Overgedrukt uit het VIe deel der Werken van het Genootschap. xB 6251 20.00 x

WYN, Henrik van. Historische en Letterkundige Avondstonden, ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe. Te Amsterdam, by Johannes Allart, 1800. Gebonden. (V) 368, (II) 200 pp; twee delen in een band; drie gravures en een uitslaande gravure Mooie band; half buckram met gemarmerde platten en lederen rugschildje bedrukt met goud. xL 4047 120.00 x

ZEGGELEN, W.J. en A. Ising. Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderden houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei. 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1848. Gebonden. 120 p. Geillustreerd. - xT 3167 80.00 x

ZEGGELEN, W.J. van. Dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave, [met levensschets door Arnold Ising]. Rotterdam, Elsevier, [1876]. 6e druk. Ingenaaid. XVI + 312 + 290 p. [Rug met papier omgeplakt, papieren omslag gebruikssporen]. xB 8170 15.00 x

ZEGGELEN, W.J. van. Stekjes uit den vreemde. / Sprokkels. Leyden, D. Noothoven van Goor, z.j. [1861]. Gebonden. 151 + 166 p. Twee delen in een band. Op rug: Gedichten 7 - 8. [bibliotheekstempeltje]. xL 6088 10.00 x

ZEGGELEN, W.J. van. Vrolijke schetsen. Leyden, D. Noothoven van Goor, [1860]. 2e druk. Ingenaaid. 151 p. - xB 7402 25.00 xx

ZUBLI, Ambrosius Justus. Nederland Verlost. Anno 1813. In drie zangen. 's-Gravenhage, H.L. Smits, 1865. Oorspr. omslag. 8 p. (Fragment van den derden zang). xL 8632 10.00 x

ZURCHER, Jan. Roeping. Winfried's verhaal uit den polder. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1899. Gebonden. 195 p. - xT 2789 20.00 x

ZWAARDEMAKER, Mevr. In de Bruidskorf. Breda, G.G. de Voogt, [1872]. Gebonden. 187 p. De eerste hoofdstukken zijn vrij vertaald naar Das Brautsgeschenk von Emilie. Verder heeft de schrijfster zich losgemaakt van de Duitse tekst. xR 8000 15.00 x

ZWAARDEMAKER-VISSCHER, J.B. Bijeengegaard. Schetsen en Novellen. Amsterdam, Y. Rogge, 1880. Gebonden. 298 p. - xR 8005 20.00 x


Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page