ERASMUS

AUGUSTIJN, Cornelis. Erasmus von Rotterdam. Sein Erschnungsbild in Deutschland und in den Niederlanden. Bonn, 1988. Geniet. 38 p. Nachbarn nr. 33. xR 5411 x 8.00

[ERASMUS]. Actes du Congres Erasme. Rotterdam 27-29 octobre 1969. Amsterdam, North-Holland Publishing Company Amsterdam, Londres 1971. Ingenaaid. 209 p. Ed.: C. Reedijk. xH 6207 x 11.00

ERASMUS. Das Lob der Torheit. Baden-Baden, Reclam, 1949. Einband. 191 p. Nach der Ubersetzung von Heinrich Hersch neu herausgegeben von Walter Bubbe. xL 5667 x 7.00

ERASMUS. Das Lob der Torheit. Mit den Randzeichnungen der Basler Ausgabe. Deutsch von Alfred Hartmann. Mit einer Einfuhrung herausgegeben von Curt Loehning. Gebr. Mann, Berlin 1950. Einband Ills. 43 + 132 p. Das werk wurde im Mittelgrand der Breitkopf-Fraktur gesetzt und auf einem eigens dafur gefertigten Alt-deutsch-Buttenpapier von Bruder Hartmann. xB 1290 x 35.00

ERASMUS. De correspondentie van Desiderius Erasmus 1. Brieven 1-141. In een vertaling van M.J. Steens. Ad. Donker, Rotterdam, 2004. Gebonden, Stofomslag, 326 p. - xT 9880 x 25.00

ERASMUS. De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 142-297. In een vertaling van M.J. Steens. Ad. Donker, Rotterdam, 2004. Gebonden, Stofomslag, 288 p. - xT 9881 x 25.00

ERASMUS. De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 298-445. In een vertaling van M.J. Steens. Ad. Donker, Rotterdam, 2006. Gebonden, Stofomslag, 308 p. - xT 9882 x 25.00

ERASMUS. De lof der zotheid. Amsterdam/Antwerpen, Wereld-bibliotheek, 1957. 15e druk. Gebonden. 184 p. Met penteekeningen van Hans Holbein de jongere. Bandontwerp Alb. Hahn jr. Vertaling J.B. Kan. xT 8332 x 15.00

[ERASMUS]. Erasmiana. Vox Theologica. Internationaal theologisch tijdschrift. 39e jrg. nr. 2 april 1969. Van Gorcum & Comp. 1969. Ingenaaid 57-144 p. bijdragen van Weiler, Stupperich, Augustijn, Van Gelder en Hoenderdaal t.g.v de 500ste geboortedag van Erasmus xK 4008 x 5.00

[ERASMUS]. Erasmus and his time. Handlist for visitors to the exhibition 3 october - 23 november 1969. Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen, 1969. Oorspr. omslag. 47 p. - xR 0808 x 8.00

[ERASMUS]. Erasmus en Belgie. Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel 1969. Oorspr. omslag Ills. XI + 108 p. Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. de 500e verjaardag van Erasmus geboorte. Interuniversitair Centrum voor Geschiedenis van het Humanisme. xL 6568 x 11.00

[ERASMUS]. Erasmus en zijn tijd. Beknopte handleiding voor bezoekers van de tentoonstelling. Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen, 1969. Or. omslag. 52 p. Tentoonstelling 3 oktober tot 23 november 1969. xK 2304 x 7.00

[ERASMUS]. Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en Truus van Leeuwen. Met een woord vooraf van J. Huizinga. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1936. Gebonden. 183 p. Brusse 833. xT 3905 x 12.00

ERASMUS. Erasmus in den vreemde. Rotterdam, Historisch Museum, z.j. Geniet. [32 p]. Ills. - xK 6913 x 8.00

[ERASMUS]. Het Belgische humanisme na Erasmus. Het geestesleven in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Plantin en Rubens. Stad Antwerpen: Museum Plantin-Moretus en Stedelijk Prentenkabinet 1969. Geniet Ills. 48 p. bij de tentoonstelling t.g.v. de nationale Erasmus-herdenking. Inleiding L. Voet. xB 4592 x 9.00

ERASMUS. Het boeckje van Erasmus aengaende de beleeftheidt der kinderlijcke zeden. Herdrukt naar de Latijns-Nederlandse uitgave van 1678. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1969. Gebonden. 27 + 56 + 22 p. Ills. Uitgegeven ter gelegenheid van de 500-ste terugkeer van de geboortedag van Erasmus. Met een inleiding van H. de la Fontaine Verwey. xM 0499 x 16.00

ERASMUS. La correspondance d'Erasme et l'epistolographie humaniste. Universite Libre de Bruxelles/Vrije Universiteit Brussel, 1985. Or. Omslag. 237 p. Travaux de l' Institut Interuniversitaire pour l'etude de la Renaissance et de l'Humanisme VIII. Colloque international tenu en novembre 1983. xK 8059 x 15.00

[ERASMUS]. One hundred books by and on Erasmus Roterdamus (1466-1536). Catalogue No. 160. Menno Herzberger Amsterdam z.j. geniet Ills. 14 p. bibliotheek-stempeltjes xB 4612 x 5.00

ERASMUS. Seneca en Erasmus. Brieven over den vrede en den vrede des harten. Vertaling Albert van Gool. Bussum, Paul Brand, 1947. Oorspr. omslag. 64 p. Guirlande nr. 6. xB 2094 x 7.00

[ERASMUS]. Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli te Rotterdam. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. Gebonden. Afl. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, bijdragen van Lindeboom, Hyma, Huizinga e.a. xH 3220 x 16.00

[ERASMUS] ANTHEUNISSEN, W. Erasmus. Een historische schets van renaissance en humanisme. W.P. van Stockum & Zoon Den Haag 1945. Or. wrappers. 55 p. [licht onderstreept, papier verbruind]. xH 6210 x 5.00

[ERASMUS] BATTUM, Annet van. Erasmus rebel tegen wil en dank. Amsterdam, Moussault, 1969. Gebonden. 144 p. - xM 7115 x 9.00

[ERASMUS] BEUTH, Lodewijk S. Erasmus herleeft. Naar een nieuwe renaissance. Met een voorwoord van A.G. den Haan. J.N. Voorhoeve Den Haag 1977. Paperback Ills. 49 p. - xK 0383 x 5.00

[ERASMUS] BOUYER, Louis. Erasmus in zijn tijd. Essays over het christendom van de katholieke humanisten. Vertaling J.A.G. Tans. Utrecht, Het Spectrum, 1957. Pocket. 200 p. - xL 5657 x 5.00

[ERASMUS] BUSKEN HUET, C. Erasmus. Met ruim 60 illustraties. Amsterdam, Minerva, [1969]. Paperback. 151 p. Ills. - xH 6727 x 7.00

[ERASMUS] Catalogus. Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober. Twee delen. Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 1969. Ingenaaid. Ills. Twee delen. - xR 5480 x 25.00

[ERASMUS] Catalogus I. Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober. Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 1969. Ingenaaid. Ills. - xA 0527 x 20.00

[ERASMUS]. COPPENS, J. Erasmus' laatste bijdragen tot de hereniging der Christenen. Brussel, Paleis der Academien, 1962. Geniet. 25 p. Med. Kon. Vlaamse Academie voor Wetenschappen enz. Jrg. XXIV, 1962 nr. 3. xB 0312 x 7.00

[ERASMUS]. COPPENS, J. Eustachius van Zichem. En zijn strijdschrift tegen Erasmus. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1974. Geniet. 58 p. Met een Latijnse samenvatting van Eustachius' schrift. Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe reeks, deel 37 no. 2. xB 0308 x 6.00

[ERASMUS] DAMME, Daniel van. Erasmus. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1960. Pocket. 190 p. Ills. Pictura-Boeken 17. xL 5658 x 5.00

[ERASMUS] DAMME, Daniel van. Une heure a la Maison d'Erasme et au vieux beguinage d'Anderlecht. Administration communale d'Anderlecht, z.j. Gebonden, Ills., 64 p. - xT 1432 x 10.00

[ERASMUS] DECKERS, Thilda. Erasmus de veelomstredene. Pro Arte, Diest, 1943. Gebonden, Ills., 92 p. Die Suverlicke Boexskens. xY 0734 x 10.00

[ERASMUS] DELCOURT, Marie. Erasme. Bruxelles, Editions Libris, z.j. Oorspr. omslag. 138 p. Collection Le Balancier. xL 5664 x 8.00

ERASMUS, Desiderius. Een derde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry. Antwerpen, De Sikkel, 1936. Gebonden. 187 p. Voor de Seven Sinjoren uitgegeven. xB 9456 x 10.00

ERASMUS, Desiderius. Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1912. 2e herziene druk. Gebonden. LXVIII + 176 p. Met portret. - xB 9075 x 10.00

ERASMUS, Desiderius. Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Oorspr. omslag LXXVI + 192 p. Met portret. - xR 9388 x 10.00

ERASMUS, Desiderius. Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels. Amsterdam, Wereldbibliotheek, [1913]. Gebonden. 204 p. Met portret. WB nr. 249-250. - xH 4315 x 8.00

ERASMUS, Desiderius. Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels. Amsterdam, Wereldbibliotheek, z.j. Gebonden. 208 p. [licht onderstreept]. xH 4029 x 8.00

ERASMUS, Desiderius. Een vierde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry. Antwerpen, De Sikkel, 1939. Ingenaaid. 159 p. Voor de Seven Sinjoren uitgegeven. Genummerd 123/450 xB 9461 x 12.00

ERASMUS, Desiderius. Lof der zotheid of de Dwaasheid gekroond. Een pronkrede. Vertaald door Harm-Jan van Dam. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001. Paperback. 174 p. knikje in voorzijde omslag xH 5956 x 8.00

ERASMUS, Desiderius. Oorlog. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1969. Oorspr. omslag. 56 p. Sinterklaas- en Kerstpremie 1969. xW 7690 x 6.00

ERASMUS, Desiderius / Arnon Grunberg. Waarde Van Dorp / Geachte Erasmus. Brieven 1515-2000. Deze twee brieven verschenen t.g.v. de jaarwisseling 2000-2001 voor de vrienden van de uitgever. Amsterdam, 2001. 1e druk. Cahiersteek. 30 p. Athenaeum Polak & Van Gennep, Em Querido en Nijgh & Van Ditmar. xR 5376 x 20.00

[ERASMUS] ECKERT, Willehad Paul. Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. Zwei Bande in Schuber. I: Der humanistische Theologe, II: Humanismus und Reformation. Wienand-verlag Koln 1967. Pappband Ills. 656 S. “Zeugnisse der Buchkunst” Viertes Buch. xL 3208 x 60.00

[ERASMUS] GELDER, H.A.E. Erasmus. Schilders en Rederijkers. De religieuze crisis der 16e eeuw weerspiegeld in toneel- en schilderkunst. Groningen, P. Noordhoff, 1959. Ingenaaid. Ills. 129 p. - xH 3224 x 15.00

[ERASMUS] GESTEL, G. van. Desiderius Erasmus van Rotterdam. Rotterdam, Vox Romana, 1936. Gebonden. 77 p. Egelantier nr. 5. xK 7612 x 7.00

[ERASMUS] HENDRIKS, Olaf. Erasmus en Leuven. Paul Brand Bussum 1946. Gebonden. 160 p. - xL 5316 x 10.00

[ERASMUS] HOENDERDAAL, G.J. Erasmus. Amsterdam, Stichting IVIO, 1969. Oorspr. omslag. 16 p. AO Reeks 1281. xL 5666 x 4.00

[ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre. Paris, Bloud et Cie., 1909. Broche. XXIII + 297 p. Etudes de Theologie et D'Histoire. [Library stamp]. xL 5080 xx 25.00

[ERASMUS] HYMA, Albert. The life of Desiderius Erasmus. Assen, Van Gorcum & Comp., 1972. Ingenaaid. 140 p. - xH 3225 x 9.00

[ERASMUS]. JAPIKSE. N. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. VIIe reeks Deel VII Afl. 3 en 4. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. Ingenaaid. VIII + 117-263 p. Lindeboom: Erasmus in de waardeering van het nageslacht. Hyma: Erasmus and the Oxford Reformers. Regout: Erasmus en de theorie van den rechtvaardigen oorlog. Post: Erasmus en het laat-middeleeuwsche onderwijs. Noordenbos: Erasmus en de Nederlanden. Kohler: Erasmus als religiose Personlichkeit. Renaudet: La critique erasmienne et l'humanisme francais. etc. xB 0701 x 12.00

[ERASMUS] KOSSMANN, F.K.H. Een vergeten lofdicht van Erasmus voor het gedicht van Alvar Gomez op de orde van Het Gulden Vlies 1517. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. Or. omslag. Ills. 8 p. Overdruk uit 'Het Boek', deel 26. xK 9590 x 6.50

[ERASMUS] KUSTER, Harry. Family romances in the biography of Desiderius Erasmus. Leida Wageningen 2001. Or. wrappers 40 p. - xL 7257 x 10.00

[ERASMUS] LIMBURG, Rob. De levende gedachten van Erasmus. Met een voorwoord van R. Casimir. Den Haag, Servire, 1940. Gebonden. 187 p. - xH 6139 x 8.00

[ERASMUS] LINDEBOOM, J. Erasmus van Rotterdam. Lankamp & Brinkman / Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale Amsterdam / Utrecht 1936. licht onderstreept xH 6211 x 5.00

[ERASMUS] MULLER, Adolf. Leven van Desiderius Erasmus. Voorafgegaan door eenige beschouwingen over de wereldgeschiedenis, als inleiding, tot aanwijzing van de overeenkomst in de ontwikkeling van elken bijzonderen mensch, en die der menschheid. J.W. van Leenhoff Rotterdam 1831. Spindelband Perkament (Handboekbinderij Vingerling) 4 + CXII + 398 p. Naar het Hoogduitsch. Exlibris Harrie Koster xH 3305 x 170.00

[ERASMUS] MULS, Jozef. e.a. J. Muls: Inleiding tot de Erasmus-hulde. Marits Sabbe: Erasmsu en zijn Antwerpsche Vrienden. J. Van Mierlo: Erasmus, een Levensbeeld. Leonard Willems: Erasmus en Jan Van den Dale. Een prioriteits-vraag opgelost. Gent, Drukkerij Erasmus, 1936. Oorspr. omslag. 461-516 p. Ills. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen juli 1936. xB 3032 x 7.50

[ERASMUS] NOLHAC, Pierre de. Erasme et l'Italie. Paris, Les Cahiers de Paris, 1925. Broche. 86 p. Les Cahiers de Paris, Premiere Serie, 1925, Cahier III. Exemplaire No. 1111/1500 exx. [Library stamp]. xL 5957 xx 15.00

[ERASMUS] NOORDENBOS, O. In het voetspoor van Erasmus. Den Haag, H.P. Leopold, 1941. Ingenaaid. 87 p. Bibliotheek voor Weten en Denken. xH 6731 x 9.00

[ERASMUS] PIJPER, F. Erasmus en de Nederlandsche reformatie. Leiden, E.J. Brill, 1907. Oorspr. omslag. 31 p. Met stempeltje: Archiefexemplaar E.J. Brill Leiden. xL 8294 x 8.00

[ERASMUS] PIJPER, F. Erasmus en de Nederlandsche Reformatie. Leiden, E.J. Brill, 1907. Oorspr. omslag. 31 p. Omslag hersteld. xB 1754 x 10.00

[ERASMUS] POELHEKKE, J.J. Vijfhonderd jaar Erasmus. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, z.j. Geniet. 32 p. Rede bij gelegenheid van de zes en veertigste dies natalis van de katholieke universiteit. xK 6912 x 7.00

[ERASMUS] QUONIAM, Th. Erasme. Paris, Desclee de Brouwer & Cie, 1935. Broche. 266 p. Temps et Visages. [Library stamp]. xL 5655 xx 10.00

[ERASMUS] RECKMAN, Wim. Erasmus, met Erasmus de mist in 1969-2.... Sjaloom/Diepgang, z.j. Or. omslag. 29 p. Kosmo-story nr 6. xK 0959 x 7.00

[ERASMUS] REIJNEN, H. Erasmus en Luther. Paul Brandt Hilversum 1937. Ingenaaid 127 p. Waarheid en leven: psychosophische verhandelingen. Varia Apologetica. [omslag matig]. xK 5049 x 9.00

[ERASMUS] RENAUDET, A.(ed.). Erasme. Oeuvres choisies. Paris, La Renaissance du Livre, z.j. Broche. 202 p. Les Cent Chefs-d'Oeuvre Etrangers. xL 5662 x 7.00

[ERASMUS] RHIJN, M. van. Studien over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardering. J.B. Wolters Groningen/Den Haag 1921. Ingenaaid 184 p. onderstreept xH 6205 x 12.00

[ERASMUS] ROTERDAMO, Erasmo de. Laudo de l'stulteco Rotterdam, Universala Esperanto-Asocio, 1988. Paperback. 111 p. Ills. Serio Oriento-Okcidento n-ro 24 sub auspicioj de Universala Esperanto-Asocio en konsultaj rilatoj kun Unesko. xK 9431 x 10.00

[ERASMUS] STUIVELING, Garmt. Erasmus. Spel van het humanisme. Amsterdam, E.M. Querido, 1954. 2e druk. Gebonden. 154 p. - xH 3222 xx 11.50

[ERASMUS] TENHAEFF, N.B. Erasmus en Voltaire als exponenten van hun tijd. Groningen/Batavia, J.B. Wolters, 1939. Or. omslag. 27 p. Rede uitgesproken op 30 januari 1939 aan de Universiteit van Amsterdam. [roestvlekjes]. xK 0961 x 9.00

[ERASMUS] TENHAEFF, N.B. Erasmus herdacht. In: Vrijzinnig Christelijk Lyceum Mededeelingen. No. 41 5 december 1936. 71-122 p. Tekst van de voordracht gehouden voor de afd. Utrecht van de V.C.S.B. op 7 mei 1936. xL 8067 xx 10.00

[ERASMUS] VISSER-ISLES, Laraine. Erasmus van Rotterdam. Rotterdam, Erasmus Universiteit, 1993. Or. omslag. 44 p. Ills. - xK 2092 x 6.00

ERASMUS von Rotterdam. Das Lob der Torheit. Encomium moriae. Baden-Baden, Reclam, 1952. Umschlag 169 S. Nach der Ubersetzung von Heinrich Hersch neu herausgegeben von Walter Bubbe. Reclams Univeral-Bibliothek Nr. 1907/08. xB 4795 x 7.00

[ERASMUS] WACHTERS, H.J.J. Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1936. Gebonden. Ills. 276 p. - xH 3234 x 11.50

HUIZINGA, Johan. Erasmo. Twee delen. Barcelona, Salvat, 1987. Paperback. 359 p. Ills. Biblioteca Salvat de Grandes Biografias. xR 5469 x 15.00

ROLAND HOLST, Henriette. Erasmus herdacht. Henriette Roland Holst-Stichting, 1963. Gebonden in marmerpapier. 23 p. Gesigneerd door de tekstverzorger [Garmt Stuiveling] Een van de dertig ongenummerde exemplaren. Gezet uit de Spectrum, gedrukt door Joh. Enschede en Zonen. xK 6128 x 16.00

WEILAND, Jan Sperna / Wim Blockmans / Willem Frijhoff. Erasmus von Rotterdam. Die Aktualitat seines Denkens. Hamburg, Friedrich Wittig Verlag, 1988. Gebonden Stofomslag. 183 p. Ills. Mit Beitragen von Wim Blockmans, Sem Dresden, Goffe Jensma, Jos Koldeweij, Jan Nuchelmans, Jan Sperna Weiland. xT 1825 x 18.00Tachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

19e eeuw
Biografie
Erasmus
Geschiedenis
Klassieken
Koninklijkhuis
Kunst
Middeleeuwen
Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Politiek
Prive-Domein/Open-Domein
Proefschriften
Proost Prikkels
Renaissance
Studies Letterkunde
Tijdschriften
Typografie
Vertaalde literatuur
Vertaalde Poezie
Verzamelde Werken
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page