Biographies-Autobiographies-Letters-Diaries-Studies

- De merkweerdigste voorvallen, daeden, vertoon-schriften, aengewezene herderlyke brieven, decreeten, etc., van wylen den uytmuntensten heer Joannes-Henricus, Priester Cardinael van de Heylige Roomsche Kerk, Graef van Franckenberg en Schellendorff, tienden Aerts-Bisschop van Mechelen, Primaet der Nederlanden, Ridder van 't Groot-Kruys van den H. Stephanus, Geheymen Raed van Zyne Keyzerlyke en Koninglyke Majesteyt, etc. overleeden den 11.sten dag van june 1804 : voorgegaen van een lyk-sermoon. Tot Breda, 1804. Gebonden half leer. 60 p. Johann Heinrich Ferdinand von Franckenberg 1726-1804. xT 4323 30.00 x

- De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Prive-Domein en Open Domein. Boekenweek 1993. De Arbeiderspers Amsterdam 1993. Oorspr. omslag 72 p. - xB 4607 6.00 xx

- Levensgeschiedenis van Peter den Groote. -'s-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 1841. Oorspr. omslag. 103 p. Illustraties. Bibliotheek voor de jeugd. xR 9552 30.00 x

- 't Geslacht /de geboort/plaets/tijdt/leven ende wercken van Karel van Mander, Schilder/en Poeet. Mitsgaders Zijn overlijden, ende begraeffenis. Ad Donker, Antwerpen, 1943. Oorspr. omslag, onafgesneden, 34 p. Facsimile reprint uit het Schilder-Boeck, anno 1618. xT 3775 12.00 x

ABELING, Joris. Willem III. Jan Mets, Amsterdam 1994. Oorspr. omslag 96 p. Passatempo Mini-Biografie xR 8478 6.00 x

ACKERLEY, J.R. Mijn vader en ikzelf. Utrecht,/Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, 1970. Paperback. 191 p. Met ingeplakt knipsel. xM 1470 8.00 x

ADBURGHAM, Alison. Liberty's. A biography of a shop. London, George & allen & Unwin, 1975. Ingenaaid. 160 p. Ills. - xH 2415 7.00 x

ALETRINO, A. Napoleons laatste levensjaren. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1916]. Gebonden. XXII + 360 + [6] p. - xB 5089 35.00 x

ALLEN, Frederick Lewis. De grote Pierpont Morgan. Vertaling C. Dikshoorn. Leiden, Sloos, 1950. Gebonden. 344 p. - xM 3672 7.00 x

ALLILOEJEWA, Swetlana. Twintig brieven aan een vriend. Vertaald door E.L. Duret. Amsterdam, Elsevier, 1967. Gebonden. 283 p. - xK 0095 10.00 x

ALTENA, Peter. Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken. Vantilt, Nijmegen, 2012. Gebonden S.O. Ills, 837 p. fraaie biografie xR 7468 30.00 x

ALTENA, Peter & Myriam Everard [eds.]. Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wollf en Aagje Deken. Vantilt, Nijmegen, [2004]. Oorspr. omslag Ills. 223 p. - xB 7617 12.00 x

ALTER, Robert. Stendhal, a biography. In collaboration with Carol Cosman. London, George Allen & Unwin, 1980. Bound. 285 p. Ills. - xM 6592 16.00 x

AMERONGEN, M. van. Het matrassengraf. Heine's sterfbed 1848-1856. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985. Oorspr. omslag 228 p. Open Domein nr. 11 xR 2761 10.00 x

AMERONGEN, Martin van. L.A.J. Burgersdijk. Ypse Fecit, Deventer, 1988. Oorspr. omslag 14 p. oplaag 250 exx. Uitgegeven t.g.v. de herdenking 100 jaar Burgersdijk -Shakespeare- 21 mei 1988 te Deventer. xR 0869 7.00 x

ANDREUS, Hans & Simon Vinkenoog. Brieven 1950-1956. Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door Jan van der Vegt. Baarn, De Prom, 1989. Paperback. 350 p. - xB 5366 12.00 x

ASSCHE, Hilda van. Dr. Rob. Roemans. De veelzijdige bibliograaf (1904-1968). Overdruk uit Wetenschappelijke Tijdingen 27e jg. (1968) nr. 2. Oorspr. omslag, 10 p. met gesigneerde opdracht van de auteur aan Prof. Zaalberg xT 5155 8.00 x

ASSOULINE, Pierre. Simenon. Een biografie. Bewerkt en vertaald door T. Buckinx. Baarn, De Prom, 1992. Paperback. 462 p. Ills. - xA 0969 11.50 x

AUGUSTIN, Elisabeth. Het patroon. Herinneringen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974. Paperback. 216 p. - xM 2813 8.00 x

AUSTER, Paul. Het spinsel van de eenzaamheid. Vertaald door Annelies Eulen. De Arbeiderspers Amsterdam 1988. 2e druk, Ingenaaid, 204 p. Prive-Domein 141. Zeer klein knikje onderzijde voorkant xT 6256 20.00 x

BADINTER, Elisabeth en Robert Badinter. Markies de Condorcet 1743-1794. Een intellectueel in de politiek. Vertaling Frans de Haan. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993. 1e druk. Gebonden S.O. 653 p. - xH 0835 27.00 x

BAKER, Richard. Mozart. London, Little, Brown and Company, 1997. Large Paperback. 149 p. Ills. - xK 9042 10.00 x

BAKOENIN, Michael. Michael Bakoenin's biecht. Uit de Peter en Pauls vesting te St. Petersburg aan Tsaar Nikolaas I. Ingeleid door Arthur Lehning. Vertaling Dick Peet. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1976. 1e druk. Ingenaaid. 239 p. Prive-Domein 36. xT 3652 20.00 x

BARDOT, Brigitte. Initialen B.B. Amsterdam, Vassallucci, 1996. Paperback. 544 p. Ills. - xW 8944 10.00 x

BARENTS, J. H.P.G. Quack zijn leven en werk. Assen, Van Gorcum & Comp., 1969. Gebonden S.O. 184 p. Sociaal Historische studien. xK 9997 15.00 x

[BAUDELAIRE] BLONDIN, A. et al. Genie en wereld: Baudelaire. Heideland-Orbis, Hasselt, 1973. Gebonden Ills. 306 p. Rijk geillustreerde biografie; vertaalde Hachette-uitgave xR 1096 20.00 x

BEAUFORT, Henriette L.T. de. Cornelis van Vollenhoven 1874 - 1933. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1954. Gebonden S.O. 216 p. Met portret. [klein scheurtje stofomslag, bibliotheekstempeltje]. xL 5372 8.00 x

BEBEL, August. Uit mijn leven. Vertaald door H.J. Hegeraat. Twee delen. Amsterdam, Brochurenhandel S.D.A.P., 1910/1913. Gebonden. 248 + 493 p. - xT 6161 15.00 x

[BECKETT] BRATER, Enoch. Why Beckett. Thames and Hudson London 1989. Bound dustjacket Ills. 144 p. with 122 illustrations xL 5430 18.00 xx

BECKFORD, William. Een dromer op reis. Een Grand Tour. Vertaald en ingeleid door Grlof Janzen. Amsterdam, Contact, 1991. Gebonden S.O. 276 p + kaart. - xK 5695 15.00 x

BEGEMANN, Nienke. Victorine. Amsterdam, Bert Bakker, 1989. 5e druk. Paperback. 390 p. + foto's. - xH 8075 10.00 x

BELDER, J.L. (ed.). Een portret-album van Maurice Gilliams. Vita Brevis. Beveren, Orion-Colibrant, 1981. Gebonden S.O. Ills. 162 p. - xK 1603 15.00 x

BELDERBOS, D.A. Kuieren, herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht. Belderbos, Utrecht, 1992. Oorspr. omslag, Ills. 107 p. oplaag 400 exx. xR 7089 12.00 x

BENKOVITZ, Miriam J. Aubrey Beardsley. An account of his life. Hamish Hamilton, London 1981. Bound dust jacket Ills. XIII + 226 p. - xR 4901 14.00 x

BERG, Erik van den (ed.). Dagboek. 52 schrijvers over de wereld en zichzelf. De Volkskrant Amsterdam 2004. Gebonden 64 p. T.g.v. de jaarwisseling 2004-2005. xB 0162 7.50 x

BERGMANN, George K.L. Gedenkschriften. Antwerpen, Houtekiet, 1988. Paperback. 164 p. - xL 9979 9.00 x

BERK, Marjan. Memoires van een dame uit de goot van het amusement. Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2003. 1e druk. Paperback Ills. 239 p. - xK 1622 10.00 x

BERKEL, Benien van. Tobie Goedewaagen (1895 - 1980). Een onverbeterlijke nationaalsocialist. De Bezige Bij, Amsterdam, 2013. Paperback, Ills., 476 p. - xT 1610 22.00 x

BERKEL, Klaas van. Dijksterhuis. Een biografie. Amsterdam, Bert Bakker, 1996. Gebonden. 639 p. - xW 9478 22.50 x

BERKMAN, Alexander. Gevangenisherinneringen van een anarchist. Vertaling Tinke Davids. Bussum, Het Wereldvenster, 1981. Paperback. 412 p. Met een inleiding van Hutchins Hapgood en een inleiding tot de editie van 1970 van Paul Goodman. xL 9670 10.00 x

BERVOETS, Jan. Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Gebonden S.O. 270 p. Ills. Verscheen in dezelfde vorm ook als proefschrift. xW 7442 27.00 x

BERVOETS, Jan Antoon Adam. Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving. Zutphen, Walburg Pers, 1992. Gebonden S.O. 270 p. Ills. + Stellingen. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 10 december 1992. xM 8079 27.00 x

BES, Gerard. Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten. Balans z.p. 2001. Gebonden S.O. Ills. 343 p. - xT 2414 20.00 x

BEURSKENS, Huub, Wiel Kusters, Laurence Vancrevel. Alles voor niets. Hommages aan Jan. G. Elburg. Amsterdam, Meulenhoff, 1989. Ingenaaid. 128 p. Omslagillustratie Lotte Ruting, frontispice Lucebert. xH 9489 9.00 x

[BIERBAUM] BALEN Jr., Chr. van. Otto Julius Bierbaum. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, [1911]. Oorspr. omslag 36 p. Mannen en vrouwen van beteekenis dl. XLI, afl. 4. xR 4884 10.00 x

BLACKBURN, Julia. Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer. Vertaling Ria Leigh-Loohuizen. G.A. van Oorschot Amsterdam 1990. 1e druk. Ingenaaid. Ills. 279 p. - xL 8169 15.00 x

BLUM, Isabella. Tien beroemde vrouwen. Brussel, De Wilde Roos, 1923. Geniet. 73 p. Ills. De Wilde Roos 1e jrg. nr. 8. xR 6720 8.00 x

BOERSMA, J. Antonius de Haen 1704-1776. Leven en werk. Assen, Van Gorcum & Comp., 1963. Gebonden S.O. 154 p. Ills. Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 71. Mooi exemplaar. xR 1671 12.00 x

BOHM, Hans. Der junge Goethe. Charles Coleman, Lubeck, 1943. Oorspr. omslag, 48 p. Feldpostausgabe von Colemans Kleinen Biographien, Heft 60. xT 4481 7.00 x

BOK, Edward. Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1923. Gebonden. 240 p. Met portret. - xL 6078 9.00 x

BOLKESTEIN, Frits. Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris. Amsterdam, Bert Bakker, 2005. Gebonden S.O. 322 p. - xL 0911 13.50 x

[BOLLAND] KLEVER, W.N.A. Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam 1969. Oorspr. omslag 85-148 p. Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks Deel 32, no. 4. xB 5109 9.00 x

[BOLLAND] WIGERSMA, B. G.J.P.J. Bolland. Een schets. Boissevain & Co, Haarlem 1922. Oorspr omslag 62 p. onderstrepingen xB 5111 8.00 x

BONGER, H. Leven en werk van D.V. Coornhert. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978. Gebonden S.O. Ills. 428 p. - xK 1365 21.00 x

BOOK, Fredrik. Hans Christiaan Andersen. Het leven van een sprookjesdichter. Vertaling W. Meyer. Amsterdam, U.M. Holland, 1949. Gebonden. 205 p. Ills. - xM 6584 11.50 x

[BOON] HUMBEECK, Kris. Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Samenstelling & research Kristoff Tilkin. Ludion/Querido Gent/Amsterdam 1999. Gebonden S.O. Ills. 311 p. Met de integrale uitgave van het Dagboek van meneerke Boin. xL 2131 35.00 x

BOON, Louis Paul. Brieven aan Morris. Gevolgd door 'Herinneringen' van Maurice (Morris) Roggeman. Maastricht, Gerards & Scheurs, 1989. Paperback. 150 p. Ills. - xM 5137 11.50 x

[BOON] ROGGEMAN,W.M. e.a. (red.). Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 2. 1984. Soethoudt/Louis Paul Boon-Genootschap, 1984. Ingenaaid Ills. 143 p. - xT 2497 12.00 x

[BOON] ROGGEMAN,W.M. e.a. (red.). Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 3. 1985. De Dageraad/Louis Paul Boon-Genootschap, 1985. Ingenaaid Ills. 151 p. - xT 2498 12.00 x

BOOVEN, Henri van. Leven en werken van Louis Couperus. Schuyt Velsen 1933. 1e druk, Gebonden Ills. XVII + 292 p. Een van de 1000 ex. op Antiek Engelsch Vergé, gesigneerd door de schrijver (ongenummerd ex.). Iets roestvlekkig. xB 0370 42.00 x

BOOVEN, Henri van en Hendrik de Vries. Briefwisseling. Verzorgd en ingeleid door Sander Bink. Tiem, Baarn, 2013. Paperback, 132 p. Prominent-reeks. Briefwisseling tussen de Groningse dichter
en De Ploeg-schilder Hendrik de Vries (1896-1989) en de schrijver en Couperusbiograaf Henri van Booven (1877-1964) in de jaren vijftig. xT 4658 12.00 x

BOOY, Thijs. In memoriam Wichert ten Have. Uitgever en boekverkoper te Amsterdam. Geboren 29 juli 1872, ontslapen 15 december 1966. W. ten Have Amsterdam 1967. Oorspr. omslag 32 p. - xH 9451 12.00 x

BORRIE, G.W.B. Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus. Assen Van Gorcum & Comp., 1973. Gebonden S.O. XII + 327 p. Ills. Sociaal-Historische Studien VI. xB 4755 15.00 x

BOSCH, Mineke / A. Kloosterman. Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902 - 1942. Amsterdam, Fem. Uitg. Sara, 1985. Ingenaaid. 336 p. Ills. T.g.v. 50 jaar Int. Archief van de Vrouwenbeweging. xC 0336 7.00 x

BOSMANS, J. Romme. Biografie 1896-1946. Het Spectrum, Utrecht, 1991. Gebonden S.O. Ills. 560 p. - xR 0627 15.00 x

BOVENDEERT-SAMSON, Celine. Uit de schemering naar het licht. Een levensverhaal. Laren, A.G. Schoonderbeek, Gebonden S.O. 195 p. - xK 6381 11.50 x

BRACHES, Ernst. Uit de Stilte. Frans Kellendonk 1951-1990. De Buitenkant, Amsterdam, 2002. Cahiersteek 28 p. Bantammerreeks nr. 2. Oplage 225 exx. Verscheen eerder in De Revisor 1991/1&2. xB 7544 20.00 x

BREUGELMANS, Rene. Jacques Perk. New York, Twayne Publ. Inc., 1974. Gebonden. 210 p. - xT 1029 12.00 x

BRIAN, Denis. The True Gen. An intimate portrait of Ernest Hemingway by those who knew him. New York, Grove Press, 1988. Bound dustjacket. 356 p. Ills. - xB 0706 10.00 x

BROCARDUS MEIJER, Dr. Titus Brandsma. Bussum, Paul Brand, 1951. Gebonden. 480 p. Ills. - xR 6635 10.00 x

BRODRICK, J. Saint Peter Canisius, S.J. 1521 - 1597. London, Sheed and Ward, 1935. Bound dustjacket. XIII + 859 p. Ills. Library stamp. xL 4576 18.00 x

BRODRICK, James. De heilige Franciscus Xaverius 1506-1552. Utrecht, De Fontein, 1953. Gebonden S.O. 443 p. Ills. - xR 7042 10.00 x

BROMET, Joop. Conny Stuart. Een theaterleven. A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 1975. Paperback Ills. 192 p. - xR 0889 8.00 x

BRUIJN, J. de en H.J. Langeveld. Colijn. Bouwstenen voor een biografie. Kampen, Kok, 1994. Paperback. 338 p. Met foto's. Historische Boekerij deel 3. xL 2054 15.00 x

BRUIJN, Margreet. De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978. Leopold / Uitgeverij Noord-Holland, 's-Gravenhage/Wormerveer, 1984. Gebonden S.O. Ills. 399 p. stofomslag matig xR 0500 15.00 x

BRUINSMA, Ernst. Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953). Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 2005. Paperback Ills. 438 p. - xB 7594 14.00 x

BRUMMEL, L. Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1925. Gebonden, 333 p. - xT 1260 18.00 x

BRUYN, E.B. de. Uit een leven. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1991. Ingenaaid. 356 p. Prive-Domein 175. Met foto's. xH 9504 18.00 x

BULLOCK, Alan and R.B. Woodings. Twentieth Century Culture. A Biographical Companion. New York, Harper & Row, 1983. Bound dustjacket. XXX + 865 p. - xB 7156 20.00 x

BURCKHARDT, C. Richelieu, zijn leven en zijn tijd. Antwerpen/'s-Gravenhage, De Nederlandsche Boekhandel/Zuid-Hollandsche Uitg. Mij., 1945. Gebonden S.O. 441 p. Ills. - xB 0939 12.00 x

BURNS, Michael. Dreyfus: a family affair 1789-1945. London, Chatto & Windus, 1992. Bound dustjacket. 576 p. Ills. - xB 9129 15.00 x

BURSSENS, Gaston. Dagboek. Schoten, Hadewijch, 1988. Paperback. 298 p. Geredigeerd, toegelicht en geannoteerd door Luc Pay. xL 4910 9.00 x

[BUYSSE] PARYS, Joris van. Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd. Houtekiet/Atlas, Antwerpen/Amsterdam, 2007. Gebonden S.O. Ills. 956 p. - xB 8304 40.00 x

CADIVEC, Edith. Eros, der Sinn meines Lebens. Z.p. Privatdruck, [1932]. Gebonden. 322 p. Met portret. Dieses Buch wurde als Privatdruck in einer nur fur Bibliotheken und Wissenschaftler bestimmten Subskriptionsausgabe hergestellt. xB 8393 18.00 x

CALVET, Louis-Jean. Roland Barthes, een biografie. Vertaald door J. Holierhoek. Amsterdam, Van Gennep, 1992. Paperback. 274 p. - xP 0638 13.50 x

CAMERON, Kenneth Neill. Shelley: The golden years. Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1974. Bound X + 669 p. - xR 2909 15.00 x

CAMP, Maxime Du. Uren met Flaubert en andere herinneringen. Samengesteld, vertaald en van een nawoord voorzien door Edu Borger. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1996. 1e druk. Ingenaaid 248 p. Prive-Domein 206. xT 6258 25.00 x

[CASANOVA]. Brieven van vrouwen aan Casanova. Vertaald en bezorgd door Els Naaijkens. Ad. Donker, Rotterdam, 2001. 1e druk Paperback 175 p. - xR 5371 9.00 x

CASANOVA, Giacomo. Mijn avontuur in Holland. Maastricht, A.A.M. Stols, [1937]. Gebonden. XXIII + 201 p. Inleiding, bewerking en noten van J.F. Otten. Vertaling naar den tekst der Memoires door H.C. van Houten. xR 2614 20.00 x

CASIMIR, H.B.G. Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde. Vertaald Amsterdam, Meulenhoff, 1987. 4e druk. Paperback. 414 p. Ills. Meulenhoff informatief. xL 9901 10.00 x

CASIMIR, R. Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk. Bijeengebracht. Zwolle, J. Ploegsma, 1916. Gebonden. 230 p. Ills. - xB 8198 12.50 xx

CASTRO, Alicia. Anacaona. Het bewogen leven van een Cubaanse muzikante en haar salsaband. Sirene, Amsterdam, 2006. Paperback, Ills., 319 p. De vrouwelijke Buena Vista Social Club. xR 9745 9.00 x

CASTRVM PEREGRINI I. Castrum Peregrini. Erstes Heft. Castrum Peregrini Presse Den Haag 1951. Ingenaaid. 83 p. Ills. Nummer 13 und wurde gedruckt fur: Jannie. xL 7477 20.00 x

CASTRVM PEREGRINI LXXII-III-IV. Marguerite HOFFMANN. Mein Weg mit Melchior Lechter. Ein Kunstler der Jahrhunderdwende, der Freund Stefan Georg. Castrum Peregrini Presse Amsterdam, 1956. Ingenaaid. 252 p. Ills. Genummerd: 13. xL 7476 20.00 x

CASTRVM PEREGRINI XIV. Castrum Peregrini. Castrum Peregrini Presse, Amsterdam, 1953. Ingenaaid. 75 p. Ills. Nummer 1104. u.m. Ensor xR 3195 10.00 x

CASTRVM PEREGRINI XXVI. Castrum Peregrini. Castrum Peregrini Presse Den Haag 1956. Ingenaaid. 72 p. Ills. Nummer 111. xL 7478 12.00 x

CHABOT, Bart. Broodje gezond. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1997. 7e druk. Paperback. 454 p. - xM 2466 11.50 x

CHABOT, Bart. Broodje springlevend. Nijgh & Van Ditmar Amsterdam 2003. Gebonden 318 p. - xK 1174 12.00 x

CHAPLIN, Charles. My life in pictures by Charles Chaplin. London, The Bodley Head, 1974. Bound dustjacket. 320 p. Ills. Designed by David King; Introduction by Francis Wyndham. xB 6517 30.00 x

CHAPLIN jr, Charles. Mijn vader Charlie. Vertaald door M & J. v.d. Merwe. Amsterdam, Scheltens & Giltay, z.j. Gebonden Ills. 336 p. - xP 1319 9.00 x

CHEVALIER, Maurice. Mijn loopbaan mijn liedjes! Amsterdam, Jacob van Campen, 1949. Gebonden. 224 p. Geillustreerd. Vertaald door Kees van Bruggen. xT 7241 10.00 x

CHRISTIE, Agatha. Het leven van Agatha Christie. Haar autobiografie. Vertaling P. Tromp. Alphen a/d Rijn, A.W. Sijthoff, 1979. Gebonden S.O. 526 p. Ills. - xH 0228 10.00 x

CLARKE, Gerald. Capote. A. Biography. New York, Simon and Schuster, 1988. Bound dustjacket. 632 p. Ills. - xB 9304 15.00 x

CLIJMANS, Frederik. Opsomer beknopte levensschets. Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1942. Oorspr. omslag. 68 p. Ills. - xT 2743 8.50 x

COHEN, Alexander. Brieven 1888-1961. Bezorgd door Ronald Spoor. Amsterdam, Prometheus, 1997. Gebonden. 1009 p. - xH 4989 27.00 x

COHEN-SOLAL, Annie. Jean-Paul Sartre zijn biografie. Vertaling T. Boot e.a. Amsterdam, Van Gennep, 1990. 9e druk. Paperback. 609 p. - xM 1603 11.50 x

COLONEL GUSTAFSSON. Memorial du colonel Gustafsson. Leipzig, W. Zirges et Comp., 1829. 2e druk. Gebonden half leer. 141 p. Bevat: Parallele en forme de notes critiques et raisonnees sur la biographie de Gustave-IV-Adolphe. Mes premiers faits d'armes. Refutation adressee à M. le general comte de Segur. Quatre lettres adressees à M. le comte de Las Cases. Considerations sur la liberte illimitee de la presse. [2e ed. rev. et corr. et ornee du fac-simile de la declaration de l'ex-roi de Suede au Congres de Vienne.
xT 4322 50.00 x

COLSEN, J. Poels. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1955. Gebonden. 680 p. Ills. - xR 1643 12.00 x

[COORNHERT] BONGER, H. Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander. Lochem, De Tijdstroom, [1942]. Gebonden S.O. 152 p. Illustraties verzorgd door H. v.d. Bijl. Nederlandsche Monographieen II. xH 9395 15.00 x

COSTER, Dirk. Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort. Leiden, A.W. Sijthoff, 1961. Gebonden S.O. 326 + 327 + 322 p. - xA 0268 20.00 x

COSTER, Dirk. Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort. Leiden, A.W. Stijthoff, 1961. Gebonden. 326 + 327 + 322 p. - xW 4405 16.00 x

COURCEL, Martine (Ed.). Malraux, life and work. London, Harcourt Brace Jovanovich, 1976. Cloth dust jacket. 284 p. Ills. xM 0312 9.00 x

CRONKITE, Walter. A Reporter's life. New York, Alfred A. Knoff, 1997. Bound dustjacket. 384 p. Ills. - xH 8078 15.00 x

CURIE, Eve. Madame Curie. Haar leven en werk. Den Haag, H.P. Leopold, 1948. Gebonden. 416 p. Ills. - xP 2746 8.00 x

CURIE, Eve. Madame Curie. Haar leven en werk. Vertaald door F & W. Corsari. Den Haag, Leopold, 1939. 11e druk. Gebonden S.O. 416 p. - xM 2200 9.00 x

D'HAEN, Christine. De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie. [Tielt], Lannoo, [1984]. Gebonden S.O. Ills. 480 p. Met alle bekende portretten. xL 8641 30.00 x

DAANE, Marco. De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965. Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 2001. Gebonden S.O. Ills. 552 p. Open Domein nr. 39. xL 2130 22.00 x

DAENS, Pieter. Priester Daens, volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel, zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking. Keerbergen, Daens, 1979. Paperback. VI + 233 p. Ills. Fotomechanische herdruk van de 1e uitgave 1909. xR 6716 15.00 x

DARDENNE, Sabine. Ik was twaalf en ik fietste naar school. In samenwerking met Marie-Therese Cuny. Pimento Amsterdam 2004. Paperback. 221 p. Tachtig dagen in de kelder van Dutroux. xL 8171 8.00 x

DASBERG, Eli. Rabbijn Simon Philip de Vries Neede 1870, Bergen Belsen 1944. De geschiedenis van zijn leven. Lochem, De Tijdstroom, 1973. Paperback. 144 p. + afbeeldingen. - xR 4106 10.00 x

DAVIDS, Henriette. Mijn Levenslied. Gouda, Johan Mulder, 1948. 2e druk. Ingenaaid. 205 p. Ills. - xR 3941 15.00 x

DAVIDSON, Steve. Lessen in overleving. 26 brieven uit het huis van bewaring te Amsterdam en de gevangenis Nieuw-Vosseveld te Vught. Met een inleiding van dr. G.P. Hoefnagels. De Arbeiderspers Amsterdam 1968. Paperback Ills. 103 p. - xB 0960 15.00 x

DECORI, Felix (ed). Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset. Publiee integralement et pur la premiere fois d'apres les documents originaux par Felix Decori avec dessins d'Alfred de Musset et fac-similes d'autographes. Bruxelles, E. Deman, 1904. Herbonden. 183 p. Prive band. xA 0748 15.00 x

DELBEE, Anne. Camille Claudel, een vrouw. Vertaling Michel Perquy. Breda, De Geus, 1989. 7e druk. Paperback. 467 p. - xL 2953 10.00 x

DELEAR, Frank J. Igor Sikorsky, his three careers in Aviation. Foreword by James H. Doolittle. New York, Dodd Mead, 1969. Bound. 272 p. Ills. With author's dedication on flyleave. xK 0099 11.50 x

DEMILLE, Cecil B. The autobiographie of Cecil B. DeMille. Editor Donald Hayne. London, W.H. Allen, 1960. Bound. VIII + 432 p. Ills. - xM 0363 16.00 x

DENISSEN, Frans. De gigolo van Irma Ideaal. Andre Baillon, of een geschreven leven. Amsterdam, Prometheus, 1998. Paperback. 316 p. Ills. - xL 9825 11.50 x

DESCARTES, Rene & Elisabeth van de PALTS. Briefwisseling. Met een inleiding van Rene Gude. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek. Wereldbibliotheek Amsterdam 2000. Ingenaaid 207 p. - xK 7673 12.00 x

DONKERSLOOT, Hendrik. Hendrick Donckersloot, hoogdijkheemraad van 't oude land van Althena, heemraad en waarsman van den banne van Uitwijk, schepen der heerlijkheid Uitwijk en kerkmeester van Uitwijk en Waardhuizen, ± 1635-1703. Een levensschets. Rotterdam, [Eigen beheer], [1938]. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. Voordracht gehouden te Rotterdam op Hemelvaartdag 26 Mei 1938. xT 4869 15.00 x

DRIEL, Lo van. Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige. Walburg Pers Zutphen 2003. Gebonden S.O. Ills. 448 p. - xK 2083 21.00 x

DUBOIS, Pierre H. Marcellus Emants, een schrijversleven. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1980. 2e herziene en uitgebreide druk. Gebonden S.O. 442 p. - xH 0960 20.00 x

DUBOIS, Pierre H. Memoranda. Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1987. Gebonden S.O. 203 p. - xH 5298 10.00 x

DUBOIS, Pierre H. Memoranda. Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952). 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1988. Gebonden S.O. 223 p. - xH 5299 10.00 x

DUBOIS, Simone. Leven op afstand. Belle van Zuylen 1740-1805. Europese Bibliotheek Zaltbommel 1975. 4e druk. Gebonden S.O. Ills. 232 p. - xR 8544 12.00 xx

DUBOR, George de. Josephine Bonaparte. Preface: Georges Decquois. Paris, Pub. Litteraires Illustrees, z.j. Broche. 96 p. Ills. Collection Galante no. 5. xB 8466 12.00 x

DUCHESS OF WINDSOR. The heart has its reasons. The Memoirs of The Duchess of Windsor. London, The Companion Book Club, z.j. Bound dustjacket. 384 p. Ills. - xR 0551 10.00 x

DUPUY, Micheline. Un homme, un journal 1844-1919. Preface de Jacques Chastenet. Hachette, 1959. Broche. 239 p. - xR 6796 10.00 x

EDEN, Guy. Churchill, Het portret van een staatsman, met een voorwoord van H.A. Lunshof. Brussel, Elsevier, 1945. Gebonden. 166 p. Ills. - xM 6941 7.00 x

EDINGA, Hans. De vrouw achter De klop op de deur. Het leven van Ina Boudier-Bakker. Apeldoorn, Wegener's Boeken Pers, 1970. 2e druk. Paperback. 272 p. - xH 0285 8.00 x

EDINGA, Hans. Het leven van Ina Boudier-Bakker. Tien huizen, duizend levens. Amsterdam, Kampen, 1969. Gebonden S.O. 272 p. Ills. - xW 9147 10.00 x

EGGINK, Clara. Kleine grapjes van grote mensen. Anecdotes van schrijvers. Moussault Amsterdam [1953]. Gebonden 89 p. Klein formaat. xL 6143 15.00 xx

ERSKINE, John. Het korte uur van Francois Villon. Vertaald door Max Schuchart, tekeningen van C.A.B. Bantzinger. G.W. Breughel, Amsterdam, 1948. Gebonden, S.O., Ills., 336 p. biografie van de avontuurlijke dichter uit de late middeleeuwen xT 8478 12.00 x

ESTERIK, Chris van en Joop van Tijn. Jaap Burger, een leven lang dwars. Een politieke biografie. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. Paperback. 317 p. Ills. - xL 9934 10.00 x

FABRICIUS, Jan. Jeugd herinneringen van een Asser jongen. Assen, Van Gorcum & Comp., 1946. Gebonden S.O. 182 p. Penteekeningen van Lies Veenhoven. Bandvignet Ed. Veterman. xR 6133 10.00 x

FASSEUR, Cees. Juliana & Bernard. Het verhaal van een huwelijk de jaren 1936-1956. Balans, 2008. Gebonden, S.O., Ills., 496 p. - xT 8126 10.00 x

FASSEUR, Cees. Wilhelmina. De jonge koningin. Amsterdam, Balans, 2002. 4e druk. Gebonden S.O. Ills. 647 p. - xH 8436 25.00 x

FERMI, Laura. Mussolini. Vertaling G. Messelaar. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1965. Paperback. 383 p. Ills. Grote Beren 16. - xR 8331 9.00 x

FERRA, Bartomeu. Chopin und George Sand auf Mallorca. Aus dem Spanischen ubertragen von Egon Schoss. Eingeleitet mit einem Auszug aus den Erinnerungen von Aurore Sand. Palma de Mallorca, 1936. Or. Wrappers. 94 p. Ills. - xK 1519 9.00 x

FIJNJE-LUZAC, Emilie. Myne beslommerde Boedel. Brieven in ballingschap 1787-1788. Vantilt, [Nijmegen], 2003. Paperback Ills. 288 p. - xB 8656 14.00 x

FLAUBERT, Gustave. Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld en vertaald door E. Borger. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. 7e druk. Ingenaaid. 288 p. Prive-Domein. 56. xT 3446 15.00 x

FLORIJN, H. & J.P. Neven. Voorgangers in de noodkerk. De Groot Goudriaan, Kampen, 1997. Gebonden Ills. 216 p. Biografische schetsen van predikanten en anderen (o.a. D.Th. Keck uit Gouda, N. van de Kraats uit Waddinxveen, J. van Vliet, D.J. van Brummen en M. Overduin uit Boskoop) die voorgingen in de in 1916 te Bergambacht van de hervormde gemeente afgescheiden gemeente van Cornelis van de Graaf. xR 0929 25.00 x

FOPPE, Han (ed.). In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen. Sdu, Den Haag, 1998. Grote Paperback, Ills., 308 p. Met bijdragen van P.F. Thomése, Marita Mathijsen, Frédéric L. Bastet, Igor Cornelissen, Willem Brakman, F. Springer, Helga Ruebsamen, Geert Mak e.a. Met gesigneerde opdracht van een der auteurs (Martin Hartkamp). xT 6828 15.00 x

FRAME, Janet. To the Is-land. An autobiography. George Braziller New York 1982. Bound dustjacket 253 p. - xB 4255 10.00 x

FRANSSENS, Jean-Paul. De wereld wil bedrogen worden. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1999. 1e druk. Paperback. 236 p. Prive-Domein 227. In prima staat. xT 6257 16.00 x

FREDERIKS, K.J. (ed.). Maximes de Napoleon. Droit public. Politique interieure. Martinus Nijhoff La Haye 1922. Reliure ornee XXX + 125 p. - xL 8637 18.00 xx

FREUD, Sigmund. Briefe 1873-1939. Ausgewahlt und herausgegeben von Ernst und Lucie Freud. Zurich, Ex Libris, 1980. Einband umschlag. 538 p. - xA 0142 22.50 x

FREUD, Sigmund / Arnold Zweig. Briefwechsel. Heraugegeben von Ernst L. Freud. Zurich, Ex Libris, 1980. Einband Umschlag. 202 p. - xA 0145 13.50 x

FREUD, Sigmund en Arnold Zweig. Briefwechsel. Herausgegeben von Ernst L. Freud. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1968. Gebonden S.O. 202 p. - xR 8332 10.00 x

FRIEDEMANN, Adolf. Na drie en twintig jaar. Reisbrieven uit Palestina. A.T. Kleerekoper, Amsterdam, 1928. Gebonden, Ills., 40 p. - xR 9878 20.00 x

FURNBERG, Louis und Arnold Zweig. Der Briefwechsel zwischen Louis Furnberg und Arnold Zweig. Dokumente einer Freundschaft. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1978. Gebonden S.O. 396 p. - xR 8342 10.00 x

GALEY, Matthieu. Dagboek 1953 - 1986. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Joop van Helmond. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992. 1e druk. Ingenaaid. 586 p. Ills. Prive-Domein 178. xH 8870 12.00 x

GARNET, Eldon. I shot Mussolini. Toronto, Summerhill Press, 1989. Paperback. 190 p. Ills. xM 3670 7.00 x

GELDER, Henk van. Carmiggelt. Het levensverhaal. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1999. 2e druk. Gebonden S.O. Ills. 379 p. - xK 4390 16.00 x

GERHARDT, Ida. Courage! Brieven. Berzorgd door Ben Hosman & Mieke Koenen. Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2005. Gebonden S.O. 792 p. - xL 7948 22.50 x

GERLO, Alois. Noch hoveling, noch gunsteling. Een levensverhaal. DNB/Pelckmans, Kapellen, 1989. Paperback Ills. 250 p. - xR 3962 10.00 x

GERRETSON, F.C. en P.N. van Eyck. Briefwisseling Gerretson - Van Eyck. Baarn, Bosch & Keuning, 1984. Gebonden S.O. 733 p. Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G. Puchinger. xT 2779 15.00 x

GIBBS, Philip. The pageant of the years. An autobiography. London, William Heinemann, 1946. second edition. Bound. 530 p. - xH 0301 11.50 x

GIPHART, Ronald. Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002. Ingenaaid. 328 p. Prive Domein 247. xK 3918 10.00 x

GLOCKNER, Ernst. Begegnung mit Stefan George. Auszuge aus Briefen und Tagebuchern 1913-1934. Heidelberg, Lothar Stiehm, 1972. Einband, Umschlag. 256 p. Ills. - xB 7464 18.00 x

GOGH, Vincent van. Brieven van Vincent van Gogh aan Anthon G.A. Ridder v. Rappard 1881-1885. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1937. Gebonden. 234 p. Ills. - xB 9472 15.00 x

GOGH, Vincent van. Verzamelde brieven. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1955. 4e druk. Gebonden Ills. Vier delen in twee banden. Uitgegeven en toegelicht door zijn schoonzuster J.van Gogh-Bonger. XLIX + 429 + 471+ 542 + 410 p. - xL 6176 50.00 xx

GONCOURT, Edmond en Jules de. De ivoren kooi. Gekozen en vertaald door Leo van Maris. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Ingenaaid. 60 p. - xM 5222 7.00 x

GORBATSJOV, Michail. Mijn visie, woorden die de wereld doen bewegen. Vertaald door Anneriek de Jong. Heemstede, Altamira, 1990. Paperback. 156 p. - xM 6909 7.00 x

GORRIS, G.C.W. Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd. L.C.G. Malmberg Nijmegen 1908. Gebonden XVI + 282 p. Bekroond antwoord op een prijsvraag van het Nuyens-fonds. bibliotheekstempeltje xL 4462 15.00 x

GORTZAK, Henk. Hoop zonder illusies. Memoires van een communist. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. Paperback. 386 p. - xL 3302 9.00 x

GOU, J.B. de. Buziau. Historische levensfilm van den kunstenaar van den lach. Amsterdam, Roman-, Boek- en Kunsthandel, [1935]. Gebonden. 125 p. Ills. Met korte karakteristieken over den kunstenaar van H.P. Marchant, W. Mengelberg en andere autoriteiten en kunstenaars. Bandontwerp: Hans Borrebach. xR 6511 12.50 x

GRAAFF, Frances de. Sergej Esenin. A biographical sketch. The Hague, Mouton & Co., 1966. Bound dustjacket. 178 p. Met portret. - xL 0881 17.50 x

GRANZOTTO, Gianni. Christopher Columbus, the dream and the obsession. A biography. New York, Doubleday & Comp., 1985. Cloth dust jacket. 300 p. Ills. - xM 6907 10.00 x

GREENSLADE, Roy. Robert Maxwell, fenomeen. Een ex-werknemer klapt uit de school. Vertaling Hans Kooijman. Amsterdam, De Boekerij, 1992. Paperback. 252 p. - xH 8035 8.00 x

GREILING, Walter. Paul Ehrlich. Zijn leven en werk. L. Stafleu Leiden 1955. Gebonden S.O. 221 p. Met portret. xL 4385 10.00 x

GROSS, Miriam (ed.). The world of Raymond Chandler. Introduction by Patricia Highsmith. London, Weidenfeld and Nicolsen, 1977. Bound dust jacket. 189 p. Ills. - xM 5281 10.00 x

GUWY, France. Voltaire, Help! De Hollandse ervaringen van Voltaire en de invloed op zijn denken. Balans, 1995. Paperback Ills. 184 p. - xB 8697 8.00 x

HAAN, Mies de. Jacob Israel de Haan, mijn broer. De Beuk, Amsterdam, 1954. Oorspr. omslag, 29 p. + afbeeldingen - xT 3717 15.00 x

HAAS, Alex de. 't Was anders. Leven en levenskring van De heer J.H. Speenhoff, dichter-zanger (1869-1945). Rotterdam/'s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1971. Gebonden S.O. 277 p. Ills. - xB 7256 12.00 x

HAHN, Herbert. Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb. Vertaling I Kapteyn-Streef. Den Haag, Kruseman, 1962. Gebonden. 119 p. - xL 5572 9.00 x

HAKS, Frans. Een calculerende terrier. Logboek van het Groninger Museum 16 januari 1986 / 31 december 1995. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. 1e druk. Oorspr. omslag 406 p. Goud op snee. xH 2068 13.50 x

HALLEMA, A. Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946. 2e verbeterde druk. Gebonden. 206 p. - xL 0625 9.00 x

HALLEMA, A. Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1942. Gebonden, 255 p. - xP 2368 8.00 x

HALLEN, Ernest van der. Charles de Foucauld. Utrecht, Het Spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 117 p. Vignetten van Frans Mertens. Schijnwerpers 9. xL 2838 8.00 x

HALLER, Albrecht von. Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland ( 1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom. Delft, Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek, 1958. Ingenaaid. 106 p. Onafgesneden. Omslag licht verkleurd. xK 5591 8.00 x

HALLER, Albrecht von. Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland ( 1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom. Delft, Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek, 1958. Ingenaaid. 106 p. Onafgesneden. Met aanbiedingskaartje. xB 6800 10.00 x

HANLO, Jan. Brieven 1931- 1962 en 1963 - 1969. 2 delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1989. 1e druk. Gebonden S.O. 756 + 668 p. - xW 0342 34.00 x

HANLO, Jan. Brieven 1931- 1962 en 1963 - 1969. 2 delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1989. 1e druk. Ingenaaid. 756 + 668 p. Met eerstedag-envelop. xW 0388 21.00 x

HANLO, Jan. Zeg maar je tegen de oude man. Twee brieven in facsimile. [Amsterdam, C.J. Aarts 1970] Geniet [4 p]. [Amsterdamse Cahiers, 008]. Omslag gedeeltelijk verkleurd xB 4384 10.00 x

HANS, D. Thorbecke. 's-Gravenhage, H.P. Leopold, 1932. Gebonden. 284 p. Ills. - xR 7107 15.00 x

HART, Maarten 't. Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2000. 1e druk. Ingenaaid. 262 p. Prive-Domein 236. xH 2562 10.00 x

HARWOOD, Ronald. Mandela. London, A channel four Book, 1987. Paperback. 134 p. - xP 2355 4.50 x

HATCH, Alden. Prins Bernhard zijn plaats en functie in de moderne monarchie. Een geautoriseerde biografie. Amsterdam, H.J.W. Brecht, 1962. Gebonden S.O. 349 p. Ills. Vertaling J.F. Kliphuis. xH 0231 12.00 x

HAZEU, Wim. Gerrit Achterberg. Een Biografie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988. 1e druk. Gebonden S.O. 718 p. Ills. Open Domein 18. xT 8448 25.00 x

HAZEU, Wim. M.C. Escher. Een biografie. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1998. Gebonden. S.O. Ills. 560 p. - xM 8440 27.00 x

HEBBEL, Friederich. Een blinde bij zonsopgang, bladen uit een dagboek. Vertaald door Klaus Siegel. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1995. 1e druk. Ingenaaid. 341 p. Prive-Domein 198. xK 6304 12.00 x

HEERIKHUIZEN, F.W. van. Rainer Maria Rilke zijn leven en werk. Bussum, F.G. Kroonder, 1946. Gebonden S.O. 320 p. - xM 3466 9.00 x

HEES, P. van en A.W. Willemsen. Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr P. Geyl. Brieven en notities 1911-1966, uitgegeven door.... Drie delen. Antwerpen/Utrechts, De Nederlandsche Boekhandel, 1973-1975. Gebonden S.O. Drie delen. Mens & Tijd. xT 0845 25.00 x

HEIJDEN, A.F.Th. van der. Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2003. Ingenaaid. 494 p. Prive-Domein 250. Rug kleine vlekjes. xH 9583 12.00 x

HEIJDEN, Chris van der. Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll. Utrecht, Kwadraat, 1987. Paperback. 112 p. Ills. T.g.v. het 75-jarig bestaan van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting waarvan het tehuis op het Eikenplein op 28 februari 1912 officieel geopend werd. xB 5988 10.00 x

HEIJDEN, Marien van der. Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar (1892-1982). Amsterdam, IISG, 1988. Ingenaaid. 175 p. Illustraties. - xL 9302 10.00 x

HEIJERMANS-JURGENS, Annie. Herman Heijermans laatste levensjaren. Querido, Amsterdam, 1965. Oorspr. omslag Ills. 53 p. De Boekvink xB 8728 9.00 x

HELMAN, Albert. Vriend Pieter. Het levensavontuur van Pieter van der Meer de Walcheren. Orion / B. Gottmer, Brugge / Nijmegen, 1980. Ingenaaid. 437 p. - xM 0320 9.00 x

HEMINGWAY, Ernest. Brieven I, 1917 - 1934. Een selectie van Carlos Baker. Vertaald door John Vanderbergh. Bussum, Villa, 1983. Paperback. 318 p. - xK 3509 9.00 x

HESS, David. Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem Leben ausgemalt. Bern, Verlag Hans Huber, 1983. Einband. 77 p. Ills. Vorwort von Ursula Isler. Schwarze Hans-Huber Bibliothek. xB 6161 15.00 x

HIBBERT, Christopher. Benito Mussolini, the rise and fall of il Duce. Harmondsworth, Penguin Books, 1986. reprint. Paperback. 416 p. - xM 3671 6.00 x

HIDDEMA, Bert. 'n Vriend. Het leven van Andre Hazes. L.J. Veen Amsterdam 2005. Paperback Ills. 222 p. - xL 5281 9.00 x

HIEGENTLICH, Jacob / C. Ypes. Jacob Hiegentlich 1907-1940. Een joods artist tussen twee oorlogen. Inleiding en bloemlezing uit zijn werk door C. Ypes. Amsterdam, L.J. Veen, [1950]. Gebonden. 117 p. - xK 6348 18.00 x

HILLESUM, Etty. Het verstoorde leven. Dagboek 1941 - 1943. Ingeleid door J.G. Gaarlandt. Haarlem, De Haan, 1982. 7e druk. Ingenaaid. Ills. 199 p. - xK 5924 10.00 x

HILLESUM, Etty. In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen. Weesp, De Haan, z.j. 3e druk. Ingenaaid. 171 p. Ills. Ingeleid door J.G. Gaarlandt. xK 5925 8.50 x

HOBHOUSE, Janet. Everybody who was anybody. A biography of Gertrude Stein. Putnam, New York, 1975. Bound. 244 p. Ills. - xC 0779 12.00 x

HOFFMANN, Heinrich. Hitler erobert das deutsche Herz: erster Teil; Hitler in seiner Heimat, zweiter Teil; Hitler baut Grossdeutschland, dritter Teil; Hitler befreit Sudetenland. Zeitgeschichte-Verlag, Berlin, [1938]. Einband, ohne Seitenangabe. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Photographien. Erster Teil Geleitwordt Otto Dietrich, Zweiter Teil Herman Esser, Dritter Teil Konrad Henlein. xT 3513 180.00 x

HONORE NABER, S.P. L' A.E. Rambaldo Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en- Oost-Indie 1879-1911. Levenschets. 's-Gravenhage, Onze Vloot, 1932. Oorspr. omslag. 76 p. Ills. - xT 0883 30.00 x

HOTCHNER, A.E. Papa Hemingway. Persoonlijke herinneringen van... Vertaling G. Messelaar. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1967. Gebonden S.O. 314 p. - xK 6814 11.50 x

HOWELL, Michael and Peter Ford. The true history of the Elephant Man. London & New York, Allison & Busby, 1983. Bound dustjacket. 256 p. Revised and Illustrated Edition. xR 2200 15.00 x

HUBBARD, Elbert. Little Journeys to the Homes of Great Business Men - James J. Hill. The Roycrofters, East Aurora, NY, 1919. Orig wrappers, 165-202 p. + adv. Vol. 25, No. 6, December 1919 issue of this periodical, being on the "home" of James J. Hill (1838 -1916), the chief executive officer of a family of lines headed by the Great Northern Railway, which served a substantial area of the Upper Midwest, the northern Great Plains, and Pacific Northwest. Photo illustration portrait of Hill is present. xT 0298 12.00 x

HUIZINGA, J. Briefwisseling 1894-1933. Drie delen. Utrecht, Veen/Tjeenk Willink, 1889-1991. Gebonden S.O. 550 + 498+ 512 p. - xR 8898 45.00 x

HULSKER, Jan. Van Gogh in close-up. Meulenhoff Amsterdam 1993. Paperback 239 p. Meulenhoff Editie xL 0857 10.00 x

HUTSCHENRUYTER, Wouter. Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen. v/h W.P. van Stockum, Den Haag, 1930. Ingenaaid, onafgesneden, oorspr. omslag 244 p. - xB 7664 45.00 x

HUYSMAN, J.K. Sainte Lydwine de Schiedam. Paris, Librairie Plon, z.j. Ingenaaid. 276 p. - xT 4566 15.00 x

[HUYSMANS, Camille] BALTHAZAR, H. & GOTOVICH, J. Camille Huysmans Geschriften en Documenten VII. Camille Huysmans in Londen. Standaard / Ontwikkeling, Antwerpen/Amsterdam, 1978. Gebonden, S.O., XXX + 268 p. - xT 2460 22.00 x

[HUYSMANS, Camille] DAELE, Henk van. Camille Huysmans Geschriften en Documenten VI B. Camille Huysmans en het onderwijs. Standaard / Ontwikkeling, Antwerpen/Amsterdam, 1976. Gebonden, S.O., 341 p. - xT 2459 22.00 x

[HUYSMANS, Camille] GOTOVICH, J. Camille Huysmans Geschriften en Documenten VIII. De Belgische socialisten in Londen. Standaard, Antwerpen,1981. Gebonden, S.O., IX + 227 p. - xT 2461 22.00 x

IPENBURG, Rie van. Sinte Clara. Dekker & Van de Vegt, Nijmegen/Utrecht, 1937. Oorspr. omslag 98 p. De Gemeenschap der Heiligen: serie-uitgave van heiligenlevens. xR 2816 8.00 x

ISHERWOOD, Christopher. Christopher and his kind : 1929-1939. New York, Farrar/Straus/Giroux, 1977. Third printing. Bound dustjacket. 339 p. Isherwood's memoirs from the period he lived in Berlin (1929-1939). xH 9658 15.00 x

IVENS, Joris & Robert DESTANQUE. Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven. Vertaald door Paul Syrier. Meulenhoff Amsterdam 1989. 2e druk Paperback 374 p. Meulenhoff Editie xK 6359 10.00 x

JACOBS, M.-A. Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk. Heideland, Hasselt [1963]. Gebonden. XI + 314 p. onafgesneden. Een studie bekroond door de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Enkele onderstrepingen. xT 5608 30.00 x

JAMMES, Francis & Valery Larbaud. Francis Jammes & Valery Larbaud Lettres Inedites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry. Paris & La Haye, A.A.M. Stols, 1947. Broche. 88 p. Le tirage est limite a 300 exemplaires. 15 exemplaires sur papier de Hollande, marques de A a P. exemplaire L. [library stamp]. xL 8979 75.00 x

JANS, Adrien. De hedendaagse roman in Belgie. Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie Brussel 1966. Oorspr. omslag Ills. 83 p. - xL 3869 15.00 xx

JANZ, Curt Paul. Friedrich Nietzsche Biographie. Drie delen. Deel I: Kindheit und Jugend, Die zehn Basler Jahre. Deel II: Die zehn Jahre des freien Philosophen. Deel III: Die Jahre des Siechtums, Dokumente, Register. Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981. Paperback. 848 + 668 + 463 p. - xH 8263 30.00 x

JELTSIN, Boris. Getuigenis van een opposant. Vertaling H. Geerts. Baarn, Antohos/Lannoo, 1990. Paperback 200 p. Ills. - xM 3368 6.00 x

JONG, Fr. de. J. Saks Literator en Marxist. Een politieke biografie. Nijmegen, SUN, 1977. Paperback. 301 p. + Ills. SUN Reprint 23. [Rug gebruikssporen]. xB 4216 10.00 x

JONG, Mees de & Martin Ros (eds.). Paul Leautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Ingenaaid. Ills. 180 p. - xL 9947 12.00 x

JONKKMAN, J.A. Het oude Nederlands-Indie. Memories van J.A. Jonkman. Assen, Van Gorcum & Comp., 1971. Gebonden S.O. 316 p. Ills. - xB 2653 12.00 x

JOOSSE, Kees. Arnold Aletrino, pessimist met perspectief. Amsterdam, Thomas Rap, 1986. 1e druk. Ingenaaid. 609 p. Nederlandse biografieen deel I. xH 6191 18.00 x

JOOSTEN, M. Joop (ed.). De Brieven van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel en anderen, 1892-1904. Heuff, Nieuwkoop, 1980. Oorspr. omslag, IV + 319 p. met ter inleiding fragmenten uit het dagboek van Henri Borel 1890-1892. xT 1559 22.00 x

JUDD, Alan. Ford Madox Ford. London, Collins, 1990. Bound dust jacket. 471 p. Ills. - xM 5275 18.00 x

JUSSIM, Estelle. Slave to Beauty: The Eccentric Life and Controversital Career of F. Holland Day, Photographer, Publisher, Aesthete. David R. Godine, Boston, 1981. Bound, dust jacket, Ills. 310 p. - xR 5133 25.00 x

KAMPEN, Anthony van. Ik val aan, volgt mij. Het leven van Karel Doorman, Schout bij Nacht. Amsterdam, C. de Boer Jr., 1947. Gebonden, Stofomslag, 254 p. Ills. - xT 2546 15.00 x

KAN, Wim. Corry en ik. De Bezige Bij Amsterdam 1953. 1e druk Integraalband Ills. 199 p. De Bijenreeks. knipje uit schutblad. xL 7064 8.00 xx

KAN, Wim. De dagboeken van Wim Kan 1957 - 1968. De radiojaren. Ingeleid Frans Ruhl. Amsterdam, Balans, 1988. 2e druk. Paperback. 308 p. - xW 0543 7.00 x

KAN, Wim. Er is nog zoveel anders dan dat theater: brieven van Wim Kan. Balans, Amsterdam, 1989. Oorspr. omslag 83 p. brieven aan bekende Nederlanders xR 3072 7.00 x

KARS, Theo. De valse baard van Anatole France. Een niet-officiële biografie. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1975. Oorspr. omslag, 108 p. Athenaeum paperback xT 3401 9.00 x

KELK, C.J. Ik keek alleen. Brugge/Utrecht, Desclee de Brouwer, 1968. Gebonden S.O. Ills. 163 p. Open Kaart. xK 3311 8.00 x

KELK, C.J. Leven van Slauerhoff. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1971. Paperback. 157 p. ND 102. Verkorte herdruk. xM 0258 8.00 x

KEMP, Peter. The Strauss Family. The illustrated lives of the great Composers. London, Omnibus Press, 1989. Paperback. 206 p. - xW 6792 8.00 x

KESTEN, Hermann. Casanova. De grootste minnaar aller tijden! Vertaling J.W.F. Werumeus Buning. Bussum, Strengholt, 1981. Gebonden S.O. 315 p. - xH 2047 13.50 x

KEUNING, Nico. Altijd het tinnef om je heen. Een biografie van Max de Jong. Bas Lubberhuizen Amsterdam 2000. Paperback S.O. Ills. 256 p. met stofomslag van het Willem Elsschot Genootschap. W.E.B.6. xL 2945 15.00 x

KEUNING, Nico. Angst voor de winter. Jan Arends: leven en werk. De Bezige Bij/Lebowski, Amsterdam, 2014. 2e, herziene druk, Ills., 398 p. - xT 5706 10.00 x

KEYNES, John Maynard. Essays in Biography. New edition with three additional essays edited by Geoffrey Keynes. Rupert Hart-Davis, London, 1951. Bound 354 p. library stamps xB 8913 10.00 x

KIERKEGAARD, Soren. Uit de dagboeken van Soren Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door Roel Houwink. Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Oorspr. omslag. 38 p. Libellen Serie 87. xB 5045 7.00 x

KLEINSCHMIDT, Karl. Kurt Tucholsky sein Leben in Bildern. Leipzig, Verlag Enzyklopadie, 1961. Gebonden. 48 p. + foto's. - xB 6656 8.00 x

KOHLER, H.J. Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1926. Oorspr. omslag. 438 p. Ills. Met kaartje. - xT 2567 20.00 x

KOMRIJ, Gerrit. De buitenkant. Een abecedarium. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1995. 1e druk. Ingenaaid. 201 p. Prive-Domein 200. xH 6540 9.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Verwoest Arcadie. Amsterdam/Vianen, De Arbeiderspers/ ECI, z.j. Gebonden, S.O., 259 p. - xT 8274 9.00 x

KOSTER, Simon. De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie. Assen, Van Gorcum, 1973. 1e druk, Gebonden, S.O. 420 p. Ills. - xH 9224 13.50 x

KOSTER, Simon. De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie. De Walburg Pers, Zutphen, 1973. 2e druk, Oorspr. omslag, 420 p. Ills. - xR 8938 10.00 x

KOUSBROEK, Rudy. Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6. Amsterdam, Meulenhoff, 1992. Paperback. Ills. 494 p. - xL 3891 12.00 x

KRAUSE, Ernst. Richard Strauss. Gestalt und Werk. Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1980. Ln /Schutzumschlag Ills., 538 S. - xR 5143 12.00 x

KROPOTKIN, Peter. Memoires van een revolutionair. Ingeleid en geannoteerd door N. Walter. Baarn, Het Wereldvenster, 1978. Ingenaaid. 446 p. - xR 7436 15.00 x

KUIPER, Arie. Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg. Amsterdam, Em. Querido, 1999. 3e druk. Ingenaaid. 724 p. Ills. - xM 9372 25.00 x

LAGERCRANTZ, Olof. August Strindberg. Translated by Anselm Hollo. New York, Farrar Straus Giroux, 1984. Bound dust jacket. 399 p. Ills. - xM 4743 16.00 x

LAMMERS, Fred J. Koningin Beatrix een instituut. Majesteit in een kritische samenleving. De Bilt, Bosch & Keuning, 1997. 4e druk. Paperback. 143 p. Ills. - xH 2072 8.00 x

LANGE, Levie de. Het verhaal van mijn leven. Opgetekend door Jaap Stigter. Met een voorwoord van Frida Vogels. Van Oorschot, Amsterdam, 2011. 3e druk, Paperback, 191 p. - xR 8919 9.00 x

LARBAUD, Valery. Lettres a Andre Gide. Paris & La Haye, A.A.M. Stols, 1948. Oorspr. omslag. 192 p. Introduction et notes de G. Jean-Aubry. xH 7272 13.50 x

LAWRENCE, D.H. Letters to Thomas and Adele Seltzer. Edited by Gerald M. Lacy. Santa Barbara, Black Sparrow Press, 1976. Paperback. 284 p. Ills. - xM 9562 9.00 x

LEAMER, Laurence. Het leven van Ingrid Bergman. Utrecht, Het Spectrum, 1986. Paperback. 448 p. Ills. - xL 9064 10.00 x

LEAUTAUD, Paul. Le petit ami. Precede d' Essais et suivi de In memoriam et Amours. Paris, Mercure de France, 1956. Ingenaaid. 277 p. - xH 7266 13.50 x

LEAUTAUD, Paul. Literair dagboek 1893-1921. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. 1e druk. Ingenaaid. onafgesneden 216 p. Prive-Domein 20. xL 6639 18.00 x

LEBRECHT, Norman. Mahler remembered. London, Faber and Faber, 1989. Reprint. Paperback. 322 p. Ills. - xH 6397 13.50 x

LEE, Andrea. Russisch journaal. Vertaling N. van Lookeren Campagne. Amsterdam, Bert Bakker, 1982. Paperback. 255 p. - xM 3367 4.50 x

LEEUWENBURGH, Bart. Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669. Vantilt, Nijmegen, 2013. Paperback, Ills., 262 p. - xT 3045 20.00 x

LEHMANN, John. Virginia Woolf. Vertaling M.S. Kuyper. Haarlem, De Haan, 1980. Gebonden S.O. 156 p. Ills. De Haan monografieen. xL 6888 15.00 x

LEHNING, Arthur. Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten. Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning. Baarn, Het Wereldvenster, 1977. Ingenaaid. 397 p. - xT 1012 12.00 x

LEHNING, Arthur. De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman. 's-Gravenhage/Bandung, W. van Hoeve, 1954. Gebonden S.O. 204 p. - xM 0681 13.50 x

LEM, Anton van der. Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten. Weereldbibliotheek, Amsterdam, 1993. Paperback, Ills., 309 p. - xT 2421 12.00 x

LHOMBREAUD, Roger. Arthur Symons. A critical biography. The Unicorn Press, London, 1963. Bound dust jacket Ills. [XII] + 334 p. - xR 4959 22.00 x

LIGTHART, Jan. Jeugdherinneringen van Jan Ligthart. Inleiding H. Nieuwenhuis. Groningen, J.B. Wolters, 1967. 20e druk. Paperback. 312 p. Ills. - xB 5628 7.00 x

LINDERS, Joke. An Rutgers van der Loeff. Biografie. Baarn, De Prom, 1990. Paperback. 256 p. Ills. - xA 0328 10.00 x

LINDERS, Joke. Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap. Amsterdam, Em. Querido, 1999. Gebonden S.O. Ills. 490 p. - xH 1781 41.00 x

LION, Johnny / Joop Oonk. Hallo lieve.... Brieven aan sterren. Andromeda, 1997. Paperback. 128 p. - xM 8497 7.50 x

LOTTMAN, Herbert. Flaubert. A biography. London, Methuen, 1989. Bound dust jacket. 396 p. Ills. - xH 0847 18.00 x

LUBBERHUIZEN, Bas en Thijs Wierema (eds.). Maitre, Frits Muller. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 1992. Oorspr. omslag Ills. 128 p. Uitgave t.g.v. de zestigste verjaardag van Frits Muller. Met bijdragen van o.a. Opland, Stefan Verwey, Frits Behrendt, Peter van Straaten e.a. xR 3406 10.00 x

LUBBERHUIZEN, Geert. Ik heb er slechts een nul af gedaan. Brieven van en aan Geert Lubberhuizen. Samenstelling en inleiding Hans Renders. De Bezige Bij Amsterdam 2004. Paperback 263 p. - xB 1143 10.00 x

LUIJTERS, Guus. Beroemde doden van Pere Lachaise en andere Parijse begraafplaatsen. Aspekt, Soesterberg, 2004. Paperback, Ills., 198 p. - xT 6298 9.00 x

LUIJTERS, Guus. (ed.). Jan Cremer in beeld. Amsterdam, Loeb, 1985. Ingenaaid. Ills. 272 p. - xL 1749 30.00 xx

LYNDEN-de BRUINE, A.M. van. In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824]. Walburg Pers Zutphen 2001. Gebonden S.O. Ills. 288 p. - xK 2251 24.00 x

MAARSEN, Jacqueline (Jopie) van. Anne en Jopie. Leven met Anne Frank. Balans, Amsterdam, 1990. 2e druk, Paperback, 114 p. - xH 4357 9.00 x

MAAS, P.M. Francois Villon. Dief, Roover, Moordenaar en Dichter. Utrechts/Brussel, Het Spectrum, 1946. Gebonden S.O. 111 p. Ills. - xB 5795 10.00 x

MAAS, Willem. Jacques Gans. Biografie. De Prom Amsterdam 2002. Gebonden S.O. Ills. 319 p. - xK 3016 17.50 x

MAIMON, Salomon. Mijn levensverhaal. Vertaald en van noten en een nawoord voorzien door W. Hansen. Atlas Amsterdam/Antwerpen 1994. Paperback 287 p. - xB 3314 10.00 x

MALHERBE, Jean en Christina van Steensel. Het is of ik met mijn lieve sprak. De briefwisseling tussen Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800. Hilversum, Verloren, 1994. Paperback. 231 p. Ills. Egodocumenten deel 9. xR 0153 14.00 x

MALRAUX, Clara. Memoirs. Translated by Patrick O'Brien. London, The Bodley Head, 1967. Bound dust jacket. 372 p. - xM 0331 11.50 x

MAN, Hendrik de. Herinneringen. [Uit her Frans vertaald]. Antwerpen/Arnhem, De Sikkel/Van Loghum Slaterus, 1941. Gebonden. 265 p. Ills. - xB 6573 20.00 x

MAN, Hendrik de. Herinneringen. [Uit her Frans vertaald]. Antwerpen/Arnhem, De Sikkel/Van Loghum Slaterus, 1941. Oorspr. omslag, onafgesneden, 265 p., Ills. - xT 0560 15.00 x

MANKOWITZ, Wolf. Het leven van Edgar Allan Poe (1890-1849). Ede, L.J. Veen, 1979. Gebonden S.O. 248 p. Ills. - xB 9036 15.00 x

MARIUS, G.H. John Ruskin. Een inleiding tot zijn werken. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1899. Oorspr. omslag, 169 p. met portret. Moderne Denkers II xT 5055 20.00 x

MARTIN, Kingsley. A second volume of autobiography 1931 - '45. London, Hutchinson, 1968. Bound dust jacket. 339 p. Ills. Ills. xW 4596 7.00 x

MAUROIS, Andre. Disraeli, a picture of the Victorian age. Transl. Hamish Miles. London, The Bodley Head, 1932. Reprint. Cloth. 334 p. - xK 0103 7.00 x

MAUROIS, Andre. Prometheus. The life of Balzac. Translated by Norman Denny. Caroll & Graf New York 1983. Paperback 573 p. - xK 7822 15.00 x

MAYAKOVSKY, Vladimir & Lili Brik. Love is the heart of everything. Correspondence between Vladimir Mayakovsky and Lili Brik 1915-1930. New York, Grove Press, 1987. Bound dustjacket. 294 p Ills. Edited by Bent Jangfeldt. Translated by Julian Graffy. xB 9125 15.00 x

MCGUINNESS, Brian. Wittgenstein. A Life, Young Ludwig 1889-1921. Berkley, The University of California Press, 1988. Bound dustjacket. XII + 322 p. Ills. - xB 9332 20.00 x

MEER DE WALCHEREN, Pieter van der. Mijn dagboek november 1907 - juni 1911. Bussum, Paul Brand, 1913. Ingenaaid. 207 p. - xB 6595 25.00 x

MEER, Fatima. Nelson Mandela. De biografie. M & P Document Weert 1990. Paperback Ills. 382 p. Oorspr. titel: Higher than hope xH 9344 11.50 x

MEHRING, Franz. Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven. Geautoriseerde vertaling door Jan Romein. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. Gebonden. 523 p. Met een portret, een inleiding en een verklarend register. xL 3950 20.00 x

MEIJER, J. Het levensverhaal van een vergetene. Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers. Amsterdam, Meulenhoff, 1959. Gebonden. 416 p. Ills. - xB 7190 15.00 x

MEIJER, Jaap. De zoon van een Gazzen. Het leven van Jacob Israel de Haan 1881 - 1924. Amsterdam, Polak & van Gennep, 1967. Gebonden. 412 p. Ills. - xH 0136 25.00 x

MELLES, J. Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692. Utrecht, Kemink & Zoon, 1958. Gebonden. XI + 211 p. Met twaalf afbeeldingen. xH 5160 11.50 x

MELLES, J. Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692. Utrecht, Kemink & Zoon, 1958. Gebonden S.O. XI + 211 p. Met twaalf afbeeldingen. xK 8762 13.50 x

MEUFFELS, Hubert. Sainte Lydwine de Schiedam. Paris, Victor Lecoffre, 1925. Ingenaaid. 173 p. - xT 4567 15.00 x

MEYER, Justus. Shakespeare het gelukskind. Den Haag, H.P. Leopold, [1958]. Gebonden. 392 p. - xM 3451 8.00 x

MEYERS, Jan. Mussert. Een politiek leven. De Arbeiderspers Amsterdam 1984. 2e druk Oorspr. omslag Ills. 329 p. Open Domein nr. 10 xB 0097 17.00 x

MEYRINK, Frank. Gottliebs dood. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1997. 1e druk. Ingenaaid. 267 p. Prive-Domein 214. xH 6539 12.00 x

MOLKENBOER, B.H. en A.H.M.J. van Rooy. (ed). Pater de Groot. Herdenking en hulde. 's-Hertogenbosch, Teulings', 1923. Gebonden. 247 p. Ills. Bandontwerp: Gerard Gerrits. [bibliotheekstempeltje]. xB 1726 12.00 x

MONELLI, PAolo. Mussolini. Leven en ondergang. Vertaald door Jeroen Franke. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1954. Gebonden. 262 p. - xT 7780 10.00 x

MONTEYNE, Lode. De Sabbe's. Maurits Sabbe-hulde. Antwerpen, V. Resseler, 1934. Oorspr. omslag. XII + 352 p. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van Maurits Sabbe. Genummerd 147 /760 exx. xR 7228 15.00 x

MOOR, Wam de. Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Twee delen: Boek Een 1876-1933, Boek Twee 1933-1951. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Ingenaaid. 886 p. Open Domein nr. 1. xB 9441 30.00 x

MORPURGO, J.E. Allen Lane. King Penguin. A Biography. London, Hutchinson, 1980. Bound dustjacket. 406 p. Ills. - xB 9085 15.00 x

MORRIEN, Adriaan. Ik heb nu weer de tijd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1996. 1e druk Ingenaaid. 311 p. Prive-Domein 188. xK 1625 15.00 x

MORRIEN, Adriaan. Plantage Muidergracht. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2001. 4e druk. Ingenaaid. 383 p. Prive-Domein 145. xH 9054 15.00 x

NABOKOV, Vladimir. Nikolaj Gogol. Vertaald door Else Hoog. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983. 2e druk, Paperback. 182 p. Open Domein nr. 3 xR 9769 15.00 x

NAEFF, Top. Willem Royaards. De Tooneelkunstenaar in zijn tijd. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1947. Gebonden S.O. 368 p. - xR 8130 10.00 x

NAIPAUL, V.S. Proloog voor een autobiografie. Vertaling Tinke Davids. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. Ingenaaid. 89 p. Prive-Domein 92. xL 3051 10.00 x

NIN, Anais. Dagboek 1931-1934. Vertaling Margaretha Ferguson. Den Haag, Bert Bakker, 1977. 5e druk. Paperback. 342 p. Verzorgd en ingeleid door Gunther Stuhlmann. xL 9675 8.00 x

NOORDEGRAAF, Herman. Henri van den Bergh van Eysinga 1868-1920. Revolutionair predikant en volksopvoeder. Walburg Pers, Zutphen, 1991. Oorspr. omslag Ills. 127 p. - xB 9002 9.00 x

NOORDEGRAAF, Herman en Rokus Verwoerd. Anke van der Vlies, een bliksems wijf. Aalsmeer, Luyten, 1987. Paperback. 128 p. Ills. - xT 2818 9.00 x

NOORDELOOS, P. Cornelius Musius (Mr. Cornelius Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist / Priester / Martelaar. Het Spectrum Utrecht 1955. Gebonden S.O. Ills. 328 p. bibliotheekstempeltje xL 4464 10.00 x

ONSTENK, Annemiek. Annemarie Grewel. Een portret. Nieuw Amsterdam, 2008. Paperback, Ills., 215 p. - xT 1537 9.00 x

OORSCHOT, Geert van. Brieven van een uitgever. Met commentaar van de ontvangers. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1995. 1e druk. Ingenaaid. 220 p. Uitgekozen door A. Alberts, Gerard Reve, Karel van het Reve, M. Vasalis en vele andere. xM 9107 10.00 x

ORWELL, George. Een olifant omleggen. Essays, journalistiek en brieven. Keuze en nawoord door Martin Schouten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973. 1e druk. Ingenaaid. onafgesneden. 253 p. Prive Domein 23. Naam op schutblad. xL 0716 40.00 x

OTTERSPEER, Willem. De mislukkingskunstenaar, Willem Frederik Hermans, Biografie, deel 1 (1921-1952). De Bezige Bij, Amsterdam, 2013. 1e druk, Gebonden, S.O., 862 p. - xT 4686 30.00 x

OVERSTEEGEN, J.J. Gemunt op wederkeer Het leven van Cola Debrot vanaf 1948. Amsterdam, Meulenhoff, 1994. Paperback. 395 p. Ills. - xB 9126 15.00 x

OVERSTEEGEN, J.J. In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948. Amsterdam, Meulenhoff, 1994. Paperback. 556 p. Ills. - xB 9111 15.00 x

PAARDT, Rudi van der (ed.). Klassieke Profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk. De Doelenpers, Alkmaar, 1988. Gebonden S.O. Ills. 240 p. t.g.v. het vijftigjarig bestaan van het Nederlands Klassiek Verbond. xB 7602 15.00 x

PARYS, Joris van. Masereel. Een biografie. Antwerpen/Baarn, Houtekiet/De Prom, 1995. Gebonden S.O. 448 p. Ills. - xH 5888 18.00 x

PASCOAES, Teixeira de. Napoleon spiegel van de antichrist. Uit het Portugees vertaald door A.V. Thelen en Gerard Diels. Amsterdam, J.M. Muelenhoff, 1950. 1e druk. Gebonden S.O. 346 p. - xR 3285 9.00 x

PASOLINI, Pier Paolo. Olie. Roman. Uit het Italiaans vertaald door Henny Vlot. Meulenhoff Amsterdam 1995. Gebonden S.O. 632 p. - xB 3813 25.00 x

PASTERNAK, Boris. Letters to Georgian friends. Translated from the Russian by David Magarshack. New York, Wolff Book, 1968. Gebonden S.O. 190 p. - xL 0893 10.00 x

PAWEL, Ernst. Het leven van Franz Kafka. Vertaald door Jos Perry. Amsterdam, Van Gennep, 1988. 2e druk, Paperback, 515 p. - xT 0460 18.00 x

PAYNE, Robert. The life and death of Adolf Hitler. London, Jonathan Cape, 1973. Bound. 623 p. Ills. - xB 0046 12.00 x

PEARSON, Hesketh. Bernard Shaw his life and personality. London, St. James Library Collins, 1950. Bound dust jacket. 424 p. - xM 3680 11.50 x

PEPYS, Samuel. Dagboek 1660-1669. Een selectie uit het volledige dagboek. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1981. Gebonden S.O. 348 p. Vertaling A. Alberts. xM 6078 12.00 x

PEPYS, Samuel. In woelige dagen, naar het dagboek van .... 1660 - 1669. Vertaald en bewerkt door J.C. Mollema. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1937. Gebonden. 310 p. Ills. - xB 3981 12.00 x

PEPYS, Samuel. Memoirs of Samuel Pepys, Esq. , F.R.S. comprising his diary from 1659 to 1669, and a selection from his private correspondence. Edited by Richard Lord Braybrooke. London and New York, Frederick Warne and Co., [ca. 1871]. Bound half leather, marbled edges. XVI + 815 p. Back skilfully repaired. Small stamp on title page. xL 3961 75.00 x

PEPYS, Samuel. The diary of Samuel Pepys. London, Collins Clear-Type Press, z.j. Gebonden. 640 p. Suitably edited. Library of Classics. xH 9399 11.50 x

PERRON, E. du. Brieven. 9 delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1977-1990. Gebonden S.O. Complete set. - xB 1997 150.00 x

PERRON, E. du. Brieven III: 1 april 1931 - 31 december 1932. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978. Gebonden S.O. 538 p. - xB 9643 10.00 x

PERRON, E. du. Brieven VII: 2 juli 1937 - 30 november 1938. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978. Gebonden S.O. 547 p. [lichte waterschade, onderkant band]. xB 9644 10.00 x

PESSOA, Fernando. Brieven 1921-1935. Vertaald, van aantekeningen en een nawoord voorzien door August Willemsen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2005. Paperback. 453 p. [klein deukje in rug]. xR 9950 12.50 x

PEYSER, Joan. Leonard Bernstein. Bantam Press London etc. 1987. Bound dustjacket Ills. 430 p. - xL 8639 10.00 x

PHILIPS, Frits. 45 jaar met Philips. Tekstverzorging Leo Ott. Rotterdam, Ad. Donker, 1979. 3e druk. Paperback. 382 p. Ills. - xK 1750 8.00 x

PHILIPSE, J.H. Levensberigt van H. Nienhuis. Leiden, E.J. Brill, 1863. Cahiersteek. 58 p. Overgedrukt uit de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. xK 7267 10.00 x

PICHOIS, Claude. Baudelaire. Hamish Hamilton, 1989. Bound dust jacket. 430 p. Ills. Additional research by Jean Ziegler. Translated by Graham Robb. xH 0849 18.00 x

PICHOIS, Claude / Jean Ziegler. Baudelaire, een biografie. Vertaald door T. Boot/N. van Maaren. Baarn, Ambo, 1992. Gebonden S.O. Ills. 491 p. - xB 1989 27.00 x

PILLECYN, Filip de. Hugo Verriest. De Residentiebode 's-Gravenhage z.j. Tweede uitgave Gebonden Ills. 256 p. - xL 4448 15.00 x

PLAS, Michel van der. Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899). Tielt/Baarn, Lannoo/Anthos, 1998. 4e druk. Paperback. 622 p. Ills. - xL 2119 15.00 x

PLAS, Michel van der. Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899). Lannoo/Anthos, 1991. 2e druk Gebonden S.O. 608 p. Ills. - xM 0601 22.50 x

PLAS, Michel van der. Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Lannoo/Anthos Baarn 1995. Gebonden S.O. Ills. 712 p. - xL 1600 20.00 x

PLETTINCK, Leopold. Studien over het leven en de werken van Karel van Mander. Dichter, Kunstgeschiedschrijver & Schilder 1548-1606. Gent/Antwerpen, S. Leliaert, A Siffer & Co./Henri Claes, 1887. 2e verbeterde en merkelijk vermeerderde druk. Gebonden. 126 p. Met portret en familiewapen. [Herbonden met oorspr. omslag opgeplakt]. xB 4532 60.00 x

PLIMPTON, George. Truman Capote. In wich various friends, enemies, acquaintances and detrators recall his turbulent career. London, Picador, 1998. Bound dustjacket. 498 p. Ills. - xB 9194 20.00 x

PONIATOWSKA, Elena. Tinisima. Het leven van Tina Modotti. Vertaling K. Rutten. Breda, De Geus, 1998. 1e druk. Gebonden S.O. 427 p. Ills. - xH 1865 13.50 x

PORTER, Cathy. Alexandra Kollontaj. Een biografie. Vertaling Tinke Davids. Bussum, Het Wereldvenster, 1982. Paperback. 448 p + Ills. - xK 1881 10.00 x

POTTLE, Frederick A. (Ed.). Boswell in Holland 1763 - 1764. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zelide). London, William Heinemann, 1952. Cloth. 428 p. Ills. - xK 0124 18.00 x

POVEE, Henk. Herman de Man. Rotterdam, Thoth, 1986. Ingenaaid. 116 p. Met foto's xM 0696 7.50 x

PRAAG, Siegfried van. Een lange jeugd in joods Amsterdam. Een visie op joods Amsterdam in foto's door Willy Lindwer. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1985. 1e druk. Gebonden. 240 p. Ills. - xK 4554 12.50 x

PRAAMSTRA, Olf. Busken Huet. Een biografie. SUN Amsterdam 2007. Gebonden S.O. Ills. 943 p. - xB 0792 30.00 x

PREMSELA, M.J. Herinneringen van een vertaler. Nederlansche Uitgeversmaatschappij, Leiden, [ca. 1955]. Oorspr. omslag, 32 p. - xR 7745 7.50 x

PRESSER, Jacques. Geschenk van vrienden bij zijn zestigste verjaardag. 1899 24 februari 1959. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1959. Oorspr. omslag 71 p. vignet achterzijde omslag: Melle xR 3070 25.00 x

PRESSER, Jacques. Louter verwachting. Autobiografische schets 1899-1919. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1985. 1e druk. Ingenaaid. 173 p. Prive-Domein 112. xT 2433 18.00 x

PROOST, K.F. Maxim Gorki zijn leven en werken. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1952. Gebonden. 193 p. Ills. - xB 0045 9.00 x

PUCHINGER, G. Herinneringen aan Geyl. W.D. Meinkema, Delft, 1972. Oorspr. omslag 35 p. met brief van de auteur xR 3332 8.00 x

QUACK, H.P.G. Herinneringen uit de levensjaren van H.P.G. Quack 1834-1914. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1915. 2e druk. Gebonden. 467 p. Met portret. - xL 2513 15.00 x

QUACK, H.P.G. Herinneringen uit de levensjaren van H.P.G. Quack 1834-1914. Socialistische Uitgeverij Nijmegen, 1977. [naar de 2e druk 1915]. Oorspr. omslag XXV + 468 p. Met een voorwoord van Jan Rogier. SUN Reprint 26 xR 0112 12.00 x

QUAIFE, Milo Milton. Trailblazer: The autobiography of Kit Carson. New York, Chelsea House, 1983. Paperback. 192 p. - xM 7106 7.00 x

RACHEWILTZ, Mary de. Discretions. A memoir by Ezra Pound's daughter. London, Faber & Faber, 1971. Bound dust jacket. 312 p. Ills. - xA 0283 16.00 x

RAET, Lodewijk de & ZUIDEMA, Willem. Lodewijk de Raet en Willem Zuidema. Een briefwisseling uit de jaren 1891 - 1892. Met inleiding en aantekeningen door K. De Clerck. S.M. Ontwikkeling, Antwerpen, 1964. Paperback Ills. 121 p. - xR 4024 9.00 x

REED, A.H. An autobiography. Sydney, A.H. & A.W. Reed, 1967. Bound. 316 p. Ills. Gesigneerd. xM 3615 10.00 x

REESER, Eduard. Alphons Diepenbrock. Bigot en Van Rossum, Amsterdam, [1936]. Gebonden 88 p. Caecilia Reeks, kleine bibliotheek voor muziekvrienden No. 1 xR 4802 9.00 x

REESER, H. De huwelijksjaren van A.L.G. Bosboom-Toussaint 1851 - 1886. Groningen, Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, 1985. Gebonden S.O. Ills. 478 p. - xW 9237 16.00 x

REESER, H. De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint 1812 - 1851. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1962. Gebonden. 362 p. - xW 9236 12.00 x

REGENHARDT, J.W. Het gemaskerde leven van Eduard Veterman. Amsterdam, Balans, 1990. Paperback. 275 p. Met foto's. - xL 1642 10.00 x

REIJT, Vic van de. Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2011. Gebonden, S.O., Ills., 415 p. - xT 4457 25.00 x

RENIER, G.J. Oscar Wilde. The Albatross, Hamburg/Paris/Bologna, 1934. Pocket 168 p. with a frontispiece. [bibliotheekstempeltje] xR 4839 7.50 x

RESTON, James. Deadline. A memoir. New York, Random House, 1991. Bound dustjacket.525 p. Ills. - xH 8074 13.50 x

[REVE] FRANSEN, Ad. De nadagen van Gerard Reve. Podium, Amsterdam, 2002. Oorspr. omslag, Ills., 79 p. - xT 3866 9.00 x

RIDDER, J. Herman de. Levensbericht van F.J. Domela Nieuwenhuis. Leiden, E.J. Brill, 1870. Cahiersteek. 60 p. Overgedrukt uit de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1869-1870. xK 7266 12.00 x

RIDDER, Willem de & William LEVY. De Ridder retrospective. July-August 1983 Holland Festival/Groninger Museum. Groninger Museum/Holland Festival/Van Wulften Amsterdam 1983. Oorspr. omslag Ills. 80 p. Bijgesloten gevouwen affiche met strip van Peter Pontiac (91 x 67 cm): “Holland Festival presents: Willem de Ridder's populaire kunstgeschiedenis”. xL 3800 40.00 xx

RIJPSTRA-VERBEEK, Mimi. Soepgroente. Het levensverhaal van Tilly Perin-Bouwmeester. 's-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1970. Paperback. 202 p. Ills. Nijgh & Van Ditmar's paperback 95. xB 4189 10.00 x

RIMBAUD, Arthur / Paul Verlaine. Geschreven vriendschap. Correspondentie 1871-1875. Samenstelling Lex Spaan. De Woelrat, Amsterdam, 1985. Oorspr. omslag Ills. 80 p. - xB 8757 12.00 x

RITMAN, J.H. Journalistieke herinneringen. Den Haag, Moesson, 1980. Paperback. 176 p. Ills. - xT 2700 8.50 x

[RITTER] HERPEN, Jan J. Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO. Zutphen, Terra, 1982. Gebonden S.O. 315 p. Ills. Een boek in documenten samengesteld door Jan J. van Herpen. xR 1642 20.00 x

RITTER jr. P. De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker. Amsterdam, Ned. Keurboekerij, 1931. Gebonden. 266 p. - xK 7083 10.00 x

RITTER, P.H. jr. en Dirk Coster. De Meest Delftse Delftenaar. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. - Dirk Coster. Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht, 1987. Paperback. 305 p. Ills. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen. Met een voorwoord van Theun de Vries. xR 1474 12.00 x

ROES, Andre. Een schaduw die verschuift. Leven en werk van de jonge Anton van Duinkerken. Baarn, Amboboeken, 1984. 1e druk. Paperback. 312 p. Ills. - xK 4753 9.00 x

ROLAND HOLST, A. Brieven aan Marius Brinkgreve 1908 - 1914. Met een inleiding en aantekeningen bezorgd door Margaretha H. Schenkeveld. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981. Ingenaaid. 238 p. Ills. Prive-Domein 58. xL 9023 16.00 x

ROLAND HOLST, Henriette. Gustaaf Landauer zijn levensgang en levenswerk. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1931. Oorspr. omslag, onopengesneden, 157 p. Met portret. Religieus-Socialistische Vragen Serie III, Nr. 3. xT 5005 12.00 x

ROLAND HOLST, Henriette en Henk Sneevliet. Waarom schrijf je nooit meer? Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet. Bezorgd door Nico Markus. Inleiding Fritjof Tichelman. Amsterdam, IISG, 1995. Gebonden S.O. 606 p. Ills. - xT 1026 20.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Het vuur brandde voort. Levensherinneringen. Amsterdam, V.H. van Ditmar, 1950. 3e druk. Gebonden. 287 p. Ills. - xH 9151 10.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Rosa Luxemburg, haar leven en werken. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1935. Gebonden. 324 p. - xT 3679 15.00 x

ROLAND HOLST-Van der SCHALK, Henriette. Het vuur brandde voort, levensherinneringen. Con Fuoco. Met een nawoord van Garmt Stuiveling. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 4e druk. Ingenaaid. 283 p. Prive-Domein 52. xH 6023 11.50 x

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Omzien in verwondering. Herinneringen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988. 14e druk. Paperback. 313 p. - xM 3441 8.00 x

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Omzien in verwondering. Herinneringen. 2 dln. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. 3/4e druk. Ingenaaid onafgesneden. 319 + 296 p. Prive-Domein 17 . xH 2169 18.00 x

ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. Omzien in verwondering. Herinneringen. 2 dln. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. 5e en 6e druk. Ingenaaid onafgesneden. 319 + 296 p. Prive-Domein 17 . [lichte gebruikssporen] xW 2133 15.00 x

ROS, Martin en Emile BRUGMAN. (ed.). PRIVE-DOMEIN 1966-1984. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Ingenaaid. Ills. 241 p. Prive-Domein nr. 108. xK 0516 9.00 x

ROYAARDS-SANDBERG, Jacqueline. Herinneringen. Baarn, Thomas Rap, 1979. Gebonden S.O. 276 p. Ills. Onder redactie van H.G.M. Prick. xW 9286 13.50 x

ROYAARDS-SANDBERG, Jacqueline. Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan L. v. Deyssel, E. Erens en I. Israel. bezorgd door Harry G.M. Prick. Baarn, Thomas Rap, 1981. Gebonden S.O. 501 p. Ills. - xW 9287 18.00 x

RUBENS, Maria. 't Is toch vergeven. Twee Brieven van Maria Ruben uit het jaar 1571. Herdrukt voor L.J.C. Boucher te 's-Gravenhage in 1939. Gebonden 47 p. Deze uitgave werd bezorgd door Dr. W.G. Hellinga in het Rubensjaar 1939. xR 4391 12.00 x

RUBENS, Maria. “'t Is toch vergeven”. Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI. Haarlem, Joh. Enschede en zonen, Kerstmis 1962. Gebonden. 76 p. In 1939, the Rubens year, a limited edition was prepared by W.G. Hellinga and published by L.J.C. Boucher. This revised reprint is in 12 pts. Lutetia roman italic. Josephine Holt is responsible for the typography. In three languages. xH 8820 16.00 x

RUSSELL, Bertrand. Autobiografie 1872-1914. Vertaling M. en L. Coutinho. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. 1e druk. Paperback. 297 p. Ills. LRP 259. Omslag Karel Beunis. xK 4019 11.50 x

RUSSELL, Bertrand. The autobiography of Betrand Russell 1872-1914. London, George Allen and Unwin, 1967. Bound dustjacket. 230 p. Ills. - xK 3601 11.50 x

SAHL, Hans. Memoires van een moralist. Vertaald door W. Hansen. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994. Gebonden S.O. 432 p. - xR 3119 15.00 x

SAJET, Ben. Een leven lang. Verteld aan Hans Fels. In den Toren, Baarn, 1977. Paperback Ills. 237 p. - xB 9019 20.00 x

SALOMONS, Annie. Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1964. 4e druk. Paperback. 238 p. Volledige geillustreerde uitgave. xM 2779 8.00 x

SALVERDA, Murk (ed.). Schrijversprentenboek 37: Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach (1903-1991). Ned. Letterk. Museum en Documentatiecentrum / Em. Querido 's-Gravenhage / Amsterdam 1995. Oorspr. omslag Ills. 159 p. - xL 6181 17.00 xx

SAND, George en Solanger Clesinger. Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen. Utrecht, Scheffers, 1995. Paperback. 383 p. Ills. - xB 8136 12.50 x

SAVULESCU-VOUDOURIS, Monica. Vader, wij zijn slaapwandelaars. Autobiografie. Uit het Roemeens vertaald door Jana de Goede. Amsterdam, Vita, 1994. Paperback. 176 p. - xM 8477 8.00 x

SCHAIK, A.H.M. van. Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant. Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg 1988. Gebonden Ills. XXV + 324 p. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LXXV xK 4898 15.00 x

SCHEEPMAKER, Nico. Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen. De Boekerij, Baarn, 1972. Paperback 196 p. - xR 1087 10.00 x

SCHIERBEEK, A. Jan Swammerdam (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia door H. Engel. Met 28 platen. Lochem, De Tijdstroom, 1946. Gebonden S.O. 280 p. Nederlandsche Monographieen 6. xB 7788 20.00 x

SCHIFFER, Daniel Salvatore. Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco. Vertaling Theo Buckinx. Amsterdam, Bert Bakker, 1999. Paperback. 279 p. - xH 5891 14.00 x

SCHOLTZ, Antonine M. De waarheid van Karen Blixen. Baarn, Ambo, 1987. Paperback. 175 p. - xK 6089 8.00 x

SCHOOTS, Hans. Bert Haanstra. Filmer van Nederland. Mets & Schilt, Amsterdam, 2009. Paperback Ills. 384 p. - xR 3266 10.00 x

SCHOTEL, G.D.J. Anna Maria van Schurman. Met portret en facsimile. 's-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1853. Gebonden. 147 p. - xR 6633 40.00 x

SCHOUTEN, Hennie. Hugo Wolf. Mensch en Componist. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Gebonden. 131 p. Ills. - xB 6044 10.00 x

SCOTT BERG, A. Lindbergh. Olympus, 2003. 2e druk. Paperback. Ills. 760 p. - xK 1631 15.00 x

SCOTT BERG, A. Lindbergh. Amsterdam, Luitingh Sijthoff, 1999. Gebonden S.O. 758 p. Ills. - xH 1884 27.00 x

SEGHERS, Greta. Het eigenzinnige leven van Angele Manteau. Prometheus Amsterdam 1992. 2e druk Paperback Ills. 296 p. - xL 2583 10.00 x

SEIJI NOMA. Kodansha. Die Autobiographie des Japanische Zeitungskonigs. Berlin, Holle & Co.,z.j. Einband. 334 p. Ills. - xL 1205 16.00 x

SIEMENS, Werner von. Mijn leven. De geschiedenis van de Siemensfabrieken. Opnieuw uitgebracht door Kurt Fleischhack. Vertaling door M.H.H. Huydts. 's-Gravenhage, Boot, z.j. Gebonden. 323 p. Ills. - xP 2755 10.00 x

SIGNORET, Simone. Nostalgie is ook niet meer wat het was. Met een voorwoord van Maurice Pons. Vertaling Carly Misset. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. Gebonden S.O. 457 p. - xA 0857 10.00 x

SIJENS, Doeke. Josef Cohen: literator en bibliothecaris. Openbare Bibliotheek Groningen, 1987. Oorspr. omslag Oblong Ills. 56 p. Josef Cohen 1886-1965 xR 2966 9.00 x

SIKEMEIER, Eliza C.F. van. Elise van Calcar-Schiotling, haar leven en omgeving, haar arbeid, haar geestesrichting. Voorrede van G. Kalff te Leiden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1921. Gebonden. XIV + 984 p. Goud op snee. Met een 20tal brieven der schrijfster en eene volledige opgaaf van haar geschriften. Versierd met platen, portretten, facsimiles en reproducties naar teekeningen van den schrijver. [Mooi exemplaar]. xR 7883 40.00 x

SILVERMAN, Kenneth. Edgar A. Poe. Mournful and never-ending remembrance. London, Weidenfeld, 1993. Paperback. 564 p. Ills. - xB 9696 12.50 x

SKINNER, Cornelia Otis. Madame Sarah. Het leven van Sarah Bernhardt. Vertaald door M. de Haas-Tobias. Baarn, Hollandia, 1968. Gebonden S.O. 338 p. Ills. Stofomslag matig. xK 3734 9.00 x

SLAUERHOFF, J. Brieven aan Hans Feriz. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Herman Vernout. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Ingenaaid. Ills. 195 p. Prive-Domein 91. Mooi exemplaar. xT 3655 25.00 x

SLAUERHOFF, J. Dagboek. Met een inleiding en aantekeningen van K. Lekkerkerker. Amsterdam, K. Lekkerkerker, 1957. Gebonden S.O. 56 p. stofomslag beschadigd xR 2121 45.00 x

SLUNG, Michele. Living with Cannibals and Other Women's Adventures. Adventure Press/ National Geographic Society, Washington, 2000. Bound, dustjacket, 238 p. Over: Lousie Arner Boyd, Helen Thayer, Fanny Bullock Workman, Catherine Destivelle, Florence Butler, Arlene Burns, Ida Pfeiffer, Yva Momatiuk, Dian Fossey, Birute Galdikas, Isbella Bird Bishop, Dervla Murphy, Amelia Earhart, Shannon Lucid, Harriet Chalmers Adams, Sylvia A Earle, Susan Fifer Canby. xR 9003 8.00 x

SMIT, H.J. en W.J. Wieringa. (ed). Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899. Groningen, J.B. Wolters, 1957. Ingenaaid. XV + 518 p. - xL 0556 14.00 x

SOETENDORP, Awraham. Met het verleden op mijn hielen. Bzztoh, 's-Gravenhage 1993. Paperback 127 p. m.m.v. Max de Bok xB 5511 8.00 x

SONTROP, Th. A. / Martin Ros (eds.). >>Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. 1e druk. Ingenaaid. 197 p. Prive-Domein 43. xK 1828 10.00 x

SPELIERS, Hedwig. Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland. Manteau Antwerpen 1999. Paperback Ills. 611 p. - xB 4111 15.00 x

SPELIERS, Hedwig. Dag Streuvels. “ik ken den weg alleen”. Kritak Antwerpen 1994. 3e druk Paperback Ills. 687 p. - xB 4112 15.00 x

SPIELMAN, M.H. & G.S. LAYARD. The Life and Works of Kate Greenaway. Bracken Books London 1986. Bound dust wrappers Ills. 310 p. Facsimile from the 1905 edition xH 8851 35.00 x

[SPINOZA] GULLAN-WHUR, Margaret. Spinoza. Een leven volgens de rede. Rotterdam, Lemniscaat, 2000. Gebonden S.O. Ills. 432 p. - xK 1682 21.00 x

SPOTO, Donald. Blauwe Engel. Het leven van Marlene Dietrich. Bosch & Keuning Baarn 1992. Paperback Ills. 283 p. - xH 9347 10.00 x

STAAL, K.R. van. Van Muzikant tot Reclameman. Boom-Ruygrok, Haarlem, 1948. Gebonden, S.O., Ills., 224 p. - xT 4557 12.00 x

STAFFORD, Robert A. Scientist of empire. Sir Roderick Murchison, scientific exploration and Victorian imperialism. Cambridge, Cambridge University Press, 1989. Bound dustjacket. XII + 293 p. Ills Naam op schutblad. xR 2765 20.00 x

STAKENBURG, A.J. Een iconographie der van Harens. Overdruk uit De Vrije Fries, Deel XL [1960]. Ills. 136-165 pp. - xR 3688 9.00 x

STARKIE, Enid. Arthur Rimbaud. Vertaald door Nelleke van Maaren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. Ingenaaid. Ills. 471 p. Open Domein 7. xR 8941 25.00 x

[STEINMETZ]. Steinmetz zooals zijn leerlingen hem zagen. Amsterdamsche Studenten Vereeniging voor Sociale Geografie, 1931. Gebonden Ills. X + 129 p. t.g.v. het 25-jarig jubileum. Bibliotheekstempeltje en ingeplakt portret xR 0954 18.00 x

[STRACHEY]. MERLE, Gabriel. Lytton Strachey (1880-1932). Biographie et critique d'un critique et biographe. 2 vol. Université de Lille III et Honore Champion, 1980. 2 vol. in-8, broche, 954 p. - xR 4935 50.00 x

STRATEN, Hans van. (ed.). De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews verzameld. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993. Paperback. 248 p. - xL 9567 10.00 x

STRINDBERG, August. De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1867). Vertaald door Rita Tornquist-Verschuur. Atlas Amsterdam/Antwerpen 2003. Gebonden S.O. 415 p. - xB 1643 15.00 x

STRINDBERG, August. Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel (1868-1872). Vertaling M.E. Tornqvist-Verschuur. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1973. 1e druk. Ingenaaid. Onafgesneden 250 p. Prive-Domein 22. Omslag iets beduimeld. xL 8813 15.00 x

STRUBBE, Eg. I. e.a. Huldebetoon ter eere van Karel de Flou. Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, voorzitter van de Vlaamsche Toponomische Vereeniging, doctor honoris causa in de wijsbegeerte en letteren van de Katholieke Hoogeschool te Leuven. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring, gehouden te Brugge den 4 november 1928. Brugge, Uitvoerend Comite, 1928. Oorspr. omslag. 105 p. Met een los portret en een frontispice. - xT 4620 25.00 x

STUIVELING, Garmt. Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie. Amsterdam, Em. Querido, 1966. Paperback. 200 p. Reuzensalamander 53. - xL 0272 8.50 x

STUIVELING, Garmt. Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957. 1e druk. Gebonden S.O. 202 p. - xT 1969 12.50 x

STUIVELING, Garmt. Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie. Amsterdam, Em. Querido, 1974. 3e druk Paperback. 200 p. - xB 5383 9.00 x

STULDREHER-NIENHUIS, J. Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1944. Gebonden. 182 p. + 1 vouwblad (stamboom). Ills. Met portret. Fraaie illustraties. bovenzijde rug licht beschadigd xT 6797 20.00 x

SULLIVAN, Mary. My double life. New York, Chelsea House, 1983. Paperback. 300 p. [Reprint of 1938.] xK 0118 7.00 x

SURYANINGRAT, S. / R.A. van Atmodirono. Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiers: Noto Dirodjo, M.A. Atmodirono, Wahidin Soedirohoesodo. Amsterdam, 1920, 's-Gravenhage, 1921 & 1922. Oorspr. omslag, Ills., 18 + 12 + 16 p. - xT 3695 30.00 x

SYMONS, A.J.A. Essays and Biographies. Edited by Julian Symons. Cassell London 1969. First Printing. Bound dust jacket 190 p. Fine copy. xK 9198 30.00 x

[TAGORE]. Tagore 1861-1961. Speciale uitgave t.g.v. de Tagore-herdenkingen in Nederland. Information Service of India, Ambassade van India-Den Haag [1961]. Oorspr.. omslag Ills. 52 p. Verschillende bijdragen over aspecten van Tagore. xB 7359 10.00 xx

TANS, Joseph A.G. Bossuet en Hollande. A.G. Nizet, Paris, [1949]. Oorspr. omslag. 206 p. ook verschenen als proefschrift. xR 0631 10.00 x

THEUNISSE, J.G.L. Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiltiteit in een ondernemersleven. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1966. Gebonden. XXIII + 405 p. Ills. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland VI. xL 7091 12.00 x

THEUNISSEN, Rich. Uit het leven en werken van Antony van Leeuwenhoek. Utrecht, Het spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 111 p. Ills. Schijnwerpers 49. xL 2863 8.00 x

THOMAS, Donald. Seinburne, The Poet in his world. New York, Oxford University Press, 1979. Bound dust jacket. 256 p. Ills. - xH 0850 16.00 x

THWAITE, Ann. Edmund Gosse. A Literary Landscape 1849-1928. London, Secker & Warburg, 1985. Bound dust jacket. 568 p. Ills. - xH 0846 18.00 x

TICHELMAN, Fritjof. Henk Sneevliet 1888-1942. Een politieke biografie. Van Gennep, Amsterdam, 1974. Paperback, 136 p. Kritiese Bibliotheek xT 8822 8.00 x

TIMMERMAN, Aegidius W. Tim's Herinneringen. Amsterdam, H.J. Paris, 1938. 1e druk Gebonden 321 p. - xT 2259 20.00 x

TIMMERMAN, Aegidius W. Tim's herinneringen. Amsterdam, H.J. Paris, 1938. 2e druk Oorspr. omslag 320 p. - xB 9123 10.00 x

TOONDER, Marten. Het geluid van bloemen. Autobiografie Deel II, 1939 - 1945. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. Paperback 463 p. Ills. - xR 3514 25.00 x

TOONDER, Marten. Vroeger was de aarde plat. Autobiografie Deel I. 1912 - 1939. Amsterdam, De Bezige Bij, 1992. 1e druk. Paperback. 301 p. Ills. - xH 3867 10.00 x

TRALBAUT, Mark Edo. En toen verscheen Rodenbach Redivivus... P. Pere, Antwerpen, 1977. Oorspr. omslag, 39 p. T.g.v. de jaarwisseling. Over de Antwerpse burgemeester Lode Craeybeckx. xT 5803 9.00 x

TREGLOWN, Jeremy. Roald Dahl. Een biografie. Vertaling Mea Flothuis. Amsterdam, Meulenhoff, 1993. Paperback. 334 p. - xA 0760 10.00 x

TREVOR-ROPER, H.R. The last days of Hitler. New York, The Macmillan Com., 1947. Bound. 254 p. - xW 5800 10.00 x

TROELSTRA, Jelle. Mijn vader Pieter Jelles. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955. 3e druk. Gebonden S.O. 159 p. Met tekeningen, facsimile's en foto's uit het bezit van de familie. xK 9140 9.00 x

[TROELSTRA] WINKLER, Johan. Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra. Amsterdamsche Boek- en Courant Mij., Amsterdam, 1948. Gebonden. 152 p. - xK 0114 6.00 x

[TSJECHOV] CHEKHOV, Anton. The Selected Letters. Edited and with an introduction by Lillian Hellman Picador London 1984. Paperback 332 p. - xB 2289 8.00 x

[TSJECHOV] LAFFITTE, Sophie. Chekhov 1860 -1904. Transl M. Budberg/G. Latta. Readers Union, 1974. Bound dust jacket. 246 p. - xB 2253 11.00 x

[TSJECHOV] SAUNDERS, Beatrice. Tchehov the Man. Centaur Press London 1960. Bound dustjacket Ills. 195 p. - xB 2272 15.00 x

[TSJECHOV] TROYAT, Henri. Tchekhov. Flammarion 1984. Paperback 416 p. Ills. - xB 2271 8.00 x

TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. Wegbereiders. Mevrouw de Stael en hare ouders. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1927. Gebonden. 231 p. Ills. - xM 6263 9.00 x

TUUK, H.N. van der. De pen in gal gedoopt. Een keuze uit de brieven en documenten. Samengesteld door R. Nieuwenhuys. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962. Ingenaaid. 201 p. Stoa. - xM 4046 11.50 x

UGLOW, Jennifer. George Eliot. Haar leven en werk. Uit het Engels vertaald door Ank van Wijngaarden. Nijmegen, Vita, 1995. Paperback. Ills. 283 p. - xM 5444 9.00 x

VAESSEN, Thieu. Oranjebitter. Het verhaal van prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn. Vassallucci Amsterdam 2003. Gebonden S.O. 160 p. - xK 0736 8.00 x

VALENTIN, Erich. Mozart. Eine Bildbiographie. Kulmbach, E.C. Baumann, 1959. Einband. 144 p. Ills. - xK 3256 9.00 x

VANDENBERG, Philipp. Caesar & Cleopatra. Houten, De Haan, 1987. Paperback. 272 p. - xH 9348 10.00 x

VANDENBERGH, John. Kleine biografie van Henry Miller. Rotterdam, Ad. Donker, 1961. Or. omslag. 24 p. - xK 9078 6.50 xx

VEGT, Jan van der. Hans Andreus. Biografie. Baarn, De Prom, 1995. Gebonden S.O. 560 p. Ills. - xB 3065 20.00 x

VEGT, Jan van der. Hendrik de Vries. Biografie. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 2006. Gebonden S.O., Ills., 709 p. mooi exemplaar xR 8661 25.00 x

VENEMA, Adriaan. Verleden tijd, memoires. Amsterdam, Balans, 1994. Paperback. 352 p. Ills. - xM 3374 11.50 x

VERHUELL, Q.M.R. Levensherinneringen 1787-1812. Bezorgd en ingeleid door L. Turksma. Van Gruting, Westervoort, 1966. Paperback Ills. XXVIII + 172 p. - xR 4316 15.00 x

VERKADE-Cartier van Dissel, E.F. Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel. Zutphen, De Walburg Pers, 1978. Gebonden S.O. 630 p. - xP 2383 12.50 x

VEROLME. Memoires. Met medewerking van Leo Ott. Ad Donker Rotterdam 1971. Gebonden Ills. 276 p. - xL 2091 9.00 x

VERSTRAETE, Erik. Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek. Antwerpen, Stichting Mercator-Platijn, 1984. Gebonden S.O. 478 p. Ills. Met bijdragen uit Zuid- en Noord-Nederland, talrijke zeldzame foto's en archiefdokumenten en een keuze van gedichten. xR 7884 20.00 x

VERWEY, Mea. 1 uit 7. Herinneringen en beschouwingen. Amsterdam, Uitgeverij Tor, 1968. Gebonden. 129 p. Met bibliografische gegevens over Mea Verwey. xB 3919 10.00 x

VETH, Cornelis. Adolph Menzel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1907. Oorspr. omslag. 96 p. Mannen en vrouwen van beteekenis deel XXXVIII, afl. 2. xR 6626 10.00 x

VISSER, Edmond. Eduard Verkade. Amsterdam, U.M. Holland, z.j. [1922]. Gebonden S.O. 47 p. Onze tooneel kunstenaars. Fraai bestempeld stofomslag. xK 7008 20.00 xx

VISSER, Hans. Simon Vestdijk. Een schrijversleven. Utrecht, Kwadraat, 1987. Paperback Ills. 719 p. I.s.m. Max Nord en Emanuel Overbeeke. xL 8232 15.00 x

VISSER, M. Het leven van Milton. Amsterdam, H.J. Spruyt, z.j. Gebonden. 147 p. Met portret. - xL 9319 10.00 x

VLADERACKEN, Geertruida van. Muziek. Veroverd paradijs. Het leven van een zangeres. Naarden, In den Toren, [1946]. Gebonden S.O. 357 p. Met portret. - xB 5212 12.00 x

VOETEN, Bert. Doortocht. Een oorlogsdagboek 1940 - 1945. Amsterdam, Contact, z.j. 2e druk. Gebonden. 222 p. - xH 7261 9.00 x

VOGEL, Hans. Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv. Theater Instituut/A.J.G. Strengholt, 2000. Gebonden. 414 p. Ills. Bewerking: Hans van den Bergh. xR 1822 10.00 xx

VRIES, Gert Jan de. Ik heb geen verstand van poezie. G.A. van Oorschot als uitgever van poezie. G.A. van Oorschot Amsterdam 1995. 1e druk Ingenaaid 287 p. - xK 8191 14.00 x

VRIES, Theun de. Rutger Jan Schimmelpenninck. Den Haag, H.P. Leopold, 1941. 1e druk. Gebonden, S.O., 315 p. Met portret. bibliotheekstempel. mooi exemplaar. xT 6247 12.00 x

WAAGENAAR, Sam. De moord op Mata Hari. Vertaling A.H. van Loon. Amsterdam, Becht , 1964. 2e druk. Ingenaaid. Ills. 257 p. Met foto's. xB 4626 9.00 x

WAARSENBURG, Hans van. Voetsporen door de tijd. Theun de Vries. Portret van een kunstenaar. Amsterdam, Meulenhoff, 1984. Ingenaaid. Ills. 175 p. - xH 9160 11.50 x

WAGENBACH, Klaus. Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen. Amsterdam, Moussault, 1967. 1e druk. Paperback. 133 p. Ills. - xL 0370 10.00 x

WAGNER-MARTIN, Linda. Favored Strangers. Gertrude Stein and Her Family. New Brunswick, Rugers University Press, 1995. Bound dustjacket. XVII + 346 p. Ills. - xB 9509 12.50 x

WALRAVEN, W. Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1966. 1e druk Gebonden S.O. 888 p. - xH 0972 30.00 x

WALRAVEN, W. Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1992. 2e, vermeerderde druk Gebonden S.O. 948 p. - xB 6669 34.00 x

WALSCHAP, Gerard. Brieven 1921-1950. Verzameld en toegelicht door Carla Walschap en Bruno Walschap m.m.v. Harold Polis. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1998. Gebonden S.O. Ills. 1462 p. - xB 9640 40.00 x

WALSCHAP, Gerard. Brieven 1951-1965 [en] 1966-1989. Twee delen. Verzameld en toegelicht door Harold Polis, Bruno Walschap en Carla Walschap. Nijgh & Van Ditmar Amsterdam/Antwerpen 2002. Ills. Gebonden S.O. 1027 + 899 p. - xK 6629 45.00 x

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1942 - 1944. Eerste deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. 6e druk. Paperback. 198 p. - xM 6619 7.00 x

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1942-1948. Twee delen in een band. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. 9e en 8e herziene druk. 434 p. - xK 6586 14.00 x

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1949 - 1951. Derde deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. 5e druk. Paperback. 252 p. - xH 5730 7.00 x

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1952-1953. vierde deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. 3e druk. Paperback. 219 p. - xM 3240 7.00 x

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1954 - 1955. Vijfde deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. 1e druk. Paperback. 198 p. - xM 6621 7.00 x

WARREN, Hans. Geheim dagboek 1956 - 1957. Zesde deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. Paperback. 227 p. - xM 6620 8.00 x

WEISGAL, Meijer. ....So far, an autobiography. London, Weidenfeld and Nicolson, 1971. Bound dust jacket. 404 p. - xP 2384 10.00 x

WENNER, Jann S. Lennon ongecensureerd. De volledige Rolling Stone-interviews uit 1970. Het Spectrum Utrecht 2000. Paperback 167 p. - xK 0724 8.00 x

WENZEL, Georg / Arnold Zweig. Arnold Zweig 1887-1968. Werk und Leben in Dokumenten und Bildern. Mit unverofferentlichten Manuskripten und Briefen aus den Nachlas. Berlin und Weimar, Aufbau, 1978. Gebonden S.O. 675 p. Mit 189 Abbildungen. - xR 8329 15.00 x

WERINGH, Koos van / T. v. Helmond. (eds.). Joseph Roth in Nederland. Amsterdam, De Engelbewaarder 1979. Ingenaaid 202 p. De Engelbewaarder Nr 16. xK 2818 8.00 x

WERKMAN, H.N. Brieven. Bezorgd door J. Martinet. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. 2e, ongewijzigde druk. Ingenaaid. 197 p. Prive-Domein 10. xR 1517 15.00 x

WERKMAN, Hans. Het leven van Willem de Merode. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1971. Paperback, Ills., 227 p. - xT 8400 15.00 x

WERKMAN, Hendrik Nicolaas. Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Twee delen. SUN/Stichting H.N. Werkman, Amsterdam, 2008. Gebonden S.O. Twee delen in cassette 672 + 576 p. Bezorgd en van annotaties voorzien door Frans R.E. Blom, Willem van Koppen en Mieke van der Wal. Inleiding: Mieke van der Wal. xB 9524 70.00 x

WESSEM, Constant van. Charlie Chaplin. Met opnamen uit zijn films. Amsterdam, De Gulden Ster, z.j. 2e herziene en vermeerderde druk. Gebonden S.O. 132 p. Ills. - xL 0128 10.00 x

WESSEM, Constant van. Gustav Mahler. Amsterdam, Seijffardt, [1955]. Gebonden. 114 p. Met portret. - xR 6993 10.00 x

WESSEM, Constant van. Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie. Rijswijk, A.A.M. Stols, [1941]. Gebonden. 160 p. Ills. Van Dijk 555. Band linnen. xW 9054 16.00 x

WETZELS, Frans. De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda. Stichting Jacob Campo Weyerman i.s.m. Van Kemenade Amsterdam 2006. Oorspr. omslag Ills. 200 p. - xL 9183 15.00 xx

WIEZSACKER, Richard von. Vier tijdperken. Herinneringen. Vertaling Wil Boesten. Amsterdam, Atlas, 1998. 2e druk. Paperback. 398 p. Ills. - xR 0923 10.00 x

WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. Levenswerk van dr. C.J. Wijnaendts Francken. Kort overzicht, opgesteld voor vrienden en belangstellenden bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 14 november 1933. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1933. Oorspr. omslag, 40 p. niet in den handel xT 1105 10.00 x

WIJNBEEK, D. De Ruyter als mens. Born, Assen, 1948. 3e druk. Ingenaaid. 70 p. Neerlands fundamenten. xP 2753 4.50 x

WIJNEN, H.A. van. Willem Drees. Democraat. Weesp, Van Holkema & Warendorf, 1984. Ingenaaid. 227 p. Ills. - xR 6529 10.00 x

WIJNGAARDS, N. Jan Harmens Krul zijn leven, zijn werk en zijn betekenis. Zwolle, Tjeenk Willink, 1964. Gebonden S.O. 340 p. Ills. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies 14 xW 3066 13.50 x

[WILDE] AGUSTINOY, Fernando. Oscar Wilde. La escandalosa vida de un escritor. Ediciones G.P., Barcelona, z.j. small paperback Ills. 80 p. Enciclopedia Popular Illustrade Serie H, No. 39 xR 4946 6.50 x

[WILDE] BYRNE, Patrick. The Wildes of Merrison Square. The family of Oscar Wilde. Brown, Watson, London, z.j. Pocket 160 p. Digit Books R 570 xR 4947 6.00 x

[WILDE] ELLMANN, Richard. Oscar Wilde. Penguin Books, London, 1988. Paperback Ills. 632 p. - xR 4838 12.00 x

[WILDE] ELLMANN, Richard. Oscar Wilde. Alfred A. Knopf, New York, 1988. Third printing Bound dust jacket Ills. 683 p. - xR 5109 15.00 x

[WILDE] FIDO, Martin. Oscar Wilde. Hamlyn, London etc, 1973. Bound dust jacket 144 p. ca. A-4 xR 4996 15.00 x

[WILDE] FUNKE, Peter. Oscar Wilde In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Hamburg,1981. Pocket Ills. 190 p. rororo Bildmongraphien xR 5142 6.00 x

[WILDE] HART-DAVIS, Rupert. (ed.). More letters of Oscar Wilde. John Murray, London, 1985. Bound dust jacket 215 p. Fine xR 5130 10.00 x

[WILDE] HART-DAVIS, Rupert. (ed.). Selected letters of Oscar Wilde. Oxford/New York, etc., Oxford University Press, 1979. Paperback. XIV + 406 p. - xR 4897 10.00 x

[WILDE] HOLLAND, Vyvyan. Oscar Wilde and his world. Thames and Hudson, London 1979. Bound dust jacket Ills. 144 p. richly illustrated xR 4978 20.00 x

[WILDE] JULLIAN, Philippe. Oscar Wilde. Paladin/Granada, London etc., 1979. Paperback Ills. 348 p. - xR 4906 9.00 x

[WILDE] KOHL, Norbert (ed.). Oscar Wilde. Leben und Werk in Daten und Bildern. Mit einem Essay von Norbert Kohl. Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1976. Pocket, Ills., 261 S. Insel Taschenbuch 158 xT 2268 8.00 x

[WILDE] MIKHAIL, E.H. Oscar Wilde. Interviews and Recollections. Two volumes. Macmillan, London, 1979. Bound dust jackets XXIV + 255 + VIII p. fine set xR 4998 200.00 x

[WILDE] MONTGOMERY HYDE, H. The trials of Oscar Wilde. Dover, New York, 1973. Paperback Ills. 366 p. + adv. - xR 4898 10.00 x

[WILDE] MORLEY, Sheridan. Oscar Wilde. Holt, Rinehaert and Winston, New York, 1976. Bound dust jacket Ills. 160 p. - xR 4899 12.00 x

[WILDE] O'BRIEN, Kevin. Oscar Wilde in Canada; an apostle for the arts. Personal Library, Toronto, 1982. Bound dust jacket Ills. 207 p. - xR 4981 22.00 x

WILDE, Oscar. Brieven. Geselecteerd en vertaald door Gerlof Janzen. Amsterdam, Meulenhoff/Kritak, 1997. 2e druk. Paperback. 462 p. - xT 1037 12.00 x

[WILDE] RENIER, G.J. Oscar Wilde. Peter Davies, 1933. Second impression Bound VII + 164 p. + adv. Frontispiece with photo of Wilde. xR 5132 17.00 x

[WILDE] SHAW, Bernard and Alfred Douglas. A Correspondence. Edited by Mary Hyde. Ticknor & Fields, New Haven and New York, 1982. Bound dust jacket Ills. XLI + 237 p. - xR 4988 20.00 x

WILLEKENS, Emiel. Hendrik Conscience en zijn tijd. Kroniek van Consciences leven opgemaakt door Dr. Emiel Willekens naar een initiatief van Dr. Gilbert Degroote. Antwerpen, Mercator-Plantijn, 1983. Gebonden S.O. 346 p. Ills. Catalogus bij de tentoonstelling ter herdenking van de honderdste verjaardag van Consciences afsterven 1883-1983. Samengesteld door Marc Somers en Antoon van Ruyssevelt. Tentoonstelling van 5 november tot 31 december 1983. xB 5754 20.00 x

WILLEKENS, Emiel. Hij leerde zijn volk lezen. Profiel van Hendrik Conscience 1812-1833. Antwerpen, Esco/Stichting Hendrik Conscience V.Z.W., 1982. Gebonden S.O. 127 p. Rijk geillustreerd. [potloodstrepen]. xM 0602 22.50 x

WILLEMEN, Ad. C. Constant Huijsmans' laatste reis. Schier Ultieme Exercities in Voyeurisme. Tilburg, Thomas Leeuwenberg, 1989. Oorspr. omslag. 80 p. Ills. Oplage 700 exx. xB 2697 8.00 x

WILLIAMSON, Edwin. Borges, een leven. Vertaling Barber van de Pol. De Bezige Bij Amsterdam 2006. Gebonden S.O. Ills. 668 p. - xL 7980 40.00 xx

WILLUMSEN, Dorrit. Bang. En roman om Herman Bang. Kobenhavn, Gyldendal, 1996. Paperback. 360 p. - xR 8263 15.00 x

WIND, Karel de. Rond het leven van Israel Querido. Amsterdam, De Gulden Ster, 1933. Gebonden S.O. 378 p. - xL 1795 12.00 x

WINEAPPLE, Brenda. Genet, a biography of Janet Flanner. New York, Ticknor & Fields, 1989. Cloth dust jacket. 362 p. - xH 1942 13.50 x

WISPELAERE, Paul de. Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993. 5e druk. Ingenaaid. 303 p. Prive-Domein 179. xL 3050 15.00 x

WOESTIJNE, Karel van de. “Altijd maar bijeenblijven”. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo Jansen & Jan Robert. Letterkundig Museum/Bas Lubberhuizen Den Haag/Amsterdam 1997. Oorspr. omslag Ills. 272 p. Achter het Boek 29. xL 8564 12.00 x

WOODHAM-SMITH., Cecil. Florence Nightingale 1820-1910. Vertaling P. van As. Hoorn, U.M. West Friesland, 1953. Gebonden. 396 p. - xB 8437 15.00 x

WORMSER, C.W. Frans Junghuhn. Deventer, W. van Hoeve, z.j. Gebonden. 247 p. Bouwers van Indie V. [roestvlekjes]. xK 9352 13.50 x

ZEE, Sytze van der. De overkant. Mijn jaren bij Het Parool. Amsterdam, Prometheus, 1998. Paperback. 266 p. - xB 4834 8.50 x

ZIJL, Annejet van der. Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2003. 4e druk Gebonden S.O. 478 p. Ills. - xH 9877 20.00 x

ZUYLEN, Belle van. Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen- Madame de Charriere (1740-1805) aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en andere 1760 - 1805. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. 4e druk Ingenaaid. 180 p. Prive-Domein 18. xM 9268 13.50 x

ZWEIG, Stefan. Marie Antoinette, Bildnis einis mittleren Charakters. Amsterdam, S. Ficher Verlag, 1966. Einband. 478 p. - xM 3665 10.00 x


Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page