TONEEL

- Blijvende beelden. Eene verzameling portretten van Oud-Leerlingen der Tooneelschool met beknopte aanteekeningen. Amsterdam, Max R. Nunes, 1909. Oorspr. omslag. 64 p. Ills. Uitgave bezorgd door de afdeeling Amsterdam van het Nederl. Tooneelverbond. xR 8897 8.50 x

- Dr. J.O. de Gruyter 1885-1929. Acteur, regisseur, theaterdirecteur. Gent, 1979. Oorspr. omslag. 72 p. Ills. - xR 7662 10.00 x

- Een Abel spel van Lanseloot van Denemerken. Hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met synder moeder diende. Naarden, In den Toren, z.j. Gebonden. 57 p. Torenreeks 20. Ingeleid en van toelichtingen voorzien door L Daniels. xM 8019 6.00 x

- Het toneel / teatraal. Tsjechow nummer. Den Haag, Het Nederlands Toneelverbond, 1970. Oorspr. omslag. 103 p. Ills. 91e jaargang nr. 1. 1970. xR 7604 7.00 x

- Le Boeuf sur le Toit. De buffel op zolder. Academie Minerva, 1988. Geniet. 32 p. Ills. - xR 2944 6.00 x

- Tekstboekje van Julius Caesar, schijndrama in 4 bedrijven. Den Helder, C. de Boer jr., 1929. Geniet. 41 p. Voor de 15e maal opgevoerd op Zaterdag 21 Sept. 1929 tijdens de reuniefeesten bij de herdenking van het 75-jarig bestaan der Adelborstenopleiding te Willemsoord. 1854-1929. xT 8031 8.00 x

- Vijfhonderd Boefjes. Gedenkboekje bij de 500e opvoering van Boefje door het Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad-Tooneel, met Annie van der Lugt Melsert-van Ees in de titelrol. Den Haag, Haagsche Drukkerij, 1935. Oorspr. omslag. 50 p. Ills. Boefje is een toneelspel naar de gelijknamige roman van Maria Joz. Brusse door Jaap van der Poll. xT 0306 8.00 x

- Welke Tooneelstukken en Bioscoopfilms mag ik zien? Overzicht van het speelseizoen 1915-1916. Amsterdam, R.K. Boekcentrale, 1916. Geniet. 46 p. Uitgave van het Hoofdbestuur der Vereeniging voor Eer en Deugd te Rolduc. xR 6815 10.00 x

A.Z. Het bezoek van den Kwakzalver. Kluchtige Scene voor Een Dame en Twee Heeren. Amsterdam, C.H. Lubers jr., z.j. Geniet. 9 p. Voor Bruiloften Partijen nr. 74. xT 4824 10.00 x

ADRIAANSE, Willem. [=W.A. Hoogerwerff]. Een-akters. Em, dramatische schets. Het Schot, een spel van werkelijkheid en droom. Het diner, spel van spot. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1919]. Ingenaaid. 100 p. Tooneelbibliotheek 4, nr. 7. xR 4448 8.00 x

AKEN, Lucie J.N.K. van. Catalogus Nederlands Toneel. Deel I: Oorspronkelijke stukken. Deel II: Vertalingen en bewerkingen. Bijzondere genres. Deel III: Geschiedenis. Drie delen. Amsterdam, Stadsdrukkerij 1954/56. Gebonden. V + 562 + 470 + 247 p. Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. [Deel III, Vlek op schutblad]. xL 5591 60.00 x

ALBACH, Ben. Duizend jaar toneel in Nederland. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1965. Or. omslag. 136 p. Ills. Fibulareeks 7. xK 5491 8.50 x

ALBACH, Ben. Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1946. Gebonden. 205 p. Patria reeks XXXVI. xK 6765 8.50 x

ALBACH, Ben. Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1946. Gebonden S.O. 205 p. Patria reeks. - xK 6766 9.00 x

ALBACH, Ben. Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1946. Gebonden S.O. 205 p. Patria reeks XXXVI. xL 3469 9.50 x

ALBACH, Ben en H. van den Bergh e.a. Scenarium. Deel 1. Met bijdragen van: Ben Albach, H. van den Bergh, J.M. Bordewijk-Knotter, R.L. Erenstein, Cor Geljon, H.H.J. de Leeuwe. Zutphen, De Walburg Pers, 1977. Ingenaaid. 127 p. Scenarium: Nederlandse reeks voor theaterwetenschap. xR 1664 7.00 x

ALBEE, Edward. Kleine Alice, toneelspel in drie bedrijven. Nederlandse vertaling Ernst van Altena. [Tiny Alice]. Amsterdam, Van Ditmar, 1965. 2e druk. Paperback. 144 p. - xW 2464 7.00 x

ALBEE, Edward. Wie is er bang voor Virginia Woolf? Toneelspel in drie bedrijven. Nederlandse vertaling G.K. van het Reve. Amsterdam, Van Ditmar, 1966. 6e druk, Paperback, 175 p. - xT 8269 8.00 x

ALEXANDER, E. (ed.). Scenarium. Deel II. In memoriam en Opstellen ter nagedachtenis van W.Ph. Pos. Zutphen, De Walburg Pers, 1978. Ingenaaid. 176 p. Ills. Scenarium Nederlandse reeks voor theaterwetenschap. xR 6519 8.00 x

ALLARD, Liesbeth. Sint Lydwina. Graalspel. Massaal Leekespel uitgevoerd door zevenduizend graalleden in het Xerxes Stadion te Schiebroek. Rotterdam, Gebr. Keeven, 1933. Geniet. 44 p. - xR 7267 10.00 x

ANDREJEF, Leonid. De smarten van Belgie. Spel in zes tafereelen. Vertaling naar het Russisch door Oswaldi. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1918. Gebonden. 115 p. De Meulenhoff-Editie. Een algemeene bibliotheek. xT 1761 9.00 x

ARNOLDI, Frank. En nu... een revue! Handleiding voor het samenstellen en opvoeren van revues, cabaretvoorstellingen. z.g. bonte avonden enz. Zaandijk, J. Heijnis, [1950]. Oorspr. omslag. 98 p. Ills. Onder de Schijnwerper nr. 6. xR 7263 10.00 x

AUSTEN, Steve. (ed). Marge theater in Nederland. 10 jaar Shaffy. Utrecht, Het Spectrum, 1980. Paperback. 148 p. + Register. - xK 9054 11.50 x

BAEKELMANS, Lode. Europa Hotel. Spel van het bitterzoete leven in drie bedrijven. De Sikkel/C.A. Mees, Antwerpen/Santpoort, [1922]. Oorspr. omslag, Ills., 75 p. omslag en illustraties van Henri van Straten xR 9847 20.00 x

BAS, Fr. [=Frederik Berens A. Stokvis]. Schuim. Klucht en Zang in vier bedrijven. Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag. 32 p. Eerste bedrijf als proeven van bewerking. xT 6741 8.00 x

BECKETT, Samuel. En attendant Godot. Paris, Les Editions de Minuit, 1970. Orig. wrappers. 135 p. - xR 2693 9.00 x

BECKETT, Samuel. Ends and Odds. Eight new dramatic pieces. New York, Grove Press, 1977. Second printing. Bound. 128 p. First Evergreen Edition 1976. xP 0881 13.50 x

BECKETT, Samuel. Fin de partie. Paris, Les Editions de Minuit, 1989. Or. wrappers. 113 p. [bibliotheekstempels]. xL 1866 9.00 x

BECKETT, Samuel. Pas suivi de quatre esquisses. Paris, Les Editions de Minuit, 1990. Or. wrappers. 98 p. - xK 1440 20.00 x

BECKETT, Samuel. Wachten op Godot, Eindspel, Krapp's laatste band, Gelukkige dagen, Spel. Vertaling Jacoba van Velde. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. 1e druk, Paperback, 206 p. LRP 127. Omslag Karel Beunis. xT 8318 15.00 x

BEER, Paul de. A. Ein Theaterstuck. [Den Haag, A-Verlag, 1925]. Oorspr. omslag. 117 p. Nachwort. Referenzliste. Als Geleitwort. Aus Presse-Besprechungen; Carry van Bruggen, Henri van Booven Luc. Willink en vele anderen. Ehren-Comite. Met losse bijlage. xB 1807 25.00 x

BERGER, Ludwig. Eenheid door Oranje. Tooneelspel in vijf bedrijven (1660-1673). Met prologen en een epiloog van Anton van Duinkerken. Ingeleid door Eduard Verkade. Amsterdam, H.J. Paris, 1938. Oorspr. omslag. 103 p. - xL 0138 10.00 x

BERGH, H. v. / P. Beugels / Ben Bos e.a. Facetten van vijftig jaar Nederlands toneel 1920 - 1970. Amsterdam, Moussault, 1970. Gebonden. 236 p. Ills. T.g.v. 150 jaar bestaan van het Nederlands Toneelverbond. xW 9279 13.50 x

BERGH, H. van den. Teksten voor toeschouwers. Inleiding in de dramatheorie. Muiderberg, Dick Coutinho, 1983. 2e druk. Paperback. 174 p. Ills. - xL 9153 8.00 x

BERNUS, Alexander Freiherr von. Guingamor der getreue Eckart. Zwei Dramen. Munchen, R. Riper & Co., z.j. Ingenaaid. 190 p. - xL 3792 20.00 xx

BERTISCH, Klaus & Willem Bruls. (ed.). Life with an idiot. Opera in twee bedrijven en vier scenes. Libretto van Viktor Jerofejev. Amsterdam, De Nederlandse Opera, 1992. Oorspr. omslag. 112 p. Ills. Wereldpremiere 13 april 1992 Het Muziektheater Amsterdam. Opdrachtwerk Eduard van Beinum Stichting. xK 6406 9.00 x

BLIJSTRA, R. Graphische voorstelling. Amsterdam, P.H. Vermeulen, 1930. Ingenaaid. 95 p. - xK 8412 8.00 x

BOER, Lodewijk de. De Kaalkop luistert, De verhuizing, Borak valt, Darts. Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. 1e druk. Paperback. 192 p. LRP 295. - xW 6199 7.00 x

BONN, S. Ontwaking en De Gelofte. Verbeeldingsspelen. Arbeiders Jeugd-Centrale, Amsterdam, 1924. Oorspr. omslag 24 p. omslag Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 69 xR 2175 8.00 x

BORDEWIJK, F. Drie tooneelstukken. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1940. Ingenaaid. 192 p. Inhoud: Sumbo N.V. / Driehoek met den huisgenoot. / De stier van Opland. Omslag licht verkleurd. xK 8453 25.00 x

BOUDIER BAKKER, Ina. Het hoogste recht. Tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1926. 4e druk. Gebonden. 142 p. - xK 5010 7.00 x

BOUDIER BAKKER, Ina. Verleden. Drama in drie bedrijven. Nederlandsche Bibliotheek, 1926. 2e druk. Ingenaaid. 72 p. - xK 5004 6.00 x

BOUDIER BAKKER, Ina. Verleden. Drama in drie bedrijven. Nederlandsche Bibliotheek, 1926. 2e druk. Gebonden. 72 p. - xM 9258 7.00 x

BOUTENS, P.C. Spel van Platoon's Leven. J. Waltman Jr. Delft 1908. Oorspr. omslag 38 p. Op te voeren door leden van het Delftsch Studentencorps op woensdag 1 en vrijdag 3 juli, t.g.v. het XIIe lustrum... [iets roestvlekkig] xB 1330 20.00 xx

[BOUWMEESTER, Louis]. Feest-Uitgave t.g.v. 25 jarig jubileum van den Heer Louis Bouwmeester Nederlandsch Tooneelspeler. 1862-1887. Z.p. 1887. Oorspr. omslag. 14 p. Ills. - xB 1749 12.50 x

BOUWMEESTER, Louis. In memoriam Louis Bouwmeester 1842-1925. Amsterdam, 1925. Oorspr. omslag. N.p. Samengesteld en uitgegeven bij gelegenheid van de eere-tentoonstelling gehouden juni 1925 door De Veree. "Het Tooneel-Museum" te Amsterdam. Met 30 portretten. xK 8089 8.00 x

BRAMMETJE. Cor Ruys. Maastricht, Leiter-Nypels, z.j. [1946]. Gebonden. 176 p. Ills. - xK 5632 10.00 x

BRANDT VAN DOORNE, C.P. Hanna. Toneelstuk in 5 bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1916]. Ingenaaid. 110 p. Toneelbibliotheek III, nr 19. xR 4449 8.00 x

BRANS, Hans. DOL. Dooltocht door het leven. Een toneelstuk. Weidum Hans Brans 2001. Paperback 80 p. met flyer van Posthuistheater Heerenveen xK 4824 9.00 x

BRECHT. Revue Obliques. Bertold Brecht. Revue Obliques Numero 20-21. Nyons, 1979. Broche. 304 p. Ills. - xK 9050 30.00 x

BREDERO, G.A. Spaanschen Brabander, Jerolimo. Utrecht, De Roos, 1973. Gebonden. 124 p. Oplage 175 exx. Illustraties Lex Metz. Letter en typografie Dick Dooijes. Gedrukt in zwart en paars. xK 9278 60.00 x

BREDERO, G.A. Toneelspelen. Samengesteld en ingeleid door A. Keersmaekers. Amsterdam, Elsevier, 1979. Gebonden. 186 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren xM 3917 9.00 x

BROECK, Walter van den. Het wemelbed. Een toneelstuk in 6 taferelen. Schoten/Baarn, 1986. 1e druk. Paperback. 68 p. - xL 9397 7.00 x

BROECK, Walter van den. Tien jaar later: 't Jaar 10. Antwerpen, Manteau, 1982. Oorspr. omslag. 62 p. NVT Cahier nr. 3. xL 9396 7.00 x

BROMET, Joop. Conny Stuart. Een theaterleven. A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 1975. Paperback Ills. 192 p. - xR 0889 8.00 x

BRUIJN, Cor. Sneeuwwitje. Laren, Uitgave der Humanitaire School, [1910]. Oorspr. omslag. 38 p. Voor oudere kinderen voor toneel bewerkt door.... xR 9137 12.50 x

BRUNING, Henri. Lazarus en de Rijke. Bijbelsche comedie in zes tooneelen. Den Haag, H.P. Leopold, 1939. Oorspr. omslag. 59 p. De Vrije Bladen 16e jaargang april 1939 Schrift IV. xB 2181 12.00 x

BUSSINK, Gerrit. (ed.). Toneelgroep Sater 1976-1979. Opkomst en neergang van een Hollands familiebedrijf. De juf van de Czaar Peterstraat. Het verhoor. Isotopen op zaterdag. Baarn, Wereldvenster, 1981. Gebonden S.O. 212 p. - xL 8841 8.50 x

CANTER, Bernard. Dramatische Werken: Medea. De Bron der Jeugd. De Gijzelaars. Amersfoort, Valkhoff & Co., 1913. 1e druk. Gebonden. 331 p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur. xR 8979 20.00 x

CAPPA, Marina en Roberto Nepoti. Dario Fo. Roma, Gremese Editote, 1982. Large Paperback. 142 p. Ills. Teatro Italiano 3. xB 0210 15.00 x

CHARLIER, Jean. Zet je petje af of Een uurtje in het spreekvertrek van Dr. Vermeer. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, C.H. Lubers jr. z.j. Geniet. 16 p. - xT 4829 8.00 x

CHEVOT / DURU. De Klokken van Corneville. Opera-Comique in drie bedrijven (4 tafereelen) van Chevot en Duru. Muziek van Rob Planquette. Amsterdam, Schouwburg-Maatschappij, [1928]. Geniet. 24 p. tekstboekje xB 1755 8.00 x

CITTERT, J.W. Cleopatra. Drama in vijf bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920. Ingenaaid met stofomslag. 86 p. - xT 0009 10.00 x

CLAUS, Hugo. Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven. Amsterdam, De Bezige Bij, 1961. 2e druk Pocket 134 p. LP 23. - xM 3321 7.00 x

CLAUS, Hugo. Morituri. Libretto. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. 1e druk. Paperback. 70 p. LRP 269. - xL 0968 9.00 x

CLAUS, Hugo. Premiere. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1958. Or. omslag met stofomslag. 108 p. Bij deze voorstelling zijn in volgorde van opkomst betrokken: Hugo Claus, Karl Guttman, Han Bentz van den Berg, Wim Vesseur, Coen Flink, B. Stroman, Johan Bendien. Foto's van Maria Austria. xK 5615 10.00 x

CLAUS, Hugo. Suiker. Amsterdam/Antwerpen, De Bezige Bij/Ontwikkeling, 1958. 1e druk. Paperback 175 p. LP 17. - xB 8257 7.00 x

CLAUS, Hugo. Vrijdag. [Toneelstuk in vijf scenes]. Het Laatste Nieuws/Paperview, Z.p., z.j. Gebonden S.O. 123 p. 2§ xR 3137 8.00 x

[CLAUS] THOMAS, Dylan. Onder het melkwoud. Vertaald door Hugo Claus. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. Pocket, 88 p. + liedjes. LP 10. xT 3924 8.00 x

CLIJMANS, Frederik. Komedianten en kwakzalvers. Wetenswaardigheden betreffende de schouwburgen en de voorstellingen van ambulante gezelschappen te Antwerpen in het eerste kwart van de 19e eeuw. Antwerpen, Van Uffelen & Delagarde, 1944. Gebonden. 62 + Illustraties. - xR 8554 12.50 x

[COHEN] VOS, Marie W. Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven. Amsterdam, Arbeiders-Jeugdcentrale, 1924. Oorspr. omslag. 32 p. Omslag: Fre Cohen. Van Dam/Van Praag 72. xR 2442 15.00 x

COOLEN, Antoon. Sawitri. Oosters spel van de liefde en de dood. Toneelspel in drie bedrijven. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Paperback. 100 p. - xK 7546 9.00 x

COPPIETERS, Franz. (ed.). Het hedendaags toneel in Belgie. Brussel, Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie, 1969. Ingenaaid. 125 p. Ills. Belgische tijdingen. xK 5831 8.00 x

CORSARI, Willy. Liedjes en herinneringen. 's-Gravenhage, Leopold, 1972. Paperback. 143 p. Ills. - xH 9219 8.00 x

CROISET, Max. De medeplichtigen. Toneelspel in twee bedrijven. Gevolgd door Amphitryon. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1957. 1e druk. Gebonden S.O. 114 p. Van Dijk 985. Stofomslagontwerp: Th. de Haan. xM 2186 10.00 x

CROISET, Max. Toneelwerk. Hamlets vader. Kettingreactie. Sonja. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/ J. P. Barth, 1960. 1e druk. Gebonden S.O. 254 p. - xH 1993 10.00 x

DEFRESNE, A. 1948 Anno Christi zinnenspel in drie bedrijven. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en CourantMij., 1948. Ingenaaid. 85 p. N.a.v. het 59-jarig jubileum van H.M. de Koningin . xL 0304 8.00 x

DEKKING, Henri. Kwakzalvers. Een vroolijk spotspel in drie bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Ingenaaid. 96 p. Tooneelbibliotheek. xR 4445 8.00 x

DERKS, Jan. Oordeel. Satyre in een bedrijf. ['s-Hertogenbosch, G.G.G., ca. 1932]. Oorspr. omslag, 24 p. G.G.G. nr. 395. Overdruk uit De Gemeenschap van april 1932. xT 3019 8.00 x

DIERCKS, Louk. Gijsbert van Amstel. P.R. van Amelrooij, Houten 1967. Oorspr. omslag 56 p. genummerd: 421/1500 xB 3576 10.00 x

DIERCKS, Louk. Gijsbert van Amstel. Houten, Van Amelrooij, 1967. Oorspr. omslag. 56 p. Genummerd 987/1500 exx. xR 2471 10.00 x

DONKER, Anthonie. Ik zoek Christenen. Spel van Ahasverus in tien tooneelen. Utrecht, W. de Haan, 1947. Gebonden. 231 p. - xM 7357 9.00 x

DUBOIS, Pierre H. Kaleidoscopie van een acteur. Profielen van Paul Steenbergen. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1985. Gebonden. 215 p. Ills. - xK 1928 10.00 x

DUMAS, A. en F. GAILLARDET. De toren van Nesle. Drama in vijf bedrijven. Vertaling M.G.L. van Loghem. Inleiding L.S. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Gebonden. VI + 90 p. Tooneelbilbliotheek o.l.v. L. Simons. xR 4423 6.50 x

DUVEL, Hendrikus. Miserabel spel van Lanseloet met Sanderijn. Luxurieus geillustreerd. Hilversum, Dagblad De Nieuwe Gooi- en Eemlander, 1907. 2e druk. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. [Parodistische moraliteit van Hendrikus Duval]. xR 8970 12.50 x

DYER, Charels. Knippen en scheren. [Staircase]. Vertaling Gerard Reve. Utrecht, Veen, 1989. Paperback 96 p. - xL 0749 10.00 x

DYKSTRA, Waling. De jildstumper. Blijspil yn fjouwer Bidriuwen. Nei Moliere's l'Avare frij forfryske. Frjentsjer, T. Telenga, [1892]. Oorspr. omslag. (opgeplakt). 111p. - xR 5899 10.00 x

EEKHOUT, Jan H. De Anti-Christ mystisch kerstspel der toekomst en Kleine balladespel van den dood. Lochem, De Tijdstroom, 1939. Gebonden. 54 p. Oplage 500 exx. Mooi exemplaar. xK 5246 11.50 x

EMANTS, Marcellus. Om de mensen. Toneelspel in drie bedrijven. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. Or. omslag. 96 p. [Vlekje op omslag]. xL 0247 16.00 x

EPEN, J. van. Als de kersen bloeien. Tooneelspel in drie bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1917]. Ingenaaid. 80 p. Tooneelbibliotheek IV, nr 1. xR 4446 8.00 x

ERTS. Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1930. Handgebonden, halfleer, 192 p. Samengesteld door D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte. xB 8354 30.00 x

ERTS. Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1930. Oorspr. omslag, 192 p. Samengesteld door D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte. xT 0844 14.00 x

EVERTS, J. De derde. Tooneelspel in een bedrijf. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 25 p. Tooneel Bibliotheek. xL 0513 7.00 x

EVERTS, J. De verleider. Tooneelspel in een bedrijf. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 31 p. Tooneel Bibliotheek. xL 0514 7.00 x

EVERTS, J. De verleider. Tooneelspel in een bedrijf. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1912]. Ingenaaid. 31 p. Tooneelbibliotheek nr. 4. xR 4442 9.00 x

EVERTS, J. De verleider. Tooneelspel in een bedrijf. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1921]. Ingenaaid met stofomslag. 31 p. Met fondslijst. - xR 9886 10.00 x

EVERTS, J. Kracht naar kruis. Tooneelspel in een bedrijf. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 29 p. Tooneel Bibliotheek. xL 0512 7.00 x

FABRICIUS. Eenzaam. Bussum, J.A. Sleeswijk, [1907]. Oorspr. omslag. 135 p. - xB 1684 12.00 x

FOCQUENBROCH, W.G. van. De Min in 't Lazarushuis. Rotterdams Toneel z.j. Oorspr. omslag Ills. n.p Programmaboekje. Illustraties Nicolaas Wijnberg, tekstverzorging Rob Nieuwenhuijs. xL 8710 10.00 xx

FRANK, Dimitri Frenkel. Pas op dat je geen woord zegt. Een komedie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1963. Paperback. 99 p. Toneelgroep Studio. Studioreeks 2. xP 1516 7.00 x

FRANSEN, J. Les Comediens Francais en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siecles. Paris, Librairie Ancienne Honore Champion 1925. Oorspr. omslag Ills. onafgesneden IV + 477 p. Bibliotheque de la Revue de Litterature Comparee Tome XXV. Imprime en Hollande xL 4556 30.00 x

FRY, Christopher. Droom der gevangen. Een spel in de bewerking van Bert Voeten. 's-Gravenhage, Boekencentrum, z.j. Oorspr. omslag. 68 p. Wending Toneelbibliotheek. xB 2117 7.00 x

GEEST, Alfried de, Frans Demers en zijn exotisch tooneel. Antwerpen, Jos Janssens, [1934]. Ingenaaid. Onafgesneden. 153 p. Met portret. Frans Demers [= Frans Beckers] xB 5998 12.00 x

GIJSEN, Marnix. Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in drie bedrijven. Amsterdam/Den Haag/Rotterdam, Meulenhoff/Nijgh & Van Ditmar, 1968. Paperback. 110 p. E 165. - xR 2675 8.00 x

GILS, J.B.F. van. De dokter in de oude Nederlandsche Tooneelliteratuur. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1917. Gebonden. 183 p. Ills. Band licht beschadigd. xR 5434 12.50 x

GIRAUDOUX, Jean. De engel van het kwaad. Vertaling Max Nord. Amsterdam, De Bezige Bij, 1961. Pocket. 126 p. LP 65. - xM 7524 7.00 x

GODELAINE, C. Het Vlaamsche Volkstooneel. Davidsfonds, 1939. Or. omslag. 105 p. + foto's. Keurboek nr. 21. goed exemplaar. xK 1289 9.00 x

GRAFT, Guillaume van der. Een ladder tegen de maan. Een spel in drie bedrijven. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1957 Oorspr. omslag. 80 p. Wending Toneelbibliotheek serie II, deel 2. xB 2118 7.00 x

GROENER, Walter / Arnold Douliez, Jos van Gorp e.a. (Ed.). 25 jaar Fakkel. 1956-1981. Z.p. z.j. Paperback. 190 p. Ills. - xK 3051 10.00 x

GROTHE-TWISS, Amelie. Swawa's terugkeer. Hilversum, J. Reddingius, 1903. Gebonden. 77 p. Ills. Onafgesneden. Met opdracht: Aan Jhr. Jan Feith....... xT 6895 30.00 x

HAENEN, Paul. Een bijzonder prettig vergezicht. Frappant blijspel. Bert Bakker, Amsterdam, 1987. Oorspr. omslag 88 p. - xB 7407 6.00 x

HAES, Louis de. De muis. Kamerstukje voor heer en dame. Amsterdam, Magazijn De Voordracht, z.j. Geniet. 20 p. - xR 9143 9.00 x

HALL, J.N. van en C.N. Wybrands. Tooneelstudies. Bijdragen van F. Coppee, A.H.G.P. van den Es, J.H. Gallee, F. van der Goes, Guido van Hall, J. Huf van Buren, H. Kern, A.C. Loffelt, M.A. Perk, A. Pierson, J. van Vloten, Aem. W. Wybrands. Amsterdam, A. Rossing, 1889. 2e uitgave. Gebonden. 470 p. - xK 9934 30.00 x

HANS, D. Annie van der Lugt Melsert-van Ees. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931. Oorspr. omslag. 41 p. Ills. - xB 1747 8.50 x

HARTOG, Jan de. De ondergang van de vrijheid. Spel van de zeesleepers in vier bedrijven. Amsterdam, Elsevier, 1939. 1e druk. Ingenaaid. 98 p. - xK 7304 20.00 x

HARTOG, Jan de. Het hemelbed. Amsterdam, 1974. Geniet. 32 p. Jan de Hartog 60 jaar. xB 3530 10.00 x

HEBBEL, Friedrich. Gyges en zijn ring. Treurspel in vijf bedrijven, metrische vertaling van K.H. de Raaf. Rotterdam, Brusse, 1916. Gebonden. 113 p. Onafgesneden. Gezet uit de Hollandsche Mediaeval-type van S.H. de Roos en voorzien van Hebbels portret naar een penteekening van den vertaler. Genummerd 64/200 exx. Geschept Hollandsch papier. xK 5269 25.00 x

HEIJERMANS, Herman. Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters. Amsterdam, Mij. Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. Gebonden. 48 p. - xK 9388 7.00 x

HEIJERMANS, Herman. Brief in schemer, De buikspreker, Een heerenhuis te koop. Drie eenakters. Amsterdam, Mij. Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. Ingenaaid met stofomslag. 48 p. - xR 9888 10.00 x

HEIJERMANS, Herman. De groote vlucht. Satirieke komedie in vier bedrijven. Amsterdam, S.L. van Looy, 1908. 1e druk. Or. omslag. 172 p. - xK 9374 10.00 x

HEIJERMANS, Herman. De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 112 p. Tooneel Bibliotheek. xL 2506 7.00 x

HEIJERMANS, Herman. De opgaande zon. Een spel van den middenstand in vier bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 2e druk. Ingenaaid met stofomslag. 112 p. - xR 9887 10.00 x

HEIJERMANS, Herman. Een mei. Dramatische schets in een bedrijf. Amsterdam, Mij. Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 32 p. Tooneel Bibliotheek. xL 2501 7.00 x

HEIJERMANS, Herman. Een mei. Dramatische schets in een bedrijf. Amsterdam, Mij. Goede en Goedkoope Lectuur, [ca. 1900]. Ingenaaid met stofomslag. 32 p. Tooneel Bibliotheek. xR 9885 10.00 x

HEIJERMANS, Herman. Eva Bonheur. Een genoegelijk toneelspel in 3 bedrijven. Arnhem, Loghum Slaterus & Visser, 1919. Gebonden. 112 p. Boekverzorger H. Th. Wijdeveld. xC 1476 22.50 x

HEIJERMANS, Herman. Feest. Een gevangenisschets in een bedrijf. Amsterdam, Mij. Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 28 p. - xK 5002 7.00 x

HEIJERMANS, Herman. Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven. Amsterdam, S.L. van Looy, 1902. Gebonden. 125 p. Knipje uit schutblad. xL 1441 10.00 x

HEIJERMANS, Herman. Interieurs I. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1905. 2e druk. Gebonden. 127 p. Inhoud: Begrafenis, Amieke. xK 9242 8.00 x

HEIJERMANS, Herman. Interieurs I. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1905. 2e druk. Ingenaaid. 127 p. Inhoud: Begrafenis, Amieke. xL 0333 8.00 x

HEIJERMANS, Herman. Interieurs II. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1905. 2e druk. Ingenaaid. 153 p. Inhoud: Huwelijk, De meid, Bep die dwaze jongen. [omslag licht verkleurd]. xK 9727 8.00 x

HEIJERMANS, Herman. Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf. Amsterdam, Mij. Goede en Goedkoope Lectuur,z.j. Gebonden. 29 p. Toneel Bibliotheek. xL 2502 7.00 x

HEIJERMANS, Herman. Nummer tachtig. Dramatische fantasie in een bedrijf. Amsterdam, Mij. Goede en Goedkoope Lectuur,z.j. Ingenaaid. 29 p. - xK 5003 7.00 x

HEIJERMANS, Herman. Toneelwerken. Drie delen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1965. Gebonden S.O. - xM 1397 20.00 x

HEIJERMANS Jr., Herman. Het pantser. Romantisch soldaten-spel in 3 bedrijven. Amsterdam, S.L. van Looy, 1902. Oorspr. omslag onafgesneden 125 p. - xB 8727 20.00 x

HEIJS, Jan. Filmliga 1927-1931. Met een inleiding door Jan Heijs. Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij, 1982. Oorspr. omslag. 614 p. Ills. - xR 1467 17.50 x

HELLINGA, Gerben. Kees de Jongen. Een toneelspel naar de gelijknamige roman van Theo Thijssen. Amsterdam, Toneelgroep Centrum, 1970. Geniet. 28 p. Ills. in los omslag met rolverdeling. Programmaboekje Toneelgroep Centrum. Premiere 19 september 1970 Stadsschouwburg Haarlem. xB 1350 8.00 x

HELMAN, Albert. Caraibisch Passiespel in vijf acten met een proloog en epiloog. Paramaribo, Varekamp & Co., 1960. Ingenaaid. 98 p. Met foto's. Omslag: Verbeek. xT 4784 20.00 x

HEMEL, Victor van. Voorname Belgische Toonkunstenaars uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. Beknopt overzicht van hun leven en oeuvre. Antwerpen, Cupido, z.j. 3e bijgewerkte druk. Oorspr. omslag. 84 p. Ills. - xT 0695 8.50 x

HENSEN, Herwig. De aarden schaal, De andere Jehanne, Sodom en Gomorra. Brussel, A. Manteau, 1955. Ingenaaid. 230 p. Onopengesneden. Oplage 700 exx. xH 1532 11.50 x

HEPKEMA, J. De doarpskomeedsje : slotsangen, coupletten en foardrachten Hearrenfean [Heerenveen] : Hingst en Hepkema 1876. In losse katernen zonder omslag, VII + 80 p. Fries toneel xR 3429 15.00 x

HERTOG, A. den. Tien ure heit de klok. Spel uit den goeden ouden tijd in 4 bedrijven. Dordrecht, C. Morks Cz., [1929]. Gebonden half leer. 104 p. - xT 1041 20.00 x

HERZBERG, Abel J. Sauls dood. Drama in zeven tonelen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1959. 2e druk. Paperback. 74 p. De Boekvink. xT 3698 8.00 x

HERZBERG, Judith. Dat het 's ochtends ochtend wordt. Twee toneelstukken. De Harmonie Amsterdam 1974. 1e druk Paperback 123 p. - xR 1758 10.00 x

HET TONEEL. Inhoud: B. Stoman: Polen van benadering: Hamlet en Fruhlingserwachen. The Dutchman in Nederland: erger dan discriminatie. Shylock Hooggeleerd tekort gedaan. A. Rutten: Hoe? W. Bank: Hold up the mirror to nature. A. Wesker: Het Huis. 's-Gravenhage, Nederlands Toneelverbond, 1967. Oorspr. omslag. 190-228 p. Ills. Het toneel waarin opgenomen Teatraal. Tweemaandelijk tijdschrift voor het Nederlands taalgebied. 88e jrg. no. 6, 1967. xB 8488 6.00 x

HET TONEEL. Inhoud: E. Barba: Theater Laboratorium 13 Rzedow. J. Littlewood: Goodby Joan Littlewood. A. Rutten: Vondel en Pinter. P.H. Dubois: Il faut passer par les nuages. K. Muller: Kabaal rond Chioggia. 's-Gravenhage, Nederlands Toneelverbond, 1966. Oorspr. omslag. 36 p. Ills. Het toneel waarin opgenomen Teatraal. Tweemaandelijk tijdschrift voor het Nederlands taalgebied. 87e jrg. no. 1, 1966. xB 8486 6.00 x

HET TONEEL. Inhoud: P. Braauw: Toneelbedrijvigheid in Nederland. B. Stroman: Op zoek naar het eigentijdse in voorbije stukken. P. Justesen: Per Aspera ad Astra. D. Bablet: Josef Svoboda. A. Rutten: In memoriam Fred Engelen. 's-Gravenhage, Nederlands Toneelverbond, 1968. Oorspr. omslag. 40 p. Ills. Het toneel waarin opgenomen Teatraal. Tweemaandelijk tijdschrift voor het Nederlands taalgebied. [op omslag]: 88e jrg. no. 6, 1967 - 89e jrg no. 1, 1968. xB 8489 6.00 x

HET TONEEL. Vietnam op het toneel. 's-Gravenhage, Nederlands Toneelverbond, 1967. Oorspr. omslag. 60 p. Ills. Het toneel waarin opgenomen Teatraal. Tweemaandelijk tijdschrift voor het Nederlands taalgebied. 88e jrg. no. 1, 1967. xB 8487 6.00 x

HEYTING, August. Zondeval mysteriespel behelzende den val der engelen en der mensen. 's-Gravenhage, Luctor et Emergo, 1928. Oorspr. omslag. 298 p. Met 71 verluchtingen benevens band- en titeltekeningen door Hans Eibl, vijf kopvignetten door H. van der Stok, zinspreukvignet door George Hogerwaard. [Knipje uit franse pagina]. xB 1583 18.00 x

HILMAN, Joh. Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1878. Gebonden. 353 p. [Rug hersteld]. Niet in den handel. Opgave van 4739 toneelteksten. xT 5659 50.00 x

HOEK, Luc van. Het gezegende land. Een Bravants spel van Sint Willibrord. Antwerpen, Het Speycker, 1939. Or. omslag. 78 p. In opdracht van het Bravants Comite voor de Sint Willibordusherdenking 1939. xL 1992 8.00 x

HOEVEN, J.H. van der. Galerij van beroemde Fransche tooneelspelers. Anecdotisch beschreven. Meulenhoff & Co., Amsterdam, 1913. Kunstleren integraalbandje, Ills., 279 p. - xR 8304 8.00 x

HONIG, Piet Hein. Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995. Amsterdam, Theater Instituut Nederland, 1996. Gebonden. 1276 p. Met foto's. - xT 3617 20.00 x

HOORNIK, Ed. De bezoeker. Toneelspel in drie bedrijven. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1952. 1e druk. Gebonden. 54 p. Oplage 1250 exx. Boekverzorging: Henk Krijger. xW 5826 9.00 x

HOORNIK, Ed. De zeewolf. Toneelstuk in drie bedrijven. Amsterdam, Querido, 1955. 1e druk. Ingenaaid. 95 p. - xM 3733 7.00 x

HOORNIK, Ed. Dramatisch werk. Amsterdam, Meulenhoff, 1975. Paperback. 326 p. Verzameld werk deel 4. xM 1719 8.00 x

HOORNIK, Ed. Kains geslacht. Toneelspel in drie bedrijven. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1955. 1e druk. Ingenaaid. 60 p. - xH 0999 8.00 x

HOUSMAN, L. Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Van Sint Franciscus. II: De blindeman. In de vertaling van Wies Moens. [Utrecht, De Gemeenschap], [1929]. Oorspr. omslag. 52 p. Los deel. Gedrukt in rood/blauw en zwart. [bibliotheekstempeltje]. xB 3698 12.00 x

HOUSMAN, L. Van Sint Franciscus: negen taferelen uit het leven van de Poverello. In de vertaling van Wies Moens. Utrecht, De Gemeenschap, 1929-1930. Vier delen in cassette. Illustraties Jozef Cantre.Typografie Charles Nypels. + bijlagen. Oplage 250 exx. In opdracht van het Nijmeegse Studententoneel. Gedrukt in zwart, rood en blauw. xR 6321 200.00 x

HOUSMAN, Laurence Wies Moens. Van Sint Franciscus. Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Vertaling van Wies Moens. Utrecht, De Gemeenschap, 1929-1930. Vier delen. Ingenaaid, 38 + 52 + 59 + 61 p. Illustraties Jozef Cantre. Typografie Charles Nypels. + bijlagen. Oplage 250 exx. In opdracht van het Nijmeegse Studententoneel. Gedrukt in zwart, rood en blauw. Deel 4 genummerd 57, gedrukt voor L.P.J. Geldens. xR 8176 100.00 x

HUNNINGHER, B. Toneel en werkelijkheid. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1947. Gebonden S.O. 272 p. Ills. - xK 8361 10.00 x

IBSEN, Henrik. De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1909. 3e geheel herziene druk. Ingenaaid. 132 p. - xB 9388 7.00 x

IBSEN, Henrik. De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons. Amsterdam, G. Schreuders, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1905]. Gebonden. 115 p. Wereldbibliotheek o.l.v. L. Simons. [Band S.H. de R.]. xR 4425 6.50 x

IBSEN, Henrik. John Gabriel Borkman. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar de oorspronkelijke Noorse uitgave door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam, Meulenhoff, 1907. 1e druk. Oorspr. omslag. 79 p. Met ingeplakt portret van Willem Royaards. - xB 9112 10.00 x

IMPE, Alfons van. Over toneel. Vlaamse kroniek van het komediantendom. Tielt/Amsterdam, Lannoo, 1978. Paperback. 460 p. Literatuur in zicht nr. 3. xT 0596 12.00 x

ISING, Arnold. Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1879. Oorspr. omslag. 82 p. - xL 1165 15.00 x

JANIN, Jules. Deburau. Erzahlung uber das Drei-Groschen-Theater und die Geschichte des Franzosischen Theaters fortzusetzen. Henschelverlag Kunst und Gesellschaft Berlin 1977. Einband Ills. 160 p. in Cassette. Ubersetzt und herausgegeben von Antje Ruge und Lydia Billiet. Mit einem Nachwort von Antje Ruge. xK 5619 9.00 x

JANSEN, Jan Jaap en Ineke ter Heege. Victoria goes Wilde. Monnickendam, Theatergroep De Kern, 2000. Oorspr. omslag. 62 p. Ills. Tekstboekje. xR 7109 9.00 x

JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Ingenaaid. 17 p. - xL 2505 8.00 x

JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Ingenaaid. 17 p. - xH 4706 8.00 x

JELAKOWITCH, Ivan. [Herman Heijermans]. Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Ingenaaid. 17 p. - xT 0927 8.00 x

JONG, Evert de. Met waarachtige zorg. De toneelschrijver Herman Heijermans. Leiden, A.W. Sijthoff, 1971. Paperback. 112 + 10 p. Ills. - xW 6502 6.00 x

JUNKERS, Herbert. Niederlandische Schauspieler und niederlandisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland. Haag, Martinus Nijhoff, 1936. Oorspr. omslag. XI + 304 p. Mit 1 Faksimile. - xT 3479 18.00 x

KALIDASA. Nicolaas Wijnberg [Programma]. Holland Festival 1958: Shakuntala of De Noodlottige Ring. Toneelspel in zeven taferelen. Nederlandse Toneelmanifestatie. Amsterdam, 1958. Geniet. 16 p. Ills. De lithografieen van dit programma werden ontworpen door Nicolaas Wijnberg, de teksten werden verzorgd door Bert Voeten. xR 8355 10.00 x

KEMPERINK, M.G. Nederlands Toneel in het Fin de Siècle 1890-1900. Amsterdam University Press, 1995. Paperback Ills. 202 p. - xR 4924 10.00 x

KESNIG, H. Fabrieksmenschen. Spel van leed en strijd, in 4 bedrijven. A. Deraedt-Verhoye, Rousselare 1912. Oorspr. omslag 88 p. Tooneelbibliotheek xL 6312 15.00 xx

KEULS, H.A. Het Londensche tooneel in oorlogstijd. Amsterdam, Republiek der Letteren, 1945. Gebonden. 96 p. Ills. - xK 7438 7.00 x

KIPPHARDT, Heinar. De zaak Oppenheimer. Toneelstuk, vrij naar de dokumenten. Vertaling Jean A. Schalekamp. Amsterdam, Contact, 1965. Paperback. 141 p. - xL 1121 8.00 x

KNORRINGA, H. De straat. Spel in vier taferelen. De Telg, 1946. Oorspr. omslag. 68 p. - xT 7148 8.00 x

KOENEN, Marie. Davids overwinning. Openluchtspel met gesproken koren. 's-Hertogenbosch, Geert Groote Genootschap, [1934]. Oorspr. omslag. 72 p. G.G.G. nr. 455. [bibliotheekstempeltje]. xL 4811 10.00 xx

KOLLEWIJN, R.A. Ueber den Einfluss des hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius. Amersfoort/Heilbronn, A.M. Slothouwer/Henninger, [1880]. Oorspr. omslag. 96 p. - xR 5884 15.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Het chemisch huwelijk. Toneelstuk in vijf bedrijven. Teksboek. Eindhoven, Zuidelijk Toneel Globe, 1982. Pocket. 106 p. - xH 7748 7.00 x

KOMRIJ, Gerrit. Vreemde melodieen. Een operalibretto. Amsterdam, Bert Bakker, 2001. Paperback. 78 p. - xL 0803 8.00 x

KOOLHAAS, A. Niet doen Sneeuwwitje / Noach. Toneel. G.A. van Oorschot Amsterdam 1978. Ingenaaid 247 p. beide toneelteksten in 2e druk xB 2831 9.00 x

KOSTER, Simon. De legende van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid. Zutphen, De Walburgpers, 1974. Paperback. 116 p. Ills. - xK 9851 10.00 x

KOSTER, Simon. Else Mauhs. Amsterdam, De Branding, 1926. Or. omslag. 23 p. + 14 foto's Menschen op het tooneel nr. 9. monografieen over Nederlandsche tooneelspelers. xK 5858 10.00 x

KRAMER, Folkert. Cor Ruys Menschen op het Tooneel. Amsterdam, De Branding, 1925. Or. omslag. 15 p. + Ills. Menschen op het Tooneel nr. 10 van een serie monografieen over Nederlandsche tooneelspelers. Omslagontwerp: Ant. Kurvers. xK 9885 9.00 x

KRAMER, Folkert. Jan Musch. Menschen op het Tooneel. Amsterdam, De Spieghel, 1926. Oorspr. omslag. 22 p. + Ills. Menschen op het Tooneel nr. 6 van een serie monografieen over Nederlandsche tooneelspelers. Omslagontwerp: Ant. Kurvers. xB 8755 8.00 x

KROJER, Maxim. Theater A-Z. Antwerpen, Boekengilde Die Poorte, 1959. Gebonden S.O. 256 + 301 p. Twee delen in een band. Uitgegeven onder de auspicien van het A.K.V.T. ter gelegenheid van zijn tweede lustrumviering. xB 8828 12.00 x

KROJER, P.S. Maxim. De man die zich-zelf verloren heeft... Grotesk poppen-spel voor levende spelers in acht tafreelen. Antwerpen, Het Tooneel, z.j. Oorspr. omslag. 94 p. Omslagontwerp: Oscar de Clerck. xT 0960 10.00 x

KROJER, P.S. Maxim. Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht. Standaard Boekhandel Antwerpen etc. 1938. Gebonden (particuliere band) 128 p. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding Jrg. 37, nr. 8-9, Verhandeling 365-366 xK 8735 15.00 x

LANGENDONCK, Prosper van. Ze moest 'nen man hebben. Blijspel met zang in een bedrijf. Schaarbeek, E. van Doorslaer, 1922. 3e uitgave. Geniet. 33 p. - xL 3614 7.00 x

LANGENDYK, Pieter. De spiegel der Vadelandsche Kooplieden. Zutphen, W.J. Thieme, 1929. 6e herziene druk. Gebonden. 116 p. Opnieuw uitgegeven met inleiding en aanteekeningen door C.H.Ph. Meijer. Klassieke letterkundinge pantheon. xH 8761 7.00 x

LENNEP, J. van en A.J. de Bull. De val van Jeruzalem, treurspel. Amsterdam, J. Noordendorp, 1850. Ingenaaid. 89 p. Omslag vernieuwd met behoud van oorspronkelijk voorblad. xB 3013 15.00 xx

LEONARD, Hugh. Stephen D. Toneelstuk naar de romans A portrait of the artist as a young man en Stephen Hero van James Joyce. Vertaling G. Franken Nawoord Fritz Senn. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. Paperback. 108 p. LRP 271. - xH 5220 7.00 x

LES VOIES DE LA CREATION THEATRALE 2. B.BRECHT: Mere courage la resistible ascension d'arturo ui. M.FRISCH: Andorra. P.WEISS: L'instruction. A.CESAIRE: La tragedie du roi Christophe un saison au Congo. J.CABRAL de MELO NETO: Mort et vie Severine. Paris, Editons du Centre National de la Recherche Scientifique, 1970. Bound. 350 p. Ills. - xH 9169 25.00 x

LILAR, Suzanne. Zestig jaar toneelliteratuur in Belgie. Vertaling Marnix Gijsen. Antwerpen, De Sikkel, 1951. Gebonden. 95 p. + Illustraties. - xT 0694 10.00 x

LINDEN, C. van der en Haganus. Een Nederlandsche Opera. Pro: C. van der Linden. Contra: Haganus. Baarn Hollandia, 1914. Oorspr. omslag. 32 p. Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. Serie IX. No. 5. xR 1377 8.00 x

LOGGEM, Manuel van. De Chinese fluitspeler. Toneel in drie bedrijven. Bussum, F.G. Kroonder, 1947. Gebonden. 80 p. Bayard Reeks 21. xW 8007 7.00 x

LOGGEM, Manuel van. Inleiding tot het toneel. Assen, Born, 1953. 2e druk. Gebonden S.O. 155 p. Ills. Pallas Reeks 2. xH 9220 8.00 x

LOOS, Karel. Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie. Antwerpen, L.J. Janssens & Zonen, 1923. Ingenaaid. 192 p. Met foto's. - xK 7440 10.00 x

LORCA, Federico Garcia. Toneelwerk: Het huis van Bernarda Alba, Het fantastische schoenlappersvrouwtje gevolgd door Causerie over toneel. Nederlandse tekst Dolf Verspoor. Amsterdam, Van Ditmar, 1967. Paperback, 134 p. - xT 6430 9.00 x

LUNS, Frank. Het Tooneel te Amsterdam. Dramatisch Jaarboek 1910. Amsterdam, De LOSCO, 1910. Oorspr. omslag. XL + 457 p. Ills. [Rug licht beschadigd]. xT 0403 20.00 x

LUNS, Frank. Het Tooneel te Amsterdam. Dramatisch Jaarboek 1911. Amsterdam, De LOSCO, 1912. Oorspr. omslag. XVI + 490 p. Ills. [Rug licht beschadigd]. xT 2711 20.00 x

LUNS, Frank. Roomsch Nederland en tooneel. Een beschouwing. Inleiding B.H. Molkenboer. Slotwoord C.R. de Klerk. Utrecht/'s-Hertogenbosch, J.R. van Rossum/C.N. Teulings, 1915. Oorspr. omslag. 61 p. Uitgave: Apologetische vereeniging Petrus Canisius nr. 55. [bibliotheekstempeltje]. xB 4973 8.00 x

LUTZ, Kurt. Bertolt Brecht 85. Brechttage 1983, Gastspiel im Grips-Theater. Berlin, 1983. Or. omslag. 60 p. Ills. Ein Programm mit Liedern und Text und das Stuck Die Gewehre der Frau Carrar. xK 7462 10.00 x

MEESTER, Johan de. De kunstenaars des gemeenen levens. Een spotternij in 3 tafreelen in De Maecenas. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1918. Ingenaaid. 104 p. - xH 1586 11.50 x

MELCHINGER, S. Drama & toneel. Van Shaw tot Brecht. Vertaald en bewerkt door B. Stroman. Amsterdam, Moussault, 1959. Gebonden. 244 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 5168 10.00 x

MENNEKENS, Jef. Een kroon. Drama in 5 bedrijven. Maldegem, V. Delille, 1906. Oorspr. omslag. 103 p. Duimpjesuitgave nr 60. xR 5360 20.00 x

MERKELBACH. Over tooneel. Amsterdam, S.L. van Looy, 1926. Ingenaaid. 116 p. + 23 foto's. Bandteekening van Van Uytvanck. Inleiding van Henri van Booven. xK 5862 9.00 xx

MIJNSSEN, Frans. Ida Wahl. Een spel in vier gedeelten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1920. Gebonden. 122 p. Ex libris: Fernand Lodewick. xT 0838 12.50 x

MIJNSSEN, Frans. Over tooneel. Deel I: Tooneelkunst. Deel II: Nederlandsche Tooneelspelen. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1910]. Gebonden. 135 p. + kort nawoord. - xR 1772 8.00 x

MIJNSSEN, Frans. Tooneelspelen. Uit eigen wil. Verdwaalden. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1906. Gebonden. 179 p. - xK 8495 10.00 x

MILLER, Arthur. Na de zondeval. Toneelspel in twee bedrijven. Vertaald door Bert Voeten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. 2e druk. Paperback. Literaire Pocket 128. Lichte waterschade. xM 2229 6.00 x

MOERKERKEN Jr., P.H. van. De doodendans. Drama met een woord vooraf over Dramatische Vertooningen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. Ingenaaid, 84 p. - xR 9159 13.50 x

MOERKERKEN Jr., P.H. van. Modron. Een dramatisch spel. S.L. van Looy, Amsterdam, 1903. Oorspr. bedrukt omslag, onafgesneden, 80 p. - xR 3772 20.00 x

MOERKERKEN, P.N. De dood van Keizer Otto III en Christus op de Alpen. Twee drama's. Amsterdam, S.L. van Looy, 1910. Ingenaaid. 127 p. [bibliotheekstempeltje]. Goed exemplaar. xL 6031 8.00 x

MOLIERE. Le bourgeois gentilhomme. Illustrations de Dubout. Editions Michele Trinckvel, z.j. Bound. 160 p. Ills. - xH 9166 30.00 x

MONTEYNE, Lode. Kritische Bijdragen over Tooneel. Met een inleidend woord van Maurits Sabbe. Antwerpen, Ruqouy, Delagarde & Van Uffelen, 1926. Oorspr. omslag onafgesneden 260 p. - xR 3160 20.00 x

MONTEYNE, Lode. Wendingen in de moderne tooneelkunst. Van de Hertog van Meiningen tot Piscator - den Rebel. Eerste deel 1870-1918. Tweede deel: 1918-1930. Brussel : N.I.R. 1937. Oorspr. omslag. 47 + 48 p. Ills. Nederlandsche reeks nr 21 en 22. Brussel 1937. xT 5944 10.00 x

MULISCH, Harry. Tanchelijn. Kroniek van een Ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven. Amsterdam, De Bezige Bij, 1960. 3e druk. Pocket. 147 p. - xC 1567 6.00 x

MULLER, Johannes. Das Jesuitendrama in den Landern Deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665). Zwei Banden. Augsburg, Benno Filser, 1930. Einband. VII + 98 + 149 p. + Tafeln. Schriften zur deutsche Literatur. [bibliotheekstempeltje]. xL 5378 18.00 x

MULTATULI. Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1908]. Gebonden 84 p. Nederlandsche Bibliotheek. De Mare 532. xM 2575 8.00 x

MULTATULI. Vorstenschool. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1924. 9e druk. Ingenaaid. 122 p. Met een woord vooraf door Mevr. Douwes Dekker-Schepel en twee portretten. xK 5005 7.00 x

MULTATULI. Vorstenschool. Amsterdam, Elsevier, 1901. 7e druk. Gebonden. 158 p. - xB 0842 10.00 xx

MULTATULI. Vorstenschool. Drama. Amsterdam, Funke, 1875. 5e druk Gebonden. 135 p. etiketje binnenzijde band: C.B. Brettschneider, boekbinder, Leeuwarden. xB 9651 25.00 xx

MUSSET, Alfred. Andre del Sarto. Drama in twee bedrijven. Vertaling Louis Landry. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 41 p. Tooneelbibliotheek. [bibliotheekstempeltje]. xR 4438 6.00 x

MUSSET, Alfred de. Een deur moet open zijn of dicht. Naar het Fransch door Jan Prins. Antwerpen [Bilthoven], Ad. Donker, 1941. [1943]. Gebonden. 24 p. De Jong 585. xH 5454 18.00 x

NAEFF, Top. Willem Royaards. De Tooneelkunstenaar in zijn tijd. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1947. Gebonden S.O. 368 p. - xR 8130 10.00 x

NIJHOFF, M. Des Heilands Tuin. Een pinksterspel. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1951. Ingenaaid. 38 p. In samenwerking met de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale. xK 8339 7.00 x

NIJHOFF, M. Het heilige hout. Drie spelen. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1950. Gebonden S.O. VII + 106 p. [Omslag beschadigd]. xW 8149 10.00 x

NOORDWAL, Cornelie. De Referendaris-titulair. Haagsch blijspel in vijf bedrijven. A.W. Bruna & Zoon, Utrechts, 1905. Gebonden, 144 p. - xT 1428 20.00 x

NOTERMANS, Jef. Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie. Verlucht door Emile Taalman. Elsloo, 1961. Ingenaaid. 86 p. - xK 7439 9.00 x

PAAP, W.A. Koningsrecht. Amsterdam, Vivat, 1908. 2e druk. Ingenaaid. onafgesn., 144 + XVI p. - xC 0312 11.50 x

PAAP, W.A. Koningsrecht. Amsterdam, Vivat, 1908. 2e druk. Gebonden onafgesn., 144 + XVI + 8 p. - xR 0233 12.00 x

PARIDON, Egbert van. Liever geen bloemen. Terugblik van een theaterman. Theater Instituut Nederland, 1998. Ingenaaid. 236 p. Ills. Eindredactie Paul Blom. xH 9232 10.00 x

PENNING, J.H. Voor en achter het voetlicht. Den Haag, De Kern, 1949. Gebonden. 205 p. Ills. - xH 9208 10.00 x

PERQUIN, Nic. Voordrachtskunst. Theorie en practijk. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg, z.j. [1951]. Gebonden. 315 p. Ills. - xK 5620 15.00 x

PINTER, Harold. Het verjaardagsfeest, De huisbewaarder, De collectie. Vertaling Gerard Reve. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Paperback, 242 p. + adv. BBLiterair xT 8282 9.00 x

POORT, Herman. Van de planken. Dagbladkronieken over tooneel. Groningen, P. Noordhoff, 1926. 1e druk. Gebonden. 148 p. Ills. - xL 1799 10.00 x

POS, W. Ph. De toneelkunstenaar August Defresne. Toneelschrijver, regisseur, toneelleider. Amsterdam, Moussault, 1971. Paperback. 270 p. Ills. - xR 8945 9.00 x

PROGRAMMA. Groenentooneel, uitvoering door de novitii van 1920 te geven op dinsdag 5 October in Tivoli. Utrecht, P. den Boer, 1920. Oorspr. omslag. 512 p. Ills. - xR 5644 15.00 x

PROGRAMMA. Van Pierement tot Mengelberg. Revue in 2 bedrijven en een proloog. 7 mei 1938. Amsterdam, Carre, 1938.Geniet. 32 p. Ills. Ter herdenking van 'n halve eeuw Concertgebouw. Omslag Roland Rabag. xT 7197 10.00 x

PUTMAN, Willem. Het oordeel van Olga. Comedie in drie bedrijven. De Vlaamsche Boekenhalle, Leiden/Leuven, [1920]. onopengesneden, 112 p. - xR 8959 15.00 x

PUTMAN, Willem. Jeugd. Minnespel in drie bedrijven. Leuven/Gent, S.V. de Vlaamsche Boekenhalle, 1924. Or. omslag. 66 p. Tooneelfonds 'Het masker'. xL 0325 9.00 x

PUTMAN, Willem. Legende spel: Hedwig. Wenduyne, Toneelfonds Palmer Putman, 1933. Oorspr. omslag. 36 p. - xT 1023 8.50 x

PUTMAN, Willem. Tineke ! Blijspel in een akt. Toneelfonds Palmer Putman, Waereghem, 1924. Oorspr. omslag, 46 p. Omslagteekening van Karel Maes 1916. xT 3021 10.00 x

PUTMAN, Willem. Tooneel-Groei (1921-1926). Indrukken over het na-oorlogsch tooneel-herleven in ons land. Exelsior, Brugge, z.j. Oorspr. papieren omslag, Ingenaaid, onafgesneden 446 p. Het Vlaamsche Volkstooneel. De Kunstvertooningen in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel. Het Theatre du Marais en de Groupe libre. Het "Belgisch" Tooneel. Over muziek. Het dilettanten-tooneel in Vlaanderen. [Omslag matig]. xR 4561 45.00 xx

PUTMAN, Willem. Tooneeldagboek 1928-1938. Antwerpen, Globus uitgave, 1938. Gebonden. 254 p. - xB 3248 12.00 x

QUERIDO, Is. Saul en David. Treurspel in vier bedrijven. (vijf tafreelen). Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 120 p. Tooneel Bibliotheek. xL 0515 7.00 x

RAALTE, Arn. van. Louis Bouwmeester 1861 - 1901. Zijn veertig-jarig tooneelloopbaan. Amsterdam, Cohen Zonen, 1901. Ingenaaid. 46 p. Met 30 illustraties en facsimile van den jubilaris. xL 2658 10.00 x

RANUCCI-BECKMAN, Betsy. Dat, wat je niet hebt... 'n onschuldig spel van een schuldige verhouding in drie bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920. Ingenaaid. 82 p. Tooneel-Bibliotheek. xT 0006 8.00 x

REVE, Gerard Kornelis van het. Commissaris Fennedy. Tragedie in een proloog, drie bedrijven en een epiloog. Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. Paperback. 127 p. Literaire Pocketserie LP No. 83. RSBN 8. Ontwerp Karel Beunis. xR 7939 30.00 x

RIDDERIKHOFF, J.M. Ernst en luim in het theater. Hoorn, Westfriesland, z.j. Gebonden S.O.142 p. Ills. Een terugblik op meer dan vijftig jaar amateur-toneel door costumier en grimeur Joh. M. Ridderikhoff. xH 9797 10.00 x

RIEMSDIJK, A.W.G. van. Mea Culpa. Toneelspel in vijf bedrijven. Haarlem, Op de Hoogte, [1926]. Ingenaaid. 87 p. [binnenwerk: roestvlekjes]. Gesigneerd door de auteur. xT 2431 15.00 x

RODENBACH, Albrecht. Gudrun. Spel in vijf bedrijven. Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. Ingenaaid. XX + 83 p. Ills. Tweede druk herzien naar het handschrift door Ad. Herckenrath. Versiering van C. van der Sluys. In rood en zwart gedrukt. xB 9025 25.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De moeder. Leekenspel in drie bedrijven. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932. 1e druk. Ingenaaid. 66 p. Houtsnede F.S. Geesink. xC 1594 8.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918. 3e druk. Gebonden half linnen. 128 p. Rode belettering op voorplat. xK 8870 7.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918. 3e druk. Gebonden half linnen. 128 p. Groene belettering op voorplat. Band: P.H. Praag. xL 7620 7.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1931. 4e druk. Gebonden linnen. 132 p. Met een inleiding H.R.H. xB 2779 8.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1931. 4e druk. Ingenaaid. 132 p. - xB 3027 7.50 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De roep der stad. Leekenspel in drie bedrijven. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1933. Ingenaaid. 56 p. - xB 3158 8.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De stem die roept. Zes kleine spelen en koren. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1936. 1e druk. Ingenaaid. 76 p. Ex Libris A. Staal. xC 1831 7.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De stem die roept. Zes kleine spelen en koren. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1936. 1e druk. Gebonden S.O. 76 p. - xK 8355 11.50 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. De stem die roept. Zes kleine spelen en koren. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1936. 1e druk. Gebonden. 76 p. - xM 3650 9.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Gedroomd gebeuren. Dramatisch spreekkoor. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1937. 1e druk. Ingenaaid. 46 p. Ex Libris A. Staal. xC 1833 7.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Kinderen van dezen tijd. Leekenspel in drie bedrijven. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1931. 1e druk. Ingenaaid. 66 p. Houtsnede J. Franken Pzn. xK 6403 7.00 x

ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, Henriette. Wij willen niet. Een anti-oorlogsspel. Rotterdam, W.L. & J Brusse, 1931. 1e druk. Ingenaaid. 62 p. Exlibris A. Staal. xC 1834 8.00 x

ROSTAND, Edmond. Cyrano de Bergerac. Heldenkomedie in vijf bedrijven in verzen. Vertaling R. de Buci. 's-Gravenhage, Laurens Jansz. Coster, 1923. Gebonden. 168 p. - xB 9427 12.00 x

RUYSLINCK, Ward / Boudewijn Vander Plaetse. Het Reservaat. Toneelbewerking: Boudewijn Vander Plaetse. Gent, 1976. Geniet. 50 p. Kreatie in teater Vertikaal op 31 januari 1976. xR 4793 9.00 x

SABBE, Maurits. Fanny's Sonnet. Tooneelspel in een bedrijf. Antwerpen, 1910. Or. omslag. 36 p. Vlaamsche Tooneel-verzameling van Gebroeders Janssens. Reks Gemengde Rollen. xL 2118 12.00 x

SACHS, Hans. De Student reist naar het paradijs. Klucht in een bedrijf. Vertaling Marie W. Vos. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, [1927]. Geniet. 12 p. - xR 6178 8.00 x

SCHAIK-WILLING, Jeanne van. Uit de stalles. Reacties op toneel. Amsterdam, Moussault, 1966. Paperback. 216 p. - xH 9213 8.00 x

SCHAU, Jorgen. Theater auf Buhne und Bildschirm. Moderne Schauspielkunst. Koln, Buch und Zeit, 1967. Einband. 244 p. Ills. - xK 5631 15.00 x

SCHENDEL, Arthur van. Pandorra. Amsterdam, Meulenhoff, 1919. Gebonden. 174 p. - xW 6930 12.00 x

SCHIERBEEK, Bert. Een groot dood dier. Amsterdam, De Bezige Bij, 1963. 1e druk. Pocket. 115 p. LP 120. Naam op schutblad xA 0608 7.00 x

SCHIERBEEK, Bert. Het kind der tienduizenden. Televisiespel. Amsterdam, De Bezige Bij, 1959. 1e druk. Pocket. 65 p. LP 27. - xK 4232 8.00 x

SCHILLINGS, Harry. Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw. Amsterdam/Assen, Van Gorcum, 1976. Gebonden S.O. 320 p. Ills. Uitgegeven op intiatief van de Stichting der Lage Landen bij gelegenheid van de viering van het 25e Toernooi der Lage Landen. xL 2055 16.00 x

SCHILP, C.A. Toneel in Utrecht in de twintiger en dertiger jaren. Het Spectrum Utrecht/Antwerpen 1975. Paperback Ills. 192 p. - xK 7840 10.00 x

SCHMIDT, Ernest W. / Gaston Martens en Willem Putman. Drie eenakten: 1. Een wonderlijke gast. Duivelarij in een bedrijf: Ernest W. Schmidt. 2. Klaasavondliefde, spel in een bedrijf: Gaston Martens . 3. Afternoon-tea! Een spel van zenuwen en serpentines in een acte: Willem Putman. Antwerpen, L.J. Janssens en Zonen, 1921. Oorspr. omslag. 84 p. Bandteekening van A. de Mol en een lino van Albert Van Hove. [vochtvlekje op achterplat]. xR 9251 10.00 x

SCHMIDT-DEGENER, F. De poort van Ishtar. Lyrisch drama. Amsterdam, 1937. Ingenaaid. 93 p. - xK 6342 9.00 x

SCHMIDT-DEGENER, F. De poort van Ishtar. Lyrisch drama. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Ingenaaid. 126 p. - xB 1864 9.00 x

SCHREURS, Jac. De pieta. Een mysteriespel van droom en gelijkenis. Utrecht, Het Spectrum, z.j. 3e druk. Or. omslag. 65 p. De Bongerd-Reeks. xK 5261 7.00 x

SCHREURS, Jacques. Omnis Terra. Gemeenschapsspel. Utrecht, De Gemeenschap, 1932. Gebonden 50 p. - xK 8973 10.00 xx

SCHUPP, Sjeng & Michiel van Dijk and guests. Kijkshock 3. 9 music animations. Boek + DVD. De Buitenkant, Amsterdam, 2011. Gebonden, Ills., 68 p. + dvd. Korte films over hilarische situaties en tragische personages. Op de dvd staan alle animaties-composities van hun derde theatervoorstelling Kijkshock3, waarmee zij in het seizoen 2008-2009 langs de theaters toerden. xR 9590 12.00 x

SCHURER, Fedde. Simson. Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Ingenaaid. 90 p. - xH 5937 8.00 x

SCHURMANN, Willem. De Violiers. Tragi-komedie in vier bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1912, 1e druk]. Gebonden. 99 p. Tooneelbilbliotheek o.l.v. L. Simons. xR 4421 6.50 x

SCHURMANN, Willem. De Violiers. Tragi-komedie in vier bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1932. 5e druk. Gebonden. 160 p. Met portret van den schrijver. - xR 6849 10.00 x

SCHURMANN, Willem. De Violiers. Tragi-komedie in vier bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 2e druk. Ingenaaid met stofomslag. 107 p. Met portret van den schrijver. - xR 9891 10.00 x

SCHURMANN, Willem. Het dubbele leven. Tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 2e druk. Gebonden S.O. 86 p. - xT 0013 10.00 x

SCHURMANN, Willem. Paddestoelen. Tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. 2e druk. Ingenaaid. 86 p. Tooneelbibliotheek. xT 1170 8.00 x

SCHURMANN, Willem. Speculanten. Kluchtig spelletje van de beurs. Een bedrijf. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1912] 2e druk. Gebonden. 26 p. Tooneelbibliotheek o.l.v. L. Simons. xR 4427 6.50 x

SCHURMANN, Willem. Uit het Wielerland. Blijspel in twee bedrijven met zang en koren. 12 Heeren, 2 Dames. Rotterdam, Gebroeders Poot, [1896]. Oorspr. papieren omslag. 52 p. - xR 9967 15.00 x

SHAKESPEARE met John FLETCHER. Cardenio of Het Tweede Treurspel van de Jonkvrouw. Charles Hamilton. Baarn, Bodoni, Gebonden S.O. Ills. 398 p. - xM 2388 41.00 x

SHAKESPEARE, William. Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1906]. 2e herziene druk, Gebonden. 143 p. Wereldbibliotheek 21. xR 4436 7.00 x

SHAKESPEARE, William. Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1906]. Ingenaaid met stofomslag. 143 p. Wereldbibliotheek 21. [Op stofomslag 2e druk met sticker duurte toeslag]. xR 4439 12.50 x

SHAKESPEARE, William. Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1906]. 2e herziene druk. Ingenaaid. 138 p. Ex libris Albert Hahn. Met opdracht van Edward B. Koster aan Albert Hahn. xT 1078 18.00 x

SHAKESPEARE, William. De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1913. 2e herziene druk. Gebonden. 103 p. - xB 3014 7.50 x

SHAKESPEARE, William. De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1913. 2e herziene druk. Ingenaaid. 103 p. Op omslag twee oorlogstoeslagzegels. xR 9890 9.00 x

SHAKESPEARE, William. De storm. Vertaald door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1990. Gebonden S.O. 84 p. - xT 8394 8.00 x

SHAKESPEARE, William. Histories. / Comedies. Twee delen. London, Collins, 1951. Bound. 704 + 768 p. Edited by Peter Alexander. xH 5263 16.00 x

SHAKESPEARE, William. Julius Caesar. Metrische vertaling van Edward B. Koster. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 108 p. - xR 9360 7.50 x

SHAKESPEARE, William. Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling A. Roland Holst. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 144 p. - xK 8494 7.00 x

SHAKESPEARE, William. Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling A. Roland Holst. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 138 p. Wereldbibliotheek nr. 272. xR 4443 12.50 x

SHAKESPEARE, William. Koning Lear. Vertaald door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1990. Gebonden S.O. 134 p. - xT 8392 9.00 x

SHAKESPEARE, William. Othello. De Moor van Venetie. Vertaling Edward B. Koster. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1908]. Gebonden. 188 p. Wereldbibliotheek. xR 4437 6.50 x

SHAKESPEARE, William. Othello. De Moor van Venetie. Vertaling Edward B. Koster. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1908]. Ingenaaid. 188 p. Ex Libris Albert Hahn. Met opdracht: Albert Hahn van Edward B. Koster met vriendelijke groeten. xT 2596 12.50 x

SHAKESPEARE, William. Pericles. Vertaling Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1988. Gebonden S.O. 88 p. - xM 6243 8.00 x

SHAKESPEARE, William. Richard III. Treurspel. Vertaald door A. Roland Holst. Brussel/Maastricht, A.A.M. Stols, 1929. Ingenaaid. 174 p. Omslag kleine roestvlekjes. xL 3040 18.00 x

SHAKESPEARE, William. The complete works. Edited, with a clossary by W.J. Craig. London, Henry Pordes, 1990. Bound. 1264 p. - xH 9228 10.00 x

SHAW, G. Bernard. Zijn artisten gedegenereerd? Vertaling Herman Fairfax. Amsterdam, Erven Martin G. Cohen, 1910. Ingenaaid. 91 p. - xL 1482 10.00 x

SHAW, George Bernard. Majoor Barbara. Toneelspel in vier bedrijven. Vertaling Simon B. Stokvis. Inleiding L.S. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. VIII + 126 p. - xK 7275 7.00 x

SIMON-MEES, J.A. Twee levens. Kringen van Hoogten en Vlakten. Zijn evenbeeld. Drie tooneelspelen. Inleiding L. Simons. Amsterdam, G. Schreuders, 1905. Oorspr. omslag. 307 p. - xT 5283 20.00 x

SIMONS-MEES, J.A. Atie's huwelijk. Tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 121 p. - xL 1846 7.00 x

SIMONS-MEES, J.A. Een moeder. St. Elisabeth. Kasbloem. Drie tooneelspelen II. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1908. Oorspr. omslag. 294 p. - xT 5284 20.00 x

SIMONS-MEES, J.A. Een paladijn. Fantastische comedie in vier bedrijven. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1920]. Gebonden. 134 p. Nederlandsche Bibliotheek 128. xB 3015 7.50 x

SIMONS-MEES, J.A. Kasbloem. Tooneelspel in 4 bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Ingenaaid met stofomslag. 87 p. Stofomslag W. Heskes. Tooneel-Bibliotheek. xT 0007 10.00 x

SIMONS-MEES, J.A. Levensstroomingen. Tooneelspel in 3 bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1917. Gebonden. 108 p. Met een beschouwing van het werk deze schrijfster. xL 4323 7.50 x

SIMONS-MEES, J.A. Van hoogten en vlakten. Tooneelspel in drie bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. 2e druk. Gebonden. V + 95 p. Toneelbibliotheek o.l.v. L. Simons. xR 4426 6.50 x

SIMONS-MEES, J.A. Voor het diner. Voorstukje in een bedrijf (1889). Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Ingenaaid. 31 p. - xT 0012 8.00 x

SIMONS-MEES, Josine A. De Nimf. Tooneelspel in 3 bedrijven. Met een woord vooraf en een bijlage Beate solliciteert. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Gebonden. VII + 114 p. Tooneelbibliotheek III nr 10. xR 4432 6.50 x

SIMONS-MEES, Josine A. De Nimf. Tooneelspel in 3 bedrijven. Met een woord vooraf en een bijlage Beate solliciteert. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Ingenaaid. VII + 114 p. Tooneelbibliotheek III nr 10. xR 4440 10.00 x

SMIT, Gabriel. Jongenskerstfeest. Een klein kerstspel voor jongens. Vrij bewerkt naar Josef Maria Heinen. Bussum, Ons Leekenspel, z.j. Or. omslag. 16 p. - xL 2915 7.00 x

SNITKER, Wim. Maskerade. Het spel van den jongen die geen fantasie had. Met muziek van Marius Monnikendam. Bussum, Tooneelfonds ons Leekenspel, z.j. Or. omslag. 38 p. Omslag roestvlekjes. xK 8854 7.00 x

SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920. Ingenaaid. 62 p. Tooneel-Bibliotheek. xT 0003 8.00 x

SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920. Ingenaaid met stofomslag. 62 p. Tooneel-Bibliotheek. xT 0004 10.00 x

SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921. 2e druk. Ingenaaid met stofomslag. 62 p. Tooneel-Bibliotheek. xT 0005 10.00 x

SOPHOCLES. Koning Oedipus van Sophocles. Tragedie. Vertaald uit de Duitsche bewerking van Hugo von Hofmannsthal door Willem Royaards. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Gebonden. 64 p. + fondslijst. Tooneelbibliotheek o.lv. L. Simons. xR 4424 6.50 x

SPAANDONCK, Marcel van (ed.). Derde Lustrumboek Nederlands Toneel te Gent 1975-1980. Gent, 1980. Gebonden S.O. 331 p. Ills. - xK 5598 14.00 x

SPEENHOFF, J.H. Loe. Tooneelspel in één Bedrijf. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1908 [=1909]. Oorspr. omslag, 55 p. omslagtekening Speenhoff. Brusse154. xR 9436 10.00 x

[SPINOZA] FRENKEL FRANK, Dimitri. Spinoza. Toneelgroep Studio, [Amsterdam]. Paperback, Ills., 112 p. Studioreeks 3. Tiende speelseizoen 1963-64. xT 0014 8.00 x

SPREE, M. Mottige Janus. Tooneelspel uit het Hollandsch Matrozenleven in 6 bedrijven. Buiksloot, J.M. Schalekamp, [1903]. Oorspr. omslag. 76 p. Ills. Een phantasie op de Marine-Schetsen van A. Werumeus Buning. Voor het eerst opgevoerd te Amsterdam in den Schouwburg Stoel en Spree den 8en Januari 1902. Gesigneerd door de auteur. xR 8241 20.00 x

STEIN, Leo. Polenbloed. Operette in 3 bedrijven. Muziek van Oskar Nedbal. Vertaald door Beekaa. Z.p. z.j. Geniet. 32 p. Tekstboekje. Rembrandt-Theater. Directie: Max Gabriel. xB 6542 7.00 x

STEPPENBACH, Leo. De zonde. Landelijk zedenspel in een bedrijf. Tongeren, Louis Frere, 1910. Or. omslag. 32 p. - xL 0348 10.00 x

STERNEBERG, Ferd. Charlotte Kohler. Klank en weerklank. Zutphen, De Walburg Pers, 1977. Ingenaaid. 135 p. Ills. - xH 9165 9.00 x

STORME, Max. Koning Oriant. Heldenspel in drie bedrijven. Maldeghem, V. Delille, 1905. Oorspr. omslag. 46 p. Duimpjesuitgave nr 49. xR 5364 20.00 x

STRAUSS, Richard. 1. Ein Heldenleben, 2. Zwei Gesänge, 3. Symphonia domestica. Dirigent Richard Strauss. Woensdag 29 November 1911. Vierde concert. Richard Strauss-feest te 's-Gravenhage, van 20-30 Nov. 1911, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen. Oorspr. bedrukt omslag, 31 p. Omslag Antoon Molkenboer. Toelichtingen van Herman Rutters. Tekst in het Nederlands. Geïllustreerd met fragmenten muzieknotatie. (Het gewijzigde programma is los bijgevoegd: Don Quixote is vervangen door Ein Heldenleben). xT 2408 50.00 x

STRAUSS, Richard. 1. Orkestwerken, 2. Feuersnot. Ein Singgedicht in einem Akt von Ernst von Wolzogen. Musik von Richard Strauss. Woensdag 22 November 1911. Richard Strauss-feest te 's-Gravenhage, van 20-30 Nov. 1911, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen. Oorspr. bedrukt omslag, 23 p. Omslag Antoon Molkenboer. Toelichtingen van Herman Rutters. Tekst in het Nederlands. Geïllustreerd met fragmenten muzieknotatie. xT 2407 50.00 x

STRAUSS, Richard. Salome / Elektra. John Calder/Riverrun Pess, London/New York, 1988. Paperback Ills. 144 p. Opera Guide 37. Nicholas John (ed.). xR 4881 8.00 x

STROMAN, B. De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis. Amsterdam, Moussault/Standaard, 1973. Paperback. 240 p. - xL 1081 8.00 x

SUCHTELEN, Nico van. De tuin der droomen. Comedie der liefde in vijf bedrijven. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933. 2e druk. Gebonden. 135 p. Vlekjes op band. xH 0470 7.00 x

SUCHTELEN, Nico van. Droomspel des levens. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1930. 1e druk. Gebonden. 92 p. Klein folio goudgestempeld, onafgesneden. - xK 9604 16.00 x

SYNGE, J.M. De heiligenbron. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaling van L. Simons. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1912]. Gebonden. 51 p. Met portret. Tooneelbilbliotheek o.l.v. L. Simons. xR 4422 6.50 x

TEATRAAL. Inhoud: H. Croiset: Het Nederlands toneel of de zak van Sinterklaas. D. Verspoor: Spelenderwijs. Diskussie met Ton Lutz. G. Altes: Kritiek en lezer. W. Bank: Edward Albee: op leven en dood. O. Dijk: Arme dramatur. Kommentaar. Amsterdam, 1964. Geniet. 32 p. Ills. Teatraal: blad voor de akteur en zijn publiek nr. 1. xB 8480 5.00 x

TEATRAAL. Inhoud: P. Brook: Radikale eksperimenten. G. Altes: Hendrik V, van toneelkoning tot filmheld. W. Bank: L. de Boer Altviolist en toneelschrijver. K. Muller: De voor- en nadelen van het lezen van toneelstukken. Kommentaar. Amsterdam, 1964. Geniet. 36 p. Ills. Teatraal: blad voor de akteur en zijn publiek nr. 7. xB 8483 5.00 x

TEIRLINCK, Herman. De fluitketel. Satyre in twee delen. Amsterdam, C.G.C. Corvey, Maart 1962. Cahiersteek. 42 p. Het model voor den uitgever [131]. - xL 3293 9.00 x

TEIRLINCK, Herman. De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1922. Gebonden. 76 p. - xL 1483 7.00 x

TEIRLINCK, Herman. De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1922. Ingenaaid. 76 p. - xR 9889 8.00 x

TEIRLINCK, Herman. Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Sature in twee delen. Brussel, A. Manteau, 1961. 1e druk. Gebonden S.O. 264 p. - xH 0468 10.00 x

TEIRLINCK, Herman. Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Sature in twee delen. Brussel, A. Manteau, 1961. 1e druk. Paperback. 264 p. - xK 4805 8.00 x

TEKSTBOEKJE. De 28 dagen van Clairette. Operette in 4 bedrijven van H. Raymond en A. Mars. Muziek van Victor Roger. Amsterdam, Kristel, z.j. Geniet. 19 p. - xB 1759 6.50 x

THYS, Michel. Strekkingen en structuren in het moderne drama. Antwerpen, Plantyn, [1965]. Or. omslag. 221 p. Ills. Een bloemlezing van karakteristieke fragmenten uit het Europese en Amerikaanse drama van de 20ste eeuw met een poging tot ordening. xK 5820 8.00 x

TREVES, Luisa. De brief van Don Juan. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, Wereldbibliotheek-Ver., 1952. Ingenaaid. 46 p. Pinksterpremie 1952. xH 0663 5.00 x

TREVES, Luisa. De keuze van Beatrice. Toneelstuk in een bedrijf. Amsterdam, C.G.C. Corvey, augustus 1952. Cahiersteek. 39 p. Het model voor den uitgever [79]. - xM 1761 7.00 x

TREVES, Luisa. Van achteren naar voren. Verzameld toneelwerk. Met een inleiding door Hella S. Haasse. Baarn, De Prom, 1989. Gebonden S.O. 430 p. [Rug stofomslag verkleurd]. xH 6911 11.50 x

TROELSTRA, P.J. Oan de Sedyk. Toanielspil mei sang yn ien utkomst. Ljouwert, R. van der Velde, 1903. Twadde Printinge. Oorspr. omslag. 32 p. - xR 6244 8.00 x

[TSJECHOV] MELCHINGER, Siegfried. Anton Chekhov. Translated by Edith Tarcov. Frederick Ungar New York 1972. Paperback Ills. 189 p. mainly about the plays xB 2262 8.00 x

[TSJECHOV] PITCHER, Harvey. The Chekhov Play. A new interpretation. University of California Press Berkeley etc. 1985. Paperback 228 p. - xB 2256 10.00 x

ULLMANN, Ludwig. Moissi. Met foto's van zijn voornaamste rollen. n.p, n.d., Oorspr. omslag, Ills., 39 p. - xT 1630 15.00 x

VANDELOO, Jos. De week van de kapteins. Televisiespel/eenakter. Manteau, Brussel/Den Haag, 1969. Pocket Ills. 87 p. Marnix Pocket 69 xR 5838 7.00 x

VEER, H. de. Hoe oom op zijn neus keek. Blijspel in 3 bedrijven. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1878. Ingenaaid. 71 p. - xL 5562 12.00 x

VELDE, Anton van de. Het eeuwig masker. Utrecht, Het spectrum, z.j. Ingenaaid met stofomslag. 126 p. Schijnwerpers 38. xL 2803 8.00 x

VELDE, Anton van de. Het eeuwig masker. Utrecht, Het spectrum, z.j. Ingenaaid. 126 p. Schijnwerpers 38. xL 2826 6.00 x

VERHOEVEN, Bernard. Het Bisschopsspel van Rotterdam. Arnhem, 1928. Geniet. 46 p. Opgevoerd ter gelegenheid van de blijde komst van Z.D.H. Mgr. J.D.J. Aengenent, op zondag 14 october 1928 in den Groote Schouwburg. xL 9337 10.00 x

VERMINNEN, Bert. Vlaamse toneelschrijvers van vandaag. Brussel, Nieuwe Stemmen, 1967. Oorspr. omslag. 88 p. Nieuwe Stemmen, Literair maandschrift nr. 8, augustus 1967. xT 5362 8.50 x

VERSTAPPEN, Jack. Lexicon Vlaamse toneel schrijvers. IJzerweelde, Davidsfonds, 1995. Ingenaaid. 191 p. Ills. - xK 5722 11.50 x

VESTDIJK, S. Merlijn. Een drama in verzen. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1957. Oorspr. omslag. 59 p. Omslag en tekeningen Dick Elffers. xT 0029 15.00 x

VETERMAN, Eduard. De bruiloft van Kloris en Roosje benevens de Nieuwjaarswensch 1946. Amsterdam, Republiek der Letteren, 1946. Oorspr. omslag. 46 p. Onafgesneden. Omslag en typografie Jan van Keulen. xR 3922 18.00 x

VETERMAN, Eduard. De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud-Chineesche Tooneelspel. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1926]. Oorspr. omslag. 84 p. [bibliotheekstempeltje]. xL 8210 7.00 xx

VETERMAN, Eduard. De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud Chineesche Tooneelspel. Amsterdam, P.N. van Kampen, z.j. Gebonden 84 p. - xB 0346 8.00 x

VETH, Cornelis. Het geheim van den idioot. Tooneelspel a grand spectacle. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1915. Or. omslag. 100 p. Ills. Prikkel-idyllen VII. xL 3673 8.00 x

VETH, Cornelis. Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven. Dishoeck, C.A.J. van Dishoeck, 1918. Or. omslag. 60 p. Ills. - xL 3667 7.00 x

VLAENDEREN, Michel van. Arie van den Heuvel. De Meester van de Vlaamsche Toneelkunst. De Vrienden van den Kon. Nederlandschen Schouwburg van Gent, 1935. Oorspr. omslag. 32 p. Gesigneerd door de auteur. xR 7579 10.00 x

VONDEL, Joost van den. J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst van F.A. Stoett. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, z.j. 3e druk Oorspr. omslag, 127 p. Klassiek Letterkundig Pantheon xT 1547 8.00 x

VONDEL, Joost van den. J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Toegelicht door F.A. Stoett. W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1922. 5e druk Oorspr. omslag, 126 p. Klassiek Letterkundig Pantheon. Op omslag: 4e druk. xT 1548 8.00 x

VONDEL, Joost van den. Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Ingenaaid. 240 p. Ills. - xH 2982 12.00 x

VONDEL, Joost van den. Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden. 240 p. Ills. [Vlekje op band]. xL 1170 14.00 x

VONDEL, Joost van den. Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken. Utrecht, Het Spectrum, 1948. Gebonden S.O. 240 p. Ills. - xB 3994 15.00 x

VRIES, Albert de. De splijtzwam. Een toekomst-zede klucht. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1917]. Oorspr. omslag. 21 p. Tooneelbibliotheek. xT 1030 8.00 x

VRIES, Albert de. Twee zedespelen. De Courant, zedespel in een bedrijf. De journaliste, zedespel in een bedrijf. Amsterdam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. Gebonden. 70 p. Tooneel Bibliotheek. xL 0516 7.00 x

VRIES, Albert de. Twee zedespelen: De Zoon, een moderne dialoog tusschen vader en dochter. Crediet, een spel in een bedrijf. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1911]. Ingenaaid. 37 p. Tooneelbibliotheek nr 9. xR 4444 8.00 x

VROMAN, Leo. Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven. Amsterdam, Querido, 1969. 1e druk. Pocket 69 p. Omslag Peter Vos. De Boekvink. - xA 0109 9.00 x

W., H.C. van. Moliere's zedelijke invloed naar Louis Veuillot. Hubert Vos/W. van Gulick Brussel/'s-Hertogenbosch 1878. Gebonden 144 p. Studien op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied xL 4126 10.00 x

WAASDIJK, Albert van. Petemoei. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, z.j. Geniet. 15 p. De Nieuwe Tooneelbibliotheek No. 13, onder leiding van Jean Stapelveld. xB 7628 8.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Menschen op het tooneel. Inleiding door J.W.F. Werumeus Buning. Amsterdam, De Branding, 1925. Or. omslag. 40 p. + Ills. Menschen op het Tooneel nr. 1 en 2 van een serie monografieen over Nederlandsche tooneelspelers. xL 9295 9.00 x

WERUMEUS BUNING, J.W.F. Tooneelspeelkunst. Amsterdam/Mechelen, De Spieghel, [1925]. Oorspr. omslag. 40 p. + Illustraties. - xB 8768 10.00 x

WESSEL, A.J. Levend Bestelgoed of Kort van Memorie. Blijspel met Zang voor Heer en Dame. Amsterdam, C.H. Lubers jr., z.j. Geniet. 8 p. Voor Bruiloften en Partijen nr. 189. xT 4825 10.00 x

WESSELING, C.D. De Katholieken en het Tooneel. Leiden, Futura, [1916]. Oorspr. omslag. 61 p. Politieke en Sociale Studien IXe reeks nr. 4. xR 6187 12.00 x

WIJKER, W. Waar is het Spook of De List van een Student. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, C.H. Lubers jr., z.j. Geniet. 23 p. - xT 4828 8.00 x

WIJNBERG, Nicolaas. Programma: William Shakespeare. Wat U maar wilt of Driekoningenavond. Nederlandse tekst van Dolf Verspoor. Nederlandse Comedie, [1963]. Geniet. 18 p. Illustraties: Nicolaas Wijnberg. - xR 8198 8.50 x

WILDE, Oscar. Dramatische Werken. Vertaald door Chr. van Balen Jr. Twee delen. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1918. Gebonden 272 + 339 p. minieme vochtplek op beginpagina's eerste deel xR 4865 30.00 x

WILDE, Oscar. Een Florentijnsch treurspel. Vertaald door P.C. Boutens. Amsterdam, C.G.C. Corvey, juni 1950. Cahiersteek. 25 p. Het model voor den uitgever [66]. - xM 7187 9.00 x

WILDE, Oscar. Lady Windermere's Waaier. Tooneelspel in vier bedrijven. Algemeene Vereeniging "Radio-Omroep", 1947. Oorspr. omslag, cahiersteek, 4 p. [Programmaboekje] In het Nederlandsch bewerkt door W. Vogt. Voorbereiding en spelleiding: Kommer Kleijn. xR 5897 6.00 x

WILDE, Oscar. Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1920]. 2e druk. Gebonden 71 p. - xL 2482 7.00 x

WILDE, Oscar. Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens. Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1910]. 1e druk. Gebonden 72 p. - xR 4837 7.00 x

WILDE, Oscar. Salomé. Muziek van Richard Strauss. Muziekdrama in één bedrijf. Opera Italiana d'Olanda. M. de Hondt, Den Haag, [ca. 1900]. Oorspr. omslag 22 p. Tekst in het Nederlands en gedeeltelijk in het Italiaans. xR 4936 15.00 x

WILDE, Oscar. Salome. Tragoedie in einem Akt. Insel, Leipzig, 1906. Einband Ills. 77 p. Ubertragung von Hedwig Lachmann. Zeichnungen von Marcus Behmer. xR 4880 10.00 x

WILDE, Oscar. The importance of being earnest. Roermond, Int. School Publ., 1979. Second, revised edition. Geniet. 44 p. - xR 7110 5.00 x

WILDE, Oscar. The importance of being earnest. A trivial comedy for serious people. Van Goor Zonen, Den Haag, 1961. 3e druk Oorspr. omslag 96 p. omslag R.D.E. Oxenaar [schooluitgave]. xR 4971 5.00 x

WILDE, Oscar. Un Marido Ideal (Comedia en cuatro actos). Traduccion de Roman Jori. E. Domenech, Barcelona, 1914. Decorated binding 247 p. spaanstalig xR 4951 9.00 x

[WILDE, Oscar] TAGGERT, Tom. Het Spook van Canterville. Blijspel in 3 bedrijven naar de novelle van Oscar Wilde. Nederlandse bewerking: H.M. Planten. De Toneelcentrale, Bussum, [1983]. Oorspr. omslag 75 p. - xR 4845 9.00 x

[WILDE] ROESE, Otto. Richard Strauss Salome. Ein Wegweiser durch die Oper. Adolph Furstner, Berlin W.-Paris, 1906. Umschlag XII + 52 S. + 2 Abb. Seiten aus der Originalniederschrift. - xR 4887 10.00 x

[WILDE] ROESE, Otto. Richard Strauss Salome. Ein Wegweiser durch die Oper. Bard, Marquardt & Co., Berlin W., 1906. Umschlag XII + 52 S. + 2 Abb. Seiten aus der Originalniederschrift. - xR 4888 10.00 x

[WILDE] STRAUSS, Richard. Salome. Drama in einem Aufzuge. Nach Oskar Wilde's gleichnamiger Dichtung in Deutscher Ubersetzung von Hedwig Lachmann. Adolph Furttner, Berlin W., 1905. Umschlag 48 S. - xR 4889 8.00 x

[WILDE] TOOREN, Marijke van. Het portret van Dorian Gray. Naar den roman van Oscar Wilde voor tooneel bewerkt. Rozenbeek en Venemans, Hilversum, 1936. Oorspr. omslag 103 p. De Vrije Bladen 13e jaargang 1936 Schrift 3 en 4. xR 4992 15.00 x

[WILDE] WORTH, Kate. Oscar Wilde. Grove Press, New York, 1984. Pocket, Ills., VIII + 199 p. Grove Press Modern Dramatists. Evergreen Edition E-927 xT 2270 8.00 x

WINTER, Wilhelmina. De Gouden Klompjes. Openluchtspel in 4 bedrijven. Z.p. [ca. 1920]. Cahiersteek. 15 p. - xT 1805 10.00 x

WOLF, N.H. Louis de Vries 1901-1926. De Spieghel, Amsterdam, 1926. Oorspr. omslag Ills. 111 p. Omslag van Postma. Gesigneerde opdracht door Louis de Vries. Met ingeplakte bijlage. T.g.v. het zilveren toneel-jubileum van Louis de Vries. xR 4346 20.00 x

WOLKERS, Jan. Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte. Amsterdam, Meulenhoff, 1967. 3e druk. Paperback. 55 p. - xH 1530 7.00 x

WORP, J.A. Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Twee delen. Groningen, J.B. Wolters, 1904-1908. Gebonden. 466 + 577 p. - xR 8980 25.00 x

WOUDE, Johan van der. Eduard Verkade en het toneel. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1965. 2e druk. Paperback. 200 p. Ills. - xH 9141 7.00 x

ZOUW, Bert van der. Dat is allemaal komedie. Den Haag, Martinus Nijhoff/Tjeenk Willink/Noorduijn, 1979. Or. omslag. 320 p. Ills. - xK 3042 13.50 xTachtigers; Van Eeden, Verwey, Gorter, Van Deyssel.

Nederlandse literatuur
Poezie en over poezie
Verzamelde Werken
Proost Prikkels
Studies Letterkunde
Vertaalde Poezie
Middeleeuwen
Geschiedenis
Erasmus
19e eeuw
Katten
Toneel
Kunst
Biografie
Typografie
Klassieken
Proefschriften
Renaissance
Boeken over Glas
Sexualiteit/Erotica
Vertaalde literatuur
Prive-Domein/Open-Domein
Paradiso Posters
Order by email, phone or mail. All books offered subject to prior sale. Cash with order. Postage at cost and banking costs are extra.
Boekglas Home Page